Torenklanken 2006 - nr 04

Page 1

44e jaargang I nummer

redaktieadres: advertenties: sekretariaat: bank: druk: oplage:

41 maart 2006

n n

Veldstraat 13 Magnolia 1o, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 WiHaBo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

18 MAART OPEN DAG DIENSTENCENTRUM DE HEEGT Op zaterdag 18 maart a.s van 11.00 tot 16.00 uur organiseert De Heegt in Geffen een Open Dag. Een mooie gelegenheid om kemlis te komen maken met dit dienstencentrum en haar activiteiten van de Stichting Zorg voor Ouderen Maasland. Bezoekers kunnen een rondleiding krijgen in de Heegt. Daarnaast is er informatie te verkrijgen over de activiteiten van de Heegt:

• "Proeven in de Heegt" Op de Open dag kunt uzelf proeven van de maaltijden van de centrale keuken. Wist u dat ook al woont u zelfstandig, u gebruik kunt maken van de maaltijden op de Heegt? In samenwerking met de RIGOM leveren wij u ook versbereide, gevarieerde maaltijden aan huis. • Vrijetijdsbesteding De activiteitenbegeleidster organiseert deze dag samen met vrijwilligers activiteiten waar u naar kan kijken en/ of aan kan deelnemen. Ook hieraan kunt u deelnemen als u zelfstandig woont. • Zorg en dienstverlening aan huis Speciale aandacht is er voor de nieuwe dienstverlening van de Heegt om zorg en ondersteuning ook bij u thuis te bieden. Vanuit dienstencentrum De Heegt is het voor ons een kleine stap om u thuis te begeleiden, te adviseren, te verzorgen, huishoudelijke of persoonlijke zorg te bieden of om deelname aan activiteiten voor u te realiseren. Graag informeren wij u over onze uitgebreide en profess ionele dienstverlening die wij u thuis kunnen bieden en die wij samen met u afstemmen op uw persoonlijke omstandigheden.

• Wonen in de Heegt Als zelfstandig wonen niet meer mogelijk is, wilt u misschien een beroep doen op onze mogelijkheden. Op deze dag kunt u informatie krijgen over hoe u zich in kan schrijven voor een woning van de Stichting Zorg voor Ouderen Maasland. Is uw thuissituatie tijdelijk niet ideaal om passende zorg te organiseren, dan kunt u ook bij ons terecht voor een kortdurend verblijf. • Werken in de zorg Wat voor opleidingsmogelijkheden zijn er om in de zorg te komen werken? Ook hiervoor kun je informatie krijgen op de Open Dag. De Heegt nodigt u van harte uit om kennis te maken! De koffie en thee staan voor u klaar! 18 maart Open Dag De Heegt, Veldstraat 1 te Geffen 11 .00 - 16.00 uur

Contactpersoon: Trix Cloosterman Teammanager zorg en welzijn Tel 073-5321264

KOPY INLEVEREN VOOR: 18 maart (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Veldstraat 13 e-mail adres: torenklanken@home.nl


Ja, dat doen Verzekeringen

Makelaardij

we allemaal!

et~~] t~r \;

Aan- / erkoo

(;

io Ba •

Huur/

c1er1n Kromstraat 172 Oss ~ (0412) 65 06 79 info@geldengezin.nl

\

l

Geld Gezin www.woonkrant.nl

www.geldengezin.nl

z :J& f== _____ IDESIIGN ONTWERP-AANLEG ONDERHOUD-RENOVAT IE Corné van Dinther Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel.: 073 - 532 16 54 Fax: 073 - 532 67 01

®

;~:~N@

MOTORRIJSCHOOL

P. DE Kl]EIN "PcJOll,U#t-~'U~ Heegterstraat 34, 5386 CP Geffen, Fax: (073) 5326381 Tel.: (073) 5324658, Autotel.: (06) 53184263

~atle-en Adviesbureau bv GEFF EN

Erkend installateur

C. V. Gas - Water Service en onderhoudsabonnementen gastoestellen Ook voor het Energie

certifi-

caat Papendijk 14b 5386 EC Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE .NL

Van Schijndel Bouwgroep bauwt 111 60 jaar winkalcentra schelen. dlsfrlblltlecentra woningen en bedrijfsgebouwen. Bouwen b onze passie, U herkent dat In at facetten van ons Wf!rlo' en de

k-lltall van dO " ltvoerlng.

'Kwaliteit wint de strijd"

Alles vers uit eigen bakkerij Bakkerij Brands

Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

Van Schijndel Bouwgroep Bredew1913 5386 KM Geffen let 07U32ffl1 fax: 073-53Z2232

mailgYansellljndel-oouwgroep.nl www.vanschljndel«i11W11F011P,nl


Parochie Heilige Maria Magdalena Geffen Parochie Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl www.parochiegeffen.nl

"ONDER DE TOREN" BEREIKBAARHEID KAPELAAN GEELEN: Op de pastorie is er op maandag t/m vrijdag elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 De kapelaan heeft geen speciale spreekuren, u kunt naar de pastorie bellen en bij geen gehoor het antwoordapparaat inspreken. Donderdag is de vrije dag van de kapelaan. Voor uiterste spoed: kapelaan: tel. 06 - 53364310 E-mail kapelaan: kapelaan@parochiegeffen.nl E-mail diaken: diakenvanherwijnen@hotmail.com e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Internetsite parochie: www.parochiegeffen.nl WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: zaterdag 19.00 uur; zondag 09.30 uur. NULAND: zaterdag 19.00 uur; zondag 10.00 uur VINKEL: zaterdag 17.30 uur; zondag l 1.00 uur. LITURGISCHE KALENDER * dienst in de kapel + t.v. - uitzending naar huize Heegt

* avondmis za. 18-03 19.00 u H.Mis mmv Passe Partout (+ kinderkerk) zo. 19-03 09.30 u + H.Mis mmv Afrika-Engakoor ma. 20-03 19.00 u * H.Mis mmv Passe Partout met aansluitend aanbidding tot 20.30 u vr. 24-03 19.00 u * avondmis za. 25-03 18.30 u H.Mis mmv Jongerenkoor H-G (+kinderkerk) zo. 26-03 09.30 u + H.Mis mmv Mannenkoor ma. 27-03 19.00 u * avondmis mmv Dameskoor

vr. . 17-03 19.00 u

VASTENACTIE-VIERING Op zondag 19 maart om 09.30 uur vragen we in de viering uw aandacht voor het vastenproject van dit jaar. Het thema is: "Geven om elkaar". Het MOV heeft ervoor gekozen om een project in Gambia te steunen en dat zal Franka Mes komen toelichten. Het Afrika-Engakoor verzorgt de zang in deze H.Mis. In de Goede Week wordt u het vastenzakje aangeboden om het project financieel te steunen. HUIS-PAASKAARS Er is een mogelijkheid om een huis-paaskaars te bestel-

len via de parochie. Achter in het portaal van de kerk vindt u een poster met daarop de diverse soorten huis-paaskaarsen en de prij zen daarvan. Hebt u interesse, dan kunt u bellen naar de pastorie: 5321216. MISINTENTIES: Opgave van misintenties : elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u de intenties op het Torenplein en in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. AFWIJKENDE MISTIJDEN / VIERINGEN DIE VERVALLEN Op zondag 19 maart zijn de dopen in de kapel Zaterdag 25 maart is de H.Mis in Geffen om 17 .30 uur en in Vinkel om 19.00 uur! Zondag 23 april is de H.Mis in Geffen om 11.00 uur en in Vinkel om 09.30 uur! Vrijdag 2 juni is er geen viering in de kapel vanwege Vormseltoediening in de kerk. DOPEN Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u bellen naar de pastorie 073 5321216. Uw naam wordt genoteerd en u wordt teruggebeld. De doopvieringen zijn bestemd voor hen die woonachtig zijn in Geffen, of voor hen die elders wonen, maar ingeschreven staan in onze parochiegemeenschap en deelnemen aan de kerkbijdrage . DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: Februari 2006: Jur van Zantvoort, Guus van Zantvoort, Willem van Wanrooij PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE Maandag 20 maart: 08.45 - 12.00 uur: speurtocht en rondleiding in en om de St. Jan. PROGRAMMA VORMSEL Donderdag 23 maart: 19.00 uur- 20.00 uur: ideeĂŤn worden uitgewerkt voor de vastenactie van de vormelingen voor een goed doel. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven bij: Patty van Nistelrooij, Jasmijn 5, 5386 ES Geffen. tel. 073-5326323 (na 18.00 uur) of via e-mail: jurgen.patty@home.nl 3


Hepa Care ietechniel<

Hét adres voor al uwTurkse en Italiaanse gerechten! KLOOSTERSTRAAT 33A GEFFEN

H. van Dint er 2 073 53250 2

Leiweg 2a 5386 J<R Geffen

,l!J. 073 5320 21 s info@he a . nl

VAN GENUGTEN ARCHITECTEN

~ ~

Architectenbureau C o p p e n s d i j k 245 3 8 2 J T Vinkel Telefoon 073-5322246 Telefax 073-5322639

WOENSDAG PIZZADAG! Alle p,zza·s € 5,50

Tel./Fax 073-5325705

Sander van Lent Schilderwerken

Abelenstraat 24 5386 GH Geffen

tel: 073-5321220 Mob: 06-29076406

Voor Kleur, Kwaliteit & Vakmanschap !

info@vangenugtenarchitecten.nl

Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Leiweg 2B 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika .nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

LEEVVIKA

13 .00 - 18.00 Gesloten 13.00 - 18.00 13.00 - 20.00 10.00 - 18.00 10.00 - 1 6.00

uur uur uur uur uur

VAN DER DOELEN

Wilt u lagere maandlasten? Uw hypotheek oversluiten? * Samen met u bekijken wij, geheel vrijblijvend, of u al of niet uw huidige hypotheek moet aanpassen.

* Zeer scherpe rentetarieven. * Intensieve persoonlijke begeleiding van begin tot het eind. WIJ BEMIDDELEN VOOR ALLE GROTE VERZEKERAARS, BOUWFONDSEN EN BANKEN. KL00STERSTRAAT 44 5386 AT GEFFEN TEL. 073 - 5325510 FAX 073 - 5325560

Bel voor afspraak:

E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl 1nternet www.vanderdoelenassurantien.nl

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

VERZEKERINGEN


Dit geldt voor mensen die in ons dorp wonen, of hier geboortig zijn maar elders wonen.

ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL" Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencornité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Het ziekencomité bezoekt de zieken namens de parochie, de kapelaan brengt een bezoek aan de zieken op verzoek van de zieke of zijn naaste familie. ALLEENGAANDENGROEPGEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de bovenzaal van Het Oude Klooster. Alle alleengaanden zijn daar van harte welkom; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het "samen tafelen". Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helrna Tijs: 5325328 .

Frans was een trouwe medewerker en we konden van hem op aan. In zijn laatste levensjaren vond hij een fijne hobby in het computeren en experimenteren met foto's, waarvan hij, later ook op Mariaoord, zijn bezoekers liet meegenieten. Wij wensen de kinderen en kleinkinderen van Dijk, sterkte toe bij het verlies van hun vader en opa. Parochiebestuur en Bestuur Stichting Het Oude Klooster

BEDANKT Wij willen iedereen bedanken die de Boerenbruiloft tot een groot feest hebben gemaakt. De sponsors en de vele mensen die hieraan meegewerkt hebben. De Boerenbruidsparen.

WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 28 februari 2006: Dina Lepoutre - van Dijk, 92 jaar KERKBALANS 2006: Een kerk is heel wat waard, daar geef je voor! Doe mee aan de actie kerkbalans om onze parochie-activiteiten in stand te houden en om onze monumentale kerk te restaureren en te onderhouden! U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2006. Kijk ook op www.kerkbalans.nl GIFTEN voor het Lourdescomité: bank rek. 11 58 16 135 voor de restauratie van de kerk: bank rek.: 11 58 15 236 DE RESTAURATIE-THERMOMETER staat op € 297.500,00. Dank u wel! KERKMUSEUM Elke laatste zaterdag van de maand geopend van 13 .00 14.00 uur: behalve wanneer er op dat tijdstip een viering in de kerk is . U kunt ook een afspraak maken met Jo van Wanrooij tel. 5322283 IN MEMORIAM FRANS VAN DIJK Op 16 februari jl. hebben we afscheid moeten nemen van Frans van Dijk. Velen van ons kennen Frans als de beheerder van Het Oude Klooster waar hij vele uren heeft doorgebracht als portier, beheerder van de rouwkapel en altijd bereid om huishoudelijke en technische werkzaamheden te verrichten. Ook in de parochie was hij als vrijwilliger actief in het ouderen- en uitvaartkoor.

6 ,Neekfiln,s € 12,50 n,et gratis senseobeker STER VIDEOTHEEK PELGRIMSTRAAT 1-b, NULAND TEL. 073 532 18 27 OPENINGSTIJDEN: MAA - VRIJ: 15.00-21.00 ZATERDAG-ZONDAG: 14.00-21.00

GEGARANDEERD KIJKPLEZIER 5


Café - Zaal 't Haasje RELAXED OP WEG ?? -

voor bruiloften, partijen

autorijles gewoon of volgens de RIS-m ethode theorie (evt. privé-les)

en vergaderingen Tel.: 07 -\ 532 15 20

Iets voor jou ? Kijk dan snel op: www.rijschool-vinkel.nl

1

Of bel 06 - 51 64 82 78 Rob van Dijk Kastanjelaan 1O 5382 KD Vinkel

www.cafezaalhethaasje.nl

van der Sangen Tuinhout

DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

a,1-deKinderenv.~ 1l Bd'~

Ham 1, 5386 JA Geff:~f." tel. 073-5325551

maandag t/m vrijdag zaterdag

At,.,

- Tuinhuisjes - Schuttingen - Speeltoestellen - Vlonders - Dierenverblijven - Tuinmeubelen - Accessoires Eventueel op maat gemaakt Ook uw adres voor al uw TUINHOUT

13.00 - 19.00 uur 8.30 - 17.00 uur

Hanegraaf B.V. Geffen

f A.

Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 0 1 Fax (073) 532 50 68

maandag t/m vrijdag 8.30-1 8.00 uu r. Zaterdag 8.30-16.00 uur Bosschebaan 53, Heesch (Achter restaurant "De Lucht") tel. 073-5321235 / 06-54375280 fax 073-5320138 www.vandersangentuinhout.nl

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN

Cafétaria / Eetcafé

~'

'T BERGJE V.O.F. onze kwaliteit is realiteit

~

Ook voor feesten, partijen en vergaderingen Veldstraat 14 Geffen Tel.: 073-5322531

Bouw

Trendy!

Buro

Stijlvol! Koppig!

Maarten van der Dussen Wilgenstraat 6 5386 GL Geffen Tel.: 073 - 534 12 94 Privé: 073 - 534 12 92 E-mail: bb.dussen@planet.nl

K Geffen

Te.: 073 - 532 0 05


EFKES BUURTE MÈ ... Martijn Egelmeer (25 j.)

Hij beklom de artistieke ladder met rasse schreden: speelde als kind toneel in de keuken en met de kinderen in de buurt ... deed aan stijldansen in wedstrijdverband .. . was musicalkoorlid en jeugdkoordirigent ... lid van toneelvereniging "Geffes Volk" ... vertolkte Fritske in "Cis d'n Dove" ... danste in "Louis de Bourbon" een productie van Stichting Oss Cultureel... zette de rol van Pendule neer in "Belle en het Beest" en Danny Zuko in '·Grease" ... En zo kunnen we nog wel even doorgaan ... Martijn Egelmeer vertelt enthousiast over zijn grote passie: zingen, dansen en acteren! Nadat hij het Lager Onderwijs volgde op De Terp, de middelbare opleiding genoot op De Bongerd, de studie "Vormgever, Reclame, Presentatie en Communicatie" afrondde op het St. Lucas College in Boxtel en de parttime musicalopleiding "The MusicAllFactory" volgde, studeert hij binnenkort af van "MusicalTheater", een fulltime opleiding van de Fontys Hogescholen voor Kunsten in Tilburg ... In 2005 begon hij met het zoeken van een interessante stageopdracht en -plek. Martijn wilde graag zelf een voorstelling maken op een bijzondere locatie. Hij hoorde van de activiteiten rond de restauratie van de Geffense kerk. Een idee is geboren. Oud-pastoor Scheepers gooide een balletje op bij de commissie en bemiddelde in het contact. Het eindresultaat gaat u op 23 -24-25 en 26 maart a.s. aanschouwen: "Magdalena de Musical", opgevoerd in onze eigen H.Maria Magdalenakerk. Na een - voor dit soort projecten - zeer korte voorbereidingsperiode, gaat Martijn door middel van een professionele aanpak een prachtige productie op de planken zetten in samenwerking met a1iistiek adviseur Beppie van Zutphen, arrangeur Rob van Reijmersdal en koorrepetitor Antonie Brands, een grote groep Maasdonkse vrijwilligers en een dansselectie le jaars studenten van zijn school. "Het is niet zomaar een leuk amateurtoneelstukj e" verzekert Martijn me. "Je moet eerder qua stijl, presentatie en entourage denken aan Joop van de Ende ... !! Martijn weet hoe het eraan toe gaat in 'de grote wereld ' van profesionele theaterstukken, want hij deed vanuit school aan diverse projecten mee. "De kerk is het decor, er worden slechts enkele verrijdbare

decorstukken toegevoegd" legt Martijn uit. "Er wordt een tribune van 5 trappen gebouwd in de achterste helft van de middenbeuk. In de linkerzijbeuk neemt het koor en het orkest plaats en het spel wordt verbeeld op een multi-level podium op het priesterkoor." Op de website kunt u een korte inhoud van het verhaal lezen: "Een NIEUW verhaal vol twijfels, jaloezie en DUIVELSE verleiding." "Iedereen kan er het zijne uithalen, gelovigen zowel als niet-gelovigen" vindt Martijn. "Verschillende bijbelse symbolieken vormen de inspiratiebron van mijn verhaal, maar wellicht zullen er bezoekers zijn, die de keuze tussen het goede en het kwade herkennen in een algemeen musicaldrama. Ik heb geprobeerd iets nieuws te creëren en niet Jesus Christ Superstar te kopiëren." Een kijkje 'op de set' geeft een beeld van het enthousiasme, de expressie en wat 'extra schwung' van de achttien spelers, het koor en de muzikanten en de gedrevenheid van hun leiders Martijn, Beppie, Antonie en Rob. Elke act wordt 'uitvergroot' ... ontspannen ... inzingen ... inspiratie halen uit elkaars optreden ... een banaantje tussendoor voor de energie ... elk nootje wordt uitgebalanceerd... de krullen van Rob dansen mee .. . en Ine van de Veerdonk is erbij, als de spil tussen spel en werkelijkheid ... !! Martijn is de duizendpoot in het geheel: hij is verantwoordelijk voor de algehele artistieke leiding; hij schreef het script; heeft de regie en choreografie in eigen hand; maakte zelf de website, de posters en de ontwerpen voor het decor en de kostuums; schreef de liedteksten en bedacht de dansen. Bovendien speelt hij twee rollen in het stuk: die van het goede (Chris) en het kwade (Oscar)! Geen wonder dat zijn moeder 'dag en nacht zijn broodnodige aanspreekpunt' was! "Ik ben een prefectionist" weet Martijn. "Dat kan voor mezelf meer stress opleveren, maar voor 'de cast' is het een pushen, een stimuleren tot hun uitsterste kunnen. Ik vraag veel van hen; ik benader deze amateurs als profesionals. Zo k:tijg je iedereen en alles op een hoger niveau. De bezoeker zal straks zien, dat het totaalplaatje klopt! We hebben gekozen voor kwaliteit!" En "we" dat is Martijn met zijn artistiek team. Op de eerste plaats Beppie. "Zij is mijn 'vangnet' , zodat ik niet kan 'vallen' . Ze stelt alleen maar vragen en houdt me een spiegel voor om mijn zekerheid te behouden. Rob, de orkestleider die alle arrangementen schreef voor de muzikanten enAntonie, 7


de deskundige dirigente van het grote gemengde koor dat vierstemmige nummers zingt ter ondersteuning van de acteurs." Een uniek, creatief team van eigen bodem! Hulde ook aan alle werkers achter de coulissen! Hun namen zullen in het programmaboekje vermeld staan. Deze grote groep medewerkers staat voor een spetterende voorstelling in onze monumentale kerk! "Het kan bijna niet meer floppen: de groepsrepetities zijn afgerond, de laatste voorbereidingen zijn getroffen, alles is doorgesproken en de 1450 kaarten zijn verkocht (er zijn zelfs wat extra plaatsen gecreëerd). De kosten kunnen dank zij de vele vrijwilligers, de sponsoren en middels de kaartverkoop worden gedekt. Het draaiboek zal ons het laatste weekend voortreffelijk door het goede vaarwater loodsen. We zijn klaar voor een fantastisch avondje uit" aldus Martijn. Daarom zou hij graag zien, dat de bezoekers ook in 'gepaste kleding' naar Magdalena De Musical komen. "Dat geeft extra sfeer en uitstraling, net als bij een echte theaterproductie. Na afloop gaan we eveneens met de cast napraten en naborrelen "tegenover de kerk"! Op voorhand wensen we Martijn van harte proficiat met zijn musical en wensen hem veel succes toe bij de uitvoering! En Martijn ... VOOR JE 'T WEET BEN JE EEN STER!!!

HEEMKUNDEWERKGROEP "VLADERACK" ZOEKT FOTO'S Wij heemkundewerkgroep zijn al weer druk bezig voor de fototentoonstelling tijdens Effe noar Geffe. Ook dit jaar hopen wij er weer wat moois van te maken zoals u van ons gewent bent. Wij zijn op zoek naar (trouw) foto's van gezinnen. Waren b.v je ouders 50 of 40 jaar getrouwd dan willen wij hier heel graag een foto van. Ook willen wij dan graag een (trouw) foto van alle kinderen uit dat gezin.Om de herkenning zo groot mogelijk te houden willen we het liefst Geffense gezinnen. Wij hopen dat er veel gezinnen reageren. Wij zoeken een contact persoon per gezin. Graag reageren voor 27 maart. Voor vragen en aanmeldingen Clasine van Vemooy Telefoon 5323033 clasine@home.nl of Adriaan van Zandvoort Telefoon 5324424 adr.zandvoort@planet.nl

WERKEND ECHTPAAR ZOEKT Huishoudelijke hulp voor ongeveer 4 uur per week. Heb je interesse, bel dan naar telefoon 073-532 2669 (tussen 17.30 - 19.00 uur) of naar 06 30 167 670

■ VAN SCHIJNDEL KEUKEN Bredeweg 11 5386 KM Geffen tel: 073-5325055 info@vanschij ndelkeukens.nl www.vanschijndelkeukens.nl

Openingstijden van onze showroom zijn:

Maandag t/m Donderdag Vrijdag Zaterdag

0 Arclinea tecnologia creat 1a 8

van 9.00-17.30 uur van 9.00-20.00 uur van 10.00-16.00 uur

CITY LINE® K E U K E N S

1\I 0 schüller••

®

KUCHEN"


"WE HEBBEN HET GOED GEHAD ... !" Na vijftig jaar huwelijk, zeggen beiden, dat ze het zo weer over zouden doen ... ! Jo Schuurmans (80 j .) en Marie van Lieshout (75 j .), wonend aan de Papendijk vierden hun gouden bruiloft! Jo is de jongste zoon van Has Schuurmans en Pietje van der Doelen. Een week vóór de geboorte van Jo, stierf zijn vader aan een hartstilstand. Moeder Pietje bleef achter met vier zoons: Jan Wim, Lint en Jo. Niet verwonderlij k dus, dat deze jongens Schuurmans, "van Pietjes" als bijnaam meekregen voor het leven, terwijl Bon, de bijnaam was van vaders kant. "Ik heb mijn vader niet gemist, omdat ik hem niet gekend heb" vertelt Jo. "Moeders broer, oom Sjaak van der Doelen, werkte gedurende tien jaar bij ons als boerenknecht en hij was zo'n beetje mijn voorbeeldfiguur." Jo woont al zijn hele leven aan de Papendijk. Het onlangs afgebroken witte huisje was zijn ouderlijke woning. ''Nu woon ik met Marie, als het ware bij ons thuis in d'n hofl" N a de Lagere School bleef Jo thuis werken, maar als kameraad van Harrie van Rooij, kwam hij via hem aan een chauffeursbaantje bij levensmiddelen grossier Tempel. "Dat ging me goed af, een mooi leven" zegt Jo. Hij werkte vervolgens op de melkfabriek in de Boterstraat in Oss, als venter. Dat was wat lichter werk voor zijn zwakke rug en bovendien was Jo graag onder de mensen. "Omdat ik overal kwam, werd me een baan als portier in het St. Annaziekenhuis aangeboden. "Dokter Vink zei tegen me: Is dat niets voor jou?" "Dat was inderdaad iets voor mij: heel plezierig werk, warm, droog en licht werk en altijd in contact met mensen" zegt Jo. De gouden bruid Marie van Lieshout, is geboren in Oss. Ze komt uit een gezin van zes kinderen en haar vader werkte op de Gasfabriek. Als jong meisje van 12 jaar had ze na de Lagere School al snel 'een drieploegenbaan' op één dag: in de ochtend- en avonduren kantoren schoonmaken bij Zwanenbergen overdag thuis meehelpen! "Dat was in die tijd heel gewoon, we wisten niet beter! " zegt Marie. Jo en Marie ontmoetten elkaar eerst op Hesche en daarna op Osse kermis in de danstent. Dansen is altijd een hobby gebleven! Ze trouw den op 3 februari 1956 met een eenvoudig feestje thuis rond de tafel! Het paar kreeg twee kinderen Els en Hans en de twee kleinkinderen Erik en Mariëlle zijn de kinderen van Els en Gerrit. Hans woont nog bij zijn ouders thuis. Geen bezwaar voor moeder Marie, want zij houdt van huiselijkheid en zorgen voor anderen. "Il<: ben een echte huishen!" lacht ze. In de tijd dat Jo buitenshuis werkte, zorgde Marie bovendien voor de 5000 mestkuikens, die ze hielden in de

schuur achter het huis. "Dagelijks water geven en voeren en in de gaten houden, dat ze niet op elkaar vlogen. Harrie van Druenen was onze vaste afnemer van de kuikens, voor zijn poelierderij" vertelt Marie. Marie houdt ook van gezellig buurten en koffie drinken met bekenden. Jo en Marie hebben het goed gehad, tijdens de 50 huwelijksjaren, vinden ze. Beiden zijn ze actief voor hun leeftijd: Jo houdt van zwemmen en heeft zijn vaste biljartdag in het Oude Klooster. Marie doet haar wekelijkse gymoefeningen in De Bonkelaar. "Ik heb zorgzame ouders, die altijd klaar staan" zegt Els desgevraagd. Hans komt binnen; hij is vroeg thuis vandaag, want als ZZPer vloeren smeren, heeft hij zeer wisselende werktijden. Hij vindt het fijn om thuis te kunnen aanschuiven en zijn moeder zorgt ervoor dat alles piekfijn in orde is voor hem. Het gouden bruidspaar hield, samen met familie, vrienden en kemlissen een rustig feestje bij 't Haasje. "Goed dat we dat gedaan hebben, het was heel gezellig en daar kunnen we mooi op terugkijken. Zelfs de echtgenote van de burgemeester kwam met haar man mee .. ." Jo en Marie Schuurmans - van Lieshout: een gezellig buurtend, gouden paar, waarbij de bruidegom zijn voldoening vooral buiten vindt in d'n hof en met zijn hond Guido en de bruid graag binnenshuis bezig is en klaarstaat voor de kinderen, buren en familie, wanneer dat nodig is! PROFICIAT!

DANKBETUIGING Langs deze weg willen wij graag iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan onze gezellige gouden bruiloft. We hebben er erg van genoten. Dank u wel voor de bloemen, kaarten, attenties en het cadeau van de gemeente Maasdonk.

Jo en Marie Schuurmans - van Lieshout, mede namens de kinderen en kleinkinderen 9


A.

~ ROND DE DORPSPOMP ~

"Gebruik je stem Goed" was de slogan van de dirigent van het gemengd Kerkkoor. Graag nam hij de complimenten voor de uitvoering van de gezangen op Aswoensdag in ontvangst. "Je mag echt trots zijn op dat koor" werd gemeld. Het koor verdient elke zon- en feestdag COMPLIMENTEN. Kom maar eens luisteren er is plaats genoeg. CARNAVAL en de VERKIEZINGEN zijn de twee grote thema's. De Raopaovenden waren fantastisch. We vergaten de naam van de zanger van het zeer knap vertolkte inleidend lied te vermelden en dat was: ROGER MEEUWS, een veel belovend talent. De carnavals-vieringen werden ingeleid met een bezoek aan de scholen, de zieken en de Flierefluiters door de prins met gevolg. Zaterdagavond 25 febr. werden de fees telijkheden geopend met de Carnavalsmis. ' t Mocht allemaal van de Kapelaan. Het werd dus een heel stemmige mis. De kapelaan liet merken, dat Carnaval hem aan het hart lag en had veel waardering voor Rottenrijk, dat zich zo duidelijk inzet voor alle mensen in Geffen en rijk bijdraagt aan de verbondenheid en verdraagzaamheid en gemeenschapszin. "Ik zal erbij zijn, waar ik kan", zei hij en dat heeft hij waargemaakt en zo wordt hij een van de onzen. Na de Mis werd de jeugd bezocht in de Bonkerkburcht, waar elk jaar de jongeren op verantwoorde wijze Carnaval vieren, dankzij de grote inzet van de Stichting Jeugdbelangen en Scouting Geffen. De werkgroep had weer hoogstandjes geleverd en Michel Dekkers stond voor de 27e keer in de DISCO en maakte er met zijn muziekkeuzes en grollen en kunstjes weer echte jeugdfeesten van. COMPLIMENTEN. Daarna werd bejaardenhuis "De Heegt" bezocht. Er waren echte feesteitjes, er werd flink gekakeld met optredens van de Kapel en de Supergrovers met: "Das toch logisch en kèkt toch nie zà nauw" . Alle kroegen werden nog bezocht door Prins en Raad met gevolg en hofkapel. Het was in alle cafés gezellig druk. Het Carnaval in Geffen groeit en bloeit. Jongeren melden zich als aspirant-lid voor de Raad van ELF. De toekomst is gewaarborgd. Op zondag 26 febr. d 'n OPTOCHT. Het thema Het l le GEBOB werd veelzijdig uitgebeeld. Er waren veel activiteiten rond de wagens en loopgroepen. De deelname van de Jeugd met veel kwaliteit is veelbelovend. Er werd hier en daar toch te veel gebobbeld, geschuimkraagd, zodat de burgemeester het benauwd kreeg. Het 10

"Droogleggen" van de optocht is mislukt. "Och 'n pilsje moet kmmen, maar het mag niet uit de hand lopen". Volgende keer de mobiele tracties verbieden en zelf de kar trekken, voorkomt te veel drinken. "Unne wagen mi un bar, en bar veul is bar slecht en bar lelijk". De dorst op vorstelijke wijze lessen, moet kunnen. De Raad van Elf gaf het goede voorbeeld. De Raad trok zelf de kar met daarop de Jeugdraad en zo hoort het. Dan komen onsmakelijke toestanden met vrachtwagens, S.R .V -wagens en grote tractoren niet meer voor. Het is ook veiliger. Het blijft merkwaardig dat de wagen van "Goed zat" de 1e prijs won. Hier en daar was de muziek te hard en niet aangepast bij het thema. Het niveau van de wagens, loopgroepen en individuele was gemiddeld beter dan vorig jaar. Wij herinneren ons : "Un rij ... tuig (rij-tuig)"en "ut slu nerges op". De Prijsuitreiking was kort en duidelijk en naar tevredenheid van alle deelnemers en dankzij de uitgebreide zaal van de GOUDEN LEE UW, was er voor alle carnavallers plek zat. Het DWEILEN van kroeg naar kroeg werd een verrassend muzikaal gebeuren. Muziekmakers van allerlei pluimage trok mee. Zo stond het hele dorp op stelten. Maandag 27 febr. vroeg op. Naar het "Kwartjesbal", en feesten met de jeugd. Wat een sfeer in de Bonkertburcht! !! Vrijwilligers onze waardering!!! Na de middag "d'n Burgerborrel" in de Meent te Maasdonk. De Waoterlanders, de Kaflander en de Rottemij kers gingen met elkaar de strij d aan om de mooiste grap, de scherpste sneer en de beste muziek. Zeer verrassend en opwindend klonken de gezamenlijke muziekjes. Het groeide uit tot een echt Maasdonks feest. Maandagavond, de Vrijgezellenavond, het bruidspaar Onnie Scheut en Rien Schel verloofden zich met de mooiste kado' s. Rien sprong voor Onnie van de tap . Het hele carnavalsgezelschap trok van café naar café. Ze werden begeleid door 3 Kapellen met tot slot een gezamenlijk bruiloftsnummer. Dinsdag 28 febr. 12.00 uur. Het Bruidspaar met gevolg komt aan in de feesttempel. De Gouden leeuw vult zich met gasten, boerenbruidsparen, dans gardes, d 'n ouwe raad en Rottenrijkers. D 'n Bart is als ceremoniemeester goed op dreef en heeft het maar steeds over zijn schoonzus en broer. Hij weet bijna teveul van het stel. De voorzitter van de Boerenbruidsparen houdt zijn woordje lekker kort . De huwelijksverstrengelaar, Johannes der Scheunste, alias de Kerkbank.meester, de Lin1burgiaan, weet met zijn zoetgevooisde klanken het paar op humoristische wijze aan elkaar te koppelen. De boerenbruidsparen hebben weer een schoon lied. Het optreden van de 3 kinderen van het bruidspaar is hartstikke geestig. Heel Rottenrijk en veel beroemdheden kwamen met telefonische felicitaties . De Burger en de Kapelaan (Gilbert-Zwetser-Kletser dit jaar nog stand-in) met een


wel wat te veel politiek getinte buut in de ton, maar geDorpsbelangen heeft zich als verjongd gemeld?? Gezellig toch. Er volgde nog dansjes, de uitreiking en onmiddelde leeftijden der partijen zijn niet bekend. Vandertekening van de proclamatie, weer kunstzinnig daar het vraagteken. Het belang van Geffen is in gevaar, als partij Maasdonk sterk te voorschijn komt. Van partij gekalligrafeerd door Karin Berendsen en de grootse receptie met een rijkelijke overvloed aan kado's. De feestVinkel is niet veel te duchten, immers Vinkel is duidelijk een visvijver voor alle partijen, als je kijkt naar de tempel barstte los in oeverloos grote vreugde, gedans, kandidatenlijsten. C.D.A. samen met Dorpsbelangen is gedartel, gehos, gesprongen gejubel. Tot laat in de avond mogelijk. En VP.M. met Dorps belangen of met C.D.A.is werd het Boerenbruidspaar van het jaar bezongen. aanvaardbaar. Totaal 8 zetels is een meerderheid. Om 22.00 uur werd bij de Bonkerburcht de Sleutel weer Onze prognose luidt: Partij Vinkel 1 met een vraagteterug gegeven en het officiële Carnaval 2006 afgesloken. VP.M. 2 mogelijk 3, het C.D.A. 4 (mogelijk 5), ten. We zien terug op een voortreffelijk geregisseerd Carnavalsfeest. Het is belangrijk, dat de gemeente MaasDorpsbelangen 4 en Partij Maasdonk 4. donk de Carnavalsstichtingen steunt en ruimtes beschikAls de kerngebonden partijen winnen is de vorming en baar stelt voor de bouw van wagens . Het is van grote . verdere ontwikkeling van Maasdonk in gevaar. waarde, dat de jeugd intensief bezig is in hun vrije tijd De stamtafel vreest en vreest. C.D.A. en VP.M. en Dorpsmet allerlei creatieve uitingen geënt op het Carnavalsbelangen weer samen is voor ons een DROOMfeest en elkaar ontmoet en inspireert. SCENARIO!! GEEF DE JEUGD DE RUIMTE!!! De kapelaan is boos op een partij die meldt, dat de 3 De kapelaan was ondanks zijn alzijdige actieve deel- en parochiekerken moeten blijven functioneren. Hij vraagt inname op Aswoensdag TOP-FIT en mocht vele Rottenzich af, waar die partij zich mee bemoeit of willen ze rijkers tekenen met het Aslauisje. hun schatkist te grabbel gooien? DE VERKIEZINGEN. In Maasdonk werden overvloeGeen enkele partij meldt, dat de bermen langs de Gemdig, kleurrijke folders uitgedeeld. Dorpsbelangen ging ent-weg verbeterd moet worden. aan kop. Ook veel ramen waren opgesierd en her en der De Dorpspomper kan daarom geen stemadvies geven. de mooiste koppen op affiches op aanplakborden. Het is te betreuren, dat de column in de Streekwijzer Het lijsttrekkersdebat in de Meent was druk bezet. Elke van het Comité Andere Politiek van 3 maart j .!. zo naampartij kon zich profileren. Ze bleken vol goede verwachloos met modder gooit naar de resultaten van de politiek tingen en we telden 18 toekomstige Raadsleden, die de in Maasdonk over de laatste 4 jaar. Onterechte, schaam15 beschikbare zetels gaan bezetten. teloze laitiek en beschuldigingen van personen. Partij Vinkel rekent op 2, de VP.M. rekent op 4, het Het zogenaamde Comité Andere Politiek heeft zich zelf C.D.A. rekent op 4, Dorpsbelangen op 4 en Partij Maasdaarmee getekend als een stelletje onbenullen, die ondonk ook op 4. verantwoord zo maar iets neerschrijven. Partij Vinkel en Partij Maasdonk verklaarden zich tegen Er is veel gepresteerd en in gang gezet de laatste vier Waalboss en willen zich soepel opstellen voor vaste bejaar. Het duurt allemaal wel te lang. Maar daaraan is woning op Vinkeloord en hebben grote vraagtekens bij niet alleen de politiek schuldig; burgers dwarsbomen en het centrumplan van Geffen. Tussen de 3 andere parbemoeilijken dikwijls de gang van zaken en de procetijen zien wij veel overeenkomsten. dures zijn nog steeds zeer gecompliceerd. Wat jammer, Voor Geffen moet het een signaal zijn en voor allen die deze miskleun!!! een vuile STREEK, waar niemand de voortzetting van de voorliggende plannen tot een WIJZER van wordt. Van stamtafel 235. goede uitvoering willen brengen. De voorwaarden voor Voor op- en of aanmerkingen de Prins tel. 0412-640982. de ontwikkeling van Waalboss zijn nagenoeg gelijk. Volgende stamtafel op 19 maart weer in café Govers, Op de invulling van de bouwwijzen en bouwplaatsen in van 10.30 tot 12.00 uur, met napraat tot 12.30 uur. Ook de kernen is de zienswijze nog divers. Dorpsbelangen U bent welkom. We bespreken de uitslag en hopen op vraagt meer ruimte voor en om de Heegt en is tegen goed nieuws voor Geffen en de Geffenaren. bouwen in de hoogte, wat toch noodzakelijk is, als je kijkt naar het Kostenplaatje . Deze 3 partijen willen het toch wel dorps houden. BEDANKT Het grote spel, het gevecht, overleg moet nog beginnen. De aan de drie partijen verbonden wethouders hebben Hierbij willen wij iedereen van harte bedanken voor drie de zaken in evenwicht gehouden. In het college van B onvergetelijk-e dagen die wij hebben gehad tijdens de en W. was veel overeenstemming. Dat moet zo blijven. carnaval. Vooral de andere boerenbruidsparen die ons Een toekomstige coalitie met drie partijen en dezelfde op die dagen en ervoor zo giganties met alles hebben structuur is gewenst, als nu: met 3 parttime Wethouders geholpen, om alles in goede banen te leiden. Bij een twee partijenstelsel kan met 2 wethouders worden volstaan. Groeten Rien en Onnie. 11


'~a9:~fe.na de 1Wrusica{l eBuffit Voor aantpane van "::Afta11áa(ënt1t dè 1vliusicaI' k,unt u 9enieten 1

t/!a:n een he.er{9ïl, .5 f];tln~en musica{6u.r-Cet: ~ {J '!JJ' !I

•:• Ca:rpaccllo tJ!([JJ1?1J vris efVÛH!!S

•!• CJ(euze uit 3 soorten soep met stolijraocf ~ ftruiien6oter •!• Vis6oct met vefe 'fJissaolften e11 serJaefes •:• <Warm6uffet" Pranse 6akp(aat en 7'haise wok, •:• Jtf,er(ijf( iJ}s6uffet met bavarois, fruit, etc

Spedafe musicafptys: € 1lî,50 per pers,aon <Warnnee1t? <Donu{e.rdag 23 t/m zondetB 26 maart Jl_anvan9, tusstm1 16.~30 en 11: 30

(}je:( tJoor lnfirrma,tie e1!l/of resena~rin9: 013-5341320

<.Partyc"€ntrum (J3uffiterie (}De s,.ians 1(er~traat Ja -.538ó}IC.Çef1en

'W'WU/.,Lescnans11efcfen. nl


®

GEMEENTE

MAASDONK

1 l

GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17. 00 tot 19. 00 uur. woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen burgerzaken). OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 3 8 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073-5342100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie.

1 1

SPREEKUREN Burgemeester: P.C.J. Boelens Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00

POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken. CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08 .30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00

BROELLIEPOPFESTIVAL Aan alle beeldend kunstenaars van Maasdonk, In augustus 2005 werd het eerste BroelliePopFestival een groot succes. Gedurende twee dagen genoten velen in Maasdonk van een keur aan zang-, dans- en theatervoorstellingen. Zo'n festival verdient niet alleen navolging, maar ook uitbreiding. Als stichting BroelliePop zijn we dus al weer volop bezig met het organiseren van het culturele festival in 2006. Nadat het thema van BroelliePop 2005 AERA was, zal BroelliePop 2006 geheel in het teken staan van AQUA. Dit jaar willen we echter niet alleen een beroep doen op zingende en dansende Maasdonkse artiesten. Ook beeldend kunstenaars uit Maasdonk worden uitgenodigd hun werk tentoon te stellen in het kader van BroelliePop 2006. Op een bijzondere AQUA-locatie, zullen de objecten gedurende een aantal weken voorafgaand aan BroelliePop 2006 te bewonderen zijn. Wil jij dat jouw kunstobject blikvanger wordt tijdens BroelliePopFestval 2006? Wij roepen alle beeldend kunstenaars van Maasdonk op om zich op zich te melden bij één van onderstaande adressen. Wij vertellen je graag meer over de details. Namens stichting BroelliePop, Paul Wagemakers 073 - 532 21 98 Gerard van den Bovenkamp 073 - 532 40 30 Geert-Jan van Nistelrooy 073 - 532 45 33 broelliepop@planet.nl

Wethouder J.A.M. Voemians Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder E.J.A.M. van Heese Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder M .J.M. van de Ven Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17. 00 tot 19. 00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk.

Riolering of afvoer verstopt?? Bel M.B. rioolontstopping te Geffen.

Multi bouwservicc J. van den Heuvel Doctor Poelsstraat 4 5386 BW Geffen

Tel.: 06 - 51 52 72 32 Fax: 073 - 534 15 21 13


Nu met aantrekkelijke instapbonus

Rabobank


AMNESTY INTERNATIONAL Graag willen wij alle mensen hartelijk danken voor hun gulle bijdrage tijdens de collecte voor Amnesty International die wij hielden op de markt en bij de Cl000. De opbrengst van deze collecte was maar liefst € 510, 14 Een mooi bedrag waarmee weer veel goed werk gedaan kan worden. Dank ook aan de vele jongeren die royaal hun portemonnee openden als ze ons zagen met de collectebussen. En natuurlijk de vele mensen die zelfs meerdere keren iets in de bus stopten, want je loopt vaak een paar keer per week wel voor een boodschap de winkel binnen. Johan, bedankt voor de koffie en de bereidwillige medewerking. Tenslotte dit gedicht van een anonieme vluchteling uit Libië ik heb steeds door de muren heen gezien mijn ogen weigerden van steen te worden ik heb ook in de nacht de zon bezongen

mijn stem heeft nooit in duisternis geloofd ik heb met brood en water feest gehouden mijn hand heeft altijd naar geluk gereikt ik heb daarom mijn bewakers nooit gehaat mijn ziel heeft al wat menselijk was herkend

ren aan het popfestival op 19 en 20 augush1s 2006 dat op een unieke locatie plaatsvindt? Meld je dan aan op een van onderstaande adressen. Met klem vragen we ook jonge artiesten te reageren op onze oproep. Namens stichting BroelliePop, Paul Wagemakers 073 - 532 21 98 Gerard van den Bovenkamp 073 - 532 40 30 Geert-Jan van Nistelrooy 073 - 532 45 33 broelliepop@planet.nl

ZIEKENCOMITE DE SCHAKEL Zondag 2 april a.s is er weer een boekenbeurs van Ziekencomite De Schakel. Wij willen U daarom vragen of U nog oude boeken heeft waar niets meer mee gedaan wordt. Bel 5324160 en wij komen ze graag ophalen. Ook kunt U ze zaterdag 1 april vanaf 13.30 tot 15 .00 uur afgeven bij 't Oude Klooster in Geffen. Bij voorbaat dank voor Uw medewerking. Ziekencomite De Schakel

Gordijnen Atelier "VeGa" Precisie en Maatwerk

zo heb ik mij van dag tot nacht behouden tot ik mij weer verliezen kon in jou Namens de Geffense Schrijfgroep voor Amnesty International LenyRomme

• Gordijnen

BROELLIEPOPFESTIVAL Aan alle inwoners van Maasdonk, Na het eerste zeer succesvol verlopen BroelliePopfestival 2005 zijn wij als stichting BroelliePop al weer volop bezig met het organiseren van het culturele festival in 2006. Nadat het thema van BroelliePop 2005 AERA was, zal BroelliePop 2006 geheel in het teken staan van AQUA . In samenwerking met Geffense, Nulandse en Vinkelse artiesten zal BroelliePop 2006 het eerste Maasdonkse culturele weekend worden. Dus: inwoner van Maasdonk, wil jij een positieve en artistieke bijdrage leveren aan BroelliePop 2006? Speel je in een leuke band? Ben je een goede soloartiest of wil je op een andere manier een bijzondere bijdrage leve-

• Vitrage • lnbetween • Embrasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het verand eren van uw bestaande gordijnen • Wij hebben ook stoffen

Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Telefoon: 0412 47 59 37 15


M/5SIE ON'fWIKKZJll(j VUDf CBnH

Vastenactie voor Gambia ( 2) Zoals in de vorige Torenklanken reeds vermeld is de jaarlijkse Vastenactie voor het Goede Doel dit jaar bestemd voor de bouw van een nieuwe school in het dorpje Kanuma in Gambia. Gras en Franka Mes van de Stichting Hand tot Hand uit Vinkel maken zich daar sterk voor de arme bevolking. Wij willen hen graag steunen en daarom zijn we druk bezig om in deze vastentijd dit project onder de aandacht te brengen.

Het Afrika-Enga koor komt zingen Voor veel Geffenaren is hetAfrika-Enga koor uit Nistelrode inmiddels meer dan bekend. Al vaak heeft dit koor, waarin ook de Geffenaren Toon en Frasia Loeffen en Petra de Kinderen mee zingen, in onze kerk een ritmisch en levendig optreden verzorgd. We zijn dan ook heel blij dat op zondag 19 maart in de viering van 9.30 uur het Afrika-Enga koor bereid is om op te treden. Deze viering staat in het teken van de vastenactie voor Gambia. Graag nodigen wij u uit voor deze viering, de Afrikaanse muziek klinkt bijzonder goed in onze kerk. Dat mag u zeker niet missen! Na de collecte voor de parochie zullen de kinderen van het koor voor een tweede collecte rondgaan voor ons vastenactieproj eet.

In de volgende Torenklanken infon11eren wij u verder over het Vastenactieproject. De MOV groep (Missie-Ontwikkeling-Vrede)

Het project op de scholen De twee Geffense basisscholen zijn meteen na de krokusvakantie druk aan de slag gegaan met het vastenactieproject tijdens de catecheselessen. Iedere week zijn er activiteiten. De Stichting Hand to Hand vertelt op de scholen over hun werk in Gambia. Er is een tentoonstelling waarbij de kinderen allerlei Afrikaanse spullen, o.a. schoolmateriaal, kunnen bekijken. Er wordt gewerkt met verhalen uit Gambia en Afrikaanse muziek. De kinderen maken speelgoed van kosteloos materiaal zoals ze dat in Gambia ook doen. Er wordt met de kinderen gesproken over het thema 'vasten'. Wat betekent dat in deze tijd? Hoe kwmen de kinderen op een goede manier hun vastendoosje vullen? We stimuleren de kinderen om hun vastendoosje te vullen door zichzelf iets te ontzeggen en door voor anderen iets te doen. Werk daarom mee als u kinderen tegenkomt die iets willen doen om geld te verdienen. Het is allemaal voor het goede doel!

PERSBERICHT Vanaf 24 april starten er weer Computercursussen voor senioren in het Maasland. O.a. in het Anton Jurgenshuis in Oss, in het Oude klooster in Geffen, en in de Openbare Bibliotheek in Schaijk. Er starten verschillende cursussen o.a. Introductie PCgebruik, Word deel 1 en 2. Internet en e-mail, Kaarten maken met de PC, Digitale fotobewerking en Herhaling digitale fotobewerking. Bijna alle cursussen bestaan uit acht lessen van twee uur en de kosten bedragen vanaf € 63,50 incl. lesmateriaal. Voor meer informatie en aanmelding kunt u op dinsdag, woensdag en donderdag contact opnemen met de RIGOM tel. 0412-653240.

h

Hoveniersbedrijf ~ , R. van Heesc

-

R. vaa 1leesçh

• ontwerp • aanleg en onderhoud • renovatie

December 2005 De bouw van de school is begonnen 16

Elst 10, 5386 KB Geffen T 073 532 03 08 F 073 632 22 72 M 08 52 64 14 88


CARNAVALSOPTOCHT ALOYSIUSSCHOOL Vrijdag 24 februari jl. hebben we najaren toch weer een optocht met alle leerlingen en leerkrachten kunnen realiseren. 's-Morgens om 09.00 uur werd de Prins en adjudant met jeugdprins en prinses van Rottenrijk op school ingehaald. Wat velen van ons niet wisten: even later kwam ook nog Prins Karel met zijn adjudant op school. Hij is prins carnaval van Ravenstein. Dit was voor alle leerlingen een grote verrassing. Na het officiële gedeelte gingen de kinderen zich opmaken voor de optocht waar ze zich de afgelopen weken druk mee bezig hebben gehouden. Het opstellen gebeurde op de speelplaats, het was een prachtig gezicht om te zien en ze hadden er ontzettend veel werk van gemaakt. Het thema dit jaar was "sprookjes". Iedere klas had als opdracht gekregen om een sprookje uit te beelden, naar onze mening was dat ook goed gelukt. Om omstreeks half 11 zijn we vanaf school vertrokl(en, langs de route was veel bekijks, wat ons erg goed deed. De optocht werd begeleid door drumfanfare van WI.K. , deze mensen zijn wij heel dankbaar hiervoor, want een optocht is geen optocht als er geen muziek wordt gemaakt. Jongens nogmaals heel hartelijk bedankt hiervoor!!

Bouwbedrijf van Wanrooij, Peter Kieboom, drumfanfare WI.K., Prins Karel en zijn adjudant, Prins Antoon en zijn adjudant en jeugdprins en prinses en natuurlijk alle ouders die zich die dag belangeloos hebben ingezet. Nieuwe ideeën voor het komend jaar zijn al weer bespreekbaar gemaakt en we zullen ook dan weer van ons laten horen. Carnavalswerkgroep Aloysiusschool

BEDANKT Ons pap, Frans van Dijk, is op 12 februari jongstleden gestorven. Hij was al geruime tijd ziek en heeft het afgelopen anderhalf jaar doorgebracht op Mariaoord. Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken voor het vele bezoek dat hij daar heeft gekregen van ooms, tantes, vrienden en kennissen. Dit heeft er mede voor gezorgd dat hij daar ondanks alles nog een mooie tijd heeft gehad. Ook willen we langs deze weg ook het personeel van Mariaoord bedanken voor de goede verzorging en alle aandacht die hij daar heeft gekregen. Tenslotte ook een woord van dank aan iedereen die er mee aan hebben bijgedragen dat hij een mooi afscheid heeft gekregen en we noemen in het bijzonder, Dela uitvaartverzorging, kapelaan Geelen, de avondwakegroep, de beide koren,de vrijwilligers van het Oude klooster en de Schans voor een prima verzorgde koffietafel. Allemaal hartelijk bedankt Familie van Dijk.

WIE WAT WANNEER

Het weer was wat aan de frisse kant, maar de zonneschijn maakte veel goed en aangenaam. Omstreeks half 12 waren we weer terug op school, waar we na wat eten en drinken weer afscheid namen van de WI.K. en de Prins met zijn gevolg. ' s-Middags hebben we voor alle leerlingen nog even het carnavalsgebeuren in de hal van de school voortgezet en om 14.15 uur hebben we iedereen een prettige carnavalsvakantie gewenst! Wij als werkgroep hebben van de hele dag erg genoten, maar dit alles wat niet mogelijk geweest zonder steun en medewerking van enkele mensen die we hierbij dan ook graag bedanken: café zaal De Gouden Leeuw, Autogarage P. Strik en garage D ' n Bart, cafetaria ' t Bergje,

MAART 15 KVO, Kledinginzameling "Mensen in nood" 16 Ophalen oud papier 18 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 5) 20 Kaartavond KVO/ZLTO 21 KVO, Creatieve Dag in Berghem 23 uitvoering "Magdalena de Musical" 24 uitvoering "Magdalena de Musical" 25 uitvoering "Magdalena de Musical" 26 uitvoering "Magdalena de Musical" 28 KVO, Volksdansfestijn 31 Ophalen oud papier APRIL 01 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 6) 01 soos Bonkemaar, punkavond 02 Boekenbeurs Ziekencomite De Schakel 10.30 uur 't Oude Klooster, Geffen 04 KVO, Informatieavond over Diabetes Mellitus samen metdeKVB 17


+

Bridgeclub

Geffens

• • Doublet

'

Onderstaand de stand,inclusief promoties en degradaties, van het Geffens Doublet na de vierde zitting van de derde serie van het seizoen 2005/2006

A-lijn 1. DH Lucius-de Haas 2. DD van Druenen-de Haas DH Binos-van den Bergh 4. DD Boeijen-Schouten 5. DH de Veer-van de Ven 6. Ep .Bijl 7. HH Roelofs-van Weert 8. Ep.van der Meijden 9. DD Ceelen-van Grinsven 10. DD Droog-van Etten 11. DD Raaijmakers-Wolkenfelt 12. Ep.van Druenen 13. HH Pronk-Vrolijk 14. Ep .van Alebeek

53.58 52.80 52.80 52.71 52.62 51.49 50.42 50.36 49.67 49.58 48.02 46.89 D 45 .50 D 44.60 D

B-lijn 1. Ep.van Zutphen 2. DD Berten-van de Wetering 3. DD van Dijke-Engels 4. HH van Bon-Goorsenberg 5. Ep.Hanegraaf 6. Ep.Luijben 7. DD Essenberg-van Hooij 8. DD van den Hurk-Noy 9. Ep .Sollewijn 10. DD Baart-Lambregts 11 . DH Uijlen-Wolf 12. DD Bos-de Jong 13. Ep.Geling 14. DD Jonker-Roelofs

56.86 55 .64 52.00 51.91 51.65 50.95 50.09 49.57 48.61 48.18 48 .00 46.88 46.09 43.58

C-lijn 1. DH Rouppe van de Voort-van Galen 2. DD van Houten-Stekelenburg 3. DD van Lieverloo-de Bresser 4. DD Jansen-Janssen 5. Ep .Asselbergs 6. DD Alkemade-Zeeuwen 7. HH Baart-Lambregts 8. DD Molkenboer-Willems 9. DD van Beek-Szovan 10. Ep.Smit 11. Ep .de Rooij 12. DD van Noort-Weerens 18

61.25 52.42 52.25 52.08 51.25 49.98 49.67 48.69 48.02 47.63 44.77 42.00

P P P

D D D

p p p

D-lijn 1. DD van Dijk-van der Burgt 2. DH van Dielen-de Kort 3. DD van Meurs-van Zantvliet 4. DH Ruijsink-van Hout 5. DD Blom-Willems 6. Ep.Vogels 7. DD van de Ven-van de Wijst 8. DH Smulders-de Haas 9. DD van de Akker-van den Hurk 10. Ep.Weijts 11. DD Bonnemaijers-van der Doef 12. Ep .de Vries

56.00 p 55.42 p 54.90 p 53.65 51.27 50.60 49.52 48.96 48.90 48.19 41.50 41.31

PERSBERICHT Vrijwilligerscafé in Geffen op 6 april a.s. Nieuwe vrijwilligers vinden is één zaak maar ze binnenhouden is een andere zaak. Vandaar dat op donderdag 6 april 'Het binden van vrijwilligers ' het thema is in het vrijwilligerscafé in 't Oude Klooster in Geffen. Vanaf 19.30 uur bent u welkom en om 20.00 uur begint het programma. De toegang en het eerste kopje koffie zijn gratis. Jeanne van Leijsen, adviseur bij Prisma Brabant, geeft een workshop over het thema 'Het binden van vrijwilligers'. U krijgt informatie over de factoren die vrijwilligers binden aan een organisatie. U maakt een plan om in de eigen organisatie vrijwilligers te boeien en u krijgt natuurlijk de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen. Bent u op deze datum verhinderd? Dan kunt u ook terecht in Heesch! Op woensdag 29 maart organiseert Steunpunt Bernheze in de Pas in Heesch dezelfde workshop. Ook deze avond begint om 19.30 u. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen met uw naam, organisatie en op welke avond u deel wilt nemen naar info@steunpunh11aasdonk.nl maar u kunt ook bellen met Steunpunt Maasdonk: 0412 69 20 80 Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

@

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

D D D

Kraaijeven 3 5386 LH Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

www.wespro-ongedierte.nl


Wij zorgen voor: • het verlijmen van kalkzandsteen • het leggen van afwerkvloeren • het bouwen van separatiewanden in gipsblokken en gasbeton • het aanbrengen van spack-spuitwerk • het aanbrengen van alle soorten stukadoors-

NAS AFBOUW BV Telefoon

Fax Website Mail

werk

073 - 534 22 22 073 - 532 29 30 www.nasafbouw.nl info@nasafbouw.nl

IA.lww.na sa{bouw/1

• Begrafen issen en crematies waar u ook verzekerd bent. • Gratis aan te vragen uitvaartcodicil: 1 telefoontje en u heeft het uitvaartcodicil zo snel mogelijk in huis. • Uitvaartshowroom: Bezoek onze uitvaartshowroom aan de Geffensestraat 1A te Heesch. Dit kan na telefonische afspraak. • Wilt u weten of u voldoende verzekerd bent voor de uitvaartkosten dan kunnen wij dit voor u verzorgen. • Al onze adviezen zijn gratis en vrijbl ijvend. Donders Uitvaartverzorging

~OJUWts

Oss Rosmalen Berlicum

Tel. 0412 - 64 24 54 Tel. 073 - 522 42 86 Tel. 073 - 503 52 58

Donders Uitvaartshowroom, Geffensestraat 1A te Heesch. ~ U

SCHOENEN & SPORT

0

/fiJSPIERINGS

Hardware - Software

~

Netwerken - supplies

%'Ps.

GEFFEN & OSS

Reparaties - virus/spyware verwijderen

EN ~1i~

'ijeffen

~z

H. VAN ZANDVOORT ELECTROTECHNIEK B.V.

E-mail: hvzandvoortelectro@hetnet.nl Heesterseweg 14 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86

RI.JWIELEN

o .a. G o.zo ll o _ _ _ _ _ _ _ __

Internet - Webhosting - ADSL

V!X

AUTOMATISERING

I

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Tel 073 532 34 69 Renovatie projecten. Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spuitwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl

0 LEVIX AUTOMATISERING r:J t/1

~

2

f<effi'!:!.ftutRIJF

Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91

N t>

LEVIX GEFFEN

LEVIX OSS

DORPSTRAAT 46 5386 AN GEFFEN 073 53 4 13 25 INFO@LEVIX.NL

WALSTRAAT 66 5341 CK OSS 0412 69 20 90 OSS@LEVIX.NL

WWW.LEVIX.NL -

TANKSTATION TAXI : ~:;'[;e, voo, zaoken,o nds

Kerkstraat -i -i Geffen (073) 532 "13 "13


PERSBERICHT Draagt bewustwording bij aan energiebesparing? Op 22 maart 2006 wordt in het Gemeenschapshuis 'De Meent" te Nuland een lste Workshop "Energie" georganiseerd. Een bijeenkomst, 's-avonds, voor huiseigenaren van woningen gebouwd voor 1985 . Zij kunnen hun visie uiten over hoe je in en om het huis energie kunt besparen. De gemeente Maasdonk wil inventariseren hoe de inwoners denken zelf een bijdrage te leveren aan energiebesparing. Daarnaast streeft het gemeentebestuur naar een betere afstemming van het eigen energiebeleid op de inwoners van Maasdonk. Alleen actieve deelname aan energiebesparing van de inwoners kan de vereiste reductie van de CO2-uitstoot bewerkstelligen. In de maand maart 2006 wordt in iedere Maasdonkse kern een dergelijke workshop gehouden. Energiebesparing en de inzet van duurzame energie vereist een gezamenlijke aanpak van de gemeente en haar inwoners. Voor de deelnemers aan de workshop staat winst voorop! Nadenken over energiebesparing moet leiden tot een besparing op de jaarlijkse kosten voor gas, water en elektriciteit. De prijsstijgingen voor energie (gas en elektriciteit) volgen elkaar op dit moment snel op. De kosten terugdringen voor energie kan op een aantal manieren. Door bewustwording, gedragsaanpassing maar ook door het treffen van kleine en grote besparende maatregelen. De deelnemers hebben voor een groot deel de programmering van de avond zelf in de hand. Bij de schriftelijke inschrijving wordt geïnventariseerd waaraan de deelnemer vooral aandacht wil schenken. De resultaten van de 3 workshops geven een antwoord op een aantal vragen. Wat de bewoner zelf kan doen om energie te besparen. Wat men gezamenlijk in de geselecteerde buurt kan bereiken. Tevens wat bewoners, bij de concretisering van mogelijkheden, verwachten van de gemeente. Voor de workshops worden de bewoners actief benaderd vooral mee te doen. Naast affiches op markante plekken in de buurt ontvangen de bewoners een persoonlijke uitnodiging met inschrijfbon in de bus. Voor deelname geldt: "Wie het eerst komt, het eerst maalt". Aan de deelname zijn geen kosten verbonden!

• •

#Ju-zie'Ksdiool-

Maasdonk Jeugdorkest Maasdonk Eind 2005 heeft Muziekschool Maasdonk aangekondigd 20

van start te willen gaan met een jeugdorkest. Gezien de reacties die we daarop hebben gekregen, hebben we de opzet iets aangepast. We willen in in 2006 ongeveer 10 keer onder begeleiding van een docent gaan oefenen. De eerste repetitie is gepland op zaterdagmiddag 11 maart van 13.30 tot 15.00 in de Aloysiusschool te Geffen. Deze locatie is gekozen vanwege het feit dat tot nu toe alle aangemelde deelnemers uit Geffen komen. Voor volgende repetities kijken we weer opnieuw naar de woonplaats van alle deelnemers om een locatie te bepalen. We willen dan ook kinderen/jongeren uit Vinkel en Nuland van harte uitnodigen om zich aan te melden. Deelname aan het studieorkest is in ieder geval in 2006 gratis. We willen kijken of er voldoende animo is en of we het sh1dieorkest van de grond kunnen krijgen. De bedoeling van het jeugdorkest is om met een groep kinderen in de leeftijd van 8 tot 18 jaar een aantal muziekstukken in te studeren en deze stukken een keer uit te voeren. De gedachte achter het orkest is dat kinderen die al een tijd een instrument bespelen, na enige tijd iets anders willen dan in hun eentje muziek maken. Samen met andere kinderen muziek maken zou een nieuwe impuls kunnen geven aan de motivatie om met muziek bezig te blijven. Om deel te kunnen nemen aan het jeugdorkest moeten de kinderen goed noten kunnen lezen en in het bezit zijn van een eigen instrument. De kinderen hoeven dus NIET perse leerling te zijn van de muziekschool. Ze moeten wel in de gemeente Maasdonk wonen. U kunt uw interesse kenbaar maken door een mailtje te sturen naar JanvanKreij@xs4all.nl met daarin de onderstaande gegevens. Naam: Adres: Telefoonnummer: Email adres: Instrument: Leeftijd: Eventueel A/B/C/D diploma: Indien u reageert, dan ontvangt u van ons de bladmuziek van de in te studeren stukken zodat de kinderen thuis alvast het een en ander kunnen inschatten en voorbereiden . Meer informatie kunt u krijgen bij: Jan van Kreij 0620690826


oog voor detail en gevoel voor perfectie

C1000. Van alle markten

J,

thuis.

Ernis schilders bundelt jarenlange ervaring met de modernste

Joy at perfection

technieken en producten. Ernis staat voor kwal iteit in alle facetten.

I

· Ernis schilderwerken Het Geffens Veld 8 5386 LL Geffen T 073 532 34 00

ERNIS ,..JÎ schilderwerken

F. 073 532 6510 E. info@ernis .nl 1. www.ernis.nl

Loonbedrijf en Grondverzet

.♦

Gebr. van Erp

c, OOO

van Herpen

Oss

Geffen

0412- 622213

073-5321995

Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

Openingstijden: Ma tim do 8.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN

*IJZERWAREN

*TEGELS

*HANG- EN SLUITWERK

*GEREEDSCHAP

*VERF

*TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*POOTGOED EN BESTRIJDINGSM IDDELEN

*SIERBESTRATINGSMATERIALEN

*HOUT EN PLAATMATERIAAL

Heesterseweg 53 • 5386 KT Geffen • Tel : 073 - 532 1338

op uert o w ver rouwen

■ ■ ■ ■ ■ ■

"5"!11 ~GLOUDEMANS BV INSTALLATIETECHNIEK

CENTRALE VERWARMING LOODGIETER ONDERHOUD SERVICE DAKBEDEKKING De Doelen 5 5386 LM Geffen Postbus 45 5386 ZG Geffen

Broeksuaat 2, Postbus 4, 5386 ZG Geffen Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Inrernec: www.van wan rooi· .n.l

Tel.: Fax:

073 - 53 24 439 073 - 53 25 061

Zaal voor: Dorpstraat 5 5386 AK Geffen Tel.: (073) 532 12 57 E-mail: anouskaenarie@hetnet.nl www.goudenleeuwgeffen.nl

Bruiloften partijen vergaderingen


INVOERING WMO OP 1 JANUARI 2007 VAN KRACHT Wmo in het kort Wat wil het kabinet bereiken met de Wmo? Waarom verandert het zorgstelsel? Wat waren de uit gangspunten en wat zijn de gevolgen? Wat is het doel de Wmo? Het maatschappelijke doel van de Wmo is: meedoen. Meedoen van álle burgers aan álle facetten van de samenleving, al of niet geholpen door vrienden, familie of bekenden. Dat is de onderlinge betrokkenheid tussen mensen. En als dat niet kan, is er ondersteuning vanuit de gemeente. Het eindperspectief van de Wmo is een samenhangend lokaal beleid op het gebied van de maatschappelijke ondersteuning en op aanpalende terreinen. Voor mensen die langdurige, zware zorg nodig hebben is en blijft er de AWBZ. Bundeling De Wmo is een nieuwe wet, waarin de volgende bestaande wetten gebundeld worden: • Welzijnswet • Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) • Aantal subsidieregelingen uit de AWBZ (o.a. mantelondersteuning, diensten bij wonen met zorg) • De Huishoudelijke Verzorging uit de AWBZ • De Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) In de volgende kabinetsperiode wordt besloten of de ondersteunende en activerende begeleiding zal overgaan naar de Wmo. Betekenis voor burgers Met ingang van de Wet maatschappelijke ondersteuning komt er meer samenhang in de ondersteuning voor de burger. Zo kan iedereen straks bij één loket terecht met vragen over ondersteuning. Bovendien betrekt de gemeente de burgers bij het ontwikkelen van het gemeentelijke Wmo-beleid. Dat maakt ondersteuning op maat mogelijk. Voor mensen die nu een Wvg-voorziening hebben of gebruikmaken van huishoudelijke hulp van de thuiszorg kan er in 2006 iets veranderen. De gemeente kan andere eisen stellen aan de verlening van hulpmiddelen en huishoudelij ke zorg. Of de gemeente kan er voor kiezen de hulp door een andere organisatie te laten aanbieden of een eigen bijdrage vragen. Wat er precies gaat veranderen is nu nog niet duidelijk. De gemeenten gaan daarover in de loop van 2006 beslissen. Als er iets verandert, dan zullen de betrokkenen daar op tijd en uitgebreid over worden geïnformeerd. Betekenis voor gemeenten De Wvg en de Welzijnswet vallen al onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Met de invoering van de Wmo komen daar een deel van de AWBZ en de OGGZ bij. De grootste verandering is de bundeling van de wetten en de verandering in de sturingsfilosofie. Door een bundeling van de wetten is integraal beleid mogelijk. 22

Dit betekent dat gemeenten alle diensten goed op elkaar moeten afstemmen. De verandering in de sturingsfilosofie houdt in dat gemeenten straks verantwoording moeten afleggen aan hun eigen inwoners in plaats van aan het rijk. Het wordt dus belangrijk dat gemeenten alle partijen goed betrekken bij het ontwikkelen van het beleid. Verantwoording Hoewel de gemeenten straks verantwoording m oeten afleggen aan de eigen inwoners, zijn er wel een aantal kaders opgesteld waar de gemeente beleid op moet formuleren. Deze kaders worden de prestatievelden genoemd. De Wmo bepaalt dat gemeenten hun beleid op deze prestatievelden moet vastleggen in een beleidsplan. Dit plan stelt de gemeente één keer in de vier j aar op. Er zijn negen prestatievelden: 1. Het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten; 2. Op preventie gerichte ondersteuning bieden aan jongeren met problemen met opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden; 3. Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning; 4. Het ondersteunen van mantelzorgers en vrij willigers; 5. Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem; 6. Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijk verkeer; 7. Maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang en huiselijk geweld 8. Het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van het bieden van psychosociale hulp bij rampen 9. Het bevorderen van verslavingsbeleid.

-D&JE

.ADMINISTRATIEKANTOOR

- B&A verzorgt uw periodieke financiële bedrijfsadministratie

• B&A ondersteunt(tljdelijk) uw admbllstratie bij achterstand of drukke periodes • B&A adviseert bedrtJven biJ het opzetten van

een financiële admlnlstratie WIJ werken me1 oon zeer scberp tarief. Vraag vrijblljvend een offerte aan en u zult b.et verschil dln!ct merkl!ll.. B.&A Admini:;lroli4t!lantnor Geffen Moltnstr~ul 2~ ~386 AA Gofloe

îol-0foon (073) 5325S36 Mobiel (06) ~1095114

lnt1m1 et. www bt1-<idm111îs1totio.nl

E-moil~ l.nfo@ba-adminlif1a1t0.nl


Drukwerk draait om detail. Een scherp oog voor de juiste kleuren, een afgewogen materiaalkeuze , feeling voor de perfecte afwerking en persoonlijke aandacht z ijn kwaliteitsbepalend. Drukkerij Wihabo biedt een totaal grafisch pakket onder één dak.

Tot in de

puntjes

"

verzorgd!

drukkerijwihabobv Heesterseweg 13 - 5386 KT Geffen

T (073) 532 26 84 • F (073) 532 47 95 E drukkerij@wihabo.nl • 1 www.wlhabo.nl

www.schoonheidssalonanne.nl

Met een cadeaubon kom je pas

Gespecialiseerd in:

• Exclusieve gezichts - en • Blendtherapeute echt mom voor de dag lichaamsbehandelingen • Hu idtherapeute Pakkingen (billen, buik. borsten handen voeten) • Exclusieve sierad ' ' van Beauzi!l en Bella Ragazza • Permanente Make-Up

SCHOONHEIDSSALON

drukkerijwihabo

• Make-Up workshops

('.\ANNE Moo~ DAMESMODE Maat 36 tot en met 64 BEEN MODE, LINGERIE en NACHTKLEDING

Gratis boekje

Stilstaan bij afscheid nemen Di t boekje geeft informatie ove r een uitvaartregeling. Teve ns biedt het de mogelijkheid om wensen m.b .t. uw eigen uitvaart vast te leggen.

Bel: 0412-623173

Ma:

Gesl oten

Di t /m Do: Vr:

9.30 tot 17.30 09.30 tot 20.00

Za:

09.30 tot 16.00

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen 073-5324221

U itvaar tverzorging VAN LITH B.V. Docfalaa n 2, Stadsmortuarium Oss, tel: 0412-623173 www .uitvaa ,tverzorgi ngva n Iith .n 1 co ntact@uitvaartverzorgingvanlith.nl

Gebr. van de Wetering ~ .'1.0• W~,-~

$

\.

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

Gl

f.!J

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

DE KOSTEN VOOR DANKBETUIGINGEN, PERSONEEL GEVRAAGD EN AANGEBODEN ZIJN€ 5,-RUBRlEK GEVONDEN EN VERLOREN IS GRATIS!

INDIVIDUELE TRAINING • Nautilustraïning • Cardiotraining

LOSSE ADVERTENTIES TUSSEN DE TEKST

• Combinatie Nautllus-C:ardio

GROEPSTRAINING • Total Fit • Indoor Cycllng • Streetdance • Switching • Seniorentraining

ME □ l5[HE

FITNESS

• Fysiotraining • De Rugschaol • Revalidatiet.-aining • Reïntegratletraining

IN □ IVl □ UELE

TRAINING

• ArTangE!menten op maat

Papendijk 12 • 5386 EC Geffen Tel. (073) 532 74 72 • Fax (073) 5 32 65 75

1/8 PAGINA 1/4 PAGINA 1/2 PAGINA

€ 15,€ 25,€ 35,-


WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073 532 1252 Spoednummer 073 532 3697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08 .00-09.00 uur. Herhaalrecepten, vragen, afspraken andere dagen 09. 0010.30, 13.00- 13.30, 15.30- 17.00 uur. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig heeft kunt u natuurlijk altijd de spoedlijn bellen. Artsen P. Berkelaar werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. A.Litjens werkt op maandagmiddag, dinsdag, woensdag en vrijdag. J. van der Heijden werkt op maandag, dinsdagmiddag, woensdag en donderdag. Spreekuren Elke dag 08.00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt 10 minuten. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Kinderspreekuur 15.30 - 16.00 uur (alle dagen, met uitzondering van woensdag) . Dit is een spreekuur voor kinderen tot 12 jaar met kleine kwalen (5 minuten spreekuur). Vanaf 1 januari is ook dit een spreekuur op afspraak. De afspraak moet diezelfde dag (08.00-09.00 of 13 .0013.30 uur) gemaakt zijn. Dat voorkomt lang wachten in een overvolle wachtkamer met een ziek kind. Als uw kind erg ziek is of als het een uitgebreide klacht betreft, wilt u dan een afspraak maken op het gewone spreekuur. Visites 11.00-13 .00 uur. Verloskundigen praktijk Belle Vie voor Maasdonk, Rosmalen, Berlicum e.o. spreekuur Kloosterstraat 3a Nuland, voor afspraak 073 5210764, dienstlijn 073-5214853, www.belle-vie.nl APOTHEEK MAASDONK Telefoon en faxnummer: 073 532 4699 Fax. 073 532 4499 Openingstijden: Op zaterdag Op werkdagen 12.00 - 13.00 uur 08 .15 - 17.30 uur Op zondag dienstapotheek Oss 11.00 - 12.00 en 17.00 - 18.00 uur Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw 24

eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. Buurtbus-dienstregeling lijn 261 Halte Geffen Maandag t/m vrijdag Nuland- Oss Dorpsstraat: 07.20, 08.20, 09.20, 10.20, 11.20,12.20, 13.20, 14.20, 15 .20, 16.20, 17,20 Oss -Nuland Dorpsstraat: 08.02, 09.02, 10.02, 11 .02, 12.02, 13 .02, 14.02, 15.02, 16.02, 17.02, 18.29 Zaterdag Nuland - Oss Dorpsstraat: 09.20, 10.20, 11.20, 12.20, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20 Oss - Nuland Dorpsstraat: 10.02, 11.02, 12.02, 13 .02, 14.02, 15.02, 16.02, 17.29 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen Ouderenadviseur "De Ouderenadviseur" is een samenwerkingsproject van de RIGOM (Regionale Instelling GecoĂśrdineerd Ouderenwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en mantelzorgers kunnen voor infonnatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiĂŤn terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, tel.: (073) 532 19 52 en Helrna Tijs, tel.: (073) 532 53 28.

VERVOLG WIE WAT WANNEER APRIL 14 Goede vrij dag 16 en 17 Pasen

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 1 Redactieadres: Veldstraat 13 ' E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat 22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26, tel. (073) 5321544 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.

i,