Torenklanken 2006 - nr 03

Page 1

44e jaargang I nummer 3 I februari 2006

redakti eadres: advertenties: sekretariaat: bank: druk: oplage:

n en

Veldstraat 13 Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, te lefoon (073) 532 23 56 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 11391 13 WiHaBo Drukkerij, Geffen 1750 exemplare n

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

VAN DE REDACTIE De Redactie van Torenklanken feliciteert hierbij Diny van Wanrooij met haar "250ste" Efkes buurte mè in de vorige uitgave van ons dorpsblad. Wij hopen dat Diny nog veel gaat 'buurte bè de mense'. Het is een veel gelezen rubriek. Wij wensen Diny veel succes en inspiratie toe bij het schrijven van artikelen in ons blad. Wij als redactie prijzen ons gelukkig met onze vaste schrijfster. De redactie van Torenklanken

BOEK '50 JAAR CARNAVAL IN GEFFEN'

1

Op vrijdag 10 februari, tijdens de premièreavond van Recht vur zunne Raop, is het boek '50 jaar carnaval in Geffen' officieel gepresenteerd. Het boek is geschreven door Ruud erhagen en geeft een compleet overzicht van de Geffense carnavalsgeschiedenis. Het unieke naslagwerk telt in totaal 156 pagina's en wordt uitgegeven door Carnavalsstichting Rottenrijk. Naast veel leuke anekdotes en een verslag van de gebeurtenissen per camavalsjaar, zijn er in het boek ook veel historische feiten terng te vinden. Zo staan niet alleen alle winnaars van de optochten in het boek vermeld, maar ook alle deelnemers aan de carnavalsoptochten, alle prinsen en adjudanten, de deelnemers van Recht vur zunne Raop en het Raopliedfestival, winnaars van het Haasje Hangen en het Open Geffens Kampioenschap Biljartduiken. De tekst in het boek wordt bovendien visueel ondersteund door honderden foto's. Het boek is vanaf vrijdag 10 februari aanstaande voor een bedrag van vijftien euro te koop na afloop van de ,·ier Raopavonden. Vanaf zaterdag 11 februari kan het

boek ook (voor hetzelfde bedrag) gekocht worden bij Lektuur en Tabakshop Steenbergen, Bosch- Van Erp en Creativos Reclamebureau. Meer informatie over het Geffense carnaval kunt u vinden op www.rottenrijk.nl

STOMERIJSERVICE De stomerijservice die momenteel gevestigd is in Uw Eigen Drogist Moniek van Herpen, vanaf 6 maart 2006 gevestigd is bij de buren RIANNE MODE aan het Dorpsplein 13 in Geffen.

KLEDINGINZAMELING MENSEN IN NOOD De landelijke voorjaarsacties van de Kledingactie Mensen in Nood zijn weer gestart. Ook in uw gemeente vindt een inzan1eling plaats. U kunt goede, nog draagbare kleding, schoeisel, huishoudtextiel en dekens in gesloten plastic zakken afgeven bij onderstaand adres: Woensdag 15 maart a.s. van 13.30 - 15.30 uur in de Bonkelaar. Dit voorjaar gaat de opbrengst naar een vluchtelingenproject in Addis Ababa, hoofdstad van Ethiopië. Onze lokale partnerorganisatie zorgt er onder meer voor dat deze vluchtelingen een dak boven hun hoofd krijgen en medische zorg ontvangen.

KOPY INLEVEREN VOOR: 4 maart (geldt ook voor e-mail kopy) verschijnt over 3 weken redaktie adres: Veldstraat 13 e-mail adres: torenklanken@home.nl


akelaard' Aan-/ verkoop

• eg10 • anc1er1n

Kromstraat 172 Oss ~

(0412) 65 06 79

info@geldengezin.nl

\

Geld Gezin

www.geldengezin.nl

z

r= ::J

___ _ & IDESIIGN

ONTWERP~AANlEG ONDERHOUD~RENOVATiE Corné van Dinther Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel.: 073 - 532 16 54 Fax: 073 - 532 67 01

®

A~;~~-ÉN@

MOTORRIJSCHOOL

P. DE Kl!EIN "POMU4t,~fft~ Heegterstraat 34,5386 CP Geffen,Fax:(073) 5326381 Tel.: (073) 5324658, Autotel.: (06) 53184263

www.woonkrant.nl

~atle-en Adviesbureau bv Erkend installateur C. V. Gas - Water

Service en onderhoudsabonnementen gastoestellen Ook voor het Energie

certifi-

caat Papendijk 14b 5386 EC Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

Van Sch )mie! Bouwgroep bollWI al 80 Jaar winkelcentra r; holen, dlstrlbllllkantra woningen on -jl•gebou Bouwan 15 enza passie, U ha n al e lácellen van ons d<> l<Walltel van de

"Kwal t

wint de strijd"

Alles vers utt eigen bakkerij Bakkerij Brands .

Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

Ik ndeJ Bouwgroep eradeweg1J l8fl KM G!iffe lel 07353229&1 ;ax 07J 22232 mall@,ansch ndel-oouwgroep.n www vanscll Jodel-bouwgroep nl


Parochie Heilige Maria Magdalena

Geffen Parochie Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email : info@parochiegeffen.nl www.parochiegeffen.nl

"ONDER DE TOREN" BEREIKBAARHEID KAPELAAN GEELEN: Op de pastorie is er op maandag t/m vrijdag elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 De kapelaan heeft geen speciale spreekuren, u kunt naar de pastorie bellen en bij geen gehoor het antwoordapparaat inspreken . Donderdag is de vrije dag van de kapelaan. Voor uiterste spoed: kapelaan: tel. 06 - 53364310 E-mail kapelaan: kapelaan@parochiegeffen.nl E-mail diaken: diakenvanherwijnen@hotmail.com e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Internetsite parochie: www.parochiegeffen.nl WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: zaterdag 19.00 uur; zondag 09.30 uur. NULAND: zaterdag 19.00 uur; zondag 10.00 uur VINKEL: zaterdag 17.30 uur; zondag 11.00 uur. LITURGISCHE KALENDER -1, dienst in de kapel + t.v. - uitzending naar huize Heegt vr. 24-02 19.00 u * avondmis za. 25-02 19 .00 u Carnavalsviering mmv Pompzwengels (+ kinderkerk) zo. 26-02 09 .30 u + H.Mis mmv Gemengd Koor ma. 27-02 geen avondmis wo. 01 -03 19.30 u Aswoensdagviering mmv Gemengd Koor vr. 03-03 19.00 u * avondmis (le vrijdag v.d. maand) mmv Ouderenkoor za. 04-03 19.00 u H.Mis mmv Bandola's (+kinderkerk) zo. 05-03 09.30 u + H.Mis mmv Gemengd Koor ma. 06-03 19.00 u * avondmis mmv Passe Partout wo. 08-03 09.00 u * KBO-viering vr. 10-03 13.30 u Huwelijksviering Edwin v.d. Akker en Maija van Dongen 19.00 u * avondmis za. 11-03 19.00 u Gezinsviering mmv Kinderkoor zo. 12-03 09.30 u + H.Mis mmv Gemengd Koor ma. 13-03 19.00 u * avondmis mmv Passe Partout GREGORIAANS KOOR De volgende repetitie van het mam1enkoor wordt gehouden op dinsdag 7 maart 2006 van 21.00 - 22.00 uur in de grote zaal van het parochiecentrum (Oude Klooster boven).

MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u de intenties op het Torenplein en in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor bimien te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. AFWIJKENDE MISTIJDEN / VIERINGEN DIE VERVALLEN Maandag 27 februari is er geen avondmis in de kapel i.v.m. Carnaval Op zondag 19 maart zijn de dopen in de kapel Zaterdag 25 maart is de H.Mis in Geffen om 17.30 uur en in Vinkel om 19.00 uur! Zondag 23 april is de H.Mis in Geffen om 11.00 uur en in Vinkel om 09.30 uur! Vrijdag 2 juni is er geen viering in de kapel vanwege Vormseltoediening in de kerk. DOPEN Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u bellen naar de pastorie 073 532 1216. Uw naam wordt genoteerd en u wordt teruggebeld. De doopvieringen zijn bestemd voor hen die woonachtig zijn in Geffen, of voor hen die elders wonen, maar ingeschreven staan in onze parochiegemeenschap en deelnemen aan de kerkbijdrage. DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCIDEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: Januari 2006: Nienke Ketelaars, Jochem van Buul, Melle van den Hurk. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE maart: Cornmuniemap thuis: hoofdstuk 10 doorlezen en opdrachten maken woensdagl 5 maart: 13.30 - 15.45 uur: vijfde bijeenkomst KINDERCLUB Deze parochieactiviteit is bedoeld voor de kinderen van groep 5 t/m 8. In een plezierige sfeer maken de kinderen kennis met ons geloof. Er worden bijbelverhalen verteld, video's getoond, geknutseld en spellen gedaan. De volgende bijeenkomst is op maandagmiddag 13 maart a.s. van 15. 4 5 tot 17. 00 uur in het patronaat van de pastorie. Als je iets meer wilt weten bel dan naar: Marion van Venrooy (5323468) ofNelly Bwire (5320418). PROGRAMMA VORMSEL Woensdag 1 maaii: Aswoensdagviering in de kerk 3


Hepa Hevalid

Care ietechniel<

Hét adres voor al uwTurkse en Italiaanse gerechten! KLOOSTERSTRAAT 33A GEFFEN

S 073 53250 2

Leiweg 2a 5386 l<R Geffen

/tl,. 073 5320 21 s info@he a.nl

VAN GENUGTEN ARCHITECTEN Architectenbureau C o p p e n s d i j k 245 3 8 2 J T Vinkel Telefoon 073-5322246 Telefax 073-5322639 info@vangenugtenarchitecten.nl

WOENSDAG PIZZADAG! Alle p1zza·s € 5,50

Tel./Fax 073-5325705

Sander van Lent Schilderwerken Abelenstraat 24 Tel.: 073 532 1220 5386 GH Geffen Mob.: 06 29 07 64 06

Voor Kleur~ Kwaliteit & Vakmanschap!

Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Leiweg 2B 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woens dag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

LEEVVIKA

13.00 - 18.00 Gesloten 13.00 - 18.00 13 .00 - 20.00 10.00 - 18.00 10.00 - 16.00

uur uur uur uur uur

VAN DER DOELEN

Wilt u lagere maandlasten? Uw hypotheek oversluiten? * Samen met u bekijken wij, geheel vrijblijvend, of u al of niet uw huidige hypotheek moet aanpassen.

* Zeer scherpe rentetarieven . * Intensieve persoonlijke begeleiding van begin tot het eind. WIJ BEMIDDELEN VOOR ALLE GROTE VERZEKERAARS, BOUWFONDSEN EN BANKEN. KLOOSTERSTRAAT 44 5386 AT GEFFEN TEL. 073 - 5325510 FAX 073 - 5325560

Bel voor a spraak:

E-mail info @vanderdoelenassurantien.nl

Internet www. vanderdoelenassurantien. nl

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

VERZEKERINGEN


Woensdag 8 maart: 19.30 - 21.00 uur bijeenkomst in de kapel: film over het leven van Jezus

HUWELIJKS-EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven bij: Patty van Nistelrooij, Jasmijn 5, 5386 ES Geffen. tel. 073-5326323 (na 18.00 uur) of via e-mail: jurgen.patty@home.nl Dit geldt voor mensen die in ons dorp wonen, of hier geboortig zijn maar elders wonen. ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL" Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencornité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Het ziekencomité bezoekt de zieken namens de parochie, de kapelaan brengt een bezoek aan de zieken op verzoek van de zieke of zijn naaste familie. ZIEKENZALVING De ziekenzalving is een sacrament voor de zieken in een levensbedreigende situatie. Dit betekent (en meestal hopen we daar ook op) dat je ook weer beter kunt worden. Het sacrament symboliseert de vereniging met het lij den van Christus, bemoediging om het lijden te verdragen, vergeving van fouten, herstel en een mogelijke voorbereiding op de overgang naar het eeuwig leven. Als iemand ernstig ziek is, of een zware operatie moet ondergaan, of als er sprake is van reëel levensgevaar, is het goed om een afspraak te maken met een priester. Dan kan in alle rust, in het bij zijn van familieleden, de zalving worden toegediend. Derhalve wordt er geen gezamenlijke ziekenzalving meer gehouden voor de ouderen. Indien u behoefte hebt aan een gesprek en/of ziekenzalving kunt u de kapelaan daarvoor (laten) benaderen. ALLEENGAANDENGROEPGEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de bovenzaal van Het Oude Klooster. Alle alleengaanden zijn daar van harte welkom; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de m aand is het "samen tafelen". Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 26 januari 2006: Jan van den Braak, 80 jaar 12 februari 2006: Frans van Dijk, 76 jaar KERKBALANS 2006: Een kerk is heel wat waard, daar geef je voor! Doe mee aan de actie kerkbalans om onze parochie-activiteiten in stand te houden en om onze monumentale

kerk te restaureren en te onderhouden! U kunt uw bij drage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2006. Kijk ook op www.kerkbalans.nl

PRIJSWINNAARS KLEURPLATEN KERKBALANS 4-jarigen: Pepijn van Uijtert, De Kouwe Noord 8 5-jarigen: Jan van Rijn, Heegterstraat 45 6-jarigen: Nina van Griensven, Rozelaar 3 7-jarigen: Romy van Ieperen, Kloosterstraat 31 8-jarigen: Lieke Schuurmans, Papendijk 30 9-jarigen: Mayke Gloudemans, Acaciastraat 3 10-jarigen: Judith van Kreij , Bergstraat 22a. Proficiat! GIFTEN voor het Lourdescomité: bank rek. 11 58 16 135 voor de restauratie van de kerk: bank rek. : 11 5 8 15 23 6 DE RESTAURATIE-THERMOMETER staat op € 297.500,00. Dank u wel! KERKMUSEUM Elke laatste zaterdag van de maand geopend van 13. 00 14.00 uur: behalve wanneer er op dat tijdstip een viering in de kerk is. U kunt ook een afspraak maken met Jo van Wanrooij tel. 5322283 GOUDEN KLOOSTERFEEST Zuster Anne Marie, gastvrouw op de pastorie in de tijd van pastoor Spijkers, vierde op 10 februari jl. haar gouden kloosterfeest! Familie, vrienden en medezusters evenals een Geffense delegatie waren vertegenwoordigd op de feestmiddag, die begon met een eucharistieviering "Omzien in dankbaarheid" in de kapel van het moederhuis van de zusters van Liefde van Schijndel. Pastoor Spijkers ging voor in de viering, tezamen met pastoraal werkster Ans Schutte, de zus van Anne Marie. A1me Marie was 24 jaar oud toen ze op 2 februari 1956 vanuit Wilp intrad in bij de zusters van Schijndel. Ze deed dat samen met 11 anderen, waarvan er 6 net als zij het gouden kloosterjubileum mogen vieren. Na een half jaar postulaat en twee jaar noviciaat, verbleef Anne Marie drie jaar in Berghem voor het aspiraat. In 1961 deed ze h aar eeuwige gel ofte en ging ze vervolgens in Raamsdonkveer in de verpleging werken, wat te zwaar voor haar bleek te zijn. In september 1963 kwam ze naar Tilburg waar ze handwerkles ging geven op de Liduinaschool en ze zich met hart en ziel en vol liefde en toewijding inzette voor de bewoners van het Liduinapension. Ook was ze heel lang op de receptie de vriendelijke gastvrouw van het klooster van de zusters op de Pelgrimsweg en een mee5


î .!]School vi nkel_ ..t!llflllr

Café - Zaal 't Haaaje

RELAXED OP WEG ?? -

voor bruiloften, partijen

autorijles gewoon of volgens de RIS-methode theorie (evt. privé-les)

en vergadering~n Tel.: 07~ 532 15 20

Iets voor jou ? Kijk dan snel op: www.rijschool-vinkel.nl

~t)

À~,

Of bel 06 - 51 64 82 78

~

.~~~~

Rob van Dijk Kastanjelaan 10 5382 KD Vinkel

~ ~-;

www .caf ezaal hethaasje.nl

van der Sangen

DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

M" de Kinderenv.~ Tl Bd'~ Geff~~f.11

Tuinhout

Ham 1, 5386 JA tel. 073-5325551

maandag Vm vrijdag zaterdag

At,

- Schuttingen - Tuinhuisjes - Speeltoestellen - Vlonders - Dierenverblijven - Tuinmeubelen - Accessoh-es Eventueel op maat gemaakt Ook uw adres voor al uw TUINHOUT

13.00 - 19.00 uur 8.30 - 17.00 uur

Hanegraaf B.V. Geffen

f &.

Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fox (073) 532 50 68

maandag t/m vrijdag 8.30- 18.00 uur. Zaterdag 8.30-16.00 uur Bosschebaan 53, Heesch (Achter restaurant "De Lucht" ') tel. 073-5321235 / 06-54375 280 fax 073-5320138 www.vandersa ngentuinhout.nJ

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN

Cafétaria / Eetcafé

~,

'T BERGJE V.O.F. onze kwaliteit is realiteit

~

Ook voor feesten, partijen en vergaderingen Veld straat 14 Geffen Tel. : 073-5322531

Buro .

Trendy!

St ijlvol! Maarten van der Dussen Wilgenstraat 6 5386 GL Geffen Tel.: 073 - 53412 94 Privé: 073 - 534 12 92 E-mail: bb.dussen@planet.nl

Koppig!

Te .: 073 - 532 0 05


levende parochiane van de Sacramentsparochie. In 1983 heeft ze een jaar en een paar maanden in Den Bosch in het bisschopshuis gewerkt waar ze overeenkomstig de wapenspreuk van Mgr. Bluijssen Quotidie Minidtrans hem diende van dag tot dag. Van 1985 tot 1991 was zuster Anne Marie, in alle stilte en bescheidenheid een vriendelij ke gastvrouw op de pastorie in Geffen. De mensen in Geffen hadden heel erg veel met haar op en ze werd door iedereen op handen gedragen. Het vrouwenkaartclubje was een gezellige, wekelijkse ontspanning voor haar. Omdat zuster Anne Marie van meet af aan in Geffen het klooster miste, ging ze toen ze zestig werd weer terug naar Tilburg en werkte ze tot 2002 als receptioniste in Den Bosch. Na de sluiting van het klooster in Tilburg verhuisde ze bijna 3 jaar geleden naar het moederhuis in Schijndel waar ze heel erg gelukkig is en waar ze heel graag voor de andere zusters auto rijdt. Wij feliciteren zuster Anne Marie van harte met haar gouden kloosterjubileum en wensen haar nog vele gezonde j aren toe!

Halverwege zat de sfeer er al zo goed in dat het publiek bij de tonen van The Sugar Babes spontaan de polonaise inzette. Regelmatig was er de wave te zien. Deze werd meestal ingezet door mensen die aan de bar iets wilden bestellen, waarna dat gebaar meteen werd overgenomen door anderen. Tonny Janssen bleef er opvallend nuchter onder. Later bleek dat hij klanten, die dermate onder de indruk van het hele gebeuren, dat ze de weg naar huis dié avond echt niet meer hadden kunnen vinden, veilig met zijn tijdmachine naar huis heeft gebracht. Lambert, Marco, Peter, Cor, Harry, Jack, Denise en Jeanine danken alle aanwezigen voor een onvergetelijke middag. We hadden gehoopt op een volle zondag maar dat het ook een dolle zondag werd had niemand verwacht. The Time Machine heeft er in ieder geval al een optreden aan overgehouden. Komende Broelliepop is de band van de partij. Op de site van de band (www.time-machine.nl) zijn onder het knopje "photo" diverse Goverfoto's te bekijken. En als u na het bekijken van de foto's een goed woordje doet in het gastenboek, kunnen we met die veren pronken. Houwdoe, The Time Machine (see you somewhere, some time ... )

Gordijnen Atelier "VeGa" Precisie en Maatwerk

THE TIME MACHINE TAKES YOU BACK De Geffense première voor de leden van de band The Time Machine is kei en kei geslaagd. Familie, kennissen, bekenden van de bandleden en de "harde kern van De Gover" lieten zich meevoeren op de tonen van Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan, ZZtop, Skun Anansie en Alicia Keys. Tonnie Janssen draaide na afloop overuren. In het gezellig volle café Govers vertrok de tijdmachine op zondag 5 februari naar vroeger tijden. De dames van DeJea Vu zongen/waren verbluffend mooi. Crazyyyy Paul Hoan kraaide victorie op zijn plukbas en Jack de Laat deed een aanslag op zijn toetsenbord. Lambert, Peter zorgden voor de tam tam. Cor had zijn snaren goed gespannen. Harry had zijn wilde haren weer helemaal terug en Marco moelde en fiepte tegelijkertijd over zijn honeypot.

• Gordijnen • Vitrage • lnbetween • Embrasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het veranderen van uw bestaande gordijnen • Wij hebben ook stoffen

Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Telefoon: 0412 47 59 37 7


A.

1

ROND DE DORPSPOMP

~

Toch even stilstaan bij de Grote brand in d'n Berg. De brandweer was snel ter plaatse. De commandant schatte meteen de brand goed in: Groot Alarm!!! "Geen water", slangen naar de Wiel, assistentie uit Oss en Landerd. Iedereen schreeuwt: VLUG! , VLUG!, VLUG!!! De boerderij bleek niet meer te redden. We zullen weten of er iets fout is gegaan. Niet alles is te voorzien. We worden ons weer bewust van wat er kan gebeuren en hoe belangrijk het is de brandweer dichtbij te hebben en aan brandpreventie te doen. Maar het hoofdonderwerp: "DE RAOP 2006" eiste onze aandacht op. De vernieuwde GOUDEN LEEUW, met een prachtige royale entree en de uitbreiding van de Jagerzaal, het vergrote toneel bleek een grote aanwinst. Het decor was met opzet sober gehouden, alleen het 11 e Gebob in cartoon. en een professioneel verlichtingspaneel aan het plafond. Het Raoporkest zat wat verscholen. Alles was gericht op minder afleiding. Daarom bleef ook de Raad van Elf uit zicht en mocht Prins Antoon de 30e Raop openen, omringd door zijn stafleden. Eerst klonk een inleidingslied. Goed gezongen. Mooi van Tekst. Goed gedaan jonge man. Prins Antoon waarschuwde de Vinkelaren en de Nulanders, onderscheidde Marinus van Erp en Wout van Amstel en benoemde hen tot erelid en Ruud Verhagen werd gehuldigd om zijn inzet en zijn vakkundige en grote bijdrage aan het feestelijke en schitterende boek: "50 Jaar Carnaval in Geffen". Ook de Carnavalshant werd aangekondigd, als een kostbaar document met veel kostelijks en deze keer helemaal VUR NIKS dank zij de reclame- en sponsorbijdragen van ondernemingen en bedrijven. De ceremoniemeester GeertJan, leidde de avond voortreffelijk, zonder opsmuk, maar helder en duidelijk. Zo loodste hij het publiek onbevangen en overtuigend door de avond en zorgde voor een perfecte inleiding van de artiesten. Die kregen deze avond terecht overal VOORRANG!!! Hoera!!! Het spits werd weer afgebeten door de Dorspsomroeper Hans met: "Hoort zegt "t voort". Hij sprak over zijn privé- kleedruimte, de verbazingwekkende voorzieningen door de verbouwing, nam met veel humor diverse ondernemers op de korrel, de storingen rond de reconstructie en gevaren van de Papendijk, Vink.els voorrang. Helikopter inzet, de feestverlichting, het drugsgebruik, de kapelaan en nam met Fokko afscheid. Weer een smakelijke, spannende humorvolle verrassende voordracht. 8

Dansgroep Demochape bood de kans om de lachspieren tot rust te laten komen. De 4 zusjes van de familie Emons brachten ons in de superdiscotheek met een opwindende demonstratie van de hedendaagse dansdynamiek. D ·n Inne end· nAndere kwamen binnen met "Waar bleft · ie toch!" met als hoofdthema: Waachten! Ze vlogen Geffen door, belichtten de kerstmarkt met het klungelige kluunen, zeer ad rem en puntig. Een heerlijke buut waarom terecht zeer smakelijk werd gelachen. En niet te lang deze keer. Goede zo ! De Super G(r)overs mochten het prijswinnende Raoplied ten gehore brengen: "Ja, das toch logisch" en "Kek toch nie zo nauw", dat laatste maakten ze vooral duidelijk bij hun optreden. Het mag nog wel spontaner, los in d'n bol!!! De Buurtjes aan de beurt. Ham1eke mi Gevulde Platpraot en Maya mi veul deftigheid. Maya slapend in de service-ruimte van het gemintehuis. Hanneke kwam om un vergunning vur de Hennen(Hem1ep )koi. Ze ha un prachtige bouwtekening. De receptiedame schoot wakker. Anneke moest 'n nummerke trekken, bij loket 1, 2 en3. In drievoud alles invullen. Ze hai ok beklag over de zendmast. Het was om te schaterlachen om de doorgeslagen dienstverlening van de geminte en over 6 weken terugkomen. Goede puntige teksten met rake kwinkslagen naar alle hoeken. Het publiek genoot Jammer dat de tekst niet spontaan overliep in het slotlied met de passende titel: Politiek. Een nieuwe groep Showgirls met zelfgemaakte kleding en showdans werd aangekondigd. Het werd een mooie disco-parade. Een zeer dapper begin. Proficiat. Gespannen werd de opkomst van de Weeuwkes afgewacht. Het toneel vol met toeristen in Oostenrijk met een echte Jodelster en meteen zat de stemming er in. Ze vertrokken en lieten een geheimzinnig koffertje achter op het toneel. Dat werd me een spektakel, dat verdacht pakketje werd ontdekt door de politie, die op de vindster een staaltje moderne verhoortechniek losliet, ze bleek schuldig, de doortastende burgemeester opgebeld, die wist wel un oplossing, het leger werd ingeschakeld met trompetgeschal en plan 1 en 2 werden uit de kast gehaald compleet met handboek en kadaverdiscipline. Het terrorisme had ook in Geffen toegeslagen, huizen weg en mensen verdwenen. Gelukkig kwam er een illusionist opdraven, die het koffertje deed verdwijnen. "Maasdonk om te huilen" werd dan ook het passende slotlied. Een optreden vol fantasie en spanning, sensatie; de humor spetterde er vanaf. De pauze was nodig om even op adem te komen. De K.P.J. bracht ons in een echte feestsfeer met een vrolijk Surinaams tintje in een lekkere flower-power-show. "Word een Geffens feestbeestje" was hun leuze!!! Iedereen moest eraan geloven in de hierna volgende Workshop. We maakten feestmutsen, zetten letterlijk de feestneus op en lieten ons meeslepen in de polonaise.


Het gevaarlijke snuifje(drug) was overbodig. Ze maakten er een ware dolle boel van en eindigden met "Het feest kan beginnen" ... Een zaal vol echt Carnavalsplezier was hun zeer verdiende SUCCES! Voor de 3e maal trad Kojen Oijem op. John en Loes groeien in hun rol. Ze brachten ons in Kapsalon PARDON, met hoge gasten: De koningin, Balkenende, Antoon Romrne, Piet Bosch, Tonnie Jansen, de kapelaan enz. iedereen werd geknipt en opgeknapt. De normen en waarden werden uit de kast gehaald. Ze voerden ons door het Dwaalboss en eindigde bun zeer vermakelijke act met een actueel BOBlied als Paul de Leeuw met Annie. Koijen Oijem bracht ons heerlijke, vrolijke geurtjes, odeurtjes en fleurtje s, en gaf ons een verfrissende beurt. De Pompzwengels kwamen als sprookjesfiguren door de zaal het toneel op. Een groot beeldscherm toverde ons het gemeentehuis als de poort van de Efteling en diverse gebouwen kregen een sprookjessfeer. De sprookjesfiguren kwamen allemaal langs op het beeldscherm met daarin de hoofden van bekende dorpsfiguren en dat alles begeleid met wonderlijk klinkende blaasmuziek op zeer hoog niveau. We zagen zo onze Truus, Jan Smulpaap, Has, Kwik, Kwek, Kwak met B. en W. Bier -Hier met Gilbert als Hollebolle Gijs, de lelietjes met??? een wonderlijke, zeer komische combinatie van Muziek en Beeld. Een zeer knappe, hoogstaande prestatie van onze Kapel. Nauwelijks bekomen, kregen we Willy en Tilly voorgeschoteld met het thema: "Slenteren van kroeg naor kroeg". De aanwinsten van Benny worden aangedaan: de Gouden Leeuw en ut Staklcertje, de Chinees, Wing Wang Wong en Panga Ping Ping. Ook de Bejaarden kregen ze aan de slenter. Een prachtige dolkpomische persiflage op de mislukte Slenterkerstmarkt. De kapelaan slenterde mee. Ze naderden bekant Nuland. Mar dreiden al gauw urn, toen ze zagen "dat de koei vort knapper waren as ut mansvolk", ja, dan zedde in Nuland, zinne ze. Een lekker Geffes actueel onderwerp goed uitgewerkt. Bravo!!! Demochape bracht weer wat adem met hun tweede dansact, het is allemaal wel erg opwindend, vol dynamiek; helaas heeft de moderne muziek weinig te bieden aan dromerige romantici. Dansen kunnen ze, de meisjes Emons. De Weetwotsjers kwamen eens niet door de zaal, maar in een mysterieuse wolk op de luitschallende, knallende muziek van de Champignonsleage. Ze toonden zich dan ook ware kampioenen. De spot, de humor, de spitsvondigheden, vlogen door het theater, en de kapelaan werd nog gespaard, maar volgend j aor, dan ... !!! De kapelaan werd in enne keer net zo als zijn volle, volle neef Antoon Romme. Kaste lijn Arie werd gevonden in de slaaptrein, de neus van de Prins had de Drugs geroken, Benny werd de koning van het drie-panden-punt. De politieke figu-

ren werden niet gespaard, er was veul geinige winkelpraot. Met een sneltreinvaart kwamen en gierden de lachsalvo's door de zaal. En tot slot de Toapen met de 4 slaapmutsen in een afvalrace, begeleid en gestimuleerd door daarop toegespitste T.V-prograrnrna's. Dat leverde zeer lachwekkende taferelen op. Ze eindigden weer met een mals, sappig, knapperig liedje in Swing-Boogy-BooGy stijl. Ze blijven het fantastische slotstuk van de Raop. Het was een zeer geslaagde Raop. Met alleen maar hoogtepunten. We feliciteren en roemen nog de Raopband, die zorgde voor gezellige muziekjes en goede begeleiding van diverse artiesten. De organisatie was wederom perfect. De boerenbruidsparen bezorgden ons weer een gastvrij onthaal, de K.VO., zorgde voor aangepaste tafelversiering. Hulde aan alle artiesten en medewerkenden. Ceremoniemeester GeertJan "raap" -te nog eens alle stukjes bijeen in een daverend slotlied. Het parkeren op het Dorpsplein bleek wat onderbelicht en ook werd er weinig geWaalbosst. Van stamtafel 232. Voor op- en of aanmerkingen de Prins tel. 0412-640982 Volgende stamtafel weer in cafĂŠ Govers op 5 maart. Met het Vastentrommeltje in de hand bekijken we de Carnaval en we nemen nu afscheid met: ALAAF, ALAAF, ALAAF!

BEDANKJE Na jaren in Geffen in de kapsalon te hebben gestaan, is het tijd geworden om wat nieuws te gaan doen. llc ga daarom per 1 februari verder als ambulante kapster. Omdat alles nogal snel gegaan is heb ik niet veel tijd gehad om de klanten op de hoogte te kunnen stellen, dus bij deze wil ik iedereen bedanken voor al die jaren van goed vertrouwen en wens iedereen het beste! Groetjes Susan, 06 30221364

WIE WAT WANNEER FEBRUARI 24 Ophalen oud papier 25 t/m 28 Carnaval 27 t/m 03 maart Vomjaarsvakantie MAART 04 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 4) 11 soos Bmikemaar, aprĂŠs-ski-party 14 KVO, Informatieavond met notaris over erfrecht 15 KVO, Kledinginzameling "Mensen in nood" 16 Ophalen oud papier 18 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 5) 20 Kaartavond KVO/ZLTO

9


NOG NOOIT BOERENKOOL GEGETEN ... ! Gerrit, Jolanda en Door hebben op een plezierige manier afscheid van eetcafé Govers genomen ... ze zijn in goede gezondheid, ze kunnen meer tijd vrijmaken voor hobby's en leuke dingen en ze hebben enthousiaste opvolgers gevonden in Yifan Li en Wendy, die de zaak gaan overnemen! "Het runnen van een eetcafé gedurende twintig jaar, is een mooie periode" zegt Gerrit van Erp, "voor mij is de tijd gekomen voor andere dingen." Samen met Gerrit (57 j.) en Yifan (29 j.) blikken we terug en kijken vooruit. Gerrit van Erp volgde na de Lagere School de koksschool in Nijmegen en werkte vervolgens in diverse restaurants en cafetaria's. Toen restaurant Bon Marché, aangrenzend aan zaal Govers ophield te bestaan, werden Gerrit en Jolanda gevraagd om aldaar een cafetaria te gaan bemannen. Enkele jaren later namen zij samen met Door de zaak over, die het ondernemersteam compleet maakte. "Een eetcafé is iets meer dan een cafetaria" zegt Gerrit. "We stonden voor een goede kwaliteit en onze specialiteiten waren: ribkes, pittige gehaktballen, erwtensoep, stamppotten, nasi en bami uit eigen keuken. De mensen komen hier ook om efkes te buurte, onder het genot van een lekker hapje en sommigen nuttigen hier zelfs hun dagelijkse warme maaltijd!" Een soort tafeltje-dek-je dus voor jongere alleenstaanden? "Nou, het is hier meer van 'ezeltje-strek-je'!" lacht Gerrit. Yifan Li, geboren in China, gaat met zijn vrouw Wendy - eveneens Chinese van afkomst - 'de pollepel' overnemen en Gerrit 'roert nog enkele weken mee'. Yifan woont vanaf zijn 15e jaar in Nederland en heeft altijd in restaurants gewerkt. "De generatie van onze ouders runden meestal Chinese restaurants, maar onze generatie is vrijer in haar keuze" zegt Yifan. Hij zocht met zijn echtgenote anderhalf jaar lang naar een geschikte 'eterij' en na hun bezoek aan Geffen, hadden ze direct het gevoel van: "Dit is 't !" Het was even wennen in het begin, want je moet de mensen leren kennen en vooral hun dialect. Yifan spreekt de woorden 'kumke' en 'sloaj' al perfect uit! Hij gaat net als Gerrit de hapjes voor RvzR sponsoren en in ruil daarvoor kan hij op die avonden, de Geffense sfeer al goed proeven! "Voorlopig ga ik door op dezelfde manier zoals Gerrit, Jolanda en Door de zaak runden" vertelt Yifan. "Hun recepten worden overgenomen. Een goed product is heel belangrijk en variatie is een must." Inmiddels heeft Yifan geleerd om de specialiteiten te bereiden en ze ook geproefd, want voor die tijd had hij nog nooit boerenkool gegeten! 10

Yifan en Wendy wonen met hun zoontje Johnny van 3 1/ 2 jaar in Waalwijk. Ze willen graag in Geffen komen wonen, maar helaas hebben ze nog geen huis kunnen vinden (voorlopig huren om te kijken hoe de zaken gaan lopen). Gerrit is ook op dat gebied een goede begeleider, want hij zoekt mee! Voor Yifan is het heel fijn, dat Gerrit nog een aantal weken wil meedraaien. Er zijn zoveel dingen waar je aandacht naar uit moet gaan. Het personeel blijft in dienst van de nieuwe eigenaren. "Ik gun het hen, dat ze het goed gaan maken" vindt Gerrit. Een veelgehoorde klacht van ondernemers: Er wordt te vaak en te vanzelfsprekend een beroep op hen gedaan om verenigingen, activiteiten en evenementen te sponsoren. Dit moet Gerrit beamen: "De ondernemer kan zelf soms ook het hoofd moeilijk boven water houden in deze tijden. Wij hebben b.v. een collectieve afspraak gemaakt met de cafetaria-ondernemers om een gezamenlijke advertentie te plaatsen, wanneer het evenementen buiten Geffen betreft. Daarnaast kan elke ondernemer zijn eigen clubs naar keuze ondersteunen." Yifan wil in ieder geval zeker openstaan voor de Geffense gemeenschap. Wat Jolanda, Door en Gerrit nu gaan ondernemen, weten ze nog niet. Gerrit gaat eerst op vakantie: naar China, op aanraden van Yifan! Verder is het een fijn vooruitzicht dat hij de weekenden vrij heeft om allerlei leuke dingen te gaan doen o.a. fiets en en wandelen met zijn kleinkind Nanna. Hij verzekert me dat hij in ieder geval niet beschikbaar is als Prins Carnaval, Boerenbruidegom of Gildebroeder! Chinezen staan bekend als goede ondernemers met een vriendelijke uitstraling, dus dat zit zeker goed! Een eetcafé staat garant voor gezellige contacten met dorpse praat - al of niet op waarheid getoetst - en het Geffense dialect heeft tolk Jolanda de nieuwe uitbaters al geleerd ..... . Succes verzekerd! Voor de kenningsmakingsactie, zie elders in dit blad. Wij wensen Yifan en Wendy veel plezier in Geffen!

B&A verzorgt uw periodieke financiële

bedrijfsadministratie B&A ondersteunt (tljdelijk) uw administratie

bij achterst.and of drukke periodes B&A adviseert bedrijven bij het opzetten van

een financiële adJnlnlstraUe WU werken met eea zeer sd!erp tarief. Vraag mjblij1'IIUI een offerte aan en u zuh het verschil direct merken... 8.&A Acfn11n 1Gtr0Pwliantaor G:iffcn

Î Q!ofo on (073) 53?5534

lnt-orno1. www ba...-.dminii.rrot10.J1I

Mclon\ftirtetl 2.S

Mohlel (06} 51095114

E-mail. li\ft!!@btJ-adrl'lilflli ttt:llii!i,1'11

5386 AA Geffoti


EFKES BUURTE MÈ... Ron van de Burgt (26 j.) en Laura Swinkels ( 24 j.) Hij begon als afwashulpje, heeft een jarenlange horecaervaring en werkte zich in de praktijk op tot erkend kok ... Zij begon met een bijbaantje als gastvrouw en planner in een restaurant en studeerde af op de HBO met als studierichting Toerisme & Recreatie en afstudeerrichting Ondernemerschap ... Hij en zij ontmoetten elkaar in Restaurant "'t Zunneke" in Someren ... ... Ron van de Burgt en Laura Swinkels zijn een ideaal horeca-ondernemersduo en sinds mei 2005 runnen zij Partycentrum Buffeterie "De Schans" in de Kerkstraat. "De laatste jaren kende "De Schans" verschillende ondernemers, die de zaak slechts korte tijd draaiden" zegt Ron. "Daardoor is er enige onbekendheid gegroeid - met name bij de Geffenaren - over de gevarieerde aanbiedingen die "De Schans" kent o.a. op het gebied van smaakvolle buffetten." 'Het is onbeperkt genieten, in tropische sferen' zo luidt de slogan. Ron en Laura leiden me vol enthousiasme rond, in de aloude Zaal Govers, omgetoverd in een tropische zaal en 'tuin' , verdeeld in meerdere sfeervolle thematische ruimtes. U kunt met een groot of klein gezelschap aanschuiven voor de 5-gangen zondagsbrunch of voor een dinerbuffet met evenzovele gangen. Het laatste wordt gepresenteerd met een voorgerecht en soep, een uitgebreid vis- en saladebuffet, een warm vleesbuffet met groenten en een ijs-en desertbuffet. En een mogelijkheid om groenten en vlees te laten wokken ofte bakken op de Franse bakplaat. De Thaise Wok wordt bediend door Tal, een Thaise van afkomst en woonachting in Geffen. Zij is bedreven in het bereiden van diverse sausen. "Een avondvullend programma met 'Life cooking, à la minute'! " zegt Ron. Nieuw is het steengrillen in een Mexicaans tropische ambiance. Het grillen op een minerale speksteen is een gezonde manier van het bereiden van vlees en vis. Er wordt geen boter of olie gebruikt en er is weinig rookontwikkeling. De steen wordt met een speciale brandtechniek op gas verwannd, waarbij de grilsteen dan op ieder punt 200°C wordt. Het vlees schroeit meteen dicht, zodat de sappen bewaard blijven en het lekker mals blijft. In deze Mexicaanse ruimte kunnen 40 personen plaats nemen. "We krijgen hierover veel positieve reacties", aldus Ron en Laura. Ron is de man in de keuken en werkt daar samen met Dave en Tal.

"We bereiden 130 gerechten van goede kwaliteit. Het wokken is populair vanwege de 12 soorten verse groenten." Laura is verantwoordelijk voor de planning en de bediening samen met de personeelsleden Melanie, Niels, Pim, Bas, Meike, Laura en Lotte. Ron - Limburger van geboorte - deed zijn horeca-ervaring op in Restaurant 't Zunneke in Someren, de geboorteplaats van Laura. Zij werkte daar in haar vrije tijd als gastvrouw. In 2004 besloten ze om samen een halfjaar te gaan rondtrekken in Australië. "We wilden niet alleen vakantie houden en dus besloten we om daar ook te gaan werken. In The Outback, midden in de woestijn, vonden we een hotel-restaurant-bar in een goudmijndorpje met 400 inwoners, in the middle of nowhere, 230 km. verwijderd van het volgende dorp. We woonden en werkten daar zeven weken en er was geen gelegenheid om iets op te maken, dus hebben we zelfs nog wat kunnen sparen! Dat was een heel aparte ervaring! Vervolgens dachten we: dit kan geen toeval meer zijn, ons bloed kruipt. .. naar de horeca!" Terug in Nederland vonden Ron en Laura eerst nog 'een serieuze baan', maar de wens om samen een restaurant te gaan runnen, bleef. Dat werd dus "De Schans" in Geffen! Ze zijn nu naarstig op zoek naar een huurwoning dichtbij, want ze moeten van Valkenswaard komen. Wie iets te bieden heeft, melde zich! "De Schans" is geopend op vrijdag, zaterdag en zondag, maar ook op de andere dagen kunt u boeken voor vergaderingen, verjaardagsfeestjes, bruiloften en koffietafels! De zaal biedt plaats voor 300 personen en in de Caribische feestkelder kunnen gezelschappen tot 80 personen terecht. Het visitekaartje van Ron en Laura is de prijs - kwaliteit verhouding en de super ambiance. "De gast moet tevreden naar huis gaan, dan zijn er groeimogelijkheden voor onze zaak!" zeggen Laura en Ron. Op hun verlanglijstje staat nog om in de toekomst dansavonden te gaan organiseren voor 50 plussers. We zijn in Geffen twee jonge, enthousiaste ondernemers rijker geworden. Omdat ze zelf uit een dorp komen, zijn ze zich hier in Geffen al snel thuis gaan voelen. Ze hebben eveneens een goed contact met de andere horeca-ondernemers. Loop gerust eens vrijblijvend binnen om u te laten informeren over de uitgebreide mogelijkheden in "De Schans" tegenover de kerk, of bekijk de vernieuwde website: www.deschansgeffen.nl ! 11


SPECTACULAIRE ACTIE IN BONKELAAR GEFFEN U komt toch ook? Maatschap De Vlinder uit Oss organiseert ter gelegenheid van haar driejarig bestaan op 4 en 5 maart 2006 een unieke, spectaculaire actie in de Bonkelaar in Geffen. De totale opbrengst van de actie komt ten goede aan de Stichting IMBA Children's home in Den Bosch. Deze stichting zet zich o.a. in voor het realiseren van de bouw van een derde huis voor St. Marcellin 's children village in Harare, Zin1babwe. Op dit moment worden daar meer dan 60 (wees-) kinderen opgevangen in twee huizen!! Het derde huis is in aanbouw, maar de bouw ligt stil vanwege geldgebrek. De actie in Geffen bestaat onder andere uit een 24 uur Reiki behandelmarathon, van zaterdagmiddag 12.00 uur tot zondagmiddag 12.00 uur. Samen met een groot aantal medebehandelaars geven Ria Krom en Monique van den Berg, van "De Vlinder", in 24 uur continue Reiki behandelingen. Hieraan nemen ook de kinderen deel die de Reiki kindercursus hebben gevolgd. Naast de vele behandelingen zijn er nog tal van andere activiteiten. Zo kunt u onder meer uw horoscoop laten trekken of een spiritueel consult krijgen bij één van onze mediums. Er is een enveloppenverkoop. Voor€ 5,= kunt u een envelop kopen en het nummer dat er inzit verzekert u van het winnen van één van de vele prijzen die zo gul geschonken zijn door diverse sponsoren. De jeugdige bezoekers van deze actie kunnen deelne-

men aan tal van spelletjes, zoals ook kinderen in Zimbabwe die doen. Liefhebbers van Afrikaanse muziek kunnen bij ons ook hun hart ophalen, want vanaf zaterdagavond 21 .00 uur is er een Afrikaanse d.j. die de actie tot in de kleine uurtjes opluistert met zijn stijlvolle muziek en ritmische klanken. Aansluitend aan de behandelmarathon, op zondagmiddag, wordt er nog een kunstveiling gehouden. Jan van Ravenstein en Piet van Herpen gaan als veilingmeesters niet alleen beelden uit Zimbabwe, maar ook door plaatselijke kunstenaars beschikbaar gestelde kunst onder de hamer brengen. Ook de opbrengst hiervan komt geheel ten goede aan "onze kinderen" in Harare. In de Bonkelaar kunt u via vele foto's en een filmpresentatie zien naar wie en waar de opbrengst van deze unieke actie toe gaat. Tijdens de actie zijn wij ook live te volgen op internet; http://members .home.nl/de. vlinder Tot slot willen wij graag vermelden dat Stichting Wilde Ganzen onze actie ondersteunt. Dit houdt in dat zij de netto opbrengst verhoogt met 70% !! Van harte nodigen wij iedereen uit om samen met ons deze actie een groot succes te laten worden. U bent welkom op zaterdagmiddag 4 maart vanaf 12.00 uur tot en met zondagmiddag 5 maart in de Bonkelaar, Kloosterstraat 18 in Geffen. Voor meer informatie kunt u bellen met Ria, tel.m. 0412648871 ofMonique, tel.m. 073-5323987 . Of u kunt kijken op; http://members.home.nl/de.vlinder , www.imbachildrenshome.com , www.wildeganzen.nl

Maand-actie bij Govers Friture In de hele maand Maart krijgt u bij ons

Bij € 5,00 friet

gratis 4 fril<adellen of 4 lcrol<etten 12


nn

"~

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk:.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. woensdag van 13 .30 tot 15.30 uur (alleen burgerzaken). OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 3 8 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073-5342100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester: P.C.J. Boelens Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00

Wethouder J.A.M. Voermans Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder E.J.A.M. van Heese Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder M.J.M. van de Ven Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk.

l

POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken.

CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en 'dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00 Instelling "blauwe parkeerzone" op gedeelte Dorpsplein te Geffen Door de toenemende parkeerdruk op het Dorpsplein te Geffen is besloten om een gedeelte van het Dorpsplein (14 parkeerplaatsen) aan te wijzen als parkeerzone met een maximale parkeertijd van 1 uur. De maatregel wordt in week 6 uitgevoerd. De zone is dan aangegeven met borden en een blauwe omlijning. Het betreft hier het gedeelte tussen de kiosk en de glasbakken. Door deze maatregel wordt voorkomen dat langparkeerders de plaatsen in beslag nemen die nodig zijn voor de kortere bezoeken aan voornamelijk de supermarkt. Voor het parkeren dient u een parkeerschijf te gebruiken, deze is gratis af te halen bij de ClO00 in Geffen.

GEZOCHT: VERVANGERBEZORGINGBRABANTSDAGBLAD Betreft een paar vakantie-weken en enkele dagen door het jaar. Iets voor jou? leeftijd van 15 tot 80 jaar 's morgens tussen 5 en 7 uur een buiten- of ochtendmens Fiets met tassen wordt ter beschikking gesteld. Goede verdienste!!!

Neem contact op met Annet van den Helm, tel.nr. 5324311

Riolering of afvoer verstopt!? Bel M.B. rioolontstopping te Geffen.

Multi bouwservice J. van den Heuvel Doctor Poelsstraat 4 5386 BW Geffen

Tel.: 06 - 51 52 72 32 Fax: 073 - 534 15 21 13


Nurnet aa ntrekke/ijke instapbonus

Rabobank


HEEMKUNDEWERKGROEP VLADERACK GEFFEN

Meer informatie over het Geffense carnaval kunt u vinden op www.rottenrijk.nl

Om ons werk als Heemkundewerkgroep nog beter te kunnen presenteren hebben we, gesponsord door de Rabobank Bernheze Maasland, een beamer kunnen aanschaffen. Hierdoor is het mogelijk om op een kwalitatief hoog niveau foto's, films en video's te presenteren aan onze doelgroepen m.n. de Geffense bevolking. Op verzoek van onze sponsor is deze beamer, onder bepaalde voorwaarden, ook ter beschikking van andere veremgmgen. Een verzoek hiertoe gaarne te richten aan onze secretaris, Adriaan van Zandvo01i, tefoon 5324424, E-mailadres adr.zandvoort@planet.nl Graag willen we ook langs deze weg de Rabobank nogmaals bedanken voor de genereuze gift, die het ons mogelijk maakte dit apparaat aan te schaffen. namens het bestuur van Heemkundewerkgroep Vladerack

ONTHULLING JEUGDPRINS EN JEUGDPRINSES Tijdens de geslaagde Playbackshow van zondag 5 februari zijn Koen van de Haterd en Lisa van Erp onthuld als de nieuwe jeugdprins en jeugdprinses van het Rottenrijk Jeugdprins Bonkert de 30ste: Koen van de Haterd Koen zit in groep 8 van de Geffense Mariaschool. Vorig jaar werd hij al lid van de jeugdraad en dit jaar mag hij zelfs als Jeugdprins B011kert de 30ste de carnavalsdagen door gaan brengen. Koen is de jongste thuis: naast zijn ouders Marco en Jolanda zijn ook zijn zus Steffie en broer Maarten nog een stukje ouder. Volgend jaar wil Koen graag naar het Mondriaan College in Oss. Koen heeft ook veel hobby's: hij voetbalt graag bij Nooit Gedacht, speelt graag op de computer en hij is dol op zijn twee honden. Deze (ietwat ondeugende) allemansvriend kijkt uit naar carnaval 2006 waar hij samen met zijn vele vriendjes een groot feest van gaat maken! Jeugdprinses Bonkerin de 20ste: Lisa van Erp Lisa zit net als Koen bij meester Ben in groep 8 van de Mariaschool. Deze rasechte kletskous heeft de eer om meteen jeugdprinses te worden, want ze was tot nu toe nog geen lid van de jeugdraad. Lisa is in haar vrije tijd actief met stijldansen in Oss en ze volgt streetdance bij Laura Strik in Geffen. Ook is ze een fanatieke voetbalster bij Nooit Gedacht en ze heeft twee honden en twee katten (waarvan er ĂŠĂŠntje vermist is). Lisa heeft een oudere broer (Kelven) en een jongere zus (Nienke). Volgend jaar wil ze graag naar het Maasland College in Oss.

KERST 2005 ALOYSIUSSCHOOL Onze kerstviering met de musical "het meisje met de zwavelstokjes" en het lekkere buffet met een ijsje toe was mede dankzij vele weer een groot succes! Wij willen graag bedanken: Kapelaan Geelen voor de mooie verhalen op school. Tuin & Design voor de verzorging van de kerstbomen. Snackbar 't Bergje voor de heerlijke garnering bij het lJSJe. Bakkersland voor de lekkere broodjes. Boerenbruidsparen voor de prachtige kerstmannen- en herderspakken. Gouden Leeuw voor het beschikbaar stellen van de zaal. Coppelmans voor de prachtige decoraties. Zanggroepje voor de sfeervolle muziek. Musicalwerkgroep voor de fantastische inzet. En alle ouders en kinderen die hebben meegeholpen! De Kerstwerkgroep Aloysiusschool Schoonheidssalon Irma Tijdens de wintermaanden zijn handen vaak droog en schraal. Daarom als extra toevoeging aan een complete behandeling een parafine-bad voor uw handen gratis! Schoonheidssalon Irma de Kouwe Noord 2, Geffen

Tel. 073-5323633 Mob.06-47206001 15


om de opbrengst van de Vastenactie dit jaar te bestemmen voor de Stichting Hand to Hand.

M/5$1E ONTW1XICEJl,lt; Vu.Dl,

GEnlN

VASTENACTIE VOOR GAMBIA Zoals ieder jaar organiseert de MOV-groep in samenwerking met de scholen en met de wijkcontactpersonen van de parochie de jaarlijkse Vastenactie voor het goede doel. Het goede doel bepalen wij graag in samenwerking met mensen uit onze naaste omgeving die werkzaam zijn in ontwikkelingslanden. Dit jaar gaan we actie voeren voor de bouw van een school in Gambia waarvoor de Stichting Hand to Hand van Gras en Franka Mes uit Vinkel zich sterk maakt. Vanuit hun reizen naar Gambia hebben Gras en Franka Mes zich het lot aangetrokken van de arme bevolking uit dit kleine landje aan de westkust van Afrika. In 2001 hebben zij de Stichting Hand to Hand opgericht om de hulp en de financiële ondersteuning die zij krijgen van mensen en organisaties uit de regio goed te regelen. Franka en Gras hebben ons al veel verteld over de projecten waaraan zij werken in Gambia. Daarom vinden wij het als MOV-groep een goede zaak

Een nieuwe school in Kanuma Kanuma is een dorpje gelegen aan de noordzijde van de Gambia-rivier. Stichting Hand to Hand is er samen met de plaatselijke bevolking een Cultural Arts & Traningscentre met een landbouwproject aan het op zetten. Maar omdat er in deze omgeving vrijwel geen scholen zijn wil Hand to Hand juist hier een school bouwen zodat jongeren en volwassenen ook hier de mogelijkheid hebben te leren lezen, schrijven, rekenen en een vak te leren. Daarom heeft de Stichting de bouw van een nieuwe school als doel voor 2006 gepland. Aan dat proj eet gaan wij onze medewerking verlenen en wij vragen daarbij uw steun. De twee Geffense basisscholen hebben hun medewerking aan het project al toegezegd. Zeker nu het om een nieuw schoolgebouw gaat zal het doel onze kinderen zeker aanspreken. Bij alle Geffenaren zullen we een huis aan huis collecte houden met medewerking van de wijk.contactpersonen. De kinderen zullen in de vastenperiode hun best gaan doen om hun vastendoosje te vullen met zelfverdiend geld. In de volgende Torenklanken leest u er meer over. M.O.V -groep Geffen (Missie-Ontwikkeling-Vrede)

ONBEPERKT GENIETEN, OOK IN 2006!

DE BESTE BUFFETTEN & FEESTEN IN SUPER AMBIANCE!!! 3 gangen luxe steengrillbuffet (€ 17,50 pp)

5 gangen grand wokbuffet (€ 19,50 pp) 5 gangen zondagsbrunch (€ 18,50 pp) Profiteer nu!!! Bruiloft of feest duur? Niet bij De Schans! Compleet feest al vanaf€ 16,00 per persoon!!! Carnaval za + zo: onbeperkt 3 gangen steengrillbuffet vanaf 17:00 uur (graag reserveren!) Bel voor informatie en/ of reservering: 073-5341320 Partycentrum Buffeterie De Schans Kerkstraat 5a - 5386 AC Geffen - www.deschansgeffen.nl 16


0l Kunstk1ln1

Grote belangstelling expositie De in het weekend van 4 en 5 febr. gehouden expositie van de Kunstkring Geffen heeft een overweldigende belangstelling genoten. De exposanten willen alle bezoekers dan ook bedanken voor hun oprechte interesse die zij hebben getoond. De expositie was in een woord geslaagd. Dankzij de enorme inzet van alle exposanten was de Bonkelaar omgetoverd in een sfeervolle en geheel beklede expositieruimte, waarin de grote diversiteit aan stijlen en kunstvoorwerpen goed tot hun recht kwam. Ook de toegang tot de Bonkelaar was geheel in stijl aangekleed en werd aangeboden door Dolce Vita, zodat de bezoeker over een met prachtige bloemstukken omzoomde loper werd ontvangen. Bij de inleiding tot de opening bedankte voorzitter mevr. Marianne Willemse de leden van de werkgroep expositie, bestaande uit Nel van de Akker, Ingrid Berkel, Anja van Heese, Cor Louwers en Gwen Vogels, voor hun gedegen voorbereiding. Burgemeester Peter Boelens van Maasdonk liet zich na zijn openingstoespraak, vergezeld van zijn echtgenote door de 14 exposanten uitvoerig informeren over de gepresenteerde schildeiijen, beelden etc. Dit gebeurde in een zeer gezellige sfeer en werd opgeluisterd door het naast de kunstvoorwerpen opgestelde jeugdige ensemble, bestaande uit Sanne van de Berg, Thomas van Rosmalen en Claudia Verstegen. De grote aantallen bezoekers uit Geffen en verre omtrek konden op zaterdagavond onder het genot van een drankje op een rustige manier kennis maken met de in de afgelopen jaren vervaardigde creaties, waarbij voor elk wat wils. Met name op zondag was het een bijna ononderbroken komen en gaan van bezoekers. Toen zondagmiddag om vijf uur de expositie werd gesloten kon de Kunstkring dan ook op een zeer geslaagde en druk bezochte expositie terug zien. De exposanten waren nog enkele uren bezig om alles op te ruimen en de Bonkelaar weer in de originele staat terug te brengen. Dit tot volle tevredenheid van de beheerder die ons dankbaar had geholpen tijdens de opstart van de expositie, zodat maandag alles weer zijn gewone gang kon gaan.

KORENDAG 2006 Zondag 29 januari 2006 zijn wij naar een korendag geweest in Tilburg. Dit werd georganiseerd vanuit het Bisdom van 's-Hertogenbosch. Inhetvoorjaarvan2005 zijn er een aantal mensen van het Bisdom naar een mis van ons komen luisteren, zij hebben toen, met professioneel

opnameapparatuur ons opgenomen. Zo zijn zij bij meerdere jongerenkoren langs geweest. Met het doel een cd op te nemen. Deze cd werd tijdens de korendag gepresenteerd en mochten wij er ook een in ontvangst nemen. Wij staan er ook op met 2 liedjes! Deze dag hebben wij met een aantal jongerenkoren meer liedjes ingestudeerd uit een zangbundel, die we later mee naar huis mochten nemen. Ook was er voor de dirigenten en solisten een cursus die gevolgd kon worden. Later op de middag kwam bisschop Hurkmans ons toespreken en die avond ging hij de mis voor die speciaal voor deze dag gepland was. Met een groot koor hebben wij die mis opgeluisterd. En onze dirigent, Jacco, heeft een liedje gedirigeerd en wij waren natuurlijk erg trots op hem! Het was een hele leuke dag geweest en we hebben een aantal leuke, nieuwe liedjes geleerd. Wij willen ook nog wat aandacht vragen voor het volgende: Wij zoeken leden! Wij zijn een leuk, gezellig koor, dat naast het zingen nog veel meer doet. Zo verzorgen wij zelf de missen, door eigen lezingen en teksten te zoeken, organiseren wij regelmatig een feestje en gaan wij 1 keer per jaar op koorweekend. En in september 2006 gaan wij naar Eurotreff! Dit is een internationaal muziekfestival in Duitsland, waar alle leden altijd heel erg naar toe leven. Lijkt je dit wel wat? Kom dan eens een keer kijken! Wij repeteren zondags van 11. 00 tot 13. 00 uur in Heesch. Bel naar: Linda 0610303704 of Èrin 06-43138253, als je een keer langs wilt komen. Kijk anders ook eens op onze website: www.jongerenkoorheeschgeffen.nl.

GEVONDEN VOORWERPEN Op zondag 5 februari jl. rond 18.00 uur, is na afloop van de expositie van de kunstkring Geffen, tegen het gaas vlakbij de ingang van de Bonkelaar een met leer beklede ijzeren stang van een paardentrailer achtergebleven. Wil diegene die deze stang heeft gevonden contact opnemen met Wim van Erp Kraaieven 5 tel. 073 -5326650.

r-;. . . . . _ Hoveniersbedrijf _ , , R. van Heesch ~

rl -

~ R. van Heesch Elst l 0, 5386 KB Geffen

• ontwerp • aanleg en onderhoud

F 073 632 22 72

• renovatie

M 06 52 8414 96

T 073 532 03 08

17


DUIKVERENIGING VINDT OLIEBRON IN 'T WIEL Bij een duikoefening van de lokale duikvereniging is er onlangs op wonderbaarlijke wijze een verborgen oliebron gevonden. Uit de reactie v/d gemeente is het niet duidelijk hoe deze bron verborgen heeft kunnen blijven. De gemeente heeft via www.wiewilereenoliebronkopen.nl een geĂŻntresseerde koper kunnen vinden. Het betrefd een sjeik uit Koeweit, genaamd Allaharm Boedabie, die bij inschrijving het hoogste bod had. Het bedrag is niet openlijk bekend gemaakt, maar men kan een daling verwachten van de lokale olieprijs. Er zal een feestelijke intocht met gevolg van praalwagens zijn op 26 februari als de sjeik zijn nieuwe aanwinst komt inspecteren.

enkele binding met grote landelijke partijen. Als lokale partij staan we dicht bij de mensen en kunnen we als partij gemakkelijk inspelen op de lokale problematiek. Wij worden daarbij niet gehinderd door landelijk geldende opvattingen of door een politieke kleur. Onze wortels liggen in de voormalige gemeente Nuland dat valt niet te ontkennen maar de partij heeft oog voor alle drie de kernen en is voor een gelijke verdeling over de drie kernen. Waar Partij Maasdonk de komende jaren voor zal staan leunt u terug vinden in ons verkiezingsprogramma. Hierin zijn de speerpunten opgenomen waaraan onze partij hopelijk in de coalitie kan gaan werken. Niet alleen met woorden maar ook met daden! Tijdens de verkiezingen van 2002 was ons devies steeds "we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen". Helaas dat laatste hebben we, ondanks het goede werk van onze raadsleden, vanuit onze oppositierol niet helemaal waar kunnen maken. Daarom gaan we bij de komende verkiezingen voor een plek in de coalitie! Ik hoop dan ook dat u ons weer massaal zult steunen zodat niemand na 7 maart nog om ons heen kan. Op 7 maart rekent Partij Maasdonk op U! !! Na 7 maart kunt U op Partij Maasdonk: rekenen!! Evert Visschers, voorzitter Partij Maasdonk

PARTIJ MAASDONK Beste kiezers, Partij Maasdonk neemt op 7 maart aan de gemeenteraadsverkiezingen deel met een lijst van prima kandidaten. De lijst wordt aangevoerd door een jonge kandidaat. Eric Langens heeft in de afgelopen raadsperiode de nodige ervaring opgedaan. Hij neemt nu het stokje over van Jeanne Moon die een stapje terug doet. Tijdens de laatste verkiezingen in het jaar 2002 wisten we 4 raadszetels te behalen. Opnieuw behaalden we een verkiezingswinst. De partij is dan ook gedurende de laatste decennia steeds een raadszetel rijker geworden. De inzet van onze partij wordt door de kiezers blijkbaar gewaardeerd. We hebben de laatste vier jaren deel uit moeten maken van de oppositie. Uiteraard hadden we veel liever in de coalitie gezeten. Partij Maasdonk: wil graag meebesturen en heeft daarvoor de nodige kennis en ervaring. De partij wordt immers door enthousiaste leden gesteund die tijdens partijbijeenkomsten hun zegje kunnen en mogen doen. In de gemeenteraad worden de partijstandpunten duidelijk neergezet. Partij Maasdonk wil vooral een partij zijn voor alle inwoners. We zijn een lokale partij en we hebben geen i8

3 dagfilms 3 dagen â‚Ź 10,00 geldig t/m 16 maart, niet geldig op vrijdag en zaterdag

STERVIDEOTHEEK PELGRIMSTRAAT 1-B, NULAND TEL. 073 532 1827 STERVIDEOTHEEKNULANDji;HETNET. NL

WWW.STERVIDEOTHEEK.NL

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: 15.00 - 21,00 uur Zaterdag en zondag: 14.00 - 21.00 uur


Wij zorgen voor: • het verlijmen van kalkzandsteen • het leggen van afwerkvloeren • het bouwen van separatiewanden in gipsblokken en gasbeton • het aanbrengen van spack-spuitwerk • het aanbrengen van alle soorten stukadoors-

NAS AFBOUW BV Telefoon

Fax Website Mail

werk

073 - 534 22 22 073 - 532 29 30 www.nasafbouw.nl info@nasafbouw.nl • Begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent. • Gratis aan te vragen uitvaartcodicil : 1 telefoontje en u heeft het uitvaartcodicil zo snel mogelijk in huis. • Uitvaartshowroom: Bezoek onze uitvaartshowroom aan de Geffensestraat 1A te Heesch . Dit kan na telefonische afspraak. • Wi lt u weten of u voldoende verzekerd bent voor de uitvaartkosten dan kunnen wij dit voor u verzorgen. • Al onze adviezen zijn gratis en vrijblijvend . Donders Uitvaartverzorging

<!1)~

~

Tel. 0412 - 64 24 54 Tel. 073 - 522 42 86 Tel. 073 - 503 52 58

Donders Uitvaartshowroom, Geffensestraat 1A te Heesch.

SCHOENEN & SPORT

0

Oss Rosmalen Berlicum

/Ji)SPIERINGS

i ~' N"

F:l!!!o'!!!.iI,u

Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073} 532 19 58 Fax (073} 532 04 91

"'

s;

\"":r. ~J EN

Al">~-cs·

Cjef(-en

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden . Tel 073 532 34 69 Renovatie projecten. Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spuitwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl

0 LEVIX AUTOMATISERING

H. VAN ZANDVOORT ELECTROTECHNIEK B.V.

[::} GEFFEN & OSS

tJ:I

Hardware - Software

~

Netwerken - supplies

E-mail: hvzandvoortelectro@hetnet.nl Heesterseweg 14 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86

Reparaties - virus/spyware verwijderen

RI.IWIELEN

o . a . Gaze ll e _ _ _ _ _ _ _ __

Internet - Webhosting - ADSL

~V!X AUTOMATISERING

TANKSTATION

LEVIX GEFFEN

LEVIX OSS

DORPSTRAAT 46 5386 AN GEFFEN

WALSTRAAT 66 5341 CK OSS 0412 69 20 90 OSS@LEVIX.NL

073 53 4 13 25 INFO@LEVIX.NL

WWW.LEVIX.NL - INFO@LEVIX.NL

TAXI

-

Vervo e r voor ziekenfonds

- busje

Kerk st raat 11 Geffen (073) 532 13 13

J


DORPSBELANGEN Sterke verjonging binnen de lijst Dorpsbelangen Dorpsbelangen, de grootste partij binnen Maasdonk, heeft haar nieuwe lijst samengesteld. Naast de inbreng in de Gemeenteraad en B&W in de afgelopen raadsperiode, heeft de partij vanaf de start in 2002 intern gewerkt aan twee nieuwe lijst doelstellingen voor de komende bestuursperiode: sterke verjonging en verdere verbreding binnen de totale gemeente. Hiertoe werd onder andere in 2002 Jong Dorpsbelangen opgericht. Deze zorgvuldig langdurig voorbereide actie heeft nu ook succes. Jong Dorps belangen stroomt met negen personen door op de lijst, waarvan er drie direct op verkiesbare plaatsen: Yvonne van den Elzen- Ploegmakers uit Vinkel op plaats 2, Frank van der Donk uit Nuland op plaats 3 en Frank van Lent uit Geffen op plaats 5. Daarnaast staan nog vier jongeren op de ondersteuningslijst van Dorpsbelangen. Hieruit blijkt dat zowel de verjonging concreet gestalte krijgt maar ook de verbreding over de drie kernen in Maasdonk. Lijsttrekker is Jan Meulepas gebleven, die als nestor onder andere als taak heeft de ingestroomde jeugd in de komende bestuursperiode te begeleiden. De top tien uit de lijst van 30 personen ziet er als volgt uit: Op één staat Jan Meulepas, lijsttrekker met een ruim 20 jaar gemeentelijke politieke ervaring en een ambtelijke carrière van 40 jaar bij de provincie achter de rug. Sterk ook in contact met mensen en verenigingen. Op twee Yvonne van den Elzen-Ploegmakers uit Vinkel, ondernemer uit de jongerenafdeling die daar de afgelopen vier jaar de jongeren kar heeft getrokken. Op drie Frank van der Donk uit Nuland, ook uit de jongerenafdeling en werkend in het bankwezen. Heeft zijn verbintenis liggen in Nuland. Op vier is blijven staan Henriëtte van Bergen, ook met een langdurige raadservaring en een zeer forse verbondenheid met het verenigingsleven. Op vijf Frank van Lent uit Geffen, ook afkomstig van uit de jongerenafdeling en werkzaam bij de provincie Noord-Brabant. Op zes staat hoog op de lijst Jan van Ravenstein, met een grote betrokken- en bekendheid in Geffen. Op zeven staat Annemiek van Gerven uit Vinkel, die bekendheid geniet vanuit het horecawezen. Op acht staat het huidig raadslid Gerard van de Wouw, bekend vanuit de bouw en contact met het verenigingsleven. Op negen Jan van Erp uit Nuland, oud raadslid en oud wethouder, heeft veel contact met het ondernemersgebeuren, de agrariërs maar ook het verenigingsleven in Nuland. Op tien staat de huidige wethouder Jan Voermans, die in de afgelopen periode de in combinatie met de ombouw van de Rijksweg voor de gemeentelijke toegangswegen heeft gezorgd. Daarnaast staan op de lijst: 20

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Kees van Wanrooij Bert van Laarhoven Erik Rovers Adriëtte van de Ven Adriaan van Zandvoort Jo van Lokven Piet van Herpen Cees Velthuiis Jan Bouwmans Jan Ploegmakers Ad van Erp Bram van Ravenstein Leon Habraken Willy van de Berg Corné van der Doelen Theo Schelle Piet van Nistelrooy Albert van Schaijk Jan van der Rijt Antoon van Zandvoort

Met deze verjonging en verbreding, gekoppeld ook aan een sterk programma gaat Dorps belangen de verkiezing in waarin niet alleen oog is voor de hoofdlijn maar ook voor de details van de burgers in de uitvoering, zodat ook direct contact met de burgers is gewaarborgd. Deze combinatie heeft Dorpsbelangen in de afgelopen 20 jaren doen groeien tot de grootste partij in Maasdonk, met de laatste keer meer dan 30% van het totaal aantal uitgebrachte stemmen.

EGA-AFSLANKCLUB Carnaval is weer voorbij. Wilt u voor de zomer wat kilo's kwijt op 'n gezonde manier en tevens wat meer bewegen? Kom maandag 6 maart om 19.00 uur naar Zaal 't Haasje te Geffen. Met medewerking van Greet Clement van EGA-afslankclub en Roelf Loeffen van Move2bFit, medisch georiënteerd sportcentrum.

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

@

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

tel. 073 - 5320744 Kraaijeven 3 fax 073 - 5320745 5386 LH Geffen 06 - 23438623 www.wespro-ongedierte.nl


oog voor detail en gevoel voor perfectie

C1000.

j

Van alle markten

thuis.

Ernis schilders bundelt jarenlange ervaring met de modernste

Joy of perfection

tech nieken en producten. Ernis staat voor kwaliteit in alle facetten.

I

Ernis schilderwerken Het Geffens Veld 8 5386 LL Geffen T. 073 532 34 00

ERNIS ..,Î schilderwerken

F. 073 532 6510 E. info@ernis.nl 1. www.ernis.nl

Loonbedrijf en Grondverzet

.♦

Gebr. van Erp

C1 OOO van Herpen

Oss

Geffen

0412-622213

073- 5321995

Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

Openingstijden: Ma tlm do 8.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN

*IJZERWAREN

*TEGELS

*HANG- EN SLUITWERK

*GEREEDSCHAP

*VERF

*TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

*S IERBESTRATINGSMATERIALEN

*HOUT EN PLAATMATERIAAL

Heesterseweg 53 • 5386 KT Geffen • Tel: 073 - 532 1338

,,

\ JB

wen o

ouwen op vertro wen ver rouwen

■ ■ ■ ■ ■ ■

~

INSTALLATIETECHNIEK

~GLOUDEMANS BV

CENTRALE VERWARMING LOODGIETER ONDERHOUD SERVICE DAKBEDEKKING

Gebr. van \Vanrooij Bouw bedrijven

Broekstraat 2, Postbus 4, 5386 ZG Geffen Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooi' .nl

De Doelen 5 5386 LM Geffen Postbus 45 5386 ZG Geffen Tel.: Fax:

073 - 53 24 439 073 - 53 25 061

Zaal voor: Dorpstraat 5 5386 AK Geffen Tel.: (073) 532 12 57 E-mail: anouskaenarie@hetnet.nl www.goudenleeuwgeffen.nl

1\1:

iJ~

ao'IAiJ~l~ '",: \. l ~~IAWL i 11:1: 11

Bruiloften partijen vergaderingen


KANDIDATENLIJST VPM De VPM (Vooruitstrevende Partij Maasdonk) maakt zich op voor de verkiezingen van de gemeenteraad op 7 maart a.s. Beginjanuarijl. heeft het bestuur de kandidatenlijst vastgesteld. De bovenste vier VPM-ers stelt zich aan U voor. Voor nadere informatie of politieke vragen kw1t U altijd contact opnemen met de VPM: Hans Hendriks, 5323878, Hans-hendriks@xs4all.nl Hans Hendriks, huidig gemeenteraadslid voor de VPM, staat opnieuw op een verkiesbare plaats. De VPM is blij dat hij wederom beschikbaar is. Hans staat in1mers garant voor inbreng van bestuurlijke deskundigheid op alle gemeentelijke terreinen. De VPM verwacht veel van zijn visie en inzicht. Hans Hendriks (50 jaar) is gehuwd (4 kinderen) en woonachtig in Geffen. Hans is werkzaam als manager van een automatiseringsafdeling. In Geffen was hij, vanaf de oprichting in 1984, jarenlang penningmeester en voorzitter van de scoutinggroep. Sinds 1995 is Hans verbonden aan de lokale omroep en is zijn stem wekelijks te horen in de informatieve programma's van Radio Vladeracken. Vanaf2000 is Hans lid van de werkgroep Kerk en Samenleving in Vinkel. Deze groep verzorgt activiteiten voor alleenstaanden en beheert, in de zomermaanden, een stacaravan van de Vincentiusvereniging. Gerard Kézér staat op de tweede plaats van de verkiezingslijst. Hij is een gewaardeerd lid uit de achterban van de VPM en heeft zich in de afgelopen raadsperiode in de schaduwfractie voorbereid op het raadswerk. Gerard heeft zich doen gelden als een echte bestuurlijke generalist met oog voor details. Besturen op hoofdlij nen en praktisch zijn bij de uitvoering is zijn motto. De VPM heeft hoge verwachtingen van zijn deskundige inbreng in de Maasdonkse politiek. Gerard is 51 jaar, heeft drie kinderen en woont in Vinkel. Gerard is werkzaam bij de politie als personeel- en organisatieadviseur. Hij heeft bestuurlijke ervaring opgedaan in managementfuncties bij de politie, als lid van een schoolbestuur, in ondernemingsraden en als voorzitter van de Vinkelse voetbalclub EVVC. Gerard is nog steeds actief sporter (voetbal, tennis en fitness), houdt daarnaast van muziek (klarinet en zingen) en lezen. Hannie Danen staat op de derde plaats en daarmee is de VPM in alle drie de kernen vertegènwoordigd. Hannie (59 jaar) is gehuwd, heeft drie kinderen en is woonachtig in Nuland. Hannie was 21 jaar lid van de ondernemingsraad van de HBG, voorzitter van de programmaraad van de lokale omroep en voorzitter van de commissie welzijn en dienstverlening in het kader van ouderenproof. Hannie is nu werkzaam bij een uitzendbureau als voorman timmern1an. Hannie Danen is plaatsvervangend lid van de cliëntenparticipatie WMO vanuit de Katholieke Bond voor Ouderen. Als voorzitter van de FNV Maasdonk kennen we Hannie al meer dan 20 jaren. Voor Hannie Danen zijn de belangen van 22

Maasdonk van groot belang, maar Nuland moet daarin niet achter blijven. Rien Oomens, huidig gemeenteraadslid voor de VPM, staat opnieuw hoog op de lijst. Hij is een gewaardeerd lid van de VPM en heeft zich doen gelden als een vernieuwend bestuurlijke denker met ambitie en capaciteiten die de VPM nodig heeft. Rien Oomens (63 jaar) is gehuwd en woonachtig in Geffen sinds 1991,. Rien is vutter en de trotse opa van twee kleinkinderen. In Geffen was hij een aantal jaren actief in het carnavalsgebeuren van het Rottenrijk als prins, lid van de Raad van Elf en als voorzitter van de Stichting ' t Rottenrijk. Sinds 1998 en het openluchtspel 'Cis den Dove', is Rien actief lid van de toneelvereniging het Geffes Voll<. en zien we hem in verschillende rollen op de planken. Daarnaast is hij bestuurslid van 't Heft, het provinciale platform voor samenwerking van gemeenschapshuizen in oord-Brabant. Maasdonk, meer dan middelmatig! Het is fijn wonen in een dorp als Maasdonk. Veel mensen kennen ell<.aar nog en zijn betrokken bij de dagelijkse gang van zaken. Sinds 1993 neemt de VPM, als politieke partij, deel aan het besturen van Maasdonlc. We doen dat met als uitgangspunt: "het behartigen van de belangen van alle inwoners van Maasdonlc". De VPM streeft daarom naar een actieve uitwisseling van informatie. Maasdonkers vertellen ons wat zij belangrijk vinden. Wij, van onze kant, leggen verantwoording af. Wij proberen duidelijk te maken waarom bepaalde beslissingen nodig zijn, wat onze inbreng daarbij is en blijven altijd bereid een eenmaal ingenomen standpunt te heroveiwegen. De VPM is er voor de burger en niet andersom! De VPM rekent op minstens 3 zetels in de gemeenteraad. We hebben een kandidatenlijst met vertegenwoordigers in alle drie de kernen. De VPM-leden weten wat er leeft in Geffen, Nuland en Vinkel. Ze wonen er immers! We voelen ons gesteund door reacties van inwoners die ons hebben duidelijk gemaakt dat het in de afgelopen vier jaren goed is gelopen in de Maasdonkse politiek. Besturen op hoofdlijnen, de blik gericht op de toekomst, kansen benutten wanneer die zich voordoen en leren van een enkele fout. Met dit als uitgangspunt heeft de VPM vier jaren geleden aan U beloofd dat het anders moest. Zo is het ook gegaan! Het was toen immers hoogtijd voor verandering en wij zouden daar garant voor staan. Niet voor niets is onze slagzin: "VPM, Uw visitekaartje in de gemeenteraad". Ook de komende periode willen wij graag Uw belangen behartigen en opnieuw zorgdragen voor stabiliteit in het gemeentebestuur. Dat komt immers ons allemaal ten goede! Als U meer wilt weten over het verkiezingsprogran1ma van de VPM neem dan contact op met onze lijsttrekker of neem een kijkje op www.vpmmaasdonk.nl Hans Hendriks, lijsttrekker VPM Tel. 073 532 3878, hans-hendriks@xs4all.nl


Drukwerk draait om detail. Een scherp oog voor de juiste kleu ren, een afgewogen materiaalkeuze, feeling voor de perfe cte afwerking en persoonlijke aandacht zijn kwaliteit s bepalend. Drukkerij Wihabo biedt een totaal grafisch pakket o nder één dak.

Tot in de

puntjes

h

verzorgd! drukkerijwihabo

d rukke riJwihabobv Heestersew eg 13 - 5386 KT Geffen T (073) 5 3 2 26 84 • F (073) 532 47 95 E d ru kkerij@wihabo.nl • 1 www.wlhabo.nl

www.schoonhetdssalonanne.nl

Gespecialiseerd in:

• Met een cadeaubon kom je pas • Bler,idtherapeute echt mooi voor ' de dag

• Exclusieve gezichts- en lichaamsbehandelingen • Huidtherapeate Pakkingen (billen, buik, . . b@rster.i, har,iden, voeten) • Exclus1eve_~1erad van Beauz1ll en Bella Ragazza • Permanente Make-Up •,

SCHOONHEIDSSALON

'L.

• Make-Up workshops

Voor meer informatie en antwoord op uw vragen Gratis aan te vragen "Stilstaan bij afscheid nemen" ons i nforrnatieboekje/wi lsbesch i kki ng.

Uitvaa rtverzorging VAN LITH B.V.

Gebr. van de Wetering l

,fJJ

-:==- '"'

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

- 0

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47 IN □ IVIDUELE

Vr ;

Gesloten 9.30 tot 17.30 09.30 tot 20.00

Za:

09.30 tot 16.00 Dorpsplein 13 5386 CL Geffen 073-5324221

Docfalaan 2, Staclsmortuarium Oss, tel : 0412 -623173 www. u itvaartverzorg i ngvan Iith. n 1 contact@u itvaartverzorgi ngvan Iith. n 1

c:,

Maat 36 tot en met 64

Ma; Di t/m Do;

Bel: 0412-6231 73

w~,.~

DAMESMODE

BEEN MODE, LINGERIE en NACHTKLEDING

Professionele nazorg? Bij ons wel!

~-~.O-

t',\ANNE Moo~

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

wv,w.,;annemod4

DE KOSTEN VOOR DANKBETUIGING EN, PERSONEEL GEVRAAGD EN AANGEBODEN ZIJN€ 5 ,-RUBRlEK GEVONDEN EN VERLOREN rs GRATIS[

TRAINING

• Nautilu5training • [ardiotraining

• Combinatie Nautilus-[ardia

LOSSE ADVERTENTIES TUSSEN DE TEKST

GROEPSTRAINING • Total Fit • Indoor C:ycling • Streetdam::e • 5witching • 5eniorentraining

ME □ ISC:HE

FITNESS

• Fysiotraining • De Rugschool • Revalidatietraining • Reïntegr-atietraining

IN □ IVIOUELE

TRAINING

• Arrangementen op maat

Papendijk 12 •

5386 EC: Geffen

Tel. (073) 532 74 72 • Fax (073) 532 65 75

1/8 PAGINA 1/4 PAGINA 1/2 PAGINA

€ € €

15,25 ,-

35 ,-


WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN

Telefoonnummer praktijk 073 532 1252 Spoednummer 073 532 3697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08.00-09.00 uur. Herhaalrecepten, vragen, afspraken andere dagen 09.0010.30, 13.00-13.30, 15.30-17.00 uur. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig heeft kunt u natuurlijk altijd de spoedlijn bellen. Artsen P. Berkelaar werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. A.Litjens werkt op maandagmiddag, dinsdag, woensdag en vrijdag. J. van der Heijden werkt op maandag, dinsdagmiddag, woensdag en donderdag. Spreekuren Elke dag 08.00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt 10 minuten. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Kinderspreekuur 15.30 - 16.00 uur (alle dagen, met uitzondering van woensdag). Dit is een spreekuur voor kinderen tot 12 jaar met kleine kwalen (5 minuten spreekuur). Vanaf 1 januari is ook dit een spreekuur op afspraak. De afspraak moet diezelfde dag (08.00-09.00 of 13.0013.30 uur) gemaakt zijn. Dat voorkomt lang wachten in een overvolle wachtkamer met een ziek kind. Als uw kind erg ziek is of als het een uitgebreide klacht betreft, wilt u dan een afspraak maken op het gewone spreekuur. Visites 11.00-13 .00 uur. APOTHEEK MAASDONK Telefoon en faxnummer: 073 532 4699 Fax. 073 532 4499 Openingstijden: Op werkdagen Op zaterdag 08.15 - 17.30 uur 12.00 - 13 .00 uur Op zondag dienstapotheek Oss 11.00 - 12.00 en 17.00 - 18.00 uur Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. 24

Buurtbus-dienstregeling lijn 261 Halte Geffen Maandag t/m vrijdag Nuland - Oss Dorpsstraat: 07.20, 08.20, 09.20, 10.20, 11.20,12.20, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17,20 Oss - Nuland Dorpsstraat: 08.02, 09.02, 10.02, 11.02, 12.02, 13.02, 14.02, 15.02, 16.02, 17.02, 18.29 Zaterdag Nuland - Oss Dorpsstraat: 09.20, 10.20, 11.20, 12.20, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20 Oss - Nuland Dorpsstraat: 10.02, 11.02, 12.02, 13.02, 14.02, 15.02, 16.02, 17.29 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen Ouderenadviseur "De Ouderenadviseur" is een samenwerkingsproject van de RIGOM (Regionale Instelling GecoĂśrdineerd Ouderenwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiĂŤn terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, tel.: (073) 532 19 52 en Helma Tijs, tel.: (073) 532 53 28.

VERVOLG WIE WAT WANNEER MAART 21 KVO, Creatieve Dag in Berghem 23 uitvoering "Magdalena de Musical" 24 uitvoering "Magdalena de Musical" 25 uitvoering "Magdalena de Musical" 26 uitvoering "Magdalena de Musical"

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26, tel. (073) 5321544 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censum! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.