Torenklanken 2006 - nr 02

Page 1

44e jaargang I nummer 2 I februari 2006

redaktieadres: advertenties: sekretariaat: bank: druk: oplage:

Veldstraat 13 Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Bergstraat 26A, telefoon/fax (073) 532 15 44 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 WiHaBo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

OPEN DAGEN BASISSCHOLEN Op 14 en 16 februari a. s. organiseren beide basisscholen in Geffen hun jaarlijkse open dag. Een uitstekende gelegenheid om kennis te komen maken met beide onderwijsorganisaties. Hoewel ouders via peuterspeelzaal en kinderdagverblijf schriftelijke informatie ontvangen over beide scholen, is deze beslist onvoldoende om een goede indruk te krij gen van het onderwijs. Ik raad dan ook betrokken ouders aan om een kijkje te komen nemen op beide scholen. Kennismaking voor nieuwe ouders zal plaats vinden in de ochtend. De middagen zijn bedoeld voor alle betrokkenen bij de huidige leerlingpopulatie om de kans te benutten de school 'in bedrijf' te zien. OPEN DAG MARIASCHOOL Dinsdag 14 februari 2006 (interim/waarnemend directeur: Ton van Zuilen. Tel. 073 - 5341005. Mail: primair@bsmaria-geffen.nl) OPEN DAG ALOYSIUSSCHOOL Donderdag 16 februari 2006 (directeur: Ton van Zuilen. Tel. 073 - 5341008. Mail: primair@bsaloysius.nl)

Meer gedetailleerde informatie ontvangen ' nieuwe' ouders/verzorgers via peuterspeelzaal en kinderdagverblijf, voorafgaand aan bovengenoemde data. Huidige ouders/verzorgers ontvangen deze informatie via de school van hun kind(eren). Mocht u onverhoopt geen informatie ontvangen hebben, wendt u zich dan tot de directie van de school. Ik hoop velen van u te mogen begroeten op en tijdens deze open dagen. Met vriendelijke groet, Ton van Zuilen

AAN ALLE OUDERS EN BELANGSTELLENDE Op vrijdag 24 februari a.s. zal er een carnavalsoptocht plaatsvindep geheel verzorgd door alle leerlingen van de basisschool Aloysius. De optocht zal in het teken staan van "sprookjes" . Alles is door de leerlingen zelf aangekleed. De optocht zal rond de klok van 10.00 uur vertrekken vanuit school en zo zijn route vervolgen tot ongeveer 11.30 uur. Wij hopen natuurlijk op flink wat ouders en belangstellende langs de route die komen kijken wat de leerlingen ervan hebben gemaakt, daar doen ze het uiteindelijk voor. De definitieve route van de optocht wordt te zijner tijd door een s¡chrijven vanuit school aan de leerlingen meegegeven zodat ouders kunnen zien waar hun kind zich bevindt. Iedere donderavond wordt er vanuit radio Vladeracken ook het een en ander mede gedeeld over de optocht. Voorlopig laten wij het hierbij, maar schrijf wel alvast de datum in uw agenda zodat deze zeker niet vergeten wordt. Wij hopen op veel support die dag!!

KOPY INLEVEREN VOOR: 11 februari (geldt ook voor e-mail kopy) verschijnt over 3 weken redaktie adres: Veldstraat 13 e-mail adres: torenklanken@home.nl


Makelaardij

• eg10 •

Huur/

1nanc1er1 Kromstraat 172 Oss ~ (0412) 65 06 79 info@geldengezin.nl

Geld Gezin

www.geldengezin.nl

z r- _ _ _ __ 2& IDESIIGN ONTWERP·AANILEG ONDlERHOUD-RENOVATIE Corné van Dinther Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel.: 073 - 532 16 54 Fax: 073 - 532 67 01

®

A~;~:ËN@

MOTORRIJSCHOOL

P. DE Kl1EIN ,Voo,i

eu,

~u~

Heegterstraat 34, 5386 CP Geffen, Fax: (073) 5326381

Tel.: (073) 5324658,Autotel.: (06) 53184263

www.woonkrant.nl

~atie-en Adviesbureau bv GEFFEN

Erkend installateur C. V. Gas - Water Service en onderhoudsabonnementen gastoestellen Ook voor het Energie VOOr WOningen

certificaat

(vanaf 2006 verplicht)

Papendijk 14b

5386 EC Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

Van Sch;jndel Bouwgroep bouwt al 60 JQ-at Wlr.kt,\centra, 5cholen,

dlstributlocontra, woningen en bedti)lsgebouwel\. Bouwen Is onze passie, U hwllent dat in alle lacetten van ons werk en de l(walilelt van de uitvoering.

"Kwaliteit wint de strijd"

Alles vers uit eigen bakkerij Bakkerij Brands ·

Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

van SchfJndel Bow,groep Bredeweg13 5386 KM Gefftil tel. 073-5322961 fax: 073-5322232 lllalJ@Yanschljndel-bouwgroep.nl www vanschljndel-botlwgroep.nl


Parochie Heilige Maria Magdalena Geffen Parochie Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen. nl www.pa rochiegeffen.nl

"ONDER DE TOREN" BEREIKBAARHEID KAPELAAN GEELEN: Op de pastorie is er op maandag t/m vrijdag elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 De kapelaan heeft geen speciale spreekuren, u kunt naar de pastorie bellen en bij geen gehoor het antwoordapparaat inspreken. Donderdag is de vrije dag van de kapelaan. Voor uiterste spoed: kapelaan: tel. 06 - 53364310 E-mail kapelaan: kapelaan@parochiegeffen.nl E-mail diaken: diakenvanherwijnen@hotmail.com e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Internetsite parochie: www.parochiegeffen .nl WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: zaterdag 19.00 uur; zondag 09.30 uur. NULAND: zaterdag 19.00 uur; zondag 10.00 uur VINKEL: zaterdag 17 .30 uur; zondag 11.00 uur. LITURGISCHE KALENDER * dienst in de kapel + t.v. - uitzending naar huize Heegt vr. 03-02 12.30 u 19.00 u

*

za. 04-02 19.00 u zo. ma. vr. za. zo. ma. vr. za.

05-02 06-02 10-02 11 -02 12-02 13-02 17-02 18-02

09.30 u + 19.00 u * 19.00 u * 19.00 u 09.30 u + 19.00 u * 19.00 u * 19.00 u

zo. 19-02 09.30 u + ma. 20-02 19.00 u *

Huwelijksviering Diny Leijten en Herman van Dijk avondmis le vrijdag v.d. maand + Ouderenkoor H.Mis mmv Passe Partout (+kinderkerk) H.Mis mmv Gemengd Koor avondmis avondmis H.Mis (+kinderkerk) H.Mis mmv Gemengd Koor avondmis avondmis H.Mis mmv Passe Partout (+kinderkerk) H.Mis mmv Gemengd Koor avondmis+aanbidding tot 20 .3 0 u

GREGORIAANS KOOR De volgende repetitie van het mannenkoor wordt gehouden op dinsdag 7 februari 2006 van 21.00 - 22.00 uur in de grote zaal van het parochiecentrum (Oude Klooster boven).

MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u de intenties op het Torenplein en in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. AFWIJKENDE MISTIJDEN / VIERINGEN DIE VERVALLEN Maandag 27 februari is er geen avondmis in de kapel i.v.m. Carnaval Op zondag 19 maart zijn de dopen in de kapel Zaterdag 25 maart is de H.Mis in Geffen om 17.30 uur en in Vinkel om 19.00 uur! Zondag 23 april is de H.Mis in Geffen om 11.00 uur en in Vinkel om 09.30 uur! Vrijdag 2 juni is er geen viering in de kapel vanwege Vormseltoediening in de kerk. DOPEN Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u bellen naar de pastorie 073 5321216. Uw naam wordt genoteerd en u wordt teruggebeld. De doopvieringen zijn bestemd voor hen die woonachtig zijn in Geffen, of voor hen die elders wonen, maar ingeschreven staan in onze parochiegemeenschap en deelnemen aan de kerkbijdrage. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE 1 februari : communiemap thuis: hoofdstuk 8 + 9 doorlezen en opdrachten maken 15 februari: 4e bijeenkomst van 13.30 uur - 15.00 uur. Kapelaan Geelen bespreekt met de kinderen de hoofdstukken Bidden en Vergeven. Uitreiking rozenkrans en uitleg. KIND ERCLUB Deze parochieactiviteit is bedoeld voor de kinderen van groep 5 t/m 8. In een plezierige sfeer maken de kinderen kennis met ons geloof. Er worden bij belverhalen verteld, video's getoond, geknutseld en spellen gedaan. De volgende bijeenkomst is op maandagmiddag 20 februari 2006 van 15.45 tot 17.00 uur in het patronaat van de pastorie. Als je iets meer wilt weten bel dan naar: Marion van Venrooy (5323468) of Nelly Bwire (5320418). HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven bij: Patty van Nistelrooij, Jasmijn 5, 5386 ES Geffen. tel. 073 -5326323 (na 18.00 uur) 3


Hepa Care Heval idatietechniel<

KLOOSTERSTRAAT 33A GEFFEN

H. van Dint er

'

2 073 5325032

Leiweg 2a 5386 J<R Geffen

,IZJ. 073 5320821 E?J info@he a.nl

VAN GENUGTEN ARCHITECTEN Architectenbureau C o p p e n s d i j k 24-5 3 8 2 J T Vinkel Telefoon 073-5322246 Telefax 073-5322639 info@vangenugtenarchitecten.nl

Hét adres voor al uwTurkse en Italiaanse gerechten!

WOENSDAG PIZZADAG! Alle pizza's € 5,50

Tel./Fax 073-5325705

Sander van Lent Schilderwerken Abelenstraat 24 Tel.: 073 532 1220 5386 GH Geffen Mob.: 06 29 07 64 06

Voor Kleur, Kwaliteit & Vakmanschap!

Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Leiweg 2B 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.n l

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

LEEVVIKA

13 .00 - 18.00 Gesloten 13.00 - 18.00 13.00 - 20.00 10.00 - 18.00 10.00 - 16.00

uur uur uur uur uur

VAN DER DOELEN

Wilt u lagere maandlasten? Uw hypotheek oversluiten? * Samen met u bekijken wij, geheel vrijblijvend, of u al of niet uw huidige hypotheek moet aanpassen.

* Zeer scherpe rentetarieven. * Intensieve persoonlijke begeleiding van begin tot het eind. WIJ BEMIDDELEN VOOR ALLE GROTE VERZEKERAARS, BOUWFONDSEN EN BANKEN. KLOOSTERSTRAAT 44 5386 AT GEFFEN TEL. 073 - 5325510 FAX 073 - 5325560

Bel voor afspraak:

E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Internet www.vanderdoelenassurantien .nl

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

VERZEKERINGEN


of via e-mail: jurgen.patty@home.nl Dit geldt voor mensen die in ons dorp wonen, of hier geboortig zijn maar elders wonen.

ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL'' Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Het ziekencomité bezoekt de zieken namens de parochie, de kapelaan brengt een bezoek aan de zieken op verzoek van de zieke of zijn naaste familie. ALLEENGAANDENGROEPGEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de bovenzaal van Het Oude Klooster. Alle alleengaanden zijn daar van harte welkom; vooraf aamnelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het "samen tafelen". Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKBALANS 2006: Een kerk is heel wat waard, daar geef je voor! De nieuwe actie Kerkbalans is gestart. Hopelijk gaan veel parochianen meedoen om onze parochie-activiteiten in stand te houden en om onze monumentale kerk te restaureren en onderhouden! U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2006 . Kijk ook op www.kerkbalans.nl GIFTEN voor het Lourdescomi té: bank rek. 11 58 16 13 5 voor de restauratie van de kerk: bank rek.: 11 58 15 23 6 DE RESTAURATIE-THERMOMETER staat op € 290.000,00. DANK U WEL! KERKMUSEUM Elke laatste zaterdag van de maand geopend van 13.00 14.00 uur, behalve wanneer er op dat tijdstip een viering in de kerk is. U kunt ook een afspraak maken met Jo van Wanrooij tel. 5322283 UIT DE KATTEBELLETJES VAN DE KAPELAAN (Wekelijks vindt u achter in de kerk het "Torenplein" waarop de kapelaan zijn kattebelletjes schrijft) De ouderen onder ons kennen nog - tot afschuw van vooral veel vrouwen - de kerkgang. Na het kraambed was de eerste gang van de jonge moeder, die naar de kerk. In de volksmond was dat ter reiniging, alsof er iets onreins zou zijn aan het ontvangen van kinderen. Ik kan het niet groot genoeg schrijven DIT WAS NOOIT DE LEER VAN DE KERK!

Bij het doopsel kregen de ouders een speciale zegen. Aangezien een kind meestal meteen na de geboorte gedoopt werd, was de moeder daar nooit bij . Die kon, als ze weer ter been was, die zegen alsnog ontvangen. De kerkgang was en zegen, geen reiniging, boetedoening of wat dan ook. De priester had dan ook altijd een witte (feest) stola om, niet een paarse (boete en verzoening). Ik weet dat er veel oud zeer zit door deze opvatting en ik hoop dat ik minstens bij enkelen een beetje van die pijn heb weggenomen. Als dat gelukt is, is dit mijn belangrijkste kattebelletje ooit. Kapelaan Geelen.

JANVANVENROOIJ BILJARTKAMPIOEN OUDEREN Jantje Venrooij is er in geslaagd om in "het Oude Klooster" na zo'n 10 wedstrijden in zijn poule, ook in de fi nale meedogenloos zijn tegenstander in het zand te laten bijten. Vier dagen nadat Jelle Klaasen in Engeland het darten gewonnen had en hij een bekende Nederlander was geworden, stonden de fans van onze biljartkampioen ook in de Wiel voor de nodige foto's en handtekeningen te dringen bij onze Jan op nummertje 9. Ja om op 75jarige leeftijd nog zo succesvol te zijn, daar moet je mee om weten te gaan ... zijn zwager Pietje de Haas is bereid gevonden om Jan de eerste tijd zowel fysiek als geestelijk te begeleiden, en eventuele aantrekkelijke contracten af te sluiten. Het moet gezegd, Jan is een van de weinigen die zeer leergierig, en in vrij korte tijd de trek en doorschietstoten, alsook het amortiseren van de biljartballen goed onder de knie heeft gekregen. De finale maakte Jan in 25 beurten uit en via series van 9 en 6 kwam ie uit op 1.88 gemiddeld. Jan van harte proficiat namens de gehele D.O.K. familie. Tegenstander Joop van Dijk kwam 3 caramboles tekort en mag als dikke troostprijs medio mei naar Nistelrode voor de districtsfinale. Daar komen ook de andere kampioenen van o.a. Dinther Uden Vorstenbosch en Heesch om te strijden voor de hoogste eer. Bim1enkort spelen we tegen Buurtvereniging "het Veldje" en "de Molenhoek" ook de Gouden Leeuw evenals "het Bergje" en Gebroeders van Wanrooij staan nog op ons ~ programma.

Bestuur biljartvereniging DOK

~_.,;;

-

~x,,~2KJ•

1 5


_!jj school vin kel

------------

Café - Zaal 't Haasje

RELAXED OP WEG ?? -

voor bruiloften, partijen

autorijles gewoon of volgens de RIS-methode theorie (evt. privé-les)

en vergaderingen

Tel.: 07 , ~ 532 15 20

Iets voor jou ? Kijk dan snel op: www.rijschool-vinkel.nl Of bel 06 - 51 64 82 78 Rob van Dijk Kastanjelaan 1O 5382 KD Vinkel

www.cafezaalhethaasje.nl

van der Sangen Tuinhout

Dorpsplein 19 5386 CL Geffen

Schuttingen - Tuinhuisjes Vlonders - Speeltoestellen Dierenverblijven - Tuinmeubelen - Accessoires Eventueel op maat gemaakt Ook uw adres voor al uw TUINHOUT

openingstijden: woensdag en donderdag 13.00 tot 18.00 uur vrijdag 13.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

maandag t/m vrijdag 8.30-18.00 uur. Zaterdag 8.30-16.00 uur Bosschebaan 53. Heesch (Achter restaurant "De Lucht") tel. 073-5321235 / 06-54375280 fax 073-5320138 www.vandersangentuinhout.nl

Tel 073 532 76 09 - Fax 073 532 76 11 Mobiel 06 534 746 75

Cafétaria / Eetcafé

'T BERGJE V.O.F. onze kwaliteit is realiteit

~

Ook voor feesten, partijen en vergaderingen Veldstraat 14 Geffen Tel.: 073-5322531

Bouw

Buro

1

• Trendy! • Stijlvol!

Maarten van der Dussen Wilgenstraat 6 5386 G L Geffen Tel.: 073 - 534 12 94 Privé: 073 - 534 12 92 E-mail: bb.dussen@planet.nl

• Koppig! - Great engths Te.: 073 - 532 0 05


EFKES BUURTE MÈ ... "De Weeuwkes"

acht broers en zussen ... met veel acteer- en zangtalent... die beschikken over een flinke dosis humor... die Geffense weetjes in eigen dialect vertolken... terwijl andere taaltjes hen eveneens niet vreemd zijn: hijs ze in de dolste outfits ... zet ze op de planken .. . en je krijgt een perfecte performance van "De Weeuwkes"! De acht kinderen van Marietje en Jos (t) van Rosmalen zullen op 10-11 en 17-18 februari a.s. weer present zijn om hun humoristische sketches op Recht vur zum1e Raop 'ten blakke' te brengen. Jan (49 j.), Geert (48 j.), Franca (47 j .), Lia (45 j.), Els (44 j .), Hans (43 j.), Erna (39 j.) en Ineke (37j.) zijn opgegroeid met toneelspel, zang en dans. Als kinderen hielden ze thuis al voorstellingen in het schuurtje. Opa Grutteke uit de Van Coothstraat was een vaste bezoeker. Ze vroegen zelfs entreegeld voor een goed doel. Ze kochten van het geld een rol beschuit, die moeder dan naar de missie zou· opsturen, maar die zonder dat ze het beseften, in de eigen keukenkast terecht kwam. Het acteertalent zit bij hen in de genen: vader en moeder van Rosmalen waren allebei bij de vroegere toneelvereniging en moeder zingt al meer dan 50 jaar in het kerkkoor. Met vijven waren ze lid van fanfare WIK en ook nu nog bespelen verschillende van hen een muziekinstrument, zingen in een koor of in een bandje. Na het kindertoneel volgden de levenslopen, liedjes en sketches op familiefeestjes. De groep Ypsilon deed een oproep voor leden. Franca en Els hadden interesse, maar kwamen daardoor op het idee, om met de eigen broers en zussen een cabaretgroep te vormen onder de naam "Wanne". Er werden een paar partytenten gekocht en op de diverse straatfestivals waar ze vervolgens gingen optreden, zat de tent vol! Toen ze meegedaan hadden aan de Raopliedverkiezing in Geffen, bood Kees van der Doelen hen na afloop honderd gulden, als ze mee zouden doen met Recht vur zunne Raop; zo geschiedde en daarmee waren "De Weeuwkes" geboren! Deze naam werd gekozen vanwege hun vaders bijnaam "Joske de Weeuw", die waarschijnlijk ontleend is aan ene weeuw (weduwe) van enige generaties terug. Dit jaar presenteren "De Weeuwkes" zich voor de 9e keer op Recht vur zunne Raop. Maar voordat het zover is, zijn er veel woorden gevallen ... veel vellen papier beschreven en weer verscheurd ... veel tranen gelachen ... en veel scènes uitgeprobeerd! "We beginnen met brainstormen" zegt Els. "Onze Geert

en Hans wonen in Geffen en die informeren ons over leuke en interessante voorvalletjes, maar daarnaast hebben we een netwerk van spionnen en informanten!" De landelijke actualiteiten komen ook aan bod. Daarna gaan ze improviseren en iedereen speelt van alles. Teksten worden uitgeschreven en typetjes bedacht: "Die zijn het leukst om te doen!" Vervolgens wordt het geheel verfijnd en op de laatste repetitie worden de rollen pas verdeeld. Ze hebben dan heel wat oefenavonden plus twee volle dagen achter de rug! "Een goed thema is essentieel" vindt Franca. "Het is de kunst om origineel te zijn en iets te brengen, wat de mensen niet verwachten. Niet altijd dezelfde persoon het zelfde typetje laten vertolken. Erna heeft een kast vol met toneelkleding en de 'aanhang' knutselt met Geert het decor in elkaar. In het begin hadden ze acht 'kapiteins op het schip' en dat leidde wel eens tot 'schipbreuk'. Erna - in het dagelijks leven docent drama, regisseur en theatermaker kreeg uiteindelijk het roer der regie in handen. Zij kan op perfecte wijze de acteertalenten van een pedagogiekdocent: spel, een timmerman, een verpleegkundig beleidsmedewerker, een stafmedewerker jeugdzorg, een locatiedirecteur speciaal onderwijs, een loadem1achinist en een personeelsfunctionaris ... activeren en uitbouwen en zorgen dat de neuzen dezelfde kant uitwijzen! Wat is de kracht van "De Weeuwkes"? "Het elkaar aanvullen en snel 'verstaan'; veel geduld opbrengen; de nodige zelfspot, een rijke fantasie en gevoel voor humor hebben; doorzettings- en relativeringsvermogen tonen; tekst- en muziekspecialisten hun werk laten doe-n en de uiteindelijke saamhorigheid! We zijn een goed collectief van uiteenlopende krachten en we staan er als gezin door dik en dun!" De generale repetitie is een ramp voor hen en de anderen! "Er wordt dan meestal tegen ons gezegd: Het komt zeker goed, maar wij zien het (nog) niet!" De spanning stijgt ten top ... moeder Marietje bereidt een laatste stevige maaltijd op de vooravond van de première ... Zij weet van het thema niets en wil dat ook liever niet weten ... Het resultaat is u bekend! "De Weeuwkes" geven het thema van dit jaar nog niet prijs. Ze lichten een tipje van de sluier op: "We brengen iets, wat we al heel lang gewild hebben nl. een musical...!" Ze blijven het leuk vinden om in Geffen op te treden. Hans en Geert, die in Geffen wonen, vanwege de leuke reacties die ze later terughoren en Jan vooral om het enthousiasme en de openheid van de Geffenaren en de goede organisatie. De meiden omdat ze telkens een leuk publiek aantreffen, weer een keer lekker Geffens kunnen praten met oude bekenden en zich kunnen onderdompelen in het dorpse. De vóór- en naborrel smaakt prima temidden van de andere, fantastische deelnemer .


en ze vinden het vooral leuk, om de terecht trotse blik van 'ons mam' te kunnen aanschouwen! Ik ga er op de Raopavond weer lekker voor zitten en ik vond het heel bijzonder om in deze 250e aflevering Efkes te mogen buurte mè deze acht kanjers ... foto RvzR 2003: v.l.n.r. vooraan: Geert - Franca v.l.n.r. achteraan: Lia - Erna - Jan - Hans - Ineke - Els

De officiële opening van de expositie zal plaats vinden op zaterdag omstreeks half acht en wordt verricht door burgemeester P.Boelens van de gemeente Maasdonk. Deelnemers expositie: - Nel van de Akker - Trees Balduk - Ingrid Berkel - Christine Ceelen - Gwen Conner -Ans van Erp - Joke Kappen - Jan van Lieshout - Cor Louwers - Marijke Peters - Annie van de Put - Trees de Rijke - Henk Sleutjes - Nelly Sleutjes

beelden en schilderijen schilderU en beelden en schilderijen beelden en keramiek beelden en keramiek beelden schilderijen schilderijen schilderijen beelden en schilderijen schilderij en schilderij en beelden beelden en schilderijen

Iedereen, van jong tot oud, is van harte welkom en de toegang is gratis. Er is gelegenheid om een kopje koffie of een ander drankje te nuttigen. De Kunstkring Geffen rekent op een grote belangstelling.

aanbieding!!!

ei

Smeets jonge jenever

8 ,95

aanbied ing 1 week geldig zetfoute n voorbehouden

Kunstkring

Expositie Kunstkring Geffen Muzikale omlijsting van Geffense bodem De expositie zal plaatsvinden in het weekend van 4 en 5 februari 2006 in "De Bonkelaar", Kloosterstraat 18 te Geffen en zal muzikaal worden omlijst door een Geffens ensemble bestaande uit Sanne v.d. Berg (cello), Thomas van Rosmalen (harp) en Claudia Verstegen (dwarsfluit). Zaterdag 4 februari van 19.00 tot 21.00 uur. Zondag 5 februari van 11.00 tot 17 .00 uur. 8

JONGE Verhuur van: tafels,- stoelen, bartafels, krukken en ta pin stal laties

JENI.VER

Dorpstraat 13 • Geffen • Tel efoon (073) 532 46 59


A.

alt

~

ROND DE DORPSPOMP

Een bijzondere stamt afel met de lijsttrekkers der Maasdonkse partijen met café Govers vol bezoekers. Ook de burgemeester was onze gast. De Dorpspomper en de stamtafel moesten toch even het boetekleed aantrekken. Volgens de burgemeester is de politie onder zijn leiding druk bezig met het drugsprobleem en is de politie best op de hoogte van de zorgelijke situatie, maar als er geen aangiften worden gedaan, zijn wij machteloos. Er zijn probleemgevallen bekend. Via gebruikers en ouders probeert men tot strafzaken te komen. Er zijn ook geen aangiften omtrent veroorzaakte overlast. Toch goed, dat de stamtafel signalen heeft afgegeven en dat we de aangiftebereidheid willen stimuleren. Excuus voor de term: Mismanagement en de falende buurtcoördinator. Het telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en op dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur is er spreekuur van de wijkagent op het gemeentehuis. Ook 1de partijbonzen komen over dit onderwerp nog aan het woord. Voorzitter Jan van Vucht heette iedereen welkom en wist de bijeenkomst goed te leiden. Kom op met je motto, je kernthema, vraagt Jan. Eric Langens meldt: "Dat Partij Maasdonk doet wat zij zegt en zegt wat zij doet" . Jan Meulepas namens Dorpsbelangen: 'Wij zijn gericht op hoofdlijnen en hebben ons met succes ingezet op ve1jonging". Jan van Hoek, partij Vinkel streeft naar eigen verantwoordelijkheid, en verklaart zich: "links-liberaal" . Hans Hendriks namens VP.M. streeft naar Stabiliteit en Kwaliteit en Rini van de Ven, namens C.D.A. zegt: "Onze partij staat tussen de mensen en is er voor de mensen, samen naar een oplossing, is dan ook ons motto". Welke politieke feiten zijn er te noemen. Dorpsbelangen noemt Stabiliteit, 4 jaar samen aan de macht. We werken aan verbetering van het imago van het gemeentebestuur. Dorp Vinkel verklaart zich, het geweten van Maasdonk in zijn discussies rond Centrumplan en Waalboss, het C.D.A. wijst op resultaten bij reconstructies, renovatie en uitbreiding van sportparken. De V.P.M. spreekt van eendrachtige samenwerking bij het Centrumplan en in de vaststelling van voorwaarden rond Waalboss. Partij Maasdonk vindt dat er te weinig aandacht is voor de oppositie, terwijl er toch een positieve sh·ucturele bijdrage is geleverd bij diverse projecten. Hoe zien de partijen de ontwikkeling van Maasdonk? We noteren de volgende opmerkingen: Iedereen is duidelijk positief. De toekomst ligt vast. We richten ons op Welzijn en een diversiteit aan Woning-

bouw. We werken samen met andere gemeenten. Maasdonk moet zelfstandig blijven. Het moet een GROENE BUFFER blijven tussen Oss en Den Bosch. Maasdonk moet groen blijven. De komplannen moeten ruimte blijven bieden aan kleinschalige bedrijven. Grootschalige (stedelijke) bouw vermijden, en liever geen grootschalige bedrijventerreinen. We willen de identite.it van de 3 kernen behouden. Men denkt positief over het Golfpark en het landschapspark "Geffen-oost" met daarin verantwoorde dorpse gemengde woningbouw, dus ook voor Statiers, bestaande Lintbebouwing uitbreiden (verder inbreiden). Toch streven naar de bouw van 800 woningen en daarvoor 25 HA beschikbaar zien te krijgen. We willen zorgen voor alternatieve plannen, als teveel bezwaren komen. De slagvaardigheid moet omhoog. De verlengde Run zo snel mogelijk ontwikkelen. De grondprijs is dan wel gestegen, de rente is gelukkig nog laag. Er is beloofd, dat er 50 woningen per jaar bijkomen en in 4 jaar moeten er dat 250 zijn, in de verhouding 40 voor Geffen, 40 voor Nuland en 20 voor Vinkel. In Vinkel zoekt men naar nieuwe locaties, Nuland heeft altijd problemen met het Waterwingebied, daarom toch maar bouwen richting Geffen. Het Waalboss wordt positief benaderd door 10 raadsleden, 5 zijn echte tegenstanders. De procedure ligt inmiddels ter inzage, al duurt de ontwikkeling nog wel 10 tot 15 jaar. Er zijn strenge voorwaarden opgesteld:op de eerste plaats verkeersveiligheid, aansluiting op A59 of? ...Er moet woningbouw voor terug te winnen zijn. De bewoners in dat gebied moeten er veilig en verantwoord kunnen blijven wonen. Dorp Vinkel zegt: "Het is economisch onverantwoord. Het kost ons miljoenen i.p.v dat het wat oplevert". De aansluiting op de A59 is al afgewezen. Verruiming van woningbouw is ook nog niet aangegeven. Er moeten zich bij prioriteit Maasdonkse bedrijven kunnen vestigen. De eigen bedrijfsterreinen nabij de kernen moeten blijven, alleen moeten die wel worden 'opgeschoond' en dus vervuilende en lawaaierige bedrijven naar Waalboss. Het is dus nog lang geen gelopen race. Eerst moet de behoefte duidelijk zijn. Er wordt nu al ingekrompen bij Moerdijk, dus Waalboss zal ook worden beperkt. Aan de voorwaarden wordt niet, nimmer, nooit getornd. Dat is mooi !!! Het veiligheidsbeleid, dat is toch vastgesteld. Maar toch ... heeft het geen nuttig effect nu er zich problemen voordoen rond het Drugsbeleid. De Raad heeft wel de regie, maar de uitvoering blijft bij burgemeester en politie. Er zijn teveel geruchten en te weinig feiten. Wel gegevens genoeg om niet aan struisvogelpolitiek te doen. Het probleem is onderkend. Op zondag 5 febr. worden ouders en jongeren uitgenodigd voor een open gesprek. Het is moeilijk en beangstigend om namen te noemen. Het probleem komt aan 9


de orde. We zullen druk uitoefenen op de uitvoering. We moeten de jeugd ook meer veilige voorzieningen aanbieden om hun creativiteit te beleven. Het is wel een landelijk en regionaal probleem. Maar dat let ons niet plaatselijk actie te ondernemen. "Maasdonk!!! Doe er verdomme wat aan", wordt geschreeuwd. De burgemeester spreekt over probleemzaken rond, drank, gokken en drugs. De gebruikers, de handelaars opsporen, de ouders aanspreken, het strafrecht toepassen dat is ons 3-sporenbeleid. Maar mensen blijven in de anonimiteit. De raadsleden zijn bereid gelden te besteden aan goede beleidsuitvoering ter zake. Het subsidiebeleid krijgt aandacht. Verenigingen, die zelf gelden kunnen genereren uit sponsering, kantinebeheer moeten anders worden behandeld dan b.v. Jeugdverenigingen, als scouting. En de jeugdafdelingen verdienen extra aandacht. Partij Dorp Vinkel gaat het verst in het beknibbelen op subsidies en krijgt daarvoor van alle kanten een uitbrander. De Prins begint ervan op de trom te slaan. Gelukkig kunnen we Jan van Hoek overtuigen. De huidige subsidieregeling wordt als goed beschouwd. Ook moet er bouwgelegenheid worden gecreëerd voor Carnavalwagenbouwers . Stel geld beschikbaar om b.v. leegstaande boerenschuren beschikbaar te krijgen. En kom dan niet aan met alle mogelijke regeltjes (arbozaken en veiligheidsvoorschriften). Kijk maar eens hoe het nu gebeurt. En stukje deregulering is dan op zijn plaats. Geen gezeur. Ook denkt men aan regelversoepeling bij bouw en verbouwingen, al wil men toch niet meteen "de Boekelse werkvorm" overnemen. Maar geleidelijk aan regels versimpelen, verruimen of afschaffen. Er zijn wat verwijten over en weer over het ooit vastgestelde (intussen verwerpelijke) WELZIJNSPLAN. Men spreekt over een stapsgewijze aanpassing. De communicatie met het gemeentehuis. De ambtenaar moet meer gericht zijn op de belangen van de burger. De Raad wil de ambtenaar meer zien als adviseur i.p.v. controleur van de burgers. Het instituut moet meer en beter toegankelijk worden. De burger moet het gevoel hebben: Ik word daar geholpen. Zonder schroom de stoep op. Maar met een gevoel van: Ik ben zeer welkom. Het wordt aangeduid als een "Cultuuromslag" en er wordt duidelijk gewezen in de richting van de Burgemeester en Wethouders. Die moeten dit proces aansturen!!! De vraag werd gesteld of Lith samen kan gaan met Maasdonk. Dan zal eerst de burger zich moeten uitspreken. Een enquête moet de bereidheid aantonen. Verder zal Rijk en Provincie dit financieel moeten ondersteunen en een goede toekomst van zo'n gemeente mogelijk maken met als uitgangspunten: Het aantal samengevoegde kernen telt, de oppervlakte telt en het behoud van de groene buffer tussen Oss en Den Bosch blijft gewaarborgd. Maasdonk heeft zelf nu zijn zaakjes wel op orde en zal 10

zich dus niet zomaar in dat avontuur storten. Ook een "VRIJPARTIJ", zal noodzakelijk zijn. Alle politieke partijen verklaren zich Maasdonks en tellen leden van meerdere kernen op hun lijst. Hoe zal de volgende raad eruit zien. Hier hun eigen prognoses: Partij Dorp Vinkel 2 zetels, de VP.M. 3, het C.D.A. 4 misschien wel 5, Partij Maasdonk gaat voor 4 en Dorpsbelangen met de vorige verkiezing de meeste stemmen, rekenen ook op 5 zetels. Dat wordt een spannend gevecht. Er rest geen tijd meer voor de rondvraag. De dorpspomper blijft zitten met doorbraak naar de Waterlaat en de drekkige bermen langs de Gement. Jan van Vucht dankt iedereen en sluit de vergadering. Er was nog uitvoerig tijd voor napraat. Er klinkt applaus vanuit de gastenrijen in het café. Het was een zeer onderhoudende stamtafel en het ziet er VEELBELOVEND uit. Van stamtafel 233. Voor op- en of aanmerkingen de Prins tel. 0412-640982. Volgende stamtafel weer in café Govers op 12 februari .

ZIEKENBEZOEK Ook tij dens de komende camavalsdagen kunnen (langdurig) zieken uit Geffen op verzoek een bezoekje verwachten van de nieuwe prins en zijn adjudant. Prins Antoon d'n Urste en Adjudant Gilbert zullen de zieken, die dat uitdrukkelijk op prijs stellen, op zaterdag 25 fe bruari bezoeken. Familie, vrienden of bekenden kunnen deze zieken aanmelden bij Prins Antoon d'n Urste (telefoon 073 5341122) of bij adjudant Gilbert (073-5341205). Graag vóór 20 februari aanstaande, zodat het tijdstip van het bezoek in goed overleg bepaald kan worden . Meer informatie over het Rottenrijk op www.rottenrijk.nl

COMPUTERCURSUSSEN VOOR SENIOREN Vanaf 13 februari a.s. starten er weer computercursussen voor senioren in 't Oude Klooster in Geffen. Het aanbod bestaat uit: Introductie PC-gebruik, Word deel 1, Internet en e-mail. Alle cursussen bestaan uit acht lessen van twee uur en de kosten zijn € 63 .50 incl. lesmateriaal. Voor meer informatie/aamnelding leunt u van maandag t/m donderdag bellen met de RIGOM tel. (0412) 65 32 40.


JE BENT EIGENLIJK EEN BEETJE UITVINDER... ! De naam HEPA (Henny en Partners) zegt het al: "Henny is meer een collega dan een baas ... !" aldus de partners. Henny van Dinther (52 j.) kocht een nieuwe bedrijfsruimte aan de Leiweg: een deel van de Thijssenhallen, waar "Leewika-tegelhandel" en "Kees van Venrooijtimmerwerken", reeds gevestigd zijn. HEPA is een orthopedische stoffeerderij, waarvan er maar drie in Nederland zijn en tevens een erkend opleidingsbedrijf. "De woning- en meubelstoffeerders zijn een uitstervend ras" zegt Henny, "want dat werk gaat naar de lage-loonlanden. De Nederlandse bedrijven houden het vol, als ze zich specialiseren. En HEPA is zo'n bedrijf." Henny is 'op de rails gezet' door Rien van der Heijden Margrietmeubelen, zo zegt hij. Daar werkte hij 22 jaar. Vervolgens was hij gedurende 10 jaar in dienst bij Wies van Lent, waar hij zich bekwaamde in de specialistische adaptatieve ( ondersteunings) technieken van een stoffeerder. "Ik heb geen cursussen gevolgd, maar alles in de praktijk geleerd." In 2000 nam Henny de zaak van Van Lent over in het huurpand in 't Geffens Veld. Nu kreeg hij de kans om een eigen bedrijfsruimte te Kopen en nam die met twee handen aan. "Dit vak is dankbaar werk" vindt Henny, "we passen (rol)stoelen en speciale matrassen zodanig aan, dat de mensen met beperkingen die er gebruik van moeten maken, wat aangenamer door het leven kunnen." Via de fysio- of ergotherapeut komt een aanvraag binnen om stoelen aan te passen. De zitting, arm-, zij-, rugof hoofdsteunen moeten naar het lichaam van de gebruiker worden gevormd, zodat een comfortabele zithouding gecreëerd wordt. "Je bent eigenlijk een beetje een uitvinder, samen met je werknemers moet je tot een goede oplossing komen" zegt Henny. Er wordt een tekening en een houten model gemaakt, opgebouwd met schuimrubber. Dan wordt er door de gebruiker gepast en de modellen worden, indien nodig, aangepast en vervolgens afgestoffeerd. "Het oog wil ook wat en het materiaal moet praktisch in gebruik zijn" legt Henny uit, "het moet bestendig zijn tegen incontinentie, transpiratie, bacteriële besmetting en moet brandveilig zijn. Wij komen zelf niet met de cliënten in contact, alles loopt via de therapeuten. Er wordt wel met foto's gewerkt, zodat we een beter zicht hebben op de noodzakelijke aanpassingen. Ik neem een kijkje op de werkvloer. Henny - die zelf ook aan het arbeidsproces deelneemt - heeft een fijne club medewerkers: we zien de stoffeerders Peter Gabriëls, Maikel Hondong en leerling Lesley; de stiksters Riek:y van de Merkhof, Jolanda van Schaijk en Marij van Krieken. Henny's echtgenote Ine doet voorkomende werk-

zaamheden als administratie en schoonn1aak en zij is de bedrijfschauffeur. Dochter Cindy verzorgt een deel van de boekhouding en de zoons Dennis en Marcel, die beiden een baan hebben in de werktuigbouwkunde, ondersteunen op technisch gebied, bij het maken van ingewikkelde modellen. De nieuwe bedrijfsruimte heeft een ruime entree en pasruimte, een kantoor en kantine. De stoffeerderij bevat een snij- en zaagafdeling met werkbanken en heftafels. Er is een grote laad- en losruirnte en een flinke voorraadzolder. Peter - die al lange tijd met Henny samenwerkt - vindt het ambachtelijke van het vak het aantrekkelijkst. "Je moet alles kunnen en daardoor is het werk zeer gevarieerd." . Lesley heeft deze stageplaats gekozen omdat hij graag binnenshuis - met zijn handen werkt en vindt dit specialistische werk leuk om te doen. De stiksters zorgen voor een perfecte afwerking van de stoffen die om de modellen komen. "Het klopt bijna altijd, want we hebben hier vakmensen!" zegt Jolanda, die al vanaf haar 18e jaar als coupeuse werkzaam is en daarmee begonnen is in het naaiatelier van haar ouders. Waren de kleuren van de (rol)stoelbekleding vroeger voornamelijk donker of grijs, nu verwerken ze veel skai, badstof en (kunst)leer in vrolijke tinten. Hem1y hoeft nooit op zoek naar werk, want via de zorgverzekeraar worden de aanvragen van de gebruikers bekostigd. "Ze willen soms wel wat beknibbelen door goedkope materialen voor te stellen, maar dat kan in dit vak eigenlijk niet." Henny en zijn personeel hebben zichtbaar plezier in het werk. "Het is vooral leuk, om voor kinderen een goed passende, fleurige rolstoelbekleding te mogen maken, want je zult er je hele leven maar in moeten zitten ... !"

TOREN"KLANKJE" Wanneer kunnen we hier bouwen met het "Boekels Kwartierke" ... ? ii


Rabobank


®

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. E-mail :postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. woensdag van 13 .30 tot 15.30 uur (alleen burgerzaken). OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 3 8 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073 -5342100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester: P.C.J. Boelens Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder J.A.M. Voermans Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder E.J.A.M. van Heese Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder M .J.M. van de Ven Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk.

POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17. 00 - 19. 00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken. CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00 SUBSIDIE NIEUWS Nieuwe subsidieverordening De gemeenteraad heeft een nieuwe subsidieverordening op 20 december jl. vastgesteld. Wat is er met de nieuwe subsidieverordening nu concreet veranderd? • Voorheen varieerden de waarderingssubsidies van € 100,= tot€ 500,=. Organisaties, die een waarderingssubsidie ontvingen hoefden weinig stukken aan te leveren bij de aanvraag tot een subsidie of de verantwoording van een subsidie. De grens van € 500,= is opgetrokken naar€ 2.500,=. Daardoor vallen veel meer organisaties onder de categorie "waarderingssubsidies" en hoeven daarmee minder stukken te overleggen. Dit betekent voor verschillende organisaties minder administratieve rompslomp; • De waarderingssubsidies zullen vanaf 2006 in één handeling worden verleend en vastgesteld, dus niet meer apart. Dit betekent dat organisaties, die voor een dergelijke subsidie in aanmerking komen, per subsidiej aar maar een keer een formulier hoeven in te dienen; • De subsidiesoort "instandhoudingsubsidie" is vervangen door "activiteitensubsidie". Deze term sluit beter aan bij de Algemene Wet Bestuursrecht. Met name in verband met de Wet Bescherming Persoonsgegevens zal de grondslag voor de berekening van deze subsidie niet meer gebaseerd zijn op de aan te leveren ledenlij sten. Voor de berekening zal een andere methode worden gevonden. Dit heeft geen directe invloed op de hoogte van de subsidiebedragen; • Tot op heden moesten de jaarstukken betrekking hebben op een kalenderjaar. Voor verschillende organisaties leverde dit problemen op, omdat men werkt op basis van een seizoensjaar. Om dit knelpunt op te lossen is de mogelijkheid geschapen dat men jaarstukken op basis van een seizoensjaar mag indienen; • De indieningstermijn voor de subsidieaanvraag is verschoven van 1 april naar 1 mei, zodat organisaties meer gelegenheid hebben om een complete aanvraag in te dienen. Oak is de termijn voor het indienen van de verantwoording verschoven naar 1 juni. Met deze wijzigingen zijn wij ervan overtuigd dat het voor organisaties gemakkelijker is om aan de spelregels van het subsidiebeleid te kunnen voldoen. Voor alle dui13


delijkheid willen wij benadrukken dat de nieuwe subsidieverordening géén bezuinigingsoperatie is. De wijzigingen hebben puur betrekking op de procedure rondom het aanvragen en verantwoorden van subsidie en de afwikkeling ervan. Tot 1 mei 2006 kunnen organisaties subsidie aanvragen voor 2007. Zoals gewoonlijk zijn hiervoor standaardformulieren beschikbaar. Deze zijn vanaf februari te verkrijgen op het gemeentehuis. Ook kunt u een aanvraagformulier telefonisch aanvragen of downloaden via de gemeentelijke website: www.maasdonk.nl. De organisaties, die al een of meerdere jaren subsidie ontvangen, krijgen het formulier automatisch toegezonden. De nieuwe subsidieverordening kunt u ook vinden op onze website. Bij eventuele vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met mevrouw A. Maas, elke werkdag bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur onder telefoonnw11mer 0735342100 of per e-mail: amaas@maasdonk.nl. Projectsubsidies 2006 Sinds enkele jaren werkt de gemeente met projectsubsidies. Deze subsidies kunnen door Maasdonkse organisaties of groepen mensen worden aangevraagd voor het organiseren van een eenmalig evenement of activiteit ten behoeve van een kern of de gehele gemeente. Elk jaar bepaalt de gemeenteraad een of meerdere speerpunten waar deze evenementen en activiteiten betrekking op moeten hebben. Voor 2006 heeft de raad de speerpunten "cultuur" en "gezondheid" vastgesteld. De aanvragen worden getoetst aan de beleidsregels voor projectsubsidies. Elk jaar wordt aan de hand van de opgedane ervaringen gekeken of deze regels of het aanvraagformulier aanpassing behoeven. Voor 2006 is besloten enkele wijzigingen door te voeren. Wat is er veranderd ten opzichte van 2005? • Voorheen werd gewerkt met 2 tijdvakken. Deze zijn losgelaten. U bent dus niet meer gebonden aan deze tijdvakken en kunt dus het hele jaar door een aanvraag indienen. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Het kan dus voorkomen dat het budget op een bepaald moment benut is en dat aanvragen vanaf dat moment moeten worden afgewezen, want "op is op"; • U kunt tot maximaal 2 weken voorafgaand aan het evenement of de activiteit een aanvraag indienen. U hoeft dus niet als voorheen minimaal 3 maanden vantevoren een projectsubsidie aan te vragen; • Het definitieve subsidiebedrag wordt binnen 8 weken na afloop van het project vastgesteld en niet meer na afloop van het tijdvak. U weet dus sneller waar u aan toe bent; • Alleen voor projectsubsidies van € 500,= of meer geldt dat een eindafrekening van inkomsten en uitgaven moet 14

worden overhandigd. Hebt u een subsidie ontvangen onder deze grens, dan hoeft u na afloop geen stukken meer in te dienen. Voorheen lag deze grens overigens bij € 250,=. Door deze wijziging ontstaat er minder administratieve rompslomp; • Verder is het maximwn voor de subsidiabele kosten voor (bege)leiding of instructie opgehoogd van € 250,= naar€ 500,=. Door het verhogen van dirplafond kan een projectsubsidie oplopen tot maximaal € 1.500,=; • Tot slot is het aanvraagfomrnlier nog klantvriendelijker gemaakt, in die zin dat u het fomrnlier niet alleen thuis kunt downloaden via de gemeentelijke website, maar dat het ook rechtstreeks kan worden ingevuld. Het is echter nog niet mogelijk om de aanvraag elektronisch in te dienen. Met deze aanpassingen hopen wij het voor u nog aantrekkelijker te maken om een aanvraag voor projectsubsidie in te dienen. Wij nodigen u van harte uit om met uw vereniging of organisatie een mooi plan in te dienen. U kunt natuurlijk ook samen met andere organisaties een plan uitwerken; vele handen maken licht werk! Hebt u nog vragen over de projectsubsidies in het algemeen of over het aanvraagformulier? Dan kunt u contact opnemen met mevrouw A. Maas, elke werkdag bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur onder telefoonnummer 073 -5342100 of per e-mail: amaas@maasdonk.nl. Zij is ook graag bereid om samen met u te zoeken naar oplossingen voor eventuele vragen of knelpunten. Het aanvraagformulier kunt u telefonisch aanvragen of downloaden via onze website: www.maasdonk.nl. RUIMEN ZWERFAFVAL DOOR VERENIGINGEN. EEN GESLAAGDE ACTIE! De maand november 2005 stond in het teken van de zwerfvuilactie. Samen zorg dragen voor een schone wijk of buurt. Verenigingen die hieraan deelnamen, kregen de mogelijkheid om hun verenigingskas aan te vullen door het opruimen van zwerfvuil in hun omgeving. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft hiervoor een bedrag van in totaal€ 5 .000,00 beschikbaar gesteld. Na een aarzelend begin kunnen we terugkijken op een geslaagde actie. Hieronder volgen enkele gegevens: • In totaal hebben 10 verenigingen deelgenomen aan de actie, te weten - buurtvereniging De (St)akkers te Nuland - buurtvereniging Onder Zijl te Vinkel - buurtvereniging De Koksteegjes te Vinkel - buurtyereniging Beukenlaan Platanenstraat te Vinkel - buurtvereniging De Tolbrug te Vinkel - v.v. EVVC te Vinkel - ruitersport De Zilverhoef te Geffen - stichting scouting te Geffen - heemkundekring Vladerack te Geffen


1

l

) j

- Sint Jorisgilde te Geffen • Deze 10 verenigingen hebben in totaal 110 personen ingezet voor de actie. • In totaal zijn 53 straten, pleinen of andere locaties bezocht. • Er zijn 44 huisvuilcontainers uitgezet, die redelijk tot goed gevuld waren; circa 2.000 kilo zwerfvuil is opgeruimd. We willen de deelnemende verenigingen en hun leden danken voor hun bijdrage in deze geslaagde zwerfvuilactie. Voor eventueel nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer M. van Venrooij, tel. 073.5342100 of e-mail mvvenrooij @maasdonk.nl. GEMEENTE GAAT SAMENWERKING AAN MET AKSE MEDIA VOOR NIEUWE GEMEENTEGIDS In 2006 verschijnt de geheel geactualiseerde en totaal vernieuwde gemeentegids van Maasdonk. Dit 'vernieuwde' komt ook tot uiting in de samenwerlcing die de gemeente is aangegaan met een andere leverancier van gemeentegidsen, en wel : Akse Media uit Den Helder. Deze uitgave komt tot stand door nauwe samenwerking van de afdeling communicatie van de gemeente Maasdonk en medewerkers van Akse Media. De gids is de enige, officiële gemeentegids die in opdracht van het gemeentebestuur van Maasdonk wordt uitgegeven. De gemeentegids geeft een zo compleet mogelijk overzicht van alle in onze gemeente werkzame instellingen, verenigingen en dergelijke en vormt daarom voor zowel huidige als nieuwe inwoners een waardevol naslagwerk. De nieuwe editie zal zoals gewoonlijk huis-aan-huis verspreid worden. Het ligt in de planning om na de verlciezingen de nieuwe gids uit te laten komen. Vanaf deze H'eek kunt u, als bedrijf, benaderd worden door een mede·werker van Akse Media voor plaatsing van een advertentie. Deze medewerker van Akse Media heeft een originele getekende aanbevelingsbrief van de gemeente Maasdonk bzj zich. Hier kunt u desgewenst naar vragen. TAXIHOPPER, DE REGIOTAXI VOOR BRABANT-NOORDOOST Vanaf 1 januari 2006 wordt Taxihopper verzorgd door Com1exxion Taxi Services. Op het gemeentehuis kunt u terecht voor een nieuwe folder of k ijk op www.taxihopper.nl. Taxihopper is een vorm van openbaar vervoer van deur tot deur. U wordt thuis opgehaald en naar uw bestemming gebracht. Het nummer om ritten te reserveren, voor informatie of het aanvragen van een pas is: 0900 - 829 44 67 of 0900-TAXIHOPPER (€ 0,10 per minuut). Taxihopper rijdt op maandag t/m donderdag van 06.00-01.00 uur en op vrijdag t/m zondag en op feest-

dagen van 06.00 - 02.00 uur. De ritten die u eventueel in 2005 geboekt had, zijn bij de overdracht komen te vervallen, deze moet u opnieuw reserveren bij bovenstaand nummer. WAT GAAT MIJ DAT AAN? MANTELZORG MENSENWERK Wat is mantelzorg? Mantelzorgers zijn mensen die 'dagelijks werk'hebben aan de verzorging van hun zieke of gehandicapte partner, kind of ander familielid, vriend of bekende. Onbetaalcl, uit liefde, noodzakelijk en vanwege persoonlijke betrokkenheid. Vaak zijn ze zichzelf niet bewust van het feit dat ze mantelzorger zijn. Is mantelzorg vrijwilligerswerk? Nee, Mantelzorg is geen keuze en is daarom duidelijk anders dan vrijwilligerswerk. Bij vrijwilligerswerk valt er iets te kiezen, mantelzorg is vaak iets wat iemand overkomt, vaak ook een situatie waarin iemand langzaam groeit en wat voor anderen onzichtbaar is. Waarom aandacht voor mantelzorg? De geme enten Bernheze , Grave, Landerd, Lith, Maasdonk en Oss vinden dat mantelzorgers onmisbaar zijn. Mantelzorg is van wezenlijk belang voor mensen met een ziekte of beperking. Het is belangrijk dat mantelzorgers voldoende herkenning, erkenning en ondersteuning krijgen. Daarom is de regionale campagne 'Mantelzorg Mensenwerk' gestart. Is zo'n campagne belangrijk? Mantelzorgers combineren tal van werkzaamheden en taken. Zij hebben hun eigen sociale contacten, vaak een baan en tal van andere bezigheden in het huishouden en activiteiten op het gebied van vrije tijd. De gemeenten vinden het belangrijk dat combinaties van taken mogelijk blijven. Daarom willen zij de mogelijkheden voor ondersteuning van de mantelzorger helder maken. Bent u mantelzorger? Dan is het belangrijk dat u van zich laat horen! Waar heeft u behoefte aan? Meer weten? Kijk op www.mantelzorgmensenwerk.nl en houd uw krant of brievenbus de komende weken in de gaten. Daarin vindt u uitgebreide informatie over mantelzorg. Deze campagne wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Noord-Brabant TUSSENSTAND REGIONALE FIETSVERLICHTINGSACTIE In twee weken tijd al ruim 400 boetes voor onjuist gebruik fietsverlichting ... In samenwerking met alle 21 gemeenten in de regio's Noordoost-Brabant en 's-Hertogenbosch houdt de politie Brabant-Noord op dit moment een regionale fietsverlichtingsactie. In de eerste handhavingperiode tot en met december zijn al 417 bekeuringen uitgedeeld. De actie is officieel gestart op 10 oktober 2005. Na 2 maan15


den aandacht voor verkeerseducatie op scholen en voorlichting richting burgers wordt nu streng gehandhaafd. De actie loopt nog tot en met eind januari. Tot die tijd zal de politie blijven controleren op het juiste gebruik van (brom-) fietsverlichting. Voorafgaand aan de controles hebben alle deelnemende gemeenten in de regio's Noordoost-Brabant en 'sHertogenbosch over de actie voorlichting gegeven. Op alle scholen voor basis- en voortgezet onderwijs zijn persberichten, folders en posters verspreid met het motto: Licht aan! Daar kun je mee thuis komen. Ook zijn posters opgehangen in verenigingsgebouwen, fietsenstallingen, openbare gebouwen én langs de weg. In de week voorafgaand aan de handhaving is door middel van een steekproef in alle 10 gemeenten in de regio Noordoost-Brabant en in de 11 gemeenten in de regio 's-Hertogenbosch het gebruik van fietsverlichting gemeten. Van alle fietsers had 45% de verlichting niet in orde. Onder de groep scholieren was dit zelfs 59%. De politie geeft wel aan dat zij tijdens de periode van handhaving een duidelijke verbetering zien. Steeds meer fietsers hebben hun licht aan. Om te kunnen bepalen of dit beeld klopt, zal na afloop van de actie worden gemeten of de verlichtingsactie het juist gebruik van (brom)fietsverlichting daadwerkelijk heeft bevorderd. Goede verlichting wordt beloond! Tijdens de controles deelt de politie aan (brom)fietsers die hun verlichting wel in orde hebben, antwoordkaarten uit en een fluoriserende armband met de tekst 'Licht Aan' . Door het opsturen van de antwoordkaart dingt men mee naar één van de actieprijzen die door de gezamenlijke gemeenten beschikbaar worden gesteld. De hoofdprijs is een nieuwe dames- of herenfiets.

AMNESTY INTERNATIONAL In de week van 12 t/m 18 februari wordt de Nationale Collecte gehouden voor Amnesty International. Amnesty International is een organisatie die strijdt voor naleving van de rechten van de mens in alle landen. Amnesty is niet gebonden aan een politieke overtuiging of godsdienst. Deze onafhankelijkheid en onpartijdigheid is van wezenlijk belang om het werk goed te kunnen doen. Daarom heeftAmnesty ook autoriteit en een gezaghebbende naam in de wereld. Autoriteiten en regeringen weten dat ze door Amnesty op de vingers gekeken worden daar waar het gaat over slachtoffers en schendingen van mensenrechten. En zoals we allemaal weten zijn er helaas nog veel landen waar de mensenrechten ernstig geschonden worden. Het werk van Amnesty blijft helaas noodzakelijk en daarom moeten wij helpen en blijven opkomen voor hen die het zoveel slechter hebben getroffen dan wij. 16

Omdat Amnesty International een onafhankelijke organisatie is wordt het werk betaald door de bijdragen van leden en sympathisanten. Ook u kunt u sympathie laten zien door mee te doen aan de jaarlijkse collecte in de derde week van februari. In Geffen zult u onze collectanten tegenkomen op woensdagmorgen 15 februari op de markt en de gehele zaterdag 18 februari vóór de C-1000. Wij zullen u beleefd en vriendelijk om een bijdrage vragen voor Amnesty International. Steun deze collecte want gelukkig leven wij hier in een land waar niemand zomaar wordt gearresteerd of gemarteld en waar niemand wordt gedwongen om te vluchten. Namens de schrijfgroep voor Amnesty International, Leny Romrne

r-

~w~

Algemene informatie Ouder en kindgym

Voor de ouder en kindgym vragen wij niet veel van u en uw kind. (1,5 jaar en goed kmmen lopen). Gezellig samen, onder leiding van een gediplomeerde moeder, een uur met uw kind bewegen. Als kleding is er weinig vereist, alleen makkelijk zittende kleding en schoenen die niet buiten gedragen worden zijn al voldoende.( evt. antislipsokken ofblote voeten). Per serie is er altijd een broertjes en zusjes les in de vakantie. Bent u nieuwsgierig geworden? Kom dan eens kijken of meedoen, bel wel even van te voren. De lesdag is donderdag van 10.00 tot 11.00 uur, en vindt plaats in gymzaal de Bonkelaar in Geffen. De kosten zijn 65.00 euro voor 15 lessen. Instromen gedurende periode is mogelijk. Meer informatie, uitleg of opgeven via: Saskia van Tuijl 073-5325978 . De lesperiode is: Jan 12-19-26, Febr 2-9-16-23, Mrt 916-23 -30, April 6-13 -27, Mei 4 2006.

Riolering of afvoer verstopt!? Bel M.B. rioolontstopping te Geffen.

MultLbouwservicc J. van den Heuvel Doctor Poelsstraat 4 5386 BW Geffen

Tel.: 06 - 5152 72 32 Fax: 073 - 534 15 21


Scouting Geffen

KERSTBOOMVERBRANDING 2006 Op 7 januari jl. vond bij Molen Zeldenrust weer de traditionele kerstboom verbranding plaats. Hierbij wil ik iedereen die hieraan heeft meegewerkt hartelijk bedanken. Met name de volgende ondernemers, die goederen of geld beschikbaar stelden. C-1000 van Herpen, Café Boetje, Fa. Bosch van Erp, Cafetaria Govers, Cafetaria 't Akkertje, Snackbar 't Bergje en Learning Delta BV Ook alle meewerkende buurtverenigingen (bijna allemaal), Scouting Geffen en natuurlijk De Brandweer... Geweldig bedankt. Zo zie je maar weer dat we met een beetje energie en inzet heel goed een fantastisch evenementje neer kunnen zetten als we met z' n alle effe meedoen. Namens de initiatiefnemers William van Venrooij Buurtvereniging D'n Elshof Frank Draad Scouting Geffen Bert van Laarhoven Effe noar Geffe

"OVERAL WÈ" Op maandag 27 februari organiseert Carnavalsstichting "de 5 Gehuchten" in samenwerking met de Vinkelse Horeca ondernemers opnieuw "Overal Wè". "Overal wè" gaat van start met een grootse kinderoptocht. Alle Maasdonkse kinderen tot en met groep 8 van de basisschool mogen aan deze optocht meedoen, alleen of samen met vriendjes, vriendinnetjes, club of klasgenootjes. Voor alle deelnemers is er uiteraard een mooi aandenken aan deze optocht. Tijdens Carnaval 2005 werd voor de eerste maal een jeugdoptocht georganiseerd. Deze optocht was een groot succes, het aantal deelnemers was overweldigend, de creaties waren verrassend en van een hoge kwaliteit, het publiek was in grote getale aanwezig en natuurlijk werkte het weer een handje mee. Na de optocht wordt er voor alle kinderen in de diverse horecagelegenheden activiteiten georganiseerd; van ballonnenclown tot schminken en apres ski kinderdisco met sneeuwmachines. Tijdens "Overal wè" rijden huifkarren rond tussen de verschillende horecagelegenheden, zodat je niet overal naar toe hoeft te wandelen. Alle kinderen krijgen tijdens "Overal wè" een stempelkaart waarop je kunt zien wat er op de verschillende locaties te doen is. Bij een volle stempelkaart wacht er

een leuke verrassing. Deelname aan de optocht en alle activiteiten is uiteraard gratis. Diverse boerenkapellen zullen tijdens "Overal wè" weer voor een vrolijke noot zorgen. We willen "Overal wè" graag tot een groot succes maken, te beginnen met een mooie en grote kinderoptocht. Doe dus allemaal mee aan de kinderoptocht en meld je aan bij: Twan van de Wetering, 073 -53 24 33 1 voorzitter@de5gehuchten.nl

ZLTO LAGERHUISDEBAT Op 21 februari organiseert ZLTO afdeling Midden-Maasland een lagerhuis debat tussen alle politieke partijen van Maasdonk, en iedereen die zich betrokken voelt bij het buitengebied van Maasdonk. Aanvang 20.15 uur in De Meent te Nuland. Onder deskundige leiding van 2e kamerlid Wim vd Camp zal gediscuseerd worden over stellingen die te maken hebben met het buitengebied van Maasdonk zoals, waalboss, golfterrein, reconstructie en natuurbeheer. Wilt u weten hoe de politieke partijen hier over denken en wilt u uw mening hierover geven kom dan op 21 februari naar het ZLTO debat. Schoonheidssalon Irma Tijdens de wintermaanden zijn handen vaak droog en schraal. Daarom als extra toevoeging aan een complete behandeling een parafine-bad voor uw handen gratis! Schoonheidssalon Irma de Kouwe Noord 2, Geffen

Tel. 073-5323633 Mob.06-47206001 17


MARIEKE EN DANY Deel 7 Het Einde! 'Marieke! Dany!' 'Mamma! pappa!' Marieke en mamma vliegen elkaar om de hals. 'Wat heb ik jullie toch gemist...' Fluistert mamma. Ze laat Marieke los en omhelst Dany. Pappa doet hetzelfde, ook bij Marieke. 'Lieverds waar zaten jullie? Wat hebben jullie ... Ik .. .' Stamelt mamma en ze houdt de handen van Marieke en Dany strak vast. 'We zaten in het schuurtje.' Zegt Dany. 'Het schuurtje? Welk schuurtje, hoezo, wie .. .' Pappa wil wat vragen maar komt niet uit zijn woorden. 'We hebben hem ... We hebben hem GEVONDEN!!!' Schreeuwt Dany blij. Hij pakt Marieke vast èn samen springen ze blij door het huis heen. Pappa en mamma snappen niets van hun vreugde. 'Waarom zijn jullie zo blij?' Vraagt mamma verbaast. 'Ja, zeg, en wie hebben jullie gevondenjongens!' Marieke en Dany kijken elkaar even aan en voelen de spanning van hun vader en moeder. 'We zijn geen daders .. .' Zegt Marieke zacht. 'Nee ... zoals we al eerder beweerden ... We zijn géén daders! We hebben niks gestolen pap en mam, helemaal niks.' Zegt Dany nu ook. Pappa en mamma zijn stil. 'We weten niet waarom jullie ons niet wilden geloven, maar nu hebben we bewijs dat we de daders niet zijn!' Roept Marieke. Dany knikt. 'Ja! én we hebben bewijs van degene die wél de dader is .. .' Zegt hij . 'We wilden jullie wel geloven maar...' Probeert mamma te zeggen. 'Maar???' Vragen Marieke en Dany tegelijk. 'Maar.. .' Zegt pappa, maar hij weet het ook niet. Het blijft even stil. 'AI- 13-BA.' zegt Dany dan. 'Ja, AI-13 -BA.' Zegt Marieke en ze kijkt mamma en pappa doordringend aan. 'De dikke Mercedes, nummerbord .. .' 'Hebben jullie het nummerbord onthouden! ?' Roept mamma heel blij. Dany knikt. ' Marieke, ja.' 'Oh ... Geweldig!' Roept pappa. 'Snel, naar de politie!' Pappa, Dany, Marieke en mamma rennen naar de auto en rijden naar het politiebureau. Als ze daar aankomen zien ze een Mercedes staan. Met het nummerbord ... Al-13-BA . 'Wat ... !? ' Schreeuwt Marieke. 'Mam, pap! De Mercedes en het nummerbord klopt!' Als ze binnenkomen bij het politiebureau wil de man van de Mercedes net naar buiten gaan, maar pappa pakt hem vast. 'En ga jij maar eens uitleggen aan de politie wat je hebt uitgespookt op die ene vrijdagnacht! ' Zegt hij boos. De meneer wordt rood. Hij wil zich los rukken maar dat lukt niet want pappa heeft hem goed vast. Er komt een politieagent naar buiten. 'En wat heeft dit te betekenen?'Vraagt hij een beetje boos aan pappa en hij trekt aan zijn baartje. ' Die Mercedes daar, is van deze man en ik denk dat daar 18

wel wat gestolen spulletjes in liggen! Toch jongens?' Zegt pappa en hij knipoogt naar Marieke en Dany die ademloos hebben staan kijken. Ze glimlachen even naar de agent en knikken. 'Hij is de dader van waar jullie ons van beschuldigen!' Zegt Dany. 'Kijkt U even in de auto meneer de agent?' Vraagt Marieke beleeft. De agent loopt naar de auto die nog open is, kijkt erin, en komt er na ongeveer vijf minuten weer uit. 'Jullie liegen! Er ligt niks!' Zegt hij boos, en hij trekt weer aan zijn baartje. Marieke loopt naar de auto doet de kofferbak open kijkt onder een kistje en haalt er een zak met kostbare dingen uit. De agent kan zijn ogen niet geloven. De man van de Mercedes wil ontsnappen maar pappa houdt hem nog steeds goed vast. De agent haalt meer agenten en samen voeren ze de man naar binnen. 'Dat ging eigenlijk best makkelijk!' Zegt mamma die alleen maar heeft toegekeken. Pappa lacht. 'Hij is gepakt Mariek! Hij is gepakt!!!' Roept Dany. En weer springen ze in het rond. Maar nu rond de auto van de dader. THE END. Dit is het einde van dit vervolgverhaal. Bedankt voor het lezen! Groetjes van Temmie van Uden ( 11 jaar)

nu te huur op dvd o.a. • • • • ·

Four Broihers Deuce Bi galow-European gürnlo Het Schnitzelparad i js Imaginary heroes Fat Albert

STERVIDEOTHEEK PELGRIMSTRAAT 1-B, NULAND TEL. 073 532 1827 STERVlllEOT HEEKNULAN ll@HETNET.NL

WWW.STERVID E OTtt_E l;!Ll!_L

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: 15.00 - 2 1 .00 uur

Zaterdag en zondag : 14.00 - 2 1.00 uur


.'

EEN 'GOEDE START' VOOR RABOBANK BERNHEZE MAASLAND Op 2 januari 2006 is voor Rabobank Bernheze Maasland de fusie werkelijIc een feit en ging zij volop aan de slag. Deze dag begon voor de ruim 200 medewerkers niet vanachter het bureau, maar fysiek in het nieuwe werkgebied met een werknemersvrijwilligersdag onder het motto: 'Goede Start '. Een bijzondere manier om elkaar en het nieuwe werkgebied beter te leren kennen. Tegelijk konden we de lokale worteling, de coöperatieve kracht van de bank, laten zien. De medewerkers voerden per team onder begeleiding van de nieuwe teamleider een· maatschappelijk project uit. In totaal zijn er 16 projecten in het hele werkgebied geselecteerd waarbij de betreffende vrijwilligersorganisaties graag wilden meewerken aan de Goede Start. De projecten varieerden van het helpen bij de nieuwjaarsbijeenkomst van stichting Berne Zorg, het opknappen van kinderboerderij 't Heike in Nuland, een totempaal maken voor Scouting Geffen, het verven van de poppenhoek van de peuterspeelzaal in Heesch, het beschilderen van t-shirts voor de Zondagmiddagclub (ontspanning voor mensen met een verstandelijke beperking) tot het bezoeken van senioren in het zorgcentrum in Oijen. De Zondagmiddagclub in Heesch en de scouting in Geffen werden bezocht door teams van CliëntenAdvies. Er werden 40 shüis beschilderd met zonnige logo's, de leden van de Zondagmiddagclub met _een verstandelijke beperking zullen deze met trots dragen.

Een 'boompje' schillen bij Scouting Geffen De scouting kreeg al drie jaar geleden een enorme boomstam die men graag wilde bewerken tot totempaal en klimpaal. De hypotheekadviseurs zorgden voor de voorbereiding door de bast van de boom af te schillen. Daarnaast werd een doek van 2 bij 6 meter geschilderd met de logo's van alle scoutinggroepen.

K.B.O.AFDELING GEFFEN 2005 zit er op. Wij als bestuur van de K.B.O. wensen iedereen een gelukkig en gezond 2006 toe. Het wordt een bewogen jaar met wetswijzigingen, nieuw gezondheidsstelsel. Met de KBO sta je sterker. Nederland vergrijst in snel tempo. Ook in Geffen neemt het aantal ouderen toe. Ouderen met soms specifieke opvattingen, wensen en belangen. En die willen ze graag naar voren brengen. De ouderenorganisatie KBO maakt dit mogelijk. In heel Nederland telt de KBO inmiddels 275.000 leden en is daarmee verreweg de grootste ouderenorganisatie in ons land. In totaal treffen we in Nederland liefst 960 lokale KBO-afdelingen aan, waaronder de KBO-afdeling Geffen met 280 leden. Wat biedt het lidmaatschap? De KBO komt zowel landelijk, provinciaal als lokaal op voor de belangen van ouderen. Bijvoorbeeld op het gebied van inkomen, gezondheidszorg, wonen en vervoer. Ook beschikt de KBO over een landelijke ledenservice, waaronder juridisch advies, hulp bij rijbewijskeuring en ondersteuning bij belastingaangifte. Daarnaast ontvangen leden elke maand het fraaie en informatieve ledenmagazine Nestor. Inmiddels horen ook exclusieve ledenkortingen bij het lidmaatschap, zoals kortingen op telefoneren, energie, verzekeringen en brillen. Maar de KBO doet meer. Zo worden er in Geffen regelmatig activiteiten georganiseerd, zoals reizen, fietsen, excursie 's en voorlichting. Jammer dat veel ouderen het KBO-lidmaatschap nog niet hebben ontdekt. Vandaar dat wij u vanaf heden in deze rubriek regelmatig gaan informeren over onze behaalde resultaten en over onze geplande activiteiten. Lid worden? Bel even metAntoon van Zandvoort, tel 532 2061 en het is zo geregeld. U zult merken dat de KBO uw contributie van€ 22,50 per jaar dubbel en dik waard is. Als Raad Gecoördineerd Ouderenwerk zijn wij in gesprek met de Gemeente over eenzaamheids problemen, koppeling van bestanden, het aantal 65 plusse4rs neemt toe, de nieuwe wet WM.O. West Matschappelijke Ondersteuning wordt in 2006 ingevoerd voor huishoudelijke zorg, gezondheidszorg, financiële relatie met instellingen inkoop of subsidie, regionale samenwerking, welzijn enz. enz. loketfunctie betrokkenheid met centrum ontwil<l<:elingen. Als wij in afgerond stadium komen, wordt er voorlichting gegeven door Gemeente, Woonmaatschappij en Zorginstellingen. Met vriendelijke groet, K.B.O. Afdeling Geffen 19


MAGNETISEER PRAKTIJK ANNEMIEKE VAN DEN BERG Wat is magnetiseren Magnetiseren wordt veelal verkeerd begrepen en afgedaan als "zweverig". Maar Magnetiseren wordt al sinds de oude Egyptenaren gebruikt als alternatieve geneeswijze. De magnetiseur voegt niets toe aan de mens. Het energiepatroon van de mens wordt alleen in evenwicht gebracht, zoals een homeopathisch medicijn ook alleen het energiepatroon van de mens in harmonie brengt waardoor chaos wordt voorkomen. Chaos in onze energievoorziening uit zich als ziekte in al zijn vormen en hoedanigheden. Als geest en lichaam in harmonie zijn heeft dit direct een positief effect op menselijke relaties en dit werkt door als een uitdijende spiraal van energie. Dit kan zonder iemand aan te raken, ik blijf zo'n 2 cm boven iemands lichaam. Wat kun je met magnetiseren bereiken of doen Magnetiseren is een manier om positieve energie over te brengen naar het lichaam en zo het lichaam te voorzien van kracht. Magnetiseren wordt veel gebruikt om: • stress te verminderen • pijn te bestrijden • blokkades op te heffen Door behandeling zal ook een gevoel van rust en ontspanning intreden. Ik behandel al jaren met veel succes en heb al vele mensen geholpen. Voor verdere informatie of een behandeling kunt u met mij contact opnemen. Annemieke van den Berg Mgr. Zwijsenstraat 15, 5386 CJ GEFFEN Tel: 06 - 53 416 023 E-mail: annemiekevandenberg@home.nl

"ONDER DE LINDEN" Nieuwe voorzitter Onder de Linden Uitslag Quiz en bekendmaking jeu de boules kampioen 2005 Op zaterdag 14 januari is de uitslag van de decemberquiz, welke samengesteld was door Hans en Wil! van Leeuwen, de winnaars van het vorige jaar, bekend gemaakt in Partycentrum De Schans onder het genot van een heerlijk diner. Fam. Ruud Verhagen behaalde dit jaar de eerste prijs. Zij wonnen een levensmiddelenpakket geschonken door Johan van Herpen van de Cl000. Op de tweede plaats 20

eindigde Fam . Chris v.d. Haterd en op de derde plaats Fam. Piet Bosch. Mari van Wamooij werd dit jaar eerste bij de zomeravond competitie, gevolgd door Hans van Leeuwen en het brons was voor Geert Kerkhof. Wij kunnen terugzien op een goed verzorgde avond. Op deze avond werd de voorzittershamer na 26 jaar officieel overgedragen door Rinie v.d. Berg aan Danielle van Wanrooij die de legendarische woorden sprak minstens zo lang de voorzittershamer te willen hanferen. Een goed vooruitzicht voor Onder de Linden. Onze buurtvereniging reikt van: hoek Vlijmdstraat/ Dorpsstraat richting Kloosterstraat ( een gedeelte van de Dorpsstraat), Dorpsplein, Kerkstraat, Molenstraat, Molenberg, Van Coothstraat tot en met Vlijmdstraat en de Wiel. Mochten buurtbewoners belangstelling hebben voor een lidmaatschap dan kunnen zij zich melden bij Danielle van Wanrooy, onze voorzitter tel: 073-5327072. Het bestuur

PATER MARTIEN HEIJMANS OVERLEDEN Op 12 december is in Sparrendaal te Vught op 72 jarige leeftijd overleden Pater Martien Heijmans. Via de Verjaardagsaktie hebben de jarigen van Geffen hem jarenlang mogen steunen in zijn werk in de Congo. De medewerkenden van de Verjaardagsaktie hebben hem enkele keren ontmoet. Hij vertelde dan vol betrokkenheid over zijn werk. Hij verzweeg niet, dat door de dictatuur in de Congo veel angst heerste en dat in de minst ontwikkelde gebieden aan veel ontbrak. Juist hie1in heeft hij als missionaris zich 42 jaar gegeven om een steun te zijn. Hij was zeer dankbaar voor de financiële bijdrage uit Geffen. Op zijn gedachtenisprentje staat hoe hij vooral met kleine dingen voor de gewone mensen groot is geweest.

r:

~

Hoveniersbedrijf _ , '\ , R. van Heesch

-

,, 1:'./

R. van Heesch

Elst 10, 8386 KB Geffen T 073 532 03 08

• ontwerp • aanleg en onderhoud

F 073 S32 22 72

• renovatie

M 0652641496


..\

BZB IN VINKEL

EEN N IEUWE CONCEPT COMMERCIËLE DIENSTVERLENING VOOR BEDRIJF, PARTICULIER EN VERENIGING. Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan het opstarten van het Juridisch- en Commercieel Bedrijfskundig Onderzoeks- en Adviesbureau, eenvoudigweg genaamd 'JCB' . Corebusiness is het doen van onderzoek en het uitbrengen van ad ies op juridisch en commercieel bedrijfskundig vlak, inclusief management vraagstukken. 'JCB' wil zich dienstbaar maken aan bedrijven, particulieren en verenigingen en opereert, zoals uit de naam al blijkt op juridisch en commercieel bedrijfskundig terrein. Op juridisch vlak gaat het hoofdzakelijk om bestuursrechtelijke, civielrechtelijke en strafrechtelijke aangelegenheden. De opdrachtgever kan hierbij denken aan bijvoorbeeld: - Onderzoek, advies en begeleiding bij vergunningprocedures. - Het schrijven van bezwaar en beroepschriften. - Begeleiden en bemiddelen in aangelegenheden met overheden of andere instellingen met een publieke taak. - Zaken die onder andere betrekking hebben op koop en verkoop, huur en verhuur; behartiging van consumentenbelangen, arbeidsovereenkomsten, het oprichten van verenigingen en stichtingen etc. - Contra-expertise met betrekking tot strafrechtelijke dossiers bijvoorbeeld ten behoeve van de advocatuur. Bij de Commerciële Bedrijfskunde en Management komen aspecten aan de orde als: - Administratieve processen zoals opzet correspondentie en financiële administraties en vaststellen van levering- en betc:1lingsvoorwaarden. - Bedrijfseconomische aangelegenheden. - Personeelsaangelegenheden en competenties. - Bemiddeling (mediation) - Reorganisaties. - Ondersteuning van startende ondernemers. Voorop staat de optimale belangenbehartiging van en in overleg met de opdrachtgever, waarbij tevens de haalbaarheid van een zaak zeer goed belicht gaat worden. 'JCB' wil en kan een klankbordfunctie vervullen. Transparantie en integriteit staan hoog in het vaandel. Of 'JCB' iets voor u kan betekenen? Ik twijfel er niet aan. Schroom niet om uw vraag te stellen. Bel 073-532 15 42 (mobiel: 06 38 192 615) of raadpleeg de website www.jcb-oab.nl. Het e-mail adres is: info@jcb-oab.nl. Ik wil u graag als klant begroeten. 'JCB' Organisatie en Advies. Peter van Hout

Op vrijdag 17 maart geeft de BZB een unplugged concert in d'n Driehoek in Vinkel. De BZB zijn inmiddels een begrip in Brabant en ver daar buiten. Het is allemaal begonnen toen dertien jaar geleden een kerstviering moest worden opgeluisterd. De oerknal van de Band Zonder Banaan ... ! Inmiddels heeft deze zevenkoppige dwaze band afkomstig uit Volkel en Uden al vele mensen versteld doen staan.Met een mix van metal en meligheid wordt elke zaal, feesttent of festival omgetoverd in een groot feest. Wat je ziet zijn onmogelijke acts, volop theater en gekkigheid. Wat je hoort zijn ongepolijste d(r)euntjes en verder veelal eigen werk, met een duidelijk herkenbaar BZB-geluid.Lowlands, Pinkpop en Park.pop; de Band Zonder Banaan kwam, zag en overwon. Het gaat dus goed met deze "Circusband" waarvoor de belangstelling nog steeds groeit en die, zolang alles wordt platgespeeld, niet lijkt te stoppen. Van januari t/m maart speelt de BZB unplugged in een aantal geselecteerde zalen. Na het grote succes van drie jaar geleden komen ze nu op nu terug in d'n Driehoek in Vinkel. Echter er zijn een beperkt aantal kaarten verkrijgbaar omdat er maximaal 250 kaarten verkocht mogen worden. Dus wees er snel bij. Kaarten te koop bij café-zaal d'n Driehoek in Vinkel: tel 532182.

Gordijnen Atelier "VeGa" Precisie en Maatwerk

• Gordijnen • Vitrage • lnbetween • Embrasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het veranderen van uw bestaande gordijnen • Wij hebben ook stoffen

Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Telefoon: 0412 47 59 37 21


CV SUPERG(R)OVERS WINNEN RAOPLIEDFESTIVAL 2006 In een carnavaleske aangeklede en goed gevulde zaal van De Gouden Leeuw heeft carnavalsvereniging De Superg(r)overs uit Geffen afgelopen zaterdag het Raopliedfestival gewonnen. Hun lied 'Ja, dà is toch logisch' werd door de jury beoordeeld met een eerste prijs. De organiserende werkgroep van het festival had dit jaar extra veel moeite om het deelnemersveld compleet te maken. Ondanks enkele afvallers in de laatste week, stonden toch negen enthousiaste deelnemers op het podium. Ook moest op het laatste moment een nieuw 'Raopliedorkest' samengesteld worden om de deelnemers muzikaal te begeleiden. "Wij zijn de organisatie natuurlijk erg dankbaar", vertelt Jos van de Langenberg, voorzitter van carnavalsstichting Rottemijk. "Gerard van der Heijden, Mariette Vos, Chrisjan van Dinther en Claudia Verhoeven hebben er als werkgroep alles aan gedaan om ook van deze editie een succes te maken en dat is ze goed gelukt. Vanaf het begin van de avond zat de sfeer er meteen goed in en het was één groot feest. Als carnavalsstichting hopen we dat ze uit de bomvolle zaal genoeg inspiratie kunnen halen om het Raopliedfestival volgend jaar met net zo veel enthousiasme te organiseren." Nadat alle deelnemers hun lied gezongen hadden, selecteerde de jury de beste vijf nummers voor de grote finale. Deze werd uiteindelijk gewonnen door carnavalsvereniging De Superg(r)overs. Van de Langenberg: "Wij feliciteren De Superg(r)overs met hun eerste prijs. Ze verdienden hem ook, want hun lied zorgde meteen voor feest in de zaal. Ook zorgden ze hiermee voor eerherstel, omdat ze vorig jaar veel pech hadden in de carnavalsoptocht."

Het winnende lied 'Ja, dà is toch logisch' is dé carnavalskraker tijdens de komende carnavalsdagen in Geffen. Het lied zal tijdens de komende avonden van Recht vur zunne Raop opgedragen worden en ook tijdens carnaval verzorgen de winnaars diverse optredens. Ook mag het lied deelnemen aan het Knotskrakerfestival in Nieuwkuijk, later dit jaar. Meer informatie op www.rottenrijk.nl 22

DANKJEWEL FAM. ROMME Om het oude jaar goed afte sluiten en het nieuwe goed te beginnen, verzorgde de fam. Romme Stucadoors bedrijf, Bedrijvenweg 2, Geffen voor de bewoners van het verzorgingshuis " De Heegt" een gezellige avond. Ook wij als aanleunbewoners werden uitgenodigd, en wij waren natuurlijk van de partij. Het was een geweldige avond, muziek, sketches, leuke liedjes, koffie met wat lekkers, een borreltje en een hapje, we kwamen niets te kort en voor het naar huis gaan nog een mandje met heel leuke verrassingen, er was echt zorg aan besteed, het was een fijne avond!!! Vandaar van alle aanleunbewoners nog een hartelijk dank je wel, en wij wensen jullie succes in de zaken.

TEKEN- EN SCHILDERLESSEN VOOR 55-PLUSSERS IN GEFFEN Nog enkele plaatsen vrij!!! Voor de teken-en schilderlessen in 't Oude Klooster in Geffen heeft de RIGOM nog enkele plaatsen vrij op vrijdagmiddag van 13 .30 tot 16.00 uur. De kosten bedrag€ 34,- voor 8 bijeenkomsten. Voor inschrijving of nadere informatie leunt u contact opnemen met de RIGOM, tel.: (0412) 65 32 40.

WIE WAT WANNEER FEBRUARI 04 Expositie Kunstkring Geffen 05 Expositie Kunstkring Geffen 11 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 16 Ophalen oud papier 18 soos Bonkemaar, carnavalsparty 24 Ophalen oud papier 25 t/m 28 Carnaval 27 t/m 03 maart Voorjaarsvakantie MAART 04 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 11 soos Bonkemaar, aprés-ski-party 16 Ophalen oud papier 18 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 31 Ophalen oud papier APRIL 01 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 01 soos B9nkemaar, punkavond 14 Goede vrijdag 16 en 17 Pasen 20 Ophalen oud papier 22 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 22 soos Bonkemaar, country-party

3)

4)

5)

6)

7)


Wij zorgen voor: • het verlijmen van kalkzandsteen • het leggen van afwerkvloeren • het bouwen van separatiewanden in gipsblokken en gasbeton • het aanbrengen van spack-spuitwerk • het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

NAS AFBOUW BV

• het plaatsen van metal-stud wanden en plafonds

Fax

073 - 534 22 22 073 - 532 29 30

Website Mail

www.nasafbouw.nl info@nasafbouw.nl

Telefoon

• Begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent. • Gratis aan te vragen uitvaartcodicil: 1 telefoontje en u heeft het uitvaartcodicil zo snel mogelijk in huis. • Uitvaartshowroom: Bezoek onze uitvaartshowroom aan de Geffensestraat 1A te Heesch. Dit kan na telefonische afspraak. • Wilt u weten of u voldoende verzekerd bent voor de uitvaartkosten dan kunnen wij dit voor u verzo rgen. • Al onze adviezen zijn gratis en vrijblijvend. Donders Uitvaartverzorging

<fl;~

~

Oss Rosmalen Berlicum

Tel. 0412 - 64 24 54 Tel. 073 - 522 42 86 Tel. 073 - 503 52 58

Donders Uitvaartshowroom, Geflensestraat 1A te Heesch.

SCHOENEN & SPORT

0 /50SPIER INGS

Re!!:!o11:!.it.u,

Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91

~",v., ~

2

\

#

'IT.EN Al"G

9effen

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Tel 073 532 34 69 Renovatie projecten. Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl Spuitwerkzaamheden.

0 LEVIX AUTOMATISERING

H. VAN ZANDVOORT ELECTROTECHNIEK B.V.

[::} GEFFEN & OSS

1:/1

Hardware - Software

~

Netwerken - supplies

E~mai!: hvzandvoortelectro@hetnet.nl Heesterseweg 14 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86

Reparaties - virus/spyware verwijderen

RI.JVVIELEN

o.a . Gazelle _ _ _ _ _ _ _ __

Internet - Webhosting - ADSL

LeV!X AUTOMATISERING

LEVIX GEFFEN DORPSTRAAT 46 5386 AN GEFFEN 073 53 4 13 25

LEVIX OSS

INFO@ LEVIX.NL

WALSTRAAT 66 5341 CK OSS 0412 69 20 90 0SS@LEVIX.NL

WWW .LEVIX.N L

INFO@LEVIX.NL

TANKSTATION TAXI : ~::;;;:e• voo, 2,ekon<onds

Kerkstraat 11 Geffen (073) S32 13 13


ROND DE TAFEL BIJEENKOMSTEN CDA AFDELING MAASDONK In de afgelopen jaren zijn door het CDA regelmatig op de koffie-bijeenkomsten gehouden. Dit jaar houden we "rond de tafel-bijeenkomsten". In iedere kern wordt een dergelijke bijeenkomst gehouden, waarbij ingegaan wordt op een specifiek en actueel thema en waarbij diverse sprekers worden uitgenodigd. De rond de tafelbijeenkomsten vinden plaats op: Zondag 05 februari 2006 in De Gouden Leeuw te Geffen met als thema: drugs en veiligheid Zondag 12 februari 2006 in De Meent te Nuland met als thema: WMO Zondag 19 februari 2006 in 't Zijl te Vinkel met als thema: Waalboss en lokale bedrijvigheid De bijeenkomsten vangen aan om 12.00 uur en de sluiting is tegen 14.00 uur. De rond de tafel bijeenkomsten zijn toegankelijk voor alle inwoners van de gemeente Maasdonk. Drugs en veiligheid Uit onderzoeken blijkt dat mensen zich zorgen maken over onveiligheid. De gemeente dient niet af te wachten. Onveilige plekken moeten aangepakt worden. Ook op het platteland is sprake van drugsgebruik. Niet alleen softdrugs maar ook harddrugs. Een actief beleid van de gemeente, gericht op preventie en voorlichting, is noodzakelijk. Hierbij dient de jeugd gewaarschuwd te worden voor de gevolgen van het gebruik van drugs, maar ook om ouders een handvat te geven hoe men dit kan herkennen en waar men terecht kan met vragen of voor hulp. Op zondag 5 februari a.s. is de rond de tafel bijeenkomst gewijd aan het thema "drugs en veiligheid". De bijeenkomst vindt plaats in De Gouden Leeuw van 12.00 tot 14.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst zal een vertegenwoordiger van Novadic aanwezig zijn. WMO Naar verwachting wordt in 2006 de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) ingevoerd. Dit geeft veel veranderingen in de zorgverlening voor de burgers. De gemeente wordt immers verantwoordelijk voor de huishoudelijke hulp. Andere belangrijke aandachtspunten zijn de ondersteuning van de mantelzorg, het opzetten van een zorgloket waar inwoners terecht kunnen met vragen en verzoeken om ondersteuning, maar ook de samenhang tussen zorg, wonen en welzijn. Op zondag 12 februari a.s. is de rond de tafel bijeenkomst gewijd aan het thema "WMO". De bijeenkomst vindt plaats in De Meent van 12.00 tot 14.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst zal tevens gedeputeerde Augusteijn aanwezig zijn om in te gaan op de rol van de provmc1e. 24

Waalboss en lokale bedrijvigheid Door de CDA-fractie is in een eerder stadium aangegeven dat men alleen onder uitdrukkelijke voorwaarden haar medewerking wenst te verlenen aan het regionale bedrijventerrein Waal boss, waarbij circa 60 hectare op het grondgebied van Maasdonk komt te liggen (zie hier de website www.cdamaasdonk.nl). Op korte termijn zal de gemeenteraad een standpunt innemen over het structuurplan Waalboss. In een eerder stadium heeft de CDA-fractie gesproken met de direct aanwonenden. Van belang is om ook te weten wat de mening is van de overige inwoners en van de ondernemers uit Maasdonk. Voor de leefbaarheid in de kernen is de lokale bedrijvigheid van groot belang. Lokale bedrijven zijn onmisbaar voor een actief verenigingsleven. oor de komende jaren dienen voor versterking van de lokale bedrijvigheid oplossingen geboden te worden. Op zondag 19 februari a.s . is de rond de tafel bijeenkomst gewijd aan het thema "Waalboss en lokale bedrijvigheid". De bijeenkomst vindt plaats in Dorpshuis 't Zijl van 12.00 tot 14.00 uur. Hierbij zal een vertegenwoordiger van de Kamer van Koophandel aanwezig zijn. Meer informatie over de rond de tafel bijeenkomsten is te vinden op de website www.cdamaasdonk.nl via Rini van de Ven of Hans van der Biezen.

COMPUTERHOEK GEFFEN Zoals bekent, is elke donderdagmiddag een vrije inl oop bij de computerhoek in het Oude Klooster. De belangstelling is heden minimaal, maar wij verwachten toch belangstellenden, om b.v. gegevens uit te wisselen. Van half 2 tot half 3 is de deur open om eventueel vragen omtrent het computer gebruik. Internetten kost â‚Ź 1,00 per uur, voor de rest is het kosteloos, om half 3 is er pauze, de koffie isâ‚Ź 0,60.

Ratten Muizen

Kakkerlakken Vlooien

@

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

tel. 073 - 5320744

Kraai j even 3 5386 LH Geffen

fax 073 - 53207 45 06 - 23438623 www.wespro-ongedierte.nl


oog voor detail en gevoel voor perfectie

C1000.

l

Van alle markten

thuis.

Ernis schilders bundelt jarenlange ervaring met de modernste

Joy o perfection

tecl1nieken en producten. Ernis staat voor kwaliteit in alle facetten.

Ernis schilderwerken Het Ge/fens Veld 8 5386 LL Geffen

T. 073 532 34 00

ERN~IS ~-F. 073 532 6510

schilderwerken

E. info@ernis .nl 1. www.ern is.nl

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp

C1000 van Herpen

Oss

Geffen

0412- 622213

073 -5321995

Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

Openingstijden: Ma t/m do s.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN

*IJZERWAREN

*TEGELS

*HANG- EN SLUITWERK

*GEREEDSCHAP

*VERF

*TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

*SIERBESTRATINGSMATERIALEN

*HOUT EN PLAATMATERIAAL

Heesterseweg 53 • 5386 KT Geffen • Tel: 073 - 532 1338 1

ll

■■ ~GLOUDEMANSBV ~ INSTALLATIETECHNIEK

■ ■ ■ ■

Bouwen op vertrouwen

CENTRALE VERWARMING LOODGIETER ONDERHOUD SERVICE DAKBEDEKKING De Doelen 5 5386 LM Geffen Postbus 45 5386 ZG Geffen

"

Gebr. van \Vanrooij Bouwbedrijven

Broebuaar 2, Postbus 4, 5386 ZG Geffen Telefoon: 073 - 5340400, Fax : 073 - 5340499 Tnterner: Vi.rww.vanwa nrooi · .nl

Tel.: Fax:

073 - 53 24 439 073 - 53 25 061

Zaal voor: Dorpstraat 5 5386 AK Geffen Tel.: (073) 532 12 57 E-mail: anouskaenarie@hetnet.nl www.goudenleeuwgeffen.nl

1\"C

41-'J:;,,

ao1Ll\41-'J:;,,{" 1-'.):;,,J:;,,LI\W 1 /IL~ t1'"C\. \

"C"C

Bruiloften partijen vergaderingen


PERSBERICHT BLIKOPENER-LEZING IN BIBLIOTHEEK OSS: RIEKJE BOSWIJK-HUMMEL OVER AFSCHEID NEMEN Op uitnodiging van de Bibliotheek Oss en Boekhandel Derijks is Riekje Boswijk-Hummel te gast in de bibliotheek. Op donderdagmiddag 2 februari a.s. vertelt zij van 14.00 tot 16.00 uur in Oss over afscheid nemen en het omgaan met rouw en verlies. De toegangsprijs is€ 2,50 en de lezing maakt deel uit van de serie BLIKOPENER waarin bibliotheken uit het Maasland gezamenlijk hun lezingen presenteren. Kaartverkoop vindt plaats in alle vestigingen van de Basisbibliotheek Maasland, onder meer in de Bibliotheek Oss en bij Boekhandel Derijks. Riekje Boswijk-Hummel (1946) publiceerde een achttal boeken over menselijke relaties, waaronder Revolutie binnen de relatie, Troost en Afscheid nemen. Dit laatste boek ligt ten grondslag aan de lezing. Zij werkte jarenlang als psychotherapeute en de laatste jaren heeft zij zich verdiept in diverse stromingen binnen de christelijke mystiek en het boeddhisme. Loslaten wat dierbaar is Afscheid nemen is niet gemakkelijk. Natuurlijk moet men datgene dat of diegene die men heeft verloren loslaten, maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het is vaak moeilijk, soms bijna onmogelijk te aanvaarden wat iemand is overkomen. Herinneringen blijven opkomen en tal van pijnlijke, soms onbegrijpelijke en daardoor verwarrende emoties vragen de aandacht. Er bestaat geen ideaal proces van afscheid nemen. Iedereen doet het op een eigen wijze en dat is ook de beste manier. Toch hebben mensen vaak met dezelfde emoties te kampen en weten ze daar soms geen-weg mee. In de lezing zal Riekje Boswijk de samenhang van de verschillende emoties bespreken, zodat duidelijk wordt op welke wijze de pijnlijke werkelijkheid kan worden aanvaard. Omdat woede, opstandigheid en schuldgevoel een grote en soms destructieve rol spelen tijdens rouwprocessen, zal aan deze emoties extra aandacht worden besteed. Ook zal dieper worden ingegaan op de vraag hoe men een relatie het beste kan afbouwen, zodat men elkaar ook werkelijk kan loslaten en er zal worden uitgelegd hoe er afscheid genomen kan worden van iemand die eventueel al lang geleden is overleden. Duidelijk zal worden dat berouw en vergeving daarbij een grote rol spelen. Toegangskaarten à€ 2,50 zijn te koop bij de Bibliotheek Oss, Boekhandel Derijks en alle andere vestigingen van de Basisbibliotheek Maasland. Riekje Boswijk-Hummel was in november j.l. wegens ziekte verhinderd en toegangskaartjes voor die lezing zijn vanzelfsprekend 26

op 2 februari a.s. gewoon geldig. Deze lezing wordt in maart 2006 ook in Schaijk gegeven.

ALZHEIMER CAFÉ Op donderdag 2 februari organiseert Alzheimer afdeling Oss-Maasland hetAlzheimer Café in steunpunt 'De Brink' , Driek van Erpstraat 45 in Oss. Vanaf 19.00 uur opent het Alzheimer Café haar deuren en om 19.30 uur start het programma tot 21.30 uur. Aanmelding is niet nodig en de toegang is gratis. Het Alzheimer Café is bedoeld voor patiënten, hun partners, hun kinderen, vrij willigers, hulpverleners en andere belangstellenden. Deze avond is het thema: 'Een levensboek maken' door Emmy Simons Ieder mens heeft een uniek levensverhaal. Bij dementie blijven de herinneringen aan vroeger het langst bestaan. Als mantelzorger kun je het levensverhaal van de dementerende mede vorm geven door foto 's, plaatjes en korte verhaaltjes te verzamelen die herinneringen oproepen aan vroeger. Met zo'n levensboek help je de dementerende terug te kij ken en te vertellen over zijn of haar leven. Na de pauze is er gelegenheid vragen te stellen en zelf te ervaren wat voorwerpen, foto 's of plaatjes aan herinneringen op kunnen roepen. Voor meer informatie: EefRubbens bereikbaar via tel. (0412) 65 32 33

PERSBERICHT HOE KAN IK PUTTEN UIT MIJN BRON? Uitnodiging voor een informatieve bijeenkomst over Bruno Gröning. Hij heeft ons geleerd hoe wij de verbinding met de bron van het leven weer tot stand kunnen brengen. Omdat onze ervaringen zo positief zijn, willen we deze graag met anderen delen. Volwassenen van alle leeftijden kunnen hier leren de genezende energie op te nemen. Wilt u meer weten over het leven en werk van Bruno Gröning, dan wordt u voor een uitvoerige informatie uitgenodigd op dinsdag 21 februari van 19.30 tot ongeveer 21.30 uur. Er zij geen.kosten aan verbonden. Locatie: Martinushuis, Bovenzaal Kloosterstr. 3, Nuland Voor inlichtingen: Marij Leenen 077 3661846 of Wil Scholten 0481-462739


Drukwerk draait om detail. Een scherp oog voor de juiste kleuren, een afgewogen materiaalkeuze, feeling voor de perfecte afwerking en persoonlijke aandacht zijn kwaliteitsbepalend .

"

Drukkerij W ihabo biedt een totaal grafisch pakket onder één dak.

Tot in de

puntjes

verzorgd!

drukkerijwihabobv Heesterseweg 13 - 5386 KT Geffen T (073) 532 26 84 • F (073 ) 532 47 95 E drukkerij@wihabo.nt • 1 www.wihabo.nl

www.schoonheidssalonanne.nl

Met een cadeau· bon kom Je pas echt mo01 voor de dag

Cespecialiseerd in:

• Exclusieve gezichts- en • Blendtherapeute lichaamsbehandelingen • Huidtherapeute Pakkingen (billen, buik, . . borsten, handen, voeten) • Exclusieve s1erad van Beauzill en Bella Ragazza , Permanente Make -Up O ,

SCHOONHEIDSSALON

drukkerijwihabo

• •

DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

M"deKinderenv.~ Jl Bd'~ Gef:;f.Jl Ham 1, 5386 JA tel. 073-5325551

, Make-Up workshops

maandag Vm vrijdag zaterdag

Zwarte, grijze rouwauto of andere mogelijkheden? Wij zorgen er voor! Voor meer informatie en antwoord op uw vragen Gratis aan te v ragen "Stilstaan bij afscheid nemen" ons inform ati eboekje/w i lsbeschikking.

D ocfalaan 2, Stadsmortuarium Oss, tel: 0412-623173 WW\\ .ui tvaartverzorgingvan I ith . nl contact@ u itvaartverzorgi ngva n I ith. n 1

Gebr. van de Wetering w~.,.~ Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf

l.l)'-=~==;:::=;;:;

~

-

--Dommelstraat 47 IN □ IVl □ UELE

f&

Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel . (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

~\ANNE Moo~

U itvaa rtverzorgi ng VAN LITH B.V.

C,

Hanegraaf B.V. Geffen

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN

Bel: 0412-623173

.'l ·o.

At,

13.00 - 19.00 uur 8.30 - 17.00 uur

Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

DAMESMODE Maat 36 tot en met 64 BEEN MODE, LINGERIE en NACHTKLEDING

Q

---

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

TRAININEi

Ma: Di t/m Do: Vr:

Gesloten 9.30 tot 17.30 09.30 tot 20.00

Za:

09.30 tot 16.00

• Nautîlu5training • Cardiotraining

• C::Ombinatie Nautilu!i-C:ardio

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen 073-5324221

EiROEPSTRAININEi • Total Fit • Indoor C::ycling • 5treetdanc:e • 5witc:hing • Seniorentraining

MEDISCHE FITNESS •

Fy~i □training

'wv,w.dannemode:.,.

• De Rug§c:hool

• Revalidatietraining • Reïntegratietraining

IN □ IVl □ UELE

TRAININEi

• Arrangementen op maat

Papendijk 12 • 53B6 EC: Geffen Tel . [073] 74 l l • Fax [0731 53c 65 75


WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN

Telefoommmmer praktijk 073 532 1252 Spoednummer 073 532 3697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08 .00-09.00 uur. Herhaalrecepten, vragen, afspraken andere dagen 09.0010.30, 13.00-13.30, 15.30-17.00 uur. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig heeft kunt u nahmrlijk altijd de spoedlijn bellen. Artsen P Berkelaar werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. A.Litjens werkt op maandagmiddag, dinsdag, woensdag en vrijdag. J. van der Heijden werkt op maandag, dinsdagmiddag, woensdag en donderdag. Spreekuren Elke dag 08.00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt 10 minuten. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt leunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Kinderspreekuur 15.30 - 16.00 uur (alle dagen, met uitzondering van woensdag). Dit is een spreekuur voor kinderen tot 12 jaar met kleine kwalen (5 minuten spreekuur). Vanaf 1 januari is ook dit een spreekuur op afspraak. De afspraak moet diezelfde dag (08.00-09.00 of 13.0013.30 uur) gemaakt zijn. Dat voorkomt lang wachten in een overvolle wachtkamer met een ziek kind. Als uw kind erg ziek is of als het een uitgebreide klacht betreft, wilt u dan een afspraak maken op het gewone spreekuur. Visites 11.00-13 .00 uur. APOTHEEK MAASDONK Telefoon en faxnummer: 073 532 4699 Fax. 073 532 4499 Openingstijden: Op werkdagen Op zaterdag 08.15 - 17.30uur 12.00 - 13.00 uur Op zondag dienstapotheek Oss 11.00 - 12.00 en 17.00 - 18.00 uur Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. 28

Buurtbus-dienstregeling lijn 261 Maandag t/m vrijdag Nuland - Oss Geffen , Dorpsstraat 07 .20 , 08.20, 09 .20 , 10.20, 11.20,12.20, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17,20 Oss -Nuland 08.02, 09.02, 10.02, 11.02, 12.02, 13.02, 14.02, 15.02, 16.02, 17.02, 18.29 Zaterdag Nuland- Oss 09.20, 10.20, 11.20, 12.20, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20 Oss - Nuland 10.02, 11.02, 12.02, 13.02, 14.02, 15 .02 , 16.02, 17.29 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en fees tdagen Ouderenadviseur "De Ouderenadviseur" is een samenwerkingsproj ect van de RIGOM (Regionale Instelling Gec oĂśrdineerd Ouderenwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiĂŤn terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, tel.: (073) 532 19 52 en Helma Tijs, tel.: (073) 532 53 28.

VERVOLG WIE WAT WANNEER APRIL 28 Ophalen oud papier 30 Koninginnedag MEI 01 t/m 05 Meivakantie 06 Kopij inleveren Torenklanken. (nr. 8)

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Bergstraat 26a, tel. (073) 5321544 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadressen: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat 22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26a, tel. (073) 5321544 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van.censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.