Torenklanken 2006 - nr 18

Page 1

44e jaargang I nummer 1a l November 2006

redaktieadres: advertenties: sekretariaat: bank: druk: oplage:

n n

Veldstraat 13 Magnolia 1o, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 WiHaBo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

-

..................

INTOCHT VAN SINTERKLAAS EN ZIJN PIETEN IN GEFFEN OPZATERDAG25NOVEMBER

Beste jongens en meisjes, Op 25 november is het weer zover, Sinterklaas komt naar Geffen. Voordat Sinterklaas en de Pieten op het Dorpsplein worden ontvangen is er een rijtoer. Het is dan de bedoeling dat de kinderen met hun ouders langs de route gaan staan en aansluiten achter de koets met Sinterklaas, zijn Pieten en de auto met cadeautjes. Zo gaan we dan met zijn allen naar het Dorpsplein. Het programma is als volgt: 12.55 uur Start van de rijtoer door het dorp onder begeleiding van de fanfare W.I.K., de majorettes en de kinderen met hun ouders. Dus ga allemaal langs de route staan en sluit achter de koets met Sinterklaas aan!!! De route is: Past. v.d. Kampstraat - Dorpstraat - Tolweg - Thijmstraat - Lambertusstraat - Veldstraat - Kloosterstraat - Dorpstraat - Dorpsplein. 13.15 uur Ontvangst van Sinterklaas en zijn Pieten op het Dorpsplein. 14.00 uur Receptie in Café Zaal "De Gouden Leeuw" Om lange wachtrijen te voorkomen hebben we de ontvangst gesplitst in twee groepen. Begint je achternaam met de letter M t/m Z, dan ben je welkom meteen vanaf het begin van de receptie van 14.00 tot 15.00 uur. Begint je achternaam met de letter A t/m L, dan kom je vanaf 15 .00 tot 16.00 uur. Probeer hier zoveel mogelijk rekening mee te houden. 16.00 uur Einde van de receptie. We zwaaien de Sint en zijn Pieten dan weer uit.

....- ....-

VERWEN UZELF OF EEN ANDER! .... EN HAAL MAGDALENA DE MUSICAL NU IN HUIS! In het voorjaar van 2006 heeft iedereen kunnen genieten van dit unieke musicalproject in de Heilige Maria Magdalenakerk in Geffen en later zelfs in theater de Lievekamp te Oss, Maar vanaf nu kan dat ook bij u thuis op de bank of in de auto! Als aandenken is er nu een prachtige DVD/CD box, die bij niemand in de collectie mag ontbreken! Deze Box bestaat uit: 1) DVD: Magdalena de Musical Live! In de Lievekamp. (Met scènetoegang en een 'achter de schermen' impressie van de kerkversie.) 2) AUDIO CD: Magdalena de Musical Live! In de Lievekamp. Met alle muzikale nummers uit de voorstelling. 3) DVD: De originele van Magdalena de Musical. Live opname gemaakt in de Heilige Maria Magdalenakerk in Geffen door Hans van Leeuwen. Dit alles heeft u in huis voor slechts€ 15,-. U hebt daarvoor niet alleen een fraai uitgevoerde DVD/CD box, u steunt ook nog eens een goed doel, want de netto-opbrengst komt ten goede aan de restauratie van de parochiekerk.

Verkrijgbaar bij: Fa.Bosch-van Erp, Kerkstraat 7 & Lektuur en Tabakshop Steenbergen, Dorpstraat 51

KOPY INLEVEREN VOOR:

25 november (geldt ook voor e-mail kopy) verschijnt over 3 weken redactieadres: Veldstraat 13 e-mail adres: torenklanken@home.nl 1


Ja, dat doen Verzekeringen

we allemaal!

l~~;;;i}J ~ t~r \:

Makelaardij Aan-/ verkoo

c.;

• c1er1ng

Kromstraat 172 Oss ~ (0412) 65 06 79 info@geldengezin.nl

verhuur

Geld Gezin

www.geldengezin.nl

z 2r- -&- - - IDIESIIGN

ONTWERP,AANUG ONDERHOLJD,RENOVATIE Corné van Dinther Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel.: 073 - 532 16 54 Fax: 073 - 532 67 01

®

A~~EN@

MOTORRIJSCHOOL

P. DE Kl!EIN "e'Od't~~,u~ Heegterstraat 34,5386 CP Geffen,Fax:(073) 5326381 Tel.: (073) 5324658, Autotel.: (06) 53184263

www.woonkrant.nl

~atiMn Adviesbureau bv

VAN BOUWGRO GEFFEN

Erkend installateur C. V. Gas - Water

Service en onderhoudsabonnementen gastoestel/en Ook voor het Energie certifi-

caat Papendijk 14b 5386 EC Geffen Te lefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

Van Se I ndel Bouwgroep bouwt al 60 Jaar w,nkolcentra. scholen dislfibut,ecentra woningen m bedrijf~ebouw n, Bouwen Is onze passl U herl<ent dat on alle facetten van ons werk <iR do

kwalltelt van de ultv®rln!f.

"Kwaliteit wint de strijd"

Alles vers uit eigen bakkerij Bakkerij Brands ·

Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

Van Schijndel Bouwgroep Bredeweg13 386 K Geffen tal: 073-5322961 fax: 073-5322232 mall@VIMCh1ndol-'m\Uwgroep.nl

www.vanschlJndet-bouwg=p.nl


Parochie H eilige Maria Magdalena Geffen Parochie Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen

· Te l.073-5321 216 email: info@parochiêgèffen.nl www.parochiegeffen.nl

"ONDER DE TOREN" BEREIKBAARHEID KAPELAAN GE ELEN: Op de pastorie is er op maandag t/m vrijdag elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 De kapelaan heeft geen speciale spreekuren, u kunt naar de pastorie bellen en bij geen gehoor het antwoordapparaat inspreken. Don. is de vrije dag van de kapelaan. Voor uiterste spoed: kapelaan: tel. 06 - 53364310 E-mail kapelaan: kapelaan@parochiegeffen.nl E-mail diaken: diakenvanherwijnen@hotmail.com e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Internetsite parochie: www.parochiegeffen.nl WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: zaterdag 19.00 uur; zondag 09.30 uur. NULAND: zaterdag 19.00 uur; zondag 10.00 uur VINKEL: zaterdag 17.30 uur; zondag 11.00 uur. LITURGISCHE KALENDER * dienst in de kapel+ t.v. - uitzending naar huize Heegt vr. 17 nov. 19. 00 u * avondmis za. 18 nov. 19.00 u H.Mis mmv Passe Partout (+kinderkerk) zo. 19 nov.11.00 u + H.Mis mmv Gemengd Koor ma. 20 nov.19.00 u * avondmis met aansluitend aanbidding tot 20.00 u wo. 22 nov.19 .00 u * Caeciliaviering met de diaken mmvGK vr. 24 nov. 19.00 u * avondmis H. Mis mmv Studieorkest za. 25 nov.19 .00 u (+kinderkerk) zo. 26 nov.09.30 u + H.Mis mmv Gemengd Koor geen viering in de kapel ma. 27 nov. vr. 01 dec. geen viering in de kapel Gezinsviering (Sint Nicolaas) za. 02 dec.19.00 u mmv Kinderkoor zo. 03 dec.09.30 u + H.Mis mmv Gemengd Koor ma. 04 dec.19 .00 u * avondmis met zang door Passe Partout GEZINSVIERING SINT NICOLAAS MET SCHOENENDOOSACTIE Evenals vorig jaar houden we een schoenendoosactie in de Sinterklaas gezinsviering van zaterdag 2 december om 19.00 uur. Net als Sinterklaas geven wij ook cadeautjes, maar dan aan kinderen die het minder goed hebben dan wij: de

200 kinderen in het kindertehuis van Berezany in regio Ternopil in de Oekraïne. Dit zijn weeskinderen en kinderen van sociaal armen. In het tehuis zorgen ze ervoor dat deze kinderen iedere dag maaltijden krijgen, een slaapplaats hebben en dat ze fijn kunnen spelen. Hoe kun je meedoen met de schoenendoosactie? Je mag een leuk versierde schoenendoos vullen met spullen voor jongens en meisjes van 4 t/m 12 jaar. Dat kan zijn: (compleet) speelgoed; (figuur )ballonnen; speelmaterialen zoals knikkers, springtouwtjes, ballen. Schoolspullen b.v. pennen, kleurpotloden, stiften, schriften, kleurpoekeri, schilder- en tekendozen. De kinderen werken ook graag met handwerk- en knutselmaterialen: breiwol en -pennen, borduurgarens en -naalden, haakpennen, punnik.klosjes, figuurzagen e.a. Toiletartikelen, wanten, sjaals, dassen en ook kinderkleding voor kinderen vanaf 4 jaar mogen in de doos. Wat mag er niet in: Geen oorlogsspeelgoed, etenswaren of snoep! Omdat we al heel veel knuffels hebben ingezameld, liever geen knuffels in de doos! Je mag de schoenendoos meebrengen naar de gezinsviering op 2 december; daar zal Sinterklaas zelf de pakjes in ontvangst nemen om ze door te geven aan de familie Haver, van Stichting "Reik elkaar de hand". Als je niet in de viering kunt komen, mag je de doos ook afgeven bij Habbekras, aan de Bredeweg. De dozen worden door de Stichting zelf naar Berezany gebracht in januari 2007. In die tijd vieren de mensen daar hun Kerstfeest.

GREGORIAANS KOOR De volgende repetitie voor het zingen van Gregoriaanse gezangen wordt gehouden op dinsdag 12 december (i.p.v. 5 dec .) a.s. van 21 .00 - 22.00 uur in de grote zaal van het parochiecentrum (Oude Klooster boven). MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u de intenties op het Torenplein en in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. AFWIJKENDE MISTIJDEN / VIERINGEN DIE VERVALLEN Op maandag 27 november en vrijdag ldecember zijn er geen vieringen in de kapel i.v.m. de retraite van de kapelaan. Op zondag 19 november is de H.Mis in Geffen om 11.00 uur en in Vinkel om 09 .30 uur. 3


Hepa Care ietechniel<

Hét adres voor al uwTurkse en Italiaanse gerechten! KLOOSTERSTRAAT 33A GEFFEN

S 073 53250 , 2

Leiweg 2a 5386 KR Geffen

i!J,0735320 21 s info@he a.nl

VAN GENUGTEN ARCHITECTEN

~ ~

Architectenbureau Coppensdijk 245 3 8 2 J T Vinkel Telefoon 073-5322246 Telefax 073-5322639

WOENSDAG PIZZADAG! Alle pizza's € 5,50

Tel./Fax 073-5325705

Sander van Lent Schilderwerken

Abc lcnstraat 24 5386 GH Geffen

tel: 073-5321220 Mob:06-29076406

Voor Kleur, Kwaliteit & Vakmanschap !

info@vangenugtenarchitecte n.nl

Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Leiweg 28 5386 KR Geffen TeL: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www. l eewi ka. n 1

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

LEEVVIKA

13.00 - 18.00 Gesloten 13.00 - 18.00 13.00 - 20.00 10.00 - 18.00 10.00 - 16.00

uur uur uur uur uur

VAN DER DOELEN

Wilt u lagere maandlasten? Uw hypotheek oversluiten? * Samen met u bekijken wij, geheel vrijblijvend, of u al of niet uw huidige hypotheek moet aanpassen.

* Zeer scherpe rentetarieven. * Intensieve persoonlijke begeleiding van begin tot het eind. WIJ BEMIDDELEN VOOR ALLE GROTE VERZEKERAARS, BOUWFONDSEN EN BANKEN. KLOOSTERSTRAAT 44 5386 AT GEFFEN TEL. 073 - 5325510 FAX 073 - 5325560

Bel voor afspraak:

E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl 1nternet www.vanderdoelenassurantien. nl

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

VERZEKERINGEN


l DOPEN Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u bellen naar de pastorie 073 5321216. Uw naam wordt genoteerd en u wordt teruggebeld. De doopvieringen zijn bestemd voor hen "die woonachtig zijn in Geffen, of voor hen die elders wonen, maar ingeschreven staan in onze parochiegemeenschap en deelnemen aan de kerkbijdrage. Elke le dinsdag van de maand is er van 20.00 tot ongeveer 22.00 uur doopvoorbereidingsavond afwisselend in Vinkel en Geffen (In december vervalt de doopvoorbereiding). Het dopen gebeurt gewoon in de eigen kerk. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE December: hoofdstuk 3 en 4 doorlezen en opdrachten maken. Zaterdag 2 dec. 19. 00 uur Gezinsviering (Sint Nicolaas) + schoenendoosactie. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven bij: Patty van Nistelrooij , Jasmijn 5, 5386 ES Geffen. tel. 073-5326323 (na 18.00 uur) of via e-mail: jurgen.patty@home.nl Dit geldt voor mensen die in ons dorp wonen, of hier geboortig zijn maar elders wonen. ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL" Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Het ziekencomité bezoekt de zieken namens de parochie, de kapelaan brengt een bezoek aan de zieken op verzoek van de zieke of zijn naaste familie . ALLEENGAANDENGROEPGEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de bovenzaal van Het Oude Klooster. Alle alleengaanden zijn daar van harte welkom; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het "samen tafelen". Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKBALANS 2006: Een kerk is heel wat waard, daar geef je voor! Doe mee aan de actie kerkbalans om onze parochie-activiteiten in stand te houden en om onze monumentale kerk te restaureren en te onderhouden! De stand tot nu toe is: € 18.960,00. DANK VOOR UW BIJDRAGE U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2006. Kijk ook op www.kerkbalans.nl

DE RESTAURATIE-THERMOMETER staat op € 310.000,00. Dank u wel!

KERKMUSEUM Elke laatste zaterdag van de maand geopend van 13. 00 14.00 uur: behalve wanneer er op dat tijdstip een viering in de kerk is. U kunt ook een afspraak maken met Jo van Wanrooij tel. 5322283 NIEUWS VAN DE WERKGROEPEN In de werkgroep avondwake hebben we afscheid genomen van Sjan van Zantvoort (14 jaar lid van de groep) en Marietje van Uden (7 jaar lid van de groep). Wij danken hen voor hun inzet en bijdrage aan een waardevolle parochietaak nl. het ondersteunen van nabestaanden bij het verlies van een dierbare en het verzorgen van een stemmige avondwake. Als contactpersoon van de misdienaars heeft Tonny van Erp haar taak overgedragen aan de kapelaan. "Juffrouw Tonny" heeft jarenlang gezorgd voor het wel en wee van de misdienaars. Lijsten opgesteld en verspreid en kinderen benaderd voor de huwelijksvieringen. Elk jaar was er een uitstapje samen met het kinderkoor en later nam ze mede de organisatie van het misdienaarskamp op zich. Wij danken Tonny voor haar trouwe inzet en de nauwgezetheid waarmee ze dit werk deed. Sandra van der Doelen heeft i.v.m. verhuizing naar Oss haar dirigentschap van het kinderkoor moeten afzeggen. We danken Sandra voor haar inzet voor "De Vrolijke Nootjes" . We zijn nog op zoek naar een enthousiaste muzikale vervang(st)er voor haar! Gegadigden kunnen zich melden bij organiste Evelien van de Put: tel. 5341004. Vrolijke Nootjes hebben we al, nu nog een Vrolijke Dirigent(e) ! AANGESPROKEN ! ? Wij spreken U aan: iedereen, van welk geloof dan ook. Wij spreken U aan: jong, oud en alles wat daar tussen zit. Wij spreken U aan omdat wij het belangrijk vinden om met elkaar in gesprek te gaan. Wij spreken U aan omdat we elkaar nodig hebben als mens om onze ervaringen met elkaar te delen. Voelt U zich AANGESPROKEN? Wij hopen het van harte. Dan bent U donderdag 23 november a.s. om 20.00 uur van harte welkom in de pastorie van Vinkel. Vriendelijke groet, Werkgroep Kerk en Maatschappij Info: Annet v.d. Helm 5324311 5


î

Café - Zaal 't Haasje

.djschool vinkel ___ _

RELAXED OP WEG ?? -

voor bruiloften, partijen

autorij les gewoon of volgens de RIS-methode theorie (evt. privé-les)

en vergaderingen Tel.: 07 . ,,- 532 15 20

Iets voor jou ? Kijk dan snel op: www.rijschool-vinkel.nl

>

> -

; ,:(

Of bel 06 - 51 64 82 78

.

Rob van Dij k Kastanjelaan 10 5382 KD Vinkel

~

www .caf ezaal hethaasje.nl

van der Sangen Tuinhout

DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

--deKinderenv~ Jl B~,~ Geff~f.Jl Ham 1, 5386 JA tel. 073-5325551

maandag t/m vrijdag zaterdag

At, f&

/

- Tuinhuisjes - Schuttingen - Speeltoestellen - Vlonders - Tuinmeubelen - Dierenverblijven - Accessoires Eventueel op maat gemaakt Ook uw adres voor al uw TUINHOUT

13.00 - 19.00 uur 8.30 - 17.00 uur

Hanegraaf B.V. Geffen Bedrijve nweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

maandag t/m vrijdag 8.30-18.00 uur. Zaterdag 8.30- 16.00 uur Bosscbebaan 53, Heesch (Achter restaurant "De Lucht") tel. 073-5321235 / 06-54375280 fax 073-5320138 www.vandersangentuinhout.nl

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN

Cafétaria / Eetcafé

~

,

'T BERGJE V.O.F. onze kwaliteit is realiteit

~

Ook voor feesten, partijen en vergaderingen Veldstraat 14 Geffen Tel.: 073-5322531

Bouw

Buro

1

~

1 Maarten van der Dussen Wilgenstraat 6 5386 GL Geffen

Tel.: 073 - 53412 94 Privé: 073 - 534 12 92 E-mail: bb.dussen@planet.nl

• Trendy! • Stijlvol! • Koppig!

bastian - Truoco - Great lengths 5386 AK

qe

en

Te.: 073 - 532 0 05


EFKES BUURTE MÈ ... Geffes Volk

Koning Kees de 236e ging speciaal happen bij tandarts Gerard van den Bovenkamp en die maakte het koninklijke kunstgebit. .. Om dat kunstgebit draaide alles in het kindertoneelstuk gespeeld door Geffes Volk. Tot drie keer toe was de zaal gevuld met kinderen en hun (groot)ouders, die volop het verhaal mee beleefden. Voor de pauze werd het spraakprobleem duidelijk en daarna werd de spanning opgevoerd met de geheimzinnige Schaduw (debutante Annika de Poot), de brandmelding die als een lopend vuurtje rondging en de koning in de grote verdwijnkist... Er werd gelachen en meegeleefd met de "lak-ei(er)en" Bart (debutante Moniek Schuurmans) en Bert (Marloes Hendriks), die soms diepbuigend of in het gelid, maar ook zingend en dansend op het toneel stonden. De goed op elkaar ingespeelde Klonzel (Antoinet van Schaik) en Grumfert (Regina Jonker), in groene en oranje tuinbroek, zorgden samen met kameraad Sniekie (Anne Kweens) voor doldrieste spelelementen, die het verhaal "schoon maakten"! Jonkheer Sjak van Centebak (Marjo van Dongen) met vaste tred, sprak keurig acterend over 'de borrelneutjes veur de keuning op de treun' ! Zijn woordspelingen waren leuk voor de volwassenen in de zaal... De hofnar (Gerdiene de Poot) rammelde van alle kanten met zijn schaduwzijde: een vrolijke buitenkant en een angstaanjagende binnenkant! Tjeerd (Marja Coppens) stuurde in onvervalst dialect, zijn twee mannelijke metgezellinnen Lellebel (Pierre Konings) en Sjaantje (Rien Oomens) in allerlei richtingen door het koninklijk paleis. Zelfs in de pauze verhieven de 'dames' hun hoge stemmetjes om me te vertellen hoe leuk hun rollen wel niet waren. Rien: "Ik weet nu wat een gedoe het voor vrouwen is, omje 's morgens zo op te tutten ..." Hij had speciaal voor dit toneelstuk zijn baard afgeschoren en hij moet het er nog met zijn vrouw over eens worden, of dat zo blijft! Bij Pierre vielen zijn gelakte nagels al op, toen hij die ochtend door het dorp liep en hij zei deze vrouwelijke vertolking "grensverleggend" te hebben gevonden! Koning Kees (Petra van Dijk) vertelde me - zonder gebitsproblemen - dat hij flink heeft moeten oefenen om te spreken oftewel klanken uit te stoten, zonder gebit! "Het gaf wel een extra dimensie aan deze rol en dat moet ik juist hebben!" Ook achter de coulissen is er hard gewerkt: aan de knoppen voor licht en geluid zaten Wim van Lieshout en Rik Hoeben; het koninklijke decor werd in elkaar getimmerd door Geert van Schaik, Jos van Dongen en Harry v.d. Hanenberg; de gezichten werden sprekender dank zij de

grime door Ellen Spermon, Petra van Erp en Ingrid van Rosmalen en Beppie van Orsouw verzorgde het kapwerk. De kinderen hebben genoten, al was het even moeilijk te begrijpen voor sommigen dat boef Hofnar - die de Schaduw bleek te zijn - twee verschillende personen waren! Mitchell van Schijndel vierde zijn 6e verjaardag en hij e~ zijn vriendjes - getSloid met gouden kroon - hadden die middag dus een g~weldig leuk kinderf~estje. De jarige mocht zowaar even plaatsnemen op de grote troon van de koning en een aardigheidje in ontvangst nemen van bestuurslid Henriëtte van Bergen. Regisseur .Rémy Albers, in het dagelijks leven leraar Nederlands op het TBL, is tevreden over Geffes Volk. "Het regisseren van een toneelstuk is heel leuk om te doen; elk stuk met zijn eigen mogelijkheden, komt gaandeweg tot stand. De uiteindelijke uitvoering is het resultaat van ieders inzet en kwaliteiten." Rémy heeft behalve Geffes Volk nog twee andere toneelgroepen onder zijn hoede. De leden van toneelvereniging Geffes Volk, zijn op hun beurt zeer tevreden over hun regisseur: "Een fijne man, waar we veel van leren; niet sjoemelen met teksten, op tijd op toneel en zijn aanwijzingen opvolgen! We hopen dat hij nog lang onze regisseur blijft." Toneelvereniging Geffes Volk is een leuke club, zo vertelt Jeannette, die dit keer niet meespeelde. Met een groepje lezen we stukken door en geven onze voorkeur voor een bepaalde rol aan. De regisseur bepaalt uiteindelijk wie, welke rol gaat vertolken. Zoals we in dit kinderstuk hebben gezien, speelden de vrouwen de mannelijke rollen en andersom. Reden hiervan is dat we te weinig mannelijke leden hebben. Dus bij deze een oproep aan mannen die graag toneelspelen: ga de uitdaging aan en meld je bij de toneelclub (info: 073 - 5323940). De plankenkoorts zal gauw voorbij zijn, want je wordt graag opgenomen in deze enthousiaste groep acteurs. Bovendien is het best wel eens verademend om zo nu en dan eens in een andere huid te kruipen ... ! Dat deden de spelers van Geffes Volk in ieder geval perfect in "Het koninklijke kunstgebit", dat uiteindelijk weer in de goede mond terecht kwam ..... .

7


À.

1

ROND DE DORPSPOMP

~

De Kapelaan schreef, dat Allerheiligen nog een verplichte feestdag is. Maar de viering was al op 31 oktober. De Kapelaan was een dag te vroeg. Het groot Koor was er wel en nog op z'n zondags ook, helemaal compleet, en voor in de kerk om die feestdag een nog grootser aanzien en allure te geven. TEVERGEEFS. Op 31 okt. telden we slechts 20 parochianen. De Apostolische stoel heeft bepaald, dat 1 november een verplichte feestdag blijft, en dat wisten de parochianen maar al te goed, maar die vonden op 1 nov. de kerk gesloten. Wat een teleurstelling. Op 2 november, ALLERZIELEN was de kerk wel helemaal gevuld; er waren immers 20 doden te betreuren. Het werd een mooie viering met WI.K., en het Gemengd Koor, die maar niet lang genoeg kon duren, al vonden wij 89 minuten wat overdreven. De rij namen van hen die wij herdenken blijven nog naklinken. Het keurig verzorgde kerkhof werd druk bezocht. Met eerbied en dankbaarheid overwegen wij het LEVEN van de DODEN. Het benauwt ons, dat de Kerkbalans stagneert, dat de restauratie-thermometer zeer traag omhoog gaat. Het vraagt om nieuw leven, nieuwe impulsen, misschien dat de OPEN KERK van zondag 12 nov. weer wat oplevert. Dit unieke monument moet vol leven blijven. "Geffes volk" heeft de jeugd weer kostelijk vermaakt met fantastisch, komisch spel in de GOUDEN LEEUW en daarvoor onze complimenten. Telkens was de zaal afgeladen vol en gevuld met geschuddebuik van het lachen!!! Wethouder Rien van de Ven, was onze bijzondere gast en zo kwam het Centrumplan aan de orde: Het noordplan behelst de nieuwe basisschool met cultureel centrum en 27 woningen erop of eromheen of er aanvast en 9 aparte woningen. De oude woningen om de hoek gaan jammer genoeg plat en daarmee verdwijnt een waardevol historisch stukje Geffen. (De archeologen maar op afstand houden, wel zelf goed kijken, want daar zitten beslist geheimen in de grond al is het maar, een griffel). De pastorie blijft goed in het zicht. De jeu-de-boulesbaan kan zelfs blijven. De Bonkelaar moet ook weg. Dat vraagt om noodvoorzieningen. Men hoopt daarvoor ruimte te vinden in het confectiebedrijf van Bennie Romme. De bestaande Basisscholen krijgen een tijdelijk onderkomen in noodlokalen. De mogelij ke plekken daarvoor zijn: de ruimten bij molen "De Zeldenrust" en het plan "De RUN". Op 1 november 2007 begint de bouw en alles moet klaar zijn 8

op 1 dec. 2008. Ja er is voortvarend gewerkt, gewikt en gewogen. Er zijn reeds 4 projectontwikkelaars met architectuur bezig met het totale ontwerp. Wie dat zijn blijft geheim, anders gaan ze onderling overleggen of prijsvergelijken. Die 4 moeten hun ontwerp indienen medio januari 2007 aan de zeer belangrijke JURY, waarvan deel uitmaken, vertegenwoordigers van de scholen, schoolbestuur, de gemeente, de gebruikers van het cultureel Centrum, welstand en adviesorganen. De jury komt gedurende 3 dagen bijeen (IN CONCLAAF) en moet dan besluiten. Deze jury legt het uitverkoren plan voor aan het college van B. en W op 13 febr, 2007 en de gemeenteraad neemt in maart 2007 het definitieve besluit. De voordracht van de jury is dus bindend, en moet daarom komen met een EEN STEMMIGE voordracht; daarvan kan niet worden afgeweken. Het zuidplan bevat C 1000, bejaardenwoningen en particuliere woningbouw. Ook dat plan wordt in 2007 opgestart. Dit plan wordt weer vastgesteld door de gemeente met adviesbureaus en Woningbouwstichting Maasland. De bejaardenwoningen aan de Harrie Schoutenstr. Lambertusstr. worden twee- en drie-hoog met daar tussen in een zogenoemde "Woontoren"van 4 bouwlagen. Op het terrein van "Klavertje Vier" komen woningen in de privé-sector. Het terrein voor de "De Geer" wordt voorlopig ontzien. Alleen als de financiën daartoe dwingen, wordt daar ook gebouwd. Hier kunnen dus de bouwketen komen. Twee jaar lang ligt dus half Geffen overhoop. Het verkeer Dorpstr. Kloosterstr. moet blijven doorstromen. Er moet een zekere samenhang zijn tussen het Noorden Zuidplan. Ook wordt ruimschoots aan de parkeernormen voldaan. De politieke discussie over de plannen is dus voorbij . Met 14 van de 15 stemmen is de Raad akkoord gegaan met de voorliggende plannen. Het "Point of no return" is bereikt. Het is daarom heel jammer, dat er politieke strubbelingen zijn ontstaan om een bouwzaak, nl. de bestemming/vergunning rond het bedrijfNulandse Weerscheut 1 en 1a te Vinkel. Het is een politieke en publieke discussie geworden. Al jaren geleden in 2002 is de vergunning ingetrokken. Er zou een agrarische bestemming op liggen met een bedrijfswoning. Maar bij de uitvoering daarvan klopte niks. De kwestie ligt zo gevoelig omdat de voorzitter van de fractie Dorspbelangen, Yvonne v.d. Elzen-Ploegmakers daarbij direct belanghebbende is. Er is weer jarenlang, de ene na de andere procedure doorlopen. In 2005 is er opnieuw een dwangsom opgelegd. De gemeente wikt en weegt. Hoe verder met dit prominent raadslid??? 11 van de 15 Raadsleden vinden dat het Raadslid moet terugtreden, zolang de besternn1ing


niet is aangepast, c.q. er een definitief besluit ligt. Handhaving is vereist. Yvonne vindt dit kennelijk onterecht. Zij kan op persoonlijke titel lid van de Raad blijven. Dat is echter politiek zeer onjuist. Yvonne heeft al toegezegd niet deel te nemen aan beraadslagingen/ besluiten rond deze zaak. Privé-perikelen blijken ook deze zaak te bemoeilijken. De partij Dorpsbelangenmoet (tijdelijk) een andere voorzitter kiezen. Immers, deze zaak mag de gemeenteraad niet ontwrichten. Wij constateren, dat met de politieke ruimte/marge heel voorzichtig wordt omgegaan. Daarentegen zijn de standpunten duidelijk. De hoop is, dat het bedrijf alsnog een agrarische bestemming krijgt en dat "het vuurwerk" kan worden afbesteld en dat Yvonne alles doet om haar partij en de Raad de ruimte te geven het lopende en opgelegde handhavingsbeleid uit te voeren. Het was weer eens lastig Oss te bereiken en zo de A50/ A59 richting Nijmegen op te gaan. Het wordt tijd dat minstens in dergelijke situaties, de Waterlaat wordt opengesteld en er een betere bewegwijzering komt. Hoe zit het met SPOED-gevallen??? De 250e stamtafel komt dichter bij. 26 November a.s .!!! Het wordt een gewone, buitengewone zitting maar wel wat drukker. De meeste oudstamtafelleden hebben gemeld graag aan te zitten. Het blijft openbaar. Dus ook U

bent WELKOM, immers, hoe meer lieden hoe meer vreugde. ( De contacten met het Pietennet in Spanje verloopt moeizaam, maar de Sint is op de hoogte werd gemeld; dus er is hoop!!!) De stamtafel feliciteert de Majorettes van WI.K. met de veroverde kampioenscup op het Maaslandconcours en de fanfare met de le prijs: 83 punten, dat is gemiddeld 8,3. Knap!!! De begroting van de gemeente komt nog even aan de orde. U kunt daarover lezen in STREEKWIJZER van 3 nov. 2006 blz. 18 en 19. De belastingdruk voor de burger wordt slechts 8 Euro hoger; er is extra geld uitgetrokken voor nieuw beleid o.a. Jeugdbeleid en ook onderhoud van wegen. De begroting omvat 19.320.000 Euro. Maasdonk blijft zo toch nog gezond en kan de aanval van ministers en randgemeenten afslaan en zelfstandig blijven al is 175.000 Euro voor nieuw beleid aan de karige kant. De post dekkingsmiddelen en onvoorziene uitgaven geeft mogelijk nog meer ruimte. Van stamtafel 249. Volgende stamtafel "no 250 "op 26 nov .a.s weer in café GOVERS van 10.30 tot 12.00 uur met napraat tot... het feestelijk slot. Voor op- en of aanmerkingen de Prins tel. 0412-640982. Houdoe

Gun uw voeten ook eens aandacht Pedicurepraktijk Donnie van Gerven van Vugt Pedicurebehandeling

Ook Diabetische- en Reumatische voet Indien u aanvullend verzekerd bent (zie uw eigen polisvoorwaarden ziektekosten verzekering) komt behandeling voor vergoeding in aanmerking Een voetbehandeling bestaat uit - nagels knippen/fraisen - eelt verwijderen/fraisen - likdoorns verwijderen - ingroeiende nagels behandelen - schimmelnagels behandelen

Voetverzorgingsmiddelen U kunt bij mij ook diverse professionele middelen verkrijgen voor voetschimmel, schimmelnagels, transpiratievoeten, kloven en voetencrème.

Cadeaubon Op zoek naar een origineel cadeau zowel voor heren als voor dames

De Pedicu're Cadeaubon Pedicurepraktijk Donnie van Gerven van Vugt Runrotstraat 16 b, 5386 CW Geffen, Telefoon 073 5322862 Lid van Provoet Landelijke organisatie voor de voetverzorger / pedicure Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 171 822 08 Voor inlichtingen of het maken van een afspraak kunt u bellen 073 5322862 9


VRIJDAG 15 DECEMBER BRABANTSE AVOND IN GEFFEN Vrijdagavond 15 december wordt in café-zaal 't Haasje te Geffen een Brabantse Avond georganiseerd. Vorig jaar werd deze voor het eerst in Geffen georganiseerd. Dit bleek een schot in de roos te zijn. Geen enkele stoel bleef onbezet! Het was een gezellige, sfeervolle avond. Reden genoeg om ook dit jaar weer een Brabantse Avond voor u te organiseren. Gedurende de avond kunt u optredens verwachten van Kwartjes volk uit Zeeland, blaaskapel de Pompzwengels en comité erfgoed Ivo van Dinther uit Geffen. De combinatie van deze drie groepen zorgt voor een gevarieerd programma, waarin Brabantse liedjes, Brabantse teksten en blaasmuziek elkaar afwisselen. Het kwartjesvolkuit Zeeland bestaat al 25 jaar. In 2004 won de groep de Ad de Laatprijs. Deze cabareteske muziekgroep kwam destijds bij elkaar om eens per week gezellig muziek te maken. Tussen het musiceren door werd de keel gesmeerd met bier of wijn en plezier stond voorop. Over een naam had het gezelschap toen nog niet nagedacht, evenals optreden daar werd niet over gesproken. In 25 jaar tijd is er veel veranderd. De naam "Kwartjesvolk" is ontstaan (het moest goedkoop klinken) en vele optredens bieden zich aan. Zovele dat de groep het bij twee optredens in de maand houdt. Plezier en gemoedelijkheid staan bij het Kwartjesvolk voorop. Comité "Erfgoed Ivo van Dinther" heeft tot nu toe een goed "Ivo-jaar" gehad. Op 25 mei 2006 is het Ivo van Dinther wandelpad geopend. Een pad door 't Geffens Veld, niet ver van zijn geboortehuis, waarlangs oorspronkelijke beplanting is geplaatst en waar op zeven plekken ontzettende goede fragmenten van gedichten te vinden zijn van Ivo van Dinther. Tijdens de boerenmert "Effe noar Geffe" is er huis aan huis een boekje verspreid over het leven en werken van deze priester, dichter, schrijver en schilder. Hij kreeg in 1996 de Ad de Laat-prijs voor zijn verdiensten voor het Brabants dialect. Als comité willen wij zijn culturele werk levend houden, door verhalen en gedichten te vertolken, zoals Ivo dat zelf zo prachtig in zijn moerstaal kon. Blaaskapel "de Pompzwengels" is in Geffen en verre omgeving geen onbekende. Bij diverse festivals zijn zij een graag geziene gast. De blaaskapel heeft naast böhmische en moravische muziek, ook bekende meezingers van vroeger in hun repertoire. Ieder tweede weekend van juni organiseert deze blaaskapel haar jaarlijkse muziekfestijn, uiteraard in Geffen, een evenement wat niet meer weg te denken is en een vaste plek heeft gekregen in de agenda's van vele mensen. Bij blaaskapel de Pompzwengels staat, naast het maken van hoogwaardige muziek, gezelligheid voorop. Zij staan garant voor een gezellig, sfeervol stukje blaasmuziek. De zaal van café-zaal het Haasje, gelegen aan de Dorp10

straat 28 te Geffen, opent op vrijdagavond 15 december om 19.00 uur haar deuren voor u. Om 19.30 uur staat het eerste optreden op het programma. Kaarten in de voorverkoop kosten€ 10,=. Kaarten aan de kassa op vrijdagavond 15 december kosten € 12,50. Naast het entreebewijs ontvangt u tevens een tegoedbon voor een heerlijk kopje Brabantse koffie. Voorverkoopadressen zijn Novalux gelegen aan de Kerkstraat en Creativos gelegen aan de Tolweg te Geffen. Een kadotip voor de december feestmaand: kaartjes voor deze Brabantse Avond!

HEEMKUNDEWERKGROEP "VLADERACK" De feestdagen zitten er al weer aan te komen, en wij hebben nog enkele cadeautips voor u. Wist u dat wij uit voorraad leverbaar nog steeds boeken te koop hebben over Geffen. Het boek Geffense gezichten met vele foto's van Geffense families . Het boek Geffen beeld van een veranderd dorp over hoe het allemaal was in Geffen rijkelijk geïllustreerd met prachtige foto's. Het boek 20-02-2002 een dag uit het leven van vele Geffenaren. Ook hebben wij nog steeds de Videoband en D.V.D Van de jaren 60'67 te koop, een uniek stukje film over Geffen en zijn bewoners. Natuurlijk is Auw Neits ook bij ons te koop, wij hebben nog diverse losse nummers om uw collectie aan te vullen. Ook zijn de boeken 75 jaar Mariaschool en 50 jaar carnaval in Geffen en vele andere kleine boekjes bij ons te koop . Loop geheel vrijblijvend eens binnen in de kelder onder het gemeentehuis, op maandagavond tussen 19.00 en 21.00 uur, en op woensdagmiddag tussen 13.30 en 16.00 mu-. Informatie: 5323033 of06-21555115

Eikenwal 10 5386 GM Geffen 06-16610622 markromme@home. n l


NEDERLANDS KAMPIOEN DOWNHILL "Der Wielfried" - succesvol mountainbiker - is bekender in Duitsland, dan in Nederland, hoewel zijn naam daar nog steeds verkeerd gespeld wordt. .. ~ Wilfred van de Haterd (34 j.) werd op 15 oktober jl. Nederlands Kampioen Downhill in het Belgische Namen. "De grote namen uit het wedstrijdcircuit waren aanwezig", zo schrijft de pers aldaar, en daar hoort Wilfred dus bij! De garage bij het woonhuis van Wilfred aan de Dr. Poelsstraat geeft een goede indruk van zijn passie: banden, fietsen, veel sleutels en andere reparatiematerialen en een plafond vol met rugnummers van de afgelopen 15 jaar... Wilfred is samen met zijn broer John al heel jong met fietsen begonnen. (Het allereerste materieel was overigens een motortje, dat ze van oma kregen op 4-jarige leeftijd, hetgeen zr. Geertrui op de kleuterschool maar niks vond ... !). Ze werden lid van de fietscrossclub in Nistelrode en al snel werd de licentie aangevraagd om met de Bond mee te fietsen; Junior- en later Expertklasse. "Vervolgens kwam het mountainbiken in beeld en toen er een plaatsje was in de Downhill-selectie was ik óm" vertelt Wilfred. "Ik was technisch goed en dat is nodig in een Downhill circuit." "Downhill is net als skiën: je start boven en legt in enkele minuten een parcours af door bossen, over stenen, boomwortels en met scherpe bochten" legt Wilfred uit. "Je gaat vooraf het parcours lopend verkennen, dan zoek je de ideale lijn en gaat die uitproberen. Een goede rijder heeft techniek, inzicht en moet uiteraard een goede conditie hebben opgebouwd." En bij de goeden mag Wilfred gerekend worden, want in 2005 kwam zijn huidige sponsor NOX-cycles hem zelf vragen om in zijn Elite-team mee te rijden. "Vanwege mijn mooie stijl, maar ook om mijn persoonlijkheid, mijn uitstraling" zegt Wilfred. Hij ligt goed in de groep, kan met iedereen opschieten. Een aantal jaren geleden zat hij nog in de top 25 op de wereldranglijst. Boven de 30 jaar kun je naar de Master-klasse, maar daar zou hij te eenvoudig winnen, dus blijft hij voorlopig in de Elite-klasse meedoen. Meedere keren werd hij 2e bij de Nederlandse kampioenschappen en het werd een principe kwestie om niet te stoppen voordat hij een keer kampioen zou worden. En zo geschiedde onlangs. Hij toont trots zijn shirt en medaille. "Ik rij nu voor de fun, het is geen moet, de techniek en de ervaring heb ik." In de winter houdt hij zijn conditie op peil op de sportschool met krachttraining en verder met motorcross en hardlopen.

Het bijzondere van deze sportman is, dat hij naast trainen en wedstrijden rijden, een normale baan als timmerman bij de Gebr. van Wanrooij heeft. Het bedrijf gaf altijd volledige medewerking als er verlofdagen nodig waren. Alleen in 1998 was hij full prof en in 1999 en 2000 semi-prof met halve dagen werken. Wilfred beleeft enorm veel plezier aan zijn sport en is hij allang gewend aan het feit, dat zijn topsport niet die aandacht heeft van de media, zoals tennis en voetbal! Een aardige bijkomstigheid is, dat hij twee jaar geleden, bij de inschrijving van zijn laatste wedstrijd in Duitsland, aan de organisatietafel een leuke meid ontmoette! Via e-ma.il werd het contact vervolgens onderhouden en Kerstin uit Eisenach is nu zijn vaste vriendin! Samen met haar fietste hij, afgelopen vakantie, de Transalp: een tocht van 650 km. in 8 dagen vanuit ZuidDuitsland naar het Gardameer. Voor Kerstin was dat al de Se keer, voor Wilfred de Ie keer. Een zware trip waar allerlei "hobbels" inzaten en met een dag waarop het 42° was .c maar heel uitdagend om te doen! Wilfred blijft heel rustig onder zijn behaalde prestaties, maar het mag gerust gezegd worden: hij mag gerekend worden tot een van onze Geffense topsporters! Proficiat!

· B&A verzorgt uw periodieke financiële bedrijfsadministratie - B&A ondersteunt (tijdelijk) uw administratie bij achterstand of drukke periodes B&A adviseert bedrijven bij het opzetten van een financiële administratie Wij werken met een zeer scherp tarief.

Vraag vrlJblijvend een offerte aan en u zult het versebll direct merken. .. B&A Administratiekantoor Geffen Molenstraat 25 S386 AA Geffen

Telefoon (073) 5325536

Mobiel (06} S 109S 114

Internet: www ba-odministratie.nl E-mail: 1nfo@ba~dm1n1•tratie.nl

11


@ GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen burgerzaken). OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 3 8 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073-5342100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester: PC.J. Boelens Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder J.J.M Meulepas Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder M.J.M. van de Ven Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken. 12

CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en, tel. 073 534 21 00 Wet Maatschappelijke Ondersteuning in Maasdonk: meedenken, meepraten, meedoen! Overgangsperiode Op 1 januari 2007 gaat de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) in. Vanaf die datum is er voor de gemeente Maasdonk sprake van een overgangsperiode. De gemeente gaat dus wel de WMO uitvoeren, inclusief de huishoudelijke hulp, alleen dan volgens de 'oude' regels van de WVG en de AWBZ. In de overgangsperiode verandert er dus nog niet veel in de huishoudelijke verzorging. Wel kunt u vanaf 2007 op het gemeentehuis terecht voor al uw vragen rondom de WMO. Op dit moment wordt er met verschillende partijen gesproken over het ontwikkelen van een visie op een lokaal loket waar u terecht kunt. U wordt hierover nog nader geïnformeerd. Hulp in de huishouding Op dit moment kunt u met vragen over hulp in de huishouding nog niet terecht bij de gemeente. Nu kunt u met vragen nog terecht bij uw huidige zorgaanbieder. Nieuwe aanvragen tot 1 januari 2007 kunt u nog op de oude wijze indienen bij het CIZ. Hebt u op dit moment een indicatie voor hulp in de huishouding, dan heeft u onlangs een brief van het zorgkantoor ontvangen over uw situatie en wat er vanaf 1 januari gaat veranderen. De gemeente informeert u hier binnenkort ook over. Aanbesteding De gemeente Maasdonk is inmiddels gestart met de voorbereiding van de aanbesteding van de huishoudelijke verzorging. Maasdonk trekt hierbij samen op met de regiogemeenten Lith, Oss en Bernheze . Voor de overgangsperiode vanafjanuari 2007 worden de contracten met de huidige aanbieders verlengd en verandert er weinig tot niets voor cliënten, die al in 2006 huishoudelijke hulp hebben. Beleidsplan WMO Voor de uitvoering van de WMO moet de gemeente Maasdonk ook een beleidsplan maken en een verordening. Het beleidsplan heeft betrekking op de 9 prestatievelden van de WMO en beschrijft wat de gemeente de komende iaren op deze terreinen wil gaan doen. Voorbeelden van prestatievelden zijn: informatie, advies en cliëntondersteuning, ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers en maatschappelijke opvang, verslavingszorg en openbare geestelijke gezondheidszorg. De WMO gaat ook over individuele voorzieningen -de huidige


1

WVG en de huishoudelijke hulp- om mensen met een beperking in staat te stellen deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Deze onderwerpen worden ook in het beleidsplan opgenomen en concreet geregeld in de nieuwe verordening.

Plan van aanpak Het college heeft het aangepaste plan van aanpak voor het beleidsplan WMO en de verordening vastgesteld. In de komende maanden zal er intensief overleg plaatsvinden met intern betrokkenen, relevante instellingen, belangenorganisaties zoals het WMO-platform Maasdonk i.o. en de regiogemeenten om de eerste lijnen uit te zetten. Op 16 januari 2007 zal in een informatiebijeenkomst met elkaar in discussie worden gegaan over de keuzes, die in het beleidsplan kunnen worden gemaakt. Het streven is dat de raad medio 2007 het totale beleidsplan en de verordening vaststelt. Dan hebben alle organisaties en burgers ook de gelegenheid gehad om aan de officiële inspraak deel te nemen. Meer informatie Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer J. Duinkerke, senior beleidsmedewerker Sociale Zaken of mevrouw C. van Doom, senior beleidsmedewerker Welzijn, beiden bereikbaar via telefoonnummer 0735342100 of per e-mail: jduinkerke@maasdonk.nl of cvdoom@maasdonk.nl.

PERSBERICHT Blikopener Speciaal: Ontnuchteringsjaren Zondag 19 november start de BasisBibliotheek Maasland, in samenwerking met Brabants Dagblad en Cultuurpodium Groene Engel de derde editie van Blikopener Speciaal. Dit jaar is het overkoepelende thema 'Ontnuchteringsjaren'. In deze cyclus gaat het over verschijnselen als globalisering, de multiculturele samenleving, de vergrijzing, de staat van het onderwijs en het besef dat er iets moet gebeuren. Eerste spreker is Bas Heijne, roman-

schrijver en vaste publicist in NRC Handelsblad. De lezingen vinden plaats in de Groene Engel, op zondagmiddag van twee tot vier uur. Aansluitend is er in het café gelegenheid tot napraten. Kaarten kosten€ 8,- en zijn verkrijgbaar bij Groene Engel, boekhandel Derijks en alle vestigingen van de BasisBibliotheek Maasland. Tot 19 november is er voor de vijf lezingen ook een passe-partout te koop voor € 25,-. Bas Heijne (1960) schreef twee romans en twee verhalenbundels. Zijn essaybundel De wijde wereld werd genomineerd voor de AKO Literatuurprijs. In 2004 verscheen De Werkelijkheid, essays over kunst. Voor zijn bundel columns Hollandse toestanden kreeg hij in 2005 de Henriëtte Roland Holstprijs. Onlangs verscheen zijn boek Grote vragen. Het bevat negentien gesprekken met wetenschappers, denkers en een enkele schrijver over de netelige kwesties van onze tijd. Eerdere versies van deze gesprekken verschenen in M, het maandelijks magazine van NRC Handelsblad. "De afgelopen jaren sprak alles, wat eerder vanzelfsprekend leek, ineens niet meer vanzelf: de multiculturele samenleving, een verenigd Europa, de verwachte eenwording van heel de wereld onder de warme deken van de vrije markt". Volgens Heijne roept die ontregeling van onze verwachtingen grote, persoonlijke vragen op: waar geloven we ècht in? Hoe verhouden we ons tot de wereld om ons heen? Dit zijn zeker geen vrijblijvende vragen, want de uitkomst is mede richtinggevend voor de toekomstige koers van de Nederlandse samenleving en haar verhouding tot Europa en de wereld. In deze verkiezingstijd lijken de oplossingen al gevonden te zijn, maar wat zijn de werkelijke kwesties achter de krantenkoppen? Toen de Bibliotheek Oss in 2004 de cyclus Blikopener Speciaal startte, was het de bedoeling om tijdens deze middagen even "de waan van de dag" te vergeten en bewust stil te staan bij de tijd, waarin we nu met zijn allen leven, en bij de veranderingen, die daarin gaande zijn. Ook deze derde editie van Blikopener Speciaal hoopt aan deze opzet weer haar steentje bij te dragen. Meer informatie: www.bibliotheekmaasland.nl

J.Steenbruggen

Jeroen Steenbruggen j_steenbruggen@hormaif.com

13


Rabobank


SINTJORISGILDE

CEES VAN DER DOELEN LANDJONKER VAN SINT JORISGILDE GEFFEN

Voor de tweede keer gaat Cees van der Doelen voor een heel jaar als "Landjonker" van het Sint-Joris gilde Geffen door het leven. Hij was het ook al een keer in 2001. Deze titel kwam hem toe doordat hij op zondag 5 november, in een aantal wedstrijden jeu de boule, als uiteindelijk winnaar naar voren kwam. Hij won al zijn partij en. Dat het niet toevallig was bewees Cees ook door aan het einde van een interne competitie, die ongeveer een jaar duurt, als eerste te eindigen. Maar boze tongen beweren dat het komt omdat Cees dagelijks oefent op zijn privébaan... Huub Lamers werd tweede en mag zich "Heerboer" noemen en Betty Verhoeven werd "Pachtster" door als derde te eindigen. "Comming man" was aspirantlid Peter van Dijk die vierde werd. Bij de jeugdleden werd verrassend het jongste lid, Josje van Orsouw, eerste en kreeg daarmee de titel "Jonkheid", maar ze vond de medaille veel mooier. Bij de jongens ging haar broer Rens van Orsouw strijken met de eer van de eerste plaats en krijgt voor een jaar de titel van "jonker". Bovendien kreeg hij, voor de 2e keer, de wisselbeker. Volgend jaar nog een keer en hij mag hem houden ... Deze gelegenheid werd tevens benut om de "Vendelier van het jaar-trofee", uit te reiken. De jury, onder leiding van instructeur Marc Somers, was unaniem van oordeel dat Florence van der Dussen het afgelopen jaar de meeste vordering had gemaakt en dat haar derhalve de trofee toekwam.

CORRIE DOEVENDANS EXPOSEERT IN 'T ZIJL Tot kerstmis zal Corrie Doevendans uit Lithoyen haar schilderijen exposeren in dorpshuis 't Zijl te Vinkel. Corrie die hoofdzakelijk gouache's schildert is met haar hobby al vanaf 1988 bezig. Voor Corrie is schilderen net als haar andere hobby's, dansen, zingen en schrijven, een leuke uitlaatklep. Ze geeft sferen en stemmingen weer vanuit een leegte, gevoed door een bepaalde innerlijke kracht. Sinds 2003 is Corrie actief bezig met Reiki en zijn in haar schilderijen andere invloeden te zien, die zij zelf omschrijft als; meer doorkijken, wegvoeren en poëtischer. De expositie is te bezichtigen tijdens de openinguren van 't Zijl.

HEEMKUNDEWERKGROEP VLADERACK Zomaar spontaan tijdens een fotoavond, bood Johan van Herpen, C 1000, ons een scanner aan als vervanging voor ons verouderde (defecte )exemplaar. Bedankt Johan voor deze gulle gift namens alle Heemkunde medewerkers. We hebben er inmiddels eentje aangeschaft, 3 in 1, t.w. scanner, printer en copieen maken. Ook dat vond je geen probleem. We kunnen ons werk hierdoor nog beter doen. Dank namens het bestuur en alle leden. Heemkunde werkgroep Vladerack

DANKBETUIGING Bij deze willen wij iedereen danken voor de steun en belangstelling die wij hebben gekregen tijdens de ziekte en het overlijden van mijn man, ons pap en opa Martien van Hoorn Dank aan kapelaan Geelen, de avondwakegroep en medewerkers van Dela voor de begeleiding en betrokkenheid bij het afscheid. Speciale dank aan dr. Litjens, dokter Smans en de medewerkers van de thuiszorg, die tot grote steun zijn geweest. Familie van Hoorn

NIERSTICHTING Hierbij wil ik iedereen hartelijk bedanken voor hun gulle gift voor de Nierstichting. Tevens wil ik de 4 collectanten bedanken voor hun inzet. Er is een bedrag opgehaald van€ 1289,75. Contact personen: Joke Langens, Heikestraat 3, 5386 LA Geffen Dina v. Gogh, Bergstraat 4a, 5386 KL Geffen

Govers Friture Chinese avond Vrijdag 24 november & Zaterdag 25 november 3 uur onbeperkt eten en drinken voor€ 25,00 p.p. aanvang 20.00 uur. Alleen op reservering Tel. 073 5321502 15


Heerliik & gezellig dineren met de kerst doet u bii De Schans!

Grandioos Kerstbuffet • Carpaccio van vis of vlees • Diverse soepen met stokbrood & kruidenboter • Diverse vissoorten & salades • Overheerlijke Thaise wok, Franse bakplaat & uitgebreid warm buffet • Grandioos ijs- en dessertbuffet €

39,50 p.p. inclusief koffie, thee, pils, wijn en fris €

17,50 kinderen 3 tot 12 jaar incl. frisdrank

Er is weer KINDERENTERTAINMENT in de feestkelder!

Ook voor bruiloften, bedrijfsfeesten, catering, steengrillen, koffietafels en solexarrangementen kunt u bij De Schans terecht

Voor informatie en/ of reservering bel: 534 1320

Partycentrum Buffeterie De Schans Kerkstraat 5a • 5386 AC Geffen • 073-5341320 www.deschansgeffen.nl www.solexbrabant.nl 16


+

Bridgeclub

• • Geffens ' + Doublet ■ Dinsdag 24 oktober werd bij het Geffens Doublet de vierde zitting van de eerste serie gespeelä.. Deze zitting was beslissend voor promotie en degradatie. Na een spannende strijd was dit de totaaluitslag.

A-lijn 1. Ep.van Alebeek 2. DH de Veer-van de Ven 3. DD van Druenen-de Haas 4. DD van Dijke-Engels 5. DD Droog-van Etten 6. Ep.Luijben 7. DD Ceelen-van Grinsven 8. HH Roelofs-van Weert 9. DD Essenberg-van Hooij 10. Ep.van Zutphen 11. Ep.Bijl 12. DH Lucius-de Haas 13. DD Boeijen-Schouten 14. Ep.van der Meijden B-lijn 1. DD van den Hurk-Noy 2. DD Berten-van de Wetering 3. Ep.Geling 4. Ep.Sollewijn 5. HH van Bon-Goorsenberg 6. Ep. van Druenen 7. DH Rouppe vd Voort-van Galen 8. DH Uijlen-Wolf 9. DD Raaij makers-Wolkenfelt 10. DD van Beek-Szovan 11. DH Binos-van den Bergh 12. DD Bos-de Jong 13. DD van Houten-Stekelenburg 14. DD Alkemade-Zeeuwen C-lijn 1. DD Molkenboer-Willems 2. DD van Noort-Weerens 3. HH Pronk-Vrolijk 4. DD Jonker-Roelofs 5. DD Baart-Lambregts 6. DD van Meurs-van Zantvliet 7. HH Baart-Lambregts 8. Ep.Smit 9.DD van Lieverloo-de Bresser 10. DH Ruijsink-van Hout ll. DD van Dijk-van der Burgt 12. DD Blom-Willems # geen promotie, teveel invallers

55 .76 53 .03 52.07 52.31 51.76 51.70 51.07 49.11 48.99 47.93 46.97 46.77 D 45.83 D 44.95 D

57.99 55.44 54.11 52.93 51.91 51.88 51.41 50.33 49.80 46.33 46.09 45.08 44.99 41.49

P p p

D-Lijn 1. Ep.de Rooij 2. DH van Dielen-de Kort 3. DD Jansen-Janssen 4. Ep.Vogels 5. Ep.Weijts 6. DD van de Akker-van den Hurk 7. Ep.Asselbergs 8. DD van Mil-Rothweiler 9. Ep.de Vries 10. DD Bonnemaijers-van der Doef 11. Ep.Verbeek 12. Ep.Spoorrnans

57.40 p 55.73 p 54.58 p 53.33 52.71 52.29 51.04 48.23 45.73 45.21 42.71 41.04

GEVRAAGD Per direct zijn wij op zoek naar een oppas in huis voor onze drie kinderen. Een kind van vijf jaar en twee kinderen van 15 maanden. Iemand die flexibel inzetbaar is van maandag t/m zaterdag. Gemiddeld twee dagen in de week. Van 6.45 tot 17 .00 uur of van 14.45 tot 17 .00 uur. Rooster is 6 weken van te voren bekend. Voor meer informatie kunt u kontakt met ons opnemen. Fam. van Zantvoort Tel: 073 5325086

Gordijnen Atelier "VeGa" Precisie en Maatwerk

D D D

• Gordijnen • Vitrage • lnbetween

57.92 56.48 54.42 53.79 53.23 51.00 50.42 49.23 47.65 45.02 42.40 38.46

p #

• Embrasse

p

• Draperie

# p

• Bedspreien • Ook voor het veranderen van uw bestaande gordijnen • Wij hebben ook stoffen

D D

D

Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Telefoon: 0412 47 59 37 17


BILJARTWEDSTRIJD "HET OUDE KLOOSTER" TEGEN "DE MOLENHOEK" Deze jaarlijkse wedstrijd werd dit jaar een spannende aangelegenheid en viel met 3 puntjes in het voordeel uit van buurtvereniging "de Molenhoek". Ons kent ons, Harrie Schel liet zijn schoonzoon Ad Romme al meteen in de eerste wedstrijd met 22 beurten in het zand bijten. Wim Heurkens behaalde met 5 .00 het hoogste gemiddelde terwijl Jo Rodijnen met 17 en Bernard van der Heijden met 18 de hoogste series scoorde van de 55plussers. De kortste partij van de gehele avond was in 14 beurten door Frans Romme van de Molenhoek. De beste partij van de avond werd echter gespeeld door Rien van Erp ..; Met een hoogste slotserie van 26 en met een moyenne van 3.61 veegde hij zijn tegenstander van het groene laken. We doen het een volgend jaar nog eens dunnetjes over want de senioren zijn na deze nederlaag op revanche belust. Naam Tegenstander H. Schel A. Romme B. v.d. Heijden

Car. Brt. H .S. Gem. Pnt. Car. Brt. H.S . Gem. Pnt. 10 50 22 7 2.27 1.22 27 22 10 6 75 20 10 18 3.75

H. van der Heijden 49 20 H. Swanenberg 17 14 14 F. Romme 41 J. van Dijk 57 18 R. van Erp 65 18 27 22 G. Hermes G. van Erp 38 22 G. van de Rijt 70 35 R. van Alebeek 39 35 44 26 H. van Rijn H. van Doorn 29 26 N. van der Donk 57 32 J. van Bergen 50 32 W. Heurkens 75 15 K. van der Doelen 50 15 42 35 L. Ruijs T. van der Heij den 35 35 H. Gloudemans 50 25 J. van der Doelen 16 25 62 30 J. Vos C. Romme 65 30 J.van Rodijnen 53 30 Th. Cremers 59 30 J. van de Elzen 50 25 W. van Druenen 61 25 59 28 N . van der Donk H. van de Biezen 56 28

2.45 1.21 6 2.92 13 3.16 26 3.61 4 1.22 6 1.72 8 2.00 4 1.11 13 1.69 6 1.11 10 1.78 9 1.56 16 5.00 11 3.33 5 1.20 4 1.00 11 2.00 7 0.64 8 2.06 8 2.16 17 1.76 10 1.96 4 2.00 11 2.44 9 2.10 9 2.00 8

5

9 3 10 5 10 7 10 10 9 10 6 9 10 10 6 8 10 10 5 7 10 7 10

10 8 10 9

VAN SCHIJNDEL KEU KEN Bredeweg 11 5386 KM Geffen tel: 073-5325055 info@vansch ijndelkeukens.nl www. vanschijndelkeukens.nl

Openingstijden van onze showroom zij n:

Maandag t/m Donderdag van 9.00-17.30 uur Vrijdag van 9.00-20.00 uur van 10.00-16.00 uur Zaterdag

0 Arclinea ecnologa 18

Pa• .1

0 schf!!!'!!11

CITY LINEÂŽ K E U K E N S


Wij zorgen voor: • het verlijmen van kalkzandsteen • het leggen van afwerkvloeren • het bouwen van separatiewanden in gipsblokken en gasbeton • het aanbrengen van spack-spuitwerk • het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk • het plaatsen van metal-stud wanden en plafonds

NAS AFBOUW BV Telefoon

Fax Website Mail

073 5342222 073-5322930 HYPERLINK "http ://www.nasafbouw.nl" www.nasafbouw.nl info @nasafbouw.nl • Begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent. • Gratis aan te vragen uitvaartcodicil: 1 telefoontje en u heeft het uitvaartcodicil zo snel mogelijk in hu is. • Uitvaartshowroom: Bezoek onze uitvaartshowroom aan de Geffensestraat 1A te Heesch. Dit kan na telefonische afspraak. • Wilt u weten of u voldoende verzekerd bent voor de uitvaartkosten dan kunnen wij dit voor u verzorgen . • Al onze adviezen zijn gratis en vrijblijvend . Donders Uitvaartverzorging

~~

Oss Rosmalen Berlicum

Tel. 0412 - 64 24 54 Tel. 073 - 522 42 86 Tel. 073 - 503 52 58

Donders Uitvaartshowroom, Geffensestraat 1A te Heesch .

~u.,,, SCHOENEN & SPORT

0 /50SPIERINGS

f<lt!:!!!!!lY.,ou

2~

~

"~ (#'

'1:r. EN~\',~

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Renovatie projecten. Tel 073 532 34 69 Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spuitwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl

Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91

û LEVIX AUTOMATISERING

H. VAN ZANDVOORT ELECTROTECHNIEK B.V.

(::] GEFFEN & OSS

t/1

Hardware - Software

~

Netwerken - supplies

E-mail: hvzandvoortelectro@hetnet.nl Heesterseweg 14 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86

Reparaties - virus/spyware verwijderen

RI.JWIELEN

o . a. Gaze ll e _ __ _ _ _ _ __

Internet - Webhosting - ADSL

TANKSTATION

LEVIX GEFFEN DORPSTRAAT

LEVIX OSS

46

5386 AN GEFFEN 073 53 4 13 25

INFO@LEVIX .NL AUTOMATISERING

WALSTRAAT 66 5341 CK OSS

0412 69 20 90 OSS@LEVIX.NL

WWW.LEVIX.NL - INFO@LEVIX.NL

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13


DE OPSPRONG

HIPP OSS

V.V. de Opspong boekt goede resultaten in Dronten Op zaterdag 28 oktober hebben de vier teams van Voltigevereniging De Opsprong uit Geffen meegedaan aan de landelijke voltigewedstrijd die in Dronten werd gehouden. Het was de laatste wedstrijd van dit seizoen, en misschien dat het daardoor kwam, maar deze wedstrijd was ontzettend druk bezocht. De wedstrijd werd gelijktijdig in 2 ringen gehouden en begon al om 9 uur 's ochtends. Dat betekende dat de voltigeurs al om 8 uur in Dronten moesten zijn en dus erg vroeg uit hun bed moesten komen! De prijsuitreiking aan het eind van de dag begon pas om 7 uur 's avonds. Het was dus een heel lange dag, maar gelukkig maakten de resultaten die teams behaald hadden het helemaal de moeite waard. Team 1 komt nog maar kort uit in de klasse D. Ze zijn al tevreden als ze geen verliespunt halen, maar in Dronten liep alles zo lekker dat ze zelfs een winstpunt haalden, hun eerste in deze klasse en dus reden voor een klein feestje! De voltigeurs liepen zingend en juichend over de parkeerplaats toen de spullen moesten worden ingeladen. Team 2 had een beetje last van het publiek dat heen en weer bleef lopen tijden de verplichte oefeningen. Toen ook nog de straalkachels met een hoop geknetter werden aangezet, werd het even teveel voor hun paard. Daardoor gingen de oefeningen minder netjes dan normaal. Gelukkig kwam het paard weer tot rust voor de kĂźr en daar werd weer prima op gescoord. Uiteindelijk werden ze 4e, net buiten de prijzen. Team 3 startte dit keer als viertal. Zij lieten een heel duidelijke verbetering zien ten opzichte van de vorige wedstrijden. Vooral op de verplichte oefeningen scoorden ze erg goed. Met een 4,327 gingen zij ook tevreden weer naar huis. De jongste groep, team 4, had de wedstrijd er al op zitten terwijl ze dachten dat ze nog moesten beginnen. Omdat de wedstrijd in 2 ringen tegelijk werd gehouden, was steeds de muziek van ring 1 te horen. Team 4 startte in ring 2 en kon dus niet op hun eigen muziek voltigeren. Na een keurig optreden reageerde een van de voltigeurtjes heel verbaasd: "Was dit dan al voor echt?" Dat was het inderdaad! Misschien dat het juist kwam doordat de voltigeurs helemaal niet zenuwachtig waren geweest, maar dit team was eerste in hun klasse met de hoogste score die ze het hele jaar gehaald hebben.

Zaterdag 28 oktober was Voltige Vereniging Hipp-Oss in Dronten! Na een hele vroege start s'morgens verscheen v.v. Hipp-Oss in de ring. Het eerste stuk ging super! De voltigeurs: Noor Vrolijk, Kirstin Steenbergen, Sabrina van Lieverloo, Simone Smolders, Suzanne Jans en Imke van Lith deden erg hun best. Helaas renden er mensen over de tribune, Lola vond dit nogal raar. Dus toen Noor bij het tweede verplichte deel erop moest en de verplichte oefeningen moest laten zien ging Lola draven. Jeanette van Leeuwen ( de longeur) heeft Lola zo goed mogelijk gestuurd dat ze het niet meer eng vond. Nadat Noor eraf was hielp dit zodat de andere voltigeurs wel hun verplichte oefeningen goed konden laten zien. De kĂźr verliep soepel en netjes. Doordat Lola helaas dus even uit roulatie was wisten de voltigeurs dat de punten wat minder zouden zijn dan de vorige keer. Bij de prijsuitreiking waren ze 3e met een 4.67! Geen winstpunt dit keer, maar de voltigeurs vonden dit terechte plmten en waren er ook zeer tevreden mee! Volgend seizoen zal v. v. Hipp-Oss weer wedstrijden starten vanaf maart!

r

VERLOREN Zilveren ring in of bij de Aloysiusschool. Inscriptie Oma 17-02-1997 Graag terug bezorgen bij Janneke Sleutjes, Tel. 073 5323850.

WILT U AFSLA natuur tJ Maak dan een afs lichaams-&voed1

gezonde en ?? een GRATIS alyse

JOLANDA STAAL Tel. 073-5$22942 of 06-53163791 20


oog voor detail en gevoel voor perfectie

C1000. Van alle markten

J.

thuis.

Ernis schilders bundelt jarenlange ervaring met de modernste

Joy of perfection

technieken en producten. Ernis staat voor kwaliteit in alle facetten .

I

Ernis schilderwerken Het Geffens Veld 8 5386 LL Geffen T. 073 532 34 00

ERNIS ~

F. 073 532 6510 E. info@ernis.nl 1. www.ernis.nl

schilderwerken

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp

(1000 van Herpen

Oss

Geffen

0412-622213

073-5321995

Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

..d . 0 pernngstI1 en:

Ma t/m do 8.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur

Zaterdag

8.00-18.00 uur

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN

*IJZERWAREN

*TEGELS

*HANG- EN SLUITWERK

*GEREEDSCHAP

*VERF

*TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

*SIERBESTRATINGSMATERIALEN

*HOUT EN PLAATMATERIAAL

Heesterseweg 53 • 5386 KT Geffen • Tel: 073 - 532 1338

\

'B l1

Bouwen op vertrouwen

""

■ ■ ■ ■ ■ ■

Gebr. van Watuooij Bouwbed rijven

Broekstraat 2, Poscbus 4, 5386 ZG Geffen Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: ww,v.vanwan rooi ". nl

r;;!I INSTALLATIETECHNIEK

~GLOUDEMANS BV

CENTRALE VERWARMING LOODGIETER ONDERHOUD SERVICE DAKBEDEKKING De Doelen 5 5386 LM Geffen Postbus 45 5386 ZG Geffen Tel.: Fax:

073 - 53 24 439 073 - 53 25 061

Zaal voor: Dorpstraat 5 5386 AK Geffen Tel.: (073) 532 12 57 E-mail: anouskaenarie@hetnet.nl www_goudenleeuwgeffen .nl

Bruiloften partijen vergaderingen


PERSBERICHT Tentoonstelling Sporend Oss '77 in Bibliotheek Oss In de maand november is in Bibliotheek Oss het werk te zien van 'Sporend Oss '77'. Dit is een groep mensen die het oude station van Oss en omgeving nabouwen zoals het in de periode van 1977 er uit heeft gezien. Centraal staat uiteraard het station zelf. Daaromheen zijn nog de huizen van de Spoorlaan, het oude seinhuis en hotel van Alem te zien. Al enige jaren wordt er gebouwd aan dit oude stukje Oss. Eerst zijn er oude foto's en tekeningen verzameld. Deze komen van diverse instanties maar ook van particuli eren. Het was nodig om voldoende informatie op te sporen omdat verschillende gebouwen die zijn nagebouwd niet meer bestaan of reeds zodanig verbouwd dat er van het origineel weinig terug te vinden is. Na inventarisatie van de foto's en tekeningen kon met de bouw worden begonnen. Daar dit allen unieke gebouwen zijn moet alles met de hand worden gemaakt. Hier zitten vele uren noeste arbeid in. Normaal staan de huizen die in november in de bibliotheek getoond worden op een modelbaan waarbij de treinen stoppen op het station of hun goederenwagens afleveren bij Van Gend & Loos. Het geheel wordt gebouwd in schaal 1:87 (HO). Helaas is het onmogelijk de complete modelbaan te laten zien in de bibliotheek. Mensen die informatie of foto's hebben over dit historische stukje Oss kunnen contact opnemen met "Sporend Oss '77".

WIE WAT WANNEER NOVEMBER 23 KVO, Sinterklaasviering 25 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 19) 25 Intocht van Sinterklaas in Geffen 28 KVO, Stekjes ruilbeurs 30 KVB, Sinterklaas avond DECEMBER 01 t/m 03 Kring vogeltentoonstelling Maasland-Meierij in CafÊ-Zaal De Gouden Leeuw 04 KVO, Kaartavond met ZLTO 05 Sinterklaasfeest 09 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 20) 11 Buurtvereniging "De Molenhoek", Kerststukjes maken 13 KVB, Kerstviering 14 KVO, Kerstviering 16 Carnavalsstichting Rottemijk, opwèrmaovend 18 Buurtvereniging "De Molenhoek", Kerst/wildkaarten 21 KVB, Kerststukjes maken 25 t/m 31 Kerstvakantie 22

2007 JANUARI 01 t/m 05 Kerstvakantie 13 Carnavalsstichting Rottemijk, raopliedverkiezing 20 Buurtvereniging "De Molenhoek", Bowlen 27 Carnavalsstichting Rottenrijk, optochtbal/haasjehangen 28 Carnavalsstichting Rottenrijk, optochtbal/kinder playbackshow FEBRUARI 02 Raopavond 03 Raopavond 09 Raopavond 10 Raopavond 17 t/m 20 Carnaval 19 t/m 23 Voorjaarsvakantie MAART 24 Buurtvereniging "De Molenhoek", Feestavond APRIL 02 Buurtvereniging "De Molenhoek", Paasstukjes maken 08 le Paasdag 09 2e Paasdag 30 Koninginnedag

MEI 06 Eerste communie 07 t/m 18 Mei vakantie 17 Hemelvaart 20 Buurtvereniging "De Molenhoek", Gezinsfietstocht 25 Vormsel 27 Ie Pinksterdag 28 2e Pinksterdag 29 t/m 0 1 juni Wandel 4 daagse JUNI 24 Buurtvereniging "De Molenhoek", Sport en spelmiddag

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

@

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies hij HACCP en adres voor mollen bestrijding

tel. 073 - 5320744 Kraai j even 3 fax 073 - 5320745 5386 LH Geffen 06 - 23438623 www.wespro -ongedierte.nl


Drukwerk draait om detail. Een scherp oog voor de juiste kleuren, een afgewogen materiaalkeuze, feeling voor de perfecte afwerking en p ersoonlijke aandacht zijn kwaliteitsbepalend. Drukkerij Wihabo biedt een totaal grafisch pakket onder één dak.

Tot in de

puntjes

verzorgd!

.. •

drukke rijwihabobv Heesterseweg 13 - 5386 KT Geffen T (073) 532 26 84 e F (073) 532 47 95 E drukkerij@wihabo.nl • 1 www.wihabo.nl

www.schoonheidssalonanne.nl

Met een cadeaubon kom Je pas echt mo01 voor de dag

Gespecialiseerd in:

• Exclusieve gezichts- en • Blendtherapeute lichaamsbehandelingen • Huidtherapeute Pakkingen (billen, buik, _ _ borsten handen voeten) •-ExcluSieve sierad ' ' van Beauzill en Bella Ragazza • Permanente Make-Up

SCHOONHEIDSSALON

• Make-Up worksh0ps

Mannelijke of vrouwelijke uitvaartbegeleiders? Bij ons geen probleem! Voor meer informatie en antwoord op uw vragen Gratis aan te vragen "Stilstaan bij afscheid nemen" ons i nformatieboekje/wi lsbesch ikki ng.

Gebr . van de Wetering

I N □ IVl □ LIELE

'wv,w.,;annemode4

1~

Gera's Bloemdesign

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Voo r al uw bloemwerk!

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

TRAINING

• Nautilustraining • Cardiat.-ai ning

• Combinatie Nautilus-Cardia

GROEPSTRAINING

Openingstijden: Ma: Di: Wo:

Do: Vr: Za:

• Total Fit • Indoor Cycling • Streetdance • 5witching • Seniorentraining

MEDISCHE FITNESS • Fy5iat.-aining • De

Gesloten 9.30 tot 17.30 09.30 tot 20.00 09.30 tot 16.00

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

G'l

Dommelstraat 47

BEEN MODE, LINGERIE en NACHTKLEDING

073-5324221

Docfa laan 2, Stadsmortuarium Oss, tel: 0412 -623173 www. u itvaa rtverzorgi ngvan I ith .n 1 contact@u itvaartverzorgi ngvan Iith .n 1

-

Maat 36 tot en met 64

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen

VAN LITH B.V.

-

DAMESMODE

Za:

Uitvaartverzorging

C,

"-'ANNE Moo~

Ma: Di t/m Do: Vr:

Bel: 0412-623173

~:'l·o. Wë,-~ 4}> - = - ~

drukkerijwihabo

13.00 tot 18.00 9.00 tol 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9-00 tot 20.,00 9.00 tol 16.0·0

Rug5ch □□ I

• Reval idatie.training • Reïntegratiet rainlng

I N □ IVl □ UELE

TRAIN ING

• Arrangementen op mc1at

Papendijk 12

53B6 EC Eieffen

Tel. (0731 532 74 72 • Fax (0731 532 Ei5 75

Kl oosI er sI raa1 5'c - Geff en Tel. 073 532168 3 - Fax. 073 5325150


WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073 532 1252 Spoednurnmer 073 532 3697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08 .00-09.00 uur. Herhaalrecepten, vragen, afspraken andere dagen 09.0010.30, 13 .00-13.30, 15.30-17.00 uur. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig heeft kunt u natuurlijk altijd de spoedlijn bellen. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A.Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 08 .00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Kinderspreekuur 15.30 - 16.00 uur (alle dagen, met uitzondering van woensdag). Dit is een spreekuur voor kinderen tot 12 jaar met kleine kwalen (5 minuten spreekuur). Vanaf 1 januari is ook dit een spreekuur op afspraak. De afspraak moet diezelfde dag (08.00-09.00 of 13.0013.30 uur) gemaakt zijn. Dat voorkomt lang wachten in een overvolle wachtkamer met een ziek kind. Als uw kind erg ziek is of als het een uitgebreide klacht betreft, wilt u dan een afspraak maken op het gewone spreekuur. Visites 11.00-13 .00 uur. Verloskundigenpraktijk Belle Vie Voor Geffen, Nuland, Vinkel, Berlicum en Rosmalen voor afspraak maandag t/m donderdag 073 -5210764 dienstlijn 06-53548631, spreekuur in Nuland; Kloosterstraat 3b, bij de fysiotherapie. www.belle-vie.nl APOTHEEK MAASDONK Telefoon en faxnummer: 073 532 4699 Fax. 073 532 4499 Openingstijden: Op werkdagen Op zaterdag 08.15 - 17.30uur 12.00 - 13 .00 uur Op zondag dienstapotheek Oss 11.00 - 12.00 en 17.00 - 18.00 uur Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. Tandartsenpraktijk Geffen Telefoonnummer praktijk 073 -5321491 24

Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op maandag, dinsdag, donderdag van 8.00 - 11.45 u, 13 .00 - 16.45 u woensdag en vrijdag van 8.00 - 11.45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op maandag en woensdag van 8.15 - 11.45 u, 13.00 - 16.30 u vrijdag van 8.15 - 11.45 u Spreekuren Stichting Maatschappelijk Werk Gemeente Maasdonk Geffen, Dorpsstraat 37, 5386 AL tel: 073 - 5321990 G. Wijnakker maan-/donderdag 09.00 - 10.00 uur Nuland, Kloosterstraat 3a, 5391 AB tel: 073 - 5321123 J. v.d. Berg maandag 09.00 - 10.00 uur Buurtbus-dienstregeling lijn 261 Halte Geffen Maandag t/m vrijdag Nuland - Oss Dorpsstraat: 07.20, 08.20, 09.20, 10.20, 11.20,12.20, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17,20 Oss -Nuland Dorpsstraat: 08 .02, 09.02, 10.02, 11.02, 12.02, 13.02, 14.02, 15.02, 16.02, 17.02, 18.29 Zaterdag Nuland- Oss Dorpsstraat: 09.20, 10.20, 11.20, 12.20, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20 Oss - Nuland Dorpsstraat: 10.02, 11.02, 12.02, 13 .02, 14.02, 15.02, 16.02, 17.29 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen Ouderenadviseur "De Ouderenadviseur" is een samenwerkingsproject van de RIGOM (Regionale Instelling GecoĂśrdineerd Ouderenwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiĂŤn terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hernmie Berendsen, tel.: (073) 532 19 52 en Helma Tijs, tel.: (073) 532 53 28.

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat 22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26, tel. (073) 5321544 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.