Torenklanken 2006 - nr 16

Page 1

I

I

44e jaargang nummer 16 Oktober 2006

redaktieadres: advertenties: sekretariaat: bank: druk: oplage:

Veldstraat 13 Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 WiHaBo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

. . . . . . . . . . . . . . . . . .VAN DE REDACTIE JAARLIJKSE COLLECTE TORENKLANKEN IN DE WEEK VAN 23 TIM 28 OKTOBER 2006 Het is weer zover. De jaarlijkse collecte voor ons Dorpsblad komt er weer aan. Van 23 t/m 28 oktober a.s. komen de dames van de KVO en KVB uit Geffen weer bij u aan de deur. . Wij van de Redactie, hopen op een gulle gift. Twintig maal per jaar valt er een mooie uitgave van Torenklanken gratis bij u in de brievenbus. Dankzij de vele adverteerders, de subsidie van de gemeente en de opbrengst van de collecte, kunnen we Torenklanken in de huidige vorm en frequentie op deze manier laten verschijnen. Wij hopen daarom, dat u ons van harte wilt ondersteunen met uw gift in de collectebus. Collectanten, succes met jullie belangrijke werk voor Torenklanken. Namens de redactie van Torenklanken, Kees Jongeneelen, voorzitter

SINT JORIS GILDE

SPEELGOED- EN KINDERKLEDINGBEURS SINT-JORISGILDE GEFFEN GAAT NIET DOOR.

Wegens het gering aantal inschrijvingen heeft het SintJorisgilde Geffen besloten de speelgoed- en kinderkledingbeurs op zondag 22 oktober a.s. GEEN doorgang te laten vinden. Zowel voor de eventuele bezoekers als voor het organiserende gilde zouden de inspanningen naar het zich thans laat aanzien te weinig respons opleveren. Volgende keer (voorjaar 2007) beter.

. . . .-

. .llfllEJIEIIFil

EUROMODE KLEDINGVERKOOP EN MODESHOW Op woensdag 1 november is er in de huiskamer van Dienstencentrum De Heegt weer Euromode. Ook deze keer weer een modeshow. De mooie herfst en winterkleuren kunt u bekijken. De verkoop begint om 14.00 uur en de modeshow is om 14.30 uur. U bent allen van harte welkom. Tot ziens in dienstencentrum De Heegt

• •

muziekschool

Maasdonk www.muziekschoolmaasdonk.nl is het adres van de internetpagina van Muziekschool Maasdonk. Op deze internetpagina kunt u voortaan alle informatie vinden rondom de activiteiten van de Maasdonkse muziekschool. U vindt informatie over de lessen die gegeven worden, over de inschrijvingsvoorwaarden en u kunt zelfs 'online' inschrijven. Dus, kijk eens rond op www.muziekschoolmaasdonk.nl. Namens het bestuur van Muziekschool Maasdonk, Jan van Kreij

KOPY INLEVEREN VOOR: 21 oktober (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Veldstraat 13 e-mail adres: torenklanken@home.nl


Ja, dat doen Verzekeringen

we allemaal! ---1 fj •.

Aan-/ verkoop

8'B/Ç~

heke gio Ba • • nc1er1

Kromstraat 172 Oss ~ (0412) 65 06 79 info@geldengezin.nl

tt Geld Gezin ~ ~ ~ ~dviseurs

www.geldengezin.nl

z r- ________, 2& IDIESIIGN O NTWERP~AANLEG O NDERH O UD~RENO VATIE Corné van Dinther Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel.: 073 - 532 16 54 Fax: 073 - 532 67 01

®

A~~~-N@

MOTORRIJSCHOOL

P. DE Kl!EIN 'VOHeett-~,U~ Heegterstraat 34, 5386 CP Geffen, Fax: (073) 5326381 Tel.:(073) 5324658,Autotel.:(06) 53184263

LMV

www.woonkrant.nl

~atie-en Adviesbureau bv

Erkend installateur C. V Gas - Water Service en onderhoudsabonnementen gastoestellen Ook voor het Energie certifi-

GEFFEN

'lal! Schljndel Bouwgroep bouWI

ca;:,t

al 80 jaarwlnkell:antra, s,:halen,

Papendijk 14b 5386 EC Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

~ - I n g e n en ~S-la passie, U hedllmt dat In alle

fac:6n----•111de kwalllallven da - S -

"Kwaliteit Wint de strlJd"

Alles vers uit eigen bakkerij Bakkerij Brands

Dorpstraat 31

5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

-~

VanlçhlJntlelBouwgruap

~a

AIIKIIGtffwll

tall:on-m':l'.m i WhWUftliider-llDI ll811111p.nt

~


Parochie Heilige Maria Magdalena Geffen Parochie Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen - Tel.073•5321216 email: info@parochiegeffen.nl

www .parochiegeffen.nl

"ONDER DE TOREN" BEREIKBAARHEID KAPELAAN GEELEN: Op de pastorie is er op maandag t/m vrijdag elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 De kapelaan heeft geen speciale spreekuren, u kunt naar de pastorie bellen en bij geen gehoor het antwoordapparaat inspreken. Do is de vrije dag van de kapelaan. Voor uiterste spoed: kapelaan: tel. 06 - 53364310 E-mail kapelaan: kapelaan@parochiegeffen.nl E-mail diaken: diakenvanherwijnen@hotmail.com e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Internetsite parochie: www.parochiegeffen.nl WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: zaterdag 19.00 uur; zondag 09.30 uur. NULAND: zaterdag 19.00 uur; zondag 10.00 uur VINKEL: zaterdag 17 .30 uur; zondag 11.00 uur. LITURGISCHE KALENDER * dienst in de kapel + t.v. - uitzending naar huize Heegt vr. 20 okt. 19.00 u * avondmis za. 21 okt. 19.00 u H.Mis mmv Passe Partout (+kinderkerk) zo. 22 okt. 09.30 u + H.Mis mmv Gemengd Koor ma. 23 okt.19.00 u * avondmis vr. 27 okt. 19.00 u * avondmis Huwelijksviering Karin van Erp za. 28 okt. 11.30 u en Gert-Jan van den Brand H.Mis rnmv Studieorkest 19.00 u (+ kinderkerk) zo. 29 okt. 09.30 u + H.Mis mmv Gemengd Koor ma. 30 okt. 19.00 u * avondmis di. 31 okt. 19.00 u H.Mis i.v.m. Allerheiligen mmv Gemengd Koor do. 02 nov.19.30 u H.Mis i.v.m. Allerzielen mmv WIK en GK (+kinderkerk) PAROCHIEAVOND Vrijdag 20 oktober is de jaarlijkse parochieavond voor alle parochiemedewerkers. Om 19.00 uur is er een avondmis in de kapel en vanaf 20.00 uur bent u welkom in zaal 't Haasje. We maken er een gezellige buurtavond van. Mocht u, als parochiemedewerker, onverhoopt geen bericht hebben ontvangen, kunt u gerust komen. "De computer" kan altijd een foutje maken.

ALLERHEILIGEN / ALLERZIELEN Op dinsdag 31 oktober is er om 19 .00 uur een extra viering in de kerk op de vooravond van het feest van Allerheiligen. Het Gemengd Koor zal de zang verzorgen. Op donderdag 2 november gedenken we in de viering van Allerzielen onze overledenen en in het bijzonder die van het afgelopen jaar (vanaf nov. 2005). De nabestaanden van de 17 overledenen ontvangen hierover persoonlijk bericht. Voor de kinderen is er kinderkerk. De werkgroep avondwake, fanfare WIK en het gemengd koor verlenen hun medewerking aan deze viering. U wordt van harte uitgenodigd ~ bovengenoemde vieringen. MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298 . Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u de intenties op het Torenplein en in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. DOPEN Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u bellen naar de pastorie 073 5321216. Uw naam wordt genoteerd en u wordt teruggebeld. De doopvieringen zijn bestemd voor hen die woonachtig zijn in Geffen, of voor hen die elders wonen, maar ingeschreven staan in onze parochiegemeenschap en deelnemen aan de kerkbijdrage. Elke Ie dinsdag van de maand is er van 20.00 tot ong. 22.00 uur doopvoorbereidingsavond afwisselend in Vinkel en Geffen. Op 7 nov. in Vinkel en december vervalt. Het dopen gebeurt gewoon in de eigen kerk. DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: September 2006: Suze van Schijndel, Mirthe van Erp, Fleur van der Doelen. KINDERCLUB Deze parochieactiviteit is bedoeld voor de kinderen van groep 5 t/m 8. In een plezierige sfeer maken de kinderen kennis met ons geloof. Er worden bijbelverhalen verteld, video's getoond, geknutseld en spellen gedaan. De volgende bijeenkomst is op maandagmiddag 30 oktober a.s. van 15.45 tot 17.00 uur in het patronaat van de pastorie. Loop gerust eens met uw kind( eren) binnen. Als je iets meer wilt weten bel dan naar: Marion van Venrooy (5323468) of Nelly Bwire (5320418). HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven bij : 3


Hepa evati

Care ietechniel<

Hét adres voor al uwTurkse en Italiaanse gerechten! KLOOSTERSTRAAT JJA GEFFEN WOENSDAG PIZZADAG!

lil 073 53250 2 S 073 53.Z0 21 0

Leiweg 2a 5386 KR Geffen

info41he a. nl

VAN GENUGTEN ARCHITECTEN

~ ~

Architectenbureau C o p p e n s d i j k 245 3 8 2 J T Vinkel Telefoon 073-5322246 Telefax 073-5322639

Alle pizza's€ 5.50

Tel./Fax 073-5325705

Sander van Lent Schilderwerken

Abelcnstraat 24 5386 GH Geffen

tel: 073-5321 220 Mob:06-29076406

Voor Kleur, Kwaliteit & Vakmanschap !

info@vangenugtenarchitecten.nl

Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Leiweg 28 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

LEEVVIKA

13.00 - 18.00 Gesloten 13.00 - 18.00 13.00 - 20.00 10.00 - 18.00 10.00 - 1 6.00

uur uur uur uur uur

VAN DER DOELEN

Wilt u lagere maandlasten? Uw hypotheek oversluiten? * Samen met u bekijken wij, geheel vrijblijvend, of u al of niet uw huidige hypotheek moet aanpassen.

* Zeer scherpe rentetarieven.

*

Intensieve persoonlijke begeleiding van begin tot het eind.

WIJ BEMIDDELEN VOOR ALLE GROTE VERZEKERAARS, BOUWFONDSEN EN BANKEN. KLOOSTERSTRAAT 44 5386 AT GEFFEN TEL. 073 - 5325510 FAX 073 - 5325560

Bel voor afspraak:

E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Internet www.vanderdoelenassurantien.nl

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

VERZEKERINGEN


Patty van Nistelrooij, Jasmijn 5, 5386 ES Geffen. tel. 073 -5326323 (na 18.00 uur) of via e-mail: jurgen.patty@home.nl Dit geldt voor mensen die in ons dorp wonen, of hier geboortig zijn maar elders wonen.

kerk te restaureren en te onderhouden! De stand tot nu toe is: € 18.960,00. DANK VOOR UW BIJDRAGE U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2006. Kijk ook op www.kerkbalans.nl

ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL" Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Het ziekencomité bezoekt de zieken namens de parochie, de kapelaan brengt een bezoek aan de zieken op verzoek van de zieke of zijn naaste familie .

DE RESTAURATIE-THERMOMETER staat op € 310.000,00. Dank u wel! KERKMUSEUM Elke laatste zaterdag van de maand geopend van 13. 00 14.00 uur: behalve wanneer er op dat tijdstip een viering in de kerk is. U kunt ook een afspraak maken met Jo van Wanrooij tel. 5322283

WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 1 okt. 2006: Adriaan van Vugt, 84 jaar

EFKES BUURTE MÈ ... ALLEENGAANDENGROEPGEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de bovenzaal van Het Oude Klooster. Alle alleengaanden zijn daar van harte welkom; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het "samen tafelen". Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. BEZINNINGSAVONDEN De Minderbroeders Kapucijnen uit Velp verzorgen jaarlijks een aantal bezinnende avonden / vieringen. Misschien iets voor U? Herdenkingsdienst: Veel mensen hebben in de loop van de jaren in ons klooster meegedaan met de avonden voor rouwenden. Voor hen waren die avonden een troost en bemoediging. Om de contacten te bewaren willen wij een herdenkingsdienst houden voor al die overleden dierbaren op woensdag 1 november om 19.00 uur in de kloosterkerk. Iedereen is hierbij welkom. Adventsvieringen: Onder de titel "Als appelbloesem in de winter"is een kerstoratorium geschreven. Gedeelten uit dit werk worden gebruikt in de diensten op zaterdag 16 en 23 december om 19 .00 uur in de Kloosterkerk, als voorbereiding op het geboortefeest van de Heer. Beide vieringen worden verzorgd door de "Graankorrelgroep". De gezangen staan o.l.v. Dinie van Tuijn. Dag te gast: Het Emmausklooster biedt de gelegenheid tot een dag van rust, bezinning en gesprek. We willen bezinnen rond de verhalen uit het leven van Franciscus van Assisi op zaterdag 25 november van 09.30-16.30 uur. Informatie en opgave: Emmaus-communiteit Kapucijnen Basilius van Bruggelaan 4, 5363 VA Velp/Grave Tel. 0486 - 477630. E-mail: kapvelp@hetnet.nl KERKBALANS 2006: Een kerk is heel wat waard, daar geef je voor! Doe mee aan de actie kerkbalans om onze parochie-activiteiten in stand te houden en om onze monumentale

Gerard van Gerven (59 j.) Als kind had hij al iets met vliegen: modelvliegtuigjes maken en vliegeren met zelfgemaakte vliegers ... Dat is nooit overgewaaid! In militaire diensttijd koos hij als sport zweefvliegen en later op vakanties probeerde hij deltavliegen en parasailing uit. Zijn woning in de Runrotstraat straalt zijn passie eveneens uit: het zweefvlieglogo op de garagedeur, een 'long vehicle' op de oprit en de naam "Cumulus" op de voorgevel... Gerard van Gerven vertelt enthousiast over zijn sport: het zweefvliegen. "Cumulus is een mooi weerswolkje, een zgn. bloemkoolwolkje" legt Gerard uit. "Daar is het een zweefvlieger om begonnen; we zoeken de warme luchtbellen (thermiek) op, om zolang mogelijk in de lucht te zweven. De zon is dus onze motor en niet de wind! De zon verwarmt de aarde en de aarde verwarmt de lucht die dan opstijgt, omdat warme lucht lichter is dan koude lucht. Boven zandvlakten, graanvelden, grote heidevelden enz, die flink heet kunnen worden, is het dus meestal goed zweefvliegen! De wind kan wel een voordeel zijn als je die mee hebt als je b.v. overland gaat (bij je vliegveld vandaan vliegt). "Eerst weten dan zweven" zo luidt de titel van het opleidingsboekje. Een zweefvliegleerling begint als DBO-er, lessen met een instructeur met dubbele besturing. Na zo'n 50 tot 70 starts en goed kunnen landen, mag je solovliegen (vanaf 14 j.), met een instructeur op het veld aanwezig, die dan vliegopdrachten geeft. Omje zweefvliegbewijs te behalen en dus overland te mogen vliegen (vanaf 16 j.) moet je vervolgens doel- en sliplandingen maken en daarnaast een theoretisch examen afleggen: meteorologie, voorschriften, kaart lezen, kennis van de constructie en de instrumenten van het vliegtuig. Vanaf 18 j. mag je passagiers meenemen. Je moet een aantal starts per jaar maken, om je bewijs geldig te houden. Onder de leeftijd van 40 jaar moet je elke 2 jaar medisch gekeurd 5


.,,,,,., !:Jjschool vinkel_ ~

Café - Zaal 't Haaaje

RELAXED OP WEG ?? -

voor bruiloften, partijen

autorijles gewoon of volgens de RIS-methode theorie (evt. privé-les)

en vergaderingen Tel.: 07 -\ 532 15 20

Iets voor jou ? Kijk dan snel op: www.rijschool-vinkel.nl Of bel 06 - 51 64 82 78 Rob van Dijk Kastanjelaan 10 5382 KD Vinkel

www.cafezaalhethaasje.nl

van der Sangen Tuinhout

DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

_.deKinderenv~ Jl Bd'~ Geff~~f.Jl Ham 1, 5386 JA tel. 073-5325551

maandag t/m vrijdag zaterdag

A,., f&

- Schuttingen - Tuinhuisjes - Speeltoestellen - Vlonders - Tuinmeubelen - Dierenverblijven - Accessoires Eventueel op maat gemaakt Ook uw adres voor al uw TUINHOUT

13.00 - 19.00 uur 8.30 - 17.00 uur

Hanegraaf B.V. Geffen Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

maandag t/m vrijdag 8.30- 18.00 uu r. Zaterdag 8.30-16.00 uur Bosschebaan 53, Heesch (Achter restaurant "De Lucht") tel. 073-5321235 / 06-54375280 fax 073-5320138 www.vandersangentuinhout.nl

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN

Cafétaria / Eetcafé

~,

'T BERGJE V.O.F. onze kwaliteit is realiteit

~

Ook voor feesten, partijen en vergaderingen Veldstraat 14 Geffen Tel.: 073-5322531

Bouw

Buro

Trendy!

Stijlvol! Maarten van der Dussen Wilgenstraat 6 5386 GL Geffen Tel.: 073 - 534 12 94 Privé: 073 - 534 12 92 E-mail: bb.dussen@planet.nl

Koppig! reat engths -

tre .: 073 - 532 0 05


worden en boven de 40, elk jaar. Naast je zweefvliegbewijs kun je persoonlijke brevetten behalen (C, - zilver C, gouden C, goud met 1 tot 3 diamanten, vliegen met bepaalde afstanden, vluchtduur en hoogtewinst). Gerard is in 1968 begonnen met zweefvliegen en momenteel lid vanA(ero)C(lub)N(istelrode)~ "Ik ben een 'mooi-weer-vlieger' "zegt hij . "Ik vlieg nauwelijks wedstrijden, maar toch heb ik ooit de 'kleine zilveren adelaar' behaald!" Elke zaterdag is Gerard te vinden op het zweefvliegveld aan de Vorstenboscheweg, een stuk gemeentegrond van 15 ha. met een lengte van 1.100 m. "Onze club bestaat uit 80 leden, voornamelijk mannen maar ook vrouwen en verschillende jeugdleden. Behalve zweefvliegen, moeten de leden alles doen: technisch onderhoud aan de vliegtuigen onder begeleiding van een zweefvliegtechnicus, schoonmaken, lier- en bardienst" vertelt Gerard. Het lijkt me interessant om een kijkje ter plekke te gaan nemen. Het 'zweefvliegbedrijf' is in werking getreden: alle "kisten" worden uit de hangar gereden. Daarna is er de briefing in de kantine. De instructeur geeft de benodigde informatie voor de zweefvliegers voor die dag: "De weersverwachting is goed, ruimende bovenwind, geen last van vliegactiviteiten van vliegbasis Volkel en we gaan een rechterhand circuit vliegen ..." Wel moeten de toestellen eerst gewassen worden, want ze zijn vuil. Ze moeten zo glad mogelijk zijn, zelfs waterdruppels kunnen het vleugelprofiel verstoren waardoor we een ongunstige glij hoek krijgen, laat ik me vertellen. De vliegtuigen waar leerlingen in gaan vliegen, worden eerst ingevlogen. De enige aanwezige vrouw is Jeannie, 4 Havo en voornemens om piloot te worden. Zweefvlieger is dan een goede 'opstart'. Kleine tractoren brengen de gepoetste gevaarten naar de ene kant van het veld, terwijl aan de andere kant de 4kabelige lier wordt opgesteld, die de PH's de lucht in gaat trekken. De startwagen krijgt een plaats, hierin nemen beurtelings leden plaats om contact te leggen tussen de lierist en de startplaats en om de start- en vliegtijden bij te houden. Er vindt een algehele inspectie plaats van alle vliegtuigen door de instructeur. Zeer verrassend voor mij, nodigt Gerard mij uit om ook een vluchtje te maken. "O jee, ik ben niet zo'n 'hoogvlieger' op dat gebied ... !" Echter, de gang van zaken enige tijd aanschouwd te hebben en vooral de rust die piloot Gerard uitstraalt, doen me besluiten om in te stappen in de PH 1214, type KA 2 RĂśhnschwalbe, een oldtimer uit 1954. Een houten toestel, eigendom van Gerard en drie van zijn vliegmaten en gekocht in Denemarken; dit zweefvliegtuig heeft een storm getrotseerd en is keurig gerestaureerd. Gerard vindt het heel leuk om erin te kunnen vliegen. "Holz ist wunderbar" zo lezen we op 'de oude dame'! Aldus: riemen vast - cockpit check - de piloot geeft sein startklaar - de lierkabel gaat vast - de tiploper geeft het

sein naar de startwagen ... en daar worden we gelanceerd, met een snelheid van ongeveer 110 km. per uur! Even nog een vreemd geluid van de lierkabel die los laat en we zweven! Ongelooflijk zonder motor in de lucht! Gerard legt uit dat 2/3 van de draagkracht geleverd wordt door de bovenkant van de vleugel! De lier brengt ons tot ongeveer 350 - 400 m. hoogte. Daarna dalen we enigszins en dan moeten de thermiekbellen worden opgezocht. Op de hoogtemeter kan ik de hoogte aflezen en op de variometer kun je zien of we dalen of stijgen; verder zit er een snelheidsmeter en een kompas standaard in. Gerard kan via zijn elektrische variometer tevens horen ofwe stijge-n of dalen. We zien Nistelrode, Oss en Den Bosch. Gerard wilde graag een lange tocht maken, maar al snel blijkt, dat er (nog) te weinig thermiek is om verder te kunnen komen. Als de meter 200 m. aangeeft, moet er teruggevlogen worden. Na 14 min. staan we weer veilig op de grond. Voor mij een geweldige, gedurfde, belevenis! Later op die dag maakte Gerard zelf nog een vlucht van 3 uur! "Gerard is een goeie" zegt de instructeur, doelend op zijn deskundigheid als zweefvlieger, zowel als technisch man, maar ook vanwege zijn inzet voor de zweefvliegclub. "Verantwoordelijkheidsgevoel hebben is heel belangrijk in deze sport" vindt Gerard. "Geen bravour, het blijft een serieuze sport. Je moet weten waar je mee bezig bent, anders breng je jezelf en anderen in gevaar." Gerard van Gerven - meubelmaker van beroep en werkzaam in de technische dienst van Ziekenhuis Bernhoven in Veghel - is zoals gezegd een echte techneut. En dus begon hij, als volleerd zweefvlieger, met de bouw van een eigen vliegtuig. Hij isal 15jaarbezigmetzijn 'grote droom' SOLITAIR, voorlopig geregistreerd als PH 1312 met een spanwijdte van 12.73 m., een voorvleugel van 5 m. en gemaakt van kunststof. Op de staart prijken drie G's (in de vorm van een cirkelende pijl) die staan voor Gerard van Gerven uit Geffen. En als Gerard eens daarmee grenzen gaat overschrijden dan verwijst het roodwit-blauw naar zijn vaderland. "Maar dat zal nog wel een jaar of 5 duren" denkt Gerard. Hij is nu bezig om de motor te testen, want dit zweefvliegtuig wordt een motorzwever, zodat je het toestel zonder lier de lucht in kunt brengen. "Prachtig om je eigen zweefvliegtuig te bouwen," zegt Gerard "het is een geweldige uitdaging en je komt bij deze zelfbouw met allerlei andere disciplines (elektro, laswerk, lamineren, motor techniek enz.) in aanraking. Als meubelmaker heeft hij uiteraard zelf een perfecte propeller van hout gemaakt. Als zijn motorzwever klaar is, is zijn volgende droom om er ooit mee naar Engeland te vliegen! Zijn vrouw Donny - ProVoet pedicure - heeft wel eens een vluchtje gemaakt, maar houdt liever "de voeten aan de grond" ... De kinderen Vincent, Ferdy, Seija en Laura vinden het een leuke sport. .. (voor pa)! En mocht u geĂŻnteresseerd geraakt zijn: in het vlieg7


seizoen (maart t/m oktober) kunt u op zaterdag of zondag altijd een kijkje komen nemen op het veld of een vluchtje aanvragen(€ 26,00). Ook bedrijven, verenigingen en families kunnen als uitje gaan zweefvliegen. Gerard van Gerven zal u graag de benodigde informatie verschaffen! Van harte aanbevolen, want ik weet zeker dat u "in de wolken bent"!

À. "

L

ROND DE DORPSPOMP

De stamtafel wil aan de 250e zitting een bijzondere invulling geven. De agenda van die bewuste zondag 26 nov. a.s. moet aantrekkelijk zijn voor veel gasten en belangstellenden; maar iedereen blijft altijd WELKOM. Agenda: 1. De actuele stamtafel. 2. Terugblik, doelstellingen, en initiatieven. 3. Gasten aan het woord.(gasten, genodigden bereidt U voor!!) 4. Een hartige en hartverwarmende toast 5. Kritische geluiden ( Benut Uw kans! l !) 6. Toekomst van de stamtafel. Alle OUDLEDEN worden verwacht en zover mogelijk persoonlijk benaderd. Dezelfde tijd zondag 10.30 uur, de zelfde plaats: café GOVERS. De Carnavalsstichting "ROTTENRIJK" bestaat 33 jaar. Dat moet worden gevierd met toeters en bellen op 12 november a.s. Het feest begint in het "Haasje" met alle genodigden, oprichters, kartrekkers van toen en nu en leden van de stichting. De openbare viering vindt plaats in "Gouden Leeuw" met een omlijste receptie van 14.00 tot 18.00 uur. Verrassend element is het optreden van Raopartiesten, die door het publiek zijn aangemeld. We zijn benieuwd naar de keuze. "Ras en Dorke", liggen er al wakker van. Al die auw leej en prinsen schieten dan dur hunne kop. De toekomstige BOUWLOODS voor de wagens van heel Maasdonk komt wel aan de orde, als kadootje. Er wordt over gedacht om al een stuk Waalboss te claimen. Voor alle duidelijkheid: Geffen vierde al wel 50 jaar Carnaval, maar dat werd vanaf 1955 geleid door de Oranjevereniging. In 1973 is de organisatie overgegaan in de Stichting Carnaval "Het Rottenrijk". Alaaf. Alaaf, alaaf!!! Vandaar nu 33 JAAR, 3 X 11. Het Burgerbezoek kreeg weinig gasten in Nuland 12 en in Geffen 2. In Vinkel zal het wel drukker zijn geweest, omdat daar de huisvesting "VINKELOORD" speelt. Een 8

gemiste kans. B. en W. hadden zich keurig voorbereid met een uitnodigende inleiding. Er was gelegenheid om met burgemeester en wethouders van gedachten te wisselen en de uitkomsten samen te bespreken. In Geffen is het een bijzonder geanimeerde discussie geworden met veel inspraak door de Rom(oud wethouder) en de Smit(oud huisarts) "Ës ge goed en duidelijk bent, dan komt er niemus. De Geffenaren zijn kennelijk dik tevreje", zei wethouder Rien. De gemeenteraadsvergaderingen zijn veranderd. Elke dinsdagavond wordt er vergaderd. De eerste dinsdag van de maand is voor de fracties en hun achterban, maar de 2e dinsdag is er voor de burgers met de Raad. Kijk dat is mooi, met debat en meningsvorming. Er komen onderwerpen aan de orde, die voor de burgers van belang zijn, b.v. Waalboss, Centrumplan, bouw- en ontwikkelingsplannen. Ge kunt als burger/inwoner op deze avond ook onderwerpen inbrengen. Efkes bellen met de griffier (07353 .42100) of e-mailen (griffier@maasdonk.nl). Maximaal 6 burgers krijgen dan spreekrecht van maximaal 5 minuten. ("Nou dan kunde oew ei toch wel kwijt" zók zegge".) Er moeten dan ook op de 2e dinsdag onderwerpen aan de orde komen waar burgers zich bij betrokken voelen. Het is billik, dat je van tevoren ervan kennis geeft, dan kan men zich ook voorbereiden op aangedragen kwesties. Er kan dan een discussie opgang gebracht worden met de Raad. De Burgemeester hanteert wel en gelukkig met veel vaardigheid en deskundigheid de voorzittershamer. De 3e dinsdagavond van de maand is een informatieavond. Dan mag je dus komen luisteren. Hierbij nodigt de gemeente deskundigen uit, of direct belanghebbende groeperingen of personen. Die mogen dan deelnemen aan het gesprek. De 4e dinsdagavond is bestemd voor de besluitvorming en is dan geheel aan de Raad. U bent welkom op de bezoekersloge en mag meeluisteren en constateren, wie voor of tegen was en hoe de diverse fracties er over denken. Dus burgers gebruik de geboden mogelijkheden. De 2e dinsdagavond van elke maand is er speciaal voor U. Met deze wijzigingen vervalt de niet functionerende opiniërende vergadering. Onze complimenten met dit besluit aan de Raad en haar deskundige spelleider Peter Boelens. De stamtafel is blij, dat een nieuwe gemeentesecretaris is benoemd, die fulltime gaat werken in Maasdonk. Hij brengt de nodige deskundigheid met zich mee, want voorheen was hij Hoofd Ruimtelijke Zaken bij de provmc1e. Het parkeren der ambtenaren op het Dorpsplein blijkt nog een probleem. Er werden op een morgen 9 ambtelijke auto's geteld. Het Dorpsplein moet een blauwe zone (kort parkeren) en alleen vergunninghouders mogen er parkeren. Achter het gemeentehuis, zijn zomaar een aan-


tal parkeerplaatsen aan te leggen er is loze ruimte genoeg. (de zogenaamde hondenpoepstrook) Waarom gebeurt dat niet met bordbenummering voor de ambtenaren, die van ver komen? Die moeten toch dichtbij kunnen parkeren. Maar niet op het Dorpsplein!!! We tellen teveel "te-wijd-weg-ambtenaren~', maar "dichtbij -ambtenaren" kunnen ook in de verdrukking komen. Als ambtenaar kun je ook kwetsbaar zijn. Daarvoor is begrip. De stamtafel wil graag nog eens goed alle details horen van het Centrumplan en wil hiervoor wethouder Rien van de Ven uitnodigen, want telkens wijzigt er toch weer het een en ander. Voor de kinderen van de Basisschoolleeftijd wordt er weer een hartstikke leuk toneelstuk opgevoerd in de GOUDEN LEEUW op vrijdag 3 nov. om 19 .00 uur en op zaterdag 4 en zondag 5 nov. om 14.00 uur. Dus JEUGDIGEN ga genieten!!! Geffes Volk speelt dan "Het Koninklijke KUNST-GEBIT". Voorverkoop bij Bosch van Erp. Van stamtafel 24 7. Voor op- en of aanmerkingen de Prins tel. 0412-640982. Volgende stamtafel op 22 okt. weer in café GOVERS van 10.30 tot 12.00 uur met napraat tot 12.30 u. De gastenstoelen staan klaar met een lekker bakje Koffie. U weet het: U BENT ZEER WELKOM. Hauw Doe.

Na de invoering van de euro zijn alle oude munten (guldens, marken, peseta's, lires, enz.) niet meer bruikbaar. Oude guldens kunnen nog worden ingewisseld voor euro's bij de Nederlandse Bank en bij de grotere postkantoren tot 31 december dit jaar. Voor andere landen gelden andere datums. De MOV van Vinkel wil U vragen om Uw oude geld ter beschikking te stellen voor het goede doel. Voor U is het een klein bedrag, voor IMBA leveren vele kleintjes toch een groot bedrag op. En omdat het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking (NCDO) en de Wilde Ganzen dit project met subsidie steunen levert elke gulden 2,5 gulden op, dus ruim één euro! Om het U gemakkelijk te maken zijn er bussen geplaatst in de supermarkten van Heesch (AH, C 1000, Edah), Geffen (Cl 000), Nuland (AH) en Vinkel (Spar). Wij zijn directie en personeel van deze winkels erkentelijk voor hun spontane medewerking. In de bussen met opschrift "oud geld voor IMBA" kunt U alle guldens, kwartjes enz. kwijt; ook eventuele gelegenheidsmunten van 10 gulden zijn nu nog in te wisselen, maar straks zijn ze waardeloos. Oud buitenlands geld en zelfs vakantie munten en briefjes kunnen wij meestal nog in euro's omwisselen. Wij zoeken wel uit wat U kwijt wil ! En mocht U geen oud geld hebben en IMBA toch willen steunen, dan kunt U dat natuurlijk ook in euro's doen! De actie loopt tot 1 december a.s. De MOV van Vinkel hoopt op volle bussen en een mooie opbrengst voor het kindertehuis in Zimbabwe. MOV Geffen ondersteunt deze actie van de collega's in Vinkel graag. Vandaar dat wij u via Torenklanken op de hoogte brengen van deze actie. Als u in de C 1000 komt weet u waarvoor de bus er staat. Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw steun aan dit project. MOV Vinkel en MOV Geffen (Missie-Ontwikkeling-Vrede)

MISSa OHTWIIC/UU<IG VIUN

cznrN

Oud geld voor IMBA. Uw gulden kan een euro worden. De MOV van Vinkel voert dit jaar actie voor de Stichting IMBA Children's Home van Marijke Acket en Ronald van der Laan, beiden afkomstig uit Heesch. IMBA wil financiële steun verlenen aan een weeshuis in Zimbabwe, een land in zuidelijk Afrika. 7 oktober is er op de Mariaschool in Vinkel een grote Afrikaanse markt geweest voor dit doel. Om de Stichting verder te helpen willen wij ook nog een oud geld actie starten.

i

Oktober wijnmaand alle wijnen 10% korting Smeets jonge jevener 11 € 8,95 Dujardin vieux 11 € 10,45 ._ Aanbieding jonge en vieux van ma 16 t/m za 28 oktober (zolang de voorraad strekt)

JO~

~

Dorpstraat 13 • Geffen • Telefoon (073) 532 46 59 op dinsdag gesloten

9


OPEN DAG IN SPORTHAL DE GEER Op zaterdag 28 oktober a.s. bent u tussen 09. 00 en 15. 00 uur welkom in sporthal "De Geer" om de activiteiten van een drietal Maasdonkse sportverenigingen te komen bekijken. Onderstaande clubs presenteren zich: Volleybalvereniging G'68 Maasdonk: een vereniging van ongeveer 100 leden onderverdeeld in jeugd- en seniorenteams. Ze spelen zondagcompetitie, maar ook recreatief. De vaste trainingsavonden zijn op dinsdagen vrijdagavond in sporthal De Geer. Op zaterdagochtend spelen de kleinsten mini circulatievolleybal. Korfbalvereniging Be Quick: een bruisende korfbalvereniging die een groot aantal leden heeft en waarvan het 1e team in de hoofdklasse in zowel de binnen- als de buitencompetitie. Op maandag-, dinsdag- en woensdagen donderdagavond hebben zij hun trainingsavonden in De Geer.

Hebt u al dikwijls gedacht om eens een teamsport te gaan doen ... ? Dan is dit uw kans om kennis te komen maken met bovengenoemde verenigingen. Bestuur en leden kunnen u de nodige informatie verschaffen! Er is gelegenheid om een balletje mee te slaan of te gooien ... ! En na het sporten is het "goed koffie drinken" bij ARIE EN ANOUSKA, de nieuwe uitbaters van sportcafé De Geer! Zij bieden u een gratis kopje koffie aan! Vriendelijke sportgroeten van de beheerders van De Geer!

Badmintonclub Geffen: zij trainen op donderdagavond in De Geer: de jeugd van 20.00 - 21.00 uur en de senioren van 20.00 - 23.00 uur. Een aantal teams speelt competitie. Zij organiseren toernooien en uitwisselingswedstrij den. PROGRAMMA OPEN DAG 1. 09.00 - 11.00 uur: Volleybalvereniging G'68 Maasdonk Om 09 .00 uur ontvangst van trainsters, spelers en speelsters. Daarna zijn er op 3 velden volley-activiteiten te bekijken: Veld 3: Speciale training mini circulatievolleybal (aanvang 09.05 uur) Speciale training meisjes C (aanvang 10.05 uur) Veld 2: Volleywedstrijd tussen huidige recreanten (mix) en oud recreanten van G'68. (aanvang wedstrijd 09.30 uur) Veld 1: Volleybalspeeltuin voor kinderen van 4 - 7 jaar. Thema: pyjamaparty (09.45 - 10.45 uur). 2. 11.00 - 13.00 uur: Korfbalvereniging Be Quick De korfbalvereniging gaat u (oefen) wedstrijdjes laten zien, tevens als voorbereiding op het zaalseizoen dat in november van start gaat. 3. 13.00 - 15.00 uur: Badminton Club Geffen Tijdens deze uren kunt u kennis maken met de club, de leden en natuurlijk met badminton. U zult zien hoe onze trainers de trainingen verzorgen voor de verschillende leden. Wij nodigen u graag uit om hieraan mee te doen. Hiervoor vragen wij jullie om sportkleding mee te nemen. Voor diegenen die geen racket hebben, hebben we een beperkt aantal rackets beschikbaar. 10

B&A verzorgt uw periodieke financiële bedrijfsadministratie

B&A ondersteunt (tijdelijk) uw administratie bij achterstand of drukke periodes B&A adviseert bedrijven bij het opzetten van een fihanciële administratie Wij werken met een zeer scherp tarief.

Vraag vrijblijvend een offerte aan en u zult het verschil direct merl{en... B&A Administratiekantoor Geffen Molen:.traol '2S

5386 AA Geffen

Telefoon (073) 5325536 Mobiel (06) 51095114

lntornet: www bo-odministrolie nl E-mail: info@b0-admin1strahc.nl


JAN EN MARINUS NEMEN AFSCHEID VAN "DE POMPZWENGELS" Zondagmiddag 1 oktober jongst leden kregen Jan van Schijndel en Marinus van Erp een afscheidsreceptie aangeboden namens blaaskapel "de Pompzwengels". Beide heren hadden voor de zomervakantie te kennen gegeven te willen stoppen. Hoewel de leden van de blaaskapel dit wel aan zagen komen en er volledig begrip voor hebben, valt het afscheid toch wel zwaar. In die zin, dat zij twee geliefde, humorvolle en goede muzikanten moeten missen. Familie, vrienden en kennissen zorgden samen met de blaaskapel voor een mooie, gezellige en sfeervolle receptie. Enigszins verbouwereerd lieten Jan en Marinus de gebeurtenissen van die middag op zich afkomen. Het moet raar zijn geweest voor de heren om nu aan de andere kant van het podium te zitten en te aanschouwen hoe de blaaskapel een persoonlijk eerbetoon brengt. Ook muziekvereniging WI.K. bracht beide heren een serenade vanwege het feit dat zij, naast ruim 42 en respectievelijk 27 jaar lidmaatschap van de blaaskapel, ook nog eens ruim 46 en respectievelijk 39 jaar lid van de fanfare zijn (geweest). Jan van Schijndel is ruim 42 jaar lid van de blaaskapel. Hij is een muziekman te voeten uit. Hij was het oudste lid, maar blies tot nu toe zijn toontje nog goed mee op de voorgrond met zijn tenorhom en soms zelf solistisch samen met het jongste lid naast hem. Jan is een gewaardeerd lid, altijd trouw aanwezig. Hij is degene die de blaaskapel een beetje op de weg naar de Egeländer muziek heeft gezet. Dit is later uitgebreid naar Moravische en Tsjechische muziekwerken. Met het carnaval ging Jan nooit als eerste naar huis, maar als laatste. Menig maal is hij "mee op de eieren" geweest. Jan blijft wel lid van de fanfare dus wij zijn hem niet helemaal kwijt voor de Geffense muziek. Marinus van Erp is een begrip in Geffen en binnen de blaaskapel. Helaas heeft hij, vanwege gezondheidsredenen afscheid moeten nemen van onze blaaskapel. Dit valt hem heel zwaar. In alle jaren dat Marinus lid was van de blaaskapel hebben de leden niet alleen genoten van zijn muzikale kwaliteiten, maar ook van zijn prachtige verhalen, anekdotes en moppen doorspekt van veel humor. Een gezellige sfeer in een vereniging is van groot belang, met Marinus als lid is deze gezellige sfeer zeker gegarandeerd. Marinus is evenals Jan een gewaardeerd en een trouw lid. Beide heren zullen zeker gemist worden op de dinsdagavond en tijdens de diverse optredens! Uit handen vanAntoon van Lith, voorzitter van de blaaskapel, ontvingen Jan en Marinus de Erepenning van Verdienste van de Pompzwengels. Tevens zijn beide he-

ren benoemd tot erelid! Jan en Marinus blijven de blaaskapel volgen en kunnen er op rekenen dat zij nog gevraagd worden voor handen spandiensten voor de blaaskapel. "Dat is geen probleem" lieten beide heren weten. Tijdens deze middag werd er ook stil gestaan bij Bijs Heijmans, (muziek)vriend van beide heren en overige leden van de blaaskapel. Bijs is postuum benoemd tot erelid van de blaaskapel. "Bijs hoort er nog steeds gewoon bij! ", sprak de voorzitter. Om het erelidmaatschap te onderschrijven ontving familie Heijmans een prachtig bloemstuk. Nog tijdens de receptie is dit bloemstuk bij Bijs bijgeplaatst.

FANCY FAIR DE FLIEREFLUITERS Zaterdag 30 september hadden de Flierefluiters Fancy Fair. Het was gezellig druk en onze spullen werden goed verkocht. Ook kwam Wethouder Riny van de Ven ons een bezoekje brengen om wat van onze spullen te kopen en ook om ons te verrassen met een gift van 200 Euro dit hebben wij te danken dat vele mensen hun stem uit brachten. Riny met of zonder snor. Vele van ons hebben al gezien dat Riny zijn snor niet meer heeft. Daarom willen wij Wethouder Riny van de Ven hartelijk bedanken voor deze gulle gift en ook, al deze mensen die op de Fancy Fair aanwezig waren en onze club hebben gesteund. Dus allemaal BEDANKT.

FAM MAAS BEDANKT Fam. Maas bedankt wordt voor de advertentie in de vorige Torenklanken. Jullie hebben ervoor gezorgd dat onze dochter nu haar zonnebril weer terug heeft. Er zijn gelukkig ook eerlijke vinders. Groetjes van Fam. van der Heijden Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

@

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623 www.wespro-ongedierte.nl

Kraaijeven 3 5386 LH Geffen

11


@ GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. E-mail:postbus5@maasdonk.nl lnternet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen burgerzaken). OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 3 8 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073-5342100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester: P.C.J. Boelens Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder J.J.M Meulepas Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 5 34 21 00 Wethouder MJ.M van de Ven Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17. 00 tot 19. 00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken. 12

CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08 .30-12.30 uur en, tel. 073 534 21 00 WIJZIGING ONDERHOUD OPENBAAR GROEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM. Het onderhoud van het openbaar groen in onze gemeente wordt sinds jaar en dag uitgevoerd door medewerkers van IBN-groen. Verschillende van deze medewerkers zijn wonen ook in Geffen, Nuland ofVinkel en zijn dus soms voor van ons bekende gezichten. Frequentiebestek Het onderhoud van het openbaar groen bestond tot voor kort uit een frequentie-onderhoudsbestek, waarbij per seizoen 6x geschoffeld werd en waarbij 2x het uitkomende vuil werd verzameld en afgevoerd. Medewerkers van IBNgroen kwam.en dus 6x per seizoen de wijk of straat in en maakten daarbij alle plantsoenen onkruidvrij. Voordeel van een frequentie-bestek is dat het plantsoen na een onderhoudsbeurt er weer piekfijn bijligt. Nadeel van zo'n bestek is dat er grote pieken ontstaan tussen 2 onderhoudsbeurten in, van een mooi en schoon plantsoen tot een behoorlijk vuil plantsoen. Het aanzien van het openbaar plantsoen was daardoor zeer wisselend. Nieuw beeldbestek Dit jaar zijn we gestart om het onderhoud uit te voeren middels een beeldbestek. Een beeldbestek houdt in dat het beeld van het openbaar plantsoen het gehele jaar door een bepaalde kwaliteit moet bezitten, binnen de financiĂŤle mogelijkheden van de Gemeente Maasdonk. In de praktijk zal het bijvoorbeeld gebeuren dat het ene plantsoen 10x schoongemaakt wordt, en het andere plantsoen maar 4x schoongemaakt wordt. Dit hangt sterk af van de hoeveelheid onkruid dat er op dat moment staat. Met name in de wat jongere wijken zijn er nog veel open plekken in het openbaar plantsoen, waardoor onkruid meer kans heeft zich te ontwikkelen, dan in de oudere wijken waar het plantsoen vaak dichtgegroeid is. Ervaring met het beeldbestek is tot op heden goed te noemen. Het aanzien van de plantsoenen is redelijk tot goed, en de pieken en dalen zijn sterk verminderd. Openbaar plantsoen is moeilijk te vergelijken met een particuliere tuin Ondanks dat de kwaliteit van het onderhoud van het openbaar groen in Maasdonk redelijk tot goed is, is deze moeilijk te vergelijken met het onderhoud in een particuliere tuin. In de me~ste particuliere tuinen wordt er bijna wekelijks geschoffeld en geruimd. Er wordt beregend, gesnoeid, geharkt, kunstmest aangebracht, uitgebloeide bloemen verwijderd, enz. De gemeentelijke begroting laat niet toe om openbaar plantsoen op eenzelfde wijze te onderhouden zoals onze


burgers in Maasdonk hun eigen tuintje onderhouden. Voor eventueel nadere informatie inzake het onderhoud van het openbaar groen kunt u de werkeenheidleiders van IBN-groen aanspreken, die regelmatig in de wijken en straten aanwezig zijn, of met de heer M. van Venrooij, van bureau civiel- en cultuurtechniek van-de Gemeente Maasdonk.

levendstratego te doen. We waren nog niet klaar met het spel maar we moesten alweer naar Mariahout lopen. Bij de kerk mocht iedereen een kaarsje aansteken. Toen iedereen dat gedaan had gingen we iets verder op frites eten. Smullen maar. Iedereen had de frites snel op dus konden we snel terug naar de 'Strohalm'. Daar stonden de ouders al op ons te wachten. Eenmaal terug in Geffen kregen we bij de Pastorie een lekker ijsje. Daarna mocht iedereen gaan. Het was een heel leuk kamp geweest!!!

MISDIENAARSKAMP 2006 Paola en Merle

l

l

1

Toen we waren aangekomen bij de 'Strohalm' hadden we even wat gedronken. Daarna moesten we weer in de auto, want de ouders gingen ons afzetten bij de kerk in Mariahout. We kregen toen een ei en moesten het eierruilspel gaan doen in Mariahout. Vanuit Mariahout moesten we weer teruglopen naar de 'Strohalm'. We mochten toen even uitrusten van de lange dag wandelen. De meeste gingen op hun bed liggen. Merle lag ook op haar bed, Judith en Paola lagen onder Merle. Ze duwden onder tegen Merle 's bed aan met hun voeten. Ze duwden alleen iets te hoog zo dat het bed schuin schoot. Merle rolde toen van haar bed en Judith en Paola lagen eronder. Iedereen moest snel van zijn bed komen, want we gingen spelletjes doen. We deden eerst het sponzenspel. Daarna krantenmeppen. Met het sponzenspel gooiden de Kapelaan Wies nat. Wij mochten het terug doen van Wies. Hij was wel een beetje nat geworden, dat vond hij niet zo leuk. We moesten daarna een toneelstukje verzinnen over het eierruilspel. Iedereen moest het 's avonds opvoeren. Nadat we dat hadden gedaan gingen we eten: gourmetten, barbecue. Het was lekker. Nadat iedereen het toneelstuk had opgevoerd gingen we bal verstoppertje doen. Het was al donker dus moeilijk om elkaar te vinden. We moesten even later naar het kampvuur komen. Daar hebben we nog gezellig gekletst en gepraat. De volgende dag gingen we natuurlijk eerst ochtendgymnastiek doen. Daarna gingen we het bos in om

BEDANKT Zaterdag 16 september was het erg druk in Vinkel, nadat Burgemeester Boelens het startsein had gegeven kon de Trucrun beginnen het was een gezellige en zonnige middag en vele mensen hebben ons dan ook toegezwaaid. Daarom willen wij al deze mensen bedanken die de Flierefluiters een warm hart toedragen in wat voor vorm dan ook. Dank zij hun was de Trucrun zeer geslaagd. BEDANKT NAMENS ALLE FLIEREFLUITERS

l

7, 8 en 9 november van 20.00 tot 21.30 uur onder 't genot van een bokaal peperbus kunt u in ons nieuwe proeflokaal kennis maken met onze kerst/ relatie geschenken. Loop eens vrijblijvend binnen. (eventueel op afspraak) Dorpstraat 13 • Geffen • Telefoon {073) 532 46 59 op dinsdag gesloten

13


Beste spaarder, Op zaterdag 28 oktober 2006 wordt op de kantoren van Rabobank Bernheze Maasland weer de jaarlijkse spaardag gehouden. De spaardag is er speciaal voor alle ki nderen tot en met 12 jaar. Lokaties: Heesch (Schoonstraat), Heeswijk-Dinther, Geffen, Lith, Nistelrode, Nu land, en Vinkel. Tijdstip: 10.00 uur en 14.00 uur. Vergeet niet je spaarpot mee te nemen!

Circus Dit jaar staat de spaardag in het teken van het Circus. Onze medewerkers zijn gekleed naar dit circusthema, doe je met hen mee? Ook zijn er natuurlijk kleurplaten, cadeautjes en ballonnen.

Teken, knip, plak of verf Wil je graag een leuke prijs winnen? Teken, knip, plak of verf dan je favoriete circusonderdeel of ontwerp je eigen spel. Neem je kunstwerk mee als je naar de spaardag komt. Vergeet niet om je naam, adres, woonplaats en leeftijd op het kunstwerk te zetten. De leukste, origineelste creatie per kantoor wint een circusprijs voor het hele gezin.

Graag tot ziens op zaterdag 28 oktober!


PERSBERICHT GEFFESVOLK SPEELT VOOR DE JEUGD! 3 - 4 - 5 NOVEMBER 2006.

.

Hallo allemaal!

1

"-

Zijn jullie wel eens in het paleis van een echte koning geweest? Nee? Dan krijg je nu de kans: het toneelstuk "Het Koninklijke Kunstgebit" van Geffes Vollek speelt zich namelijk af in een echt koninklijk paleis van Koning Kees de 236e. Dat is een héél echte koning, die héél erg van borrelnootjes houdt, ook al is dat natuurlijk niet goed voor je tanden. En al helemaal niet als je al een kunstgebit hébt zoals Koning Kees zelf. Maar Bert en Bart, zijn lakeien, zorgen goed voor de koning. En voor borrelnootjes. En voor zijn koninklijk kunstgebit. Alhoewel.. . Een ongelukje is zó gebeurd. En als dat weer opgelost is, is er een volgend probleem om bang van te worden ... Maar goed dat de schoonmakers Klonzel, Grumfert en Sniekie hun ogen goed open houden en meteen klaar staan om alle moeilijkheden stevig weg te poetsen! Welkom allemaal in het koninklijk paleis van Koning Kees de 236e en veel plezier met alle gekke spannende avonturen in "Het Koninklijke Kunstgebit"! Kom dit allemaal meemaken in zaal de Gouden Leeuw te Geffen, 3 november om 19.00 uur, 4 en 5 november om 14.00 uur. Via de scholen wordt een kleurplaat uitgereikt. Daar zijn leuke speelbonnen bij Bosch van Erp mee te winnen. Daar kun je trouwens ook de kaartjes kopen en op de dag van de uitvoering ook aan de kassa. Die is een half uur voor aanvang open. Tot dan in 't paleis van Koning Kees de 236e!

ORIËNTATIECURSUS BESTUREN Op 1 november gaat het Steunpunt Maasdonk van start met een oriëntatie cursus besturen. Deze cursus is bedoeld voor toekomstige én zittende bestuurders van vrijwilligersorganisaties in Maasdonk, Oss en Bernheze. De 5 bijeenkomsten beginnen om 19.30 u. en vinden plaats bij Vivaan in het Anton Jurgenshuis, Schadewijkstraat 6 in Oss. De cursus wordt gegeven door Jacqueline Gotwalt, coördinator van de Steunpunten Oss, Bernheze en Maasdonk. Besturen is belangrijk, maar goed besturen is niet altijd even makkelijk! Besturen is en blijft mensenwerk. Om de zittende bestuurders te ondersteunen maar ook voor de mensen die overwegen in een bestuursfunctie te stappen geeft het Steunpunt Maasdonk in de maand november een cursus besturen. Tijdens 5 bijeenkomsten gaan we in op de volgende onderwerpen: - Wanneer is er sprake van een organisatie en wat is besturen eigenlijk. - Welke soorten besturen zijn er. - De rechtspersoon en verschillen tussen vereniging en stichting. - Taken en verantwoordelijkheden van bestuursleden - Het verschil tussen DB en AB leden -Hoe maak je beleid en hoe zetje een vrijwilligersbeleid op? De deelnemers krijgen naast de theorie ook veel praktische oefeningen zodat ze dit in de praktijk kunnen toepassen. De cursus is gratis, maar wie wil deelnemen moet zich wel van te voren aanmelden. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@steunpuntmaasdonk.nl o.v.v. cursus besturen of door te bellen met het Steunpunt, 0412 692080. Als er veel aanmeldingen zijn vanuit Maasdonk, dan zullen we de cursus ook aanbieden op een locatie in de gemeente Maasdonk. Voor meer informatie kunt u ook terecht op onze website www.steunpuntmaasdonk.nl

Geffes Volk "

OPBRENGST COLLECTE PRINSES BEATRIX FONDS Van 11 tot 16 september was weer de jaarlijkse collecte van het Prinses Beatrix Fonds in Geffen. Ook dit jaar gingen weer vele collectanten enthousiast op pad. Dit jaar was de opbrengst € 1.133,55 waarvoor wij u hartelijk danken. Namens het plaatselijk comité, Sjan van Nistelrooij

Eikenwal 10 5386 GM Geffen 06-16610622 markromme@home. n l 15


PIRATEN IN GEFFEN! Zaterdag 30 september 2006 waren er heel wat piraten in Geffen. Van kwart voor 10 tot kwart voor 11 hadden we de volleybalspeeltuin in sporthal de Geer in Geffen, deze keer met thema Piraten! We deden veel spellen, om de kinderen op te leiden tot échte piraten. We begonnen met de dukatenestafette. We klauterden over een parcours om zo veel mogelijk dukaten te verzamelen. Hieruit kwam geen winnaar, alle deelnemers waren even goed! Vervolgens gingen we oefenen met het bombarderen van schepen: met ballen moesten pionnen worden omgegooid. Na de eilandendans met een gezellig muziekje was het tijd voor het echte werk: slingeren in de touwen, kruipen door een tunnel en balanceren over banken om met zijn allen de schat te zoeken. Om kwart voor 11 hadden we die dan gevonden en gingen alle blije piraten weer met de ouders mee naar huis. Kortom een beweeglijk uurtje waarin zowel de fijne als de grove motoriek wordt gestimuleerd, maar waar ook

het balgevoel, de ontwikkeling van de teamgeest en de sociale vaardigheden van de kinderen aan bod komen. Natuurlijk staat voorop dat de kinderen plezier hebben in onze volleybalspeeltuin! Op onze website zijn al een aantal foto's te vinden van deze dag, kijkt u op www.g68maasdonk.nl voor een impressie van deze ochtend! Volleybalclub G'68 Maasdonk organiseert 12 keer per jaar deze volleybalspeeltuin. De volgende speeltuin staat gepland op 28 oktober 2006. Alle kinderen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar zijn van harte welkom van kwart voor 10 tot kwart voor 11 in sporthal de Geer in Geffen. U leest er binnenkort meer over!! Tot dan! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Suzan School, coördinator jeugdzaken (06 -10 12 10 26 of g68maasdonk@hotmail.com)

VAN SCHIJNDEL KEUKEN Bredeweg 11 5386 KM Geffen tel: 073-5325055 info@vansch ijndelkeukens. nl www.vanschijndelkeukens.nl

Openingstijden van onze showroom zijn:

Maandag t/m Donderdag van 9.00-17.30 uur Vrijdag van 9.00-20.00 uur Zaterdag van 10.00-16.00 uur

0 Arclinea tecnologia cma iva 16

1 0 schüller.

KUCHENr

·c1TY LINE® K E U K E N S


HIPP-OSS Wedstrijd Zeewolde: 3e met winstpunt! Zo lig je een jaar uit de wedstrijden, en zo heb je elke week wedstrijd. Ditmaal was de wedstrijd in Zeewolde. Na de wedstrijd in Vries wisten we dat het eigenlijk niet beter kon gaan, maar toch hadden we er veel vertrouwen in. Helaas liep Lola tijdens het loswerken gespannen. Iedereen was ook best zenuwachtig. Lola die weer een week op het gras had gestaan, had last van haar buik waardoor ze geïrriteerd was. Toch starten het team en tijdens de plicht was iedereen positief ingesteld. Lola deed het toch erg goed in de plicht. Toen kwam de kür, die niet zo heel goed ging. Lola schrok van kinderen die langs de ring met zakjes renden, hierdoor was ze redelijk gestrest en konden de voltigeurs niet laten zien wat ze konden. Tijdens de prijsuitreiking was de moed van de voltigeurs in hun schoenen gezakt. De omroepster vertelde dat het niveau erg hoog lag! Hipp-Oss dacht dat ze niet hoog zouden eindigen. Het tegendeel was waar ze waren 3e met een winstpunt! Voor de voltigeurs was dit echt een verrassing. De plicht in galop, waar het team een goed gevoel over had, was ook erg goed beloond. De kür was ook erg hoog gejureerd. Omdat er erg veel moeilijke oefeningen in zitten, scoort het toch erg goed! Voor de moeilijkheidsgraad kregen we maarliefst een 7,6! Voor de uitvoering kregen we ook nog een ruim w instp unt . Kortom waren we niet tevreden over Lola, maar erg tevred en met w at we zelf hebben g epresteerd. Op naar 15 oktober waar we weer t e zien L..----zijn in Lichtenvoorde!

CARNAVALSSTICHTING "ROTTENRIJK"

HOOGGEËERD PUBLIEK! Op 12 november viert carnavalstichting Rottenrijk haar 33-jarig jubileum. Hiermee luiden we het carnavalsseizoen in met een receptie voor alle Rottenrijkers. Tijdens deze receptie zijn er o.a. optredens van (oud) Raopartiesten. Welke raopartiesten er op gaan treden, was aan u. De stembus is geleegd, het tellen en sorteren is bijna klaar. Bent u ook zo benieuwd welke beroemde Geffense artiesten er komen; DeToapen De Buurtjes Janus & Peer Has & Dorke of D'n Dorpsomroeper?

Kom dan op12 november om 14.00 uur naar Cafézaal de Gouden Leeuw.

Gordijnen Atelier "VeCia" Precisie en Maatwerk

• Gordijnen • Vitrage

...

Computerproblemen? Nieuwe computer kopen? Reparatie van computers en verhelpen van problemen, verkoop van computers nieuw en gebruikt inclusief randapparatuur bij u thuis geïnstalleerd. Tevens installatie van draadloos netwerk/ADSL.

Voor meer info of prijzen mail naar: vangochvofcom puters@xs4al 1. n1 of bel naar 06-18517198 (Mathé) Van Goch v.o.f. Achterdijk 10, 5321 JB Hedel ingeschreven KvK Tiel nr.: 1105076

• lnbetween • Embrasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het veranderen van uw bestaande gordijnen • Wij hebben ook stoffen

Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Telefoon: 0412 47 59 37 17


IN EEN KLAP POPULAIR "Ik ga verhuizen ..." De stem, van Yasmien spookt de hele dag al rond in Lieke's hoofd. Dat haar beste vriendin gaat verhuizen! Ze kan het zich niet voorstellen. Maar ja, wat moet ze dan doen? Het enige leuks wat ze kan doen is een afscheidsfeest organiseren voor Yasmien. Met de héle klas. Groep 8b wordt straks een stuk anders zonder Yasmien, die altijd kletst. Lieke zucht. 'Lieke! eten!' wordt er van beneden geroepen. Weer zucht ze. Eten ... dat is het minst belangrijke waar je nu aan kan denken! Toch staat ze op, en loopt naar beneden. Tot haar verbazing staat Yasmien in de keuken. 'Yas ... wat doe jij hier!? 'stamelt ze. 'Liek, we gaan over een week al weg! 'roept Yasmien. 'Wat!? dan al? het was pas ... ' 'Over een maand ja.' zuchtYasmien. 'Mijn vader heeft geregeld dat het eerder kan!' Lieke heeft zin om te gaan huilen, om heel hard te gaan huilen. Dat feestje kan ze ook wel vergeten. Een wéék! 'Liek, Liek!' hoort Lieke dan. Ze schrikt op. 'Wat...' 'Droomkop.' lacht de moeder van Lieke. 'Ik vertelde net dat ik ... weg ben gelopen.' zegt Yasmien, en ze krijgt tranen in haar ogen. 'Ik breng je nu terug naar huis.' zegt Lieke's moeder, en ze pakt de autosleutels. 'Nee,nee .. .' stottert Yasmien. Dan gaat de telefoon. Lieke rent naar de telefoon toe. 'Hallo met Lieke van Erud.' zegt ze. 'Hoi, Hans hier, is mijn dochter daar.' Lieke schrikt. Dat is de vader van Yasmien, en ... hij praat nogal. .. streng. 'Yasmien ... ?' vraagt Lieke. Yasmien kijkt vragend haar kant op. 'Je ... vader.' Temmie van Uden (12 jaar) Lisa van Erp (12 jaar) Vervolgverhaal.

J.Steenbruggen

Jeroen Steenbruggen j_ steenbru99en@hotmall.com

18

VOLTIGE WEDSTRIJD DE OPSPRONG Op zondag 1 oktober heeft Voltigevereniging De Opsprong ui Geffen meegedaan aan de wedstrijd die in Zeewolde gehouden werd. Dit keer gingen er 4 teams mee. Team 4 begint nu echt geroutineerd te raken in galop. Dit viertal scoort nu nog hogere punten voor de plicht in galop dan ze aan het begin van het jaar kregen voor dezelfde oefeningen in stap! Het was dus geen grote verrassing dat ze dit keer weer eerste waren in hun rubriek, maar ze waren natuurlijk wel heel blij ! Team 3 moest voor het eerst starten. Er gingen nog wel wat dingetjes mis die vooral met de zenuwen te maken hadden, maar heel veel oefeningen gingen gewoon helemaal goed. Dit belooft veel goeds voor de volgende keer. Team 1 heeft laten zien dat ze ook zonder Evi, die helaas gebleseerd was, nog prima mee kunnen komen in de D. De jury's waren het niet helemaal eens, de ene jury plaatste hen als 3e, de andere als Se, maar met allebei was het team heel tevreden. Maar het beste resultaat werd behaald door team 2. Dit team zit al een paar wedstrijden tegen een winstpunt(= een 5 gemiddeld) aan, maar haalden het steeds net niet. Ze scoorden al een paar keer een 4.8 of 4,9. Nu was het dan eindelijk zo ver: het team haalde een 5.7! Daarmee werden ze tweede in de klasse E-zestallen.


NAS

Wij zorgen voor: • het verlijmen van kalkzandsteen • het leggen van afwerkvloeren • het bouwen van separatiewanden in gipsblokken en gasbeton • het aanbrengen van spack-spuitwerk • het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk • het plaatsen van metal-stud wanden en plafonds

,4_fboyw_.

NASAFBOUWBV Telefoon

Fax Website Mail

073 5342222 073-5322930 HYPERLINK "http://www.nasafbouw.nl" www.nasafbouw.nl info@nasafbouw.nl • Begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent. • Gratis aan te vragen uitvaartcodicil: 1 telefoontje en u heeft het uitvaartcodicil zo snel mogelijk in huis. • Uitvaartshowroom: Bezoek onze uitvaartshowroom aan de Geffensestraat 1A te Heesch. Dit kan na telefonische afspraak. • Wilt u weten of u voldoende verzekerd bent voor de uitvaartkosten dan kunnen wij dit voor u verzorgen. • Al onze adviezen zijn gratis en vrijblijvend. Donders Uitvaartverzorging

~~

Oss Rosmalen Berlicum

Tel. 0412 - 64 24 54 Tel. 073 - 522 42 86 Tel. 073 - 503 52 58

Donders Uitvaartshowroom, Geffensestraat 1A te Heesch . i U

SCHOENEN & SPORT

0 /50SPIERINGS

~ef!i1JJ!Ai~EDruJF

Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91

Hardware - Software

Es}

Netwerken - supplies

~

"'

'fi.ENA~~

~z

H. VAN ZANDVOORT ELECTROTECHNIEK B.V.

E-mail: hvzandvoortelectro@hetnet.nl Heesterseweg 14 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86

RI.IVVIELEN

o.o. Gazoll a _ _ __ __ _ __

Internet - Webhosting - ADSL LEVIX GEFFEN

LEVIX OSS

DORPSTRAAT 46 5386 AN GEFFEN

WALSTRAAT 66 5341 CK OSS 0412 69 20 90 OSS@LEVIX.NL

INFO@LEVIX.NL

~

Renovatie projecten. Tel 073 532 34 69 Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl Spuitwerkzaamheden.

Reparaties - virus/spyware verwijderen

073 53 4 13 25

0

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden.

~ LEVIX AUTOMATISERING l:=] GEFFEN & OSS

t/1

2 "' ~

N

WWW.LEVIX.NL - INFO@LEVIX.NL

TANKSTATION TAXI : ;;:;aj~e, voo, z iekenfonds

~]\'■ Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13


VAN STOKKOM SPONSORT NOOIT GEDACHT C4 Nooit Gedacht C4 werd onlangs helemaal in het nieuw gestoken door Van Stokk:om Detachering uit Nuland. Van Stokkom, gevestigd aan de Kepkensdonk op nummer 6 in Nuland, is een gediplomeerd detacheringbureau voor de bouw- en metaalsector. Alle uitzendkrachten van dit bedrijf zijn voorzien van de juiste papieren en een meer dan uitstekend werkmentaliteit. Daarbij zorgt Van Stokkom voor de huisvesting en het vervoer. De spelers en leiding van Nooit Gedacht C4 bedankten de nieuwe sponsor en gingen samen op de foto.

COLLECTE KWF De collecte ten bate van het Koningin Wilheh:runa Fonds (kankerbestrijding) heeft dit jaar€ 2743.50 opgebracht. Onze dank gaat op de allereerste plaats uit naar onze collectanten voor hun inzet en gelijkwaardig daaraan voor onze milde gevers voor het tot stand komen van dit mooie resultaat Namens KWF, afdeling Geffen Annie en Jan Wildenberg

21 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 17) 23 t/m 28 okt zakjesaktie torenklanken 24 KVB, Paragnost samen met kvo in het oude klooster 31 KVB, Grafstukjes maken

NOVEMBER 04 09 12 25 25 30

Kopij inleveren Torenklanken (nr. 18) KVB, Algemene ledenvergadering Carnavalsstichting Rottenrijk,jubileum 33 jarig bestaan Kopij inleveren Torenklanken (nr. 19) Intocht van Sinterklaas in Geffen KVB, Sinterklaas avond

DECEMBER 01 t/m 03 Kring vogeltentoonstelling Maasland-Meierij in Café-Zaal De Gouden Leeuw 05 Sinterklaasfeest 09 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 20) 13 KVB, Kerstviering 16 Carnavalsstichting Rottenrijk, opwèrmaovend 21 KVB, Kerststukjes maken 25 t/m 31 Kerstvakantie 2007 JANUARI 01 t/m 05 Kerstvakantie 13 Carnavalsstichting Rottenrijk, raopliedverkiezing 27 Carnavalsstichting Rottenrijk, optochtbal/haasjehangen 28 Carnavalsstichting Rottenrijk, optochtbal/kinder playbackshow FEBRUARI 02 Raopavond 03 Raopavond 09 Raopavond 10 Raopavond 17 t/m 20 Carnaval 19 t/m 23 Voorjaars vakantie

MAART APRIL 08 le Paasdag 09 2e Paasdag 30 Koninginnedag

BEDANKT Voor uw medeleven, bezoeken, bloemen en kaarten tijdens de ziekte en het overlijden van Gerry zeggen wij u hartelijk dank. Ondanks ons verdriet, sterkt het ons te weten, hoeveel Gerry voor velen betekend heeft.

'

. .....

Omdat h

gezonde en

1.l....tiliiP'ili~

Arie en Inge van Nuland

WIE WAT WANNEER OKTOBER 16 t/m 20 Herfstvakantie 20

natu Maak dan een lichaams-

'.i..::!:!!:l.'fll~•

?? een GRATIS alyse

JOLANDA STAAL Tel. 073-5522942 of 06-53163791


oog voor detai l en gevoel voor perfectie

C1000.

Van alle markten

thuis.

Ernis schilders bundelt jarenlange ervaring met de modernste

Joy of perfect ion

t echnieken en produc ten. Ernis staat voor kwaliteit in alle facetten .

I

Ernis schilderwerken Het Geffens Veld 8 5386 LL Geffen T. 073 532 34 00

ERNIS ~

F. 073 532 6510 E. info@ernis.nl 1. www.ernis.nl

schilderwerken

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp

C1000 van Herpen

Oss

Geffen

0412- 622213

073-5321995

Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

..d . 0 penmgst1J en: Ma tlm do 8.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN

*IJZERWAREN

*TEGELS

*HANG- EN SLUITWERK

*GEREEDSCHAP

*VERF

*TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

*SIERBESTRATINGSMATERIALEN

*HOUT EN PLAATMATERIAAL

Heesterseweg 53 • 5386 KT Geffen • Tel: 073 - 532 1338

~ Ba wcno Bouwen op vertT

we

ver rouwen

■ ■ ■ ■ ■ ■

Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

Broekstraat 2, Postbus 4, 5386 ZG Geffen Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooi .. nl

~

INSTALLATIETECHNIEK

~GLOUDEMANS BV

CENTRALE VERWARMING LOODGIETER ONDERHOUD SERVICE DAKBEDEKKING De Doelen 5 5386 LM Geffen Postbus 45 5386 ZG Geffen Tel.: Fax:

073 - 53 24 439 073 - 53 25 061

Zaal voor: Dorpstraat 5 5386 AK Geffen Tel.: (073) 532 12 57 E-mail: anouskaenarie@hetnet.nl www.goudenleeuwgeffen.nl

Bruiloften partijen vergaderingen


PERSBERICHT Heb jij het al gelezen? Basisbibliotheek Maasland deelt gratis boek "Dubbelspel" uit. Van vrijdag 20 oktober tot en met vrijdag 17 november 2006 gaat in alle openbare bibliotheken de nieuwe landelijke campagne "Nederland Leest" van start. In het hele land gaan lezers met elkaar in discussie over één en hetzelfde boek. Dit jaar is dat de roman Dubbelspel van de schrijver Frank Martinus Arion. De Basisbibliotheek Maasland geeft vanaf vrijdag 20 oktober een speciale editie van het boek cadeau aan haar leden, zolang de voorraad strekt. In de bibliotheken van Bernheze, Landerd en Oss is het feestelijke startschot van "Nederland leest" op vrijdagavond 20 oktober om 19.30 uur. Bibliotheekleden kunnen vanaf dat tijdstip op vertoon van hun lidmaatschapspas het boek komen ophalen en zich opgeven voor gezamenlijke boekbesprekingen. Dubbelspel Het boek Dubbelspel van de op Curaçao geboren en getogen schrijver Frank Martinus Arion verscheen voor het eerst in 1973. Het boek wordt sindsdien beschouwd als een klassieker, een everseller. In een buitenwijk van Willemstad op Curaçao spelen vier Antillianen hun zondagse spelletje domino met als inzet hun eigen leven. Een verhaal dat absoluut gelezen moét worden! En uitnodigt om er met elkaar lang over na te praten. Boekbespreking De Basisbibliotheek Maasland organiseert in zes vestigingen een boekbespreking van Dubbelspel. In de periode van 6 tot en met 16 november wordt er onder leiding van een begeleider, de gelegenheid geboden om over het boek van gedachten te wisselen met andere lezers. Eerst met z'n allen één en hetzelfde boek lezen en er daarna over praten, dat schept een band en scherpt het oordeelsvermogen! Meer informatie over de data en tijdstippen van de boekbesprekingen is verkrijgbaar in de bibliotheek of viawww.bibliotheekmaasland.nl In de bibliotheken liggen inschrijfformulieren klaar of men kan zich voor de boekbesprekingen aanmelden via bovengenoemde site. Caribische slotavond Vrijdagavond 17 november vindt om 20.00 uur in Cultuurpodium Groene Engel in Oss de slotavond van de campagne "Nederland leest" plaats. De Basisbibliotheek Maasland heeft een gevarieerd programma samengesteld bestaande uit een mix van Caribische kunst, dans, muziek, (eet-)cultuur en informatie en verrassende "Dubbelspel" -elementen. Toegangskaarten voor de slotavond zijn in de Maaslandse bibliotheken te koop à€ 7,- inclusief een drankje en een hapje. 22

TENTOONSTELING OVER MUSICAL EN THEATER IN BIBLIOTHEEK OSS Van dinsdag 3 tot en met zaterdag 28 oktober is er in de Bibliotheek Oss een tentoonstelling te zien over musical en theater. De materialen zijn in de loop van jaren tijdens bezoeken aan theaters en schouwburgen verzameld door Tonnie Coolen. Tonnie Coolen is geboren en getogen Ossenaar. Hij is werkzaam bij TNT-post en is een grote liefhebber van theater, muziek en sport. Tijdens het bezoeken van theaters en schouwburgen in Nederland, van theater De Lievekamp tot Koninklijk Theater Carré, heeft hij een grote verzameling programmaboekjes, posters, cd-'s, theaterboeken en foto's opgebouwd. In de tentoonstelling legt hij de nadruk op de jaren '80 en '90. Dit is dé tijd van de musicalafdeling van het Koninklijk Ballet van Vlaanderen, de musicals Cats in Carré, Cabaret, Les Misérables, Cyrano en Tsjechov. Maar ook de beginjaren van Simone Kleinsma, Vera Mann, P ia Douwes, Ruth J acott en Henk Poort. Tonnie Coolen realiseert zich dat mensen in het theater kunnen genieten van cabaret, muziek, toneel, dans en ballet, maar zijn hart gaat uit naar de Nederlandse musicals.

PERSBERICHT INFORMATIEAVOND TRAVEL ACTIVE IN BIBLIOTHEEK OSS: jongeren werken en studeren in het buitenland Basisbibliotheek Maasland in Oss organiseert op maandagavond 30 oktober in samenwerking met uitwisselingsorganisatie Travel Active een informatieavond voor jongeren over werken en studeren in het buitenland. De avond begint om 20.00 uur op de jongerenafdeling van de Bibliotheek Oss. De entree is gratis. Op deze avond zal Nannie Koopman, een jongere die aan een uitwisseling heeft deelgenomen, vertellen over haar ervaringen. Zij heeft een jaar HighSchool gevolgd in Amerika. Zij legt de verschillende mogelijkheden uit met betrekking tot studeren, werken of wonen in het buitenland. Uiteraard is er ook gelegenheid om vragen te stellen. Travel Active is een uitwisselingsorganisatie met jarenlange ervaring in studie-, werk-, au pair- en uitwisselingsprogramma's. Sinds 1989 heeft Travel Active een zeer uitgebreid programma-aanbod ontwikkeld. Ben jij in voor een buitenlands avontuur maar je weet niet goed wat, waar en hoe? Kom erachter door te luisteren naar de belevenissen van Nannie Koopman en wie weet vertel jij volgend jaar JOUW verhaal. Maandagavond 30 oktober om 20.00 uur in de Bibliotheek Oss ... SEE YOU THERE!


Drukwerk draait om detail. Een scherp oog voor de juiste kleuren, een afgewogen materiaalkeuze, feeling voor de perfecte afwerking en persoonlijke aandacht zijn kwaliteitsbepalend. Drukkerij Wihabo biedt een totaal grafisch pakket onder één dak.

Tot in de

puntjes

verzorgd!

d r ukkerijwlhabob v Heesterseweg 13 - 5386 KT Geffen

T (073) 532 26 84 • F (073) 532 47 95 E drukkerîj@wihabo.nl • 1 www .wihabo.nl

www.schoonheidssalonanne.nl

Met een cadeaubon kom Je pas echt moot voor de dag

Gespecialiseerd in:

• Exclusieve gezichts- en • Blendtherapeute lichaamsbehandelingen • Huidtherapeute Pakkingen (billen, buik, borsten, handen, voeten) • Exclusieve sieiad van Beauzill en Bella Ragazza • Permanente Make-Up

SCHOONHEI D SSALON

drukkerijwihabo

• Make-Up workshops

Mannelijke of vrouwelijke uitvaartbegeleiders? Bij ons geen probleem! Voor meer informatie en antwoord op uw vragen Gratis aan te vragen "Stilstaan bij afscheid nemen" ons i nform atieboekje/wi lsbesch i kki ng.

Bel: 04 12-623173 Ui t vaartverzorging

tl\ANNE Moo~ DAMESMODE Maat 36 tot en met 64 BEEN MODE, LINGERIE en NACHTKLEDING Ma:

Gesloten

Di t/m Do: Vr:

9.30 tot 17.30 09.30 tot 20.00

Za:

09.30 tot 16.00

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen 073-5324221

VA N LITH B.V . Docfal aa n 2, Stadsmortuarium Oss, tel: 0412-6231 73

www.u itvaartverzorg i ngva n Iith .nl contact @uitvaartverzorgingvanlith.nl

Gebr. v an de Wetering ~ .--t.O - w~,.~

4J> - = - ' ~

-

';' ":'

IN □ IVl □ UELE

Gera's Bloemdesign

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Voor al uw bloemwerk!

~ G')

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Openingstijden : Ma: Di: _Wo· Do: Vr:

TRAINING

• Nautilustrnlnîng • Car dlotralnlng

• Combinatie Nautllu!i.. [ardio

GROEPSTRAINI NG • Total Fit • Indoor [ycling • Streetdance • 5witthlng • Seniorentraining

ME □ ISC:HE

1~

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

Za:

FITNESS

13.00 lot 18.00 9.00 lol 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 lol 18.00 9-00 tot 20 .00 9.00 tol 16.00

• Fysiotralnlng • De Rugschaol • Revalidatietraining

• Reïntegnritietrainlng

IN □ IVl □ UELE

TRAINING

• Arrangementen op maat

Papendijk 12

53B6 EC Geffen

Tel. (0731 532 74 72 • Fax (073) 532 li5 75

Kloosterstraat Tel . 073 53216 .83


WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073 532 1252 Spoednurnrner 073 532 3697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08.00-09.00 uur. Herhaalrecepten, vragen, afspraken andere dagen 09.0010.30, 13.00-13.30, 15.30-17.00 uur. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig heeft kunt u natuurlijk altijd de spoedlijn bellen. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A.Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 08.00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Kinderspreekuur 15.30 - 16.00 uur (alle dagen, met uitzondering van woensdag). Dit is een spreekuur voor kinderen tot 12 jaar met kleine kwalen (5 minuten spreekuur). Vanaf 1 januari is ook dit een spreekuur op afspraak. De afspraak moet diezelfde dag (08.00-09.00 of 13.0013 .30 uur) gemaakt zijn. Dat voorkomt lang wachten in een overvolle wachtkamer met een ziek kind. Als uw kind erg ziek is of als het een uitgebreide klacht betreft, wilt u dan een afspraak maken op het gewone spreekuur. Visites 11.00-13.00 uur. Verloskundigenpraktijk Belle Vie Voor Geffen, Nuland, Vinkel, Berlicum en Rosmalen voor afspraak maandag t/m donderdag 073-5210764 dienstlijn 06-53548631, spreekuur in Nuland; Kloosterstraat 3b, bij de fysiotherapie. www.belle-vie.nl APOTHEEK MAASDONK Telefoon en faxnummer: 073 532 4699 Fax. 073 532 4499 Openingstijden: Op werkdagen Op zaterdag 08.15 - 17.30 uur 12.00 - 13.00 uur Op zondag dienstapotheek Oss 11.00 - 12.00 en 17.00 - 18.00 uur Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. Tandartsenpraktijk Geffen Telefoonnummer praktijk 073-5321491 24

Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op maandag, dinsdag, donderdag van 8.00 - 11.45 u, 13.00 - 16.45 u woensdag en vrijdag van 8.00 - 11 .45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op maandag en woensdag van 8.15 - 11.45 u, 13.00 - 16.30 u vrijdag van 8.15 - 11.45 u Spreekuren Stichting Maatschappelijk Werk Gemeente Maasdonk Geffen, Dorpsstraat 37, 5386 AL tel: 073 - 5321990 G. Wijnakker maan-/donderdag 09.00 - 10.00 uur Nuland, Kloosterstraat 3a, 5391 AB tel: 073 - 532 1123 J. v.d. Berg maandag 09.00 - 10.00 uur Buurtbus-dienstregeling lijn 261 Halte Geffen Maandag t/m vrijdag Nuland - Oss Dorpsstraat: 07.20, 08.20, 09.20, 10.20, 11.20,12.20, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17,20 Oss - Nuland Dorpsstraat: 08.02, 09.02, 10.02, 11.02, 12.02, 13.02, 14.02, 15.02, 16.02, 17.02, 18.29 Zaterdag Nuland- Oss Dorpsstraat: 09 .20, 10.20, 11.20, 12.20, 13 .20, 14.20, 15.20, 16.20 Oss - Nuland Dorpsstraat: 10.02, 11.02, 12.02, 13.02, 14.02, 15.02, 16.02, 17.29 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen Ouderenadviseur "De Ouderenadviseur" is een samenwerkingsproject van de RIGOM (Regionale Instelling GecoĂśrdineerd Ouderenwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiĂŤn terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hernrnie Berendsen, tel.: (073) 532 19 52 en Helma Tijs, tel.: (073) 532 53 28.

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat 22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26, tel. (073) 5321544 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel afvaia censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.