Torenklanken 2006 - nr 15

Page 1

44e jaargang I nummer 1s l Oktober 2006

redaktieadres: advertenties: sekretariaat: bank: druk: oplage:

Veldstraat 13 Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veld straat 13, telefoon (073) 532 23 56 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 WiHaBo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

llllllllllllllllllllllllllll-1111111-lmllllfllEJIIFIEI VAN DE REDACTIE Het komt regelmatig voor, dat post voor de redactie van Torenklanken op het verkeerde adres terechtkomt. Vandaar onze verzoek om alle correspondentie met betrekking tot advertenties, te sturen naar: Magnolia 10, 5386 EP Geffen t.a. . Anja van Heese. Alle overige kopy, zoals dankbetuigingen, verenigingsnieuws e.d. te bezorgen op het adres: Veldstraat 13, 5386 AW Geffen t.a.v. Henny Schuurmans. U kunt echter ook e-mailen naar: torenklanken@home.nl Alvast bedankt voor uw medewerking

HOOGGEËERD PUBLIEK! Op 12 november viert carnavalsstichting Rottenrijk haar 33-jarig jubileum. Hiermee luiden we het carnavalsseizoen in met een receptie voor alle Rottenrijkers. Tijdens deze receptie zijn er onder andere optredens van ( oud) Raopartiesten. Welke Raopartiesten er gaan optreden is aan u, het publiek om te beslissen. Gebruik het stembiljet onder aan deze pagina om uw stem te laten horen. Inleveren kan t/m 11 oktober bij C 1000 v Herpen.

Tot ziens op de receptie op 12 november van 14.00 tot 18.00u in café De Gouden Leeuw.

CARNAVALSVERENIGING "DE NAKOMERTJES" Zoals al jaren organiseert Carnavalsvereniging "De Nakomertjes" ook dit jaar weer haar jaarlijkse quizavond. Deze avond vindt plaats op maandag 30 oktober 2006 in de grote zaal van de Gouden Leeuw en vangt om 19. 00 uur aan Er kan ingeschreven worden door; verenigingen, clubs, vrienden, families etc. met een team van vier personen en een reserve speler. Het inschrijfgeld bedraagt per team€ 15,00. Uw inschrijving wordt graag tot en met vrijdag 20 oktober tegemoet gezien door: Harry van Erp Papendijk 2a, 5386 EC Geffen, tel. (073) 532 43 71 of Maria Schuurmans Berkenboog 35, 5386 GB Geffen, tel. (073) 532 46 87

De onderwerpen zijn: sprookjes en Disney woorden(lingo ), sport, muziek, radio, tv en film, topografie, allerlei en er wordt gestart met een schriftelijk gedeelte. We hopen evenals andere jaren weer veel teams te mogen begroeten. De quizcommissie

Ik kies voor het optreden van *) De Toapen *) De Buurtjes *) Janus en Peer *) Has en Dorke *) D'n Dorpsomroeper *) doorhalen wat niet van toepassing is.

KOPY INLEVEREN VOOR: 7 oktober (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Veldstraat 13 e-mail adres: torenklanken@home.nl


Ja, dat doen Verzekeringen

we allemaal! ---1 ff;,

a~Y~

akelaard' Aan-/ erkoo

eg10 Ba • • anc1er1ng

Kromstraat 172 Oss ~ (0412) 65 06 79 info@geldengezin.nl

Geld Gezin

www.geldengezin.nl

z 2& r- - - - - -

~atle-en Adviesbureau bv G EFFEN

Erkend installateur

C. 1/. Gas - Water

IDIESIIGN

Service en onderhouds-

ONTWERP,MNLEG ONDERHOUD~RENOVATIE Corné van Dinther Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel.: 073 - 532 16 54 Fax: 073 - 532 67 01

®

A;;:~:-~N

www.woonkrant.nl

abonnementen gastoestellen Ook voor het Energie

certifi-

caat

Yart SçJ,Jjndel Bouwgroep bouwt al 60 Jaar winkelcentra, açholen, distributiecentra, woningen en b<.drlJfa&ebouW•n. Bouwe,, b onze pa"le, U horkent dat alle facetten van ons werk e: do

Papendijk 14b 5386 EC Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

@

MOTORRIJSCHOOL

P. DE Kl!EIN ,Vt,Mu«,~,U~ Heegterstraat 34, 5386 CP Geffen, Fax: (073) 5326381 Tel.: (073) 5324658,Autotel.: (06) 53184263

kwalltell

••n d<, uitvoering.

Kwaliteit wint de strijd"

Alles vers uit eigen bakkerij Bakkerij Brands

-

Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

van Schijndel Bouv.groep Bredewe{ll3

5386 KM Geffen tel· 073-53229111 !aJ< 073-5322232 ma1l@llansehijndel-bouwqrotp.nl www.van~hlJndél-boUwgr~p.,ll


Parochie Heilige Maria Magdalena Geffen Parochie Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen • Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl www.parochiegeffen .nl

"ONDER DE TOREN" BEREIKBAARHEID KAPELAAN GEELEN: Op de pastorie is er op maandag t/m vrijdag elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 De kapelaan heeft geen speciale spreekuren, u kunt naar de pastorie bellen en bij geen gehoor het antwoordapparaat inspreken. Donderdag is de vrije dag van de kapelaan. Voor uiterste spoed: kapelaan: tel. 06 - 53364310 E-mail kapelaan: kapelaan@parochiegeffen.nl E-mail diaken: diakenvanherwijnen@hotmail.com e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Internetsite parochie: www.parochiegeffen.nl WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: zaterdag 19.00 uur; zondag 09.30 uur. NULAND: zaterdag 19.00 uur; zondag 10.00 uur VINKEL: zaterdag 17.30 uur; zondag 11 .00 uur. LITURGISCHE KALENDER * dienst in de kapel + t.v. - uitzending naar huize Heegt vr. 06 okt. za. 07 okt. 19.00 u zo. ma. vr. za. zo. ma.

08 okt. 09.30 u 09 okt. 19.00 u 13 okt. 19. 00 u 14 okt. 19. 00 u 15 okt. 09.30 u 16 okt. 19.00 u

+ * * +

*

geen viering H .Mis mmv Derplu (+kinderkerk) H.Mis mmv Gemengd Koor avondmis avondmis + koorzang Gezinsviering mmv Kinderkoor H.Mis mmv Gemengd Koor H.Mis met aansluitend aanbidding tot 20.00 u

KIND EN KERK * Op zaterdag 14 oktober is er een GEZINSVIERING met het thema: "Herfst". Alle kinderen en hun ouders worden speciaal uitgenodigd in deze viering. * In elke zaterdagviering van 19.00 uur (behalve als het Gezinsviering is) is er KINDERKERK. De kinderen verblijven tijdens het woordgedeelte van de viering in het patronaat om onder leiding van gastouders, op aangepaste wijze bezig te zijn rond het Evangelie van het weekend. * Een keer per maand is er KINDERCLUB. Op speelse wijze maken kinderen kennis met kerk en geloof. Op

woensdag 4 okt. gaat de groep naar het Bijbels Museum en de volgende bijeenkomst is op maandag 30 okt. van 15.45 uur - 17.00 uur in het patronaat van de pastorie. Loop gerust eens binnen met uw kind(eren)! * Het KINDERKOOR is weer van start ,gegaan met de repetities op maandagavond van 18.45 uur - 19.45 uur. Bel Evelien (5341004) als je erbij wilt komen, of een keertje wilt komen kijken. * Je mag je ook aanmelden als MISDIENAAR bij de kapelaan (5321216). * De kinderen die de zondagviering bezoeken kunnen vanuit de LEESKIST links- achter in de kerk, boekjes meenemen om te lezen. Graag na afloop van de viering weer terugleggen.

PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE Woensdag 11 okt. tussen 13.30 - 15.20 uur aanmelden voor de Eerste Communie. ROZENKRANSNOVEEN In de kerk van Vinkel wordt weer een rozenkransnoveen gehouden: wo. 4 okt.18.30 u rozenkransgebed 19.00 u Noveenmis met pastoor Mennen en kapelaan Geelen mmv Gemengd Koor Vinkel do. 5 okt.18.30 u rozenkransgebed 19.00 u Noveenmis met pastoor Verbakel en kapelaan Geelen mmv Vivo Vinkel vr. 6 okt.18.30 u rozenkransgebed 19.00 u Noveenmis met kapelaan van Eerden kapelaan Geelen mmv Passe Partout za. 7 okt.17.00 u rozenkransgebed 17.30 u Noveenmis met kapelaan Gee1en en Derplu Vinkel zo. 8 okt.10.30 u rozenkransgebed 11.00 u N oveenmis met kapelaan Geel en en diaken van Herwijnen mmv Gregoriaans koor Heesch 18.00 u Sluitingslof met zegen van het Allerheiligste mmv Gem. Koor Vinkel PAROCHIEAVOND Vrijdag 20 oktober is de jaarlijkse parochieavond voor alle parochiemedewerkers. Iedereen krijgt hiervan nog bericht. We vragen de contactpersonen van de werkgroepen nieuwe en afgemelde leden door te geven op de pastorie. MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u de intenties op het Torenplein en in de Streek3


Hepa Care ietechniek

Hét adres voor al uwTurkse en Italiaanse gerechten! KLOOSTERSTRAAT 33A GEFFEN

Leiweg 2a 5386 J<R Geffen

VAN GENUGTEN ARCHITECTEN

~ ~

Architectenbureau Coppensdijk 2 4 5 3 8 2 J T Vinkel Telefoon 073-5322246 Telefax 073-5322639

WOENSDAG PIZZADAG! Alle pizza's € 5,50

Tel./Fax 073-5325705

Sander van Lent Schilderwerken

Abelenstraat 24 5386 OH Geffen

tel: 073-5321220 Mob: 06-29076406

Voor Kleur, Kwaliteit & Vakmanschap !

info@va ngenugtenarchite cte n.nl

Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Leiweg 2B 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

LEEVVIKA

13 .00 - 18.00 Gesloten 13.00 - 18.00 13.00 - 20.00 1 0.00 - 18.00 1 0.00 - 1 6.00

uur uur uur uur uur

VAN DER DOELEN

Wilt u lagere maandlasten? Uw hypotheek oversluiten? * Samen met u bekijken wij, g eheel vrijblijvend, of u al of niet uw huidige hypotheek moet aanpassen.

*

Zeer scherpe rentetarieven.

*

Intensieve persoonlijke b egeleiding van begin tot het eind.

WIJ BEMIDDELEN VOOR ALLE GROTE VERZEKERAARS, BOUWFONDSEN EN BANKEN. KLOOSTERSTRAAT 44 5386 AT GEFFEN Tel. 073 - 5325510 FAX 073 - 5325560

Bel voor afspraak:

E-mail info@vanderdoeJenassurantien.nl

Internet www.vanderdoelenassurantien.nl

HYPOTHEKEN

ENSIOENEN

VERZEKERINGEN


wijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later.

U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2006. Kijk ook op www.kerkbalans.nl

AFWIJKENDE MISTIJDEN / VIERINGEN DIE VERVALLEN Op vrijdag 6 oktober is er geen viering in de kapel i.v.m. de noveenvieringen in Vinkel.

DE RESTAURATIE-THERMOMETER staat op € 310.000,00. Dank u wel!

DOPEN Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u bellen naar de pastorie 073 5321216. Uw naam wordt genoteerd en u wordt teruggebeld. De doopvieringen zijn bestemd voor hen die woonachtig zijn in Geffen, of voor hen die elders wonen, maar ingeschreven staan in onze parochiegemeenschap en deelnemen aan de kerkbijdrage. Elke le dinsdag van de maand is er van 20.00 uur tot ongeveer 22.00 uur doopvoorbereidingsavond afwisselend in Vinkel en Geffen. Op 7 nov. in Vinkel en december vervalt. Het dopen gebeurt gewoon in de eigen kerk. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven bij: Patty van Nistelrooij, Jasmijn 5, 5386 ES Geffen. tel. 073-5326323 (na 18.00 uur) of via e-mail: jurgen.patty@home.nl Dit geldt voor mensen die in ons dorp wonen, of hier geboortig zijn maar elders wonen. ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL'' Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Het ziekencomité bezoekt de zieken namens de parochie, de kapelaan brengt een bezoek aan de zieken op verzoek van de zieke of zijn naaste familie. ALLEENGAANDENGROEPGEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de bovenzaal van Het Oude Klooster. Alle alleengaanden zijn daar van harte welkom; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het "samen tafelen". Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKBALANS 2006: Een kerk is heel wat waard, daar geef je voor! Doe mee aan de actie kerkbalans om onze parochie-activiteiten in stand te houden en om onze monumentale kerk te restaureren en te onderhouden! De stand tot nu toe is: € 18.960,00. DANK VOOR UW BIJDRAGE

KERKMUSEUM Elke laatste zaterdag van de maand geopend van 13.00 14.00 uur: behalve wanneer er op dat tijdstip een viering in de kerk is. U kunt ook een afspraak maken met Jo van Wanrooij tel. 5322283

EFKES BUURTE MÈ ... de gemeentebodes Keurig in donkerblauw kostuum, wit overhemd en stropdas ... dat is de werkkleding van onze mannelijke gemeentebode Peter Krol (52 j.). De (eerste Maasdonkse) vrouwelijke bode Helma Verkuijlen (44 j.) mag weliswaar in mantelpakje, maar aangezien er in kostuumrokken geen zakken zitten, moet de mobiele telefoon dus aan de tailleband en dat "werkt" niet! We zijn dus nog niet helemaal 'ingericht' op vrouwelijke bodes die liever een rok dragen! Peter en Helma hebben een leuke baan, vinden ze. Zijn er zeer waarschijnlijk ambtenaren 'van boven', die hun collega's 'van beneden' niet kennen en andersom ... Peter en Helma kennen iedereen. "Dat is het aardige van de job: we hebben contact met alle medewerkers (75 excl. de buitendienst) en we worden vrij gelaten in het regelen van onze zaken." Peter - geboren in Oss (hij woonde in zijn jeugd enige tijd bij zijn oma), getrouwd met Dia en vader van Daisy en Sabine - werkt sinds 1997 op het gemeentehuis en begon als meewerkend voorman op de facilitaire dienst. Vóór die tijd had hij al meerdere beroepen uitgevoerd. Hij begon na zijn schooltijd als drukker bij AD en werd later ijzervlechter in het voetspoor van zijn vader. Als voetballer bij TOP Oss in de hoofdklasse werd n.b. een Rode Kruiswedstrijd hem fataal: hij werd 'gepakt'

Eikenwal 10 5 386 GM Geffen 06-16610622 markromme@home. n l


_..,

.,

.djschool vinkel_ ___ _

Café - Zaal 't Haasje

RELAXED OP WEG ?? -

voor bruiloften, partijen

autorijles gewoon of volgens de RIS-methode theorie (evt. privé-les)

en vergaderingen îel.: 07 - 532 15 20

Iets voor jou ? Kijk dan snel op: www.rijschool-vinkel.nl Of bel 06 - 51 64 82 78

'tHaa,i . '. .

Rob van Dijk Kastanjelaan 10 5382 KD Vinkel

-€-_~· www .caf ezaal hethaasje.nl

DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

M'deKinderenv.!P 1l Bd'~ Getf:~1.n Ham 1, 5386 JA tel. 073-5325551

maandag t/m vrijdag zaterdag

A, f&

13.00 - 19.00 uur 8.30 - 17 .00 uur

Hanegraaf B.V. Geffen Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN

van der Sangen Tuinhout -

Tuinhuisjes - Schuttingen - -·--· Vfondérs -sp·eeltoestellen · - Tuinmeubelen - Dierenverblijven - Accessoires Eventueel op maat gemaakt Ook uw adres voor al uw TUINHOUT maandag t/m vrijdag 8.30-18.00 uur. Zaterdag 8.30-16.00 uur Bosschebaan 53, Heesch (Achter restaurant "De Lucht") tel. 073-5321235 / 06-54375280 fax 073-5 320138 www.vandersangentuinhout.nl

Gafétaria / Eetcafé

Bouw

Buro

Trendy!

Stijlvol! Maarten van der Dussen Wilgenstraat 6 5386 GL Geffen

Tel.: 073 - 53412 94 Privé: 073 - 534 12 92 E-mail: bb.dussen@planet.nl

Koppig! reat lengths -

ife .: 073 - 532 0 05


door een tegenstander en vanaf die tijd kreeg hij problemen met zijn knie. Na meerdere operaties kwam Peter in de WAO terecht en zat 2 jaar thuis zonder regulier werk. "Toen was ik huisman en zorgde voor mijn dochter Daisy". In 1986 kwam werk bij IBN in zicht: toezrchthouder bij het golfbad, medewerker op de kinderboerderij (daar kreeg hij papegaaienziekte, een bacterie van een zieke vogel op zijn longen) en meewerkend voorman op het Anton Jurgenshuis. Daarna werd hij voor hetzelfde werk in Geffen aangenomen, waar Gerrit Hermes toen de bode was. Na anderhalf jaar werd deze baan aan Peter aangeboden; Gerrit zei: "Doe mar een goei pak oan, dan moet da lukken!" Helma - geboren in Culemborg en getrouwd met Stan is van oorsprong gezinsverzorgster en werkte later op meerdere bedrijven als medewerkster op de distributieafdeling. Drie jaar geleden kreeg ze een burn-out. Ze wordt nu begeleid door IBN en is in dienst van de gemeente via een nieuwe regeling voor bedrijven en gemeenten, om werknemers weer terug te plaatsen in het reguliere arbeidsproces. "Deze regeling is voor mij heel fijn om me weer op de werkvloer nuttig te kunnen maken" vindt Helma. Peter (werkt 36 uren) en Helma (20 uren) vullen elkaar goed aan. Hij: technisch en flexibel, zij: gestructureerd en vooruitkijkend. Hoe ziet er hun werkdag uit? "Dat weet je nooit van tevoren! " Peter en Helma hebben hun werkplek op de afdeling Post en Archief, waar ook Kees, Ernest, Ada en Dionne zitten. Het kopieerapparaat en aanverwante spullen staan in een aparte ruimte ernaast, in verband met de minder gezonde lucht aldaar. Om 07 .15 uur moet het gemeentehuis worden geopend, want de ambtenaren beginnen vanaf07.30 uur. De krant wordt doorgenomen, de Maasdonkse berichten gekopieerd en indien nodig bij B& W en afdelingshoofden bezorgd. De agenda op de computer wordt opgestart om te kijken wie, waar, op die dag zit. Om 09 .00 uur precies wordt door TPG de post gebracht, die moet worden uitgefilterd: op maat vanwege stempeling, plastic eraf enz. "We maken alle post open, behalve als er Kabinet of persoonlijk op staat". Gedurende de dag hebben ze diverse bezigheden: dagelijks worden back-ups naar veilige plekken gebracht; de post voor raadsleden wordt persoonlijk bezorgd; contacten met bedrijven die op het gemeentehuis komen; veel kopieerwerk ("Het maken van boekjes o.a. het personeelsblad "Ge-minteproat" vind ik heel leuk" zegt Peter, daar komt de liefde voor zijn voormalige drukkersvak weer boven); twee keer per dag met de postkar rond voor in- en uitgaande post; soms een lunch verzorgen bij vergaderingen en koffie/thee bestellingen doen: "Er wordt veel cafeĂŻnevrije koffie gedronken en rooibos (rustgevende!) thee".

Er moet ook iemand aanwezig zijn bij de raadsvergaderingen om alles klaar te zetten en koffie te serveren. "We moeten tot het laatst blijven en dat kan soms wel eens 24.00 uur worden!" Naast de dagelijkse werkzaamheden zijn er gemeentelijke festiviteiten waar de bodes bij worden ingeschakeld om genodigden te ontvangen en te voorzien van een drankje en een hapje zoals Koninginnedag, Effe noar Geffe, uitreiken van onderscheidingen; huldiging van de sportkampioenen bij de jeugd; kerstbijeenkomst van oudmedewerkers. En natuurlijk zijn er regelmatig wettelijke huwelijksbevestigingen. "Ja, de bruiloften zijn heel leuk!" vinden Helma en Peter. "We ontvangen het bruidspaar (soms alledaags ofwel in vol ornaat!); we wijzen iedereen de juiste plaats, we zoeken passende muziek uit en zorgen zelfs voor zakdoekjes, want er zijn vaak tranen van vreugde!" "Peter is goed in het 'gooien' van de trouwjurken!" lacht Helma, "want alles moet natuurlijk perfect op de foto." Beiden willen ze nog wel een anekdote kwijt. Peter vond eens in de leeskamer een hondenpoep op de vloer. "Niemand wilde het geloven, maar ik heb ze erbij geroepen en ze konden het met eigen ogen aanschouwen. Hoe de hond is binnengeglipt is niet bekend!" Helma maakt op haar Effe noar Geffe debuut in het gemeentehuis een foutje: een dame vroeg waar het toilet was en Helma wees haar die netjes. Daarna bood ze de dame koffie aan en nodigde haar uit om plaats te nemen in de ontvangstzaal voor genodigden. De dame was overdonderd door zulk een joviaal ontvangst in Geffen ... maar eerlijk gezegd: Helma kende de dame niet en deze was eigenlijk helemaal niet "genodigd"! Peter en Helma hebben plezier in hun werk op het gemeentehuis van Maasdonk. Ze zijn zich door hun werk ook meer gaan interesseren voor de gemeentelijke gang van zaken in de diverse woonkernen. Helma moest zich de eerste weken als vrouwelijke bode nog wat "opwerken" want diverse malen werd ze toen nog aangesproken met: "ik wil de mannelijke bode spreken" Ăłf: "Is de portier er vandaag niet. .. !" Inmiddels is iedereen aan haar gewend en ze vindt het . werk zelfs leuker als haar "rechterhand" Peter erbij is!

7


A. -

111

~

ROND DE DORPSPOMP

De stamtafel onderscbrij ft nogmaals het verzoek: ZUINIG te zijn op de boekjes "HET CULTURELE ERFGOED van Pater Ivo van Dinther. Het is een waardevol werkstuk, dat een goed beeld geeft van Ivo en zijn werk. Er is veel lof geuit en dankbaarheid getoond door degenen, die Ivo goed kennen en Geffenaren, die nog houden van het mooi-klinkende, warme dialect. Het echte Nederlands klinkt dikwijls zo "bekakt". Heemkunde werkgroep "Vladerack" moet maar eens beginnen aan het "GEFFES" woordenboek. "Wa stodde wèr te bliejeke"en "kektis of ze kekt en ès ze kekt, nie kijeken", "de stamtaoffel zaat er wer weit neven" en "ik zè zo onthaand" Ellik goei Geffes woord is unne flapper wert. De stamtafel heeft met respect kennis genomen van het ARTIKEL van Antoon van Zandvoort op pagina 20 van no 14 van Torenklanken. Het lijkt ons geschreven op persoonlijke titel. Verder is het goed dat het gemeentebestuur en de architecten/ontwerpers/plannenmakers rond het hele CENTRUMPLAN van Geffen kennis nemen van zijn waardevolle opmerkingen. Het houdt de bestuurders wakker. Het blijkt intussen ook uitgangspunt te zijn om de plannen rond C 1000, Bejaardenwoningen, en de Heegt (het zuidplan) gelijktijdig uit te voeren met de plannen rond Kloosterstraat, de nieuwe multifunctionele basisschool met woningen enz. (het noordplan). Er moeten tijdelijke voorzieningen komen voordat de scholen worden afgebroken. Het wordt een zeer ingewikkelde opzet, waarbij veel deskundigheid wordt gevraagd. Door een juiste planning is de hele operatie met 3 jaar te bekorten. De Golfbaan gaat er komen!!!?? Er wordt wel met argusogen gekeken naar de ontwikkeling rond de Golfbaan aan de Oyense Zij. Die oefenbaan wil echt gaan uitbreiden en zou ook wel eens een echte Golfbaan kunnen worden met voldoende holes. Anderzijds is de Geffense golfbaan niet meer tegen te houden. De grondprijzen stijgen in dat gebied. De ontwikkelingsmaatschappij zet echt druk op de ketel De "aandeelhouders" hebben al heel stikwat geld in het GOLFBAANPUTJE zitten. Er verandert veel in en rond Geffen. Ook de reconstructie rond het buitengebied nadert de eindfase. Dit betekent dat het hele gebied "over het spoor" een agrarische bestemming krijgt. Er komen mogelijkheden voor nieuwe bedrijven. Maar er heerst ook investeringsangst, immers de melkquota staan onder druk, subsidies worden ingekrompen 8

en de prijzen worden concurrerend. Men hoeft dus niet te vrezen, dat de polder wordt volgebouwd. Er blijkt veel belangstelling voor het nieuwbouwplan "Silenehof" aan de Dorpstraat. De oude smidse van Wim van Erp en zonen gaat spoedig verdwijnen en de schop gaat de grond in. Met veel bewondering voor de apotheker, die dit grootse plan heeft doorgezet, verwachten wij dat het geheel een aanwinst voor het dorp en de Dorpstraat wordt. De nog jonge gemeenteraad komt maar moeilijk uit de verf. De zo vernieuwde partij Dorpsbelangen toont nog weinig lef en inhoud. Is dat gebrek aan dossierkennis of lankmoedigheid, vragen we ons af. De meningen worden zo voorzichtig geponeerd, dat er nauwelijks discussie op gang komt. Er zijn ook te veel open plaatsen tijdens de vergadering!! Er moet nog een goede caoching komen. Of is er bij ons hunkering naar oude tijden, toen de gemeenteraadsvergaderingen nog onstuimig waren met ingelaste pauzes en een zwaar bezwete, bezwerende burgemeester? De adviesraden hebben intussen plaats gemaakt voor een opiniërende vergadering. Het gevolg hiervan is, dat de hele Raad als agendacommissie functioneert. De publieke tribune vindt het erg saai. Gelatenheid is troef. Weinig spontane inbreng, laat staan doorwrochte betogen. Een verademing is dan ook het optreden van Jan van Hoek, die ad rem kan zijn en zaken kritisch beschouwt en ook onderbouwd kan reageren. Ook hebben wij goede verwachtingen van nieuweling Gerard Kezer van de VPM. De twee wethouders wedijveren om de populariteitsprijs van de gemeente. Wij zien beide kopstukken herhaaldelijk letterlijk in de krant. Goed nieuws is de uitnodiging tot het bijwonen van collegespreekuren in de 3 kernen. Houdt dus de agenda in de gaten. Geffenaren worden verwacht in de raadzaal van het gemeentehuis op 5 okt. a.s om 20.00 uur. Onze Eric van Lith keert niet terug in de 2e kamer na de volgende verkiezingen. Nu hebben Geffenaren wel de vrije keuze. Iedereen stemde toch ERIC. Hebben ze zijn talent niet nodig, of krijgt Eric te weinig kansen om zich te profileren of zijn nu zijn ellebogen al versleten, of is ie te eigenwijs???? Eric ... kom dat maar eens uitleggen aan de stamtafel. Balkenende 4 bleek duidelijk onaantrekkelijk bij de meeste stamtafelgasten. Dat werd een heftige discussie. Maar de C van C.D.A. bleek toch meer een E : Economisch Democratisch Appèl oftewel Centen, Das, Alles. Van stamtafel 246 Voor op- en of aanmerkingen de Prins tel. 0412.640982. Volgende stamtafel vol met ,naar wij hopen, reagerende Raadslieden op 8 oktober a.s. weer in café Govers van 10.30 tot 12.00 u. met napraat tot 12.30 uur. U bent WELKOM. Het is en blijft attractief met gratis


koffie en een consumptie, inspraak, inbreng, in-en uitspraak. Uw komst kan dus VEELZEGGEND zijn. Hauw Doe

OPROEP - REÜNIE STAMTAFELGASTEN-LEDEN Op zondag 26 nov. a.s houden wij in "DE GOVER" de 250e STAMTAFEL. Wij willen al het geSTAMTAFEL, KRITISCH, SPTRITUALISCH, DELICATISCH en CONTEMPORAINISCH beschouwen, ontleden enz. Alle oudleden nodigen wij daarom aan TAFEL!!! dus BEN ER!!!

LOURDESCOMITÉ GEFFEN-VINKEL Voor het weekend van aanstaande 7 en 8 oktober willen wij graag onder uw aandacht brengen, dat dit weer volop in het teken zal staan van het lokale Lourdescornité Geffen-Vinkel. Op zaterdagavond zal de avondmis in Geffen deze keer een speciale afsluiting krijgen want iedereen zal van harte worden uitgenodigd om na afloop van de mis gezamenlijk in processie te gaan (net als in Lourdes maar dan in het klein), door de tuin van de pastorie, en wel naar de grot welke achter in tuin ligt. Misschien wordt de sfeer, zoals deze bij de echte processie in Lourdes steeds wordt beleefd, wel met zijn allen gevoeld! Ook in Vinkel zal de rnis in het teken van het Lourdes comité staan, en in beide missen zal u worden verzocht om een financiële bijdrage te doen, voor al het goede wat het Lourdes comité ieder jaar kan doen voor sommige Ge:ffenaren en Vinkelnaren. Dit vooral om ook voor deze mensen het mogelijk te maken om een keer een bezoek te brengen aan Lourdes. Niet alleen zal er deze collecte worden gehouden, maar ook zullen speciale kaarsen van Lourdes na afloop van de Heilige Mis worden verkocht waarvan de opbrengst tevens voor het comité zal zijn. Maria Bongers

PERSBERICHT Bevolkingsonderzoek borstkanker van start in de gemeente Maasdonk. Vanaf 18 oktober tot medio november 2006 kunnen vrou-

wen uit de gemeente Maasdonk, die geboren zijn in de jaren 19 3 1 tot en met 19 5 6, deelnemen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker. Het onderzoek vindt plaats in de onderzoekseenheid, die in deze periode komt te staan op: Jeugdhuis De Bonkelaar, Kloosterstraat 18, 5386 AT Geffen. Alle vrouwen die voor het onderzoek in aanmerking komen, krijgen persoonlijk een uitnodiging thuisgestuurd op volgorde van postcode. Het gaat om de postcodes 5381, 5382, 5383, 5386, 5391 en 5392. Tijdens de vorige ronde van het bevolkingsonderzoek in de gemeente Maasdonk heeft 85,53% van de uitgenodigde vrouwen deelgenomen aan het bevolkingsonderzoek.

Doelgroep Het bevolkingsonderzoek borstkanker is bedoeld voor vrouwen van 50 tot en met 75 jaar. Afhankelijk van de route van het mobiele onderzoekscentrum ontvangen zij de eerste uitnodiging in het jaar dat ze 50, 51 of 52 worden. In het jaar dat een vrouw 76 jaar wordt, ontvangt zij geen uitnodiging meer. Vroege opsporing Het onderzoek heeft als doel borstkanker in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen. Borstkanker is in Nederland de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Het wordt jaarlijks bij ruim 11.000 vrouwen vastgesteld. Daarvan geneest zo'n 60%. Als borstkanker in een vroeg stadium wordt ontdekt, is de kans op genezing groter. Daarom vindt het onderzoek om de twee jaar plaats. Zo kunnen de meest afwijkingen tijdig worden ontdekt. Het onderzoek blijft echter een momentopname en kan geen absolute garantie bieden. Het onderzoek Tijdens het onderzoek maken vrouwelijke laboranten röntgenfoto's van de borsten. Meestal worden vier foto's gemaakt. Het maken van de foto's duurt een paar minuten. Het totale onderzoek inclusief uit- en aankleden, neemt ongeveer twintig minuten in beslag. Binnen 5 tot 14 dagen na het onderzoek krijgt elke deelneemster de uitslag thuisgestuurd. Meer informatie Voor vragen over het bevolkingsonderzoek borstkanker of voor het verzetten van de afspraak kunt u terecht bij het Informatiepunt Bevolkingsonderzoek Borstkanker, Tel. 073 640 4660 op ma t/m vrij van 09.00 - 12.00 uur. Voor meer informatie kunt u kijken op www.bobz.nl, www.bevolkingsonderzoekborstkanker.nl en www.borstfoto.nl Op de website van de GGD Hart voor Brabant is ook informatie over het bevolkingsonderzoek borstkanker te vinden (www.ggdhvb.nl) 9


The place to be!

Zaterdag 14 oktober a.s. Back to the 70's & SO's Party Met verlichte dansvloer! Aanvang vanaf

20.30 uur

Zaterdag 4 november a.s. Hollandse Avond

Zaterdag 9 december a.s. Après-ski party Alle avonden GRATIS ENTREEI De Schans, voor een gezellige avond uit!

Bel voor informatie: 073-5341320 Ook voor bruiloften, feesten, koffietafels, buffetten en solexarrangementen

Partycentrum Buffeterie De Schans Kerkstraat 5a 5386 AC Geffen www.deschansgeffen.nl • www.solexbrabant.nl · 10


UITVERKOZEN KRANTENMEISJE! Voor de 5e keer werd de Nederlandse "Dagbladbezorger van het Jaar" gekozen. Dit jaar staat de wisseltrofee junioren (tet 40 jaar) in Brabant, in Geffen, in de Rosmolen bij Melissa Kreps (23 j .), dochter van JosĂŠ en Ron. Haar broers Tim, Michiel en Matthijs zijn eveneens 'vroege vogels', want ook zij hebben een krantenwijk of er een gehad. Sinds kort bezorgt haar moeder ook het Brabants Dagblad. Melissa nam 8 jaar geleden de wijk over van Tim om te sparen voor een scooter en later voor een auto! Ze bezorgt in de Run en omgeving en heeft 85 abonnees van het BD en neemt voor Marietje van Rosmalen nog wat andere dagbladen mee voor in haar wijk. Zes dagen per week start ze om 04.00 uur; eerst de bijlagen e.a. insteken in de kranten en dan een klein uurtje op de fiets bezorgen; daarna gaat ze nog 2 uur slapen om vervolgens naar school te gaan. Op zaterdagmorgen gaat ze soms direct na het 'vrijdagavondstappen' de kranten bezorgen! Ze treft soms 'bijzondere dingen' aan of 'onbekende personages' zo vroeg in de morgen. "Je kent je wijk en je ziet meteen als er iets niet klopt." Driemaal heeft ze aangifte gedaan van autoinbraken e.a. Bij mooi weer is het heerlijk om te doen, maar bij sneeuw, wind en regen moet je er ook doorheen. "De kranten worden niet nat, maar ik wel!" Het snelst gaat ze in de Pastoor van de Kampstraat: "Daar staan alle groene bussen aan de straatkant en kan ik op de fiets blijven bij het deponeren van de kranten in de bus! Dus hoef ik niet tuintje in - tuintje uit!" "Het lijkt wel of Melissa twee levens heeft" zegt haar moeder, ze heeft 3 bijbaantjes plus haar schoolopleiding." Melissa heeft reeds twee studies afgerond: de 3-jarige opleiding voor bloemiste met aansluitend Administrateur, om de boekhouding te kunnen doen bij een eventuele eigen winkel, die ze graag wilde beginnen. Omdat daar nog geen uitzicht op was, volgt ze momenteel op de Avans Hogeschool de studie Social Work / SPH. Naast dagbladbezorger, werkt ze nog bij C 1000 en op zaterdag in een bloemenzaak. Ze heeft toch nog tijd om met vriendinnen leuke dingen te doen en sinds kort is ze bevriend met Jeroen. "Je raakt aan het school- en werkritme gewend." Melissa las in het personeelsblad van het BD "Nieuwsbus" over de verkiezing van de Dagbladbezorger van het Jaar, georganiseerd door de Groep Nederlandse Dagblad-

pers. "Voor de gein ging ik me inschrijven". Ze schreef een kort gedichtje om zichzelf te 'promoten' en zo kwam ze door de voorronde. Haar abonnees mochten daarna hun stem+ reden uitbrengen en dat deed 75%. Er werd op meerdere items geselecteerd: het aantal jaren dat je bezorgt - of je een goede vakantie- en vervangingsregeling hebt - de moeilijksheidsgraad van je wijk (moet je vaak van de fiets, over hekjes, door struiken, de afstand van de straat tot de bus) - het aantal strafpunten dat je hebt (wanneer je klachten krijgt over de bezorging). Melissa nam naast haar eigen wijk, ook een half jaar een wijk over van een zieke. Het bleek dat ze goed scoorde, want van de 40.000 Nederlandse dagbladbezorgers, werden er uiteindelijk 24 genomineerd: per provincie 1 junior en 1 senior, waarvan Melissa dus de junior van Brabant was. Ze werd met haar familie uitgenodigd op 13 september jl. in de Meervaart in Amsterdam, waar door Jan Douwe Kroeske de winnaars bekend werden gemaakt. Het was heel spannend: telkens viel een provincie met daarbij de behorende kandidaten af. Een Limburgse senior en een Brabantse junior bleven over! "Ik maakte wel even een vreugdesprong daar op dat podium" lacht Melissa. "Ik was er heel blij mee!" Alle genomineerden kregen een fiets en Melissa ontving een reischeque t.w.v. â‚Ź 2.500,00. "Ik ga daar een mooie reis voor uitzoeken, die ik alleen ga ondernemen! Ik had mijn moeder de fiets beloofd, als ik die zou winnen, maar helaas voor haar..." Melissa is onthutst over de geweldige belangstelling rond de uitverkiezing. Een artikel in het BD (de directie was uiteraad apetrots) - Omroep Brabant fietste haar krantenrondje mee met de camera - Editie NL ("te negatief" vindt Melissa) - Hart van Nederland kwam thuis filmen - een interview bij Life and Coocking - een uitnodiging van de burgemeester ("de dagbladbezorgers zijn een fijne extra sociale controle!") en niet te vergeten de vele kaartjes, bloemen, snoepzakken, cadeaubonnen, geld en andere attenties (o.a. een symbolisch dagboekje) van haar abonnees, familie, vrienden en medebezorgers. "Ik krijg ook nog de leukste reacties van de abonnees op papier. Die ontvingen op hun beurt van Melissa een roos met bedankbriefje: " ... mede dankzij u, kan mijn wens nu uitkomen. Enne ... de vervanging zal ik goed regelen ..." Voorlopig gaat ze door met kranten bezorgen, want gedu-.....rende haar 4-jarige opleiding wil ze nog thuis blijven wonen. Melissa kijkt terug op een zeer verrassende uitverkiezing, met onverwachte grote belangstelling, die ze heel leuk, maar wel vermoeiend heeft gevonden! Dat laatste moet voor haar toch - ~ geen probleem zijn ... !?

..

11


®

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. woensdag van 13 .30 tot 15.30 uur (alleen burgerzaken). OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 3 8 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073-5342100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester: P.C.J. Boelens Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder J.J.M. Meulepas Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder MJ.M van de Jién Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken. 12

CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en, tel. 073 534 21 00 HOE DIENSTVERLENEND IS DE GEMEENTE MAASDONK? De uitkomsten uit het klanttevredenheidsonderzoek In maart 2003 is tijdens de verkiezing van de Provinciale Staten op ieder stembureau in Maasdonk een klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder de bezoekers van het stembureau. Een herhaling van dit onderzoek is in maart 2006 gehouden. De doelstelling van dit onderzoek is, te meten wat de tevredenheid is van de inwoners over de dienstverlening van de gemeente Maasdonk op dit moment (2006) ten opzichte van 2003. Ook dit jaar is de enquête gehouden tijdens de verkiezingen in maart 2006. Tot 1 april was de enquête nog via internet te downloaden en in te vullen en kregen bezoekers aan het gemeentehuis een enquête mee naar huis. In totaal hebben 682 personen een enquête ingevuld. Er wordt hierna ingegaan op enkele resultaten van dit onderzoek. Van de geënquêteerden heeft 64% de afgelopen maanden een bezoek gebracht aan het gemeentehuis. Als drie belangrijkste redenen om het gemeentehuis te bezoeken worden achtereenvolgens genoemd: het aanvragen van een paspoort, het inzien van bouw -en bestemmingsplannen en het aanvragen van een bouwvergunning. In het algemeen is men tevreden over de geleverde dienstverlening. Ongeveer de helft van alle geënquêteerden geeft aan de afgelopen maanden telefonisch contact te hebben gehad met een medewerker van het gemeentehuis Communicatiemiddelen De gemeente gebruikt in haar communicatie naar buiten toe verschillende communicatiemiddelen. In de enquête wordt gevraagd of mensen de verschillende middelen kennen en wat men er van vindt. Gemeentegids Ongeveer 40 % raadpleegt de gemeentegids voor informatie en in ongeveer 85% vindt men de gezochte informatie. Streekwijzer 86% van de ondervraagden leest de gemeentepublicaties in de Streekwijzer, hiervan leest 71 % de publicaties wekelijks. )n het algemeen is men tevreden over opzet en lay-out van de gemeentepagina's. Inwonersbrieven en informatieavonden De gemeente maakt in haar communicatie naar gerichte doelgroepen of over specifieke onderwerpen, gebruik van inwonersbrieven. De bekendheid met dit soort brie-


ven is verdriedubbeld ten opzicht van 2003 (van 12% naar 39%). 80% van de ondervraagden vindt deze brieven duidelijk. Ook het bezoek aan een informatieavond is verdubbeld ( 9% in 2003 naar 18% in 2006). Website Ruimt 70% van de ondervraagden zoekt informatie via internet. De gemeentelijke website scoort qua opzet net een voldoende (6,3). Algemeen kan worden gesteld dat de verwachtingen en eisen van de burger steeds hoger komen te liggen ten aanzien van de kwaliteit van de dienstverlening. Dit is overigens ook een algemeen maatschappelijk verschijnsel. De burger hecht steeds meer belang aan het verkrijgen van correcte en volledige informatie over onderwerpen die in de eigen gemeente spelen. Als overheidsorganisatie moet je proberen de dienstverlening hierop af te stemmen. In het kader van deze dienstverlening worden in Maasdonk dit najaar nog 2 onderzoeken uitgevoerd. Eén onderzoek zal betrekking hebben op de telefonische dienstverlening, een ander onderzoek op het proces bouwvergunningen. Via deze onderzoeken wil de gemeente Maasdonk kijken hoe haar inwoners oordelen over deze twee onderwerpen en bekijken waar er mogelijk verbeterpunten liggen.

NOOIT GEDACHT DAMES 1 Nieuwe wedstrijdshirts voor Nooit Gedacht Dames 1 Nooit Gedacht Dames 1 speelt dit nieuwe voetbalseizoen in volledig nieuwe wedstrijdshirts. Deze shirts zijn aangeboden door de trouwe sponsor Stukadoors - en Afbouwbedrijf Rom.me B.V uit Geffen. Op zondag 17 september gingen de dames samen met de familie Romme op de foto. Er was een bos bloemen voor de sponsor en lekkere snoepzakken voor de kinderen. Stukadoors - en Afbouwbedrijf Romme BV, nogmaals bedankt voor de sponsoring! Meer informatie over dit bedrijf is te vinden op www.rommeafbouw.nl

AFfRAPVANDE VOLLEYBALSPEELTUJN IN GEFFEN! Afgelopen zaterdag (9 september 2006) was het dan zover: Onze eerste echte volleybalspeeltuin werd een feit! Van kwart voor 10 tot kwart voor 11 was de sporthal omgebouwd tot een ware speeltuin. Deze zaterdag stond het thema "reizen" centraal. Wat inhield dat we verschillende spelletjes deden, die ieder op z'n eigen manier met reizen te maken hadden. Zo zijn we naar Italië afgereisd en hebben de toren van Pisa gebouwd, maar dit kon niet gebeuren zonder dat we de bouwstenen (blokjes) op de juiste plaats hadden verzameld. Dus eerst klimmen en klauteren over een parcours met een van de bouwstenen om zo de hele toren bij elkaar te verzamelen. Vervolgens zijn we doorgereisd naar Frankrijk, hier hebben we het ouderwetse spelletje ''jeu de boules" gespeeld. Tot slot hebben we met alle kinderen nog de Chinese muur nagemaakt door middel van een tikspel waarbij het kind dat getikt werd hand in hand met de tikker moest lopen om zo een volgend kind te tikken. Hierdoor ontstond een Chinese muur van kinderen. Kortom een beweeglijk uurtje waarin zowel de fijne als de grove motoriek wordt gestimuleerd, maar waar ook het balgevoel, de ontwikkeling van de teamgeest en de sociale vaardigheden aan bod komen. Maar natuurlijk staat voorop dat de kinderen vooral lol hebben in onze volleybalspeeltuin! Op onze vernieuwde website zijn al een aantal foto's te vinden van deze dag, kijkt u op www.g68maasdonk.nl voor een impressie van deze ochtend! Vanuit volleybalclub G' 68 Maasdonk organiseren we 12 keer per jaar deze volleybalspeeltuin, dit komt neer op gemiddeld 1 keer per de drie weken. De volgende speeltuin staat gepland op 30 september 2006. Alle kinderen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar zijn van harte welkom van kwart voor 10 tot kwart voor 11 in sporthal de Geer in Geffen. Het thema wat deze keer centraal staat is "piraten". Maar daar leest u binnenkort meer over!! Tot dan! (voor meer informatie kunt u contact opnemen met Suzan School, coördinator jeugdzaken (06-10121026 of g68maasdonk@hotmail.com))

BEDANKT Graag willen we iedereen bedanken voor de warme be_langstelling die ons pap Marinus Schuurmans en wij kregen tijdens zijn ziekte en het overlijden. In het bijzonder huisartsen praktijk Geffen, Kapelaan Geelen en Patrick van Wanrooij voor zijn bijdrage tijdens de uitvaart. Deze steun zal ons nog lang bijblijven. Kinderen en kleinkinderen Schuurmans 13


Huis kopen?

Rabobank 3 oktober 19.30 uur Cereslaan 2 te Heesch!

* Rabobank Bernheze Maasland

kan geen aansprakdijkheid aanvaarderi over de inhoud van dit artikel. Heeft u specifieke vragen over uw

persoonlijke financiĂŤle situatie of wilt u zich aanme lden voor de informatieavond7 We horen liet graag van u: (0412) 45 77 77. E-ma rlen kan ook: Huis&HypotheekadvĂŽes@BernhezeMaasland.raboba'1k.nl.


"SPORTCAFÉ DE GEER" KRIJGT NIEUWE UITBATER. Beiden hebben ze interesse in sportactiviteiten en de horeca is voor hen geen onbekend terrein ... Arie Jagers en Anouska van Boekel zijn de nieuwe uitbaters van sportcafé De Geer. "Je moet het op de eerste plaats leuk vinden om te doen" zeggen Arie en Anouska. "Nu we zelf niet meer actief sporten (zaal-, wild- en damesvoetbal) is het fijn om via het sportcafé bij diverse clubs betrokken te blijven." Arie heeft naast zijn zaalvoetbalteam van de Gouden Leeuw nu ook een "Geerteam". Ze realiseren zich goed dat het een ander soort horecagelegenheid is dan De Gouden Leeuw. Allereerst werd er een planning van personele bezetting gemaakt. "Het is leuker voor de sporters dat ze min of meer met eenzelfde team achter de bar te maken krijgen. Arie gaat zelf de maandag (zaalvoetbal) en de donderdag (badminton) bemannen. Wilma van Herpen - een oud-gediende in de kantine van De Geer - is de vaste gastvrouw op dinsdag (gym en volleybal) . Op woensdag (gym en korfbal) wisselen Wilma, Arie enAnouska elkaar af. In het weekend (volleybal, toernooien en wedstrijden) zien we twee nieuwe gezichten: Jürgen Jagers en zijn vrouw Lonneke van Griensven. "We willen de kantine als een echt sportcafé gaan runnen: het moet een gelegenheid zijn om na het sporten gezellig een kopje thee of koffie (met de nieuwe koffieautomaat is er altijd verse koffie!) en een drankje te nuttigen. We hebben al gemerkt dat er 'anders' gedronken wordt dan in het dorpscafé: veel energiedrankjes en speciale biertj es! We verkopen chips, snoep, snacks, soep, tosti's en frites. Daarnaast is er voor de jeugd een poolbiljart, een flipperkast en wordt nog een dartspel en tafelvoetbalspel geplaatst," aldus de enthousiaste nieuwe uitbaters. De deur van het sportcafé gaat dagelijks rond 18.30 uur open. In de maanden augustus en september hebben ze veel sporters en hun clubs al leren kennen.

In oktober start het zaalvoetbal en vervolgens de binnencompetitie van het korfballen. Anouska en Arie hebben er met hun medewerkers zin in; ze willen graag ingaan op wensen van de mensen en een gezellige entourage in sportcafé De Geer creëren. Iedereen kan er gerust binnenlopen. Een mooie gelegenheid om dat te doen, is in ieder geval op zaterdag 28 oktober. Dan wordt er tussen 09.00 uur en 15.00 uur - in navolging van het zilveren jubileum van vorig jaar - weer een open (sport)dag gehouden. Er wordt tevens afscheid genomen van Fokko Kroon en Arie en Anouska nemen de tapkraan over! Wij wensen hen alle succes toe!

SPEELGOED- EN KINDERKLEDINGBEURS EN KOFFERBAKVERKOOP SINT JORIS GILDE

Het Sint-Jorisgilde Geffen houdt op zondag 22 oktober a.s. van 10.00 tot 14.00 uur een speelgoed- en kinderkledingbeurs in De Bonkelaar en een kofferbakverkoop op het terrein van De Bonkelaar aan de Kloosterstraat 18 te Geffen. Mensen die overtollig speelgoed, kinderkleding en/of andere overbodige spullen kwijt willen, kunnen op zondag 1 oktober van 10.00 - 12.00 uur en op donderdag 5 oktober van 19 .00 - 21.00 uur terecht in gildehuis 'Ons Doel', Papendijk 15 te Geffen om een tafel van 21/2 meter of een plaats op het terrein van ca. 5 meter te reserveren. Kosten per plaats zijn € 7 ,50. Inlichtingen zijn te verkrijgen via telefoonnummer 073 5324691 of 073 5323244.

DANKBETUIGING Jan en Anna Wolff willen iedereen bedanken voor de overweldigende belangstelling die hun Diamanten Huwelijksfeest tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt. Fam. Wolff, Geffen

13 ee gezonde en natuurlijke manfer??? Maak dan een afspr ak voor een GRATIS 1ichaams-& voedingsanalyse JOLANDA STAAL

Tel. 073-5322942 of 06-53163791 15


DE SCHONE WAS BUITEN HANGEN... Hallo, Ik wil me even voorstellen. Ik ben Nynke van Nistelrooij en ben geboren op 9 september 2006. Ik woon met mijn ouders Jurgen en Patty aan de Jasmijn 5 in Geffen. Bij mijn geboorte hebben mijn oma's en tante's 5 witte rompertjes beschilderd. Met mooie roze sierletters stond op elk rompertje een letter van mijn naam NYNKE. De rompertjes hingen bij ons in de voortuin aan een waslijn met aan iedere kant een aantal roze ballonnen. Dat was erg leuk, want iedereen die langskwam wist dat ik was geboren en wist ook meteen mijn naam. Groot was dan ook mijn verbazing toen ik op dinsdagmorgen ( 19 september) wakker werd en zag dat alle rompertjes verdwenen waren. WIE DOET NU ZOIETS??? Ik weet wel dat je de vuile was niet buiten moeten hangen, maar de je de schone was nu ook al niet meer kunt ophangen .. . dat valt me als klein Geffenaartje erg tegen! Mocht je toevallig gezien hebben wie mijn rompertjes te mooi vond om te laten hangen, dan hoor ik het graag ... Nynke van Nistelrooij mailnynke@home.nl

~

~

~~::.~-::.--:..-

0 tJ 'l!l!Jf1 oo't!::]

Geffes Volk speelt voor de jeugd van Geffen in de Gouden Leeuw het Koninklijk Kunstgebit. Kaarten in de voorverkoop zijn te verkrijgen bij Bosch van Erp.

VAN SCHIJNDEL KEUKEN Bredeweg 11 5386 KM Geffen tel: 073-5325055 info@vanschijndelkeukens.nl www.vanschijndelkeukens.nl

Openingstijden van onze showroom zijn:

Maandag t/m Donderdag van 9.00-17.30 uur Vrijdag van 9. 00-20.00 uur Zaterdag van 10.00-16.00 uur

0 Arclinea ecnolog,a 16

,a

1\I 0 schĂźller.

KOCHEN r

CITY LINEÂŽS K E U K E N


OPEN DEUR DAG SINT- JORISGILDE EEN GROOT SUCCES! SINT JORIS GILDE

Op zondag 24 september j.l. zette het Sint-Jorisgilde Geffen haar deur open om de belangstellende Geffenaren te laten kennismaken met zijn gildeleden, het gildehuis en de diverse gilde-activiteiten. Het aantal bezoekers overtrof onze verwachtingen. Het was gezellig druk en we hebben de bezoekers, waaronder de gehele dansgroep "De Vlijt" (in boerenkleding!), van ons programma kunnen laten genieten. Het weer was goed, zodat we in de buitenlucht hebben gevendeld, getromd, geschoten met de kruisboog en gebouled. Ook waren er veel kinderen die hun eerste trommelslagen, eerste vendelzwaai of eerste schot op de wip hebben mogen doen. We hopen de bezoekers wat meer en beter 'in onze keuken' hebben kunnen laten kijken. Het was een geslaagde activiteit dankzij de grote belangstelling. Wij danken allen die de moeite hebben genomen ons te bezoeken.

Scouting Scouting Geffen is op zoek naar enthousiaste mensen! Scouting Geffen is een jeugdvereniging en telt op het moment 85 jeugdleden en 20 enthousiaste leidinggevenden. Al deze jeugdleden spelen het spel elke week in hun eigen leeftijdsgroep. Voor onze groep Welpen en Kabouters (WEK) zijn we op zoek naar creatieve en enthousiaste leidinggevenden. De Welpen en Kabouters Zijn jongens en meiden van 7 tot 10 jaar. Bij deze groep is samenspelen erg belangrijk. De jongens en meisjes beleven allerlei avonturen in de bossen en doen speurtochten, en leuke bosspelen. Vaak vind je een bepaald thema: Heb jij altijd al spion willen worden, of willen weten hoe het is om in de middeleeuwen te leven? Maar natuurlijk is er ook tijd voor knutselen of een leuk toneelspel. Kortom bij de welpen en kabouters is het een gezellige boel met voor ieder wat wils ... Zomerkamp Elke week is er een draaiavond van twee uur. Deze vinden plaats in de Bonkelaar. Maar daarnaast zijn er door het jaar heen ook overnachtingweekenden. Het hoogte-

punt vormt elk jaar het zomerkamp aan het einde van het seizoen! Leiding kun je worden bij de welpen en kabouters als je achttien jaar bent. Als je een opleiding volgt voor het werken met kinderen dan kan Scouting extra studiepunten en een flinke brok ervaring opleveren. Informeer hiervoor bij je opleiding. Kortom ben je op zoek naar een afwisselende, plezierige, maar ook vooral een leuke hobby, kom dan eens langs bij Scouting. Bel vooraf even naar Frank Draad 073 -5325742.

DANKBETUIGING We kunnen terug kijken op een heel bijzonder en mooi Gouden Huwelijksfeest, en willen iedereen bedanken die er aan bij heeft gedragen om er een onvergetelijke dag van te maken. Cor en Riek van Lith - Gloudemans

WIE WAT WANNEER OKTOBER 07 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 16) 16 t/m 20 Herfstvakantie 21 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 17) NOVEMBER 04 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 18) 12 Carnavalsstichting Rottenrijk,jubileum 33 jarig bestaan 25 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 19) DECEMBER 01 t/m 03 Kring vogeltentoonstelling Maasland-Meierij in CafÊ-Zaal De Gouden Leeuw 05 Sinterklaasfeest 09 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 20) 16 Carnavalsstichting Rottenrijk, opwèrmaovend 25 t/m 31 Kerstvakantie Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

tel. 073 - 5320744

Kraaijeven 3 5386 LH Geffen

fax 073 - 5320745 06 - 23438623

www.wespro-ongedierte.nl 17


2EGRASHANDBALTOERNOOI KPJGEFFEN Zondag 10 september j .1. was het zover de 2e editie van het grashandbal toernooi georganiseerd door KP J Geffen is een feit. Ook dit jaar waren er weer flink wat aanmeldingen van verschillende teams verdeeld over verschillende poules zo streden voor de middag 12 aspiranten teams tegen elkaar verdeeld over twee poules. Er werd flink gehandbald want iedereen was zeer fanatiek en wilde uiteraard winnen. Tussen de middag werd het eerste gedeelte van de dag afgesloten door middel van een prijsuitreiking waarbij de aspiranten van DOS '80 goed uit de bus kwamen.'S middag was het de beurt aan de junioren, heren, heren veteranen, dames en recreanten. Zij handbalde tot ongeveer 17.30 u waarna de prijs uitreiking werd gedaan. De diversiteit van de teams was groot zo waren er teams welke nog in competitie verband spelen, teams van oud handballers, carnavalsgroepen en teams met mensen die nog nooit gehandbald hadden. Zo was er een dames team uit Heesch voorheen KPJ Heesch welke vertelde al in geen 10 jaar meer gehandbald te hebben, maar het nu toch weer heel leuk vonden om samen weer eens op het veld te staan. Zij deden het dan ook niet slecht en behaalde een 3e plaats in de dames/dames recreanten poule. Er werd dan wel met een lach gehandbald maar dat betekende niet dat teams zich zomaar gewonnen gaven zo werd er een heuse beslissingswedstrijd gespeeld tussen het team "We goan dur vur" en het heren 1 team van KPJ Geffen. Zij wisten met 1 punt verschil te winnen van de heren van "we goan dur vur". In de tent was het ook zeer gezellig en sloot daarom ook pas veel later. Wij van de organisatie willen graag alle teams bedanken voor het meedoen en hopen natuurlijk dat jullie volgend jaar weer mee doen. Zet het maar vast in de agenda zondag 9 september 2007 (de 2e zondag van september) zal de 3e editie plaats vinden van dit toernooi. Verder willen we alle vrijwilligers bedanken die het ook dit jaar weer mogelijk hebben gemaakt om dit toernooi tot stand te brengen.

UITSLAGEN Aspiranten Poule A 1e DOS '80 jongens 2e KPJ Megen 1 gemengd 3e KPJ Boxtel 1 gemengd 4e DOS '80 meisjes Se KPJ Geffen 1 gemengd Aspiranten Poule B le DOS '80 meisj es 2e KPJ Geffen 2 gemengd 3e KPJ Boxtel 2 gemengd 4e KPJ Geffen meisjes Se KPJ Nuland meisjes 6e KP J Megen 2 gemengd Heren/Heren recreanten le KPJ Geffen 2e We goan dur vur 3e Zeg mar niks 4e '' t Ouw uurste Se Wor vurral nie mueg 6e KPJ Nuland 7e De Bierkruiers Dames/Dames recreanten le ' t Kumt wel goed 2e Schaijk 1 (heren) 3e KPJ Heesch 4e Goed zat/ 't kos koijer Se KPJ Geffen

Gordijnen Atelier "VeGa" Precisie en Maatwerk

• Gordijnen • Vitrage • lnbetween

Groetjes en tot volgend jaar, Toernooi commissie KPJ Geffen

• Embrasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het veranderen van uw bestaande gordijnen • Wij hebben ook stoffen

Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Telefoon: 0412 47 59 37 18


Wij zorgen voor: • het verlijmen van kalkzandsteen • het leggen van afwerkvloeren • het bouwen van separatiewanden in gipsblokken en gasbeton · het aanbrengen van spack-spuitwerk · het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk · het plaatsen van metal-stud wanden en plafonds

.

NASAFBOUWBV Telefoon

Fax Website Mail

073 5342222 073-5322930 HYPERLINK "http://www.nasafbouw.nl" www.nasafbouw.nl info@nasafbouw.nl • Begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent. • Gratis aan te vragen uitvaartcodicil: 1 telefoontje en u heeft het uitvaartcodicil zo snel mogelijk in huis. • Uitvaartshowroom: Bezoek onze uitvaartshowroom aan de Geffensestraat 1A te Heesch . Dit kan na telefon ische afspraak. • Wilt u weten of u voldoende verzekerd bent voor de uitvaartkosten dan kunnen wij dit voor u verzorgen. • Al onze adviezen zijn gratis en vrijblijvend. Donders Uitvaartverzorging

<!JJ~

Oss Rosmalen Berlicum

Tel. 0412 - 64 24 54 Tel. 073 - 522 42 86 Tel. 073 - 503 52 58

Donders Uitvaartshowroom, Geffensestraat 1A te Heesch. ._UN

SCHOENEN & SPORT

0 "/50SPIERINGS

f<,et:!:l11ttl!oY.EDRIJF

Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91

GEFFEN & OSS

tf/

Hardware - Software

~

Netwerken - supplies

'P.r. EN Al">~

9e//en

H. VAN ZANDVOORT ELECTROTECHNIEK B.V.

E-mail: hvzandvoortelectro@hetnet.nl Heesterseweg 14 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86

Reparaties - virus/spyware verwijderen

RI.IWIELEN

o.a . Ga..z,g ll e _ _ _ _ _ _ _ __

Internet - Webhosting - ADSL

AUTOMATISERING

"' ~

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Tel 073 532 34 69 Renovatie projecten. Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spuitwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl

0 LEVIX AUTOMATISERING E:J

"'

~

0

~

2

LEVIX GEFFEN

LEVIX OSS

DORPSTRAAT 46 5386 AN GEFFEN

WALSTRMT66 5341 CK OSS

073 53 4 13 25

0412 69 20 90

INFO@LEVIX.NL

OSS@LEVIX.N L

WWW.LEVIX.NL - INFO@LEVIX.NL

TANKSTATION TAXI : ;;~;:;~o r voor zlaka n-f'o n ds

Kerkstraat 'I 'I Geffen (073) S32 '13 '13


VOLTIGEVERENINGING HIPP-OSS Hierbij willen wij Harry Willemse bedanken voor het ter beschikking stellen van zijn friese paard Lola! Zonder zijn toestemming zou dit allemaal niet mogelijk zijn geweest! Wij, een nieuwe voltigevereninging Hipp-Oss, zijn zondag 17 september in Vries geweest. Hier hadden wij onze eerste wedstrijd. Lola had, onder leiding van Tatjana, de plicht heel erg netjes gelopen en ook tijdens de kür liet ze zich van haar beste kant zien. Wij waren allemaal heel erg tevreden en waren dan ook benieuwd naar de prijsuitreiking, maar we wisten ook heel goed dat je van een eerste wedstrijd niet te veel moet verwachten. Uiteindelijk waren we 6e van de 9e met een 4.76. Wij zijn heel tevreden met dit resultaat! Er zullen dan ook snel meer wedstrijden volgen!

wedstrijd nummer twee Een week na het wedstrijddebuut van Hipp-Oss, stond wedstrijd nummer twee al op de agenda. Dit keer was het geen gewone wedstrijd het was een duo en solo wedstrijd, geen voor het team dus. Omdat Lola de week erop ook al op wedstrijd gaat, leek het ons beter voor haar om haar even wat rust te geven. Kiki was nog nooit mee geweest op wedstrijd en dit was een mooie kans om te kijken hoe ze het op zou pakken. Kiki die nog niet erg vaak een voltigeles heeft gelopen zou starten en Irnke en Kirstin op haar rug. Erg fanatiek dat we waren begonnen we op tijd met het loswerken. Iets te fanatiek bleek later aangezien we erg veel tijd over hadden voordat we ring in mochten. Tij <lens het loswerken liep Kiki er ontspannen, in de ring liep ze tijdens de plicht in galop ook goed. Alle oefeningen werden goed uitgevoerd tijdens het staan van Kirstin viel Kiki terug in de draf waardoor Kirstin een cijfer 1 kreeg voor haar oefening.Tijdens de kür liep ze iets te klein, voor Imke en Kirstin was het dan ook extra moeilijk om op de kleine pony in evenwicht te blijven. Op een val na zag de kür 20

er netjes uit. Na afloop waren ze niet helemaal tevreden over hun optreden. Achteraf waren ze wel van mening dat het netjes was gegaan, aangezien ze maar een keer geoefend hadden! Tijdens de prijsuitreiking bleek dat ze een score hadden van een 4,0. Een mooie ervaring voor de voltigeurs en voor het paard Kiki, die nu goed doorgetraind zal worden op het longeren, maar waar we ontzettend blij mee zijn dat we deze lieve pony mogen gebruiken!

PERSBERICHT Alzheimer Café Oss-Maasland Op donderdag 5 oktober organiseert de Alzheimer afdeling Oss-Maasland het Alzheimer Café in steunpunt 'De Brink', Driek van Erpstraat 45 in Oss. Vanaf 19.00 uur opent het Alzheimer Café haar deuren en om 19. 3 0 uur start het programma tot 21 .3 0 mu. Het Alzheimer Café is bedoeld voor patiënten, hun partners, hun kinderen, vrijwilligers, hulpverleners en andere belangstellenden. Aanmelding is niet nodig en de toegang is gratis. Deze avond kunt u informatie krijgen over dementie en de verschillende mogelijkheden voor hulp en ondersteuning, daarnaast is er is ruimte om elkaar te ontmoeten en bij te praten onder het genot van een kopje koffie of een drankje. Het Alzheimer Café wordt georganiseerd door de Alzheimer afdeling Oss-Maasland in samenwerking met RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland), ZVOM (Zorg voor Ouderen Maasland) en GGZ (Geestelijke Gezondheids Zorg). Wijziging programma: Prof. Mr. M.J.A. van Mourik (notaris bekend van radio en tv) komt niet op 5 oktober maar op 7 december 2006 in het Alzheimer Café. Voor meer informatie: EefRubbens bereikbaar via tel. (0412) 65 32 33

B&A verzorgt uw periodieke financiële bedrijfsadministratie B&A ondersteunt (tljdeliJk) uw administratie

bij achterstand of drukke periodes • B&A adviseert bedrijven bij het opzetten van een financiële administratie WIJ werken met een zeer scherp tarief. Vraag vrijblijvend tlllD offerte aan 11n u ZUit het versohll direct merken. .. B&A Admini::.tratickanloor Geffen Molenstraat 25 5386 AA Geffen

Telefoon (073) 5325536 Mobiel (06) 51095114

Internet, www.ba.admmistratie.nl E-mail· info@ba-admin 1~lra1ie.nl


oog voor detail en gevoel voor perfectie

C1000. Van alle markten

thuis.

Ern is schilders bundelt jarenlange ervari ng met de modernste

Joyof perfection

technieken en producten. Ernis staat voor kwaliteit in alle facetten.

I

Ernis schilderwerken Het Geffens Veld 8 5386 LL Geffen T. 073 532 34 00

ERNIS ~

F. 073 532 6510 E. info@ernis. nl 1. www.ern is.nl

schilderwerken

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp Oss

C1000 van Herpen

Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

Geffen

0412- 622213 ·

. ..d 0pernngst1J en:

Ma tlm do 8.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

073-5321995

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN

*IJZERWAREN

*TEGELS

*HANG- EN SLUITWERK

*GEREEDSCHAP

*VERF

*TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

*SIERBESTRATINGSMATERIALEN

*HOUT EN PLAATMATERIAAL

Heesterseweg 53 • 5386 KT Geffen • Tel: 073 - 532 1338

] B • wen

oi,

ouwen op

uertro wen

ver rouwen

.;...---

■ ■ ■ ■ ■ ■

-Ç'"

~

INSTALLATIETECHNIEK

~GLOUDEMANS BV

CENTRALE VERWARMING LOODGIETER ONDERHOUD SERVICE DAKBEDEKKING

·!

Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

Broekstraat 2, Postbus 4, 5386 ZG Geffen Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooi'.nl

De Doelen 5 5386 LM Geffen Postbus 45 5386 ZG Geffen Tel.: Fax:

073 - 53 24 439 073 - 53 25 061

Zaal voor: Dorpstraat 5 5386 AK Geffen Tel.: (073) 532 12 57 E-mail: anouskaenarie@hetnet.nl www.goudenleeuwgeffen.nl

Bruiloften partijen vergaderingen


DE RUGZAK

ROMMELMARKT TE NULAND

Ieder mens draagt in zijn leven Een onzichtbare rugzak mee. Bergt daarin zijn vreugde en zorgen, Een verzameling wel en wee.

De ziekenactie "Het Open Venster" houdt op zaterdag 7 oktober weer een grote rommelmarkt in Gemeenschap 'De Meent' te Nuland. Met de opbrengst van de markt financiert de ziekenactie haar activiteiten en attenties voor zieken en gehandicapten van de parochie. Er is een groot aanbod aan spullen waardoor ieder wel iets van hem of haar gading kan vinden. Ook doen we weer een beroep op onze bakkers en baksters die ons iedere keer weer verrassen met allerlei heerlijkheden, die we dan verkopen, en een belangrijk deel vormt van de totaalopbrengst.

Ieder draagt zijn eigen rugzak, Niemand die hem overneemt. En je hoeft ook niet te vrezen Dat een dief hem ooit ontvreemdt. Soms is de rugzak haast niet te dragen, Maar soms ook vederlicht. Dan blijft er wat ruimte over, Maar dikwijls kan hij haast niet dicht. Kijk je in een verloren uurtje Heel de inhoud nog eens door, Kan er vaak iets uit verdwijnen, Wat zijn waarde reeds verloor. En zo ga je door de jaren, Je pakt iets op en gooit iets weg. Soms gebeurt dit vanzelfsprekend, Maar vaak ook na veel overleg. Langzaam wordt de rugzak leger, De levensmiddag gaat voorbij, En bij het vallen van de avond Werpt men het meest der last opzij. Maar er blijft nog wat van waarde, Wat je koestert en behoudt, Al schijnen het soms kleinigheden, Het zijn herinneringen, meer dan goud. Van wie het is weet ik niet? Maar het wordt voorgelezen tijdens mijn Pelgrimstocht naar Lourdes, 17-09-2006, ik vond het pakkend en passent voor de Torenklanken, en maakt stilletjes de missie van vele Pelgrims en andere duidelijk.

De markt is geopend op zaterdag 7 oktober van 09.00 tot 14.00 uur. Graag tot ziens op 7 oktober. Antoinette Egelmeer, IJzerkampen 6, 5391 AJ Nuland.

VERMIST in de nacht van zaterdag op zondagnacht tijdens het effe noar geffe weekend, is uit mijn voortuintje mijn vogelhuisje 'gevlogen'. 'Mijn voortuintje' is van de aanleunwoning die pal naast Gera's bloemenwinkeltje ligt. Het vogelhuisje is van berkenhout gemaakt en zal zo'n 130 cm hoog zijn. Wie hem gesignaleerd heeft, graag terugbezorgen of bellen naar Mevr. van Venrooy, 5321509 .

GEVONDEN Wij hebben op zaterdag 16 september j .1. een kinderzonnebril gevonden in speeltuin "De Klimop". Wie deze verloren is kan die bij ons op komen halen. Ons telefoonnr is 06-28991148. Groetjes Fam. Maas

J.Steenbruggen

Jeroen Steenbruggen j..Jteenbruggen@hotmoil.com

22


Drukwerk draait om detail . Een scherp oog voor de juiste kleuren, een afgewogen materiaalkeuze, feeling voor de perfecte afwerking en persoonlijke aandacht zijn kwaliteitsbepalend. Drukkerij Wihabo biedt een totaal grafisch pakket onder één dak.

Tot in de

puntjes

verzorgd!

drukkerijwihabobv

Heesterseweg 13 - 5386 KT Geffen

T (073) 532 26 84 • F (073) 532 47 95 E drukkerij@wihabo.nl • 1 www.wihabo.nl

www.schoonheidssalonanne.n l

Met een cadeau bon kom Je pas echt mo01 voor de dag

Oespecialiseerd in:

• Exclusieve gezichts- en • Blendtherapeute lichaamsbehandelingen • Huidtherapeute Pakkingen (billen, buik, borsten. handen. voeten) • Exclusieve siei:ad van Beauzill en Bella Ragazza • Permanente Make-uw , • u, • Make-Up workshops

drukkerijwihabo

,

\.

.. -

••

Mannelijke of vrouwelijke uitvaartbegeleiders? Bij ons geen probleem! Voor meer informatie en antwoord op uw vragen Gratis aan te vragen "Stil staan bij afscheid nemen" ons informatieboekje/wil sbeschikkin g.

ti\ANNE Moo~ DAMESMODE Maat 36 tot en met 64 BEEN MODE, LINGERIE en NACHTKLEDING Ma:

Di t/m Do: Vr: Za:

Bel: 0412-623173 U itvaa rtverzorgi ng VAN LITH B.V.

Gesloten 9.30 tot 17.30 09.30 tot 20.00

09.30 tot 16.00

Dorpsplein 13 S386 CL Geffen 073-S324221

Docfa laan 2, Stadsmortuari um Oss, tel: 0412-623173 www.u itvaartverzorgi ngvanl ith .n l contact @u itvaartverzorgi ngvan I ith. n1

Gebr. van de Wetering ~-~-0- W~,-~

$J

-

--"- ~

~ \.

--

Dommelstraat 47

Gera's Bloemdesign

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Voor al uw bloemwerk!

0

5347 JK Oss

Tel. 0412 - 62 22 91

Fax 0412 - 63 72 06

www.vdweteringtransport.nl 11\l □ I VIDUELE

i~

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

Openingslijd

Ma: Di:

TRAII\III\IG

• Naut.llu5trainlng • Cardiotraining

• Combinatie Nautllus-[ardio

EiROEPSTRAII\IINEi • Total Fit • Indoor Cycling • Streetdance • 5wltchlng • §enlorentraining

ME □ ISC:HE

FITNESS

• Fyslotralning • De Rugsc::hool • Revalidatietraining

• Reïntegratietralning

INDIVIDUELE TRAINING • Arrangementen op maat

Papemlijk lï'! • 5386 EC Geffen Tel. (073) 53<'! 74 7<'! • Fax (073) 53<'! 65 75

KI oos Ie Tel. 073 532

13.00 9.


WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073 532 1252 Spoed.nummer 073 532 3697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08.00-09.00 uur. Herhaalrecepten, vragen, afspraken andere dagen 09.0010.30, 13 .00-13 .30, 15.30-17.00 uur. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig heeft kunt u natuurlijk altijd de spoedlijn bellen. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A.Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 08.00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Kinderspreekuur 15.30 - 16.00 uur (alle dagen, met uitzondering van woensdag). Dit is een spreekuur voor kinderen tot 12 jaar met kleine kwalen (5 minuten spreekuur). Vanaf 1 januari is ook dit een spreekuur op afspraak. De afspraak moet diezelfde dag (08.00-09.00 of 13.0013.30 uur) gemaakt zijn. Dat voorkomt lang wachten in een overvolle wachtkamer met een ziek kind. Als uw kind erg ziek is of als het een uitgebreide klacht betreft, wilt u dan een afspraak maken op het gewone spreekuur. Visites 11.00-13.00 uur. Verloskundigenpraktijk Belle Vie Voor Geffen, Nuland, Vinkel, Berlicum en Rosmalen voor afspraak maandag t/m donderdag 073-5210764 dienstlijn 06-53548631, spreekuur in Nuland; Kloosterstraat 3b, bij de fysiotherapie. www.belle-vie.nl APOTHEEK MAASDONK Telefoon en faxnummer: 073 532 4699 Fax. 073 532 4499 Openingstijden: Op werkdagen Op zaterdag 08.15 - 17.30 uur 12.00 - 13.00 uur Op zondag dienstapotheek Oss 11.00 - 12.00 en 17.00 - 18.00 uur Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. Tandartsenpraktijk Geffen Telefoonnummer praktijk 073-5321491 24

Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op maandag, dinsdag, donderdag van 8.00 - 11.45 u, 13.00 - 16.45 u woensdag en vrijdag van 8.00 - 11.45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op maandag en woensdag van 8.15 - 11.45 u, 13.00 - 16.30 u vrijdag van 8.15 - 11.45 u Spreekuren Stichting Maatschappelijk Werk Gemeente Maasdonk Geffen, Dorpsstraat 37, 5386 AL tel: 073 - 5321990 G. Wijnakker maan-/donderdag 09.00 - 10.00 uur Nuland, Kloosterstraat 3a, 5391 AB tel: 073 - 5321123 J. v.d. Berg maandag 09 .00 - 10.00 uur Buurtbus-dienstregeling lijn 261 Halte Geffen Maandag t/m vrijdag Nuland - Oss Dorpsstraat: 07.20, 08.20, 09.20, 10.20, 11.20,12.20, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17,20 Oss - Nuland Dorpsstraat: 08.02, 09.02, 10.02, 11.02, 12.02, 13.02, 14.02, 15.02, 16.02, 17.02, 18.29 Zaterdag Nuland - Oss Dorpsstraat: 09.20, 10.20, 11.20, 12.20, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20 Oss- Nuland Dorpsstraat: 10.02, 11.02, 12.02, 13 .02, 14.02, 15 .02, 16.02, 17.29 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen Ouderenadviseur "De Ouderenadviseur" is een samenwerkingsproject van de RIGOM (Regionale Instelling GecoĂśrdineerd Ouderenwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiĂŤn terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, tel.: (073) 532 19 52 en Helma Tijs, tel.: (073) 532 53 28.

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Veldstraat 13 Redactieadres: E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat 22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26, tel. (073) 5321544 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.