Torenklanken 2006 - nr 14

Page 1

44e jaargang I nummer 14 I September 2006

redaktieadres: advertenties: sekretariaat: bank: druk: oplage:

Veldstraat 13 Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, t elefoon (073) 532 23 56 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 11 3911 3 WiHaBo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

i.1111111111111111111111111111111-IIIIIII-EillllfllEJIIIFIEI reedschappen te zien zijn. Kortom te veel om op te noemen, U moet het zelf zien.

GILDE SINT JORIS GEFFEN HOUDT "OPEN DEUR DAG"

Tot ziens

SINT JORIS GlLDE

Op zondag 24 september a.s. houdt het Sint-Jorisgilde Geffen haar deuren open voor alle belangstellende Geffenaren! U bent welkom tussen 11.00 en 13 .00 uur in ons gildehuis "Ons Doel" aan de Papendijk 15. De koffie/thee staat klaar! Wij willen u graag ontvangen en laten kennismaken met ons gilde, de leden en de activiteiten die we zoal doen. U wordt, als u dat wilt, ingewijd in de geheimen van het schieten met de kruisboog. U kunt bij ons jeu-de-boulen en misschien wilt u ook een keer op een gildetrom slaan of eens een keertje zwaaien met een gildevendel. Tot zondag 24 september!

HEEMKUNDE "VLADERACK" PRESENTEERD OP ZONDAG 1 OKTOBER A.S. OPEN KELDER Wij zetten onze kelderdeur onder het gemeentehuis open.U kunt dan een kijkje komen nemen in onze ruimtes om te zien waar wij ons zoal mee bezig houden. Onze alom geprezen tentoonstelling Van trouwdag tot nageslacht die wij tijdens Effe noar Geffe presenteerde zal dan ook nog zien zijn. Met trots laten wij u ook een doorlopende foto presentatie zien met onze nieuwe beamer. U kunt ook onze grote collectie bidprentjes en foto mappen bekijken, of bladeren in ons kranten archief. Ook zal er een grote collectie oude ambachten en ge-

NIEUWE E.H.B.O. CURSUS De gezamenlijke EHBO verenigingen van Geffen Nuland en Vinkel zijn voornemens om in het seizoen 2006/2007 een EHBO cursus te gaan geven voor beginnelingen. Een EHBO cursus beslaat ongeveer 16 lessen van 2 uur. Waar de cursus gegeven wordt is afhankelijk van het aantal aanmeldingen per kern. Daar waar de meeste aanmeldingen zijn, zal waarschijnlijk de cursus gegeven worden. Op welke dag de cursus gegeven wordt is afhankelijk van de voorkeur van de cursisten. De kosten bedragen all-inâ‚Ź 150,Voor deze cursus kan men zich aanmelden tot 1 Oktober bij; Jolanda Koch te Geffen tel. 073 - 532 29 90 Ivonne van Ieperen te Nuland tel. 073 - 532 20 48 Albert van den Elzen te Vinkel tel. 073 - 532 18 09

KOPY INLEVEREN VOOR: 23 september (geJdt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Veldstraat 13 e-mail adres: torenklanken@home.nl


Ja, dat doen Verzekeringen

akelaard'

we allemaal!

Aan-/ verkoop

l~~;;;-JJJ t~1'7 \:

K,

(J • eg10 • anc1er1ng

Kromstraat 172 Oss ~

(0412) 65 06 79

info@geldengezin.nl

verhuur

Geld Gezin www.woonkrant.nl

www.geldengezin.nl

z 2&

~atie-en Adviesbureau bv

i-- ...__ _ __

IDIESIIGN ONTWERP-MNlEG ONDERHOUD-RENOVATIE Corné van Dinther Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel.: 073 - 532 16 54 Fax: 073 - 532 67 01

®

A~:-~N@

MOTORRIJSCHOOL

P. DE KmEIN ,i,~U#,~,U~ Heegterstraat 34, 5386 CP Geffen, Fax: (073) 5326381 Tel.: (073) 5324658,Autotel.: (06) 53184263

Erkend installateur

C. V. Gas - Water Service en onderhoudsabonnementen gastoestellen Ook voor het Energie

certifi-

caat

oepboUWI

scha en, en""

Papendijk 14b 5386 EC Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

uwentS

nt dat In alle tk en de

oerlng.

· Kwaliteit wint de stn~"

Alles vers uit eigen bakkerij Bakkerij Brands -

Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

-

- --

van SC!IIJndel Bouwgroep Bredeweg13 5386 KM Geffen

lel. 073-63Z29&1 wc 073-5322232 mall@'t$nsohljl'ldel-boowg o p.nl www.vanschtJndal-bouwgroep.nl

-


Parochie Heilige Maria Magdalena

Geffen Parochie Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen • Tel.073-53212 16 email: info@parochiegeffen.nl www.parochiegeffen.nl

"ONDER DE TOREN" BEREIKBAARHEID KAPELAAN GEELEN: Op de pastorie is er op maandag t/m vrijdag elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 De kapelaan heeft geen speciale spreekuren, u kunt naar de pastorie bellen en bij geen gehoor het antwoordapparaat inspreken. Do. is de vrije dag van de kapelaan. Voor uiterste spoed: kapelaan: tel. 06 - 53364310 E-mail kapelaan: kapelaan@parochiegeffen.nl E-mail diaken: diakenvanherwijnen@hotmail.com e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Internetsite parochie: www.parochiegeffen.nl WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: zaterdag 19.00 uur; zondag 09.30 uur. NULAND: zaterdag 19.00 uur; zondag 10.00 uur VINKEL: zaterdag 17 .30 uur; zondag 11 .00 uur. LITURGISCHE KALENDER * dienst in de kapel + t.v. - uitzending naar huize Heegt vr. 22 sept. 13.00 u 19.00 u * za. 23 sept. 19.00 u zo. 24 ma. 25 vr. 29 za. 30

sept. sept. sept. sept.

09.3 0 u + 19.00 u * 19.00 u * 19.00 u

zo. 01 ma.02 vr. 06 za. 07

okt. 09.30 u + okt. okt. okt. 19.00 u

zo. 08 okt. 09.30 u + ma. 09 okt. 19.00 u *

Huwelijksviering Berry v.d. Doelen en Peggy Berns avondmis H.Mis mmv JKHG + MOV (+kinderkerk) H.Mis mmv Gemengd Koor avondmis avondmis H.Mis mmv Bandola's (+kinderkerk) H.Mis mmv Gemengd Koor geen viering in de kapel geen viering in de kapel H.Mis mmv Derplu (+kinderkerk) H.Mis mmv Gemengd Koor avondmis

ROZENKRANSNOVEEN In de kerk van Vinkel wordt weer een rozenkransnoveen gehouden: Za. 30 sept. 17.00 u rozenkransgebed 17.30 u Noveenrnis met kapelaan Geelen en diaken van Herwijnen mmv Kerkkoor Nuland

Zo. 01 okt. 10.30 u rozenkransgebed 11.00 u Noveenmis met kapelaan Geelen en diaken van Herwijnen mmv Gemengd Koor Vinkel ma. 02 okt. 18.30 u rozenkransgebed 19.00 u Noveenmis met kapelaan van Overbeek en kapelaan Geelen mmv Derplu Vinkel di. 03 okt. 18.30 u rozenkransgebed 19.00 u Noveenmis met kapelaan Koopmans en kapelaan Geelen mmv KVO-koor Oss wo. 04 okt. 18.30 u rozenkransgebed 19. 00 u N oveenmis met pastoor Mennen en kapelaan Geelen mmv Ge mengd Koor Vinkel do. 05 okt. 18.30 u rozenkransgebed 19.00 u N oveenmis met pastoor Verbakel en kapelaan Geelen mmv Vivo Vinkel vr. 06 okt. 18.30 u rozenkransgebed 19 .00 u Noveenmis met kapelaan van Eerd en kapelaan Geelen mmv Passe Partout za. 07 okt. 17.00 u rozenkransgebed 17.30 u Noveenmis met kapelaan Geelen en Derplu Vinkel zo. 08 okt. 10.30 u rozenkransgebed 11.00 u Noveenmis met kapelaan Geelen en diaken van Herwijnen mmv Gregoriaans koor Heesch 18.00 u Sluitingslof met zegen van het Allerheiligste mmv Gem. Koor Vinkel

GREGORIAANS KOOR De volgende repetitie voor het zingen van Gregoriaanse gezangen wordt gehouden op dinsdag 3 oktober a.s. van 21.00 - 22.00 uur in de grote zaal van het parochiecentrum (Oude Klooster boven). OM TE NOTEREN IN UW AGENDA Woensdag 4 oktober a.s. is er een bijeenkomst voor de wijkcontactpersonen in 't Schip van het Oude Klooster. De betrokkenen ontvangen nog nader bericht. Vrijdag 20 oktober is de jaarlijkse parochieavond voor alle parochiemedewerkers. Iedereen krijgt hiervan nog bericht. We vragen de contactpersonen van de werkgroepen nieuwe en afgemelde leden door te geven op de pastorie. MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter 3


Hepa Hevalid

Care ietechniek

Hét adres voor al uw Turkse en Italiaanse gerechten! KLOOSTERSTRAAT 33A

GEFFEN 1

lil 073 53250 2

leiweg 2a 5386 KR Geffen

J!j, 073 5320 21 s info@he a.nl

VAN GENUGTEN ARCHITECTEN

~

~

Architectenbureau C o p p e n s d i j k 245 3 8 2 J T Vinkel Telefoon 073-5322246 Telefax 073-5322639

WOENSDAG PIZZADAG! Alle pizza's € 5,50

Tel./Fax 073-5325705

Sander van Lent Schilderwerken

Abe.lcnstraat 24 5386 GH Geffen

tel: 073-5321220 Mob: 06-29076406

Voor Kleur, Kwaliteit & Vakmanschap !

info@vangenugtenarchitecten.nl

Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Leiweg 2B 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderd ag: Vrijdag: Zaterdag

LEEVVIKA

13.00 - 18.00 Gesloten 13.00 - 18.00 13.00 - 20.00 10.00 - 18.00 10.00 - 1 6.00

uur uur uur uur uur

VAN DER DOELEN

Wilt u lagere maandlasten? Uw hypotheek oversluiten? * Samen met u bekijken wij, geheel vrijblijvend, of u al of niet uw huidige hypotheek moet aanpassen.

* Zeer scherpe rentetarieven. * Intensieve persoonlijke begeleiding van begin tot het eind. WIJ BEMIDDELEN VOOR ALLE GROTE VERZEKERAARS, BOUWFONDSEN EN BANKEN. KLOOSTERSTRAAT 44 5386 AT GEFFEN TEL. 073 - 5325510 FAX 073 - 5325560

Bel voor afspraak:

E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Internet www.vanderdoelenassurantien.nl

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

VERZEKERINGEN


in de kapel en in de kerk. Als u de intenties op het Torenplein en in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. AFWIJKENDE MISTIJDEN / VIERINGEN DIE VERVALLEN Op maandag 2 oktober en op vrijdag 6 oktober zijn er geen vieringen in de kapel i.v.m. de noveenvieringen in Vinkel. DOPEN Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u bellen naar de pastorie 073 5321216. Uw naam wordt genoteerd en u wordt teruggebeld. De doopvieringen zijn bestemd voor hen die woonachtig zijn in Geffen, of voor hen die elders wonen, maar ingeschreven staan in onze parochiegemeenschap en deelnemen aan de kerkbijdrage. DOOPVOORBEREIDING Vanaf september is de gezamenlijke doopvoorbereiding met Vinkel gestart. Elke Ie dinsdag van de maand is er van 20.00 uur tot ongeveer 22.00 uur zo'n avond, afwisselend in Vinkel en Geffen. 5 sept. was het in Vinkel - 3 okt. in Geffen - 7 nov. in Vinkel en december vervalt. Het dopen gebeurt gewoon in de eigen kerk. DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: Augustus 2006: Fem Ketelaars, Lieke Jagers, Wessel van Dinther. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven bij: Patty van Nistelrooij , Jasmijn 5, 5386 ES Geffen. tel. 073-5326323 (na 18.00 uur) of via e-mail: jurgen.patty@home.nl Dit geldt voor mensen die in ons dorp wonen, of hier geboortig zijn maar elders wonen.

ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEU' Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen metAnja Wingens: 073 - 5324160. Het ziekencomité bezoekt de zieken namens de parochie, de kapelaan brengt een bezoek aan de zieken op verzoek van de zieke of zijn naaste familie . WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 21 augustus 2006: Kees van der Veeken, 75 jaar. 28 augustus 2006: Gerry van Nuland - Bekkers, 45 jaar. 6 september 2006: Marinus Schuurmans, 79 jaar. ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de bovenzaal van Het Oude Klooster. Alle alleengaanden zijn daar van harte welkom; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het "samen tafelen". Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKBALANS 2006: Een kerk is heel wat waard, daar geef je voor! Doe mee aan de actie kerkbalans om onze parochie-activiteiten in stand te houden en om onze monumentale kerk te restaureren en te onderhouden! De stand tot nu toe is:€ 18.960,00. DANK VOOR UW BIJDRAGE U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2006. Kijk ook op www.kerkbalans.nl DE RESTAURATIE-THERMOMETER staat op € 310.000,00. Dank u wel! KERKMUSEUM Elke laatste zaterdag van de maand geopend van 13. 00 14.00 uur: behalve wanneer er op dat tijdstip een viering in de kerk is. U kunt ook een afspraak maken met Jo van Wanrooij tel. 5322283

WIJ GAAN PLAATSMAKEN VOOR

J.Steenbruggen

DE WINTER(OLLE(TIE ALLE (ADEAV-ARTIKELEN

25%> KORTING Jeroen Steenbruggen j_steenbruggen@hotmall.com

WOOND E(ORATIE & BL.OEMEN DORPSTRAAT 20A GEFFEN 073 - 5324957

Geopend van d insdag t/m zaterdag va n 9.00 - 18.00 uur

5


Café - Zaal 't Haasje RELAXED OP WEG ?? -

voor bruiloften, partijen

autorijles gewoon of volgens de RIS-methode theorie (evt. privé-les)

en vergaderingen

Tel.: 07 , -\ 532 15 20

Iets voor jou ? Kijk dan snel op: www.rijschool-vinkel.nl Of bel 06 - 51 64 82 78 Rob van Dijk Kastanjelaan 10 5382 KD Vinkel

www .caf ezaal hethaasje_nl

.van der Sangen Tuinhout

DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

-"deKiuderenv.~ JlBd'~ Ham 1, 5386JA Geff~f.Jl tel. 073-5325551 maandag t/m vrijdag zaterdag

A,., f&

- Tuinhuisjes - Schuttingen - Speeltoestellen - Vlonders - Tuinmeubelen - Dierenverblijven - Accessoires Eventueel op maat gemaakt Ook uw adres voor al uw TUINHOUT

13.00 - 19.00 uur 8.30 - 17 .00 uur

Hanegraaf B.V. Geffen Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

maandag t/m vrijdag 8.30-18.00 uur. Zaterdag 8.30-16.00 uur Bosschebaan 53 , Heesch (Achter restaurant "De Lucht") tel. 073-5321235 / 06-54375280 fax 073 -5320138 www.vandersangentuinhout.nl

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN

Cafétaria / Eetcafé

~,

'T BERGJE V.O.F. onze kwaliteit is realiteit

~

Ook voor feesten, partijen en vergaderingen Veldstraat 14 Geffen Tel.: 073-5322531

Bouw

Buro

Trendy!

• Stijlvol! Maarten van der Dussen Wilgenstraat 6 5386 GL Geffen Tel.: 073 - 534 12 94 Privé: 073 - 534 12 92 E-mail: bb.dussen@planet.nl

Koppig!

Tfe .: 073 - 532

o 05


EFKES BUURTE MĂˆ ... Anja Verhagen (42 j.)

Iedereen was dik tevreden met de Geffenaar van het Jaar 2006 : een jongere vrijwilliger, die zich vooral bekommert om de jeugd en de handen uit de mouwen steekt bij diverse acitiviteiten zonder veel dikdoenerij .. . ! Anja Verhagen - Ruijs: echtgenote van Christ-Jan en moeder van Bart (19 j.), Geertje (16 j.), Jan (15 j.), Gijs ( 12 j.) en Maartje (10 j.) kreeg dit jaar de eretitel. Als je bij Anja thuis, langs het bordje 'de Verhagenstraat' op de achterplaats komt, straalt het daar direct uit van activiteit: creatieve spullen staan opgesteld, het schuurtj e is het "CafĂŠ-Terasse" en we strijken neer in brede fauteuils, door Christ-Jan gemaakt van steigerplanken en door Anja voorzien van gezellig gekleurde kussens! Moeder Corry schuift aan: "Het is hier altijd de zoete inval, vrienden en vriendinnen van de kinderen zijn altijd welkom!" Koffie en taart, want het is dubbel feest: Christ-Jan is die dag jarig! "Eigenlijk is het geen verdienste van mij," begint Anja bescheiden, "ik ben automatisch betrokken bij diverse activiteiten en clubs, omdat onze kinderen meedoen of lid zijn." Met z'n vieren zijn ze lid van Nooit-Gedacht en dat betekent voor Anja beurtelings kleding wassen en kinderen vervoeren naar de wedstrijden. Bovendien is ze leider van Maartjes team en dat houdt in, dat ze bij al haar wedstrijden aanwezig is, een handje helpt in de kleedkamer, was- en rijschema's opstelt en administratieve werkzaamheden doet. Tweemaal per week is ze tijdens de trainingen present. Eerder was ze 4 jaar leider van het team van Gijs. De Stichting Jeugdvakantieweekkan al jaren een beroep doen op Anja. Maartje ging al als baby mee, omdat mama bij de leiding was en de andere kinderen meededen. Intussen zijn de groten uit het gezin, groepsleider en de jongste nog deelnemer. Anja zit in het bestuur, dat de programma's maakt en de weekverhalen bedenkt. In de week zelf is ze elke dag aanwezig van 's morgens half 9 tot 's avonds half 10. Daar zullen veel stemmers haar wel ontdekt hebben! Het organiseren van de Wandelvierdaagse behoorde tot voor kort ook bij dezelfde groep, maar is afgelopen jaar overgedragen aan de Carnavalsstichting. Anja richtte mede de Jeugdsoos "Bonkemaar" op, teneinde jongeren tussen de 12 en 15 jaar op een gezellige manier 'op te vangen' op de zaterdagavond. "Het was een succes, want we hadden een goede opkomst" vertelt Anja. "Jammer dat inmiddels Lunenburg, den Dorsvlegel en de Morgenzon zijn begonnen met een extra vrijdagavond voor onze doelgroep en is Bonkemaar dus niet zo stoer meer, zodat we aanzienlijk minder jeugd hebben". Op nog een ander vlak zet Anja zich op actieve en crea-

tieve wijze in voor de jeugd: ze maakt kleding voor beginnende carnavalsgroepen, voor feesten, verkleedpartijen, eindejaarfeestjes en playbackshows! "Ze weten ons goed te vinden!" "Ons", want ook Christ-Jan wordt eveneens gevraagd voor allerlei hand- en spandiensten. Anja poetst ook nog bij haar moeder en op maandag bij Boetje. "Je moet het natuurlijk aankunnen" vindt ze. Ze heeft geen reguliere baan, want ze vindt het belangrijk om thuis te zijn voor haar gezin: "Op de eerste plaats ben ik moeder"! Bart - 1~ jaars Pabo-student, senior-voetballer bij N-G en tevens leider (het bloed kruipt waar het niet gaan kan .. .) komt thuis. "We hebben al een clubje opgericht met Bram, Rob, Rens en Rien, kinderen van Geffenaren van het Jaar!" lacht hij. Voor het verwerkingsproces zullen ze met regelmaat bij elkaar komen en er een pilske op pakken! Anja heeft een leuk EnG-weekend gehad. Hoewel ze aanvankelijk twijfelde of ze wel 'op de voorgrond' wilde, heeft ze haar eretitel en de daarbij behorende eeuwige roem, toch aanvaard. Zaterdags was ze de gehele dag op het voetbalveld geweest en 's avonds liep ze allereerst gewoon over het plein. Toen WIK vertrok, ging ze pas naar huis. Zondag kreeg ze vrij van arbeid van haar kastelein en mocht ze veel leuke felicitaties in ontvangst nemen. Als verrassing op maandagmorgen, stond er "petje af!" op de rand van de krant van Annet een felicitaties op de post van Ria! Ze kreeg veel bloemen en kaarten en een spandoek sierde haar voortuin! De foto uit het Brabants Dagblad hangt al op het toilet, want daar vind je een collage van allerlei gezellige foto's en krantenknipsels. Anja mag gezien worden! Proficiat!

7


A.

11

~

ROND DE DORPSPOMP

"Effe noar Geffe". Het stond deze keer al op de voorpagina van "Het Brabants Dagblad": Geplaagd door slecht weer. Oei, joei! !! De zaterdagavond beloofde nog veel "GOEDS": het Dorpsplein was fraai versierd met vlaggen en de masten getooid met fraaie, kunstige bloemstukken en het aantrekkelijke bruidspaar boven op het gemeentehuis De scholen onthulden op feestelijke wijze: "EFFE NOAR GEFFE, 30 JAOR". Het hele plein werd al in de vroege avond gevuld door ouders en kinderen en langzaam stroomde het plein helemaal vol. Er heerste een feestelijke sfeer. De muzikale optredens op de kiosk van de jongeren was van zeer goed niveau. Het was echt genieten. De schommelschuiten bleven bezet. De fraaie koeien van de Kunstkring werden onthuld.: De koe van de Boerenbruidsparen was een evenbeeld van de echte koe van Jentjes. Knap werk, (zö bekant mellik geve) zo natuurlijk!!! De koe van Musicalgroep MAGDALENA was een menierode opwinding met alle namen van de medewerkenden. En de G.V.G (gymnastiekvereniging Geffen) had er vrolijke frisse, verrassende kleurtjes op aangebracht, zodat het een fraai drietal is, dat de wei bij de Heegt het hele jaar opvrolijkt. De spanning steeg. DE MANVROUW-van-het-jaar 2006. Er gonsden namen over het plein. Tot grote verrassing werd Anja Verhagen als zodanig uitgeroepen. En terecht een goede keus. Gelukkig een keer een jongere vrouw, die haar uitverkiezing dankt aan het vele werk voor stichting Jeugdbelangen, Jeugdcarnaval, Jeugd "Nooit Gedacht:"en Jeugdvakantieweek Er volgden speeches, aanbieding van kado 's en een korte serenade van WI.K. met HIEP-HIEP-HOERA. Daarna een langdurige, drukbezochte receptie. Er was ook nog een huldiging van een groot vrijwilliger, Hans van Nistelrooy, die 13 jaar Kartrekker was bij Comité Effe noar Geffe en daarom onderscheiden met de erepenning van de gemeente Maasdonk: Het was een fantastisch feestelijke avond, kundig geleid door Gerard van der Heijden. Er waren wat truckjes nodig om aan een drankje te komen, maar dat werd graag voor lief genomen. InsideOut verzorgde het slotconcert met wat ruige, opzwepende gitaar klanken en doordringende drums . Zondagmorgen, druilerig, grijze wolken, miezerig, de openingsmis helaas in de kerk. De kleurrijke ramen lieten geen zonnestraaltje door. Toch een mooie dienst met prachtige muziek van WI.K. en tot slot nog een oogstrelende dans van de majorettes De hemel klaarde wat op. De commissaris van de Koningin May Weggen was 8

gearriveerd en opende met een feliciterende speech de 30e Joarmèrt. In de Raadszaal werd aan de commissaris nog het zogenaamde EERSTE exemplaar van het boekwerk "Het culturele erfgoed van pater Ivo van Dinther" uitgereikt. Er was nauwelijks tijd voor een toast, want het hoogwaardig gezelschap moest nog worden rond geleid. Toen naar de veelbelovende mèrt. De bezoekers kwamen binnengetwijfeld. Smekend keken we naar de hemel. Tot 12.30 uur waren er veel lege plekken maar alles was wel goed te zien, maar dan mis je toch de echte beleving. De muziekjes, artiesten, ambachtslieden en komieken kwamen wat schuchter op gang maar de inzet en het enthousiasme groeide. Het werd misschien wel de MOOISTE mèrt. Je kon overal dicht bij in de buurt komen. De verbondenheid werd versterkt. De kinderen genoten van al het moois. Het optreden van het ensemble van de muziekschool in het kinderparadijs was een succes. Het spoorlijntje met de miniatuurlocomotief in de Molenberg was aandoenlijk en zoals ook de met stoomkracht aangestuurde klompenmaker en de door de straten tuffende miniloc. Het straattheater, de shows, alles ging door. De koffietafel van de Boerenbruidsparen was dubbel zo lekker, (er werd dizze keer gin drug brood gegeten). Het met prinselijke zwier geleide seniorenkoor zong het hele Geer- en Heegtplein vol met: Onder Moeders paraplu en Singing in de rain. De paarden draafden nog stoerder en de manen wapperden vol drift. De ezels schudden de druppeltjes van hun ruggen. De koeien, geiten en schapen waren schoner dan andere jaren. De terrassen raakten vol. Er was sfeer, vermaak. Iedereen was vol lof. Maar helaas toch te weinig bezoekers. De reserves van het comité zijn ernstig aangetast. Er zal een waarborgfonds moeten worden opgericht. Allemaal wat Euro's storten, maar dan voor het fonds . Een comité tot BEHOUD van de MÉRT moet tot leven komen. Heel Geffen gaat er achter staan!!! Ja. Toch!!! De wat benauwde gezichten van de organisatoren spraken zich moed in. We moeten door!!! Het comité "Effe noar Geffe " bleek uitgebreid met jong actief, capabel talent. Het was desondanks een in alle opzichten zeer geslaagde mèrt. Zoveel blije gezichten, zoveel dankbaarheid. De bezoekers en ook de keinder hebben genoten met volle teugen. Op de napraat op zondag 19 september was er duidelijk de geestdrift, het élan van DOORGAAN. Het is de volgende keer. toch weer mooi weer!!! Maar zijn we ervan verzekerd?? Daarom gaan we ons verzekeren en omgeven met waarborgen. Denk eens mee. Maak je enthousiasme kenbaar aan het comité. Vooral nu hebben ze dat gevoel van saamhorigheid nodig. De video van Hans van Leeuwen toont


ook aan hoe veelzijdig en allemachtig mooi deze mèrt was. Ook de winkeliers, horeca en verenigingen hadden hun best gedaan. Creativos haalde dele prijs en Tonnie Jansen de 2e en bij de horeca Het Boetje en Ton van Tuyl en de motorclub, als vereniging. Ook de "Effe noar Geffe" - krant in full colour werd zeer gewaardeerd en blijft noodzakelijk om veel bezoekers te trekken. Er was veel lof voor het jubileurnkado aan alle huishoudens in Geffen: "Het culturele erfgoed van Pater Ivo van Dinther. Een glunderende Prins nam de complimenten mede namens Ruud met trots in ontvangst. Het boekje is nergens meer te krijgen. Gooi het boekje daarom niet weg. Mocht U het omgebruikt laten, dan vragen wij U het in te leveren bij heemkundewerkgroep Vladerack op woensdagmiddag. Het is immers een waardevol geschenk en er is vraag na. Wees er dus zuinig op!!! Onze aandacht werd gevraagd voor het Sint Joris Gilde. René Vogels, de 1e ceremoniaris kwam met de indringende boodschap om bekendheid te geven aan de open Gilde-dag op 24 september a.s. op het gilde-terrein Papendijk 15 van 11.00 tot 13.00 uur. Er is jeugdige aanwas nodig. Men kan onder leiding schieten met de kruisboog, vendelen, jeu de boulen, enz. met een verfrissing of een kopje koffie. Het zijn twee heel attractieve uurtjes. Het gilde telt nu 23 senioren- en 5 juniorenleden. Het wordt allemaal heel aantrekkelijk gemaakt om lid te worden. Jongeren krijgen een uniform en een gratis, vrijblijvende inwijdingsperiode. Het gilde gaat nieuwbouw plegen bij molen "De Zeldenrust" samen met Scouting Geffen. Dan wordt het nog gezelliger voor de jeugd. Men kan daar straks ook met het "geweer" in het geweer komen. Het gilde is een hechte vriendenclub maar ook een sociaal functionerende vereniging met een kerkelijke betrokkenheid. Het gilde wil zich in de toekomst toch wat kleurrijker gaan kleden Men kan ook "Vriend" van het Gilde worden. Dus kom, zie en geniet, zegt René. De stamtafel feliciteert "DE HEEGT" met de uitverkiezing tot het beste verzorgingshuis in het Maaskantgebied en de 8e plaats van 135 best verzorgende centra in Nederland. Dat is een fantastische prestatie. "Ge voelt oe eige, volgens Jantje Wolf in den Himmel". Dat is heel wat anders, als wat de prins ooit schreef. Hij trok meteen het boetekleed aan. Het centrumplan nadert de tekentafel. Alle procedures zijn afgelegd. Waar onoverkomelijke bezwaren waren, zijn die weggenomen. Architecten kunnen aan het werk. Vinkeloord wordt een satelliet-dorp van Maasdonk. De gemeente krijgt er zorgen bij, maar ook belastingbetalers. Er moet goed gekeken worden naar de toekomst. Een beperking in het voorzieningen niveau wordt al problematisch. Welke rechten gaan de Vinkeloorders nog opeisen??? en kunnen beperkingen worden opgelegd??? De gemeente Maasdonk krijgt alle lof voor de keurige

gemeentegids. Het doet ons goed eens complimenten te kunnen geven, alhoewel wij graag zouden zien, dat ook de wandel- en fietsroutes worden opgenomen. De laatste uitgave vanAuw Neijts" van Vladerack is erg mooi. Het tijdschrift telt intussen 150 abonnees. De carvavalwagenbouwers van Maasdonk hebben helaas nog geen onderkomen. Van stamtafel 245. Voor op- en of aanmerkingen de Prins tel. 0412-640982 Volgende stamtafel weer in café Govers op 20 sept. van 10.30 tot 12.00 uur met napraat tot 12.30 uur. Altijd gezellig. humorrijk, serieus, relativerend, stimulerend, verrijkend,; er is nog plaats. U BENT WELKOM. Hauw Doe.

DOORLOPERS EN DOORZETTERS! De Nijmeegse Vierdaagse werd zoals bekend voortijdig afgebroken. De echte doorlopers hadden een alternatief: 1-2 juli 80 km. van Someren: Rob Bauwens De 80 km. van de Langstraat in Waalwijk in het weekend van 9-10 september jl. Een verdiend compliment aan de Geffense doorlopers en echte doorzetters: Willy van den Haterd -Thea van Oort - Chantal van Oort! (Als we nog iemand vergeten zijn, graag doorgeven aan de redactie)

Te koop bij inschrijving: 1

Percelen landbouwgrond - Geffen, Elzendreef - Nuland, Donkenweg Perceel te Geffen: Perceelsoppervlakte 01.52.80 HA; gelegen tegen de bebouwde kom. Perceel te Nuland: Perceelsoppervlakte 04.68.40 HA; mooie kavel, gelegen aan de verharde weg, vooraan in de polder.

Inschrijven is mogelijk tot dinsdag 10 oktober 2006 (17.00 uur) Info te verkrijgen bij ZLTO Vastgoed Zu/4,tijlte,..,,...... 'J\,flt~nimlit

Vastgoed

(0413) 388 188

www.ltomakelaars.nl

9


RUIMTE EN RUST IN DE NIEUWE HillSARTSENPRAKTIJK. "Het is gelukt: na een traject van 6 jaar met gesprekken voeren, plannen maken, duwen, trekken, stroomlijnen en knopen doorhakken, is het zover! We zijn er trots op, dat we een ruime, lichte, rustgevende lokatie in gebruik kunnen nemen, om de huisartsengeneeskunde goed uit te voeren .. . !" Met deze woorden verwelkomde dokter Peter Berkelaar de genodigden, die getuigen waren van de officiële opening van de nieuwe huisartsenpraktijk aan de Dorpstraat. "We zouden deze aanwinst voor Geffen "de Runse hoek" kunnen noemen. Het is niet zonder slag of stoot gegaan. Nadat de praktijkruimte in de Veldstraat niet meer beschikbaar was, na de beëindiging van de loopbanen van dhr. en mevr. Smit, werden mogelijke lokaties gezocht, die door de gemeente en/of provincie werden afgewezen. Ook één gezondheidscentrum waarin meerdere 'zorgverleners' konden samenhuizen en -werken, haalde het niet, de tijd daarvoor was te kort. Het voormalige "Spar - C 1000 - kerstwinkeltje" bood de oplossing. "Het klikte met eigenaar Johan van Herpen: we hadden hetzelfde doel voor ogen: een mooie faciliteit, waar de drie huisartsen met plezier zouden kunnen werken aan kwalitatieve huisartsengeneeskunde," aldus Berkelaar. "Gedurende het gehele traject werkte dat, gelijk een 'tandemsprint' bij de wielrensport! Bovendien vond ik in mijn collega's Janneke van der Heijden en Jan-Willem Litjens goede partners en samen hebben we de stresstest doorstaan!" Peter Berkelaar sprak zijn dank uit aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van de nieuwe praktijkruimte. Te beginnen met echtgenote Ineke en de kinderen voor de ondersteuning, het stimuleren en motiveren, maar vooral voor het geduld dat ze hadden. Dank aan de bouwbegeleider, de architect, de aannemers, de bouwvakkers en de instructeurs, de interieurbouwers en het schoonmaakteam, met Dennis als boegbeeld op de werkvloer, tussen de 'zeurende' artsen en de bouwers! Eveneens dank aan de assistentes, die twee keer moesten verhuizen en geruime tijd in een niet ideale keet hun werk moesten doen en tot slot een woord van dank aan familie en vrienden waar ze stoom konden afblazen! Voormalig en huidig wethouder Eduard van Heese en Rini v.d. Ven belichtten de gemeentelijke perikelen die aan de realisatie vooraf gingen. Heikele punten zoals de hoogte van het gebouw, de planschade en het parkeren moesten worden besproken en opgelost. "In een tijd van toenemende werkdruk voor de huisarts (vergrijzing - vroegtijdig ontslag uit het ziekenhuis chronisch zieken - preventie - nieuw model Wet Maatschappelijke Ondersteuning) moet de gemeente een plaats creëren voor de arts. De 1e lijnszorg in Geffen is 10

nu gewaarborgd" aldus wethouder v.d. Ven. Maatschappelijk Werk betrekt eveneens een ruimte in het nieuwe gebouw. De beide wethouders konden vervolgens het lint doorknippen, samen met Marloes, Michiel en Judith Berkelaar en Floris, Frederieke en Charlotte van der Heijden. Daarna mochten de genodigden en later ook de patiënten een kijkje nemen in het nieuwe gebouw. Een ruime entree met twee balies, een fleurige, kindvriendelijke wachtruimte en een eigen stekkie voor iedere huisarts. Er is een nieuwe telefooncentrale en er zijn snellere computers, maar de huisaiisen vinden unaniem dat het allervoornaamste is dat er meer ruimte, meer rust en meer licht en lucht is voor de dokter en zijn patiënt. "Het gebouw is in diverse zönes ingedeeld: de ruimte voor wachtende patienten en de plek waar de assistentes hun werk kunnen doen, is duidelijk gescheiden van de dokterskamers, waar rust heerst voor gesprek en behandeling. Ieders looplijnen lopen niet door elkaar!" De gepensioneerde huisartsen Aart en Elly Smit gunnen hun collega's van harte deze nieuwe, ruime praktijk! "Je moet alles zien in de geest van de tijd!" Hopelijk worden de Geffense huisartsen en hun patiënten 'beter' van deze nieuwe huisartsenpraktijk!

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen

@

Boktor Houtworm

Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

tel. 073 - 5320744

Kraaijeven 3 fax 073 - 5320745 5386 LH Geffen 06 - 23438623 www.wespro-ongedierte.nl


EREPENNING VOOR HANS VAN NISTELROOIJ De 30e Effe noar Geffe zit er weer op. Er is flink wat stoom (af)geblazen! De straten zijn weer schoon, het stro is uit onze haren en de stress uit het lijf! Op de Geffense vooravond werd naast de uitverkiezing van de Geffenaar van het Jaar ene echte Effe-noarGeffenaar onderscheiden met de erepenning van verdiensten van de gemeente Maasdonk voor vrijwilligerswerk. Hans van Nistelrooij (43 j .) blijft er koel onder: "Ik vind het leuk om actief te zijn in ons dorp; het brengt niets op, in het laatje, maar wel in het hart!" Hij kreeg de penning als blijk van waardering voor zijn inzet voor de KPJ (1983-1999) en voor de Stichting Effe noar Geffe. Hans was bij de KPJ cultureel leider en sportleider; hij was bestuurslid en 7 jaar voorzitter en had de KPJ-Dorpzeskamp in zijn pakket. Als oud-KP J-er nam hij onlangs deel aan de veteranensportdag in Ravenstein, waar zijn team o.l.v. Peter Schutjens Brabants kampioen werd. Bij de Stichting Effe noar Geffe nam hij dit jaar afscheid, na 13 jaar bestuurslid te zijn geweest. Hans begon daar in de werkgroep opbouw en dat groeide uit tot volledige verantwoordelijkheid voor de indeling en plaatsing van de kramen; hij ontwierp plattegronden van alle kruispunten met het gehele verkeersbordenverhaal; hij legde contacten met de deelnemers en werkte nadien de gemaakte plannen uit; hij bestelde alle huurmaterialen, maakte schetsen voor de dierenafdelingen en ging op zoek naar nieuwe dieren. "Men heeft geen idee wat er allemaal vooraf gaat aan de dingen die op het eerste gezicht heel vanzelfsprekend lijken: lampjes die hangen, podia, stoelen, kramen enz. Na een aantal jaren heb je alles inje hoofd zitten en de draaiboeken hoeven daarna slechts te worden aangepast" zegt Hans. "In december beginnen we met vergaderen en dat doen we dan tot september gemiddeld lx per 2 weken. Met Effe noar Geffe nam ik een lang weekend vrij, want de opbouw begint al op vrijdag. Tot slot is het checken, checken en dubbel checken!" Kees Jonkers (na een 'stage-jaar') en de 3 nieuwe bestuursleden hebben dit jaar de taken van Hans overgenomen. "Ik kon dus nu met Marjan en mijn zoontjes Willem en Luuk voor de eerste keer over de markt!" vertelt Hans. "We zijn begonnen met de H.Mis en hebben daarna een eerste rondje gemaakt. We mochten met de trouwkoe mee en aanzitten aan de Brabantse koffietafel. We hebben de kinderactiviteiten bezocht (de kinderspeulploats is erg leuk!) en de ronde afgemaakt. Heel gezellig, overal buurten, ook al was het wat druilerig weer!" Het gezin van Nistelrooij mag gezien worden op de Boerenmarkt. leder jaar zijn ze met z'n allen keurig in stijl verkleed. Willem had een echt streepjeskostuum aan!

Dat is het werk van Marjan, zij heeft oog voor detail. Ze maakt veel kleding zelf of zoekt net zolang tot ze de juiste outfit vindt! Ook met Koninginnedag doen ze altijd mee en met de Wandelvierdaagse van dit jaar wonnen ze de oranjeoriginaliteitsprijs ! Hans van Nistelrooij - in het dagelijks leven filiaalleider bij Aldi Ussen- heeft geen spijt van zijn tijdsinvestering voor Effe noar Geffe. "De vergaderingen zijn altijd gezellig; er worden wel spijkers met koppen geslagen. Bestuurslid zijn, moet je leuk vinden en je hart moet in Geffen liggen!" Daarnaast heeft het bestuur de ondernemers, de horeca, de verenigingen en alle vrijwilligers hard nodig om het evenement te laten slagen. Er hangt veel af van de creativiteit van de ondernemer en de hobbyist. Het minder goede weer van dit jaar heeft de penningmeester enige buikpijn bezorgd, zo laten de organisatoren weten, maar daar staat tegenover dat ze een goede, leuke, vernieuwde boerenmarkt hebben neergezet! "De formule met jaarlijks vernieuwingen is goed en we moeten het puur Geffens houden" vindt Hans. Met wellicht voor 2007 enkele aanvullende "bronnen" en veel stille werkers, die niet zeuren of moeilijk doen, zoals Hans van Nistelrooij, heeft Effe noar Geffe zeker nog toekomst!

· B&A verzorgt uw periodieke financiële bedrijfsadministratie B&A ondersteunt (tijdelijk) uw administratie bij achterstand of drukke periodes B&A adviseert bedrijven bij het opzetten van

een financiële administratie Wij werken met een zeer scherp tarief.

Vraag vrfJblljvenll. een offerte aan en u ZUit het verscbll ll.lrect merken... B&A Admmistrotiekantoor Geffen Molenstraat '25 S386 AA Geffen

Telefoon (073) 5325536 Mobiel (06) 51095114

Internet: www.ba-.adrninistratie.nl E~moil: info@ba-t1dm1n1stratie.nl

11


EEN DANKBAAR DIAMANTEN PAAR Op kamer 12 van zorgcentrum De Heegt bij Jan (82 j.) en Anneke (88 1/2 j .) Wolf ("we zitten ' t moiste van 't hil Klöster!") hangen de vlaggetjes nog aan het plafond. "Die moeten blijven hangen, want we zitten nog in de wittebroodsweken!" Jawel, Jan en Anneke Wolf mochten een prachtig 60jarig huwelijksfeest vieren. "Ik stond te janken toen we deze bijzondere post ontvingen," zegt Jan en toont de felicitatiebrieven van de particulier secretaris van Hare Majesteit de Koningin en de Commissaris van de Koning van de provincie Brabant. "Misschien feliciteert mevrouw Maij-Weggenjullie nog wel persoonlijk als ze jullie tegenkomt op Effe noar Geffe !?" zeg ik gekscherend. "Och, doar wit ze niks van" zegt Jan heel nuchter. Vorig jaar mochten we reeds uitgebreid verslag doen van het verleden en heden van het echtpaar Wolf - van Grinsven, dus Jan twijfelt of die belangstelling weer zo nodig is! Hij rommelt wat in zijn 'diploma-doos' met ere-documenten en alle activiteiten van hem en zijn vrouw komen boven. De BB-blokploeg, een bromfietsdiploma ("Niemand weet meer van het bestaan daarvan!"), drumband WIK, EHBO, Rogge maaien, Tafeltje-dek-je bezorging, ' t Buukske rondbrengen voor N-G, samen dansen, elke zondagmorgen een boswandeling ...... en momenteel zingen ze samen nog bij het ouderenkoor en gymen in de Heegt! Maar verder niets meer weten te vertellen, dat past niet bÎj "het Wulfke", met zijn zondagse naam Johan, zijn doordeweekse naam Jan, maar meestal Jèntje genoemd! Hij memoreert zijn arbeidzaam leven: "Gin wonder dè'k nou nie veul mer kan!" "Als je vroeger iets moest maken," vertelt Jan "dan ging je niet naar de winkel, maar naar de vuilnisbelt, het goedkoopste adres voor benodigde materialen. Met een karretje aan de fiets haalde je de dingen op. Je zag nergens tegenop. We hebben gedaan wat we moesten doen!" Anneke heeft "niks es een goei leven gehad, vooral bij onze Jan"! Samen met hun kinderen Annie en Joke en diens echtgenoten, klein- en achterkleinkinderen, familie en vrienden hebben ze een geweldige diamanten feestdag gevierd op donderdag 17 augustus jl. Enkele dagen vóór het feest werden de kunstkoeien van het grasveld gehaald, vlak vóór het kamerraam van Jan en Anneke. Het praatje ging al snel dat ze de koeien hadden moeten verkopen om het feest te betalen! Om 10.00 uur was er koffie met iets lekkers in de huiskamer voor de medebewoners. Om 14.00 uur een receptie in zaal de Gouden Leeuw, waar heel veel familieleden en bekenden aanwezig waren. "Het leek wel een dokters- of pastoorsreceptie" lacht 12

Jan, "want er stond een lange rij op de stoep!" De burgemeester was er met de trouwakte en "de Prins" hield een speech. De voorzitter van N-G schudde hen de hand: "Ik heb er een hekel aan dat ik Nico Rovers niet direct herkende, maar ik heb hem ook lange tijd niet gezien." Toen WIK een serenade kwam brengen werd Jan, als oud-lid van de drumband, uitgenodigd om de mars 'in te slaan'. Hij kreeg een trom met driepoot voor zijn neus en sloeg de bekende 16 maten. "Dat vergeet je niet gauw, want die heb ik zo vaak geslagen! " Samen hebben ze hun lievelingsdans nog eens gedanst, maar "we konden met de Veleta d' n draai nie goed mer vatten ... !" Het diamanten paar is een dankbaar en tevreden stel. Ondanks enkele beperkingen doen ze nog volop mee aan de activiteiten in de Heegt (Jan is de enige man bij de gym); ze genieten van gezellig buurten en Geffense activiteiten (zie foto: Effe noar Geffe 2006) en vooral van het wel en wee van de kinderen, klein- (Stefan, Angelique, Edwin en Sander) en achterkleinkinderen Job, Mees en Auke. "Job van 7 jaar staat al in de ~Lffl. goal bij HVCH en we moeten komen kijken of hij keepen kan!" Jan en Anneke zijn heel blij met de mooie feestdag en leuke, verrassende, originele kaarten en attenties. Daar kunnen ze nog lang op teren! Proficiat!

Auto- en motorrijschool P. de Klein

Gevraagd met spoed ??? Jonge man of dame van rond de 15 jaar om op zaterdagmiddag auto's te komen wassen. Heb je interesse dan kun je mij Bellen op nummer: 0735324658


@ GEMEENTE

MAASDONK

L

r

GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen burgerzaken). OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073-5342100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie.

l 1

SPREEKUREN Burgemeester: PC.J Boelens Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder JJM. Meulepas Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder MJM van de Ven Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073-534 21 00 BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17 .00 tot 19 .00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken.

CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en, tel. 073 534 21 00

WIE WAT WANNEER SEPTEMBER 21 Ophalen oud papier 21 KVO, Evaluatie en Kienen 23 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 15) 29 Ophalen oud papier OKTOBER 07 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 16) 16 t/m 20 Herfstvakantie 21 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 17) NOVEMBER 04 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 18) 12 Carnavalsstichting Rottenrijk,jubileum 33 jarig bestaan 25 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 19) DECEMBER 01 t/m 03 Kring vogeltentoonstelling Maasland-Meierij in Café-Zaal De Gouden Leeuw 05 Sinterklaasfeest 09 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 20) 16 Carnavalsstichting Rottenrijk, opwèrmaovend

The place to be!:

* Zaterdag 14 oktober:

Back to the 70' s and 80' s party Met verlichte dansvloer!!

* Zaterdag 4 november: Hollandse Avond Met diverse artiesten

* Zaterdag 9 december: Après Ski Avond Aanvang vanaf 21 .00 uur. Entree gratis! Ook voor bruiloften, feesten en solexarrangementen hét adres!

De Schans 1 Kerkstraat Sa 5386 AC Geffen • 073-5341320 1

www.deschansgeffen.nl • www.solexbrabant.nl 13


Rabobank Bernheze Maasland is klaar voor uw start! Op maandagavond 23 oktober organiseert Rabobank Bernheze Maasland een informatieavond voor startende ondernemers. Een lokale notaris en een 'jonge ondernemer' geven hun visie rondom de hectiek van het opzetten van ee

Rabobank

eigen bedrijf. Ook is er de mogelijkheid om een afspraak te maken

23 oktober 19.30 uur Cereslaan 2 te Heesch!

* Rabobank Bernheze Maasland kan geen aansprake ijkheid aanvaarden over de inhoud van dit artikel. Heeft u specifieke vragen over uw persoonlijke financiĂŤle situa tie? We horen het graag van u: (0412) 45 77 77.


~~ KI-THÉ-GE Czo ~ VOOR ~ ~ 8- TOT 15D ~~ JARIGEN (ZO o":> IN GEFFEN Wanneer je het leuk vindt om toneel te spelen enje vindt het spannend om zelf te bedenken watje allemaal kunt spelen dan zit je op de theaterclub ki-thé-ge goed. In 20 weken werken we toe naar een optreden datje aan je ouders, broertjes en zusjes, vrienden en vriendinnen kunt laten zien. Onder leiding van onze inmiddels wereldberoemde Martijn Egelmeer ga je doormiddel van improvisatieoefeningen, spelletjes en kleine scènes kennis maken op een leuke manier met theater (toneel dus en een beetje musical). Vrij durven spelen, presenteren van teksten en lekker bewegen dat zijn de dingen waar je tijdens de 20 lessen vooral aan zal gaan werken, maar natuurlijk ook gewoon plezier maken. De cursus wordt dus gegeven door Martijn Egelmeer. Die start op maandag 25 september aanstaande in het repetitielokaal van Geffes Volk in het gebouw van de peuterspeelzaal in Geffen. De speeltijd is van 18.30 tot 20.00 uur. Begin maart 2007 zal de presentatie plaatsvinden. De contributie voor deze club is 100,00 euro. Omdat Martijn al op 25 september wil gaan starten zou ik het fijn vinden wanneer je zo snel mogelijk laat weten of je (weer) mee wil doen. Voor verdere informatie en aanmelding kun je bellen naar: Henriëtte van Bergen Berkenboog 23, 5386 GB Geffen 073-5323940 of gooi deze invulstrook bij haar binnen

0! Kunstk ri ng

KUNSTKOEIEN Geffen is sinds 2 september weer verfraaid met drie opnieuw geschilderde kunstkoeien. Zoals elk jaar spuit Straalbedrijf v.d. Hurk de koeien gratis in de grondverf, waarna de door de kunstkring benaderde kunstenaars ermee aan de slag kunnen. De onthulling vond onder grote belangstelling plaats om 20.45 uur. Marianne Willemse, de voorzitter van de kunstkring interviewde de drie kunstenaars . De eerste koe is beschilderd door de Boerenbruidsparen. Ze hebben een prachtige natuurgetrouwe roodbonte koe geschilderd, versierd met twee boerenbruidspaartjes. Deze koe is identiek aan de koe die tijdens Effe naar Geffe in het boerderijtje bij de Heegt staat. De tweede koe is beschilderd door GVG, Gymnastiek Vereniging Geffen. Deze club heeft dit jaar haar 25 jarig jubileum gevierd. De koe is geschilderd in de kleuren van GVG, blauw, wit, rood en versierd met het oude en nieuwe logo van de club. De kunstenaars hebben er een kleurrijke, sportieve koe van gemaakt. De derde koe is beschilderd door Martijn Egelmeer. Martijn moest in de Efteling optreden en liet zich vertegenwoordigen door Piet van Herpen. Martijn heeft een roodbruine koe geschilderd met de namen erop van allen die hun steentje hebben bijgedragen aan het succes van de musical Maria Magdalena. Deze musical heeft een bedrag van € 6500 voor de restauratie van onze Geffense kerk opgeleverd. De kunstkoeien kunt u bewonderen op hun vertrouwde plek naast Zorgcentrum 'de Heegt'. De koeien in miniatuur staan in de vitrinekast in de hal van het gemeentehuis.

Kunstkring Geffen

Nogmaals ... graag aanmelden voor 20 september.

Naam: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ Adres: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ __ Postcode en Woonplaats:_ _ _ _ _ __ _ _ __ Telefoon:- - - - - - - - - - - -- - - Geboortedatum:- - - - - - - - - - - - - -

natu urliJ _______,.__-,.. Maak dan een afs lichaams-&voedi

ezonde en ? en GRATIS alyse

JOLANDA STAAL

Tel. 073-5322942 of 06-53163791 15


"WONDERE WATERWERELD" JEUGDVAKANTIEWEEK 2006 Op maandag 7 augustus was het weer zover. Om half 10 begonnen we met 260 kinderen en 60 personen leiding aan de jeugdvakantieweek 2006. Het terrein van ponymanege "De Zilverhoef" was weer omgetoverd in een andere wereld. Je waande je bijna echt onder water. Maar midden op het terrein was een verzonken stad boven komen drijven. Meteen tij <lens de opening kwam er een oudere man het terrein opgelopen die zich voorstelde als Opa Theodorus, hij was zijn boot "de Helena" kwijt. Ook kwam zijn kleindochter Anneliesje nog helemaal opgewonden zwaaiend het terrein op. Zij was namelijk haar opa kwijtgeraakt, maar vond hem nu dus gelukkig toch weer terug bij ons. Rond deze twee hoofdpersonen begon een spannend verhaal, wat zich tijdens de week verder ontwikkelde en waar steeds meer rare figuren aan te pas kwamen, zoals twee verdachte vissers die zich voordeden als hele gewone vissers, maar dat uiteindelijk natuurlijk niet bleken te zijn. Gelukkig liep alles goed af doordat de kinderen heel goed mee hebben geholpen om het verhaal tot een goed einde te brengen. Ze moesten bijvoorbeeld kristallen verdienen in het bosspel waardoor we Neptunus tot leven geroepen hebben. Bij een ander spel kregen ze steeds flesjes toverdrank mee waardoor we de verzonken stad weer tot leven konden brengen. Op maandag begonnen we natuurlijk tijdens mooi weer aan het hutten bouwen. De kinderen waren al meteen erg enthousiast begonnen met timmeren en verven en moesten een hut bouwen met een ingang in de vorm van een haaienbek. De kinderen hadden allemaal heel veel zin in de stapel met kussens en matrassen voor in hun hut. Veel van hen konden zich dan ook niet inhouden en gingen al snel met kussens sjouwen naar hun eigen hut. Maar aangezien we het toch wel eerlijker vonden als iedere groep evenveel kussens kreeg hebben we dat toch maar even teruggedraaid en onder begeleiding de groepen hun kussens gegeven. Het zag er erg leuk uit aan het einde van de morgen. 's- Middags was het tijd voor levend kwartet voor de Aen B-groepen. De C-groepen gingen om half 1 op de fiets naar het golfslagbad in Oss. Op dinsdag waren de wisselspelen en het bosspel gepland. In de bossen moesten alle groepen in een bepaalde volgorde afbeeldingen zoeken die verstopt waren in een afgezet stuk bos. Daar achterop stonden vragen die ze dan moesten beantwoorden. Wie de meeste vragen goed had kreeg de meeste kristallen mee. Tijdens de wisselspelen op het terrein werd er geschminkt dat het een lieve lust was, waar we gelukkig veel vrijwilligers voor hadden, zodat de kinderen niet lang hoefden de wachten. Ook de groepsfoto's werden gemaakt en het snoep16

darten en de vulkaan waren ook een grote hit voor de kinderen. Op woensdag gingen we allemaal van het terrein af. Met de A-groepen zijn we fijn de hele dag gaan spelen in de speeltuin "De Elckerlyk" in Oss. De B-groepen zijn op de fiets naar het terrein van het Sint-Jorisgilde (Cees vd Doelen) aan de Papendijk gefietst en hebben zich de hele dag vermaakt met Jeu-de boulen, Boerengolfen en Kuipbal. De C-groepen zijn met de fiets naar Heeswijk-Dinther gegaan en hebben daar in groepjes een vlot gebouwd en zijn daarmee over de Aa naar Kasteel Heeswijk gevaren en met de huifkar weer teruggebracht naar de fietsen. Jammer genoeg hebben we wel wat regen gehad die dag, maar daar was de pret niet minder door. Op donderdag was het koud en regenachtig. Daarom zijn we de waterspelletjes voor de A-groepen wat later opgestart (toen het weer droog was) en hebben we van tevoren Ren-je-Rot gedaan in de tent, wat ze ook allemaal heel erg leuk vonden. De B- groepen gingen met de fiets 's-morgens naar de parkeerplaats van Nooit-Gedacht en de C-groepen naar de Pas in Heesch. Van daar uit kregen ze allemaal een ei mee, met de opdracht om dit ei om te ruilen in een zo groot mogelijk eetbaar voorwerp en dit zo door te ruilen met mensen die ze tegenkwamen of aan huis tot de tijd om was. Alhoewel sommige groepen niet helemaal hadden begrepen dat je een koelkast en een autoruit niet op kunt eten was het wel een hele geslaagde tocht. Grote boodschappentassen vol met eten kwamen er mee terug naar de wondere waterwereld. De fietsen werden opgehaald door Mari Raymakers met zijn veewagen en de groepen moesten te voet weer terug naar het terrein. 's-Middags moesten de B- en C-groepen deelnemen aan de waterspelletjes, waar ze vanwege de kou niet onverdeeld enthousiast aan meededen, maar na enige aansporing kwamen ze toch allemaal hun hutten weer uit. De A-groepen hadden een spel in het bos en vonden dit allemaal heel leuk. Het avondprogramma werd ingevuld door een dansje van de kinderen, dat ze tij <lens de week geleerd hadden. Doordat het programma hier en daar wat aangepast was door het weer, hadden de kinderen niet het hele dansje kunnen leren, maar het zag er al met al toch leuk uit. Daarna kwam er een groepje kinderen op het podium die een liedje van de Kleine Zeemeermin playbackten. Josje, Maartje, Fenna en Lotte bedankt nog. Ook was er een mysterie-guest aanwezig. Deze werd door 4 body-guards in een moeie zetel naar het podium gedragen, begeleid door de klanken van Batman, want zo zag hij er ook uit. Want dat had hij altijd al willen zijn. Iedereen mocht raden wie deze Batman eigenlijk was. Maar het was schijnbaar toch moeilijk om Tonny Jansen onherkenbaar te maken, want het werd heel vaak goed geraden.


Hierna kwam een optreden van de KPJ die voor ons speciaal de act van het synchroon-zwemmen nog een keer opvoerden. Mensen van de KP J hartstikke bedankt voor jullie voorstelling. Om half twaalf, toen alle ouders en opa's en oma's weer met naar huis waren, konden we met de kinderen die bleven slapen nog een rtachtspel gaan doen. Ze moesten 6 mensen gaan zoeken die verkleed waren als nieuwe haring en ook Neptunus zat nog ergens in een boom verstopt. Om 1 uur waren we ongeveer weer terug op het terrein waar de kinderen nog even konden genieten van een mooi groot kampvuur. Om half 2 was het toch echt tijd om naar bed te gaan. Op vrijdag hebben we nog allemaal een thema t-shirt gekregen wat ze met textielstiften in konden kleuren naar eigen wens. Ook hebben alle groepen nog een uurtje aan klootschieten gedaan. Een jeu de boule bal in zo min mogelijk worpen een parcours rond gooien. En natuurlijk moesten de hutten nog afgebroken worden, waar sommigen op donderdagavond al mee begonnen waren. Nadat de spullen van de hutten netjes opgeruimd waren konden de kinderen moe maar voldaan naar huis . Gelukkig hadden we deze keer aardig wat ouders om mee op te ruimen op vrijdagmiddag, zodat ook wij niet al te laat naar huis konden. De foto's van deze week zijn te vinden op www.boetje.nl. Al met al een geslaagde week. Hopelijk zien we iedereen volgend jaar weer terug. Het is ook dan in de laatste week van de basisschoolvakantie, dus je kunt er vast rekening mee houden. Deze week was niet mogelijk geweest zonder de volgende mensen: Alle leiders en overige vrijwilligers die meegeholpen hebben tijdens deze week of aan de voorbereiding hebben meegewerk. Alle hoofdrolspelers van het weekverhaal. Café Boetje, Kinderdagverblijf Marian Lepoutre, Rabobank het Maasland, Duikvereniging de Waterman, Drukkerij Wihabo, Levix Automatisering, Aannemingsbedrijf W. van Griensven, Kindermode van Erp, R. Jagers VOF, Nas Afbouw, Gerrit van Erp, Kees v.d. Wouw, Cafetaria Govers Friture, W.J. Schuurmans regeninstallaties, Afbouwbedrijf van Kessel en van Grinsven, Transport en Grondverzet J. van Herpen, Afbouwbedrijf A. van Orsouw, Bouwmaterialen Doe het zelf v. Erp, Bouwbedrijf Gebr. van Wanrooij, Sint Joris Gilde Geffen, Bouwbedrijf van Schijndel, Electrotechniek H. van Zandvoort, Ponymanege de Zilverhoef, Ad van Erp, Nooit Gedacht Geffen, Stepha van Zandvoort, KPJ Geffen, Scouting Geffen, Wespro Ongediertebestrijding, Geffes Tusse Gas, Gemeente Maasdonk, Containerbedrijf vd Wetering, Installatietechniek Gloudemans, Stichting Effe noar Geffe, Bouwbedrijf W. van Erp, Bouwburo v.d. Dussen, Stoffeerderij Hepa B.V, Rob Ceelen, Bloembinderij Dolce Vita,A.C.C. Geffen, Tonny Jansen, Brandweer Maasdonk, Garage d'n Bart,

Iedereen bedankt!! ! Het Bestuur van Jeugdvakantiewerk Geffen

§o= ni.nderen ~.ifi van"tr.1. v1 Joenskroon -

TE-

ç.-

î)~

:s::i

Stichting KtndL-n'1l van \?BjUL'lkSM'uon ts vt._"fbtltxkm<Mn : ViljtJlm'<ikrnon 1kv.p-icc A~uci,itivn inZuit.l Amka

Geffenaar steekt Zuid-Afrikaanse aidskinderen in het nieuw Bennie Romrne, directeur van Carbone casual gevestigd te Geffen heeft een 70-tal kinderen de dag van hun leven bezorgd. Afgelopen maand is in de hospice te Viljoenskroon Zuid-Afrika een aantal dozen aangekomen met kinderkleding. Viljoenskroon is een klein plaatsje, ongeveer 200 kilometer ten zuiden van Johannesburg. Net buiten deze plaats ligt de township Rammalotsi waar op een plek half zo groot als Geffen 67.000 mensen "wonen". In Zuid-Afrika is aids de grootse bedreiging voor de jeugd. Een aantal vrijwilligers hebben een paar jaren geleden een hospice gebouwd waar na een verbouwing, gefinancierd door de Stichting Kinderen van Viljoenskroon (www.kinderenvanviljoenskroon.nl) 70 kinderen dagelijks worden opgevangen en verzorgd. Al deze kinderen hebben aids en hebben geen jaren meer te leven. Met dit verhaal kwamen wij een paar maanden geleden bij de heer Romrne. We hoefden hem niet te overtuigen van de noodzaak dat deze kinderen geholpen moesten worden. Voordat het hele verhaal verteld was kregen we zijn toezegging wat kleren voor deze kinderen te regelen. Bij dat "wat" bleef het niet. Het resultaat was dat alle kinderen van de hospice in het nieuw gestoken konden worden. Zelfs nog wat reserve voor nieuw op te nemen kinderen. Een prachtig mooi gebaar van een zakenman die zijn bedrijf met veel enthousiasme en betrokkenheid voor de medemens leidt. Na een scheepsreis van een aantal weken kwam de kleding aan in Kaapstad. Het heeft nog wel wat problemen opgeleverd bij de douane maar met medewerking van onze vertegenwoordiger in Viljoenskroon is het geschenk toch bij de kinderen aangekomen. Het was een heel feest toen de kleding werd uitgepakt en gepast. Vooral de meisjes hebben zich van alle kanten laten bekijken. Op de website van onze stichting zijn een aantal foto's geplaatst van de kinderen met de kleding. Vanuit Viljoenskroon is onze stichting verzocht duizend maal dank over te brengen aan de heer Romrne van Carbone. Ondertussen hebben we dat gedaan. Bij het zien van zoveel klein geluk voor deze kinderen met weinig vooruitzicht kregen zowel de familie Romrne als wij een zeer warm gevoel. Bennie, baie dankie van de kinderen van Vilj oenskroon. Mocht ook u iets voor deze kinderen willen doen bezoek dan onze website en ondersteun ons met een kleine financiële bijdrage. We kunnen er zoveel goeds mee doen. 17


BOERENGOLFTOERNOOI SINT-JORISGILDE GEFFEN

ffi

,Kinderen bewegen te weinig, ... ... en hoe zit het met de volwassenen? We horen zien en lezen het dagelijks, hoe belangrijk bewegen voor iedereen is. Bij de gymnastiek vereniging in Geffen wordt er op een ontspannen leuke manier gesport. Onze lessen worden gegeven door deskundige leiders en leidsters, op dinsdagavond in de sporthal. De contributie is minimaal. Kleuters 18.00-19.00 u € 35,00 Meisjes enjongens van 6-7 jaar18.00-19.00 u. € 45.00 19.00-20.00 u. € 45.00 Meisjes van 8 tot 12 jaar Dames 20.00-21.00 u € 60,00 Heren 21.00-22.00 u. € 60.00 Op woensdag avond worden er streetdance lessen gegeven in de bonkelaar Meisjes van 6 en 7 jaar 18.00-18.45 U. € 50.00 Meisjes van 8 jaar en ouder 18.45-19.30 u. € 50.00 Dames Aerobic 19.30-20.30 u. € 60.00 Voor informatie en opgave kunt u bellen naar onze penningmeester: Ellie Savelkouls tel.:5323083

Het op vaderdag 18 juli j .1. gehouden Boerengolftoemooi bij het gilde Sint Joris te Geffen werd helaas slechts door 44 personen bezocht. Doordoor was de opbrengst, bestemd voor het restauratiefonds van onze parochiekerk, helaas ook maar gering ... Maar alle beetjes helpen. Het gilde heeft besloten het bedrag naar boven afte ronden op € 150,Dank aan allen die toch de moeite namen om te komen spelen. Volgende keer beter!

BEDANKJE VOOR DOORTJE De Flierefluiters werden zaterdagmiddag 2 September in 'de Heihut verrast. Met een bezoek van Doortje v.d. Dussen en haar man, ook de Burgemeester was hierbij aanwezig en Ad v.d. Boogaart en Rien Bosch van radio Vladeracken. Doortj e verraste ons met een gulle gift hiervoor willen wij haar hartelijk bedanken. Van deze gift kunnen wij de clubmiddagen weer gezellig invullen. Namens alle Flierefluiters HARTELIJK DANK

VAN SCHIJNDEL KEUKEN Bredeweg 11 5386 KM Geffen tel: 073-5325055 info@vanschijndelkeukens.nl www.vanschijndelkeukens. nl

Openingstijden van onze showroom zijn: Maandag t/m Donderdag Vrijdag Zaterdag

0 Arclinea

van 9.00-17.30 uur van 9.00-20.00 uur van 10.00-16.00 uur

schüller••

®

KUCHEN ~

18

CITY LINE® K E U K E N S

10


Wij zorgen voor: • het verlijmen van kalkzandsteen • het leggen van afwerkvloeren • het bouwen van separatiewanden in gipsblokken en gasbeton • het aanbrengen van spack-spuitwerk • het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk • het plaatsen van metal-stud wanden en plafonds

NAS AFBOUW BV Telefoon

Fax Website Mail

073 5342222 073-5322930 HYPERLINK "http://www.nasafbouw.nl" www.nasafbouw.nl info@nasafbouw.nl • Begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent. • Gratis aan te vragen uitvaartcodicil : 1 telefoontje en u heeft het uitvaartcodicil zo snel mogel ijk in huis. • Uitvaartshowroom: Bezoek onze uitvaartshowroom aan de Geffensestraat 1A te Heesch. Dit kan na telefonische afspraak. • Wilt u weten of u voldoende verzekerd bent voor de uitvaartkosten dan kunnen wij dit voor u verzorgen. • Al onze adviezen zijn gratis en vrijblijvend. Donders Uitvaartverzorging

§)~

Oss Rosmalen Berlicum

Tel. 0412 - 64 24 54 Tel. 073 - 522 42 86 Tel. 073 - 503 52 58

Donders Uitvaartshowroom, Geffensestraat 1A te Heesch .

SCHOENEN & SPORT

0

/50SPIERINGS

~et11l11!i~. ., ,

Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91

~ GEFFEN & OSS Hardware - Software

~

Netwerken - supplies

Reparaties - virus/spyware verwijderen

ä ~

~

'5

l!i

(!

'IJ'. EN~~~

~z

H. VAN ZANDVOORT ELECTROTECHNIEK B.V.

E-mail: hvzandvoortelectro@hetnet.nl Heesterseweg 14 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86

RI.IWIELEN

o.a. Gazelle _ _ _ _ _ __

Internet - Webhosting - ADSL

AUTOMATISERING

u ~.,

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Renovatie projecten. Tel 073 532 34 69 Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spuitwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl

0 LEVIX AUTOMATISERING t/1

i

_

_

TANKSTATION

LEVIX GEFFEN

LEVIX OSS

DORPSTRAAT 46 5386 AN GEFFEN 073 53 4 13 25 INFO@LEVIX .NL

WALSTRAAT 66 5341 CK OSS 0412 69 20 90 OSS@LEVIX.NL

WWW.LEVIX.NL - INFO@LEVIX.NL

TAXI

- Vervoer voor ziekenfond s - busje

~~#\~1 Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13


CENTRUMPLAN GEFFEN Naar aanleiding van de informatieavond van 24 augustus en het Brabants Dagblad van 9 september wil ik het volgende opmerken: Op de informatieavond van 24 augustus wordt de stand van zaken gegeven over het noordelijk deel scholen en verenigingen, er word met geen woord gesproken over het zuidelijk deel, seniorenwoningen, zorgappartementen en aanpassing van dienstencentrum "De Heegt" waar diversen soorten zorg extra worden ondergebracht zoals kamers voor lichamelijk- en geestelijk gehandicapte, G.G.Z. langdurig zieken, groepswonen voor ouderen en verpleegbedden, recreatie mogelijkheden en restaurantfunctie start en verdere ontwikkeling 2007 - 2008 en hier komt het het plaatsen van een peuterspeelzaal op het terrein van Klavertje Vier voormalige kleuterschool en Peuterspeelzaal, en een noodgebouw voor het onderwijs. Het nieuwe gebouw voor onderwijs en verenigingen zal dan in 2009 gereed zijn, als alles zonder bezwaren verloopt. Dat betekend: dat na 2009 pas gestart kan worden, met het zuidelijk deel gevolgen zijn: dat de bouw van seniorenwoningen een aanvang kan vinden in 2009, gereed in 2010 daarna start met de bouw van zorgappartementen en seniorenwoningen in 2010, gereed in 2011 daarna vindt verhuizing plaats van de bewoners van de aanleunwoningen naar de nieuwe zorgappartementen, daarna volgt aanpassing van dienstencentrum "de Heegt" en aanleunwoningen plaats, start 2011 gereed 2012 dit is onaanvaardbaar zodoende blijft iedereen verstoten van aangepaste zorg nog minimaal 6 jaar voordat alles gereed is, en dan nog zonder bezwaren, als er een bezwaar wordt ingediend duurt het nog langer. Er is al verkeerd gestart met het plaatsen van een noodbouw voor Peuterspeelzaal, 1e fout, 2e fout het plaatsen van een noodgebouw voor het onderwijs op de plaats waar voormalig klavertje 4 stond. Wijziging van volgorde om de tijd voor aanvang van het zuidelijk deel te kunnen bekorten: 1e verplaatsen van noodgebouw voor de peuterspeelzaal 2e geen noodgebouw voor onderwijs op het terrein van voormalige kleuterschool Klavertje 4 3e plaats noodgebouwen voor de peuterspeelzaal en onderwijs bij sporthal "De Geer" hoek Veldstraat 4e start in 2007 met de bouw van seniorenwoningen op het terrein van Klavertje 4 Se bouw zorgappartementen en seniorenwoningen in 2008 6e verhuis de bewoners van de aanleunwoningen in 2008 7 e start verbouwing van Huize De Heegt en aanleunwoningen in 2009 8e een tijdswinst van 2 tot 3 jaar of meer als diverse bouwprojecten tegelijk worden uitgevoerd Ik hoop op uw reactie, dit kan zo niet verder gaan. 20

Antoon van Zandvoort, Simon v.d. Berghstraat 50, Telefoon 5322061 Bestuurder van: K.B.O. Geffen Het "Oude Klooster" Geffen Zorgbelang voor ouderen Brabant - Noordoost Raad van Toezicht zorg voor ouderen Maasland

INSCHRIJVING Aan alle ouders van peuters in Maasdonk Als ouder van een peuter zult u wel merken dat ze het leuk vinden om contact te zoeken met andere peuters . Peuterspeelzaal "De Paddestoel" te Geffen biedt daarom de mogelijkheid om kinderen vanaf 2 jaar en 3 maanden tot ze naar de basisschool gaan een ochtend en een middag in de week te laten spelen met hun leeftijdgenootjes en samen nieuwe dingen te laten ontdekken. Dit geschiedt onder deskundige leiding in een omgeving die aansluit bij hun ontwikkeling; ook is het een goede voorbereiding op de basisschool. Het is 3x per jaar mogelijk om uw kind in te schrijven. Bij inschrijving moet de peuter minimaal 1 jaar en 6 maanden zijn. Bij plaatsing hanteren we een minimale leeftijd van 2 jaar en 3 maanden. De inschrijvingen vinden altijd plaats op de peuterspeelzaal aan de Lambertusstraat 33 te Geffen. Ook uw peuter is dan van harte welkom om even te spelen en een eerste indruk op te doen. De vergoeding isâ‚Ź 35,= per maand. Als u uw kind wilt opgeven voor de peuterspeelzaal dan kan dat op de eerstvolgende inschrijvingsdag op Maandag 2 oktober 2006 tussen 09.30 en 11 .00 uur. Het inschrijfgeld bedraagtâ‚Ź 5,=. Voor een machtiging voor inhouding van de ouderbijdrage dient u uw bankof girorekening nummer mee te brengen!! Graag tot ziens bij de inschrijving op "De Paddestoel". Namens Bestuur en leidsters van de Peuterspeelzaal "De Paddestoel" p.s. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Carien van de Haterd, tel. 5323659.


oog voor detail en gevoel voor perfectie

C1000. Van alle markten

thuis.

Ernis sch il ders bundelt jarenlange ervaring met de modernste

Joy of perfectio n

technieken en producten. Ernis staat voor kwaliteit in alle facetten.

I

Ernis schilderwerken Het Geffens Veld 8 5386 LL Geffen T. 073 532 34 00

ERNIS ~

F. 073 532 6510 E. info@ernis .nl 1. www.ernis.nl

schilderwerken

Loonb edr ijf en Grondverzet

Gebr. van Erp

(1000 van Herpen

Oss

Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

Geffen

0412- 622213 ·

.

..d

0 pernngst1J en: Ma t/m do 8.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

073- 5321995

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN

*IJZERWAREN

*TEGELS *VERF

*HANG- EN SLUITWERK

*GEREEDSCHAP

*TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

*SIERBESTRATINGSMATERIALEN

*HOUT EN PLAATMATERIAAL

Heesterseweg 53 • 5386 KT Geffen • Tel: 073 - 532 i 338

\

~B &wen o

ouwe · op

uertrouwen

vertrouwen

■ ■

■ ■ ■ ■

Gebr. van Waruooij Bouwbedrijven

Broekstraat 2, Postbus 4, 5386 ZG Geffen Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooi·.nl

~

INSTALLATIETECHNIEK

~GLOUDEMANS BV

CENTRALE VERWARMING LOODGIETER ONDERHOUD SERVICE DAKBEDEKKING De Doelen 5 5386 LM Geffen Postbus 45 5386 ZG Geffen Tel. : 073 - 53 24 439 Fax: 073 - 53 25 061

Zaal voor: Dorpstraat 5 5386 AK Geffen Tel.: (073) 532 12 57 E-mail: anouskaenarie@hetnet.nl www.goudenleeuwgeffen.nl

Bruiloften partijen vergaderingen


COMPUTERHOEK GEFFEN Nu deze zomer met zijn tropische temperaturen weer bijna voorbij is, zullen ook onze activiteiten binnenshuis weer gaan toenemen. Daarom geeft de Computerhoek Geffen onderstaand een overzicht van het programma wat in dit najaar weer voor de senioren geboden gaat worden. Seniorencursus computergebruik: In deze beginnerscursus kunt u kennis maken met verschillende mogelijkheden van de computer. Een aantal basisbegrippen worden uitgelegd en er kan geoefend worden met de muis en toetsenbord. Ook maakt u kennis met e-mail, het ontvangen en verzenden van berichten. Ook kijken op internet, voor het opvragen van informatie over allerlei onderwerpen, komt aan de orde. Deze cursus start op Maandag, 18 september, Groep één start om 13.30 - 14.30 uur en groep twee om 15.00 - 16.00 uur De begeleiding tijdens deze cursus geschiedt geheel door vrijwillig(st)ers. Deze beginnerscursus is kosteloos en bestaat uit 5 lesuren. Het cursusboek kost echter€ 4,-. Vrije inloop: Op deze middag is het ook mogelijk om gezellig met elkaar ervaringen uit te wisselen en daardoor van elkaar te leren. Ook is het mogelijk om begeleiding te krijgen bij de navolgende aktiviteiten. Internetbankieren Er kan dan geoefend worden met het aanmaken van betaalopdrachten en het verzenden, en het opvragen van overzichten van bankrekeningen. Digitale fotobewerking Hierbij kunt u ervaring opdoen Met het opslaan van foto's vanaf de digitale fotocamera naar de computer, deze foto's te bewerken en zo te archiveren of af te drukken. Kaarten maken Hierbij wordt uitleg gegeven en er kan geoefend worden hoe allerlei soorten kaarten, al of niet met foto's, worden samengesteld en afgedrukt. Deze kaarten kunnen voorallerlei gelegenheden en doeleinden worden gebruikt, zoals met Kerstmis, Nieuwjaar, verjaardagen of als uitnodiging voor familie-feestjes of voor het overbrengen van groeten en nog vele andere mogelijkheden door u zelf te bedenken. Heeft u interesse? Voor informatie kunt u terecht bij; Bert Huismans, tel. 53 21 421 of Jo Wolf. tel 53 23 091.

VOLLEYBAL-TALENT OP EFFE NOAR GEFFE! Net als andere jaren had G'68 Maasdonk ook deze 30e editie van Effe noar Geffe het serveerbord. En er is weer behoorlijk wat volleybal-talent ontdekt! In de categorie 8 tot 11 jaar en 12 tot 15 jaar moest geserveerd worden en waren echte beachvolleyballen te winnen. In de categorie 4 tot 7 jaar, waar in de gaten mocht worden gegooid, een strippenkaart voor 6 keer gratis toegang tot de volleybalspeeltuin. Deze gezonde en leuke manier om kennis te maken met sport en spel zal voor het eerst gehouden worden op zaterdag 9 september in de Geer in Geffen (9.45 tot 10.45 uur). We nodigen alle kinderen tussen de 4 en 7 jaar hiervoor uit! Winnaars Effe noar Geffe 2006: 4-7 jr: Rick Loeffen (7 jaar, Geffen) met 21 pnt 8-11 jr: Stan Nicolaassen (10 jaar, Geffen) met 12 pnt 12-15 jr: Tamara van Lent (12 jaar, Geffen) met 12 pnt Leen Vogelaar (12jaar, Hoofddorp) met 12 pnt

Gefeliciteerd! (De prijs kan worden opgehaald op zaterdagmorgen tussen 9.30en11.00 uur in de Geer in Geffen of neem contact op met Ellen van Nistelrooij, 06-5469 2345)

Gordijnen Atelier "VeGa" Precisie en Maatwerk

• Gordijnen • Vitrage • lnbetween • Embrasse • Draperie

• Bedspreien • Ook voor het verand eren van uw bestaande gordijnen • Wij hebben ook stoffen

Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Telefoon: 0412 47 59 37 22


Drukwerk draait om detail. Een scherp oog voor de juiste kleuren, een afgewogen materiaalkeuze, feeling voor de perfecte afwerking en persoonlijke aandacht zijn kwaliteitsbepalend. Drukkerij Wihabo biedt een totaal grafisch pakket onder één dak.

Tot in de

puntjes

verzorgd!

drukke rijwihabobv Heesterseweg 13 - 5386 KT Geffen T (073) 532 26 84 • F (073) 532 47 95 E drukkerij@wihabo. nl • 1 www.wihabo.n l

www.schoonheidssalonanne.nl

Cespecialiseerd in: • Exclusieve gezichts- en • Blendtherapeute lichaamsbehandelingen • Huidtherapeute Pakkingen (billen, buik, . . borsten, handen, voeten) • Exclusieve s.1eraden van Beauzill en Bella Ragazza • Permanente Make-Up

SCHOONHEIDSSALON

drukkerijwihabo

tl\ANNE Moo~ DAMESMODE Maat 36 tot en met 64

• Make-Up workshops

BEEN MODE, LINGERIE en NACHTKLEDING

Mannelijke of vrouwelijke uitvaartbegeleiders? Bij ons geen probleem! Voor meer informatie en antwoord op uw vragen Gratis aan te vragen " Stilstaan bij afscheid nemen" o ns i nform atieboekje/wi lsbesch i kki ng.

Ma: Di t/m Do:

Be l: 04 12-623173

Yr: Za:

Uitvaartverzorging VAN LITH B.V .

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen 073-5324221

Docfalaan 2, Stadsmortuarium Oss, tel : 0412-623173 www .u itvaartverzorgingvan Iith .11 I co ntact @u itvaartverzorgi ngvan I ith. n 1

Gebr. van de Wetering

--= '-

-.i.o. WE',-.~

$~·

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

=.0

<:1:.-==

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN Dommelstraat 47

5347 JK Oss

Tel. 0412 - 62 22 91

Fax 0412 - 63 72 06

www.vdweteringtransport.nl

;wv,w.riannemod-;,.

1~

Gera'sBloemdesign Voor al uw bloemwerk! Openingstijden: Ma: Di: Wo: Do: Vr: Za:

INDIVIDUELE TRAINING • Nautilustraining • Can::l iotraining • Combinatie Nautilu"'i-Cc1rdio

GROEPSTRAINING • Total Fit • Indoor C:ycling • Str-eetdance

• 5witching • Seniorentraining

ME □ IS[HE

Gesloten

9.30 tot 17.30 09.30 tot 20.00 09.30 tot 16.00

FITNESS

13.00 tol 18.00 9.00 tol 18.00 9.00 lo l 18.00 9.00 lol 18.00 9.00 tol 20.00 9.00 lol 16.00

• Fysiotraining • De Rugschool • Revalidatietraining

• Reïntegratietraining

I N □ IVIOLJELE

TRAINING

• ArTangementen op maat

Papendijk 12: •

Tel.

(□ 73)

5386 EC Geffen

532 74 72 • Fax

( □73)

532 li5 75

Klooslerstraat Se - Geffen Tel. 073 5321683 - Fax. 073 5325150


WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073 532 1252 Spoednummer 073 532 3697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08.00-09.00 uur. Herhaalrecepten, vragen, afspraken andere dagen 09. 0010.30, 13.00-13.30, 15.30-17.00 uur. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig heeft kunt u natuurlijk altijd de spoedlijn bellen. Artsen P. Berkelaar werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. A.Litjens werkt op maandag, dinsdagochtend, woensdag en vrijdag. J. van der Heij den werkt op maandagochtend, dinsdag, woensdag en donderdag. Spreekuren Elke dag 08.00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt 10 minuten. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Kinderspreekuur 15.30 - 16.00 uur (alle dagen, met uitzondering van woensdag). Dit is een spreekuur voor kinderen tot 12 jaar met kleine kwalen (5 minuten spreekuur). Vanaf 1 januari is ook dit een spreekuur op afspraak. De afspraak moet diezelfde dag (08.00-09.00 of 13.0013.30 uur) gemaakt zijn. Dat voorkomt lang wachten in een overvolle wachtkamer met een ziek kind. Als uw kind erg ziek is of als het een uitgebreide klacht betreft, wilt u dan een afspraak maken op het gewone spreekuur. Visites 11.00-13.00 uur. Verloskundigenpraktijk Belle Vie Voor Geffen, Nuland, Vinkel, Berlicum en Rosmalen voor afspraak maandag t/m donderdag 07J:.-5210764 dienstlijn 06-53548631, spreekuur in Nuland; Kloosterstraat 3b, bij de fysiotherapie. www.belle-vie.nl APOTHEEK MAASDONK Telefoon en faxnummer: 073 532 4699 Fax. 073 532 4499 Openingstijden: Op werkdagen Op zaterdag 08.15 - 17.30 uur 12.00 - 13 .00 uur Op zondag dienstapotheek Oss 11.00 - 12.00 en 17.00 - 18.00 uur Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw 24

eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. Spreekuren Stichting Maatschappelijk Werk Gemeente Maasdonk Geffen, Dorpsstraat 37, 5386 AL tel: 073 - 5321990 G. Wijnakker maan-/donderdag 09.00 - 10.00 uur_ Nuland, Kloosterstraat 3a, 5391 AB tel: 073 - 5321123 J. v.d. Berg maandag 09.00 - 10.00 uur Buurtbus-dienstregeling lijn 261 Halte Geffen Maandag t/m vrij dag Nuland- Oss Dorpsstraat: 07.20, 08.20, 09.20, 10.20, 11.20,12.20, 13 .20, 14.20, 15 .20, 16.20, 17,20 Oss -Nuland Dorpsstraat: 08.02, 09.02, 10.02, 11.02, 12.02, 13.02, 14.02, 15 .02, 16.02, 17.02, 18.29 Zaterdag Nuland- Oss Dorpsstra_at: 09.20, 10.20, 11.20, 12.20, 13 .20, 14.20, 15.20, 16.20 Oss -Nuland Dorpsstraat: 10.02, 11.02, 12.02, 13 .02, 14.02, 15.02, 16.02, 17.29 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen Ouderenadviseur "De Ouderenadviseur" is een samenwerkingsproject van de RIGOM (Regionale Instelling GecoĂśrdineerd Ouderenwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiĂŤn terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, tel.: (073) 532 19 52 en Helma Tijs, tel. : (073) 532 53 28.

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 i i E-mail adres: torenklanken@home.nl 1 Bezorging: v. Coothstraat 22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26, tel. (073) 5321 544 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres . Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.