Torenklanken 2006 - nr 13

Page 1

44e jaargang I nummer 13 1 Augustus 2006

redaktieadres: advertenties: sekretariaat: bank: druk: oplage:

Veldstraat 13 Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 WiHaBo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

Hallo allemaal, Zoals jullie waarschijnlijk wel weten, is het zondag weer Effe naar Geffe! !! Net zoals altijd is er een kinderspeelplaats, kun je de molen gaan bezichtigen, staan er koeien, schapen en paarden door heel het dorp en zijn er veel verschillende kraampjes met leuke hebbedingetjes. Maar deze keer is het extra feest!!! Effe noar Geffe bestaat namelijk 30 jaar!!! Om dat met iedereen die in Geffen woont te kunnen vieren, heeft het bestuur van Effe naar Geffe ook een leuk feest voor jullie, de kinderen van de basisscholen van Geffen bedacht.

1

En jullie zijn natuurlijk allemaal van harte uitgenodigd. Ook je broertjes en zusjes, vriendjes en vriendim1etjes mogen komen, zodat het echt een super gaaf feest wordt. Jullie moeten er echter ook wat voor doen. In de komende weken, krijgen jullie op school een knutselopdracht met de hele klas. Elke klas krijgt een zelfde opdracht, zodat jullie er allemaal aan mee kunnen werken. Jullie kunstwerk, wordt het spektakel van Effe naar Geffe!!! Op het dorpsplein, zaterdagavond 2 september, wordt jullie kunstwerk voor alle inwoners van Geffen onthuld. Het spektakel zal om 19.30 uur beginnen. Daar natuurlijk horen jullie als kunstenaars bij aanwezig te zijn. Er zal een prachtige show opgevoerd worden door Linquenda Theatershows, met magie, disco en grappen.

Voor jullie allemaal is er natuurlijk een lekkere verrassmg. En als klap op de vuurpijl is er die avond een ballonnenwedstrijd, met als hoofdprijs 2 door Tonnie Jansen gesponsorde kinderfietsen. Dus zegt het voort, zegt het voort en neem al je vriendjes, vriendinnetjes en broertjes en zusjes mee, zodat dit het grootste feest allertijden wordt. Ook voor de papa's, mama's, opa's en oma's, ooms en tantes is het de moeite waard om op deze avond naar het centrum van Geffen te komen. Neem daarom iedereen die je kent, mee naar het feest van Effe naar Geffe.

KINDERSPEULPLOATS EFFE NOAR GEFFE Ook dit jaar zoeken wij weer enthousiaste kinderen die tijdens Effe naar Geffe op het pleintje bij Peuterspeelzaal 'de Paddestoel' een kraampje willen bemannen om eigengemaakte spulletjes te verkopen. Effe naar Geffe viert haar 30e verjaardag en dus is het thema: FEEST! Jullie kunnen je tot en met donderdag 31 augustus 2006 telefonisch (06-41149545) of per e-mail (lmvwanrooij@hotmail.com) opgeven bij de kinderwerkgroep. Alvast heel veel succes met het knutselen van de spulletjes en tot op Effe noar Geffe!

KOPY INLEVEREN VOOR: 9 september (geldt ook voor e-mail kopy) verschijnt over 3 weken redactieadres: Veldstraat 13 e-mail adres: torenklanken@home.nl


Verzekeringen

Aanerkoo

heke

• • anc1er1ng

r--...a........__

Kromstraat 172 Oss ~ (0412) 65 06 79 info@geldengezin.nl

\

1

Geld Gezin

www.geldengezin.nl

z 2&

~ a l l e-en Adviesbureau bv

i---- ,____ __

IDIESIIGN O NTWERP-AANLEG O N D ERHO UD-RENOVATIE Corné van Dinther Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel.: 073 - 532 16 54 Fax: 073 - 532 67 01

®

www.woonkrant.nl

A~:-~N@

MOTORRIJSCHOOL

P. DE Kl!EIN -i'ooiiee«-~,U~ Heegterstraat 34, 5386 CP Geffen, Fax: (073) 5326381 Tel.:(073) 5324658,Autotel.:(06) 53184263

Erkend installateur

C. V. Gas - Water Service en onderhoudsabonnementen gastoestellen Ook voor het Energie

certifiYan lchQndel Bouwgroep IIOUWI

caat Papendijk 14b 5386 EC Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

al IO j a a r ~ Kholttn, dlllll1butlecemra. WNlngan en

~ • n . 8 - Is

onze ........ Uh_nt_lnalle , - . , , , . . , ons werkat ci.

_.._.,,.nde~

"Kwaliteit wint de strijd"

Alles vers uit eigen bakkerij Bakkerij Brands

Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

van SchlJlldtll BouWgroep llnlllllWeg13 53881<11 G8n.n lal:lln-63ZZlll1

fex:81W32DU ~-nl -~nl


Parochie Heilige Maria Magdalena Geffen Parochie Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen

EERSTE COMMUNIE Op zondag 6 mei 2007 kunnen kinderen hun Eerste H. Communie doen in 2 vieringen om 09 .30 uur of om 11.30 uur. Zij krijgen hierover via de school de nodige informatie.

• Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen .nl www.parochiegeffen.nl

"ONDER DE TOREN" BEREIKBAARHEID KAPELAAN GEELEN: Op de pastorie is er op maandag t/m vrijdag elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 De kapelaan heeft geen speciale spreekuren, u kunt naar de pastorie bellen en bij geen gehoor het antwoordapparaat inspreken. Do. is de vrije dag van de kapelaan. Voor uiterste spoed: kapelaan: tel. 06 - 53364310 E-mail kapelaan: kapelaan@parochiegeffen.nl E-mail diaken: diakenvanherwijnen@hotmail.com e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Internetsite parochie: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER * dienst in de kapel + t.v. - uitzending naar huize Heegt vr. 1 sept. 19.00 u * avondmis le vrijdag v.d. maand met koorzang geen viering za. 2 sept. zo. 3 sept. 09.30 u + Openluchtmis bij huize De Heegt mmv WIK ma. 4 sept. 19.00 u * avondmis vr. 8 sept. 19.00 u * avondmis H.Mis mmv Bandola's (Nat. za. 9 sept. 19.00 u Ziekendag) (+kinderkerk) zo. 10 sept.09.30 u + H.Mis mmv Gemengd Koor ma. 11 sept.19.00 u * avondmis vr. 15 sept.19.00 u * avondmis za. 16 sept.19.00 u H.Mis mmv Passe Partout

- --:: --~-. · -

-: ·(+kindërk:erk) . ·-- -- - .

zo. 17 sept.09.30 u + H.Mis mmv Gemengd Koor ma. 18 sept.19.00 u * avondmis+aanbiddingtot20.30u

HET VORMSEL wordt toegediend op vrijdag 25 mei 2007. De voorbereiding hiervoor start in januari 2007. Jongeren in de brugklas krijgen hierover bericht. GREGORIAANS KOOR De volgende repetitie voor het zingen van Gregoriaanse gezangen wordt gehouden op dinsdag 5 september a.s. van 21.00 - 22.00 uur in de grote zaal van het parochiecentrum (Oude Klooster boven). MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u de intenties op het Torenplein en in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. AFWIJKENDE MISTIJDEN / VIERINGEN DIE VERVALLEN Op zaterdag 2 september is er geen viering in de kerk DOPEN Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u bellen naar de pastorie 073 5321216. Uw naam wordt genoteerd en u wordt teruggebeld. De doopvieringen zijn bestemd voor hen die woonachtig zijn in Geffen, o_f ':Oor__hen_die elders vVonen, maar ingeschreven staan in onze parochiegemeenschap en deelnemen aan de kerkbijdrage.

DANKJEWEL Dank aan het Gemengd Koor, dat gedurende de gehele vakantie de H.Missen op zondag muzikaal heeft ondersteund. Ook het muziekensemble van Erp - Donders liet in de vakantie goed van zich horen met zang, fluit-, orgel- en bugelspel! Voor herhaling vatbaar!

HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven bij: Patty van Nistelrooij, Jasmijn 5, 5386 ES Geffen. tel. 073-5326323 (na 18.00 uur) of via e-mail: jurgen.patty@home.nl Dit geldt voor mensen die in ons dorp wonen, of hier geboortig zijn maar elders wonen.

MISDIENAARSKAMP Op zaterdag 9 sept. en zondag 10 sept. zijn de misdienaars op kamp in Mariahout, als dank voor hun inzet als misdienaar en acoliet gedurende het gehele jaar. Wij wensen hen veel plezier en we danken alle jongeren en parochiemedewerkers, die de organisatie van een leuk en sportief programma op zich hebben genomen!

ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL'' Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen metAnja Wingens: 073 - 5324160. Het ziekencomité bezoekt de zieken namens de parochie, de kapelaan brengt een bezoek aan de zieken op verzoek van de zieke of zijn naaste familie. 3


Hepa Care ietechniel<

Hét adres voor al uwTurkse en Italiaanse gerechten! KLOOSTERSTRAAT 33A GEFFEN

H. van Dint er S 073 53250 2

/!J, 073 5320 Z 1 B

WOENSDAG PIZZADAG! Al le pizza's€ 5,50

Leiweg 2a 5386 J<R Geffen

info@he a. nl

VAN GENUGTEN ARCHITECTEN

~

~

Arch itectenb urea u C o p p e n s d i j k 245 3 8 2 J T Vinkel Telefoon 073-5322246 Telefax 073-5322639

Tel./Fax 073-5325705

Sander van Lent Schilderwerken

Abelenstraat 24

5386 GH Geffen

073-5321220 Mob: 06-29076406

tel :

Voor Kleur, Kwaliteit & Vakmanschap !

info@vangenugtenarchitecten . nl

Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Leiweg 2B 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.n l www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Don derdag: Vrijdag: Zaterdag

LEEVVIKA

13 .00 - 18.00 Gesloten 13.00 - 18.00 13.00 - 20.00 10.00 - 18.00 10.00 - 16.00

uur uur uur uur uur

VAN DER DOELEN

Wilt u lagere maandlasten? Uw hypotheek oversluiten? *

Samen met u bekijken wij, geheel vrijblijvend, o f u al of niet uw huidige hypotheek moet aanpassen.

*

Zeer scherpe rentetarieven.

*

Intensieve persoonlijke begeleiding van begin tot het eind.

WIJ BEMIDDELEN VOOR ALLE GROTE VERZEKERAARS, BOUWFONDSEN EN BANKEN. KLOOSTERSTRAAT 44 5386 AT GEFFEN TEL. 073 - 5325510 FAX 073 - 5325560 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Internet www.vanderdoelenassurantien.nl

Bel voor afspraak:

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

VERZEKERINGEN


WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 25 juli 2006: Sjaantje van Lieshout-Steenbergen, 79 jaar 19 augustus 2006: Cor de Veer-van de Wiel, 89 jaar ALLEENGAANDENGROEPGEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we sà:men koffie in de bovenzaal van Het Oude Klooster. Alle alleengaanden zijn daar van harte welkom; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het "samen tafelen". Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKBALANS 2006: Een kerk is heel wat waard, daar geef je voor! Doe mee aan de actie kerkbalans om onze parochie-activiteiten in stand te houden en om onze monumentale kerk te restaureren en te onderhouden! De stand tot nu toe is: € 18.960,00. DANK VOOR UW BIJDRAGE U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2006. Kijk ook op www.kerkbalans .nl DE RESTAURATIE-THERMOMETER staat op

met mijn boekenkramen. Waarschijnlijk weer op dezelfde plaats als voorgaande jaren. Als u een speciaal boek zoekt kunt u van tevoren contact met mij opnemen. Ik kan rustig in mijn collectie kijken of ik het boek heb. Vul dan het strookje in en stuur het naar mijn huisadres, of geef het af aan Karel of Ronald van de Aloysiusschool. Wat heb ik bij me? Streekboeken, sport, detectives, platenboeken, kinderboeken, oude schoolboeken, boeken over antiek, planten, dieren, romans. Alle boekén zijn voorin geprijsd. Sommige boeken zijn duur of heel duur, andere zijn spotgoedkoop. Ook liggen er weer mappen met schoolfoto's op mijn kraam. Ook dit jaar is er de actie "een foto voor een boek". Het geld, dat ik met de verkoop van deze foto's ophaal is bestemd voor de aanschaf van leesboeken voor de Aloysiusschool. Tot ziens bij mijn boekenkraam. Peter Lammers Naam_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ Adres _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ Tel.: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ __ Titel van het boek:

€ 310.000,00. Dank u wel!

Schrijver: KERKMUSEUM Elke laatste zaterdag van de maand geopend van 13 .00 14.00 uur: behalve wanneer er op dat tijdstip een viering in de kerk is. U kunt ook een afspraak inaken met Jo van Wanrooij tel. 5322283 CONTACTPERSOON VOOR DE KINDEREN DIE BUITEN GEFFEN OP SCHOOL ZITTEN Jarenlang verzorgde Ans de Poot de correspondentie die via de basisscholen verloopt, voor de kinderen die buiten Geffen op school zitten. Ze heeft het ' stokje' nu overgedragen en we danken haar voor haar trouwe inzet. De nieuwe contactpersoon is: Marijke van der Doelen, Rietkampsestraat 2, 5386 KH Geffen. Tel. 073 - 5324703. Als verenigingen, stichtingen of clubs informatie hebben voor de kinderen die buiten Geffen op school zitten, kunnen stencils e.a. afgegeven worden bij Marijke. Het is belangrijk dat ook deze kinderen op de hoogte blijven van Geffense activiteiten.

Dit strookje sturen naar: P.G.M. Lammers Molenstraat 75, 5341 GC Oss

EEN DAGJE NAAR GISTEREN

BOEKEN BIJ EFFE NOAR GEFFE

Ga eens een dagje naar 'gisteren': herleef uw jeugd en ervaar het leven van uw (groot)ouders. In het Openluchtmuseum in Arnhem geniet u van bijzondere ontmoetingen! Het thema van 2006 is: WAT DE POT SCHAFT! Wandelend langs boerderijen, huizen en velden is er vanalles te proeven en te zien over eten en drinken in de afgelopen eeuw. Heel bijzonder is o.a. het Spaarstation Dingenliefde, waar u kennis maakt met negen bevlogen verzamelaars en hun collecties: van kotszakken tot spaarpotten en boodschappenbriefj es. Kinderen zijn welkom op het Kindererf. Ieder weekend zijn er leuke activiteiten zoals brood bakken en boter maken. Nederlands Openluchtmuseum, Schelmseweg 89,Arnhem.

IJs en weder dienende, of anders gezegd, als God het wil, ben ik de eerste zondag van september weer present

Informatie: 026 357 6111 Kijk ook op: www.openluchtmuseum.nl 5


-

Café - Zaal 't Haasje

!ijschool vinkel_ All!lllr

RELAXED OP WEG ?? -

voor bruiloften, partijen en vergaderingen

autorijles gewoon of volgens de RIS-methode theorie (evt. privé-les)

Tel.: 07 - 532 15 20

Iets voor jou ? Kijk dan snel op: www.rijschool-vinkel.nl

'

Of bel 06 - 51 64 82 78 Rob van Dijk Kastanjelaan 10 5382 KD Vinkel

www.cafezaalhethaas ·e.nl

DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

~ deKinderenv.!';.a Tt B~.~ Geff~~f.Jl Ham 1, 5386 JA tel. 073-5325551

maandag t/m vrijdag zaterdag

Aft, f.

13.00 - 19.00 uur 8.30 - 17 .00 uur

Hanegraaf B.V. Geffen Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'$ VOLGENS VCA-NORMEN

van der Sangen Tuinhout -

Tuinhuisjes Speeltoestellen Tuinmeubelen

-

Schuttingen Vlonders Dierenverblijven

- Accessoires Eventueel op maat gemaakt Ook uw adres voor al uw TUINHOUT maandag t/m vrijdag 8.30- 18.00 uur. Zaterdag 8.30-16.00 uur Bosschebaan 53 , Heesch (Achter restaurant "De Lucht"') tel. 073-5321235 / 06-54375280 fax 073-5320138 www.vandersangentuinhout.nl

Cafétaria / Eetcafé

Bouw

Buro

Trendy!

Stijlvol! Maarten van der Dussen Wilgenstraat 6 5386 GL Geffen Tel.: 073 - 534 12 94 Privé: 073 - 534 12 92 E-mail: bb.dussen@planet.nl

Koppig!

îfe .: 073 - 532 0 05


EFKES BUURTE ME' ... Mat de Kleijn (46 j.)

met zijn dochter, jaarlijks ritten met gehandicapten uit regio Berlicum, met de bewoners van huize De Heegt en onlangs nog met de leden van de KBO-Geffen. Rogge maaien en Effe noar Geffe is vaste prik geworden en Mat is met paard en wagen in te huren voor kinderfeestjes, familiedag-tochten, voor speciale familiefeestdagen en voor gezelschappen en verenigingen. Er kunnen 15 personen in de huifkar. Inaien nodig rijdt hij in de winter ook met de arreslee. (Tel. 073 -5324324 of 06-12122911 of dekleijntjes@home.nl) De jonge paardjes kunnen met 3 jaar in de kar. Vooraf moeten ze oefenen om aan de verkeersgeluiden te wennen. "We gaan speciaal daarvoor b.v. met de paarden naar de kermis waar veel lawaai is; we gaan naast vrachtwagens staan die lucht aflaten en ook aan het geluid van 'ploffers' moet gewend geraakt worden." Kim (18 j .) heeft net als haar vader veel plezier in de paardenhobby. In 2004 behaalde ze op een wedstrijd in Maren-Kessel de 3e plaats. Zoon Nick (15 j.) is begonnen met het tam maken van de jonge Haflingers, daar is veel geduld voor nodig. "Een leuke hobby, die wel tijd en geld kost," vindt Mat. "De paarden, de wei en de materialen moeten goed onderhouden worden. Een bekende zegswijze zegt genoeg: Mannen met paarden, hebben een hemel op aarde, maar komen ze te sterven, valt er niks te erven!" We zullen Mat en zijn Mariska zeker treffen op Effe noar Geffe en ze zullen u graag van en naar onze molens vervoeren!

Behalve de stoere, opgedoste Nederlandse Trekpaarden en de slanke, sierlijke Friezen - is ook de kleine Haflinger te vinden op onze Boerenmarkt Effe noat Geffe. Mat de Kleijn zal wederom plaatsnemen op de bok van zijn huifkar, om op nostalgische wijze, bezoekers te vervoeren. Vóór de middag van molen "De Vlijt" naar het dorpscentrum en ná de middag van het centrum naar molen "De Zeldenrust". Wellicht komen daar extra ritten bij , want Hotel Nuland heeft dit jaar een Effe noar Geffe - arrangement met overnachting, diner, entreekaartje en vervoer per huifkar... 'Nuland goes Geffen' ... Dieren spelen al van jongs af aan een rol in het leven van Mat de Kleijn. Hij houdt momenteel vogels en parkieten en nog maar pas is zijn schuurtje - waarin 800 gefokte ratten en muizen huisden, die als slangenvoer dienden - leeg gekocht! Echter, paarden zijn z'n grootste hobby. Dat is duidelijk als je bij zijn huis staat aan de Kastanjehof, waar meerdere paarden en paardenhoofden van hout en ander materiaal tegen de muur hangen! Mat is de trotse bezitter van de Haflingers (grootste ponny's): Mariska (9 jaar),Ayko (2 1/2jaar) enAsco (1/ 2 jaar). We bekijken ze in de wei, bij het huis van zijn zwager, aan de Bredeweg. Mooie lichtbruine ponny's, met blonde manen, die bij de familie van het Nederlands Trekpaard horen. Mariska behaalde op de Centrale keuring zeven eerste premies en Ayko werd op de fokdag reservekampioen. Om diefstal te voorkomen, zijn de paardjes onderhuids gedîipL ''Vroeger wäs·· daf een brandmerk maé vorm · --van een edelweiss" vertelt Mat en toont dat teken op de huid van Mariska. In dezelfde wei loopt Vadine, een KWPN-er (Warmbloedpaard) van 27 jaar! "Dat paard heb ik van kennissen in mijn wei, om hier te sterven" zegt Mat. In de schuur staan de wagens. Mat heeft een marathonrecreatiewagen en een platte wagen met huif. "Het is allemaal begonnen met het gaan rijden op zondag" vertellen Mat en zijn vrouw Elly. Toen de wagen te klein werd, vervaardigde Mat zelf zijn huifkar. Hij behaalde het koetsiersbewijs samen met zijn dochter Kim, die toen 15 jaar was. "De theorie bestaat uit kennis over het paard, ziektes kunnen herkennen, de tuigonderdelen kunnen benoemen en daarnaast volgen een zestal aangespannen rijlessen. Je paard moet dan al DANKBETUIGING 'verkeersmak' zijn. Je rijdt met 2 leidsels in de zgn. "Achenbachstij l". Het is geen hot en aar meer" legt Mat Graag willen wij al onze vrienden in Geffen hartelijk uit. danken voor de onvergetelijke fijne dag. En vervolgens werden veel ritten gereden. Naast wedstrijden en koetsentochten rijdt Mat, al dan niet samen Martien en Anna Willems van Kuppeveld 7


A.

1

ROND DE DORPSPOMP

~

De stamtafel op het terrein van Broelliepop, bij de Wiel aan de Kouwe Noord. De wiel van de dijkdoorbraak in 1876, intussen nog 6 meter diep. Er blijkt een schip aangemeerd, midden op het water. De zeilen zijn gestreken. Het blijkt de "COLD NORTH". De buurt, zeg maar "De Wielkring" was zeer gastvrij. De kleedkamer in de garage van de familie Tijs, compleet met de Moeder van Altijddurende Bijstand. De wei van Antoon van Zandvoort als gastenontvangst, het water van Wim van Zandvoort en de parkeerwei van Mien Ruys. De bemanning van de Cold North is uiterst complimenteus. Een weldaad zo'n buurtschap in alles kreeg men gratis bij stand. Het thema "WATER" kwam door de veelvuldige regen volledig tot zijn recht. Maar de kapitein liet zich toch nog eerst onderdompelen. Het was een fantastische happening. Met welklinkende muziekorkesten, Union, W.I.K. en Odio vanuit een kinderwagen werden de Maasdonkers op de hoogte gebracht van dit zomers muziekfestijn. Complimenten voor de organisatie en de feestelijke ambiance en de hartelijkheid. Er werden warme vriendschapsbanden gesmeed. Het was een bijzonder programma met goochelacts en clownerie en sketchjes, afgewisseld met muzikale POPART. De hele buurt heeft vooraf de boot nog getest. Het werd toen een echte LOVE-boot. Je mag het gerust een Wereldpnmeur noemen. We werden keurig verzorgd met heerlijke koffie en scheepsbeschuit. De jeugdvakantieweek van 7 tot en met 11 augustus, was weer zeer geslaagd. Veel dankbare kinderen en vooral dankbare ouders waren vol lof. "De verzonken stad 'Atlantis', heeft al zijn geheimen prijs gegeven, daaruit volgden opdrachten, toneelstukjes en spelletjes. De 23e Jeugdvakantieweek heeft weer onvergetelijke indrukken nagelaten. Ook de Kermis zit er weer op. Alle attracties waren meestal bezet en de diverse kraampjes maakten het tot een feestelijk geheel. Ook de exploitanten waren zeer tevreden. De stamtafel hoopt, dat de gemeente Maasdonk de inschrijfgelden voor de Kermisattracties laag blijft houden, zodat de Geffense jeugd goedkoop kan genieten. Jammer, dat met de kermis de KIOSK een sta-in-deweg is. Op de een of andere manier kan de kiosk toch werden bezet met clowns of een waarzegster, of een fotohuis, een duister griezelhuis, spookhuis, spinhuis, grabbel- en knabbelhuis. Een vertegenwoordiging van "Effe noar Geffe" de alom 8

bekende BERT met zijn assistente Dolinda kwam aanzitten. De 30e j aormèrt wordt toch weer bijzonder. Het parcours is gewijzigd en uitgebreid met de Molenbergen de Molenstraat. Hier zal heel wat stoom worden afgeblazen. Er komen een 15-tal stoommachines, stoomwalsen en volledig nagebauwde, werkende ministoommachines. Al het vee is er weer. De geiten blèren, de Koeien loeien, de paarden hinniken, de konijntjes paren, de roofvogels gieren door de lucht, de Knollen hollen, de Friezen pralen in al hun pracht. Er valt weer veel te genieten. Dus Geffenaren zoekt oew greij mar wèr bè mekaoren, oeuwe nuzzik, schalk, muts, poffer, oe mesjèsterseboks mi galgen, oewe roeije zawdoek, oew klompe, oew strepkesboks, of oew auw zondagse kleer. Kek mar wa grutmoeder nog hi. Want we moeten er samen mi de keinder wer schon opstaon. De commissaris van de Koningin komt op bezoek. Ge kunt dà deftig vrommis zien op de foto in het prachtige MAG-GEZIEN" "BOEREMÉRT" 30 JAOR! ! ! En dizze ker in foe l-koller, mi veul moi fotoos en aanbevelingen van hog lui. In Geffe wurt nog flink geboert. En moet 's kijke watter veur de keinder allemaal te doen is op blad 9 en kèk is op 10 en 11 en de wegwijzer op 20 en 21 en al die aander blaojer. Tis haost nie te geleuve. Ja ze hèn proffessieoneele schrijvers aongetrokken, waor de Prins nie tegen op kan. As ge ut leest, dan krijde aon alle kanten de kriebels. En dankzij "Effe noar Geffe" komt er nog een bijzonder, interessant en indrukwekkend boekwerkje bij U in de BUS . "Het ERFGOED van PATER IVO van DINTHER". Een bijzonder fraaie uitgave mogelijk gemaakt door het comité "Effe noar Geffe", en door een extra subsidie van de gemeente Maasdonk. De gemeente Maasdonk heeft dit als een waardevol cultureel project gewaardeerd. Ook Drukkerij WIHABO heeft hierin bijgedragen door het voor 'n schijntje te drukken. Leg het drukwerkje met foto's en reproducties en beschrijving van leven en werk van IVO mar in de goei kamer op de irretaoffel. En de gedichten en verhaaltjes hardop samen lezen. "Dà wurd nog wà". Goed BEWAORRE! !! Un moi presentje vur heel Geffe! !! Och, Och, die computer toch. Op een SITE staat: "Geffen groet Nuland". Waar is dat goed voor. Geffen en Nuland moeten die elkaar meer omarmen, meer respect tonen voor elkaar, nog meer eensgezind zijn. Waar komt het vandaan? We horen en zien wel. Met de Website van de gemeente Maasdonk is het treurig gesteld: no 462/463 van alle Nederlandse gemeenten. Er zou een aparte ambtenaar worden aangesteld om die zaak up-to-daten. Is er geen wedijver meer? Of geen


belang mee gediend? We voelen ons beschaamd. De twee in Geffen wonende ambtenaren zullen zich dat toch zeker wel aantrekken. Misschien loopt er wel een van woede ziedende burgemeester door het gemeentehuis. Het valt ook niet mee. Ambtenaren zijn wellicht overwerkt, moeten te ver weg parkeren err stukken lezen en herlezen. De burgemeester moet maar eens het goede voorbeeld geven en met hen op stap gaan door Maasdonk. De zit moet er uit, de loop moet er in, meer bewegen, dat komt het werk ten goede. Het gaat allemaal te traag. Er zijn ook gedetacheerde ambtenaren, die weten helemaal niks van Maasdonk, van de tradities en zo. Ze moeten allemaal verplicht "de Effe naar Geffe-krant" lezen en een integratiecursus volgen. De stamtafel kreeg nog de buurt op bezoek, dat werd gezellig napraten. Van stamtafel 244. Volgende stamtafel weer in café Govers op 10 september a.s van 10.30 tot 12.00 uur met napraat tot 12.30 uur. Onderwerp: "Effe noar Geffe", de vorderingen rond het Centrumplan enz. enz. altijd gezellig, altijd uniek. Ook U bent WELKOM. Voor op- en of aanmerkingen de Prins tel. 0412-640982. Hauw Doe.

G'68 MAASDONK Rennen, springen, klauteren en slingeren in de volleybalspeeltuin van G'68 Maasdonk! Op zaterdag 9 september organiseert volleybalvereniging G'68 Maasdonk voor de eerste keer in Maasdonk de volleybalspeeltuin. Van 09.45 tot 10.45 uur kunnen alle kinderen vanaf 4 jaar (tot +/6-7 jaar) - gratis - een uur lang rennen, zwieren, springen, gooien en dollen. Kom allemaal en neem je broertjes, zusjes, vriendjes, vriendinnetjes, buurmeisjes en -jongetjes mee! Onder leiding van een aantal G'68 Maasdonk-leden zullen de kids op reis gaan. We laten ze de toren van Pisa bouwen, de arena van Rome betreden, de Chinese muur namaken en terecht komen op een onbewoond eiland. Een lekker uitdagend én beweeglijk uurtje dus . Neem je vriendjes mee, kom binnen en doe mee! Entree is gratis,. aanmelden hoeft niet! Volleybalspeeltuin Deelname aan deze volleybalinstuif is gratis en vrijblijvend. Maar kan ook dienen als opstapje naar deelname aan de volleybalspeeltuin. Daar kunnen beginnende 'volleyballertjes' zich 12 zaterdagen per jaar van 9.45 tot 10.45 uur uitleven in Sporthal de Geer. Volleyballers van G'68 Maasdonk zorgen steeds weer voor een leuke en afwisselende ochtend. Onder het motto van Sprookjes, Sinterklaas, Pyjama-party en Piraten maken de kinderen spelenderwijs kennis met volleybal. Toch gaat het

er niet om volleybal te leren (er is bijvoorbeeld geen net), maar gewoon om de algemene lichamelijke ontwikkeling van het kind. In een uur tijd doorlopen ze steeds een circuit met kleine spelletjes waarin hun fijne motoriek en balgevoel wordt gestimuleerd. Een estafettespel ontwikkelt de teamgeest en de sociale vaardigheden en de klim- en klauterhoek bevordert tenslotte de grove motoriek. De kinderen kunnen zich dus helemaal uitleven. Allemaal onder begeleiding van enthousiaste G'68 Maasdonk volleyballers. Meer informatie? Neem contact op met Suzan School, coördinator Jeugdzaken (06-10121026 of g68maasdonk@hotmail.com).

GRASHANDBALTOERNOOI LAATSTE KANS OP DEELNAME AAN HET 2E GRASHANDBALTOERNOOIGEORGANISEERD DOOR KPJ GEFFEN. Heb je een handbalteam aangesloten bij de KPJ of elders, heb je een vriendenclub die ooit eens heeft gehandbald of het graag eens wil proberen. Dit is je kans: Op zondag 10 september a.s. organiseert KP J Geffen haar 2e grashandbaltoernooi. Van 9.00 tot 12.00 uur word er gestreden door aspiranten en jeugdteams zodat zij volledig tot hun recht komen. Daarna kan het publiek na een korte pauze 'smiddags van 13.00 tot 18.00 uur genieten van de senioren en recreantenteams. Evenals vorig jaar zijn er natuurlijk prijzen te verdienen en niet vergeten de eer en de gezelligheid die bij de KPJ Geffen altijd ruim voldoende aanwezig is. Dus ... roep je vrienden, collega's, familie of verenigingen bij elkaar en vorm een team, minimaal 1 keeper en 6 veldspelers en je kunt aan de slag. Meld je z.s.m. aan bij Miriam Bouwens, Simon v.d. Berghstraat 42, 5386 CE GEFFEN, Tel: 06 - 41 35 85 41 of per email: miriam.37@home.nl. Geef de naam van je team door, de gemiddelde leeftijd en eventueel je ervaring met handbal. Graag tot ziens op 10 september.

Omd

Maak dan een af lichaams-&voed1

ezonde en ? en GRATIS alyse

JOLANDA STAAL Tel. 073-532 29 42 of 06-53163 791 9


JANVANDERHEIJDEN NIEUWE GILDEKONING SJNf JORIS GILDE

Nog maar enkele jaren geleden schoot Jan van der Heijden zich op 2e Pinksterdag tot Burgerkoning. Hij, en ook zijn vrouw Clarien, kregen in het daarop volgende jaar het 'gildevirus' te pakken en werden lid. Het was pas het tweede jaar dat hij meedeed voor de koningstitel en afgelopen Kermiszondag schoot Jan zich bij het 82e schot tot koning. Deken-wapenmeester Albert van Orsouw, zelf gildekoning in het afgelopen jaar, wees 's morgens bij ! de loting, nogmaals op de rechten, . maar vooral op de plichten van het koningschap. Geen geringe taak en verantwoordelijkheid . Desondanks lieten 12 gildebroeders en 2 gildezusters zich hierdoor niet ervan weerhouden om in te schrijven voor de loting van de schiet- ...,,~!111!1""::~ volgorde. De dag was begonnen met het ophalen van de koning, Albert van Orsouw, bij zijn woning, waar het gilde werd ontvangen met een brandewijntje als hartversterkertje voor de voettocht naar de kerk. De Gildeheer, kapelaan Paul ._..,,,.._~---'=Geelen, sloot met zijn gevolg aan bij de pastorie en vervolgens ging het Sint-Jorisgilde Geffen met slaande trom en vliegend vaandel de kerk binnen om deel te nemen aan de H.Eucharistie. Na afloop trok het gilde door het dorp naar zijn (tijdelijk) gildehuis 'Ons Doel' aan de Papendijk. Na de koffiemaaltijd werden de door Gwen Conner gemaakte vogels aangeboden. Later zou blijken hoe goed dit jaar deze vogels zouden zijn. Opnieuw trok het gilde door het dorp naar molen "Zeldenrust" waar de koningsvogel op een van de wieken werd opgericht. Bijna op tijd loste Gildeheer Paul Geelen het eerste schot om de vogel "te vrijen". Hij miste. Het volgende schot was voor koning Albert van Orsouw. Hij miste niet en de eerste beuk was uitgedeeld aan de gipsen vogel in papieren gildetenue. De koning werd hierna ontdaan van zijn koningsvogel en zijnkoningsvest met zilveren konings-schilden. Het gilde zat nu even zonder koning en ging meteen aan de slag met het schieten op de vogel voor een nieuwe koning. Het was een spannende strijd want rond het 70e schot leek het er op dat de vogel zich al gewonnen zou geven 10

maar pas 12 schoten later was Jan van der Heijden, met een welgemikt schot, de gelukkige. Hij was ook gelukkig en blij en toen hem dan ook gevraagd werd of hij bereid was het koningschap, met alle consequenties, te aanvaarden, antwoordde hij met een luid en duidelijk: "Ja ik wil!". Na de ceremoniële inhuldiging, waarbij de koning (als enige) over het gildevaandel mag lopen, werd hem een prachtig uitgevoerde vendelgroet gebracht door de 5 jeugdvendeliers: Rens, Dennis, Paola, Florence en Lorenzo. Na een korte onderbreking werd het schieten voortgezet .op_de ''prijsvogel''. Hier ging ... Jiµ1,1_b Lé:lmer_s str:ijk.~n rriet àlli drfode prijzen door heel gelukkig de juiste stukken van de vogel af te schieten. De nieuwe koning werd met "vliegend vaandel en slaande trom" door het dorp en over de kermis geleid om "aan het volk te worden getoond". In het gildehuis werd hem door het gilde de koningswijn aangeboden. In zijn eerste 'troonrede ' beloofde koning Jan alles te zullen doen om het koningschap namens het gilde op een waardige wijze te zullen vervullen. Als eerste daad bood hij het gilde een vat bier aan. Zaterdag 19 augustus werd de ....:..:..i'--~-' nieuwe koning kerkelijk geïnstalleerd in een speciale " koningsmis", welke werd opgeluisterd door het gildekoor van het gilde St.Barbara uit Dinther. Inmiddels een traditie.

SCHILDERIJEN-EXPOSITIE IN 'T ZIJL TE VINKEL J aan van den Akker (80) en haar nicht Iet van Pinksteren (74), beide uit Nistelrode zullen haar kunstschilderijen exposeren in 't Zijl te Vinkel. Beide hebben kunstwerken in acriel, aquarel, krijt en olieverf. Jaan van den Akker kreeg op haar 65 ste verjaardag een tekencursus aangeboden door de kinderen en sindsdien is ze niet meer te stuiten geweest en heeft tientallen prachtige schilderijen vervaardigd. Haar nicht let heeft een opleiding gehad bij Martien Strijbos uit Oss en later bij galerie Hermans in Zeeland. De expositie is dagelijks te zien tijdens de openingsuren van 't Zijl in de maanden september en oktober 2006. Bovendien is er een open dag en wel op 1 oktober a.s. van 13.00 tot 17.00 uur.


30STE EDITIE VAN EFFE NOAR GEFFE WORDT GROOTS GEVIERD!

~

Commissaris van de Koningin Hanja May-Weggen opent gezelligste boeremèrt van Brabant De boeremèrt met zijn vaste elementen op zondag 3 september is een traditie op zich. Toch is Effe naar Geffe nooit hetzelfde. Ook dit speciale jaar wordt er een waar feest van gemaakt. Zo zal er een tentoonstelling zijn met Koi-Karpers en zal er een Stoomfestival plaatsvinden. Reden genoeg voor de Commissaris van de Koningin, Hanja Maij-Weggen om Effe naar Geffe te bezoeken. Ge komt toch zeker ok? Al dertig jaar heeft Geffen het ideale recept voor een geslaagd dagje uit. Met vaste ingrediënten zoals livemuziek, een uitgebreid kinderprogramma, meerdere theatershows en uiteraard een grote diversiteit aan dieren en oude ambachten. Ambachten & hobbyisten Al jarenlang laten specialisten op het gebied van oude ambachten het vroegere vakwerk herleven. In de nostalgisch aangeklede straten van Geffen vindt u meer dan honderd oude ambachten en hobbyisten. Ook worden vele oude materialen en gereedschappen, zoals oude landbouwmachines tentoongesteld. Koi Ka1·pers Uit het nostalgische boerenleven zijn dieren en vee uiteraard niet weg te denken. Paarden en koeien komen al gauw in uw hoofd op. Alle boerderijdieren zijn weer vertegenwoordigd. Schapen, paarden, ganzen, kippen, roofvogels, koeien en zelfs ezels kunt u in alle soorten en maten in Geffen begroeten! Nieuw dit jaar is een showvat met Koi-Karpers. De Nishikigoi Vereniging Nederland presenteert de prachtigste Koi 'sen er zullen deskundige vrijwilligers aanwezig zijn om vragen te beantwoorden over het verzorgen van Koi's. Bezienswaardigheden Het afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de restauratie van de Geffense Maria Magdalenakerk. Het is zeker de moeite waard om deze kerk van binnen te bekijken! Ook kunt u de twee Geffense molens eens van binnen en buiten bekijken en zien hoe de ouderwetse molenaar zijn werk doet. Een leuke bijkomstigheid is dat u per huifkar naar een voor u geopende molen, vervoerd kunt worden. Nieuw! Stoomfestival Ook een nieuw element tijdens deze editie is het stoomfestival. Diverse stoommachines, groot en klein, uit binnen- en buitenland, zullen worden getoond in de kom van Geffen! En dan hebben we het over Locomobiel Lanz, Stoomwals Case, Model Steam TractionEngine BURREL "Bonfire"en Locomobile Biidgeport Con: USA 1903 om maar eens een paar voorbeelden te noemen! Amusement Naast straattheater zijn er op het parcours diverse

muziekpodia te vinden met voor ieder wat wils. Traditionele Brabantse liederen worden afgewisseld met pop en meezingers, dus niemand hoeft zich te vervelen! Keinderspeulploats Ook voor de kinderen is het weer volop vertier. De hele dag door zijn er activiteiten en workshops. Het thema is dit jaar geheel in stijl: Verjaardagsfeest! Effe naar Geffe bestaat 30 jaar en dat moet gevierd worden. Hier vinden o.a. een keinderspullenmèrt, een speurtocht en een spelletjescircuit plaats geheel in de stijl van Ot en Sien. Genieten dus voor iedereen! Kom kijken, kom luisteren, kom meedoen, kom beleven, kom genieten ...... Kom Effe noar Geffe!

Gymnastiek Vereniging

In september 2006 willen wij weer, bij voldoende belangstelling, starten met een nieuwe serie peutergym. Onder leiding van Cissy en Hena, onze enthousiaste leidsters, kan uw peuter zich lekker uitleven. De tien lessen worden gegeven in De Bonkelaar wekelijks op maandagochtend van 09.00 tot 09.45 uur. Bij voldoende belangstelling zal er een tweede les zijn van 10.00 tot 10.45 uur. We starten op maandag 4 september 2006; de laatste les is op maandag 12 november 2006. Is uw kind tussen de 2,5 en 4 jaar oud dan mag hij of zij mee komen doen. De kosten bedragen slechts € 22,00 voor 10 lessen. Als u belangstelling hebt voor deze peutergym, kunt u uw kind aanmelden bij Hena Schouten, tel. 5341171. Wacht niet te lang, want vol = vol ! Met vriendelijke groeten, Gymnastiek Vereniging Geffen

Govers Friture Zoekt medewerkers met ervaring+ 18 jaar m/v Inlichtingen: vraag naar Yifan Telefoon: 073 - 532 15 02 11


®

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19. 00 uur. woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen burgerzaken). OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 3 8 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073-5342100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester: PC.J Boelens Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder JJM Meulepas Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder M.JM. van de lién Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073-534 21 00 BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17 .00 tot 19 .00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17. 00 - 19. 00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken. 12

CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en, tel. 073 534 21 00 Nieuw rijbewijs document Op 1 oktober 2006 komt er een nieuw rijbewijsdocument. Het huidige papieren rijbewijsdocument wordt vervangen door een nieuwe, fraudebestendige kunststof kaart. Het nieuwe document is beter beveiligd, heeft een handzaam bankpasformaat en is slijtvast. De prijs van dit nieuwe rijbewijs zal € 34,50 gaan bedragen. (Momenteel kost een rijbewijs€ 31,00.) Mensen met een geldig rijbewijs van het huidige model hoeven geen nieuw rijbewijs aan te vragen. Pas bij verlenging krijgen zij automatisch het rijbewijs in de nieuwe vorm. Het is uiteraard wel mogelijk om eerder een nieuw rijbewijs aan te vragen als u dat wilt. Het nieuwe rijbewijs is net als het oude model tien jaar geldig. Op de voorkant van het NRD worden de persoonsgegevens vermeld. Op de achterkant worden behalve de reeds bestaande categorieën ook een paar nieuwe categorieën opgenomen, namelijk: - Categorie AM voor het bromfietsrijbewijs. Dit rijbewijs komt per 1 oktober a.s. in de plaats van het bromfietscertificaat. - Categorie Cl (lichte vrachtwagens), Cl/E (aanhangwagen bij lichte vrachtwagen), D 1 (lichte bus) en D 1/ E (aanhangwagen bij lichte bus). Fraudebestendig Belangrijkste reden om het nieuwe rijbewijsdocument in te voeren is de betere beveiliging tegen fraude en vervalsing. Dat is nodig, omdat het rijbewijs sinds de invoering van de Wet op de identificatieplicht formeel is aangewezen als identificatiedocument. Nieuwe aanvraagprocedure Niet alleen het rijbewijsdocument verandert, maar ook de aanvraagprocedure. Om fraude en vervalsing te voorkomen, wordt het nieuwe rijbewijsdocument - net als het paspoort en de identiteitskaart - centraal geproduceerd. Nadeel is dat de huidige 'klaar terwijl uw wacht' service vervalt. In de nieuwe situatie kunnen aanvragers het rijbewijs normaliter een week na aanvraag ophalen bij het gemeentehuis. Het is mogelijk om het rijbewijsdocument sneller te krijgen met een spoedprocedure. Het nieuwe rijbewijs kan dan na één werkdag worden afgehaald, mits de aanvraag voor 12.30 uur is ingediend bij de gemeente. De extra kosten voor een spoedaanvraag bedragen€ 40,00. Ook worden er nieuwe eisen voor de over te leggen pasfoto van kracht. De pasfoto moet aan dezelfde eisen voldoen zoals die ook voor (biometrische) reisdocumenten gelden. De nieuwe pasfoto-eisen zijn neergelegd in de


Fotomatrix Model 2006. Voor de verdere eisen van de pasfoto verwijzen wij u naar de website www.paspoortinformatie.nl. Onder het kopje procedure, pasfoto kunt u precies vinden aan welke eisen uw pasfoto moet voldoen. Als u bij een fotograaf een foto laat maken, meld dan altijd dat u een foto wilt hebben voor een rijbewijs.

l

1

Als alles in orde is, krijgt u na een aantal weken bericht van het CBR, vervolgens kunt u een rijbewijs gaan aanvragen. Wacht met de medische keuring niet tot het laatste moment, want deze procedure kan een enige tijd in beslag nemen!

Medische keuring? In een aantal gevallen is een medische keuring verplicht voordat u een nieuw rijbewijs kunt aanvragen. Hiervan is sprake: - wanneer uw rijbewijs verloopt op ofna uw 70ste verjaardag; - wanneer u in het bezit bent van een rijbewijs met de categorie(ën) C, D, CE of DE; of - wanneer om medische redenen aan u een rijbewijs is verstrekt met een beperkte geldigheidsduur. Voor de medische keuring heeft u een uittreksel uit de Gemeentelijke basisadministratie èn een aanvraagformulier "Eigen Verklaring" nodig. Deze kunt u verkrijgen bij de afdeling Publiekszaken. De aanvraagformulieren Eigen Verklaring zijn tevens bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) te krijgen. De kosten voor een uittreksel bedragen€ 5,00, de kosten voor een aanvraagformulier Eigen Verklaring bedragen€ 19,00. Ook aan het medisch onderzoek zijn kosten verbonden.

Verlies/ diefstal Indien u uw rijbewijs kwijt bent of uw rijbewijs is gestolen, dient u aangifte te doen bij de politie. Samen met het proces-verbaal en een pasfoto die aan bovengestelde eisen voldoet kunt u dan een nieuw rijbewijs aanvragen. Behalve de kosten voor een nieuw rijbewijs dient u dan ook vermissingsleges te betalen. De vermissingsleges bedragen 50% van het nieuw aan te vragen document. Vanaf 1 oktober 2006 is dit€ 17,25.

LET OP!!!: GEEN RIJBEWIJSAFGIFTE MOGELIJK OP VRIJDAG 29 SEPTEMBER 2006 Wegens de omzetting van gemeentelijke en landelijke systemen kunnen op vrijdag 29 september 2006 in het hele land bij gemeenten geen rijbewijzen worden aangevraagd of afgegeven! Op de website van de gemeente (www.maasdonk.nl) en de site www.rijbewijs.nl kunt u informatie over het nieuwe rijbewijs inzien. Mocht u nog vragen hebben, kunt u bellen met de afdeling Publiekszaken. Het telefoonnummer is 073-5342100.

VAN SCHIJNDEL KEUKEN Bredeweg 11 5386 KM Geffen tel: 073-5325055 info@vanschijndelkeukens.nl www.vanschijndelkeukens.nl

l l Openingstijden van onze showroom zijn:

Maandag t/m Donderdag Vrijdag Zaterdag

0

Arclinea ecnologia creativa

van 9.00-17.30 uur van 9.00-20.00 uur van 10.00-16.00 uur

,,,

CITY LINE® K E U K E N S

0

schüller••

®

KUCHEN "

13


-

Rabobank


1

DE ZEVENDE KONING. Hij is nog maar korte tijd lid van het St . Jorisgilde, maar behaalde reeds dit jaar de Koningstitel... de zevende koning in navolging van Conny v.d. Dussen - Gerard Gerrits - Gonny - Piet van Erp - Piet van de Wetering en Albert van Orsouw. Deze zevende koning: Jan van der Heijden (49 j .) is in de zevende hemel, want het is een leuke ervaring! De aanzet om lid te worden van het St. Jorisgilde was het behalen van het Burgerkoningschap door Jan in 2004. "Dan laij gje een uitnodiging voor alle gildeactiviteiten en dan zie je er ook meer van" vertelt Jan. Bovendien was het een vereniging waar hij samen met zijn vrouw Klarien lid van kon worden en dat sprak hen beiden aan. Jan vindt het kruisboogschieten het leukst en Klarien het jeu des boulen. "We hebben ons heel gauw thuis gevoeld in het St. Jorisgilde: een vriendenclub die gemakkelijk vrienden opneemt! " vinden Jan en Klarien. Er werd goed geschoten door de gildeleden op kermiszondag. Het 82e schot was raak: de - aan nog één draadje hangende gipsen vogel, die dit keer mooi was aangekleed in gildetenue van crèpe papier - werd er door Jan van der Heijden afgeschoten! Er waren tot dan nog slechts 5 missers geweest! "Ik had hem eigenlijk in de ronde daarvoor ' al goed klaar gelegd' " zegt Jan. "Vervolgens was er een volle ronde waarin elke schutter een goede kans had, hem naar beneden te halen. Ik was de gelukkige! Ik ben er recht onder gaan staan, terwijl je normaal gesproken enigszins schuin, onder een bepaalde hoek moet schieten, zodat het vizier klopt. Ik wilde het laatste stuk gips flink raken, zodat het draadj e zou losraken." Een goede tactiek dus, want dat lukte. Jan - die samen met zijn broers Rob en Tonnie een afbouwbedrijf runt- is een technisch man. Hij toont zijn kruisboog (in eigen bezit), die hij op maat liet maken. Er zit een knip in het hout, zodat hij zijn hoofd bij het schieten niet hoeft te draaien. De boog moet uiteraard goed gespannen zijn. De pijl vliegt gemiddeld zo'n 30 meter de lucht in. Als je harder schiet is de pijl minder zijwind-gevoelig. Bij het schieten spant de spanner de boog; daarna loop je met de kruisboog naar het doel en daar leg je er pas de pijl op, vanwege de veiligheid. "Ik ben niet eens de beste schutter!" zegt Jan. Hij is een B-schutter, evenals Conny en Piet van de Wetering, terwij 1Albert, Gerard, Piet van Erp en Jos A-schutters zijn, en Ferry en Kees 60+schutters. Deze jongens schieten een gemiddelde van 14 van de 15. Jan schiet 12/13. De A of B status wordt bepaald door de Hoge Schuts in de wintercompetitie. Jan was geen onbekende, want hij behaalde al enige prijzen bij wedstrijden in 2005 en 2006: in Veghel de Ie

prijs en in Oss een 3e prijs. Het bijzondere van het worden van gildekoning 2006 is, dat Jan nu mee mag schieten op het Europees Schutters Treffen in Heeswijk-Dinther, dat in het weekend 26-27 augustus gehouden is. "Een speciale eer" vindt Jan. Daar wordt overigens met het geweer geschoten. "80% van alle gildes schiet met het geweer" legt Jan uit, "maar dan moetje kogelvangers aanleggen. Ons gilde hangt aan tradities en dat vind ik wel fijn, want kruisboogschieten heeft mijn voorkeur." Er zijn nog meer tradities bij het Geffense koningschieten: _allereerst is de vogel van gips, terwijl de meesten van hout worden gemaakt en ook de lokatie is uniek: de vogel van de molenwiek schieten, is heel bijzonder! De Zeldenrustmolenaar hing de Geffense, de Maasdonkse en de Brabantse vlag aan de wieken, met de gildevlag in top! Jan en Klarien hebben genoten van een fijne dag. Ze hebben ieder apart veel gedaan aan sport en andere verenigingsactiviteiten, maar dit heeft ook wel wat. Hun kinderen hebben het "moment suprème" niet kunnen aanschouwen. Via sms-en kwamen de felicitaties voor hun vader binnen: "Dag Majesteit" sms'te Stijn vanuit zijn stage- en vakantie-adres in Zuid-Afrika en zijn "oudste en jongste prinsesjes" Loes en Wies, wensten hun pa geluk vanuit het Limburgse! Op de foto neemt de kersverse koning de koningswijn in de koningsbeker in ontvangst. Proficiat!

DANKBETUIGING Graag willen we iedereen bedanken voor het medeleven bij het overlijden van mijn vrouw, moeder, oma en overgrootmoeder, Sjaantje van Lieshout Steenbergen Ook bedankt voor alle bloemen, kaartjes en bezoekjes die we mochten ontvangen. In het bijzonder de huisartsen in Geffen en de HH Doktoren en verplegend personeel in het Grootziekengasthuis in 's-Hertogenbosch. Fam. J. v. Lieshout

15


ZOEKT VERSTERKING Ut gu Vals bestaat dit jaar 11 jaar. Een mooi moment voor evaluatie van dat wat achter ons ligt, maar ook een goede aanleiding om een blik vooruit te werpen. Waar moet het heen met Geffens eerste echte dweilkapel? Tijdens de laatste jaarvergadering waren de leden unaniem: we moeten vooruit. En vooruit betekent uitbreiden. Vandaar deze oproep. Bespeel jij in meer of mindere mate een blaasinstrument en heb je zin om op gezette tijden (vrijdagavond) te repeteren en regelmatig (met name rond carnavalstijd) op te treden? Meld je dan nu aan bij Ut gu Vals. Mail naar: utguvals@hotmail.com Of bel: 06-28583800 Op proef meedraaien kan natuurlijk ook. Laat snel iets van je horen.

SCOOTMOBIELTOCHT Geachte dames, heren, Evenals vorige jaren zijn wij van plan een scootmobieltocht te organiseren voor alle Maasdonkse gebruikers van een scootmobiel op zaterdag 9 september 2006. Het is de bedoeling dat wij een passende route rijden door de mooie omgeving van Maasdonk, zeker niet langer dan 25 km. Wij willen speciaal voor deze groep mensen een leuke dag samenstellen. Wij willen dan in groepjes van 5 deelnemers rijden met daarbij enkele fietsers om te helpen bij het oversteken en bij andere dingen, mochten die onverhoopt gebeuren onderweg. Wij zullen ook een auto met aanhanger ter beschikking hebben voor scooters die onderweg pech krijgen. De mensen die voor deze tocht in aanmerking komen kunnen zich voor 3 september 2006 melden bij: Voor Nuland: De Heer Wim van der Linden, tel: 5321588 Voor Vinkel: De Heer Christ van Leijden, tel: 5322095 Voor Geffen: Mevrouw Siena van Erp, tel: 5321954 Met vriendelijke groeten, namens de 3KBO's in Maasdonk

REACTIE OP "ROND DE DORPSPOMP" JULI '06 Met verbazing heb ik in "Torenklanken" nummer 11 het stukje gelezen m.b.t. het "op vakantie gaan" van het team 16

van de Mariaschool. Al eerder is me de negatieve houding jegens het team van de Mariaschool opgevallen, zoals terug te lezen in stukjes, die Dhr. Prinssen eerder gepubliceerd heeft. Als voormalig teamlid van de Mariaschool meen ik daarom te moeten reageren. Het hele fusiegebeuren is, door het team van de Mariaschool, naar alle eer en geweten op een nette en correcte wijze doorlopen. Het feit dat er niet naar buiten getreden kon worden, heeft in het dorp tot veel speculaties geleid. Hierdoor kreeg het team van de Mariaschool de Zwarte Piet toegespeeld en werd de houding van de heer Prinssen (en m.i. de andere leden van "Rond de Dorpspomp") per artikel negatiever. iet erg correct en getuigend van weinig respect voor het team van de Mariaschool. Nu men uit de impasse van het fuseren lijkt te komen, is het misschien een aardige geste om beide teams voorlopig eens met rust te laten, zodat zij zich gezamenlijk kunnen richten op de toekomst. Geen van beide teams is gebaat bij snerende opmerkingen of anderszins kwetsende artikelen. Beide teams proberen zo goed mogelijk onderwijs te verzorgen voor de jeugd van Geffen. Geef hen dan ook die kans! Met vriendelijk groet, Thea van den Bosch-Verbruggen St. Servatiusstraat 79, 5482 HD Schijndel

Wecare cartridges, Refill-inkt Darts-artikelen Koop-dvd's STER VIDEOTHEEK PELGRIMSTRAAT 1-B, NULAND TEL. 073 532 1827 S

RVIDEOT_HEEKNULAND~TNET.NL

WWW.STE_IJ,VIDEOTHEEK._NL

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: 15.00 - 21.00 uur ZaterdaA en zondaa : 14.00 - 21.00 uur


"WE HEBBEN GELUK GEHAD ..." "We doen alles samen ..." Dat zeggen Anna (87 j.) en Martien(89 j.) Willems van Kuppeveld uit de Simon v.d. Berghstraat, die op 10 juli jl. hun 60-j arig huwelijk vierden. Van huis uit zijn ze gewend om aan te pakken. Dus actief zijn en mobiel proberen te blijven is hun devies, hoewel dat met de jaren natuurlijk wat moeilijker wordt. Anna, geboren in Velp, is er eentje van de 13 en dat betekende zo gauw als je kon gaan werken of de boer gaan dienen. "Vanaf mijn 14e jaar moest ik al vanalles doen, o.a. wassen op het wasbord. Het was niet anders, ik heb er niks mee geleejen!" zegt Anna. Haar vader was tuinman bij de slotzusters in Velp. De liefde voor bloemen en planten heeft Anna dus van geen vreemden. Martien is geboren in Rijkevoort en de oudste van 7 kinderen. Hij volgde de Lagere Land- en Tuinbouwschool en wilde graag boer worden, maar dan moest je in die tijd gaan emigreren. Dat zag Anna echter niet zitten, dus werd het voor Martien een baan bij de Spoorwegen. Hij werkte daar 40 jaar op 2 maanden na, als seinhuiswachter. Anna en Martien woonden 37 jaar van hun huwelijk in Den Bosch, vanwege het werk van Martien. Maar het wonen in een dorp lonkte en toen Martien met pensioen ging, verhuisden ze naar Geffen. Daar hebben ze geen moment spijt van gehad. "We hebben een geweldig fijne buurt." Ze zijn buitenmensen en hier was er volop tijd en plaats om te tuinieren, een hobby die beiden tot op de dag van vandaag botvieren. Martien houdt de groentetuin bij en voorziet kinderen en kleinkinderen van verse groenten, die door Anna kant en klaar worden--afgeleverd voor inde-diepvries! - De voortuin is gesierd met veel kleurige bloemen en planten door beiden geplant en verzorgd. Anna en Martien zijn dankbaar dat ze hun diamanten huwelijksfeest hebben mogen vieren: "We hebben geluk gehad". Martien deed zijn werk trouw in de vroege-, late - en nachtdienst. Gelukkig maakte hij nooit fouten en stond zijn sein "op veilig". Anna breide, borduurde en maakte van oude blousen weer nieuwe voor de kinderen! Zij haalde op haar 50e nog het rijbewijs, want Martien had altijd met de trein kunnen reizen en dus geen rijbewijs in zijn bezit.

Het echtpaar Willems kreeg vier kinderen: Theo, Ans, Frans en Pierre met later de schoonkinderen Siny, Auke, Marian en Hanny; vijf kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Meer dan zestig jaar geleden leerden ze elkaar kennen in café "D'n Tol" in Velp en dat mocht nu gevierd worden. Ze hadden tezamen met hun gezin, familie, vrienden en buren een geweldig feest, dat begon met een H.Mis in de kapel. WIK bracht een serenade en de burgemeester kwam hen namens de gemeente Maasdonk feliciteren. "Jantje Koopmans" verzorgde een muzikale act en als één van de cadeaus werd hen 'weliswaar plagerig' groenten aangeboden! Een 89-jarige vriend van Martien liet via zijn zoon een potje honing bezorgen: Als je oud wilt worden, moetje honing eten!" Anna en Martien Willems: een dankbaar paar, dat iets voor elkaar en voor anderen over heeft, want ook ik eet 's avonds verse andijvie, die 's morgens nog in het groentetuintje van de fam. Willems stond! Proficiat!

GEZOCHT: iemand die ons aquarium kan verzorgen en schoonmaken. In De Heegt in de huiskamer staat een mooi aquarium. Helaas stopt onze vaste verzorger ermee. Maar de visjes willen graag dat er een nieuwe verzorger komt. Wie kan er voor onze visjes komen zorgen. Het eten geven doen we zelf, maar vooral het schoonhouden van de bak en de plantjes daar willen we graag iemand voor hebben. Als u interesse heeft bel dan naar De Heegt en vraag naar Petra Bakker. Ik ben op woensdag en vrijdag aanwezig. Ook namens de visjes alvast bedankt. Petra Bakker Dienstencentrum De Heegt ·· Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

@

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

tel. 073 - 5320744 Kraaijeven 3 fax 073 - 5320745 5386 LH Geffen 06 - 23438623 www. wes pro-ongedierte. nl 17


PRIJSUITREIKING GEFFEN GROET ORANJE

dinsdag, woensdag en donderdag. Tot ziens in de nieuwe praktijk of bij "Effe noar Geffe" .

Het afgelopen WK kleurde de Geffense straten helemaal oranje. Ruim tachtig inzenders stuurden hun oranjefoto met versierde huis, straat, woonwijk, hond of zelfs een geit in om kans te maken op prijzen uit het uitgebreide prijzenpakket van Geffen Groet Oranje, een actie van de lokale Winkeliers Horeca Vereniging. Burgemeester Boelens van de gemeente Maasdonk bepaalde onlangs welke inzendingen het origineelst waren en wie de felbegeerde prijswinnaars zijn. Deze prijzen werden op kermiszondag 13 augustus 2006 op het podium tijdens de Geffense kermis aan de winnaars uitgereikt. In de categorie individuen ging de eerste prijs naar Wouter en Bibian. Zij maakten een supergroot spandoek dat bij het binnenrijden van Geffen via de Papendijk niet te missen was . Zij wonnen met hun creatie een sportieve prijs: drie maanden onbeperkt individuele fitness, inclusief persoonlijk beweegadvies ter waarde van € 200,00, aangeboden door Move 2B Fit. In de categorie vriendengroepen en gezinnen was de eerste prijs voor de familie van Erp. Omdat zij de meest originele foto wisten te maken, wonnen ze een meubelcheque ter waarde van maarliefst € 500,00, aangeboden door Van der Heijden Meubelen. In de categorie (buurt)verenigingen werd de felbegeerde eerste prijs, een volledig verzorgde barbecue voor 50 (!) personen, gewonnen door buurtvereniging Bloemendaal. Zij kunnen binnenkort samen nagenieten van het oranjefeest in hun eigen straten. Ook de prijzen van de Geffen Groet Oranje WK Poule werden zondag uitgereikt. Grote winnaar was de 20-jarige Niels Kuijpers uit Geffen. Met een totaal van 286 punten bleef hij Michel Ketelaars, Jens van Schaijk, Rick van Orsouw, Alice van der Heijden en Indra Visker ruim voor. Door het winnen van deze eerste prijs mag Niels binnenkort één minuut volledig GRATIS WINKELEN bij C 1000 Van Herpen in Geffen ... Boet van Dijk werd overigens laatste en won de poedelprijs. Alle ingestuurde foto's en een fotoverslag van de prijsuitreiking zijn te bewonderen op: www.geffengroetoranje.nl

Dr. van der Heijden

BESTE PATIËNTEN VAN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Zoals velen van u al weten, is op 19 mei onze dochter Charlotte geboren. Het is een prachtige, inmiddels goedlachse baby. Na de geboorte hebben wij veel kaartjes, cadeautjes en gelukwensen gekregen. Hiervoor willen wij iedereen hartelijk bedanken. Na een periode van uitrusten en genieten van mijn dochter zal ik op 30 augustus weer beginnen met werken. Ik ben dan weer gewoon aanwezig op de maandagochtend, 18

HIEP-HOI De brieven postbus is er!!! Deze hangt in de hal van het verzorgingshuis De Heegt en wij zijn er heel blij mee. Al jaren lang hebben wij, de bewoners van de aanleunwoningen en de Heegt hierom gevraagd, maar helaas zonder resultaat. Gelukkig hebben de managers van de Heegt actie ondernomen en die brievenbus is er.

Hartelijk dank daarvoor, namens de cliëntenraad v.d. Heegt

HEEMKUNDEWERKGROEP "VLADERACK" PRESENTEERT TIJDENS EFFE NOAR GEFFE DE FOTOTENTOONSTELLING VAN TROUWDAG TOT NAGESLACHT Zoals de naam het al zegt hebben wij van verschillende Geffense families de foto's gekregen van hun trouwdag, 25, 40, of 50 jarige bruiloft en ook weer van hun kinderen en kleinkinderen. En wederom zijn wij er weer in geslaagd om er een mooi geheel van te maken dat zeer beslist de moeite waart is om te komen bekijken. Wij nodigen u dan ook uit om tijdens EFFE NOAR GEFFE een kijkje te komen nemen in de hal van de Aloysiusschool. Zaterdagavond tussen 19 .30 en 22.30 uur met muzikale begeleiding van de BANDOLA'S, en op zondag tijdens de boerenmarkt. Bezoek op zondag ook onze kraam met oude gereedschappen en gebruiksvoorwerpen, waar ook mooie pentekeningen en boekjes over Geffen te koop zijn. Deze kraam kunt u vinden voor de ingang van de school.

Heemkundewerkgroep "vladerack"

J.Steenbruggen

• Jeroen Steenbruggen j_steenbruggen@hotmail.com


Wij zorgen voor: • het verlijmen van kalkzandsteen • het leggen van afwerkvloeren • het bouwen van separatiewanden in gipsblokken en gasbeton • het aanbrengen van spack-spuitwerk • het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk • het plaatsen van metal-stud wanden en plafonds

NAS AFBOUW BV Telefoon

Fax Website Mai l

073 5342222 073-5322930 HYPERLINK "http://www.nasafbouw.nl" www.nasafbouw.nl info@nasafbouw.nl • Begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent. • Gratis aan te vragen uitvaartcodicil: 1 telefoontje en u heeft het uitvaartcodicil zo snel mogel ijk in huis. • Uitvaartshowroom: Bezoek onze uitvaartshowroom aan de Geffensestraat 1A te Heesch. Dit kan na telefonische afspraak. • Wilt u weten of u voldoende verzekerd bent voor de uitvaartkosten dan kunnen wij dit voor u verzorgen . • Al onze adviezen zijn gratis en vrijblijvend. Donders Uitvaartverzorging

~onde;u;

Oss Rosmalen Berlicum

Tel. 0412 - 64 24 54 Tel. 073 - 522 42 86 Tel. 073 - 503 52 58

Donders Uitvaartshowroom, Geffensestraat 1A te Heesch. 'l,UNb

SCHOENEN & SPORT

0 /50SPIERINGS

T<et!:!/!:~iY.EDruJF

Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91

~ ~

~ ~

'á ~ "'!'.r. fN Al'l>~(1?

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden.

Renovatie projecten. Tel 073 532 34 69 Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spuitwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl

0 LEV IX AUTOMATISERING

H. VAN ZANDVOORT ELECTROTECHNIEK B.V.

(::] GEFFEN & OSS

tJ1

Hardware - Software

~

Netwerken - supplies

E-mail: hvzandvoortelectro@hetnet.nl Heesterseweg 14 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86

Reparaties - virus/spyware verwijderen

RI"WIELEN

o. a . G aze lle _ _ _ _ _ _ _ __

Internet - Webhosting - ADSL

LEVIX GEFFEN

LEVIX OSS

DORPSTRAAT 46 5386 AN GEFFEN

WALSTRAAT 66 5341 CK OSS 0412 69 20 90 OSS@LEVIX.NL

073 53 4 13 25 INFO@LEVIX.NL

AUTOMATISERING

WWW.LEVIX.NL - INFO@LEVIX.NL

TANKSTATION TAX.I = ;;:s;;;;ier voor ziekenfond s

~ A ,, ■ Kerkstraat '1 '1 Geffen (073) 532 '13 '13


MAASDONK OUDERENPROOF NOG SPRINGLEVEND Het is alweer een hele tijd geleden dat de buitenwacht en in het bijzonder de voormalige werkgroepleden iets van ouderenproof heeft vernomen. De presentatie van het rapport "Maasdonk Ouderenproof" in november 2004 was het laatste moment. Met alle goede bedoelingen die toen zijn uitgesproken om snel met de verankering van start te gaan ten spijt, blijkt de praktijk veel weerbarstiger dan was aangenomen. Kortom we waren te optimistisch. Dat zelfde optimisme heeft ons echter wel de energie gegeven verder te gaan en met succes. Maar wie zijn wij en wat hebben we in de afgelopen perioden gedaan? Een van de eerste punten in het manifest was het instellen van een verankeringsgroep, een groep die zich inzet de overige manifestpunten gerealiseerd te krijgen. De verankeringsgroep bestaat uit geïnteresseerden en belangstellende welke ook bij de opzet van het rapport "Maasdonk Ouderenproof"actief hun bijdrage hebben geleverd, aangevuld met vertegenwoordigers uit de KBO's. De verankeringsgroep is onlangs geformaliseerd in de vorm van een stichting genaamd Stichting Verankering Maasdonk Ouderenproof. (SVMO). Wie zitten er in de verankeringsgroep? Even voorstellen: Jaap Bijleveld, Elly Smit Nahon, Jo van Dinther, Piet v.d. Ven, Piet v.d. Velden, Ton Tijs (secretaris), Willem Trienekens (penningmeester/verv. secretaris), Jo de Haas Nico van Nuland en Wim van Koert (voorzitter) Er is op dit moment nog een vacature voor een afgevaardigde uit de KBO Geffen. Naast allerhande organisatorische punten zoals het oprichten van de verankeringgroep, het regelen van ondersteuning, het aanvragen van subsidies etc. zijn we ook aan de slag gegaan met de inhoud. Ook al bestond en bestaat er nog geen formele overlegstructuur met de gemeente (is nagenoeg wel afgerond) worden we wel al als een serieuze gesprekspartner bij diverse zaken betrokken. Zo zitten 2 van onze leden in het cliëntenplatform WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) . Heel wat punten op het gebied van de zorg welke ook in ons rapport staan worden in de ze wet geregeld. Erg belangrijk voor ons dus om in het cliëntenplatform te participeren. Niet iedereen zal met wat de WMO inhoud, bekend zijn. We zullen hier op een later tijdstip op terugkomen. Niet alleen de WMO heeft onze aandacht. Ook t.a.v. de onderwerpen wonen, woonvoorzieningen en participa20

tie zijn verschillende leden van de verankeringsgroep aan de slag. Het is echter nog te vroeg om concrete resultaten hierover te melden. Vanaf nu willen wij u regelmatig op de hoogte houden van ons doen en laten en uiteraard de bereikte resultaten want daar gaat het perslot van rekening om. Hierbij willen we het echter niet laten. In september willen wij u uitnodigen om met elkaar uitgebreid van gedachten te wisselen en uw mening te vernemen over onze aanpak, de bereikte resultaten en eventuele bijstellingen van ons programma. Wim van Koert De activiteiten van de SVMO worden door de Provincie Noord-Brabant financieel ondersteund.

BASISSCHOOLVERLATERS 2006 OPGELET!!! De basisschooltijd is voorbij. Jullie zijn inmiddels al klaar voor jullie nieuwe school. Heb je zin om weer eens bij elkaar te komen met je oude klasgenoten om gezellig bij te kletsen? De gezamenlijke parochies van Maasdonk organiseren voor jullie op 16 September 2006 een gezellige middag en avond in en om "De Den" in Vinkel. Jullie zijn van harte welkom!! ! Ook voor eventueel schoolverlaters van speciaal onderwijs. Deelname is gratis. Opgeven bij Jolanda Staal tel.5322942 Programma 15.30 uur welkom in "De Den" 16.00 uur spelactiviteiten 17 .30 uur soep en broodjes eten 18 .15 uur spelactiviteiten 20.00 uur Disco 22.00 uur afsluiting van de dag

-B&JCADMINISTRATIEKANTOCR

B&A verzorgt uw periodieke financiële bedrijfsadministratie B&A ondersteunt (tijdelijk) uw administratie bij achterstand of drukke periodes · B&A adviseert bedrijven bij het opzetten van een financiële administratie Wij werken met een zeer scherp tarief.

Vraag vrijblijvend een offerte aan en u zult het verschil direct merken. .. B&A Administratiekantoor Geffen Molenstraat 2S 5386 AA Geffen

Telefoon (073) 5325536 Mobiel (06) 51095114

Internet: www.bawQdm1nistrotie.nl E-mail: 1nfo@bo--administrahe nl


oog voor detai l en gevoel voor perfectie J.

C1000. Van alle markten

thuis.

Ern is schilders bundelt jarenlange ervaring met de modernste

Joy of perfection

technieken en producten. Ernis staat voor kwaliteit in alle facetten.

I

Ernis schilderwerken Het Geffens Veld 8 5386 LL Geffen T. 073 532 34 00

ERNIS

..JÎ schilderwerken

F. 073 532 65 10 E. info@ern is.nl 1. www.ernis.nl

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp

C1000 van Herpen

Oss

Geffen

0412- 622213

073-5321995

Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

. ..d 0 pemngst1J en:

Ma t/m do 8.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN

*IJZERWAREN

*TEGELS

*HANG- EN SLUITWERK

*GEREEDSCHAP

*VERF

*TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

*SIERBESTRATINGSMATERIALEN

*HOUT EN PLAATMATERIAAL

Heesterseweg 53 • 5386 KT Geffen • Tel: 073 - 532 1338

\

iJ Bo wen

Bouwen op uertro l e verfrouwen

i

~

INSTALLAT IETECHNIEK

■ ■ ■ ■

~GLOUDEMANS BV

ONDERHOUD SERVICE DAKBEDEKKING

Gebr. van Wanrooij Bouwbcdtijven

Broekstraat 2, Postbus 4, 5386 ZG Geffen Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499

CENTRALE VERWARMING

LOODGIETER

De Doelen 5 5386 LM Geffen Postbus 45 5386 ZG Geffen Tel.: Fax:

073 - 53 24 439 073 _ 53 25 061

Zaal voor: Dorpstraat 5 5386 AK Geffen Tel.: (073) 532 12 57 E-mail: anouskaenarie@hetnet.nl www.goudenleeuwgeffen.nl

Bruiloften partijen vergaderingen


*HETVOORSTUKJE: Nina vindt dat Roos een beetje raar doet de laatste tijd,maar ze snapt er niks van. Wil Roos geen vriendinnen meer zijn of hoe zit het!!??**

VAN GROTE MEIDEN TOT KLEINE BRUGPIEPERS Nina zit op haar kamer. Ze is verdrietig. Roos heeft niks meer van haar laten horen sinds die ene keer dat ze naar tante Jet moest. Opeens gaat de telefoon. 'Hallo met Nina, met wie spreek ik?' Eerst hoort ze allemaal gegiechel. 'Hallo?' Als ze wil ophangen, hoort ze ineens: 'Ninaaaaaaaaa!' Nina schrikt er een beetje van. 'Hallo?' Vraagt ze nog eens. 'Ehm, tja, hallo met Roos.' hoort ze dan. Het is Roos! 'Roos!'Roept Nina blij door de telefoon heen. 'Nou ehm, ik. .. ehm .. .' zegt Roos dan. Nina hoort dat er iets niet goed is. 'Misschien is het goed als we geen vriendinnen zijn?' WAT!? Dat was Roos niet die dat zei! 'Wie zei dat...' vraagt ze dan dapper. 'Ik, Roos, en onze vriendschap is voorbij.' Tuuttuuttuut. .. Dan moet Nina huilen. Haar moeder komt naar haar toe een troost haar. 'Meisje toch, wat is er nou? wie was dat aan de telefoon?' vraagt ze belangstellend. 'Roos ... En nog iemand.' Zegt Nina snikkend. 'Wat...' wil mamma vragen. 'Ze heeft onze vriendschap verbroken!!!' Na een tijdje heeft mamma Nina zover gekregen om er even niet meer aan te denken en met haar de stad in te gaan. Als ze in de stad zijn ziet Nina een leuk truitje die ze wil hebben. 'Nou vooruit, omdat er zoiets naars is gebeurt.' zegt moeder en ze kopen het shirtje. Nina voelt zich weer best blij, totdat ze daar Roos ziet. Met Tess, een meisje uit hun nieuwe klas. Ze lachen en grinniken. En als Roos Nina ziet loopt ze haar gewoon staal voorbij! Nu is het voor Nina ook menens. 'Ik wil JOU vriendin ook niet meer zijn hoor!!!' schreeuwt ze dan. Roos kijkt heel even om. Maar dan loopt ze weer verder met Tess,haar nu nieuwe vriendin. Als ze thuis zijn wordt er weer gebelt. Stiekem hoopt Nina dat het Roos is die belt omdat het haar spijt, maar het is haar lievelingsnichtje Lilian. 'Kan je afspreken? ik beloof dat het gezellig wordt.' vraagt die. Nina glimlacht. Ja, dat is een goed idee. Zonder Roos, valt er ook nog wel te leven.

COLLECTE VOOR HET RODE KRUIS TE GEFFEN In de week van 18 t/m 24 juni 2006 is er in Geffen gecollecteerd voor het Rode Kruis. De opbrengst bedroeg 1141,55 Euro. Namens het Rode Kruis heel veel dank voor uw gift. Speciaal dank aan alle collectanten, zonder hun inzet was dit mooie resultaat niet mogelijk geweest. Collecteren doe je niet voor je plezier maar om mensen in nood te helpen, of mensen die minder bedeeld zijn dan wij een beetje geluk te brengen. Groot respect moet men dan ook hebben voor de Dames Mevr. Ria Raaijmakers, Mevr. Sjan v. Nistelrooij, Mevr. Mieke v. Griensven, Mevr. Jose Schuurmans, Mevr. Ans v. Dijk, Mevr. Hannie v. Berg, Mevr. Joke Gabriels, Mevr. Annie v. Venrooij, Mevr. Wil v. Leeuwen, Mevr. Sonja Ulijn, Mevr. Elene Geurts, Mevr. Dina v. Goch, Mevr. Benilda v. Sonsbeek, Mevr. Jose Waijers, Mevr. Ans de Poot en Mevr. Hedwig Langens, die al 10 jaar en enkele wat langer collecteren voor het Rode Kruis. Door de Hr. Megens van het Rode Kruis te Oss is hen hiervoor een zilveren Rode Kruis speld uitgereikt. Ook Dr. Dawson, voorzitter van het Rode Kruis het Maasland, was bij de uitreiking aanwezig. H.G. Wagemans Contact persoon Rode Kruis collecte Geffen

Gordijnen Atelier "VeGa" Precisie en Maatwerk

• Gordijnen • Vitrage • lnbetween • Embrasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het verand eren van uw bestaande gordijnen

DIT WAS HET EINDE VAN ONZE ALLE DELEN. WE HOPEN DAT JULLIE HET LEUK VONDEN. EN BEDANKT VOOR HET LEZEN. Groetjes: Temmie van Uden(12) Lisa van Erp(l 2) 22

• Wij hebben ook stoffen

Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Telefoon: 0412 47 59 37


Drukwerk draait om detail. Een scherp oog voor de juiste kleuren, een afgewogen materiaalkeuze, feeling voor de perfecte afwerking en persoonlijk e a.anda.cht zijn kwaliteitsbepalend. Drukkerij Wihabo biedt een totaal grafisch pakket onder één dak.

Tot in de

puntjes

verzorgd!

!-

drukkerijwihabo

d rukker îjwlhabob v Heesterseweg 13 - 5386 KT Geffen

T (073) 532 26 84 • F (073 ) 532 47 95

E drukkerij@wihabo.nl • 1 www.wihabo .nl

www.schoonheidssalonarme.nl

Met een cadeaubon kom Je pas echt mo01 voor de dag

Gespecialiseerd in:

• Exclusieve gezichts- en • Blendtherapeute lic:haamsbehandelingen • Huidtherapeute . _ Pakkingen (billen, buik, bors1en, handen, voeten) • Excll4_s1eve s1eracl _ van Beauzill en Bella Ragazza • Permanente Make-UJil _. •• • •

SCHOONHEIDSS AL ON

r"t' ~

• Make-Up workshops

('.\ANNE Moo~ DAMESMODE Maat 36 tot en met 64

MA

BEEN MODE, LINGERIE en NACHTKLEDING

Gratis boekje

Stilstaan bij afscheid nemen

Bel: 04 12 -623173 Ui tva a rtverzorg i ng

VAN LITH B.V. Docfa laan 2, Stadsmortuarium Oss, tel: 0412-623173 www. u itvaa rtverzorgingvan I ith. nl contact@uitvaartverzorgi ngvan I ith . nl

Gebr. van de Wetering ~-~-0 - W1;,-.~

$

~

c, ;

.. Cl

Dommelstraat 47 IN □ IVl □ UELE

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen "" 073-5324221 ~ www.riannemode.nl

1~

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Voor al uw bloemwerk!

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport. n1

Fax 0412 - 63 72 06

Openingstijden · Ma:

TRAINING

Di: _Wo:

• Combinatie Nautilu5-C:ardio

13.00 to 18.00 9.00 tol 18.00 9.00 tol 18.00

Do:

• Total Fit • Indoor C:ycling • Streetdance

9.

9 9

• 5witc:hing • 5eniar-ent.-aining

FITNESS Rugsch □ ol

• Revalidatiet.raining • Reïntegnit.iet.-ainlng

IN □ IVl □ UELE

09.30 tot 16.00

Gera's Bloemdesign

GROEPSTRAINING

• Fysiotraining • De

Za:

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

• Nautilust.rï:ûning • C:ardiotraining

ME □ ISC:HE

Vr:

Gesloten 9.30 tot 17.30 09.30 tot 20.00

Ma: Di t/m Do:

D it boekje geeft informatie over een uitvaartregeling. Tevens biedt het de mogelijkheid om w ensen m.b.t. uw eigen uitvaart vast te leggen.

TRAINING

• Arrangementen op maat

Papendijk 12: •

5386 EC Geffen

Tel. (073) 53~ 74 7~ •

Fax (073) 53~ 65 75

Kloo sterslr Tel. 073 53216

~


WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073 532 1252 Spoednummer 073 532 3697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08.00-09.00 uur. Herhaalrecepten, vragen, afspraken andere dagen 09.0010.30, 13.00-13.30, 15.30-17.00 uur. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig heeft kunt u natuurlijk altijd de spoedlijn bellen. Artsen P. Berkelaar werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. A.Litjens werkt op maandag, dinsdagochtend, woensdag en vrijdag. J. van der Heijden werkt op maandagochtend, dinsdag, woensdag en donderdag. Spreekuren Elke dag 08.00 - 10.00, 13.00 - l5.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt 10 minuten. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Kinderspreekuur 15.30 - 16.00 uur (alle dagen, met uitzondering van woensdag). Dit is een spreekuur voor kinderen tot 12 jaar met kleine kwalen (5 minuten spreekuur). Vanaf 1 januari is ook dit een spreekuur op afspraak. De afspraak moet diezelfde dag (08.00-09.00 of 13.0013.30 uur) gemaakt zijn. Dat voorkomt lang wachten in een overvolle wachtkamer met een ziek kind. Als uw kind erg ziek is of als het een uitgebreide klacht betreft, wilt u dan een afspraak maken op het gewone spreekuur. Visites 11.00-13.00 uur. Verloskundigenpraktijk Belle Vie Voor Geffen, Nuland, Vinkel, Berlicum en Rosmalen voor afspraak maandag t/m donderdag 073-5210764 dienstlijn 06-53548631, spreekuur in Nuland; Kloosterstraat 3b, bij de fysiotherapie. www.belle-vie.nl APOTHEEK MAASDONK Telefoon en faxnummer: 073 532 4699 Fax. 073 532 4499 Openingstijden: Op werkdagen Op zaterdag 08.15 - 17.30 uur 12.00 - 13.00 uur Op zondag dienstapotheek Oss 11.00 - 12.00 en 17.00 - 18.00 uur Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw 24

eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. Spreekuren Stichting Maatschappelijk Werk Gemeente Maasdonk Geffen, Dorpsstraat 37, 5386 AL tel: 073 - 5321990 G. Wijnakker maan-/donderdag 09.00 - 10.00 uur Nuland, Kloosterstraat 3a, 5391 AB tel: 073 - 5321123 J. v.d. Berg maandag 09.00 - 10.00 uur Buurtbus-dienstregeling lijn 261 Halte Geffen Maandag t/m vrijdag ,/ ' Nuland - Oss Dorpsstraat: 07.20, 08.20, 09.20, 10.20, 11.20,12.20, 13.20, 14.20, 15 .20, 16.20, 17,20 Oss - Nuland Dorpsstraat: 08.02, 09.02, 10.02, 11.02, 12.02, 13.02, 14.02, 15.02, 16.02, 17.02, 18.29 Zàterdag Nuland - Oss Dorpsstraat: 09.20, 10.20, 11.20, 12.20, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20 Oss -Nuland Dorpsstraat: 10.02, 11.02, 12.02, 13.02, 14.02, 15.02, 16.02, 17.29 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen

l

Ouderenadviseur "De Ouderenadviseur" is een samenwerkingsproject van de RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, tel.: (073) 532 19 52 en Helma Tijs, tel.: (073) 532 53 28.

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 ! Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322175 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26, tel. (073) 5321544 1·

De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.