Torenklanken 2006 - nr 12

Page 1

44e jaargang I nummer 12 I juli 2006

redaktieadres:

advertenties: sekretariaat: bank: druk: oplage:

Veldstraat 13

n n

Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 WiHaBo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

OPROEP KIOSK Beste Geffenaren, Hebben jullie ook dat gevoel, we hebben een mooie kiosk midden in Geffen maar er is VEEL te weinig te doen. Wij als Stichting Muziek Kiosk Geffen vinden dat tenminste wel. De Stichting Muziek Kiosk Geffen bestaat uit enkele bestuursleden van W.I.K., de Evenementen Stichting Geffen (van Sint, Piet en de Koningin) en Effe noar Geffe. Allemaal mensen die al volop bezig zijn met allerlei activiteiten. Daarom zijn wij op zoek naar enkele enthousiaste "kartrekkers" die de vele ideeĂŤn die er leven verder uit willen werken. Bent u ook iemand die ook denkt: "Er moet wat meer gebeuren op die kiosk" neem dan even contact op met een van de onderstaande mensen. SAMEN KUNNEN WE ER IETS VAN MAKEN.

De redaetie van Torenklanken wenst al haar lezers en adverteerders een prettige vakantie.

Harm de Veer WIK (5323031) Gerrit van den Helm ESG (5324311) Bert van LaarhovenE.N.G. (5321063) Antoon Bierings (5341122)

KOPY INLEVEREN VOOR: 19 augustus (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Veldstraat 13 e-mail adres: torenklanken@home.nl


akelaard' Aan-/ verkoop

• • c1er1

Kromstraat 172 Oss ~ (0412) 65 06 79 info@geldengezin.nl

\

Geld Gezin www.woonkrant.nl

www.geldengezin.nl

z 2r-- -&- - - IDIESIIGN

ONTWERP-AANLEG ONDERHOUD-RENOVATIE Corné van Dinther Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel.: 073 - 532 16 54 Fax: 073 - 532 67 01

®

A~~iN@

MOTOR RIJSCHOOL

P. DE Kl!EIN 'Vooii

~~ ' U ~

Heegterstraat 34, 5386 CP Geffen, Fax: (073) 5326381 Tel.: (073) 5324658, Autotel.: (06) 53184263

~atie-en Adviesbureau bv GEFFEN

Erkend installateur

C. V. Gas - Water Service en onderhoudsabonnementen gastoestellen Ook voor het Energie

certifi-

caat

Van Schijndel Bouwgr01>p bouwt at iiO JBar wlnkeh:entra, $cholen dlslTibutiecentra, wonlo99n en bedrijfsgebouwen. Bouwen la on,:e passie, U herkent dat In ane facathlll van ons werk en de kwaliteit van de ult,<oerlng.

Papendijk 14b 5386 EC Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

"Kwaliteit wint de strijd"

Alles vers uit eigen bakkerij Bakkerij Brands

-

Dorpstraat 31 5386AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

Van Schijndel Bouworoep Bredeweg13 5386 KM Gèlf#Jn

1111 073-5322961 fu. 073-5322232 mall@vanschljndel-bouwgr,..p.nl -.vana:hljndel-bouwgroep.nl


Parochie Heilige Maria Magdalena Geffen Parochie Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen • Tel.073-5321216 email : info@parochiegeffen.nl www.parochiegeffen.nl

"ONDER DE TOREN" BEREIKBAARHEID KAPELAAN GE ELEN: Op de pastorie is er op maandag t/m vrijdag elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 De kapelaan heeft geen speciale spreekuren, u kunt naar de pastorie bellen en bij geen gehoor het antwoordapparaat inspreken. Do. is de vrije dag van de kapelaan. Voor uiterste spoed: kapelaan: tel. 06 - 53364310 E-mail kapelaan: kapelaan@parochiegeffen.nl E-mail diaken: diakenvanherwijnen@hotmail.com e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Internetsite parochie: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER * dienst in de kapel + t.v. - uitzending naar huize Heegt vr. za. zo. ma. vr. za. zo. ma. vr.

21 juli 22 juli 23 juli 24 juli 28 juli 29 juli 30 juli 31 juli 04 aug.

za. zo. ma. vr. za.

05 aug. 06 aug. 09.30 u 07 aug. 19.00 u 11 aug. 19.00 u 12 aug. 19.00 u

09.30 u 19. 00 u 19 .00 u 09.30 u 19 .00 u 19.00 u

zo. 13 aug. 09.30 u ma. 14 aug. 19.00 u di. 15 aug. 10.00 u vr.

18 aug. 13.00 u

za. zo. ma. vr. za. zo.

19 20 21 25 26 27

19.00 u aug. 19.00 u aug. 09.30 u aug. 19.00 u aug. 19.00 u aug. 19.00 u aug. 09.30 u

geen viering in de kapel geen viering + H.Mis mmv Gemengd Koor * avondmis * avondmis geen viering + H.Mis mmv Gemengd Koor * avondmis * avondmis le vrijdag v.d. maand met koorzang geen v1ermg + H.Mis mmv Gemengd Koor * avondmis * avondmis H.Mis Rogge maaien mmv Pompzwengels (bij goed weer bij molen de Zeldenrust) + Gildemis mmv Gemengd Koor * avondmis Mariaviering (Maria ten hemel opneming) in de kerk Huwelijksviering Manoe Pouw en Harm Savelkouls * avondmis GildemismmvGildekoorDinther + H.Mis mmv Gemengd Koor * avondmis+aanbiddingtot20.30u * avondmis H.Mis mmv Gemengd Koor + H.Mis mmv Passe Partout

MISDIENAARS GEVRAAGD Graag willen we een oproep doen aan de jongens en meisjes van groep 5 en ouder, om zich op te geven voor misdienaar of acoliet. De misdienaars (kinderen van de basisschool) dienen de H.Mis in de kapel op maandagen vrijdagavond om 19.00 uur en soms in het weekend. De acolieten (middelbare school) dienen de H.Mis in de kerk op zaterdagavond of zondagmorgen. We doen een speciale oproep aan de kinderen die hun Eerste Communie of het Vormsel hebben gedaan, maar iedereen mag zich opgeven. In huwelijksvieringen hebben we soms ook misdienaars nodig. Je mag opgeven welke dag je kunt. Zoek een vriendje of vriendinnetje om samen mee te doen in onze parochie en meld je aan! Bel kapelaan Geelen (5321216) of Tonny van Erp ( 5321995) of gooi een briefje met je naam en telefoonnummer in de bus van de pastorie, dan word je gebeld. MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 u. bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u de intenties op het Torenplein en in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. DOPEN Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u bellen naar de pastorie 073 5321216. Uw naam wordt genoteerd en u wordt teruggebeld. De doopvieringen zijn bestemd voor hen die woonachtig zijn in Geffen, of voor hen die elders wonen, maar ingeschreven staan in onze parochiegemeenschap en deelnemen aan de kerkbijdrage. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven bij: Patty van Nistelrooij , Jasmijn 5, 5386 ES Geffen. tel. 073-5326323 (na 18.00 uur) of via e-mail: jurgen.patty@home.nl Dit geldt voor mensen die in ons dorp wonen, of hier geboortig zijn maar elders wonen. ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL" Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Het ziekencomité bezoekt de zieken namens de parochie, de kapelaan brengt een bezoek aan de zieken op verzoek van de zieke of zijn naaste familie. 3


Hepa Care ietechniel<

Hét adres voor al uw Turkse en Italiaanse gerechten! KLOOSTERSTRAAT 33A GEFFEN

WOENSDAG PIZZADAG!

2 073 53250 2

B 073 5320 EI

Leiweg 2a 5386 J<R Geffen

21

info@he a.nl

VAN GENUGTEN ARCHITECTEN

~

~

Architectenbureau C o p p e n s d i j k 245 3 8 2 J T Vinkel Telefoon 073-5322246 Telefax 073-5322639

Alle pizza's € 5,50

Tel./Fax 073-5325705

Sander van Lent Schilderwerken

Abelcnstraat 24 5386 GH Geffen

tel: 073-532 1220 Mob: 06-29076406

Voor Kleur, Kwaliteit & Vakmanschap !

info@vangenugtenarchitecten.nl

Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Leiweg 2B 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

LEEVVIKA

13.00 - 18.00 Gesloten 13 .00 - 18.00 13.00 - 20.00 10.00 - 18.00 10.00 - 16.00

uur uur uur uur uur

VAN DER DOELEN

Wilt u lagere maandlasten? Uw hypotheek oversluiten? * Samen met u bekijken wij, geheel vrijblijvend, of u al of niet uw huidige hypotheek moet aanpassen.

*

Zeer scherpe rentetarieven.

* Intensieve persoonlijke begeleiding van begin tot het eind. WIJ BEMIDDELEN VOOR ALLE GROTE VERZEKERAARS, BOUWFONDSEN EN BANKEN. KLOOSTERSTRAAT 44 5386 AT GEFFEN TEL. 073 - 5325510 FAX 073 - 5325560

Bel voor afspraak:

E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Internet www.vanderdoelenassurantien.nl

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

VERZEKERINGEN


ALLEENGAANDENGROEPGEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de bovenzaal van Het Oude Klooster. Alle alleengaanden zijn daar van harte welkom; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het "samen tafelen". Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERK.BALANS 2006: Een kerk is heel wat waard, daar geef je voor! Doe mee aan de actie kerkbalans om onze parochie-activiteiten in stand te houden en om onze monumentale kerk te restaureren en te onderhouden! De stand tot nu toe is:€ 18.960,00. DANK VOOR UW BIJDRAGE U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2006. Kijk ook op www.kerkbalans.nl

DE RESTAURATIE-THERMOMETER staat op € 310.000,00. Dank u wel! KERKMUSEUM Elke laatste zaterdag van de maand geopend van 13. 00 14.00 uur: behalve wanneer er op dat tijdstip een viering in de kerk is. U kunt ook een afspraak maken met Jo van Wanrooij tel. 5322283 DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

~ - de Kinderen v.o~ Openingstijden: ma t/m vr 13.00-19.00 u. za 8.30-17 .00 u.

Let op!!! in bouwval<val<antie openstelling aangepast: weel< 29: di 18 juli gesloten week 30: ma 24 & di 25 juli gesloten do 27 & vr 28 juli gesloten wo 26 & za 29 juli open week 31: ma 31 juli & di 1 aug. gesloten do 3 & vr 4 aug. gesloten wo 2 & za 5 aug. open weel< 32: di 8 augustus gesloten Wij wensen U een prettige vakantie!!!

EFKES BUURTE MÈ ... Truus Willemse (76 j.) Zij is terug van weg geweest... nadat ze 52 jaar in NieuwZeeland had gewoond, kwam Truus Willemse weer in haar ouderlijk huis in Geffen wonen ... Truus is één van de 16 kinderen van Dorus Willemse en Jans Fransen en de 4e in de rij. Deze rij kinderen wordt bezongen door nichtje Yvonne Bekkers in het liedje over "Doruske d'n bas": Bert (t) Dina [Canada], Piet, Truus, Rika (t), Mies (v) [Canada], Anneke (t), Doortje, Harrie, Jo (v), Toos [Canada], Jan, Sjaantje, Mientje, Theo, André (t). Truus vertelt enthousiast over het avontuur dat zij als 24-j arig meisje aanging; over het leven in het mooie Nieuw-Zeeland en de keuze om hier in haar geboorteplaats oud te worden. Een Engelse tongval is nauwelijks hoorbaar, behoudens een enkele keer "well" als aanhef van haar zinnen: "We spraken daarginds altijd Brabants tegen elkaar en de kinderen ..." Op 7 okt. 1953 emigreerde Truus met haar verloofde Herman Appelhof uit Schaijk naar Nieuw-Zeeland (zie foto). "Mijn oudere zus Dina was in febr. 1953 al naar Canada verhuisd, maar ik koos voor een warmer land, omdat ik altijd veel last van winterhanden had." Haar reis erheen was heel bijzonder. Ze konden gratis mee met de KLM Liftmaster, die meedeed aan de Luchtrace Londen - Christchurch t.g.v. het eeuwfeest van de Nieuw- Zeelandse provincie Canterbury en zijn hoofdstad Christchurch (zuider eiland). Allerlei soorten vliegtuigen deden daaraan mee, maar de Liftmaster kon passagiers meenemen. Wie zou het eerst op vliegveld Christchurch (niet meer dan een 'nishut met een vloer') landen? Truus laat het originele tijdschrift "Revue" uit 1953 zien, waarin de vlucht beschreven wordt, aangevuld met foto's en informatie over de 54 passagiers die meemochten: eenzame vrijgezellen ... popelende verloofden, wier toekomstige wederhelft reeds in N-Z verbleef en ondernemende echtparen. "Wij gingen ongetrouwd", vertelt Truus, "omdat we dan geen borg nodig hadden voor werk en huisvesting." De vlucht van 19.000 km. (Londen-Rome-BagdadKarachi-Rangoon-D j akarta-Darwin-B ris baneChristchurch), duurde 50 uur. "We vertrokken donderdags in Londen en zondagmorgen waren we in N-Z; bij de stops mochten we niet van het vliegveld af." De race werd overigens door de Liftmaster gewonnen; iedere passagier kreeg$ 10,00 van de piloot en ze werden ve1welkomd door dansende Maori's! "Nieuw-Zeeland is een prachtig, rustig en 'gemakkelijk' land," vindt Truus. "Het is 8 x zo groot als Nederland, met slechts 2 miljoen inwoners: er is dus plaats genoeg! 5


Café - Zaal 't Haasje

_rijschool vinkel____ _

RELAXED OP WEG ?? -

voor bruiloften, partijen en vergaderingen

autorijles gewoon of volgens de RIS-methode theorie (evt. privé-les)

Tel.: 07 -s:: 53215 20

Iets voor jou ? Kijk dan snel op: www. rijschool-vin kei. n1 Of bel 06 - 51 64 82 78 Rob van Dijk Ka stanjelaan 10 5382 KD Vinkel

www.cafezaalhethaasje.nl

van der Sangen Tuinhout

DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

a,/-deKinderenv.~ Jl Bd'~ 1' Ham 1, 5386 JA Geff:~f. tel. 073-5325551

maandag t/m vrijdag zaterdag

Î't,

- Tuinhuisjes - Schuttingen - Speeltoestellen - Vlonders - Tuinmeubelen - Dierenverblijven - Accessoires Eventueel op maat gemaakt Ook uw adres voor al uw TUINHOUT

13.00 - 19.00 uur 8.30 - 17.00 uur

Hanegraaf B.V. Geffen

f A..

Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

maandag t/m vrijdag 8.30-18.00 uur. Zaterdag 8.30-16.00 uur Bosschebaan 53, Heesch (Achter restaurant "De Lucht") tel. 073-5321235 / 06-54375280 fax 073-5320138 www.vandersangentuinhout.nl

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN

Cafétaria / Eetcafé

~'

'T BERGJE V.O.F. onze kwaliteit is realiteit

~

Ook voor feesten, partijen en vergaderingen Veldstraat 14 Geffen Tel.: 073-5322531

Bouw

Trendy!

Buro

Stijlvol!

• Koppig!

Maarten van der Dussen Wilgenstraat 6 5386 GL Geffen Tel.: 073 - 53412 94 Privé: 073 - 534 12 92 E-mail: bb.dussen@planet.nl

reat lengths -

5386

K Geffen

ife .: 073 - 532 O 05


Als je een huis wilt bouwen, mag je bouwen watje wilt, als je buren er maar geen last van hebben. Je betaalt 11 % belasting van je inkomen voor alle ziektekosten en sociale voorzieningen. Lager onderwijs is gratis, voor hoger onderwijs betaal je iets. De ouderen worden nog door anderen vrijwillig geholpen als ze verzorging en/ of huishoudelijke hulp nodig hebben. Je kan ook goed aan werk komen; ze vragen niet wat je kunt, maar je mag beginnen watje wilt!" Truus was in Nederland gezinsverzorgster en kon al direet hulpverpleegster worden in het ziekenhuis en kreeg tevens inwoning. "Dat waren al de eerste verdiensten in N-Z: in Nederland verdiende ik f 79,00 per maand en daar al meteen f 55,00 per week!" Herman ging weg voor boer, maar is dat nooit geworden. Hij kon beginnen bij de Spoorwegen en mocht bij vier Hollanders in een flatje wonen. In augustus 1954 trouwden ze en kochten samen een flatje. Ze kregen drie zoons: Arnold, Theo en John. De taal leren ging snel: "In het ziekenhuis leerde 'het mansvolk' me vanalles, maar als ze lachten, dan wist ik dat het verkeerde dingen waren" lacht Truus. "De kinderen leerden dubbelop: ze verstonden Nederlands en spraken Engels. Als ik ze in het Nederlands met een boodschap naar de winkel stuurde, vroegen ze het daar in het Engels." Tweemaal, in 1963 en in 1969, maakten Truus en Herman met hun kinderen een bootreis rond de wereld: 6 weken heen en 6 weken terug. Een geweldige ervaring waar de kinderen veel van leerden. Ze zaten toen ook enkele weken in Nederland op school. Een aftreksom kenden ze niet en het woordje "duuzend" (ze kenden alleen Brabants en Engels!) mochten ze niet zeggen! Het grote huis dat Truus en Herman na enige tijd betrokken was een soort 'opvangcentrum' voor emigranten. Emigrantenpater de Kort klopte vaak bij hen aan, om mensen tijdelijk een onderdak te verschaffen, waarvan er verschillenden bleven hangen. Ook wildvreemden kwamen via anderen btj hen aan, om te ovemachten. Voor getrouwde stellen zochten ze mede naar werk. Truus vertelt over de aardbevingen die N- .---.,_ Z kent, waarvan ze er verschillende lichte heeft meegemaakt. Hethuis schudt heen en weer of je in een schommelstoel zit. Ze kennen daar ook het 'zwermen' van bevingen: iedere 10 minuten een aardschok, alsof je stoel wordt opgetild. In het protestantse N-Z bemannen de katholieken pastoors wel 7 parochies met kleine kerkjes. Ze moeten hele afstanden afleggen om daar de H.Missen beurtelings te doen. "Onze parochie bestond uit 13 parochianen. Op een zekere dag was de pastoor 'vergeten te komen' . Na een telefoontje be-

richtte hij dat we maar naar huis moesten gaan (hij moest een uur rijden om te komen!) en dat we een vrijkaartje voor de hemel kregen .. !" vertelt Truus. Na het overlijden van Herman (1978) heeft Truus nog gedurende 12 jaar een melkbedrijf gerund samen met een boer. Voor boeren is N-Z een gemakkelijk land: geen mest rijden of gierkelder legen, geen stro, want het vee is altijd buiten. Soms moet er wat hooi worden bijgevoerd. Melken ging gemakkelijk in de zgn. haringgraat-stallen. "Ik kan geen auto rijden, maar wel traktor!" zegt Truus. Bij de zoons kroop het bloed waar het niet gaan kon: ze gingen alle drie als vrijgezel 'overzee': twee wonen er met hun gezin in Australië en één in Qatar in Saoedi Arabië. Dat is de reden waarom Truus het idee kreeg om weer naar Nederland terug te keren. "Om mijn kinderen en 11 kleinkinderen te zien moet ik toch in het vliegtuig stappen" zegt ze. "Mijn zussen in Canada hebben 'alles' om zich heen, dat is een heel verschil." En omdat broer Harrie (70 j.) alleen in het ouderlijk huis woont, werden de plannen gesmeed. "Voor beiden een verandering" zegt Harrie. "Elkaar tot gezelschap zijn is fijn en Truus doet nu het huishoudelijk werk voor mij ." "Harrie kan mij wel in de haren vliegen, maar andersom kan dat niet!" lacht Truus. Ze zijn aan elkaar gewaagd, want de verhalen en grappen 'rollen' over de tafel! Ja, buurten is belangrijk voor beiden: "Es ik buiten ben, proaten de mensen altijd efkes, ze zien dè ge tijd hêt.. .. ..," zegt Harrie. Truus vindt het vooral fijn om over vroeger te praten. "Als je ouder wordt praat je graag met andere ouderen. Ik ben lid geworden van de KBO en volg een computercursus om te kunnen e-mailen met mijn kinderen en kleinkinderen. Ik ben ook een buitenmens en daarom is de woonplek van Harrie ideaal voor mij . Ik geniet net als hij van het vrij wonen, van de Friese paarden en het tuinieren. Ik moet hier wel uitdokteren welke planten niet tegen de winter kunnen! In N-Z vriest het nooit en aten we de hele winter verse groenten uit de tuin!" Truus Willemse blijft wel reizen! Onlangs ging ze met haar zus Sjaantje naar N-Z, Australië, Qatar en Singapore. Ze promoot Nieuw-Zeeland ook als een fantastisch vakantieland: een zeer gevarieerd landschap met bergen, gletsjers en meren; mooie kustgebieden met in het 1 midden de zuidelijke alpen; veel buitenleven en dat maakt gezond! ' "Ik ben blij dat ik in Nieuw-Zeeland geweest ben", zegt Truus "en ik heb het gelukkige gevoel dat ik hier in Nederland een fijne oude dag mag beleven bij mijn broer en met mijn familie in de .;..;;.:i....._....,.;...._:.....--J buurt!"

11,,,;.._ _ _ _

7


A.

~ ROND DE DORPSPOMP ~

Welkom aan wethouder Jan Meulepas, vergezeld van zijn echtgenote Maria. Toch eerst de agenda afhandelen. De jeugd gaat weer grootse avonturen beleven met opa Theodorus en de wondere waterwereld. Voor de 23e keer gaan de kinderen van 17 aug. tot en met 11 aug. naar het terrein van de Zilverhoef, "De verzonken stad Atlantis", gaat weer herleven. Fantastisch wat al die vrijwilligers verzinnen en doen. Wij wensen de werkgroep "jeugdvakantieweek" veel succes. Ook de kermis kondigt zich aan rond zondag 13 augustus. Vroeger was dat de plaats waar geliefden elkaar ontmoetten. De schommels bolden het tentzijl. De danstenten puilden uit. De muziek schetterde door het dorp. Het verwende volk van nu kan toch nog wel genieten van de diverse attracties. De Dorpstraat en Dorpplein zijn toch weer gevuld met ouders en kinderen, maar helaas die unieke sfeer zijn we kwijt. De gemeente zorgt ervoor dat de prijzen op de kermis meevallen al is de paling erg duur. De cafés sluiten om 2.00 uur in de nacht. Vroeger was dat om 0.00 uur met streng politietoezicht. "Effe noar Geffe" komt op STOOM. Zondag 3 sept. is weer de grote dag. Wat er zaterdagavond 2 september gaat gebeuren is een VRAAGTEKEN!!! De verkiezing van de man-vrouw-van-het-jaar zal weer het hoofdartikel zijn. Ruim 2/3 van de verenigingen hebben weer gereageerd op de oproep hun voorkeuren bekend te maken. Het verkiezingscomité wil graag meewerken tot een verbetering van de keuze, ofschoon tot nu toe wel iedereen tevreden is. Mogelijk kunnen ook via stembriefjes in Torenklanken individuele voordrachten worden gedaan. De stem van de grootte der vereniging moet evenredig zijn aan de zwaarte ervan. Ideeën zijn welkom bij het secretariaat: Henk Martens, P. v. Grinsvenstr. 12 tel. 5322137. Op 19 en 20 augustus eerst nog het grote POPFESTNAL "Broelliepop" op de wiel aan de Kouwe Noord. Het wordt een geweldig spektakel met een scheepswal als decor en podium. De Wiel, die in 1880 knoesten van eiken naar beneden zoog, die de omringende boerderijtjes vol spoot met lagen modder en de buurt naar veilige oorden joeg, zal weer tot leven komen maar niet om de ravage te aanschouwen maar om te genieten van de muzikale optredens van hoogstaande popgroepen. De stamtafel vergadert er op zondagmorgen. De nieuwe rotonde :"Kukeluku" is klaar; bijzonder fraai, goed en vooral veilig. 8

Er komt een geweldige HAON midden op de rotonde. Piet Haon zit dan met de verrekijker gereed vanaf de "schelft", de Prins spreekt over "het veken", maar dat snapt niemand. Wethouder Jan Meulepas kijkt bedenkelijk en spreekt van een 1-april grap. Helaas komt voorbij het viaduct naar Vinkel slechts een verbeterde Kruising. "Het naar Vinkel" gaan blijft dus onveilig. Jan Meulepas aan het woord. De brandende vraag:" Was aan dat wethoudersschap geen ontkomen meer aan, of is er gesjoemeld??", blijft nog even onbeantwoord. Jan betreurt de gang van zaken zeer. Leden waar 20 jaar lief en leed mee is gedeeld, haken af en komen zelfs in opstand zie krantenbericht van zaterdag 8 juli 1.1. Naar zijn inzichfkon er geen kandidaat naar voren worden gebracht, die voldoende steun vond in de partij. Het feit van de stemming op de voordracht van Jan als wethouder van 21 voor en 2 tegen geeft hem een ruim voldoende mandaat. Het was geen eenvoudige keuze. Het belang van de partij en het gemeentebestuur stond voorop. Maar nu weet ik, dat ik een goede keuze heb gemaakt en weet ik me ruim voldoende geruggensteund en gedragen door de partij. De stamtafel vindt het niet erg, dat er verjonging plaats vindt in die partij, al moet je groot respect hebben voor degenen, die de partij Dorpbelangen hebben vertegenwoordigd en met grote daadkracht de partij hebben geleid en op zeer verdienstelijke wijze deel hebben uitgemaakt van het gemeentebestuur. Wij hopen dat het gekrakeel beperkt blijft. "Gedane zaken nemen geen keer". Jan Meulepas vindt het wethouderschap een ware uitdaging. De contacten met alle partijen, verenigingen, ambtenaren, instanties en met alle geledingen van het bestuur zijn veel directer. Ik houd ook rekening met de dikgedrukte letters van de zogenaamde oppositiepartijen. Hij ervaart een grote betrokkenheid en dienstbaarheid en ontleent daaraan zijn daadkracht. Hij wijst het wel eens vermoede particularisme van zijn partij verre van de hand. De zorg voor woningbouw heeft grote prioriteit. Binnen 10 jaar moeten 300 woningen worden gebouwd in Geffen, 300 in Nuland en 133 in Vinkel. Hij spreekt van kwantitatieve en kwalitatieve differentiatie. Daarom de vraag: Hoeveel huurwoningen, hoeveel starterswoningen, hoeveel seniorenwoningen en woningen in de vrije sector. De woningtoewijzing is ook een bijzonder groot probleem. Woningbouwvereniging Maasland heeft hierbij een ander beleidsvisie dan de gemeente. -In deze raadsperiode 2006 tot 2010 moeten er al 250 wooneenheden zijn gerealiseerd. Nuland heeft zijn beperkingen doordat het deel uitmaakt van een waterwingebied. Dat vraagt andere voorzieningen en overleg met provincie en waterschappen. Reeds aangekochte gronden moeten hoe-dan-ook worden benut.


"Waalboss"in ontwikkeling moet je meer zien als een centraal geheel, waar vanuit wordt gedacht; als een groot ontwikkelingsgebied, daarin moeten onze drie kernen een afgewogen, doordachte plaats krijgen. Bij de ontwikkeling van woningprojecten moeten Maasdonkers voorrang krijgen. De gemeente kan dat niet afdwingen bij projecten als b.v. bij "SILENE" rond de apotheek, maar voert wel enige druk uit. Het bouwplan "De Verlengde Run" is in volle voorbereiding en moet concreet beginnen op 1 jan. 2007. De aan- en afvoer bij de ontwikkeling zal grote problemen geven, als alles door de enge pijp achter de Brand\\eerkazeme door moet. Er moet al gauw een overlegorgaan worden gevormd met de toekomstige bewoners om onheil te voorkomen. Ontsluiting via de Molengraaf is een heilloze weg. De provincie is mordicus tegen. "Waalboss" gaat door (de meerderheid van de Raad is immers voor) onder de bestaande voorwaarden: 300 extra woningen, ruimte voor Maasdonkse bedrijven en aansluiting op de A59. Die laatste eis kun je ook vertalen in: "Het verkeersaanbod ten gevolge van "Waalboss", mag nimmer leiden tot last voor de drie kernen."dus goede parallelwegen zou ook kunnen. De werkgroep "Waalboss" bestaande uit 4 wethouders uit Maasdonk, Oss, Bernheze en Den Bosch, zoeken eensgezind nog naar een neutrale voorzitter. Het Centrumplan in ontwikkeling krijgt nog enige bijschaving o.a. rond Klavertje Vier en Cl000. Helaas was de tijd tekort om ander zaken aan te kaarten. Inmiddels was Kapelaan Geelen aangeschoven. Wij wilden die prooi niet laten schieten. We laten de kapelaan aan het woord: "Vinkel is wel een wat veiliger gebied als Geffen, zei de kapelaan, ben je eenmaal het viaduct onderdoor dan ben je ook de problemen kwijt en neem je alleen de zorgen mee. In Geffen, zegt hij, woon ik boven de winkel, dat vereist enige voorzichtigheid. Maar het werk vind ik erg uitdagend en het resultaat ervaar ik als zeer bemoedigend. In Geffen heb ik direct contact met alle werkgroepen en dat is erg gemakkelijk. Ik ervaar de samenwerking met pastoor Mennen als heel positief. Ik heb daar ook zelf om gevraagd bij mijn benoeming. Als ik een vraag heb, kan ik die altijd kwijt. Ik weet intussen wat ik het beste maar niet kan vragen. Er is voor mij wel ruimte om te handelen naar wat naar mijn inzichten wel kan. Tegen het kerkvolk zou ik willen zeggen: Maak "t niet te gek". Bij veel "gelovigen" is het gevoel voor "HET HEILIGE" weg. Een echte gelovige gaat op zondag immers naar de kerk. Ik geloof in het instituut kerk, ben trouw aan onze Bisschop. Ik beleef veel aan de inhoud/rijkdom van het Eucharistisch gebed. Het celibaat is ooit door de kerk ingevoerd en kan in de tijd ook weer worden afgeschaft.

De plaats van de vrouw in de kerk, ziet hij nimmer "aan het altaar". De pastoor is en blijft voorzitter van het parochiebestuur, is autoritair in alle kerkelijke aangelegenheden. Hij heeft wel een luisterend oor naar parochiĂŤle werkgroepen . Het Kerkbestuur, lekenbestuur, heeft alleen de taak om goede voorwaarden te scheppen voor mijn werk, als herder". Ik ben ook niet in dienst van het Kerkbestuur. Tot zover de kapelaan. Onze conclusie: Er is weinig ruimte "voor SAMENKERK-ZIJN." Samen "OP-ZOEK" gaan, naar meer aansprekende, uitnodigende vieringen. De discussie beperkt zich helaas tot randvoorwaarden. De vorige pastoor sprak over ONS GELOOF, deze kapelaan is meer van HET GELOOF. Ook de woord- en communiediensten wijst hij af als zijnde meestal niet noodzakelijk. Het brengt de GELOVIGEN maar in verwarring. De tijd is helaas op. We hadden graag de messen geslepen. Van stamtafel 24 3. Voor op- en of aanmerkingen de Prins tel. 0412-640982. Volgende stamtafel op 20 augustus a.s. bij de WIEL aan de Bredeweg/Kouwe Noord. Allen gezellige feesten gewenst, een goede vakantie en HAUW DOE!!!

DANKBETUIGING Graag willen wij via Torenklanken een dankwoord uitspreken na een heel mooi gouden bruiloftsfeest. Op de eerste plaats dank aan onze kinderen die voor ons een prachtig feestprogramma hebben georganiseerd. Ook een bijzonder woord van dank aan burgemeester Boelens, die ons een ingelijste trouwakte en een mooi beeldje cadeau deed en fanfare WI.K. die een muzikale bijdrage leverde aan de feestvreugde. Dank aan onze familie, vrienden en kennissen, voor de vele kaarten, bloemen en attenties. We kijken terug op een onvergetelijke dag. Antje en Harrie van Grunsven - van Wanrooij

TE HUUR EENGEZINSWONING TE GEFFEN Op kort termijn beschikbaar: Eengezinswoning met garage, 3 slaapkamers, badkamer (douche en bad) en ruim e zolder. Meer info: beppie@enco .nl Graag alleen serieuze reacties. 9


EEN 'BRABANTSE GRONINGER' Hij is geboren in Wildervank en ging met een vriend op vakantie in Brabant. Dat werd een 'lange vakantie' voor Fokko Kroon ... Fokko is 65 jaar en zet een punt achter zijn reguliere arbeidstijd: een tijd van verschillende jobs met als rode draad 32 jaar horeca. "Toen ik in 1965 in Drunen op vakantie kwam, zat ik zonder werk. Ik was gereedschapsmaker van beroep. Bij Lips, scheepsschroeven, kon ik direct beginnen. Ik ging in de kost bij kennissen van mijn vriend en dat waren de ouders van Joke, het meisje, waar ik in 1971 mee trouwde. Mijn vriend ging terug naar Groningen en ik ben dus nog steeds in Brabant 'op vakantie'!" vertelt Fokko. Na zijn baan bij Lips werkte Fokko als vertegenwoordiger, ging weer terug naar Lips en huurde in 1974 een klein winkeltje in Nuland. Hij maakte daar, samen met Joke, bar "Cupido" van en dat ging goed lopen: klein, maar gezellig! De kinderen Monique en Mark werden geboren. "Omdat we de bar niet konden kopen stopten we daarmee," zegt Fokko. Ze woonden enige tijd in Geffen en in die periode was Fokko lid van Carnavalsstichting Rottenrijk, zat in de Raad van Elf en was hier - en later ook in Nuland - Prins Carnaval. Daarna nog even terug in Drunen en vervolgens runden Fokko en Joke een aantal jaren dorpscafé "Kerkzicht" in Nuland. Als ze 's zomers op de camping in Kerkdriel zaten, werkte Joke daar in de kantine en in het restaurant en onwillekeurig werd ook Fokko daarbij betrokken. Zo rolden ze daar volledig in het horecabestaan van "Den Bol" en beheerden dat tot 1996. "Horeca moet je samen willen, anders werkt het niet," vindt Fokko. "Er zijn plussen en minnen enje moet zorgen dat de plussen overheersen." Heel graag was Fokko een bar in Curaçao begonnen. Toen hij daar met zijn gezin op vakantie was, had hij praktisch alles al geregeld. "Dat doet het zigeunerbloed dat ik heb, zie je, van mijn oma van vaders kant," lacht Fokko. Hij kwam niet over zijn laatste bobbel heen: de toestemming van Joke! Zij wilde haar vaderland en familie niet achterlaten! De laatste 10 jaar kennen we Fokko en Joke als uitbaters van sportcafé De Geer. Dochter Monique hielp mee als het nodig was. Van het dorpscafé naar het sportcafé. "Een heel verschil," zegt Fokko. "Veel rustiger: na het sporten komen de mensen voor de gezelligheid een kopje koffie drinken of een pilske pakken. Ze hebben tijd en er is geen zatlapperij! De contacten met de bezoekers maakt dit vak leuk." Fokko is niet alleen de uitbater met die mooie, krullende, 10

grijze snor... maar ook een van duidelijkheid en baas in eigen tent! Alert zijn en consequent! "Met een groepje jongeren, dat regelmatig kwam poolen, maakte ik vooraf afspraken, over hoe ze zich te gedragen hadden. We werden - na 1 keer een weekje geen toegang! - de beste maatjes ... !" Omdat Joke om gezondheidsredenen niet meer kon assisteren achter de bar, nam Fokko het besluit om zijn sleutels over te dragen aan een nieuwe kantinebeheerder. "Tien jaar is mooi geweest. De tijd van vaste verplichtingen is voorbij." Fokko kan zijn vrije tijd zeker goed invullen. Allereerst is er tijd om het huis en de tuin een opknapbeurt te geven. Samen met Joke in een toercaravan uitstapjes maken, als haar gezondheid dat toelaat. Hij kan ook nog altijd vrijwillig achter de bar bij korfbalclub "Be Quick" en als Gildebroeder van Nuland, kan hij nu een keertje voor Gildekoning gaan! Hopelijk zijn er gegadigden voor het beheer van sportcafé De Geer. "Het is een leuke hobby om erbij te doen. In het sportseizoen is er iedere avond een vereniging actief in de sporthal en in de weekenden zijn er de competitiewedstrijden. Fokko dankt de beheerders en alle clubs voor de fijne samenwerking!

TOREN"KLANKJE" Heeft dat (vleer)muisje op de Silenenhof nog een staartje...?

Tijdens de vakantieperiode gesloten van ma. 24 juli t/m woe. 16 aug. Dorpstraat 13 • Geffen • Tel efoon (073) 532 46 59


®

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres : Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. E-mail :postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17. 00 tot 19.00 uur. woensdag van 13.30 tot 15 .30 uur (alleen burgerzaken). OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland. MILIEUSTATION KRillSSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073-5342100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie.

t

SPREEKUREN Burgemeester: PC.J Boelens Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 ·wethouder J.J.M. Meulepas Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder M.J.M. van de Ven Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073-534 21 00 BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17. 00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken.

CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en, tel. 073 534 21 00 Enthousiaste kinderen tijdens de roefeldag op het gemeentehuis! Samen met diverse Geffense en Vinkelse bedrijven deed de gemeente Maasdonk mee aan de jaarlijkse roefeldag. De kinderen werden verwelkomd door wethouder Rini van de Ven. Vervolgens gingen ze in groepjes enthousiast aan het werk om met behulp van een plattegrond het Dorpsplein te Geffen of het Pastoor Vogelplein te Vinkel naar eigen idee in te richten. De ontwerpen die werden gemaakt waren veelzijdig en verrassend. Ze varieerden van een autovrij plein tot zelfs de aanleg van een zwembad. Na afloop werden de ontwerpen beoordeeld door twee ambtenaren die met kennis van zaken het mooiste ontwerp aanwezen. Foto's van deze morgen zijn te zien zijn op de website van de gemeente Maasdonk: www.maasdonk.nl. De mooiste ontwerpen hangen in de hal van het gemeentehuis. Graag maakt de gemeente Maasdonk een compliment aan de organisatie van de roefeldag. Een mooie gelegenheid om kennis te maken met de diverse bedrijfstakken. Het was weer een geslaagde morgen! Fietscrossclub Nuland is Maasdonks sportkampioen üeugd) 2005-2006! Op donderdag 29 juni jl.werden de Maasdonkse jeugdkampioenen van het sportseizoen 2005/2006 in het zonnetje gezet. De aangemelde kampioenen ontvingen een kampioensmedaille ter herinnering aan de geleverde sportieve prestatie in het sportseizoen 2005 - 2006. De huldiging vond, vanwege het mooie weer, plaats rondom de kiosk op het Dorpsplein in Geffen. Dit jaar werden weer ruim 200 kampioenen gehuldigd door wethouder Riny van de Ven. Ook maakte hij de sportclub van het jaar bekend: de Fietscrossclub Nuland! Bij de fietscrossclub werden dit seizoen mooie resultaten bereikt: - Nicole Schuurmans werd Drents kampioen; - Rob Pels werd Nederlands kampioen Indoor 2006; - Thijs Savelkouls werd Nederlands kampioen 2006 en kampioen van het zuiden 2006; - Kevin van Uden werd Nederlands kampioen Indoor 2006, kampioen van het zuiden 2006, Nederlands Club Kampioen 2006 en Fries kampioen 2006. Aan deze club werd ook de kampioensbeker overhandigd! Op deze avond werden van alle kampioenen foto's gemaakt. Deze kunt u binnenkort bekijken op onze website: www.maasdonk.nl. 11


Aanvraag paspoort of identiteitskaart na 25 augustus 2006 Voorkom lange wachttijden, vraag tijdig uw reisdocument aan! Gaat u naar het buitenland dan heeft u een geldig, àus niet verlopen, reisdocument nodig. U hebt de keuze uit een paspoort of een Nederlandse Identiteitskaart. Beide documenten zijn vijfjaar geldig. Een paspoort geldt voor alle landen van de wereld. De Nederlandse Identiteitskaart is alleen geldig voor de volgende landen: Andorra, België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Monaco, Noord Ierland en de kanaaleilanden, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal (inclusief Madeira en de Azoren), San Marino, Slovenië, Slowakije, Spanje (inclusief de Canarische Eilanden), Tsjechië, Turkije, IJsland, Zweden en Zwitserland. Het is mogelijk naast het paspoort ook een Nederlandse Identiteitskaart te bezitten. Beide documenten zijn geldige legitimatiebewijzen. De kosten Een paspoort kost (€ 4 7,45) De Nederlandse Identiteitskaart kost (€ 31,25) De aanvraag In het gemeentehuis bij de publieksbalie moet u persoonlijk uw reisdocumenten aanvragen. Betaling van het nieuwe reisdocument dient bij de aanvraag te gebeuren. Hoe lang duurt het? Het duurt circa 5 werkdagen voordat het reisdocument gereed is. Volgens de nieuwe regels moet u persoonlijk het document ophalen. Wat moet u meenemen? Een goedgelijkende pasfoto van goede kwaliteit. Deze pasfoto moet in kleur zijn. De pasfoto mag niet eerder gebruikt zijn. Geen automaat of school-/stickerfoto! Deze foto voldoet meestal niet aan de eisen die de wet aan foto's voor reisdocumenten stelt, zoals een formaat van 3,5 cm bij 4,5 cm. Voor de verdere eisen van de pasfoto wil ik u verwijzen naar de website www.paspoortinformatie.nl. Onder het kopje procedure pasfoto kunt u precies vinden aan welke eisen uw pasfoto moet voldoen. Op het paspoort komt een chip. Hierin komt onder andere uw pasfoto in kleur. In het paspoort zal uw pasfoto zwart wit geplaatst worden. Als u zowel een paspoort als een identiteitskaart heeft, moet u die allebei (ook al zijn ze verlopen) meenemen en overleggen, dit geldt dus ook als u buitenlandse reisdocumenten in uw bezit hebt en voor de kinderen die bij hun ouders in het paspoort bijgeschreven staan. Hebt u nooit eerder een reisdocument gehad of is het reisdocument reeds verlopen, dan moet u een rijbewijs meenemen. Hebt u in het geheel geen legitimatiebewijs dan zal een aantal identificerende vragen gesteld worden. 12

Bent u uw eerder uitgereikte reisdocument(en) verloren of zijn die gestolen dan moet u een "proces-verbaal van vermissing reisdocument" van de Nederlandse politie meenemen. Leges bij vermissing is 50% van het nieuwe aan te vragen document. Bijschrijven van kinderen Op een paspoort kunnen kinderen tot 16 jaar bij geschreven worden. Dit kan op het paspoort van beide ouders. De kinderen moeten meekomen bij bijschrijving op het paspoort. Tevens moeten ook zij een pasfoto inleveren die aan bovenstaande eisen voldoet. De andere ouder moet altijd schriftelijk toestemming geven (indien gezamenlijk gezag) en zijn of haar legitimatiebewijs moet overlegd worden. Bij voogdij kan bijschrijving van kinderen uitsluitend plaatsvinden in het paspoort van de voogd( es)! Wilt u kinderen in uw paspoort bij laten schrijven dan adviseren wij u beide te komen of vooraf een toestemmingsformulier op te komen halen. Let op komt u op een later tijdstip alleen met dit formulier en uw kind(eren) dan moet ook een geldig legitimatiebewijs van de andere ouder (die er dus niet bij is) overlegd worden! Het laten bijschrijven van kinderen in een bestaand (geldig) paspoort kost € 19, 00 per kind, vraagt u een nieuw paspoort aan dan zijn de kosten€ 8,00 per kind. let op!!! Als de kinderen al bijgeschreven staan op uw oude paspoort en beide ouders hebben de ouderlijke macht, dan is de toestemming van de andere ouder toch nodig! Op een Nederlandse Identiteitskaart kunnen geen kinderen bijgeschreven worden. Minderjarigen Ben je nog geen 18 jaar dan heb je voor het aanvragen van een paspoort toestemming nodig van je beide ouders of degene die het ouderlijk gezag over je uitoefent (voogd). Voor de Nederlandse identiteitskaart is die toestemming tot 12 jaar nodig. Deze toestemming wordt schriftelijk verleend. Ter controle moet je het legitimatiebewijs meebrengen van degenen die toestemming geven Gouw ouders of voogd). Het is verstandig vooraf een toestemmingsformulier op te (laten) halen. Kinderen die niet met ouders meereizen moeten een eigen reisdocument hebben. Beide reisdocumenten hebben een geldigheid van 5 jaar. Wanneer worden de gelaatsscan en vingerafdruk in de Nederlandse reisdocumenten opgenomen? De gelaatsscan moet uiterlijk op 28 augustus 2006 door de lidstaten van de Europese Unie in het reisdocument zijn opgenomen. Nederland geeft vanaf26 augustus 2006 de nieuwe Feisdocumenten uit. De gelaatsscan zal als eerste biometrisch kenmerk in de Nederlandse reisdocumenten (paspoort en identiteitskaart) worden ingevoerd. Daarna volgt de vingerscan. De gelaatsscan wordt als eerste kenmerk ingevoerd om te voldoen aan de verordening van de Europese Unie


die de invoering van de gelaatscan en de vingerafdrukken verplicht stelt. Chip De Nederlandse reisdocumenten krijgen een chip waarin het gelaat van de houder van het reisdocument is opgeslagen. De foto die de burger bij het aanvragen van een reisdocument moet indienen, wordt gescand en daarvan wordt een digitaal plaatje opgeslagen in de chip in het reisdocument. Verder bevat de chip de volgende informatie: • naam, voornamen; • geboortedatum· • geslacht; • documentnummer; • sofi-nummer in de toekomst burgerservicenummer); • datum einde geldigheid document. Vingerafdruk De vingerafdrukken worden op een later moment inge·oerd. Met de voorbereiding daarvan wordt begonnen zodra de Europese Commissie daarvoor de technische specificaties volledig heeft vastgesteld. Vanaf dat moment hebben de EU-lidstaten maximaal 36 maanden om de vingerafdrukken in te voeren. Geldigheidsduur documenten De Nederlandse reisdocumenten houden ook na de invoering van biometrische kenmerken een geldigheidsduur van 5 jaar. On line controle Minister Pechtold gaat verder on line controle van de reisdocumenten mogelijk maken. Hiervoor is het noodzakelijk dat de administraties van de identiteitsdocumenten met biometrische kenmerken centraal zijn georganiseerd. Voor de vreemdelingendocumenten is dat al het geval, voor de reisdocumenten echter nog niet. Deze administratie bevindt zich nu bij de instanties die reisdocumenten uitgeven (zoals gemeenten, ambassades en beroepsconsulaten, de Kabinetten van de Gouverneurs in de Nederlandse Antillen en Aruba, de gezaghebbers van de eilandgebieden in de Nederlandse Antillen en de daartoe aangewezen brigades van de Koninklijke Marechaussee). Ander paspoort? De paspoorten die in omloop zijn, blijven geldig totdat de geldigheidsduur is verstreken. Voor reizen naar de Verenigde Staten (VS) geldt dat de landen die onder het Visa Waiver programma vallen, waaronder Nederland, tot 26 oktober 2006 uitstel hebben gekregen. Daarna moeten ook die landen een paspoort voeren met een chip waarin de gelaatscan is opgenomen. Om na 26 oktober 2006 naar de VS te gaan hoeft u geen nieuw document aan te vragen als uw huidige document na 1 oktober 2001 is aangevraagd. Dit document bevat een machine leesbare zone. Reden invoering De biometrische kenmerken bieden een extra beveiliging bovenop de beveiligings- en echtheidskenmerken

die nu reeds in de reisdocumenten zijn opgenomen. De toegevoegde waarde van biometrische kenmerken is dat daarmee zogenaamde look-a-like fraude kan worden opgespoord. Van look-a-like fraude is sprake als een ander dan de rechtmatige houder gebruik maakt van een reisdocument. Daarnaast bieden biometrische kenmerken de mogelijkheid om geautomatiseerd, bijvoorbeeld aan de grens, de reisdocumenten te kunnen controleren. De (grens)controle wordt daardoor efficiënter. Wat zijn biometrische kenmerken? Biometrie is een technologie die het mogelijk maakt om bepaalde unieke, persoonsgebonden kenmerken waar te nemen, te meten en vast te leggen. Het betreft zowel lichaamskenmerken (zoals een vingerafdruk, een gelaatsscan en een irisscan) als gedragseigenschappen (zoals schriftherkenning, stemgeluid en lichaamsgeur). Als de biometrische karakteristieken van iemand in een systeem zijn vastgelegd, kan op automatische wijze de identiteit van een persoon vastgesteld (identificatie) of gecontroleerd (verificatie) worden. Meer informatie vindt u in de meest gestelde vragen over biometrie op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Openingstijden publiekszaken Maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur Dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur Woensdag van 13 .30 tot 15.30 uur

Gordijnen Atelier "VeGa" Precisie en Maatwerk

• Gordijnen • Vitrage • lnbetween • Embrasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het veranderen van uw bestaande gordijnen • Wij hebben ook stoffen

Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Telefoon: 0412 47 59 37 13


Rabobank


HET LEVEN NEMEN ZOALS HET KOMT... rl'tii Ze trouwden vijftig jaar gele- - - - - • den op zijn verjaardag voor de wet en op háár verjaardag voor de kerk... Cees van der Rijt (80 j.) en Mia Heesakkers (78 j.) mochten hun gouden huwelijksfeest vieren. Mia, dochter van Dina Castelijn en Driek Hees akkers, is geboren op "De Plein" in Berlicum en was de oudste van 8 kinderen. Omdat haar moeder vaak ziek was, .__....__ _ _~ - - ~ moest ze al op 10-jarige leeftijd van de school af. "Als oudste werd ik overal 'voorgespannen', achter en vóór werken en ook nog een werkhuis, bij het gezin waar we geëvacueerd waren geweest. Ook dagelijks drie kwartier lopen naar de kerk. .. dat kon je allemaal." Cees, zoon van Hannes van der Rijt en Dina van Gerwen, is geboren in Vinkel op de Weerscheut en is eveneens de oudste van het gezin. Zijn moeder stierf bij de geboorte van het elfde kind. Cees was toen 16 jaar. Grutje en zijn zusje deden het huishouden en later hertrouwde vader. Cees werkte thuis op de boerderij, bij smid Theunissen en leerde het vak van automonteur. In diensttijd had hij graag als vrijgezel naar Indië gewild, want die jaren telden dubbel. Toen hij verkering had met Mia, opperde hij het plan om naar Canada te emigreren, maar dat wilde Mia niet. Zij had de verantwoording van de zorg van haar moeder, vond ze. Mia en Cees trouwden bij Mia thuis in, op Kaathoven en daar werden de kinderen Hans en Ama geboren. In 1958 kochten ze een winkelpand aan de Papendijk in Geffen. Dat werd verbouwd tot woonhuis en een garage, waar Cees auto's kon repareren en er kwam een benzinepomp aan huis. Het leven van Mia en Cees ging niet over rozen. In 1960 raakte Mia ernstig gewond, na een steekvlam die haar gezicht en armen verbrandde, bij het bedienen van de pomp. "Ik heb mezelf uitgerold in het zand; de buurt zorgde voor snelle hulp en zorgde dat ik met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht in Den Bosch. Cees was niet thuis toen het gebeurde. Gelukkig is Mia's huid goed genezen. Daarna was Cees in 1968 de ongeluksvogel: hij kwam met zijn hand in een motormaaier. Hoewel er sprake van was, dat hij enkele vingers zou kwijt raken, konden die toch behouden blijven, door zijn eigen wil, om zelf hier goed mee om te gaan. Het grootste dieptepunt van de 50 jaren huwelijk was in 1972 de dood van hun zoon Hans op 15-jarige leeftijd.

Na een darmoperatie kreeg hij een ernstige buikvliesontsteking waaraan hij overleed. De vraag: waarom zo'n levenslustige jongen, student op het TBL, die als speciale hobby het houden van reptielen had - wordt nooit beantwoord ..... . "Het leven moest doorgaan, ook voor Ama; je moet het leven nemen zoals het komt" zeggen Cees en Mia. "Je troost je met diegenen, met wie je niet wilt ruilen ..." Om afleiding te hebben ging Mia werken in huize Heelwijk. Cees en Mia zijn een paar met veel bezigheden. Mia is altijd doende op creatief gebied, is lid van de KVO en gaat wekelijks zwemmen. Cees heeft een lange lijst van activiteiten. "Ik heb altijd geleerd: eerst de Landbouwschool, middenstandscursussen en vakdiploma's voor automonteur en later op de volksuniversiteit: algemene ontwikkelingscursussen, oudschrift ontcijferen en op 67-jarige leeftijd nog een 3-jarige cursus kruidengeneeskunde. We kennen Cees ook als de heernkundeman, die 25 jaar lang voor de. schoolverlaters van de basisschool uitleg gaf over de oorlogstijd in Geffen en hen rondleidde in het oorlogsmuseum in Overloon. Hij is lid van twee vogelverenigingen en is actief in de computerhoek van de KBO. Cees is ook lid van de tekenclub 55 +, deze werd opgericht in 1986 door mevrouw Taconis en bestaat dit jaar 20 jaar. Ze doen dit nog steeds met veel plezier! Bij het Maaslandgilde geeft hij zijn kennis van de kruidengeneeskunde door aan andere ouderen. Een op en top vrijwilliger... ! Cees legt een bijzondere schat op tafel: het 'Mariabeeldje' dat al eens de krant haalde: naar beneden gegooid door een piloot uit een Duits vliegtuig in mei 1940. Hij raapte het toen op en bewaarde het altijd in zijn portemonnee. Nu weet hij inmiddels dat het niet Maria is, maar de Heilige Stanislaus met een jat (=staf) behorend bij de Oosterse kerk. Cees zou nog graag meer informatie hebben over het bewuste vliegtuig. Een leven vol verhalen ... Mia laat veel woorden over aan Cees, die uitgebreid kan vertellen: "Daar leer je mee leven, op d'n duur" zegt ze. Cees gaat zijn activiteiten rustig afbouwen, nu hij 80 jaar is geworden. Samen gaan ze buurten bij familie en bekenden. Cees en Mia hebben een zeer verrassend gouden feest gehad. De zus van Cees uit Canada was speciaal overgekomen. Na de H.Mis was er de receptie met een bezoek van Burgrneester Boelens, die het inmiddels bekende cadeau meebracht: de trouwakte en een toepasselijk beeldje. Daarna stond Cees nog een verrassing te wachten: hij mocht de zilveren speld ontvangen van Brabants Heem voor zijn inzet op het gebied van het Heemkundewerk en meer dan 25 jaar trouw lidmaatschap. "Het mooiste cadeau, dat we hebben gekregen" vindt Cees. Wij wensen Cees en Mia nog veel gezonde jaren samen toe, met hun dochter Ama en de kleinzoons Rob en Peter! 15


KONINGSCHIETEN BIJ SINT-JORISGILDE GEFFEN SINT JORIS GILDE

Op zondag 13 augustus a.s. zal het in 1999 heringerichte en in 2000 plechtig geïnstalleerde Sint-Jorisgilde Geffen, weer een nieuwe koning(-in) hebben. De zevende! Het was op 7 september 1860 dat het toenmalige SintJorisgilde insliep en haar bezittingen, waaronder de koningsvogel, overdroeg aan Pastoor Piggen die het te gelde zou maken ten bate van de armen en werklozen. Het zal de zevende koning(-in) zijn in deze eeuw en dit millenium. Er wordt daarom druk gespeculeerd wie deze eer zal toekomen om als nieuwe koning(-in) geïnstalleerd te worden. De laatste maanden is er bijna iedere zondag geoefend met de kruisbogen en is er veelvuldig "op de wip" geschoten. Het gilde gaat om 8.45 uur de huidige koning Albert van Orsouw thuis ophalen. Om 9.05 vertrekt het Sint-Jorisgilde Geffen "met slaande trom en vliegend vaandel" naar de R.K. kerk voor het bijwonen van de H.Mis met gilde-eer. Na deze dienst vertrekt het gilde naar het gildehuis 'Ons Doel' voor de koffie en een aantal gildezaken. Zo hier zal de vogel worden aangeboden en wordt het oude en nieuwe reglement voorgelezen, waarna de schietgrage kandidaten zich kunnen inschrijven. Daarna zal door de Deken Wapenmeester, Albert van Orsouw, volgens het lot de schietvolgorde worden bepaald. Na het nuttigen van de gildemaaltijd zal om 13 .00 uur het gilde "met slaande trom en vliegend vaandel" vertrekken naar standerdmolen "Zeldenrust" waar een schutsveld bij de molen is ingericht. Bij aankomst zal het gilde volgens aloude traditie 3 maal om de molen lopen. Een ongeschreven Gildewet zegt dat iedereen, op straffe van uitsluiting van het koningschieten, daaraan mee moet doen.

J.Steenbruggen

Jeroen Steenbruggen j_sreenbruggen@hotmail.com

16

Vervolgens zal de vogel op een van de wieken worden gezet en zal deze naar boven worden gedraaid door de molenaar(-s). De vogel zal worden "vrijgemaakt" en voor dit "vrijen van de vogel" zal Beschermheer, burgemeester P. Boelens, het eerste schot lossen. Daarna is de eer aan de Gildeheer, kapelaan Paul Geelen en koning Albert van Orsouw. Daarna zal de koning van zijn eretekenen (koningsvogel en zilvervest) worden ontdaan en kan het koningschieten beginnen. Alle schutters die zich hiervoor hebben aangemeld schieten nu net zolang tot het laatste deel van de vogel van de wiek is geschoten. Hij of zij mag zich dan 7e koning of koningin van het Sint-Jorisgilde Geffen noemen, overigens nadat de Overheid (het bestuur) in beraad heeft besloten dat hij/zij de eretitel waardig is. De koning(-in) zal dan gevraagd worden of hij/zij ook daadwerkelijk Koning(-in) wil worden en alle daarbij behorende taken en plichten wil vervullen. Bij een positief antwoord wast de nieuwe koning(-in) de handen en wordt hem/haar, door de Hoofdman, de koningsvogel omgehangen en schrijdt hij/zij over het op de grond uitgestreken gildevaandel. Het waardig over het gildevaandel te mogen lopen is een koninklijke eer en een teken van onschendbaarheid. De vaandrig, brengt vervolgens een "koningsgroet" door hem met het gildevaandel in te vendelen en daarna brengen de vendeliers, begeleid door de tamboers, een vendelgroet. Om 18.00 uur trekt het Sint-Jorisgilde Geffen, met "de nieuwe koning(-in) achter het vaandel', in een optocht door het dorp naar gildehuis 'Ons Doel' waar de erewijn zal worden geschonken en waar Hoofdman Ad van Zandvoort een heildronk zal uitbrengen op de nieuwe koning. De nieuwe koning(-in) zal vervolgens het vat koningsbier aanbieden, waarna hij/zij zich nogmaals zal laten feliciteren door de aanwezige gildebroeders en -zusters. Het gilde zal deze historische dag besluiten met haar traditionele "Teeravond". Op zaterdag 19 augustus zal de nieuwe koning(in) om 19.00 uur in een speciale "koningsmis" kerkelijk worden geïnstalleerd.


ELKAAR ONTMOET NA 'T LOF... Als je als jongere op zondagmiddag naar het 't Lof ging, konden jongens en meisjes elkaar treffen .. . Zo ontmoetten Antje van Wanrooij (76j .) en Harrie van Grunsven (81 j.) elkaar, meer dan vijftig jaar · geleden en vierden op 6 juni j 1. ..., hun gouden bruiloft. (Als ik naar de leeftijden vraag wil Harrie zijn leeftijd niet direct noemen. Hij is: "Zo oud es m'n hand en nie es m'n tand, en m'n neus en m'n oren zijn op dezelfde dag geboren ...") Het gezin van Antje was één van de twee gezinnen uit Geffen, die 16 kinderen telden. Haar ouders Kees van Wanrooij (ook wel Kees de Lamert genoemd, naar ene voorvader Lambertus) en Nel Brands kregen 6 meisjes en 10 jongens en Dorus Willemse en Jans Fransen kregen 10 meisjes en 6 jongens; ze waren een dag na elkaar getrouwd, bij elkaar getuigen geweest en ze woonden in dezelfde straat...! Antje vertelt dat ze als meisje veel minder mocht dan haar broers, waarschijnlijk omdat ze bij de oudsten hoorde. "De jongens mochten gaan voetballen of schaatsen en 's avonds kaarten. (We zijn een echte kaartfamilie ... ) De meisjes moesten in de avonduren sokken stoppen of verstellen. Ik heb heel wat manchesteren pofbroeken voor de jongens gemaakt en ook heel vaak, na de "bad- (d.w.z. teil-)scènes" de kleren van de jongste kinderen keurig klaargelegd op nummer! " Drie rozenhoedjes voorbidden voor de mensen in de straat, wanneer er iemand gestorven of bediend was, was ook een taak van Antje. Een heel andere tijd dan nu: met de fiets naar de Efteling en in haar verkeringstijd slechts één keer naar de bioscoop! Toch spreekt ze van een fijne jeugd in de Broekstraat 'op d'n Tempel', met veel ruimte om allerlei spelletjes te doen. Antje was de eerste bij haar thuis, die buitenshuis ging werken. Op de naaischool haalde ze de diploma's: linnen, kostuum en coupeuse en ging werken in de confectie-ateliers van den Boogaart en Schouten. Harrie is één van de kinderen van Hanneke Bodinot en Christ (van Joannes Jûpkes - waar zijn bijnaam Joep aan ontleend is) van Grunsven. "Mijn vader had wel 13 ambachten," zegt Harrie "van timmerman en klompenmaker tot het houden van een schiettent op de kermis !" Harrie volgde na de lagere school een landbouwcursus bij meester van Pinx.teren en hielp zijn vader vaak mee. Zijn moeder was thuis 'de drijfveer van het boerenwerk': "Zij was meer boer dan mijn vader". De vraag van Harrie aan Antje of moeder van Wanrooij

de poffer van zijn moeder wilde schoonmaken, was hun eerste contactgesprekje. Na hun trouwen woonden Antje en Harrie in het achterhuis van de ouderlijke woning van Harrie, dat op de plek stond, waar nu een deel van de Lambertusstraat loopt. Naast het boerenwerk dat Harrie deed, bracht hij 25 jaar lang de dag- en de avondpost rond. Het gouden paar kreeg vier kinderen: Henny, Marja, JanPeter en Jeanne. Henny woonde, ondanks een ernstige geboorteafwijking, negen jaar thuis. Na de geboorte van Jeanne ging hij naar een tehuis in Ottersum en momenteel woont hij op de Binckhorst. Elke woensdag- en zondagochtend wordt Henny opgehaald om bij zijn ouders, broer of zussen te verblijven. "Het gouden feest was heel mooi" vertellen Harrie en Antje. "We hoefden niets te doen, de kinderen hebben alles geregeld. Een heerlijk ontbijt, bowlen bij de Naaldhof en een gezellige receptie bij café/zaal de Leeuwerik van neef Willem, met familie en vrienden, opgeluisterd door accordeonist Johnny Steenbergen." Antje en Harrie moeten het rustig aan doen, want de vermoeidheid speelt hen parten. Toch proberen ze te genieten van het wel en wee van hun kinderen en zeven kleinkinderen; ze lezen de krant en kijken t.v. Ook de verjaardagen van broers en zussen worden bijgehouden. Wij wensen Harrie en Antje van Grunsven nog vele mooie jaren samen toe. Proficiat!

* 3 gangen luxe steengrillbuffet (€ 17,50 pp) * S gangen grand wokbuffet (€ 19,50 pp) * S gangen brunchbuffet (€ 18,50 pp) Partykelder feesten! 4 uur gezellig feesten all-inn! (dus ook mixdranken) Bittergarnituur & nootjes! € 16,00 pp! Ook voor koffietafels, feesten en partiien Bel voor informatie en/ of reservering: 073-5341320

Partycentrum Buffeterie De Schans Kerkstraat 5a 5386 AC Geffen www.deschansgeffen.nl 17


KAMPIOEN MET 1 CARAMBOLE VERSCHIL Het koste menig zweetdruppeltje maar de twee finalisten, Ernie de Haas en Joop van Dijk, kwamen medio juni bovendrijven bij het "zomeravondbilj arten". Dit jaar was de nacompetitie in de spelsoort bandstoten, telkens één bandje is voldoende. De beslissingspartij tussen de twee pouleleiders moest uiteindelijk de kampioen brengen, na een aarzelend begin zaten beide spelers na zo'n 12 beurten op de helft. Na een serie van 20 kwam ook Ernie goed op stoom, doch in de 23e beurt was de partij uit en moest de uitbater van" 't Haasje" in de nabeurt nog driemaal scoren voor een eventuele barragepartij . Tweemaal raak, en toen een driebander... , die rakelings mis ging, het lukte herbergier Ernie dus nèt niet om zijn titel in het bandstoten van zo'n vier jaar geleden te prolongeren. Zodoende ging Joop van Dijk met applaus, de titel, de grootste beker inclusief de bloemen dolblij op huis aan. Met het kleinst mogelijke verschil was het wel een spannende match geworden. Ook onze enigste vrouwelijke deelneemster Christy van Oss wist zich met een 6e plaats tussen al die mannen wederom goed te handhaven. De afsluitende feestavond met de prijsuitreiking door Christ van Zuijlen was wederom een succes, biljarten kunnen de knapen goed, maar feesten zeker zo goed ... In de eerste week van september gaan we op de dinsdag en vrijdagavond weer van start met de onderlinge competitie, deze spelen we zoals gewoonlijk in de spelsoort libre. Mocht u belangstelling hebben om op een van deze avonden mee te gaan biljarten? De partij en vangen aan om acht, negen en tien uur, er bestaat tevens de mogelijkheid voor de leden om onder deskundige leiding de doorschiet, trek en verzamelstoten goed onder de knie te krijgen. Ook dames zijn uiteraard van harte welkom bij onze biljartclub, opgeven aan de bar. Onze wedstrijdleider Hans Reuvers kwam tot de volgende eindstand;

Poule 1; respectievelijk winstpunten, hoogste serie en algemeen gemiddelde. 1. Erny de Haas 84 8 1.11 2. Broer Damen 1.21 80 8 0.68 3. Gertjan Nouwens 77 5 4. Jo Steenbergen 74 1.07 7 5. Adriaan de Haas 4 0.60 72 6. Christy van Oss 0.27 64 3 7. Jo van der Heijden 0.66 57 7 8. Christ van Zuijlen 0.51 56 4 9. Henry van Schijndel 5 0.45 56 4 0.61 10.Jan van Bergen 55 18

Poule 2; 1. Joop van Dijk 2. Tonnie v.d. Heijden 3. Peter Megens 4. Theo van Uden 5. Arie Gloudemans 6. Edwin Hendriks 7. Henk van Oss 8. Hans Reuvers 9. Frank Gloudemans 10.Jan v.d. Haterd

81 75 73 72 71 69 63 60 54 51

29 4 4 5 11 5 6 6 5 9

3.49 0.58 0.62 0.71 1.67 0.38 1.15 0.49 0.79 1.26

Afz.; @pestaartj e

DANKBETUIGING Graag willen wij iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan ons zeer geslaagd gouden huwelijksfeest. In het bijzonder een woord van dank aan kapelaan Geelen, het Dameskoor o.l.v. Diny van Wanrooij voor de stemmige Eucharistieviering. Dank aan Burgemeester Boelens die een leuke attentie voor ons meebracht. Eveneens bedanken we het personeel van De Gouden Leeuw voor de goede verzorging van het feest, onze familie en vrienden en onze dochter Arna en de kinderen. Heel erg verrast waren wij door het gebaar van Brabants Heem om Cees te huldigen met de zilveren speld. We hebben een bijzonder fijne dag gehad, die nog lang in onze he1innering zal blijven. Cees en Mia van der Rijt - Heesakkers

GEVONDEN op de Bosschebaan: Speelmat (waarschijnlijk van een auto gevallen). Tel. 5324386

• ••••• WILT U AFSLAN natu Maak dan een a

lichaams-

ezonde en ? en GRATIS

alyse

JOLANDA STAAL Tel. 073-5'322942 of 06-53163791


Wij zorgen voor: • het verlijmen van kalkzandsteen • het leggen van afwerkvloeren • het bouwen van separatiewanden in gipsblokken en gasbeton • het aanbrengen van spack-spuitwerk • het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk • het plaatsen van metal-stud wanden en plafonds

NAS AFBOUW BV Telefoon

Fax Website Mail

073 5342222 073-5322930 HYPERLINK "http://www.nasafbouw.nl" www.nasafbouw.nl info@nasafbouw.nl • Begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent. • Gratis aan te vragen uitvaartcodicil: 1 telefoontje en u heeft het uitvaartcodicil zo snel mogelijk in hu is. • Uitvaartshowroom: Bezoek onze uitvaartshowroom aan de Geffensestraat 1A te Heesch. Dit kan na telefonische afspraak. • Wilt u weten of u voldoende verzekerd bent voor de uitvaartkosten dan kunnen wij dit voor u verzorgen. • Al onze adviezen zijn gratis en vrijblijvend. Donders Uitvaartverzorging

~~

Oss Rosmalen Berlicum

Tel. 0412 - 64 24 54 Tel. 073 - 522 42 86 Tel. 073 - 503 52 58

Donders Uitvaartshowroom, Geffensestraat 1A te Heesch. i U

SCHOENEN & SPORT

0 /5§)SPIERINGS

'fi<ef!!IJ!!.iY.,,.u,

Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91

No

2

~

'=

~

'b.'f'f_fN!I">"~

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Renovatie projecten. Tel 073 532 34 69 Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spuitwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl

0 LEVIX AUTOMATISERING

H. VAN ZANDVOORT ELECTROTECHNIEK B.V.

[::) GEFFEN & OSS

t/:1 8

Hardware - Software

E-mail: hvzandvoortelectro@hetnet.nl Heesterseweg 14 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86

Netwerken • supplies Reparaties - virus/spyware verwijderen

RI.IWIELEN

o. a . Gazelle _ _ _ _ _ _ _ __

Internet - Webhosting - ADSL

V!X

•AUTOMATISERING

TANKSTATION

LEVIX GEFFEN

LEVIX OSS

DORPSTRAAT 46 5386 AN GEFFEN

WALSTRAAT 66 5341 CK OSS 0412 69 20 90 OSS@LEVIX.NL

073 53 4 13 25 INFO@LEYIX.NL

WWW.LEVIX.NL -

TAXI

- V e rvoer voor z i e kenfond s - busje

Kerkstraat 11 Geffen {073) S32 13 13


VETERANENSPORTDAG K.P.J.

Kogelstoten Heren

Tweede pinksterdag, al vroeg uit de veren, even alles doornemen en op naar Ravenstein. Nog een paar regendruppels, de zon kwam en in alles werd het een dag met vele stralende dingen! Sportieve oefeningen, atletiek, pyramide bouwen en veel kijken, lachen, kletsen en met een geweldig "cateringteam" kwamen we niks te kort!! Franske, Frans en Jan hartstikke bedankt voor de goede zorgen en het vele werk dat jullie voor ons gedaan hebben!!! Het was een gezellige dag en er werden ook nog heel veel prijzen behaald, het was weer zoals vanouds ...

Balwerpen Dames 80 meter hardlopen

Hier de uitslagen: Pyramide Volksdansen Vrije oefening Muziekoefening Marcheren Volksdansen gemengd Touwtrekken Algemeen klassement Estafette Dames

Heren le plaats

Dames

le plaats le plaats le plaats 9e plaats le plaats 6e plaats 3e plaats 3e plaats 3e plaats 4e plaats le plaats 2e plaats 1e plaats (Joke van Sonsbeek, Anja van Uden, Mariette Vos, Marij van Nistelrooy)

Ton Ruys 1e plaats Frank van Griensven 2e plaats Carola van de Camp 2e plaats Marij van Nistelrooy le plaats

Carola van de Camp heeft als enige nog een prijs gewonnen en dat is een nieuwe fiets! Deze is (of moet nog worden) geschonken door haar eigen Peter! Beloofd is beloofd! Het hele team heeft op 22 september nog een gezellige avond en dan wil iedereen de fiets graag zien! En Peter: geen zuipfiets want die heeft ze al een!!! We kijken terug op een mooie dag met veel gezellige en sportieve avonden die er aan vooraf gingen!! Frans en Liesbeth nogmaals bedankt! Extra willen we ~r_a_ag 4~ .1?.1:1:idig~}~-:P.J. qe~_aP1.<en v~o_i:: . de ondersteuning! Het mogelijk maken dat we die dag keurig gekleed gingen, het gebruik maken van jullie velden, kantine ennatuurlijkjullie support op deze dag! Zelfs een spandoek~mëf fëlicitatiës-hing aan cfo ÏJÓort . toen we terugkwamen! Bedankt wanne!!! Ook vele familieleden, vrienden kennissen kwamen naar Ravenstein ... ok bedankt!! We hebben sportief genoten met een heel divers gezelschap tussen de 36 en 70 jaar! Dat laatste bedankje geven we aan elkaar ! Groetjes van alle oud K.PJ.-leden.

VAN SCHIJNDEL KEUKEN Bredeweg 11 5386 KM Geffen tel: 073-5325055 info@vanschijndelkeukens.nl www.vanschijndelkeukens.nl

Openingstijden van onze showroom zijn:

Maandag t/m Donderdag Vrijdag Zaterdag

• 0 1 c1nea

van 9.00-17.30 uur van 9.00-20.00 uur van 10.00-16.00 uur

CITY LINE® K E U K E N S

10 schüller •• KUCHEN IIII

®

20


oog voor detail en gevoel voor perfectie

C1000.

J .

Van alle markten

'

thuis.

Ernis schilders bundelt jarenlange ervaring met de modernste

Joy of perfection

technieken en producten. Ernis staat voor kwaliteit in alle facetten.

I

Ernis schilderwerken Het Geffens Veld 8 5386 LL Geffen T. 073 532 34 00

ERNIS ~

F. 073 532 6510 E. info@ernis.nl 1. www.ern is .nl

schilderwerken

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp

C1000

van Herpen

Oss

Geffen

0412-622213

073-5321995

Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

. ..d 0 penmgst1J en: Ma t!m do 8.0o-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-1 8.00 uur

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN

*IJZERWAREN

*TEGELS

*HANG- EN SLUITWERK

*GEREEDSCHAP

*VERF

*TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

*SIERBESTRATINGSMATERIALEN

*HOUT EN PLAATMATERIAAL

Heesterseweg 53 • 5386 KT Geffen • Tel: 073 - 532 1338 {

jB 11

we

vertrouwen

--

"""

■ ■ ■ ■ ■ ■

Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

Broeksrraat 2, Postbus 4, 5386 ZG Geffen Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooi'.nl

~

INSTALLATIETECHNIEK

~GLOUDEMANS BV

CENTRALE VERWARMING LOODGIETER ONDERHOUD SERVICE DAKBEDEKKING De Doelen 5 5386 LM Geffen Postbus 45 5386 ZG Geffen Tel.: Fax:

073 - 53 24 439 073 - 53 25 061

Zaal voor: Dorpstraat 5 5386 AK Geffen Tel.: (073) 532 12 57 E-mail: anouskaenarie@hetnet.nl www.goudenleeuwgeffen.n l

Bruiloften partijen vergaderingen


UITSLAG 16DE JEUGDBRANDWEERDAG De eerste, tweede en derde prijs worden uitgenodigd op woensdagmiddag 16 augustus om 13 .30 uur op de brandweerkazerne te Geffen. Plaats Team no Ploegnaam punten 32 1 Waterspetters 2 336 322 10 Nulandia Fl 2 17 Sirenes 308 3 4 24 291 Superspetters 277 5 40 Supergirls 272 6 1 Vinkelse vlammers 266 7 2 Coole spetters 264 8 37 Spettertjes 256 43 Brandweerhelm 9 254 Meiden 2 plus 10 9 242 20 Mooi geklooi 11 233 12 23 Blus boys 228 4 Meidenclub 13 46 225 14 Brandweerhelmen 221 26 Straalpijp 15 22 219 Vuurvreters 1 16 217 17 19 Megaspetters 213 18 38 Spetters 211 19 18 Grote vlammen 211 48 De wuppies 20 21 42 207 Spettermeiden 22 28 192 Brandweervrouwen 23 29 Spuitgasten 191 24 186 39 Effe vlammen 25 45 Nulandse brandweerkids 185 26 12 184 Koele meiden 27 184 30 Kampioenen 28 3 Fire boys 182 29 44 Huppeldepup meidenclub 179 176 30 8 Waterratten 31 175 33 Brandblussers 32 171 35 Jong nederland 41 171 33 Vuurvreters 2

-B&lE::

ADMINISTRATIEKANTOOR

B&A verzorgt uw pertodieke financiĂŤle bedl".ijfsadministratie

B&A ondersteunt (tijdelijk) uw administratie bij achterstand of drukke periodes

B&A adviseert bedrijven bij het opzetten van een financiĂŤle administratie

21 6 31 15 36 5 11 27 14 25 34 16 47 7 13

Waterslangen Team6 Spetters Brandmaatjes Spuitwater Waterlelies Feestneuzen Waterkonijnen Team 14 Waterspetjes Zeemeerminnetj es Beverratten 2 Team47 Opstokers Beverratten 1

Vraag vrijblijvend een offerte aan en 11 zult het verschil direct merken... 8&A Administratiekantoor Geffen

Telefoon (073) 5325S36

Jnternet: www ba-administralie.nl

Molenstraat 25 5366 AA Geffen

Mobiel (06) 5109S114

E-mail: info@ba-administratie nl

169 167 166 161 160 154 149 146 145 143 133 120 120 80 54

WIE WAT WANNEER JULI 20 Ophalen oud papier 28 Ophalen oud papier AUGUSTUS 17 Ophalen oud papier 19 Kop(j inleveren Torenklanken (nr. 13) 25 Ophalen oud papier SEPTEMBER 03 KVO, Koffie en broodverkoop bij "Effe noar Geffe" 09 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 14) 09 K VO, Fruitcorso in Tiel 21 Ophalen oud papier 21 KVO, Evaluatie en Kienen 23 Kopij inleveren Torenklanken (nr.15) 29 Ophalen oud papier OKTOBER 07 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 16) 21 Kop(j inleveren Torenklanken (nr. 17) NOVEMBER 04 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 18) 12 Carnavalsstichting Rottenrijk,jubileum33 jarig bestaan Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

@

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

073 - 5320744 Kraaijeven 3 fax 073 - 5320745 5386 LH Geffen 06 - 23438623 www.wespro-ongedierte.nl tel.

WIJ werken met een zeer scherp taliet

22

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


Drukwerk draait om detail. Een scherp oog voor de juiste kleuren, een afgewogen materiaalkeuze, feeling voor de perfecte afwerking en persoonlijke aandacht zijn kwaliteitsbepalend.

"

Drukkerij Wihabo biedt een totaal grafisch pakket onder één dak.

Tot in de

puntjes

verzorgd!

.. •

drukkerijwihabobv Heesterseweg 13 - 5386 KT Geffen T (073) 532 26 84 • F (073) 532 47 95 E drukkerij@wihabo.nl • 1www.wlhabo.nl

www.schoonheidssalonanne.nl

Met een cadeaubon kom Je pas

Cespecialiseerd in:

• Exclusieve gezichts- en • Blendtherapeute echt moot voor de dag. lichaamsbehandelingen • Huidtherapeute Pakkingen (billen, buik, borsten, handen, voeten) • Exclusieve sJerad van Beauzill en Bella Ragazza • Permanente Make-Up

SCHOONHEIDSSALON

drukkerijwihabo

• Make-Up workshops

"'ANNE Moo~ DAMESMODE Maat 36 tot en met 64 BEEN MODE, LINGERIE en NACHTKLEDING

G ratis boekje

Stilstaan bij afscheid nemen Dit boekje geeft informatie over een uitvaartregeling. Tevens biedt het de mogelijkheid om wensen m.b.t. uw eigen uitvaart vast te leggen.

Bel: 0412-623173

çé

Ma:

Di t/m Do: Vr:

Za:

Gesloten 9.30 tot 17.30 09.30 tot 20.00 09.30 tot 16.00

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen 073-5324221

U itv a a rtverzorg i ng

VAN LITH B.V. Docfalaa n 2, Stadsmortuarium Oss, tel: 0412-623173 www.u itvaartverzorgingvanlith .nl contact@uitvaartverzorgi ngvanl ith. nl

Gebr. van de Wetering ~--4.0. Wt:r~ ~ - - - ~. ,.,. c,. Gl

"'

fJ

--

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN · EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47 IN □ IVl □ LJELE

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Voor al uw bloemwerk! Openingstijden: Ma: Di: Wo: Do: Vr: Za:

TRAINING

• Nautilustralnlng • Cardiatraining • Combinatie Naut.llu!i•Can:lio

EiR □ EPSTRAININEi • Total Fit • Indoor [ycling • 5t.-eetdance • §wltchlng • Seniorentraining

ME □ ISC:HE

+ Gem.'s 1Bloemdes1gn

FITNESS

13.00 lot 18.00 9.00 lol 18.00 9.00 lol 18.00 9.00 lol 18.00 9.00 to 20.00 9.00 lol 6.00

• Fysiotraining • De Rugschool

• Revalidatletralnlng • Reïntegratietreinlng

IN □ IVl □ LJELE

TRAINING

• Ar.-angementen op maat

Papendijk 12 • 53B6 EC Geffen

Tel. 10731 53~ 74 7~ • Fax (0731 53~ 65 75

Klooslerslraal 5'C'· Geffen Tel. 073 532168'3 - Fax. 073 5325150


WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073 532 1252 Spoednummer 073 532 3697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08.00-09.00 uur. Herhaalrecepten, vragen, afspraken andere dagen 09.0010.30, 13.00-13 .30, 15.30-17.00 uur. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig heeft kunt u natuurlijk altijd de spoedlijn bellen. Artsen P. Berkelaar werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. A.Litjens werkt op maandag, dinsdagochtend, woensdag en vrijdag. J. van der Heij den werkt op maandagochtend, dinsdag, woensdag en donderdag. Spreekuren Elke dag 08.00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt 10 minuten. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Kinderspreekuur 15.30 - 16.00 uur (alle dagen, met uitzondering van woensdag). Dit is een spreekuur voor kinderen tot 12 jaar met kleine kwalen (5 minuten spreekuur). Vanaf 1 januari is ook dit een spreekuur op afspraak. De afspraak moet diezelfde dag (08.00-09 .00 of 13.0013.30 uur) gemaakt zijn. Dat voorkomt lang wachten in een overvolle wachtkamer met een ziek kind. Als uw kind erg ziek is of als het een uitgebreide klacht betreft, wilt u dan een afspraak maken op het gewone spreekuur. Visites 11.00-13.00 uur. Verloskundigenpraktijk Belle Vie Voor Geffen, Nuland, Vinkel, Berlicum en Rosmalen voor afspraak maandag t/m donderdag 073 -5210764 dienstlijn 06-53548631, spreekuur in Nuland; Kloosterstraat 3b, bij de fysiotherapie. www.belle-vie.nl APOTHEEK MAASDONK Telefoon en faxnummer: 073 532 4699 Fax. 073 532 4499 Openingstijden: Op werkdagen Op zaterdag 08 .15 - 17.30 uur 12.00 - 13.00 uur Op zondag dienstapotheek Oss 11.00 - 12.00 en 17.00 - 18.00 uur Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw 24

eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. Spreekuren Stichting Maatschappelijk Werk Gemeente Maasdonk Geffen, Dorpsstraat 37, 5386 AL tel: 073 - 5321990 G. Wijnakker maan-/donderdag 09.00 - 10.00 uur Nuland, Kloosterstraat 3b, 539 1 AB tel: 073 - 5321123 J. v.d. Berg woensdag 09.00 - 10.00 uur Buurtbus-dienstregeling lijn 261 Ha1te Geffen Maandag t/m vrijdag Nuland - Oss Dorpsstraat: 07.20, 08.20, 09.20, 10.20, 11.20,12.20, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17,20 Oss - Nuland Dorpsstraat: 08.02, 09.02, 10.02, 11.02, 12.02, 13.02, 14.02, 15.02, 16.02, 17.02, 18.29 Zaterdag Nuland- Oss Dorpsstraat: 09.20, 10.20, l l.2Q, 12.20, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20 Oss - Nuland Dorpsstraat: 10.02, 11.02, 12.02, 13.02, 14.02, 15.02, 16.02, 17.29 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen Ouderenadviseur "De Ouderenadviseur" is een samenwerkingsproject van de RIGOM (Regionale Instelling GecoĂśrdineerd Ouderenwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiĂŤn terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, tel. : (073) 532 19 52 en Helma Tijs, tel.: (073) 532 53 28.

VAN DE REDACTIE Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Secretariaat: Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Veldstraat 13 Redactieadres: E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat 22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26, tel. (073) 5321544 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres . Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.