Torenklanken 2006 - nr 10

Page 1

44e jaargang I nummer 101 juni 2006

redaktieadres: advertenties: sekretariaat: bank: druk: oplage:

en en

Veldstraat 13 Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 WiHaBo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

MLZIEKVERENIGING .. \"Villen Is Kunnen··

't:fft:n Kioskconcert fanfares WIK en St. Lambertus

We hebben in Geffen een prachtige kiosk, dus laten we er dan ook gebruik van maken. Deze gedachte was aanleiding voor fanfare WIK om een Kiosk-concert te organiseren. In samenwerking met fanfare Sint Lambertus uit Lith zal er zondag 25 juni op het gemeentehuis plein een concert verzorgd worden. We willen om 12.00 uur beginnen en het concert zal tot ongeveer 14.00 uur duren. Café-Zaal "de Gouden Leeuw" zorgt voor zaken die de inwendige mens versterken. Op het programma staan lichte werken die bekend zijn van radio, tv en films. Iedereen is van harte welkom om onder het genot van een drankje te genieten van de muziek. Natuurlijk is de entree gratis. Dus ... tot zondag 25 juni.

Donderdagssmeregus ut uurste werk nor da Gemintehous, "kei bley" ze trekt un nummerke DIE WARE D'R ZAT. Toen ze oan de burt war ze ze tege dà vrouwke ik kom m'n reybewijs hoale. Hier hedde m'n papiere en geld dàk kan gon reye, mar wà viel da tegen!!! Ze viet ut geld en toen zin ze, de reybewijze zen op, kom vrijdag mar trug dan hen we ze meschien. Och nee dan zen we geslote en mi unne grote glimlaag zin ze, we hen personilsfist. Probeer ut volgende week un densdag nog mar is. Wè waar die van ons beus en ikke nie minder. Ik denk ik bel noar ut pliesieburo of ze daar nie un papierke hen dasse toch kan reye. Mar hoe gère dieë pliesie ons ok wó helpe ut moog nie. Hij zin dà moet toch nie kunne da de reybewijze op zen, mar ja daar han we nix on. Toen hek nog nor de Osse geminte gebeld of da die soms reybewijze over han. Die han d'r zat mar dà moog oknie. Welke geminte is dà vroeg ie, ik zeig Maasdonk daar kunde nog us laage mar die van ons kan weljanke! BEDANKT Hè GEMINTE!!! Unne echte Toap Miena

TOAPEN OP UT GEFFES GEMINTEHOUS Ik hè alt gement dätter in Geffe mar 4 Toapen ware mar dà is nie zo, moete mar es heure: Men dochter is 's woensdags vur Pingstere geslaagd vur d'r reybewijs, en ge wit allemoal hoe dû jong zen, die wille achtermekar goan reye.

KOPY INLEVEREN VOOR: 24 juni (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Veldstraat 13 e-mail adres: torenklanken@home.nl


Ja, dat doen Verzekeringen

we allemaal!

l~~;;;-1)] !--6 fn;yr \;

akelaard· Aan-/ erkoo

(J eg10 • • anc1er1ng

Kromstraat 172 Oss ~

(0412) 65 06 79 info@geldengezin.nl 1

Geld Gezin

www.geldengezin.nl

z 2r-- -&- - lDIESIIGN

ONTWERP~MNLEG ONDERHOUD-RENOVATIE Corné van Dinther Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel.: 073 - 532 16 54 Fax: 073 - 532 67 01

®

A~~N@

MOTORRIJSCHOOL

P. DE Kl!EIN ~~ee,,t,~lfl,~ Heegterstraat 34,5386 CP Geffen, Fax:(073) 5326381 Tel.: (073) 5324658,Autotel.: (06) 53184263

www.woonkrant.nl

~atie-en Adviesbureau bv Erkend installateur C. V. Gas - Water Service en onderhoudsabonnementen gastoestellen Ook voor het Energie

certifi-

caat

. . . . .p!IWgfloepbOUWl . , . . . . . , .... . e11o111n,

Papendijk 14b 5386 EC Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

an . . . .,__,....,. _ _ l!O

liartl»nt ~ aff• -~1!îidä da~-

Alles vers uit eigen bakkerij Bakkerij Brands •

Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

~lraa■gniep

:=;::


Parochie Heilige Maria Magdalena Geffen Parochie Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen ' Tel.073-5~21216 email: info@parochiegeffen.nl www.parochiegeffen.nl

"ONDER DE TOREN" BEREIKBAARHEID KAPELAAN GEELEN: Op de pastorie is er op maandag t/m vrijdag elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 De kapelaan heeft geen speciale spreekuren, u kunt naar de pastorie bellen en bij geen gehoor het antwoordapparaat inspreken. Donderdag is de vrije dag van de kapelaan. Voor uiterste spoed: kapelaan: tel. 06 - 53364310 E-mail kapelaan: kapelaan@parochiegeffen.nl E-mail diaken: diakenvanherwijnen@hotmail.com e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Internetsite parochie: www.parochiegeffen.nl WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: zaterdag 19.00 uur; zondag 09.30 uur. NULAND: zaterdag 19.00 uur; zondag 10.00 uur VINKEL: zaterdag 17.30 uur; zondag 11.00 uur. LITURGISCHE KALENDER * dienst in de kapel + t.v. - uitzending naar huize Heegt wo. 21-06 13.30 u

Gouden huwelijksviering Cees en Mia van der Rijt-Heesakkers vr. 23-06 13.00 u Huwelijksviering Anne Lepoutre en Michel van Nistelrooij 19.00 u * avondmis za. 24-06 19.00 u Gezinsviering (Dankviering E. Com.) mmv Kinderkoor zo. 25-06 09.30 u + H.Mis mmv Gemengd Koor ma. 26-06 19.00 u avondmis vr. 30-06 12.30 u Huwelijksviering Rianne Teulings en John van Crey 14.00 u Huwelijksviering Jolanda Schuurmans en Alfred Boeijen 19.00 u * avondmis za. 01-07 14.00 u Huwelijksviering Gitte van Schijndel en Tommie van de Moosdijk 19.00 u H.Mis mmv Bandola's (+ kinderkerk) zo. 02-07 09.30 u + H.Mis mmv Gemengd Koor ma. 03-07 19.00 u * avondmis

GREGORIAANS KOOR De volgende repetitie voor het zingen van Gregoriaanse

gezangen wordt gehouden op dinsdag 4 juli a.s. van 21.00 - 22.00 uur in de grote zaal van het parochiecentrum (Oude Klooster boven).

MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u de intenties op het Torenplein en in de Streekwij zer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. AFWIJKENDE MISTIJDEN / VIERINGEN DIE VERVALLEN In de vakantieperiode is er met ingang van het weekend 8-9 juli een beperkt aantal vieringen: In Geffen zijn de vieringen dan op de zondagen om 09.30 uur: 9 juli - 16 juli - 23 juli - 30 juli - 6 augustus. (In Vinkel zijn de vieringen dan op de zaterdagen) De maandag- en vrijdagvieringen in de kapel gaan gewoon door, behalve op ma. 17 juli en op vr. 21 juli. DOPEN Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u bellen naar de pastorie 073 5321216. Uw naam wordt genoteerd en u wordt teruggebeld. De doopvieringen zijn bestemd voor hen die woonachtig zijn in Geffen, of voor hen die elders wonen, maar ingeschreven staan in onze parochiegemeenschap en deelnemen aan de kerkbijdrage. DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCIDEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: Mei 2006: Bram Dortmans, Max van Zutphen, Neeltje van Oort, Lisa van der Doelen, Stan van der Doelen. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE Zaterdag 24 juni om 19.00 uur Dankviering in de kerk COMMUNICANTEN 2006 Op 25 mei hebben 48 kinderen uit onze parochie hun Eerste H. Communie ontvangen. Wij wensen hen van harte proficiat! Jullie kunnen actief worden bij de parochie: lid worden van het kinderkoor - misdienaar worden of 1 keer per maand de kinderclub bezoeken. Meld je aan bij de kapelaan telefoonnr. 5321216! ZENDING Op 17 juni 2006 heeft Nelly Bwire - Leenman in de Sint Jan in Den Bosch de zending ontvangen tot pastorale assistente. Zij had als speciaal aandachtsveld in haar 43


Hepa Care ietechniek

Hét adres voor al uwTurkse en Italiaanse gerechten! KLOOSTERSTRAAT 33A

GEFFEN

r

WOENSDAG PIZZADAG! Alle pizza's € 5,50

Leiweg 2a 5386 KR Geffen

VAN GENUGTEN ARCHITECTEN

~ ~

Architectenbureau C o p p e n s d i j k 245 3 8 2 J T Vinkel Telefoon 073-5322246 Telefax 073-5322639

Tel./Fax 073-5325705

Sander van Lent Schilderwerken

Abelenstraat 24 5386 GH Geffen

tel:

073--3_1:L0

Mob: 06-29076-W6

Voor Kleur, Kwaliteit & Vakmanschap !

info@vangenugtenarchitecten . nl

Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Leiweg 28 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

LEEVVIKA

13.00 - 18.00 Gesloten 13 .00 - 18.00 13.00 - 20.00 10.00 - 18.00 10.00 - 16.00

uur uu r uur uur uur

VAN DER DOELEN

Wilt u lagere maandlasten? Uw hypotheek oversluiten? *

Samen met u bekijken wij, geheel vrijblijvend, of u al of niet uw huidige hypotheek moet aanpassen.

* Zeer scherpe rentetarieven.

*

Intensieve persoonlijke begeleiding van b eg in tot het eind.

WIJ BEMIDDELEN VOOR ALLE GROTE VERZEKERAARS, BOUWFONDSEN EN BANKEN. KLOOSTERSTRAAT 44 5386 AT GEFFEN TEL . 073 - 5325510 FAX 073 - 5325560 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Internet www.vanderdoelenassurantien.nl

Bel voor afspraak:

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

VERZEKERINGEN


jarige opleiding "geloofsoverdracht algemeen". Wij wensen haar hiermee van harte proficiat en veel voldoening in het parochiewerk! HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u epgeven bij: Patty van Nistelrooij, Jasmijn 5, 5386 ES Geffen. tel. 073-5326323 (na 18.00 uur) of via e-mail: jurgen.patty@home.nl Dit geldt voor mensen die in ons dorp wonen, of hier geboortig zijn maar elders wonen. ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL" Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Het ziekencomité bezoekt de zieken namens de parochie, de kapelaan brengt een bezoek aan de zieken op verzoek van de zieke of zijn naaste familie . WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 27 mei 2006 : Anna Maria van Druenen-van Mook, 86 Jaar 1 juni 2006: Drika van Erp-van Niftrik, 78 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de bovenzaal van Het Oude Klooster. Alle alleengaanden zijn daar van harte welkom; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het "samen tafelen". Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328.

VAKANTIE TIP: HOF VAN LOF: juli-augustus-september 2006 In de thematische tuin van de Minderbroeders Fransicanen in Megen zijn evenals andere jaren weer Scharrelmiddagen en Rondleidingen. Scharrelmiddagen van 14.00 - 16.00 uur: zaterdag 1 juli - donderdag 6 juli - zaterdag 15 juli donderdag 20 juli - zaterdag 29 juli - donderdag 3 augustus - zaterdag 12 augustus - donderdag 17 augustus zaterdag 26 augustus - donderdag 31 augustus - zaterdag 9 september - donderdag 14 september - zaterdag 23 september - donderdag 28 september. Rondleiqingen van 14.00 - 16.00 uur: zaterdag 8 juli - vrijdag 14 juli - zaterdag 22 juli - vrij dag 28 juli - zaterdag 5 augustus - vrijdag 11 augustus zaterdag 19 augustus - vrijdag 25 augustus - zaterdag 2 september- vrijdag 8 september - vrijdag 15 september - vrijdag 22 september - zaterdag 30 september. Voor de scharrelmiddagen hoeft u zich niet aan te melden, voor een rondleiding wel: tel. 073 - 6421056 (bij voorkeur dinsdag t/m zaterdag van 09.00 - 12.00 uur); e-mail: hackenth@worldonline.~r-

-~

~

RECREËREN IN SCHITTEREND NATUURGEBIED NOORD-LIMBURG

Dlf'sJkn

KERKBALANS 2006: Een kerk is heel wat waard, daar geef je voor! Doe mee aan de actie kerkbalans om onze parochie-activiteiten in stand te houden en om onze monumentale kerk te restaureren en te onderhouden! De stand tot nu toe is:€ 12.735,00. DANK VOOR UW BIJDRAGE

SVR Minicamping * 15-tal ruime plaatsen * verwarmde douches en toiletten

U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2006. Kij k ook op www.kerkbalans.nl

Caravan te huur 4-persoons * ruime zithoek * incl. voortent met meubilair

DE RESTAURATIE-THERMOMETER staat op € 310.000,00. Dank u wel!

Bungalows te huur 6-persoons * volledig ingericht * drie 2-persoons slaapkamers

KERKMUSEUM Elke laatste zaterdag van de maand geopend van 13 .00 14.00 uur: behalve wanneer er op dat tijdstip een viering in de kerk is. U kunt ook een afspraak maken met Jo van Wanrooij tel. 5322283

_h>

~

recreatie

Familie Peters-Venrooy Wolfsven 14, 5855 ER Well (L) Telefoon: 0478-502891 of 06-53275018 Voor meer informatie: www.wolfsven -well.nl 5


..,,,; .!]school vinkel ____ _

Café - Zaal 't Haaaje

RELAXED OP WEG ?? -

autorijles gewoon of volgens de RIS-methode theorie (evt. privé-les)

Iets voor jou ? Kijk dan snel op: www.rijschool-vinkel.nl

voor bruiloften, partijen en ver0aderin0en Tel.: 07 -\ 532 15 20

Of bel 06 - 51 64 82 78 Rob van Dijk Kastanjelaan 1O 5382 KD Vinkel

www.cafezaalhethaasje.nl

DIERENSPECIAAL.ZAAK & VEEVOEDERS

_.deKinderenv.l'I Jl B~.~ Geff-:;f.J1 Ham 1, 5386 JA tel. 073-5325551

maandag t/m vrijdag zaterdag

A,.,

.l'&

13.00 - 19.00 uur 8.30 - 17.00 uur

Hanegraaf B.V. Geffen Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN

van der Sangen Tuinhout - Tuinhuisjes - Schuttingen - Speeltoestellen - Vlonders - Tuinmeubelen - Dierenverblijven - Accessoires Eventueel op maat gemaakt Ook uw adres voor al uw TUINHOUT maandag t/m vrijdag 8.30-18.00 uur. Zaterdag 8.30-16.00 uur Bosschebaan 53, Heesch (Achter restaurant "De Lucht") tel. 073-5321235 / 06-54375280 fax 073-5320138 www.vandersangentuinhout.nl

Cafétaria / Eetcafé

Bouw

Trendy!

Stijlvol! Maarten van der Dussen Wilgenstraat 6 5386 GL Geffen Tel.: 073 - 534 12 94 Privé: 073 - 534 12 92 E-mail: bb.dussen@planet.nl

Koppig! engths -

.: 073 - 532

05


EFKES BUURTE MÈ ... de Broederschap-bierbrouwers!

peratuur teruggebracht tot 25°. Dan gaat alles in het vergistingvat en wordt de biergist toegevoegd. Tijdens het vergistingsproces wordt de suiker omgezet in alcohol. Na 1 tot 2 weken staan is het suikerwater, bier geworden. De gist bepaalt voor een groot deel de smaak van het bier. Er zijn speciale biergisten die ieder hun eigen werking hebben. Er zijn b.v. gisten die voor een stevige schuimkraag zorgen. Bij de zwaardere bieren gaat er een beetje wijngist bij voor 'de lange adem' . Nog een keer overhevelen met een pomp in een ander vat en daarna nog 1 tot 2 weken laten staan (lageren). Tijdens dit proces wordt het bier helder. Dan wordt het bier gebotteld en geproefd! Voor het bottelen wordt nog wat suiker toegevoegd voor de nagisting op fles. Hierdoor komt het koolzuur in het bier. Na ongeveer 6 weken is het bier op dronk. Er wordt niets weggegooid van dit kostelijk vocht! "Hoe langer je het laat liggen (en dat kan wel 3 jaar!) hoe lekkerder het is" verzekeren de mannen mij. De vrouwen mogen er overigens bij het proeven ook bij zijn! Kan de Broederschap zo'n 'geduldproces' wel aan? "Geen probleem, we bewaren altijd bier van de vorige keer! Het is een gewild biertje, tot in Zuid-Afrika toe. Je wordt echt populair in de familie als je dit bier in huis hebt" aldus de bierbrouwers. De spreuk in het brouwschuurtje zegt genoeg: "Geniet nooit met mate!" (Harm en (Mar)lousje.

De Broederschap ... ... een vriendengroep van mannen die regelmatig bij elkaar komt. Ze discussiëren over allerlei thema's, zingen, bespreken boeken, mopperen wel eens over de Geffense politiek of brouwen bier... Brouwmeester is Arnold Wingens. Via zijn broer Theo raakte hij in de ban van het bierbrouwproces, temeer omdat het uiteindelijke resultaat heerlijk smaakte! "Het is ook lollig bier!" lacht Arnold. Hij droeg zijn hobby over op de Broederschap en ik mag een kijkje komen nemen op de brouwdag. Arnold maakt de recepten zelf voor donker of blond bier, sterk of zoet. De zwaarte van het bier hangt af van de verhouding water - graan. Er is al wat voorwerk gedaan: de mout(= gekiemde gerst) is reeds geschroot (= gemalen) met een eigenhandig gefabriceerde molen met o.a. een wiel van een naaimachine. De Broederschapsmannen Huub, Quirin, Theo en Hans, deze keer aangevuld met gast Louis, roeren om beurten in de grote ketel met 'gerstenat' . Het maisch(=kook)schema wordt gevolgd: temperatuuren tijdschema worden nauwkeurig in de gaten gehouden. Door het kiemproces komen er enzymen in de graankorrel. Deze enzymen zetten tijdens het maischproces het zetmeel om in suiker en daar gaat het om bij het brouwen van bier. Het maischproces is een kook- Het recept van Arnold was uitgangspunt voor het proces waarbij op verschillende temperaturen een rust- Geffense bier, dat gedurende de hele restauratieperiode pauze wordt ingelast. Na ongeveer twee uur bij een tem- (tot 2009) verkocht wordt ten bate van de restauratie van peratuur van 73° volgt de jodide test, d.w.z. dat er met onze H.Maria Magdalena kerk. Bierbrouwerij "De 3 Horne" in jodium getest wordt of al het zetmeel is omgezet in suiker. VervolKaatsheuvel brouwt dit donker gens wordt de vloeistof van 'de bier genaamd "De Peperbus" en prut' (= bostel) gescheiden door het is te koop in alle Geffense filters. Met water worden de suihorecagelegenheden, bij slijterij "De Malder" en de C-1000. "De kers uit de bostel gespoeld. Niet te lang spoelen want hoe langer . - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - Peperbus" wordt verkocht in grote je spoelt, hoe dunner het bier (75 cl.) en kleine flessen (33 cl.) wordt. en is eventueel ook in grote en De vloeistof die overblijft, suikerkleine fusten verkrijgbaar. Inmidwater, heet "wort" en wordt nog dels zijn al ruim 2000 flessen en een keer verwarmt tot 100°. Er een aantal fusten verkocht. wordt Iers mos, aroma- en bitterZeer geschikt ook, om cadeau te hop meegekookt. doen bij verjaardagen, feesten of "Wij gebruiken alleen water, hop als bedrijfsattentie. Bovendien koen graan en voegen geen kruiden men binnenkort ook speciale glatoe" legt Arnold uit. zen beschikbaar. Op elk Geffens Na ongeveer een uur koken gaat terras zal "De Peperbus" een in het het vocht door de kaasdoek injeroog springend biertje zijn. rycans, om die daarna in de vijIk zou zeggen: "Proef dit bruisend, ver te koelen. Snel koelen is besmaakvol en krachtig vocht en langrijk om besmetting te voorsteun daardoor de restauratie van komen. Na een half uur is de temde Maria Magdalena kerk!" 7


Ă .

~ ROND DE DORPSPOMP ~

"Het onderhoud van de bermen van de Gement is niet nodig, immers zo zijn drempels toch overbodig. En als ik nog over drempels klaag, dan is er maar een vraag: kunnen die dingen nog omlaag?". We zochten en zochten in de krant, ons dierbaar Brabants Dagblad naar een recensie/verslag van ONS optreden van "Magdalena de Musical". Het werden twee schitterende optredens in Oss van Geffen. De uitvoering was hier en daar wat aangepast. De volle theaterzaal van de Lievekamp genoot intens. Er waren open "DOEKJES", spontane applausreacties vanuit de zaal en tot slot een langdurige staande ovatie. Als er in Oss een mus wat uitwerpselen uitstrooit, komt het al in de krant. Onze perfecte, professioneel uitgevoerde musical kreeg geen verdiende lofzang met een verdiende KOP als: "Geffen een voorbeeld voor Oss!!!" Martijn Egelmeer gooide er nog eens al zijn talenten tegenaan. Het koor, de solisten de acteurs, het orkest, het klonk allemaal nog voortreffelijker dan in de Geffense Kerk. Vele Ossenaren en andere bezoekers hebben intens genoten van de hoogstaande culturele prestaties vanuit Geffen. We zijn hartstikke trots en feliciteren de organisatie en uitvoerenden. Ook zag loepkijker ook al geen Oranje in Geffen, nou die heeft dan de de zeer zeldzame balkleurziekte; dan kun je namelijk geen oranje onderscheiden. De smid was helemaal uitverkocht. De wandel-4-daagse was dit jaar weer een groot succes, uitstekend georganiseerd door de Carnavalsstichting met 475 deelnemers. De diverse oversteken waren goed beveiligd, en het thema ORANJE was een schot in de roos. Dele groepsprijs was voor de K.P.J. en de gezinsprijs ging terecht naar Hans AldieWijn van Nistelrooy Kouwe Noord. De man van het jaar schonk een flink bedrag aan de organisatie voor de aankoop van hesjes, en aanwijsbordjes en ander materialen voor de Vierdaagse. Ha, ha, ja, ja, ja... eindelijk. .. Er zijn concrete BOUWPLANNEN. Hoera!! Het gat bij de "GOUDEN LEEUW", gaat na de bouwvak gevuld worden. Jan van Nuland heeft de bouwplannen helemaal aangepast aan de bezwaarmakers. Zo is Jan. Het gezondheidscentrum, apotheek plus-plus, met de bouw van zo'n 20 woningen gaat spoedig van start. Er komen seniorenappartementen, maisonnettes en starterswoningen. Het is een prachtig rijk gevarieerd plan, mooi aangepast 8

aan de omgeving. Eind 2007 moet het klaar zijn. In de uitgebreide RUN komen 90 woningen: 30 Kavels in de vrije sector, starterswoningen en ook een groot contingent huurwoningen. Er kwamen bezwaren tegen de ontsluiting vanuit de Wan. De weg achterdoor de brandweerkazerne is veel te smal en te dicht bij de rotonde dus gevaarlijk. De provincie wees een toegangsweg vanaf de Molengraaf volledig af. "We zijn toch zeker eigen baas!!!" Aan die kant (westkant) moet een WADI, (een zichzelfreinigende waterplasloopinrichting, komen om het regenwater van de huizen op te vangen. Er zal wel een loop/fietsbrug zijn toegestaan. Dan rest er niets anders dan een huis weg te kopen aan de Papendijk, b.v. de vorige notariswoning, dat is immers toch maar een "koopje". Het hele plan moet wel aantrekkelijk zijn en blijven en niet al die woningen aan elkaar plakken, dan krijg je een doorstroom situatie. Wat jammer allemaal die "Heibel" rond het "Zonnetje". Wat toch een mooi kinderparadijsje zou moeten worden in een fraaie landelijke omgeving. Wel helemaal in het buitengebied, op de hoek Klompstraat en Nulandse straat. We hebben sympathie voor ondernemende mensen. Maar hebben zij van tevoren niet gekeken naar de risico's die ze liepen?? Er schijnt al een behoorlij ke dwangsom klaar te liggen, als de plannen toch worden doorgezet. Och, heb nog wat geduld, binnen 10 jaar krijg je wel een vergunning. Het Oranjegevoel in Geffen leeft. In de Gagel was er zelfs een feesttent met groot T.V. scherm. Onze uitslag was: 0-2, 4-3, 3-2, 1-1, 3-1, 2-0, 3- 3, 0-0, 2-2, 4-1, 3-0, 1-2. De pot blijft vol: het werd immers 0-1 . En onze RUUD deed alles goed. We spraken onze waardering uit voor de T.V.-uitzending rondom Ruud. Een werkelijk schitterende documentaire over zijn leven en de weg die hij zelf invulde om die stralende PROF te worden. Gelukkig heeft een onzer stamgasten dit programma opgenomen. Een telefoontje en voor 5 Euro wordt er overgespoeld. Ruud is een zeer waardige AMBASSADEUR van Geffen. Onze trotse voetbalver. "Nooit Gedacht" beleefde een goed bezochte receptie op zaterdag 3 juni j.l. De gemeente was vertegenwoordigd door beide wethouders en afgevaardigden van de K.N.V.B. deelde het begeerde Diploma uit: Nooit Gedacht weer in de 3e Klasse. Het wordt weer een spannend voetbaljaar. Er zijn enkele nieuwe spelers, maar ook een paar die afhaken. Het kam:13ioensfeest werd uitgebreid gevierd met een feestelijke ontvangst door het College van B. en W op het gemeentehuis en "een dolle dag" in de Gouden Leeuw. Wij feliciteren "Nooit Gedacht" en wensen de prachtige club veel succes.


De Zwengelfeesten van 9, 10 en 11 juni werden geplaagd door het W.K.-voetbal en het te warme weer. Vrijdagavond was in de feesttent gelukkig de finish van de wandel-4-daagse. Maar toen de fantastische "De Jan van Brusselband" ging optreden bleven nog maar een kleine 100-tal gasten over. Op zaterdagavond was de feesttent wel gezellig gevuld en was het echt feest met fantastische optredens van de Pompzwengels, de zeer verrassende Bluesband uit Oss en de muzikale hoogstandjes van De Drie Donken. Pas na middernacht gingen de tapkranen dicht. Zondagmiddag traden eerst de drumband en de majorettes van WI.K. op samen met de Pompzwengels. Alleen de echte fans waren er. Ook het zeer humoristische optreden van "Doe mar wà" had meer bezoekers moeten trekken. Er stonden 4 grote T.V-toestellen opgesteld en zoals toegezegd kon men ORANJE goed volgen. Jammer dat ook de afsluitende band "De Klokkendorfer" voor een half gevulde tent moest spelen. De sfeer was er gelukkig niet minder om. Wij hopen, dat onze waaghalzerige POMPZWENGELS de hoop op een "volgende keer beter" niet opgeven. Met goede sponsoren of betere samenwerking met horeca/ brouwerij of mogelijke andere invulling is risico te vermij den. De ZWENGELFEESTEN moeten blijven. De sfeer on-

der de Pompzwengels bleef gelukkig, feestelijk, ondernemend en gastvrij. Onze complimenten. Het is erg stil rond het Centrumplan. Wethouder Jan Meulepas moet als ingewerkt beschouwd worden. Dus daar kan het niet aan liggen. De nieuwe werkwijze van de Raad moet nog goed ingevuld worden. Er moet OLIE in de machine. Ouderenproof wordt eindelijk omgezet in concrete plannen. De K.B.O. zet zich al schrap. We zijn benieuwd wat er nog overblijft van alle veelbelovende plannen en bedenksels. Aan het einde van de Papendijk komt i.p.v. de gevaarlijke kruising een dubbeldraaise rotonde met buitenbeense en binnenbeense aan- en afvoer met de naam KUKKELEKUU, en zo houdt de aannemer werk en "Zoete lieve Gerritje" betaalt. Maasdonk heeft weer een nieuwe (tij <lelijke) secretaris, gehuurd van een bureau van "EIGES" en ZELF; beter dan niks toch. Volgende stamtafel op 25 juni, weer in café Govers van 10.30 tot 12.00 uur met napraat tot 12.30 uur onder het motto: "Nog éfkes en dan is 't vakantie". U bent welkom. Altijd weer wat nieuws, altijd hartverwarmend gezellig mi goeie koffie. Van stamfel 241. Voor op- en of aanmerkingen de Prins tel. 0412-640982. Hauw Doe.

VAN SCHIJNDEL KEUKEN Bredeweg 11 5386 KM Geffen tel: 073-5325055 info@vanschijndelkeukens.nl www.vanschijndelkeukens.nl

Openingstijden van onze showroom zijn :

Maandag t/m Donderdag Vrijdag Zaterdag

0 Arclinea tecnologia cr:3a• a

van 9.00-17.30 uur van 9.00-20.00 uur van 10.00-16.00 uur

CITY LINE® K E U K E N S

1\I 0 schüller••

®

KUCHEN"

9


EEN HECHT GEZIN! Sjaak (75 j.) en Riek (74 j.) van den Haterd kijken terug op 50 gelukkige huwelijksjaren met als hoogtepunt de geboorte van hun zoon Toon!

"Elk gezin kent zijn goede en minder goede momenten, maar samen kom je een heel eind om er iets moois van te maken" zeggen Sjaak en Riek. Sjaak is een van de negen kinderen van Toon van den Haterd en Anna Schrans. Ze woonden in Oss, waar alle kinderen werden geboren, maar later kwam het gezin in de Vlijmdstraat in Geffen wonen. "De school zag ik niet zo zitten" vertelt Sjaak en dus was het werken geblazen! Voor f 0,25 per week werd ik d'n boer op gestuurd. Na 2 jaar - bij twee verschillende boeren - had ik het daar wel gezien. Daarna heb ik meerdere werkgevers gehad. Ik heb gewerkt bij hoefsmid Baijens en bij de Geffense Kees ("de Smid") van Erp. Daar mocht ik vanalles doen: paarden beslaan, machines repareren en brompalen van de PNEM nakijken." Vervolgens ging Sjaak grondwerk doen bij de Heijdemij, waar zijn vader werkzaam was. Hij was ook een tijd in de kost, toen hij als draglinemachinist bij Spoorijzer werkte in Delft en uiteindelijk kwam hij in de wegenbouw terecht bij Doruske Heijmans. Dan komen de Gebroeders van den Haterd in beeld. Sjaak zijn broers Rien en Tonny waren al als wegenbouwers begonnen en hij en zijn broers Louis en Jan voegden zich daar later bij. Sjaak deed voornamelijk riolering. Riek is geboren en getogen in Geffen. Zij is de oudste dochter van Toon van Lent en Bets van de Leest en haar ouderlijk huis stond aan de Kloosterstraat, op de plaats waar haar broer Peter nu nog woont. ''Na de Lagere School moest je thuis helpen" vertelt Riek, "dat was heel gewoon. Ze ging wel naar de naaischool en werkte vervolgens negen jaar lang in een naaiatelier en deed later veel thuiswerk. "Ik heb een heel fijne jeugd gehad, ook al moesten we best hard werken" vindt Riek. Als oudste moest ik ook een beetje het voorbeeld geven." 10

Sjaak en Riek leerden elkaar 58 jaar geleden kennen in de danstent tijdens de kermis in Geffen. "En voordat je dan trouwde, moest je eerst goed sparen, dat was ons geleerd". Hun enige zoon Toon is hun oogappel. Net als zijn vader, was hij een man van de praktijk en op 19-jarige leeftijd had hij alle rijbewijzen voor de vrachtwagen. Toon en zijn vrouw Wilma runnen momenteel een transportbedrijf, waar Riek vele jaren de boekhouding voor verzorgde. Toon was eveneens een sportman, want hij werd maar liefst 3 keer Nederlands Kampioen autocoureur. "Op het gebied van de sport waren Sjaak en Toon een twee-eenheid; daar kwam je niet tussen! " zegt Riek. Riek en Sjaak vormen samen met Toon en Wilma en de kleindochters Jannicke en Chantal een hecht gezin. "Het kan niet beter tussen ons" zegt Riek," ze zijn allemaal zo hartelijk voor ons." Ze zijn heel dankbaar voor die steun, want hun beider gezondheid is niet optimaal. Sjaak tobt met zijn longen en Riek heeft na vijf hartinfarcten een zeer zwak hart. Op een gegeven moment moest ze binnen 48 uur twee zware operaties ondergaan. Dat was kort voor de geboorte van haar eerste kleinkind, maar ze heeft het doorstaan. "De wil is er, want er is zoveel moois om voor te leven!" zegt Riek. Jannicke komt binnen. Ze komt elke dag bij opa en oma, soms zelfs wel negen keer per dag ! "We hebben een heel lieve opa en oma," zegt ze "bij wie we van kleins af aan heel vaak zijn geweest." Sjaak en Riek van den Haterd hebben op bescheiden wijze hun gouden bruiloftsfeest met hun broers en zussen, bij Wilma en Toon gevierd. "Dat feestje alleen al, was een prachtig huwelijkscadeau!" vinden ze. Ze genieten nog na, temidden van veel bloemen en kaarten met mooie teksten. Ook de trouwakte, door de burgemeester aangeboden, vinden ze heel bijzonder. Proficiat aan dit dankbare gouden paar, dat geniet van elk moment van de dag!

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

@

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

tel. 073 - 5320744 Kraaijeven 3 fax 073 - 5320745 5386 LH Geffen 06 - 23438623 www.wespro-ongedierte.nl


EEN VERNIEUWDE REDACTIE In de vorige Torenklanken kon u lezen over het afscheid van een aantal redactieleden van ons dorpsblad. We stellen nu de vernieuwde redactie aan u voor. Nieuw zijn ze niet allemaal: Henny Schüurmans zit al in de redactie sinds 1991, evenals haar zoon André . Henny deed veel typwerk en op haar adres kwam de kopij binnen. Het typwerk is minder geworden, omdat er veel via het e-mail adres binnenkomt, vandaar dat ze nu het secretariaat van het bestuur op zich heeft genomen. André is het "kloppend hart" van de redactie. Als eindredacteur zorgt hij voor de complete digitale aanlevering voor de drukker. De artikelen worden in kolommen geplaatst met eventuele advertenties tussen de tekst; indien wenselijk worden logo 's toegevoegd en de foto's verfraaien het geheel. André werkt zeer accuraat en overlegt met de voorzitter en/of inzenders als er onduidelijkheden zijn. Soms moeten artikelen worden opgeschoven naar een volgend nummer, omdat in verband met de financiën slechts een gemiddeld aantal pagina's per keer mogelijk is. In 1996 kwam Gery Wij gerse in de redactie en heeft een aantal jaren secretariaatswerkzaamheden gedaan en begin dit jaar nam hij het penningmeesterschap over van Adriaan van Zandvoort. Een belangrijke taak, temeer omdat de Geffenaren Torenklanken gratis in de bus krijgen. Andere inkomstenbronnen alsmede de uitgaven, moeten dus goed bewaakt worden. Kees Jongeneelen werd voorzitter in 2001. Kees is een 'archiefmens' en heeft dus interesse in 'geschiedschrijving' zoals in Torenklanken te vinden is. Alle jaargangen worden in het gemeentehuis bewaard. "We komen een aantal keren met het bestuur van Torenklanken bij elkaar, om de 'puntjes op de i te zetten'," zegt Kees. "We zijn erg blij m et onze vaste en incidentele adverteerders die Torenklanken financieel ondersteunen. Verder krijgen we subsidie van de gemeente en houden we een jaarlijkse collecte onder de bewoners van Geffen. Natuurlijk is kopij heel belangrijk en zijn we gelukkig met de vaste bijdrage van gemeente en parochie, met het verenigingsnieuws en met de artikelen van onze vaste schrijvers Theo Prinssen (stamtafel) en Diny van Wanrooij (Efkes buurte ). We vragen sinds kort een bijdrage van€ 5,00 voor dankbetuigingen en dingen die te koop worden aangeboden en ook voor artikelen door politieke partijen wordt een bijdrage gevraagd. We zijn de Rabobank erkentelijk dat zij ons een scanapparaat cadeau deden, bij ons 40-jarig jubileum, zodat we zelf foto's kunnen scannen." Na een oproepje in Torenklanken om de advertentiewerving op zich te nemen, reageerde direct Anja van Hccse. Zij trad het afgelopen jaar toe tot de redactie. "Ik wilde graag iets doen voor Torenklanken, om ons dorpsblad in stand te houden. Ik vind het zelf leuk om

hem in de bus te krijgen." Anja verstuurt de abonnementen(€ 26,00 voor 20 nummers), zorgt dat elke jaargang wordt ingebonden en benadert de adverteerders. "Een belangrijke post van inkomsten" vindt ze. "Eveneens de complimenten aan drukkerij WIHABO die ons blad een warm hart toedraagt!" Adverteerders krijgen ook plaats in Torenklanken om eens iets over hun bedrijf/ instelling/ organisatie te vertellen. Marietje van Rosmalen heeft al vele jaren met haar medewerkers de bezorging van Torenklanken in handen. "Afspraak is, dat in principe iedereen Torenklanken in de bus moet krijgen" zegt ze desgevraagd. Als dat niet zo is, graag rechtstreeks een telefoontje naar haar (5322320), dan kan zij de juiste bezorger instrueren. Torenklanken is dus in goede handen. De vijftigste jaargang moeten we zeker kunnen halen!

:t-

CAFÉ GC>-v.ERS GE..E'..EE.N""

J

'

S{IP,ERPRIJS VOOR DE TROOSTFINALE Speciaal voor alle mannen onder ons een erotische paaldans act. PURE VERLEIDING TEN TOP Nieuwsgierig? Laat je dan verleiden op zaterdag 8 juli!! Aanvang ± 19.30 uur (vóór de troostfinale van het WK).

TOREN"KLANKJE" "ONS KRUISPUNT IS ROND... !" 11


GEFFEN GROET ORANJE! Het zal niemand zijn ontgaan: op vrijdag 9 juni is het WK-voetbal in Duitsland van start gegaan. Onze Oranjehelden zijn ook van de partij en dat betekent voor velen een paar geweldig spannende en gezellige weken. De Geffense Winkeliers Horeca Vereniging heeft het WK aangegrepen om een grootschalige actie op touw te zetten. Geffen Groet Oranje! is de leus. Deze actie, die op maandag 22 mei officieus van start ging, bestaat uit diverse onderdelen. De meest zichtbare actie zal is te vinden in het hart van Geffen, dat helemaal versierd is met oranje feestversiering. Zowel op straat als in de winkels en cafés voert oranje de boventoon, zodat inwoners en bezoekers van Geffen een waar WK gevoel laijgen. Het mag niemand ontgaan: Geffen Groet Oranje! De Winkeliers Horeca Vereniging daagt de Geffenaar ook uit om deel uit te maken van Geffen Groet Oranje. Vanuit dit idee is onder andere een grote fotowedstrijd opgezet. Buurt(verenigingen), gezinnen, vriendengroepen en families worden uitgedaagd om hun omgeving oranje te versieren. Het maakt niet uit of het gaat om hun huis, buurt, auto, kinderen, rollator.. . Hoe meer oranje, hoe beter! Door een digitale foto in te sturen maak je kans op bijvoorbeeld een meubelcheque van € 500,00 van Van der Heijden Meubelen, een Geffense barbecue voor 50 personen of een minuut gratis winkelen bij

C 1000 Van Herpen! Er zijn drie categorieën: individuen, gezin/vrienden en buurt(vereniging). Website De ingestuurde foto's zijn te bewonderen op www.geffengroetoranje.nl, een website waarop nog meer te zien is. Naast nuttige WK-informatie kan iedereen GRATIS meedoen aan de Geffen Groet Oranje WK Poule! Deze pouleformulieren liggen klaar bij alle deelnemende winkeliers en cafés en kunnen tot de start van het WK ingeleverd worden. Ook met deze poule zijn mooie prijzen te winnen, zoals een jaar lang maandelijks een gratis boeket bloemen bij Gera's Bloemdesign, een kledingbon van Rianne Mode, een waardebon van € 50,00 van Kapsalon Ardon of Spierings Schoen- en Sportmode of een Rabobank Wielerpakket ter waarde van € 150,00! Er is in Geffen nog meer te verdienen tijdens de WKweken: alle deelnemende winkeliers en horeca-ondernemingen geven bij diverse oranjeacties de enige echte Geffen Groet Oranje polsbandjes uit. Bovendien zijn bij deelname aan de poule en de fotowedstrijd hele mooie supportersdassen te winnen, waarop natuurlijk Geffen Groet Oranje staat! Ook kunnen klanten bij de deelnemende winkeliers en cafés profiteren van originele oranjeaanbiedingen. Als het aan het oranjegevoel van de Winkeliers Horeca Vereniging Geffen ligt, worden we wereldkampioen!

Lekker en gezellig onder de pannen in Geffen!!! 3 gangen luxe steengrillbuffet (€ 17,50 pp) 5 gangen grand wokbuffet (€ 19,50 pp) 5 gangen brunchbuffet (€ 18,50 pp) Partykelder feesten!

4 uur gezellig feesten all inn! (dus ook mixdranken) Bittergarnituur & nootjes! € 16,00 pp! {vanaf 25 personen) Ook voor koffietafels, feesten en partijen Bel voor informatie en/of reservering: 073-534 1320 Partycentrum Buffeterie De Schans Kerkstraat 5a - 5386 AC Geffen - www.deschansgeffen.nl 12


®

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrij dag van 08. 30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19. 00 uur. woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen burgerzaken). OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 3 8 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073 -5342100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester: PC.J Boelens Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder JJM Meulepas Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder M.JM. van de Ven Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken.

CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00 Vaststelling jaarrekening 2005 Op 27 juni 2006 zal door de raad van de gemeente Maasdonk de jaarrekening over 2005 van de gemeente Maasdonk worden vastgesteld. Ingevolge artikel 197 van de Gemeentewet liggen de jaarrekening en het verslag van de accountant vanaf heden voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis van Maasdonk, Dorpsplein 9 te Geffen van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur. Tegen betaling van de kosten is een afschrift van de jaarrekening (€ 30,00 voor de programmarekening en€ 30,00 voor de productenrekening) en van het verslag van de accountant(€ 0,15 per pagina) verkrijgbaar. District Hertogswetering start maai- en onderhoudswerkzaamheden Waterschap Aa en Maas heeft de verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van de watergangen. Door sloten en weteringen goed bij te houden, stroomt oppervlaktewater beter door en wordt de kans op verstoppingen minder. De water aan- en afvoer is zo gewaarborgd. Medewerkers van district Hertogswetering (gemeenten Oss, Maasdonk, Lith, Den Bosch, Heusden en gedeeltelijk Waalwijk en Vught) voeren daarom van half mei tot half november maai- en onderhoudswerkzaamheden uit. Zij maken slootbodems schoon, verwijderen overtollige planten en drijfafval. Oevers en taluds worden gemaaid. Concept evenementenbeleid Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat vanaf 1 juni 2006 gedurende zes weken het concept van het evenementenbeleid gemeente Maasdonk 2006 ter inzage ligt in de publieksruimte van het gemeentehuis van de gemeente Maasdonk, Dorpsplein 9 te Geffen. U kunt de stukken inzien op elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en iedere dinsdag van 16.00 tot 19.00 uur. Tijdens de inzage termijn kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een inspraakreactie naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5, 5386 ZG Geffen. In de inspraakreactie moet duidelijk worden aangegeven op welke onderdelen van het concept deze betrekking heeft. Mondelinge inspraakreacties kunnen naar voren worden gebracht bij de backoffice Publiekszaken, telefoonnummer 073-5342100. U kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw S. van der Meulen. Van de mondelinge reacties wordt een verslag gemaakt. 13


Omleiding BBA bussen lijn 90 Nuland, Geffen en Heesch Vanaf dinsdag 6 juni 2006 tot medio juli 2006 zal in Geffen de kruising Papendijk/Noordelijke parallelweg worden afgesloten wegens de aanleg van een rotonde. Hierdoor zullen ook de BBA bussen van lijn 90 ('sHertogenbosch - Grave) moeten omrijden waardoor meerdere reguliere haltes komen te vervallen. Vooral de spits ritten die door Geffen en Nuland rijden zullen vanwege deze afsluiting in Heesch al anders gaan rijden waardoor hier de haltes Achterse Groes, De Lucht en Hanenberg komen te vervallen. Reizigers kunnen hier gebruik maken van de reguliere halte Bosschebaan in Heesch of halte De Molen in Geffen. Voor de ritten van lijn 90 die normaal langs Geffen afrijden vervalt vanwege diezelfde werkzaamheden de halte Rijksweg nabij restaurant Xie Xie & van Heeswijk in Nuland. Reizigers kunnen tijdens deze afsluiting gebruik maken van de noodhalte op de Zuidelijke Parallelweg nabij rotonde van Rijckevorselweg. Na de bouwvakvakantie zal begonnen worden met de afsluiting kruising Weerscheut,Bosschebaan aan de andere kant van de A-59. Ook deze afsluiting houdt in dat de BBA bussen van lijn 90 zullen moeten omrijden. Hierover volgt later informatie. Mocht u nog vragen hebben bel even met BBA klantenservice op telefoonnummer 013-5499919 of kijk op de website www.BBA.nl (onder omleidingen/stremmingen). BBA excuseert zich voor dit ongemak. Gemakkelijk geld én milieu besparen Voor steeds meer Nederlanders is het noodzaak om spaarzaam met geld om te gaan. Ruim éénderde van de Nederlanders zegt er de afgelopen vijf jaar financieel gezien op achteruit te zijn gegaan. Wat kunt u zélf doen om geld te besparen? Jaarlijks kunt u al snel 800 euro per jaar besparen door zuinig om te gaan met energie. Zo gooit bijvoorbeeld een huishouden gemiddeld 110 tot 165 kilo voedsel weg met een waarde van 330 euro. Naast geldverspilling is dit ook verspilling van energie die nodig is geweest voor het telen, bewerken, verpakken, bewaren en vervoeren van de voedingsmiddelen. Beter afgestemde aankoop biedt een oplossing. Met autorijden kunt u ook al snel veel geld en energie besparen. Minder snel optrekken, een constante snelheid aanhouden en sneller doorschakelen bespaart gemiddeld zo'n 170 euro per jaar aan benzine. Dit wordt ook wel "het nieuwe rijden" genoemd, voor meer informatie hierover kunt u terecht op: www.hetnieuwerijden.nl. Op www.milieucentraal.nl vindt u meer tips over zuinig omgaan met energie. Wegwijzer in leerplichtland De samenwerkende leerplichtambtenaren in de regio Brabant Noordoost hebben een fraai uitgevoerde Weg14

wijzer ontwikkeld waarin de belangrijkste voorschriften, regels en procedures op het terrein van leerplicht op een rijtje zijn gezet. De Wegwijzer is bedoeld voor onderwijsdirecties, teamleiders, leerlingenbegeleiders, mentoren en andere professionals om hen te helpen hun rol te vervullen bij de uitvoering van de Leerplichtwet en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Naast uitgebreide informatie bevat de Wegwijzer ook allerlei praktische tips, voorbeeldbrieven en -formulieren. De gegevens die via een losbladig systeem kunnen worden geactualiseerd, zijn tevens beschikbaar op cd-rom. Het bestrijden van schoolverzuim en het voorkomen van schooluitval is een gemeentelijke taak die op grond van de Leerplichtwet door de leerplichtambtenaar wordt uitgevoerd. In de regio Brabant Noordoost proberen de leerplichtambtenaren zoveel mogelijk af te stemmen en samen te werken, zowel met elkaar als met de Regionale Meld- en Coördinatie van voortijdig schoolverlaters (RMC/Way2Go). Uitgangspunt hierbij is een intensieve, constructieve en eenduidige samenwerking met scholen en diverse instanties op het terrein van (ieugd)hulpverlening, politie en justitie. Namens de regio zullen de leerplichtambtenaren op de scholen binnen hun eigen gemeente zorgen voor verspreiding van de Wegwijzer Leerplicht. Met elkaar hopen we hiermee onze jongeren zo optimaal mogelijk te kunnen begeleiden naar een goed voorbereide start. Wet Maatschappelijke Ondersteuning in Maasdonk "Meedenken, meepraten, meedoen" Het kabinet wil in de toekomst meer zorgtaken aan de gemeenten overlaten. Gemeenten zullen onder andere een aantal voorzieningen uit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) gaan uitvoeren. De Tweede Kamer heeft de nieuwe wet op 14 februari 2006 vastgesteld. De wet moet nog door de Eerste Kamer worden goedgekeurd, maar het ziet er naar uit dat de gemeenten deze nieuwe taken per 1 januari 2007 krijgen toebedeeld. De WMO is een brede wet, waarin naast een aantal AWBZ-voorzieningen ook de Welzijnswet en de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) worden opgenomen. De wet noemt 9 prestatievelden waarop de gemeente beleid moet formuleren. Dat zijn onder andere jeugdpreventie, informatie en advies, vrijwilligerswerk en mantelzorg, het bevorderen dat iedereen mee kan doen in de samenleving en het leveren van voorzieningen voor mensen met een beperking. Het zijn geen nieuwe terreinen voor de gemeente, maar we moeten wel duidelijker maken wat inwoners op deze terreinen van de gemeente kunnen verwachten. Wel nieuw voor gemeenten is het feit dat ze moeten gaan zorgen voor huishoudelijke verzorging. Nu zijn dat voorzieningen die via de AWBZ betaald worden. De huishoudelijke verzorging wordt als eerste overgedragen, zoals het er nu uitziet per 1 januari 2007. Later volgen


1 J

1 )

dan wellicht nog andere zorgtaken uit de AWBZ. De WMO wil bevorderen dat mensen actief in de samenleving kunnen (blijven) meedoen. Participatie is dus een belangrijk sleutelwoord in de WMO. Dat zien we ook terug in de voorbereiding op de WMO. De gemeente bereidt de nieuwe wet zorgvuldig voor invnauw overleg met instellingen én cliëntengroeperingen. Deze groeperingen zijn vertegenwoordigd in het cliëntenplatform WMO i.o. Het platform is een actieve gesprekspartner voor de gemeente en is als volgt samengesteld: * Heer A. van Zandvoort, KBO Geffen * Heer J. van den Heuvel (vervanger heer H . Danen), KBONuland * Heer J. van de Ven, KBO Vinkel * Heer W van Koert, Stichting Verankering Maasdonk Ouderenproof i.o. * Mevrouw E. Smit- Nahon, Stichting Verankering Maasdonk Ouderenproof i.o. * Mevrouw H. Jongeneelen- van Hedel, chronisch zieken/reumapatiënten * Mevrouw J. van der Elzen, vrijwilligers( organisaties) * Mevrouw T. Haans, klooster/verzorgingshuis St. Jozefoord * Heer T. Jonkers, klankbordgroep WVG * Mevrouw H. Solleveld, verstandelijk gehandicapten (tijdelijk) * Mevrouw S. van Domburg, programma VCP In de WMO worden verschillende doelgroepen onderscheiden. Veel groepen zijn al vertegenwoordigd. De gemeente en het WMO-platform zijn echter nog op zoek naar vertegenwoordigers voor de doelgroep GGZ-cliënten, jong gehandicapten en verstandelijk gehandicapten. Voor de doelgroep mantelzorgers hebben zich sinds de vorige oproep 2 kandidaten gemeld. Bent u direct betrokken bij een doelgroep, bij voorkeur woonachtig in Maasdonk en heeft u tijd en energie om u actief in te zetten in het WMO-platform ? Dan kunt u contact opnemen met C. van Doorn, afdeling Inwoners, telefoonnummer 073-5342100. Ook met vragen kunt u bij haar terecht. Zij zal uw reactie doorgeven aan het platform; over de verdere procedure zal het platform u dan informeren.

"Meedoen" is het devies van de WMO, meedoen over de volle breedte van de Nederlandse bevolking: jong en oud, ongeacht iemands maatschappelijke of economische positie, ongeacht beperkingen. Voor diegenen, waar dit niet zo vanzelfsprekend voor is, dient er ondersteuning te zijn om hen toe te rusten om volwaardig maatschappelijk te participeren. Dat is iets dat de gemeente niet alleen kan waarmaken. Daar hebben we elkaar voor nodig: burgers, gemeente, instellingen en organisaties. Samen denken, praten én doen oftewel meedenken, meepraten, meedoen!

ALLE.WANDELAARS VAN GEFFEN, Carnavals stichting het Rottenrijk, wil graag iedereen die de afgelopen wandel 4 daagse van Geffen heeft meegelopen, bedanken voor het vertouwen en enthousiasme. Het was voor ons de eerste keer dat we dit konden organiseren en uit de reacties die we kregen van jullie, kunnen we er vanuit gaan dat het een geslaagde le keer is geweest. Graag willen wij het jeugd vakantie werk enorm bedanken voor alle informatie, tips, materiaal en ervaring, waar wij gebruik van mochten maken. Uiteraard niet te vergeten alle vrijwilligers die elke dag meegeholpen hebben, bedankt voor jullie inzet en tijd. Alle sponsoren, bedankt voor jullie onmisbare bijdrage om deze wandel 4 daagse mogelijk te maken. Winkeliers Horeca Vereniging bedankt voor de lekkere traktaties en het versieren van de straten van Geffen in het thema van dit jaar. Speciale dank voor Jan van Ravenstein, hij heeft onze inzet beloond met een hele mooie financiële bijdrage om dit wandelfestijn in de komende jaren te kunnen organiseren. Wij gaan onze uiterste best doen om van de wandel 4 daagse in 2007 weer een mooi evenement te maken voor jong en oud. Tot volgend jaar. Carnavals stichting het Rottenrijk, Edgar Schuurmans

Riolering of afvoer verstopt!? Bel M.B. rioolontstopping te Geffen.

Multi bouwservice J. van den Heuvel Doctor Poelsstraat 4 5386 BW Geffen

Tel.: 06 - 51 52 72 32 Fax: 073 - 534 15 21 15


Rabobank


DORPSZESKAMP GEFFEN Gymnastiek Vereniging

In september 2006 willen wij weer, bij voldoende belangstelling, starten met een nieuwe serie peutergym. Onder leiding van Cissy en Hena, onze enthousiaste leidsters, kan uw peuter zich lekker uitleven. De tien lessen worden gegeven in De Bonkelaar wekelijks op maandagochtend van 09.00 tot 09.45 uur. Bij voldoende belangstelling zal er een tweede les zijn van 10.00 tot 10.45 uur. We starten op maandag 4 september 2006; de laatste les is op maandag 12 november 2006. Is uw kind tussen de 2,5 en 4 jaar oud dan mag hij of zij mee komen doen. De kosten bedragen slechts â‚Ź 22,00 voor 10 lessen. Als u belangstelling hebt voor deze peutergym, kunt u uw kind aanmelden bij Hena Schouten, tel. 5341171 . Wacht niet te lang, want vol = vol ! Met vriendelijke groeten, Gymnastiek Vereniging Geffen

't:;6d t>KINDERDAGVERBLIJ F H T ZONNETJE MAASDONK OPEN DAG: - vrijdag 30 jun i 16.00 - 20.00 u - zaterdag 1 juli 13.00 - 17.00 u - zaterdag 19 aug. 13.00 - 17.00 u Kleinschalig, riant, modern geouti lleerd kinderdagverbl ijf, dat liefdevolle en professionele opvang biedt aan ca. 15 kinderen per dag in de leeftijd van 0-4 jr. (Beperkte buitenschoolse opvang)

Ook dit jaar zal er weer een zeskamp worden georganiseerd door KPJ-Geffen. De zeskamp zal zondag 2 juli 2006 plaatsvinden op het KPJ-terrein bij sportpark de Biescamp. Bij deze hopen wij jullie te motiveren om een gezellige groep te vormen via de buurtvereniging, familie, bedrijf, sportclub of gewoon met een stel vrienden. Heb je zin om mee te doen meld je dan via het invulstrookje hieronder aan.

De groep mag bestaan uit: * Een coach, 4 dames, 4 heren en reservespelers * Een coach, 3 dames, 5 heren en reservespelers * Een coach, 5 dames, 3 heren en reservespelers Krijgje het alleen voor elkaar om bijvoorbeeld een groep van alleen dames of heren te vormen doe dan toch voor de gezelligheid mee. Je maakt dan helaas geen kans op de prijzen. Bestaat je groep uit leden met een leeftijd vanaf 8 tot en met 15 jaar dan val je onder de jeugdgroepen. Een groep met leden vanaf 16 jaar valt onder de volwassenen. Het inschrijfgeld voor de jeugd bedraagt 15 euro en voor de volwassenen 20 euro en dient bij de zeskamp vergadering te worden afgegeven. Plaats, tijd en datum van deze vergadering krijg je te horen na aanmelding. Het invulstrookje dient uiterlijk voor zondag 25 juni 2006 te worden ingeleverd. Dit kan bij Gert Kappen, Veldstraat 19, Geffen, 073 -5323212.

------------------------------------------------------------¡ ~ Team naam: Contactpersoon: Adres contactpersoon: Tel nr. contactpersoon: 0 Jeugdteam

O Volwassenenteam

Gelegen aan de rand van Nuland en Geffen, in een landelijke omgeving. Voormalige boerderij.

Kenmerken: - gezellige huiselij ke sfeer 120m2 - betegelde speelplaats, groene speelweides, dierenweide met diertjes - veel bezig zijn in de natuur en met de diertjes - liefdevolle, vei lige , uitnodigende en uitdagende omgeving, om te komen tot optimale ontwikkeling

J.Steenbruggen

Jeroen Steenbruggen j_sreenbruggen@hotmall.com

Kinderdagverblijf Het Zonnetje Maasdonk Nulandsestraat 17, 5391 KC NULAND Tel.: 073 5327932, www.zonnetjemaasdonk.nl 17


EEN BIJZONDERE VROUW! Ik trof haar aan de groentekar... "Een keertje gezond eten!" Graag wil ik bijkletsen met onze Geffense Professor doctor Beatrice I.J.M. van der Heijden (38 jaar), Arbeidsen Organisatiepsychologe, na het behalen van wederom een Leerstoel, nu aan de Open Universiteit van Nederland ... ! Het duurde even voor we elkaar konden ontmoeten in haar woning aan de Dorpstraat, want Beate heeft een drukke baan en is vaak in het buitenland. Net terug van Peru, vertelt ze - enthousiast als altijd allereerst over de hechte band en de niet aflatende steun van haar ouders, broer en schoonzus en diens kinderen François, Willem en Hannah ... over haar afstuderende en promoverende studenten, verspreid over heel de wereld ... over haar publicaties die de toets der kritiek goed doorstaan... over 1 onderzoek waarbij 35.000 verpleegkundigen en verzorgenden uit 10 verschillenden landen betrokken zijn ... over 'life-long learning' ... over onderzoekslijnen en - doelen ... over managementwetenschappen en psychologie ... over de balans tussen werk en privé-tijd... over gezondheid, als belangrijke factor in het functioneren van medewerkers ... over de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek en de Europese Commissie die een aantal van haar grote projecten hebben willen financieren ... over de hoogste studentenevaluatie die ze ontving vanwege haar persoonlijkheid en expertise, op de Katholieke Universiteit in Lima, Peru ... en uiteraard over twee onlangs afgeronde onderzoeksprojecten, beschreven in haar inaugurele rede onder de titel: "No one has ever promised you a rose garden", On shared responsibility and employability enhancing strategies throughout care ers ... dedicated to my father and my mother! Na de benoeming tot hoogleraar wordt verwacht dat je, binnen een jaar, daarover je inaugurele rede houdt. "Ik hield die oratie op de laatste dag van dat jaar" vertelt Beate, "omdat ik alle mogelijke tijd wilde besteden aan de steun aan mijn zieke vader. Het verloop was voor ons toen allemaal heel onzeker en ik wilde in deze, de juiste prioriteiten stellen en dat zijn uiteraard je vader en moeder! Het merendeel van de redevoering schreef ik in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam omdat mijn vader aldaar, gedurende vijf maanden, negen operaties moest ondergaan. Hij wilde dat ik doorzette en ik wilde toch bij hem zijn. Gelukkig is hij momenteel genezen verklaard." Beate deed onderzoek onder ICT-professionals en ontwikkelde een instrument om de inzetbaarheid van mensen te verhogen, in het bijzonder gericht op de dynamiek van de individuele loopbaan. In het tweede onderzoek werden de redenen onderzocht, waarom verpleegkundigen en verzorgenden zo vaak vroegtijdig uittreden, 18

en al ruim voor hun pensioengerechtigde leeftijd. Dit met name ook met het oog op de vergrijzing en het enorme tekort aan deskundigen die onze steeds ouder wordende bevolking kunnen bijstaan. Door de bevindingen heen, geeft Beate in haar boek een persoonlijke kijk op deskundigheid en een succesvolle carrière en het geheel wordt verfraaid met delen uit het bekende, betoverende verhaal van "The Little Prince". Beate is wetenschapper in hart en nieren, zo zegt ze. "En onderzoek moet weer vertaald worden naar zinvol onderwijs." Ze geeft les aan de geprivatiseerde M(aastricht) S(chool) of M(anagement), waar ze hoofd is van de vakgroep Organisational Behaviour. Sinds april 2006 heeft ze nog een tweede functie: Director of Research and Doctoral Programs: onderzoeksdecaan dus. Tot voor kort was ze daar de enige vrouw in de academische staf, een Chinese vrouw is nu toegetreden. Verder is Beate nog verbonden aan de Uni ersiteit van Twente en heeft ze dus nu haar leerstoel aan de Open Universiteit Nederland. De MSM verzorgt MBA/DBA en PhD opleidingen in het buitenland en daarom wordt Beate vaak uitgezonden om haar studenten in het land van herkomst te begeleiden. Op de foto zie je haar met studenten in Kuwait.

"Ik gedij goed in het Midden Oosten" lacht ze, ''Arabieren onderhandelen graag! Ik hou me ook netjes aan de Islamitische wetten! In Saoedie Arabië kon ze als vrouw, geen les geven in dezelfde zaal als haar mannelijke toehoorders; wel via een beeldscherm in een andere zaal! Dit is wat ingewikkeld dus besloot ze twee opdrachten in Kuwait en Egypte te accepteren en een mannelijke collega naar Saoedie Arabië uit te zenden. Peru ligt nog vers in het geheugen. Op Goede Vrijdag was het in het Katholieke Peru een vrije dag en dus had ze de kans om de mysterieuze Nascalijnen in de woestijn te gaan bekijken vanuit een helikopter. Niet te verklaren tekeningen op de grond, uit de pré Inca-tijd. Ze bezocht de mooie kustplaats Paracas en de Balestas eilanden met prachtige vogels, zee-


leeuwen en pinguïns. Er gaan altijd souvenirs mee voor haar kleine neefjes en nichtje. Beate zal wel veel moeten blijven reizen, maar in haar nieuwe managementfunctie vindt ze reizen voor een minder lange tijd van huis, wel prettig. Ze wil regelmatig familie en vrienden treffen en de band met Geffen behouden. Vandaar dat we nu ook in Torenklanken kunnen berichten over haar en haar ambities. Geffen mag trots zijn op zo'n 'wereldvrouw' als inwoner! Wat mij betreft mag ze benoemd worden tot ereburger van Maasdonk ... !!

ZESKAMP ASPIRANTEN KPJ GEFFEN Zondag 28 Mei organiseerde KPJ Geffen voor de aspiranten van alle afdelingen een zeskamp. Helaas waren er niet zoveel aanmeldingen dan we verwacht hadden. Maar de pret was er niet minder om. Het weer was beter dan verwacht en de zon was ook nog regelmatig aanwezig waardoor het toch nog enigszins aangenaam was. Er werd gestreden in twee poules, de kinderen konden zich op diverse spellen flink uitleven, zo was er een modderbak, een waterbasin en een buik glijbaan. Aan het einde van de dag werd er nog een "geheime proef" bedacht waarbij diverse spellen achter elkaar gedaan moesten worden. Met al dat water was het toch best fris maar in de tent was er de mogelijkheid om weer even op tempratuur te komen. De dag werd afgesloten met de prijsuitreiking. We willen graag iedereen bedanken die er weer aan meegeholpen heeft om er weer een gezellige dag van te maken. Vrijwilligers en bedrijven BEDANKT!!

TROMBONE TERECHT In de Torenklanken van een dikke maand geleden deed ik een oproep aan iedereen om mee uit te kijken naar een trombone die ik in maart verloor na een optreden van Ut gu Vals in Rosmalen. Inmiddels kan ik iedereen die daar nu nog wakker van ligt verblijden met een happy ending. De trombone is terecht! In feite bleek het instrument, in een grote zwarte koffer, nog precies daar te zijn waar ik 'm had gestald: bij de Gouden Leeuw. Op de een of andere manier is het instrument daar op de nieuwe zolder terecht gekomen. En met de uitbreiding hebben Arie en Anouschka ineens zo veel extra ruimte, dat het twee maanden duurde voordat de zwarte koffer met instrument weer boven water kwam. Arie vroeg zich op zeker moment hardop af van wie dat ding toch kon zijn, waarop medewerkster Henny de link legde met mijn eerdere oproep in dit blad. Enfin, het instrument is weer terug bij mij en het armlastige Ut gu Vals balanceert hierdoor niet langer op de rand van de afgrond. Iedereen die de afgelopen maanden met mij en Geffens enige dweilkapel meeleefde wil ik bij deze hartelijk danken.

Peter van Erp

Gordijnen Atelier "VeGa" Precisie en Maatwerk

KPJ Geffen. Uitslagen: Poule 1 1) De Sukkels (Afferde) 2) De Kurkentrekkers (Geffen) 3) De KPJeetjes (Geffen)

Poule 2 1) KPJ Geffen (Afferde) 2) Tutje Wup (Geffen) 3) Haren 1 (Megen)

• Gordijnen • Vitrage • lnbetween • Embrasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het veranderen van uw bestaande gordijnen • Wij hebben ook stoffen

Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Telefoon: 0412 47 59 37 19


GAAN TROUWEN Christian Schuurmans & Heidi Daam

Op vrijdag 23 juni 2006 om 12.00 uur in het kasteel van Wijchen. En om 13.30 uur wordt het kerkelijk huwelijk ingezegend door Pastoor Pieter Scheepers in Leur.

De kampioen Broer Damen merkte nog wel op dat al die jonge knapen een volgend jaar ook nog niet van 'm af zijn; speelde al m'n wedstrijden zèèr gemotiveerd en geconcentreerd. Deze veteraan van inmiddels 68 jaar jong, traint veel in het Oude Klooster en bij Biljartvereniging 't Haasje waar ie ook vaak zijn tanden laat zien ... Volgend jaar hopen we op iets meer inschrijvingen voor dit bandstoot-toernooi, dat al ruim 30 jaar wisselend in alle café 's van Geffen gespeeld ·wordt. . De sfeer zat er goed in bij biljart darts en rockcafé de Gover, de verzorging, even.al e biljarts waren perfect, Paul en Helma onze zeer hartelijke dank. De einduitslag; resp. punten gemiddelde en hoogste sene. 1. B. Damen 10 1.17 7 1.14 7 2. M.v.d. Elzen 6 0.75 4 3. J. van Erp 6 1.01 6 4. G. v.d. Venne 4 5. J. Heijmans 4 0.94 9 0.64 5 6. A. v. Schijndel 0

Het adres van dit gelukkige paar is: Pink Floydstraat 3 7 6663 HL Lent

BROER DAMEN KAMPIOEN MET HET BANDSTOTEN VAN GEFFEN In het laatste weekend van mei werd er bij café Govers gebiljart om dit jaarlijkse kampioenschap van Geffen. Tot de voorlaatste partij waren er nog drie kanshebbers voor de titel namelijk, Marco van de Elzen, Jos van Erp en Broer Damen, alle drie rasechte bandspelers. Jos won van Marco en kon op gelijke hoogte komen bij een winstpartij op Broer Damen, een barragepartij zou dan de beslissing moeten brengen. Doch Broer was ongenaakbaar en won uiteindelijk al zijn wedstrijden waardoor de wisselbeker voor een jaartje gaat staan te pronken in het "Geffense Veld". Tweede werd Marco van den Elzen, die elk jaar opnieuw weer doordringt tot in de finale, Jos van Erp speelde "thuis" en eiste de eervolle derde plaats op. Gertie van de Venne, ook een vaste deelnemer pikte de extra prijs mee voor de kortste partij in 18 beurten terwijl Jo Heijmans niet onverdienstelijk de hoogste serie van 9 maakte. Ook een vaste deelnemer aan ons toernooi is Alfons van Schijndel, die in de voorwedstrijden alles uit de kast haalde, alles won, 6 carambole's meer moest gaan maken en er toen in de finale steeds een paar tekort kwam. 20

• • • •

de beste documentaires op koop-dvd koop-dvd's vanaf € 4,95 verkoop van wecare cartridges darts artikelen

de nieuwste topfilms op dvd steeds ruim voorradig voor verhuur !!

STERVIDEOTHEEK PELGRIMSTRAAT 1-B, NULAND TEL. 073 532 1827 Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: 15.00 - 21.00 uur Zaterdag en zondag : 14.00 - 21.00 uur


,..

RUITERSPORTVERENIGING

0

OIDE ZILVERHOEf

Ruitersportvereniging "De Zilverhoef" Geffen organiseerde mei jl. een promotiedag voor de Bixie vaardigheidsproeven. De Bixie vaardigheidsproeven zijn speciaal voor kinderen die graag een wedstrijd rijden, maar nog niet klaar zijn voor de reguliere klassen dressuur en spnngen. Om 11.00 uur werd gestart met de begeleidingsproef. Hierbij wordt een traject afgelegd waarbij het kind diverse basisbeginselen van het ponyrijden moet laten zien zoals op-en afstijgen, halthouden, slalom, over en tussen balken door rijden, een figuur rijden en tot slot een theorievraag beantwoorden. Deze proef werd voorgereden door Jolanda van Lith. Zij is met haar pony jeugdlid van De ZilYerhoef en een ervaren wedstrijdamazone. Alle deelnemers konden op deze manier zien wat er van hun verwacht werd. En daarna was het de beurt aan alle kinderen. Een voor een mochten zij de begeleidingsproef afleggen. Elk kind werd begeleidt door ervaren instructeurs te weten Berdi Tielemans en Stepha van ZandvoortHanegraaf, zodat zij met een heleboel nuttige tips weer verder kunnen oefenen met de pony's. Iedereen deed goed zijn best, en werd aan het einde van de proef verdiend beloond met een protocol, een rozet en een beker. Er werd ook een Bixie dressuurproef gereden waarin de kinderen in stap en draf diverse figuren moesten rijden en over enkele balken moesten draven. Onze ringmeester Bo Staal zorgde ervoor dat ook dit onderdeel netjes verliep. Jur van de dressuurproef was Albert van Erp, oudvoorzitter van De Zilverhoef. Na het rijden van de dressuurproef gaf hij elk kind nog enkele nuttige tips en een schriftelijke beoordeling mee. Iedereen die de proef goed had afgelegd kreeg een rozet en een standaard. Voor deze dag stond ook een springproef op het programma,. maar door overvloedige regenval moest die helaas afgela t worden. Deelnemers, publ:iek en organisatie kijken terug op een erg geslaagde dag. Ondanks de regen waren alle kinderen blij en super-enthousiast. Dank aan alle vrijwilligers die meegeholpen hebben en aan Transportbedrijf AL. vd Wetering uit Heesch voor de sponsoring van de prijzen. We kijken alweer uit naar de Bixiedag 2007 !

VAN 2 GROTE MEIDEN TOT 2 KLEINE BRUGSMURFEN (Nina heeft ontdekt dat er in een schrift van school is gekliedert, en er stuud Nina in staat, daar is ze heel verdrietig over maar Roos wist het allang. Nu doet Roos

een beetje raar en Nina weet niet wat ze daarmee moet.) 'Waarom heb je dat niet eerder gezegt?' Vraagt Nina aan Roos. Ze snikt. 'Ik vond het zielig voor je.' zegt Roos een beetje schuldig. Nina schudt haar hoofd. 'Nu wist de hele school het behalve ik, en Joost is al van school!' 'Ja gelukkig wel.' 'Ja, maar nu krijgt hij er geen straf voor, helaas.' zegt Nina. Ze veegt haar tranen weg. 'Sorry.' zegt Roos nu echt schuldig. ' Ja ik snap het ook wel maar je had het beter eerlijk kunnen zeggen.' Roos is stil. 'Nou laten we er maar over op houden,' zegt Nina vlug, want ze ziet dat Roos zich niet op haar gemak voelt. Die zucht van opluchting. 'Laten we morgen naar de film gaan!' roept Nina enthousiast. Maar Roos kijkt naar de grond, ze kan morgen helemaal niet... Wat nou ... 'Eh... Sorry maar ik kan niet!' zegt Roos teleurgesteld. Nina voelt weer tranen achter haar ogen branden. 'Het spijt me echt, maar ik heb met mijn moeder afgesproken dat we naar tante Jet gaan .. .' zegt Roos. 'Oh, ja, je lievelingstante.' zegt Nina een beetje moeilijk, het lijkt wel of Roos haar een beetje ontwijkt! Ze trekt op school nu ook al veel om met Sofie. 'Dan ga ik maar weer' en Nina loopt de kamerdeur van Roos' kamer uit. Roos zegt niks terug. Nina moet bijna huilen. Is ze nu haar beste vriendin kwijt!? Temmie van Uden (12 jaar) Lisa van Erp (11 jaar)

DANKBETUIGING Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de kaartjes, smsjes en bemoedigende woorden. Ze waren voor mij en mijn gezin een grote steun tijdens mijn ziek zijn. Hetty van der Heijden Rovers

• B&A verzorgt uw periodieke financiële bedrijfsadministratie B&A ondersteunt (tijdelijk) uw administratie bij achterstand of drukke periodes • B&A adviseert bedrijven bij het opzetten van een financiële administratie Wij werken met een zeer scherp tarief. Vraag vrijblijvend een offerte aan en u zult het verschil direct merken... B&A Admin istratiekantoor Geffen Molenstraat 25

Telefoon {073) S325536 Mobiel (06) 51095114

Internet. www.ba-adminisfralie nl E-mail · info@ba-admintstratie nl

5386 AA Geffen

21


GESLAAGDE (ORANJE) W ANDEL-4-DAAGSE Carnavalsstichting Rottenrijk kijkt terug op een zeer geslaagde editie van de Geffense Wandel-4-Daagse. Een kleine 500 sportievelingen liepen van dinsdag 6 tot en met vrijdag 9 juni mee en de meeste lopers gaven gehoor aan de oproep van de organisatie om zoveel mogelijk in oranje kleding te lopen.

De Geffense straten waren de afgelopen vier dagen extra oranje gekleurd. Het was dan ook een zware taak voor Geffenaar van het jaar Jan van Ravenstein om uit alle deelnemers de best verklede groep en individuele deelnemer te kiezen. Deze werd na afloop van de 4-daagse namelijk beloond met de 'Dikke Duim Trofee'. Nadat alle deelnemers vrijdagavond rond 21.00 uur binnen waren, maakte Van Ravenstein de uitslag op een oranje gekleurd Dorpsplein bekend. De prijs bij de groepen ging naar KPJ Geffen. Zij blonken niet alleen uit door allemaal vier dagen in het oranje te wandelen, maar wisten bovendien een leuk en gezellig 4-daagse lied samen te stellen. Bij de individuelen ging de Dikke Duim Trofee naar de familie Van Nistelrooij. Ook zij liepen vier dagen in het oranje en de twee kinderen Willem en Luuk namen bovendien een oranje vlag mee. Twee dikverdiende winnaars dus.

Na de prijsuitreiking liepen alle deelnemers onder begeleiding van WI.K. naar een grote feesttent bij Sporthal De Geer. Hier werden alle medailles uitgereikt aan de deelnemers. 22

SINT - JORISGILDE GEFFEN HEEFT DE BESTE KRUISBOOGSCHUTTERS! SINT JORIS GILDE

Tijdens de op zondag 11 juni j .1. gehouden gildedag van de Gildekring De Hoge Schuts, georganiseerd door het Osse gilde Sint Sebastiaan, werd het viertal kruisboogschutters van het Sint-Jorisgilde Geffen kampioen en ging met de eer, en het zilver, strijken. Schutters: Jos Coppes; Jan van der Heijden; Piet van Erp en Ferrie Verhoeven zorgden door hun individuele prestaties dat de prijs voor het beste viertal naar Geffen gmg. Jos Coppes had zich bij het onderdeel 'Personeel' (=individeel) de beste getoond en verdiende hiermee het zilver voor de eerste plaats, terwijl Jan van der Heijden de derde plaats behaalde. Dat bleek de basis voor het groepsresultaat. Bij het vendelen-inidvidueel in de klasse jeugd, werd Lorenzo van der Dussen t\.veede voor zijn oudere zus Paola die als derde eindigde. Bij het groepsvendelen in de klasse jeugd werd het trio Rens van Orsouw, Lorenzo - en Paola van der Dussen eerste! Het door hen verdiende zilver komt te hangen op een van onze zilvervesten.

WIE WAT WANNEER JUNI 24 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 11) 24 soos Bonkemaar, beachparty 24 Jeugdbrandweerdag te Geffen 30 Ophalen oud papier 30 Begin zomervakantie JULI 02 Dorpszeskamp KP J 08 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 12) (laatste voor zomervakantie) 20 Ophalen oud papier 28 Ophalen oud papier AUGUSTUS 17 Ophalen oud papier 19 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 13) 25 Ophalen oud papier SEPTEMBER 03 KVO, Koffie en broodverkoop bij "Effe noar Geffe" 09 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 14) 09 KVO, Fruitcorso in Tiel 21 Ophalen oud papier 21 KVO, Evaluatie en Kienen 23 Kopij inleveren Torenklanken (nr.15) 29 Ophalen oud papier


Wij zorgen voor:

NAS AFBOUW BV elefoon Fax Website Mail

• het verlijmen van kalkzandsteen • het leggen van afwerkvloeren • het bouwen van separatiewanden in gipsblokken en gasbeton • het aanbrengen van spack-spuitwerk • het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk • het plaatsen van metal-stud wanden en plafonds

073 5342222 073-5322930 HYPERLINK "http://www.nasafbouw.nl" www.nasafbouw.nl info@nasafbouw.nl • Begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent. • Gratis aan te vragen uitvaartcodicil: 1 telefoontje en u heeft het uitvaartcodicil zo snel mogelijk in huis. • Uitvaartshowroom: Bezoek onze uitvaartshowroom aan de Geffensestraat 1A te Heesch. Dit kan na telefonische afspraak. • Wilt u weten of u voldoende verzekerd bent voor de uitvaartkosten dan kunnen wij dit voor u verzorgen. • Al onze adviezen zijn gratis en vrijblijvend. Donders Uitvaartverzorging

~~

Oss Rosmalen Berlicum

Tel. 0412 - 64 24 54 Tel. 073 - 522 42 86 Tel. 073 - 503 52 58

Donders Uitvaartshowroom, Geffensestraat 1A te Heesch.

,._u,v.,

SCHOENEN & SPORT

0

blUIUe V.v

STUKADOORS- EN AFBOUWBEDRIJF

{5.§)SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91

2 ~

9effen

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Tel 073 532 34 69 Renovatie projecten. Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl Spuitwerkzaamheden.

0 LEVIX AUTOMATISERING

H. VAN ZANDVOORT ELECTROTECHNIEK B.V.

~ GEFFEN & OSS ~

s

Hardware - Software

E-mail: hvzandvoortelectro@hetnet.nl Heesterseweg 14 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86

Netwerken • supplies Reparaties - virus/spyware verwijderen

RI.JINIELEN

o.a. Gazelle _ _ _ _ _ _ _ __

Internet - Webhosting - ADSL LEVIX GEFFEN

LEVIX OSS

DORPSTRAAT 46 5386 AN GEFFEN

WALSTRAAT 66

073 53 4 13 25 INFO@LEVIX.NL AUTOMATISERING

~

"' 'á ~ -o'ff· m'i'I>~

TANKSTATION TAXI =~~!ajier voor ziekenfonds

5341 CK OSS 0412 69 20 90 OSS@LEVIX.NL

WWW.LEVIX.NL - INFO@LEVIX.NL

Kerkstraat 1 1

Geffen

(073) 532 13 13


ERWIN VAN GRINSVEN NIEUWE BURGERKONING VAN GEFFEN

gelden" sprak hij in zijn dankwoord. De opbrengst van deze dag gaat naar een project van Huize 'De Heegt' te Geffen voor de plaatsing van enkele zitbanken in de tuin.

SINT JORIS GILDE

Het is Erwin van Griensven, na drie jaar, wederom gelukt om de titel van Burgerkoning te veroveren. In de voorronden onderscheidde hij zich reeds door op de twee schietbomen met 9 rake schoten uit 12 pogingen een voorlopige tweede plaats te bezetten. Crist-Jan Verhagen, ook geen onbekende bij dit evenement, stond in de voorronden met 10 rake treffers, voorlopig op de eerste plaats. Molenaar Rien van Wamooy deed iets bijzonders: terwijl hij ook de zorg voor de molen 'Zeldemust' had, wist zich in de voorronden als derde beste schutter te plaatsen. Hij had de wind mee! Het schuttersveld, bestaande uit 18 mannen en vrouwen, streed in de voorronde om de bovenste plaatsen. Zij moesten daartoe zes schoten met de kruisboog lossen op twee opeenvolgende schietbomen, die, speciaal voor deze gelegenheid, waren voorzien van de grootste wip. De wedstrijden begonnen, nadat Burgerkoning 2005, Twan van Zandvoort, gildekoning Albert van Orsouw en Gildeheer Kapelaan Paul Geelen, de eerste schoten hadden gelost om de boom te "vrijen" . Vervolgens werd, in groepjes van drie of vier schutters, de voorronde afgewerkt, waarna de barrage om ongeveer 17.00 uur zou kunnen beginnen. In de barrage gaven de drie finalisten, Crist-Jan, Erwin en Rien, elkaar niets toe: zij schoten alle drie 5 uit 6. Dus moest er nu iets gebeuren ... De schietcomissie besloot het 7e, 8e, 9e en l0e schot te laten doen onder de regel van: ' missen is stoppen'. Het was juist hier dat gedoodverfd winnaar Christ-Jan Verhagen als eerste miste en geen eerste meer kon worden. Erwin van Griensven toonde nu op het juiste moment zijn stalen zenuwen en schoot raak. (Boze tongen beweren dat hij stiekum oefent met de boog van schoonvader Piet van Erp als die niet thuis is .. .???) Vervolgens miste Rien van Wamooy, waarop iedereen naar voren rende om Erwin te gaan feliciteren. Speaker, Antoon Romme, greep op tijd in want Rien en Crist-Jan moesten nog even schieten voor plaats twee en drie. Het was uiteindelijk Christ-Jan Verhagen die zijn vorm toonde en tweede werd. In de daarop volgende ceremonie werden de prijzen uitgereikt door de Koning van het Sint-Jorisgilde Geffen, Albert van Orsouw. De wisseltrofee werd door de OudBurgerkoning, Twan van Zandvoort, overhandigd. De nieuwe Burgerkoning kreeg tot slot een vendelgroet van vendelier Rens van Orsouw. De Burgerkoning toonde zijn ervaring en bedankte de vendelier en het gehele gilde met een ferme handdruk. "De trofee komt op de bekende plaats, net als drie jaar 24

ASPIRANTEN KAMP KPJ GEFFEN In het weekend van 5-6-7 mei 2006 zijn we met onze aspiranten weer op kamp geweest. dit keer zijn we neergestreken in De Mortel (bij Gemert). We hebben een heel leuk weekend gehad en hebben veel gedaan waaronder een grote "vossenjacht" in Gemert en een "spooktocht" in een nabij gelegen bos met als afsluiter van de zaterdagavond een groots kampvuur. Mede dankzij het weer was het een geslaagd weekend maar ook zonder de grote groep vrijwilligers (Âą 40 personen) was dit niet gelukt. Bij deze willen wij iedereen bedanken die meegeholpen heeft om ook dit kamp weer tot een succes te maken en we hopen dat we in het komende seizoen weer een beroep op jullie kunnen en mogen doen. Heel erg bedankt!!! Groetj es aspiranten leiding KPJ Geffen

WILT U AFSLAN ¡ ,u...__ i,...natu ____

ezonde en ?

11

Maak dan een lichaams-&v

en GRATIS alyse

JOLANDA STAAL Tel. 073-

22942 of 06-53163791


oog voor detail en gevoel voor perfectie

C1000. Van alle markten

thuis.

Ernis schilders bundelt jarenlange ervaring met de modernste

Joy of perfection

technieken en producten. Ernis staat voor kwaliteit in alle facetten.

I

Ernis schilderwerken Het Geffens Veld 8 5386 LL Geffen T. 073 532 34 00

ERNIS ~

F. 073 532 6510 E. info@e rnis.nl 1. www.ernis.nl

schilderwerken

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp

(1000 van Herpen

Oss

Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

Geffen

0412- 622213 ·

. ..d 0 pernngst1J en:

Ma tlm do 8.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

073- 5321995

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN

*IJZERWAREN

*TEGELS

*HANG- EN SLUITWERK

*GEREEDSCHAP

*VERF

*TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

*SIERBESTRATINGSMATERIALEN

*HOUT EN PLAATMATERIAAL

Heesterseweg 53 • 5386 KT Geffen • Tel: 073 - 532 1338

,,

!toen o

ouwe op

uertro wen

ver rouwen

■ ■ ■

■ ■ ■

Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

Broekstraat 2, Postbus 4, 5386 ZG Geffen Telefoon; 073 - 5340400, Fax; 073 - 5340499 Inrerner; www.vanwanrooï .nl

r;;s■!II

INSTALLATIETECHNIEK

~GLOUDEMANS BV

CENTRALE VERWARMING LOODGIETER ONDERHOUD SERVICE DAKBEDEKKING De Doelen 5 5386 LM Geffen Postbus 45 5386 ZG Geffen Tel. : Fax:

073 - 53 24 439 073 - 53 25 061

Zaal voor: Dorpstraat 5 5386 AK Geffen Tel.: (073) 532 12 57 E-mail: anouskaenarie@hetnet.nl www.goudenleeuwgeffen.nl

Bruiloften partijen vergaderingen


RUITERSPORTVERENIGING

0

OIDI ZILVERHOif

De avond-dressuurwedstrijden voor paarden die in mei georganiseerd werden door Ruitersportverening De Zilverhoef Geffen zijn zeer succesvol verlopen. Deelnemers, juryleden en publiek waren enthousiast over de organisatie van het geheel. Er werd goed gereden. Door blesssures hebben helaas maar vier leden van de Zilverhoef kunnen starten, maar hun prestaties waren uitstekend! Prijzen werden beschikbaar gesteld door Levix Automatisering waarvoor hartelijk dank. Uitslagen van onze eigen leden: Klasse B: 3e prijs Barbara van Wanrooij met Tchica 186 punten Klasse Ll: Karin Vullings met Nannie 191 punten Klasse Ml: le prijs Heidi van Erp met Toerist 193 punten Klasse Z2: 3e prijs Berdi Tielemans met Maigret 204 punten ,,; ":

'\i

a -{

t '

"

,

/

-~

-

lbJ

PERSBERICHT HET SPRAAKMAKENDE BOEK CENTRAAL IN COLLECTIEPRESENTATIE BIBLIOTHEEK OSS Enkele malen per jaar worden in de Bibiiotheek Oss boeken over een speciaal onderwerp bij elkaar gezet die normaliter verspreid over verschillende kasten en afdelingen zijn te vinden. In de nieuwe collectiepresentatie staat van juni tot en met september het thema "Het spraakmakende boek: boeken die geschiedenis maakten" centraal. In deze collectiepresentatie zijn zowel fictie als nonfictie boeken te vinden. Een aantal literaire werken zijn opgenomen, omdat zij baanbrekend zijn geweest in hun genre óf bij publicatie een literaire sensatie waren. 26

Bijvoorbeeld het debuut van Céline Voyage au bout de la nuit (Reis naar het einde van de nacht), verschenen in 1934, waarmee Céline werelberoemd werd. Het boek werd volop geprezen; genomineerd voor de Prix Goncourt en bekroond met de Prix Renaudot, maar eveneens verguisd vanwege zijn anarchistische inslag. De reis voert de lezer vooral langs mensonterende uitwassen van de samenleving, die met een overdosis cynisme en satire aan de kaak gesteld worden. Als decor dienen achtereenvolgens de eerste wereldoorlog, koloniaal Afrika, New York, een armenwijk in Parijs en een psychiatrische inrichting. Ook het debuut van Sartre La nausée (De walging), die hem in 1938 beroemd maakte, was een spraakmakend boek. De kille leegte die het boek ademt, schokt door zijn waarachtigheid. Het is vooral de jeugd die daarvoor gevoelig blijkt en de boodschap uitdraagt en imiteert, tot aan het modieuze toe: de coltrui, het café, de nonchalance, de desillusie als levenshouding. Het existentialisme is geboren. Non-fictieve boeken, zoals Alvin Toffler's Future shock (Toekomstschok) in 1970 , maken deel uit van de collectiepresentatie. De Amerikaanse schrijver brengt in dit boek nieuwe en provocerende ideeën over de maatschappij en haar toekomst naar voren. Er zijn over de hele wereld miljoenen exemplaren van verkocht. Bekend werd ook het boek van Jan Foudraine Wie is van hout in 1971. Na een zevenjarige studie medicijnen en vijf jaar specialisatie in de psychiatrie was Jan Foudraine van 1961 tot 1965 staflid bij een zeer luxueus psychiatrisch ziekenhuis in Maryland (VS). Hij werd hoofd van een kleine afdeling met negen chronisch-schizofrene vrouwen. Door zijn ervaringen in Nederland en uit onbehagen met de orthodoxe psychiatrie zocht hij naar andere methodes om zijn patiënten te behandelen. Wie is van hout: de schizofrene mens die zich zo voelt, of de therapeut die hem zo behandelt? Deze en nog meer spraakmakende boeken zijn te vinden op de eerste etage in de collectiepresentatiekast van de Bibliotheek Oss en kunnen worden geleend.

VERMIST Vanaf koninginnedag zijn we 2 "Lafuma" campingstoelen kwijt. Stoelen met wit frame en groene zitting en rugleuning, model als een regisseursstoel en inklapbaar. Deze hebben we gebruikt bij de vrijmarkt en zijn mogelijk langs de kant van de weg blijven staan (Dorpsstraat) en meegenomen. Wie o wie, heeft onze stoeltjes gezien en kan deze bij ons terugbezorgen. Fam. Draad Wilgenstraat 11, tel. 5325742


"

Drukwerk draait om detail. Een scherp oog voor de juiste kleuren, een afgewogen materiaalkeuze, feeling voor de perfecte afwerking en persoonlijke aandacht zijn kwalite itsbepalend. Drukkerij Wihabo biedt een t otaal grafisch pakket onder één dak.

Tot in de

puntjes

verzorgd!

drukkerijwihabobv Heesterseweg 13 - 5386 KT Geffen T (073) 532 26 84 • F (073) 532 47 95

E drukkerij@wihabo.nl • 1www.wihabo.nl

www.schoonheidssalonanne.nl

Met een cadeau b on kom ie pas echt mooi voor de dag

Cespecialiseerd in:

• Exclusieve gezichts- en • Blendtherapeute lichaamsbehandelingen • Huidtherapeute Pakkingen (billen, buik, borsten, handen, voeten) • Exclusieve sierad van Beauzill en Bella Ragazza • Permanente Make-Up , •, •,

SCHOONHEIDSSALON

drukkerijwihabo

î"

• Make-Up workshops

~~

tl\ANNE Moo~ DAMESMODE Maat 36 tot en met 64 BEEN MODE, LINGERIE en NACHTKLEDING

Gratis boekje

Stilstaan bij afscheid nemen Di t boekje geeft informatie over een uitvaartregeling. Tevens bi edt het de mogelijkheid om wensen m.b .t. uw eigen uitvaart vast te leggen.

Ma: Di t/m Do: Yr:

Gesloten 9.30 tot 17.30 09.30 tot 20.00

Bel: 0412-623173

Za:

09.30 tot 16.00

Dorpsplein 13 S386 CL Geffen 073-S324221

Ui t v aa rtverzorging VA LITH B.V.

.rlannemod•- ; , , .

Docfalaan 2, Stadsmortuarium Oss, tel: 0412-623173 www. uitvaartverzorgi ngvanlith.nl co ntact@uitvaartverzo rgingvanlith.nl

Gebr. van de Wetering ~~-0-~E'}'-~ $ -=- ~ c.,

-=

Dommelstraat 47

1~

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

Gera's Bloemdesign

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Voor al uw bloemwerk!

G')

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Openingstij Ma: Di: Wo:

INDIVIDUELE TRAINING • I\Jautllustralnlng • Can:liotraining • Combinatie Nautilu5~Can::lio

6RDEP5TRAININ6 • Total Fit • Indoor [ycling • Streetdance • §witching • §enlor-entraining

MEDISC:HE FITNESS

13.00 9.00 9. 9. g_ 9.0

• Fyslotrainlng • De Rug!iichaol • Revalldatletralning

Kloosters tra

• Reïntegratietraining

INDIVIDUELE TRAINING • Al""rangementen op maat

Papendijk 12 • 53B6 EC Geffen

Tel. (073) 53ii! 74 7ii! • Fax (073) 53ii! 65 75

Tel. 073 53216


WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTI.JK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073 532 1252 Spoednummer 073 532 3697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08 .00-09.00 uur. Herhaalrecepten, vragen, afspraken andere dagen 09.0010.30, 13.00-13 .30, 15.30-17.00 uur. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig heeft kunt u natuurlijk altijd de spoedlijn bellen. Artsen P. Berkelaar werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. A.Litjens werkt op maandag, dinsdagochtend, woensdag en vrijdag. J. van der Heijden werkt op maandagochtend, dinsdag, woensdag en donderdag. Spreekuren Elke dag 08.00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt 10 minuten. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Kinderspreekuur 15.30 - 16.00 uur (alle dagen, met uitzondering van woensdag). Dit is een spreekuur voor kinderen tot 12 jaar met kleine kwalen (5 minuten spreekuur). Vanaf 1 januari is ook dit een spreekuur op afspraak. De afspraak moet diezelfde dag (08.00-09.00 of 13.0013 .30 uur) gemaakt zijn. Dat voorkomt lang wachten in een overvolle wachtkamer met een ziek kind. Als uw kind erg ziek is of als het een uitgebreide klacht betreft, wilt u dan een afspraak maken op het gewone spreekuur. Visites 11.00-13 .00 uur. Verloskundigenpraktijk Belle Vie Voor Geffen, Nuland, Vinkel, Berlicum en Rosmalen voor afspraak maandag t/m donderdag 073-5210764 dienstlijn 06-53548631, spreekuur in Nuland; Kloosterstraat 3b, bij de fysiotherapie. www.belle-vie.nl APOTHEEK MAASDONK Telefoon en faxnummer: 073 532 4699 Fax. 073 532 4499 Openingstijden: Op werkdagen Op zaterdag 08.15 - 17.30 uur 12.00 - 13 .00 uur Op zondag dienstapotheek Oss 11.00 - 12.00 en 17.00 - 18.00 uur Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw 28

eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld.

Spreekuren Stichting Maatschappelijk Werk Gemeente Maasdonk Geffen, Dorpsstraat 37, 5386 AL tel: 073 - 5321990 G. Wijnakker maan-/donderdag 09.00 - 10.00 uur Nuland, Kloosterstraat 3b, 5391 AB tel: 073 - 5321123 J. v.d. Berg woensdag 09.00 - 10.00 uur Buurtbus-dienstregeling lijn 261 Halte Geffen Maandag t/m vrijdag Nuland- Oss Dorpsstraat: 07.20, 08.20, 09.20, 10.20, 11.20,12.20, 13.20, 14.20, 15 .20, 16.20, 17,20 Oss -Nuland Dorpsstraat: 08.02, 09.02, 10.02, 11.02, 12.02, 13 .02, 14.02, 15.02, 16.02, 17.02, 18.29 Zàterdag Nuland- Oss Dorpsstraat: 09.20, 10.20, 11.20, 12.20, 13 .20, 14.20, 15.20, 16.20 Oss -Nuland Dorpsstraat: 10.02, 11.02, 12.02, 13.02, 14.02, 15.02, 16.02, 17.29 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen Ouderenadviseur "De Ouderenadviseur" is een samenwerkingsproject van de RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, tel.: (073) 532 19 52 en Helma Tijs, tel.: (073) 532 53 28.

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 · E-mail adres: torenklanken@home.nl , Bezorging: v. Coothstraat22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26, tel. (073) 5321544

I[:

De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.