Torenklanken 2005 - nr 09

Page 1

43e jaargang I nummer 9 1 juni 2005

redaktieadres: advertenties: sekretariaat: bank: druk: oplage:

Tolweg 7 en Veldstraat 13 Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139 113 WiHaBo Drukkerij. Geffen 1750 exemplaren

Ook de keuken van het tehuis is dringend aan een opknapbeurt toe. We hopen ook daarvoor voldoende geld op te halen. En zoals u weet kunnen we met onze euro's daar heel wat meer doen dan hier. Ml5SD. OHTWIICIWJNG VUL)( CUfVI

GEZINSFIETSTOCHT VOOR HET GOEDE DOEL Jaarlijks organjseert de MOV-groep een gezinsfietstocht voor het goede doel. Dit jaar is de fietstocht gepland op zondag 26 juni 2005. Zoals u van deze fietstocht gewend bent gaat het vooral om de gezelligheid. We combineren het nuttige met het aangename. Fietsen is ontspannend en goed voor de gezondheid, we genieten van onze niooie omgeving, we kunnen onderweg gezellig buurteo en pauzeren, en met de opbrengst steunen we een project voor mensen die het met minder moeten doen dan wij.

Een huiskamer voor de bejaarden in Nadvechiria Wat voor ons zeer vanzelfsprekend is, is het niet voor de bejaarden in de OekraĂŻne. Een huiskamer bijvoorbeeld om gezellig bij elkaar te zitten! Borro Haver van de stichting Reik Elkaar De Hand ondersteunt met zijn stichting een bejaardenhuis in advechiria in de OekraĂŻne. Met de opbrengst van onze fietstocht helpen wij om de aanbouw van een veranda aan dit huis te realiseren. De bejaarden hebben namelijk geen enkele gemeenschappelijke rui mte, geen huiskamer waar ze bij elkaar ktmnen zitten. Ze kunnen slechts op de rand van hun bed met elkaar zitten praten. De aangebouwde veranda kan dan prachtig functioneren als huiskamer voor deze bejaarden.

Doe daarom mee met onze fietstocht. En als de kinderen voor de sponsoractie aan de deur komen rekenen wij op uw gulle medewerking. Noteer nu alvast 26 juni op de kalender. Houdt deze datum vrij. In de volgende Torenklanken leest u er meer over onze gezinsfietstocht voor het goede doel. Fiets mee met MOV! De MOV-groep

KOPY INLEVEREN VOOR: 4 juni (geldt ook voor e-mail kopy) redaktie adres: Tolweg 7 & Veldstraat 13 e-mail adres: torenklanken@home.nl


Café - Zaal 't Haasje

DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

_,;.de Kinde1-env.!':.-

ft B~.~

voor bruiloften, partijen

en vergaderingen Tel.: 0 7 ~ 15 20

~ )

~

J1

Ham 1, 5386 JA Gett?;f. tel. 073-5325551

maandag t/m vrijdag zaterdag

Erkend installateur

13.00 - 19.00 uur 8.30 - 17.00 uur

, SCHOENEN & SPORT

0 /50SPIERINGS

-~...-i -~ -r.,,~ • www.cafezaal hethaasj e. nl

Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91

NAS

ouw=-. ~

~atle-en Adviesbureau bv

C. V. Gas - Water Service en onderhoudsabonnementen gastoestellen Ook voor het Energie

certificaat

VOOr Woningen (vanaf 2005 verplicht)

Papendijk 14b 5386 EC Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

Wij zorgen voor: • het verlijmen van kalkzandsteen • het leggen van afwerkvloeren • het bouwen van separatiewanden in gipsblokken en gasbeton • het aanbrengen van spack-spuitwerk

NAS AFBOUW BV

• het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk • het plaatsen van metal-stud wanden en plafonds

Telefoon Fax Website Mail

073 - 534 22 22 073 - 532 29 30 www.nasafbouw.nl info@nasafbouw.nl

WwwJ1aS"a{bouwl1I

Professionele nazorg? Bij ons wel! Voor meer informatie en antwoord op uw vragen Gratis aan te vragen ''Stilstaan bij afscheid nemen" ons i nformatieboekje/wi lsbesch i kki ng.

Bel: 0412-623173 U itvaa rtverzo rgi ng

Bouw

VAN LITH B.V.

Buro

Docfalaan 2, Stadsmortuarium Oss, tel: 0412-623173 www.uitvaartverzorgingvanlith.nl contact@u itvaartverzorgi ngvan Iith. n 1

Kleding verander- en reparatiewerk. 11

BENILDA

11

H. VAN ZANDVOORT Maarten van der Dussen ELECTROTECHNIEK B.V.

Molenberg 6, te/.(073) 532 48 50 5386 DA Geffen/ Maasdonk Maandag. Dinsdag. Donderdag. Vrijdag: 09.00 - I 2.00 uur andere tijden na tel. afspraak.

E·mai1: hvzandvoortelectro@hetnet.nl Heesterseweg 14 • 5386 KT Gatten

Tel: (073) 532 60 18 . Fax: (073) 532 39 86

Wilgenstraat 6 5386 GL Geffen Tel.: 073 - 534 12 94 Privé: 073 - 534 12 92 E-mail: bb.dussen@planet.nl


Parochie Heilige Maria Magdalena Geffen Parochie Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl www .parochiegeffen.nl

"ONDER DE TOREN" WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 09.30 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u Zondag 11 .00 u LITURGISCHE KALENDER: Vr. 03-06 19.00 u * H.Mis nunv Ouderenkoor Za. 04-06 19.00 u H.Mis mrnv Bandola's (+ kinderkerk) Zo. 05-06 09.30 u + H .Mis mmv Gem. koor Ma. 06-06 19.00 u * Avondmis Vr. 10-06 14.00 u Huwelijksviering Ruud Nederkoorn en Rachel Cuerda 19.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor Za. 11-06 19.00 u Viering met de d iaken mmv Passe Partout (+kinderkerk) Zo. 12-06 09.30 u + H.mis mmv Gem. koor Ma. 13-06 19.00 u * Avondmis * = dienst in de kapel + = t.v. uitzending naar huize de Heegt DOPEN: Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u terecht bij: Babette Romme, De Doelen 1, tel. 532 3469. De doopvieringen zijn bestemd voor hen die woonachtig zijn in Geffen, of voor hen die elders wonen, maar ingeschreven staan in onze parochiegemeenschap en deelnemen aan de kerkbijdrage. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE woensdag 1 juni: Thuis, kind en ouders, hoofdstuk 12 doorlezen en opdrachten mak.en. Woensdag 8 juni: gezellige afsluitende bijeenkomst. COMMUNICANTEN GEFFEN: Fleur Bijveld; Neeltje Bijveld; Niels Brands; Jara van de Cruijsen; Calvin van Dinther; Teun van Dinther; Janne van der Doelen; Perry Emons; Arnout van Erp; Lobke van Esch; Lisa Geurts; Jindhy van Herpen; Glynis Hoedemakers; Margot van den Hurk; Maud de IGnderen; Rudi Langens; Rens Laros; Petra van Lith; Kim Reuvers; Britt Rovers; Tim Ruys; Rachel van Schijndel; Linda Schuurmans; Kim Steenbergen; Roel van Tuyl; Anouk van der Velden; Bibian Verstegen; Bo van der Voort; Sacha Witlox; Job van Benthem; Glenn van den

Boogaard; Jolien Coppens; Floor van Duren; Remco van Geenen; Luc Gloudemans; Denise Hanegraaf; Ken van der Heijden; Lisa van der Heijden; Stef van der Heij den; Jelle Jon.kergouw; Anne-Claire van de Kamp; Max van Lent; Manon Mansveld; Maartje Meijs; Anne van de Moosdijk; Jochem van Oort; Angelo van Osch; Willem Pennings; Maartje Rombout; Teun Ruys; Daan van Schijndel; Martijn van Staalduinen Emile van Stokkom; Casper van Uijtert; Nathalie Vissers; Maikel Vos; Thijn Vos; Julian van Wanrooij; Dirk van Wijk

HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven bij : Patty van Nistelrooij. Jasmijn 5, 5386 ES Geffen. Tel. 073-5326323 (na 18.00 uur) of via e-mail: jurgen.patty@home.nl Dit geldt voor mensen die in ons dorp wonen, of hier geboortig zijn maar elders wonen. MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 u . - 20.00 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave - enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Afwijkende mistijden / vieringen die vervallen: Vanaf 11 juli t/m 29 augustus zijn er geen maandagavond-vieringen in de kapel, met uitzondering van maandag 15 augustus: Maria Ten Hemelopneming. Op zaterdag 13 augustus is de viering om 18.30 uur (Rogge maaien) Op zondag 14 augustus is de viering om 09.00 uur (Gildemis) ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL" Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen metAnja Wingens: 073 - 5324 160. Het ziekencomité bezoekt de z ieken namens de parochie, de pastoor brengt een bezoek aan de zieken op verzoek van de zieke of zijn naaste familie. KERKBALANS 2005: Overal en dichtbij! Hartelijk dank voor uw bijdrage: de stand is € 14.650,00. U kunt uw bijdrage over 2005 storten op rekening 11.58.07292 t.n.v. Parochiebestuur inz. Kerkbijdrage. GIFTEN voor het Lourdescomité: bank rek. 11 58 16 135 voor de restauratie van de kerk: bank rek.: 11 58 15 236 DE RESTAURATIE-THERMOMETER IS GESTEGEN TOT € 265.000,- DANK U WEL! KERKMUSEUM Elke laatste zaterdag van de maand geopend van 13. 00 14.00 uur: 3


Ja, dat doen

Makelaardij

we allemaal!

Verzekeringen

Aan-/ verkoo

otheken Regio Bank •

• • nanc1er1ng

= 1 VAN 11 PAR

EESE

hs sv en Geld·. . ,- . .

Makelaardij/ Assurantiën

Kromstraat 172 Oss ~ (0412) 65 06 79

info@geldengezin.nl

Gezin

www.geldengezin.nl www.lmv.nl

Gebr. van de Wetering !ff:. _~

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur- Houtrecycling

- :-- JE..

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

~_'1.0- We-)'~

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

z

2& r---

DIESIIGN

ONTWERP-AANLEG ONDERHOUD-RENOVATIE Corné van Dinther Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel.: 073 · 532 16 54 Fax: 073 - 532 67 01

Fax 0412 - 63 72 06 ,

Dorpsplein 19 5386 CL Geffen

Jan Scht;ndel Bouwgroe;, t-o.zw: ~ SO Jaar wtnkelcent.r.l scncte,: d stnbuuecentra. woon::,~ er, tlèdnjfsgebouwen St>, onze passte. U herke~t 'j3!; ~ façetten van ons we--. e!'." de kwaliteit van de u t1,0ê

openingstijden: woensdag en donderdag 13.00 tot 18.00 uur vrijdag 13.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

"'

"Kwaliteit wint de stnjd

Van Sch,1ndel Bou,•,~roep Bredeweg 13

Te/ 073 532 76 09 - Fax 073 532 76 11 Mobiel 06 534 746 75

5386 KM Gen~n tel: 073-5322961 fax. 073-5322232

mall@l/anSch•Jnde1-Souwgroep.nr

,w,w v~nsehrJndel-bouwgroep nl


(behalve wanneer er op dat tijdstip een viering in de kerk is): zaterdag 25 juni a.s. U kunt ook een afspraak maken met Jo van Wanrooij kunt u zonder aanmelden bezoeken, voor de andere onderdelen dient u zich aan te melden. (073 - tel. 5322283 BEREIKBAARHEID PASTOOR SCHEEPERS: pastorie: op maandag t/m vrijdag is er elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 spreekuur pastoor: woensdag van 18.00 - 18.30 uur en vrijdag van 09.30 - 10.00 uur (om afspraken te maken, iets op te halen of een korte hulpvraag) voor uiterste spoed: pastoor: tel. 06 - 53364310 e-mail adres pastoor: pastoor.scheepers@levix.nl e-mail adres diaken: diakenvanherwijnen@hotmail.com internetsite parochie: www.parochiegeffen.nl GREGORIAANS KOOR De volgende repetitie voor het zingen van Gregoriaanse gezangen wordt gehouden op dinsdag 7 junii a.s. van 21.00 - 22.00 uur in de grote zaal van het parochiecentrum (Oude Klooster boven). DANKJEWEL Graag willen we Ans Schutte bedanken die namens onze parochie vele zieken en mensen met een verlieservaring heeft bezocht. Ans leidde ook de maandelijkse gespreksgroep voor ouderen in het Oude Klooster. Ze deed dat vele jaren en kwam daarvoor elke woensdag vanuit Hilversum en later vanuit Utrecht naar Geffen. Ans werd onlangs 70 jaar en vond dat een mooi moment om te stoppen. Wij danken haar voor haar inzet en betrokkenheid bij ons parochiewerk en wensen haar in goede gezondheid nog vele fijne jaren toe.

Pastoor Scheepers / Parochiebestuur "HOF VAN LOF" IN MEGEN Een aantal jaren geleden werd besloten om een deel van de tuin van de Minderbroeders in Megen een andere bestemming te geven en zo ontstond de "Hof van Lof", een prachtige tuin vol bloemen en planten die verwijzen naar Bijbel en Liturgie. Het is meer dan een gewone "plantentuin". Het is een tuin om te voelen, te ruiken, te horen, te zien. Een plek om te zoeken enje open te stellen. Een plek van ontmoeting. In onze jachtige maatschappij blijken deze stilteplaatsen heel kostbaar te zijn. Een aantal enthousiaste vrijwilligers zorgt, samen met de broeders, dat de tuin ook dit jaar weer een ware "Hof van Lof" wordt. U bent van harte welkom! Er zijn verschillende programmaonderdelen: Rondleidingen, Verhalenmiddagen, Scharrelmiddagen, Liturgisch bloemschikken.

Tijdens de rondleidingen wordt ook het levensverhaal verteld van Broeder Everardus, het "heilig bruurke van Megen". De scharrelmiddagen kunt u zonder aanmelden bezoeken, voor de andere onderdelen dient u zich aan te melden . (073-6421056 dinsdag t/m zaterdag van 09.0012.00 uur of via e-mail hackenth@worldonline.nl) Juni - juli - augustus 2005: Rondleidingen van 14.00 - 16.00 uur op vrijdag 3 juni zaterdag 11 juni - donderdag 16 juni - vrijdag 24 juni donderdag 30 juni - vrijdag 1 juli - donderdag 7 juli zaterdag 16 juli - vrijdag 29 juli - donderdag 4 augustus. Verhalemniddagen van 14.00 - 16.00 uur op zaterdag 18 juni - vrijdag 22 juli - donderdag 25 augustus. Scharre1middagen van 14. 00 - 16.00 uur op zaterdag 4 juni - vrijdag 17 juni - donderdag 23 juni - zaterdag 9 juli - vrijdag 15 juli - zaterdag 23 juli - donderdag 28 juli - zaterdag 30 juli - vrijdag 5 augustus - vrijdag 26 augustus.

GESPREKSAVOND OVER ONS EIGEN GELOVEN Graag nodigen wij weer iedereen uit op dinsdag 7 juni a.s. om 20.00 uur in het Patronaat te Geffen om samen in gesprek te gaan over het thema "STILTE". Jezus trok zich regelmatig terug om na te denken en te bidden. Kunnen wij in ons drukke bestaan ook momenten inlassen van rust en bezinning. Kan de komende vakantie daar een reden voor zijn of zoek je iedere dag zo'n moment? Hoe geef je ilwulling aan zo'n moment? Denk er maar vast een over na. Allen van harte welkom. Bij eventuele vragen bel A1met v.d. Helm 5324311 .

TOREN"KLANKJE" DWAALBOS ... !?

Training / Coaching Marja van Dorem.a len - Individuele coaching / Persoonlijke groei - Team-coaching / Team-ontwikkeling - Ademhal ings sessies/ Therapie - Communicatie cursussen (NLP) - Voedingsadvies en begeleiding Meer informatie: 06 -48074 l90 / 073 - 532 7930

GRATIS LJCHAAMSANALYSENETMETING 5


EEN LINTJE VAi"\î DE KONINGIN Totaal verrast mocht ik op vrijdag 29 april een koninklijke onderscheiding in ontvangst nemen. Er was een feestelijk uitje beloofd voor mijn 65e verjaardag maar de dag verl iep anders.

Ik wil langs deze weg met name de Hartstichting en buurtvereniging "Onder de Linden" bedanken omdat zij de aanvraag voor de onderscheiding in gang hebben gezet. Ik heb een onvergetelijke dag gehad en wil iedereen bedanken voor de kaarten, bloemen en andere felicitaties. Rien van den Berg

• Trendy!

• Stijlvol!

1

• Koppig!

bastian - rucco - · reat engths 5386 AK Gefen

'T BERGJE V.O.F. onze kwaliteit is realiteit

~

Ook voor feesten, partijen en vergaderingen Veldstraat 14 Geffen Tel.: 073-5322531 Gespecialiseerd in:

SCHOO NHEIDSSALON

DANKBETUIGINGE N. PERSONEEL GEVRAAGD EN AANGEBODEN ZIJ N € 5,-RUBRIEK GEVONDEN EN VERLOREN IS GRATIS !

Te .: 073 - 532 0 05

Cafétaria / Eetcafé

~ _, ,

DE KOSTEN VOOR

, Exclusieve gezichts- en • Blendtherapeute lichaamsbehandelingen • Huidtherapeute Pakkingen (billen. buik. . . borsten handen voeten) • Exclusieve s1erade ' ' van Beauzill en Bella Ragazza • Permanente Make-Up , Make-Up workshops , Dagarrangementen

LOSSE ADVERTENTI ES TUSSEN DE TEKST

1/8 PAGINA 1/4 PAGINA

1/2 PAG INA HELE PAGINA

®

€ 15.€ 25.€ 35,€ 60.-

<~

;~;~=--~·N

I'!:\

~

MOTORRIJSCHOOL

P. DE KIJIEIN ,i,(Wl,U#t,~,U~

Heegterstraat 34, 5386 CP Geffen, Fax: (073 5326381 Tel.: (073) 5324658, Autotel.: (06) 53184263

Alles vers uit eigen bakkerij

• Nnutllu.U-nlnlng • CHl"'Cllotrelnlng

• CamblnoUo NautllU9- Cnn:Ho

6ROEP5TRAININ6

Bakkerij Brands

• Total flt • lnooo.- cy,11r,g • Streetda.nce • Swltchlng • Scniorcntrnlnlng

Dorpstraat 31

MEDISCHE FITNESS

5386 AL Gef~1. 11

• Fysiotmlnlng • De Rug!ichool • Revulldetlrtraintng • Reintagmtfctraining

INDIVIDUELE TRAINING • Arrangementen op mbtlt

ReY1'!!!Ai.Y.ED.,,, Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Renovatie projecten. Tel 073 532 34 69 Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spuitwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl

6

tel.: (073) 5322612 fax: (073) 53]2929

Papeodijk lë! • 53B6 EC GPff<ln Te l. (073) 74 7ë! • F<1x (0731 53ë! 65 75

RI.IWIELEN o •

Oat.•U•- - - - - - - -

TANKSTATION

Kcrkstraa t 11

G effe n (073) 532 13 13


EFKES BUURTE MÈ ... twee zilveren zorgdragers

Ze is de oudste uit een boerengezin en dus opgegroeid met flink aanpakken... ze werkt vanaf haar 17e jaar op Mariaoord... ze vindt mensen helpen een mooi vak en het doet haar zeer, wanneer 'zorg voor ouderen' in een negatief daglicht wordt geplaatst .. . Henny Bijveld-van Nistelrooij (42 j.).

..._....._.......,-.;a:...;;;...__

Zij komt eveneens uit een groot boerengezin ... werkte _ al jong in het bejaardente·''"....·""" huis bij de nonnen en daarna in zorggezinnen... zij constateert dat er veel stil verdriet en eenzaamheid is ... en het ;è:,.~~ doet haar zeer, wanneer weerloze kinderen de dupe zijn van zorgsituaties ... Gerry van Dinther-van __.__...,...., Zaotvoort (56 j.).

Beide vrouwen vierden onlangs hun 25-jarig jubileum in de Zorg! Henny ging na MAVO naar de vormingsklas met de studierichting verzorging en volgde daarna gedurende 2 jaar en 3 maanden de interne opleiding op Mariaoord. "Het stond voor mij al vast, dat ik daar wilde gaan werken" zegt Henny, "want ik had er al vakantiewerk gedaan. Ik vind het fijn om met oudere mensen te werken; je moet alles aanpakken en nergens vies van zijn. Ik geniet ook erg van de verhalen die de mensen vertellen over vroeger." Op Mru.iaoord worden mensen verpleegd met somatische aandoeningen: mensen die een hersenbloeding hebben gehad, aan MS of de ziekte van Parkinson lijden, een heup hebben gebroken of een combinatie van ziekten. Ook al wordt het vaak zo gezegd, Mariaoord is heus niet altijd een 'eindstation' , er gaan nog aardig wat mensen terug naar huis of naar een verzorgingshuis. "De laatste jaren is het werk zwaarder geworden, met name door de bezuinigingen. Je wilt tenslotte toch graag goede zorg op maat blijven leveren. Ondanks alles proberen wij er, samen met de mensen iets van te maken en een zo goed mogelijke zorg te geven!" Sinds drie jaar werkt Henny op de dagbehandeling. Cliënten die thuis wonen komen 2 of 3 dagen per week naar Mariaoord voor therapie. Het werk bestaat voornamelijk uit het onderstellllen van

de therapieën en het zoeken naar een zinvolle daginvulling. We doen ook activiteiten die tevens therapeutisch werken (houtbewerking, computeren e.a.). Belangrijk is vooral ook in gesprek blijven met de partner van de cliënt, want samen moeten ze het volhouden" vertelt Henny. Ze vindt wel dat er verschil is tussen het werk op de afdeling en dat van de dagbehandeling. Op de dagbehandeling werk je met een kleinere groep mensen en bent minder verzorgend bezig. Op de afdeling is het hard werken, want de zorg is de laatste jaren steeds intensiever geworden: bijna alle cliënten zitten tegenwoordig in een rolstoel. "Er zijn ook steeds meer jonge mensen en dat blijft heel moeilijk". Gerry werkt in de gespecialiseerde Gezinszorg. Ze begon op 17-jarige leeftijd als gezinshelpster en daarna - verzorgster. Ze volgde in de avonduren de opleiding OV (Gespecialiseerde Verzorging) en toen ze net haar diploma behaald had, was ze in verwachting van baar eerste kind. Veertien jaar zorgde ze thuis voor het gezin, waar ze overigens geen spijt van heeft. "In die tijd deed ik van alles met de kinderen en vrijwilligerswerk op school en in de parochie. Dat had ik niet willen missen!" Na een herintredingscursus ging Gerry weer voor 20 uur per week in de gespecialiseerde gezinszorg werken. "Ik merkte toen wel dat de (gezins)problemen in die tussentijd veel complexer waren geworden. In haar werktijd bezoekt Gerry gemiddeld zes gezinnen per week. De situaties variëren van cliënten met een handicap, alcohol- en/of drugsproblemen, echtscheidingen, zwakbegaafden of een combinatie van probleemsituaties. "Als we eenmaal bij de mensen 'binnen zijn' moeten we allereerst hun vertrouwen winnen" zegt Gerry. "Er wordt open kaart gespeeld, alles gaat in overleg met elkaar. Samen zoeken we naar oplossingen. Er is een zorgmap, waarin we een doel vaststellen waar we naar toe werken. De weg daarheen wordt stapje voor stapje afgelegd. We lopen met de cliënten mee, beginnen waar zij zijn. Veel bepraten en een goed voorbeeldgedrag laten zien". Er zijn bijna altijd meerdere instanties, instellingen en/ of verenigingen bij zo'n gezinssituatie betrokken. Er moet een goede coördinatie zijn en er moeten afspraken gemaakt worden wie wat doet. Soms lukt dat heel goed, soms ook niet! Hoe hou je zulk werk vol? "Er wordt ons geleerd: het probleem is niet jouw probleem. We hebben ook een fijn team en een goede manager waar je op terug kunt vallen en moeilijke beslissingen worden gezamenlijk besproken. Ik doe het werk graag, want je maakt iedere dag wel iets mee, zowel in negatieve of positieve zin!" Petje af voor deze beide zilveren zorgd.ragers en in hen waarderen wij allen die in de zorg werkzaam zijn. Proficiat! 7


A.

m

~

RO~"D DE DORPSPOMP

De stamtafel was :e ·oet ter bedeYaart naar Den Bosch. Dan wordt er wel gepraat. Maar zijn er ook veel stille momenten. Het doet goed de natuur eens in de ochtend te ervaren. De pony van Joke de Linder baarde een mooi veulentje voor hun ogen. m h et Nuland.se. Een natuurwonder toch!!! De passage langs de Bartjes herinnerde aan de pijnlijke gebeurtenissen. In de Sint Jan was het zo druk. dat men geen kaarsje kon opsteken Een gezellige drukte op de Parade met Gildes, Schutters en Ruiters. Bij de grbuikeEjk Bossche bol bespraken we het Ge.ffense nieuws, o.a. Herdenking en bevrijding. Jammer dat de ceremoniaris bij de Dodenherdenking de tijd naar zijn hand moest zetten. "Het is 8 uur" klonk uit zijn mond om 20.07 uur. Toch was 4 mei een zeer zinvolle, geslaagde dodenherdenking .in Geffen: Een verrijkende gebedsdienst in de kerk om 19.00 mel mooie gedichten en gebeden en passende. ontroerende m uziek van W.I.K. Bij binnenkomst in de kerk werd een waardevol herdenkingsboekje uitgereikt, dat is samengesteld door Sjaan van Zantvoort-Ketelaars met beschrijvingen en gedachtenissen aan de oorlogsslachtoffers van Geffen van 1940 - 1945 - 1946 met een korte beschrijving, en een ooggetuigeverhaal over de Joodse familie van Dijk met docmnentatie, oorlogsherinneringen van Jas van Erp, interview met Toos van Grunsven over haar zus füet en het verzetswerk van deze ONZE "vergeten" oorlogsheldin , die onderscheiden werd in de orde van de Bronzen Leeuw, een verhaal over Westerbork , Anne Frank, aangevuld met gegevens over Geffen toen en nu. Het is een blijvend waardevol document. (nog verkrijgbaar à 1 euro bij Vladerack en Kees de Smid), op een heel verzorgde w ijze uitgegeven Sjaan had alle betrokkenen geconsulteerd. Zij verdient hiervoor grote erkentelijkheid. Het actie-comité "60 jaar Bevrijding" bad geen betere blijvende herim1ering kunnen bedenken. De stamtafel kan niet anders dan namens heel Geffen, de grootste bewondering uitspreken. Het boekje "DE BEZETTING VOORBIJ'', boort in elk Geffens huis. Honderden mensen liepen na de indrukwekkende kerkdienst in stilte naar het bevrijdingsmonument, er werden bloemen en kransen gelegd er klonk passende muziek. Je voelde weer die sterke band van saamhorigheid, het samen gedragen verdriet om de 9 oorlogsslachtoffers en de 6 omgebrachte leden van de Joodse familie van Dijk. Jammer dat die plechtigheid slecht getimed was. 8

We hadden de 8 slagen wiUen horen van de grote klok, die zo wonderbaarlijk de oorlog overleefde. H elaas een gemiste kans. Maar de stilte en de innerlijke beroering was er niet minder om. Ook het bevrijdingsfeest is geslaagd te noemen. Honderden hebben deelgenomen aan de fietstocht op 5 mei. De Windmolens brachten het vuur vanuit Wageningen precies op tijd naar het Dorpsplein waar het onder begeleiding van de trommelaars van de Geffense en Nulandse Gilden werd ontstoken door de burgemeester. De vendelgroet werd gebracht. Het schieten op de vogel kon beginnen.Er was een gezellig muziekske (het bevrijdingsorkest) op het plein en er was plezier. Je kon merken dat op de Basisscholen goede aandacht was besteed aan oorlog en bevrijding. Nu nog ijveren voor een v1i j e dag op 5 mei; Geffen heeft laten zien, dat herdenking en bevrijding leeft. We kunnen weer rechtstreeks naar Vinkel. Het is een mooi en verkeerstechnisch goed aangelegd VIADU CT. De naam: "D,n Haen" prijkt erboven en daar zijn we blij om. Generaties Hanenbergs hebben er geleefd en gewoond en hebben met bedrijven het kruispunt getekend en rijke betekenis gegeven. We herinneren ons Has, Cees en Frans van d 'n Hanenberg. De meeste en beste herinneringen bewaren we nog aan Cees, immers hij heeft een heel stuk geschiedenis van de Rijksweg, de bewoners en omgeving en van heel Geffen vastgelegd en documenten en historische voorwerpen voor ons bewaard. Halte "D'n Haen" blijft mede daarom gelukkig bestaan. We laten die Haen victorie kraaien. Deze Haen mag altijd koning kraaien. We hebben nu een Haan op de Toren en d'n Haen als openingspoort. Beide waken ze over ons. Door de Landschapsstichting en de gemeente wordt een natuurwandel pad uitgezet. De naam Ivo van Dinther zal er waarschijnlijk aan verbonden worden. Ivo dichtte op 22 juli 2001 nog: "VOGELS" De vrije vogels, hoog hierboven, Met bos en bomen goed bekend, Opeens een duik.vlucht naar beneden Daar wacht een hand, die hen verwent. De vogels rond de boerenerven. Zij kennen daken, tuin en schuur, Zij kunnen er aandoenlijk voedsel schooien, zijn zo simpel doen nooit duur. Vogels zien en vogels horen, Vogels, zwart en wit en grijs Vogels rond de klokkentoren Vogels onderweg op reis. Vogels op een paal in het water Hun terras voor rust en zicht. Doen vogels ook aan meditatie? Soms zijn ze zelfs een weerbericht.


Vogels schattig, schichtig of onzeker Vogels kleiner dan hun naam. Tikte er wel eens, zo'n snelle snavel "GOEIE MOGEN"op je kamerraam'?

zicht van Margaretha Maria Alacoque - die in een visioen het Heilig Hart van Jezus zag - vernieuwd is. Het vernieuwde gezicht past beter bij de rest van de Heiligenhoofden.

Jammer dat de Papendijk overhoop ligt. Verkeerd gepland, zo kraait d 'n Ha.en. Maar daar kraait toch maanden later geen echte Haen meer na. De Maria.school viert haar 75 jarig bestaan. De geschiedenis zal verhalen van de komst van de zusters rond 1860 en van de eerste Maria.school. Dit gebouw is 75 jaren oud. Misschien vinden we bij de afbraak nog resten van de Je, 2e of 3e Mariaschool, wie zal het zeggen??? Nico Rovers en Nooit Gedacht feliciteren wij. Wij wensen Nico veel succes als voorzitter van Zijn Nooit Gedacht. Kom maar eens gauw naar de stamtafel. Van Stamtafel 220, voor op en of aanmerkingen De Prins 0412-640982. Ook U heten wij graag welkom op zondag 5 juni weer in CafĂŠ GOVERS van 10.30 tot 12.00 uur met napraat tot 12.30 uur. Kom maar eens meepraten. We moeten samen al die varkens uit de polder weren en wat doen we met WAALBOSS ??? Uw stem wordt gehoord, maar voor echte "verhoring" moet je elders zijn.

U kunt het zelf aanschouwen: dit raam vindt u in het midden van de bovenramen op het priesterkoor. Graag willen wij alle Geffenaren kennis laten nemen van deze eerste restauratie. Wat is er allemaal gedaan, waar hebben we onze bijdrage aan gegeven! Iedereen wordt daarom uitgenodigd op maandag 6 of dinsdag 7 juni a.s. voor een rondleiding in en om de kerk. Vanaf 19.3 0 uur bent u welkom en wordt u door deskundigen rondgeleid. Daarna is er koffie en een (foto)tentoonstelling. Tussen 21 .00 en 22.00 uur sluiten we avond af, met koorzang door een koor uit de omgeving. U krijgt een persoonlijke uitnodiging thuis bezorgd. We hopen op veel belangstelling!

~--

Restauratiecommissie

VERLOREN

Restauratie commissies

Heilige M,1ria Magdalena kerk Gd feu

VAN EEN LEIEN DAKJE .. .!

Hallo, ik ben Laurens van Kreij, Ik ben een rugzak kwijt met daarop "itec". Het is een zwarte rugzak met daarin als het goed is, een paar muziekboeken en een muziekmap. Als u die gevonden heeft wilt u dan even contact opnemen met het onderstaande adres: Laurens van Kreij Bergstraat 22A, 5386 KL Geffen, Te1. (073) 5325168

EEN BLOEMETJE OF CADEAVTJ E VAN

DOL.(E VI TA De eerste fase van de restauratie van onze kerk is afgesloten. De daken en zijn ornamenten zijn gerepareerd en de glas-in-loodramen zijn weer teruggekeerd. Er is een totaal rapport gemaakt waarin de ramen worden beschreven, voor zover men informatie heeft over de vorige restauraties. De ramen zijn schoongemaakt, de schemtjes zijn gelijmd, stukje glas zijn vernieuwd, nieuw lood is aangebracht. Op bijgevoegde foto 's is heel goed te zien hoe het ge-

DAT PAKT ALTIJD GOED VIT

bol6e VrtA

WOONDE<ORATIE & BLOEMEN DOfl. PSTfl.AAT 2 0A GEFFEN 07, ¡ 5324957

Geopend van dinsdag t/m zaterdag van 9.00 - 18.00 uur

9


OFFICIËLE OPENING VIADUCT Op 13 mei werd onderdoorgang "Den Haen" (D'n Haon) officieel geopend. De organisatie van deze gebeurtenis lag grotendeels in handen van onze Heemkundewerkgroep. De organisatie zou echter niet op deze wijze hebben kunnen plaatsvinden als diverse personen en bedrijven niet belangeloos hun medewerking hadden toegezegd. Daarom via deze weg een speciale dank aan: • Mien van Schijndel-van Gogh en An Verstegen-van Wanrooij (voor het onthullen van het naambordje) • Tonny Jansen (voor het rijden van de taxibus) • Martien van Oss (voor het beschikbaar stellen van zijn luxe auto) • Gerrit v.d. Helm (voor het opnemen van een vrije middag en zijn speech) • Wethouder JanVoermans (voor de toepasselijke speech) • Piet van Herpen (voor het verkondigen van de 'familiegedachte') • Bakkerij Brands (voor het leveren van de zeer grote 'viaduct-taart') • Johan ,·an Herpen (Cl 000) (voor het beschikbaar stellen van een bos bloemen met foto van de opening voor Mien van Schijndel) • Poort van den Bosch (voor het verlenen van medewerking en actieve hulp) Dankzij de vernoemde personen/bedrijven werd de oorspronkelijk geplande geruisloze opening een memorabele dag in de geschiedenis van Geffen. Nogmaals hartelijk dank ! H eemkundewerkgroep ' Vladerack'

Donderdag 16.00-17.00 u streetdance voor volwassenen Zaterdag l 0.00- 11.00 u voor kinderen vanaf± l Ojaar Wanneer hier genoeg animo voor is, willen wij graag met deze lessen starten. Als u hier meer infom1atie over wilt, of u zich wilt opgeven dan kunt u bellen, mailen of gewoon even langskomen in ons sportcentrum. Move 2B Fit Papendijk 12, Geffen• Tel.: 073-5327472 www.move2bfit.nl • info@move2bfit.nl

PERSBERICHT Zaterdag 4 juni van 11.00 tot 15.00 uur op het grasveld voor de Bibliotheek Oss: SPANNENDE VERHALEN IN EEN TIPI DOOR NICO DE VERHALENMAN

In het kader van Kleurrijk Oss komt Nico de Verhalenman op zaterdag 4 juni naar het grasveld voor de Bibliotheek Oss om in zijn Tipi verhalen te vertellen over verre landen en andere volken aan kinderen vanaf 6 jaar. Iedereen is welkom om te luisteren naar cowboy- en indianenverhalen, sprookjes, zeeverhalen, sagen en legendes. Verhalen van lang geleden, maar ook verhalen van nu uit alle windstreken. De verhalen worden doorlopend verteld tussen 11.00 en 15.00 uur en de toegang is gratis. Nico de Verhalenman leidt een kleurrijk leven. Hij groeide op in een Rotterdamse zeemansfamilie en zwierf jarenlang rond op een oud binnenvaartschip. Regelmatig reist hij naar Noord-Amerika en Canada om nieuwe verhalen te zoeken en voeling te houden met de omgeving waarin de verhalen zich afspelen . Originele indianenverhalen vormen zijn specialiteit, maar hij leeft zich uit in vele soorten spannende verhalen. Hakim van Sesamstraat zei eens over Nico de Verhalenman: "Deze man vertelt geen verhaal, hij is er één!"

STREETDANCE VOOR KIDS!!! Sinds de opening van ons sportcentrum zijn wij van start gegaan met de les streetdance voor kids. Dit is een zeer gevarieerde les voor kinderen tot 10 jaar. In deze les wordt dansen afgewisseld met spelletjes en bewegen op muziek. Er wordt natuurlijk gedanst op hippe kindermuziek en eens in het kwartaal is er een kijkles waarbij de kinderen iedereen mee mogen nemen om te laten zien wat zij allemaal geleerd hebben. Vanwege het grote succes van deze les willen wij nog enkele uren gaan vullen. Nu wordt de les gegeven op dinsdag van 18.00 tot 19.00 u voor kinderen tot 10 jaar. De lessen waar wij naar willen streven zijn: Dinsdag 18.00- 19.00u voorkinderen tot± lüjaar 10

Ratten Muizen

Kakkerlakken Vlooien

@

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

tel 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623 www.wespro-ongedierte.nl

Kraaijeven 3 5386 LH Geffen


HET ZIT 'MIN D'N AARD VAN HET BEESTJE...

;

Daags voor Koninginnedag werden zij verrast met de ere-medaille van onze vorstin en benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau! Rien van den Berg (65 j .) en Piet Romme (65 j.) zetten zich al vele jaren in, voor meerdere Geffense verenigingen. Waarom al dat werk en die vele uren op vrijwillige basis ...? "Dat zit 'm in d'n aard van het beestje .. ." is het antwoord van beide gedecoreerden. Rien van den Berg was de man achter Korfbalclub DKG, die inmiddels is opgegaan in BeQuick. Tweeëntwintig jaar bestuurslid, leider en trainer. Onlangs was hij voor een korte periode weer invaltrainer bij Prinses Irene. Bij de Hartstichting beeft hij het zilver al behaald en als bestuurslid van buurtvereniging "Onder de Linde" is hij zijn 26e jaar ingegaan. Sinds 4 jaar is Rien voorzitter van de Boerenbruidsparen en hij verricht onderhoud aan de kantine en de kleedlokalen van Nooit-Gedacht. Het besturen van de Buurtbus is zijn laatst bijgekomen "hobby". Op vrijdagmorgen rijdt bij de route. Een 'opgezette' ruil van deze buurtbusdienst zorgde ervoor dat hij de bewuste vrijdag vrij was en dat 'het toetje van zijn 65e verjaardag' - aangeboden door zijn kinderen, kon plaatsvinden. Toen hij 'in het goeie pak' moest verschijnen, ging er een klein oranje lichtje branden ... Piet Romme werd verrast door zijn kleinkinderen Perry en Jam1fok. Zij kwamen hem een dag eerder ~~!!V<==Q.:... een zelfgemaakte onderscheiding opspelden met de woorden: "Morgen a...:.-=L..i.1'-16--=-i.........""- 1iiiii komt de burgemeester!" Piet is de stille werker op de achtergrond van vele Geffense clubs, waarvan hij bij meerdere de oprichting op zijn naam heeft. In 1963 richtte hij wielerclub ''De Wind.molens" op, omdat de getalenteerde Geffenaar Henk Schuurmans aan een nieuwe fiets toe was! In 1965 werd, door een weddenschap, begonnen met het zomeravondvoetbal. Bestuurslid van biljartclub UVO (Uit Vlienden Opgericht) van De Gouden Leeuw - waar Piet en Door Rom me 14 jaar lang de uitbaters van waren. Piet was zelf een fanatiek cafébiljarter. Hij was mede-oprichter van carnavalsclub "De Nakomertjes", voorzitter van de Postduivenvereniging "De Reisduif" en voorzitter van de autocrossclub ACC Geffen. Zijn grootste hobby zijn echter de kanaries en vandaar dat Piet zich al 30 jaar Lang enonn inzet voor Vogel-

vereniging "Zang en Kleur". Meerdere kampioenen kwamen uit zijn collectie. Er is een tijd geweest dat hij wel 12 broedkooitjes in de huiskamer had staan. Een anekdote die daar bij hoort, is dat hij bij het schoonmaken van een kooitje, een rode kampioen met de stofzuiger opzoog... ! De opbouw en aankleding van de tentoonstellingen vallen onder Piet zijn verantwoordelijkheid. Die zijn dan ook pico bello verzorgd, voorheen in zaal De Gouden Leeuw en de laatste jaren in de sporthal. Van 16 t/rn 18 december a.s. is er wederom een "Kerstvogelshow" in De Geer. "Daar ben ik al anderhalfjaar mee bezig" zegt Piet. Hij laat 30 ringen zien met lichtjes en een grote ster die voor de sfeerverlichting moeten gaan zorgen tijdens de show. Alles zelf gemaakt, met weinig kosten en in overleg met de beheerder en de brandweer! "Het gehein1 van een vTijwilliger is zuinig zijn en/of goede sponsors zoeken, goed om kunnen gaan met mensen en een beetje gek zijn ..." lacht Piet. Piet beeft veel getobd met zijn gezondheid, maar bleef steeds opgeruimd en moed houden. Hij heeft een fijne band met zijn broers en zussen (ze waren met z'n vijftienen!) en geniet geweldig van zijn twee kleinkinderen Perry en Jannick. Zijn grote rechterén linkerhand is zijn vrouw Door! De lintjes zijn goed terecht gekomen! Een fijne waardering voor de vele uren en het werk dat je verzet, maar dat je natuurlijk ook leuk vindt om te doen, zo vinden Rien en Piet. In een grote limousine werden ze beiden op Koninginnedag naar het gemeentehuis gereden voor het glaasje "Oranje bitter"! Proficiat!

VERLOREN Verloren op 14 mei jl., een zilverkleurig meisjeshorloge met ingezette blauwe steentjes in de band. (ter herrinnering aan Vormsel 2005). Telefoon: (073) 5321374 11


®

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen burgerzaken). OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073-534 27 38. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Krnisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 073 - 534 27 38) SPREEKUREN Burgemeester: P.C.J. Boelens Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00

Wethouder J.A.M. Voermaus Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder E.J.A.M. van Heese Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder M.J.M . van de Ven Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. 12

POLITIE Op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 - 12.00 uur kunt u het gemeentehuis bellen (tel.or. 073-5342100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefommummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken. CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19 .00 uur, tel. 073 - 534 21 00 Subsidie voor verbetering van de leefbaarheid Iedereen loopt wel eens aan tegen kleine ongemakken in de directe leefomgeving. Te denken va1t hierbij aan bijvoorbeeld slecht onderhouden groenvoorziening of het ontbreken van verlichting. Ook heeft u wellicht een leuk idee om uw wijk of buurt te verfraaien. U heeft nu de kans om dit te realiseren met een bijdrage van de gemeente. Bij de bestemming van het saldo van de jaarrekening 2003 is besloten om€ 50.000,- beschikbaar te stellen voor de hiervoor genoemde suggesties tot verbetering van de leefbaarheid. Door het college is besloten om aan het vorenstaande op de navolgende wijze vorm en inhoud te geven: • Plaatsen van banken in de kernen Door de plaatselijke raad gecoördineerd ouderenwerk is het verzoek gedaan om in het kader van meer bewegen voor ouderen op diverse plaatsen extra banken te plaatsen. Hiervoor is een bedrag beschikbaar van € 5.000,-. Streven is om voor de vakantie de banken te plaatsen. • Ruimen zwerfafval In het najaar zal een éénmalige schoonmaakactie worden gehouden. Hiervoor is een bedrag beschikbaar van € 5.000,- . Bedoeling is dat verenigingen e.d. zich een dagdeel inzetten voor het opruimen van zwerfafval. Als tegenprestatie krijgt de vereniging dan een vast bedrag plus een bedrag per lid die meehelpt. De gemeente draagt zorg voor het afvoeren van het afval. In het najaar volgt hierover meer informatie. • Verbeteren leefbaarheid Rekening houdende met vorenstaande initiatieven resteert er dus nog een bedrag van€ 40.000.-. Dit bedrag is bestemd voor projecten in de wijk of buurt. Inwoners en organisaties kum1en een projectvoorstel indienen. De gemeente stelt een subsidie beschikbaar van maximaal € 2.500,- per project. Te denken valt hierbij aan onder meer: - oude en slechte beplanting verwijderen en nieuwe


beplanting aanbrengen - aanbrengen groenvoorziening - verbeteren veiligheid - verbeteren trottoirs Streven is dat de indiener, daar waar mogelijk, zelf een bijdrage levert aan de werkzaamheden en dat de gemeente de materialen levert. Niet in alle gevallen zal het echter mogelijk zijn en zal ook de uitvoering door de gemeente geschieden. Vanaf l mei 2005 kunnen verzoeken om het verbeteren van de leefbaarheid worden ingediend. Vomwaarden voor deelname en beoordeling zijn: 1. Het plan/project dient voor 5 juni 2005 schi-iftelijk te zijn ingediend bij de gemeente Maasdonk, onder vermelding van "project leefbaarheid". Het verzoek dient te voorzien te zijn van een tekening of plattegrond. 2. Plannen/projecten dienen gedragen te worden door de d irect aanwonende(n). 3. Plannen/projecten die nog in 2005 uitgevoerd kunnen worden verdienen de voorkeur. 4. Bij de beoordeling van plannen/projecten wordt nadrukkelijk gekeken naar de mogelijkheid van zelfwerkzaamheid en naar eventuele jaarlijkse lasten na realisatie. 5. Bij voldoende animo wordt per wijk/bmut slechts één plan/project gehonoreerd. Het college van B&W bepaalt de uiteindelijke aard en omvang van het plan/project en hiertegen is géén bezwaar mogelijk. Inclieners ontvangen uiterlijk medio juli 2005 de beslissing. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer Jan Bellemakers of met de heer Mari van Venrooij.

docenten van "De Muzelinck" uit Oss. Zij hebben het thema "75 jaar Marischaal" vertaald in zang, dans en drama. Zij malen met de kinderen een reis door de tijd. De kinderen komen de nonnen tegen, clie de school opgericht hebben, markante figmen uit de Geffense geschiedenis en nog veel meer. Vrijdag 10 juni: De kinderen van de groepen 1 t/m 4 gaan naar de Elkerlyck speeltuin en naar poppentheather "Marag", terwijl er voor de midden en bovenbouw een vossenjacht gehouden wordt in de kom van Geffen. De feestweek wordt afgesloten met een gezamenlijke picknick, 's middags zal er voor belangstellenden een expositie te bezichtigen zijn, rondom onze jubilerende school.

Graag wiUen wij iedereen, die belangstelling heeft, uitnodigen om op donderdag 9 juni vanaf 14.00 uur, te komen kijken naar "een reis door de tijd". Daarnaast bent u natuurlijk ook van harte welkom om, op vrijdag 10 juni van 15.00 tot 17.30 um; de tentoonstelling "75 jaar Mariaschool" te komen bekijken. We hopen dat het een gezellige en feestelijke happening gaat worden, waar onze leerlingen met veel plezier aan terug zullen denken. Christian van den Bosch

Gordijnen Atelier "VeGa" Precisie en Maatwerk

IJiiëï=

"75 JAAR MARIASCHOOU' Een jubileum waard!!! De week van 6 juni zal voor de kinderen van de Mariaschool een onvergetelijke week worden. De Mariaschool bestaat dan 75 jaar. Dit heuglijke feit laten we zeker niet ongemerkt voorbijgaan en daarom is de hele week gevuld met allerlei festiviteiten. Om een indruk te geven wat de kinderen allemaal gaan doen, volgt hier een kort programmaoverzicht. Maandag 6 ju.ni: Feestelijke opening van de jubileumweek, waarna er een kinderkermis is voor alle groepen met o.a. een goocbelshow en veel leuke spelletjes. Dinsdag 7 juni: Met alle groepen op schoolreis naar de Efteling. Woensdag 8 juni: Opvoering van de musical "Sneeuwwitje en de 7 gangsters" door de leerkrachten van de Mariaschool. De musical wordt opgevoerd in "De Gouden Leeuw". Donderdag 9 juni: Een hele ochtend workshops met

• Gordijnen • Vitrage • lnbetween • Embrasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het veranderen van uw bestaande gordijnen • Wij hebben ook stoffen

Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Telefoon: 0412 47 59 37 13


Rabobank


NIEUWE UITGAVE AUW-NEIJTS De nieuwe uitgave van Auw-Neijts, het Geffens heemkundig periodiek, is weer gedrukt. Dit keer bevat het de volgende artikelen: • Van Donjacou.r tot 't Snuffeltje, geschiedenis van een Geffens kledingfirma. • Uit de school geklapt, interview met Piet de Kort • Oew eige hûske bouwe, over een zelf gebouwd huis • Begraven in Geffen, archiefmateriaal • Simon 's portret, verhaal over de dag dat Sin1on v.d. Bergh 's portret in Geffen te zien was. • Oorlogsperikelen l 940- 1945, oorlogsherinneringen van Gerard Velthuis • Kende ze nog? Kampgroep van het patronaat in 1961. U kunt uzelf op ons blad abonneren door te bellen naar: Bert v.d. Akker, 073-5326059. Losse nummers zijn te koop bij: Novalux Bosch-van Erp, Kerkstraat 7 en Lektuur en Tabakshop Steenbergen, Dorpstraat 51 .

Zondag 12 juni vanaf 12.30 uur is het de beurt aan fanfares, majorettes en slagwerkers. Alle leden van blaaskapel "de Pompzwengels" zijn lid van muziekvereniging Wl.K. uit Geffen. Zij zijn van mening dat er veel meer georganiseerd kan en moet worden voor de hafabra-muziek. Graag geven zij zelf een eerste aanzet daartoe! Naast de fanfare en majorettes van muziekvereniging WI.K., zullen ook KVA uit Oss, het in de regio bekende Ton 'nn spektakel, stadsharmonie O.B.K. uit Ravenstein en blaaskapel Bleu Band uit Oss acte te presente geven. Het programma van deze zondagmiddag zal rond de klok van 18.00 uur afgelopen zijn. U leest het goed: Grandioos Muziekspektakel te Geffen op 11 en 12 juni aanstaande in de feesttent bij sporthal de Geer. Beide dagen is de entree gratis. De kinderen boeven zich niet te vervelen, want ook aan hen is gedacht. Kom dus naar Geffen, want dit wilt u niet missen! Kijk voor meer informatie over blaaskapel "de Pompzwengels"op: www.pompzwengels.nl

GRANDIOOS KIOSKFEEST IN GEFFEN In het weekend van 11 en 12 juni aanstaande organiseert blaaskapel "de Pompzwengels" een grandioos muziekspelaakel in de feesttent bij sporthal "de Geer" te Geffen. Zaterdagavond 11 juni is het blaaskapellenfestival, zondagmiddag 12 juni staat in het teken van fanfares, majorettes en slagwerkers. Blaaskapel "de Pompzwengels" organiseerde enkele jaren geleden haar eerste kioskfeest aan het Dorpsplein te Geffen. Het plein was toen gezellig druk bezet. Nu, enkele jaren later is betkioskfeest uit zijn groeven gegroeid en is er gezocht naar een alternatieve locatie: een feesttent bij sporthal de Geer. De liefde voor Tsjechische muziek heeft niet alleen blaaskapel "de Pompzwengels", maar ook de toenemende groep toeschouwers te pakken. Zaterdagavond 11 juni vanaf 19.30 uur barst het feest dan ook weer los. De organiserende blaaskapel zal zelf het spits afbijten. Zij hebben er hard voor gerepeteerd en kunnen niet wachten om dit muziekspektakel te mogen openen. Blaaskapel "die fröhlichen Rübensammler" uit Leunen zal daarna het roer overnemen. Tot slot treedt de winnaar van de Nederlandse Kampioenschappen in 2003 blaaskapel --Marlenticka" voor u op. "Marlenticka" is een graag geziene gast in binnen- en buitenland waar de blaaskapel vele feesten opluistert. Het doel van de kapel is om op een goede en spontane wijze de vrolijke Tsjechische muziek ten gehore te brengen.

MISSll. ONrWDI.UU'IG VUDIE Gll1EH

GEVRAAGD De stichtingVraag en Aanbod in Tilburg knapt gebruikte spullen op voor projecten in de derde wereld. Veel van wat wij niet meer nodig hebben kan in ontwikkelingslanden nog goed worden gebruikt. Uw oude naai- of breimachine en handgereedschap krijgt er een tweede leven. Wilt u het ons ter beschikking stellen? Vrijwilligers van Vraag en Aanbod halen het graag bij u op. Na een grondige opknapbeurt gaan alle goederen naar projecten in Afrika, waar honderden mensen ermee aan de slag gaan. Voor het aanbieden van uw spullen belt u het kantoor van de Stichting Vraag en Aanbod: 0] 3-4635032. Ha1telijk dank voor uw medewerking. MOV groep Geffen

MP3-SPELER GEVONDEN! De MP3-speler werd gevonden op vrijdag 6 mei, achter een doelpaal, op het handbalveld Geffen. De eigenaar kan contact opnemen via telefoonnummer 073 532 40 30. 15


MARIEKE EN DANY DEEL 4 De man komt steeds dichterbij. Hij is nu bijna in het huis! Dany en Marieke kruipen nog dichter tegen elkaar aan. Marieke is zo bang dat ze bijna wil gaan gillen, maar dan bedenkt ze dat ze wel veel ouder is dan haar broertje Dany. Zij is 12 en Dany 11. Het schilt maar een jaa1tje maar ze is toch ouder. Marieke bijt op haar lip. Daar moet ze nou niet aan denken! De man klimt het huis al in. Dany schuift zacht nog een stukje naar achter. Marieke durft niet zo goed maar ze doet het toch. Het lijkt net of de man ze ziet, want hij kijkt hw1 richting in. Dan kijkt hij naar buiten en legt dan de tas wat hij in zijn handen heeft neer. Dan kijkt hij nog een paar keer met een gemeen gezicht om zich been en klimt dan weer naar buiten. Dany en Marieke houden nog heel even hw1 adem in. Pas als ze zeker weten dat de man weg is, en dat weten ze dus als ze horen dat er een auto start en wegrijd, durven ze weer goed te ademen. Hehe... , Zegt Marieke met een bang gezicht. Je was nog banger dan mij!, Roept Dany. Sstt!, Maar je was wel banger dan mij!, Zegt Dany nu iets zachter. 0 ... !, Zegt Marieke, dus nu geef je toe dat je toch bang was! Daar had Dany even niet aan gedacht. Hij haalt zijn schouders op.

Wat zit er nou eigen lijk in die tas?, Vraagt Marieke zich hardop af. Weer haalt Dany zijn schouders op. Zal ik kijken?, Vraagt ie . Mmm ... is dat wel een goed idee? Vraagt Marieke enze kijkt peinzend naar de geheimzinnige plastic tas. Doe maar dan, wel voorzichtig!. Zegt Matieke bang. Eigenlijk wil ze graag naar huis. Dany maakt de tas open. Waaam1, !. Roept hij. Zachtjes!, Zegt Marieke. Dany klimt de trap af. Hee, ik wil het ook zien!, Zegt Marieke en ze klimt ook de trap af. Als ze beneden zijn kijkt Marieke ook m de tas. Wow... , Zegt Marieke zacht. In de tas zitten allerlei juwelen, geld en t\,ee mobjeltj es. Opeens komt er een auto aangereden. De koplampen van de auto die aanstaan, schijnen recht in Marieke's en Dany's ogen. De auto staat stil en er stapt een man uit. Zo jongelui! Wat doen jullie hier zo laat op straat? . Hij wacht het antwoord niet af. Dan kijkt hij in de tas. Zo ... , Mompelt hij. Stap de politieauto maar in, jullie zijn gearresteerd wegens diefstal! Tenunie van Uden 11 Jaar Wordt Vervolgd.

oog voor detail en gevoel voor perfectie

Ernis schilders bundelt jarenlange ervaring met de modernste

16

Joy of perfection

technieken en producten. Ernis staat voor kwaliteit in alle facetten.

Ernis schilders b.v.

Ernis glas b.v.

Het Geffens Veld 8 5386 LL Geffen T. 073 532 34 00

F. 073 532 6510 E. info@ernis.nl 1. www.ernis.nl

ERNIS schilde s


"KUNSTWERK ZEVEN" In 1977 nam de Provincie Noord-Brabant het initiatief om de ombouw 50 naar autosnelweg A59 samen met het bedrijfsleven te realiseren. In een zogenaamde PPS (Publiek Pri\'ate Samenwerking) - constructie kiest de provincie rnor consortium Poort van Den Bosch. Zou het Ministerie van Verkeer en Waterstaat pas in 2007 geld bescbik:baar hebben gesteld, nu is de weg eind 2005 gereed! Daarna , ·erzorgt de bouwcombinatie nog gedurende 15 jaar het onderhoud en in 2020 komt de weg weer volledig in beheer van Rijkswaterstaat. Op vrijdag 13 mei jl. werd de onderdoorgang Weerscheut Papendijk officieel geopend. De woordvoerder van Poort \'an Den Bosch sprak over "Kunstwerk Zeven". Inderdaad het nieuwe viaduct met alles erop en eromheen is een knap stukje. kunstig werk! Complimenten alom aan de bouwers! De gemeente Maasdonk kreeg een kunstwerk aangeboden, gemaakt door Arnold van Griensven. Terwij I de I O1-_iarige ;"" mevrouw van Schijndelvan Gogh al gearri\·eerd is om de officiële opening te v errichten. is het wachten op de timousioe van villa Maasdonk. m et daarin 'de sprekers·. Wethouder Voermans refereerde aan het getal zeven: "Voor Christus hadden we de zeven wijzen en daarna kregen we de a..ai•-t"l't'I:• " 'zeven werken van bannhartigheid' . We hebben onze afrit af moeten geven, maar we hebben er een mooie onderdoorgang voor teruggekregen". Gerrit van den Helm vertegenwoordigde de parochie, omdat pastoor Scheepers op dat moment voorging in een huwelijksviering in Vinkel. "De onderdoorgang is een zegen voor de weggebruiker, voor de Vinkelse wethouder die vlug en veilig naar het gemeentehuis kan en een zegen voor de pastoor. die nu niet voor rood hoeft te wachten, als bij naar Vinkel gaat". Piet van Herpen sprak namens de familie van den Hanenberg en uiteraard kwam de naam van het viaduct ter sprake. "Dit is een historische plek: je ging tanken bij D 'n Haon, je wachtte op de bus bij D 'n Haon, je had de afrit naar Geffen bij D 'n Haon en in vroegere tijdje kon je bij D'n Hoan een borreltje kopen. Daarom moet "Den Haen" rnisschien toch op ludieke wijze worden aangepast!?" Tijd voor onze oudste inwoonster, begeleid door zoon

Jan, dochter Tonny en overige familie, om het doek van Den Haen te laten vallen! Zij woonde jarenlang met haar gezin in de nabijheid van deze nieuwe onderdoorgang. "Ik heb het v iaduct toch maar mooi geopend" zei ze later thuis. Wel1icht bestond het woord viaduct in haar kindertijd nog niet eens! De families Steenbergen, van Wanrooij en Brands die aan de overkant wonen en op Geffen georiënteerd zijn kmmen nu zonder oponthoud naar het dorp. Betsie en Frits zijn blij dat er weer wat meer 'levendigheid' in hun omgeving komt; Rien van Wanrooij is zijn 'prive-oversteek' bij huis weer kwijt en heeft berekend dat hij nu in 5 minuten bij de sporthal is en de familie Brands kan weer veilig en vlug naar de school en de winkel. Ware het niet, dat Poort van Den Bosch de onderdoorgang weliswaar heeft geopend ... maar dat de gemeente Maasdonk de Papendijk heeft gesloten... ! Kennen ze daar het woord coördinatie niet? Dus voorlopig met de fiets door het zand flodderen of 6 kilometer omrijden met de auto! En dan is er weer het volgende WEG - probleem voor de Geffense Bosschebaanbewoners: het Waalboss dat dreigend om de hoek komt kijken...

DANKBETUIGING Langs deze weg willen wij graag iedereen bedanken, die met ons meeleefde tijdens het ziek zijn en overlijden van ons Pap, Jan v. Tuyl Speciaal woord van dank voor Dr. v.d. Heijden, Pastoor Scheepers, Jan en Els van de Avondwake. Al de telefoontjes, kaarten en lieve woorden waren, en zijn nog steeds een grote steun voor ons. Bedankt! Toos v. Tuyl, kinderen en kleinkinderen

Omdat het werkt!

Hernallfe

Gewichtsbeheersings- & Voedingskundigeprodukten Om: • af te vallen • aan te komen • fitter en energieker te worden Bel voor meer informatie: Jolanda Staal 073 5322942 of 06 5316379 J E-mail: staalvos@home.n.l Gratis begeleiding

17


•.,

Bridgeclub ♦

Getfens ' + Doublet ■

Dinsdag 10 mei werd bij het Geffens Doublet de vierde zitting van de vijfde se1ie gespeeld. Deze zitting was beslissend voor promotie en degradatie. Na een spannende strijd was dit de totaaluitslag.

A-lijn 1. DH Lucius-de Haas 2. DD Droog-van Etten 3. DD Boeijen-Schouten 4. Ep.van Druenen 5. DH de Veer-van de Ven 6. DH Loohuijs-Christiaens 7. HH Baart-Lambregts 8. DD Berten-van de Wetering 9. DD Essenberg-van Hooij 10. DD van Druenen-de Haas 11. Ep. Hanegraaf 12. DD Raaijmakers-Wolkenfelt 13. Ep.Luijben 14. DD van Beek-Szovan B-lijn 1. HH Pronk-Vrolijk 2. Ep.Bijl 3. Ep.van Alebeek 4. DD van den Hurk-Noy 5. DD Bos-de Jong 6. HH Roelofs-van Weert 7. DD Baart-Lambregts 8. DH Binos-van den Bergh 9. Ep.van der Meijden 10. DD Jansen-Janssen 11. Ep.Sollewijn 12. DD Molkenboer-Willems C-lijn 1. HH van Bon-Goorsenberg 2. Ep.Geling 3. DH Uijlen-Wolf 4. DD Ceelen-van Grinsven 5. DD Jonk.er-Roelofs 6. Ep.van Zutphen 7. Ep.Asselbergs 8. OH Rouppe vd Voort-van Galen 9. DD van Houten-Stekelenburg 10. DD van de Brink-van de Ven 11. DH van der Burgt-de Jong 12. DD van de Akker-van den Hurk D-lijn 1. DD van Dijke Engels 2. DH Ruijsink-van Hout 3. Ep.de Rooij 18

4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. 11.

12. 13. 14.

56.42 55.64 54.34 53.91 53.13 52.34 48.79 48.61 47.92 47.74 47.22 47.14 D 46.70 D 40.10 D 56.25 54.58 52.19 51.88 50.73 49.38 49.27 48.75 47.29 47.19 46.56 45.94

P P P

57.40 56.15 54.48 53.54 51 .98 50.42 49.27 49.06 47.40 47.29 42.40 40.63

P P P

D D D

D D D

58.53 P 56.34 P 55.62 P

DD van Noon-\ ' èerens DH van Dielen-de i(on DD van Liewrloo-<le Bresser DD van Dijk-van der B urgt Ep.Vogels DD Alkemade-Zee:;n,en DD van Loosbroek-Rieken Ep.van Deutekom Ep.van Loosbroek DD Blom-Willems DD Bonnemaijers-van der Doef

55.l 5 l.Q'} 5 l.30 50.349.5: 48.54 47.01 46.09 44.54 42.53 41.00

MUZIEKSCHOOL MAA.SDONK Wil jij ook bij de muziekclub? Voor kinderen die in schooljaar 2005/2006 in groep 4 of 5 zitten. De muziekclub is geen rekenen, geen taal, geen aardrijkskunde maar gewoon muziekles. Na schooltijd kun je deze les volgen bij jou in de buurt. Je leert dan wat muziek is, hoe leuk het is om samen muziek te maken en welke instrumenten er allemaal zijn. Zelf speel je in de les o.a. keyboard, gitaar en klokkenspel. Deze cursus is ook een heel goede voorbereiding op het leren spelen van een instrument. Op die instrumenten kun je tijdens de Muziekclub dus al spelen, maar alle andere instrumenten komen ook aan de beurt: af en toe komt er een ander kind, dat al op een instrument speelt, langs met zijn of haar instrwnent. Verder kun je aan het einde van het jaar een aantal proeflessen volgen op enkele instrumenten die je zelf mag kiezen. We sluiten af met een voorstelling in de Linck. Dat en nog veel meer, is de Muziekclub! De muziekclub duurt l jaar, zo'n 35 lessen van een uur. Per groep is er plaats voor 12 tot 16 kinderen. De lessen worden gegeven in Maasdonk (in Vinkel in De Den en in Nuland in gemeenschapshuis De Meent). Ook in Geffen is dit mogelijk! Bij voldoende deelname weken we een passende accommodatie. Er wordt een gratis proefles gegeven op donden!ag 23 juni 2005 van 16.00 tot 17 .00 uur in De Den re '.-Jlkel. De muziekclub kost 110 Euro per schooljaar. mdusief lesmateriaal. Het klokkenspel wat gebruikt wordt tij dens ..:e 1fuziekclub kun je lenen bij Stichting Muziekvnenden Vinkel (info bij M. Leeyen, tel.5323900)

Voor inschrijving kun je contact opnemen met één van de contactpersonen van Muziekschool l\laasdonk: Mevr. Leeyen, Jeroen Boschstraat 15, 5381 GA Vinkel, tel:5323900 Mevr. Martens, Berkenboog 7, 53 86 GB Geffen, tel:5327907


KONINGINNEDAG IN DE RIDDERZAAL Een bijzondere ervaring! Dat was het zeker, om als 25 jarige namens de Gemeente Maasdonk bij de officiële viering rnn het zilveren regeringsjubileum Yan koningin Beatrix aanwezig te mogen zijn. fk voelde me echt een uitverkorene om samen met alle andere genodigden en kamerleden dit jubileum van de koningin te vieren. Dit is iets wat ik nooit meer mee zal maken. Het is uitzonderlijk want zoveel mensen willen weten wat er dan gaat gebeuren zoals de pers en de radio en natuurlijk iedereen uit mijn naaste omgeving. Meestal hoeft dat voor mij allemaal niet, al die belangstelling voor mij alleen. Ik heb dit toch als positief ervaren en ervan genoten om even een bekende Geffenaar te zijn. Het weekendje Den Haag begon voor mij al op vrijdagavond. Ik had samen met mijn vriend een hotel geboekt in Scheveningen. We waren er daardoor zeker van dat ik de volgende dag op tijd bij het kamergebouw zou zijn. Om 7.30 uur ·s morgens gingen we al met de tram naar Den Haag. Ik was dus keurig op tijd, zelfs nog voordat mijn Tweede Kamerlid er was. Via onze mobieltjes kon ik met mijn gastheer iets afspreken. Dat was Mr. F. de Nerée tot Babberich van het CDA. We hadden elkaar snel gevonden bij de ingang. Ik herkende zijn gezicht van de foto van het internet. Gezellig even koffie drinken en rondkijken. Veel rondkijken naar al die bekende en ook minder bekende mensen. H ij heeft mij zijn kantoor laten zien en de kamer waar de CDA-fractie altijd vergadert. Natuurlijk kreeg ik nu ook de mogelijkheid om in de Tweede Kamer te kijken. Daar was ik nog nooit geweest. \Ve hadden gezellig gepraat over van alles zoals het werk. gezin, familie enz .. Hij vertelde wat bij zoal doet voor de politiek. Hij houdt zich vooral bezig met Buitenlandse zaken zoals mensenrechten, vredesoperaties en Europese zaken en Financiën (begroting, internationaal belastingrecht). Ik vertelde hem over mijn werk in de gehandicaptenzorg bij De Korf in Megen. Daar was bij echt in geïnteresseerd. Iedereen waar ik aan werd voorgesteld, was enthousiast. Sommigen wilden weten hoe ik uitgekozen was of waar ik vandaan kwam. Dit had ik niet verwacht vanwege de negatieve klanken uit het nieuws. Mr. de Nerée vond het leuk om mij te begeleiden en probeerde mij aan heel veel mensen voor te stellen. Écht leuk. Ik heb zoveel mensen een hand gegeven en zoveel gehoord die dag. Alleen al om in de Ridderzaal geweest te zijn, vond ik leuk. Ik kon de troon goed zien en zag de Koninklijke Familie binnenkomen. Van dichtbij kon ik ze allemaal aanschouwen. Ze zien er dan ook precies zo uit, zoals we ze kennen van de televisie. De Koningin had een mooi

hoedje op en was blij. Het programma in de Ridderzaal was afwisselend met toespraken, muziek en film. Hier op aansluitend volgde er een lunch. Tk heb samen met Mr. de Nerée gegeten en nog gepraat met diverse mensen. Kortom een geweldige ervaring om nooit meer te vergeten. Annemarie Jongeneelen

KONINGINNEDAG 2005 GEFFEN Wij als Evenementen Stichting Geffen willen alle mensen bedanken voor hun bijdrage tot het welslagen van deze dag. Wij danken alle mensen die ons geholpen hebben met het opbouwen en afbreken, met het begeleiden van de spellen, voor het organiseren van de spellen voor de oudere jeugd en voor het opsieren van de fietstocht en het officiele gedeelte van deze dag. Tevens danken we de mensen/bedrijven voor hun bijdrage aan met name het drukwerk, de medailles, het springkussen, de draaimolen en de traktaties voor de spellen. Ook speciale dank aan Heemkunde Vladerack voor hun spontane medewerking rond de toiletvoorziening. Zonder deze extra's is het voor ons onmogelijk om deze dag tot een echt feest te kunnen maken. Iedereen hartelijk dank hiervoor. Evenementen Stichting Geffen

Nederlandse© Hartstichting vrienden van

de hartstichting

Hartstichting bedankt coJJectanten en inwoners van Geffen. De Nederlandse Hartweek ligt alweer enige tijd achter ons. De collecte voor de Nederlandse Hartstichting is dit jaar een groot succes geweest. De opbrengst was maar liefst€ 2156,53 inclusief de bedrijvencollecte. Vorig jaar was dat€ 2040,51. Een heel mooi resultaat. De Bedrijvencollecte bracht clit jaar€ 230,00 op.

Dank aan al onze trouwe collectanten en vooral ook zij, die dit jaar voor het eerst meededen. Mede dankzij j uilie en de vele giften van onze dorpsgenoten kunnen we terugzien op een geslaagde col1ecteweek. Hartelijk dank namens de Nederlandse Hartstichting. Vrienden van de Hartstichting, Comité Geffen Rinie van den Berg Kees Jongeneelen 19


LANDELIJKE R IJVERENIGING

0

o;D[ ZILVERHOEF

Er zijn weer verschillende wedstrij den verreden, met de volgende uitslagen: Concours Hippique Vinkel bij de pony's: Klasse A-B Jolanda van Lith met Sita 149 pnt 4e prijs en 160 pnt 3e Klasse C-B Bo Staal met belinda 148 pnt en 151 pnt Bij de paarden: Klasse B Madeleine Haerkens met sylvester 162 pnt 4e en 154 pnt Karin Vullings met Nannie 158 pnt en 148 pnt Dressuurwedstrijd Liempde voor paarden: Klasse L2 Heidi van Erp roet Ernis Toerist 163 pnt 4e Klasse Z2 Mieke van Erp met Ernis Pandorka 183 pnt 1e Concours Hippique schijndel bij de pony's: Klasse A-B Jolanda van Lith met Sita 163pnt 3e prij s Klasse C-B Bo Staal met Belinda 153 pnt Bij de paarden: Klasse B Madeleine Haerkens met Sylvester 166 pnt 2e en 144 pnt Karin Vullings met Nannie 156 pnt en 149 pnt Alle ruiters van harte gefeliciteerd met het behalen van deze mooie uitslagen. Heb jij nou ook een (verzorg-)pony of paard en vind jij het leuk om in clubverband paardrijles te krijgen en op concours te gaan kom dan eens een kijkje nemen bij een van onze lessen. Info: Ingrid van Uden 073-5341012

ment waarop 'het bandje met daarop de liturgie van de afscheidsviering thuis wordt gebracht. Daarna ging ik degene die achterbleef regelmatig bezoeken. Mensen konden bun verhaal kwijt. Hun verhaal over alledaagse dingen, over hun gemis, over hun vragen. Daarbij gaat het niet om antwoorden. Die zijn er vaak niet. Neen. een luisterend oor is daarbij het allerbelangrijkst. Gaandeweg ontstaat een situatie dat men leert omgaan met het verlies en een stukje acceptatie daarvan. Het is én blijft belangrijk dat er momenten zijn, waarop men daaro·:er met iemand kan praten. Graag wil ik de velen waarmee ik heb mogen samenwerken, de velen ook die mij met hun verhalen het Yertrouwen hebben geschonken, bedanken. Het contact met de mensen in de parochie zal ik ongetwijfeld missen. maar uit het oog is niet u it het hart. Het gaat u allen goed. Haiielijke groet, Ans Schutte

NOOIT GEDACHT Jan van de Haterd sponsort Nooit Gedacht 7 Het zevende seniorenelftal van Nooit Gedacht kreeg onlangs nieuwe inloopjacks, gesponsord door Jan van deHaterd. Ze bedankte deze gulle sponsor met een bosje bloemen en vanzelfsprekend gingen ze ook samen op de foto. Jan, nogmaals van harte bedankt!

AFSCHEID Zoals u misschien al hebt gelezen op het "Torenplein", ga ik op 1 juni a.s. stoppen met mijn activiteiten in de H.Maria Magdalenaparochie in Geffen. Eerder was ik al gestopt met mijn werkzaamheden voor de parochie Vinkel. Na vele j aren met ouderen gewerkt te hebben en mensen met verlieservaringen van relaties te hebben bijgestaan, meen ik dat mijn 70e verjaardag een goed moment is, om afscheid te nemen. De achterliggende vraagstelling bij de maandelijkse gespreksgroep van en met ouderen was vooral gericht op: "Hoe krijgen we middels gesprekken met elkaar zicht op de wijze van geloven in deze tijd én boe gaan we daarmee om in relatie tot anderen". Het was vaak verrassend te merken hoezeer mensen persoonlijk nadenken over hun geloof en de betekenis daarvan voor hun eigen leven. De samenkomsten waren dan ook verrijkend voor allen die deelnamen aan deze groep, inclusief m ijzelf. Rouwbegeleiding is allereerst een individueel gebeuren. Een goede ingang voor persoonlijk contact is het mo20

FCCNULAND LEVERT KAMPIOENEN Nadat Kevin v. Uden (6 jr) het Gronings. Gelders en ook samen met Ome Rien Bouwens (44 jr) het Overijssels Kampioenschap behaalde. Wis- - - -- - - - ten zowel Kevin als Rien tijdens het afgelopen pinkste1weekend de Nederlandse titel te behalen. Rien heeft nu zowel het Nederlands Indoor als het Nederlands outdoor kampioen- ~~,~[2:;I schap op zijn □ aam staan.


,,

\ JB u

Bouwen op vertrouwen

■ ■

~ GLOUDEMANS BV

■ ■

CENTRALE VERWARMING LOODGIETER

INSTALLATIETECHNIEK

• ■

ONDERHOUD SERVICE DAKBEDEKKING

,,_

De Doelen 5 5386 LM Geffen Postbus 45 5386 ZG Geffen

"""

Gebr. \':tn \\"l':'tn.-ooij

Bouwbedrijven

Broeksrraar 2, Postbus 4, 5386 ZG Geffen Telefoon: 073 - 5340400. Fa.": 073 - 5340499

Tel.: 073 - 53 24 439 Fax: 073 - 53 25 061

lJuernec: www.vanwa.nrooij.nl

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN

*IJZERWAREN

*TEGELS

*HANG- EN SLUITWERK

*GEREEDSCHAP

*VERF

"TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

'SIERBESTRATINGSMATERIALEN

Heesterseweg 53 • 5386 KT Geffen • Tel: 073 - 532 1338

van der Sangen Tuinhout • Tuinhuisjes • Speeltoestellen

• •

Schuttingen Vlonders Dierenverblijven

C1000. Van alle markten thuis.

- Tuinmeubelen - Accessoires Eventueel op maat gemaakt Ook uw adres voor al uw TUINHOUT

maandag urn vrijdag 8.30- 18.00 uur. Zaterdag 8.30-16.00 uur

Bosschebann 53. Heesch (Achter restaurant --De Luchf') tel. 073-532 l 235 / 06-54375280 fax 073-5320138 www.vandersangeutuinhout.nl

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp Oss

Geffen

0412 - 622213

Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

. ..d 0penmgst1J en: Ma t/m do 8.00-20.00 uur Vrijdag 8.00·21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

073 -5321995

A,., CAFÉ GOVERS GEFFEN

-

C1000 van Herpen

f&

-

Hanegraaf B.V. Geffen HAGEKO GEFFEN STALEN KOZI J NEN OP MAAT

Bedrijvenweg 4, 5386 K.(>. Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

Richard Hanegraaf .Bedrij"'lnweg 4

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN

5386 KA Geffen rel, 073 . 532 04" 8 l Fox; 073. 53Z 50 ~

Moblel,-06. 53 1 624 33


PERSBERICHT RIGOM

ners, htm kinderen, vrijwilligers, hulpverleners en andere belangstellenden.

Vrijwilligers gevraagd voor sociale alarmering ouderen

Deze avond is het thema: Dementie en rechtsbescherming Notaris de Vree is als gastspreker aanwezig in het

Een alarmsysteem biedt ouderen veiligheid in eigen huis. Eén druk op de knop (in noodsituaties) en er komt hulp. De vraag naar sociale alarmering groeit snel en daarom is de Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland (RIGOM) op zoek naar vrijwilligers voor het plaatsen van alarmeringssystemen. De vrijwilligers zorgen voor de aansluiting van het alarmsysteem bij ouderen thuis, geven instructies over de werking van het systeem en wikkelen enkele praktische en administratieve zaken ter plekke af. De RIGOM zoekt mensen die beschikken over technische ervaring, met ouderen kunnen omgaan, woonachtig zijn in Oss of directe omgeving en in bezit zijn van een auto. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Hélène Magariiios Gandara-Sm.its (0412 - 65 32 36) op dinsdag en donderdag van 09.00 tot 16.00 uur. e-mail: info@rigom.nl website: www.rigom.nl Fax: (0412) 62 53 25 Rabobank: 14.04.95.495

L.S.W. SCOUTING GEFFEN 7 leden van Scouting Geffen, Daan, Remco, Ruud, Demi, Wijnand, Jmian en Ruben hebben de 10e plaats gehaald tijdens de landelijke Scouting wedstrijden te Baarn, van de kleine 120 deelnemende ploegen was het voor de groep uit Geffen een super prestatie dat ze de 10e plaats wisten te bemachtigen. daar waar andere er 2 of 3 jaar over doen om deze prestatie te behalen. Na een tweede plaats tijdens de regionale scouting wedstrijden in Schaijk, waar ze Heesch nog voor moesten laten gaan, is het nu gelukt om die achter zich te laten (29e). Ook Oss was van de partij en die behaalde de 70e plaats. Voor de verrichtingen die ze gedaan r~~:i:r---.;iliiliiat hebben kun je zien op http:// tribune.scoutingwedstrijden.nl/ ook is hier de uitslag met pun- ~ ten volledig te zien.

Op de.foto 011tbreekr Remco die die dag later kwam.

PERSBERICHT ALZHEIMERCAFÉ Op donderdag 2 juni organiseertAlzhein1er afdeling OssMaasland weer het Alzheimercafé in steunpunt 'De Brink', Driek van Erpsh·aat 45 in Oss. Vanaf 19.00 uur opent het Alzhei.mercafé haar deuren en om 19.30 uur start het programma tot 21 .30 uur. Aanmelding is niet nu<lig en <le toegang is gratis. Het Alzheimercafé is bedoeld voor patiënten, hun part22

Alzheimer Café om over dit onderwerp informatie te geven. In het recht is het uitgangspunt dat iemand bekv,aarn is of bevoegd om zelf te beslissen en zijn eigen leven in te richten totdat het tegendeel gebleken is. Maar hoe gaat dat bij dementie? Er zijn beschermingsmogelijkheden door de rechter in te stellen (de curatele, het beschenningsbewind en het mentorschap) én er zijn verschillende vormen van vertegenwoordiging waar de rechter niet aan te pas komt (de volmacht. de zaakwaarneming en de vertegenwoordiging door echtgenoot, partner of naaste familieleden). Na de pauze is er gelegenheid vragen te stellen aan de notaris. En ook deze keer is het natuurlijk weer de bedoeling dat de bezoekers van het Alzheimercafé elkaar kunnen ontmoeten; gewoon gezelligheid. Het Alzheimercafé is een plek waar dementerenden en hun naasten elkaar ondersteuning kunnen bieden.

Voor meer informatie: EefRubbens bereikbaar via tel. (0412) 65 32 33

WIE WAT WANNEER MEI 31 mei t/m 3 juni Wandervierdaagse JUNI 02 KVB, Jaarlijkse fietstocht 04 Kopij inleveren Torenk/(lnken (nr. 10) 05 Natuurwerkdag voor de vrijwilligers van Landschapsbelang Maasdonk 05 KPJ Geffen, Lithse Revuo's in feesttent 11 Kioskfeest blaaskapel De Pompzwengels 12 Kioskfeest blaaskapel De Pompzwengels 12 Buurtver. De Molenhoek, sport en spel middag met afsluiting bbq voor het hele gezin 13 Natuurwerkdag voor de vrijwilligers Yan Landschapsbelang Maasdonk 16 Ophalen oud papier 18 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 11) 24 Ophalen oud papier 26 Buurtver. De Molenhoek, fietsen met M.O.V

JULI 02 Kopij inleveren Torenklanken (nr.12) 02 Jeugdbrandweerdag in Nuland 02 Natuurwerkdag voor de vrijwilligers van Landschapsbelang Maasdonk


û LEVIX AUTOMATISERING El 1:/1 E:S}

GEFFEN & OSS Hardware - Software Netwerken - supplies

Hét adres voor al uwTurkse en Italiaanse gerechten!

Reparaties - virus/spyware verwijderen Internet - Webhosting • ADSL

LeV!X AUTOMATISERING

LEVIX GEFFEN DORPSTRAAT 46 5386 AN GEFFEN 073 53 4 13 25 INFO@LEVIX.Nl

WWW.LEVIX.NL - INFO@LEVIX.NL

Grafwerk is onze specialiteit. Voor ieder budget. Aangesloten bij Euroflemist. Verzending van bloemen door heel Nederland.

WOENSDAG PIZZADAG! Alle pizza's € 5.50

Tel./Fax 073-5325705 Tot in de

BLOEJvlMA'RLöU Kloosterstraat Se 5386 AR Geffen Tel: 073 - 5321683 Fax: 073 - 5325150

KLOOSTERSTRAAT 33A GEFFEN

LEVIX OSS KRUISSTRAAT 41 A 5341 HA OSS 0412 643 909 OSS@LEVIX.NL

puntjes

verzorgd!

drukkerijwihabo

• ge b oo r t e - trouw- j ub i Ie u m kaarten of eigen o n t w e r p ruime keuze mis - doop boekjes I o go briefpapier en v e I op pen visitekaartjes f I y er broch u re printen co py kl e u r zwartwit ki ei n - g root fo rm aa t ril len vo uwen nieten s n ijde n inbin den p I astifice ren Heesterseweg 13 - 5386 KT Geffen T (073) 532 26 84 • F (073) 532 47 95 • E drukkerij@wihabo.nl • 1 www.wihabo.nl

VAN DER DOELEN

Wilt u lagere maandlasten? Uw hypotheek oversluiten? * Samen met u bekijken wij, geheel vrijblijvend, of u al of niet uw huidige hypotheek moet aanpassen.

* Zeer scherpe rentetarieven.

* Intensieve persoonlijke begeleiding van begin tot het eind. WIJ BEMIDDELEN VOOR ALLE GROTE VERZEKERAARS, BOUWFONDSEN EN BANKEN. KLOOSTERSTRAAT 44 5386 AT GEFFEN TEL.073 - 5325510 FAX 073 - 5325560

Bel voor afspraak:

E-mail info@vanderdoelenassuranlien.nl Internet www.vanderdoelenassurantien.nl

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

VERZEKERINGEN


WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN

Telefoonnummer praktijk 073 532 1252 Spoednummer 073 532 3697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13.00- 17.00 uur. Afspraken eo visites voor dezelfde dag 08.00-09.00 uur. Herhaalrecepten, vragen, afspraken andere dagen 09.0010.30, 13.00-13.30, 15.30- 17.00 uur. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig heeft kunt u natuurlijk altijd de spoedlijn bellen. Artsen P. Berkelaar werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. A.Litjens werkt op maandagmiddag, dinsdag, woensdag en vrijdag. J. van der Heijden werkt op maandag, dinsdagmiddag, woensdag en donderdag. Spreekuren Elke dag 08.00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt 10 minuten. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Kinderspreekuur 15.30 - 16.00 uur (alle dagen, met uitzondering van woensdag). Dit is een spreekuur voor kinderen tot 12 jaar met kleine kwalen (5 minuten spreekuur). Vanaf 1 januari is ook dit een spreekuur op afspraak. De afspraak moet diezelfde dag (08.00-09.00 of 13.0013.30 uur) gemaakt zijn. Dat voorkomt lang wachten in een overvolle wachtkamer met een ziek kind. Als uw kind erg ziek is of als het een uitgebreide klacht betreft, wilt u dan een afspraak maken op het gewone spreekuur. Visites 1 l.00- 13.00 uur. APOTHEEK MAASDONK Telefoon en faxnummer: 073 532 4699 Fax. 073 532 4499 Openingstijden: Op werkdagen Op zaterdag 08.15 - 17.30 uur 12.00 - 13.00 uur Op zondag dienstapotheek Oss 11.00 - 12.00 en 17.00 - 18.00 uur Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de dem van uw eigen apotheek vermeld. 24

Buurtbus-dienstregeling lijn 261 Maandag t/m vrijdag Nuland - Oss Geffen, Dorpsstraat 07 .20, 08 .20, 09 .20. 10.20, 11.20,12.20, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17,20 Oss-Nuland 08.02, 09.02, 10.02, 11.02, 12.02, 13.02, 14.02. 15.02, 16.02, 17.02, 18.29 Zaterdag Nuland - Oss 09.20, 10.20. 11.20, 12.20, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20 Oss - Nuland 09.02, 10.02, 11.02, 12.02, 13.02, 14.02, 15.02, 16.02 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen Ouderenadviseur "De Ouderenadviseur" is een samenwerkingsproject van de RIGOM (Regionale Instelling GecoĂśrdineerd Ouderenwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiĂŤn terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, tel.: (073) 532 19 52 en Helma Tijs, tel.: (073) 532 53 28.

VERVOLG WIE WAT WANNEER JULI 03 Puzzelwandeltocht t.b.v. restauratiekerk 11 Natumwerkdag voor de vrijwilligers van Landschapsbelang Maasdonk 11 t/m 15 Jeugdvakantieweek 21 Ophalen oud papier 29 Ophalen oud papier

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Bergstraat 26a, tel. (073) 5321544 Advertenties: Tolweg 7, tel. (073) 5322243 Redactieadressen: Tolweg 7, en Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat 22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26a, (073) 5322586 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censum! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.