Torenklanken 2005 - nr 08

Page 1

43e jaargang I nummers l mei 2005

redaktieadres: advertenties: sekretariaat: bank: druk: oplage:

Tolweg 7 en Veldstraat i 3 Magnolia 1o, telefoon (073) 532 28 75 Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 WiHaBo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ZIEKENCOMITE DE SCHAKEL BURGERS VAN GEFFEN SCHIETEN OM KONINGSTITEL SINT JORIS GILDE

Op tweede Pinksterdag (maandag 16 mei a.s.) zal bij de molen Zeldernust voor de vijfde keer, geschoten worden om de titel BURGER.KONING. Deze gilde-activiteit is een van de tradities die het SintJorisgilde Geffen weer probeert te laten herleven in het dorp. Alle burgers (ouder dan 16 jaar) worden uitgenodigd om die middag met de kruisboog "op de wip" te komen schieten. Vanaf 13.30 uur is het mogelijk om in te schrijven. Inschrijfgeld â‚Ź 5,00. De opbrengst gaat naar de EHBO-vereniging Geffen voor de aanschaf van oefenmateriaal. Er zal worden geschoten op twee bomen en na een ruime voorronde zal er uiteindelijk tussen de beste schutters, in een barrage, gestreden worden om de titel. Aangezien dames uitdrukkelijk wordt verzocht om ook deel te nemen zou dat best eens een BURGERKONINGIN kunnen opleveren. Iets wat in het SintJorisgilde Geffen geen onbekend verschijnsel is! Tussen het schieten door is er ruimschoots de gelegenheid om onder het genot van een drankje te genieten van de prestaties van de andere schutters "onder de wieken van de molen". Gildeleden zijn die dag uitgesloten van deelname dus concurrentie hoeft u niet te vrezen. Rond 16.30 uUJ zal de winnaar wel bekend zijn en ontvangt de nieuwe BURGER-KONING(-IN) een vende1groet. Hij/zij zal voor de duur van een jaar alle rechten en plichten hebben als die van "Vrienden van het gilde". De activiteit wordt om 18.00 uur afgesloten.

Woensdagmiddag 18 mei a.s. organiseert Ziekencomite de Schakel haar jaarlijkse meiviering. De l.1llddag begint om 14.00 uur met een eucharistieviering in de kapel en wordt daarna voortgezet in de zaal van het Oude klooster. Zoals vanouds zal er wederom een verloting plaatsvinden en zal de Heer Frans Krol voor het nodige vertier zorgen. Degenen die graag bij deze viering aanwezig willen zijn en geen vervoer hebben bunnen zich telefonisch opgeven bij Anja Wingens tel. 5324160. Graag tot ziens op 18 mei! Ziekencomite De Schakel

KLEDINGVERKOOP IN ZORGCENTRUMDEHEEGT Op woensdag 1 juni komt EUROMODE weer kledingverkopen in de huiskamer van Zorgcentrum De Heegt. Natuurlijk is er weer een modeshow die u een goed beeld geven van de nieuwe voorjaarskleuren. De modeshow begint om 14.30 uur en de verkoop begint om 14.00 uur. 0 bent allen vanha1ie welkom in Zorgcentrum De Heegt

KOPY INLEVEREN VOOR: 21 mei (geldt ook voor e-mail kopy) verschijnt over 3 weken redaktie adres: Tolweg 7 & Ve)dstraat 13 e-mail adres: torenklanken@home.nl


Café - Zaal 't Haasje

DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

M'" deKimlerenv~ Jl R~.~ Gett?;f.J1 Ham 1, 5386 JA tel. 073-5325551

voor bruiloften, partijen

maandag tlm vrijdag zaterdag

en vergaderingen

Tel.: 07~3~ 15 20 /1

13.00 - 19.00 uur 8.30 - 17.00 uur

SCHOENEN & SPORT

0 /J0SPIERINGS Dorps1raat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91

www .cafezaal hethaasje.nl

~atle-en Adviesbureau bv Erkend installateur

C. V Gas - Water Service en onderhoudsabonnementen gastoestel/en Ook voor het Energie certificaat VOOr Woningen

(vanaf 2006 verplicht)

Papendijk 14b 5386 EG Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

Wij zorgen voor: • het verlijmen van kalkzandsteen • het leggen van afwerkvloeren • het bouwen van separatiewanden in gipsblokken en gasbeton • het aanbrengen van spack-spuitwerk • het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk • het plaatsen van metal-stud wanden en plafonds

NAS AFBOUW BV Telefoon Fax Website Mail

073 - 534 22 22 073 - 532 29 30 www.nasafbouw.nl info@nasafbouw.nl

Professionele nazorg? Bij ons wel! Voor meer informatie en antwoord op uw vragen Gratis aan te vragen "Sti lstaan bij afscheid nemen" o ns i nformatieboekje/wi lsbesch i kki ng.

Bel : 0412-623173

U itvaa rtv erzo rg i ng VAN LITH B.V.

Bouw

Buro

Docfalaan 2, Stadsmortuarium Oss, tel : 0412-623173 www. u itvaartverzorgi ngva 11 I ith. n 1 contact@u itvaartverzorgi ngvan I ith. n 1

Kleding verander- en reparatiewerk. Il

BENILDAIl

Molenberg 6, tel.(073) 532 48 50 5386 DA Geffen / Maasdonk Maandag. Dinsdag. Donderdag. Vrijdag:

09.00 - 12.00 uur andere tijden na te!. afspraak.

~ ~

• \

H. VAN ZANDVOORT Maarten van der Dussen RECTROfüHN"K B.V.

0

z

E•mail: hvz.andvoor1e1ectro@hetnet.nl

Hees1erseweg 14 • 5386 KT Geffen

Tel: (073) 532 60 18 • Fax: (073) 532 39 86

Wilgenstraat 6 5386 GL Geffen Tel.: 073 - 534 12 94 Privé: 073 - 534 12 92 E-mail: bb.dussen@planet.nl


Parochie Heilige Maria Magdalena Geffen

zijn in Geffen, of voor hen die elders wonen, maar ingeschreven staan in onze parochiegemeenschap en deelnemen aan de kerkbijdrage.

Parochie Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl

DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: april 2005: Floor van Duren - Angela van Osch - Lindy van Uden - Tom van Griensven - lmre van Mook.

W\Wl.parochiegetfen.nl

"ONDER DE TOREN" WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 09.30 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u Zondag 11.00 u LITURGISCHE KALENDER: vr. 13-05 19.00 u * Woord-Com.dienst mmv Ouderenkoor 19.00 u + Toediening Vo1msel door vicaris van Meijgaarden nunv Passe Partout za. 14-05 19.00u H.Mis mmv Passe Partout (+kinderkerk) zo. 15-05 09.30 u + H .Mis rnmv Gemengd Koor ma. 16-05 09.30 u Openluchtmis bij de Veldkapel mmv Gem. Koor en communicantjes wo. 18-05 20.00 - 21.00 u: aanbidding Allerheiligste vr. 20-05 19.00 u * Woord-Com.dienst mmv Ouderenkoor za. 21-05 19.00 u Woord - Com.dienst mmv Jongerenkoor H-G (+kinderkerk) zo. 22-05 09.30 u + H.Mis mmv Gemengd Koor ma. 23-05 19.00 u * Woord - Com.dienst mmv Dameskoor vr. 27-05 19.00 u * Woord - Com.dienst mmv Ouderenkoor za. 28-05 12.00 u Huwelijksviering Floor Jennekens en Carl Backer 19.00 u Dankviering Communicanten mmv Kinderkoor zo. 29-05 09.30 u + H.Mis mmv Gemengd Koor ma. 30-05 19.00 u * Woord - Com.dienst mmv Dameskoor * = dienst in de kapel +=t.v. uitzending naar huize de Heegt Pastoor Scheepers en diaken van Herwijnen zijn van 20 t/m 27 mei naar Lourdes. DOPEN: Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doop viering kunt u terecht bij: Babette Romme, De Doelen 1, tel. 532 3469. De doopvieringen zijn bestemd voor hen die woon-achtig

PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE maandag 16 mei (Tweede Pinksterdag) om 09.30 uur viering bij de Veldkapel zaterdag 21 mei: foto's communievieringen bijbestellen in het patronaat van 11.00- 14.00 uur. zaterdag 28 mei: Dankviering om 19.00 uur in de kerk woensdag 1 juni: kind en ouders, hoofdstuk 12 doorlezen en opdrachten maken HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven bij: Patty van Nistelrooij. Jasmijn 5, 5386 ES Geffen, Tel. 073-5326323 (na 18.00 uur) of via e-mail: j urgen.patty@home.nl Dit geldt voor mensen die in ons dorp wonen, of hier geboortig zijn maar elders wonen. MISINTENTIES: Opga:ve van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 - 20.00 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave - enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Afwijkende mistijden / vieringen die vervallen: Vanaf 1] juli t/m 29 augustus zijn er geen maandagavond-vieringen in de kapel, met uitzondeting van maandag 15 augustus: Maria Ten Hemelopneming. Op zaterdag 13 augustus is de viering om 18.30 uur (Rogge maaien) Op zondag 14 augustus is de viering om 09.00 uur (Gildemis) ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL" Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencornité, dan kunt u contact opnemen metAnja Wingens: 073 - 5324160. Het ziekencomité bezoekt de zieken namens de parochie, de pastoor brengt een bezoek aan de zieken op verzoek van de zieke of zijn naaste familie. KERKBALANS 2005: Overal en dichtbij! De actie Kerkbalans 2005 is van start gegaan! U kunt uw bijdrage over 2005 storten op rekening 11.58.07292 t.n.v. Parochiebestuur inz. Kerkbij drage. GIFTEN voor het Lourdescomité: bank rek. 11 58 16 135 3


Makelaardij Verzekeringen

Aan-/ verkoop

heke egio Ba ,.__.a

Financieringen

= 1 1

EESE

VAN PA~U,'lt'

verhuur

Rsav

Makelaardij/ Assurantiën

Kromstraat 172 Oss ~ (0412) 65 06 79

Gezin

en Geld info@geldengezin.nl

www.geldengezin.nl www.lmv.nl

Gebr. van de Wetering ~ .'11.o· Wë,.~

t31 -= . \.

- -

C,

-::

0 --

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

-

Dommelstraat 47

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

z

Fax 0412 - 63 72 06 "

van ERP

2& 1 ----

DIES!IGN

ONTWERP·MNLEG ONDERHOUD·RENOVATIE

Dorpsplein 19 5386 CL Geffen

openingstijden: woensdag en donderdag 13.00 tot 18.00 uur vrijdag 13.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

Corné van Dinther

Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel. : 073 - 532 16 54 Fax: 073 - 532 67 01

Tel 073 532 76 09 - Fax 073 532 76 / f Mobiel 06 534 746 75

Vae Srn ndel Bouwgroep bouwt al 60 iaar wml<elcentra, scholen,

d.S:tnm,1ieeentra. woningen e r oodnJfsgebouwen Bouwen ,s onze pass e U herkent dat In alle laceuen van ons werll en de ~wa11te1t van de uitvoering. "Kwaliteit wint de strijd''

Van Sch11ndel Bouwgroep Bredeweg 13 5386 KM Geffen tel: 073-5322961 fax: 073-5322232 ma1l(alVanSch11ndel-Bowwgroep nl www vansclujndel-bouwgroep.nl


voor de restauratie van de kerk: bank rek.: 11 58 15 236 DE RESTAURATIE-THERMOMETER IS GESTEGEN TOTâ‚Ź 250.000,- DANK U WEL! KERKMUSEUM Elke laatste zaterdag van de maand geopend van 13.00 uur - 14.00 uur: (behalve wanneer er op dat tijdstip een viering in de kerk is): zaterdag 30 april a.s. U kunt ook een afspraak maken met Jo van Wanrooij tel. 5322283

J

BEREIKBAARHEID PASTOOR SCHEEPERS: .pastorie: op maandag t/m vrijdag is er elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 spreekuur pastoor: woensdag van 18. 00 - 18. 3 0 uur en vrijdag van 09.30 - 10.00 uur (om afspraken te maken, iets op te halen of een korte hulpvraag) voor uiterste spoed: pastoor: tel. 06 - 53364310 e-mail adres pastoor: pastoor.scheepers@levix.nl e-mail adres diaken: diakenvanherwijnen@hotmail.com internetsite parochie: www.parochiegeffen.nl KINDERCLUB Deze parochieactiviteit is bedoeld voor de kinderen van groep 5 t/m 8. In een plezierige sfeer maken de kinderen kennis met ons geloof. Er worden bijbelverhalen verteld, video's getoond, geknutseld en spellen gedaan. De volgende bijeenkomst is op maandagmiddag 23 mei van 15.45 tot 17.00 uur in het patronaat van de pastorie. Als je iets meer wilt weten bel dan naar: pastoor Scheepers (5321216), Marion van Venrooy (5323468) of Nelly Bwire (5320418). MEIMAAND - MARIAMAAND Viering bij de Veldkapel Op Tweede Pinksterdag houden we - bij goed weer - de viering van 09 .30 uur bij het Mariakapelletje aan de Veldstraat De communicantjes hebben een taak in deze viering. Alle kinderen mogen een bloem meebrengen om bij Maria te zetten. Na de viering drinken we samen koffie of thee bij 't Berghje; voor de kinderen is er limonade. U bent van harte welkom! Vieringen in de Sint Jan: Het thema van alle meivieringen is: MARIA, ONDER UW BESCHERMING. Zaterdag 14 mei: 19.00 uur: m.m.v. Eindhovense Koorvereniging "De Toonkunst" - St. Antonius / St. Barbaragilde SintMichielsgestel. Zondag 15 mei: Eerste Pinksterdag 07 .00 uur: m.m .v. Gestels Gemengd Koor Sint-

Michielsgestel 08.30 uur: m.m.v. Gestels Gemengd Koor SintMichielsgestel - St. Lambertusgilde Maren-Kessel 10.15 uur: m.m.v. Schola Cantorum - St. Barbaragilde Dinther 12.00uur: m.m.v. ScholaPuellarum- St. Sebastiaangilde Oss (+kinderwoorddienst) Maandag 16 mei: Tweede Pinksterdag 07.00 uur: samenzang 08.30 uur: samenzang - St. Jorisgilde Helvoirt 10.15 uur: m .m.v. Schola Cantorum - St. Joris gilde Nieuwkuijk 12.00 uur: m.m.v. Schola Puellarum - St. Catharina / St. Jorisgilde Rosmalen Zaterdag 21 mei: 19. 00 uur: 't Selster Dameskoor en Dameskoor Cantabile Veldhoven - St. Willebrordusgilde Esch Zondag 22 mei: 07 .00 uur: mm.v. Nulands Gemengd Koor" 08.30 uur: m.m. v. St. Janskoor Eindhoven - St. Hubertusgilde Drunen 10.15 uur: m.m.v. Schola Cantorum - St. Barbaragilde Veghel 12.00 uur: m.m.v. Willibrorduskoor Waalre - St. Jorisgilde Geffen en St. Antoniusabt / St. Catharinagilde Nistelrode (+ kinderwoorddienst) 17.00 uur Vesperdienst m.m.v. Schola Iuventatis Zaterdag 28 mei: 19.00 uur: m.m.v. Brabantzangers Eindhoven - St. Antoniusabtgilde Vorstenbosch Zondag 29 mei: 07 .00 uur: samenzang 08.30 uur: m.m.v. Gemengde zangvereniging "Animo" Velden - St. Antoniusabtgilde Nuland 10.15 uur: m.m.v. Schola Cantorum - O.L.V Schuts Elshout 12.00 uur: m.m.v. Gemengde Zangvereniging Grave St. Catharina / St. Barbaragilde Schijndel met aansluitend Sacramentsprocessie (+ kinderwoorddienst) 17.00 uur: Vesperdienst m.m.v. Helmonds Vocaal Ensemble REISTIPS Pinksterreis: In het Pinksterweekend organiseert Pelikaan Groepsreizen samen met de VNB Nationale Bedevaarten een unieke reis naar Lourdes met bezoek aan de musical Aquero. Dit is een driedaagse vliegreis voorâ‚Ź 249,00. Bezoek aan het graf van Paus Johannes Paulus II Bezoek aan de stad Rome met haar prachtige St. Pieter basiliek met tevens een bezoek aan het graf van Paus Johannes Paulus II. Tijdens deze reis ziet u ook de prachtige steden Florense en Assisi. De reis wordt begeleid door een pastor die tevens een aantal eucharistievieringen 5


verzorgd. U kunt nog reserveren voor de periode 10 juni, 2 en 16 september. De reis is zowel als vlieg- (5 dagen) en als busreis ( 10 dagen) te boeken. Rondreis Spanje, Portugal en Frankrijk Hierbij worden de bedevaartsoorden Santiago de Compostella, Fatima en Lourdes aangedaan. U maakt

kennis met prachtige cultuur en fascinerende natuur. Deze busreis van 12 dagen vertrekt op 8 juni, 14 september en 12 oktober. Informatie voor deze reizen bij Pelikaan Reizen: 0168 329633

DE KOSTEN VOOR

• Trendy!

l bastian - ruocq -

DANKBETULGINGEN, PERSONEEL GEVRAAGD EN AANGEBODE N ZlJ N € 5,--

• Stijlvol! • Koppig!

reat engths -

5386 AK Geffen

ife .: 073 - 532 mo 05

Cafétaria / Eetcafé

~,

LOSSE ADVE R_TE NTI ES TUSSEN DE TEKST

'T BERGJE V.O.F. onze kwaliteit is realiteit

1/8 PAGINA 1/4 PAGLNA 1/2 PAG INA

~

Ook voor feesten, partijen en vergaderingen Veldstraat 14 Geffen Tel.: 073-5322531

HELE PAGINA

Gespecialiseerd in:

SCHOONHEIDSSALON

RUBRI EK GEVONDEN EN VERLOREN LS GRATIS !

®

• Exclusieve gezichts- en • Blendfherapeute lichaamsbehandelingen • Huidtherapeute Pakkingen (billen, buik, borsten banden voeten) • Exclusieve sierade ' ' van Beauz.ill en Bella Ragazza , PermanenteMake-Up

€ 15,€ 25,€ 35,€ 60,-

<.!

~~;;:--iN

rJ:'\

~

MOTORRIJSCHOOL

P. DE Kl]EIN

• Make-Up workshops

1'0dll, U i t , ~ ~ Heegterstraat 34,5386 CP Geffen, Fax:(073) 5326381 Tel.: (073) 5324658, Autotel.:(06) 53184263

Alles vers uit eigen bakkerij

• Nautllu.5t,r ainlng • C'ardi otr ainln g • Combinatie Nautllus•Cardlà

Bakkerij Brands

GROEPSTRAINING • Total Fit • Indoor Cycling • Stree.td.anc.e • Swltchlng • Seniorentraining

Do,pstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

MEDISCHE FITNESS • Fyslotralnlng • De Rugsc:hool

• Revalldatletn,lnlng • Reîntegratlet.ralnfng

INDIVIDUELE TRAINING • Arrangementen op maat

Papendljk 12 •

5386 EC Geffen

Tel. (073] 74 72 • Fax (073] 532 6 5 75

~"• ~

R,tfJi'!J!lY.EDruJF Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Renovatie projecten. Alle voorkomende lijstwerkzaamheden.

Spuitwerkzaamheden.

6

"!;

RI.IVVIELEN

~~- fH~l'I,~".$'3

TANKSTATION

~ Tel 073 532 34 69

www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl

- ~v/

*

IIIIÜJiitl---J 4 1 Kerks1:raa1: 11 Geffen (073) 532 13 13


EFKES BUURTE MÈ ... Ruud Verhagen (38 j.)

Hij is de jongste uit het gezin van Jan Verhagen en Marie Schel. Zijn ouders waren beiden doof. De vijf kinderen leerden spreken van oma en opa, familie en buren; de jongsten leerden van de oudsten. Zijn vader was kleermaker en vertelde veel over vroeger. Door zijn vak kende hij veel mensen en had bovendien een goed geheugen. Hij wist vaak veel te vertellen over familieleden en de buren van de klanten. "Dus die interesse voor geschiedenis heb ik waarschijnlijk van .mijn vader" zegt Ruud Verhagen. Ruud heeft zich sinds 1990 ontpopt als een verdienstelijk geschiedschrijver van het Geffense. Hij spaarde bierflesjes en etiketten en kreeg eens een fles bier in handen met daaraan een boekje met informatie. Dat bracht hem op het idee zijn eerste boekwerkje te schrijven over de Geffense Bjerbrouwerij van de fam. Schouten. Daarna volgden er meer: de Sigarenfabriek- Boerderijen - Oorlog in Geffen - Indië- gangers - Kunst in Geffen - 25 jaar Effe noar Geffe - Hanenfestijn en diverse artikelen in Auw Neijts, het periodiek van de Heenlk.'Undewerkgroep. Ruud z'n moeder groeide op aan de Rijksweg en daarom gaat zijn interesse uit naar de vernieuwde A59 en de veranderingen die dat met zich meebrengt. Op vrijdag de I 3e (mei 2005) beleven we een historisch moment: de onderdoorgang van de Papendijk naar de Weerscheut is dan voltooid en wordt opengesteld. Geffen heeft weliswaar geen op- en afrit meer naar Nijmegen en 's-Hertogenbosch, maar we kunnen wel met de auto en fiets naar onze overburen in Vinkel. De naam van het viaduct is reeds bekend: "Den Haen" en zal officieel onthuld worden door Mien van Schijndel - van Gogh (101 jaar) en Marietje Peters - van den Hanenberg. Beide vrouwen woonden vroeger in de nabijheid van het voormalige kruispunt. Als de gezondheid van Mien en Marietje het niet toelaat, zal An Verstegen - van Wanrooij de honneurs waarnemen, zij is lid van de heemkundegroep van Geffen en die van Vinkel en ook haar ouderlijke woning stond aan de Rijksweg. "Er was enige discussie rond de schrijfwijze van de naam van het viaduct. De straatnamencommissie stelde in eerste instantie voor om het viaduct 'Den Hanenberg' te noemen. Rijkswaterstaat wilde echter geen associaties meer met personen en had een voorkeur voor korte kernachtige namen. Maar waarom het geen 'D'nHaon' geworden is, is mij niet bekend. Misschien kunnen de niet dialectsprekers het anders niet uitspreken!" legt Ruud uit. Pastoor Pieter Scheepers (hij moet in1mers vaak onder het viaduct door) en wethouder Voermans zullen de onderdoorgang letterlijk en figuurlijk

inzegenen en als eersten in een speciale wagen de weg gaan berijden. "We hadden graag ter plekke een tentoonstelling gehouden van foto's, kaarten e.a. maar dat mocht niet in verband met veiligheidseisen" zegt Ruud. "Daarom gaan we na de opening naar de heemkundekelder om de tentoonstelling aldaar te bekijken". Er is een kaart van 1832 te zien, waarop met lijnen is aangegeven waar welke families hebben gewoond. We zien daarop de buurtschappen: Papendijk - Het Heike De Tij berg - De Hemel - De Vaar Driesen - De Bouwkan1p en De Rijt. De foto's tonen de boerderijen en huizen van (in willekeurige volgorde): Tienuske van Erp - Dokter Jansen Jas van Balkum - timmerfabriek van Driek Steenbergen - Marinus van Schijndel (pap) - Gerardus van Casteren fam. Kappen - Piet van Wanrooij (Geertjes) - Wilhelmus Draad - Has v.d. Hanenberg - Johannes van den Hurk (d 'n Dikke) - Petrus Egelmeer - Pieter Willem van Heesch - Antonius Spierings - Nicolaas Gloudemans (Kings) -Has van Grinsven (van Jèntjes) -Jan Schel (d'n bötterwerker). De laatstgenoemde was de opa van Ruud. Men kan ook een fotoreportage bekijken van alle werkzaamheden rond het realiseren van het viaduct. De fotografen Jo van Wamooij, Broer Savelkouls, Henk Martens, Ruud Verhagen en Hans van de Leest legden beelden vast van '(z)ware wegenbouw'! Er werd een drassige plek ontdekt van zwarte aarde met steentjes eromheen. "Dat zou kunnen duiden op een put", meent Ruud. "We weten niet wat het is geweest, wellicht een drinkplaats voor vee. Het perceel was eigendom van de Staat". Indrukwekkend was ook het opleggen van de liggers van het viaduct, waar Ruud getu ige van was. Een uitschuifbare vrachtwagen schuift de betonplaten er als het ware op; het principe van een telescoop. Op de mm. komen ze precies op de plaats te liggen. "Prachtig om te zien. Er liggen 11 liggers van 25 m. met een gewicht van 50 ton (per stuk)". Naast de onderdoorgang liggen links en rechts fietspaden. "In Nuland is slechts aan één kant een fietspad bij de onderdoorgang, maar daar is immers weer een op- en afrit! Nuland hi dus echt wè!" lacht Ruud. "Heemkunde houdt je altijd bezig" zegt Ruud. "Wat gisteren is gebeurd, is vandaag al geschiedenis!" Ruud is momenteel doende met een boekje '50 jaar Carnaval in Geffen'. Iedereen wordt dus van harte uitgenodigd om een geschiedkundig moment mee te maken op vrijdag 13 mei a.s. om 14.00 uur bij D'n Haon! En mocht u niet aanwezig kunnen zijn, dan kunt u de tentoonstelling nog bezichtigen op Eerste Pinksterdag, zondag 15 mei van 10.30 tot 17.00 uur.

--=--------'

.

7


-A.

L

ROND DE DORPSPOMP

De vlaggen hingen uit. Koninginnedag 2005. Een prachtige optocht door het dorp. Kinderen op fietsjes, met karretjes, en allerlei ORANJE-voertuigen. WI.K. met feestelijke marsmuziek voorop en de stoet werd gesloten door het Sint-Joris-gilde. Het Dorspplein was fraai versierd met honderden vlag. getjes en in oranje en rood-wit-blauw gestoken ordinariï. De ceremoniemeester in hoffelijk ornaat wist alle feestelijkheden voortreffelijk te leiden. In het gemeentehuis werden alle gedecoreerden ontvangen, werd hulde uitgesproken door de burgemeester aan de koningin en een oranje-taost uitgebracht Wij feliciteren de twee gedecoreerden van 2005. Ze werden op vrijdag 29 april verrast door een bezoek van de burgemeester en een serenade van WI.K. Piet Romme (van de Gouden Leeuw) van Toie, werd benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau om zijn vele verdiensten voor Wielerclub de Windmolens als oprichter en voorzitter, bestuurslid zomeravondvoetbal, voorzitter postduivenver. De Reisduif, oprichter Nakomertjes. Piet heeft veel werk verricht voor vogelvereniging Zang en Kleur, was voorzitter autocrossclub, enz. Altijd bereid, altijd beschikbaar. Rien van den Berg werd lid in de orde van Oranje Nassau, vanwege voorzitterschappen bij de Buurtvereniging van de van- Coothstraat, de Dames Handbalclub (D.K.G.), de Boerenbruidsparen, activiteiten bij de fietsclub voor kankerbestrijding, Nooit Gedacht, de Hartstichting, en raadslid van de gemeente Geffen, enz. Rien doet en deed al die zaken met de grootste zorg en stiptheid. Onze complimenten aan onze twee nieuwe ereburgers. Onze burgemeester hield een kernachtige toespraak, richtte zich daarbij vooral tot de kinderen. Reikte met groot enthousiasme de prijzen uit aan de winnaars van de kinderoptocht, dankte alle medewerkers en wist de juiste toon te treffen bij het huldefeest aan de jubilerende Koningin. HET WILHELMUS klonk dan ook als nooit tevoren . De tekst stond "meesterlijk" op een schoolbord. Ook de kinderspelen hadden een oudtijds tintje en het oranjezonnetje was weldadig aanwezig. Een mooi feest en de hele middag waren er optredens op de KIOSK!!! B ijzonder waren nog de optredens van de majorettes, en de jeugdige vendeliers. Knappe prestaties!! l ! ! ! Een mooie, voortreffelijk georganiseerde Koninginnedag. Vrijdag 1 juli a.s. wordt uitgeroepen als een Maasdonkse feestdag. Maasdonk bestaat dan 12 1/2 jaar. Dat wordt EVALUEREN! 8

Wat is er goed gegaan, wat kon beter, hoe verder, zijn we op het goede Spoor?????? (Pas als de trein in Geffen stopt; HALTE MAASDONK!!!) Het idee is gelanceerd om op de kiosk of bij het gemeentehuis een Maasdonkse stamtafel met omlijsting te houden met vertegenwoordigers van de drie kernen. We hebben al vertegenwoordigers van Vinkel, Geffen en Nuland op het oog. Ze worden benaderd. We hopen op een mooie zomeravond. We nodigen eregasten uit o.a. Hans Netten, Clemens Wortel. De Geffenaar van het jaar is weer voorgedragen door ons: We kozen uit Iet, Jan, Arie, Maria, Marietje, Anja, Koosje, Rien, Tienus, Truus, Renske, Ad en Adje, Cristientje, Floor, Grada, Christiaan en Willem, Jaap en Theo, Harrie, Nelis. De goede naam zit er beslist bij, al hebben we Adriaan en Lieske vergeten. Nou ja, zet er maar een streep onder. Het blijft GEHEIM. Dus niks zeggen!!! Het Centrumplan krijgt zachtjes- en zoetjesaan vorm. De winkeliers, de bejaarden, de scholen, de verenigingen hebben al inspraak gehad, de direct belanghebbenden, de aan- bij- en opwonenden vinden dat ze te weinig zijn betrokken. Maar ze kunnen naar het gemeentehuis: de STUKKEN inzien. Ze jammeren een beetje en voelen zich te laat geïnformeerd. Misschien denkt de gemeente, dat zijn potentiële bezwaarmakers; niet wakker maken dus!!! We hebben de indruk dat het C.D.A. wel wat veel met het p lan aan de haal gaat, daar zijn zeker kiezers te winnen . Ook de Geffense Golfbaan kreeg aandacht. De Golfen.de Ossenaren kwamen met een keurig plan te voorschijn. Heel het gebied ten zuid-oosten van Geffen, van Het Veld tot de Bosjes en de Baon wordt een golfgebied. Het hele bestemmingsplan komt op de schop. Boeren mogen er toch al niet meer uitbreiden en zullen zich graag laten uitkopen, als de prijs maar "goed" is. Alles blijft open en toegankelijk, paden en wegen blijven behouden, er komt ook ruimte voor woningbouw. Het Geffense Golfparadijs wordt rond 2010 geopend. De eerste golfslagen worden echter al in 2008 verwacht. Iedereen lijkt enthousiast. En alle plannen worden ingevuld op basis van vrijwilligheid en overtuiging. De gemeente is bereid alle particuliere initiatieven van harte te ondersteunen. Wat een DROOM!!!!. ..... oftoch nog ooit werkelijkheid? De stamtafel vraagt zich af of we hier EUROPEAAN zijn. Europa staat op de karu.1. .. 25 landen bijeen: er is geen weg terug naar een leefbaar Europa, een sterk Europa. Een eensgezind Europa is van groot gewicht voor de wereldvrede en rust en welvaart in dit continent. Een sterk Europa is in staat de brandhaard in het M idden-oosten te blussen. Jammer, dat er zoveel onduidelijk blijft. Wie stemt vóór


de aangeboden Grondwet, wie tegen. Er is twijfel. De voorlichting is onvoldoende, onduidelijk. Wat baat het ons? Schaadt het ons? We zouden graag met groot enthousiasme JA zeggen. Kom op met goede argumenten, met optimistische geluiden en aansprekende informatie. De stamtafel gaat op zondag 22 mei a.s weer op bedevaart naar Den Bosch. Er wordt gestart op het kerkplein om 6 uur 's morgens. De Griffier en de Gemeentesecretaris lopen mee. We hopen op veel "MEELOPERS". _Het is dan tevens stamtafelpraat onderweg en op de pleisterplaats in Den Bosch. Jaap Bijleveld zit- en loopt voor. Nico van Nuland moet complimenten incasseren voor "De Streekwijzer", omdat we telkens, uiterst deskundig geïnformeerd worden over de vorderingen van de A59. Het zijn mooie, duidelijke informatieve stukjes. Jammer, dat Nulanders niet begrijpen, dat de Geffenaren de onderdoorgang naar Vinkel, "Den Haen" gaan noemen. Daar was eeuwenlang halte "D'N HAON", Napoleon heeft er al uitgerust en kapoentjes verorberd; het was de halte van de postkoets. De koetsiers en voem1annen hadden er hun vaste halte. De paarden werden er gedrenkt en gelaafd, verwisseld of te ruste ondergebracht. Daar was de eerste handel, de eerste fiets kwam er langs en werd gerepareerd de eerste auto stopte er. De oudste benzinepomp werd in gebruik genomen. De eerste bus stopte daar. Geffenaren vertrokken er naar de markt. Mi ij oenen keer is er geroepen: HALTE "D'n HAAN!!!" " Den Haon" was voor Geffen, het middelpunt, vertreken eindpunt van de wereld. Daarom en daarom en daarom... geachte Nulanders zijn we blij en trots op "Den Haen". Er valt een boek over te schrijven. En wat staat erop het bordje boven de onderdoorgang "DEN HAEN''. Want dat is de middeleeuwse schrijfwijze voor HAAN; dat heeft onze wijsneus uit de oude boeken opgetekend. Kijk en toen lag Nuland nog wijd van de weg af en was er slechts een schamele schaapskooi um op de Gement, dà is dà kooi, schroal stuk grond aon d'n overkant tussen de Wirscheuten goed zat urn wa schaopen te laoten grazen en de Nulanders kunnen dur nou vliegers oplaoten as ze tenminste over de Schopskooi hen kunnen konunen. Dieje geleerde van hulhe heeft de naam "DE SCHAAPSKOOI" opgescbrivven en wij zeggen, dat dat correct is. 4 en 5 Mei hebben nog even onze aandacht. De verhalen over Oorlog en Bevrijding waren prachtig. Er zijn nog meer verhalen, o.a. over de pastorie, de kerk en de Joodse familie van Dijk. Die worden gebundeld. De volgende keer meer daar over. Nooit Gedacht krijgt een goede voorzitter, als zij kiezen voor Nico Rovers, daarvan zijn wij overtuigd. Van stamtafel 219. De volgende echte stamtafel is op 5 juni. Weer in café Govers van 10.30 tot 12.00 uur met

napraat tot 12.30 uur. Voor op- en of aanmerkingen de Prins tel. 0412.640982. U bent WELKOM. Er is plaats voor U, ruimte voor inspraak, voor uitspraak, Uw mening, Uw ideeën, komt op mannen en vrouwen sluit U aan!!!

REISDUIF BEDANKT! Enkele weken geleden zijn wij weer erg aangenaam verrast door de Reisduif. Wij zijn de Reisduif erg dankbaar dat zij steeds weer aan de Flierefluiters willen denken en ons een gulle gift schenken. Hierdoor kunnen wij onze clubmiddagen leuk en gezellig in blijven vullen. Tevens willen wij Jaime van Griensven bedanken voor het organiseren van een heel leuke clubmiddag. Hij heeft zijn culinaire kunsten aan ons over gedragen als de beste kok van heel Nederland. We hebben dan ook een supergezellige en zeer lekkere middag gehad. Namens alle Flierefluiters iedereen BEDANKT

TOREN"KLANKJE" Haenengedrag of Hoanengekraai.!?

Gordijnen Atelier "VeGa" Precisie en Maatwerk

• Gordijnen • Vitrage • lnbetween • Embrasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het veranderen van uw bestaande gordijnen • Wij hebben ook stoffen

Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Telefoon: 0412 47 59 37 9


Š

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/rn vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen burgerzaken). OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073-534 27 38. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het miJjeustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 073 - 534 27 38) SPREEKUREN Burgemeester: PC.J. Boelens Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder J.A.M. Voermans Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder E.J.A.M. van Heese Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder M .J.M. van de Ven Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. 10

POLITIE Op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 - 12.00 uur kunt u het gemeentehuis bellen (tel.nr.073-5342100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken. CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30- 12.30 uur en dinsdag van 17 .00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00 PERSBERICHT Suurland BV introduceert in de gemeente Maasdonk nieuwe gemeentegids Suurland B V. uitgever van onder meer gemeentegidsen, geeft in samenwerking met de gemeente Maasdonk in de gemeente Maasdonk een nieuwe gemeentegids uit inclusief een lokale telefoongids, Lokaal Totaal genaamd. Bij het ontwikkelen van Lokaal Totaal stond het gemak van de gebruiker voorop. Daarom is gekozen voor een makkelijk, hanteerbaar formaat en een eenvoudig, overzichtelijk navigatiesysteem. De nieuwe gids brengt voor het eerst lokale informatie over gemeenten, instellingen, particulieren en bedrijven, bij elkaar en bestaat uit twee delen met elk een eigen voorkant. Aan de ene kant bevindt zich De gemeentegids en aan de andere kant Lokaal Totaal. De ideale telefoongids . Het nieuwe Lokaal Totaal-deel is een handige lokale telefoongids waarin op alfabetische volgorde alle particulieren, bedrijven en instellingen binnen de gemeente staan vermeld. De pagina's onderscheiden zich direct van de gemeentelijke informatie door het opvallende gebruik van onze nationale kleur oranje. Uit een onderzoek in een aantal gemeenten waarin de gerneentegids al eerder werd gecombineerd met een lokale telefoongids, bleek dat de gids zich in korte tijd een mooie positie wist te verwerven kort achter De Telefoongids. Het afwijkende formaat van de lokale gids oogstte ,¡eel waardering onder de gebruikers. Het deel De gemeentegids bevat als vanouds infom1atie over het bestuur van de gemeente, de gemeentelijke organisatie en gemeentelijke producten en diensten. Daarnaast bevat dit deel een handige wegwijzer met informatie over onderwerpen als cultuur en vrije tijd, dienstverlening, dieren, huisvesting, medisch, milieu, onderwijs, religie, sport, vervoer en zorg. Uiteraard zij n ook het verenigingsleven en de maatschappelijke organisaties hierin vertegenwoordigd. Bovendien heeft Lokaal Totaal een nieuw landelijk informatie nummer: 0900-1889.


l

Op deze manier maakt Lokaal Totaal alle landelijke telefoonnummers toegankelijk. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Kortom, Lokaal Totaal heeft door de samenvoeging van de gemeentegids en telefoongids een uniek concept dat gericht is op de directe leefomgeving. Dat maakt Lokaal Totaal de ideale telefoongids voor Maasdonk. Voor meer informatie: Suurland BV De heer Jacko van den Bosch, Marketing Manager Baltesakker l9-21, Postbus 95 l 0, 5602 LM Eindhoven t. 040-2642265, e. secretariaat@suurland.nl i. www.suurland.nJ Informatie over Suurland BV Suurland BV werkt bijna 40 jaar voor gemeenten en is marktleider in het aanbieden van gemeentelijke informatiediensten. Naast de uitgifte van Lokaal Totaal en het bijbehorend landelijk informatienummer 09001889, exploiteert het bedrijf gemeentegidsen, digitale gidsen, City-in-One-gidsen en plattegrondinformatiekasten al dan niet in combinatie met industriële bewegwijzering.

jeugd van Maasdonk wordt, evenals vorig jaar, een apart jeugdtoernooi georganiseerd. Dit gezellige toernooi staat open voor zowel teams met volleybal ervaring (2e/3e klasse) waar naast de gezelligheid ook het competitie element belangrijk is, als voor teams waar het recreatieve element overheerst. Bij de laatstgenoemde categorie spelen teams van buurtverenigingen, andere spo1tverenigingen en familieteams en straatteams mee. Bij de indeling van de poules wordt hiermee vanzelfsprekend rekening gehouden. Dit, zeer zeker, unieke grastoernooi wordt gespeeld op sportpark "De Biescamp" te Geffen, waarbij mooi weer de laatste jaren gegarandeerd was. Voetbalvereniging Nooit Gedacht heeft zich ook dit jaar bereid verklaard de kantine die dag te openen, zodat ook de inwendige mens goed verzorgd zal zijn. Heeft u zin om mee te doen of wilt u nadere informatie, neem dan kontakt op met Antoine Jansen (073-5322734), email antoine.hans@levix.nl of Arie Heijstek (0735327774), email aiieheijstek@home.nl.

VOLLEYBALINSTUIF JEUGD JUBILEUMTOERNOOI VOLLEYBALVERENIGING G'68 MAASDONK Zondag 22 mei aanstaande houdt volleybalvereniging G'68 Maasdonk: voor de dertigste keer haar traditionele buiten volleybaltoernooi. In verband met deze mij lpaal worden er extra activiteiten gedaan om aan deze speciale dag extra luister bij te zetten. Naast het sportieve element zal er voor de jeugd een springkussen zijn, waarop zij hun acrobatische toeren kunnen uitvoeren. Tevens zal er extra spelelement worden toegevoegd: wie kan er het best en meest zuiver serveren? Dit gebeurt wel buiten de gewone wedstrijden om. Tevens zijn er plannen om een demonstratie wedstrijd te organiseren. Voor de bovenbouw van de school-

Op zaterdag 4 juni a.s. organiseert volleybalvereniging G'68 Maasdonk een instuif voor de alle jeugd tussen 6 en 11 jaar. Deze instuif begint om 10 uur in sporthal de Geer. De instuif heeft als doel kinderen kennis te maken met het volleybal. Omdat er over volleybal veel onduidelijkheid bestaat is het de bedoeling een soort van training te geven aan de kinderen in de verschillende leeftijdscategorieën. Ter herinnering zullen er door Maasdonk posters gehangen worden, waarop alle informatie na te lezen valt. Heeft u nu al vragen of wilt u uw kinderen opgeven (dit is niet verplicht, maar wel fijn voor de organisatie) kunt u contact opnemen met Ellen vanNistelrooij 06-54692345 of ellen.van.niste1rooij@nl.ey.com. Hoe meer zielen hoe meer vreugd, dus doe mee! !! Omdat het werkt!

Hernallfe

EEN BLOEMETJE OF CADEAVTJE VAN

DOL.(E VITA

Gewichtsbeheersings- & Voedingskundigeprodukten Om: • af te vallen • aan te komen • fitter en energieker te worden

DAT PAKT ALTIJD GOED VIT

bot~e

V,+~

WOONDE(ORATIE & BLOEMEN DOI\PITI\AAT 20A CEFFEN 073 · 5}24957

Geopend van dinsdag t/m zaterdag van 9.00 - 18.00 uur

1,

Bel voor meer informatie: Jolanda Staal 073 5322942 of06 53163791 E-mail: staalvos@home.nl Gratis begeleiding

11


TWEE CREATIEVE,ACTIEVE, BUITENMENSEN!

den. In mei 1945 werd Nederland bevrijd en begin juni kwam vader bij ons aan, hij kon mee met een vrachtwagen. Met zeventien Brabantse meisjes gingen we mee Wat mag je dankbaar zijn, als je in goede gezondheid, naar huis, maar plichtsgetrouw als we waren reisden we nog volop actief en positief ingesteld, je gouden bruiloft veertien dagen later, in een open veewagen, alweer richmag vieren...! ting Amsterdam!" Dat viel Annie van Ravenstein (75 j.) en Jan Wildenberg Toen Annie 18 jaar was, was ze thuis nodig op de boer(75 j.) ten deel. derij , maar kon daar baar draai niet goed vinden. "Ik Ze begonnen daarom hun 50-jarig huwelijksfeest met had het eigenlijk te goed!" een eucharistieviering uit dankbaarheid, waarin pastoor Ze volgde gedurende anderhalfjaar de opleiding gezinsScheepers voorging en alle kinderen en kleinkinderen zorg. In die zorgsector was het nog wat pionieren in die een taak hadden: zingen, muziek maken, lezen, collecte- tijd. Annie kwam in gezinnen met verschillende situaren of misdienen. ties. Dat was flink aanpakken, maar dat was ze wel geIn hun huiskamer zijn de attenties te bewonderen: heel wend. veel kaarten en bloemen, waaronder een boeket uit Frank- Jan is een geboren en getogen Ossenaar. Hij volgde - de rijk. Er hangt ook een grote landkaart waarop alle plaat- toen nog - zeven klassen van de Lagere School aangesen zijn aangegeven waar Annie en Jan ooit geweest zijn, vuld met een jaar Duitse lessen. alsmede 'andere belangrijke familieplekken'. Op deze Met zijn 14e jaar ging hij werken als timmerman en beeft kaart kunnen zij het cadeau van de kinderen aflezen: veel bazen gehad. "Als er geen werk meer was, werd je met z'n allen een weekend Duinrell! ontslagen". De laatste jaren was hij 'maatvoerder' bij Annie is geboren in de Groenstraat op de scheiding van HBM en werkte vaak ver van huis en aan grote bouwGeffen en Nuland. Zij was het derde kind in de rij van werken. tien. "Met mijn 13e jaar ging ik al werken in Amster- Jan en Annie zeggen een fijne jeugd gehad te hebben. dam. De Geffense non Zr. Metadoor Bijveld 'ronselde' "Er was wel armoe, maar dat gold voor iedereen. ln oorgoedkope werkkrachten uit haar geboortestreek, voor het logstijd gingen we span-en kappen op Zevenbergen en bejaardenhuis van de zusterscongregatie. We moesten het vroor zo hard dat we de handkar met daarop zo'n best veel doen voor onze leeftijd, bijvoorbeeld het af- twintig sparren over de bevroren vijver reden. 'sAvonds leggen van overledenen. Ik had een mooie betrekking: werden ze in de huiskamer op lengtes van 40 cm. gehet schoonhouden van de kapel, de feestzalen en de ka- zaagden we hadden kachelhout!" vertelt Jan. En Annie mer van de rector. We stonden om _________....,._ _ _....,,.....,,...,,,...__,_ __, vult aan: "Als we ziek waren krehalf 6 op en gingen om half 9 's gen we een ei, maar dan lustte je avonds naar bed. Ongeveer drie die juist niet!" keer per jaar mochten we naar huis Beiden memoreren ze de spelleen we verdienden f 1,00 per dag! tjes die ze met veel plezier deden: Dat 'loon' was thuis mooi meegeDètje kletsen - landje pikken - janomen en wij waren goed bewaard! ren aannemen - tollen, vliegers Wat ik fijn vond, was dat we iedere maken en vele andere waar weiavond dansles, naailes en taalles nig voor nodig was en die niets kregen. kostten. "Onze creativiteit vierde Ruim vier jaar werkte Annie daar hoogtij in die tijd!" tegelijk met haar twee zusjes. Jan en Annie trouwden, gingen in In de oorlogstijd was het moeilijk, Drunen wonen, in een ,¡erbouwde want je wist niet hoe ze het thuis kippenschuur. waar de dochters maakten. In september 1944 waren Maria en Bep werden geboren. Ze we thuis geweest, maar we wilden kwamen na 4 jaar naar Geffen en graag weer terug, want in dat grote bouwden een eigen huis aan de bejaardenhuis was het veiliger, Van Coothstraat waar zij hun vonden we. Onderweg van Geffen derde dochter Antoinette kregen. naar Amsterdam moest de trein Inmiddels is het gezin uitgebreid stoppen, vanwege beschietingen. met schoonzoons en zeven kleinVia priester Harrie van Pinksteren kinderen. wisten onze ouders pas later, dat de Het gouden paar is de afgelopen treiu goed was aangekomen . 50 jaar altijd creatief en actief Daarna volgden tien maanden gebleven en beiden zijn ze dankwaarin we niets van elkaar hoorbaar voor hun goede gezondheid. 12


"Werken en bezig blijven is het devies'' zo zeggen ze. Veel gebruiksvoo1werpen binnen en buitenshuis creĂŤerde Jan met eigen handen: tafels, kasten, bedjes, conunodes en ook nog keukentjes voor de Peuterspeelzaal. Annie maakte van goedkope lapjes kleding voor de kinderen. Samen bouwden ze een eigen caravan en maakten zowaar een grote kampeertent. Tuinieren is bun hobby, ze verbouwen groente voor het hele gezin. Sport staat eveneens hoog in het vaandel: tennissen, zwemmen en langlaufen. Annie is lid van de KVB en het Dameskoor en Jan maakt films bij de Landelijke Filmclub. Met de caravan op vakantie gaan, zijn ze altijd blijven doen. En, bij gelegenheid van dit gouden feest mag er ook een kroon op het werk voor de Kankerbestrijding. Al 33 jaar lang organiseren zij daarvoor in Geffen de jaarlijkse collecte. Vooral Jan -is druk doende met het op peil houden van het collectantenbestand. Hij doet net zolang tot hij een collectant vindt voor een bepaalde straat en anders neemt hij die straat zelf nog voor zijn rekening: hij heeft wel 10 straten! Annie en Jan kijken terug op een gezellig gouden feest met veel leuke verrassingen. Van het gemeentebestuur ontvingen ze het bekende bronzen beeldje, maar het meest waren ze vereerd met daarnaast een extra cadeautje van de Burgervader: hun trouw-

akte keurig ingelijst ter gelegenheid van dit jubileum! Proficiat!

BEDRIJVENTOERNOOI VOLLEYBALVERENIGING G'68 MAASDONK Op maandag 18 april 2005 hield volleybalvereniging G'68 Maasdonk alweer voor de 7e keer het bedrijventoernooi. Helaas waren er dit jaar maar 6 deelnemers, maar er werd niet minder fanatiek gestreden om de wisselbeker. Ook dit jaar werd deze weer beschikbaar gesteld door cafetaria 'tAkkertje. Na gedane arbeid werd er nog gezellig nagepraat in de kantine. De uitslag was als volgt: l. Jacobs Schilderwerken 2. NAS Afbouw BV 3. SportcafĂŠ de Geer 4. 't Akkertje 1 5. 't Akkertje 2 6. Farmadomo Verschillende bedrijven, naast de huidige deelnemers, hadden al aangegeven dat ze volgend jaar zeker weer mee w ilden doen. Dus schrijf het alvast op uw bedrijfskalender: eind april 2006 bedrijventoernooi. Voor eventuele informatie: Dave Verstegen 06 - 16 6 l O655

oog voor detail en gevoel voor perfectie

Ernis schilders bundelt jarenlange ervaring met de modernste

Joy of perfection

technieken en producten. Ernis staat voor kwaliteit in alle facetten.

Ernis schilders b.v.

Ernis glas b.v.

Het Geffens Veld 8 5386 LL Geffen T. 073 532 34 00

F. 073 532 6510 E. info@ernis.nl 1. www.ernis.nl

schilders 13


Rabobank


~

Voetbalvereniging Nooit Gedacht Geffen

PERSBERICHT

www.nooitgedachtgeffen.nl

ACTIVITEITEN v.v. NOOIT-GEDACHT Op zaterdag 14 mei a.s. van 8.45 tot 17.00 uur wordt wederom het grote Ruud van N istelrooy EF-toernooi georganiseerd. 's-Morgens zullen de F-pupillen in 8 poules van 6 teams strijden voor de winst. 's-Middags zijn de E-pupillen aan de beurt. Zij spelen ook in 8 poules van 6 teams. Tijdens deze dag zullen circa 850 jongens en meisjes actief zijn op ons sportpark. Het is ieder jaar werkelijk een schitterend gezicht om onze kleinste jeugd (6 tot l Ojaar) in actie te zien. Belangstellenden z ijn van harte welkom om deze grootse happening bij te wonen. Vervoerstip: de fiets of te voet. Zondag 29 mei a.s. wordt, nu voor de 23e maal, de finaledag gehouden Yan de JEUGD PENALTYBOKAAL bij v.v. Nooit-Gedacht te Geffen. Een evenement waar de jeugd elk seizoen opnieuw naar toe leeft. Ook dit jaar is het, dankzij de medewerking van een aantal middenstanders, weer gelukt een topdoelman naar Geffen te halen. Op deze finaledag zal het doel verdedigd worden door JOOST TEROL van FC Utrecht. Joost is sinds dit seizoen de vaste keeper van FC Utrecht en heeft met zijn 25 jarig leeftijd uog een hele voetbalcanière in het vooruitzicht. De jeugd van Nooit-Gedacht die aan deze finale deelnemen zullen hun "beste beentje voor moeten zetten". Aan deze finale nemen, per elftal/groep, de 3 spelers(sters) deel die door de voorronden zijn gekomen. Ook dit jaar zullen de sponsors hun penalty's weer gaan nemen. De finale start om 12.30 uur met het defilé waarna omstreeks 13.00 uur de officiële aftrap zal worden verricht door burgemeester Boelens ( onder voorbehoud). Het einde van de finale-dag is gepland omstreeks 16.30 uur. Het geheel zal muzikaal worden opgefleurd door fanfare W.I.K.

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

@

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

tel 073 · 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623 www.wespro-ongedierte.nl

K.raaijeven 3 5386 LH Geffen

Op zaterdag 21 mei geven wij tussen 16.00 en 16.30 uur op het Dorpsplein in de kiosk een demonstratie van een openingsdans voor een bruiloft. Wij zien namelijk regelmatig dat het bruidspaar daar moeite mee heeft. Wij willen jullie laten zien dat een openingsdans helemaal niet zo moeilijk hoeft te zijn. Je kunt dit namelijk ook op vele creatieve manieren oplossen. Je vraagt je misschien af hoe we hier opkomen. Omdat wij zelf gaan trouwen zijn wij dus ook tegen dit probleem aan gelopen. Maar, wij hebben de oplossing!! Dus kom allemaal maar naar ons kijken op zaterdag 21 mei in de kiosk op het Dorpsplein. Groeten, Xander Smit & Cynthia Cromberge

Training / Coaching Marja van Doremalen - lndividuele coaching / Persoonlijke groei - Team-coaching / Team-ontwikkeling - Ademhalings sessies/ Therapie - Communicatie cursussen (NLP) - Voedingsadvies en begeleiding Meer infom1atie: 06-48074190 / 073-532 7930

GRATIS LICHAAMSANALYSE/VETMETING 15


,,,..-,:'

~-

~

~J1r

Peuterspeelzaal

••oE PADDESTOEL..

AAN ALLE OUDERS VAN PEUTERS IN MAASDONK

I

Als ouder van een kleine peuter zult u wel merken dat deze kinderen hun leefwereld willen verruimen. Ze vinden het leuk om contact te zoeken met andere speelkameraadjes. Peuterspeelzaal "De Paddestoel" te Geffen biedt daarom de mogelijkheid om kinderen vanaf 2 jaar en 3 maanden tot hun 4e jaar een ochtend en een middag per week te laten spelen met hun leeftijdgenootjes en samen nieuwe dingen te ontdekken. Dit geschiedt onder verantwoorde en deskundige leiding in een omgeving die ansluit bij hun ontwikkeling, en die zo is ingericht dat een peuter zich daar prettig voelt. Om de aanmelding en plaatsing van de peuters zo eerlijk mogelijk te laten verlopen, houden wij 3x per jaar een inschrijving. Bij de inschrijving moet de peuter minimaal 1 jaar en 9 mnd. Zijn. Bij plaatsing hanteren we een minimale leeftijd van 2 jaar en 3 maanden. De inschrijvingen vinden altijd plaats op de peuterspeelzaal aan de Lambertusstraat 33 te Geffen. Ook uw peuter is dan van harte welkom en kan onderleiding van een van onze leidsters even spelen en een eerste indruk op doen. De peuters komen nadat ze geplaats zijn, een ochtend van 09.00 - 11.45 uur en een middag van 13.15 -15.30 uur. Per maand vragen wij hiervoor een vergoeding van € 33,00. Als u uw kind wilt opgeven voor de peuterspeelzaal dan kan dat op de eerstvolgende inschrijving op Maandag 23 mei 2005 tussen 09.30 - 11.00 uur. Het inschrijfgeld bedraagt€ 5,00. Voor een machtiging voor de ouderbijdrage dient u uw bank/giro rekening nr. mee te brengen!!! Wij hopen dat nog heel veel peuters met veel plezier onze peuterspeelzaal gaan bezoeken. Graag tot ziens bij de inschrijving op "De Paddestoel"

N

S

C H R IJ V ! N G

Namens bestuur en leidsters Peuterspeelzaal "De Paddestoel" PS. Voor meer informatie omtrent de inschrijving en plaatsing van uw peuter kunt u contact opnemen met Carien van de Haterd, tel. 532 36 59. 16

Jeux des Boules in Geffen Zo begon het eerste stuk van ons in de torenklanken in 1993. In 2005 hebben we nog steeds de banen, onder de bomen.. voor de Mariaschool. Meerdere keren per ,veek zijn we er te vinden om te oefenen en wedstrijden te spelen. HenkLepoutre (onze wedstrijdleider) heeft het maar wat druk met meten en scheidsrechteren. Onze club telt 40 actieve leden. voor deze leden kunnen we 9 banen realiseren maar dit is af en toe al te weinig. Tussen maart en oktober hebben we een avond- en een zondag competitie. Op dinsdag- en donderdagavond van 19.00 tot 20.30 uur en op zondag van 11.00 tot 14.30 uur. Als er geen wedstrijd is word er vrij gespeeld en geoefend. De laatste zondag in juni is het Geffens Open toernooi. Hiervoor kun je je opgeven bij Tonnie Schuurmans tel.: 5322475. In de winter houden we een competitie op de banen van boules de boeuf in Oss. Regelmatig worden we door andere clubs uitgenodigd. Clubs uit Berghem, Schaijk, Zeeland, Mill, Asten, Someren, Eindhoven, Esch en andere. De laatste keer was in Zoutelande. Met 16 personen gingen we naar de provincie Zeeland voor een strandtoernooi-weekend. Dit samen met ruim 470 andere jeu de boulers. Fantastisch was het, een zeer bijzondere ervaring, graven in het strandzand om de boules weer te voorschijn te halen. Het butje omhoog leggen, anders was het niet te zien. Van onze club zijn Dries en Riny van Nistelrooy Se geworden. Voorwaar een prachtig resultaat. We hebben een super gezellig weekend gehad en gaan volgend jaar zeker terug. Jeux des boules is een spel waar heel veel inzit en erg spannend en ontspannend is. De baan van te voren lezen is heel belangrijk, evenals leggen en schieten. Als je de opgooi hebt is het belangrijk dat je zo dicht mogelijk bij het butje komt. Dan is het voor de tegenpartij het moeilijkst om te verbeteren. Hebben zij een goede schutter, dan ben je zo weer aan slag, zoniet dan ktumen ze wel eens alle ballen nodig hebben. Hebben zij deze strategisch neergelegd dan k'Un je een probleem hebben met nog meer punten maken. Dan komt het schieten weer van pas om de boel open te maken. Wij spelen tijdens wedstrijden altijd doublette, dat is 2 tegen 2. Kom eens kijken en wil je een keer meedoen, dan is dit altijd mogelijk met de oefendagen.

Het bestuur van J.B.C. Geffen


,, r

\

'B

■ ■

wen op

V

vertrouwen

~ GLOUDEMANS BV INSTALLATIETECHNIEK

CENTRALE VERWARMING LOODGIETER

■ ■

ONDERHOUD SERVICE DAKBEDEKKING De Doelen 5 5386 LM Geffen Postbus 45 5386 ZG Geffen

11\r..r Gebr. van Wanroolj Bouwbcdcij\:cn

Broek.maar 2, Postbus 4, 5386 ZG Geffen Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499

Tel.: 073 • 53 24 439 Fax: 073 - 53 25 061

lncernec: www.vanwanruoij.nl

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. •BOUWMATERIALEN

*IJZERWAREN

*TEGELS

·HANG- EN SLUITWERK

*GEREEDSCHAP

*VERF

'TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

·SIERBESTRATINGSMATERIALEN

Heesterseweg 53 • 5386 KT Geffen • Tel: 073 - 532 1338

van der Sangen Tuinhout

C1000. Van alle markten

thuis.

- Tuinhuisjes - Schuttingen - Speeltoestellen - Vlonders - Dierenverblijven - Tuinmeubelen - Accessoires Eventueel op maat gemaakt Ook uw adres voor al uw TUINHOUT maandag t/m vrijdag 8.30- 18.00 uur. Zaterdag 8.30-J 6.00 u11r Bosschcb:um 53. Heesch (Achter restaurant Lucht" )

--oe

tel. 073-5321235 / 06-54375280 fax 073-5320138 www.vandersangentuinhout.nl

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp Oss

Geffen

0412 - 622213

C1000 van Herpen

Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

Openingstijden:

Ma ttm do 8.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

073 -5321995

A., CArt

f&

GOVERS

-

Hanegraaf B.V. Geffen

~~-w-,·:_fl Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'$ VOLGENS VCA-NORMEN

HAGEKO GEFFEN

:

S TAL EN KOZIJNEN OP MAAT

JI•C.

Richard Hanegraaf


Hallo Maasdonkse Kinderen Op Zaterdag 2 juli 2005 is er weer een grote

Jeugdbrandweerdag. Voor de 15e keer heeft de brandweer een spelmiddag georganiseerd. Dit is voor alle Maasdonkse kinderen met de leeftijd van 6 t/m 13 jaar, en een captain vanaf 16 jaar. \Ve beloven een prachtige dag met bier en daar kans op

'"plaatselijke buien" Er zijn geen kosten aan verbonden je kan je zo opgeven. liet Spektakel vindt plaats op het veld naast "D~N HAZEKAl\1P". Kloosterstraat 5 te Nuland. Om 12.30 uur aanwezig zijn, en om

13.00 gaan we starten. Na afloop krijgt iedere deelnemer een kleine attentie voor deelname aan deze dag. [Aangeboden door Rabobank Het MaaslandJ Inschrijfformulier inleveren voor 25 juni op school [Nuland, Vinkel of Geffenl Of bij B. Hurkens \Vilibrordusstraat 12 Geffen. W 073-5323816 Schoolgaande kinderen buiten Maasdonk formulier inleveren bij B Hurkens. X ················•·············~·······""'"""···········............................................................................

rnscbrijffo1•mulier: Er wordeu groepjes van 8 kinderen gevormd. Je mag zelf een eigen groepje samenstellen, zet dan wel alle namen op dit formulier. !Ook die van de captainl InschriiYe.D allcenls ook mogelijk. Naa.111 ki_nderen ··•·••................................................. ····•••·····••·•··•....................................... . ···········································•···················..···········•-•···············.. ··············•··•········•·····························

·····································....................................................................................................................... ...................................................................·······••············•·····............., ...............·····........................ Naan1groep:.......................................................................................... Leeftijd; ...................... Naam en

18

~

Aantal: .................... van de Captain: ........................................................... .


G- LEVIX AUTOMATISERING [::) GEFFEN & OSS

::F

Hardware - Software

l Il

Netwerken - supplies Reparaties - virus/spyware verwijderen

Hét adres voor al uw Turkse en Italiaanse gerechten!

Internet - Webhosting - ADSL LEVIX GEFFEN DORPSTRAAT 46

LeV!X AUTOMATISERING

KLOOSTERSTRAAT llA GEFFEN

LEVIX OSS KRUISSTRAAT 41A 5341 HA OSS 0412 643 909

5386 AN GEFFEN 0"'3 53 4 13 25 N!=Q@LEVIX.NL

WOENSDAG PIZZADAG! Alle pizza's € 5.50

OSS@LEVIX.NL

WWW.LEVIX.NL - INFO@LEVIX.NL

Tel./Fax 073-5325705 Tot in de

puntjes

verzorgd!

Ki S}

,ïerstraat 5c AR Geffen Te. c- 3 - 5321683 Fax: 07 3 - 5325150 h

Grafwerk is onze specialiteit. Voor ieder budget. Aangesloten bij Eurofteurist. Verzending , an bloemen door heel ~ederland.

drukkerijwihabo

• ge boo rte- trouw- j u bi Ie u m kaarten of eigen o n t w e r p ruime keuze mis - doop boekjes I o go briefpapier en v e I op pen visitekaartjes f I y er brochure printen copy kl e u r zwartwit k Ie i n- g root f orm aat rillen vou wen n i eten s nijd en inbinden p Ia st if i ce ren Heesterseweg 13 - 5386 KT Geffen T (073) 532 26 84 • F (073) 532 47 95 • E dru kkerij@wihabo.nl • 1 www.wihabo.nl

VAN DER DOELEN

Wilt u lagere maandlasten? Uw hypotheek oversluiten? -x-

Samen met u bekijke n wij, geheel vrijblijvend , of u al of niet uw huidige hypotheek moet aanpassen .

*

Zeer scherpe renteta rieven.

* Int ensieve persoonl ijke begeleidin g van begin tot het eind . WIJ BEMIDDELEN VOOR ALLE GROTE VERZEKERAARS, BOUWFONDSEN EN BANKEN . KLOOSTERSTRAAT 44 5386 AT GEFFEN TEL. 073 - 5325510 FAX 073 - 5325560

Bel voor afspraak:

E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Internet www.vanderdoelenassurantien.nl

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

VERZEKERINGEN


r WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN

Telefoonnuimner praktijk 073 532 1252 Spoednummer 073 532 3697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13.00- 17.00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08.00-09 .00 uur. Herhaalrecepten. Yragen, afspraken andere dagen 09 .0010.30, 13.00-13.30. 15.30-17.00 uur. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig heeft kunt u natuurlijk altijd de spoedlijn bellen. Artsen P. Berkelaar werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. A.Litjens werkt op maandagmiddag, dinsdag, woensdag en vrijdag. J. van der Heijden werkt op maandag, dinsdagmiddag, woensdag en donderdag. Spreekuren Elke dag 08.00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt 10 minuten. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Kinderspreekuur 15.30 - 16.00 uur (alle dagen, met uitzondering van woensdag). Dit is een spreekuur voor kinderen tot 12 jaar met kleine kwalen (5 minuten spreekuur). Vanaf 1 januari is ook dit een spreekuur op afspraak. De afspraak moet diezelfde dag (08.00-09.00 of 13.0013 .30 uur) gemaakt zijn. Dat voorkomt lang wachten in een overvolle wachtkamer met een ziek kind. Als uw kind erg ziek is of als het een uitgebreide klacht betreft, wilt u dan een afspraak maken op het gewone spreekuur. Visites 11.00-13.00 uur. APOTHEEK MAASDONK Telefoon en faxnummer: 073 532 4699 Fax. 073 532 4499 Openingstijden: Op werkdagen Op zaterdag 08.15 - 17.30 uur 12.00 - 13.00 uur Op zondag dienstapotheek Oss 11.00 - 12.00 en 17.00 - 18.00 uur Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. 24

Buurtbus-dienstregeling lijn 261 Maandag t/m vrijdag Nuland-Oss Geffen, Dorpsstraat 07.20, 08.20, 09.20, 10.20, 11.20, 12.20, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17,20 Oss - Nuland 08.02, 09.02, 10.02, 11.02, 12.02, 13.02, 14.02, 15.02, 16.02, 17.02, 18.29 Zaterdag Nuland -Oss 09.20, 10.20, 11.20, 12.20, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20 Oss -Nuland 09.02, 10.02, 11.02, 12.02, 13.02, 14.02, 15.02, 16.02 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen Ouderenadviseur "De Ouderenadviseur" is een samenwerkingsproject van de RIGOM (Regionale Instelling GecoĂśrdineerd Ouderenwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiĂŤn terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, tel.: (073) 532 19 52 en Helma Tijs, tel.: (073) 532 53 28.

WIE WAT WANNEER MEI 12 KVB, Moederdag viering 13 Vormsel om 19. 00 uur 16 2e Pinksterdag 18 Meiviering Ziekencomite De Schakel, 14.00 uur 't Oude Klooster 19 Ophalen oud papier

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Bergstraat 26a, tel. (073 ) 5321544 Advertenties: Tolweg 7, tel. (073) 5322243 Redactieadressen: Tolweg 7, en Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26a, (073) 5322586 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.