Torenklanken 2005 - nr 07

Page 1

I

I

43e jaargang nummer 1 april 2005

redaktieadres: advertenties: sekretariaat: bank: druk: oplage:

Tolweg 7 en Veldstraat 13 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 Rabobank nr. 11.58.03.009 • giro v.d. bank nr. 1139113 WiHaBo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

DODENHERDENKING WOENSDAG 4 MEI A.S. SM JORIS GfLDE

De jaarlijkse Dodenherdenking valt dit jaar op een woensdag midden in de vomjaarsvakantie. We snappen best dat u niet speciaal terugkomt van uw vakantie-adres om hjer in Geffen deze herdenking mee te maken... Maar we hopen wel dat zij die achter blijven in ons dorp de weg naar het monument zullen vinden! We rekenen ook op een groot aantal ouders met hun kinderen! Het is een goede zaak om samen even stil te staan bij die mensen die hun leven hebben verloren ten gevolge van oorlogsgeweld. Nog dagelijks eist deze waanzin slachtoffers en slachtoffertjes. Helaas. Het comité voor deze 4 meiviering nodigt u daarom van harte ujt om aan deze herdenking deel te nemen. Zorgt u er dan voor om 10 minuten voor acht aanwezig te zijn bij het Monument voor de Vrijheid. Voorafgaande aan deze herdenking vindt er in de kerk een Gebedsdienst plaats die om 19.00 uur begint. Misschien wilt u deze Dienst ook meemaken en wordt daarvoor ook van harte uitgenodigd, met uw kjnderen.

Geffen de Wandel-4-daagse voor jong en oud. Van 3 J mei t/m 3 juni willen we weer heel Maasdonk aan het wandelen krijgen. Met mooie wandelroutes van 5 of 10 km raden wij u aan om dit jaar zeker mee te doen. Alle dagen wordt er gestart tussen 18.00 en 19.00 uur en de finish sluit elke avond om 21.30 uur. Op donderdag 2 juni starten en eindigen we vanaf Recreatiepark Vinkeloord. Alle andere dagen is het begin- en eindpunt bij de Bonkelaar in Geffen. De voorinschrijving vindt plaats op 25 en 27 april tussen 19.00 en 20.00 uur bij Café Boetje. Laatste inschrijfmogelijkheid is op 31 mei, de eerste wandeldag, tussen 18.00 en 19.00 uur in de Bonkelaar. OPROEP aan alle verenigingen, stichtingen, families en vriendenclubs van Maasdonk: Maak het wandelplezier nog groter en schrijfje in als groep. Dit is mogelijk vanaf 10 personen. De inschrijfkosten zijn iets lager en bovendien ding je mee naar de ·Wandel-Mee-Trofee voor de grootste groep. Welke groep bindt de strijd aan met Nooit Gedacht in 2005?! Voor meer informatie kunt U terecht bij: Anja Verhagen Tel: 073-532 2466 of Liesbeth van Erp Tel: 073-532 3517

We wensen U alvast veel wandelplezier toe.

WANDEL-4-DAAGSE VAN 31 MEI T/M 3 JUNI 2005 Voor de 20e keer organiseert Stg. Jeugdvakantiewerk

KOPY INLEVEREN VOOR: 30 april (geldt ook voor e-mail kopy) redaktie adres: Tolweg 7 & Veldstraat 13 e-mail adres: torenklanken@bome.nl


Café - Zaal 't Haasje voor bruiloften, partijen

en vergaderingen

DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

_ .de Kiuderenv.!!:.-

1{ Bd'~

maandag t/m vrijdag zaterdag

Tel.: 07% 532 15 20

~)@\) M .

--ef ........ e,,,_..,..

Jl

Ham 1, 5386 JA Gett?;f. tel. 073-5325551

Erkend installateur

13.00 - 19.00 uur 8.30 - 17.00 uur

SCHOENEN & SPORT

0

Dorpstraat 9a 5386 AK '"effen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91

www.cafehethaasje.nl

C. V Gas - Water Service en onderhoudsabonnementen gastoestellen Ook voor het Energie certificaat VOOr Woningen

/50SPIERINGS

-

~atle-en Adviesbureau bv

(vanaf 2006 verplicht)

Papendijk 14b 5386 EG Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

Wij verzorgen voor u:

verlijmen van kalkzandsteen leggen van afwerkvloeren het bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten het aanbrengen van spackspuitwerk het aanbrengen van buitengevel-isolatie het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

* *

* *

NAS AFBOUW BV Telefoon Fax Website Mail

*

073 - 534 22 22 073 - 532 29 30 www.nasafbouw.nl info@nasafbouw.nl

tvww.f'laSafb()U(IJ.fl

Zwarte, grijze rouwauto of andere mogelijkheden? Wij zorgen er voor! Voor meer informatie en antwoord op uw vragen

Gratis aan te vragen "Stilstaan bij afscheid nemen" ons i nformatieboekje/wi lsbesch i kki ng.

Bel: 0412-623173 Uitvaartverzorging VAN LITH B.V.

Bouw

Buro

Docfalaan 2, Stadsmortuarium Oss, tel: 0412-623173 www.u itvaartverzorgingvanl ith.nl contact@u itvaa rtverzorgi ngvan Iith.n 1 Kleding verander- en reparatiewerk.

"BENILDA" Molenberg 6, te/.(073) 532 48 50 5386 DA Geffen / Maasdonk Maandag, Dinsdag. Donderdag. Vrijdag:

09.00 - 12.00 uur andere tijden na tel. afspraak.

~

H. VAN ZANDVOORT Maarten van der Dussen

• 0\

ELECTROmHNIEK B.V.

-;ll.., z

E-mail: hvzandvoor1alectro@hetnet.nl

Heesterseweg 14 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 • Fax: (073) 532 39 86

Wilgenstraat 6 5386 GL Geffen Tel.: 073 - 534 12 94 Privé: 073 - 534 12 92 E-mail: bb.dussen@planet.nl

l


Parochie Heilige Maria Magdalena Geffen Parochie Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen

Tel.073-5321216 email. info@parochiegeffen.nl www.paroch1egeffen.nl

"ONDER DE TOREN" WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 09 .30 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u VINKEL: Zaterdag 17 .30 u Zondag 11.00 u LITURGISCHE KALENDER: Vr. 29-04 13.00 u Huwelij ksviering Nancy Boerdonk en René van der Ploeg 19.00 u * V iering met de diaken mmv Ouderenkoor Za. 30-04 Geen viering Zo. 01-05 09.30 u + Woord-Com.dienst mmv Gem. koor Ma. 02-05 19.00 u * Avondmis Wo. 04-05 10.00 u H.Mis in de Sint Jan door Pastoor Scheepers 19 .00 u Gebedsdienst H erdenking gevallenen mmv WI.K. Do. 05-05 09.30 u + Eerste Communieviering mmv Kinderkoor 11.30 u + Eerste Communieviering mmv Kinderkoor Vr. 06-05 19.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor mmv Bandola's +(kinderkerk) Za. 07-05 19.00 u Zo. 08-05 09.30 u + H.mis mmv Gem. koor Ma. 09-05 19.00 u * Avondmis Vr. 13-05 19.00 u * Woord-Com.dienst nunv Ouderenkoor 19.00 u + Toediening Vormsel door vicaris van Meijgaarden mmv Passe Partout * = dienst in de kapel +=t.v. uitzending naar huize de Heegt DOPEN: Voor het opvragen \·an informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u terecht bij: Babette Romme, De Doelen 1, tel. 532 3469. De doopvieringen zijn bestemd voor hen die woon-achtig zijn in Geffen, of voor hen die elders wonen, maar ingeschreven staan in onze parochiegemeenschap en deelnemen aan de kerkbijdrage. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE woe. 27 april 20.00 u. informatieavond voor de ouders don. 28 april 15.30 u. oefenen in de kerk voor groep 1

vrij . 29 april 15.30 u. oefenen in de kerk voor groep 2. Don. 5 mei: Eerste Communievieringen om 09.30 uur en 11.30 uur PROGRAMMA VORMSEL donderdag 28 april 19.30 u. - 21.00 u. samenvatting en afsluiting van de voorbereiding in de kerk en het patronaat. Vrijdag 13 mei 19.00 uur Toediening van het Vormsel door vicaris van Meijgaarden. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven bij: Patty van ~istelrooij. Jasmijn 5, 5386 ES Geffen, Tel. 073-5326323 (lfa 18.00 uur) of via e-mail: jurgen.patty@home.nl Dit geldt voor mensen die in ons dorp wonen, of hier geboortig zijn maar elders wonen. MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 - 20.00 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave - enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Afwijkende mistijden / vieringen die vervallen: Vanaf 11 juli t/m 29 augustus zijn er geen maandagavond-vieringen in de kapel, met uitzondering van maandag 15 augustus: Maria Ten Hemelopneming. Op zaterdag 13 augustus is de viering om 18.30 uur (Rogge maaien) Op zondag 14 augustus is de viering om 09.00 uur (Gildemis) ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEU' Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Het ziekencomité bezoekt de zieken namens de parochie, de pastoor brengt een bezoek aan de zieken op verzoek van de zieke of zijn naaste familie. WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 15 april 2005: Jan van Tuijl, 67 jaar KERK.BALANS 2005: Overal en dichtbij! De actie Kerkbalans 2005 is van start gegaan! U kunt uw bijdrage over 2005 storten op rekening 11.58.07292 t.n.v. Parochiebestuur inz. Kerkbijdrage. PRIJSWINNAARSKLEURPLATENKERKBALANS 4 jaar: Ashlyn Kerkhof, Papendijk 25 a. 5 jaar: Elise Timmermans, Jasmijn 1 6 jaar: Harm van Dinther, Broekstraat 6 7 jaar: Hélène Spanjers, Gagel 16 8 jaar: Margot v.d. Hurk, Van Coothstraat 27 3


Ja, dat doen

Makelaardij

we allemaal!

Verzekeringen

Aan-/ verkoop

othe Regio Bank •

• • nanc1er1ng

verhuur E

, en uel

1

Je21n

Makelaardij/ Assurantiën

Kromstraat 172 Oss ~ (0412) 65 06 79

info@geldengezin.nl

www.geldengezin.nl www.lmv.nl

Gebr. van de Wetering -t.0. W~'l"~

tf}'~· C

--

'\

VAN SCHIJNDEL

Gl

- --

Dommelstraat 47

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

-z ~& DESIGN 01\JlWERP·MNLEC ONDERHOUD-RENOVATIE

Fax 0412 - 63 72 06

Vl-"tSch

Dorpsplein 19 5386 CL Geffen

a 60,a. d strbst bcdnjfsy

=~

r,

openingstijden: woensdag en donderdag 13.00 tot 18.00 uur vrijdag 13.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

Corné van Dinther

Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel.: 073 - 532 16 54 Fax: 073 - 532 67 01

BOUWGROEP GEFFEN

"Kwallltll w,nt de strijd''

~an Scllijnd.-1 Bo..wgroep Bredu·:,ag 13 5386 KM G"tren

Tel 073 532 76 09 - Fax 073 532 76 11 Mobiel 06 534 746 75

lel 073 5322961 hx· 073--5~22232

ma ::g;\anSch ,nd<c •BotM.,-oeo nl .-,.•,wvansch jnde!-bou:••rocp ,,


9 jaar: Marouschka Romme, Berkenboog 32 l Ojaar: Lotte v. d. Haterd, Molenstraat 7

GIFTEN voor het Lourdescomité: bank rek. 11 58 16 135 voor de restauratie van de kerk: bank rek.: 11 58 15 236 DE RESTAURATIE-THERMOMETER IS GESTEGEN TOT € 250.000,- DANK U WEL! KERKMUSEUM Elke laatste zaterdag van de maand geopend van 13.00 uur - 14.00 uur: (behalve wanneer er op dat tijdstip een viering in de kerk is): zaterdag 30 april a.s. U kunt ook een afspraak maken met Jo van Wanrooij te1. 5322283 BEREIKBAARHEID PASTOOR SCHEEPERS: pastorie: op maandag t/m vrijdag is er elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 spreekuur pastoor: woensdag van 18.00 - 18.30 uur en vrijdag van 09 .30 - 10.00 uur (om afspraken te maken, iets op te halen of een korte hulpvraag) voor uiterste spoed: pastoor: tel. 06 - 53364310 e-mail adres pastoor: pastoor.scheepers@levix.nl e-mail adres diaken: diakenvanherwijnen@hotmail.com internetsite parochie: www.parochiegeffen.nl GREGORIAANS KOOR De volgende repetitie voor het zingen van Gregoriaanse gezangen wordt gehouden op dinsdag 3 mei a.s. van 21.00 - 22.00 uw- in de grote zaal van het parochiecentrum (Oude Klooster boven). MEIMAAND - MARIAMAAND Bloemen: Om Maria extra in de bloemetjes te zetten kunt u bloemen brengen in de meimaand. Op vrijdagmorgen wordt de kerk versierd voor het weekend en voor het Mariakapelletje kunt u bloemen(bonnen) brengen bij de zusjes van Lee op Heegterstraat 2 en De Wan 32, die onze veldkapel verzorgen. Rozenkrans: Kerk in Nood heeft een rozenkransboekje uitgebracht, geïJlustreerd met afbeeldingen geschilderd door Bradi Barth. Naast de al bekende mysteries zijn ook de vijf mysteries van het licht opgenomen in het rozenkransgebed. Daarnaast kunt u een zogenoemde pausenrozenkrans aanvragen, gezegend door Johannes Paulus II. Het kruisje van deze rozenkrans heeft dezelfde vorm als het kruis op de staf van de Paus. Het rozenkransboekje zowel als de rozenkrans kosten per stuk € 3,75 (incl. verzendkosten). Te bestellen bij Stichting Kerk in nood, Peperstraat 11-

13 5211 KM 's-Hertogenbosch. Tel. 073 - 6130820. E-mail: kinop@wxs.nl Internetsite: www.kerkinnood.nl Vieringen in de Sint Jan: Het thema van alle meivieringen is: MARIA, ONDER UW BESCHERMING. Zondag 1 mei: 07.00 uur - samenzang• St. Catharinagilde Vught 08.30 uur - Liedertafel - St. Barbara / St. Sebastiaangilde Vught 10.15 uur: Opening van de meimaand voorganger: Mgr. Hurkmans m.m.v. Schola Cantorum - Gilde De Oude Schuts 's-Hertogenbosch • 12.00 uur: Gemengd Koor Sint Jan-Maria, Waalwijk St Hubertusgilde Berkel 17.00 uur: Vesperviering m.m.v. Schola Cantorum Donderdag S mei: 07.00 uur: Gemengd Koor 's-Hertogenbosch 08.30 uur: Gemengd Koor 's-Hertogenbosch - St. Willibrordusgilde Heeswijk 10.15 uur: Schola Cantorum - St. Joris / St. Catharinagilde Gemonde en St. Antonius / St. Sebastiaangilde Gemonde 12.00 uur: Schola Puellarum - St. Ambrosiusgilde Loon op Zand. Zaterdag 7 mei: 19.00 uur: G.Z.G.-koor van het Jeroen Boschziekenhuis - St. Barbaragilde Vlijmen Zondag 8 mei: 07.00 uur: Drunens Gcm. Koor "Vivace" 08.30 uur: Drunens Gem. Koor "Vivace" - St. Jorisgilde Berlicum 10.15 uur : Schola Cantorum - St. Antonius / St. Sebastiaangilde Udenhout 12.00 uur: Nucnens Mannenkoor 17.00 uur: Vesperdienst m.m.v. Vox Gregoriana 19.00 uur: bidtocht door de straten van' s-Hertogenbosch.

JONGGEHUWDENDAG Deze dag - bedoeld voor echtparen die 0-8 jaar getrouwd zijn voor de katholieke Kerk- wordt georganiseerd door de dienst "huwelijk en gezin" van het Bisdom Den Bosch en wordt geleid door coördinator Ilona Langendonck Korving. Zij is getrouwd met Pieter en zij horen tot de jonggehuwden. Ilona is sociaal psycholoog en theoloog. De inleiding op de ochtend gaat over de vraag "Waar leef je voor?" en wordt gegeven door pastor Marc Timmermans, huwelijks- en gezinspsycholoog. 's Middags zijn er twee workshops: één over communicatie tussen man en vrouw en de ander over 'de vijf talen van de liefde'. De kinderen mogen meekomen, er is een apart kinderprogramma met de mogelijkheid voor de kinderen om een middagslaapje te houden. De jonggehuwdendag wordt gehouden op: zaterdag 18 5


juni in het St. Janscentrum, Papen hulst 4, 5211 LC Den Bosch. Tel. 073 - 6123055. Vanaf 10.00 uur is iedereen welkom; 's middags is er een lunch en we sluiten af rond 18.00 uur. Er zij n geen kosten verbonden aan deelname. een vrijwi llige bijdrage is mogelijk.

1

Graag opgeven per e-mai 1: ilangendonck(èbisdomdenbosch.nl voor zaterdag 28 mei o.v.v. jonggehuwdendag-opgave. Graag namen, adres, telefoonnummer doorgeven en vermelden met hoeveel personen je komt en hoe oud de kinderen zijn die meekomen.

• Trendy! • Stijlvol!

l

• Koppig!

bastian -Trucco - Great lengths Dorpstraat 9

5386 K Geffen

'T BERGJE V.O.F. onze kwaliteit is realiteit

~

Ook voor feesten, partijen en vergaderingen Veldstraat 14 Geffen Tel.: 073-5322531 Gespecialiseerd

SCHOONHEIDSSALON

RUBRIEK GEVONDEN EN VERLOREN IS GRATlS!

Te.: 073 - 532 00 05

Cafétaria / Eetcafé

C:::::/, _,.

DE KOSTEN VOOR DANKB~TUIG INGEN, PERSONEEL GEVRAAGD EN AANGEBODEN ZIJN € 5,--

in:

• Exclusieve gezichts- en • Blendtherapeute lichaamsbehandelingen • Huidtherapeute Pakkingen (billen, buik, . . borsten handen voeten) • Exclusieve s1erade ' ' van Beauzill en Bella Ragana • Pe,manente Make-Up • Make-Up wo,kshops • Dagarrangementen

LOSSE ADVERTENTIES TUSSEN DE TEKST

1/8 PAGINA 1/4 PAGINA 1/2 PAGINA HELE PAG INA

&;!;.\ ~

€ 15,€ 25,€ 35.€ 60,-

<J

~~;~:"iN

I'!:\

~

MOTORRIJSCHOOL

P. DE Kl!EIN

11~~~~ Heegterstraat 34, 5386 CP Geffen, Fax: (073) 5326381 Tel.:(073) 5324658,Autotel.:(06) 53184263

Alles vers uit eigen bakkerij

• l'\out1h.1~tra.lnlng • c.&n:11ot:mlnlog • Combinatie Nnutllu ~ -ean:110

GROEP§TRAINING

Bakkerij Brands

• Totnl At • lnlloor- Cycllng • Stn:ctda.nce • S\"ltching • Senl~ntrolnlng

MEDISCHE FITNE55 • F'yslotr«:1ining • Do Rug5,:h ool • RevaHdatletrolnlng • Acïntvgnrtietrtdnlng

INDIVIDUELE TRAINING • A rrangementf!n op maat

Re!!!'!:!!.it"J,

Papenclijk li! • 5386 EC 6i,ffen Tel. 1073) 74 7i! • Fi!SJ< 10731 531! 65 75

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Tel 073 532 34 69 Renovatie projecten. Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spuitwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl

6

Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929 RI.IWIELEN TANKSTATION

\ rilJ»~~-1 Yi :1=1~ ■ Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 1 3


EFKES BUURTE MÈ ... oud-Geffenaar Jan van der Doelen (71 j.)

Hij is de oudste zoon uit het boerengezin van Cees van der Doelen en Dina van Roosmalen en woonde aan de Papenclijk. De oudste én een jongen, dus voorbestemd om boer te worden, zo niet ingezet te worden op het boerenbedrijf. "Vooral door toedoen van mijn moeder, kreeg jk de gelegenheid om te gaan studeren, hetgeen mijn grote wens was", zegt Jan. Hij ging naar het gymnasium in Oss en volgde de opleiding Sociale Acaderrue te Eindhoven. Zijn eerste baan was groepsleider bij de Levensschool voor de R.K. jeugd in bedrijven. Daarna werkte hij ruim 10 jaar als maatschappelijk werker bij de Sociale Dienst in Oss en vervolgens had hij leidinggevende functies bij de Sociale Dienst in Arnhem. Daarnaast vervulde Jan als vrijwilJ iger diverse maatschappelijke functies bij Stichtingen, verenigingen en een grote scholengemeenschap. Hij is getrouwd met Tineke en ze hebben 3 kinderen en 5 kleinkinderen. Ze hebben 11 jaar in Oss gewoond en sinds 1970 wonen ze in Elst. Via zijn familie leest Jan regelmatig Torenklanken en blijft zo goed betrokken bij Geffen. Hij gaf te kennen, zich ook nog wel wat dingen te herinneren uit de bezettings- en oorlogstijd. Jan was toen een jongetje van 7 jaar... Hij schreef zijn verhaal op, dat bij de Heemkundewerkgroep bewaard zal blijven. "Veel dingen werden niet besproken in die tijd, maar je voelde wel aan - vaak door de gelaatsuitdrukkingen van de oudere mensen - wanneer er ernstige dingen gebeurden of gingen gebeuren" vertelt Jan. De bezettingstijd ligt vooral in zijn geheugen als een spannende tijd: er vonden veel handelingen plaats die eigenlijk niet mochten. Het illegaal slachten van een koe ofeen varken, waarbij dan iets verzonnen moest worden waar bet dier gebleven was ... Het koren dorsen met de controleur erbij ... Boter en kaas maken dat niet mocht; er werd naast de kachel een gat in de woonkamer gemaakt, waar de melk-tuit in ging om de melk te laten zuren; daarbovenop stond de kinderbox ... De verzuurde melk werd gekarnd in de wasmachine en daarom inspecteerden de controleurs altijd de wasmachines of er nog resten melk inzaten... Als kind beleefje de dingen vaak minder serieus en speelser, maar ik ben wel bang geweest in de oorlogstijd. De kogels vlogen ons om de oren toen we ons huis moesten verlaten. De geruchten gingen, dat de huizen (vooral de boerderijen) aan de Papendijk in brand zouden worden geschoten, omdat dat gebruikelijke verblijfplaatsen waren van soldaten. Ons gezin kon terecht bij de weduwe Schouten. Onderweg adviseerden Duitse soldaten ons, vooral niet in de buurt te komen van de kerktoren, want die was voor de "vijand" als een mikpunt.

Bij café De Gouden Leeuw (met de uitbaters Naris en Dien Renders), moesten we schuilen in de huiskelder omdat het te gevaarlijk werd op straat. In de kelder lag ook Nol Renders. die ernstig ziek was. Hij was een goede speelkameraad van mij en ik kwam vaak bij hen in het café. lk weet nog precies hoe het café er in die tijd uitzag! Ik hoorde Nol tegen zijn moedet"zeggen: "Nou zit Jan me ook nog bang te maken!" Zulke momenten hebben een diepe indruk achtergelaten. Nol is op jonge leeftijd gestorven. We vervolgden onze tocht door het dorp, toen het wat rustiger werd. In de grote huiskelder van de familie Schouten zaten nog meer mensen. Mevrouw Schouten wilde een rozenhoedje bidden, waarop zoon Herman zei, dat we dat eerder hadden moeten doen!" aldus Jan. De dood van Driekske Langens (hun overbuurman) is hem ook heel goed bijgebleven en wordt in zijn verhaal uitgebreid beschreven. Driekske raakte gewond bij een hevig gevecht. Hij dacht aanvankelijk dat een stuk hout zijn buikwand had geraakt. Later constateerde dokter Jansen dat een minuscuul klein scherfje zijn ingewanden onherstelbaar had beschadigd, hetgeen zijn overlijden tot gevolg had. Jan was samen met enkele andere jongens uit Geffen, misdienaar in de uitvaartdienst, die in Heesch gehouden werd. Een andere gebeurtenis staat in zijn geheugen gegrift. "In het weiland tussen onze boerderij en die van Hasje van Lith, stond een tank met een soldaat ernaast. Ik speelde in de buurt, hoorde een harde knal en de soldaat was verdwenen. lk was snel ter plekke (eigenlijk levensgevaarlijk!) en vond stukjes van het lichaam van de soldaat... Als kind sta je meer onbevangen tegenover zulke dingen. Net als het feit dat mijn broer en ik de lijken wilden gaan tellen van geallieerde soldaten, die bij ons in de schuur lagen, waarop "een kameraad" heel boos op ons werd!" In alle ellende waren er ook anekdotes, waar je - na de goede afloop - wel mee kon lachen. "Een boer vond na vertrek van de geallieerden, in de stallen waar ze ingekwartierd hadden gelegen, een zak met poeder. De boerin bereidde 'de lekkere Engelse pudding', die wel wat dun bleef. De kinderen vonden het vies, de boerin lustte het niet en de boer at naar hartelust! Iedereen werd ziek, behalve de kokkin. De dokter constateerde een vergiftiging: veroorzaakt door een spuitmiddel ter bestrijding van de coloradokever...!" Jan kan nu zijn herinneringen goed opschrijven, waarvan de Comnussie 60 jaar bevrijding en de Heemkundewerkgroep Vladerack dankbaar gebruik maken. "Toch kon ik indertijd op de t.v. de film "Soldaat van Oranje" met moeite bebjken" zegt hij. "Een stukje jeugdherinnering dat in die tijd onverwerkt en onbesproken bleef". Dank aan Jan en de overige verhalenschrijvers voor deze waardevolle herinnering, immers: Vergeten is ballingschap, herinneren: verlossing! 7


f

A

&

ROND DE DORPSPOMP

De stamtafel wil de samenstelling van "De Ondernemersvereniging Geffen" verduidelijken. De" O.V.G." bestaat (bestond) uit 3 geledingen: De Winkeliers-Horeca-Vereniging, de Bedrijvenvereniging en het comité "Effe noar Geffe''. De Bedrijvenvereniging heeft zonder nader overleg het "O.V.G". opgeheven. In de vorige Dorspomp is die saamhorigheid, die onderlinge solidariteit, als zeer belangrijk beschouwd voor Geffens' zakelijk we !varen. Er wordt dan ook een beroep gedaan op de Bedrijvenvereniging, die eensgezindheid, weer te herstellen. Voorstel: Laten we vertegenwoordigers van die drie geledingen eens aan de stamtafel nodigen. In mei gaat het comité "Effe noar Geffe" al met vertegenwoordigers van organisaties en verenigingen van Geffen overleggen en daar zal dan ook dat signaal tot samenbundeling van de zakenwereld beslist aan de orde komen. "Effe noar Geffe", heeft op de eerste plaats draagkracht nodig van heel Geffen, maar in het bijzonder van heel het bedrijfsleven. Het parkeerprobleem kwam nog ter tafel. Het bleek dat een van onze fervent strijdende gasten zelf nog al eens twee parkeerplaatsen bezet op het Dorpsplein en wij maar roepen: GOED VOORBEELD DOET VOLGEN!!! Het doet goed te zien, dat de barometer van de Kerktoren al 250.000 Euro aanwijst. Het comité "restauratie Maria Magdalena Kerk doet haar werk voortvarend en houdt Geffen met goede Nieuwsbrieven wakker!! De Geffenaar van het jaar komt weer in beeld. De stamtafel wil graag weten van de commissie of de telling van de stemverhoudingen is gewijzigd. De stemkracht moet naar onze mening in verhouding staan met de grootte van verenigingen. C lubs en instellingen en evenredig met het aantal leden daarvan. Het gemeentebestuur met haar ambtelijk apparaat staat onder druk. Ten Ie: Het wegennet in Maasdonk moet worden aangepast vanwege de A59, ten 2e: De vergadercultuur in de gemeenteraad moet worden verbeterd, ten 3e: Er moet een betere groencultuur ontstaan. Er is geprobeerd uit te vinden welke wegen prioriteit krijgen door tellingen: Men geeft aan, dat er straks per dag, vanaf de nieuwe A59 ... 20.000 verkeersbewegingen door voe1tuigen zijn naar en vanuit Nuland, er 8450 verkeersbewegingen zijn vanaf de Papendijk over de nieuwe Parallelweg vanuit Geffen naar en vanuit Nuland en dat er 2000 voertuigen per dag zich binnendoor bewegen van Geffen naar Nuland en omgekeerd. 8

Waar te beginnen?? De Rotonde aan de Papendijk moet worden verbreed en zodanig gereconstrueerd, dat van alle richtingen voor alle verkeer dezelfde voorrangsregels gelden. Nu zie je, dat veel fietsers vanuit Nuland die rotonde maar links laten liggen en binnendoor (levensgevaarlijk) de Papendijk opgaan. • De Papendijk krijgt vanaf de Rotonde tot de Parallelweg aanliggende fietspaden, gescheiden van de weg met een gootje en er komen knippen of knikken in het wegprofiel en het wegdek wordt gestabiliseerd (gefundeerd). Het verkeer van en naar Vinkel is boven niet meegeteld. Het is veelbetekenend, dat de Parallelweg een zeer goede verkeersader wordt. Het verkeer van Geffen -Nuland en Nuland- Geffen moet dan ook zoveel mogelijk over de Parallelweg worden geleid en daarom stellen we voor om in Nuland, de Molenstraat en de Nijverheidsstraat zodanig aan te passen, dat het verkeer daarvan gebruik gaat maken. De Schotsheuvel hoeft dan niet meer worden aangepast. Om verkeer door het Dorp Geffen te reduceren bepleiten wij nog steeds de Parallelweg vanaf afslagA59 OssHeesch, achter de Barrière langs aan te passen, het Kraaijeven te ontsluiten en die parallelweg door te trekken tot de Papendijk. Bij de op- en afrit naar de A59 komt een ruimte rotonde te Nuland. De gemeente is op het goede spoor.; de beschikbare gelden zijn eerlijk verdeeld. 15 Mei gaat de weg naar Vinkel open en 10 dec. dit jaar de rest. Rond de Bouwvakvakantie moet de aansluiting op de Parallelweg klaar zijn. Dat betekent dat het ambtelijk apparaat onder druk staat, immers de aannemer "De Graafse Poort"gaat snel en onvervaard door en Maasdonk moet op tijd zijn met aanpassingen en aansluitingen. Dat betekent snel beslissen en uitvoeren. Alle voorbereidende uitwerkingen van besluiten en vergumungen, aanbestedingen, aanpassingen en voorzieningen moeten in tempo klaar zijn. Mogelijk dat mede daardoor druk ontstaat in de spraakmakende Raadsvergaderingen. Er zal een andere raadscultuur moeten komen. Nogal wat raadsleden moeten op cursus om te leren hoe ambtelijke stukken te lezen, te interpreteren, hoe te discussiëren, zaken te onthouden, hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden, hoe iets te verwoorden, debatcultuur te ontwikkelen, leren luisteren, leren samenvatten enz. Ter voorkoming van "wilde"toestanden, waar bovenstaande voorwaarden ontbreken, zou men de stukken eerder moeten krijgen en ambtelijke leesondersteuning moeten krijgen. We stellen voor om in onze gemeenteraad één woordvoerder per partij te laten spreken, die dan in le instantie niet mag worden onderbroken., daarna mag iedereen (elk raadslid reageren) dan antwoord Ben W Ook mag het niet voorkomen, dat de wethouder eerst


nog eens moet gaan uitleggen , wat in de STUKKEN staat. In 2e termijn zou men dan interrumpties kunnen toestaan. Men zou ook kunnen overgaan tot het houden van 2 soorten Raadsvergaderingen l .Een opiniërende, oriënterende vergadering met uitleg en een leesuurtje 2. De besluitvormende vergadering. Het ambtelijk apparaat zouden we het devies mee willen geven: "VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN." Dat houdt in bezwaren voorkomen door betere en tijdige voorlichting en overleg, vermijdt het ontstaan van conflicten. Het is niet altijd uit te sluiten, inm1ers soms zijn bezwaarmakers zo lastig en onverzettelijk, dat je wel naar de rechter moet. b.v. 3 Iloog in de Harrie Scboutenstr. is zo'n punt. Dan maar planschadeprocedures. De groencultuur in en van de gemeente Maasdonk moet op hoger en beter niveau worden gebracht. Er is geen GROENBEWUSTZJJN. Het broedseizoen wordt genegeerd; gelukkig zijn nog net op tijd alle te sneuvelen en gesneuvelde bomen een voor een bekeken. Maar alle bezwaarschriften rond de "dwaze" rooi plannen zijn zomaar afgewimpeld, waarbij het meest merkwaardige bezwaarschrift van coalitie-partij de VP.M. al helemaal als kolderiek (vur ut oog) te beschouwen is. Wel is de aanplant in het Geffense Veld versneld. Een pluim. De wet van van Nuland luidt: l grote boom is gelijk aan 3 kleine bomen. De wet van van Vucht luidt: Een oude boom is onvervangbaar. Gemeente Maasdonk!!! Boom daar maar eens over. Als er hier een goede groencultuur was, zouden de Maasdonkse bomen en het Maasdonkse groen wel beter onderhouden worden. Het wordt al gauw 5 mei. 60 Jaar BEVRUDING. Er staat weer een interessant artikel in Torenklanken. Je leest er hoe een meisje de oorlog beleefde. Er is nog een artikel van Riet van Venrooy de Kinderen, die de zwaarste oorlogsperiode in Geffen van l oktober tot 2 I oktober op de pastorie beleefde en als evacué en van de Joodse familie en de kinderenSally en Hetty van Dijk, en de schade aan onze Kerk, die wonderbaarlijk de oorlog heeft overwonnen, hoewel zwaar beschadigd. Ook aan de scholen wordt een werkprojecten gepresenteerd. Maar wat is er mooier en beter dan de getuigenissen van Geffenaren. Heel Geffen gaat uitgenodigd worden om deel te nemen aan de fietstocht, om de aankomst en het ontsteken van het BEVRIJDINGVUUR vanuit Normandié via Wageningen naar Geffen om 10 uur 's-morgens mee te beleven op het FEESTELIJK Dorpsplein. We hopen op 5 mei a.s. nieuw vuur te vinden om de Vrijheid te bewaren.

Op het Dorpsplein is muziek er zijn feesttentjes en er wordt verteld over de ellende en ook de intense vreugde in ons dorp. Lees de aankondigingen en haal herinneringen op en geef het door. 4 mei zal daarom een bijzondere DODENH ERDENKING zijn. • Het zijn goede dagen, die ons leven waardiger, rijker, en zinvoller maken. We hopen samen nog iets van de intense DANKBAARHEID. de grote EENSGEZINDHEID en vooral die SPONTANITEIT en ongekende VREUGDE te beleven. Van stamtafel 218. Voor op- en af aanmerkingen de Prins 0412 - 64 09 82. Volgende stamtafel I mei o.l.v. Rien van Zantvoort en weer in café GOVERS van 10.30 tot 12.00 uur met napraat tot 12.30 uur. Kom en bevrijd je van alle zorgen, een ORANJE stoel staat klaar, de vlaggen wapperen nog en het WILHELMUS klinkt er nog na!!!

1'/ieuw Gij sc6oon6eiássaronJeanne 1'/ikftefs %ooi net VOO~jaar 111 met ~renen tnmzfcure Vllll 'Bio Scupture! Jletgezo11da&ernatiefvoor 11age(verzo1;qing.

'Voo1aarsvoorlee(!!!!! 'J-lormaa(€ 30,~ nu€ 26.~

'.Bio Swffetw·e gd6esr11t1t 11it 1111t1111r{ijfi.e 6esta11ádéfe11, is sterfi.,di111rzaa111 eu ftéxi6ere11 6esc6aligádé 1WN!llrqjli.e 1111ge(11iet. :Mi11i111aa(v!flé11 e11 lusgew stefvor111i11g 'Verstevigd°e11 désgewe11st vedengá.

Schoo11heidssaro11 Jeanne 'Vddstraat 2611 5386 91Z

'J:fi-ê11

OïJ ~ 532 26 85

9


,..---

DE OORLOG IN GEFFEN 1944 Dagboek van Riek van Heek - van den Boom (toen: Riek van den Boom, Veldstraat 1, Geffen) De onderstaande tekst zijn feÎten en impressies, dagelijks aangetekend in een klein schriftje. Riek was in de tijd die ze beschrijft 14jaar oud. Ze woont 1111 in Oss. 17 Sept. Zondag: Engelse vliegtuigen komen over, van 's middags 1 tot 5 uur. Allemaal viermotorige vliegtui-

gen (vliegende forten) met zweefvliegtuigen die ze loslieten als ze op de bestemde plaats waren. Die hier over kwamen moesten allemaal naar Arnhem. 18 Sept. Maandag: Weer kwamen er vliegtuigen over. Wij bij Jan Groos op het dak. Jan telt ze. Hij zit op een stoel. Ze vlogen van 3 tot 6 uur. Om half 4 waren parachutisten neergelaten in de polder. Vader en Frans Groos gingen kijken. Om half 5 zweefvliegtuig gevallen in de polder. Mijn zusjes gingen kijken. 19 Sept. Dinsdag: Ze vlogen weer, maar nu later. Wij waren op het land aan ' t aardappelen rapen en konden ze goed zien, ze vlogen nu van half 5 tot 6 uur. 23 Sept. Zaterdag: Om 5 uur brandend vliegtuig in de polder gevallen. Een bommenwerper, er zaten nog 4 b01mnen in. Wij gingen kijken, bij lag bij de Oijenseweg. 25 Sept. Maandag: Voor den middag kwamen een paar tanks in het dorp. Daar gingen de Duitsers op aan het schieten. De kogels vlogen lukraak door het dorp, gelukkig waren er geen doden te betreuren, alleen veel ruiten stuk. Vooral was het erg in de Molenstraat. De tanks waren weer teruggetrokken voor de Duitsers er erg in hadden. Na de middag ging het erop in Oss, waardoor ook vele woningen afbranden, meestal vil la's. We zagen het hier op 10 à 12 plaatsen tegelijk branden. Bijna heel de Heeseweg was afgebrand. 26 Sept. Dinsdag: Vader maakte een schuilkelder, omdat ze er allemaal een maakten. De Duitsers waren teruggetrokken naar Heesch, en daar werd veel geschoten. De projectielen brachten veel schade aan. En er brandden vele huizen af. 27 Sept. Woensdag: Nog was de vijand niet verslagen. En ging het net als dinsdag. Er waren ongeveer 111 huizen afgebrand en 25 zwaar beschadigd en 60 licht beschadigd. 28 Sept. Donderdag: Vele Duitsers kwamen hier in ons dorp. Om l l uur 's morgens vielen de eerste projectielen, wij liepen de schuilkelder in. De eerste viel in de tuin van Jan Groos, vlak bij het kippenhok. Theo Groos werd getroffen en was op slag dood. Pieta Groos werdt getroffen aan de linkerarm en bloedde verschrikkelijk. De tweede viel in de tuin van mijnheer Sloots. Gelukkig geen doden. De derde viel op het PNEM-huisjc. Daar werd Theo de Veer getroffen. Door zijn tabaksdoosje heen in zijn borst, maar gelukkig was het niet zo heel erg. Na de middag begon het opnieuw. Wij zagen een 10

projectiel vallen op het land van Jan van Lith. Vader stond aan de poort van 't klooster, op 10 meter afstand viel het projectiel neer. De scherven vlogen tegen de poort maar ze raakten Vader gelukkig niet. En 5 passen verder af "iel een koe dood neer. 's Nachts van Donderdag op vrijdag hebben wij in de schuilkelder geslapen. Er waren toen verschillende projectielen gevallen. 29 Sept. Vrijdag: Na de middag om 5 uur kwamen er ongeveer 130 Duitsers door de straat. Ze waren nog maar amper in het dorp of daar begon het alweer. Wij zaten in de schuilkelder, daar vielen ze heel dichtbij. Bij Jan Groos vielen er er een stuk of vier op het huis en het schuurtje. Ook bij Mijnheer Sloots een groot gat in de muur. Velen vielen er ook op de wei en het land. Het paard werd licht gewond. Er waren er weer heel veel gevallen. De familie Sloots sliep 's nachts in de kelder bij Bakker Jansen. 30 Sept. Zaterdag: 's Morgens gingen de familie Groos naru· Bergen en Sloots naar Oss. Er ve11rokken er nog veel meer, maar wij bleven nog in Geffen. 's Morgens kwamen de Engelsen in Geffen. Ze kwrunen over het land van Crerners en Jan van Lith recht op ons af. Wij meenden dat het Duitsers waren. Wij vluchten in de schuilkelder. Maar toen kwam Vader die zei dat het Engelsen waren. Toen hebben ze nog geweldig geschoten in Papendijk, ze hadden nog 3 boerderijen in brand geschoten. l Oct. Zondag: Vele Engelse zijn er in ons dorp. Ook de hele Veldstraat staat vol tanks*). 's Avonds kwamen ze bij ons aan. 15 Engelsen hadden 's nachts bij ons geslapen. 's Nachts om kwart voor 2 kwamen er 5 Duitsers op de pastorie, om de sleutel te vragen van de kerk. Even later kwamen ze hem terug brengen. De kapelaan vroeg of er gevaar was, toen zeiden ze "neen" ga maar gerust slapen. Maar ze wru·en nog niet lang weg of daar hoorde men een geweldige kna l. Wat kwrun van het dynamiet dat ze in de kerk gelegd hadden. De hele zijbeuk vloog de lucht in, wat rondom veel glasschade veroorzaakte. De Engelse soldaten erop af, maar toen waren er natuurlijk geen Duitsers meer te zien. 2 Oct. Maandag: De mensen maken elkaar bang en velen verlaten het dorp, het was ook een angstige tijd, vooral 's avonds en 's nachts, daar er geen licht was. We sl iepen in de s laapkamer op de vloer, dan waren we gauw in de kelder als er iets gebeurde; dat was ook een paar keer het geval. l OOct. Dinsdag: Na de middag kwamen er weer granaten en daar tussendoor bulderde het zwaar geschut. We waren vreselijk bang en kropen dicht bij elkaar in een hoekje van de keuken, we durfden niet naar buiten, naar de schuilkelder, en Vader was niet thuis, die was nog bij de Zusters. Om 6 uur werd Driek Langens getroffen, de hele nacht moest hij in de kelder blijven liggen en Leed veel pijn. De nacht van 10 op 11 Oct.: Wij gingen 's nachts bij de Zusters in de kelder, want Moeder durfde niet in de


schuilkelder te blijven. Om half l Obegon het. Honderden granaten vielen om ons heen. En daar tussendoor het gebulder van de kanonnen. Om 10 uur brandde Dorus van Wanrooy af. Dat leek nog akeliger door die vuurgloed er tussen door. We waren bang dat het klooster ook af zou branden maar dat bleef gelukkig gespaard. Wat alles duurde tot 3 uur. Het waren angstige uren geweest. Daarna hebben we nog een beetje geslapen tot het licht werd. Toen ging \'ader gauw kijken of ons huis er nog stond. Dat had niet veel geleden. alleen stond er geen een ruit meer in. De kippenkooi had het er minder goed afgebracht. Daar was een granaat dichtbij gevallen. Honderden scherven waren er door gegaan. Een peren- en appelboom werden een heel eind weggeslingerd. 11 Oct. Woensdag: ·s Morgens verlaten vele mensen het dorp. Vader ging de kar bij Cremers Yan het land halen. dat mochten \\e. ·t Land lag vol mijnen, maar dat wisten we niet, maar Vader kwam toch ongedeerd terug. Toen gingen we \'an alles op de kar laden. Eerst de bedden en kleren. toen de dozen, enz. Vader ging toen naast de lopen. Want Moeder met Jetty, Tonny en Joke en Anni en Marie. zaten er bovenop. Riek en Dina met de fiets, Vaders fiets hadden we achter aan de kar gebonden. Riek en Dina moesten vooruit fietsen, want we gingen naar Heesch. naar Ome Bertus en Tante Kaat. Toen we daaraan kwamen. waren ze niet thuis, ze waren ook geëvacueerd naar Schaik. Alleen een broer van Ome Be11us was in huis en zei dat we gerust konden komen. Toen kwam de kar aan en ze was goed en wel binnen het poortje, toen zagen we in de verte Ome Harry aankomen, met z'n gezin op de platte wagen. Toen waren we met z'n 17 rn huis. Wij kregen de slaapkamer met z'n zevenen. want ons' Dina en Marie sliepen bij Marinus in de kelder. Ome Harry kreeg die andere slaapkamer, ook met z'n zevenen. 's Namiddags kwam het bericht dat Geffen moest evacueren YamYege de mijnen en granaten, maar wij waren gelukkig al weg. Vader moest een vergunning hebben om de koeien te melken en de varkens te gaan voeren. 14 Oct. Zaterdag: Er kwam bericht dat men Maandag helemaal niet meer in Geffen mocht komen, ook niet met vergunning. Dus moesten Zondags de koeien en varkens Geffen uit. Wij gingen met z'n vieren op de kar naar Geffen. Ome Harry. Vader, Moeder en Riek. Ome Harry, Moeder en Riek brachten eerst ons' koe en de varkens naar het huis van Ome Harry, helemaal aan het einde van Geffen. Vader had onderwijl nog wat spullen op de kar geladen, en de koeien van de Eerw. Zusters bij elkaar gedreven. De varkens hadden ze met de vrachtauto gehaald. Toen ging Vader met de kar naar Heesch en Moeder en Riek met de koeien naar Oss.Nu hoefde we gelukkig niet meer in Geffen te komen, 't Was ook zp akelig in een leeg dorp, en dan dat geweldig geschut. In de nacht van 14 op 15

Oct waren er nog granaten gevallen in Heesch. Maar we waren niet bang want we zaten in een goede kelder, al was ie dan ook wat klein. Na dien tijd hebben we altijd 's nachts in de kelder geslapen, met z'n 16. De tijd van 15 Oct t/m 20 Oct.: Er kwam~ Engelsen over de Rijksweg. met pantsenvagens, zwaar geschut, tanks en de vuurspuwers. ze trokken allemaal naar Geffen en Oss waar het dan ook geweldig vol stond. Nacht van 21 Oct op 22 Oct.: We hoorden een geweldig geschut den hele nacht, en wisten niet wat dat betekende. 's Morgens hoorde we al gauw wat 't was. De grote slag was begonnen op Nuland, Rosmalen, Hintham en 's He1togenbosch. De drie eerste dorpen waren gauw be\Tijd maar 't duurde nog wel een paar dagen eer dat Den Bosch bevrijd was. 25 Oct. Woensdag: We mochten weer in Geffen, en wij gingen natuurlijk gauw, we waren net 14 dagen weg geweest. In Geffen waren nog veel Engelsen, ook het klooster van Eerw. Zusters zat nog vol. Toch waren er al enkele Zusters teruggekomen om een oogje in het zeil te houden. 3 Nov. Donderdag: Alle inwoners van het klooster kwamen terug. Van granaten hadden we later geen last meer, wel werd er nog zwaar geschoten. Door de aanhoudende regen konden de geallieerden moeilijk verder komen. Daarna kwamen voortdurend vliegende bommen over. Je zag er 's avonds wel eens 7 achter elkaar. In de polder waren verschillende gevallen, maar in Lith werden ze ook zoveel mogelijk aangeschoten. *) Andere bronnen melden dat er slechts enkele tanks

stonden.

BEDEVAART WITTEM Bedevaart Wittem, Jubileumjaar. op zondag 12 juni. 250 jaar Gerardus inspirerend. U kunt zich daarvoor opgeven bij: Ria v. Gogh, Bergstraat 2b, t/m 25 mei. Tel. 073 532 1592

EEN BLOEMETJE OF CADEAVTJE VAN

DOL(E VITA DAT PAKT At.TIJD GOED VIT

WOONDE(ORATIE & BLOEMEN DORPITRAAT 20A CEHEN

on~ 5324957

Geopend van dinsdag t/m zaterdag van 9.00- 18.00 uur

11


Š

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.rnaasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen burgerzaken). OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraal 43a te Nuland, tel. 073-534 27 38. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van klei11e mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 073 - 534 27 38) SPREEKUREN Burgemeester: P.C.J. Boelens Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00

Wethouder J.A.M. Voermans Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder E.J.A.M. van Heese Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder M.J.M. van de Ven Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17 .00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. 12

POLITIE Op maandag tot en met v1ijdag tussen 09.00 - 12.00 uur kunt u het gemeentehuis bellen (tel.nr. 073-5342100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken. CONSULENT WET VOORZIENING EN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00 1945-2005: 60 JAAR BEVRIJDING Dit jaar is het 60 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog voor Nederland ten einde kwam en dit wordt in heel Nederland gevierd. Ook in Maasdonk wordt volop nagedacht over de invulling van deze dag. Dit wordt gedaan door de gemeente in samenwerking met leden van de heemkundeverenigingen. oranjecornitĂŠ 'sen gilden. Wat gaat er die dag gebeuren? Er wordt in ieder geval een fietstocht uitgezet door de 3 kernen langs plaatsen die in de oorlog een rol gespeeld hebben. Deze bijzondere plekken staan gemarkeerd op het routekaartje. De drie heemkundeverenigingen houden exposities. Op het Dorpsplein in Geffen zullen activiteiten voor jong en oud georganiseerd worden. Om 14.00 uur start het programma op het plein met het aansteken van het bevrijdingsvuur dat vanuit Wageningen naar Geffen wordt gebracht. Ook wordt er een terras ingericht, er is muziek en de beide gilden verzorgen een programma. Dit is vast een tipje van de sluier. Nadere bijzonderheden over de precieze invulling volgen nog. Noteert u deze datum alvast in uw agenda, dan kunnen we er met zijn allen een gedenkwaardige dag van maken. KAMPIOENENHULDIGING JEUGD OP 30 JUNI 2005 Zoals bekend verloopt de jaarlijkse huldiging van de kampioenen sinds enige tijd anders. De jeugdkampioenen (t/m 18 jaar) worden uitgenodigd voor een huldiging op het gemeentehuis. Voor volwassenen die in dit jaar en/of volgende jaren een kampioenschap behalen geldt dat collegeleden op uitnodiging gaan feliciteren. Binnenkort en wel op 30 juni 2005 zullen de jeugdkampioenen van het sportseizoen 2004/2005 worden gehuldigd door portefeuillehouder sportzaken, de heer M.J.M. van de Ven.


De feestelijke gebeurtenis vindt plaats op 30 juni as. om 18.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis in Geffen. Aanmelden Een dringend verzoek aan de verenigingen om de jeugdkampioenen van sportseizoen 2004/2005 zo spoedig mogelijk door te geven aan Helma van Lith of Astrid Jacobs (tel.: 073 - 534 21 00) of bij voorkeur door het sturen van een e-mail met alle gegevens naar hvlith@ maasdonk.nl en ajacobs@maasdonk.nl. Voor alle duidelijkheid: er is geen afzonderlijke brief naar de verenigingen gestuurd.

!

en kijkt naar de man die met een tas de winkel uit komt gelopeIY. En Marieke heeft gelijk, de man komt naar het huis waar Dany en Marieke inzitten! Dany en Marieke kruipen tegen elkaar aan en Dany fluistert : 'Je was een fantastische zus Marieke.' 'Jij denkt ook altijd het ergste he Dany! 'Zegt Marieke een beetje boos. •Hij komt ons heus niet vermoorden!' Dany wil nog iets terug zeggen maar de man klimt de ladder al op. Angstig kijken Dany en Marieke elkaar aan. Wat nu?!

CELEBRATE THE DIFFERENCES MARIEKE EN DANY

Deel 3

Ondertussen is Dany aangekomen bij de bouwplaats. Hij ziet een lange brede trap staan aan het laatste buis. Snel en zachtjes rent hij er naaitoe. Ik moet de ladder echt opgaan, anders kom ik nooit in dat huis. Denkt hij. Zijn handen trillen en Z\Veten. Dan haalt hij diep adem en klimt voetje voor voetje de ladder op. Als hij boven is kijkt hij verbaast rond. Helemaal leeg! Er ligt niks op de bovenverdieping. 'Hier is ook niks te beleven!'Moppert hij zachtjes. Opeens hoort hij zachtjes iemand zijn naam roepen. 'Dany, Dany, waar zit je?' Marieke! Gaat het door Dany's hoofd heen. Hij steekt zijn hoofd voorzichtig om de muur van het huis. Dan ziet hij zijn zus lopen, op haar tenen, door de straat. Dany zucht, nou kan hij weer naar beneden. Hij wi I van de ladder afklimmen, maar Marieke beeft hem al gezien. 'Ik kom naar je toe.'Fluistett ze, en ze klimt voorzichtig naar boven. Als ze boven is wordt ze boos op Dany. 'Gevaarlijk mens! Je doet dit toch niet midden in de nacht?!' Roept ze fluisterend. Dany haalt zijn schouders op. 'Nou en,jij wou niet meegaan dus.' Hij wil zijn zin nog afmaken maar er stopt een grote Mercedes voor de bouwplaats. 'Wat is dát?' Vraagt Marieke verbaast. 'Sstt...' Zegt Dany, 'hij gaat iets bij de telefoonwinkel doen!' Ze kijken naar de man die de auto uitstapt en iets bij de deur van de winkel probeert te doen. 'Hij heeft zelfs zo'n ding bij waar je deuren die op slot zijn mee open kan krijgen!' Zegt Dany opgewonden. ' Da's raar. Ik vind het echt eng Dany, zullen we naar huis gaan?' Vraagt Marieke bang. 'Zeker nu! 'Fluistert Dany terug,' en als die man ons ziet? Dan ...' ' Dat hoef ik al niet meer te weten, oké, we blijven hier nog heel even.' Na ongeveer vijf minuutjes heeft de man de deur open. 'Wauw, zo snel!' Roept Dany net iets te hard. De man kijkt om zich heen en loopt dan snel de winkel in. 'Oeps. Hij heeft toch niks gehoord?' Vraagt Dany voorzichtig aan Marieke. Maar die geeft geen antwoord maar zegt alleen: 'Hij is alweer terug, en hij loopt naar onze kant!· Dany schrikt

Celebrate the Differences samen met ons! Kom op vrijdag 13 mei a.s. naar het Mondriaan College, Mondriaanlaan 1, te Oss en geniet van o.a. een onvergetelijke modeshow! Je bent welkom vanaf 19.30 uur. De deuren sluiten om 21.00 uur. Er worden verschillende voorstellingen gegeven. De avond duUlt tot 22.00 uur. Laat je verrassen en kom kijken!. .. Toegang gratis! Tot vrijdag de 13 mei! Groeten van de modeshowers

Sander van Lent Schilderwerken Abelenstraat 24 5386 GH Geffen telefoon 073-532 12 20

mobiel 06-29076406

Ook het komende seizoen betaalt U slechts 6% BTW (op woningen van IS jaar en ouder)

13


Rabobank


' Voetbalvereniging Nooit Gedacht Geffen www. nooitgedachtgeffen. nl

Café Govers sponsort Nooit Gedacht 5 Het vijfde seniorenteam van Nooit Gedacht werd begin dit seizoen door Café Govers voorzien van nieuwe wedstrijdshirts. Om deze nieuwe samenwerking te vieren, organiseerden de mannen van Nooit Gedacht 5 een feestelijk ontbijt op de vroege zondagochtend 3 april in het café aan de Kerkstraat in Geffen. Ook gingen ze samen met eigenaars van het café Paul en Helma op de foto. Na het ontbijt spoedden de mannen zich naar het sportpark van Nooit Gedacht, waar tegenstander Avesteyn 8 (onder toeziend oog van de sponsor) met 31 verslagen werd. Paul en Helma, nogmaals hartelijk bedankt!

knippen. maar wat bleek; we hadden per ongeluk linkshandige schaartjes gekocht! Dat werd dus lastig voor de rechtshandige kinderen. Uiteindelijk hebben de moeders maar met grote scharen alles uitgeknipt, maar de kinderen hebben het haasje zelf in elkaar geplakt. Het was een heel leuk gezicht, al die haasjes op tafel. Ondertussen kregen alle kinderen chips en limonade, terwijl buiten al eieren verstopt werden. Al snel stormde iederen naar buiten om ze te zoeken, en konden we toch nog even van het mooie weer genieten. Toen alle eieren verzameld waren, gingen we naar binnen, want we moesten de haantjes nog afmaken. Dit was ook nog even een geknutsel om de veren, die we van lintjes maakten, vastgeplakt te krijgen. Maar... Ook dat was weer gelukt! Alle kinderen popelden natuurlijk om de chocolade-eieren in ontvangst te nemen, dus die heben we maar snel uitgedeeld. Het was inmiddels al 16.00 uur, tijd om iederen uit te zwaaien en te zeggen: Het was leuk en hopelijk tot volgend jaar ! ! groetjes Astód Bemelrnans (knutsel werkgroep buurtvereniging "De Elshof")

DARTWEDSTRIJD BUURTVERENIGING DE ELSHOF

(foto: Bram van Ravenstein)

Vrijdag 8 april hebben we een onderlinge dartwedstrijd gehouden in zaal het Bergje. We streden om de titel dartkoning van de Elshof. Er werd elektronisch en steel gedai:t het was zeer spannend wie er als winnaar uit de bus kwam. Vele spannende wedstrijden gingen voorbij maar uiteindelijk werd bij de Steel Huub van de Hurk 1e en bij elektronisch Mat de Kleijn. Deze 2 moesten strijden in de finale om de titel Dartkoning van de Elshof. Mat de Kleijn heeft deze hele spannende finale gewonnen. En is nu een jaar lang Dartkoning van de Elshof.

BUURVERENIGING "DE ELSHOF" Op woensdagmiddag 23 maart kwamen wij en verschillende kinderen om 14.00 uur bij elkaar in de kantine van Sporthal "De Geer'·. We kwamen bij elkaar om iets leuks te knutselen voor Pasen. We begonnen eerst met het geel verven van lege eierdoosjes, waar we later haantjes van gingen maken. Tijdens het drogen van de verf, mochten de kinderen eieren verven met een verfmolen, en kleuren met behulp van sjablonen. De resultaten waren erg mooi . Sommige kinderen waren iets te haastig met het ei eruit te halen, zodat er meer verf aan de handen zat dan aan het ei. Daarna gingen we haasjes in het gras maken. De bedoeling was dat de kinderen zelf oren en voetjes uit zouden

,..,._

TOREN"KLANKJE" De gemeente (weet zich geen) - raad!!! 15


PERSBERICHT "Een vluchteling een handje helpen" Elke Gemeente moet jaarlijks een aantal vluchtelingen huisvesten. Dit geldt ook voor de Gemeente Maasdonk. In de Gemeente Maasdonk zijn al jaren lang enkele vrijwilligers actief die zich inzetten voor de eerste opvang en begeleiding van vluchtelingen die pas nieuw in Geffen of Nuland komen wonen. De laatste jaren zijn er niet zo veel nieuwe vluchtelingen in Geffen en Nuland komen wonen omdat er weinig woningen beschikbaar zijn binnen de sociale woningbouw. De Gemeente heeft echter nog wel een opdracht van de Rijksoverheid om een aantal vluchtelingen te huisvesten. Men is hier mee aan het werk en men verwacht dat er dit jaar nog een paar woningen beschikbaar komen voor vluchtelingen in Geffen of Nuland. De huidige vrijwilligers in Geffen en Nuland zijn op zoek naar nieuwe collega's die hen kunnen helpen bij het begeleiden van de vluchtelingen. De begeleiding heeft als doel dat vluchtelingen de weg leren kennen in de Nederlandse samenleving zodat zij zo snel mogelijk zelfstandig kunnen functioneren in deze Nederlandse samenleving. In de praktijk houdt dit in dat VluchtelingenWerk mensen helpt met een heel scala aan zaken. Bijvoorbeeld het

invullen van papieren, het zoeken van een huisarts, tandarts, basisschool voor de kinderen en het kennismaken met de Nederlandse gewoonten en mensen. Daarnaast geeft VluchtelingenWerk informatie en advies over specifieke vragen voor vluchtelingen die te maken hebben met het vreemdelingenrecht zoals de asielprocedure en de gezinsherenigingsprocedure. De vrijwilligers in Geffen en Nuland hebben al veel ervaring in dit werk en worden in hun werk ondersteund door de kantoormedewerkers van VluchtelingenWerk Oss. Wij zijn op zoek naar v1ijwilligers die interesse hebben in mensen uit andere culturen en die zich in willen zetten voor vluchtelingen die in Geffen of Nuland komen wonen. De werktijden en taken kunt u in onderling overleg bespreken met VluchtelingenWerk Oss en de vrijwilligers in Geffen en Nuland. Wij bieden u een goede onkostenvergoeding, verzekeringen, bijscholing, een informatiepakket en een uitgebreide introductie. Ervaring is niet belangrijk, motivatie en interesse in vluchtelingen wel. Indien u meer wilt weten kunt u cantact opnemen met VluchtelingenWerk Oss: 0412 648 664, u kunt dan vragen naar Dominique Pieters of Saskia Klijn of u kunt ons mailen: info@vluchtwerkoss.nl Op onze website staat meer informatie over VluchtelingenWerk Oss, www.vluchtelingenwerk.nl/oss.

oog voor detail en gevoel voor perfectie

Ernis schilders bundelt jarenlange ervaring met de moderisrn

Joy of perfection

technieken en producten. Ernis staat voor kwaliteit in ale facetten .

Ernis schilders b.v.

Ernis glas b.v.

Het Geffens Veld 8 5386 LL Geffen T. 073 532 34 00 i6

F. 073 532 6510 E. info@ernis.nl 1. www.ernis.nl

_ E fl N-=-l~S;______ ~

_ _

schilders


JUBILEUM PRAKTIJK VOOR OEFENTHERAPIE CESAR

gegeven aan het verbeteren van de kwaliteit van uw dagelijkse houdingen en bewegingen.

Baas in eigen lijf door Oefentherapie Cesar Een mens beweegt de hele dag door, ieder op zijn eigen manier. Iemands bewegingspatroon is als een persoonlijk visitekaartje, uniek en herkenbaar. Het wordt bepaald door de manier waarop het lichaam als totaal functioneert. Echter... niet alle mensen bewegen op een verantwoorde manier. Herman van Veen verwoord dat in de zin: "We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan...": Hierdoor kunnen klachten ontw ikkeld worden. Of deze kunnen ontstaan door een acute situatie of ziekte. We bewegen en leven, binnen de kwaliteiten en ( on)mogelijkheden die ons lichaam ons geeft. En dàt is waar Oefentherapie Cesar voor staat, aldus Reggy van Boxmeer, Oefentherapeute Cesar. Op 1 april 2005 werkt zij 5 jaar in de Praktijk voor Oefentherapie Cesar op Kloosterstraat 7a in Geffen.

Baas in eigen lijf Door u inzicht in uw klachten te geven en u te leren hier adequaat op te reageren en naar te handelen, bereikt u een doe-het-zelf-element waardoor u baas in eigen lichaam wordt. U krijgt individuele aandacht zodat het maximale rendement gehaald kan worden uit de behandelingen.

Bewegen is een kunst Cesartherapie is een bewegingsleer gericht op het voorkomen, opheffen of verminderen van klachten door verantwoord be\.Yegen. Hoe ga ik met mijn lichaam om? Wat voor belasting zet ik op mijn lichaam? En doe ik dat op een manier waarmee ik klachten kan verminderen? En hoe doe ik dat binnen de activiteiten in mijn dagelij ks leven? Door werk, hobby of privé is het niet altijd mogelijk om " goed" te bewegen, maar "zo goed mogelijk" kan immers wèl ! Door bij zware activiteiten je lichaam bewust te gebruiken voorkom je vaak onverwachte en/of plotselinge klachten. Dat geldt natuurlijk ook wanneer er veel herhaalde bewegingen in een (korte) tijdsduur gemaakt moeten worden. Cesartherapie is er voor jong en oud. Iedereen kan verantwoord met zijn of baar lichaam omgaan, zowel kinderen als \'Olwassenen. Met behulp van oefeningen en houdingsadYiezen kunnen er veel klachten verdwijnen en/ofvoorkomen worden. Omdat Cesartherapie de dagelijkse manier van bewegen beïnvloe4 is het een therapie die voor veel verschillende klachten een positief effect kan hebben. Dit geldt voor bijvoorbeeld behandeling van klachten veroorzaakt door houdings- en bewegingsafwijkingen(b.v. nek-, schouder- en rugklachten, heupklachten, spanningshoofdpijn, specifieke beroepsklachten), verbetering van de adem techniek (b.v. hyperventilatie), neurologische aandoeningen (b.v. uitstralingspijnen), orthopedische aandoeningen (b.v. artbrose), retm1atische aandoeningen (b.v. fibromyalgie), spanningsklachten, verbetering van de motoriek van kinderen. Een Oefentherapeut Cesar is dé bewegingscoach om u te helpen bij het ontwikkelen van zo'n gezond bewegingspatroon voor üw lichaam. Daarbij wordt veel aandacht

Wanneer u meer informatie wenst, kunt u bellen naar Reggy van Boxmeer 073 -5323445 (di/vr) of 0735033716(ma/wo/do ofhet antwoordapparaat inspreken).

Gordijnen Atelier "VeGa" Precisie en Maatwerk

• Gordijnen • Vitrage • lnbetween • Embrasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het veranderen van uw bestaande gordijnen • Wij hebben ook stoffen

Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Telefoon: 0412 47 59 37 17


VP• RAADSVERGADERING In de laatste raadsvergadering prijkte opnieuw het onderliggend wegennet op de agenda. Nu het opkrikken van de Scbotsheuvel voorlopig niet door kan gaan, heeft de VPM ingestemd met het duurzaam veilig inrichten van de Papendijk. De monumentale eiken aan de oostzijde zijn gelukkig gespaard gebleven. Helaas hebben aan de westzijde zo'n vijftigtal bomen het loodje gelegd. De VPM betreurt dat. De VPM heeft daarom eisen gesteld voor compensatie van de gekapte bomen in Geffen Een grote meerderheid van de Raad heeft ons initiatief om die compensatie op te nemen in het besluit ondersteund. WONEN IN EIGEN DORP Op donderdag 31 maart bezocht de VPM met haar voltallige fractie een manifestatie van de werkgroep "Wonen in eigen dorp" in Reek. Het betrof een forumdiscussie, waaraan ook leden uit de Tweede Kamer deelnamen. Onder andere Stef Depla van de PVDA en dorpgenoot en CDA-er Eric van Lith. De hamvraag was of spoedwetgeving nodig is om woningbouw gemakkelijk te maken. Wij hebben van de avond vooral opgestoken, dat het voor gemeenten als Maasdonk belangrijk blijft om voortdurend haalbare woningbouwplannen te ontwikkelen. Regeren = vooruitzien! Tot 2020 mag Maasdonk zo'n 600 huizen bouwen. Da's mooi! Maar waar zetten wij die woningen neer? Wie het weet, mag het zeggen! Bel of mail naar: Charles van Herpen, 073 - 5324628 / charlesvanherpen@hetnet.nl

van pony, manege -figuren, Verzorging van je pony, op en afzadelen en het rijden van een dressuurproef . Dit is met goed resultaat behaald door: Jolanda van Lith met haar pony Sita en Bo Staal met haar pony Belinda. Allemaal hartelijk Gefeliciteerd met het behaalde diploma. Op 9 april zijn Jolanda en Bo op wedstrijd geweest in Rosmalen. Met de volgende resultaten: Jolanda Yan Lith met Sita 164 pnt 2e en 160 pnt 4e, Bo Staal met Belinda 141 pnt en 142 pnt. Heb jij een pony en wil j ij goed leren paardrijden_ :rnm dan eens kijken, op ons clubterreinaan de Heesters~-eg (nabij de Geffense bosjes). E lke zaterdag paarder. om 10.00 tot 11.00 uur, enponies 11.15 tot 12.15 uur. Of neem contact op met Ingrid van Uden 073-53-H012 De eerste maand is geheel vrijblijvend en gratis.

DE OPSPRONG Voltigevereniging De Opsprong uit Geffen is zaterdag 16 april naar Lisse geweest voor een wedstrijd. Er zouden 3 teams van start gaan, en als eerste starte het eerste team dat Nederlands kampioen is. Het team starte buitenmededinging op het nieuwe paard Lola. Lola deed het heel goed en liet zien dat er veel toekomst in dit Friese Paard zit. Daarna starte het E4-tal op het paard Bayar. Op een klein foutje na ging alles heel goed. Zij werde uiteindelijk 4e met een mooi score van 4,8. Het 3e team van De Opsprong starte als laatste. Zij deden dit op de May One. De 4 jonge voltigeurs deden het super! Zij werde uiteindelijk 2e met een score wat net geen winstpunt was een 4,9.

LANDELIJKE RIJVERENIGING

0

o;DE ZILVERHOEf

Op 2 april zijn onze ponyruiters op examen geweest voor het Veulendiploma en Diploma A. Dit zijn onderdelen van het Ruiterbewijs. Voor het veulendiploma moesten ze kennen, het leiden en vertrouwen van je pony, kennis van poetsmateriaal en voer, gymnastische oefeningen er het rijden van een dressuurproefje. Dit diploma is met goed resultaat behaald door: Imke Schuurmans met haar pony Kim en Loes Staal met haar pony Britt. Voor het Diploma A moesten ze kennis hebben van onderdelen Van zadel en hoofdstel, exterieur 18

Training / Coaching Marja van Doremalen - Individuele coaching / Persoonlijke ~oei - Team-coaching / Team-ontwikkeling -Adembalings sessies / Therapie - Communicatie cursussen ("NLP) - Voedingsadvies en begeleiding Meer infonnatie: 06 -48 074 190 / 073 - 532 79 30

GRATIS LICHAAMSANALYSENETMETING


SINT JORIS GILDE

BURGERS VAN GEFFEN SCHIETEN OM KONINGSTITEL

Op tweede Pinksterdag (maandag 16 mei a.s.) zal hij de molen Zeldenrust, voor de vijfde keer, geschoten worden om de titel BURGERKONING. Deze gilde-activiteit is een van de tradities die het SintJorisgilde Geffen weer probeert te laten herleven in het dorp. Alle burgers (ouder dan 16 jaar) worden uitgenodigd om die middag met de kruisboog "op de wip " te komen schieten. Vanaf 13.30 uur is het mogelijk om in te schrijven. Inschrijfgeld 5 Euro. De opbrengst zal worden besteed aan een goed doel. Er zal worden geschoten op twee bomen en na een ruime voorronde zal er uiteindelijk tussen de beste schutters, in een barrage, gestreden worden om de titel. Aangezien dames uitdrukkelijk wordt verzocht om ook deel te nemen zou dat best eens een BURGERKONINGI r kunnen opleveren. Iets wat in het SintJorisgilde Geffen geen onbekend verschijnsel is! Tussen het schieten door is er ruimschoots de gelegenheid om onder het genot van een drankje te genieten van de prestaties van de andere schutters "onder de wieken van de molen". Gildeleden zijn die dag uitgesloten van deelname dus concurrentie hoeft u niet te vrezen. Rond 16.30 uur zal de winnaar wel bekend zijn en ontvangt de nieuwe BURGER-KONING(-IN) een vendelgroet. Hij/zij zal voor de duur van een jaar alle rechten en plichten hebben als die van "Vrienden van het gilde". De activiteit wordt om 18.00 uur afgesloten.

JEUGDVAKANTIEWEEK Maandag 15 t/m vrijdag 19 augustus 2005 is het weer zover. Jeugdvakantieweek 2005 met als thema "Het stenen tijdperk" . Inschrijven kan hiervoor tijdens de Geffense wandel-4daagse bij de Bonkelaar op dinsdag 31 mei, woensdag 1 juni, en donderdag 2 juni van 19.00 tot 20.30 uur. Kinderen kunnen mee doen vanaf 5 jaar t/m groep 8. Tevens vragen we vrijwilligers die in de week mee willen helpen en in het weekend van tevoren om mee op te bouwen en op vrijdagmiddag 19 augustus mee te helpen met afbreken. Heb je kinderen die jonger zijn dan 5 jaar, dan kun je die gerust meebrengen. Zij zullen opgevangen worden in onze kindercrèche.

Voor meer informatie kunt u terecht bij: Anja Verhagen Tel: 073-532 2466 of Ella van Orsouw Tel: 073-534 1180 Stg. Jeugdvakantiewerk Geffen

[r

7j

SLANK, FIT& GEZOND Wilt u 5, 10, 15, 20 of meer kilo's

AFSLANKEN op een gezonde en natuurlijke manier? Moe, futloos en meer vitaliteit nodig?

OPEN DEUR

Maak dan Vl'ijblijvend een afspraak met mij.

Jolanda Staal Welkom op onze "open deur" met OLIEVERF en ACRYLSCHILDERIJEN PEN en HOUTSKOOLTEKENINGEN van MA RINUS van NISTELROOY en zijn leerling WOUTER BOMBERNA op 5 - 7 en 8 mei 2005 van 11.00 uur tot 18.00 uur in ATELIER "MARTNUS" Gene broek 110, Meerhout (België). Email: marinus@tiscali.be Internet: www.marinusth.com

Uw onafhankelijk herbalite distribiteur

Tel: 0735322942 of 0653163791

w

Gr<ltis begeleiding ! 11 19


r<'~,

~~ 1 ( _r-.\•~~

l.sl--.>v-

Peuterspeelzaal

••oE PADDESTOEL"

AAN ALLE OUDERS VAN PEUTERS IN MAASDONK Als ouder van een kleine peuter zult u wel merken dat deze kinderen hun leefwereld willen verruimen. Ze vinden het leuk om contact te zoeken met andere speelkameraadjes. Peuterspeelzaal "De Paddestoel" te Geffen biedt daarom de mogelijkheid om kinderen vanaf 2 jaar en 3 maanden tot hun 4e jaar een ochtend en een middag per week te laten spelen met hun leeftijdgenootjes en samen nieuwe dingen te ontdekken . Dit geschiedt onder verantwoorde en deskundige leiding in een omgeving die ansluit bij hun ontwikkeling, en die zo is ingericht dat een peuter zich daar prettig voelt. Om de aamnelding en plaatsing van de peuters zo eerlijk mogelijk te laten verlopen, houden wij 3x per jaar een inschrijving. Bij de inschrijving moet de peuter minimaal 1 jaar en 9 mnd. Zijn. Bij plaatsing hanteren we een minimale leeftijd van 2 jaar en 3 maanden. De inschrijvingen vinden altijd plaats op de peuterspeelzaal aan de Lambertusstraat 33 te Geffen. Ook uw peuter is dan van harte welkom en kan onderleiding van een van onze leidsters even spelen en een eerste indruk op doen. De peuters komen nadat ze geplaats zijn, een ochtend van 09.00 - 11 .45 uur en een middag van 13.15 - 15.30 uur. Per maand vragen wij hiervoor een vergoeding van € 33,00. Als u uw kind wilt opgeven voor de peuterspeelzaal dan kan dat op de eerstvolgende inschrijving op Maandag 23 mei 2005 tussen 09.30 -11.00 uur. Het inschrijfgeld bedraagt€ 5,00. Voor een machtiging voor de ouderbijdrage dient u uw bank/giro rekening nr. mee te brengen!!! Wij hopen dat nog heel veel peuters met veel plezier onze peuterspeelzaal gaan bezoeken. Graag tot ziens bij de inschrijving op "De Paddestoel"

I N S C H R IJ V

! N G

Namens bestuur en leidsters Peuterspeelzaal "De Paddestoel" PS. Voor meer informatie omtrent de inschrijving en plaatsing van uw peuter kunt u contact opnemen met Carien van de Haterd, tel. 532 36 59. 20

PERSBERICHT VRIJWILLIGERS GEVRAAGD Al meer dan 8 jaar zijn de vrijwilligersorganisaties in Oss, die aan huis op vrijwillige basis zorg- en dienstverlening bieden, iedere werkdag telefonisch bereikbaar tussen 10.00 en 12.00 uur. Dit irutiatiefvan de vrijwilligersorganisaties noemen we VRIJWILLIGE THUISHULP MAASLAND. VRIJWILLIGE THUISHULP MAASLAND b..r:!delt feitelijk de bereikbaarheid van de vrijwil~~;ersorganisaties waardoor het voor hulpvragers veel eerr- 0udiger is hulp door een vrijwilliger aan te vragen. VRIJWILLIGE THUISHULP MAASLAND is thans op zoek naar vrijwilligers voor de functie van telefonist. De telefonist (M/V): • neemt de telefoontjes van hulpvragers aan • luistert en vraagt goed uit wat de hulpvrager precies voor hulp wenst • zoekt uit welke vrijwilligersorganisatie een passend hulpaanbod heeft • en legt vervolgens de hulpvraag voor aan deze vrijwilligersorganisatie. Gevraagd worden mensen met goede contactuele eigenschappen die ongeveer één ochtend in de drie weken van 10.00 tot 12.00 uur de verantwoordelijke functie van telefonist op zich willen nemen. Ook lichte administratieve werkzaamheden (registratie) behoren tot het takenpakket. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de VRIJWILLIGE THUISHULP MAASLAND, tel. 65 32 48 iedere werkdag tussen 10.00 en 12.00 uur. Er volgt dan nog een informatieve bijeenkomst. VRIJWILLIGE THUISHULP MAASLAND Voor meer informatie kunt u zich desgewenst ,. enden tot: Leny Janssen, Rigom Tel. 65 32 32.

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen

@

Bok"'tor

Houtworm ZilvetTisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies bij HACCP en adres Yoor mollen bestrijding

tel. 073 - 5320744 Kraaijeven 3 fax 073 - 5320745 5386 LH Geffen 06 · 23438623 www.wespro-ongedierte.nl


"

\

~

JE

u

■ ■

Bouwen op vertrouwen

~ I NSTALLATIETECHNIEK

GLOUDEMANS BV

■ ■ ■ ■

CENTRALE VERWARMING LOODGIETER ONDERHOUD SERVICE DAKBEDEKKING De Doelen 5 5386 LM Geffen Postbus 45 5386 ZG Geffen

11\r,1' Gcb t. ván \V~uuooîj Bou wbedrijven

Broek.maat 2, Postbus 4. 5386 ZG Geffen Telefoon: 07) - 5340400, fa<= 073 - 5340499

Tel. : 073 - 53 24 439 Fax: 073 - 53 25 061

lnterner: wMv.van, vanrooij.nl

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN

*IJZERWAREN

*TEGELS

*HANG- EN SLUITWERK

*GEREEDSCHAP

"VERF

*TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

*SIERBESTRATINGSMATERIALEN

Heest erseweg 53 • 5386 KT Geffen • Tel: 073 - 532 1338

van der Sangen

Tuinhout - Tuinhuisjes • Schuttingen · S peeltoestellen - Vlonders - Tuinmeubelen - Dierenverblijven • Accessoires Eventueel op maat gemaakt Ook uw adres voor al uw TUINHOUT

C1000. Van alle markten thuis.

maandag t/m vrijdag 8.30-1 8.00 uur. Zaterdag 8.30-1 6.00 uur

Bosschebaan 53, Heesch (Achter restaurant --De Luchr"') tel 073-5321235 / 06-54375280

fax 073-5320138

www.vandersangentuinhout.nl

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp Oss

Geffen

0412 - 622213

073 -5321995

At, f&

CAFÉ GOVERS

GEFFEN

),

-

C1OOO van Herpen

Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

Openingstijden: Ma t/m do 8.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21 .00 uur Zaterdag 8.00-1 8.00 uur

Hanegraaf B.V. Geffen

HAGEKO GEFFEN STA L EN K O Z I JNEN OP M AAT

Bedr1Jvenweg4, 5386 KA Geffen

Richard Hanegraaf

Tel. (073) 532 20 0 l Fax (073) 532 50 68 ffeddjveDweg

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'$ VOLGENS VCA-NORMEN

..!

5386 KA Goffon Tel: 073 • 532 04 81

Fc,x; 073 · 532-50 ó.a

Moblok06 - 531 624 33


29E HERTOGIN JOHANNA BRIDGE TOERNOOI Rabobank wisselbeker voor de heren Djajasaputra / van der Meijden

Op zaterdag 2 april werd in Bridge-centrum "Zalen de Jong" het Hertogin Johanna Bridge Toernooi gespeeld. Dit door de Osse Bridge Club OBC georganiseerde evenement vond dit jaar voor de negenentwintigste keer plaats. Mede dankzij de bijdrage van verschillende sponsors kan men ook dit jaar weer kan spreken van een geslaagd bridgefestijn. Zo konden, dankzij deze sponsoring, dit jaar twee junioren teams van de Osse Jeugd Bridge club gratis deelnemen aan deze dag. Mede door de hulp en 1112et van veel OBC leden kan de Hertogin Johaima Commissie van deze vereniging terugkijken op een goed verlopen toernooi. De dag kenmerkte zich door een ontspannen sfeer ondanks het feit dat er van l 0 tot 17 uur fanatiek werd gebridged door zowel de wedst rijdspelers als de recreanten. Na de ochtendzitting van 21 spellen stonden de heer Hegenbart en mevrouw van Leeuwen met een gemiddelde score van 62,99% royaal bovenaan in de wedst1ijdgroep.Na wederom 21 spellen 's middags en een score van 57,58% bleek dat zij hun voorsprong uit handen moesten geven. De heren Mellink / Stol, uit Alphen a/d llijn / Middelburg,'s werden' s morgens derde met een score van 60,39%, vanwege hun constante goede spel en een score van 61,69% tijdens de m iddagzitting veroverden zij de eerste plaats en werden de winnaars van de Hertogin Johanna trofee 2005 De heer Hegenbarth en mevrouw van Leeuwen, beiden afkomstig uit Utrecht, mochten de tweede prijs in ontvangst nemen. Het beste Osse paar, de heren Djajasaputra / van_der Meijden, beiden lid van de bridgeclub Ussen, eindigde op de tiende plaats. Zij ontvingen de Rabobank wisselbeker en het zilveren OBC logo. Winnaars van de recreatiegroep werden de heren de la Parra uit Hilversum / Sint.Oedenrode.Zij hadden in de ochtendzitting met 66,34% al de basis voor hun overwinning gelegd en aan het eind van de dag konden z ij met een gemiddelde score van 65,46% de overwinning op hun naam schrijven. Zij mochten als eerste een keus maken uit de prachtige prijzentafel.De tweede plaats was voor de heer Geling en mevrouw Rijnierse, leden van de organiserende vereniging OBC. Uitslag 1 t/m 10 wedstrijdgroep: 1 HH Mellink - Stol 2 HD Hegenbart - van Leeuwen 3 HHAngenendt - van 't Oever 4 DH Tal - de Waele 22

6 1.69 60.28 58.77 56.39

5 6 7 8 9 10

HD Jansen - Derks DH.v.Rosswn - Stehmann EpBouwen HH Postma - Al Dilaimi DD van der Aa HH Djajasaputra.-.v.d.Meijden

Uitslag 1 t/m 10 recreatiegroep: 1 HH de la Parra 2 HD Geling - Rijnierse 3 DD Verheul - Verbeek 4 HH v.Zandbeek - v.d.Steeg 5 DD Gijsbers - v.d.Oever 6 DD v.Bragt - Boonstra 7 HD Verboon - Kruij ssen 8 DD Noor - v.Lent 9 DD Tronm1elen - v.Dijck 10 DD Timmermans - Broess

56.06 55.41 52.16 51.41 50.22 50.00

65.46 55.86 53.9 3 53.31 53.63 52.44 52 32 52.29 51.55 50.95

Ria Bijl, Voorzitter Hertogin Johanna Commissie.

VOLLEYBALVERENIGING G'68 MAASDONK ZOEKT JEUGDTRAINER(ST)ER(S) G'68 Maasdonk is een volleybalvereniging van bijna 100 leden. De helft hiervan zijn jeugdleden (leden van 8 t/m 17 jaar). De j eugdleden komen uit Vinkel, Nuland, Geffen, Heesch en Oss. Deze jeugdleden spelen competitie in de volgende klasses: circulatievolleybal (e/d jeugd), c-jeugd, b-jeugd en a-jeugd) De trainingen worden gegeven op vrijdagavond vanaf 18.30 uur en op zaterdagochtend van 10.00 - 11.30 uur. Deze trainingen vinden plaats in sporthal de Geer te Geffen. Voor onze jeugdteams zijn we dringend op zoek naar nieuwe trainers en/of h·ainsteTS voor het seizoen 20052006. Bent jij een enthousiaste (oud) volleybalspeler ofspeelster die zijn of haar kennis en vaardigheden in het volleybalspel ook wil overdragen aan de jeugd dan zij wij dus op zoek naar jou. Indien je meer geïnteresseerd bent om training te ge\·en aan senioren, zowel competitie spelende teams als ook recreatieve teams, ook daar kunnen we nog wel versterking gebruiken G'68 Maasdonk is ook ingeschreven als officiële stage vereniging voor verschillende opleidingen. Voor meer informatie kunt u bellen naar: Ron van Duren 073-5322607


0 LEVIX AUTOMATISERING (::] GEFFEN & OSS

1:/1

Hardware - Software

~

Netwerken - supplies

Hét adres voor al uw Turkse en Italiaanse gerechten!

Reparaties - virus/spyware verwijderen Internet - Webhosting - ADSL

LEVIX GEFFEN

LeV!X AUTOMATISERING

DORPSTRAAT 46 5386 AN GEFFEN 0735341325 INFO@LEVIX.N l

Voor ieder budget. Aangesloten bij Eurofleurist. Verzending van bloemen door heel Nederland.

Tel./Fax 073-5325705 Tot in de

BLVElvllvlARLVU

Grafwerk is onze specialiteit.

WOENSDAG PIZZADAG! Alle pizza·s € 5,50

5341 HA OSS 0412 643 909 OSS@LEVIX.Nl

WWW.LEVIX.NL - INFO@LEVIX.NL

Kloosrerstraat Se 5386 AR Geffen Tel: 073 - 5321683 Fax: 073 - 5325150

KLOOSTERSTRAAT 33A GEFFEN

LEVIX OSS KRUISSTRAAT 41A

puntjes

verzorgd!

• •

drukkerijwihabo geboorte- trouw- ju bi Ie u m kaarten of eigen o n t w e r p ruime keuze mis - doop boekjes I o go briefpapier enveloppen visitekaartjes flyer broch u re p ri nte n co py kl e u r zwartwit ki ei n - groot f or maat ril Ie n vo uwen nieten sn ijd en inbinden pla stif i ceren Heesterseweg 13 - 5386 KT Geffen T (073) 532 26 84 • F (073) 532 47 95 • E drukkerij@wihabo.nl • 1 wwwwihabo.nl

VAN DER DOELEN

Wilt u lagere maandlasten? Uw hypotheek oversluiten? * Samen met u bekijken wij, geheel vrijblijvend, of u al of niet uw huidige hypotheek moet aanpassen.

* Zeer scherpe rentetarieven. * Intensieve persoonlijke begeleiding van begin tot het eind. WIJ BEMIDDELEN VOOR ALLE GROTE VERZEKERAARS, BOUWFONDSEN EN BANKEN. KLOOSTERSTRAAT 44 5386 AT GEFFEN TEL. 073 - 5325510 FAX 073 - 5325560

Bel voor afspraak:

E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Internet www.vanderdoelenassurantien.nl

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

VERZEKERINGEN


HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN

Telefoonnummer praktijk 073 532 1252 Spoednununer 073 532 3697 (alleen als u met spoed een ai1s nodig heeft). Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13.00- 17.00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08.00-09.00 uur. Herhaalrecepten, vragen, afspraken andere dagen 09 .0010.30, 13.00- 13.30, 15.30-17.00 uur. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig beeft kunt u natuurlijk altijd de spoedlijn bellen. Artsen P. Berkelaar werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. A.Litjens werkt op maandagmiddag, dinsdag, woensdag en vrijdag. J. van der Heijden werkt op maandag, dinsdagmiddag, woensdag en donderdag. Spreekuren Elke dag 08.00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt 10 minuten. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Kinderspreekuur 15.30 - 16.00 uur (alle dagen, met uitzondering van woensdag). Dit is een spreekuur voor kinderen tot 12 jaar met kleine kwalen (5 minuten spreekuur). Vanaf l januari is ook dit een spreekuur op afspraak. De afspraak moet diezelfde dag (08.00-09.00 of 13.0013.30 uur) gemaakt zijn. Dat voorkomt lang wachten in een overvolle wachtkamer met een ziek kind. Als uw kind erg ziek is of als het een uitgebreide klacht betreft, wilt u dan een afspraak maken op het gewone spreekuur. Visites 11.00-13.00uur. APOTHEEK MAASDONK Telefoon en faxnummer: 073 532 4699 Fax. 073 532 4499 Openingstijden: Op werkdagen Op zaterdag 08.15-17.30uur 12.00 - 13.00 uur Op zondag dienstapotheek Oss 11.00 - 12.00 en 17.00 - 18.00 uur Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. 24

Buurtbus-dienstregeling Lijn 261 Maandag t/m vrijdag Nuland - Oss Geffen, Dorpsstraat 07 .20, 08.20, 09.20, 10.20, 11.20.12.20, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17,20 Oss -Nuland 08.02, 09.02, 10.02, 11.02, 12.02, 13.02, 14.02, 15.02, 16.02, 17.02, 18.29 Zaterdag Nuland-Oss 09.20, 10.20, 11.20, 12.20, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20 Oss - Nuland 09.02, 10.02, 11.02, 12.02, 13.02, 14.02, 15.02, 16.02 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen Ouderenadviseur "De Ouderenadviseur" is een samenwerkingsproject van de RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en mantelzorgers kunnen voor infonnatie en advies op het gebied van zorg, welzijn. wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, tel.: (073) 532 19 52 en Helma Tijs, tel.: (073) 532 53 28.

WIE WAT WANNEER APRIL 29 Ophalen oud papier 30 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 8) MEI 2 t/m 13 mei Meivakantie 04 KVB, Fietsen St. Jan

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Bergstraat 26a, tel. (073) 5321544 Advertenties: Tolweg 7, tel. (073) 5322243 Redactieadressen: Tolweg 7, en Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat 22, tel. (073) 53223 20 Klachtenbezorging: Bergstraat 26a, (073) 5322586 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid vanmeningstûting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.