Torenklanken 2005 - nr 04

Page 1

43e jaargang I nummer 4 1 maart 2005

redaktieadres: advertenties: sekretariaat: bank: druk: oplage:

Tolweg 7 en Veldstraat 13 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 WiHaBo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

18

START NIEUWE RUBRIEK Als dank voor de jaarlijkse advertenties in ons Dorpsblad, willen wij starten met een nieuwe rubriek: "Adverteerder aan het woord" Een bedrijf of zaak krijgt op deze manier de kans zich te presenteren binnen ons dorp. Dit is zeker van belang voor rueuwe imvoners. Het is de bedoeling iets te vertellen over de historie van het bedrijf of zaak, hoe en wanneer men is begonnen. Wat was de drijf\'eer om met het bedrijf te beginnen? Personeel, toekomstperspectief. Iets over het productieproces vertellen, wat wordt er zoal verkocht c.q. gemaakt, het kontact met de klant, etc, etc. Maximaal één A-1--tje. eventueel met foto. Een beetje reclame maken mag natuurlijk ook. Liefst rechtstreeks digitaal aanleveren bij de redactie: torenkJanken@home.nl

19

Oude Klooster, Kloosterstraat l te Geffen van 10.30 uur tot 12.30 uur. Op deze zondagochtend willen wij u graag laten zien wat er het afgelopen jaar zoal gemaakt is. Zo vlak voor Pasen krijgt het vo01jaar natuurlijk alle aandacht. Ook zullen de mooie tafelkleden, schorten, slofjes en sokken, kussen en kaarten niet ontbreken.

ZIEKENCOMITÉ "DE SCHAKEL" Ziekencomité "De Schakel" houdt op deze ochtend weer een boekenmarkt van 2e bands boeken. De opbrengst van deze markt is bestemd voor een gezellige middag voor de zieken en ouderen van Geffen. Heeft U nog boeken waar U niets meer mee doet, wij komen ze graag halen tel. 5324160. Kom gezellig even een kopje koffie drinken en wellicht vindt u het boek of kadootje waarna u op zoek bent.

Dus geen advenentie, die staat al elders in het blad. De Adverteerders, die aan het woord willen komen, kunnen hun verhaal kwijt bij de redactie. Op volgorde van binnenkomst wordt de copy dan geplaatst. In principe één adverteerder per uitgave. Dus adverteerders maak er een mooi verhaal van en laat wat van u horen. De redactie van Toren.klanken

HANDWERKCLUB "DE NIJVERE HANDEN" Handwerkclub "De Nijvere Handen" houdt dit jaar de verkooptentoonstelling op zondag 13 maart a.s. in 't

20

KOPY INLEVEREN VOOR: 12 maart (geldt ook voor e-mail kopy) redaktie adres: Tolweg 7 & Veldstraat 13 e-mail adres: torenkJanken@home.nl


Café - Zaal 't Haasje

DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

_.deKinderenv.~

Tt B~.~

voor bruiloften, partijen en vergaderingen

Jl

Ham 1, 5386 JA Geff?;f. tel. 073-5325551

maandag t!m vrijdag zaterdag

Tel.: 07 -\ 532 15 20

13.00 - 19.00 uur 8.30- 17.00 uur

SCHOENEN & SPORT

0

/9)SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 A K Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91

www.cafehethaasje.nl

~atie-en

Adviesbureau bv Erkend installateur C. V Gas - Water Service en onderhoudsabonnementen gastoestellen Ook voor het Energie certificaat voor woningen (vanaf 2005 verp/!Cht)

Papendijk 14b 5386 EC Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

Wij verzorgen voor u: *

verlijmen van kalkzandsteen leggen van afwerkvloeren het bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten het aanbrengen van spackspuitwerk het aanbrengen van buitengevel-isolatie het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

* *

*

*

NAS AFBOUW BV Telefoon Fax Website Mail

*

073 - 534 22 22 073 - 532 29 30 www.nasafbouw.nl info@nasafbouw.nl

tvww.r14

sa{bovwfl l

Professionele nazorg? Bij ons wel! Voor meer informatie en antwoord op uw vragen Gratis aan te vragen "Stilstaan bij afscheid nemen" ons i nforrnatieboekje/wilsbeschi kki ng.

Bel: 0412-623173 Uitvaartverzorging

Bouw

VAN LITH B.V.

Buro

Docfalaan 2, Stadsmortuariurn Oss, tel : 0412-623173 www.uitvaartverzorgingvanlith .nl contact@u itvaartverzorgi ngvan Iith. n 1

Kleding verander- en reparatiewerk. 11

BENILDA

11

Molenberg 6, te/.(073) 532 48 50 5386 DA Geffen / Maasdonk Maandag. Dinsdag, Donderdag, Vrijdag:

09.00 - 12.00 uur andere tijden na tel. afspraak.

~ ~

•"

z

H. VAN ZANDVOORT Maarten van der Dussen mcraomHN"K B.V.

E-mail: hvzandVoortelectro@hetnet.nl Heesterseweg 14 • 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 1S · Fax: (073) 532 39 86

Wilgenstraat 6 5386 GL Geffen Tel.: 073 - 534 12 94 Privé: 073 - 534 12 92 E-mail: bb.dussen@planet.nl


Parochie Heilige Maria Magdalena Geffen Parochie Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl www.parochiegeffen.nl

"ONDER DE TOREN" WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 09.30 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u VINKEL: Zaterdag 17 .30 u Zondag 11.00 u LITURGISCHE KALENDER: Vr. 11-03 10.30 u ZLTO Gezinsdagviering met Pastoor Verbakel 18.30 u Zilveren huwelijksviering Jan en Anja v.d. Heuvel 19.00 u * Woord-Com.dienst mmv Ouderenkoor Za. 12-03 19.00 u * H.Mis mmv Passe Partout (+ kinderkerk) Zo. 13-03 09.30 u + H.Mis mmv Gem. koor Ma. 14-03 19.00 u * Avondmis mmv Darneskr. Vr. 18-03 19.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor Za. 19-03 19.00 u Palmpasengezinsviering mmv Kinderkoor+ Studieorkest Zo. 20-03 09.30 u + H.Mis Palmzondag mmv Gemengd koor Ma. 27-03 19.00 u * Boeteviering mmv Ouderenkoor + Dameskoor * = dienst in de kapel + = t.v. uitzending naar de Heegt DOPEN: Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u terecht bij: Babette Remme, De Doelen 1, tel. 532 3469. De doopvieringen zijn bestemd voor hen die woon-achtig zijn in Geffen, of voor hen die elders wonen, maar ingeschreven staan in onze parochiegemeen-schap en deelnemen aan de kerkbijdrage. DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: Februari 2005: Rens Majoor, Sanne v. Wanrooij, Suus Ketelaars, Bram van der Doelen, David van Grieusven, Isa van Griensven, Teun Vos, Raul Wagemans. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE Woensdag 16 maart: Se bijeenkomst 13.30 - 15.30 uur.: Hoofdstuk 10 door de pastoor; rondleiding kerk en toren door Jo van Wanrooij; video Paasverhaal.

Zaterdag 19 maart: Palmpasen gezinsviering om 19.00 uur. GEZINSVIERING PALMPASEN Op zaterdag 19 maart is er weer een gezinsviering om 19.00 uur met muzikale opluistering door het Kinderkoor "De Vrolijke Nootjes" en het Studie-orkest van

W.I.K. Het thema is Palmpasen: alle kinderen mogen een palmpaasstok maken. Een kruisvormige stok met het bekende broodhaantje aan de top; de versiering bestaat uit groene palmtakken en snoep, fruit, nootjes en/of chocolade. Deze stok mogen jullie zelf na afloop van de vie1ing naar iemand brengen: oma, opa, andere fami lieteden, zieken, ouderen of eenzame mensen. We verzamelen om 18.50 uur in het portaal van de kerk. We nodigen de kinderen en hun ouders van harte uit, in deze viering, waar het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem wordt verteld. Iedereen kan na afloop van de viering ( ook op zondag) gezegende palmtakjes meenemen om thuis een plaatsje te geven. Werkgroep Gezinsviering KINDERCLUB Deze parochieactiviteit is bedoeld voor de kinderen van groep 5 t/m 8. In een plezierige sfeer maken de kinderen kennis met ons geloof. Er worden bijbelverhalen verteld, video's getoond, geknutseld en spellen gedaan. De volgende bijeenkomst is op maandagmiddag 21 maart van 15.45 tot 17.00 uur in bet patronaat van de pastorie. Als je iets meer wilt weten bel dan naar: pastoor Scheepers (532 1216), Marien van Venrooy (532 3468) of Nelly Bwire (532 0418). PROGRAMMA VORMSEL 19 maart om 19.00 uur: Palmpasenviering. De vormelingen gaan in de vastentijd spullen maken om te verkopen. De opbrengst is dit jaar voor de Flierefluiters, een Maasdonkse ontspanningsvereniging voor kinderen met een verstandelijke beperking. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- enjubileumvieringen kunt u opgeven bij: Patty van Nistelrooij, Abelenstraat 13a, tel. 073 532 6323 (na 18.00 uur) of via e-mail: jurgen.patty@home.nl Dit geldt voor mensen die in ons dorp wonen of hier geboren zijn, maar elders wonen. MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 - 20.00 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 532 2298. Er liggen ook opgave enveloppen achter in de kapel en in de kerk. 3


Ja, dat doen

Makelaardij

we allemaal!

Verzekeringen

Aan-/ verkoop

~~~cl ~ t"r7 \;

heke

Taxati

(J

egio Ba Financieringen

\

verhuur

\

Gezin

Makelaardij/ Assurantiën

Kromstraat 172 Oss ~ (0412) 65 06 79

info@geldengezin.nl

www.geldengezin.nl www.lmv.nl

Gebr. van de Wetering Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf =-=- ~ '\ Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

~ .-.i.o. Wë,-~

4J> C1 -

-

--,

---

~ --

~ ';'

,.:. (il

Dommelstraat 47

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

z

2r- _&_ __ DIESIGN ONTWERP,AANLEG ONDERHOUD-RENOVATIE Corné van Dinther Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel.: 073 - 532 16 54 Fax: 073 - 532 67 01

Dorpsplein 19 5386 CL Geffen

openingstijden:

woensdag e n donderdag 13.00 tot 18.00 uur vrijdag 13.00 tot 20 .00 uur en zatecdag van 10.00 tot 16.00 uuc

Tel 073 532 76 09 - Fax 073 532 76 11 Mobiel 06 534 746 75

• ~

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP GEFFEN


ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL'' Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 532 4160. Het ziekencomité bezoekt de zieken namens de parochie, de pastoor brengt een bezoek aan de zieken op verzoek van de zieke of zijn naaste familie. KERKBALANS 2005: Overal en dichtbij! De actie Kerkbalans 2005 start in Geffen op 29 maart 2005. Natuurlijk mag u al vanaf nu uw bijdrage over 2005 storten op rekening 11 .58.07292 t.n.v. Parochiebestuur inz. Kerkbijdrage.

De première is op zondag 22 mei en de laatste voorstelling vindt plaats op zondag 11 september 2005. Er worden in totaal 22 voorstellingen gespeeld: op de zondagen (telkens om 14.30 uur): 22 mei - 29 mei - 5 juni - 12 juni - 19 juni - 26 juni - 3 juli - 10 juli - 17 juli - 24 juli - 31 ju1i - 7 augustus - 14 augustus - 21 augustus - 28 augustus - 4 september - 11 september. Op de zaterdagen (telkens om 20.30 uur): 23 juli - 30 juli - 6 augustus - 13 augustus - 20 augustus.

GIFTEN Voor het Lourdescom.ité: bank rek. 11 58 16 135 Voor de restauratie van de kerk: bank rek. 1158 I 5236 De restauratie-thermometer is gestegen tot€ 180.000,Dank Uwel! .KERKMUSEUM Elke laatste zaterdag van de maand geopend van 13.00 14.00 uur: 26 maart 2005 a.s. (behalve wanneer er op dat tijdstip een viering in de kerk is). U kunt ook een afspraak maken met Jo van Wanrooij tel. 532 2283.

BEREIKBAARHEID PASTOOR SCHEEPERS Pastorie: op maandag t/m vrijdag is er elke voomuddag iemand aanwezig: tel. 5321216 Spreekum pastoor: woensdag van 18.00 - 18.30 uur en vrijdag van 09.30 - 10.00 uur (om afspraken te maken, iets op te halen of een korte hulpvraag). Voor uiterste spoed: pastoor: tel. 06 - 53364310 e-mail adres pastoor: pastoor.scbeepers@levix.nl e-mail adres diaken: diakenvanberwijnen@hotmail.com internetsite parochie: www.parochiegeffen.nl PAROCHIE-AVO:\TD 2005 Noteer alvast in uw agenda: de parochie-avond voor alle parocbiemedewerkers wordt dit jaar gehouden op vrij dag 14 oktober 2005 in zaal De Gouden Leeuw, wederom m.m.v. de "Gene Dorsey Band" uit België. PASSIESPELEN TEGELEN De Passiespelen zijn een vijfjaarlijks cultureel evenement, dat plaats vindt in het indrukwekkende decor van Openluchttheater De Doolhof in Tegelen. Dit bijzondere evenement is in 1931 ontstaan en is inmiddels uitgegroeid tot een theatergebeurtenis van internationale allure. In 2005 wordt het Passiespel - een gedramatiseerde vertaling van de laatste dagen uit het leven van Jezus - voor de achttiende keer in Tegelen opgevoerd.

ACTIE ACTIE VORMELINGEN Zaterdag 19 maart a.s. op het Dorpsplein (Tegenover ingang ClO00) van 09.00 tot 12.00 uur. Doel van deze actie: Geld inzamelen voor leeftijdgenootjes die om wat voor reden ook, niet kunnen leven zoals zijzelf. Afgelopen jaar was gekozen voor War Child omdat onze vormelingen, na het zien van de video, gegrepen waren door het angstige leven van hun leeftijdgenootjes en ze op een of andere manier wilden steunen. Dit jaar willen we de lijnen wat korter houden en het geld geven aan de Flierefluiters (de Maasdonkse ontspanningsvereniging voor gehandicapten). De vormelingen hebben via foto's en een video kunnen zien hoeveel er georganiseerd wordt en wat voor plezier deze kinderen beleven aan deze activiteiten.. Maar ook dat hiervoor wat extra geld heel welkom zou zijn. Enthousiast zijn ze op het moment allerlei leuke zelfgemaakte din.getjes aan het maken en verkopen die op 19 maart in het kraampje. Ook zijn er spelactiviteiten voor de kinderen en is er een grabbelton. Kom dus allemaal even de kraam bezoeken en steun hiermee deze actie voor De Flierefluiters. De vormelingen 5


ADVERTEERDER AAN HET WOORD Bloemmarlou Ik wil me graag even aan u voorstellen. Ik ben Marlou Westerhof de eigenaresse van Bloemmarlou, ik ben 23 jaar en heb ruim twee jaar geleden de bloemen winkel over genomen. Ik zal iets vertellen over me zelf. Ik ben vanaf de basisschool altijd al geïnteresseerd geweest met creatieve vakken en al snel wist ik toen ik op het voortgezet onderwijs kwam dat ik de bloemen wereld in wilde. Ik kon toen kiezen voor agrarisch of détailhandel en het laatste is het geworden. Na het voortgezet onderwijs ben ik MBO gaan doen, een vier jarige opleiding met veel praktijk ervaring. Ik ben toen in een bloemenwinkel in Uden terechtgekomen als stage werkplek via school. Dit was echt wat ik wilde! Het MBO heb ik behaald met een diploma management- zelfstandig ondernemer en ben daarna een nog drie jaar durende opleiding gaan volgen voor de vakkennis die je nodig hebt in een winkel. Dit was de bloemenvakschool in Vught/ 's Hertogenbosch. Later ben ik van baas veranderd en kwam in Geffen terecht waar ik natuurlijk ook

woon. Toen ik een jaar werkzaam was in de winkel kreeg ik de vraag of ik het over wilde nemen. Dit kwam voor mij nogal onverwacht en een beetje vroeg omdat ik nog niet klaar was met mijn opleiding. Na lang nadenken hebben we besloten om ervoor te gaan. Ook mijn opleiding heb ik in deze drukke tijd behaald. Nog steeds ben ik erg blij met deze beslissing! Het is een heel mooi beroep en elke dag weer leuk om mee bezig te zijn. Tot ziens bij Bloemrnarlou, Kloosterstraat 5c. 5386 AR Geffen, tel. 073 532 1683.

WIE WAT WANNEER MAART 12 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 5) 12 Buurtver. De Molenhoek, jaarfeest 30-jarig bestaan 14 Natuurwerkdag voor de vrijwilligers van Landschapsbelang Maasdonk 16 Kledinginzameling mensen in nood 17 Ophalen oud papier 18 Geffes volk speelt Dingen van de dag

Cafétaria / Eetcafé

~

,

Losse advertenties tussen de tekst

'T BERGJE V.O.F. onze kwaliteit is realiteit

1/8 pagina 1/4 pagina 1/2 pagina hele pagina

~

Ook voor feesten, partijen en vergaderingen Veldstraat 14 Geffen Tel.: 073-5322531

15,25,35,60,-

® ~~=ËN@

Cespecialiseerd in:

SCHOONHEIDSSALON

€ € € €

• Exclusieve gezichts- en • Blendtherapeute lichaamsbehandelingen • Huidtherapeute Pakkingen (billen, buik, borsten, handen, voeten) • Exclusieve sierade van 1leau2ill en Bella Ragazza • Permanente Make-Up

MOTORRIJSCHOOL

P. DE KmEIN

• Make-Up workshops

,POM~~~ Heegterstraat 34, 5386 CP Geffen, Fax:(073) 5326381 Tel.:(073) 5324658,Autotel.:{06) 53184263

Alles vers uit eigen bakkerij

• Nautllu!Jt.r.?1lnln9 • Cardlotralnlng • Combin~tte NautilWi•Cbn:llo

GROEPSTRAINING

BakkerijBrands

• Total Fit • Indoor Cycllng • 5t.r-eetdi:mce • 5wltchlng • Seniorentraining

Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

MEDISCHE FITNESS • Fyslotralnlng • De Rug!ichool • Revalidatietraining • Re:ïntegratletralnlng

INDIVIDUELE TRAINING • Arrangementen op mnat

Papendijk 1ê! • 5386 EC Getran Tel. [0731 74 7ê! • Fax (0731 532 65 75

,u ~,,

Ret!Jlt:!.Pou11.fD.IJF

à

~

~

,,; ,.,1:i

'f's.(lj A\'I>~~

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Renovatie projecten. Tel 073 532 34 69 Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spuitwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl

6

RI.IVVIELEN TANKSTATION

Kerkstraat 1 ~ Geffen (073) S32 '13 '13


EFKES BUURTE MÈ ... Gerard Gerrits (53 j.)

outfit is van groot belang. De temperaturen waren - 22 ° in 2004 en - 18 ° de afgelopen keer, geen zon en een tamelijke wind. "Ik heb echt wel schaatsers gezien met bevroren ogen, neus of wangen. Op de posten herkennen ze de witte kleur op je huid meteen enje moet acuut stoppen". Daarom pakt Gerard zich goed in: in plaats van de bekende kranten in vroegere tijden, is er nu speciale kleding in de handel. Hij draagt een thermo-onderbroek, met een winddicht stuk tussen de knie en het middel met daarover een schaatsbroek. Een thermohemd met lange mouwen en kol, twee polo shirts en een winddicht jackje. Op zijn hoofd heeft hij een helmmuts en een wollen muts, thermohandschoenen en nog gewone handschoenen en een skibril met dubbelglas, zodat de ogen niet kunnen bevriezen. Ter bescherming bij een eventuele val draagt hij knie-, heup-, en scheenbeschermers. De schaatsen waar hij op rijdt zijn Zweedse klapschaatsen, speciaal ontworpen voor op natuurijs; die zijn aan de voorkant afgerond, om gemakkelijker over ijsscheuren heen te komen. "Dit jaar was het ijs heel mooi" zegt Gerard. "Toen het vorig jaar zo heel koud was, was dat extra zwaar om te schaatsen, omdat dan het dunne waterfilmpje tussen de schaatsen en het ijs ontbreekt en het ijs dus minder goed glijdt". Op de Weissensee worden ronden geschaatst van 25 km. Met een transponder (chip) aan je been worden je kilometers geregistreerd. De schaatsdag begint voor Gerard met het eten van een flink bord spaghetti om 06.00 uur, immers je lichaam moet van koolhydraten verzadigd zijn! Om 07.00 uur staat hij op de schaatsen en dan 'geht's los!' Op de posten neemt hij bouillon en warme energiedrank en schaatst vrijwel meteen door. Als voedsel 'nuttigt' hij gedurende de dag drie pakjes Nutricia vloeibare voeding! Na 200 km. schaatsen finishte Gerard dit jaar i□ 8 uur en 3 minuten: een persoonlijk record. Niet slecht voor zo'n klein manneke!

Hij werkte aanvankelijk als lasser en daarna vele jaren in een zelfstandig horecabedrijf: "dat was hard werken en lange dagen maken..." Gerard Gerrits vulde vervolgens zijn vrije tijd zonder moeite in met vrijwilligerswerk en leuke hobby's . Hij kan nu wat extra tijd vrijmaken voor de werkgroep Bescherming Weidevogels, waar hij al lid van was; hij is lid geworden van het Sint Jorisgilde; richtte mede Landschapsbelang Maasdonk op; is geslaagd als vr~j willig molenaar; hij is op schilderles aan de Academie van de Schone Kunsten in Aerendonk; maakt vakantietrips met zijn vrouw in binnen- en buitenland en is een gelegenheidsmotorrijder. Het meest enerverend vindt Gerard echter het deelnemen aan de jaarlijkse Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee in Oostenrijk. Eind januari nam Gerard voor de 4e keer deel aan deze schaatstocht. Hoewel het vorig jaar snijdend koud was, schreef hij zich weer in via de Stichting Winter Marathon. "Het geeft een kick om daaraan mee te doen. Ze noemen het daar de Hollandse Dagen. Ik hou eigenlijk niet van massa-evenementen, maar het meer is zo groot dat je soms helemaal alleen schaatst!" Samen met zijn vrouw, zijn zus en zwager maakt Gerard er tevens een vakantieweekje van. Ze vertrekken zondags en vrijdag is de schaatsdag voor Gerard en zijn zwager, die hem inde1tijd warm maakte voor deze activiteit. De Alternatieve Elfstedentocht werd voor de 20e keer georganiseerd, waarvan de l 7e keer in Techendorf op de Weissensee. Daar kan de tocht op natumijs namelijk altijd doorgaan. Er zijn tochten voor snelle toerrijders, veteranen en regionale licentiehouders, voor wedstrijdrijders en toerrijders (50 km . - 100 km. of 200 km.). Gerard boort bij de toerrijders en schreef de eerste keer in voor 100 km. Her ging nog volgens wens en daarom schaatste hij door. om de 200 km. te voltooien. Dat lukte, hoewel de laatste 50 km. zijn knieën niet meer wilden! "Je moet weten dat de meeste deelnemers (oud)wielren-ners en goede sportlui zijn!" Daarna is Gerard intensiever gaan trainen: lopen, fie tsen, skeeleren en schaatsen. Een van de trainingstochten wa s een georganiseerde skeelertocht over de zogenoemde Hell 's Highway, de weg vanuit België die de Amerikanen aflegden roen ze Brabant kwamen bevrijden ! "Dat was een echte Heli's way, van 130 km. onder begeleiding, waarbij we een stuk ommoesten, vanwege een autoweg!" ~aast een goede training won hij informatie in bij mensen die aan duursporten doen. Ook zijn schaats - - - - ~ - ~ ~ - -

7


A. ~ ROND DE DORPSPOMP ~ De dorpspomper werd verweten, dat hij de Carnavalsoptocht te negatief had beoordeeld. Bij nalezing zie ik, dat er toch veel positieve en lovende elementen zijn beschreven. Het is opbouwend bedoeld. Een wagen mag nou eenmaal niet verstorend werken voor de opvolgende wagen of groep. Er is veel waardering voor een aantal voortreffelijke wagens en groepen. Het is te betreuren, als die kritiek niet positief wordt beoordeeld. Ook vindt de stamtafel het onjuist, dat de SUPERGROVERS hun "Gram" halen via Torenklanken. De organisatie van de optocht staat behoorlijk onder druk en heeft handen vol werk om de optocht en jury te begeleiden en te komen tot een goede uitslag en presentatie daarvan. Overigens had Supergrovers meer aandacht en een andere beoordeling verdiend, maar pech moet je aanvaarden. Een wagen, die uitvalt, wordt niet beoordeeld. De gemeenteraad heeft flink gebrainstormd over prioriteiten bij het onderhoud van wegen. Er is bij de verantwoordelijke wethouder te veel aandacht uitgegaan naar aansluitingswegen op de paralJelweg richting oprit van de nieuwe snelweg te Nuland, o.a. de Schotsheuvel en daardoor kwam de toezegging van renovatie Papendijk, Rotonde en Zandstraat in gevaar. Wethouder Voermans zal heel wat geld uit de kas moeten wegslepen om de ruziënde partijen tevreden te stellen. Ook de Papendijkers sprongen de wethouder in de nek. Maar het komt allemaal goed. De verkeerscirculatie "infrastructuur" in Geffen laat veel te wensen over en beïnvloedt beslist de bereikbaarheid van diverse zaken in Geffen. Men heeft DREMPELVREES!!! F ixet gaat inkrimpen en verhuist naar 'KICKY'' in de Kloosterstr. met verf en kleinwaar. Er blijft alleen een timmerplaats over. Gelukkig komt er een tegelhandel en een stoffeerderij. "Je wordt gamma van al die praxis in het big bos', zegt Kees Fixet. Onze bijzondere gast komt aanzitten. Burgemeester P. Boelens wordt welkom geheten. En burgemeester hoe ervaart U het ambt in Maasdonk, is onze 1e vraag. Het is echt wennen. Echt een andere wereld. Maar ik heb het goed naar mijn zin. Je functie is veelzijdig. Je bent boegbeeld, hebt de zorg over de openbare orde en veiligheid en je bent coördinator van alle afdelingen en geledingen in het bestuur van de gemeente. Verder heb je 3 hoofdtaken.: De gemeentel~jke politiek kanaliseren, het leiden van het college van B. en W en het aansturen van de Ambtelijke organisatie. Ik voel me wel betrokken bij Maasdonk: en de Maasdonker en alles wat er zich in de 3 kernen afspeelt. De Maasdonker ervaar ik als 8

prettig, warm menselijk. De laatste tijd merkje wel meer, dat de kennismakingsperiode voorbij is, en dat men terecht het een en ander van mij verwacht. Het college van B. en W ervaar ik als heel collegiaal, alhoewel er soms levendige en pittige discussies worden gevoerd. Maar het gaat dan gelukkig telkens om de inhoud en dat is plezierig. In de raad is dat helaas soms wel eens anders. Men onderbreekt elkaar en discussies leiden dan... tot maar fel in de aanval gaan, zonder de bereidheid naar elkaars argumenten te luisteren. De Raad zoekt een weg in het duale stelsel. Daar moeten betere regels voor ontwikkeld worden. De juiste vergadercultuur moet beslist nog geleerd worden. Er is te weinig samenhang, geen sfeer van aandacht voor elkaar, en te weinig relativering. Het lijkt soms een strijdtoneel met botte bijlen. Het verleden speelt nog mee, dat is merkbaar. Als priorititeit van het gemeentebeleid, noemt de burgemeester WONINGBOUW, dat is DE SLEUTEL tot welzijn, welvaart, en leefbaarheid. Waarom gaat het dan zo langzaam? Kijk naar Heiduinen. Alles lijkt in kannen en kruiken en er gebeurt maar niets?. Het totaal plan blijkt nog niet klaar. Daar komen zoveel instanties bij kijken. Ook de provincie heeft niet zoveel haast bij kleinere gemeenten. Ik wil daar wel met de vuist op tafel slaan, maar ik moet al blij zijn, dat ik binnen mag en dan houden ze de tafel nog bij me weg, lacht de burgemeester. Maar het komt goed en ook plan "de Run" moet dit jaar van stapel. De provincie eist, dat we de ecologische verbindingszones respecteren. Dus openbaar groen van Polder naar Vinkel. De stamtafel is van mening, dat Nuland en Geffen naar elkaar mogen groeien en dat die groenverbinding maar moet lopen ten westen van Nuland, zodat er een geheel groengebied ontstaat tussen Rosmalen en Nuland 1ichting Vinkel. De nieuwe Rijksweg is ook al een blijvende scheiding op een kostbare doorgang voor kleine dieren na. De burgemeester luistert aandachtig naar de parkeerproblemen op het Dorpsplein. De ambtenaren kunnen

EEN BLOEMETJE OF CADEAVTJE VA N

DOL.CE VITA DAT PAKT ALTIJD GOED VI T

WOOND E(ORAT IE & BLO EM EN DOI\PITr<A AT 20A ÇEfFEN 07} • 5}24957

Geopend van dinsdag t/m zaterdag van 9.00 - 18.00 uur


toch parkeren bij "De GEER", ook bij de "Gouden Leeuw" is parkeerruimte (in huur) beschikbaar. Alleen. kort parkeren moet worden toegestaan op het Dorpsplein. De blauwe schijf in voeren is ons advies. Er is al een milieucontroleur, ook moet er parkeercontrole komen. De gemeente mag maar een zeer beperkt aantal plaatsen reserveren. Veel inwoners zijn geschrokken van een gestegen onroerend goed belasting (W.O.B). Soms beloopt dat 40 tot 50 % meer. De burgemeester is verrast. Hij kent alleen de afspraak, dat de totale opbrengst 4 % meer moet zijn. Bovendien is bij de bedrijven de verhoging gemiddeld hoger dan bij woningen. Hij wil echter graag alle woningen kopen voor de W. O.Z. waarde. Hij vraagt zich af ofmen wel de juiste vergelij kingen maakt. Er kunnen natuurlijk fouten gemaakt zijn. Ook komt de opmerking ter tafel, dat een groep senioren een Nieuwe Maasdonkse Politieke partij op willen richten voor hun belangen. De burgemeester verwijst naar een groots rapport ÓUDEREN/PROOF, daarin staan alle wensen, noden, prioriteiten voor de Ouderen en daar wordt nu beleid opgemaakt. Dus de ouderen hebben geen recht van klagen. En bent U beschikbaar als kandidaat in 2006 bij de "gekozen" burgemeester? "Ik ga ervoor", is meteen zijn antwoord. Hij hoopt echter, dat de "gekozen burgemeester" gefaseerd wordt ingevoerd, b.v. na verloop van een aflopende periode, dan ben ik pas rn 2009 aan de beurt, of eerst maar eens de gemeenten met meer dan 100.000 inwoners. Een leerproces kan aangeven, hoe de verkiezing moet verlopen en hoe zinvol het is voor de democratie en de betrokkenheid van de BURGER. We vragen nog naar zijn betrokkenheid bij de mensen met een minimaal inkomen. De burgemeester zegt, dat er kennelijk nog veel schroom is om aan te kloppen voor bijzondere bijstand. Er moeten betere WEGWIJZERS voor komen, vinden wij. Verder zijn er vaste regels voor en is de uitvoering in handen van geschoolde ambtenaren. "Wanneer iemand 5 jaar bij de MINIMA hoort krijgt hij/zij een automatisch extraatje dit jaar." U bent ook betrokken bij de VIERING 60 jaar BEVRIJDING op 5 mei a.s. Er is een coördinerende commissie aan het werk, bestaande uit vertegenwoordigers van oranje/comités, gilden, heemkundegroepen. In elke kern gaat een en ander gebeuren. Er wordt die dag een fietstocht georganiseerd door de 3 kernen, langs alle activiteiten plaatsen van oorlogshandelingen, bevrijdingstekens en oorlogshistorische plaatsen. Er is muziek in de kernen op pleinen en terrasjes vanaf 14.00 tot 17.00 uur met ook activ i te iten voor kinderen. In de morgen wordt het bevrijdingsvuur ontstoken vanuit Wageningen, hierheen

gebracht door onze rijwielclubs en om 17.00 uur wordt het met alle betrokkenen vanuit de 3 kernen het vuur gedoofd voor het gemeentehuis. En dat alles onder het motto: VREDE, VEILIGHEID en VERDRAAGZAAMHEID. De infom1atiestroom van de gemeente kan beter vinden wij . De burgemeester gaat ook dit jaar weer een rondje maken langs de 3 kernen. Daarbij zal zeker de vraag rond "informatie" aan de orde komen en het onderwerp bouw/ en verbouwperikelen. De gemeente kan toch bij een afwijzing, aangeven hoe het dan wel moet. De gemeente is geen adviesorgaan. Bij complexe toestanden zal men een adviseur moeten raadplegen. De stamtafel werd afgesloten. In de napraat kwam er nog een "zorgenbarend" bericht binnen. De gemeente heeft kennèlijk plannen om de panden Kloosterstr. 10 en 12 aan te kopen voor de ontsluiting van de nieuwe school. Maar... dan kom je aan het oude hart van Geffen " D 'n HEUVEL;', waar het eerste timmermansbedrijfje stond en de kosterswoning. Dat zal toch spanningen geven. De stamtafel heeft betere ideeën: De ontsluiting en een goede ligging van school met woningen is alleen mogelijk als het hele confectiegebouw "CARBONE" c.a. wordt aangekocht. Immers dan krijg je ruimte en een goed uitzicht voor de bovenwoningen en mogelijk nog bouwkavels. In samenwerking met onze twee grote Geffense bouwondernemingen zijn er best wel mogelijkheden dit hele project te realiseren. Alleen dan is financiering haalbaar en kun je een aantal adviesbureaus uitschakelen. Van stamtafel 215. Voor op- en of aanmerkingen de Prins tel. 0412-640982 Volgende stamtafel 13 maart a.s. weer in Café Govers van 10.30 tot 12.00 uur met napraat 12.30 uur. Ook U bent WELKOM. Het laatste en het beste nieuws en ideeën. GEZELLIGHEID= troeft!!

Training / Coaching Marja van Doremalen - Individuele coaching / Persoonlijke groei - Team-coaching / Team-ontwikkeling - Adembalings sessies / Therapie - Communicatie cursussen (NLP) - Voedingsadvies en begeleiding Meer info1matie: 06-48074 I 90 / 073 - 532 7930

GRATIS LICHAAMSANALYSE/VETMETING 9


VAN OORLOG EN BEVRIJDING Het actie-comité 60 jaar-bevrijding vraagt aandacht voor verhalen uit Geffen over oorlogsdreiging, mobilisatie, oorlog en bevrijding. Het eerste verhaal is opgetekend uit de getuigenissen van Cees van der Doelen Papcndijk 15. Hij woont nog steeds op dezelfde boerderij. Hij vertelt zijn herinneringen uit zijn jeugdperiode van 5 tot 12 jaar. Hij vertelt van de mobilisatie. Hun boerderij lag vol met soldaten en paarden. Hij mocht af en toe paard rijden. Hij hield van al die drukte. De oorlog brak uit op 10 mei 1940. De soldaten waren angstig. Zijn vader riep de kinderen uit bed. "Het is oorlog" Opgestaan boorden we berichten op de radio over vliègtuigen, over Duitse spionnen, die tevoren al vermomd over de grens waren gekomen om te spioneren, over bruggen die werden opgeblazen, over grote groepen Duitse parachutisten, die achter de verdedigingslinies van Nederland gedropt werden, over beschietingen en bombardementen. Het was die eerste dagen mooi weer. De hele buurt kwam op straat bijeen. Duitse vliegtuigen vlogen laag over. Een paar soldaat schoten met een geweer in de richting van de vliegtuigen. Van het vertrek van de soldaten, het verloop van de oorlog en de bezetting en de komst van de eerste Duitsers in Geffen kan Cees zich weinig herinneren. Wel vertelt hij met vuur over het neergestorte Duitse oorlogsvliegtuig die was gevallen bij Wim van der Meuten vooraan in de polder. (Kepkensdonkdijk). We renden er met een heel stel jongens op af. Het leek wel of het vliegtuig een noodlanding had gemaakt. Er waren intussen al Duitse soldaten bij, die maar riepen: "Weiter zurück, weiter zurück". Als hazen maakten we dat we uit de voeten kwamen. De oorlogsjaren waren voor mij als schooljongen vol sensatie, spanning, avontuur, maar toch ook wel veel angsten. Er werden stiekem koeien geslacht. Mijn vader was veehandelaar en kon wel een koe laten verdwijnen. Dan maakte hij een verkoopformulier met een "valse" naam, want van de Duitsers mocht je geen vee meer slachten zonder vergunning. Bert van Zoggel uit Rosmalen kwam dan stiekem slachten. Wij moesten intussen van ons vader hard roepen rondom het huis, zodat niemand het kon horen, wat er in het geheim gebeurde. De controle was heel streng enje kon door handlangers en meelopers van de Duitsers verraden worden. Van de school vertelt Cees nog, dat ie de kolenhoop in de gaten hield, want alles raakte op in de oorlog en je kreeg maar mondjesmaat van alles. Als de kolen op waren, dan hoefde je niet naar school. De meesters waren wel slim en stookten met hout. Elke dag bracht ik wel een musterd hout mee naar school. Die mocht ik dan zelf opstoken in de grote kachel en 10

dan hoefde ik geen sommen te maken en niet op te letten. Mister Veldhuis, stuurde me zelfs naar Johannes van Klaassen om tabaksbladeren aan te gaan rei gen aan lange houten stokken. Mister Veldbuis maakte zelf de beste tabakssoorten. Van de "zwarte" handel kan ik me niet veel herinneren. Wel weet ik nog, dat een Amsterdamse mevrouw ons kleren bracht (un neej Pak en zo) en dat ze dan een zij spek op haar rug en buik bond, een zakje met eieren op haar borst en boter onder de rok. Geld werd steeds minder waard. Zo ontstond er alom ruilhandel. We maakten zelf boter. Vader 1iet de melk zuren (de tuit met melk werd in de grond gegraven om de romme te zuren en dan moesten wij overdag "karnen" (kaarzen). Meel haalden we bij de molenaar Win1 Daniëls (dat was oom Wim). Ons moeder bakte altijd zelf. want het oorlogsbrood werd steeds onsmakelijker. Alles was op de bon. Toen ik 12 jaar was, liep de oorlog ten einde. We hoorden van invasie en dat de Engelsen en de Amerikanen op komst waren. Wel zie ik nog die duizenden vliegtuigen, die overvlogen op zondag 17 september 1944. Dat luidde het begin van de bevrijding. Intussen weet ik dat MAR.KET GARDEN was begonnen. Ik zag angstige Duitse soldaten de lucht inkijken. Het leek wel of ze op de vlucht sloegen. Vanuit Heesch werden de Engelsen, Amerikanen beschoten door de Duitsers op de weg van Eindhoven naar Arnhem. De Duitse moesten verder teruggedwongen worden richting den Bosch. De Engelsen veroverenden Heesch. De Duitse soldaten trokken zich terug op Nuland. Geffen lag in NIEMANDLAND. Overdag kwamen de Engelsen om de Duitsers terug te jagen. Maar dan kwamen 's nachts de Duitsers weer terug, Wij lagen in de vuurlinie rond 10 oktober 1944. Het werd zo erg, dat we in de zelfgebouwde schuilkelder kropen samen met onze buren Bert van Kreij met zijn drie dochters en Jan rnn der Heijden (Robben) met zijn gezin. Ons moeder hield mijn twee jongste zusjes maar vast. En wij maar bidden in de schui !kelder. We hoorden de granaten uiteen spatten. Als het rustig werd gingen vader, broer Martien en ik naar buiten kijken. We sliepen er ook een paar nachten. Maar dat werd te benauwd. Een groot gevecht overviel ons, toen we weer in ons eigen huis zaten. We vluchtten de kelder in. We hoorden de granaten inslaan op het dak. Een grote scherf vloog dwars de muur van de keuken naar de kamer. Een angstaanjagend gedonder en geraas. Er werd hardop gebeden: "OToon" riep ons moeder tegen ons vader. ze schieten ons allemaal dood "Wees gegroet Maria. help ons toch." In de morgen werd het weer rustig. Het dak van onze boerderij bleek beschadigd, geraakt door een voltreffer. Alle ruiten waren eruit geblazen. De mooie servieskast lag in de woonkamer in diggelen op de grond. Koeien


lagen doodgeschoten in de wei. Een koe leefde nog. Die werd uit haar lijden verlost. De buren kwamen ondanks alle gevaren om er ook een stuk af te snijden. Het werd zo rustig, dat de buren zich verzamelden op straat om de toestand te bespreken. Maar er lagen nog Duitse S-S-ers langs de Molengraaf en in de boerderijen en schuren op de grens van Nuland. Die begonnen plots lukraak te schieten. Ik hoor de kogels nog fluiten. In een ommezien lagen we allemaal plat in de (droge) sloot. Iedereen sloop op handen en voeten naar huis. Overdag kwam er een hele grote Engelse tank de Papendijk binnenrijden. Hij stopte vlak voorbij onze boerderij, richtte zijn kanonspijp richting Nuland en wij zagen, ( de Papendijk was toen nog grotendeels onbebouwd), dat 3 voltreffers, de toren van de Nulandse kerk totaal vernielden. De tank keerde weer en ging weer terug richting Rijksweg. De volgende dag dreigde er weer zo'n aanval. Misschien wel als vergelding, want er zaten ook Duitse soldaten in de Nulandse toren. Vader besloot naar het dorp te gaan met vrouw en vijf kinderen. Wim Schouten had een grote veilige kelder. Die kelder lag al helemaal vol. Ook dat was niet uit te houden. Overdag maar weer terug naar huis. Er lagen bij de Gouden Leeuw, naar ik meen, 3 gedode Duitse soldaten, maar ik mocht niet kijken van ons moeder. Ook hoorde ik van gedode Duitsers in de Molenstraat. Intussen kwam er een bevel van de Engelsen, dat heel Geffen moest vertrekken (evacueren). Gelukkig konden wij met de grote kar van de Saai (Hendriks) mee. Ons vader ging al op zoek op de fiets met houten banden naar onderdak en zo vond hij een collega handelaar (Janus Krol) aan de Bergehemseweg te Oss bereid ons gezin op te vangen. Wij liepen langs de kar. Ons moeder had van alles wat meegenomen. Ook aan de Berghemse weg zaten wij niet erg veilig. Er kwamen bombardementen op de fabrieken in Oss van Hartog en Swanenberg en Organon. Daar ook weer de kelder in. Janus ging toch naar buiten. Z'n vrouw hoor ik nog boos roepen: "Janus, lelijke verrekeling, da ge door zet, kom naor binnen, want dal ijk moette vur onze Lieve Heer verschijnen". Na 3 tot 4 weken kwamen wij weer terug in Geffen. De hele boerderij was bezet door Engelsen, die hadden al voorzieningen getroffen, dat ons huis bewoonbaar was. Maar we mochten weer binnen en kregen de bovenverdieping om te leven en te wonen. De officier zat in de "goei" kamer. In de schuur zat 'n soldaat schoenen te repareren en een ander kleren te herstellen. En er stonden allerlei voertuigen. Ik genoot al gauw van de lekkere kwatta's, die ik bij zoektochten ontdekte. Er was in ons huis heel wat verdwenen. Ook het paardentuig werd meegenomen door de Duitsers, maar ook de Engelsen hielden wel van souvenirs.

We vonden nog een heerlijke fles cognac en materialen, die de Duitsers op hun vlucht hadden achtergelaten. Geleidelijk kwam het gewone leven weer terug. De kerk vonden we kapotgeschoten. De zijbeuk lag helemaal open en er gaapten grote gaten in de toren. Het patronaat was een tijdlang noodkerk. Intussen hadden ze in de kerk de zijwand van pilaar tot pilaar met stro dicht gemaakt en we mochten weer elke dag naar de kerk. Ik herinner me ook, dat er overal gedanst werd. Bij oom Wim en tante Toi DaniĂŤls in de graanschuur ging ik stiekem kijken. Er was muziek van een oude grammofoon. Ook werd gedanst bij Christ den Hoek (Wolfsdijk) en bij Dotje Wijgers.( in den Berg) 's-middags en 's-avonds. Tot slot vertelt Cees nog het verbaal van zijn klasgenoot Sally van Dijk, van het Joodse gezin van Dijk, door de Duisters meegenomen en vergast in 1943. ( in de serie oorlogsverhalen willen we nog de geschiedenis van de Joodse familie van Dijk opnieuw opschrijven.) Het verhaal van Cees van der Doelen staat op de band. Wij hopen dat nog meer ooggetuigen hun herinneringen vertellen en vooral ook doorgeven aan de jongeren. Laat ze dit verhaal maar eens goed lezen, dan komen de vragen vanzelf. Bel naar Vladerack 073-5326002 Rien van Zantvoort of 073-5321700 Jaap Bijleveld of0412-640982 Theo Prinssen. Geef het door!!! Het is onze dure plicht.

Ratten Muizen Kakkerlakken

Vlooien

@

Vliegen Boktor Houtworm

Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 5386 LH Geffen 06 - 23438623 www.wespro-ongedierte.nl

Kraaijeven 3

11


TWEE ZILVEREN JUFFEN!

keer dezelfde kinderen in de klas kreeg! "Helemaal geweldig" vertelt Ans enthousiast, "wel super druk. Ik had Ze wilden geen officiÍle huldiging of een receptie met ze gehad in groep 5 en 7 en de ouders hadden er geen speeches, maar graag het feestje vieren met de kinderen bezwaar dat ik meeging naar groep 8. We hebben veel van hun klas ... plezier gehad, ik kende die kinderen door en door". Tonny van Erp -van der Doelen (54 j.) en Ans Groot - Nee, ze zou de kinderen niet kunnen missen: "Ik ken Maas (47 j.) waren op 1 februari jl. geen mooier beroep. Ik heb al moeite om vier weken uit 25 jaar werkzaam op de Mariaschool. mijn klas te blijven, nu de LIO-stagiaire Joey de juf is. Tonny, geboren en getogen in Geffen, begon als leer- Zij is overigens een oud-leerlinge en dat is leuk!" kracht in Heesch, daarna op de Aloysiusschool en later In die vijfentwintig jaar is de tijdgeest veranderd. op beide basisscholen in Geffen. In 1980 werd ze be- "De kinderen van nu benaderen jou anders" vindt Tonny, noemd op de Mariaschool. Ze heeft a!Je groepen gehad, "veel vrijer, maar dat is wel leuk. Je kunt toch wel waarbehalve groep 7 en de kleuters. Met de laatstgenoemden den en normen overbrengen, je stuurt en geeft zelf het kan ze zich nu thuis uitleven, want Tonny is inmiddels voorbeeld". oma van Luuk, Meike, Daan, Teun en Bram; van de jong- "De kinderen mogen het zeker zeggen, als ze het ergens ste zelfs peet-oma! niet mee eens zijn, ze kennen heus wel de plaats en de Ans is geboren in Waalwijk, woont intussen met haar uiteindelijke verantwoordelijkheid van de leerkracht", man Wim in Elshout en legt dagelijks zo'n 30 km. af om denkt Ans. in Geffen les te komen geven. "Ouders zijn net zo goed mee veranderd. Gezamenlijk Zij is begonnen in Drunen. "Er was eigenlijk in die tijd proberen we een eerlijk beleid te voeren". veel werkeloosheid, maar mij zijn ze gewoon komen De zilveren juffen vinden beiden onomstotelijk dat heel vragen voor invalwerk, toen ik geslaagd was!" veel schoolactiviteiten niet plaats kunnen vinden zonOmdat ze daar de laatst benoemde was, moest ze ook der de hulp van ouders. De jaarlijkse activiteiten zoals weer als eerste weg. Geffen kwam in beeld: Ans werd Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, schoolkamp en musical, benoemd in plaats van juffrouw van der Steen. maar vooral ook de grootschalige projecten, die Tonny Dat heeft ze nu 25 jaar volgehouden "omdat ik het bier beschouwt als haar hoogtepunten in haar Mariaschoolerg naar mijn zin heb!" loopbaan. Tonny vindt groep drie de leukste groep. "Letters, klan- Op hun feestdag hadden ze voor de middag een gezellig ken, woorden en zinnen leren lezen en schrijven, maar samenzijn in ieders eigen klas. ook het beginnendTekenen, is heerlijk om te doen!" vindt Daarna was er een lunch en na de middag vertrokken Tonny. "Je ziet in december duidelijk resultaat: ze kun- beide klassen naar De Ontdekhoek in 's-Hertogenbosch. nen in vrij korte tijd veel lezen en schrijven!" Ze hebben er allemaal van genoten. Ans kan 'lezen en schrijven' met de leerlingen van groep Ans en Tonny genoten nog na, want ze ontvingen beiacht, zij vindt dit de leukste klas. den heel veel gelukwensen van leerlingen, oud-leerlin"Het is een jaar waar je echt naar een afsluiting van het gen, ouders en zelfs een grootouder! Dat hebben ze zeer basisonderwijs toewerkt. gewaardeerd! Je kunt iets langer stil blijven staan bij bijvoorbeeld Ze kunnen er weer tegenaan! Je voor het onderwijs ingeschiedenisonderwerpen als de Tweede Wereldoorlog. spannen en na school ontspannen! Geschiedenis is mijn lievelingsvak. Ook rekenen deed Voor Tonny is dat fitnessen, yoga, zwemmen, het St. ik zelf graag en vindt dat ook leuk om te geven. Ik vindt Jorisgilde, oma zijn en de boekhouding doen van hun het fantastisch om uitleg te geven als de kinderen weer bedrijf! Voor Ans is dat wandelen, lezen, puzzelen, dartscompetitie regelen en op een eigen zuchten als ze breuken krijgen! Je beleeft alles met groep acht ook heel -"r~;:ç=-~ Suzuki motor met Wim naar Noorwegen! Van harte proficjat! intens en er zijn spannende periodes: de ---'-l~.111 Cito-toets, de keuze voor het middelbaar onderwijs, de eindmusical en het schoolDANKWOORD kamp. Ze zijn de oudsten van de school! "De band met je klas is ook hechter als je fulltime leerkracht bent" denkt Tonny, die Beste oud-leerlingen en hun ouders, ........,....., zelf al jaren parttime werkt en inmiddels Allemaal hartelijk dank voor jullie belangal kinderen van leerlingen in de klas heeft stelling voor ons 25-jarig jubileum op de gehad. Mariaschool. Jullie hebben er mede voor geAns is een fulltimer en dat is uniek voor zorgd dat we deze dag niet snel vergeten. vrouwen. Een hoogtepunt uit haar zilveren periode is het jaar dat ze voor de derde ~----------...,__...__.......___. Ans en Tonny

..

--

12


©

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. E-mail: postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19. 00 uur. woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen burgerzaken). OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073-534 27 38. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een sne1le reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 073 - 534 27 38).

j

1

SPREEKUREN Burgemeester: PC.J. Boelens Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00

POLITIE Op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 - 12.00 uur kunt u het gemeentehuis bellen (tel.nr. 073-5342100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnwnmer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken. CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00

PERSBERICHT "Waarde(n)vol communiceren met kinderen" De Gezondheid Service Brabant Noord-Oost Brabant organiseert de cursus "Waarde(n)vol communiceren met kinderen". Effectief omgaan met kinderen in de zin van elkaar begrijpen door betere en duidelijke comn1tmicatie. In de cursus "Waarde(n)vol communiceren met kinderen" ligt de nadruk ondermeer op het ve1werven van de volgende vaardigheden: • Zó luisteren dat kinderen zich begrepen voelen. • Zó praten dat kinderen u ook begrijpen. • Zó conflicten oplossen dat niemand verliest. • Zó afspraken maken dat iedereen zich eraan houdt. • Constructief omgaan met waardeverschillen.

De cursus is bedoeld voor ouders/verzorgers, of mensen die beroepsmatig met kinderen te maken hebben, in de leeftijd van O t/rn 18 jaar. De cursus bestaat uit 10 bijeenkomsten van elk 2 uur. De begeleiding is in handen van een deskundig cursusleid(st)er. Data:

Wethouder M.J.M. van de Ven Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00

7, 14, 21,28april, 19en26mei,2,9, 16en23 juni 2005. Tijd: 20.00 tot 22.00 uur. Locatie: Thuiszorgkantoor te Nistelrode Kosten: € 150,00 p .p . inclusief cursusmateriaal € 280,00 p. echtpaar inclusief cursusmateriaal. Voor leden van de Gezondheid Service. € 125,00 p.p. inclusief cursusmateriaal € 230,00 p. echtpaar inclusief cursusmateriaal.

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17 .00 tot 19 .00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk.

Informatie en/of aanmelding: Gezondheid Service Brabant Noord-Oost, tel. 0413-333 733 (Op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur) e-mail: gsbno@stbno.nl

Wethouder J.A.M. Voermans Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder E.J.A.M. van Heese Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00

13


Rabobank


WIE KAN ER VASTEN? Er zijn steeds meer mensen die in de vastentijd bewust matigen. Alle luxe wordt achterwege gelaten, gezond eten, eenvoudig en niet meer dan nodig is. Men voelt zich daar goed bij, zowel lichamelijk als geestelijk. Mensen die vasten tonen doorzettingsvermogen, ze kunnen matigen als dat nodig is. Niet voor niets zijn er in religies en levensvisies vastenperiodes aangegeven. Tegelijkertijd doet het ons stilstaan bij de luxe waarin wij hier leven en de bittere armoede die er op zovele plekken op de wereld nog heerst. Daarom is de vastentijd ook een tijd om te delen. Een zakje in Torenklanken In deze Torenklanken vindt u een collectezakje voor de vastenactie. Jaarlijks wordt er tijdens de vastenperiode een collecte gehouden voor een project in de derde wereld. U kunt de vastentijd zien als een periode om te delen. Wanneer ook u tijdens de vastenperiode wilt matigen kunt u bijvoorbeeld de luxeartikelen uit het winkelwagentje houden. U zult er versteld van staan welk een besparing dit oplevert wanneer u bij de kassa af moet rekenen. Van dat voordeel kunt u delen, het hoeft dus niet eens iets extra's te kosten. Onze collectanten komen bij u langs om het vastenzakje op te halen in de week van 13 tot 20 maart. Dan hopen wij dát het gevulde zakje al klaar ligt! Spaardoosjes voor de kinderen Op de scholen hebben wij aan alle kinderen spaardoosjes uitgedeeld voor het vastenactieproject. Want ook voor kinderen is het heel goed dat zij al jong leren om te delen en iets over te hebben voor minder bedeelde mensen. Zo is het vastentrommeltje van vroeger veranderd in het spaardoosje van nu. We hebben de kinderen tips meegegeven hoe ze aan geld kunnen komen om het doosje te vullen. Bijvoorbeeld iets minder snoep, koek of chips kopen van je zakgeld, karweitjes of klusjes doen thuis of in de buurt. Stimuleer en help u kinderen daarbij. En nog beter is het natuurlijk wanneer uzelf het goede voorbeeld geeft en u uzelf ook iets ontzegt. Op dinsdag 22 maart kunt u uw kind het gevulde spaardoosje weer mee teruggeven naar school. Medewerkers van de M.O.V-groep halen de doosjes dan weer op. Ook kunnen de spaardoosjes worden ingeleverd tijdens de palmpasenviering in de kerk op zaterdag 19 maart om 19.00 uur. Duurzame toekomst voor Dayakbevolking De opbrengst van het vastenactieproject is dit jaar bestemd voor de Dayakbevolking in West-Kalimantan (Indonesië). De leefomgeving van de Dayaks wordt be-

dreigd door illegale houtkap, bosbranden en de opkomst van illegale en milieuonvriendelijke palmolieplantages. Hun landrechten worden onvoldoende erkend. Voor de duurzaamheid van hun leefomgeving krijgen zij steun van Vastenactie. Er worden officië1e landkaarten gemaakt om de bossen en kostbare landbouwgronden te beschermen tegen buitenstaanders. Men zorgt er gezamenlijk voor dat de natuurlijke omgeving van de Dayaks in goede staat blijft. Ook zorgt vastenactie voor een kredietorganisatie om de boeren te ondersteunen bij het zelf beginnen van een bedrijfje. Dit project is dus sterk gericht op duurzaamheid en op hulp op langere termijn zodat de mensen zelf verder kunnen en niet altijd afhankelijk blijven. Ook op de scholen zullen de leerkrachten de kinderen informeren over dit project op West Kalimantan zodat de kinderen weten waarvoor hun bijdrage in het spaardoosje gebruikt gaat worden. Wij rekenen op u welwillende medewerking en een gulle bijdrage in het vastenzakje. M.O.V groep Missie-Ontwikkeling-Vrede

A.s. vrijdag beleefd Geffes Volk de première van Dingen van de dag

Iets wat u niet mag missen... Even voorstellen... Tante Sjaan en Barend. Tante Sjaan is een echte Amsterdamse in spraak, manieren en ... met een hart van goud. Ze zorgt al jaren voor Marleentje haar buurmeisje alsof het haar eigen kind is. Tante Sjaan staat haar vrouwtje wel in haar café! Het is er een komen en gaan van allerlei bijzonder mensen zoals bijv. Barend, de zeeman. Als Barend (haar vroegere vrijer) aan wal is, is hij altijd in het cafeetje van tante Sjaan. Hij heeft een scherpe tong, maar een hart van goud. Verder gebeuren er dingen ... gewone dingen die overal en altijd gebeuren. Bedrog, ondankbaarheid, berouw en liefde ... De hele gewone dingen van de dag. Geffes Volk speelt dit voor u op 18, 19, 25 en 26 maart in zaal de Gouden Leeuw. Aanvang 20.15 um. De kaartjes kunnen gekocht worden bij Cinerent Geffen à 5 euro. Wij zien U graag. 15


MUZIEKVERENIGING W.I.K. W.I.K. nieuws En heb je ons gezien tijdens de carnavalsoptocht? Ook wij hadden dit jaar de "stoute schoenen" aangetrokken en getracht ons te verkleden als echte stoere W.I.K.-ers. De jongeren binnen onze vereniging vonden dat het tijd werd om van de optocht iets te maken, dus hadden zij een thema bedacht. Zij wilden uitstralen dat W.I.K. stoer is en dat het echt geen club is van en voor saaie mensen. Hoewel het thema laat aan onze leden mede was gedeeld, hadden de meeste toch de gewenste outfit aan. Complimenten aan Evi Savelkouls en Gerdien de Poot die de kar hebben getrokken voor dit alles. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst is het spreekwoord. Met deze twee meiden in ons midden zit het met de creativiteit wel snor! Op naar de volgende optocht... De dirigent van onze fanfare, Jo Delnoye, had een aantal weken geleden alle moed bij elkaar geraapt en las de leden van de fanfare een door hem geschreven briefvoor. Waarom deed hij dit? Hij wist dat hij niet uit zijn woorden zou komen, als hij het uit zijn hoofd zou vertellen. Daarom besloot hij het op te schrijven, om dit vervolgens voor te lezen. Jo Delnoye, 22 jaar dirigent van onze fanfare, heeft besloten na de zomerstop te stoppen. Het ging hem niet

makkelijk af om dit mede te delen. Jo vindt dat het tijd wordt voor een frisse wind. Helemaal afscheid nemen hoeven wij als vereniging gelukkig niet. Hij blijft dirigent van het studieorkest en mentor van de muzikale opleidingen. Het is met geen woorden te beschrijven wat Jo allemaal voor onze fanfare betekend heeft. We hebben slechte momenten gedeeld, zoals het overlijden van muzikanten, mindere muzikale kwalitatieve maanden, terugloop van leden, etc. Maar ook vele goede momenten zijn er gedeeld, zoals het meerdere keren winnen van de Maaslandcup, het promoveren naar hogere afdelingen, het geven van goede concerten, het slagen van leerlingmuzikanten, de uitstapjes, de aanwas van leden,etc. Jo heeft de wens uitgesproken om, indien de tijd het toe laat, bij de fanfare terug te komen als muzikant. Dit is door de leden toegejuicht, mits hij dan wel thuis oefent! "Dat zal zeker geen probleem zijn", zei Jo. Jo, wij zeggen het maar even op z 'n Geffens, want dat versta je als Limburger inmiddels wel: "Kei bedankt vur alles. We goan er nog 'n poar leuke maanden van maken en zien oe gêre terug komme bè ons als muzikant!". Muzikale groet, Muziekvereniging W.I.K. Kathleen van den Elzen

oog voor detail en gevoel voor perfectie

Ernis schilders bundelt jarenlange ervaring met de modernste

16

Joy of perfection

technieken en producten . Ernis staat voor kwaliteit in alle facetten.

Ernis schilders b.v.

Ernis glas b.v.

Het Geffens Veld 8 5386 LL Geffen T. 073 532 34 00

F. 073 532 6510 E. info@ernis.nl 1. www.ernis.nl

ERNIS schilders


AANMELDING LEERLINGEN IN GEFFEN VOOR HET SCHOOLJAAR 2005- 2006 De ouders/verzorgers van kinderen die tussen 0 I -042001 en 30-04-2002 geboren zijn, worden hierbij uitgenodigd om hun kinderen aan te melden voor één van de Geffense basisscholen.

.,

Ouders die hun kinderen op de peuterspeelzaal of op het kinderdagverblijf geplaatst hebben, ontvangen van beide scholen een informatiepakketje. Alleen deze schriftelijke informatie is beslist onvoldoende om een goede indruk van het onderwijs te krijgen. Vandaar dat de scholen u uitnodigen voor een nadere kennismaking. Over de toekomst van beide scholen, valt echter nog wel wat meer te melden. Ongetwijfeld heeft u in de laatste maanden van het afgelopen kalende1jaar de berichtgeving gevolgd over de ontwikkelingen betreffende het nieuwe centrumplan in ons dorp. Onderdeel daarvan is de totstandkoming van een nieuw multifunctioneel gebouw dat ongeveer op de plek van de huidige Mariaschool, gerealiseerd zal gaan worden. Het schoolbestuur heeft het voornemen om de beide basisscholen van Geffen te laten opgaan in één school in één gebouw op het moment dat de realisatie van het gebouw een feit is. Dit betekent dat de komende maanden de beide teams en oudervertegenwoordigers met elkaar in gesprek zullen gaan om tot een advies c.q. instemming ten aanzien van het bestuursvoornemen te komen. De (toekomstige) ouders zullen de komende maanden ook uitgenodigd worden om over de fusiep lannen te praten, want fusie betreft uw kind(eren). Het is dus van belang dat school en ouders hierover gezamenlijk communiceren. De gemeenteraad is voornemens om in de raad van juni 2005 een besluit te nemen over de realisering van het nieuwe multifunctionele gebouw. Wij meenden echter dat deze informatie op dit moment van een dusdanig belang is dat wij u dit niet mochten onthouden. ook al is op dit moment nog niet zeker óf er daadwerkelijk gefuseerd zal gaan worden.

formatie kunt u zich ook wenden tot de directeuren van de scholen.

A anmelding schooljaar 2005 - 2006 De voorkeursformulieren voor aanmelding op één van de Geffense basisscholen kunnen t/m l april (geen grap) 2005 worden ingeleverd bij de basisscholen in Geffen. Namens de bovenschoolse directie van de stichting Primair, Ben Hoekstra, interim-directeur Mariaschool Geffen Ton van Zuilen, directeur Aloysiusschool Geffen.

DANKBETUIGING Hartverwarmend was de grote belangstelling die wij hebben ervaren na het overlijden van mijn lieve vrouw, mama en oma

Dineke van de Langenberg - van Herpen Uw handdruk, praatje, kaaii, telefoontje en uw komst naar de kerk zijn voor ons een grote steun geweest. Onze speciale dank gaat uit naar Pastoor Scheepers. André v.d. Langenberg, kinderen en kleinkinderen.

Gordijnen Atelier "VeGa" Precisie en Maatwerk

l?J;J: • Gordijnen • Vitrage • lnbetween • Embrasse • Draperie

Bezoek aan de Open Dag: B.S. Maria Geffen: donderdag 24 maart 2005

(directeur Ben Hoeks tra Telefoon: 073 - 5341005)

B.S. Aloysiusschool Geffen: dinsdag 22 maart 2005

• Bedspreien • Ook voor het veranderen van uw bestaande gordijnen • Wij hebben ook stoffen

(directeur Ton van Zuilen. Telefoon: 073 - 5341008) Mochten er ouders/verzorgers zijn die onverhoopt geen informatiepakketje ontvangen, dan kunnen zij daarvoor bij de betreffende basisschool terecht. Voor verdere in-

Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Telefoon: 0412 47 59 37 17


00 1

Geffes Volk speelt "Dingen van de dag". Lachen, schelden, huilen, bekvechten, kortom echt Amsterdams. Grote bek en een klein hartl Regie: RĂŠmy Albers Loca1"ie: De Gouden Leeuw Geffen Da1"ums: Vrijdag 18 maar1" 2005 za1"erdag 19 maar1" 2005 vrijdag 25 maar1" 2005 za1"erdag 26 maar1" 2005 Aanvang:

20:15 uur Voorverkoop:

Deze voorstelling wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank Het Maasland.


COMPUTERHOEK GEFFEN Een aktiviteit van de Raad Gecoördineerd Ouderenwerk Geffen

Vanaf nu kan iedere oudere bij de Computerhoek Geffen op een rustige en veilige manier, met hulp van een begeleider, leren omgaan met Internetbankieren. Met behulp van een rekeningensysteem bij de Rabobank kan men, zonder enige verplichting of financiële gevolgen voor de eigen bankrekening, ervaring opdoen om via internet bedragen over te boeken van een betaalrekening naar een spaarrekening en andersom. Er kan geoefend worden om betaalopdrachten op te maken en ie verzenden, ook het opvragen van saldoinformatie en overzichten van deze bankrekeningen. Bij al deze oefeningen komt het gebruik van een Digipas uitgebreid aan de orde. Zo leert u op een veilige wijze omgaan met Internetbankieren al voordat u een aanvraag bij de bank doet om te opteren voor Internetbankieren en voordat u thuis met uw eigen bankrekening te werk gaat. Internetbankieren leert u nu bij Computerhoek Geffen. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot: Bert Huismans, tel. 53 21 421 of Jo Wolf, tel. 53 23 091. Nieuwe akthiteiten: Ook zal het binnen enige tijd mogelijk zijn om bij Computerhoek Geffen enige informatie en kennis op te doen inzake het opslaan van foto's vanaf de digitale fotocamera op de computer, deze foto's vervolgens digitaal te bewerken en te archieveren. Verder wordt er voor de toekomst ook gedacht om iets te laten zien van het maken en afdrukken van allerlei soorten kaarten. al of niet met foto's daarin verwerkt. Deze kaarten op de computer gemaakt, kunnen voor verschfüende gelegenheden en doeleinden worden gebruikt, zoals Kerstmis, Nieuwjaar, verjaardagen of uitnodigingen voor familiefeestjes ofoverbrengen van groeten en nog vele andere mogelijkheden. Heeft u hiervoor interesse laat het ons dan even weten.

Het geld zal goed besteed worden want het werk van Amnesty International voor de vrijheid van mensen is wezenlijk belangrijk. Daarom ook voor u dit gedicht van de Chinese dichteres Wu Mei over 'Vrijheid' . Vrijheid Vrijheid kent geen enkel misdrijf Zoekt geen ruzie, slaat geen wond, Pleegt geen echtbreuk, zet geen val, Is nooit schuldig aan bedrog. Vrijheid heeft geen schuld, geen schande, Maakt geen aanspraak op excuus, Kent nog schaamte noch berouw, Doet zich nooit als ander voor. Vrijheid is je stille adem, Is je almaar fluisterend bloed, Is je voet die bodem zoekt, Waar de grond is weggeslagen

Namens de Geffense schrijfgroep voor Amnesty International, LenyRomme

~

SLANK, FIT& GEZOND Wilt u 5 , 10 , 15 , 20 of meer kilo's

AFSLANKEN op een gezonde en natuurlijke manier?

AMNESTY ~TERNATIONAL

Moe, futloos en meer vitaliteit nodig? Maak dan vrijblijvend een afspraak met mij.

In de week van 21 tèbruari werd de nationale collecte gehouden voor Amnesty International. Ook in Geffen hebben we hieraan meegedaan. Wij hebben gecollecteerd op de woensdagochtend op de markt en de gehele zaterdag voor de C-1000. En ofschoon het koud weer was hebben de winkelende Geffenaren ons niet echt in de kou laten staan. Velen hebben zelfs zowel woensdag als zaterdag een bijdrage in de collectebus gestopt. De collecte heeft een bedrag van maar liefst€ 465,48 opgebracht. Wij danken u allen hartelijk voor u medewerking.

Jolanda Staal Uw onafhankelijk berbalite distribiteur

Tel: 0735322942 of 0653163791

w

Gratis begeleiding ! ! ! 19


OUDE BIDPRENTJES Enkele kopieën van oude bidprentjes van overleden, oud Geffenaren. Reacties hierop zijn van harte welkom! Heeft u nog oude bidprentjes, uit de tijd van de tweede oorlog 1940 - 1945 of daarvoor? Met een kopië van u oude bidprentjes zou u mij een groot plezier doen. Bij voorbaat dank. De mogelijkheid tot ruilen is aanwezig, (ons Mam) had heel veel oude bidprentjes, tel. 073 532 1795. Sj. v. Zantvoort - Ketelaars

!ie gingen bouwen de wagen goed hadden nagekeken dit voorkomen bad kunnen worden. Dit mogen jullie dus niet de organisatie en optochtpolitie aanrekenen. Zoals jullie zelf al zeggen dat de heer v.d. Berg, fam. van Erp, fam. Vos meteen voor jullie in actie kwamen. En zelfs vanuit de carnavalsgroepen jullie werden voorzien van broodjes, hamburgers, etc. Mogen jullie a lleen maar positief denken. Als er zoiets gebeurt staat ook de organisatie voor problemen. Toch staan er buiten jullie nog vele honderden mensen langs de kant van de weg, die graag een leuke en goed georganiseerde optocht willen zien. Beste jongens ondanks alles moet zo'n optocht toch doorgaan. Wij hadden ons na de optocht misschien even moeten ]aten zien, door alle drukte zijn wij hierin te kort geschoten. Wij zullen dit zeker in overweging nemen naar de eerst volgende vergadering. Maar voor jullie een goede raad, kijk volgende jaren de spullen eerst goed na of er iets kapot of versleten is voordat je bouwen gaat. Wij wensen jullie veel succes voor de aankomende jaren. Getekend een zeer te neergeslagen optochtpolitie.

PERSBERICHT

t BIO VOOR DE ZIEL VAN ZAUGfR

ANNA MARIA VAN DIJK .,..bo-on •• G..ff.., Il N,,.,.mb., 1873 •• .Id.., o..,..&.cf..,., 15 Mur1 194◄, .,..zto:i"

Zoli9 .ájD d• ~ . di. • d•n J'-1".tc-......._ ~ hl.u\.o•

Witrk.41111. v ~ t:."n

Cod l'fl\ er wet ç.p door w.ii.ka a!etl:10, mAU IJ\ .,..JJ;e C)Akti;iUJG.-i.nd de toeN t~ hGt'I) )'o,nt N'un.loo• l,, W le76Q 1.,._ IMd 9 - 1 9 ~ om ~cl . .~-.nQe S8 Ylffd:.tmCD

u~.-..~•

i:w&lliO•,l Qn aa.:1r10-n c,Vè.r"1'1ol•n

mee

n-.iJ,

Jt

nor,

<te- oum cl4t HGlN!n un ••• _,, K:lj b~t& O'.IJJ ...r1... t.14n #l;$ d.14:or..,. Cod dut.Oll •oor ~G ~

hr.d. I.U~dvwwuton H, v.r i.ndo-tl •n Gll ~U•B. dlti m&J geltaod hebt, Y-Off-1 mia GMI ln Uw qobed ~ ik Ml U b:j Cod 111M ~...---

l!!t!I

CU:, IIAA~ OE: ü:UV,'lCE RlJST

~ GKA7lSCH m:D!UJf -

IIELMOtm

BESTESUPERGROVERS Naar aanleiding van jullie schrijven in de Torenklanken no. 3 februari jongsleden, delen wij jullie mede dat wij het ten zeerste betreuren hoe jullie denken over de optochtpolitie en organisatie van de carnavalsoptocht. Wij doen dit alles met liefde en plezier belangeloos gratis, dus mogen we toch wel een beetje respect verwachten. Helaas zit dit er bij jullie nog niet in (komt misschien nog). Overmacht, dikke vette pech het zijn jullie eigen woorden. Maar wij denken als jullie ze lf voor jul20

Het Maasland Gilde Oss e.o. orga!)iseert: "Natuurwandeling in Slabroek op de Maashorst" op vrijdag 18 maart 2005 o.l.v. een natuurgids De Maashorst, het gebied centraal gelegen tussen de gemeenten Oss-Schayk-Zeeland-Uden-Nistelrode-Heesch, ligt op de noordelijkste punt van de Peelhorst. Van oorsprong bestond de Maashorst uit beekdalen, heide, begrazingsgebieden, bossen en stuifzandduinen. Toen de mens in het spel kwam, zorgde die voor enkele ingrijpende wijzigingen: bossen werden gekapt. heidevelden afgeplagd en veengebieden ontwaterd zodat er een bestaan kon worden opgebouwd. Tegenwoordig wordt getracht de vroegere landschapstypen, met de daarbij behorende dier- en plantensoorten zoveel mogelijk terug te krijgen. We gaan hier een aantal mooie biotopen bekijken b.v. heide gebied, beekdal, stuifduinen, bossen en akkerland. Al met al een leuke plek om eens lekker te gaan wandelen. De wandeling zal plaatsvinden op vrijdag 18 maart 2005. De duur wordt geschat op ca. twee uur. De kosten bedragen € 1,50 p.p. Plaats van samenkomst is: op het parkeerterrein ,:an het Anton Jurgenshuis, Schadewijkstr. 6 te Oss, om 9.00 uur. Aanmelden telefonisch: (0412) 65 32 49. Uiterste aanmeldingsdatum: maandag 14 maart 2005. Het is aan te bevelen goed schoeisel te dragen en eventueel een verrekijker mee te nemen. Deze wandeling is niet geschikt voor rolstoelen.


"

1

\ JB

ov Bouwen op ·

.

u

1

vertrouwen

~-r."

■ ■ ■ ■ ■ ■

~INSTALLATIETECHNIEK

GLOUDEMANS BV

CENTRALE VERWARMING LOODGIETER ONDERHOUD SERVICE DAKBEDEKKING De Doelen 5 5386 LM Geffen Postbus 45 5386 ZG Geffen

Brocksrraat 2, l'oscbus 4, 5386 ZG Geffea Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - S340499 lncernec: www.vanwanrooij.nl

Tel.: 073 - 53 24 439 Fax: 073 - 53 25 061

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN

*IJZERWAREN

*TEGELS

*HANG- EN SLUITWERK

*GEREEDSCHAP

*VERF

*TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

*SIERBESTRATINGSMATERIALEN

Heesterseweg 53 • 5386 KT Geffen • Tel: 073 - 532 1338

van der Sangen

Tuinhout

C1000. Van alle markten

thuis.

- Tuinhuisjes - Schuttingen - Speeltoestellen - Vlonders - Tuinmeubelen - Dierenverblijven - Accessoires E ventueel op maat gemaakt Ook uw adres voor al uw TUINHOUT maandag t/m vrijdag 8.30-1 8.00 uur. Z aterdag 8.30-1 6.00 uur

Bosschebaan 53, Heesch (Achter restauranr '·De Lucht'') tel. 073-5321235 / 06-54375280

fax 073-5320138

www.vandersangentuinhout.nl

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp Oss

Geffen

0412 - 622213

073- 5321995

At, CAFÉ GOVERS

f&

-

C1000

.

..d

0penmgst1J en: Ma tlm do 8.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-1 8.00 uur

van Herpen

Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

Hanegraaf B.V. Geffen

HAGEKO GEFFEN STAL E N

Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

K OZ I JN E N

OP MAAT

Richard Hanegraaf Bedrifvenyteg 4

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'$ VOLGENS VCA-NORMEN

5386 KA Gclf<,n Tel: 073 - $32 04c8l fQX; 073 - 532 50 68

Mol,;e!: 06 . 531 624 33


SCHUTTERS SINT- JORISGILDE VEROVEREN WISSELSCHILD SINT JORIS GILDE

Dankzij de prestaties van de kruisboogschutters van het Sint-Jorisgilde, die deelnamen aan de wintercompetitie van Gildekring De Hoge Schuts, zal het wisselschild voor een jaar schitteren in het gildehuis 'Ons Doel'. Gedurende de wintermaanden worden er op 6 zondagen schietwedstrijden gehouden tussen de schutters van de 12 bij de gildekring aangesloten gilden. Het is knap dat ons Sint-Jorisgilde, dat pas 5 jaar bestaat, nu al zo'n prestatie levert. In de hoogste klasse (A) werd Piet van Erp eerste met 60 punten. Zijn gildesjerp wordt weer versierd met een zilveren schildje. In de B-klasse won Albert van Orsouw een zilveren schildje voor zijn sjerp omdat hij eerste werd met 57 punten. Connie van der Dussen werd vijftiende met 46 punten. Cees van der Doelen werd verdienstelijk vierde, in de 60+-klasse, met 47 punten. Heel bijzonder is het dat Rens van Orsouw, pas dit jaar begonnen met krnisboogschieten, de derde prijs bij de jeugd van 12 tot 15 jaar in de wacht sleepte. Hij ontving voor deze prestatie een wandbordje met inscriptie. De schutters van Sint-Joris Geffen komen eraan dus!

VERVOLG:AVONTURENVAN MARIEKE EN DANY WAT? Nee hoor, daar doe ik niet aan mee. Dat had je zelf wel kunnen bedenken! Maar ik weet heel zeker dat het supergaaf wordt! Echt! Jij vindt alles gaaf en hou stil! Ik heb al gezegt dat ik zoiets niet ga doen! Doei Dany! Marieke!!! Please ik smeek je. Op je knieen dan. Zegt Marieke, ze vindt het wel leuk om haar broertje zo te behandelen. Dany gaat op zijn knieen zitten. Smeek! Roept Marieke. Asjeblieft lieve, lieve, lieve, lieve zus. Jk smeek het echt ik zal alles doen en ik... Die zin ken ik. Mompelt Marieke. Zei je datje het deed? Roept Dany met een blij gezicht. Nee. Ik verander niet van gedachten.En nou m'n kamer uit! Marieke ... ? Doehoeiii!! 22

Dany sjokt Marieke's kamer maar uit, nou heeft het dus echt geen zin meer, Marieke verandett nooit van gedachten... Marieke zit nog steeds aan haar huiswerk te werken. Maar nadat Dany iets was komen vertellen kon ze zich niet meer consentreren. Dany was dus aan Marieke iets komen vragen" Hij vroeg ofze vanavond meeging naar de bouwplaatsen, diep in de nacht. En dan? Vroeg Marieke zich af. Dan gaan we in een huis zitten, en dan kijken we hoe het daar nou is om te wonen! Riep Dany alsof het allemaal allang duidelijk was. Daar snapte Marieke dus helemaal niks van, de huizen waren toch nog helemaal niet klaar! Ze zei dus nee, ze vond het dus zeker niks helemaal in het donker met z'n tweetjes. Ze zucht. Ik zal proberen morgen nog mijn huiswerk te maken. Denkt ze. En ze loopt naar beneden. Als het elf uur is, gaat iedereen slapen. Behalve Dany. Hij ligt in bed te piekeren. Hij wil toch echt naar de bouwplaats, hij is dus nog steeds NIET van gedachten verandert! Hij stapt uit bed en controleert of iedereen wel echt slaapt. Dan loopt hij naar beneden, pakt de sleutel van het sleutelrekje en draait het slot open. Zachtjes sluipt hij naar de bouwplaats. Kling! Oeps! Zegt Dany zachtjes. Hij schopte per ongeluk tegen een leeg blikje cola dat op straat lag. Snel loopt hij verder. Op de kamer van Marieke wordt Marieke wakker. Van een geluid dat van buiten kwam. Ze kijkt door het raam van haar slaapkamer naar buiten. Ze ziet een zwarte schim lopen. He? Is dat Dany? 0 nee! Zegt Marieke zachtjes tegen zichzelf. Dat is te gevaarlijk. Er zou iets met Dany kunnen gebeuren! Snel trekt Marieke dikke kleren en loopt snel, maar zachtjes, naar buiten. Als ze nou maar optijd is ... Temmie Van Uden. (10 Jaar.) Wordt Vervolgd.

':-::;

SCHMINKCURSUS ~ IN OSS! ~

~ ~ Cursus kinderschminken voor beginners!!! Leer binnen 4 lessen schminken voor o.a.: kinderfeestje, toneel, carnaval, etc. Nieuwe cursus start 30 en 31 maart 2005 van 20.15 tot 22.30 uur. Er zijn nog enkele plaatsen vrij!!! Interesse??? Bel voor meer informatie Telefoon 0412-622569


~ LEVIX AUTOMATISERING [::) GEFFEN & OSS

1:/1

Hardware - Software

~

Netwerken - supplies

Hét adres voor al uw Turkse en Italiaanse gerechten!

Reparaties - virus/ spyware verwijderen Internet - Webhosting - ADSL LEVIX GEFFEN DORPSTRAAT 46 5386 AN GEFFEN 073 53 4 13 25 INFO@LEVIX.NL AUTOMATISERING

KLOOSTERSTRAAT 33A GEFFEN

LEVIX OSS KRUISSTRAAT 41A 5341 HA OSS 0412 643 909 OSS@LEVIX.NL

WWW.LEVIX.NL · INFO@LEVIX.NL

WOENSDAG PIZZADAG! Alle pizza's € 5,50

Tel./Fax 073-532570S Tot in de

puntjes

verzorgd!

Kloosterstraat Se 5386 AR Geffen Tel: 073 - 5321683 Fax: 073 - 5325150

Grafwerk is onze specialiteit. Voor ieder budget. Aangesloten bij Eurofteurist. Verzending van bloemen door heel Nederland.

drukkerijwihabo • geboorte- trouw- ju bi Ie u m kaarten o f eigen o n t w e r p ruime k e u z e mis - doop boekjes I o go briefpapier en v e I op pen visitekaartjes f I y er brochure p ri nte n copy kl e u r zwartwit ki ei n- g root f or m aat ri llen vo uwen nieten sn ij den inbinden p lastif i ceren Heesterseweg 13 - 5386 KT Geffen T (073) 532 26 84 • F (073) 532 47 95 • E drukkerij@wihabo.nl • 1 www.wlhabo.nl

VAN DER DOELEN

Wilt u lagere maandlasten? Uw hypotheek oversluiten? * "/

Samen met u bekijken wij, geheel vrijblijvend, of u al of niet uw huidige hypotheek moet aanpassen.

* Zeer scherpe rentetarieven. * Intensieve persoonlijke begeleiding van begin tot het eind. WIJ BE M IDDELEN VOOR ALLE GROTE VERZEKERAARS, BOUWFONDSEN EN BANKEN. KLOOSTERSTRAAT 44 5386 AT GEFFEN TEL. 073 - 5325510 FAX 073 - 5325560

Bel voor afspraak:

E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl 1nternet www.vancterdoelenassurantien. nl

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

VERZEKERINGEN


WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN

Telefoonnwnmer praktijk 073 532 1252 Spoednummer 073 532 3697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08.00-09.00 uur. Herhaalrecepten, vragen, afspraken andere dagen 09.0010.30, 13.00-13.30, 15.30-17.00 uur. De medicijnen kwmen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig heeft kunt u natuurlijk altijd de spoedlijn bellen. Artsen P. Berkelaar werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. A.Litjens werkt op maandagmiddag. dinsdag, woensdag en vrijdag. J. van der Heijden werkt op maandag, dinsdagmiddag, woensdag en donderdag. Spreekuren Elke dag 08.00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt 10 minuten. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Kinderspreekuur 15.30 - 16.00 uur (alle dagen, met uitzondering van woensdag). Dit is een spreekuur voor kinderen tot 12jaar met kleine kwalen (5 minuten spreekuur). Vanaf 1 januari is ook dit een spreekuur op afspraak. De afspraak moet diezelfde dag (08.00-09.00 of 13.0013 .30 uur) gemaakt zijn. Dat voorkomt lang wachten in een overvolle wachtkamer met een ziek kind. Als uw kind erg ziek is of als het een uitgebreide klacht betreft, wilt u dan een afspraak maken op het gewone spreekum. Visites 11.00-13.00 uur. APOTHEEK MAASDONK Telefoon en faxnummer: 073 532 4699 Fax. 073 532 4499 Openingstijden: Op werkdagen Op zaterdag 08.15 - 17.30uur 12.00 - 13.00uur Op zondag dienstapotheek Oss 11.00 - 12.00 en 17.00 - 18.00 uur Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. 24

Buurtbus-dienstregeling lijn 261 Maandag t/rn vrijdag Geffen, Dorpsstraat 07.20, 08.20, 09.20, 10.20, 1 l.20,12.20, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17,20 08.02, 09.02, 10.02, 11.02, 12.02, l3.02, 14.02, 15.02, 16.02, 17.02, 18.29 Zaterdag 09 .20, 10.20, 11.20, 12.20, 13 .20, 14.20, 15 .20, 16.20 De,re buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen Ouderenadviseur "De Ouderenadviseur" is een samenwerkingsproject van de RIGOM (Regionale Instelling GecoĂśrdineerd Ouderenwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiĂŤn terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, tel.: (073) 532 19 52 en Helma Tijs, tel.: (073) 532 53 28.

VERVOLG WIE WAT WANNEER MAART 19 Geffes volk speelt Dingen van de dag 21 Buurtver. De Molenhoek, (Paas)bloemschikken 25 Ophalen oud papier 25 Geffes volk speelt Dingen van de dag 26 Geffes volk speelt Dingen van de dag 28 2e Paasdag APRIL 02 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 6) 02 Natuurwerkdag voor de vrijwilligers un Landschapsbelang Maasdonk

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Bergstraat 26a. tel. (073) 5321544 Advertenties: Tolweg 7, tel. (073) 5322243 Redactieadressen: Tolweg 7, en Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat22, tel. (073) 5322320 Klachten.bezorging: Bergstraat 26a, (073) 5322586 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke ve1worvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.