Torenklanken 2005 - nr 02

Page 1

43e jaargang I nummer 2 1 januari 2005

sekretariaat: redaktieadres: advertenties: bank: druk: oplage:

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 Tolweg 7 en Veldstraat 13 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 • giro v.d. bank nr. 1139113 WiHaBo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

VACATURE Vanwege het ophanden zijnde vertrek van Tinie van Wanrooij dit jaar, is de redactie van Torenklanken op zoek naar iemand die haar plaats wil innemen. Het huidige redactieteam bestaat verder uit: Gery Wijgerse, Adriaan van Zandvoort, Annie Hanegraaf en Kees Jongeneeleo. De abonnementenadministratie en contact met de adverteerders behoren o.a. tot je taakgebied. Samenwerken met een van de overige werkgroep-leden van Torenklanken behoort tot de mogelijkheden. Voor nadere inlichtingen kun je bellen naar: Tinie van Wanrooij, tel. 532 22 43 of Kees Jongeneelen. tel. 532 l 1 46.

Geffen opgetekend rondom de bevrijding • Bezoek van Commissaris van de koningin aan Geffen in 1923 • Deel 3 over de krantenberichten uit 1925, met o.a. het overlijden van de jonge Willem Schouten (sigarenfabrikant) • Kende ze nog? Dit keer over "De Geffense notabelen 1952". U kunt uzelf op ons blad abonneren door te bellen naar: Bert van den Akker, 073-5326059. Losse nummers zijn te koop bij: Novalux Bosch-van Erp, Kerkstraat 7 en Lektuur en Tabakshop Steenbergen, Dorpstraat 51.

Wie wil ons meehelpen? Laat wat van je horen. Redactie Torenklank.en

NIEUWE UITGAVE AUW-NEIJTS De nieuwe uitgave van "Auw-Neijts", het Geffens heemkundig periodiek, is weer gedrukt. Dit keer bevat het de volgende artikelen: • Vijftig jaar friet in Geffen. Over Grada van Zeeland en cafetaria 't Centrum • Moordaanslag tijdens de jaarmarkt in 1781 te Geffen • Twee 'Briers' • Interview met de onlangs overleden Jan Hopstaken • Bevrijdingsdagboek van de Geffense molenaar Willem Daniëls • Het Rode Kruis-dagboek; delen uit de rapporten over

KOPY INLEVEREN VOOR:

12 februari (geldt ook voor e-mail kopy) verschijnt over 3 weken redaktie adres: Tolweg 7 & Veldstraat 13 e-mail adres: torenklanken@bome.nl


Café - Zaal 't Haaaje

DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

ait'-deKûulerenv.!':.a Tt B~.~ Jl Ham 1, 5386 JA Gett?;f. tel. 073-5325551

voor bruiloften, partijen

maandag Vm vrijdag zaterdag

en vergaderingen Tel.: 07 ·. - 532 15 20

13.00 - 19.00 uur 8.30 - 17.00 uur

SCHOENEN & SPORT

0 /J0SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91

www.cafehethaasje.nl

~atie-en Adviesbureau bv Erkend installateur C. V Gas - Water Service en onderhoudsabonnementen gastoestellen Ook voor het Energie certificaat (grote,; voor woningen (vanaf2006verplicht)

Papendijk 14b 5386 EC Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

Wij verzorgen voor u:

verlijmen van kalkzandsteen leggen van afwerkvloeren het bouwen van separatiewanden in gipsbfokken, gasbeton of gipsplaten het aanbrengen van spackspuitwerk het aanbrengen van buitengevel-isolatie het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

*

*

NAS AFBOUW BV Telefoon Fax

Website Mail

073 - 534 22 22 073 - 532 29 30 www.nasafbouw.nl info@nasafbouw.nl

tivww.t1aS"af'bouwlt 1

Mannelijke of vrouwelijke uitvaartbegeleiders? Bij ons geen probleem! Voor meer informatie en antwoord op uw vragen Gratis aan te vragen "Stilstaan bij afscheid nemen" ons i nformatieboekje/wi lsbesch i kki ng.

Bel: 0412-623173 Uitvaartverzorging

Bouw

VAN LITH B.V.

Buro

Docfalaan 2, Stadsmortuarium Oss, tel: 041 2-623173 www.uitvaartverzorgingvan Iith. nl contact@u itvaartverzorgi ngvan Iith. n 1

Kleding verander- en reparat;ewerk. 11

BENILDA"

Molenberg 6, tel.(073) 532 48 50 5386 DA Geffen / Maasdonk Maandag, Dinsdag, Donderdag, Vrijdag: 09.00 - 12.00 uur andere tijden na tel. afspraak.

~ ~

• n

z

H. VAN ZANDVOORT Maarten van der Dussen mCTROTECHNOEKB.V

E-mail: hvzandvoorleleclro@hetnet.nl Heesterseweg 14 - 5386 KT Gatten Tel: (073) 532 60 18 • Fax: (073) 532 39 86

Wilgenstraat 6 5386 GL Geffen Tel.: 073 - 534 12 94 Privé: 073 - 534 12 92 E-mail: bb.dussen@planet.nl


Parochie Heilige Maria Magdalena Geffen Parochie Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl www.parochiegeffen.nl

"ONDER DE TOREN" WEEKENDDIENSTE:.\' :\1AASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 09.30 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u Zondag 1 1. 00 u LITURGISCHE .KALE~î)ER: Vr. 04-02 19.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor Za. 05-02 19.00 u * Carnavalsviering mmv Pompzwengels(+ kinderkerk) Zo. 06-02 09.30 u - H.Mis mmv Gem. koor Ma. 07-02 Geen viering in de kapel i.v.m. carnaval Wo. 09-02 19.30 u Aswoensdagviering mmv Passe Partout (+ kinderkerk) Vr. 11-02 19.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor Za. 12-02 19.00 u H.Mis mmv Jongerenkoor H-G (- kinderkerk) Zo. 13-02 09.30 u - H.Mis mmv Gem. koor Ma. 14-02 19.00 u * Avondmis mmv Passe Partout Vr. 18-02 19.00 u "" H.Mis rnmv Ouderenkoor Za. 19-02 19_00 u H.Mis mmvKooruitOverlangel (- kinderkerk) Zo. 20-02 09.30 u - H.Mis mmv Gem. koor Ma. 21-02 19.00 u * \\'oord- en Com.dienst mmv Passe Partout Wo. 23-0219.00-20.00u Kerk geopend voor stil en persoonlijk gebed bij het uitgestelde sacrament '~ = dienst in de kapel +=t.v. uitzending naar de Heegt

DOPEN: Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u terecht bij: Babette Remme, De Doelen l , tel. 532 3469. De doopvieringen zijn bestemd voor hen die woon-achtig zijn in Geffen, of voor hen die elders wonen, maar ingeschreven staan in onze parochiegemeen-schap en deelnemen aan de kerkbij drage. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE Woensdag 9 febr. om 19 .30 uur aswoensdagviering Donderdag 10 febr. thuis, kind en ouders: hoofdstuk: 8 en 9 doorlezen en opdrachten maken. Woensdag 16 febr. 13.30 - 15.00 u: 4e bijeenkomst communicanten hfdst. 8-9, knutselen.

PROGRAMMA VORMSEL Woensdag 9 febr. om 19.30 uur aswoensdagviering Dinsdag 15 febr. van 19.30 - 21.00 uur bijeenkomst in de kerk voor vormelingen en ouders. Thema: veertigdagentijd. Een film over het leven van Jezus. Een actie tijdens de vastentijd. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven bij : Patty van Nistelrooij, Abelenstraat 13a, tel. 073 532 6323 (na 18.00 uur) of via e-mail: jurgen.patty@home.nl Dit geldt voor mensen die in ons dorp wonen of hier geboren zijn, maar elders wonen. WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 06 januari 2005: Martien Pennings, 52 jaar 13 januari 2005: Dineke van de Langenberg-van Herpen, 65 jaar MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 - 20.00 uur bij Cor Heijmans, Raadbuisstraat 12 tel. 532 2298. Er liggen ook opgave enveloppen achter in de kapel en in de kerk. ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL" Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 532 4160. Het ziekencomité bezoekt de zieken namens de parochie, de pastoor brengt een bezoek aan de zieken op verzoek van de zieke of zijn naaste familie. KERKBALANS 2005: Overal en dichtbij! De actie Kerkbalans 2005 start in Geffen op 29 maart 2005. Natuurlijk mag u al vanaf nu uw bijdrage over 2005 storten op rekening 11.58.07292 t.n.v. Parochiebestuur inz. Kerkbijdrage. EEN BLOEMETJE OF (ADEAVTJE VAN

DOL(E VITA DAT PAKT ALTIJD GOED VIT

~i

bol~ ·.w,+b\

WOONDECORATIE & BLOEMEN l>O ~PSTRAAT 20A GEFFEN 073 • 5'249,7

Geopend van dinsdag t/m zaterdag van 9.00 - 18.00 uur

3


Ja, dat doen

Makelaardij

we allemaal!

Verzekeringen

Aan-/ verkoop

~ v.7

f~

egio B r--~---

• • anc1er1ng

I

\

\

Gezin

Makelaardij/ Assurantiën

Kromstraat 172 Oss

~

(0412) 65 06 79

info@geldengezin.nl

www.geldengezin.nl www.lmv.nl

Gebr. van de Wetering ~ _-.1.0- w~.,.~

$. . '-

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecyclîng

- -

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

C, :.

- - .-:

I;" ~. ·-.: - -

Dommelstraat 47

Gl

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

• ••

Fax 0412 - 63 72 06 ■

1

1----~.::::.:::~~~~~~-------r....:._------------t■

z

2& r-- ~ !DESIGN ONTWERP~MNLEG ONDERHOUD-RENOVATIE

Dorpsplein 19 5386 CL Geffen

openingstijden: woensdag en donderdag 13.00 tot 18.00 uur vrijdag 13.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

Corné van Dinther Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel. : 073 - 532 16 54 Fax: 073 - 532 67 01

VAN SCHIJNDEL Tel 073 532 76 09 - Fax 073 532 76 11 Mobiel 06 534 746 75

BOUWGROEP GEFFEN


GIFTEN Voor het Lourdescomité: bank rek. 11 58 16 135 Voor de restauratie van de kerk: bank rek. 1158 15236

KERKMUSEUM Elke laatste zaterdag van de maand geopend van 13.0014.00 uur: 27 februari 2005 a.s. (behalve wanneer er op dat tijdstip een viering in de kerk is). U kunt ook een afspraak maken met Jo Yan Wanrooij tel. 532 2283.

BEREIKBAARHEID PA.STOOR SCHEEPERS Pastorie: op maandag t m nijdag is er elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 532121 6 Spreekuur pastoor: woensdag van 18.00 - 18.30 uur en vrijdag van 09.30 - l 0.00 uur (om afspraken te maken, iets op te halen of een korte hulpvraag). Voor uiterste spoed: pastoor: tel. 06 - 53364310 e-mail adres pastoor: pastoor.scheepers@ levix.nl e-mail adres diaken: diakenvanherwijnen@hotmail.com internetsite parochie: www.parochiegeffen.nl

Restauratie commissies Heilige 1-.faria Magdalena kerk G°'ffen &a,gst1a~ 24, 5386 KL Getf4f'l "l"cl, 013-5323244 e,.,na;t- GJM.\'wheovgnOl2nY>'J9..rt

De lampjes branden al tot€ 110.000,- . Een prachtig begin! Geffenaren ga zo door! Ondertussen konden belangstellenden "klunen" langs alle horeca-gelegenheden om punten te verzamelen en mooie prijzen proberen te winnen. Veertig formulieren werden er ingeleverd en onderstaand vindt u de uitslag. Ie prij s, Luchtballonvaart voor 2 personen. Geschonken door Winkeliers-Horeca Vereniging en Effe noar Geffe. Irma Bijveld, de Kouwe Noord 2, Geffen 2e prijs, Kinderfiets. Geschonken door Tonny Jansen Rijwielen Hans v.d. Doelen en Kids, Rietkampsestraat 2, Geffen 3e prijs, Waardebon van€ 100. Geschonken door Jo Spierings, Schoenen en Sport. A. van Wanrooy, Maarten Trompstraat 10, Nuland. Alle winnaars proficiat en dank aan allen die de kerstmarkt tot een succes maakten! Houd de Nieuwsbrief van de Restauratiecommissie in de gaten: daar kunt u alles lezen over het vervolg van de werkzaamheden en hoe u de restauratie kunt ondersteunen. Doe mee! Laat zien dat u trots bent, op ons Geffens Grootste Monument!

fi.lte:blW'lk,...Mna,tan:,nr- 11!$816231!

KERSTMARKT De aftrap van de acties t.b.v. de restauratie van onze kerk vond plaats op zondag 19 december 2004. Ondanks het koude weer. werd de opgezette kerstmarkt heel goed bezocht. Velen werkten mee om de markt gezellig en swingend te houden. Voor zang en muziek zorgden "Ut gu Vals", kinderkoor De vrolijke Nootjes. Passe Partout en het Gemengd Koor. Kinderen vormden een levende kerststal en door de ezel (beschikbaar gesteld door Piet van der Heijden) werden het Kind, Maria. Jozef. de herders, de engelen en de koningen goed warm gehouden! De Jarige Herder liep eveneens in herderskleren rond en mocht vele felicitaties van zijn Schapen in ontvangst nemen. In de kraampjes "'-as er lekkere wanne chocolademelk, soep en worst. Ook de oliebollen ging goed van de hand. Voor het goede doel werden allerlei spullen aan de man gebracht, geschonken door ~1a11ien van Oss. Een groot succes was het zetten van een toepasselijke tekst op leien, die later op het dak zouden worden gelegd en voor altijd de originele boodschappen zullen uitdragen! De onthulling van de eerste tussenstand op het kleurige kerkenbord tegen de toren, geschiedde door de Herder, die vergezeld werd door de Kerstman, die feestelijk kwam aangereden in een sjees.

Gordijnen Atelier "VeGa" Precisie en Maatwerk

• Gordijnen • Vitrage • lnbetween • Embrasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het veranderen van uw bestaande gordijnen • Wij hebben ook stoffen

Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Telefoon: 0412 47 59 37 5


EFKES BUURTE MÈ ... familie den Teuling De verschrikkelijke gevolgen van de tsunami op Tweede Kerstdag 2004 heeft de wereld geschokt... Een van de getroffen gebieden was het eiland Sri Lanka ten zuiden van India, het voormalige Ceylon, voorheen kolonie van achtereenvolgens Portugal, Nederland en Engeland. In 1972 werd Ceylon uitgeroepen tot de vrije, onafhankelijke en soevereine Republiek "Sri Lanka", hetgeen "Schitterend Eiland" betekent. Een eiland met heel veel schoonheden op het gebied van natuur en cultuur: uitgestrekte zandstranden, kokospalmen langs een blauwe oceaan, mooie vissersdorpjes, rijstvelden, botanische tuinen, bergen, wouden, watervallen en nationale parken, maar ook tempels, kloosters en paleizen; beelden, reliëfs en muurschilderingen gecreëerd door een mengeling van volken met eigen culturen en godsdiensten. De Nederlandse invloeden van zeevaarders en kooplui, zijn tot op heden nog waar te nemen: pakhuizen, poorten, grafzerken, kerken, forten en kanalen. Dat alles kunnen Cor en Jeanne den Teuling beamen. Zij waren tweemaal in Sri Lanka voor een bijzondere gebeurtenis in hun leven: het ophalen van hun adoptiekinderen. Ze kozen indertijd via de Stichting Flash voor Sri Lanka omdat ze daar zelf de kinderen mochten gaan halen. "We wilden iets zien van het land waar ze vandaan kwamen" zeggen Jeanne en Cor. "De herinne1ingen en beelden daarvan staan op ons netvlies geschreven". Gespecialiseerd in:

SCHOONHEIDSSALON

In 1985 kwamen ze in aanmerking om een sibbeling (een broer en een zus) te adopteren. Gedurende hun verblijf van drie weken bleef het spannend of ze de kinderen ook daadwerkelijk meekregen. De moeder kan namelijk tot drie keer toe haar besluit wijzigen: bij de advocaat, bij de kinderbescherming en tenslotte in de rechtbank. Het geluk viel hen ten deel: ze mochten Cianja en Rohan (zus en broer, hoewel dat nooit helemaal zeker is!), toen resp. 14 maanden en 18 dagen oud, als hun kinderen beschouwen. Hoe gelukkig ze ook waren, het laatste beeld van de moeder, die het busje waarmee ze vertrokken ontredderd achterna liep, zal hen altijd bij blij ven. Vier jaar later gaan ze terug voor een derde kindje Disna. Zij wordt echter ziek tijdens hun verblijf en sterft kort daarna. Ze kiezen ervoor om daar te blijven en te wachten op een andere baby. Het wachten is niet tevergeefs: de negen dagen oude Anusha maakt hun gezin compleet. Ik praat met Cor, Jeanne, Rohan en Anusha (Cianja was momenteel niet thuis) over wat het hen doet, nu Sri Lanka door de vreselijke zeebeving getroffen is. Weten ze iets van de geboorteplaatsen en eventuele familieleden? "Natuurlijk leefje nu intensiever mee" vindt Jeanne "Het is een soort tweede vaderland voor ons. We kennen de pracht van het eiland en zien nu op t.v. de vele doden en de ravage. We zijn in - de nu zo zwaar getroffen stad Galle geweest indertijd; een oude vestingstad, waar lang geleden de Hollanders voet aan land zetten en een binnenhaven met dijken eromheen creëerden. Voor wat betreft familie van de kinderen is er te weinig over hen bekend. Met een cadeaubon kom Je pas echt mool voor

• Exclusieve gezichts- en , Blendtherapeute de dag. lichaamsbehandelingen , Huidtherapeute Pakkingen (billen, buik, borsten, handen, voeten) • Exclusieve sierad van Beauzill en Bella Ragazza , Permanente Make-Up

A~T~:Ê·N @

MOTORRIJSCHOOL

'.

, Make-Up workshops

®

P. DE K11EIN 'tlooir.U#µ,tjede,'lt~ Heegtemraat 34, 5386 CP Geffen, Fax: (073) 5326381 Tef.:(073) 5324658,Autotel.:(06) 53184263

Altes vers uit eigen bakkerij

• Nautllustralning • Ca.rdlot.ralnlng • Combinet.la Naut1IU!i"• D:1n:tlo

GROEPSTRAINING

Bakkerij Brands

• Total Fit. • Indoor Cycling • 5t.-e~tdance • Switchfng • 5entcrentralnlng

MEDISCHE FITNESS • Fyslotralnlng • De Rug.school • Revalldatletraining • Reîntegretletralnlng

INOIVIDLIELE TRAINING • Arrangementen op maat

R~t!i'!!têt.u,

~

,.,,.,,._,,

P"pentlijt< 12 • 5386 EC 6effen Tel. (073) 74 72 • Fax [IJ73) 532 65 75

'" ~" 2

~

'%.~-EIIAl'ol

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Renovatie projecten. Tel 073 532 34 69 Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spuitwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl

6

Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (0ï3) 5322612 fax: (073) 5322929

RI.JWIELEN TANKSTATION

Kerks-c:raat "1 "1 Geffen (073) 532 "13 "13


Cianja - Niluka (de tweede naam is gegeven door de biologische moeder) en Rohan - Nimal zijn geboren in resp. Puttalam en Negombo ten noorden van Colombo, waar Anusha - Janaki werd geboren. Van de moeder van Cianja en Rohan hebben ze een foto kunnen maken tijdens de ontmoeting bij de advocaat. De moeder van Anusha was alleen aanwezig in de rechtbank en daar mag niet gefotografeerd worden. "We hebben de deur naar het geboorteland van de kinderen altijd open gehouden" zegt Jeaillle. "Als ze dat willen, mogen ze de papieren inzien en op zoek gaan naar hun ouders. Wijzelfzouden graag een keer terug gaan. maar dan wel met de kinderen. Rohan 19 J. 1en Anusba (15 j.) ·willen dat echter (nog) niet Cianja (:O j.) is er wel op vakantie geweest, maar de tijd om haar biologische moeder te zoeken was toen te kon. ( Zij beeft de fota van haar moeder op haar kamer sraan). Rohan heeft geen behoefte om zijn roots te ontdekken. Het zou hem nu ook :e\·eel spanning opleveren, want sinds enige tijd heeft men bij hem schizofrenie ontdekt. Een goede regelmaat en rust, tezamen met de nodige medicijnen moecen proberen zijn functioneren in balans te houden. Hij zegt het fijn te vinden, dat hij in Nederland woont. Hij geniet rnoral van (makina) muziek. In breakdance was hij een kei: "Ik had wel prof kunnen worden, maar door mijn ziekte ben ik een stuk minder goed!" Anusha denkt dat haar bezoek aan Sri Lanka nog wel eens zal komen: ·'Ik ben nog jong genoeg!" Zij is een vrolijke " echte Geffense" meid en heeft (nog) geen verlangen naar haar vaderland. "Ik weet niet anders of ik hoor hier thuis!·' Anusha houdt van fitnessen en streetdancing en gezellige dingen doen met vrienden en vriendinnen. Jeanne en Cor hebben geen spijt van het toen genomen besluit om kinderen te adopteren. "We hebben - toen ze klein waren - de positieve discriminatie ervaren ('Och, wat een mooi kindjes'!), maar ook, de niet te vermijden negatieve discriminatie ('ene zwarte·), nu ze groter worden" zegt Cor. "In het land zelf zijn ze niet zo blij met adoptie. Het is ook niet leuk als een land zijn eigen kinderen daar niet kan laten opgroeien. Door de jaren heen is daarom de adoptieregeling veranderd: allereerst krijgt de eigen bevolking de kans om kinderen op te nemen en daarna pas de buitenlanders. Opvallend van Sri Lanka is, dat er slechts heel rijke en echt arme mensen zijn. vanwege de aloude kaste. "Van honger hoeft er eigenlijk niemand te sterven, want er is vruchtbare grond genoeg om thee. rijst, kokos en vruchten te verbouwen. Toerisme is eveneens is belangrijke bron van inkomsten. De discussie daaromheen is bekend: moet je nu lekker gaan zom1en op een strand waar lichamen liggen "geborgen"...... ?

Cor en Jeanne raken niet uitgepraat over hun ervaringen die ze opdeden op het "Schitterend Eiland" van arme, maar vriendelijke mensen. Ze vinden dat bij de hulpverlening en de opbouw van Sri Lanka de eigen bevolking betrokken moet worden. "Wij kunnen ondersteunen, maar het mooiste is, als ze zelf alles realiseren!" De spaarpotten van de kinderen den Teuling zijn uiteraard ook omgekeerd om te helpen; ze geven wel via Flash, want dan komt het geld zeker op de goede plaats.

GEVONDEN op zondagmorgen 23 januari in de Dorpstraat een fietspomp voor een Gazelle fiets. Te bevragen bij Ad van Zandvoort, telefoon 5321041.

~

[r7 e~w,:i.,nn.o OUICkSlart

SLANK, FIT& GEZOND

Wilt u 5 , 10 , 15 , 20 of meer kilo's

AFSLANKEN op een gezonde en natuurlijke manier? Moe, futloos en meer vitaliteit nodig? Maak dan vrijblijvend een afspraak met mi_j.

Jolanda Staal Uw onafhankelijk lterbalife distTibiteur

Tel: 0735322942 of 0653163791

7#) t'.

Gratis begeleiding ! ! !

~ 7


A.

at

~

ROND DE DORPSPOMP

Vanafhalf zes namiddag staan de blije "kaartenbezitters al voor "De Gouden Leeuw" om een goede (hun) plaats te bemachtigen. Het is dan ook weer een geweldig spektakel vol: Cabaret, Tonpraot, Muziek, Dans, en Show. De sfeer in de zaal is als van een familiefeest op reünie. De ontvangst, de verzorging, de hapjes en de koffie door de Boerenbruidsparen onderstreept die familiaire sfeer. Het "Raoporkest" klinkt professioneel. Hun muziekjes zijn van goede superieure kwaliteit en van deze tijd. Het orkest begeleidt de artiesten op voortreffelijke wijze. Het decor met " De gelaarsde kat" is een topstuk te noemen van ene Hanegraaf. De aankleding en inrichting van de zaal met opzij nog een groot T.V-schem1 maakt het tot een fantastische feesttempel. "De Gouden Leeuw" is een GOUDEN omgeving en onvervangbaar, al moeten de artiesten zich schikken naar de ruimte. Maar er blijkt nog genoeg ruimte voor een vlotte bediening. De Raopaovend is van zeer hoog niveau in een vlot tempo en tot de laatste minuut verrassend en boeiend. Prins Harry is kort maar krachtig in zijn openingswoord. Rien van Alebeek en Henk van der Heijden worden terecht tot ERE-LEDEN verheven. APPLAUS en Profciat! !! Het presentatie- duo verraste al meteen met een mooie entree. We zagen een vlotte Gert-Jan van Nistelrooy ondersteund door een flitssende Regine Jonkers. Geert-Jan toverde koddige aankondigingen vanuit zijn wat overmaatse Hoge Hoed en wist de Raop voortreffelijk aan elkaar te knopen en zijn assistente was op het goede moment van dienst. Een goed debuut voor hen. Die twee hadden dus echt "DE STOUTE SCHOEN AON". De Dorpsomroeper verbaasde ons weer met: "Hoort zegt het voort" volgeladen met spitse en aangespitste humor, over de Rijksweg, de Diftar, speciaal de inhoud van de blad.manden en de geminte. De lachspieren zijn al zwaar beproefd. Bij de flitsdans van de Demo-Chape konden we even bekomen en genieten van geraffineerde hoogstandjes van de vier zusjes. Een lust voor hart en oog. D'n Inne en d'n Andere verrasten ons: Er werd gerammeld met de collectebus voor de restauratie van de kerk. Ze hadden er zelfs een echtspelend straatorgel voor op het toneel gebracht. Het werd een spetterende buut, met o.a. de bruiloft van Ruud, en de Engelse gasten ondergebracht bij Unkel Red Frens. Ze navigeerden door het dorp en loste alle parkeerproblemen op. Echt de vaart 8

erin deze keer en een prima optreden. De Vrolijke Nootjes kwamen ons vermaken met het winnende Raopl-ied "Laot oe eigen toch nie kennen, mar trek de stoute schoen aon." Een lekker sportief gekleed stel met veel beleving en actie. Ook "De Buurtjes" hebben zich dit jaar overtroffen met een echte rijdende, remmende, gierende BUURTBUS. We kregen er kippevel \"an en gierden volop mee. De tegenstelling tussen die twee is weer goed uitgebuit, de bus ging echt door het dorp en menig drempel werd genomen, ook op acteergebied. Zo waren ze in C 1000, in de Molengraaf, bij Moef.toe-bie-fit. en hadden nog een lied tot slot, dat bijna teveel van het goede ,vas. Veel lof voor die twee. We werden weer verfrist door de sierjjjke. soms zelfs potsierlijke, maar wel meer oorspronkelijke carnavalsdans in fraaie oud-modisch outfit van de SHOWGIRLS. Ze stonden er fraai op en de girls waren flink afgetraind, dat was te zien. Mooi zo! ! ! De koddige du o-aankondiging verried al dat er iets bijzonders ging gebeuren: Daar kwamen de Leeuwekes of de Weeuwkes, de kinderen van Marietje e n dan zijn het eigenlijk " De WlJWKES". [n vier acts zetten ze ''Het Leed van Geffen" rond afvalproblemen op zeer geraffineerde en professionele wijze op de planken. Ze startten met luidruchtige gekliko. En leidden ons naar de afvaloplossende oudjes, die dat op sublieme wijze speelden tot de bana.nenschi l werd verorberd door de Allesoplossende TRASHMAN weggelopen uit de Thunderbirds in een geklikkoleerd wondervoertuig. De zaal barstte in lachtranen uit. Toen kwamen er nog eens drie Vuilnismannen in protest en strijd naar de gemeente om hun ,'llilrecbten af te dwingen, waarbij de TRASHMAN met zjjn wondervehikel de zaken oploste en zelfs het huisvuil in een ballon ten hemel deed rijzen en tor slot verscheen Jan Voerman himself en in een grande pastorale van Shaffy-Lisst, zijn grootse daden , ·an de daken schreeuwend. Wat een vaTiatie en precisie. \\'e bestempelen de Weeuwkes als topartiesten met een bijna onnavolgbare creativiteit en acteerlamst. We waren toe aan een echte P.-\.CZE. Daarna werden we meegesleept naar de Geffense markt. Er waren twee verrassend nieuwe kramen van John en Loes onder de titel: --K_ojen Oijern", met Naaigerei en een met Lingerie uit Groot Mokum. Ze zouden Geffen eens gaan moderniseren en ze zouden het volk eens ·'verbouwen'· feesliften. Het werd een levende markt met twee verrassend acterende klanten, Benny de Rom en Cocky van de Haterd. Loes en John spraken echt ~IOKUMS. Geffen werd door bun wat ongezeefde Amsterdams bril met luchtige humor belicht en ze eindigden met een hommage aan André Hazes met een echte Markt-smartlap. Jammer, dat tekst en muziek niet in elkaar overliepen. De KaaPeeJee zette 'n stel fraai uitgedoste leden van de


V.V.S.S. op het toneel met een mooie schets, die barstte van de onnozelheden. De voorzitter leidde de vergadering van de Vreselijk, Volledig Sukkelige Suffers voortreffelijk. De acteurs kenden hun tekst compleet van buiten en de saai- en suffigheden waren van zodanig niveau, dat het de lachspieren alzij dig prikkelde. "Een onderbroek op sokken.·· Echt een origineel suffig, saai, lamlendig, diepgeinig gebeuren. De veertig-jarige P0\1PZ\\rNGELS lieten van zich horen en dat \'Oor de 29e keer op de 29e editie. 29 Raopjaren, dus nu maar eens muziek gemaakt. Nou dat spetterde de zaal in. De kleren hadden ze kennelijk al 29 jaar opgespaard._ dus heel wel rommeltje onder en naast het trommeltje. 1faar... wat een feestelijke klanken. De hele zaal raakte opgewonden. Het gevolg was een enorm handgeklap. Kijk, \\ij zijn de POMPZWENGELS en dat lieten ze horen: BRAYO! ! BRAVISSIMO!!! Willy en Tilly maakten hun opwachting met: "Een Klerenzooi". Het bleken Marianne en Mariëtte. Ze waren van de inzameling. Het pak van de wethouder uit Polen, de buschauffeur naar Habbekras, de pastoor, de bruiloft van Ruud. En dat al.les onder het motto: "Het mooiste wat er is, om mekaren re helpen" wat ook nog bezongen werd in een overbodig, maar wel mooi. liedj e Knap gedaan die twee. Elk jaar beter!! Dansgroep Demo Chape kwam nog eens met een fantastische mysterieuse dans, die zich plotseling transformeerde tot een Oosterse werveldans vol lenigheden van lijf en leden. Een voortreffelijke uitvoering, die terecht een groots applaus kreeg. De Weet-Wotsjers weten hun weetjes en watjes. De opkomst was een complete imaginaire show, tovenarij ... , ongelooflijk en daar staan ze dan. Zelfbewust slingeren ze in de van hen bekende sneltreinYaart de geintjes, de snoepjes, de geurtjes, de kleurtjes, de bellefleurtjes de zaal in, boordevol nieu"tjes en gekruid met pittige humor, kleden ze Geffen aan en uit. Twee echt volle tonnen, die knallend werden geleegd. Ook zelfspot ontbreekt niet al denk je soms, dat het ijdeltuien zijn. Maar ze trekken "de stoute schoenen aon en uit". Veel lof voor dit vuurwerk. De Toapen mogen de geweldig plezierige en zwierige avond afronden. Warempel ze waren gaan skieën! !! Met de Bus naar Tirolle1io, Tirollerio !!! Vol grapppen en grollen en skilatten die dollen. De skileraar zo knap als Tonnie. Ze volgen de ene na de andere kuur met natuurlijk aansluitend een knaller van een Oostenrijks lied, met een schitterend refrein. Tirolerio, Tirolerio. Het klinkt nog na. De toapen verwenden weer op eigen humorvolle, unieke wijze, onze hartspieren en veroverden de zaal, wat uitmondde in een denderende ovatie. We werden door alle artiesten uitgezwaaid onder leiding van Geert-Jan en Regina. 4 maal hebben 285 gasten genoten. We bewonderen de

organisatie. Alles was perfect geregeld. Jammer, dat er geen algemeen ROOKVERBOD gold. De ROTTENRIJKER is weer uit. Nog weer beter dan voorheen. De vernieuwde redactie heeft keurig werrk verricht. Geen Broddelwerk, al lees je er de humorvolle Broddel van Mie Roddel "Wa zullen we toch wer schik hebbe mi de carnaval". Jaap Bijleveld werd nog aan de "Tand" gevoeld, omdat hij bezwaren had ingediend tegen komende aanpassingen in zijn woonomgeving vanwege de nodige noodbouw rond en op het "Klavertje Vier"-terrein. Jaap wist ons in geletterd en belezen geargumenteer te verduidelijken, dat hij de procedure had versneld. Daarvoor onze dank. Van de gemeente verwacht hij dan ook een dankbetuiging. Dus geen bijltjes-dag. Van stamtafel 213 Voor en of aanmerkingen de Prins tel. 0412.640982. Volgende stamtafel op 13 febr, weer in café Govers van 10.30 tot 12.00 uur met napraat trot 12.30 uur. Onderwerp: De Carnaval, d'n optocht, de Brulft, en alles wat daarmee samenhangt. Dus: "Trek oew stoute schoene oan" en kom aanzitten. Ge bent WELKOM. Alaaf, Alaaf, Alaaf.

Training / Coaching Marja van Doremalen - Individuele coaching / Persoonlijke groei - Team-coaching / Team-ontwikkeling - Ademhalings sessies / Therapie - Communicatie cursussen (NLP) - Voedingsadvies en begeleiding

Meer infonnatie: 06-48074190 / 073-5327930

Maart: start cursus Basis NLP (Sx) 9


"WE MAKEN EEN KRINGETJE VAN JONGENS EN VAN MEISJES ..." Lyda van den Heuvel vertelt enthousiast over de vele verrassingen die haar ten deel vielen bij gelegenheid van haar zilveren jubileum als leidster van Peuterspeelzaal "De Paddestoel". Ze werd op woensdag 12 januari jl. samen met haar echtgenoot Wim en de zoons William en Louis thuis opgehaald. In Klavertje Vier wachtte haar 'een kring' van kinderen, bestuur, ouders en leidsters. Onder een boog van bloemen stapte de feestelinge en haar gevolg een prachtig versierde hal binnen, die extra was aangekleed met een fototentoonstelling over de zilveren juf. De ouders van de peuters mochten op het 'kinderfeestje' blijven en dat was heel speciaal! Toneelgroepje R.A.M.P. vermaakte het gezelschap met "Flappie, die de feest-worteltjestaart had opgegeten". Succes verzekerd! Een boek met tekeningen en foto's van de kinderen uit haar klas werd aangeboden. Voorzitter Marcel Vos had een prachtige speech en dé grote verrassing was de komst van Lyda's 83-jarige moeder uit De Meern, vergezeld door haar zus en vriend! "Toen die binnenkwamen kreeg ik het even te kwaad, omdat het me echt overviel!" Samen met het team lunchen, onderbroken door een geweldig feestlied en het aanbieden van een cadeaubon en wederom een woordje door de voorzitter onderschreven met een bloemetje. Een ballonvaart aangeboden door Wim en de kinderen heeft Lyda nog tegoed. "Het is prachtig om op zo'n dag te ervaren datje team zo achter je staat!'' zegt Lyda "je vormt een kring van mensen die elkaar waarderen en nodig hebben!" Die kring werd symbolisch uitgebeeld in een prachtig kunstwerkje uit de wereldwinkel dat Lyda werd aangeboden door de kinderen van de klas. "We maken een kringetje van jongens en van meisjes, dat is precies zoals we elk dagdeel met de kinderen afsluiten". Lyda, maar ook Wim en de jongens hebben erg ge- · noten van de aangeboden feestdag. "Er zat een soort drijfveer achter van: het is waarschijnlijk de laatste leidster die z ilver haalt en ook een beetje een afscheid van het "knusse" Klavertje Vier, waarvan bekend is dat het gesloopt gaat worden" vindt Wim. Lyda is geboren in Vleuten, als oudste kind uit een gezin van zes. Haar vader stierf toen ze 13 jaar was en dat betekende dat ze thuis op de boerderij haar moeder moest meehelpen. Toen haar jongere broers die hulp konden overnemen was er tijd voor het volgen van cursussen. Lyda wilde graag kraamverzorgster worden, maar omdat ze dan intern zou moeten, kon dat niet doorgaan, ze was thuis nog nodig. Ze ontplooide zich met studies in de avonduren. 10

Lyda's moeder hertrouwde met Jan Schuurmans uit Geffen en toen die plotseling stierf was er in 1970 voor Lyda en Wim een mogelijkheid om in de Papendijk in Geffen te komen wonen. "Ik wilde hier graag mensen leren kennen en daarom ben ik kinderoppas geworden bij de familie va1~ Santvoort en later leidster op de Peuterspeelzaal" vertelt Lyda. ''P euterleidster is een leuk beroep, kleine kinderen zijn onbevangen en spontaan. Ze komen met twee jaar en drie maanden bij ons en dat is de eerste stap ' buiten de deur'! Als je dan ziet hoe ze zich ontwikkeld hebben als ze naar de basisschool gaan, is dat heel bijzonder! Vijfentwintig jaar is een hele tijd, maar j e groeit mee in de ont\vikkelingen van onderwijs en opvoeding. Je volgt cursussen., doet observaties en overlegt met ouders en basisschool. De Peuterspeelzaal is de laatste tien jaar meer erkend. Het belangrijkste is om het kind. kind te laten zijn. Spelenderwijs worden dingen aangeleerd, al of niet middels een thema." aldus Lyda. De toekomstige buisYesting van de Peuterspeelzaal en tevens van toneelvereniging "Geffes Volk" en WI.K. is een hot item. W.l.K. heeft Klavertje Vier al verlaten en zijn intrek genomen in de Aloyiusschool en voor de andere twee worden er units geplaatst op de huidige locatie, totdat het nieuwe schoolgebouw een feit is. "Wij streven naar 'een huiskameridee' binnen het grote geheel van de nieuwe basisschoor' legt lyda uit. "We willen niet meegesleurd worden door de grote massa. In de toekomst zullen we dan spelenden,ijs meegroeien, zodat de overgang soepel wordt. Onze plannen liggen klaar, maar of ze ingewilligd ,,..orden is nog de Yraag!" Voorlopig wil Lyda nog heerlijk samen met de peuters actief bl ijven. Een kringetje maken Yan uiendschap en verbondenheid met de kinderen, het team. de ouders en het bestuur, die haar en haar gezin zo ·n prachtige dag bezorgden! Met nadruk zegt Lyda bierYoor dank, ook namens haar man en kinderen!.


@ GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 2 1 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentiead,-es: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m \•Tijdag Yan 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen burgerzaken). OPENBARE 'WE RKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073-534 27 38. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Krnisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 073 - 534 27 38). SPREEKUREN Burgemeester: PC.J. Boelens Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder J.A.M. Voermans Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder E.J.A.M. YaJ1 Heese Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder M.J.M . van de Ven Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 BOUWBESPREKINGEN iVIAASDONK maandag t/m v1ijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk.

POLITIE Op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 - 12.00 uur kuntu het gemeentehuis belJen (tel.nr. 073-5342100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00- 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken. CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00 RIOOLSTORINGEN Rioolstoringen kunnen bijvoorbeeld ontstaan door onjuist gebruik, ondeskundige aanleg, verzakkingen of wortelingroei. Een juist gebruik van de riolering voorkomt storingen. Voordat u de gemeente inschakelt bij rioolproblemen is het noodzakelijk: dat u eerst zelf onderzoekt waar de problemen zich voordoen: binnen uw perceelsgrens of op openbaar terrein. Dat kunt u doen door het ontstoppingstuk te inspecteren op de plaats waar uw huisaansluitleiding is aangesloten op de gemeentelijke riolering. Dit ontstoppingstuk ligt in het algemeen op uw eigen perceel. Een vuistregel is dat, indien dit ontstoppingstuk leeg is, zich de storing waarschijnlijk bevindt in uw huisriolering en indien dit ontstoppingstuk gevuld is met afvalwater, de storing zich waarschijnlijk bevindt op gemeentegrond. Rioolstoringen van uw huisriolering dient u, al dan niet middels inschakeling van een ontstoppingsbedrijf: zelf op te lossen. De kosten hiervan worden niet vergoedt door de gemeente. U bent zonder voorafgaande toestemming van de gemeente niet bevoegd werkzaamheden uit te voeren aan de gemeentelijke riolering en kosten die u ofeen ontstoppingsbedrijf in uw opdracht eventueel maakt worden niet vergoed. Voor storingen aan de openbare riolering kunt u tijdens kantooruren bellen met Openbare Werken, tel. (073) 534 27 38 en in de avonden en weekenden met 06 - 53 464 796.

GEVRAAGD Huishoudelijke hulp voor circa 3 uur per week. Telefoon: 073 - 532 16 54

TOREN"KLANKJE" Drempeltje hoog... drempeltje laag ... ! Is de wethouder (ver)voer mans genoeg... !? 11


STICHTING NOODHULP INDIA HARTVERWARMENDE AKTIE VAN ONZE DORPSGENOTEN VOOR NOODHULP IN INDIA

Onze kleinschalige projecten in India hebben een forse dreun gehad. Veel is weg gevaagd en elk gezin heeft geen afscheid kunnen nemen van hun dierbaren. vader/moeder/kinderen ... die meedogenloos zijn mee-.;esleurd...

De zeebeving in Azië, met haar diepe schrijnende wonden, staat ingebrand op ieders netvlies. De M.O.V. van Geffen-Nuland en Vinkel namen ook nu weer het daadwerkelijk voortouw om in het weekend van 8-9 januari, onze dorps- en parochie gemeenschap, in de gelegenheid te stellen hun bijdrage te leveren aan de noodlijdende medemens. Hartverwarmend waren de gulle gaven na de kerkdiensten of v ia andere kanalen. Wij ontvingen van de M.O.V Geffen-Nuland de helft van het opgehaalde bedrag 1174, 74 Euro en het andere deel ging naar de aktie voor Sri Lanka. Ook de gemeente Maasdonk heeft 5000 Euro toegezegd, te weten 2500 Euro voor Sri Lanka en 2500 Euro voor de actie in India. Wij zijn de gemeente daar zeer erkentelijk voor.

Onbeschrijfelijk zijn de mails d,e bijna dagelijks binnenkomen, ooggetuigen verslagen. fo:L sen de vraag om hen niet in de steek te laten. Ons voornemen is om nu zeker met hen ,uè.er te gaan. In o\·erleg met de M.O.V.zijn we bezig ~ a:a de "1ood:.hulp Yan eten, drinken kleding en opvan; ro muctief de dak -en \1:erkloze v issers te gaan helpeP. We zijn bezig in het ons bekende en vertrovv.-tle gebied met betrokkenen boten te kopen, zodat ze zelf ..:er aan hun bestaan en toekomst kunnen gaan werken. Het weer op eigen benen staan is een belangrijke morwaarde tot zelfredzaamheid en toekomstperspectief.

Ook vele vrienden droegen hun steen /steentje bij,want vele k leintjes maken toch een grote.

Dank voor al U\\ giften. steun en bemoediging, we gaan door. Het geld word! ter plaatse gebracht en wij kennen geen overheadkosten_ zo ja dan uit eigen zak. Namens onze StichtmJ ~oodhulp India

In totaal staan wij nu op een bedrag van 4876,20 Euro en nog steeds druppelt het binnen. Geweldig!!

Piet Jans Tel/fax 073-5322067. E-mail: piet.jans@ wolmail.nl

oog voor detail er gevoel voor perfec]e

Ernis schilders bundelt jarenlange er aring met de modernste

12

Joy of perfection

technieken en producten. Ernis staat voor kwaliteit in alle facetten.

Ernis schilders b.v.

Ernis glas b.v.

Het Geffens Veld 8 5386 LL Geffen T. 073 532 34 00

F. 073 532 6510 E. info@ernis.nl 1. www.ernis.nl

I

ERNIS

~ schilders


- , worden door ROSE Noordoost Brabant, de regionale ondersteuningsorganisatie voor de eerstelijnszorg. Informatie bij: Gemeente Maasdonk, tel. 073-5342100

GEMEENTE

MAASDONK PERSBERICHT NIEUWE TOEKO:\ISTPERSPECTIEVEN VOOR DE GEZONDHEIDSZORG IN MAASDONK Donderdagavond l3januarijl. was een breed gezelschap vanu it de gezond!:eidszorg bijeen in de raadszaal van de gemeente Maa.:.donk. Ook diverse leden van de adviesraad Welzijn van de gemeente Maasdonk waren hierbij aanwezig. De aanwezigen kregen informatie van de heer Jan Erik de Wildt, lid ,-an het aanjaagteam van het Ministerie van VWS, over de recente ontwikkelingen binnen de eerstelijns gezondheidszorg. Hij ging met name in op de voorgenomen wijziging van het stelsel van verzekeringen, maar ook op wijziging van de financie1ingsstructuur voor huisartsen. ·wethouder Rini van de Ven vertelde over de consequenties van de nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning(WMO), die de relatie van de gemeente met de eerstelijnszorg intensiever zal maken. Uit beide presentaties bleek duidelijk dat. mede door de vergrijzing, de kosten aanzienlijk stijgen en dat maatregelen genomen moeten ,vorden. \ 'an belang is dat men hierbij niet afwacht maar cb.t concrete initiatieven worden genomen. Ook mevrouw Annie ''llll de Ven, divisiedirecteur JGZ van de Thuiszorg ~oordoost, Brabant en de heer Ad Pennings, directeur van het diagnostisch centrum van de ziekenhuizen in de regio. vertelden over hun toekomstplannen en de mogelijk.heden die een nieuwe voorziening in Maasdonk kan bieden. Tenslotte zette apotheker Raymond Braak.huis zijn visie uiteen en presenteerde een concreet plan binnen Maasdonk om. naast het plan van de huisartsen in Geffen aan de Dorpsstraat, verschillende zorgvoorzieningen bijeen te brengen in een nieuw gebouw aan de Dorpsstraat 19-21 . Vanuit diverse aanwezigen b.leek interesse om met elkaar verdere afspraken te maken om deze plannen te gaan invullen. Vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en gemeente lieten weten enthousiast te zijn over deze plannen. Voor een goede gezondheidszorg is niet alleen huisvesting van belang, maar ook de samenwerking tussen alle hulpverleners werkzaam in de verschillende kernen van Maasdonk. Ook hierover spraken de aanwezige hulpverleners zich uit. Zij willen de samenwerking verbeteren en zullen hierbij ondersteund

GEZOCHT JEUGDIGE SPORTVISSERS Hallo jongens en meisjes lijkt het jullie leuk om te gaan vissen bij een vereniging? Hier in geffen hebben wij helaas geen visclub, maar wel in vin.kei. Dit is HSV DE BLEEKEN een geweldige vereniging waar enorm veel aandacht wordt Besteed aan de jeugdleden, er worden wedstrijden gevist in twee categorieën. Namelijk van 6 tot 13 jaar de B categorie en van 13 tot 18 jaar de A categorie. Deze wedstrijden worden meestal gevist op de wetering in Vinkel en Berlicum. Verder zijn er de vijverkampioenschappen op het langven in Heesch. AJs je nog meer wedstrijden wilt vissen dan zijn er nog de Brabantse en de Zuid-West nederlandse kampioenschappen bier vist men in drie klasse de: a-jeugd van 13 tot 18 de b-jeugd van l 0 totl 3 en dec-jeugd van 6 tot 10 jaar. De beste van de a en de b categorie worden uitgenodigd voor het NK. De vergunningen en tevens je lidmaatschap kunnen gekocht worden bij DE VINK HENGELSPORT op de weerscheut in Vinkel voor de prijs van 5 euro. Kun je het hele jaar lekker vissen, voor deel te nemen aan de wedstrijden komt hier nog een bedrag van enkele euro' s bij maar elk jaar bij de prijsuitreiking gaat iedereen met prachtige prijzen en/of eremetaal naar huis, dus lijkt dit jullie wat neem dan contact op met: Jo Langens, tel: 073 532 38 59 of Jan Oliemeulen tel: 0412 45 62 59 Wil je graag eens komen kijken of iets meer uitleg over het vissen ook dit kan natuurlijk neem dan contact op met Perry Verstappen, Berkenboog 10, Geffen tel: 073 532 55 47.

Schoonheidssalon & Pedicure Matanja \..

~(\ Peppeldreef 17 Geffen Tel: (073) 532 77 55 Complete gezichtsbehandeling vanaf 21,50 13


Rabobank


OPROEP OPROEP

OORLOGSHERINNERINGEN

Verzorging vierdaagse wandelaars Maasdonk Gezocht vrijwilligers die interesse en belangstelling hebben voor het opzetten Yan yerzorgingsposten voor onze Maasdonkse wandelaars tijdens d e vierdaagse van Nijmegen. De laatste jaren is de wandelsport steeds populairder geworden en er lopen steeds meer Maasdonkers mee met de Vierdaagse van );ijmegen. Al enkele jaren wrzorgden CafĂŠ Kerkzicht en Friture Theo Dirks een paar dagen onze Nulandse wandelaars, ook andere Maasdonkers waren hier welkom. Daaruit bleek dat de wandelaars dit bijzonder waardeerden en hebben ce kennen gegeven hiervoor een geldelijke bijdrage te Rillen geven om op elke dag meerdere rustposten te hebben. Welnu, om 4 dagen lang op enkele plaatsen onze wandelaars te kunnen verzorgen hebben we vrijwilligers nodig die dit mede willen organiseren en/of yerzorgen. Daarom deze oproep gericht aan alle inwoners van Vinkel, Geffen en Nuland.

In Geffen, Nuland en Vinkel hebben vrijwilligers de koppen bij elkaar gestoken om met elkaar en op feestelijke wijze op 5 mei 2005 zestig jaren vrijheid na de Tweede wereldoorlog te vieren. Dit evenement, dat door de gemeente zal worden ondersteund, zal bestaan uit diverse onderdelen waarover u later meer hoort. Het Geffense 5 mei - comitĂŠ zoekt daarom Geffenaren en anderen die willen vertellen over hun herinneringen aan wat tussen 1940 en 1945 in Geffen en met hen gebeurde en daarover misschien nog niet eerder hebben verteld.

Heb je interesse? Bel dan of laat het ons es.-en weten: G. Gabriels. Akkerstraat 13 , 073 532 35 -t~ of R. v.d. Akker, Vladerackenstraat 15. u -3 532 35 87

Wellicht zoeken we ti? Uw verhaal zal dan worden opgetekend. Ook foto's en ander beeldmateriaal zijn zeer welkom. Van nieuwe en reeds bekende verhalen wordt beoordeeld of en hoe zij worden gepubliceerd of van belang zijn als lesmateriaal. Een bundeling van belevenissen van Geffense mensen tussen 1940 en 1945. U helpt daarmee ook om de geschiedenis van Geffen beter vast te leggen. Dat is wat we proberen te bereiken! Doet u mee? Wie wil helpen gelieve voor een afspraak te bellen met Rien van Zantvoort, tel. 532 6002.

15


GEZAMENLIJKE ACTIE VAN DE MOV'S VAN GEFFEN, NULAND EN VINKEL VOOR DE RAMP IN AZIE Iedereen is geraakt door de dramatische televisie beelden over de ramp in Azië. De MOV's van Maasdonk hebben besloten om op twee fronten hulp te bieden voor de slachtoffers van de zeebeving: via de Stichting Kinderhulp Sri Lanka op initiatief van Ine Huismans uit Vinkel en voor de Stkhting Noodhulp 1ndia op initiatief van Piet Jans uit Geffen. Wij kunnen U nu de resultaten melden van de ac6e. Bij de kerkcollecten is heel gul gegeven. In Geffen en Nuland samen € 2000, welk bedrag verdeeld is over de twee projecten, en in Vinkel€ 1300 geheel ten bate van Sri Lanka. De gemeente Maasdonk heeft€ 5000 ter beschikking gesteld. Dit bedrag wordt verdeeld over de twee projecten. En daarbij kwamen nog vele giften en spontane acties: Kinderen gingen als Drie Koningen langs de deur of zamelden lege flessen in, een kaartclub bracht de kaartpot en verjaardaggeld werd afgedragen. En veel mensen gaven persoonlijk een bedrag. Fantastisch, wat een enthousiasme! Er loopt nog een actie om oud Nederlands of buitenlands geld in te leveren voor Sri Lanka bij de Rabobank of de Spar in Vinkel. Ook hier wordt zeer goed op gereageerd. Op dit moment is de tussenstand voor Sri Lanka € 5 700 en voor India€ 4800. Er is ook nog een grote kleding inzameling geweest in de drie dorpen van Maasdonk ten bate van Sri Lanka. Ook hier een spontane medewerking door het inleveren van zomerkleding. D e MOV's van Geffen en Nuland hebben heel wat werk gehad om alles te sorteren en in te pakken en in Vinkel hebben Ine en Willie Huismans dat gedaan. Er is nu ruim 11 m3 kleding verzameld, die eind januari per container naar Sri. Lanka verscheept worden.

De heer Sprangers van de Stichting Kinderhulp S1i Lanka is intussen al weer terug van een eerste bezoek aan Sri Lanka, waar hij met zijn stichting geholpen heeft met de eerste levensbehoeften: emmers, zeep, wastobben en ondergoed. Bij een bezoek aan hem hoorden we wat er nodig is als bij eind januari weer terug gaat: Geld om ter plaatse materialen te kopen om de huizen te herstellen en veel zomerkleding. Door de actie in Maasdonk kunnen wij daar een mooie bijdrage aan leveren. Als over een paar maanden de ergste noodsituatie voorbij is, zullen wij U oog laten weten, wat er met het geld en de spullen uit Maasdonk in Sri Lanka gebeurd is. In een artikel voor Toren.klanken en de Klepel heeft Piet Jans al informatie gegeven over de actie voor India. 16

_~amens de l\10\' ,·an Geffen, Nuland en Vinkel, de Stichting Kinderhulp Sri Lanka en de Stichting Noodhulp InJia , illen , t; de gemeente Maasdonk en alle gevers en medev.mers ......1:. deze actie heel hartelijk danken. Wij kunnen trots ZIJE op 6- Ïlrn1>ners van Maasdonk!

ONTMOETING / .AF CffiID "MUNNE SOLDOOT IS Door In 1939, ut waar mobilisatie, kwaamp er :n S:hojuk unne hoop soldaten. Ik waar tien jaor. Bij d'n buurman kwamen in de boerderij peen! van de artillerie en manschappen, die sliepen in ut hoi. Er waar unne soldoot, die ik verston. Ik zie om nog altijd mi unne blijje glimlach, mi de poetjes aon. zonne hogge kraag en de soldotenpet. Hij hielp as ie kos op de boerderij mi hoien, melken en gruun plukken en zo. Hij waar ok grifbezurgd vu:r de peerd. Ast zondag waar dan din ie nao ut appèl op de fiets naor Geffen en waar dan Yur ut aovend-appèl wèr trug mi snuupkes van Leida 's. Hij waar bar vriendelijk en behulpzaam. Toen ik in Geffen kwaam in 1957 zaag ik munne soldoot wer trug. Dà waar Bert van Erp. Altijd unne d iendende mens gewist. Hij hi bè mèn gezongen. Zunne leeste groet waar ok wèr dieë blijje glimlach. ~ou is menne soldoot <loot. En doormi is ok un stukske van mèn gesturve. In d'n himmel stut ie nou vur mën op wacht. Dà kan haost nie anders. Theo Prinssen

!\

Uw handen verraden ook uw leeftijd! Daarom, tijdens de wintermaanden als aanvulling op de gezichtsbehandeling, een weldadige handpakking gratis. Schoonheidssalon Irma de Kouwe Noord 2, Geffen

Tel. 073 -5 3236 33 Mob. 06-47206001


\ ~

Bouwen op V

vertrouwen

·-

■ ■ ■ ■ ■ ■

~INSTALL~TIETECHNIEK

GLOUDEMANS BV

CENTRALE VERWARMING LOODGIETER ONDERHOUD SERVICE DAKBEDEKKING De Doelen 5 5386 LM Geffen Postbus 45 5386 ZG Geffen

""

Gebr. wm \Vitinrooij IlouwbcJr.ijven

Broekstraat 2, Postbus 4. 5386 ZG Geffen

Tel.: 073 - 53 24 439 Fax: 073 - 53 25 061

Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 lnternet: www.vanwanrooij.nl

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. "3Cv."IMATERIALEN

- • ,G- EN SLUITWERK .,,....,,u '-1-

EN LANDBOUWZADEN

*IJZERWAREN

'TEGELS

*GEREEDSCHAP

*VERF

*POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

'S' ERBESTRATINGSMATERIALEN

-'eesterseweg 53 • 5386 KT Geffen • Tel: 073 - 532 1338

van der Sangen

m !~.!~~out ·

C1000. Van alle markten

thuis.

Schuffingen

- Speeltoestellen - Vlonders • Tuinmeubelen - Dierenverblijven • Accessoires Eventueel op maat gemaakt Ook uw adres voor al uw TUINHOUT maandag t/111 vrijdag 8.30-1 8.00 uur. Zaterdag 8.30- l 6.00 uur Bosschebaan 53. Heesch (Achter restaurant '"De Lucht") tel. 073-5321235 / 06-54375280 fax 073-5320 J 38 www.vandersangentuinhout.nl

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp Oss

Geffen

0412 · 622213

CAFÉ

f? Q '

1

GOVERS GEFEE.N -, '· 1

-

~

C1OOO

van Herpen

Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

073 -5321995

A,., Hanegraaf B.V. Geffen f&

Openingstijden; Ma t/m do a.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

HAGEKO GEFFEN STALEN KOZ IJ NEN OP MAAT

Bedrijvenweg4, 5386 KA Geffen

Richard Hanegraaf

Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68 BedrijvenWfJg 4

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN

5386 KA Geffen Tel: 073 · 532 QA 81 Fo,c 073 • 5~2 50 68.

Mobiel: 06 - 531 62d 33


VP~ lbV vlJil ,:-foa(I~ Jn ~ gtmccnt~ff10d

Rigom biedt daarvoor hulp met het project Klussenhulp thuis. Zoals van alle diensten van de Rigom, is ook hiervan het doel om 55-plussers en gehandicapten in de regio M aasland de gelegenheid te geven zolang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. De Rigom brengt deze ser,·ice daarom graag opnieuw onder uw aandacht.

CENTRUMPLAN GEFFEN Op 12 januari werden alle raadsleden en andere belangstellenden bijgepraat over een amibitieus Centrumplan voor de kern Geffen. Door met name de presentatie die avond over het op te richten Multi Functioneel Centrum (M.F.C.) was ik zeer onder de indruk. In dit Centrum krijgen straks de basisscholen (na de fusie), de peuterspeelzaal en een aantal verenigingen onderdak. Op dit moment staan de neuzen van alle toekomstige gebruikers dezelfde kant op. In een raadsvergadering in de zomer van 2005 worden er knopen doorgehakt over het totale Centrumplan Geffen. De VPM steunt van harte het voornemen van het College om nog vóór de zomervakantie tot definitieve besluitvorming over te gaan. Wij wensen verantwoordelijk wethouder Eduard van Heese (VPM) en zijn collega Rini van de Ven (CDA) veel succes met de verdere uitwerking.

Het gaat om eenvoudige klussen waai.-oor de vakman niet kan komen zoals: plaatsing Yan badgrepen, doucheglij stangen, buitenlampen en rookmelders, reparatie Yan lekkages aan kranen en toileL \erstoppingen tot aan de sifon, cv bijvullen, leidingen wegwerken, tweede telefoon of (draadloze) bel, het ophangen van allerlei zaken.

\ ïa onèerstaand nummer van de Rigom kunt u afspreken ~eer een deskundige kracht langs komt.We helpen u graag. De ra.""Ïe- e:: van Rigom mogen klantvriendelijk genoemd

worden..€ --.5') per halfuur. Geen voorrijkosten. Kluss~.....p rhuis van de Rigom is bereikbaar op werkdagen~ O'-'·OO en 10:00 uur via telefoon (0412) 65 32 35

BESIT COLLECTANTENVAN HET RODE KR TIS

TOEKOMSTVISIE De VPM heeft de afgelopen maanden keihard gewerkt aan een actualisatie van onze ruimtelijke toekomstvisie. Die wordt binnenkort huis-aan-huis bezorgd. Daarna willen wij er met de burgers van Maasdonk over in debat. Eventueel kunnen wij onze plannen dan nog worden bijgesteld, voordat begin volgend jaar de verkiezingsstrijd weer los barst. Wij organiseren bijeenkomsten in alledrie de kernen van Maasdonk. U bent bij deze alvast van harte uitgenodigd!

Wij gaan ons nm:!o \eü:tilen voor een appartement in Oss. Dit betei:en: d::!: · de coördinatie van de RodeKruis collecte m G:-:Een n::et meer zal doen, er is helaas nog geen opvol;er '"'OOI mi} gevonden, als die er wel is en u wordt ben~~ om e collecteren stel hem of haar dan niet teleur. TeYens wil ik jul!~~ ~ bedanken Yoor de inzet van de Rode-Kruis collec·e- - · ga jullie goed! Ans Heijmans

Binnenkort leest u hierover meer. Vooruitstrevende groet, Ratten

Charles van Herpen, Tel: 073-5324628 / charlesvanherpen@hetnet.nl

Muizen Kakkerlakken

Vlooien

~ RIGOlVI

PERSBERICHT KLUSSENHULP Klussenhulp maakt het leven veiliger en comfortabeler. Iedereen heeft in huis wel reparaties uit te voeren. De 18

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

tel 073 · 5320744 Kraaijeven 3 fax 073 - 5320745 5386 LH Geffen 06 - 23438623 www.wespro-ongedierte.nl


1

~ LEVIX AUTOMATISERING

Ei t:/1 IBJ ~

GEFFEN & OSS

Hardware - Software

,----."...,~

4iil!D~

JIl

Nelweri<en - ,oppl;e,

41111,

Hét adres voor al uwTurkse en ltal:iaanse gerechten!

4-

Reparaties - virus/ spyware verwijderen Internet • Webhosflng - ADSL

KLOOSTERSTRAAT 33A

lEVIX GEFFEN

LEVIX OSS

JORPSTRAAT 46

KRUISSTRAAT 41A 5341 HAOSS 0412 643 909 OSS@LEVIX.NL

5386 AN GEFFEN 0ï353 4 13 25 NFO@LEVIX.NL AUTOMATISERnlG

WWW.LEVIX.NL - INFO@LEVIX.NL

GEFFEN WOENSDAG PIZZADAG! Alle p1zza·s € 5.50

Tel./Fax 073-5325705 Tot in de

pu.n tjes

verzorgd!

~terstraat 5c 5386 AR Geffen

Te,. 073 - 5321683 Fa.,;: 073 - 5325150

Grafwerk: is onze specialiteit.

\ oor ieder budget. Aange -la.en bij Eurotleurist. Verzending ,-an bloemen door

bee. Xederland.

• •

drukkerijwihabo geboorte- trouw- ju bi Ie u m kaarten o f eigen o n t w e r p ruime k e u z e mis - doop boekjes I o go briefpapier enveloppen visitekaartjes flyer broc hu re printen copy kl e u r zwartwit klei n- g root formaat rill en vo uwen nieten s nijd en inbinden pla stifi ceren Heesterseweg 13 - 5386 KT Geffen T (073) 532 26 84 • F (073) 532 47 95 • E drukkerij@wihabo.nl • 1 www.wihabo.nl

VAN DER DOELEN

Wilt u lagere maandlasten? Uw hypotheek oversluiten? * Samen met u bekijken wij, geheel vrijblijvend, of u al of niet uw huidige hypotheek moet aanpassen.

* Zeer scherpe rentetarieven. * Intensieve persoonlijke begeleiding van begin tot het eind. WIJ BEMIDDELEN VOOR ALLE GROTE VERZEKERAARS, BOUWFONDSEN EN BANKEN. KLOOSTERSTRAAT 44

5386 AT GEFFEN if EL.073 - 5325510 FAX 073 - 5325560

Bel voor a f spraak :

E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Internet www.vanderdoetenassurantien.nl

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

VERZEKERINGEN


WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073 532 1252 Spoednummer 073 532 3697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08.00-09.00 uur. Herhaalrecepten, vragen, afspraken andere dagen 09.0010.30, 13.00-13.30, l 5.30-17.00 uur. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig heeft kunt u natuurlijk altijd de spoedlijn bellen. Artsen P. Berkelaar werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. A.Litjens werkt op maandagmiddag, dinsdag, woensdag en vrijdag. J. van der Heijden werkt op maandag, dinsdagmiddag, woensdag en donderdag. Spreekuren Elke dag 08.00 - 10.00, 13.00- 15.00 uwDit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duw-t 10 minuten. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. K.inderspreekuur 15.30 - 16.00 uur (alle dagen, met uitzondering van woensdag). Dit is een spreekuur voor landeren tot 12 jaar met kleine kwalen (5 minuten spreekuur). Vanaf 1 januari is ook dit een spreekuur op afspraak. De afspraak moet diezelfde dag (08.00-09.00 of 13.0013.30 uur) gemaakt zijn. Dat voorkomt lang wachten in een overvolle wachtkamer met een ziek kind. Als uw kind erg ziek is of als het een uitgebreide klacht betreft, wilt u dan een afspraak maken op het gewone spreekuur. Visites 11.00-13.00 uur.

APOTHEEK MAASDONK Telefoon en faxnummer: 073 532 4699 Fax. 073 532 4499 Openingstijden: Op werkdagen Op zaterdag 08.15 - 17.30 uur 12.00 - 13.00 uur Op zondag dienstapotheek Oss 11.00 - 12.00 en 17.00 - 18.00 uur Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de dem van uw eigen apotheek vermeld. 20

Buurtbus-dienstregeling lij n 261 Maandag t/m vrijdag Geffen, Dorp sst raat 07.20. 08 .20, 09 .20, 10.20, 11.20,12.20, 13.20, J 4.20, 15.20. l6.20. 17,20 08.02, 09.02, 10.02, 11.02, 12.02. 13.02. 14.02, 15.02, 16.02, 17.02, 18.29 Zaterdag 09.20, 10.20, 11.20, 12.20, 13.20. I-i.20. 15.20. 16.20 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen

WIE WAT WANNEER FEBRUARI 7 t/m 11 voorjaars\¡akantie (carnaval) 12 Kopij inleveren Torenklanken (m: 3) 14 Natuurwerkdag Yoor de vrijwilligers van Landschapsbelang Maasdonk J7 Ophalen oud papier 25 Ophalen oud papier 26 Kopij inleveren Toreuklankeu (111: 4)

MAART 05 Natuurwerkdag voor de nij willigers van Landschapsbelang Maasdonk 12 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 5) 14 Natuurwerkdag voor de nijwilligers van Landschapsbelang M aasdonk 17 Ophalen oud papier 25 Ophalen oud papier 28 2e Paasdag APRIL 02 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 6) 02 Natuurwerkdag voor de vrijwilligers van Landschapsbelang M aasdonk

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Bergstraat 26a, tel. (073) 5321544 Advertenties: Tolweg 7, tel. (073) 5322243 Redactieadressen: Tolweg 7, en Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@bome.nl Bezorging: v. Cootbstraat 22, tel. (073) ::322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26a, (073) 5312586 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklank.en wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag mee uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.