Torenklanken 2005 - nr 19

Page 1

43e jaargang I nummer 19 Idecember 2005

redaktieadres: advertenties: sekretariaat : bank: druk: oplage :

Tolweg 7 en Veldstraat 13 Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 WiHaBo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

-llllllllllllllllllllllllllllllll-11111111-11111111....._ VAN DE REDACTIE In vervolg op ons bericht in de vorige Torenklanken, lrnm1en we nu de opbrengst vermelden van de jaarlijkse collecte. De dames van de KVB en KVO hebben in totaalâ‚Ź 2.147,12 opgehaald. Een mooi resultaat, waarvoor onze hartelijke dank. Alle gulle gevers danken wij voor hun gift. ij hopen volgend jaar weer op u te mogen rekenen. Wij als redactie zijn ook dank verschuldigd aan drukkerij WIHABO. De afgelopen jaren heeft WIHABO de stijgende drukkosten tot een minimum weten te beperken. In overleg met hen zullen deze kosten voorlopig ook niet meer stijgen. Wij zijn blij met deze toezeggingen en beschouwen deze geste dan ook als een mooie vorm van sponsoring van ons dorpsblad. DRUKKERIJ WIHABO NOGMAALS BEDANKT VOOR DIT GEBAAR. Redactie Torenklanken

ZIEKENCOMITE DE SCHAKEL Woensdagmiddag 21-12-2005 organiseert Ziekencomite De Schakel haar jaarlijkse kerstviering. De middag begint om 13.30 uur met een eucharistieviering in de zaal van 't Oude klooster. Daarna wordt hij voortgezet met o.a. een voordracht door Dhr. Rien van Zandvoort en een kerstverloting. Deze middag zal traditioneel afgesloten worden met koffie en worstenbroodjes. Wij hopen natuurlijk op een grote opkomst en degenen die geen vervoer hebben kunnen zich telefonisch opgeven bij Anja Wingens tel. 5324160. Graag tot ziens op 21 december. Ziekencomite De schakel

VERSCIDJNINGSDATUMS TORENKLANKEN 2006 Nr. Verschijnt op 18 januari 1 2 1 februari 3 weken 22 februari 3 3 weken 15 maart 4 29 maart 5 12 april 6 3 weken 3 mei 7 17 mei 8 31 mei 9 3 weken 21 juni 10 11 5juli 12 19juli vakantie 30 augustus 13 3 weken 20 september 14 4 oktober 15 18 oktober 16 1 november 17 15 november 18 3 weken 6 december 19 20 20 december

Kopy voor 7 januari 21 januari 11 februari 4 maart 18 maart 1 april 22 april 6mei 20 mei 10 juni 24 juni 8juli 19 augustus 9 september 23 september 7 oktober 21 oktober 4 november 25 november 9 december

KOPY INLEVEREN VOOR: 10 december (geldt ook voor e-mail kopy) redaktie adres: Veldstraat 13 e-mail adres: torenklanken@home.nl 1


Café - Zaal 't Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen

Tel.: 0 7 ~ ; 15 20

~r •Sje

-" www .caf ezaal hethaasje.nl .

~deKimlerenv.~ B~,~ Ham 1, 5386 JA Gett?~f.

~alle-en

tel. 073-5325551

Erkend installateur

ft

maandag t/m vrijdag zaterdag

7'

13.00 - 19.00 uur 8.30 - 17 .00 uur

SCHOENEN & SPORT

0

_._

Adviesbureau bv

C. V Gas - Water

Service en onderhoudsabonnementen gastoestellen Ook voor het Energie certificaat VOOr Woningen

/50SPIERINGS

'tHa( ' ';,. _r,,

~

DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91

(vanaf 2006 verplicht)

Papendijk î 4b 5386 EG Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

Wij zorgen voor: • het verlijmen van kalkzandsteen • het leggen van afwerkvloeren • het bouwen van separatiewanden in gipsblokken en gasbeton

NAS AFBOUW BV Telefoon Fax Website Mail

• het aanbrengen van spack-spuitwerk • het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk • het plaatsen van metal-stud wanden en plafonds

073 - 534 22 22 073 - 532 29 30 www.nasafbouw.nl info@nasafbouw.nl

Gratis boekje

Stilstaan bij afscheid nemen Dit boekj e geeft informatie over een ui tvaa rtrege ling. Tevens bi edt het de mogelijkheid om wensen m.b.t. uw eigen uitvaart va st te leggen.

Bel: 0412-623173 Uitvaartverzorging VAN LITH B.V.

Bouw

Buro

Docfalaan 2, Stadsmortu arium O ss, tel: 0412-62 3173 www. u itvaartverzorgi ngva nl ith. n 1 contact@u itvaartverzorgi ngva n Iith . n 1

Kleding verander- en reparatiewerk. 11

BENILDA

11

H. VAN ZANDVOORT Maarten van der Dussen ELECTROTECHNIEK B.V.

Molenberg 6, tel. (073) 532 48 50 5386 DA Geffen / Maasdonk Maandag, Dinsdag, Donderdag, Vrijdag: 09.00 - 12 .00 uur andere tijden na tel. afspraak.

E-mail: hvzandvoortelectro @hetnet.nl Heesterseweg 14 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86

Wilgenstraat 6 5386 GL Geffen Tel.: 073 - 53412 94 Privé: 073 - 534 12 92 E-mail: bb.dussen@planet.nl


Parochie Heilige Maria Magdalena Geffen Parochie Heilige Maria Magdalena K.loosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email : info@parochiegeffen.nl www.parochiegeffen.nl

"ONDER DE TOREN" BEREIKBAARHEID KAPELAAN GEELEN: Op de pastorie is er op maandag t/m vrijdag elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 De kapelaan heeft geen speciale spreekuren, u kunt naar de pastorie bellen en bij geen gehoor het antwoordapparaat inspreken. Donderdag is de vrije dag van de kapelaan. Voor uiterste spoed: kapelaan: tel. 06 - 53364310 E-mail kapelaan: kapelaan@parochiegeffen.nl E-mail diaken: diakenvanherwijnen@hotmail.com e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Internetsite parochie: www.parochiegeffen.nl WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: zaterdag 19.00 uur; zondag 09.30 uur. NULAND: zaterdag 19.00 uur; zondag 10.00 uur VINKEL: zaterdag 17 .30 uur; zondag 11.00 uur. LITURGISCHE KALENDER * dienst in de kapel + t.v. - uitzending naar huize Heegt 09-12 19.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor za. 10-12 19.00 u H.Mis mmv Bandola's (+ kinderkerk) zo. 11 -12 09.30 u + H.Mis mmv Mannenkoor (Gregoriaans) ma. 12-12 19.00 u * avondmis mmv Passe partout vr. 16-12 19.00 u * H .Mis mmv Ouderenkoor za. 17-12 19.00 u H.Mis mmv Passe Partout (+kinderkerk) zo. 18-12 09 .30 u + H.Mis mmv Gemengd Koor ma. 19-12 19.00 u * gebeds-boeteviering mmv Dameskoor

vr.

GREGORIAANS KOOR De derde zondag in de Advent (Gaudete) zondag 11 dec. a.s. zingt het mannenkoor om 09.30 uur in de H.Mis de Gregoriaanse gezangen. De volgende repetitie van het mannenkoor wordt gehouden op dinsdag 3 januari 2006 van 21.00 - 22.00 uur in de grote zaal van het parochiecentrum (Oude Klooster boven). UITTREDE ZANG Het lijkt onsympathiek tegenover het koor en de kerkgangers, als de voorganger het priesterkoor verlaat tij-

dens het slotlied van de viering. Dit lied is echter bedoeld als "uittredezang" en het is een goede gewoonte dat de voorganger, diaken en acolieten tijdens het laatste gedeelte van dit gezang de kerk verlaten. MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave - enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u de intenties op het Torenplein en in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. AFWIJKENDE MISTIJDEN / VIERINGEN DIE VERVALLEN Maandagavond 19 dec. om 19.00 uur een gebedsboeteviering.m.m. v. Dameskoor. Kerstvieringen: Zaterdag 24 dec.: 17.30 uur mmv Jongerenkoor H-G 21.30 uur mmv Passe Partout 24.00 uur mmv Gemengd koor Zondag 25 dec.: 10.00 uur mmv WI.K. Maandag 26 dec.: 09.30 uur Gezinskerstviering mmv Kinderkoor Nieuwsjaarsdag zondag 1 jan. 2006: 10.00 uur H.Mis Dinsdag 17 jan. 2006: 19.00 uur Uitreiking doopschelpjes m.m.v. Kinderkoor. DOPEN Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u terecht bij: Babette Romme, De Doelenl, tel. 073 - 5323469. De doopvieringen zijn bestemd voor hen die woonachtig zijn in Geffen, of voor hen die elders wonen, maar ingeschreven staan in onze parochiegemeenschap en deelnemen aan de kerkbijdrage. DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: November 2005: Merijn van Oort, Jelle Schuurmans, Lotte Pennings. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE Woensdag 14 december 2e bijeenkomst 13 .30 uur - 15 .15 uur; kapelaan Geelen bespreekt hoofdstuk 2-3-4; video kerstverhaal; ster maken. KINDERCLUB Deze parochieactiviteit is bedoeld voor de kinderen van groep 5 t/m 8. In een plezierige sfeer maken de kinderen kennis met ons geloof. Er worden bijbelverhalen verteld, video's getoond, geknutseld en spellen gedaan. De volgende bijeenkomst is op maandagmiddag 12 decem3


akelaard· Aan-/ erko

Taxaties •

Huur/

anc1er1ng

\

\

Gezin

Makelaardij / Assurantiën

Kromstraat 172 Oss ~ (0412) 65 06 79

info@geldengezin.nl

www.geldengezin.nl www.lmv.nl

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 04 12 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

z 2r- -&- - - IDIESIIGN

ONT WERP~AANLEG ONDERHOUD-RENOVATIE Corné van Dinther Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel.: 073 - 532 16 54 Fax: 073 - 532 67 01

Fax 0412 - 63 72 06

Van Schij ndel Bouwgroep boui.vt al 60 jaar wrnke1centra, scholen,

Dorpsplein 19 5386 CL Geffen

openingstijden: woensdag en donderdag 13.00 tot 18.00 uur vrijdag 13.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

distributiecentra. woningen en bedrijfsgebouwen . Bouwen is onze passie U herkent dat in alle facetten van ons werk en de kwaliteit van de ui tvoering.

" Kwaliteit wint de strij d"

Van Schijndel Bouwgroep Bredeweg 13

Tel 073 532 76 09 - Fax 073 532 76 11 Mobiel 06 534 746 75

5386 KM Geffen tel: 073-5322961 iax: 073-5322232

ma1l@Va11Schij11del-Bouwgroep.nl w\vwvansch jnde!-b0l1wgroep.nl


ber 2005 van 15.45 tot 17.00 uur in het patronaat van de pastorie. Als je iets meer wilt weten bel dan naar: Marion van Venrooy (5323468) ofNelly Bwire (5320418). PROGRAMMA VORMSEL Maandag 12 december: 19.00 - 20.00 u. Vorm-fun-uurtje op de pastorie HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven bij: Patty van Nistelrooij, Jasmijn 5, 5386 ES Geffen. tel. 073-5326323 (na 18.00 uur) of via e-mail: jurgen.patty@home.nl Dit geldt voor mensen die in ons dorp wonen, of hier geboortig zijn maar elders wonen. ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL" Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Het ziekencomité bezoekt de zieken namens de parochie, de kapelaan brengt een bezoek aan de zieken op verzoek van de zieke of zijn naaste familie . ALLEENGAANDENGROEPGEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de bovenzaal van Het Oude Klooster. Alle alleengaanden zijn daar van harte welkom; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het "samen tafelen". Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKBALANS 2005: Overal en dichtbij! Toon uw sympathie voor onze parochie en doe mee met de actie Kerkbalans! De stand is: € 24.200,00. Dank u wel voor uw bijdrage! U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2005. Kijk ook op www.kerkbalans.nl

BERICHTEN VANUIT HET BISDOM Jaarlijks houdt de bisschop zijn kersttoespraak tijdens het kerstconcert in de kathedraal. Dit jaar is dat op maandag 19 december a.s. om 20.00 uur. Kaarten noodzakelijk voor toegang.

KERK EN SAMENLEVING SAMEN ETEN IN DE KERSTTIJD De werkgroep 'Kerk en Samenleving' wil alle alleengaanden van harte uitnodigen voor een broodmaaltijd op zondag 18 december a.s. van 17.30 tot 19.30 uur in de benedenzaal van het Oude Klooster.

In kerstsfeer gaan we: - Samen de warmte voelen van mensen met elkaar. - Samen een paar uurtjes op weg in deze donkere dagen. - Samen luisteren naar een gedicht, verhaal en zingen over de naderende komst van het kerstkind.(U mag zelf een verhaal of gedicht meebrengen)

Kapelaan Geelen zal ook aanwezig zijn. De kosten voor deze maaltijd zijn€ 3.50. Wij hopen dat velen van u gehoor zullen geven aan deze uitnodiging 0111 Samen op Weg naar Kerstmis te gaan. Wilt u meer infonnatie of wilt u opgehaald en thuisgebracht worden bel dan met: Annet v.d. Helm, tel 5324311 ofMien Gerrits, tel.5324691. Met vriendelijke groeten. Werkgroep Kerk en Samenleving Via onderstaand strookje kunt u zich aanmelden of door te bellen met Mien of Annet: Naam: ...... .......... ... .. .. ... ..... ........ ............. ....... ..... ... .......... . Adres:.. .......... ... .... ...... .. ... ....... ..... ............ ... ..... ........... .. ... Telefoon: ..... .. .. ................... .. ....... .............. .... ... .. .............. .. . Inleveren voor 14 december a.s. op de pastorie.

GIFTEN voor het Lourdescomité: bank rek. 11 58 16 135 voor de restauratie van de kerk: bank rek.: 11 5 8 15 23 6 DE RESTAURATIE-THERMOMETER staat op € 290.000,00. DANK U WEL! KERKMUSEUM Elke laatste zaterdag van de maand geopend van 13. 00 14.00 uur: behalve wanneer er op dat tijdstip een viering in de kerk is. U kunt ook een afspraak maken met Jo van Wanrooij tel. 5322283

Riolering of afvoer verstopt!? Bel M.B. rioolontstopping te Geffen.

l\1ulti bouwservice J. van den Heuvel Doctor Poelsstraat 4 5386 BW Geffen

Te!.: 06 - 5152 72 32 Fax: 073 - 534 15 21 5


EFKES BUURTE MÈ ... kapelaan Geelen (42 j.)

Paul Geelen is onze nieuwe kapelaan. (Nog) geen pastoor, omdat hij pas vier jaar priester is en het vooralsnog prettiger vindt een waarnemend pastoor boven zich te hebben, die de eindverantwoordelijke is bij eventuele

moeilijke beslissingen. De kapelaan werd geboren in Maastricht in een doorsnee gezin van zes kinderen. Hij beleefde een absoluut fijne jeugd, wonend aan de rand van de stad, vandaar dat hij zich wel eens "Paulus buiten de muren" noemt, naar een beroemde kerk in Rome.

DE KOSTEN VOOR DANKBETUIGING EN,

Stijlvol!

PERSONEEL GEVRAAGD EN AANGEBODEN ZIJN€

Koppig!

5,--

RUBRIEK GEVONDEN EN VERLOREN IS GRATIS[ LOSSE ADVERT ENTIES TUSSEN DE TEKST

1/8 PAGINA 1/4 PAGINA 1/2 PAGINA HELE PAGINA Gespecialiseerd in: • Exclusieve gezichts- en • Bl.endtherapeute lichaamsbehandelingen • Huidtherapeute Pakkingen (billen, buik, borsten, handen, voeten) • Exclusieve sierade van Beauzill en Bella Ragazza • Permanente Make-Up ~ , Make- Up workshops

®

€ 15,€ 25,€ 35,€ 60,-

A;,;;:~N

@

MOTORRIJSCHOOL

P. DE Kl!EIN ,itoo,iU#~IU~ Heegterstraat 34, 5386 CP Geffen, Fax: (073) 5326381 Tel.: (073) 5324658, Autotel.: (06) 53184263

Alles vers uit eigen bakkerij

• Nautilust.raining • Cardlotraining • Combinati e Nautllus-Cardio

GROEPSTRAINING

Bakkerij Brands

• Total Fit • Indoor Cycling • Str eetdance • Switching • Seniorentraining

ME □ ISC:HE

FITNESS

• Fysiotraining • De Rugschool • Revalidatiet.-aining

• Reïnteg.-atietraining

IN □ IVl □ LJELE

TRAINING

• Arrangementen op maat

Papendijk 12. • 5386 EC: Geffen Tel.

( □ 73)

74 72 • Fax

( □73)

532 65 75

~,u,ue ~v

STUKADOORS- EN AFBOUWBEDRIJF Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Tel 073 532 34 69 Renovatie projecten. Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spuitwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl

6

Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929 RI.IWIELEN o.a. Ga z:e ll o - - - - - - - -

TANKSTATION TAXI =;;'~,:;ie.voo r :z i e k e n fond s

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13


Hij groeide op in een katholieke omgeving, maar zijn ouders waren niet kerkelijk. "De Eerste Communie en het Vormsel deed je samen met je klasgenoten in die tijd" zegt de kapelaan. Na de lagere school volgde Paul Geelen de MAVO en wilde graag beroeps worden bij de Marine, omdat zijn beide familietakken een maritieme traditie kenden. Hij werd daarvoor echter niet goedgekeurd, vanwege te slechte ogen. Hij volgde de HAVO en de Laboratoriumschool. "Ik liep stage en werkte in de weekenden incafé 's en in die periode vroeg ik me af 'waar ik mee bezig was' en 'of dit de toekomst van mijn leven was'. Twee maanden voor het examen stopte ik met mijn studie. Er moest meer zijn en er volgde een gesprek met mijn pastoor (een pater), die me overigens niet eens kende. Het kloosterleven kwam in beeld; ik wilde geen wereldheer-pater zijn, dus koos ik voor de Trappisten in Echt. Ik deed een jaar noviciaat en legde de "kleine gelofte" af voor een periode van drie jaar. De eeuwige gelofte volgde niet, omdat ik de ervaring van het geloof ontdekt had en vond dat ik de mensen iets te verkondigen had" aldus de kapelaan. Dus ging Paul Geelen de priesteropleiding volgen op het Seminarie in 's-Hertogenbosch, het St. Janscentrum. Hij werd op 9 juni 2001 priester gewijd door Mgr. Hurkmans. Kapelaan Geelen kan zich goed vinden in de officiële leer van de katholieke kerk. Het geweten van de mens telt bovendien voor alles, het mijne ook" zegt hij. "Wat ik in de parochie zelf mag beslissen, doe ik samen met het parochiebestuur en de pastoraatsgroep. Ik heb alle volmacht, waarnemend pastoor Mennen ondersteunt me en draagt de eindverantwoordelijkheid". Wat verwacht de kapelaan van de parochianen? Hij vindt dat de traditionele volkskerk, een keuzekerk zou moeten worden. Bewust kiezen voor de doop, de eerste communie, het vormsel, een kerkelijk huwelijk en/of uitvaart. In deze tijd is een betere voorbereiding op de sacramenten noodzakelijk, omdat de meesten niet vanzelfsprekend 'de basis' hebben meegekregen van huis uit. "Wat geen moeite kost heeft geen waarde! Ik mag overigens geen mensen weigeren de sacramenten toe te dienen" . Tot nu toe is het herdersambt in Geffen en Vinkel, de kapelaan goed bevallen: "Heel druk, maar wel leuk! Ik kan nog niet goed alles overzien en het zou gemakkelijker zijn, als de werkwijzen van de twee parochies (nog) meer op elkaar zouden zijn afgestemd" vindt de kapelaan. Wat kunnen de parochianen van de kapelaan verwachten? "Naast het voorgaan in de diverse vieringen is 'het zomaar op huisbezoek gaan' niet meer van deze tijd. Daar heb ik geen tijd voor en de mensen ook niet!" zegt kapelaan Geelen. "Voorafgaande aan huwelijksvie1ingen, ju-

bilea en uitvaarten kom ik bij de parochianen en het zou zelfs zinvol zijn om ook bij ouders van aanstaande dopelingen op bezoek te gaan. Als ik gevraagd word voor dorpsactiviteiten, doe ik dat zeker, wanneer het in mijn agenda past en de mensen mogen bij me aankloppen voor pastorale gesprekken en/of geloofsgesprekken". Paul Geelen heeft "Kapelaan" - zijn kat - als huiskameraad en is het liefst thuis. Hij houdt niet van reizen oflange vakanties en ----=-.=a zal dus vaak te vinden zijn op de pastorie. Hij vindt lezen, puzzelen en film kijken leuk en fietst (noodgedwongen) heel wat af. Deze levenswijze geeft hem naast zijn roeping voldoende inhoud en hij vindt zichzelf dan ook geen "saaie huismus"! In de wekelijkse "Kattebelletjes" - een vaste rubriek op het "Torenplein", dat achter in de kerk en de kapel ligt verkondigt de kapelaan op humoristische wijze zijn Blijde Boodschap. "Ik vind wel dat ik humor heb, maar niet iedereen begrijpt het altijd". Wij wensen kapelaan Paul Geel en veel inspiratie om het parochieleven in Geffen en Vinkel b(l)oeiend te houden en veel persoonlijk levensplezier!

DECEMBER-AKTIE:

BIJ AANKOOP VAN € 75,00 HUURTEGOED

EEN DVD-SPELER VOOR

SLECHTS

,' 1

€ 4,95 INDERDAAD, SLECHTS € 4,95 !!! (ZOLANG DE VOORRAAD STREKT) Ster videotheek, Pelgrim.straat 1·b, Nuland Openingstijden; maandag-vrijdag: 15.00 - 21.00 uur

2atal'daa -zondaa: 14.00 - 21.00 uur

7


A.

St

~

ROND DE DORPSPOMP

Het weer was bar en boos op 25 en 26 nov. De zwaar beladen takken scheurden van de bomen. De Sint kwam toch nog met veel goeds. Het LETTERSPEL van de winkeliers is niet overal bekend. De Stamtafel wachtte een grote verrassing op zondag 27 nov. 1.1. Twee bijzondere gasten zaten aan. De gemeentesecretaris Free Hoving, vergezeld van zijn vrouw Henny. Ze hebben twee studerende kinderen en wonen in Rozendaal (Gld.). Free Hoving is al 2 jaar werkzaam in Maasdonk. Free houdt wel van afwisseling, werkte voorheen o.a. in Esch en gaat graag een nieuwe uitdaging aan. Hij ziet dan ook graag dat mensen na een bepaalde periode werken, naar een nieuwe taak, aan een nieuwe uitdaging beginnen. Maar voorlopig wil hij zeker de gemeente Maasdonk blijven dienen. In Maasdonk gaan wonen ligt niet in hun voornemen. "Een beetje afstand is wel eens gemakkelijk", merkt hij op," maar in mijn 5-daagse werkweek in Maasdonk, staat de deur altijd open". Een toegankelijk persoon dus, die duidelijk sterk gemotiveerd is en het werk in Maasdonk een plezierige uitdaging vindt. En als tweede bijzondere gast, mochten wij Bert Floor, de griffier van de gemeente Maasdonk verwelkomen. Hij woont in Leusden en heeft 3 kinderen. Hij heeft met de gemeente een arbeidscontract van 8 uur per week. Hij oefent deze functie ook nog uit in een andere gemeente en traint gemeenteraden en leidt een adviesbureau. Hij heeft goede assistentie in Maasdonk, zodat 8 uur kan volstaan. De gemeentesecretaris geeft leiding aan het ambtelijk apparaat en staat het college van B&W. bij. De griffier is de dienaar van de gemeenteraad. Beiden blijken zeer betrokken bij het positief functioneren van het Gemeentebestuur. Het ambtelijk apparaat,

EEN BLOEMETJE OF CADEAVTJE VAN

DOL(E VITA DAT PAKT ALTIJD GOED VIT

I!

bol&&~ 1t1,.

WOON DECORATIE & BLOEMEN DORPSTRAAT 20A GEFFEN 073 • 5324957

Geopend van dinsdag t/m zaterdag van 9.00 - 18.00 uur

8

de ambtenaren worden onder de loep genomen. De secretaris vindt zijn ambtenaren zeer loyaal en is tevreden over hun inzet. Er zijn wel teveel mutaties de laatste tijd en hier en daar zijn ambtenaren wat vastgeroest op hun plek. Zo mogen sommigen wat meer op zoek gaan naar nieuwe uitdagingen, zodat geen verstarring optreedt. De flexibiliteit is te klein. Teveel uitstroming, onvoldoende instromende specialiteit en te weinig doorstroming. Er wordt duidelijk gewerkt aan optimaal functioneren. Wij blijken ons sterk te vergissen in de ambtelijke taken. 80 % ervan is het beheersen van de kwaliteit, de dagelijkse gang van zaken. Er is maar 20 % tijd voor gerichte werkzaamheden naar nieuwe plannen en ontwikkelingen. De bureaucratie wordt ons veel van buitenaf opgelegd door al die ingewikkelde regelgevingen. Zowel Rijk, als Provincie tikken je op de vingers en dat kan zijn consequenties hebben. Er moet wel een goede wisselwerking zijn met de burgers. De burgers maken het ons ook dikwijls moeilijk, b.v. door onvoldoende, onduidelijke en soms vaag omschreven plannen in te dienen. Dan moeten we achter de ontbrekende stukken aan. Er is echt een omschakeling gaande om de burgers positief te adviseren. Burgers gaan wel eens tot over het randje. Dat maakt het lastig. Bij de ruimtelijke organisatie is er te grote druk voor te weinig mensen. Gelukkig kunnen we op enkele terreinen samenwerken met andere gemeenten, waar we te weinig deskundigheid bezitten. Dit is eigen aan kleine gemeenten. Die samenwerking bevordert Kennisvergroting, meer Kwaliteit, meer Deskundigheid en er kmmen taken worden verdeeld en worden overgenomen van elkaar. Helaas viel een meervoudige samenwerking met Lith niet in de smaak bij de Raad. Wel werken we nauw samen met Bernheze, Oss en Lith omtrent Brandweer en beveiliging rond A59, spoor enz. en kunnen we zo voldoen aan de strenge veiligheidseisen van rijk en provincie. Ter zake de uitvoering van "de Wet Maatschappelijke Ondersteuning" (sociale zaken), worden we volledig ondersteund door de gemeente Oss. Die heeft daartoe veel deskundigheid. De griffier besteedt veel aandacht aan een goede organisatie van de gemeenteraad. Hij presenteert werkmodellen om het functioneren naar een hoger niveau te tillen. De Raad werkt nog veel langs oude lijnen, het monistisch model. Men kijkt teveel naar het verleden. Het dualisme vraagt om grote lijnen en niet om futiliteiten. De Raad moet de uitvoering overlaten aan het College van B. en W. De grote keuzes moeten worden gemaakt. Waar willen we met de gemeente naar toe? Een dynamisch groeigemeente? Geffen en Nuland aan elkaar verbinden en een nieuw centrum ontwikkelen of zijn we voor verbetering van de bestaande drie kernen


met o.a.: Hoofdlijnen voor verkeerstromen, woningbouw voor starters, senioren, bedrijfsvestigingen enz. maar niet verloren lopen in Waalbosserij of in 2- 3 - of 4- hoog. Er zijn voldoende plannen, maar geefB. en W. dan ook de ruimte. De gemeentelijke politieke partijen hebben zeker nu de Raadsverkiezingen naderen duidelijk de behoefte zich te profileren en de neiging te verzanden in particularisme. Een nieuwe agenda is nodig met de vraag: Hoe functioneert de Raad in feite en wat is haar taak? De belangrijke vraagstukken van: Waar willen we uitkomen? Waar naar toe. Hoe moeten die kernen er uitzien en welke functies en voorzieningen zijn nodig. Mogelijk maken, dat plannen, zoals rond Ouderenproof kunnen worden uitgevoerd een duidelijk toekomst perspectief bieden en niet blijven steken in detail-discussies. Er moet meer samenhang komen tussen de drie peilers, (trias politica), waarop het gemeentebestuur functioneert: De Raad, Het College van B. en W en het Ambtelijk apparaat. De betrokkenheid van de burgers vinden beiden ook zeer belangrijk. De informatie is merkbaar verbeterd maar behoeft beslist nog aanvulling en verbetering. Ook de burgers laten het wel eens afweten. Een informatieavond wordt b.v. bezocht door 7 raadslieden, 3 ambtenaren en 10 tot 15 betrokkenen, genodigden. Beiden willen graag werken aan veranderingen en beseffen, dat het geleidelijk moet gebeuren. In de adviesraden komen nog teveel "eigengereide" opvattingen naar voren. Er moet gedebatteerd worden op hoofdlijnen op inhoud. Ten slotte verklaren beide dat in vergelijking met ander gemeentebesturen Maasdonk nog zo slecht niet is. Zij zien dan ook voldoende ruimte om hun doelstellingen te bereiken. Wij hebben beide personen ervaren als deskundige en gemotiveerde leiders voor de Raad en het Ambtelijk apparaat. Toch blijven er voor ons nog vele vragen: Waarom duren zaken te lang? Waarom zijn procedures zo ingewikkeld? Waarom zijn zaken niet deskundig genoeg voorbereid, zodat het weer "mistig" wordt. Wij gaan echter graag mee in de positieve gedachtegang van secretaris en griffier. Het Parkeren op het Dorpsplein krijgt toch nog aandacht. Beiden zijn voor uitbreiding van parkeerplaatsen in de Raadhuisstraat; dat komt dus wel goed. De secretaris bespreekt het parkeerprobleem met de ambtenaren. Beiden geven toe ook wel eens in de fout te gaan. Het Dorpsplein is moeilijk af te sluiten en moet voor ieder toegankelijk blijven. In de Harrie Schoutenstraat. komt een blauwe zöne. De stamtafel dankt beiden voor hun openhartig gesprek en wenst hen veel succes in de toekomst. De stamtafel vraagt zich af of de raadsverkiezingen in 2006 nieuwe mensen met visie zal gaan opleveren. Het

lijkt er een beetje op, dat alles bij het oude zal blijven. Er moet nieuw elan komen, nieuw bloed, met verse, frisse agenda's. We blijven het hopen. Van stamtafel 230. Voor op- en of aamnerkingen de Prins tel. 0412-640982 . Volgende stamtafel op 11 dec. weer in café Govers, van 10.30 tot 12.00 uur met napraat tot 12.30 uur. Wij gaan dan het jaar 2005 uitluiden, de Kerstvreugde bezingen en het nieuwe Jaar aankondigen. Elke wens is bij ons Welkom, elke gedachte, elke mening wordt graag gehoord. Wij beschouwen U graag als onze gast. WELKOM!!!

TE KOOP AANGEBODEN Trapskelter met aanhanger. Vraagprij s in overleg. Fam. van Dijk Mgr. Zwijsenstraat 12, geffen tel. m: 06 - 41 854 919

TOREN"KLANKJE" Van een mus een olifant maken .. .

RELAXED OP WEG ?? - autorijles gewoon of volgens de RIS-methode - theorie (evt. privé-les)

Iets voor jou ? Kijk dan snel op: www.rijschool-vinkel.nl Of bel 06-51648278 Rob van Dijk Kastanjelaan 1O 5382 KD Vinkel 9


F>lA-A-skA-J'el "Pe r"~J'zwen1ets ,, e,A-ji-zA-A-l 't :JfA-~5_je J'resenteren:

~r~P~ntse kvan

Met 111,e4_ewe.rk.in1 1/A,n: •Li;A, ~e. :/-rA,A,S en :/fennie 1Gursten •6"111,ité erf1oe~ Ivo 1/A,n Pinth-er • E>ets vA-n Lin~er •J)e. :Po111,fzwen1els

• 'E>r~'J;,~ntse tieqjes • Vertettin1en v~n Ivt1 v~n J)inther • 9ezetti1e 'J;,t~~s~uziek

LCJc..~tie:

~~fi-z~A-l 't :JfA-A-5_je - 9effen Vc,cn,le.rkc,c,,= N wPvlu-,,: ~fl,.,fi-Zfl,.,fl,.,[ 't 1ffl,.,fl,.,sje.

J-nfc,: 07} - fJ,t,tllf 10


HOGE OGEN GOOIEN MET DE BATON... ! Joepie ...... wij zijn kampioen geworden! We vertrokken die dag al om 06.30 uur naar Hoogerheide. Pakjes aan ... make-up op ... intrainen. .. vrolijk lachend onze duo-dans doen ... wisselen van out-fit.. . met de groep dansen ... en dan maar afwachten ... Enja hoor, we werden samen Brabants kampioen in de jeugddivisie 2, sectie A ... ! Dat schrijven Kimberley van Lokven en Derny van de Oever in een enthousiast mailtje. En ... p.s. Evelyn bedankt voor de begeleiding!

De majorettes van WI.K. waren goed op dreef op de Brabantse kampioenschappen in Hoogerheide. Er werd goed gescoord: Bovenstaand duo behaalde de le prijs; de B-groep de 3e prijs; duo Manon v.d. Hurk en Lisa Steenbergen de 4e prijs jeugddivisie 2, soliste Angela van de Wouw 4e prijs Tweede Divisie en de A-groep de le prijs in de Derde Divisie met afvaardiging naar de Nederlandse Kampioenschappen. Verder presteerden Laurie Humpig, Manon Megens, Carola Doodkorte en Angela van de Wouw netjes in hun solo- en duo-optredens. Een paar dagen later op de training in de speelzaal van de Aloysiusschool, h¡ef ik de trotse meiden van de Bgroep aan. Uitgelaten vertellen ze over hun ' sport' , want majorette zijn is heel leuk. Je kunt er veel bewegingen in kwijt, het is eigenlijk turnen, (acro)gymen en dansen in combinatie met batontechnieken.

Inge, Nicky, Derny, Kimberley, Lisa, Fauve, Manon, Marouschka en Richelle stralen enthousiasme uit. "We hebben een gezellige groep en een leuke leidster". Ze tonen hun kunsten: de baton rolt behendig tussen de vingers door.. . van de binnen- naar de buitenkant van de pols ... over de elleboog ... ze grijpen en vangen ... gooien over naar elkaar... vangen achter de rug (kiekeboe) en maken een spin (draai) onder de baton, wanneer die in de lucht is .. . ! De meisjes vertellen honderduit over de leuke, dag in Hoogerheide: vroeg op, een lange rit in de auto, verstoppertje spelen om de tijd te overbruggen en uiteinde-

lijk met een lach op het gezicht en met flair de show uitvoeren voor de jury. Natuurlijk zijn er de 'drops' (baton laten vallen), maar die komen bij de besten voor. "We lopen als majorettegroep mee met de fanfare, maar de wedstrijden vinden we het leukst!" zeggen de meiden. Spelenderwijs oefenen ze op het eind van de training de technieken, het dansen, het improviseren en eindposeren. Dan is er een kleine serenade door de fanfare die op diezelfde avond zijn repetitie heeft en een felicitatie van het bestuur. De A-groep treedt aan voor haar training. Meiden tussen de 13 en 20 jaar, die duidelijk maken dat een majorette niet hetzelfde is als een dansmarieke en dat het echt wel meer is, "dan blèj voor de fanfare lopen", zoals veel jongeren denken. Het is voor hen een leuke sport op eigentijdse muziek, uitgevoerd op een hoog niveau en het meedoen met de wedstrijden is geweldig leuk. Thalita -Annika - Lisa - Sanne - Manon - Sanne - Janneke - Angela - Laurie en Carola werden met hun show op muziek van Janet Jackson, Brabants kampioen en kwamen daarmee als 4e op de plaatsingslijst voor de Nederlandse Kampioenschappen. Ze behaalden jl. ook al de groepsprijs bij de Brabant Wonen Cup. Ze worden beoordeeld op presentatie, synchronisatie en variatie, op choreografie, dans, timing en discipline en op de moeilijkheidsgraad en technische uitvoering! Het totaalbeeld leverde 83 ,98 punten op. Hun leidster Evelyn Lepoutre - die zelf nog lid is van majorettegroep "De Wiebert" uit Uden - geeft hun de inspiratie en draagt zorgt voor de choreografie. Marianne Lepoutre stond aan de basis van alle majorettes, een onderdeel van W.I.K. dat inmiddels al 20 jaar bestaat. De beide groepen vinden het heel jammer dat Evelyn dit jaar gaat stoppen als leidster. "We hopen dat er snel een nieuwe trainster gevonden wordt, maar het huidige niveau blijft zeker bewaard" zegt Evelyn. "We hebben nog een nieuwe show ingestudeerd en daarmee kan de groep zich voorlopig goed presenteren". Van harte proficiat!

~ ~

Sander van Lent Schilderwerken

Abelenstraat 24 5386 GH Geffen

tel: 073 -5321220 Mob: 06-29076406

Voor Kleur, Kwaliteit /; Vakmansckap ! 11


EEN LEVENSBOEKVOL VERHALEN! Zij is er eentje van de negen van Maria van der Heijden en Jan van Peerkes (zogenoemd vanwege grootvader Peer) .... .. Hij is er ene van de elfvan Antje Vermeulen en Klaas Robbe (zo genoemd vanwege ene Robertus in de stamboom) ..... . Gerda van Venrooij (73 j .) en Gerrit van der Heijden (77 j .) kijken na 50 jaar huwelijk terug op een arbeidzaam leven, dat zorgen kende, maar ook veel vreugde. Gerda werd geboren 'op Zoggel' als een boeremneisje. Na de lagere school volgde ze de 8e klas - die toen voor het eerst in het leven werd geroepen - bij de nonnen in Heeswijk. Bij een gezin in de kost en elk weekend naar huis. In Heesch behaalde ze daarna haar diploma's linnen- en kostuumnaaien. "Vervolgens ging je meteen werken als 15jarige" vertelt Gerda. "Ik ging dagelijks met de bus naar Den Bosch. Toen mijn oudste zus naar Canada vertrok, ging ik thuis werken en in de Geffense gezinnen van Wim en Jo de Veer en bij Pieta Groos . Daardoor kwam ik vaak in Geffen en zo kwam Gerrit in beeld ..." Gerrit is geboren en getogen Geffenaar. "Van de Broekstraat verhuisden mijn ouders in 1935 naar de Bergstraat. Daar heb ik fijne herinneringen: vooral bijzonder is de 60 jaar lange v1iendschap met Chiel van Erp, een kameraad uit de buurt. We zijn altijd - ook na onze huwelijken - bevriend gebleven en hebben veel samen ondernomen. Na de lagere school ging Gerrit met Jan van de Ven, tuintjes aanleggen en fruitbomen snoeien en hij volgde tuinbouwcursussen. In 1951 begon hij bij Philips en werkte zich op van machinesteller, via onderbaas tot groepsleider. Hij kon goed opschieten met de mensen, zowel boven, als onder hem. "Ik kwam Gerda op het spoor via mijn zussen, die ook in Den Bosch werkten. Je ging dan, in die tijd, als jongen het meisje opzoeken, dat wil zeggen buurten of kaarten. Je durfde niet alleen, we gingen altijd met een paar man!" lacht Gerrit. "Daarna kwamen de afspraakjes: bij D'n Hoan wachten op de bus uit Den Bosch ... !" Gerrit en Gerda trouwden op 16 november 1955. Ze hadden een eigen huis gebouwd aan de Bergstraat, met dank aan de toenmalige burgemeester van Zij l! "We mochten geen huis, maar wel een tuinbouwschuur bouwen met winkel en opslagruimte, want we deden al aan kleinschalige tuinbouw". Ze kregen drie kinderen: Peter, Annet en Joop. Peter bleek korte tijd na zijn geboorte, ernstig te zijn gehandicapt, waarschijnlijk door een hersenbloeding. "Een zorgenkind" vertellen beide ouders, "Peter kon niet zitten of staan en ook niet zien. Vijf jaar verzorgden ze hem thuis: "We hebben hem letterlijk en figuurlijk door het leven moeten dragen ..." Daarna verbleef Peter in 12

huize Maria Roep aan in Ottersum, waarna hij op 10j arige leeftijd overleed. Naast de zorg voor het gezin, het huishoudelijk werk en het reguliere werk van Gerrit, runden ze samen hun tuinbouwbedrijfje aan huis . Veel aardbeien en vroege groenten hadden een goede afzet in Geffen en omgeving en dat hield stand tot 197 5. " Daarna werd het hobbyen aan huis" zegt Gerrit. Hij hield fazanten, zwarte zwanen en eenden en plantte vervolgens ook nog kerstbomen. In 1994 verhuisden ze naar 'de jonge buurt' waar ze nu heel fijn wonen (Fons en Dorien hebben zo juist de ereboog opgeruimd!). Altijd bezig zijn en klaar staan voor de medemens .. . dat past bij dit gouden paar! Zieken bezoeken, maaltijdenservice verzorgen, zich inzetten vóór en meedoen mét de ouderenactiviteiten: KBO-bestuur, gastvrouw in Het Oude Klooster, biljarten, koersballen, ouderenfietsclub, gymclub en wekelijks een dansavond bezoeken. "We hebben het zo druk ... !" De vakanties waren zeer divers en zijn intensief benut: Amerika en vijf keer Canada; veel Europese landen met vooral zon en natuur; Rome, Lourdes en Fatima: met de kinderen en kleinkinderen Paula, Yvonne, ick en Wessel naar Centre Parcs, waarbij de wildwaterbaan door opa en oma niet wordt gemeden; twee keer een rondje Nederland op de fiets, met soms meer dan 100 km. per dag ("Gewoon doorfietsen!"). De meest indrukwekkende rondreis was echter die door Indonesië (Java - Bali) en Thailand. Een reis voor oudstrijders en hun familieleden, waarbij o.a. het vriendenechtpaar Chi el en An van Erp hen vergezelden. Het graf van Gerda's broer Piet - gesneuveld in Indonesië - werd bezocht. Niemand van de familie was er ooit geweest. "Ook al heb ik Piet niet gekend" zegt Gerrit" die 'ontmoeting' op het ereveld in Semarang, heeft me zeer geroerd. We hebben toen eveneens de gelegenheid gekregen om in Jakarta bloemen te leggen op het graf van de verdronlcen Indiëganger Willie van Erp (neef van Chiel) uit Geffen". Gerda en Gerrit 'bladeren met mij door een dik levensboek vol leuke, zorgelijke, emotionele, indrukwekkende en interessante verhalen'. Vijftig jaar huwelijk is een gouden bladzijde! Een stemmige H.Mis ("dat is het voornaamste, want zo zijn we ook begonnen") met mooie solozang door nicht Bea en daarna bijpraten en terugblikken met humoristische liedjes van Henk Habraken op een gezellig familiefeest! Ook na de gouden bruiloft zullen er 'vervolgverhalen worden bijgeschreven in het boek van lief en leed .. .' Van harte proficiat!

~--=·


GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. E-mai1:postbus5 @maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08 .30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen burgerzaken). OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u ( deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen m er schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073 -5342100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester: P.C.J. Boelens Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 5 34 21 00 Wethouder J.A.M. Voermans Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder E.J.A.M. van Heese Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder M.J.M. van de Ven Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073-534 21 00

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19. 00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk.

POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken. CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00 INFORMATIEMIDDAGEN LOOPHULPMIDDELEN Zoals u wellicht weet is medio september 2005 het officiële startschot gegeven voor de campagne "Valpreventie senioren" onder het motto "De gemeente Maasdonk laat u niet vallen! ". Dit ging gepaard met het in gebruik nemen van één van de nieuwe bankjes in de Zijlstraat in Vinkel. Daarna zijn er in iedere kern nog voorlichtingsbijeenkomsten geweest. Tijdens deze goed bezochte bijeenkomsten is valpreventie vanuit diverse invalshoeken benaderd. Organisaties als GGD, Rigom, Apotheek Maasdonk en de thuiszorg hebben hier ieder vanuit hun eigen kennis en ervaring informatie gegeven over de risico's en de gevolgen van vallen en hoe het vallen zoveel mogelijk kan worden beperkt. De volgende activiteit staat nu op de rol. Eind november zal in iedere kern een informatiemiddag worden gehouden over het gebruik van loophulpmiddelen. Van alle valincidenten, die jaarlijks plaatsvinden, is een niet onbelangrijk deel het gevolg van een onjuist gebruik van hulpmiddelen. Daarom is besloten om hier nog eens extra aandacht aan te besteden. De voorlichtingsmiddag, die vooral praktisch van aard zal zijn, wordt door fysiothe rapeut de heer Visschers gegeven. De heer Visschers zal o.a. het gebruik van een looprek, rollator, wandelstok en elleboogkruk uitleggen. Hij zal zijn informatie vooral toespitsen op het bewaren van het evenwicht en bewegen in het algemeen. De data waarop deze middagen gehouden worden zijn: - Woensdag 23 november 2005 om 14.30 uur, in dorpshuis 't Zijl, Zijlstraat in Vinkel. - Dinsdag 29 november 2005 om 15.45 uur in Zorgcentrum Martinushuis, Kloosterstraat in Nuland. - Woensdag 30 november 2005 om 14.30 uur, in het Oude Klooster, Kloosterstraat in Geffen. Wanneer u verhinderd bent op een datum dat de bijeenkomst in uw kern wordt gehouden, bent u natuurlijk van harte welkom tijdens één van de andere bijeenkomsten. U hoeft u vooraf niet aan te melden. Afzonderlijk wordt er medio december nog een bijeenkomst gehouden voor de bewoners van Sint Jozefoord. Voor verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met mevrouw C . van Doorn, senior beleidsmedewerker afdeling Inwoners, bereikbaar van ma. t/m do. onder telefoon 073 -5342100 of per email: cvdoorn@maasdonk.nl. 13


Rabobank


Zondag 18 december op het dorpsplein

KERSTMARKT & SLENTEREN Op initiatief van de restauratiecommissie heeft vorig jaar de eerste Geffense kerstmarkt plaatsgevonden op het kerkplein. De bezoekers en deelnemers hebben er op het kerkplein een sfeervol dagje van gemaakt. De eerste echte Geffense klûners hebben zich op deze dag uitstekend vermaakt. Herhaling Tijdens de kerstmarkt kreeg de organisatie te horen dat dit evenementzeer zeker een vervolg moest krij gen. Piet van Herpen, de kartrekker en initiatiefnemer, heeft toezegging gedaan en belofte maakt nu eenmaal schuld. Jan van Ravenstein gaat hem dit jaar assisteren en ze hebben intussen de puntjes op de bekende i gezet. Er zijn echter een aantal, niet al te grote, wijzigingen. Een ding is hetzelfde gebleven, de totale netto opbrengst is voor de restauratie van onze kerk. Kerstmarkt De Kerstmarkt vindt dit j aar plaats op het Dorpsplein. De Kerstmarkt wordt rond de kiosk opgebouwd compleet met een tap, eettentjes en kerstkramen. Een groot aantal winkels op en rond het dorpsplein zijn tijdens de markt geopend. Een levende Kerststal en optredens op de kiosk maken het geheel compleet. Vuurkorven, een sfeervolle aankleding en gezellige kerstmuziek zorgen voor de altijd gemoedelijke Kerstsfeer. Kortom, een bezoekje meer dan waard. Slenteren Piet en Jan hebben gekozen voor een nieuwe naam betreffend het klûnen. Een echte Geffense naam moets het worden, een naam waarin iedereen zich herkent. Na een paar uurtjes brainstormen en de nodige versnaperingen waren ze eruit. SLENTERE zou het worden. Van kroeg nor kroeg, slenteren dur ut turp . De kroegen zijn geïnformeerd, de opdrachten liggen klaar, de kapellen gaan de slenteraars vergezellen en we hebben al horen fluisteren dat er verrassingen in het verschiet liggen. Wie kan er mee gaan slenteren. Iedereen, van O tot 80 jaar. Individueel, met de familie, de buurt, de vereniging, carnavalsclubs, wagenbouwers ... - mag starten vanaf 13 .00 uur tot 14.00 uur en het einde van het slenteren is 18.00 uur. De deelnameprijs is € 1.00 per persoon. De prijzen bestaan uit consumptiebonnen en voor de families hebben we aparte prijzen. Inschrijven Inschrijven kan op drie manieren, op de dag zelf natuurlijk geen probleem. Maar, we hebben graag enig inzicht in deelname. Vandaar dat we u vriendelijk verzoeken u

van te voren op te geven of u mee gaat slenteren op 18 december. Voorinschrijving kan door middel van de ingevulde bon die u kunt deponeren in de brievenbus van Creativos aan de Tolweg of via de site. Op www.creativos.nl/slenteren kunt u digitaal inschrijven. SLENTERBON:

Naam contactpersoon: ........ ..... ..... ... .... .. .. .............. ......... . Telefoonnummer: ............ ..... ... ... ....... .. ......... ......... ... ... .... . Naam groep: ........ .. ..... .. ..... ....... ... ....... .... ..... ............... .. ... . Aantal deelnemers groep: ....... ..... .... ..... .. ... ........ ....... ...... .

POSTDUNENTENTOONSTELLING Op zaterdag 3 en zondag 4 december organiseert postduivenvereniging de reisduif in café zaal de Gouden Leeuw te geffen haar jaarlijkse postduiven tentoonstelling. Openigstijden zaterdag 3 dec. 20.30 uur. Zondag 4 dec. om± 12.00 uur worden door verschillende brabandse duivenliefhebbers geschonken bonnen verkocht. Het bestuur.

KERST-

AANBIEDING Bij ons verkrijgbaar Beertender december aktie ---■- · + gratis vaatje naar keuze

Do rpstra at 13 • Geffen • Telefoo n (0 73 ) 532 46 59 Elke werkd ag geope nd, din sda eslote n.

15


16


K.B.O K.B.O afdeling heeft als leidend uitgangspunt "van en voor en door ouderen". Bedoeling om ouderen te activeren en te laten participeren in de Raad Gecoördineerd Ouderen Werk, doelstelling is bevorderen van het welzijn van ouderen. De K.B.O werkt daaraan als belangen behartiger en zelf organisatie van ouderen aan mee, op bestuurlijk niveau wordt samen gewerkt. De KBO-afdeling is aangever voor ouderenbeleid brengt de vraag van ouderen aan bod en beoordeeld de producten van zorg, wonen en welzijn voor ouderen op kwaliteit. De KBO-afde1ing heeft als zelforganisatie voor ouderen voorrang bij de organisatie van sociale- en culturele activiteiten voor ouderen. De Raad Gecoördineerd ouderen werk participeert ook samen met de invoering van de nieuwe W.M. 0. wet maatschappelijke organisatie. Wij discuseren mee in de cliëntenraat over welzijn, huishoudelijke hulp, thuiszorg, platvorm voor gehandicapten, WVG., reuma patiënten, vizier, G.G.Z. , zorgaanbieders, Habid (arbeid, handicap en inkomen), I.G.M. (intregratie Gehandicapten in de Maatschappij), beleidsontwikkelingen, wonen-zorg-welzijn, cliëntenparticipatie wordt ingebracht door R.P.C.P. (Rioginaal platform voor participatie van belangenbe-

hartigers, senioren, ouderenbonden, chronisch zieken, patiënten verenigingen, ouders van mensen met een verstandelijke beperking en alle betrokkenen. Bedoeling dat de wet in gaat op 1 juli 2006. Wij houden u op de hoogte. Gegroet, Het KBO Bestuur

COLLECTE VOOR DE NEDERLANSE STICHTING VOOR HET GEHANDICAPTE KIND In de week van 14 t/m 19 november 2005 is er in Maasdonk gecollecteerd voor het gehandicapte kind. De opbrengst in Maasdonk bedroeg 1840,13 Euro. Namens alle gehandicapte kinderen heel veel dank voor uw gift. Speciaal dank aan alle collectanten. Zonder hun inzet was dit fantastische resultaat niet mogelijk geweest. Contact persoon Maasdonk, H .G. Wagemans Opmerking: tijdens het collecteren in Geffen is uit de fietstas van een van de collectanten een regenjas en zadeldekje ontvreemd. Indien dit het werk was van kinderen, hoop ik dat de ouders hiervoor hun verantwoording nemen.

TE KOOP Mgr. Zwijssenstraat 12, Geffen

Uitgebouwde twee onder een kap woning met aangebouwde garage en losstaande hobbyruimte/schuur. Het oorspronkelijke bouwjaar van de woning is 1972, maar de woning is nadien aan de achterzijde over de gehele breedte uitgebouwd, waardoor een ruime woonkamer en een bijkeuken zijn ontstaan. De inhoud van de woning is ca. 397m2 en is gelegen op een perceel van 306m2 •

Vraagprijs:€ 274.000,= kk.

~

'l(gt~(.~~1:::"i 7 van Zutphen

Telefoon: 0413 -29 15 23 e-mail: info@ketelaarsvanzutphen.nl www.ketelaarsvanzutphen.nl 17


KERSTAANBI EDINGEN

- -~-~:=~~t~ê

Baileys 0,7 Sheridan's Hooghoudt citroen liter Legner fine Legner lichte borrel Bols jonge liter Freixenet negro Freixenet nevada Jägermeister 0.7

Aanbiedingen geldig van week 49 t/m 50. Alle prijzen zijn afhaal prijzen. Zolang de voorraad strekt. Zetfouten voorbehouden.

~-'-' caî~·\l-

Jäoermeifter -,~:-~ 1 Jagermeister AG WOl.nNaO'ITEL

Dorpstraat 13 • Geffen • Telefoon (073) 532 46 59 Elke werkdag geopend, dinsdag gesloten.

€ 13,95

€ 11,60 € 8,95 € 9,50 € 9,50 € 11,95 € 8,95 € 8,95 € 11,95


EHBO VERENIGING GEFFEN EHBO cursus in Geffen Wist u dat veel kleine ongevallen thuis of in verenigingsverband gebeuren? Wanneer je niet weet wat je in zo'n geval moet doen, dan kan de paniek snel toeslaan. Een EHBO-er weet in een dergelijke situatie hoe te handelen en hoe zeker niet gehandeld mag worden. EHBO vereniging Geffen verzorgt komende winter een cursus EHBO. De cursus gaat op de diverse onderdelen van de EHBO in, zoals reanimatie, beademing, bewusteloosheid, verstikking, vergiftiging, botbreuken en het aanleggen van verbanden. Tijdens de cursus komt zowel de theorie als de praktijk aan de orde. De cursus wordt afgesloten met een examen, dat bij slagen een geldig EHBO diploma oplevert. De cursus start maandagavond 30 januari 2006 in Geffen. Wekelijks tussen 20.00 - 22.00 uur brengt onze kaderinstructeur u de EHBO kennis bij. In het totaal bestaat de cursus uit ongeveer 12 lessen van 2 uur. De exacte duur is mede afhankelijk van het aantal cursisten in groep. De kosten bedragen € 150, - . Dit bedrag is inclusief het examen, het Oranje Kruis boekje, het gebruik van materialen en het kopje koffie of thee. Er zijn nog plaatsen vrij. Dus wanneer u interesse heeft,

neem dan snel contact op met onze secretaris, Mevr. J. Koch, Pater v.d. Elzenstraat 32, 5386 CB Geffen, tel. 073 532 1990, mail: secretaris@ehbogeffen.nl U kunt u natuurlijk ook via het inschrijfformulier op internet aanmelden: http://www.ehbogeffen.nl Met vriendelijke groet, EHBO vereniging Geffen, Christa Martens

OPROEP In de vroege ochtend van dinsdag 8 november op woensdag 9 november omstreeks 4.15 uur is er ingebroken in een garage gelegen aan de J. v.d. Slootstraat, ter hoogte van huisnr. la. Daarbij zijn vele spullen gestolen waaronder o.a. RVS deurklinken, RVS badkamerstangen- en kranen, badkamerspiegel, diverse RVS veiligheidsbeslagen en sloten, gereedschap, 2 bordeaux-rode Batavus fietsen, 3 helmen, een RVS pannenset, enz. De herenfiets is inmiddels teruggevonden op het terrein van KPJ, in het fietsenrek. Is er iemand die iets heeft gezien, of op andere wijze meer weet, bel dan a.u.b. (evt. anoniem) 06-54760554 of met de politie. Alvast bedankt!

GEZELLIG & ONBEPERKT DINEREN MET KERST EN NIEUWJAAR DOET U BIJ ~DE SCHANS' !!! S gangen Nieuwiaarsbuffet € 21,50 p.p Onbeperkt 5 gangen Kerstbuffet inclusief WOKKEN: * Carpaccio van vlees of vis op een bedje van sla * 2 huisgemaakte soepen met stokbrood & kruidenboter * Onbeperkt vis- en saladebuffet * Uitgebreid warm buffet (ook wild), Thaise Wok & Franse bakplaat * Zeer uitgebreid ijs- en dessertbuffet na € 29,50 p.p. of € 39,50.p.p. incl koffie, thee, bier, fris en wijn Onbeperkt 4 gangen Kerst steengrillbuffet: * Carpaccio van vlees of vis op een bedje van sla * 2 huisgemaakte soepen met stokbrood & kruidenboter * Zeer uitgebreid vlees- , vis- en saladebuffet & frietjes *

Zeer uitgebreid ijs- en dessertbuffet na

€ 27,50 p.p. € 37,50 p.p. incl koffie, thee, bier, fris en wijn

Wij hebben Kinderentertainment in onze feestkelder! Kinderen tot 4 jaar gratis, 4 tot 12 jaar€ 17,50 incl . frisdrank Bel voor informatie en/of reservering: 073-5341320 Partycentrum Buffeterie De Schans - Kerkstraat 5a - 5386 AC Geffen - www.deschansgeffen.nl 19


7 De vergoeding isâ‚Ź 35 ,= per maand. Als u uw kind wilt opgeven voor de peuterspeelzaal dan kan dat op de eerstvolgende inschrijvingsdag op maandag 16 januari 2006 tussen 09.30 en 11.00 uur. Het inschrijfgeld bedraagtâ‚Ź 5,=. Voor een machtiging voor inhouding van de ouderbijdrage dient u uw bankof girorekening nummer mee te brengen!! Graag tot ziens bij de inschrijving op "De Paddestoel". Aan alle ouders van peuters in Maasdonk Als ouder van een peuter zult u wel merken dat ze het leuk vinden om contact te zoeken met andere peuters. Peuterspeelzaal "De Paddestoel" te Geffen biedt daarom de mogelijkheid om kinderen vanaf 2 jaar en 3 maanden tot ze naar de basisschool gaan een ochtend en een middag in de week te laten spelen met hun leeftijdgenootjes en samen nieuwe dingen te laten ontdekken. Dit geschiedt onder deskundige leiding in een omgeving die aansluit bij hun ontwikkeling; ook is het een goede voorbereiding op de basisschool. Het is 3x per jaar mogelijk om uw kind in te schrijven. Bij inschrijving moet de peuter minimaal 1 jaar en 6 maanden zijn. Bij plaatsing hanteren we een minimale leeftijd van 2jaar en 3 maanden. De inschrijvingen vinden altijd plaats op de peuterspeelzaal aan de Lambertusstraat 33 te Geffen. Ook uw peuter is dan van harte welkom om even te spelen en een eerste indruk op te doen.

Namens Bestuur en leidsters van de Peuterspeelzaal "De Paddestoel". p.s. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Carien van de Haterd tel. 5323659.

DANKBETUIGING Langs deze weg willen wij iedereen bedanken die ons 50-jarig huwelijksfeest, 16 november jongstleden, tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt. In het bijzonder kapelaan Geelen en het koor Pour-Vous voor de mooie dienst in de kerk. Verder ook de buurt voor de versiering aan en om ons huis en ook het personeel van zaal De Gouden Leeuw bedankt voor jullie inzet. Namens Gerrit en Gerda van der Heij den, kinderen en kleinkinderen.

oog voor detail en gevoel voor perfectie

Ernis schilders bundelt jaren lange ervaring met de modernste

20

Joy of p erfect ion

technieken en producten. Ernis staat voor kwaliteit in alle facette n.

Ernis schilders b.v.

Ernis glas b.v.

Het Geffens Veld 8 5386 LL Geffen T. 073 532 34 00

F. 073 532 6510 E. info@ernis.nl 1. www.ernis.nl

I

ERNIS

~ schilders


i

~B

we o ouwen op

uel't o w

ver rouwen

~

■ ■

INSTALLATIETECHNIEK

~GLOUDEMANS BV

■ ■

CENTRALE VERWARMING LOODGIETER ONDERHOUD SERVICE DAKBEDEKKING

■ ■

De Doelen 5 5386 LM Geffen Postbus 45 5386 ZG Geffen

Gebr. van \Vanrooij Bouwbedrijve n

Broeksuaat 2, Postbus 4, 5386 ZG Geffen

073 - 53 24 439 073 - 53 25 061

Tel.: Fax:

Telefoon: 073 - 5340400 , Fax : 073 - 5340499 lntern et: wvv,v. vanwanrooij.nl

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN

*IJZERWAREN

*TEGELS

*HANG- EN SLUITWERK

*GEREEDSCHAP

*VERF

*TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

*SIERBESTRATINGSMATERIALEN

Heesterseweg 53 • 5386 KT Geffen • Tel: 073 - 532 1338

van der Sangen

Tuinhout - Tuinhuisjes - Schuttingen - Speeltoestellen - Vlonders - Tuinmeubelen - Dierenverblijven - Accessoires Eventueel op maat gemaakt Ook uw adres voor al uw TUINHOUT

(1000. Van alle markten thuis.

maandag t/m vrijdag 8.30-18.00 uur. Zaterdag 8. 30-16.00 uur Bosscbebaan 53 , Heesch (Acbter restaurant "De Lucht") tel. 073-5321235 / 06-54375280 fax 073-53201 38

www. vandersangentuinhout.nJ

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp Oss

Geffen

0412-622213

Openingstijden: Ma t/m do 8.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21 .00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

Dorpsplein 3

5386 CL Geffen

073- 5321995

At, CAFÉ GOVERS GEFFEN

c, OOO

van Herpen

f&

-

J,

Hanegraaf B.V. Geffen Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA·NORMEN

ï .-

HAGEKO GEFFEN STALEN

KOZIJNEN

OP

MAAT

Richard Hanegraaf


ZILVEREN SPELD

Gymnastiek Vereniging

Henk van Dijk vierde zijn zilverenjubileum bij sporthal De Geer. Consulente Nicole Kranenburg van IBN-groep arbeidsintegratie sprak hem in rijmvorm toe: Henk staat in De Geer bekend om zijn preciesheid, zijn orde en netheid: niet met zwarte schoenzolen in de zaal! Henk kreeg ter gelegenheid van dit jubileum de zilveren speld opgespeld door Nicole. Proficiat!

Beste ouders/verzorgers, In januari 2006 willen wij weer, bij voldoende belangstelling, starten met een nieuwe serie peutergym. Onder leiding van Cissy en Hena, onze enthousiaste leidsters, kan uw peuter zich lekker uitleven. De tien lessen worden gegeven in De Bonkelaar wekelijks op maandagochtend van 09.00 tot 09.45 uur. Bij voldoende belangstelling zal er een tweede les zijn van 10.00 tot 10.45 uur. We starten op maandag 23 januari 2006; de laatste les is op maandag 3 april 2006. Is uw kind tussen de 2,5 en 4 jaar oud dan mag hij of zij mee komen doen. De kosten bedragen slechts € 21,00 voor 10 lessen. Als u belangstelling hebt voor deze peutergym, kunt u uw kind aanmelden bij Hena Schouten, tel. 5341171 . Wacht niet te lang, want vol = vol ! Met vriendelijke groeten, Gymnastiek Vereniging Geffen.

GEVONDEN Half oktober knuffel (blauw) in de Pastoor v.d. Kampstraat. Afte halen bij Piet, tel. 532 2550.

Gordijnen Atelier "VeGa" Precisie en Maatwerk

"DE ZELDENRUST" LOOPT GESMEERD! Dankzij onze keur(ige )slager Ton van Tuijl loopt molen De Zeldenrust weer gesmeerd! Hij zorgde namelijk voor de reuzel die gebruikt wordt om de wieken weer soepel te laten draaien! Dank je wel!

:,,,•.,.,

lµa.,'....... ...... • Gordijnen • Vitrage

De molenaars

• lnbetween Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

@

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623 www.wespro-ongedierte.nl

Kraaijeven 3 5386 LH Geffen 22

• Embrasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het veranderen van uw bestaande gordijnen • Wij hebben ook stoffen

Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Telefoon: 0412 47 59 37


~

LEVIX AUTOMATISERING

r:J

GEFFEN & OSS

t:fl

Hardware - Software

~

Netwerken - supplies

Hét adres voor al uw Turkse en Italiaanse gerechten!

Reparaties - virus/spyware verwijderen Internet - Webhosting - ADSL

AUTOMATISERING

LEVIX GEFFEN

LEVIX OSS

DORPSTRAAT 46 5386 AN GEFFEN 073 53 4 13 25 INFO@LEVIX.NL

WALSTRAAT 66 5341 CK OSS 0412 69 20 90 OSS@LEVIX.NL

WWW.LEVIX.NL - INFO@LEVIX.NL

KLOOSTERSTRAAT 33A GEFFEN WOENSDAG PIZZADAG! Alle pizza's € 5,50

1

Tel./Fax 073-5325705 Tot in de

puntjes

verzorgd!

Kloosterstraat Se 5386 AR Geffen Tel: 073 - 5321683 Fax: 073 - 5325150

Grafwerk is onze specialiteit. Voor ieder budget. Aangesloten bij Eurofleurist. Verzending van bloemen door heel Nederland.

drukkerijwihabo

• geboorte - trouw- ju bi Ie u m kaarten of eigen o n t w e r p ruime keuze mis - doop boekjes I o go briefpapier en v e I op pen visitekaartjes f I y er broch ure p ri nte n copy kl e u r zwartwit ki ei n- groot fo rma at ril len vo uwen nieten s n ij den i nbi nden p I astif ic eren Heesterseweg 13 - 5386 KT Geffen T (073) 532 26 84 • F (073) 532 47 95 • E drukkerij@wihabo .nl • 1 www.wihabo.nl

VAN DER DOELEN

Wilt u lagere maandlasten? Uw hypotheek oversluiten? * Samen met u bekijken wij, geheel vrijblijvend, of u al of niet uw huidige hypotheek moet aanpassen .

* Zeer scherpe rentetarieven. * Intensieve persoonlijke begeleiding van begin tot het eind. WIJ BEMIDDELEN VOOR ALLE GROTE VERZEKERAARS, BOUWFONDSEN EN BANKEN. KLOOSTERSTRAAT 44 5386 AT GEFFEN TEL . 073 - 5325510 FAX 073 - 5325560 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Internetwww.vanderdoelenassurantien.nl

Bel voor afspraak:

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

VERZEKERINGEN


WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073 532 1252 Spoednummer 073 532 3697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft) . Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08.00-09.00 uur. Herhaalrecepten, vragen, afspraken andere dagen 09.0010.30, 13 .00- 13 .30, 15.30-17.00 uur. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig heeft kunt u natuurlijk altijd de spoedlijn bellen. Artsen P. Berkelaar werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. A.Litjens werkt op maandagmiddag, dinsdag, woensdag en vrijdag. J. van der Heijden werkt op maandag, dinsdagmiddag, woensdag en donderdag. Spreekuren Elke dag 08 .00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt 10 minuten. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Kinderspreekuur 15.30 - 16.00 uur (alle dagen, met uitzondering van woensdag). Dit is een spreekuur voor kinderen tot 12 jaar met kleine kwalen (5 minuten spreekuur). Vanaf 1 januari is ook dit een spreekuur op afspraak. De afspraak moet diezelfde dag (08.00-09.00 of 13.0013.30 uur) gemaakt zijn. Dat voorkomt lang wachten in een overvolle wachtkamer met een ziek kind. Als uw kind erg ziek is of als het een uitgebreide klacht betreft, wilt u dan een afspraak maken op het gewone spreekuur. Visites 11.00-13.00 uur.

APOTHEEK MAASDONK Telefoon en faxnummer: 073 532 4699 Fax. 073 532 4499 Openingstijden: Op werkdagen Op zaterdag 08.15 - 17.30 uur 12.00 - 13.00 uur Op zondag dienstapotheek Oss 11.00 - 12.00 en 17.00 - 18.00 uur Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. 24

Buurtbus-dienstregeling lijn 261 Maandag t/m vrijdag Nuland- Oss Geffen, Dorpsstraat 07.20, 08 .20, 09.20 , 10.20, 11.20,12.20, 13 .20, 14.20, 15.20, 16.20, 17,20 Oss - Nuland 08 .02, 09.02, 10.02, 11.02, 12.02, 13 .02, 14.02, 15.02, 16.02, 17.02, 18.29 Zaterdag Nuland- Oss 09.20, 10.20, 11.20, 12.20, 13.20, 14.20, 15 .20, 16.20 Oss - Nuland 09.02, 10.02, 11.02, 12.02, 13.02, 14.02, 15.02, 16.02 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen Ouderenadviseur "De Ouderenadviseur" is een samenwerkingsproject van de RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, tel.: (073) 532 19 52 en Helma Tijs, tel.: (073) 532 53 28.

WIE WAT WANNEER DECEMBER 10 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 20) 11 Stamtafelbijeenkomsten in café Govers om 10.30 uur 15 Ophalen oud papier 16 vogelvereniging "Zang en Kleur" organiseert districtsvogeltentoonstelling in sporthal De Geer, 19.30 - 22.00 uur. 17 vogelvereniging "Zang en Kleur" organiseert districtsvogeltentoonstelling in sporthal De Geer, 10.00 - 22.00 uur.

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Bergstraat 26a, tel. (073) 5321544 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadressen: Tolweg 7, en Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat 22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26a, (073) 5322586 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.