Torenklanken 2005 - nr 18

Page 1

43e jaargang I nummer 1slnovember 2005

redaktieadres: advertenties: sekretariaat: bank: druk: oplage:

Tolweg 7 en Veldstraat 13 Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Bergstraat 26A, telefoon (073} 532 15 44 Rabobank nr. 11 .58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 WiHaBo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

VAN DE REDAKTIE

-.,

... ...... ,

· :: ..

De collecte ten bate van Torenklanken is al weer achter de rug. Omdat er nog enkele collectebussen moeten binnenkomen, kunnen we helaas nog niet vermelden hoeveel er is opgehaald. In de eerstvolgende Torenklanken zullen wij u hierover nader informeren. Wij danken de dames van de KVO en KVB nu al voor hun bereidwillige medewerking. Mocht u onverhoopt de collecte gemist hebben en u wilt toch een bijdrage geven, dan kunt u uw gift storten op bankrek nr. 11 .58.03.009 van de Rabobank: te Geffen t.n.v. van Torenklank.en of op girom. 1139113. Elk bedrag is welkom, want zonder uw financiële bijdrage wordt het voor ons als redaktie een stuk moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen. Wij hopen in de volgende Torenklanken een mooie opbrengst te ktmnen vermelden.

ding van W.I.K., de majorettes en de kinderen met hun ouders. Dus ga allemaal langs de route staan en sluit achter de rijtoer aan!!! De route is: Past. v.d. Kampstraat - Dorpstraat - Tolweg - Thijmstraat - Lambertusstraat - Veldstraat - Kloosterstraat - Dorpstraat - Dorpsplein. 13.15 uur Ontvangst van Sinterklaas en zijn Pieten op het Dorpsplein. 14.00 uur Receptie in Cafe Zaal "'t Haasje". Om lange wachtrijen te voorkomen hebben we het ontvangst gesplits in twee groepen. Begint je achternaam met de letter A t/m L, dan ben je welkom meteen vanaf het begin van de receptie van 14.00 tot 15.00 uur. Begint je achternaam met de letter M t/m Z, dan kom je vanaf 15.00 tot 16.00 uur. Probeer hier zoveel mogelijk aan te voldoen. Het is voor jullie eigen bestwil. 16. 00 uur Einde van de receptie. We zwaaien de Sint en zijn gevolg weer uit.

Redaktie Toren.klanken

Evenementen Stichting Geffen

INTOCHT VAN SINTERKLAAS EN ZIJN PIETEN IN GEFFEN ZATERDAG19NOVEMBER

NIERSTICHTING

Beste jongens en meisjes, Het is weer bijna zover, Sinterklaas komt naar Geffen. De rijtoer vindt ook dit jaar plaats voorafgaande aan de ontvangst van Sinterklaas en zijn Pieten op het Dorpsplein. Het is de bedoeling dat de kinderen met hun ouders langs de route gaan staan en achter de rijtour aansluiten om zo samen met Sinterklaas en zijn Pieten naar het Dorpsplein te gaan. Het programma is als volgt: 12.55 uur Aanvang rijtoer door het dorp onder begelei-

In september was het weer jaarlijkse collecte van de Nierstichting. De opbrengst was€ 1.249,80 onze dank gaat vooral uit naar onze collectanten en onze milde gevers die dit gezamenlijk hebben bijeen gebracht. Namens Joke Langens, Dina v. Gogh.

KOPY INLEVEREN VOOR:

26 november (geldt ook voor e-mail kopy) verschijnt over 3 weken redaktie adres: Tolweg 7 & Veldstraat 13 e-mail adres: torenkJanken@home.nl


Café - Zaal 't Haaaje voor bruiloften, partijen

en vergaderingen Tel.: 07 - 532 15 20 '·

DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

- "deKinderenv.':!f!A

Jt B~.~

Gett?;f.J1

Ham 1, 5386 JA tel. 073-5325551

maandag t/m vrijdag zaterdag

C. V Gas - Water Service en onderhoudsabonnementen gastoestellen Ook voor het Energie certificaat VOOr

/50SPIERINGS www .cafezaal hethaasje.nl

Installatie- en Adviesbureau bv

Erkend installateur

13.00 - 19.00 uur 8.30 - 17.00 uur

SCHOENEN & SPORT

0

~

Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91

Woningen (vanaf 2006 verplicht/

Papendijk 14b 5386 EC Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

Wij zorgen voor: • het verlijmen van kalkzandsteen • het leggen van afwerkvloeren • het bouwen van separatiewanden in gipsblokken en gasbeton • het aanbrengen van spack-spuitwerk • het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk • het plaatsen van metal-stud wanden en plafonds

NAS AFBOUW BV Telefoon Fax Website Mail

073 - 534 22 22 073 - 532 29 30 www.nasafbouw.nl info@nasafbouw.nl

tvww11asa{bovw.r11

Professionele nazorg? Bij ons wel! Voor meer informatie en antwoord op uw vragen Gratis aan te vragen "Stilstaan bij afscheid nemen" o ns i nforrnatieboekje/wi lsbeschi kking.

Bel: 0412-623173 Ui t v aa rtverzorgi ng VA LITH B.V.

Bouw

Buro

Docfalaan 2, Stadsmortuarium Oss tel: 0412-6231,3 www.uitvaartverzorgin~anl'tn.n contact@uitvaartverzorgingvanlith.nl

Kleding verander- en reparatiewerk. 11

BE.NILDA

11

Molenberg 6. te/.(073) 532 48 50 5386 DA Geffen / Maasdonk Maandag, Dinsdag, Donderdag, Vrijdag: 09.00 - 12.00 uur andere tijden na tel. afspraak.

~z

H. VAN ZANDVOORT Maarten van der Dussen ELECTROTECHNIEK B.V.

E-mail: hvzandvoortelectro@helnet.nl Heesterseweg 14 • 5386 KT Getten Tel: {073) 532 60 18 · Fax: (073) 532 39 86

Wilgenstraat 6 5386 GL Geffen Tel.: 073 - 534 12 94 Privé: 073 - 534 12 92 E-mail: bb.dussen@planet.nl


Parochie Heilige Maria Magdalena

Geffen Parochie Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl www.parochiegeffen.nl

"ONDER DE TOREN" BEREIKBAARHEID KAPELAAN GEELEN: Op de pastorie is er op maandag t/m vrijdag elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 De kapelaan heeft geen speciale spreekuren, u kunt de pastorie bellen en bij geen gehoor het antwoordapparaat inspreken. Donderdag is de vrije dag van de kapelaan. Voor uiterste spoed: kapelaan: tel. 06 - 53364310 E-mail kapelaan: kapelaan@parochiegeffen.nl E-mail diaken: diakenvanherwijnen@hotmail.com e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Internetsite parochie: www.parochiegeffen.nl WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: zaterdag 19.00 uur; zondag 09.30 uur. NULAND: zaterdag 19.00 uur; zondag 10.00 uur VINKEL: zaterdag 17.30 uur; zondag 11.00 uur. LITURGISCHE KALENDER * dienst in de kapel + t.v. - uitzending naar huize Heegt wo. 16-11 13.30 u vr. 18-11 za. 19-11

zo. 20- 11 ma. 21 -11 di. 22-11 wo. 23-11 vr. 25-11 za. 26-11 zo. 27-11 ma. 28-11 di. 29-11 vr. 02-12 za. 03-12 zo. 04-12 ma. 05-12

Gouden huwelijksviering Gerrit en Gerda v.d. Heijden 19.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor 19.00 u H.Mis mmv JongerenkoorH-G, tevens presentatie vormelingen (- kinderkerk) 09.30 u + H.Mis mmv Gemengd Koor 19.00 u * aYondmis 19.00 u * H.Mis mmv Gemengd Koor i.v.m. Caeciliafeest 20.00-21.00 u. Aanbidding Allerheiligste 19.00 u * H .Mis mmv Ouderenkoor 19.00 u H.Mis mmv Passe Partout (+kinderkerk) 09.30 u + H.Mis mmv Gemengd Koor 19.00 u * avondmis mmv Passe Partout 13.00 u Diamanten huwelijksviering van Martha en Bernard van der Doelen 19.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor 19.00 u GezinsvieringmmvKinderkoor (Sinterklaasviering) 09.30 u + H.Mis mmv Mannenkoor met Gregoriaanse gezangen 19.00 u * avondmis mmv Passe Partout

GREGORIAANS KOOR De volgende repetitie voor het zingen van Gregoriaanse gezangen wordt gehouden op dinsdag 6 december a.s. van 21.00 - 22.00 uur in de grote zaal van het parochiecentrum (Oude Klooster boven). MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadbuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave - enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u de intenties op het Torenplein en in de Streekwijzer vermeld wi1t hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. DOPEN Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u terecht bij: Babette Romme, De Doelenl, tel. 073 - 5323469. De doopvieringen zijn bestemd voor hen die woonachtig zijn in Geffen, of voor hen die elders wonen, maar ingeschreven staan in onze parochiegemeenschap en deelnemen aan de kerkbijdrage. DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: Oktober 2005: Siem Huitema, Job Steenbakkers, Marit Verstegen, Mike van Esch, Sem van Esch, Mitchell Brocks, Diego van den Berg. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE Woensdag 23 november om 12.00 uur in het parochiecentrum: video: Het Scheppingsverhaal. De kapelaan bespreekt hoofdstuk 1 en we maken een adventskrans voor thuis. Woensdag 30 november van 20.00 - 22.00 uur: verdiepingsavond voor de ouders van vormelingen en communicanten door een medewerker van de St. Onderwijs en Levensbeschouwing. Zaterdag 3 december om 19.00 uw-: Gezinsviering in het teken van Sinterklaas. Communiemap thuis: hoofdstuk 2-3-4. PROGRAMMA VORMSEL Zaterdag 19 november om 19.00 uur presentatie vormelingen in de viering mmv Jongerenkoor H-G. Woensdag 30 november van 20.00 - 22 .00 uur: verdiepingsavond voor de ouders van vormelingen en communicanten door een medewerker van de St. Onderwijs en Levensbeschouwing. GEZINSVIERING: Sinterklaas Op zaterdag 3 december is er om 19.00 uur een gezinsviering in het teken van het feest van Sint N icolaas. 3


Makelaardij Verzekeringen

Aan- / verkoop

'j; gio B •

Huur/ verhuur

1nanc1er1n

\

\

Makelaardij/ Assurantiën

Kromstraat 172 Oss ~ (0412) 65 06 79

-

info@geldengezin.nl

www.geldengezin.nl www.lmv.nl

Gebr. van de Wetering ~.-.i.o. W€°7"~

$1 c.,

======- \.

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

0

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Dorpsplein 19 5386 CL Geffen

O NTWERP..MNLEG ONDERHO UD-RENOVATIE Corné van Dinther Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel.: 073 • 532 16 54 Fax: 073 · 532 67 01

openingstijden: woensdag en donderdag 13.00 tot 18.00 uur vrijdag 13.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

a, SCht,ndel Bou,1-i;roep bou\,1 ai 60 1aar w,nkelcentra, scholen. d1s1nbuuecentra woningen en bednJlsgeoouwen. Bouwen is onze oossie. U herl<enl da: m a Ie racenen van ons we<k en de kwal :e,: van de u l,oenng "Kwalitoit wint do strijd''

Van Schijndel Bou,.g'Oep

Breelewegl3 5386 KM Geffen

Tel 073 532 76 09 - Fax 073 532 76 11 Mobiel 06 534 746 75

lel: 073-5322961 rax: 073-5322232 marl@VanSch11ndol-Bouwgroep nl 1,,w,w van.sch1indel~bouwgroep.nl


Net als vorig jaar willen we andere kinderen gaan verrassen met een sinterklaascadeautje. Wil je mee doen met onze "Schoenendoosactie"? Pak dan een schoenendoos en versier deze zo mooi als je kunt. Vul daarna de doos met leuke spulletjes, die je zelf kunt missen: b.v. (compleet) speelgoed (let op: geen oorlogsspeelgoed!), knuffels, poppen, balonnen, knikkers, pennen, stiften, kleurboeken, potloden, sch1iften, tekenboeken. Toiletartikelen, wanten of sjaals mag ook. Geen snoep of etenswaren erin doen! Je mag op de doos zetten voor welke leeftijd de inhoud van jouw doos geschikt is en of het voor een jongen of een me1sJe 1s. Aan het eind van de gezinsviering komt Sinterklaas in de kerk en zal de pakjes meenemen en zorgen dat ze bij de kinderen terecht komen, die bijna nooit cadeautjes krijgen. Jullie zijn met je ouders van harte welkom in deze gezinsviering die wordt opgeluisterd door het kinderkoor " De vrolijke nootjes".

KIND EN KERK Wilt u uw kinderen vertrouwd maken met kerk en geloof? Ze kunnen op verschillende manieren betrokken worden bij activiteiten in onze parochie. De kinderen van groep 5 t/m 8 kunnen misdienaar worden. Je mag de mis dienen op maandag en/of vrijdag in de kapel, soms bij een huwelijks- ofjubileumviering en op zondag in de weekendviering. Op het eind van het jaar is er een gezellig misdienaarskamp. Geef je op bij de kapelaan: Tel. 5321216. Het kinderkoor repeteert op maandagavond van kwart voor zeven tot kwart voor acht. We zouden graag nog meer zingende en swingende jongens en meisjes van groep 5 t/m 8 willen verwelkomen! Kom gerust eens kijken en luisteren, want er wordt niet alleen gezongen, maar er worden ook muziekinstrumenten bespeeld en liedjes uitgebeeld! Voor meer informatie kun je bellen naar Sandra: 06 42284100. Er is ook één keer in de maand Kinderclub op maandagmiddag na schooltijd. Op een speelse manier maak je kennis met kerk en geloof. Contactpersoon hiervan is Nelly Bwire tel. 5320418 Elke zaterdag is er tijdens de viering van 19.00 uur kinderkerk. Tijdens het woordgedeelte van de H.Mis verwerken de kinderen het weekendthema op eenvoudige wijze o.l.v. gastouders. Kom met je ouders naar de zaterdagavondviering! HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven bij: Patty van Nistelrooij, Jasmijn 5, 5386 ES Geffen. tel.

073-5326323 (na 18.00 uur) of via e-mail: jurgen.patty@home.nl Dit geldt voor mensen die in ons dorp wonen, of hier geboortig zijn maar elders wonen.

ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEU' Wilt u graag. thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Het ziekencomité bezoekt de zieken namens de parochie, de kapelaan brengt een bezoek aan de zieken op verzoek van de zieke of zijn naaste familie. ALLEENGAANDENGROEPGEFFEN Elke 2e zondag in de maand dtinken we samen koffie in de bovenzaal van Het Oude Klooster. Alle alleengaanden zijn daar van harte welkom; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het "samen tafelen". Als u daaraan wilt deelnemen, leunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 30 oktober 2005: Frans van Schijndel, 82 jaar KERKBALANS 2005: Overal en dichtbij! Toon uw sympathie voor onze parochie en doe mee met de actie Kerkbalans ! De stand is:€ 24.200,00. Dank u wel voor uw bijdrage! U .k unt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestum M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2005. Kijk ook op www.kerkbalans.nl GIFTEN voor het Lourdescomité: bank rek. 11 58 16 135 voor de restauratie van de kerk: bank rek.: 11 58 15 236 DE RESTAURATIE-THERMOMETER staat op € 290.000,00. DANK U WEL! KERKMUSEUM Elke laatste zaterdag van de maand geopend van 13.00 uur - 14.00 uur: behalve wanneer er op dat tijdstip een viering in de kerk is. U kunt ook een afspraak maken met Jo van Wanrooij tel. 5322283 DE KRUISTOCHTEN Tot en met 8 jan. 2006 staat Museum Catharijneconvent in Utrecht in het teken vande Kruistochten. Een combinatie van circa 100 historische objecten en replica's uit Europese musea vertelt het verhaal van de middeleeuwse kruistochten naar het Heilig Land en het verblijf aldaar. In de tentoonstelling wordt aandacht besteed aan de pelgrimstochten en de bloedige strijd met de Arabieren . 5


Tevens laat de tentoonstelling zien dat de westerlingen in een verfijnde beschaving terecht kwamen en op het gebied van cultuur en wetenschap veel konden leren van hun oosterse buren. In de expositie worden diverse ridderordes belicht, die in de tijd van de kruistochten zijn ontstaan om pelgrims tijdens hun reis te beschermen. Speciaal voor de jongeren heeft het museum een

'experience room' ingericht. Hierin zijn spannende rekwisieten te zien, zoals de teletijdmachine uit de film "Kruistochten in Spijkerbroek" naar het beroemde boek van Thea Beek.ma□. Deze film zal in 2006 uitkomen. Openingstijden: maandag t/rn vrijdag van 10.00 - 17.00 uur. Zaterdag, zon- en feestdagen van l 1. 00 - 17.00 uur. Kijk op www.catbarijneconvent.nl

• Trendy!

• Stijlvol!

DE KOSTEN VOOR DANKBETUIGINGEN, PERSONEEL GEVRAAGD EN AANGEBODEN ZIJN€ 5,--

• Koppig!

RUBRlEK GEVONDEN

reat engths -

EN VERLORIN IS

GRATIS!

Te .: 073 - 532 0 05 Cafétaria / Eetcafé

~'

~

'T BERGJE V.O.F. onze kwaliteit is realiteit

Ook voor feesten, partijen en vergaderingen Veldstraat 14 Geffen Tel.: 073-5322531 Gespecialiseerd in:

SCHOONHEIDSSALON

• Exclusieve gez1chts- en • Blendtherapeute lichaamsbehandelingen • Huidtherapeute Pakkingen (bllten, buik, borsten, handén. voeten) • E-xclusieve slerade van Beauzill en Bella Ragazza • Permanente Make-Up • Make-Up workshops • Dagarrangementen

LOSSE ADVERTENTIES TUSSEN DE TEKST

1/8 PAG INA 1/4 PAGINA

1/2 PAGINA HELE PAGINA

®

€ € € €

15,-

25.-

35.60.-

A~:ËN@

MOTORRIJSCHOOL

P. DE Kl!EIN "P0<nU«-~'U~ Heegterstraat 34, 5386 CP Geffen, Fax: (073) 5326381 Tel.:(073) 5324658,Autotel.:(06) 53184263

• Nautllu!itralning • tardiotr-alnlng • Combinatie Nautilull•Cartlio

GROEPSTRAINING

----

• Total Fit • Indoor Cycling • Streetdance. • 5Witchln9 • Senforentralning

MEDISCHE FITNESS • Fy!iiot.teinir19 • Oe Rugschool • Reva lh:l~tletrainlng • Reîntegratiet..-alnlng

INDIVIDUELE TRAINING • Arrangementen op maat

Papendijk 12. • 5386 EC Gclfen Tel. (073) 74 72. • Fax (073) 532. 65 75

Rtlflll:~f!oY.ED~JF Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Renovatie projecten. Tel 073 532 34 69 Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spuitwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl

6

Alles vers uit eigen bakketij BakkerijBrands

Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929 RI.IIIVIELEN o.a. G&2:~ue _ _ _ _ _ _ __ TANKSTATION


EFKES BUURTE MÈ ... Robbert Vos (19 j.) Hij volgt twee studies ... hij speelt in twee orkesten... en hij dirigeert twee fanfares ... Deze ambitieuze jongeman is de nieuwe dirigent van fanfare WI.K. ! Robbert Vos uit Oss, begon als 8-jarig jongetje op de muziekschool met bugellessen, gegeven door Jo Delnoye (de oud-dirigent van WI.K.!). Hij behaalde op bugel zijn A-diploma en schakelde over op euphonium (bariton) waarop het B, C en D-diploma werden gehaald. Bij een D-diploma speel je in concertvorm voor publiek en daar werd Robbert 'ontdekt' en gevraagd om de Macharense fanfare "Jong Leven", nieuw leven in te blazen! 'Dat heb ik gedaan" vertelt Robbert, '·en ik werd daar werkelijk in het diepe gegooid, want ik had geen enkele ervaring. Het eerste optreden toen, met de Brabant Wonen Cup en 700 mensen in de zaal, was heel spannend!" Zijn leraar Jo adviseerde hem, zich zo breed mogelijk te scholen, want dan heb je toekomst als muziekleraar, di1igent en/of muzikant. Deze raad volgde Robbert op. Na de basisschool volgde hij het V.WO. en binnen die 6-jarige middelbare schoolopleiding deed hij tevens het voorbereidend jaar van het conservatorium. In Tilburg volgt hij nu de 4-jarige opleiding euphonium en de 3-jarige studie directie. In 2008 hoopt hij beide studies gelijkertijd af te ronden. Dat betekent 2 à 3 dagen euphoniumlessen plus theorievakken zoals muziekgeschiedenis, muziekanalyse, algemene muziekleer en een klein beetje pianoles. (Een leuke bijkomstigheid is, dat Robbert les krijgt van Piet Joris, van wie Jo Delnoye de eerste leerling was op bastuba!) De studie directie neemt eveneens enkele dagen in beslag: het aanleren van slagtechnische vaardigheden, orkestscholing, het zelf componeren van muziekstukken en die instuderen, met een - door studenten gevormd - ensemble, speciale solfège, ritmische en melodische dictees en het zingen van de meest onlogische composities. Daarnaast speelt Robbert, samen met zijn vriendin Lieke, bij fanfare Hartog en via auditie speelt hij in het N ationaal Jeugdfanfareorkest (voor 14- tot 28 jarigen). Dit orkest speelt en repeteert gemiddeld elke maand een weekend op projectbasis. De uitvoeringen zijn over heel Nederland en soms in het buitenland. Robbe11 heeft ook al twee zelfgeschreven muziekwerken uitgegeven bij "3 Horns Music". Het leukste vindt hij echter het dirigeren. "Je gaat met mensen om en kunt je eigen visie op een muziekwerk uitwerken met de muzikanten. Samen kun je in een fijne sfeer tot goede resultaten komen en dat geeft muzikale voldoening!" vindt Robbert. Daarom solliciteerde hij als dirigent bij WI.K. en in de openluchtmis van Effe noar Geffe 2005 hield hij zijn debuut.

"Naast de kleine groep van "Jong Leven", is de grotere groep van 45 muzikanten van W.I.K. een nieuwe ujtdaging voor mij, die tot nu toe goed bevallen is. Ik bleef bij de andere groepen meestal niet zo lang "nablazen"! Het is een leuke club, waar veel kwaliteit in zit. Als de leden het willen, kan het niveau zeker omhoog. Het zou mooi zijn als we konden uitgroeien tot 55 à 60 leden" zegt Robbert vastberaden. "Ik verwacht van de leden dat ze op de eerste plaats plezier hebben in het muziek maken en zich daarnaast inzetten om niet alleen de repetities trouw te volgen, maar ook voorbereid aanwezig zijn. Dat is voor mij, maar ook voor henzelf het leukst". De kersverse dirigent wil graag nieuwe initiatieven ondernemen om het orkest naast de traditionale optredens ook op andere manieren te presenteren b.v. samen met een popkoor, een jazzband of anderszins. Vanafjanuari 2006 gaat hij nieuwe stukken instuderen, waarvan wellicht ook een door hemzelf geschreven muziekwerk! Allereerst is het nog prepareren op het concours van zondag 27 november a.s. in Veldhoven, waar de fanfare (spelend in de 4e divisie) getest wordt op haar kunde. Ze brengen dan een (nieuw) inspeelwerk, een beoordelingswerk en een keuzewerk. "Het is niet direct een poging tot promotie, het gezondste is, als dat spontaan komt, dan zit het er ook in" vindt Robbert. Op de Brabant Wonen Cup van 6 november jl. scoorde Robbert en zijn orkest prima: een dikke eerste prijs met 83 punten! Een zeer goed resultaat temeer daar Robbert en zijn muzikanten nog slechts korte tijd samenwerken! (Overigens de slagwerkgroep o.l.v. Egbert van Gruijthuizen en de majorettes o.l.v. Evelyn Lepoutre behaalden beiden de groepsprijs!) Het donateursconcert, dat jaarlijks in december wordt gehouden, is verschoven naar zondag 23 april 2006 en daar zullen we zeker het vernieuwde repertoire van de fanfare kunnen beluisteren. Robbert Vos, leerling én opvolger van Jo Delnoye weet waar hij over praat. Van hem kunnen we, als nieuwe dirigent van WLK., zeker "crescendo" verwachten!

7


Á.

llt

~

ROND DE DORPSPOMP

De Dorpspomp van 228 werd alom goedgekeurd. De Dorpspomper mag voor Radio Vladeracken in discussie gaan met een gekweld, aangesproken bestuurder omtrent het vem1elde in vorige Dorpspompen. Hij weet zich van de Prins geen kwaad. Het parkeerprobleem op het Dorpsplein blijft, al is er intussen wel een telcommissie benoemd en er komt een blauwe zóoe met parkeerschijf. Achter het gemeentehuis, Raadhuisstr. zijn nog veel parkeerplaatsen te creëren. En beetje groen weg en dan een dubbele rij parkeerplaatsen voor de ambtenaren. Van de Pleinbewoners krijgen ze dan nog wel een paraplu, "as ut soms evenwel regent". Wij houden van "droge" ambtenaren. Als ze wegwaaien, is dat niet zo erg. Bouwmarkt van Erp raden wij aan, wat van zijn/haar activiteiten, opslag en dergelijke te verplaatsen naar het naastliggend terrein, wat door de Bouwmarkt aangekocht is. Dan kan een gedeelte van het terrein langs de Heesterseweg vrij gemaakt worden om te parkeren en een veilige in- en uitrit worden aangelegd. De gemeente moet tocb maar oplossingen verzinnen om het bestemmingsplan enz. aan te passen. Bouwmarkt van Erp heeft een unieke klantgerichte service en ontleent immers rechten aan haar rijk verleden en mag de gunstige ligging dicht bij Oss en het gemak van de vele passanten, en de mooie zichtlocatie behouden en versterken. Het is een markant punt in de oriëntatie. "Bè de bouwhandel linksaf dan komder" De boomplantdag bracht heel wat activiteiten te weeg in Geffen. Maar liefst 4000 struiken en bomen (12 soorten) werden geplant in het Geffens Veld en daarmee is een gedeelte van het IVO-vanDINTHER-pad ingericht. Het pad gaat hier en daar wat slingerend door het Veld, het krijgt brede lanen en wordt omzoomd met kikkerpoelen en plasjes. Onder de vele v1ijwilligers, die zich meldden bij de Maasdonk.se werkgroep "landschapsbelang Maasdonk", waren ook de wethouders Voermans en van de Ven en merkwaardig genoeg ook een aantal C.D.A.-geti.nte raadsleden "Ze stonnen goed aon de schup". De V.P. eMmers hebben al laten weten de volgende keer op scherp te staan. De Raadsverkiezingen komen immers zachtjesaan in het zicht. Er wordt gemeld, dat een S.P groep actief is. Op 16 december wordt een Brabantse avond gehouden in café-zaal 'T HAASJE en ook daar zal "Het Erfgoed van pater Ivo van Dinther" een aandeel in hebben. Die feestelijke avond wordt georganiseerd door "De 8

Pompzwengels", ook Lia de Haas gaat er optreden en er worden enkele gedichten en verhalen van Ivo van Dinther voorgedragen. Het wordt een echte BRABANTSE AVOND. De heemkunde- werkgroep "Vladerack" bestaat 30 jaar. 1975 - 2005. We herinneren ons de namen van Cees van den Hanenberg en Gerard Veldhuis, die veel basiswerk hebben verricht en van Jeroen Veltman en Jo van Wanrooy, die als archivarissen alles geordend hebben en nog vele werkers van de eerste jaren. Er is veel werk verricht: de diverse uitgaven o.a. over onze monumentale Kerk, de kerkegids, de boekjes over oorlog en bevrijding, de sigarenfabriek, de boerderijen, de molens de grote uitgaven: GEFFEN, beeld van een veranderend dorp, de Portrettengalerij, en de Kroniek "Auw Neijts", dat al 12 jaargangen telt, een wandelroute met beschrijving, het musetm1, de monumentenlijst, het Historisch kerkhof, Grenspaal Oss/Geffen?Heesch. We herinneren de grote molententoonstelling in 1975 over oorlog en bevrijding in 1985, de jaarlijkse tentoonstellingen met "Effe naar Geffe". Het aantal leden is gegroeid en de activiteiten zijn uitgebreid. Er valt nog veel te verhalen, vast te leggen en te bewaren; 12 november werd het gevierd. De structuurvisie tussen Pastorie, Kerkhof, Spoor en Kloosterstraat ligt ter inzage. Het wordt een mooi geheel, maar de veranderingen zijn nogal ingrijpend. De oude bebouwing, de auw huiskes, het timmermansbedrijfje, de auw melkfabriek, gaan tegen de vlakte. De groenpartij voor de pastorie wordt vergroot, de bomen blijven daar behouden, de voorgevel van de oude Mariaschool wordt opgeschoven en geïntegreerd in de nieuwe school, het schoolgebouw wordt 2 lagen hoog met daarbovenop een royale kap. Voor de pastorie langs komt een eenrichtingsweg, en voert met een grote boog achter de school en het cultureelcentrum (dorpshuis) en zo weer naar de Kloosterstraat. Het hele Bonkelaa1ierrein wordt in tweeën gedeeld. De pastorie komt nog mooier in beeld. Op de plaats van de oude melkfabriek/pakhuis komt een woningcomplex met tien appatiementen. Het hele gedeelte van confectiebedrijf wordt een project van de bouwbedrijveu v. Wamooy van Schijndel in samenwerking met B. Romme. Het confectiebedrijf moet daarvoor eerst verplaatst worden naar een bedrijventerrein. Ten oosten van het Kerkhof komen 4 woningblokken van 2-hoog met elk 4 woningen. Het geheel ziet er fraai uit. Het is jammer, dat het oude (oudste) stukje van Geffen moet verdwijnen. 2006 nadert met rasse schreden en dan moet de schop de grond in. Er zijn veel positieve reacties binnengekomen op dit p lan en dat is verheugend. We proeven even van de streekwijn van ons starntafellid


(een halve Fransman dus) met de bijpassende kaas van W. v. Miltenburg. Maar voorzitter Rien van Zantvoort houdt ons bij de les: De verzoeken aan de huisartsengroep Geffen om aan te zitten aan onze tafel is jammer genoeg nog niet positief beantwoord. Ze willen l iever eerst een interview. Maar wij willen graag met hen discussiëren en horen van hun toekomstplannen. Ook de samenwerking van de huisartsen in Maasdonk is onduidelijk. Onder de rubriek in Torenklanken "Wetenswaardigheden" staan overigens zeer du idelijke gegevens over spreekuur- en werktijden en afspraak.mogelijkheden. We zullen moeten wennen aan moderne werkwijzen, beschikbaarheid, bereikbaarheid en weekenddiensten, huisartsenpost le hulp enz. Daarom is een goede voorlichting / informatie toch erg belangrijk. Daar schort het hier en daar wel eens aan. Het 11-11-bal verschuift naar 10 dec. en wordt onderdeel van een OPWERM-AOVOND. Er komen dan 4 genodigde hofkapellen met aanhang. Maar het opwarmen voor de carnaval is van groot gewicht. Dus zal "De Gouden Leeuw" gevuld met Rottenrijkers muzikaal "brullen" die avond. 18 Dec. a.s gaan de grootste Slenteraars van Geffen, Piet Olie en Jan Spek en Piet Alterhande SLENTEREN en ze willen heel Geffen meeslepen in hun feestgewoel van kroeg naar kroeg onder het motto: Noit genoeg. Juist leven in de brouwerij!!! Van stamtafel 229. Voor op- en of aanmerkingen de Prins 0412-640982. Volgende stamtafel op 27 nov. a.s. weer in café Govers van 10.30 tot 12.00 uur en daarna ha-ha wordt de Stamtafel STAMPtafel, (Petósies van Boerremoes, zuurkól, spek, worst, ribkes, wildsoep mi veul nattigheid) dus wordt toch lid van de stamtafel, dan witte alles, krègde van alles en hedde duk schik en het kost hoast niks.

DE OPSPRONG

sprong 3 starten een keer op Bayar dit viel goed uit want zij werden 3e met ookal een goede score van 4.996 en dat betende net, maar dan ook echt net geen winstpunt! Dat haal je bij een score van 5.0. Na aanleiding van het optreden van Lola is de vereniging uitgekozen om met het paard Lola naar een clinic te gaan van Lammert Haanstra om daar extra bijscholing te krijgen over het longeren.

DANKBETUIGING Langs deze weg willen wij graag iedereen bedanken, die in welke vorm dan ook, zijn medeleven en belangstelling heeft getoond, bij het toch plotseling overlijden van ons mam, ons oma en oma "toetje"

Til Bongers - Witlox In het bijzonder bedanken wij mevr. dr. v.d. Heijden v.d. Spek, die er altijd voor haar was. Ook 'n speciaal woord van dank aan het personeel en v1ijwilligers van huize "de Heegt" voor de liefdevolle verzorging. Mede daardoor voelde ze zich snel thuis in huize "de Heegt". Kinderen Bongers Klein- en achterkleinkinderen

2 DAGFILMS

ÉN 2 WEEKFILMS

€ 10,00 (GELDIG TOT 30 NOVEMBER)

Zaterdag 29 oktober is voltigevereniging De Opsprong uit Geffen voor de laatste keer dit jaar op wedstrijd geweest. Voltige is kortgezegt turnen op een galopperend paard en De Opsprong-presteert altijd heel goed op wedstrijden. Zo ook in Dronten. Alle 3 de teams van De Opsprong startte in de Klasse E. De Opsprong 2 starten met 2 voltigieurs uit een ander team. Het team behaalde maar liefst een score van 5.038 dat betende een 2e plek en hun 2e winstpunt! De Opsprong 1 statten ook in de E-H.C. op Lola. De plicht ging redelijk goed. In de kur ging een stuk fout waardoor 2 voltigeurs in het zand belande. Daarna bleef Lola rustig doorlopen en kon de rest va11 de kur afgemaakt worden. Het team behaalde een score van 4,6 De Op-

STER VIDEOTHEEK PELGRIMSTRAAT 1-B 5391 BL NULAND TEL. 073 532 18 27 OPEN: MAANDAG-VRIJDAG: 15 - 21 UUR ZATERDAG-ZONDAG: 14 - 21 UUR

9


GEK MET GEFFEN! Ze raakten al jong met elkaar bevriend... zijn allebei actief bij Nooit-Gedacht... hebben fotografie als hobby... wonen sinds kort samen... en hebben onlangs hun reclamebureau geopend... Bram van Ravenstein (26 j.) en Judith Strik (25 j.) hebben zin in hun nieuwe uitdaging "Creativos", het Spaanse woord voor "De Creatieven". Dat willen ze zijn, in het runnen van hun nieuwe bedrijf gericht op marketing en communicatie aan de Tolweg. Je kunt er bijna niet omheen: Bartje - het gekke-bekken trekkende achterneefje van Bram - nodigt de klant op ludieke wijze uit! Bartje verzorgde overigens ook de openjng van "Creativos": in een luxe ' Strik-wagen' kwam hij aan in directeurspak en met hoge hoed op, om met een enorme sleutel de deur te openen! Bram van Ravenstein rondde zijn HBO-studie Communicatie af, met als afstudeerrichting Concept en Creatie en reeds twee jaar combineert hij full time zijn vakgebied en bobby in een zelfstandig bedrijfje. Hij schrijft op freelance basis artikelen voor de Streekwijzer, de Stadswijzer en de Maasbode, ontwerpt brochures en maakt websites. "Het is eigenlijk begonnen met de site van voetbalvereniging Nooit Gedacht", legt Bram uit. "Als zelfstudieproject maakte ik op verzoek van de toenmalige voorzitter Wim Strik een gespecialiseerde website voor Nooit Gedacht. Op dit moment kun je de wedstrijden nog net niet rechtstreeks via internet volgen, maar voor de rest is er bijna alles op te vinden. In oktober van dit jaar hadden we 17.000 bezoekers op de site. Ook Edwin van Zandvoort en Rien Damen hebben trouwens een heel groot aandeel in dit succes. Ook zij steken veel van hun vrije umtjes in het succes van de website." Na het opzetten van die website volgden meerdere opdrachten voor Bram en omdat het in die tijd niet gemakkelijk was om aan een baan te komen, prefereerde hij het runnen van een eigen bedrijfje dat hij opstartte vanuit een kantoorruimte bij zijn ouderlijk huis." Judith studeerde af in Breda met de HBO-opleiding Vrijetijdsmanagement, met als specialisatie evenementen. Voor haar was het CV Tutjewup F(e)estival bij haar thuis tegenover op de wei, de ontdekking van haar organisatietalent. Later werd ze o.a enkele jaren actief in het bestuur van Effe noar Geffe organiseerde zij diverse activiteiten bij o.a Nooit Gedacht. Na een moeilijke periode van ziekte, onderzoeken en kuren vanwege een kwaadaardige tumor in haar wang, is Judith inmiddels hersteld en is ze na een creatieve sollicitatiebrief in de vorm van een sprookje aangenomen als organisator van de Kidsclub van FC Den Bosch. Ondertussen doet zij bij FC Den Bosch allerhande dingen. Zo is de organisatie van de Open Dag aldaar ook al 'op haar bordje gelegd'. Elkaar aanvullend starten Bram en Judith nu samen met hun eigen reclamebureau. "Ik wil er een extra 10

dimensie aan geven in de vorm van het opzetten van (personeels)evenementen en teambuildingdagen", zegt Judith. Ook Jan van Ravenstein is betrokken bij Creativos: hij is actief met het Winkelplan: een totaalplan voor de actieve ondernemer. Behalve bedrijven kunnen de Geffenaren ook bij hen terecht voor het laten maken van pasfoto's en overige fotoservice. Uw fotorolletje kan ontwikkeld worden (een vaste prijs van â‚Ź 5,00 ongeacht het aantal foto's op het rolletje), de foto's van uw wegwerpcamera zowel als uw digitale foto 's kunnen worden afgedrukt. Een nieuwtje bij Creativos is de "Order-it" van FujiFilm. Judith demonstreert hoe het apparaat werkt: rechtstreeks van het geheugenkaartje van uw digitale fototoestel of van een CD kunnen foto's worden geselecteerd om afgedrukt te worden. Zelfs delen van een foto kunnen er worden uitgelicht. Na twee werkdagen zijn de foto's gereed. Bram en Judith zijn "Geffen-gekken" zo zeggen ze. "Onze vrije tijdsbezigheden hier in het dorp en het werk bij Creativos zullen door elkaar heen lopen; bijdragen aan een gezond verenigingsleven blijven we leuk vinden". Geffen heeft er een jeugdig ondernemersduo bij gekregen van eigen bodem dat gaat voor kwaliteit en "net even iets anders"! Veel succes!

EEN BI..OEMETJE OF (ADEAVTJE VAN

DOLCE VITA DAT PAKT ALTI) D GOED VIT

bol~ 1+~

WOONDECORATI E & BLOEMEN DO RPSTRAAT 20A GE FFEN 07, ¡ 5324 9~7

Geopend van dinsdag t/m zaterdag van 9.00 - 18.00 uur

1;


1

t

r

~ ~~ GEMEENTE MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. E-mai1:postbus5@maasdonl<.nl Internet: www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen burgerzaken). OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073-5342100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester: P.C.J. Boelens Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00

Wethouder J.A.M. Voermans Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder E.J.A.M. van Heese Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder M.J.M. van de Ven Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk.

POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken. CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00

G e f f

Vereniging

Hailo Geffense jongens en meisjes! Sinterklaas is in Geffen! Jullie hebben hem vast allemaal al gezien bij de intocht! Samen met zijn pietermannen maakte de goedheiligman er een mooie optocht en een gezellige middag van! Maar wat is dat nu? Bij het wandelen door de straten van Geffen hebben de zwarte Pieten een hele hoop letters achtergelaten in de etalages van de Geffense winkels! Sinterklaas heeft een boodschap voor ons allemaal! Op zaterdag 26 november gaan we met alle kinderen zoeken naar de boodschap van de Sint! Bel je vriendjes en vriendinnetjes op en doe mee aan deze letterspeurtocht. Je kunt 's morgens tussen 9.30 en 12.00 uur een deelnameformulier ophalen bij Creativos, Tolweg 2 in Geffen. Daarna heb je de hele dag de tijd om alle letters te zoeken e.n de verborgen boodschap te ontrafelen... Om 16.00 uur lever je jouw deelnameformulier in bij de Schans in de Kerkstraat, waar aansluitend de prijsuitreiking plaats zal vinden! We maken er een feestje van, dus hopelijk tot 26 november! Met vriendelijke chocoladeletters, Sinterklaas, Zwarte Piet en de Winkeliers Horeca Vereniging Geffen

Riolering of afvoer verstopt!? Bel M.B. rioolontstopping te Geffen.

Multi bouwservice J. van den Heuvel Doctor Poelsstraat 4

Tel.: 06 - 515272 32

5386 BW Geffen

Fax: 073 - 534 lS 21 11


Rabobank


BRABANTSE AVOND IN GEFFEN Vrijdagavond 16 december aanstaande organiseren blaaskapel De Pompzwengels en de eigenaars van cafézaal 't Haasje een Brabantse Avond. Tijdens deze avond kunt u optredens verwachten van Lya de Haas en Hennie Korsten, comité erfgoed Ivo van Dinther, Bets van Linder en blaaskapel de Pompzwengels. Lya de Haas mag beschouwd worden als de Koningin onder de Brabantse dialect zangeressen. Ruim twintig jaar geleden begon zij aan haar zangcarrière. Tot nu toe heeft zij al enkele cd's op haar naam staan, zoals '"n lutkse me 'Lya 's", "Blef nog efkes", "Stille taal" en Kerstcadeautje", vooral met het lied "Onze Lieve Vrouwke" heeft deze Brabantse zangeres vele harten sneller doen laten kloppen. In 2001 ontving Lya de Haas de Ad de Laatprijs voor haar verdiensten op het gebied van publicatie en promotie van het Brabantse dialect. Samen met Hennie Korsten, die haar op diverse cd's begeleidt en zelf ook al een cd heeft gemaakt, vormen zij een perfect Brabants duo. Bets van Linder, ook wel bekend als Bets van Hoek, werd in Geffen geboren. Hier is zij in haar jeugd ook lid geweest van de plaatselijke gitaarclub. Na haar huwelijk is zij samen met haar man in Veghel gaan wonen. Toen de kinderen wat groter waren en er meer tijd vrij kwam voor de gitaar, heeft zij deze weer opgepakt. Tijdens de onthulling van het Ad de Laat standbeeld zong Bets van Linder een nummer ter ere van deze overleden Brabantse zanger. De reacties die zij kreeg uit haar omgeving, zijn voor haar de aanleiding geweest om de cd "Voor ieder die 't heure wil", op te nemen. Bets van Linder heeft zichzelf ooit als volgt omschreven (citaat Brabants Dagblad): "Ik ben niet zo'n haantje de voorste, maar zodra ik begin te zingen, ben ik van alle schroom verlost". Comité erfgoed Ivo van Dinther leest voor uit werken van deze Geffense Pater. Na zijn overlijden heeft hij diverse verhalen en gedichten achtergelaten, waarin hij typische Brabantse gebeurtenissen beschreven heeft. Liefhebbers van het Brabantse dialect kennen zijn schrijven zeker. In Geffen hebben een aantal mensen zich bekommerd over dit erfgoed, zij vormen nu het comité erfgoed Ivo van Dinther. Met veel eer en respect zullen zij u enkele Brabantse verhalen en gedichten laten horen. Blaaskapel De Pompzwengels zal tussen het wisselen van de artiesten door, zorgen voor een muzikale noot. De blaaskapel is in Geffen en verre omgeving geen onbekende. Bij diverse festivals zijn zij een graag geziene gast. De muzikanten hebben hun hart verloren aan böhmische en moravische muziek. In 2004 heeft de blaaskapel haar eerste cd "Rond de Pomp" gepresenteerd aan haar publiek. De reacties hierop zijn nog steeds positief en lovend. In het tweede weekend van juni organiseert deze blaaskapel haar jaarlijkse muziekfestijn, uiteraard in Geffen,

een evenement wat niet meer weg te denken is en een vaste plek heeft gekregen in de agenda's van vele mensen. De zaal van café-zaal 't Haasje, gelegen aan de Dorpstraat te Geffen, opent op vrijdagavond 16 december om 19.30 uur haar deuren voor u. Aanvang van het progranuna is 20. 00 uur. Kaarten in de voorverkoop, welke start op 4 november aanstaande, kosten € 6,=. Voorverkoopadressen zijn Novalux gelegen aan de Kerkstraat en café-zaal 't Haasje gelegen aan de Dorpstraat te Geffen. Kaarten aan de kassa op vrijdagavond 16 december kosten€ 7,50. Naast een entreebewijs ontvangt u tevens een tegoedbon voor een heerlijk kopje Brabantse koffie.

BAASJE KWIJT Ik ben een hele lieve aanhankelijke poes. Heb een g1ijze tijger vacht met rode vlekjes en vier witte voetjes. Ik ben de weg naar huis kwijt dus als mijn baasje dit leest, kom mij dan halen. Mocht mijn baasje mij niet meer willen dan wil ik graag door iemand anders opgehaald worden die mij een warm huis geeft. Ik logeer nu bij Kloosterstraat 19, 073-5321979 Geffen

Gordijnen Atelier "VeGa" Precisie en Maatwerk

• Gordijnen • Vitrage • lnbetween • Embrasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het veranderen van uw bestaande gordijnen • Wij hebben ook stoffen

Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Telefoon: 0412 47 59 37 13


NIEUW! LEKKER WOKKEN BIJ 1 DE SCHANS'! U hoeft niet ver van huis om lekker uit eten te gaan!

NOVEMBER ACTIE! Onbeperkt 5 gangen buffet inclusief WOKKEN:

*

* Carpaccio van vlees of vis op een bedje van sla * 2 huisgemaakte soepen met stokbrood & kruidenboter * Onbeperkt vis- en saladebuffet Uw eigen gerecht laten wokken door onze kok & warmbuffet *

Een heerlijk dessertbuffet na

Normaal € 19,50 NU €

16,50 ppl

NOVEMBER ACTIE! Onbeperkt 3 gangen steengrill buffet: 2 huisgemaakte soepen met stokbrood & kruidenboter * Onbeperkt steengrill buffet van vlees, vis, groenten en salades * Een heerlijk dessertbuffet na *

Normaal€ 17,50 NU€

15,00 pp!

Ook met de Kerst kunt u bii ons terecht! * 5 gangen buffet incl. Wokken€ 29,50 pp * 4 gangen steengrill buffet€ 27,50 pp Wij hebben KINDERENTERTAINMENT in de feestkelder! Kinderen tot 4 jaar gratis, tot 12 jaar€ 17,50 All-inn Dineren op leen 2e Kerstdag mogelijk van 13.00-17.00 en van 19.00-23.00

Graag tot ziens in "De Schans"! Bel voor informatie en/of reservering: 073-5341320 Partycentrum Buffeterie De Schans - Kerkstraat 5a - 5386 AC Geffen www.descha nsgeffen. n1 14


KI-THÉ-GE VOOR 8~ ;~ TOT 15-JARIGEN IN ~o~~~ GEFFEN Eindelijk bericht van ons ... Wanneer je het leuk vindt om toneel te spelen en je vindt het spannend om zelf te bedenken wat je allemaal kunt spelen dan zit je op de theaterclub goed. In 20 weken werken we toe naar een optreden dat je aan je ouders, vrienden en vrienctinnen kunt laten zien. In de eerste weken ontdek je bijvoorbeeld welk effect muziek kan hebben op je spel, maar ook dat het veel uitmaakt wat voor kleren je aanhebt of hoe j e poppen een rol kunt laten spelen. In het tweede gedeelte ga je de toneeltjes die je zelf gemaakt hebt uitwerken tot een optreden. Dit zal een echte voorstelling worden met licht, geluid, kleding en publiek. De cursus wordt verzorgt door Judith Richel uit 'sHertogenbosch. Judith is drama-docent en ze beeft veel ervaring in het werken met jeugd. Daarnaast speelt ze zelf ook toneel. Spelen vanuit beweging en vormgeven met eenvoudige materialen zijn haar kracht. De tbeaterclub lci-thé-ge is voor iedereen die graag to-

nee! wil spelen, ervaring is niet nodig. Het gaat om 20 maandagen, telkens vanaf 19.00 uur tot 20.30 uur in het repetitielokaal van Geffes Volk te Geffen. De uitvoeringsdatum is op 11 april 2006. De bijdrage is 100,00 euro. Omdat Judith al op 28 november wil gaan starten zou ik het fijn vinden wanneer je zo snel mogelijk Laat weten of je weer mee wil doen.

Voor verdere informatie en aanmelden kun je bellen naar Henriëtte van Bergen Berkenboog 23, 5386 GB Geffen 073-5323940 of gooi deze invulstrook bij haar binnen Nogmaals ... graag aanmelden voor 20 november. Naan1:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ Adres : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ Postcode en Woonplaats:_ _ _ _ __ _ __ __ Telefoon: _ _ _ __ _ __ _ _ _ __ __ _ Geboortedatum: _ _ _ __ _ _ __ __ _ __

oog voor detail en gevoel voor perfectie

Ernis schilders bundelt jarenlange ervaring met de modernste

Joy of perfect/on

technieken en producten . Ernis staat voor kwaliteit in alle facetten.

Ernis schilders b.v.

Ernis glas b.v.

Het Geffens Veld 8 5386 LL Geffen T. 073 532 34 00

F. 073 532 6510 E. info@ernis.nl 1. www.ernis.nl

I

ERNIS

~ schilders 15


SINT JORIS GfLDE

PETER BERKEL DE NIEUWE LANDJONKER VAN HET SINTJORISGILDE GEFFEN

Het was winderig en fris, maar de zon scheen, het was droog en dat maakte veel goed. Het Sint-Jorisgilde Geffen hield onder deze omstandigheden haar 6e Landjonkerdag. Op deze dag strijden de leden om de titel van Landjonker (heren) ofLandjonkvrouwe (dames) door het edele jeu-de-boules spel te beoefenen. Na de eerste twee rondes werd binnen genoten van een flinke pot erwtensoep en roggebrood met spek en kon men zich weer een beetje opwarmen voor de laatste twee ronden. Tegen drie uur gingen de leden terug naar het gildehuis "Ons Doel" waar de wedstrijdleiding, traditioneel bestaande uit de leden van J.B.G., de uitslagen konden gaan uitrekenen. De gespeelde wedstrijden leverden dit jaar drie mannelijke deelnemers op de eerste drie plaatsen op: Piet van Erp werd met zijn derde plaats voor een jaar 'pachter'. Piet van de Wetering ging als tweede voor een jaar met de titel 'Heerboer' aan de haal. Henk Sleutjes, de regerend Landjonker, mocht zijn ketting met zilveren schild overdragen aan de nieuwe Landjonker: Peter Berkel. Bij de meisjes was de winst van de kleine Florence van der Dussen een verrassing. Zij kreeg voor een jaar de titel 'Jonkheid' op haar medaille. Bij de jongens werd Rens van Orsouw eerste en kreeg de titel 'Jonker' en gezien zijn algehele overwinning bij de jeugd: ook de wisseltrofee. Op deze dag werd ook de jaarprijs voor de 'vendelier van her jaar' bekend gemaakt. Het was deze keer Paola van der Dussen die door de jury als beste vendelier van 2005 werd aangewezen, omdat zij erg was gegroeid in haar vendeltechniek en -oefenig. Maar ook omdat zij haar vendel erg goed verzorgde. Kees van der Doelen was winnaar van de interne Jeude-boulecompetitie en ging strijken met de wisseltrofee. Het gilde kan terugkijken op een geslaagde dag.

El Sander van Lent ~ Schilderwerken

Abelenstraat 24 5386 OH Geffen

tel: 073-5321220 Mob: 06-29076406

Voor Kleur~ Kwaliteit &, Vakmanschap I 16

BEDANKJE Op zaterdag 29 oktober hadden wij weer onze jaarlijkse Truckrun, die weer heel gezellig en leuk was. Daarom willen wij graag iedereen bedanken die hun bijdrage daar aan geleverd heeft, in wat voor vorm dan ook. Mede dank zij iedereen hebben wij weer een supergezellige en zonnige middag gehad. NAMENS ALLE FLIEREFLUITERS BEDANKT

-

.,;'

rijschool vinkel ,. ~

RELAXED OP WEG ?? - autorijles gewoon of volgens de RIS-methode - theorie (evt. privĂŠ-les)

Iets voor jou ? Kijk dan snel op: www.rijschool-vinkel.nl Of bel 06-51648278 Rob van Dijk Kastanjelaan 10 5382 l<D Vinkel


r

,,

\'

~ 3°'gWc.n

Ol)

ouwen op ver O\twen ver rouwen

■ ■ ■ ■ ■

~INSTALLATIETECHNIEK

GLOUDEMANS BV

CENTRALE VERWARMING LOODGIETER ONDERHOUD SERVICE DAKBEDEKKING

·-

De Doelen 5 5386 LM Geffen Postbus 45 5386 ZG Geffen

Gebr. van W:\lll'ooij

Bouwbedrijven

Brockstraar 2, Postbus 4, 5386 ZG Geffen Telefoort: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499

Tel.: 073 - 53 24 439 Fax: 073 - 53 25 061

Internet: www.vanwanrooij .nl

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN

*IJZERWAREN

*TEGELS

*HANG- EN SLUITWERK

*GEREEDSCHAP

*VERF

*TUIN- EN LANDBOUWZADEN

"POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

*SIERBESTRATINGSMATERIALEN

Heesterseweg 53 • 5386 KT Geffen • Tel: 073 - 532 1338

van der Sangen C1000.

Tuinhout -

Tuinhuisjes Speeltoestellen Tuinmeubelen

-

Accessoires

Van alle markten -

thuis.

Schuttingen

- Vlonders -

Dierenverblijven

Eventueel op maat gemaakt Ook uw adres voor al uw TUINHOUT maandag t/ m vrijdag 8.30- 18.00 uur. Zaterdag 8.30- 16.00 uur

Bosschebaan 53. Heesch (Achter restaurant "De Lucht") tel. 073-5321235 / 06-54375280

fax 073-5320138

www.vandersangentuinhout.nJ

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp Oss

Geffen

0412 - 622213

van Herpen

Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

. '"d 0 pemngst1J en:

Ma ttm do s.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

073 -5321995

At, CAFt GOVERS GEFFEN

(1000

f&

-

},

Honegroof B.V. Geffen HAGEKO GEFFEN STALEN KOZIJNEN O P

Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'$ VOLGENS VCA-NORMEN

MAAT

Richard Hanegraaf


PERSBERICHT Collecte groot succes Namens de Brandwonden Stichting, Bedankt! In de week van 9 t/m 15 oktober collecteerden in heel Nederland meer dan 50.000 vrijwilligers voor de Nederlandse Brandwonden Stichting. Ook in deze regio gingen de collectanten langs de deuren. En met succes! Vol enthousiasme gingen de collectanten op pad. ' Het ging lekker, dit jaar', meldt de collecteorganisator van de Brandwonden Stichting. 'De collectanten kregen leuke reacties aan de deuren en gelukkig werd er goed gegeven. Daar wil ik, mede namens de brandwondenslachtoffers, iedereen in deze regio heel hartelijk voor danken!' Ernstige brandwonden kunnen je hele leven op zijn kop zetten. Het medische traject, met tientallen operaties, duurt soms jaren. Daarnaast zijn het vooral de ontsieren de littekens die het leven van brandwondenslachtoffers moeilijk maken. Mensen met brandwonden worden vaak nagestaard, gemeden en soms niet voor vol aangezien. Daar moeten zij mee leren leven. De Brandwonden Stichting helpt hen daarbij. Al meer dan 30 jaar voert de Nederlandse Brandwonden Stichting haar strijd tegen deze littekens. Dit doet zij op drie fronten: Het voorkomen van brandwonden, het verbeteren van de behandeling (door onderzoek) en het bevorderen van de psychosociale nazorg en begeleiding. Dankzij de collecte kan de Nederlandse Brandwonden Stichting haar activiteiten voortzetten. Opbrengst in deze regio Geffenâ‚Ź 1.262,26

v ¡ r

Vl

o

d

A

i

VR 19:00-20:00 De Krant van de Week VR 20:00-22:00 Rock Shock VR 22:00-00:00 De Muziekzolder ZA 00:00-08:00 Non Stop De Nacht van Maasdonk ZA 08:00-10:00 Windkracht 8 tot 10 ZA 10:00-12:00 Windkracht 10 tot 12 ZA 12:00-13:00 Vladeracken Informatief ZA 13:00-15:00 Peter's Muziek Petossie (b) ZA 15:00-17:00 Op Stap ZA 17 :00-18:00 Griebelgrauw ZA 18:00-19:00 Vladeracken Informatief ZA 19:00-23:00 Radio Santiago ZA 23:00-00:00 De Muziekzolder (h) ZO 00:00-01:00 De Muziekzolder (h) ZO 01:00-03:00 Rock Shock (h) ZO 03:00-05:00 Rock 'n Roll Greatest (h) ZO 05:00-06:00 Griebelgrauw (h) ZO 06:00-08:00 Op Stap (h) ZO 08:00-10:00Tips voor Trips ZO 10:00-12:00 Windkracht 10 tot 12 (h) ZO 12: 00-13: 00 Vladeracken Informatief (h) ZO 13 :00- 15:00 In De Schijnwerper (h) ZO 15 :00-17:00 Rock 'n Roll Greatest (h) ZO 17:00-18:00 Griebelgrauw (h) ZO 18 :00-19:00 Vladeracken Informatief (h) ZO 19:00-23:00 Radio Santiago (h) De uitzendingen van Radio Vladeracken zijn zeven dagen per week te beluisteren via. kabelfrequentie 87 .5 MHZ, etherfrequentie 106.3 MHz en tekst-tv kanaal 51. Op het moment dat Radio Vladeracken zelf geen uitzendingen verricht, is Omroep Brabant te beluisteren via de frequenties van Radio Vladeracken.

o

N

V

Correspondentieadres: Stichting Lokale O1moep Geffen, Nuland, Vinkel, Raadhuisstraat 1, 5386 BE Geffen. Telefoon: radiostudio. 073 5325366, Fax: 073 5325835

0

Uitzendschema Radio Vladeracken: MA 19:00-20:00 PunT NL MA 20:00-21 :00 Sportlokaal PunT NL MA 21:00-22:00 PunT NL Top 10 MA 22:00-23 :00 Sportlokaal PunT NL (h) DI 19:00-20:00 Griebelgrauw (h) DI 20:00-22:00 In De Schijnwerper

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

@

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

WO 19:00-20:00 De Maasdonkse 15 WO 20:00-23:00 The Young Ones DO 19:00-21:00 Rock 'n Roll Greatest DO 21:00-23:00 Peter's Muziek Petossie 18

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623 www.wespro-ongedierte.nl

Kraaijeven 3 5386 LH Geffen


{d-

LEVIX AUTOMATISERING

[::) GEFFEN & OSS

t/1

Hardware - Software

r8J

Nelwe,ke, - ,uppl.,,

~

lt I t

-.

at

Reparaties - virus/spyware verwijderen

IQl

Hét adres voor al uw Turkse en Italiaanse gerechten!

Internet - Webhosting - ADSL

~V!X

f+i*iC•it+ilfi490kL

LEVIX GEFFEN DORPSTRAAT 46 5386 AN GEFFEN 073 53 4 13 25 INFO@LEVIX.NL

KLOOSTERSTRAAT 33A GEFFEN

LEVIX OSS WALSTRAAT 66 5341 CKOSS

WOENSDAG PIZZADAG! Alle pizza's € 5,50

0412 69 20 90 OSS@LEVIX.NL

WWW.LEVIX.NL - INFO@LEVIX.NL

Tel./Fax 073-S32S705 Tot in de

puntjes

verzorgd!

Kloostersrraat Se 5386 AR Geffen Tel: 073 - 5321683 Fax: 073 - 5325150

Grafwerk is onze specialiteit. Voor ieder budget. Aangesloten bij Eurofleurist. Verzending van bloemen door heel Nederland.

• •

drukkerijwihabo geboorte - trouw- ju bi Ie u m kaarten of eigen o n t w e r p ruime k e u z e mis- doop boekjes I o go briefpapier en v e I op pen visitekaartjes f I y er brochure p ri nte n copy kl e u r zwartwit ki ei n- g root fo rmaat rillen vouwe n nieten sn ijd en inbinden plastïficeren Heesterseweg 13 - 5386 KT Geffen T (073) 532 26 84 • F (073) 532 47 95 • E drukkerij@wihabo.nl • 1 www.w ihabo.nl

VAN DER DOELEN

Wilt u lagere maandlasten? Uw hypotheek oversluiten? *

Samen met u bekijken wij, geheel vrijblijvend, of u al of niet uw huidige hypotheek moet aanpassen .

*

Zeer scherpe rentetarieven.

* Intensieve persoonlijke begeleiding van begin tot het eind. WIJ BEMIDDELEN VOOR ALLE GROTE VERZEKERAARS, BOUWFONDSEN EN BANKEN. KLOOSTERSTRAAT 44 5386 AT GEFFEN TEL, 073 - 5325510 FAX 073 - 5325560

Bel voor afspraak:

E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Internet www.vanderdoelenassurantien.nl

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

VERZEKERINGEN


WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN

Telefoonnummer praktijk 073 532 1252 Spoednummer 073 532 3697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08.00-09.00 uur. Herhaalrecepten, vragen, afspraken andere dagen 09. 0010.30, 13.00-13.30, 15.30-17.00 uur. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig beeft kunt u natuurlijk altijd de spoedlijn bellen. Artsen P Berkelaar werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. A.Litjens werkt op maandagmiddag, dinsdag, woensdag en vrijdag. J. van der Heijden werkt op maandag, dinsdagmiddag, woensdag en donderdag. Spreekuren Elke dag 08.00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt 10 minuten. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuur] ijk een dubbele afspraak maken. Kinderspreekuur 15.30 - 16.00 uur (alle dagen, met uitzondering van woensdag). Dit is een spreekuur voor kinderen tot 12 jaar met kleine _kwalen (5 minuten spreekuur). Vanaf 1 januari is ook dit een spreekuur op afspraak. De afspraak moet diezelfde dag (08.00-09.00 of 13.0013.30 uur) gemaakt zijn. Dat voorkomt lang wachten in een overvolle wachtkamer met een ziek kind. Als uw kind erg ziek is of als het een uitgebreide klacht betreft, wilt u dan een afspraak maken op het gewone spreekuur. Visites 11.00-13.00 uur. APOTHEEK MAASDONK Telefoon en faxnummer: 073 532 4699 Fax. 073 532 4499 Openingstijden: Op werkdagen Op zaterdag 08.15 - 17.30 uur 12.00 - 13.00 uur Op zondag dienstapotheek Oss 11.00 - 12.00 en 17.00 - 18.00 uur Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. 20

·

Buurtbus-dienstregeling li,in 261 Maandag t/m vrijdag Nuland- Oss Geffen, Dorpsstraat 07.20, 08.20, 09.20, 10.20, 11.20,12.20, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17,20 Oss- Nuland 08.02, 09.02, 10.02, 11.02, 12.02, 13.02, 14.02, 15.02, 16.02, 17.02, 18.29 Zaterdag Nuland - Oss 09.20, 10.20, 11.20, 12.20, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20 Oss-Nuland 09.02, 10.02, J 1.02, 12.02, 13.02, 14.02, l5.02, 16.02 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen Ouderenadviseur "De Ouderenadviseur" is een samenwerkingsproject van de RIGOM (Regional e Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, tel.: (073) 532 19 52 en Helma Tijs, tel.: (073) 532 53 28.

WIE WAT WANNEER NOVEMBER 17 Ophalen oud papier 19 Intocht Sinterklaas in Geffen 24 KVB, Sinterklaas avond 25 Ophalen oud papier 26 Kopij inleveren Torenklanken (m~ 19) 27 Stamtafelbijeenkomsten in café Govers om 10.30 uur DECEMBER 03 soos Bonkemaar, surprise-party

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Bergstraat 26a, tel. (073) 5321544 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadressen: Tolweg 7, en Ve,ldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Cootbstraat22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26a, (073) 5322586 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.