Torenklanken 2005 - nr 16

Page 1

43e jaargang I nummer 16 1 oktober 2005

redaktieadres: advertenties: sekretariaat: bank: druk: oplage:

Tolweg 7 en Veldstraat 13 Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 Rabobank nr. 11 .58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 WiHaBo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

_._11111111. . . .1111. . . . . . . . . . . . . . . .IIIIIIDIEIIFIIIE!II VAN DE REDAKTIE JAARLIJKSE COLLECTE TORENKLANKEN IN DE WEEK VAN 23 T/M 29 OKTOBER 2005

Om onze financiĂŤle positie op peil te houden en wellicht wat te versterken, gaan de Dames van de KVB en KVO weer op pad om voor ons Dorpsblad te collecteren. De laatste jaren is het steeds moeilijker gebleken om financieel een sluitende exploitatie te voeren. De kosten voor papier en drukwerk zijn regelmatig gestegen, terwijl de advertentie-inkomsten een dalende trend vertonen. Zoals u ziet moeten we nog steeds alle zeilen bijzetten om de kosten van elke edĂźie van Torenklanken te kunnen betalen. Om u enig idee te geven wat het allemaal kost: Elke uitgave van Torenklanken die bij u in de brievenbus terecht komt, kost gemiddeld vijftig eurocent. Torenklanken verschijnt twintig maal per jaar. Wij als redaktie doen hierbij een dringend beroep op u om ons niet in de steek te laten.

BENZINESTATION SCHUURMANS UITNODIGING Jacqueline en Jos Kerkhof - Schuurmans gaan in november met hun gezin emigreren naar Canada. Klanten en belangstellenden kunnen hen GOOD BYE zeggen en GOOD LUCK toewensen op vrijdag 4 november a.s. tussen 15.00 en 19.00 uur. U bent van harte welkom bij hen thuis aan de Papendij k!

KLEDINGVERKOOP IN ZORGCENTRUM DE HEEGT

Namens de redaktie van Torenklanken,

Op woensdag 2 november komt EUROMODE weer kledingverkopen in de huiskamer van Zorgcentrum De Heegt. Natuurlijk is er weer een modeshow die u een goed beeld geven van de nieuwe najaar en winerkleuren. De modeshow begint om 14.30 uur en de verkoop begint om 14.00 uur.

Kees Jongeneelen, voorzitter

U bent allen van harte welkom in Zorgcentrum De Heegt

Steun daarom onze Torenklanken met een gulle gift.

DOOR HET VUUR..... . De aflevering van de t.v.-serie "Door het vuur, de mens achter de Brandweer", met daarin een opname van de Geffense brandweermannen Gerard van Dinther en Bart van Erp wordt uitgezonden op vrijdag 28 oktober a.s. op Ned 1 tussen 19.30 en 20.00 uur.

KOPY INLEVEREN VOOR: 22 oktober (geldt ook voor e-mail kopy) redaktie adres: Tolweg 7 & Veldstraat 13 e-mail adres: torenklanken@home.nl


Café - Zaal 't Haasje voor bruiloften, partijen

en vergaderingen Tel,: 0 7 ~ 15 20

~ ~ www .caf ezaal hethaasj e.nl

DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

- "deKimlerenv.!P

Jl B~.~

Jl

Ham 1, 5386 JA Geff~f. tel. 073-5325551

maandag Vm vrijdag zaterdag

Erkend installateur

13.00 - 19.00 uur 8.30 - 17.00 uur

C. V. Gas - Wa ter Service en ondei+ioudsabonnementen gasroestellen

SCHOENEN & SPORT

0

~ a t ie-en Adviesbureau bv

Ook voor het Energie certificaat voor woningen /vafl.S z=.. . 'P'ichtJ

[5Jj)SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Gellen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91

Papendijk 14b 5386 EG Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

Wij zorgen voor: • het verlijmen van kalkzandsteen • het leggen van afwerkvloeren • het bouwen van separatiewanden in gipsblokken en gasbeton • het aanbrengen van spack-spuitwerk • het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk • het plaatsen van metal-stud wanden en plafonds

NAS AFBOUW BV Telefoon Fax Website Mail

073 - 534 22 22 073 - 532 29 30 www.nasafbouw.nl info@nasafbouw.nl

tvww.J1asafbouwfl 1

Mannelijke of vrouwelijke uitvaartbegeleiders? Bij ons geen probleem! Voor meer informatie en antwoord op uw vragen Gratis aan te vragen "Stilstaan bij afscheid nemen" ons i nformatieboekje/wi lsbeschi kki ng.

Bel: 0412-623 173 Uitvaartverzorgin g

Bouw

VAN LITH B.V.

Buro

Docfalaan 2, Stadsmortuarium Oss, tel: 0412-6231 73 www.uitvaartverzorgingvanlith.nl contact@uitvaartverzorgi ngvanl ith.nl

Kleding verander- en reparatiewerk.

"BE.NILDA" Molenberg 6, tel.(073) 532 48 50 5386 DA Geffen / Maasdonk Maandag. Dinsdag, Donderdag. Vrijdag: 09.00 - / 2.00 uur andere lijden na lel. afspraak.

~

•n ~

z

H. VAN ZANDVOORT Maarten van der Dussen ELISCTROTECHNIEK B.V.

E-mail: hvzandvoortelectroO helllet.nl Heestersoweg 14 - 5386 KT Gellen

Tel:(073) 532 60 18 • Fax: (073) 532 39 86

Wilgenstraat 6 5386 GL Geffen Tel.: 073 - 534 12 94 Privé: 073 - 534 12 92 E-mail: bb.dussen@planet.nl


Parochie Heilige Maria Magdalena Geffen Parochie Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl www.parochiegeffen.nl

Op woensdag 2 november is er om 19.30 uur een viering in de kerk i.v.m. Allerzielen ( + kinderkerk).

GREGORIAANS KOOR De volgende repetitie voor het zingen van Gregoriaanse gezangen wordt gehouden op dinsdag 1 november a .s. van 21.00 - 22.00 uur in de grote zaal van het parochiecentrum (Oude Klooster boven).

"ONDER DE TOREN" BEREIKBAARHEID KAPELAAN GEELEN: Op de pastorie is er op maandag t/m vrijdag elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 De kapelaan heeft geen speciale spreekuren, u kunt de pastorie bellen en bij geen gehoor het antwoordapparaat inspreken. Donderdag is de vrije dag van de kapelaan. Voor uiterste spoed: kapelaan: tel. 06 - 53364310 E-mail kapelaan: kapelaan@parochiegeffen.nl E-mail diaken: dîakenvanherwijnen@hotmail.com e-mail parochie: mfo@parochiegeffen.nl Internetsite parochie: www.parochiegeffen.nl WEEKENDDIE.""STEN MAASDONK: GEFFEN: zaterdag 19.00uur; zondag 09.30 uur. NULAND: zaterdag 19.00 uur; zondag 10.00 uur VINKEL: zaterdag 17.30 uur; zondag 11.00 uur. LITURGISCHE KALENDER * dienst in de kapel + t.v. - uitzending naar huize Heegt 21 -10 22-10 23-10 24-10 28-10 29-10

19.00 u 19.00 u 09.30 u 19.00 u 19.00 u 19.00u

*

H.Mis mmv Ouderenkoor Gezinsviering + H.Mis mmv Gemengd Koor * avondmis * H.Mis mmv Ouderenkoor H.Mis mmv Passe Partout (+ kinderkerk) zo. 30-10 09.30 u + H.Mis mmv Mannenkoor (Gregoriaanse gezangen) ma. 31-10 19.00 Ll H.Mis (in de kerk) Allerheiligen mmv Gemengd Koor wo. 02-11 19.30 u H.Mis Allerzielen mmv W.I.K. en Gemengd Koor (+kinderkerk) VT.

za. zo. ma. vr. za.

MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 - 20.00 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave - enveloppen achter in de kapel en in de kerk. AFWIJKENDE MISTIJDEN / VIERINGEN DIE VERVALLEN Op maandag 31 oktober 1s er om 19.00 uur een viering in de kerk i.p.v. in de kapel i.v.m. Allerheiligen (dus niet zoals eerder vermeld op dinsdag l november)

DOPEN Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopvjering kunt u terecht bij : Babette Romme, De Doelen 1, tel. 073 - 5323469. De doopvieringen zijn bestemd voor hen die woonachtig zijn in Geffen, of voor hen die elders wonen, maar ingeschreven staan in onze parochiegemeenschap en deelnemen aan de kerkbijdrage. DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: September 2005: Indra Visker, Han Sluiter, Maud van der He ij den. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE Woensdag 26 oktober: aanmelden Eerste Communicanten in het parochiecei1trum GEZINSVIERING Op zaterdag 22 oktober is er een gezinsviering met als thema: Herfst. Rianca en Arnout van Erp zullen de viering muzikaal opluisteren. Alle kinderen en hun ouders zijn van harte welkom om deze viering bij te wonen. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven bij: Patty van Nistelrooij, Jasmijn 5, 5386 ES Geffen. tel. 073-5326323 (na 18.00 uur) of via e-mail: jurgen.patty@home.nl Dit geldt voor mensen die in ons dorp wonen, of hier geboortig zijn maar elders wonen. ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEU' Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan leunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Het ziekencomité bezoekt de zieken namens de parochie, de kapelaan brengt een bezoek aan de zieken op verzoek van de zieke of zijn naaste familie. ALLEENGAANDENGROEPGEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de bovenzaal van Het Oude Klooster. Alle alleengaanden zijn daar van brute welkom; vooraf aanmelden is 3


Ja, dat doen we allemaal!

Verzekeringen

I~~~~ Ht ~~)'/ \;

Aan-/ verkoop

CJ Regio Bank •

1nanc1er1ng

= 1 VAN 11 PA

-

\

Huur/ verhuur

\

EESE

Rssv

Makelaardij/ Assurantiën

Kromstraat 172 Oss ~ (0412) 65 06 79

en Geld info@geldengezin.nl

www.geldengezin.nl www.lmv.nl

Gebr. van de Wetering

-

~ .-.1.0 -Wë,-~

tf1

- <::J:.

~

Dommelstraat 47

'\

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

C,

--

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

5347 JK Oss

Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

z

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP GEFFEN

Fax 0412 - 63 72 06

Van Sch,1ndel Souwgroeo bouwt

2& r- .__--~IDES~GN ONTWER.P,AANLEG ONDER.HOUDrRENOVATIE Corné van Dinther Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel.: 073 - 532 16 54 Fax: 073 - 532 67 01

Dorpsplein 19 5386 CL Geffen

al GO 13arwinkelcer.tra_scholen, d1stribut1ecentra. \!X>fltngan en

bc,fojfogobovwon Bouwen Is onze passie. U herkent dal in aU1;: facetten van ons werk en de kw~~füe1: van do rntvoering.

openingstijden: woensdag en donderdag 13.00 tot 18.00 uur vrijdag 13.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

Tel 073 532 76 09 - Fax 073 532 76 11 Mobiel 06 534 746 75

"Kwaliteit wint de strijd''

Van Sch11nóel Bouwgroep Breéeweg 13 5386 KM Geffen tel: 073-5322961 fax, 073-5322232 mA1l@VanSchjOdel·60111V9roep.nl www.vanscluJnéel•bouwgroep.nl


niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het "samen tafelen". Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328.

GESPREKSAVOND OVER ONS EIGEN GELOVEN Graag nodigen wij weer iedereen uit op dinsdag 25 oktober a.s. op de pastorie in Vinkel om samen in gesprek te gaan over de vraag: Wat kan de bijbel ons meegeven en hoe kunnen we dat meenemen in ons dagelijks leven. Denk er vast maar eens over na. Bij eventuele vragen: bel Annet vd Helm, telnr 5324311.

KERKBALANS 2005: Overal en dichtbij! Toon uw sympathie voor onze parochie en doe mee met de actie Kerkbalans! De stand is: € 24.200 .00. Dank u wel voor uw bijdrage! U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur Yi. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2005. Kijk ook op www.kerkbalans .nl

GEVONDEN VOORWERPEN Jan de koster heeft voor u 'in de aanbieding': diverse dassen, handschoenen en paraplu's! Als u iets mist, neem contact op met Jan van Schijndel: 5321086.

GIFTEN voor het Lourdescomité: bank rek. 11 58 16 135 voor de restauratie Yan de kerk: bank rek. : J 1 58 15 236 DE RESTAURATIE-THERMOMETER staat op € 290.000,00. DA~'X U WEL!

KERKMUSEL"")t Elke laatste zaterdag van de maand geopend van 13.00 uur - 14.00 uur: 29 oktober 2005 a.s. behalve wanneer er op dat tijdstip een viering in de kerk is. U kunt ook een afspraak maken met Jo van Wanrooij tel. 5322283

JEUGDUITSTAPJE BUURTVERENIGING DE ELSHOF Op zaterdag 1 oktober zijn we samen met 28 kinderen van onze buurtvereniging naar hemelrijk geweest. Het weer was goed en we hebben lekker geklommen op de him.alayaberg, gesurvivald en gespeeld in de speelhal, ook werden we nog verrast met chips, drinken en een snoepje. We vonden het heel erg leuk en gaan volgende keer zeker weer mee naar hemelrijk of iets anders. Groeten van Bjorn en Linsey

oog voor detail en gevoel voor perfectie

Ernis schilders bundelt jarenlange ervaring met de modernste

Joy of perfection

technieken en producten. Ernis staat voor kwaliteit in alle facetten.

Ernis schilders b.v.

Ernis glas b.v.

Het Geffens Veld 8 5386 LL Geffen T. 073 532 34 00

F. 073 532 6510 E. info@ernis.nl 1. www.ernis.nl

I

ERNIS

~ schilders 5


Hier had uw advertentie kunnen staan! Deze worden gelezen zoals u ziet.

DE KOS TEN VOOR

• Trendy!

DANKBETUlG lNGEN, PERSONEEL GEVRAAGD EN AANGEBODEN

• Stijlvol!

ZIJN€ S.--

• Koppig!

RUBR[EK GEVON DEN EN VERLORE N lS GRATIS! Te.: 073 - 532 00 05 LOSSE ADVERTENTIES TUSSEN DE TEKST

Cafétaria / Eetcafé

'T BERGJE V.O.F.

~, onze kwaliteit is realiteit ~ Ook voor feesten, partijen en vergaderingen Veldstraat 14 Geffen Tel.: 073-5322531

• ExclusJeve gezichts· en • Bfendtherapeute lichaamsbehandelingen • Huidtherapeute Pakkingea (billen, buik, . . borsten, handen. voete;1) • Exclusieve s1erade van Bea4zill en Bella Ragazza • Permanente Make-Up • Make-Up workshops , Dagarrangementen

€ 35,-

H ELE PAGINA

15,25,-

60,-

l't:'\

~~~~=··~·N~ <~

MOTORRIJSCHOOL

P. DE K~EIN "Z'o.n~~'U~ Heegterstraat 34,5386 CP Geffen, Fax:(073) 5326381 Tel.:(073) 5324658,Autotel.:(06) 53184263

Alles vers uit eigen bakkerij

GROEPSTRAINING

Bakkerij Brands

• l'otol Fit • Indoor CycHng • Streetdonce • Swltchlng • Seniorentraining

Do,pstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

MEDISCHE FITNESS • Fysiotr-alnlng • •De Augsc.11001 • Revaltdatletraining • Reïntegrnt.letralning

• Al'Ti:lngementen op maat

1/ 2 PAGlNA

'C-/_

• Nautllustralning • Cardlntraining • Combinatie Ncmttlus-Cardio

INDIVIDUELE TRAININli

€ €

t'6.\

Cespecialiseerd in:

SCHóONHEIDSSALON

1/ 8 PAGINA 1/ 4 PAGINA

Papendijk 12 • 5386 EC Geffen Tel. (0731 74 72 • Fax (0731 532 65 75 ,. " . , 0

R~t!:!!J1fAiYaEDRIJF

i~

8

,!

"'"-r. EN ,1~~'(§

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Tel 073 532 34 69 Renovatie projecten. Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spuitwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl

6

RI.JVVIELEN

Q . ta,. 0,QZQll a. _ _ _ _ _ _ __

TANKSTATION

KerkstraQl!t 11 Geffen (073) 532 '13 '13


EFKES BUURTE MÈ ... Monique van den Berg en haar zus Ria Toen ze nog werkte als doktersassistente was ze er al in geïnteresseerd: de natuurgeneeskunde trok altijd al baar speciale aandacht.. . Monique van den Berg volgde samen met haar zus Ria een cursus Reiki. Rei - ki betekent letterlijk universele energie en werd begin 1900 herontdekt door de Japanse monnik Mikao Usui. Een eeuwenoude natuurgeneeswijze waarbij universele energie wordt doorgegeven door handoplegging. Als je geestelijk of lichamelijk ziek bent, is je lichaam uit balans en dat kan klachten veroorzaken. Met het doorgeven van de energie wordt de balans hersteld en kan de klacht verdwijnen. ''Door de behandeling worden de energiebanen geopend en het lichaam zelf (en niet wij) zorgt voor de helende werking" leggen de zusjes uit. "Ook als je geen klachten hebt, kun je 'de batterij' opladen door Reiki-behandelingen, het geeft energie en rust". Monique en Ria hebben de drie fasen van Reiki doorlopen: Met Reiki I ben je in staat door middel van handoplegging energie door te geven aan jezelf en anderen. Met Reiki II leer je met behulp van Reikisymbolen op afstand behandelen, bijvoorbeeld aan de hand van foto's. Reiki IlI is de mastergraad en daarmee kun je zelf cursussen geven. fn principe kan iedereen Reiki leren. De toepassingsmogelijkheden van Reiki zijn heel divers: bij o.a. hoofd-, nek-, rug- en maagklachten, depressiviteit, burn out, anorexia of bij huilbaby's. "We hebben ook goede ervaringen met het groepsgewijs behandelen van o.a. kanker-. reuma- en M.S .-patiënten. De bijverschijnselen van medicatie en bestralingen blijven langer uit" zegt Monique. Sinds drie jaar hebben Monique en Ria samen een Reikipraktijk in Oss aan de Palmstraat 53 onder de naam Maatschap "De Vlinder" (hét symbool voor transformatie). Ze hebben ook (kinder-) cursussen opgezet. Ze wilden graag aan hun Reiki-cursussen een goed doel verbinden en kwamen in contact met de Stichting Jmba Children's Home. zij ondersteunen het werk van kindertehuis St. Marcellin in Zimbabwe. Van elke cursus gaat er een deel naar deze Stichting. Om nu wat sneller een broodnodige derde woning voor het kindertehuis te kmmen realiseren gaat Maatschap "De Vlinder" geld inzamelen met een 24-uurs behandelmarathon door hen en een groot aantal cursisten. De gehele opbrengst hiervan ("wie kan maakt er 1O euro van!") gaat naar IMBA. Deze marathon wordt in De Bonkelaar in Geffen gehouden op zaterdag 4 maart 2006 vanaf 12.00 uur tot zon

dag 5 maart 12.00 uur! Daarnaast is er een 'spirituele tafel', die bemand wordt door o.a. een specialiste in astrologie en horoscoopberekening, er worden oorkaarsen gezet en er wordt uitleg gegeven over Bachbloesem. Na afloop van de behandelingen is er een kunstveiling van Zimbabwaanse beelden. Wellicht willen ook Geffense kunstenaars hun kunstwerken veilen. De Bonkelaar wordt in stijl aangekleed, er treedt een Afrikaanse band op, Burgemeester Boelens opent, oudpastoor Scheepers heeft toegezegd op de behandeltafel plaats te nemen en Burgmeester Klitsie is gevraagd het geheel af te sluiten. Binnenkort wordt een enveloppenverkoop gestart:€ 5,00 voor een lotnummer, waaraan voor iedereen een prijs is verbonden. Monique en Ria zijn fanatiek gestart met deze actie, ze gaan er letterlijk en figuurlijk veel energie in steken! Voor sponsoring, vragen, suggesties, aanmeldingen voor behandelingen ofanderszins kunt u contact opnemen met Monique tel. 073 - 5323987 of met Ria 0412 - 648871 of via e-mail de . vlinder@home. n 1 Kijk ook op www.imbachildrenshome.com Ria en Monique zeggen al bij voorbaat: MAZVITA (bedankt in het Zimbabwaans).

Schoonheidssalon Irma Dit najaar geven wij als extra toevoeging aan de complete gezichtsbehandeling een weldadige hals/decoletépakking gratis!

Schoonheidssalon Irma de Kouwe Noord 2, Geffen Tel. 073-5323633 Mob.06 -47206001 7


A.

1

ROND DE DORPSPOMP

~

De pomper was de tel kwijt. Vandaag dus nummer 227. De Maasdonkse politiek moest het ontgelden in deze stamtafel. Twee wethouders denken en handelen te wetmatig, terwijl Wethouder R.v.d. Ven wordt beoordeeld als een sociaal meedenkende Wethouder. Er komt een politieke verschuiving in 2006. Dat is zeer zeker het gevolg. De Griffier en Secretaris van de gemeente Maasdonk waren genodigd. Maar helaas niet aanwezig; de volgende keer dan maar. Zij dienen in Maasdonk. te wonen om aan den lijve te voelen en te ervaren "Wat er hier leeft!!!". De ergernis werd wederom geuit over de afsluiting van de Heesterseweg. Op 26 juni 2005 is het besluit al gevallen tot verbetering. Maar pas op 23 sept. 2005 wordt het besluit gepubliceerd. En op 26 september 2005 wordt al met de uitvoering begonnen. Binnen 6 weken na publicatie kan men bezwaar maken. Stel je voor dat er echt bezwarenden zijn, dan kan het werk van 6 weken -3 dagen worden teruggebracht tot de oude toestand, wat tot een hopeloos juridisch gevecht zou leiden en een behoorlijke financiĂŤle aderlating tot gevolg kan hebben. De alternatieve routes zijn niet opgenomen noch aangegeven. De Waterlaat is nog niet opengesteld. Onaanvaardbare risico's worden genomen. Er ontstaan levensgevaarlijk verkeerssituaties aan, rond en bij de Heesterseweg. De bouwplannen rond Heiduinen zijn wazig en warrig. Plankaarten, welzijnsplannen en bestemmingen komen niet overeen. Dat geldt ook voor het kemplan. De gemeente noemt het dan gemakshalve maar een beheersplan, dan kan men nog alle kanten op. En de burger wordt met een kluitje in het riet gestuurd. De woningen in Vinkel waren eerst in handen van een projecthandelaar/aannemer en nu in handen van Woningbouw stichting Maasland, maar nu wel 700.000 Euro duurder. De burger/bouwer/ koper betaalt het gelach. Er is bij alle plannen sprake van klungeligheid. De afdeling Ruimtelijke Ordening der gemeente heerst als in een "Eigen Koninkrijk" en houdt er een zeer dominante houding op na . Het ontbreekt aan overleg en er wordt onvoldoende gecommuniceerd met belanghebbenden. Er wordt maar afgekeurd, afgewezen zonder nadere toelichting. Er komt nooit een antwoord dat verwijst naar oplossingsmogelijkheden. Dienstbaarheid aan de burger staat op een laag pitje. Het woningcontingent / woningbouw / waarvoor intussen van rijkswege alle ruimte wordt geboden blijft achterwege, of wordt ernstig vertraagd door het gebrek aan goede plannen. 8

Ambtenaren krijgen de schuld, wethouders verschuilen zich achter de wet en achter de moeilijk, moeizaam en soms schandalig opererende gemeenteraad Dat MOET BETER, Dat KAN BETER. Dat ZAL BETER!!!! !! De nieuwe herder kapelaan Paul Geelen is uitnodigend. "Ik ben beschikbaar", zegt hij . "Elke voormiddag, behalve donderdag, kun je terecht op de pastorie. Je mag me e-mailen. Draag onderwerpen aan voor "Torenplein". Hij heeft een luisterend hart en oor. Hij komt wat voorzichtig over, maar probeert wel Pastoor Mennen zoveel mogelijk buiten de deur te houden. Zangles heeft hij niet nodig (Ik kan er dus niks aan verdienen, zegt koordirigent T.P) Wij krijgen beslist de ruimte om onze ideeĂŤn uit te dragen. Hij mag wel iets doordringender spreken of de geluidsinstallatie moet worden aangepast. Wij zien uit naar een ontmoeting aan de stamtafel. De stamtafel ging naar de: GEERFEEST EN. We zijn benieuwd en proficiat. beheerders, sporters vrij wil ]jgers en bedienden met het Zilveren FEEST!! ! De sport krijgt die week bijzondere aandacht en ook het multifunctionele karakter van de sporthal met fraaie akoestiek wordt weer eens gepraktiseerd. De stamtafel hoopt dat bij de voordrachten van de man/ vrouw van het jaar meer aandacht komt voor de jeugd. Wij zien daarin een mogelijkheid het grote aantal jeugdige vrijwilligers onder de aandacht te brengen en te promoten. Het kan de waarde en betekenis van de uitverkiezing vergroten. De huisartsen bouwen aan een nieuwe huisvesting. Soms blijkt geen enkele huisarts bereikbaar. Hoe is de samenwerking in Maasdonk vragen we ons af. De Stamtafel wil graag alle betrokkenen in de gezondheidszorg aan de. Stamtafel uitnodigen. Als eersten zouden we de huisartsen van Geffen aan onze tafel willen zien. Ze ontvangen nog een expliciete uitnodiging. Heeft Maasdonk nog enige zeggenschap over de Geffense Plas??? Het is vreemd, dat er geen mooie wandeling te maken is rond die plas. Een stuk prikkeldraad verhindert dat. Wij vinden het hoogst merkwaardig, dat bij die gebarricadeerde p lek, een prachtig clubgebouw annex hek en poort van een kennelijk zeer welvarende Duikclub is gebouwd. Het is zo maar net op de grens van Maasdonk. Alleen tijdens clubactiviteiten is zo'n rondwandeling 1 mogelijk, maar dan moet j e over hun terrein. Het wordt alzijdig gestimuleerd om te gaan wandelen. Mogelijk kan de gemeente Maasdonk: die zeer uitnodigende wandeling eens onder de aandacht brengen. ONS ERFGOED wordt zo wel slecht beheerd. Voorheen was er een afsluiting nodig vanwege de zandwinning, maar die is allang gestaakt. De muziekschool Maasdonk biedt onze kinderen ruimte voor ensemble-spel.


Iedere jeugdige muzikant kan zich aansluiten. Het lijkt ons heel nuttig, leerzaam en plezierig, bel 5325168 met Jan v. Kreij. Zo ontstaat er een bijzonder jeugdorkest. Een prachtig initiatief, wat wij van harte ondersteunen. De stamtafel is ook blij, dat Geffen een Reclamebureau rijk geworden is. Er worden teksten, brochures en websites ontworpen, evenementen georganiseerd of ondersteund, je kunt er terecht voor pas-en digitale foto's en de bestaande Videotheek blijft bestaan. 22 oktober a.s. is de opening onder de naam CREATl VOS. Van stamtafel 227. Voor op en of aanmerkingen de Prins tel. 0412-640982. Volgende stamtafel op 23 okt. a.s. en dat o.l.v. Rien Oomens en weer in cafĂŠ Govers van l 0.30 tot 12.00 uur met napraat tot 12.30 uur. Ook u bent WELKOM: humoristisch, actueel, spits, heftig, maar vooral GEZELLIG.

burgemeester Boelens van de gemeente Maasdonk. iedereen, van jong tot oud, is van harte welkom hierbij aanwezig te zijn en de toegang is gratis. Het is voor de amateur-kunstenaars een bijzonder genoegen hun in de loop der jaren met veel enthousiasme vervaardigde werken aan het publiek ten toon te spreiden. Men loopt er vaak niet mee te koop en is wat terughoudend om de creaties te tonen. Maar U zult zich verbazen over de tentoongestelde objecten. Er zijn diverse vormen van beeldende kunst te zien zoals: - ::;childerijen - keramiek - sculpturen - etc. De Kunstkring Geffen rekent op een grote belangstelling. Reserveer alvast in Uw agenda: weekend 5 en 6 november.

(ON)BESCHERMD DORPSGEZICHT GEVONDEN Wie heeft er zijn huissleutel verloren? Gevonden door Lobke v. Esch, Kim Reuvers en Britt Rovers. Jnlichtingen: redactie Torenklanken, Veldstraat 13, Geffen

Ster videotheek ... dit dorp, ik weet nog boe het was ...

Pelgrimstraat 1-b 5391 BL Nuland

G

e f f

e

n Kunstkring

tel. 532.18.27 openingstijden: maandag t/m vrijdag: 15.00 - 21.00 zaterdag en zondag: 14.00 - 21.00

Expositie Kunstkring Geffen Opening door burgemeester Boelens Alweer voor de derde keer wordt de tweejaarlijkse expositie van de Kunstkring Geffen gehouden. Deze expositie zal plaatsvinden in het weekend van 5 en 6 november 2005 in "De Bonkelaar", Kloosterstraat 18 te Geffen, op zaterdag 5 november van 19.00 tot 21.00 uur en op zondag 6 november van 11.00 tot 17.00 uur. De officiĂŤle opening van de expositie zal plaats vinden op zaterdag omstreeks half acht en worden verricht door 9


HET LEVEN VAN DE VROLIJKE KANT BEKIJKEN... Hij is een boerenzoon en komt van 'Bruggen' in Rosmalen, uit een gezjn van zeven jongens (waarvan er twee priester werden) en één meisje ... Zij is 'n Maliskampse en ze hadden thuis vijf meisjes ( één van hen was non) en één jongen... Wim Heijmans (76 j.) enDoortje Langenhuijsen (74 j.) vierden hun gouden bruiloft. "Es gè d'r nie neven gaot zitten, dan doe ik 't ... !" waren de woorden van Wim tegen zijn kameraad, bij de eerste ontmoeting met Do01tje! Ze kwamen elkaar tegen bij de paardensport, bij activiteiten van de jonge boerenstand en de boerinnenbond en bij de gymclub. "Daar mocht je naar toe, dansen of uitgaan was er toen nog niet bij!" vertelt Doortje. En zo kregen ze al vroeg verkering. "In het begin natuurlijk stiekem; het licht van Wim z'n fiets ging uit, zodra Doortjes huis in zicht kwam! En de liefdesb1iefjes door Wim geschreven, kwamen via de oudste zus van Doortje bij haar terecht!" Doortje volgde na de Lagere School de Huishoudschool, werd coupeuse en werkte in een gezin. Wim hakte gedurende negen maanden kolen in de Staatsmijnen van Heerlen om niet naar Indië te hoeven. Hij werkte ook bij een boer in Velden bij Venlo en moest in zijn diensttijd naar Duitsland en Maastricht. Doortje en Wim trouwden in 1955 met een H.Mis om half tien 's morgens en vierden een bescheiden feestje bij de bruid thuis. De accordeonist die het feest zou opluisteren moest afzeggen vanwege een gebroken arm. Ze hadden een koe, een paar varkens en enkele kippen. Wim haalde daarbij nog melk op en werkte bij de eierveiling. Hij was 40 jaar lang secretaris van de veeverzekering. Wim en Doortje kregen vijf kinderen: Gerrie, Erna, Marion, Theo en Marcel en inmiddels is het gezin uitgebreid met schoondochters en -zoon en elf kleinkinderen. In 1991 zijn ze in Geffen komen wonen, geruild met het huis van zoon Theo aan de Heegterstraat. Dat beviel meteen goed: "De mensen riepen gelijk hallo tegen ons..."! Samen hebben ze fijne dingen beleefd. Naast de zorg voor het gezin en 'de dagelijkse boterham' hebben ze genoten van reizen naar o.a. Amerika, Canada en Costa Rica, waar familie woont en woonde. Vijftien jaar geleden begon Wim te sukkelen met zijn gezondheid, een stuk van zijn Jong moest worden weggenomen. Drie jaar geleden was bet echt schrikken, Wim kwam op intensive care terecht en zijn toestand was zeer kritiek. "Ik ben zelfs bediend, waar ik niets van af weet" zegt Wim. Hij kwam er door en nu brengt zijn scoot-mobiel hem vanwege te weinig adem - overal naar toe! "Daar is hij 10

gekker mee, dan met mij" lacht Doortje. Met Effe noar Geffe was zijn scoot-mobie1 kapot en dat deed heel zeer; hij heeft niet kunnen genieten van de, zoals altijd gezellige, boerenmèrt! Ondanks die beperkingen stralen Wim en Doortje vrolijkheid uit. Doortje vertelt enthousiast met een lach haar verhalen en Wim doorspekt ze met de nodige humor! Ze bekijken het leven van de vrolijke kant! Doortje zat jarenlang in het bestuur van de K.VO. en is momenteel lid van handwerkgroep De Nijvere Handen en actief bij de K.B.O. Daar regelt ze alles rond het prijskaarten. Ze heeft zelfs een lap-top en e-mailen is haar niet vreemd! Wim haalt boodschappen en zorgt voor 'de vrolijke nootjes ' . Kleindochter Mariëlle(l 6 j .) komt binnen. "Opa en oma ... ? Die zijn kei-lief! Opa maakt altijd grapjes. Hij heeft ons wel laten schrikken toen hij zo erg ziek was". Ze halen samen hetinneringen op ... Het gouden paar heeft een leuk feest gevierd met familie, vrienden en buren. Een nichtje uit Amerika bracht een prachtig zelfvervaardigd wandkleed mee met daarop een foto van het jeugdige trouwpaar van 50 jaar geleden. En op de originele trouwakte, die de wethouder bracht, ontdekten ze de datum van de echte trouwdag: de wettelijke! Na het feest maakten ze samen nog een "gouden huwelijksreis" naar Ommen met De Zonnebloem. Proficiat!

DANKBETUIGING We mogen terugkijken op een heel fijn gouden bruiloftsfeest. Dank voor de felicitaties, attenties en de grote belangstelling. Een bijzonder woord van dank aan onze familie, buren en vrienden, aan muziekvereniging WI. K. en de afvaardiging van de gemeente Maasdonk. Ons gouden huwelijksfeest zal nog lang in onze herinnering blijven; we hebben er echt van genoten! Wim en Doo11je Heijmans, kinderen en kleinkinderen.


(i'.

~~

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/ m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen burgerzaken). OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kuntu (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE \VERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073 -5342100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester: P.C.J. Boelens Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00

POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken. CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30- 12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00

MCZIEK VERENIGING .. Willen Is K unne n " ~effen

GEVRAAGD: Een instructrice voor de majorettes. Voor de A- en B-groep (13 tot 18 en 9 tot 12 jaar) Repetitie op de woensdagavond. Heb je hiervoor kwaliteiten, ben je enthousiast, vind je het leuk om met jeugd om te gaan, draag je het verenigingsleven een wann hart toe? Reageer!! ! Dit kan, door vóór 1 november een sollicitatiebrief te sturen aan het bestum van Muziekvereniging WI.K. p/a Elly Steenbergen, Thijmstraat 8 5386 BG GEFFEN Tel. 073-5322440 / e-mail elly.steenbergen@home.nl Wil je meer informatie, dan kun je hiervoor ook bij Elly terecht.

COLLECTE KWF De collecte ten bate van het Koningin Wilhelmina Fonds (kankerbestrijding) heeft dit jaar 2530 Euro opgebracht. Onze dank gaat vooral uit naar onze collectanten en onze milde gevers die dit gezamelijk hebben bijeengebracht. namens KWF afd. Geffen Annie en Jan Wildenberg

Wethouder J.A.M. Voermans Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder E.J.A. M. van Heese Speekmu· na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder M .J.M. van de Ven Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17 .00 tot 19 .00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk.

Riolering of afvoer verstopt!? Bel M.B. rioolontstopping te Geffen.

Mulli bouwscrvice J. van den Heuvel Doctor Poelsstraat 4 5386 BW Geffen

Tel.: 06 - Sl 52 72 32 Fax: 073 - 534 15 21 11


.-

Rabobank


VAN DUIMSTOK EN POTLOOD TOT LASERAPPARATUUR... Piet de Haas (80 j.) en Huub Peters (75 j.) werden gehuldigd vanwege 60 jaar lid van de FNV Bouwvakbond. Piet is tevens 50 jaar bestuurslid van de FNV afdeling Maasdonk: en ontving de erepenning van verdiensten van de gemeente Maasdonk:. "We hadden nog geen regenpakken, handschoenen of laserapparaten, toen ,,·ij op de bouw werkten, maar ondanks dat, zouden we het zo weer over doen" zeggen Huub en Piet. ''Je werkte met plezier en je kende niet anders". Ze weten alles van hard werken met weinig hulpmiddelen. "Tassen stenen op je schouders naar boven dragen..." zegt Piet, die vanaf zijn 19e jaar als metselaar werkte. ''Met een potloodje de bouw uitzetten .. : ' zegt Huub, die vanaf zijn 15e jaar als timmerman ,verkzaam was, later als voorman. Piet heeft goede herinneringen aan de bouw van het gemeentehuis in Oss en Huub zijn mooiste werk was zes jaar lang bouwen aan het Catharinaziekenhuis in Eindhoven. "Met de fiets naar d'n Hoan. met de bus naar De Bosch, met de trein naar EindbO\·en en vervolgens met de fiets of de stadsdienst naar ct·n bouw... en dan moest het werk nog beginnen. We kregen slechts een half uur schaft, want anders maakten we te weinig uren!" vertelt Huub. "Het ging allemaal". Beiden zijn ze altijd trouw gebleYen aan de vakbond. Ook nu ze niet meer actief bomrrnkker zijn, blijven ze steunend lid. "Je kunt altijd bij de bond aankloppen voor o.a. het invullen van de belasting. Alles wordt l 00% geregeld; Jan van Brakel heeft heel wat zaken in orde gemaakt". Bouwen en klussen leer je niet af. want er is altijd wel werk aan de winkel bij de kinderen of familie, hoewel Piet na zijn 75e ging 'afbouwen'en zeker niet meer 'hoger op klimt' . Huub raakt niet uügepraat oYer zijn vak en passie. Hij werkte veel samen met zijn broer Piet Peters, die fijntimmerman oftewel interieurbouwer was. Nog altijd fietst Huub rond om nieuwe bouwwerken te bekijken en de ontwikkelingen te zien: daar geniet hij van. Temeer daar hij weer redelijk fit is na een darmoperatie, twee jaar geleden. Piet en Corrie de Haas en Huub en Jo Peters werden geweldig verrast door het bestuur van de afdelingsbond op 22 september jl. Ze werden opgehaald door de taxi, reden een rondje en kwamen uit bij het gemeentehuis. De grootste verrassü1g was dat daar de kinderen en kleinkinderen aanwezig waren om getuige te zijn van de huldiging. "We hebben een heel actief bestuur bestaande uit: Harrie Danen (vz), Jan Barten (secr.), Erik van Lee (penningm.), Frans Langens, Ton van Herpen, Toon v.d. Berg en Sander van Lent. We zijn hen en wethouder Riny

van de Ven heel erkentelijk voor dit gebaar". Gelukkig worden ook veel jongeren tegenwoordig Jid van de vakbond. ''Dat is heel belangrijk" vinden Piet en Huub, "want ze proberen de arbeidsomstandigheden voor de werkers in de bouw, te verbeteren. Met werkgeversorganisaties en overheid worden in arbeidsconvenanten harde afspraken gemaakt over het terugdringen van zwaar werk, minder blootstelling aan gevaarlijke stoffen en minder werkdruk. Ze geven eveneens informatie over arbeidsrisico's en je kunt met problemen en klachten bij hen terecht''. De moeite waard dus om lid te worden en voor Piet en Huub in ieder geval om lid te blijven! Proficiat!

~.,

rtïschoolvinkel____ _

RELAXED OP WEG ?? - autorijles gewoon of volgens de RIS-methode - theorie (evt. privé-les)

Iets voor jou ? Kijk dan snel op: www.rijschool-vinkel.nl Of bel 06-51648278 Rob van Dijk Kastanjelaan 10 5382 KD Vinkel 13


creativos

creat.ivos Bram, Judith en jan Tolweg 2, Geffen Telefoon (073) 532 5789 www.creativos.nl

reclamesureau

Binnenkort opent creativos de deuren van haar nieuwe kantoor aan de Tolweg op nummer 2 in Geffen. creat;vos is een actief, jong en creatief reclamebureau. Voor diverse klanten realiseerden we zeer uiteenlopende producten, van websites tot brochures. Bovendien heeft Creativos zich gespecialiseerd in het schrijven van teksten en in de organisatie van grote en kleine evenementen. Op Tolweg nummer 2 kunt u ook bij ons terecht voor het maJ<en van pasfoto's of voor het ontwikkelen van uw (digitale) foto's. Loop eens bij ons binnen of kom naar de OPEN DAG op zaterdag 22 oktober!

OPENINGSTIJPEN:

0PB(

Maandag: Dinsdag: Woensdag:

Oo ::aerciag 22 oktober a.s. staat de deur van o ns rua. .,e pand open voor iedereen die een ki1... e ,:y-.ze 'keuken' wil nemen. Er is vana e; te noen en u gaat niet met lege handen lll2.'" 'iu s... Dus graag tot ziens op onze Open Dai op zaterdag 22 oktober!

13.00 13.00 13.00 Donderdag: 13.00 Vrijdag: 13.00 Zaterdag: 10.00 -

18.00 uur 20.00 uur 18.00 uur 18.00 uur 20.00 uur 15.00 uur

~AG:

Videotheek Geffen Nu geopend: Stervideotheek-automaat Geffen 24 uur per dag de nieuwste films huren Huren uit deze automaat is bĂŻ na net zo simpel als pinnen. Voor deze automaat kun je je oude pas van Foto Video Cinerent gebruiken. Pincode vergeten? Vraag er binnen naar! Tijdens de OPEN DAG op zaterdag 22 oktober: - GRATIS film huren - GRATIS popcorn voor iedereen -GRATIS videotheekpas De nieuwe Stervideotheek-automaat is te vinden aan de Tolweg op nummer 2 in Geffen

14


CARNAVALSVERENIGING "DE NAKOMERTJES"

VERLOREN

Zoals al jaren organiseert Carnavalsvereniging "De Nakomertjes" ook dit jaar weer haar jaarlijkse quizavond. Deze avond vindt plaats op maandag 31 oktober 2005 in de grote zaal van de Gouden Leeuw en vangt om 19:00 uur aan. Er kan ingeschreven worden door ; verenigingen, clubs, vrienden, families etc. met een team van vier personen en een reserve speler. Het inschrijfgeld bedraagt per team€ 15,00. Uw inschtijving wordt graag tot en met zondag 23 oktober tegemoet gezien door : Hanyvan Erp Papendijk 2a, 5386 EC Geffen, tel. (073) 532 43 71

Zondag-avond tussen 20.15 en 21.00 uur op 03 oktober 2005 op weg van Geffen naar Berlicum, gereden onder nieuw viaduct richting Vinkel. In Vinkel rechtsaf richting Berlicum, de Hooghei grote kruising overgestoken richting Rosmalen, Berlicum. EEN ZWARTE REISKOFFER op wieltjes ongeveer 60 x 40 x 20. Deze is achter in de bus geplaatst. Tijdens het rijden zijn de achterdeuren van de bus op een onverklaarbare wijze geopend en is het koffer er uit gevallen. De reiskoffer met kleding, een boek en sieraden van emotionele waarde ben ik daardoor verloren. Wil de eerlijke vinder contact met mij opnemen. Mijn mobiele telefoonnummer luidt: 06 - 48 080 248. Ik zal u zeer dankbaar zijn.

De onderwerpen zijn: aardrijkskunde, geschiedenis en biologie, woorden(lingo), sport, muziek, radio en tv, afkortingen, allerlei en een schriftelij k gedeelte.

COLLECTE PRINSES BEATRIX FONDS

We hopen evenals andere jaren ,\·eer veel teams te mogen begroeten. Nog niet ingeschreven? Het kan nog tot en met 23 okt. De quizcommissie

Gordijnen Atelier "VeGa"

In september was weer de jaarlijkse collecte van het Prinses Beatrix Fonds in Geffen. De opbrengst was € 1.090,97, waarvoor onze hartelijke dank. Natuurlijk was dit omnogelijk zonder de goede inzet van onze collectanten. ALLEN BEDANKT. Namens het plaatselijk comite Sjan van Nistelrooij

Precisie en Maatwerk

WIE WAT WANNEER

• Gordijnen • Vitrage

OKTOBER 17 t/m 2 l Herfstvakantie 20 Ophalen oud papier 22 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 17) 22 soos Bonkemaar, disco-avond 23 Stamtafelbijeenkomsten in café Govers om 10.30 uur 28 Ophalen oud papier

• lnbetween • Embrasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het veranderen van uw bestaande gordijnen • Wij hebben ook stoffen

Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Telefoon: 0412 47 59 37

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen

@

Boktor Houtworm

Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies hij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Kraaijeven 3 5386 LH Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745

06 - 23438623

www.wespro-ongedierte.nl 15


OPEN HUIS In mei dit jaar hebben we als restauratiecommissie twee dage□ "open huis" gehouden in onze parochiekerk. We hebben toen in woord en beeld laten zien wat er allemaal in en rond de kerk gebeurd is en nog moet gebeuren. We hebben daar enorm veel reacties op gehad. Vooral ook van mensen die gehoord hadden hoe mooi en interessant het was, maar die helaas niet waren geweest. Toen al hebben we beloofd om in het najaar nog zo'n avond te houden. En... belofte maakt schuld! Daarom houden we op woensdag 26 oktober weer open huis. De avond ervoor hebben we alle bedrijven uitgenodigd, die hun steentje al bijgedragen hebben, of die dat zeker nog gaan doen. En op woensdagavond bent u aan de beurt. Voor al diegenen, die in mei het spektakel gemist hebben is er nu een nieuwe éénmalige kans. Echt, geloofde mensen maar die het al gezien hebben: het is de moeite dubbel en dwars waard! We laten zien hoe en waarom duizenden leien vernieuwd zijn, de hoognodige vervanging van het voegwerk, hoe dakkapellen zienderogen zijn opgeknapt, wat er allemaal op grote hoogte aan goten en ornamenten is gebeurd. Natuurlijk staan we uitgebreid stil bij onze glas in lood ramen, hoog boven in de kerk, in de zijgangen en op het hoofdaltaar. U ziet hoe slecht het op veel plaatsen was, maar ook hoe mooi het geworden is. En dan te weten dat we pas halverwege zijn! Wij laten u van heel

dichtbij zien hoe ongelooflijk slecht het schilderwerk i Scheuren en brokken, vergane glorie. De subsidie aanvragen voor dit gedeelte van het restauratiewerk zij verzonden . We hopen in de lente van volgend jaar t kunnen beginnen. De deurenhebben al een opknapbeur gehad nu de rest nog! En tussen al die beelden en verhalen door is er natuur lijk tijd mor koffie of thee. En we hebben een heel spe ciale verassing voor u! ! ! Als voorproefje op de musica die volgend jaar maart minstens 4 avonden van Geffe · een uitgestorwn dorp maakt, treden de beide hoofdrol spelers vana,·ond voor u op. Martijn Egelmeer en Eefj Thomassen laten horen wat zij (als geboren Geffenaren in hun mars hebben en als klap op de vuurpijl zullen z een duet uit de musical zingen. U ziet, het wordt ee boeiende. \"eelzi2dige, afwisselende avond. Misschiet zelfs door buo optreden nog mooier dan in mei. U ben woensdag26 ok.ober allen van harte welkom van 20.0 tot ca 21. 30 uur. :.aat deze kans niet voorbij gaan! Wel vragen ij u Hiendelijk per e-mail (info @parochiegeffeD...lli of gewoon met een berichtje in d brievenbus van de pastorie aan te geven met hoeveel mensen u komt. EH·n - _pen huis" erbij vermelden. Da kunnen wij voor \"Olc!oende koffie, thee en koekjes zor gen. Tot ziens op _o ok:i>ber. De restauratiecoil11llÏ53ie

NIEUW!!! 21 oktober a.s. opent 'De Schans':

MEXICAANS GRILLRESTAURANT ! Onbeperkt genieten in Mexicaanse sferen Onbeperkt 3 gangen (steen)grillbuffet • Keuze uit 2 huisgemaakte soepen met stokbrood & kruidenboter • Onbeperkt zeer uitgebreid vleesbuffet (friet, salades & groenten) • Een heerlijk ijsbuffet na

Openingsaanbieding! Tegen inlevering van deze advertentie: onbeperkt grillen in oktober en november€ 15,00 pp! (groepen tot 40 personen) Bel voor informatie en/of reservering: 073-5341320 Zie www.deschansgeffen.nl voor onze KERSTARRANGEMENTEN Partycentrum Buffeterie De Schans - Kerkstraat 5a - 5386 AC Geffen 16


" J Bo.?A

er ., ~

Houwen op

ve ro1, w~n

venrouwen

■ ■ ■ ■ ■ ■

r;;!IINSTALLATIETECHNIEK

~GLOUDEMANS BV CENTRALE VERWARMING LOODGIETER ONDERHOUD SERVICE DAKBEDEKKING De Doelen 5 5386 LM Geffen Postbus 45 5386 ZG Geffen

Gebr. van \Vanrooij Bouwbedrij\'cn

Broeksrraar 2, Postbus 4, 5386 ZG Geffen Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499

Tel.: 073 - 53 24 439 Fax: 073 - 53 25 061

lnrcrner: www.vanwanrooij.nl

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN

*IJZERWAREN

*TEGELS

*HANG- EN SLUITWERK

*GEREEDSCHAP

*VERF

*TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

*SIERBESTRATINGSMATERIALEN

Heesterseweg 53 • 5386 KT Geffen • Tel: 073 - 532 1338

van der Sangen Tui11hout

C1000.

Van alle markten

thuis.

• Tuinhuisje - Schuttingen - SpeeJtoestellen - Vlonders - Tuinmeubelen • Dierenverblijven - Accessoires Eventueel op maat gemaakt Ook m, adres -voor al uw TUINHOUT maandagtm rijdag 8.30- 18.00 uur. Zaterdag 8.30-16.00 uur

Bosschebaar- 5.3.. Heesch (Achter res.:......ram ·De L ucht") tel. 073-53~.::35 06-54375280 fax 073-53..::r .3X www.vandersangentuinhout.nl

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp

van Herpen

Oss

Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

0412 - 622213

A,., Hanegraaf B.V. Geffen CAFÉ GOVERS GEFFEN

c1ooo

f&

-

J,

Openingstijden: Ma t/m do 8.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-1 8.00 uur

HAGEKO GEFFEN STAt.E.N KOZI J NEN OP MAAT

Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffe n Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA- NORMEN

Richard Hanegraaf


team van het ouw uurste nog een -voor deze leeftijdsklasse- bewonderingwaardig fanatisme aan de dag werd gelegd.

Ie Grashandbaltoernooi van KPJ Geffen KP J Geffen kan weer een geslaagde activiteit toevoegen aan het lijstje van activiteiten i.v.m. hun 80-jarig bestaan. Ook het organiseren van dit grashandbal toernooi is zeker niet vergeefs geweest. (mede met dank aan de weergoden) Een feest/kleedtent op het terrein zorgde dat er vanaf 8.30 uur volop leven in de brouwerij was. 2 Poules van elk 5 teams met aspiranten uit Eerstel, Schijndel, Megen, Nuland, Boxtel en Geffen mochten hun kunnen op de grasmat tonen. Dit resulteerde in hele mooie partijen van teams die aan elkaar gewaagd waren. Doordat het gras nog wat vochtig waren er verschillende glijpartijtjes, gelukkig al1en zonder ernstige gevolgen. Maar een voordeel was dat er na het scoren heuse buikslidings gemaakt konden worden. Aan gezien dit op bitumen geen optie is werd hier dan ook dankbaar gebruik van gemaakt. Voor alle deelnemers was er een medai He en voor de nr. l t/m 3 nog een mooie beker om in de prijzenkast te bewaren.

Uitslagen poule A: Jupiter '75 jongens B KP J Boxtel gemengd C 1 K.PJ Geffen BvdS/Zephyr Gemengd C Jupiter '75 gemengd C

le 2e 3e 4e 5e

Uitslagen poule B: K.PJMegen 2 K.PJ Megen 1 K.PJ Boxtel gemengd C2 KPJ Nuland meisjes 2 KPJ Nuland meisjes 1

Je 2e 3e 4e Se

's Middags om 12.30 uur kwamen net na de prijsuitreiking van de aspiranten de senioren, veteranen en de recreanten zich melden. Om 13.00 uur gingen in de heren-, dames- en recreantenpoule de le wedstrijden van start. Helaas was er zowel in de heren-, als damespoule l afmelding waardoor er eigenlijk net te weinig wedstrijden konden worden gespeeld maar dat mocht de pret niet drukken. Recreantenteams bestonden uit veel oud KPJ-ers en waren met 3 teams zodat zij dubbele ronden konden draaien. Terwijl het rond de velden en in de tent steeds drukker en gezelliger werd streden in totaal 11 teams in 3 poules voor de bekers. Felle maar sportieve wedstrijden waren het resultaat waar vooral bij het recreanten18

Uitslagen Heren: HV Roem senioren K.PJ Geffen senioren A KPJ Nuland senioren A KPJ Geffen senioren B

le 2e 3e 4e

Uitslagen Dames: BvdS/Zephyr A -jeugd Juptiter '75 A-jeugd CV Goed zat/'t kos kooier K.PJ Geffen Dames 1

le 2e 3e 4e

Uitslagen Recreanten: We goan dur vur ' t Ouw uurste Veul Schrik

le 2e 3e

TOREN"KLANKJE" Jeetje MINA, al 102!

EEN BLOEMETJE OF (ADEAVTJE VAN

DOL(E VITA DAT PAKT ALTIJD' GOED VIT

~

bolĂł~

~,+~

WOONDECORATIE & BWEMEN DOIW5TRAAT 20A CEFFEN 073 ¡ 51249'7

Geopend van dinsdag t/m zaterdag van 9.00 - 18.00 uur


~

~ SI

LEVIX AUTOMATISERING

~::E:~.oss

~

N•lwê<k•n • ,uppfie, Reparaties - virus/spyware verwijderen

1 1 t .. -

Internet - Webhosting - ADSL LEVIX GEFFEN DORPSTRAAT 46

LEVIX OSS WALSTRAAT 66

5386 AN GEFFEN

5341 CK OSS 0412 69 20 90 OSS@LEVIX.NL

073 53 4 13 25

INFO@LEVIX.NL AUTOMATISERING

-

WWW.LEVIX.NL - INFO@LEVIX.NL

Hét adres voor al uwTurkse en Italiaanse gerechten! KLOOSTERSTRAAT 33A GEFFEN

WOENSDAG PIZZADAG! Alle pizza's € 5,50

Tel./Fax 073-5325705 Tot in de

puntjes

verzorgd!

Kloosterstraat Se 5386 AR Geffen Tel: 073 - 5321 683 Fax: 073 - 5325 150

Grafwerk is onze specialiteit. Voor ieder budget. Aangesloten bij Eurofleurist. Verzending van bloemen door heel Nederland.

drukkerijwihabo • ge boo rte- trouw- j ub i Ie u m kaarten of eigen o n t w e r p ruime k e u z e mis- doop boekjes I o go briefpapier enveloppen visitekaartjes t l y e r broch ure p ri nte n copykl e u r zwartwit ki ei n- groot f o rma at ril len vo uwen nieten sn ij den inbinden pl a stifi ceren Heesterseweg 13 - 5386 KT Geffen T (073) 532 26 84 • F (073) 532 47 95 • E drukkerij@wihabo.nl • 1 www.wihabo.nl

VAN DER DOELEN

Wilt u lagere maandlasten? Uw hypotheek oversluiten? * Samen met u bekijken wij, geheel vrijblijvend, of u al of niet uw huidige hypotheek moet aanpassen.

*

Zeer scherpe rentetarieven.

* Intensieve persoonlijke begeleiding van begin tot het eind. WIJ BEMIDDELEN VOOR ALLE GROTE VERZEKERAARS, BOUWFONDSEN EN BANKEN . KLOOSTERSTRAAT 44 5386 AT GEFFEN TEL. 073 - 5325510 FAX 073 - 5325560

Bel voor afspraak:

E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Internet www.vanderdoelenassurantien.nl

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

VERZEKERINGEN


WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN

Telefoonnummer praktijk 073 532 1252 Spoednummer 073 532 3697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08.00- 12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08.00-09.00 uur. Herhaalrecepten, vragen, afspraken andere dagen 09.0010.30, 13.00-13.30, 15.30-17.00 uur. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig heeft kunt u natuurlijk altijd de spoedlijn bellen. Artsen P. Berkelaar werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. A.Litjens werkt op maandagmiddag, dinsdag, woensdag en vrijdag. J. van der Heijden werkt op maandag, dinsdagmiddag, woensdag en donderdag. Spreekuren Elke dag 08.00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uwDit spreekuw· werkt op afspraak. Een afspraak duurt 10 minuten. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Kinderspreekuur 15.30 - 16.00 uur (alle dagen, met uitzondering van woensdag). Dit is een spreekuur voor kinderen tot 12 jaar met kleine kwalen (S minuten spreekuur). Vanaf 1 januari is ook dit een spreekuur op afspraak. De afspraak moet diezelfde dag (08.00-09.00 of 13.0013.30 uur) gemaakt zijn. Dat voorkomt lang wachten in een overvolle wachtkamer met een ziek kind. Als uw kind erg ziek is of als het een uitgebreide klacht betreft, wilt u dan een afspraak maken op het gewone spreekuur. Visites 11.00-13.00 uur. APOTHEEK MAASDONK

Telefoon en faxnummer: 073 532 4699 Fax. 073 532 4499 Openingstijden: Op werkdagen Op zaterdag 08.15 - 17.30 uur 12.00 - 13.00 uur Op zondag dienstapotheek Oss 11.00 - 12.00 en 17.00 - 18.00 uur Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. 20

Buurtbus-dienstregeling lijn 261 Maandag t/m vrijdag Nuland - Oss Geffen, Dorpsstraat 07.20, 08.20, 09.20, 10.20, 11.20,12.20, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17,20 Oss- Nuland 08.02, 09.02, 10.02, 11.02, 12.02, 13.02, 14.02, 15.02, 16.02, 17.02, 18.29 Zaterdag Nuland-Oss 09.20, 10.20, 11.20. 12.20, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20 Oss - Nuland 09.02, 10.02, 11.02, 12.02, 13.02, 14.02, 15.02.,16.02 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen Ouderenadviseur "De Ouderenadviseur" is een samenwerkingsproject van de RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, tel.: (073) 532 19 52 en Helma Tijs, tel.: (073) 532 53 28.

VERVOLG WIE WAT WANNEER NOVEMBER 03 KVB, GGD omgaan met verlies en verdriet. samen metKVO ' 05 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 18) 05 Expositie Kunstkring Geffen in De Bonkelaar van 19.00 tot 21.00 uur 06 Stamtafelbijeenkomsten in café Govers om 10.30 uur 06 Expositie Kunstkring Geffen in De Bonkelaar van 11.00 tot 17.00 uur

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Bergstraat 26a. tel. (073) 5J21544 Advertenties: Magnolia 10. tel. (073) 5322875 : Redactieadressen: Tolweg 7. en Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat 22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26a, (073) 5322586 1 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke ve1worvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschrnven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.