Torenklanken 2005 - nr 13

Page 1

43e jaargang I nummer 13 I augustus 2005

redakbeadres: advertenties: sekretariaat: bank: druk: oplage:

Tolweg 7 en Veldstraat 13 Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Bergstraat 26A. telefoon (073) 532 15 44 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 WiHaBo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

KINDERSPEULPLOATS EFFE NOAR GEFFE Ook dit jaar zoeken wij weer enthousiaste kinderen die tijdens Effe noar Geffe op de nieuwe locatie van de kinderspeulploats, het plein voor de Mariaschool, een kraampje ,:v illen bemannen om eigengemaakte spulletjes te verkopen! Jullie kunnen je, tot en met woensdag 31 augustus 2005, telefonisch (tel. 06-41149545) of per e-mail (lrnvwanrooij@hotmail.com) opgeven bij de kinderwerkgroep! Alvast heel veel succes met het knutselen van de spu11etjes en tot op Effe noar Geffe!

Parochie Heilige Maria Magdalena Geffen Pa,oc.~,i tie ~e M3l1a M.>g_,... l(loQ,,t<n11aat2 J>386 M.

G,"""

Tol 073-S32t2,6 tmtall 1nfg@parocn1-09C..,.an _,.,

1

NWVt'.c.tfOC...,,Gg1:!tf"é't"I nl

UITNODIGING Graag nodigen wij alle Geffenaren uit op het afscheid van pastoor Pieter Scheepers, op zondag 18 september. Om 10.00 um houden we een viering uit dankbaarheid in onze kerk. waarin pastoor Scheepers en diaken van Herwijnen zullen ,·oorgaan m.m.v. Passe Partout, het Gemengd Koor, onze grote groep acolieten en overige parochiemedewerkers. Na de H.Mis zal W.l.K. een serenade geven en het St. Jorisgilde zal de vendelgroet brengen op het kerkplein. Vervolgens is er een lunch voor de genodigden. Van 13.00 tot 15.30 uur kunt u de pastoor de hand drukken in een ontspannen samenzijn bij Partycentrum "De Schans" t.o. de kerk.

Als u voornemens bent de Pastoor een cadeau te geven gaat zijn voorkeur uit naar een financiële bijdrage. Liever geen bloemen meebrengen, want de pastoor gaat de dag daarna, voor een week naar Lourdes. We hopen veel parochianen te ontmoeten! Parochiebestuur H. Maria Magdalena

30 JAAR HEEMKUNDEWERKGROEP VLADERACK GEFFEN Op 19 november 1975 werd Heemkundewerkgroep Vladerack Geffen opgericht. Daarom willen wij onze tentoonstelling tijdens Effe noar Geffe wijden aan dit 30 jaar bestaan. Bij deze tentoonstelling wordt een selectie gepresenteerd uit ons archief van o.a. foto's, luchtfoto's, krantenberichten, bidprentjes, enz. We hebben verschillende thema's uit de 30 jaren verzameling van onze vereniging. De tentoonstelling wordt gehouden in de hal van de Aloysiusschool, en is te bezichtigen op zaterdag 3 september van 19.30 tot 22.30 uur. En op zondag 4 september van l 0.30 tot 18.00 uur. Wij nodigen u uit om bij oos binnen te lopen, het zal echt de moeite waard zijn. Heemkundewerkgroep Vladerack Geffen

KOPY INLEVEREN VOOR: 10 september (geldt ook voor e-mail kopy) verschijnt over 3 weken redaktie adres: Tolweg 7 & Veldstraat 13 e-mail adres: torenklanken@home.nl


Café - Zaal 't Haasje

DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

9"-deKlnderenv.!':.a Tt Bd'~ Geff?;f.Jl Ham 1 , 5386 JA tel. 073-5325551

maandag t/m vrijdag zaterdag

en

Adviesbureau bv

Erkend installateur

13.00 - 19.00 uur 8.30 - 17.00 uur

SCHOENEN & SPORT

0 /50SPIERINGS www.cafezaalhethaasje.nl

ldSlatie-

Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91

C. V Gas - Water Service en onderhoudsabonnementen gastoestellen Ook voor het Energie VOOr Woningen

certificaat

(vanaf 2006 verplicht)

Papendijk 14b 5386 EC Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

Wij zorgen voor: • het verlijmen van kalkzandsteen • het leggen van afwerkvloeren • het bouwen van separatiewanden in gipsblokken en gasbeton • het aanbrengen van spack-spuitwerk NAS AFBOUW BV

• het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk • het plaatsen van metal-stud wanden en plafonds

Telefoon Fax Website Mail

073 - 534 22 22 073 - 532 29 30 www.nasafbouw.nl info@nasafbouw.nl

www.r1asafbouw.r11

Professionele nazorg? Bij ons wel! Voor meer informatie en antwoord op uw vragen Gratis aan te vragen "Stilstaan bij afscheid nemen" ons informatieboekje/wilsbeschikking.

Bel: 0412-623173

U itvaa rtverzorgi ng

Bouw

VAN LITH B.V.

Buro

Docfalaan 2, Stadsmortuarium Oss, tel: 0412-623 173 www.uitvaartverzorgingvanlith.nl contact@u itvaartverzorgi ngvan Iith. nl

Kleding verander- en reparatiewerk. 11

BENILDA

11

H. VAN ZANDVOORT Maarten van der Dussen ELECTROTECHNIEK B.V.

Molenberg 6, te/.(073) 532 48 50 5386 DA Geffen / Maasdonk Maandag. Dinsdag. Donderdag. Vrijdag: 09.00 - 12 .00 uur

andere tijden na cel. afspraak.

E-mail: hvzandvoortelecko@he1net.nl Heesterseweg 14 • 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86

Wilgenstraat 6 5386 GL Geffen Tel.: 073 - 534 12 94 Privé: 073 - 534 12 92 E-mail: bb.dussen@planet.nl


Parochie Heilige Maria Magdalena Geffen Parochie Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tei.073,-5321216 email: info@parochiegeffen.nl www.parochiegeffen.nl

"ONDER DE TOREN" BEREIKBAARHEID PASTOOR SCHEEPERS: pastorie: op maandag t/m vrijdag is er elke voormiddag iemand aam1.-ezig: tel. 5321216 spreekuur pastoor: woensdag van 18.00 - 18.30 uur en vrijdag ~-an 09.30 - 10.00 uur (om afspraken te maken, iets op te halen of een korte

AFWIJKENDE MISTIJDEN / VIERINGEN DIE VERVALLEN Er zijn geen vieringen op zaterdagen 3 - 17 en 24 september. Zondag 18 september is de H.Mis om 10.00 uur i.v.m. het afscheid van pastoor Scheepers. DOPEN: Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u terecht bij: Babette Romme, De Doelen 1, tel. 532 3469. De doopvieringen zijn bestemd voor hen die woon-achtig zijn in Geffen, of voor hen die elders wonen, maar ingeschreven staan in onze parochiegemeen-schap en deelnemen aan de kerkbijdrage.

hulpvraag) Yoor uiterste spoed: pastoor: tel. 06 - 53364310

e-mail adres pastoor: pastoor.scbeepers@levix.nl e-mail adres diaken: diakenvanherwijnen@hotmail.com internetsite parocb i.e : www.parochiegeffen.nl WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 09.30 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u Zondag 11.00 u LITURGISCHE KALENDER: Vr. 02-09 19.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor Za. 03-09 Geen viering Zo. 04-09 09.30 u Openluchtmis t.g.v. Effe noar Geffe mmv WI.K. en ZLTO Ma. 05-09 19.00 u * Avondmis Vr. 09-09 12.00 u Huwelijksviering Mandy Clement en Rob Lommers 14.00 u Huwelijksviering Ruud Versteegen en Rianne Tibosch 19.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor Za. 10-09 19.00 u H.Mis mmv Passe Partout (+kinderkerk) Zo. 11 -09 09.30 u + H.mis rnmv Gem. koor Ma. 12-09 19.00 u * Avondmis Wo. I 4-0920.00-21.00u Aanbidding in de kerk V.r. 16-09 19.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor Za. 17-09 Geen Viering Zo. 18-09 10.00 u + Afscheidsviering van Pastoor Scheepers Ma. 19-09 19.00 u * Avondmis * = dienst in de kapel + = t.v. uitzending naar huize de Heegt MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 - 20.00 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave - enveloppen achter in de kapel en in de kerk.

DOORDE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: Juli 2005: Jens Doesbw-g, Joey van den Bosch, Bente Vogels, Femke Maas. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven bij: Patty van Nistelrooij. Jasmijn 5, 5386 ES Geffen. Tel. 073-5326323 (na 18.00 uur) of via e-mail: jurgen.patty@home.n1 Dit geldt voor mensen die in ons dorp wonen, of hier geboortig zijn maar elders wonen. ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL" Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Het ziekencornité bezoekt de zieken namens de parochie, de pastoor brengt een bezoek aan de zieken op verzoek van de zieke of zijn naaste familie. WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 19 juli: Harrie van Erp, 80 jaar 26 juli: Piet Rovers, 72 jaar 29 juli: Riet Rietmeijer - van Dongen, 79 jaar 3 aug.: Corrie Govers, 91 jaar 10 aug.: Antonia van Schijndel - v.d. Heijden, 97 jaar. KERK.BALANS 2005: Overal en dichtbij! Toon uw sympathie voor onze parochie en doe mee met de actie Kerkbalans! De stand is€ 18.700,00. Dank u wel voor uw bijdrage! U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek . 11.58.07292 t.n.v. bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2005. Kijk ook op www.kerkbalans.nl GIFTEN voor het Lourdescomité: bank rek. 11 58 16 135 voor de restauratie van de kerk: bank rek.: 11 58 15 236 3


Makelaardij

t

Aan-/ verkoop

--=,

Taxaties Regio Bank Financieringen

\

Huur/ verhuur

\

EESE

I!

.~...,_Rs sv

en Geld

Gezin

Makelaardij/ Assurantiën

Kromsh·aat 172 Oss

~

(0412) 65 06 79

info@geldengezin.nl

www.geldengezin.nl www.lmv.nl

Gebr. van de Wetering ~ .--i.o. WE.,.IJ:

/ •

'é,

- - - - - -- -

---- ---

~

Dommelstraat 47

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling VAN SCHIJNDEL

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

z ~&_ =

DIESIIGN ONTWERP;MNLEG ONDERHOUErRENOVATIE Corné van Dinther Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel.: 073 - 532 16 54 Fax: 073 - 532 67 01

BOUWGROEP GEFFEN

Fax 0412 - 63 72 06 ,

Dorpsplein J 9 5386 CL Geffen

Van Sch,indel Bouwgroe. bruwt al 60 Jaar winkelcentra ~!en. d1Stnbut1etentra WO"" ,..~ en bedrijfsgebou,, en a: -...,, ts o,,ie pass-e lJ ..,._ ;,-, c.,: m allo

faca."!-e .o " s

6fYJ; 1:n

öe

<'ha •.e<' ,,a" Jë U!1,C--1"~

openingstijden: woensdag en donderdag 13.00 tot 18.00 uur vrijdag 13.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

Tel 073 532 76 09 - Fax 073 532 76 11 Mobiel 06 534 746 75

'Kwaliteit wint de strijd..

Van Schqndel Bouwgroep Breceweg 13 5386 KM Geffen tal: 073-5322961 fax• 073-5322232 ma1l@VanSch•indel-Bouwgroep.nl ,w.w.vanschijndel-bouwgroep.nl


DE RESTAURATIE-THERMOMETER staat op € 275.000,- DANK U WEL!

EERSTE COMMUNIE 2006

KERKMUSEUM

VORMSEL 2006

Elke laatste zaterdag van de maand geopend van 13.00 uur - 14.00 uur: (24 september 2005 a.s. behalve wanneer er op dat tijdstip een viering in de kerk is): U kunt ook een afspraak maken met Jo van Wanrooij. (073 - tel. 5322283

Vrijdag 2 juni 2006, door abt P. Al (Norbertijn Heeswijk)

GREGORIAA..'XS KOOR De volgende repetitie voor het zingen van Gregoriaanse gezangen wordt gehouden op dinsdag 6 september a.s. van 21.00 - ::'.2.00 uur in de grote zaal van het parocbiecentru.w (Oude Klooster boven).

Donderdag 25 mei 2006 (Hemelvaartsdag)

DIPLOMA MINIRETTEN W.I.K. Het nieuwe seizoen is weer begonnen, dus willen wij ons even voorstellen want wij hebben net voor de grote vakantie ons Ie diploma behaald en zijn de nieuwe aanwinst van het majorettenkorps W.I.K. v.1 .n.J. vooraan Maartje Rombout, Naomy Schuurmans achteraan Renske Rombout en Jessy Kerkhof.

~"l.El'\YE PASTORES IN GEFFEN El'i VThl(EL ..\let ingang van l september 2005 beeft de bisschop van Den Bosch de Hoogeerwaarde Heer C. Mennen uit Oss benoemd tot waarnemend pastoor in Geffen en Vinkel. Eveneens is per 1 september 2005 de Weleerwaarde Heer P. Geelen uit Wijchen benoemd tot kapelaan in Geffen en Vinkel. Kapelaan Paul Geelen werd op 10 oktober 1963 te Maastricht geboren. ~a de middelbare school volgde hij een opleiding tot chemisch laborant, totdat hij een meer geestelijke invulling aan zijn leven wilde geven. Dat deed hij vier jaar lang bij de Trappisten in Echt, waar hij het noviciaat en de tijdelijke geloften volbracht. Hierna volgde hij de priesteropleiding op het Sint Janscentrurn in 's-Hertogenbosch. Hij werd op 9 juni 2001 priester gewijd door Mgr. Hurk.mans en op 1 februari 2003 benoemd in de parochie ··De Hoeksteen" in Wijchen. Kapelaan Geelen komr te ·wonen op de pastorie in Geffen en zal na 18 september alle taken en afspraken van pastoor Scheepers overnemen.

Wij wensen de nieuwe kapelaan veel succes en levensvreugde in Geffen en Vinkel!

KJJ\l)ERKOOR Het kinderkoor "De Vrolijke nootjes" wil graag weer van start gaan in het nieuwe schooljaar. Aangezien er nog te weinig aanmeldingen zijn, doen we een oproep aan alle kinderen van groep 5 en hoger om eens een kijkje te komen nemen op de eerste repetitiedag. Deze vindt plaats op maandag 12 september a.s. en begint om 18.45 uur in het Oude Klooster (bovenzaal). Kom luisteren en meezingen o.l.v. Sandra en Evelien! Het zou jammer zijn als we geen kinderkoor meer kunnen vormen om in onze parochie de gezins- en kindervieringen op te luisteren! Informatie bij Sandra: tel. 532 4490

EEN BLOEMETJE OF CADEAVTJE VAN

DOLCE VITA DAT PAKT ALTIJD GOED VIT

bolce VïfA

WOONDE<ORATIE & BLOEMEN DO!<PITl<AAT 20A GEF FE N 073 - 5324957

DOE MEE EN MELD JE AAN!

Geopend van dinsdag t/m zaterdag van 9.00 - 18.00 uur

5


TRUCKRUN 2005 Beste Maasdonkers, andere jaren bent u gewend dat de truckrun van onze FLIEREFLUITERS in september door het dorp trekt. Maar aangezien er vele van onze vaste chauffeurs ook nog "vrijwilligerswerk" aan de nieuwe snelweg te doen

1

hebben, zijn wij genoodzaakt de truckrun te verschuiven naar 29 oktober. Wij hopen dat er dan ook nog een mooie en zonnige zaterdag zal zijn. zodat u weer naar buiten komt om de FLIEREFLUITERS te tracteren op een geweldige truck.run. Dus graag zien we u langs de route... 29 oktober, u hoort ons wel aankomen!!!!! Leiding Flierefluiters

• Trendy!

• Stijlvol!

1 • Koppig! reat engths 5386

K Gefifen

~

'T BERGJE V.O.F. onze kwaliteit is realiteit

Ook voor feesten, partijen en vergaderingen Veldstraat 14 Geffen Tel.: 073-5322531 Gespecialiseerd in:

SCHOONHEIDSSALON

RUBRIEK GEVONDEN EN VERLORE N IS GRATIS!

Tel.: 073 - 532 O 05

Cafétaria / Eetcafé

C::;:../,

DE KOSTEN VOOR DANKBETUlGI NGL\J, PERSONEEL GEVRAAGD EN AANGEBODEN z 11 .'\! € 5,--

• Exclusieve gezichts- en • Blendtherapeute lichaamsbehandelingen • Huidtherapeute Pakkingen (billen, buik. . . borsten, handen, voeten) • ExclusJeve s1erade van Beauzill en Bella Ragazza • Permanenle Make-Up • Make-Up workshops • Dagarrangementen

LOSSE ADVERTENTIES TUSSEN DE TEKST

1/8 PAGINA 1/4 PAGINA 1/2 PAGINA HELE PAGI NA

®

<.l

15,-

€ 25.€ 35,€ 60.-

~~~=··;·N

/'!:\

~

MOTOR RIJSCHOOL

P. DE Kl]EIN "'v'~eesfte'tleet.e,rt~ Heegterstraat 34, 5386 CP Geffen, Fax:(073) 5326381 Tel.:(073) 5324658, Autotel.:(06) 53184263

Alles vers uit eigen bakkerij

• Na:utilustralning • Cardiotralnlng • Combinatie Naut ilu5-Cardlo

EiROEPSTRAININEi

Bakkerij Bramls

• Totot Flt • Indoor Cyc.ling • 5tree.tdemr:e. • Swltchlng • 5e111orentra.1 n1n9

Do,pstraat 31 5386 AL Geffen

MEOISC:HE FITNESS • Fyslotralnlng • De Rugs-chool • Revalidatletrain lng • Rei'ntegretiP.trainlng

INDIVIDUELE TRAININEi • Arre1ngementen op maat

Papcndijk t~ • 5386 ec Geffen Tel. (0731 74 72 • Fax (0731 532 65 75

Re!!!'!::!ÁY.rnRIJF Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Renovatie projecten. Tel 073 532 34 69 Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spuitwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl

6

C>B

fax : (073) 5322929

TANKSTATION

Kerkstraat "I "I Geffen (073) S32 13 13


EFKES BUURTE MÈ... pastoor Scheepers Pastoor Scheepers gaat Geffen en Vinkel verlaten. We blikken terug op zes jaar herder in de parochie H.Maria Magdalena. Ik leg de pastoor enkele woorden / zinsneden voor: Tevreden over...... de samenwerking met heel veel mensen en over datgene wat we samen opgebouwd hebben. Spijt van ...... mijn o,·erenthousiasme, waardoor ik verwachtingen schepte die ik niet altijd kon waarmaken; mensen zullen daardoor teleurgesteld zijn. Trots op...... een parochie met450 vrijwilligers een grote groep betrokken jongeren / misdienaars / acolieten; op catechesegroepjes en op een mooie kerk. Telewgesrelcl door ...... onwaarheden en foute interpretaties: jammer dat mensen me niet direct hebben benaderd over bepaalde zaken. Blij met...... het ve1irouwen dat ik van de mensen heb gehad, de hartelijkheid, de vriendschap en het gevoel van waardering. Mooiste kerkmuziek...... liederen uit Lourdes Meest favoriete werkveld...... liturgie en catechese Hoogtepunten ...... veel geleerd; ik heb mensen op de rafü kunnen zetten; de Lourdesreizen en daar de mis opdragen in de grot, Effe noar Geffe, de Gildenactiviteiten, het huwelijk van Ruud van Nistelrooij en Leontien, de gerealiseerde absouteplaats, het monumentje voor het ongeboren kind en de restauratie van de kerk. Dieptepunten ...... het sterven van jonge mensen; de onverschilligheid van mensen t.o.v. het kerkelijk leven. Wil niet graag meer meemaken ...... het sterven van mensen met wie ik een bijzondere band heb. Ik zal missen ...... heel veel! De gezelligheid, de warmte. de ongedwongen hartelijkheid en de gelijkwaardigheid. Kan niet uitstaan ...... oneerlijke mensen en zij die ongenuanceerd en ongefundeerd meningen lanceren Bewondering voor...... mensen die letterlijk en figuurlijk al hun tijd en energie pro Deo aan de parochie schenken, ondanks soms negatieve reacties. Mooiste momenten ...... dat ik het geluk heb gehad nog geen ouders te hebben verloren en de geboorte van mijn neefje Tim. li.1.oeilijkste beslissing...... het Maasdonkse te verlaten. Lijfspreuk...... tot uw vreugde (Brieven Paulus aan de Romeinen) Wil nog graag...... meer jongeren e•1thousiasmeren voor het mooie/goede van het geloofsleven ,«-enaar ts. · .... . "c1ami·1·1e" van e lkaar.1 Een Ge11 Een. typisch Geffense 'trekje' ...... de hechtheid; de grote vriendenclubs vanjongeren;je krijgt hier de kans om mee te doen in de gemeenschap; de openheid; de familiebanden. Het achtergelaten visitekaartje...... dat zal de tijd leren. Het zal in ieder geval een veelkleurig kaartje zijn, voor

iedereen anders: ik ontmoette mensen op straat, in de kerk, in de kroeg, op een ziekbed of in een persoonlijk gesprek. Wie zaait zal oogsten! De beste herinneringen aan Geffen ...... die komen pas als ik op mijn nieuwe werkplek ben! We zien u zeker terug...... bij de parochiemusical in maart 2006 en bij de afronding van de restauratie van de kerk. Ui1' kijk op Berkel Enschot ...... een nieuwe uitdaging; niet zo dorps als Geffen en Vinkel. We danken pastoor Pieter Scheepers voor het vele goede dat hij in onze parochie tot stand heeft gebracht en wensen hem veel succes en voldoening toe in Berkel Enschot.

Ster videotheek Pelgrimstraat 1-b 5391 BL Nuland tel. 532.18.27 openingstijden: maandag t/m vrijdag: 15.00 - 21.00 zaterdag en zondag: 14.00 - 21.00

7


A.

~ ROND DE DORPSPOMP ~

Er waren veel complimenten voor de vervangers van de Dorspspomper, die weer met frisse moed een wat gebruind gezicht en een hernieuwde blik zijn pen ter hand nam. Er lag een drukke agenda: Jeugd vakantieweek, Effe noar Geffe, Vertrek pastoor, De vier-daagse, het M.O.V. Sint Joris Gilde, Mariaschool, Kermis A59, BroelliePop en Golfpark. 247 Kinderen hebben weer genoten van de Jeugdvakantieweek op het terrein nabij "de Geffense Bosjes" van de Zilverhoef met als thema; "Holbewoners". Er waren nog stamtafelgasten, die oergeluiden maakten en oercomputertaal spraken. Complimenten aan sponsoren, leiding en de vele vrijwilligers. De wandel-vier-daagse werd mede georganiseerd door de Stichting Rottenrijk en zo werd de taak van stichting Jeugdvakantiewerk verlicht. Mogelijk kan volgend jaar een andere vereniging inspringen b.v. Het Gilde. Het Sint Jorisgilde feliciteren wij met het le Lustrum. Zij weten Geffen op waardige wijze te vertegenwoordigen en dragen een grote saamhorigheid uit, die zeer zeker de gemeenschapszin in Geffen sterk bei"nvloedt. Het Gilde heeft een mooi boekwerkje uitgegeven, waarin de geschjedenis en de activiteiten zijn vastgelegd. Het Gilde dateert uit 1548 en diende om de bevolking te beschermen tegen roverbendes, die huizen brand-schatten, vee roofden en het gilde trad op bij besmettelijke ziekten, wateroverlast, begroeven lijken, droegen zorg voor armen en voor de algemene veiligheid. In 1860 is het gilde ingeslapen deels doordat de taken wegvielen. Het gildezilver werd verkocht en de opbrengst werd bestemd voor behuizing van armen. De le poging om het Gilde in 1986 te doen ontwaken mislukte. De prik van de Prins bleek onvoldoende. Intussen ontstond er in Geffen een Broederschap, Geffen bestond 700 jaar. Broederschappen maakten destijds al deel uit van de gildes. 1n 1999 werd vanuit de Geffense broederschap (Bierbrouwers en Liedjeszangers) weer een intiatief genomen. Op Pasen 2000 werden 13 mannen en vrouwen geïnstalleerd. De Sint-Jorisdagen werden weer luisterrijk gevierd, het Gildehuis "Ons Doel" kwam tot stand, het Koningschieten met kruisbogen, het vaandel, het vendelen, het trommelen; de rijke Symboliek van zo'n gilde geeft een bijzondere waarde, het burgerkoning schieten, de teerdagen. Al1e ceremonies, activiteiten, taken en verplichtingen werden weer opnieuw nauwkeurig vastgelegd. Geffen past weer in de rij van de Hoge Schuts, heeft weer landjonkers, koningen en koninginnen voorgebracht, kent weer een beschermheer, een gildeheer en een standaard-ruiter. Er schitteren weer 8

schilden. Er werden mooie acties gehouden en ondersteund, o.a. Zinloos geweld en Headmouse, Mariakapel. Dodenher-denking, Effe noar Geffe. Stichting Kamaval, Koninginnedagen, Onderscheidingen, huldigingen, inwijdingen enz" Belangrijkste is echter de grote, innige band, de saamhorigheid, de innerlijke overtuiging en beleving van Broeder- en Zusterschap \'an de 25 leden en 7 jeugdleden die hartverwarmend is en een rijke uitstraling hebben naar ons dorp. Wij wensen het Gilde een waardig en mooi GILDEHUIS toe en Koning Albert van Tina 's een heel mooi jaar toe. Geffen is weer een blijvend, levend GILDE rijk, waar we trots op zijn. De 29e editie van "Effe noar Geffe" dient zich weer aan 4 september 2005. De zich immer vernieuwende maar zeer traditionele Jaarmarkt. Be\\"ezen is, dat heel Geffen betrokken is bij de jaormèrt. dà we dur allemaol prat op gaon, dà we dur allemaol gruts op zèn. dà we dur allemaal keihart aachter staan, dà we dur allemaal aon mee wille werke. Durum allemaal wer meedoen. dur op af, ast kan, dà bietje intreej betaole. Kek us, zegge de minse hoe één Geffe is, het lekt wel un betovert durp, hoe k:ant bestaan? We laoten ut wer zien. Wà is er wer veul te doen vew· de keinder wà veul kost en toch veur dà grut \'eur niks is., wan spul wer en optrejes en dans en muziek en wan gekakel (al zen de kiepen binnen) en gekraai, geblaat, gemekker. geloei. gehinnik, geklabbbakt, gevlegeld, gekwikkwakt, geklakt. gefladdert, ge geleuft oe orre nie en oe ogen nie en oe neus nie, tis bckant un wonder. De worst is al wer we noar Sinte Klara. Wèr goei weer. Lees de krant \'an Effe noar Geffe mar us goet, dan wette, wattur te doen is. Maar eerst toch maar over de Kermis: Het was er gezellig druk. Veel meer jonge mensen dan voorheen. De exploitanten waren zeer tevreden. Op zondag middag zag je veel opa's en oma's met kleinkinderen in de weer. Met de A59 zijn we nog niet erg gelukkig. Als je er over rijdt, dan zie je niks als geluidsschermen. daar wordt je maar agressief van. En het effect is nihil. Het geluid verplaatst zich meer naar de Dorpskern. We mogen geen natuur meer zien. Treurig. Ook de bereikbaarheid van Geffen is onvoldoende. Vanuit Oss komen er gelukkig al protesten, dat ze niet alle verkeer door Het Woud willen hebben. Niemand begrijpt. waarom de Waterlaat enz. niet wordt ontsloten en aangepast. Als je van Nuland naar Geffen rijdt Yia de Parallel dan is het zo onoverzichtelijk, dat men spreekt van Russische Roulette als je de Papendijk oprijdt. Je ziet absoluut niet of er iets nadert van rechts. Ook de voorrangsregels zijn ook nog weer eens volgens de letteren der wet uitgevoerd, want als je door de tunnel naar Vinkel rijdt. heb je voorrang, of heeft rechts voorrang, of toch weer niet en dan weer wel. "Zuutjes aon en veul toeten en un goei verzekering is ons advies!" De gemeente Maasdonk moet de zaak snel aanpassen, wijzigen etc.


De stamtafel is geschrokken van de negatieve beoorde1ing van de internet-site van de gemeente Maasdonk. De beloofde verbetering is uitgebleven. Het is niet up-todate, niet actuee1. De burgemeester valt hierover aan te spreken. Hij moet er toch maar een vaste ambtenaar opzetten. 0 , was die op vakantie, 0 was die net vertrokken vanwege zijn deskundigheid, 0 , was er geen geschikte ambtenaar voor te vinden. 0 zo. daarom, 0 ja dan is het duidelijk. Wat vervelend!! De pastoor gaat en de kapelaan komt. De preekstoel wordt intussen al \'ergroot, de Stoel versterkt, de Zetel gewapend. We laten ons niet "MENNEN"!! Pastoor Pieter Scheepens heeft goed werk verricht. De parochie op de been gehouden en zich met hart en ziel ingezet. Wij vonden het ook een echte Geffenaar. Kunnen we hem nog voordragen voor "de man van het jaar 2005". Hij is zelf wel blij met zijn officiële status van PASTOOR en dan zo'n Grote Rijke parochie. Maar hij heeft in Geffen veel geleerd. Hij werd met de dag beter. Heeft ook veel gedaan ,·oor ons Monument. Zijn inzet en belangstelling voor Geffen was bijzonder groot. Of we onze vriend Pieter (zo ve1trouwd zijn we intussen wel) lang zullen missen. ligt natuurlijk aan de nieuwe kapelaan: die lijkt zo uit de film weggelopen. We gaan in elk geval ons uiterste best doen om van het afscheid van Pastoor Pieter Scheepens een echt DANKFEEST te maken. Hij verdient van ons een paar onderscheidingen. De BroelliePop heeft Geffen weer eens in de schijnwerpers gezet. Een prachtige programma, met een fijn thema, een schitterend decor en goede verzorgde public relations, in courant-vorm, folders en reclame. Het werd dan ook een onverwacht succes. Een aanwinst voor Geffen. Met optredens ,·an veel oud-Geffenaren, o.a. Marij van den Boom. Peter van Kreij, Rien van Nistelrooy en ons eigen orkest "Inside Out" weer tot nieuw leven geroepen. Alles was tot in de puntjes verzorgd een puike organisatie. "BROELLIEPOP" blij ft daarom een jaarlijks evenement. Proficiat aan de initiatiefnemers o.l.v. Paul de Molenaar. Nou nog naar de hoofdmoot van de Stamtafel DE GOLFBAAN! !!!!! Onze bijzonder gast daarvoor is: Ko op 't Hof, lid van de "Golfstichting Maasdonk". Hij spreekt over het GOLFPARK MAASDONK. Er bestaat een offici ële stichting en een officiële club. Er is al heel veel voorbereidend werk verricht. Hoofddoelstelling is het aanleggen van een fantastisch landschapspark vanaf de Papendijk langs de Rijksweg, tot aan de Geffense bosjes en ten noorden begrensd door de spoorlijn. Het Golfterrein beperkt zich van de ongeveer 240 HA tot maar 65 HA. Ze laten alles, zoals het is, bebouwing, de wegen, de paden enz. alleen de ontsluitingswegen zullen moeten

worden aangepast. Natuurlijk komt er fraaie natuur bij o.a. water- en moeraspa1iijen, hei- en struikgewas, rietvelden, hoog en laag gras, accidenten in hoog en laag. Het geheel moet een tegenhanger worden van het WAALBOSCH. Provincie en gemeente werken ten volle mee. Een Bureau voor Ruimtelijke Ordening heeft een compleet uitgewerkt plan gemaakt met een officiële wedstrijdbaan met 18 holes en nog een liefhebbersbaan van 9 holes. Er blijken 2500 Golfers in dit gebied zich te hebben aangemeld. Men respecteert de bestaande landschappelijke natuur. Het hele gebied blijft voor iedereen toegankelijk. Er worden diverse verkennende studies gemaakt. Het is de intentie, dat de Golfstichting het gebied gaat beheren. Er is ook sprake van 100 landschapsverfraaiende, in het landschap passende extra woningen. Er zijn nogal wat diciplines, of instanties, groeperingen, ambtelijke en bestuurlijke Instanties, die hun fiat moeten geven. o.a. Landschapbelang Brabant en Milieudefensie, Een voorbeeldplan geeft aan, dat men met 13 eigenaren te maken heeft, waarvan 4 groteren van wie men de gronden moet verwerven. Een taxateur zal op stap gaan. Men gaat wel voorzichtig te werk. Niemand wordt gedwongen. Alles berust dus op vrijwilligheid. In 2006 moet de voorbereiding klaar zijn. De stamtafel zou het willen aansturen op eenjointventure met de eigenaren, die dat wensen of een PP.S.- constructie (een Publiek Private Samenwerking) van de gemeente Maasdonk, de Stichting en de Grondeigenaren. De stichting stelt voor om een projectontwikkelingsbureau in te schakelen maar de Gemeente, eigenaren, moeten naar onze mening de VINGER-IN-DE-PAP houden. Een vennootschap is misschien ook mogelijk. Wij hebben gewatertand bij het aanhoren van de plannen. Het lijkt een sprookje. Geffen krijgt aanzien, een uitgelezen landschapspark. De aan het Golfpark Grenzende gebieden krijgen ook ruimte tot ontwikkeling en een meer samenhangende bebouwing. De stichting Golfbaan, Golfpark tracht natuurlijk de risico's zoveel mogelijk te beperken. Maar dat het moet kunnen, blijkt vooral uit de zeer enthousiaste en voortvarende ondersteuning door Provincie en alle betrokken organen. Geffen gaat een dorp worden met groteske allures!! Koop grond en buisjes in die omgeving, dat moet winstgevend worden. Wie waagt, die wint. Van stan1fafel 242 Voor op- en of aanmerkingen de Prins tel. 0412-640982. Volgende vergadering op 11 sept. van 10.30 tot 12.00 uur met napraat tot 12.30 uur, weer in café GOVERS. Altijd actueel, ath"actief, gezelllig, spaimend! !! Ook U bent WELKOM. Wij hopen op weer een FANTASTISCH "E FFE NOAR GEFFE" 9


29ste Boerenmèrt

Zondag 4 september 200510.30 -18.00 uur Meer info: wm,•.effenoargeffe.nl De boeremèrt met zijn vaste elementen op de eerste zondag van september is inmiddels een traditie op zich. Toch is Effe noar Gejfe nooit hetzelfde. Iederjaar weer wordt het beste beentje voor gezet om de bezoekers iets nieuws te bieden. Ook op zondag 4 september heeft Geffèn u weer diverse nieuwe onderdelen te bieden. Ge komt toch ::!eker ók? Al negenentwintig jaar heeft Geffen het ideale recept voor een geslaagd dagje uit. Met vaste ingrediënten zoals live-muziek, een uitgebreid kinderprogramma, het Nederlands Kampioenschap Koetillen, meerdere theatershows en uiteraard een grote diversiteit aan dieren. Ambachten & hobbyisten Al jarenlang laten specialisten op het gebied van oude ambachten het vroegere vakwerk herleven. In de nostalgisch aangeklede straten van Geffen vindt u meer dan honderd oude ambachten en hobbyisten. Ook worden diverse oude materialen en gereedschappen, zoals oude landbouwmachines tentoongesteld. Landgeit Uit het nostalgische boerenleven zijn dieren en vee uiteraard niet weg te denken. Paarden en koeien komen al gauw in uw hoofd op. Alle boerderijdieren zijn weer vertegenwoordigd op Effe noar Geffe. Schapen, paarden,ganzen, kippen, roofvogels, koeien en zelfs ezels kunt u in alle soorten en maten in Geffen begroeten! Nieuw dit jaar is de keuring van de Landgeit. Een groep enthousiaste fokkers heeft het ras voor uitsterven behoed en vol trots zullen zij hun landgeiten presenteren! Bezienswaardigheden Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan de restauratie van de Geffense Maria Magdalenakerk. Het is zeker de moeite waard om deze kerk van binnen te bekijken! Op de eerste zondag van september kunt u de twee Geffense molens eens van binnen en buiten bekijken en zien hoe de ouderwetse molenaar zijn werk doet. Een leuke bijkomstigheid is, dat u per huifkar naar de molen vervoerd kunt worden. Amusement Naast straattheater zijn er op het parcours diverse muziekpodia te vinden met voor ieder wat wils. Traditionele Brabantse liederen worden afgewisseld met pop en meezingers, dus niemand hoeft zich te vervelen! Keinderspeulploats Op de keioderspeulploats bij de Mariaschool is weer 10

volop vertier. De hele dag door zijn er activiteiten en workshops. Hier vinden o.a. een keinderspullenmèrt, een speurtocht en een spelletjes.circuit geheel in de stijl van Ot en Sien plaats. De Jan Brussel Band zal het geheel opluisteren met vrolijke folk-rock en gezellige kinderliedjes. Tevens zijn er diverse gratis attracties zoals een zweefu10len en een reuzenrad aanwezig. Genieten dus voor iedereen!

Kom kijken, kom luistei·en, kom meedoen. kom beleven, kom genieten ...... Kom Effe noar Geffe:

BOLLEBOZEN Ferdy van Gerven is geslaagd voor Sport Tourisme en Natuursport - Bewegingsdeskundige aan de Sporthogeschool te Sittard. Donnie van Gerven is geslaagd voor Pedicure K.O.C. gediplomeerd 's-Hertogenbosch. Laura van Gerven is geslaagd voor Onderwijs assistent, Leijgraaf in Oss.

Gordijnen Atelier "VeGa" Precisie en Maatwerk

• Gordijnen • Vitrage • lnbetween • Embrasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het veranderen van uw bestaande gordijnen • Wij hebben ook stoffen

Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Telefoon: 0412 47 59 37


EEN TEVREDEN OUDERPAAR Toon Wijgers (81 j.) en Annie Verstappen (77 j.) vierden hun gouden huwelijksfeest. Een mijlpaal om terug te kijken op een eenvoudig, doch welge1eefd leven. Toon zijn roots liggen in de Geffense Bergstraat. Hij is de oudste van de drie kinderen \'an Doruske Wij gers en Nel Reuvers. Doruske werd op 5 maanden na, 100 jaar! Toon beleefde een fijne jeugd in een hechte buurt. En zoals het in die tijd heel gewoon was, ging hij na zijn schooltijd werken bij de boer. In de oorlogstijd moest hij onderduiken. om niet naar Duitsland te hoeven. Als het Yeilig was, was hij leergast in de sigarenfabriek van Schouten. "Als er gevaar dreigde, dan werd je meestal gewaarschuwd" vertelt Toon. "Een keer kwam de landwachter kijken op de fabriek. Ik kon wegkomen door het w.c.raampje. Dat was wel klein, maar ik kon erdoor. Bart van Linder, mijn chef, gaf me mijn klompen aan. Ik klom op het fietsenrek, waarbij de golfplaten rammelden... de tuin in en het spoor O\'er naar de Broekstraat... ontsnapping gelukt...!" Toon werkte ook mee aan het verbouwen van de tabaksplanten. Vervolgens fietste hij veetigjaar lang naar Organon, om als magazijnbediende de kost te verdienen voor zijn gezin. Bij zijn afscheid daar, werd gezegd: "Hij heeft op zijn fiets, heel de wereld rondgereisd ... !" Annie is de dochter van Jan en Jaan Verstappen uit Nuland en komt uit een gezin van tien kinderen, waarvan er nog negen in leven zijn. Haar vader \\'erkte in de boterfabriek in Den Bosch en daarom moest er ,·erhuisd worden. Ze aardden daar echtern iet en vertrokken met hun gezin naar Hintham. Ann ie werd - net als de jongens in haar tijd - met haar 12e jaar 'd'n boer op gestuurd·. :.1elken en werken op het land, plus nog naar school! Ze moest eveneens gaan slapen bij de weduwe waarvan ze het huis huurden. "Ge moest wel. ge had niks te vertellen!"' lacht Annie. "Ik had graag naar de huishoudschool gegaan; werken in de verzorging leek me leuk. De juffrouw op school zei tegen me: ·Je moet aan je moeder vragen of je op Franse les mag'! Maar moeder zei op haar bemi: Ik heb oe net verhuurd aon d'n boer!" Toch kan Annie het wel begrijpen; er moesten immers tien mondjes gevoed worden. Elke cent die binnenkwam, hadden ze hard nodig! Annie had ook enkele 'werkhuizen' en werkte daarna 10 jaar bij Jan Heijmans. Ze zette koffie en maakte het kantoor schoon. Toon en Annie trouwden op 26 juli 1955 en woonden 7 jaar in, bij vader Wijgers, in de kippenkooi! Daar wer-

den hun vier kinderen Frans, Petra, Hans en Adrie geboren. Omdat de kinderen allemaal moesten studeren ging ook Annie een extraatje bijverdienen bij juffrouw van Boven, onderwijzeres op de Aloysiusschool. Daar deed ze 18 jaar lang huishoudelijk werk en ze heeft het altijd goed naar haar zin gehad. Het contact is nog altijd gebleven, juffrouw van Boven is nu 71 jaar en woont in Oss. De tijd schrijdt voort... Toon geniet van de duivensport..." als de duivenklok was gelicht, eerst even een pilske pakken bij les van Zantvoort en daarna pas de uitslag brengen... ik was vaak de eerste... !" De kinderen krijgen kinderen en Toon en Annie genieten van de school- en sportprestaties van Quirin, DianaMartijn - René, Lilian - Dennis, Simone en Carmen. Dennis gaat in de voetsporen van zijn opa's hobby: voetbal. Hij gaat beginnen met de interne opleiding bij Willem II. In Toon z'n tijd was voetballen wel even wat anders. "Mijn vader had er niks mee op" zegt Toon. "Hij was bang dat ze mijn benen kapot schopten. Op Aloysiusdag (21 juni) werden er voetbalwedstrijden op school gehouden. Ik mocht meedoen, weliswaar op één voetbalschoen en één gymschoen! Ik stond in de voorhoede en het onvermijdelijke gebeurde: ik werd op mijn gymschoen getrapt! Jan van de Ven moest mijn plaats innemen ... !" Annie en Toon leven nu 'mooi zuutjes henen'. Toon heeft fysiek veel in moeten leveren: "het ergste vond ik dat ik niet meer kon fietsen ..." "Ons mam zorgt, redddert en rebbelt... ... en ons pap ziet alles aan en vindt veel, zo niet alles goed. Ze zijn een tevreden ouderpaar" zegt Petra die binnenkomt. Ze brengt soms wel twee keer per dag een bezoekje aan haar ouders. Toon en Annie krijgen veel bezoek en hebben een fijne buurt, zo zeggen z_e. Heel ontspannen hebben ze de gouden bruiloft gevierd; een dag met leuke verrassingen! Van harte proficiat!


KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN Belangrijk nieuw over sociale zekerheid per 1 januari 2006 Zorgtoeslag/Hourtoeslag (nu huursubsidie) per 1 januari 2006 Per 1 januari 2006 komt er één standaard zorgverzekering voor alle Nederlanders. De huidige ziekenfonds- en particulieren verzekeringen verd\\-ijnen. Voor alle verzekerden geldt één premieregime. Yerzekerden betalen daardoor een nominale premie aan hun zorgverzekeraar welke voor iedere burger in Nederland waarschijnlijk rond de€ 1100.00 per jaar zal bedragen. Dit is een hele uitgave als je alleen van een AOW ofmisschien een klein aanvullend pensioen rond moet komen. U dienst daarvoor de zorgtoeslag aan te vragen welke toeslag door de Belastingdienst geregeld gaat worden. De Belastingdienst gaat te\-ens per 1 j anuari 2006 de Huurtoes]ag (nu huursubsidie) regelen. Op 5 september a.s. begint de Belastingdienst met het automatisch Yerzenden van de aanvraagformulieren. Indien u uw toegezonden formulier niet terugzendt krijgt u geen toeslag. Voor hulp b ij het invullen kunt u terecht bij de ouderenadviseur óf uw belastinginvuller. Lees hiervoor tevens het volgende artikel dat wij ontvingen van de landelijke organisatie de UNIE KBO. Belastingdienst/Toeslagen De oprichting van deze nieuwe organisatie is een gevolg van het regeringsbesluit om een aantal inkomensafhankelijke regelingen samen te voegen. De uitvoering van deze regelingen komt zo in één hand. Het gaat hierbij om de huurtoeslag ( nu huursubsidie) en zorgtoeslag. Omdat de Belastingdienst beschikt over de inkomensgegevens die nodig zijn voor de uitvoering, gaat zij deze regelingen uitvoeren. In september vaJt bij veel 65-plus huishoudens een aanvraagformulier voor de toeslagen op de deurmat. Om het aanvragen makkelijker te maken,zijn hierop sommige gegevens al ingevuld. Bovendien is er een toelichting bijgevoegd. Belastingdienst/Toeslagen beeft verschillende formulieren ontwikkeld voor de aanvraag van toeslagen voor 2006. Iedereen die volgens de gegevens van de Belastingdienst mogelijk recht heeft op zorgtoeslag, ontvangt in september een aanvraagformulier zorgtoeslag. Iedereen die in 2005 recht heeft op huursubsidie, ontvangt een gecombineerd aanvraagformulier huur- en zorgtoeslag. De aanvraagformulieren zorgtoeslag en huur- en zorgtoeslag die in september worden toegestuurd zijn zoveel mogelijk voorafingevuld. Gegevens die bekend zijn bij de Belastingdienst, zoals sofi-nummer, naam, adres, geboortedatum, rekeningnummer, huurprijs en 12

naam van de partner, worden op dit formulier geprint. Ook wordt -wanneer mogelijk- het geschatte toetsingsinkomen ingevuld. De informatie komt uit bestanden van het Ministerie van "\'R.O~l (voor de huursubsidie) en uit eigen bestanden Yan de Belastingdienst. Wie in september geen formulier of uitnodiging heeft ontvangen, kan een aam--ra.agprogramma downloaden vanaflnternet, of het betreffende formulier aanvragen bij de Belastingtelefoon. telefoonnummer: 0800-0543. Overleg met Gemeente over koppeling Yan bestanden om voor diegene die hiervoor in aanmerking komen automatische teruggave Wat betreft de YOorlichting naar onze leden zijn er drie verschillende trajecten. Allereerst komt er informatie in de Nestor over deze nieuwe toeslagregelingen. Daarnaast worden de ouderenad\·iseurs en belastinginvullers geïnformeerd via nieuwsbrie\·en. A ls laatste is de Servicetelefoon van de Unie KBO in september en oktober een extra middag in de week open. speciaal voor vragen over de aanvraagformulieren van de zorg- en huurtoeslag. Wij vinden het als KBO-afdeling erg belangrijk dat wij onze leden en alle ouderen in onze omgeving erop attenderen dat zij het aanvraagformulier voor de zorgen/ofhuurtoeslag goed moeten nakijken en terugsturen. Als het formulier niet wordt teruggestuurd krijgt men ook geen zorg- en/of huurtoes1ag. De nominale premie voor iedere burger in Nederland wordt met het nieuwe zorgverzekeringsstelsel waarschijnlijk rond de € 1100,- per jaar. Dit is een hele uitgave als je alleen van een AOW of misschien een klein aanvullend pensioen rond moet komen en geen zorgtoeslag aanvraagt! Met de KBO sta je sterker Nederland vergrijst in snel tempo. Ook in Geffen neemt het aantal ouderen toe. Ouderen met soms specifieke opvattingen, wensen en belangen. En die willen ze graag naar voren brengen. De ouderenorganisatie KBO maakt dit mogelijk. In heel Nederland telt de KBO inmiddels 275.000 leden en is daarmee verreweg de grootste ouderenorganisatie in ons land. In totaal treffen we in Nederland liefst 960 lokale K.BO-afdelingen aan, waaronder de KBO-afdeling Geffen 270 leden. Wat biedt het lidmaatschap? De KBO komt zowel landelijk, provinciaal als lokaal op voor de belangen van ouderen. Bijvoorbeeld op het gebied van inkomen, gezondheidszorg, wonen en vervoer. Ook beschikt de KBO over een landelijke ledenservice, waaronder juridisch advies, hulp bij rijbewijskeuring en ondersteuning bij belastingaangifte. Daarnaast ontvangen leden elke maand het fraaie en informatieve ledenmagazine Nestor. Inmiddels horen ook exclusieve leden-


kortingen bij het lidmaatschap, zoals kortingen op telefoneren, energie, verzekeringen en brillen. Maar de KBO doet meer. Zo worden er in Geffen regelmatig activiteiten georganiseerd zoals dagreizen, voorlichtingsmiddagen over actuele onderwerpen door de GGD ofThuiszorg, fitnestraining, fiets- en kaartmiddagen, biljarten, koersbal, bingo enz. enz. Jammer dat vele ouderen (vanaf 50 jaar bent u reeds welkom) het KBO-lidmaat chap nog niet hebben ontdekt. Lid worden? Bel e,·en met de secretaris (532 1795) ... en het is zo geregeld. U zult merken dat de KBO uw contributie van € ___ -o per j aar dubbel en dik waard is. Namens het Be tuur, secretaris Sj. v. Zantvoort.

OPSPORING VERZOCHT Karin v/d Velden - Broeksteeg is op zoek naar foto 's van haar grootmoeder Theodora Broeksteeg - Willems. Deze was getrouwd met Hasje Broeksteeg en woonden aan de Veldstraat in Geffen. In ons archief van de Heemkundewerkgroep Vladerack hebben we wel foto · van haar grootvader Hasje Broeksteeg (Hasje Poelie ) een markant figuur uit het oude Geffen. Wil diegene die in het bezit is van foto's van Theodora of haar familie dan s.v.p . contact opnemen met Heernkundewerkgro ep Yladerack Geffen. R. van Zantvoort Tel.073532 600_ of stuur een e-mail naar adr.zandvoort@planet.nl Heemkundewerkgroep Vladerack Geffen

BRIDGECLUB GEFFENS DOUBLET In Geffen zetelt Bridgeclub Geffens Doublet, een gezellige club waar de ene week competitie wordt gespeeld en de andere week een instuifavond wordt gehouden. Sommige noemen dit ook wel een trainingsavond. Onze peela,·onden zijn op dinsdagavond van 20.00 tot circa 23. 00 uur. Tevens wordt er twee keer per jaar een drive gehouden met leuke prijzen. Dat vindt plaats rond de kerstdagen en tegen het einde van het seizoen, de kerst- en de zomerdrive. Gezelligheid, een goede bediening en goede zaal maken dat het goed toeven is bij Geffens Doublet. Zoals bij veel verenigingen is er ook bij Geffens Doublet nog ruimte om nieuwe leden te verwelkomen. De contributie is laag, slechts€ 35,00 per jaar. Kijk ook eens naar onze website die door eigen leden is ontwikkeld en wordt beheerd. www.geffensdoublet.nl U kunt zich aanmelden bij de wedstrijdleider, de heer Wim Bijl, 0412 625206

ofW v. Druenen 073 532 1526 of bij de secretaris mevr. Diny de Jong, 0412 647417. Geffens Doublet bestaat bijna 15 jaar en we hopen deze mijlpaal in 2006 te vieren. Ons 'home' is hotel de Gouden Leeuw aan de Dorpstraat 5 te Geffen. De sfeer is uitermate ontspannen, de gezelligheid staat voorop. Welkom in Geffen.

ZIEKENCOMITÉ DE SCHAKEL Woensdagmiddag 7 september a.s. organiseert Ziekencomité De Schakel haar jaarlijkse feestmiddag i.v.m. Nationale Ziekendag. De middag begint om 14.00 uur in 't Oude Klooster en er zal o.a.een optreden verzorgd worden door "De Buurtjes". Degenen die graag bij deze viering aanwezig willen zijn, en geen vervoer hebben, kunnen zich opgeven bij Anja Wingens, tel. 5324160. Graag tot ziens op 7 september. Ziekencomité De Schakel

KELDERS VAN MAASDONK Op zondag 11 september is er weer een nieuwe uitzending van het maandelijkse televisieprogramma "de Kelders van Maasdonk". De uitzending is om 18.00 uur en wordt uitgezonden op het kanaal van Vladeracken Tekst TV. De uitzending besteedt aandacht aan de volgende onderwerpen: - het afscheid van voorzitter harmonie WIK - reportage over wandelaars in de vierdaagse - de kindervakantieweek in Nuland - de Geffenaar van het jaar - oogstfeest in Vinkel De uitzending wordt herhaald op dinsdag en donderdag om 18.00 uur. Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

@

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

tel. 073 - 5320744 Kraaijeven 3 fax 073 - 5320745 5386 LH Geffen 06 - 23438623 www.wespro-ongedierte.nl 13


Š

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFE~. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEX. E-mail:postbus5@maasdonk.nJ Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen burgerzaken).

OPENBARE WERKE:X :'.HAASDONK Adres: Zandstraat 43 a re ~uland.

MILIEUSTATION KRCISSTRAAT Al uw ove1tollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, V1iertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf.

MELDPUNT OPEJ\BARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen.kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073-5342100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie.

SPREEKUREN Burgemeester: P.C.J. Boelens Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder J.A.M. Voermans Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder E .J.A.M . van Heese Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder M.J.M . van de Ven Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17 .00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis vaâ–Ą Maasdonk. 14

POLITIE Op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 - 12.00 uur kunt u het gemeentehuis bellen (tel.nr. 073-5342100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 1~.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en rijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken.

CONSULENT WET VOORZIENINGE)i GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00

"VALPREVENTIE: GE1\IEENTE MAASDONK LAAT 'TER NIET BIJ ZITTEN" Met deze slogan zal op dinsdag J 3 september a.s. om 15.00 uur het startschot gegeven worden voor de valpreventie-campagne in de gemeente Maasdonk. Wethouder Rini van de Ven zal dit doen door middel van het officieel in gebruik nemen van een bankje aan de Zijlstraat nabij de Jeu de Boules baan in Vinkel. Daarna is er voor iedereen de mogelijkheid om met wethouder van de Ven in gesprek te gaan over het ouderenbeleid in het algemeen en de campagne valpreventie in het bijzonder. Uit cijfers blijkt dat jaarlijks 120.000 ouderen naar een ziekenhuis moeten als gevolg van een ongeval in of om het huis. 35.000 ongevallen zijn zo ernstig dat het slachtoffer in het ziekenhuis moet blijven en 2 .000 mensen komen zelfs te overlijden. Een val is het meest voorkomende ongeluk; 80% van de ongevallen zijn valongevallen. De gemeente Maasdonk: heeft dit signaal opgepakt en in samenwerk ing met de GGD, de RIGOM en de 3 Maasdonkse ouderenbonden een plan opgesteld, w aarbij bestaande en nieuwe activiteiten zijn gebundeld en op elkaar afgestemd. Hiermee willen we valpreventie onder de aandacht brengen bij de senioren zelf, maar ook bij personen, die regelmatig met senioren in contact komen zoals ouderenadYiseurs en docenten voor ouderengymnastiek. Als voorbereiding op de sta1t van de campagne heeft er al een aantal activiteiten plaatsgevonden "achter de schermen". Zo heeft er bv. een voorlichtingsbijeenkomst p laatsgevonden voor de ouderenadviseurs, zodat zij bij de huisbezoeken de ouderen gerichter kuru1en adviseren. De komende tijd staan verschillende activiteiten op de rol. In elke kern zal voor alle Maasdonkse 55--ers een voorlichtingsbijeenkomst worden georgani seerd over valpreventie. De GGD, Rigom, KBO's, Thuiszorg en apotheker R . Braakhuis zullen hier vanuit hun eigen in-


valshoek een bijdrage aan leveren. Verder wordt in het najaar door de Rigom de mogelijkheid geboden om aan de hand van een checklist een veiligheidscontrole te laten uitvoeren in uw huis en wordt er een persoonlijk advies gegeven. Bij voldoende aanmeldingen zal door de Rigom de cursus "Op de been blijYen" worden georganiseerd in Maasdonk en eind 2005 staat een voorlichting gepland over het gebruik van hulpmiddelen. Alle 55+-ers worden persoonlijk geïnformeerd over de campagne valpreventie: binnenkort valt bij hen een brief met aanvullende informatie op de deurmat. Daarnaast zijn er onlangs 7 nieuwe bankjes geplaatst in onze gemeente. waar vooral ouderen gebruik van kunnen maken tijdens een boodschap of wandeling of waar men gezellig met elkaar een praatje kan maken. Met het in gebruik nemen van een van deze bankjes wordt het officiële startsein gegeven van de campagne valpreventie. U bent allen van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te

augustus terecht bij mevrouw C. van Doorn. Zij is bereikbaar op werkdagen van maandag tot en met donderdag. En vanaf 15 augustus bij mevrouw A. Maas van de afdeling Inwoners. Beide medewerkers zijn telefonisch bereikbaar via 073-5342100 of via e-mail cvdoorn@maasdonk.nl of amaas@maasdonk.nl.

NATIONALE MONUMENTEN DAG Het bestuur van het Oude Klooster nodigt u uit om op l Oseptember nationale monumenten dag te komen kijken, (thema in 2005 is liturgie). Daarom wordt op die dag " Het Oude Klooster" opengesteld vanaf 10.00 tot 16.00 uur, iedereen is welkom om Het Oude Klooster, de Kapel, de zolder en alles wat er uit het verleden te zien is. Er zijn foto's uit het verleden, en er wordt een film gedraaid.

Zljll.

Bij eventuele vragen kunt u nnaf 5 september contact opnemen met mevrouw M. Krijnen, afdeling Voorlichting, bereikbaar onder telefoonnummer 073-5342100 of per e-mail: mkrijnentg;maasdonk.nl. MAASDO!\"KSE YI:RE:\fIGINGEN EN ORGANISATIES OPGELET! Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten voor een derde tranche projectsubsidies te organiseren. Hiervoor is een bedrag beschikbaar van maximaal€ 14.261,20. Dit houdt in dat opnieuw projectsubsidies, éénmalig, kunnen worden aangevraagd door Maasdonkse verenigingen en organisaties. [n de periode van 1 september 2005 tot en met 31 december 2005 kunnen aanvragen worden ingediend waarbij een werkwijze wordt gehanteerd "wie het eerst komt. ,,ie het eerst maalt". Het project/de activiteit dient gericht te zijn op de thema's: sport, beweging of mantelzorg en dient georganiseerd te worden/plaats te vinden in bovengenoemde periode. Van deze subsidie leunt u gebruik maken naast uw jaarlijkse subsidie. Ook als u nog nooit eerder subsidie hebt aangenaagd als vereniging of organisatie, kunt u een aanvraag om projectsubsidie indienen. Om u een idee te geven waarvoor een projectsubsidie kan worden aangevraagd, noemen wij u een aantal al toegekende mogeLijkheden: volleybaltoernooi, sport- en speldag, straatspeeldag. website www.sportinnuland.nl, bloemetje voor de mantelzorger, scholenvolleybaltoernooi enzovoort. Het aanvraagformulier en de bijbehorende beleidsregels kunt u vinden op onze website www.maasdonk.nl. (producten en diensten/subsidiëring) of via de Centrale Balie, telefoonnummer 073-5342100. Voor eventuele vragen kunt u vanaf heden tot en met 14

COLLECTE VOOR HET RODE KRUIS TE GEFFEN In de week van 26 juni t/m 2 juli 2005 is er in Geffen gecollecteerd voor het Rode Kruis. De opbrengst bedroeg€ 1043,30. Namens het Rode Kruis heel veel dank voor uw gift. Speciaal dank aan alle collectanten, zonder hun inzet was dit mooie resultaat niet mogelijk geweest. Collecteren is niet gemakkelijk ook al weet men dat het voor een goed doel is. Groot respect moet men dan ook hebben voor de dames Mevr. Liesbeth v. Dinther en Mevr. Mia v. Dinther die al 25 jaar collecteren voor het Rode Kruis. Door de Hr. Megens van het Rode Kruis te Oss is hen hiervoor een gouden Rode Kruis speld overhandigd. H.G. Wagemans, Contact persoon Rode Kruis collecte Geffen.

l

·bedrijf

TONNY JANSEN Kerkstraat 1 1. 5386 AC Geffen Telefoon (073) 532 13 13

• Vervoer per busje tot 8 personen • Vervoer voor zorgverzekeraars, o.a. CZ • LET OP... VANAF HEDEN OOK WEER VOOR VGZ VERZEKERDEN Bel voor informatie: 073 - 532 13 13 15


Rabobank


NIEUWE GILDEKONING SINTJORISGILDE GEFFEN OP KERMISZONDAG

koor van het gilde Sint Barbara uit Dinther was hierbij voor de Se keer aanwezig om de dienst op te luisteren. Op uitnodiging van pastoor Pieter Scheepers, werd deze avond besloten met een hapje en een drankje in de pastorietuin.

SINT JORIS GILDE

Pas tijdens het voorlezen van de reglementen m.b.t. de rechten en plichten omtrent het koningschap nam AJ bert van Orsouw de beslissing om toch mee te doen ondanks zijn drukke bezigheden. Als argument voor deze late beslissing gebrui kte hij de uitspaak: van een onlangs overleden gildebroeder rnn een ander gilde: "50 jaar meegedaan en toch nooit koning geworden". Albert vond dat hij er niet zo lang over moest doen en ieder jaar is er een ... Ook stelde hij voor om de in het reglement genoemde hoe\'eelheid koningsbier van 50 liter op te hogen naar 80 liter. Ka de insclu¡ijving bleek dat 13 schutters, waaronder 2 gildezusters, hadden besloten om te gaan strijden om het 6e koningschap. Aangekomen bij de molen 'Zeldemust' en na 3 rondjes rond de molen, kon de vogeJ worden opgericht op een van de wieken. De Beschermheer. Peter Boelens, mocht de vogel "vrijen" met een eerste schot gevolgd door Gi ldeheer Pieter Scheepers en regerend Gildekoning Piet van de Wetering. Daarna werd Piet ontdaan van zijn eretekenen, de koningsvogel en zijn zilven-esr, en kon de het eerste schot van de lijst van schutters beginnen. De vogel was dit jaar een taaiere dan vorig jaar. Toen viel hij reeds bij het 37e schot. Pas in de 7e ronde, bij het 87ste schot bezweek de vogel door een hard en prachtig schot Yan Albert van Orsouw. Na de waardigbevinding en de reiniging (handwassing) werd de koning gekleed met het zilvervest en de zilveren koningsvogel en werd hij ingevendeld door de Vaandrig met een vaandelgroet. Hierna mocht hij over het vaandel lopen en nam hij een vendelgroet in ontvangst van de vendeliers onder leiding van zijn zoon Rens van Orsouw. De middag werd voortgezet met het schieten op een prijsvogel welke rond half zes al zijn prijzen had prijsgegeven. Rond half zeven trok het gilde met zijn nieuwe koning achter het vaandel door het dorp naar het gildehuis ' Ons Doel' voor het aanbieden van de koningswijn door het gilde. Hierbij werd de nieuwe koning herinnerd aan zijn voorstel omtrent de ophoging van de hoeveelheid koningsbier. In zijn eerste 'troomede' beloofde koning 'Albert l' zich te zullen inzetten zoals ook zijn voorgangers/-ster het koningschap hadden uitgevoerd en schonk 80 liter koningsbier aan zijn gildebroeders/-zusters voor de teeravond en de daaropvolgende ' kliekjesavond' . Op zaterdag 20 augustus werd in een plechtige gildemis de nieuwe koning ook kerklijk geïnstalleerd. Het gilde-

PETERS BOEKENKRAAM Ook dit jaar zijn we weer present met een grote boekenkraam. Waarschijnlijk op dezelfde plaats als vorig jaar. En ook dit jaar krijgen kinderen van groep zes van de AJoysiusschool les in het afdingen. Op de kraam staan de duurdere boeken en naast de kraam liggen de koopjes. Onze collec6e omvat: kookboeken, kunstboeken, hobbyboeken, breiboeken, kinderboeken, detectives, sportboeken, atlassen, grote fotoboeken, diaseries met tekstboekjes. N ieuw zijn deze keer vele foto's uit het fotoarcbjef van de Aloysiusschool. Deze foto's worden tegen een schappelijk prijsje te koop aangeboden. De opbrengst van deze fotoverkoop komt ten goede aan de bibliotheek van de Aloysiusschool. Evenals voorgaande jaren kunt u ook dit jaar weer aangeven welk boek u zoekt. Ik ga voor u dan op zoek in mijn collectie en neem het boek dan mee naar Effe noar Geffe. Zoekt u een boek vul dan de bon i.n en lever hem in bij de Aloysiusschool t.a.v. Peter Lammers of stuur hem op naar P.G.M. Lammers, Molenstraat 75, 5341 GC Oss.

Naam ............................................................................... . Straat ............................................................................. . Postcode.......................................................................... . Plaats ............................................................................. . tel.: .................................................................................. . zoekt het boek: Titel ................................................................................ . naa1n schrijver .................................................................. Tot ziens tijdens Effe noar Geffe. Peter L ammers

VERLOREN Zwart tlees jack en bodywarmer. Inlichtingen Riek van Lee Govers, Abelenstraat 14, tel. 532 1332. 17


FILM

®tation

Huur nu de nieuwste films bij FILMstation ! ! ]

ltt4Pl 111110

~

Tot ziens bij: FILMstation Berlicum Kerkwijk 30 BERLICUM 073-5032981

FILMstation Heesch Beellandstraat 2 HEESCH 0412-453617

www.FILMstation.nl Inschrijving is GRATIS!! Lever onderstaande coupons in en ontvang de korting!!

····························

•.•.•...•.•••••••••.........

···························~

Coupon

Coupon

Coupon

€ 25,- wordt€ 50,-

2de film voor€ 1,-

50% korting op uw premièrefilm

~

18

................•..........• ~--··························

~

.................••..•.....•


Aan het einde van de Koningsmis. een Gildemis waarin de nieuwe GildekoningAlbert \"an Orsouv, kerklijk werd geïnstalleerd, werd door her Sint-Jorisgilde Geffen stilgestaan bij het vertrek,·an pastoor Pieter Scheepers naar zijn nieuwe parochie in Berkel-Enschot. Op Sint-Jorisdag 123 apnl 2000 werd hij, tijdens de installatie van het heringerichte Sint-Jorisgilde Geffen, als Gildeheer geïnstalleerd en nu, na iets meer dan 5 jaar, vertrekt hij medio september naar een dorp waar men 2 gilden kent en "vaar hij waarschijnlijk ook als gildeheer gevraagd zal worden. Tijdens de Slotgedachte van de de Koningsmis werd gememoreerd wat Gildeheer Scheepers heeft betekend \'Oor de ontwikkeling van ons gilde. Humor, persoonlij ke aandacht en betrokkenheid bij het gildegebeuren waren de sleutelwoorden. In een ceremoniële actiYiteit werd hij van het Gildeheerhalsinsigne en zijn gildekazuifel ontdaan en leverde hij zelf zij n Gildesjerp. die hij met trots 5 jaar had gedragen, m. Als dank en blijk van waardering voor zijn inzet en betrokkenheid bood de nieuwe koning,AJbert van Orsouw, hem, namens het gilde, een zilveren herdenkingsschild aan om dit straks op zijn nieuwe gildesjerp van de gilden uit Berkel-Enschot te kunnen dragen. Het Sint-Jorisgilde Geffen zal hem op 16 oktober persoonlijk uitgeleide doen en wegbrengen naar zijn nieuwe huis de pastorie in Berkel.

Geffense maatjes, omdat niemand het aandurfde - maar liefst de 100 km. in de zgn. dodenmars! Op 3-4 juli was er de 80 km. van Someren, volbracht door: Jan van der Zande en zijn vriendin Daniëlle (Ie keer), Hans Schuurmans ( 1e keer), Hans Heesakkers (2e keer), John de Haas (2e keer), Ans Peters (3e keer), Marco v.d. Elzen (Je keer), Arina Romme (3e keer). In september gaat Wil van den Haterd van start in de 80 km. van Waalwijk. Vierdaagse van Apeldoorn: Wil van den Haterd, Willemien Ketelaars, Jo Lepoutre 4daagse MESA (Ardennen) + 4daagse Odoorn + Heuvelland4daagse Vilt: Jo Lepoutre Vierdaagse van Nij megen: 4 x 30 km.: Ans de Poot, Gerald de Poot, Tilly Hendriks, Tineke van Rijn. 4 x 40 km.: Daniëlle van Erp, Sjan van de Koolwijk, Maria Egelmeer, Janneke van Tuijl, Gerard Ackermans, Huub Lamers, Jo Spierings, Rob Bouwens, André en Louisa van Wanrooij, Tiny van der Heijden, Nico en Willemien Rovers, Harry Rovers, Ad en Christel de Langen, Arina Romme, Ans Peters, Frasia Loeffen, Thea van Oort en dochter Chantal, Diny van Wanrooij en dochter Lonneke, Antoine Jansen, Marijke van Galen, Anny van der Heijden, Irma Janssen, José Doodkorte en zoon Remco, Gerda van de Akker, Wil van den Haterd. 4 x 50 km.: Be1tie van den Elzen, Stan van Dinther, Serge van Wanrooij, Hans Schuurmans, Hans Heesakkers, Marco van den Elzen. Van harte proficiat! (Meld je bij de redactie, als we je naam zijn vergeten!) Dank aan alle supporters aan de kant van de weg met het water, de meloen en de energiekoeken ...... de blarenprikkers en voetverzorgers ... de fotografen en verslaggevers...... de zangers en de klappers om er de moed in de houden ...... !

WANDELEN

NIEUWE E.H.B.O. CURSUS

Wandelen is in! Er zijn weer flink wat kilometers afgelegd door vele Geffense wandelaars. Een topprestatie werd geleverd door John de Haas (Huks op de foto tijdens de 80 km.) : hij voltooide - zonder

De gezamenlijke EHBO verenigingen van Geffen N uland en Vinkel zijn voornemens om in het seizoen 2005/2006 een EHBO cursus te gaan geven voor beginnelingen. Een EHBO cursus beslaat ongeveer 16 lessen van 2 uur. Waar de cursus gegeven wordt is afhankelijk van het aantal aanmeldingen per kern. Daar waar de meeste aanmeldingen zijn, zal waarschijnlijk de cursus gegeven worden. Op welke dag de cursus gegeven wordt is afhankelijk van de voorkeur van de cursisten. De kosten bedragen all-in€ 150,-

GILDEHEER SINT-JORISGILDE GEFFEN NEEMT AFSCHEID

...

Voor deze cursus kan men zich aanmelden tot 15 sept bij; Jolanda Koch in Geffen tel. 073-532 2990 Ivonne van Ieperen te Nuland tel. 073-532 2048 Albert van den Elzen te Vinkel tel. 073-532 1809 19


Werkschoenen IATA (alleen 111.t ....... ......,

[J(j@@@@[j[) !l1iJ5J@

,

.

..._llhl,s"'"111 ,'1///JJS

Geruite Zomerblouse Katoen Lange Mouw/ Korte Mouw

Gibson S~jker'oroek ~®rr ~{koo~

il t(l.i®!ID

~ ~~(111~ W@@lf ~@~c

l?@rr ®~lill~ ~~9@@ ~ ~~llil~~ W@@IY ~~9□

Patrick Bekkers Werk- en Bedrijfskleding Kloosterstraat 5 5386 AR Geffen 20


..

COMPUTERHOEK GEFFEN Nu de zomerperiode, met zijn tropische temparaturen en ook de vele regenbuien, weer bijna voorbij is, worden ook onze aktiviteiten in het buitenleven minder. Aansluitend hierop geeft Computerhoek Geffen een overzicht van het progamma wat in dit najaar weer geboden gaat worden. Beginnercursus: Deze bijeenkomsten starten op maandag 19 september a.s. Groep één start om 13.30 - 14.30 uwen groep twee ,ari 15.00 - 16.00 uur Deze beginnerscursus is kosteloos en bestaat uit 5 lesuren. Het cursusboek kost echter€ 3,-. In deze beginnerscursus kunt u kennis maken met de computer. het gebruik van enige basiselementen van het programma Word, e-mail, het ontvangen en verzenden "an berichten en internet, voor het opvragen van informatie over allerlei onderwerpen. De begeleiding tijdens deze cursussen geschiedt geheel door vrijwillig(st)ers. Vrije Inloop: Deze vrije inloop stan op donderdag 15 september a.s. Groep één start om 13.30 - 14.30 uur Groep twee om 15.00 - 16.00 uur Tijdens deze vrije inloop is het ook mogelijk om gezellig met elkaar ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren en enige oefeningen te doen. Ook is het mogelijk om begeleiding te krijgen bij de navolgende aktiviteiten: Internetbankieren Er kan dan geoefend worden met het maken van betaalopdrachten en deze te verzenden, het opvragen van overzichten van de bankrekeningen. Bij deze oefeningen komt het gebruik van een digipas uitgebreid aan de orde. Digitale fotobewerking Hierbij kunt u ervaring opdoen met het opslaan van foto's vanaf de digitale fotocamera naar de computer, deze foto's te bewerken en vervolgens te archiveren of af te drukken. Kaarten maken Hierbij wordt uitleg gegeven en er kan geoefend worden hoe allerlei soorten kaarten, al of niet met foto's, worden samengesteld en afgedrukt. Deze kaarten op de computer gemaakt, kunnen voor verschillende gelegenheden en doeleinden worden gebruikt, zoals met Kerstmis, Nieuwjaar, verjaardagen of als uitnodiging voor familiefeestjes of voor het overbrengen van groeten en nog vele andere mogelijkheden door u zelf te bedenken. Heeft Ll interesse voor de cursus of voor een van de aktiviteiten, laat het ons dan even weten of kom rustig op de inloopmiddag.

Voor nadere informatie kunt u altijd terecht bij; Bert Huismans, tel. 53 21 421 of Jo Wolf, tel. 53 23 091.

PRINSES BEATRIX FONDS COLLECTE Ziekte van Parkinson centraal bij collecte Prinses Beatrix Fonds. De ziekte van Parkinson zal de komende jaren zodanig stijgen, dat het Prinses Beatrix Fonds hierin extra wil investeren. Daarom staat de bestrijding van deze ziekte centraal bij de collecte die van 11 t/m 17 september 2005 wordt gehouden. Het aantal Parkinson patientenneemt volgens RIVM-deskundigen toe van bijna 50.000 naar ongeveer 75.000 in 2 02 5. Met het ouder worden van de bevolking begin ook Parkinson een soort volksziekte te worden. De gevolgen van deze ziekte zijn zwaar, niet alleen voor de patient maar ook voor de familie. Wetenschappelijk onderzoek heeft de laatste jaren goede vooruitgang geboekt. Er zijn veel medicijnen die de symptomen van Parkinson tegengaan. Maar de ziekte is nog steeds niet te genezen. Daarom wil bet Prinses Beatrix Fonds het wetenschappelijk onderzoek naar Parkinson een enorme stimulans geven door extra investering in twee wetenschappelijke programma's. Daartoe is de Prinses Beatrix Fonds Onderzoeksprijs voor Parkinson en voor spierziekten ingesteld bij het 50-jarig bestaan in 2006. Het Prinses Beatrix Fonds roept wetenschappers op tot een extra krachtsinspanning om een 'doorbraak' te forceren. Het roept ook vrijwilligers op deze uitdaging mogelijk te maken. Daarom is er een landelijke actie van start gegaan waarbij 10.000 nieuwe 'Beatrix' collectanten worden gezocht zodat het totaal bij het 50-jarig bestaan op 50.000 komt. Tussen 11 en 17 september zullen collectanten van het Prinses Beatrix Fonds aanbellen voor een gift in de collectebus. Daarmee kan het lopende wetenschappelijk onderzoek naar Parkinson, spierziekten, MS en de andere ziektebeelden waarvoor het Prinses Beatrix Fonds staat, worden gesteund . Ook financiert het Prinses Beatrix Fonds vijf landelijke patiëntenbelangenverenigingen die voorlichting geven over spierziekten, polio, de ziekte van Parkinson, de ziekte van Huntington, multiple sclerose en spasticiteit. Wie de collectant mist, kan ook een bijdrage overmaken op Giro 969 ten name van het Prinses Beatrix Fonds te Den Haag. Het Prinses Beatrix Fonds dankt iedereen van harte die een financiele bijdrage geeft of één avond tijd beschikbaar stelt om te collecteren. Mocht je nog een avond vrij hebben en willen collecteren dan kun je je telefonisch melden b ij Sjan van Nistelrooij, tel. 5322602. Namens het plaatselijk comité - Sjan van Nistelrooij 21


CHRIST VAN ZUIJLEN

De eindstand poule dinsdag

KAMPIOEN... Bij biljartvereniging 't Haasje is de nieuwe kampioen in de nacompetitie ons trouwe lid Ch.rist van Zuijlen uit de bus komen rollen. Hij moest hiervoor wel eerst de beslissingwedstrijd van Peter Megens winnen, in beide poules was het tot en met de laatste wedstrijd erg spannend. Zo'n 13 jaar geleden is Christ ook tweemaal achte.rteen kampioen geworden met ook toen steeds een goed cafébiljartgemiddelde van rond 1.00. De kortste partij was voor Adriaan de Haas in 10 beurten, terwijl Hans Reuvers en Jo Steenbergen ieder in 1 L beurten uit waren. Ook Christy van Os wist zich tussen al die mannen erg goed te handhaven, ook zij was bij een partij in 11 beurten uit. Deze nacompetitie werd wederom afgesloten met als vanouds een grandioze feestavond. Mocht u zin hebben om op dinsdag en of vrijdagavond een serieus partijtje te biljarten in onze onderlinge competitie? Het gaat er gezellig ongedwongen aan toe en nieuwe leden zijn van harte welkom. Voor alle uitslagen door de jaren been van onze biljartvereniging kunt u ook afstemmen op internet; www.hansreuvers.nl Resp. Winstpunten, Hoogste serie en Gemiddelde.

1. Christ v. Zuijlen 2. Jo v.d. Heijden 3. Jo Steenbergen 4. Adriaan de Haas 5. Hans Reuvers 6. Johan v. Haaren 7. BroerDamen 8. Hemy v. Schijndel 9. Cbristy van Os 10. Jan van Bergen

82

9

82

8

80 80

13

77 72

70 70 66 62

9 6 Î

0.89 1.09 1.38 1.07 0.94 0.60 1.54 0.86 0.46 0.83

87 84 84 77 76 ,..., ,_ 71 70 69 66

6 6 14 7 9 19 6 11 6 29

0.97 0.96 2.75 0.58 1.43 2.18 0.51 1.59 1.03 3.46

9 t

i -,.

'

5

Poule vrijdag: 1. Peter Megens 2. Gertjan Nouwens ... j . Tinie v. Schijndel 4. Edwin Hendriks 5. Henk van Os 6. Arie Gloudemans 7. Erwin Steenbergen 8. Frank Gloudemans 9. Theo van Uden 10. Joop van Dijk Afz. H.Reuvers / J. van Dijk

oog voor detail en gevoel voor perfectie

\l~\.

Ernis schilders bundelt jarenlange ervaring met de modernste

22

Joy of perfection

technieken en producten. Ernis staat voor kwaliteit in alle facetten.

Ernis schilders b.v.

Ernis glas b.v.

Het Geffens Veld 8 5386 LL Geffen T. 073 532 34 00

F. 073 532 6510 E. info@ernis.nl 1. www.ernis.nl

ERNIS schilders


G'68 MAASDONK Volleybalvereniging G'68 Maasdonk is weer begonnen aan het nieuwe seizoen. Op dinsdag 23 augustus, vrij dag 24 augustus en zaterdag 25 augustus zijn de trainingen weer begonnen in sporthal de Geer in Geffen. Welke groepen trainen er: Zaterdag van 9 .30-10.30 circulatievolleybal (een speciale manier van volleybal voor de kinderen van 6 t/m J l jaar). Zaterdag van 9.30-11.00 meisjes C (leeftijd 12- 13 jaar) Vrijdag van 18.30-19.00 meisjes B (leeftijd 14-15 j aar) Vrijdag van 18.30-19.00jongensB (leeftijd 14-1 5jaar) Vrijdag van 19.00-20.30meisjesA(leefüjd 16-17 jaar) Vrijdag van 20.30-22.00 dames 2 (spelen in de 4e klasse) Vrijdag van 20.00-22.00 dames 1 (spelen in de 2e klasse) Vrijdag van 19.45-21.15 heren 1 (spelen in de 3e klasse) Vrijdag van 20.45 -22.00 heren recreanten (spelen bedrijvencompetitie in Den Bosch) Dinsdag van 2 1.00-22.00 recreanten mix (spelen geen competitie) U ziet bij de zaterdag het circulatievolleybal staan voor kinderen van 6 t/m 11 jaar. Wat is nu het circulatievolleybal? Circulatievolleybal is ontwikkeld door een Nederlander, Adri Noy uit Gennep. De NeVoBo (de sportbond van het volleybal) heeft dit overgenomen en het is nu onderdeel van de officiële jeugdcompetitie van de NeVoBo. Adri Noy heeft een speltype ontwikkeld gericht op de beginnende jonge kinderen die volleybal wel een leuke sport vinden. Het circulatievolleybal is gericht op veel rennen en gooien met speciale jeugdballen. Het technisch spelen (onderhands/bovenhands, serveren, aanvallen) wordt de kinderen spelenderwijs aangeleerd als zij de 6 njveaus doorlopen van het circulatievolleybal. Hoe ouder ze worden hoe hoger het niveau en de daarbij horende vaardigheden. Op elk niveau blijven de kinderen in de training en de wedstrijd volop in beweging en blijven ze rennen, gooien en overspelen. Als kinderen/ouders geïnteresseerd zijn in deze vorm van volleybal, kunnen ze altijd op zaterdag komen kij ken en eventueel meteen meedoen. Als je mee wilt doen wel graag een telefoontje vooraf, zodat we de trainer kunnen inlichten. Op zaterdag 15-l 0-05 hebben we zelfs in het kader van het 25-jarig bestaan van sporthal de geer van 10.00 12.00 uur een speciale clinic (demonstratie/wedstrijden) van het circulatievolleybal. Deze cl inic wordt gegeven door niemand minder als de bedenker van dit spel: Adri Noy. Hierover zal nog meer informatie volgen.

Is er interesse voor spelen bij de andere groepen dan kunt u ons uiteraard ook bellen. De recreanten mix groep op de dinsdagavond en de heren recreanten groep op vrijdag kunnen nog wel wat enthousiaste speelsters en spelers gebruiken. Voor meer informatie en/of aanmelden: Ron van Duren 073-5322607 Ellen van Nistelrooij 06-54692345 Dave Verstegen 06-16610655 Of kom alvast een keer kijken in onze jubileurnsporthal de Geer in Geffen. Secretariaat: R. vDmen Molenstraat 16, 5386 AB Geffen tel: 073 532 2607, e: FLOMARO@hetnet.nl

MARIASCHOOL 75 JAAR Zoals wellicht niemand ontgaan is heeft de Mariaschool in juni haar 75 jarig bestaan gevierd. Ter gelegenheid van dit jubileum heeft Leny Romme een prachtig herinneringsboekje gemaakt. Dankzij de hulp van vele sponsoren konden we alle gezinnen die kinderen op de Mariaschool hebben een boekje aanbieden. Ook de mensen die aan het boekje hebben meegewerkt en de sponsoren hebben er inmiddels een ontvangen. In de wandelgangen horen we dat er meer mensen zijn die belangstelling hebben om in het bezit te komen van een exemplaar. School en Wihabo hebben nog wat boekjes op voorraad en willen deze graag te koop aanbieden. U kunt de boekjes kopen bij Bosch-van Erp voor 6,95 euro per stuk:. Wees er snel bij want op=op. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Jeamune Schuunnans tel. 5325703 Alvast bedankt, namens de werkgroep 75 jarig bestaan Mariaschool, Jeannine Schuw·mans

WIST U DAT... De Bandola 's ook dit jaar weer met enkele van hun leden een muzikaal optreden zullen verzorgen tijdens onze tentoonstelling in de Aloysiusschool op de zaterdagavond tijdens Effe noar Geffe. Heemkundewerkgroep Vladerack Geffen 23


DOE MEE MET DE KPJ Ben je tussen de 5 en 14 jaar oud en lijkt het je leuk, of weet je nog iemand inje omgeving die het leuk zou vinden, om lid te worden van KPJ Geffen geef je dan op voor het komende seizoen 2005/2006. Geef je dan op door het onder staande briefje in te vullen en in te leveren op het onderstaande adres. Wat we allemaal doen bij de KPJ? Nou, van alles zo spelen we in competitie verband handbal wedstrijden en hebben we diverse activiteiten zoals: Carnavalsbal, atletiek dag, 6-kamp maar ook een einde jaarskamp. Wanneer je, jezelf op geeft voor het komende jaar krijg je bericht over wanneer we beginnen met trainen ook zal er aan het begin van het seizoen een infonnatie avond plaats vinden dus lijkt het je leuk geefjezelf dan zo snel mogelijk op. Groetjes KP J Geffen

Naam:............................................................................... . Adres: ... ......................................................................... .. Postcode: ......................................................................... .

De kosten bedragen slechts€ 21.00 voor 10 lessen. Als u belangstelling heeft voor deze peutergym, kunt u uw kind aanmelden bij Hena Schouten tel. r :-35341171 . Wacht niet te lang want vol = vol.

Met vriendelijke groeten, Gymnastiek Vereniging Geffen

RUI TERSPORT VER E ,,

0

GING

o;DE ZILVERHOEf

Op 10 juli hebben wij op ons clubterrein een onderlingewedstrijd gehouden. Het was de bedoeling dat de ruiter en paard/pony verkleed waren. en de dressuurproef werd verreden in een andere klasse als normaal op wedstrijd. Dus een ruiter die normaal in een lage klasse rijdt (B) kon nu geloot worden in een hogere klasse (bY M ofZ). Er was ook nog een behendigheidsspel. De uitslag van de dressuur en behendigheidspel werd gecombineerd en de winnaar daarvan was Meike Wallace met Wilhelmien. De originaliteitprijs werd gewonnen door Imke Schuurmans met Kim, zij was verkleed als Pipi Langkous.

Telefoonnr.: ............................ ................... ..... ................ . Geboortedatum:................................................................

OPROEP

Inleveradres:

Werkend echtpaar zoekt huishoudelijke hulp. Ongeveer 4 uur per week. Heb je interesse, bel dan naar telefoon 073-532 2669 (h1ssen 17.30 - 19.00 uur).

~

4.

Ronny Langens Dr. Schaepmanstraat 3 5386 CH Geffen 06-1 1086926

Gymnastiek Vereniging Geffen

-G TG----- - - - - - - - -

,v/ ~

Peutergym Gymnastiek Vereniging Geffen In september 2005 willen wij weer, bjj voldoende belangstelling, starten met een nieuwe serie peutergym. Onder leiding van Hena en Cissy, onze enthousiaste leidsters, kan uw peuter zich lekker uitleven. De tien lessen worden gegeven in De Bonkelaar te Geffen wekelijks op maandag en/of vrijdag ochtend van 9.00 tot 9 .45 uur. We starten op maandag 19 september en/of vrijdag 23 september: De laatste les is op maandag 28 november en/of vrijdag 2 december. Is uw kind tussen de 2.5 en 4 jaar oud dan mag hij of zij mee komen doen. 24

WIE WAT WANNEER AUGUSTUS 29 aug t/m 2 sept Collecte Ziekencomite de Schakel SEPTEMBER 07 Nationale Ziekendag, 14.00 uur ' t Oude Klooster 10 Kopij inleveren Torenklanken (m: 14) 11 Stamtafelbijeenkomsten in café Govers om 10.30 uur 15 Ophalen oud papier 24 Kopij inleveren Tore1tklank(!1t (nr. 15) 25 Stamtafelbijeenkomsten in café Govers om 10.30 uur 30 Ophalen oud papier OKTOBER 04 Werelddierendag 08 Kopij inleveren Torenklanken (m: 16) 09 Stam.tafelbijeenkomsten in café Govers om 10.30 uur 17 t/m 21 Herfstvakantie


,,

~

' B

,, ouwen op

vertrouwen

■ ■ ■ ■ ■

INSTALLATIETECHNIEK

~GLOUDEMANS BV

CENTRALE VERWARMING LOODGIETER ONDERHOUD SERVICE DAKBEDEKKING De Doelen 5 5386 LM Geffen Postbus 45 5386 ZG Geffen

"""

Gebr.,·~ \Vanr<)oij BoU\\-bedrij·v en

Broeksaaar 2, Postbus 4, 5386 ZG Geffen Telefoon: 0ï3 - 5340400. Fax: Oï3 • 5340499

TeL: 073 - 53 24 439 Fax: 073 - 53 25 061

lnrerner: \\o'W\v.-vanwanrooij.nJ

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN

*IJZERWAREN

*TEGELS

*HANG- EN SLUITWERK

*GEREEDSCHAP

*VERF

*TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

*SIERBESTRATINGSMATERIALEN

Heesterseweg 53 • 5386 KT Geffen • Tel: 073 - 532 1338

van der Sangen

Tuinhout

C1000.

Van alle markten

thuis.

- Tuinhuisjes - Schuttingen - SpeeltoesteUen Vlonders - Tuinmeubelen - Dierenverblijven - Accessoires Eventueel op maat gemaakt Ook uw adres voor al uw TUINHOUT maandag t/111 vrijdag 8.30-J 8.00 uur. Zaterdag 8.30-16.00 uur Bosschebaan 53. Heesch (Achter restaurant ··De Lucht') tel. 073-5321235 / 06-54375280 fax 073-5320138 www.vandersangentuinhout.nl

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp Oss

Geffen

0412 - 622213

C1000 van Herpen

Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

.

..d

0 penmgst11 en: Ma ttm do 8.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

073 - 5321995

A,., CAFÉ GOVERS

f&

Hanegraaf B.V. Geffen HAGEKO GEFFEN STALEN KOZ I J NEN Of' MAAT

Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fa.x (073) 532 50 68

-

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN

Richard Hanegraaf

Mob1el:06 - 53 1 61433


NIEUW PROJECT IN GEFFEN... MILIEUSTRATEN!!! Om ai ons afval op een "zo snel mogelijke en efficiĂŤnte" manier kwijt te kunnen heeft de gemeente Maasdonk de volgende maatregelen getroffen: Op de hoek van Vlijmdstraat en Pastoor van de Kampstraat kunt u in de juiste containers, bakken en afvalverzamelhoeken uw rotzooi kwijt. Er is een KLEDINGCONTAINER aanwezig, voorzien van grafity, dus kunt u hem niet missen. U loopt wel het risico dat hij vol is maar dan kunt u gerust de zakken ernaast zetten. De jeugd kan dan in het weekend leuke verkleedpartijtjes houden. Daarnaast staat sinds kort ook een GLASCONTAINER zodat er na het opruimen van de kast ook meteen de lege flessen meekunnen. Wel moet u opletten dat het glas wat er langs valt niet in de banden van uw fiets terecht komt anders duurt de weg naar huis een stukje langer. Is ook deze container vol dan kunt u het altijd kwijt in het kleine AFVALBAKJE wat er bij geplaatst is. Hebben uw medeburgers, die zo min mogelijk willen betalen, deze al vo1gepropt dan is er altijd nog de creatieve oplossing om het 10 meter verderop in de BRIEVENBUS te doen. Als deze brievenbus niet is opgeblazen (LUCHTVERVUILING) is hij helaas afgesloten en begeeft u zicht verder in onze m ilieustraat!!! Op dit gedeelte kunnen vrachtauto's staan dus let op voor LEKKENDE OLIE, dit kan gladheid veroorzaken. Over gladheid gesproken: in de winter is onze hoek ook uitgebreid met een BLADKORF waarin u alleen bovenin blad hoeft te leggen. Het onderste gedeelte mag u ook voor overig afval gebruiken. Met een hoofd vol stress (IRRITATIEAFVAL) kunt u 25 meter verderop terecht bij onze huisartsen. (MEDISCHE RESTANTEN waar de gemeente mee in hun maag zat). Uw fiets (OUD IJZER) moet u dan wel tegen dit noodgebouw plaatsen omdat het hier ontbreekt aan een fietsenrek. Bent u met de auto(BLIK) en wilt u deze zo kort mogelijk bij deur parkeren mag u dit gewoon op het gras doen. Over het algemeen is dit gras goed gemaaid alleen tegen het noodgebouw wĂť het de laatste tijd wel iets langer zijn. Doordat de honden er steeds meer langs gaan zitten is de HONDENPOEPCONTAINER meestal niet vol. Let dus op bij het uitstappen van uw auto. Ook ZWERVEND SNACKVUIL kan na een festiviteit in een van de 3 KANTINES die onze buurt "rijk is" nog wel eens per ongeluk op dit veldje terecht komen. Mocht u ook nog een enkel verstuiken door een groot gat achter dit noodgebouw dan kunt u t ijdens het verbinden vragen of er geen andere oplossing is voor het OVERTOLLIGE HEMELWATER. De container die is vastgeketend aan een boom is niet voor burgers geschikt. Na het uitgaan (GELUlDS26

AFVAL) van onze jongeren zijn er al meerder pogingen gedaan om deze container te verplaatsen maar dit is tot nu toe niet gelukt. Heeft u nog OUD PAPIER bij dan kunt u 2 keer per maand dit direct in de vrachtauto's gooien. Deze zijn te herkennen doordat ze dubbel geparkeerd staan, en neem gerust de tijd want u kunt er toch niet uit! Nog even dit: tijdens het sporten van het aangrenzende sportpark valt het taalgebruik onder het motto:GROF VUIL. De milieustraten zijn hierbij compleet! Voor meer vragen kunt u terecht op het gemeentehuis. Voor klachten kunt u terecht bij het LOKET van onze nieuwe milieuboek! Vraagt u naar Mevr. M. van Dijk Pastoor van de Kampstraat 17 en zij zal persoonlijk uw reacties of klachten in behandeling nemen en dit REGELMATIG MET DE B EDENKERS VAN DIT PROJECT BIJ DE GEMEENTE BESPREKEN. Loketvieuw

BASISSCHOOLVERLATERS 2005 OPGELET!!! De basisschooltijd is voorbij . Jullie zijn inmiddels ai klaar voor jullie nieuwe school. Heb je zin om weer eens bij elkaar te komen met je oude klasgenoten om gezellig bij te kletsen? De gezamenlijke parochies van Maasdonk organiseren voor j ullie op 17 September 2005 een gezellige middag en avond in en om "De Den" in Vinkel. Jullie zijn van harte welkom!!! Ook voor eventueel schoolverlaters van speciaal onderwijs. Deelname is gratis. Opgeven bij Jolanda Staal tel. 5322942

Programma 15.30 uur welkom in "De Den" 16.00 uur spelactiviteiten 17.30 uur soep en broodjes eten 18.00 uur workshop Streetdance 19 .00 uur Disco "Country en western" 22.00 uur afsluiting van de dag


iÄ LEVIX AUTOMATISERING

El tJ1

GEFFEN & OSS

....

Hardware - Software Netwerken - supplies

Hét adres voor al uw Turkse en Italiaanse gerechten!

Reparaties - virus/ spyware verwijderen Internet - Webhosting - ADSL

AUTOMATISERING

LEVIX GEFFEN DORPSTRAAT 46

LEVIX OSS KRUISSTRAAT 41A

5386 AN GEFFEN 073 53 4 13 25 INFO@LEVIX.NL

5341 HA OSS 0412 643 909 OSS@LEVIX NL

WWW.LEVIX.NL - INFO@LEVIX.NL

KLOOSTERSTRAAT 33A GEFFEN

WOENSDAG PIZZADAG! Alle pizza's € 5,50

Tel./Fax 073-5325705 Tot in de

13LC9ElvllvlARLC9U

puntjes

verzorgd!

Kloosterstraat 5c

5386 AR Geffen Tel: 073 - 5321683 Fa.x: 073 - 5325150

Grafwerk is onze specialiteit. Voor ieder budget. Aangesloten bij Eurofleurist. Verzending van bloemen door heel Nederland.

drukkerijwihabo

• ge boo r t e - trouw- j ub i Ie u m kaarten of eigen o n t w e r p ruime keuze mis - doop boekjes I o go briefpapier en v e I op pen visitekaartjes f I y er brochure pr ï n ten copy k Ie u r zwartwit k Ie in - groot f or maat ril len vo uwen n ieten sn ij den inbinden p la stifi ce ren Heesterseweg 13 - 5386 KT Geffen T (073) 532 26 84 • F (073) 532 47 95 • E drukkerij@wihabo.nl • 1 www.wihabo.nl

VAN DER DOELEN

Wilt u lagere maandlasten? Uw hypotheek oversluiten? * Samen met u bekijken wij, geheel vrijblijvend, of u al of niet uw huidige hypotheek moet aanpassen.

* Zeer scherpe rentetarieven. * Intensieve persoonlijke begeleiding van begin tot het eind. WIJ BEMIDDELEN VOOR ALLE GROTE VERZEKERAARS, BOUWFONDSEN EN BANKEN. KLOOSTERSTRAAT 44 5386 AT GEFFEN TEL. 073 - 5325510 FAX 073 - 5325560 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl 1nternet www.vanderdoelenassurantien.n1

Bel voor afspraak:

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

VERZEKERINGEN


WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN

Telefoonnummer praktijk 073 532 1252 Spoednummer 073 532 3697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08.00-1 2.00 en van 13.00- 17.00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08.00-09.00 uur. Herhaalrecepten, vragen, afspraken andere dagen 09.0010.30, 13.00-13.30, 15.30-17.00 um. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig heeft kunt u natuurlijk altijd de spoedlijn bellen. Artsen P. Berkelaar werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. A.Litjens werkt op maandagmiddag, dinsdag, woensdag en vrijdag. J. van der Heijden werkt op maandag, dinsdagmiddag, woensdag en donderdag. Spreekuren Elke dag 08.00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt l 0 minuten. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Kinderspreekuur 15.30 - 16.00 uur (alle dagen, met uitzondering van woensdag). Dit is een spreekuur voor kinderen tot 12 jaar met kleine kwalen (5 minuten spreekuur). Vanaf l januari is ook dit een spreekuur op afspraak. De afspraak moet diezelfde dag (08.00-09.00 of 13.0013.30 uur) gemaakt zijn. Dat voorkomt lang wachten in een overvolle wachtkamer met een ziek kind. Als uw kind erg ziek is of als het een uitgebreide klacht betreft, wilt u dan een afspraak maken op het gewone spreekuur. Visites 11 .00-13.00 uur. APOTHEEK MAASDONK Telefoon en faxnummer: 073 532 4699 Fax. 073 532 4499 Openingstijden: Op werkdagen Op zaterdag 08.15 - 17.30 uur 12.00 - 13.00 uur Op zondag dienstapotheek Oss 11.00 - 12.00 en 17 .00 - 18.00 uur Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. 28

Buurtbus-dienstregeling lijn 261 Maandag t/m vrijdag NuJand - Oss Geffen, Dorpsstraat 07.20, 08.20, 09.20, 10.20, 11.20,12.20, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17,20 Oss - Nu1and 08.02, 09.02, 10.02, 11.02, 12.02, 13.02. 14.02, 15.02, 16.02, 17.02, 18.29 Zaterdag NuJand - Oss 09.20, 10.20, 11.20, 12.20, 13.20, 14.20, 15.~0. 16.20 Oss - Nuland 09.02, 10.02, 11.02. 12.02, 13.02, 14.02, 15.0~. 16.02 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen Ouderenadviseur "De Ouderenadviseur'' is een samenwerkingsproject van de RIGOM (Regionale I nstelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en mantelzorgers kurrnen mor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn. wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, tel.: (073) 532 19 52 en Helma Tijs, tel.: (073) 532 53 28.

VERVOLG WIE WAT WANNEER OKTOBER

22 Kopij inleveren Tore11kla11ke11 (m: 17) 23 Stamtafelbijeenkomsten in café Govers om 10.30 uur NOVEMBER

05 Kopij inleveren Torenklanken (nr.18) 06 Stamtafelbijeenkomsten in café Govers om 10.30 uur

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Bergstraat 26a, tel. (07 3) 532 1544 Advertenties: Magnolia 10. tel. (0- 3) 5322875 Redactieadressen: Tolweg 7, en Yeldstraat 13 E-mail adres: torenkJanken@'home.nl Bezorging: v. Coothstraat 22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26a, (073) 5322586 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat v1ijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.