Torenklanken 2005 - nr 12

Page 1

I

43e jaargang I nummer 12 juli 2005

redaktieadres: advertenties: sekretariaat: bank: d ruk: oplage:

Tolweg 7 en Veldstraat 13 Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 WiHaBo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

~~~~~~~~~-~~~~~~~~~

SCOOTMOBIELENTOCHT OP 10 SEPTEMBER 2005 Evenals vorige jaren willen de 3 KBO's uit Maasdonk ook dit jaar weer een tocht organiseren voor mensen die gebmik maken van een scootmobiel. Op deze dag zal een gezellig progranuna worden samengesteld. In groepjes van 5 deelnemers zal er een tocht, niet langer dan 25 km., worden gemaakt in de mooie omgeving van Maasdonk naar een locatie in de buurt, waar o.a. de lunch wordt gebruikt. Enkele fietsers zullen deze groepjes begeleiden om behulpzaam te zijn met oversteken etc .. Er zal ook een auto met aanhanger ter beschikking staan om bij pech onderweg te assisteren. Iedere scootmobieler uit Maasdonk, die nog geen uitnodiging heeft ontvangen, en die mee wil rijden, wordt gevraagd zich aan te melden voor deze tocht. Dit kan vóór 15 augustus 2005 bij één van onderstaande personen: Voor Geffen: Mevrouw Gerda v.d.Heijden, tel. 5322467 Voor Nuland: Mevrouw Miet van Nistelrooy, tel. 5325163 Voor Vinkel: de heer Wim Haerkens, tel. 5323509

De t•edaetie van Torenklanken wenst al haar leze1·s en adverleerde1•s een pretti~e vakantie.

,,---=!f'J!'i~b-;z:..;;.. •.

KOPY INLEVEREN VOOR: 20 augustus (geldt ook voor e-mail kopy) redaktie adres: Tolweg 7 & Veldstraat 13 e-mail adres: torenklanken@home.nl 1


Café - Zaal 't Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 07~~2 15 20 r.M j) =:r ;

M'"deKinderenv.~ Bd'~ Ham 1, 5386 JA Gett?~f.

~atie-en

tel. 073-5325551

Erkend installateur

Jt

maandag t/m vrijdag zaterdag

0

1'

13.00 - 19.00 uur 8.30 -17.00 uur

I.

www.cafezaalhethaasje.nl

Adviesbureau bv

C. V. Gas - Water Service en onderhoudsabonnem enten gastoestellen

SCHOENEN & SPORT

Ook voor het Energie VOO( WOn ing en

/50SPI ERI NGS

t \ 'tH,,.

0IERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91

certiflcaat

(vanaf 2006 verplichll

Papendijk 14b 5386 EC Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

Wij zorgen voor: • het verlijmen van kalkzandsteen • het leggen van afwerkvloeren • het bouwen van separatiewanden in gipsblokken en gasbeton • het aanbrengen van spack-spuitwerk NAS AFBOUW BV Telefoon Fax Website Mail

• het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk • het plaatsen van metal-stud wanden en plafonds

073 - 534 22 22 073 - 532 29 30 www.nasafbouw.nl info@nasafbouw.nl

tvww.t1asafbouwl1 I

Zwarte, grijze rouwauto of andere mogelijkheden? Wij zorgen er voor! Voor meer informatie en antwoord op uw vragen Gratis aan te vragen "Stilstaan bij afscheid nemen" ons i nformatieboekje/wi lsbesch i kki ng.

Bel: 0412-623173 Uitvaartverzorging VAN LITH B.V.

Bouw

Buro

Docfa laan 2, Stadsmortuarium Oss, tel: 0412-6231 73 www.u itvaartverzorgingva nl ith .nl contact@u itvaartverzorgi ngvan Iith.n 1

Kleding verander- en reparatiewerk. 11

BEN/LDA

11

H. VAN ZANDVOORT Maarten van der Dussen ELECTROTECHNIEK B.V.

tel. (073) 532 48 50 5386 DA Geffen/ Maasdonk

Molenberg 6.

Maandag, Dinsdag, Donderdag. Vrijdag: 09.00 - 12.00 uur

andere tijden na tel. afspraak.

E-mail: hvzandvoortelectro@hetnet.nl Heesterseweg 14 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 • Fax: (073) 532 39 66

Wilgenstraat 6 5386 GL Geffen Tel.: 073 - 53412 94 Privé: 073 - 534 12 92 E-mail: bb.dussen@planet.nl


.. Parochie Heilige Maria Magdalena Geffen Parochie Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl www.parochiegeffen.nl

"ONDER DE TOREN" PASTOOR SCHEEPERS VERLAAT GEFFEN EN VINKEL Pastoor Pieter Scheepers gaat de parochies van Geffen en Vinkel per 1 september verlaten. Dat heeft hij in het weekend van 2 - 3 juli tijdens de misvieringen in de kerk zelf afgekondigd. Pastoor Scheepers (33 j.) wordt, op verzoek van bisschop A. Hurkmans, pastoor van de H. Willibrordus en H. Caeciliaparochies te Berkel-Enschot, onder de rook van Tilburg. Pastoor Scheepers kwam in oktober 1999 naar Maasdonk als waarnemend-pastoor. Hij geeft gehoor aan een oproep van het bisdom om mee te doen aan een roulatieplan voor 40 priesters. Zij kregen dit jaar allemaal een andere standplaats. De overstap is voor Scheepers een promotie. Hij wordt nu officieel pastoor. Geffen en Vinkel tellen samen zo'n 6000 zielen. Berkel-Enschot telt een kleine 10.000 inwoners. Het bisdom heeft beloofd dat met het vertrek van pastoor Scheepers een nieuwe pastoor zal worden benoemd. De naam van de njeuwe pastoor zal zo spoedig mogelijk worden bekendgemaakt. - Wanneer de afscheidsvieringen in Geffen en Vinkel en de installatieplechtigheid in Berkel-Enschot zullen plaatsvinden is op dit moment nog niet bekend. VAKANTIEROOSTER LITURGISCHE KALENDER * In de maanden juli en augustus is er een beperkt aantal vieringen per weekend *In de schoolvakantie is er geen kinderkerk. We beginnen weer na Effe noar Geffe. * In de maand juli en augustus is er geen avondmis op maandag in de kapel m.u.v. maandag 15 augustus Maria ten Hemelopneming vrijdag 15 juli: 19.00 uur avondmis in de kapel m.m.v. Ouderenkoor zaterdag 16juli: 19.00uurH.Mism.m.v. Willy-Rianca - Maninka - Inoeska - Arnout zondag 17 juli: geen viering maandag 18 juli geen avondmis in de kapel vrijdag 22 juli: 19.00 uur Woord-Com.dienst in de kapel m.m.v. Ouderenkoor zaterdag 23 juli: geen viering zondag 24 juli: H .Mis m.m.v. Gemengd koor maandag 25 juli: geen avondmis in de kapel

vrijdag 29 juli: 19.00 uur Woord-Com.dienst in de kapel m.m.v. Ouderenkoor zaterdag 30 juli: H.Mis m .m.v. PourVous zondag 31 juli: geen viering maandag 1 aug. geen avondmis in de kapel vrijdag 5 aug.: 19.00 uur H.Mis in de kapel m .m .v. Ouderenkoor zaterdag 6 aug.: geen viering zondag 7 aug.: 09.30 uur H.Mis m.m.v. Gemengd Koor maandag 8 aug. geen avondmis in de kapel vrijdag 12 aug.: 19.00 uur H.Mis in de kapel m.m.v. Ouderenkoor zaterdag 13 aug.: 18.30 uur Viering Rogge maaien bij de molen m.m. v. Pompzwengels zondag 14 aug.: 09.00 uur Gildemis m.m.v. Gemengd Koor maandag 15 aug.: 19.00 uur H.Mis in de kapel t.g.v. Maria Ten Hemelopneming vrijdag 19 aug.: 19.00 uur H.Mis in de kapel m.m.v. Ouderenkoor zaterdag 20 aug.: 19.00 uur Gildemis m.m.v. Gildekoor Dinther zondag 21 aug.: geen viering maandag 22 aug. geen avondmis in de kapel vrijdag 26 aug. : 13.30 uw- Huwelijksviering Arno van Herpen en Ilona van de Veerdonk 19.00 uur H.Mis in de kapel m .m .v. Ouderenkoor zaterdag 27 aug.: H.Mis zondag 28 aug. geen viering (misdienaarskamp) maandag 29 aug. geen avondmis in de kapel

DOPEN Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u terecht bij: Babette Romme, DeDoelenl, tel. 073 - 5323469. De doopvieringen zijn bestemd voor hen die woonachtig zijn in Geffen, of voor hen die elders wonen, maar ingeschreven staan in onze parochiegemeenschap en deelnemen aan de kerkbijdrage. DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: juni 2005: Jan van Rijn, Hannah van Rijn, Rosa van Rijn, Wesley v.d. Bergh, Benthe Savelkouls, Amy v.d. Haterd. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven bij: Patty van N istelrooij. Jasmijn 5, 5386 ES Geffen. Tel. 073-5326323 (na 18.00 uur) of via e-mail: jurgen.patty@home.nl Dit geldt voor mensen die in ons dorp wonen, of hier geboortig zijn maar elders wonen. ZIJ DIE ZICH VOORBEREIDEN OP EEN KERKELIJK HUWELIJK IN 2005 3


Aan-/ erkoo

Huur/

anc1er1ng

,...._--a....,_...._

I

\

\

Makelaardij/ Assurantiën

Kromstraat 172 Oss ~ (0412) 65 06 79

info@geldengezin.nl

www.geldengezin.nl www.lmv.nl

Gebr. van de Wetering '1.0. W~,-~ 'bq... ---= ~

!f_

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

= 'ç, AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

z r- _ _ _ __. 2& DESJIGN ONlWERP·MNLEG ONDERHOUCrRENOVATIE

Fax 0412 - 63 72 06

Dorpsplein 19 5386 CL Geffen

openingstijden: woensdag en donderdag 13.00 tot 18.00 uur vrijdag 13.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

Corné van Dinther

" Kwalllell

"Il de strijd"

Van S:- ....,..,_ Bouwgroep

Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel.: 073 - 532 16 54 Fax: 073 - 532 67 01

Van Schijnde S. u "?Oei' bouwt al 60 jaarn ~~ scholen, distrlbuliecei.",a oo,ngen en bedrijfsgeboi. Bouwen Is onze pass.ç L,; ~<.ent dt:tl in alle facetten •,ar .-ark en de kwaliteit vr :>1 woering.

Brede-~ 3

Tel 073 532 76 09 - Fax 073 532 76 IJ _ _ Mobiel .06 5.3.4 746 75 _

5385 K~ Geffen lel· ~'l-5322961 fa• 0-3-5322232 ma~g'.,eSchijndel-Bouwgroep.nl _ w,,w_,"!'S"'!'Jn<l~l-bouwgroep.nl


.. 26 augustus: Arno van Herpen en Ilona van de Veerdonk. 9 september: Mandy Clement en Rob Lommers. 9 september: Ruud Versteegen en Rianne Tibosch 12 november: Sharon Bissels en Erwin van Grinsven

MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 u. - 20.00 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave - enveloppen achter in de kapel en in de kerk. ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL'' Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Het ziekencomité bezoekt de zieken namens de parochie, de pastoor brengt een bezoek aan de zieken op verzoek van de zieke of zijn naaste familie. KERKBALANS 2005: OveTaJ en dichtbij! Hartelijk dank voor uw bijdrage: de stand is€ 18.700,00 U kunt uw bij drage over 2005 storten op rekening 11.58.07292 t.n.v. Parochiebestuur inz. Kerkbijdrage. GIFTEN voor het Lourdescomüé: bank rek. 11 58 16 135 voor de restauratie van de kerk: bank rek.: 11 58 15 23 6 DE RESTAURATIE-THERMOMETER IS GESTEGEN TOT € 275.000,- DANK U WEL! KERKMUSEUM Elke laatste zaterdag van de maand geopend van 13.00 uur - 14.00 uw-: (behalve wanneer er op dat tijdstip een viering in de kerk is): zaterdag 30 juli en zaterdag 27 augustus a.s. G kunt ook een afspraak maken met Jo van Wanrooij tel. 5322283

BEREIKBAARHEID PASTOOR SCHEEPERS: pastorie: op maandag t/m vrijdag is er elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 spreekuur pastoor: woensdag van 18.00 - 18.30 uur en vrijdag van 09.30 - 10.00 uur (om afspraken te maken, iets op te halen of een korte hulpvraag) voor uiterste spoed: pastoor: tel. 06 - 53364310 e-mail adres pastoor: pastoor.scheepers@levix.nl e-mail adres diaken: diakenvanherwijnen@hotmai1.com internetsite parochie: www.parochiegeffen.nl GREGORIAANS KOOR In de maanden juli en augustus is er geen repetitie van het Gregoriaans koor. De volgende repetitie wordt weer gehouden op dinsdag 6 september a.s. van 21.00 - 22.00 uur in de grote zaal

van het parochiecentrum (Oude Klooster boven).

PUZZELWANDELTOCHT Op zondag 3 juli hielden we een wandeltocht door Geffen, waarvan de opbrengst ten goede kwam aan de restauratie van de kerk. Met prachtig wandelweer en vele wandelaars was het een gezellige activiteit. Er werden foto's gezocht en diverse puzzels opgelost. We konden lekkernijen en prijzen uitdelen dank zij de sponsoring van: 'Eet'alage en Burger King De Lucht - Cafetaria 'tAkke1tje - Govers Friture - Cl000 - Cafetaria 't Berghje Supermarkt van Lent. De posten werden bemand door parochiemedewerkers, de foto's gemaakt door Hans en Will van Leeuwen en molenaar Rien van Wanrooij draaide voor ons de molen. Alles verliep naar wens dankzij onze enthousiaste kartrekker Anja van den Boogaard! Hartelijk dank voor uw medewerking! De thermometer is weer wat gestegen! "HOF VAN LOF" IN MEGEN Een aantal jaren geleden werd besloten om een deel van de tuin van de Minderbroeders in Megen een andere bestemming te geven en zo ontstond de "Hof van Lof", een prachtige tuin vol bloemen en planten die verwijzen naar Bijbel en Liturgie. Het is meer dan een gewone "plantentuin". Het is een tuin om te voelen, te ruiken, te horen, te zien. Een plek om te zoeken enje open te stellen. Een plek van ontmoeting. In onze jachtige maatschappij blijken deze stilteplaatsen heel kostbaar te zijn. Een aantal enthousiaste vrijwilligers zorgt, samen met de broeders, dat de tuin ook dit jaar weer een ware "Hof van Lof" wordt. U bent van harte welkom! Er zijn verschillende programmaonderdelen: Rondleidingen, Verhalenmiddagen, Scharrelmiddagen, Liturgisch bloemschikken. Tijdens de rondleidingen wordt ook het levensverhaal verteld van Broeder Everardus, het "heilig bruurke van Megen". De scharrelmiddagen kunt u zonder aanmelden bezoeken, voor de andere onderdelen dient u zich aan te melden. (073 - 6421056 dinsdag t/m zaterdag van 09.0012.00 uur of via e-mail hackenth@worldonline.nl) augustus - september 2005: Rondleidingen van 14.00 - 16.00 uur op donderdag 4 augustus - vrijdag 2 september - vrijdag 16 september donderdag 22 september. Verhalenmiddagen van 14.00 - 16.00 uur op donderdag 25 augustus - donderdag 29 september. Scharrelmiddagen van 14.00 - 16.00 uur op vrijdag 5 augustus - vrijdag 26 augustus - zaterdag 3 september donderdag 8 september - zaterdag 10 september - zaterdag 24 september. 5


EFKES BUURTE MÈ ... Jan van de Haterd sr. (57 j.) Hij is één van de ·stratenmakende' zoons van Toon en Anna \'an de Haterd. Ik tref hem aan. op de Papendijk - 1.50 m. diep in het riool - en we buurten op de werkplek ...

Al heel jong ging Jan van de Haterd vaak mee met zijn grote broers, die het vak reeds beheersten. "Het stratenmakersvak moet je liggen, je moet er zin in hebben en je ha1t moet op straat liggen" zegt Jan. "Het is een vrij beroep en het enige nadeel zijn soms de weersomstandigheden". Tonny, Rien, Sjaak, Louis en Jan zijn de grondleggers

DE KOSTEN VOOR

• Trendy!

DANKBETU[GINGEN, PERSONEEL GEVRAAGD EN AANGEBODEN ZIJ N€ 5,--

• Stijlvol! • Koppig! ebastian 5386

K Geffen

iTe .: 073 - 532 c,o 05

LOSSE ADVERTE NTIES TUSSEN DE TEKST

Cafétaria / Eetcafé

~ ' _,; ~

'T BERGJE V.O.F. onze kwaliteit is realiteit

1/8 PAGINA 1/4 PAGINA 1/2 PAGINA

Ook voor feesten, partijen en vergaderingen Veldstraat 14 Geffen Tel.: 073-5322531

15,-

€ 25,€

35,-

HELE PAGINA € 60,-

®

Gespecialiseerd in:

S C H O O N H E I DS S A LO N

RUBRIEK GEVONDEN EN VERLORE N IS GRATIS!

• Exçlusieve gezichts- en • Blendfherapeute lichaamsbehandelingen • Htlidtherapeute Pakkingen (billen. buik, . . . borsten, handen, voeten) • Exclus1eve s1eraae van 1leauzill en Bella Ragazza • Permanente Make-up

~ij"~:~-N

@

MOTORRIJSCHOOL

P. DE K~EIN

• M~ke-Up workshops

"P<Wteu~,u~ Heegterstraat 34, 5386 CP Geffe n, Fax:(073) 5326381 Tel.:(073) 5324658,Autotel.:(06) 53184263

Alles vers uit eigen bakkerij

• Nr;1utJ1ustra1n1ng • Can:ltotralnlng • ü:imbinotfe Nautllus-Cardlo

GROEPSTRAINING

Bakkerij Brands

• Total F'rt • Indoor Cycling • Streetdance • Swltchlng • Seniorentraining

Do,pstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 .fax: (073) 5322929

MEDISCHE FITNESS • Fy!ilotralnlng • De Rug1,cC:hool • Revalldatietr-ainlng

• Reînt.egratletn:sinlng

INDIVl□LJELE

TRAINING

• Arrangementen op maat

1?ltJ:J/J1!lio,u,

Papendijk 12

• 5386 EC Beffen

.. ,.

Tel. (0731 74 72 • Fax !0731 532 65 7 5

;i1

~ "

"'

g

/i!t

~-ffl ,I'~ -

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Renovatie projecten. Tel 073 532 34 69 Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spuitwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl

6

RI.I\NIELEN

o O, Gazollo _ _ _ _ _ __

TANKSTATION

~~~ ~ i=I~• Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13


van de Van de Haterd B.V's zoals die nu opereren. Tonny en zoon David zijn de hoofdaannemers (dochter c.q. zus Anneke verzorgt de administratie); Jan sr. en Jan jr. hebben een eigen bedrijf evenals Jason en Sven (zoons van Louis), maar beide bedrijven werken meestal voorTonny. De reconstructie van de Papendijk is een flink karwei en moest vooral 'snel' klaar! Jan verzekert me, dat het verkeer er vóór de bouwvakvakantie weer overheen kan, om dan de nieuwe onderdoorgang naar Vinkel en de parallelweg naar Den Bosch te kunnen gebruiken. Stratenmaker is een zwaar vak; het wordt ook steeds moeilijker om jongens ("een stratemnakersvrouw ben ik nog niet tegengekomen") hiervoor te interesseren. De aardbolbekleders leren het vak 'onderweg' met één theorielesdag per week. Ron, Jos, Ramon en Jacky zwoegen met gebruinde bovenlijven in de zon, terwijl vakantiewerker Mark de stenen aansjouwt en opruimwerkzaamheden doet. Loadermachjnist Robert laat zijn machine het zwaardere werk doen. Een oude rot in het vak is André van der Bruggen, die met zijn 40 dienstjaren zo'n beetje bij het meubilair van de Van de Haterds hoort. Hij is maatvoerder en stelt de betonbanden. Hoe hij dat volhield... ? "Een plezierige werkkring is heel voornaam!" De 'grote jongens' werken gewoon mee: Jan jr. gaat bij het vleien niet door de knieën: "Zo gaat het sneller... !" David trilt de grond aan, zit op de loader of vleit mee. Ook zijn vader Tonny doet voorkomende werkzaamheden. Diens arbeidzame periode loopt dit jaar af: in oktober a.s. zal hij officieel afscheid nemen. David is sinds 1 januari 2005 de nieuwe directeur. Jan sr. doet meer specialistisch werk, sinds een rugoperatie kortgeleden. Hij is bezig met het aanleggen van een verrueuwd rioolsysteem. Dit is een zogenoemd I.T. (infiltratie)riool. Een buis waar gaatjes in zitten langs de kant van de weg, waarbij om de rioolbuis een filterdoek zit, dat zand tegenhoudt. Het hemelwater wordt opge, angen en zakt weer terug in de grond. "Waarom zou je schoon water eerst vuil laten worden, om het daarna v,;eer te moeten zuiveren!" legt Jan uit. Het huishoudelijke afvalwater komt in het riool midden onder de weg en wordt afgevoerd via persleiding naar Oye□. "Het bestraten van wegen is de laatste jaren ingrijpend veranderd" vertelt Jan. "Uiteraard staat de veiligheid bij ons nummer één: een helm op, als je onder een leader werkt, oog- en oorbescherming en lichtgevende vestjes. De voorschriften rond giftige stoffen en steigers(!) die w ij ook krijgen, zijn voor ons natuurlijk overdreven!" Dan het bestraten zelf: op de Papendijk werd allereerst 30 cm. grond afgegraven om daaiin een puinbaan te leggen voor een goed waterafvoer en het onderdrukken van boomwortelgroei. Daarop komt een laag Brekerzand die

goed moet worden afgeschoven zodat de klinkers - geluid-reducerende betonsteen - in een flink tempo kunnen worden 'neergevleid' . Langs deze - nu 60 km. - weg, is aan beide zijden een iets verhoogd fietspad gelegd met de bekende rode klinkers. Een oploopband van 5 cm. moet de afscheiding tussen weg en fietspad accentueren. Er worden tegenwoordig veel verkeersremmende maatregelen toegepast: aansluitend aan de weg een rabat om een - voor het oog - smalle rijweg te creëren. De drempels zijn rood-geel, een kleur ilie de gemeente bepaalt. Cees Crul projectleider van de gemeente Maasdonk heeft het project bedacht en houdt toezicht op dit werk. Eén van de bijzonderheden op de Papendijk zijn de monumentale bomen, waar op sommige plekken omheen gewerkt moet worden. Buurvrouw Geertje brengt koffie en fris ! "Dat mag gezegd worden" vindt Jan, "de Papendijkbewoners zijn met de hitte, geweldig in de weer geweest om ons te voorzien van drinken!" Er is overigens met de aanwonenden een goed overleg over beperkingen en overlast. Jan van de Haterd heeft liefde voor zijn vak. Heel kort deed hij de opleiding van bankwerker, maar ook zijn bloed kroop waar het niet gaan kon ... ! Van de Haterd Wegenbouw heeft naam gemaakt in de wijde omgeving. In de tijd dat er nog landelijke wedstrijden werden gehouden, tussen de beste leerlingen van de acht Stratenmakerscholen in Nederland, wonnen Tonny, Jan sr., David en Jason de Zilveren Hamer en de stratenmaker aan zee show met een vakkundig stuk straatwerk! Het heeft enige overlast gegeven voor de Geffenaar, maar het eindresultaat wordt prachtig! Schoolkjnderen, recreanten en passanten kunnen veilig Geffen binnenkomen! Complimenten aan de aardbolbekleders, ilie daarvoor hun ruggen kromden ... !!

7


WIMKE DE SCIDLDER... ...groeide uit tot directeur van een allround schildersbedrijf. .. Hij vierde vijfentwintig jaar "Joy of Perfection ..." ! Wim van Erp (54 j.) geboren op de grens van Oss en

Geffen kwam als kind al veel in Geffen. Hij was lid van ponnyclub "De Zilverhoef" en had veel Geffense vrienden. Hij volgde de L.T.S. en de avondopleiding van het schildersvak. "Vanaf je 15e jaar ging je de werkvloer op ... !" In 1980 - een tijd dat veel bouwvakkers ontslagen werden vanwege een grote werkeloosheid - begon Wim, samen met Hans van Nistelrooij, een eigen bedrijf: ERNIS SCHILDERS was een feit. Naast het schilderen overdag verzorgde Hans de administratie en zorgde Wim voor de opdrachten en offertes. "Ondanks dat de tijd slechts was, kon je als klein bedrijfje goedkoop werken en dus toch aardig de kost verdienen" vertelt Wini. "Ook heb ik veel te danken aan de Geffense bedrijven en horeca, waarvoor we mochten werken en dat is nog steeds zo! Via, via kom je dan in heel Nederland terecht". Daardoor maakte ERNIS een flinke groei en momenteel telt het bedrijf 30 personeelsleden. "Schilderen is een vertrouwenskwestie" legt Wim uit. "Waarom ben je misschien duurder dan een ander: vanwege goede kwaliteit en service, maar dat kan achteraf pas bewezen worden. Vakwerk en tevredenheid van de klanten zijn onze uitgangspunten. We hebben professionele en gemotiveerde medewerkers die vooral veel aandacht besteden aan de voorbewerkingen. Onze producten en materialen garanderen duurzaamheid en voldoen aan de laatste milieuvoorwaarden: het binnenwerk gebeurt met watergedragen producten en alle afvalmaterialen moet gescheiden worden afgevoerd". ERNIS verzorgt schilderwerk voor particulieren en bedrijven, evenals onderhoud, renovatie, restauratie, wandafwerkingen, beglazing, advies en is zelfs bedreven in het verwijderen van graffiti en het opbrengen van een anti-graffiti coating. Wim van Erp is trots op zijn zilveren bedrijf. "Ik heb er veel uren in gestoken: zelfoverdag meewerken, 's avonds werk binnenhalen en offertes maken en zondags de boekhouding". "Maar", zo vult hij direct aan, "zonder goede medewerkers gaat het niet. Ik stuur ze op pad, maar zij moeten 'de perfectie' uitvoeren en als het kan ook nog met plezier en oog voor detail!" Op bedrijventerrein "Het Geffens Veld" heeft ERNIS zijn werkplaats en moderne kantoorruimte. Cor (boekhouding), Dion (calculator), Dennis (beglazing), Brian 8

(uitvoerder) en Loes (administratie) spreken unaniem alle lof uit voor hun directeur! "Hij is sociaal, flexibel, een meewerkende baas en goed in het leggen van contacten. Alles kan in overleg en zijn deur staat altijd voor iedereen open. In de werkplaats beneden heerst een vrolijke sfeer. Jan, de drijvende kracht in het magazijn Martien, de restauratie en renovatie specialist (hij werkte aan de Geffense pastorie) en de medewerkers die op pad gaan, hebben zienderogen schik in hun werk. "Er moet een goede binding zijn tussen 'boven' (kantoorpersoneel) en 'beneden' (medewerkers) en dat hebben we hier". Er wordt nog even gewezen op enkele foto's aan de wand: Mari Boeijen (t), een van de grondleggers en de sponsoring van vooral de jeugd van N-G. Wim maakte van zijn hobby zijn vak. Als kind tekende en schilderde hij al graag, o.a. sierletters op auto's. Nu schildert hij vooral karakteristieke 'koppen' en paarden, zijn andere grote hobby. Hij fokt Koninklijke Warmbloedpaarden voor de sport en rijdt zelf nog dressuur. Op zijn kantoor neemt het geschilderde paard, naast de foto's van de kleinkinderen Hanneke en Marieke een prominente plaats in. Wim wil nog even de ' onderwaardering' van het schildersvak rechtzetten. "Men denkt vaak: als je niets kunt, dan kun je altijd nog gaan schilderen. Dat klopt niet. Het schĂźdersvak is een ĂŠcht vak, waar creativiteit bij nodig is. Je leert flexibiliteit en doet er bovendien een flink stuk mensenkennis bij op. Je moet om kunnen gaan met 'de directeur en de bouwvakker', want wij zijn altijd met mensen bezig!" Met zijn mensen - zowel de medewerkers als de klanten - is Wim in ieder geval goed bezig! Terecht werd daarom het zilveren bedrijfsjubileum gevierd. Gedurende een heel jaar zult u op de Ernisbusjes - op de bekende schilders.kwast van het logo - de 25 jaar zien prijken! Proficiat!


Á,

~ ROND DE DORPSPOMP ~

Stamtafel 223 zou in het teken staan van de nieuwe golfbaan. Maar de persoon die over de plannen zou vertellen bleek verhinderd en nu vestigen we onze hoop op z ijn komst bij de eerstvolgende Stamtafel, op 21 augustus. Want we blijven benieuwd naar de stand van zaken. Twaalvenhalf jaar Maasdonk. Het werd gevierd op de avond van l juli, in het gemeentehuis en precies twaalvenhalfjaar na de start. De avond werd gevuld met korte speeches, muziek, cabaret en een heuse Maasdonkse Stamtafel. Onder de aanwezigen zagen we oud-burgemeester Netten en oud-gemeentesecretaris Wortel, beiden met echtgenote. Ook zij hebben zwaar aan de Maasdonkse kar getrokken en mochten nu dus niet ontbreken. Antoon Rom me, een van de grondleggers, had de touwtjes keurig in handen, maar nu als ceremoniemeester. De gezamenlijke heemkundewerkgroepen presenteerden herinneringen. Maasdonkse artiesten zoals Wiljo van Nuland, Lya de Haas en de Taopen zorgden voor een vrolijke sfeer. De eenmalige Maasdonkse Stamtafel trad tweemaal op: zes heren, twee uit Geffen, twee uit Nuland en twee uit Vinkel werden met vragen over Maasdonkse kwesties bestookt door Jan van Vucht. Toen werd opgemerkt dat er slechts heren aan de tafel zaten werd de tafel spontaan, maar tijdelijk uitgebreid met de Taopen en daarmee was het evenwicht nog volmaakter en vrolijker. Het werd een somt forum waarin iedereen zijn persoonlijke visie gaf over ontwikkelingen in Maasdonk, nu en straks. Het "Maasdonks gevoel" zou nog wat zwakjes zijn. maar leeft wel. Waar gaat het heen?: de kernen ~uland, Vinkel en Geffen gedijen nog prima; de kernkwalireit is goed, kernfusie is vooralsnog niet realistisch. RiYaliteit is onuitroeibaar, maar gezond. Zullen we later toch nog als lekkere hapjes worden opgeslorpt door de moloch Oss of de moloch Den Bosch? Ja denken sommigen, neen zeggen anderen. Waalboss, moeten we het of willen we het wel? Het groen in Maasdonk, de vogelstand, alles komt eYen langs. De Maasdonkse Stamtafel heeft voor deze ene keer even bestaan. Het wordt even stil aan de Stamtafel: we vernemen dat pastoor Pieter Scheepers tijdens de zojuist afgelopen kerkdienst heeft gezegd dat hij de parochies Geffen en Vinkel gaat verlaten. Op 1 september aanstaande is Berkel-Enschot zijn nieuwe plek. Zo'n bericht maakt indruk, want een pastoor met visie en geestdrift is nu eenmaal een kostbaar bezit. De bisschop heeft het zo bepaald, maar persoonlijke redenen maken het Pieter

Scheepers minder lastig om de overstap te aanvaarden, zo laat hij in de kerk weten. De Stamtafel looft hem en spreekt de hoop uit dat zijn opvolger ten minste zo goed zal zijn. We vernemen dat hotel Nuland door de afstand tot de nieuwe A59 een forse achteruitgang ondervindt in klandizie. Blijkbaar was de oude zichtlocatie erg aantrekkelijk. Maar de horeca klaagt thans overal steen en been, dus de A59 hoeft niet de enige oorzaak te zijn. Het Centrumplan komt even ter sprake en brengt het gesprek onmidde1lijk op de blikke1ige aanblik van het Dorpsplein. Zorgt het Centrumplan er voor dat het Dorpsplein gezellig zal worden? Blik van de weg, parkeerplaatsen voor de ambtenaren elders, horecaterrasjes. Maakt het Centrumplan dit mogelijk? Niemand weet het; er is nog zoveel te doen. En: de kiosk meer functioneel!? WIK mag hier toekomstmuziek in blazen, ook als er een jubileum is. We vernemen van het recente succes in de tent naast De Geer. Dat klonk goed, maar de kiosk stond er een beetje verlaten bij! De agrarische wereld heeft het vo01idurend moeilijk. Er wordt soms niet eens geoogst: bijv. wanneer de opbrengst lager is dan de kosten. Toch zal deze sector voort moeten om het voedsel voor ons allemaal te lijven produceren. Nieuwe technologieën zullen de productie moeten ondersteunen om de productiekosten omlaag te brengen en de opbrengsten omhoog. Een uitdaging in de pas begonnen eeuw, die MOET ~orden aangegaan. De Stamtafel is ook even op reces. Op 21 augustus 2005 bent u weer van harte welkom in café Govers vanaf half elf bij Stamtafel 224. Reserve-Prins

Pelgrimstraat 1-b, 5391 BL Nuland Openingstijden: Maandag t/m Vrijdag Zaterdag en Zondag

15.00 - 21.00 uur 14.00 • 21.00 uur

g


-ZILVEREN WILL'' IN DE WATTEN GELEGD Op zondag 3 juli jl. vierde de werkgroep Kinderkerk haar 25- jarig bestaan. Onder een stralend z01metje werd er in de pastorietuin flink bijgepraat over dit fantastische jubileum. Zoals onze pastoor vertelde mogen wij er als parochie trots op zijn dat wij elke zaterdagavond Kinderkerk kunnen aanbieden, dat is in de ons omringende parochies zeker niet vanzelfsprekend. Tevens vierden we het feit dat ons aller Will van Leeuwen vanaf het begin (1980) tot op heden aktief en fanatiek lid is van deze werkgroep, voorwaar een unieke en fantastische prestatie. Maar, zoals ze zelf zegt: "Het stelt eigenlijk niks veur, want iets we ge gere doet, de kost gin moeite!" Wij met alle aanwezigen vonden het echter een mooie gelegenheid om Wili te bedanken voor 25 jaar inzet voor de Kinderkerk. Nadat de jubilaresse mooi in het zilver was aangekleed door de pastoor, inclusief een corsage volgden heel veel lovende woorden. Zij kreeg dan ook een mooi symbolisch beeldje ("die spoar ik, de wiste gullie zeker") en natuurlij k bloemen. Namens het parochiebestuur bood Gerrit v.d. Helm Will een envelop met inhoud aan ("zonder inhoud was ook goed gewist"). Zeer vereerd waren we met de aanwezigheid van pas-

toor van Doorn en pastoor Spijkers. Ook Diaken van Herwijnen kwam met zijn vrouw ondanks hun vakantie ook een borrel drinken op het jubileum. Al met al was het een zeer geslaagde, gezellige middag. Als klapstuk kwam WIK nog voorbij (letterlijk), waarbij Wil! het voor mekaar kreeg om Antoon van Lith (die achteraan liep) te attenderen op haar jubileum. WIK liep te hard om nog te kunnen omkeren; Volgende keer beter. Op de foto's ziet u alle aanwezige leden en oudleden en Willmet 3 generaties pastores waarmee zij gewerkt heeft. Jubileumwerkgroep Kinderkerk Genna, Sjau en Ine.

oog voor detail en gevoel voor perfectie

Ernis schilders bundelt jarenlange ervaring met de modernste

10

Joy of perfection

t echnieken en product en. Ernis staat voor kwaliteit in alle facetten.

Ernis schilders b.v.

Ernis glas b.v.

Het Geffens Veld 8 5386 LL Geffen T. 073 532 34 00

F. 073 532 6510 E. info@ernis.nl 1. www.ernis.nl

schilders


CULTUREEL WEEKEND Dit jaar wordt er voor het eerst een cultureel weekend georganiseerd in Geffen. De stichting BroelliePop is met elkaar om de tafel gaan zitten om na te denken over een artistieke en muzikale invulling van dit weekend. Als eerste zal ik iets vertellen over het thema waar ze het hele weekend dit jaar aan ophangen. De vier elementen gaan zij als thema gebruiken en als eerste thema (2005) hebben ze gekozen voor Aera (wind). Om het decor vorm te geven hebben ze als locatie gekozen voor Molen de Vlijt. De komende jaren willen ze de andere elementen aan bod laten komen; Aqua (2006), Terra (2007) en als afsluiting lgnis (2008). Ook om die thema's kracht bij te zetten gaan zij dan op zoek naar een toepassel~jke locatie. OP zaterdagavond 20 augustus start de avond om 8 uur met een optreden van het koor ExpresZo. Daarna volgt een optreden van de theatergroep Ban-evoet met het stuk Luw, speciaal passend bij het thema Aera. Een spetterend optreden van de band PATSBOEM RUBADUBADUP GANGBAND zal zorgen voor de afsluiting. De zondagmiddag 21 augustus zal bestaan uit een aaneenschakeling van verschillende en verrassende muzikale optredens. GRAVITY-INSIDE OUT-WINDKRACHTS met

SPECIAL GUESTS-DEMO CHAPE-DE SUZANTJES-BIG BANG-TOFFE BAND. Wat nog zeker een vermelding waard is, is dat de artiesten voor het grootste deel hun roots in Geffen hebben liggen en er verschillende bekende namen aan de wieg van dit evenement staan; Paul Wagemakers sr., Geert-Jan v. Nistelrooij, Gerard v.d. Bovenkamp,Frans van de Put, Gerard v.d. Heijden en Rob v. Reijmersdal. Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de organisatie en de artistieke inhoud van dit spektakel. Dus niet missen!!!! cultureel weekend; 20 augustus 20:00 u., 21 augustus 13 :30 u. bij molen De Vlijt in Geffen (Papendijk) Tot dan! Theatervoorstelling "LUW" bij korenmolen De Vlijt in Geffen tijdens het cultureel weekend. Deze zomer speelt Compagnie Barrevoet de theatervoorstelling LL'\\' bij de molen de Vlijt. (groenstraat) Het optreden bij de molen maakt deel uit van een tournee, dat plaatsvindt bij 25 , erschillende windmolens door heel Nederland. De molen zelf Yormt het middelpunt van de voorstelling. Het verhaal is gebaseerd op oude molenlegenden. fantasieën en verhalen die de groep verzamelde naar aanleiding van gesprekken met molenaars. Inhoud 'Er was eens... een dag zonder wind.' Het begin van een (sur}realistisch sprookje over de gekte van de ,noderne tijd.

LUW gaat over een molenaar die het lot in eigen hand wil nernen. Aangemoedigd door een duivelse bakker draait hij dol in zijn fantasieën over het creëren en opslaan van wind. Hij zet alles op alles om de wieken te laten draaien en verliest daarbij zijn vat op de realiteit. Zijn knechten en dochter worden meegesleurd in zijn hopeloze en hilarische pogingen en naarmate de waanzin toeslaat worden de opdrachten steeds grillige,~ Als hij alles aan de molen geofferd heeft dat hem lief is, komen de reusachrige wieken eindelijk in beweging. Maar de tijd heeft hem ingehaald. De molen is verworden tot een object voor toeristen. Zijn eigen verhaal tot een sprookje uit het verleden. Ofwas het maar een droom?

LUW is een vrolijke poëtische voorstelling, geschikt voor alle leeftijden. Er wordt gespeeld met komjsche extreme personages die worden vertolkt door vijf internationale professionele acteurs. De muziek is speciaal voor de voorstelling gemaakt op basis van opnames van draaiende molens. Barrevoet werkte hiervoor samen met ambient techno muzikant Paul Cupido (Studio C72). Tijdens de tournee wordt er volop ingespeeld op de specifieke kenmerken van iedere afzonderlijke molen (deurtjes, fluitgaten, luiwerk, enz.). De voorstelling is dus bij iedere deelnemende molen verschillend. De betrokken molenaars werken actief mee aan de voorstelling. Barrevoet Barrevoet maakt dynamisch fysiek locatietheater. De groep woont en werkt op Terschelling en speelde sinds 1997 vrijwel ieder jaar op het Oerolfestival. Daarnaast werden er een groot aantal voorstellingen en projecten gerealiseerd, die in Nederland, Duitsland en Polen op diverse festivals en in theaters te zien waren. Beeld, ritme, surrealiteit en het gebruik van de locatie vormen de kernpunten van de werkwijze van Barrevoet. Taal wordt alleen gebruikt als een muzikaal element. LUW was in 2003 reeds te zien bij een zelfgebouwde molen tijdens het Oerolfestival (Terschelling) en vervolgens bij de molens van Haren en Eenrum (Groningen). Wegens het grote enthousiasme dat er voor het project bestond werd er besloten tot een reprise tournee. Datum:20 augustus 2005 Plaats: Korenmolen De Vlijt in Geffen Aanvangstijd: 20.00 uur

TOREN"KLANKJE" De Sche(e)per verlaat zijn kudde ... ! 11


~~EKE EN DANY - DEEL 6 Waar gaan we eigenlijk heen Daan? Vraagt Marieke hijgend aan Dany terwijl ze doorrennen. Weet ik veel, in ieder geval weg van mam en pap! Is dat niet link voor ze? Wie bedoel je met: "Ze"? Mamma en pappa! Dany stopt met rennen. Marieke heeft niks in de gaten en rent door. Hee!Marieke! ! Schreeuwt Dany. Marieke kijkt om en rent weer terug naar Dany. Ja zeg, weet ik veel dat jij ineens stopt met rennen! Moppert ze. Dany reageert niet op Marieke's gemopper en kijkt peinzend naar de grond . Wat pieker je nou, man? Vraagt Marieke verbaast. Het blijft even stil maar dan zegt Dany: Wanneer v.-e weer terug naar huis kunnen gaan... , WAT? Gaan we vandaag niet terug naar huis dan?! Roept Marieke. Nee natuurlijk niet! Snauwt Dany naar Marieke. Nou zeg, waar moeten we dan heen? Zeker overnachten op straat! Ja daag! Roept Marieke met een boze stem. Als jij je mond nou eens hield! Roept Dany boos. Ik kan zo toch niet denken!'. ~ arieke kijkt hem kwaad aan. Dan zegt ze: Ik weet niet wat jij wil doen hoor, maar ik ga terug naar pappa en mamma! Dany kijkt nu naar de lucht in plaats van naar de grond. Waarom zou je? Vraagt bij te1wijl hij naar de lucht staart. Omdat ik het \·eiliger ,·ind bij pap en mam dan hier bij jou op straat te gaan zwerven! Klinkt het hard.

Dan doe je dat toch, stom kind!Laat mij ook maar alleen he! Roept Dany boos naar Marieke. Hou je mond toch man, jij wil zeggen dat ik je in de steek laat? Nou nou, wat een sloom broertje heb ik toch, ik heb je, Dany laat Marieke niet uitpraten. Ja, ja, jij bent natuurlijk pappa's en mamma's liefje he en daarom... , Marieke schreeuwt erdoorheen. Je laat me niet uitpraten!! Nee! Omdat jij mij ook eens uit moet laten praten ja! Dany kom mee naar huis! Schiet op! NEE! Niet met jou! Dany en Marieke schreeuwen en schelden tegen elkaar. Er ontstaat een keiharde ruzie. Tot dat Marieke boos wegloopt en Dany alleen achterblijft. Tsss.Vrouwen! Sist hij tegen zich eigen. Toch voelt hij zich alleen. Hij loopt zwijgend door de straten heen met zijn handen in zijn zakken. Het begint frisser te worden. Dany trekt zijn jas steeds verder omhoog. Opeens botst hij tegen een jongen op. Die is een kop groter dan hem. Dany? Vraagt de jongen. He? D enkt Dany. Hoe weet die jongen dat ik. .. Dany? Vraagt de jongen -..~.eer. Het is eventjes stil. Dan vraagt Dany bang: Wie..Wie benj .. j .. jij?? Temmie van Uden, 11 Jaar Wordt Vervolgd.

uwservice, rioolontstopping

J. van den Heuvel J.J.M. van den Heuvel Dr. Poelsstraat .!

• wanneer uw riolering of afvoer verstopt is, of wanneer u problemen heeft met uw hemelwaterafvoer • voor het preventief doorspuiten van uw rioolstelsel (voorkomen is beter dan genezen) • camera inspectie om verborgen gebreken te ontdekken (leidingbreuk, wortelgroei) • voor bedrijven en particulieren 12

5386 BW Geffen Tel.: 06-5 ' 527232 Fax: Oï3 -534 15 21 Rabobank: 154414166 K.v.K.: 17157758 O.B. nr.: 09989l360BOI


1

©

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 um. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen burgerzaken). OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073-534 27 38. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09. 00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 073 - 534 27 38). SPREEKUREN Burgemeester: P.C.J. Boelens Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder J.A.M. Voermans Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00

POLITIE Op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 - 12.00 uur kunt u het gemeentehuis bellen (tel.nr. 073-5342100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken. CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30- 12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00

PERSBERICHT Pakje Kans! Samen stoppen met roken Vanaf september 2005 organiseert GGD Ha11 voor Brabant weer Pakje Kans! De groepstraining van 9 bijeenkomsten waarin u samen met anderen gaat stoppen met roken. Na een training Pakje Kans! is ongeveer 75% van de deelnemers gestopt met roken. Het is wel van belang dat u gemotiveerd bent het roken op te geven. Op 30 augustus 2005 geeft de trainer in een informatiebijeenkomst uitleg over opbouw en inhoud van de training. Deze informatiebijeenkomst duurt van 19.30 tot 21.00 uur en is gratis. Voor meer informatie kijk op de website van GGD Hart voor Brabant: www.ggdhvb.nl of bel naar het Informatiepunt stoppen met roken: 073 640 4070 (werkdagen van 09.00 - 12.00 uur) . GGD Hart voor Brabant wil graag weten hoeveel personen naar de informatieavond kom.en. Meldt u daarom aan via het bovenstaande telefoonnummer. We lichten u dan in over de locatie van de bijeenkomst.

li

1

EEN BLOEMETJE OF CADEAVTJE VAN

DOL(E VITA Wethouder E.J.A.M. van Heese Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00

DAT PAKT ALTIJD GOED VIT

Wethouder M .J.M. van de Ven Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk.

WOONDECORATIE 8c BWEMEN DORPffRAAT 20A GEFFEN 073 · 53i4957

Geopend van d insdag t/m zaterdag van 9.00 - 18.00 uur

13


Rabobank


MEISJES ALOYSIUSSCHOOL IN DE LANDELIJKE FINALE!!!

geven! We kwamen in de 2e helft meteen met 0-1 achter maar al vrij snel maakten we gelijk! Het bleef 1- l en jawel hoor...... penalty's. Op van de zenuwen verloren we deze met 2-3. Wat jammer! Even dikke tranen maar wel erg trots dat we toch 2e van Nederland waren geworden. In totaal hadden toch 140.000 kinderden meegedaan! Rene Temmink deed de prijsuitreiking en 18.30 uur gingen we weer naar Geffen. Een prachtige intocht was daar voor ons geregeld! Met WIK voorop stond het plein vol met familie, schoolgenootj es en belangrijke mensen die ons wilden feliciteren! Speeches, snoepzakken, bloemen maar vooral het bloemstuk van Ruud, Leontien en vader Tiny van Nistelrooij was zeer speciaal! Van wethouder Riny van de Ven mochten we ook nog op het bordes! Kicken!!! Na afloop lekker gegeten bij de Gouden Leeuw en 's morgens mochten we lekker uitslapen en hoefden we 's middags pas naar school. V1ijdagmorgen kwamRiny van de Ven ( zoals beloofd) een hele grote taart brengen voor de hele klas. Ook een mooie pennenset en die krijgen anders alleen mensen die trouwen. Heel veel mensen hebben ons geholpen maar vooral Ellen van 001i, Angela van Rooij en Herman Bruinenberg die ons extra getraind hebben enWilma van Herpen en Marij van Dijk die alles hebben geregeld willen wij extra even noemen. We hebben het heel erg leuk gehad en dit vergeten we nooit meer!!!!!! Meidenteam Aloysiuschool Geffen.

HaJJo, hier een verslag van onze toernooien die we gehad hebben voordat we in de landelijke finale kwamen. We begonnen op 6 april in Geffen bij Nooit Gedacht. Daar hebben we alles gewonnen en we kwamen in de finale tegen de Maria-school uit Geffen. Die speelden we geljjk en moesten er penalty's genomen worden. Met 5 tegen 4 hebben we deze spannende eerste ronde gewonnen. Op naar de Ruwaard in Oss en wel op 11 mei. Hier hebben we de finale bereikt en die speelden wij tegen de Beverschool uit Boxmeer, die wij wonnen met 3-2. Weer een ronde verder en die was op 11 juni in Kerkrade. De KNVB had nog iets extra's voor ons! We mochten al een dag eerder komen en de wedstrijd: Nederland-Japan onder de 20 gaan kijken. Voor alles was gezorgd behal\'e het vervoer...... Kerkrade is toch een eind weg! Gelukkig hadden de papa en mama van Kelly (Donate en Rene van Griensven) die voor ons 2 busjes betaalden. Kei fijn! Met wat extra geld van Meester Ton konden we ook nog lekker een frietje eten met wat drinken erbij. De wedstrijd werd door Nederland ook nog gewonnen dus het kon niet op! We moesten wel op tijd gaan slapen maar dat viel niet mee. Met nog veel meer kinderen samen in een sporthal is wel heel erg gezellig! De dag van de districtsfinale was aangebroken en iedereen was nu toch een beetje zenuwachtig... Alle papa's en mama's, broertjes, zusjes en overige fans waren allemaal Stratenmakersbedrijf van Gricnsvcn,Gemeente naar Kerk.rade gekomen. De eerste 2 wedstrijden speel- Maasdonk, Bouwbedrijfvan Wanrooij, Wihabo, C- 1000, den we veel te voorzichtig en verloren we ze ook alleCarbone, Gouden Leeuw, Rabobank, Spierings Sport, bei! Balen, hier en daar een traantje van teleurstelling WIK, 't Akkertje,Bosch van Erp, Nooit Gedacht, maar...... er was nog hoop. Na veel rekenwerk maakten Aloysiusschool, klasgenootjes,juffen en natuurlijk onze we nog kans op de finale en warempel: het kwam uit! ouders, alle v1iendjes en bekenden: KEI BEDANKT Na een gelijkspel en 2x winst stonden we in de finale ALLEMAAL! !!! !! tegen de Oversteek uit Liempde. Uitslag 1-1... weer penalty's! 4-3 voor ons en het =-~~~~t~~"":! was feest! We mochten naar de landelijke finale in Utrecht. Toen we terugkwamen was onze school al versierd. Kei leuk! Woensdag 15 juni werden we opgehaald door de KNVB en met een extra gesponsorde bus konden ook alle fans en klasgenootjes mee. Wat er ook zou gebeuren het moest een gezellige dag worden. Na 1 overwinning en gelijkspel moesten we weer penalty's nemen wie er poulewinnaar zou worden. En met 32 gingen we naar de kruisfinale en die wonnen we met 2- l. Yes! ! !!! ! We zaten in de finale tegen de school Halverwege uit Halfweg. Met de rust was het nog 00 en we werden verrast dat het team van Panama onder 20 ons een hand mocht .___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___, 15


MISSIL OMWIKKEUIG VUDE GU1VI

Geslaagde MOV fietstocht Op zondag 26 juni was er heel wat te doen in Geffen en omstreken. Eén van de evenementen was de gezinsfietstocht van het MOV voor het goede doel. Maar liefst 280 mensen stapten op de fiets en deden mee. De sfeer en het weer waren uitstekend. Prachtig fietsweer en veel gezelligheid onderweg en op de rustposten bij Maiiaoord en bij het graszodenbedrijf van de familie Steenbergen in Vinkel. Zonder alle steun en vrijgevigheid van onze Geffense winkeliers en ondernemers kunnen wij deze fietstocht voor het goede doel niet organiseren. Daarom noemen wij hen met namen: Apotheek Maasdonk, Ardon kapsalon, Bekkers bedrijfskleding, Bloem Marlou, Boetje café, Bosch v. Erp, Carbone, Cinerent, v.d. Doelen assurantiën, Dolce Vita, v. Druenen poelier, Bakker Brands, v.d. Dussen bouwbedrijf, Fixet, Govers friture, Gouden Leeuw, café 't Haasje, v. Heesch garage, v.d. Heijdens meubelen, Bakker v. Hoorn, Tonny Jansen, v.o.f. de Kinderen, Levix,

Malder slijterij, Meulenreek, NAS afbouw b.v., Nenas, Rianne mode, Paul Roos, Robert v.d. Sanden, Girlz, Spierings sport en schoenen, v. Soest en Partners, Stadhouders Groenvoorzieningen, Stefan optiek, v. Tuyl slagerij, Gebr. v. .Wanrooy, Wehberg mode, Wihabo, Youth mode, v.d. Zanden tuinder en v. Zandvoort mode. Haitelijk dank ondernemers en winkeliers, we durven volgend jaar weer langs te komen. De opbrengst van de fietstocht bedraagt € 3000,- Van dit bedrag is maar liefst € 1453.60 door de kinderen opgehaald. Een geweldige prestatie'. Onder de kinderen die deelnamen aan de sponsortocht is een fiets verloot en de gelukkige winnares was dit jaar Bo ~;m Tuyl. Daarbij mogen we nog rekenen op ondersteuning van Wilde Ganzen zodat wij straks een nog grorer bedrag kunnen overmaken naar de Stichting Reik Elkaai· De Hand die dit geld gaat gebruiken voor het bejaardenhuis is Nadvecheria in Oekraïne. Aan het bejaardenhuis zal een veranda worden gebouwd zodat de bejaarden voortaan een huiskamer hebben. Ze hoeven niet meer alleen maar op de rand Yan hun bed te gaan zitten als ze met el.kaar willen buurten. Wij danken alle deelnemers aan de fietstocht hartelijk en volgend jaar gaan we weer ons best doen om een mooje route uit te zetten. MOV groep Geffen (Missie-Ontwikkeling-Vrede)

DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

~

B. de Kinderen v.o.f.

D'n Ham 1, Geffen. Tel 073-532 55 51 OPENINGSTIJDEN: ma t/m vr 13.00 tot 19.00 u. zaterdag 8.30 tot 17.00 u,

OPENINGSTIJDEN TIJDENS DE VAl<ANTIE weel< 29: dinsdag 19 juli gesloten weel< 30: maandag 25 & dinsdag 26 juli gesloten donderdag 28 & vrijdag 29 juli gesloten woensdag 27 & zaterdag 30 juli open week 31: maandag 1 & dinsdag 2 aug. gesloten donderdag 4 & vrijdag 5 aug. gesloten woensdag 3 & zaterdag 6 aug. open weel< 32: dinsdag 9 augustus gesloten Wij wensen U een prettige vakantie!!! Anita & Bart. 16


VAN VLIEGENDE SCHOTEL NAAR BURGER KING Het wegrestaurant is van oudsher een bekende pleisterplaats voor de vrachtwagenchauffeur. Geffen kende er twee langs de oude Rijksweg: "De Barrière" en "De Vliegende Schotel". In 1972 werd laatstgenoemd restaurant gekocht door "De Lucht". De hoofdvestiging daarvan staat in Bruchem langs de A2, dateert uit 1938 en is daarmee het oudste wegrestaurant van Nederland. Zoals bekend nadert de eindfase van de vernieuwde autosnelweg A 59 en dat was aanleiding om "De Lucht" in een nieuw jasje te steken! Marco Boot (40 j.) komt uit een horecafamilie. Hij werkte 15 jaar geleden al als bedrijfsleider in "De Lucht'', runde daarna enkele jaren De Lucht Zoetem1eer, werd operationeel directeur van de hoofdvestiging in Bruchem en werd in 1999 algemeen directeur en eigenaar van "De Geffense Lucht" inmiddels gelegen op Bernhezer grondgebied. Een snelle carrière dus! Marco laat ons 'een kijkje nemen in zijn keuken ' . "Met de nieuwe autosnelweg is recht gedaan aan de weggebonden restaurants, zoals "De Lucht" er een is" vindt Marco. "Voorheen hadden we veel stoplichten op een kort traject, waar je op meerdere plaatsen van de weg af kon naar verschillende restaurants daaraan gelegen. Samen met "De Barrière" zijn wij de tweewegverzorgers in ..:eze regio, die officieel door verkeersborden van R._~\ aternaat worden aangegeven. Ee"" wegrestaurant moet het hebben van de weggebrniker en .s slechts via de snelweg bereikbaar. Onze doelgroep is net recreatief verkeer, de zakelijke weggebruiker (1...countantmanager oftewel de vertegenwoordiger) en d~ beroepschauffeur. f►- chauffeurs waren in vroegere tijden onze hoofddoelg:-"'lep. maar die markt is verschoven. De drivers hebben îe-.::-enwoordig alle voorzieningen aan boord van hun ûlll'.JL maar ze blijven zeker een welkome gast! " ··I►- !..ü.cht" biedt sinds kort meerdere concepten aan, he geec een toegevoegde waarde is. "Als men meer te kiezen heeft, houdt men eerder halt! " Een deel van het restaurant is ingericht als 'EET' ALAGE met als motto: Vers, Vriendelijk en Verrukkelijk! "Er is geen keuken meer, de kok bereidt de gerechten onder het toeziend oog van de gast" legt Marco uit. "We hebben "akgekwalificeerde mensen, die we zelf opleiden. Vroeger was de kok diegene, die kundig was in het bereiden Yan de maaltijden, maar niet met de gasten in contact bvarn. De gastheer serveerde en communiceerde met de mensen. Wij leiden "een mix. van die twee typen'· op: eentje die kan koken én praten! Hygiëne staat hoog in het vaandel. Het personeel werkt

altijd met handschoenen; de keuringsinstanties komen keuren, maar we controleren ook zelfregelmatig via een ingehuurd bureau, dat monsters neemt en bacteriologisch test." Het tweede concept van: "De Lucht" is de BURGER KING, dat in Bruchem al vanaf2002 draait. Het geheim van de gegrilde hamburger van deze tijd! Marco's broer Jan-Willem is hier de manager. De vergunning voor een Drive, die over het parkeerterrein voor het pand langs moet gaan lopen, is aangevraagd. En dat alles in combinatie met de benzinepomp van de buurman is een ideale formule: op één locatie kun je tanken, gebruik maken van het toilet, pauzeren en eten! Marco straalt enthousiasme uit, hij weet waarover hij praat! Hij wil tegenover zijn personeel niet 'Meneer de Directeur' zijn, maar gewoon Marco. Hij pakte ook gul uit bij het 75-jarig jubileum van de Mariaschool: een gratis lunch voor maaT liefst de gehele school! "De relatie met Geffen vinden we belangrijk!" Terecht werd er op zaterdag 25 juni een feestje gevierd. Dennis van de Geest was de gast DJ en er was volop vertier voor de kinderen, met veel gratis lekkernijen voor jong en oud! Proficiat aan deze "Luchtige Burger King... !"

Gordijnen Atelier "VeGa" Precisie en Maatwerk

• Gordijnen • Vitrage • lnbetween • Embrasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het veranderen van uw bestaande gordijnen • Wij hebben ook stoffen

Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Telefoon: 0412 47 59 37


~

.

~ . Zorg voor Ouderen

' " Maasland

Cliënten De Heegt tevreden over kwaliteit van wonen en zorg In maart 2005 heeft de Stichting Cliënt & Kwaliteit op verzoek van directie en cliëntenraad een tevredenheidsonderzoek gehouden in zorgcentrum De Heegt in Geffen. Via dit onderzoek kan worden aangetoond hoe cliënten de kwaliteit van wonen en zorg in het zorgcentrum ervaren en waarderen. De onlangs verschenen eindrapportage toont een fraai resultaat: de Geffense cliënten zijn goed tevreden. De Heegt scoort gemiddeld zelfs ruim hoger dan het landelijke vergelijkingsmateriaal. De Stichting Cliënt & Kwaliteit is een onafhankelijk instituut dat de kwaliteit van zorg toetst vanuit het perspectief van cliënten. Op basis van een aselecte steekproef zijn achttien cliënten aan de hand van vaste vragenlijsten mondeling geïnterviewd over de kwaliteit van dienstverlening in het zorgcentrum. Hierbij werd een verdeling gemaakt in vijf onderwerpen: introductie, wonen, maaltijden. dagbesteding en zorg. Positief De antwoorden op de gestelde vragen zijn in een rapport verwerkt en geven een beeld van de mening van de cliënten over wonen en leven in De Heegt. En dit beeld blijkt heel positief. De onderzoeksresultaten tonen een score die in zij geheel zelfs ruim boven het landelijk gemiddelde ligt. Met name bejegening, nakomen van (zorg)afspraken, personele deskundigheid, inspraak, privacy, en activiteiten worden bijzonder positief gewaardeerd. Management, medewerkers en cliëntenraad zijn ingenomen met de aangetoonde tevredenheid. Werken aan kwaliteit De Kwaliteitswet Zorginstellingen verplicht zorginstellingen om een kwaliteitsbeleid te voeren. In het kwaliteitsbeleid is de mening van de cliënten uiteraard heel belangrijk. Het Onderzoek Cliënt & Kwaliteit is ontwikkeld om de beleving van cliënten regelmatig te toetsen. Veel instellingen maken hier gebruik van. Stichting Zorg voor Ouderen Maasland (ZVOM) laat het onderzoek dit jaar uitvoeren in al haar zorg-/verpleegcentra. De Heegt is een onderdeel van ZVOM.

bij senioren aan huis, 24 uur per dag, zeven dagen per week. De resultaten uit dit tevredenheidsonderzoek zijn voor management en medewerkers een stimulans om op de ingeslagen weg door te gaan. Want de kwaliteit van de dienstverlening blijft uiteraard continu een punt van zorgvuldige aandacht.

-

~

Gymnastiek Vereniging Geffen

G i(GJ

"-Y-/

Peutergym Gymnastiek Vereniging Geffen In september 2005 willen wij weer. bij voldoende belangstelling, starten met een nieuwe serie peutergym. Onder leiding van Hena en Cissy, onze enthousiaste leidsters, kan uw peuter zich lekker uitleven. De tien lessen worden gegeven in De Bonkelaar te Geffen wekelijks op maandag en/of vrijdag ochtend van 9.00 tot 9.45 uur. We starten op maandag 19 september en/of vrijdag 23 september: De laatste les is op maandag 28 november en/of vrijdag 2 december. Is uw kind tussen de 2.5 en 4 jaa.- oud dan mag hij of

zij mee komen doen. De kosten bedragen slechts€ 21.00 voor 10 lessen. Als u belangstelling heeft voor deze peutergym. kunt u uw kind aanmelden bij Hena Schouten tel. 073 5341171. Wacht niet te lang want vol = vol. Met vriendelijke groeten, Gymnastiek Vereniging Geffen

GEVRAAGD Vanaf eind november zijn wij op zoek naar een leuke oppas in huis voor onze kinderen. Een kind Yan vier jaar en een tweeling van vier maanden. Voor meer informatie bel: 073-5325086. Fam. van Zantvoort

BOLLEBOZEN Zorg voor Ouderen Maasland biedt dienstverlening op het gebied van wo11en, zorg en welzijn aan circa 1.850 cliënten in het Maasland, van Nuland tot Grave. En wel in en vanuit veertien zorg-/ verpleegcentra, acht woon-/servicecomplexen, en ook 18

Bram Hendriks, Marc van de Wert en Kees Jongeneelen zijn alle drie geslaagd voor de opleiding Hogere foformatica aan de Avans Hogeschool te 's-Hertogenbosch.


Bouwbedrijf van Schijndel, Café de Gouden Leeuw, Loonbedrijf van Erp, Cafetaria 't Akkertje, Dolce Vita, Rita, Jolanda. Harrie, Marleen, Novalux, Vader moeder anneke, Excellent Koelwagen, Loonbedrijf van Dinther, Café Boetje. Chris v/d Goor, Tiny en greet van Erp. Het 6e Geffens Open Jeu de Boules Toernooi is alweer geweest. De zon was volop aanwezig en de stemming kon niet beter. 32 koppels hadden zich ingeschreven, waarvan er vier alle 5 de wedstrijden gewonnen hadden. Dan komt het dus op de pluspunten aan. De uitslag was als volgt voor de eerste 10: l Hans \'. Leeuwen - Kees v.d. Doelen 2 Andre v.d. Biezen - Henk v.d. Biezen 3 Toon Lepoutre - Bart Schutjens 4 Gerard v.d. Zanden - Ronald v.d. Zanden 5 Christian Schuurmans - Heidi Daam 6 Hans Huibers - Leo Renders 7 Wil v. Dijk - Ben Linders 8 Theo v. Uden - Susan v. Uden 9 Toon Bijvelt - Jo v. Erp 10 Tinie v.d. Doelen - Marcel Loeffen Bij deze willen we onze sponsors bedanken, met name Toon Lepoutre stukadoorsbedrijf voor het schenken van de bekers en Rabobank Geffen samen met TOSCH borduurstudio voor de handdoeken. Verder iedereen die meegeholpen heeft deze dag tot een succes te maken. We hopen iedereen volgend jaar weer te zien.

OPROEP REÜNIE Ik zal mij even voorstellen, mijn naam is William van der Steen. Ik ben geboren en getogen in Geffen en wel in 1964. Daar heb ik ook op school gezeten en nu was mijn idee om al deze 40 jarige jongens, we waren met, ik geloof, 32 man in de klas. een reünie te houden. We zaten, ik dacht, in 1976 in de 6de klas van de lagere school "Aloysius" in Geffen. Onze meester was meester Pasnagel. Graag zou ik via dit oproepje achter de namen komen van alle leerlingen. Ik heb een reünie site op http:// reunie.kro.nl. Mensen kunnen zich daar inschrijven. Ik hoop op veel reacties. Hoogachtend en bij voorbaat dank, William van der Steen Jan Tooropplantsoen 62, Drunen 0625060540

PERSBERICHT Tot dan Het bestuur Yan J.B.C. Geffen

Wat was het gezellig!!! De eerste festiviteiten binnen het 80-jarig bestaan van kpj geffen zitten erop. Wat hebben we 2 mooie dagen mogen beleven. Op zaterdag 4 juni kwamen onze jongste leden 's avonds in gala aan bij de feesttent, het zag er fantastisch uit kleine prinsen/beren en prinsessen/dames. Vervolgens is er gedanst, spijkerbroek gehangen en er is een ballonnenwedstrijd gehouden. Zondag kwamen de revuo's op bezoek in de tent. Het was rotweer maar het was druk, gezellig, er hing sfeer en de revuo 's gaven een mooi showtje weg. Het was voor kpj geffen een heel goed begin voor dit jubileumjaar, wij willen dan ook iedereen bedanken die er voor gezorgd heeft dat deze dagen zo geslaagd zijn.

Opbrengst collecte Handicap.nl Handicap.nl hield in de week van 13 t/ m 18 juni baar jaarlijkse nationale collecte voor mensen met een handicap of chronische ziekte. De opbrengst van de collecte in Geffen was totaal € 919 ,47. De opbrengst van de collecte is voor mannen, vrouwen en jongeren met een functiebeperking, maar ook voor ouders van gehandicapte kinderen, die het ondanks de bestaande regelingen financieel niet redden.

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

@

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745

Kraaijeven 3 5386 LH Geffen 06 - 23438623 www.wespro-ongedierte.nl

19


Uw -ri1il Pkaanjt: In de g~mtrnl<rood

GRONDUITGIFTE HEIDUINEN Het ging niet zonder slag of stoot, maar...... dank.zij de inspanningen van de VPM wordt er straks weer gebouwd in Nuland! Met name voor de doelgroepen starters en senioren. Nog voor de vakantie worden alle kavels uitgegeven. CENTRUMPLAN GEFFEN Op dinsdag 5 juli is de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie. Daarin neemt de gemeenteraad een historisch besluit over het centrum van Geffen. Er wordt straks een hoop geld uitgegeven (nieuwe school, verenigingsgebouwen), maar gelukkig ook een heleboel geld binnengehaald. Dit laatste is vooral de verdienste van VPM wethouder Eduard van Heese. Hij heeft goed onderhandeld met belangrijke partners in het plan, zoals woningbouwstichting Maasland en ClO00 supermarkt Johan van Herpen. De VPM feliciteert haar wethouder met zijn uitstekende resultaten!

Het raadsbesluit van 5 juli maakt de weg vrij om te komen tot een concretere uitwerking van de plannen, waarbij uiteraard belanghebbenden en belangstellenden betrokken worden. Wilt u meepraten? Word dan lid van de VP.M.! Jk wens iedereen een prettige vakantie! Met vooruitstrevende groet, Charles van Herpen tel. 532 4628 / charlesvanherpen@xs4al1.nl

PERSBERICHT VIRTUEEL INBURGERINGSLOKET IN BASISBIBLIOTHEEK MAASLAND "Meer doen dan praten alleen." 1n ruim 130 bibliotheken is een nieuw digitaal loket voor migranten geïnstalleerd. Ook in Basisbibliotheek Maasland is het Inburgeringsloket in werking getreden. Het geeft onder meer informatie over werk, beter Nederlands leren en scholing, gezondheidszorg en huisvesting. De bibliotheek is een plaats waar veel migranten komen om meer te leren over de Nederlandse samenleving. Over het Virtueel Inburgeringsloket Het Virtueel Inburgerïngsloket (www.inburgerings20

loket.nl) is een initiatief om ICT in te zetten, om migranten meer te betrekken bij de Nederlandse samenleving. Met een groot aantal filmpjes 'hoe gaat dat in Nederland' en teksten in het Nederlands, Engels, Turks enArabisch wordt de informatie via een website beschikbaar gemaakt. Dit Inburgeringsloket is gratis te raadplegen op de naslagPC's in de Bibliotheken van Berghem, Heesch, Heeswijk-Dinther, Lith, Nistelrode, Oss, Ravenstein, Schaijk en Zeeland. De informatie kan ook beluisterd worden met behulp van een koptelefoon. Concreet initiatief waar migranten én de Nederlandse samenleving baat bij hebben Jan Vos, mede-initiatiefnemer van het Virtueel Inburgeringsloket: '·Het is zonneklaar dat er in Nederland iets moet gebeuren aan de spanningen tussen de verschillende culturen die hier leven. Er wordt in de publieke opinie veel nadruk gelegd op wat migranten moeten doen om zich aan te passen aan Nederland. Maar er gebeurd in de praktijk weinig om hen duidelijk te maken wat er dan van hen verwacht wordt. We moeten meer doen dan alleen maar praten. De bibliotheekeditie van het Virtueel Inburgeringsloket is een concreet middel waar migranten én de Nederlandse samenleving baat bij hebben". Migranten zoeken bibliotheek op Lourina de Voogd, Vereniging van Openbare Bibliotheken: "De Vereniging van Openbare Bibliotheken heeft het stimuleren van de integratie van migranten als belangrijk aandachtspunt gedefinieerd in haar activiteiten. We hebben gemerkt dat heel veel migranten de bibliotheek opzoeken als plaats om meer te leren over de Nederlandse samenleving. Vooral voor veel vrouwen is het bovendien een plaats waar ze kunnen studeren en informatie kunnen vinden die elders niet beschikbaar is." Over de Vereniging van Openbare Bibliotheken: De Vereniging van Openbare Bibliotheken (www.debibliotheken.nl) is de brancheorganisatie Yan openbare bibliotheken in Nederland. De Vereniging behartigt de belangen van de leden en bevordert vernieuwingen in het openbare bibliotheekwerk.

WIE WAT WANNEER JULI 21 Ophalen oud papier 29 Ophalen oud papier AUGUSTUS 15 t/m 19 Jeugdvakantieweek 18 Ophalen oud papier 20 Kopij inleveren Torenklanken (m~ 13) 26 Ophalen oud papier


,,

\ ' B°iÎiwen ouweo.g op

vertro wen ver rouwen

,

■ ■

~INSTALLATIETECHNIEK

GLOUDEMANS BV

■ ■

CENTRALE VERWARMING LOODGIETER

■ ■

ONDERHOUD SERVICE DAKBEDEKKING De Doelen 5 5386 LM Geffen Postbus 45 5386 ZG Geffen

!11\r..r Gebr. van W:anrooij Bouwbedrij\'Cn

flroeksrraar 2, Postbus 4, 5386 ZG Geffen Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 lnterncr: www.vanwanrooij.nl

Tel.: 073 - 53 24 439 Fax: 073 - 53 25 061

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN

*IJZERWAREN

*TEGELS

*HANG- EN SLUITWERK

*GEREEDSCHAP

*VERF

*TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

*SIERBESTRATINGSMATERIALEN

Heesterseweg 53 • 5386 KT Geffen • Tel: 073 - 532 1338

van der Sangen Tuinhout

(1000. Van alle markten

thuis.

- Tuinhuisjes • Schuttingen - Speeltoestellen • Vlonders - Tuinmeubelen - Dierenverblijven - Accessoires Eventueel op maat gemaakt Ook uw adres voor al uw TUINHOUT maandag t/m vrijdag 8.30-18.00 uur. Zaterdag 8.30- 16.00 uur Bosschebaan 53. Heesch (Achter restaurant '·De Lucht'') tel. 073-5321235 / 06-54375280 fax 073-5320138 www.vandersangentuinhout.nl

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp Oss

Geffen

0412 - 622213

Openingstijden: Ma t/m do 8.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

van Herpen

Dorpsplein 3 5386 Q Geffen

073-5321995

A,., CAFÉ

GOVERS GEFFEN

C1OOO

Hanegraaf B.V. Geffen

f A..

Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fox ( 073) 532 50 68

-

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN

1I

J;1

HAGEKO GEFFEN STALEN

KOZIJNEN OP MAAT

Richard Hanegraaf


L

22

E

U

R

P

L

A

A

T


0 LEVIX AUTOMATISERING ~ GEFFEN & OSS

t/1

Hardware - Software

~

Netwerken - supplies

~

-

.. ,

Reparaties - virus/spyware verwijderen

, -~ ~

~

-

Hét adres voor al uwTurkse

liiiï.i

en Italiaanse gerechten!

Internet • Webhosting - ADSL

~V!X AUTOMAnSERJNG

LEVtx GEFFEN ::>O~t>S~AAT 46 5386 AN GEFFEN C73 53 ~ 13 25

KRUISSTRAAT 41A 5341 HA OSS 0412 643 909

~-.:O@LEVIX.NL

OSS@LEVIX.NL

KLOOSTERSTRAAT 33A GEFFEN

LEVIX OSS

WWW.LEVIX.NL - INFO@LEVIX.NL

WOENSDAG PIZZADAG! Alle pizza"s € 5,50

Tel./Fax 073-5325705 Tot in de

puntjes

verzorgd!

Kloosterstraat Se

5386 AR Geffen Tel: 073 - 5321683 Fax: 073 - 5325150 Grafwerk is onze specialiteit. Voor ieder budget. Aanges loten bij Eurofleurist. Verzending van bloemen door heel Nederland.

drukkerijwihabo

• geboorte - trouw - j u bi Ie u m kaarten o f eigen o n t w e r p ruime k e u z e mis - doop boekjes I o go briefpapier enveloppen visitekaartjes f l y e r brochure p ri nte n copy k Ie u r zwartwit ki ei n - groot f o rmaat rillen vo uwen n ieten s nijd en inbinden pla stifice ren Heesterseweg 13 - 5386 KT Geffen T (073) 532 26 84 • F (073) 532 47 95 • E drukkerij@w ihabo.nl • 1 www.wihabo.nl

VAN DER DOELEN

Wilt u lagere maandlasten? Uw hypotheek oversluiten? * Samen met u bekijken wij, geheel vrijblijvend, of u al of niet uw huidige hypotheek moet aanpassen .

* Zeer scherpe rentetarieven. * Intensieve persoonlijke begeleiding van begin tot het eind. WIJ BEMIDDE LEN VOOR ALLE GROTE VERZEKERAARS, BOUWFONDSEN EN BANKEN. KLOOSTERSTRAAT 44 5386 AT GEFFEN TEL. 073 - 5325510 FAX 073 - 5325560

Bel voor afspraak :

E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Internet www.vanderdoelenassurantien.nl

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

VERZEKERINGEN


WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073 532 1252 Spoednummer 073 532 3697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08.00- 12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08.00-09.00 uur. Herhaalrecepten, vragen, afspraken andere dagen 09.0010.30, 13.00- 13.30, 15.30-17.00 uur. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig heeft kunt u natuurlijk altijd de spoedlijn bellen. Artsen P. Berkelaar werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. A.Litj ens werkt op maandagmiddag, dinsdag, woensdag en vrijdag. J. van der Heijden werkt op maandag, dinsdagmiddag, woensdag en donderdag. Spreekuren Elke dag 08.00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt 10 minuten. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Kinderspreekuur 15.30 - 16.00 uur (alle dagen, met uitzondering van woensdag). Dit is een spreekuur voor kinderen tot 12 jaar met kleine kwalen (5 minuten spreekuur). Vanaf 1 januari is ook dit een spreekuur op afspraak. De afspraak moet diezelfde dag (08 .00-09.00 of 13.0013.30 uur) gemaakt zijn. Dat voorkomt lang wachten in een overvolle wachtkamer met een ziek kind. Als uw kind erg ziek is of als het een uitgebreide klacht betreft, wilt u dan een afspraak maken op het gewone spreekuur. Visites 11.00-13.00 uur.

APOTHEEK MAASDONK Telefoon en faxnummer: 073 532 4699 Fax. 073 532 4499 Openingstijden: Op zaterdag Op werkdagen 08.15 - 17.30 uur 12.00 - 13.00 uur Op zondag dienstapotheek Oss 11.00 - 12.00 en 17.00 - 18.00 uur Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. 24

Buurtbus-dienstregeling lijn 261 Maandag t/m vrijdag Nuland - Oss Geffen, Dorpsstraat 07.20, 08.20, 09.20, 10.20, 11 .20,12.20, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17,20 Oss - Nuland 08.02, 09.02 , 10.02, 11.02, 12.02, 13.02, 14.02, 15.02, 16.02, 17.02, 18.29 Zaterdag Nuland - Oss 09.20, 10.20, 11.20, 12.20, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20 Oss - Nuland 09.02, 10.02, 11.02, 12.02, 13.02, 14.02. 15.02, 16.02 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen Ouderenadviseur "De Ouderenadviseur" is een samenwerkingsproject van de RIGOM (Regionale Instelling GecoĂśrdi neerd Ouderenwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiĂŤn terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, tel. : (073) 532 19 52 en Helma Tijs, tel.: (073) 532 53 28.

VERVOLG WIE WAT WANNEER AUGUSTUS 29 aug t/m 2 sept Collecte Ziekencomite de Schakel SEPTEMBER 10 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 14) 15 Ophalen oud papier 24 Kopij illleveren Torenklanken (nr. 15)

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Bergstraat 26a, tel. (073) 5321544 Adve1tenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadressen: Tolweg 7, en Veidstraat 13 :1 E-mail adres: torenkJanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat 22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26a, (073) 5322586 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.