Torenklanken 2005 - nr 11

Page 1

43e jaargang I nummer 11 1 juni 2005

redaktieadres: advertenties: sekretariaat: bank: druk: oplage:

Tolweg 7 en Veldstraat 13 Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 WiHaBo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

DORPZESKAMP Kpj-Geffen organiseert ook dit jaar weer een dorpzeskamp voor zowel de jeugd van Geffen als voor ouderen. De dorpzeskamp zal gehouden worden op 3 juli op het KPJ terrein op het sportpark Biescamp en zal aanvangen om 10.00 uur. Ons programma zal weer vol leuke spelletjes zitten met veel water, behendigheid en uithoudingsvermogen. Aan het einde van de dag is er natuurlijk weer een geheime proef. Voor een hapje en een drankje kun je terrecht op de dorpzeskarnp. Dus heb je zin in een gezellige dag met veel spektakel kom dan naar de dorpzeskamp in Geffen. TOT 3 JULI

om 19.00 uur naar de Aloysiusschool, waar u kunt luisteren naar de leerlingen die hun muzikaliteit ten gehore zullen brengen.

KUNSTWERKEN OVERHANDIGEN Zaterdag 11 juni was het bij de Flierfluiters de overhandiging van onze vazen en schalen, die Gwen Vogels voor ons heeft gebakken. De flierefluiters hebben deze heel mooi beschilderd, het resultaat was dan ook prachtig met hele mooie kleuren. D us waren Gwen Vogels en Wethouder Rini v.d. Ven bij ons in het Clubhuis. Wij wilden Gwen graag bedanken voor alle hulp die zij ons heeft gegeven en om Rini de mooie vazen en schalen te overhandigen. Deze zullen in het Gemeentehuis in de vitrine's worden geplaatst zodat iedereen ze kan bewonderen. Ben je benieuwd naar onze kunswerken ga dan zelf maar eens kijken. De Flierefluiters

~ICZIEKVERENIGING .. \Villen Is Kunnen"

'effen VOORSPEELAVOND 6 JULI Wil je een instrument gaan bespelen, dan kun je bij muziekvereniging W.1.K. beginnen. Je hoeft geen noten te kunnen lezen, wij zullen je alles leren. Wat kunje allemaal gaan bespelen? Je hebt verschillende instrumenten zoals, saxofoon, trompet, bugel, trombone, tuba, hoorn en ook slagwerk, zoals kleine trom, grote ~¡om, klokkenspel, pauken etc. Je ziet wel, van alles kan. Zit er iets bij wat je leuk lijkt, kom dan woensdag 6 juli

KOPY INLEVEREN VOOR: 2 juli (geldt ook voor e-mail kopy) redaktie adres: Tolweg 7 & Veldstraat 13 e-mail adres: torenklanken@home.nl


Café - Zaal 't Haasje voor bruiloften, partijen

en vergaderingen Tel.: 07 ~ 532 15 20 ~

DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

_.deKinderenv.~

Tt B~.~

J1

Ham 1, 5386 JA Get!;f. tel. 073-5325551

maandag t/m vrijdag 13.00 - 19.00 uur zaterdag 8.30 - 17.00 uur

0

SCHOENEN & SPORT

/50SPIERINGS

. t tH.._<j'" -~

~~ -~--. - _,. ---

www.cafezaalhethaasje.nl

Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91

~

Installatie- en Adviesbureau bv

Erkend installateur

C. V. Gas - Water Service en onderhoudsabonnementen gastoestellen Ook voor het Energie VOOr WOningen

certificaat

{,ariaf 2006 verplicht)

Papendijk 14b 5386 EG Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

Wij zorgen voor: • het verlijmen van kalkzandsteen • het leggen van afwerkvloeren • het bouwen van separatiewanden in gipsblokken en gasbeton • het aanbrengen van spack-spuitwerk NAS AFBOUW BV

• het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk • het plaatsen van metal-stud wanden en plafonds

Telefoon Fax Website Mail

073 - 534 22 22 073 - 532 29 30 www.nasafbouw.nl info@nasafbouw.nl

Mannelijke of vrouwelijke uitvaartbegeleiders? Bij ons geen probleem! Voor meer informatie en antwoord op uw vragen Gratis aan te vragen "Sti lstaan bij afscheid nemen" ons informatieboekje/wilsbeschi kking.

Bel: 0412-623173 Uitvaartverzorging VAN LITH B.V.

Bouw

Buro

Docfalaan 2, Stadsmortuarium Oss, tel: 0412-623173 www.uitvaartverzorgin~vanlith.nl contact@u itvaartverzorgi ngvan Iith. n 1

Kleding verander- en reparatiewerk. 11

BENILDA

11

H. VAN ZANDVOORT Maarten van der Dussen ELECTROTECHNJEK B.V.

Molenberg 6, tel.(073) 532 48 50 5386 DA Geffen / Maasdonk Maandag. Dinsdag, Donderdag. Vrijdag: 09.00 - 12.00 uur andere tijden na tel. afspraak.

E-mail: hvzandvoorteleclro@helnel.nl Heesterseweg 14 • 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 16 - Fax: (073) 532 39 66

Wilgenstraat 6 5386 GL Geffen Tel.: 073 - 53412 94 Privé: 073 - 534 12 92 E-mail: bb.dussen@planet.nl


Parochie Heilige Maria Magdalena Geffen Parochie Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen

Tel.073-5321216 email: info@paroch1egeffen.nl

www.parochiegeffen.nl

"ONDER DE TOREN" WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 09.30 u Zondag 10.00 u NULAND : Zaterdag 19.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u Zondag 11.00 u LITURGISCHE KALENDER: Vr. 01 -07 13.00 u Huwelijksviering Gerton Heesakkers en Mirelle Clement 19.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor Za. 02-07 14.00 u Zilveren huwelijksviering Nellie en Herbert Teulings 19.00 u Gezinsviering mmv Kinderkoor Zo. 03-07 09.30 u + H.Mis mmv Gem. koor Ma. 04-07 19.00 u * Avondmis Vr. 08-07 19.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor Za. 09-07 19.00 u H.Mis mmv Passe Partout (+kinderkerk) Zo. 10-07 09.30 u + H.mis mmv Gem. koor Ma.11-07 Geen Avondmis

AFWIJKENDE MISTIJDEN / VIERINGEN DIE VERVALLEN: Vanaf 11 juli t/m 29 augustus zijn er geen maandagavond-vieringen in de kapel, met uitzondering van maandag 15 augustus: Maria Ten Hemelopneming. In de vakantieperiode zijn er geen vieringen op: zondag 17 juli - zaterdag 23 juli - zondag 31 juli - zaterdag 6 augustus - zondag 21 augustus - zondag 28 augustus. Op zaterdag 13 augustus is de viering om 18.30 uur (Rogge maaien) Op zondag 14 augustus is de viering om 09.00 uur (Gildemis) ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL" Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Het ziekencomité bezoekt de zieken namens de parochie, de pastoor brengt een bezoek aan de zieken op verzoek van de zieke of zijn naaste familie. KERKBALANS 2005: Overal en dichtbij! Hartelijk dank voor uw bijdrage: de stand is€ 14.650,00. U kunt uw bijdrage over 2005 storten op rekening 11 .58.07292 t.n.v. Parochiebestuur inz. Kerkbijdrage.

+ = t.v. uitzending naar huize de Heegt

GIFTEN voor het Lourdescomité: bank rek. 11 58 16 135 voor de restauratie van de kerk: bank rek.: 11 58 15 236 DE RESTAURATIE-THERMOMETER IS GESTEGEN TOT € 275.000,- DANK U WEL!

DOPEN: Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u terecht bij: Babette Romme, De Doelen l , tel. 532 3469. De doopvieringen zijn bestemd voor hen die woonachtig zijn in Geffen, of voor hen die elders wonen, maar ingeschreven staan in onze parochiegemeenschap en deelnemen aan de kerkbijdrage.

KERKMUSEUM Elke laatste zaterdag van de maand geopend van 13.00 uur - 14.00 uur: (behalve wanneer er op dat tijdstip een viering in de kerk is): zaterdag 30 juli a.s. U kunt ook een afspraak maken met Jo van Wanrooij kunt u zonder aanmelden bezoeken, voor de andere onderdelen dient u zich aan te melden. (073 - tel. 5322283

HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven bij: Patty van N istelrooij. Jasmijn 5, 5386 ES Geffen. Tel. 073-5326323 (na 18.00 uur) of via e-mail: jurgen.patty@home.nl Dit geldt voor mensen die in ons dorp wonen, of hier geboortig zijn maar elders wonen.

BEREIKBAARHEID PASTOOR SCHEEPERS: pastorie: op maandag t/m vrijdag is er elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 spreekuur pastoor: woensdag van 18.00 - 18.30 uur en vrijdag van 09.30 - 10.00 uur (om afspraken te maken, iets op te halen of een korte hulpvraag) voor uiterste spoed: pastoor: tel. 06 - 53364310 e-mail adres pastoor: pastoor.scheepers@levix.nl e-mail adres diaken: diakenvanherwijnen@hotmail.com internetsite parochie: www.parochiegeffen.nl

1 '

= dienst in de kapel

MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 u. - 20.00 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat l2 tel. 5322298. Er liggen ook opgave - enveloppen achter in de kapel en in de kerk.

Op de website van de parochie staan de foto's van de Lourdesreis! 3


Makelaardij

Verzekeringen

Aan-/ verkoop

't

Taxaties

Regio Bank •

anc1er1ngen

I!

Huur/ verhuur

PS

\

'

ven Geld Gezin

Makelaardij / Assurantiën

Kromstraat 172 Oss ~ (0412) 65 06 79

info@geldengezin.nl

www.geldengezin.nl www.lmv.nl

Gebr. van de Wetering ~.o. WE-,-~

,f~.· __ \, ...., _ v•

- --

:..

-

- , -;-

=--

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

-

-

Dommelstraat 47

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

...

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP GEFFEN

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

z~ & DESIGN ONTWERP-AANLEG ONDERHOUD-RENOVATIE Corné van Dinther Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel.: 073 - 532 16 54 Fax: 073 - 532 67 01

va, Sct.J10e e. <1wgroep"' UW!

a, 60 ,aar ,1 nl<elcentro, ,choler Dorpsplein 19 5386 CL Geffen

d .stribi; ecentra v.,on ngen er

bedri,:..çeboul,.n Boo,,.,,

or.:e pass;e U het1<enl da:., racenen \.'ati ons v.-ef'k en de ,. :,-nlita1t van de u:lvoermg

openingstijden: woensdag en donderdag 13.00 tot 18.00 uur vrijdag 13.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

" Kwalileit wint de smjd

Van Sch•J•ldel Buw,groep Bredeweg 13 5386KI.I G Ie 073-5322961

Tel 073 532 76 09 - Fax 073 532 76 11 M obiel 06 534 746 75

fax 073-5322232 maII.wvanSd111ndel-Bouwgroop.nI

,•,ww van.set• ~dot-bom,g'O< p nl


GEZINSVIERING Ter afsluiting van het schooljaar is er op zaterdag 2 juli om 19.00 uur een gezinsviering. Het thema is: vakantie Wij danken het kinderkoor o. 1. v. Sandra en Evelien voor het opluisteren van de kindervieringen en wensen hen veel plezier bij het uitstapje naar Rhenen.

'

I

PUZZELWANDELTOCHT Ten bate van de restauratie van de kerk organiseert de restauratiecommissie ter afsluiting van de eerste fase, een wandeltocht door Geffen op zondag 3 juli n.m. Een leuke tocht om met het hele gezin mee te doen of mensen in een rolstoel eens mee te nemen om Geffen te verkennen. Onderweg zoeken we via foto 's speciale objecten en zijn er puzzelvragen. Uiteraard hebben we rustposten met lekkernijen en spellen. Ook molen De Zeldenrust die in de route valt, draait 'op volle toeren' (uiteraard bij voldoende wind), u kunt hem bezichtigen en voor de kinderen ligt daar een mooie poster klaar. Doe mee, het is voor het goede doel! U leest de uitnodiging elders in Toren.klanken. GREGORIAANS KOOR In de maanden j uli en augustus is er geen repetitie van het Gregoriaans koor. De volgende repetitie wordt weer gehouden op dinsdag 6 september a.s. van 21.00 - 22.00 uur in de grote zaal van het parochiecentrum (Oude Klooster boven). NIEUWE PAROCHIEBESTUURSLEDEN STELLEN ZICH VOOR

1

Mag ik mij effe voorstellen: Mijn naam is Ine Peters, 42 jaar, getrouwd en moeder van 2 kinderen van 11 en 9 jaar. Sinds een aantal jaren ben ik aktief in enkele werkgroepen binnen onze parochie. Toen onze dochter Lisa in 2002 meedeed aan de l e H. Communie-voorbereiding was dat voor mij het moment om mijzelf meer te gaan verdiepen in en bezig te houden met het katholieke geloof, bet christen zijn. De Alphacursus, die opstartte in september 2003 en het vervolg (Alpha 2) in februari 2004 heb ik met heel veel plezier gevolgd. Inmiddels was ik al aktief binnen de Kinderkerk. Naast wat losse band- en spandiensten (Kruisweg, Kerstmaaltijd voor Alleen.gaan.den) meldde ik mij in september 2004 aan voor de Vormselwerkgroep. Sinds begin dit jaar ben ik HoofdWijkContactpersoon voor de Elshof (overgenomen van Helma Tij s). Last but not least: Fanatiek Lourdes-gangster sinds 2004.

ln maart dit jaar werd ik benaderd door Gerrit v.d. Helm (nieuwe vicevoorzitter), die druk doende was met het

werven van nieuwe bestuursleden voor het parochiebestuur. Na wat infom1atie ingewonnen te hebben en natuurlijk goed te hebben nagedacht heb ik de functie van Secretaris aanvaard. Het is voor mij behalve een uitdaging ook een mooie kans om mijn steentje bij te dragen aan onze levendige Parochie. De komende 4 jaar zal ik mijn uiterste best doen om zoveel mogelijk goed werk te verrichten voor onze Geffense Parochie, samen met de andere bestuursleden.

Geachte lezers, Het voetbalseizoen 2004-2005 zit er op en hiermee hebben we ook ons geweldige jubileumjaar definitief afgesloten. Een seizoen waarin ontzettend veel georganiseerd is voor jong en oud en waar vele inwoners u it Geffen actief aan hebben deelgenomen. We blikken dan ook met veel plezier terug op een schitterend jaar, waarin een aantal mensen met enorm veel passie en plezier organisatorisch tot grootse dingen in staat waren. Hierbij denken wij in eerste instantie aan ons jubileumbestuur: Peter Strik, Jan van Ravenstein, Wim Strik en Tiny Heijmans. Zij wisten met hun enthousiasme vele Geffenaren te betrekken bij onze voetbalvereniging. We denken hierbij bijvoorbeeld aan de veelbesproken jubileumwedstrijd Nooit Gedacht - PSV, op vrijdag 9 juli van het vorige jaar. Misschien was deze wedstrijd juist voor PSV doorslaggevend, om via deze weg de halve finale van de Champions League te bereiken. We zullen het nooit echt te weten komen ... Verder denken wij terug aan vele andere succesvolle activiteiten, zoals de dienstenveiling, de jeugddag, het spetterfestijn, de quizavonden, een feestavond met de WC-experience, een grote reĂźnie in de zaal van De Gouden Leeuw, de viering in de kerk en de receptie waarin met veel stijl en belangstelling stil werd stilgestaan bij het 75-jarig bestaan van onze vereniging. Dit was niet alleen Nooit Gedacht, maar vooral Geffen op zijn best! Behalve de eerder genoemde personen, willen we zeker ook de vele vrijwilligers, gulle sponsors, pastoor Scheepers en de Gemeente Maasdonk speciaal bedanken voor hun toegewijde steun aan Nooit Gedacht 75 jaar. Allemaal hartelijk bedankt, het was geweldig! Het bestuur van v.v. Nooit Gedacht 5


EFKES BUURTE MÈ ... drie jubilarissen van de Pompzwengels Er was weer een daverend Kioskfeest, weliswaar in een tent, maar de muziek was er niet te minder om. Een tweedaags muziekfestijn waarvoor de belangstelling van de Geffenaar nog moet groeien, maar degenen die aanwe-

1

zig waren zullen beamen dat er op hoog niveau muziek werd gemaakt. Bovendien geeft blaasmuziek een extra dimensie aan de gezelligheidsfactor! Blaaskapel "De Pompzwengels" waren de gastheren en beha] ve hun eigen optreden, waren er presentaties van kapellen uit Limburg, harmonieën uit de omgevi11g, een uitvoering door 80 slagwerkers in het tonnenspektakel

DE KOSTE N VOOR

• Trendy!

DANKBETUIGI NGEN, PERSONEEL GEVRAAGD EN AANGEBODEN ZlJN € 5,--

• Stijlvol! • Koppig!

RUBRIEK GEVONDEN EN VERLOREN IS GRATIS !

reat lengths -

5386 K Gefen

Tej.: 073 - 532 0 05 LOSSE ADVERT ENTIES TUSSEN DE TEKST

Cafétaria / Eetcafé

~

,

~

'T BERGJE V.O.F. onze kwaliteit is realiteit

Ook voor feesten, partijen en vergaderingen Veldstraat 14 Geffen Tel.: 073-5322531

• Exclusieve gezichts- en • Blendtherapeute lichaamsbehandelingen • Huidlherapeute Pakkingen {billen, buik, . . borsten, handen. voeten) • Exclus1eve_ s.1e.rade van Beauz1ll en Bella Ragazza • Permanente Make-Up • Make-Up workshops

Alles vers uit eigen bakkerij Bakkerij Brands

• Swltchlng • Seniorentraining

Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

MEDISCHE FITNESS • Fyslotra1nlng • De Rugschool

• Revt1Hdntie trainlng

• Reîntegratletralnlng Pttr,n~ndük 1e • 5306 EC Geffen Tel. 10731 74 7ii!. • Fax !073] 53ii!. 65 75

~" ..

6

A~~N@

'VOM

• Tot.al Fit • Indoor Cy c ling • Streetdi,nce

-

60,-

U4e ~ I U ~ Heegterstraat 34, 5386 CP Geffen, Fax: (073) 5326381 Tel.:(073) 5324658,Autotel.:(06) 53184263

GROEPSTRAINING

R~t!i'!J!Al!auY.,.,,JF

25,-

€ 35,-

P. DE K~EIN

• COmbir'1E1tie NautHu~- Cardio

• Arrangementen op maat

HELE PAGINA

15,-

MOTORRIJSCHOOL

• NltutUustralnlng • Cardlotralnlng

INDIVIDUELE TRAINING

€ €

®

Gespecialiseerd in:

SCH OO N HEI DSS ALO N

1/8 PAGINA 1/4 PAGINA 1/2 PAGINA

~ 'l:i'll'_ o,

il

,,,.I'

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Renovatie projecten. Tel 073 532 34 69 Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spuitwérkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl

RI.IVVIELEN

Q , n.. G1.n:a110 _ _ _ _ _ _ __

TANKSTATION

K _erkstraat 11 Geffen (073) 532 "13 "13


en een optreden van alle majorettegroepen met een toppresentatie van deA-groep! U heeft echt iets gemist, als u er niet bij was! Drie Pompzwengels werden gehuldigd vanwege hun zilveren jubileum. Zij blikken terug op: 'een boerenkapel die een blaaskapel op niveau is geworden'! Jan van Rooij (39 j.) ging al als kleine jongen aan de hand van zijn vader Harrie van Rooij mee naar de repetities van de boerenkapel. Zo nu en dan mocht hij de trommelstokjes overnemen en langzamerhand ook invallen, wanneer zijn vader in de winkel moest zijn. "Als ik maar kon trommelen, dan was het goed" zegt Jan "het was mijn grote hobby. Oom Albert en ons pap waren bei den drummers en dat was een grote stimulans". Hij werd op de ledenlijst gezet toen hij 14 jaar was. Jan benadrukt het belang van een drummer bij muzikale optredens. "Welk soort band, groep of orkest je ook hebt, een drummer zit er altijd bij". Jan zit ook als slagwerker bij de fanfare. Daar leerde hij zijn vrouw Maninka kennen en beiden zijn ze nu lid van de fanfare, zowel als van de blaaskapel. Hun dochtertjes Janneke (4 j.) en Wieneke (3j.) zijn altijd van de pa1iij, hoewel "Janneke's oortjes wel eens pijn doen... !'' Zij zal binnenkort wel aangemeld worden bij de majorettes o.l.v. van oppas-juf Mariam1e! Jan is bakker en werkt vaak op niet-reguliere tijden. Overdag is hij dan te vinden in zijn tuin achter het huis. Dat is een paradijs met een veelheid aan dieren: duiven, fazanten, kippen, spreeuwen, eenden, konijnen uit binnen- en buitenland. Hond Bodie loopt daar met de kindertjes tussendoor! "Natuur en muziek" zo zegt Jan "het is allebei rustgevend!" Henk van Amstel (46 j.) controleur van grondstoffen bij Organon, werkt eveneens in verschillende ploegen. "Dat is jammer genoeg iets, waar je verenigingsleven onder _: lijdt" zegt hij, "want je kunt vaak niet, of slechts de helft van de tijd op de repetitie zijn". Henk is een "vrolijke noot" in de kapel. Voorzitter Antoon van Lith noemde hem in zijn toespraak: "onze hofober, ons eet- en drankorgel, onze humorist. Hij slaat niet alleen de grote trom, maar hij roert ze ook!" Vijfentwintig jaar gele-

den kwam diezelfde Antoon, vragen of Henk bij de boerenkapel wilde komen om de grote trom te slaan. "Hij vroeg zelfs eerst aan ons moeder of die het goed vond" lacht Henk. "Het leuke van het optreden met de blaaskapel is, dat het dan altijd een feestelijke situatie is. Je bent meer betrokken bij de mensen waarvoor je speelt, in vergelijking bijvoorbeeld met een serenade van de fanfare. Ik ben ook een echt feestnummer en een dorpsmens". Hij woonde met Anita en zijn kinderen Susanne, Martijn en Emiel verschillende jaren in Nuland. "We wilden allemaal graag terug naar Geffen". Daar kochten ze een huis aan (de mooiste straat van Geffen) de Van Coothstraat en ook zij hebben een prachtig optrekje met een groentetuin, geitjes, kippen, Engelse parkieten en hond Sjors. Het paard van Susanne loopt bij oma in de wei. De saamhorigheid van de blaaskapel spreekt Henk geweldig aan. "Sinds de reis naar Oostemijk zijn we een nog hechtere club geworden. Neem nou bijvoorbeeld het Kiosk.feest: de hele club werkt mee aan het opbouwen en afbreken; daar wordt geen praat over gemaakt. De ene doet meer 'in het zicht', maar er zijn ook werkers op de achtergrond, die je hard nodig hebt. Fantastisch!" De nestor van de jubilarissen is Marinus van Erp (63 j.). Hij zou de 25 jaar al eerder hebben vol gemaakt, ware het niet dat bij 'even vreemdging' naar buurdorp Vinkel. Daar werden Jan Willemse en Marinus gevraagd om de carnavalsmiddagen voor de ouderen op te luisteren. Antoon van Lith memoreerde bij de huldiging van Marinus een anekdote uit die tijd: het gebeurde een keer dat Marinus een medaille kreeg omgehangen met carnaval. Diezelfde avond moest hij ze weer afgeven, omdat er niet genoeg medailles waren. Hij zou ze later terugkrijgen. "Ik heb die medaille nooit meer gezien" zegt Marinus.

7


. a een :w::ral jaren vond men in Vinkel, dat ze ook met eigen m~n de middagen konden opluisteren en toen zijn ze in Geffen bij de boerenkapel gegaan. Marinus .:.5 gestimuleerd om muziek te gaan maken door zijn scho~nfamilie ,villemse. Dat was een echte muzikanten.familie: op een gegeven moment waren ze met zeven familieleden lid van de fanfare: vader Dorus, zoons Jan. Bert en Piet, en Theo, Marianne en Antoon, kinderen van Bert. ~tientje, de vrouw van Marinus was bij de drumband, want het was in die tijd niet gebruikelijk dat meisjes een instrwnent bespeelden. "Er werd eens een foto voor de krant gemaakt van de muzikale familie" , ·ertelt Marinus. "Ik was al wel muzikant, maar mocht niet op die foto, omdat we nog niet getrouwd waren. Het kon nog wel eens uitraken. Ik heb toen gezegd, zet mij maar opzij , dan kan ik er altijd nog afgeknipt worden, maar dat feest ging niet door...... !" Marinus is bij de fanfare en de blaaskapel de moppentapper. Hij weet altijd wel iets leuks te vertellen "en meestal mij ervoor te spannen" vult Mientje aan. Alweer moet hij een verhaaltje kwijt. Ze waren wezen optreden in Berghem. Jan van Schijndel en Marinus waren de ·'plakkers" en omdat iedereen al weg was, moesten ze naar buis lopen. In Oss werden ze opgepikt door Gerrit van de Rijt. Ze mochten meerijden in zijn autootje. waar ook een hond achterin zat. Die had niet gebeten, maar wel geplast! Over de muziekkoffer van

Al enkele maanden ben ik bezig met de opzet van een

uniek spektakel in Geffen. In samenwerking met de Resta11ratiecommissie van de Heilige 1Waria Magdalena kerk ga ik een musical produceren, die plaats zal gaan vinden in bovengenoemde kerk. We kunnen u er nog niet al te veel over verteJlen, maar het belooft iets heel speciaals te gaan worden wat u zeker niet mag missen!

Marinus. Hij laat me de koffer zien: de beplakte koffer toont nog de sporen... Marinus vertelt over de stijgende lijn van de blaaskapel door de jaren heen. "Aanvankelijk speelden we slechts carnavalsliedjes en amusementsmuziek. Het niveau was toen niet om over naar huis te schrijven, want een keer - na afloop van een concert in Maasbommel - merkte iemand op: "De instrumenten zullen best goed zijn ...... !" Daarna zijn we overgestapt op Egeländermuziek. Jan van Schijndel bracht dit genre van zijn vakantieadressen in Duitsland mee. Nu hebben we meer jongere muzikanten en brengen we Tsj echische en Moravische muziek op een behoorlijk mveau. Marinus heeft wel 'wat adem' moeten inleveren, nadat hij in 2003 een virus op de hartspier kreeg. Hij moet het rustiger aan doen en ook de "drank bij de klank" moet hij achterwege laten, omdat hij teveel vocht bijhoudt. Hij kan naast het muziek maken ook genieten van de paardenconcoursen, waar dochter Ingrid aan meedoet. Hij gaat als een echte "groom" mee en vindt het best gezellig tussen "die jonge meiden". Proficiat aan de jubilerende slagwerkers en muzikant van blaaskapel "De Pompzwengels". Zij kregen een zilveren pompje opgespeld voor hun inzet en trouwe dienst!

We zijn blij dat we een aantal enthousiaste artistieke mensen aan ons team hebben kwmen toevoegen om deze productie mede tot een succes te maken: - Rob van Reijmersdal - Beppie vim Zutphen - Anto11ie Brnnds

muzikale leiding regie- en scriptadvies koor-/ zangcoac:hing

· AUDITIE OPROEP Voor dit geweldige project, dat in maait 2006 opgevoerd zal gaan worden, zijn we op zoek naar:

ZANGERS, DANSERS EN ACTEURS MN Minimale leeftijd 16 jaar

Dus lijkt het je leuk om in deze musicalproductie mee te zingen, dansen en/of spelen, aarzel dan niet en geefje vandaag nog op. Omdat we een ambitieus project ingaan zijn we helaas gedwongen audities af te nemen, maar laat je daar niet door afschikken; we zoeken en verwachten geen Pia's en Bastiaan's. De audities zullen gepland worden tussen 1 en 11 juli en de repetities gaan van start na de zomervakantie. Heb je verder nog vragen, neem dan gerust contact met me op. Wie weet ga jij wel samen met ons dit unieke muzikale project van dichtbij meemaken! Martijn Egelmeer script. regie. choreografie, vormgeving site: http://home.wanadoo.n 1/martijnegelmeer - mail: maitijnegelmeer@wanadoo.nl - of bel: 06 - 4 70 10 149 8


GEFFENSE BEDRIJVIGHEID

zaterdag van 10.00 - 16.00 uur. De familie van Bergen heeft er echt zin in. "We gaan er ons best voor doen, om de mensen goede adviezen te geven om tot een sfeervolle inrichting van hun huis, keuken of badkamer te komen. Een mooie tegel is "de finishing touch"! Ik zou zeggen: KOM OVER DE VLOER BIJ "LEEWIKA"!

De grote hal van Thijssen aan de Leiweg herbergt momenteel een drietal ondernemers. Kees van Venrooij bezet een deel om samen met Peter Steeg timmerwerken te verrichten (in de Dorpstraat runt zijn vrouw Anita, samen met Willy van Herpen de verfwinkel). Henny van Dinther heeft een ruim deel voor zijn stoffeerderij; aan het eind van dit jaar zal hij daar aan het werk kunnen en over zijn bedrijvigbejd vertellen. Karin en Leo van Bergen zetten vanafbegin augustus a.s. de deuren van hun tegelhandel "Leewika" open. Zij vertellen over hun nieuwe uitdaging. "We wilden allang iets gaan doen naast de landbouw" vertelt Karin. "Niet tot de 65e in de schuur!" Daarom begonnen ze enkele jaren geleden met het verkopen van tegels aan huis. De koop van de loods zien ze als dé grote kans om vlak bij buis hun tegelhandel ruimer op te zetten en meer inhoud te kunnen geven. We hebben met ons gezin, familieleden en vrienden bard gewerkt om de hal in orde te maken. Dochter Maddy vindt het leuk om, voor zover mogelijk naast haar schoolwerk, mee te helpen met de ver- i.,;;;.;::i;.__,;_;::1: koop. "Het is tevens goed voor de toekomst van de kinderen, Björn en Maddy leren er altijd van!" vindt Karin. "Leewika" heeft Geffen en omstreken heel wat te bieden! Precisie en Maatwerk Een groot assortiment wand- en vloertegels en natuursteen. "We kunnen hier ook grote stukken vloer neerleggen, zodat de mensen een beter beeld krijgen van hun gekozen vloertegel". Ze kunnen complete badkamers en keukens plaatsen indien gewenst. Karin en Leo onderhouden hiervoor contacten met bedrijven, onderaannemers en aannemers. Een nieuw systeem is ook het leggen van vloer• Gordijnen verwarming onder een bestaande vloer. Dat kan door een gespecialiseerd bedrijf gerealiseerd worden in één • Vitrage dag! • lnbetween "Dat is onze sterke kant: alles kan via ons geregeld wor• Embrasse den". Als extraatje wordt er in hun bedrijfsruimte een brand• Draperie veilige bunker gebouwd om tegen oudjaar vuurwerk te • Bedspreien kunnen verkopen. Alle voorzieningen hiervoor worden • Ook voor het veranderen van gekeurd door een erkende instelling. Begin augustus gaan de deuren van tegelhandel uw bestaande gordijnen "Leewika" open. • Wij hebben ook stoffen Iedereen is welkom om vrijblijvend binnen te lopen. De koffie staat dan niet alleen klaar, maar er zijn interessante aanbiedjngen en kortingen! De openingstijden zijn: Binnenpas 20, 5384 NG Heesch op maandag, woensdag en donderdag van 13. 00 - 18. 00 Telefoon: 0412 47 59 37 uur, dinsdags gesloten, vrijdag van 10.00 - 20.00 uur en

Gordijnen Atelier "VeGa"

..

9


MUZIEKSPEKTAKEL TE GEFFEN ZEER GESLAAGD We hadden het kioskfeest dit jaar als volgt aangekondigd: "Grandioos Muziekspektakel te Geffen op 11 en 12 juni aanstaande in de feesttent bij sporthal de Geer". En deze aankondiging is helemaal uitgekomen! De feesttent was sfeervol ingericht, een groot podium met als achtergrond de pomp, de molen en de kerk van Geffen, diverse planten en natuurlijk de Pompzwengelpomp gavenje een warm welkom bij binnenkomst. Zaterdagavond tijdens de blaaskapellenavond was het gezellig druk en er hing een goede sfeer. De Pompzwengels, Marlenticka en die fröhJichen Rübensanunler zorgden voor Mährische en Tsjechische muziek van hoogstaand niveau. Er was duidelijk sprake van verbroedering tussen de Geffense blaaskapel en de beide Limburgse blaaskapellen, de uitnodiging om in januari af te reizen naar Limburg was al snel binnen bij blaaskapel De Pompzwengels.

Drie leden, te weten Marinus van Erp, Henk van Amstel en Jan van Rooij werden deze avond onderscheiden met het zilveren pompje. Alle drie de heren zijn namelijk 25 jaar lid van de blaaskapel en zetten zich alle drie zeer actief in. Marinus staat bekend als de moppentapper, Henk als culinair deskundige en Jan als de kleine trom specialist. Ze zijn onmisbaar voor de Pompzwengels. Heren nogmaals van harte gefeliciteerd met jullie jubileum. Ga zo door! Zondagmiddag stond het podium geheel ter beschikking van majorettes, slagwerkers, ham1onieën en fanfares. Het was een hele afwissel lende middag, waarbij iedere deelnemer zijn uiterste best deed om zijn optreden naar volle tevredenheid uit te voeren. De harten smolten toen de "kabouter" majorettes ten tonele traden. Vol overgave en precisie voerden zij hun dans uit. Wat te denken van hetTonn' spektakel, 85 drummers deden het doek van de tent gedurende 20 minuten trillen. Wat een sensatie! Harmonie KVA en OBK zorgden voor een rustige, muzikale afwisseling tussen de dansen van de majorettes en hetTonn' spektakel. Blaaskapel De Pompzwengels zorgde voor een geweldige finale. 10

Zowel deelnemers als publiek hebben deze zondagmiddag écht genoten van de optredens. Het gehele weekendconcept is goed geslaagd! Blaaskapel de Pompzwengels kan met trots terug.kijken op een geslaagd kioskfeest 2005. Zij bedankt de vele sponsoren en vrijwilligers die mee hebben geholpen aan dit festijn. "Zonder ben was dit alles niet mogelijk geweest", zeggen de leden van de blaaskapel.

LANDELIJKE R I JVE RE N I G I NG

0

olDE ZILVERHOIF

Weet wat je doet! De koninklijke Hippische Sportbond (K.N.H.S) is de landelijke campagne "Weet wat je doet als je een paard ontmoet" gestart om andere verkeersdeelnemers bewust te maken van de positie van het paard met ruiter of aanspanning op de weg, en inzicht te geven in de mogelijke gevaren die kunnen ontstaan. Uit het rapport van Stichting Consument en Veiligheid blijkt dat van de jaarlijks opgelopen blessures in de paardensport 12% (omgerekend: 8940 ongevallen) heeft plaats gevonden op de openbare weg waarvan 5% (447) een voertuig is betrokken. In veel gevallen beseffen bestuurders van voertuigen niet dat een paard een v luchtdier is en passen bij het benaderen en passeren van een paard het rijgedrag niet aan. Paarden kunnen schrikken van bv. Rammelende aanhangwagens of van claxonneren. Een paard kan dan schrikken en op de weg springen, zo ontstaan er gevaarlijke situaties voor zowel paard en ruiter maar ook voor de bestuurder van het voertuig. Wat doe je wel: - rnim en rustig inhalen - paarden ruimte gunnen - rekening houden met gedrag van paarden Wat doe je niet: - afsnijden Weet wat je doet als je een paard - Claxonneren ontmoet - Kort achter paard of check \\"NW.watJ'=doet.nl en wrn, aanspanning rijden

- Overbodig geluid maken Kijk ook op www.watjedoet.nl

® N .t::!!

~

~

~


À.

St

~

ROND DE DORPSPOMP

Stamtafeltje 222 was een mooi nununer, maar met een lichte inhoud. De een zat in z'n huis in Frankrijk, de ander in z'n caravan in Portugal, de ander met z'n lief in Zeeland en zo benutten velen het voordeel van een vakantie buiten het hoogseizoen. Kortom, een dunne bezetting deze keer. Toch zien we uit naar het koperen jubileum van Maasdonk op 1 juli. De burgemeester zorgt voor een gastvrij onthaal voor alle Maasdonkers. Om een beetje te feesten, maar ook om stil te staan bij nut en noodzaak van deze gemeente. Was het een slinune zet of een tussenoplossing? Wat hebben we eraan gehad? Hadden we er meer uit kunnen halen? Na 1 juli weten we misschien iets meer!!. Het kioskfeest van de Pompzwengels vond plaats in een tent, op de plaats waar de kiosk eigenlijk had moeten staan. Zullen we hem dan maar verplaatsen naar het groen bij de sporthal en daar een paar mooie bomen bij plaatsen, zodat ie veel beter tot z'n recht komt dan op het dorpsplein? Een mooi muziekfeest trouwens van de Pompzwengels met aansprekende muziek.

Het aspergejaar zit er weer bijna op; het was een matig seizoen. Een redelijke prijs werd gecombineerd met een magere oogst omdat het te koud geweest is. Het Geffens aspergeveld kan nog drie jaar mee en dan is het afgelopen. Profiteer er volgend jaar dus nog maar eens van! Het koor had vandaag geen dirigent, maar zong er toch lustig op los. Ook wat ielere stemmen kregen hierdoor te kans om te gloriëren zonder overstemd te worden door de grote voorganger. Kortom, af en toe zonder baas kan geen kwaad. Bovendien is Diny van Wanrooy een goeie vervangster. Ook WIK zat trouwens een halfuur zonder dirigent tijdens de kioskfeesten. Hier kon de nieuwe dirigent meteen invallen, waarna Jo Delnoye het toch nog een keer overnam. Volgende keer is de afsluitende zitting van de stamtafel. Op 3 juli is de initiatiefgroep van de Geffense golfbaan uitgenodigd. Maken ze het mooi voor iedereen of alleen voor de golfliefhebber? Slagen ze erin de grondbezitters voor deze zaak te winnen? Wordt Geffen er groener van?? Hoort en praat mee!! U bent van harte welkom vanaf half elf in Café Govers.

twservice"I rioolon sto

p111g

J. van den Heuve

• wanneer uw riolering of afvoer verstopt is, of wanneer u proble1nen heeft met uw hemelwaterafvoer • voor het preventief doorspuiten van uw rioolstelsel (voorkomen is beter dan genezen) • camera inspectie om verborgen gebreken te

..

J.J.M. van den Heuvel Dr. Poclsstraat 4 5386 BW Geffen Tel.: 06-51527232 Fax: 073 - 534 15 21 Raboban k: 154414166 1 K.v.K.: 17157758 O.B. nr.: 099891360B01

11


Š

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen burgerzaken). OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073-534 27 38. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 073 - 534 27 38). SPREEKUREN Burgemeester: P.C.J. Boelens Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder J.A.M. Voermans Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder E.J.A.M. van Heese Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder M.J.M. van de Ven Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van I7.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. 12

POLITIE Op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 - 12.00 uur kunt u het gemeentehuis bellen (tel.nr. 073-5342100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19. 00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken. CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30-1 2.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00 MOGELIJKHEID TOT MANTELZORG IN DE GEMEENTE MAASDONK In de huidige maatschappij bestaat een duidelijke behoefte om ouderen, gehandicapten en andere zorgbehoevenden, buiten de zorginstelling om, "zelf" (dus door familie, vrienden) te verzorgen. Hiermee wordt naast een ontlasting van de zorgsector, tevens de wens van zorgbehoevenden om verzorging in een vertrouwde omgeving te krijgen, vervuld. Door middel van inwoning (opname van een zorgbehoevende binnen het huishouden / in het gezin) kan deze zorg reeds geboden worden. Echter de behoefte blijkt met name te bestaan uit het verlenen van zorg in een min of meer zelfstandige setting, buiten het huishouden om van diegene die de zorg verleent. Dit wordt ook wel aangeduid als bijwoning in het kader van mantelzorg oftewel de mantelzorgregeliJ1g. De gemeente Maasdonk heeft dit signaal opgepakt. Middels een herziening van het bestemmingsplan buitengebied is het vanaf 13 juni voor (nagenoeg) alle inwoners van Maasdonk buiten de bebouwde kom mogelijk om middels een vrijstelling, mantelzorg te verlenen in een vrijstaand bijgebouw. De gemeente werkt aan een nieuw bestemmingsplan voor de Kernen van Maasdonk. Met dit bestemmingsplan moet het mogelijk worden om ook binnen de bebouwde kom van de kernen Geffen, Nuland en Vinkel gebruik te maken van de mantelzorgregeling. Verwachting is dat dit bestemmingsplan volgend jaar in werking treedt. Bij het verlenen van een vrijstelling voor mantelzorg zal de gemeente toetsen aan het bestemmingsplan en de notitie "Beleidsregels Mantelzorg Gemeente Maasdonk". Deze liggen permanent ter inzage in de publieksruimte van het gemeentehuis van Maasdonk, elke werkdag van 8:30 tot 12:30 uur en dinsdagavond van 17:00 tot 19:00 uur. Naast de beleidsregels heeft de gemeente ook een meer toegankelijke informatiebrochure 'Mantelzorg' opgesteld, deze ligt in de brochurebak in de publieksruimte

..


van het gemeentehuis van Maasdonk. Tevens staan de beleidsregels en de brochure 'Mantelzorg' op de internetpagina van de gemeente Maasdonk (www.maasdonk.nl) onder 'Inwoner van Maasdonk'. Voor concrete aanvragen heeft de gemeente Maasdonk specifieke aanvraagformulieren Mantelzorg beschikbaar, deze kunnen worden opgevraagd bij de werkeenheid vergunningverlening.

Hebben ze dat lef niet, dan zal dat tot uiting komen in de komende verkiezingen. Als u het met mij eens of oneens bent stuur dan onderstaande strook op of stuur een e-mail. Bij voorbaat hartelijk dank.

0

Ik ben TEGEN het plaatsen van een kunstwerk van 200.000 euro.

0

Ik ben VOOR het plaatsen van een kunstwerk van 200.000 euro.

KUNST EN GEZOND VERSTAND Ik heb met verbazing het artikel gelezen m.b.t. het "kunstwerk A59" in de Streekwijzer van 10 juni. Er wordt niet minder dan 200.000 euro uitgetrokken om een 25 meter hoog stuk roest te plaatsen bij de ingang van Nuland. De omschrijving van het gedrocht is: monumentaal karakter, straalt grootsheid uit en overheerst de agressiviteit in het verkeer. Deze keuze is tot stand gekomen door een grote groep "deskundigen". Nu heb ik volgens de deskundigen natumlijk geen verstand van moderne kunst.Maar wat ik wel heb is; gezond verstand. En dat gezonde verstand zegt dat: in deze slechte economische tijd,bij een gemeente die met grote tekorten voortstrompelt ,die ons wijsmaakt dat om een of andere reden de diverse belastingen weer omhoog moeten, dit niet acceptabel is.

Naam:

E-mail versturen naar: heijmanshh@zonnet.nl Henk Heijmans, Coppensdijk 4a, 5382 JT Vinkel

MEDEDELING In verband met vakantie is "Huisartsenpraktijk Geffen" op donderdag 28 juli gesloten. Waarneming voor spoedgevallen vindt dan plaats door de praktijk in Nuland (073-5321320) en Vinkel (0735323427). Vriendelijke groet,

In een brief naar de Burgemeester, wethouders en raadsleden heb ik dĂź trachten te verwoorden.Op maandag 13 juni is deze brief op het Gemeentehuis afgegeven. lk heb daarin gevraagd om een referendum (ja of nee tegen een kunstwerk van 200.000 euro) te houden onder de Maasdonkse inwoners. Als ze een goede volksvertegenwoordiging zijn dan hebben ze het lef om dat ook daadwerkelijk aan de mensen te vragen.

P. Berkelaar

Training / Coaching Marja van Doremalen - Individuele coaching/ Persoonlijke groei - Team-coaching / Team-ontwikkeling - Ademhalings sessies / Therapie

- Communicatie cursussen (NLP) - Voedingsadvies en begeleiding Meer informatie: 06-48074190 / 073-532 7930

GRATIS LICHAAMSANALYSE/VETMETING

Pelgrimstraat 1-1>, 5391BL Nuland Openingstijden: Maandag t/m Vrijdag Zaterdag en Zondag

..

1G.00 • 21.00 uur 14.00 - 21.00 uur

13


Rabobank

..


Restauratie commissie:. Heilige Maria l\-1.agdale.aa kerk Geffen

PUZZELWANDELTOCHT op zondag 3 juli starten tussen 13.00 - 14.00 uur start- en eindpunt bij de Bonkelaar prijsuitreiking 17 .00 uur

Graag onderstaand strookje invullen en samen met het inschrijfgeld meebrengen naar de voorinschrijving. Wij hebben dan enige indicatie hoeveel wandelaars we kunnen verwachten. Bij vragen kunt u Anja van den Boogaard bellen: 073 5324230 EFFE WANDELEN IN GEFFE,DATIS (MEKARE) TREFFE!

Graag nodigen wij u uit, om deel te nemen aan een wandeltocht door Geffen, waarvan de opbrengst ten goede zal komen aan de restauratie van onze monwnentale kerk. Een fijne gelegenheid om uw eigen dorp eens puzzelend en wandelend te bekijken. Een leuke zondagactiviteit voor het hele gezin en/of familieleden en (oud)dorpsgenoten. Neem eens iemand mee in de rolstoel, u dient dan twee goede doelen! Er zijn leuke prijzen te wmnen. U kunt zich vooraf inschrijven op: donderdag 30 juni van 15.30 uur - 16.30 uur in het patronaat. (zij-ingang pastorie) Het inschrijfgeld is dan € 2,50 voor volwassenen (kinderen t/m 12 jaar kunnen gratis deelnemen). U kunt ook op zondag 3 juli nog inschrijven, dan betaalt u € 3,00 voor volwassenen (kinderen t/m 12jaar gratis).

Naam· ····---~···•·· ...._ ..................- ............................................................................................... Adres: .................................................................................................................................................. Wil deelnemen aan de puzzelwandeltocht met _ __ personen.

DANKBETUIGING Het was een mooi feest ons 50 jarig huwelijksfeest. Daarom willen wij ook namens onze kinderen en kleinkinderen iedereen bedanken die hebben bijgedragen tot voor ons een onvergetelijke dag. Annie en Jan Wildenberg

oog voor detail en gevoel voor perfeet ie

Ernis schilders bundelt jarenlange ervaring met de modernste

_-Y of perfection

technieken en producten. Ernis staat voor kwaliteit in alle facetten.

Emis schilders b.v.

Ernis glas b.v.

l-4e~ Ge~ens Veld 8

F. 073 532 6510 E. info@ernis.nl 1. www.ernis.nl

5386 LL Geffen T. 073 532 34 00

schilders

..

15


MARIASCHOOL 75 JAAR De Mariaschool in Geffen is in de week van 6 tot 10 juni 75 jaar geworden. Daarom hebben ouders en leerkrachten io een werkgroep een hele feestweek georganiseerd. Mijn moeder (Jeannine Schuurmans) beeft ook in zo'n werkgroep gezeten. Samen met 2 ouders en nog een leerkracht. Daar hebben ze het heel druk mee gehad! Maar alles is goed gegaan! Hier een klein verslag van deze leuke week. Maandag 6 juni 2005. Eerst hadden we een mooie opening. Met een confetti kanon. Maar daarvoor hadden we het schoollied gezongen. Dat lied hebben we geleerd van onze muziek leraar Leon van Mook. Het was een mooi lied! Toen we de opening hadden gehad was er voor de onderbouw een minikermis en voor de bovenbouw kon je in de klas van alles doen en daarna een hele mooie goochelshow! 's Middags heeft de bovenbouw de minikermis gehad en de onderbouw de hele mooie goochelshow. Dinsdag 7 juni 2005. We gingen met de hele school op schoolreis naar attractiepark de Efteling in Kaatsheuvel. De groepen 1 t/m 6 liepen in groepen en de groepen 7 en 8 mochten vrij door het park lopen, als je maar niet alleen liep! Het was een leuke dag geweest! De onderbouw ging om 4 uur terug naar Geffen, de bovenbouw om 5 uur.

Woensdag 8 juni 2005. De leerkrachten hadden de afgelopen weken samen met toneelgroep RAMP een Musical ingestudeerd. Op woensdag voerde ze die musical op vooi: de basisschool, ;s avonds voor alle ouders. De musical heette Sneeuwwitje en de zeven gangsters. Het was een hele mooie musical! 's Avonds, was ik nog een keer wezen kijken! Echt een mooie musical! Donderdag 9 juni 2005. EenMuzelinck dag. Er kwamen mensen van De Muzelinck ons helpen met dansjes, toneelstukjes enz. Groep 7 en 8 moesten dansjes opvoeren van de geschiedenis van populaire muziek. Zoals de Dolly Dots en Queen. ¡s Morgens konden alle groepen nog oefenen en 's middags moesten ze de dansjes en toneelstukjes opvoeren. Vrijdag 10 juni 2005. De laatste dag van de feest week. De onderbouw ging naar speeltuin De Klimop en de bovenbouw had een vossenjacht door heel het dorp. Natuurlijk bleven de vossen niet op de zelfde plek staan, maar ze liepen een rondje. Toen alle groepen terug waren hadden ze een lunch voor alle kjnderen van de school klaar gemaakt. Alle kinderen kregen een lunchpakket, hamburger/ cheeseburger en een ijsje. Op het einde van de dag lieten alle kinderen een gasballon op. Het zag er heel feestelijk uit! Groetjes Annabel Schuw¡mans (11 jaar).

ZOMER-OPENINGSTIJDEN VAN: Drogisterij Moniek van Herpen week 30: maandag 25 juli t/m zaterdag 30 juli zijn wij de gehele week gesloten week 31: maandag (1 aug) t/m donderdag; 8.30 - 13.00 uur vrijdag en zaterdag: normale openingstijden (vrijdag tussen de middag een uur gesloten)

week 32: maandag (8 aug) t/m donderdag; 8.30 - 13.00 uur vrijdag en zaterdag: normale openingstijden (vrijdag tussen de middag een uur gesloten)

week 33: maandag (15 aug) en dinsdag (16 aug) zijn wij ivm de kermis geopend van 8.30 - 13.00 uur 16

..


WAAROM IS GYMEN LEUK?

Wilt U 2 lessen proef draaien? Dat kan ook.

Aan Maartje, Nathalie, Bo, Glynis, Leonard, Denise en Floor heb ik gevraagd waarom ze gymen en streetdance bij GVG (GymnastiekVereniging Geffen) leuk vinden. Glynis en Maartje vinden alles gewoon leuk, de toestellen, de spelletjes. Het is fijn dat er ook vangsters bij zijn bij het onderdeel toestellen. Het al lerleukst vinden ze op de kast springen. Lennard vindt het bij de jongensgym gewoon heel gezellig. Ze moeten klimmen over hindernissen. ook doen ze verspringen maar het alleleukst vindt hij het hoogspringen over een touw en dan landen op de dikke mat. Nathalie, Bo en Denise vinden bij de streetdance de danspassen het leukst. Ook de juffen zijn heel lief, zeggen ze. Er wordt gedanst op liedjes van Chipz, Jumbo, K3 en ook het lied " de bel doet het niet" van Samson en Gert viel goed in de smaak. Floor deed 2 keer mee met de gratis proeflessen, en ze vond het zo "cool"dat ze na de grote vakantie ook lid wordt van GVG. Twee keer per jaar mogen de ouders komen kijken bij de streetdance. zodat de meiden kunnen late zien wat ze geleerd hebben. Ook bij de g~m is er een keer per jaar een kijkles.

Tot ziens bij GVO. Het komende jaar hoort U meer van ons, want we bestaan al 25 jaar!

Wat kan GVG C allemaal b ieden; gym en/of streetdance voor jong en oud! Peutergym 10 lessen \OOr kinderen vanaf 2,5 jaar. De eerste 10 lessen starren m september. Kleutergym Dinsdag van 1- 00 tot 18.00 uur in sporthal de Geer. Voor kinderen , an 4 tot 6 jaar. Jongensgym Dinsdag van 1a. 0 rot 19.00 uur in sporthal de Geer. Jongens van 6 tot en met 10 jaar. Meisjes~m Dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur in sporthal de Geer, \"Oor meisjes van 6 en 7 jaar. Dinsdag 'ëlll 19.00 tot 20.00 uur in sporthal de Geer, \ voor !2'eisjes Yan 8 jaar en ouder. Dames~111 Dinsdag van 20.00 tot 21.00 uur in sporthal de Geer. '-·oor dames van alle leeftijden. Heren gym Dinsdag van 21.00 tot 22.00 uur in sporthal de Geer, voor heren in alle leeftijden. Bij de jongens- en heren gym hebben \ff nog voldoende plaats.

Groetjes, Marja van Kreij

\ (11 IICH VI qr h!Gll,G

Zondag 12 Juni om half 7 in de ochtend vertrokken de E4 tallen naar Wassenaar. Beide teams deden het heel goed en na de prijsuitreiking bleken ze 2e en 3e te zijn. Na de prijsuitreiking was het de beurt aan het lste team zij zouden starten in de klasse D. De plicht ging heel goed en het zag er allemaal mooi uit. De solisten Lidia en Noor waren daarna aan de bem t. Lidia vergat weer een oefening in de plicht maar veder deed ze het heel netjes. Noor liet een goede plicht en kur zien. Toen was het lang wachten voor de kur van het 1ste team en het weer werd steeds slechter. Door het slechte weer kon Noor Lola niet zo goed loswerken en Lola was dus ook een beetje snel in de kur waardoor de voltieurs het heel moeilijk hadden. Na de kur was iedereen een beetje teleurgesteld maar gingen met goede moet nog een keer de kur in voor de duo's. Lidia en Imke gingen als sneeuwwitje en dwerg, wat Noor heel grappig vond. Patty en Mieke gingen als hippies, Noor en Simone als politie en boef en Marissa en Wilke als mime speelers. Noor had met haar debeut als solisten een score van 4,5 en Lidia een 4,9 waarmee zij als 4e eindigden. Het D team werd Se.

Streetdance Woensdag van 18.00 tot 18.45 uur, in de Bonkelaar. \·oor meisjes van 6 en 7 jaar. Woensdag rnn 18.45 tot 19.30 uur, in de Bonkelaar, voor meisjes van 8. 9 en 10 jaar. Aerobic Woensdag van 19.30 tot 20.30 uur in de Bonkelaar, voor dames. Wilt U meer informatie? Bel gerust naar 073-5321083.

..

17


ZILVEREN KINDERKERK In de tijd van pastoor van Doorn ontstond "de Kinderkerk": tijdens het woordgedeelte in de kerk, krijgen de kinderen in een aparte ruimte een aangepaste liturgie. Deze k inderwoorddienst heeft al 25 jaar stand gehouden, dankzij inzet van veel gastouders. Desgevraagd vertelt oud-pastoor van Doorn: "Ik trof in Geffen een parochie aan met veel mogelijkheden, op allerlei gebied, nog levend in 't rijke Roomse leven. Er waren bijvoorbeeld in het weekend nog vijf vieringen: om half zes en zeven uur op zaterdag en om half negen en tien uur op zondag! Tezamen ongeveer 1100 parochianen met veel jongeren en kinderen, 'but the times they are changing'. Gezien mijn vroegere werk als docent vond ik dat 'kind, geloof en kerk' meer specifieke aandacht verdienden en ik werd sterk gestimuleerd door vele ouders". Bladerend in zijn aantekeningen vindt hij de eerste kindernevendienst op 8 mei 1980. "Het was voor mij inspirerend: het zien van vele kinderen, meelevende ouders en kundige begeleiders. We hadden in de parochie in die tijd ook hulp van pater van Gool sj. en Broeder v.d. Linden. Noch in Oss, noch in Tilburg heb ik deze "rijkdom" ervaren en vooral dat gemeenschapsgevoel. Vaak hoor ik me zeggen: 'het was de mooiste tijd, temeer daar er zovele medewerkenden

waren en zr. Lucine op de pastorie..." aldus oud-pastoor van Doorn. Will van Leeuwen - de Haas is een werker van het eerste uur en viert derhalve haar zilveren gastouderjubileum. "We vertellen het evangelie van het weekend in voor kinderen begrijpelijke taal. Soms zoeken we een schaduwverhaal dat de boodschap van de bijbeltekst uitdraagt. Als de kinderen weer terug in de kerk komen lezen of vertellen ze iets van wat ze gedaan hebben". De laatste jaren beginnen ze de dienst meestal met onderstaand lied, waarvan Will de tekst maakte en waarin de werkwijze van de kinderkerk goed is weergegeven. (Melodie: Oh my darling) In ons mooie dorpje Geffen staat een eeuwenoude kerk waar wij bidden, waar wij praten over Jezus en Zijn werk Waar wij luisteren naar verhalen, waar wij zingen saam een lied Jezus is ons grote voorbeeld, dat vergeten wij toch niet Daarom zijn wij nu hier samen, ja het is weer kinderkerk Even denken wij aan Jezus , aan de mensen en hun werk. Vriendschap vinden wij belangrijk, aandacht voor de zieke mens Dat alle mensen gelukkig worden, dat is onze grootste wens

In de bijbel staan verhalen voor iedereen, voor groot en klein Als w ij deze ook begrijpen vinden wij dat zeker fijn Een mooi boek of soms een versje, een tekening en kleuren maar Rondom Jezus en zijn vrienden komen wij hier bij elkaar "In het begin waren wij gehuisvest in de keuken en/of bijkeuken van de pastorie" herinnert Will zich . "Kinderen zaten op de grond en luisterden naar verhalen. In de zomer zaten we bij mooi weer in de tuin van de pastorie. Er was nauwelijks gelegenheid tot schriftelijke verwerking van datgene wat verteld \'\"as. Wat later kregen we in 'de bijkeuken' wat banken aan de muur waaraan de kinderen konden tekenen of knutselen. Na de opening van het patronaat hebben w ij een mooie ruimte waarin alle beschikbare materialen aanwezig zijn om voor te bereiden en kinderkerk te houden. Bijzonder zijn de vieringen rondom Allerzielen. Dan zijn er vaak veel kinderen met een eigen verhaal. Met dierbare herinneringen aan een overledene. Kinderen zijn open en ongedwongen. zij vertellen vaak zonder sclu¡oom wat hen bezighoudt. Kinderen staan ook open voor verhalen uit de bijbel en zij reageren op een geheel eigen wijze. Heel aandoenlijk en soms ontroerend. Het raakt je. 18

.•


... Met Kerstmis komen veel kinderen met hun ouders naar de kerk. Steeds weer een hele organisatie met de huisvesting. Ik herinner me nog een jaar dat wij uitweken naar het Oude Klooster voor de kerstviering. In die tijd mochten er nog overal kaarsjes branden. De grote zaal was enkel verlicht met waxinelichtjes en het kerstverhaal werd verteld met behulp van dia's. Wij togen richting Oude Klooster en er kwam geen eind aan de lange stoet kinderen. Het waren er wel 125! Alle kinderen luisterden ademloos en keken naar de dia's. Heel bijzonder! Zelfs het naspelen van het kerstverhaal verliep vlekkeloos. Omwille van de verkeersveiligheid vieren wij nu kerst met de kinderen in kleinere groepjes. Wij verdelen de groep over diverse ruimtes in de pastorie en het patronaat. Naast het vertellen van het evangelieverhaal proberen wij ook aan te sluiten bij de tijd van het jaar. In de advent is er vaak een doorlopend verhaal. Ook in de vastentijd werken wij rondom een thema, aansluitend bij het project op de scholen en in de kerken. In de tijd van pastoor van Doorn en pastoor Spijkers werkten wij rondom een hongerdoek, dat ook een prominente plaats had in de kerk Nu worden er vastendoosjes uitgedeeld en er is regelmatig aandacht voor de mensen die het minder goed getroffen hebben in het leven. Soms nodigen wij iemand uit die wat komt vertellen b.v. over een reis naar Lourdes. Wij vertellen het verbaal van Bernadette en bezoeken de grot in de tuin van de pastorie. Wij bidden en zingen een lied. Waarden en normen vervagen in deze hectische tijd. Het is goed om samen met kinderen hierover te praten aan de hand van verhalen over Jezus of mensen van deze tijd, het leven te delen en te vieren met elkaar......" Een ware slotgedachte van onze zilveren jubilaris! Proficiat!

PERSBERICHT Dit is een vooraankondiging. Aanmelden is nu al mogelijk! 'Met het oog op de toekomst' In september a.s. organiseei1 de RIGOM in samenwerking met de GGZ de cursus 'Met het oog op de toekomst' voor vrouwen boven de 50 jaar die langer dan een jaar geleden hun partner hebben verloren. De bedoeling van deze cmsus is om te leren hoe je na een periode van rouw toch weer de draad van het leven kunt oppakken. Het is een ingrijpende gebeurtenis om na een leven van "samen delen" alleen te zijn. Ook na een langere tijd (3 tot 5 jaar) kan het nog moeilijk zijn om het verlies te aanvaarden en weer een eigen draai te vinden. Met het oog op de toekomst kan het prettig en belang-

rijk zijn in contact te komen met leeftijdgenoten die in eenzelfde situatie verkeren. De cursusgroep bestaat uit maximaal tien vrouwen en twee begeleidsters. Aan de hand van lesmateriaal en de eigen ervaringen van de deelneemsters zal gesproken worden over onder andere de volgende onde1werpen: • bet dagelijks leven als alleenstaande; • in wat voor opzichten is uw leven veranderd, of wilt u het veranderen? - hoe kunt u nieuwe activiteiten ondernemen en contacten onderhouden? - de positie van alleenstaande vrouwen in de huidige maatschappij. Plaats: Anton Jurgenshuis te Oss. Informatiebijeenkomst: maandag 12 september 2005 van 10.00 tot 12.00 uur Start: maandag 26 september 2005 van 10.00 tot 12.00 uur Lengte: 11 bijeenkomsten+ 1 terugkombijeenkomst Kosten: € 26 inclusief cursusmateriaal Voor nadere informatie en/of inschrijving, kunt u contact opnemen met de RIGOM, tel. 0412 - 65 32 40.

WIE WAT WANNEER JULI 02 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 12) 02 Jeugdbrandweerdag i□ Nuland 02 Natuurwerkdag voor de vrijwilligers van Landschapsbelang Maasdonk 03 Puzzelwandeltocht t.b.v. restauratiekerk 11 Natuu rwerkdag voor de vrijwilligers van Landschapsbelang Maasdonk 21 Ophalen oud papier 29 Ophalen oud papier

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

@

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

tel. 073 - 5320744 Kraaijeven 3 fax 073 - 5320745 5386 LH Geffen 06 - 23438623 www.wespro-ongedierte.nl 19


PERSBERICHT MAASLAND GILDE OSS

PERSBERICHT , ALZHEIMER CAFE

Natuurwandeling "Keent bij Ravenstein" op vrijdag 1 juli 2005. Het Maasland Gilde organiseert een paar keer per jaar wandelingen onder leiding van een natuurgids. Hij vertelt alle bijzonderheden van de natuur en wijst de bezoekers op vele zaken, die "leken" beslist niet zullen opmerken. Keent is gelegen in een lus van een oude Maasmeander en is door de Maaskanalisatie van de jaren 30 afgesneden van Gelderland, waartoe het tot die tijd behoorde. De grootste verandering voor Keent staat nu voor de deur. Ten gevolge van een ambitieus project wordt binnenkort enerzijds de waterberging van de Maas vergroot (via de oude Maasarm), anderzijds wordt een groot deel van Keent (alles behalve het gebied binnen de winterdijk) omgevonnd tot natuurgebied. Qua natuur is Keent interessant: veel voOijaarsbloemen op de dij ktaluds, mooie restanten van Maasheggen, waarin talloze zangvogels huizen, wielen en poelen, een ooi bosje, dassenburchten, een prachtige overwinter-plaats voor duizenden ganzen, zwanen en andere watervogels en een geschikte broedlocatie voor weidevogels op de uiterwaarden en velden. De Gilde-wandeling zal plaatsvinden op vrijdag 1 juli 2005. De duur van de wandeling wordt geschat op ca. twee uur. De kosten bedragen € 1.50 p.p. Plaats van samenkomst is op het parkeerterrein van het Anton Jurgenshuis, Schadewijkstraat 6 te Oss, om 09.00 uur. Van daaruit wordt met gecombineerd vervoer richting Keent gereden. Aanvang van de wandeling is om 09.30 uur vanaf de Tkruising Maasdijk - Keentseweg in Overlangel. Aanmelden telefonisch: (0412) 65 32 32. Uiterste aanmeldingsdatum: dinsdag 28 juni 2005. Het is aan te bevelen waterdicht schoeisel, bijvoorbeeld laarzen, te dragen en eventueel een verrekijker mee te nemen. Deze wandeling is minder geschikt voor rolstoelen.

Op donderdag 7 juli organiseertAlzheimer afdeling OssMaasland weer het Alzheimer Café in steunpunt 'De Brink', Driek van Erpstraat 45 in Oss. Vanaf 19.00 uur opent het Alzheimer Café haar deuren en om 19.30 uur start het programma tot 21 .30 uur. Aanmelding is niet nodig en de toegang is gratis. Het Alzheimer Café is bedoeld voor patiënten, hun partners, hun kinderen, vrijwilligers, hulpverleners en andere belangstellenden. Deze avond is het thema: Onzekerheid bij de diagnose dementie; hoe ga je ermee om? Welke begeleiding kan de verpleegkundige van de GGZ bieden aan de dementerende én aan de mantelzorger? Zowel thuis als bij de GGZ. De heer Ton Vromans, verpleegkundige bij de GGZ Oss, vertelt hierover. Na de pauze is er gelegenheid vragen te stellen en na te praten. En ook deze keer is er weer voldoende ruimte om elkaar als bezoeker van het Alzheimer Café te ontmoeten; bijpraten bij een kop koffie of een drankje. Het Alzheimer Café is een plek waar dementerenden en hun naasten elkaar ondersteuning kunnen bieden. Voor meer informatie: EefRubbens bereikbaar via tel. (0412) 65 32 33

p=7

Omdat het werkt!

Herna11e

EEN BLOEMETJE OF CADEAVTJE VAN

DOLCE VITA DAT PAKT ALTIJD GOED VIT

-~.!:1

bolc;_g' 4Yitá WOONDE(ORATIE & BLOEMEN DO!t PSTRAAT 20A C EFFEN

on· 5,24957

Gewichtsbeheersings- & Voedingskundigeprodukten Om: • af te vallen • aan te komen • fitter en energieker te worden Bel voor meer informatie: Jolanda Staal 073 5322942 of 06 53 l 6379 1 E-mail: staalvos@home.nl

Geopend van dinsdag t/m zaterdag van 9.00 - 18.00 uur

Gratis begeleiding

20

·•·


•·

,,

\ J

,,

Bóuweri' op UE

r, ••

~

vertrouwen

■ ■ ■ ■ ■ ■

~INSTALLATIETECHNIEK

GLOUDEMANS BV

CENTRALE VERWARMING LOODGIETER ONDERHOUD SERVICE DAKBEDEKKING De Doelen 5 5386 LM Geffen Postbus 45 5386 ZG Geffen

Broekstraat 2, Postbus 4, 5386 ZG Geffen Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 lnceroer: www.vanwanrooij.nl

Tel.: 073 - 53 24 439 Fax: 073 - 53 25 061

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN

*IJZERWAREN

*TEGELS

*HANG- EN SLUITWERK

*GEREEDSCHAP

*VERF

*TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

*SIERBESTRATINGSMATERIALEN

Heesterseweg 53 • 5386 KT Geffen • Tel: 073 - 532 1338

van der Sangen Tuinhout -

'fuiöhuisjes - Schuttingen SpeeltoesteUen • Vlonders Tuinmeubelen - Dierenverblijven Accessoires Eventueel op maat gemaakt Ook uw adres voor al uw TUINHOUT

C1000. Van alle markten thuis.

maandag t/m vrijdag 8.30-18.00 uur. Zaterdag 8.30-J 6.00 uur Bosschebaan 53, Heesch (Achter restaurant '"De Lucht'") tel. 073-532 1235 / 06-54375280 fax 073-5320 138 www.vandersangentuinhout.nl

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp Oss

Geffen

0412 - 6222 13

van Herpen

Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

Openingstijden: Ma t/m do 8.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

073 - 5321995

At, CAFÉ GOVERS

GEfl•EN

c, OOO

f&

-

Hanegraaf B.V. Geffen HAGEKO GEFFEN STALEN KOZ IJ NEN O P MAAT

Bedrijvenweg4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'$ VOLGENS VCA-NORMEN

Richard Hanegraaf

1tar:;;w~:..

Tel, 07-3 532 04 81 se 68

Fox-_ 01s 532

Moblek06 · 531 624 33


HEEMKUNDEWERKGROEP VLADERACKSTEUNT VERENIGING OUDERS KINDEREN EN KANKER De verkoop van de historische film over Geffen in de zestiger jaren is een groot succes geworden. Onlangs mocht Clasine van Venrooy, bestuurslid van Heemkundewerkgroep Vladerack een cheque van € 2000,00 overhandigen aan Dhr. Joost Pijnappels van deVO.K.K. Vanzelfsprekend is de vereniging erg blij met deze onverwachte financiële ondersteuning. Deze€ 2000,00 komt bovenop de bijdrage die zij regelmatig ontvangen van Hans en Will van Leeuwen vanwege hun hobby video en fotografie. De doelstellingen van de VOKK zijn: • het steunen en begeleiden van ouders, broers en zussen en grootouders van kinderen met kanker, en van kinderen met kanker tijdens én na ziekte en behandeling; ] • het verbeteren van de positie van kinit deren met kanker en volwassenen genezen van kinderkanker; • het behartigen van de belangen van ouders, kinderen en ex-patiënten; • het bevorderen van kwaliteit van zorg en wetenschappelijk onderzoek.

'P.ie

ric/i.

Het ouderhart wil niet berusten in wat een tere bloem aantast. Wij vechten tegen deze wolk, die zwaar en zwart, als een koel en medisch gegeven, ons dagen en nachten overschaduwt, gelijk een loden last. Maar in ons onderbewuste is daar de hoop, de zoveelste hoop. reservekrachten. 't Is de liefde, die elkaar hierin verbindt. 't Is de liefde, kind. Ons leven samen heeft z'n samenloop, zoekend elkaar na het niet te plaatsen schrikbericht. Dan tekent ons kind de laatste wolk. Het .is de zon, die overwint.

1975

Voor meer informatie WWW.VOKK.nJ Dank dus aan alle mensen die hun steun hebben gegeven aan een verenjging van vrijwilligers, vaak ouders van een kind met kanker, die bereid zijn hun ervaringen en gevoelens met anderen te delen om zo andere ouders te helpen en elkaar tot steun te ZlJil.

Onderstaand gedicht is opgetekend in "Kind van de zon", uitgegeven bij de oprichting van de vereniging in 1987. Ons kind Ons kind tekent zijn huis, een wolk en in de bovenhoek de zon. Kleurpot loodlicht, waarmee alles zorgeloos begon, overstraalt zijn jonge leven, tussen vier hoeken, tussen vader, moeder en kind: zijn wereld getekend in ons hart. Totdat de punt breekt. onverwacht. Totdat de sluipende cel ons vindt: Een wolk schuift voor de zon. 22

'2 0 ()


0 LEVIX AUTOMATISERING r:J GEFFEN & OSS 1:/1

Hardware • Software

~

Netwerken - supplies

Hét adres voor al uw Turkse en Italiaanse gerechten!

Reparaties - virus/spyware verwijderen Internet • Webhosting - ADSL

LEVIX GEFFEN DORPSTRAAT 46 5386 AN GEFFEN 07353-41325 INFO@LEVIX.NL AUTOMATISERING

WWW.LEVIX.NL - INFO@LEVIX.NL

Grafwerk is onze specialiteit. Voor ieder budget. Aangesloten bij Eurofleurist. Verzending van bloemen door heel Nederland.

WOENSDAG PIZZADAG! Alle pizza's€ 5,50

Tel./Fax 073-5325705 Tot in de

BLOE/vllvlA RLOU Kloosterstraat 5c 5386 AR Geffen Tel: 073 - 5321683 Fax: 073 - 5325150

KLOOSTERSTRAAT 33A GEFFEN

LEVIX OSS KRUISSTRAAT 41 A 5341 HAOSS 0412 643 909 OSS@LEVIX.NL

puntjes

verzorgd!

• •

drukkerijwihabo

• geboorte- trouw- ju bi Ie u m kaarten o f eigen o n t w e r p ruime k e u z e mis - doop boekjes I o go briefpapier enveloppen visitekaartjes f l y e r broch ure p r int en copy k Ie u r zwartwit ki ei n - groot fo rm a at rillen vo uwen nieten sn ij den inbinden plastificeren Heesterseweg 13 - 5386 KT Geffen T (073) 532 26 84 • F (073) 532 47 95 • E drukkerij@wihabo.nl • 1 www.wihabo.nl

VAN DER DOELEN

Wilt u lagere maandlasten? Uw hypotheek oversluiten? * Samen met u bekijken wij, geheel vrijblijvend, of u al of niet uw huidige hypotheek moet aanpassen.

* Zeer scherpe rentetarieven. * Intensieve persoon l ijke begeleiding van begin tot het eind . WIJ BEMIDDELEN VOOR ALLE GROTE VERZEKERAARS, BOUWFONDSEN EN BANKEN. KLOOSTERSTRAAT 44 5386 AT GEFFEN TEL. 073 - 5325510 FAX 073 - 5325560

Bel voor afspraak:

E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Internet www.vanderdoelenassurantien.nl

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

VERZEKERINGEN


WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073 532 1252 Spoednummer 073 532 3697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13.00- 17.00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08.00-09.00 uur. Herhaalrecepten, vragen, afspraken andere dagen 09.0010.30, 13.00-13.30, 15.30-17.00 uur. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig heeft kunt u natuurlijk altijd de spoedlijn bellen. Artsen P. Berkelaar werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. A.Litjens werkt op maandagmiddag, dinsdag. woensdag en vrijdag. J. van der Heijden werkt op maandag, dinsdagmiddag, woensdag en donderdag. Spreekuren Elke dag 08.00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt 10 minuten. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. l(jnderspreekuur 15.30 - 16.00 uur (alle dagen, met uitzondering van woensdag). Dit is een spreekuur voor kinderen tot 12 jaar met kleine kwalen (5 minuten spreekuur). Vanaf 1 januari is ook dit een spreekuur op afspraak. De afspraak moet diezelfde dag (08.00-09.00 of 13.0013.30 uur) gemaakt zijn. Dat voorkomt lang wachten in een overvolle wachtkamer met een ziek kind. Als uw kind erg ziek is of als het een uitgebreide klacht betreft, wilt u dan een afspraak maken op het gewone spreekuur. Visites 11.00-13.00 uur. APOTHEEK MAASDONK Telefoon en faxnummer: 073 532 4699 Fax. 073 532 4499 Openingstijden: Op werkdagen Op zaterdag 08.15 - 17.30 uur 12.00 - 13.00 uur Op zondag dienstapotheek Oss 11.00 - 12.00 en 17.00 - 18.00 uur Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. 24

Buurtbus-dienstregeling lijn 261 Maandag t/m vrijdag Nuland-Oss Geffen, Dorpss,traat 07.20, 08.20 , 09.20, 10.20, 11.20,12.20, 13.20, 14.20, 15 .20, 16.20, 17,20 Oss - Nuland 08.02, 09.02, 10.02, 11.02, 12.02, 13.02, 14.02, 15.02, 16.02, 17.02, 18.29 Zaterdag Nuland - Oss 09.20, 10.20, 11.20, 12.20, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20 Oss - N uiand 1 09.02, 10.02, 11.02, 12.02, B.02, 14.02, 1s.02, 16.ot Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen Ouderenadviseur "De Ouderenadviseur" is een samenwerkingsproject van de RIGOM (Regionale Instelling GecoĂśrdineerd Ouderenwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiĂŤn terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, tel.: (073) 532 19 52 enHelma Tijs, tel.: (073) 532 53 28.

VERVOLG WIE WAT WANNEER AUGUSTUS 15 t/m 19 Jeugdvakantieweek 18 Ophalen oud papier 20 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 13) 26 Ophalen oud papier 29 aug t/m 2 sept Collecte Ziekencomite de Schakel

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Bergstraat 26a, tel. (073) 5321544 Advertenties: Tolweg 7, tel. (073) 5322243 Redactieadressen: Tolweg 7, en Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@bome.nl Bezorging: v. Coothstraat 22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26a, (073) 5322586 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke ve1worvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op nw medewerking.