Torenklanken 2005 - nr 10

Page 1

I

43e jaargang nummer 101 juni 2005

redaktieadres: advertenties: sekretariaat: bank: druk: oplage:

Tolweg 7 en Veldstraat 13 Magnolia 1o, telefoon (073) 532 28 75 Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 Rabobank nr. 11.58.03.009 • giro v.d. bank nr. 1139113 WIHaBo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

dit behaalde succes. We zijn benieuwd wat ze er rnet Geffens Open van maken. Tot ziens op die datum bij de Mariaschool.

Nog even en het is weer zover op 26 juni 2005 GEFFENS OPEN JEU DE BOULES TOERNOOI. U bent van harte welkom. De lokatie is op de banen voor de Mariaschool. U wordt verwacht om 10.00 uur en het duurt tot± 17.00 uur. Van ieder koppel moet er minstens een persoon uit Geffen komen. rndividuele inschrijving is ook mogelijk. De inschrijfkosten zijn 5 euro per koppel, 2,50 euro per persoon. Dit kan tot 21 juni. Inschrijven bij: Tonnie Schuurmans 5322475 of Frank Verbruggen 5323705 of Per e-mail: tonnie.schuurmans@hetnet.nl J.B.C. Geffen

29 mei heeft JBC Le Jeteur in Schaijk een toernooi georganiseert. 4 Koppels van ons hebben er ook aan deelgenomen, samen met clubs uit Berghem, Uden, Oss en Nistelrode. Er zijn die dag 4 wedstrijden gespeeld, op de banen achter nieuw Schaijk en achter de Hyundai garage. Er was wel veel verschil in de banen. Plof banen in veel grind en vaste grind banen. Er werd gestart om 1 l .00 uur en na 18. 00 uur was bekend dat een koppel van onze club zeer goed gescoord had. Dit resulteerde in een 4e plaats. Het verschil tussen 2, 3 en 4 was heel klein nog geen 4 punten. Proficiat voor Riny en Dries van Nistelrooy met

HELP HELP HELP Wegens het tijdelijk uitvallen door ziekte van een van onze bestuursleden is de organisatie van Effe noar Geffe op zeer korte termijn op zoek naar iemand die ons kan ondersteunen met administratieve/secretariële taken. Het goed overweg kunnen met Word, Excel en Access is erg handig. Met enkele uren per week zijn we erg geholpen (de rest vangen andere op).

Wie kan en wil ons helpen??? Juist in deze periode is het erg nodig (het is zo weer 4 september). Als beloning wacht onsterfelijke roem. Voor meer info bel even met Bert van Laarhoven 06-51566374 of (073)5321063.

KOPY INLEVEREN VOOR: 18 juni (geldt ook voor e-mail kopy) redaktie adres: Tolweg 7 & Veldstraat 13

e-mail adres: torenklanken@home.nl


Café - Zaal 't Haasje

DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

.,,.deKinde.-v.~

1{ Bd'~

voor bruiloften, partijen

maandag t/m vrijdag zaterdag

en vergaderingen

Tel.: 07

~

532 15 20

13.00 - 19.00 uur 8.30 - 17.00 uur

SCHOENEN & SPORT

0 /J.0SPI ERI NGS

<_,,;...,.· . .: www.cafezaalhethaasje.nl /;.,,~

Gett?;f.Jl

Ham 1, 5386 JA tel. 073-5325551

~

Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91

[@mie-en

Adviesbureau bv

Erkend installateur

C. V. Gas - Water Service en onderhoudsabonnementen gastoestellen Ook voor het Energie certificaat voor woningen

(vanaf 2006 verplicnt)

Papendijk 14b 5386 EC Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

Wij zorgen voor: • het verlijmen van kalkzandsteen • het leggen van afwerkvloeren • het bouwen van separatiewanden in gipsblokken en gasbeton • het aanbrengen van spack-spuitwerk NAS AFBOUW BV

• het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk • het plaatsen van metal-stud wanden en plafonds

Telefoon

Fax

073 - 534 22 22 073 · 532 29 30

Website Mail

www.nasafbouw.nl info@nasafbouw.nl

Gratis boekje

Stilstaan bij afscheid nemen Dil boekje geeft informatie over een uitvaartregeling. Tevens bierlt het de mogelijkheid om wensen m.b.t. uw eigen uitvaart vast te leggen.

Bel: 0412-6231 73

çé

U itva a rtve rzorgi n g VAN LITH B.V.

Bouw

Buro

Docfalaan 2, Stadsmortuariurn Oss, tel: 0412-623173 www.uitvaartverwrgingvanlith.nl contact@uitvaartverzorgingvanlith.nl

Kleding verander- en reparatiewerk. 11

BENILDA

11

H. VAN ZANDVOORT Maarten van der Dussen

ELECTROTECHNIEK B.V.

Molenberg 6, tel. (073) 532 48 50 5386 DA Geffen / Maasdonk Maandag, Dinsdag. Donderdag. Vrijdag:

09.00 - 12.00 uur andere tijden na tel. afspraak.

E •mail; hvzandvoorte1ectro@hetnet.nl Heestorseweg 14 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86

Wilgenstraat 6 5386 GL Geffen Tel.: 073 - 534 12 94 Privé: 073 - 534 12 92 E-mail: bb.dussen@planet.nl


Parochie Heilige Maria Magdalena Geffen Parochie Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl www.parochiegeffen.nl

"ONDER DE TOREN" WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u NULAND : Zaterdag 19.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u

Zondag 09.30 u Zondag 10.00 u Zondag 11.00 u

LITURGISCHE KALENDER: Vr. 17-06 19.00 u ,:, H.Mis mmv Ouderenkoor Za. 18-06 19.00 u H.Mis mmv Studieorkest van W.l.K. (+ kinderkerk) Zo. 19-06 09.30 u + H.Mis mmv Gem. koor Ma. 20-06 19.00 u ,:, Avondmis Vr. 24-06 15 .00 u Huwelijksviering RolfHermse en Annemie Kouwenberg 19.00 u * H .Mis mmv Ouderenkoor Za. 25 -06 19.00 u Woord-Com.dienstmmv Jongeren en Jongerenkoor H -G (+kinderkerk) Zo. 26-06 09 .30 u + H.mis mmv Gem. koor (na afloop start MOV-fietstocht) Ma. 27-06 19.00 u * Avondmis Wo. 29-06 20.00-21.00 u Aanbidding Allerheiligste in de kerk

* = dienst in de kapel + =t.v. uitzending naar huize de Heegt DOPEN: Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u terecht bij : Babette Romme, De Doelen 1, tel. 532 3469. De doopvieringen zijn bestemd voor hen die woon-achtig zijn in Geffen, of voor hen die elders wonen, maar ingeschreven staan in onze parochiegemeen-schap en deelnemen aan de kerkbijdrage.

DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: Mei 2005: Sem Pepers, Raoul Brands, Cas van de Put, Eline Kastelijn, Meike Kastelijn.

KINDERCLUB Deze parochieactiviteit is bedoeld voor de kinderen van groep 5 t/rn 8. In een plezierige sfeer maken de kinderen kennis met ons geloof. Er worden bijbelverhalen verteld, video's getoond, geknutseld en spellen gedaan. De volgende bijeenkomst is op maandagmiddag 20 juni

van 15.45 tot 17.00 uur in het patronaat van de pastorie. Als je iets meer wilt weten bel dan naar: pastoor Scheepers (5321216), Marian van Venrooy (5323468) of Nelly Bwire (5320418).

VORMELINGEN 2005 Annelie van Erp, Anniek Stofmeel, Bo Staal, Brian Hurkens, Djennie Royendijk, Emiel van Amstel, Fleur van Orsouw, Gondie Leeijen, Imke van Lith, Kelven van Erp, Loes vd Doelen, Maarten vd Haterd, Mark Verhagen, Martje vd Heijden, Michelle van !peren, Mick vd Berg, Milou Bijveld, Nadeche Damen, Nick Schuurmans, Patty Kentin, Rens van Orsouw, Roy vd Hurk, Sabine van Oort, Sophie Vos, Tim van Wanrooij , Tijn van Oorschot, Thomas van Rosmalen, Yvette vd Berg

SPECIALE VORMSELVIERING IN DE SINT JAN Jaarlijks dient bisschop Hurkmans het Vormsel toe aan kinderen en volwassenen die niet gevormd zijn tijdens een reguliere vormselviering in de eigen parochie. Dit jaar is dat op zondag 19 juni in de Sint-Janskathedraal te 's-Hertogenbosch om 15.00 uur. Mensen die hiervoor in aanmerking willen komen, kunnen hierover contact opnemen met pastoor Scheepers.

HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven bij: Patty van Nistelrooij. Jasmijn 5, 5386 ES Geffen. Tel. 073-5326323 (na 18.00 uur) of via e-mail: jurgen.patty@home.nl Dit geldt voor mensen die in ons dorp wonen, of hier geboortig zijn maar elders wonen.

MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 - 20.00 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave - enveloppen achter in de kapel en in de kerk.

AFWIJKENDE MISTIJDEN / VIERINGEN DIE VERVALLEN: Vanaf 11 juli t/m 29 augustus zijn er geen maandagavond-vieringen in de kapel, met uitzondering van maandag 15 augustus: Maria Ten Hemelopneming. In de vakantieperiode zijn er geen vieringen op: zondag 1 7 juli - zaterdag 23 juli - zondag 31 juli - zaterdag 6 augustus - zondag 21 augustus - zondag 28 augustus. Op zaterdag 13 augustus is de viering om 18.30 uur (Rogge maaien) Op zondag 14 augustus is de viering om 09.00 uur (Gildemis)

ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL" Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomitĂŠ, dan kunt u contact opnemen 3


Ja, dat doen

Makelaardij

we allemaal!

Verzekeringen

Aanverkoo

I~~~~

~ f,_.,,'}'T \; (J Regio Bank

Huur/

Financieringen

1 1 PA~

\

■ 1 VANt)EESE

Rs Bv

Makelaardij/ Assurantiën

Kromstraat 172 Oss ~ (0412) 65 06 79

\

en Geld info@geldengezin.nl

Gezin www.geldengezin.nl www.lmv.nl

Gebr. van de Wetering ~:,1.0- WJ:)'-~

4J>

_;;;;;;;;- \.

C!7 .:, = ~ - ~ - -: - ==- -

-

Dommelstraat 47

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Dorpsplein 19 5386 CL Geffen

ONTWERP-AANLEG ONDERHOUD-RENOVATIE

openingstijden: woensdag en donderdag 13.00 tot 18.00 uur vrijdag 13.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

Corné van Dinther Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel.: 073 - 532 16 54

Fax: 073 - 532 67 01

Tel 073 532 76 09 - Fax 073 532 76 11 Mobiel 06 534 746 75

Van Schijndel Bouwgroep bouwt al 60 1aar winkelce<11ra, senolen, distributiecentra. woningen en bednjfsgebouwen. Bouwen is onze pass,e. U he!l<ent dal in alle faceUen van ons werk en de kwaliteit van de Uftvoenng. ·'Kwaliteit wint de strijd"

Van Sch1Jndal BouWl)rcep Bredeweg 13 5386 KM Geffen lel: 073-,5322961 fax· 073-5322232 ma,l@VanSch11ndel-8ouwgrcep.nl IWl',Y vanschijndel-bouwgroep.nl


met Anja Wingens: 073 - 5324160. Het ziekencomHé bezoekt de zieken namens de parochie, de pastoor brengt een bezoek aan de zieken op verzoek van de zieke of zijn naaste familie. WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMENVAl'il: 28 mei: Piet Rietmeijer, 77 jaar 30 mei: Adriana Johanna v. Heesch-v.d. Doelen, 89 jaar 4 juni: Jeroen van Boekel, 26 jaar KERKBALANS 2005: Overal en dichtbij! Hartelijk dankvoot uw bijdrage: de stand is€ 14.650,00. U kunt uw bijdrage over 2005 storten op rekening 11.58.07292 t.n.v. Parochiebestuur inz. Kerkbijdrage. GIFTEN voor het Lourdescomité: bank rek. 11 58 16 135 voor de restauratie van de kerk: bank rek.: 11 58 15 236 DE RESTAURATIE-THERMOMETER IS GESTEGEN TOT € 275.000,- DANK U WEL! KERKMUSEUM Elke laatste zaterdag van de maand geopend van 13. 00 14.00 uur: (behalve wanneer er op dat tijdstip een viering in de kerk is): zaterdag 30 juli a.s. U kunt ook een afspraak maken met Jo van Wanrooij kunt u zonder aamnelden bezoeken, voor de andere onderdelen dient u zich aan te melden. (073 - tel. 5322283 BEREIKBAARHEID PASTOOR SCHEEPERS: pastorie: op maandag t/m vrijdag is er elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 spreekuur pastoor: woensdag van 18.00 - 18.30 uur en vrijdag van 09.30 - 10.00 uur (om afspraken te maken, iets op te halen of een korte hulpvraag) voor uiterste spoed: pastoor: tel. 06 - 53364310 e-mail adres pastoor: pastoor.scheepers@levix.nl e-mail adres diaken: diakenvanherwijnen@hotmail.com internetsite parochie: www.parochiegeffen.nJ Op de website van de parochie staan de foto's van de Lomdesreis! GREGORIAANS KOOR In de maanden juli en augustus is er geen repetitie van het Gregoriaans koor. De volgende repetitie wordt weer gehouden op dinsdag 6 september a.s. van 21.00 - 22.00 uur in de grote zaal van het parochiecentrum (Oude Klooster boven).

veerde abdijvleugels van het Museum voor Religieuze Kunst te Uden de expositie "Rijksmuseum in de Abdij" openen. Deze expositie is mogelijk omdat het Rijksmuseum te Amsterdam gedurende de verbouwing een deel van de collectie tijdelijk in tien andere musea in binnen- en buitenland beeft ondergebracht. Een van die musea is het Museum voor Religieuze Kunst in Uden. De bruikleen aan dit museum is met name zo bijzonder, omdat de uitgeleende voorwerpen oorspronkelijk, grotendeels, eigendom waren van de kloosterorde die ook nu nog in de abdij gevestigd is. Duur van de expositie: 24 juni 2005 tot begin 2007. Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 17 .00 uur. Zaterdag, zon- en feestdagen: 13.00 - 17.00 uur.

INFORMATIEAVOND VORMSEL 2005-2006 Graag nodigen wij van haiie uit: gedoopten van na de brugklas en ouder, die het vormsel zouden willen ontvangen. Op dinsdag 21 juni a.s. om 19. 00 uur in onze kerk zal er infom1atie gegeven worden over de voorbereiding van het vormsel vanaf eind juni 2005 tot de toediening op vrijdag 2 juni 2006. ln een uurtje zal zowel de waarde van bet vormsel als katholiek gelovige als de inhoud van het project zo duidelijk mogelijk worden weergegeven. Bent U geïnteresseerd: kom dan op 21 juni a.s. eens luisteren in de kerk. Wilt U informatie neem dan contact op met pastoor Scheepers (5321216) ofAnnet van den Helm (5324311). Met vriendelijke groet, Kerngroep Vormsel Pastoor Scheepers

Training / Coaching Marja van Doremalen - Individuele coaching / Persoonlijke groei - Team-coaching / Team-ontwikkeling - Ademhalings sessies / Therapie - Communicatie cursussen (NLP) - Voedingsadvies en begeleiding Meer informatie: 06-48074190 / 073-532 7930

RIJKSMUSEUM IN ABDIJ Op 24 juni zal mevrouw J.R.H.Maij-Weggen, Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant, in de gereno-

GRATIS LICHAAMSANALYSENETMETING 5


EFKES BUURTE MÈ ... Jan (81 j.) en Anneke (87 j.) Wolf.

Ik word verwelkomd door hen in het schuurtje: twee lekker luie stoelen, heerlijk warm, t.v. bij de hand, veel herinneringen aan de wand ("zunt urn weg te goien") en een lijn met tekeningen en kleurplaten van de achter-

1

kleinkinderen..... . Zijn doopnaam is Johannes, zijn zondagse naam Johan, maar de meeste mensen noemen hem Jan. Hij is opgegroeid aan de Rijksweg... praat veel... heeft een goed geheugen... beeft humor en is het Brabantse dialect nog niet verleerd. Zij is Anneke van Janus van Jèntjes (van Grinsven), ge-

DE KOSTEN VOOR

• Trendy!

DANKBETUIGING EN,

PERSONEEL GEVRAAGD EN AANGEBODEN

• Stijlvol!

ZIJN€ 5,--

• Koppig!

RUBRIEK GEVONDEN

-bastian - ruocq - Great engths -

5386

K Geffen

EN VERLOREN 1S GRATIS!

Te .: 073 - 532 0 05 LOSSE ADVERTE NTI ES TUSSEN DE T EKST

Cafétaria / Eetcafé

~, ~

'T BERGJE V.O.F. onze kwaliteit is realiteit

-

Ook voor feesten, partijen en vergaderingen Veldstraat 14 Geffen Tel.: 073-5322531

• Exclusieve gezichts- en • Blenàtherapeute lichaamsbehandelingen • Huidther<1peute Pakkingen (billen, buik, . . borsten, handen, voeten) • Exclusieve_ s1erade van Beauz1ll en Bella Ragazza • Permanente Make-Up • Make-Up workshops

€ 60,-

€ 35,-

A~:~N@

P. DE K~EIN ~u«-~ltt~ Heegterstraat 34, 5386 CP Geffen, Fax: (07 3) 53 26381 Tel.: (073) 5324658, Autotel.: (06) 531 84263

Alles vers utt eigen bakkerij

• Nnutltu~nrtainlng • Cardlotmln1ng • Combinatie Nautllus-Cardio

GROEPSTRAINING

BakkerijBrands

• Total Fit • lneloor Cyr:llng • Streetdance

• 5wltchlng • Seniorentraining

Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax : (073) 5322929

MEDISCHE FITNESS • Fy!!!ilot.ralnlng • De Rug§ciiool • Revalldatletraln1ng • Reîntegrc,tietralnlng

• Arrangementen op maat

HELE PAGINA

15.25,-

MOTORRIJSCHOOL

• Dagarrangementen

INDIVIOLJELE TRAINING

€ €

®

Cespecialiseerd in:

S C HO O N HEI DS S A LO N

1/8 PAGINA 1/4 PAGINA 1/2 PAGINA

PapC?.ndijk 12. • 5386 EC Geffen Fax (073) 532 65 75

Tel. (0731 74 72 •

~u"o

'{<~!!11:'1!.iJ..,,,,,

;i/

~

l: ~ (I "-Il'. n, ~\'I,~

~

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Renovatie projecten. Tel 073 532 34 69 Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spuitwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl

6

RI.IWIELEN TANKSTATION

Kerks1:raat '11 Geffen (073) 532 , 3 , 3


boren en opgegroeid in 't Veld... en luistert vooral. .. Efkes buurte kan eigenlijk niet, want er zijn veel verhalen en anekdotes te vertellen en veel herinneringen op te halen, hoewel Jan twijfelt of' de jeugd' dat wel interessant vindt. Al bijna 60 jaar zijn Anneke en Jan Wolf samen en Jan vertelt uitgebreid hoe het begonnen is. Met zijn v1iend Bernard van Niftrik - die een kijkje op Anneke had ging hij kaarten bij Annekes thuis. Na een tweede kaartavondje was niet Bernard, maar Jan de gelukkige! Jan, als oudste van de twaalf, heeft al in zijn kinderjaren veel werk verzet. Thuis helpen in de huishouding, koken voor 12 personen, luiers spoelen, was ophangen (als zijn v1ienden het tenminste niet zagen!). Heel vaak werd het bekende briefje op school bezorgd met de mededeling: 'Johan kan niet naar school komen, want hij heeft pijn in zijn lijf'! "Ik heb wè pijn in m'n lij f gehad" lacht Jan, "maar ja, ze hadden me thuis nodig". En als hij naar school ging, nam hij 's morgens de romtuit op de fiets mee, ging tussen de middag melken in de polder, reed terug naar de Rijksweg, thuis eten en afwassen en daarna weer terug naar school' Ook was er veel werk op de boerderij: als kind al garven rechtleggen op de kar ("ik was steeds m'n klumpke kwijt") en dorsen met de vlegel. Toen Jan wat ouder werd, net voor de oorlogstijd, ging hij werken bij Bergoss: klossen opzetten in de weverij en later ook af en toe mee weven voor f 2,25 per week. Na een half jaar wilde vader dat hij bij de boer ging werken, want dat verdiende beter: f 1,00 per dag. Hij werkte bij Heijmans in het Sprokkelbos en bij van de Wetering in Heesch. Terwijl die boer versperringen moest maken voor de Duitsers, hield Jan de boerderij daar draaiende. "Ik moest alles doen, Ik snap nog niet dat ik het heb gek.ï.l11d". De oorlogstijd: Jan raakt er niet over uit gepraat. Hij deed seizoenwerk in de provincie Zeeland dat van de Beurs uit geregeld werd. Aardappelen • rooien: één vóór bracht/ 3,25 op, maar de voren waren wel lang. Weken aan een stuk op de blote knieën over het land! Appelen plukken in een boomgaard waar je kon verdwalen; met een tas aan je nek de hele dag de ladder op en neer. Van de boeren kregen we 8 ons tarwebrood - dat op de bon was - gratis. De boter die we van --.......

thuis meekregen, was gauw op en daarom sneden we uien van de akkers om op het brood te doen. Op Rozenburg, een eiland bij Rotterdam was er al een 'modern' boerdenbedrijf Wel drie lagen tarwe gingen op een wagen, elke laag met een stalen net afgedekt. Het paard trok de vrachten via een ijzeren staaf aan de schuren naar binnen. Tijdens de oorlog was Jan onderduiker. Hij zat vaak in een tunnel over hooibalken gemaakt. "Ik kon er gemakkelijk in en uit". Zijn werk was toen vooral: 'paosten' (heggestronken) uitgraven voor de kachel. Jan vertelt en demonstreert over het zoeken naar Duitsers in zijn woonomgeving. "Soldaten vroegen of je ze wist te zitten. Ik kreeg zelfs een geweer mee om ze gevangen te nemen, want ik wist dat er vier in d'n hof zaten". Hij ontdekte er op de w.c. in de stal en in de schuilkelder bedekt met graszoden. Later bleek het geweer niet eens geladen te zijn. Achttien Duitsers zaten er uiteindelijk ingegraven in kuilen in de buurt. Jan is nooit echt bang geweest. "De oorlogstijd was voor mij een mooie, spannende tijd, omdat ik jong was. Ook is hij zijn moeder dankbaar dat ze het klaar speelde om alle brieven te onderscheppen die berichtten dat Jan naar Indië zou moeten. De laatste brief kwam toevallig bij Jan zelf terecht toen hij buiten de post aam1am ....hij had zich al afgevraagd waarom er na zijn goedkeuring nooit geen oproep meer was gekomen... ? Anneke zegt een veel beter leven te hebben gehad. "Ik heb het gemakkelijk gehad, niks gelejen! Via Kapelaan Mommersteeg kwam ik in een bejaardenhuis in Nijmegen te werken en verder bij de rijke lui een beetje poetsen". Anneke had drie betrekkingen in Den Bosch. Daarna kwam ze thuis om voor haar vader en moeder te zorgen. Zo vol van verhalen Jan is, zo weinig weet Anneke te vertellen, immers "meisjes maakten nou eenmaal niks mee ... !" Jan en Anneke trouwden in augustus 1946. Dat was voor Jan wel eerder dan hij in gedachten had, maar ze konden introuwen bij Annekes ouders, en dat betekende in die tijd zeker zijn van een woning en huisraad. 'Werkezel' Jan ging gewoon door met zijn arbeidzaam leven: renoveren van de startbaan in Volkel, werken in de wegenbouw en 21 jaar lang bij Zwanenberg. Dit bedrijf was in zijn beginfase en zodoende 7


werkte Jan aanvankelijk op alle afdelingen. Daarna in de groenteconserven, in de slachterij en op de darmafdeling ("ik heb bil wè stront opgeruimd!"). Vervolgens ging hij werken in de plantsoenendienst van Oss. Hij dacht in de hemel te komen, maar het was de hel! Werken in weer en wind en geen keet om te schaften. Toen hij vlakbij Philips aan het schoffelen was. trok hij de stoute schoenen aan en 'solliciteerde' naar een baantje op de kartonnageafdeling. En met succes: luj ging "van kouw en nat, noar dreug en wèrm" en rondde daar met nog 16 jaar plezierig werken, zijn carrière af! Anneke en Jan hebben twee dochters Annie, getrouwd met Tiny en Joke, getrouwd met Ad, vier kleinkinderen Stefan, Angelique, Edwin en Sander en drie achterkleinkinderen Job, Mees en Auke. De eerste letter van Anneke is traditioneel voortgezet in de namen van de kinderen in de vrouwelijke lijn van vier generaties: Anneke, Annie, Angelique en Auke. Het leven van Jan en Anneke kent behalve werken ook vele andere actieve bezigheden. Beiden zijn ze fanatieke dansers en hebben samen lange tijd veel dansavonden bezocht. Jan was lid van de drumband, van de EHBOvereniging en van N-G. Van 1945 - 1948 stond luj in het 1e elftal. Daarvan kent hij de opstelling nog: Kees Diks (keeper), Piet d'n Dilles (Rovers): spil, Harrie d'n Bekker (Jansen) en Mister Wijnen (backs), Grad van Niftrik en Jan Wolf (half), Bèr de Kinderen (linksbuiten), Jèntje Venrooij (linksbinnen), Bijske van Zeeland (rechts-

buiten), Adriaan van Schijndel (rechtsbinnen), Willy Keukens (midvoor). Hasje van Niftrik (Jan zijn zwager) bad geen vaste plek. "Hij was ene goeie, maar hij was vaak weg naar andere clubs". Vanwege een beenbreuk speelde Jan later in de lagere elftallen weliswaar tot zijn 45e jaar ("'Es ze oe dan tegen de schenen schuppen, dan duuget vort zeer!"). De hedendaagse week is goed bezet voor Anneke en Jan: op maandag gaat Jan het voetbalveld van N-G egaliseren en werkt Anneke met Annie het huis door. Na de middag samen naar de repetitie van het ouderenkoor. Dinsdag naar 'de Soos' om te kaarten en te biljarten. Woensdag hebben ze een snipperdag en donderdag boodschappen doen en naar de ouderengym. Op vrijdagarnnd zingen in de kapel bij 'De Prins'. Anneke zorgt altijd voor het eten en Jan gaat nissendoor werken in de grote groentetuin, klussen in het schuurtje of Het Buukske van N-G rondbrengen. Het laatste is een klusje dat hij al 20 jaar lang doet; eerst had hij alle adressen alleen, nu bezorgt hij samen met Henk Rovers en Toon Swanenberg de clubblaadjes. Petje af voor dat kleine mannetje met dat petje op (soms een hoedje) met zoveel energie! Bij het weggaan geven ze nog een wijze spreuk mee: " Wij hebben het getroffen, want we hebben één geluk gehad en dat is, dat we niet veeleisend zijn en dat is ons hele leven van pas gekomen; we zijn altijd tevreden geweest en gelukkig ook gezond!"

oog voor detail en gevoel voor perfectie

Ernis schilders bundelt jarenlange ervaring met de modernste

8

Joy of perfection

technieken en producten. Ernis staat voor kwaliteit in alle facetter,.

Ernis schilders b.v.

Ernis glas b.v.

Het Geffens Veld 8 5386 LL Geffen T. 073 532 34 00

F. 073 532 6510 E. info@ernis.nl 1. www.ernis.nl

ERNIS _ schilders


LOURDES Parochiereis Lourdes was wederom een geweldige ervaring! Nog maar een paar weken terug uit Lourdes, kijken we terug op een fantastisch georganiseerde reis met een geweldige groep mensen. Heel veel dank aan Wieger en Tonnie van Koning Tours voor hun goeie zorgen. Natuurlijk Annie en Nellie van het Lourdescomitee voor hun geweldige inzet tijdens reis en verblijf. Diaken Wim van Herwijnen en Pastoor Pieter Scheepers: Fantastisch jullie bijdrage zowel in de bus als in Lourdes zelf. O.a. het pelgrimsboekje en jullie mooie woorden waren echt onvergetelijk. Ontzettend bedankt voor deze bij zonder mooie week. Onderstaand gedicht geeft in het kort weer wat we daar beleefden. Dank namens de hele groep van een blije bedevaartster! !

Waar waren al die andere verenigingen waarvan hun leden ook tot de oudere jeugd behoren en met vele op het dorpsplein aanwezig waren? Verenigingen uit Geffen, maak koninginnedag 2006 ook voor de oudere jeugd leuk en doe ook mee en organiseer een activiteit op deze dag. Zet deze datum in jullie agenda, wij zijn zeker weer present. Ron van Duren, Namens bestuur G'68 Maasdonk

Restauratie commissies

Heilige Maria Magdalena kerk Geffen Berg5traJt 24, 5336 KL Geffen

Tel. 073-5323244 E·mai!; GJM,Verhoeven012move.li Raoobank noi Maa$1and nr. 11 68 15 236

PUZZELWANDELTOCHT op zondag 3 juli starten tussen 13.00 - 14.00 uur start- en eindpunt bij de Bonkelaar prijsuitreiking 17 .00 uur

AFSCHEID VAN LOURDES ..... .

Een last lichter, de rugzak iets meer leeg Hopelijk een opgeladen batterij die u kreeg De ervaring van deze week bedevaart was weer superbij zonder; Dank aan iedereen die meeging naar dit wonder ! !

Graag nodigen wij u uit, om deel te nemen aan een wandeltocht door Geffen, waarvan de opbrengst ten goede zal komen aan de restauratie van onze monumentale kerk. Een fijne gelegenheid om uw eigen dorp eens puzzelend en wandelend te bekijken. Een leuke zondagactiviteit voor het hele gezin en/of familieleden en (oud-) dorpsgenoten. Er zijn twee inschrijfdagen vooraf: dinsdag 21 juni van 15.30 - 16.30 uur in het patronaat (zij-ingang pastorie) en donderdag 30 juni van 15 .30 16.30 uur eveneens in het patronaat. Het inschrijfgeld is op die dagen € 2,50 voor volwassenen (kinderen t/m 12 jaar kunnen gratis deelnemen) U kunt ook op de dag zelf nog inschrijven, dan betaalt u € 3,00 voor volwassenen (kinderen t/m 12 jaar gratis). Graag onderstaand strookje invullen en samen met het inschrijfgeld meebrengen naar de voorinschrijving. Wij hebben dan enige indicatie hoeveel wandelaars we kunnen verwachten. Bij vragen kunt u Anja van den Boogaard bellen: 073 - 532 42 30

KONINGINNEDAG 2005 GEFFEN

EFFE WANDELEN IN GEFFE, DAT IS (MEKARE) TREFFE!

Bijna 5 hele dagen vertoefden wij op een bijzondere plek We zagen en beleefden veel, da's daar dus echt niet gek Ieder met zijn eigen verhaal, vaak ook verdriet Maria dankzeggen vergaten we zeker niet. Soms is ' t makkelijker om ver van huis vandaan Bij je eigen sores stil te staan Maria was hier beschikbaar dag en nacht Voor eenieder die zoekt naar kracht. Mooie vieringen maakten heel wat los Vooral de handoplegging in 't "Cite-bos" Onze eigen intenties kregen volop aandacht vele kaarsen brandden dag en nacht.

Het bedankje van de Evenementen Stichting Geffen in de vorige torenklanken is de aanleiding tot dit bericht. In hun bedankje worden ook de mensen bedankt voor het organiseren van de spellen voor de oudere jeugd. Wij stellen dit bedankje erg op prijs, maar willen wel even melden dat van alle verenigingen in Geffen slechts 1 vereniging, volleybalvereniging G'68 Maasdonk, aanwezig was met een spel voor de oudere jeugd.

Naam: Adres: . Wil deelnemen aan de puzzelwandeltocht met personen. 9


À.

,Il

~

ROND DE DORPSPOMP

Maasdonk gaat haar KOPEREN feest vieren. Geffen, Nuland en Vinkel al 12 1/2 jaar één gemeente. Op vrijdag 1 juli a.s. gaat dat herdacht worden in het gemeentehuis. Burgemeester P. Boelens wil die gelegenheid aangrijpen om de beleving te peilen, resultaten en tegenvall ers te noteren en geeft daartoe graag het WOORD aan Geffenaren, Nulanders en Vinkelsen. Jan van Lokven (Vinkel), Frans van Nistelrooy (Nuland) en Antoon Romme (Geffen leggen samen met de burgemeester de agenda vast. Er wordt oa. Gestamtafeld in 3 ronden: Unne Geffense, unne Nulandse en unne Vinkelse. Er zullen wat meningen, standpunten worden ontleed, bevochten en bepleit. Ook zal HUMOR njet ontbreken. Dus agendeer maar vast vrijdag 1 juli 2005 van 17 .00 tot 22.00 uur: de MAAS DONKER aan het Woord in het gemintehuis onder het motto: GRUTS op MAASDONK!!!!!!?????? In Juni worden er noodlokalen geplaatst bij K1ave1tje Vier. Er geschied afbraak. AHA: Het begin is er. Het hele centrumplan is klaar. Het wordt door de Raad gejast. We herkennen dan pas het MAASDONKSE tempo. De kunstkoeien zijn intussen weg georganiseerd bij de Heegt.op weg naar de Nieuwe kunstenaars. Wie? Dat blijft geheim! !! De grote discussie-avond over de boerenrnèrt "EFFE NOAR GEFFE" was en blijft zeer waardevol in een volle HAAS. Was HAASJE-OVER vol "Effe noar Geffe" moet blijven, "Effe noar Geffe" moet hetzelfde blijven, "Effe noar Geffe'· moet van Geffen blij ven, "Effe noar Geffe" moet meer op Geffense vrijwilligers drijven , "Effe noar Geffe" is alleen voor Geffense bedrijven, elke zich respecterende middenstander moet er voor werken met hart en ziel en lijve! ! en zich presenteren op de mèrt. Meedoen moet niet alleen, als oogmerk hebben: winst maken, maar vooral naamsbekendheid en er zijn hulptroepen genoeg, als men zelf niet CREATIEF genoeg kan denken. Een werkgroep is wel aan het uitzoeken, hoe "Effe noar Geffe" nog aantrekkelijker te maken, dat wel!!! De organisatie kan nog beter, zodat mèrtmoeheid kan worden voorkomen. Nog meer macht en zelfstandigheid aan de Basisgroepen en Subcommissies, zodat de Commissie "Effe noar Geffe" alleen nog de voorwaarden schept, vergunningen en contracten verzorgt. Ter plaatse werd al vrijwilligerswerk toegezegd. Er werd slecht kort gediscussiëerd over deelname van ZAKEN buiten Geffen, wel werd gesuggereerd, als een bepaalde bedrijfstak uit Geffen niet meedoet er dan mogelijk van buiten af iemand wordt aangezocht. Maar 10

deze vorm van BESTRAFFING werd keihard afgewezen. Alle Geffense zaken moeten wel een kans krijgen. Het lijkt ons, dat "Effe noar Geffe" weer een nieuwe impuls heeft gekregen en dat er groot enthousisasme is in HEEL GEFFEN en dat het nog in lengte van jaren de naam van Geffen in de hele wereld zal blijven uitdragen. Wij feesten mee met de Mariaschool en zijn benieuwd naar de geschreven geschiedenis "Van 1850 tot heden" door Lenie van der Zande -Romme. Nog net op tijd, want de BASISSCHOLEN worden immers toch EEN!!! " Het IVO van DINTHER-pad" gaat er komen. In natuurgebied "Het Hoon", tussen de Leiweg en de verlengde Bredeweg wordt een wandelpad aangelegd, zeg maar achter het huis, waar IVO geboren werd. Er komen gedichtjes van hem. langs het pad, We lazen.:

OP PAD Hoop op ontmoeten heeft scheepsruinlte in elk leven. Het is als geboortegrond Aan je meegegeven. Allerlei kabels om je henen, maar het zal altijd beginnen op het geestelijk plantsoen van je binnenste binnen Dan zul je ervaren Zonder veel woorden Een warm stil gebeuren Als het rijpen van koren. Het wordt geven en delen Een klimaat heel apart De weg naar elkaar Is de weg naar het hart. 01-09-2001 Ivo Het C.D.A. werd stroperig, populistisch gedrag verweten, omdat alleen die partij reageerde op de kadernota met 10 onderwerpen. De andere Maasdonkse partijen hadden zich daar kennelijk niet op voorbereid en in plaats van de gemiste kans te accepteren werd er afgegeven op het C.D.A. en daarbij viel deze keer de ruiterlijke bekentenis van de partij Maasdonk op. De gemeente Maasdonk wordt Judasgedrag aangewreven door actie partij Anti-WAALBOSS. De stamtafel vindt die omgeving echter wel geschikt voor bed1ijven en industrie, vooral omdat de gemeente Maasdonk het heeft mogelijk gemaakt, dat daar ook kleine bedrijven zich kunnen vestigen op een kavel van 1000 1112, terwijl eerst alleen kavels werden uitgegeven van minimaal 5000 m2. Verder eist de gemeente Maasdonk dat rekening wordt gehouden met bescherming van het leef- en woonklimaat van de aan- en omwonenden. Het zou goed zijn als er een overlegorgaan ontstaat


waarin bedrijven komen tot een samenhangend stelsel van vo01waarden, wat betreft infrastructuur, milieuzaken, milieubelasting, afvoerverwerking enz. Belangrijk is dat Geffense bedrijven zich kunnen vestigen aan de A59 en dat bedrijven die niet in de dorpskern boren zich daarheen kunnen verplaatsen. Heel belangrijk is de eis, dat het woningcontingent voor Maasdonk wordt uitgebreid met 300 woningen. Er wordt ruim gedoneerd voor ons monument de Maria Magdalenakerk. De teller staat op 280.000 Euro. Bravo!!! Op 7 en 8 juni zijn er rondleidingen geweest met feestelijke muzikale omlijsting. Wij stellen vast op 6 juni, dat HOUDOE het uitverkoren Brabantse woord wordt, maar voegen er graag een aantal Geffense woorden aan toe: aolling, griebelgraauw, slibberen, rettepetet, retsen, grieselen, mik en romme, krek, gruts, kreuge, keinje, hauwmouw (kleine wervelwind), auwsum, aantrekken, en umtrekken, petaossie, wan schón petret, grif, kniepbeurs, bogt, haffel, grutje zit in de zurg en un kooi fiets. We zen wel GRUTS op Geffen en Geffes. De referendum-uitslag van Maasdonk leert de geringe betrokkenheid: Opkomst 57% met 60% tegen. De wandelvierdaagse was weer een groot succes: 641 deelnemers en Nooit Gedacht weer no 1 in grootte. De afsluiting met ' haffels' bloemen en muziek van W.I.K.

was feestelijk. De organisatie door stichting Jeugdvakantiewerk verdient alle lof. De stamtafel steunt en beveelt graag die steun aan voor het actiecomité Vinkel en de terugkeer van de gestolen kunstwerken. Wij feliciteren de K.P.J. met het 80-jarig bestaan. Het blijkt nog steeds een prachtige vriendenclub met goede sportieve en culturele activiteiten. De feesttent op de Biescamp was twee avonden bezet met feestelijke attracties. Van stamtafel 221. Voor op - en of aanmerkingen de Prins tel. 0412-640982. De volgende stamtafel is op 19 juni o.l.v. Gilbert. Het trio rond 12 1/2 jaar Maasdonk wordt uitgenodigd. U bent ook van harte WELKOM in café GOVERS van 10.30 tot 12.00 met napraat tot 12.30 uur. We zeggen met overtuiging: HOUDOE!!! en WIES de 19e.

VERLOREN Gouden heren schakelarmband, grote en wat kleinere schakels. Vermoedelijk verloren zaterdag 23 april op de weg van P v.d. Elsenstraat naar de Tolweg, naar Café 't Haasje of daarbinnen. Terug bezorgen tegen beloning. Tel. (073) 532 17 49.

1wservice, rioolon sto p1

J. van den He J.J.M . van den Heuvel Dr. Poelsstraat 4 5386 BW Geffen

Tel.:

• wanneer uw riolering öf afvoer Verstopt is, of wanneer u problemen heeft met uw hemelwaterafvoer • voor het preventief doorspuiten van uw rioolstelsel (voorkomen is beter dan genezen) • camera inspectie om verborgen gebreken te ontdekken (leidingbreuk, \Vortelgroei) • voor bedrijven en particulieren

06 - 51 52 72 32 Fax: 073 - 534 t5 2 1 Rabobank: 154414166 K.v.K.: 17157758 O.B. nr.: 099891360B01

11


treffen die u vragen om hen te sponsoren voor deze fietstocht. Ontvang deze kinderen vriendelijk en elke bijdrage, klein of groot, is van harte welkom.

M/5SIZ OMWJICKIJJHÇ

vu«

antH

FIETS MEE MET HET MOV Graag nodigen wij iedereen die dit leest uit, met familie en vrienden, deel te nemen aan onze fietstocht voor het goede doel. Zondag 26 juni 2005 Vertrekpunt: Het plein voor onze mooje Maria Magdalenakerk Inschrijven: Tussen 10.30 en 12.00 uur Kosten: Volwassenen € 2,50 kinderen€ 1,00 Uw startkaart is tevens een lot. Route: Een mooi tocht in de omgeving van Maasdonk van ± 28 küometer. In de route zijn twee rustposten waar uw koffie, thee of fris kunt drinken, soep of een broodje kunt nuttigen. Dit alles voor een klein prijsje en de opbrengst is voor het goede doel. Prijsuitreiking: Om 15.00 uur is in de Bonkelaar de prijsuitreiking. Ook wordt dan de winnaar bekend gemaakt van de sponsortocht voor de kinderen. Wie wordt de winnaar van DE FIETS? Het goede doel Zoals ieder jaar is de opbrengst van deze fietstocht bestemd voor een goed doel. Dit jaar ondersteunen we de Stichting Reik Elkaar De Hand bij het project voor het bejaardenhuis in Nadvechiria in de Oekraïne. Aan dit bejaardenhuis zal een veranda worden gebouwd zodat de bejaarden een huiskamer hebben om bij elkaar te kunnen zitten. Nu hebben deze bejaarden enkel hun bed in de grote zaal. Er is geen gemeenschappelijke mimte zodat de mensen gedwongen zijn de hele dag op hun bed door te brengen. Ook de keuken van het bejaardenhuis is aan een opknapbeurt toe en we hopen ook daarvoor geld beschikbaar te hebben. We hebben dit project ook aangemeld bij Wilde Ganzen en NCDO en deze organisaties zijn bereid onze actie te ondersteunen. Sponsortocht voor de kinderen De kinderen van groep 5 t/m 8 van onze Geffense scholen hebben wij benaderd om deel te nemen aan de sponsortocht. U zult daarom tussen 15 en 24 jw1i kinderen aan de deur 12

We hopen dat 26 juni een stralende dag wordt en dat heel Geffen op de fiets stapt. We hebben een mooie tocht uitgezet waarvan u ongetwijfeld zult genieten. Dus aarzel niet en...... Fiets mee met het MOV

PRIJSWINNAARS EXTRA TREKKING STAATSLOTERIJ Winnaar I.v. Gogh, Runrotstraat M.Witlox, de Wiel J. v.Grunsven,v. Coothst:r. Leemhuis, Papendijk Nick Boeyen, Leygraaf Th. v.Leuken,Schaepmanstr. P. vd Veerdonk,Berkenboog Ma:rielle vd Berg,Veldstr. v. Dijk, de Wiel W v. istelrooij ,Runrotstr. Mw. Vos, Kapelstraat

Prijs Staatslot met Jackpot 1/5 Staatslot met Jackpot 1/5 Staatslot met Jackpot 1/5 Staatslot met Jackpot 1/5 Staatslot met Jackpot 1/5 Staatslot met Jackpot l/5 Staatslot met Jackpot 1/5 Staatslot met Jackpot 1/5 Staatslot met Jackpot 1/5 Staatslot met Jackpot 1/5 Staatslot met Jackpot

Van harte gefel iciteerd met de prijzen. En de actie gaat nog 1 maand door. Dus heeft u geen prijs met uw Mei lot, niet weggooien, maar inleveren bij: Uw Eigen Drogist Moniek van Herpen, Dorpsplein 15, Geffen 532 5965

DANKBETUIGING Het was een mooi feest ons 50 jarig huwelijksfeest. Daarom willen wij ook namens onze kinderen en kleinkinderen iedereen bedanken die hebben bijgedragen tot voor ons een onvergetelij ke dag.

UNIVERSAL WHITE TIME HEALING Eli van Dijk • Healing nivo I Geffen 23 en 24 juni 30 juni en l juli • Lezing White Time 1 5 juni 20.00 uur • Informatie www.whitetime.nl • Najaar opnieuw cursus U.WT.H. nivo 1 ook kennismaking met steenopleggingen gebaseerd op de White Time filosofie • Voor vragen en meer informatie: 073-5326925 / 06-18499492


ÂŽ

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax . 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. E-mail :postbus5@maasdonk.nl Intemet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen burgerzaken).

POLITIE Op maandag tot en met vrij dag tussen 09. 00 - 12. 00 uur kunt u het gemeentehuis bellen (tel.nr. 073-5342100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17. 00 - 19. 00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken. CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00

OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 -534 27 38. ;qtttb-ci.:l•ct:lt MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrij dag van 09. 00 tot 17. 00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 073 - 534 27 38)

C

\

NIEUWS VAN DE KINDERKERK

De uitnodigingen voor ons jubileum zijn verstuurd! Hieronder nogmaals deze uitnodiging. Mocht u dus geen uitnodiging hebben ontvangen, en hebt u wel deel uitgemaakt van de kinderkerkwerkgroep, bent u natuurlijk van harte uitgenodigd op 3 juli a.s. UITNODIGING BESTE (EX)-MEDEWERKERS VAN DE KINDERKERK GEFFEN,

Wethouder E.J.A.M. van Heese Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00

De Kinderkerk in Geffen bestaat 25 jaar. Zo'n 25 jaar geleden is hiervoor een goed fundament gelegd, want nog steeds is er een enthousiaste werkgroep, die iedere week weer een zinvolle kindernevendienst houdt. Met al die mensen, die hun steentje hebben bijgedragen aan de Kinderkerk, willen we graag, op zondag 3 juli a.s., een toost uitbrengen op dit zilverenjubileum. Onder het genot van een hapje en een drankje kunnen we dan van 15.00 tot 18.00 uur, in de tuin van de pastorie, samen herinneringen ophalen. Wij zouden het erg leuk vinden als jij er ook bij bent!

Wethouder M.J.M. van de Ven Speekuur na telefonische afspraak:, tel. 073 - 534 21 00

De jubileumwerkgroep; Ine Peters, Sjan van Alphen en Germa Martens.

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk.

PS. Heb je nog leuke anekdotes, foto's, liedjes ... voor het jubileumboek, geef ze af bij de pastorie of mail ze naar; pastoor.scheepers@levix.nl

SPREEKUREN Burgemeester: P.C.J. Boelens Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder J.A.M. Voermans Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00

13


~

Rabobank


JEUGDVAKANTIEWEEK GEFFEN 2005! Ook dit jaar hebben we weer een super spannende, sportieve en vooral ook gezellige jeugdvakantieweek in elkaar gezet voor alle kinderen van groep 2 tot en met 8 van de basisschool.

Deze week is van maandag 15 augustus tot en met vrijdag 19 augustus

U snapt natuurlijk al dat we deze week niet alleen kun-

'

nen draaien. Hierbij hebben we hulp nodig. Veel Hulp! We zijn dus op zoek naar Helpende Handjes. Er is altijd wel wat voor je te doen: - Leiding van een groep kinderen zijn, sportief en gezellig met de kinderen bezig zijn; - Spelbegeleider, je wilt er wel bij zijn, hartstikke gezellig, maar geen groep draaien; - Klusser, je wilt mee helpen met het klaarzetten/opruimen van de spelletjes, eventueel andere klusjes; - Bouwer, je wilt mee helpen met het opbouwen van ons prachtige decor in het weekend voor de week en op vrijdag 19 augustus mee helpen opruimen, zodat we het terrein weer netjes kunnen achterlaten; - Nachtwacht, helaas is het nodig dat er elke nacht 2 personen aanwezig zijn voor het bewaken van ons en andermans spullen, neemt u l nachtje voor uw rekening? Dit aUes hoeft u natuurlijk niet zomaar te doen! Nee...... ? Je hebt 300 blije gezichtjes aan het einde van de week, en ...... ! Een gezellige feestavond. Gewoon doen! Voor aanmelden of vragen bellen naar: Anja Verhagen 5322466 of Ella van Orsouw 5341180.

FCCNULAND Op zaterdag 3 juni j.l. werd in Zevenhuizen (Or) het Nederlands Club Kampioenschap fietscross 2005 verreden. Er werd dit jaar gehoopt op een plekje bij de 1e vijf. Menigmaal riep de omroeper: ''Nuland stoomt op", en "Nuland komt dichterbij". Er werd dan ook bijzonder goed gereden door de Nulandse rijders. Dit uitte zich in een 3e plaats met 300 punten. Dit was met maar 7 pnt achterstand op de nr. 1. KLASSE!!!

Zowel in de manches als de finales werden punten gescoord. Dit leverde FCC Nuland 3 individuele kampioenschappen op. Bij de jongens van 6 jaar was het weer Kevin van Uden, die de zege voor zich op eistte. Ook Nicole Schuurmans kon na het rijden van sterke manches. in de finale de le plaats op haar naam schrijven, en de 44 jarige Rien Bauwens wist de 3e Nederlandse titel te bemachtigen. Hij mag zich nu Nederlands Kampioen Indoor, ederlands Kampioen Outdoor en Nederlands Club Kampioen noemen. Voor de collega verenigen uit Regio Zuid wist FCC Ammersoyen een 4e plaats te behalen (293 pnt) FCV Geldermalsen een 7e (285 pnt) en the Woopers uit Berlicum behaalden een 8e plaats (283 pnt.) Voor alJe clubs een plaats bij de 1e tien is een prima resultaat, en een opsteker voor regio zuid aangesloten bij de NFF. Alweer een mooi dag om op terug te kijken, en een mooie toekomst in het verschiet voor FCC Nuland. Op 26 juni a.s. 6e regiowedstrijd in Nuland, aanvang 13.00 uur. Moedig dan deze kanjers aan, of kom eens op een trainingsavond kijken en/of proberen, misschien is fietscross ook wel jou sport. Trainingen: dinsdag- en donderdagavond van 18.30 tot 20.30 uur aan de schotsheuvelstraat in Nuland.

PERSBERICHT Kinderjury Horizonschool Noorderlicht roept Carry Slee uit tot winnaar Op horizonschool Noorderlicht heeft de Kinderjury het boek 100% Timboektoe van Carry Slee uitgeroepen tot het beste kinderboek verschenen in de Nederlandse taal in 2005. De kinderjury van Noorderlicht bestaat uit negen enthousiaste leerlingen uit groep 7: Maartje, Praveen, Wesley, Natasja, Max, Sadie, Kyra, Luuk en Naomi. Samen met de mediathecaris van de school hebben zij, uit de genomineerde boeken, de volgende zes boeken gelezen. besproken en beoordeeld: * Min of meer een zeemeermin / Liz Kessler * Junkie Mama/ Lonneke van Asseldonk * De Boskampi 's / Marjon Hoffman * Hoe overleef ik met/zonder jou? / Francine Oomen * 100% Timboektoe / Carry Slee * Tophits / Bies van Ede Het boek 100% Timboektoe werd de uiteindelijke winnaar, de juryleden beoordeelden dit boek met het rapp011cij fer negen! Het juryrapport spreekt over 'een spannend, grappig en leuk boek'. De uitslag van de landelijke Kinderjury wordt bekend gemaakt op woensdag 22 juni a .s. 15


Bridgeclub

• • Geffens ' + Doublet ■ Dinsdag 24 mei 2005 werd bij bridgeclub Geffens Doublet het seizoen 2004-2005 afgesloten met een feestelijke slotdrive. Het was weer een geslaagd seizoen en zoals gebruikelijk werden tijdens deze avond de diverse kampioenen gehuldigd en kregen de vrijwillgers een kleine attentie voor hun vele werk.

Clubkampioen 2004-2005 Het echtpaar Doortje en Wim van Druenen werden ogenschijnlijk gemakkelijk voor de derde keer clubkampioen. De eerste vijf van dit klassement zijn: 1. Wim en Doortje van Druenen 12 pnt 2. Hennie de Veer en Lambert van de Ven 28 pnt 3. Nelly Lucius en Jo de Haas 29 put 4. Marijke Droog en Marianne van Etten 30 pnt 5. Frank en Carla Hanegraaf 33 pnt Kampioenen Slemklassement 2004-2005 Omdat bij de vier lijnen een gedifferentieerde puntenberekening wordt toegepast, zijn de kansen voor alle leden van de club om dit kampioenschap te winnen nagenoeg gelijk. De uiteindelijke winnaar, met een bijzonder grote voorsprong, werd het paar Corrie Ceelen en Annie van Grinsven. De eerste vijf van dit klasement zijn: 1. Corrie Ceelen en Annie van Grinsven l 71 pnt 2. Marlies van Dijke en Thea Engels 118 pnt 3. Nelleke Rouppe vd Voort en Piet van Galen 108 pnt 4. Hennie de Veer en Lambert van de Ven 100 pnt 5. Tini Jonker en Ria Roelofs 92 pnt Instuif De avonden waarop geen competitie werd gespeeld was er instuif. Dat wil zeggen dat de paren bij binnenkomst ingedeeld worden en "zwak en sterk" tegen elkaar spelen. Ook hiervan werd een klassement bijgehouden. De beste acht resultaten telde. De beste vijf hier waren: 1. Rien van Alebeek 61.93 2. Wim van Druenen 61.30 3. Jo de Haas 60.95 Marion Sollewijn 60.95 Frits Sollewijn 60.95

(0412-625206) of bij onze secretaris Diny de Jong (0412647417). Wim Bijl, wedstrijdle'ider

HANSHEESAKKERSKAMPIOEN VAN GEFFEN BANDSTOTEN In café ' t Haasje werd dit jaar de finale van Geffen in het zeer moeilijke bandstoten gespeeld. In de voorwedstrijden waren er zo' n 30 deelnemers waarvan er acht kwamen bovendrijven voor deze finale. Het was tot het einde toe erg spannend, er moest zelfs een beslissingswedstrijd gespeeld worden tussen Frans van Schijndel en Hans Heesakkers die beiden even hoog eindigden. Een extra prijs was er ook voor Hans Heesakkers die de kortste partij in 15 beurten uit maakten... Frans Jansen scoorde een hoogste serie van 15 ... Er waren bloemen voor Ernie en Anja de Haas voor de goede entourage en Stefan Leijten bood namens de spelers bloemen aan voor de organisatoren, de tellers en schrijvers waren al deze dagen ook goed vertegenwoordigd. Er gaan stemmen op om er volgend jaar ook gedeelteüjk een driebandentoernooi van te maken. U kunt alle verslagen (ook van alle andere jaren) ook nog eens op uw gemak bekijken op de site van Hans Reuvers: W\Vw.hansreuvers.nl Wedstrijdleider Hans Reuvers kwam tot de volgende eindstand; 1. Hans Heesakkers 2. Frans v. Schijndel 3. Frans Jansen 4. Piet v. Koolwijk 5. Marco v.d. Elzen 6. Alfons v. Schijndel 7. Stefan Leijten 8. Riny v.d. Heijden

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

12 12 8 8 7 4 .., .)

2

@

1.34 1.03 1. 15

10 6 15

1.36 1.06 0.87

9 8 8

1.00 0.59

6 5

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Nu gaat het zomerreces in en op dinsdag 30 augustus start het nieuwe seizoen met een instuifavond en op dinsdag 6 september de competitie. Er is nog plaats voor een aantal nieuwe leden. Deze kunnen informatie inwinnen bij ondergetekende 16

tel. 073 - 5320744 Kraaijeven 3 fax 073 - 5320745 5386 LH Geffen 06 - 23438623 www.wespro-ongedierte.nl


~IARIEKE EN DANY DEEL 5 De volgende ochtend, om al ongeveer acht uur, zitten >llarieke en Dany met hun vader en moeder op het politiebureau. Hun vader kijkt boos. En hun moeder erg verdrietig. Ze hebben vannacht allemaal niet kunnen slapen. Toen Marieke en Dany mee moesten naar het bureau, zijn ze eerst nog langs hun buis geweest. Moeder wakker gemaakt, en vader met moeite wakker gemaakt. Toen hebben de twee politieagenten hun leugenverhaal verteld. Dat natuurlijk dus niet klopt!! Dany en Marieke hebben geprobeerd om het nog uit te leggen hoe het écht was gegaan. Maar vader was zo boos dat hij niet eeos wilde luisteren. En hun moeder was te teleurgesteld eo te verdrietig om goed te kunnen luisteren. Het is stil. De politieagenten zijn er nog niet om dingen te bespreken. Dan verbreekt moeder, die de hele dag en nacht nog geen woord heeft gezegd, de stilte. fk ben erg teleurgesteld ... , Zegt ze zachtjes. Ik dacht. .. Ik dacht dat jullie zoiets niet deden!, Klinkt dan de harde stem van hun vader. Hoe halenjullie het in jullie hoofd, om midden in de nacht naar buiten te gaan en dan ook nog eens dure spullen te gaan stelen uit een winkel!?!?, Maar... Dany die... Ik... , Zegt Marieke nog zachter dan haar moeder. Niks, geen smoesjes, ik vindt dit toch echt... Ik heb er trouwens geen woorden voor hoe boos, maar eigenlijk, hoe VERDRIETIG ik ben!, Zegt vader. Ik vertrouwde jullie! Hij kijkt Marieke en Dany recht aan. Marieke slaat haar ogen neer. Ze voelt zich erg schuldig. Dany niet. Zij hebben toch zeker die mooie dingen niet gestolen!! Misschien vinden ze het wel mooie en coole dingen die ze altijd al wilden hebben maar dan stelen ze het toch zeker niet! Je eigen vader en moeder geloven hun eigen kinderen toch zeker wel meer dan die stomme politieagenten met twee van die grote dikke krulsnorren! ! Ik deed niks! En Marieke ook niet! Die is net zo goed NIET schuldig!!!, Roept Dany dan kwaad door het kleine kamertje, waar ze in zitten, heen. Vader en moeder kijken hem verbaast aan. Dan durft Marieke ook voor zichzelf op te komen. Jullie geloven die agenten gewoon omdat ze een stuk ouder zijn dan ons!, Roept ze boos. Dany knikt hard van ja. Maar jullie geloven ons weer niet! Je eigen, eigen, bloedeigen kind!! , Roept ie. En hij zet zijn kwaadste gezicht op. Vader en moeder snappen er niks van. Wat...?, Zegt moeder nu wat harder. Ja, Wat?!, Zegt vader. Even houden Marieke en Dany stil, kijken elkaar aan en dan zegt Marieke: Ik dacht altijd, zo vader zo zoon, zo moeder zo dochter, ik dacht dat dat bij ons altijd was, mam en pap!! Ik vertrouwde jullie ook zoveel als ik maar

kon! Maar opeens, opeens komt er iets tussen, want vader en moeder geloven zoon en dochter niet! Nou dat wordt dan toch ook te gék??! ! , Ja!, Zegt Dany boos, En ik vond jullie altijd kei lief en goed, want jullie geloofden ons, en wij jullie dan ook! Maar dan gebeurt er zoiets als dit en dan, dan geloven jullie ons niet?!?!?!, Moeder heeft tranen in haar ogen gekregen. Vader zucht diep. Hij kucht even. Maar voordat hij iets kan zeggen zijn Marieke en Dany de deur al keihard uitgerent. Weg zijn ze. Moeder pakt vaders hand vast. Wat moeten we nu doen.. ?, Fluistert ze bang. Vader slaat zijn ogen neer. Waarom geloofden we ze nou niet, ik dacht al, zoiets doen ze toch niet?, Nee... , En nu is het weer stil in het kleine kamertje op het politiebureau. Waar zijn Marieke en Dany heen??!! Temmie van Uden, 11 Jaar Wordt vervolgd

COLLECTE MAAG LEVER DARM STICHTING De collecteweek van Maag Lever Darm Stichting is van 19 t/m 25 juni a.s.

Gordijnen Atelier "VeGa" Precisie en Maatwerk

,.,Îii# • Gordijnen • Vitrage • lnbetween

• Embrasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het veranderen van uw bestaande gordijnen • Wij hebben ook stoffen

Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Telefoon: 0412 47 59 37 17


ALZHEIMER CAFÉ OSS-MAASLAND Programma najaar 2005 Het A lzheimer Café is bedoeld voor patiënten, hun partners, hun kinderen, vrijwilligers, hulpverleners en andere belangstellenden. Het Alzheimer Café is een plek waar dementerenden en h1m naasten elkaar ondersteuning kunnen bieden. In 2005 is het Alzheimer Café elke eerste donderdagavond van de maand open. Donderdag 7 juli Thema Onzekerheid bij de diagnose dementie; hoe gaje ermee om? Door de heer Ton Vromans en de heer Jan Mous GGZ Oss Donderdag 4 augustus Thema Dagbehandeling; Voor wie is het bedoeld? Wat wordt er gedaan? Hoe kom j e in aanmerking? Hoe vaak kun je er terecht? Door mevrouw Antoinette Graste, manager van dagbehandeling 'de Regenboog', Stichting Zorg voor Ouderen Maasland. Donderdag 1 september Thema De ontwikkeling van medicijnen bij dementie. Door de heer Roger Kagie, Fundamenteel Biologisch Medisch Wetenschapper (FBMW), verbonden aan de RUU, afd. Farmacie en de heer Neil R.S. Chin On, Apotheker Donderdag 6 oktober Thema Voor en na opname in het verpleeghuis. Door maatschappelijk werk verpleeghuis 'Njeuwe Hoeven', Stichting Zorg voor Ouderen Maasland Donderdag 3 november Thema Wat is dementie? Door de beer Henk Kruithof, geriater GGZ Oss Donderdag 1 december Informatie en Ontmoeting. Met live -muziek van Divertimento. Tijdens de avonden informatie en ontmoeting wordt er een kleine inleiding verzorgd (bijvoorbeeld een boekbespreking, een artikel, een korte video) en is er ruimte om elkaar te ontmoeten en infom1atie te verhijgen. Het Alzheimer Café wordt georganiseerd door Alzheimer Oss-Maasland in samenwerking met GGZ, Stichting Zorg voor Ouderen Maasland, RIGOM Locatie: steunpunt 'De Brink', Driek van Erpstraat 45 in Oss. Vanaf 19.00 uur opent het Alzheimer Café haar deuren en om 19.30 uur start het programma tot 21.30 uur. Aanmelding is niet nodig; de toegang, koffie en een drankje zijn gratis. Vriendelijke groeten, namens het bestuur Alzheimer Oss-Maasland EefRubbens bereikbaar via tel. (0412) 65 32 33 e-mail: erubbens@rigom.nl 18

Uw 'r/sJUkaarljt In dt! fµlhUtJl(raad

WAALBOSS De laatste weken zijn wij als Raad veel bijeen in verband met de mogelijke komst van een grootschalig industrieterrein in het gebied tussen Bernheze (Heesch) en Maasdonk (Vinkel). Veel kiezers vragen zich af waarom de V.P.M., als partij met een groen hart, aan de komst van "Waalboss" meewerkt. Ik wil proberen dat uit te leggen. Er bestaat een convenant tussen de gemeenten 'sHe1togenbosch, Oss, Bernheze en Maasdonk en de Provincie. Daarin is afgesproken dat een deel van de kosten voor de ombouw van de N59 tot snelweg wordt betaald uit de komst van een industrieterrejn. Als de gemeente Maasdonk nu gaat dwarsliggen, moeten wij een flinke bom duiten als boete betalen en komt "Waalboss" er op korte termijn niet. Maar... dit betekent niet, dat er op termijn he-le-maal geen industrieterrein komt! De Provincie kan in dat geval namelijk door een "aanwijzing" op termijn toch haar plannen doorzetten. De V.P.M. kiest daarom eieren voor haar geld; op onze vo01waarden willen wij meewerken aan de komst van "Waalboss''. Zo wil de V.P.M. onder andere kansen voor woningbouw in alledrie de kernen benutten. U mag er op rekenen, dat de V.PM. zich in de onderhandelingen met de Provincie niet met een kluitje in het riet laat sturen! Wij zijn ons ervan bewust, dat wij ons achteraf moeten verantwoorden. Wilt u meepraten? Word dan lid van de V.PM. ! Met vooruitstrevende groet, Charles van Herpen tel. 532 46 28 / charlesvanherpen@xs4all.nl

EEN BLOEMETJE OF CADEAVTJE VAN

DOL.( E VITA DAT PAl<T ALTIJD GOED VIT

bolce

v,+~

WOONDE(ORATIE & BLOEMEN DOI\PITI\AAT 20A GEFFEN 073 · 5)24957

Geopend van d insdag t/m zaterdag van 9.00 - 18.00 uur


WANDELVIERDAAGSE .:Je 20e wandelvierdaagse trekt ook dit jaar weer veel wandelaars. Maar liefst 642 deelnemers hebben de wandelschoenen aangetrokken om die felbegeerde medaille vrijdag weer in ontvangst te nemen. De routes voeren ben weer langs de mooiste plekjes van Geffen en omstreken. De organisatie had wel de route van woensdag nog op het laatste moment moeten aanpassen, omdat de papendijk grotendeels opengebroken was en dus moeiljjk begaanbaar voor buggy's en wandelwagens. Op donderdag vertrok de route vanaf vakantieparkVinkeloord. Ook de groepen waren weer goed vertegenwoordigd: De KPJ met 31 deelnemers, scouting met 61 deelnemers en voetbalvereniging Nooit Gedacht met maar liefst 177 deelnemers, waarmee ze ook dit jaar weer de wisseltrofee in de wacht slepen voor de grootste groep, en deze dus weer mogen houden. Deze 20e wandelvierdaagse lijkt de orgarusatie meteen een goed moment om het stokje voor het organiseren over te dragen aan een andere geffense vereniging. Heeft er iemand interesse, neem dan contact op met: Anja Verhagen tel. (073) 532 24 66.

PERSBERICHT TENTOONSTELLING ORIGAMI IN BIBLIOTHEEK OSS Van woensdag 8 juni tot en met zaterdag 2 juli is er in de Bibliotheek een tentoonstelling van origami werkstukken te zien. De Japanse vouwkunstwerken zijn van papier gemaakt door Jeanette Koenen en Greetje van Dinter uit Oss. Jeanette Koen en en Greetje van Dinter houden zich ruim zestien jaar bezig met origami. In deze periode zijn ze op verschillende manieren creatief bezig geweest met origami. Voorheen werden alleen origami vouwsels op een kaart geplakt, maar dat gebeurt tegenwoordig bijna niet meer. Er wordt nog wel gevouwen, maar dan meestal in combinatie met een andere hobby zoals stempelen en embossen. In de tentoonstelling is te zien wat er allemaal mogelijk is met verschillende soorten papier. Er js gebruik gemaakt van handgeschept papier, maar ook van machinaal papier en andere varianten. Origami Allereerst is origami een ontspanning, daarbij is het ook een creatieve hobby. Er wordt iets gemaakt en tegelijkertijd ziet men weer andere mogelijkheden om wat anders of juist hetzelfde te maken. Het is tevens een sociale hobby: je kunt het anderen leren, maar het maakt ook vriendschappen tussen diegenen die al kunnen vou-

wen en elkaar dan op een vouwbijeenkomst tegen komen. Deze vouwbijeenkomsten worden elke zes weken door Greetje en Jeanette in Oss gegeven. In het najaar worden er ook weer cursussen door hen gegeven. Origami is een hobby die iedereen kan doen, zowel jong als oud, man of vrouw. De mogelijkheden zijn ongekend en zelfs na zestien jaar blijven Greetje en Jeanette zich daar nog over verbazen. Er zijn, onder meer in de bibliotheek, allerlei migamiboeken waarin internationale tekens gebruikt worden. Het leuke van die tekens is dat je zelfs boeken kunt gebruiken waarvan je de taal niet spreekt. Iedereen heeft uiteindelijk toch zijn eigen voorkeuren. De een vouwt het liefst doosjes, terwijl de ander graag kusudama's vou\.vt. Weer een ander maakt het liefst kaarten. Wat dat betreft is het beel persoonlijk en gelukkig zijn er voor elke smaak prachtige voorbeelden te vinden. De origami kunstwerken van Jeanette Koenen en Greetje van Dinter zijn de hele maand juni te bekijken op de begane grond in de Bibliotheek Oss.

WIE WAT WANNEER JUNI 16 Ophalen oud papier 18 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 11)

24 Ophalen oud papier 26 Bum-tver. De Molenhoek, fietsen met M.O.V JULI 02 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 12)

02 Jeugdbrandweerdag in Nuland 02 Natuurwerkdag voor de vrijwilligers van Landschapsbelang Maasdonk 03 Puzzelwandeltocht t.b.v. restauratiekerk 11 Natuurwerkdag voor de vrijwilligers van Landschapsbelang Maasdonk 21 Ophalen oud papier 29 Ophalen oud papier Omdat het werkt!

Herna11te Gewichtsbeheersings- & Voedingskundigeprodukten Om: • af te vaUen • aan te komen • fitter en energieker te worden

t\

~

Bel voor meer informatie: Jolanda Staal 073 5322942 of 06 531 63791 E-mail: staalvo s@home.nl

Gratis begeleiding

19


Hallo Maasdonkse Kinderen Op Zaterdag 2 ·uli 2005 is er eer een gr te

Jeugdbrandweerdag. Voor de 15e keer heeft de brandweer een ,peJmiddag georganiseerd.

Dit is voor alle Maasdookse kinderen met de leeftijd van 6 t/m 13 jaar, en een captain , ·anaf 16 jaar. We beloven een prachtige dag met hier en daar kans op

"plaatselijke buien'' Er zijn geen kosten aan verbonden je kan je zo opgeven. Het Spektakel vindt plaats op het veld naast "D'N HAZEKAMP". Kloosterstraat 5 te Nuland. Om 12.30 uur aanwezig zijn, en om

13.00 gaan we starten. Na afloop krijgt iedere deelnemer een kleine attentie voor deelname aan deze dag. [Aangeboden door Rabobank Het Maasland] lnschriJfformulier inleveren voor 25 juni op school fNuland, Vinkel of Geffen! Of bij B. Hurkens Wilib1·ordusstraat 12 Geffen. S 073-5323816 Schoolgaande kinderen buiten Maasdonk formulier inleveren bij B Hurkens. X ......................................................................................................................................... Inschrijfformulier: Er worden groepjes van 8 kinderen gevormd. Je mag zelf een eigen groepje samensteJlen, zet dan ,vel alle namen op dit formulier. rook die van de captain]

c;:y:::~~~.~.:~~~~j~:. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .......,........................................······················.................................................................................. ... .......................·······........................·······............................................................................................ ············································•·4·············· ..............•......................................................................... Naamgroep:.......................................................................................... Aantal: .................... Le.eftijd:...................... Naan1 en ~ van de Captain:............................................................

20


"

\JB

Bouwen op

UE •

"

vertrouwen

>,

.;..

fl.r

■ ■ ■

~INSTALLATIETECHNIEK

GLOUDEMANS BV

■ ■ ■

CENTRALE VERWARMING LOODGIETER ONDERHOUD SERVICE DAKBEDEKKING De Doelen 5 5386 LM Geffen Postbus 45 5386 ZG Geffen

""'

Ge br. van \Vanrooij Bo uwbedrijve n

Broekmaa, 2, Postbus 4, 5386 ZG Geffen

Tel.: 073 - 53 24 439 Fax: 073 - 53 25 061

Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 lncerner: www.vanwanrooij.nl

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN

*IJZERWAREN

*TEGELS

*HANG- EN SLUITWERK

*GEREEDSCHAP

*VERF

*TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

*SIERBESTRATINGSMATERIALEN

Heesterseweg 53 • 5386 KT Geffen • Tel: 073 - 532 1338

van der Sangen Tuinhout

C1000.

Van alle markten

thuis.

• Tuinhuisjes - Schuttingen • Speeltoestellen - Vlonders - Tuinmeubelen • Dierenverblijven - Accessoires Eventueel op maat gemaakt Ook uw adres voor al uw TUINHOUT maandag t/111 vrijdag 8.30- 18.00 uur. Zaterdag 8.30-16.00 uur

Bossche baan 53, Heesch (Achter restaurant " De Luc ht") tel. 073-5321235 / 06-54375280 fax 073-5320138 www.vandersangentuinhout.nl

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp Oss

Geffen

0412 - 622213

C1OOO Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

073- 5321995

A,., Hanegraaf B.V. Geffen CAFÉ GOVERS GEFFEN

Openingstijden: Ma t/m da s .00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

van Herpen

f& ),

-

HAGEKO GEFFEN ST A L EN

Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fox (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'$ VOLGENS VCA-NORMEN

K OZ IJ N E N

OP M A AT

Richard Hanegraat B<>drilvenwog ~ 5386 KA Gofr.rt Tel: 073 - 53-2__04 81 Eos: 073c-532 5 0 óä

Mob_~l: 06 - 531 6203


K

22

L

E

u

p

L

A

A

T


0 LEVIX AUTOMATISERING [::} GEFFEN & OSS

1:/1

Hardware - Software

~

Netwerken - supplies

Hét adres voor al uw Turkse en Italiaanse gerechten!

Reparaties - virus/spyware verwijderen Internet - Webhosting - ADSL

~V!X AUTOMATISERING

LEVIX GEFFEN DORPSTRAAT 46

LEVIX OSS KRUISSTRAAT 41 A

5386 AN GEFFEN 073 53 4 13 25 INFO@LEVIX.NL

5341 HAOSS 0412 643 909 OSS@LEVIX.NL

WWW.LEVIX.NL - INFO@LEVIX.NL

KLOOSTERSTRAAT 33A GEFFEN WOENSDAG PIZZADAG! Alle pizza's€ 5,50

Tel./Fax 073-S32S705 Tot in de

puntjes

verzorgd!

Kloosterstraat Se 5386 AR Geffen Tel: 073 - 5321683 Fax: 073 - 5325 I 50

Grafwerk is onze specialiteit. Voor ieder budget. Aangesloten bij Eurofleurist. Verzending van bloemen door heel Nederland.

.. •

drukkerijwihabo

• geboorte- trouw- ju bi Ie u m kaarten o f eigen o n t w e r p ruime k e u z e mis - doop boekjes I o go briefpapier enveloppen visitekaartjes flyer broch u re printen copy k Ie u r zwartwit k Ie i n -g root f ormaat ri llen vo uwen nieten s nijd en in binden pi a stif ice ren Heesterseweg 13 - 5386 KT Geffen T (073) 532 26 84 • F (073) 532 47 95 • E drukkerij@wihabo.nl • 1 www.wihabo.nl

VAN DER DOELEN

Wilt u lagere maandlasten? Uw hypotheek oversluiten? * Samen met u bekijken wij, geheel vrijblijvend, of u al of niet uw huidige hypotheek moet aanpassen .

* Zeer scherpe rentetarieven. * Intensieve persoonlijke begeleiding van begin tot het eind. WIJ BEMIDDELEN VOOR ALLE GROTE VERZEKERAARS, BOUWFONDSEN EN BANKEN. KLOOSTERSTRAAT 44 5386 AT GEFFEN TEL. 073 - 5325510 FAX 073 - 5325560

Bel voor afspraak:

E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Internetwww.vanderdoelenassurantien.nl

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

VERZEKERINGEN


WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073 532 1252 Spoednummer 073 532 3697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08.00-09.00 uur. Herhaalrecepten, vragen, afspraken andere dagen 09.0010.30, 13.00-13.30, 15.30-17.00 uur. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig heeft kunt u natuurlijk altijd de spoedlijn bellen. Artsen P. Berkelaar werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. A.Litjens werkt op maandagmiddag, dinsdag, woensdag en vrijdag. J. van der Heijden werkt op maandag, dinsdagmiddag, woensdag en donderdag. Spreekuren Elke dag 08.00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt 10 minuten. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Kinderspreekuur 15.30 - 16.00 uur (alle dagen, met uitzondering van woensdag). Dit is een spreekuur voor kinderen tot 12 jaar met kleine kwalen (5 minuten spreekuur). Vanaf 1 januari is ook dit een spreekuur op afspraak. De afspraak moet diezelfde dag (08.00-09.00 of 13.0013.30 uur) gemaakt zijn. Dat voorkomt lang wachten in een overvolle wachtkamer met een ziek kind. Als uw kind erg ziek is of als het een uitgebreide klacht betreft, wilt u dan een afspraak maken op het gewone spreekuur. Visites 11 .00-13 .00 uur. APOTHEEK MAASDONK Telefoon en faxnummer: 073 532 4699 Fax. 073 532 4499 Openingstijden: Op werkdagen Op zaterdag 08.15 - 17.30 uur 12.00 - 13.00 uur Op zondag dienstapotheek Oss 11.00 - 12.00 en 17.00 - 18.00 uur Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. 24

Buurtbus-dienstregeling lijn 261 Maandag t/m vrij dag Nuland - Oss Geffen, Dorpsstraat 07.20, 08.20, 09 .20, 10.20, 11.20, 12.20, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17,20 Oss - Nuland 08.02, 09.02, 10.02, 11.02, 12.02, 13.02, 14.02, 15.02, 16.02, 17.02, 18.29 Zaterdag Nuland - Oss 09.20, 10.20, 11.20, 12.20, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20 Oss -NuJand 09.02, 10.02, 11.02, 12.02, 13.02, 14.02, 15.02, 16.02 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen Ouderenadviseur "De Ouderenadviseur" is een samenwerkingsproject van de RIGOM (Regionale Instelling GecoĂśrdineerd Ouderenwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiĂŤn terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, tel.: (073) 532 19 52 en Helma Tijs, tel.: (073) 532 53 28.

VERVOLG WIE WAT WANNEER AUGUSTUS 15 t/rn 19 Jeugdvakantieweek 18 Ophalen oud papier 20 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 13) 26 Ophalen oud papier SEPTEMBER JO Kopij inleveren Torenklanken (nr. 14)

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Bergstraat 26a, tel. (073) 5321544 Advertenties: Tolweg 7, tel. (073) 5322243 Redactieadressen: Tolweg 7, en Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26a, (073) 532258-61 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.