Torenklanken 2005 - nr 01

Page 1

- 43e jaargang ] nummer 1 1 januari 2005

sekretariaat: redaktieadres: advertenties: bank:

druk: oplage:

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 Tolweg 7 en Veldstraat 13 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr_ 11-58.03.009 - giro v_ct_ bank nr. 1139113 WiHaBo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

AKTIE KERKBALANS 2005 START IN GEFFEN OP 29 MAART 2005! Elk jaar start in januari de actie Kerkbalans. U wordt dan gevraagd uw financieel steentje bij te dragen om alle activiteiten in onze parochie te kunnen uitvoeren. Landelijk zal deze actie in 2005 wederom in januari van start gaan. Echter, omdat wij op 19 december jl. zijn gestart met onze actie Restauratie Kerkgebouw en we hier extra veel aandacht voor vragen, hebben we besloten de actie Kerkbalans in onze parochie te verschuiven naar de week na Pasen. In de viering van 2 april zullen we dan aandacht schenken aan de actie Kerkbalans _ Beide acties zijn van groot belang voor onze parochie De actie Kerkbalans, die een jaarlijks terugkerend karakter heeft, staat volledig in het teken van de jaarlijkse exploitatie van de parochie. Dat gaat van bekostiging van pastorale activiteiten tot jaarlijkse kosten zoals verwarming, telefoon en klein onderhoud. De actie Restauratie Kerkgebouw staat voor het in stand houden van de kerk als gebouw in de gemeenschap voor de toekomst. een historisch gebouw dat we niet verloren mogen laten gaan. Hoe kunt u deelnemen aan de actie Kerkbalans in 2005. Vele parochianen maken gebruik van de eenmalige machtigingen die we huis aan huis verspreiden in onze parochie. Ze kiezen voor een maandelijkse, kwartaal, halfjaarlijkse ofjaarlijkse afboeking van een bedrag ten gunste van onze kerk. U kunt straks in april zoals elk jaar die machtigingen weer afgeven in de kerk, op de pastorie of bij de Rabobank. Maandbetalingen zullen we dan verdelen over de resterende 9 maanden. (Kiest u bijvoorbeeld voor€ 10,00 per maand, dan zullen we het jaarlijkse bedrag van € 120,00 omrekenen naar 9 betaaltermijnen van € 13,30). Kiest u voor een afboeking per kwartaal dan v indt de

eerste afboeking plaats in april en de overige drie betalingen in de laatste maand van elk kwartaal. Bij halfjaarbetaling en jaarbetaling verandert er niets. Maakt u de bijdrage zelf over of heeft uzelf een doorlopende machtiging lopen via bank of giro, dan verandert er ook niets. U kunt uw bijdrage over 2005 zoals altijd storten op rekening 115807292 t.n.v. Parochiebestuur inz. Kerkbijdrage en natuurlijk mag u dat al vanaf januari 2005 doen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met een van de leden van de actie Kerkbalans: Jos Wingens (tel. 073 - 5323826), Robert van der Doelen (tel. 073 - 5341530) of Frans Langens (tel 073 5324042). Namens het Parochiebestuur Hans Hoeben, penningmeester

Donderdag 13 januari 2005 Start voorverkoop kaarten Recht vur zunne Raop 2005 (21 -22-28-29 januari 2005)

Aanvang 19.00 uur (deur open 18.30 uur) m.m.v. dweilorkest 'Ut Gu Vals' Tevens kunt u gratis uw schoenen laten poetsen. U kunt maximaal 4 kaarten per persoon kopen. Prijs per kaart: € 8,00

Café Zaal "De Gouden Leeuw"


Café - Zaal 't Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen

OIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

9'/"deKimlerenv.~

Tt B~ ~

maandag t/m vrijdag zaterdag

Tel.: 07 · ~ 532 15 20

"

Jl

Geff?;f.

Ham 1, 5386 JA tel. 073-5325551

13.00 - 19.00 uur 8.30 - 17.00 uur

SCHOENEN & SPORT

0

Erkend installateur C. V. Gas - Water Service en onderhoudsabonnementen gastoestellen Ook voor het Energie certificaat /groter>

voor woningen (vanaf 2006 verp/ict>:j

/J.0SPIERINGS www.cafehethaasje.nl

~atie.en Adviesbureau bv

Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 53219 58 Fax (073) 532 04 91

Papendijk 14b 5386 EC Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

Wij verzorgen voor u: *

verlijmen van kalkzandsteen leggen van afwerkvloeren het bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten het aanbrengen van spackspuitwerk het aanbrengen van buitengevel-isolatie het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

* *

*

*

NAS AFBOUW BV Telefoon Fax Website Mail

073 - 534 22 22 073 - 532 29 30 www_nasafbouw.nl info@nasafbouw.nl

tvww.r1asa{bouw/'I 1

Gratis boekje

Stilstaan bij afscheid nemen Dit boekje geeft informatie over een uitvaartregeling. Tevens biedt het de mogelijkheid om wensen m.b.t. uw eigen uitvaart vast te leggen.

Bel: 0412-623173

çé

U itvaa rtverzorgi ng VAN LITH B.V.

Bouw

Buro

Docfalaan 2, Stadsmortuarium Oss, tel: 0412-623173 www.uitvaartverzor~inwanlith.nl contact@uitvaartverzorgingva nlith.nl

Kleding verander- en reparatiewerk. 11

BENILDA 11

Molenberg 6, te/.(073) 532 48 50 5386 DA Geffen/ Maasdonk Maandag. Dinsdag, Donderdag. Vrijdag: 09.00 - 12.00 uur andere tijden na te/. afspraak.

~

. '\ ~

z

H. VAN ZANDVOORT Maarten van der Dussen mmOTECHN"K ,.v.

E-mall: hvzandvoonelectro@hetnet.nl Hees1erseweg 14 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86

Wilgenstraat 6 5386 Gl Geffen

Tel.: 073 - 534 12 94 Privé: 073 - 534 12 92 E-mail: bb.dussen@planet.nl


Parochie Heilige Maria Magdalena

Geffen Parochie Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl www.parochiegeffen.nl

"ONDER DE TOREN" WEEKENDDIE~STEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 09.30 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u Zondag 11.00 u LITURGISCHE KALENDER: Vr. 14-01 19.00 u ~, H.Mis mmv Ouderenkoor Za. 15-01 I 9.00 u * H.Mis mmv Bandola's (+ kinderkerk) Zo. 16-01 09.30 u + H.Mis mmv Gem. koor Ma. 17-01 Geen viering in de kapel 19.00 u Doopdankviering mmv Kinderkoor Vr. 21 -01 19.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor Za. 22-01 19.00 u H.Mis mmv Jongerenkoor H-G (+ kinderkerk) Zo. 23 -01 09.30 u + H.Mis mmv Gem. koor M a. 24-01 19.00 u * Avondmis Vr. 28-01 19.00 u * H.M is mm v Ouderenkoor Za. 29-0 1 19.00 u H.Mis mmv Passe Partout (, kinderkerk) Zo. 30-01 09.30 u + H.Mis mmv Gem. koor Ma. 31-01 19.00 u * Avondmis * = dienst in de kapel +=t.v. uitzending naar de Heegt DOPEN: Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u terecht bij: Babette Romme, De Doelen 1, tel. 532 3469. De doopYieringen zijn bestemd voor hen die woonachtig z ijn in Geffen, of voor hen die elders wonen, maar ingeschreven staan in onze parochiegemeenschap en deelnemen aan de kerkbijdrage. DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: December 2004: Boris Spaan, Sil Schoones, Suzy van Erp, Ted van Sluis PROGRAMMA EERSTE CO)1MUNIE Woensdag 19 jan.: 13 .30 - 14.30 uur 3e bijeenkomst communicanten: vlieger maken Maandag 24 jan.: thuis, kind en ouders: hoofdstuk 7 doorlezen en opdrachten maken. Maandag 31 jan.: 13 .15 uur bezoek pastoor groep 4

Mariaschool Dinsdag lfebr.: 14.00 uur bezoek pastoor aan groep 4 Aloysiusschool.

HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven bij: Patty van Nistelrooij, Abelenstraat 13a, tel. 073 532 6323 (na 18.00 uur) of via e-mail: jurgen.patty@home.nl Dit geldt voor mensen die in ons dorp wonen of hier geboren zijn, maar elders wonen. ZIJ DIE ZICH VOORBEREIDEN OP EEN KERKELIJK HUWELIJK IN 2005. 04 maart : Rob van Dinther en Petri van Mierlo 15 april : Kirsten Rovers en Jan-Willem van den Berg 29 april : Nancy Boerdonk en Rene van der Ploeg 28 mei : Floor Jennekens en Carl Backer 10 juni : Ruud Nederkoom en Rachel Cuerda 24 juni : RolfHerrnse enAnnemie Kouwenberg 01 juli : Gerton Heesakkers en Mirelle Clement 26 aug. : Arno van Herpen en Ilona van de Veerdonk 09 sept. : Mandy Clement en Rob Lommers

WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 17 dec. 2004: Bijs Heijmans, 69 jaar 19 dec. 2004: Ria Cox - Lokken, 60 jaar 27 dec. 2004: Bert van Erp, 88 jaar

MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 - 20.00 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 532 2298. Er liggen ook opgave enveloppen achter in de kapel en in de kerk. KERK.BALANS 2004: Koersvast De actie kerkbalans 2004 is afgesloten! We hebben de mooie eindstand vanâ‚Ź 30.250,00 bereikt. Dank u zeer hartelijk voor uw bijdrage! De actie Kerkbalans 2005 stait in Geffen op 29 maart 2005. U leest meer hierover, elders in deze Torenklanken.

A

CINA

Uw handen verraden ook uw leeftijd! Daarom, tijdens de wintermaanden als aanvulling op de gezichtsbehandeling, een weldadige handpakking gratis.

Schoonheidssalon Irma de Kouwe Noord 2, Geffen

Tel. 073-5323633 Mob.06-47206001 3


a, dat doen

Makelaardij

we allemaal!

Verzekeringen

Aan-/ verkoop

egio B Financieringen

Gezin

Makelaardij/ Assurantiën

Kromstraat 172 Oss ~ (0412) 65 06 79

info@geldengezin.nl

www.geldengezin.nl www.lmv.nl

Gebr. van de Wetering -.i.o. w€",.~ ,JJ'~· = \, ".::c --:'- .:, 0

--

- -- - -

Dommelstraat 47

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Dorpsplein 19 5386 CL Geffen

lON1I11VE Ifg_[P - AANIL[E G ((J) N il}l IE 1IR fr-J ((1) îU JO>- !REN üYA1TE

Corné van Dinther Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel.: 073 - 532 16 54 Fax: 073 - 532 67 01

openingstijde n: woensdag en donderdag 13.00 tot 18.00 uur vrijdag 13.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

VAN SCHIJNDEL Tel 073 532 76 09 - Fax 073 5 32 76 / / Mobiel 06 534 746 75

BOUWGROEP GEFFEN


GIFTEN Voor het Lourdescomité: bank rek. 11 58 16 135 Voor de restauratie van de kerk: bank rek. 115 8 15236 KERKMUSEUM Elke laatste zaterdag van de maand geopend van 13.00 14.00 uur: 29 januari 2005 a.s. (behalve wanneer er op dat tijdstip een Yiering in de kerk is). U kunt ook een afspraak maken met Jo Yan Wanrooij tel. 532 2283. BEREIKBAARHEID PASTOOR SCHEEPERS Pastorie: op maandag t m vrijdag is er elke voonniddag iemand aamYezig: tel. 5321216 Spreekuur pastoor: woensdag van 18.00 - 18.30 uur en vrijdag Yan 09.30 - 10.00 uur (om afspraken re maken, iets op te halen of een korte hulpvraag). Voor uiterste spoed: pastoor: tel. 06 - 53364310 e-mail adres pastoor: pastoor.scheepers@levix.nl e-mail adres diaken: diakenvanherwijnen@hotmail.com internetsite parochie: www.parochiegeffen.nl DANK JE "'EL aan Ida de Gouw. die prachtige rode toogjes maakte voor onze acolieten ... aan de medewerkers van de kerststalbouw, dit jaar in het bijzonder aan Scouting Geffen, Rien van Wanrooij, JanHein Stadhouders en Leo Renders ... aan de bloemsiersters en schoonmaaksters die de kerk mooi en schoon maakten Yoor de feestdagen... aan pastoor Scheepers en diaken van Herwijnen die voorgingen in goede vieringen... aan allen, groot en klein, die we in onze kerk mochten verwelkomen met Kerstmis en ieuwjaar...

zijn. Het ontvangen en nuttigen van de heilige Hostie, waarin gluten zitten, kan daarom een allergische reactie veroorzaken en ziek maken. De vraag rees of een katliolieke gelovige die aan coeliakie lijdt nog wel te communie kan gaan. In de notitie houdt de Kerk eraan vast dat het hostiebrood niet compleet glutenvrij mag zijn, maar slechts gedeeltelijk. Een gering glutengehalte moet in het hostiebrood aanwezig zijn, "omdat gluten van nature in tarwemeel voorkomen". De NRL stelt daar tegenover dat tegenwoordig bostiebrood is te verkrijgen dat volgens medische deskundigen zelfs voor zeer gevoelige coel iakie-patiënten geen nadelige gevolgen voor de gezondheid zou opleveren. Wanneer een gelovige zelfs hosties met een zeer gering glutengehalte niet verdraagt, kan hij of zij de communie ontvangen onder de gedaante van wijn. Ook de conununie onder de gedaante van wijn wordt binnen de Kerk beschouwd als een echte en volledige communie. Ook voor kinderen die aan coeUakie lijden, is de communie onder de gedaante van wijn goed mogelijk. De NRL concludeert dan ook dat er voor de gelovige die aan coeliakie lijdt, óók als de aandoening zeer ernstig is, geen probleem hoeft te zijn om bij de Eucharistie te communie te gaan.

De~ ~jking

Vlasstraat 5, 534SVA Oss Tel: 0412-628026, marij@de-verrijking. nl www.de-verrijking.nl

Cursussen en workshops Januari Februari Maart Feel good! Afslanken/Pilates

JAAROVERZICHT 2004 We hadden in onze parochie: 48 dopelingen; 46 communicanten; 20 vonnelingen; 22 huwelijken; 30 uitvaarten en een gemiddelde van 456 kerkgangers. 'COELIAKIE HOEFT GEEN BELETSEL TE ZIJN' Een glutenintolerantie hoeft noch voor een gelovige noch voor een priester een beletsel te zijn om op volwaardige wijze deel te nemen aan de eucharistie. Dat blijkt uit de Notitie m.b.t. de kwestie van het communiceren door coeliakie-patiënten. die de Nationale Raad voor Liturgie (NRL) heeft geschreven op verzoek van de bisschoppenconferentie. De Raad baseert zich hierbij op een brief over deze kwestie die kardinaal Ratzinger. hoofd van de Congregatie voor de Geloofsleer. op 24 juli 2003 heeft gestuurd aan de bisschoppenconferenties. De laatste tijd zijn in de media verschillende berichten verschenen over glutenintolerantie in relatie tot de eucharistieviering. Het brood voor de eucharistieviering moet volgens de traditie van de Kerk immers van tarwe

(Afslanken door middel van voedingsadviezen en beweging) Donderdag 09.00-1 1.00 uur. Start 13 januari, 16 lessen à € 12,50

Kids kapsels knippen (ook in combinatie met leren invlechten, haarversieringen, etc.) Woensdag 14.00- 16.00 uur. Start 19 januari, 6 lessen à € 12,50

Nek/schoudermassage Woensdag 20.00-22.00 uur. Start 16 februari, 4 lessen à € 10,50

Workshop Scrapbooking (beginners) (foto's op een creatieve manier inplakken) Zaterdag 26 februari 14.00-17.00 uur. Kosten € 17,50 (excl. materialen)

Workshop likeur maken Donderdag 10 maart 19.30-22.00 uur. Kosten € 22,50

Workshop Paasdecoratie maken Donderdag 17 maart 19.00-22.00 uur. Kosten € 22,50 (incl. materialen

Workshop Swarovski sieraden maken Woensdag 23 maart 19.00-22.00 uur. Kosten€ 24,50 (incl. materialen) Daarnaast kan De Verrijking ook een op maat gemaakte workshop organiseren. Bijvoorbeeld voor een vrijgezellenfeest, bedrijfsuitje of kinderfeestje. 5


EFKES BUURTE MÈ ... Antoon van Lith ( 60 j.) w<1arbij we tevens postuum eer betuigen aan zijn muziekm<1at Bijs Heijmans.

Antoon en Bijs werden in de viering ter afsluiting van het40-jarigjubileum van blaaskapel 'De Pompzwengels' beiden koninklijk onderscheiden. Enkele dagen later trof Antoon zijn goede vriend Bijs dood aan in zijn woning... Het is allemaal nog onwerkelijk. 'De Pompzwengels' vierden dit jaar een prachtig jubileum met als jubilarissen Antoon, Bijs en Jan van Schijndel. "De afsluitende feestdag was heel sfeervol" zegt Antoon. "Bijs en ik zouden samen herinneringen ophalen voor Radio Vladeracken en Torenklanken. In gedachten speelt Bijs nu in dit gesprek ook een rol" aldus Antoon. Antoon begint met het uitspreken van zijn dankbaarheid tegenover zijn muziekvrienden van W.I.K. "Zij hebben in het aanvragen van de onderscheiding hun waardering uitgesproken voor al het werk dat Bijs en ik voor o.a. de muziekvereniging gedaan hebben. Het is fijn om die waardering van je eigen mensen te ervaren". Antoon en zijn vrouw Gerda-zijn echte verenigingsmensen: "Toen we trouwden waren we samen lid van wel 11 clubs en commissies, met het accent op sport en muziek!" Gerda was lid van de Oranjeverening, de Bandola's en het Katholieke Meisjesgilde; was dansmarieke bij de carnavalsvereniging en vierde onlangs haar robijnen jubileum bij het Gemengd Koor. Antoon was lid van de Windmolens, tafeltenniste, voetbalde en maakte muziek. Hij is bijna 50 jaar lid van Nooit-Gedacht, waar hij gedurende 22 jaar zitting had in het bestuur, in de bouw- en activiteitencommissie zat en zich inzette voor sponsoring. Op muziekgebied was hij leerling bij de drumband, maar stapte over naar de fanfare toen die opgericht werd. Van daaruit ontstond 'De Boerenkapel', de toenmalige dirigent van de fanfare Theo Prinssen wees de kandidaten daarvoor aan. Op het Caeciliafeest van het Gemengd Koor werd de boerenkapel uitgenodigd om het feest op te luisteren en zo bracht de muziek Gerda en Antoon bij elkaar! Het voetballen en muziek maken in huize van Lith moest gecombineerd worden. "De voorzitters van Nooit-Gedacht en WI.K. hadden in die tijd een afspraak lopen: als er gevoetbald moest worden op een zondag dat er eveneens een optreden van WI.K. was, dan ging het voetballen voor!" vertelt Antoon. "Het is ook voorgekomen dat we eerst een optreden van WI.K. hadden, ik me 6

daarna in de auto omkleedde om zo ook nog op tijd te zijn om mee te voetballen!" En Gerda weet nog dat de verzorger van Nooit-Gedacht kwam oppassen op de kinderen, zodat Antoon kon komen trainen als Gerda naar de repetitie van het koor moest! Bij de fanfare zowel als bij 'De Pompzwengels' bespeelt Antoon de Bas-tuba. "Het grootste instrument, waarvan de muziek 'de fundering' vormt van het muziekstuk" zegt Antoon. "Dit instrument wordt meestal door ouderen bespeeld, omdat je flink wat volun1e nodig hebt. Er is een wezenlijk verschil in het spelen bij het fanfareorkest en bij de blaaskapel. Bij beide is het gezellig (vooral bij het 'nablazen' aan de bar!). maar het soort muziek is heel anders. De blaaskapel heeft zich de laatste jaren, naast het carnavalsrepertoire toegelegd op Böhmische en Moravische muziek op een hoog niveau. Fanfare en kapel doen daar hun voordeel mee". Antoon en Gerda vinden beiden de betrokkenheid bij de dorpsgemeenschap van groot belang. "Je hoort er echt bij, bouwt sociale contacten op en bent dienstbaar waar nodig, met je eigen deskundigheid". Antoon kwam onlangs in de VUT, na 32 jaren van trouwe dienst bij de Gebr. van Wanrooij. Hand- en spandiensten bij Nooit-Gedacht en WI.K. waren zijn verdiensten. "Daar zijn heel veel stille uren mee gemoeid, die je niet kan tellen, maar als je iets graag doet, kost het geen moeite!" Binnenkort moet de muziekvereniging clublokaal "Klavertje Vier" verlaten. De nieuwe locatie wordt de Aloyiusschool. De kast voor de pauken heeft Antoon al, samen met Bernard Schuurmans gemaakt. "Het zal wel wennen zijn, denk ik, we hadden immers· het alleenrecht in ons eigen home! " Het wennen aan de VUT beeft voor Antoon geen problemen opgeleverd. Hij heeft genoeg te doen: speeltoestellen en andere dingen maken voor de kleinkinderen Sem en Wes. Klussen bij W I.K., zeker nu Bijs is weggevallen. Antoon is eveneens vrijwilliger op de buurtbus geworden en heeft ook altij d nog zijn grote hobby: het bezoeken van de thuiswedstrijden van P.S.V. met zijn vrienden André en ico. En er is nu ook tij d om samen met Gerda en met "t Kliekske" (vroegere voetbalvrienden) te gaan fietsen Antoon kijkt terug op een prachtig jubileumjaar van 'De Pompzwengels'. De uitgave van een eigen e.d., een zeer geslaagde reis naar Oostenrijk, het kioskfeest en de afsluiting met de koninklijke onderscheiding. "Jammer van het zwarte randje, Bijs had er nog langer van moeten kunnen genieten!"


A. ~ ROND DE DORPSPOMP ~

Nieuwjaarswensen van de Stamtafel: Allemaal een GEZEGEND en GEZOND NIEUWJAAR! Allemans wens was, dat er een goede communicatie tot stand komt tussen de twee Basisscholen. Dat er bij beide scholen een verlangen groeit om samen de weg naar eenwording te vinden, waarbij men uitgaat van respect voor elkaar en de kwaliteiten van de twee scholen waardeert en integreert in de ene nieuwe BASISSCHOOL. Het lijkt ons onjuist als er een bemiddelaar(MEDIATOR) aan te pas moet komen. Het Zeggenschapsrecht moet meer gezien worden als een Adviesrecht. Het mag de voortgang van centrumplan en scholenbouw met cultureel centrum niet vertragen. AZIÉ in N OOD. De meest vurige wens werd geuit, dat er snel voldoende en adequate hulp komt in Azië, in de getroffen gebieden door de tsunami , de zeebeving, de vloedgolf. We hopen dat het initiatief, de uitnodiging tot inzameling van zomerkleding in Vinkel, Geffen en Nuland, veel aandacht h·ok en nog trekt, een royale invulling kreeg en krijgt, evenals de acties bij de kerken voor de collectebussen in de poitalen. Voor Geffen kun je bellen naar Dinie v. Bergen 5321143. We lazen in Torenplein: "ZEEBEVING." Honderden, duizenden. tienduizenden ontelbaar, kinderen, vrouwen en mannen zonder naan1, zonder gezicht, zonder verhaal voor ons, met een naam, met een gezicht, met een eigen verhaal, voor hen meer dan een getal. Door het water overvallen, door het water verzwolgen, weggevaagd, weggerukt, weggespoeld. Mijn God, wie kan dat bevatten? Wie beeft niet bij zoveel dood en verlies? Het heeft ons allemaal diep geraakt. Waar maken we ons dikwijls zo druk om? Het doet ons denken, overwegen, zoeken en vragen, zonder antwoord. We vinden het misschien bij onszelf, of bij elkaar. Is er troost, zingeving te vinden? Het voelt als een pijnlijke opmerking: "t Is te hopen, dat wij , Geffen, Nederland, Europa, ja de hele wereld er BETER van worden. Als elke oorlog nu ophield als elke hongerige te eten kreeg, als elke opgejaagde een veilig onderkomen vond. Dan zou het nog zinvol zijn. Maar met hulp, met geld en goederen alleen komen we er ook niet. Ik weet geen raad, geef mij je hand!!! Het is triest te moeten opmerken, dat nu er Nederlanders, Westerlingen, Europeanen bij betrokken zijn, de hulp groot zal zijn!!!

Toch slaat de volgende wens weer op ons eigen hachje, ons eigen erfje: We hopen, dat dit jaar de economie weer aantrekt. Dat de zaken beter gaan. Dat gezondheidsvoorzieningen efficiënter worden. Dat de misdeelden onder ons een beter rechtmatig deel krijgen. We hopen op een succesvolle start van het Centrumplan. We hopen, dat de gekte rond de tweedeling zij/wij ophoudt, wegspoelt en voorgoed wegblijft. We wensen, dat de eenheid in de Gemeente-Raad weer toeneemt, het gezonde verstand een plaats krijgt, boven onzinnig gevit, gemorrel aan woorden, meer tolerantie en respect voor elkaar en dat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid zichtbaar wordt. We spreken van "inen-intriest", opositie voeren is geen vrijbrief voor vrijbuiterij. Maasdonk wordt wakker! ! We wensen, dat onze ambtenaren niet teveel bezig zijn met behoud van hun functie of promotiedrang, maar dienstbaar zijn aan de gemeentenaren en dat niet van die domme procedurele fouten worden gemaakt, waardoor de molens nog langzamer draaien en extra Raadsvergaderingen nodig zijn. De Raad had zich trouwens zeer slecht voorbereid en de "STUKKEN" niet goed gelezen. De mooie Kerstvieringen, de actuele preken, de mooie gezangen ze klinken nog na, de herdertjes lieten hun schaapjes achter op het veld en gingen naar de Stal. De mooie Kersstal gebouwd door Scouting Geffen. Volle kerken. In Nuland moest zelf de brandweer eraan te pas komen om doorgangen vrij te houden bij de afscheidsmis van het Jongerenkoor. Helaas voor ons eigen GEMENGD PAROCHIÉEL KOOR was de Nachtm is niet echt helemaal vol en daar hadden ze opgerekend bij de repetities. Volgend jaar zingt het koor nog mooier. Let dus op de Nachtmis om 12.00 uur. KERSTMARKT 2e Kerstdag, de Kluuntocht met 80 deelnemers, het optreden van koren en herders. Het was koud, er was een barre boze wind, maar toch was het gezellig toeven op het kerkplein. De jarige Pastoor liep er als een echte HERDER rond. We zagen de voorzitter van het comité Piet van Herpen, die in een echte arreslee arriverende KERSTMAN begroeten. Hij kwam gelukkig met een zak vol duiten. Leden van het Sint Jorisgilde hielden de warmte vast op het kerkplein. Het was er druk rond de marktkramen. De warme hap was bitterhard nodig. Maar de giften komen binnen. De parochie moet 500.000 Euro bij elklaar schrapen in 5 jaar voor de RESTAURATIE. Gelukkig stond de teller van het RESTAURATIEPEIL-NIVEAU al op 110.000 Euro (zie naast de Kerkingang). Muziekvereniging W.I.K. hield op 2 jan. een zeer hoogstaand muzikaal niveau Donateursconcert. De drumband liet van zijn kunnen horen, waarbij vooral het Japanse 7


ritmische geweld nog nadreunt in onze oren. Ook de fanfare bracht ons bij de Indianen, Cowboys en Wijsgeren met schitterende programmatisch muzieknummers. Het meest verraste ons nog het jeugdorkest, dat verfijnde klanken en een pittige mars liet horen en dat de toekomst M UZlEK heeft en dat WI.K,. 1eeft. Ook de solodans en majorettes vertoonden staaltjes van ritmische danskunst. Het concert begon met het herdenken van de muzikant van het eerste uur Bijs Heijmans. De verdiensten van Bijs zijn uitvoerig beschreven in de vorige Dorpspomp. Een blijvende gedachtenis aan Bijs zou passen. Deze eenvoudige dienaar heeft zeer grote verdiensten voor W.I.K. We kunnen het niet bevatten, dat hij zo kort na onderscheidingen en huldebetoon overleed. Na het Concert zou er nog een DANKFEEST zijn met receptie. "Bijs bedankt voor wat je zomaar deed". Het optreden van WI.K. was evenwel een ingetogen "dank-je-welBIJS". Daarom werd het zo'n hartverwarmend optreden. De Vriendenkring van W. I.K. is weer gevraagd hun jaarlijkse donatie te geven voor het instrumentarium onder het motto : "Elke Eurocent voor een Instrument". We mogen niet vergeten, dat in 1947 door geldgebrek fanfare "De Eendracht" ter ziele ging. Het Bankrekeningnummer is: 1158.29.679. Vriendenkring W.I.K. Voor 25 Euro hoor je al bij de Vriendenkring. Oudvoorzitter-dirigent Theo Prinssen geeft je graag tekst en uitleg 0412-640982. De Nieuwjaarsreceptie in het Zijl te Vinkel was gezellig. Een attente en vrolijke deuntjes-spelende Ad Wouters achter zijn piano, een begroeting door een drumgroep van ODIO en een veelbelovende speech van de burgemeester, en een plezierige goed verzorgde receptie waren zo de ingrediënten. Ja er komen veel soortige woningen in Nuland, Vinkel en Geffen. Ja het bouwplan RUN werd aangekondigd. Karnaval 2005 komt dichtbij: 8 jan. was het RAOPLIED, en 21,22, 28 en 29 jan. de Raopaovenden en op 13 jan. de jacht op de entreekaarten. Het werd weer de feestelijkste rij van het jaar, met muziekjes en erwtensoep. We zullen horen en zien wie: "De stoute schoen aantrekt". De karnavalsoptocbt krijgt een betere indeling in categorieën en een betere jurering onder het motte : "Houdt het eenvoudig". Er komt EENRICHTINGS-verkeer in de Heesterseweg. Er wordt aandacht besteed aan de tractie van de wagens om ongevallen te voorkomen. Er wordt gevraagd de muzieksterkte te dimmen en de jury zal tevens letten op drankgebruik op wagens en in groepen. Het nieuwe bruidspaar woont op "Het scheid" van Nuland en Geffen. Van stamtafel 212 voor op- en af aanmerkingen de Prins tel. 0412-640982. De volgende is op 23 jan. a.s. o.l.v. Gilbert van den Meulenreek en weer in café Govers van 10.30 tot 12.00 uur met napraat tot 12.30 uur. 8

Ook U bent WELKOM . Het is OPENBAAR. En "ge wit wèr wa meer".

PLAY-BACK WEDSTRIJD In Café-Zaal 't Haasje organiseert Carnavalsstichting "Rottenrijk" in samenwerking met Jeugdcarnaval "De Bonkelaartjes" een PLAY-BACK WEDSTRIJD op zondagmiddag 16 januari 2005, voor de Geffense jeugd t/m 12 jaar. Informatie: Denise Emons, Molenstraat 27, telnr: 5322626 [n de pauze worden de nieuwe jeugdprins en jeugdprinses van DE BONKELAARTJES onthult.

Enh·eeprijs voor iedereen die ouder is dan 16 jaar€ 1,50 Aanvang: 14.00 uw-

KOPY INLEVEREN VOOR: 22 januari (geldt ook voor e-mail kopy) verschijnt over 3 weken redaktie adres: Tolweg 7 & Veldstraat 13 e-mail adres: torenk.lanken@home.nl

aanbiedingen Smeets jonge jenever 11

9,99

aanbiedingen geldig 1/m 30 januari zetfouten ,on.-~

,.A,i

-e-

Verhuur van: tafels, stoelen, bartaf els, krukken en tapinst allat ies Dorpstraát 13 • Geffen • Telefoon (073) 532 46 59


©

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE '.\lAASDONK:

Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax . 073 - 532 19 -l5

Correspo11de11rieadres: Postbus 5. 5386 ZG GEFFEN. E-mail:postbus5 ~maasdonk.nl Internet:\\·ww.maasdonk.n 1

POLITIE Op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 - 12.00 uur kunt u het gemeentehuis bellen (tel.nr. 073-5342100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken. CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17 .00 tot 19 .00 uur, tel. 073 - 534 21 00

Opening.wijden : maandag t m \Tijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond Yan 17 .00 tot 19 .00 uur. woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen burgerzaken).

OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073-534 27 38. MTLIEt:STATION KRUISSTRAAT Al uw o, ertollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentel ijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 073 - 534 27 38)

OPGAVE FORMULIER HAASJE HANGEN Met om 20.30 uur een spetterend optreden van de meidengroep DEMOCHAPE. Zondagavond 16 januari 2005, Café Zaal 't Haasje in Geffen. Aanvang 20.45 uur. De opbrengst van deze avond komt ten goede aan de prijzenpot van de optocht. Entree: € 1,50 Graag onderstaand strookje inleveren vóór 14 januari 2005 b ij Kees (Fixet) van Venrooy. Leiweg 2 Tel: 062255267 l . www.rottenrijk.nl Ja, wij doen mee CLUB: ............................................................. . ................................................................................. Contactpersoon: -···· ...- ........ ...........- ......................... _ __ Tel nr.: ....................................................... ... ........................... ......................... Damesploeg:

1

)

SPREEKUREN Burgemeester: P.C.J. Boelens Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder J.A.M. Voerrnans Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder E.J.A.M. van Heese Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00

Herenploeg: ............................................................................................-...............

Schoonheidssalon & Pedicure Matanja \...

~,~(\

Wethouder M .J.::'\1. \'an de Ven Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 2 1 00

BOUWBESPREKl:\1'GE:N :VIAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk.

Peppel dreef 17 Geffen Tel: (073) 532 77 55 Complete gezichtsbehandeling vanaf 21 . 50 9


Rabobank


OVERALWÈ

HAASJE HANGEN 2005

Op Carnavalsmaandag 2005 viert Vinkel "Overal wè". Op maandag 7 februari organiseert Carnavalsstichting "de 5 Gehuchten" in samenwerking met de Vinkelse Horeca ondernemers "Overal Wè". "Overal wè" gaat van start met een grootse kinderoptocht. Alle Maasdonk.se kinderen tot en met groep 8 van de basisschool mogen aan deze optocht meedoen, alleen of samen met ,,iendjes, vriendinnetjes, club ofkJasgenootjes. Voor aBe deelnemers is er uiteraard een mooi aandenken aan deze optocht.

Op zondagavond 16 januari 2005: happening in 't Haasje in Geffen: Haasje Hangen! Die avond begint om 20.00 uur weer het Optochtbal van het Rottenrijk! Entree 1,50 euro. De hele avond speelt voor u een discotheek, maar al om 20.30 uur is er een spetterend live-optreden van de Geffense meidengroep "Demochape". Om ca. 20.45 uUT begint het eigenlijke "Haasje Hangen". Een ploeg bestaande uit 2 heren of 2 dames nemen het tegen elkaar op met als inzet wie het langst (tijd, stopwatch) aan het "Haasje" kan blijven hangen. Dit onder de bezielende en deskundige leiding van Kees "Fixet", kartrekker van de Rottemijkse Carnavalsoptocht. En... Zaal 't Haasje stelt een spiksplinternieuwe wisselbeker beschikbaar!! Opgave van deelnemers kan vóór 14 januari a.s. bij Kees (Fixet) van Venrooij, tel 06. -22552671 of d.m.v. bet antwoordformulier in Torenklanken. De opbrengst van de avond komt ten goede aan de prijzenpot van de Rottenrijkse Carnavalsoptocht. Dus deelnemers en andere belangstellenden: KOM AANMOEDIGEN! Meer informatie: www.rottenrijk.nl.

N a de optocht wordt er voor alle kinderen in de di,·erse h orecagelegenheden actiYiteiten g eorgani seerd: van ...___ _ _ sp1ingkussen tot schminken en karaoke. Tijdens "Overal wè" rijden huifkarren rond tussen de verschillende horecagelegenheden, zodat je niet overal naar toe hoeft te wandelen. Alle kinderen krijgen tijdens "Overal wè" een stempelkaart waarop je kunt zien wat er op de verschillende locaties te doen is. Bij een volle stempelkaart wacht er uiteraard een leuke verrassing. Deelname aan de optocht en alle activiteiten is uiteraard gratis. Diverse boerenkapellen zullen tijdens "Overal wè" voor een vrolijke noot zorgen.

~=~-------

We willen "Overal wè" graag tot een groot succes maken, te beginnen met een mooie en grote kinderoptocht. Doe dus allemaal mee aan de kinderoptocht en meld je aan bij: Twan van de Wetering, 073 - 532 43 31.

Training / Coaching Marja van Doremalen - Individuele coaching / Persoonlijke groei - Team-coaching / Team-ontwikkeling - Ademhalings sessies / Therapie - Communicatie cursussen (NLP) - Voedingsadvies en begeleiding Meer informatie: 06-48074190 / 073 - 532 7930

24 Januari: start cursus Basis NLP (Sx)

Welk voornemen hebt U voor 2005? -AFSLANKEN -AANKOMEN - BETERE SPORTPRESTATIES - MEER VITALITEIT Dan is Shape Works zeker iets voor U. Nieuw vanuit Amerika.

U krijgt gratis begeleiding Jolanda Staal. Uw onafhankelijk Herbalife distribiteur. Tel: 073-5322942 ~ of06-53163791

,d 11


BETER COMMUNICEREN... BETER CONTACT Cursus BASIS NLP Door: Marja van Doremalen (internationaal NLPtrainer) Nadat Marja jarenlang als sportlerares actief was, startte zij in 1999 de opleidingen voor NLP-practioner en NLPmastercoach. Gepassioneerd door de NLP-materie volgde zij aansluitend de opleiding tot Internationaal NLP-trainer, welke zij in Oktober 2004 succesvol afsloot. NLP (Neuro-Linguistisch Programmeren) houdt zich bezig met de onbewuste processen die de basis vormen voor onze communicatie. De studie naar: Wat maakt dat wij doen wat we doen? Zowel tijdens haar traject naar het NLP-trainerschap, als nu in haar dagelijkse leven verzorgt Marja tal van trainingen m.b.t. persoonlijke groei en teamontwikkeling/ teamcoaching in zowel het bedrijfsleven als in de gezondheidszorg en het onderwijs. De ervaring tijdens haar eigen studie, en de ervaringen van de deelnemers aan de diverse trainingen leren, dat bewustwording en inzichten krijgen in communicatie automatisch leidt tot persoonlijke groei. Of zoals een cursist verwoordde: Een verrijking van mijn leven. Naast het geven van trainingen en opleidingen is Maija actief met individuele coaching, waar zij vanuit haar passie, een bijdrage wil leveren aan persoonlijke groei en ontwikkeling van haar medemens. Om haar coaching naar diepere niveaus te brengen volgde Marja de opleiding totTransformational Breathcoach in Zwitserland, waar zij door de g rondlegster van deze krachtige en helende ademmethode, Dr. Judith Kravitz zelf werd opgeleid. In Januari start Marja met een Cursus Basis NLP voor de regio in Brasserie De Geffense Plas. De essentie hiervan is gericht op het beter communiceren.

Er zijn dagelijks zoveel mensen om je heen, waarmee je in contact staat. Denk maar eens aan: Familieleden, Partner, Collega's, Werkgever. Kinderen, Tieners en pubers, Moeilijke klant. Etc. etc. Met iedereen communiceer je!! En, iedereen zou het toch ideaal ,·inden als hij of zij met ieder ander goed kan communiceren en omgaan? Omdat communiceren/omgaan met elkaar de basis is van ons bestaan en ons welzijn, biedt Marja deze cursus aan van 5 bijeenkomsten. (Start 24 Januari as., kosten Euro 185,-) Deze cursus Basis NLP maakt je bewust, geeft je inzichten en leert je hoe je dit kunt bereiken. Bewustworden, betekent dat je opnieuw leert kijken naar jouw eigen wereld en die van de ander. De inzichten die je zult krijgen gaan over: - Wat maakt dat iemand doet wat hij doet? - Waar komt onze communicatie, ons gedrag vandaan? - Bereik ik met mijn communicatie het gewenste effect? In deze cursus gebruikt Marja de uitgangspunten, methodes en technieken van NLP. Met aandacht voor de volgende onderwerpen: - hoe maak ik werkelijk contact? - communicatieprocessen tussen mensen (verloop), interactie - verbale- en non-verbale communicatie - de kunst van vragen stellen - feedback geven en ontvangen. De cursus Basis NLP wordt op een speelse en praktische wijze gegeven, met oefeningen die op ieders eigen situatie toepasbaar zijn. Jij staat centraal!! Hierdoor wordt het geleerde onmiddellijk eigen gemaakt en is het in jouw eigen dagelijkse praktijk toepasbaar. Voor nadere informatie over cursussen of individuele coaching is Marja bereikbaar op: Marja van Doremalen "Training en Coaching", Tel. 06-48074190 en e-mail: marjavdoremalen@home.nl

EEN BLOEMETJE OF (ADEAVTJE VAN

DOLCE VITA ZOU JIJ OOK BETER WILLEN COMMUNICEREN MET JE OMGEVING? • Herken j ij ook dat het soms heel erg moeilijk is om uit te leggen wat je precies bedoelt? • Heb jij ook dat het soms lijkt of als je naast elkaar heen praat? • Snap je soms ook niet waarom je reageert, zoals je reageert? • Herken je ook dat het soms meteen klikt met iemand en met een ander lukt het maar niet dat echte contact te krijgen. 12

DAT PAKT ALTIJD GOED VIT

WIJ WENSEN VEEN l<LEVRR(Jk 2005 !

__

WOONDE<ORATIE & BWEMEN DOI\PSTRAAT 20A GHFEl'l 073 · ,3249,7

._ Geopend van dinsdag t/m zaterdag van 9.00 - 18.00 uur


l ■ ■

Bouwen op

vertrouwen

■ ■ ■

.,.,

Gebr. van \V'anrooij Bouwbeddjven

8roeksrraar 2, Posrbus 4, 5386 ZG Geffen Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 • 5340499 lnrerner: www.vanwaJ1cooij .nl

~

INSTALLATIETECHNIEK

~GLOUDEMANS BV

CENTRALE VERWARM ING LOODGIETER ONDERHOUD SERVICE DAKBEDEKKING De Doelen 5 5386 LM Geffen Postbus 45 5386 ZG Geffen Tel.: 073 - 53 24 439 Fax: 073 • 53 25 061

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. •BOUWMATERIALEN

*IJZERWAREN

"TEGELS

*HANG- EN SLUITWERK

*GEREEDSCHAP

*VERF

"TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

*SIERBESTRATINGSMATERIALEN

van der Sangen Tuinhout

C1000.

Van alle markten

thuis.

• Tuinhuisjes - Schuttingen - Speeltoestellen - Vlonders - Tuinmeubelen • Dierenverblijven - Accessoires Eventueel op maat gemaakt Ook uw adres voor al uw TUINHOUT maandag t/m vrijdag 8.30-18.00 uur. Zaterdag 8.30-J 6.00 uur Bosschebaan 53. Heesch (Achter restaurant " De Lucht") tel. 073-5321235 / 06-54375280 fax 073-5320138 www.vandersangentuinhout.nl

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp Oss

Geffen

0412 - 622213

c, OOO

Dorpsplein 3

Openingstijden: Ma t/m do 8.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur

5386 CL Geffen

Zaterdag 8.00-18.00 uur

van Herpen

073 - 5321995

At, CAFÉ GOVERS

f&

-

1,

Hanegraaf B.V. Geffen HAGEKO GEFFEN STA L EN KOZ I JNEN OP MAAT

Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

Richard Hanegraaf Bedrijvenweg d

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA·NORMEN

-5386 KA Geffoo Tek 07-3 -532-04 81 fo" 073 -532..S0 Ö8

Mobiel: Oó . 531 624 33


MCZIEKVERENIGING .. \Villen Is Kunnen ..

'effen W.I.K. NIEUWS Nieuwjaars-/ Donateurconcert W.I.K. zéér geslaagd! Onze muziekvereniging gaf op zondagmiddag 2 januari jongst leden haar nieuwjaars-/ donateurconcert. Tijdens dit jaarlijkse concert zijn a lle geledingen van onze muziekvereniging vertegenwoordigd, te weten studieorkest, fanfare, slagwerkgroep en majorettes. Vele mensen hadden de weg naar "de Gouden Leeuw" gevonden om van dit concert getuige te mogen zijn. De zaal was tot de nok toe gevuld, voor ons als vereniging is het dan heerlijk om een concert weg te mogen geven. Het studie-orkest, bedoeld om leerlingmuzikanten te laten wennen aan het musiceren in een grotere groep, beet de spits af. Voor sommige was het de allereerste keer, dat zij deelnamen aan een concert. Dit was echter niet te merken, door middel van vrolijke klanken werd het concert door hen geopend. Voordat fanfare, slagwerkgroep en majorettes hun kunnen ten gehore brachten, werd ter ere van Bijs Heijmans één minuut stilte gehouden. Bijs was 43 jaar actief lid van Wl.K., geheel onverwacht hebben wij op 22 december afscheid van hem moeten nemen. Het nieuwjaars-/ donateurconcert werd aan hem opgedragen. Gedurende 60 seconden was het muisstil in de zaal, leden waren in gedachten verzonken... het gemis is er en zal er blijven... ! Na deze ijzige stilte van 60 seconden kwamen zowel fanfare als slagwerkgroep verassend voor de dag. Verassend in die zin, dat zij beiden hebben laten horen en zien, dat muziek verbroederd en plezier geeft. De fanfare had zich dit jaar vooral toegespitst op moderne muziek zoals een James Bond medley, the West Side Story en een medley van de Britse popzanger Robbie Williams. De slagwerkgroep liet de klanken van de jaren '70 door de zaal galmen, gevolgd door swingende ritmes gedrumd op bongo's . Vele drumsolo 's werden vertolkt door de jongere generatie van de slagwerkgroep. Vanwege ruimtegebrek werden de majorettes vertegenwoordigd door Ilse Schuurmans. Zij liet door middel van een prachtige dans op het lied "De Zee" van Trijntje Oosterhuis zien dat majorette zijn véél meer inhoud dan alleen maar met de baton rondjes draaien. Het is een combinatie van dans (me t de daarbij behorende choreografie) en een hoogwaardige techniek met de baton. De geleding majorettes reist gedurende het hele jaar het land af om deel te nemen aan diverse concoursen en kampioenschappen. Hierbij zijn al vele prijzen in de wacht gesleept en zelfs enkele keren Nederlandse Kampioenen! 14

Tot slot deelde de voorzitter Yan W.I.K. Theo Oerlemans de opbrengst mede van de donateuractie. In totaal hebben de leden € 3.985.= opgehaald binnen de Geffense gemeenschap. De aanwezige ,,erhouder van de Ven ronde dit bedrag ter plekke af naar € -L00O.=. Een prachtig eindresultaat! liet is duidelijk: W.I.K. wordt door u een wann hart toegedragen. Of zoals ladyspeakster Diny, an \\'anrooij zei " WI.K. is écht niet meer weg te denken uit Geffen!". Muziekvereniging W.I.K. dankt alle Geffenaren die onze muziekvereniging hebben gesteund door mjddel Yan een gift tijdens de donateuractie. Daarnaast danken" ij ook het aanwezige publiek bij het gehouden concert. Zonder u was het dit alles niet geslaagd geweest! Muzikale groet, Muziekvereniging W.I.K. Kathleen vd Elzen

TOREN"KLANKJE" een nieuw jaar: een nieuw cultureel centrum ... ? een nieuwe school...? nieuwe kansen ...!

Gordijnen Atelier "VeGa" Precisie en Maatwerk

,.,

l?ifi-Jt... =•............ .,,. • Gordijnen • Vit rage • lnbetween • Embrasse • Draperie • Bedspreien

• Ook voor het veranderen van uw bestaande gordijnen • Wij hebben ook stoffen

Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Telefoon: 0412 47 59 37


l ~ LEVIX AUTOMATISERING

EJ t/1

~

GEFFEN & OSS

Hardware - Software

"1'l!D

1, , l

Netwerken - supplies

4llllr,

Reparaties - virus/ spyware verwijderen

Hét adres voor al uw Turkse en Italiaanse gerechten!

"-

Internet - Webhosting - ADSL

V!X

AUTOMATISER ING

KLOOSTERSTRAAT 33A

LEVIX GEFFEN DORPSTRAAT 46 5386 AN GEFFEN 073 53 4 13 25 INFO@LEVIX.NL

GEFFEN

LEVIX OSS KRUISSTRAAT 41A 5341 HA OSS 0412 643 909 OSS@LEVIX.NL

WWW.LEVIX.NL - INFO@LEVIX.NL

WOENSDAG PIZZADAG! Alle pizza's € 5,50

Tel./Fax 073-5325705 Tot in de

puntjes

verzorgd!

Kloosterstraat Se 5386 AR Geffen Tel: 073 - 5321683 Fax: 073 - 5325150

Grafwerk is onze specialiteit. Voor ieder budget. Aangesloten bij Eurofleurist. Verzending van bloemen door heel Nederland.

• •

drukkerijwihabo ge boo rte- trouw- j ub i leu m kaarten of eigen o n t w e r p ruime keuze mis - doop boekjes I o go briefpapier enveloppen visitekaartjes flyer brochure p ri n ten copy kl e u r zwartwit ki ei n- groot fo rm a at ril len vo uwen nieten snijden inb i nden pl a stif iceren Heesterseweg 13 - 5386 KT Geffen T (073) 532 26 84 • F (073) 532 47 95 • E drukkerij@wihabo.nl • 1 www.wihabo.nl

VAN DER DOELEN

Wilt u lagere maandlasten? Uw hypotheek oversluiten? * Samen met u bekijken wij, geheel vrijb lijven d, of u al of niet uw huidige hypotheek moet aanpassen.

* Zeer scherpe rentetarieven. * Intensieve persoonlijke begeleiding van begin tot het eind. WIJ BEMIDDELEN VOOR ALLE GROTE V ERZEKERAARS, BOUWFONDSEN EN BANKEN. KLOOSTERSTRAAT 44 5386 AT GEFFEN TEL . 073 - 5325510 FAX 073 - 5325560

Bel voor afspraak:

E-mai I info@vanderdoelenassurantien.nl Internet www.vanderdoelenassurantien.nl

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

VERZEKERINGEN


ZEEBEVING honderden duizenden tienduizenden ontelbaar kinderen vrouwen en mannen zonder naam zonder gezicht zonder verhaal voor ons met een naam met een gezicht met een eigen verhaal voor hen meer dan een getal door het water overvallen door het water verzwolgen weggevaagd weggerukt weggespoeld Mijn God wie kan dat bevatten wie beeft niet bij zoveel dood en verlies

Geffen, Dorpsstraat 07.20, 08.20, 09.20, 10.20, 11.20,12.20, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17,20 08.02, 09.02, 10.02, 11.02, 12.02, 13.02. 14.02, 15.02, 16.02, 17.02, 18.29 Zaterdag 09.20, 10.20, 11.20, 12.20, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen Schoolvakanties 7 t/m 11 februari vo01jaarsvakantie (carnaval) 28 maart 2e Paasdag 2 t/m 13 mei Meivakantie 16 mei 2e Pinksterdag 11 juli Begin zomervakantie 5 mei Hemclvaartdag 5 mei Eerste communie

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Bergstraat 26a, tel. (073) 5321544 Advertenties: Tolweg 7, tel. (073) 5322243 Redactieadressen: Tolweg 7, en Veldstraat 13 E-maiJ adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat 22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26a, (073) 5322586 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver.

WETENSWAARDIGHEDEN Buurtbus-dienstregeling lijn 261 Maandag t/m vrijdag

Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.

CONTROLEER UW VASTE ADVERTENTlE!

~l ! ~

R,e!!J!!:1!.i.Y.,DRUF

;l ~

~

/$

~ -(lf•I'>~-

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Tel 073 532 34 69 Renovatie projecten. Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spuitwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl

16

RI.IWIELEN o.e

OazoHo _ _ _ _ _ __

TANKSTATION TAXI

Vervoe, voor z+ea<•,.,,,o,..de. b1.t• /a

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13