Torenklanken 2004 - nr 09

Page 1

42e jaargang I nummer a l mei 2004

sekretari aat: redaktieadres: advertenties: bank: druk: oplage:

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 Tolweg 7 en Veldstraat 13 Tolweg 7, te lefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 WiHaBo Dru kkerij, Geffen 1750 exemplaren

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

VIERING BIJ DE VELDKAPEL Onze Mariakapel aan de Veldstraat wordt keurig verzorgd door de zusjes van Lee en ligt er daarom altijd keurig bij. Maria staat altijd in de bloemen. Een sfeervolle plek om even bij 'stil te staan': "Zet langs deze weg geen voet, of zeg Maria wees gegroet. .. !" Op Tweede Pinksterdag (maandag 31 mei) houden we zoals andere jaren de eucharistieviering van 09.30 uur bij deze veldkapel m.m. v. het Gemengd koor. Iedereen is van harte welkom om in de buitenlucht Maria te eren, te bidden en te zingen. AJle kinderen mogen een bloem meebrengen om bij Maria te zetten. De communicantjes zeggen gebedjes en brengen witte, rode en blauwe bloemen bij Maria. (voor deze bloemen wordt gezorgd). We gedenken ook in onze gebeden, mevrouw Door van Lee, die jarenlang met trouwe inzet de Mariakapel in ere hield. Na de H.Mis is er thee, koffie, limonade en cake bij 't Bergje. Bij slecht weer is de viering in de kerk. We hopen velen te mogen verwelkomen om de meimaand feestelijk af te sluiten! pastoor Scheepers.

VOLLEYBALVERENIGING G'68 - MAASDONK Zondag 13 juni aanstaande houdt volleybalvereniging G'68 - Maasdonl( voor de negenentwintigste keer haar traditionele buiten volleybaltoernooi. Dit gezellige toernooi staat open voor zowel teams met volleybal ervaring (2e/3e klasse) waar naast de gezelligheid ook het , competitie element belangrijk is, als voor teams waar het recreatieve element overheerst. Bij de laatstgenoemde categorie spelen teams van buurtverenigingen, andere sportverenigingen en familieteams en straatteams mee. Bij de indeling van de poules wordt hiermee vanzelfsprekend rekening gehouden. Dit, toch wel, unieke grastoernooi wordt gespeeld op sportpark "De Biescamp" te Geffen, waarbij mooi weer de laatste jaren gegarandeerd was. Voetbalvereniging Nooit Gedacht heeft zich ook dit jaar bereid verklaard de kantine die dag te openen, zodat ook de inwendige mens goed verzorgd zal zijn. Heeft u zin om mee te doen of wilt u nadere informatie, neem dan kontakt op met Antoine Jansen (073 -5322734), e-mail: antoine.hans@levix.nl of Arie Heijstek (0735327774), e-mail: arieheijstek@home.nl.

KOPY INLEVEREN VOOR: 5 juni (geldt ook voor e-mail kopy) verschijnt over 3 weken redaktie adres Tolweg 7 & Veldstraat 13


UITVAARTVERZORGING

VAN LITH B.V. Kloosterstraat Se 5386 AR Geffen

Docfalaan 2 (hoek Julianasingel) 5342 HZ Oss Telefoon 0412 - 623173 Fax 0412 - 641155

Tel: 073 - 5321683 Fax: 073 - 5325150

- mogelijkheden voor thuisopbaring - zwarte en grijze rouwauto - mannelijke en vrouwe lij ke uitvaartbegeleiders - gratis informatieboekje/wilsbeschikking op aanvraag - gratis voorlichtingsavonden/informatieve gesprekken - erkend lid van de Ned. Unie van Uitvaartondernemingen - professionele nazorg

Grnfwerk is onze specialiteit. Voor ieder budget.

Aangesloten bij Eurofleurist. Verzending van bloemen door heel Nederland.

Beheerder "Stadsmortuarium Oss", "Mortuarium Nistelrode", "Mortuarium Herpen", "Mortuarium Oijen"

Kleding verander- en reparatiewerk. 11

van der Sangen Tuinhout

BENILDA 11

Mo/enberg 6, te/.(073) 532 48 50 5386 DA Geffen / Maasdonk Maandag, Dinsdag, Donderdag, Vrijdag:

- Tuinhuisjes - Schuttingen - Speeltoestellen - Vlonders - Dierenverblij ven - Tuinmeubelen - Accessoires Eventueel op maat gemaakt Ook uw adres voor al uw TUINHOUT

09.00- 12.00 uur

andere tijden no tel. afspraak.

maandag t/m vrijdag 8.30-1 8.00 uur. Zaterdag 8.30-16.00 uur

Tolweg 2 5386 BZ Geffen tel/fax 073-5325789 E-mail: cinerentgeffen@wxs.

'

Bosschebaan 53, Heesch (Achter restaurant "De Lucht.. ) tel. 073-5321235 / 06-54375280 fax 073-5320138

Ja, dat doen

we allemaal!

Aan-en verkoop

io- Ba

)

/

■ 1 VAN HEESE

www.lmv.nl

splein 13 Geffen 73) 532 32 64

1=

PARlNERS BV

Makelaardij Assurantiën

-.....--------------

~ LMV

Hypotheek ®adviseur


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: Zondag 09.30 u GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u NULAND: Zaterdag 19. 00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u Zondag 11.00 u LITURGISCHE KALENDER: Huwelijksviering Chantal KerkVr. 28-05 15.00 u hof en Sebastiaan Lautenschlager Toediening H. Vormsel mmv 19.00 u Passe Partout 19.00 u * Woord-Com. viering mmv Ouderenkoor H.Mis mmv Passe Partout Za. 29-05 19.00 u (+ kinderkerk) Zo. 30-05 09.30 u + H.Mis mmv Gem. koor Openluchtviering bij de VeldMa. 31-05 09.30 u kapel mmv Gem. koor Huwelijksviering Nicole v. Vr. 04-06 12.30 u Schijndel en Rob bie Nederkoom Huwelijksviering Marloes 14.00 u Renders en Eric v. Oort 19.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor Huwelijksviering Parry v. Za. 05-06 12.00 u Venrooij en Jurgen v. Nistelrooij 19.00 u H.Mis mmv Bandola's (+ kinderkerk) Zo. 06-06 09.3 0 u + H.Mis mmv Gem. koor Ma. 07-06 19.00 u * Avondmis Wo . 09-06 20.00-21.00 uur aanbiddingsuur voor stil gebed rond het Allerheiligste V r. 11-06 19. 00 u * Woord-Com. Viering rnrnv Ouderenkoor Za. 12-06 19.00 u Woord-Com. Viering mmv Kinderkoor Zo. 13-06 09.30 u + H .Mis mmv Gem. koor Ma. 14-06 Geen viering in de kapel

* = dienst in de kapel + = t.v. uitzending naar de Heegt Van 11 t/m 18 juni zijn de pastoor en de diaken op bedevaart naar Lourdes. DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 1 juni 2004 om 20.00 uur in het Patronaat (ingang pastorie achterom). De keer daarop is het op dinsdag 6 juni 2004. Contactpersoon: Babette Romme, De Doelen 1, tel. 532 3469.

HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven op de pastorie. Dat kan telefonische (532 1216) elke voormiddag van 09.00 - 12.00 uur of op de spreekuur-tijden; u kunt de voice-mail inspreken of e-mailen. U krijgt daarna de benodigde informatie toegestuurd. MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 - 20.00 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 532 2298. Er liggen ook opgave enveloppen achter in de kapel en in de kerk. ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEU' Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 532 4160. KERKBALANS 2004: Koersvast Toon uw sympathie voor onze parochie en doe mee met de actie Kerkbalans ! We mochten al reeds ontvangen: € 23.500,00. Dank u wel voor uw bijdrage!U kunt u bijdrage overmaken op giro 1117393 of Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2004. Kijk ook op www.kerkbalans.nl. GIFTEN Voor het Lourdescomité: bank rek. 11 58 16 135 Voor de restauratie van de kerk: bank rek. 1158 15236 KERKMUSEUM Elke laatste zaterdag van de maand geopend van 13.00 14.00 uur: 29 mei a.s. (behalve wanneer er op dat tijdstip een viering in de kerk is). U kunt ook een afspraak maken met Jo van Wanrooij tel. 532 2283. BEREIKBAARHEID PASTOOR SCHEEPERS Spreekuur: woensdag van 18.00 - 18.30 uur en vrijdag van 09.30 - 10.00 uur. (om afspraken te maken, iets op te halen of een korte hulpvraag). Voor uiterste spoed: pastoor: tel. 06 - 533 64 310 e-mailadres pastoor: pastoor.scheepers@levix.nl e-mailadres diaken: diakenvanherwijnen@hotmail.com internetside parochie: www.parochiegeffen.nl PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE: maandag 31 mei (Tweede Pinksterdag) 09.30 uur viering bij de veldkapel. zaterdag 5 juni van 11.00 - 13.00 uur: foto's en video's bekijken en bijbestellen in het patronaat. Evaluatieformulier mee naar huis. woensdag 9 juni van 13.30 - 15.00 uur: 6e bijeenkomst: hfdst. 12: De toekomst. r


C1000.

Van alle markten

thuis.

~z

H. VAN ZANDVOORT ELECTROTECHNIEK B.V.

CAFÉ GOVERS

GEFFEN

E-mail : hvzandvoortelectro@hetnet.nl Magnolia 18 - 5386 EP Geffen Tel : (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86 GSM 06 55 783 873

■ ■ ■ ■ ■

C1000 van Herpen

Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

"""

Open ingstijden: Ma tim do s.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

Gebr. van Wanrooij

Bouwbedrijven

Broekscraat 2, Postbus 4, 5386 ZG Geffen Telefoon: 073 - 5 340400, Fax : 0- 3 - 5 340499

Inccrncr: www.vanwaurooij.nJ

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN

*IJZERWAREN

*TEGELS

*HANG- EN SLUITWERK

*GEREEDSCHAP

*VERF

*TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

*SIERBESTRATINGSMATERIALEN

VAN DER DOELEN

Wilt u lagere maandlasten? Uw hypotheek oversluiten? *

Samen met u bekijken wij, g e hee l vrijblijve nd, of u a l of niet uw huidige hypotheek moet aanpassen.

*

Zeer scherpe rentetari even.

* Intensieve persoonlijke begeleiding van begin tot het eind. WIJ BEMIDDELEN VOOR ALLE GROTE VERZEKERAARS, BOUWFONDSEN EN BANKEN. KLOOSTERSTRAAT 44 5386 AT GEFFEN TEL. 073 - 5325510 FAX 073 - 5325560

Bel voor afspraak:

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

VERZEKERINGEN


PROGRAMMA VORMSEL Vrijdag 28 mei om 19.00 uur Toediening van het H. Vormsel door deken G. Verbakel. KINDERCLUB Deze parochieactiviteit is bedoeld voor de kinderen van groep 5 t/m 8. In een plezierige sfeer maken de kinderen kennis met ons geloof. Er worden bijbelverhalen verteld, video's getoond, geknutseld en spellen gedaan. Kom eens een kijkje nemen op maandagmiddag 7 juni van 15.45 uur tot 17.00 uur in het patronaat van de pastorie. Als je iets meer wilt weten bel dan naar: pastoor Scheepers (5321216) Marion van Venrooy (5323468) of Nelly Bwire (5320418), DANK... Aan Piet van de Wetering, die ervoor zorgde dat het puin op het kerkhof werd verwijderd! VIERINGEN IN DE ST. JAN IN DE MEIMAAND zaterdag 29 mei: 19.00 u. diaken T. Bangert m.m.v. Liturgisch Gemengd Koor Ewijk. zondag 30 mei (Eerste Pinksterdag) 07.00 u. diaken T. Bangert, volkszang 08.30 u. diaken T. Bangert, volkszang 10.15 u. Mgr. Hurkrnans m.m.v. Schola Cantorum Den Bosch en St. Hubertusgilde Berkel 12.00 u . diaken I. Bangert m.m.v. Schola Puellarum Den Bosch maandag 31 mei (Tweede Pinksterdag) 07.00 u. Pastor V BJom m.m.v. Mediorenkoor Oss 08 .30 u. Pastor V Blom m.m.v. Mediorenkoor Oss en St. Lambertusgilde Maren-Kessel 10.15 u. Pastor V Blom m.m.v. Schola Juventatis Den Bosch en St Jorisgilde ieuwkuijk 12.00 u. sluiting van de meimaand: Mgr. Hurkrnans m.m.,,. Schola Cantorum Den Bosch en St. Jorisgilde Helvoirt JEUGDKOOR Ben je tussen de 12 en 18 jaar en houd je van zingen? Kom dan naar de informatieve bijeenkomst voor de belangstellenden voor het jeugdkoor op maandag 7 juni om 20.00 uur in het patronaat (bij de pastorie achterom)! GOD IS ALTIJD ONLINE

God is altijd online Op het wereldwijde web Bij Hem is nooit een storing En Zijn server is nooit bezet. Met God chatten is altijd mogelijk Het contact is levensecht

De verbinding is gelukkig draadloos Ook zonder computer kun je bij Hem terecht. Hackers kunnen niet storen Gods firewall werkt altijd correct Je zult Hem wel zelf moeten installeren Dan is j ouw verbinding perfect. Gods computer zoekt heel het net af Om te verbinden met jou en mij We mogen gratis downloaden En virussen zijn er niet bij . De beste programma's kun je bij Hem krijgen Dan loopt je computer als een trein En mocht je harde schijf toch crashen Dan is God voor jou altijd online. Hij heeft géén wachttijd en geeft goede adviezen Hij heeft zelfs een Handleiding gemaakt Als je die gebruikt als leidraad voor jouw leven Dan wordt jouw levenscomputer nooit meer gekraakt.

OPBRENGST COLLECTE NATIONAAL FONDS KINDERHULP De jaarlijkse collecte voor het Nationaal Fonds Kinder: hulp, die gehouden is in de week van 25 april t/m 1 mei, heeft in Geffen € 771, 73 opgebracht. Hiervoor zijn 18 collectanten op pad gegaan. Het ingezamelde geld is bestemd voor kinderen in Nederland die, meestal door problemen thuis, te maken krijgen met jeugdzorg. Kinderhulp financiert met de opbrengst van de collecte bijvoorbeeld een schommel bij het kindertehuis, een fietsje, het lidmaatschap van een sportclub, of een weekje kamperen. Met deze extra's brengt het Nationaal Fonds Kinderhulp wat kleur in het leven van kinderen in Nederland die het in hun leven niet gemakkelijk hebben. Collectanten en gevers: hartelijk dank!

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

@

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Kraaijeven 3 5386 LH Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623 5


DRIE KEER 50 EN SAMEN 150! Vijftig jaar getrouwd ... vijftig jaar lid van de Z.L.T.O ... vijftig jaar lid van de K .VO. en samen 150 jaar oud .. . een viervoudige reden om feest te vieren voor Wim van de Rijt (74 j.) en Bertha van de Kamp (76 j .) ! Ze hebben nog meer gezamenlijks: Ze woonden lange tijd in de Riet - Kampsestraat, een combinatie van hun beider achternamen: de Rijt / Riet (= natte grond) en van de Kamp! Wim komt uit Vinkel en is de vierde uit het gezin van Hannes van de Rijt en Dina van Gerven. Zijn vader had voor de oorlog al een vermeerderingsbedrijf en Win1 bleef de kip en het ei trouw! Ze hadden op de Weerscheut een zgn. ontginningsboerderij. Van het bosje bij de boerderij kwamen veel producten: hout voor klompen en triplex; de boomtoppen werden gebruikt voor omheiningpalen; er kwamen blokken af voor de kachel en het dunne hout ging naar bakkerij van Lier. Bertha, dochter van Janus van de Kamp en Jans Damen, werd geboren in de Elst. Zij had slechts één halfbroer Jan, die 13 jaar ouder was . Bertha werkte na haar lagere schooltijd mee op de boerderij . Al jong was ze actief in het verenigingsleven van toen: ze borduurde koorhemden en superplies; ze haalde geld op voor "de voortplanting des geloofs", de kindsheid, de St. Pieterspenning en de Retraitepenning. Ze was lid van de Theresiabroederschap en werkte mee aan de missieoptochten. "Ik weet nog goed dat Gerrit van Heesch en Justien van Nistelrooij allebei jongens met krulhaar - St Janneke mochten zijn!" Ook het toneelstuk "Haar offer aanvaard" over een zuster in de missie, waarin Corry de Haas de hoofdrol speelde, ziet ze zo nog vóór zich! Wim heeft "weinig aan zijn jeugd" gehad, zoals hij het zelf verwoordt. Zijn moeder stierf al jong, bij de geboorte van het 1 le kind. Grutje woonde 3 jaar bij hen in huis . Hun huis brandde af en ze woonden 4 jaar lang in twee kippenkooien. "Met tweeën sliepen we op de zolder bij de koeien. Alles moest doorgaan, met m ' n 12e jaar was ik er al aan gewend om elke morgen koffie te zetten". zegt Wim. Hij werkte thuis en één jaar als boerenknecht. "We hadden bijna een hele winter ' stof gegeten' voor vijf gulden per dag" . Toch was er ook een biertje op zijn tijd. Wim weet nog goed dat ze op zaterdag bij de Brouwerij in Geffen, 3 liter bier gingen halen in een melkkannetje! Wim ontmoette Bertha op de Oranjefeesten in 1948 in de feesttent te Geffen. FNV BO UW? FNV BOUW? WAT KOOP IK ER VOO~?

WAT KOOP IK ER VOOR?

~

[iJ

JURIDISCHE HULP

boi,1.1i19 ÇIUJHIQCMII Hli:c th•u!

{11DBO/JW Eibd,g,a;,i

IPMIW-.PffliM3S+ittif.ä

6

.

VERBETERING

.,.~-~

U1J!joouw /i/u4.f-

~

Zoals gezegd: kippen stonden bij Wim hoog in het vaandel! Na hun trouwen begonnen ze met 200 kippen, 5 koeien (van Bertha) en een paar varkens. ''Daar hadden we de hele dag aan te werken!" Ze woonden in "een schon · hennekoi" van 10 m. lang verdeeld in een woongedeelte en een deel voor de kippen. Soms lagen de kuikens bij de plattebuiskachel! De kooi werd verlengd tot 20 m. "Het lijkt wel een kerk!" werd er gezegd. In de Rietkampsestraat woonde nog niemand behalve zij ; ze hadden aanvankelijk geen gas en elektra. "We werden pas aangesloten op de waterleiding na de geboorte van ons vijfde kind. We woonden wel achteraf, maar toch dichtbij het dorp, want we konden immers op de kerkklok kijken! De kippen brachten aardig op, 200 stuks was best veel in die tijd". In 1957 werd er een woonhuis bijgebouwd. Bertha en Wim kregen zeven kinderen Diny. Jose, Elly, Anita, Harrie, Willy en Hans. Hans doet nu de kippen, Harrie heeft koeien en Willy is werkzaam in het productschap van Vlees en Eieren! Twee meisjes trouwden eveneens met een boer! Het bloed kruipt.. .... Inmiddels zij n er 18 kleinkinderen in de leeftijd van 2 tot 22 jaar. De boer kende toen, net als tegenwoordig. ook tijden van zorg, moeilijkheden en ziekten onder de dieren. "Maar met doorzetten en een beetje geluk hebben we het gered", zegt Wim . "Het grote verschil is. dat het nu over veel grotere bedragen gaat, als je als boer tegenslagen en verlies hebt. Als het met de kippen eyen niet goed ging, hadden wij nog van alles wat. Daarbij 1eefde je zuinig en probeerde iets te sparen. Je had alleen de hoognodige verzekeringen en j e kon geen pensioen betalen. Toen ze een radio kochten werden ze lid van de K. R.O. en met de eerste gids kwam een spreukenstrook mee met de volgende tekst: "Vat moed en zet u aan de arbeid". Deze spreuk heeft jarenlang in de keuken gehangen! Bertha en Wim kijken terug op gelukkige jaren. "We deelden al ons lief en leed samen. We hebben het soms hard te halen gehad, maar we zijn altijd teneden geweest. Als je het moeilijk hebt, dan komt het er op aan, om het samen te dragen, dan houdt je huwelijk wel vijftig jaar stand! " In een prachtig herinner ing sboek i s hun gouden huwelijkstijd samengevat door kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, neven en nichten. ''Een kostbaar bezit" vindt het gouden paar. Net als de mooie H.Mis, de receptie en het feest dat ze zich nog lang zullen heugen. Proficiat!

LEDENBLAD •!~h.i!••~,..··~ll'!MM

FNV BO UW? WAT KOOP.IK ER VOOR?

FNV BOUW? WATKOOPIKUVO OR?

~

INVLOED OP JE ê Aó

HULP

,ff4;Ï) J!M1M11i1Jkrll1N

/J!l/BOUW

w.,,.,.i,,

~ Cf39eouw f.tê1~x..t~

1345141M!lidMofl·lf· ·E±rl


EFKES BUURTE ME' ... Doortje en Inez "We Laten haar niet graag los, maar we kunnen het wel begrijpen ..." Dat zegt Doortje van Druenen, die meer dan 21 jaar lang kunstzinnige vorming opdeed bij beeldhouwster Inez Hegeman. Inez heeft haar laatste lessen gegeven; gedurende 25 jaar begeleidde ze vele cursisten, waaronder slechts enkele mam1elijke! Ter afsluiting organiseerden de cursisten onlangs een zeer geslaagde tentoonstelling in de Bonkelaar. "De Olifant in steen" van Doortje en het bronzen portret van Mies van den Hanenberg (gemaakt door dochter Kaat) trokken de aandacht van velen. "Deze tentoonstelling was echt een opsteker" zegt Inez. "De mooiste werken werden tentoongesteld, het was perfect georganiseerd en na afloop was er een knalfeest in het atelier met liederen en cabaret en veel plezier onderling! " Met leerling en lerares blikken we terug. "Het zal voor mij wennen zijn" zegt Doortje, die het langst bij Inez op les was. "Op donderdagmorgen werken in het atelier bij Inez, was voor mij een vast gegeven. Toen mijn vier kinderen op de middelbare school zaten, wilde ik iets gaan ondernemen; ik ben geen type om overal op de koffie te gaan. Na 2 jaar engelse les, kwam ik via een oproep in Torenklanken bij Inez terecht en ben ik er tot nu toe gebleven!" De cursisten maakten op de lessen werkstukken in klei, in was en van steen. Wat boeide Doortje het meest? "Ik heb altijd bewondering gehad voor de manier waarop Inez met ons en onze creaties omging. Ze laat iedereen in zijn waarde en kan goed meedenl<.en met ieders ideeën. Het fijne van zulk een cursus is, datje jezelf enje lief en leed kwijt kunt in een werkstuk. Bovendien hadden we onderling een zeer hechte groep! De groep waarin ik zat, nam een aantal jaren geleden ook het initiatief om een week lang te gaan beeldhouwen op de boerderij van Inez haar ouders in Hancate. Wij zorgden voor de organisatie, zodat Inez ons goed kon begeleiden. Dat was geweldig leuk met prachtige eindresultaten!" vertelt Doortje. Zijn deze vrouwen kunstenaars of hobbyisten? Het zijn hobbyisten die op een kunstzinnige manier bezig zijn" vindt Inez. "Sommigen overstijgen het hobbygebeuren en komen tot ware kunstwerken. Ik kan de cursisten een aantal dingen leren: te beginnen met leren kijken! Verder wijs ilc erop hoe mensen, dieren en dingen in elkaar zitten en of verhoudingen kloppen. En om ze dan een eigen beeld te laten creëren, probeer ik ze ertoe aan te zetten om spanning in het kunstwerk te brengen door kleine veranderingen. Het beeld

moet vanuit jezelf komen. Iets van iemand namaken is uit den boze!" aldus Inez. Er zijn diverse mooie creaties geboren in het atelier van Inez. Onlangs stonden twee Aziatische vrouwen: Tsenyu (Chinese) en Saowanee (Thaise) model voor een portret. Een uitdaging voor de cursisten omdat het hoofd van deze mensen anders gevormd is dan een westers type. Doortje heeft veel moeder-kind figuren gemaakt en met veel plezier gewerkt aan de portretjes van haar kleinkinderen Nikki en Tim. Op de foto is ze bezig met haar derde kleinkind Douwe. "Ik werk niet om de beelden te verkopen" zegt ze. "Ze blijven in de familie of ik houd ze zelf". Nu zal ze thuis verder moeten; een toekomstdroom is nog om een beeld van zeven vrouwen te maken: haar zes zussen en zijzelf. "Het zal wel moeilijk worden, wie het zal krijgen, als het zover is!" lacht ze.

Als afscheidscadeautje maakte Inez voor haar 24 cursisten een klein geopend envelopje in brons. "Ze hebben hier veel opgestoken en dat zit in een envelopje. Dat is niet gesloten, want er kan nog veel meer bij! Als ze dat envelopje zien, houden ze de werklust om door te gaan!" legt Inez uit. En dat is wat ze het liefst ziet. "De vrouwen moeten op eigen wijze doorgaan en ze kunnen nog altijd bij mij terecht om advies". Zelf gaat ze haar oude liefde weer ophalen: het werken in steen. "Daar had ik altijd het meest plezier in". Ze gaat dat een groot deel van het jaar doen, in de Algarve in het zonnige Portugal, waar ze onlangs een vakantiehuis kochten. Ze kreeg al een symbolisch sinaasappelboompje van een groep cursisten, om dat daar te planten en dan zou de groep graag de oogst komen proeven in het Zuiden! Vóór die tijd gaat Inez nog met een groep leerlingen van de Mariaschool aan het werk om in het kader van het Kunstproject stenen te bewerken in de stijl van Henri Moore. Dank aan Inez en haar cursisten voor de mooie kunstwerken die Geffen dank zij hen, rijk is! 7


BEHOUD VOORGEVEL MARIASCHOOL ?!!!!!!? Sinds enige tijd verzorg ik regelmatig rondleidingen door Geffen. Tijdens die 'vertel'tochten blijkt telkens weer dat er in Geffen veel verdwenen is. Het station, de marechausseekazerne, de sigarenfabriek, het oude gemeentehuis ..... . Wanneer er mensen uit andere dorpen meelopen hoor ik vaak dat zij het plekje rondom de pastorie-kloosterMariaschool zo'n prachtig dorpsgezicht vinden. De Mariaschool is daarvan wel degelijk een belangrijk onderdeel. Leny Romme schreef eerder in Torenklanken dat het bij een typisch oud Brabants dorp hoorde; de kerk, het klooster, de pastorie en een langgerekte school. Voor het behoud van dit dorpsgezicht heeft zij zich opgeworpen met de bedoeling dat we ons goed moeten realiseren dat niet alles zomaar tegen de vlakte moet gaan. Kunnen we nu nog niet al onze haren uit de hoofd trekken dat we het oude gemeentehuis gesloopt hebben ... ? Daarom viel het me ontzettend tegen dat zelfs een oud heemkundevoorzitter zich zo denigrerend uitlaat over Leny's initiatieven. 'We zetten er wel een gedenksteen neer... ' werd er in Rond de Dorpspomp geschreven. Nou sorry, dan heb je het pleidooi niet echt begrepen. Als je haar verhaal goed gelezen hebt geeft Leny inderdaad aan dat de huidige gevel veel aan monumentale waarde heeft ingeboet. Maar wanneer er toch een nieuwe

school gebouwd gaat worden moet het voor een beetje architect toch zeker mogelijk zijn om de gevel in te passen in het nog te ontwerpen gebouw. Natuurlijk zal het nieuwe multifunctionele gebouw hoger uitvallen dan de_ huidige, maar laat het gebouw dan na een aantal meter omhoog gaan. De gevel die Leny wil bewaren is niet de huidige gevel, maar een gerestaureerde, zoals hij vroeger er uit zag. Ik sluit me graag bij haar mening aan. Om meer duidelijkheid te scheppen ben ik in het fotoarchief van Vladerack gedoken. Het mag, na het zien van deze foto, toch duidelijk zijn dat dit toch niet te vervangen is door een simpel gedenksteen. Ruud Verhagen

,.

/oy of Perfection

ERNS ~ - s-c_h_i-l d_e_~_s _ _ _______ • schilderwerken nieuwbouw/ onderhoud • wand / plafondafwerking • meerjaren onderhouds planningen • glasservice • informeer voor vrijblijvende offerte • woonhuizen ouder dan 15 jaar verlaagd BTW tarief. (19% naar 6%) uw voordeel 13% Ernis Schilders Het Geffens Veld 8 5386 LL Geffen

Tel. 073 - 532 34 00 Fax 073 - 532 65 10 E-mail ernisschilders@levix.nl

8 -

- --

-

-


25 JAAR "ONDER DE LINDEN" Contacten onderhouden in de buurt... Dat is de voornaamste meerwaarde van een buurtvereniging, vinden Rien van den Berg (64 j.) en Teus Vos (55 j.) resp. voorzitter en penningmeester van buurtvereniging "Onder de Linden". Op 13 juni a.s. vieren zij het 25-jarig bestaan van de vereniging met een feestje voor alle leden. Ze begonnen indertijd met het bouwen van een carnavalswagen door een aantal bewoners van de Molenstraat. Wijlen Anna van den Haterd opperde het idee om er meerdere straten bij te betrekken en te komen tot een buurtvereniging. Aldus geschiedde en de buurt werd gevormd door bewoners uit de Vlijmdstraat, an Coothstraat, Molenstraat, Kerkstraat, Dorpstraat (tot de Vlijmdstraat) en de Wiel. De naam was gauw gekozen: "Er staan veel lindebomen in onze straten" . Rien en Teus zitten vanaf het begin in het bestuur. De overige bestuursleden zijn momenteel: Will van Leeuwen (secr. ), Frans van den Hurk, DaniĂŤlle van Wanrooij, Geert Kerkhof en Ans Clement. Ze organiseren net als andere buurtverenigingen allerlei activiteiten: Sinterklaasfeest, paaseieren zoeken, kaarten (de prijzen: worst en jenever, werden meestal ter plekke genuttigd en de fooien gingen naar de Hartstichting!), fiets- , speur- en fototochten,jeu des boulen, barbecue (waarvoor de fam. Hanegraaf de ruimte beschikbaar stelt), een loterij (waarvoor iedereen een prijs meebrengt), kerststukken maken, gezinsquiz en voor de jeugd: schaatsen, bioscoopbezoek, bowlen en langlaufen. "We geven de uitnodigingen voor de activiteiten persoonlijk af, dat scheelt in de deelname" zegt Teus. Verhalen uit vroegere tijden komen boven. "We hebben vaak veel plezier gehad. Met het opbouwen van de carnavalswagen hadden we een 2-ploegendienst. Wat de ene groep opbouwde, brak de andere weer af! EĂŠn van onze wagenthema's was de gemeenteauto die tegen de trein botste. We ontvingen een brief van de gemeente dat dat echt niet kon! Toen we verhaal gingen halen bij de ambtenaren bleek de brief van een grapjas afkomstig. Piet de Haas liet ons weten: "Mijn naam is haas, ik weet van niks!" De gezinsquiz, die onlangs voor de 3e keer werd gehouden, is inmiddels beroemd geworden in het hele dorp.

. . . ._......__.__-=-----~----

100 Vragen moeten tussen 19.00 uur en 23 .00 uur beantwoord worden en velen worden daarvoor opgebeld. "Toen we vroegen hoeveel snaren een harp heeft, stond de telefoon bij Thomas van Rosmalen die avond roodgloeiend! Na afloop is er volop discussie en de winnaar ' mag' de volgende quiz samenstellen. De hoofdprijs wordt geschonken door C 1000 en ook de middenstanders uit onze buurt Bosch - van Erp, van Hoorn en van Tuijl zijn gulle sponsors. En wij vergeten hen, op onze beurt, ook niet" aldus Rien en Teus. Teus is een bijzondere penningmeester, want hij speelde het klaar om in al die jaren de contributie niet te hoeven verhogen, ook niet toen de euro kwam! "We zijn blij met de assistentie en/of sponsoring van onze leden, zodat we de kosten laag kunnen houden" zegt Teus. Naast zijn penningmeesterschap is hij een fervent watersportliefhebber. Momenteel renoveert hij een 100 jaar oud, authentiek vissersbootje. Hij kan eveneens zeil naaien, fuiken breien, touw knopen en vis roken en bakken! Hij demonstreert wel eens in klederdracht (ideetje voor Effe noar Geffe!?). Rien is ook actief op meerdere terreinen: voorzitter van de boerenbruidsparen. lid van de Geffense Vrienden van de Hartstichting en hij verricht onderhoud bij N-G. Op 13 juni zijn ze dan - samen met velen - druk doende met het zilveren buurtfeest, dat gehouden wordt op het veldje aan de Vlijmdstraat. Op het programma staan een Brabantse koffietafel, een ganzenbordspel, een barbe.1 cue en loterij. Voor de kinderen is er een springkussen (van de fam. Hanegraaf) en zij mogen playbacken. Wij wensen het bestuur, de 55 gezinnen en de ere-leden - die in het verleden hun sporen voor de vereniging hebben verdiend - een fijn feest toe "onder de linden"!

NIEUWSBRIEF POORT VAN DEN BOSCH Kruising Weerscheut/Papendijk met N59 afgesloten Medio juni wordt de huidige kruising Weerscheut/Papendijk met de N59 bij Geffen afgesloten in verband met de aanleg van de nieuwe ongelijkvloerse kruising met de A59. Tijdens de bouwwerkzaamheden kan auto- en fietsverkeer tussen Geffen en Vinkel iets ten oosten van de oude kruising via een tijdelijke kruising de rijksweg blijven oversteken. Autoverkeer richting 's-Hertogenbosch en Oss wordt omgeleid via de Bosschebaan en Cereslaan naar aansluiting 15 van de A59 bij Oss. Omgeving Geffen Tussen Nuland en Geffen is het baanlichaam voor de nieuwe rijksweg al grotendeels aangelegd en deels geasfalteerd. Bij Geffen wordt in mei gestart met de bouw van de ongelijkvloerse kruising, die in het najaar van 2005 gereed komt. 9


®

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. E-mail :postbus5@maasdonk.nl lnternet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17. 00 tot 19. 00 uur. woensdag van 13 .30 tot 15.30 uur (alleen burgerzaken). OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073-534 27 38. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 3 8 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terec~t op de gemeentewerf. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 073 - 534 27 38). SPREEKUREN Burgemeester: P.C.J. Boelens Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00

Wethouder J.A.M. Voermans Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder E.J.A.M. van Heese Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder M.J.M. van de Ven Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. 10

POLITIE Op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 - 12.00 uur kunt u het gemeentehuis bellen (tel.nr. 073-5342100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent te~ lefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken. CONSULENT WET VOORZIENINGE GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00 VREEMDELINGENLOKET BIJ DE GE,),IEENTE Wilt u langer dan drie maanden in Nederland verblij ven? Dan vraagt u vanaf 13 april 2004 een verblijfsvergunning aan bij de gemeente. De gemeente stuurt uw aanvraag door naar de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND). De IND behandelt uw aanvraag en beslist er over. U wordt daarover door de IND geïnformeerd. Bij een positieve beslissing kunt u bij de gemeente het verblijfsdocument ophalen. Voor vragen over toelating en verblijf en voor vragen tijdens de behandeling van uw aanvraag, kunt u bij de IND terecht; ook als de aanvraag bij de gemeente is gedaan. Via telefoonnummer 0900 1234561 (€ 0,lüp.m.) of via de website www. ind.nl kunt u terecht. Gemeente Oss De gemeente Oss gaat ook de aanvragen namens de gemeenten Lith, Maasdonk en Bernheze in ontvangst nemen. Dat kan alleen op afspraak via telefoon 0412 629218. U krijgt vervolgens de formulieren thuis gestuurd en die neemt u ingevuld mee naar uw af praak. Ook geeft de Vreemdelingendienst verklaringen af voor aanstaande echtgenoten/geregistreerde partners die niet de Nederlandse nationaliteit bezitten en neemt aanvragen voor kort verblijf (korter dan drie maanden) in ontvangst. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met de Vreemdelingendienst op telefoon 073 6236023 of mailen naar bestuurlijk . to ezicht @ brabantnoord .politie.nl CONTROLE OP BIJSTANDSUITKERINGEN De controle op bijstandsuitkeringen neemt systematisch verder toe. Tegenwoordig wordt landelijk uitgezocht of mensen met bijstand andere bronnen van inkomsten hebben, of ze soms studeren en of ze vermogen hebben op de bank. Als dit zo is, dan is er misschien geen recht op bijstand. De bijstand is een vangnet voor mensen die zelf (tijdelijk) niet kunnen voorzien in hun levensonderhoud en die ook niet in aanmerking komen voor een andere uit-


kering, zoals de WW, de ziektewet, de WAO, of de AOW Het Inlichtingenbureau in Den Haag vergelijkt maandelijks voor alle Nederlandse gemeenten bestanden van onder meer UWV, IB groep en Belastingdienst. Komt een bijstandsgerechtigde in deze bestanden voor, dan wordt een gemeente hierover geïnformeerd. Het aantal bestanden dat wordt vergeleken wordt de komende jaren steeds verder uitgebreid. Het Inlichtingenbureau houdt zich niet bezig met conclusies. Dit is de taak van een gemeente. De gemeente kan aan de hand van de informatie van het Inlichtingenbureau besluiten tot nader onderzoek. Meer informatie staat op www.inlichtingenbureau.nl OVERLAST EIKENPROCESSIERUPS Na een aantal jaren van relatieve rust wordt dit jaar weer een behoorlijke aanwas van de eikenprocessierups verwacht. Met name de laanboombeplanting langs wegen en fietspaden vormen een goed leefklimaat voor de ontwikkeling en aanwas van deze beestjes in met name de Hollandse eik. In de maanden mei, juni en juli kan men in de bomen deze nesten aantreffen. Ook in uw eigen tuin met eikenbomen kunnen nesten van de eikenprocessierups aangetroffen worden. Volksgezondheid Na contact met de haren van deze rupsen kunnen klachten ontstaan zoals jeuk, huiduitslag en irritatie aan de

ogen of aan de luchtwegen. Vermijd daarom elk contact met de rupsen en de resten ervan, zoals met vrijgekomen haren en lege nesten. Zorg bij een bezoek aan een nahmrgebied voor een goede bedeklci.ng van de hals, armen en benen en ga niet op de grond zitten. Ga na aanraking van de rupsen of haren daarvan, niet krabben of wrijven, maar was of spoel de huid of ogen goed met water. Was zonodig ook de kleren. Neem met ernstige klachten contact op met uw huisarts. Wat te doen bij signalering van een nest eikenprocessierupsen U kunt in dit geval contact opnemen met de Gemeente Maasdonk, telefoon 073-5342100, waarna de buitendienstmedewerkers van de gemeente over zullen gaan tot eventuele bestrijding hiervan. De kosten hiervan bedragen met in gang van 15 mei 2004 € 22,00 per nest voor het bestrijden op particuliere terreinen. Meer informatie Als u meer wilt weten over de eikenprocessierups kunt u contact opnemen met het bureau Medische Milieukunde GGD Brabant en Zeeland, telefoon 076.528.2238. Verder zijn informatieblaadjes verkrijgbaar op het gemeentehuis te Geffen. Tot slot Voorkom klachten en _houd rekening met de haren van de eikenprocessierups. Laat de rupsen met rust en vermijd elk contact met nesten en spinsels.

f Heeft u een feestje te vieren? Denk dan eens aan onze Dorsthütte voor een gezellig feest in de echte Oostenrijkse skisfeer! Een volledig verzorgde verjaardag, reünie of elke andere feestelijke aangelegenheid tot ongeveer 60 personen in de sfeer van sneeuw en bergen!

Alle dagen van de weel< staan we voor u klaar om er een leuk feestje van te mal<en.

Maal< gerust vrijblijvend een afspraak! Telefoon 073-5322159 l<ijl< op: www.dorsvlegel.nl E-mail: info@dorsvlegel.nl

11


Hallo Maasdonkse Kinderen Op Zaterdag 3 juli 2004 is er weer een grote

Jeugdbrandweerdag. Voor de 14e keer heeft de brandweer een spelmiddag georganiseerd. Dit is voor alle Maasdonkse kinderen met de leeftijd van 6 t/m 13 jaar, en een captain vanaf 16 jaar. We beloven een prachtige dag met hier en daar kans op

"plaatselijke buien' Er zijn geen kosten aan verbonden je kan je zo opgeven. Het Spektakel vindt plaats op LINDELAAN 8 te VINKEL. Terrein beschikbaar gesteld door W. van Gogh. Om 12.30 uur aanwezig zijn, en om

13.00 gaan we starten. Na afloop krijgt iedere deelnemer een kleine attentie voor deelname aan deze dag. [Aangeboden door Rabobank Het Maasland] Inschrijfformulier inleveren voor 25 juni op school [Nuland, Vinkel of Geffen] of bij B. Hurkens \Villibrordusstraat 12 Geffen. il 073-5323816 Schoolgaande kinderen buiten Maasdonk formulier inleveren bij B Hurkens.

x ................................................................................................ . Inschrijffonnulier: Er worden groepjes van 8 kinderen gevormd. Je mag zelf een eigen groepje samenstellen, zet dan wel aJle namen op dit formulier. [Ook die van de captain] Inschrijven alleen is ook mogelijk. Naan1Mamen: ...... ................ ...... ...... ................ ........ ........ ... ......... ........ ........ .......... .............. ......... .

Naamgroep:...... ............ ............. ............................. ...... .. .. ....... ............. Aantal: .. ....... ... .. ..... ... Leeftijd: ... .......... ... ...... Naam en 'il van de Captain: .. .......... ................................. .... ... ... .. ..... . 12


50 JAAR KLAAR STAAN VOOR ANDEREN... ! Dat is de rode draad die door het huwelijk loopt van Corry en Piet de Haas! Klaar staan voor je gezin ... voor de kinderen in de straat. .. voor je ouders ... voor de zieken, ouderen en alleenstaanden in je dorp ... voor elkaar! Corry van Venrooij (76 j.) en Piet de Haas (79 j.) vierden hun gouden bruiloft en kijken terug op een tijd die snel voorbij is gegaan en waarin ze naast zorgen "veul schik" hebben gehad. Corry, geboren en getogen in ~ Geffen, dochter van Wimke van Venrooij en Hanneke an Schijndel, was de oudste van zes kinderen. Na de lagere school volgde ze onderwijs op de plaatselijke naa i chool, haalde haar diploma in Den Bosch en ging overal kleding maken. Op de Nieuwe Ka mpen in · Vinkel - midden in het veld - woonde Piet de Haas, zoon van Willemke de Haas en Dientje van Lokven. Hij was er één van de acht en had daarnaast nog acht oudere halfbroers en -zussen. Vader had "anderhalve koe" en moeder runde "een grote supermarkt", dat wil zeggen: ze verkocht aan huis wat koffiebonen, zout, suiker, vermicelli, azijn en tabak: een handeltje van tien gulden in de week! Piet leerde metselen; niet op de L.T.S. - want "je had geen fiets om naar de Den Bosch te gaan" - maar van de oudere metselaars Hasje Pèkske en Pietje de Wit! Corry en Piet vertellen van een zeer verschillende jeugd. Piet, in wiens gezin de oudere broers en zussen al werkten, had een onbezorgde, gezellige jeugd vol kattenkwaad, grappen en plezier! Corry, als oudste zorgelijk en degelijk opgevoed, had al jong een groot verantwoordelijkheidsbesef. Ze herinnert zich nog dat ze ging helpen in het grote gezin van 15 kinderen van Jas en Toi Romme. "Het moeilijkste vond ik het eerlijk verdelen van de gebakken worst!" Corry mocht van haar ouders wel toneelspelen. Ze memoreert de prachtige stukken en mooie rollen die ze speelde met o.a. mevrouw Sloots, Bijs van Dijk en Bertus Pepers. De toneelstukken die Piet in Vinkel speelde vond ze maar knullig! Tot de trouwdag bezochten ze ook de bijeenkomsten in die tijd voor de katholieke jongens (de H. Familie) en de meisjes (de Congregatie) op zondagmiddag na het Lof. "Eigenlijk was het best leuk om daar naar toe te gaan, want dan was je van huis en ontmoette andere jongeren" vertelt Corry. Wat ze niet zo leuk vond, was dat pastoor van de Kamp de dansles afkeurde!

Corry en Piet trouwden in 1954, een jaar uitgesteld vanwege de watersnoodramp. Ze woonden een aantal jaren met Corry's ouders in een dubbele woning. In 1960 bouwden ze twee huizen naast elkaar in de Van Coothstraat. Vier kinderen werden geboren Will, Anja, Herman en Giny. Piet werkte tot zijn 60 jaar bij van de Pas. Volgend jaar is hij 60 jaar lid van de Bouw- en Houtbond. Corry was de spil in huis en liep met grote regelmaat bij haar ouders binnen om te helpen. Het was in huize de Haas "de zoete inval". "Soms draaide men bij binnenkomst in de keuken al aan de koffiemolen" lacht Corry. Als ze met hun eigen kinderen iets ondernamen, mochten de kinderen uit de straat vaak mee. Schaatsen op de ondergelopen wei van Peer van Kreij of op de Wetering. Fietsen of naar het zwembad in Heesch. Met z'n allen "op reis": met de bus naar Oss, met de trein naar Den Bosch en met de bus weer terug! "We hebben eens 68 frietjes gehaald bij het friettentje van Bijveld". Een bijzondere attractie vond eens in de vakantie plaats. Piet nam op de brommer steeds twee kinderen mee naar de Maas. Zo reed hij wel tien keer op en neer. Omdat er een ongelijk aantal kinderen was, dacht hij bij de laatste "ik rijd naar de Wetering, water is water!" Het desbetreffende kind merkte bij thuiskomst op: "Dat was maar een klein rot Maaske, ik heb geen boot gezien!" Bij Piet en Corry raak je niet bijgepraat. De zorg en inzet voor anderen hield stand. Piet organiseerde 25 keer een bootreis voor de zieken. Corry zat 25 jaar lang in het ziekencomité en verzorgde zeer trouw haar moeder, die bijna 100 jaar is geworden. Piet werd Geffenaar van het Jaar 1994 en ontving een onderscheiding van de Koningin. Corry verdient er een in stilte van velen die haar erkentelijk zijn voor zoveel zorg en aandacht! Het gouden feest mocht met recht gevierd worden. "Geen enkel gezin is zonder verdriet en zorgen, maar het plezier telt dubbel!" aldus Corry en Piet. Een stemmige H.Mis, een zeer druk bezochte receptie en voordrachten door de kinderen en de vier kleinkinderen Michelle, Niels, Peter en Sanne, maakten de gouden bruiloft tot een onvergetelijke dag! Corry en Piet scharen zich in de familie-rij van gouden paren na grootvader en -moeder van Venrooij, grootvader en -moeder van Schijndel en vader en moeder van Venrooij! Proficiat aan Piet, het Kerstkind en Corry, op 1 april geboren (je zou vermoeden dat het andersom is!).

TOREN''KLANKJE'' Samenscholen ... ... ? 13


dit is het kleine kamertje

en dit het grote probleem


(~~ l •,, ~ '=~ .è!

i:\

~~is,

Voorverkoop 'Nooit Gedacht - PSV' en 'WC Experience' gestart!

Op vrijdag 9 juli 2004 speelt Nooit Gedacht op haar eigen sportpark een jubileumwedstrijd tegen PSV uit Eindhoven. Sportpark De Biescamp zal door middel van tribunes omgetoverd worden tot een voetbalstadion, om zoveel mogelijk voetbalsupporters de mogelijkheid te geven om deze bijzondere wedstrijd te kunnen bekijken. De voorverkoop van toegangskaarten voor deze wedstrijd is inmiddel van start gegaan. Kaarten van € 10 00 (voor iedereen vanaf 12 jaar) en € 6,00 (voor kinderen tot en met 11 jaar) zijn vanaf nu te koop bij de volgende voorverkoopadressen: - Geffen: Kantine _ ooit Gedacht, Café Boetje, Cinerent, Spierings Schoenen & Sport - Heesch: Café ·t Tunneke - Nuland: Café Kerkzicht - Vinkel: Café d'n Driehoek - Schaijk: Café Feesterij De Postduif - Lith: Café Hertog Jan van Brabant - Rosmalen: Bouwmans Benzinestation - Berghem: E so Hanenberg - Schijndel: Tabaksspeciaalzaak Roessel - Loosbroek: Jan Gabriëls

De wedstrijd tegen PSV en het optreden van de WC Experience zijn slechts twee van de vele activiteiten van de jubilerende voetbalvereniging. Het hele jaar door zijn er veel verschillende activiteiten. Ook is er een dienstenveiling (10 juli), een recordpoging voetballen (28 augustus) en een feestweek in september. Meer informatie over de kaartverkoop en alle andere activiteiten is te vinden op www.nooitgedachtgeffen.nl, de website van Nooit Gedacht.

DANKBETUIGING Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de belangstelling en de vele bezoekjes tijdens zijn ziek bed. En voor de steun en de vele kaarten die wij mochten ontvangen na het overlijden van ons pap, opa en overgrootvader

Jas van Erp Speciaal woord van dank voor dhr. Berkelaar, de thuiszorg en pastoor Scheepers. Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind van Erp.

Gordijnen Atelier "VeGa" Precisie en Maatwerk

Leden van I ooit Gedacht kunnen met korting kaarten kopen bij Spiering Schoenen & Sport, aan de dorpstraat in Geffen.

WC Experience Op vrijdagavond 2 juli treedt de formatie WC Experience op in de feesttent op het portpark van Nooit Gedacht. Deze band vindt zijn oorspong in Brabant (Raamsdonksveer) en timmert ongeveer vijftien jaar aan de weg. Van rokerige voetbalkantines hebben zij zich in dit tijdsbestek naar uitpuilende, dampende feesttenten weten te werken. Dit dankzij een steeds groter groeiende schare fans, in totaal al meer dan 85 .000 verkochte albums en natuurlijk de nodige aandacht van regionale en nationale radio en televisie. Op hun toerlijst prijken dit jaar al weer bijna 70 optredens door heel Nederland en België. Op vrijdag 2 juli staan ze dus als hoofdact op het programma in een grote feesttent op Sportpark De Biescamp. De regionale ban d ' Usual Suspects' staat in het voorprogramma. De feesttent is geopend vanaf 20.00 uur. Toegangskaarten voor de WC Experience kosten€ 10,00 en zijn te koop bij dezelfde voorverkoopadressen als bij de jubileumwedstrij d tegen PSV (zie boven).

• Gordijnen • Vitrage • lnbetween • Embrasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het veranderen van uw bestaande gordijnen

Runrotstraat 25, 5386 CT Geffen Tel: 073 532 65 48, Fax: 073 532 74 26 15


PENALTYBOKAAL Zondag 6 juni a.s. wordt, nu voor de 22e maal, de finaledag gehouden van de PENALTYBOKAAL bij v.v. NooitGedacht te Geffen. Dit jaar staat het evenement in het teken van het 75 jarig jubileum van Nooit Gedacht. Dit is dan ook de reden dat zowel de jeugd als de senioren van Nooit Gedacht hieraan deelnemen. Dit jaar is het, dankzij de medewerking van een aantal middenstanders, gelukt om twee top-doelmannen naar Geffen te halen. Op deze finale-dag zal het doel verdedigd worden door René Ponk van FC Utrecht en onze eigen trots Dennis van Veghel. René Ponk is geboren op 21 oktober 1971. Hij wist al op zesjarige leeftijd dat hij veel liever in de goal wilde staan. Hij vond het geweldig dat er iemand met een afwijkend shirt tussen die elf spelers rondliep. René is opgegroeid in Amsterdam en heeft ook in de jeugd van AJAX gevoetbald. Momenteel is hij bezig met zijn tweede periode bij FC Utrecht. In de jaren tussen deze periodes bij FC Utrecht heeft hij gekeept bij VVV, Dordrecht '90 en drie jaar in Spanje bij Compostela. Hier voetbalde hij onder andere in de indrukwekkende voetbalarena's van Barcelona en Real Madrid. Na twee seizoen op de bank, als reserve keeper achter Harald Wapenaar, is hij dit seizoen de eerste keus en aanvoerder van FC Utrecht. René wordt ook wel de penalty-killer van Nederland genoemd. Dit seizoen stopte hij onder andere de pingels van Kezman, Kuijt en 3 Spartanen tijdens de halve finale van de Amstel Cup. Hopelijk kunnen we op 6 juni een Amstel Cup winnaar op ons sportpark verwelkomen. Zijn hobby's naast het voetbal zijn golfen, vakantie, lekker eten en zijn dochter Romy van 7 jaar. Dennis van Veghel werd geboren op 14 juli 1974. Hij groeide op in Geffen en het was van zelf sprekend dat hij ging voetballen bij Nooit Gedacht. Al snel bleek dat Dennis talent had voor het keeperswerk. In de jeugd bleek hij een betrouwbare sluitpost en later werd hij kampioen met het tweede en later nog een keer met het eerste van Nooit Gedacht. In 1995 kreeg Dennis de kans om bij Willem II te komen keepen. Ondanks zijn bijzondere talent is het hem, in de drie seizoenen bij Willem II, niet gelukt om Ronald Jansen, Jimmy van Fessem en Kris Mampaey uit de basis te spelen. Hierna verkaste Dennis naar FC Eindhoven waar hij regelmatig als keeper onder de lat stond en een keer na een wedstrijd tegen Veendam met een 9 werd beoordeeld in de VI. Ook in de twee daarop volgende seizoenen stond Dennis vaak in de basisopstelling. In totaal heeft Dennis 51 competitiewedstrijden en een aantal bekerduels gekeept in het betaalde voetbal. Niet gek als je bedenkt datje als keeper maar op één positie ingezet kunt worden en het feit dat Dennis vaak geblesseerd is geweest aan zijn knie en hier diverse keren aan geo16

pereerd is. Momenteel is Dennis keeper van SV Meerssen waar hij wekelijks bewijst dat hij een betrouwbare sluitpost is. Dennis is ondertussen gelukkig getrouwd metAndrienne . en trotse vader van Beau en Louise. Als hobby's heeft hij natuurlijk voetbal, tennis en zijn gezin. De deelnemers, die aan deze finale deelnemen zullen hun "beste beentje voor moeten zetten". Aan deze finale nemen, per elftal/groep, de 3 spelers( sters) deel die door de voorronden zijn gekomen. Ook dit jaar zullen de sponsors hun penalty's weer gaan nemen. Iedere sponsor levert een schutter. Een speciale Sponsor-wissel-bokaal wordt door Nooit Gedacht aan de winnaar aangeboden. De finale start om 12.00 uur met het defilé en de officiële aftrap die zal worden verricht door burgemeester Boelens. Het einde van de finaledag is gepland omstreeks 16.30 uur. Het geheel zal muzikaal worden opgefleurd door fanfare WI.K.

Biefstukken,

€ 550

3 stuks

Kogelbiefstukken, Kalfsenveloppe,

€ 650

J stuks

100 gram

245

Kalfsschnitzel gevuld met parmaham en mozzarella

€ 450

Geffense Ribkes, soo gram Dit Jaar weer met goud bekroond

Leverkaas 150 gram halen, 100 gram betalen

Soep van de week Bospaddestoelensoep iedere 2de liter voor de helft van de prijs

Deze aanbiedingen zijn geldig van 24 tot en met 29 mei 2004 ~ Keurslagerij

~

~~~t!-1;!:!1

KEURSlAGER tel. {073) 532 58 91

Geffen


CflJOIUU?/lS •

Begrafen issen en crematies waar u ook verzekerd bent.

Gratis aan te vragen uitvaartcodicil: 1 telefoontje en u heeft het uitvaartcodicil zo snel mogelijk in huis.

Uitvaartshowroom: Bezoek onze uitvaartshowroom aan de Geffensestraat 1 A te Heesch. Dit kan na telefonische afspraak.

Wilt u weten of u voldoende verzekerd bent voor de uitvaartkosten dan kunnen wij dit voor u verzorgen .

Al onze adviezen zijn gratis en vrijblijvend.

Donders Uitvaartverzorging

Oss

Tel. 0412 - 64 24 54

Rosmalen

Tel. 073 - 522 42 86

Berlicum

Tel. 073 - 503 52 58

Donders Uitvaartshowroom, Geffensestraat 1A te Heesch .

v.d. Bosc

. Wanrooy

V.O.F.

INTERIEURS

K E U K E N S

* Ambachtelijke keukens naar uw wens gemaakt

Met van Schij ndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouw en t egenkomt !

* Dealer Nieburg en RWK Keukens * Keukenrenovatie

* Vervanging inbouwapparatuur (gratis ingebouwd)

Bezoek onze showroom na telefon ische afspraak. DEALER:

SIEMENS

imperial !O!fN ME I IIC HNIEK DI EOVER TUIG T

Miele

Kerkstraat 25, Nuland Telefoon 073 - 532277 4 ~KE

VAN SCHIJNDEL BOUW GROEP Bredeweg l 3 , Geffen Tel. : 0 73 -532296 l

R,et!Jl!!tAiYoEDRIJF

"o

~ ~

~

il Q

~

'l's. EN Al'~

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Renovatie projecten. Tel 073 532 34 69 Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl Spuitwerkzaamheden.


SCOUTING In verband met de sloop van De Bonkelaar willen B & W Scouting Geffen straks gaan huisvesten aan de Leiweg. In het Brabants Dagblad las ik vandaag dat in ieder geval één omwonende fel gekant is tegen dit plan. Ik betreur dat, want de gekozen plek lijkt mij ideaal voor onze Geffense jeugd. Het is de bedoeling dat de St. Jeugdvakantiewerk en het St. Jorisgildegilde de nieuwe accommodatie gaan delen. De VPM hoopt dat de plannen zo fraai worden, dat de bewoners van de Elshof ze gaan omarmen. BRANDWEERKAZERNE Op donderdag 17 juni zal de Commissaris van de Koningin, mevrouw Hanja Maij-Weggen, de brandweerkazerne aan de rotonde In Geffen officieel openen. De VPM feliciteert onze vrijwilligers van de Brandweer met hun fraaie, nieuwe onderkomen.

31 09.30 u. Openluchtviering bij Veldkapel JUNI 05 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 10) 06 KPJ Geffen houd een kring-activiteit voor de aspiranten uit de regio · 06 Sint-Jorisgilde naar Kringdag Maasland te Rosmalen 08 t/m 11 Wandel-4-daagse 10 55 ste Gildeavond Sint-Jorisgilde 13 kinderboerderijen.dag op het Heike in uland 13 Bedevaart Wittem 13 Volleybalvereniging G'68, buiten volleybaltoernooi 17 Ophalen oud papier 17 K.VB., speurtocht met barbeque 19 Kopij inleveren Torenklan ken (nr. 11) 19 Jeugdsoos "Bonkemaar", Disco-avond 25 Ophalen oud papier 27 M.O.V gezinsfietstocht eind juni Buurtver. Molenhoek, Fiet tocht in samenwerking met M.O.V JULI 03 jeugdbrandweerdag in Vinkel 04 Gildedag Gildekring De Hoge Schut e Geffen

DANKBETUIGING Wilt u een positief steentje bijdragen aan politiek Maasdonk? Bel of mail mij dan. Vooruitstrevende groetjes van Charles van Herpen, tel: (073) 5324628 / charlesvanherpen@hetnet.nl

WIE WAT WANNEER MEI 28 Ophalen oud papier 28 19.00 u. Vormselviering 29 Jeugdsoos "Bonkemaar", Beachparty 31 Sint-Jorisgilde, 4e Burgerkoningschieten

s

Peppeldreef 17 · Tel. (073) 532 77 55 Complete gezichtsbehandeling vanaf€ 20,50 Ook voor voetverzorgende behandelingen 18

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken die ertoe bijgedragen heeft dat onze gouden bruiloft een onvergetelijke dag is geworden. Hartelijk dank voor uw aanwezigheid in de eucharistieviering, de bloemen, de kaarten en cadeau 's. Het was in een woord geweldig ! Jaan en Jo van der Doelen.

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Bergstraat 26a, tel. Advertenties: Tolweg 7, tel. (073 ~ Redactieadressen: Tolweg 7, en Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat 22 tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26a, (073) 5322586 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.


REGiq/,ii' BANK 7 DE BANKIER DIE JE KENT U kunt bij ons terecht voor: • privé- (betaal-)rekening * met euro-pas (met pincode en chipper) * met creditcard * rood staan met privé-limiet * een speciale jongenrenrekening

• lenen * persoonlijke lening ~' doorlopend krediet * financieringen voor au to/boot/vakantie? * mix-krediet (lenen en beleggen)

• sparen * direkt opvraagbaar * belastingvrij sparen * bedrijfssparen * deposito's/ vaste termijn * automatisch sparen

• hypotheken * lineair/ annuïteiten * spaar / leven / krediet * aflossingsvlij * combinatiehypotheken * beleggingshypotheken * hoog-/laagconstructies * met (premie-) depot

• beleggen ,:, beleggersgiro * beleggingsfondsen * spaarfondsen * dividendfondsen * mix-fund * rechtstreekse beursaankopen * veel vrijheid en lage kosten

• verzekeren ,:, voor personen * voor bed1ijven * pensioenen en lijfrente * zorgverzekeringen * gunstige voorwaarden * een onafhankelijk advies * diverse maatschappijen

Onze openingstijden: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag vrijdag zaterdag

www.lmv.nl Dorpsplein 13 Geffen ~

(073) 532 32 64

09.00 -12.15 en 13.15 -17.30 uur 09.00 - 12.15 en 13.15 -19.00 uur JO.DO - 13.00 uur en voorts op afspraak

lil

Café - Zaal 't Haasje

VAN-+iEESE

voor bruiloften, partijen

LMV

Makelaardij Assurantiën

At, f&

~

PAR-l~ RS BV

Hypotheek ®adviseur

Hanegraaf B.V. Geffen HAGEKO GEFFEN STALEN

Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

KOZIJNEN

Richard Hanegraaf

en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'$ VOLGENS VCA-NORMEN

®AUTO-EN@ MOTORRIJSCHOOL

Gespecialiseerd in: • Exclusieve gezichts- en • Blendtherapeute lichaamsbehandelingen • Huidtherapeute Pakkingen (billen, buik, borsten, handen, voeten) SC

H O O N HEI D S S A L O N

P. DE Kl1EIN

• Permanente Make-UJD • Make-Up workshops

Tel. : (073) 5324658

Autotel. : 06 - 53184263

Losse advertenties tussen de tekst

Heesterseweg 5 5386 KT Geffen

Tel.: 073 - 532 23 07 Mob: 06 - 22 58 01 93

1/8 pagina 1/4 pagina 1/2 pagina hele pagina

OP MAA T

€ € € €

15 25 35 60


van ERP Dorpsplein 19 5386 CL Geffen

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp

1

Geffen 073 -5321995

NAS

RIJWIELEN

o.a. Gazelle _ _ _ _ _ _ __

/}-Chqyw_

TANKSTATION "A v1 . lftA

openingstijden: woensdag en donderdag 13.00 tot 18.00 uur vrijdag 13.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

1

Tel 073 532 76 09 - Fax 073 532 76 l'I Mo biel 06 534 746 75

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl

Mail

Wij verzorgen voor u:

Vervoer voor ziekenfonds -busJe

*

* *

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

verlijmen van kalkzandsteen leggen van afwerkvloeren het bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten het aanbrengen van spackspuitwerk het aanbrengen van buitengevel-isolatie het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

1Vww.11asa{bouw.fl 1

WIHABO DRUKKERIJ

@atie-en

Adviesbureau bv

Voor al uw fam ilie - verenigings- en handelsdru kwerk.

"

Centrale verwarming Gas-Water-Sanitair Energie - Advisering

Fami liedrukwerk keuze uit 7 co llecties. M et opgaaf van iuiste datum bij geboortekaarties, drukkosten gratis. Gratis persoonlijk foto-album bij geboortekaartjes. Ook voor kopieerser vice kunt u bij ons terecht.

Kleurenkopieën en kleurenprinten tot A3. Grootformaat plotten tot 150 cm breed. Kopiëren van bouwtekeningen. Heesterseweg 13 - 5386 KT Geffen Tel.: 1073) 532 26 84 - fa x: (073) 532 47 95 e-ma il: drukkerij@w ihabo.nl - internet: www.wihabo.nl DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

0 ,.,,.deKinderenv.~ Jl B. o.f.Jl i

Molenstraat 32

13.00 - 19.00 uur 8.30 - 17.00 uur

Wij maken EPA Rapporten!

t

Papendijk 14b 5386 EC Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE. NL

SCHOENEN & SPORT

/J.0SPIERINGS

Geffen , tel. 073 - 5325551 maandag t/m vrijdag zaterdag

Onderhoud aan gastoestellen Onderl1ouds abonnementen gastoestellen 1

Maarten van der Dussen Bouw

Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91

I

Wilgenstraat 6

Buro 5386 GL Geffen

Tel.: 073 - 534 12 94 Privé: 073 - 53412 92 E-mail: bb.dussen@planet.nl