Torenklanken 2004 - nr 08

Page 1

42e jaargang I nummer s l mei 2004

sekretariaat: redaktieadres: advertenties: bank: druk : oplage:

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 Tolweg 7 en Veldstraat 13 Tolweg 7, te lefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11 .58.03.009 - giro v.d. bank nr. 113911 3 WiHaBo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

rechten en plichten hebben als die van "Vrienden van . het gilde".

BURGERS VAN GEFFEN SCHIETEN OM KONINGSTITEL

De activiteit wordt om 18. 00 uur afgesloten.

SINT JORIS GflDE

Op tweede Pinksterdag (maandag 31 mei a.s.) zal bij de molen Zeldenrust, voor de vierde keer, geschoten worden om de titel BURGERKONING. Deze gilde-activiteit is een van de tradities die het Sint-Jorisgilde Geffen weer probeert te laten herleven in het dorp. Alle burgers (ouder dan 16 jaar) worden uitgenodigd om die middag met de kruisboog "op de wip" te komen schieten. Vanaf 13.30 uur is het mogelijk om in te schrijven. Inschrijfgeld 5 Euro. De opbrengst zal worden besteed aan een goed doel. Er zal worden geschoten op twee bomen en na een ruime voorronde zal er uiteindelijk tussen de beste schutters, in een barrage, gestreden worden om de titel. Aangezien dames uitdrukkelijk wordt verzocht om ook deel te nemen zou dat best eens een BURGERKONINGIN kunnen opleveren. Iets wat in het SintJorisgilde Geffen geen onbekend verschijnsel is! Tussen het schieten door is er ruimschoots de gelegenheid om onder het genot van een drankje te genieten van de prestaties van de andere schutters "onder de wieken van de molen". Gildeleden zijn die dag uitgesloten van deelname dus concurrentie hoeft u niet te vrezen. Rond 16.30 uur zal de winnaar wel bekend zijn en ontvangt de nieuwe BURGER-KONING(-IN) een vendelgroet. Hij/zij zal voor de duur van een jaar alle

UITNODIGING Uitnodiging voor iedereen die, kerkelijk of niet-kerkelijk, wil meedenken, meepraten en verdiepen om te ont~ dekken wat katholieke geloof voor jezelf kan betekenen in deze tijd. Vorig jaar zijn we gestart met een aantal gespreksavonden. De uiteenlopende onderwerpen en het enthousiasme van alle aanwezigen hebben geleid tot zeer inspirerende avonden. Nadat velen op 5 april in Vinkel de film over de laatste uren uit het leven van Jezus hebben gezien, willen we komende gespreksavond de tegenstelling belichten tussen: Goed en kwaad Deze gespreksavond staat gepland op dinsdag 18 mei a.s. van 20.00 tot 22.00 uur in het patronaat (achter de pastorie gelegen gebouwtje) te Geffen. Ook als u nog niet eerder hebt deelgenomen aan deze avonden of van mening bent dat u te weinig achtergrondkennis heeft van ons katholieke- geloof: U bent van harte welkom! Hopelijk tot ziens, Pastoor Scheepers en werkgroep Voor informatie en opgave, bel Annet van den Helm, tel. 532 4311

KOPY INLEVEREN VOOR: 15 mei (geldt ook voor e-mail kopy) redaktie adres Tolweg 7 & Veldstraat 13


UITVAARTVERZORGING

VAN LITH B.V. K.Joosterstraat Se 5386 AR Geffen Tel: 073 - 5321683 Fax: 073 - 5325150

Docfalaan 2 (hoek Julianasingel) 5342 HZ Oss

Telefoon 0412 - 623173 Fax 0412 - 641155 - mogelijkheden voor thuisopbaring - zwarte en grijze rouwauto - mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders - gratis informatieboekje/wilsbeschikking op aanvraag - gratis voorlichtingsavonden/informatieve gesprekken - erkend lid van de Ned. Unie van Uitvaartondernemingen - professionele nazorg

Grafwerk is onze specialiteit. Voor ieder budget. Aangesloten bij Eurofleurist. Verzending van bloemen door heel Nederland.

Beheerder "Stadsmortuarium Oss", "Mortuarium Nistelrode", "Mortuarium Herpen", "Mortuarium Oijen"

Kleding verander- en reparatiewerk. Il

BEN' LDA

van der Sangen Tuinhout

Il

Molenberg 6, te/.(073) 532 48 50 5386 DA Geffen / Maasdonk Maandag, Dinsdag, Donderdag, Vrijdag: 09.00 - 12.00 uur andere tijden na tel. afspraak.

- Tuinhuisjes - Schuttingen - Speeltoestellen - Vlonders - Dierenverblijven - Tuinmeubelen - Accessoires Eventueel op maat gemaakt Ook uw adres voor al uw TUINHO T

KffO~

CiĂ?ll~ ...... :__......_

maandag t/m vrijdag 8.30-18.00 uur. Zaterdag 8.30-16.00 uur

Tolweg 2 5386 BZ Geffen tel/fax 073-5325789 E-mail: cinerentgeffen@wxs.

'

Bosschebaan 53 , Heesch (Achter restaurant "De Lucht") tel. 073-5321235 / 06-54375280 fax 073-5320138

Ja, dat doen

we allemaal!

Aan-en verkoop zekerin

ioBank t

www.lmv.nl Dorpsplein 13 Geffen '@' (073) 532 32 64

151

ESE


GEFFEN:

18.30 - 20.00 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 532 2298. Er liggen ook opgave enveloppen achter in de kapel en in de kerk.

KERK EN SAMENLEVING

ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL"

WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u NULAND : Zaterdag 19.00 u VINKEL: Zaterdag 17 .30 u

Zondag 09.30 u Zondag 10.00 u Zondag 11 .00 u

Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 532 4160.

KERKBALANS 2004: Koersvast LITURGISCHE KALENDER: Meiviering "De Schakel" in het Oude Klooster Vr. 14-05 19.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor Za. 15-05 13.15u Huwelijksviering Yvonne Langens en Fons van Rooij H.Mis mmv Jongerenkoor uit 19.00 u Nuland (+ kinderkerk) Zo. 16-05 09.30 u + H.Mis mmv Gem. koor Avondmis Ma. 17-05 19.00 u Wo. 19-05 19.00 u Huwelijksviering Mike Uijen en Corinne Wijnen

Wo. 12-05 14.00 u

Do. 20-05 09.00 u 11.30 u

Eerste H. Communie Mariaschool Eerste H. Communie Aloysiusschool

HuwelijksvieringAntwan Langens en Maike van Nimwegen 13.00 u Huwelijksviering Ilse van Boekel en Rikko Brands 19.00 u * H .Mis mmv Ouderenkoor Za. 22-05 19.00 u H.Mis mmv Jongerenkoor H-G (+ kinderkerk) Zo. 23-05 09.30 u + H .Mis mmv Gem. koor Ma. 24-05 19.00 u * Avondmis

Toon uw sympathie voor onze parochie en doe mee met de actie Kerkbalans! We mochten al reeds ontvangen: € 21.700,00. Dank u wel voor uw bijdrage!U kunt u bijdrage overmaken op giro 1117393 ofRabo-rek. 115807 292 t.n.v. Bestuur M . Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2004.

GIFTEN Voor het Lourdescomité: bank rek. 11 58 16 135 Voor de restauratie van de kerk: bank rek. 1158 15236

KERKMUSEUM Elke laatste zaterdag van de maand geopend van 13.0014.00 uur: 29 mei a.s. (behalve wanneer er op dat tijdstip een viering in de kerk is). U kunt ook een afspraak maken met Jo van Wanrooij tel. 532 2283 .

Vr. 21-05 11.00 u

* = dienst in de kapel + = t.v. uitzending naar de Heegt DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doop gesprek wordt gehouden op dinsdag 1 juni 2004 om 20.00 uur in het Patronaat (ingang pastorie achterom) . De keer daarop is het op dinsdag 6 juni 2004. Contactpersoon: Babette Romme, De Doelen 1, tel. 532 3469.

HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven op de pastorie. Dat kan telefonische (532 1216) elke voormiddag van 09.00 - 12.00 uur of op de spreekuur-tijden; u kunt de voice-mail inspreken of e-mailen. U krijgt daarna de benodigde informatie toegestuurd.

MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen

BEREIKBAARHEID PASTOOR SCHEEPERS Spreekuur: woensdag van 18.00 - 18.30 uur en vrijdag van 09.30 - 10.00 uur. (om afspraken te maken, iets op te halen of een korte hulpvraag). Voor uiterste spoed: pastoor: tel. 06 - 533 64 310 e-mailadres pastoor: pastoor.scheepers@levix.nl e-mailadres diaken: diakenvanherwijnen@hotmail.com internetside parochie: www.parochiegeffen.nl

DOOR DE DOOP WERDEN IN ONE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: April: Stijn Brands, Dana van Zandvoort, Owen Brands, Tim Wertenbroek, Jennifer van Nistelrooij , Lars Langens, Danni Visker.

PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE: Vrij dag 14 mei om 09. 00 uur: oefenen in de kerk (groep Aloysiusschool) Maandag 17 mei om 09.00 uur: oefenen in de kerk (groep Mariaschool) Maandag 17 mei om 20.00 uur: praktische informatie voor alle ouders Dinsdag 18 mei om 09.00 uur: oefenen in de kerk (groep Aloysiusschool) Woensdag 19 mei om 09.00 uur: oefenen in de kerk (groep Mariaschool) 3


H. VAN ZANDVOORT ELECTROTECHNIEK B.V.

C1000. Van alle markten

CAFÉ

GOVERS

thuis.

GEIT.EN.

E-mail: hvzandvoortelectro@hetnet.nl Magnolia 18 - 5386 EP Geffen Tel : (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86 GSM 06 55 783 873

-

wen o ouwen op uertro wen ve rouwen

C1000 van Herpen

Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

. ..d 0 pernngstIJ en:

Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

Ma tlm do s.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

Broeksuaar 2, Posrbus 4, 5386 ZG Geffen Tele oon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Inrernec: ~vww.vanwanrooij.nl

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN

*IJZERWAREN

*TEGELS

*HANG- EN SLUITWERK

*GEREEDSCHAP

*VERF

*TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

*SIERBESTRATINGSMATERIALEN

VAN DER DOELEN

Wilt u lagere maandlasten? Uw hypotheek oversluiten? * Samen met u bekijken wij, geheel vrijblijvend, of u al of niet uw huidige hypotheek moet aanpassen.

* Zeer scherpe rentetarieven. * Intensieve persoonlijke begeleiding van begin tot het eind. WIJ BEMIDDELEN VOOR ALLE GROTE VERZEKERAARS, BOUWFONDSEN EN BANKEN. KLOOSTERSTRAAT 44 5386 AT GEFFEN TEL.073 - 5325510 FAX 073 - 5325560

Bel voor afspraak:

HYPOTHEKEN

■ ■ ■ ■ ■ ■

PENSIOENEN

VERZEKERINGEN


Woensdag 19 mei om 15 .00 uur: kerk versieren Donderdag 20 mei (Hemelvaart): 09.0 0 Eerste Communieviering Mariaschool. 11.30 uur Eerste Communieviering Aloysiusschool. PROGRAMMA VORMSEL Zaterdag 15 mei : Power of Fire in Den Bosch voor de vormelingen. WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 25 april: Wim Schuurmans, 81 jaar 28 april: Adriaan van Erp, 74 jaar MEIMAAND - MARIAMAAND Ter ere van Maria kunt u de gehele maand mei bloemen/ takken brengen in de kerk. Op vrijdagmorgen zijn onze bloemsierders aanwezig om deze materialen te verwerken. U kunt ook bloemen (of bloemenbonnen) brengen bij de zusjes van Lee, de verzorgsters van de Mariakapel: Heegterstraat 2 of De Wan 32. VIERINGEN IN DE ST. JAN IN DE MEIMAAND zaterdag 15 mei : 19.00 u. Pater J. Groenen m.m.v. Petruscantorij Vught en St. Barbaragilde Vlijmen. zondag 16 mei : 07.00 u. Pater J. Groenen m.m. v. Gestels GK en St. Hubertusgilde Drunen 08.30 u. Pater J. Groenen m.m.v. Gestels GK en St. Hubertusgilde Drunen 10.15 u. Pater J. Groenen m.m.v. Schola Cantorum Den Bosch en St. Willebrordusgilde Heeswijk 12.00 u. Pater J. Groenen m.m.v. Willibrorduskoor Diessen en St. Antoniusabt-St Catharinagilde Nistehode, St. Jorisgilde Geffen, St. Sebastiaangilde Oss 17.00 u. Vesperviering m.m .v. Schola Iuventatis Den Bosch woensdag 19 mei: 19.00 uur Mgr. Lescrauwaet m.m.v. Schola Puellarum Den Bosch en St. Jorisgilde Haaren. donderdag 20 mei: 07.00 u. Mgr. Lescrauwaet m.m.v. Petrus en Pauluskoor Tilburg 08.30 u. Mgr. Lescrauwaet m.m.v. Petrus en Pauluskoor Tilburg 10.15 u. Mgr. Hurkmans m.m.v. Schola Cantorum Den Bosch en St. Catharina-St Jorisgilde Rosmalen 12.00 u. Mgr. Lescrauwaet m.m.v. Liedrtafel "Echo der Duinen" Loon op Zand en St. Ambrosiusgilde Loon op Zand zaterdag 22 mei: 19.00 u. M . Pirenne pr, GK Udenhout, St. Antonius, St. Sebastiaangilde Gemonde, St. Joris-St. Catharinagilde Gemonde zondag 23 mei: 07.00 u. M. Pirenne pr, "Corde et Animo" Someren Heide 08.30 u. M. Pirenne pr, "Corde etAnimo" Someren Heide en St. Antoniusabtgilde Nuland 10.15 u. M. Pirenne pr, Schola Cantorum Den Bosch en O.L.V Schuts Elshout

12.00 u. M. Pirenne pr, Vughts Mannenkoor en St. Barbaragilde Veghel 17.00 u . vesperviering m.m.v. Vox Gregoriana HOF VAN LOF IN MEGEN Een aantal jaren geleden ontstond "De Hof van Lof", prachtige bloemen en planten die verwijzen naar Bijbel en Liturgie in de tuin van het Franciscanenklooster in Megen. Het is meer dan een gewone plantentuin. Het is een tuin om te voelen, te ruiken, te horen, te zien. Een plek van ontmoeting. U bent van harte welkom om een keer een bezoek te brengen. Er zijn rondleidingen, verhalenmiddagen, u kunt een cursus liturgisch bloemschikken volgen en er is een tentoonstelling rond "Het Zonnelied van Franciscus" en "Bidden met bloemen". Voor deze programmaonderdelen dient u zich aan te melden. Er zijn ook "Scharrelmiddagen" die u zonder aanmelden kunt bezoeken. Aan alle onderdelen zijn geen kosten verbonden, maar een vrijblijvende gift wordt op prijs gesteld. Programma juni - juli 2004: Rondleidingen van 14.00 - 16.00 uur op: do. 3 juni - za. 5 juni - vr. 11 juni - vr. 18 juni - do. 24 juni - za. 26 juni - do. 1 juli - do. 8 juli - za. 17 juli. Scharrelmiddagen van 14.00 - 16.00 uur op: vr. 4 juni - za. 12 juni - do. 17 juni - za. 10 juli - vr. 16 juli - za. 24 juli - vr. 30 juli. Verhalenmiddag van 14.00 - 16.00 uur op: za. 19 juni. Info: Jeanne ten Hacken: 073 - 6421056 (dinsdag t/m zaterdag van 09.00 - 12.00 u.) e-mail: hackenth@worldonline.nl website: http:/hofvanlof.netrnenu.nl adres: Klooster Minderbroeders Franciscanen, Kloosterstraat 6, 5366 BH Megen.

DE VORMELINGEN hallo beste lezers, Ik ben een van de vormelingen van 2004. Ivm de vastenactie van de parochie, hebben wij als vormelingen dit jaar een actie ten bate van warchild gehouden.We hebben een paar dagen geleden een kraampje opgezet (voor de ClO00) en verkochten van alles zoals: stro kippen, D3 -kaarten, klei poppetjes en nog veel en veel meer. Misschien bent u er wel geweest om te kijken of hebt u wel wat van die spulletjes thuis. We hebben in totaal voor wel â‚Ź 257 ,60 verkocht en dat allemaal voor warchild, goed hĂŠ. geschreven door Joep Spermon namens de vormelingen 5


"DE BRIEF VOOR DE KONING" BRACHT GOED BERICHT! Lezen is leuk ... voorlezen nog leuker, want dan kun je ook anderen laten meegenieten van een spannend verhaal... En dat deed Iris van Sambeek (12 j.) uit Geffen op voortreffelijke wijze. Ze zit in groep acht op de Aloysiusschool bij juf Rianne en juf Daphne en ze werd voorleeskampioene van de provincie Noord-Brabant, nadat ze de beste was van haar klas, haar :, '. 1'1~!111111C....,...........;....._1Jif school, van Maasdonk en de regio. Onze provincie was goed · vertegenwoordigd, want Iris ; · werd uiteindelijk eerste van ~ maar liefst 12.306 lezertjes! Iris las in de voorrondes een stukje voor, uit het boek: "Kruistocht in spijkerbroek" van Thea Beckmann. Voor de provinciale wedstrijd moest ze een ander boek kiezen en dat werd: "De brief voor de koning" van Tonke Dragt. Hoe word je nu voorleeskampioen? "Je moet boeiend voorlezen" legt Iris uit. Het gaat niet om speciale stemmetjes, je moet spanning inje stem laten horen! Ik leef me in de personages in; doe of ik die persoon zelf ben". Ze mocht 4 minuten voorlezen met inbegrip van een inleiding. "Ik vertel waar het verhaal over gaat, zodanig, dat de luisteraars het fragment dat ik voorlees goed kunnen snappen". Op 24 april jl. zat ze dan in Tilburg in een 'boekenstoel', met haar boek op twee kussentjes op haar knieën. "Dat leest wat gemakkelijker, dan kan ik zo nu en dan opkijken en toch weer snel mijn tekst vinden, hoewel ik die wel bijna uit mijn hoofd kende" zegt Iris. "Ik vond het ook fijn, dat ik daar een microfoon kreeg, want dan kon iedereen de zinnen die wat zachter moesten, toch horen!" Het voorlezen ging goed. "Het viel me op, dat de jury bijna niets opschreef tijdens het voorlezen van Iris, maar rechtop ging zitten luisteren" zegt Marianne, de moeder van Iris. "Je 'hoorde' ook de stilte van de zaal!" Alle lezers bleken goed te zijn, het niveau lag hoog. De jury koos evenwel unaniem voor Iris, omdat ze prachtig, op een ingetogen manier voorgelezen had. "Wij sturen haar met grote verwachtingen naar Utrecht voor de landelijke finale" zo luidde het rapport. Iris leest graag, maar schrijft ook vaak verhaaltjes en gedichten. En deze liefde voor verhalen en gedichten heeft ze niet van vreemden. Haar moeder schreef meerdere gedichtjes, waarvan we er verschillende in Torenklanken hebben kunnen lezen. Ook haar opa bedacht verhalen en oma maakte gedichtjes. Diezelfde oma stierf onlangs op 6 april jl. en Iris vertolkte haar emoties in een klein gedichtje:

f,

6

Stil maar Huil maar Lach maar Ga maar Het is goed Dat zijn dingen die je doet En zonder te weten ook moet Soms dan weet ik ook niet meer hoe en wat het is Maar één ding is zeker, oma, dat ik je mis Misschien hoeft dat ook helemaal niet Ook al is er hier niemand die je ziet In mijn gedachten zal je er altijd zijn En dat is maar goed en J Un Op 26 mei a.s. zal oma in haar gedachten aanwezig zijn op de landelijke finale in Vredenburg te Utrecht, waar Iris het op gaat nemen tegen de kandidaten van de andere provincies. In aanwezigheid van haar ouders, haar broers Ruud en Björn, opa en oma van Sambeek en haar hele klas, zal zij wederom haar 'spannende voorleesstem' laten klinken! "Het is al leuk om daar mee te doen" vindt Iris 'Jochem van Gelder, het Jeugdjournaal en de groep Chips zijn aanwezig; dat is alleen al bijzonder!" Wij wensen Iris heel veel succes toe!

Hamburgers rund of varken, Lente Kriebels,

5 stuks

100 gram

Gemarineerde kipreepjes met groenten

Lasagne, soo gram Filet Pikanto, Pittig gekruid varkens filetlapje

de 4de gratis

Ontbijtspek 150 gram halen, 100 gram betalen

Lamsham, uit eigen keuken 150 gram halen, 100 gram betalen Deze aanbiedingen zijn geldig van 10 tot en met 15 mei 2004

IEDERE DINSDAG DUBBELZEGEL DAG

~

Keurslagerij

VANTUYL Dorpstraat 26 - 5386 AM Geffen

KEURSlACiER tel. (073) 532 58 91

110


EFKES BUURTE ME' ...

paspoort, maar 'n referentie ergens héél ver hierboven" . Marinus heeft genoten van de rust, de natuur en de mensen, maar het was ook een stuk rouwproces. "Er zit bovendien een boodschap in: ik attendeer op een manier Ik kwam hem onderweg tegen, met z 'n bepakte ezel Lodewijck. .. we buurtten samen even over z'n tocht: "Een van leven, die echt nog wel kan, al denken velen van niet. Stappen sluit het best aan bij het menselijk ritme en is de voettocht naar het graf van ons moeder; een tocht in het meest ideale manier van beleven!" legt Marinus uit. teken van het licht, het licht van een brandende kaars, "Ik ontmoet onderweg meestal goede mensen. Ze 'helwant ons moeder was een kaarsenmens: ze stak overal pen me vooruit', wanneer dat nodig is. Het is jammer en altijd voor ieder van ons kaarsjes op ..." aldus Marinus van Nistelrooij die van Meerhout (België) 'effe noar dat kranten en t.v. altijd zoveel ellende en trieste zaken melden; ze zouden over de goede dingen moeten schrijGeffe' kwam. ven!" ~mus woont en werkt sinds enkele jaren in Meerhout. aar heeft hij een atelier en galerie en tekent en schil~ ert als vrije kunstenaar. Daarnaast nodigt hij schoolklassen uit om te komen schilderen en tekenen en geeft ./)es aan Wouter, die vanwege een niertransplantatie lJ--(lqvensbeperkingen heeft, maar een geweldige voldoe"'i'(mg vindt in de culturele vorming. "Dat is van groot belang: culturele vorming bij kinderen" vindt Marinus. Hij toont zijn L.T.S. -rapport, waarop staat dat hij vanwege zeer ernstig wangedrag geschorst werd. "Ik tekende, dat was het probleem! Je moest een vak leren om geld te verdienen!" Later mag ik een rijk geïllustreerd dagboek doorbladeWelnu, dat heeft hij gedaan en na dat vak (timmerman ren en vindt daarin: en caféhouder), is de culturele vorming gelukkig nog het bidprentje ter nagedachtenis aan moeder, die 29 febr. volop tot ontplooiing gekomen bij Marinus. jl. overleed: "Imrnaculata, bescherm Uw Kind!" ... één van moeders laatste gedichtjes die ze optekende ... woor- Na eerst te schilderen en te tekenen op eigen wijze, ging~ den van bemoediging van de dochters Femke en Inge en hij zes jaar lang in de leer bij de Brabantse meesterportrettist Robertus Bouw en rondde daarna de 5-jarige "mijn vrouw Tonny loopt in gedachten met me mee" ... "Gemeentelijke academie der schone kunsten" te een foto van 9 mei 1999 - toen Marinus vanaf het Arendonk met succes af. Geffense kerkplein naar Rome wandelde met zijn hond Hij toont zijn schone kunsten In Meerhout op zaterdag, August - waarop moeder staat, die hem zeer uitbundig uitzwaait... teksten van familieleden en vrienden... een zon- en feestdagen van 13.00 - 18.00 uur. In het weekend van 15-16 mei a.s is Marinus een van de lijnenspel van zijn jongste nichtje Eva en neefje Marijn ... Meerhoutse amateur-kunstenaars die zijn atelier opent van stijlvolle tekeningen van kerken, de abdij vanPostel, het 14.00 - 18.00 uur t.g.v. de Meerhoutse Kunstroute 2004. klooster van tante zuster, kapellen, gebouwen en beelEr is eveneens een groepstentoonstelling in zaal 't Graf, den ... een woord voor onderweg van oud-pastoor Spij Gasthuisstraat 33 . Iedereen is van harte welkom! En miskers ... een dankwoord aan Henny van Lith, die zo liefschien hebt u nog tijd voor het Ezelkespad, een wandeldevol Lodewijck zijn hoeven kapte ... een kleurenschets van moeders graf met de bloemen ... en veel kaarsjes ... ! pad van ± 10 km., waar Marinus de bedenker van is. Eén tekening is niet af: "vanwege Lodewijck, hij stu strak In 2003 won hij - mede door zijn tentoonstelling Kunst en Religie - de Cultuurprijs van Meerhout. "Religie beoan 'n verkeersbord; hij ramt 'r zo hard oan, dè tie 't tekent verbinding, verbinding met mijn objecten is verbekant gelijk ut z'n gareel rukt, mar afijn ... !" Marinus pende wat zinnen neer, over wat de mensen binding met mijn wezenlijke ik. Hoe ver die reis ook onderweg zoal opmerken: gaat, inwaarts moet zij gaan, tot daar waar het licht van de zon, raaklijn wordt met het licht van de bron!! En dan - Och, da's Jozef; Maria is t'r afgevallen! nog moet zij verder gaan ... !" - die is beter af es wij ! - de vlucht noar Egypte? Marinus van Nistelrooij ... hij bewandelt liefst geen ge- Veul devotie! wone wegen, maar dwars door de natuur, symbool staand - Dè soak nou ok wel wille! voor de eigen weg die hij altijd is gegaan ... En zelf voegt hij toe: "Saame mi onze Lodewijck zien Wederom staat er een tocht in zijn geest gegrift: te voet de mensen men ok meer vur vol oan"! met Lodewijck naar Israël "als zijn vrouw en kinderen Het dagboek besluit met de "aankomst van een begeer klaar voor zijn om hem te laten gaan ..." leide tocht mét bescherming ... een tocht zonder geld en Marinus van Nistelrooij (52 j.)

'f

7


A.

1

ROND DE DORPSPOMP

~

De paden op, de lanen in ... De stamtafel had op zondag 2 mei een stevige agenda. Om acht uur werd gestart met een wandeltocht door het Geffens veld samen met Landschapsbeheer Maasdonk. Bedoeling was om de wandelroute, die in ontwikkeling is te verkennen en tevens een beeld te krijgen van de vele vogels, die er in Geffen rondvliegen. De route leidde van Molen Zeldenrust het veld in via een aantal zandpaden en stroken, die al jaren braak liggen om beplant te worden. De stroken grond liggen er al tientallen jaren sinds de laatste ruilverkaveling en ondanks het feit dat de gemeente veel geld gekregen heeft om ze te beplanten is dat er nooit van gekomen. Het Geffens Veld had er al jaren prachtig bij kunnen liggen met bomen, struweel en struikgewas, maar de gemeente heeft haar taak in deze schromelijk verwaarloosd. Schandelijk!! Waar is al dat geld voor de aanplant dan wel naar toe gegaan? Het particulier initiatief neemt de rol van de gemeente over!! Landschapsbelang heeft tijdens de boomplantdag langs de fietsroute naar de Geffense bosjes veel bomen en struiken geplant, terwijl de route vanwege de veiligheid toch redelijk open kan blijven. Gelukkig verleent de gemeente hand- en spandiensten en grondwerk om haar fouten in het verleden toch een beetje goed te maken. Daarnaast is landschapsbelang druk bezig om plannen te maken om met subsidie van het Brabants Landschap om Geffen, Nuland en Vinkel weer vol groen te krijgen. In het Geffens veld liggen er een aantal concrete plannen die nog dit en volgend jaar uitgevoerd gaan worden. De mannen en vrouwen van Landschapsbelang steken ook zelf de handen uit de mouwen. Elke eerste zaterdag van de maand wordt er aangeplant, gesnoeid en verwijderd wanneer nodig. De oorlog is verklaard aan al het import-nephout; vervanging vindt plaats door inlands materiaal in zeer gevarieerde samenstelling; het duizelt van al die vreemde, mooie, inlandse boom- en struiksoorten die ze weer terugzetten. Ze organiseren zelfs de groenaanplant op uw eigen erf; mits voorzien van het Geffens groenkeurmerk natuurlijk. Politieke partijen: geef ze ruim baan en steun ze waar mogelijk!! Na afloop smaken koffie en peperkoek bij Gerard en Mien Gerrits aan de tuintafel prima. Terug aan tafel... met Scouting Scouting Geffen is te gast. Ook al zo'n groep die het leven in de natuur hoog in het vaandel heeft. Ze hebben er al 20 jaar in Geffen op zitten en vieren dat dit jaar op grandioze wijze. Het jaarboek 2003 ziet er heel professioneel uit. Rob Ceelen (penningmeester) en Arnold van 8

Sonsbeek (voorzitter stichtingsbestuur) schuiven aan om een en ander toe te lichten. Wie denkt dat dit machtige heren zijn vergist zich. Scouting is een moderne, democratische organisatie en de macht ligt bij de verzamelde leiders en leidsters in de groepsraad. Die moet Chrisjan van Grinsven in goede banen zien te leiden. Ingewikkeld, maar het werkt wel. Scouting Geffen bloeit als nooit te voren. Met zo'n 70 jeugdleden en een tiental stamleden zijn ze wel wat kleiner dan een aantal jaren terug, maar ze werken op hoog niveau. Niet voor niks heeft een groep van 5 Geffense scouters onlangs een Europese hike-wedstrij d in Schotland gewonnen. Wat u zich daarbij moet voorstellen? Gewoon losgelaten worden in de Highlands, op onbekend terrein met minimale bepakking om dan zelf de weg te zoeken met kaart en kompas en een week in leven te blijven met zelfgemaakt eten, een zelf te slachten kip of konijntje en het uitvoeren van moeilijke opdrachten. Hulde! En een teken dat het goed gaat met Scouting Geffen. Het jubileum is in april gevierd met een regionale pionierwedstrijd (u weet wel met hout en touw en knoopvaardigheden hoge en ingewikkelde bouwwerken produceren) en een Wek-dag voor de kleintjes. En in de zomervakantie gaan ze met z ' n allen op kamp in Echternach (Luxemburg). Een hele uitdaging, die ze zonder veel extra ouderbijdrage willen realiseren. Het enthousiasme straalt er van af. Niet voor niets is het motto van Scouting: Samenwerking en ontdekking in de natuur. Scouters leren sociaal én verantwoordelijk te zijn. Voor elkaar, maar ook voor de natuur en de gemeenschap. Scouters; daar heb je wat aan. De ex-voorzitter aan de stamtafel ziet het met tevredenheid aan. De nieuwste uitdaging is de nieuwe huisvesting aan de rand van de wijk de Elshof. Samen met Jeugdvakantiewerk en Gilde moet daar een mooi gebouw verrijzen, dat ideaal is, vanwege de verbinding met het dorp, terwijl je toch zo in de Geffense bosjes zit. Positief van de gemeente dat ze hier de schouders onder zetten. Goed voor de buurt, ze krijgen een paar nieuwe buren, die een positieve bijdrage leveren aan de dorpsgemeenschap. Koninginnedag En verder gebeurde er weer van alles in geffen. Een schitterende Koninginnedag vol plezier en mooi weer. Een vol plein met een horecaondernemer die er iets van wilde maken en niet gemakzuchtig was. Veel enthousiaste kinderen en een tweetal terechte nieuwe oranjeridders. Frans van Dijk, die al zoveel jaren het oude klooster gerund heeft en Cor van de Wetering uit Vinkel, die al z'n werkzaamheden voor de gemeenschap niet op één aviertje kan opschrijven. (óók een mooi scoutingverleden trouwens.) De stamtafel is trouwens van mening, dat er veel meer kandidaten in Geffen rondlopen voor een lintje dan er lintjes uitgedeeld worden. De Geffenaren zijn veel te


bescheiden. Familieleden of bekenden en verenigingen moeten de burgemeester bestoken met voordachten, zodat het dorp helemaal oranje kleur van al die verdiende aandacht voor die vele vrijwilligers die de handen uit de mouwen steken. Er zou een ondersteuningsgroep moeten komen, die dit gaat stimuleren. De stamtafel doet een eerste voorzet. Op 20 juni nodigen we iedereen uit die mensen kent, die in aanmerking komen voor een koninklijke ondersteuning en dan willen wij wel meehelpen om het voor elkaar te boksen. Komt allen op 20 juni!! Volgens voorzitter vd Meulemeek leek trouwens alleen Nuland Koninginnedag te vieren als je de streekwijzer moet geloven. Dikke aandacht voor ons zusterdorp, weinig opmerkingen over Geffen. Ja maar... roept onze Nulander aan tafel... Geffen staat er al zo vaak in de laatste tijd. Dus niet zo zeuren ...

En de rest ... Geffen haalde de Telegraaf van 1 mei. Een hele pagina: huwelijk van Ruud van Nistelrooy zet Geffen op de kaart. Een mooi verhaal over een "gewoon" dorp, gelardeerd met uitspraken van Burgemeester Boelens en Pieter Schepers. De stamtafel vond wel dat de burgemeester een wat oubollig beeld van Geffen schiep. Dat iedereen een bijnaam heeft, de kattenpad; liever dan een wat sullig dorp hadden we de aandacht gehad op de bedrijvigheid of de goeie sociale samenhang. Ze moesten eens weten in de Randstad hoeveel woningen en bedrij fspanden er gebouwd en gestuukt worden door onze bouw- en afbouwbedrijven; hoeveel Randstad-kindjes in "onze" kinderkleding rondlopen. Hoeveel mensen zich elk jaar vermaken bij Effe naar Geffe. Maar goed, al met al een mooi artikel met veel aandacht. Want het op 10 juli allemaal gaat gebeuren: Pastoor Schepers trouwt dan Ruud en z'n Heesche partner! Is de BBC al gesignaleerd? Heeft de Gover de zitplaatsen aan het raam al verhuurd? Houdt de pastoor echt de camera's buiten? Laten we het gewoon "live" uitzenden op Nederland 1; dan kan er nooit meer iemand om Geffen heen. En dan zij 'we" ook nog eens uitgebreid. Maar liefst tien nieuwe leden telt de Europese unie. De stamtafel is verbaasd dat er in Nederland zo weinig aandacht is voor dit heugelijke feit. Overal staan activiteiten op het programma, alle buitenlandse televisiezenders staan bol van dit nieuws. Maar niets in Nederland. Had Balkenende eindelijk een feestje kunnen vieren laat hij het wéér afweten. En in de Europese Unie worden we binnenkort waarschijnlijk vertegenwoordigd door een echte maasdonker. Lambert van Nistelrooy staat zo hoog op de kandidatenlijst, dat hij er zeker in zal komen. Niet iedere stamtafelaar zal op hem stemmen, maar we willen hem graag uitnodigen om z'n verhaal te komen vertellen. Lambert is inmiddels gecontracteerd op 20 juni bij de stamtafel. Komt allen en leg hem het vuur stevig aan de schenen. Zeg nu maar eens wat u echt van de EU vindt en wat hij

moet doen om ons weer meer vertrouwen te geven in de Europese samenwerking, die eigenlijk heel goed is voor ons allen. Voor vrede, veiligheid en vooruitgang! Tenslotte nog iets over het jubileum van de stamtafel: de tweehonderdste editie op 16 mei. We lopen deemoedig naar Den Bosch op bedevaart. We starten om 6 uur bij de kerk en iedereen is van harte welkom om mee te lopen. Daarna stamtafelen in (waarschijnlijk) grand Café Silva Ducis aan de Parade, waarna we om 12 uur aansluiten bij het Geffense Gilde, dat de mis in de Sint jan zal opluisteren. Voor commentaar over deze editie mag u de Prins met rust laten, hij was er niet bij. Bel 5323660.

J.B.C. Geffen organiseert op 27 juni a.s. Het Geffens Open Inschrijven Vol = Vol tot 20 juni bij: Frans Verbruggen 073 532 3705 Tonny Schuurmans 073 532 2475

Gordijnen Atelier "VeGa" Precisie en Maatwerk

• Gordijnen • Vitrage • lnbetween • Embrasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het veranderen van uw bestaande gordijnen

Runrotstraat 25, 5386 CT Geffen Tel: 073 532 65 48, Fax: 073 532 74 26 9


Hallo Maasdonkse Kinderen Op Zaterdag 3 juli 2004 is er weer een grote

Jeugdbrandweerdag. Voor de l 4e keer heeft de brandweer een spelrniddag georganiseerd. Dit is voor alle Maasdonkse kinderen met de leeftijd van 6 t/m 13 jaar, en een captain vanaf' 16 jaar. We beloven een prachtige dag met hier en daar kans op

"plaatselijke buieri' Er zijn geen kosten aan verbonden je kan je zo opgeven. Het Spektakel vindt plaats op LINDELAAN 8 te VINKEL. Terrein beschikbaar gesteld door W. van Gogh. Om 12.30 uur aanwezig zijn, en om

13.00 gaan we starten. Na afloop krijgt iedere deelnemer een kleine attentie voor deelname aan deze dag. [Aangeboden door Rabobank Het _Maasland] Inschrijfformulier inleveren voor 25 juni op school [Nuland, Vinkel of Geffen] of bij B. Hurkens Willibrordusstraat 12 Geffen. 'if 073-5323816 Schoolgaande kinderen buiten Maasdonk formulier inleveren bij B Hurkens.

x ............................................................................................... . Inschrij ffonnulier: Er worden groepjes van 8 kinderen gevormd. Je mag zelf een eigen groepje samenstellen, zet dan wel alle namen op dit formulier. [Ook die van de captain] Inschrijven alleen is ook mogelijk. Naam/Namen:............... ....... .......... ................ ....... ... ..... ......... ...................... ................. .......... ..... .

Naamgroep: .............................. ........ .... ...... .. ....... .............................. ... Aantal: ....... ... ........... . Leeftijd: .. .......... .......... Naam en W van de Captain: ... ... ........................................................ . 10


Ruud van Nistelrooy EF-toernooi bij Nooit Gedacht Op 15 mei 2004 wordt van 08.45 uur tot 17. 00 uur voor de achtste keer een groot E- en F-toernooi georganiseerd bij Nooit Gedacht. Dit jaar staat het toernooi in het kader van het 75 jarig be- IWllllilllilill!! staan van Nooit Gedacht. Wij zijn dan ook ontzettend trots dat we juist dit jaar dit grote toernooi voor het eerst het 'Ruud van Nistelrooy E-F toernooi' mogen noemen. 's Morgens zullen de F-pupillen in 8 poules van 6 teams strijden voor de winst.'s Middags zijn de E-pupillen aan de beurt. Zij spelen ook in 8 poules van 6 teams . Tijdens deze dag zullen circa 850 jongens en meisjes van 40 verschillende verenigingen actief zijn op ons sportpark. Het is ieder jaar werkelijk een schitterend gezicht om onze kleinste jeugd (6 tot 10 jaar) in actie te zien. Voor ieder deelnemend team is er een oorkonde en een beker. Daarnaast is er de mogelijkheid om geschminkt te worden en er is een luchtkussen op het sportpark aanwezig. Alle deelnemende kinderen ontvangen bovendien een cadeautje van Ruud ... Iedereen is op zaterdag 15 mei natuurlijk van harte welkom om deze grootse happening bij te wonen.

BUSLIJN 161

actie in Maasdonk. De jongerenafdeling van partij Dorpsbelangen haalde 1600 handtekeningen op in Geffen en Nuland en ze hingen posters op in de gemeente Maasdonk. Op de gerealiseerde website kwamen in korte tijd zo'n duizend bezoekers, die onder andere de volgende reacties achterlieten: "Zijn ze nou helemaal gek geworden?", "Hoe kom ik nog bij mijn familie?" en "De leefbaarheid wordt direct aangetast." Uiteindelijk werden alle handtekeningen en reacties aan het gemeentebestuur van Maasdonk aangeboden, die zorg droeg voor doorzending naar de provincie. In januari en februari van 2004 heeft Jong Dorpsbelangen samen met het Reizigersoverleg Brabant achter de schermen gewerkt aan een meer definitieve oplossing. Dat moest ook wel, omdat op 1 april de tijdelijke maatregel zou gaan vervallen. Daarom organiseerde Jong Dorpsbelangen samen met het ROB in maart een hoorzitting in het gemeentehuis te Geffen, waarop ruim 60 mensen actief verschenen en hun mening niet onder tafel of banken staken. Met als gevolg een duidelijk behoud van openbaar vervoer, in de vorm van een buurtbusverbinding. Tot op zekere hoogte is Jong Dorpsbelangen tevreden met dit resultaat. Ze zijn begonnen met niets (opheffing van buslijn 161) en zijn geëindigd met het behoud van het openbaar vervoer in Maasdonk (buslijn 261 ). Maar echt tevreden zijn ze dus nog niet. Jong Dorpsbelangen vindt dat buslijn 90 van Heesch naar Den Bosch niet alleen over de rijksweg moet rijden, maar ook Geffen en Nuland moet bedienen richting Den Bosch. Op dit onderdeel zullen zij actie blijven voeren en bij de eerste de beste gelegenheid wederom een pleidooi houden om de buslijn 90 alsnog voor Geffen en Nuland te blijven inzetten. Jong Dorps belangen wil de bewoners van Maasdonk dan ook bedanken voor hun medewerking.

Jong Dorpsbelangen redelijk tevreden met behoud buslijn MAASDONK - Onlangs bereikten de provincie NoordBrabant, busmaatschappij BBA en het Reizigersoverleg Brabant (ROB) een principeovereenkomst voor buslijn 161. Tot 1 september 2004 blijft deze buslijn op subsidie van de provincie rijden. Na deze datum wordt de lijn vervangen door een goedkopere buurtbus. Jong Dorpsbelangen van Maasdonk zette zich de afgelopen maanden in voor het behoud van de bus en wil graag alle bewoners van Maasdonk danken voor de fanatieke medewerking. Vorig jaar besloot de BBA om buslijn 161 uit de dienstregeling te schrappen. Jong Dorpsbelangen startte een

s

Ma:ta,nfa,,

,~(\ Peppeldreef 17 · Tel. (073) 532 77 55 Complete gezichtsbehandeling vanaf€ 20,50 Ook voor voetverzorgende behandelingen 11


PROFICIAT FRANS! Na de zilveren K.B.O. - speld op zijn 75e verjaardag mocht Frans van Dijk daags voor Koninginnedag een koninklijke onderscheiding in ontvangst nemen uit handen van burgemeester Boelens. Frans was daarmee bijzonder vereerd! Het was fijn dat hij present kon zijn in de Raadszaal toen de burgemeester op 30 . april de twee gedecoreerden uit Maasdonk: Frans van Dijk uit Geffen en Cor van de Wetering uit Vinkel toesprak, temidden van alle gedecoreerden van de afgelopen jaren. Frans werd onderscheiden voor zijn inzet voor de Geffense ouderen. Om gezondheidsredenen is hij momenteel niet meer actief, maar jarenlang was Frans "het gezicht" van het Oude Klooster: als beheerder en schoonmaker, achter de bar en altijd snel paraat met zijn sleutelbos als er weer eens iemand voor een gesloten deur stond! Frans was ook de coördinator van het Ouderenkoor. Uiteraard ook een woord van dank aan zijn vrouw Miet, want bij mensen die vrijwilligerswerk doen (dat vaak heel verplichtend is!) is het thuisfront van groot belang! Van harte gefeliciteerd!

FCC NULAND IN HET NIEUW Langs deze weg willen de leden van FCC Nuland hun sponsoren, Sloopwerken v. Lith, Peek Metalen, Auto-. bedrijf T.v.d.Heijden, FSV accountants + adviseurs, Bijveld Plafond, Cafe-Bar 't Leeuwke en P Lunenburg, bedanken voor het sponsoren van de nieuwe shirts. G.H. Draad B.V. heeft alle medewerkers voorzien van body warmers, wat ons als club een prima presentatie oplevert op alle banen waar wij in Nedeland vertegenwoordigd zijn. Aan alle sponsoren dus nogmaals onze hartelijke dank. FCC Nuland

TOREN"KLANKJE" Gaat Leny ook voor de oude smidse liggen ...... ?

'

Joy of Perfection

ERNIS ~ - s-c_h_i_ld-e-~-• --------• schilderwerken nieuwbouw / onderhoud • wand / plafondafwerking • meerjaren onderhouds planningen • glasservice • informeer voor vrijblijvende offerte • woonhuizen ouder dan 15 jaar verlaagd BTW tarief. (19% naar 6%) uw voordeel 13% Ernis Schilders Het Geffens Veld 8 5386 LL Geffen

073 - 532 34 00 Tel. Fax 073 - 532 65 10 E-mail ernisschilders@levix.nl

12 --- -

-

-

-

-

-

-


@ GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. E-mail :postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen burgerzaken).

POLITIE Op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 - 12.00 uur kunt u het gemeentehuis bellen (tel.nr. 073-5342100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken. CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00

Nederlandse vrienden van

Hartstichting de

hartstichting

OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073-534 27 38.

Hartstichting bedankt collectanten en inwoners van Geffen.

MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf.

De collecte voor de Nederlandse Hartstichting zit er weer op. Ondanks de negatieve publiciteit voorafgaande aan de Hartweek hebben we toch het mooie bedrag van € 2040,51 opgehaald, inclusief de bedrijvencollecte die dit jaar€ 255,00 bedroeg. Vorig jaar was de totale op~ brengst € 22 70 ,99. Wij vinden dit ondanks alle commotie een mooi resultaat.

KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 073 - 534 27 38).

De vrienden van de Hartstichting Afdeling Geffen danken de gulle gevers. Vooral ook een dank-je-wel voor de vierendertig collectanten, die dit bedrag hebben ingezameld.

SPREEKUREN Burgemeester: P.C.J. Boelens Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00

Wethouder J.A.M. Voermans Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder E.J.A.M. van Heese Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder M.J.M. van de Ven Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17. 00 tot 19. 00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk.

Vrienden van de Hartstichting, Comité Geffen Lenie Willemse Rinie van den Berg Kees Jongeneelen Op 15 maart j.l. heeft Schoonheidssalon Irma haar deuren weer geopend. Bel vrijblijvend voor informatie, of maak een afspraak en kom kijken in de nieuwe salon. Irma Bijveld de Kouwe Noord 2 5386 JZ Geffen Tel. 073-5323633 Mob.06-47206001

13


.....

....

. ...... -

.,

... -

. ..... . . . ...

...

...

...

Rabobank


DANKBETUIGING Wij willen iedereen bedanken die onze 50 jarige huwelijksdag tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt. In 't bijzonder onze kinderen en klein-kinderen. De Pastoor voor z'n lovende woorden in de H .Mis, het Dameskoor, Silvia en Rianne voor 't 2 stemmig lied, de buurt voor de mooie boog, het heerlijke diner bij Erik, de keurige verzorging in de Gouden Leeuw, voor alle bloemen, kaarten, cadeaus en telefoontjes, voor de vele handdrukken tij dens de receptie. Het was in een woord geweldig. Bedankt Wim en Bertha v.d. Rijt v.d. Kamp

CDA -MAASDONK

Lambert staat no 6 op lijst 1 bij de komende verkiezingen. De kans is daarmee groot dat Maasdonk na 10 juni rechtstreeks vertegenwoordigd is in het Europees Parlement. Het is daarom belangrijk Lambert een aantal duidelijke boodschappen mee te geven. Dat kan op donderdag 13 mei. De bijeenkomst duurt tot ongeveer 22.30 uur. U bent van harte welkom! Voorbereidingsgroep CDA-Maasdonk

KONINGINNEDAG 2004 GEFFEN Wij als Evenementen Stichting Geffen willen alle mensen bedanken voor hun bijdrage tot het welslagen van deze dag. Wij danken alle mensen die ons geholpen hebben met het opbouwen en afbreken, met het begeleiden van de spellen, voor het organiseren van de spellen voor de oudere jeugd en voor het opsieren van de fietstocht en het officiele gedeelte van deze dag. Tevens danken we de mensen of bedrijven die ons gesponsord hebben met het drukwerk, de draaimolen,de traktaties voor de spellen en de aankleding van het plein.

Informatie - en discussiebijeenkomst voor Maasdonk Wat betekent Europa voor ons? Wat betekent Europa oor mij en voor U? Dit vragen zich veel mensen af. Met het oog op de erkiezingen voor het Europees Parlement op 10 juni a.s. wordt het de hoogste tijd rond deze vraag actief in gesprek te gaan . Het CDA Maasdonk kiest daarbij voor een nieuwe aanpak. Belangstellenden gaan met elkaar in gesprek in de vorm van een Lagerhuisdebat. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd op donderdag 13 mei 2004, in het restaurant Óud Geffe ' te Geffen, Dorpsstraat 16. (gevestigd in het pand van 't Akkertje, ingang aan de linkerzijde). AANVANG: 21.00 UUR. Er komen drie stellingen aan de orde rond de thema's: • Jongeren en Europa; opleiding en mogelijkheden elders te studeren en te werken • Land en Tuinbouw; de gevolgen van, de ingrijpende wijzigingen die op stapel staan; • De pensioenen en zorgvoorzieningen in het grote Europa; kunnen we daar op aan? Wilt U meepraten over deze onderwerpen, kom dan naar Geffen. IEDEREEN IS WELKOM !!! Ook is het mogelijk vragen te stellen over andere onderwerpen. Lambert van Nistelroooij, CDA -afdelingsvoorzitter en kandidaat voor het Europarlement zal op deze vragen ingaan.

Zonder deze extra's is het voor ons onmogelijk om deze dag tot een echt feest te kunnen maken. Iedereen hartelijk dank hiervoor. Evenementen Stichting Geffen

WIE WAT WANNEER MEI 13 K.VB., moederdag viering 13 54st• Gildeavond Sint-Jorisgilde 15 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 9) 16 Sint-Jorisgilde naar St. Jan te 's-Hertogenbosch 19 Ophalen oud papier (donderdag-route) 20 09.00 u. E.H. Communie Mariaschool 11.30 u. E.H. Communie Aloysiusschool 25 K.VB., fietstocht aardbeien kwekerij 28 Ophalen oud papier 28 19.00 u. Vormselviering 29 Jeugdsoos "Bonkemaar", Beachparty 31 Sint-Jorisgilde, 4e Burgerkoningschieten 31 09.30 u. Openluchtviering bij Veldkapel JUNI 05 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 10) 06 KPJ Geffen houd een kring-activiteit voor de aspiranten uit de regio 06 Sint-Jorisgilde naar Kringdag Maasland te Rosmalen 08 t/m 11 Wandel-4-daagse 10 55 ste Gildeavond Sint-Jorisgilde 15


PROJECT MAASDONK OUDERENPROOF IN VOLLE GANG Werkgroepen gestart in januari Het proj eet Maasdonk Ouderenproof is op 14 november jl gestart met een druk bezochte bijeenkomst in De Meent in Nuland. Het doel van het project is dat ouderen aangeven hoe zij oud willen worden in hun gemeente op de terreinen welzijn, zorg, wonen en participatie. Inmiddels zijn in januari vier werkgroepen begonnen met hun werkzaamheden. Elke groep heeft een voorzitter en een secretaris. Aan de hand van de ervaringen van de werkgroepleden komt een rapport tot stand waarin aangegeven wordt wat de ervaringen zijn van ouderen, wat zij als knelpunten ervaren en welke verbeteringen en oplossingen er volgens hen denkbaar zijn in Maasdonk. Om aan voldoende informatie te komen voor het vormen van hun visie, maken de werkgroepen gebruik van bestaand informatiemateriaal, actuele krantenartikelen en informeren ze bij instellingen en bij ouderen. Ook nodigen zij gastsprekers uit. Wat doen de werkgroepen? De werkgroep gezondheid en zorg: Voorzitter is de heer W. Koert, tel. 5321981 Secretaris is de heer J. Bijleveld, tel. 5321700 De werkgroep houdt zich bezig met de manier waarop zorg verleend wordt aan ouderen in Maasdonk. De thuiswonende oudere is voor deze groep het uitgangspunt. Wat gebeurt er als een oudere hulp nodig heeft? Is hij voldoende bekend met de voorzieningen in de gezondheidszorg? Te denken valt hierbij aan diensten van de huisarts, de thuiszorg, het RIO enz. Van wie krijgt hij zorg/hulp en wordt die zorg ook op een voor hem goede manier verleend? Zijn de hulpverleners wel bereikbaar, hoe verloopt de procedure? Moet er iets verbeterd worden in de gezondheidszorg voor ouderen? De werkgroep welzijn en dienstverlening: Voorzitter is de heer H.Danen, tel. 5322819 Secretaris is mevrouw E.Smit-Nahon, tel. 5322221 De werkgroep houdt zich bezig met de basis voorzieningen in de dorpen zoals winkels, postkantoren en het vervoer. Langzamerhand zien we dat steeds meer voorzieningen uit de dorpen verdwijnen. Welke gevolgen heeft dat voor ouderen? Hoe lossen ze het op? Hoe staat het met het openbaar vervoer van en naar de kernen? Kunnen ouderen nog komen op plaatsen waar ze naar toe moeten of graag heen gaan? Voelen ouderen zich veilig in hun woonomgeving? H oe staat het met de activiteiten op sociaal en recreatief gebied, het vrijwilligerswerk en de educatieve voorzieningen zoals het cursusaanbod van de RIGOM, de KBO en de bibliotheek? Moeten welzijnsvoorzieningen beter voor ouderen bereikbaar worden? 16

De werkgroep participatie en eigen regie: Voorzitter is de heer J. de Haas, tel. 5321834 Secretaris is de heer T. Tijs, tel. 5325328 Hebben ouderen voldoende invloed op besluiten die worden genomen door instellingen als de gemeente, de RIO, de politiek? Kunt u in voldoende mate deelnemen aan activiteiten in Maasdonk? Is er behoefte aan nieuwe activiteiten? Welke zaken beinvloeden de betrokkenheid van ouderen bij de Maasdonkse samenleving? Welke voorwaarden zijn daarvoor noodzakelijk? Hoe is het bijvoorbeeld gesteld met de accommodaties waar activiteiten plaatsvinden. Moeten er nieuwe, andersoortige activiteiten bij komen? Er is veel vrijwilligerswerk uitgevoerd door en voor ouderen. Hoe moet vrij willigerswerk ondersteund worden? Op welke wijze worden ouderen geĂŻnformeerd? Is dat voldoende of zijn er nog andere manieren? Welke rol speelt de ouderenadviseur hierin? Voorts besteedt de groep ook aandacht aan het voorkomen van sociale isolement bij ouderen. De werkgroep wonen en woonomgeving: Voorzitter is de heer N . van Nuland, tel. 532 1856 Secretaris is de heer W. Trienekens, tel. 5324619 Waar wilt u in de toekomst wonen, aan welke criteria/ gemakken moet uw woning voldoen en welke wensen hebben Maasdonkse ouderen? Op welke manier moet uw woning wellicht worden aangepast? Wat is momenteel mogelijk aan woningbouw, hoe staat het met de nieuwe plannen? De werkgroep geeft aan waar het met de woningbouw voor Maasdonkse ouderen naar toe moet. De werkgroep wil de gemeente, projectontwikkelaars en de woningbouwcorporaties een handreiking geven voor woningbouw die nauw aansluit bij wat ouderen wensen. Uw mening is belangrijk voor het slagen van het project Alle werkgroep brengen in beeld hoe de ervaringen zijn van ouderen op de vier genoemde terreinen, wat er verbeterd zou kunnen worden en op welke manier dat moet gebeuren. Uiteraard is het ook van belang dat de werkgroepen weten hoe alle ouderen van 55 jaar en ouder uit de gemeente Maasdonk denken over het wonen, welzijn, de zorgvoorzieningen en de participatiemogelijkheden in hun gemeente . Uw mening is daarom belangrijk, het ouderenproofproj eet gaat immers over mensen van 5 5 jaar en ouder, dus over u ! De werkgroepen kunnen het niet alleen, zij hebben uw betrokkenheid en ondersteuning nodig!

Reageer! Wat is uw mening over de bovenstaande onderwerpen? Laat wat van u horen! U kunt telefonisch reageren bij de bovenstaande leden van de werkgroepen of bij de project-


begeleider van de RIGOM onder nummer 0412-653232 (Letty Tunnessen) Zij is op maandag, woendag en donderdag bij de RIGOM aanwezig. De RIGOM brengt komende zomer een informatiegids uit met de titel "Ouder worden in de gemeente Maasdonk". Dit boekje bevat veel informatie over wonen, zorg, welzijn en participatie in de gemeente Maasdonk. Het is voor ouderen van belang dit boekje te lezen en te bewaren.

SINT- JORISGILDE ORGANISEERT 4 JULI A.S. GILDENDAG SINT JORIS GILDE

Gildekring "De Hoge Schuts", opgericht in 1923, heeft 12 aangesloten gilden. Het 12e gilde, Sint-Jorisgilde Geffen, is in juli vorig jaar, gevraagd om de organisatie van de Kringdag op zich te nemen. Eigenlijk was het gilde van Nistelrode aan de beurt, maar zij worden momenteel gehinderd door een verbouwing van hun gildehuis en -terrein veroorzaakt door de aanleg van de ASO ter plaatse. Lang hoefde het Sint-Jorisgilde Geffen niet na te denken. Een prima gelegenheid om tevens het 5 jarig bestaan (juli 2004) te vieren! Een werkgroep, onder leiding van Oud-Deken Huub Lamers, is in september begonnen aan de voorbereidingen, nadat alle leden zich unaniem achter het idee hadden geschaard. Plannen zijn gemaakt, de nodige vergunningen aangevraagd (en inmiddels verkregen), werkgroepen geformeerd, begroting opgesteld, etc.etc. Deze Kringdag is een jaarlijks terugkerend gebeuren waarbij steeds weer een gilde als gastheer optreedt. Op deze dag wordt de dag geopend met een kleine optocht door het dorp op weg naar de kerk. De dag wordt begonnen met een H. Gildemis. Vervolgens gaan de gildebroeders en -zusters samen met Gildeheer Scheepers en Beschermheer Boelens aan de koffietafel op het feestterrein. Volgens traditie biedt het gemeentebestuur om 11 .45 uur de Ere-wijn aan aan de Keizers, Koningen, Hoofdmannen en Vaandrigs van de 12 deelnemende gilden. Om 12.45 uur houden de gilden, voorafgegaan door Fanfare WIK, een grote optocht door het dorp. Deze eindigt wederom op het feestterrein aan de Waterlaat. De Overheid van Gildekring De Hoge Schuts ontvangt daar haar genodigden op de Ere-tribune om het defilé in ontvangst te nemen. Na de Massale Opmars, een prachtig gildeschouwspel,

en de vendelgroet van alle vendeliers (idem), beginnen rond 14. 30 uur de wedstrijden in: geweerschieten, kruisboogschieten, vendelen, trommen, bazuinblazen en jeu de boulen. Een primeur bij deze wedstrijden is het Standerdrijden. Voor de eerste keer worden er ook wedstrijden gehouden voor standerdruiters, die met de gildestanderd, te paard een parcours rijden. Ook een van hen kan een zilveren schild verdienen. De prijsuitreiking van deze wedstrijden wordt rond 18.00 uur verwacht. De organisatie van deze Gildedag vraagt een geweldige inzet van ons, relatief kleine, Geffens gilde. Om er een geweldige dag van te maken wordt de medewerking van velen gevraagd ook in financieel opzicht. Wij zullen binnenkort van ons laten horen. Wij hopen dat we op u mogen rekenen!

PERSBERICHT Alle kinderziektes op één avond De Gezondheid Service Brabant Noord-Oost organiseert bij voldoende belangstelling een avondvullend programma over kinderiektes. Schaijk, maandag 24 mei van 20.00 - 22.30 uur. Tijdens deze avond worden de volgende onderwerpen besproken: kinkhoest bof, mazelen, rode hond, waterpokken, exanthema subitum (Se ziekte) en infectiosum (6e ziekte). Verder worden onderwerpen als hersenvliesontsteking, koorts, voedselallergieën wormpjes, braken en diarree bij kinderen behandeld. De kosten voor deze avond zijn€ 14,00. Voor abonnees van de Gezondheid Service zijn de kosten€ 11 ,00. Voor informatie en aanmelding kunt u bellen met de Gezondheid Service Brabant Noord-Oost, tel. 0413 333 733 (opwerkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur)

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

@

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

tel. 073 - 5320744 Kraaijeven 3 5386 LH Geffen

fax 073 - 5320745

06 - 23438623 17


BEDRIJVENTOERNOOI G'68 MAASDONK Op maandagavond 19 april 2004 is in sporthal de Geer alweer het 6e G'68 Maasdonk bedrijventoernooi gehouden. 7 teams uit Geffen en Nuland hadden zich dit jaar ingeschreven om van 19.00 uur t/m 22.00 uur fanatiek hun wedstrijden te spelen. G'68 Maasdonk leverden de scheidsrechters en de tellers waardoor de teams zich alleen hoefden te concentreren op het volleyballen. Het werd deze avond een gezellige en sportieve competitie. De uitslag was de volgende: 1 HET AKKERTJE 2 2 SPORTCAFE DE GEER 3 GEBR. VAN DER DONK BV 4 NAS AFBOUW BV 5 HET AKKERTJE 1 6 FARMADOMO BV 7 FIXETVANVENROOIJ

Dit is al het 5e jaar dat cafetaria het Akkertje de sponsoring van de prijzen voor zijn rekening neemt, waarvoor natuurlijk onze hartelijke dank. Alle deelnemende teams kregen een beachvolleybal, wederom geschonken door cafetaria het Akkertje. De Nummers 1 t/ m 3 kregen ook nog een fraaie beker mee naar huis. Nummer 7, Fixet van Venrooij, ontving de poedelprijs in de vorm van een taart. Het was weer een geslaagde avond en wij hopen volgend jaar alle teams weer terug te zien! Denkt u bij het lezen van dit bericht als ondernemer en/ of werknemer van een Maasdonks bedrijf of instelling dit is ook iets voor ons bedrijf/instelling, neem dan contact op met Dave Verstegen (06-16610655) en we zorgen ervoor dat er volgend jaar ook bij uw bedrijf/instelling een uitnodiging in de bus valt. G'68 MAASDONK

AANGEBODEN Het Akkertje 2 neemt dus dit jaar de grote wisselbeker mee naar huis, die vorig jaar door Nas Afbouw werd gewonnen. De inzet van Erik v/d Ven op zijn eigen verjaardag heeft zeker bijgedragen tot deze overwinning. Alle prijzen werden ook dit jaar weer beschikbaar gesteld door Erik v/d Ven van cafetaria het Akkertje.

Wij zijn twee leuke meiden van 13 jaar. Wij zoeken oppaskinderen. Wij zijn beschikbaar in de avonden en in de vakantie. Heeft u oppas nodig bel dan op het nummer 06 248 02122. Groetjes, Loes Bongers en Noëlle van Leur.

f

Heeft u een feestje te vieren?

~~ k/1/W, ~AltYC Fl,f UM

VNKFI

Denl< dan eens aan onze Dorsthütte voor een gezellig feest in de echte Oostenrijkse skisfeer! Een volledig verzorgde verjaardag, reünie of elke andere feestelijl<e aangelegenheid tot ongeveer 60 personen in de sfeer van sneeuw en bergen!

Alle dagen van de week staan we voor u l<laar om er een leul< feestje van te maken.

Maak gerust vrijblijvend een afspraak! Telefoon 073-5322159 Kijk op: www.dorsvlegel.nl E-mail: info@dorsvlegel.nl

18

-


,,--,-:' ~

'

~~ ~ ~~Wl.ffln.L?'

MlS511.

ONTWll(KZJ.Nj

1(

VUDE GllTlH

__ ,.. '--"" U ~-1\\,-?~ Peuterspeelzaal

Nieuws van de M.O.V. groep Opbrengst Vastenactie Vóór de Goede Week kwamen we bij u aan de deur om de zakjes voor de Vastenactie op te halen. Wij danken alle gulle gevers heel hartelijk want de opbrengst was maar liefst € 2670,-. Daarbij kunnen we vermelden dat van dit bedrag € 206,82 is opgehaald door de kinderen middels hun spaardoosjes. Zo'n spaardoosje kunt uzien als een modem vastentrommeltje waarin kinderen het geld sparen dat ze verdienen door diverse klusjes uit te voeren en ook door het delen van eigen spaarcentjes of zakgeld. Dank voor jullie medewerking jongens en meisjes! We rekenen volgend jaar weer op jullie hulp. Zo hebben wij met z'n allen, groot en klein, een mooie bijdrage geleverd aan een stukje welzijn voor de Maya's in Guatemala. Week van de Missionaris Van 22 t/m 31 mei is het de week van de missionaris. Missionarissen zijn mensen met een missie. In deze week staan we eens extra bij hen stil. Door de steun vanuit het thuisland kunnen deze mensen hun belangrijke werk voortzetten. Via de missionaris is er altijd een kort lijntje naar het ontwikkelingswerk. Je kunt heel rechtstreeks iets doen voor de mensen in de derde wereld. In onze M.O.Vgroep hebben we b.v. voor pater Toon van Kessel (broer van Frasia Loeffen) en voor pater Marcel Mangnus (oom van Sofie v.d. Uijtert) maar ook voor vele andere wel of geen religieuze ontwikkelingswerkers iets kunnen betekenen. In de week van de Nederlandse Missionaris wordt landelijk aandacht gevraagd voor deze mensen. De gezinsfietstocht We zijn al weer druk bezig met de organisatie van onze jaarlijkse fietstocht. Pak de kalender en noteer zondag 27 juni. Het wordt weer een prachtige en vooral een gezellige fietstocht. We rekenen op een grote deelname want u weet het, we fietsen voor het goede doel. Dit jaar is dat voor ghettojongeren in Gambia, een sportproject waarbij Monique Loeffen vanuit haar werk voor FASD (Foundation for African sports development) is betrokken. In de volgende Torenklanken zullen we u hierover uitgebreid informeren. Nu alvast de 27ste juni op de kalender vastleggen dan komt de rest vanzelf. De M.O.V groep Missie-Ontwikkeling-Vrede

•·oE PADDESTOEL"

AAN ALLE OUDERS VAN PEUTERS IN MAASDONK Als ouder van een kleine peuter zult u wel merken dat deze kinderen hun leefwereld willen verruimen. Ze vinden het leuk om contact te zoeken met andere speelkameraadjes. Peuterspeelzaal "De Paddestoel" te Geffen biedt daarom de mogelijkheid om kinderen vanaf 2 jaar en 3 maanden tot hun 4e jaar een ochtend en een middag per week te laten spelen met hun leeftijdgenootjes en samen nieuwe dingen te ontdekken. Dit geschiedt onder verantwoorde en deskundige leiding in een omgeving die ansluit bij hun ontwikkeling, en die zo is ingericht dat een peuter zich daar prettig voelt. Om de aanmelding en plaatsing van de peuters zo eerlijk mogelijk te laten verlopen, houden wij 3x per jaar een inschrijving. Bij de inschrijving moet de peuter minimaal 1 jaar en 9 mnd. Zijn. Bij plaatsing hanteren we een minimale leeftijd van 2 jaar en 3 maanden. De inschrijvingen vinden altijd plaats op de peuterspeelzaal aan de Lambertusstraat 33 te Geffen. Ook uw peuter is dan van harte welkom en kan onderleiding va~ een van onze leidsters even spelen en een eerste mdruk op doen. De peuters komen nadat ze geplaats zijn, een ochtend van 09.00- 11.45 uur en een middag van 13.15 - 15.30 uur. Per maand vragen wij hiervoor een vergoeding van € 27,00. Als u uw kind wilt opgeven voor de peuter speelzaal dan kan dat op de eerstvolgende inschrijving op Maandag 24 mei 2004 tussen 09.30 - 11.00 uur. Het inschrijfgeld bedraagt€ 4,50. Voor een machtiging voor de ouderbijdrage dient u uw bank/giro rekening nr. mee te brengen!!! Wij hopen dat nog heel veel peuters met veel plezier onze peuterspeelzaal gaan bezoeken. Graag tot ziens bij de inschrijving op "De Paddestoel"

I N S C H R

IJ V

I N G

Namens bestuur en leidsters Peuterspeelzaal "De Paddestoel" PS . Voor meer informatie omtrent de inschrijving en plaatsing van uw peuter kunt u contact opnemen met Carien van de Haterd, tel. 532 36 59. 19


Bridgeclub

Getfens ' • + Doublet ■

Dinsdag 27 april werd bij bridgeclub Geffens Doublet het seizoen 2003/2004 afgesloten met een feestelijke slotdrive. Het was weer een zeer geslaagd seizoen en zoals gebruikelijk werden tijdens deze avond de diverse kampioenen gehuldigd en kregen de vrijwillegers een kleine attentie voor hun vele werk.

Clubkampioen 2003/2004 Na een spannende strijd is het echtpaar Wim en Doortje van Druenen voor de tweede keer clubkampioen geworden. De eerste tien van dit klassement zijn: 1. Echtpaar van Druenen 7 pnt 2. Dames Boeijen-Schouten 10 pnt 3. Echtp. van Luijben 19 pnt 4. Dames Droog-van Etten 20.5 pnt 5. Echtp. Bijl 24.5 pnt 6. Dames van den Hurk-Noy 27 pnt 32 pnt 7. Dames Essenberg-van Hooij 8. Mevr Lucius-Dhr. de Haas 33 pnt 9. Dames Raaijmakers-Wolkenfelt 35 pnt 10. Mevr. de Veer-Dhr. van de Ven 36 pnt Kampioenen Slemklassement 2003/2004 Omdat bij de vier lijnen een gedifferentieerde puntenberekening wordt toegepast, zijn de kansen voor alle leden van de club om dit kampioenschap te winnen nagenoeg gelijk.Verrassingen komen ieder jaar weer voor. De strijd in de top van dit klassement was dan ook zeer spannend. De uiteindelijke winnaars werd het paar Mevr. Binos-Dhr.van den Bergh. De eerste vijf van dit klassement zijn: 1. Mevr. Binos-Dhr. van den Bergh 84 pnt 2. Echtpaar van Ale beek 66 pnt 3. Dames van Lieverloo-de Bresser 59 pnt 4. Mevr. Lucius-Dhr. de Haas 52 pnt 5. Echtpaar van Druenen 50 pnt Instuif De avonden waarop geen competitie werd gespeeld was er instuif. Dat wil zeggen dat de paren bij binnenkomst ingedeeld worden, en " zwak en sterk " tegen elkaar spelen. Ook hiervan werd een klassement bijgehouden.De beste zes resultaten telden. De beste vijf personen hier waren 1. Dhr. van Druenen 59.72 2. Dhr. Bijl 59.48 3. Mevr. Bijl 59.48 4. Dhr. van Herpen 59.24 5. Mevr. van Herpen 59.24 20

Nu gaat het zomerreces in en op dinsdag 31 augustus start het nieuwe seizoen met een instuifavond en op dinsdag 7 september de competitie. In het seizoen 2004-2005 zullen 5 competitie ronden van 4 zittingen gespeeld worden afgewisseld met instuifavonden. Er is nog plaats voor nieuwe leden. Deze kunnen informatie inwinnen en zich opgeven bij onze secretaris Dhr. van Weert (tel 0412-646851). Wim Bijl, wedstijdleider

ALZHEIMERCAFÉ OSS-MAASLAND Programma 2004 Het Alzheimercafé is bedoeld Yoor patiënten, hun partners, hun kinderen, vrij williger . hu lpverleners en andere belangstellenden. Het AJzheimercafé is een plek waar dementerenden en hun naa ten elkaar ondersteuning kunnen bieden. In 2004 is het AJzheimercafé elke eerste donderdagavond van de maand open. Do 3 juni Thema: GGZ en dementie, De heer Jan Mous en de heer Ton Vromans GGZ Oss Do 1 juli: informatie en ontmoeting Do 5 augustus: informatie en ontmoeting Do 2 september Thema: Verpleeghuiszorg Thuis, Mevrouw Thea Pittens, zorgcoördinator Do 7 oktober Thema: Rouwverwerking en dementie De heer Harry Verschuren, pastor Nieuwe Hoeven Schaijk Do 4 november Thema: Wat is dementie? De heer Henk Kruithof, geriater GGZ Oss Do 2 december: informatie en ontmoeting Tijdens de avonden informatie en ontmoeting wordt er een kleine inleiding verzorgd (bijvoorbeeld een boekbespreking, een artikel, een korte video) en is er ruin1te om elkaar te ontmoeten en informatie te verkrijgen. Het Alzheimercafé wordt georganiseerd door Alzheimer afdeling Oss-Maasland in samenwerking met GGZ, Stichting Zorg voor Ouderen Maasland, RIGOM en Thuiszorg. Locatie: steunpunt 'De Brink' , Driek van Erpstraat 45 in Oss. Vanaf 19. 00 uur opent het Alzheimercafé haar deuren en om 19.30 uur start het programma tot 21 .30 uur. Aanmelding is niet nodig; de toegang, koffie en een drankje zijn gratis. Vriendelijke groeten, namens het bestuur Alzhein1er Oss-Maasland EefRubbens bereikbaar via tel. (0412) 65 32 32


Cf:IJ<MUUVis •

Begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent.

Gratis aan te vragen uitvaartcodicil: 1 telefoontje en u heeft het uitvaartcodicil zo snel mogelijk in huis.

Uitvaartshowroom: Bezoek onze uitvaartshowroom aan de Geffensestraat 1A te Heesch. Dit kan na telefonische afspraak.

Wilt u weten of u voldoende verzekerd bent voor de uitvaartkosten dan kunnen wij dit voor u verzorgen.

Al onze adviezen zijn gratis en vrijblijvend.

Donders Uitvaartverzorging

Oss

Tel. 0412 - 64 24 54

Rosmalen

Tel. 073 - 522 42 86

Berlicum

Tel. 073 - 503 52 58

Donders Uitvaartshowroom, Geffensestraat 1A te Heesch.

v.d. Bosc

. Wanrooy

INTERIEURS

K E U K E N S

Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouwen tegenkomt!

V .OF.

* Ambachtelijke keukens naar uw wens gemaakt * Dealer Nieburg en RWK Keukens * Keukenrenovatie * Vervanging inbouwapparatuur (gratis ingebouwd)

Bezoek onze showroom na telefonische afspraak. DEALER:

SIEMENS

imperial IOl! NMU HCH Nlfl 01! OV! RIUIG I

~iele

Kerkstraat 25, Nuland Telefoon 073 - 532277 4 ~U ,yb

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP Bredeweg 13, Geffen Tel.: 073-532296 l

4Rl!!ll!:!A,êY.EDRIJF

~

ié! ~

~

"'

(I

'i's. EN~\">•

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Renovatie projecten. Tel 073 532 34 69 Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl Spuitwerkzaamheden.


EUROPEES KAMPIOEN Gert-jan van Dijk is afgelopen weekend EUROPEES KAMPIOEN Line dancen in de klasse NewcomerTeen Male geworden. Vrijdagavond om half zeven was hij aan de beurt om zijn zes dansen te laten zien. Het was al meteen duidelijk dat hij hoog zou scoren. Zijn tegenstanders kwamen uit Nederland, Zwitserland en Spanje. Zondagavond werd bekend gemaakt hoe de prijzen werden verdeeld. Enja, hij was eerste. Een geweldige .prestatie. In maart had hij al de Be- iiiiiiiiiij,ia nelux titel en nu de Europese. Dit betekent dat hij nu een klasse hoger mag gaan dansen. (Bijgaand een foto met zijn medailles) Mevr. van Dijk

MARINUS VAN DINTHER Beste mensen uit Geffen. Geffenaar van 2003-05-01 Hier wil ik iets schrijven van mij en de Heegt, op 10 mei ga ik weer naar huis, dan heb ik er al weer 8 weken opzitten. Dan hoop ik het in de Thijmstraat weer te kunnen. Met wat hulp probeer ik het weer 't zal wel moeilijk zijn. Als er iemand is die zegt ik heb nog wel ' n halvedag over, dan graag bericht naar mijn toe. Voor de nodige klussen binnen en buiten. In de Heegt heb ik het goed gehad, er wordt toch veel gedaan door de vrijwiligers/ activiteitenbegeleiders. Maar 's avonds kaarten is er niet bij, en dat is eigelijk wel jammer want voor de TV zitten daar ben ik geen mens voor. Ook wil ik langs deze weg de mensen bedanken die zijn wezen beurten ,dat doen alle mensen graag, maar veel mensen blijven alleen op der kamer ,en dat komt denk ik dat ze de leeftijd hebben 't hoef niet meer. Wat mij opgevallen is dat veel mensen zeggen ik kom binnenkort en je ziet ze nooit meer. Mensen maak de mensen in de heegt niet blij met 'n dooi mus houdt dan je mond dicht. Dan de verlpeegsters die zijn heel lief en zeer goed daar is alle lof voor. Ze staan voor iedereen klaar, en het mooiste is wel iedereen kent iedereen. En ook als je buiten zit iedereen roept of stapt even van de fiets af. Dat heb je op 'n durpke. Wat mijn opgevallen is dat er zoveel mensen op der ei22

gen willen wonen met de hulp van de Heegt, maar helaas is er niks. Gemeente doe er wat aan (voor de natuur wordt bijna meer gedaan als voor de mensen die het verdienen) . Ik kijk nu naar mijn zelf ik zou best in 'n kleiner huisje willen wonen maar helaas is er niks toch jammer. En zo zijn er nog veel meer personen die dat willen. Dit is 'n signaal voor de Gemeente niet te veel praten maar doen. Ook alle personen uit de Heegt bedankt voor de gezelligheid ik kom nog wel is aan. Jullie waren allemaal lieve mensen. Nu iets heel anders ik heb altijd veel voor 't voetballen gedaan wel voor de F jes, nu kan ik dat bijna alleen niet meer. En als er niemand is die mee wil helpen dan kan dat niet meer (die mooie F boeken) . Ik hoop dat er toch reactie komt. Vrienden uit Geffen allemaal bedankt, tot wel elders. Marinus v Dinther

BEDANKT Op 28 april mochten wij onze gouden bruiloft \¡ieren. Heel veel mensen hebben ertoe bijgedragen dat deze dag voor ons onvergetelijk is geworden. Hartelijk dank voor uw aanwezigheid in de eucharistieviering, uw vlaggen, bloemen, kaarten, cadeau's en andere felicitaties! Kortom: Het is geweldig! Piet en Corry de Haas Kinderen en kleinkinderen

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Bergstraat 26a, tel. (073) 5321544 Advertenties: Tolweg 7, tel. (073) 5322243 Redactieadressen: Tolweg 7, en Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26a, (073) 5322586 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrij vers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke ve1worvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.


REGI(l/,ij, BANK 7 DE BANKIER DIE JE KENT U kunt bij ons terecht voor: • privé- (betaal-)rekening * met euro-pas (met pincode en chipper) ''' met creditcard * rood staan met privé-limiet * een speciale jongenrenrekening

• lenen ,:, persoonlijke lening * doorlopend krediet ,:, financieringen voor auto/boot/vakantie? * mix-krediet (lenen en beleggen)

• sparen * direkt opvraagbaar * belastingvrij sparen * bedrijfssparen * deposito's / vaste termijn ,:, automatisch sparen

• hypotheken * lineair / annuïteiten * spaar / leven / krediet * aflossingsvrij ,:, combinatiehypotheken * beleggingshypotheken * hoog-/laagconstructies * met (premie-) depot

• beleggen * beleggersgiro * beleggingsfondsen * spaarfondsen * dividendfondsen * mix-fund * rechtstreekse beursaankopen * veel vrijheid en lage kosten

• verzekeren ,:, voor personen ,:, voor bedrijven * pensioenen en lijfrente * zorgverzekeringen * gunstige voorwaarden * een onafhankelijk advies * diverse maatschappijen

Onze openingstijden: maandag, din sdag, woensdag, donderdag vrijdag zaterdag

www.l mv.nl

Dorpsplein 13 Geffen ~

(073) 532 32 64

09.00 -12.15 en 13.15 -17.30 uur 09.00 -12.15 en 13.15 - 19.00 uur 10.00 - 13.00 uur en voorts op afspraak

lil

Hypotheek ®adviseur

LMV

Makelaardij Assurantiën

At, fA

ti

PA.,,...~ , Honegroof B.V. Geffen

HAGEKO GEFFEN S TALEN

Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen

KOZIJNEN

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'$ VOLGENS VCA-NORMEN Gespecialiseerd in: • Exclusieve gezichts- en • Blendtherapeute lichaamsbehandelingen • Huidtherapeute Pakkingen (billen, buik, borsten, handen, voeten)

MOTORRIJSCHOOL

• Permanente Make-UJ!l

P. DE Kl1EIN

• Make-Up workshops

Tel.: (073) 5324658 Autotel.: 06 - 53184263

Losse advertenties tussen de tekst

Heesterseweg 5

5386 KT Geffen

Tel. : 073 - 532 23 07 Mob: 06 - 22 58 01 93

MAAT

Richard Hanegraaf

Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

®AUTO-EN@

OP

€ 15

1/8 pagina 1/4 pagina 1/2 pagina

25

35

hele pagina

60


Dorpsplein 19 5386 CL Geffen

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp Oss

openingstijden: woensdag en donderdag 13.00 tot 18.00 uur vrijdag 13.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

Tel 073 532 76 09 - Fax 073 532 76 / / Mobiel 06 534 746 75

0412- 622213 ·

NAS

RIJWIELEN

o.a. Gazelle _ _ _ _ _ _ __

TANKSTATION ... VI lftA Ve':'oer voor ziekenfonds -busJe

Wij verzorgen voor u:

* * *

*

Kerkstraat 11 Geffen

(073) 532 13 13

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

verlijmen van kalkzandsteen leggen van afwerkvloeren het bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten het aanbrengen van spackspuitwerk het aanbrengen van buitengevel-isolatie het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

tvww.r1a safbovw.rl l

• •

WIHABO DRUKKERIJ Voor al uw fam ilie- verenigings- en handelsdrukwerk.

~

atie-en Adviesbureau bv

Centrale verwarming Gas-Water-Sanitair Energie - Advisering

Familiedrukwerk keuze uit 7 collecties. Met opgaaf van juiste datum bij geboortekaartjes, drukkosten gratis. Gratis persoonlijk foto-album bij geboortekaartjes. Ook voor kopieerservice kunt u bij ons terecht.

Kleurenkopieën en kleurenprinten tot A3. Grootformaat plotten tot 150 cm breed. Kopiëren van bouwtekeningen. Heesterseweg 13 - 5386 KT Geffen Tel.: (073) 532 26 84 - fax: (073 ) 532 47 95 e-mail : drukkerij©w ihabo.nl - internet: www.wihabo.n l DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

Molenstraat 32

0 /5iJSPIERINGS

Geffen , tel. 073 - 5325551 maandag Vm vrijdag zaterdag

Wij maken EPA Rapporten Papendijk 14b 5386 EG Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

SCHOENEN & SPORT

M"deKhulerenv.~ Jl B. o.f.1l I

Onderhoud aan gastoestellen Onderhouds abonnementen gastoestellen

Maarten van der Dussen Bouw

13.00 - 19.00 uur 8.30 - 17.00 uur

Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91

Buro

Wilgenstraat 6 5386 GL Geffen Tel.: 073 - 534 12 94 Privé: 073 - 534 12 92 E-mail: bb.dussen@planet.nl