Torenklanken 2004 - nr 06

Page 1

42e jaargang I nummers l april 2004

sekretariaat: redakt ieadres: advertenties: bank: druk: oplage:

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 Tolweg 7 en Veldstraat 13 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11 .58.03.009 - giro v.d. bank nr. 11391 13 WiHaBo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

PASEN 2004 We vieren weer het Paa feest. Het feest dat de gestorven Jezus wordt opgenomen in het '\·alle ' leven bij Zijn Vader in de hemel. Het feest dat God Zijn Kind niet in de steek laat, maar trouw blijft over de grenzen van de dood heen. Het kerstfeest, de geboorteviering van Jezus, is voor velen het hoogtepunt van "het samenkomen" in de kerk. Het paasfeest is voor velen wat moei1ijker te plaatsen. Staat het verrijzenisgeloof ver af van het he- i dendaagse levensgevoel? "Dood is dood" zong de Nederlandse popgroep "Toontje Lager" jaren geleden. Het geloofsgegeven dat wij - in navolging van Jezus Christus - eens na ons aardse leven mogen thuiskomen bij God, is één van de kernpunten van het christelijk geloof. Vanuit de eerste Paaservaring dat de gestorven Jezus verder leeft, is de kerkgemeenschap ontstaan. En wij die nu leven en de kerkgemeenschap van vandaag vormen, mogen ons getroost en gesterkt weten door het geloof dat "het kruis" niet het laatste woord heeft. Het kruis is in het leven van velen, net als dat bij Jezus zelf het geval is geweest, een niet weg te denken realiteit. Er zijn ook in onze gemeenschap mensen die een groot verdriet moeten verwerken. Zij die tobben met hun eigen gezondheid of met die van hun naasten. Zij die onlangs een dierbare hebben verloren. Relatieproblemen tussen partners, ouders en kinderen. Moeilijkheden op

het werk, werkeloosheid en noem maar op. We beseffen dan, hoe waar de uitdrukking is van de volksmond: ieder huisje heeft zijn kruisje. En hoe weldadig is het dan niet dat velen, ook in ons midden, mogen ervaren dat ze kracht na kruis ontvangen. dat er attente medemensen zijn die je kruis mee helpen dragen (zoals Simon ... van Cyrene dat ook voor Jezus heeft gedaan). Lieve medemensen die , hoe moeilijk ook, naast je blijven staan. De belofte van Christus dat "wie zijn leven verliest het zal vinden" en dat het pas Pasen kan worden na Goede Vrijdag, mag ons allen bemoedigen om ons eigen verdriet te dragen. Om te blijven geloven en om anderen nabij te kunnen zijn. Ik wens u allen een goede viering van het Paasfeest. Moge ook de kerkelijke viering u allen goed doen. Fijne Paasdagen en voor hen die het moeilijk hebben: sterkte met alles! Pastoor Pieter Scheepers

KOPY INLEVEREN VOOR: 17 april (geldt ook voor e-mail kopy) verschijnt over 3 weken redaktie adres Tolweg 7 & Veldstraat 13


UITVAARTVERZORGING

VAN LITH B.V. Kloosterstraat Se

Docfalaan 2 (hoek Jul ianasingel} 5342 HZ Oss Telefoon 0412 - 623173 Fax 0412 - 641155

5386 AR Geffen Tel: 073 - 5321683 Fax: 073 - 5325150

- mogelijkheden voor thuisopbaring - zwarte en grijze rouwauto - mannelijke en vrouwelijke uitvaartbege leiders - gratis informatieboekje/wilsbeschikking op aanvraag - gratis voorlichtingsavonden/informatieve gesprekken - erkend lid van de Ned. Unie van Uitvaartondernemingen - professionele nazorg

Grafwerk is onze specialiteit. Voor ieder budget. Aangesloten bij Eurofleurist. Verzending van bloemen door heel

ederland.

Beheerder "Stadsmortuarium Oss", "Mortuarium Nistelrode" , "Mortuarium Herpen", "Mortuarium Oijen"

Kleding verander- en reparatiewerk. 11

van der Sangen Tuinhout

BE.NILDA 11

Molenberg 6, tel.(073) 532 48 50 5386 DA Geffen / Maasdonk Maandag, Dinsdag, Donderdag, Vrijdag: 09.00 - 12.00 uur andere tijden na tel. afspraak.

- Tuinhuisjes - Schuttingen - Vlonders - Speeltoestellen - Dierenverblij ven - Tuinmeubelen - Accessoires Eventueel op maat gemaakt Ook uw adres voor al uw TUINHOUT

FC1IO~

c-J}Î~ ........ ·~~-

maandag t/m vrijdag 8.30-LS.00 uur. Zaterdag 8.. 0- 16.00 uur

Tolweg 2 5386 BZ Geffen tel/fax 073-53257'39 E-mail: cinerentgeffen@wxs.

Bosschebaan 53, Heesch (Achter restaurant "De Lucht") tel. 073-5321235 / 06-54375280 fax 073-5320138

-----

~~

Ja, dat doen

we allemaal!

Hypotheken

'B

Taxaties

www.lmv.nl Dorpsplein 13 Geffen '@I (073) 532 32 64

= 1 1

f~

VAN HEESE

Aan-en verkoop

PARTNERS BV Makelaardij Assurantiën

Huur/

(i LMV

Hypotheek ®adviseur


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 09 .30 u Zondag 10.00 u NULAND: Zaterdag 19.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u Zondag 11.00 u LITURGISCHE KALENDER: Wo. 07-04 19.00 u Oliewijding in Den Bosch Witte Donderdag 08-04 10.00 u Rondbrengen communie naar de zieken 19.00 u Presentatieviering Eerste Communicanten mmv Kinderkoor 20.00 u Aanbiddingsuur Goede Vrijdag 09-04 15.00 u Kruisweg in de kerk, uitgebeeld door misdienaars en acolieten 19.00 u Goede Vrijdagviering met de diaken in de kapel/volkzang 19.00 u Goede Vrijdagviering met de pastoor in de kerk mmv Gem. koor 2 1.00 u in Vinkel: Goede Vrijdag Nu door jongeren Paaszaterdag 10-04 2 1.30 u Paaswake mmv Gem.koor Zondag Eerste Paasdag 11-04 10.00 u Paasviering nunv Passe Partout Maandag Tweede Paasdag 12-04 09.30 u Paasgezinsviering mmv Kinderkoor met de dĂśop van Stijn Brands Vr. 16-04 19.00 u * Woord-Com. Dienst mmv Ouderenkoor Za. 17-04 19.00 u Presentatieviering vormelingen mmv Passe Partout (+kinderkerk) Zo. 18-04 09.30 u H.Mis mmv Gem. koor Ma. 19-04 19.00 u * A ondmis Wo. 21-04 14.30 u Goudenjubileumviering \ "im en Bertha v.d. Rijt Vr. 23-04 19.00 u * H.Mi mmv Ouderenkoor Za. 24-04 19.00 u H. is rnmv Jongerenkoor H-G (+kinderkerk) Zo. 25-04 09 .30 u + H.Mis (installatie gildeleden) mmv Gem. koor Ma. 26-04 19.00 u Avondmis Wo. 28-04 12.00 u Gouden jubileumviering Jo en Sjaan v.d. Doelen 14.00 u Gouden jubileumviering Piet en Corrie de Haas

* = dienst in de kapel +=t.v. uitzending naar de Heegt

WIJWATER In de Paaswake wordt het water gewijd, dat in de kerk gebruikt wordt om een kruisteken te maken bij binnenkomst in Gods huis, om te dopen en te zegenen. Ook thuis wordt wijwater gebruikt: om een kruisteken te maken; bij het toedienen van het sacrament van de zieken, op het land of omje huis in te laten zegenen. Water zuivert je innerlijk, want wie anders wil leven, ruimt oude zonden, vastgeroeste gewoontes en vooroordelen op, om op een nieuwe manier naar mens en wereld te kijken. Water symboliseert de omkering die tijd, inzet en geloof vergt. Als u dat wilt, kunt u na de Paaswake op paaszaterdag om 21.30 uur een flesje met gezegend water vullen en meenemen voor thuis (wij zorgen voor de flesjes). Tijdens de paasdagen en in de weken daarna kunt u een gevuld flesje wijwater meenemen, zolang de voorraad strekt! Wijwater zuivert, heiligt, zegent, reinigt, beschermt, bestuift, geeft leven ... ! KOFFIEDRINKENALLEENGAANDEN In april en mei is het geen koffie drinken op de tweede zondag van de maand vanwege, Eerste Paasdag en Moederdag. Daarom is de eerstvolgende koffie-bijeenkomst op: Zondag 18 april a.s. Daarna is het weer de tweede zondag van juni. DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dins- ,. dag 4 mei 2004 om 20.00 uur in het Patronaat (ingang pastorie achterom). De keer daarop is het op dinsdag 1 juni 2004. Contactpersoon: Babette Romme, De Doelen 1, tel. 532 3469. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven op de pastorie. Dat kan telefonische (532 1216) elke voormiddag van 09.00 - 12.00 uur of op de spreekuur-tijden; u kunt de voice-mail inspreken of e-mailen. U laijgt daarna de benodigde informatie toegestuurd. MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 - 20.00 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 532 2298. Er liggen ook opgave enveloppen achter in de kapel en in de kerk. ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL'' Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomitĂŠ, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 532 4160. KERKBALANS 2004: Koersvast Toon uw sympathie voor onze parochie en doe mee met de actie Kerkbalans ! 3


H. VAN ZANDVOORT ELECTROTECHNIEK B.V.

C1000.

CAFÉ GOVERS

Van alle markten

thuis.

GEFFEN

E-mail: hvzandvoortelectro@hetnet.n l Magnolia 18 - 5386 EP Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86 GSM 06 55 783 873

-

),

■ 1

ouwen op uertro

ver rouwen

■ ■

■ ■

C1OOO

van Herpen

Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

"""

Openingstijden: Ma t/m do 8.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-2 1.00 uur Zaterdag

Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

8.00-1 8.00 uur

Broekstraat 2, Postbus 4, 5386 ZG Geffe □ Telefoon: 07 3 - 5340400, Fax: 0- 3 - 53-l0499 Internet: www.vanwanrooij.nl

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN

*IJZERWAREN

*TEGELS

*HANG- EN SLUITWERK

*G EREEDSCHAP

*VERF

*TUIN - EN LANDBOUWZADEN

*POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

*SIER BESTRATINGSMATERIALEN

VAN DER DOELEN

Wilt u lagere maandlasten? Uw hypotheek oversluiten? *

Samen met u bekijken wij, geheel vrijblijvend, of u al of niet uw huidige hypotheek moet aanpassen.

* Zeer scherpe rentetarieven. * Intensieve persoonlijke begeleiding van begin tot het eind. WIJ BEMIDDELEN VOOR ALLE GROTE VERZEKERAARS, BOUWFONDSEN EN BANKEN. KLOOSTERSTRAAT 44 5386 AT GEFFEN TEL. 073 - 5325510 FAX 073 - 5325560

Bel voor afspraak:

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

VERZEKERINGEN


We mochten al reeds ontvangen: € 20.200,00. Dank u wel voor uw bijdrage!U kunt u bijdrage ovennaken op giro 1117393 of Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2004. GIFTEN Voor het Lourdescomité: bank rek. 11 58 16 135 Voor de restauratie van de kerk: bank rek. 1158 15236 KERKMUSEUM Elke laatste zaterdag van de maand geopend van 13. 00 14.00 uur: 24 april a.s. (behalve wanneer er op dat tijdstip een viering in de kerk is). BEREIKBAARHEID PASTOOR SCHEEPERS Spreekuur: woensdag van 18.00 - 18.30 uur en vrijdag van 09.30 - 10.00 uur. (om afspraken te maken. iets op te halen of een korte hulpvraag). Voor uiterste spoed: pastoor: tel. 06 - 533 64 310 e-mailadres pastoor: pastoor.scheepers@levix.nl e-mailadres diaken: diakenvanherwijnen@hotmail.com internetside parochie: www.parochiegeffen.nl

KINDERCLUB Voor kinderen van groep 5 t/m 8. In een plezierige sfeer maken de kinderen kennis met ons geloof. Er worden bijbelverhalen verteld, video's getoond, geknutseld en spellen gedaan. Kom eens een kijkje nemen op maandagmiddag 19 april van 15 .45 uur tot 17 .00 uur in het patronaat van de pastorie. Als je iets meer wilt weten bel dan naar: pastoor Scheepers (5321216), Marian van Venrooy (5323468) of Nelly Bwire (5320418), LEESBOEKENKIST Achter in de kerk staat een kist met kinderboeken. Deze mogen gebrnikt worden door de kinderen tijdens een viering. Na afloop van de viering de boeken graag weer terngleggen.

DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: maart 2004: Maaike van Dinther, Isabel Steenbakkers, Heidi van Oort, Guus van der Lee, Dewi Leenders.

JEUGDKOOR De oproep om het jeugdkoor weer nieuw leven in te blazen heeft respons gekregen! Dank voor de mailtjes die we al hebben gekregen. We willen graag starten met een respectabel aantal leden, dus jongens en meisjes tussen de 12 en 18 jaar: denk er nog eens over na om mee te gaan doen. Vrienden en/of vriendinnen buiten Geffen mogen uiteraard ook lid worden. De repetitiedag van het jeugdkoor gaat waarschijnlijk maandagavond worden. In mei zullen we een eerste ontmoetingsbijeenkomst houden. Behalve zingen in de kerk worden er leuke activiteiten georganiseerd met de groep. Doe mee! Meld je aan bij Maninka: tel.nr. 073 532 1286 of bij Inoeska per e-mail: Inoeska@hotmail.com

PROGRAMMA. EERSTE COMMUNIE: Don. 8 april (Witte Donderdag) : 19.00 uur presentatieviering communicanten. Goede Vrijdag 9 april: 15.00 uur Kruisweg in de kerk voor alle kinderen. Ma. 12 april (Tweede Paasdag) paasgezinsviering met de doop van Stijn Brands. Woe. 21 april: 5e bijeenkomst voor communicanten en gastouders in het parochiecentrum: hoofdstuk 11: de Kerk ontstaat - Hemelvaart - Pinksteren. Ma. 26 april: Bezoek aan de Sint Jan van 9.00-11.30 uur.

TERUG NAAR JE WORTELS De wortels van onze beschaving gaan terug naar Willibrord. Hij heeft in ons land het christelijk geloof, de hoop en de liefde gebracht. Ook onze tijd heeft inspirerende priesters als Willibrord nodig. Misschien iets voor jou? Ga dan mee met de roepingenreis naar Luxemburg van 30 juli t/m 3 augustus. We zullen o.l.v. enkele priesters o.m. Echternach bezoeken, waar Willibrord begraven is. De kosten voor de reis (all in) bedragen € 100,00. Info: G. van Rossem pr. tel. 073 - 6132000; info@sint-janscentrum.nl

PROGRAMMA VORMSEL Goede Vrijdag 9 april: 15.00 uur Kruisweg in de kerk. Ma. 12 april (Tweede Paasdag) paasgezinsviering met de doop van Stijn Brands. Zat. 17 april: 19. 00 uur presentatieviering vormelingen. Woe. 21 april: 19.45 uur - 21.00 uur bijeenkomst in het parochiecentrum. Thuis: Blok 4: Sacramenten blz. 2 t/m 19.

SAMEN VOOR EUROPA Maaspoort Den Bosch, 8 mei 2004: Open dag georganiseerd door christelijke bewegingen en gemeenschappen. Deze ontmoetingsdag maakt deel uit van een groot Europees gebeuren. 10.000 mensen, betrokken bijeen van de vele nieuwe bewegingen en gemeenschappen in Europa komen naar de Duitse stad Stuttgart. Groeperingen van verschillende kerken ontmoeten elkaar om gezamenlijk de rijkdom van christelijk leven in Euorpa zichtbaar te maken. In Den Bosch zullen we, net als in ruim 100 plaatsen in Europa, via satelliet verbonden zijn met Stuttgart. Meer informatie: www.samenvooreuropa.nl

WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 21 maart: Toon van Schijndel, 70 jaar 25 maart: Dirk Ceelen, 48 jaar 28 maart: Anna van der Heijden-Schutjens, 85 jaar

5


EEN VERRASSEND VERJAARDAGSCADEAU! Frans van Dijk werd 75 jaar. Een extra verrassing viel hem ten deel op deze speciale verjaardag. Namens de KBO, kwamen Ton Jonkers en Antoon van Zandvoort niet alleen met de felicitaties, maar ook met de zilveren KBO-speld + oorkonde voor bijzondere diensten. "Die heeft Frans verdiend, want hij was de pionier, de missionaris voor onze ouderen" verwoordt voorzitter van Zandvoort. "Frans was de kartrekker voor wat betreft de ontspanning voor ouderen. Langzamerhand groeide dat uit tot de vele activiteiten die we nu in Het Oude Klooster ontplooien." Eveneens bracht een vertegenwoordiging van het Stichtingsbestuur een bezoek aan de jarige Frans, zijn vrouw en de aanwezige kinderen en kleinkinderen. Voorzitter Jan Kloek memoreerde dat er in de afgelopen 15 jaar veel werk verricht is door Frans, met zijn vrouw Miet, als steun en toeverlaat achter zich. "Frans was er altijd; regelde alles; het Oude Klooster was zijn tweede huis. Hij was de beheerder, de klusjesman, de gastheer, stond achter de bar en maakte schoon. Toegewijd, betrouwbaar, voor iedereen beschikbaar en van alles op de hoogte!

Na de uitbreiding van Het Oude Klooster en mede door zijn gezondheidsklachten, werd het werk voor Frans alleen te veel en kwamen er vrijwilligers bij , met ieder hun eigen taken. Door de computerlessen voor ouderen, kreeg Frans er een nieuwe hobby bij , die hij fanatiek en intensief uitoefende: het uitwerken van brieven en lijsten op de computer en het verwerken van fotomateriaal. We hebben menig familieplaatje mogen bekijken" stelt Jan vast. Vandaar dat het Stichtingsbestuur Frans van Dijk t.g.v. zijn 75e ve1jaardag een prachtige bureaustoel aanbood. Hiermee was Frans zichtbaar in zijn nopjes. Nu hij vanwege zijn gezondheid aan huis gebonden is, kan hij daar dankbaar gebruik van maken om zijn geliefde hobby uit te voeren. Proficiat!

Heeft u een feestje te vieren?

~k--~ !>AITV'1JJ:~

Denk dan eens aan onze DorsthĂźtte voor een gezellig feest in de echte Oostenrijkse skisfeer! Een volledig verzorgde verjaardag, reĂźnie of elke andere feestelijke aangelegenheid tot ongeveer 60 personen in de sfeer van sneeuw en bergen!

Alle dagen van de week staan we voor u klaar om er een leul< feestje van te maken.

Maal< gerust vrijblijvend een afspraal<! Telefoon 073-5322159 l<ijl< op: www.dorsvlegel.nl E-mail: info@dorsvlegel.nl

6


EFKES BUURTE MÈ ... Broer Savelkouls (56 j.)

Toen hij geboren werd, kreeg hij de naam Gerard; min of meer tegelijkertijd werd een nichtje tijdelijk in hun gezin opgenomen ... het broertje kreeg een zusje en andersom ... beiden hebben voor altijd de naam Broer en Zus gehouden ... Broer Savelkouls - één van de vier kinderen van Grad Savelkouls en Beth van den Heuvel - leerde voor timmerman. Hij werkte bij verschillende werknemers, maar de langste tijd bij Albert Reuvers . Zijn grootste hobby was voetbal. Hij is al meer dan 40 jaar lid van Nooit-Gedacht en was keeper in het eerste en tweede elftal. Hij bekwaamde zich als betaald scheidsrechter. "Ik liep een week stage bij de bekende Jacques d' Ancona, toentertij d docent voetbalopleiding in Zeist". Door blessures moest hij zijn scheidsrechtersfunctie later opgeven. Hij trouwde met Thea en ze kregen twee zoons: Gerben en Harm. Een val bij werkzaamheden was het begin van wat een ' geleidelij ke ommekeer in zijn leven' zou worden. "Men denkt, dat door die val - nu ongeveer 12 jaar geleden - iets beschadigd is in de hersenen" vertelt Broer. "Therapeut Bruinenberg merkte de ongecontroleerdheid op en stuurde mij door naar de specialist. Ik kreeg neuroloog dr. Hackert - de beste die ik ooit gehad heb - en zij constateerde dat enkele hersencellen niet meewerkten. De ziekte Parkinson was een feit: uitval van kracht en coördinatie met de daarbij behorende "tremor", wat wij "schibbelen ' noemen. Als men mij op straat ziet, dan ben ik in goeden doen, maar vaak moet ik thuis op de bank of het bed rusten, omdat het niet meer gaat. Met 28 medicijnen per dag moet hersenvocht aangemaakt en verdeeld worden en de cellen moeten worden opgewekt. Op d'n duur zullen deze medicijnen niet meer werken. Zoals bekend werd neurologe Hackert vermoord en daardoor heb ik een jaar 'stil ge taan' . Zij sprak indertijd al over een nieuwe onderzoeksmethode, waarvoor ik in aanmerking zou komen" aldus Broer. En nu is het zover. Een professor uit Leiden deed onderzoek naar de zogenoemde ST - stimulatie: het regelen van de hersencellen door middel van een pacemaker, zodat er geen medicijnen meer hoeven ingenomen te worden. Omdat Broer vrij jong is, komt hij hiervoor in aanmerking en heeft - als u dit leest - hopelijk de behandeling reeds ondergaan. "Ik weet precies wat ze gaan doen; ze boren twee pennen door de schedel, één om cellen te activeren en één om cellen weer af te remmen. Onderhuids wordt een pacemaker geplaatst, die de spiegel moet gaan regelen, wat nu de medicijnen doen. Er is een plaatselijke verdoving, want ik

moet bij de les blijven, om te reageren op prikkels" legt Broer uit. "Het resultaat zou 70% verbetering moeten geven op de overbeweeglijk:heid en ik moet ook beter gaan lopen. Ze moeten er voor de vorm wel bijzeggen, dat een hersenbloeding en zelfs overlijden tot de uiterste mogelijkheden behoren, maar dat is nog nooit gebeurd. Ik heb de kans genomen, want ik heb geen enkele keus: over vijf jaar zit ik wellicht in een rolstoel. Natuurlijk is het heel spannend voor mij en mijn gezin, maar ik heb er alle vertrouwen in. De patiënten die deze behandeling al hebben ondergaan, zijn zeer content". Het valt op dat Broer open en positief praat over zijn ziekte. "Maar dat heeft tijd gekost; ik durfde aanvankelijk echt niet de straat op. Het duurt even, maar je moet je er tegen inzetten en positief blijven denken! Het is een stuk van je leven waar je niet op gerekend hebt, maar je moet het er mee doen; er geen treurnis van maken en gewoon doorgaan!" vindt Broer. Broer krijgt alle medewerking en begrip van Thea, familie en buren, die klaar staan wanneer het nodig is; ook zijn biljartclubje houdt rekening met zijn beperkingen. En over de "Welzorg" via de gemeente heeft Broer geen klachten. Hij kreeg o.a onlangs een invalide parkeerplaats toegewezen vlak voor zijn huis. Broer is lid van de Patiëntenvereniging Oss, Uden e.o., die bijeenkomsten organiseren met praktische informatie over behandelingen, technieken, hulpmiddelen en voorzieningen door therapeuten en/of artsen. Ook sociaal werkers komen spreken om partners te informeren en te ondersteunen. Broer wil niet zielig overkomen "want daar heb ik het veel te druk voor!" Met diverse activiteiten is hij een bezig baasje, "wanneer het gaat" zegt hij er uitdrukkelijk bij. In Heemkundewerkgroep "Vladerack" zit hij in de commissie archief en documentatie; hij draait een sportprogramma op maandagavond op Radio "Vladeracken"; hij heeft donderdags zijn biljartclubje bij de Gouden Leeuw en voorziet het Brabants Dagblad van actualiteiten en berichtjes vanuit Geffen. Hij werkt veel op de computer: houdt de website bij van "Vladerack", verwerkt veel foto's en helpt de ouderen op de p.c. Natuurlijk is hij actief bij Nooit-Gedacht: hij heeft zijn vaste rubriek "De oude doos" in het clubblad, schrijft een column op de website en zit in de commissie ' oudleden' i.v.m. het 75-jarig bestaan van de voetbalclub. En uiteraard is hij elke thuiswedstrijd present op het veld, want zijn beide zoons Gerben en Harm spelen in het eerste elftal! Dat is dus echt gewoon doorgaan! Wij hopen dat de behandeling naar wens verloopt en wensen Broer en zijn gezin veel sterkte toe! 7

>


A.

1-t

~

ROND DE DORPSPOMP

De stamtafel gaat op 16 mei a.s te voet naar de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch. Vertrektijd 6 uur in de morgen. Vertrekpunt het Kerkplein. Iedereen wordt uitgenodigd mee te lopen. Wel op eigen verantwoording en niet onder ons "hoedje". De route loopt via Nuland via de oude weg naar den Bosch langs" De Binckhorst" en zo naar Hintham, bij café "De Drie Linden" komen we op de Graafse Baan en zo verder langs de Vliert naar de Sint Jan. We hopen de viering van 10 .15 uur bij te wonen. Intussen zoeken onze "afvalligen" naar een etablissement, waar we gaan "stamtafelen". De een loopt daarna terug, de ander wordt afgehaald. Het thema blijft het voortsukkelen van "Ons Geloof" al hopen we op een opstanding met Pasen. De nieuwsbrief van de gemeente Maasdonk maart 2004 wordt besproken. Per 1april kregen alle Maasdonkers een woordenlijst met uitleg, zodat de brief ook leesbaar is. Op pagina (Bladzijde) 2 en 3 van de brief vind je ook al uitleg. We vinden revitaliserend, convenant en integrale zonering en extensivering toch nog lastige woorden. Er is verbetering. Maar met die lijst, waarin al dat "Vakjargon" werd uitgelegd, wordt het zeker nog beter lees- en verteerbaar. H et solistenconcours op zaterdag 28 maart in de Bonkelaar werd een daverende, spannende en op hoog muzikaal niveau staande strijd tussen slagwerkers en blazers van de muziekverenigingen van Maasdonk, ODIO , UNION en W.I.K. Onze twee wereldberoemde solisten, Willy van Erp en Rens van Wanrooy lieten fonkelende staaltjes muziekkunst horen. Ze kregen een beoordeling met TIENEN. Gelukkig zagen ze af van prijzen, immers hun kasten zijn al vol. Dat Geffen een cultureel Centrum ontbeert, bleek weer eens duidelijk. De pastoor had ons op zondag 28 maart na de mis opgeroepen om de komende donderdag te demonstreren tegen de plannen om de Maria.school af te breken voor het nieuwe schoolgebouw met cultureel Centrum en daarvoor een kunstwerk te plaatsen in de vorm van een grote Glazen Kubus. De van gemeentestempel voorziene goedkeuring met tekeningen in het kerkportaal liet geen enkele twijfel. Op donderdag jl. verscheen er dan ook een grote stoet, die vertrok vanaf de pastorie naar het gemeentehuis. Daar werden protestbrieven overhandigd met 500 afwijzingen van geënqûeteerde Geffenaren. De pastoor hield een indrukwekkende toespraak. Een volksoproer ontstond: "WAANZIN!!!" "WAANZIN!!!" 8

maar ook de voorstanders lieten zich horen: "PASTOOR bemoeial" werd geroepen., gelukkig hoefde de opgeroepen M.E. niet uit te rukken. Maar de pastoor zal zich voortaan wel bedenken voor hij zich vanaf "de kansel" met politieke zaken bemoeit. Ook wij keuren de handelwijze van de pastoor af. " De kerk en het ambt misbruikt", is ons oordeel. Ook burgemeester Peter Boelens wil zich aan ons opdringen en al bij voorbaat zijn verkiezing veilig stellen door op onverantwoorde wijze met gemeente gelden te knoeien.' De Oude Dorpspomp werd door de dienst Openbare werken weer geschikt gemaakt als Bierpomp (zie historie van Geffen pag. 11 onderaan, over oude tradities) Precies op donderdag j .1. werd om nvaalf uur het eerste biertje onder rijkstoezicht getapt. Vele Geffenaren lieten zich het Paasbier goed smaken. De burgemeester was zeer in zijn nopjes en had niet durven hopen op zo'n mooi weer. Hij werd dan ook alom geprezen om dat prachtige iniatief. Vanaf de POMP riep hij de schare op, om op hem te stemmen, als de nieuwe wet in werking treedt (2006). Voorlopig zal elk jaar opdezelfde datum de pomp worden aangesloten. De stamtafel blijft bij haar standpunt en stelt, dat dit geld verkwisten is. Pastoor als burgemeester hebben zich schuldig gemaakt aan "schaamteloze ZIELTJESwinnerarij" (voor verdere details lees: STREEKWIJZER van 12 maart 2004). Het plan van de provincie om voor het nieuw te ontwikkelen industriegebied "het Waalboss' 125 ha te reserveren in Bernheze ten westen van Heesch en in Maasdonk tot aan Koksteeg deed hier en daar de wenkbrauwen fronsen. 65 HA in Maasdonk! ?? We realiseerden ons echter, dat het plan nog lang niet klaar is voor uitvoering en dat wellicht pas over 10 j aar de eerste percelen geschikt worden gemaakt en dat over 20 jaar het industriegebied voltooid kan zijn? Alleen de aanwonenden zitten met problemen. Huizen en het geclaimde grondgebied zijn niet meer verkoopbaar zonder tussenkomst van de gemeente (Voorkeursrecht), zolang die procedures lopen. Dat zal beslist hier en daar tot planschade leiden. De stamtafel gaat zich op 22 augustus buigen over de toekomstige ontwikkeling van Maasdonk, de infrastructuur, bebouwing, ruimtelijke indeling enz. De Heemkundewerkgroep "Vladerack" heeft een nieuwe voorzitter: Rien van Zantvoort, Elst 2 te Geffen. Rien heeft al veel bestuurlijke functies in Geffen vervuld, hij kent Geffen en de Geffenaren door en door, is een echte dienaar van Geffen met een groot HART voor Geffen. De stamtafel feliciteert Rien en "Vladerack" en wenst hem veel succes. De pastoor komt aanzitten en daarmee komt het onderwerp : "Geestelijk leven in Gefen" aan de orde. Het gaat goed, we tellen meer kerkgangers, dan de streek Oss en zitten ver boven het landelijk gemiddelde. We hebben de meeste vrijwilligers. Bij allerlei kerkelijke


activiteiten en feestelijkheden ervaren we een actieve parochie. Helaas blijft daarbij het nonnale kerkbezoek achter. Bij het toedienen van sacramenten, als Doop, Huwelijk blijkt dat velen nauwelijks bekend zijn met kerkelijke zaken. Ze hebben b.v. nog nooit gehoord van de prachtige (intussen openbare) Kapel in het oude Klooster. Elke dag is de kapel open voor gebed of een moment van rust. Van de eenvoudigste kerkelijke zaken hebben ze geen weet. De dagelijkse zielzorg is een probleem van tijd en afweging en prioriteiten: De pastoor geeft op de eerste plaats inhoud aan de verkondiging, 2 de bediening van de Sacramenten en daarna pas DIACONALE taken, als ziekenbezoek, voorbereiding van doop, vormsel, contacten met verenigingen, als bond voor Ouderen, enz .. Iimners veel van deze taken worden overgenomen door werkgroepen vanuit de parochie. In contact met die groepen kan de pastoor in noodsituaties altijd worden opgeroepen ... , dat moet door betreffenden ook worden aangegeven en niet via, via ... Technische en financiële zaken laat de pastoor graag over aan anderen. De toekomst van de parochies: Er komen veranderingen door het priestertekort. De Bisschop bepaalt uiteindelijk na overleg met de beschikbare priesters en nadat de parochiebesturen gehoord zijn, welke parochies worden samengevoegd en waar kerken verdwijnen. Mogelijk is, dat de hele Maaskant vanuit Geffen bediend wordt en dat Bernheze tot één fu ieparochie wordt. Onze Bisschop kwam terug uit Rome met de boodschap tot meer EVANGELISATIE. De pastoor gaf als overdenking mee: "Heidenen bekeren is een Christelijk werk", maar Christenen bekeren is een heidens werk. De sacramenten kwamen nauwelijks aan bod. We zien veel aanpassingen rond Doop, Vormsel Huwelijk, H. Oliesel, bij de Eucharistie zien we nog de "Oude Canonborden" op het altaar. Het Priesterschap is ook niet in beweging. Verplicht celibaat, geen vrouwen in het ambt enz ... Volgens de pastoor is het celibaat geen sta-in-de-weg en heeft het geen invloed op het aantal bedienaren, noch op het kerkbezoek. Maatschappelijke tendensen, regelingen, en allerlei verzekeringen maken, dat de kerk niet meer nodig is. De welvaart speelt een grote rol. Alleen in kritieke situaties, levenshoogtepunten, is de kerk nog nodig. Als een kind "ongewild" ongedoopt sterft, wordt toch een kerkelijke begrafenis verwacht is zo'n voorbeeld. Trouwen in de kerk moet romantisch zijn. Toch wordt opgemerkt, dat er vanuit de jeugd signalen komen, vragen oprijzen naar een religieuse invulling. Spirituele groepen, New Age enz. spelen daarop in. Het is een deel van wat de kerk ook biedt. In onze individualistisch periode is minder ruimte voor kerk zijn. Kijk naar Moslims, die geloven meer vanuit een sterke familieband. De Normen en waarden zijn vervaagd, de tien geboden met alle daaraan gelateerde be-

palingen zijn niet meer in, wat samenhangt met het afwijzen van de kerk. Vroeger was de kerk plicht, nu meer een uitnodiging. Er is van alle kanten teveel vrijheid. Alles wordt te ruim en te gemakkelijk toegelaten. Denk aan drank in Disco's, verkeersregels. Geen respect voor eigendommen. Er is geen sociale controle meer. Toch verlangen kinderen naar vaste regels en regelmaat. Er is geen refentiekadermeer (een duidelijk omschreven gedragscode), waar je op terug kunt vallen. Ouders missen een houvast bij de opvoeding. Er zullen zich gaandeweg nieuwe structmen ontwikkelen. Een lange periode van schaarste kan weer tot herbezinning leiden. Problemen komen nu dikwijls voort uit een te grote "LUXE", alles is immers voorhanden, alles is koopbaar, en verzekerbaar. Overal is een oplossing voor te vinden en voorhanden. Het leidt tot gemakzucht. Alles moet HYGH zijn, flitsend; je moet erop kunnen kicken. De kerk kan nog steeds dienen als baken! Gelukkig hebben we in Geffen nog een stevige basis in de parochie. En ... ja ook veel meelopers ... !!! Al mag dat niet klinken als een verwijt. De ballast van oude tijden hebben we afgeworpen; tijd toch voor een nieuwe invulling, daarvoor moet wel het aantal enthousias-telingen toenemen. De eredienst krijgt nog aandacht. De eredienst vraagt om niveau. Gebeden, gezangen, activiteiten moeten diepgang hebben en verwijzen naar de inhoud van de viering. Het geheel moet een sacrale samenhang hebben. Als het alleen in de kerk gaat om de sfeer, dan zijn, er andere lokaties voorhanden, dat moge duidelijk zijn! Helaas was er geen tijd meer voor het PAASMYSTERIE en blijven we zitten met het "Lege Graf". Na al het nieuws over die Passiefilm kunnen we wel wat invullen bij: "Passus et sepultus est", "die nedergedaald is ter helle ter helle". Dat heeft te maken met ma1ieling en vernedering en ten gronde richten, tot het diepste gaan. Ook de verschijning van het "verheerlijkte lichaam" de ontmoetingen met de "verrezen" Heer is aannemelijk en voorstelbaar. De opstanding uit de dode blijft een mysterie. Maar we hebben nog drie gewijde dagen: Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag met de Paaswake om dichter bij het mysterie te komen. Laten we er de tijd voor nemen! ZALIG PAASFEEST. Van stamtafel 197. Voor op- en aanmerkingen de Prins tel 0412-640982. Volgende stamtafel weer in café GOVERS op 18 april a.s. van 10.30 tot 12.00 uur met napraat tot 12.30 uur. Ine v.d.Veerdonk is dan voorzitter, daarom zullen er zeker meer DAMES aanzitten, dus HEREN wees op je hoede. Iedereen is altijd van harte WELKOM.

TOREN"K.LANKJE" Bij de dokter kun je een flesje water brengen, bij de pastoor een flesje water halen! 9


30 APRIL KONINGINNEDAG IN GEFFEN met als thema "Prinses Amaliafeest" KINDERFIETSOPTOCHT Kinderen die meedoen aan de optocht met versierde fietsen worden om uiterlijk 11.30 uur verwacht op het Dorpsplein. (Denk aan het thema) MELD JE DAN EERST BIJ DE JURY, die je versierde fiets, skelter of bolderwagen zal beoordelen. Er zijn 5 categorieën nl. a) 2 en 3 jaar b) 4 en 5 jaar c) 6 en 7 jaar d) 8 jaar en ouder e) groepen Rond 12.00 uur vertrekt de optocht met muziekvereniging WIK voorop, door Geffen en dan kan iedereen zien, hoe fraai jij je fiets of skelter hebt versierd. De route van de optocht is als volgt: Dorpsplein - Dorpstraat - Kloosterstraat - Veldstraat - Lambertusstraat Tolweg - Dorpstraat - Dorpsplein. (Vader en/of Moeder mogen best wel een handje helpen bij het versieren) VOOR DE KINDEREN VAN DE ONDERBOUW Alle kinderen vanaf de peuterspeelzaal tot en met groep 5 kunnen meedoen met de spelletjes die op het Dorpsplein staan. Hiermee starten we om ongeveer 13 .15 uur. Vooraf melden bij de infokraam waar een stempelkaart voor jou klaar ligt. (Tip voor de ouders: Breng je fototoestel mee) VOOR DE KINDEREN VAN DE BOVENBOUW Ook voor de oudere jeugd worden er leuke spellen georganiseerd door de plaatselijke verenigingen G'68 , Nooit Gedacht en Scouting Geffen. Deze starten ook om ongeveer 13 .15 uur. De kinderen die mee willen doen hoeven zich niet van tevoren aan te melden maar kunnen zich op de dag zelf aanmelden bij de infokraam. VRIJMARKT Dit onderdeel is bedoeld voor alle Geffenaren. Je mag boeken, speelgoed of zelfgemaakte artikelen verkopen. Vanaf 11.00 uur kun je de kraam opbouwen. Om 13.00 uur wordt de vrijmarkt geopend. Voor een halve kraam moetje€ 3,00 en voor een hele€ 6,00 huur betalen. Aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar bij Foto-Video Cinerent, waar deze ook ingeleverd moeten worden. UITERLIJK 24 APRIL. Voor meer informatie neemt uw contact op met Theo Langens tel. 5324297. 10

OPEN PODIUM EN LIVE MUZIEK OP DE KIOSK ENTERRAS Op het Dorpsplein zal een gezellig terras worden ingericht. Tot ongeveer 14.30 uur is er een open podium. Heeft iemand iets leuks zoals bv zelf muziek maken, zingen of dansen meld je dan even aan bij Gerrit v.d. Helm tel. 5324311. Na 14.30 uur zal er tot sluitingstijd een live band optreden. Kom dus naar het dorpsplein waar het elk jaar gezelliger wordt. OPROEP Een dergelijk evenement kan alleen slagen als er voldoende begeleiding bij de spelletjes aanwezig is. Daarom meld je aan als begeleider. Aan iedereen het verzoek om als het even kan de vlag uit te hangen waardoor deze dag een feestelijker tintje krijgt. AANMELDEN Inschrijfformulieren worden uitgereikt op de scholen moeten UITERLIJK 24 APRIL worden ingeleverd bij Foto-Video Cinerent. a deze datum is het niet meer mogelijk om in te schrij ven.

NIEUW "HET GEFFENS PANNETJE" Met deze pan kun je heerlijk barbecuen-wokken-gourmetten ineen. De pan heeft een anti-aanbaklaag, dus j e hoeft bijna geen boter te gebru iken. Je kunt deze pan het hele jaar door gebruiken . Dus ook binnen, want het ruikt minder dan bijvoorbeeld gourmetten. Alle vleessoorten kunnen hierin bereid worden, bijvoorbeeld een biefstukje, speklap of diverse soorten reepjesvlees. Ook de groenten kunnen hierin even aangebraden worden. Bijvoorbeeld kun je een uitje fruiten, aardappels ba kken of een kant-en-klare groentemix bakken. Zoals je ziet kun je hier eindeloos mee variëren. Hieronder een klein voorbeeld van een compleet pakket. De lapjes en stukjes vlees hebben een gewicht van ± 70 gram, dat is niet zo zwaar en kun je meer variëren.

+ gemarineerd biefstukje

+ hamburger

+ gemarineerd speklapje + shoarma vlees

+ mini-worstj e + kip-cajun vlees

+ gemarineerd kipfiletje

+ gemarineerd hamlapje

+ varken ssaté-stokje + gepaneerd schnitzeltje

+ kipsat é-stokje

+ cordon bl ue burger

De verschillende groenten :

+ gesneden champignons + groente-mix (wortel, kool, taugé)

+ gesneden uien + aardappelschijfjes

De sausjes:

+ smikkelsaus (joppie saus)

+ satésaus

+ zigeunersaus

+ cockta ilsaus

Om het compleet te maken:

+ schaaltje huzaren salade + kruidenboter

+ stokbrood ♦

Geffense rauwkost

Kortom een plezierige en smakelijke avond !!!!

~

Keurslagerij

VANTUYL Dorpstraat 26 - 5386 AM Geffen

KEURSlAGER tel. (073) 532 58 91


ONBESCHERMD DORPSGEZICHT (3) Als we het over de Mariaschool hebben dan is iedereen het er over eens dat de open, groene plek voor de school behouden moet blijven. Onze oude dorpskern, het groene 'plein' en het zicht op de pastorie moet compleet blijven. Als ik opkom voor het behoud van de voorgevel van de Mariaschool dan hebben sommige mensen daarbij twijfels. Men vindt het gebouw niet monumentaal genoeg. "Het is niks aparts", wordt er dan gezegd. Ik denk dat we een fout maken wanneer we er zo tegenaan kijken. Het gaat bij de Mariaschool niet om de architectonische waarde maar veeleer om de historische waarde. Deze school is een typisch voorbeeld van hoe scholen gebouwd werden in het begin van de vorige eeuw. Een lange gevel met klaslokalen daarachter liep dan de schoolgang. In de lokale zijn de schoorstenen nog zichtbaar waaronder de grote kachels stonden die in de winter de lokale moesten verwarmen . Een grote hal of gemeenschapsruimte was er niet. Als er iets gemeenschappelijks werd gevierd gebeurde dat in de kerk of in het patronaat. Zo weet ik dat nog uit mijn kinderjaren op deze school. De Aloysiusschool is al weer een veel moderner gebouw. Daar werden de klaslokalen gegroepeerd rondom een grote centrale hal. In heel veel Brabantse dorpen was er een Mariaschool en een Jozefs chool, de meisjes- en de jongensschool. In Uden werd de bewaarschool (kleuterschool) zelfs "Engelbewaarder" genoemd. Deze namen zeggen iets over het Rijke Roomsche leven en over de tijd waarin het onderwijs in Brabant werd gerund door de nonnen en de fraters . Voor het onderwijs, de bejaarden- en de ziekenzorg waren wij afhankelijk van de kloosterorden. Onze Mariaschool illusteert deze geschiedenis. Het beeld van de patroonheilige opvallend in de voorgevel en de naam "Mariaschool" vertelt ons dat het een voormalige meisjesschool is. Het tegenovergelegen klooster maakt duidelijk dat de nonnen vroeger het onderwijs verzorgden op deze school. Dit stukje geschiedenis moeten we zichtbaar houden. Als straks in een nieuw gebouw de oude gevel nog zichtbaar is zal dit de historische waarde van deze plek aanzienlijk vergroten. Want zeg nou zelf, je moet bij de plek in Nuland waar de polderkerk heeft gestaan heel wat fantasie en voorstellingsvermogen hebben om je daar die kerk voor te stellen. Al stonden er nog maar een paar halve pilaren, dan was het al anders. Het hoeft hier niet zo ver te komen dan dat er alleen een gedenksteen komt. Bovendien staat die er al een om ons te herinneren aan de plek waar het huis van Simon v.d. Bergh, de grondlegger van het Unilever-concern, heeft gestaan. Als in de voorgevel van de Mariaschool de originele raampartijen worden teruggebracht kijkje er ook al heel anders tegenaan. En er zijn genoeg creatieve architecten

die het een uitdaging vinden om een gebouw te ontwerpen waarin oud en nieuw gecombineerd worden. Door de eeuwen heen hebben architecten dat gedaan. Onlangs lazen we nog in de krant hoe de abdij ven Berne bestaat uit verschillende bouwstijlen. Samen vormt het toch een mooi geheel en het historische verhaal wordt er alleen maar interessanter door. Als een gebouw er wat eenvoudiger uitziet wil dat niet zeggen dat het historisch gezien minder betekenis heeft. We ruimen een hunebed toch ook niet op omdat het een eenvoudiger graf is dan het praalgraf van Willem van Oranje in Delft! Een Romaans kerkje is ook aanmerkelijk soberder dan een gotische kathedraal, het uiterlijk zegt niets over de historische waarde. Als de voorgevel van de Mariaschool vol ornamenten en fraaie versieringen zat mocht hij dan wel blijven staan? Geffen was vroeger een arm boerendorp. De gang van de Mariaschool stond voor 95% vol met klompjes en slechts 5% leren schoentjes. Dit gebouw past bij het Geffen uit die tijd. Van het oude Geffen zijn de Kerkstraat met onze prachtige kerk en de mooie oude huizen en de plek rondom de Mariaschool het enige wat er nog over is. Hier en daar is er gelukkig ook nog een oude boerderij mooi gerestaureerd. We moeten zuinig zijn op wat er nog is. Laat de slopershamer uit de buurt blijven van de voorgevel van onze Mariaschool. Leny Romrne

DE NIJVERE HANDEN Op zondag 28 maart jl. hield Handwerkclub "De Nijvere Handen" weer haar jaarlijkse verkooptentoonstelling. Het was een gezellige ochtend met veel bezoek en belangstelling. De uitslag van de loterij was als volgt: le prijs : 809 groen 2e prijs : 808 groen 3e prijs : 860 groen 4e prijs : 550 groen 5e prijs : 279 rose De 2e prijs (kleedje) en de 4e prijs (tasj e van lood) zijn nog niet door de winnaars opgehaald. Dit kan op maandagmiddag tussen 13.30 en 15 .30 uur in 't Oude Klooster. Het aantal eieren in de mand bedroeg: 88 . Het juiste aantal was geraden door Marja Schuurmans. Proficiat! Ook namens ziekencomitĂŠ De Schakel willen wij iedereen heel hartelijk bedanken voor het bezoek. Tot ziens, misschien op maandagmiddag in 't Oude Klooster (voor 55+'ers) of tot het volgend jaar op onze verkoopochtend. 11


@ GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. E-mail :postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17. 00 tot 19. 00 uur. woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen burgerzaken). OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073-534 27 38.

POLITIE Op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 - 12.00 uur kunt u het gemeentehuis bellen (tel.nr. 073-5342100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken. CONSULENT WET VOORZIEN INGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30- 12.3 0 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00

MLZIEKVERENIG!NG .. \Vilkn Is Kunnen ·· 'effen

MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruissh·aat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 073 - 534 27 38). SPREEKUREN Burgemeester: P.C.J. Boelens Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder J.A.M. Voermans Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder E.J.A.M. van Heese Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder M.J.M. van de Ven Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17. 00 tot 19. 00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. 12

W.I.K. Nieuws Zaterdag 27 maart jongst leden was het weer tijd voor het jaarlijkse onderlinge solistenconcours van onze muziekvereniging (die dit jaar ook de organisatie in handen had) Union uit Nuland en Odio uit Vinkel. Om 09 .00 uur waren de eerste deelnemers al binnen bij de Bonkelaar, een beetje slaperig en zenuwachtig tegelijk zochten ze hun weg naar de inspeelruimtes (voor tamboers en blazers) en kleedruimte (voor majorettes). De eerste die namens onze muziekvereniging deelnamen waren Mede Meeuws en Laurens van Kreij beide op saxofoon. Men denkt wel eens, dat als je één van de eerste bent die optreedt, je weinig kans maakt op een prijs. Nou, dit denken is dan bij dezen doorbroken, want Merle en Laurens konden de gewonnen bekers net dragen met zijn tweeën!! De hele dag door liepen muzikanten, majorettes en toeschouwers af en aan. Het was een gezellige en gemoedelijke happening er werd met elkaar gediscussieerd na afloop van de optredens. Vaak was het zo dat de deelnemer zei "het ging wel, ben wel tevreden" en dat een collega-muzikant of majorette dan zei "je was kei goed man! Echt!". Het blijft ieder jaar weer leuk om te zien dat er deelnemers zijn die je verrassen met hun oph·eden. Deelnemers die voor de jury gaan staan met de gedachte "Nou, laat me maar starten dan ben ik er vanaf. .." die begümen vervolgens met hun muziekwerk of dans en dan vliegen de vonken er vanaf. Dit jaar werd voor het eerst een nieuwe divisie in het leven geroepen. Naast de introductie, 3e, 2e, leen uitmuntende afdeling bestaat er nu ook voortaan de ere-


galerij. Deze is door een aantal muzikanten zelfbedacht en uitgewerkt. Zij waren en zijn van mening dat muzikanten die op een zodanig hoog nivo musiceren geen kans mogen maken op de grote wisselbeker en dus buiten mededinging deel dienen te nemen. Het moet een inspirerende ontmoeting blijven, dit onderlinge solistenconcours, een dag voor de lerende muzikant en majorette. Door de eregalerij in het leven te roepen, blijft dit zo. In de eregalerij is wel een beker te winnen, de deelnemers onderling in deze nieuwe afdeling hebben zo een eigen competitie. Iedere deelnemer werd door een vakkundige jury beoordeeld, zodat men na afloop van deze dag nog rustig na kan lezen wat de jury van hen vond. Wat kan er nog verbeterd worden of wat was juist al heel goed! Natuurlijk, vielen er p1ijzen te winnen, de gebruikelijke 1e, 2e en 3e bekers in alle divisies, maar ook de grote wisselbeker. Deze beker krijgt die deelnemer die over alle divisies het hoogste aantal punten heeft gescoord. Dit jaar ging deze wisselbeker naar Hans vd Moosdijk (drums) uit Vinkel. Voordat we een totaaloverzicht geven met de uitslagen van de deelnemers van onze muziekvereniging, bedanken wij eerst iedereen die er mede aan geholpen heeft om het onderlinge solistenconcours 2004 in de Bonkelaar te laten slagen. Hartelijk Dank!!! Majoretten Jeugd A - Jara vd Cruysen, Kim Steenbergen, Rachel v Schijndel, Iva Heijmans, Helene Spanjers en Jolien Coppens. 48,5 pt/1 e beker Majoretten Jeugd C - Angela vd Wouw, Melissa Jonker en Laurie Humpig 49,2 pt/ le pi beker 47,1 pt - Ilse Schuurmans 48,0 pt - Lisa Coppens 48,1 pt - Angela vd Wouw - Laurie Humpig 48,8 pt/3e pi beker 49, 1 pt/2e pi beker - Melissa Jonker Majoretten 3e divisie - Janneke Sleutjes 46,8 pt - Sanne vd Leest 48,4 pt - Manon Megens 47,8 pt - Janneke Sleutjes, Carola Doodkorte, Sanne vd Leest, Sanne vd Hurk, Lisa Huismans, Manon Megens, Laurie Humpig, Melissa Jonker, Angela vd Wouw, Ilse Schuurmans, Thera Baank en Annika de Poot. 48,5 pt/3e beker Slagwerk intro 44,5 pt - Gerdiene de Poot 45,0 pt - Sam van Schaijk Slagwerk 3e divisie - Remco Dood.korte en Lizan Peters 46,5 pt/2e beker 48,0 pt/ le beker - Lizan Peters - Gerald de Poot 44,5 pt/4e beker

Slagwerk 2e divisie - Gerdiene de Poot 45 ,5 pt - Remco Doodkorte 52,0 pt/ le pl beker Blazers intro A - Merle Meeuws en Laurens v Kreij 52,0 pt/ le pl beker - Joyce Clement 39,0 pt - Laurens van Kreij 44,0 pt/3e pl beker - Merle Meeuws 50,5 pt/2e pl beker Blazers 3e afdeling - Evi Savelkouls 47,0 pt/4e beker - Roger Meeuws 50,0 pt/ le beker - Ruben vd Meulenreek 44,0 pt - Ilse Schuurmans 42,5 pt Blazers 2e afdeling - Anne Schuu1111ans 52,0 pt/1 e pl beker - Dennis Doodkorte en Harm Stadhouders 48,0 pt - Jan vd Zande 45,5 pt Blazers le afdeling - Harm Stadhouders 46,0 pt/2e pl beker - Dennis Dood.korte 41,0 pt - Rien van Wanrooij en Jan vd Zande 44,0 pt - Rikko Brands, Rien v Wanrooij, Harm de Veer, Harm Wingens, Huub Heijmans, Bart v Dinther en Chris-Jan v Dinther 48,0 pt/le pl beker Blazers uitmuntend - Rien van Wanrooij 51,5 pt Eregalerij - Willie van Erp 51,5 pt - Rens van Wanrooij 51,0 pf

Muzikale groet, Muziekvereniging WI.K.

MENSEN IN NOOD De kledinginzameling voor Mensen in Nood die op 16 maart 2004 in Geffen is gehouden, heeft 890 kg kleding opgebracht. Mensen in Nood wil iedereen die daaraan heeft bijgedragen bedanken. De vrijwilligers zijn van plan om op termijn weer een kledinginzameling te organiseren voor Mensen in Nood. Om de actie ook dan weer tot een succes te maken, vragen wij iedereen om vanaf nu alweer de kleding hiervoor te bewaren. Mocht u echter eerder uw kleding aan Mensen in Nood willen geven, kunt u voor de dichtstbijzijnde container of depotadressen bellen naar (073) 687 10 60 of kijken op www.kledingactie.nl Voor meer informatie over de Kledingactie van Mensen in Nood kunt u contact opnemen met. Yvonne Link, telefonisch bereikbaar op nwnmer (073) 687 10 60. 13


~

~ ~ -

Kantoren: Nuland, Geffen, Lith, Maren-Kessel, Oijen en Vinkel

--

Rabobank


SINT JORIS GILDE GEFFEN

INSTALEERT TWEE NIEUWE GILDEBROEDERS

In de Algemene Ledenvergadering van het Sint-Jorisgilde Geffen werden de aspirantleden Jos Coppens en Albert van Orsouw, na een geheime stemming, als gildebroeders opgenomen in het gilde. Tijdens deze stemming gaat volgens een oude traditie "het bonenkistje" rond en wordt er voor of tegen gekozen door een witte of zwarte (bruine) boon in het kistje te doen. Op zondag 25 april, als het gilde de verjaardag van haar patroonsheilige viert, zullen beide nieuwe leden offi cieel worden geïnstalleerd tijdens de H.Mis in onze parochiekerk. In deze dienst zal het gilde ook de "Gelofte van Trouw aan het Kerkelijk Gezag" vernieuwen aan de Gildeheer Pastoor Scheepers. Deze zal op deze dag ook de nieuwe uniformen van de jeugdleden inzegenen. Na de H,Mis zal op het kerkplein door de vendeliers een vendelgroet worden gebracht aan de nieuwe leden, waarna het gilde "met vliegend vaandel en slaande trom" in optocht zal vertrekken naar (tijdelij k) gildehuis "Ons Doel" aan de Papendijk. Het gilde gaat deze feestdag ,·an Sint Joris vieren met een traditionele "Teerda.__· ·. In oude reglementen ('·De Caert") van 1548, welke thans wordt bewaard in het Streekarchief te Oss, beschreef men deze dag ook al al een Yar1 de vier verplichte teerdagen. Het gilde is dan de gehele dag bijeen en vermaakt zich met haar traditionele activiteiten. Na de koffie met een "Sint-Jorisje" wordt er een statiefoto gemaakt met de nieuwe gildebroeders! Vervolgens gaat het gilde aan de Brabantse koffietafel. waarna de inschrijving en loting geschiedt voor het krui boogschieten. De traditie wil dat er op deze dag wordt geschoten om de eer van de titel van Dagkoning. De winnaar(-es) ontvangt een zilveren draagschildje voor zijn/haar gildesjerp. We strijden nu voor de vierde keer en zijn benieuwd wie na Piet van Erp (2001 ), Kees van der Doelen (2002) . Koning Piet van Erp (2003) deze keer met de eer zal gaan str·ijken. Het gilde besluit de dag met een gezamenlijke maaltijd en teeravond.

SCHOOLVOETBALTOERNOOI Op woensdag 24 maart is weer het meisjes voetbaltoernooi voor basisscholen uit de regio gespeeld op de velden van voetbal vereniging Nooit-Gedacht in Geffen Net als de vorige jaren was er weer een gezonde strijd tussen de 12 deelnemende scholen, dit jaar waren er zeer

vele toeschouwers aanwezig die met toeters en bellen, potten en pannen de voetbalsters ondersteunden. Het was een lust voor het oog om de meisjes zoveel strijd te zien leveren en toch in een vriendschappelijke sfeer. Zoals in elk toernooi heb verliezers en winnaars, voor de organisatie zijn het allemaal winnaars, net als vorig jaar ging de finale tussen de Aloysiusschool uit Geffen ent Palet uit Heeswijk-Dinther. De reguliere wedstrijdtijd kon geen winnaar brengen dus moest de wedstrijd beslist worden door het nemen van penalty,s waar t Palet won en dus grote winnaar van het toernooi werd en op 28 april onze regio mag vertegenwoordigen in de regio finale die in Haps gespeeld zal worden.

De hele uitslag van het toernooi: 1 't Palet 1 Heeswijk-Dinther 2 Aloysiusschool Geffen Mariaschool 3 Geffen 4 De Hoogakker Nuland 5 De Toermalijn Heesch 6 Den Omgang Schayk Vinkel 7 Mariaschool Heesch 8 De Emmaus Lithoyen 9 St. Jozefschool 10 St.Josephschool Berghem 11 De Regenboog Schayk 12 't Palet 2 Heeswijk-Dinther Ook dit jaar is het weer een geslaagd toernooi geweest en hopen weer het volgend jaar op zovele deelname van de scholen uit de regio. Namens de organisatie wil ik alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet en Nooit-Gedacht voor het beschikbaar stellen van hun accommodatie.

WIE WAT WANNEER APRIL 15 Ophalen oud papier 17 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 7) 17 Jeugdsoos "Bonkemaar", Country-avond 20 K.VB. , voorlichtingsavond nieuwe wet: werk en bijstand 29 Ophalen oud papier (vrijdag-route) MEI 01 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 8) 06 K.VB. , fietsen naar de St, Jan met de K.VO. 08 Jeugdsoos "Bonkemaar", Disco-avond 13 K.VB. , moederdag viering 15 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 9) 19 Ophalen oud papier (donderdag-route) 25 K.VB. , fietstocht aardbeien kwekerij 28 Ophalen oud papier 29 Jeugdsoos "Bonkemaar", Beachparty 15


Steunpunt

Maasdonk

voor ondf'ntcunin,r; &. prc;>m,otir v"n vrijw illig~rswl!'r~

Verzekeren voor vrijwilligersorganisaties: bijeenkomsten op 27 en 29 april in Geffen

U kunt het Steunpunt bereiken via e-mail: info@steunpuntmaasdonk.nl of bel naar 0412 69 20 80 (iedere werkdag tussen 9.30 en 12.30 uur). Voor meer informatie over het Steunpunt kunt u ook terecht op de website: www.steunpuntmaasdonk.nl

Het vrijwilligers Steunpunt Maasdonk organiseert op 27 en 29 april een tweetal bijeenkomsten voor de vrijwilligersorganisaties in de gemeente Maasdonk. Het thema van deze bijeenkomsten is: verzekeren: ook voor vrijwilligersorganisaties en zullen plaatsvinden in het gemeentehuis in Geffen. Deze avonden zullen worden ingeleid door wethouder van de Ven, waarna u verder geïnformeerd wordt over het belang van verzekeren voor vrijwilligersorganisaties. Aan bod komen o.a. de WA.-en ongevallenverzekering en de bestumsaansprakelijkheid.

Wij zijn het nieuwe seizoen gestart met een wedstrijd in Maren Kessel. Het is meteen een goed begin voor het verdere jaar. Er deden 3 8 koppels mee en bij de eerste tien hoorden 8 koppels van ons.

Zit u in het bestuur van een vrijwilligersorganisatie of bent u er op een andere manier bij betrokken en heeft u vragen over verzekeringen en vrijwilligerswerk? Dan bent u van harte welkom op één van deze bijeenkomsten. De Maasdonkse vrijwilligersorganisaties die bekend zijn bij de gemeente hebben inmiddels een schriftelijke uitnodiging ontvangen. Heeft u geen uitnodiging ontvangen, neemt u dan contact op met het Steunpunt Maasdonk.

De uitslag was: 1e Toon en Hennie Schuurmans 2e Wil en Joke van Dijk 3e Gerard en Tmmie Schuunnans 5e Tiny v.d. Doelen en Wies van Lent 6e Albert van Santvoort en Cor van de Hurk en een gedeelde 7e plaats voor Hans Huibers en Mat de Kleyn samen met Richard en Sjannie Schuurmans 10e Hans van Leeuwen en Andre van de Biezen

ER

'

Joy of Perfection

schilders / glas •

schilderwerken nieuwbouw / onderhoud

wand / plafondafwerking

meerjaren onderhouds planningen

glasservice

informeer voor vrijblijvende offerte

woonhuizen ouder dan 15 jaar verlaagd BTW tarief. (19% naar 6%) uw voordeel 13% Ernis schilders Het Geffens Veld 8 5386 LL Geffen

16

Tel. Fax E-Mail

073 - 532 34 00 073 - 532 65 10 ernisschilders@levix.nl


NIEUWSBRIEF MUZIEKSCHOOL MAASDONK Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende. Vanaf 1 januari 2004 heeft de Gemeente Maasdonk een nieuw subsidiebeleid dat betrekking heeft op alle verenigingen en stichtingen in Maasdonk. Ook Muziekschool Maasdonk is in haar exploitatie voor een groot deel afhankelijk van de gemeentelijke subsidie. Hoewel de gemeente zeker het belang inziet van goed professioneel muziekonderwijs. is in de herverdeling van gelden de subsidie aan de muziekschool ongeveer 35% lager uitgevallen. Aangezien de muziekschool geen andere inkomsten heeft dan deze subsidie in combinatie met ouderbijdragen, heb n wij als bestuur een aantal maatregelen moeten nem n. Om tot een aam aardbare ouderbijdrage te komen zullen de vier volgende zaken,;; ·orden veranderd: • Het aantal jaarlij ] en zal worden teruggebracht van 39 naar.., 5. • De contributie zal in het chooljaar 2004-2005 worden verhoogd. Voor de muziekclub van 105 Euro naar 116 Euro en voor de in trumentale vorming voor kinderen t/m 12 jaar van __ Euro naar 263 Euro en voor kinderen van 13 tm 1 jaar van 227 naar 270 Euro. • Het aantal leerlin..,en dat ia Muziekschool Maasdonk gesubsidieerd le krijgt zal worden gemaximeerd tot 32 (twee groep van 16) leerlingen voor de muziekclub en 50 leerl· gen voor de instrumentale vorming. • Het aantal jaren dat een leerling kan worden gesubsidieerd zal bij o 'enntekening (nu nog niet aan de orde) worden gemaxim rd. De Muzelinck in Os , ·aarvan wij als Muziekschool Maasdonk ons onderwij betrekken, is ons echter ook op een aantal zaken tegemoet gekomen. • De Muzelinck in Oss h ft ons een korting van 25% op de lesgelden gege en. die in drie jaar zal worden afgebouwd. Dit voorkomt Yerdere stijging van de lesgelden dan nu al het geval is. • De lesduur in de gemeente Maasdonk wordt verhoogd van 15 minuten per leerling naar 20 minuten per leerling. In combinatie met de vermindering van het aantal lesuren per jaar betekent dit toch een stijging van de lesduur per jaar van ongeveer 15%. • De Muzelinck stelt een spijtoptantenregeling in, waarbij men binnen 7 weken na aanvang van het lesjaar kan opzeggen en slechts die 7 lessen plus een opslag van 3 lessen hoeft te betalen. Als Bestuur van Muziekschool Maasdonk vinden wij het belangrijk dat de kinderen hoogwaardig muziekonderwijs kunnen blijven ontvangen van gekwalificeerde docenten in de gemeente Maasdonk. Muziek heeft immers een

positieve invloed op de ontwikkeling van het kind. Wij hopen dat wij, ondanks deze beslissing van de gemeente, samen met uw kinderen vol enthousiasme muziek kunnen blijven maken in onze gemeente. Voor vragen over bovenstaande kunt u terecht bij ondergetekenden. Namens het bestuur van Muziekschool Maasdonk, Jan van Kreij Voorzitter Tel: 5325168

Jacqueline Bos Penningmeester Tel: 5325114

DANKBETUIGING De vele bloemen, brieven, kaarten van medeleven, bij het overlijden van mijn vrouw, ons Moeder en lieve Oma

Marie van Nistelrooij - Bijveld waren voor ons een grote steun. Een speciaal woord van dank nog voor de warme belangstelling van het ziekencomite "De Schakel", Handwerkclub "de Nijvere handen", de KVO en KBO, Pastoor Scheepers, Dr. Smit-Nahon, Dr. Litjens, 't Geffens koor en uitvaàrtverzorging Donders. Jan van Nistelrooij Kinderen en kleinkinderen

GRATIS AF TE HALEN Een orgeltje voor beginners. Het heeft 2 manualen en een rytmebox. Breedte 95 cm en diep 48 cm. Telefoon 073 5321952 Met vriendelijke groeten H. Berendsen, Heegterstraat 9 Geffen

Op 15 maart j.1. heeft

Schoonheidssalon Irma haar deuren weer geopend. Bel vrijblijvend voor informatie, of maak een afspraak en kom kijken in de nieuwe salon. Irma Bijveld de Kouwe Noord 2 5386 JZ Geffen Tel. 073-5323633 Mob.06-47206001 17


LANDE L IJKE RIJVERENIGING

0

OIDE ZILVERHOEF

Er zijn in februari verschillende wedstrijden verreden door onze leden. Met de volgende uitslagen bij de paarden. 15 februari wedstrijd van L.R. Prins Maurits uit Herpen Klasse Z 1 Berdi Tielemans met Maigret 191 pnt. 2e 15 februari wedstrijd van "de Ponhoeve" in waspik Klasse Ml Anja Vincentius met Raderijke 160 pnt. 3e tweede proef 162 pnt. 3e 26t/m29 feb. wedstrijd van L.R. de Cowboys uit Berlicum Klasse L 1 Maudy Hoevenaars met Sevilla 163 pnt 4e en Anneke van Erp met Don-Pion 141 pnt. 14 maart Waspik klasse Zl Mieke v. Erp met Pandorka 181 pnt 2e en 180 pnt 3e 20 maart Nistelrode Z 1 Berdi Tielemans met Maigret 187 pnt. Se

De uitslagen bij de ponies. 14 feb. wedstrijd van pc.Pluvinel uit Maren-Kessel Jolanda van Lith met Sita 155 pnt 4e 28 feb. wedstrijd van The Sunny boys uit Rosmalen Jolanda van Lith met Sita 146 pnt In maart zijn de nieuwe buitenlessen begonnen. Heb jij een pony of paard en wil jij op een leuke manier goed leren paardrijden kom dan eens kijken, er wordt les gegeven op ons clubterrein aan de Heesterseweg (nabij de Geffense bosjes). Elke zaterdag paarden om 9.30 tot 10.30 uur, en ponies 10.45 tot 11.45 uur. Of neem contact op met Ingrid van Erp 073 -5341012. De eerste maand is geheel vrijblijvend en gratis.

VRAAG EN AANBOD De Stichting Vraag en Aanbod heeft als doel jonge en langdurig werklozen te begeleiden naar werk of verdere scholing. In diverse werkplaatsen knappen zij oude, nog bruikbare gereedschappen en goederen op. Deze spullen worden daarna naar kleinschalige proj ecten in ontwikkelingslanden gestuurd waar ze nog heel goed gebruikt kunnen worden. U moet dan bijvoorbeeld denken aan opgeknapte naai- en breimachines, fietsen, rolstoelen, schrijfmachines en allerlei handgereedschappen.

Goederen die we kunnen gebruiken: - naaimachines en breimachines - schrijfmachines (niet met lintcassettes) en printers - handgereedschap voor timmerman, metselaar, elektricien, loodgieter, schoenmaker, fietsenn1aker, automonteur. - eenvoudig landbouwgereedschap en tuingereedschap - professioneel elektrisch handgereedschap (geen DHZ gereedschap) - buitenboordmotoren, generators en c ompressors ( draagbaar) - elektrisch lasgereedschap en mechanische ¡aterpompen - inklapbare rolstoelen, krukken en looprekj Goederen die we niet kunnen accepteren: Meubilair, keukenapparatuur, wasmachines, beeld- en geluidsapparatuur, huisraad . De lente is begonnen en dan ruimen we graag het een en ander op. Heeft u iets dat wij kunnen gebruiken dan zien wij u graag komen. De mensen in de ontwikkelingslanden zijn ermee geholpen en de langdurig werklozen kunnen aan de slag met een zinvolle tij dbesteding. Wij danken u hartelijk voor uw medewerking. De M.O.V groep (Missie-Ontwikkeling-Vrede)

PERSBERICHT Vanaf 14 april starten er weer computercursussen voor senioren in het Oude klooster in Geffen. Het gaat om de beginnerscursus Introductiecursus PC-gebruik. Het zijn acht lessen van twee uur en de kosten bedragenâ‚Ź 60,incl. lesmateriaal. De lessen worden gegeven op maandagavond 19.00 uur en woensdagmiddag om 13 .30 uur. Voor informatie en aanmelding kunt u bellen op maandag woensdag en vrijdag met de RIGOM tel. 041265 3240.

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

@

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

De M .O.V-groep verzamelt op zaterdag 17 april van 9.00 tot 13.00 uur spullen voor de Stichting Vraag en Aanbod. U kunt dan uw oude, nog bruikbare en op te knappen goederen inleveren bij de garage van de pastorie. 18

tel. 073 - 5320744 Kraaijeven 3 5386 LH Geffen

fax 073 - 5320745

06 - 23438623


BADMINTON CLUB GEFFEN Beste sportvrienden / nieuwe leden, Wij zijn Badminton Club Geffen en spelen wekelijks op donderdagavond een spelletje badminton in sporthal De Geer in Geffen. Onze speeltijd is van 20.00 tot 23.00 uur. Wij zijn op zoek naar nieuwe leden, die bij ons willen leren badmintonnen, of die het al eens gedaan hebben en het weer eens willen proberen. Zijn wij op zoek naar jou? Laat het dan even weten op onderstaande adressen, of kom een keer langs op donderdagavond in de sporthal. Je mag 2 avonden gratis meedoen om het te proberen. Junioren vanaf 12 jaar zijn bij ons ook van harte welkom. Zij krijgen elke week training, zodat ze snel een leuk spelletje kunnen badmintonnen. Voor meer informatie: Rob Duijs Abelenstraat 26 5386 GH Geffen 073-5327645

Janine van Dijk Weerscheut 16 5381 GW Vinkel 073-5320569

BLAASKAPEL DE POMPZWENGELS Na de geweldige cd-presentatiemiddag afgelopen 25 januari dachten we dat de "rust" even weder zou keren, maar niets is minder waar!! Van heinde en verre wordt de website www.pompzwengels.nl bezocht, er wordt gebeld of we optredens kunnen verzorgen, de verkoop van de cd "Rond de pomp" loopt tot op de dag van vandaag als een trein. Het is nog steeds niet te vatten wat ons overkomt... Echt geweldig gewoon!!! Op dit moment bereiden we ons voor op de reis naar Pühret te Oostenrijk van 17 tot en met 21 juni. Met het geweldige succes van de cd in onze rugzak, kan en zal deze reis zeer zeker slagen. Diverse optredens zowel in het dorpje zelf als in Tsjechië, zal onze blaaskapel verzorgen. De plaatselijke krant van Pühret heeft onze komst al aangekondigd, het is namelijk bijzonder dat een Nederlandse blaaskapel, in het hart van de böhrnische en moravische muziek (ook de muziek van onze blaaskapel), hun kunnen komt vertonen. In de periode dat onze blaaskapel in Pühret verblijft, zal er een groots tentfeest plaatsvinden. Tijdens dit feest zal onze blaaskapel uiteraard ook act de presente geven. Musiceren kunnen we niet de hele dag, ook al zouden we dit misschien wel willen. Daarom worden er ook diverse culturele uitstapjes gemaakt, zodat we ook nog iets van dit prachtige land zullen zien.

Naast de voorbereiding voor onze reis zijn we ook hard bezig met het organiseren en realiseren van een groots Pompzwengel tentfeest op 9 en 10 oktober aanstaande. Noteer deze datum alvast op de kalender of in de agenda, want dit wil je absoluut niet missen! Het wordt een fantastisch feest voor iedereen, dat kunnen we je nu al verzekeren, op 10 oktober zal onze blaaskapel officieel het 40 jarige jubileum vieren. We houden je via Torenklanken en de regionale bladen op de hoogte van dit super festijn. Meer weten over onze blaaskapel, kijk op www.pompzwengels.nl Via deze site kun je ook de cd "Rond de pomp" bestellen. Groetjes, Blaaskapel de Pompzwengels

Nederlandse vrienden

van

Hartstichting de

hartstichting

De Nationale Hartweek is dit jaar van 18 t/m 24 april 2004.

Elk jaar organiseren de Vrienden van de Hartstichting in het hele land de huis-aan-huis collecte tijdens de Nationale Hartweek. Deze vrijwilligers helpen de Hartstichting de bestrijding van hart- en vaatziekten mogelijk te maken. Dat is heel belangrijk! Dit jaar, is een bijzonder jaar, want de Nederlandse Hartstichting bestaat 40 jaar. Reden temeer voor een extra gulle gift. U steunt toch ook het belangrijke werk van de Nederlandse Hartstichting? Stel onze collectanten niet teleur! Vrienden van de Hartstichting, Comité Geffen Lenie Willemse, Rinie van den Berg, Kees Jongeneelen.

s

Peppeldreef 17 · Tel. (073) 532 77 55 Complete gezichtsbehandeling vanaf€ 20,50 Ook voor voetverzorgende behandelingen

19


Uw vhiti'/,,ao:rt)"e fri de ycmcent~~raod

Raadsvergadering 23 maart 2004 Fietspad Van Rijckevorselweg Na de ombouw van de N59 tot snelweg A59 moet de gemeente maatregelen treffen in het kader van de veiligheid. Met name de aan- en afvoerwegen van de nieuwe snelweg verdienen dan extra aandacht. Gezien de beperkte financiele mogelijkheden kan niet alles aangepakt worden. De gemeenteraard moet daarin duidelijke keuzes maken. Een van de wegen, die extra aandacht verdient, is de Van Rijckevorselweg. Die loopt van Motel Nuland tot café D'n Driehoek in Vinkel. Door een wijzigingsvoorstel van de VPM is de komst van een vrijliggend fietspad langs de Van Rijckevorselweg nu definitief. Diftar Per 1 juli aanstaande wordt Diftar ingevoerd. Vanuit milieu-oogpunt ben ik voorstander van Diftar, omdat in de praktijk een vermindering van onze "afvalberg" met 35% haalbaar lijkt. Wie minder afval aanlevert, betaalt ook minder. Critici roepen steeds dat de invoe1ing van Diftar gepaard gaat met een lastenverhoging voor de burgers. Ik wijs u erop dat wanneer het gemeentebestuur he-Ie-maal niks doet, de kosten voor de verwerking van ons afval tóch aanzienlijk gaan toenemen de komende jaren. Zonder Diftar betalen alle burgers namelijk elk jaar meer. De VPM heeft zich in coalitieverband sterk gemaakt voor de snelle invoering van Diftar. Reacties Heeft u vragen of opmerkingen ófwilt u een actieve bij drage leveren in politiek Maasdonk, bel of mail mij dan. Met vooruitstrevende groet, Charles van Herpen, tel: 532 4628 / charlesvanherpen@hetnet.nl

"DE OPSPRONG" Geffen: voltigevereniging "De Opsprong" is zondag 21 maart naar Weesp geweest voor alweer de 2 de wedstrijd van dit seizoen. De behaalde resultaten zijn fantastisch. Basis: 2de plaats De Opsprong 3: Evi van Nuland en Gabrielle Elrais met het paard Bayar 20

Klasse E: 2de plaats De Opsprong 2: Wilke van de Coolwijk, Gwenda Scholten, Evi Begeer, Elvira nood,en Renate Koops met het paard Bayar Klasse D: pte plaats De Opsprong 1: Noor Vrolijk, Sabrina van Lieverloo, Lidia van de Biezen, Suzanne Jans, Simone Smolders, Mieke Veltmeyer, Imke an Lith, en Kirstin Steenbergen. Klasse meiden! Corien van Lith Secretaris Voltigevereniging "de Opsprong" tel: 0412-612611

PERSBERICHT Diabetesvereniging Oss e.o. organiseert een themaavond "Hypo en Hyper". Hoe goed iemand met diabetes ook is ingesteld door gebruik van tabletten of insuline, hij of zij zal vroeg of laat te maken krijgen met een zogenaamde 'hypo ' of een 'hyper'. Bij een hypo is de bloedglucosewaarde te laag: de persoon maakt een afwezige indruk of raakt verward en kan zich niet concentreren. Bij een erg lage waarde kan de patiënt onwel worden of zelfs in coma raken. Door iets te drinken of te eten (suikerklontje! ) stijgt de waarde weer. Bij een hyper is de bloedglucosewaarde te hoog: de persoon voelt zich niet goed. Als de waarde langdurig of te vaak te hoog is kan dit op latere leeftijd ernstige complicaties geven. Hoewel een hypo en een hyper gemakkelijk kunnen worden bepaald door het meten van de bloedsuiker, blijkt in de praktijk toch dat hypo's en hyper's lang niet altijd gemakkelijk herkend kunnen worden, zowel voor de persoon zelf als voor en partner of een omstander. Wij vonden het een goed idee om een thema-avond aan het onderwerp hypo en hyper te wij den. De thema-avond is op maandagavond 26 april, begint om 20.00 uur en vindt plaats in het restaurant van Ziekenhuis Bernhoven te Oss. De avond wordt mede verzorgd door leden van een LOTUS vereniging. Zij zijn gespecialiseerd in het levensecht naspelen van een patiënt of van een slachtoffer. Bovendien zijn een diabetesverpleegkundige en diëtiste van het ziekenhuis aanwezig. De avond is voor leden en voor alle geïnteresseerden. Martien van Liempd, secretaris Diabetesvereniging Oss en omgeving tel 0412-628115, e-mail: dvn.oss@home.nl onze website: www.dvnoss.nl

'


Begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent.

Gratis aan te vragen uitvaartcodicil: 1 telefoontje en u heeft het uitvaartcodicil zo snel mogelijk in huis.

Uitvaartshowroom : Bezoek onze uitvaartshowroom aan de Geffensestraat 1A te Heesch. Dit kan na telefonische afspraak.

Wilt u w eten of u voldoende verzekerd bent voor de uitvaartkosten dan kunnen wij dit voor u verzorgen.

A l onze adviezen zijn gratis en vrijblijvend.

Donders Uitvaartverzorging

Oss

Tel. 0412 - 64 24 54

Rosmalen

Tel. 073 - 522 42 86

Berlicum

Tel. 073 - 503 52 58

Donders U itvaartshowroom, Geffensestraat 1A te Heesch.

v.d. Bosc

. Wanrooy

K E U K E N S

Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouwen tegenkomt !

V .O.F

INTERIEURS

* Ambachtelijke keukens naar uw wens gemaakt

* Dealer Nieburg en RWK Keukens * Keukenrenovatie * Vervanging inbouwapparatuur (gratis ingebouwd)

Bezoek onze showroom na te lefonische afspraak. DEALER:

SIEMENS

imperial

rom MEI iiCHN lfl Off OVl!iilGl

:M:iele

Kerkstraat 25, Nuland Telefoon 073 - 5322774 ~u,v,,

VAN SCHIJN DEL BOUWGROEP Bredeweg 13, Geffen Tel.: 073-53229 6 l

R~t!lo'!!!/!ouYsEDRIJF

;:? =

~

= 11!;

#' 'l'j_EN A,'>,G

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Tradit ionele stukadoorswerkzaamheden. Renovatie projecten. Tel 073 532 34 69 Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spuitwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@ r ommeafbouw.nl


CDA AFDELING MAASDONK Verkeersveiligheid De ombouw van de rijksweg verloopt zeer voortvarend. Iedere dag ervaren we echter dat de ombouw gepaard gaat met een toegenomen verkeersdruk in de kernen. Naar verwachting zal dit van tijdelijke aard zijn. Van de gemeente mag verwacht worden dat men daar waar mogelijk tijdelijke verkeersmaatregelen neemt. Het CDA is van mening dat de zwakkeren in het verkeer hierbij de aandacht behoeven. Heeft u suggesties of negatieve ervaringen neem dan contact op men een van de fractieleden. We hebben er alle vertrouwen in dat in de loop van 2005 de ombouw is afgerond. Van belang is dat op dat moment ook door de gemeente de nodige maatregelen zijn getroffen om te komen tot een goede verkeersafwikke-ling. In de begroting is hiervoor een bedrag van€ 1 mln. opgenomen. Met dit bedrag kunnen niet alle wensen worden ingevuld. Prioriteit voor het CDA is de veiligheid van de fietsers en een goede verkeersafwikkeling van de kernen. Door het CDA is dan ook ingestemd met het beschikbaar stellen van de benodigde gelden voor realisatie van een fietspad langs de van Ryckevorselweg. Alvorens verder prioriteiten te stellen is het CDA voorstander dat nader inzicht wordt geboden in de te verwachten verkeersstromen na ombouw van de rijksweg. Tijdens de behandeling in de " raadsvergadering is toegezegd dat zo spoedig mogelijk hierover gesproken wordt in de adviesraad ruimtelijke zaken. Enkele maanden geleden is door de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld voor het aanpassen van de drempels. Dit betrof met name de aanpassing van het verloop van de drempels en het op een aantal plaatsen laten vervallen van de drempel in combinatie met een wegversmalling. De CDA-fractie betreurt het dat aan dit besluit nog geen uitvoering is gegeven.

Overige • Op 1 april j 1. is binnen de gemeente de centrale balie van start gegaan. Dit is een eerste stap om te komen tot een verbetering van de dienstverlening. De CDA-fractie is van mening dat dit de komende jaren verder uitgebouwd moet worden. • Even leek het er op dat door de regelgeving het zwembad van 't Heike gesloten moest worden. Door de provincie is bepaald dat het zwembad valt onder een categorie A inrichting. Dit heeft onder meer tot gevolg dat er permanent toezicht van een badmeester dient te zijn. Dit is onbetaalbaar en zou tot gevolg hebben dat het zwembad gesloten moet worden. Onlang heeft het college samen met gedeputeerde Augustijn een bezoek gebracht aan 't Heike. In samenspraak met ·t Heike is bezien welke oplossing mogelijk is. Enige oplo ing is dat de maximale diepte wordt teruggebracht tot 50 cm waardoor het een categorie B inrichting wordt en geen permanent toezicht noodzakelijk is. Het college i rnornemens om voor deze aanpassing geld beschikbaar te stellen. Hierdoor blijft het zwembad behouden. • Al vele jaren is gesproken over renovatie van de accommodatie van sportpark De Zwaan te Vinkel. In goed overleg tussen gemeente en EVVC is gekomen tot een oplossing. Door de gemeenteraad is in de raadsvergadering van 23 maart jl. ingestemd met het voorstel en zijn de benodigde financiën beschikbaar gesteld. Met zelfwerkzaamheid en samenwerking kan iets moois gerealiseerd worden. Wij wensen EVVC alle succes met de uitvoering. Vragen of opmerkingen Voor vragen en opmerkingen kunt u ontact opnemen met Hans van der Biezen (5324129). ~lark van der Doelen (5324385) en Ton van der Leest ~3_3709). Ook kunt u mailen naar: rini.ven@planet.nl

VAN DE REDACTIE Vereenvoudiging van regels Wetten, regels, voorschriften, beleidsnotities ..... . kasten vol. Blijkbaar komt er geen einde aan de regelzucht van de overheid. Hierbij komt nog dat soms regels elkaar tegenspreken, waardoor niemand weet hoe dan te handelen. De CDA-fractie is van mening dat het eens afgelopen moet zijn met de regelzucht. Heeft u voorbeelden van regels die elkaar tegenspreken of suggesties om te komen tot een vereenvoudiging laat het ons dan weten. Een voorbeeld van hoe het kan is de subsidieverordening. Naar aanleiding van diverse opmerkingen is het aanvraagformulier voor projectsubsidies aanzienlijk vereenvoudigd. Daarnaast is door het college besloten dat de aanvragen voor het j aar 2005 niet vergezeld behoeven te gaan van een begroting 2005 maar dat volstaan kan worden met een begroting over het jaar 2004. 22

Secretariaat: Bergstraat 26a, tel. (073) 5321544 Advertenties: Tolweg 7, tel. (073) 5322243 Redactieadressen: Tolweg 7, en Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat 22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26a, (073) 5322586 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke ve1worvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.


REGI(14 j, BANK 7 DE BANKI ER DIE J E KENT U kunt bij ons terecht voor: • privé- (betaal-)rekening "' met euro-pas (met pincode en chipper) * met creditcard * rood staan met privé-limiet * een speciale jongenrenrekening

• lenen * persoonlijke lening * doorlopend krediet * financieringen voor auto/boot/vakantie? * mix-krecliet (lenen en beleggen)

• sparen ,., direkt opvraagbaar * belastingvrij sparen ,:, bedrijfssparen * deposito's/ vaste termijn * automatisch sparen

• hypotheken * lineail· / annuïteiten * spaar/ leven / krediet * aflossingsvrij * combinatiehypotheken * beleggingshypotheken ,:, hoog-/laagcon tructies * met (premie-) depot

• beleggen * beleggersgiro * beleggingsfondsen '" spamiondsen * clividendfondsen * mix-fund * rechtstreekse beursaankopen * veel vrijheid en lage kosten

• verzekeren * voor personen * voor bedrijven * pensioenen en lijfrente * zorgverzekeringen ,) gunstige voorwaarden * een onafhankelijk advies * diverse maatschappijen

Onze openingstijden: maanda g. d insdag, woensdag, donderdag vrijdag zaterdag

09.00-12.15 en 13.15 -17.30 uur 09.00 - 12.15 en 13.15 - 19.00 uur 10.00 - 13.00 uur en voorts op afspraak

~ LMV

www.lm v.nl

Dorpsplein 13 Geffen

PARTNERS BV

~

Makelaardij Assurantiën

(073) 532 32 64

At,

Café - Zaal 't Haasje

~-

voor bruiloften, partijen

'

en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20

®adviseur

Hanegraaf B.V. Geffen

f A. "- r,y'.·

Hypotheek

HAGEKO GEFFEN S T ALEN

Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 0 1 Fa x (073) 532 50 68

KOZIJNEN

MAAT

Richard Hanegraaf

~-01

~

Y~·

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'$ VOLGENS VCA-NORMEN

®AUTO-EN@ MOTORRIJSCHOOL

Mobiel::06 • 5 31 624 33

Gespecialiseerd in: • Exclusieve gezichts- en • Blendtherapeute lichaamsbehandelingen • Huidtherapeute Pakkingen (billen, buik, borsten, handen, voeten) S CHO O N HEI D S S A LO N

P. DE Kl]IEIN

• Permanente Make-Up • Make-Up workshops

Tel.: (073) 5324658 Autotel. : 06 - 53184263

Losse advertenties tussen de tekst

Heesterseweg 5 5386 KT Geffen

OP

Tel. : 073 - 532 23 07

Mob: 06 - 22 58 01 93

1/8 pagina 1/4 pagina 1/2 pagina hele pagina

15

€ € €

25 35 60

Met een cadeau bon kom Je pas ec ht mo01 voor de dag .


Dorpsplein 19 5386 CL Geffen

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp OSS

GEFFEN

(0412) 62 22 13

(073) 532 19 95

Tel 073 532 76 09 - Fax 073 532 76 11 Mobiel 06 534 746 75

NAS boyw_

RIJWIELEN

o.a. Gazelle _ _ _ _ _ _ __

,4

TANKSTATION "A v1 lftA

openingstijden: woensdag en donderdag 13.00 tot 18.00 uur vrijdag 13.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

Wij verzorgen voor u:

Vervoer voor ziekenfonds -bus1e

verlijmen van kalkzandsteen leggen van afwerkvloeren het bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten het aanbrengen van spackspuitwerk het aanbrengen van buitengevel-isolatie het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

tvt,,,;w.na sa.{'bouw-(11

. ...

WIHABO DRUKKERIJ

~atiMn Adviesbureau bv

Voor al uw fami lie- verenigings- en handelsdrukwerk.

Centrale verwarming Gas-Water-Sanitair Energie - Advisering

Fam iliedrukwerk keuze uit 7 col lecties. Met opgaaf van juiste datum bij geboortekaartjes, drukkosten gratis. Gratis persoonlijk foto-album bij geboortekaartjes. Ook voor kopieerservice kunt u bij ons terecht.

Kleurenkopieën en kleurenprinten tot A3. Grootformaat plotten tot I5 0 cm breed. Kopiëren van bouwtekeningen. Heesterseweg 13 - 5386 KT Geffen Tel.: (073) 532 26 84 - fax: (073) 532 47 95 e-mail: drukkerij@wih abo.nl - internet: www.wihabo.nl DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

0 . . . .deKinde1-env~ Jl B. ,o.f.7' t

Molenstraat 32

13.00 - 19.00 uur 8.30 - 17.00 uur

Wij maken EPA Rapporten 1

Papendijk 14b 5386 EG Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

SCHOENEN & SPORT

[JJj)SPIERINGS

Geffen, tel. 073 - 5325551 maandag t/m vrijdag zaterdag

Onderhoud aan gastoestellen Onderhouds abonnementen gastoestellen

Maarten van der Dussen Bouw

Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91

Buro

Wilgenstraat 6 5386 GL Geffen Tel.: 073 - 53412 94 Privé; 073 - 534 1 2 92 E-mail: bb.dussen@planet.nl


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.