Torenklanken 2004 - nr 05

Page 1

42e jaargang I nummer

sekretari aat: redaktieadres: advertenties: bank: druk: oplage:

s l maart 2004

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 Tolweg 7 en Veldstraat 13 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 WiHaBo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

VASTENACTIE 2004 (3)

GEFFESVOLK

In deze Torenklanken treft u het vastenactiezakje aan voor de collecte die wij volgende week gaan houden. Onze collectanten zullen dan bij u aan de deur komen om een bijdrage te vragen voor het vastenactieproject. In de vorige Torenklanken hebben wij reeds uitvoerig gesclu·even over het doel van het project.

Hoi jeugd van Geffen, Op vrijdagavond 9 april en op zaterdagmiddag op 10 april speelt Geffes Volk weer een toneelstuk voor jullie. Kom allemaal naar de Gouden Leeuw in Geffen. Op vrijdag avond spelen we om 19.00 uur en op zaterdagmiddag om 14.30 uur. Het stuk heet Kleintje Heks. Rumpie dumpie is namelijk de kleinste heks in het heksenbos. Ze wil altijd klein blijven, omdat ze altijd wil blijven spelen en weet je ... ze houdt van knikkeren. De oude heks Wijza wil nooit klein zijn. Ze heeft ook super lange benen. Maar... omdat ze bijna 500 jaar wordt gaat haar heksemnacht voorbij en wordt ze weer klein ... Aan wie moet ze nu haar macht doorgeven??? Aan Rumpie dumpie de kleine heks of aan een van de andere 13 heksen??? kom kijken, kom kijken. Dan gaje het zelf meebeleven. Op school krijg je nog een kleurplaat en wanneer je die inlevert bij de kassa kun je mooie heksenprijzen verdienen.

Nog even een korte toelichting: Dit jaar is de opbrengst van de Vastenactie bestemd voor de achtergestelde Mayabevolking in Guatemala. De Maya 's wordt ondersteuning geboden bij de teelt en de verkoop van hun landbouwproducten. Het gaat er daarbij vooral om dat ze een eerlijke prijs krijgen voor hun producten. De medewerkers van Vastenactie helpen deze mensen ook bij de onderhandelingen om eigendomsrecht van hun grond te krij gen. In Guatamala is het nog steeds zo dat een kleine rijke elite de arme bevolking sterk benadeelt. Met dit project steunt u een goed doel, we hopen daarom dat u onze collectanten vriendelijk en gul zult ontvangen wanneer zij de zakjes bij u op komen halen. Ook de kinderen zijn via de parochie of de school in de gelegenheid gesteld om mee te doen. In de spaardoosjes die zij hebben gekregen kunnen ze het geld sparen dat ze verdienen voor de klusjes die ze doen in het kader van de vastenactie. We hebben hiervoor ideeën en tips gegeven. Deze spaardoosjes kunnen de kinderen inleveren tijdens de Palmpasenviering op zaterdagavond 3 april om 19. 00 uur in de kerk. De doosjes kunnen ook op de pastorie worden ingeleverd. We hopen op een mooie opbrengst dit jaar en danken u bij voorbaat alvast hartelijk voor uw medewerking. De M .O.Vgroep (Missie-Ontwikkeling-Vrede)

Kaartjes kun je kopen bij Cinerent à€ 5,- of aan de kassa. Tot 9 of 10 april.. .... Geffes Volk

VAN DE REDACTIE De redactie wil er u nogmaals aan herinneren dat een bedrag van € 5,00 wordt gevraagd voor een dankbetuiging, oppas of personeel gevraagd. Dit kunt u bij opgave voldoen, of overmaken op rek. m. 11 58 03009 t.n.v. Torenklank.en.

~


UITVAARTVERZORGING

VAN LITH B.V. Kloosterstraat 5c 5386 AR Geffen Tel: 073 - 532 1683 Fax: 073 - 532S1S0

Docfalaan 2 (hoek Julianasingel) 5342 HZ Oss Telefoon 0412 - 623173 Fax 0412 - 641155 - mogelijkheden voor thuisopbaring - zwarte en grijze rouwauto - mannelijke en vrouwe lijke uitvaartbegeleiders - gratis informatieboekje/wil sbeschikking op aanvraag - gratis voorlichtingsavonden/informatieve gesprekken - erkend lid van de Ned . Unie van Uitvaartondernem ingen - professionele nazorg

Grafwerk is onze specialiteit. Voor ieder budget. Aangesloten bij Eurofleurist. erzending van bloemen door heel Nederland.

Beheerder "Stadsmortuarium Oss", "Mortuarium Nistelrode" , "Mortuarium Herpen", "Mortuarium Oijen"

Kleding verander- en reparatiewerk.

van der Sangen Tuinhout

"BENILDA" Molenberg 6, te/.(073) 532 48 50 5386 DA Geffen / Maasdonk

-

Maandag, Dinsdag, Donderdag, Vrijdag: 09.00 - 12.00 uur andere tijden na tel. afspraak.

- Tuinhuisjes - Schuttingen - Speeltoestellen - Vlonders - Tuinmeubelen - Dierenwrblij ven - Accessoires Eventueel op maat gemaakt Ook uw adres voor al uw TUINHOUT

FOfO~

C:ÜJ~ ....... · ....

maandag t/m vrijdag 8.30- 18.00 uur. Zaterdag 8.30- 16.00 uur

Tolweg 2 5386 BZ Geffen tel/fax 073-5325789 E-mail: cinerentgeffen@wxs.

1

Bosschebaan 53, Hee ch (Achter restaurant "De Lucht") tel. 073-5 321235 / 06-54375280 fax 073-53201 38

Aan- en ------------ Ja, dat doen verkoop we allemaal! , __J f:'{\Verzekeringen

@'2f:. p (r.:;)

Taxaties

CJ

~

Huur/ verhuur

_ Ban \

/ www.lmv.nl

/

Dorpsplein 13 Geffen

1

~ (073) 532 32 64

L

lil

PAR!JNERS BV Makelaardij Assurantiën

~ LMV

Hypotheek ®adviseur


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 09 .30 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u Zondag 11 .00 u LITURGISCHE KALENDER: Vr. 26-03 19.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor Za. 27-03 19.00 u Vastenactieviering mmv Passe Partout (+ kinder-kerk) Zo. 28-03 09.30 u Vastenactieviering mmv Gem. koor Ma. 29-03 19.00 u * Avondmis mmv Dameskoor Vr. 02-04 13.00 u Huwelijksviering Rini Schuurmans en Janini van de Berg 19.00 u * Woord-Com. dienst mmv Ouderenkoor Za. 03 -04 19.00 u Gezinsviering mmv Studieorkest en Kinderkoor Zo. 04-04 09 .30 u + H.Mis nunv Gem. koor Ma. 05-04 19.00 u * BoetevieringmmvOuderenkoor

* = dienst in de kapel + = t.v. uitzending naar de Heegt DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 6 april 2004 om 20.00 uur in het Patronaat (ingang pastorie achterom). De keer daarop is het op dinsdag 4 mei 2004. Contactpersoon: Babette Ronune, De Doelen 1, tel. 532 3469. HUWELIJKS- El\ JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven op de pastorie. Dat kan telefonis che (532 1216) elke voormiddag van 09.00 - 12.00 uur of op de spreekuur-tijden; u kunt de voice-mail inspreken of e-mailen. U krijgt daarna de benodigde informatie toegestuurd. MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 - 20.00 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 532 2298. Er liggen ook opgave enveloppen achter in de kapel en in de kerk. ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL" Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 532 4 160.

KERKBALANS 2004: Koersvast Toon uw sympathie voor onze parochie en doe mee met de actie Kerkbalans ! We hebben al een mooie stand van:€ 16.300,00. Dank u wel voor uw bijdrage!U kunt u bijdrage overmaken op giro 1117393 ofRabo-rek. 115807 292 t.n.v. Bestuur M . Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2004. GIFTEN Voor het Lourdescomité: bank rek. 11 58 16 135 Voor de restauratie van de kerk: bank rek. 11 58 15236 KERKMUSEUM Elke laatste zaterdag van de maand geopend van 13.00 14.00 uur: 27 maart a.s. (behalve wanneer er op dat tijdstip een viering in de kerk is). BEREIKBAARHEID PASTOOR SCHEEPERS Spreekuur: woensdag van 18.00 - 18.30 uur en vrijdag van 09.30 - 10.00 uur. ( om afspraken te maken, iets op te halen of een korte hulpvraag). Voor uiterste spoed: pastoor: tel. 06 - 533 64 310 e-mailadres pastoor: pastoor.scheepers@levix.nl e-mailadres diaken: diakenvanherwijnen@hotmail.com internetside parochie: www.parochiegeffen.nl PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE: Woensdag 31 maart van 13.30- 15.00 uur: Bijeenkomst voor communicanten en gastouders: hoofdstuk 8 en 9: Bidden en Vergeven. Zaterdag 3 april: 19.00 uur Palmpasenviering in de kerk voor alle kinderen. Dinsdag 6 april: 13 .15 uur: boekje van de presentatieviering in elkaar zetten. Donderdag 8 april (Witte Donderdag): 19.00 uur presentatieviering communicanten. Goede Vrijdag 9 april: 15.00 uur Kruisweg in de kerk voor alle kinderen PROGRAMMA VORMSEL Woensdag 3 1 maaii van 19. 4 5 - 21. 00 uur in het parochiecentrum: voorbereiden van de presentatie-viering. Goede Vrijdag 9 april: 15.00 uur Kruisweg in de kerk. PALMPASENVIERING Op zaterdag 3 april is er een Palmpasengezinsviering om 19.00 uur in de kerk. Alle kinderen mogen een palmpaasstok meebrengen. Deze stok in kruisvorm kun je versieren met groene takken en gekleurd papier. Boven op de stok kan een haantje van brood (deeg). Er mogen ook nootjes, fruit, vruchten of snoepgoed aan de stok. De kinderen verzamelen zich voor de viering met hun 3


H. VAN ZANDVOORT ELECTROTECHNIEK B.V.

(1000. Van alle markten thuis.

CAFÉ GOVERS ),

-

E-mail: hvzandvoortelectro@hetnet.nl Magnolia 18 - 5386 EP Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86 GSM 06 55 783 873

Bouwen op

.♦

C1OOO van Herpen

Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

Openingstijden: Ma t/m do 8.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

Broekstraat 2, Pos tbus 4, 5 386 ZG Geffen Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vaowanrooij.nl

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN

*IJZERWAREN

*TEGELS

*HANG- EN SLUITWERK

*GEREEDSCHAP

*VERF

*TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

*SIERBESTRATINGSMATERIALEN

VAN DER DOELEN

Wilt u lagere maandlasten? Uw hypotheek oversluiten? *

Samen met u bekijken wij, geheel vrijblijvend, of u al of niet uw huidige hypotheek moet aanpassen.

* Zeer scherpe rentetarieven.

*

Intensieve persoonlijke begeleiding van begin tot het eind.

WIJ BEMIDDELEN VOOR ALLE GROTE VERZEKERAARS, BOUWFONDSEN EN BANKEN. KLOOSTERSTRAAT 44 5386 AT GEFFEN TEL. 073 - 5325510 FAX 073 - 5325560

Be I voor afspraak:

HYPOTHEKEN

■ ■ ■ ■ ■

PENSIOENEN

VERZEKERINGEN


stokken in het portaal van de kerk (dus niet bij de Mariaschool, zoals voorheen) en we lopen in optocht door de kerk. In de viering luisteren we naar het verhaal van Jezus, die met palmtakken Jerusalem wordt binnengehaald. Na de viering mogen de kinderen zelf iemand blij maken met de palmpaasstok, bijv. oma of opa, bewoners van het bejaardenhuis, zieke klasgenoten of familieleden, alleenwonende mensen. Ouders met hun kinderen zijn van harte welkom! KINDERCLUB De parochie wil starten met een kinderclub op maandagmiddag voor kinderen van groep 5 t/m 8. In een plezierige sfeer maken de kinderen kennis met ons geloof. Er worden bijbelverhalen -:erteld, video's getoond, geknutseld en spellen gedaan. Kom eens een kijkje nemen op maandagmiddag van 15.45 tot 17.00 uur in het patronaat van de pastorie. De eerste bijeenkom t is op maandag 29 maart, daarna 19 april, 10 mei, juni en 28 juni. Als je iets meer wilt weten bel dan naar: pastoor Scheepers 5321216), Marian van Venrooy (5 323468) of Nelly Bwire (5320418), JEUGDKOOR Twee enthousiaste meiden (de zusjes Maninka en Inoeska) willen het jeugdkoor weer nieuw leven inblazen! Daartoe zijn de jongeren tussen 12 en 16 jaar aangeschreven. Ook de oudleden zijn gevraagd om ' een nieuwe start' te maken. 17- en 18-jarigen mogen ook lid worden. Behalve zingen in de kerk worden er leuke activiteiten georganiseerd met de groep. Denk er eens over na om mee te doen! Info: Inoeska@hotmail.com LEESBOEKENKIST Achter in de kerk staat een kist met kinderboeken. Deze mogen gebruikt worden door de kinderen tijdens een viering. Na afloop van de viering de boeken graag weer terugleggen. FILM "JEZUS" Op maandag 5 april om 20.00 uur wordt op de pastorie in Vinkel de video "Jezus" gedraaid. Een passende bezinning op "Jezus" leven in de Goede Week. Van harte aanbevolen! UITNODIGING voor iedereen die wil meedenken, meepraten en zich verdiepen om ons katholieke geloof gestalte te geven in deze tijd. Vorig jaar zijn we gestart met een aantal gespreks-

avonden. De uiteenlopende onderwerpen en het enthousiasme van alle aanwezigen hebben geleid tot zeer inspirerende avonden. Na een nieuwe start te hebben gemaakt in februari met een gespreksavond met als thema "Heb ik nu gebeden?", staat de vervolgavond gepland op dinsdag 30 maart om 20.00 uur in het patronaat (achter de pastorie gelegen aanbouw). Deze avond zal in het teken staan van de dood en verrijzenis van Jezus en hoe dit ook werkelijk (opnieuw) van betekenis kan worden in ons eigen leven. Kan dat eigenlijk wel? In de vastentijd waarbij gevraagd wordt om een stukje bezinning is deze avond zeker de moeite waard. Ook als u nog niet eerder hebt deelgenomen aan deze avonden, of van mening bent dat u te weinig achtergrondkennis hebt van ons katholieke geloof, bent u van harte welkom! Hopelijk tot ziens: pastoor Scheepers en werkgroep. Voor info en opgave: bel Annet v.d. Helm: 5324311 OECUMENISCHE VESPERDIENSTEN Dit zijn vieringen die gehouden worden op de zes zondagen van de veertigdagentijd voor Pasen: kort, spiritueel, inspirerend en goed om te ervaren! De diensten beginnen om 17.00 uur en worden gehouden in de Grote Kerk aan het Kerkplein te 's Hertogenbosch. zo. 28 maart: voorganger José Vos met muzikale medewerking van Fred Jansen, blokfluit, en Jacques van den Dool, orgel. zo. 4 april: voorganger Ds. J. van Drie met muzikale medewerking van Berlicums Vocaal ensemble en Jacques van den Dool, orgel. UNIEKE ZOMERREIS NAAR TAIZÉ Noteer alvast inje agenda: van 8 t/m 15 augustus 2004 met jongeren uit heel Nederland en Mgr. Hurkmans naar Taizé! info: Wilhelmien van den Broek, mientje. l @wolrnail.nl

Op 15 maart j.l. heeft Schoonheidssalon Irma haar deuren weer geopend. Bel vrijblijvend voor informatie, of maak een afspraak en kom kijken in de nieuwe salon. Irma Bijveld de Kouwe Noord 2 5386 JZ Geffen Tel. 073-5323633 Mob. 06-47206001 5


GERARD GERRITS WINNAAR WINTERCOMPETITIE KRUISBOOGSCHIETEN SINT JORIS GILDE GEFFEN

Zondag 16 februari schoot Gerard Gerrits zich tot winnaar van de Wintercompetitie Kruisboog van de Gildekring De Hoge Schuts. Vijf en veertig schutters streden de afgelopen winterperiode in de Klasse B om de eer. Iedere maand wordt er op twee zondagen geschoten met geweer en kruisboog. De wedstrijden worden op de diverse gilde locaties in de regio gehouden en dat betekent dat de schutters van het Sint-Jorisgilde Geffen op deze zondagen om 12 uur afreisden naar de gilde-booggaard in Erp, Vortsenbosch, Rosmalen, Nuland, Dinther, Heeswijk,Veghel ofNistelrode. In de A-klasse werd Gildekoning, Piet van Erp, zevende.

KAMPIOEN COUNTRY LINE DANCE Op zondag 29 februarij.l. is Gert-Jan van Dijk uit Geffen Benelux Kampioen Country Line Dance in de klasse Newcomer in de Maaspoort in Den Bosch geworden.

Hij heeft voor alle 6 de dansen een eerste prijs behaald. Dus hij is de enige echte kampioen in zijn klasse. Hij is lid van Countrydansclub De Red Nickel in Maren.Kessel en van de Nowland Non Countrydancer in Nuland. 30 april en 1-2 mei gaat hij proberen de Europese titel te bemachtigen. Gert-jan Proficiat en succes bij de E.K.

IRIS VAN SAMBEEK UIT GEFFEN MAASDONKSE VOORLEESKAMPIOEN 2003 - 2004 Onlangs werd de Lokale Voorleeswedstrijd gehouden in de gymzaal van basisschool De Hoogakker uit Nuland. Het betrof een voorronde van de ationale Voorleeswedstrijd. De schoolkampioenen van basisschool De Hoogakker uit Nuland, de Mariaschool uit Vinkel en de Aloysiusschool uit Geffen streden om de titel "voorleeskampioen van Maasdonk". Na afloop wachtte de jury, onder leiding van de wethouder Rini van de Ven, de moeilijke taak één winnaar te kiezen. Dit werd uiteindelijk Iris van Sambeek -van basisschool Aloysius uit Geffen. De winnares las een fragment voor uit het boek "Kruistocht in spijkerbroek" van Thea Beckman. Op 27 maart vertegenwoordigt Iris Maasdonk bij de Regionale Finale in Tilburg.

Wii gaan plaats maken voor de nieuv,e collectie OPRUIMING 20 TOT 50 % KORTING

LAAT U VERRASSEN DOOR ONZE MOOIE COLLECTIE WOON- EN TUINDECORATIES GEOPEND VAN DINSDAG T/M ZATERDAG VAN 10.00 - 17.00 UUR

0 VVOON- & TUINDECORATIE DORPSTRAAT 52 6

GEFFEN

073-532 49 57


EFKES BUURTE MĂˆ ...

voor de volgende dag en dan beginnen ze aan de dagelijkse route. Tot 's avonds zes uur zijn ze actief bezig, zes dagen in de week. Ze bezoeken 300 klanten in Geffen, Vinkel en Loosbroek. Net als de meeste 'slijters' hebAls jongetje van acht jaar ging hij al mee met de melkben ze hun vaste koffieadressen: Diny in Vinkel, Sjan, boer en hij maakte er later zijn beroep van ... ook zij Petra en Grad in Loosbroek en Dina en Antoinette in werkte als jong meisje meerdere jaren bij een melkventer... Piet en Marianne Bosch zijn niet alleen elkaars partGeffen. Ook bij de 87-jarige moeder van Piet is er even een rustpauze. ners, maar ook elkaars collega's. Ze runnen al gedurende Toen de kinderen jonger waren hielpen ze vaak mee met 23 jaar hun rijdende zuivelwinkel... ... laden en venten. Wesley heeft even gedacht om het be"Ik ben begonnen bij Theo Cremers" vertelt Piet. "Tusroep van zijn vader over te nemen, maar hij zag ervan sen de middag mocht ik meerijden in zijn melkwagen. af, omdat je vele uren moest maken en nooit vrij was! Er werden je al gauw enkele flessen in de hand gegeven Het is een bekend gegeven: het vak van melkventer is die je binnen mocht brengen bij de mensen. Ook werd er een uitstervend beroep. Piet en Marianne beseffen dat in die tijd melk 'getapt' in de kannetjes van de klanten". terdege: er komen geen nieuwe klanten bij. Ze willen En hij is deze jeugdpassie trouw gebleven. echter voorlopig gewoon doorgaan, want een VUT-reOmdat hij na het afronden van de Lagere - en VGLOgeling is er voor hen niet. Met name de oudere mensen school nog geen rijbewijs had, werkte Piet twee jaar bij zien de rijdende winkel graag komen; ze hoeven niet Philips. "Maar ze konden me niet binnenhouden!" van huis, niet te sjouwen met zware kratten en de spulHij haalde zijn rijbewijs en de nodige papieren en begon len worden netjes binnen gebracht. als melkventer in 1969 in dienst van Campina. "Je kreeg "Wat dat betreft hebben we de mensen door de jaren een grondloon en moest de rest bijverdienen door de heen verwend" vindt Piet. verkoop van artikelen met een elektrische wagen. "Dat Het leuke van het werk is het fijne contact met de klanwas in de winter afzien: eerst met de bromfiets naar Oss; ten, maar ook de hulp die je zo nu en dan mag bieden. dan buiten laden aan de lopende band en vervolgens de "Vroeger hadden we als lijfspreuk: Bij de ouderen moekoude wagen in zonder kachel" zegt Piet. ten we de klok opdraaien en bij de jongeren de lange laarzen mee helpen uittrekken!" In 1980 begon hij voor zichzelf met een klein bestelbusje en daarna een grote bus met aanhangwagen. En Piet memoreert het gemoedelijke van vroegere tijden; "De sleutel lag onder de mat; de deur was zelfs vaak wederom kwam er vooruitgang in het materieel. Een gewoon open en je kon de spullen in de koelkast zetten! elektrische winkelwagen van 6 meter werd aangeschaft, waarna een van 8 meter op benzine en momenteel venNu moet ik mijn wagen 'bewaken' en opletten dat er ten Piet en Marianne met een wagen van 9 meter lengte, niet iemand van achterop mijn wagen lege kratten haalt, om ze bim1en weer in te leveren!" op diesel. De nieuwe drempels binnen het dorp waren letterlijk en In die tussentijd was er even het plan om het winkelfiguurlijk flinke obstakels. pand te kopen van Harry van Rooij aan de Veldstraat. "De overbrugging van mijn wagen is langer dan die van Ze zouden daar dan voedingsmiddelen voor diabetes een bus. Ik had al gewaarschuwd toen ze gelegd wergaan verkopen, waar geen ruimte voor was in de wagen, den". En Piet kreeg gelijk: in sommaar waar wel veel vraag naar was. .:-, mige straten liep de winkelwagen Helaas konden ze hun eigen woning vast. De gemeente moest dan de misniet kwijt en ging de winkelkoop niet gelopen inkomsten maar vergoeden! door. Er werd gehoor gegeven aan de klacht Marianne , die eveneens jeugd- ¡ van Piet en de drempels zijn imnidervaring bij de melkboer in Kerkdriel dels verlaagd en verlengd. had opgedaan, - die toen nog met En zo kunnen Piet en Marianne van paard en kar rondging - begon aanden Bosch al hun klanten voorzien vankelijk mee te helpen op zaterdag. van zuivel, groente, en kruideniersToen de kinderen Wesley en Jaimi op waren, want 'melk blijft goed voor de basisschool zaten, ging Marianne elk' en is nog altijd de 'witte motor'! onder schooltijd mee en later kreeg En ook zij hebben al weer een klein ze een volledige baan bij haar echtgenoot! knechtje: Nicky hun kleinzoontje van Het is samen flink aanpakken. Om bijna 2 jaar vindt het maar wat leuk om mee te helpen in de winkelwagen, kwart over zes 's ochtends beginnen ze met het laden van de wagen, daarna al is het maar om de sinaasappels van ontbijten, bestellingen klaarmaken ....._..__...___ _ _ __ .a..:::;;m.;..-a de ene doos in de andere te doen ... ! Piet (55 j.) en Marianne (52 j.) van den Bosch

7


1.

1

ROND DE DORPSPOMP

~

Er werd met veel plezier terguggebladerd in de vorige Dorpspomp, immers "Dorspomp 195" werd geboren uit een feestelijke zitting van 10 jaar stamtafel. Bij de vraag of de stamtafel wat meer actueel kon zijn door b.v. van locatie te wisselen stelde men toch vast: Dat de Stamtafel gebonden is aan een vaste stek. Op dit moment is Café Govers daar erg geschikt voor. Café Govers heeft van oudsher een sterke binding met de gemeenschap; "Uit de Hogmis efkes tm drupke en het neijts bespreken, en proaten over alles wade pestoor te melden hai gehad". Daar kwamen de boeren bijeen, als er actie was, daar werd gestempeld, het paarden- en koeienfonds, de pachters en de notaris bij inschrijvingen, de duivenclub zat er, de karnaval is daar begonnen, Sinterklaas was er thuis en in de tijd van de bouw van de Kerk en Toren en Peperbus is daar mogelijk de eerste kroeg geweest. Er is ooit op deze plek een Sint-Jacobs-kannetje gevonden. Oude prenten van Geffen (Geffene of Gheffene) doen vermoeden, dat de eerste herberg was, waar nu de Mariaschool staat. De eerste met stenen geplaveide wegen van Geffen zijn zeker, de Kerk- en Kloosterstraat geweest. De Herberg van Govers ligt op de kruising van wegen naar de polder, de molen, het Broek en het Elst. Bij de pomp konden de paarden worden gelest. Daar waren ook drinkbakken voor het vee. Het is wel eens aardig om de herbergen van Geffen door te lichten. Een mooie taak voor onze heemkunde werkgroep "Vladerack". Een historisch overzicht levert zeker veel plesante, pikante en vermaekelijcke sacken op. Dus de stamtafel zit op een HISTORISCHE plek. Die gebondenheid is wezenlijk. Iedereen moet weten, dat het een openbare bijeenkomst is en geen achterkamertjes gedoe. Iedereen mag komen luisteren en mag het horen. De integriteit van besproken personen wordt daardoor beschermd. Wel is het 10 jaar stamtafel aanleiding om nog wat "smakelijker" gerechten op de dis te krijgen, en om nog meer personen erbij te betrekken en meer geledingen uit onze gemeenschap te doen aanzitten. Wij denken dan aan verenigingen, organisaties, clubs en wat actueel is: o.a. Nooit Gedacht 75 jaar, Scouting 20 jaar. Die worden beslist binnenkort eens uitgenodigd Prins Gilbert krijgt nog een compliment voor zijn bescheiden zelfroem en zijn mooie bedankje in Torenklanken no 4 2004 blz. 9 (niet meer nalezen). "De karnavalsprins kan nie zonder mins", scluif ie en dat betekent "De prins is ok mar unne mins, en door zeik ut wel mi ins" Mar... "Unne Prins is er mar efkes en 8

dan nog veul "VUR SLES". Nog twee kerres toeten en hij is wer weg. Wij danken hier nogmaals de genodigden voor hun feestelijke, stimulerende en relativerende opmerkingen bij het 2e lustrum van de Stamtafel. Er is nieuw HORECA-verband gesmeed tussen de kasteleins en kasteleinessen van Maasdonk. De vertegenwoordiger uit Geffen is Boet van Dijk. Samenwerkend willen ze elkaar ondersteunen en ideeën aanreiken. Mischien leidt dat er toe, dat de Maasdonk bezoekende toeristen van vroeg tot laat ergens un leld(er kopje koffie kunnen drinken mi unne lekkere "MAASDONKER" en dat er bij mooi weer altijd een gezellig terrasje uitnodigend op bezoekers wacht. Boetje kom dat ons maar eens uitleggen . De stamtafel vindt ook, dat er op ons Dorpsplein zo'n plek zou moeten zijn. "Een terrasje, oud-bruin-kroegje mi "Geffese Koast", misschien is de RAADZAAL wel geschikt te maken. De Geffene karnavalskrant "De Rottemijker'· werd 7e van de 18 deelnemers . En wij waren zo trots op onze KRANT en verdiende de le prijs. Er mankeerde toch niks aan. De lay-out van André was perfect te noemen. Veel foto's, veel afwisseling, mooie actuele advertenties, grappig, onderhoudend, fonkelend, geinig, migineel. Toch werden we gedwongen (Rien van den Berg zou wer zeggen, door hedde ze wer, die negatievelingen, die niks as kijken noar "Wà gutter mis") Nee Rien na al onze complin1enten toch enkele opmerkingen. Dat mag!! o.a. Mie Roddel is te lang en kan puntiger. Alle deelnemende groepen een stukje laten schrijven in de krant: b.v. van het raoplied, de wagenbouwer, de raopminsen, de optochter, de Bonkerburchter enz. Ook het hele karnavalsprogramma moet compacter en duidelijker worden vermeld. Maar het oordeel van ons blijft: Keurig, misschien wel te keurig te pietepeuterig soms. Maar toch een fantastische "Rattenrijker" in 2004. Met veel complimenten aan de redactie en medewerkenden. "Wij hoeven ginne moiere, mar wel geer unne betere as al die ander". Het aanbieden van "De Rottemijker" tegen een vrijwillige bijdrage door b.v. een jeugdvereniging, die daarvan de baten grotendeels mag houden is mits iedereen daarover goed is geïnformeerd is een goed idee. We lazen in de brief van de pastoor de oproep voor deelname aan de "Stille Omgang" in Amsterdam. Vroeger stopte hier de speciale bedevaarttrein. Vooral veel mannen namen daaraan deel . Enkele genoten zo van het mysterieuse schouwspel in Amsterdam, dat ze de trein terug vergaten. Amsterdam bij nacht kan aanlokkelijk zijn. Nou die wilden dan weten of, dat dat overdag ook nog zo was! Dat gaf aanleiding om eens na te gaan, of de stamtafel in mei te voet naar DEN BOSCH kon gaan. Daarvoor bleek echt veel animo. Een voorbidder is al benoemd.


We lopen dan door de Kruisstraat, langs de Drie Koningen, Sint Jozef- en Mariaoord, en andere heilige wegen, en terug zoeken we ander heilige huiskes op en leggen zeker aan bij Drieka de Kouwe. Als thema koos de stamtafel "Ons Geloof". We ontdekten al een afvallige aan de stamtafel. 16 Mei is als voorlopige datum geprikt. In de volgende zitting van 27 maart komen we er op terug. Ook zullen we de pastoor vragen om ons te begeleiden. Iedereen mag meelopen met de BEDEVAART-STAMTAFEL naar de Zoete Lieve Vrouw. Het Hoogfeest van PASEN. Dat moet toch een geweldig feest zijn. 40 Dagen voorbereiding, 3 heilige dagen, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paaszaterdag en dan PASEN met twee feestdagen. Met de Kerst zit de kerk een avond, nacht, en twee dagen helemaal vol. Met PASEN gaat het toch maar moeizaam. De aaibaarheidsfactor van de Kerst is er niet. Het Kindje, de stal, de schaapje , de lichtjes, de liedjes, de kerstbomen enz. De PAASEIEREN zijn niet aantrekkelijk genoeg, paastakken zie je wel steeds meer, met eitjes en leuke dingetj es. We hebben vooraf nog PALMPASEN met kinderoptocht en gewijde palmtakken. Er is ook een PASSIE-zondag, dood, kruisiging, pijn, angst, verdriet Maar daar kun je niet voor weg lopen. Het is menselijk, het is van deze, onze wereld, overal om je heen. Je kunt je niet verschuilen. Met de Kerst kun je lekker romantisch wegdromen. Pasen brengt ons de realiteit. Maar er is in de PAASNACHT toch veel aandacht voor het leven. De doortocht naar het beloofde land. De kerk herdenkt met ons de levensbronnen, voorwaarden van leven, oorsrpong van leven. De elementen van leven: AARDE, WATER, LICHT en VUUR. De SCHEPPING van hemel en aarde. En GOD ZAG: DAT HET HEEL GOED WAS! Er zijn geen zingende engelen: GLORIE GLORIA. Alleen in die tuin bij het graf van die gekruisigde Jezus van Nazareth zijn engelen, die bedroefde vrouwen troostten. De tuinman bleek JEZUS van Nazareth. Weetje nog dat kindje dat geboren is met engelenzang en nu? 33 jaar later. DE VERRIJZENIS!!! Nu dit woord valt zijn wij met stomheid geslagen. Nou moeten we eraan geloven of we willen of niet. Nu worden we op de proef gesteld. Kun je daarin geloven? Hoever kun je gaan? De stamtafel vraagt bij deze de pastoor om ons toch maar een goed verhaal te vertellen. PASEN in deze tijd! Is Pasen nog actueel? Kunnen we in de vieringen die bevrijdende boodschap ervaren. Misschien nog meer licht, meer water, meer vuur. Zeker W.I.K. in de kerk met een Bevrijdingsmars. Het Koor moet hemelhoog juichen. Al die Alleluia's moeten ons overtuigen. Gelukkig heeft de pastoor de PAASWAKE al wat aangepast en ingekort. Dat moet je meebeleven. Dat is immers het feest van WATER, LICHT, VUUR en ... OPSTANDING.

"t Is lente, ontwaken, opstaan ... kom laat ons gaan en LEVEN, her-LEVEN beLEVEN. Het wordt een zoektocht; we kunnen het niet bevatten, niet beargumenteren. We kijken elkaar aan en ... zwijgen er verder over. Maar het wordt Pasen, dat zeker!! Hoe staat het met het CENTRUMPLAN. Het lijkt even stil. De teams van de twee Basisscholen zijn op verzoek van het schoolbestuur met elkaar in contact. De vraagluidt:" Worden jullie één school in een gebouw?" In 2006 gaat de schop de grond in voor nieuwbouw voor de scholen. de Mede-zeggensschaps-raden van beide scholen zijn ook al in het proces betrokken. Gelukkig hebben beide scholen dezelfde identiteit, ook al huist de Mariaschool wat dichter bij pastorie en kerk. Het zijn twee scholen op katholieke grondslag. Hun maatschappelijke en kulturele visie is hetzelfde. De werkvormen, methoden en sfeer verschillen wel maar niet fundamenteel. De voordelen en nadelen worden naast elkaar gelegd. De intiemiteit van een kleine school, de gebondenheid van teams, het vertrouwen en de openheid naar elkaar is in het geding. Er moet ruimte zijn voor een groeiproces. Het schoolbestuur PRIMAIR heeft helaas onvoldoende gecommuniceerd naar de teams toe. Hoe kijkt de gemeenschap Geffen tegen dat proces aan? Het is lastig dat ouders moeten kiezen voor een school. De informatie is altijd te beperkt. Er kunnen in 8 jaren ook veel veranderingen optreden. Een grotere school kan problemen soms beter aanpak,. ken. De kwaliteit, het enthousiasme, de inzet van leerkrachten is van groot gewicht. In een groter verband kun je leerkrachten aantrekken met bepaalde deskundigheden. Er is al een grote druk op scholen door de dynamische processen, waaraan het onderwijs onderhevig is. Een zekere rust is nodig. De stamtafel is van mening, dat er een Bassischool moet komen. Maar beseft ook, dat schoolleiding, teams, ouders en betrokkenen de ruimte moeten krijgen om dat verantoord in te vullen met behoud van bepaalde verworvenheden. Het lijkt ons een goede zaak om ECHTE deskundige begeleiding aan te trekken, waardoor de kwaliteit van het onderwijs en de goede sfeer en vertrouwen der teams gegarandeerd blijft. Feit is, dat beide scholen betere voorzieningen nodig hebben en dat het nieuwe scholenbouwplan daaraan gaat voldoen en dat zal toch een grote stirnulance zijn om er het beste te halen voor de toekomst van onze kinderen en dat lijkt ons één goede Basisschool. Van stamtafel 196 voor op- en of aanmerkingen de Prins tel. 0412-640982. De volgende stamtafel onder leiding van Jan van Vucht op 28 maart a.s van 10.30 tot 12.00 uur met napraat tot 12.30 uur. De stamtafel hoopt altijd weer, dat toevallige gasten komen aanlopen. U bent van harte WELKOM. U mag alleen toehoren, maar indien gewenst ook mee discussiëren. U bent dan onze GAST. 9


@) GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17. 00 tot 19. 00 uur. woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen burgerzaken). OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073-534 27 38. MILIEUSTATION KRIDSSTRAAT Al uw overtollig afval leunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 073 - 534 27 38). SPREEKUREN Burgemeester: P.C.J. Boelens Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder J.A.M. Voermans Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder E.J.A.M. van Heese Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder M.J.M. van de Ven Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. 10

POLITIE Op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 - 12.00 uur kunt uhet gemeentehuis bellen (tel.nr. 073-5342100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken. CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17 .00 tot 19 .00 uur, tel. 073 - 534 2 1 00 INFORMATIEBIJEENKOMST RECO_-STRUCTIECOMMISSIE MAAS EN MEIERIJ Reconstructiecommissi e Maas en Meierij organiseert voor de gemeente Maasdonk op 1 april een informatiebijeenkomst over het eerste concept reconstructieplan. De bijeenkomst vindt plaats in Dorpshuis 't Zijl te inkel en zal beginnen om 20.00 uur. De informatiebijeenkomst is bedoeld voor all e b ewo ners , betrokkenen en geĂŻnteresseerden uit de gemeente Maasdonk. Tijdens de informatiebijeenkomst zal het eerste concept reconstructieplan worden gepresenteerd en toegelicht. Daarnaast is er ruimschoots de gelegenheid tot het stellen van vragen en meegeven van opmerkingen en suggesties. Het Brabantse buitengebied krijgt een flinke opknapbeurt. Dat is nodig, want de afgelopen decennia zijn er nogal wat problemen ontstaan. Denk aan de achteruitgang van natuur en water, de belasting van de omgeving door de landbouw en de aantasting van het landschap. Kortom, het platteland is uit balans geraakt. Reconstructie heeft als doel het evenwicht in het Brabantse buitengebied te herstellen. De afgelopen jaren is er door de reconstructiecommissie Maas en Meierij hard gewerkt aan het reconstructieplan voor een leefbaar landelijk gebied in Maas en Meierij. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de ZLTO, de Brabantse Milieufederatie (BMF), de waterschappen, de provincie, de gemeenten, de sector recreatie en toerisme en de Kamer van Koophandel.

Het reconstructieplan Eind 2002 heeft een ieder kennis kunnen nemen van het zogenaamde Streefbeeld. Dat is een globale visie van de reconstructiecommissie op hoe Maas en Meierij er in 2016 uit moet komen te zien. Nu ligt er inmiddels een eerste concept-reconstructieplan voor waarin deze visie is uitgewerkt in concrete maatregelen. In het reconstructieplan staan de verschillende thema's (water, recreatie, natuur, landbouw, enzovoort) in hun onderlinge


samenhang centraal. De gewenste ontwikkelingen zijn per thema in het reconstructieplan uitgewerkt. Bij het plan hoort een uitvoeringsprogramma met een overzicht van projecten die de komende vier jaar op de rol staan om de doelstellingen van het reconstructieplan te kunnen verwezenlijken. Consultatie De reconstructiecommissie vindt het belangrijk om van betrokkenen, zowel individuen als organisaties, te horen wat hun mening is, alvorens over te gaan tot het nemen van definitieve beslissingen in het reconstructieplan. Naast de bewoners van de gemeente Maasdonk worden ook de gemeenteraden, de achterbannen van de verschillende betrokken partij en en de reguliere adviescommissies van Gedeputeerde Staten gevraagd te reageren op het eerste concept reconstructieplan. In juli 2004 zal de reconstructiecommissie, op basis van onder meer de verschillende reacties, het tweede concept vaststellen. Dit tweede concept zal daarna aangeboden worden aan Gedeputeerde Staten van Brabant. Daarna doorloopt het concept een reguliere vaststellingsprocedure waarna Provinciale Staten het plan vaststelt. Als alles volgens planning verloopt zal dat medio 2005 gebeuren.

speerpunten "jeugd" en "vrijwilligers". Waar een aanvraag aan moet voldoen is opgenomen in beleidsregels · en de bijbehorende toelichting. Om de aanvragen in goede banen te leiden is een formulier ontwikkeld waarmee organisaties een projectsubsidie kunnen aanvragen. Voor het tweede tijdvak roepen wij u opnieuw op om projectsubsidie aan te vragen!! Heeft u plannen of ideeën laat ze niet liggen, met een financiële ondersteuning vanuit de projectsubsidie kunt u ze wellicht verwezenlijken!! Wilt u subsidie aanvragen voor een nieuw project of evenement voor het tweede tijdvak lopende van 1 juli 2004 tot en met 31 december 2004, dan moet de aanvraag vóór 1 april 2004 worden ingediend. Aanvragen, die na deze datum binnenkomen, kunnen we helaas niet meer in behandeling nemen. Ons streven is erop gericht is om voor 1 juli 2004 de beoordeling van de aanvragen af te ronden en de betreffende organisaties te berichten. Voor inlichtingen of het opvragen van een aanvraagformulier etc. kunt u contact opnemen met mevrouw A. Maas, medewerker afdeling Inwoners, bereikbaar tussen 9.00 en 12.00 uur onder telefoonnummer 0735342100. U kunt haar ook mailen: amaas@maasdonk.nl. U kunt het formulier ook eventueel vinden op de website van de gemeente Maasdonk.

Nieuwsbrieven Om de discussie met de streek goed aan te gaan beeft het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maa sd onk besloten om een Nieuwsbrief Revitalisering Landelijk Gebied Gemeente Maasdonk uit te brengen. Deze nieuwsbrieven behandelen het reconstructieproces op hoofdlijnen en gaan tevens in op zaken welke specifiek voor de gemeente Maasdonk van belang zijn.

aanbiedingen

Voor verdere informatie inzake het reconstructieproces, en ingeval u de Nieuwsbrief Revitalisering Landelijk Gebied Gemeente Maasdonk nog niet ontvangen heeft en deze alsnog wil ontvangen, kunt u contact opnemen met de Gemeente Maasdonk, dhr. D. van Dongen (tel: 073-5342100 / E-mail:

Bols jonge jenever 11 € 11,95 Coebergh bessen 11 (20% ale.) € 9,95 € 3,25 Zwarte kip advokaat Aanbiedingen geldig t/m 3 april 2004.

AANVRAAG PROJECTSUBSIDIES 2004 2E TIJD-

VAK Zoals u al eerder heeft kunnen vernemen wordt jaarlijks een apart budget gereserveerd voor projectsubsidies. Een projectsubsidie is een eenmalige subsidie, die door een Maasdonkse organisatie kan worden aangevraagd. Een projectsubsidie kan naast een reguliere subsidie worden aangevraagd, maar kan ook worden aangevraagd door een organisatie, die normaliter geen subsidie ontvangt. Door middel van een projectsubsidie kan de gemeente naast de reguliere subsidies bepaalde activiteiten, die passen binnen het gemeentelijke beleidskader, waarderen. Voor 2004 is door de raad gekozen voor de beleids-

(7Jr2 ~

€9,95 ...,t,...

Verhuur van:

tafels, stoelen, bartafels, krukken en tapinstallaties Dorpstraat 13 • Geffen • Telefoon (073) 532 46 59

11


HARMONIE O.D.1.0. DRUMBATTLE Op zondag 28 maart a.s. organiseert de slagwerkgroep van O.D.1.O. voor de derde keer een slagwerkdag onder de naam van "Drumbattle". Dit is een activiteit van de slagwerkgroep van harmonie O.D.I.O. Dit jaar vindt het wederom plaats in partycentrum Dorsvlegel te Vinkel. Aanvang 13.30 uur. Dit evenement wordt nu voor de derde keer georganiseerd. De twee voorgaande keren bleek het al een succes te zijn. Door optredens van de eigen slagwerkgroep en de leerling-slagwerkgroep, met daarbij nog twee gastoptredens van andere slagwerkgroepen is voor dit jaar ook weer een succes gewaarborgd. De formule blijkt zo goed te zijn. De publieke opkomst was na het eerste jaar al groter en de verwachting voor dit jaar is dat er weer meer publiek komt. Ook probeert de organisatie elk jaar iets extra's toe te voegen aan het geheel. Zo was er vorig jaar een slagwerkgroep die een optreden verzorgde samen met een aantal mensen met doedelzak, dit was een verrassende combinatie. De entourage bij partycentrum Dorsvlegel geeft een extra dimensie aan het gebeuren, dit nog uitgebreid met de mogelijkheden tot lichteffecten. De deelnemers waren voorgaande jaren heel enthousiast over de locatie. Het is heel prettig muziek maken voor een slagwerkgroep in zo'n omgeving. Dit jaar zal de leerling-slagwerkgroep van O.D.1.O. de middag openen. Deze jeugdige groep muzikanten heeft vorig jaar al laten horen wat zij in hun mars hebben. U kunt er vanuit gaan dat zij het afgelopen jaar goed gegroeid zijn in hun kunnen en zij zullen dat ook tonen aan het aanwezige publiek. Hierna zal de slagwerkgroep van O.D.1.O. het programma vervolgen. Ook zij zullen voor het nodige 'vuurwerk' zorgen. Met een bijna compleet nieuw repertoire zullen zij het boeiend weten te houden. Ook het instrumentarium is het laatste jaar weer uitgebreid. Dit heeft tot gevolg dat er de mogelijkheden zijn om allemaal nieuwe stukken te brengen. Allebei deze slagwerkgroepen staan onder leiding van de altijd enthousiaste Tonn van de Veerdonk. Het derde optreden zal verzorgd worden door de slagwerkgroep van Someren. Deze groep staat onder leiding van Patrick van de Heuvel. Ook een bekende naam in de wereld van de slagwerkmuziek en daarbij werkt Patrick nauw samen met Tonn van de Veerdonk. De slagwerkgroep van Someren is een jonge enthousiaste groep die de laatste jaren hard aan de weg heeft getimmerd. Zij zullen dat tijdens Drumbattle ook aan de aanwezige laten horen en zien. De middag wordt afgesloten door de slagwerkgroep van Heeswijk. Binnen de regio heeft deze slagwerkgroep al een heel goede naam opgebouwd. Zij zullen er zorg voor 12

dragen dat deze middag succesvol wordt afgesloten. Hun instructeur Wim van Zutphen zal met de nodige variatie voor een spetterende show zorgen. Als extra toegift zal deze slagwerkgroep een muzieksh1k verzorgen samen met een zangkoor. Om op deze manier vocaal en instrumentaal in elkaar te weven is misschien niet uniek, maar wel iets wat bijzonder is. Het programma zal verder door het koor af gesloten worden. De organisatie denkt op deze manier voor een gevarieerd programma gezorgd te hebben. Dit alles in de mooie entourage van partycentrum Dorsvlegel te Vinkel. Iedereen is van harte welkom. Voor degene die al wel eens slagwerkgroepen hebben gehoord, maar zeker ook voor de overige om er eens kennis mee te maken. En misschien wel nieuwsgierig zijn geworden na het lezen van dit stuk. Bovendien zal er een leuke loterij plaatsvinden waar U schitterende prijzen kunt winnen. Om een paar voorbeelden te noemen; thema-avonden van partycentrum "Dorsvlegel", heerlijke taarten en nog veel meer leuke prijzen. De entree is gratis. Dus daarom graag tot ziens op Zondag 28 maart vanaf 13.30 uur in partycentrum "Dorsvlegel" te Vinkel tijdens de slagwerkdag "Drumbattle". Organisatie "Drumbattle".

Varkensoesters,

4 stuks

€ 500

Beenhamsalade, soo gram

12s

gebraden Rosbief,

11s

11s

1so

100 gram

uit eigen keuken

gegrild Spek,

100 gram

uit eigen keuken

Beef Mozzarella,

100 gram

gekruid biefstukje gevuld met rookvlees en mozzarella, Zx 2-3 minuten bakken

Duitse Biefstuk,

4 stuks

Gratis bakje Joppiesaus

Deze aanbiedingen zijn geldig van 22 tot en met 27 maart

Iedere MAANDAG "VINKENDAG" Alle soorten: de Sde GRATIS

~

Keurslagerij

VANTUYL

Dorpstraat 26 - 5386 AM Geffen KEURSLAGER tel. (073) 532 58 91

.;.


HANDWERKCLUB "DE NIJVERE HANDEN" Handwerkclub "De Nijvere Handen" houdt dit jaar de verkooptentoonstelling op zondag 28 maart a.s. in 't Oude Klooster, Kloosterstraat 1 te Geffen van 10.30 tot 12.30 uur. Op deze zondagochtend willen wij u graag laten zien wat er het afgelopen jaar zoal gemaakt is. Zo vlak voor Pasen krijgt het voorjaar natuurlijk alle aandacht. Ook zullen de mooie tafelkleden, schorten, slofjes en sokken, kussen en kaarten niet ontbreken.

ZIEKENCOMITÉ "DE SCHAKEL" Ziekencomité "De Schakel" houdt op deze ochtend weer een boekenmarkt van 2e hands boeken. De opbrengst van deze markt is bestemd voor een gezellige middag voor de zieken en ouderen van Geffen. Kom gezellig even een kopje koffie drinken en wellicht vindt u het boek ofkadootje waarna u op zoek bent.

seizoen, met nieuwe teamindelingen. Altijd weer spannend hoe zo'n 1e wedstrijd verloopt. Het 2-tal voltigeerde voor de 1ste keer op het paard Bayar omdat hun eigen pony May-one drachtig is. Ze hebben toch een hele goede prestatie neergezet. Basis: le plaats De Opsprong 3: Evi van Nuland en Gabrielle Elrais met het paard Bayar. Klasse E: 2de plaats De Opsprong 2: Wilke van de Coolwijk, Gwenda Scholten, Evi Begeer, Elvira nood,en Renate met het paard Bayar. Het 8- tal wat in de klasse D uitkwam had dubbele pech. Hun eigen paard Tresco liep niet goed dus zijn ze op het paard Bayar gestart. Tijdens de oefeningen van de plicht is Sabrina van het paard gevallen en heeft haar enkel verstuikt. Ze hebben de kür dus niet meer kunnen doen. Volgende keer meer succes meiden. Corien van Lith Secretaris Voltigevereniging "de Opsprong" tel: 0412-612611

"DE OPSPRONG" Voltigevereniging "de Opsprong" heeft zaterdag 6 maart met 3 teams deelgenomen aan een wedstrijd in Bunschoten. Het was de Ie wedstrijd van het nieuwe

KOPY INLEVEREN VOOR: 27 maart (geldt ook voor e-mail kopy) redaktie adres Tolweg 7 & Veldstraat 13

Heeft u een feestje te vieren? Denl< dan eens aan onze Dorsthütte voor een gezellig feest in de echte Oostenrijkse skisfeer! Een volledig verzorgde verjaardag, reünie of ell<e andere feestelijke aangelegenheid tot ongeveer 60 personen in de sfeer van sneeuw en bergen!

Alle dagen van de week staan we voor u klaar om er een leuk feestje van te maken.

Maak gerust vrijblijvend een afspraal<! Telefoon 073-5322159 l<ijl< op: www.dorsvlegel.nl E-mail: info@dorsvlegel.nl

13


Rabobank


DANKBETUIGING

- een kei gezellige feestavond voor de pivo 's en de leden van de leiding en de stam

Graag willen wij iedereen bedanken voor de belangstelling en medeleven bij het overlijden van ons moeder en oma

Pieta van Erp - Seelen Speciaal woord van dank aan het personeel en de vrijwilligsters van het Martinushuis die zo ' n fijn mogelijke tijd voor haar maakte in Nuland, huisartsenpraktijk Geffen, pastoor Pieter Scheepers. Allemaal bedankt voor de fijne steun. Piet - Ria, Jan - Annelies, Adrie en de kleinkinderen.

SCOUTING GEFFEN Het verjaardagspartijtje van Scouting Geffen Scouting Geffen bestaat in 2004 20 jaar. Reden voor een feestje! Het bestuur, de leiding en de leden van Scouting Geffen vieren dit heuglijke feit op zaterdag 24 april met drie groots opgezette activiteiten:

- een extra pittige pionierwedstrijd voor de scouts en de explorers - een vet coole vossenjacht voor de bevers, de kabouters en de welpen

De pionierwedstrijd voor de oudere speltakken staat als eerste gepland, om 11.00 uur. De wedstrijd wordt gehouden op het grasveld naast sporthal De Geer. Ongetwijfeld zullen de groepsleden met hele mooie creaties op de proppen komen. Meer infom1atie over deze activiteit is verkrijgbaar bij Rob Winkel, tel. 0412 - 45 49 06. De vossenjacht door Geffen staat om 13 .00 uur op het programma. In het hele dorp bevinden zich bijzondere personages, die door de jongste scoutingleden dienen te worden opgespoord. De speurneuzen starten vanaf gemeenschapshuis De Bonkelaar. Meer informatie over deze activiteit is te verkrijgen bij Antoinette van Erp, tel. 0412 - 45 49 06. En wat is een jubileum zonder feest? In de avonduren is het tijd voor ontspanning: buurten, dansen en goed gevulde glazen om te proosten op twee decennia vol mooie herinneringen en op de toekomst van deze bijzondere club mensen. Uiteraard wordt er iets leuks op touw gezet, letterlijk ditmaal - de feestgangers gaan namelijk indoor touwtrekken! Een deejay laat De Bonkelaar swingen tot in de late uurtjes. Aanvang van de feestavond: 20.00 uur. Roy van Dinther weet er 't fijne van. Als u meer wilt weten, is hij te bereiken op 073 - 532 70 27. ►

Joy of Perfection

schilders / glas •

schilderwerken nieuwbouw / onderhoud

wand / plafondafwerking

meerjaren onderhouds planningen

glasservice

informeer voor vrijblijvende offerte

woonhuizen ouder dan 15 jaar verlaagd BTW tarief.

(19% naar 6%) uw voordeel 13% Ernis schilders Het Geffens Veld 8 5386 LL Geffen

Tel. Fax E-Mail

073 - 532 34 00 073 - 532 65 10 ernisschilders@levix.nl 15


UITSLAG QUIZ BUURTVERENIGING "ONDER DE LINDEN"

lidmaatschap dan kunnen zij zich melden bij Rinie van de Berg, onze zilveren voorzitter tel: 073-5321204. Het bestuur

Op zaterdag 13 maart is de uitslag van de decemberquiz, welke samengesteld was door fam. Ketelaars, de winnaar van het vorige jaar, bekend gemaakt in restaurant Gran Ventana (voorheen De Schans) te Geffen onder het genot van een heerlijk diner. Winnaar werd de familie Willemse (voor de tweede keer). Zij wonnen een levensmiddelenpakket geschonken door C 1000 te Geffen. Theo en Tineke zullen de quiz van het komende jaar weer samenstellen. Op de tweede plaats eindigde de familie Bosch en zij werden verrast met een krentenbrood geschonken door bakkerij van Hoorn. De derde plaats was voor de familie Jansen en zij kregen een mooie prijs welke beschikbaar gesteld was door Bosch van Erp. Wij kunnen terugzien op een goed verzorgde avond en zien uit naar ons vijfentwintig jarig bestaat dat gevierd gaat worden op zondag 13 juni a.s. "Onder de Linden". Onze buurtvereniging reikt van: hoek Vlijmdstraat/ Dorpsstraat richting Kloosterstraat (een gedeelte van de Dorpsstraat), Dorpsplein, Kerkstraat, Molenstraat, Molenberg, Van Coothstraat tot en met Vlijmdstraat en de Wiel. Mochten buurtbewoners belangstelling hebben voor een

STEUNPUNT MAASDONK Verzekeren: ook voor vrijwilligersorganisaties? Het vrijwilligers Steunpunt Maasdonk zal eind april een aantal bijeenkomsten organiseren voor de vrijwilligersorganisaties in de gemeente Maasdonk. Het thema van deze bijeenkomsten is: verzekeren: ook voor vrijwilligersorganisaties? Zit u in het bestuur van een vrij\vilhgersorganisatie of bent u er op een andere manier bij betrokken en heeft u vragen over verzekeringen en vrij \.\,illigerswerk? Dan kunt u deze nu alvast stellen aan het Steunpunt Maasdonk. Zo krijgen we een beeld van de informatie waar u naar op zoek bent en kum1en we de inhoud van de bijeenkomsten daar op afstemmen. Elke vrijwilligersorganisatie krijgt eind maart in ieder geval een schriftelijke uitnodiging voor deze bijeenkomsten. U kunt het Ste unpunt bereiken via e -mail: info@steunpuntmaasdonk.nl of bel naar 0412 69 20 80 (iedere werkdag tussen 9.30 u. en 12.30 u.). Voor meer informatie over het Steunpunt kunt u ook terecht op de website: www.steunpuntmaasdonk.nl

PRESENTEERT DE GOUD[ LEEUW

Op zaterdag 3 april

Saturday Night Fever Amusementsavond Aanvang: 20.00 uur Een compleet verzorgde avond "back to the seventies en eighties". Een verlichte dansvloer en spiegelbollen zorgen voor een avond ouderwetse disco. Kaarten à€ 25,00 all in (incl. drank en hapjes) zijn verkrijgbaar bij café de Gouden Leeuw. 16


({JJ<mdeJis

Begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent.

Gratis aan te vragen uitvaartcodicil: 1 telefoontje en u heeft het uitvaartcodicil zo snel mogelijk in huis.

Uitvaartshowroom: Bezoek onze uitvaartshowroom aan de Geffensestraat 1 A te Heesch. Dit kan na telefonische afspraak.

Wilt u weten of u voldoende verzekerd bent voor de uitvaartkosten dan kunnen wij dit voor u verzo rgen.

Al onze adviezen zijn gratis en vrijblijvend.

Donders Uitvaartverzorging

Oss

Tel. 0412 - 64 24 54

Rosmalen

Tel. 073 - 522 42 86

Berlicum

Tel. 073 - 503 52 58

Donders Uitvaartshowroom , Geffensestraat 1A te Heesch.

v.d. Bosc

. Wanrooy

KEUKENS

V.O.F.

INTERIEURS

* Ambachtelijke keukens naar uw wens gemaakt

Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouwen tegen komt!

* Dealer Nieburg en RWK Keukens * Keukenrenovatie * Vervanging inbouwapparatuur (gratis ingebouwd)

Bezoek onze showroom na telefonische afspraak. DEALER:

SIEMENS

imperial IOHN MEI IE CH Nlfl DI EOVE ilUI Gl

~iele

Kerkstraat 25, Nuland Telefoon 073 - 5322774 i p

VAN SCH IJNDEL BOUW GROEP Bredeweg 13, Geffen Tel.: 073-532296 l

F:,~tJ:tooo~!.lY.EDRUF

2 ~

~

~ ..

~

(f"

'IT_EN ,I">~

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Renovatie projecten. Tel 073 532 34 69 Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl Spuitwerkzaamheden.


RATTENPLAGEN Ombudsman ernstig verontrust over het drastisch toenemend aantal meldingen van rattenplagen. Groot aantal ratten gesignaleerd in de woonkernen van Nuland en Geffen. Gaat de invoering van het diftarsysteem gepaard met een Middeleeuwse overlast? De ombudsman Jan Tielens van de regio Brabant Oost verwacht grote problemen.

·•

Sinds de invoering van het diftarsysteem besluiten steeds meer burgers van Maasdonk om hun resten van etenswaren niet meer in de groene container te doen. Velen hebben in hun tuintje een composthoopje gemaakt waar de voedingsresten te samen met tuinafval zoals bladeren en onkruid door bacteriën en wormen gerecycled worden tot prima tuincompost. Maar niet alleen de bacteriën en wormen vinden hun geluk in zo'n hoopje. Ook muizen en ratten varen wel bij het grote voedselaanbod dat zo op een presenteerblaadje wordt aangeboden. De bruine rat (rattus brunus) is ca. 18-22 cm lang, de staart bedraagt ca. 18-22 cm. De draagtijd van de bruine rat is 22 - 24 dagen, er worden gemiddeld 6-12 jongen geboren. Na ongeveer 3 maanden zijn de jongen geslachtsrijp. De voortplanting kan, wanneer de omstandigheden gunstig zijn, het hele jaar doorgaan. Na één jaar kan een rattenpaar 500 nakomelingen voortgebracht hebben!

tuurlijke vijand van de rat (deze diertjes zoeken de ratten op in hun holen en maken korte metten met de lastposten). Wanneer u op een milieuvriendelijke manier van de ratten af wilt komen dan kunt u gebruik maken rnn onze vakbekwame rattenlokker die met akoestische hulpmiddelen de ratten in de al lokt.

Let op! U bent van harte welkom om onder het genot an en gratis kopje koffie, een akoe rische life-rattenshow bij te wonen. Op de l e donderdag van april aan taande worden door medewerkers van ons bedrijf 4 grari- toegankelijke voorstellingen ver zorgd in het gemeenschapshuis De Bonkelaar. De vakkundige Kees Kondsaam, officiële rattenbestrijder van de regio Maas en Waal, toont u leYende exemplaren van de diverse rattensoorten die zich in onze omgeving ophouden (zwarte rat, bruine rat, kerkrat. muskusrat, beverrat en de grouwe huis-tuin en keukenrat). De eerste voorstelling vangt aan om 20.00 u. Elke voorstelling duurt circa 25 minuten. Tevens bent u in de gelegenheid om door onze gemeente verstrekte gratis rattenklemmen af te halen. Op vertoon van een identiteitsbewijs krij gt u 3 klemmen! Ook is er een reductie van 30% (bij contante betaling) op de aankoop van onze bestrijdingsmiddelen. De directie en medewerkers van Lirpa 1

De belangrijkste maatregelen die uzelf kunt nemen zijn: Bij signalering onmiddellijk contact opnemen met klachtenmeldpunt Lirpa 1 (tel.nr 073 060606). Huishoudelijk afval. Mors er niet mee en verzamel het in goed afsluitbare afvalemmers. Bewaar plastic zakken met huisvuil (vooral ' s nachts) niet buitenshuis. Voer voor vogels. Het zonder meer op de grond uitstrooien van voer voor de vogels trekt ratten aan. 's Nachts doen zij zich tegoed aan de restanten, die de vogels hebben laten liggen. Buitendeuren, ramen e.d. ' s avonds goed afsluiten. Ook via openingen in de buitenmuren en ten gevolge van defecte rioleringen, kunnen ratten via de spouw en de kruipruimte binnenkomen. Klimplanten minimaal 60 cm van ramen e.d. houden . Ditzelfde geldt voor bomen. Ventilatieopeningen mogen maximaal 0,5 cm breed zijn (ook i.v.m. muizen).

Lirpa 1 Lirpa l is een bedrijf dat gespecialiseerd is in ongediertebestrijding. Wij verstrekken gratis advies en bieden u een offerte aan. Zie ook www.ratten.nl In ons assortiment hebben we rattenklemmen, vangkooien, diverse bestrij dingsmiddelen en fretten, de na18

DANKBETUIGING Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de warme belangstelling, bezoekjes en de Yel kaarten die wij mochten ontvangen bij het overlijden Yan mijn vrouw, ons mam, oma en overgrootmoeder

An van Erp Jas van Erp, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind.

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

@

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies bij HA.CCP en adres voor mollen bestrijding

Kraaijeven 3 5386 LH Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623


REGIOÁ

".j BANK 7

DE BANKIER DIE JE KENT U kunt bij ons terecht voor: • pri'"é- 1betaal-)rekening ,,, met euro-pas 1met pincode en chipper) * met creditcard "'rood staan met privé-limiet * en speciale jongenrenrekening

• lenen * persoonlijke lening * doorlopend krediet * financieringen voor auto/boot/vakantie? * mix-krediet (lenen en beleggen)

• sparen * direkt opvraagbaar ,:, belastingvrij sparen * bedrijfssparen * deposito's / vaste termijn * automatisch sparen

• hypotheken * lineair/ annuïteiten * spaar / leven / krediet ,:, aflossingsv rij '' combinatiehypotheken * belegging hypotheken ,:, hoog-/laagconstructies * met (prem1e-) depot

• beleggen * beleggersgiro * beleggingsfondsen * spaaifondsen * dividendfondsen * mix-fund * rechtstreekse beursaankopen ,:, veel vrijheid en lage kosten

• verzekeren * voor personen * voor bed1ijven * pensioenen en lijfrente * zorgverzekeringen * gunstige voorwaarden * een onafhankelijk advies * diverse maatschappijen

Onze op eningstijden: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag vrijdag :aterdag

09.00-12.15 en 13.15 -17.30 uur 09.00-12.15 en 13.15 -19.00 uur JO.DO - 13.00 uur

en voorts op afspraak

www.lmv.nl Dorpsplein 13 Geffen '@'s

(073) 532 32 64

151

Café - Zaal 't Haasje voor bruiloften, partijen

ESE

A,.,

f.

Hypotheek ®adviseur

Hanegraaf B.V. Geffen HAGEKO GEFFEN S T A LEN

Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN

®AUTO-EN@ MOTORRIJSCHOOL

LMV

Makelaardij Assurantiën

en vergaderingen îel.: 073 - 532 15 20

(i

PARt"NERS BV

KOZ I JNEN

Bech:îjvenweg 4 53"86 KA effen

Tel: 'J)73 ,. 53.2 04 81

Eax: 073 · S32.5Q68

• Exclusieve gezichts- en • Blendtherapeute lichaamsbehandelingen • Huidtherapeute Pakkingen (billen, buik, borsten, handen, voeten)

P. DE K~EIN

• Permanente Make-Up • Make-Up workshops

Tel. : (073) 5324658 Autotel.: 06 - 53184263

Losse advertenties tussen de tekst

Heesterseweg 5 5386 KT Geffen

Tel.: 073 - 532 23 07 Mob: 06 - 22 58 01 93

1/8 pagina 1/4 pagina 1/2 pagina hele pagina

MAAT

Richard Hanegraaf

Gespecialiseerd in:

SCHOONHEIDSSALON

OP

€ € € €

15 25

35 60

Met een cadeaubon kom Je pas echt moOI voor de dag


Gebr. van de Wetering ~--,i.0-~E'~~

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

--==-- \,. c _ __ -- $

::.,

~

Dorpsplein 19 5386 Cl Geffen

.:. G'I

~

Dommelstraat 47

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp OSS

GEFFEN

(0412) 62 22 13

(073) 532 19 95

Tel 073 532 76 09 - Fax 073 532 76 / 1 Mobiel 06 534 74 6 75

NAS

RIJWIELEN

o.a. Gazelle _ _ _ _ _ _ __

TANKSTATION "A v1 lftA Vervoer voor ziekenfonds -bus1e

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

openingstijden: woensdag en donde rdag 13 .00 tot 18.00 uur vrijdag 13.00 tot 20.00 uu r en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

Wij verzorgen voor u:

verlijmen van kalkzandsteen leggen van afwerkvloeren het bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten het aanbrengen van spackspuitwerk het aanbrengen van buitengevel-isolatie het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

tvwwr,a s-a{bouw.r11

WIHABO DRUKKERIJ Voor al uw famil ie- verenig ings- en handelsdrukwerk. Fam iliedrukwerk keuze uit 7 collecties. Met opgaaf van juiste datum bij geboortekaarties, drukkosten gratis. Gratis persoonl ijk foto-album bij geboortekaartjes. Ook voor kopieerser vi ce kunt u bij ons terecht.

Kleurenkopieën en kleurenprinten tot A3. Grootformaat plotten tot 150 cm breed. Kopiëren van bouwtekeningen. Heesterseweg 13 - 5386 KT Geffen Tel.: (073) 532 26 84 - fa x: (073) 532 47 95 e-ma il: drukker ii ~wi habo.n l - internet : www.wihabo.nl DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

Molenstraat 32

Geffen, tel. 073 - 5325551 13.00 - 19.00 uur 8.30 - 17 .00 uur

atie-en Adviesbureau bv

Centrale ve rwarming Gas-Water-Sanitair Energie - Advisering Onde rhoud aan gastoestellen Onderh ouds abonnementen gastoestellen

Wij maken EPA Rapporten Papend jjk 14b 5386 EC Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

SCHOENEN & SPORT

0 M"deKinderenv.!P Jl B. t ,o.f.Jl /J.0SPIERINGS maandag t/m vrijdag zaterdag

~

Maarten van der Dussen Bouw

Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91

Buro

Wilgenstraat 6 5386 GL Geffen Tel.: 073 - 534 12 94 Privé: 073 - 534 12 92 E-mail: bb.dussen@planet.nl