Torenklanken 2004 - nr 04

Page 1

42e jaargang I nummer 41 maart 2004

sekretariaat: redaktieadres: advertenties: ban k: druk: oplage:

Bergstraat 26A, te lefoon (073) 532 15 44 Tolweg 7 en Veldstraat 13 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11 .58.03 .009 - giro v. d. bank nr. 1139113 WiHaBo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

;r; ino-ci.:h l+ c•

'

'

KINDERKERK, DE KERK "ACHTER DE SCHERMEN"

Al bijna 25 jaar bestaat in onze Geffense Parochie de Kinderkerk. Op dit moment \·erzorgen wij met 13 enthousiaste dames op toerbeurt de kinderkerkdienst tijdens een gedeelte van de zaterdaga ondviering van 19.00 uur. Met z'n tweeën begeleiden we elke keer de groep deelnemende kinderen naar en in het patronaat. Pastoor Scheepers nodigt steeds aan het begin van de H. Mis de kinderen, die dat willen, uit om deel te nemen aan hun "eigen kinderkerk" . Aangekomen in het patronaat, beginnen we met het kinderkerklied, of. als hier geen tijd voor is, met het voorlezen van het weekendevangelie. Dit gebeurt uiteraard op een heel begrijpelijke, kindvriendelijke manier. Naar aanleiding van het verhaal wordt met de kinderen doorgepraat over het onderwerp, vaak maken we ook een toepasselijk knutselwerkje. Na plm. 20 minuten komen de kinderen weer terug in de kerk, net voordat de collecte gehouden wordt en de Dienst van de Tafel wordt voorbereid. Een of meerdere kinderen lezen een stukje tekst voor wat in het Patronaat is voorbereid, om in grote lijnen duidelijk te maken waar in de Kinderkerk over gesproken is, soms wordt er ook gezongen. Dus ...... in principe is er elke week een Kinderkerk op zaterdagavond. Er zijn uitzonderingen, o.a. als er gezinsvieringen plaatsvinden of in de zomervakantie-periode. Dit wordt altijd vantevoren bekendgemaakt, o.a. in de Torenklanken.

Als Kinderkerkgroep zijn wij ook present tijdens "speciale gelegenheids-vieringen". We noemen: "Allerzielen", "Adventstijd", "Kerstmis", Oudejaars-viering"; Allemaal zeer druk bezocht door de kinderen in de afgelopen maanden. Ook de komende periode zullen er verschillende "speciale" vieringen door ons ondersteund worden: • De zaterdagen in de vastentijd. Hierin zullen wij uiteraard ook aandacht besteden aan het Vastenprojekt van dit jaar: De Mayabevolking in Guatemala. • Witte Donderdag ( 8 april) tijdens de presentatieviering van alle Geffense Communicanten van dit jaar. • Nationale Dodenherdenking op dinsdag 4 mei. • Moederdagviering op zaterdag 8 mei. • Vormseltoediening op vrijdag 28 mei. Alle informatie hierover kunt u altijd terugvinden in de Torenklanken. Ook uw kinderen t/m groep 8 zijn van harte welkom in onze kinderkerk. Er is niet echt een minimumleeftijd gewenst, u kunt zelf vast wel beoordelen wanneer uw kind "oud genoeg" is om deel te nemen. OPROEP Wij zouden het erg leuk vinden post van kinderen te ontvangen over de Kinderkerk: Vertellen hoe je het gevonden hebt, waar we het over gehad hebben, maar ook een mooie tekening is van harte welkom! Als je de volgende keer de Kinderkerk bezoekt, liggen er formuliertjes klaar in het Patronaat. Misschien kom je met jouw verhaaltje of tekening wel in de Torenklanken te staan! Sukses !

Werkgroep Kinderkerk.


UITVAARTVERZORGING

13LéJFMNIARLVU

VAN LITH B.V.

Kloosterstraat Se

Docfalaan 2 (hoek Julianasingel) 5342 HZ Oss Telefoon 0412 - 623173 Fax 0412 - 641155

5386 AR Geffen Tel: 073 - 5321683 Fax : 073 - 5325150

- mogelijkheden voor thuisopbaring - zwarte en grijze rouwauto - mannelijke en vrouwel ijke uitvaartbegeleiders - gratis informatieboekje/wilsbeschikking op aanvraag - gratis voorlichtingsavonden/informatieve gesprekken - erkend lid van de Ned. Unie van Uitvaartondernemingen - professionele nazorg ·

Grafwerk is onze specialiteit. Voor ieder budget. Aangesloten bij Eurofl.eurist. Verzending van bloemen door heel Nederland.

Beheerder "Stadsmortuarium Oss", "Mortuarium Nistelrode" , "Mortuarium Herpen", "Mortuarium Oijen"

Kleding verander- en reparatiewerk. 11

BENILDA 11

Molenberg 6, te/.(073) 532 48 50

·

5386 DA Geffen / Maasdonk Maandag, Dinsdag, Donderdag, Vrijdag: 09.00 - I 2.00 uur andere tijden na tel. afspraak.

van der Sangen Tuinhout - Schuttingen Tuinhuisjes Speeltoestellen - Vlonders Dierenverblij ven Tuinmeubelen - Accessoires Eventueel op maat gemaakt Ook uw adres voor al uw TUINHOUT

-

~

maandag t/m vrijdag 8.30-18.00 uur. Zaterdag 8.30- 16.00 uur

Tolweg 2 5386 BZ Geffen tel/fax 073-5325789 E-mail: cinerentgeffen@wxs.

Bosschebaan 53 , Heesch (Achter restaurant '·De Lucht") tel. 073-532 1235 / 06-54375280 fax 073-5 3201 38

Hypotheken

(

l)_ /

__

Taxaties

/

_,

-ffi..;egio Bank I

VAN HEESE www.lmv.n]

Dorpsplein 13 Geffen

PARTNERS BV

~

Makelaardij Assurantiën

(073) 532 32 64

(i, LMV

Hypotheek ®adviseur


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: Zondag 09.30 u GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u NULAND : Zaterdag 19.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u Zondag 11.00 u LITURGISCHE KALENDER: Huwelijksviering van Robert Vr. 12-03 13.00 u v.d. Doelen en Fanny v. Aspert 19.00 u ,:, H.Mis mmv Ouderenkoor H.Mis mmv Jongerenkoor H -G Za. 13-03 19.00 u (+ kinderkerk) H . tlis mmv Gem. koor Zo. 14-03 09.30 u Ma. 15-03 19.00 u * Avondmis mmv Passe Partout Vr. 19-03 19.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor H.Mis mmv Gospelkoor Za. 20-03 19.00 u Loon op Zand (+kinderkerk) Zo . 21-03 09.30 u + H. is mmv Mannenkoor Ma. 22-03 19.00 u * A ondmis mrnv Dameskoor * = dienst in de kapel + = t.v. uitzending naar de Heegt DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doop gesprek wordt gehouden op dinsdag 6 april 2004 om 20.00 uur in het Patronaat (ingang pastorie achterom). De keer daarop is het op dinsdag 4 mei 2004 . Contactpersoon: Babette Romme, De Doelen 1, tel. - .J - 3469. HUWELIJKS- E~ JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven op de pastorie. Dat kan telefonische (532 1216) elke voormiddag van 09.00 - 12.00 uur of op de spreekuur-tijden; u kunt de voice-m ail inspreken of e-mailen. U krijgt daarna de benodigde informatie toegestuurd. MISINTENTIES: Opgave van misintenties : elke maandagavond tussen 18.30 - 20.00 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 532 2298 . Er liggen ook opgave enveloppen achter in de kapel en in de kerk. ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL" Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 532 4160. KERKBALANS 2004: Koersvast Toon uw sympathie voor onze parochie en doe mee met de actie Kerkbalans ! We hebben al een mooie stand van:€ 16.300,00. Dank

u wel voor uw bijdrage!U kunt u bijdrage overmaken op giro 1117393 of Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2004.

GIFTEN Voor het Lourdescomité: bank rek. 11 5 8 16 13 5 Voor de restauratie van de kerk: bank rek. 1158 15236 KERKMUSEUM Elke laatste zaterdag van de maand geopend van 13 .00 14.00 uur: 27 maart a.s. (behalve wanneer er op dat tijdstip een viering in de kerk is) . BEREIKBAARHEID PASTOOR SCHEEPERS Spreekuur: woensdag van 18.00 - 18.30 uur en vrijdag van 09.30 - 10.00 uur. (om afspraken te maken, iets op te halen of een korte hulpvraag) . Voor uiterste spoed: pastoor: tel. 06 - 533 64 310 e-mailadres pastoor: pastoor.scheepers@levix.nl e-mailadres diaken: diakenvanherwijnen@hotmail.com internetside parochie: www.parochiegeffen.nl HEILIG UUR Woensdag 17 maart is de kerk van 20.00 - 21.00 uur open voor stil gebed rond het Allerheiligste. U bent welkom om te bidden voor uw persoonlijke intenties of om gewoon even een moment voor uzelf te hebben. DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: Februari 2004 Indy van Boekel, Daan van Gogh, Wes van Zutphen, Ruben Brands. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE: In de week van 15 t/m 19 maart gastouderbijeenkomst communicanten bij de gastouders thuis. PROGRAMMA VORMSEL Woensdag 31 maart van 19.45 - 2 1. 00 uur in het parochiecentrum: voorbereiden van de presentatiev1enng. WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMENVAN: 16 februari : Pieta van Erp - Seelen, 85 jaar 26 februari: Jos Smits, 78 jaar 29 februari : Marie v. Nistelrooij - Bijveld, 79 jaar INFORMATIEAVOND LOURDESREIS Op dinsdag 16 maart a.s. om 19 .00 uur wordt in de pastorie van Vinkel een informatieavond gehouden over de Lourdesreis . Van 11 t/m 17 juni gaan wij als parochie weer op bedevaart naar Maria. Tijdens deze informatieavond zal het programma wor3


C1000.

Van alle markten

thuis.

~z

H. VAN ZANDVOORT

,

ELECTROTECHNIEK B.V.

CAFE

GOVERS GEFFEN

E-mai l: hvza ndvoortelectro@hetnet.nl Magnolia 18 - 5386 EP Geffen Te l: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86 GSM 06 55 783 873

1

-

0.

Bouwen op

ue ver r 1.1 rouwen

c, OOO

van Herpen

Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

),

■ ■ ■ ■ ■ ■

111\,,1'

Openingstijden: Ma t/m do 8.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21 .00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

Gebr. van Wanro o ij Bouwbedrijven

Broekstraat 2, Postbus 4, 5386 ZG Geffen

Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Inccrnec www.vanwanrooij. nl

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN

*IJZERWAREN

*TEGELS

*HANG- EN SLUITWERK

*GEREEDSCHAP

*VERF

*TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

*SIERBESTRATINGSMATERIALEN

VAN DER DOE L E N

Wilt u lagere maandlasten? Uw hypotheek oversluiten? * Samen met u bekijken wij, geheel vrijb l ijvend, of u al of niet uw huidige hypotheek moet aanpassen.

* Zeer scherpe rentetarieven. * Intensieve persoonlijke begeleiding van begin tot het e i nd. WIJ BEMIDDELEN VOOR ALLE GROTE VERZEKERAARS, BOUWFONDSEN EN BANKEN. KLOOSTERSTRAAT 44 5386 AT GEFFEN TEL. 073 - 5325510 FAX 073 - 5325560

Bel voor afspraak:

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

VERZEKERING EN


den verteld en alle andere nodige informatie worden verstrekt. Tevens kunt u zich op deze avond voor de busreis opgeven. JEANNE EGELMEERINDE PASTORAATSGROEP Jeanne Egelmeer is, na het afscheid van Mien Rovers, toegetreden tot de pastoraatsgroep. Jeanne is al 22 jaar actief in onze parochie met name in de kinder- en jongerenwerkgroepen. Ze zat in de werkgroep Kinderkerk, Gezinsviering en was gastouder bij de communicanten, de vormelingen en de Joppers. Ze was lid van de kerngroep Eerste Communie en momenteel nog van de kerngroep Vormsel. Ze zingt bij Passe Partout en is hoofdwijkcontactpersoon. Kortom ze draagt de parochie een warm hart toe en kan haar talenten en kwaliteiten ruimschoots kwijt in de pastoraatsgroep. Van harte welkom in deze groep! HET PASSIESPEL te Best Van 3 t/m 8 april speelt Toneelstichting Ons EygenLandt: Passie 2004, dagelijks vanaf 20.00 uur. Toneelstichting On Eygen Landt brengt iedere 10 jaar een prachtig, intiem en eigentijds passieverhaal. Ditmaal een voor de gelegenheid geheel nieuw geschreven toneeltuk dat de grenzen Yan het theater verkent, geïnspireerd door de eeuwenoude woorden van het evangelie. De regie is in handen van Dion Vincken. Passie 2004 is een avondvullende theatervoorstelling over de laatste dagen van het leven van Jezus Christus. Het passiespel vertelt over de blinde ziener, de rijke sloeber, de berouwvolle vrouw Yan lichte zeden. Het passiespel vertelt over broederverraad en verloochening. Het passiespel vertelt over eeuwig leven. Het passiespel vertelt over een mens die God is. Het lijdensverhaal van Jezus is een tijdloos verhaal van troost en hoop. Locatie: Lidwinakerk, Best Toegang: 9 euro Zie ook: vvw11.passie2004.nl Voor kaaiij es bellen naar: 0499 373 116 (Ria Versteden) Maandag t/m zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur of naar 0499 390046 (Wil van de Wiel) Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 19.30 uur. OECUMENISCHE VESPERDIENSTEN Dit zijn vieringen die gehouden worden op de zes zondagen van de veertigdagentijd voor Pasen: kort, spiritueel, inspirerend en goed om te ervaren! De diensten beginnen om 17.00 uur en worden gehouden in de Grote Kerk aan het Kerkplein te 's-Hertogenbosch. zo. 14 maart: voorganger Dr. B. WAller. M. Speekenbrink met muzikale medewerking van Bob Radsma, trombone en Jacques van den Dool, orgel.

zo. 21 maart: voorganger Ds. H. Koetsveld met muzikale medewerking van Harry van Oirschot, dwarsfluit en Jacques van den Dool, orgel.

TEN BLAKKE GEBRACHT Verloren: Op Carnavalsmaandag, muziekharpje voor tenor sax (klem om muziekboekje vast te houden), pompzwengels, tel. 073 532 1104.

HARTELIJK DANK Allereerst zijn wij dankbaar dat wij ons Gouden Huwelijksfeest hebben kunnen en mogen vieren. Bedankt Pastoor Scheepers in het voorgaan van de H. Mis met de kinderen en kleinkinderen, voor de mooie viering in de kerk. Voor de vele kaartjes, bloemen en cadeau's die wij van iedereen hebben mogen ontvangen. Familie, buren voor de mooie versiering. Vrienden en kennissen iedereen bedankt, het is voor ons een onvergetelijke dag geweest. Bedankt. Tien en An Egelrneer.

Kruidenkotelet, 100 gram

€ 120

Hacheevlees, 500 gram

€ 500

Runderschnitzels, 100 gram

€ 149

naturel of gemarineerd

41s

Mini Varkensrollade, 500 gram

Gebraden Gehakt, 100 gram

€ Q90

Uit eigen keuken, diverse smaken

€ Q99

Snijworst, 100 gram Uit eigen keuken

Deze aanbiedingen zijn geldig van 8 tot en met 13 maart

Iedere woensdag

Iedere donderdag

GEHAKTDAG

VERSE WORSTDAG

Indisch gekruid Stroganoff gekruid Gekruid gehakt

Verse worst

500 qram

2, 25

~

Saucijzen

500 gram

2, 25

Keurslagerij

VANTUYL

Dorpstraat 26 - 5386 AM Geffen KEURSIACiER tel. (073) 532 58 91

5


EFKES BUURTE MÈ ... Henk van Schijndel (50 j.) Hij werd op 16januarijl. 50 jaar en vierde een heel gezellig feestje in Geffen met familie en veel vrienden ... ! Henk van Schijndel is een zoon van Jan t en Marie t van Schijndel en broer van Nelly, Jo, Riet t , Petra en Gerard t. Hij is verstandelijk gehandicapt en woont vanaf zijn 5e jaar in een zorginstelling. Tot zijn l 5e jaar was dat in Nieuwveen, waar de nonnen hem veel hebben bijgebracht en sinds 1968 verblijft hij op "Huize Augus-tinus" in Gennep. Ik ben te gast bij zus Petra, waar Henk een weekend logeert en ook zus Nelly komt op de koffie . Ik merk direct dat Henk een verwoed verzamelaar van pennen is, want als ik binnenkom met pen en papier in mijn hand, bedankt hij me meteen hartelijk voor de meegebrachte pen! Samen bekijken we de video van zijn Abrahamsfeest, die hij telkens weer opnieuw kan bekijken. Veel fami lieleden, vrienden en niet te vergeten zijn medebewoners kwamen Henk gelukwensen en hij kreeg toepasselijke cadeaus, die hij dicht bij zich hield. Er was een heuse Abrahan1 behangen met .... ..pennen! De familieleden en kennissen die Henk met zijn ouders in het verleden vaak bezocht, waren er allemaal. Leden van de hondenvereniging waar vader Jan lid van was gaven acte de présence, evenals Piet Raymakers, de bekende springruiter die door het bouwbedrijf gesponsord wordt. De openingsdans was voor Henk en Renate, zijn zorgcoördinator. Het hoogtepunt was een optreden van blaaskapel "De Pompzwengels". Henk kon er geen genoeg van krijgen. Het colbert van zijn nieuwe pak ging uit en als een ware dirigent gaf hij de maat aan, met wijd uitgestrekte armen! "Muziek is een van zijn grote hobby 's" ve1iellen zijn zussen. "Maar hij heeft nog meer dingen die hij leuk vindt: koffie drinken met iets lekkers erbij; winkelen (een ideale man) en uiteraard iets kopen; rondrijden in de auto en t.v. kijken. P.S.V is zijn favoriete voetbalclub. Daarnaast is hij een verzamelaar van allerlei dingen: pennen, agenda's, petten, munten en boeken van vrachtwagens . Hij rijdt graag mee met Jan en John van Hoeij''. Elke maand logeert hij een weekend bij zijn broer of zussen. "We zijn net als moeder, echte familiemensen!" Gezellig uit winkelen met Henk staat altijd op het programma. Hij koopt in ieder geval twee pakken koeken, want die gaan mee naar "zijn jongens" in Gennep. Een traditie die Henk heeft overgenomen van zijn moeder, die ook altijd iets voor de medebewoners meegaf. 6

Henk woont met zijn medebewoners John, Paul, Martien, Jos, Joost, Jan, Jan, en Tiny in "Het Paviljoen". De leiding bestaat bij toerbeurt uit Renate, Corry, Geert, Frans, Dennis en Hilde. De jongens hebben allemaal hun eigen slaapkamer en een gezamenlijke keuken en huiskamer. Henk werkt vier dagen in de week op de sociale werkplaats. Hij doet inpakwerk en zet gebruiksmaterialen in elkaar. "Zoals bekend zijn de grote zorginstellingen binnen nu en een aantal jaren, verleden tijd" zeggen Nelly en Petra. Mensen met geestelijke en/of lichamelijke beperkingen moeten 'zorg op maat' krijgen en indien mogelijk integreren in de maatschappij. Dat laatste geldt echter maar voor een beperkte groep" vinden ze. "Henk heeft 24 uur zorg nodig en kan bijvoorbeeld niet 'begeleidend wonen', omdat hij geen verkeer kent. Ze hebben dus voorlopig gekozen voor "Het Paviljoen" bij de zorginstelling. Telkens worden nu groepen bij elkaar gevoegd, omdat er minder personeel beschikbaar is; ze gaan of moeten weg. Deze overgangsperiode duurt erg lang: de gebouwen verslechteren en de winkel, het zwembad, de boerderij en de ontspanningsruimte zijn vanwege te hoge kosten verdwenen. De jongens maakten graag een uitstapje naar het dorp, maar er is te weinig leiding om dat regehnatig te organiseren". Petra is mentor van Henk: ze is aanspreekpunt en behartigt zijn belangen vanuit de familie. Ze denkt dat goede zorg voor Henk wel gewaarborgd is, maar dat het op een andere manier wordt ingevuld dan voorheen. Na het overlijden van vader, moeder en zus Riet, binnen een vrij korte periode, heeft Henk een moeilijke tijd gehad, maar momenteel zit hij goed in zijn vel. De regelmatige 'opvang' door elly, Jo en Petra en hun gezinnen, met de daarbij behorende activiteiten, geeft een belangrijke meerwaarde aan het leven van Henk. Hij geniet er zichtbaar van! En dan is het de hoogste tijd om te gaan winkelen, want Henk wil dolgraag nog een vrachtwagenboek kopen!

s

Peppeldreef 17 · Tel. (073) 532 77 55 Compl et e gezi chtsbehandeling vanaf€ 20 ,50 Ook voor voetverzorgende behandelingen


A.

5t

~

ROND DE DORPSPOMP

Voorzitter Jaap Bijleveld opende deze bijzondere stamtafel met de nieuwe voorzittershamer. Een zeer feestelijke tik, want de stamtafel bestaat 10 jaar en leverde inmiddels de agenda voor 195 DORPSPOMPEN. CARNAVAL 2004, moest worden nabesproken. Er waren veel complimenten voor het verslag rond de RAOPAOVONDEN in de Dorspomp, dat deed de "prins" goed. "GOET FAUD" werd "onverbeterlijk". De verrassende jeugdcarnavalsoptocht op vrijdag, wat een initiatief bleek van de Mariaschool, was een heel feestelijke opening van de Carnaval. De werkgroep "jeugdcarnaval" zal volgend jaar ook de Aloysiusschool erbij betrekken. Ook wordt nagegaan of de jeugdoptocht der scholen niet kan aansluiten bij de GROTE OPTOCHT van zondag. De Carnavalsmis op zaterdag wordt zeer druk bezocht. Met een blije, vrolijke maar ook zeer inhoudvolle gezongen preek door de Pastoor. Hij hield duidelijk meer van geritsel dan van gerammel, maar belangrijker was zijn oproep meer te genieten van het aanbod van de Kerk en de Kerk meer te laten genieten van de deelname der parochianen. "Pastoor Scheepers houdt van veul schupkes in zun koi". De optocht van zondagmiddag. Goed weer. De verwachtingen waren groot. Maar helaas. De 4 Eerste prijswinnaars van 2003 lieten verstek gaan. Gebrek aan bouwruimte, optreden elders, een loopgroep i.p.v. een wagen, waren de reden en niet: De aangevochten uitslag van de jury van 2003 . De optocht was mede door het afhaken van die 4 groepen wel beduidend minder van kwaliteit. Alle problemen rond de jurering in 2003 zijn goed uitgesproken, en alle misverstanden, ongenoegens zijn compleet de wereld uit. Er waren helaas wel enkele "vur-sles-"wagens die meededen en die dan nog met een verschrikkelijke hoop decibels de optocht min of meer verstoorden. Ook viel op dat het drankgebruik, ondanks verzoek tot matiging was toegenomen, minstens zichtbaarder was. "Een drankje hoort erbij", maar "Drankwagens" niet. Met 45 deelnemers was het toch een heel plezietige optocht en de prijswinnaars onder de wagens waren goed te onderscheiden. De kwaliteit van de loopgroepen was weer echt goed en ook de jeugd was nadrukkelijk aanwezig met heel carnavaleske, actuele en prima uitgevoerde loopgroepen en voertuigen. En dat is WINST!!! De organisatie (een nieuwe werkgroep) was prima verzorgd en verdient een groots compliment. Ook hulde aan de N.A.S. , waar alle assistentie, en hydraulische krachten aanwezig waren om de wagens in onderdelen op elkaar te zetten.

Volgend jaar moet meer aandacht zijn voor de veiligheid en de begeleiding van de wagens naar de optocht. Voorgesteld werd om de jurering aan te passen en te letten. 1. Op het idee, het carnavaleske, 2. de uitwerking, de kwaliteit, de kunstzinnigheid en 3. de PRESENTATIE en daaronder valt gedrag, het acteren, het functioneren als groep, de levendigheid, het betrekken en het bespelen van het publiek en ook zaken, als zichtbaar en storend drankgebruik en overmatig geluid. De optocht moet meer actie en reactie oproepen!! De jeugd heeft zich weer uitstekend vermaakt in de Bonkerburcht en hulde aan die voorbeeldige VRIJWILLIGERS, die dat alles in goede banen leidden. De 26e Boerenbruloft heeft zich helemaal afgespeeld in "de GOUDEN" Leeuw, en die Leeuw verdiende weer eens dubbel en dwars het GOUD. Een plezierige organisatie, een niet te overtreffen Presentator van een edel GESLACHT, een met adeldom getooide Freule de Montagne, met hoogwaardigheid beklede tonp:aoters spuiden humorvolle zaken, liederen van de buurt, de boerenbruidsparen, de familie, optredens van ons dansmarieke, de Pompzwengels, Ut Gû Vals, dansgroep de Vlijt. omlijstten de Grootse RECEPTIE. Rijke tractaties, van '"t kan nie op-gehalte": 'n brandewijntje, krentenmik, erwtensoep, hanenbillekes, brood mi spek en zult. Er heerste een echte familieband . De complete zaal was in de ban van het feest. Het Bruidspaar genoot met volle teugen. De voorzitter van de organisatie was dan ook erg tevreden. En blij met de vele complimenten. De opmerkingen, als volgend jaar moet het bruidspaar meer centraal zitten, zichtbaar en bereikbaar voor alle ogen en mogelijk nog een scherper geleid programma, zodat ook iedereen erbij betrokken blijft. Werden graag gehoord. Het is een steeds mooier wordend feest, omdat het met veel enthousiasme wordt gedragen door ons KEURKORPS van Boerenbruidsparen. Daar mag Geffen trots op zijn. Jaap Bijleveld, onze vigerende voorzitter gaat staan en verwelkomt de bijzondere gasten op 10 jaar stamtafel: B. en W vertegenwoordigers van Rottenrijk, "Effe noar Geffe", de blaaskapellen, de middenstand, de Boerenbruisparen, de pastoor, oudleden en belangstellenden. De Gastvrouw en Gastheer van café GOVERS hadden gezorgd voor een feestelijke ambiënce en een traktatie voor stamtafel en haar gasten. Jaap schetste tien jaar stamtafel en de relatie met de Dorpspomp. 21 Jaar lang moest de Dorpspomper via, via de nieuwtjes oppikken. Theo Prinssen had al eens contacten gelegd om te komen tot een praatgroep. Voor hem was het ontstaan van de Stamtafel een zeer welkome zaak. De stamtafel probeert de vervanger te zijn van het praatje bij de Toren, rond de pomp, bij de smid, 't pakhuis, zomaar ergens in het veld, in het dorpscafé bij het inleveren van kalverschetsen enz. 7


Die gezellige dorpse keuterpartijtjes zijn er nauwelijks meer. De stamtafel heeft een functie als communicerend vat van al wat leeft in het dorp. De stamtafel observeert het politieke veld, de evenementen zoals "Effe naor Geffe", carnaval, kermis, Sinterklaas, kermis,jeugdwerk, Kerst en Kerkfeesten en Vieringen, onderwijs, kunst, verkeersproblemen, veiligheid, koppelt heden aan verleden en toekomst, het vereniginsleven, de ondernemers, bedrijven; kortom "Ons Durpke". De stamtafel heeft ook een drietal initiatieven ontplooid, uitgewerkt en op touw gezet. o.a. 50 jaar bevrijding met een viering in de kerk en een bijeenkomst in het "Oude Klooster", de aanzet gedaan voor Geffen 700 en daaraan de voorzitter geleverd en de le presentatie van "het erfgoed" van pater Ivo van Dinther georganiseerd. De weergave van de discussie aan de stamtafel is belangrijk voor de gemeenschap en daarmee als topartikel voor Torenklanken. De stijl werd beoordeeld als lekker leesbaar met rollende zinnen, spelerig, soms uitdagend, af en toe provocerend me wel veel hoofdletters om zaken te accentuëren. Het aantal reacties is zeer beperkt. De Dorpspomper werd overgoten met complimenten en dat vond hij prinsheerlijk. Nu kwamen de gasten aan het woord: De burgemeester merkte op dat de stamtafel een soort van antenne is voor de gemeenschap en een horzelfunctie heeft en dat de Dorpspomp echt bijdroeg aan informatie en meningsvorming De prins werd verheven tot nar van de heerlijkheid Geffen. De burgemeester vroeg zich met anderen af, of de stamtafel verplaatsbaar was en merkte op, dat er meer verband kon zijn met andere communicatiekanalen, zoals o.a. "Vladeracken". De inkleuring van de dorps pomper werd positief beoordeeld. Men vond het ook belangrijk voor de historie van het vereniginsleven. Er worden toch een aantal zaken vastgelegd. De jongste geschiedenis van Geffen kun je aflezen in de Dorpspomp. Door de inbreng van de stamtafel is de inhoud ervan verrijkt en verbreed. Toen werd een TOAST uitgebracht. De rol van de Stamtafel mag niet te serieus worden gezien, wat de stamtafel van harte beaamt. Ook de wisseling van voorzitter en de gerichte uitnodiging van gasten heeft meer afwisseling gebracht. Het verenigingsleven van Geffen verdient nog meer aandacht. 90% van onze jeugd blijkt aangesloten bij een vereniging. Het aantal vrijwilligers, die een bestuursfunctie willen aanvaarden, vermindert. De taak en verantwoordelijkheid van de vrijwilliger zal nauwkeuriger moeten worden omschreven en verbonden aan een tijdslimiet b.v. voor 4 jaar. Er werd voorgesteld om waar mogelijk, schaduwbesturen te vormen, waarin jeugdigen al kunnen wennen en niet meteen voor het blok worden gezet; zo kweekje opvolgers. We zien al een verjonging bij "Effe naor Geffe" bij 'WI.K." bij stichting 't Rottenrijk. 8

Ook een betere verdeling over werkgroepen met eigen verantwoordelijkheden, vergemakkelijkt bestuursfuncties. Wel moet men daarbij accepteren, dat de jeugd een "eigen"visie, eigen werkvormen en een eigen cultuur heeft. Het nieuwe culturele centrum zal beslist impulsen geven aan het verenigingsleven. De gezonde rivaliteit tussen de drie kernen werd nog met een knipoog bekeken. Ook het ondernemersklimaat in Geffen kwam aan de orde: Jammer is dat de Ondernemers-Vereniging-Geffen (O.V G.) zich weer opgesplitst heeft. De bedrijvenvereniging kiest haar eigen weg, alsook de winkeliersen horeca vereniging, en de derde poot, de Commissie "Effe naor Geffe" heeft geen leden meer uit de ondernemerswereld. Er is gelukkig nog wel onderling overleg, waar het betreft zaken naar de gemeente Maasdonk, de verkeersgeleiding, en de provincie en andere insanties. De gemeente Maasdonk en haar bestuur kwam ook onder de loep. De informatie naar de burger toe kan zeker beter. Er werd verwezen naar bijeenkomsten over het centrumplan, A59, reconstructie en uitbreiding bedrij venterrein, zorg voor ouderen, de websites, mededelingen in Torenklanken, Streekwijzer. Brieven en informatie, die te moeilijk leesbaar of onbegrijpelijk zijn door vakjargon en diverse afkortingen, moet je maar terugsturen en daarbij royaal het rode potlood hanteren. Ambtenaren en bestuurders raken ongemerkt verstrikt in vaktaal. Kritiek leveren is maar al te gemakkelijk en al te gauw gaat men over in "gemekker", en kijkt men met negatieve ogen" Wà gütter mis". Kijk eerst maar eens naar wat er allemaal goed gaat in Geffen. Kritiek naar de gemeente kun je uiten, als je je ook op de hoogte houdt van de ontwikkelingen van zaken en b.v. de raad- en commissie-zittingen bijwoont. Wel wordt er gevraagd om de RAADSVERGADERINGEN publieksvriendelijker te maken. De laatste tijd is SAAIHEID troef. De burger kan zich altijd wenden tot de gemeente, haar bestuurders en afdelingen met vragen. Er zijn altijd afspraken mogelijk. Communicatie heeft immers minstens twee richtingen. De pastoor zit intussen aan. Daarmee komt het kerkelijk leven aan bod. De pastoor wil het liefst maar toehoren. De vraag over de cumminicatie van gelovigen naar de kerk van parochianen wordt al gauw overschaduwd door de vraag naar het aantal actieve parochianen 1500 Voordeuren telt de parochie en let wel: 450 Vrijwilligers. In het dekenaat Oss heeft Geffen en Vinkel een hoger percentage kerkgangers. De afdracht naar het bisdom gaat nog per ingeschreven parochiaan. Eigenlijk zouden alle parochianen, die een beroep doen op de kerk, bij doop, le communie, huwelijk, overlijden enz. contributieplichtig moeten zijn. Alle parochianen hebben kem1elijk recht op diensten van


de kerk en de bijdrage (gezinsbijdrage) blijft vrijwillig. Een hoop zorgen zouden zijn opgelost als alle gezinnen, die deel uitmaken van de parochie gemiddeld 60 Euro per jaar zouden bijdragen. De collecten in de kerk zijn eveneens niet toereikend voor de kosten van de diensten. De kerk, de parochie, mag en moet daar nog duidelijk overinfonneren ... en mag klare taal spreken en een beroep doen op meer voordeur-gevers. Geffen heeft het geluk een waardevolle, monumentale kerk te hebben, zodat bij toekomstige fusies, deze kerk hoofdkerk zal blijven en de kerken van Nuland en Vinkel en op termijn mogelijk nog Heesch bijkerken worden. De pastoor werd weggeroepen voor een 'bediening' daardoor bleef de discussie weer beperkt tot Geld en Geld; er zijn immers belangrijker zaken. De voorzitter besluit de discussie te beëindigen met hartelijk dank voor alle inbreng. De zeer gewaardeerde gasten hebben aanmerkelijk bijgedragen aan deze feestelijke stamtafeldis. De stamtafel voelt zich weer geïnjecteerd met nieuwe levenssappen en rijk gestimuleerd om door te gaan. Ook de 200e stamtafel wordt op aparte wijze ingevuld. Van stamtafel 195 voor op- en of aanmerkingen de Prins tel. 0412640982 De volgende stamtafel is weer in café GOVERS op 14 maart a.s . onder voorzitterschap van Nico van Nuland en weer van 10.30 tot 12.00 uur met napraat tot 12.30 Ook U bent echt van ganser harte WELKOM!!!!! De stamtafel is immers altijd openbaar!! Nog een bijzondere mededeling voor A.N.WB.-leden. Op donderdag 11 maart is er een grootse vergadering voor alle leden omgeving Oss in het oude Klooster "Bethlehem" te Haren bij Megen. Om 15.30 uur begint het informatieve gedeelte, daarna is er een kosteloos, kostelijk buffet en om 19 .30 uur begint de ledenvergadering. Het zou jammer zijn als Geffen daar niet vertegenwoordigd zou zijn.

CARNAVAL 2004 Prins van het Rottenrijk wat een feest. Ik wil iedereen die ik maar kan verzinnen bedanken voor deze fijne carnaval. Of we het nu hebben over degene die de raop oavenden organiseerde of uitvoerde, of degene die de optocht hebben georganiseerd. Natuurlijk degene die een wagen gebouwd hebben en of een groep hebben gehad waar ze e.e.a. voor hebben gedaan. De leden van de Raad van 11 en natuurlijk niet te vergeten de dames die er achter staan. Ook mijn adjudant Stefan, die er voor zorgde dat ik alles door de juiste bril kon zien. Ook niet vergeten de redactie van de Rottenrijker, die helaas niet bezorgt was zoals we het graag gezien hadden, maar dit

zal volgend jaar zeker anders gaan. Ook niet te vergeten de jury leden van de optocht, de puntentellers, fam. v.d. Heyden met lekkere broodjes worst en 2 soorten soep. Ook de nas voor het opstellen van de wagens daar. De organisatoren van het raoplied waar als winnaar d'r in da telt werd gekozen dat gezongen werd door wel gedacht. De pompzwengels die me daar ondersteunde waar nodig was, dus ook in Vinkel tijdens de burgerborrel die nu voortaan Maasdronk heet. Zeker mag ik ook niet vergeten ut gu vals, die bij zowel de optocht als het raoplied hun liefde voor de prins niet onder stoelen of banken staken. Fam. Van Herpen die half Geffen heeft geridderd. Zeker ook de pastoor en zijn maatjes die tijdens het carnaval aanwezig waren maar zeker niet te vergeten de openingsmis en de slotmis op aswoensdag. De boerenbruidsparen voor een prachtige boerenbruiloft. De organisatoren van hetjeugdcarnaval die ervoor zorgde dat de Bonkerburcht draaiende bleef en blijft. Maar ook degen die de senioremniddag mogelijk hebben gemaakt, en dan ook nog degene die het mogelijk maakte dat mijn zoon Ruben tot jeugdprins onthuld werd. Maar ook de organiserende mensen van het optochtbal en de mini playbackshow. Degene die ons lapgeld beheerde. Zo ook Jan d 'n Ravenstein presentator van menig gebeuren. Natuurlijk ook degene die de onthulling van ondergetekende hebben gerealiseerd. Zo ook de kasteleins de diskjockeys en de muziekanten die voor de nodige muziek zorgden. Ook de leden van de club van 111, 11 en alle andere sponsoren die er voor zorgen dat het e.e.a. kan gebeuren. Mijn vrouw Rianne, en kinderen Mathijs en Ruben. Ook ons mam mag ik zeker niet vergeten.Mam bedankt. Oh ja alle oppassers die op hebben gepast tij dens deze dagen zodat degene waar je oppast ook echt kon gaan. Mijn Hofdames. De stichting, en degene die er voor gezorgd hebben dat de prinsenwagen er weer toppie uit zag. En niet te vergeten je eigen ik. Want een Prins kan niet zonder mensen dus ook niet zonder jou, Bedankt, bedankt en nog eens bedankt. Ik din carnaval 2004 mi veul plezier. Ik kan ut iedereen aanraden. Alaaf Prins Gilbert d'n Urste

OPTOCHTDEELNEMERS BEDANKT wij hebben het bijzonder op prijs gesteld dat door "onze" optochtdeelnemers het initiatief is genomen voor een grandioos afscheidskado. Bedankt dat jullie er ook dit jaar weer waren, want dankzij jullie hebben we al jarenlang een prachtige grote optocht. Ga zo door...... Frans van Griensven en Ine van de Veerdonk 9


BEDANKT..... . Een gezondheidsmarkt ter gelegenheid van ons afscheid, als wij erop terugkijken blijkt het een grandioos idee. Met de enthousiaste inzet van velen is het een heel geslaagd evenement geworden, voor ons maar ook voor de standhouders en voor de vele bezoekers van de markt die wij gesproken hebben. Omdat het omnogelijk is om iedereen persoonlijk te bedanken willen wij het langs deze weg doen. Wij hebben een prachtige onvergetelijke dag gehad! Alle mensen die bij ons afscheid waren van harte bedankt. Ook willen wij iedereen bedanken voor de vele goede wensen in ons afscheidsboek en voor de vele kaarten, brieven, giften en cadeaus en bloemen die wij mochten ontvangen Wij hebben twee volle dagen genoten van het lezen van alle kaarten en brieven met lieve dingen en fijne herinneringen. Ook de kinderen bedankt voor hun tekeningen en plakwerkjes. Wij hebben ook genoten van het optreden van Dorke, Het Geffens Volk, de WIK en de dansmariekes en van onze favoriete onvergetelijke Toapen. Wij waren zeer verrast door de uitreiking van de erepenning door de burgemeester en zijn daar erg blij mee en trots op. Een geweldig enthousiast team heeft de organisatie van ons afscheid op zich genomen en wij willen hen nog eens met name noemen en nogmaals hartelijk bedanken: Raymond Braakhuis, Rene Vogels, Jos de Veer, Asse

ER

Bruinenberg, Theo Oerlemans, Bert v Laarhoven (met assistentie van Rene v Herpen) Op de dag zelf zijn velen actief geweest om alles goed te laten verlopen: Scouting Geffen St Joris Gilde Boeren bruidsparen KVO/KVB Antoon Romme Ook deze mensen willen wij hartelijk bedanken voor hun enthousiaste bijdrage aan een voor ons onvergetelijke dag. Ook willen wij diegene vermelden die (soms geheel belangeloos) hun steentje hebben bij gedragen: Gemeente Maasdonk, Harrie vd Hanenberg, v Haaren uit Oss, Noorman verhuur uit Oss, R.P.L . Geffen, Fixet bouwmarkt, St. Muziek kiosk Geffen, Effe noar Geffe, Carbone Geffen, Ineke v. Zandvoort, Jan Hein Stadhouders, Truus Wolf, Ad vd Hurk, Tini v Herpen, Rien v Wanrooy, Stiena vd Doelen, Cees v Wanrooy, WIHABO, Slagerij v Tuyl, fam. V Dijk. Al deze mensen nogmaals an harte bedankt. Wij genieten nog dagelijks na van het prachtige afscheid en zullen er altijd op kunnen terug kij ken als een geweldige dag, dankzij inzet van velen. Elly en Aart Smit

'

Joy of Perfection

schilders / glas •

schilderwerken nieuwbouw / onderhoud

wand / plafondafwerking

meerjaren onderhouds planningen

glasservice

informeer voor vrijblijvende offerte

woonhuizen ouder dan 15 jaar verlaagd BTW tarief. (19% naar 6%) uw voordeel 13% Ernis schilders Het Geffens Veld 8 5386 LL Geffen

10

Tel. Fax E-Mail

073 - 532 34 00 073 - 532 65 îO ernisschilders@levix.nl


UITSLAG CARNAVALSOPTOCHT 2004 Geachte carnavalsvrienden, Hoewel de voorspellingen niet zo gunstig waren,kunnen we toch stellen, dat de weergoden ons gunstig gezind waren. Kwalitatief was de optocht dan misschien wat minder dan in enkele voorgaande jaren, het aantal deelnemers zeker niet. Blijkbaar is de economische recessie ook hier van invloed geweest. Over het geheel genomen mogen we toch best weer van een geslaagde optocht spreken. We hebben weer met 11 mensen gejureerd en hieronder is het resultaat nog eens per onderdeel gerangschikt.

PRIJS DEELNEMER

f

CARNAVALSWAGENS le Dik vurmekaar 2e Supergrovers Strak ertusse 3e (Al)tiet zat 4e Se Poe hee Nakomertj es 6e Zeg mar niks 7e ' t Kumt wel goed Se De vlegels 9e Gull ie kunt me wa lüe Krek wa'kwó lle 12e De Brandlopers Bierkruiers 13e 14e Ut slu ners op Beter zat dan nuchter 15e De ettei1jes 16e 17e CV Ketel LOOPGROEPEN le Boerenbruidsparen De kruipers 2e 3e Big spencers 4e D ' ouw en de jong Ons verzetje 5e Ut gu Yals 6e De hofdames 7e Cv Tis nie alles 8e INDIVIDUELEN Gonnie de Kinderen le 2e Annie en Ria A en C van Herpen 3e 4e Vosjes JEUGDGROEPEN Loei goed Ie Wor vural nie muug 2e Zooitje ongeregeld 3e De vrolijke vogels 4e Poldergirls 5e We goan d'r vur 6e 7e Krek gek Se Vleugelmoerkes De apegapers 9e Tuinkabouters l0e Vuilnisbakkenrassers lle 12e Laot us henne doen De duiveltjes 13e 14e De paffers

ONDERWERP

CARNAVALESKE

Bouwfraude Partyboot Neeltje Jacoba Bouwt ut ins op tijd Wilde westen Gemeente Geffen Draqula Carnaval in Geffen 'n groot circus Goed fout Goed foud Leeftijd 15 jaar "das goet foud" Lucky Luk Effe checke Bus 5 j arig jubileum Skihut We doen weer mee Barbie, Boet, Nooit Gedacht

93 91 91 ,5 87 89,5 90 84 83 82 81 79 76,5 75,5 78,5 78,5 71 75,5 73 74,5 70,5 72 71 70 68 65 65 61 60 61 62 56,5 55,5 Gediskwalificeerd

90,5 89,5 86 80 84 75 75 72,5 68 ,5 69,5 70 70 64,5 61 57 59

Das goet faud De kruipers sloan er op los Rob Outkerk Muziek taboe bij uitvaart Anti-rook Goet vout Das goed fout Goet vout

86,5 87,5 83 80 76,5 76,5 69 61,5

86 84 84,5 81,5 83 ,5 74 68 61 ,5

84 84,5 84,5 80,5 78,5 77 69 65

Boodschappen Ik heb hier de leiding, ike ok Ridderen Goed fout

78 79,5 74,5 70

80 77 79 70

82,5 79 78 66

Geen golfbaan in Geffen Das goet fout Reus en kabouter Geboorte Prinses Amalia Foute eend Drempels Goet/fout Giraffe in iglo, goet foud Drempels voor de brandweer Das goed fout Tuinkabouters Diftar Sponsbob squarpants Duivel breekt uit Anti rookbeleid

85 84 80 77 77,5 77 74 74 74 72 73 71 69,5 67,5

86,5 83 77 79 79,5 76 73 73,5 72,5 73 67 68,5 70,5 67

88 81 ,5 80 77 73 ,5 75 ,5 77 74,5 73 ,5 73,5 73 70,5 68 ,5 70,5

ALG. INDR.

ORIGINALITEIT

Mede namens de werkgroep en de optochtpliesie onze dank voor Uw bijdrage aan het welslagen van de carnavalsoptocht 2004. Bestuur Carnavalsstichting 11 .......


VASTENACTIE 2004 (2) In de vorige Torenklanken heeft u kunnen lezen dat de opbrengst van de vastenactie dit jaar bedoeld is voor de inheemse plattelandsbevolking van Guatemala. In de week van 29 maart zullen onze collectanten bij u aan de deur komen om een bijdrage te vragen voor dit goede doel. In dit artikel vertellen wij u iets meer over het project in Guatemala waar uw bijdrage naar toe zal gaan. Guatemala, land van tegenstellingen Guatemala is een land met enorme tegenstellingen. Neem alleen al het klimaat, in de oostelijke laaglanden is het tropisch heet, maar in de hooglanden kan het 's nachts behoorlijk vriezen. Het grootste deel van de bevolking woont op het platteland en de meeste van hen zijn nauw verbonden met de duizenden jaren oude Maya-cultuur. Deze oorspronkelijke bevolking van Guatemala worden ook wel de Mayaindianen genoemd. In Guatemala is een kleine, schatrijke elite, 5% van de bevolking. Zij ontvangen maar liefst een derde van het nationale inkomen. Daardoor leeft driekwart van de bevolking in grote armoede. Door die rijke elite behoort Guatemala niet tot de armste landen ter wereld, maar door die grote tegenstellingen tussen rijk en arm bete.,._ kent het wel dat er naar verhouding evenveel kinderen de hongerdood sterven als in het straatarme Bangladesh.

Eigen grond en inkomen voor achtergestelde Maya's In het Mayadorp Santa Luisa heeft Helena Ichich, één van de bewoners, met hulp van Vastenactie een coöperatie opgericht. Ze komt hiermee op voor de rechten van de bewoners om een goede prijs te krijgen voor hun producten. Voorheen verkochten ze hun landbouwproducten aan een grote coöperatie, maar daar kregen ze een lage prijs en konden in hun eigen levensonderhoud niet voorzien. Het was een risicovolle actie om uit de grote coöperatie te stappen, de bewoners durfden aanvankelijk niet goed voor hun rechten op te komen, mede omdat de grond waarop zij werken nog steeds eigendom is van de grote coöperatie. Nu de medewerkers van Vastenactie de bewoners helpen met de onderhandelingen tussen het dorp en de grote coöperatie in de vorm van juridisch advies hebben zij meer kansen op het eigendomsrecht van de grond waarop zij leven en werken. Door de eigen coöperatie kunnen ze zelf hun producten verkopen en daardoor hun inkomen verhogen. Vastenactie zorgt ook voor trainingen over nieuwe landbouwtechnieken zodat ze hun oogst kunnen vergroten. Er worden silo's gebouwd voor de opslag en de vrouwengroep van Helena krijgt steun bij de opzet van een winkeltje en een maïsmolen. 12

Inzet van de Mayabevolking Breken met onrecht en opnieuw beginnen vraagt veel lef en inzet. Het is extra moeilijk wanneer je al tot de kansarmen behoort. Maar de bewoners van Santa Lui sa hebben er bewust voor gekozen. Ze hebben met hun dorpsgemeenschap belangrijke stappen gezet en ze durven het aanrnet de steun van Vastenactie. Hun activiteiten moeten voortgezet en verder ontwikkeld worden, daarom verdient dit project onze steun. Wij rekenen ook op uw inzet wanneer we in deze vastenperiode van u vrngen om ook te delen. Vast iets om te delen!

M.O.V- groep Geffen (Missie-Ontwikkeling-Vrede)

PERSBERICHT "Natuurwandeling in Herperduin" Deze wandeling zal geleid worden door een IVN gids van het Maasland Gilde. Hij vertelt alle bijzonderheden van de natuur en wijst de bezoekers op vele zaken, die "leken" beslist niet zullen opmerken. Er zal speci ale aandacht zijn voor 't begrazingsgebied en 't Ganzeven. De wandeling zal plaatsvinden op vrijdag 26 maart 2004. De duur van de wandeling wordt geschat op ca. twee uur. Aanvang om 09.30 uur. De kosten bedragen 1,50 Euro p.p. Plaats van samenkomst op het parkeerterrein van het Anton Jurgenshuis, Schadewijkstraat 6 te Oss, om 09.00 uur. Van daaruit wordt met gecombineerd vervoer naar het Herperduin gereden. Aanmelden telefonisch: (0412) 65 32 49. Uiterste aanmeldingsdatum: woensdag 24 maart 2004. Het is aan te bevelen waterdicht schoeisel te dragen en eventueel een verrekijker mee te nemen. Deze wandeling is niet geschikt voor rolstoelen. Doel: het stinmleren van de belangeloze overdracht van kennis, kunde en vaardigheden van senioren en zonodig het bemiddelen in deze overdracht.

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

@

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Kraaijeven 3 5386 LH Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623


@ GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17. 00 tot 19. 00 uur. woensdag van 13 .30 tot 15.30 uur (alleen burgerzaken). OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073-534 27 38. MILIEUSTATION KRillSSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10. 00 tot 16. 00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine manl(ementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 073 - 534 27 38) SPREEKUREN Burgemeester: P.C.J. Boelens Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder J.A.M. Voermans Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder E.J.A.M. van Heese Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder M.J.M. van de Ven Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens

op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. POLITIE Op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 - 12.00 uur kunt u het gemeentehuis bellen (tel.nr. 073-5342100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17 .00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken. CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00

PERSBERICHT Aanbiedsters gevraagd voor GildeSamenspraak Veel anderstaligen willen graag beter Nederlands leren spreken en verstaan. Maar ze kennen geen mensen die eens rustig de tijd willen nemen om met ze te oefenen. De vrijwillige begeleiders bij Gilde Samenspraak bie-, den hun die mogelijkheid wél: samen Nederlands spreken, gewoon bij zichzelf of bij de anderstalige thuis, op een gemoedelijke, informele manier. De belangstelling is enorm. Er zijn dus altijd nieuwe begeleiders nodig. Heeft u wellicht een paar uurtjes per week beschikbaar voor dit belangrijke en zeer interessante werk? U hoeft absoluut geen docent of deskundige te zijn. Wij zorgen voor een goede inh-oductie en ondersteuning. Vooral vrouwelijke aanbieders vragen we te reageren. Meer weten? Bel ons even of kom even langs tijdens ons wekelijkse spreekuur op donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur in het Anton Jurgens Huis, Schadewijkstraat 6 in Oss. Ons telefoonnr. is: 0412 - 65 32 49. Gilde SamenSpraak is een activiteit van Gilde Nederland. Koepelorganisatie van gilden voor vrijwilligers van boven de vijftig die anderen belangeloos hun kennis en ervaring doorgeven.

TOREN"KLANKJE" Wè,n hèl Weuwkes, wanne! 13


Rabobank


WERKEN HOUDT JE JONG! Zij komt van Kaathoven; dochter van Toon van der Doelen en Bertha van Gaal en is er één van de acht: An van der Doelen ... ! Hij, geboren aan de (oude) Rijksweg in Geffen, is de jongste zoon van Piet Egelmeer en Hanneke van Uden. Hij was nummer tien in het gezin en doet daarom zijn naam eer aan: Tien Egelrneer. .. ! An en Tien trouwden vijftig jaar geleden in de noodkerk in Vinkel. Een dubbel huwelijk want ook de zus van An: Jo en zwager Harry trouwden op diezelfde dag. Met tweeën tegelijk feesten was immers goedkoper... ! An heeft 'handige handen '. a de lagere school zat ze 2 jaar op de naaischool en werkte vervolgens 7 jaar bij kleermaker Anton Gordij n in Middelrode. "Daar heb ik veel geleerd!" zegt An. Ze heeft door de jaren heen van alles gemaakt: van herenpakken en -vestjes, damesmantelpakjes, k:inder- en communiekleding tot trouwjaponnen voor haarzelf, haar zussen en schoonzussen. "Van oude herenoverhemden maakte ik bloesjes voor de kleinkinderen. Een hectische week in vroegere tijden vergeet ik nooit meer. Met Vinkelse Kermis was het de gewoonte dat de meiden nieuwe japonnen droegen. Ik moest er vijf maken in een week tijd. Op stal (de koeien waren eruit in augustus) stond een grote tafel, waar ik patronen en stoffen had uitgespreid en kon laten liggen. Ik moest tot diep in de nacht doorwerken ... !" Tien, werkte na zijn lagere schooltijd thuis op de boerderij. Daarna ging hij 9 jaar naar Zwanenberg om op de snijkamer als uitbener te werken. An en Tien trouwden en gingen wonen in de Molenstraat. In die tijd reed Tien een volkswagen en begon zomaar met het rijles geven aan enkele jongens. Die slaagden de eer te keer voor hun rijbewijs en zodoende werd Rijschool Egelmeer geboren. Tien be- - . .1.l,;ll,lt'l"' haalde de benodigde diploma's en aan Theo Bijveld (oud rij-instructeur bij de militairen) had hij gedurende 11 jaar een zeer goede hulp. Het gezin Egelmeer verhuisde naar de Kloosterstraat en hadden daar naast de rijschool ook een benzinepomp en een taxi-bedrijf. Deze laatste twee ' ondernemingen' kwamen voor rekening van An. "Soms kwam ik achter binnen van een taxi-rit en moest ik er vóór weer uit voor de pomp!" Buurman Dorus sprong ook wel eens bij om de pomp te bemannen. Ik verstelde dan weer eens wat kleding voor hen

--...:..;-=

en zo hielp je elkaar in die tijd" vertelt An. De rij schooltijd was een fijne, gezellige tijd" vindt Tien. "We hebben veel schik gehad! Ik leste een hele dag in Lith en daar kreeg ik er de kost bij, bij de familie van Lith!" Hele famil ies heeft Tien onder zijn 'rij les-hoede' gehad. "Het volledige kindertal van Marinuske van Erp, met Marinus er zelf bij!" In die tijd gingen veel 'ouderen' op latere leeftijd nog rij les halen. "Toon Shuurmans was geloof ik de oudste!" 's Avonds werd de theorieles gegeven met soms wel 2 groepen van 50 personen op een avond. An en Tien verhuisden van de Kloosterstraat naar de Lambertusstraat en wonen nu 13 jaar op de Molenberg. Op de vraag: "Wat houdt je nu zo jong?" antwoordt An meteen volmondig: "Werken!" "Je hebt altijd wel iets te doen". An bezoekt veel oudere, alleenstaande mensen: "Ze zijn blij als je komt". Ze doet nog in beperkte mate naai- en verstelwerk. Ze maakte eveneens prachtige schilderijen die de huiskamer sieren, maar mag dat ruet meer vanwege een rugblessure. Tien gaat biljarten, is bij het ouderenkoor en reserve senioracoliet, houdt van tuinieren, maar vooral van buurten! An en Tien hebben twee dochters Agnes - getrouwd met Antoon - en Bea - getrouwd met Hans en vier kleinkinderen Mark en Jeroen en Chrissy en Tessy. Bea en Hans woonden een aantal jaren in Portugal, waar An en Tien meerdere keren zijn geweest. Ze zijn echter .,. blij dat ze nu weer lekker dicht bij huis wonen! Met velen vierden An en Tien een uitbundige, gouden bruiloft. Een mooi begin was de jubileumviering in de kerk. "We hebben nu van drie pastoors een preek: van pastoor van Doorn op onze zilveren bruiloft, van pastoor Spijkers bij het robijnen feest en nu van pastoor Scheepers! Agnes, Bea en Mark brachten mooie persoonlijke liederen. '--:'~~~ Een gezellig, drukke receptie met familie en vrienden, het ouderenen dameskoor, W.I.K. en de majorettes en de overhandiging van een toepasselijk kunstwerkje door de Burgemeester. En het avondfeest was als bij een huwelijk: het paar ging gewoon op de schouders! An en Tien Egelmeer: twee gelukkige mensen, die heel tevreden terugkijken op 50 mooie jaren; Tien ietwat serieus en An vertellend met steeds een vrolijke, gulle lach! Hopelijk houden jullie nog vele jaren een goede gezondheid om te genieten van veel leuke dingen. Proficiat! 15


datum dus alvast vrij inje agenda! Later op deze avond is bovendien de trekking van de jubileumloterij.

v.v. Nooit Gedacht 75 jaar!!! Je zult het ongetwijfeld al eerder hebben gehoord: de Geffense voetbalvereniging Nooit Gedacht bestaat dit jaar 75 jaar! En dat mag best gevierd worden ... De afgelopen maanden is er achter de schermen dan ook al flink vergaderd en hard gewerkt om van dit jubileumjaar een feest te maken dat niemand snel zal vergeten! En de uiteindelijke jubileumkalender belooft dan ook heel wat. Niet alleen voor de leden van Nooit Gedacht, maar zeker ook voor alle andere inwoners van Geffen!! Het gehele jaar door valt er dan ook van alles te beleven op Sportpark De Biescamp. De eerste activiteiten, zoals de officiële opening, een tafelvoetbaltoernooi en een carnavalsactiviteit, zijn al achter de rug. En elke maand van het jaar valt er nog veel meer te beleven. Eén van de meest opvallende evenementen dit jaar is ongetwijfeld de jubileumwedstrijd van Nooit Gedacht tegen PSV, op vrijdag 9 juli 2004. De topclub uit Eindhoven zegde onlangs telefonisch toe om het jubileumjaar van Nooit Gedacht extra glans te geven door het spelen van een onderlinge wedstrijd. PSV werd afgelopen seizoen nog landskampioen van Nederland. Ook in het huidige seizoen 2003 -2004 is het, samen met Ajax, nog volop in de race voor het kampioenschap. Maar in de week rondom deze jubileumwedstrijd gebeurt er nog meer. Op vrijdag 2 juli speelt de WC Experience in een grote feesttent op het sportpark van Nooit Gedacht. Twee dagen later, op zondag, is er een grote jeugddag voor alle jeugdleden. Op zaterdag 10 juli organiseert Nooit Gedacht een grote dienstenveiling. Deze unieke veiling is toegankelijk voor iedereen, dus ook voor niet-leden. De werking van een dienstenveiling is eigenlijk hetzelfde als die van een goederenveiling. Een persoon of een groep, familie, buurt of club biedt een dienst aan en hierop kan geboden worden door de aanwezigen. De diensten kunnen variëren van een bezichtiging van een bedrijf tot en met uitvoeren van een taak door een bekend persoon. En de creatieve commissie van deze dienstenveiling heeft al een aantal bijzonder leuke diensten vastgelegd. Houd deze 16

Andere opvallende evenementen vinden plaats tijdens een feestweek in september. Op vrijdag 17 september nemen het 'gouden elftal' uit 1977 en het 'Elftal van de eeuw ' het tegen elkaar op in een onderlinge wedstrijd. Aansluitend vindt in zaal De Gouden Leeuw een grote reünie van oud-leden plaats. Een dag later is de officiële receptie en het aanbieden van het jubileumboek en -cadeau. Voor meer informatie en een verslag van de activiteiten kunt u altijd terecht op de website van Nooit Gedacht: www.nooitgedachtgeffen.nl. Hier kunt u ook uw ideeën of suggesties kwijt voor de dienstenveiling.

De complete jubileumkalender van Nooit Gedacht: 4 januari A-jeugd - Jeugdkader Nieuwjaarsinstuif Officiële opening Jubileumj aar 10 januari Tafelvoetbal toernooi 19 februari Kas lichten 21 februari Activiteit Carnaval Spaarkasfeest 19 maart Recordpoging medio april Quiz 8 en 22 april 10e Biescamploop 7 mei 15 mei Ruud van Nistelrooy EF toernooi Penaltybokaal 6 juni 15 /19/23 juni EK-wedstrijden Oranje 2juli WC Experience 9juli Nooit Gedacht - PSV 10 juli Dienstenveiling / Jubileum Loterij Jeugddag 11 juli 28 augustus Kaderfeest / Sponsoravond Tentoonstelling 75 -jarig jubileum 4 september Nooit Gedacht Nooit Gedacht 1977 - Elftal yan de 17 september Eeuw Reünie / Geffense Roulette 18 september Receptie Uitreiking Jubileumboek / Jubileumcadeau 19 september Spetterfestijn 9 en 23 september Quiz 7 en 21 oktober Quiz 27 oktober EF activiteit Herfst activiteit 29 oktober start Jubileum-rikken 4 november 12 november De Feestavond Snerttoernooi 19 december 27 - 30 december Zaalvoetbal Bekendmaking Jubileum Elftal 30 december


28E HERTOGIN JOHANNA BRIDGE TOERNOOI Rabobank wisselbeker voor beste Osse paar Op zaterdag 27 maart 2004 organiseert de Osse Bridge Club OBC het Hertogin Johanna Bridge toernooi. Ook dit jaar heeft de Rabobank Oss, naast enige andere sponsors, zich bereid verklaard dit toernooi financieel te ondersteunen. Het evenement kan bogen op een lange traditie en geniet regionaal en landelijk goede bekendheid. Het is inmiddels niet meer weg te denken van de Osse bridgekalender. Veel bekende bridgers uit Oss en omgeving treffen elkaar hier jaarlijks. Het is dan ook met veel plezier dat wij , nu voor de 28e keer, alle bridgers uit Oss en omgeving uitnodigen om aan dit toernooi mee te doen en te strijden om de Rabobank wisselbeker. Twee in één Sinds 1998 moeten we eigenlijk spreken van 2 toernooien. In dat jaar namelijk is een splitsing aangebracht en wordt er gespeeld in een wedstrijdgroep en een recreatieve groep.Of anders gezegd een A- en een B-toernom. In de wedstrijdgroep wordt gespeeld door alle bridgers van 1e klas niveau en hoger en kunnen spelers van 2e klas niveau op eigen verzoek worden ingedeeld in deze groep. In de recreatieve groep wordt gespeeld door bridgers van 2e en 3e klas niveau, beginnende bridgers en "thuis" bridgers. Beide groepen spelen dezelfde spellen en de uitslag wordt per groep apart berekend.Ook heeft iedere groep zijn eigen prij zentafel. Vandaar twee in één. Het grote voordeel van een dergelijke toernooi indeling is dat OBC daarmee tegemoet komt aan de wens van menig deelnemer om te kunnen spelen tegen bridgers van, min of meer, gelijk niveau. Zo kan het een uitdaging zijn je te meten met de sterken van de wedstrijdgroep, terwijl je je bijvoorbeeld als je nog niet zo lang speelt, niet hoeft af te laten schrikken en rustig mee kunt spelen in de recreatieve groep. Een leuke manier om ervaring op te doen. De ervaring van afgelopen j aren heeft ons geleerd dat dit een succesvolle formule is. Ook dit jaar hoopt OBC op veel deelnemers uit de Osse regio . Rabobank wisselbeker In 1977 werd dit toernooi voor de eerste keer georganiseerd. Winnaar werd dat jaar de heer Piet Maas en zijn toenmalige partner de heer Westerbos. Vele bekende namen uit de Osse bridgewereld zijn hen in de loop der jaren gevolgd. Het toernooi kreeg steeds meer bekendheid. Toen, in in de tachtiger jaren, de winnaar vaak van buiten Oss kwam, is besloten, mede mogelijk gemaakt door Rabobank Oss, tot het instellen van een prijs voor het best eindigende Osse paar in de wedstrijdgroep; de

Rabobank Wisselbeker. In 1987 werd deze trofee voor de eerste keer uitgereikt aan de heren Joop Janssen en Tijn Panis.Vorig jaar mochten Loe en Els Creusen deze prijs mee naar huis nemen; zij verdedigen dus dit jaar de beker. De organisatie is in de handen van de Hertogin Johanna commissie van OBC. De locatie voor deze dag is Bridgecentrum "Zaal Tivoli", Kromstraat 64, Oss. Aanvang 10. 00 uur, zaal open 9 .15 uur. Er wordt een ochtend- en een middagzitting van elk 21 spellen gespeeld. De lunchpauze is gepland van 13 .1514.00 uur. (Er is gelegenheid om ter plaatse te lunchen à € 4,30 per persoon) De prijsuitreiking zal naar verwachting om circa 17 .30 uur plaats vinden. Inschrijven is mogelijk tot 17 maart 2004. Het inschrijfgeld bedraagt € 16,- per paar. Voor inlichtingen kunt U terecht bij Ria Bijl, telefoon: 0412-625206 of Johan Geling, telefoon: 0412-643841 of via de homepage van OBC www.ossebridgeclub.nl

PERSBERICHT Eerste Hulp bij Kinderongevallen De Gezondheid Service Brabant Noord-Oost organiseert bij voldoende belangstelling een aantal cursussen Eerste Hulp bij Kinderongevallen. Oss Woensdag 31 maart, 7 en 14 april, 20.00 - 22.30 uur ~ Schaijk Maandag 7, 14 en 21 juni 20.00 - 22 .30 uur De cursus bestaat uit 3 avonden van elk 21/2 uur. In de lessen worden de volgende onderwerpen behandeld: - Baby- en kinderreanimatie - Allerlei soorten verwondingen - Brandwonden - Vergiftigingen - Koortsproblemen zoals koortsstuipen - Verdrinking -Allergische reacties door o.a. bijen- of wespensteken. Tijdens de cursus wordt er veel geoefend met kinder- en babypoppen. De cursus wordt ondersteund met dia's en iedere cursist ontvangt een cursusboek. De kosten voor deze cursus zijn€ 50,00. Voor abonnees van de Gezondheid Service zijn de kosten€ 39,00. Voor informatie en aanmelding kunt u bellen met de Gezondheid Service Brabant Noord-Oost, tel. 0413 333 733 (op werkdagen tussen 09.00 - 12.00 uur). www.gezondheid-service.com gsbno@stbno.nl

KOPY INLEVEREN VOOR: 13 maart (geldt ook voor e-mail kopy) redaktie adres Tolweg 7 & Veldstraat 13 17


+

Bridgeclub

• • Getfens

' • Doublet ■

Dinsdag 17 februari werd bij het Geffens Doublet de vierde zitting van de derde serie gespeeld. Deze zitting was beslissend voor promotie en degradatie. Na een spannende strijd was dit de uitslag : GroepA 1. Echtpaar Luijben 2. Dames Boeijen-Schouten 3. Echtpaar van Druenen 4. Echtpaar Bijl 5. Dames Droog-van Etten 6. Dames Raaijmakers-Wolkenfelt 7. Dames Essenberg-van Hooij 8. Mevr.de Veer-Dhr.van de Ven 9. Dames van den Hurk-Noy 10. Echtpaar van der Meijden 11. Echtpaar van Zutphen 12. Dames van Beek-Szovan

57 .19 55 .83 52.92 51.67 50.52 49.58 48 .85 48.44 48.02 46.46 D 45.83 D 44.69 D

Groep B 1. Mevr.Lucius-Dhr.de Haas 53.65 P 2. Echtpaar Sollewijn 52.60 P 3. Heren Pronk-Vrolijk 52 .29 P 4. Echtpaar van Herpen 51.25 5. Echtpaar van Alebeek 51.15 6. Mevr.Loohuijs-Dhr.Cluistiaens 50.31 7. Mevr Rouppe vd Voort-Dlu·.van Galen 49.90 8. Echtpaar Hanegraaf 49.79 9. Dames van Druenen-de Haas 49.58 10. Dames Jonker-Roelofs 47.60 D 11. Dames Molkenboer-Willems 46.77 D 12. Mevr.Binos-Dhr.van de Bergh 45.10 D Groep C 1. Dames Bos-de Jong 2. Heren Asselbergs-van Weert 3. Heren Baart-Lambregts 4. Echtpaar van Deutekom 5. Dames van Lieverloo-de Bresser 6. Echtpaar de Rooij 7. Heren van Bon-Goorsenberg 8. Dames Be1ten-Rasing 9. Dames Jansen-Janssen 10. Dames van Houten-Stekelenburg 11. Dames van de Brink-van de Ven 12. Dames Alkemade-Zeeuwen

58.33 55 .83 52.81 52 .71 52.08 49.48 49.27 47.81 46.56 46.35 45. 10 43.65

Groep D 1. Echtpaar van Loosbroek 2. Mevr.Ruijsink-Dhr.van Hout

56.20 P 55.55 P

18

P P P

D D D

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12.

Dames Baart-Lambregts Dames van den Berg-Toebast Dames van Noort-Weerens Mevr.van de Burgt-Dhr.de Jong Mevr.van Dielen-Dhr.de Kort Echtpaar van den Hurk Dames van de Akker-Boereveen Echtpaar Vogels Dames van Loosbroek-Rieken Dames van Grinsven-Pieterse

53.70 P 51.52 50.70 48.80 47.45 46.98 46.72 46.36 43 .60 43 .33

AMNESTYINTERNATIONAL In de week van 16 februari werd de nationale collecte gehouden voor Amnesty International. Ook in Geffen hebben we daar aan meegedaan. iet in de vorm van een huis aan huis collecte maar u bent ons met de collectebus tegengekomen op de markt ·s woensdags en op zaterdag bij de C-1000. Wij hebben op deze manier maar liefst € 565.- opgehaald voor Amnesty. Onze hartelijke dank aan alle gulle gevers. Jong en oud deed mee en veel mensen gaven zelfs op de woensdag en op zaterdag iets in de collectebus. U heeft hiermee goed werk verricht want het werk vanAmnesty gaat over de fundamentele mensenrechten. En als onafhankelijke, onpartijdige organisatie moet Amnesty het hebben van deze giften. Geffen heeft een mooie bijdrage geleverd aan de nationale collecte dank zij uw medewerking. Namens de schrijfgroep van Amnesty International LenyRomme

PERSBERICHT Expositie Kunstkring De Meent te Nuland Op zaterdag 13 maart (van 14.00 - 17.00 uur) en zondag 14 maart (van 11.00 - 17.00 uur) a.s. vindt de jaarlijkse grote expositie van de Kunstkring De Meent plaats. Bij deze gelegenheid zullen 19 leden van deze Kunstkling hun beeldend creatief werk in diverse disciplines laten · zien. Deze expositie krijgt nog een bijzonder tintje, doordat een geselecteerde groep kinderen van de cursus Kinderkunst, georganiseerd door de Kunstcommissie van de gemeente Maasdonk in samenwerking met De Muzelinck te Oss, het resultaat van hun beeldend creatief bezig zijn zullen tonen. De expositie vindt plaats in het gemeenschapshuis De Meent, Prins Bernhardplein 10 te Nuland. De Kunstkring De Meent heet u hierbij van harte welkom. De toegang is gratis.


ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEU' Op 28 maart a.s. is er weer een 2e hands boekenmarkt. Deze boekenmarkt houden wij gezamenlijk met de verkooptentoonstelling van Handwerkclub "DE NIJVERE HANDEN". Heeft u nog boeken voor onze markt, neem dan even kontakt op met Anja Wingens. rel. 5324160. Tot ziens op 28 maart in 't Oude Klooster.

wat verdriet is en verdriet kunnen we voelen, omdat we weten wat geluk is. De polen vreugde en verdriet kunnen niet zonder elkaar. Mensen die veel verlieservaringen meegemaakt hebben, kunnen uitgroeien tot krachtige mooie mensen. Achteraf zegt men vaak: 'Het verlies heeft me sterker gemaakt, ik heb er veel van geleerd, het heeft me nieuwe kansen geboden. Verlieservaringen kunnen dus een veranderingsproces op gang brengen. Bij al deze aspecten willen we stilstaan in de gespreksgroep ' Omgaan met verlieservaring', welke bij voldoende aanmeldingen van start gaat in het Anton Jurgenshuis te Oss. De gespreksgroep telt 8 bijeenkomsten en de kosten bedragenâ‚Ź 17,50 per persoon. Fax: (0412) 62 53 25 Giro: 2690114 Rabobank: 14.04.95.495

DE OPSPRONG In het weekend Yan en 8 februari heeft het eerste team van Voltigevereniging De Opsprong uit Geffen 2 dagen op manege De Driesprong gelogeerd. De bedoeling van dit weekend was vooral om de teamleden de kans te geven om oordat het wedstrijdseizoen begint elkaar wat beter te leren kennen, op een andere manier dan in de normale trainingen. Tijdens het weekend werden wel allerlei dingen gedaan die met voltige (=turnen op een echt paard) te maken hebben, maar allemaal net even anders dan een gewone training. Zo zijn ze naar de zeer professionele turnhal van Flik-Flak in 's-Hertogenbosch geweest, en daar hebben ze met behulp \-an allerlei toestellen vooral aan de tumtechnische kant van het voltige gewerkt. Voor de conditie zijn ze wezen trimmen in het bos en ' s avonds was er een dropping. Ook werden er ontspanningsoefeningen op pony's gedaan, omdat een ontspannen houding op het paard de basis is van alle voltige-oefeningen. Tot slot \•;erd het team getraind door iemand van het Nederland team . Het was een zeer geslaagd weekend, en op deze manier willen we graag Hanneke van Veghel van F lik-Flak en Christien Grave van Sint Hubertus uit Lisse heel erg hartelijk bedanken voor hun deskundige begeleiding. Franka Zeelen en Joyce van Hoorn Manege de Driesprong Broekstraat 7, 5386 KC Geffen, tel. 073 - 532 52 60

PERSBERICHT Gespreksgroep voor mensen met verlieservaringen Het doel van de cursus is verlieservaringen een plaats te geven in het leven van alledag, zodat we weer verder kunnen. Niemand ontkomt aan verdriet, hoezeer we het geluk ook nastreven. Vreugde ervaren we als we weten

C.V. ZEG MAR NIKS BEDANKT!!! Normaal bij de urste 3, dit jaar zeker nie! ! We zijn blij met onze 7e plaats en willen de volgende personen bedanken. Maria van Erp, Gerard Bissels, Boetje, Novalux en Akkertje Tot volgend jaar!! C.V Zeg Mar Niks

WIE WAT WANNEER MAART 06 Buurtver. Molenhoek, Jaarfeest 13 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 5) 18 Ophalen oud papier 26 Ophalen oud papier 27 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 6) 27 Jeugdsoos "Bonkemaar", Disco-avond

APRIL 05 Buurtver. Molenhoek, Paasstukjes maken 15 Ophalen oud papier 17 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 7) 17 Jeugdsoos "Bonkemaar", Country-avond 29 Ophalen oud papier (vrijdag-route) MEI 01 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 8) 08 Jeugdsoos "Bonkemaar", Disco-avond 15 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 9) 19 Ophalen oud papier (donderdag-route) 28 Ophalen oud papier 29 Jeugdsoos "Bonkemaar", Beachparty 19


PERSBERICHT Diabetesvereniging Oss opent eigen internetsite De Diabetes Vereniging Nederland (DVN), afdeling Oss en omgeving krijgt de beschikking over een eigen internetsite. In samenwerking met haar sponsor Dr. Jones, TotaalApotheek kan DVN Oss vanaf heden een eigen internetsite aanbieden met internet adres www.dvnoss.nl. Met de introductie van deze website hoopt de DVN Oss haar bereikbaarheid voor DVN leden en andere geïnteresseerden te vergroten.

~

De DVN is een patiëntenvereniging die mensen informeert over diabetes mellitus (suikerziekte) en voorzieningen aanbiedt met betrekking tot diabetes mellitus. Naast belangenbehartiging van de aangesloten leden wil de DVN door educatie mensen met diabetes ondersteunen. De DVN telt momenteel 55 .000 leden, waarvan ca. 400 in Oss en omgeving. De DVN is er niet alleen voor mensen met diabetes, maar ook voor hun familieleden, vrienden, bedrijven, andere verenigingen en professionals in de zorg. Diabetes is een stofwisselingsziekte die momenteel 1 op de 21 mensen in Nederland treft en als sluipende ziekte uitgroeit naar volksziekte no. 1. Per jaar komen er 65 .000 mensen met diabetes bij in Nederland. Naast algemene informatie betreffende diabetes kan men op de website van de DVN Öss informatie vinden betreffende activiteiten die zij organiseert en de mogelijkheid zich hiervoor aan te melden. Een discussie forum biedt een unieke gelegenheid vragen betreffende diabetes of aanverwante onderwerpen te stellen. Er kan interactief gediscussieerd worden. Uiteraard is er ook een link aanwezig naar de website van de landelijke DVN. Tevens is er een link naar onze sponsor Dr. Jones, een TotaalApotheek die een breed assortiment medische hulpmiddelen, gezondheidsartikelen, zelftests, medische boeken en geneesmiddelen rechtstreeks bij de klanten thuis levert (www.drjones.nl).

sel, huishoudtextiel en dekens in gesloten plastic zakken zijn van harte welkom. U kunt uw kleding afgeven bij het onderstaande adres: Op dinsdag 16 maart van 13.00 tot 15.30 uur in de Bonkelaar te Geffen.

Opbrengst kleding voor kinderopvanghuis Uw kleding komt altijd goed terecht bij de Kledingactie van Mensen in Nood. De Kledingactie zamelt al ruim 35 jaar kleding in en is hiermee de oudste charitatieve kledinginzamelaar van Nederland . Bovendien is Mensen in Nood in het bezit van het CBF-keurmerk. De in- gezamelde kleding wordt verkocht aan betrouwbare sorteerbedrijven in Nederland. Net zoals afgelopen najaar gaat ook dit voorjaar de opbreng t -van de kleding naar ons weeshuisproject in de,Oekraine.Hulp is daar namelijk nog steed hard nodig. Samen met de lokale stichting Slobozhanshchina zet de Kledingactie zich in voor hulp aan ruim 140 weeskinderen. Afgelopen najaar is er gestart met het opknappen van een leegstaand onderwijsgebouw. Inmiddels is het gebouw voorzien van een nieuw dak, zijn er moderne gasleidingen aangelegd, zijn er vensters geplaatst en is de elektrische bedrading vernieuwd. Bovendien is er ge tart met het onderwijsprogramma voor de kinderen. Dankzij de bijdrage van vele kledinggeYers en vrijwilligers hebben we al veel hulp kunnen bieden. toch moet er nog een heleboel gebeuren. Met uw hulp kunnen We er samen voor zorgen dat het weeshui ingericht wordt, zodat de kinderen naast een slaapruimte ook kunnen beschikken over een keuken, een ontspanningsruimte en een eetzaal. Bovendien is er geld nodig voor de bouw van een gymzaal, een bibliotheek en een speeltuin. Helpt u mee? Want alleen met uw hulp hebben de weeskinderen uitzicht op een beter bestaan.

Draagt u ook een steentje bij? Door uw overtollige kleding af te geven bij een van de inzameladressen kunt u de weeskinderen helpen. Heeft u 'geen kleding, maar wilt u toch helpen? Maak dan een gift over op giro 7527 's-Hertogenbosch o.v.v. weeskinderen. Voor meer informatie kunt u k ijken op www.kledingactie.nl of bellen naar 073 -687 1060.

MENSEN IN NOOD Kledinginzameling voor en door Mensen in Nood Steun aan de weeskinderen in de Oekraïne nog steeds hard nodig! De landelijke voorjaarsacties van de Kledingactie van Mensen in Nood gaan weer van start. Ook in uw gemeente vindt er een inzameling plaats. Kleding, schoei20

BOLLEBOZEN Op 19 februari 2004 heeft Lonneke van Wanrooij (24 j.) aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen de studie Nederlands Recht voltooid.


~ondeM

Begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent.

Gratis aan te vragen uitvaartcodicil: 1 telefoontje en u heeft het uitvaartcodicil zo snel mogelijk in huis.

Uitvaartshow room: Bezoek onze uitvaartshowroom aan de Geffensestraat 1A te Heesch. Dit kan na telefonische afspraak.

Wilt u weten of u voldoende verzekerd bent voor de uitvaartkosten dan kunnen wij dit voor u verzorgen.

Al onze adviezen zijn gratis en vrijblijvend.

Donders Uitvaartverzorging

Oss

Tel. 0412 - 64 24 54

Rosmalen

Tel. 073 - 522 42 86

Berlicum

Tel. 073 - 503 52 58

Donders Uitvaartshowroom, Geffensestraat 1A te Heesch.

v.d. Bosc

. Wanrooy

V.O.F

INTERIEURS

K E U K E N S

Ambachtelijke keukens naar uw wens gemaakt * Dealer Nieburg en RWK Keukens * Keukenrenovatie * Vervanging inbouwapparatuur (gratis ingebouwd) *

Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouwen tegenkomt!

Bezoek onze showroom na telefonische afspraak. DEALER:

SIEMENS

imperial lOHH ME I IE CH NIE ! Dit OVEilUIGI

:M:iele

Kerkstraat 25, Nuland Telefoon 073 - 532277 4 ~U

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP Bredeweg 13, Geffen Tel.: 073-5322961

R~f!i11:tiY.,,.,JF

~

%

No

~

I

o..fs. EN r,.'(9tS

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten.

Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Renovatie projecten. Tel 073 532 34 69 Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spuitwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl


CDA AFDELING MAASDONK Reconstructie Buitengebied De reconstructie van het buitengebied kan het beste omschreven worden als het opnieuw indelen van het buitengebied, waarbij bezien wordt welke ontwikkelingen op welke plaats het beste passen. Dit betekent dat keuzes gemaakt moeten worden . In januari 2004 is door de reconstructiecommissie Maas en Meierij het le concept reconstructieplan vastgesteld. Via nieuwsbrieven bent u in hoofdlijnen geïnformeerd over het le concept reconstructieplan. Naast dit zal op 1 april a.s . in dorpshuis 't Zijl te Vinkel een informatiebijeenkomst worden gehouden voor alle inwoners. Vervolgens zal de adviesraad Ruimtelijke Zaken en de gemeenteraad haar standpunt innemen . Het CDA juicht deze actieve communicatie met de inwoners toe. Aanpak sportaccommodaties In 2003 is begonnen met de aanpassing van de sportaccommodatie te Nuland. De eerste stap was het realiseren van een tweetal kunstgrasvelden voor korfbalvereniging Be Quick. In 2004 zal dit een vervolg k:rij gen met de aanpassing en uitbreiding van de voetbalvelden van voetbalvereniging Nulandia. Tevens kan zodra de komplannen gereed zijn de procedure worden opgestart voor realisatie van extra parkeerplaatsen voor de tennisvereniging en voor aanpassing/uitbreiding van de kleedaccommodatie van Be Quick. Door de adviesraad Welzijn is onlangs unaniem positief geadviseerd voor aanpassing van sportpark De Zwaan te Vinkel. In maart 2004 zal de gemeenteraad hierover een besluit nemen. Gekomen zal worden tot een aanpassing/uitbreiding van de accommodatie en renovatie van twee velden van voetbalvereniging EVVC. Tot slot vindt op dit moment overleg plaats met voetbalvereniging Nooit Gedacht over uitbreiding met een 8e kleedlokaal. Streven is om voor de zomervakantie 2004 tot besluitvorming over te gaan. In samenwerking met de verenigingen wordt door CDAwethouder Rini van de Ven duidelijk gewerkt aan het aanpakken van problemen. Bestemmingsplan Buitengebied Op dit moment is de le partiële wijziging van het bestemmingsplan buitengebied in procedure gebracht. Het voorstel is besproken in de vergadering van de adviesraad Ruimtelijke Zaken en zal naar verwachting behandeld worden in de raadsvergadering van 23 maart 2004. Belangrijkste onderdeel betreft de bijwoonregeling. Het CDA hecht er aan dat er objectieve criteria zijn en dat er sprake is van toetsing door derden. Naast de bijwoonregeling is in de 1e partiële wijziging ook voorzien in een uitbreiding van de toegestane oppervlakte van bijgebouwen. Naast een uitbreiding van de maximaal toe22

gestane oppervlakte van 70 naar 80 m2 is voorzien in een surplusregeling. Op basis van de surplusregeling is onder voorwaarden bij sloop een maximale oppervlakte van 200 m2 aan bijgebouwen toegestaan.

Overige • Steeds meer word t gesproken over een vereenvoudiging van de regelgeving. Heeft u suggesties of ideeën laat het ons dan boren. • Tot 1 april a.s. kunnen verzoeken ingediend worden voor projectsubsidies voor de 2e helft van 2004. Doe er u voordeel mee. • Door het college is besloten om in 2004 e.v. jaren een bijdrage te verstrekken voor de organisatie van een scoorrnobielentocht. • Dankzij zelfwerkzaamheid en bijdrage .-an vele sponsors is in Geffen een schitterende nieuwe speelvoorziening gerealiseerd in Kerkrat-Zuid. Waardering is zeker op zijn plaats. Op korte termijn zal door buurtvereniging 'onder 't Zijl' te Vinkel ook gestart worden met realisatie van een nieuwe speelvoorziening. • Op dit moment wordt volop gewerkt aan het centrumplan te Geffen. Het betreft een verdere uitwerking van het 'go-besluit' van de gemeenteraad. Wethouder Eduard van Heese is in goed overleg met woonmaatschappij Maasland en wethouder Rini van de Ven met de werkgroep Multifunctioneel centrum (MFC). Wij hebben er alle vertrouwen dat in de loop van 2004 een verder uitgewerkt plan wordt gepre enteerd. Vragen of opmerkingen Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Hans van der Biezen (5324129), Mark van der Doelen (5324385) en Ton van der Leest (5323709). Ook kunt u mailen naar: rini.ven@pl anet.nl

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Bergstraat 26a, tel. (073) 53 21 544 Advertenties: Tolweg 7, tel. (073) 532 2243 Redactieadressen: Tolweg 7, en Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat 22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26a, (073) 5322586 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat VIijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.


REGiq_.4 # BANK 7

DE BANK IER DIE JE KENT U kunt bij ons terecht voor: • privé- (betaal-)rekening * met euro-pas (met pincode en chipper) ,:, met creditcard * rood staan met privé-lim iet '" een speciale jongemenrekening

• lenen * persoonlijke lening * doorlopend krediet * financieringen voor auto/boot/vakantie? * mix-krediet (lenen en beleggen)

• sparen * clirekt opvraagbaar * belastingvrij sparen * bedrijfssparen * deposito's / vaste termijn * automati sch sparen

• hypotheken * lineair/ ann uïteiten * spaar / leven / krediet * afloss ingsHij ,:, combin atiehypotheken * beleggingshypotheken * hoog-/laagconstructies * met (premie-) depot

• beleggen * beleggersgiro * beleggingsfondsen * spaarfondsen ,:, dividendfondsen * mi x-fund * rechtstreekse bemsaankopen * veel vrijheid en lage kosten

• verzekeren * voor personen * voor bedrijven * pensioenen en lijfrente * zorgverzekeringen * gunstige voorwaarden ,,, een onafhankelijk advies * diverse maatschappijen

Onze openingstijden: 111am1dag, d insdag, woensdag, donde rdag

vrijdag ::,aterdag

09.00 - 12.15 en 13. 15 - 17.30 uu r 09.00-12.15 en 13.15 -19.00 uur JO.DO - 13.00 uur en voorts op cifspraak

www.lrn v.nl Dorpsplein 13 Geffen .'@'s (0 3) 532 32 64

lil

Café - Zaal 't Haasje voor bruiloften, partijen

en vergaderingen Tel. : 073 - 532 15 20

Makelaardij Assurantiën

J,.,

Hypotheek ®adviseur

Hanegraaf B.V. Geffen

f A.

HAGEKO GEFFEN STA LE N

Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

KOZIJNEN

5386 KA Ge/fen

Tel: 0:t3" 532 04 81 Fox: 073. 532 50 68

Mobiel: 06 - 531 624 33

• Exclusieve gezichts- en • Blendtherapeute lichaamsbehandelingen • Huidtherapeute Pakkingen (bi llen, b uik, borsten, handen, voeten) S C H0 O N HEI D S S A 1 0 N

• Permanente Make-Up • Make-Up workshops

Tel. : (073) 5324658 Autotel. : 06 - 53184263

Losse advertenties tussen de tekst

Tel.: 073 - 532 23 07

5386 KT Geffen

Mob: 06 - 22 58 01 93

MAAT

Richard Hanegraaf

Gespecialiseerd in:

P. DE KIJIEIN

Heesterseweg 5

OP

Bedrijvenweg 4

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN

®AUTO-EN@ MOTOR RIJSCHOOL

~ LMV

PARTNERS BV

1/8 pagina 1/4 pagina 1/2 pagina hele pagina

€ € € €

15 25 35

60

Met een cadeaubon kom Je pas echt mooi voor de dag.


Gebr. van de Wetering ~-"-·o. Wt;,-~ . 4f' -- - - ~

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

. (i')

C,

Dorpsplein 19 5386 CL Geffen

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss

Tel. 0412 - 62 22 91

Fax 0412 - 63 72 06

www. vdweteri ngtransport.n 1

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp OSS

GEFFEN

(04 12) 62 22 13

(073) 532 19 95

Tel 073 53 2 76 09 - Fax 073 532 76 11 Mobiel 06 53 4 746 75

NAS

RIJWIELEN

o.a. Gazelle _ _ _ _ _ _ __

TANKSTATION "A v1 lftA Vervoer voor ziekenfonds -busie

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 1;3

openi ngstijden: woensdag en donderdag 13.00 tot 18.00 uur vrijdag 13.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

Wij verzorgen voor u:

verlijmen van kalkzandsteen leggen van afwerkvloeren het bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten het aanbrengen van spackspuitwerk het aanbrengen van buitengevel-isolatie het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

t.vww.11asafbouwl1

1

.

WIHABO DRUKKERIJ

~atie-en Adviesbureau bv

Voor al uw familie- verenigings- en handelsdrukwerk.

Centrale verwarming Gas-Water-Sanitair Energie - Advisering

Fa miliedrukwerk keuze uit 7 collecties. Met opgaaf va n juiste datum bij geboortekaartjes, drukkosten gratis. Gratis persoonliik foto-a lbum bij geboortekaartjes. Ook voor kopieerservice kunt u bij ons terecht.

Kleurenkopieën en k/eurenprinten tot A3. Grootformaat plotten tot 150 cm breed. Kopiëren van bouwtekeningen. Heesterseweg 13 - 5386 KT Geffen Tel.: (073) 532 26 84 - fa x: (073) 532 47 95 e-mail: drukkerij©w ihabo.nl - internet: www.wihabo.nl DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

Molenstraat 32

Geffen , tel. 073 • 5325551 maandag t/m vrijdag zaterdag

13.00 - 19.00 uur 8.30 - 17.00 uur

Wij maken EPA Rapporten Papendijk 14b 5386 EC Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

SCHOENEN & SPORT

0 M'"deKinderenv.~ Jl B. ,o.f.Jl /J§)SPIERINGS i

Onderhoud aan gastoeste llen Onderhoudsabonnementen gastoestellen

Maarten van der Dussen Bouw

Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax {073) 532 04 91

Buro

Wilgenstraat 6 5386 GL Geffen Tel.: 073 - 534 12 94 Privé: 073 • 53412 92 E-mail: bb.dussen@planet.n l