Torenklanken 2004 - nr 03

Page 1

42e jaargang I nummer 3 I februari 2004

sekretariaat: redaktieadres: adve rtenties : bank : druk: oplage:

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 Tolweg 7 en Veldstraat 13 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 Wi HaBo Drukkerij , Geffen 1750 exemplaren

ZIEKENBEZOEK PRINS CARNAVAL Carnavalsliefhebbers, Vast zijn er in uw familie- of kennissenkring mensen die het Carnaval een warm hart toedragen. Maar die momenteel zo ziek zijn of zo slecht ter been dat ze het niet van dichtbij kunnen meemaken. Geen nood, al zij niet naar het carnavalsfeest toe kunnen komen, dan komt de sfeer van Carnaval op aanvraag naar hen. Als het op prijs wordt gesteld, dat Prins Gilbert en/of Adjudant Stefan, e\'entueel met een klein gevolg, op (zieken)bezoek komt op de vrijdag of de zaterdag voor Carnaval, bel dan 06 -24752710 (Gilbert van de Meulenreek) of e-mail naar ziekbezoek@rottenrijk.nl en we maken een af: praak. Carnavaleske groet, Prins Gilbert

OP BEDEVAART NAAR LOURDES Het Lourdescomite Geffen/Vinkel wil in samenwerking met de parochie een bedevaart organiseren naar de wereldberoemde Maria-bedevaartsplaats Lourdes in de Franse Pyreneeën. In die plaats verscheen in 1858 de H. Maagd Maria aan Bernadette en sinds die tijd zijn miljoenen pelgrims naar Lourdes gekomen om er kracht en bemoediging te vinden. Jong en oud, ziek en gezond komen jaarlijks in grote getale naar de Grot van Massabielle. Er zal een busreis zijn van 11 t/m 18 juni 2004. In Lourdes is het plan dat we gezamenlijk het Nederlands-

talig programma volgen. De kosten voor deze reis bedraagt€ 450,=. De reis, volpension hotel, verzekeringen, excursies, belastingen, boekjes etc. zijn bij de prijs inbegrepen. Pastoor Scheepers en diaken van Herwijnen zullen als begeleiders meegaan. Uiteraard kunt ook u zich opgeven vóór 1 april 2004 en wel bij een van de onderstaande personen: Annie van de Ven, Brugstraat 21 a Vinkel. Telefoon: 5322591 Anja van de Boogaard, Bergstraat 35 Geffen. Telefoon: 5324230 Pastoor P. Scheepers, Kloosterstraat 2 Geffen. Telefoon: 5321216. Dit dient te geschieden met behulp van onderstaand strookje in te vullen. Als de aanmeldingstermijn verstreken is, zullen alle deelnemers uitgenodigd worden voor een informatieavond.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -~ Naam: Adres: Postcode/woonplaats: Geboortedatum: Gaat mee naar Lourdes Wil graag overnachten in een: 0 eenpersoonskamer (houdt rekening met toeslag)

0 tweepersoonskamer

KOPY INLEVEREN VOOR: 28 februari (geldt ook voor e-mail kopy) verschijnt over 3 weken redaktie adres Tolweg 7 & Veldstraat 13


UITVAARTVERZORGING

VAN LITH B.V. Kloosterstraat 5c 5386 AR Geffen Tel: 073 - 5321683 Fax: 073 - 5325150

Docfalaan 2 (hoek Julianasingel) 5342 HZ Oss Telefoon 0412 - 623173 Fax 0412 - 641155 - mogelijkheden voor thuisopbaring - zwarte en grijze rouwauto - mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders - gratis informatieboekje/wilsbesch ikking op aanvraag - gratis voorlichtingsavonden/informatieve gesprekken - erkend lid van de Ned. Unie van Uitvaartondernemingen - professionele nazorg

Grafwerk is onze pecialiteit. Voor ieder budget.

Aangesloten bij Eurofleurist. Verzending van bloemen door heel Nederland.

Beheerder "Stadsmortuarium Oss" , "Mortuarium Nistelrode", "Mortuarium Herpen", "Mortuarium Oijen"

Kleding verander- en reparatiewerk. 11

van der Sangen Tuinhout

BE.NILDA 11

Molenberg 6, te/.(073) 532 48 50 5386 DA Geffen/ Maasdonk Maandag , Dinsdag. Donderdag, Vrijdag: 09.00 - 12.00 uur andere tijden na tel. afspraak.

-

Tuinhuisjes - Schuttingen Speeltoestellen - Vlonders Tuinmeubelen Dierenverblijven - Accessoires Eventueel op maat gemaakt Ook uw adres voor al uw TUINHOUT

FarO!::-~

CiÏil~~.._-~~

maandag t/m vrijdag 8.30- 18.00 uur. Zaterdag 8.30-1 6.00 uur

Tolweg 2 5386 BZ Geffen tel/fax 073-5325789 E-mail: cinerentgeffen@wxs.

- ----

Bosschebaan 53, Heesch (Achter restaurant "De Lucht") tel. 073-5321235 / 06-54375280 fax 073-5320 138

~

,/J -/

~

Hypotheken

a, dat doen ~

Aan- en rkoop

we allemaal~/ I?!...,~ i Verzekeringen '(•• i

~~1/ ~;\ C_J

I

www.lmv.nl Dorpsplein 13 Geffen ~ (073) 532 32 64

l

p

\

= 1 -VAN HEESE PARTNERS BV 1 Makelaardij Assurantiën


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 09.30 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u Zondag 11 .00 u

'

LITURGISCHE KALENDER: Vr. 20-02 19.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor Za. 21-02 19.00 u Camavalsmis mmv Pompzwengels (+ kinderkerk) Zo. 22-02 09.30 u H .Mis mmv Gem. koor Ma. 23-02 Geen Avondmis Wo. 25-02 19.30 u Aswoensdagviering mmv Passe Partout (+kinderkerk) Vr. 2 7-02 19. 00 u * H .Mis mmv Ouderenkoor Za. 28-02 19.00 u H.Mis nunv Passe Partout (+kinderkerk) Zo. 29-02 09.30 u + H.Mis mmv Gem. koor Ma. 01 -03 19.00 u * Avondmis mrnv Passe Partout Vr. 05 -03 19.00 u * Woord-Com.dienst mmv Ouderenkoor Za. 06-03 19.00 u H.Mis rnmv Bandola's (+kinderkerk) Zo. 07-03 09.30 u + H.Mis mmv Gem. koor Ma. 08-03 19.00 u * Avondmis nunv Passe Partout * = dienst in de kapel + = t.v. uitzending naar de Heegt DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doop gesprek wordt gehouden op dinsdag 2 maart 2004 om 20.00 uur in het Patronaat (ingang pastorie achterom) . De keer daarop is het op dinsdag 6 april 2004. Contactpersoon: Babette Romme, De Doelen 1, tel. 532 3469.

·

HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven op de pastorie. Dat kan telefonische (532 1216) elke voormiddag van 09.00 - 12.00 uur of op de spreekuur-tijden; u kunt de voice-mail inspreken of e-mailen. U krijgt daarna de benodigde informatie toegestuurd. MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 - 20.00 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 532 2298. Er liggen ook opgave enveloppen achter in de kapel en in de kerk. ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL'' Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvan-

gen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 532 4160.

KERKBALANS 2004: Koersvast Toon uw sympathie voor onze parochie en doe mee met de actie Kerkbalans ! De eerste bijdragen zijn reeds binnen:€ 5.700,00. Dank u wel voor uw snelle reactie! U kunt u bijdrage overmaken op giro 1117393 ofRaborek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2004. BEREIKBAARHEID PASTOOR SCHEEPERS Spreekuur: woensdag van 18.00 - 18.30 uur en vrijdag van 09.30 - 10.00 uur. (om afspraken te maken, iets op te halen of een korte hulpvraag). Voor uiterste spoed: pastoor: tel. 06 - 533 64 310 e-mailadres pastoor: pastoor.scheepers@levix.nl e-mailadres diaken: diakenvanherwijnen@hotmail.com internetside parochie: www.parochiegeffen.nl DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: Januari 2004: Judith van Kreij , Luna van de Akker, Sven Heijmans, Stoy Walravens. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE: Woensdag 10 maart: van 13.30 - 15 .00 uur bijeenkomst voor communicanten en gastouders: Hoofdstuk 8: Bidden; Hoofdstuk 9: Vergeven. PROGRAMMA VORMSEL Woensdag 31 maart van 19.45 - 21.00 uur: bijeenkomst voor de vormelingen: voorbereiding presentatieviering / werkopdracht. ALPHA 2 GAAT VAN START ...... Hebt u inmiddels ook gehoord van de "Alphacursus" ?? Bijvoorbeeld omdat Pastoor Scheepers er wekelijks gebed voor vroeg in de H . Mis? Of zag u de mooie groene folder achterin de kerk? En hebt u zich ook afgevraagd wat de Alpha-cursus inhield, voor wie deze cursus bestemd was en "welke mensen" deze cursus gevolgd hebben? Welnu, wij dus! ! Allemaal met onze eigen redenen, nieuwsgierig naar meer, op zoek naar verdieping, naar aanleiding van persoonlijke omstandigheden en ga zo maar door. We hebben o.a. (beter) leren lezen in de bijbel; Hebt u eigenlijk een bijbel in huis, HET boek over het katholieke geloof? Bent u zich er eigenlijk wel van bewust dat u (automatisch) Katholiek bent, wat betekent de kerk 3


H. VAN ZANDVOORT ELECTROTECHNIEK B.V.

C1000. Van alle markten

CAFÉ

thuis.

GOVERS GEFFEN" .

--

E-mai l: hvzandvoortel ectro@hetnet.nl Magnol ia 18 - 5386 EP Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86 GSM 06 55 783 873

Bouwen op v~rtrouwen

(1000 van Herpen

Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

"""

. ··ct 0 pemngsttJ en:

Gebr. van \Vanrooij

Ma t/m do 8.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21 .00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

Bouwbedrijven

Broekstraat 2. Pos tbus 4, 5386 ZG Geffen Telefoon: 073 - 5340400, Fax : 073 - 5340499 Jnrcrnet: \1.1 ww. va n wa nrooij.nl

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN

*IJZERWAREN

*TEGELS

*HANG- EN SLUITWERK

*GEREEDSCHAP

*VERF

*TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*POOTGOED EN BESTRIJDINGSM IDDELEN

*SIERBESTRATINGSMATERIALEN

VAN DER DOELEN

Wilt u lagere maandlasten? Uw hypotheek oversluiten? * Samen met u bekijken wij, geheel vrijblijvend, of u al of niet uw huidige hypotheek moet aanpassen.

*

Zeer scherpe rentetarieven.

* Intensieve persoonlijke begeleiding van begin tot het eind. WIJ BEMIDDELEN VOOR ALLE GROTE VERZEKERAARS, BOUWFONDSEN EN BANKEN. KLOOSTERSTRAAT 44 5386 AT GEFFEN TEL. 073 - 5325510 FAX 073 - 5325560

Bel voor afspraak:

HYPOTHEKEN

■ ■ ■ ■ ■ ■

PENSIOENEN

VERZEKERINGEN


voor u of wat zou die voor u kunnen gaan betekenen? De dinsdagavond vanaf 18.30 uur, tien weken lang, pratend, luisterend en discussierend was ONZE avond met als thema: Ons Katholieke Geloof, genoeg stof tot praten dus. Zeven cursisten, zes cursusleid(st)ers; We vormden een goeie groep! Elke avond stond een ander onderwerp centraal, bijvoorbeeld: - Wie is Jezus - Bidden, waarom en hoe - Hoe zit het met de kerk? De avond begon met een gezamenlijke maaltijd, gevolgd door een inleiding. Hierna praatten we gezamenlijk na over de inleiding en was er rui mschoots de gelegenheid tot het stellen van vragen, die er uiteraard elke week voldoende waren. Het doel van de cursus was niet om te vertellen HOE we moeten geloven (dat mag uzelf ontdekken), maar om de VREUGDE van het geloven te ervaren. De primeur (Alpha 1) was voor ons, het vervolg (Alpha 2 en 3) komt eraan en wij bevelen de cursus van harte bij u aan. Bent u nieuwsgierig en wilt u graag in een laagdrempelige, ontspannen en gezellige sfeer praten over wat het betekent om christen te zijn, dan is de Alpha-cursus een echte kans die u met beide handen kunt pakken. Voor meer informatie over de Alpbacursus kunt u de folder achterin de kerk meenemen, of evt. kontakt opnemen met Pastoor Scheepers. De nieuwe Alp ha-cursus start op 13 april om 18.30 uur en ook in het najaar zal weer een Alpha-cursus opstarten, en wel in september.

alle onderdelen, maar een vrijblijvende gift is gewenst. Programma en openstelling: April 2004: vrijdag 16 april Verhalenmiddag van 14.00 - 16.00 uur. donderdag 22 april Liturgisch Bloemschikken van 09.30 - 15.30 uur. donderdag 29 april Scharrelmiddag van 14.00 - 16.00 uur. Mei 2004: Scharrelmiddagen op zaterdag 1 mei donderdag 13 mei - zaterdag 15 mei zaterdag 29 mei van 14.00 - 16.00 uur. Rondleidingen op vrijdag 7 mei en donderdag 27 mei van 14.00 - 16.00 uur. Verhalenmiddag op zaterdag 8 mei van 14.00 - 16.00 uur. Info: Jeanne ten Hacken: 073-6421056 (dinsdag t/m zaterdag van 09.00 - 12.00 uur) e-mail: hackenth@worldonline.nl website: http:/hofvanlof.netmenu.nl adres: Klooster Minderbroeders Franciscanen, Kloosterstraat 6, 5366 BH Megen. VIDEO/ DVD VAN MARIAPROCESSIE Op 26 oktober 2003 hielden we een kaarsenprocessie naar onze Mariakapel t.g.v. het 50 jarig bestaan van deze veldkapel. Hiervan zijn video-opnamen gemaakt. Bij Videotheek Cinerentkunt u de videoband kopen voor â‚Ź 16,00. Wilt u liever een dvd - opname dan kunt u deze eveneens bij Cinerent bestellen voorâ‚Ź 20,00.

DE ZILVERHOEF Alvast veel succes en vreugde gewenst namens de cursisten van Alpha 1, Antoinette, Maria, Marion, Marga, Moniek, Marianne en Ine. HOF VAN LOF IN MEGEN Een aantal jaren geleden ontstond "De Hof van Lof", een prachtige tuin vol bloemen en planten, die verwijzen naar Bijbel en Liturgie in de tuin van het Franciscanenklooster in Megen. Het is meer dan een gewone plantentuin. Het is een tuin om te voelen, te ruiken, te horen, te zien. Een plek om te zoeken en je open te stellen. Een plek van ontmoeting. U ben van harte welkom om een keer een bezoek te brengen. Er zijn Rondleidingen, Verhalenmiddagen, Scharrelmiddagen, u kunt een cursus liturgisch bloemschikken volgen en er is een tentoonstelling rond "Het Zonnelied van Franciscus" en "Bidden met bloemen". De zgn. scharrelmiddagen kunt u zonder aamnelden bezoeken, voor de andere programma-onderdelen dient u zich aan te melden. Er zijn geen kosten verbonden aan

Wij zijn op zoek naar jongens en meisjes die het leuk vinden om pony te rijden. Ruitersportvereniging De Zilverhoef is een vereniging voor jong en oud, paarden en pony's met als doel op een ontspannen manier goed leren paardrijden. In maart beginnen we weer met een lesgroep voor kinderen vanaf 6 jaar. De lessen vinden plaats op zaterdagochtend van 10.45 tot 11.45 uur op ons clubterrein aan de Heesterseweg te Geffen (nabij de Geffense Plas). De lessen worden verzorgd door een gediplomeerde Instructrice. Je hebt les op je eigen pony. Dit mag ook een verzorgpony zijn, of misschien ken je wel iemand met een pony waar je op zou mogen rijden. Elke zaterdag van 09.30 uur en 10.30 uur is er ook les voor grote paarden op het terrein aan de Heesterseweg te Geffen. Ook in deze les is nog plaats voor nieuwe leden. Heb je interesse of wil je meer informatie? Bel dan naar Ingrid van Erp tel. 073 534 1012. Of kom eens kijken of meerijden bij een van onze lessen. De eerste maand is geheel gratis en vrijblijvend! 5


EFKES BUURTE MÈ ... Bertus Rovers (65 j.)

Hij droeg de voorzittershamer van Politiehonden vereniging "De Trouwe Helper" over aan Frans van de ltóuw... Vèertig jaar lang bepaalde hij mede het gezicht van 'de hondenclub '... Buurten met Bertus Rovers ... daar moet je tijd voor uittrekken. Hij vertelt... hij verhaalt... hij overdenkt... hij betoogt. .. Bertus is een van de twaalfkinderen van Geertje Rovers en Han van Herpen uit "D'n Geffense Berg" . Na zijn schooltijd werkte hij 44 jaar bij UVG in het magazijn, bij de technische onderhoudsdienst en als portier. Hij werkte in de meest onmogelijke ploegen: dag-, middag-, avond' nacht- en reservedienst. Nooit ging hij met tegenzin werken: "Ik had vrij werk binnen het bedrijf, kwam overal en had veel contacten met mensen", aldus Bertus. De liefde voor de hondensport begon bij Bertus op ongeveer 12-jarige leeftijd. "Mijn vader had een stukje "onland" in pacht en stelde dat beschikbaar voor de hondensport, omdat men geen terrein had. Ook sportmaterialen werden bij ons in het schuurtje opgeslagen", vertelt Bertus. "Ik leerde de honden'melkers' kennen en in 1962 kochten mijn zwager en ik onze eerste honden. Die kwamen uit hetzelfde nest en werden uitgezocht door Cas van Dijk, een oudpakwerker, die verstand van zaken had. Met die hond werd Marinus van der Heijden in 1966 Nederlands Reserve Kampioen. Marinus was een eerste klas dresseur, had feeling met de hond, veel deskundigheid en was mede-oprichter van de hondenvereniging, die aanvankelijk bestond uit Geffenaren en Ossenaren. Bertus liet zich in januari 1963 officieel inschrijven als KNPV-lid en werd al direct gebombardeerd tot vice-voorzitter, op aanraden van Piet Kremers (uit Oss) en vanaf 1977 was hij voorzitter. "Er is veel werk verzet" zegt Bertus. "Toen ons terrein in de verdrukking kwam, vanwege zandzuigingen, hebben Adriaan van Zandvoort (penningmeester) en ik veel gesprekken gevoerd met o.a. de toenmalige wethouder Antoon Romme. Het lukte om ons terrein te behouden, mede doordat ook Burgemeester Schwiebbe 'hart voor honden' had! Nu hebben we ongeveer 3 ha. grond in eigendom en een achter-inrit in gebruik van de gemeente. Met een zuinige penningmeester, heel veel mensenwerk en goede sponsors hebben we veel centen vergaard. Want als je ze eerst niet vergaard, kun je niet sparen! Declareren was er in die tijd niet bij . Allemaal dubbeltjeswerk, dat moeten de jongeren goed beseffen! We hebben ook goede resultaten behaald met de honden. Het is een individuele sport in teamverband! "Baas" 6

zijn, werkt niet; zet jezelf niet voorop! De combinatie hond - geleider is zeer belangrijk !" Als voorzitter heeft Bertus met veel plezier gewerkt voor de vereniging, maar ook flink aan de kar getrokken. "Hoe wil je het hebben binnen je club, maar vooral hoe wil je het houden!" Hij zag als zijn voornaamste taak: de leden bij elkaar houden en coördineren. "Als je een huis (op)bouwt, moetje zorgen dat het niet in elkaar stort", Bertus richtte zelf vier honden af, waarvan er twee met goed gevolg een certificaat behaalden. Door zij n ploegendienst kon hij geen honden meer houden, maar daardoor kon hij weer beter boven de partijen staan als voorzitter. Hoe ziet de toekomst eruit voor "De Trouwe Helper"? "We hebben een fijne club van ongeveer 55 leden. We moeten uiteraard jonge leden proberen warm te krijgen voor deze sport. Ze kunnen heel wat stress kwijt bij ons op een prachtig terrein met een fraai clubhuis. Het pakwerk is zwaar, maar we hebben drie enthousiaste j onge pakwerkers: Berry Jansen, Dem1is van Herpen en Josje van de Leest. In Linda Boeijen (21 jaar) hebben we een jeugdige secretaris gevonden. Ze kan niet alleen goed omgaan met de hond, maar ook met de pen! Natuurlijk hebben jongeren weer een andere kijk op


honden dan wij indertijd; wij konden goed afstand doen van een hond, maar tegenwoordig gaat dat met veel meer emoties gepaard". Bertus werd bij zijn afscheid als bestuurslid, benoemd tot ere-voorzitter en adviseur. Beide functies wil hij graag uitdragen, maar het moet wel een eer blijven en als adviseur wil hij geen roepende in de woestijn zijn! Het vieren van het 60-jarig jubileum dat voor de deur staat (op 9 juli a.s.) is een mooie uitdaging voor de nieuwe voorzitter. Bertus krijgt dus wat meer tijd, maar hij is niet bang dat hij zich zal gaan vervelen. Hij tuiniert, wandelt en reist graag. Samen met zijn vrouw Miet struint hij regelmatig rommelmarkten af en ze passen soms op de kleinkinderen Mathijs en Stan. In zijn dochter Drea en Annemarie heeft hij goede reisgenotes gevonden. Samen bezochten ze al diverse historische plekken. Fotoboeken tonen prachtige plaatjes van Frankrijk (o.a. Lourdes), AssisiĂŤ ("Daar raakje niet bijgekeken"), Rome ("Ouder dan O.L.Heer zelf") en Santiago de Compostela (niet te voet!). Op bijgevoegde foto zit Bertus in de beroemde St. Jacobs-kathedraal. Overal ontstak hij kaarsjes(ook op verzoek van anderen) bij Maria, want Zij heeft een speciale plaats in zijn hart. In mei is Bertus vaste bezoeker in de St. Jan bij de Maria Vespers. Een robijnen kroon op het werk van Bertus Rovers ... die trouwe helper bij de Geffense politiehondenvereniging ...

A.

llt

~

ROND DE DORPSPOMP

Drie hoofdonderwerpen kwamen ter tafel. 1. De Raopaovonden, 2. Wim van der Doelen vertelt van zijn ervaringen, als lid van de provinciale staten en 3. Dokter Aart Smit praat na over het afscheid en de ervaringen van het doktersechtpaar gedurende 30 jarige praktijk in Geffen. De RAOP 2004 in een woord "FANTASTISCH". Een perfecte organistatie, uitstekende belichting en prima geluid. Een zeer vakkundig en aangenaam begeleidend Raoporkest onder de enthousiaste en bezielende aanshu-ing van Jan van Kreij . Ook de tussen-door-muziekjes waren van hoog niveau. Jan proficiat!! De RAOPAOVENDEN veranderen gedurende de jaren

van inhoud, minder politiek gericht en minder op de opvallende publieke personen. Het is een uitstekende mix geworden van Dans, Muziek, Tonpraot en Cabaret. Het geheel speelde zich af in een schitterend entourage van "Das goet Faud" o.a in het decor, de tafelversieringen de presentatie en ontvangst. De toespraken waren terecht zeer beperkt. De ceremoniaris/presentator deed weer zijn uiterste best om alles te omlijsten en slaagde daar goed in met o.a. een goed openingslied en slotlied. De dorpsomroeper werd aangekondigd! Voor de 2e keer HANS van Rosmalen. Met "Hoort, zegt het voort" wist hij vele personen en gebeurtenissen van een zeer komische, humoristische noot te voorzien met overtuigende voordrachtsstem en houding. Mooi, Mooi!! De stemming zat er meteen in. Het wervelende solo-optreden van het "Rottenrijkerinneke" in schitterende costumering was een mooie afwisseling in een mooie traditionele setting. KEURIG!! D'n Inne en d'n Andere vierden op bewonderingswaardige wijze hun lĂźe optreden met soms iets te veel rijmelarij . Het voorlezen aan hen gerichte felicitatie-kaarten was een schitterende vondst met een groot hilarisch gehalte. Steeds beter, ga dus door! !! "Wel Gedacht" het 4e elftal van Nooit Gedacht mocht het door hen gewonnen Raoplied laten horen. "D'r in da telt." Een zeer goede kortbondige kamavaleske tekst met groot enthuosiasme en afwisseling gezongen en gedanst. Maar we hadden toch graag wat meer zuivere nootjes gehoord. ' t Refrein vergeten we NOOIT meer. Nooit gedacht, had Wel gedacht bleek. Proficiat. "De Buurtjes kwamen weer kolderiek en kleurrijk op. Het nieuws over de Golfbaan werd uitstekend op de korrel genomen. Het barstte van de Slapsticks, alle denkbare sporten en sporters werden zeer komisch doorgelicht tot de Caddy van de pastoor toe . De tegenstelling tussen KAK en DE HEI werd weer voortreffelijk uitgebeeld en het tema GOLF bleef goed in beeld. Keurig. Verrassend tot en met het slotlied. De Showgirls bleek een nieuwe groep. Hun le optreden was veelbelovend. Knappe afwisselende show op opwindende muziek. Goede playback maar ook wel een beetje Struis. De 'WEEUWKES" voor de 7e keer, spelend met het Geffes dialect onder de titel ''WANNE". Met een sjieke gastvrouw van niveau "Dooske" en een wel zeer onnozel jurylid met "OP DE STIP" (zie Idols) gasten die Geffenaar wilden worden. De ene lachstuip volgde op de andere. We genieten nog na van de Droom maar vooral van het optreden van de minister van informatie uit Irak un Agnus, en de Wilhelmus-zingende kandidaat, de lachende bruurs met het lied: japadejapadejapdejapa .. . Een schittterend, professioneel Cabaretnummer. Met een grote perfectie en trefzekerheid en een mooi slotlied op z'n Geffes. Top!!! 7


Na de Pauze presenteerde zich de Raopgroep van de K.P.J al marcherend door de zaal met de nodige grimassen en strapatsen al gynrn1end naar het zwembad. Een echte zwemshow gregen we voorgeschoteld op de muziek van Johan Strausz. Het was lachen en gieren geblazen. Ook "Das goet faud" was leuk uitgewerkt. Het debuut van John v.d. Heuvel en Loes Romme met "KOJE OIJEM" in Ma roddelstijl was perfect uitgevoerd met veel zorg voor decor en presentatie met dia's . We zagen Geffen weer eens door andere ogen en voorwaar een komische de klustkwijtzijnde rolstoelrijder, die het spoor niet meer over kon met slapstickachtige taferelen. De tekst zat vol grofkorrelige humor en dat hoort erbij. Goed gedaan. Voor de afwisseling weer een dansgroep "DEMOCHAPE" oftewel "lichtvoetig probeersel?" Vier dochteren Emons 7, 9, 11 en 13 jaar oud met twee contrastshows. Eerst: "Das goet faud" en daarna "tis perfect goed" met een hoge, grappige amusementswaarde. Mooi zo!!! Weer Conny en Gonny in de TON. Ze krijgen de smaak te pakken. Hun optreden en trefzekerheid wordt steeds beter. Een mooi decor met "Van Munster OUD-PAPIER" over de Geffense drempels heen. Zeer goed uitgewerkt tema met kijk op mooie jongens en met alles wat oud papier verborgen wil houden op komische wijze op straat te brengen. Ze waren soms nog wat "Zeverzakkerig", maar heel ook heel vindingrijk ern spitsvondig. Ze hebben de gil-blèèr uitgevonden tot genoegen van Gilbèrt De POMPZWENGELS vierden hun 40-jarig bestaan met welklinkende FEESTMUZIEKop internationaal top niveau, trots op door hen gespeelde muziek op Radio Brabant gedurende 14 dagen en op hun prachtige jubileum C.D. "Jan Trom moes toch wà tonproat kwijt, mar dà hai nie gehoevve, want hun muziek was een OASE, een HEMELSE happening, een VERFIJNING van het prachtige feest. Die mooie fluwelen klanken en tintelende oorstrelenden, harmonieën deden onze harten kloppen. We hebben wel het contact met leider Willy gemist. Fantastiscn wat een mooie muziek. Bedankt POMPZWENGELS en PROFICIAT!! De Weetwatsjers. Ze maakten een zeer attractieve entree, door de tweeling??? van persoon te wisselen. De Prins was Wil en Gilbert was Wil of andersom. Na die opgeloste verwarring schoten de luimknallers en de humorflitsen de zaal in. Spitsvondigheden volgden elkaar in sneltreinvaart op. We genoten volop. Jammer, dat ze een paar keer uit de bocht vlogen en in lichte aanvaring kwamen met het raoporkest. De Toapen waren het verbazingwekkende slotstuk van 'Hoe krijgen ze het verzonnen??" Nie mi Tonnie Jansen meej, maar met het vliegtuig, Turbulente zaken speelden zich af met een noodlanding en zo kwamen ze op het karnaval van Rio terecht. Dat werd dan ook weer een heel gezellige meezinger van je welste. Een prachtig Slot. 8

Samen met de goede presentator René werd nog een een knap en lekkere meedeiner opgevoerd met alle deelnemers. Complimenten nogmaals aan het raoporkest, de organisatie en de sfeer. Een welgedane, verrukte volle GOUDEN LEEUW moest nog lang praten. Het was FANTASTISCH!!! De RAOP 2004 een HOOGTEPUNT. Onze eerste Gast: Onze Geffens Wim van der Doelen te Maren-Kessel vertelde over zijn entree in de provinciale staten. Toch weer een heel andere cultuur dan bij het Z.L.T.O. en Waterschap. Wim had en heeft een sterke achterban. In 61 Brabantse gemeenten haalde Wim zijn eigen stemmen binnen en in Geffen stond de teller op 300 voorkeurstemmen. Hij voelt zich Brabant-breed gedragen. Het kost zo'n 1 1/2 dag werk. Hij is een van de 30 C.D.A.-leden in de Staten. Ieder heeft wel zijn eigen deskundigheid . Wim zit voornamenlijk in de commissie voor Ruimtelijke Ordening en Milieu met als specialiteit "Water" . Het C.D.A doet echt haar best om hun verkiezingsleuze "Meer doen en minder regels", waar te maken. Er zijn al diverse regels aangepast en zelfs afgebroken. Men wil meer ruimte geven aan gemeenten om het Streekplan in te vullen. Dorpen moeten eigen volk kunnen herbergen. Boerderij splitsing, woningsplitsing moet gemakkelijker kunnen. Maar zegt Wim om alle neuzen in de goede richting te krijgen is jaren nodig. In 2005 zal een en ander pas echt merkbaar zijn. De procedures, die voorheen 3 jaren duurden moeten worden gekort naar hoogstens een halfjaar. De RECONSTRUCTIE-wetten en -procedures zijn alles overheersend en een leidraad. De sloopregeling BOUWEN voor BOUWEN verloopt moeizaam, omdat per 1000 m2 sloop ook maar een bouwvergunning wordt afgegeven. Dan is die grond veel te duur. Dat moet naar minimaal 4 bouwvergunningen om de opbrengst vlot te genereren en de kavels voor eigen inwoners te bestemmen. De bouwplannen voor starterswoningen à 150.000 Euro zijn nog in ontwikkeling. Men wil dikwijls een te groot bouwvolume. Dat jaagt de prijs op. Kunnen we genoegen nemen met bv. maar 2 slaapkamers etc.? De ambtelijke invloed is erg groot met in het provinciehuis 1800 hardwerkende ambtenaren. Toch moet duidelijk worden dat: "Het bestuur bestuurt" en dat is G.S. en de Statenleden onder leiding van de commissaris. Het evenwicht vinden tussen economische en ecologische voorwaarden is steeds een afweging. De gedeputeerde van C.D.A.-huize Paul Rüpp, doet zijn uiterste best. Hij denkt ondernemend en heeft veel beweging gebracht in regelgeving en kortere pocedures. Plannen zijn soms al 25 jaar in behandeling voor de uitvoering begint, denk daarbij b.v. aan bestemmingsplan "de grote Wielen" te Rosmalen. Het inbreiden in dorpen is ook dikwijls moeilijk. Een dorp moet "dorps" blijven. Maar met goede studies en onderbouwde plannen zijn er goede mogelijkheden. De uitbreiding van


gemeentes, dorpen moet organisch zijn en het geheel versterken. Man kan niet zo maar ergens willekeurig een stel huizen neergooien. Wel wordt gewerkt aan kernoverschrijdende voorzieningen. b.v. Een groot gemeenschapshuis voor heel Maasdonk of een groot sportveldencomplex tussen de kernen, dan komt bouwgrond vrij. Die ruimte wordt nu nog niet gegeven en kan onder de huidige regelgeving niet. Het voorzieningenniveau van een dorp moet zodanig zijn, dat het ook uitnodigend is. De mobiele mens, kan immers zomaar naar de stad, waar meer keus is enz. Er valt nog uren te discussiëren. Maar de hamer van voorzitter Rien van Santvoort valt onverbiddelijk met dank aan Wim van der Doelen voor zijn uiteenzetting. Een welbespraakte beminnelijke en geëngageerde persoon, die zich tot het uiterste zal inspannen om mee te werken een betere situatie voor dorpen, kleine kernen. Wim veel dank en succes!!! en tot ziens. Dokter Aart Smit wilde graag aanzitten om zijn dankbaarheid te tonen namens het doktersechtpaar voor de geslaagde afscheidspresentatie "De gezondheidsmarkt." Het scheidende paar wilde echt iets anders: mensen laten zien wat ze zelf kunnen doen aan hun gezondheid, die immers bij jezelf begint. Toch hebben ze van 11.00 tot 17 .15 uur alsmaar handjes mogen geven met nauwelijks tijd tussendoor voor een drankje en een hapje. Het was voor ons toch een fantastische dag, die we niet meer vergeten. Wij vonden het wel hartverwarmend en de waardering, die eruit sprak heeft ons goed gedaan. Met Aart duiken we even het verleden in en gaan we op zoek naar de veranderingen. Vroeger had een arts nauwelijks spreekuur. Je was de hele dag op pad naar de zieken toe. Nu bezoekt de patiënt zoveel mogelijk de huisarts en is het aantal huisbezoeken beperkt. Dokters hadden nauwelijks gegevens van hun patiënten, hooguit een te groot adressenbestand. Het echtpaar heeft hard gewerkt aan goede inzichtelijke dossiers van al hun patiënten, zodat een en ander kan worden overgedragen. Alle beschikbare, toelaatbare gegevens staan op de computer enz. Het paar is zich levenslang blijven ontwikkelen. Er is zoveel aan-techniek kennis en kunde bijgekomen door de jaren. Maar principe blijft, dat er een levenslang relatiepatroon moet zijn tussen arts en patiënt. Met de maatschappelijke ontwikkelingelingen verandert ook het arts-zijn. Steeds meer vrouwen worden huisarts; nu zijn reeds 80% van alle huisartsen vrouwen. Doktersposten zijn te snel gerealiseerd en te grootschalig opgezet. Maar jonge dokters willen nu eenmaal dikwijls parttime werken, die hebben die ontwikkeling afgedwongen. Daarom is een zorgvuldig dossier van elke patiënt steeds belangrijker. Een arts kijkt naar de harmonische mens. Een specialist slechts naar een onderdeel. De huisarts moet blijven wil de gezondheidszorg betaal-

baar zijn. Stel je voor dat je zo maar naar een specialist kunt gaan. De vertrouwenspersoon in de persoon van de huisarts is absoluut nodig. Een specialist kijkt naar een onderdeel en dan meestal nog door een technische bril. Met hoeveel verschillende doktoren en verplegenden krijgt men in een ziekenhuis van doen? Gelukkig kan de huisarts zijn/haar taak verlichten middels assistenten of patiëntenbegeleiding voor b.v. chronisch zieken. De patiënt komt nog onvoldoende aan bod, waar het de invulling van de ziekenzorg, de financiële middelen en verdeling betreft. Het aantal patiënten blijft nog altijd bepalend voor het inkomen van de huisarts. Er is veel te veel budgettaire aansturing van bovenaf. Maasdonk heeft dankzij onze inzet een goed functionerend artsenbestand. Geffen blijft wel gezond, daar heb ik alle vertrouwen in, zo besluit Aart. Wij waarderen de inbreng van dokter Aart Smit aan deze stamtafel en hopen, dat hij nog dikwijls onze gast zal zijn en wenst het echtpaar nog vele goede jaren toe. Er wordt nog aandacht gevraagd voor de ROTTENRIJKER, mooier en beter dan ooit. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd dit keer. De vele mooie activiteiten van de Stichting moeten betaalbaar en haalbaar blijven, daarom steun die actie. De jeugdprins en prinses is nauw verwant aan de Prins en een Raadslid, das toevallig. Er komen nog ernstige klachten over de bah! bah! hondenpoep in de Lambertusstraat rond de speeltuin en de peuterschool tot en met in de zandbak. Hoe is het mogelij k? En niets helpt? Er is een hondenpoep voorziening er is sociale controle. Er zijn al processen verbaal uitgedeeld. Maar niets helpt. Wie een oplossing heeft wordt genodigd aan de stamtafel. 20 Februari a.s bestaat de stamtafel 10 jaar. We gaan dat vieren op 29 februari onder voorzitterschap van de "stamtafelvader" Jaap Bijleveld in de 195e stamtafel weer in café Govers van 10.30 tot 12.00 uur met napraat tot 12.30 uur. Ook U bent WELKOM, onder het motto: "Elke disgenoot geniet". Van stamtafel 194. Voor op- en of aanmerkingen de Prins tel. 0412 640982.

s

Peppeldreef 17 · Tel. (073) 532 77 55 Compl ete gezichtsb ehandeling vanaf€ 20 ,50

Ook voor voetverzorgende behandelingen 9


@ GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17. 00 tot 19. 00 uur. woensdag van 13 .30 tot 15 .30 uur (alleen burgerzaken). OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073-534 27 38. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 3 8 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 073 - 534 27 38) SPREEKUREN Burgemeester: P.C.J. Boelens Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder J.A.M. Voermans Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder E.J.A.M. van Heese Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder M.J.M. van de Ven Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens 10

op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. POLITIE Op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 - 12.00 uur kunt u het gemeentehuis bellen (tel.nr. 073-5 34 2100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00- 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken. CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00 INZAMELING HUISHOUDELIJKAFVAL VANAF 07.30 UUR Denkt u eraan om de container op de ophaaldag bijtijds buiten te zetten! Vanaf 07.30 uur wordt ingezameld en zeker in de straten die het eerst aan de beurt zijn staan nog diverse containers te laat buiten. Deze worden dan niet geleegd. Aanvullende informatie: In eerdere publicaties is de rijroute aangegeven van het inzamelende bedrijf Van Kaathoven BV Omdat bij het inzamelen van restafval (grijze container) de route te lang is gebleken voor ĂŠĂŠn wagen, wordt voorlopig met 2 wagens ingezameld. Hierdoor is de rijroute niet meer geheel van toepassing en kan het zijn dat in straten die achteraan op de lijst staan toch 's morgens vroeg wordt ingezameld. In de praktijk is het nu zo dat bij de lediging van de grijze containers 1 wagen gewoon vooraan begint in de gepubliceerde rijroute en 1 wagen achteraan begint. Houdt u dus rekening met het bijtijds klaar zetten van de container vanaf 07 .30 uur. Let op! Te laat buitengezette containers worden niet leeg gemaakt ! WAT MOET IK MET VRAGEN EN KLACHTEN OVER DE LEDIGING VAN DE CONTAINERS Indien u een vraag of klacht heeft over het ophalen van het huishoudelijk afval en/of lediging van de grijze en groene container, kunt u het beste bellen naar het gemeentehuis, bureau CCT. (tel. 5342100)In tegenstelling met wat op de afvalwij zer staat dient u klachten over het ophalen dus door te geven aan de gemeente. De gemeente zal eerst na toetsing van de klacht deze doorgeven aan het inzamelende bedrijf.


UITKOMSTEN JEUGDMONITOR 12 TIM 17-JARIGEN Een bekende slogan is "wie de jeugd heeft, heeft de toekomst" . Van belang is dan ook dat de gemeente investeert in de jeugd, maar dat men ook weet wat er onder de jeugd leeft. Voor gemeenten, provincie en GGD is dit aanleiding geweest om de handen ineen te slaan. Medio 2003 is een omvangrijk onderzoek onder de jeugd gehouden. In de gemeente Maasdonk zijn er 946 jongeren in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar. Aan 546 jongeren is een vragenlijst toegezonden en 298 jongeren hebben de vragenlijst ingevuld. Ruim 30% van de jongeren heeft dus de vragenlijst ingevuld. Uitkomsten Eind 2003 zijn de eerste resultaten van de jeugdmonitor 12 t/m 17 jarigen aan de gemeente toegezonden. Onderstaand wordt in het kort ingegaan op een aantal uitkomsten, waarbij in voorkomende gevallen een vergelijking is gemaakt met alle gemeenten uit Brabant-Noordoost (dit zijn de gemeenten in het Land van Cuijk, de regio Uden-Veghel en de regio Oss) . Jongeren in Maasdonk spijbelen bijna net zo vaak als jongeren in andere gemeenten; in Maasdonk heeft in de afgelopen 4 weken 13% wel eens gespijbeld van school en in Brabant-Noordoost is dit 14%. Jongeren in Maasdonk zijn bijna net zo vaak het slachtoffer van pesten; in Maasdonl( is in de afgelopen 12 maanden 7% regelmatig slachtoffer van pesten geweest en in Brabant- oodoost is dit 6%. Van de jongeren in Maasdonk is 90% lid van een club; in Brabant- oordoost is dit 87% Het alcoholgebruik van de jongeren in Maasdonk is hoger dan in andere gemeenten; in Maasdonk heeft 58% in de afgelopen 4 maanden alcohol gedronken en 3% is (zeer) excessieve drinker; in Brabant-Noordoost is dit resp. 54% en 1%. Het gebruik van wiet of hasj door jongeren in Maasdonk is aanzienlijk lager dan in andere gemeenten; 0, 7% van de jongeren heeft in de afgelopen 4 weken wiet of hasj gebruikt en in de Brabant-Noordoost is dit 5%. Jongeren worden slechts zelden op hun gedrag aangesproken. Van de jongeren in Maasdonk is 74% van mening dat men weinig wordt aangesproken op hun gedrag en in Brabant-Noordoost is dit 77%. Van de jongeren in Maasdonk heeft 9% problemen die dag en nacht spelen. De meest genoemde problemen zijn: schoolprestaties/cijfers, keuzes die gemaakt moeten worden en uiterlijk. In Brabant-Noordoost heeft 12% van de jongeren problemen die dag en nacht spelen. Jongeren in Maasdonk zijn in zijn algemeenheid positiever over de gemeente dan in andere gemeenten. Van de jongeren in Maasdonk is 65% op de hoogte van activiteiten door de gemeente en Brabant-Noordoost is dit

45%. 29% van de jongeren in Maasdonk is van mening dat er sprake is van matig tot zeer slechte sportvoorzieningen en in Brabant-Noordoost is dit 35%. De jongeren in Maasdonk voelen zich veiliger dan in de andere gemeenten. In Maasdonk heeft 22% wel eens een onveilig gevoel tegenover 24% in Brabant-Noordoost. Op basis van de eerste resultaten kan de voorzichtige conclusie getrokken worden dat in vergelijking tot de gemeenten in Brabant-Noordoost de jongeren in Maasdonk in zijn algemeenheid op een positieve manier onderscheiden. Wel zijn er nadrukkelijk zaken die de aandacht behoeven. Dit betreft niet alleen een verantwoordelijkheid van de gemeente. In de loop van 2004 volgt een nadere uitwerking.

VRAAG EN AANBOD De lente is nog wel niet begonnen, maar misschien heeft u al last van opruimkriebels of schoonmaakdrang. Daarom alvast deze vooraankondiging voor de actie "Vraag en aanbod". Voor de stichting "Vraag en aanbod" verzamelen wij op 17 april gebruikte gereedschappen, machines en goederen, die worden opgeknapt door langdurig werklozen om vervolgens te worden verstuurd naar ontwikkelingslanden. Gooi uw oude materialen daarom niet weg ook al zijn ze kapot. Goederen die we kunnen gebruiken voor "Vraag en aanbod" zijn: - fietsen - rolstoelen - naaimachines en breimachines - computers en printers - schrijfmachines (niet met lintcassettes) - eenvoudige handgereedschappen voor timmerman, metselaar, elektricien, loodgieter, fietsenmaker, schoenmaker, automonteur. - Eenvoudig landbouw- of tuingereedschap - Elektrisch handgereedschap. Goederen die we niet kunnen gebruiken zijn meubilair, huisraad, wasmachines, beeld- en geluidsapparatuur en keukenapparatuur. Heeft u voor ons bruikbare spullen, zet ze dan alvast even opzij . In de Torenklanken van maart zullen wij nogmaals een bericht plaatsen zodat u precies weet waar en wanneer de spullen ingeleverd kunnen worden. De M.O.V groep (Missie-Ontwikkeling-Vrede)

TOREN"KLANKJE" Heer Pastoor nu ook heeroom! 11


Vertrek vanaf sportvelden Bonk:elaar¡; Kloosterstraat; Veldstraat; Lambertusweg; Trudo"straat; Thijmstraat; Willibrordstraat; -Runrotstraat; Dorpstraat; Molenberg; Molenstraat; Kerkstraat; Kloosterstraat; Mariaschool. ' 12


EEN GROOT INDUSTRIETERREIN IN VINKEL EN HEESCH-WEST Naar alle waarschijnlijkheid komt er een groot bedrijventerrein op het grondgebied van Heesch en aansluitend op het grondgebied van Vinkel. Het beoogde terrein zal ongeveer 120 ha bedragen. Een forse ingreep in dit landschap en op de dorpen Heesch en Vinkel. Al geruime tijd is het Platform tegen Waalboss in Heesch bezig om dat industrieterrein tegen te houden. We zoeken in Maasdonk nu mensen die met ons mee willen doen in dit Platform. Bent u ook van mening dat dit industrieterrein hier niet moet komen, bel dan een van de onderstaande nummers op. Het Platform tegen Waalbos be taat uit een aantal burgers uit Heesch en Maasdonk en het heeft geen binding met de politieke partijen. Onze nummers zij n: 073 - 532 16 70. 0-1- 12 - 45 4 1 59 of 0412 - 45 27 15

VASTENACTIE 2004 (1) Volgende week. na carnaval begint de vastenperiode. Vanuit onze chri telijke traditie een periode van 6 weken vóór Pasen. De Christelijk vastentijd leeft aanmerkelijk minder dan de R amadan bij onze moslim-medemensen. Wat dat betreft kunnen we nog wel iets van elkaar leren. Laten wij ons vastentrommeltje weer eens voor de dag halen. We vullen het niet met snoep maar met geld dat we uitsparen door wat minder luxe artikelen te kopen tij dens de wekelijkse boodschappen. Het is letterlijk en figuurlijke gezond om jezelf zo nu en dan eens iets te ontzeggen. Tegelijkertijd kmmen we daarmee mensen bel pen die het veel slechter hebben getroffen dan wij. Het i zeker niet verkeerd om tijdens de vastenperiode een extra stil te staan bij de mensen in de derde wereld die noodgedwongen het hele jaar door moeten vasten. Mensen die hun kinderen eenzijdig en veel te weinig voedsel moeten geven, want het ontbreekt hen aan de eerste levensbehoeften.

Vast iets om te delen Dit is het thema van de Vastenactie 2004 "Vast iets om te delen" . We vragen dit jaar aandacht voor de achtergestelde Maya's in Guatamala. Zoals u wellicht weet steunt de Vastenactie j aarlijks kleinschalige sociaal-economische projecten die zijn opgezet door de mensen zelf. Er is gekozen voor het Maya-dorp Santa Louisa In Guatamala. Deze Maya-indianen, de oorspronkelijke bewoners van Guatamala, vechten nog altijd voor het eigendomsrecht van hun land. Ze hebben een eigen coöperatie gevormd om aan een inkomen te komen. De Vastenactie helpt hen daarbij door landbouwtrainingen

te geven, schoon drinkwater aan te leggen en de levensomstandigheden in het dorp te verbeteren. Als wij iets vasten kunnen we met hen delen en van onze luxe kunnen we deze mensen aan een inkomen helpen zodat ze in de belangrijkste levensbehoeften kunnen voorzien. We hoeven er zelf geen boterham minder om te eten. Misschien wel een gebakje minder of een paar zakken chips minder. Dat kan best aardig aantikken als je zo iedere week één of twee luxe artikelen minder in het karretje stopt. Als onze collectanten dan langs komen in de week van 29 maart t/m 2 april kunt u trots het vastentrommeltje met geld leeg schudden in het vastenzakje. Dan zou het nog wel eens een mooi suikerfeest kunnen worden bij de Maya's in Guatamala. De M.O.V -groep (Missie-Ontwikkeling-Vrede)

LIEVE MENSEN BEDANKT! Graag willen wij iedereen bedanken voor het medeleven, de kaartjes, telefoontjes, e-mails en sms-jes die we hebben ontvangen naar aanleiding van het ernstige ongeval dat Johan is overkomen. Het heeft ons ontzettend gesteund en helpt ons om verder te gaan na deze vreselijke gebeurtenis. Nogmaals hartelijk bedankt. Het was hartverwarmend. Johan, Monique, Astrid, Mick en Tom van den Berg

TEN BLAKKE GEBRACHT Wij zijn op zoek naar een lieve OPPAS oma/moeder/ gezin, om op onze 2 kinderen te passen (0 en 2 jaar), als opa en oma niet in de gelegenheid zijn om dit te doen. Het gaat om 1 dag in de week, en om totaal ongeveer 4 maanden per jaar ( meestal buiten de schoolvakanties). Verdiensten in overleg. Bent u geïnteresseerd? Neem dan svp contact met ons op: 073 - 532 56 01.

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

@

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Kraaijeven 3 5386 LH Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623 13


1

Rabobank


ONBESCHERMD DORPSGEZICHT deel 2 Je staat er van te kijken hoeveel mensen het plekje voor de Mariaschool koesteren en vinden dat dit een beschermd dorpsgezicht moet blijven. Naar aanleiding van het stukje dat ik schreef in de Torenklanken van januari heb ik veel reacties gelaegen. Diverse telefonische reacties en veel mensen die ik in het dorp tegenkwam reageerden in de trant van "de voorgevel van de M ariaschool mag niet worden gesloopt", "het prachtige stukje groen in onze oude dorp skern moet behouden blijven". "Het zicht op de pastorie mag niet verdwijnen" . "We moeten er voor gaan liggen, het gemeentebestuur moet weten dat veel Geffenaren dit niet willen". Natuurlijk had ik verwacht dat veel mensen deze mening deelden. Maar het is goed dat het ook gezegd wordt, want er wordt anders o zo gauw gedacht "wie zwijgt stemt toe" . En het blijkt dus dat veel dorpsgenoten niet toestemmen in de algehele sloop van de Mariaschool. We willen dat de rnorgevel behouden blijft en daarmee het karakteristieke. open , groene plekje midden in ons dorp, omzoomd door de mooie oude pastorie, het Oude Klooster en de gevel van een dorpsschool uit de 20ste eeuw. Op het authentieke van die voorgevel kom ik in ·'Onbeschermd dorpsgezicht deel 3 " graag nog terug. Blij verrast was ik dus met al die reacties. Het zijn er teveel om op te noemen maar toch maak ik graag een uitzondering voor 4 prominente Geffenaren die ook hebben gereageerd en op wiens warme sympathie ik mag rekenen: ONS ALLER TOAPEN. Met de steun van De Toapen ben ik bijzonder gelukkig. Want de Toapen leggen letterlijk en figuurlijk veel gewicht in de schaal. Als de Toapen er mee voor gaan liggen zitten we goed. Daar kan niemand omheen. De Toapen zelf zijn ook een stukje beschermd dorpsgezicht zou je kunnen zeggen. Met de Toapen erbij staan we heel sterk, met hen moeten we ons beschermd dorpsgezicht toch kunnen redden! Al die mensen die hebben gereageerd zeiden dat ik maar hoefde te roepen en ze komen er mee vóór liggen. Binnen een halve dag kan ik zo heel wat mensen mobiliseren en geloof maar dat het dan vol komt te liggen voor de Mariaschool. Met onze Toapen in de frontlinie kan iedereen zien dat wij het niet eens zijn met de huidige plannen. Opvallend is ook dat ik van veel vrouwen reacties heb gekregen. Op zich is dat ook niet zo verwonderlijk want het gaat hier natuurlijk wel om onze voormalige meisjesschool. De school waar wij vrouwen leerden lezen en schrijven. Waar degenen die niet zo vaardig waren met naald en draad sidderden onder het strenge regime van zuster Pietje. De school waar de nonnen en een paar juffen generaties lang het heft in handen hadden. De school

waar eind zestiger jaren Piet de Kort als eerste man het vrouwenbolwerk binnen trad. Zoals juffrouw van der Sommen jarenlang de enigste vrouw was op de Aloysiusschool, zo kwam Piet de Kort de emancipatie op de Mariaschool in gang zetten. We kunnen veel verhalen over onze Mariaschool en aan die geschiedenis worden we herinnerd als het beschermd dorpsgezicht in tact blijft. Het laatste woord is hierover nog niet gezegd! LenyRomme

EXPRESZO ZOEKT PIANIST(E) Gemengd koor ExpresZo (20 leden) is op zoek naar een vaste pianobegeleider(-ster) , welke -uitsluitend bij de optredens en generale repetities van het koor- muzikale ondersteuning zou kunnen bieden. ExpresZo zingt overwegend lichte muziek en de zangers en zangeressen streven ernaar om een paar keer per jaar een uitvoering te geven. Heb je interesse, lees en speel je vlot van bladmuziek en heb je affiniteit met populaire muziek, neem dan contact op met: Antonie Brands, tel. 073-5324030

De carnavalskrakers van dit j aar zijn: l.

4 gepaneerde Schnitzels met gratis zigeunersaus

5,00

2.

Balkenbrij, 500 gram uit eigen keuken

2,00

3.

Huzarensalade, 500 gram de lekkerste

2,25

4.

Gebraden gehakt ballen, 4 st uks met gratis j oppie saus

€ 4,00

5.

Bospaddenstoelensoep, 1 liter uit eigen keuken

€ 3, 50

6.

Varkens satévlees, 500 gram heerlijk gemarineerd

7.

Worstenbroodjes, 10 halen - 9 betalen

8.

Ki p Pilaf, per portie met grais gekookte rijst

5,45

€ 4,50

Maandag 23 februari en dinsdag 24 februari zijn wij gesloten.

Fijne carnavalsdagen !!

~

KEURSIAGER

Keurslagerij

VANTUYL Dorpstraat 26 - 5386 AM Geffen tel. (073) 532 58 91

15


GESLAAGDE CD PRESENTATIE BLAASKAPEL DE POMPZWENGELS GEFFEN Zondagmiddag 25 januari jongst leden zo rond de klok van 13.15 uur zochten de eerste fans een plaatsje in de zaal, de leden van de blaaskapel keken elkaar aan "nu al publiek binnen ... zou het dan echt druk worden??" Ja, dat werd het! Het publiek bleef maar binnen komen, de zaal bij de Gouden Leeuw te Geffen zat om 14.00 uur helemaal vol. Aan de deur werd men door twee charmante Oostenrijkse dames verwelkomd en voorzien van een heerlijk glaasje glühwein. 's-Morgens vroeg hadden alle leden hun wekker vroeg gezet om samen met het personeel van de Gouden Leeuw de zaal in Oostenrijkse sferen aan te kleden. Reeds toen werd de toon voor de dag neergezet, samen maken we er iets mooi van, samen zorgen we ervoor dat het publiek een middag voorgeschoteld krijgt waar ze nog lang aan terug zullen denken. Samen, jong en oud, dat is de kracht van deze blaaskapel. Toen spreekstalmeester Jan van Ravenstein de leden van de Pompzwengels één voor één naar voren riep, ontstond er een warm applaus . De blaaskapel liet het publiek niet langer wachten en vol enthousiasme speelden zij een eerste muzieknummer. Maar o, jee wie kwamen daar nu binnen "de Weetwotsjers" (bekend van recht vur zunne raop) zij kwamen de blaaskapel helpen met het onthullen van haar cd. Ze brachten een geweldige komische

act en lieten een bekende en onbekende Brabander; dirigent van de plaatselijke fanfare WI.K. Jo Delnoye en weerman van Omroep Brabant Johan Verschuuren helpen bij het onthullen van de cd "Rond de pomp". Voor deze titel is gekozen vanwege het feit dat de dorpspomp het middelpunt is in Geffen, vanwege de naam van de blaaskapel en vanwege het feit dat de Pompzwengels inmiddels een belangrijke rol vervullen in Geffen. Vol trots stonden alle muzikanten op het podium, hun cd was een feit! Later op de middag brachten ook de Toapen (eveneens bekend recht vur zunne raop) een ode aan de blaaskapel. Deze vier volslanke dames waren speciaal naar "Trioliejer" gereden om Oostemijkse kleding te kopen. et als bij de Weetwotsjers was ook dit een geweldige act met 100 procent lachgehalte. Woorden kunnen niet om chrijven om u als lezer duidelijk te maken hoe de muzikanten genoten deze middag. Telkens als zij een optreden gaven, straalde de vrolijkheid, de dankbaarheid, het enthousia me en de muzikaliteit er vanaf. En het publiek? Zij genoot Yan een heerlijke, muzikale, sfeervolle, goed georganiseerde middag. Zij bleef maar roepen "bis, bis, bis" maar aan alles komt een einde, zo ook aan deze middag. Blaaskapel de Pompzwengels bedankt iedereen, die in welke hoedanigheid dan ook heeft meegeholpen aan het welslagen van hun cd presentatie. Bent u nog niet in het bezit van de cd "Rond de pomp" bestel deze dan via www.pompzwengels.nl

'

ERN 5

Joyof Perfection

· ~ schilders / glas •

schilderwerken nieuwbouw/ onderhoud

wand / plafondafwerking

meerjaren onderhouds planningen

glasservice

informeer voor vrijblijvende offerte

woonhuizen ouder dan 15 jaar verlaagd BTW tarief. (19% naar 6%) uw voordeel 13% Ernis schilders Het Geffens Veld 8 5386 LL Geffen

16

Tel.

Fax E-Mail

073 - 532 34 00 073 - 532 65 10 ernisschilders@levix.nl


Begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent.

Gratis aan te vragen uitvaartcodicil: 1 telefoontje en u heeft het uitvaartcodicil zo snel mogelijk in huis.

Uitvaartshowroom: Bezoek onze uitvaartshowroom aan de Geffensestraat 1A te Heesch. Dit kan na telefonische afspraak.

Wilt u weten of u voldoende verzekerd bent voor de uitvaartkosten dan kunnen wij dit voor

Do

verzorgen.

Al onze adviezen zijn gratis en vrijblijvend.

e s Uitvaartverzorging

Oss

Tel. 0412 - 64 24 54

Rosmalen

Tel. 073 - 522 42 86

Berlicum

Tel. 073 - 503 52 58

Donders Uitvaartshowroom, Geffensestraat 1A te Heesch.

v.d. Bosc

. Wanrooy

INTERIEURS

K E U K E N S

Met van Schij n d el Bouwgroep neemtu elke hindernis die u met bouwen t egenkomt!

V.O.F.

* Ambachtelijke keukens naar uw wens gemaakt * Dealer Nieburg en RWK Keukens * Keukenrenovatie

* Vervanging inbouwapparatuur (gratis ingebouwd)

Bezoek onze showroom na telefonische afspraak. DEALER:

SIEMENS

imperial lO!fH MEI IECHNIEK Dl f OVEi!UIGi

:M:iele

Kerkstraat 25, Nuland Telefoon 073 - 532277 4 ~ <E,t"

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP Bredeweg 13, Geffen Tel.: 073-532296 l

f<,~t!JlJ:!! .iY.,DRIJF

\"'

'l's. EN

I"'

~\",G

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Renovatie projecten. Tel 073 532 34 69 Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spuitwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl


CDA AFDELING MAASDONK Sportpark De Zwaan Al vele jaren is gesproken over de noodzaak tot aanpassing van de accommodatie van voetbalvereniging EVVC. Voor de komende vergadering van de adviesraad Welzijn en de gemeenteraadsvergadering ligt het voorstel voor tot het beschikbaar stellen van een krediet voor renovatie van sportpark De Zwaan. Dit voorstel is tot stand gekomen in goed overleg met EVVC. Het voorstel voorziet in renovatie van het hoofd veld in 2004 en van veld 2 in 2005. Voor het gebouw wordt uitgegaan van uitbreiding met 4 kleedlokalen, hetgeen tot gevolg heeft dat het hoofd veld iets wordt verschoven. Van de huidige accommodatie krijgen twee kleedlokalen een andere bestemming. Tevens wordt overgegaan tot uitbreiding van de kantine en nieuwbouw van de bestuurskamer. Om een en ander ook in financiële zin mogelijk te maken zal de gemeente aan EVVC geld beschikbaar stellen en zal men veelal in zelfwerkzaamheid overgaan tot aanpassing. Afscheid Betsy van Bakel In december 2003 heeft Betsy van Bakel afscheid genomen als raadslid van de gemeente Maasdonk. Voor haar verdiensten als raadslid en als wethouder kreeg zijn bij haar afscheid een koninklijke onderscheiding. Vanaf deze plaats willen we Betsy hiermee feliciteren, maar ook bedanken voor haar inzet voor het CDA en voor de gemeente Maasdonk. De vacature van raadslid is ingevuld door Ton van der Leest uit Vinkel. Wet voorkeursrecht gemeenten Door de meerderheid van de gemeenteraad is onlangs besloten tot het vestigen van de wet voorkeursrecht voor het gebied gemeentegrens Bernheze - Zoggelsestraat/ Ruitersdam - Weerscheut. Wat houdt dit in? In principe komt het er op neer dat als iemand binnen dit gebied zijn eigendom wil verkopen hij dit eerst aan de gemeente moet aanbieden. De gemeente moet dan binnen bepaalde termijn reageren en wordt men het niet eens over de prijs dan kan door de verkopen bij de rechtbank om advies worden gevraagd. Is de verkoper het niet eens met dis advies dan kan hij gewoon besluiten om van verkoop af te zien. Wil men niet verkopen dan is er niets aan de hand. Waarom is overgegaan tot het vestigen van de wet voorkeursrecht gemeenten? Binnen Waalboss dient een regionaal bedrijventerrein te worden gerealiseerd van circa 125 ha. Naast de behoefte aan bedrijventerreinen dient het te realiseren bedrijventerrein mede voor de financiering van de ombouw van de rijksweg. Door de gemeenten Bernheze en Maasdonk is op een gebied van ruim 200 ha de wet voorkeursrecht gemeenten gevestigd. Gekozen is dus voor een grotere oppervlakte dan noodzakelijk, omdat men altijd nog kan beslissen om het gebied te verkleinen. Er vindt op dit moment nader onder18

zoek plaats wat binnen het gekozen gebied de meest aangewezen plaats is voor het regionaal bedrijventerrein. Met het vestigen van de wet voorkeursrecht worden speculanten en projectontwikkelaars buiten de deur gehouden.

Bestemmingsplan Buitengebied Op dit moment wordt de 1e partiële herziening van het bestemmingsplan buitengebied voorbereid. De herziening voorziet onder meer in een regeling voor bijwonen, vergroten van de oppervlakte bijgebouwen (van 70 naar 80 m2) en een surplusregeling bij sloop van bijgebouwen (voorstel is om bij sloop van bijgebouwen meer dan 80 m2 aan vrijstaande bijgebouwen toe te laten; het aantal extra vierkante meters is afhankelijk van hoeveel er wordt gesloopt en is gebonden aan een maximum van 200m2). Streven is dat het voorstel in maart in de gemeenteraad zal worden behandeld. Hierna dient deze nog goedgekeurd te worden door de provincie. Overige • Door de reconstructiecommissie Maas en Meiereij is onlangs het le concept-reconstructieplan vastgesteld. Op korte tennij n wordt hierover nadere informatie verstrekt. Zo zullen huis-aan-huis nieuwsbrieven worden erspreid en wordt er in iedere gemeente een informatie-bijeenkomst gehouden. • Dit jaar worden de verkiezingen gehouden Yoor het Europees Parlement. Lambert van Nistelrooij uit ·uland neemt hierbij een prominente plaats in op de CDA-lijst. • Besloten is tot het instellen van een werkgroep eerste lijnszorg. Diverse betrokl<en partij en zoals huisartsen, zorgverzekeraar, maatschappelijk werk. thuiszorg en de gemeente zijn vertegenwoordigd in de werkgroep. Taak van de werkgroep is: "het opstellen van een (midden-)lange termijn visie terzake de eerste lijnszorg waarmee de inwoners van de gemeente Maasdonk het beste zijn geholpen, waarbij rekening wordt gehouden met de financiële kaders". Vragen of opmerkingen Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Hans van der Biezen (5324129), Mark van der Doelen (5324385) en Ton van der Leest (5323709). Ook kunt u mailen naar: rini .ven@planet.nl

TEN BLAKKE GEBRACHT Gevonden: Bij Bosch van Erp, verschillende sleutels w.o . huis, auto en fiets . Verloren: Leesbril op 26 januari j .1., vanaf Papendijk, Dorpstraat, Oude Klooster. S.v.p. terug bezorgen op Papendijk 5. Bij voorbaat dank. Harry v. Zutphen


REGI(1.4 " BANK 7

DE BANKIER DIE JE KENT U kunt bij ons terecht voor: • privé- (betaal-)rekening * met euro-pas (met pincode en chipper) * met creditcard * rood staan met privé-limiet * een speciale jongenrenreken.ing

• lenen * persoonlijke lening * doorlopend krediet * financieringen voor auto/boot/vakantie? * mix-krediet (lenen en beleggen)

• sparen * direkt opvraagbaar * belastingvrij sparen * bedrijfssparen ,:, deposito's / vaste termijn * automatisch sparen

• hypotheken * lineair/ annuïteiten * spaar/ leven / krediet ,:, aflossingsvrij * combinatiehypotheken * belegging hypotheken * hoog-/laag: oa tructies * met (prellll e-) depot

• beleggen * beleggersgiro * beleggingsfondsen * spaarfondsen * dividendfondsen * mix-fund * rechtstreekse beursaankopen ''' veel vrijheid en lage kosten

• verzekeren * voor personen * voor bedrijven * pensioenen en lijfrente * zorgverzekeringen * gunstige voorwaarden * een onafuankelijk advies * diverse maatschappijen

Onze op ningstijden: maamia~. dinsdag, woensdag, donderdag rrijdag

:::.merdat,?

09.00 -12.15 en 13.15 -1 7.30 uur 09.00 - 12.15 en 13. 15 - 79.00 uur 10.00 - 13.00 uur

en voorts op afspraak

www.lmv.nl

Dorpsplein 13 Geffen '@'s (Oï3 532 32 64

lil

Café - Zaal 't Haasje

Makelaardij Assurantiën

J., f.

Hanegraof B.V. Geffen

voor bruiloften, partijen

Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

en vergaderingen

Te.: 073 - 532 15 20

ï -

Hypotheek ®adviseur

HAGEKO GEFFEN STALEN

KOZI JNE N

Richard Hanegraaf

, Exclusieve gezichts- en , Blendtherapeute lichaamsbeliandelingen • Huidtherapeute Pakkingen (pillen, bulk, borsten, handen, voeten) S C J;,! O ON

HE J D S SALON

,Permanente Make-Up , Make- Up workshops

Tel.: (073) 5324658 Autotel.: 06 - 53184263

Losse advertenties tussen de tekst

Tel.: 073 - 532 23 07

Mob: 06 - 22 58 01 93

MAAT

-

.-

Cespecialiseerd in:

P. DE Kl]EIN

Heesterseweg 5 5386 KT Geffen

OP

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'$ VOLGENS VCA-NORMEN

®AUTO-EN@ MOTORRIJSCHOOL

~ LMV

PARlNERS BV

1/8 pagina 1/4 pagina 1/2 pagina hele pagina

€ € € €

15 25

35 60

Met een cadeaubon kom Je pas echt mo01 voor de dag

n• .,,Hnc " "


Gebr. van de Wetering ~ -~ -0- W~-,.e,

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

t$J __:__ '%, 'S'-

<:J

• Q

Dorpsplein I 9 53B6 CL Geffen

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp OSS (0412) 62 22 13

GEFFEN •. (073) 532 19 95

l._

:-

o.a. Gazelle _ _ _ _ _ _ __

TANKSTATION ..lftA • v1 -

Wij verzorgen voor u:

Vervoer voor ziekenfonds -bus1e

verlijmen van kalkzandsteen leggen van afwerkvloeren het bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten het aanbrengen van spackspuitwerk het aanbrengen van buitengevel-isolatie het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

.

&vtvw.r1as-afbouw.rl l

. WIHABO DRUKKERIJ

Adviesbureau bv

Centrale verwarming Gas-Water-Sanitair Energie - Advisering

Fa miliedrukwerk keuze uit 7 collecties. M et opgaaf van juiste datum b ij geboortekaart jes, drukko sten gratis. Gratis persoonlij k foto-album bij geboortekaart jes. Ook voor kop ieerservice kunt u bij ons terecht.

Kleurenkopieën en kleurenprinten tot A3. Grootformaat plotten tot 150 cm breed. Kopiëren van bouwtekeningen. Heestersew eg 13 - 5386 KT Geffen Tel.: (073) 532 26 84 - fa x: (073) 532 47 95 e-ma il: drukker ij@wi habo.nl - internet: www.w ihabo.nl DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

0 9"-deKinderenv.~ Il B. ,O.f.71 Molenstraat 32

13.00 - 19.00 uur 8.30 - 17.00 uur

Onderhoud aan gastoestellen Onderhouds abonnementen gastoestellen

Wij maken EPA Rapporten Papendijk 14b 5386 EG Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE .NL

SCHOENEN & SPORT '

/5ii)SPI ERI NGS

Geffen, tel. 073 - 5325551 maandag t/m vrijdag zaterdag

~atie-en

Voor al uw fami lie- verenigings- en handelsdru kwer k.

l

Tel 073 532 76 09 - Fax 073 532 76 11 M obiel 06 53 4 746 75

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

RIJWIELEN

openingstijden: woensdag en donderdag 13 .00 tot 18.00 uur vrijdag 13.00 t ot 20.00 uu r en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uu r

Maarten van der Dussen Bouw

Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91

Buro

Wilgenstraat 6 5386 GL Geffen Tel.: 073 -53412 94 Privé: 073 - 53412 92 E-mail: bb.dussen@planet.nl