Torenklanken 2004 - nr 20

Page 1

42e jaargang I nummer 20 1 december 2004

sekretariaat: redaktieadres: advertenties: bank: druk : oplage:

Bergstraat 26A. telefoon (073) 532 15 44 Tolweg - en Veldstraat 13 Tolweg 7 elefoon (073) 532 22 43 Raboban nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 w, aBo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

lllllllllllllllllllllllllllllll-11111111-111111DRINGENDE OPROEP! De Redactie van Torenklanken doet hierbij een dringend verzoek aan alle adverteerders in Toren.klanken om ook in 2005 een advertentie in ons dorpsblad te plaatsen. Vorige maand zijn er meer dan honderd brieven bezorgd bij diegenen die jaarlijk adverteren en ook bij bedrijven die nog nooit een advertentie geplaatst hebben. Er zijn tot op heden weini._, rea ties binnengekomen. Een blad als Torenklanken is voor het grootste gedeelte financieel afhankelij - ¡an zijn adverteerders. Daarom nogmaals een vriendelij verzoek aan onze bedrijven, winkeliers en andere articulieren, die diensten verlenen, om een ad erte tie te plaatsen . Voor prijsopgave en laat ing kunt u inlichtingen verkrijgen bij: Tiny van Wamooij, Tolweg ï. tel.m. 073 532 2243 .

OUD PAPIER GEFFEN (VRIJDAG-ROUTE) I.v.m. Oud en Nieuw wordt het oud papier NIET op vrij dag 31 december opgehaald, maar op WOENSDAG 29 DECEMBER. Wilt u zorgen dat het oud papier om 18.00 uur buiten staat. Bedankt, KP J Geffen

De 1~et,actie vatt Torettklattkett wettst al haar lezers ett abverteerbers

Prettige l{erstt,agett ett eett - Gel1-1l{l{ig 200;

Mogen wij op uw medewerking rekenen? Redactie Torenklanken

RAOPLIED FESTIVAL 2005 In 2005 zal het Raoplied Festival plaats vinden op zaterdagavond 8 januari in "De Gouden Leeuw". Om 19.00 uur is de zaal open en om 20.00 uur begint de avond.

EXPLORERS SCOUTING GEFFEN 3 en 4 Januari 2005 is er in Geffen weer de statiegeld actie. Wij komen bij U langs vanaf 10.00 uur.

KOPY INLEVEREN VOOR: 1 januari 2005 (geldt ook voor e-mail kopy) redaktie adres: Tolweg 7 & Veldstraat 13 e-mail adres: torenklanken@home.nl


UITVAARTVERZORGING

BLQEMMARLVU

VAN LITH B.V.

Kloosterstraat Se

Docfalaan 2 (hoek Julianasingel) 5342 HZ Oss

5386 AR Geffen Tel: 073 - 5321683 Fax: 073 - 5325150

Telefoon 0412 - 623173 Fax 0412 - 641155 - mogelijkheden voor thuisopbaring - zwarte en grijze rouwauto - mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders - gratis informatieboekje/wilsbeschikking op aanvraag - gratis voorlichtingsavonden/informatieve gesprekken - erkend lid van de Ned . Unie van Uitvaartondernemingen - professionele nazorg

Grafwerk is onze specialiteit. Voor ieder budget. Aangesloten bij Eurofleurist. Verzending van bloemen door heel Nederland.

Beheerder "Stadsmortuarium Oss" , "Mortuarium Nistelrode", "Mortuarium Herpen", "Mortuarium Oijen"

Kleding verander- en reparatiewerk. 11

BENILDA

van der Sangen Tuinhout

11

Mo/enberg 6, te/.(073) 532 48 50 5386 DA Geffen / Maasdonk Maandag, Dinsdag, Donderdag, Vrijdag: 09.00 - 12.00 uur andere tijden na tel. afspraak.

- Schuttingen - 1\tinhuisjes - Speeltoestellen - Vlonders - 1\tinmeubelen - Dierenverblijven - Accessoires Eventueel op maat gemaakt Ook uw adres voor al uw TUINHOUT

FCJJO~

~~ ....... :__.a..-i~

maandag t/m vrijdag 8.30-18.00 uur. Zaterdag 8.30-16.00 uur

Tolweg 2 5386 BZ Geffen tel/fax 073-5325789 E-mail: cinerentgeffen@wxs.

Bosschebaan 53 , Heesch (Achter restaurant "De Lucht") tel. 073-5321235 / 06-54375280 fax 073-5320138

Ja, dat doen

we allemaal!

/"J)))~ij ~ ~,,~Y

Aan-/ verkoop

CJ Regio Bank Financieringen

Makelaardij/ AssurantiĂŤn

Kromstraat 172 Oss ~ (0412) 65 06 79

verhuur

en Gel info@geldengezin.nl

Gezin www.geldengezin.nl

www.lmv.nl


Parochie Heilige Maria Magdalena

Geffen Parochie Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321 21 6 email : info@parochiegeffen .nl www.parochiegeffen.nl

"ONDER DE TOREN" WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 09 .30 u Zondag 10.00 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 11.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u LITURGISCHE KALE~ER: Kerstviering "De Schakel" in Wo . 22-12 13.30 u het Oude Klooster mmv Dameskoor en Ouderenkoor KERSTAVOND Rondbrengen van de Vr. 24-12 H.Communie 17.30 u Kerstviering mmv Jongerenkoor H-G Er is kinderkerk voor de kinderen t/m groep 4. 20.30 u Kerstviering mmv Passe Partout 24.00 u Nachtmis mmv Gem.koor EERSTE KERSTDAG Za. 25-12 10.0 0 u + Kerstviering nunv W.I.K 16.00 u Herdertjesviering (dit is geen eucharistieviering en er wordt geen communie uitgereikt). TWEEDE KERSTDAG Zo. 26-12 09.30 u - Gezins-Kerstviering mmv Kinderkoor. In deze viering wordt Ted van Sluis gedoopt. Ma. 27-12 Geen viering in de kapel OUDJAAR / FEE ST \ 'l\N DE H. SILVESTER Oudejaarsviering mmv Passe Vr. 31-12 19.30 u Partout (+ kinderkerk) NIEUWJAARSDAG Za. 01-01 Is er geen viering Zo. 02-01 09.30 u + Plechtige Nieuwjaars - Hoogmis mmv Gemengd koor Wo. 05 -0120.00-21.00 u. Gebedsuur in de kerk Za. 08-01 19.00 u Driekoningenviering/Presentatieviering van de Eerste Communicantjes mmv Kinderkoor Zo. 09-01 09.30 u H.Mis mmv Gem. koor # = dienst in de kapel + = t.v. uitzending naar de Heegt ZIEKENCOMMUNIE: Mensen die door ziekte of ouderdom niet naar de kerk kunnen komen om de Eucharistie te vieren, kunnen de H. Communie thuis ontvangen op vrijdag 24 december.

Een berichtje naar de pastorie ( tel. 5321216) is voldoende . Degenen die al regelmatig thuis de Communie ontvangen hoeven zich niet te melden.

KIND EN KERK MET KERSTMIS Herdertjesviering op Eerste Kerstdag om 16.00 uur Deze viering is bedoeld voor de allerkleinsten en hun ouders. De kinderen mogen als herder of herderin verkleed naar de kerk komen met een lantaarn of lampion. We gaan met de pastoor voorop, in een optocht naar de kerststal. Jullie mogen ook allemaal een tekening meebrengen voor het kindje Jezus. Het kerstverhaal wordt verteld en er wordt gitaar gespeeld. We hopen dat er veel herders naar het kindje in de stal komen kijken. Om 16.00 uur verzamelen we in het portaal van onze kerk. Gezinsviering met het Kinderkoor op Tweede Kerstdag om 09.30 uur Deze viering is een aangepaste kerstviering voor kinderen. Het kinderkoor zal mooie kerstliedjes ten gehore brengen. In deze viering wordt Ted van Sluis gedoopt; voor hem mogen de kinderen een tekening of een kleurplaat meebrengen. We hopen dat er veel kinderen met hun ouders aanwezig zijn. Driekoningen Op zaterdag 8 januari vieren we het feest van Driekoningen. Alle kinderen mogen zich, als koning verkleed, om 18.50 uur verzamelen op het kerkplein en in het portaal. Dan gaan we in optocht de kerk binnen om het verhaal van de drie wijzen te horen in de viering van 19 .00 uur. In deze viering zullen zich ook de Eerste Communicantjes van 2005 presenteren. Het kinderkoor zingt. We hopen dat er veel koningen en oosterse figuren meelopen in onze Driekoningen-optocht! Ook het Sint Jorisgilde verleent zijn medewerking. KERSTSTAL Dit jaar zal de kerststal in de kerk opgebouwd worden door leden van de Scouting! Wij stellen het zeer op prijs dat deze jongeren het sjouwen bouwwerk van deze parochieactiviteit op zich willen nemen. Wij zien vol vertrouwen uit naar de komst van het Kind in een vernieuwde stal! Scouts, dank voor jullie inzet! De kerststal kan worden bezichtigd op Eerste Kerstmis tot na de herdertjesviering en op Tweede Kerstdag tot 17 .00 uur. Verder is de kerk geopend zoals anders . DOPEN: Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u terecht bij: Babette Romme, De Doelen 1, tel. 532 3469. De doopvieringen zijn bestemd voor hen die woon-achtig zijn in Geffen, of voor hen die elders wonen, maar ingeschreven staan in onze parochiegemeen-schap en deelnemen aan de kerkbijdrage. 3


H. VAN ZANDVOORT ELECTROTECHNIEK B.V.

C1000.

CAFÉ GOVERS

Van alle markten

thuis.

E-mail: hvzandvoortelectro@hetnet.nl Magnolia 18 - 5386 EP Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073} 532 39 86 GSM 06 55 783 873

,,

-

j

Bouwen op ue

vertrouwen

■ ■ ■ ■ ■ ■

.♦

(1000

van Herpen

Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

. ..d 0 penmgstIJ en: Ma t/m do s.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

Bouwbcdn~ai

Broekstraat 2, Postbus -,. 5 ~ ZG Geffen Telefoon: 073 - 5340-, , Fn: - 3 - 5340499

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN

*IJZERWAREN

*TEGELS

*HANG- EN SLUITWERK

*GEREEDSCHAP

*VERF

*TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

*SIERBESTRATINGSMATERIALEN

VAN DER DOELEN

Wilt u lagere maandlasten? Uw hypotheek oversluiten? *

Samen met u bekijken wij, geheel vrijblijven d, of u al of ni et uw huidige hypotheek moet aanpassen.

* Zeer scherpe rentetarieven.

*

Intensieve persoonlijke begeleiding van begin tot h et e ind.

WIJ BEMIDDELEN VOOR ALLE GROTE VERZEKERAARS, BOUWFONDSEN EN BANKEN. KLOOSTERSTRAAT 44 5386 AT GEFFEN TEL. 073 - 53255 10 FAX 073 - 5325560

Bel voor afspraak:

E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl 1nternet www.vanderdoelenassurantien .nl

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

VERZEKERINGEN


HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERING EN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven bij: Patty van Nistelrooij,Abelenstraat 13a, tel. 073 532 6323 (na 18.00 uur) of via e-mail: jurgen.patty@home.nl Dit geldt voor mensen die in ons dorp wonen of hier geboren zijn, maar elders wonen. MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 - 20.00 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 532 2298. Er liggen ook opgave enveloppen achter in de kapel en in de kerk. KERKBALANS 2004: KoersYast De actie kerkbalans 2004 wordt afgesloten! Wilt u voor dit jaar nog bij gen, dan zien we uw gift gaarne tegemoet. Ook jonge gezinnen spor vl'ij aan om mee te doen, want het geld is hard nodig ·oor pastorale zorg en onderhoud van het kerkge Toon uw sympathie Yoor onz parochie en doe mee met de actie Kerkbalans~ De stand is: € 29.5 . . Dank u wel voor uw bijdrage! U kunt uw bijdrage ,1:·rmaken op giro 11 17 393 of Rabo-rek. 11 58 o- _9_ . x . Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkba Kijk ook op www.kerk. a · GIFTEN Voor het Lourdescomi é: ank rek. 11 58 16 13 5 Voor de restauratie Yan kerk: bank rek. 1158 15236 KERKMUSEUM Elke laatste zaterdag Yan emaand geopend van 13 .0014.00 uur: 29 januari 200.:- a.. (behalve wanneer er op dat tijdstip een viering in e kerk is). U kunt ook een afspraak maken met Jo \1lll ·anrooij tel. 532 2283. BEREIKBAARHEID PA TOOR SCHEEPERS Pastorie: op maandag t/m uijdag is er elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 532 Ll6 Spreekuur pastoor: woensdag van 18.00 - 18.30 uur en vrijdag van 09.30 - 10.00 uur om afspraken te maken, iets op te halen of een korte hulpvraag). Voor uiterste spoed: pastoor: tel. 06 - 53364310 e-mail adres pastoor: pastoor.scheepers@levix.nl e-mail adres diaken: diakenvanherwijnen@hotmail.com internetsite parochie: www.parochiegeffen.nl PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE: Herdertjesviering om 16.00 uur op 1e Kerstdag; Gezinsviering + doop om 09. 3 0 uur op 2e Kerstdag; Driekoningenviering + presentatie Communicanten op 8 jan. om 19.00 uur. Thuis: opdrachten maken van hoofdstuk 4 + 5 + 6.

DOOPZONDAGEN IN 2005 IN GEFFEN • Maximaal 3 dopen per zondag. • Tijdens de gezinsvieringen met Pasen en Kerstmis kan er ook gedoopt worden • Onderstaand vindt u de data en wie de doopheer is. 09 januari: pastoor P. Scheepers 22 januari: diaken W van Herwijnen 20 februari: pastoor P. Scheepers 27 februari diaken W van Herwijnen 13 maart: pastoor P. Scheepers 20 maart: diaken W van Herwijnen 10 april: pastoor P. Scheepers 15 mei: diaken W van Herwijnen 29 mei: pastoor P. Scheepers 12 juni: pastoor P. Scheepers 26 juni: diaken W. van Herwijnen 03 juli: pastoor P. Scheepers augustus vakantiemaand 28 augustus: diaken W. van Herwijnen 11 september: pastoor P. Scheepers 16 oktober: pastoor P. Scheepers 30 oktober: diaken W. van Herwijnen 06 november: pastoor P. Scheepers 04 december: pastoor P. Scheepers JONGEREN PASTORAAT MAASDONK (JPM) Voor wie is het JPM? Voor jongeren van 12 t/m 20 jaar (die het Vormsel hebr ben gedaan en op het middelbaar onderwijs zitten) Wat doet het JPM? Maandelijks bijeenkomen rondom een thema, Samen bezinnen en vieren, Tienerdagen, Jongens en meisjeskampen, Taizéreizen, Wereldjongerendag, etc.etc.etc. Spreekt dit alles jou aan, kom dan naar de inloopavond op donderdag 13 januari 2005 van 19.00 tot 21.00 uur in "het Patronaat", Kloosterstraat 2 Geffen (achterkant pastorie) Wil je alvast wat meer weten dan kun je bellen naar: Anneke Linschoten 073-5038784 Jeanne Egelmeer 073-5322803 Mien Gerrits 073-5324691 KAARSEN Met ingang van 1 januari 2005 gaan de Zusters Benedictinessen uit Oss stoppen met het beschilderen van kaarsen. Vele particulieren en verenigingen hebben een fraaie, handgeschilderde kaars van deze zusters in huis. Dat is een mooie herinnering aan het 'stille werk' dat de nonnen jaren deden. Zij bieden andere adressen aan, waar ook kaarsen verkrijgbaar zijn, hetzij handgeschilderd, bedrukt of met opgelegd reliëf: Nellie de Bie, Het Erp 4, 5388 CP Nistelrode. Tel.: ('s avonds) 0412 - 611814 Trappistinnen, Raadhuisstraat 26, 5056 HD Berkel5


Enschot. Openingstijden winkel: 09.45 uur - 12.00 uur en 14.30 uur - 16.30 uur. Boca kaarsenfabriek, Galvaniweg 20, 5482 TN Schijndel. Tel. 073 - 5492511 Norbertijnen Abdij van Berne, Abdijstraat 53, 5473 AD Heeswijk-Dinther. Tel. 0413 - 291394 Openingstijden boekwinkel: 09 .00 uur - 17.00 uur (ook handgeschilderde kaarsen).

KERSTBOODSCHAP Beste lezers, Ben ik nog op tijd om uw aandacht te vragen voor enkele thema's die mij na aan het hart liggen, vooraleer de aandacht dreigt geroofd te worden door het commerciële gebeuren rond Kerstmis en Nieuwjaar? Kerstmis is het feest van een Kind. Een kind dat er in geslaagd is de aandacht op zich te vestigen van de hele wereld. Vandaag de dag horen we over kinderen vaak in berichtgevingen van een heel andere aard. Zo lezen we dat in onze westerse maatschappijen de balans tussen geboorten en vergrijzing problematisch wordt. We worden opgeschrikt door berichten over kinderen die gegijzeld worden en mishandeld. In Beslan sterven honderden kinderen. In de Gazastrook wordt een meisje gedood door een "verdwaalde" kogel. In onze scholen horen we verhalen van kinderen die veel te lijden hebben omdat de familie hen niet kan begeleiden. Kindsoldaten in Uganda, kinderprostitutie, pedofilie, massa's kinderen in vluchtelingenkampen. Kind en familie vragen onze aandacht. Misschien moeten we wel langs de tederheid van het kind om de waarde van de familie terug te vinden. De liefde voor het kind vanwege de ouders en de familie zou een kracht moeten betekenen om verhoudingen te versterken en te doen groeien. Voor het geluk van een kind heeft men alles over. De frisheid van een kind doet ons dromen van een maatschappij waar vertrouwen en begaan zijn met elkaar topwaarden zijn. Vaak is het zo dat een kind, in zijn eenvoud en onbevangenheid, ontwapenend is waar mensen in spanning leven. In deze periode van commerciële overheersing dreigen onze kinderen overladen te worden met wat ze eigenlijk niet nodig hebben en waar de meeste kinderen in de wereld niet eens van kunnen dromen, terwijl hun echte noden misschien niet worden onderkend. Wanneer we denken aan een geschenk voor onze kinderen is het goed even na te gaan waarmee we hen eigenlijk echt gelukkig kunnen maken. Op het einde van een jaar willen we plannen voor de toekomst en zoeken we middelen om ze te verwezenlijken. In welk bijzonder plan willen wij in onze parochie nu al investeren voor het komende jaar? Voor onze jongeren ligt er een bijzonder project klaar: de Wereldjongeren6

dagen in Keulen in de maand augustus 2005. Het zal er donderen! Heel de wereld zal erbij betrokken zijn. Scholen en parochies, jeugdbewegingen en groepen bereiden zich al in grote getale voor op deze ontmoeting die om de twee of drie jaar plaatsvindt op initiatief van paus Joannes-Paulus II zelf. Het is boeiend om te zien hoe de Paus die mensen enthousiast kan maken. Drie dagen van samen nadenken over geloven in onze tijd en drie dagen van vieren: daaruit bestaan de Wereldjongerendagen. De jongeren van ons bisdom zijn hard bezig met de voorbereiding, o.a. ook met het verzamelen van fondsen om de tocht te kunnen betalen. Velen sparen bij de jaarwisseling door wat minder te spenderen in deze feestdagen. Jongeren genieten van de ontmoeting met andere jongeren. Er worden vriendschapsbanden gesmeed tussen mensen die zoeken naar geloven en naar betrokkenheid in de maatschappij en in de kerk. Rassen en talen zijn hierbij echt geen probleem. Keulen spreekt ook tot onze verbeelding: in de Dom worden de resten, zo zegt men, van de Drie Koningen bewaard. Mensen van verschillende oorsprong, wijzen worden ze genoemd, die geleid door een ster op zoek gingen naar de Mes ias . Dit verhaal is zeker toepasbaar op onze tijd waarin velen op zoek zijn naar de bron van hun bestaan. Die wijzen waren eigenlij k apostelen "avant-la-lettre'·. Ze kwamen gedreven door het verlangen naar een nieuwe toekomst en ze gingen .. langs een andere weg" heen om de boodschap te brengen aan hun volk. Ze keerden "anders" terug want er was iets gebeurd in hun leven bij die ontmoeting waar Maria en Jozef hun kind koesterden. Dit is wat in Keulen ook zal gebeuren. Daar mogen we zeker van zijn. zo leren ons de vorige \ èreldjongerendagen. Zij die er aan deelgenomen hebbe brengen een nieuwe geest mee, een nieuw enthou ia me. een vernieuwd geloof. Eigenlijk is het altij d zo: wie een pelgrimstocht onderneemt en andere pelgrim ontmoet, brengt een nieuwe boodschap mee naar huis. Er i zo· n immens verschil tussen een pelgrimstocht en een vakantiereis. Voor de zomer van 2005 zien we uit naar rijke ontmoetingen tussen jongeren van de hele wereld, die samen zoeken naar de zin van het leven. Wanneer ze dan terug komen, zullen zij een geschenk bij zich hebben voor parochie en school, voor hun jeugdgroepen en vrienden: het geschenk van een enthousiast geloof. Dit alles doet ons denken aan de tocht die Jezus ondernam met zijn leerlingen. Ook zij kwamen er totaal veranderd uit. En langs de weg vroeg Hij aandacht voor de kinderen en de zwakken. Kerstmis doet beroep op onze gevoeligheid voor de kleinen en het nieuwe jaar opent perspectieven van ontmoetingen die verrijking brengen voor Kerk en maatschappij. Zalig Kerstmis. Pastoor Pieter Scheepers


OP BEZOEK IN OIRSCHOT Alle Geffenaren van het jaar op bezoek in Oirschot Alle Geffenaren van het jaar (1994 t/m 2004) zijn op 28 november j .1. op uitnodiging van de eerste Geffenaar van het jaar 1994 Pastoor Spijkers, de gehele dag op bezoek geweest in Oirschot. Om half elf begon de heilige Hoogmis in de prachtige kerk in Oirschot. Na de St. Jan de grootste kerk in Brabant. De heilige hoogmis werd opgeluisterd door het Geffense koor Passe Partout, hetgeen door de kerkbezoekers (waaronder vele Geffenaren) bijzonder werd gewaardeerd en uiteraard ook door Pastoor Spijkers. Daarna met z'n allen op de koffie bij de Pastoor in het Parochieel Centrum. De kamers waren te klein om alles in één grote kamer kwij t te kunnen, dus hadden het koor enerzijds en de Geffenaren van het jaar anderzijds hun eigen kamer. Gelet op de drukke communicatie onderling was dit ook wel de beste oplossing. Na de koffie vertrok het koor weer huiswaarts, doch de Geffenaren van het jaar en het comité hadden nog een druk programma voor de boeg. Vervolgens stond er, onder leiding van twee VVV begeleiders, een rondwandeling op het programma door Oirschot en door de twee kerken. Oirschot heeft een prachtige dorpskern, met tientallen rijksmonumenten en ook nog tientallen gemeentelijke monumenten. Ook kregen we uitleg van de VVV begeleiders over de historie van Oirschot. Meer dan 1500 jaren oud en zo werd in de oude kerk vroeger nog recht gesproken in Oirschot. Na een fikse wandeling weer terug naar het Parochieel Centrum, waar de jaren van de verschillende Geffenaren van het jaar nog eens onder de loupe werden genomen. Zo werd er ook een heus ingestudeerd lied ten gehore gebracht, met voor elke Geffenaar van het jaar een eigen onderdeel. Lied voor de Geffenaren van het Jaar van 1994 tot 2004 Melodie: Te Lourd op de bergen. D'n eerste d'n beste was onze pastoor Hij ging alle anderen die hier zitten voor Ja heus, ja heus, hij was eerste keus 2x Een jaar later ging in Geffen het gerucht ' t wordt Pietje de Haas ook al is ie berucht De Haas, de Haas, die vrolijke baas 2x En toen kwam ons Diny, altijd in de weer We wisten het moest er van komen een keer Veel werk, veel werk, doet zij voor de kerk 2x Eén Piet uit ons dorp heel beroemd en bekend Met hem zijn we op vele fronten verwend Jawel, jawel, da's onze Piet Shell 2x

Een rots in de branding is Pieta de Louw Voor Huize de Heegt een onmisbare vrouw 't Is waar, 't is waar, ze staat altijd klaar 2x Toen kwam nummer 6 dat was Harrie den Haan Met bouwen en klussen pakt hij stevig aan Alléé, alléé, hij werkt nog steeds mee 2x Hij is vrijwel dagelijks op de pastorie Daar managet hij ijverig de restauratie Da's Henk, da's Henk, een goddelijk geschenk

2x

Jo doet heel veel in het heemkundebestuur Als gids leidt hij rond en vertelt dan vol vuur Bijtijds, bijtijds, brengt hij ons Auw Neits 2x De held van de F-jes, jazeker da's hij Marinus van Dinther, een kanjer ben jij Hoezee, hoezee, Marinus doet mee 2x Els doet heel veel werk maar staat niet graag voorop In tweeduizenddrie toen stond zij aan de top Goei meid, goei meid, wij willen Els niet kwijt. 2x Door Gerrit geloven wij braaf in de Sint ·Omdat hij zoveel doet wordt hij zeer bemind Dit jaar, dit jaar, werd hij de winnaar 2x Na nog gezellig wat gedronken en samen gegeten te hebben, namen we afscheid van Pastoor Spijkers, die spontaan voorstelde volgend jaar voor een herhaling te willen zorgdragen. In het donker keerden we weer terug naar Geffen, doch met een voldaan gevoel en waarbij de saamhorigheid onder de groep Geffenaren van het Jaar zeer groot is. Ieder voor zich maar ook gezamenlijk zijn zij nog steeds trots op hun uitverkiezing en dit is door deze dag alleen maar gegroeid. Geffenaren van het Jaar 1994 / 2004 Comité Gcffcnaren van het Jaar

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

@

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Kraaijeven 3 5386 LH Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623 7


EFKES BUURTE MÈ ... Frans Rovers (62 j.) Ik beklim met hem de steigers van onze monumentale kerk om de vorderingen te bekijken van de restauratie ... het is zijn laatste project! Frans Rovers weet alles van restaureren en geeft enthousiast uitleg. We zitten op 8 meter hoogte en staan bij het dak van de rechter zijbeuk en de kruisbeuk. Een vijftal leiendekkers is bezig met een geheel nieuwe dakbedekking. "Elk vak heeft z'n charme" zegt Willie, één van hen, "ik heb al op veel kerkdaken gezeten o.a. die van de Sint Jan. Ook in Bussum, waar de kerk werd omgebouwd tot penthouse!" Hij zat ook in 1992 op onze kerktorenspits op zo'n 30 meter hoogte! "Lei is een prachtig natuurproduct" vindt Frans. "Het wordt in Engeland gewonnen in grote blok:lcen. Het eruit halen van de leien is puur handwerk: van 1 ton blijft slechts 200 kg. over, de rest wordt gebruikt in de wegenbouw. De lei wordt gesorteerd op kleur, '"""".;.,._klank en dikte". De leiendekker demonstreert het: als je op de lei tikt, kun je horen of er een scheur in zit. De dunne leitjes liggen bovenaan en de dikke onderaan, die hebben meer gewicht en komt de druk meer op de muren terecht. De leihaken zijn van roestvrij staal met een coating erop zodat ze niet roesten. De jongens leggen de leien in een snel tempo vakkundig weg. Dat gaat bij hen letterlijk 'van een leien dakje'! Er is ook een leerling bij. "Eigenlijk is hier geen scholing voor, op het werk moet je het leren "legt Frans uit. "Sinds kort is er een examen ingesteld, om het vak weer nieuw leven in te blazen". Op hetzelfde dak is een nieuwe koperen goot gemaakt, aangepast aan de leien. "Voorheen was dat zink, maar dit is duurzamer; dit dak kan weer 80 jaar mee. Nu is het koper nog blinkend, maar op de duur wordt het doffer en dat is mooier. Op dat blinkende komen alleen maar laaaien af!" lacht Frans. We zien mooie, nieuwe, donkerrood geschilderde dakkapelletjes; het glas van de bovenraampjes is opnieuw verlood; er is nieuw lood ingeslepen aan de randen om lekkage te voorkomen en er zijn voorzetramen gemaakt. Marco is deze ramen aan het wassen, omdat er stof op gekomen is door het slijpen! "Dat zal je op een gewone bouw niet gauw zien, maar dat is bij restaureerwerk nu de extra dimensie, de liefde 8

voor het vak! Een duizendpoter - zo een van 1000 stenen wegleggen - zou bij ons niet aarden. Een restaurateur heeft behalve vakmanschap ook zin in dit soort werk!" zegt Frans met gepaste trots. Frans Rovers is de jongste van de jongens uit het gezin van twaalf van Geertje Rovers uit d'n Berg. Zijn vak is oorspronkelijk timmerman. Hij begon zijn loopbaan bij Jan van Lee, waar hij met diens zoons Jo, Harrie, Tiny en Cor een geweldig plezierige tijd heeft gehad. "Veel geleerd en veel schik gehad!" memoreert Frans. "Ik heb daar van alles gedaan op de bouw en in de tin1ITierwinkel". Daarna werd hij gevraagd door Harrie van Dinther, die in die tijd 90 man personeel had in zijn bouwbedrijf. "Ik wil eerst mijn eigen huis afbouwen!" was de optie van Frans. Ook bij Van Dinther werkte Frans heel 'breed' samen met uitvoerder Wim van Erp (Oude Baan). Zij hadden ook een leerlingenbouwplaats en zo werkte Frans met leerlingen aan een project _ ___, van acht bejaardenwoningen. Dat was heel leerzaam; de jongens deden alle : uitzetten, funderen, metselen, timmeren, vloeren en te~elen. De vooruitgang zette zich door. Frans \lterd uitvoerder en volgde vele cursussen en opleidingen: ·Je moet altijd blijven bijscholen". "Ik ben blij dat ik in mijn beginjaren letterlijk en figuurlijk alle hoeken van de bouw heb gezien. want dan weet je waar de mensen mee bezig zijn. Ik leer de uitvoerders die ik opleid daarom ook altijd, om eerst goed te luisteren naar de opzichter en de opdrachtgever en ook naar de vaklieden en pas daarna eigen ideeën te lanceren!" Zoals bij ieder vak is er een groot verschil van werken met vroeger. De papierwinkel is groot geworden! "We hebben dikke boeken en ordners vol met regels en veiligheidsbepalingen. Veiligheid is heel belangrijk, maar er moet ook gewerkt kunnen worden" vindt Frans. Bouwbedrijf Van Dinther is - zoals bekend - gespecialiseerd én gecertificeerd in restauratiewerken. Frans raakt niet uitgepraat over 'het mooiste vak dat er is'. "Alleen al over het voegwerk kan ik een boek schrijven; je werkt steeds met natuurproducten en dat is heel uitdagend". In het Land van Maas en Waal heeft Frans aan bijna alle kerken gewerkt. (Vanuit Leuth en Ooij kende hij Pieter Scheepers al, voordat die hier pastoor werd). Aan de restauratie van de kerk in Millingen - die dichtbij de splitsing van de rivieren stond - heeft Frans een bijzonder herinnering.


Bij de hoge waterstand van de Rijn in 1995 moest er snel actie worden ondernomen: alle materialen zouden bij doorbraak van de dijk zo weggespoeld worden. 's Nachts om kwart over twee vertrok de laatste trailer met keten, schaftwagens en steigermateriaal en reed het dorp uit. "We keken zo door de lege huizen heen; alle bewoners waren aan het vertrekken. Het was een aaneengesloten lint van auto's en aanhangers. Dat heeft indruk omme gemaakt!" De recente restauratie van de Dreumelse kerk was eveneens bijzonder. "Vanwege alles: als de zon daar op de toren schijnt. dan zie je de prachtige vernieuwing. Hij blinkt op en top! Maar dat moet ook, want er zijn heel wat centen mee gemoeid! " Frans wilde zijn arbeidscarrière daarmee afronden, maar toen bekend werd dat Van Dinther daarna de Geffense Maria Magdalenakerk ging re taureren, zegde hij toe de le fase (de bouwkundige Yoorzieningen) als zijn eindproject te maken. Imme . Frans heeft ook de affiniteit met de 'binnenkant" van de kerk van huis uit meegekregen. Op 31 maart zal zijn laatste werkdag zijn. En dan is er... z1jn chuur! Die heeft hij al klaar, zo vertelt hij , om van alles in te kunnen blijven maken; hij houdt eveneens Yan tuinieren en niet te vergeten van zijn drie 'bloemrijke· kleindochtertjes Mirthe, Iris en Fleur! Frans is een echte 'Ro ·er· : hij zou nog uren kunnen praten; met trots en , ·eel bezieling vertelt hij over zijn levenswerk. Hopelijk delen veel Geffenaren dit enthousiasme en de zorg voor het behoud van onze Geffense kerk en steunen zij van harte de restauratie.

COLLECTE VOOR DE NEDERLANDSE STICHTING VOOR HET GEHANDICAPTE KIND In de week van 15 t/m 20 nû'·ember is er in Maasdonk gecollecteerd voor het gehandicapte kind. De opbrengst in Maasdonk bedroeg € 1.341,87. Namens de gehandicapte kinderen heel veel dank voor uw gift. Speciaal dank aan alle collectanten. Zonder hun inzet was dit prachtige resultaat niet mogelijk geweest.

dagmiddag en donderdagmiddag vanaf half twee, in de computerkamer van het Oude Klooster. Vrijwilligers willen U graag op weg helpen en staan U bij in al Uw vragen om ook U wegwijs te maken in computerland. Vele ouderen uit Geffen hebben reeds kennisgemaakt met onze informatiebijeenkomsten en zij kijken er met veel plezier op terug. Zij zijn daarna computercursussen gaan volgen of zijn tevreden met wat zij hebben opgestoken en kunnen nu ook meepraten met hun kinderen en kleinkinderen en dat geeft veel voldoening. Wij zouden onze computerhoek graag zien als een gelegenheid tot het uitoefenen van Uw computerhobby; met elkaar praten over verschillende onderwerpen en elkaar daarbij helpen. Dit alles onder het genot van een kopje koffie en geheel vrijblijvend. Nu de wintertijd weer aankomt is dit wellicht voor velen van U een mooie gelegenheid om eens een middag of een deel van een middag (per week of per maand) te besteden aan deze hobby en tevens komen tot sociale kontakten die voor ons allen heel belangrijk zijn. U bent van harte welkom.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot Bert Huismans tel. 532 1421 of Jo Wolf, tel. 532 3091.

KERST-

AANBIEDING Bij aankoop Heineken beertender 2 vaatjes GRATIS Amstel/Brand/Heineken

Contact persoon Maasdonk, H.G. Wagemans.

COMPUTER SENIOREN GEFFEN Ouderenwerk Geffen in samenwerking met KBO Afd. Geffen brengen gaarne nogmaals onder Uw aandacht hun Computerhoek. Alle belangstellenden, beginners en gevorderden op het gebied van computers zijn van harte welkom op maan-

Dorpstraat 13 • Geffen • Telefoon (073) 532 46 59 Elke werkda geopend, dinsdag esloten.

9


Á.

11

~

ROND DE DORPSPOMP

Het feestjaar 2004 gaat over in een RESTAURATIE-jaar van onze monumentale kerk. 75 Jaar "Nooit Gedacht", 40 jaar "POMPZWENGELS" waren de feestnummers van 2004. Het nieuws over de winnaar van het Raoplied van 2004 "Nooit Gedacht" herinnert nog aan die grootse feesten. Een fantastische groep Nooitgedachters brachten een door het jubileum geïnspireerd lied. Ze lieten zich op zeer verdienstelijke wijze horen op het "Knotskrakersfestival" en eindigde in de middenmoot, wat al heel knap is. Het is moeilijk om een jaar later nog dat élan en die sfeer op te roepen. Dat festival moet plaats vinden in de periode, waarbij de deelnemers nog helemaal "in the mood" zijn, dan was "NOOIT GEDACHT" beslist winnaar geworden. 40 Jaar "POMPZWENGELS" werd afgesloten met een indrukwekkende "Eucharistie- viering" een echt muzikale hoogstaande HOOGMIS op 12 dec. 2004. Wat een fraaie klanken, wat een keurige muziekkeuze. We werden muzikaal onthaald en uitgeluid, en tijdens de dienst wist de kapel toch een sacrale sfeer op te roepen, die onze grootste bewondering afdwong. Hoogtepunt was evenwel de taak van de burgemeester. Twee leden ontvingen na de viering in de kerk een KONINKLIJKE onderscheiding van de Koningin en benoemd tot lid in de orde van ORANJE NASSAU Bijs Heijmans om 40 jaar trouwe dienst bij de kapel, alsook bij de fanfare van WI.K. om zijn zorgen voor het instrumentarium van WI.K. om zijn geduld in inzet bij de opleiding van muzikanten (velen hebben van Bijs het "TOETEREN" geleerd) zijn langdurige bestuursfunctie (23 jaar) bij W.I.K. Bijs was ook een voorbeeld voor de muzikanten, altijd geduldig, altijd op tijd, steeds bij de les, elke dag thuiswerk, en overal inzetbaar. Antoon van Lith eveneens al 40 jaar hoorn- en nu de basblazer bij de kapel en daarbij tevens voorzitter, secretaris en coördinator van de POMPZWENGELS . Antoon bekleedde verder nog bestuursfuncties bij Nooit Gedacht en legde contacten voor concoursen en buitenlandse betrekkingen. In de "Gouden Leeuw" was er na de mis nog een onverwachte, verrassende receptie voor de onderscheidenen, waarbij vanzelfsprekend de Prins en de Raad van ELF met gevol g aanwezig waren, immers de POMPZWENGELS zijn in Karnavalstijd in hun dienst als HOFKAPEL. De POMPZWENGELS zijn echt een voorbeeld van samenwerking, eenheid, inspiratie, onderlinge saamhorigheid, waardoor zo ' n hoog muzikaal niveau is bereikt, 10

dat de kapel, zich landelijk en internationaal kan meten. Een merkwaardige kracht van doorzettingsvermogen en durf hebben zich ontwikkeld, waardoor Geffen hoog op de toonladder staat en daarvoor onze grootste bewondenng. Gefeliciteerd POMPZWENGELS en deze keer in het bijzonder BUS en ANTOON. 5 Mei 2005, 60 jaar BEVRIJDING komt weer ter tafel. Er is een comité uit de 3 kernen. Het gemeentebestuur legt vooral de nadruk op een feest voor HEEL MAASDONK. De plaatselijke festiviteiten moeten aanelkaar-gekoppeld worden. Een werkgroep is al samengesteld voor een LESBRIEF voor de Basisscholen van Maasdonk. Er komt een fietstocht. Busjes brengen "ouden van dagen" naar de diverse acti v iteiten in Maasdonk. De Muziekcorpsen treden op en er zijn tentoonstellingen. De Dorspleinen gonzen van muziek en dartelen vol feestelijkheden. Men wil alles uit de kast halen om nog ooggetuigen erbij te betrekken, nog foto's en documenten beschikbaar te krijgen, en men staat open voor onder de Maasdonkers levende ideeën. Daarom Geffenaren richt U tot Rien van Zantvoort 073-5326002 of Jaap Bijleveld 073-532 1700. Een telefoontje enje krijgt bezoek omje verhaal te vertellen, een seintje en er wordt gehoor aan gegeven. "SAMEN FEESTEN" 60 Jaar BEVRIJDING. U begrijpt eveneens dat op 4 mei 2005 ook een aangepaste "dodenherdenking" wordt gehouden. De enquête in Torenklanken heeft de Dorpspomper wel tot aan denken gezet. "Het moet korter!! " Wel: Goed leesbaar. Omnisbaar. Maar ook Vriendjespolitiek!!! Het voordeel van de DORPSPOMP is, dat er steeds een telefoonnummer bijstaat, en je rechtstreeks kritiek kunt uiten, dat zeer WELKOM is dat ieder ook Vl ELKOM is bij de stamtafel, dat de stamtafel OPE ffi.A.AR is, zodat een en ander rechtstreeks te beïnvloeden is, dat het Ie onderwerp van de Stamtafel bespreking van het verslag getiteld: "De Dorpspomp" is, en dat de Dorspomper meestal met 12 pluimen op zijn hoed door Geffen loopt. Het wordt daarom hoog tijd voor ,vat negatief geluid. Hij zucht wel: "Ik kan niet korter, ik ben langdradig en herhalerig, schoolmeesterachtig, bedillerig, betweterig, eigenzinnig. Hij denkt allemans vriend en objectief te zijn, hij was immers nooit lid van een politieke partij of zo. Alleen houdt hij misschien te veel van het GEMENGD KERKKOOR en wil hij graag de hoogmis vol hebben en de KERSTNACHTMIS uitverkocht. Hij kijkt zelfs letterlijk en figuurlijk op een afstand naar Geffen. Dus bel "HUM" op. Hij is aanspreekbaar. Hij zit na Torenklanken elke woensdag en donderdag te wachten op telefoontjes. Hij snakt ernaar. Er waren vijf telefoontjes dit jaar, waarvan twee negatief, maar dat is in volle tevredenheid recht gezet. ONS MONUMENTAAL KERKGEBOUW vraagt al-


Ier aandacht. We hopen, dat de START van alle activiteiten de KERSTMARKT op 19 dec. j.l geslaagd is. Een inbrekertje, "verdwaasd Kerstmannetje misschien" ,sloop zaterdagnacht 11 dec. door het kapotgeslagen biechtstoelraampje de kerk in en recht naar het tabernakel, daar is immers "goud"; geluld<:ig bleek zijn braakgereedschap niet geschikt om het gouden huisje te kraken en vluchtte hij via biechtstoel de kerk weer uit. De schade bleef gelukkig beperkt. We hebben de geschrokken pastoor beloofd op zoek te gaan naar een goede Herder(shond). De gemeente Maasdonk heeft al haar inwoners uitgedaagd suggesties te doen voor een betere regelgeving en welke procedures te ingewikkeld zijn of welke van die zaken kunnen worden afgeschaft; deregulering dus met een telefonisch meldnummer 0735342100 of e-mail of brief. Er is geen enkele reactie binnengekomen. Ze willen bij de gemeente klantvriendelijker en eenvoudiger gaan werken maar weten niet hoe???????????? Toch vinden we, dat de houding naar de burgers beter kan. Dat er dikwijls onbegrijpelijke taal wordt gebezigd, dat onnodige dingen worden gedaan en onnodige opstapelingen plaats vinden. Opmerking 1. Houdt maar op met vermelding van binnenkomst van stukken. Allemaal tijd- en geldverspilling. Maar zaken zo snel mogelijk afwerken, oftewel doodsimpel snel afhandelen. Al die data inkorten b.v. voor een bouwvergunning staat 8 weken, dat inkorten naar 4 weken enz. 2e Welstand afschaffen. De laden van de ambtenaren per vastgelegde datum ledigen. Er moet meer interne controle op zijn. De interne communicatie faalt hier en daar. Hoe is het gesteld met het management? Hoe verloopt de correspondentie tussen de \·erschillende afdelingen? Hoe is de correspondentie tu en ambtenaren - raad - B. en W. enz.? Een onderzoek naar het verloop van dit soort processen is voorwaarde tot het goed functioneren. Het komt uiteindelijk neer op een goede, simpele interpretatie van regels en voorschriften en de houding naar de burger toe; naar buiten gericht op een positieve benadering naar de burger toe. De stamtafel stelt vast, dat de gemeente klantvriendelijk overkomt. Je bent er WELKOM en dat de gemeente zich op een goede wijze presenteert, maar nu de processen nog verkorten , versimpelen, niet onnodig moeilijk doen, weg met al die kanalen en drempels, sluizen en te nemen hordes, kortom neem de snelste weg en dat is rechtdoor op het doel af. Dat de burgers niet hebben gereageerd op die zeer "heugelijke" oproep komt door de afstand in doen, laten, denken en handelen. Dat gaat gebeuren in 2005, want de wil is er, nu de weg nog. Terugblik op 2004. We zijn telkens verrast door het TOREN"KLANKJE". Het Centrumplan kreeg handen en voeten. Het gesprek over Waalbosch is verstomd. Het doktersechtpaar Aart en Elly Smit namen afscheid met

een gezondheidsmarkt en een optreden van "DORKE". De RAOP 2004 was fantastisch, de mèrt "Effe naor Geffe" was weer UNIEK, Ruud van Nistelrooy trouwt in de Geffense kerk. De Brandweerkazerne is geopend. De meest beschreven gevel van het jaar is die van de 75jarige MARJA-school. De kunstwerken van de leerlingen van de Mariaschool vroegen de aandacht. De aprilgrap van Pastoor en Burgemeester worden ontraadseld. Er waren Pauselijke, Koninklijke en Maasdonkse onderscheidingen in Geffen . Landschapsbelang Maasdonk presenteerde zich. 10 Jaar Stamtafel werd herdacht. Het kruispunt Geffen Vinkel werd gesloten. 60 Jaar PHV 25 Jaar kinderkerk. Het jaar van veel Gouden Echtparen. De DIFTAR wordt ingevoerd. Afscheid van velen o.a. Wim van Wanrooy. Maasdonk en OUDERENPROOF liep van STAPEL. De gemeente werd verlost van het Heiduinen-syndroom. De huisartsen op zoek naar onderdak. enz. enz. Het jaar 2004 is voor veel mensen onvergetelijk, maar 2005 dient zich aan. Er zijn zorgen vooral op zakelijk terrein. Van onze middenstanders het bedrijfsleven wordt veel inzet gevraagd: Klantvriendelijk zijn, creatief zijn, concurerend zijn, vooruitstrevend handelen . Nog aantrekkelijker zijn. Veel zaken staan voelbaar onder druk. Wij wensen vooral de ondernemerswereld een jaar van opbouw en perspectief toe, dat is in het belang van de hele gemeenschap. Wij hopen, dat de activiteiten rond de RESTAURATIE van onze Kerk royaal en loyaal worden ontvangen. Eerst nog voor allen een goede Kerst en een goede afsluiting van 2004. Van stamtafel 211. Voor op- en of aanmerkingen de Prins tel. 0412-640982. De volgende stamtafel is op 2 jan. 2005 onder leiding van Harrie Govers met nieuwjaarswensen, zakelijk inzicht, nieuwjaarsreceptie, raoplied en emancipatie aan de stamtafel. En dat weer in Café Govers van 10.30 tot 12.00 uur met napraat tot 12.30 uur. Ook U bent van harte Welkom, het is gezellig, U krijgt aandacht, Inspraak, en hoort meteen de Uitspraak. ZALIG NEEJAOR!!!

s

Peppel dreef 17 · Geffen

Tel. (073) 532 77 55 Complete gezichtsbehandeling vanaf € 21,50 11


lf\lG\1Vf\K~N1/tWERK

L

~g;{1

JVWUpdate! 31 mei t/m 3 juni Wandelvierdaagse 2005 Jeugdvakantieweek 2005 11 t/m 15 juli We hopen ook voor 2005 weer op veel vrijwilligers, want samen staan we zeker sterk! Bestuur NW Geffen wenst iedereen: Hele fijne feestdagen en een knalgoed nieuwjaar.

CURSUS REANIMATIE Op initiatief en kosten van De Gemeente, met name Wethouder Rien van der Ven, is er een cursus georganiseerd voor reanimatie met defibrilator (AED) . Het is de bedoeling dat de Gemeente er enkele aanschaft die op strategische punten in Geffen, Nuland en Vinkel gehangen kunnen worden. Ook is het mogelijk om bij grote evenementen de apparatuur in te zetten. Ik meen namens alle cursisten (ongeveer 10 personen voor Geffen) de initiatiefuemers(s) te kunnen bedanken

voor de gelegenheid die ons geboden is. We zijn in het gemeentehuis gastvrij welkom geheten en voorzien van koffie en koek. De instructie was duidelijk en intensief. Ook onze dank aan de cursusleider, die in een korte tijd amateurs de kunst van het reanimeren heeft bijgebracht. Nogmaals onze dank. Ad van Zandvoort

DANKBETUIGING Hartverwarmend was de grote belangstelling die wij hebben ervaren na het overlijden van mijn lieve man, vader, opa en overgroot opa, Jan Hopstaken Uw handdruk, praatje, kaart, brief, telefoontj e en uw komst naar de kerk en/of crematorium zij n voor ons een grote steun geweest. Onze speciale dank gaat uit naar pastoor Scheepers, het gemengd koor, dr. Litjens en ons pa z'n beste vriend Leo. Fien Hopstaken, kinderen, klein en achterkleindkind

K.ERSTAANBI EDINGEN Dujardin vieux liter Hooghoudt jonge jenever liter Legner fine liter Legner lichte borrel liter Coebergh bessen liter Esbjaerg vodka liter Hooghoudt citroen brandewijn liter Remy martin v.s.o.p. Baileys 0.7 Baileys liter Amaretto di saronno Jagermeister 0.7 Famouse grouse 0.7 Olifant jonge jenever

Dorpstraat 13 • Geffen • Telefoon (073) 532 46 59 Elke werkda geo end , dinsdag esloten.

12

ko rting: korting: ko rting: korting: korting: korting: korting:

€ 11,95 € 11,50 € 8,95 € 8,95 € 9,90 € 16,99 € 8,35 € 4,00 € 1,50 € 2,00 € 1,50 € 1,00 & gratis muts € 1,50 & gratis glas € 0,50


ÂŽ

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. rel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. E-mail :postbus5 @maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen burgerzaken). OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 -534 27 38. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 3 8 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 073 - 534 27 38) SPREEKUREN Burgemeester: P.C.J. Boelens Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder J.A.M. Voermans Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder E.J.A.M. van Heese Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder M.J.M. van de Ven Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19. 00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk.

POLITIE Op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 - 12.00 uur kunt u het gemeentehuis bellen (tel.nr. 073-5342100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken. CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00 VANDALISME, MELD HET! Soms tijdens het uitgaan, maar ook op andere momenten kunnen sommige (groepen) jongeren overlast veroorzaken. Als u overlast van jeugd ervaart, wat kunt u dan het beste doen? Bel zo snel mogelijk Politie Brabant-Noord tel. 0900-8844 of bij spoed 112. En hoe kunt u het beste handelen? Als u belt vertel rustig wie u bent en waar u woont. Waar is de overlast. Hoe laat was de overlast. Beschrijf kenmerken van de overlast of dader(s). Waaruit bestaat de overlast. Wat is men aan het vernielen. Wat voor kleding hebben ze aan. Wat voor voertuig hebben ze bij zich. Auto LET OP kenteken. Hoeveel personen en zijn er "bekenden" bij, kent u de perso( o)n(en). Ga NOOIT zelf tot actie over en spreek de veroorzaker van de overlast NIET aan! Het belangrijkste is BEL DIRECT! Er is geconstateerd dat veel bewoners geen aangifte doen bij de politie van vernielingen en andere vormen van criminaliteit. . Het is echter van essentieel belang dat er altijd aangifte gedaan wordt bij de politie. Telefonische mededelingen worden namelijk niet geregistreerd. De politie-inzet wordt afgestemd door middel van de geregistreerde criminaliteit. Indien er dus geen aangifte gedaan wordt, weet de politie niet dat er ergens problemen zijn en kan zij de inzet ook niet goed afstemmen. Als u iets ziet of hoort bel dan direct de politie. Alleen op deze manier kan de politie direct iets voor u betekenen. Aangifte doen kan daarna.

TEN BLAKKE GEBRACHT Oppasmoeder biedt zich aan. Tel. 073 534 1221 . 13


Rabobank


,,--:' ~ '

~ ( --. \: f \ \ , ~ ....-ru~

Peuterspeelzaal

.. DE PADDESTOEL"

AAN ALLE OUDERS VAN PEUTERS IN MAASDONK Als ouder van een kleine peuter zult u wel merken dat deze kinderen hun leefwereld willen verruimen. Ze vinden het leuk om contact te zoeken met andere speelkameraadjes. Peuter peelzaal "De Paddestoel" te Geffen biedt daarom de mogelijkheid om kinderen vanaf 2 jaar en 3 maanden tot hun 4e jaar een ochtend en een .middag per week te laten spelen met hun leeftijdgenootjes en samen nieuwe dingen te ontdekken. Dit ge biedt onder verantwoorde en deskundige leidin~ in een omgeving die ansluit bij hun ontwikkeling. en die zo is ingericht dat een peuter zich daar prettig voelt. Om de aanmelding en plaatsing van de peuters zo eerlijk mogelijk te laten verlopen, houden :i.ij 3x per jaar een inschrijving. Bij

I N S

C H

de inschriji·ing moet de peuter minimaal 1 jaar en 9 mnd. Zijn. Bij plaatsing hanteren we een minimale leeftijd imz :} jaar en 3 maanden.

R

De inschrijvingen \inden altijd plaats op de peuterspeelzaal aan de Lambertusstraat 33 te Geffen. Ook uw peuter is dan Yan harte welkom en kan onderleiding van een \'all onze leidsters even spelen en een eerste indruk op doen. De peuters komen nadat ze geplaats zijn, een ochtend van 09. 00 - 11. 4 5 uur en een middag van 13.l - - 15.30 uur. Per maand vragen v;ij hiervoor een vergoeding van € 33 ,00. Als u uw kind wilt opgeven voor de peuterspeelzaal dan kan dat op de eerstvolgende inschrijving op Maandag 17 januari 2005 tussen 09.30 - 11.00 uur. Het inschrijfgeld bedraagt€ 4,50. Voor een machtiging voor de ouderbijdrage dient u uw bank/giro rekening nr. mee te brengen! ! ! Wij hopen dat nog heel veel peuters met veel plezier onze peuterspeelzaal gaan bezoeken. Graag tot ziens bij de inschrijving op "De Paddestoel"

IJ V

! N G

Namens bestuur en leidsters Peuterspeelzaal "De Paddestoel"

VERSCIDJNINGSDATUMS TORENKLANKEN 2005 Verschijnt op Nr. 12 januari 1 3 weken 2 2 februari 3 weken 23 februari 3 9 maart 4 23 maart 5 3 weken 13 april 6 27 april 7 11 mei 8 3 weken 1 juni 9 10 15 juni 29 juni 11 13 juli 12 vakantie 13 31 augustus 3 weken 14 21 september 15 5 oktober 19 oktober 16 2 november 17 18 16 november 3 weken 7 december 19 21 december 20

Kopy voor 1 januari 22 januari 12 februari 26 februari 12 maart 2 april 16 april 30 april 21 mei 4 juni 18 juni 2juli 20 augustus 10 september 24 september 8 oktober 22 oktober 5 november 26 november 10 december

WIE WAT WANNEER DECEMBER 29 Ophalen oud papier (vrijdag-route ivm oud en nieuw) 2005 JANUARI 01 Kopij i11levere11 Tore11kla11ke11 (nr. 1) 08 Raoplied Festival

Uw handen verraden ook uw leeftijd!

Daarom, tijdens de wintermaanden als aanvulling op de gezichtsbehandeling, een weldadige handpakking gratis. Schoonheidssalon Irma

PS. Voor meer informatie omtrent de inschrijving en plaatsing van uw peuter kunt u contact opnemen met Carien van de Haterd, tel. 532 36 59.

de Kouwe Noord 2, Geffen Tel. 073 -532 36 33 Mob. 06-47206001 15


Bridgeclub

• • Geffens ' + Doublet ■ De tweede serie van vier zittingen werd dinsdag 7 december afgesloten en heeft als uitslag:

Groep A (geel) 1. Echtp.van Druenen 2. Mevr.Binos-Dhr.van den Bergh 3. Mevr.de Veer-Dhr.van de Ven 4. Echtp.van Alebeek 5. Echtp.Luijben 6. Mevr.Lucius-Dhr.de Haas 7. Echtp.Hanegraaf 8. Dames Droog-van Etten 9. Dames van den Hurk-Noy 10. Dames Raaijmakers-Wolkenfelt ll. Dames Boeijen-Schouten 12. Dames van Druenen-de Haas 13. Dames Essenberg-van Hooij 14. Echtp.Bijl

55.12 54.17 53.13 52.78 52.60 51.30 50.78 49.48 49.22 47.92 47.83 46.62 D 44.27 D 44.10 D

Groep B (rood) 1. Mevr.Loohuij s-Dhr. Christiaens 2. Dames van Beek-Szovan 3. Dames Berten-van de Wetering 4. Heren Roelofs-van Weert 5. Echtp.Sollewijn 6. Mevr.Rouppe vd Voort-Dhr v Galen 7. Echtp.van der Meijden 8. Echtp.van Zutphen Dames Bos-de Jong 10. Dames Molkenboer-Willems 11. Heren van Bon-Goorsenberg 12. Dames van Houten-Stekelenburg

58.44 55.63 54.16 53.23 53.13 51.04 48.44 48 .13 48.13 45.52 41.56 41.56

P P P

Groep C (Oranje) 1. Dames Ceelen-van Grinsven 2. Dames Baart-Lambregts 3. Dames Jonker-Roelofs 4. Dames van Dijke-Engels 5. Heren Pronk-Vrolijk 6. Heren Baart-Lambregts 7. Echtp.Asselbergs 8. Mevr.van Dielen-Dhr.de Kort 9. Mevr.van der Burgt-Dhr de Jong 10. Echtp.van Deutekom ll. Echtp.de Rooij 12. Dames Jansen-Janssen

55.21 54.69 52.81 52.08 51.25 50.63 50.10 48.33 47.81 47.50 45.31 44.27

P P P

Groep D (Blauw) 1. Dames van de Brink-van de Ven 2. Dames van Noort-Weerens

59.17 P 55.31 P

16

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Dames van Dijk-van der Burgt Echtp.Vogels Echtp.van Loosbroek Dames van Lieverloo-de Bresser Mevr.Ruijsink-Dhr.van Hout Dames Alkemade-Zeeuwen Dames Blom-Willems Dames van de Akker-van den Hurk Dames van Loosbroek-Rieken Dames Bonnemaijers-van de Doef

53 .85 P 51.56 50.10 49.17 49.06 48.13 48.13 46.56 46.46 42.50

HEEMKUNDEWERKGROEP VLADERACK GEFFEN Afbalen bestelde DVD of Video Band van de film Geffen van Vroeger. Let Op! Vanaf heden kan men de bestelde DVD of Video band afhalen bij de Heemkelder onder het gemeentehuis. De openingstijden zijn op: Maandagavond van 19.00 tot 21.00 uur Woensdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur Betalingen uitsluitend á contant. Heemkundewerkgroep Vladerack Geffen

KERST-

AANBIEDING D D D

Bailloux plan Bordeaux 2003~~ € 2,75

D D D

Dorpstraat 13 • Geffen • Telefoon (073) 532 46 59 Elke werkda esloten.


Voetbalvereniging Nooit Gedacht Geffen www.nooitgedachtgeffen.nl

Van Griensven Bestratingen sponsort Nooit Gedacht MCl De meiden van Nooit Gedacht MCI werden dit seizoen verrast door sponsor Van Griensven Bestratingen, gevestigd aan de Willibrordusstraat in Geffen (telefoon 073 -32 -062) . Van dit bedrijfkregen ze nieuwe inlooptruien en regenjacks, die ze uitstekend kunnen gebruiken in deze wat koudere wintermaanden. Voor de bek rwedstrijd tegen Sparta' 18 MCI (2-0 winst op zaterdag 4 december, bedankten de meiden René van Griens ·en en ze gingen natuurlijk ook samen op de fo-o.

MlS.SIZ OHTWIICICLUIG VUDf GU1EH

Buurtverenigingen ... Opgelet!!! De jaarlijkse fietstocht van de M.O.V voor het goede doel is gepland op Zondag 26 juni 2005. Noteer deze datum alvast op uw activiteitenkalender. Doe met de buurt mee met onze fietstocht. De organisatie is al geregeld en u heeft hiermee een leuke en sportieve activiteit voor het hele gezin, voor jong en oud, in uw programma. Leg 26 juni vast en u hoort ruim van tevoren meer over onze gezinsfietstocht. De M.O.V groep (Missie-Ontwikkeling-Vrede)

René, nogmaals hartelijk bedank.'t!

DORSVLEGEL-AVOND OP DONDERDAG 6 JANUARI 2005 De jeugdsosen van Geffen, Vinkel en Nuland organiseren gezamenlijk een alcoholvrije disco-avond in de Dorsvlegel te Vinkel voor alle Maasdonkse jeugd vanaf groep 8 tot en met 15 jaar. De avond is van 20.00 tot 23.00 uur. Entree 2,50 Euro (dit is incl. 2 consumpties). Tot dan.

oog voor detail en gevoel voor perfectie

Ernis schilders bundelt jarenlange ervaring met de modernste

Joy of perfection

technieken en producten. Ernis staat voor kwaliteit in alle facetten.

Ernis schilders b.v.

Ernis glas b.v.

Het Geffens Veld 8 5386 LL Geffen T. 073 532 34 00

F. 073 532 65 î0 E. info@ernis .nl 1. www.ernis.nl

I

ERNIS

~ schilders 17


PERSBERICHT

IN EEN LAND WAAR LIEFDE HEERST

Alzheimercafé Oss-Maasland

In een land waar liefde heerst heerst een grote stilte vanuit die stilte heerst een licht vol warmte, zonder kilte

Programma voorjaar 2005 In 2005 is hetAlzheimercafé weer elke eerste donderdagavond van de maand open, met uitzondering van de maand mei (2de donderdag). Donderdag 6 januari Informatie en ontmoeting met nieuwjaarsdrankje en muziek Donderdag 3 februari Thema Dementie is een ramp; het overkomt je als mantelzorger Een gesprek met twee mantelzorgers Donderdag 3 maart Thema Hoe werkt het geheugen? De heer Huub Buijssen, psychogerontoloog en schrijver van het boek 'De heldere eenvoud van dementie' Donderdag 7 april Thema Draagkracht-Draaglast De heer Jos Clerx, beleidsmedewerker Stichting Zorg voor Ouderen Maasland Donderdag 12 mei Informatie en ontmoeting Donderdag 2 juni Thema Wilsbekwaamheid, Bewindvoering, Mentorschap Notaris de Vree van notariskantoor deVree&van Drongelen uit Berghem

In een land waar liefde heerst heerst respect voor alle mensen ondanks alle verschillen en tegengestelde wensen. In een land waar liefde heerst is Kerst niet meer nodig gewoon omdat het altijd al zo is is Kerst overbodig In een land waar liefde heerst heerst vreugde, overal eens zullen we dit bereiken want één ieder weet: in je hart ben je er al. Marianne van Sambeek (7-12-2004)

Gordijnen Atelier ''' VeGa" Precisie en Maatwerk

Tijdens de avonden informatie en ontmoeting wordt er een kleine inleiding verzorgd (bijvoorbeeld een boekbespreking, een artikel, een korte video) en is er ruimte om elkaar te ontmoeten en informatie te verkrijgen. Het Alzheimercafé is bedoeld voor patiënten, hun partners, hun kinderen, vrijwilligers, hulpverleners en andere belangstellenden. Het Alzheimercafé is een plek waar dementerenden en hun naasten elkaar ondersteuning kunnen bieden. HetAlzheimercafé wordt georganiseerd door Alzheimer Oss-Maasland in samenwerking met GGZ, Stichting Zorg voor Ouderen Maasland, RIGOM. Locatie: steunpunt 'De Brink' , Driek van Erpsh·aat 45 in Oss. Vanaf 19.00 uur opent het Alzheimercafé haar deuren en om 19.30 uur start het programma tot 21.30 uur. Aanmelding is niet nodig; de toegang, koffie en een drankje zijn gratis. Voor meer informatie: EefRubbens bereikbaar via tel. (0412) 65 32 33 e-mail: erubbens@rigom.nl 18

• Gordij nen • Vitrage • lnbetween • Em brasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het verande ren van uw bestaande gordijnen • Wij hebben ook stoffen

Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Telefoon: 0412 47 59 37


ONTMOET DE MAKERS In de adventsperiode besteedt Solidaridad dit jaar onder het thema "Ontmoet de makers" aandacht aan de makers van kleding. Beginnend bij de katoenplukkers, de laagstbetaalde schakel in de keten, komen we bij de katoenboeren en de wevers uiteindelijk bij de naaisters Yan de kleding. Het zijn mensen met dromen, dromen zoals u en ik die hebben, dromen van menselijk geluk. Dat het goed gaat met je partner, j e kinderen, op school en thuis. Dat je gezond blijft. Soms ook dromen van dingen die je graag zou willen hebben. een aangenaam huis om in te wonen. In Peru en andere landen in de Derde Wereld hangt de verwerkelijking van menselijke dromen aan een dun draadje. En dan gaat h et niet om het verlangen naar luxe, maar het verlangen naar de basale dingen zoals: werk, een dak boven je hoofd, het dagelijkse voedsel en scholing van de kinderen. Elke schakel telt Solidaridad wil met u de draad waar hun leven aan hangt sterker maken, er een keten van maken. In de kledingindustrie is elke chakel in het proces van de productie van kleding. beginnend met het katoenzaadje tot aan de consument die het kl edingstuk koopt, met de andere schakel verbonden. Peru is een land waar Solidaridad een duurzame textielketen beeft opgezet. Hier weten mensen van elkaar welke schakel ze in de keten vertegenwoordigen en onderhandelen ze met elkaar over

rechtvaardige lonen, werkbare omstandigheden en zorg voor het milieu. Het heeft heel wat voeten in aarde, voordat het zover is dat het de kleine boeren een zorg is dat ook de seizoensplukkers een leefbaar loon ontvangen, dat hun kinderen overdag in een crèche zijn in plaats van op het land, en voordat de wevers het belang ervan inzien dat ook de naaisters een eerlijk deel ontvangen. Je koopt niet iets, maar van iemand ' Ontmoet de makers' biedt inzicht in het maakproces en vertelt het verhaal van iedereen die daarbij betrokken is. Het gaat erom dat, de mooie kleren die we allemaal graag willen, de makers ook een menswaardig bestaan bieden. Dat heeft Solidaridad gedaan door een nieuw merk op de markt te brengen, Kuyichi, als wegbereider van verandering. Inmiddels zijn er navolgers. Het kindermodemerk Irnps & Elfs doet volop mee en in de zijlijn lopen het damesmodemerk X-as en het herenmodemerk State of Art zich warm. Het is in deze beweging van consumenten naar de makers van onze kleding en weer terug naar onszelf dat we de anonimiteit van de marktprocessen doorbreken. We realiseren ons dat we iets met de makers te maken hebben en zij met ons. Je koopt niet iets, maar je koopt het van iemand. Steun het werk van Solidaridad. Giro 180 4444 Voor meer informatie www.solidaridad.n l en www.ontmoetdemakers.nl M.O.V groep Geffen (Missie Ontwikkeling Vrede)

December duur ??? Niet bij Cinerentlll De hele maand december huurt u bij ons alle films voor maar â‚Ź2,50 per film, per dag. Ook in de kerst vakantieUI Openingstijden feestdagen: 24 dec. geopend van 10.00 tot 18.00 uur [kerstavond] Eerste kerstdag gestoten Tweede kerstdag geopend van 16.00 tot 21.00 uur Oudjaarsdag geopend van 10.00 tot 18.00 uur Nieuwjaarsdag gesloten

19


v· r

a

"SI" 0 0 N

d

i

o

Vl · DERACKEN

1

...... 1

r----

N

"O

t,J)

l)

t:Î

I

t,J)

0

UITZENDSCHEMA KERST - NIEUWJAAR Vrijdag 24/12 19.00-22.00 uur Rock Shock Zaterdag 25/12 08 .00- 10.00 uur Tips en Trips 10. 00-13. 00 uur Windkracht 10 tot 13 13.00-15.00 uur Rock Shock 15.00-17.00 uur Rock 'n Roll Greatest 17.00-18.00 uur Griebelgrauw 18.00-22.00 uur Radio Santiago 22.00-00.00 uur De Muziekzolder Zondag 26/12 08 .00-10.00 uur Tips en Trips 10. 00-13. 00 uur Windkracht 10 tot 13 13.00-15 .00 uur Rock Shock 15.00-17.00 uur Rock 'n Roll Greatest 17.00-18.00 uur Griebelgrauw 18.00-22.00 uur Radio Santiago 22.00-00.00 uur De Muziekzolder Maandag 27/12 19.00-00.00 uur Jaaroverzicht 2004: Punt NL Dinsdag 28/12 19.00-20.00 uur Jaaroverzicht 2004: DeMaasdonkse 15 20.00-00.00 uur Jaaroverzicht 2004: Promootplaten Woensdag 29/12 19.00-00.00 uurYoung Ones Donderdag 30/12 19.00-00.00 uur Rock 'n Roll Greatest Zaterdag 01/01 08.00-10.00 uur Tips en Trips 10.00-13.00 uur Windkracht 10 tot 13 13.00-15.00 uur Rock Shock 15.00-17.00 uur Rock 'n Roll Greatest 17.00-18.00 uur Griebelgrauw 18.00-22.00 uur Radio Santiago 22.00-00.00 uur De Muziekzolder Zondag 02/01 08.00-10.00 uur Tips voor Trips 10.00-13.00 uur Windkracht 10 tot 13 13.00-15.00 uur Rock Shock 15.00-17.00 uur Rock 'n Roll Greatest 17.00-18.00 uur Griebelgrauw 18.00-22.00 uur Radio Santiago

gen per week te beluisteren via. kabelfrequentie 87.5 MHZ, etherfrequentie 106.3 MHz en tekst-tv kanaal 51. Op het moment dat radio Vladeracken zelf geen uitzendingen verricht, is Omroep Brabant te beluisteren via de frequenties van radio Vladeracken.

Correspondentieadressen redactie: Stichting Lokale Omroep Geffen, Nuland, Vinkel Raadhuisstraat 1, 5386 BE Geffen Telefoon radiostudio: 073 5325366, Fax: 073 5325835

PERSBERICHT Eerste Hulp bij Kinderongevallen De Gezondheid Service Brabant oord-Oost organiseert bij voldoende belangstelling een aantal cursussen Eerste Hulp bij Kinderongevallen. Schaijk, 17, 24 en 31 januari 2005, 20.00 - 22.30 uur Schaijk, 11 ,18 en 25 april 2005, 20.00 - - · 0 uur De cursus bestaat uit 3 avonden van elk 21, _ uur. In de lessen worden de volgende onderwerpen behandeld: - Baby- en kinderreanimatie - Allerlei soorten verwondingen - Brandwonden - Vergiftigingen - Koortsproblemen zoals koortsstuipen - Verdrinking - Allergische reacties door o.a. bijen- of ,vespensten Tijdens de cursus wordt er veel geoefend met kin.der- en babypoppen. De cursus wordt ondersteund met dia's en iedere cursist ontvangt een cursusboek. De kosten voor deze cursus zijn€ 57,50. Voor abonnees van de Gezondheid Service zijn de kosten € ,50. Voor informatie en aanmelding kunt u bellen met de Gezondheid Service Brabant Noord-Oo t, Tel. 0413 333 733 (op werkdagen tussen 09.00 en 1 .00 uur) gs bno@stbno.nl

EEN BLOEMETJE OF (AD EAVTJE VAN

DOJ:..(E VITA DAT PAKT NOG STEEDS AL.TIJD GOED VIT BEDANKT VOOR ALLE LEVl<E REACTIES EN SFEERVOLLE FEEITDAGEN TOEGEWENST BEN & TEJA ROMME

WOON DECORATIE & BLOEM EN

Toelichting De uitzendingen van radio Vladeracken zijn zeven da20

DORPSTRAAT 52

GEFFEN

D73-5324957

Geopend van dinsdag t/m zaterdag van 9. 00 · 18.00 uur


Cf!J~

Begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent.

Gratis aan te vragen uitvaartcodicil: 1 telefoontje en u heeft het uitvaartcodicil zo snel mogelijk in huis.

Uitvaartshowroom : Bezoek onze uitvaartshowroom aan de Geffensestraat 1A te Heesch. Dit kan na telefon ische afspraak.

Wilt u weten of u voldoende verzekerd bent voor de uitvaartkosten dan kunnen wij dit voor u verzorgen.

Al onze adviezen zijn gratis en vrijblijvend.

Donders Uitvaartverzorging

Oss

Tel. 0412 - 64 24 54

Rosmalen

Tel. 073 - 522 42 86

Berlicum

Tel. 073 - 503 52 58

Donders Uitvaartshowroom, Geffensestraat 1A te Heesch.

v.d. Base

. Wanrooy

KEUKENS

V.O.F.

INTERIEURS

* Ambachtelijke keukens naar uw wens gemaakt

Met van Schijndel Bouwgroep neemtu elke hindern·s die u met bouwen tegenkomt !

* Dealer Nieburg en RWK Keukens * Keukenrenovatie * Vervanging inbouwapparatuur (gratis ingebouwd)

Bezoek onze showroom na telefonische afspraak. DEALER:

imperial SIEMENS

!OK!H MU lfCHN lfK Dlf OVfRIUIG!

:M:iele

Kerkstraat 25, Nuland Telefoon 073 - 5322774 ~u ,i, 0

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP Bredeweg 13, Geffen Tel. : 073-532296 l

l<tl!J!!!!AiY.EDRIJF

;é/ ~ ~

~

"'

(!

'Il'. EN~~•

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Renovatie projecten. Tel 073 532 34 69 Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl Spuitwerkzaamheden.


SINTERKLAASINTOCHT GEFFEN 2004

Bouwen op HEIDUINEN gaat door! NULAND - Op de drempel van een nieuw j aar is er reden tot juichen; er mag namelijk tĂłch gebouwd worden op Heiduinen! De gemeente Maasdonk heeft namelijk vandaag overeenstemming bereikt met de familie Vos, de belangrijkste bezwaarmakers.

Wij als Evenementen Stichting Geffen willen alle vrij willigers bedanken voor hun bijdrage tot het welslagen van de intocht. Wij danken alle mensen die ons geholpen hebben met het schminken, aankleden, het begeleiden van de intocht en de act op het Plein. Tevens danken we wihabo die ons gesponsord heeft met het drukwerk. Zonder deze hulp is het voor ons onmogelijk om de intocht tot een echt feest te kunnen maken.

Het geduld van velen werd de afgelopen maanden behoorlijk op de proef gesteld. Sommigen twijfelden openlijk of er Ăźberhaupt nog wel ooit gebouwd zou worden in de kern Nuland. Nu is er dus groen licht en lijkt niets bebouwing nog in de weg te staan.

Iedereen hartelijk dank hiervoor. Evenementen Stichting Geffen

De VPM feliciteert haar wethouder Eduard van Heese met dit schitterende resultaat! Bij deze wens ik iedereen prettige feestdagen en een gezond en vooruitstrevend 2005 ! Namens bestuur en fractie van de VPM,

Het bestuur van deze afdeling zoekt vrijwilligers ter aanvulling c.q. vervanging van de huidige bestuursleden. Dit is dringend nodig omdat enkele bestuursleden gezien leeftijd of andere omstandigheden hun functie beschikbaar stellen. Voelt u niet voor een bestuursfunctie, dan wilt u ons hopelijk wel helpen met deeltaken van het bestuur. Ook bestaat de mogelijkheid tot het samenstellen van een geheel nieuw bestuur, indien dat gewenst wordt. Wij zijn graag bereid tot het geven van nadere inlichtingen en hopen in een gezamenlijk overleg tot overeenstemming te komen, mede in het belang van onze Geffense ouderen.

Charles van Herpen tel: 532 4628 / charlesvanherpen@hetnet.nl

Enkele tips voor een leuke en gezellige oudjaar-avond

-

Huzarensalade met ham-asperge rolletjes, coburgermeloen, gevulde eitjes, diverse vleeswaren, verse groenten en fruit

-

gehaktballetjes in een pittige saus

-

varkenshaas in champignon-roomsaus

-

gebraden stukjes kipfilet in satesaus

-

Canadese ham met cumberlandsaus

-

stokbrood en kruidenboter

Alle vleesgerechten zitten gevacumeerd zodat u ze zo in een pannetje warm water kunt opwarmen.

~lle.." e..e.." >M~ke..l ijk e.." voor~I e..e.." 1e..1-o"d zoor!!

Wij we..t\>e..t\

IA

K.B.O. GEFFEN

Voorzitter Antoon van Zandvoort, tel. 532 206 1 Secretaris Ton Jonkers, tel. 532 2005

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Bergstraat 26a, tel. (073) 5321544 Advertenties: Tolweg 7, tel. (073) 5322243 Redactieadressen: Tolweg 7, en Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26a, (073) 53225 86 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver.

~ Keurslagerij

~ ~~~t:r~r1 KEURSIAGER tel. (073) 532 58 91

22

Geffen

Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres . Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.


REGI(1►4.., BANK 7

DE BANKIER DIE JE KENT U kunt bij ons terecht voor: • privé- (betaal-)rekening (met pincode en chipper) * met creditcard * rood staan met privé-limiet * een speciale jongenrenrekening

• lenen ,:, persoonlijke lening * doorlopend krediet * financieringen voor auto/boot/vakantie? * mix-krediet (lenen en beleggen)

• sparen * direkt opvraagbaar * belastingvrij sparen * bedrijfssparen * deposito's/ vasle lermijn * automatisch sparen

• hypotheken * lineair/ annuïteiten * spaar/ leven / krediet * aflossingsvrij * combinatiehypotheken * beleggingshypotheken * hoog-/laagconstructies * met (premie- ) depot

• beleggen ,:, beleggersgiro * beleggingsfondsen * spaaifondsen * dividendfondsen * mix-fund * rechtstreekse beursaankopen * veel vrijheid en lage kosten

• verzekeren * voor personen * voor bedrijven * pensioenen en lijfrente * zorgverzekeringen * gunstige voorwaarden * een onafhankelijk advies * diverse maatschappijen

* met euro-pas

Onze openingstijden: maandag, dinsda . woensdag, donderdag vrijdag zaterdag

www. l mv. n]

Kromstraac 1 2 Oss (() (041- ) 6- 06 79

09.00 -12.15 en 13.15 - 17.30 uur 09.00 - 12.15 en 13. 15 - 19.00 uur 10.00 - 13.00 uur en voorts op afspraak

lil

Café - Zaal 't Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20

VAN HEESE

Hanegraaf B.V. Geffen Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

~

Hypotheek

®adviseur

. _s_T_A_L_~N_A_~_!_~-~-N-~-~-f_!_~_~_A_AT _

~ ~ ; ~

Richard Ha neg raaf

Bedrijvenweg_ 4

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN

®AUTO-EN@ MOTORRIJSCHOOL

LMV

Makelaardij Assurantiën

J., f&

~

PARTNERS BV

5386 KA Geffen Tel: 073 - 532 04 8 1 Fox: 073 . 532 50 68

Mob;el: 06 • 53 1 624 33

Gespecialiseerd in: • Exclusieve gezichts- en • Blendtherapeute lichaamsbehandelingen • Huidtherapeute Pakkingen (billen, buik, borsten. handen, voeten) S C H 0 0 N H EI D S S A L0 N

P. DE Kl]EIN

• Permanente Make-Up • Make-Up workshops

Tel.: (073) 5324658

Autotel.: 06 - 53184263

Losse advertenties tussen de tekst

Heesterseweg 5 5386 KT Geffen

Tel.: 073 - 532 23 07 Mob: 06 - 22 58 01 93

15

1/8 pagina 1/4 pagina 1/2 pagina

25 35

hele pagina

60

Met een cadeaubon kom Je pas echt moot voor de dag


Gebr. van de Wetering ~---t-0_- W~l"~ q; 4)

C,

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

= ~., --

(;)

Dorpsplein 19 5386 CL Geffen

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp Oss

openingstijden: woensdag en donderdag 13.00 tot 18.00 uur vrijdag 13.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

Tel 073 532 76 09 - Fax 073 532 76 11 Mobiel 06 534 746 75

0412- 622213

NAS

RIJWIELEN

o.a. Gazelle _ _ _ _ _ _ __

TANKSTATION "A v1 lftA

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

Wij verzorgen voor u:

Vervoer voor ziekenfonds -bUSJe

verlijmen van kalkzandsteen leggen van afwerkvloeren het bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten het aanbrengen van spackspuitwerk het aanbrengen van buitengevel-isolatie het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

tvww.r14S"4fbouw.til Tot in de

puntjes

verzorgd!

• •

~ a t i e - en

Adviesbureau bv

Centrale verwarming Gas-Water-Sanitair Energie - Advisering

drukkerijwihabo g e b o o r t e - trouw- jubileum kaarten o f eigen o n t w e r p ruime k e u z e mis - doop boekjes I o go briefpapier e n v e l o p p e n visitekaartjes f l y e r brochu re p ri nte n copy ki e u r zwartwit k l e i n - groot formaat rillen vouwen nieten s nijd en i nbi nden p I astif i ce ren H eesterseweg 13 - 5386 KT Geffen

Onderhoud aan gastoestellen Onde rhouds abon nementen gastoestellen

Wij maken EPA Rapporten Papendijk 14b 5386 EG Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

T (073) 532 26 84 • F (073) 532 47 95 • E drukkerij@wihabo.nl • 1 www.wihabo.nl DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

0 M"deKinderenv.~ Il Geff~~•f.Jl 1 ~~n Ham 1, 5386 JA tel. 073-5325551

maandag t/m vrijdag zaterdag

13.00 - 19.00 uur 8.30 - 17.00 uur

SCHOENEN & SPORT

/J0SPIERINGS

Maarten van der Dussen Bouw

Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen

Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91

Buro

Wilgenstraat 6 5386 GL Geffen Tel.: 073-53412 94 Privé: 073- 53412 92 E-mail : bb.dussen@planet.nl