Torenklanken 2004 - nr 19

Page 1

I

I

42e jaargang nummer 19 december 2004

sekretariaat: redakti eadres: adverte nties: bank: druk: oplage:

Bergstraat 26A, tel efoon (073) 532 15 44 Tolweg 7 en Ve ldstraat 13 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 11 39 113 WiHaBo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

-

..................

VERHUIZING HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Beste patiënten.

Wij willen u informeren over de verhuizing van de huisartsenpraktij k Geffen. Op l 0 december 2004 houden wij voor het laatst spreekuur op de Veldstraat - . Op 13 en 14 december 2004 is de praktijk gesloten. Er wordt dan, voor spoedgevallen, waargenomen door de praktijken in Nuland (tel 5321 320) en Vinkel (tel 5323427). Op 15 december 2004 opent de praktijk op de tijdelijke locatie aan de vlijmdstraat 16.

....- ....-

..

- Samen luisteren naar een gedicht, verhaal en zingen over de naderende komst van het kerstkind. (U mag zelf een verhaal of gedicht meebrengen) Pastoor Scheepers zal ook aanwezig zijn. De kosten voor deze maaltijd zijn€ 3,50. Wij hopen dat velen van u gehoor zullen geven aan deze uitnodiging om Samen op Weg naar Kerstmis te gaan. Wilt u meer informatie of wilt u opgehaald en thuisgebracht worden bel dan met: Annet v.d. Helm, tel 5324311, Met vriendelijke groeten, Werkgroep Kerk en Samenleving Via onderstaand strookje kunt u zich aanmelden:

Ten aanzien van de telefoonnummers, tijden dat u kunt bellen en spreekuren verandert er niets. Wij willen tevens van de gelegenheid gebruik maken om u fijne feestdagen en een gezond 2005 te wensen.

Adres :....... .

Met vriendelijk groet,

Telefoon: .... .

P.A.A. Berkelaar J.J.vd Heijden A.WK.Litjens

Inleveren voor 15 december a.s. op de pastorie.

Naam:.

KERK EN SAMENLEVING SAMEN ETEN IN DE KERSTTIJD De werkgroep 'Kerk en Samenleving' wil alle alleengaanden van harte uitnodigen voor een broodmaaltijd op dinsdag 21 december 2004 van 17.30 tot 19.30 uur in de benedenzaal van het Oude Klooster. In kerstsfeer gaan we: - Samen de wannte voelen van mensen met elkaar. - Samen een paar uurtjes op weg in deze donkere dagen.

~

~-" "~~~-.,,.._-.C/.~:,,'.•.:~00,:

KOPY INLEVEREN VOOR: 11 december (geldt ook voor e-mail kopy) redaktie adres Tolweg 7 & Veldstraat 13


UITVAARTVERZORGING

VAN LITH B.V. Kloosterstraat 5c

Docfalaan 2 (hoek Julianasingel) 5342 HZ Oss

5386 AR Geffen Tel: 073 - 5321683 Fax: 073 - 5325150

Telefoon 0412 - 623173 Fax 0412 - 641155 - mogelijkheden voor thuisopbaring - zwarte en grijze rouwauto - mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders - gratis informatieboekje/wilsbeschikking op aanvraag - gratis voorlichtingsavonden/informatieve gesprekken - erkend lid van de Ned. Unie van Uitvaartondernemingen - professionele nazorg

Grafwerk is onze specialiteit. Voor ieder budget. Aangesloten bij Eurofleurist. Verzending van bloemen door heel Nederland.

Beheerder "Stadsmortuarium Oss", "Mortuarium Nistelrode", "Mortuarium Herpen", "Mortuarium Oijen"

Kleding verander- en reparatiewerk. 11

van der Sangen Tuinhout

BENILDA 11

Molenberg 6, te/.(073) 532 48 50 5386 DA Geffen / Maasdonk Maandag, Dinsdag, Donderdag, Vrijdag: 09.00 - 12.00 uur andere tijden na tel. afspraak.

- Tuinhuisjes - Schuttingen - Speeltoestellen - Vlonders - Tuinmeubelen - DierenverbUjnn - Accessoires Eventueel op maat gemaakt Ook uw adres voor al uw TUINHOUT

FCJrO~

@In~ ....... :__ ...._

maandag t/m vrijdag 8.30- 18.00 uur. Zaterdag 8.30- 16.00 aur

Tolweg 2 5386 BZ Geffen tel/fax 073-5325789 E-mail: cinerentgeffen@wxs,

Bosschebaan 53, Heesch (Ach ter restaurant "De Lucht..) tel. 073-5321235 / 06-54 '75280 fax 073-5320138 www. vandersangentuinhout.nJ

Aan-en verkoop

B,ank

/ VAN HEESE

www.lrnv.nl

Krornstraat 172 Oss (l) (0412) 65 06 79

1=1

PARlNERS BV

Makelaardij AssurantiĂŤn

(i, LMV

Hypotheek ÂŽadviseur


Parochie Heilige Maria Magdalena Geffen Parochie Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321 216 email: info@parochiegeffen.nl www.pa rochiegeffen.nl

Dit geldt voor mensen die in ons dorp wonen of hier geboren zijn, maar elders wonen.

MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 - 20.00 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 532 2298. Er liggen ook opgave enveloppen achter in de kapel en in de kerk.

"ONDER DE TOREN" WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 09.30 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u Zondag 11.00 u LITURGISCHE KALE IDER: Vr. 10- 12 19.00 u * \\oord-Com.dienst mmv Ouderenkoor Za. 11-12 19. 00 u * Viering met de diaken mmv Bandola's (+ kinderkerk) Zo. 12-12 09.30 u + H.Mis mmv Pompzwengels t.g.v. hun 40-jarig jubileum Ma. 13-12 19.00 u * A dvents-avondmis mmv Passe Partout Wo. 15-12 20.00-l L00 u Gebedsuur in de kerk Vr. 17-12 Geen viering in de kapel 19.00-2 . 0 u Kerstliederen zingen in de Vinkelse kerk Za. 18-12 19.0 0 H.Mis mmv Passe Partout (+ kinderkerk) Zo. 19-12 09. 30 - H.Mis mmv Gem. koor / verjaardag Pastoor Ma. 20-12 19.00 u * Boeteviering Wo. 22- 12 13.3 0 u Zieken-kerstviering rnmv Dam eskoor in het Oude Klooster *=dienst in de kapel +=t.v. uitzending naar de Heegt DOPEN: Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u terecht bij: Babette Rornme, De Doelen 1, tel. 532 3469 . De doopvieringen zijn bestemd voor hen die woon-achtig zijn in Geffen, of voor hen die elders wonen, maar ingeschreven staan in onze parochiegemeenschap en deelnemen aan de kerkbijdrage. DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: November 2004: Lisa van Dinther, Arm in van Wanrooij, Luc van Wanrooij HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven bij: Patty van Nistelrooij,Abelenstraat 13a, tel. 073 532 6323 (na 18.00 uur) of via e-mail: jurgen.patty@home.nl

ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL'' Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 532 4160. Het ziekencomité bezoekt de zieken namens de parochie, de pastoor brengt een bezoek aan de zieken op verzoek van de zieke of zijn naaste familie. KERKBALANS 2004: Koersvast De actie kerkbalans 2004 wordt afgesloten! Wilt u voor dit jaar nog bijdragen, dan zien we uw gift gaarne tegemoet. Ook jonge gezinnen sporen wij aan om mee te doen, want het geld is hard nodig voor pastorale zorg en onderhoud van het kerkgebouw. Toon uw sympathie voor onze parochie en doe mee met de actie Kerkbalans! De stand is:€ 29.500,00. Dank u wel voor uw bijdrage! U kunt uw bijdrage overmaken op giro 11 17 393 of Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M . Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2004. Kijk ook op www.kerkbalans.nl GIFTEN Voor het Lourdescomité: bank rek. 11 58 16 135 Voor de restauratie van de kerk: bank rek. 1158 15236 KERKMUSEUM Elke laatste zaterdag van de maand geopend van 13. 00 14.00 uur: 29 januari 2005 a.s. (behalve wanneer er op dat tijdstip een viering in de kerk is). U kunt ook een afspraak maken met Jo van Wanrooij tel. 532 2283. BEREIKBAARHEID PASTOOR SCHEEPERS Pastorie: op maandag t/m vrijdag is er elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 Spreekuur pastoor: woensdag van 18.00 - 18.30 uur en vrijdag van 09.30 - 10.00 uur (om afspraken te maken, iets op te halen of een korte hulpvraag) . Voor uiterste spoed: pastoor: tel. 06 - 53364310 e-mail adres pastoor: pastoor.scheepers@levix.nl e-mail adres diaken: diakenvanherwijnen@hotmail.com internetsite parochie: www.parochiegeffen.nl KIND ERCLUB Deze parochieactiviteit is bedoeld voor de kinderen van groep 5 t/m 8. In een plezierige sfeer maken de kinderen 3


(1000. Van alle markten thuis.

~z

H. VAN ZANDVOORT ELECTROTECHNIEK B.V.

CAFÉ

GOVERS· GJ:JFf"EN

E-mail: hvzandvoortelectro@hetnet.nl Magnolia 18 - 5386 EP Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86 GSM 06 55 783 873

(."<';, \.~ ~----.._r ",

r( ,.__ ~i\~

.;ç__ri;-:;,

/2 . H ~ . <,>

~~

■ ■ ■ ■ ■ ■

~

\ •'."..; '

': ~\

-

')-' , ·--1,.

..

'

Bouwen op 'l

1

,. iA...

vertrouwen

(1000 van Herpen

Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

""

. ..d 0peningst1J en:

Gebr. v:m Wnnrooij Bouwbedrijven

Ma tim do 8.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

Broekstraat 2, Postbus 4 , 5386 ZG Geffen

Telefoon: 073 - 5340400 , Fax: 0- 3 - : 340499 lnrernet: www. vanwanrooij .nl

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN

*IJZERWAREN

*TEGELS

*HANG - EN SLUITWERK

*GEREEDSCHAP

*VERF

*TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

*SIERBESTRATINGSMATERIALEN

VAN DER DOELEN

Wilt u lagere maandlasten? Uw hypotheek oversluiten? * Samen met u bekijken wij, geheel vrijblijvend, of u al of niet uw huidige hypothee k moet aanpassen.

* Zeer scherpe rentetarieven.

*

Intens ieve persoonlijke begeleiding van b egi n tot het eind.

WIJ BEMIDDELEN VOOR ALLE GROTE VERZEKERAARS, BOUWFONDSEN EN BANKEN. KLOOSTERSTRAAT 44 5386 AT GEFFEN TEL. 073 - 5325510 FAX 073 - 5325560

Bel voor afspraak:

E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Internet www.vanderdoelenassurantien.nl

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

VERZEKERINGEN

-

-

-

- - -

-

- - -


ke1mis met ons geloof. Er worden bijbelverhalen verteld, video's getoond, geknutseld en spellen gedaan. De volgende bijeenkomst is op maandagmiddag 13 december van 15.45 tot 17.00 uur in het patronaat van de pastorie. Als je iets meer wilt weten bel dan naar: pastoor Scheepers (5321216), Marian van Vemooy (5323468) of Nelly Bwire (53204 18). KERSTLIEDEREN ZINGEN Elk jaar organiseren de drie parochies Geffen, Vinkel en Nuland een Kerstsamenzang. Dit jaar wordt die gehouden op vrijdagavond 17 december tussen 19. 00 - 20. 00 uur in de Vinkelse kerk. Als uitgangspunt is deze keer gekozen voor vooral samen kerstliederen zingen. De koren van Vinkel ondersteunen deze samenzang en brengen daarnaast bekende en nieuwe kerstliederen ten gehore in drie thema's: LICHT, GEBOORTE. AANBIDDING. U bent allen van harte uitgenodigd om een uurtje in de sfeer van Kerstmis te komen! (er is op die avond dan geen viering in de kapel) . KERSTMARKT: KOMT HET ZIEN EN DOE MEE! Zoals bekend is de restauratie van de kerk in volle gang! Er zullen diverse acties worden ondernomen om het benodigde geld daarvoor bij elkaar te krijgen. Op zondag 19 december a.s. is er daarom een feestelij ke officiële start, van de komende activiteiten rond de restauratie. Er wordt een KERSTMARKT georganiseerd op het kerkplein van 14.00 tot 18.00 uur met muziek en spel, een drankje en een hapje, voor groot en klein. Diverse groeperingen / ondernemers hebben hun medewerking reeds toegezegd. De exacte invulling van het programma kunt u lezen in de Streekwijzer. De officiële start: "het moment suprème" zal spectaculair zijn! Graag nodigen wij alle Geffenaren uit om dit mee te maken! We rekenen op een "vol en gezellig" kerkplein! Komt het zien en doe mee met deze aftrap! PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE woensdag 15 december: 2e bijeenkomst van 13.30 15.15 uur: hoofdstuk 2+3, video Kerstverhaal, knutselen, uitreiking noveenkaars. PROGRAMMA VORMSEL Blok 3: Samen kerk zijn: thuis blz. 1 t/m 15 (ter informatie blz. 16 t/m 33) doornemen. Dinsdag 14 december: rondleiding in de kerk. PROFICIAT Wij feliciteren Gerda van Lith, met haar 40-jarig koorjubileum bij het Gemengd Koor!

Dank je wel voor de trouwe inzet gedurende zovele jaren! Proficiat! DANK JE WEL SINTERKLAAS! Dat had ik nooit durven dromen, Dat Sinterklaas ook op de pastorie zou komen. Ondanks de drukte op de daken Heeft hij toch niet ·willen verzaken Om ook mij te komen verblijden Daarvoor wilde hij zelfs over het kerkdak rijden. Het blijkt dat de Sint niet alleen houdt van het kleine kind, Maar hij is ook een grote priestervrind. Het heeft mij erg goed gedaan, Te weten dat er ook "trouwe fans" bestaan. Daarom hartelijk dank aan al die Sinterklazen Die mij echt hebben weten te verbazen. Het voelt erg goed te weten, Dat zelfs een pastoor niet wordt vergeten! JONGEREN PASTORAAT MAASDONK (JPM) Voor wie is het JPM? Voor jongeren van 12 t/m 20 jaar (die het Vormsel hebben gedaan en op het middelbaar onderwijs zitten)

Wat doet het JPM? Maandelijks bijeenkomen rondom een thema, Samen• bezim1en en vieren, Tienerdagen, Jongens en meisjeskampen, Taizéreizen, Wereldjongerendag, etc.etc.etc. Spreekt dit alles jou aan, kom dan naar de inloopc,vond op donderdctg 13 januari 2005 van 19.00 tot 21.00 uur in "het Patronaat", Kloosterstraat 2 Geffen (achterkant pastorie)

Wil je alvast wat meer weten dan kun j e bellen naar: Anneke Linschoten 073-5038784 Jeanne Egelmeer 073-5322803 Mien Gerrits 073-5324691 DEKENALE REGELINGEN/AFSPRAKEN ROND KERKELIJKE UITVAARTEN

Uitvaartdienst in eigen parochie De parochies in het dekenaat Oss hebben eigen regelingen en contactpersonen, maar hoewel er verschillen zijn in de opzet van uitvaartdiensten bestaat de onderlinge afspraak dat de uitvaart in principe gehouden wordt vanuit de parochie waartoe de overledene behoort. Afspraken tijd en vorm In de eerste bespreking van de uitvaartverzorger met de familie/nabestaanden van de overledene moet gevraagd worden of de parochie bij de uitvaart betrokken moet 5


worden. Afspraken voor dag en tijd lopen via de parochie. De vorm van de dienst, afhankelijk van de beschikbare voorganger en eventueel de kerkbetrokkenheid van de overledenen en/of familie, wordt door de dienstdoende voorganger of de aangewezen contactpersoon met de familie/nabestaanden besproken. Mogelijke diensten: Een uitvaart met een Eucharistieviering c.q. een woorden communieviering of een dienst van woord en gebed, eventueel voorafgegaan door een avondwake (mogelijk kan in de toekomst de avondwake de afscheidsviering zijn). Bij een uitvaart met afscheid in een crematorium gaat de dienstdoende voorganger in principe niet mee naar het crematorium. In alle gevallen geldt dat vanuit de parochie alle inspanningen erop gericht zijn om, binnen de mogelijkheden, het afscheid op een goede wijze vorm te geven en de nabestaanden zo goed mogelijk te begeleiden in hun rouw- en verwerkingsproces. Kerkelijke vergoeding Gangbaar wordt bij gebruikmaking van een kerkelijke dienst een bijdrage gevraagd in de vorm van een kerkelijke vergoeding voor instandhouding van de parochiële voorzieningen; ook de collectes zijn daarvoor bestemd. Voor het bedrag van de kerkelijke vergoedingen baseren de parochies zich op de richtlijnen van het Bisdom, deze worden jaarlijks aangepast. Grafrechten Voor grafrechten en de kosten voor onderhoud van de begraafplaats zijn de bedragen conform het advies van het Bisdom. Afscheidsdiensten in rouwcentra of crematoria Als besloten wordt tot alleen een afscheidsdienst in een crematorium zijn de mogelijkheden tot pastorale inzet en vormen van de dienst beperkt. Gesteld wordt in dit verband dat, uit oogpunt van parochiële betrokkenheid, de uitvaart vanuit de parochiekerk sterk de voorkeur heeft.

Oss, november 2004 Dekenaat Oss, Dekenaal Centrum, Kromstraat 109, 5345 AB Oss, Tel.: 0412-625010; dekenaat-oss@hetnet.nl

SUCCES-SUCCES-SUCCES Beste danssterren. Wat een geweldig succes, die Flash-move. We hebben 6

met maarliefst 684 mensen mee gedaan, Gigantisch. Dit aantal hebben we doorgegeven aan het NISB (Nederlands Instituut voor Sport en Beweging), die tellen nu verder of heel Nederland de 200.000 heeft gehaald voor het "Guiness book off records". Zo niet dan zijn we toch allemaal zeer Sportief bezig geweest, en wie weet krijgt dit bewegen nog een staartje. Misschien is dit een begin voor jezelf om een leuke sport uit te zoeken, zodat je zelflekker kunt (blijven) bewegen. Wij hebben er ontzettend van genoten. Bedankt voor jullie inzet, Veel sportieve groetjes. Saskia en Tonny

DANKBETUIGING Daar het voor ons onmogelijk is om iedereen persoonlijk te bedanken voor de grote belangstelling tijdens zijn ziekte en na het overlijden van mijn man, ons pap en opa Wim van Wanrooij willen wij iedereen langs deze weg onze dank betuigen. Uw medeleven, in welke vorm dan ook, was voor ons een grote steun. Cor van Wanrooij-Korsten Clemie en Carla Nico en Carin, Amber Julian John en Anja Dolinda en Martin

BLUESMIDDAG CAFÉ GOVERS De maandelijkse Bluesmiddag bij Café Govers in Geffen is in december i.v.m. Sinterklaas verzet van de eerste naar de tweede zondag van de maand. Op 12 december zal deze keer "Toon Teun & August" op de planken staan.Hun muziek laat zich omschrijven als publieksvriendelijke blues en bluesrock.Lekker in het gehoor liggende bluesjes van onder andere Stevie Ray Vaughn en ZZ Top worden afgewisseld met regelrechte klassiekers van de Rolling Stones en Creedence Clearwater Revival.Aangevuld met wat 60's rock n' roll leidt dit tot een wonderlijke smeltkroes van repertoire. Het optreden begint om 18.00 uur en de entree is gratis.

TE KOOP wegens overcompleet: goedwerkende breedbeeld kleuren TV. 30 euro. Tel. 073 5321952.


EFKES BUURTE MÈ ... Jan van Kreij en Jacqueline Bos

Hij ging samen met zijn broer Peter als één van de eerste Geffense kinderen naar de Osse Muziekschool. Om het muziekonderwijs ook toegankelijk te maken voor dorpsgenootj es, richtte zijn vader Theo van Kreij samen met Theo Prinssen in 1968 een dependance van die muziekschool op in Geffen ... Jan van Kreij gaat in het voetspoor van zijn vader en zet zich in voor het muziekonderwijs voor jonge kinderen in Maasdonk. Hij is voorzitter van de Stichting Muziekschool Maasdonk en samen met penningmeester Jacqueline Bos praten we over de recente ontwikkelingen. "We hebben met het bestuur flink wat 'muzikale noten' moeten kraken om als Stichting, muzieklessen voor de Maasdonk.se kinderen redelijk betaalbaar en binnen de gemeente aan te kunnen bieden" zeggen Jan en Jacqueline. De overige bestuursleden zijn Ineke van de Wetering (secretaris), Germa Martens (bestuurslid en contactpersoon voor Geffen en Nuland) en Henk van de Ven en Maria Leeijen (bestuursleden en contactpersonen voor Vinkel). "We zijn een echte Maasdonk.se club en hebben geen 'eigen-dorp-eerst'-oogkleppen op; b.v. van de sponsoring door de Stichting Muziekvrienden Vinkel mogen ook de kinderen uit Geffen en Nuland meedelen!" Begin 2004 brak er een andere situatie aan voor de Muziekschool Maasdonk (MM). De herziening van het totale subsidiebeleid betekende dat iedere vereniging fors moest inleveren en voor MM was dat ongeveer 1/3 deel! "Na veel overleg met de wethouder van Welzijn zijn we een nieuw model overeengekomen; ook Stichting de Muzelinck heeft concessies gedaan" legt de penningmeester uit. "MM organiseert het muziekonderwijs binnen Maasdonk. Zij faciliteert de muzieldessen d.m.v. ruimtes in eigen gemeente, waar de lessen worden gegeven en d.m.v. het verstrekken van de gemeentelijke subsidie aan de muziekleerlingen. De diensten van de Muzelinck worden ingehuurd, zorgen voor de muziekdocenten die de muzieklessen daadwerkelijk geven en doen de administratie en registratie van de leerlingen. MM is dus een doorgeefluik, maar kan als lokale organisatie zo beter de Maasdonk.se kinderen stimuleren en binnen haar grenzen van Maasdonk ruimte bieden ten behoeve van het muziekonderwijs. De drempel is laag en het kost voor ouders minder moeite en geld". De kinderen van groep 4 en 5 kunnen beginnen met de eenjarige basisopleiding: de muziekclub. Zingender - en dansenderwijs worden ze vertrouwd gemaakt met muziek maken, noten lezen en ze snuffelen aan het bespelen van snaar-, blaas- of slagwerkinstrumenten. (Deze muziekclub heeft dit jaar in Vinkel zijn locatie) De gro-

tere kinderen tot 18 jaar leren een instrument bespelen: in Geffen worden momenteel de lessen piano, dwarsfluit, keyboard en gitaar gegeven en voor de overige instrumenten gaan de kinderen naar de Muzelinck (omdat er dan te weinig leerlingen per instrument zijn). "Muziek is een verrijking gedurende je hele leven" zo vinden Jacqueline en Jan. "Onze kinderen moeten de mogelijkheden daartoe in MM met twee handen aangrijpen, want er zijn al gemeentes die geen subsidie meer verstrekken op dit terrein! Daarom zijn wij - ondanks de forse subsidieverlaging - toch blij met de ' budgetfinanciering' die we overeen zijn gekomen met de drie partijen: de gemeente, de Muzelinck en MM voor de komende drie jaar. Ieders verplichtingen zijn vastgelegd en we kunnen nu zelf bepalen hoe we het geld besteden. De Muzelinck is ons tegemoet gekomen door een korting toe te kennen op de overheadkosten. Zij willen ons voorbeeld van samenwerken graag introduceren in andere gemeentes" aldus de voorzitter. "Nu we in dit nieuwe jasje zitten willen we ons graag inzetten om meer aan de muzikale bel te trekken in Maasdonk, om onze opzet te koesteren" vindt Jacqueline. "Allereerst willen we aandacht besteden aan het optimaal functioneren van de lessen. Ouders kunnen bij ons terecht met vragen en/of klachten, want wij zijn er om hun belangen te behartigen. Ook met Effe noar Geffe hebben we al een goed voorbeeld gezien van aan de weg timmeren, beter gezegçi ' trommelen' met de leuke, gezellige jambé sessie die we vanuit MM daar presenteerden op de kindermarkt! De jaarlijkse voorspeelavond is een hoogtepunt: en prachtige presentatie door muziekleerlingen van alle leeftij den, die - zij het soms met plankenkoorts - trots voor het voetlicht treden! En daar is het uiteindelijk om begonnen: zelf plezier krijgen in het maken van muziek en daarmee anderen weer 'ontroeren'! Leuk om te weten is dat oud-leerlinge Maartje van de Wetering, die met de muzikale basisvorming begon en daarna via piano en zangles in de talentenldas van de Muzelinck kwam, nu aangenomen is op de Kleinkunstacademie! Echter, ook al worden onze muziekleerlingen niet allemaal 'wonderkinderen', het plezier in het muziek maken staat voorop; je hebt er je hele leven wat aan, het is een prachtige ontspanning en uitleving naast studie en werk: even alles 'uitblazen' of van je af zingen!" De muzikale vorming moet weliswaar opboksen tegen een divers aantal jeugdclubs met hun activiteiten, maar toch zit er toekomst(muziek) in MM. In het nieuw te bouwen multifunctioneel centrum (!?) zal de Muziekschool beter met de basisschool en andere verenigingen kunnen samenwerken. Op bijgaande foto ziet u een groepje van de muziekclub actief op de voorspeelavond van 2004. In de groepen 2, 3 en 4 worden te zijner tijd presentaties gehouden over 7


de muziekclub en folders uitgedeeld; de eerstvolgende voorspeelavond zal gehouden worden op 14 april in 2005. Hebt u muzikale belangstelling, dan kun je contact opnemen met Germa (tel. 5327907).

Als ik dat zou willen zal ik een hovenier in moeten schakelen en daar heb ik geen geld voor. Misschien is er in mijn woonplaats iemand die met de Vut of met pensioen is of iemand die het gewoon leuk vind, om mijn h1in een verzorgdere aanblik te geven. Het gaat voornamelijk over boomsnoeiwerk en het verzinnen van een andere afrastering en misschien wat bestrating aanbrengen. Dan het regelmatig snoeien van die struiken die te groot worden. Veel zal ik niet kunnen betalen. Graag wil ik in kontact komen met iemand die mij wil helpen. U zult begrijpen dat ik om privacy redenen geen adres of telefoonnummer in deze noodkreet plaats. Maar diegene die wil reageren zou ik willen vragen via het secretariaat mijn telefoonnummer of emailadres op te vragen. Ik hoop dat u wil reageren. Alvast heel erg bedankt voor uw aandacht.

K.B.O. GEFFEN NAS AFBOUW BV SPONSOR Sponsoring Aloysiusschool en Mariaschoor door Firma NAS-afbouw BV De firma NAS-afbouw BV heeft met de basisscholen in Geffen voor de periode van het schooljaar 2000-2001 tot en met 2004-2005 een sponsorovereenkomst afgesloten. Met de beschikbaar gestelde geldbedragen kunnen de scholen elk jaar de schoolverlatersdagen bekostigen. Onlangs heeft de firma NAS-afbouw BV de sponsorovereenkomst met de scholen verlengd tot en met het schooljaar 2009-2010. Langs deze weg willen wij de Firma NAS-afbouw BV van harte bedanken voor de gulle bijdrage!!!

Het bestuur van deze afdeling zoekt vrijwilligers ter aanvulling c.q. vervanging van de huidige bestuursleden. Dit is dringend nodig omdat enkele bestuursleden gezien leeftijd of andere omstandigheden hun functie beschikbaar stellen. Voelt u niet voor een bestuursfunctie, dan wilt u ons hopelijk wel helpen met deeltaken van het bestuur. Ook bestaat de mogelijkheid tot het samenstellen van een geheel nieuw bestuur, indien dat gewenst wordt. Wij zijn graag bereid tot het geven van nadere inlichtingen en hopen in een gezamenlijk overleg tot overeenstemming te komen, mede in het belang van onze Geffense ouderen. Voorzitter Antoon van Zandvoort, tel. 532 206 1 Secretaris Ton Jonkers, tel. 532 2005

Team en leerlingen van de Aloysius- en Mariaschool.

"DE REISDUIF" GEFFEN NOODKREET, wie helpt mij met de tuin? Alleenstaande moeder zoekt hulp. Ik zal even iets meer over mij zelf vertellen. Ik ben een vrouw van beneden de dertig en heb een prachtige dochter. Ik woon aan de rand van het centrum van Geffen. In een huurwoning. Helaas ben ik alleen komen te staan en probeer zo goed mogelijk het onderhoud van mijn woning zelf te doen. Maar de tuin is erg groot en ik weet niet waar ik moet beginnen. Helaas heb ik geen groen vingers meegekregen. Als ik dan zo om me heen kijk ziet alles er zo perfect verzorgd uit. Alle tuintjes en plantsoenen worden netjes bij gehouden. 8

Postduivenvereniging "De reisduif" organiseert op zat. 18 december en zon. 19 december haar jaarlijkse duiven tentoonstelling. Tevens zullen tijdens deze tentoonstelling de kampioenen van het afgelopen vliegseizoen van Geffen en Nuland (kleine kring maasdonk) gehuldigt worden. Deze Tentoonstelling zal plaatsvinden in CafĂŠ-Zaal De Gouden Leeuw, Dorpstraat 5 in Geffen.

Tentoonstellingstij den: zat. 18 december, 20.00 - 23.00 uur zon. 19 december, 11.30 - 15.00 uur Het bestuur


EEN 'ACHT'VOOR TORENKLANKEN Dit cijfer kwam bij vrnag acht uit de bus, nadat de lezersenquête door de redactie was uitgewerkt. Als tien procent van de lezers die gereageerd hebben op deze enquête, representatief is voor het totale aantal lezers, dan mogen we als redactie niet klagen. Wel blijven we met de vraag zitten wat de overgebleven negentig procent van ons blad vindt. Zij hebben hun kansen gemist om hun mening te geven. We beperken ons dus tot de tien procent die wel de moeite heeft genomen om te reageren. De redactie heeft de enquête heel secuur uitgewerkt en de uitslagen zijn als volgt: Gemiddeld 75% leest bijna alles wat er in Torenklanken geschreven wordt. De leeftijdscategorie die ons blad het meest leest, ligt tussen de 35 en 65 jaar. Per gezin lezen gemiddeld twee personen Torenklanken. De vormgeving. het uiterlijk vinden de meeste lezers mooi. De leesbaarheid scoorde bijna 100% goed, terwijl het formaat door allen handzaam wordt gevonden en de opmaak overzichtelijk. Voor de foto's is het fifty-fifty voor wat betreft mooi en gaat wel. Bijna de helft van de lezers spreekt de inhoud van de artikelen aan en iets meer dan de helft vindt de inhoud voldoende. De artikelen vindt men informatief goed en dit geldt ook zo voor de leesbaarheid. De lengte van de artikelen is goed gedoseerd.

De vraag 'Hoe leest u de artikelen c.q. rubrieken?", leverde onderstaande uitslag op. Het parochienieuws wordt bijna door iedereen gelezen. Efkes buurte mè, eveneens, alsmede ook De Dorpspomp. De gemeentelijke publicaties worden niet altijd gelezen. Een flink aantal doet dit soms. De Politieke Partijen: bijna de helft leest soms deze artikelen en nog geen 25% leest altijd deze berichten. De persberichten worden door meer dan de helft van de mensen gelezen. De rubriek Bruidsparen/Dankbetuigingen wordt door de meeste mensen gelezen. Sportberichten doen het minder goed, die worden door de helft van de mensen soms gelezen. Verenigingsnieuws daarentegen wordt door de helft altijd gelezen. Berichten van de redactie worden door de meeste mensen altijd gelezen. De huidige verschijningsfrequentie (20 keer per jaar) vindt driekwart van de mensen om precies te zijn 78,8% goed. Het restant 21,2% vindt dit teveel: 1 keer per maand ook goed. Enkele zaken die gemist worden in Torenklanken zijn o.a.:

- Wie, Wat, Waar. - Informatie m.b.t. huisartsen, ziekenhuizen.

-

Iets voor de jeugd, ingezonden brieven. In Memoriam Een frisse wind erdoor. Rubriek: Wij hebben gehoord ... Artikelen door de redactie zelf geschreven. Burgerlijke Stand. (Noot redactie: Dit gebeurt niet meer vanwege Privacy redenen) - Foto's uit de Oude Doos (Heemkunde). - Heel veel reacties waren; We missen niets!

Ideeën, suggesties, tips voor de redactie zijn o.a.: - Veel mensen uit de Van Coothstraat vinden de Dorpspomp te lang. Onderwerpen spreken niet altijd aan. Veel lof over de leesbaarheid en men ziet uit naar de Torenklanken. - Prima blad, fijn om te lezen. - Artikelen meer "to the point' schrijven (Dorpspomp, Politieke partijen). - Een bedrijf een stukje laten schrijven. - Dorpspomp inkorten, twee pagina's teveel. - Meer achtergrond artikelen over personen, verenigingen en gebeurtenissen. - Een ding is zeker, Torenklanken mag niet verdwijnen. Ga zo door. - Aanleveren van columns door diverse personen. - Jeugdredactie. - Fotowedstrijd. - Ik ben heel blij met Torenklanken en zou het echt nie,t willen missen. - Externe deskundigen benaderen om iets te schrijven. (Noot redactie: Waarom melden deze mensen zich zelf niet, iedereen mag stukjes tekst aanleveren). - Het is allemaal vriendjespolitiek. - Ik heb geen geld over voor Torenklanken . Conclusie: Het resultaat van deze enquête is voor de redactie aanleiding om op de ingeslagen weg door te gaan. We zullen proberen een aantal suggesties van de lezers over te nemen c.q. uit te voeren. Wanneer en hoe, dat zult u ongetwijfeld zien in de toekomst. We zijn afüankelijk van de nodige financiën en hopen daarom dat er straks meer geadverteerd gaat worden, want dan kum1en er meer artikelen geplaatst worden. Het een kan niet zonder het ander. We weten ons echter gesteund door onze trouwe lezers en alle mensen die zo gul gegeven hebben in de collecte. Dat geeft vertrouwen in de toekomst. Redactie Torenklanken N.B. Alle ingeleverde enquêteformulieren worden door de redactie bewaard, alsmede de uitgewerkte uitslag per vraag. Info bij Kees Jongeneelen, tel.nr.532 1146. 9


À.

1

ROND DE DORPSPOMP

~

Twee gasten vragen de aandacht van de stamtafel: Jo van Druenen, al 25 jaar een enthousiaste brandweerman en Harry van Erp noemt zijn 3 Prinsschap voor het Rottenrijk een echt uitdaging, immers 3x is scheepsrecht. Jo van Druenen vertelt dat zijn jongensdroom is uitgekomen. Toen hij van kennissen hoorde van een vacature was Jo de sollicitant. Hij werd goedgekeurd. Hij trad in bij de brandweer in een periode van verandering. De eerste keer is hij nog opgeroepen via Sirenegeloei maar toen kwam de "Peeper". Er bestond nog geen opleiding. Je moest kunnen "spuiten" en de slang hanteren. Al gauw begonnen er cursussen. Het materiaal werd aangepast. Je moest een en ander weten van gevaarlijke stoffen, pneumatiek en omgaan met materiaal. Alle bedrijven in Maasdonk zijn afleesbaar wat betreft brandgevaarlijke stoffen en toegankelijkheid. Onderweg naar de plek des onheils kan men zich al vergewissen van al die feiten en eventueele gevaren. Kwetsbare en verraderlijke plekken blijven spoorweg- vervoer en de A59. Het vereist steeds meer oefenen, werken in ploegverband, samenwerken met politie en G.G.D. Jo ziet vooral de hulpverlening bij auto-ongevallen als zijn roeping. Gelukkig doe je alles samen en werk je met minimaal 6 personen. Er is nazorg bij een ernstige calamiteit met slachtoffers. Vooral belangrijk is om na afloop samen te praten, elkaar te ondersteunen. De meest spectaculaire brandweeroptredens in die 25 jaren noemt Jo: de motelbrand te Nuland, van alle kanten werd je met vuurhaarden besprongen, de melding van het neerstorten van een vliegtuig (de adrenaline vloogje door je lijf), gelukkig werd al tijdens de aanrijtijd duidelijk, dat het een straaljager betrof en de onheilsplek buiten de bebouwing lag en de treinongelukken met ontsporingen. Ook wijst hij nog met veel zorg op het bunkerongeluk. Je vertrekt naar een brand met 8 personen, dan moet je je ook met 8 terugkomen. Jo mag nog 5 jaar de brandweer dienen. Gelukkig hebben we nu één vertrekpunt en daar wordt bepaald wat de melding in houdt en met welke capaciteit wordt uitgerukt. Jo merkt nog op. dat de samensmelting van de korpsen Nuland en Geffen, met totaal 24 leden, smetteloos, ja perfect, is verlopen en dat Maasdonk over een goed uitgeruste brandweer beschikt met een voortreffelijk leiding en een zeer deskundige commandant. De uitruktijd van kazerne naar brand/ongeval dmui maximaal 6 minuten, verzekert Jo. 10

Wij feliciteren hem met zijn onderscheiding van Brandweer Nederland en de daarbij behorende oorkonde. Hierbij sluit aan onze aandacht voor de algemene veiligheid in Maasdonk. Sociale veiligheid, verkeersveiligheid, veiligheid in woon- en leefomgeving. 12 Geffenaren meldden zich 15 nov. 1.1. in "Het Haasje". Het is een zorg van ons allen SAMEN, dat werd vooral duidelijk. Er komt nog een verslag. Als je dan zo'n melding-hoort: twee huizen van allochtonen (Turkse gezinnnen) zijn beklad, zelfs hun auto's bleven niet gespaard, dan ga je twijfelen aan dat "SAMEN". Het zijn immers nare en ernstig te veroordelen "kwajongensstreken". Vooral ouders en buurtgenoten moeten hierop aangesproken kunnen worden. Er zijn ook "rechtschapenen??" die roepen van "besmeren met pek en overdekt met veren" die bekladders het dorp uitsturen. Die allochtone gezim1en moeten hier veilig en plezierig kunnen wonen. Men beseft niet de angst die door die niet streng genoeg te veroordelen baldadigheden wordt opgeroepen. De basis voor zulk gedrag wordt wel gelegd in het discrimineren van bepaalde groepen. Zo lang het nog vreemdelingen zijn moeten wij die met zorg herbergen en verder alles doen in overleg met hen om hen te betrekken bij onze samenleving en ze met respect opnemen in onze gemeenschap. Sinterklaas was weer in Geffen. Een hartelijke ontvangst op het gemeentehuis. De Pieten acteerden als volleerde artiesten van de Spaanse school. Ook waren het duidelijk herkenbare Spaanse noten. De Pieten hebben geen roe meer, gelukkig maar. In de opvoeding speelt het zwarte-Pieten-trauma niet meer. De Sint wordt niet meer misbruikt. De Sint en Piet zijn er om onze kinderen een feest te bieden. De Sint vergat zijn rol toch een beetje in zijn toespraak en had wel teveel aandacht voor de ouderen. Was ie door een politiek virus aangestoken? Of moest ie "DE STOUTE SCHOENEN AANTREKKEN"??? Het was weer een heel drukke RECEPTIE in de "Gouden Leeuw". Toen kwam onze 2e gast Prins Harry de 1e aanzitten, maar wel in cognito en helaas zonder adjudant Jos van den Langenberg (ook al oud Prins van het Rottenrijk), maar met het blijde gezicht van een "uitverkorene". Hij was al Prins in 1991 en 1992. Hij was als PRESIDENT EN GROOTVORST der Nakomertjes al een grote Karnavalsbekendheid. Toen in 1991 de Oude Raad viel en er in allerijl een nieuwe groep moest worden geformeerd, hebben de twee karanvalsclubs "de Nakomertjes" en de 'Deurdouwers" en de K.P.J. de zaak gered en gezorgd voor een nieuweRaad en hun diensten toegezegd aan de opgestane Reddingsbrigade o.l.v. Antoon Romme. Zo werd Hanie toen Prins RICO van het Rotttenrijk. Het motto van Harry luidt voor dit jaar 2004:"Trek je


stoute schoenen aan en maak er SAMEN een mooi feest van. Harrie zegt dat, nu het Rottenrijk gedragen wordt door een voortreffelijke stichting, een zeer eensgezinde Raad en een veelvoud van werkgroepen, hij die functie zeer begeert. Harry de le zal zich dan ook zeer gemakkelijk kunnen voegen aan de protocollen en voorschriften. Hij ziet zich omringd met een heerlijke dansgroep, een groot aantal BOERENBRUIDSPAREN, adviseurs, wijs- en feestneuzen en dat allemaal met een onverstelbaar grote EENSGEZINDHEID. Hij ziet uit naar de RECEPTIE, de RAOPLIEDVERKIEZING, de RAOPAOVONDEN, d' n OPTOCHT en de KARNAVALSDAGEN mi de BRULFT. De optocht krijgt een nog beter verantwoorde jurering; er komen ander kwalificaties, die vooral moeten zorgen, dat de optocht minder ontsierd wordt met drank, maar vooral een gebeurtenis vol actie en beleving wordt. Er werden 2 vergaderingen aan gewijd. De deelnemers krijgen tijdig te horen op welke zaken bijzonder gelet gaat worden. Het streven is om de optocht nog levendiger te maken. Van het ene feest naar het andere, immers 60 jaar BEVRJJDING vraagt telkens aandacht. In 2005 zullen oorlogs- en bevrijdingsverhalen verschijnen in Torenklanken. Ook zal belicht worden hoe het sluimerende fascisme Duitsland in zijn greep kreeg. Hoe dat in omliggende landen werd bestreden/toegelaten/ veroordeeld en of en hoeverre dat nu parallel loopt met rechts-radicale activiteiten/ groeperingen en of we echt wel op onze hoede zijn. Diverse orkesten hebben hun medewerking ook toegezegd op 5 mei, zodat het Dorpsplein vol feest zal zijn voor jong en oud. Daarom mensen met een verhaal uit die vreselijke periode, meld je. Het wordt opgetekend door onze getalenteerde mensen. Elk verhaal is de moeite waard. Je kunt terecht bij "Vladerack" en de Stamtafel. Er is Dorpsnieuws: De stamtafel is blij met de voortschrijdende ontwikkeling van het Gezondheids-centrum Maasdonk met een aantal starters- en seriiorenwoningen op het terrein aan de Dorspstraat van Badbode G.v.Erp. Helaas hebben onze huisartsen zich verbonden aan de oude Cl000. Alles had beter onder een dak gekund. Apotheek, samen met Wit-Gele kruis, G.G.D. en huisartsen tot een totaal. Gezondheidcentrum. Er gaat immers van alles veranderen in de zorg. Ook in Nuland en Vinkel gaan zich straks problemen voordoen bij de opvolging. Alles had onder een dak in een huis gekund. Maar er spelen wellicht ook economische wetten, afspraken, contracten enz. We gaan ons voorbereiden op Kerstmis en afscheid nemen van het jaar 2004. De laatste stamtafel van 2004 is op 12 dec. Dan gaan we gezellig napraten over het afgelopen jaar en vooruitblikken naar 2005.

Ook het onderwerp "ouderenproof" zal aan de orde komen. En samen op weg naar Kerstmis. De koren zingen het al uit op de repetities. Op vrijdag 17 dec. om 19.00 uur. Kerstliedjes zingen in Vinkel, 22 dec. Aandacht voor de zieken, 24 dec. huize "De Heegt" en avondmissen met Jongerenkoor, Passe- Partout en de Nachtmis om 12.00 uur met het gemengd Koor en diverse vieringen op de Kerstdagen. Er is plaats en aandacht voor iedereen. Lees de aankondigingen in Torenklanken. Van stamtafel 210. Voor op- en of aanmerkingen de Prins tel 0412-640982.

DANKBETUIGING Graag willen wij langs deze weg iedereen bedanken voor de belangstelling bij het overlijden van mijn man, onze zwager en oom Harry Jansen Met name dank aan Dokter Berkelaar, Pastoor Scheepers, de Avondwake Groep en het Groot Gemengd Koor. Claar Jansen-van Bergen Familie Jansen Familie van Bergen

[r

NIEUW IN GEFFEN

SLANK, FIT

&

GEZOND

WILT U

AFSLANKEN OP EEN GEZONDE MANIER?

MOE, FUTLOOS EN MEER

VITALITEIT OF HEEF'T U

NODIG?

LAST VAN

ONDERGEWICHT EN W I L U JUIST

AANKOMEN?

Jolanda Staal. Uw onafhankelijk Herbalife distribiteur. U

KRIJGT GRATIS BEGELEID I NG

Tel: 073-5322942 of 06-53163791 11


HENK SLEUTJES SE LANDJONKER SlNT JORIS GILDE

Het is inmiddels al weer de vijfde keer dat het SintJorisgilde Geffen op de eerste zondag van november haar Landjonkerdag viert. Dit is een van de vier hoogtepunten van het gildej aar. Met 'slaande trom en vliegend vaandel' trok het gilde om 10.30 uur door het dorp naar de jeu-de-boulebanen bij de Mariaschool. Landjonker 2003, Ferrie Verhoeven, voorop! JBG, onze jaarlijkse gastheer, stond ons al op te wachten en na de loting konden we om 11.15 uur beginnen met de eerste ronde . Voor de jeugdleden was er een aparte baan, waar zij onder deskundige leiding van twee JBG-leden, hun partijen konden spelen. Er werd soms gespeeld of hun leven er van af hing ... Na de eerste ronde was er een korte pauze voor een neut, want het eerste deel van de ochtend had de zon zich nog niet laten zien, dus moesten we ons op een andere mamer warmen.

Bij de senioren was het spannend. Na veel gereken bleek de derde plaats veroverd door Tonnie van Erp die de titel 'Pachtster' kreeg. Met een grijns op zijn gezicht nam daarna Piet van Erp de tweede plaats in als ' Heerboer'. ("De verhoudingen zijn zo als ze moeten zijn"). En toen, hij wist ' t eigenlijk wel want hij had bijna alle partijen flink gewonnen, Henk Sleutjes. De eerste plaats met de titel 'Landjonker' voor een jaar. Ex-Landjonker Ferrie Verhoeven ontdeed zich van zijn Landjonkerschild en Koning Piet van de Wetering installeerde de nieuwe Landj onker. Henk draagt nu een jaar dit schild dat bestaat uit een ronde zilveren plaat met een ketting van 50 'zilveren' guldens uit het jaar 2000. Het is zijn taak hiervoor te zorghen en na een jaar een van de guldens te vervangen voor een echt zilveren plaatje met zijn naam. Als tegenprestatie mag hij de vervangen gulden houden ... .

HOI MENSEN, Hier ben ik alweer, maar ik was mij e-mailadres vergeten. Maar hier komt die, denisevannis@hotmail.com dan kun je mij mailen. xxx denise

----=--=:"CWll•lll!!F--- - · ~

'

Na de tweede ronde deden we ons, in het Oude Klooster, tegoed aan een heerlijke bak e1wtensoep, gekookt door gildebroeder Gerard Gerrits, met roggebrood en spek en uiteraard een borreltje. Toen we voor de derde ronde weer naar buiten gingen scheen de zon! Het werd een prachtige middag, die na de vierde ronde rond drie uur eindigde. Terug naar het gildehuis 'Ons Doel ' voor de uitslag, die door de JBG-ers zeer zorgvuldig werd vastgesteld. Bij de jeugdleden mocht Rens van Orsouw dit jaar de wisselbeker (wel) in ontvangst nemen en kreeg hij als winnaar de titel ' Jonker' voor een jaar. (Dan weet u hoe u hem moet aanspreken als je hem tegenkomt in zijn gildepak! ). Koning Piet van de Wetering reikte aan alle kinderen de prijzen uit. 12

Gordijnen Atelier "VeGa" Precisie en Maatwerk

• Gordijnen • Vitrage • lnbetween • Embrasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het veranderen van uw bestaande gordijnen • Wij hebben ook stoffen

De Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Tel: 0412 47 59 37, Fax: 073 532 74 26


(tl GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax . 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk. nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. woensdag van 13 .3 0 tot 15.30 uur (alleen burgerzaken). OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073-534 27 38. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrij dag van 09. 00 tot 17. 00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afral niet terecht op de gemeentewerf. KLUSSENB S GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 073 - 534 27 38) SPREEKUREN Burgemeester: PC.J. Boelens Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00

POLITIE Op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 - 12.00 uur kunt u het gemeentehuis bellen (tel.nr. 073-5342100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het ce?,traal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken. CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00

BLAASKAPEL DE POMPZWENGELS Blaaskapel de Pompzwengels sluit jubileum jaar af met Heilige Mis Blaaskapel "de Pompzwengels" verzorgt in verband met haar 40-jarig bestaan op Zondag 12 december 2004 om 09.30 uur een Heilige Mis in de Maria Magdalena kerk te Geffen. U bent van harte uitgenodigd deze Heilige Mis bij te wonen. Het startsein voor het jubileumjaar werd gegeven in januari 2004 met de onthulling van haar eerste cd "Rond de Pomp". Vervolgens volgde in juni een reis naar Oostenrijk en in oktober jl. vond een grandioos feestweekend plaats op het Dorpsplein te Geffen. De Heilige Mis is het sluitstuk van het "Pompzwengel" feestjaar. Speciaal voor deze gelegenheid zijn er nieuwe Bรถhmische en Moravische muziekwerken ingestudeerd. Muziekwerken die geheel passen binnen de sfeer van deze Heilige Mis. Muziekwerken die u als luisteraar doen wegdromen ... Meer weten over blaaskapel "de Pompzwengels" surf naar: www.pompzwengels .nl

Wethouder J.A.M. Voermans Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00

Ratten

Wethouder E.J.A.M. van Heese Speekum na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00

Kai:::i:~en Vlooien

Wethouder M.J.M. van de Ven Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00

@ J'I\

Vliegen

H::::~;m

Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk.

Kraaijeven 3 5386 LH Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623 13


Rabobank


Voetbalvereniging Nooit Gedacht Geffen www. nooitgedachtgeffen. nl

W&W Parket sponsort Nooit Gedacht Cl Op zaterdag 13 november werd Nooit Gedacht C 1 helemaal in het nieuw gestoken door hun nieuwe sponsor W & W Parket uit Zaltbommel. Dit bedrijf, waarvan de twee eigenaren Jury van Wees en Marco Witlox uit Geffen afkomstig zijn, heeft zich gespecialiseerd in parketvloeren en laminaat. In Zaltbommel heeft het bedrijf aan het Van Voordenpark 9b een grote showroom van 270 vierkante meter. Van deze sponsor kreeg Nooit Gedacht Cl nieuwe wedstrijdshitis, prachtige voetbaltassen en mooie rode sweaters voor de warming-up. De spelers en leiding van Nooit Gedacht C 1 bedankten de nieuwe sponsor en gingen samen op de foto.

Nu de wintertijd weer aankomt is dit wellicht voor velen van U een mooie gelegenheid om eens een middag of een deel van een middag (per week of per maand) te besteden aan deze hobby en tevens komen tot sociale kontakten die voor ons allen heel belangrijk zijn. U bent van harte welkom. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot Bert Huismans tel. 532 1421 of Jo Wolf, tel. 532 3091.

BESTELFORMULIER FILM GEFFEN VAN VROEGER De vertoning van de film Geffen van vroeger in zaal het Haasje op 16 november j.l. was een zeer groot succes. Voor die mensen die niet in de gelegenheid waren om hierbij aanwezig te zijn is er alsnog gelegenheid om een video film of een DVD te bestellen.

W & W Parket nogmaals hartelijk bedankt! Aantal .......................... . Videofilm Aantal ..................... DVD

à€ 16,00 à€ 16,00

Naam: . Tel.m: .

De bestelformulieren kan men inleveren: De karn 11, Elst 2, Meidoornstraat 2, De Heernkelder, (tijdens openingsuren)

COMPUTE

SENIOREN GEFFEN

Ouderenwerk Geffen in samenwerking met KBO Afd. Geffen brengen gaarne nogmaals onder Uw aandacht hun Computerhoek. Alle belangstellenden. beginners en gevorderden op het gebied van computers zijn van harte welkom op maandagmiddag en donderdagmiddag vanaf half twee, in de computerkamer van het Oude Klooster. Vrijwilligers willen U graag op weg helpen en staan U bij in al Uw vragen om ook U wegwijs te maken in computerland. Vele ouderen uit Geffen hebben reeds kennisgemaakt met onze informatiebijeenkomsten en zij kijken er met veel plezier op terug. Zij zijn daarna computercursussen gaan volgen of zijn tevreden met wat zij hebben opgestoken en kunnen nu ook meepraten met hun kinderen en kleinkinderen en dat geeft veel voldoening. Wij zouden onze computerhoek graag zien als een gelegenheid tot het uitoefenen van Uw computerhobby; met elkaar praten over verschillende onderwerpen en elkaar daarbij helpen. Dit alles onder het genot van een kopje koffie en geheel vrijblijvend.

Deze nabestelde video film of DVD kan men afhalen in de heemkelder onder het gemeentehuis na telefonische afspraak met Adriaan van Zandvoort tel. 0735324424 of Clasine van Venrooy tel. 073532 3033 . De openingstijden zijn op: maandagavond van 19. 00 tot 21. 00 uur woensdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur Betalingen uitsluitend à contant Heemkundewerkgroep Vladerack Geffen

s

Peppeldreef 17 · Geffen

Tel. (073) 532 77 55 Complete gezichtsbehandeling vanaf € 21, 50 15


unicef

kinderen eerst

Unicef zet zicg al bijna 60 jaar lang wereldwijd in voor kinderen en hun rechten en is actief in 157 landen. Vijf speerpunten Om de levensomstandigheden van kinderen over de hele wereld structureel te verbeteren, richt UNICEF zich op vijf specifieke terreinen: Bescherming van Kinderen Ieder kind heeft rechts op bescherming tegen misbruik, uitbuiting en geweld. Daarom probeert UNICEF overal ter wereld om een leefomstandigheden voor kinderen veiliger te maken, onder meer door het stimuleren van strengere wetgeving, beter onderwijs en meer toezicht binnen de lokale gemeenschap. Strijd tegen HIV/AIDS Hiv/ Aids laat een spoor van verwoesting achter in het leven van miljoenen jongeren. De ziekte maakt slachtoffers onder htm familie en vrienden en het percentage hiv-infecties is nergens zo hoog als in hun eigen leeftijdsgroep. UNICEF steunt over de hele wereld voorlichtingsprojecten over hiv/aids en vangt jongeren op die door de ziekte zijn getroffen. Zorg voor de allerkleinsten Tijdens de eerste drie levensjaren leert een kind niet alleen denken en praten, maar wordt ook de belangrijkste

basis gelegd voor de fysieke en mentale ontwikkeling. Daarom besteed UNICEF extra veel aandacht aan de zorg van kinderen in de vroegste jaren. Zodat deze allerkleinsten de best mogelijke start maken. Vaccinatieprogramma's Een simpele inenting kan alles betekenen voor de toekomst van een kind. UNICEF steunt daarom al tientallen jaren vaccinatiecampagnes overal ter wereld. Mede dankzij die hulp krijgen nu drie van de vier kinderen voor hun eerste ve1jaardag een inenting tegen de belangrijkste kinderziektes. Op die manier wordt jaarlijks het leven van zeker tweeĂŤnhalf miljoen kinderen gered. Onderwijs voor meisjes Ieder kind heeft recht op goed onderwij s. Toch gaan wereldwijd meer dan 65 miljoen meisjes niet naar school. Daarom heeft UNICEF over de hele wereld projecten opgezet om zoveel mogelijk meisjes weer naar school te krijgen in een kindvriendelijke, veilige omge\ing en met de zelfde mogelijkheden en kansen als jongens. In Soedan krijgt slechts 10% van alle meisjes van nomadenfamilies onderwijs; UNICEF zet zich ervoor in dat in 2005 120.000 Soedanese nomadenkinderen naar school gaan.

Ook dit jaar kunt u weer terecht voor een kleurige collectie kerstkaarten en cadeaus, ontworpen. door kunstenaars uit alle windstreken bij: Trees Lamers, Dorpstraat 6, Geffen, Tel. 532 43 68.

oog voor detail en gevoel voor perfeet ie

Ernis schilders bundelt jarenlange ervaring met de modernste

Joy of perfection

technieken en producten. Ernis staat voor kwal iteit in alle facetten.

Ernis schilders b.v.

Ernis glas b.v.

Het Geffens Ve ld 8 5386 LL Geffen T. 073 532 34 00

F. 073 532 6510 E. info@ernis.nl 1. www.ernis .nl

f - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 'ERNIS

16

schilders


~

Voetbalvereniging Nooit Gedacht Geffen www.11ooitgedachtgeffen. n!

Nooit Gedacht Dames 3 goed verwend Nooit Gedacht Dames 3 is onlangs goed verwend door een aantal sponsoren. Peter van de Akker schonk hen nieuwe tassen, HAS maakte hen blij met intrainshirts en Unigar Peter Strik stak hen in nieuwe broeken en sokken. Naar eigen zeggen kunnen ze zo goed verzorgd de winter in! Nooit Gedacht Dames 3 bedankt deze mensen en nodigt ze bij de ze graag uit voor (thuis)wedstrijden, die plaatsvinden op zondagmorgen om 10.00 uur. Bedankt v.anne!

PERSBERICHT Op 3 september j.l. is aan de Papendijk 14 te Geffen, 'Talk 2B Free ', de eerste praktijk voor psychosociale therapie in de gemeente Maasdonk, feestelijk geopend. Na een fikse \·erbouwing van het pand, waarin voorheen 'de Fixet' was gehuisvest, is alles nu gereed om u te ontvangen. U kunt in de praktijk terecht met praktisch alle problemen (met uitzondering van financiële en juridische) die u in het dagelijks leYen tegenkomt. U moet dan denken aan problemen als: met u zelf in de knoop zitten, relatieproblemen, problemen in uw gezin, niet voor uzelf op durven komen, eetproblemen, rouwverwerking, eenzaamheid e.d. In een eerste gesprek wordt er samen met u gekeken naar welke problemen u hebt, wat u zou willen veranderen in uw leven en of Talk 2B Free de juiste plek voor u is. Een eerste gesprek is altijd kosteloos en vrijblijvend. U kunt na dit eerste gesprek dus altijd kiezen of u wel of niet door wilt gaan. Doorverwijzing is ook mogelijk. De therapeute van Talk 2B Free is Sieta H01jus. Naast de HBO-J (jeugdwelzijn) en de HBO-MW (maatschappelijk werk) heeft zij de driejarige opleiding tot psychosociaal therapeute gevolgd. Ook is zij gecertificeerd KOT therapeute (kortdurende oplossingsgerichte therapie) . Ze heeft 15 jaar ervaring in de psychosociale hulpverlenmg.

Door de brede scholing en de lange ervaring heeft zij verschillende methodieken in huis zodat zij u kan begeleiden op de manier die het beste bij u past. Veel problemen kunnen worden opgelost met een kortdurende therapie (KOT). Hierbij wordt vooral gebruik gemaakt van de kracht die u al heeft en wordt samen met u gezocht naar een manier van problemen oplossen die bij u hoort. Zijn uw problemen niet op te lossen in 4 à 5 gesprekken, dan is een langduriger therapie ook mogelijk. Er is geen wachttijd. U kunt dus vrijwel direct terecht. De therapie wordt in sommige gevallen wel, maar lang niet altijd vergoed door het ziekenfonds. De praktijk is op maandag, dinsdag en vrijdag geopend. Mocht u overdag niet kunnen, dan is het in bepaalde gevallen ook mogelijk om 's-avonds een afspraak te maken. Heeft u nog vragen of wilt u een afspraak maken dan kan dit door op bovenstaande dagen, tussen 10.00 en 18.00 uur, te bellen naar: 06-25121194 of door te mailen naar: talk2bfree@xs4all.nl De praktijk is gevestigd aan de Papendijk 14 te Geffen. Talk 2B Free is aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en de Vakgroep Psychosociaal en Maatschappelijk Werkenden (VPMW).

Hacheevlees, soo gram

4 50

1 50

met gratis uien en kruiden

Mille Folio,

100 gram Varkensfilet gevuld met een mengsel van rode, groene en gele paprika en peterselie, ongeveer 6 minuten bakken

Boomstammetjes, 4 stuks gehakt gevuld met ham en kaas

Gebraden kipfilet 150 gram halen, 100 gram betalen Varkenshaas in bladerdeeg,

100 gram

1 59

21s

20 minuten in de oven op 200 °c

De lekkerste

Balkenbrij Uit eigen keuken!

500 gram

Deze aanbiedingen zijn geldig van 6 t/m 11 december 2004 ~ Keurslagerij

~

~~~tl-~!A~

Geffen

KEURSLAGER tel. (073) 532 58 91

17


P.V. DE POSTDUIF HULDIGING JUBILARISSEN EN KAMPIOENEN 2004 DUIVENVERENIGING DE POSTDUIF GEFFEN Tijdens de jaarlijkse feestavond van onze duivenvereniging, welke gehouden werd op zaterdag, 6 november 2004, zijn drie jubilarissen in het zonnetje gezet. Mari van Hoorn en Theo Boerdonk kregen uit handen van de voorzitter namens de vereniging een aandenken in verband met hun 25-jarig lidmaatschap. Hans Swanenberg werd gehuldigd in verband met zijn 40-jarigjubileum. Verder werden er tijdens deze avond de verenigingskampioenschappen seizoen 2004 uitgereikt. De volgende leden behaalden de volgende prijzen: Oude duiven: Vitesse: per duif: 1. John Vos, 2. P. van Venrooy, 3. P. van Venrooy. twee aangewezen: 1. P. van Venrooy, 2. John Vos, 3. A. van Erp. twee eerstgeklokte: 1. J. Hendriks, 2. John Vos, 3. P. van Venrooy. Midfond: per duif: 1. P. van Venrooy, 2. J. Hendriks, 3. R. Clement. twee aangewezen: 1. P. van Venrooy, 2. J. Hendriks, 3. R. Clement. twee eerstgeklokte: 1. R. Clement, 2. J. Hendriks, 3. P. van Venrooy. Natour: per duif: 1. H. Swanenberg, 2. J. Hendriks, 3. P. van Venrooy. twee aangewezen: 1. H. Swanenberg, 2. J. Hendriks, 3. W Westerhof. twee eerstgeklokte: 1. P. van Venrooy, 2. J. Hendriks, 3. H . Swanenberg. Duifkampioen: 1. P. van Venrooy, 2 . P. van Venrooy, 3. P. van Venrooy. Generaal kampioen: 1. P. van Venrooy, 2. J. Hendriks, 3. R. Clement. Eendaagse Fond: per duif: 1. B. Ruijs, 2. B. Ruijs, 3. R. Clement. twee aangewezen: 1. B. Ruijs, 2. R. Clement, 3. H. van Tuijl sr. twee eerstgeklokte: 1. R. Clement, 2. B. Ruijs, 3. H. van Tuijl sr. Overnachtingsfond: per duif: 1. J. Schutjens, 2. M. van Hoorn, 3. B. Ruijs. twee aangewezen: 1. J. Schutjens, 2. M . van Hoorn, 3. J.A. Vos . twee eerstgeklokte: 1. M. van Hoorn, 2. J. Delnoye, 3. J.A. Vos. Generaal kampioen/and: 1. B. Ruijs, 2. J.A. Vos, 3. J. Schutjens. 18

Jonge duiven: Vitesse-midfond: per duif: 1. J. Hendriks, 2. B. Ruijs, 3. P. van Venrooy. twee aangewezen: 1. R. Clement, 2. T. van Gruijthuijzen, 3. John Vos. twee eerstgeklokte: 1. R. Clement, 2. John Vos, 3. T. van Gruijthuijzen. Fond: per duif: 1. B. Ruijs, 2. B. Ruijs, 3. B. Ruijs. twee aangewezen: 1. B. Ruijs, 2. R. Clement, 3. P. van Venrooy. twee eerstgeklokte: 1. B. Ruijs, 2. R. Clement, 3. P. van Venrooy. Natour: per duif: 1. P. van Venrooy, 2. R. C lement, 3. Th. Boerdonk. twee aangewezen: 1. J. Hendriks, 2. R. Clement, 3. Th. Boerdonk. twee eerstgeklokte: 1. Th. Boerdonk, 2. John Vos, 3. P. van Venrooy. Du(fk.ampioen: 1. John Vos, 2. R. Clement, 3. J. Hendriks. Generaal kampioen: 1. R. Clement, 2. P. van Venrooy, 3. John Vos. Tot slot werd aan Rien Clement, winnaar van de jonge duivencompetitie seizoen 2004, de "Jan van Erp-beker" overhandigd. Het bestuur van P. V. de Postduif

OPROEP REDACTIE Om voort te kunnen bestaan heeft Torenklanken uw steun hard nodig. Daarom zouden wij het zeer op prijs stellen als u Torenklanken wilt steunen met een advertentie in ons blad. Voor nadere infonnatie kunt u contact opnemen met Tinie van Wanrooij , tel. 073 - 5322243.

EEN BLOEMETJE OF (ADEAVTJE VAN

DOLCE VITA DAT PAKT ALTIJD GOED VIT WIJ ZIJN VERHVISD NAAR DORPSTRAAT 20A 1

~;~

bol~J;i1t~ WOON- & TUINDECORATIE

DORPSTRAAT 20A GEFFEN 073 - 532 49 57

Geopend van dinsdag t/m zaterdag van 10.00 - 18.00 u _ u_r _...,


Gymnastiek Vereniging

PERSBERICHT BIBLIOTHEKEN IN HET MAASLAND ORGANISEREN LEZINGENSERIE BLIKOPENER

Vraagt uw aandacht Effe! GVG is een heel aktieve groep met wekelijks veel leden op de stoep. Van jong tot oud, van peuter tot volwassen lid heel Maasdonk wordt bij ons fit. Of je nu beweging zoekt voor je kind of dit voor jezelf belangrijk vindt. .. Ons aanbod is zeer royaal: Gym, streetdance, aerobics ... we doen 't allemaal! Wij combineren beweging met gezelligheid niet al te duur, da's een feit! In diverse groepen is nog plek. Kom 'ns kijken of meedoen, da s toch niet gek !

We hebben o.a. nog plek in de volgende groepen : • Peutergym: Vanaf januari starten er weer nieuwe peuterlessen, zowel in Geffen als in Nuland. Voor meer info: Ine Peters, tel. 073-5324574. • Kleutergym op dinsdagavond van 17.00-17.55 u in De Geer: Echt de m oeite waard voor kleuters van 4-5 jr. Jane & Maaike zijn de enthousiaste leidsters. • Jongensgym op dinsdagavond van 18.00-18.55 u in De Geer: Onder leiding van Bart en Gertjan stoere gym en spelletjes. Leeftijd van 6- 11 j aar. • Meisj e gym op dinsdagavond van 19.00-19.55 u in De Geer: Paoel en zijn assistentes geven turnles, 9-11 jr. • Streetdance op woensdagavond van 18.45-1 9.25 u in De Bonkelaar: Chantal en Monica geven supergaaf streetdan e-les voor stoere meiden van 9- 11 jaar. • Damesgym op donderdag van 12. 15- 13.15 u inde Geer. Riny geeft keigoeie damesgym; Dit moet je echt meemaken! Voor alle informatie kunt u bellen naar Ellie Savelkouls, tel. 5323083. Groeten, Bestuur GymVerenigingGeffen

Uw handen verraden ook uw leeftijd! Daarom, tijdens de winte rmaan den als aanvulling op de gezichtsbehandeling, een weldadige handpakki ng gratis.

Schoonheidssalon Irma

de Kouwe Noord 2, Geffen Tel.073 -5323633 Mob.06 -47206001

De Openbare Bibliotheken Oss, Bernheze, Landerd, Lith en Maasdonk en Boekhandel Derijks uit Oss organiseren in het seizoen 2004/2005 maar liefst 45 lezingen over uiteenlopende onderwerpen. Het jaarprogramma draagt de naam: BLIKOPENER en richt de aandacht op achtergronden, actualiteit en literatuur door bekende en deskundige sprekers. Het programma is gratis af te halen in de bovengenoemde bibliotheken, gemeentehuis Maasdonk, gemeenschapshuis De Meent in Nuland, gemeenschapshuis 't Zijl in Vinkel, zorgcentrum De Heegt in Geffen en te bekijken op www.bibliotheekmaasland.nl/blikopener. Blikopener is de overkoepelende naam voor de lezingen die de komende maanden door de bibliotheken in het Maasland in verschillende plaatsen worden georganiseerd. Er is een afwisselend en gevarieerd aanbod van onderwerpen en sprekers. Nieuwe gasten met boeiende thema's; enkele lezingen worden in meerdere plaatsen gegeven en sommige onderwerpen en sprekers waren vorig jaar in het Maasland zo succesvol dat ze nu op andere locaties terugkeren.

Programma Vanzelfsprekend zijn er schrijvers uitgenodigd, zoals Hagar Peeters, Rosita Steenbeek en Tomas Ross. Ook zijn er een aantal "service-onderwerpen", bijvoorbeeld opvoeding van honden, verkeersregels voor automobilisten en tuinieren. Er zijn diverse lezingen over regionale onderwerpen: de wijstgronden en verschillende opgravingen. Ook is er aandacht voor reizen, zowel door ervaren reizigers als door medewerkers van de GGD. Op maandag 22 november is er in de bibliotheek Oss een lezing over de autosnelwegen A50 en A59 . Niet alleen de aanleg van de wegen komt aan de orde, maar vooral de invloed op de leefomgeving. Tenslotte is er voor het eerst een Blikopener speciaal. In samenwerking met het Brabants Dagblad worden er vijf lezingen georganiseerd in Cultuurpodium De Groene Engel in Oss waarin filosofische en zingevingsvraagstukken aan de orde worden gesteld. De meeste sprekers in deze cyclus waaronder Ad Verbrugge, Bas Haring en Herman Vuijsje, stellen zich op met het standpunt dat de individualisering in onze maatschappij té ver is doorgeschoten. Het complete programma met data, plaatsen en prijzen is gratis verkrijgbaar bij alle bovengenoemde adressen. Over elke lezing verschijnt enkele weken tevoren een aparte folder. Meer informatie is te vinden op www.bibliotheelanaasland.nl/blikopener 19


v· r

a

d

i

o

Vl DERACKEN -0 bO

IJ 0

UITZENDSCHEMA KERST - NIEUW JAAR

.'i;:j ......,

.§: V

bO

.....

$J ro ro

i--1

Vrijdag 24/12 19.00-22.00 uur Rock Shock Zaterdag 25/12 08 .00-10.00 uur Tips en Trips 10. 00-13. 00 uur Windkracht 10 tot 13 13.00-15.00 uur Rock Shock 15.00-17.00 uur Rock 'n Roll Greatest 17.00-18.00 uur Griebelgrauw 18.00-22.00 uur Radio Santiago 22.00-00.00 uur De Muziekzolder Zondag 26/12 08.00-10.00 uur Tips en Trips 10.00-13.00 uur Windkracht 10 tot 13 13.00-15.00 uur Rock Shock 15. 00- 17.00 uur Rock 'n Roll Greatest 17.00-18.00 uur Griebelgrauw 18.00-22.00 uur Radio Santiago 22.00-00.00 uur De Muziekzolder Maandag 27/12 19.00-00.00 uur Jaaroverzicht 2004: Punt NL Dinsdag 28/12 19.00-20. 00 uur Jaaroverzicht 2004: De Maasdonkse 15 20.00-00.00 uur Jaaroverzicht 2004: Promootplaten Woensdag 29/12 19.00-00.00 uur Young Ones Donderdag 30/12 19.00-00.00 uur Rock 'n Roll Greatest

13.00-15 .00 uur Rock Shock 15.00-17.00 uur Rock 'n Roll Greatest 17.00-18.00 uur Griebelgrauw 18.00-22.00 uur Radio Santiago Toelichting De uitzendingen van radio Vladeracken zijn zeven dagen per week te beluisteren via. kabelfrequentie 87 .5 MHZ, etherfrequentie 106.3 MHz en tekst-tv kanaal 51. Op het moment dat radio Vladeracken zelf geen uitzendingen verricht, is Omroep Brabant te beluisteren via de frequenties van radio Vladeracken. Correspondentieadressen redactie; Stichting Lokale Omroep Geffen, -uland Vinkel Raadhuisstraat 1, 5386 BE Geffen Telefoon radiostudio: 073 5325366, Fax : 0 3 5325835

WIE WAT WANNEER DECEMBER 11 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 20) 16 K.VB., kerstviering 16 Ophalen oud papier 29 Ophalen oud papier (vrijdag-route ivm oud en nieuw)

HIER.'IST Ate.lier voor cre.atieve. workshops Presenteert een:

-Kerstmarkt ,. ....... oor leuke kerststukken voor uzelf of als cadé:(

ZONDAG 19 december· 10.00 uur tot 16.00 uur

Zaterdag 01/01 08.00-10.00 uur Tips en Trips 10.00-13.00 uur Windkracht 10 tot 13 13.00-15.00 uur Rock Shock 15.00-17.00 uur Rock 'n Roll Greatest 17.00-18.00 uur Griebelgrauw 18.00-22.00 uur Radio Santiago 22.00-00.00 uur De Muziekzolder Zondag 02/01 08.00- 10.00 uur Tips voor Trips 10.00-13 .00 uur Windkracht 10 tot 13 20

,Kom gerust langs, U bent van harte welko

HIER '1ST

Conny Schuurmans Bredeweg 59 5386 KN Geffen 06~15103977


({JJandeM

Begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent.

Gratis aan te vragen uitvaartcodicil: 1 telefoontje en u heeft het uitvaartcodicil zo snel mogelijk in huis.

Uitvaartshowroom: Bezoek onze uitvaartshowroom aan de Geffensestraat 1A te Heesch. Dit kan na telefonische afspraak.

Wilt u weten of u voldoende verzekerd bent voor de uitvaartkosten dan kunnen wij dit voor u verzorgen.

• Al onze adviezen zijn gratis en vrijblijvend. Donders Uitvaartverzorging

Oss

Tel. 0412 - 64 24 54

Rosmalen

Tel. 073 - 522 42 86

Berlicum

Tel. 073 - 503 52 58

Donde rs Uitvaartshowroom , Geffensestraat 1A te Heesch.

v.d. Base

. Wanrooy

KEUKENS

M et van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouwen t egenkomt !

V.O.F.

IN T ERIEURS

* Ambachtelijke keukens naar uw wens gemaakt

Dealer Nieburg en RWK Keukens * Keukenrenovatie * Vervanging inbouwapparatuur (gratis ingebouwd) *

Bezoek onze showroom na telefonische afspraak. DEALER:

SIEMENS

imperial KOKfll ME I IECH NIE K01! OV ERIUIGI

1'1:iele

Kerkstraat 25, Nuland Telefoon 073 - 5322774 ~u,i,,,

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP Bredeweg 13, Geffen Tel.: 073-532296 l

Ret!itJ:!.!LY.,.,,J,

2

i

~0"i. EN ~\ic

~

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Renovatie projecten. Tel 073 532 34 69 Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl Spuitwerkzaamheden.


VP~

.--ama

VERSCHIJNINGSDATUMS TORENKLANKEN 2005

Uw 11sitt>kaartje fn de yemt:c-nl<rao(I

Begrotingsperikelen 2005 De raadsvergadering van 9 november staat in het teken van het vaststellen van de begroting voor 2005. Door bezuinigingen van het Rijks hebben alle gemeenten te maken met flinke financiële tegenvallers. Zo ook Maasdonk. De situatie is ronduit bedroevend. Als wij de tegenvallers rechtstreeks verhalen bij de burgers, betekent dit een verhoging van de O.Z.B. van maar liefst 14% (!). Daar werkt de VPM niet aan mee. Daarom zetten wij samen met onze coalitiepartners wéér flink het mes in onze uitgaven. Met de laatste bezuinigingsoperatie zijn de grenzen bereikt; nóg verder bezuinigen op organisatie of voorzieningenniveau vindt de VPM onverantwoord. De oppositie schreeuwt om het hardst, maar met redelijke alternatieven komen zij niet. Resultaat: per 1 januari stijgt de O.Z.B. met 2% extra. Die hebben wij nodig om de voorgenomen bezuinigingen op het leerlingenvervoer terug te draaien en het project "Maasdonk Ouderenproof" een serieuze kans te geven. Ik ben er trots op dat de VPM, samen met haar coalitiepartners, erin geslaagd is om de verhoging van de lasten voor u binnen de perken te houden. In het Brabants Dagblad leest u dat sommige gemeenten in de regio de gemeentelijke belastingen wél fors verhogen. De VPM kiest daar nadrukkelijk niet voor, maar... hoe lang houden wij dit vol? Gezocht: raadsleden voor de VPM (m/v) Het lijkt nog heel ver weg, maar in de lente van 2006 zijn er weer verkiezingen. De VPM wil dan wéér voor de dag komen met een goede lijst gemotiveerde kandidaten. De ideale voorbereiding op een eventueel raadslidmaatschap is meedoen in onze schaduwfractie; een kritisch, maar opbouwend clubje Maasdonkers dat onze raadsleden met raad en daad bijstaat. Iets voor u? Kom een keertje vrijblijvend langs en proef de sfeer. Het verplicht u tot niets! Als u vragen of opmerkingen hebt of geïnteresseerd bent in de activiteiten van de VPM, bel of mail mij dan gerust. Namens de VPM, met vooruitstrevende groet, Charles van Herpen, 073-532 4628 / charlesvanherpen@hetnet.nl 22

Nr.

Verschijnt op

12 januari 1 3 weken 2 februari 2 3 weken 23 februari 3 4 9 maart 23 maart 5 3 weken 13 april 6 27 april 7 11 mei 8 3 weken 1 juni 9 15 juni 10 29 juni 11 12 13 juli vakantie 31 augustus 13 3 weken 21 september 14 5 oktober 15 19 oktober 16 2 november 17 16 november 18 3 weken 7 december 19 21 december 20

Kopy voor 1 januari 22 januari 12 februari 26 februari 12 maart 2 april 16 april 30 april 21 mei 4 juni 18 juni 2juli 20 augustus 10 september 24 september 8 oktober 22 oktober 5 november 26 november 10 december

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Bergstraat 26a, tel. 0 3) 5321544 Advertenties: Tolweg 7, tel. (073) 322243 Redactieadressen: Tolweg 7, en Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat22 tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26a, (073) 5322586 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke ve1worvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres . Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.


REGiq,ái' BANK 7 DE BANKI E R D I E JE KENT U kunt bij ons terecht voor: • privé- (betaal-)rekening * met euro-pas (met pincode en chipper) ,:, met creditcard * rood staan met privé-limiet * een speciale jongenrenrekening

• lenen "' persoonlijke lening * doorlopend krediet ,:, financieringen voor auto/boot/vakantie? * mix-krediet (lenen en beleggen)

• sparen * direkt opvraagbaar * belastingvrij sparen * bedrijfssparen ,:, deposito's / vaste termijn * automatisch sparen

• hypotheken ,:, lineair/ annui"teiten * spaar/ leven / krediet * aflossingsvrij * combinatiehypotheken '~ beleggingsh ypotheken * hoog-/laagconstructies * met (premie-) depot

• beleggen * beleggersgiro * beleggingsfondsen ,:, spaarfondsen * dividendfondsen * mix-fund * rechtstreekse beursaankopen * veel vrijheid en lage kosten

• verzekeren * voor personen ,:, voor bedrijven * pensioenen en lijfrente * zorgverzekeringen * gunstige voorwaarden * een onafhankelijk advies * diverse maatschappijen

Onze openingstijden: maandag. dinsdag, woensdag, donderdag vrijdag zaterdag

09.00 -12.15 en 13.15 - 17.30 uur 09.00 -12.15 en 13.15 - 19.00 uur 10.00 - 13.00 uur en voorts op afspraak

VA

www.lmv.nl

Kromstraat 172 Oss (f) (0412) 65 06 79

111

Café - Zaal 't Haasje voor bruilofte n, partijen

en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20

PAR:rNERS BV Makelaardij Assurantiën

Àtt,

f&

Hypotheek ®adviseur

Hanegraaf B.V. Geffen HAGEKO GEFFEN STALEN

Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

KOZIJNEN

lvlobiel: 06 • 531 624 33

Gespecialiseerd in: • Exclusieve gezichts- en • Blendtherapeute lichaamsbehandelingen • Huidtherapeute Pakkingen (billen, huik, borsten, handen, voeten) S CHO O N HEI D S S A LO N

P. DE Kl]EIN

• Permanente Make-Up • Make-Up workshops

Tel.: (073) 5324658 Autotel.: 06 - 53184263

Losse advertenties tussen de tekst

Heesterseweg 5 5386 KT Geffen

Tel.: 073 - 532 23 07 Mob: 06 - 22 58 01 93

1/8 pagina 1/4 pagina 1/2 pagina hele pagina

OP MAAT

Richard Hanegraaf

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'$ VOLGENS VCA-NORMEN

®AUTO-EN@ MOTORRIJSCHOOL

~ LMV

15 25

35 60

Met een cadeaubon kom Je pas echt mom voor

de dag.


Gebr. van de Wetering ~.O, WEi"~

%

q,;~· - = -

__..::_

_: ::_

~

Dommelstraat 47

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

Dorpsplein 19 5386 CL Geffen

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.n l

Fax 0412 - 63 72 06

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp ~

Oss

van ERP

Geffen

0412-62221:3:__ __._ "llllllllil;.I·~•~•:..!

073- 5321995

1

NAS Il

RIJWIELEN

o.a. Gazelle _ _ _ _ _ _ __

TANKSTATION "A v1 lftA

openingstijden: woensdag en donderdag 13.00 tot 18.00 uur vrijdag 13.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

Tel 073 532 76 09 - Fax 073 532 76 / / Mobiel 06 534 74 6 75

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasa fbo uw. nl Mail

Wij verzorgen voor u:

Vervoer voor ziekenfonds -busie

verlijmen van kalkzandsteen leggen van afwerkvloeren het bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten het aanbrengen van spackspuitwerk het aanbrengen van buitengevel-isolatie het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

IA./ww.11a safbovw.11

I

Tot in de

puntjes

verzorgd!

~atie-en Adviesbureau bv

Centrale verwarming Gas-Water-Sanitair Energie - Adviseri ng

drukkerijwihabo

• geboorte - trouw- ju bi Ie u m kaarten of eigen o n t w e r p ruime k e u z e mis- doop boekjes logo briefpapier e n v e l o p p e n visitekaartjes f l y e r brochure printen cop y k Ie u r zwart wit klein- groot formaat rillen vouwen nieten s nijd en i nbinden p Ia stif i ce ren Heesterseweg 13 - 5386 KT Geffen T (073) 532 26 84 • F (073) 532 47 95 • E drukkerij@wihabo .nl • 1 www.wihabo.nl

DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

0 _,.de Kinderenv . ~ Jl 1' ~~nt Ham 1, 5386 JA Geffe~•f.

13.00 - 19.00 uur 8.30 - 17.00 uur

Wij maken EPA Rapporten Papendijk 14b 5386 EG Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE.N L

SCHOENEN & SPORT

/J§JSPIERINGS

tel. 073-5325551 maandag t/m vrijdag zaterdag

Onderhoud aan gastoestellen Onderhouds abonnementen gastoestellen

Maarten van der Dussen Bouw

Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91

Buro

Wilgenstraat 6 5386 GL Geffen Tel.: 073. 53412 94 Privé: 073. 53412 92 E-mail : bb.dussen@planet.nl