Torenklanken 2004 - nr 18

Page 1

42e jaargang I nummer 1s l november 2004

sekretariaa : redaktieadres: ad verten ies: bank: druk: oplage:

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 Tolweg 7 en Veldstraat 13 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v .d . bank nr. 1139113 WiHaBo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

--~~11111111~111111111111-11111111-llllllllllllllllmmEIII VAN DE REDACTIE Jaarlijkse collecte De jaarlijkse collecte is weer achter de rug. De opbrengst was dit jaar maar liefst€ 2450,00 via de huis-aan-huis collecte en een bedrag van € 74,00 via de bankrekening. Totale opbrengst € 2524,00. Een fantastisch resultaat mede dankzij de dames van de KVO en KVB en alle gulle gevers. In 2003 was de opbrengst€ 2041,00. Hartelijk dank voor uw steun. Mocht u de collectant gemist hebben, dan is uw bijdrage altijd welkom op bankrek.nr. 1158.03009 t.n.v. penningmeester Torenklanken. Lezersenq uête De deelname aan deze enquête is helaas wat tegengevallen. Slechts l 0% heeft maar gereageerd. In een volgende uitgave gaan we uitgebreid in op deze enquête.

INTOCHT SINTERKLAAS IN GEFFEN Beste jongens en meisjes,

ten door het dorp onder begeleiding van WIK, de majorettes en de kinderen met hun ouders. De route is: Past.vd Kampstraat - Dorpstraat - Tolweg Thijmstraat - Lambertusstraat - Veldstraat - Kloosterstraat - Dorpstraat - Dorpsplein. 13.15 uur: Ontvangst Sinterklaas en zijn Pieten op het Dorpsplein. Na de ontvangst op het Dorpsplein: Receptie in Café 'de Gouden Leeuw'. Tijdens deze receptie wil Sint graag ieder kind persoonlijk aandacht schenken. Om lange wachttijden en dringen te voorkomen willen we graag weer de volgende afspraak met jullie maken: Begint je achternaam met de letter M t/m Z, dan ben je welkom meteen na het ontvangst van Sinterklaas en zijn Pieten op het Dorpsplein tot 15.00 uur. Begint je achternaam met de letter A t/m L, dan kom je vanaf 15.00 uur. Probeer hier zoveel mogelijk aan te voldoen. Het is voor jullie eigen bestwil.

16.00 uur: Einde van de receptie. We zwaaien de Sint en zijn gevolg weer uit.

Nog even wachten en dan is het zover, Sinterklaas komt naar Geffen. En wel Zaterdag 20 november. De rijtoer vindt ook dit jaar plaats voorafgaande aan de ontvangst van Sinterklaas en zijn Pieten op het Dorpsplein. Het is de bedoeling dat de kinderen met hun ouders langs de route gaan staan en achter de rijtour aansluiten om zo samen met Sinterklaas en zijn Pieten naar het Dorpsplein te gaan. Het programma is als volgt: 12.55 uur: Aanvang rijtour van Sinterklaas en zijn Pie-

KOPY INLEVEREN VOOR: 27 november (geldt ook voor e-mail kopy) verschijnt over 3 weken redaktie adres Tolweg 7 & Veldstraat 13


UITVAA R TVERZORGING

VAN LITH B.V. Kloosterstraat Se 5386 AR Geffen Tel: 073 - 5321683

Docfalaan 2 (hoek Julianasingel) 5342 HZ Oss Telefoon 0412 - 623173 Fax 0412 - 641155

Fax: 073 - 5325150

- mogelijkheden voor thuisopbaring - zwarte en grijze rouwauto - mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders - gratis informatieboekje/wilsbeschikking op aanvraag - gratis voorlichtingsavonden/informatieve gesprekken - erkend lid van de Ned. Unie van Uitvaartondernemingen - professionele nazorg

Grafwerk is on ze specialiteit. Voor ieder budget.

Aangesloten bij Eurofleurist. Verzending van bloemen door heel Nederland.

Beheerder "Stadsmortuarium Oss" , "Mortuarium Nistelrode" , "Mortuarium Herpen", "Mortuarium Oijen"

Kleding verander- en reparatiewerk. 11

van der Sangen Tuinhout

BE.NILDA 11

Molenberg 6, tel. (073) 532 48 50 5386 DA Geffen / Maasdonk Maandag, Dinsdag, Donderdag, Vrijdag: 09.00 - I 2.00 uur

- Schuttingen - Tuinhuisjes - Speeltoestellen - Vlonders - Dierenverblijven - Tuinmeubelen - Accessoires Eventueel op maat gemaakt Ook uw adres voor al uw TUINHOUT

andere tijden na tel. afspraak.

FOTO~

C31n~~....

maandag t/m vrijdag 8.30-18.00 uur. Zaterdag 8.30-16.00 uur

Tolweg 2 5386 BZ Geffen tel/fax 073-5325789 E-mail: cinerentgeffen@wxs.

Bosschebaan 53, Heesch (Achter restaurant "De Lucht") tel. 073-5321235 / 06-54375280 fax 073-5320138 www.vandersangentuinhout.nl

Ja, dat doen

Aan-en verkoop

we allemaa'

Verzekeringen Huur/ verhuur

Taxaties

Regio B 1

www.lmv.nl

'

Kromstraat 172 Oss (l) (0412) 65 06 79

■ 11

VAN HEESE

PARlNERS BV Makelaardij Assurantiën

~ LMV

Hypotheek ®adviseur


Parochie Heilige Maria Magdalena Geffen Parochie Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email : info@parochiegeffen .nl www.parochiegeffen .nl

"ONDER DE TOREN" WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: Zondag 09.30 u GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 11.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u LITURGISCHE KALENDER: Wo. 17-11 20.00 - 21.00 u. Gebedsum in de kerk Vr. 19-11 14.30 u Huwelijksviering Andor v.d. Wouw en Jessica Beeckman 19.00 u * H .Mis mmv Passe Partout Za. 20-11 19.0ü u * H.Mis mrnv Jongerenkoor H-G (+ kinderkerk) Zo. 21-11 09.3 0 u - H.Mis mrnv Gem. koor Ma. 22-11 19.00 u * Avondmis t.g. v. Caecilia-feest mmv Gem. koor Vr. 26-11 19.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor Za. 27-11 19.00 u Presentatieviering Vormsel mmv Passe Partout Zo . 28-11 09.:0 u + H.Mis mmv Gem. koor Ma. 29-1 1 19.00 u * Advents-avondmis mmv Passe Partout Vr. 03-1 2 19.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor Za. 04-1 2 19.00 u Gezinsviering mrnv Kinderkoor Zo. 05-1 2 09 . .., 0 u + H.Mis nunv Gregoriaans Koor Ma. 06-12 19. 0 u * Advents-avondmis mrnv Passe Partout * = dienst in de kapel + = t.v. uitzending naar de Heegt

18.30 - 20.00 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 532 2298. Er liggen ook opgave enveloppen achter in de kapel en in de kerk.

ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL" Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 532 4160. Het ziekencomité bezoekt de zieken namens de parochie, de pastoor brengt een bezoek aan de zieken op verzoek van de zieke of zijn naaste familie. KERKBALANS 2004: Koersvast Toon uw sympathie voor onze parochie en doe mee met de actie Kerkbalans ! De stand per 1 september 2004 is: € 28.250,00. Dank u wel voor uw bijdrage!U kunt u bijdrage overmaken op giro 1117393 of Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2004. Kijk ook op www.kerkbalans.nl GIFTEN Voor het Lourdescomité: bank rek. 11 58 16 135 Voor de restauratie van de kerk: bank rek. 1158 15236 KERKMUSEUM Elke laatste zaterdag van de maand geopend van 13.00 14.00 uur: 27 november a.s. (behalve wanneer er op dat tijdstip een viering in de kerk is). U kunt ook een af-' spraak maken met Jo van Wamooij tel. 532 2283.

BEREIKBAARHEID PASTOOR SCHEEPERS Pastorie: op maandag t/m vrijdag is er elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 Spreekuur pastoor: woensdag van 18.00 - 18.30 uur en vrijdag van 09.30 - 10.00 uur (om afspraken te maken, iets op te halen of een korte hulpvraag). Voor uiterste spoed: pastoor: tel. 06 - 53364310 DOOPGESPREK: e-mail adres pastoor: pastoor.scheepers@levix.nl Voor het opvragen Yan informatie en/of het vastleggen e-mail adres diaken: diakenvanherwijnen@hotmail.com van een doopviering kunt u terecht bij: Babette Romrne, De Doelen 1, tel. 532 3469. De doopvieringen zijn be- · internetsite parochie: www.parochiegeffen.nl stemd voor hen die woonachtig zijn in Geffen, of voor DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEhen die elders wonen, maar ingeschreven staan in onze GEMEENSCHAP OPGENOMEN: parochiegemeenschap en deelnemen aan de kerkbijdrage. Oktober 2004: Dion van Rijn, Steijn van der Doelen, Wesley Kanters. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven bij: GEZINSVIERING Patty van Nistelrooij,Abelenstraat 13a, tel. 073 532 6323 Op zaterdag 4 december is er om 19.00 uur weer een (na 18 .00 uur) of via e-mail: jurgen.patty@home.nl Gezinsviering in de kerk. Dit geldt voor mensen die in ons dorp wonen of hier Het thema is: Sint Nicolaas. Alle kinderen mogen een geboren zijn, maar elders wonen. schoenendoos meebrengen met spullen om andere kinderen blij te maken. Sinterklaas brengt ook een bezoekje MISINTENTIES: in de kerk! Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 3


H. VAN ZANDVOORT ELECTROTECHNIEK B.V.

(1000. Van alle markten thuis.

CAFÉ GOVERS

GEITEN

E-mail: hvzandvoortelectro@hetnet.nl Magnolia 18 - 5386 EP Geffen Tel : (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86 GSM 06 55 783 873

J

., w_

Bouwen op

u

vertrouwen

C1OOO

van Herpen

Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

■ ■ ■ ■ ■

""

Openingstijden: Ma t/m do 8.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

Gebr. van Wanrooij Bou\vbedrijvcn

Broeksrraat 2, Posrbus 4, 5386 ZG Geffen Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499

Internet: www.vanwanrooij .nl

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN

*IJZERWAREN

*TEGELS

*HANG- EN SLUITWERK

*GEREEDSCHAP

*VERF

*TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

*SIERBESTRATINGSMATERIALEN

VAN DER DOELEN

Wilt u lagere maandlasten? Uw hypotheek oversluiten? * Samen met u bekijken wij, geheel vrijblijvend, of u al of niet uw huidige hypotheek moet aanpassen.

* Zeer scherpe rentetarieven. * Intensieve persoonlijke begeleiding van begin tot het eind. WIJ BEMIDDELEN VOOR ALLE GROTE VERZEKERAARS, BOUWFONDSEN EN BANKEN. KLOOSTERSTRAAT 44 5386 AT GEFFEN TEL. 073 - 5325510 FAX 073 - 5325560

Bel voor afspraak:

E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Internet www.vanderdoelenassurantien.nl

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

VERZEKERINGEN


Informatie over de "actie schoenendoos" bij Anita van Herpen - Schuurmans, tel. 532 4628 . Jullie zijn met je ouders van harte welkom!

KINDERKOOR Het kinderkoor "De Vrolijke Nootjes" kan nog enthousiaste kinderen gebruiken. Vind je het leuk om te zingen, kom dan eens luisteren op dinsdagavond tussen 18.45 u . en 19.45 u. inde bovenzaal van het Oude Klooster. Dirigente Sandra en organiste Evelien kunnen je dan alle informatie geven. Het kinderkoor zingt altij d in de gezinsvieringen en in alle vieringen van de Eerste Communie, dat is ongeveer 1x per maand. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE Woensdag 1 november: 1e bijeenkomst communicanten van 1 .00 - 14.30 uur in het Oude Klooster: gezamenlij k eten: uitleg hoofdstuk 1, uitreiking kinderbij bel, video Scheppingsverhaal, knutselen. PROGRAMMA \URMSEL Zaterdag 27 november om 19.00 uur presentatieviering in de kerk. WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 24 oktober 2004: Bart van Schijndel, 80 jaar 1 november 2004: Harry Jansen, 88 jaar 2 november 2004: Jan Hopstaken, 76 jaar ZIEKENZALVING Op vrijdag 26 november om 14.00 uur vindt er een gezamenlijke ziekenzalving plaats in de huiskamer van zorgcentrum De Heegt door pastoor Scheepers. Behalve de bewoners van De Heegt en de aanleunwoningen kunnen ook andere ouderen zich aam11elden om daarbij aanwezig te zijn. Opgave op de pastorie (v.m. tel. 5321216) IN MEMORIAM JAN HOPSTAKEN Jan Hopstaken is op 2 november, de dag van Allerzielen overleden. Jan had voor onze parochie een gouden stem en gouden handen. Van jongs af aan zong hij al in een knapenkoor en in Geffen was hij lid van het mannenkoor dat later het Gemengd Koor werd, meer dan veertig jaar lang. Iedere zondag was hij trouw aanwezig in de hoogmis en ook bij de uitvaarten zong hij mee. Bij deze koren zullen we hem erg missen. Daarnaast maakte hij prachtig smeedwerk voor onze kerk en ook btj vele Geffenaren kunnen we zijn creaties aantreffen. Jan stond altijd klaar om voor anderen iets moois te maken.

Deze "kunstwerken" zullen Jan in onze herinnering vasthouden. Wij wensen zijn vrouw Fien, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind veel sterkte toe om dit verlies te dragen. Pastoor Scheepers, Parochiebestuur, Gemengd Koor, Uitvaartkoor.

SAMEN IN GESPREK OVER ONS GELOOF Graag nodigen wij u weer van harte uit, voor de volgende gespreksavond op dinsdag 23 november a.s. in het Patronaat in Geffen (achter de pastorie) van 20.00 uur - 22.00 uur. Het thema in de Advent is: Op weg naar Kerstmis. We praten over "Leven ontvangen - leven doorgeven leven beschermen" om inspiratie op te doen voor het leven van alledag! Belangstellenden uit de parochies Geffen en Vinkel zijn van harte welkom! Graag even een telefoontje naar Annet van den Helm tel. 5324311 of pastoor Scheepers 532 1216.

K.B.O. GEFFEN Het bestuur van deze afdeling zoekt vrijwilligers ter aanvulling c.q. vervanging van de huidige bestuursleden. Dit is dringend nodig omdat enkele bestuursleden gezien leeftijd of andere omstandigheden hun functie be-, schikbaar stellen. Voelt u niet voor een bestuursfunctie, dan wilt u ons hopelijk wel helpen met deeltaken van het bestuur. Ook bestaat de mogelijkheid tot het samenstellen van een geheel nieuw bestuur, indien dat gewenst wordt. Wij zijn graag bereid tot het geven van nadere inlichtingen en hopen in een gezamenlijk overleg tot overeenstemming te komen, mede in het belang van onze Geffense ouderen. Voorzitter Antoon van Zandvoort, tel. 532 2061 Secretaris Ton Jonkers, tel. 532 2005

AICI

A

Uw handen verraden ook uw leeftijd! Daarom, tijdens de wintermaanden als aanvulling op de gezichtsbehandeling, een weldadige handpakking gratis.

Schoonheidssalon Irma de Kouwe Noord 2, Geffen

Tel. 073-5323633 Mob.06-47206001 5


20 JAAR "NIJVERE HANDEN"! De "Welfaresoos" oftewel "Taakveld 2 van het Rode Kruis" bestaat in Geffen twintigjaar. Op maandagmiddag komt een groep vrouwen in Het Oude Klooster bij elkaar en allemaal hebben ze "nijvere handen" ... Het was twintig jaar gezellig "breien en praten" vinden de vrouwen van het eerste uur: Dina van de Ven ("we hebben handwerktechnieken die vanuit Canada zijn overgekomen"!) en Marietje Willemse ("de activiteit is opgestart vanuit het bejaardenhuis") zijn de beginnende leidsters. Zij gaven nieuwe handvaardigheden door aan de anderen. Lies van Erp ("herinnert zich nog het eerste uitstapje met Trea Dobs!) Annie Spierings (altijd volgehouden), Miet van Zeeland ("elk jaar weer een toepasselijk uitstapje"), Gon Schuurmans ("heel wat schorten doorgestapt"), Annelies Gloudemans ("39 kussens in één jaar!") Grada van Uden ("sierkleedjes breien doe ik graag"). Eensgezind vinden ze dat de gezelligheid voorop staat! Ook de overige handwerksters hebben de maandagmiddag gereserveerd om meerdere redenen. Tonnie Boerdonk (hardangerborduurwerk), Til Bongers (specialiste op het gebied van Brabants Bont- borduurwerk), Dina van Dinther (sokken!), Annie van Dinther (eerst breien en daarna gaan zingen bij het ouderenkoor), Lies van Druenen ("blij dat ik er bij mocht"!), Anneke Egbers (oudste lid en zorgt voor de sloffen), Annie Groos ("thuis zitje maar alleen!"), Corrie de Haas (secuur borduurwerk), Jannie van der Heijden (haakwerk), Doortje Heijmans ( gezellig!), Truus Heijmans ( dozen van theezakjes en kletsen, "goei dingen natuurlijk"!), Annemie de Kort (komt trouw vanuit Oss en "van elkaar leren is immers de bedoeling van het leven!"), Annie Renders (kaarten), Tiny van Rijn (kaarten maken met secuur knopspeldenwerk!), Ine van Rooij ( "leuk en ook nog een goede therapie"), Grada van Schijndel ("je hoort hier nog eens de nieuwtjes"), Riek van Bergen ( "lekker dicht bij huis"). Laat er wel eens iemand een steekje vallen? "Dat rapen we dan gewoon weer op!" Het grote wandkleed, met daarop het Oude Klooster, dat in huize De Heegt hangt hebben ze samen gemaakt naar een ontwerp van Bart Willemse. Een nieuw vaandel werd ter gelegenheid van Geffen 700, voor de toen gehouden processie gezamenlijk vervaardigd. En voor de Pompzwengels breiden ze een serie wollen dassen! "Deze activiteit van het Rode Kruis voorziet in een behoefte" vinden de vrijwilligsters, die zich elke week inzetten om er een leerzame, maar vooral fijne middag voor de ouderen van te maken. Mieke van de Berg, Franka van Doren, Marijke van Galen, Antoine Jansen, Dina van de Ven en Marietje Willemse zorgen voor de materialen en bieden een enkele keer per jaar een bepaalde techniek aan. Dat kan variëren van kalligraferen 6

tot werken met lood of gaas. Alle spullen worden in principe gemaakt voor de handwerktentoonstelling die ze één keer per jaar houden. Van de opbrengst kunnen ze leuke dingen doen met de groep. Met Effe noar Geffe worden er ook handwerken verkocht. Jo van Dinther sponsort hierbij altijd de kraam, omdat zijn schoonmoeder ooit deel uit maakte van de groep. Het jaarlijkse uitstapje is een hoogtepunt. Diverse attracties werden reeds bezocht: de paardenmelkerij, de breifabriek, het klokkenmuseum. de tinnengieterij, het zijderupsmuseum, een bakkerij en niet te vergeten het handwerkmuseum "De Gouden Handen". Met Kerstmis en Sinterklaas worden feestelijke middagen gehouden. Het twintigjarig bestaan is wel een feestj e waard. Op 15 november heeft de leiding voor een leuk programma gezorgd: Betsie van Linder - van Hoek zong Brabantse liedjes, er waren gezellige films van Geffen te zien; er was een drankje en een heerlijk buffet en de middag werd afgesloten met een viering in de kapel, waarbij de overleden leden werden herdacht. De foto's van het feest kunnen weer bijgeplakt worden in het fotoboek van handwerkclub "De nijvere handen", waarin 'twintig jaar gezelligheid met elkaar' is vastgelegd. Bent u 55 jaar of ouder en hebt u zin zich aan te sluiten bij deze groep, dan bent u van harte welkom op maandagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur. Proficiat!

BEDANKT Voor al u medeleven, de vele bloemen, kaartjes die wij hebben mogen ontvangen, bij het overlijden van ons moeder

MARIE v.d. HEUVEL v. ERP In het bijzonder dank aan Pastoor Scheepers, Thuiszorg en huisarts Holten. Kinderen v.d. Heuvel


EFKES BUURTE MÈ ... Cor de Groot (48 j.)

Na de kaasboer, de melkboer en de broodventer, deze keer in gesprek met de groenteboer. Hij komt al 27 jaar vanuit Ammerzoden op woensdag in Geffen venten:

Cor de Groot, in eigen dorp Cor "de Kromme" genoemd, welke bijnaam hij te danken heeft aan de slechte knie van zijn grootvader... ! "Hier in Geffen noemen ze me wel eens "Jan Tuut" vanwege het toeteren!" Ik ben even te gast bij Wim Wolf en zijn 'maatje' Doortje, want daar houdt Cor wekelijks zijn pauze. Al 12 jaar woont Doortj e bij Wim en omdat ze, net als Cor van oorsprong uit Kerkdriel komt, kent ze hem goed: "Zijn vader Ries kan de pijn wegnemen en hij kan het ook ... !" Zo is het dus gekomen, dat elke woensdag in de Heegterstraat, voor Cor de warme hap klaar staat. Lekkere soep of - zoals dit keer - heerlijke appelpannenkoeken! Ook Cor z'n hulpje Joost mag meegenieten van deze lekkernij. Joost vindt het leuk om in de vakantie mee te gaan en bovendien levert het wat op voor de spaarpot! Het aan de man brengen van groenten en fruit zit bij Cor in de genen. Grootvader Marinus en vader Ries reden al met paard en wagen rond. Zelfs zijn grootvader ging in zijn tijd al venten in Breda. Op de terugweg dutte hij op de kar wel eens in, maar het paard kende de weg ... ! "Als kleine jongen verkocht ik tussen de middag al doorgedraaide groenten van mijn neven voor een dubbeltje per kist" vertelt Cor. Zes dagen per week gaat hij op pad met groenten en fruit: vijf dagen rondom Kerkdriel en de woensdag is voor Geffen. "In de tijd dat Toontje 'de Corrie' er mee

ophield, ben ik hier gekomen". Om zeven uur 's morgens is Cor op de veiling in Drunen en vanaf half tien bezoekt hij zijn 250 klanten in Geffen tot zeven uur 's avonds. Cor kan goed concurreren met de grote supermarkten, "want hij is goedkoop en hij heeft goei greij" zo stellen Wim en Doortje vast. "Mijn broer zit in de champignons" zegt Cor "mijn zuster in de aardbeien en zelf heb ik een boomgaard met pruimen, appels en peren. Vroeger had ik ook nog kersen, maar die zijn te duur om te plukken. In het begin was het gewoon aanbellen of toeteren om klanten te werven. En als je dan trouw elke week terugkomt, dan bende unne goeie!" lacht Cor. "Het was niet leuk, dat de gemeente indertijd net op woensdag de marktdag instelde met ook een groenteman, vindt Cor "maar de Geffense klanten zijn me trouw gebleven en daar ben ik hen heel dankbaar voor". Hij vindt sowieso de Brabantse mensen gezelliger dan die 'van over de Maas'. "Mijn vader zei altijd: Een paard haal je van de klei en een vrouw van het zand!" En dat deed Cor dus ook: hij trouwde met Ine van Nuland uit Rosmalen. Ze hebben twee dochters Esther (18 j.) en Richelle (13 j.). "Deze meiden zijn vooruitstrevend en hebben dus weinig interesse voor de groentekar!" Cor daarentegen wil voorlopig gewoon doorgaan met venten. Op de vraag of hij nog nieuwe klanten krijgt,, zegt hij met een lach: "Och vrouwke, ze komme zo noar me toe gelopen ... !" Zijn er nog anekdotes te vertellen? Eveneens geeft hij met een spottend lachje te kem1en, dat hij die maar liever niet vertelt, hetgeen Wim en Doortj e beamen! Cor de Groot heeft schik in zijn werk, dat is hem aan te zien. Met een uitstraling van: gewoon, gezellig mensen ontvangen aan de groentekar, zal hij dat zeker nog een hele tijd volhouden. We hopen Cor nog menig jaar in Geffen - al of niet toeterend - te ontmoeten, want het nuttigen van goei, verse groenten en fruit is een goede, gezonde gewoonte!

s

Mat-ci,nfev

Peppeldreef 17 · Tel. (073) 532 77 55 Complete gezichtsbehandeling vanaf€ 20,50

Ook voor voetverzorgende behandelingen 7


l_

1

ROND DE DORPSPOMP

~

HALLO!!!. .. Een telefoontje vanuit Madrid: De Sint komt dit jaar weer naar Geffen. Hij verheugt zich erop. 17 Zwarte Pieten zijn al geselecteerd voor Geffen. Hij is vooral blij met het optreden van de Geffense Majorettes van WI.K. , want die werden immers kampioen bij de Maaslandcup en Femke en Evelien wil de Sint graag zien dansen. Ja, die laatste twee zijn in Arnhem gepromoveerd naar de Ere-divisie. W.I.K repeteert al de Sint-liederen en de Klaasmarsen. Hij geniet elke dag van de C.D. van de Pompzwengels. "Prachtig, Prachtig" zei ie ... De Sint liet ons ook nog aan de middenstand vragen HEM niet te bruuskeren met ontluisterende etalagering van kerstspullen. Tot en met 5 december wil hij graag aandacht voor zijn speeltjes en spullekes. Als er problemen zijn met de inrichting voor de Kerst op 6 dec. en verder, dan kunt U eventueel Zijn hulp inroepen. Tel. Espanje, Madrillio, 0011 .0011. 5-12 5-12. De Sint was ook blij met het Karnavalsthema van dit jaar: "Oe stoute schoen aantrekken" . De Sint heeft voor ons weer heel wat in de schoen. Zet de schoen maar klaar, maar loop niet naast j e schoen. Neem de goede maat. Sta in deze tijd vooral vast in je schoenen. Gooi geen oude schoenen weg ... Schuif niet zo maar het een ander in andermans schoenen. Met Spaanse groeten. "Rasta luego into Geffen" . Voorzitter Jaap had er rode wangen van. De stamtafel zong spontaan: "Sinterklaas kapoentje .. ."! KARNAVALS-N IEUWS! Vrij dag 12 november was er afscheid van Prins Gilbert en de Prinsverkiezing van un nieuwe Prins met een receptie op 14 november. De volgende stamtafel zullen we "zijn doopceel lichten" en "zijn schoenen poetsen". De stichting karnaval moet dit jaar afscheid nemen van wel twee zeer prominente leden. Als eerste: Rien van Alebeek. "Mister Karnaval", hoeder van alle karnavals-tradities, -voorschriften, -reglementen en karnavalswetten, heeft alles drievoudig, meerzijdig gedocumenteerd, was, is, archivaris, schatbewaarder, kortom het karnavalsgeweten, het karnavalsgeheim, het karnavalsmysterie met bijzondere krachten. Rien was het eerst aanwezig, Rien ging het laatst weg. Sliep nauwelijks in de dolle dagen. Maar was stipt, perfect, onfeilbaar, tot in de puntjes verzorgd en met een zeldzaam voorkomend karnavalesk humeur met een geweldige uitstraling altijd en immer aanwezig. Voorganger in dans en polynaise. Stijlvolle, onvergetelijke acts En dat alles met een onbegrijpelijke bescheidenheid. Er komt een meermans-vrouwsgroep om al die taken over 8

te nemen . Hij verdient "DE GOUDEN ROTTENRIJKER". Als tweede: Henk van der Heijden, ook een man van tradities en plichtsbetrachting. Hij zorgde voor het gezicht, het aanzien van de Karnaval, kleedde prinsen, adjudanten, raadsleden, rotterijkerinnetjes, zorgde voor de nodige attributen, de prinsenwagen, voor vervoer van hoogheden, de man achter de schermen, ook altijd paraat en met het goede, onbegrijpelijk merkwaardig blije, Karnavalshumeur. Ook Henk verdient een hoge onderscheiding voor zijn onvoorwaardelijke trouw. De stamtafel is zeer nieuwsgierig naar de uitslag van de enquĂŞte van de Torenklanken. De redactie is nog bezig met een nauwkeurige bestudering. Wel is al uitgelekt, dat jongeren minder geĂŻnteresseerd zijn, dat de waardering hoog is, en dat het blad een belangrijke functie heeft in onze gemeenschap en voor de stamtafel onmisbaar is. Het verraste ons toen we het aantal modezaken in Geffen telden. Merkwaardig, een 8-tal Modezaken, vooral gericht op kinder- jeugd en dameskleding. Kleine en grote maten! Onze bekende kleermaker Frits ontvangt ook nog graag heren, ja een echt Herenzaakje. Daarmee timmert hij niet zo aan de weg. Maar Frits heeft plannen. Onderschat hem niet! Er ontbreekt nog een lingeriezaak annex kousen, sokken, zakdoeken, fournituren enz. Ja heel Geffen, kan er sjiek en verzorgd bij lopen uit eigen tuin en keuken. Op het Dorpsplein komen er daarom ook twee kapsalons en we hebben nog diverse schoonheidssalons en manicure- en pedicure-zaken. Geffen MODE-DORP met een uitstraling naar half Brabant, maar nu nog de BEREIKBAARHEID. Vanaf Nuland dient het verkeer te worden geleid langs de Industriestraat naar de rotonde bij de Papendijk en vanaf Oss/Heesch via de Waterlaat naar het Kraayenven, Veldstr. De route dient duidelijk te worden aangegeven en vanaf de N59/A59 al aangeduid. Daarvoor dienen de bestaande borden bij de aan- en opritten van de N59/ A59 worden uitgebreid met GEFFEN!!! Maasdonk OUDERENPROOF is ons volgende onderwerp. Diverse groeperingen hebben vanuit diverse gezichtshoeken alle zaken omtrent ouderenzorg, ouderenwoningen, ouderenvoorzieningen, ouderen en veiligheid ouderenservice enz. vastgelegd in een lijvig rapport. Er is veel vrijwilligerswerk verricht. Gedurende negen maanden is de leefsituatie van ouderen in beeld gebracht en zijn de gewenste en vereiste voorzieningen naar de toekomst vastgelegd. Het manifest bevat een 20-tal stellingen. Op 19 november a.s. wordt dat rapport aangeboden en besproken met de Burgemeester en Wethouder R. v.d Ven en een afgevaardigde van het provinciebestuur in de Meent te Nuland om 19 .30 uur. Ook Uw aanwezigheid wordt daar-


bij op prijs gesteld. Het hele project is gesubsidiëerd door gemeente en provincie. Er zal een ouderenadviesgroep worden samengesteld, die een en ander met gemeente en diverse instanties gaat uitwerken. Maasdonk wordt zo een voorbeeld-gemeente, wat betreft de leefbaarheid voor ouderen. Ook wordt in Maasdonk aandacht besteed aan "VEILIGHEID". Op 15 november was er een Thema-avond over veiligheid in woon- en leefomgeving in "Het Haasje" waarbij buurtverenigingen en wijkvertegenwoording waren genodigd om samen met de burgemeester en politiefunctionarissen ervaringen uit te wisselen. Ook het komende 60e BE\ RIJDIGSFEEST op 5 mei 2005 staat vast op de agenda. Een eerste bijeenkomst op uitnodiging van het gemeentebestuur met vertegenwoordigers uit de 3 kernen van Maasdonk had een zeer positief verloop. Rien van Zantvoort, Ad van Zandvoort en Noud Tiemissen vertegenwoordigden Geffen. In Nuland, Vinkel en Geffen zullen bevrijdingsactiviteiten worden opgezet. Er zal ook een gezamenlijke, gemeentelijke viering zijn; een officiële bijeenkomst. De drie dorpen houden elkaar op de hoogte van de eigen plannen o.a. eigen exposities van foto's, documenten, bonkaarten, plakkaten, krantenknipsels, vernieuwde of herdrukte uitgaven van boekjes over mobilisatie, oorlog en bevrijding. De basisscholen zullen erbij worden betrokken. Er is een idee van een fietstocht door de 3 kernen, zodat iedereen die projecten mee kan beleven. Ooggetuigen zullen worden benaderd om verslag te doen van hun herim1eringen. De V van Vrijheid, Vrede, Verdraagzaamheid, het overwinningsteken van de Oorlog de V van victorie zal opnieuw worden ingebeiteld in onze harten. De stamtafel, dat mag toch gezegd worden, gaf de eerste aanzet tot die vieringen. Op 14 dec. is er op het gemeentehuis om 17 .30 uur een 2e vergadering gepland. Laat van U horen, als U mee wilt nadenken, vormgeven enz. Er moeten nog feestelijke elementen worden ingevuld, als muziek, bevrijdingsdansen, kioskactiviteiten enz ... Alle inwoners moeten zich op een of andere manier betrokken voelen. Allerzielendag kende weer een waardevolle, zeer drukbezochte viering in onze kerk met prachtige passende muziek van W.I.K. en het gemengd kerkkoor. We mogen trots zijn op ons sfeervolle kerkhof, waar die avond honderden lichtjes brandden. Dankbaar zijn we voor al die vrijwilligers, die zorgen dat het vredig toeven is op onze dodenakker. Er heerst een serene rust. Zo blijven de gestorvenen bij ons horen. De elk jaar weer bijzonder knappe quiz van de Nakomertjes werd gewonnen door de Fam Heesakkers, met als nummer 2 de Mariaschool en nummer 3 de Raad van 11 van het Rottenrijk. De rekeningen van het Groenafval, de diftar, zijn gecorrigeerd. Allemaal geld terug. De stamtafel is wel verrast

door de sterke vermindering van de aanvoer van groenafval. Een "uitwijkgedrag" wordt gevreesd. Waar komt dat afval nu terecht??? Als de aanvoer zo gering blijft, zal straks toch de kgprijs van afval wel weer omhoog gaan. De O.Z.B. wordt alweer verhoogd, voorlopig met 1%. De inwoners, eigenaren van onroerend goed en ingelanden mogen weer stemmen op het Waterschapsbestuur. Onze kandidaten Wim v.d. Doelen en Noud Tiemisssen zijn intussen helaas onzichtbaar. We vragen ons af, of zo 'n Waterschap wel nodig is, of het provinciale bestuur deze taak er niet bij kan nemen en samen met gemeenten de zorg gaat dragen voor het Waterbeheer. Een bestuurslaag minder, zou veel geld besparen aan gebouwen, administratiekosten, personele lasten enz. Het is immers een verjaarde instantie, volledig vervreemd met nauwelijks contact met belanghebbenden, wat blijkt uit het stemgedrag. Van stamtafel 209. Voor op- en of aanmerkingen De Prins tel. 0412-640982. Volgende stamtafel 28 november o.l.v. Gilbert, weer in Café Govers van 10.30 tot 12.00 uur met napraat tot 12.30 uur. Onderwerpen "Karnaval, Prinsenbal, Veiligheid, Ouderenzorg, enquête Torenklanken, enz. Altijd gezellig, actueel, verrijkend. U bent van Harte WELKOM.

Loop eens vrijblijvend binnen voor uw sinterklaas cadeau idee!

Dorpstraat 13 • Geffen • Telefoon (073) 532 46 59 Elke werkda eopend , dinsda gesloten.

9


HOE IS HET MET MIJN HEADMOUSE Hoi Beste Geffenaren, In februari 2002 was er voor mij met de carnaval een headmouse-actie georganiseerd, om geld op te halen voor mijn headmouse op school. Een headmouse is een muis die je bediend met je hoofd. Nadat een aantal mensen in Geffen aan mij gevraagd hebben : hoe is het met de headmouse, heb ik besloten om weer maar eens in de Torenklanken te schrijven. Ik ben inmiddels al van school af, Ik heb op school eerst een paar certificaten gehaald o.a. Access, Word en Nederlands . Toen ik van school af was, ben ik naar het activiteitencentrum in Druten gegaan. En de headmouse is meegegaan. Ik zit van dinsdag t/m vrijdag op het activiteitencentrum. Ik zit 4 keer een halve dag aan de computer. Daar leren ze mij nog van alles op de computer. Ik ben nu het computerprogramma Coreldraw aan het leren. Dat is een leuk opmaakprogramma, ik doe ook wel eens voor het activiteitencentrum iets maken op de computer. Dus ik heb de headmouse daar nog vaak nodig, dus hij is voor mij nog steeds onmisbaar. Ik doe op het activiteitencentrum ook textiel, de meidengroep, muziek en recreatie. Bij recreatie doen we elke week wat anders, van een spel tot een brief aan de burgermeester van Druten schrijven. Bij muziek zing ik altijd. De meidengroep zijn 7 meiden van ongeveer mijn leef-

tijd, dan praten we over dingen die ons bezig houden. Dat vind ik leuk. Bij textiel verf ik de slabbers en iemand anders verft er dan iets op, en weer iemand anders naait ze dan. En zo doet iedereen mee in het proces. Die slabbers enzo gaan dan naar een winkel. Wij hebben vaste winkels waar ze naartoe gaan. In het begin was het wel even wennen van school af, en dan meteen naar het activiteitencentrum, ik heb maar een aantal vrije dagen, geen schoolvakanties meer, ik ben bijna de jongste daar. Er zitten daar ook mensen van 60 jaar, en mensen die na een ernstig ongeluk daar terecht zijn gekomen. Dat was in het begin allemaal wennen, maar nu ik daar een jaar zit praat ik even gemakkelijk tegen iemand van 60 jaar als tegen iemand van 20 jaar. Mijn leven is door het activiteitencentrum veranderd, omdat ik het daar naar mij zin heb, en de mensen mlJ seneus nemen. De headmouse actie heeft mij meer contact in Geffen gegeven. En over een paar weken krijg ik een communicatie-apparaat op m'n blad, dat ik met mijn hoofd bedien, dan kan ik met onbekende mensen een gesprek voeren. Daarin heb ik veel zin. Dus mocht je over een tijdje mij tegen komen met mijn communicatie-apparaat dan vind ik het leuk om een praatje met je te maken. O.k. Groetjes Denise van Nistelrooij,

oog voor detail en gevoel voor perfeet ie

Ernis schilders bundelt jarenlange ervaring met de modernste

10

Joy of perfect ion

technieken en produ cten. Ernis staat voor kwaliteit in alle facetten.

Ernis schilders b.v.

Ernis glas b.v.

Het Geffens Ve ld 8 5386 LL Geffen T. 073 532 34 00

F. 073 532 6510 E. info@ernis.nl 1. www.ernis.nl

I

ERNIS schilders


HARD WERKEN, MAAR "BAR"GEZELLIG... ! Ze hadden al afscheid genomen als horecaondernemers en nu werd ook de deur van de sltjterij gesloten ... Henk (54 j.) en Greet (50 j.) van Dijk - twee vertrouwde gezichten tussen de Geffens middenstanders - gaan het wat rustiger aan doen.

Vader Toon van Dijk kocht het café aan de Dorpstraat, indertijd van "kapper, jager, kleer- en schoenmaker, maar bovenal kastelein Hasje van Tilburg, beter bekend als Hasje van Thijssen. Zus Corry Ruijs-van Dijk nam als eerste, samen met haar man het cafébeheer over. In 1977 was het de beurt aan Henk en Greet. Daarna van 1980 tot 1989 waren Frans en Herma van de Wouw en Chrisjan en Anja Verhagen de uitbaters. Vanaf 1989 maakten Henk en Greet hun come-back en in 2002 nam zoon Boet (de twee andere zoons Jarno en Randy zitten liever aan de andere kant van de bar!) het café weer over, zodat een jarenlange familietraditie in ere werd gehouden. "In de eerste periode hadden we kleine kinderen en het runnen van een café is dan geen ideale gezinssituatie. Je bent er wel altijd, maar onwillekeurig stop je de kinderen vaker wat extra's toe. Bovendien deed de landelijke actie "Schuimkraag" in die tijd, geen goed aan de horecazaken" vertellen Henk en Greet. " ln de tweede termijn waren we ouder en rijper!" In die tijd begonnen ze tevens een slijterij , die in 1992 officieel geopend werd door de 5000e inwoner van Geffen: Jantje Verhagen. Greet en Henk zijn van huis uit gewend om aan te pakken. Greet volgde de huishoudschool, werkte btj 'de mevrouw', in een boekhandel en bij Philips. "Met je 14 jaar ging je werken, want je wilde sparen voor een brommertje op je 16e! " Henk heeft volgens eigen zeggen, nooit een echt beroep gehad. Hij werkte als stukadoor, bij Albert Heijn en als gevangenisbewaarder. Op de avondmulo behaalde hij zijn middenstandsdiploma's en later de slijterijpapieren. Beiden bhl<l<:en ze tevreden terug op een mooie tijd.

"Het was hard werken, maar dat is niet erg. We hebben heel veel gezellige momenten gekend. Dat je samen dit werk doet is essentieel" vinden Greet en Henk. Het cafébezoek is de laatste jaren veranderd. In vroegere tijden hadden ze 's morgens om tien uur al 'volk': gepensioneerden, mannen die in de WAO zaten en in de winter was het "bar"gezellig in het vorstverlet! De openingstijden verschoven naar drie uur in de middag en daarna naar de avond. "Wij moesten het van het café hebben, omdat we geen zaal hadden" zegt Henk. In vergelijking met de tijden van Toon van Dijk, Teun Govers en Jas Renders is er nu een heel goed contact tussen de vier Geffense kasteleins. Een hoogtepunt was de actie voor de headmouse voor Denise die Henk aanzwengelde en samen met andere horecaondernemers ondernam. "Die actie was niet alleen van ons, maar de Geffenaren en vooral de jeugd hebben er prima aan meegewerkt!" vindt Henk. Ook konden de horecaondernemers voorkomen dat de terrasvergunning werd ingevoerd! Nu is de tijd gekomen om het wat rustiger aan te gaan doen. Henk heeft een parttime baan aangenomen als begeleider van het magazijnwerk van enkele jongens van de Binckhorst, hoewel hij momenteel kampt met ernstige rugklachten. · Greet blijft nog bestellingen en relatiegeschenken rondbrengen voor Boet, die de drankenhandel houdt en het, verhuur van tafels en stoelen voor feestjes blijft doen. "Dat vind ik fijn om te doen, want het contact met de mensen is leuk" zegt Greet, "ik heb echt moeten wennen, toen de slijterij werd gesloten". Er is nu ook weer meer tijd voor familiefeestjes en het sociale leven. Een vakantiehuisje in Spanje ligt in het verschiet. "Alleen voor vakantie, want ik kan de kinderen en kleinkinderen Duncan en Mick niet missen!" Beiden zijn ze lid van het St. Jorisgilde en volgen computerlessen. Uitdagingen genoeg dus om "goed bezig" te blijven! Wij wensen Greet en Henk een lange, welverdiende vrij te besteden tijd toe!

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

@

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

tel. 073 - 5320744

Kraaijeven 3 5386 LH Geffen

fax 073 - 5320745 06 - 23438623 11


GEZOCHT: MENSEN DIE GRAAG ZINGEN. "Goede Vrijdag Nu" zoekt enthousiaste mensen (12 tot 35 jaar) ter aanvulling van het koor. Sinds een aantal jaar organiseren we een Goede Vrijdag-"viering" voor en door jongeren. Hier wordt de kruisweg vertaald naar het heden en verwerkt in muziek en toneel. Op dit moment zijn er± 15 mensen die mee willen doen met het koor, maar we willen graag een zo groot mogelijk koor verkrijgen zodat we de gekozen nummers zo mooi mogelijk kunnen uitvoeren. Het thema van dit jaar: "Gebruik je stem". Je stem kun je op vele manieren gebruiken: Om te zingen; je kunt met liedjes mooie dingen uitdragen. Om je mening te laten horen. Om mensen te troosten, aan te sporen. Om je innerlijk te uiten. Lijkt het je leuk om een keer mee te doen? Hier zijn nog enkele feiten: Soort muziek: Bijv. Krezip/Blöf/ Avril Lavigne Repetities: Ma 19.00 tot20.15 uur, vanaf 10 januari 2005 Waar: Kerk in Vinkel Uitvoering: Vrijdag 25 maart 2005 , 21.00 tot 22.15 uur Vragen of aanmelden: Marga v.d. Heuvel , tel. 0615163 795, E-mailadres: margavdheuvel@tele2.nl óf Toos van Genugten, tel. 073-5322246, E-mailadres: toosvangenugten@wanadoo.nl

De jongere generatie werd bediend door 'deja vue' , de meidengroep van Denise en Jeanine Tiemissen. Moderne muziek, afgewisseld met André Hazes was precies wat het publiek verlangde. De combinatie van deze drie stijlen leverde een sprankelend spektakel op, een gedenkwaardige bijdrage aan de bluesmiddagen van Café Govers. Alom werd aangedrongen op een nieuw optreden van deze groep, omdat ie perfect in staat is drie generaties met elkaar te verbinden. Geffen blijkt op muzikaal gebied een ijzersterke positie te kunnen innemen. Chapeau voor Paul en Hel.ma!!

PERSBERICHT Er starten weer Computercursussen, beginners voor senioren in het Oude klooster in Geffen. Er is nog plaats op dinsdag 30 november van 13.30-15.30 uur en op vrijdag 3 december van 09. 00-11. 00 uur. Tevens staii er ook nog een 'vervolgcursus' Word deel 1 op dinsdag 30 november van 09.00-11.00 uur. Het zijn acht wekelijkse lessen, met uitzondering van de kerstvakantie. De kosten bedragen € 62,50 incl. lesmateriaal. Informatie en aanmelding: RIGOM: tel. (0412) 653240.

Gordijnen Atelier "VeGa" Precisie en Maatwerk

TIME MACHINE GROOT SUCCES! In café Govers debuteerde op 7 november de Geffense band Time Machine. De zaal ging helemaal uit z'n dak en het optreden was een groot succes. Mede dank zij een aantal uitgekiende gastoptredens.

• Gordijnen • Vitrage • lnbetween

Time machine bestaat uit Harrie Tiemissen op basgitaar, Peter Stadhouders op drums en Cor de Visser op leadgitaar. Ze spelen een boeiende mix van muziek uit de jaren zeventig en tachtig, aangevuld met actuele uitstapjes. De bluesmuziek werd sfeervol neergezet, waarbij de band ondersteund werd door Marco v.d. Haterd op mondharmonica. De typische bluesy sfeer kwam perfect over en de vele aanwezige fans konden dat zeer waarderen. Voor de iets oudere generatie, was Jopie van Erp van stal gehaald, de voormalige leadzanger van inside out. Met zijn doorploegde stemgeluid bracht hij de zaal helemaal in vervoering met mooie nummers van o.a. de rolling stones. 12

• Embrasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het veranderen van uw bestaande gordijnen

Runrotstraat 25, 5386 CT Geffen Tel: 073 532 65 48, Fax: 073 532 74 26


@ GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFE E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond an 17. 00 tot 19. 00 uur. woensdag van 13 .30 tot 15.30 uur (alleen burgerzaken). OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073-534 27 38. MILIEUSTATION KRillSSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 073 - 534 27 38) SPREEKUREN Burgemeester: P. C.J. Boe lens Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder J.A.M. Voermans Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder E.J.A.M. van Heese Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder M.J.M. van de Ven Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17. 00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk.

POLITIE Op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 - 12.00 uur kunt u het gemeentehuis bellen (tel.nr. 073-5342 100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken. CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00

VANDALISME, MELDT HET! Soms tijdens het uitgaan, maar ook op andere momenten kunnen sommige (groepen) jongeren overlast veroorzaken. Als u overlast van jeugd ervaart, wat kunt u dan het beste doen? Bel zo snel mogelijk Politie Brabant-Noord tel. 09008844 ofbij spoed 112. En hoe kunt u het beste handelen? 1. Als u belt vertel rustig wie u bent en waar u woont. 2. Waar is de overlast. 3. Hoe laat was de overlast. 4. Beschrijf kenmerken van de overlast of dader(s). • Waaruit bestaat de overlast. • Wat is men aan het vernielen. • Wat voor kleding hebben ze aan. • Wat voor voertuig hebben ze bij zich. • Auto LET OP kenteken. • Hoeveel personen en zijn er "bekenden" bij, kent u de perso( o)n(en). Ga NOOIT zelf tot actie over en spreek de veroorzaker van de overlast NIET aan! Het belangrijkste is BEL DIRECT! Er is geconstateerd dat veel bewoners geen aangifte doen bij de politie van vernielingen en andere vormen van criminaliteit. Het is echter van essentieel belang dat er altijd aangifte gedaan wordt bij de politie. Telefonische mededelingen worden namelijk niet geregistreerd. De politie-inzet wordt afgestemd door middel van de geregistreerde criminaliteit. Indien er dus geen aangifte gedaan wordt, weet de politie niet dat er ergens problemen zijn en kan zij de inzet ook niet goed afstemmen. Als u iets ziet of hoort bel dan direct de politie. Alleen op deze manier kan de politie direct iets voor u betekenen. Aangifte doen kan daarna. 13


Rabobank


VOLLEYBALCLUB G'68 MAASDONK Zondag 31 oktober speelden de meeste teams thuiswedstrij den in de Geer. Thuis begonnen we met het bedanken van onze nieuwe sponsor van de meisjes B: Bouwbedrijf van de Donk uit Engelen. Nadat de bloemen waren overhandigd en de foto's waren gemaakt, deden de meiden natuurlijk extra hun best en met resultaat. Zij wonnen de wedstrij d tegen Dynamo met 4 tegen 0. De volgende ronde wedstrijden begon alweer met een bloemetje en een aantal foto 's, nu voor de Jongens C. Zij hebben een sponsor gevonden in Edvance uit Vinkel. Ook de jongens lieten zien wat ze waard waren en wmmen met 3- l . Door deze overwinning staan zij nog steeds EERSTE in de competitie. Het bestuur en de leden van G'68 Maasdonk willen de nieuwe sponsors Van de Donk en Edvance hartelijk danken voor de nieuwe tenues en we hopen op een lange en goede samenwerking !

OPENDAG HEEMKUNDEWERKGROEP VLADERACK Op 3 Oktober was de Heemkundekelder opengesteld voor iedereen die daar belangstelling voor had. Vanaf 11 .00 uur werden de eerste gasten ontvangen met een kopje koffie. Omdat we ook dit jaar weer een historisch hoogtepunt hadden ingebouwd waren de wethouders van de Ven en Voermans aanwezig . N adat de voorzitter Rien van Zantvoort iedereen had verwelkomt vroeg hij aandacht voor de fototentoonstelling, die reeds op Effe noar Geffe gepresenteert was. Er was fotomateiiaal te zien van vroeger en nu over 75 jaar Mariaschool, 75 jaar Nooit Gedacht en 40 jaar Pompzwengels. Hierna vroeg hij aandacht voor de fietsroute die door Adriaan van Zandvoort was samengesteld. Adriaan vertelde hoe hij zijn ideeën over de Geffense fietsroute in een boekje had verwerkt met foto 's en beschrijving langs historische plaatsen en monumenten. Wethouder Rien van de Ven onderstreepte het belang van een Heernkundevereniging. Hij had alleen maar positieve geluiden gehoord, zelfs van iemand in een scootmobiel. Om 12.00 uur gingen we op de fiets om een gedeelte van de fietsroute te rijden, richting Oude Baan en daar is een oude grenspaal herplaatst, die vroeger de grens aangaf tussen Geffen en Heesch. Op de Oude Baan aangekomen stonden wel 20 mensen van de Buurtvereniging ons op te wachten. De plek was ver-

sierd met vlaggen en slingers. Nadat iedereen verwelkomd was werd Jo van wanrooij gevraagd iets te vertellen over de geschiedenis en betekenis van deze grenspaal, daarna werd de steen officieel onthuld door Jo van Wanrooij namens de Heemkunde en Wim van Woensel namens de buurtvereniging. Wethouder Voermans loofde de Heemkunde voor het behoud van historische elementen in Geffen en zag het als een verfraaing van zijn voortuin. Wim van Woensel dankte namens de buurt en vond het een een verrijking voor hun buurtgemeenschap. Toen was er koffie, bier en een borrel en men vond het een mooie plek voor een buurtfeest. Teruggekomen in onze Heemkundekelder zagen we veel belangstellenden, want naast een fototentoonstelling waren er twee volledig uitgewerkte stambomen te zien, een uitgebreide collectie bidprentjes, een privé verzameling over de oorlog en andere gebeurtenissen in Geffen. Daarnaast kon men ook nog een collectie oude gereedschappen bezichtigen. De hele middag liepen belangstellenden in en uit. We kunnen spreken van een geslaagde Open Dag. Namens het bestuur wil ik iedereen bedanken, die hebben meegewerkt aan het welslagen van deze dag. Rien van Zantvoort

Wij verzorgen ook complete kerst- en relatiegeschenken. Bezoek onze winkel en stel uw eigen geschenk samen.~~

Dorpstraat 13 • Geffen • Telefoon (073) 532 46 59 Elke werkda geopend , dinsdag es loten .

15


presenteert: 1e en 2e kerstdag

· warm &

ï'~?'-'.1·-

koud buffet assenen € 15.50 per persoon Kj n deren tot 12 jaar € 1,- per levensjaar

?Jty

·✓---1~,1,/ U/

~~' 13.QO t

16.0

t

.

uur ,,~~

Ö uur

eserver,ng gewenst.

Ti 16

-- 13 5


PERSBERICHT Ombouw A59: Weerscheut tot Kerstmis afgesloten.

Rosmalen, 5 november 2004. Bouwcombinatie Poort van Den Bosch sluit op 15 november de laatste 100 meter van de Weerscheut tot de N59 af voor alle verkeer vanwege reconstructiewerkzaamheden in het kader van de ombouw A59. Ook wordt de Bosschebaan tussen de Weerscheut en Koksteeg afgesloten. De vernieuwde Weerscheut en Bosschebaan zijn voor de Ker t weer open voor het verkeer. Tijdens de werkzaamheden wordt verkeer tussen Vinkel en de N59 omge eid via de Koksteeg naar de Bosschebaan. Het is ook mogelijk om vanuit Vinkel via de van Rijckevorselweg naar de N59 te rijden. Ombouw A59 door bouwcombinatie Poort van Den Bosch Vanaf augustus 2003 tot en met december 2005 realiseert de bouwcombinatie Poort van Den Bosch in opdracht van de Provincie Noord-Brabant de ombouw van rijksweg N59 Rosmalen - Geffen tot autosnelweg A59. Als de nieuwe snelweg gereed is wordt het traject veiliger en behoren verkeers- en omgevingshinder tot het verleden. Het is het eerste wegenbouwproject in Nederland waarbij een autosnelweg in publiekprivate samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid wordt gerealiseerd. Naast ontwerp, bouw en voorfinanciering verzorgt het consortium Poort van Den Bosch na realisatie ook 15 jaar het onderhoud aan de A59 Rosmalen - Geffen.

COMPUTER SENIOREN GEFFEN Ouderenwek Geffen in samenwerking met KBO Afd. Geffen brengen gaarne nogmaals onder Uw aandacht hun Computerhoek. Alle belangstellenden, beginners en gevorderden op het gebied van computers zijn van harte welkom op maandagmiddag en donderdagmiddag vanaf half twee, in de computerkamer van het Oude Klooster. Vrijwilligers willen U graag op weg helpen en staan U bij in al Uw vragen om ook U wegwijs te maken in computerland. Vele ouderen uit Geffen hebben reeds kennisgemaakt met onze informatiebijeenkomsten en zij kijken er met veel plezier op terug. Zij zijn daarna computercursussen gaan volgen of zijn tevreden met wat zij hebben opgestoken en kunnen nu ook meepraten met hun kinderen en kleinkinderen en dat geeft veel voldoening. Wij zouden onze computerhoek graag zien als een gelegenheid tot het uitoefenen van Uw computerhobby; met elkaar praten over verschillende onderwerpen en elkaar

daarbij helpen. Dit alles onder het genot van een kopje koffie en geheel vrijblijvend. Nu de wintertijd weer aankomt is dit wellicht voor velen van U een mooie gelegenheid om eens een middag of een deel van een middag (per week of per maand) te besteden aan deze hobby en tevens komen tot sociale kontakten die voor ons allen heel belangrijk zijn. U bent van harte welkom. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot Bert Huismans tel. 532 1421 of Jo Wolf, tel. 532 3091.

PERSBERICHT Collecte Nederlandse Brandwonden Stichting succes In de week van 10 t/m 16 oktober collecteerden in heel Nederland meer dan 50.000 vrijwilligers voor de Nederlandse Brandwonden Stichting. Ook in Geffen gingen de collectanten langs de deuren. En met succes! Gezamenlijk werd een bedrag vanâ‚Ź 1.228,00 opgehaald. De opbrengsten van de collecte stellen de Brandwonden Stichting in staat om haar werk voor mensen met brandwonden voort te zetten. Iedereen heeft wel eens een brandwondj e. Na goed koelen met lauw water, geneest het wondje meestal snel. Maar ernstige brandwonden kunnen je hele leven op zijn kop zetten. Het medische traject, met tientallen operaties, duurt soms jaren. Daarnaast zijn er de verwerking~problemen van het vaak traumatische ongeluk. En tot slot zijn het vooral de ontsierende littekens die het leven van brandwondenslachtoffers moeilijk maken. Mensen met brandwonden worden vaak nagestaard, gemeden en soms niet voor vol aangezien. Daar moeten zij mee leren leven. De Brandwonden Stichting helpt hen daarbij. Al meer dan 30 jaar voert de Nederlandse Brandwonden Stichting haar strijd tegen deze littekens. Dit doet zij op drie fronten: Het voorkomen van brandwonden, het verbeteren van de behandeling (door onderzoek) en het bevorderen van de psychosociale nazorg en begeleiding. Dankzij de collecte kan de Nederlandse Brandwonden Stichting haar activiteiten voortzetten. Namens de plaatselijke collecteorganisator dankt de Brandwonden Stichting alle collectanten en gulle gevers in Geffen voor hun bijdrage aan 'de strijd tegen de littekens'.

WIE WAT WANNEER NOVEMBER 20 Intocht Sinterklaas in Geffen 27 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 19) DECEMBER 11 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 20) 16 K.VB. , kerstviering 17


KLEURPLAAT

//

18


MEDEDELING Graag willen wij u attent maken op het volgende: Het Oude Klooster heeft een eigen restafvalcontainer gelaegen. Deze container (groen van kleur) staat bij de achteringang van Het Oude Klooster en zit op slot. De beheerders hebben hiervan een sleutel. De bewoners van de aanleunwoningen hebben twee eigen restafvalcontainers, deze staan aan de andere kant van de aanleunwoningen. Het is dus niet de bedoeling dat er losse vuilniszakken bij de gesloten container van Het Oude Klooster geplaatst worden, ook niet door anderen. De blauwe papiercontainer i bedoeld voor de bewoners van de aanleunwoningen en de gebruikers van Het Oude Klooster. Het komt voor dat bezorgers van reclamemateriaal / weekbladen hele stapels in deze blauwe container deponeren! Dat kan niet de bedoeling zijn!!

rijbaan, gevolgd door verschillende kettingbotsinkj es aan alle kanten. De schaatsers schoten triomfantelijk weg tussen de stilstaande auto's vol jaloerse bestuurders en glimlachende passagiers.

Ook willen wij u erop attenderen dat er niet geparkeerd mag worden op de parkeerstroken (N.P.) nabij het mortuarium. Deze ruimte moet te allen tijden vrij blijven voor de wagens van de uitvaartverenigingen.

De reisgidsen staan vol met waarschuwingen voor contact met vrouwen en dat ze je bijvoorbeeld in het openbaar geen hand mogen geven (mochten ze dat al willen). Tijdens mijn eerste vergadering ontmoette ik ook de eerste Iraanse vrouw -laten we haar Fariba noemengeheel in het zwart, gesluierd, maar ik kon haar gezicht zien en dat was al heel wat. Bovendien stak ze haar hand uit, dus we stelden elkaar voor en het bleek dat zij degene was waarmee ik na de vergadering ook een aparte afspraak had. Aangekomen in haar kantoor, gingen de zwarte overkleren meteen de kast in en, gekleed in spijkerbroek en strakke trui, excuseerde ze zich. Even later kwam ze met een uitgebreide maaltijd terug, gevolgd door vier collega's die het duidelijk ook niet zo nauw namen met de Ramadan. Bij het afscheid stak ik mijn hand uit, maar die werd botweg geweigerd. In plaats daarvan omhelsde ze me en kuste me op de wang, zeggende : "Three times fot the Dutch, right?"

Bestuur Stichting Het Oude Klooster

Gerard de Kort.

HOOP DOET LEVEN ...

3 Biefstukjes,

samen voor

5so

1ss

139

Nu met GRATIS STEAKMES

Ik heb weinig tolerantie voor hotels die Kenny G. als achtergrondmuziek gebruiken. Als ze dan ook slechte koffie serveren kan de dag nauwelijks slechter beginnen. Dit in kombinatie met de wetenschap dat je de rest van de dag niet kunt eten of drinken, en de toon is gezet. Welkom in Teheran, dag 14 van de Ramadan, zo laat de laant weten. De autoriteiten hebben een behoorlijke grip op het openbare leven, en dat zul je weten ook: politie en soldaten in allerlei verschillende uniformen, die het gewone volk ook niet uit elkaar kum1en houden. En dat natuurlijk nog afgezien van de geheime politie, die ons in de komende dagen tot drie keer toe lastig zou vallen met niet ter zake doende vragen en onbegrijpelijke inmengmg.

Nut Case,

100 gram

Varkensoester gevuld met port Salut en walnoot (ca 8 min bakken)

Varkensoester,

100 gram

biefstukje van het varken

Roompaté 150 gram halen, 100 gram betalen

SPECIAAL AANBEVOLEN Het verkeer is echter een volstrekte chaos. In Bangkok rijd ik met iets te veel zelfvertrouwen de stad rond, in Teheran durf ik nauwelijks een taxi te nemen. Mijn gastheer verklaart dat hij regelmatig "little accidents" heeft, maar nooit iets "serious". In de vier dagen dat ik van zijn geweldige gastvrijheid mocht genieten, was ik getuige van allerlei -laten we ze "onregelmatigheden" noemen. De leukste was ongetwijfeld de vier jongeren op rollerskates die tegen het verkeer ingingen in een drukke, trendy straat, achtervolgd door een politieauto. Ondanks de sirene en zwaailicht eindigde de politie dwars op de

Snackballetjes uit eigen keuken (naturel of in ketjapsaus)

100 gram

Q99

Deze aanbiedingen zijn geldig van 15 tm 20 november 2004

~

Keurslage rij

VANTUYL

Dorpstraat 26 - 5386 AM Geffen KEURSIAGER tel. (073) 532 58 91

19


SEX, DRUGS AND TECHNO! J alan J aksa in hartje Jakarta is van oudsher de straat waar de low-budget toeristen zich verzamelen. In tegenstelling tot vele andere delen van de stad, bleek "Jaksa" nauwelijks veranderd. Zelfs de muziek is hetzelfde als 15 jaar geleden. Bij binnenkomst werd ik getrakteerd op "Mississippi" (van die groep met die blonde meid met die spleet tussen haar voortanden) en natuurlijk moest ik "Hotel California" weer drie keer aanhoren in even zoveel uren. Jeugdige reizigers maakten vroeger de hoofdmoot uit van de buitenlanders. Nu zijn het met name Europese en Australische "ouderenjongeren", die in Jakarta werken, of er zijn "blijven hangen". Ik raakte aan de praat met een Noor en een Australiër, die veel interesse toonden in het onderzoek naar drugsgebruik onder jongeren, waar ik mee bezig ben en wat me ook naar Jakarta bracht. Onder het mom van "participerende observatie" stelden ze voor naar een disco te gaan, waar de Indonesische jeugd van tegenwoordig pleegt uit te hangen. Tien minuten later traden we binnen in een nikszeggend gebouw van zes verdiepingen: "The Stadium" . De disco neemt de vierde verdieping volledig in beslag. Zodra de liftdeuren opengaan, komt de harde, konstante beat je tegemoet. Als je niet meteen links of rechtsaf slaat, kom je als vanzelf terecht in het middelpunt van een grote ronde bar met talloze animeermeisjes en een paar "mama-san's". Naar verluidt ben je gek als je daar intrapt: "The charge us double, and there 's plenty of 'action' available on the dance floor! ", aldus mijn nieuwe politiek korrekte vrienden. De twee bovenste verdiepingen zijn gereserveerd voor deze hoogstandjes. Voor hen die dan de weg weten te vinden naar de rest van de disco, staat er inderdaad ook nog van alles op het menu. Het is 23.00 uur, de grote dansvloer en de podia zijn stampvol en zullen dat nog lang blijven. De lichtshow doet een beetje denken aan de jaren zeventig, en de kleurrijke rook versterkt dat idee. De muziek is echter wel van deze tijd en de jongens en meisjes bewegen onmiskenbaar onder invloed van amphetamineachtige drugs- op de voortdurende "techno/house" dreun. De pillen worden ter plekke verkocht en tamelijk openlijk ingenomen. Mijn plaatselijke gidsen verzekeren me dat ze me binnen vijf minuten kunnen voorzien van "every drug in the book". Zoals het hoort wordt er bijna alleen maar water gedronken; alcohol and drugs gaan nou eenmaal niet goed samen. Resteert me nog te vermelden dat deze tent dagelijks geopend is van 21 .00 tot 06.00 uur met uitzondering van het weekend. Op zaterdag en zondag kun je 24 uur per dag uit je bol. Om dat vol te houden heb je natuurlijk wel een paar pilletjes nodig. Als je uiteindelijk besloten hebt dat je genoeg hebt gehad, dan word je buiten opgewacht door free-lance meisjes en taxi chauffeurs, die de 20

aanbiedingen van de week nog een keer netjes voor je op een rijtje zetten. Eenmaal terug in Jalan Jaksa was het hoog tijd voor een goed kopje koffie. Toen ik de serveerster vroeg ofze "The Stadium" kende, somde ze het heel aardig op: "Good for party, bad for brain". Gerard de Kort P.s. De Indonesische inister van Justitie en Mensenrechten heeft besloten dat -met ingang van 1 februari j.1.- alle Nederlanders die naar Indonesië willen vooraf een visa moeten aanvragen bij een Indonesische Ambassade. Ingezetenen van o.a. Duitsland, UK, USA, Japan, Polen and Frankrijk kunnen overigens bij aankomst een visum krijgen. Waar zouden we dit nu weer aan te danken hebben?

ALLE KINDERZIEKTES OP ÉÉN AVOND De Gezondheid Service Brabant Noord-Oost organiseert bij voldoende belangstelling een avondn1Hend programma over kinderziektes. Oss, Dinsdag 23 november 2004, 20. 00 - 2_.30 uur. Tijdens deze avond worden de volgende onderwerpen besproken: Kinkhoest, bof, mazelen, rode hond, waterpokken , exanthema subitum (Se ziekte ) en infectiosum (6e ziekte). Verder worden onderwerpen als hersenvliesontsteking, koorts, voedselallergieën, wormpjes, braken en diarree bij kinderen behandeld. De kosten voor deze avond zijn € 14,00 Voor abonnees van de Gezondheid Service zijn de kosten€ 11 ,00. Voor informatie en aanmelding kunt u bellen met de Gezondheid Service Brabant Noord-Oost, Tel. 041 3 333 733 (op werkdagen tussen 09.00 - 12.00 uur).

EEN BLOEMETJE OF CADEAVTJE VAN

DOL(E VITA DAT PAI<T ALTIJD GOED VIT WIJ ZIJN VERHVISD NAAR DOP.PSTRAAT 20A

WOO N - & T UIN D ECORAT IE DORPSTRAAT 20A GEFFEN 073 - 532 49 57

Geopend van dinsdag t/m zaterdag van 10.00 - 18.00 uur


({JJ~

Begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent.

Gratis aan te vrage n uitvaartcodicil: 1 telefoontje en u heeft het uitvaartcodicil zo snel mogelijk in huis.

Uitvaartshow room: Bezoek onze uitvaartshowroom aan de Geffensestraat 1 A te Heesch. Dit kan na telefonische afspraak.

Wilt u weten of u voldoende verzekerd bent voor de uitvaartkosten dan kunnen wij dit voor u ve rzorgen.

Al onze advi ezen zijn gratis en vrijblijvend.

Donders Uitvaartverzorging

Oss

Tel. 0412 - 64 24 54

Rosmalen

Tel. 073 - 522 42 86

Berlicum

Tel. 073 - 503 52 58

Donders Uitvaartshowroom, Geffensestraat 1A te Heesch.

v.d. Bosc

. Wanrooy

KEUKENS

Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouwen tegenkomt !

V.O.F.

INTERIEURS

* Ambachtelijke keukens naar uw wens gemaakt

Dealer Nieburg en RWK Keukens * Keukenrenovatie * Vervanging inbouwapparatuur (gratis ingebouwd) *

Bezoek onze showroom na telefonische afspraak. DEALER:

SIEMENS

imperial !OKEH MEI l!CH NIH Olf OV EiTOIGT

:M:iele

Kerkstraat 25, Nuland Telefoon 073 - 5322774 ,u ~,,

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP Bredeweg 13, Geffen Tel.: 073-532296 l

~e!tl111!.l!oJ.EDRIJF

z

\

i

~

~ - EN ~1i•

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Renovatie projecten. Tel 073 532 34 69 Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.n 1 Spuitwerkzaamheden.


VOLLEYBALCLUB G'68 MAASDONK Volleybalvereniging G'68 Maasdonk zoekt voor de recreanten mix groep nog dames en heren die in een gezellige sfeer (weer) willen volleyballen. Deze groep is actief op dinsdagavond van 21.00 tot 22.00 uur in sporthal de Geer in Geffen. De recreanten mix beginnen met een warming up en daarna wat oefeningen waarin het spel met de bal centraal staat. Het laatste half uur is gereserveerd voor het altijd weer fanatieke onderling partijtje volleybal. Spreekt je dit aan kom dan eens kijken in de Geer, of kom gewoon een paar keer meedoen. Voor meer informatie kan er ook gebeld worden natuurlijk. Er kan gebeld worden naar Ron van Duren: 073 5322607 Bestuur G' 68 Maasdonk

PERSBERICHT Aan alle 55+-ers in de gemeente Maasdonk Een jaar geleden is het project "Is uw gemeente Ouderenproof?" van start gegaan. Op vrijdag 19 november a.s. van 19.30 tot 21.30 uur vindt in gemeenschapshuis de Meent Prins Bernhardplein 10 in Nuland de slotbijeenkomst plaats van het project Maasdonk Ouderenproof. De zaal is open om 19.00 uur. Ouderen uit Maasdonk hebben in een vie1ial werkgroepen aangegeven hoe zij oud willen worden in hun gemeente op de terreinen wonen, welzijn, gezondheid en participatie. Een jaar later is hun visie verwoord in een rapport dat ingaat op de ervaringen van ouderen met de genoemde terreinen in Maasdonk en de knelpunten die zij daarbij ondervinden. Het rapport sluit af met een groot aantal aanbevelingen. Op 19 november wordt dit rapport door de stuurgroep Maasdonk Ouderenproof officieel aangeboden aan de convenantpartijen zijnde de gemeente, de RIGOM, de KBO, de stuurgroep subregiovisie Maasland en de Provincie Noord-Brabant. Deze instellingen hebben bij de start van het project een convenant ondertekend waarmee zij hebben verklaard de conclusies en de aanbevelingen uit het rapport zoveel mogelijk te concretiseren in hun beleid. Naast de officiĂŤle overhandiging van het rapport, zullen er toespraken zijn van onder meer de gedeputeerde, de burgemeester en de wethouder. Nu het ouderenproofproject officieel is afgerond is het van belang vooruit te kijken om te zien of de suggesties 22

en aanbevelingen ook daadwerkelijk opgepakt worden. Ouderenproof moet een plaats krijgen in het beleid van de gemeente en van de maatschappelijke organisaties in Maasdonk. De heer van den Bergh (ouderenambassadeur van de Provincie Noord-Brabant) zal ingaan op de vraag hoe deze verankering kan plaatsvinden.

PERSBERICHT Aanbied(st)ers gevraagd voor GildeSamenspraak Veel anderstaligen willen graag beter Nederlands leren spreken en verstaan. Maar ze kennen geen mensen die eens rustig de tijd willen nemen om met ze te oefenen. De vrijwillige begeleiders bij Gilde Samenspraak bieden hun die mogelijkheid wĂŠl: samen Nederlands spreken, gewoon bij zichzelf of bij de anderstalige thuis, op een gemoedelijke, informele manier. De belangstelling is enorm. Er zijn dus nog steeds nieuwe begeleiders nodig. Heeft u wellicht een paar umtj es per week beschikbaar voor dit belangrijke en zeer interessante werk? U hoeft absoluut geen docent of deskundige te zijn. Wij zorgen voor een goede introductie en ondersteuning. Vooral vrouwelijke aanbieders vragen we te reageren. Meer weten? Bel ons even of kom even langs tijdens ons wekelijkse spreekuur op donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur in het Anton Jurgens Huis, Schadewijkstraat 6 in Oss. Ons telefoonnr is: 0412 - 653249. Gilde SamenSpraak is een activiteit van Gilde Nederland. Koepelorganisatie van gilden voor vrijwilligers van boven de vijftig die anderen belangeloos hun kennis en ervaring doorgeven.

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Bergstraat 26a, tel. (073) 5321544 Advertenties: Tolweg 7, tel. (073) 5322243 Redactieadressen: Tolweg 7, en Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat 22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26a, (073) 5322586 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat v1ijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres . Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.


REGI(! / ij, BANK 7 DE BANKIER DIE JE K E NT U kunt bij ons terecht voor: • privé- (betaal-)rekening * met euro-pas (met pincode en chipper) '" met creditcard * rood staan met privé-limiet * een speciale jongenrenrekeni ng

• lenen * persoonlijke lening * doorlopend krediet * financieringen voor auto/boot/vakantie? * mix-krediet (lenen en beleggen)

• sparen * direkt opvraagbaar * belastingvrij sparen * bedrijfssparen *deposito's/ vaste termijn * automatisch sparen

• hypotheken * lineair/ annuïteiten ,:, spaar/ leven / krediet * aflossingsvrij * combinatiehypotheken * beleggingshypotheken ,:, hoog-/laagconstructies ,:, met (premie-) depot

• beleggen * beleggersgiro ''' beleggingsfondsen * spaaifondsen * dividendfondsen * mix-fund * rechtstreekse beursaankopen * veel vrijheid en lage kosten

• verzekeren * voor personen * voor bedrijven * pensioenen en lijfrente * zorgverzekeringen * gunstige voorwaarden * een onafhankelijk advies * diverse maatschappijen

Onze openingstijden: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag vrijdag zaterdag

www.lmv.nl

Krom traat 172 0 ([) (04 12 6- 06 79

09.00 - 12.15 en J3. 15 - 17.30 uur 09.00-12.15 en 13.15 - 19.00 uur JO.DO - 13.00 uur en voorts op afspraak

l·I

Café - Zaal

't Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20

VAN HEESE PARTNERS BV Makelaardij Assurantiën

At,., f&

Hypotheek ®adviseur

Hanegraaf B.V. Geffen HAGEKO GEFFEN S TALEN

Bedrijvenweg 4, S386 KA Geffen Tel. (073) S32 20 01 Fax (073) S32 SO 68

KOZIJNEN

5386 KA GeffenTel! 073 . 532 04 81 Fox: 073 . 532 50 6ll

Mob;el: 06 - 53 1 624 33

• Exclusieve gezichts- en • Blendtherapeute lichaamsbehandelingen • Huidtherapeute Pakkingen (billen , buik, borsten, handen, voeten) S CH O O N HEI D S S ALO N

• Permanente Make-Up • Make-Up workshops

Tel.: (073) 5324658 Autotel.: 06 - 53184263

Losse advertenties tussen de tekst

Tel.: 073 - 532 23 07 Mob: 06 - 22 58 01 93

MA AT

Richard Hanegraaf

Cespecialiseerd in:

P. DE K~EIN

Heesterseweg 5 5386 KT Geffen

OP

Bedriivenweg 4

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN

®AUTO-EN@ MOTOR RIJSCHOOL

~ LMV

1/8 pagina 1/4 pagina 1/2 pagina

25 35

hele pagina

60

15

Met een cadeaubon kom 1• pas echt mooi voor de dag


Gebr. van de Wetering qj

- -

~---i -.o. W12,-~~ --

~~~~~

<,.:,

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

~

-

(i)

- --

Dommelstraat 47

Dorpsplein 19 5386 CL Geffen

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp Oss

openingstijden: woensdag en donde rdag 13.00 t ot 18.00 uu r vr ijdag 13.00 t ot 20.00 uu r e n zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

Tel 073 532 76 09 - Fax 0 73 532 76 11 Mobiel 06 53 4 746 75

0412 - 622213

NAS

RIJWIELEN

o.a. Gazelle _ _ _ _ _ _ __

TANKSTATION "A v1 . lftA

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

Wij verzorgen voor u:

Vervoer voor ziekenfonds -busie

verlijmen van kalkzandsteen leggen van afwerkvloeren het bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten het aanbrengen van spackspuitwerk het aanbrengen van buitengevel-isolatie het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

tvwwna s-afbouw.Il 1 Tot in de

puntjes

verzorgd!

Adviesbureau bv

Centrale verwarming Gas-Water-Sanitair Energie - Advisering

drukkerijwihabo

• geboorte- trouw- jubileum kaarten o f eigen o n t w e r p ruime k e u z e mis - doop boekjes I o go briefpapier e n v e l o p p e n visitekaartjes f l y e r broch u re printen cop y kl e u r zwartwit k l e i n - groot formaat rillen vouwen nieten snijden inbinden plastificeren Heesterseweg 13 - 5386 KT Geffen T (073) 532 26 84 • F (073) 532 47 95 • E drukkerij@wihabo .nl • 1 www.wihabo .nl

DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

7'

~~n Ham 1, 5386 JA Geffe~•f. tel. 073-5325551

maandag t/m vrijdag zate rdag

Onderhoud aan gastoestel len Onderhouds abonnementen gastoestellen

Wij maken EPA Rapporten Papend ijk 14b 5386 EC Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

SCHOENEN & SPORT

a,/-deKimlerenv.~ 1

~

~ alle-en

13.00 - 19.00 uur 8.30 - 17 .00 uur

0 /J.0SPIERINGS

Maarten van der Dussen Bouw

Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91

Buro

Wilgenstraat 6 5386 GL Geffen Tel.: 073 - 53412 94 Pcivé: 073 - 534 12 92 E-mail: bb.dussen@planet.nl