Torenklanken 2004 - nr 17

Page 1

42e jaargang I nummer 17 I november 2004

sekretariaat: red aktieadres: advertenties: bank: druk : oplag e:

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 Tolweg 7 en Veldstraat 13 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 WiHaBo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

llllllllllllllllllllllllllll-11111111-1111_.EJIEIEJI W.I.K. MINIRETTEN WINNEN DE BRABANT WONEN CUP Onze jongste leden doen het erg goed bij onze vereniging en hebben afgelopen zomer hun le diploma behaald. Elke maandagavond trainen ze van 18.15 - 19.15 uur en hebben ze veel plezier. Ze zijn al een paar keer naar een concours geweest en als deze Torenklanken uitkomt hebben ze voor de 2e keer meegedaan aan de Brabant Wonen Cup in de Lievekamp in Oss en ze hebben de Brabant Wonen Cup gewonnen.

Hier alvast de data's : Voorverkoop: donderdag 13 januari 2005 le Raop-avond: vrijdag 21 januari 2005 2e Raop-avond: zaterdag 22 januari 2005 3e Raop-avond: vrijdag 28 januari 2005 4e Raop-avond: zaterdag 29 januari 2005 Tot dan, Werkgroep Raop 2005.

JEUGDSOOS ''BONKEMAAR'' HELP HELP HELP

v.l.n.r. op de foto Onder aan de trap vooraan HÊlène Spanjers, daarboven Rachel v. Schijndel - Jolien Coppens - Kim Steenbergen - !va Heijmans - Kim Reuvers - Jara v.d. Cruzjsen.

Wij zijn op zoek naar degene die onze barkrukken heeft geleend!!! De barkrukken zijn ongeveer 4 weken geleden verdwenen uit de Bonkelaar, en wij zouden het erg op prijs stellen als degene die ze geleend heeft ze ook weer terug zou willen brengen.

RECHT VUR ZUNNE RAOP 2005

Alvast bedankt namens het bestuur.

De voorbereidingen voor de nieuwe Recht vur zunne Raop zijn alweer begom1en. Onder het thema "Trekt oe stoute schoenen oan" gaan deze carnavaleske avonden zich weer voltrekken.

KOPY INLEVEREN VOOR: 6 november (geldt ook voor e-mail kopy) redaktie adres Tolweg 7 & Veldstraat 13


UITVAARTVERZORGING

VAN LITH B.V. Telefoon 0412 - 623173

Kloosterstraat 5c 5386 AR Geffen Tel: 073 - 5321683

Fax 0412 - 641155

Fax: 073 - 5325150

Docfalaan 2 (hoek Julianasingel) 5342 HZ Oss

- mogelijkheden voor thuisopbaring - zwarte en grijze rouwauto - mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders - gratis informatieboekje/wilsbeschikking op aanvraag - gratis voorlichtingsavonden/i nformatieve gesprekken - erkend lid van de Ned . Unie van Uitvaartondernemingen - professionele nazorg

Grafwerk is onze specialiteit . Voor ieder budget. Aangesloten bij Eurofleuri t. Verzending van bloemen door heel Nederland.

Beheerder "Stadsmortuarium Oss" , "Mortuarium Nistelrode", "Mortuarium Herpen", "Mortuarium Oijen"

Kleding verander- en reparatiewerk. 11

van der Sangen Tuinhout

BENILDA 11

Mo/enberg 6, te/.(073) 532 48 50 5386 DA Geffen / Maasdonk Maandag, Dinsdag, Donderdag, Vrijdag:

- Tuinhuisjes - Schuttingen - Speeltoestellen - Vlonders - Dierenverblijven - Tuinmeubelen - Accessoires Eventueel op maat gemaakt Ook uw adres voor al uw TUINHOUT

09.00 - 12.00 uur

andere tijden na tel. afspraak.

FOK)~

cs1i~ .:__ . . ...._

maand ag t/m vrijdag 8.30-18.00 uur. Zaterdag 8.30- 16.00 uur

Tolweg 2 5386 BZ Geffen tel/fax 073-5325789 E-mail: cinerentgeffen@wxs.

Bosschebaan 53, Heesch (Achte r Testaurant "De Lucht'') tel. 073-5321235 / 06-54375280 fax 073-5320138 www.vandersangentuinhout.n1

,,,---- -::::z1a,datdoe

\

verkoop

we allemaa

Hypotheken

1B

Taxaties

-

,,,,...Aan-en

~

-

Regio Bank =

/

L

www.lmv.nl

Kromstraat 172 Oss <tJ (0412) 65 06 79

/

\

I

lil

VA PA

RS BV

Makelaardij AssurantiĂŤn

(i LMV

Hypotheek

ÂŽadviseur


Parochie Heilige Maria Magdalena Geffen Parochie Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 6386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl www.parochiegeffen.nl

KERKBALANS 2004: Koersvast Toon uw sympathie voor onze parochie en doe mee met de actie Kerkbalans ! De stand per 1 september 2004 is:€ 28.250,00. Dank u wel voor uw bijdrage!U kunt u bijdrage overmaken op giro 1117393 of Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2004. Kijk ook op www.kerkbalans.nl

"ONDER DE TOREN" WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 09.30 u Zondag 10.00 u NULAND: Zaterdag 19.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u Zondag 11 .00 u LITURGISCHE KALENDER: Vr. 05-11 19.00 u * H . Mis mmv Ouderenkoor Za. 06-11 19.00 u * H.Mis mmv Passe Partout (+kinderkerk) Zo. 07-11 09 .30 u + H.Mis mmv Gem. koor Ma. 08-11 19.00 u * Avondmis Vr. 12-11 19.00 u * H.Mis mmv Passe Partout Za. 13-11 19.00 u GezinsvieringmmvKinderkoor Zo. 14-11 09.30 u + Woord- Com.dienst mmv Gemengd koor Ma. 15-11 19.00 u * Avondmis Wo. 17-11 20.00 - 21.00 u. Gebedsuur in de kerk * = dienst in de kapel + = t.v. uitzending naar de Heegt DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 9 november 2004 om 20.00 uur in het Patronaat (ingang pastorie achterom). Contactpersoon: Babette Romme, De Doelen 1, tel. 532 3469. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERING EN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven bij: Patty van Nistelrooij, Abelenstraat 13a, tel. 073 532 6323 (na 18.00 uur) of via e-mail: jurgen.patty@home.nl Dit geldt voor mensen die in ons dorp wonen of hier geboren zijn, maar elders wonen. MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 - 20.00 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 532 2298. Er liggen ook opgave enveloppen achter in de kapel en in de kerk. ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL" Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 532 4160. Het ziekencomité bezoekt de zieken namens de parochie, de pastoor brengt een bezoek aan de zieken op verzoek van de zieke of zijn naaste familie.

GIFTEN Voor het Lourdescomité: bank rek. 11 58 16 135 Voor de restauratie van de kerk: bank rek. 1158 15236 KERKMUSEUM Elke laatste zaterdag van de maand geopend van 13. 00 14.00 uur: 27 november a.s. (behalve wanneer er op dat tijdstip een viering in de kerk is) . U kunt ook een afspraak maken met Jo van Wanrooij tel. 532 2283. BEREIKBAARHEID PASTOOR SCHEEPERS Pastorie: op maandag t/m vrijdag is er elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 Spreekuur pastoor: woensdag van 18.00 - 18.30 uur en vrijdag van 09.30 - 10.00 uur (om afspraken te maken, iets op te halen of een korte hulpvraag). Voor uiterste spoed: pastoor: tel. 06 - 53364310 e-mail adres pastoor: pastoor.scheepers@levix.nl e-mail adres diaken: diakenvanherwijnen@hotmail.com internetsite parochie: www.parochiegeffen.nl GEZINSVIERING Op zaterdag 13 november is er om 19.00 uur weer een Gezinsviering in de kerk. Het thema is: Sint Maarten. Alle kinderen mogen een lampion meebrengen; we verzamelen in het portaal van de kerk. Jullie zijn met je ouders van harte welkom! KINDERKOOR Het kinderkoor "De Vrolijke Nootjes" kan nog enthousiaste kinderen gebruiken. Vind je het leuk om te zingen, kom dan eens luisteren op dinsdagavond tussen 18.45 en 19.45 u. in de bovenzaal van het Oude Klooster. Dirigente Sandra en organiste Evelien kunnen je dan alle informatie geven. Het kinderkoor zingt altijd in de gezinsvieringen en in alle vieringen van de Eerste Communie, dat is ongeveer 1x per maand. KINDERCLUB Deze parochieactiviteit is bedoeld voor de kinderen van groep 5 t/m 8. In een plezierige sfeer maken de kinderen kennis met ons geloof. Er worden bijbelverhalen verteld, video's getoond, geknutseld en spellen gedaan. 3


H. VAN ZANDVOORT ELECTROTECHNIEK B.V.

C1000.

CAFÉ

Van alle markten

GOVERS

thuis.

-

E-mail : hvzandvoortelectro@hetnet.nl Magnolia 18 - 5386 EP Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86 GSM 06 55 783 873

\ Be j

·

Bouwen op

u r

vertrouwen

(1000

van Herpen

Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

),

Opernngst1J . "d en:

■ ■ ■ ■ ■

G ebr. va n \Xlanrooij

Ma t/m do 8.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

Bolnvbe drij ven

Broeksrraar 2, Postbus 4, 53 6 ZG Geffen Telefoorr: 073 - 5340400, Fax: 0~3 - 53-10499 1, ter net: ,vv,lw.vanwanrooij. nl

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN

*IJZERWAREN

*TEGELS

*HANG- EN SLUITWERK

*GEREEDSCHAP

*VERF

*TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

*SIERBESTRATINGSMATERIALEN

VAN DER DOELEN

Wilt u lagere maandlasten? Uw hypotheek oversluiten? *

Samen met u bekijken wij, geheel vrijblijvend, of u al of niet uw huidige hypotheek moet aanpassen.

* Zeer scherpe rentetarieven. * Intensieve persoonlijke begeleiding van begin tot het eind. WIJ BEMIDDELEN VOOR ALLE GROTE VERZEKERAARS, BOUWFONDSEN EN BANKEN. KLOOSTERSTRAA T 44 5386 AT GEFFEN TEL. 073 - 532551 0 FAX 073 - 5325560

Bel voor afspraak:

E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Internet www.vanderdoelenassurantien.nl

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

VERZEKERINGEN


De volgende bijeenkomst is op maandagmiddag 15 november van 15.45 uur tot 17.00 uur in het patronaat van de pastorie. Als je iets meer wilt weten bel dan naar: pastoor Scheepers (5321216), Marian van Venrooy (5323468) of Nelly Bwire (5320418).

PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE zaterdag 13 november 19.00 uur: Gezinsviering waarin de Communiemap wordt uitgereikt. zondag 14 november: Thuis hoofdstuk I doorlezen en opdrachten maken PROGRAMMA VORMSEL Woensdag 10 november van 19.30 u. - 20.30 u. op de pastorie: blok 1 en 2. WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 15 oktober 2004: Marie van den Heuvel-van Erp, 79 j aar PAROCHIEAVOND Op de parochieavond van 15 oktober jl. zijn er weer enkele parochie-medewerkers in het zonnetje gezet. Gerla van Benthem : inzet voor het JOP, de Eerste Communiewerkgroep en de kinderkerk. Hans Hoeben: onze penningmeester in het parochiebestuur die goed op de kleintjes let! Ton van Heij nsbergen: woont in Eindhoven, maar komt trouw naar zijn geboortedorp om de hoogmis op zondagmorgen muzikaal op te luisteren. Ina Megens: zet zich al vele jaren in voor de Eerste Communie voorbereiding. Niels Kuijpers, M artijn van den Hoogen en Jan van der Zande: drie jeugdkosters / acolieten die beurtelings in de weekenden paraat zijn. We danken supermarkt René van Lent die voor de muziek zorgde (Gene Dorseyband uit België) op de parochieavond en de Geffenaar van dit Jaar Gerrit van den Helm die de hapjes schonk! PROFICIAT Op 15 oktober jl. mocht pastoor Scheepers de pauselijke onderscheiding "Pro Ecclesia et Pontifice" uitreiken aan Henk Steenbergen en Annet van den Helm, voor hun beider inzet in onze parochie. Er wordt zeer veel werk verzet door hen: Henk draagt zorg voor het kerkgebouw en de pastorie en Annet vertegenwoordigt het werkveld catechese, maar zet zich ook op de andere terreinen actief in! Van harte gefeliciteerd! GREGORIAANS KOOR Twee keer per jaar zingt het mannenkoor in de zondagvienng gregonaanse gezangen. De eerstvolgende repetitie hiervoor wordt gehouden op

dinsdag 9 november a.s. van 21.00 - 22 .00 uur in de grote zaal van het parochiecentrum (Oude Klooster boven).

VORMING EN TOERUSTING DEKENAAT OSS Maandag 8 november van 20.00 u. - 22.00 u. is er een avond in de Scheppingskerk (Ruwaard) Oss met als thema: Geloofsontwikkeling van kinderen. De inleider is Emmanuel Gerritsen, identiteitsbegeleider van de Stichting tot Ondersteuning van Levensbeschouwing en Identiteit (SOL). Aanmelden bij het Dekenaal Centrum: Kromstraat 109, 5345 AB Oss. Tel. 0412-625010 of dekenaat-oss@hetnet.nl RELIGIEUZE KUNST Bij Boekhandel Beme vindt u een fraaie collectie religieuze kunstobjecten in de vorm van beelden, iconen, kruizen, kerststallen, medailles en rozenkransen. Uit diverse Europese landen, maar ook vanaf de West Bank (Palestina). Bijzondere kunst, want ieder stuk is uniek. In de meeste gevallen door ons persoonlijk aangekocht uit handen van de makers . Boekhandel Beme te Heeswijk (gevestigd op hetAbdijterrein), Abdijstraat 53, 5473 AC Heeswijk. tel. 0413 291394. e-mail: info@boekhandelberne.nl

PERSBERICHT Collecte Nederlandse Brandwonden Stichting succes In de week van 10 t/m 16 oktober collecteerden in heel Nederland meer dan 50.000 vrijwilligers voor de Nederlandse Brandwonden Stichting. Ook in Geffen gingen de collectanten langs de deuren. En met succes! Gezamenlijk werd een bedrag van € 1.228,00 opgehaald. De opbrengsten van de collecte stellen de Brandwonden Stichting in staat om haar werk voor mensen met brandwonden voort te zetten.

s

Peppeldreef 17 · Tel. (073) 532 77 55 Compl et e gezi chtsbehandeling vanaf € 20,50

Ook voor voetverzorgende behandelingen 5


EFKES BUURTE MĂˆ ... twee pauselijk gedecoreerden! Ieder vertegenwoordigen ze een belangrijk facet van het "Samen-kerk-zijn": hij zet zich in voor het beheer en het behoud van ons monumentaal kerkgebouw en zij houdt zich bezig met geloofsverkondiging en pastorale taken ... Henk Steenbergen (71 j .) en Annet van den Helm (54 j.) ontvingen op de jaarlijkse parochieavond 15 oktober j 1. uit handen van pastoor Scheepers de pauselijke onderscheiding "Pro Ecclesia et Pontifice"! "Een volkomen verrassing" zegt Henk. "Een delegatie van het St. Jorisgilde (waar Henk lid van is) zou aanwezig zijn op die avond vanwege het 1e lustrum van de pastoor in Geffen. Ik moest het vaandel meebrengen, maar mocht niet in gildepak komen, want dat zou teveel opvallen. Ik vond het wel eigenaardig dat er zoveel gildeleden aanwezig waren. Dat was uiteindelijk de smoes om mij een gildegroet te kunnen brengen!" Henk is zeer vereerd met deze onderscheiding. "En", zo zei de hoofdman van het gilde, "deze mag gedragen worden op het gildepak!" "Als dit ons Moeke nog mee had kunnen maken" memoreert Henk. "De kerk stond bij haar hoog in het vaandel" . Dus Henk heeft het niet van vreemden. "Het werk in de parochie is als hobby begonnen, met het bouwen van de kerststal, al meer dan 25 jaar geleden; daarna het een en ander repareren of vervangen" vertelt Henk. Toen hij zes jaar geleden zijn werk in de trappenfabriek had afgesloten was hij de gehele dag beschikbaar voor de parochie. Hij is de 'bedrijfsleider' van alle bouwwerkzaamheden in de kerk en op de pastorie. Hij was standby bij de restauratie van het orgel en de realisatie van de nieuwe absouteplaats. Momenteel is hij op en rondom de steigers te vinden bij de restauratie van de kerk. Henk is eveneens lid van het parochiebestuur, maar binnenkort zit zijn termijn er op en zal iemand anders daar zijn plaats innemen. Henk wil het wel wat rustiger aan gaan doen, maar de komende jaren zal hij bij de uitgebreide restauratie van de kerk betrokken blijven. "Henk staat altijd en onbetaald voor onze kerk en parochie klaar en geen moeite is hem ooit te veel" zo sprak pastoor Scheepers in zijn toespraak. En de pastorale werkgroep zong: "Mooi, mooi, mooi, man - ons technische directeur is Henk - mooi, mooi, mooi, man - zijn 6

handen zijn voor onze kerk een wonderlijk geschenk!" Deze teksten, krantenknipsels en foto's gaat Henk opsturen naar zijn oudste zus in Canada. "Ook zij mag meegenieten van de prachtige avond en de eervolle onderscheiding! "vindt Henk. Annet van den Helm zet zich in voor het parochiewerk 'vanuit de binnenkant'. Zesendertig jaar geleden is het in Oss begonnen met gespreksgroepen voor jongeren o.l.v. kapelaan de Koning. "Waarom geloof je en hoe vul je dat in, in je dagelijks leven?" Annet zong mee in het jongerenkoor van de M.O.O. parochie in Oss; ze leerde daar Gerrit kennen en beiden stelden ze vieringen samen en volgden bijbelcursussen. Ze trouwden, kwamen in Geffen wonen en dochter Simone werd geboren. Toen die haar Eerste Communie deed, deed Annet weer 'op eenvoudige wijze nieuwe kennis op ' zo verwoordt ze het zelf. Ze werd actief in de Eerste Communie werkgroep en vervolgens in de kinderkerk, de Vormselkerngroep en het J.O.P. Ze volgde de twee-jarige toerustingscursus parochiepastoraat en zit inn1iddels 12 1/2 jaar in de pastorale werkgroep. Annet ontving eveneens "De Zending" van het bisdom tot pastoraal assistente. In de Geffense parochie draagt ze de zorg voor het werkveld catechese; ze begeleidt vormelingen en hun ouders en zet geloofsthema-avonden op voor volwassenen. Bovendien gaat ze voor in Woord- en Communiediensten, verzorgt stencilwerk, participeert in de zondagmorgen groep voor alleenstaanden en zingt bij Passe Partout. "Annet geeft haar hart en ziel aan onze parochiegemeenschap ... ze lijkt een beetje op Maria Magdalena, de eerste vrouwelijke apostel die de Blijde Boodschap verkondigde ... catechese is haar drijfveer, omdat ze uit eigen ervaring weet dat je kracht kunt putten uit je geloof.. . Annet is de engel van onze parochie .. _., aldus pastoor Scheepers. Dat laatste heeft mede betrekking op het feit dat Annet engeltjes verzamelt. "De engel is voor mij hĂŠt symbool van bescherming" vindt Annet. In een moeilijke periode van haar leven heeft ze ervaren dat beschenning en steun van vooral Gerrit en Simone en kracht van boven, van essentieel belang zijn. Ik ben er sterker door geworden en ook dankbaarder voor de kleine dingen in het leven!" De pauselijke erkenning was een complete verrassing.


Ze organiseerde het feestje voor Henk zelf mee, maar wist niet, dat haar dezelfde waardering ten deel zou vallen. "De volgende dag begon het pas echt tot me door te dringen: waardering voor je vrijwilligerswerk op de avond temidden van al die parochiemedewerkers, dat was echt prachtig; want je hebt elkaar zo nodig in de parochie!" vertelt Annet enthousiast. Pastoor Scheepers memoreerde nog, dat twee pauselijke onderscheidingen best uniek is, want per jaar worden er slechts 20 uitgereikt in Nederland. "Ik ben dus een trotse pastoor met die 10% ! Henk en Annet, van harte gefeliciteerd!

DANK VOOR DE "BROODNODIGE" HARTELIJKHEID! Het zou er binnen afzienbare tijd toch van gekomen zijn om te stoppen met broodventen, maar nu was het afscheid van zijn 'levenswerk' te plotseling ...

•· Bro:\l{\'l

~\~:L --

langs toegestuurde kaarten en bloemen. "Je wordt er stil van als je de ontroerende teksten leest op de kaarten" zegt les. "Dat doetje goed; ik zal de mensen missen!" les en Leny zullen hun agenda weliswaar op een andere manier gaan invullen. les biedt nog hulp in de winkel en werkt graag in de tuin van René. Hij houdt van fietsen en de uitjes met WI.K. zorgen voor 'muziek' in zijn leven! Leny is op Engelse les en geniet vooral van de kleinkinderen Don, De1111is, Niels, Iris, Kim en Stijn. "We hebben nooit een kalender nodig gehad, maar nu hebben we er een, met veel 'ruimte', om de leuke dingen te noteren!" Hopelijk staat deze kalender vol met ontspannende activiteiten, want dat is les en Leny van harte gegund! Dank.je wel voor de "broodnodige" hartelijkheid van de broodbezorger naar de klant, maar les en Leny vinden dat dat ook omgekeerd het geval was!

BEDANKT Voor de twee wandelende dames die op dinsdag ochtend 12 oktober mede dankzij jullie gebed tot de Heilige Antonius heb ik mijn mp3 speler terug gevonden. Bedankt, bedankt, bedankt. €

5oo

Sole Mio,

100 gram Biefstukje gemarineerd met knoflookpepermarinade, 2x 2 min. rondom bakken

2° 0

Rosbief,

7so

oss

3 Katenhaasjes,

les Brands (59 j.) heeft zijn broodvent-route moeten opzeggen om gezondheidsredenen: een verdikte oogspier geeft een dubbel gezichtsveld, waardoor hij niet meer mag autorijden. Onderzoeken moeten nog uitwijzen wat de oorzaak is. Bovendien werd tijdens de vakantie de bus van les op de camping gestolen. Dat was de druppel die de emmer deed overlopen: einde van een 33-jarige carrière broodslijter! "We waren door die diefstal allebei van slag" vertellen Leny en les, "van je eigendommen moeten ze afblijven!" Het besluit om met venten te stoppen was dus gevallen. Samen brachten ze de ongeveer 200 klanten, hiervan persoonlijk op de hoogte. "Dat was niet gemakkelijk! " Het bezorgen van brood was voor les zijn lust en zijn leven: behalve brood bracht hij ook hartelijkheid bij de mensen en kreeg dat op zijn beurt weer terug van hen! Hij had zijn vaste koffieadressen: "Bij Bertha had ik m'n eigen stoel!" Dagelijks werd hij geconfronteerd met ouderen en soms zieken; een luisterend oor en het broodnodige praatje brachten enige ontspanning. les en leny willen graag de Geffenaren bedanken voor het jarenlange vertrouwen dat ze kregen en voor de on-

samen voor

500 gram of Rosbieflapjes

Sellerie Salade,

100 gram

Snijworst 150 gram halen, 100 gram betalen

Stamppotten,

per portie (5oo gramJ

290

Diverse soorten

SPECIAAL AANBEVOLEN

Hachee uit eigen keuken (100% puur rundvlees)

Per portie (300 gram)

345

Deze aanbiedingen zijn geldig van 1 tm 6 november 2004 ~ Keurslagerij

~

~~~t!-~r1

Geffen

KEURSIAGER tel. (073) 532 58 91

7


Ă .

1

ROND DE DORPSPOMP

~

Vrijheid. Bevrijding. Het is herdacht. Gelukkig maar! 23 oktober 1944: Alle inwoners van Geffen mogen weer terug keren naar huis en haard (Lees de Dorpspompen in de nummers 15 en 16 van "ONZE"Torenklanken). Het is feest in heel Oost-Brabant. De Dorpspomper heeft wel 10 keer een "Hitlerpopverbranding meegemaakt" en dan laaide de feestvreugde weer op. Spontaan kwamen alle mensen uit het dorp bijeen er werd gedanst en gehost. Wat waren we toen een hechte, prachtige gemeenschap. Elke toeteraar/monicaspeulder werd een afgod. Meer dan vier jaren lang was er geen muziekcorps op straat. Samenscholingen waren immers verboden!!! Van oude lappen, rood-wit-blauw maakte men in allerijl vlaggen. De vlag met de twee kogelgaten kreeg bijzondere aandacht. Immers toen de bevrijders naderden, werd al meteen een stiekem bewaarde vlag gehesen. Een angstige Duitser knalde er zijn pistool op leeg en vluchtte naar "DE HEIMAT". We zongen onze kelen leeg aan "Wilhelmientje heeft een hart van prikkeldraad" en "Oranje Boven" en vooral "WILHELMUS VAN NASSAUWE" . Tranen van vreugde wellen nog op in onze ogen. Het is een onbeschrijfelijke blijdschap: "BEVRIJD TE ZIJN". Opnieuw wil je dansen in de kring, gaten springen in de lucht. Iedereen omhelzen. Juichen. Het uitkrijsen van vreugde. De ontladingen van alle spanningen, angsten, pijnen, zorgen was ontzettend groot. Iedereen, die de oorlog heeft ervaren, zal dat hervoelen en opnieuw beleven. Wij danken daarom onze pastoor Pieter Scheepers, die een voorbeeld werd voor ons, door zijn prachtige intens doorvoelde preek in de hoogmis op zondag 24 oktober. Hij had zich zo ingelezen in de verschrikkelijke gebeurtenissen in Geffen, dat ONZE BEVRIJDING opnieuw beleefd werd. Een rijke boodschap rond VRIJHEID werd doorgegeven. "Wij moeten die VRIJHEID bewaken, bewaren en VREDE stichten. Ouderen hebben de plicht om die oorlogservaringen, onderdrukkingsleed, onderduiken, eindeloos verdriet, honger, angst, dwangarbeid, concentratiekampen, gijzelingen, martelingen, hongerdood, uitmoorden, kortom OORLOG, GEWELD uit te leggen. Doorgeven, wat VRIJHEID betekent en vooral dat GEWELD niet mag, maar ook dat VRIJHEID offers vraagt, verdraagzaamheid eist, respect voor elk leven, waar ook ter wereld. Weg discriminatie. Geef elk leven de ruimte zich te ontwikkelen. We hadden toen ware hoop en uitzicht op een NIEUWE WERELD. Die HOOP geven we, ondanks alle ellende niet op, anders kunnen we niet leven en daaraan ontlenen we kracht 8

en perspectief. GOD-NOG-AAN-TOE: "HET MOET TOCH OOIT GOED KOMEN." Gelukkig is er in Maasdonk aandacht voor het Bevrijdingsfeest op 5 mei 2005, de dag waarop heel Nederland bevrijd is op 5 mei 1945 . Op 26 oktober was er een bijeenkomst op het gemeentehuis om tot een voorbereidingscommissie te komen, en waar diverse verenigingen uit de 3 kernen waren genodigd om van gedachte te wisselen over dat feest. In Geffen heeft heemkunde-werkgroep "Vladerack" medewerking toegezegd. We roepen ooggetuigen op om hun verhaal te vertellen (tel 0412.640982 T. Prinssen, stamtafel of R. v. Zantvoort tel 5326002, Vladerack) of om foto's documenten, enz. beschikbaar te stellen. Nu andere zaken: Rijksweg A5 9. De doorsteek Geffen-Vinkel is weer in discussie. Twee zware ongelukken in een week. 119 Overtredingen geconstateerd in een tijdsbestek van 4 uur. De oversteek vernauwen, zodat alleen fietsers oversteken wordt veel te gevaarlijk. Rest er niet anders dan te sluiten. Resultaat: Geffen raakt geĂŻsoleerd en Middenstand, bedrijfsleven zijn onbereikbaar. We moeten toch weer een pleidooi houden voor de doorsteek van het Kraaijenven naar de Waterlaat, de wegenstructuur in Geffen aanpassen rond kruising Veldstraat, Kraaijenven, aansluitingen Heesterseweg en Bedrijvenweg. Alleen waar kruisingen zijn plateaus plaatsen en a.u.b. geen drempels meer. Onder het motto: ALLEEN BIJ KRUISINGEN afremmende projecten. Drempels wekken agressie op!!! en zijn voor de jeugd een uitdaging om die zo snel mogelijk te nemen. Kijk maar eens een dagje. Je staat versteld!!! Op 5 nov. komt de oversteek vanuit Nuland naar de Nieuwe-Kampenstr. in Vinkel gereed. De stamtafel constateert, dat de aannemer, hoofduitvoerder, van de A59 alles in het werk stelt om het verkeer zo veilig mogelijk over de weg te leiden. Elke opmerking ter verbete1ing wordt meteen uitgevoerd. Bravo!!! De gemeente Maasdonk mist kennelijk communiecatielijnen. De gemeente moet meer politietoezicht afdwingen of werken met camera's, moet het verkeer beter geleiden via duidelijk gemarkeerde ornleidingsroutes. Het is een kwestie van "HET KALF en de PUT"!!! Wat triest! Ons jubilerende Nooit Gedacht in CRISISSFEREN? Een prachtig Jaar voor NOOIT GEDACHT met 625 leden in de problemen. Er is onbegrip. Iedereen heeft natuuurlijk gelijk. Samen met de pas-aangestelde trainer is ook de voorzitter de voordeur uit. Er was zo'n eenheid in bestuur en feestcommissie. Er ging zo 'n daadkracht vanuit. De voorzitter profileerde zich vooral als de spil van een hechte eenheid, waardoor die schitterende feesten rond 75 jaar werden gehouden.


De jaaragenda vermeldt nog een aantal bijzondere evenementen. Wij hopen en vertrouwen erop, dat zowel de betrokken personen, als ook NOOIT GEDACHT, er niet onder lijden en dat respect blijft voor afwegingen en vooral dat er spoedig oplossingen worden gevonden, zodat het feestjaar goed kan worden afgerond. Begrotingstekort gemeente Maasdonk!!! Dat was schrikken. Er was al een tekort van 800.000 Euro teruggebracht tot 300.000 Euro. In het ambtelijk apparaat werd gesneden, moeizaame zaken maar weer verschoven tot later tot er uiteindelijk met veel pijn toch nog een verantwoorde begroting op tafel lag met slechts een verhoging van 2% op de O.Z.B (onroerend zaak belasting). Nieuwe becijferingen van het Rijk gaven na "zware" bestudering aan, dat Maasdonk nog eens 125.000 Euro minder krijgt uit de Rijksmiddelen. Maasdonk moet opnieuw bezuinigen. Zo niet, dan moet de O.Z.B. met 7% worden verhoogd. Geen wonder dat de Bibliotheekbus niet meer beschikbaar is voor volwassenen. De gemeente had daartoe wel wat reden: het geringe aantal deelnemers en uitleningen. De rijdende Bibliotheek had echter moeten blijven tot de nieuwe regeling functioneel is, waarbij men via de digitale weg boeken ter beschikking kan krijgen vanuit de Centrale te Oss. De stamtafel stelt vast, dat de gemeente grote lasten draagt t.a.v. verantwoorde grondaankoop ten behoeve van woningbouw en dat de hele woningbouw stagneert door gebrekkig functioneren van het ambtelijk apparaaat, dat zich op haar beurt weer verschuilt achter die verschrikkelij k moeilijke regelgeving en dat een sluitende juridische onderbouwing van plannen bijna onmogelijk is. Plannen blijken steeds weer gedwarsboomd, dan door het Rijk, dan Provincie, dan omwonenden. Men moet een en ander tevoren beter afdeldcen. Maasdonk raakt zo aan de sukkel. Maar er schijnt licht aan de horizon. Met een krachtdadig beleid en een positievere benadering door het ambtelijk apparaat liggen er goede mogelijkheden. Er zijn ook grootse particuliere plannnen Ambtenaren moeten die niet afkeuren, maar bijsturen, positief adviseren, immers elke afwijzing leidt weer tot een hernieuwde aanvraag en tot administratieve rompslomp . De Griffier weg. Hij kreeg te weinig aanbod om als griffier te functioneren, werd niet door de RAAD gevoed (onkundigheid???) noch door het ambtelijk apparaat of lokte elders een betere baan? Het duale stelsel leidt tot duelleren. De drie eenheden RAAD, het College van Ben Wen het Ambtelijk Apparaat vormen nog lang geen Drie-eenheid! , maar lijken 3 gescheiden Bolwerken. Maar... een en ander functioneert wel o.a. Gemeentewerken!!! Zie de bladkorven, constateer de wekelijkse leging en het weghalen van bladval in de drie dorpscentra. De stamtafel feliciteert nog twee Geffenaren met hun terecht zeer verdiende Pauselijke onderscheiding.

"Pro Ecclesia et Pontifice" voor hun grote verdiensten "voor de Kerk en haar opperhoofd". Annet van de Helm voor haar veelzijdige werkzaamheden voor het functioneren van de parochie, als parochieassistente en de vele vrijwilligerstaken en Henk Steenbergen voor zijn enorme en zeer vakkundige inzet voor de gebouwen van de parochie, de monumentale kerk, de pastorie, de gedenkplaats op het kerkhof en omgeving. Een complete dagtaak voor Henk. Hij maakt, ontwerpt en repareert alles met groot geduld en precisie. Ook de jaarlijkse kerststal staat onder zijn beheer. Twee fantastische mensen terecht gedecoreerd door de hoogste baas! Met onze complin1enten. Het lijkt al Kershnis in het gemeentehuis, de lampen in de kantine branden dag en nacht, de schakelaar lijkt zoek. Maasdonk heeft een plek gevonden om aan haar verplichtingen te voldoen voor de opvang van asielzoekers. Er wordt op de gemeentewerf woonruimte gecreëerd voor alleenstaande asielzoekers. Op 6 November worden Geffenaren uitgenodigd naar "het Haasje" om de video-presentatie met gesproken tekst te bewonderen van Hans van Leeuwen in samenwerking met "Vladerack". De films van Geffen uit de jaren '50 en '60 zijn overgezet op video en te koop à 15 Euro. Van stamtafel 208. Voor op-en of aanmerkingen de Prins tel. 0412640982. De volgend stamtafel wordt gehouden op 7 nov. a.s. onder leiding van Jaap Bijleveld, weer in café Govers van 10.30 tot 12.00 uur met napraat tot 12.30 uur. Ook U bent van harte WELKOM. Onderwerpen o.a.: Carnavalsprins, enquête Torenklanken, Geffen "Modedorp". U mag ook elk actueel onderwerp inbrengen. Het blijft uitdagend gezellig.

MARATHON Op 10 oktober heeft Marian Leijten De Marathon van Eindhoven gelopen. De tocht is 42 km lang. Dat is een hele prestatie!! En petje af. De supporters

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

@

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Kraaijeven 3 5386 LH Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623 9


@ GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen burgerzaken). OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 -534 27 38. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 073 - 534 27 38) SPREEKUREN Burgemeester: PC.J. Boelens Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder J.A.M. Voermans Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder E.J.A.M. van Heese Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder M.J.M. van de Ven Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. 10

-

L..

POLITIE Op maandag tot en met v1ijdag tussen 09.00 - 12.00 uur kunt u het gemeentehuis bellen (tel.m. 073-5342100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken. CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00 OPROEP AAN ALLE VERENIGINGEN IN VERBAND MET DE THEMA-AVOND OVER "VEILIGHEID" In november zijn er voor de drie kernen van Maasdonk avonden over het thema "Veiligheid" gepland. Op deze avonden wil de burgemeester met u van gedachten wisselen over de veiligheid binnen de eigen woonc.q.leefomgeving, hoe wordt deze ervaren en hoe kan deze misschien worden verbeterd. Er zal een vertegenwoordiger van de Politie Noord-Brabant aanwezig zijn om uitleg te geven over hun bijdrage aan het onderwerp veiligheid. De avonden zullen aanvangen om 20.00 u en zijn gepland op: • 8 november voor de kern Vinkel in gemeenschapshuis 't Zijl (in samenwerking met de dorpsraad Vinkel) • 15 november voor de kern Geffen in café-zaal ' t Haasje • 29 november voor de kern Nuland in gemeenschapshuis "de Meent" Er van uitgaande dat (buurt)verenigingen weten wat er leeft en speelt in de eigen buurt of rondom de (buitensport) accommodatie zouden wij u willen uitnodigen om mee te praten tijdens deze bijeenkomsten. Daarnaast worden uitgenodigd de besturen van wijkaccomodaties, bedrijfsverenigingen en de horeca. De gemeente denkt dat ook bij deze instanties ervaring is opgedaan en bekend is wat er speelt op het gebied van "veiligheid". Omdat er mogelijk diverse verenigingen zijn waarvan de gegevens niet bekend zijn bij de gemeente (omdat ze geen subsisidie ontvangen), willen wij u vragen deze gegevens aan ons kenbaar te maken. Maar ook als u geen lid bent van een vereniging en graag mee wilt praten over "veiligheid", dan bent u natuurlijk van harte welkom. Dus : meldt u aan en praat mee over dit onderwerp. Uw ervaringen zijn voor ons van belang! U kunt uw adresgegevens mailen naar: postbus5 @maasdonk.nl of telefonisch contact opnemen met mevrouw M . Krijnen of mevrouw A. Jacobs .


BEDRIJVENLIJSTEN MAASDONK In de gemeente Maasdonk staan op 5 plaatsen plattegrondkasten. Naast de plattegrond is in deze kasten ook ruimte voor bedrijvenlijsten. Op deze lijsten staan Maasdonkse bedrijven vermeld met de code waarmee ze op de plattegrond te vinden zijn. Op deze manier is uw bedrijf eenvoudig te vinden op de plattegrondkasten. Jaarlijks worden deze lijsten vernieuwd. Veel bedrijven staan hier al op vermeld en betalen hiervoor een bedrag vanâ‚Ź 22,69 per jaar. Deze bedrijven krijgen automatisch ieder jaar een acceptgiro toegestuurd. Aangezien de bedrijvenlijst binnenkort opnieuw wordt geactualiseerd en aangevuld, verzoeken wij u aan ons door te geven wanneer u niet langer vermeld wenst te worden op de bedrijvenlijst. Ook horen wij het graag nu van u als de gegevens niet kloppen. Wanneer uw bedrijf nu niet vermeld staat op de lijst maar u wilt dit in de toekomst wel, kunt u dit natuurlijk ook aangeven. Om fouten te voorkomen kunt u het beste schriftelijk eventuele wijzigingen of nieuwe aanmeldingen doorgeven. U kunt een kort briefje onder vermelding van bedrijvenlijsten met daarop uw bedrijfsnaam en adres sturen naar Gemeente Maasdonk, Bureau voorlichting, Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. U kunt de gegevens ook mailen naar Posbus5@Maasdonk.nl. BLADAFVAL HERFST De gemeente wordt elk najaar geconfronteerd met vele verzoeken om het bladafval van de gemeentelijke bomen te verwijderen. In samenl1ang met de invoering van Diftar is gekozen voor het neerzetten van bladkorven op centrale plaatsen in de bebouwde kom waar altijd veel blad wordt verzameld. Het hierin verzamelde blad waait minder gauw weg en het blad kan dan op vaste plaatsen worden verzameld. Op bijgaand kaartje zijn de lokaties van de bladkorven aangegeven. Omdat er een beperkt aantal bladkorven beschikbaar is, wordt van u gevraagd om in sommige gevallen een stukje te lopen naar de dichtstbijzijnde bladkorf Het bladafval in de bladkorven hoeft u niet te melden, de gemeente ledigt deze bladkorven regelmatig. Het bladafval op de wegen en bermen wordt door de gemeente in de bebouwde kom wekelijks op donderdag opgeruimd. De gemeente begint hiermee op 14 oktober. Buiten de bebouwde kom wordt bladafval alleen opgeruimd, waar dit echt noodzakelijk is. Op onderstaande lokaties worden bladkorven geplaatst, waar het bladafval in kan worden verzameld. Er zijn dit jaar meer bladkorven dan in 2003. Geffen: Van Coothstraat: 2x, verdeeld over deze zeer bo01mijke straat De Stoof: 1x , bij speeltuin Vlijmdstraat: 1x , hoek bij de Wiel

Past. vd Kampstraat: 2x, hoek Rosmolen, hoek Dorpstraat Dorpstraat: 1x , bij Videoteek Lambertusstraat: 3x , bij veld Trudostraat, ingang klavertje 4, t/o speeltuin Rumotstraat: 2x, bij lp 12, t/o huisnr. 15 Elzendreef: 1x , bij hoek Eikenwal Essenstraat: 1x , grasveldje Kloosterstraat: 1x , nabij hoek Wilgenstraat Heegterstraat: lx , bij pad Het Geffens Veld Enkele richtlijnen: De bladkorven zijn alleen bedoeld voor bladafval van gemeentelijke bomen! Ander (groen)afval mag niet in de bladkorven worden gedeponeerd. Het kan namelijk niet opgezogen worden door de machine. Bladkorven die regelmatig verkeerd afval bevatten zullen door de gemeente worden verwijderd. Wij vragen dan ook in uw eigen voordeel een goede discipline, met andere woorden: alleen bladafval. De bladkorven zijn primair bedoeld voor het bladafval van de "gemeentelijke" bomen. Naar verwachting worden de bladkorven in week 42 uitgezet, waarna ze eind januari weer worden verwijderd. REIZEN NAAR DE V.S. Per 26 oktober 2004 dient men, om toelating tot de VS. te kunnen vragen onder het visumontheffingsprogramma, in het bezit te zijn van een machinaal leesbaar , paspoort of een visum voor de VS. (een visum geldt ook als machinaal leesbaar). Dit geldt ook voor houders van een diplomatiek of dienst-paspoort en voor kinderen. Een kind kan reizen op het paspoort van een van de ouders wanneer het in dat paspoort een eigen visum heeft. Reizigers die niet in het bezit zijn van een dergelijk machinaal leesbaar paspoort moeten een B visum hebben. (Alle Nederlandse paspoorten uitgegeven sinds 1 januari 1995 zijn machinaal leesbaar.) Voor houders van een Nederlands paspoort zonder visum is extra aandacht vereist, want vanaf 26 oktober 2004 moeten leden van families en groepen ieder een eigen paspoort hebben, ook zuigelingen! Het machinaal leesbare gedeelte in het paspoort (MRZ = machine readable zone) betreft in de regel uitsluitend de houder van het paspoort. In het paspoort bijgeschreven familieleden kan de toegang tot de VS. zonder visum in zo'n geval geweigerd worden. Paspoorten uitgegeven op of na 26 oktober 2005 moeten van een biometrisch kenn1erk zijn voorzien. Als het paspoort voor deze datum is afgegeven (op voorwaarde dat het een individueel machinaal leesbaar paspoort is) kan men nog gebruik maken van dit paspoort zonder visum, ook al bevat het geen biometrisch kenmerk. Verklaring van geschiktheid bij verlenging rijbewijs C/CE/D/DE Per 1 januari 2005 treden er een aantal wijzigingen van 11


het Reglement Rijbewijzen in werking. Eén van de wijzigingen betreft het verplicht moeten overleggen van een verklaring van geschiktheid bij de vernieuwing van een rijbewijs van de categorieën C, CE, D of DE. Bij een vervanging (verlies, diefstal of verslijten) van een rijbewijs hoeft geen verklaring van geschiktheid te worden overgelegd. Wil men dus een rijbewijs van de categorieën C, CE, D of DE vernieuwen, dan zal men zich moeten laten keuren door een arts. Voor het aanvragen van een verklaring van geschiktheid kunt u een dubbele "eigen verklaring" verkopen. In de media is hier aandacht aan besteed, waarbij werd geadviseerd vóór 1 oktober een vernieuwing van het rij bewijs aan te vragen, zodat men (nog) niet gekeurd hoeft te worden. Het is inderdaad mogelijk vóór 1 oktober zonder keuring een (voortijdige) vernieuwing aan te vragen en u kunt in zo'n geval het rijbewijs vernieuwen (let op! uitgezonderd 65 plussers). Minimum leeftijd rijbewijs D Per 1 oktober 2004 is de minimuleeftijd voor de afgifte van het rijbewijs D verhoogd van 18 naar 21 jaar. Dit houdt in dat: gemeenten met ingang van 1 oktober 2004 in beginsel slechts een rijbewijs D mogen afgeven aan een aanvrager die de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt; gemeenten echter op grond van een wettelijke overgangsregeling ook na 1 oktober 2004 een rijbewijs D mogen afgeven aan een aanvrager die de leeftijd van 21 jaar nog niet heeft bereikt mits de aanvraag na 1 oktober 2004 bij de gemeente wordt ingediend en de aanvraag voor het rijexamen is ingediend bij het CBR vóór 1 oktober 2004. Identificatieplicht wordt uitgebreid Vanaf 1 januari 2005 moet iedereen in Nederland van 14 jaar en ouder een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen als politie of andere toezichthouders daar om vragen. In de praktijk betekent dit dat iedereen van 14 jaar en ouder altijd een geldig identiteitsbewijs bij zich moet dragen. Meer informatie over de uitbreiding van de identificatieplicht kunt u vinden v ia h ttp: // www.j usti tie .nl/themas / meer/ iden tif ica tiep 1icht/ index .asp . De uitgebreide identificatieplicht komt tot stand met het doel Nederland veiliger te maken. Meer informatie over het veiligheidsprogramma kunt u v inden op www.veiligheidsprogramma.nl.

ARTIKEL STREEKWIJZERAANWIJZING TOEZICHTHOUDERS AFDELING GRONDGEBIED Aanwijzing toezichthouders afdeling Grondgebied Burgemeester en wethouders van Maasdonk maken ingevolge artikel 3 :42 van de Algemene wet bestuursrecht bekend op 5 oktober 2004 te hebben aangewezen als 12

personen , belast met het toezicht in de gemeente Maasdonk op het bepaalde bij of krachtens : de Wet milieubeheer; de Wet bodembescherming; de Woningwet; Wet op de Ruimtelijke Ordening; Algemene Plaatselijke Verordening Maasdonk: de Monumentenwet De volgende persoon: E.A. Nauta, geboren op 28-111950 in de functie van milieuwachter.

Voetbalvereniging Nooit Gedacht Geffen www.nooitge dachtgeffen .nl

Romme Timmerwerken sponsort Nooit Gedacht Dl Onlangs werd Nooit Gedacht D 1 helemaal in het nieuw gestoken door hun nieuwe sponsor Ro1mne Timmerwerken uit Geffen. Van deze sponsor kregen zij nieuwe wedstrijdshirts met rugnummers, prachtige voetbaltassen en mooie rode sweaters voor de warming-up. De spelers en leiding van Nooit Gedacht D 1 bedankten de nieuwe sponsor en gingen samen op de foto. Op de foto Gerrit (helemaal links) en Jochem (helemaal rechts) Rornrne, met de spelers en leiding van N ooit Gedacht D 1. Jochem en Gerrit, nogmaals hartelijk bedankt !

Uw handen verrad en ook uw leeftijd! Daarom , tijdens de wintermaanden als aanvulling op de gezichtsbehandeling, een weldadige handpakking gratis.

Schoonheidssalon Irma de Kouwe Noord 2, Geffen

Tel. 073-5323633 Mob.06-47206001


VAN KLEINE KERELTJES TOT STOERE MANNEN! Er was een klasse-reünie zoals er wel vaker worden gehouden. Dit keer echter met een historisch tintje: de laatste jongensklas van de Aloysiusschool verliet 25 jaar geleden de Lagere School. Een van die jongens is Ruud Verhagen (nu zelf leraar basisschool en actief in onze Heemkundewerkgroep) en hem is het terugblikken en herinneren dus wel toevertrouwd! Samen met Jacky Michelbrink en Eric Rovers organiseerde hij de reünie. De locatie was snel gevonden, immers John van den Bergh, eigenaar van horeca/cafetaria '"t Bergje" was een van de klasgenoten. We werden ontvangen met een kopje koffie geserveerd met gebak, geschonken door klasgenoot Mari van Hoorn, tegenwoordig onze plaatselijke bakker. Van de 37 leerlingen zijn Hemie van Peufflik en Thejan Savelkouls overleden, beiden door een auto-ongeluk. Zes jongens waren niet aanwezig. De leerkrachten Diny van Wamooij - Rornrne (le klas), Liesbeth Reerink - van Dam (2e klas), Martien Wijdeven (4e klas), Henny Meertens - Keulen (6e klas) en Theo Prins sen (6e klas) waren present en Eduard Linders (3e en 5e klas) had zich afgemeld, maar schreef een brief. We kregen een rondleiding in de Aloysiusschool en in het lokaal van de 6e klas werd een groepsfoto genomen. Weer terug in 't Bergje werden er volop herinneringen naar boven gehaald: een geit in de klas ... de bruiloften van twee juffen... de strenge meesters ... stiekem naar de meidenschool. .. 't speelkwartier... verliefd op de juffrouw... de spreekbeurt over de bazooka... gezelligheid en kattenkwaad .. . Samen in de kleine bankjes begonnen met kennis opdoen in het beschermde dorpsschooltje en doorgestroomd naar allerlei studies en beroepen! Wat er van ieder van hen geworden is, kunnen we lezen in een waardevol herinneringsboekje - samengesteld door Ruud - dat iedereen na afloop mee naar huis krijgt, compleet gemaakt met de groepsfoto, eerder op de avond genomen! Foto's, adressen, gezinssituaties zijn opgenomen met daarnaast de rubriek: "Wat ik me nog herinner van de Aloysiusschool". Het is genieten als je dat leest! Het meest indruk heeft blijkbaar gemaakt dat Hans van Grinsven met zijn vinger vastzat in het gat van het inktpotje en dat hij met tafel en al uit de klas verwijderd werd om 'verlost' te worden! We lezen de brief van meester Eduard waarin hij zijn allereerste 'klas' beschrijft met zijn persoonlijke indrukken van alle leerlingen en de handgeschreven briefjes van enkele kinderen die juffrouw Liesbeth nog had bewaard. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan, want Ruud heeft het boekje aangevuld met Geffense en wereldse gebeur-

tenissen in de jaren '73 t/m '79. Een prachtig presentje om goed te bewaren. De meesters en juffen kregen daarnaast nog een toepasselijk cadeautje: een potje heerlijke 'schoolkrijtjes'! Dank aan de organisatoren van deze gezellige reünie . Tot over 5 jaar ! De juffrouw van de 1e klas.

PERSBERICHT Vrijwilligersenquête Het Steunpunt Vrijwilligerswerk voert in de periode 25 oktober tot 14 november een huis-aan-huis enquête uit onder 300 mensen die momenteel geen vrijwilligerswerk doen in de gemeenten Oss, Bernheze, Lith en Maasdonk. Vrijwilligerswerk is het cement van onze samenleving. Er is veel behoefte aan vrijwilligers. Het Steunpunt beschikt over ruim honderd interessante vacatures op allerlei terreinen, zowel voor korte als langere tijd. Werk dat de vrijwilliger veel voldoening en ervaring kan geven. Het doel van het onderzoek dat het Steunpunt gaat uitvoeren, is te achterhalen wat de motieven van mensen zijn om geen vrijwilligerswerk te doen en waar de belangstelling van mensen naar uitgaat. Met de resultaten van dit onderzoek gaat het Steunpunt methodes ontwerpen om het voor mensen interessanter en makkelijker te maken vrijwilligerswerk te gaan doen. Deze methodes worden met aanbevelingen en tips aangeboden aan verenigingen en instellingen om makkelijker vrijwilligers te kunnen vinden en te kunnen houden. Mogelijk wordt er ook bij u aangebeld en gevraagd om uw medewerking. U bewijst er de samenleving een grote dienst mee. Informatie: telefoon 0412-692080.

TOREN"KLANKJE" nooit gedacht van Nooit Gedacht!

EEN BLOEMETJE OF CADEAVTJE VAN

DOL(E VITA DAT PAKT ALTIJD GOED VIT WIJ ZIJN VERHVISD NAAR DORPSTRAAT 20A

WOON- & TUINDECORATIE DORPSTRAAT 20A GEFFEN 073 - 532 49 57

Geopend van dinsdag t/m zaterdag van 10.00 - 18.00 uur

13


..

Rabobank


PERSBERICHT Nederlandse(Î} Hartstichting v rienden

v an

de

hartstichting

Afscheid Lenie Willemse Tijdens de collectantenavond op 13 oktober jl. in dorpshuis 't Zijl in Vinkel hebben we afscheid genomen van Lenie Willemse als comitélid van De Vrienden van de Hartstichting in Geffen. Ruim 20 jaar is Lenie actief geweest binnen het Comité Geffen, dat met name de jaarlijkse collecte voor de Nederlandse Hartstichting organiseert. Vanaf 1992 bezocht Lenie jaarlijks diverse bedrijven met het verzoek om de Hartstichting te steunen, beter bekend als de Bedrijvencollecte. Ook heeft zij vele jaren al de collectanten op hun verjaardag een felicitatie bezorgd. We zullen Lenie missen, want de samenwerking binnen ons comité was altijd plezierig. Nogmaals bedanktLenie voor al jouw inzet voor de Hartstichting. Rinie van den Berg en Kees Jongeneelen

Oproep: Wie wil ons comité komen versterken? Met z'n tweeën vinden we ons comité te klein. Meld je gerust aan bij bovenstaande comitéleden.

Alzheimercafé Op donderdag 4 november organiseert Alzheimer afdeling Oss-Maasland weer het Alzheimercafé in steunpunt 'De Brink', Driek van Erpstraat 45 in Oss. Vanaf 19.00 uur opent het Alzheimercafé haar deuren en om 19.30 uur start het programma tot 21.30 uur. Aanmelding is niet nodig en de toegang is gratis. Het Alzheimercafé is bedoeld voor patiënten, hun partners, hun kinderen, vrijwilligers, hulpverleners en andere belangstellenden. Deze avond is het thema: 'Wat is dementie?' Als gast zal de heer H . Kruithof, klinisch geriater bij de GGZ in Oss, aanwezig zijn. Hij legt uit wanneer er sprake is van dementie; wat de symptomen zijn en wat de verschillende oorzaken van dementie zijn. Na de pauze is er gelegenheid vragen te stellen en na te praten. En ook deze keer is het natuurlijk weer de bedoeling dat de bezoekers van het Alzheirnercafé elkaar kunnen ontmoeten; gewoon gezelligheid. Het Alzheimercafé is een plek waar dementerenden en hun naasten elkaar ondersteuning kunnen bieden. Voor meer informatie: EefRubbens bereikbaar via tel. (0412) 65 32 32 of 65 32 33

oog voor detail en gevoel voor perfectie

Ernis schi lders bundelt jarenlange ervaring met de modernste

Joy of perfect/on

technieken en producten. Ernis staat voor kwaliteit in alle facetten .

Ernis schilders b.v.

Ernis glas b.v.

Het Geffens Ve ld 8 5386 LL Geffen T. 073 532 34 00

F. 073 532 6510 E. info@ernis.nl 1. www.ernis.n l

I

ERNIS

schilders 15


Bridgeclub

• • G effens

'

+ Doublet ■

Geffens Doublet is zeer verheugd, dat ook in het seizoen 2004-2005 weer in vier lijnen gespeeld kan worden. De eerste wedstrijd van vier zittingen werd dinsdag 19 oktober afgesloten en heeft als uitslag: Groep A (geel) 1. Echtp.Luijben 2. Echtp.van Druenen 3. Echtp.van Alebeek 4. Dames Droog-van Etten 5. Dames Boeijen-Schouten 6. Echtp.Bijl 7. Echtp.Hanegraaf 8. Dames Essenberg-van Hooij 9. Dames van den Hurk-Noy 10. Dames Raaijmakers-Wolkenfelt 11. Mevr.Lucius-Dhr.de Haas 12. Mevr.Rouppe vd Voort-Dhr v Galen 13. Echtp.van der Meijden

55.30 54.51 52.1 7 51.65 50.87 49.05 48 .87 48.73 48.09 47 .74 47.48 45.66 D 44.62 D

Groep B (rood) 1. Mevr.de Veer-Dhr.van de Ven 2. Mevr.Binos-Dhr.van den Bergh 3. Dames van Druenen-de Haas 4. Echtp.Sollewijn 5. Dames Molkenboer-Willems 6. Echtp.van Zutphen 7. Dames van Beek-Szovan 8. Dames Bos-de Jong 9. Heren van Bon-Goorsenberg 10. Heren Pronk-Vrolijk 11. Dames Jonker-Roelofs 12. Dames Jansen-Janssen

60.35 53.54 52 .73 51.69 51.25 50.46 50.38 50.21 46.46 46.28 45.08 41.63

Groep C (Oranje) 1. Dames Berten-van de Wetering 2. Heren Roelofs-van Weert 3. Mevr.Loohuijs-Dhr.Christiaens 4. Dames van Houten-Stekelenburg 5. Mevr.van der Burgt-Dhr de Jong 6. Echtp.van Deutekom 7. Heren Baart-Lambregts 8. Mevr.van Dielen-Dhr.de Kort 9. Dames Baart-Lambregts 10. Dames van Lieverloo-de Bresser 11. Dames van de Brink-van de Ven 12. Dames van Noort-Weerens Groep D (Blauw) 1. Echtp.Asselbergs 16

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Echtp.de Rooij Dames Ceelen-van Grinsven Dames van Dijke-Engels Dames Alkemade-Zeeuwen Echtp.Post Dames van Loosbroek-Rieken Dames van Dijk-van der Burgt Echtp.van Loosbroek Dames van de Akker-van den Hurk Echtp.Vogels Mevr.Ruijsink-Dhr.van Hout Dames Blom-Willems Dames Bonnemaijers-van de Doef

57.80 P 57.70 P 57.14 55.05 53. 92 52. 15 50.29 47. 02 46.90 43.55 42.52 38.44 3 .35

BEDANKT! Voor de warme belangstelling die ik heb mogen ontvangen, bij het overlijden van mijn vriend:

Wim van Ravenstein In het bijzonder dank aan zijn kinderen en familie voor de grote steun bij dit verlies. Annie Hanegraaf

P

P P

Gordijnen Atelier "VeGa" Precisie en Maatwerk

D D D

• Gordijnen • Vit rage

58.44 57.60 57.19 52.29 50.00 48.85 48.54 47.60 47.29 46.77 42.81 42 .60

P P P

• lnbetween • Embrasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het veranderen van uw bestaande gordijnen

D D D

Runrotstraat 25, 5386 CT Geffen Tel: 073 532 65 48, Fax: 073 532 74 26 58.10 P


({t)~

Begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent.

Gratis aan te vragen uitvaartcodicil: 1 telefoontje en u heeft het uitvaartcodicil zo snel mogelijk in huis.

Uitvaartshowroom: Bezoek onze uitvaartshowroom aan de Geffensestraat 1 A te Heesch. Dit kan na telefonische afspraak.

Wilt u weten of u voldoende verzekerd bent voor de uitvaartkosten dan kunnen wij dit voor u verzorgen.

Al onze adviezen zijn gratis en vrijblijvend.

Donders Uitvaartverzorging

Oss

Tel. 0412 - 64 24 54

Rosmalen

Tel. 073 - 522 42 86

Berlicum

Tel. 073 - 503 52 58

Donders Uitvaartshowroom, Geffensestraat 1A te Heesch.

v.d. Bosc

. Wanrooy

INTERIEURS

K E U K E N S

Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouwen tegenkomt!

V.O.F.

* Ambachtel ijke keukens naar uw wens gemaakt * Dealer Nieburg en RWK Keukens * Keukenrenovatie * Vervanging inbouwapparatuur (gratis ingebouwd)

Bezoek onze showroom na telefonische afspraak. DEALER:

SIEMENS

irnperial KO XEN i U llCHN lf KOlf OVfRIUIG I

i.tiele

Kerkstraat 25, Nuland Telefoon 073 - 532277 4 ,u ""

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP Bredeweg 13, Geffen Te l.: 0 73-532296 l

1<,~!!ilJ!téY.,oRIJF

i2

!,

\

~!! '3'. EN A\">~

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Tel 073 532 34 69 Renovatie projecten. Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spuitwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl


MUZIEKVERENIGING W.I.K. Bye Bye Klavertje 4 Een klavertje 4 brengt geluk, is het gezegde. Het Klavertje 4 waar wij jaren vertoefd hebben (de laatste uren tikken weg ... ) heeft ons ook zeker geluk gebracht. Zelfs nog meer dan dat, zoals plezier, gelach, een geschiedenis, grote verhalen, veel leut, maar helaas ook verdriet en ellende. Klavertje 4, de thuisbasis van onze verenging, voor sommige zelfs een tweede huis, gaat tegen de vlakte ... Wij moeten ons warme nestje verlaten ... wij zullen er zeker om treuren... Maar wij krijgen er een schitterende locatie voor terug!!! Een multifunctioneel centrum (MFC) ! In totaal nemen 31 verenigingen deel aan het platform dat mede voor de totstandkoming zorgt van het MFC. Zij denken samen goed na over: Wat willen we? Hoe bewaren we onze identiteit? Hoe maken we het centrum voor alle gebruikers zo comfortabel mogelijk? Tijdens een bijeenkomst van het platform, die ik namens onze vereniging bij heb gewoond, viel mij op dat je als vereniging duidelijk inspraak hebt. Het gevoel van meetellen en het gevoel van (een klein beetje) macht plus het gevoel dat je serieus genomen wordt, was zeker aanwezig. Samen staan we sterk en samen maken we er iets van! Dit gevoel wordt mede ondersteund door het feit dat door middel van het platform, het samenwerken tussen de diverse verenigingen die gebruik willen gaan maken van het MFC, al begonnen is. Met elkaar wordt er nagedacht over van alles, zoals: samen gebruik maken van gemeenschappelijke ruimten, samen schoonhouden van ... , samen onderhouden van ... , samen bewaken van ... , hoe kunnen we zo effectief mogelijk gebruik maken van de verschillende ruimten, etc. Dit zijn allemaal zaken die op de agenda staan. Het MFC is een schitterend project, het is gericht op de toekomst en houdt rekening met de wensen en behoeften van alle gebruikers. Voordat wij als vereniging echter gebruik kunnen gaan maken van het MFC, strijken er nog wat maandjes voorbij. In de tijd tussen het platgaan van Klavertje 4 en de ingebruikname van het MFC mogen wij gebruik maken van een ruimte in de Aloysiusschool. Ja, echt op alle vlakken wordt al samengewerkt. Aloysiusschool alvast hartelijk dank voor jullie medewerking! Donateuractie 8 tot en met 15 november Ja, daar is ie weer... de donateuractie van onze muziekvereniging. De jaarlijks terugkerende actie, die door onze vereniging georganiseerd wordt om onze vereniging staande te houden. Het wordt waarschijnlijk een beetje saai, want we schrijven ieder jaar hetzelfde, maar deze actie is voor het voorbestaan van onze vereniging onmisbaar! Instrwnenten, bladmuziek, unifom1en, opleidingen, onderhoud en reparatie zijn alles bij elkaar kostbare zaken. 18

Een positieve reactie uwerzijds (door middel van een geldelijke bijdrage) zodra een lid van onze muziekvereniging bij u aan de deur staat, zouden wij zeer op prijs stellen. Annet en Henk gefeliciteerd! Via deze weg willen wij Annet van de Helm en Henk Steenbergen van harte feliciteren met hun Pauselijke onderscheiding! Geniet ervan! Muzikale groet, Muziekvereniging W.I.K. Kathleen van den Elzen

NIERSTICHTING Wij willen allen collectanten en gulle gevers bedanken voor het collecteren van de Nierstichting. Wij hebben in Geffen opgehaaldâ‚Ź 1.259,56. Heel hartelijk bedankt, de Nierstichting Contactpersonen, Joke Langens en Dina v. Gogh.

WELKOM IN MEERHOUT! Oud-Geffenaar - en kunstenaar in zijn geliefde Vlaamse land - Marinus Theodorus van Nistelrooy nodigt u van harte uit op zijn tentoonstelling "TROUW AAN MOEDER NATUUR" in het Mols Pierement, Stokt 21 in MolMillegem in: de weekenden 20-21 en 27-28 november a.s. van 11.00 uur - 18.00 uur. Op dezelfde tijden zijn er tevens "Open deur dagen" in zijn Atelier - Galerie op Genebroek 11 0 in MeerhoutZittaart. Komt het zien! U bent van harte welkom!

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Bergstraat 26a, tel. (073) 5321544 Advertenties: Tolweg 7, tel. (073) 5322243 Redactieadressen: Tolweg 7, en Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat 22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26a, (073) 5322586 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.


REGIOA

7

~ BANK

DE BA NKI ER D I E JE K ENT U kunt bij ons terecht voor: • privé- (betaal-)rekening * met euro-pas (met pincode en chipper) ,:, met creditcard * rood staan met privé-limiet * een speciale jongememekening

• lenen * persoonlijke lening * doorlopend krediet * financieringen voor auto/boot/vakantie? * mix-krediet (lenen en beleggen)

• sparen * direkt opvraagbaar * belastingvrij sparen * bedrijfssparen *deposito's/ vaste termijn ,:, automatisch sparen

• hypotheken * lineair/ annuïteiten * spaar/ leven/ krediet * aflossingsvrij * combinatiehypotheken * beleggingshypotheken ,:, hoog-/laagconstructies ,:, met (premie-) depot

• beleggen * beleggersgiro * beleggingsfondsen ,:, spaaifondsen * dividendfondsen * mix-fund * rechtstreekse beursaankopen * veel vrijheid en lage kosten

• verzekeren * voor personen ,:, voor bedrijven ,:, pensioenen en lijfrente * zorgverzekeringen * gunstige voorwaai·den * een onafhankelijk advies ,:, diverse maatschappijen

Onze openingstijden: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag vrijdag zaterdag

www.lmv.nl Kromstraat 172 Oss

({) (0412) 65 06 79

09.00 - 12.15 en 13.J 5 - 17.30 uur 09.00 -12.15 en 13.15 - 19.00 uur 10.00 - 13.00 uur en voorts op afspraak

151

Café - Zaal 't Haasje voor bruiloften, partijen

en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20

PARfNERS BV Makelaardij Assurantiën

A,.,

Hypotheek ®adviseur

Hanegraaf B.V. Geffen

f A.

HAGEKO GEFFEN STAL EN

Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 0 1 Fax (073) 532 50 68

KOZI JN EN

• Exclusieve gezichts- en • Blend1herapeute lichaamsbehandelingen • Huidtherapeute Pakkingen (billen, buik, borsten, handen, voeten)

SCHOONHEIDSSALON

• Permanente Make-Up • Make-Up workshops

Tel. : (073) 5324658

Autotel. : 06 - 53 184263

Losse advertenties tussen de tekst

Tel.: 073 - 532 23 07

Mob: 06 - 22 58 01 93

MAAT

Richard Hanegraaf

Gespecialiseerd in:

P. DE Kl]EIN

Heesterseweg 5 5386 KT Geffen

OP

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN

®AUTO-EN@ MOTORRIJSCHOOL

~ LMV

1/8 pagina 1/4 pagina 1/2 pagina hele pagina

15 25 35 60

Met een cadeaubon kom Je pas echt mo01 voor

de dag.


Gebr. van de Wetering ~·"·o. W~-,.~ $ ~ \_

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

Q

0 .

Dorpsplein 19 5386 CL Geffen

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtran sport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp Oss

Geffen

0412 - 622213

073-5321995

openingstijden: woensdag en donderdag 13.00 tot 18.00 uur vrijdag 13.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

Tel 073 532 76 09 - Fax 073 532 76 11 Mobiel 06 534 746 75

••

NAS

RIJWIELEN

o.a. Gazelle _ _ _ _ _ _ __

ouw _,,,,... ...

TANKSTATION "A v1 . l .ftA ·

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

Wij verzorgen voor u:

Vervoer voor ziekenfonds bus1e

verlijmen van kalkzandsteen leggen van afwerkvloeren het bouwen· van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten het aanbrengen van spackspuitwerk het aanbrengen van buitengevel-isolatie het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

*

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13_

*

tvww.r1as-c;fbouwrl

l

Tot in de

puntjes

verzorgd !

~<me-en

Adviesbureau bv

Centrale verwarming Gas-Water-San itair Energ ie - Advisering

. drukkerijwihabo • g e b o o r t e - trouw- jubileum kaarten o f eigen o n t w e r p ruime k e u z e mis - doop boekjes I o go briefpapier e n v e l o p p e n visitekaartjes f l y e r brochure printen cop y kleur zwartwit k l e i n - groot formaat rillen vouwen nieten snijden inbinden plastificeren Heesterseweg 13 - 5386 KT Geffen T (073) 532 26 84 • F (073) 532 47 95 • E drukkerij@wihabo.nl • 1 www.wihabo.nl

DIERENSPÉCIAALZAAK & VEEVOEDERS

1 ~~n Ham 1, 5386 JA Getfe~f. tel. 073-5325551

13.00 - 19.00 uur 8.30 - 17.00 uur

Wij maken EPA Rapporten Papend ijk 14b 5386 EG Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

SCHOENEN & SPORT

0 a,/-deKiuderenv.~ Il Jl /Ji)SPIERINGS maandag t/m vrijdag zaterdag

Onderhoud aan gastoestellen Onderhouds abonnemente n gastoestellen

Maarten van der Dussen Bouw

Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91

Wilgenstraat 6 Tel.: 073 . 53412 94 E-mail: bb.dussen@planet.nl

Buro 5386 GL Geffen Privé: 073- 53412 92