Torenklanken 2004 - nr 16

Page 1

42e jaargang I nummer 1s l oktober 2004

sekretariaat: redaktieadres: advertenties: bank: druk : oplage :

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 Tolweg 7 en Veldstraat 13 Tolweg 7, te lefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 WiHaBo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

VAN DE REDACTIE Deze week komen de collectanten bij u langs voor de jaarlijkse collecte. Wij hopen op een gulle gift van u. U kunt uw bijdrage ook storten op banlaekeningnummer 1158 03 009 t.n.v. penningmeester Torenldanken.

spelen wederom in sporthal De Geer in Geffen de kinderen van groep 7 en groep 8. De inschrijving hiervan loopt via de leerkrachten die hiervoor formulieren en informatiemateriaal ontvangen van G'68 Maasdonk. Wij hopen weer op 2 sportieve toernooien.

Denkt u daarbij ook aan de lezersenquete. Wij verzoeken u vriendelijk aan deze enquete mee te doen en deze aan de collectant mee te geven. U mag het formulier ook inleveren bij onderstaande personen: Tinie van Wanrooij, Tolweg 7 Adriaan van Zandvoort, Bergstraat 26a Gery Weijgerse, Bergstraat 26 Annie Hanegraaf, Dorpstraat 7c Kees Jongeneelen, Elzendreef 34 De uitslag van de enquete leest u in een van de volgende uitgaven. Alvast bedankt voor uw medewerking.

SCHOLENTOERNOOI(EN) VOLLEYBALCLUB G'68 MAASDONK

Bestuur G' 68 Maasdonk

ROMMELMARKT EN HANDWERKVERKOOP IN ZORGCENTRUM DE HEEGT Zondag 14 november van 10.00 tot 12.00 uur is er weer een hoop rommel te koop in de huiskamer van De Heegt. U bent allen van harte welkom om iets leuks er uit te komen snuffelen en ons aan een goede opbrengst te helpen. Ook is er dan weer de handwerkverkoop van de vrijwilligers, daarvan is de opbrengst voor de bewonerspot. Deze keer zijn er mooie dingen gemaakt van rubber en lood en vele andere spullen. U bent allen van harte welkom in Zorgcentrum De Heegt

Ook dit jaar is er weer het jaarlijks scholentoernooi voor (bijna) alle kinderen van de basisscholen van de gemeente Maasdonk. Het zijn dit jaar zelfs 2 toernooien. Op vrijdag 22 oktober 2004 van 16.00 tot 18.00 um spelen in sporthal De Geer in Geffen de kinderen van groep 4 tot en met groep 6. Op vrijdag 26 november 2004 van 16.00 tot 18.00 uur

KOPY INLEVEREN VOOR: 23 oktober (geldt ook voor e-mail kopy) redaktie adres Tolweg 7 & Veldstraat 13


UITVAARTVERZORGING

VAN LITH B.V. Docfalaan 2 (hoek Julianasingel) 5342 HZ Oss

K loosterstraat Se 5386 AR Geffen

Telefoon 0412 - 623173

Tel: 073 - 5321683 Fax: 073 - 5325150

Fax 0412 - 641155 - mogelijkheden voor thuisopbaring - zwarte en grijze rouwauto - mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders - gratis informatieboekje/wilsbeschikking op aanvraag - gratis voorlichtingsavonden/informatieve gesprekken - erkend lid van de Ned . Unie van Uitvaartondernemingen - professionele nazorg

Grafwerk is onze specialiteit. Voor ieder budget. Aangesloten bij Eurofleurist. Verzending van bloemen door heel Nederland.

Beheerder "Stadsmortuarium Oss", "Mortuarium Nistelrode", "Mortuarium Herpen", "Mortuarium Oijen"

Kleding verander- en reparatiewerk. 11

van der Sangen Tuinhout

BEN/LDA 11

Molenberg 6, te/.(073) 532 48 50 5386 DA Geffen / Maasdonk Maandag, Dinsdag, Donderdag, Vrijdag: 09.00 - 12.00 uur andere tijden na tel. afspraak.

-

~~ c!ltmmJlll ....... · ...

maandag t/111 vrijdag 8.30-18.00 uur. Zaterdag 8.30-16.00 uur

Tuinhuisjes - Schuttingen Speeltoestellen - Vlonders Tuinmeubelen Dierenverblijven - Accessoires Eventueel op maat gemaakt Ook uw adres voor al uw TUINHOUT

Tolweg2 5386 BZ Geffen tel/fax 073-5325789 E-mail: cinerentgeffen@wxs.

Bosschebaan 53, Heesch (Achter restaurant "De Lucht") tel. 073-5321235 / 06-54375280 fax 073-5320138

/---~

, d at d oen Ja we allemaal!

i

,---

12 ;)

Taxaties ~

/

/ f

'-

- - - ...-....

0

Aan- en verkoop

-

Verzekeringen

~

Huur/

Regio Bank \

I I

~"'

'(••

/

www.lmv.nl

Kromstraat 172 Oss © (0412) 65 06 79

lil

PA

, RS BV

Makelaardij Assurantiën

~ LMV

Hypotheek ®adviseur


Parochie Heilige Maria Magdalena Geffen Paroch ie Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321 216 email: info@parochiegeffen .nl

www .parochiegeffen.nl

"ONDER DE TOREN" WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 09.30 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u Zondag 11.00 u LITURGISCHE KALENDER: Vr. 22-10 13.30 u Huwelijksviering Lisette Versteegen en Patrick Meijer 19.00 u * H. Mis mmv Ouderenkoor Za. 23-10 19.00 u * H.Mis mmv Jongerenkoor H-G (+ kinderkerk) Zo. 24-10 09.30 u + H.Mis mmv Gem. koor Ma. 25 - 10 19.00 u * Avondmis Wo. 27-10 20.00 - 21.00 u Gebedsuur in de kerk Vr. 29-10 19.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor Za. 30-10 19.00 u GezinsvieringmmvKinderkoor Zo. 31-10 09.30 u + H.Mis mmv Gem. koor Ma. 01 -11 19. 00 u * Allerheiligenviering mmv Ouderenkoor Di. 02-11 19.30 u + Allerzielenviering mmvW.I.K. +Gemengd koor (+kinderkerk) -1: = dienst in de kapel + = t.v. uitzending naar de Heegt DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 9 november 2004 om 20.00 uur in het Patronaat (ingang pastorie achterom). De keer daarop is het op dinsdag 7 december 2004. Contactpersoon: Babette Romme, De Doelen 1, tel. 532 3469. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven bij: Patty van Nistelrooij , Abelenstraat 13a, tel. 073 532 6323 (na 18.00 uur) of via e-mail: jurgen.patty@home.nl Dit geldt voor mensen die in ons dorp wonen of hier geboren zijn, maar elders wonen. MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 - 20.00 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 532 2298 . Er liggen ook opgave enveloppen achter in de kapel en in de kerk. ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL" Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvan-

gen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 532 4160. Het ziekencomité bezoekt de zieken namens de parochie, de pastoor brengt een bezoek aan de zieken op verzoek van de zieke of zijn naaste familie.

KERKBALANS 2004: Koersvast Toon uw sympathie voor onze parochie en doe mee met de actie Kerkbalans ! De stand per 1 september 2004 is: € 28.250,00. Dank u wel voor uw bijdrage!U kunt u bijdrage overmaken op giro 1117393 of Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2004. Kijk ook op www.kerkbalans.nl GIFTEN Voor het Lourdescomité: bank rek. 11 58 16 135 Voor de restauratie van de kerk: bank rek. 1158 15236 KERKMUSEUM Elke laatste zaterdag van de maand geopend van 13.00 14.00 uur: 30 oktober a.s. (behalve wanneer er op dat tijdstip een viering in de kerk is). U kunt ook een afspraak maken met Jo van Wanrooij tel. 532 2283. BEREIKBAARHEID PASTOOR SCHEEPERS Pastorie: op maandag t/m vrijdag is er elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 Spreekuur pastoor: woensdag van 18.00 - 18.30 uur en vrijdag van 09.30 - 10.00 uur (om afspraken te maken, iets op te halen of een korte hulpvraag). Voor uiterste spoed: pastoor: tel. 06 - 53364310 e-mail adres pastoor: pastoor.scheepers@levix.nl e-mail adres diaken: diakenvanhe1wijnen@hotmail.com internetsite parochie: www.parocbiegeffen.nl AANBIDDING Op woensdag 27 oktober a.s. is de kerk van 20.00 uur 21.00 uur open voor stil gebed rond het Allerheiligste. U bent welkom om te bidden voor uw persoonlijke intenties of om gewoon even een moment voor uzelf te hebben. WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 6 oktober 2004: Wim van Wanrooij , 59 jaar ATTENTIE -ATTENTIE In de kerkelijke huwelijksvieringen zingt er regelmatig een gelegenheidskoor. Wanneer deze koren in de kerk willen oefenen, is er met de koster de afspraak gemaakt, dat er één keer in de kerk geoefend kan worden. U dient daarvoor contact op te nemen met Jan van Schijndel tel. 5321086, in verband met het openen en sluiten van de kerk. 3


H. VAN ZANDVOORT ELECTROTECHNIEK B.V.

C1000.

CAFÉ

Van alle markten

thuis.

GOVERS GEFFEN

E-mail: hvzandvoortelectro@hetnet.nl Magnolia 18 - 5386 EP Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86 GSM 06 55 783 873

Il

1,

),

-

, .;

Bouwen op ver ver rouwen J

■ ■ ■ ■ ■

(1000 van Herpen Dorpsplein

3

5386 CL Geffen

. ..d 0 penmgst1J en: Ma t/m do Vrijdag Zaterdag

Gebr. van \Vanrooij

s.00-20.00 uur 8.00-21.00 uur 8.00-18.00 uur

Bouwbedrij ven

Broekstraat 2, Postbus 4, 5386 ZG Geffen 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499

Telefoo n:

lnre rnet: www.vanwanrooij.nJ

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN

*IJZERWAREN

*TEGELS

*HANG- EN SLUITWERK

*GEREEDSCHAP

*VERF

*TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

*SIERBESTRATINGSMATERIALEN

VAN DER DOELEN

Wilt u lagere maandlasten? Uw hypotheek oversluiten? * Samen met u bekijken wij, geheel vrijb l ijvend, of u al of niet uw huidige hypotheek moet aanpassen.

* Zeer scherpe rentetarieven. * Intensieve persoonlijke begeleiding van begin tot het eind. WIJ BEMIDDELEN VOOR ALLE GROTE VERZEKERAARS, BOUWFONDSEN EN BANKEN. KLOOSTERSTRAAT 44 5386 AT GEFFEN TEL. 073 - 5325510 FAX 073 - 5325560

Bel voor afspraak:

E-mqil info@vanderdoelenassurantien.nl Internet www.vanderdoelenassurantien.nl

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

VERZEKERINGEN


De kapel in huize de Heegt is eigendom van Stichting "Het Oude Klooster". De parochie heeft daarover het gebruik gekregen en het is de bedoeling dat deze kapel uitsluitend voor erediensten wordt gebruikt en niet onderverhuurd wordt aan derden. Daarom is het voor koren en/of groepen niet (meer) mogelijk om in deze kapel te oefenen of uitvoeringen te geven. EERSTE COMMUNIE EN VORMSEL 2005 De Eerste Communie is in 2005 op donderdag 5 mei (Hemelvaartsdag) in twee vieringen van 09.30 uur en 11.30 uur. Het Vormsel wordt toegediend op vrijdag 13 mei om 19.00 uur. GEVONDEN VOORWERPEN Regelmatig blijven er spullen in de kerk achter. Als enige tijd na de viering, deze materialen niet zijn opgehaald, dan worden ze in de sacristie of op de pastorie bewaard. We hebben verzameld (sommige dingen liggen er al een hele tijd!): een leesbril, een brillenkoker, een kinder-zonnebrilletje, petten, dassen, mutsen, handschoenen en paraplu's. U kunt zich altijd tot de koster wenden om te kijken of uw eigendommen er tussen liggen: Jan van Schijndel tel. 5321086 ZONDER HULP GEEN KERKDIENST De bewoners van Mariaoord kunnen 's zondags in eigen huis, de kerkdienst bijwonen. Zonder hulp van 'buiten' zou dat echter niet mogelijk zijn. Elke zondagochtend van 10.00-12.30 uur nemen een aantal vrijwilligers een deel van de pastorale en liturgische taken voor hun rekening. Dat doen ze per toerbeurt, meestal om de week. Voor die inzet worden ze belo'ond door reacties van de bewoners. Die laten overduidelijk merken dat het bijwonen van de dienst veel voor hen betekent. Na afloop drinken alle vrijwilligers gezamenlijk koffie, dat geeft aan dat de onderlinge sfeer uitstekend is. Al is het verloop klein, door de grootte van de groep is er geregeld aanvulling nodig. Gezocht: - Enkele koorzangers Ter ondersteuning van het bewonerskoor. Voor de dienst wordt ingezongen. Gezongen dienst: tweede en vierde zondag van de maand, plus de kerkelijke feestdagen. - Twee kosters Voor de dienst de communie uitreiken op de verpleegafdelingen. Liturgische middelen klaarzetten en na de dienst opbergen, kaarsen ontsteken, pastor ondersteunen en collecte verzorgen.

- Vijf kerkvrijwiHigers Bewoners naar de kapel begeleiden en nadien weer terugbrengen naar de verpleegafdeling. Samen de dienst beleven wordt op prijs gesteld. Deze vrijwilligers moeten vitaal zijn aangezien het duwen van rolstoelen de nodige energie kost.

Wüt u informatie uit de eerste hand, bel gerust Siny en Jan Dielissen, 073-521 20 98. Zij zijn al járen de drijvende krachten achter de liturgievieringen. Zij zorgen niet alleen voor het inkopen van kaarsen, miswijn en hosties, ook nemen ze geregeld de kostertaken voor hun rekening. Daarnaast roosteren zij voor elke kerkdienst de vrijwilligers in. Dat alles zo gesmeerd loopt vinden deze duizendpoten de gewoonste zaak van de wereld. Maar waar Siny en Jan echt trots op zijn, de vrijwilligers hebben het samen zo gezellig! Meldt u aan bij Roos Bögels-van Elk, Coördinatie Vrijwilligerswerk. Telefoon: 073-645 41 71, E-mail: R.Bogels@dimens.nl Wacht niet te lang, uw hulp is nodig! Mariaoord is een centrum voor verpleging en reactivering van lichamelijk zieken. Naast verpleging en behandeling besteedt Mariaoord veel aandacht aan het welzijn van de bewoners. Mariaoord maakt deel uit van zorgorganisatie Vivent.

MAASDONKSE ONDERSCHEIDING Gerard van Dinther was blij verrast toen hij tijdens zijn afscheidsreceptie van de vrijwillige brandweer de erepenning van verdienste met bijbehorende oorkonde van de Gemeente Maasdonlc ontving. Hij kreeg deze penning uit handen van Burgemeester Boelens. Gerard was 33 jaar hoofd brandwacht. Vanwege zijn leeftijd is hij nu met F.L.0. (Functioneel Leeftijd Ontslag). De ex brandwacht zal zeker nog regelmatig zijn gezicht bij de brandweerkazerne laten zien. Bedankt voor je jarenlange vrijwillige inzet.

5


PIETVANDE WETERING NIEUWE (SE) GILDEKONING SINT JORIS GTLDE

Het komend jaar zit het Sint-Jorisgilde Geffen zonder standerdruiter. In zijn "troomede" zegde de nieuwe gildekoning, Piet van de Wetering, tenminste toe zich geheel aan zijn koningschap te willen wijden en daarin dit jaar "voorop te willen lopen". Bijkomstig is dat zijn nieuwe gildepaard, Falko, dan nog een jaar langer kan worden voorbereid op zijn toekomstige funktie. Er waren 37 schoten op de koningsvogel nodig voordat deze het begaf. Om 14.10 uur vrijde Beschermheer Peter Boelens de op de wiek van standerdmolen "Zeldenrust" bevestigde gipsen vogel met een eerste raak schot. Na hem was de eer aan aftredend koning Piet van Erp, die daarna werd ontdaan van zijn koningsvogel en het vest met de zilveren koningsschilden. De strijd om het Se koningschap kon beginnen. De gildebroeders en -zusters hadden zich die ochtend nog eens laten voorlichten door Deken-wapenmeester Peter Berkel wat de consequenties zouden zijn als men zou meedingen naar het koningschap en 13 onder hen gaven zich uiteindelijk op om me te doen aan de loting van de schietvolgorde. Het was te merken dat het gilde inmiddels al enkele jaren met de kruisboog schiet: het eerste jaar miste men 43%; thans nog maar 14%, terwijl de vogel smaller van profiel was en zeker een meter hoger hing dan vorig jaar. In de eerste 13 schoten (1 e ronde) vertoonde de vogel slechts barsten en scheuren, maar in de 2e ronde werd hij "vleugellam" gemaakt en ontstond er een flink gat in het midden van de romp. Maar na 26 schoten was er nog geen enkel teken dat de vogel zich gewonnen zou geven, zelfs in de derde ronde leek het er aanvankelijk op dat er nog een flink aantal pijlen nodig zouden zijn. Een absolute verrassing was het voor iedereen, maar vooral voor de schutter Piet van de Wetering, dat zijn schot plotseling de vogel om zijn spil deed kantelen en deze vervolgens in zijn geheel naar beneden kwam. Terwijl de gildebroeders, gildezusters en het talrijke publiek toesnelden om Piet te feliciteren, ging de Overheid onder de wieken in beraad omtrent de waardigheid van de nieuwe koning, een formaliteit, maar toch! Daarna stelde het gilde zich op om de nieuwe koning te installeren: hij waste zijn handen om rein te zijn en ontving vervolgens het zilvervest met de koningsvogel. De vaandrig Henk Steenbergen vendelde de nieuwe koning in en toen mocht Piet "over het vaandel schreiden". Gelukkig deed hij dat erg voorzichtig en nam hij plaats op een punt van het gildevaandel om de vendelgroet van het jeugdviertal, o.l.v. Rens van Orsouw in ontvangst te nemen. 6

Het "gaaischieten" was eigenlijk te snel voorbij. De spanning was te snel over. Maar we hadden ook ruim een maand langer moeten wachten om deze dag te kum1en beleven. Anders was het bij het daarop volgende "prijsschieten". De in de nieuw opgerichte vogel verstopte prijzen gaven zich maar moeilijk gewonnen. Ruim 5 kwartier duurde het voordat alle stukken eraf waren en de wiek een kale staak vertoonde. Er werd nog ruim een uur nagekaart en tegen zes uur vertrok het gilde "met slaande trom en vliegend vaandel" voor een optocht door het dorp naar gildehuis "Ons Doel". Onderweg was goed te merken dat het geen kermiszondag was ... Na het aanbieden van de koningswijn door Hoofdman Ad van Zandvoort, hield Gildekoning Piet van de Wetering zijn troonrede. Deze klonk veel aangenamer in de oren dan die van onze Vorstin enkele dagen eerder. In plaats van regen voorspelde Piet zonneschijn en beloofde zijn uiterste best te doen het gilde op een waardige wijze te vertegenwoordigen. Hij onderstreepte deze belofte met het aanbieden van een vat bier dat op zijn aandringen niet uit minimaal 30 maar 50 liter moest bestaan. Het gilde besloot de dag met een gezellige teeravond waar etend, drinkend en zingend de broeder- en zusterschap werd onderstreept

Gordijnen Atelier "VeGa" Precisie en Maatwerk

• Gordijnen • Vitrage • lnbetween • Embrasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het veranderen van uw bestaande gordijnen

Runrotstraat 25, 5386 CT Geffen Tel: 073 532 65 48, Fax: 073 532 74 26


EFKES BUURTE ME' ... Nico Gloudemans (50 j.) Hij is één van de stille werkers op de achtergrond bij Nooit-Gedacht.. . Zulke vrijwilligers verdienen terecht 'een plaats op het erepodium' ... ! Nico Gloudemans ontving de zilveren bondsspeld: " een waarderingsspeld vanwege diensten ten faveure van de Koninklijke Voetbalbond"! Nico is opgegroeid 'op de hei', waar veel plaats was en je dus altijd een balletje kon trappen. "We voetbalden met de jongens van Van Niftrik en Jagers". Hij sloot zich aan bij Nooit-Gedacht - hij is inmiddels 43 jaar lid - en voetbalde zelfs één jaar in het 'beroemde elftal van 1977'. Vanwege rugklachten voetbalde hij later in de lagere elftallen. Nico was jeugdleider, zat in het jeugdbestuur en gedurende 15 jaar in de activiteitencommissie. Activiteiten zoals zaalvoetbal, kaart- en rikavonden, de halve marathon en de 10 km. stratenloop werden georganiseerd naast de reguliere trainingen en wedstrijden. Zijn volgende functie was wedstrijdsecretaris: het plannen van de weekend- en vriendschappelijke wedstrijden is een flinke brok werk! Onder het voorzittersschap van Adrie van der Heijden werd Nico secretaris in het hoofdbestuur. Een veelomvattende taak: veel correspondentie met gemeente en KNVB, strafzaken, ledenadministratie. Nico spreekt vol lof over de betrokkenheid van de Geffense gemeenschap, die Nooit-Gedacht mag ervaren. "We hebben (nog) niet te kampen met vrijwilligers: een prima jeugdkader, een maandagmorgen hand- en spandienstenclub en eigen jongere leden die (bestuurs)functies overnemen van de ouderen. Mensen die hier komen wonen, melden zich spontaan aan, de voetbalsport is hier nummer één! We zijn met onze 625 leden de grootste vereniging in Maasdonk" vertelt Nico trots. Nico's echtgenote Bets, zit met hem op één lijn: ze was ook altijd te vinden op het voetbalveld. Sinds enige tijd heeft ze - samen met een aanlal vrijwilligers - het kantinebeheer in haar pakket. Een vast echtpaar als beheerders, zoals dat voorheen altijd was, wil niet meer lukken: het kost te veel uren. Bets zorgt nu samen met Els Strik voor de inkoop en planning en beurtelings verzorgen ze met een aantal personen de schoonmaak en bardiensten. ''Nico is er toch en dan vind ik het wel leuk om me ook meteen nuttig te maken" vindt Bets. Nico en Bets hebben één zoon Stefan, die als kind wel voetbalde, maar na het behalen van zijn rijbewijs, niet zelf meer actief speelde, maar 'de grote jongens' opzocht en fervent supporter werd van Feyenoord. Maar in de 3e generatie - de kleinkinderen Jesse (4) en Isa (1) zit nog voetbalhoop ! De hoogtepunten in het voetballeven van Nico zijn absoluut de kampioenschappen en de dieptepunten de de-

gradaties "vooral toen we twee keer achter elkaar naar beneden duikelden!" Volgens Nico moet Geffen met eigen mensen toch zeker een derde-klasser op de been kunnen brengen. "En behalve voetbaltalent hebben we een vaste, trouwe supportersgroep en een prima sponsoring met als hoofdsponsor de Gebr. van Wanrooij . Zij sponsoren al vanaf de tijd dat sponsoring is toegestaan en dat is best uniek. Daarnaast is ex-jeugdlid en dorpsgenoot "Van The Man" een prachtig en sympathiek boegbeeld, waardoor we veel publiciteit en promotie van onze club krij gen, landelijk zowel als internationaal" aldus Nico. In de Daily Star lezen we dan ook: "Despite his rise to fame, van Nistelrooij has never forgotten his pals in Geffen!" Nico Gloudemans gaat na 15 jaar bestuurslid, op de komende algemene ledenvergadering het secretariaat overdragen aan Wilco Cremers en Paul van Rijn doet reeds de ledenadministratie. "Ik wil het wat rustiger aan gaan doen, er zijn te veel tijdverplichtingen naast mijn werk als wagenparkbeheerder bij de NAS". Nico gaat wel weer buiten het bestuur, het wedstrijdsecretariaat op zich nemen en Nooit-Gedacht vertegenwoordigen bij uitwedstrijden en uiteraard blijft hij vaste supporter! Terecht dus bovenstaande hulde aan een Nooit-Geduchter in hart en nieren! "Het was heel onverwacht" vertellen Nico en Bets "in-, eens werd Nico op de officiële receptie t.g.v. het 75jarig bestaan naar voren geroepen, tezamen met Jan Bouwmans, die dezelfde waardering ten deel viel, voor zijn inzet in het bestuur (hij is het langst zittende bestuurslid) en zijn sponsoring. "Een waardering voor wat je doet, die je krijgt van je eigen club-collega's, is dubbel zo leuk" zegt Nico "want zij hebben ons immers voorgedragen. Het was een grote verrassing!" Proficiat!

TOREN"KLANKJE" Brengt Klavertje Vier nu eindelijk eens gelule .. ? 7


A.

1

ROND DE DORPSPOMP

~

De vorige Dorpspomp is het herlezen waard. Er staan waardevolle gegevens in over de geschiedenis van Geffen. Nog nadere uitleg over de "nieuwe pastorie" van 1853. De oude pastorie stond op de plaats waar nu het "Oude Klooster" staat. Toen de "nieuwe pastorie" in 1853 klaar was, kon de pastoor om Zusters vragen aan de congregatie van J.M.J. Er was immers huisvesting in de OUDE PASTORIE, die is later afgebroken (de wijnkelder is er nog) om plaats te maken voor HET OUDE KLOOSTER, met daarin een katholieke school voor de meisjes (er was eerste alleen een openbare school, die bleef er wel met de nodige ver- en nieuwbouw en tot 1925 alleen voor jongens, toen werd dat de Katholieke Aloysiusschool. In het Klooster werden ook bejaarden verzorgd en er kwam een Pensionaat. Nog een correctie op de vorige Dorpspomp: Een officiëel document, ondertekend door Burgemeester Veltman vermeldt als dah1m van bevrijding (terugkeer van alle evacuëes ) 23 oktober 1944. Dan vieren we dus "ONZE BEVRIJDING"!!!!!!!!! Vele ouderen zullen terugdenken aan de benauwde dagen. In de kerk krijgt "de bevrijding" nog aandacht. Nu naar het feest van de POMPZWENGELS, die zitten immers vast aan DORPSPOMP EN. Het Dorpsplein was voorzien van een grote feesttent en ons aller Truus bij twee grote toiletwagens. Op zaterdag 9 oktober was de feesttent gezellig gevuld. Er werd volop genoten van die "LUSTIGE SCHLAGERFREUNDE" mit eine schöne HEIDI. Die Helmondergruppe sprachen immer "RICHTIG DEUTSCH" met veel grappen en grollen. Het werd een lange, fantastische feestavond. Op zondag 10 oktober kon iedereen gratis genieten van diverse TOPORKESTEN en een optreden van Lia de Haas. De tent was afgeladen vol toen ons eigen jubilerende POMPZWENGELS aantraden met hun feestklanken. Een rijk repertoire vol verrassende muzieknummers galmden welluidend door de feesttent. Met een grandioos applaus werd het optreden beloond. Wethouder Rini van der Ven feliciteerde de Kapel en bood aan 3 leden van eerste uur ( 40 jaar lid van de kapel) een oorkonde en een plaquette aan. Jan van Schijndel 71 jaar jong, Bijs Heymans 69 jaar jong en Antoon van Lith amper 60 jaar jubileerden met de Kapel mee. Proficiat. We mogen trots zijn op onze POMPZWENGELS om hun onderlinge vriendschap, om hun hoog muzikaal niveau en om hun inzet voor Geffen en om dit schitterend georganiseerd feest. APPLAUS! APPLAUS. Het was echt hartverwarmend 8

genieten BRAVO en BIS BIS werd geroepen. Het slot werd opgeluisterd door het Blaasorkest "GELDROP" met 20 muzikanten, met speciale insu·umenten voor hun "volstühmliche" blaasmuziek. Soms leek het een echte BIG-BAND. Een schitterende afsluiting van de door de Pompzwengels genoemde KIOSK-feesten. Ook de Horeca van Geffen ondersteunde dit feest op vooru·effelijke wijze. Het was BAR-druk. Er was een klein smetje op al dat feestgedruis. Omwonenden en de Dorpspleinwinkeliers waren nauwelijks op de hoogte van de "OVERLAST". Maar ja. Dan moet je daar maar niet gaan wonen. In het HART van het dorp, zit je eerste rang, dan mag je wel eens iets inleveren. Nou ja, de gemeente moet in overleg met Dorpspleinfeestorganisaties om tafel om die groep beter en tijdiger te informeren, dat lijkt de stamtafel een goed idee. De grote BEVRIJDINGSFEESTEN op 5 mei 2005 "Nederland 60 jaar bevrijd" laijgt wederom de aandacht. Cees van de Rijt is aangeschoven en is zeer gemotiveerd. Cees bewaart al vele jaren krantenknipsels, tijdsclu·iften, documenten en allerlei zaken, maar vooral gegevens over de 2e wereldoorlog en de bevrijding, over slachtoffers, vliegtuigen, tanks en hij heeft veel contacten met organisaties en personen om feiten te achterhalen en te onderzoeken. In Geffen heeft heemkundewerkgroep, waarvan Cees ijverig lid is, al veel verzameld en ook geëxposeerd. Er zijn boekjes uitgegeven. Maar het zou goed zijn volgens Cees om opnieuw een uitgave te maken en daarin ook bovenstaande werken integraal op te nemen, immers de geschiedenis, de gebeurtenissen, het relaas is nog niet helemaal klaar. Wij hebben de plicht een en ander door te geven aan volgende generaties. De stamtafel stemt daar graag mee in en wil dit onderzoeken. Wij hopen op medewerking van het gemeentebestuur. Inmiddels heeft de stamtafel een verzoek gedaan om subsidie en ondersteuning van de gemeente. Elk dorp heeft zo zijn "eigen" geschiedenis, al zijn er wel parallen met Nuland, Vinkel en de hele omgeving. We moeten komen tot een uitwisseling. Het programma voor het BEVRIJDINGSFEEST zal in overleg met diverse groeperingen in Geffen tot stand moeten komen. Onderdelen worden zeker een expositie, een muzikale happening, een spreker, getuigenissen van 70-tigers en ouderen, feesten of activiteiten op scholen, op straten en pleinen. Volgende stamtafel staat het zeker weeer op de agenda. Kom meepraten is ons dringend verzoek. Er komt zeer zeker een bevrijdingsfeest-comité van de grond. Het nieuwe karnavalsthema 2005 !!! Er werd al gegokt op: "Ge kunt de pot op", "Ze zijn onder een hoedje te vangen". "Op naar één samenscholing", "de vlag op het dorpshuis" maar het is .. ....... "OE STOUTE SCHOEN AONTREKKEN" Nou dat is toch: "dappere plannen


maken. Nie bang zijn. Eropaf gaan. Wa waogen, enz. Parkeerproblemen blijven er op het Dorpsplein. De gemeentesecretaris moet zijn ambtenaren maar eens een plek wijzen buiten het plein. Aan de achterkant van het gemeentehuis (Raadhuisstraat) zijn zomaar 20 extra parkeerplaatsen aan te leggen zonder stoornis voor de aanwonenden. Een paar wagentjes zand en steen, enkele uurtjes arbeid van onze stoere gemeentewerkers en het is geklaard. De winkeliers rond het Plein zijn zeer teleurgesteld. Ze vragen er maar niet meer om. Het heeft toch geen zin. Maar aamommelen dus. Gemeente pas op je zaak!!! De stamtafel vraagt Uw bijzondere aandacht voor de COLLECTE van 18 tot 23 oktober t.b.v ons mooie dorpsblad "TORENKLANKEN". U hebt kunnen lezen, dat elk nummer 50 eurocent kost en er 20 per jaar worden afgedrukt. Dat is 10 Euro per gezin. Het voortbestaan van dit tijdschrift is in gevaar. Wij hopen daarom, dat de huis-aan-huis-collecte meer zal opbrengen, dan de zakjes-actie. De meeste mensen zullen ook de kosten hebben onderschat. U mag daarin ook waardering uiten voor het vele werk, dat door vrijwilligers wordt gedaan. Op blz. 11 van de vorige Torenklanken no 15 vindt U een LEZERSENQUÉTE. Het is toch belangrijk, dat die wordt ingevuld. Gezellig om dat samen in te vullen (meegeven aan de collectant).

De meningen van de Stamtafel waren ook verdeeld, maar wel zeer positief. Het is immers onze UITLAATKLEP. De oversteek van de A59 naar Vinkel levert nog steeds gevaarlijke situaties op. Verkeer vanaf Nijmegen waagt het nog steeds om af te slaan richting Geffen. Er is veel onverantwoord verkeersgedrag ondanks alle politietoezicht en een reeks bekeuringen. Het leidt tot afsluiting, minstens tot een zodanige vernauwing, dat alleen fietsers nog kunnen oversteken. Onze map en voorzittershamer is terug. Met dank aan de vindster. We genoten nog van het Geffense gemengd koor "EXPRES ZO", dat een mooie en zeer muzikaal verzorgde uitvoering gaf en al liet horen na 1 1/2 jaar op hoog nieveau te zingen. Ook wethouder van cultuur R. v.d. Ven was daar aanwezig en vond het spijtig, dat koren nier meer gesubsidiëerd kunnen worden. Het koor was al blij met zijn en onze waardering en de grote belangstelling. Van stamtafel 207 voor op- en of aanmerkingen, de Prins tel. 0412 64 09 82. Volgende stamtafel 24 oktober weer in café Gevers van 10.30 tot 12.00 uur, met napraat tot 12.30 uur. U bent zeer WELKOM. Hebt U bevrijdingsfeest-ideeën of oorlogsherinneren??? "LAAT VAN U HOREN".

oog voor detail en gevoel voor perfectie

Ernis schilders bundelt jarenlange ervaring met de modernste

Joy of perfection

technieken en producten. Ernis staat voor kwal iteit in alle facetten.

Ernis schilders b.v.

Ernis glas b.v.

Het Geffens Ve ld 8 5386 LL Geffen T. 073 532 34 00

F. 073 532 65 10 E. info@ern is.nl 1. www.ernis.nl

I

ERNIS

schilders 9


IN MEMORIAM: Wim van Wanrooy Bij het verscheiden van Wim is er droefheid, verslagenheid, de pijn van het gemis. Geffen rouwt om haar trouwe dienaar. Wij herinneren ons Wim als een bijzonder man voor zijn bedrijf en voor de gemeenschap Geffen, zijn grote inventiviteit, zijn verbazingwekkende besluitvaardigheid, zijn sterk zakelijk inzicht, zijn brede belangstelling, zijn hartelijke aandacht voor zijn personeel en zijn bijzondere kracht om mensen te verenigen in grote saamhorigheid. Samen met zijn broer André heeft hij een prachtig bedrijf opgebouwd, van groot belang voor het welzijn van Geffen en met een grote uitstraling in de wijde omgeving en in grote delen van ons land. In 35 jaar van een klein schuurtje, tot een krachtig bedrijf met diverse geledingen met 280 personeelsleden. Wim wist met weinig woorden veel te zeggen. Een knikje was voldoende. Tot de laatste snik bleef hij betrokken bij het bedrijf. Een zware moeizame lijdensweg manmoedig gedragen. Alles werd je ontnomen. Alleen de liefde en verbondenheid bleef. Wij zagen in je ogen nog de betrokkenheid bij ons, wij voelden in die laatste handdruk nog die sterke band met al wat GEFFEN is. Wij lazen al een dankbetuiging nan1ens "Effe noar Geffe" ' de "Muziekkiosk" en "Nooit Gedacht" in de krant. Een rij van namen verenigingen, actiecomité 's valt eraan toe te voegen. Wij hadden je graag een groot aantal mooie pensioenjaren gegund. Helaas er is anders beschikt. Het troost ons te weten, dat jouw HART voor Geffen verbonden en herkenbaar blijft in jouw bedrijf. Wim, dank voor alles, wat je deed voor Geffen, wars van vriendjespolitiek maar recht door zee. "VRIEND van Geffen", noemen we je met een blijvende naam in onze dankbare harten. Wij hopen en biddenjou VREDE toe in liefdevolle geborgenheid voor eeuwig. "Jij hebt je schatten vergaard met je gegeven talenten". Daarvoor zul je voltooiing vinden in oneindig geluk, dat wensen wij jou toe. Wij hopen, dat echtgenote Corrie, de kinderen, kleinkinderen en familie troost vinden in al het goede van deze voorbeeldige dienaar.

idee waar Zeewolde lag, en een enkele routeplanner blijkbaar ook niet. Uiteindelijk kwam alles goed en konden beide tean1s toch nog starten. Het basis tweetal krijgt steeds meer concurrentie, maar ook op deze wedstrijd waren ze weer de beste: eerste plaats. Bij het D-achttal waren een aantal voltigeurs een beetje grieperig, maar ze wilden toch per se meedoen omdat hun team anders niet kon starten. Hoewel zij misschien iets onder hun normale kunnen presteerden, werd dat ruimschoots goed gemaakt door hun teamgenoten: een eerste plaats en een winstpunt. Het D-achttal heeft nu voldoende winstpunten om over te gaan naar een hogere klasse, maar omdat we met een nieuw paard bezig zijn, · willen we daar nog even mee wachten. Namens V.V. De Opsprong Joyce van Hoorn, 073 - 532 52 60

STICHTING WITGELEKRUIS BEDANKT! Peuterspeelzaal De Paddestoel heeft voor de grote vakantie een zeer geslaagd gezondheidsproject gedaan. Het project ging over meer bewegen en gezond eten. Zelfs bij sornn1ige kinderen is tegenwoordig al te merken dat ze te weinig beweging krijgen, dus zijn er op de peuterspeelzaal nieuwe mate1ialen aangeschaft waarmee de kinderen al spelend en bewegend veel plezier zullen hebben! De peuters werden ook verrast met een echte gymles die gegeven werd door Reggy van Boxmeer ( cesaroefentherapeute) en haar collega's. Ook dit schooljaar is er nog aandacht besteed aan het project, want op woensdag 29 september is er nog een ouderavond over gezonde voeding gehouden, "Alles over spruiten" in samenwerking met een diëtiste en verpleegkundige van de Stichting Thuiszorg. Dit alles is financieel mogelijk gemaakt door de Geffense WitGeleKruis Stichting! Heel hartelijk Bedankt!

EEN BLOEMETJE OF CADEAVTJE VAN

DOLCE VITA DAT PAKT ALTIJD GOED VIT

Rust in Vrede T.P WIJ ZIJN VERHVISD NAAR DORPSTRAAT 20A

V.V. DE OPSPRONG TWEE KEER EERSTE! Op 3 oktober, de dag voor Dierendag, hebben twee teams van Voltigevereniging De Opsprong uit Geffen meegedaan aan een wedstrijd in Zeewolde. Wij hadden geen 10

WOO N - & TUINDE COR ATIE DORPSTRAAT 20A GEFFEN 073 - 532 49 57

Geopend van dinsdag t/m zaterdag van 10.00 - 18.00 uur


"' GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentie adres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. E-mail :postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. woensdag van 13 .30 tot 15.30 uur (alleen burgerzaken). OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 -534 27 38. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval leunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwij k:sestraat 3 8 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 073 - 534 27 38). SPREEKUREN Burgemeester: P.C.J. Boelens Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder J.A.M. Voermans Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00

POLITIE Op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 - 12.00 uur leunt u het gemeentehuis bellen (tel.nr. 073-5342100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken. CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00

JONGERENDAG 2004 Op 18 september j .1. werd voor de zesde keer de Jongerendag georganiseerd voor alle basisschoolverlaters van Geffen, Nuland en Vinkel in "De Den" in Vinkel. Voor ongeveer 90 kinderen was er een programma gemaakt met verschillende onderdelen: Collages maken Liedjes zingen Het Zweeds loopspel Nadat de soep en broodjes goed gesmaakt hadden, was er mogelijkheid tot badminton, voetbal of tennis op het veld achter "De Den" . Om 19. 00 uur startte de Beachparty, met medewerking van de discotheek van Jim van Sleeuwen uit Nuland. Vele kinderen waren in strandkleding wat het feest compleet maakte. Er waren speciale cocktails voor de kinderen. Dit alles zorgde voor een gezellig Maasdonks feest, het was prachtig te zien hoe fijn de jeugd met elkaar kletste, zong en danste. Graag willen we ongeveer 20 vrijwilligers bedanken die deze dag verzorgd hebben. Ook danken we de drie parochies die deze dag mogelijk maakten, maar vooral bedanken we de Maasdonkse jeugd die zo enthousiast en gezellig met elkaar omging en deze dag tot een geweldig succes maakte.

Wethouder E.J.A.M. van Heese Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00

Werkgroep Jongerendag

Wethouder M.J.M. van de Ven Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00

GEVONDEN

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08 .30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk.

in de Heegterstraat op 30 september 2004 een (fiets)sleutel merk Orion CRB28. Aan zwart/wit keykoord, waarop staat East Coast. Voor inlichtingen: redactie Torenklanken, Veldstraat 13 11


...... 1\)

Nu op alle lijsten & albums spectaculaire kortingen:

2 3 4 5

.

1 lijst of album 20°/o korting lijsten of· albums 25°/o korting lijsten of albums 30o/o korting lijsten of albums 35°/4 korting lijsten of albums 40°/o korting

•• FOTO VIDEO •• • •• c1nerent . •• • • •• •• '

.•

@~

SJ..&,6> B~ ~effem

.. . ·t,B°W5~

6:~r'@j_l;

, effen~0.JIL~~rîil

:

geldt niet voor producten die besteld moeten worden!! korting is ook van toepassing op een combinatie van lijsten & albums


EEN KONING TE PAARD! Jawel, de standaardruiter van het St. Jorigilde werd gildekoning ! Het was snel gepiept: Piet van Wetering (57 j .) schoot met eigen kruisboog reeds bij het 37e schot, de vogel naar beneden. "Il( heb hem gewoon op de goede plaats geraakt" lacht Piet "en omdat het restant nog een flink stuk was, heb ik dat traditiegetrouw mee naar huis genomen". Want van tradities houden Piet en zijn vrouw Annie. Daarom meldde hij zich indertijd ook aan bij het heropgerichte Gilde in 1999. Omdat hij 'een paardenman' is, werd hij al snel - - tot standaardruiter uitverkozen. Voorlopig rijdt hij op het geleende paard van Leo Renders, maar zelf heeft hij intussen een Fries van 3 1/2 jaar, die misschien volgend jaar al kan meerijden. Immers, deze hengst Falko moet gewend raken aan muziek, trommelaars en een mensenmenigte. Heel droevig was bevrijdingsdag 1999, want toen werd hun vorige Friese paard gestolen uit de wei naast het huis. "Daar zijn we echt weken 'kapot' van geweest" zeggen Annie en Piet. "Er is weinig tegen te doen. Om ze terug te vinden werden vroeger de paarden getatoeĂŤerd op de tong, maar die werd er gewoon uitgesneden. Tegenwoordig kent men een onderhuidse chip, maar ook die kunnen kem1ers met bepaalde apparatuur scannen". Piet vertelt enthousiast over het mooie, Friese paard. "Het is echt een paard om mee te showen. Hij heeft sierlijke gangen, is geheel zwart zonder aftekening en heeft veel 'behang' (lange manen, sokken en staart). Bovendien is het een betrouwbaar dier". Piet enA1mie hebben sinds kort ook een marathonwagen waarmee ze met Falko uit rijden kunnen gaan. Piet is daarvoor - samen met zijn schoonzoon - op cursus om een koetsiersbewijs te bemachtigen. Het verkeer komt daarbij aan de orde, alsmede theorie- en praktijklessen over het gedrag, de verzorging en het aanspannen van de paarden. Ook 'het werkpaard' heeft zijn interesse, want Piet werd onlangs voorzitter van de commissie die de jaarlijkse fokdag van de Vereniging van het Nederlandse Trekpaard organiseert op Effe noar Geffe. De paardenliefde zit er ook van vroeger al in: grootvader van de Wetering begon reeds in 1918 met het vervoer van kolen en hout met paard en kar. Hij had op een

gegeven moment wel 20 trekpaarden! De vader en oom van Piet namen de bedrijfstak over, nu runt Piet en broer een vernieuwd transport- / recyclingbedrijf en wellicht zullen hun zoons de traditie van Gebroeders van de Wetering voortzetten! Terug naar de kersverse gildekoning: zit deze koning tijdens de gilde-optochten op zijn paard het komende jaar? "Dat is inderdaad lastig! De koning heeft zijn eigen plaats in de volgorde van de gilde-rij. Een andere gildebroeder of -zuster als standaardruiter kan moeilijk worden. Het paard en zijn ruiter moet goed aan elkaar gewend zijn" legt Piet uit. Hij gaat in ieder geval zijn koningschap waardig uitdragen. Het lidmaatschap van het St. Joris gilde bevalt hem prima. Fijne onderlinge contacten met een goede taakverdeling. Op zondagmorgen wordt er in en om het clubhuis gebuurt, gebeuld of geschoten op de wip! En allemaal hopen ze de landjonker, de dagkoning of de gildekoning te worden! Aan het eind van het jaar is het gebruikelijk dat de gildekoning zilver schenkt aan de club. "Het ontwerp kan met je beroep of je hobby te maken hebben. Bij mij zal 'het paard' zeker verzilverd worden!" aldus Piet van de Wetering. EXPO - EXPO - EXPO - EXPO - EXPO - EXPO O m' Cl..

X

w

0

X

0

Cl..

~

VERKOOPEXPOSI 1IE

>< w 0

Cl..

>< w 0

Cl..

X w

m X

~

0

KERAMIEK

m

&

0

BEELDEN

m

X

7J

X

7J

0

oCl..

m

Q ZONDAG 14 NOVEMBER

25

oCl.. VAN 10.00 TOT 17.00 UUR

m

w

0

X

X

X

~

GWEN CONNER

m

Cl..

w

PAPENDIJK 7 TE GEFFEN

0

0

X

oCl.. X

X

7J

m X

~

w 0 EXPO - EXPO - EXPO - EXPO - EXPO - EXPO 13


Rabobank


NIEUW TERRAS KPJ GEFFEN Twee weken geleden hebben we met de hulp van een aantal vrijwilligers een nieuw terras gelegd voor ons KP J clubgebouw. Hiervoor willen we een aantal mensen bedanken: Gebr. v/d Berg Geffen, Gebr. v. Erp Oss-Geffen, Tuin & Design Corne v. Dinther en natuurlijk niet te vergeten de ...________________ _ vrij willig ers. BEDANKT! KPJ Geffen

EFFE NOAR GEFFE IS OP ZOEK De organisatie van Effe noar Geffe is op zoek naar een paar tafels en een paar stoelen die we op 5 september gebruikt hadden. Deze zijn door onze werkploegen niet opgehaald aan het eind van de dag. Is er iemand die voor ons deze spullen zolang opgeruimd heeft of ergens weet te staan??? Stoelen, zwart onderstel met plastic rode zitting. Tafels, houten blad en inklapbaar. Graag een telefoontje naar Hans van Nistelrooij 073 532 4732.

LANDSCHAPSBELANG MAASDONK Landschapsbelang Maasdonk organiseert natuurwerkdag in Maasdonk Op zaterdag 6 november 2004 vindt voor de vierde keer de Natuurwerkdag plaats. Op meer dan 200 locaties door heel Nederland zullen 15 .000 natuurliefhebbers actief in de natuur gaan werken. Op plekken waar jij altijd wandelt of langsfietst is namelijk van alles te doen: bomen knotten, wandelpaden in orde maken, bos ontdoen van opslag, riet en gras maaien en harken, bomen en struiken planten en sloten, vennen en poelen opschonen. Behalve dat het heerlijk is om eens een zaterdag buiten te werken, haal je ook inspiratie uit de natuur, kun je er tot rust komen en is een frisse neus goed voor je gezondheid! Ook Landschapsbelang Maasdonk doet dit jaar mee met de landelijke natuurwerkdag. De locatie waar door ons samen met maximaal 30 vrijwilligers gewerkt gaat worden is de Ruitersweg. De Ruitersweg is een halfverhard pad dat een verbinding vormt tussen de Geffense Weerscheut en de Koksteeg . Het is de bedoeling dat we met behulp van takkenscharen en spanzagen opschot van Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers gaan verwijderen, zodat verder in het seizoen hier nieuw inlands bosplantsoen teruggeplant kan worden. Het snoeihout dat vrijkomt wordt in wallen

teruggelegd zodat dit straks weer mooie nestgelegenheden kunnen worden voor de vogels. De natuurwerkdag is op zaterdag 6 november van 10.00 tot 15 .00 uur. Voor de inwendige mens wordt gezorgd! Verzamelen op de Geffense Weerscheut ter hoogte ven de Ruitersweg. Aanmelden bij Landschapsbelang Maasdonk: Gerard Gerrits tel 073-5324691, Email gamgerrits@prettel.nl Fons Sommers tel 073 -5324007, Email agcsommers@hetnet.nl Martien van Niftrik tel 073 -5321182, Email mvanniftrik@home.nl Ofrechtstreeks op de website van de landelijke natuurwerkdag: www.natuurwerkdag.nl. Klik op aanmelden, kies provincie Brabant kies locatie m 12 (Ruitersweg). Wij hopen op een groot aantal enthousiaste deelnemers.

SPOOKTOCHT NOOIT GEDACHT Op vrijdag 29 oktober organisee1i v.v. Nooit Gedacht een spooktocht voor haar leden. Om deze enge tocht goed te laten verlopen, kunt u helpen door kleding en andere spullen te leen aan te bieden. De 75-jarige voetbalvereniging is nog op zoek naar de volgende spullen: - Maskers - Pruiken - Gorillapak - Monnikpijen Nonnenkleren - Skelettenpakken - Tuinfakkels - Windlichten - Rookmachines - Blacklights - Opgezette die~ ren - Nep-spinnen en vleermuizen - Heksenbezems - En verder alles om de tocht eng en spannend te maken! Alle materialen kunnen ingeleverd worden bij Henri van Schaijk (Willibrordusstraat 7, telefoon 532 2908) of bel Henk Schuurmans (532 3163), dan halen we het bij u op. Merk alle spullen goed, dan kunnen we ze weer op de juiste plaats terugbezorgen. We hopen op uw medewerking, zodat we weer een geslaagde avond voor onze leden kunnen organiseren. ALVAST BEDANKT!

s

Mc:Lt-evnfev

Peppeldreef 17 ¡ Tel. (073) 532 77 55 Complete gezichtsbehandeling vanafâ‚Ź 20,50 Ook voor voetverzorgende behandelingen 15


UITSTAPJE MEDEWERKERS KINDERKERK OP ZONDAG 26 SEPTEMBER Jaarlijks gaan wij een dag met de leiding van de kinderkerk op stap en gewoontegetrouw starten wij die dag met een stukje bezinning. Wij vertrokken in alle vroegte op de fiets richting Megen waar wij de Hoogmis van half tien bijwoonden in het klooster van de minderbroeders. Na afloop van de dienst werden wij gastvrij onthaald door broeder Jos van Zeelst die ons het een en ander wist te vertellen over de geschiedenis van zijn kloosterorde De Fransicanen en over de geschiedenis van het Megense klooster in het bijzonder. Na de koffie en rondleiding door het klooster hebben wij ook nog een kijkje genomen in de Hof van Lof, een tuin behorend bij het klooster waarin allerlei bloemen en planten groeien en bloeien die iets te maken hebben met het kerkelijk jaar en de seizoenen. Vanzelfsprekend bezochten wij ook de grafkapel van het Heilig Bruurke van Megen, die bekend om zijn eenvoudige levenswijze en om zijn bijzondere daden als portier, nog steeds bezocht wordt door mensen van deze tijd om zijn voorspraak in te roepen. Wij hoorden dat jaarlijks honderden mensen ook nu nog een aantal dagen meeleven met de broeders om een pas op de plaats te maken. Sommigen zoeken de rust en stilte van het klooster om zich al biddend en zingend meer mens te gaan voelen. Rond het middaguur sloot onze pastoor aan bij ons gezelschap en wij aten onder een eeuwenoude boom onze meegebrachte boterhammen op in een heerlijk nazomerzonnetje. Na de lunch wandelden wij door het stadje Megen, wat zeker ook de moeite waard is . Vanuit Megen werd er naar Oijen gefietst waar wij een bezoek brachten aan de bierbrouwerij . De eigenaar van de bierbrouwerij vertelde ons het een en ander over zijn bedrijf en natuurlijk hebben wij het brouwsel mogen keuren .

.,

Wij proefden een lekker biertje wat bovendien bijzonder gezond is, zo vertelde ons de brouwer. Het fietsen huiswaarts, met stevige wind en gerstenat in ons bloed leverde slechts voor een enkeling wat problemen op!! Dus wij raden alle Geffenaren aan: "Op naar de Oijense bierbrouwerij!!!" En voor de Geffense kinderen geldt: "Op naar de kinderkerk op zaterdagavond tijdens de H. Mis van 19.00 uur." De evangelielezing of het thema van de zondag wordt in begrijpelijke taal verteld aan de kinderen. Alle parochianen zijn vanzelfsprekend welkom in onze parochiekerk voor de wekelijkse vieringen op zaterdagavond om 19 .00 uur of zondagochtend om 9 .30 uur voor bezinning en gebed.

KONINGIN WILHELMINA FONDS De collecte ten bate van het Koningin Wilhelmina fonds (kankerbestrijding) heeft van het jaar€ 2.498,39 opgebracht. Onze dank gaat op de eerste plaats uit naar onze collectanten voor hun inzet voor deze collecte, maar onze dank aan de milde gevers is even groot, want gezamenlijk hebben zij dit opgebracht. Hartelijk dank namens KWF Geffen. Annie en Jan Wildenberg

Rundergehakt,

kilo + 100 gram gebraden gehakt

4so

Gigi,

100 gram gemarineerde runderschnitzel, gevuld met olijven en andijvie. 2x 2 minuten rondom bakken

135

Kalfsoester,

100 gram naturel of gemarineerd

249

Krabsalade,

199

100 gram

Leverkaas 150 gram halen, 100 gram betalen Onze soepen uit eigen keuken zitten in een nieuwe verpakking en zijn daardoor langer houdbaar! Nu om het een keer te proberen:

iedere 2e liter voor de helft van de prijs. Deze aanbiedingen zijn geldig van 18 tm 23 oktober 2004

~

Keurslagerij

VANTUYL

Dorpstraat 26 - 5386 AM Geffen KEURSLMiER tel. (073) 532 58 91

16


CftJondeM

Begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent.

Gratis aan te vragen uitvaartcodicil: 1 telefoontje en u heeft het uitvaartcodicil zo snel mogelijk in huis.

Uitvaartshowroom: Bezoek onze uitvaartshowroom aan de Geffensestraat 1 A te Heesch. Dit kan na telefonische afspraak.

Wilt u weten of u voldoende verzekerd bent voor de uitvaartkosten dan kunnen wij dit voor u verzorgen.

Al onze adviezen zijn gratis en vrijblijvend.

Donders Uitvaartverzorging

Oss

Tel. 0412 - 64 24 54

Rosmalen

Tel. 073 - 522 42 86

Berlicum

Tel. 073 - 503 52 58

Donders Uitvaartshowroom, Geffensestraat 1A te Heesch.

Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouwen tegenkomt!

* Ambachtelijke keukens naar uw wens gemaakt * Dealer Nieburg en RWK Keukens * Keukenrenovatie *

Vervanging inbouwapparatuur (gratis ingebouwd)

Bezoek onze showroom na telefonische afspraak. DEALER:

SIEMENS

imperial rnmMHIICHNIEKO IIOVIRIU IGl

Miele

Kerkstraat 25, Nuland Telefoon 073 - 5322774 i " #"

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP Bredeweg 13, Geffen Te l.: 073-532296 l

Ref!il!l!.iY.,DRIJF

"'

~

\ I "l'. EN~\'>~

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Tel 073 532 34 69 Renovatie projecten. Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spuitwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl


~e~ J _.

. __

Raadsvergadering 5 oktober 2004 In deze raadsvergadering besloten wij dat, wat de gemeente betreft tenminste, het nieuwe bergbezinkbassin voor Nuland in De Ijzerkampen komt. Omwonenden vechten dit besluit aan. Zij vrezen schade aan hun woningen. Op haar beurt heeft de gemeente het Waterschap beloofd, dat zo'n bassin er snel komt. De kwestie speelt al jaren. De VPM heeft ingestemd met het raadsvoorstel. Aantoonbare schade aan woningen van omwonenden wordt uiteraard vergoed. Tevens werd de nieuwe grondprijs per 1 januari 2005 werd vastgesteld. Die zijn "marktconform", zoals dat fraai heet. Dit houdt in dat zij in de pas lopen met de grondprijzen in de ons omliggende gemeenten. De toekomstige bouwers in onder andere de Nulandse wijk Heiduinen weten nu wat zij straks moeten gaan betalen. De VPM hoopt dat zij nu snel aan de gang kunnen, maar helaas; er mag daar voorlopig nog niet gebouwd worden. Ook hier vertragen bezwaarmakers de voortgang. , Het geduld van velen wordt hiermee behoorlijk op de proef gesteld.

65.000 mensen met diabetes bij . Op steeds jongere leeftijd en vooral bij groep van mensen vanaf35 jaar en ouder. Diabetes is nog niet te genezen, maar tijdige herkenning kan complicaties voorkomen. Bij het leven met diabetes gaat het om een balans te vinden tussen voeding, medicatie en beweging. Over de gehele wereld wordt 14 november Wereld Diabetes Dag gevierd zijnde de geboortedag van Frederick Banting, de ontdekker van insuline. Ter gelegenheid van de viering van Wereld Diabetes Dag organiseert de afdeling DVN Oss e.o. een thema-avond met als onderwerp Diabetes mellites en hart en vaatziekten. Vier op de tien hartinfarcten heeft als oorzaak diabetes, en is dus een van de vele complicaties van diabetes. Op 8 november a.s. zal mevr. B. van Deenen van de Hartstichting als spreker de gevolgen van diabetes voor hart en bloedvaten toelichten. De aanvang is 20.00 uur in het Nieuwe Restaurant van het Bernhoven Ziekenhuis, Joannes Zwijsenlaan 121 te Oss. De zaal is open vanaf 19.45 uur. De thema-avond is gratis toegankelijk voor leden en nietleden van DVN. Voor vragen kunt u terecht bij het secretariaat van de DVN Oss e.o. per e-mail dvn .oss@home.nl of telefonisch 04 12628115. Ook kunt u de internet-site van DVN Oss e.o.bezoeken onder www.dvnoss.nl

Wilt u een positief steentje bijdragen aan politiek Maasdonk? Bel of mail mij dan.

BEDANKT Vooruitstrevende groetjes van Charles van Herpen, tel: (073) 5324628 / charlesvanherpen@hetnet.nl

WERELD DIABETES DAG 2004 Onder het motto betere diabeteszorg, bittere noodzaak wordt door de Diabetesvereniging Nederland (DVN) en het Diabetesfonds de viering van Wereld Diabetes Dag (WDD) ingezet. Ongeveer eenderde van de mensen met diabetes in N ederland krijgen niet de zorg die ze zouden moeten krij gen. Niet voor niets lanceerde het Ministerie voor Voilesgezondheid kortelings het actieprogramma diabeteszorg beter. Het actieprogramma houdt kortweg in dat diabetes snel moet worden opgespoord. De zorg is juist van groot belang om (ernstige) cornp licaties te voorkomen wetende dat diabetes gemiddeld pas na zeven jaar wordt ontdekt. Dat is ernstig en met ruim 850.000 mensen (1 op de 20 Nederlanders) met diabetes in Nederland krijgen steeds meer mensen te maken met diabetes. Jaarlijks komen er 18

Ons 40 jarig huwelijk is dankzij vele een onvergetelijke dag geworden. Daarom willen wij mede ook namens onze kinderen iedereen heel hartelijk bedanken voor de prachtige kaarten, felicitaties en bloemen met name, familie, buren, vrienden en kennissen en zaal 't Haasje voor de keurige verzorging. Iedereen heel hartelijk bedankt. Gerrit en Marietje v. Kamp v. Dijk. Lambertusstraat 3, Geffen. Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

@

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Kraaijeven 3 5386 LH Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623


REGI(1,4-., BANK 7 DE BANKIER DIE JE KENT U kunt bij ons terecht voor: • privé- (betaal-)rekening * met euro-pas (met pincode en chipper) * met creditcard * rood staan met privé-limiet * een speciale jongenrenrekening

• lenen ,:, persoonlijke lening ,:, doorlopend krediet * financieringen voor auto/boot/vakantie? * mix-krediet (lenen en beleggen)

• sparen * direkt opvraagbaar * belastingvrij sparen * bedrijfssparen *deposito's/ vaste tennijn * automatisch sparen

• hypotheken * lineair/ annuïteiten * spaar/ leven / krediet ,:, aflossingsvrij 1 ' ' combinatiehypotheken * beleggingshypotheken * hoog-/laagconstructies * met (premie-) depot

• beleggen * beleggersgiro * beleggingsfondsen * spaarfondsen * dividendfondsen ,:, mix-fund * rechtstreekse beursaankopen * veel vrijheid en lage kosten

• verzekeren * voor personen * voor bedrijven * pensioenen en lijfrente * zorgverzekeringen * gunstige voorwaarden * een onafhankelijk advies * diverse maatschappijen

Onze openingstijden: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag vrijdag zaterdag

www.lmv.nl

Kromstraat 172 Oss © (0412) 65 06 79

09.00 -12.15 en 13. 15 -1 7.30 uur 09.00 - 12.15 en 13.15 -19.00 uur 10.00 - 13.00 uur en voorts op afspraak

lil

Café - Zaal

't Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20

VAN ,HEESE ~ PARfN:ERS BV Makelaardij Assurantiën

At, f.

Hypotheek

®adviseur

Hanegraaf B.V. Geffen HAGEKO GEFFEN STALE N

Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

KOZIJNEN

Ri chard Hanegraaf

Gespecialiseerd in: • Exclusieve g-ezîchts- en • Blendtherapeute lichaamsbeha-ndelingen • Huidtlîerapeute Pakkingen (billen, b1:1ik, borsten , handen, voeten)

SCHOONHEIDSSALON

P. DE Kl]EIN

• Permanente Make -Up • Make-Up workshops

Tel.: (073) 5324658 Autotel.: 06 - 53184263

Losse advertenties tussen de tekst

Heesterseweg 5 5386 KT Geffen

Tel. : 073 - 532 23 07 Mob: 06 - 22 58 01 93

OP MAAT

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN

®AUTO-EN@ MOTOR RIJSCHOOL

~

LMV

1/8 pagina 1/4 pagina 1/2 pagina hele pagina

15

25 35 60

Met een cadeaubon kom 1e pas echt mom voor de dag.


Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

Dorpsplein 19 5386 CL Geffen

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp Oss

Geffen

0412 - 622213

073-5321995

RIJWIELEN

o.a. Gazelle _ _ _ _ _ _ __

TANKSTATION "A v1 lftA Vervoer voor ziekenfonds -busie

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

4

NAS

openingstijden: woensdag en donderdag 13.00 tot 18.00 uur vrijdag 13.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

Tel 073 532 76 09 - Fax 073 532 76 / / Mobiel 06 534 746 75

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

Wij verzorgen voor u:

verlijmen van kalkzandsteen leggen van afwerkvloeren het bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten het aanbrengen van spackspuitwerk het aanbrengen van budengevel-isolatie het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

·

"'--'tvwr,a sa[bovw:11I

.

WIHABO DRUKKERIJ "'

Voor al uw familie- verenigin gs- en handelsdrukwerk. Familiedrukwerk keuze uit 7 collecties. Met opgaaf van juiste datum bij geboortekaartjes, drukkosten gratis. Gratis persoonlijk foto-album bij geboortekaartjes. Ook voor kopieerservice kunt u bij ons terecht.

Kleurenkopieën en kleurenprinten tot A3. Grootformaat plotten tot 150 cm breed. Kopiëren van bouwtekeningen. Heesterseweg 13 - 5386 KT Geffen Tel.: (073) 532 26 84 - fax: (073) 532 47 95 e-mail : drukkerij©wihabo.nl - internet: www.wihabo.nl DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

M"deKinderenv.~ Jl 1' 1 ~~n Ham 1, 5386 JA Geffe~.f. tel. 073-5325551

maandag t/m vrijdag zaterdag

13.00 - 19.00 uur 8.30 - 17.00 uur

~alle-en Adviesbureau bv

Centrale verwarm ing Gas-Water-Sanitair Energie - Advisering Onderhoud aan gastoestellen Onderhouds abonnementen gastoestellen

Wij maken EPA Rapporten Papendijk 14b 5386 EG Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

SCHOENEN & SPORT

0 /Ji)SPIERINGS

Maarten van der Dussen Bouw

Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91

Buro

Wilgenstraat 6 5386 GL Geffen Tel.: 073 - 53412 94 Privé: 073 - 53412 92 E-mail: bb.dussen@planet.nl