Torenklanken 2004 - nr 15

Page 1

42e jaargang I nummer 1s l oktober 2004

sekretariaat: redaktieadres : advertenties: bank : druk: oplage:

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 Tolweg 7 en Veldstraat 13 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 WiHaBo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

11111111111111111111111111111-IIIIIIII-EIDIIJJIEIEJI VAN DE REDACTIE LEZERSENQUÊTE! De redactie van Torenklanken wil graag weten wat de lezers/ inwoners van Geffen vinden van het Dorpsblad Torenklanken. Momenteel zijn we bezig met de 42ste jaargang. De redactieleden vragen zich af of de inhoud van Torenklanken de lezers voldoende aanspreekt. Wellicht heeft u nog goede tips of suggesties voor ons. Het enquêteformulier vindt u verderop in dit blad. Wij verzoeken u vriendelijk aan deze enquête mee te doen. In de loop van 18 tot en met 23 oktober a.s. komen collectanten bij u langs voor de jaarlijkse collecte. Gelieve het inge,11lde fommlier mee te geven aan de collectant die bij u aan de deur komt. Heeft u de collectant gemist, dan kunt u het enquêtefonnulier ook inleveren bij onderstaande personen: Tinie van Wanrooij , Tolweg 7 Adriaan van Zandvoort. Bergstraat 26A Gerie Wijgerse, Bergsh-aat 26 Annie Hanegraaf, Dorpstraat 7c Kees Jongeneelen, Elzendreef 34

Alvast bedankt voor uw medewerking.

NIEUWE NAJAARSMODE IN ZORGCENTRUM "DE HEEGT" Nu we ons weer opmaken voor een lange, koude winter staat op woensdag 3 november a.s. in "De Heegt" de nieuwe wintermode volop in de belangstelling. De dames van Euro Mode laten u ook nu weer de nieuwe mode collecties zien. De wintermode kent dit jaar vele combinatie mogelijkheden in mooie warme kleuren en ook een warme trui zal niet ontbreken. De modeshow begint

om 14.30 uur en er is voldoende gelegenheid om vooraf maar ook na de modeshow zelf te kijken en te passen. De dames van Euro Mode zijn er tot ca. 17.00 uur en een kopje koffie staat voor u klaar. U bent van harte welkom.

UITNODIGING · BLAASKAPELLENFEEST Beste Geffenaren, Het 40 jarig bestaan van onze blaaskapel willen wij niet ongemerkt voorbij laten gaan, daarom geven wij een groot blaaskapellenfeest! Wij zouden het zeer op prijs stellen u tijdens deze dag te mogen begroeten om samen met ons dit heugelijke feit te vieren. ZONDAGMIDDAG 10 OKTOBER 2004 VAN 12.00 UUR TOT 21.00 UUR IN DE TENT OP HET DORPSPLEIN TE GEFFEN Onze jubilerende blaaskapel zal zelf rond de klok van 16.30 uur een optreden verzorgen. Wij hopen u een fantastische muzikale dag te kunnen bieden met medewerking van diverse blaaskapellen. De dag zal worden afgesloten door de blaaskapel uit Geldrop. Zij staan garant voor een grandioze finale. Met vriendelijke groeten, Blaaskapel De Pompzwengels Geffen

KOPY INLEVEREN VOOR: 9 oktober (geldt ook voor e-mail kopy) redaktie adres Tolweg 7 & Veldstraat 13


UITVAARTVERZORGING

VAN LITH B.V. Kloosterstraat Se 5386 AR Geffen Tel: 073 - 5321683 Fax: 073 - 5325150

Docfalaan 2 (hoek Julianasingel) 5342 HZ Oss

Telefoon 0412 - 623173 Fax 0412 - 6411 55 - mogelijkheden voor thu isopbaring - zwarte en grijze rouwauto - mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders - gratis informatieboekje/wilsbeschikking op aanvraag - gratis voo rlichtingsavonden/informatieve gesprekken - erkend lid van de Ned. Unie van Uitvaartondernemingen - professionele nazorg

Grafwerk is onze specialiteit. Voor ieder budget. Aanges loten bij Eurofleurist. Verzending van bloemen door heel Nederland.

Beheerder "Stadsmortuarium Oss" , "Mortuarium Nistelrode" , "Mortuarium Herpen", "Mortuarium Oijen "

Kleding verander- en reparatiewerk. 11

van der Sangen Tuinhout

BENILDA 11

Molenberg 6, te/.(073) 532 48 50 5386 DA Geffen / Maasdonk Maandag, Dinsdag, Donderdag, Vrijdag: 09.00 - 12.00 uur andere tijden na tel. afspraak.

- Schuttingen Tuinhuisjes Speeltoestellen - Vlonders Tuinmeubelen Dierenverblijven - Accessoires Eventueel op maat gemaakt Ook uw adres voor al uw TUINHOUT -

~

maandag t/m vrijdag 8.30-18.00 uur. Zaterdag 8.30-16.00 uur

Tolweg 2 5386 BZ Geffen tel/fax 073-5325789 E-mail: cinerentgeffen@wxs.

Bosschebaan 53 , Heesch (Ac hter restaurant "De Lucht") tel. 073-5321235 / 06-54375280 fax 073 -5320138

.,,,--

Ja, dat doen

we allemaal!

Aan-en verkoop

verhuur

io Ban

www. Imv.nl

Kromstraat 172 Oss © (0412) 65 06 79

111

PARTNERS BV Makelaardij Assurantiën

~ LMV

Hypotheek

®adviseur


Parochie Heilige Maria Magdalena Geffen Parochie Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email : info@parochiegeffen.nl www.parochiegeffen.nl

"ONDER DE TOREN" WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: · Zondag 09.30 u GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u NULAND: Zaterdag 19.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u Zondag 11 .00 u LITURGISCHE KALENDER: Huwelijksviering Marian v. Erp Vr. 08-10 13.30 u en Antoon Verputten 19.00 u * H. Mis mmv Ouderenkoor Za. 09-10 19.00 u ,:, H .Mis mmv Derplu (Lourdesviering+ kinderkerk) Zo. 10-10 09.30 u + H .Mis mmv Gem. koor Ma. 11 -10 19.00 u * Woord- en Comm.viering Vr. 15-10 19.00 u * Woord- en Comm.viering mmv Ouderenkoor Za. 16-10 19.00 u Gildemis mmv Gildekoor Dinther (+ kinderkerk) Zo. 17-10 09.30 u + H.Mis rnmv Gem. koor Ma. 18-10 19.00 u * Avondmis * = dienst in de kapel +=t.v. uitzending naar de Heegt DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 9 november 2004 om 20.00 uur in het Patronaat (ingang pastorie achterom). De keer daarop is het op dinsdag 7 december 2004. Contactpersoon: Babette Romme, De Doelen 1, tel. 532 3469. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven bij: PattyvanNistelrooij,Abelenstraat 13a, tel. 073 532 6323 (na 18.00 uur) of via e-mail: jurgen.patty@home.nl Dit geldt voor mensen die in ons dorp wonen of hier geboren zijn, maar elders wonen. MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 - 20.00 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 532 2298 . Er liggen ook opgave enveloppen achter in de kapel en in de kerk. ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL" Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen

met Anja Wingens: 073 532 4160. Het ziekencomité bezoekt de zieken namens de parochie, de pastoor brengt een bezoek aan de zieken op verzoek van de zieke of zijn naaste familie.

KERKBALANS 2004: Koersvast Toon uw sympathie voor onze parochie en doe mee met de actie Kerkbalans! De stand per 1 september 2004 is:€ 27.500,00. Dank u wel voor uw bijdrage!U kunt u bijdrage overmaken op giro 1117393 of Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M . Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2004. Kijk ook op www.kerkbalans.nl GIFTEN Voor het Lourdescomité: bank rek. 11 58 16 135 Voor de restauratie van de kerk: bank rek. 1158 15236 KERKMUSEUM Elke laatste zaterdag van de maand geopend van 13.00 14.00 uur: 30 oktober a.s. (behalve wanneer er op dat tijdstip een viering in de kerk is). U kunt ook een afspraak maken met Jo van Wanrooij tel. 532 2283. BEREIKBAARHEID PASTOOR SCHEEPERS Pastorie: op maandag t/m vrijdag is er elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 Spreekuur pastoor: woensdag van 18.00 - 18.30 uur en vrijdag van 09.30 - 10.00 uur ( om afspraken te maken, iets op te halen of een korte hulpvraag). Voor uiterste spoed: pastoor: tel. 06 - 53364310 e-mail adres pastoor: pastoor.scheepers@levix.nl e-mail adres diaken: diakenvanherwijnen@hotmail.com internetsite parochie: www.parochiegeffen.nl DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: September 2004: Tim Steenvoorden, Renske van Zandvoort, Britt van Zutphen, Bente Schuurmans, Brechtje Sluijter. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE Woensdag 13 oktober: aanmelden Eerste Communie en kennismaking. KINDERCLUB Deze parochieactiviteit is bedoeld voor de kinderen van groep 5 t/m 8. In een plezierige sfeer maken de kinderen kennis met ons geloof. Er worden bijbelverhalen verteld, video's getoond, geknutseld en spellen gedaan. De volgende bijeenkomst is op maandagmiddag 18 oktober van 15.45 tot 17.00 uur, in het patronaat van de pastorie. Als je iets meer wilt weten bel dan naar: pastoor 3


C1000.

Van alle markten

thuis.

~z

H. VAN ZANDVOORT ELECTROTECHNIEK B.V.

CAFt GOVERS },

E-mail: hvzandvoortelectro@hetnet.n l Magnolia 18 - 5386 EP Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86 GSM 06 55 783 873

1

J

Bouwen op u

(1000 van Herpen

Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

O

vertrouwen

■ ■ ■ ■ ■ ■

. ..d

penmgstIJ en: Ma t/m do 8.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

Ge br. van Wunrooij Bouwbedrijven

Broekscraac 2, Postbus 4, 5386 ZG Geffen Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 internet:

,,,,.,w.vanwanrooi j.nl

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN

*IJZERWAREN

*TEGELS

*HANG- EN SLUITWERK

*GEREEDSCHAP

*VERF

*TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

*SIERBESTRATINGSMATERIALEN

VAN DER DOELEN

Wilt u lagere maandlasten? Uw hypotheek oversluiten? * Samen met u bekijken wij, geheel vrijblijvend, of u al of niet uw huidige hypotheek moet aanpassen.

* Zeer scherpe rentetarieven. * Intensieve persoonlijke begeleiding van begin tot het eind. WIJ BEMIDDELEN VOOR ALLE GROTE VERZEKERAARS, BOUWFONDSEN EN BANKEN. KLOOSTERSTRAAT 44 5386 AT GEFFEN TEL. 073 - 5325510 FAX 073 - 5325560

Bel voor afspraak:

E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl

Internet www. vanderdoelenassurantien. nl

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

VERZEKERINGEN


Scheepers (532 1216), Marion van Vemooy (532 3468) of Nelly Bwire (532 0418)> PROGRAMMA VORMSEL Blok 2: Verhalen van Jezus. Thuis blad 2 t/m 18 uit de map. Woensdag 20 oktober: 19.30 - 21.00 uur bijeenkomst vormelingen en ouders. WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 13 september: Mies Schoen - Boxtart, 83 jaar. PAROCHIEAVOND Op vrijdag 15 oktober wordt de jaarlijkse feestavond voor alle parochiemedewerkers gehouden. We beginnen met een Woord- en Communieviering in de kapel om 19.00 uur. Daarna is iedereen welkom in zaal De Gouden Leeuw. We buurten gezellig onder het genot van een drankje en een hapje en genieten van de Gene Dorsy Band, die vorig jaar mede voor zo'n succesvolle avond zorgde. Uiteraard worden weer enkele vrijwilligers extra in het zonnetje gezet en ontvangen de jaarlijkse attentie. ATTENTIE - ATTENTIE De vormelingen van 2004 hebben eind juni foto's + videoband besteld. Een aantal daarvan is nog niet opgehaald, maar wel betaald! We kunnen ons zo voorstellen

dat jullie deze nog wel willen hebben. Neem daarvoor contact op met Hans van Leeuwen, van Coothstraat 14, tel. 532 3044 om een afspraak te maken. Op de pastorie liggen ook nog (vormsel) kubussen, die daar opgehaald kunnen worden tussen 08.30 en 12.30 uur. Na de Eerste Communie - Dankviering zijn er van enkele communicantjes nog zonnebloemen achtergebleven. Deze kunnen opgehaald worden op de pastorie elke voormiddag tussen 08.30 en 12.30 uur. PROFICIAT! Wij feliciteren pastoor Scheepers van harte met zijn eerst lustrum als pastoor van de parochies Geffen en Vinkel! Wij hopen dat wij hem nog lang in ons midden mogen hebben. Wij hebben waardering voor: zijn devotie en durf, zijn troostende en bemoedigende woorden, zijn inzet en uitleg, zijn zang en gebed, zijn humor en lach, zijn geestige ĂŠn geestelijke boodschap! Op naar het tweede lustrum met een prachtig gerestaureerde kerk! EERSTE COMMUNIE EN VORMSEL 2005 De Eerste Communie is in 2005 op donderdag 5 mei (Hemelvaartsdag) in twee vieringen van 09 .30 uur en 11.30 uur. Het Vormsel wordt toegediend op vrijdag 13 mei om 19.00 uur.

EEN BLOEMETJE OF (ADEAVTJE VAN

DOL(E VITA DA T PAKT

lt-09' 4teeĂĄ4 ALTIJD

GOED VIT

WIJ ZIJN VERHVISD NAAR DORPSTRAAT 20A

WOON- & TUIND ECORATI E DORPSTRAAT 20A GEFFEN 073 - 532 49 57

Geopend van dinsdag t/m zaterdag van 10.00 - 18.00 uur 5


Restauratie commu,sies Heilige Maria Magdalena kerk Geff"11

VAN EEN LEIEN DAKJE?! Hebt u zich wel eens afgevraagd welke prominente plaats een kerk inneemt binnen een mensenleven? Niet alleen voor hen die vanuit een geloofsovertuiging gebruik maken van het kerkgebouw bij rouw, trouw of andere gelegenheden die in het gebouw plaatsvinden, de kerk is onbewust veel vaker een middelpunt; een wegwijzer; een oriëntatiepunt voor iedereen: "Net voor de kerk rechtsaf; honderd meter voorbij de kerk; parkeer maar voor de kerk; we spreken af en wachten op het kerkplein ...". Vanaf de toren is de tijd zichtbaar of tel je even mee als de tijd, door het slaan van de klok, wordt aangegeven. Klokgelui dat in allerlei toonaarden bijzondere gebeurtenissen aangeeft; ons stil doet staan bij vreugde en verdriet of ons zelfs kan waarschuwen voor naderend onheil. Op de torenspits geeft de haan ons de juiste windrichting aan. Het middenschip met de zijbeuken, heeft de vorm van een kruis en geeft altijd de juiste windstreken aan. Als je kilometers van een kerk verwijderd bent, toornt het gebouw huizenhoog boven de andere gebouwen uit en kun je aan de kerkje richting bepalen. Zo maar enkele gedachten rond een gebouw dat in zovele opzichten markant is. Maar... het gaat niet zo goed met het kerkgebouw. Er moet flink aan getimmerd worden. Het dak is slecht; het metsel- en voegwerk moet gerepareerd worden; glas-in-loodramen moeten extra bescherming krijgen; etc. etc. Het is niet alleen de buitenkant. Ook aan de binnenkant moet het schilderwerk worden gedaan en moeten de glasin-1 oodramen worden gerepareerd. Tot slot is ook de pastorie aan een opknapbeurt toe. Bouwkundigen hebben zich al gebogen over de bouwkundige gebreken en deze gedetailleerd in kaa1i gebracht. Onze kerk is een beschermd monument en valt daardoor onder toezicht van de Rijksdienst voor de M01mmentenzorg. De afdeling Cultuur van de gemeente Maasdonk, heeft bericht ontvangen van de toegekende Rijksbijdrage voor monumentale gebouwen: 70% van de kosten komt voor rekening van deze Rijksdienst. Daarom kon reeds nu, voor de winter, met de hoogst noodzakelijke werkzaamheden aan de buitenkant worden begonnen. Naast deze bijdrage door de Overheid zal ook de parochie zelf de komende jaren een grote bijdrage (30%) moeten leveren. Het parochiebestuur beeft de afgelopen tientallen jaren zelf goed gespaard. Deze hele operatie 6

gaat ongeveer 5 jaar duren en we kunnen dus 5 jaar lang wat opzij leggen om dit grote, absoluut noodzakelijke, project tot een goed einde te brengen, maar zonder extra inspanning en - bijdragen, lukt het niet. Als we in Geffen iets doen, doen we het goed of anders niet. Dit betekent dat de restauratie zodanig wordt uitgevoerd dat we er de komende 50 tot 75 jaar "vanaf zijn". "Duurzaam restaureren" heet dat. De Restauratiecommissie is op dit moment verschillende ideeën aan het uitwerken om, in goed overleg met het (Geffens) bedrijfsleven, verenigingen en instellingen, maar ook Geffense mensen, acties op touw te zetten en hen hierbij te betrekken. Er zal middels een Nieuwsbrief en Torenklanken steeds met Geffen worden gecommuniceerd. Want één ding is zeker: zonder financiële steun van iedereen die in Geffen woont of werkt gaat dit niet lukken. Maar we kennen toch allemaal de kreet; " In Geffen kan alles!" Het Parochiebestuur, de Restauratiecommissie en onze Pastoor zien de toekomst met vertrouwen tegemoet!

TOREN"KLANKJE" Er wordt " zwaar getild" aan Diftar!

3 Rookworsten,

samen voor

uit eigen keuken

Kruidentuintje,

100 gram

1 35

varkensoester omwikkeld met katenspek, ingesmeerd met mosterd en bestrooid met verse tuinkruiden.

Runderschnitzels,

€ 149

100 gram

naturel of gemarineerd

Ei-salade,

100 gram

uit eigen keuken

Boterhamworst 150 gram halen, 100 gram betalen Vleeswarenspecial

Gebraden Bourgondische Rib,

100 gram

uit eigen keuken

1 75

Groente-bouillon iedere 2e liter voor de helft van de prijs Deze aanbiedingen zijn geldig van 4 tot en met 9 oktober 2004

~

KEURSLAGER

Keurslagerij

VANTUYL Dorpstraat 26 - 5386 AM Geffen tel. (073) 532 58 91


EFKES BUURTE MÈ ... Marijn van Orsouw (8 j.) 4 oktober: dierendag ... Elk kind zorgt op die dag wel voor wat extra's voor haar of zijn huisdier: het konijn, de hamster of de cavia, de vogels of de vissen, de hond of het paard ... Marijn van Orsouw gaf een extra sprinkhaan aan zijn huisdieren: Salami en Spoeki, twee baardagamen! De baardagaam behoort tot de familie van de hagedissen en komt voor in een groot gedeelte van Australië. Ze leven meestal in savanneachtige streken en liggen graag op zonnige plaatsen zoals uitstekende takken of rotsen. Ze danken hun naam aan hun baard van stekelige schubben. Door middel van botjes onder de kin kunnen ze de stekeltjes opzetten, zodat de huidplooi die daar zit, strak komt te staan. Meestal gebeurt dat als het dier opgewonden is. Hierbij kleurt de baard ook zwart. Als hij dan ook zijn bek openzet, geeft dit een angstaanjagende blik. De baardagaam kan goed gekweekt worden in gevangenschap, zodat de aanschaf geen problemen geeft. Hoe kom je als kind nu op het idee om een baardagaam te gaan houden als huisdier? "Het is begonnen toen we afgelopen vakantie in Luxemburg waren" vertelt Marijn. "Ik ging met mijn neefje Harold hagedisjes vangen in het zwembad". Heel zorgvuldig bewaarde hij zijn 'schat' in een fles om hem heelhuids thuis te krijgen. Daar werd hij gevoed met insectjes; fruitvliegjes waren eigenlijk nog te groot. Een klein terrarium voor het hagedisje was in bestelling. In de jeugdvakantieweek nam Marijn zijn vondst mee, maar helaas kwam er een steen op zijn pootje terecht. Na enkele dagen ging hij dood. Het terrarium moest worden afbesteld. Toen Marijn echter met zijn moeder bij "Tetra" al die 'leuke ' dieren zag, wilde hij dolgraag een baardagaam. "Ik vond de kleintjes zo schattig!" zegt hij. Eigenlijk zijn Salami (mannetje) en Spoeki (vrouwtje) ook een beetje van zijn broer en zusjes Rens (12 j.), Marti (10 j.) en Josje (4 j.). Mama Ella begint voorzichtig te wennen aan de huisdieren in het grote terrarium in de woonkamer en papa Albert vindt de beestjes wel leuk, want hij is opgevoed met dieren. "We hadden thuis alles: duiven, vogels, katten, uilen en fretten". Hij leert de kinderen hoe ze te werk moeten gaan. Vooral het voeren moet met tact, want de baardagaampjes eten het liefst levende sprinkhanen en krekels! Marijn haalt ze uit het bakje waarin ze gekocht zijn. "Ik pak ze bij het kopje en het achterwerk beet en stop ze in een ander bakje met kalk, dat zijn extra voedingsstoffen die ze nodig hebben. Daarna even schudden en dan moet ik ze voorzichtig in het terrarium doen, want o wee, als ze ontsnappen, dan heeft mama een probleem!" Water wordt met een pipetje toegediend en zo nu en dan

worden ze natgehouden met de plantenspuit. Verder krijgen ze andijvie en appel. De temperatuur in het terrarium is ook belangrijk. Twee lampen zorgen voor een goede warmte overdag, dan verteert het voedsel beter. 's Nachts gaan de lampen uit, dan moet het wat koeler zijn, evenals in de winter, dan neigen deze dieren naar een koelere rustperiode. De lengte van Spoeki en Salami is ongeveer 40 cm., ze kunnen 50 cm. worden. "De baardagaam legt eieren, maar om die uit te broeden, heb je waarschijnlijk een broedmachine nodig" vertelt Albe1i, "dat moeten we allemaal nog leren en er informatie over opzoeken". Behalve de zorg en aandacht voor de baardagamen, bruist het in huize van Orsouw nog van allerlei andere activiteiten. Rens is vendelier en tamboer bij de jeugd van het St. Jorisgilde, waar hij binnenkort ook mee mag gaan kruisboogschieten; hij zit op de zwemclub van de Osse Watervrienden en is keeper van de D 1 bij Nooit Gedacht. Marti is eveneens keeper bij de meisjes E6 en ook een dierenvriend; op haar slaapkamerwand is door haar vader een reuzenpanter geschilderd. Marijn is lid van het W.N.F., leest als Ranger de Tam-Tam en houdt van t.v. programma's als Discovery, Animal Planeten National Geografie Chanel en hij is op zwemles . Josje zit net in groep 1 en huppelt met haar speelgoed baardagaampje door de kamer, terwijl ze vraagt, fantaseert en kwebbelt! En een leuke bijkomstigheid is: ze lezen het kindertijd~ schrift "TINA", de naam van hun overgrootmoeder, bij de ouderen onder ons bekend van het kruidenierswinkeltje aan de Dorpstraat! Albert heeft een eigen bedrijf en Ella assisteert hem daarbij, zorgt voor het gezin en helpt op school en bij jeugdactiviteiten. Salami en Spoeki mogen even uit het terrarium. "Ik aai ze wel, maar ik knuffel er niet mee!" zegt Marijn. Dat lijkt me duidelijk: de brede bek, de baard met zijn stekeltjes, de lange gladde staart, de vijf tenen aan de gekromde pootjes, het sluipend lopen en dan weer ineens wegschieten ... dat alles heeft iets onheilspellends! Voor de familie van Orsouw geldt dat zeker niet: het zijn échte huisdieren, die letterlijk en figuurlijk een centrale plek innemen in hun gezinsleven!

7


A.

11

~

ROND DE DORPSPOMP

De monumentenwandeling door Geffen stond op de agenda, toch werd er nog aandacht besteed aan het "zeer te bewonderen" jubileumfeest van Voetbalvereniging "Nooit Gedacht" 1929 - 2004. Met meer dan 600 leden, waarvan 300 jeugdigen; de grootste sportvereniging te Geffen. Nooit Gedacht bestaat uit veel geledingen, o.a. jeugdgroepen, dames en seniorenelftallen. Voor het groteske feest is dan ook een ORGANIGRAM op gesteld voor het functioneren van de diverse werkgroepen en werkverdeling bij de jubileumviering. Het feest werd al geopend op 4 jan. met een bijzondere "Nieuwjaarsinstuif" daarna tafelvoetbal, activiteiten rond Karnaval een quiz, Biescamploop, Ruud van Nistelrooy-toumooi, strijd om de penaltybokaal, de extraJeugddag, op 19 juli de grote Jubileumwedstrijd Nooit Gedacht - PS.V , met meer dan 4000 bezoekers en de daaropvolgende zeer succesvolle Dienstenveiling en Jubileumloterij. Op 17 en 18 september werden de uitgebreide füBILEUMFEESTEN gehouden. Begonnen werd met een amusante wedstrijd van het beroemde elftal van 1977 tegen het elftal van de eeuw, daarna een SPETTERENDE feestavond voor de leden en gasten in de GOUDEN LEEUW en _op 18 september voormiddag, een waardige Kerkdienst en om 17.00 uur een zeer drukbezochte receptie met aanbieding van het schitterende füBILEUMBOEK. Nooit Gedacht werd gesterkt voor de toekomst. Het jubileumcomité kon de opbrengst van alle activiteiten aanbieden en dat was het mooie bedrag van 44.100 Euro. Diverse feestactiviteiten gaan nog door tot 30 december. De stamtafel heeft grote bewondering voor de perfecte organisatie rond al die feestelijkheden. Het meest in het oog spingend onderdeel was wel de receptie in de "Gouden Leeuw": Het torenhoge SHIRT, de versierde ingang met rode loper en witte bloemversieringen naar de ingang, de plezierige ontvangst van de gasten, de versierde tafels, wanden, plafond, alles in "Nooit Gedacht"-stijl, de uniform geklede bestuursleden en commissieleden. Uit alles bleek, dat Nooit Gedacht een topclub is met een goed doordachte structuur, een kundig en vaardig bestuur, met goed geleide werkgroepen en vele vrijwilligers. Zo manifesteerde ''NOOIT GEDACHT" zich opnieuw als de sportclub van Geffen. Het heeft onze grootste bewondering en we nodigen graag een keer, het bestuur of delegatie van Nooit Gedacht aan de stamtafel om nog eens te horen van de perfectie waarmee dit Jubileum is gevierd en van de grote 8

betrokkenheid, sympathie en draagkracht van de sportvereniging in heel Geffen. "NOOIT GEDACHT" proficiat met het verrijkende en verreikende füBILEUM. Klaar voor de TOEKOMST op naar de 100! !! De wandeling door Geffen onder leiding van Rien van Zantvoort. Het brengt je weer op het spoor van vroeger. Geffen heeft heel wat van doen gehad met het water: De Maas. We zien nog stukken van de zomerdijk, boerderijen op terpen, de paden die voorheen door het dorp liepen naar de kerk (kerkepaden) en naar de molen. Vanaf Den Berg liep zo'n pad over de Heegt (Hoogte) recht naar demolen van Daniëls; monniken vonden er ook hun weg; een deel bestaat nog en heet het "Munnekespad", het "Kattepedje" naar de notaris. De oude geschiedenis van Geffen is nog afte lezen van diverse panden o.a. de bierbrouwerij "De Kroon" en de cigarenfabriek "Brabantia" in de Kerkstraat. De melkfabriek "De Eendracht' rond 1900, het oude pakhuis 1917, en het timmerbedrijf aan de Kloosterstr. het oude klooster 1873, de nieuwe pastorie van 1853, werkmanshuisjes, de Spinnerij inde Veldstr. de Tempel in de Broekstr., Het schip de Veer in het Elst (De eerste zusters kwamen in de oude pastorie, die afgebroken werd nadat het klooster op die plek verrees). Alle gronden tot de Thijmstr. behoorden eens aan het klooster, het Mariakapelletje van 1953, de oude hoeven o.a de Leenhoeve "De Elshof" het bevrijdingsmonument van 1991. We zien nog oude notarishuizen, verwijzingen naar oude boerderij en en kroegen, de eerste Rabobank aan het Elst in de slaapkamer achter ' n gordijn. We verwijlen even op het oudste centrum van Geffen. d' n Heuvel, waar de pastorie staat en het patronaat stond, Simon v.d. Bergh woonde, de eerste herberg was, de kosterswoning, het eerste schooltje (een tochtige schuurtje), waar nu de Mariaschool staat. De koster was tevens meester. Ook bezochten we het spooremplacement vanaf de Spoorpad. De spoorlijn dateert van 1881 . Geffen had toen meteen een dijk. Het water heeft nog meermalen de spoorlijn bedreigt. Ten slotte maken we een rondgang op het kerkhof en in de kerk. Op het kerkhof vinden we een aantal grafmonumenten van de families Schouten en van Amstel, de herbegaven zuster van Liefde, de herbegraven pastoors en rector, de bezinningsvolle, ruime nieuwe afscheidsplaats. We staan stil bij het houten kruis van een 13 jarige 1931-1944 (oorlogsslachtoffer). Een keurig verzorgd Kerkhof, wat veelvuldig bezocht wordt. We bewonderen de mooie Lantaarns langs het kerkhofpad. De geschiedenis van de kerk is voor een deel af te lezen aan vorm en kleur van de stenen. Welk deel is aangebouwd en veranderd. Het huidige kerkplein was voorheen Kerkhof. De toren is gebouwd los van de bestaande kerk van 1450 tot 1500. De kerkingang was voorheen vanuit de Kloosterstraat. Vorige Kerken zijn in 1497 en


1512 afgebrand of verwoest. In 1622 was de nieuwe huidige kerk klaar en werd verbonden met de toren. In 1892 had de grote verbouwing plaats en werd de kerk een kruiskerk (vergroot met kruis en priesterkoor, sacaristie en zijkapel). We zijn onder indruk van de geschiedenis, van alles wat ons bindt. De restauratie van de kerk zal weer veel nieuwe gegevens prijsgeven. De geschiedenis van ons dierbaar monument zal weer eens worden herschreven. Er is nog veel speurwerk nodig. Heemkundewerkgroep heeft al veel aandacht besteed aan de kerk en is een kerkegids en een uitgave over de parochiekerk met foto's. In de toren is door de werkgroep "Vladerack" een Museum ingericht "De Peperbus". De nieuwe fietsroute door Geffen is klaar, naast de beschreven Historische Wandelroute. Op 3 oktober wordt de fietsroute geopend door de werkgroep met als eregasten, de wethouders v.d Ven en Voermans dan wordt opnieuw degrenssteen herplaatst tussen Geffen en Heesch. Mooi moment om het Kraaijenven te ontsluiten richting Heesch. Herinneringen aan de oorlog zijn intussen wakker geroepen. 22 oktober 1944 "Geffen bevrijd". Uiteindelijk na meer dan een lange maand schermutselingen, beschietingen, Geffen, Frontgebied, dan weer niemandsland. Overdag Engelsen, 's nachts weer de Duitsers. Theo Groos het eerste slachtoffer, getroffen door een granaatscherf van een beschieting door Engelse tanks, mensen in de schuilkelders. De Duitsers beschoten Geffen vanuit Nuland met maar liefst 2000 granaten in een nacht. Bij een nachtelijk gevecht sneuvelden 5 Duitsers. Overal werden mijnen gelegd in de nacht door de Duitsers. De brutale inval in de kerk, waar dynamiet ladingen werden aangebracht in de toren. Gelukkig ontplofte die maar voor een deel, ook werd de kerk voortdurend beschoten. Een zijbeuk weg, het dak beschadigd, de orgel vernield. Het was van binnen een grote puinhoop. 181 panden raakten beschadigd. Het verhaal gaat dat de Duitsers een 8 tal Geffenaren hadden opgebracht naar de "Gouden Leeuw", zij werden verdacht van hulp aan de Engelsen. Frans Gloudemans, die in Duitsland had gewerkt, en dus de taal sprak, heeft die Duitsers toen aangesproken. Hij wist de gemoederen te sussen en de Duitsers ervan te overtuigen, dat het geen ondergrondsen of handlangers van de Engelsen waren. De geweren gingen naar beneden. 8 Geffenaren gered!!! Dit verhaal dient te worden nagezocht om Frans alsnog pasthuum te huldigen. Veel Geffenaren waren gevlucht of werden gedwongen te evacuëren naar Oss en verder. Daar was het veilig. 22 Oktober kon iedereen weer terug. Er was controle door de O.D., de Orde-dienst, die overal plotseling opdoken en zich hadden voorzien van achtergelaten Duitse geweren. Geffen telde toen 8 oorlogsslachtoffers, 5 door granaatscherven, 3 door landmijnen. Ook Engelse soldaten zijn

hier gesneuveld. In Indonesië is in 1946 Wim van Erp omgekomen. De Geffenaren vonden hun huizen leeggeroofd en bevuild, het vee in de polder geslacht, gestolen en gedood. De kerk werd snel gedicht met stro, immers de dagelijkse kerkdienst moest doorgaan . Er zijn verhalen over moeilijke begrafenissen. Maar toch, het was feest. Er werd gedanst en gezongen in de gymzaal van de oude Aloysiusschool en in het patronaat, op zolders en delen. De kapelaan moest tussen beide komen om het feesten binnen perken te houden. Er kwam zelfs een feestcomité in Geffen. "Vladerack" heeft geschreven getuigenissen uit de oorlog en bev1ijding: "Geffen in Oorlogstijd" van G. Vel thuis, mei 1991 Geffen, "Het dagboek van een soldaat" van Bernard van Erp, 1939 -1945 "Geffenaren schrijven hun verhaal" van T. Prinssen. Geffen viert helaas geen bevrijding 60 jaar na 22 oktober 1944. De stamtafel wil weer een aanzet geven tot een feest van "BEVRIJDING" op 5 mei 2005 en gaat daarvoor samenwerking zoeken met "Vladerack". Graag willen wij belangstellenden oproepen zich te melden. Mogelijk willen de Basisscholen aanhaken. Tel. 0412640982, Theo Prinssen of tel 073-5321700, Jaap Bijleveld. We kijken nog even naar het bevrijdingsraam uit dankbaarheid 1948, boven de ingang van de kerk met bo; venin de Vredesduif. Kijk nog maar eens goed. Meer nieuws: De buurtbus rijdt van Geffen naar Oss en Nuland!!! En Vrijwilligers genoeg Mooi toch. De stamtafel ziet graag gasten aan tafel, die nog oorlogsverhalen hebben. Die zijn dan minstens al 70 jaar. We willen ook graag eens gemeente-ambtenaren aan tafel om hen nog meer te betrekken bij alles wat zich in onze dorpen afspeelt. Tot slot: De stamtafel is de voorzittershamer kwijt en het logboek voor de dienstdoende voorzitters. Wie het probleem oplost mag gratis aanzitten met gepast drankje+! ! ! Van stamtafel 206. Voor op- en of aanmerkingen De Prins 0412-640982. Volgende stamtafel 10 oktober weer in café Govers van 10.30 tot 12.00 uur met napraat tot 12.30 uur. Altijd "Interressant". U bent van harte WELKOM. Er is plaats aan tafel. KOM ZIT AAN.

GEVRAAGD Hulp in de huishouden voor 3 uur per week, tel. 073 532 1997. 9


GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.rnaasdonk.nl Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 08 .30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen burgerzaken). OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073-534 27 38. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op ' maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 073 - 534 27 38).

POLITIE Op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 - 12.00 uur kunt u het gemeentehuis bellen (tel.nr. 073-5342100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken. CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08 .30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00

ZIEKENCOMITE DE SCHAKEL Graag willen wij alle inwoners van Geffen bedanken voor hun medewerking aan onze jaarlijkse collecte waarvan de opbrengst 1.684,32 euro was. Verder willen wij ook C-1000 bedanken voor de uitstekende verzorging van de boeketjes bloemen bestemd voor Nationale Ziekendag. Tevens maken wij ook van de gelegenheid gebruik om de Heer en Mevr. van Herpen te bedanken voor hun sponsoring van deze boeketjes. Allemaal nogmaals bedankt. Het was grandioos! Ziekencomite De Schakel

DANKBETUIGING Graag willen wij iedereen bedanken voor de belangstelling die gegeven is bij het overlijden van mijn man, ons pap, en opa

SPREEKUREN Burgemeester: P.C.J. Boelens Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00

Nico Rovers Annie Rovers, kinderen en kleinkinderen

Wethouder J.A.M. Voermans Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00

Ratten

Wethouder E.J.A.M. van Heese Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00

Kai::~=~en Vlooien

Wethouder M.J.M. van de Ven Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00

@ }I\

Vliegen

H::::~:m

Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. 10

tel. 073 - 5320744 Kr.aaijeven 3 5386 LH Geffen

fax 073 - 5320745

06 - 23438623


JAARLIJKSE COLLECTE De jaarlijkse collecte voor Torenklanken wordt dit jaar gehouden van 18 t/m 23 oktober a.s. De dames van de KVB en KVO zijn wederom bereid gevonden voor ons te collecteren. De laatste jaren is het steeds moeilijker gebleken om financieel een sluitende exploitatie te voeren. Onze kosten voor papier en drukwerk zijn in de loop der jaren gestegen, terwijl de advertentie-inkomsten een dalende trend vertonen. De gemeentelijke subsidie is in 2004 gedaald. Zoals u ziet moeten we alle zeilen bijzetten om de kosten die elke editie van Torenklanken met zich mee brengt te kunnen betalen. Een nummer van Torenklanken kost gemiddeld€ 0,50. Torenklanken verschijnt twintig maal per Jaar. Daarom doen wij een dringend beroep op u om ons niet in de steek te laten. Steun daarom onze Torenklanken met een gulle gift. NB.: Heeft u de collectant gemist, dan kunt u toch uw bijdrage kwijt op bankrekeningnummer: 115 8. 03. 009 t.n. v. Penningmeester Torenklanken

" LEZERSENQUETE DORPSBLADTORENKLANKEN 1. In hoeverre leest u Torenklanken? 0 (bijna) alles 0 meer dan de helft 0 tuinder dan de helft 0 niet of nauwelijks

O spreekt niet aan O onvoldoende 0 te vluchtig

0 te kort

6. Hoe leest u onderstaande artikelen c.q. rubrieken? ik lees Parochienieuws: 0 altijd O soms O zelden/nooit ik lees Efkes burn-te mè: 0 altijd O soms O zelden/nooit ik lees De Dorpspomp: 0 altijd O soms O zelden/nooit ik lees de Gemeentelijke Publicaties: 0 altijd O soms O zelden/nooit ik lees de rubriek Politieke Partijen: 0 altijd O soms O zelden/nooit ik lees de Persberichten: 0 altijd O soms O zelden/nooit ik lees de rubriek 50 jarige bruidsparen/dankbetuigingen: 0 altijd O soms O zelden/nooit ik lees de Sportberichten / uitslagen: 0 altijd O soms O zelden/nooit ik lees Verenigingsnieuws: 0 altijd O soms O zelden/nooit ik lees de berichten Van de Redactie: 0 altijd O soms O zelden/nooit 7. Wat vindt u van de huidige verschijningsfrequentie? □ goed (20x per jaar zoals nu) 0 te veel (lx per maand is ook voldoende)

2. Tot welke leeftijdscategorie behoort u? 0 jonger dan 35 jaar 0 35 tot 50 jaar 0 50 tot 65 jaar 0 65 jaar of ouder 3. Hoeveel personen, inclusief uzelf, lezen naar schatting Torenklanken? 0 één persoon 0 twee personen 0 drie personen 0 vier personen of meer 4. Wat vindt u van de vormgeving? 0 mooi O uiterlijk: leesbaarheid: 0 goed O formaat: 0 handzaam O opmaak: 0 overzichtelijk O foto's: 0 mooi O

5. Wat vindt u van de artikelen? inhoud: 0 spreekt aan 0 voldoende informatief: 0 goed 0 voldoende leesbaarheid: 0 goed O te taai lengte: 0 goed gedoseerd O te lang

8. Welk cijfer geeft u Torenklanken? Omcirkel wat van toepassing is: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9.

10.

9. Wat mist u in Torenklanken?

10. Ruimte voor ideeën, suggesties, tips voor de redactie.

lelijk slecht onhandig onoverzichtelijk gaat wel 11


UW EIGEN DROGIST VERLOOT DE 2E FIETS

kunt leveren bij: UW EIGEN DROGIST MONIEK VAN HERPEN Dorpsplein 15, Geffen.

De mooie blauwe sportfiets is verloot. Door het oplossen van een rebus in de zomer-vakantie folder kon je deze fiets winnen. De oplossing van de rebus was: "Bespaar veel geld voor uw vakantie" We hadden vele goede inzenders, maar we hadden jammer genoeg maar één fiets om te verloten. Wietze van Esch, uit de Molenberg, was de gelukkige winnaar. We hadden gebeld dat hij de fiets had gewonnen en de volgende dag mocht hij hem op komen halen. Hij moest dus nog één nachtje slapen voordat het zover was. Nou die nacht duurde heel lang, want hij had weinig geslapen zo spannend vond hij het. Trots heeft hij, zoals jullie op de foto zien, de fiets in ontvangst genomen. Wie weet bent U wel een volgende winnaar van een mo01e pnJS. Kijk met regelmaat in onze folders want er staan vaak .___,_ __..__________..;;..__ _ _...., leuke puzzels of vragen in die U op kunt lossen en in

OPROEP! OPROEP! OPROEP! Jeugdsoos "Bonkemaar" zoekt vrijwilligers "Bonkemaar" is een soos voor jongeren van groep 8 oftewel 12 tot en met 15 jaar. De soosavonden geven onder andere de nieuwe brugklassers en tweede klassers de gelegenheid om een beetje bij te praten met hun oude klasgenoten. Eenmaal in de drie weken organiseren wij een disco-avond in de Bonkelaar, met om de drie weken een thema-avond, zoals een beach-party, maffia-party, gala- avond of een schuim-party. Om dit te kunnen blijven doen, hebben wij jouw hulp nodig. Wij zijn vooral op zoek naar enthousiaste jongeren vanaf 16 jaar die ons op zo'n soosavond willen helpen.Ook ouders zijn welkom, en dan denken we vooral aan ouders van kinderen, die nog niet in de doelgroep vallen, want het zou toch jammer zijn als uw kind straks in de juiste leeftijd zit en de soos zou ophouden te bestaan!!! Voor meer informatie kun je contact opnemen met: Maria Schuurmans 5323790 of Anja Verhagen 5322466

oog voor detail en gevoel voo r perfectie

Ernis schilders bundelt jarenlange ervaring met de modernste

12

Joy of perfect/on

technieken en producten. Ernis staat voor kwal iteit in alle facetten .

Ernis schilders b.v.

Ernis glas b.v.

Het Geffens Veld 8 5386 LL Geffen T. 073 532 34 00

F. 073 532 6510 E. info@ern is.nl 1. www.ern is.nl

I

ERNIS schilders


GEZELLIG IN DE 'BUURT'BUS! Het busje komt weer... ! Na inspanningen vanuit Geffen, onder meer van Jong Dorpsbelangen, zijn de ritten van de reguliere bus OssDenBosch, vervangen door een verkorte route OssNuland met de buurtbus, waar telkens acht personen mee vervoerd mogen worden. In de provincie Noord-Brabant draait het systeem al 25 jaar met succes: de BBA runt daar maar liefst 68 buurtbusprojecten. "Maar er moet altijd toch nog geld bij" aldus een woordvoerder van de BBA. Het was duidelijk: de grote bus reed te vaak met te weinig passagiers en was dus te duur! Vanaf 6 sept. 2004 rijdt de buurtbus van Motel Nuland - door Geffen - naar het station in Oss. Er zijn 3 diensten per dag van maandag t/m vrijdag: van 07 .15 u. tot 11.30 u., van 11.30 u. tot 15.30 u., van 15.30 u. tot 18.40 u. Op zaterdag zijn er 2 diensten van 09.15 u. topt 13.30 u. en van 13.30 u. tot 17.40 U. Tussen die tijden rijdt er door Geffen, op elk heel uur een bus van Oss naar Nuland en om 3 min. vóór het half uur een bus van Nuland naar Oss. Uiteraard zijn er kleine tijdsverschillen voor de diverse haltes in de Geffense straten. In Oss kan men op de trein stappen of op een andere buurtbus. In Nuland kan men overstappen op de bus naar 's- Hertogenbosch. Een ritje Oss-Nuland en omgekeerd heeft één prijs, of je nu het gehele traject aflegt of een deel ervan: per rit € 1,50; een 4-rittenkaart € 4,70 en een 10-rittenkaart € 10,80 (voor kinderen t/m 11 jaar en 65+ zijn de prijzen resp .€ 0,90 - € 2,70 - € 6.30). Er is geen overstaprecht: als je in een andere buurtbus stapt, moet je weer opnieuw betalen; je kunt daar uiteraard wel je meer-rittenkaart voor gebruiken. De O.V jaarkaart voor studenten is gewoon geldig. De strippenkaarten van voorheen zijn niet geldig op de buurtbus, maar wel weer op de bus van Nuland naar Den Bosch. Gelukkig hebben we in Geffen voldoende chauffeurs bereid gevonden om een dienst te draaien. Ieder van hen heeft een medische keuring ondergaan.

----

Gerrit van Heesch, Cor van Dinther, Antoon van Lith, Tonnie Vogels, Rien van den Berg, Gerrit van Rijn, Tinie van der Doelen, Toon van der Doelen, Frans Langens, Win1 van den Heuvel, Toon Rovers, Mat de Kleijn, Harrie van Boekel, Wim van Herpen, Harrie van den Bruggen, Peter van Santvoort (uit Nuland) en Ad van den Boogaart (uit Heesch) willen zich graag als vrijwilliger inzetten voor de mensen die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer. "Als iedereen een dagdeel voor zijn rekening neemt, blijft het leuk" vinden de chauffeurs. "Het is best pittig om vier uur achtereen te rijden. In Oss is er jammer genoeg te weinig tijd om bijvoorbeeld even een kop koffie te drinken. Maar gezellig is het wel! Je treft vaak dezelfde mensen en allemaal hebben ze hun eigen verhalen! Soms staan mensen langs de kant van de weg, steken hun hand op en kunnen instappen!" Op termijn wordt er een bestuur gekozen uit de dienstdoende chauffeurs en wordt het buurtbusproject OssNuland in een vereniging vastgelegd. We wensen de chauffeurs en passagiers van de buurtbus "goede en gezellige reisjes toe"!

Reserveer nu: Uw Botox crème in de winkel bij U in de buurt!

De Revolutionaire crème die de Botox injecties overbodig maakt! Sur Plus BotoX Cream bestrijdt ouderdomsverschijnselen en vervaagt lijntjes en rimpels lot 25% per maand en geeft de huid een jonge en vitale uitstraling. Het verstevigt de gelaatshuid, hals, en de contouren rond de ogen van zowel mannen als vrouwen. Sur Plus Botox Cream is samengesteld uit 100% natuurlijk werkzame ingrediënten en bevat het Phyto-complex Botox Compositio. Dit complex is een uitwendig, toepasbare cosmetische variant van het populaire Botox en strijkt diepe rimpels in het voorhoofd glad, maakt expressielijnen minder zichtbaar, verjongt de gelaatstrekken en ondersteunt de activiteit van de andere ingrediënten. Voor een

gebruikt te worden. Sur Plus Botox Cream Is een superieure crème voor een mooie, zachte, jeugdige en gelijkmatige huid met een frisse, transparante teint. Sur Plus Botox Cream is HET alternatief voor het injecteren en ontspannen van de gelaatstrekken d.m.v. dure en mogelijk soms pijnlijke behandelingen in de esthetica. De kosten van 0 ~<i!?"'"-fdeze unieke crème -P - · · bedragen € 109, -. •,. "4~ --

:·~-s:ûr' /

mogelijk 100% optimaal resultaat, dient

de crème circa 4 maanden dagelijks

Wegens groot succes heeft iedere winkel een beperkt aantal potten. Bestel nu (€ 50, - aanbetaling)

Dit unieke product is verkrijgbaar vanaf 29 oktober biî:

UW EIGEN DROGIST MONIEK VAN HERPEN DORPSPLEIN 15, GEFFEN TELEFOON 073 - 532 59 65 13


Een beestachtig leuke spaardag bij rabobank Het Maasland op zaterdag 16 oktober! Jij bent er toch ook bij?

Kantoren: Nuland, Geffen, Lith, Maren-Kessel, Oijen en Vinkel

¡N

K+Rabobank

L


BLAASKAPEL DE POMPZWENGELS Grandioos feest rondom 40 jarig bestaan blaaskapel De Pompzwengels Zaterdagavond 9 en zondag 10 oktober aanstaande treft u op het dorpsplein te Geffen een enorme feesttent aan. Deze wordt daar neergezet in verband met festiviteiten rondom het 40-jarig bestaan van de plaatselijke blaaskapel De Pompzwengels. De blaaskapel, opgericht in 1964, bestaat uit 18 leden. Ie- · dere dinsdagavond wordt er onder leiding van Willie van Erp gerepeteerd aan het Moravische repertoire . De blaaskapel wil vooruit, wil absoluut niet blijven "hangen", ze wil zich blijven ont- ' - - - ~ - - - ~ - wikkelen en verbeteren. Het bewijs van deze constante behoefte aan verbetering is afgelopen januari geleverd tijdens de presentatie van hun eerste cd "rond de pomp". Een fantastische cd met maar liefst 19 Moravische muziekwerken variërend van polka tot wals. De cd was na de presentatie niet aan te slepen! Maar ook in Oostenrijk, waar de blaaskapel afgelopen juni een paar dagen vertoefde, weten ze nu wie De Pompzwengels zijn. De Oostenrijkse collega-muzikanten spraken na ieder optreden vol lof over de Geffense blaaskapel. Ze stalen de show met diverse solistische optredens en zetten de zaal/tent flink op z'n kop. Als je vraagt aan De Pompzwengels "wat is nou de kracht van jullie blaaskapel, want 40 jaar is best bijzonder?" dan luidt het antwoord: "We hebben allemaal plezier in het maken van Moravische muziek. We genieten van elk optreden, maar het belangrijkste is nog wel dat jong (het jongste lid is 23) en oud (het oudste lid is in de 70) er voor elkaar zijn. We steken de handen uit de mouwen op het moment dat het er om gaat. Of het nou een belangrijk concours betreft of het opbouwen van de feesttent, we zijn er met z'n allen!" Blaaskapel De Pompzwengels begroet u graag tijdens hun feestweekend. Het programma ziet er als volgt uit: Zaterdagavond 9 oktober feestavond met de band "die lustige Schlagerfreunde". Zij zetten de tent op z'n kop met hun eigen versies van die Schlagermusik in samenwerking met discotheek Remote. Voor deze avond dient u in het bezit te zijn van een toegangsbewijs. Zondag 10 oktober vanaf 12.00 tot 21.00 uur BLAASKAPELLENFESTIVAL, entree GRATIS . Geheel in de ambiance van de Moravische muziek kunt u deze dag genieten van blaaskapel "de ruisende knotwilgen" uit

Balgoij, "8 pils en 2 donker" uit Ravenstein en "freude Echo" uit Overloon. De dag zal worden afgesloten door de blaaskapel uit Geldrop, zij staan garant voor een knallende finale . Uiteraard zal de jubilerende blaaskapel zelf ook een optreden verzorgen, dit zal rond de klok van 16.30 uur plaatsvinden. Het wordt een muzikale feestdag voor het hele gezin, die u niet mag missen! Voor meer informatie zie www.pompzwengels.nl.

PRINSES BEATRIX FONDS COLLECTE Al 10 jaar wordt in Geffen gecollecteerd voor het Prinses Beatrix Fonds. Dit jaar was de collecte van 12 - 18 september en de totale opbrengst was€ 1.119,61 waarvoor velen U danken! Dit is natuurlijk onmogelijk zonder onze collectanten, dus Gerda, Germa, Ans, Majo, Annet, Annie, Nellie, Els, Ria, Mieke, Ria, Mieke, Annie, Nathalie, Dinie, Karin, Henny, Trees, Ans, Annemarie, Bernadette, Ans, Ingrid, Irma, Dinie, Hannie, Anja ook dit jaar weer BEDANKT! Namens het plaatselijke comite, Sjan van Nistelrooij

Gordijnen Atelier "VeGa" Precisie en Maatwerk

• Gordijnen • Vitrage • lnbetween • Embrasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het veranderen van uw bestaande gordijnen

Runrotstraat 25, 5386 CT Geffen Tel: 073 532 65 48, Fax: 073 532 74 26 15


JUBILEUMWEEKEND NOOIT GEDACHT In het weekend van 17 tot en met 19 september vierde voetbalvereniging Nooit Gedacht haar 75 -jarige jubileum met een aantal belangrijke activiteiten. Het weekend begon op vrijdagavond 17 september met een historische voetbalwedstrijd op sportpark De Biescamp tussen het 'Elftal van de Eeuw' en de 'Kampioenen van 1977' (uitslag: 8-3). De rust van deze wedstrijd _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___. werd opgeluisterd met een prachtig muzikaal optreden van WI.K. Na afloop van de wedstrijd van de eeuw, ging een groot aantal genodigden naar de zaal van De Gouden Leeuw voor een reĂźnie van oud-leden. Hier vermaakten Geert-Jan van Nistelrooij en Tjeerd Rovers de aanwezigen met prachtige herinneringen. Ook oud-trainer Willy van Sleeuwen kwam nog aan het woord op het podium. Door de commissie werd het jubileumboek uitgereil<.t aan voorzitter Wim Strik. De Maria Magdalenakerk was op zaterdag 18 september om 11.00 uur 's morgens rood-wit gevuld voor een viering ter gelegenheid van het 75-jarige bestaan van Nooit Gedacht. Zelfs het koor (Passe Partout) was voor deze viering gekleed in het tenue van Nooit Gedacht. De feestelijke viering had als thema 'Samen gaan voor een doel'. Op zaterdag- middag 18 september vond vanaf 15. 00 uur in de zaal de Gouden Leeuw een formele receptie voor genodigden _ plaats. Tijdens deze receptie werd het prachtige jubileumboek en het geweldige jubileumcadeau aan het bestuur aangeboden. Ook waren er diverse toespraken van genodigden. Tijdens de receptie ontvingen bestuursleden Jan Bouwmans en Nico Gloudemans een zilveren speld van de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond. Vanaf 16.30 uur konden ook andere belangstellenden het bestuur van Nooit Gedacht feliciteren. Het werd een bijzonder gezellige feestmiddag in een prachtig versierde Gouden Leeuw! Op zondag 19 september werd het feestelijke weekend afgesloten met een groot 'Spetterfestijn'. Maarliefst zesendertig jeugd- en seniorenteams van tien personen 16

streden vanaf 10.00 uur 's ochtends op het waterrijke sportpark tegen elkaar met diverse waterspelletjes. Omdat ook het weer bij zonder goed mee zat (het was vrijwel de hele dag zonnig), was het Spetterfestijn een groot succes! Vrijwel ieder team deed enthousiast mee met de leuke spelletjes. Nooit Gedacht bedankt iedereen die dit jubileumweekend tot zo'n succes heeft gemaakt. Wij hebben genoten van een paar schitterende dagen!

(foto s: Bram van Ravenstein)

ROMMELMARKT TE NULAND De ziekenactie "Het Open Venster" houdt op zaterdag 9 oktober weer een grote rmmnelmarkt in Gemeenschap 'De Meent' te Nuland. Met de opbrengst van de markt financiert de ziekenactie haar activiteiten en attenties voor zieken en gehandicapten van de parochie. Er is een groot aanbod aan spullen waardoor ieder wel iets van hem of haar gading kan vinden. Ook doen we weer een beroep op onze bakkers en baksters die ons iedere keer weer verrassen met allerlei heerlijkheden, die we dan verkopen, en een belangrijk deel vormt van de totaalopbrengst. De markt is geopend op zaterdag 9 oktober van 09.30 tot 15.00 uur. Graag tot ziens op 9 oktober.

TE HUUR 2 Zwarte Pieten pakken, tel. 073 532 2424

RAIR S,'(YiLIN G . SANNE Kon1t knippen bij u aan huis. Voor het hele gezin. Sanne van den Hanenberg Telefoon 06 - 24 717 381


(fj)~

Begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent.

Gratis aan te vragen uitvaartcodicil:

1 telefoontje en u heeft het uitvaartcodicil zo snel mogelijk in huis. •

Uitvaartshowroom: Bezoek onze uitvaartshowroom aan de Geffensestraat 1A te Heesch. Dit kan na telefonische afspraak.

Wilt u weten of u voldoende verzekerd bent voor de uitvaartkosten dan kunnen wij dit voor u verzorgen.

Al onze adviezen zijn gratis en vrijblijvend.

Donders Uitvaartverzorging

Oss

Tel. 0412 - 64 24 54

Rosmalen

Tel. 073 - 522 42 86

Berlicum

Tel. 073 - 503 52 58

Donders Uitvaartshowroom, Geffensestraat 1A te Heesch.

v.d. Bosc

. Wanrooy

V.O.F.

INTERIEURS

K E U K E N S

* Ambachtelijke keukens naar uw wens gemaakt

Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouwen tegenkomt!

* Dealer Nieburg en RWK Keukens * Keukenrenovatie * Vervanging inbouwapparatuur (gratis ingebouwd)

Bezoek onze showroom na telefonische afspraak. DEALER:

SIEMENS

imperial

xom HEI JfCH Nlf! Olf OVIRTU IGI

Miele

Kerkstraat 25, Nuland Telefoon 073 - 5322774 i U NO

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP Bredeweg 13, Geffen Tel.: 073-532296 l

Ret!J!!::!AiY.,..,J,

al

\

~

i

'fr. EN A\"l>o

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Tel 073 532 34 69 Renovatie projecten. Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spuitwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl


KLAVERTJE VIER WORDT KLAVERTJE DRIE! Klavertje Vier - jarenlang een punt van discussie - wordt afgebroken! Het gebouw voldoet niet meer aan de gestelde normen en de gemeente moest dus kiezen tussen opknappen of afbreken. Binnen enkele maanden zal de sloophamer zijn werk doen! Een stukje geschiedenis dat vooraf gaat aan deze sloopvergunmng. Een allereerst gelanceerd plan om een sociaal cultureel centrum aan te bouwen aan sporthal De Geer stuit op bezwaren van omwonenden. Met het aantreden van een nieuw college van B & W in 2002 wordt de realisatie van dit centrum opnieuw onder de aandacht gebracht door vertegenwoordigers van twee van de drie gebruikers van Klavertje Vier: Hemiëtte van Bergen namens toneelvereniging "Geffes Volk" en Theo Oerlemans namens muziekvereniging W.I.K. Er zou een nieuwe start moeten worden gemaakt met het opzetten van het cultureel centrum in het kader van het dualisme: het gemeentebestuur dichter bij de burger! In okt. 2002 wordt het "Platform van Verenigingen" opgericht, waarin im11iddels 26 Geffense verenigingen vertegenwoordigd zijn. "Het leuke van dit Platform is, dat we elkaar heel goed gevonden hebben" zegt Theo Oerlemans, voorzitter van het Platform. "Van meet af aan participeert Rini van de Ven, verantwoordelijk wethouder van Welzijn in de gesprel<l<:.en. We ontdekken dat educatie heel breed is en dat er praktisch, inhoudelijk veel dwarsverbindingen zijn tussen onderwijs, muziek maken, toneel spelen en andere verenigingsactiviteiten. Het idee van een multifunctioneel gebouw komt op tafel: de scholen, de peuterspeelzaal en de verenigingen moeten met elkaar kunnen "verkeren", aldus Theo. "Voor het organiseren van het solistenconcours zijn er al goede contacten met de Mariaschool. In okt. 2003 wordt er een Raadsbesluit genomen dat er een serieuze start wordt gemaakt tot het realiseren van een sociaal, cultureel centrum in combinatie met één nieuwe basisschool en woningbouw in het centrum. Er wordt een werkgroep geformeerd waarin de gemeente, het Platform, de Peuterspeelzaal en het schoolbestuur Primair vertegenwoordigd zijn. Aanvankelijk zijn er nog onderlinge spanningen en enig wantrouwen, maar deze club wordt hechter! Zeker is nu: het nieuwe gebouw voor scholen, peuterspeelzaal en verenigingen komt er; vraag is: wanneer? "Daarom willen we een daad stellen, ook om er zelf in te blijven geloven. We zijn om te beginnen op zoek gegaan naar noodvoorzieningen voor de gebruikers van Klavertje Vier". Voor de peuterspeelzaal en Geffes Volk worden noodlokalen geplaatst langs de rand van de beschikbare ruimte 18

die vrij komt na afbraak van Klavertje Vier. Voor W.I.K. is meer ruimte nodig. Zij hebben het team van de Aloysiusschool bereid gevonden de hal beschikbaar te stellen als instructie- en oefenruimte voor de muzikanten en de speelzaal voor de majorettes. Er komt een extra berging op de speelplaats als opslagruimte voor meubels en materialen. Natuurlijk vraagt dit plan enige aanpassing van beide kanten, maar met een taart is de 'multifunctionele liefde' beklonken! "Door dit proces krijgen we hopelijk meer ' oog voor elkaar"', zegt Theo "want onbekend, maakt onbemind. Waar we nu samen in gaan, gaan we over enkele jaren samen uit, naar een nieuwe locatie, waarin onderwijs en peuterspeelzaal hand in hand gaan met onze sociaal, culturele dorpsactiviteiten. Dus: Klavertje Vier wordt Klavertje Drie! En ... een klavertje staat nou eenmaal voor geluk, dus ga er helemaal vanuit dat dat zal gaan lukken!"

VP~ Uw vi1iti•kaa, 1;I!' In de ycmtJcn1 rraCJd

l

Opheffen gemeente Lith? In het Brabants Dagblad van vandaag, zaterdag 25 september, lees ik dat de achterban van Lithmaatschap, een politieke partij in Lith, vindt dat haar gemeente beter opgeheven kan worden. Een interessant artikel. Kleine gemeenten als Lith, en dus ook Maasdonk, hebben het momenteel niet gemakkelijk. Onze "hoofdsponsor", de Rijksoverheid, bezuinigt fors op de uitgaven. Dat betekent vaak snijden in het ambtelijk apparaat, het verhogen van de gemeentelijke lasten voor de burgers, óf, zoals in Lith, uitholling van het voorzieningenniveau. De komende weken zijn wij druk bezig met de voorbereiding op de begroting 2005. In het coalitie-akkoord is vastgelegd, dat er slechts sprake zal zijn van een trendmatige verhoging van de gemeentelijke belastingen. De VPM houdt zich aan deze belofte. Ik ben benieuwd welke "oplossingen" gevonden worden om de begroting van de gemeente Maasdonk sluitend te krijgen. Het zal een zware dobber worden. Over de keuzes, die de VPM maakt, leest u meer in een volgende editie. Wilt u een positief steentje bijdragen aan politiek Maasdonk? Bel of mail mij dan. Vooruitstrevende groetjes van Charles van Herpen, tel: (073) 5324628 / charlesvanherpen@hetnet.nl


REGiq_/ i ' BANK 7

DE BANKIER DIE JE KENT U kunt bij ons terecht voor: • privé- (betaal-)rekening * met euro-pas (met pincode en chipper) * met creditcard * rood staan met privé-limiet * een speciale jongemenrekening

• lenen * persoonlijke lening ,:, doorlopend krediet * financieringen voor auto/boot/vakantie? * mix-krediet (lenen en beleggen)

• sparen '" dü-ekt opvraagbaar * belastingvrij sparen * bedrijfssparen ,:, deposito's/ vaste termijn * automatisch sparen

• hypotheken ,:, lineair / annuïteiten * spaar/ leven / krediet * aflossingsv rij ,:, combinatiehypotheken * beleggingshypotheken * boog-/laagconstructies * met (premie-) depot

• beleggen * beleggersgiro * beleggingsfondsen * spaa1fondsen * dividendfondsen * mix-fund * rechtstreekse beursaankopen ,:, veel vrijheid en lage kosten

• verzekeren * voor personen '" voor bedrijven * pensioenen en lijfrente * zorgverzekeringen * gunstige voorwaarden * een onafhankelijk advies * diverse maatschappijen

Onze openingstijden: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag vrijdag zaterdag

www.lm v. nl

Kromstraat 172 Oss <D (0412) 65 06 79

09.00 - 12.15 en 13.15 - 17.30 uur 09.00- 12.15 en 13.15 - 19.00 uur 10.00 - 13.00 uur en voorts op af~praak

lil

Café - Zaal 't Haasje voor bruiloften, partijen

en vergaderingen îel.: 073 - 532 15 20

PARTNERS BV Makelaardij Assurantiën

A,.,

Hypotheek

®adviseur

LMV

Hanegraaf B.V. Geffen

f A.

HAGEKO GEFFEN STALEN

Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel . (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN

KOZ IJN EN

P. DE K~EIN

Mobiel: 06 · 53 1 624 33

• Permanente Make-Up • Make- Up workshops

Tel.: (073) 5324658 Autotel.: 06 - 53184263

Losse advertenties tussen de tekst

Heesterseweg 5 5386 KT Geffen

Tel.: 073 - 532 23 07 Mob: 06 - 22 58 01 93

1/8 pagina 1/4 pagina 1/2 pagina hele pagina

MAAT

Bedrijvenweg 4 5386 KA Geffen

'fel: 073 - 532 04 8 1 Fox: 073 • 532 50 68

• Exclusieve gezichts- en • Blendtherapeute lichaamsbehandelingen • Huidtherapeute Pakkingen (billen, buik, borsten, handen, voeten) S CHOO N HEI D S SALO N

OP

Richard Hanegraaf

Gespecialiseerd in:

®AUTO-EN@ MOTOR RIJSCHOOL

(i

15

25 35 60

Met een cadeau-

bon kom Je pas echt mo01 voor de dag


Gebr. van de Wetering ~...i.O- Wë~~

4Ji

~

C, ~

-':"

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

\.

van ERP Dorpsplein 19 5386 CL Geffen

- C)

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteri ngtranspo rt. n1

Fax 0412 - 63 72 06

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp Geffen 073 - 5321995

o.a. Gazelle _ _ _ _ _ _ __

TANKSTATION "A v1 lftA

Wij verzorgen voor u:

Vervoer voor ziekenfonds -busJe

verlijmen van kalkzandsteen leggen van afwerkvloeren het bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten het aanbrengen van spackspuitwerk het aanbrengen van buitengevel-isolatie het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

. •

IA./ww.r1a 5'a{bouwr11

WIHABO DRUKKERIJ Voor a l uw familie- verenigings- en handelsdrukwerk. Familiedrukwerk keuze uit 7 collecties. Met opgaaf van juiste datum bij geboortekaartjes, drukkosten gratis. Gratis persoon lij k foto-album bij geboortekaartjes. Ook voor kopieerservice ku nt u bij ons terecht.

Kleurenkopieën en kleurenprinten tot A3. Grootformaat plotten tot 150 cm breed. Kopiëren van bouwtekeningen.

Heesterseweg 13 - 5386 KT Geffen Tel.: (073) 532 26 84 - fa x: (073) 532 47 95 e-mail: drukkerij ê wi habo.n l - internet: www.wihabo.n l DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

Jl

~atie-en

Adviesbureau bv

Centrale verwarming Gas-Water-Sanitair Energie - Advisering Onderhoud aan gastoestellen Onderhouds abonnementen gastoestelle n

Wij maken EPA Rapporten Papendijk 14b 5386 EC Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE .NL

SCHOENEN & SPORT

. , , .1deKinderenv.~ B. Molenstraat 32 o.f.

Jl

0 /Ji)SPIERINGS

Geffen, tel. 073 - 5325551 maandag t/m vrijdag zaterdag

Tel 073 532 76 09 - Fax 073 532 76 / / Mobiel 06 534 746 75

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

RIJWIELEN

...

openingstijden: woensdag en donderdag 13.00 tot 18.00 uur vrijdag 13.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

13.00 - 19.00 uur 8.30 - 17.00 uur

Maarten van der Dussen Bouw

Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91

Wilgenstraat 6

Tel.: 073 - 53412 94 E-mail: bb.dussen@planet.nl

Buro 5386 GL Geffen Privé: 073 - 53412 92