Torenklanken 2004 - nr 14

Page 1

42e jaargang I nummer 14 1 september 2004

sekreta riaat : redaktieadres: advertenties: bank: druk : oplage :

Bergstraat 26A, te lefoon (073) 532 15 44 Tolweg 7 en Ve ldstraat 13 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11 .58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 WiHaBo Drukkerij , Geffen 1750 exemplaren

lllllllllll. . . .1111. . . . . .-1111. ._ElllfllEWElllflil

KONINGSCHIETEN SINT JORIS GILDE

Op zondag 26 september a.s., zal het Sint-Jorisgilde Geffen voor de vijfde keer gaan schieten op de koningsvogel die bevestigd zal worden op de wiek van standerdmolen "Zeldemust". Het gilde heeft de rouwperiode voor de overleden gildebroeder Wim van Ravenstein (69) afgesloten en gaat weer verder met haar aktiviteiten. Nadat de koningsvogel is opgericht zal Beschermheer, burgemeester Peter Boelens om 14.00 uur de vogel ••vrijen" met het eerste schot. a hem zullen Gildeheer, pastoor Pieter Scheepers en de Koning Piet van Erp, het tweede en derde schot lossen. Zittende Koning. Piet van Erp zal daarna zijn koningsmantel, met zil eren konings-vogel en het door hem ontworpen en geschonken koningsschild, afleggen en ophangen aan de onderste wiek. Hierna gaan de gildebroeders en -zusters strijden om de koningstitel.

de vogel net zo zal vallen als afgelopen jaar. We hadden toen ongeveer vier ronden nodig, met ongeveer 65 schoten. Ook dit jaar worden de vogels weer gemaakt door Gwen Conner en zij heeft ook voor dit jaar weer enkele verrassingen in petto. Na het koningschieten gaat men, mits de tijd dat toelaat, verder met prijsschieten op een nieuwe vogel. De prijsvogel houdt dit jaar zijn verrassingen binnen?!?!? Om 18.00 uur trekt het gilde in optocht door het dorp op weg naar hun (tijdelijk) gildehuis "Ons Doel" aan de Papendijk, voor de Koningswijn en het Konings bier. De avond zal worden besloten met een traditionele Teeravond.

VAN DE REDACTIE De redactie van Torenklanken vraagt nu reeds aandacht voor de jaarlijkse collecte, die dit jaar gehouden zal worden van 18 t/m 23 oktober a.s. Er zal dit jaar niet meer met zakjes worden gecollecteerd. U kunt uw gift zo in de bus deponeren.

Degene die het laatste stuk van de vogel van de wiek schiet zal de vijfde koning(-in) van het Sint-Jorisgilde van Geffen worden. De oud-koning wordt dan voor een jaar zijn/haar zilverdrager. Regerend Koning, Piet van Erp, zal er alles aan doen om zijn titel te prolongeren want het koningschap is hem goed bevallen! Bovendien brengt hem dit dichter bij het Keizerschap van het Sint-Jorisgilde. Immers drie jaar opeenvolgend Koning betekent: "Keizer voor het leven"! De Deken-Wapenmeester, Peter Berkel, hoopt dat dit jaar

Het voortbestaan van ons Dorpsblad staat op het spel, gezien de financiële positie waarin we op dit moment verkeren. In de volgende uitgave van Torenklanken komen we hier op terug.

KOPY INLEVEREN VOOR: 25 september (geldt ook voor e-mail kopy) redaktie adres Tolweg 7 & Veldstraat 13


UITVAARTVERZORGING

VAN LITH B.V. Kloosterstraat Se 5386 AR Geffen Tel: 073 - 5321 683 Fax: 073 - - 325150

Docfalaan 2 (hoek Julianasingel) 5342 HZ Oss

Telefoon 0412 - 623173 Fax 0412 - 641155 - mogelijkheden voor thuisopbaring - zwarte en grijze rouwauto - mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders - gratis informatieboekje/wilsbeschikking op aanvraag - gratis voorlichtingsavonden/informatieve gesprekken - erkend lid van de Ned . Unie van Uitvaartondernemingen - professionele nazorg

Grafwerk is onze spec ialiteit. Voor ieder budget. Aangesloten bij Eurofleurist Verzending van bloemen door heel Nederland.

Beheerder "Stadsmortuarium Oss", "Mortuarium Nistelrode", "Mortuari um Herpen", "Mortuarium Oijen"

Kleding verander- en reparatiewerk. 11

van der Sangen Tuinhout

BENILDA 11

Molenberg 6, te/.(073) 532 48 50 5386 DA Geffen / Maasdonk Maandag, Dinsdag, Donderdag, Vrijdag: 09.00 - I 2.00 uur andere tijden na te/. afspraak.

- Tuinhuisjes - Schuttingen - Speeltoestellen - Vlonders - Tuinmeubelen - Dierenverblijven - Accessoires Eventueel op maat gemaakt Ook uw adres voor al uw TUINHOUT

~~ <¾Ïi~ ....... :__~~

maandag t/m vrijdag 8.30-18.00 uur. Zaterdag 8.30- 16.00 uur

Tolweg 2 5386 BZ Geffen tel/fax 073-5325789 E-mail: cinerentgeffen@wxs.

1

Bosschebaan 53 , Heesch (Achter restaurant "De Lucht") tel. 073-5321235 / 06-54375280 fax 073-5320138

Ja, dat doen e allemaal

Aan-en verkoop erzekerin

'B !rio Bank

j

www.lmv.nl

L

( Kromstraat 172 Oss

■ 1 VAN HEESE

1 = PART-

® (0412)-6-s _o_6 _79_ _ _ _ __

ERS BV

Makelaardij Assurantiën

~ LMV

Hypotheek ®adviseur


Parochie Heilige Maria Magdalena Geffen Parochie Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen .nl www.parochiegeffen .nl

"ONDER DE TOREN" WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 09.30 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u Zondag 11.00 u LITURGISCHE KALENDER: Huwelijksviering Chrisjan v. Vr. 24-09 14.15 u Dinther en Dorianne v. Erp 19.00 u * Woord-Com. viering mmv Ouderenkoor Za. 25-09 19.00 u * H.Mis mmv Jongerenkoor H-G (+ kinderkerk) Zo. 26-09 09.30 u + H.Mis mmv Gem. koor Ma. 27-09 19.00 u * Avondmis Vr. 01-10 19.00 u * H .Mis mmv Ouderenkoor Za. 02-10 11.30 u Huwelijksviering Jaime v. Griensven en Gaby v. Ewijk 19.00 u H.Mis mmv Bandola's (+ kinderkerk) Zo. 03-10 09.30 u + H .Mis mmv Gem. koor Ma. 04-10 19.00 u * Avondmis * = dienst in de kapel + = t.v. uitzending naar de Heegt DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 5 oktober 2004 om 20.00 uur in het Patronaat (ingang pastorie achterom). De keer daarop is het op dinsdag 9 november 2004. Contactpersoon: Babette Romme, De Doelen 1, tel. 532 3469. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- enjubileumvieringen kunt u opgeven bij: Patty van N istelrooij , Abelenstraat 13a, tel. 073 532 6323 (na 18.00 uur) of via e-mail: jurgen.patty@home.nl Dit geldt voor mensen die in ons dorp wonen of hier geboren zijn, maar elders wonen. MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 - 20.00 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 532 2298. Er liggen ook opgave enveloppen achter in de kapel en in de kerk. ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL'' Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvan-

gen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen metAnja Wingens: 073 532 4160.

KERKBALANS 2004: Koersvast Toon uw sympathie voor onze parochie en doe mee met de actie Kerkbalans! De stand per 1 september 2004 is:€ 27.500,00. Dank u wel voor uw bijdrage!U kunt u bijdrage overmaken op giro 1117393 of Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M . Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2004. Kijk ook op www.kerkbalans.nl GIFTEN Voor het Lourdescomité: bank rek. 11 58 16 135 Voor de restauratie van de kerk: bank rek. 1158 15236 GREGORIAANS KOOR Twee keer per jaar zingt het mannenkoor in de zondagv1ermg gregonaanse gezangen. De repetities hiervoor worden gehouden op de le dinsdag van de maand (5 oktober a.s.) van 21 .00 - 22.00 uur in de grote zaal van het parochiecentrum (Oude Klooster boven). KERKMUSEUM Elke laatste zaterdag van de maand geopend van 13.00 14.00 uur: 25 september a.s. (behalve wanneer er op dat tijdstip een viering in de kerk is). U kunt ook een afspraak maken met Jo van Wanrooij tel. 532 2283. BEREIKBAARHEID PASTOOR SCHEEPERS Pastorie: op maandag t/m vrijdag is er elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 Spreekuur pastoor: woensdag van 18.00 - 18.30 uur en vrijdag van 09.30 - 10.00 uur (om afspraken te maken, iets op te halen of een korte hulpvraag). Voor uiterste spoed: pastoor: tel. 06 - 53364310 e-mail adres pastoor: pastoor.scheepers@levix.nl e-mail adres diaken: diakenvanherwijnen@hotmail.com internetsite parochie: www.parochiegeffen.nl WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 26 augustus: Nico Rovers, 65 jaar 03 september: Drieka Nikkels van Dijk, 98 jaar BUS-BEDEVAART NAAR LOURDES 2005 De parochie wil, bij voldoende animo, weer een bedevaart organiseren naar Lourdes. Dit op verzoek van velen. Wij willen deze reis organiseren van 20 t/m 27 mei 2005 a.s. Mensen die graag meewillen kunnen dit reeds kenbaar maken bij pastoor Scheepers (532 1216) of bij Annie van de Ven (532 2591). 3


C1000.

Van alle markten

thuis.

~z

H. VAN ZANDVOORT ELECTROTECHNIEK B.V.

CAFÉ GOVERS E-mail: hvzandvoortelectro@hetnet.nl Magnolia 18 - 5386 EP Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86 GSM 06 55 783 873

. '- -:_

www.vanwa}lrofJij.11I

J

-

~

Bouwen op u

(1000 van Herpen

Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

.

vertrouwen

■ ■ ■ ■ ■ ■

- Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

Broe kstraar 2, Postbus 4, 5386 ZG Geffen Telefoon: 073 - 5 340400, Fax: 073 - 5 340499

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN

*IJZERWAREN

*TEGELS

*HANG- EN SLUITWERK

*GEREEDSCHAP

*VERF

*TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

*SIERBESTRATINGSMATERIALEN

VAN DER DOELEN

Wilt u lagere maandlasten? Uw hypotheek oversluiten? * Samen met u bekijken wij, geheel vrijblijvend, of u al of niet uw huidige hypotheek moet aanpassen.

* Zeer sche rpe renteta ri eve n. Intensieve persoonlijke begeleiding van begin tot het eind.

WIJ BEMIDDELEN VOOR ALLE GROTE VERZEKERAARS, BOUWFONDSEN EN BANKEN. KLOOSTERSTRAAT 44 5386 AT GEFFEN TEL. 073 - 5325510 FAX 073 - 5325560

Bel voor afspraak:

HYPOTHEKEN

,

11\,,11

..d

0peningst1J en: Ma t/m do 8.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

Inrcrnec: www.vanwa nrooi j.nl

*

),

PENSIOENEN

VERZEKERING EN


PROFICIAT! Wij feliciteren Gerrit van den Helm van harte met de uitverkiezing van Geffenaar van het Jaar 2004. Gerrit is in onze parochie actief als voorganger in de Woord- en Communiediensten en de Avondwake en als dirigent van Passe Partout! ROZENKRANSNOVEENINVINKEL negen dagen bidden voor uw eigen intenties; een half uur voor aanvang van de vieringen is er steeds een rozenkransgebed za. 9 okt. 17.30 uur Noveenmis m.m.v. Derplu Vinkel zo. 10 okt. 11.00 uur Noveemnis m .m .v. Gemengd Koor Vinkel ma. 11 okt. 19.00 uur Noveenmis m.m.v. Derplu Vinkel Noveenmis m .m.v. di. 12 okt. 19.00 uur Gemengd Koor Geffen Noveenmis m.m.v. wo. 13 okt. 19.00 uur Meierijkoor Berlicum Noveenmis m .m.v. do. 14 okt. 19.00 uur Passe Partout Geffen 15 okt. 19.00 uur Noveenmis m.m.v. vr. Gemengd Koor Heesch za. 16 okt. 17.30 uur Noveenmis m.m.v. Derplu Vinkel + JOP Vinkel N oveenmis m.m. v. zo. 17 okt. 11.00 uur Gemengd Koor Vinkel sluitingslof m.m.v. 18.00 uur Gemengd Koor Vinkel SAMEN IN GESPREK OVER ONS GELOOF Gaarne willen wij u weer hartelijk uitnodigen voor de gespreksavond op dinsdag 28 september a.s. in 't Patronaat (achter de pastorie) in Geffen om 20.00 uur. Deze avond willen we met elkaar in gesprek gaan over de vraag: "Wat betekent het christen zijn voor jou". Wat kan het concreet voor j ou betekenen als je zoekt naar verdieping inje geloof. Deze avond zal zeker weer een inspirerende avond worden. U bent dan ook van harte welkom! Graag even een telefoontje naar: Annet van den Helm, 5324311 ofPastoor Scheepers, 5321216.

engelen in de kunst, in de diverse religies en in ons dagelijks leven. Aanmelden voor deze lezing t/m 24 september. De spiritualiteit van de vrijwilliger: 4 oktober 2004 van 20.00 - 22.00 uur in het Dekenaal Centrum Vrijwilligers in de parochie zijn op het eerste gezicht 'werkers'; mensen van de praktijk. Zij helpen de parochie als geloofsgemeenschap mee op te bouwen. Waarom doen zij dit alles? Hoe houden zij het vol? Misschien is het goed ons werk en onze inzet voor de parochie eens van binnenuit te bekijken. We kunnen dan even afstand nemen van de routine van ons werk, even op adem komen. Op deze maandagavond laten wij ons inspireren door de geestelijke bronnen van waaruit wij kunnen werken aan de toekomst van de parochie. Inleider: Drs. Annie Coppens, stafmedewerker van het Centrum voor Parochiespiritualiteit te Nijmegen. Aanmelden bij het Dekenaal Centrum, Kromstraat 109, 5345 AB Oss. Tel. 0412 - 625010 of dekenaat-oss@hetnet.nl

TIENERDAG Uitnodiging aan alle jongeren tussen 12 en 16 jaar!

Hoi, op de eerste tienerdag van het bisdom willen we ruim baan maken voor jou! Samen met andere tieners ga je aan de slag met het thema One 4 all- all 4 one. De ingredienten zijn zoal: thema-activiteiten, workshops, muziek, vieren, gezelligheid en een mega-slotfeest, met alle tienergroepen die aanwezig zijn. Deze tienerdag is op 10 oktober van 10-17 uur. Zet deze datum in je agenda en geef je op bij Jeanne Egelmeer tel:073 -5322803. Zij regelt deze dag voor de parochies van Geffen, Vinkel en Nuland. Ook voor verdere informatie kun je bij haar terecht. Tot ziens op 10 oktober!

VORMING EN TOERUSTING DEKENAAT OSS "Engelen": 29 september 2004 van 20.00 - 22 .00 uur parochiekerk H.Hart Oss. Op 26 september wordt er een expositie "Kunst in 't Hart", met als thema "Engelen" geopend in de H.Hartkerk te Oss. Naar aanleiding hiervan is er op woensdag 29 september om 20.00 uur een lezing in de H.Hartkerk. Angela de Witte, verbonden aan "La Verna" (Franciscaans Centrum voor Spirituele Ontwikkeling te Amsterdam) houdt een inleiding over de betekenis van 5


EFKES BUURTE MÈ ... Jan-Willem Litjens (44 j.) Hij is een Brabander... een Bourgondiër (foto) ... RoomsKatholiek opgevoed ... loopt wel eens de kapel in... is getrouwd met Dorothé ... en woont in Nijmegen ... hij is sinds januari 2004 huisarts in Geffen! Jan-Willem Litj ens is geboren in Breda en heeft daar tot zijn 19e jaar gewoond . Daarna ging hij de basisopleiding voor arts volgen op de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Voor de vervolgopleiding van huisarts was er een wachtlijst. Daarom ging hij werken als assistent van de specialist interne geneeskunde in het Bergwegziekenhuis in Rotterdam. "Daar heb ik leren toepassen wat ik de voorafgaande zeven jaar had geleerd en ik heb daar veel ervaring opgedaan. Bovendien heb ik leren omgaan met mensen en dat is heel belangrijk in ons vak. Na 3 jaar wachten op de huisartsenopleiding werd het systeem van de wachtlijst afgeschaft! Ik moest loten om te mogen solliciteren! Gelukkig werd ik ingeloot om op de VU in Amsterdam de 2-jarige huisartsenopleiding (dat is intussen 3 jaar geworden) te gaan volgen: samenwerken met een huisarts en één dag per week een terugkomdag op de Universiteit. Het eerste jaar werkte ik in Hellendoorn, waar het heel leuk werken was. Het tweede jaar was heel anders en drukker in een praktijk in Amsterdam. Je doet tijdens de huisartsenopleiding het werk van een huisarts en mag zelf ook al beslissingen nemen". Na het afstuderen volgde "even iets anders'! Jan-Willem leerde Spaans en reisde vervolgens een half jaar door Zuid-Amerika. Hij bezocht Peru, Bolivia, Brazilië, Argentinië, Colombia, Chili en Equador. "Ik heb daar vooral gekeken hoe de mensen leven! Dat was een heel indrukwekkende belevenis!" Terug in Rotterdam ging de dokter op zoek naar een praktijk. Hij kwam in een nieuwbouwwijk van Rotterdam terecht, waar de groepspraktijk snel groeide van nul tot vierduizend patiënten. "Daar ontmoette ik "oude" Feyenoorders, "nieuwe" Marokkaanse en Turkse Feyenoorders en veel vluchtelingen. Ik kon - na de reis door Zuid-Amerika - wel goed invoelen hoe het voor de v luchtelingen is, om hier te leven. Ikzelf heb ook een cultuurshock gehad bij mijn terugkomst. Er is een geweldig verschil in leefwijzen. Daar: vrij en dus ook onveiliger, minder gecontroleerd. Hier: duizend regels met daarnaast 6

weer honderdduizend tegenwerpingen! Wij hebben huizen, en overal bebouwing en daar reis je dagen dat je niets ziet! Vluchtelingen moeten zich wel ' in hokjes geduwd' voelen, met daarbij nog de spanningen die ze doormaken" . Jan-Willem werkte 8 jaar in Rotterdam en omdat daar ' alles geregeld' was, was er tijd voor iets nieuws. Hij kreeg verkering met Dorothé en gin g bij haar in Nijmegen wonen, waar Dorothé bij de GGZ werkte en Jan-Willem waarnam in huisartsenpraktijken in Bemmel en Malden. Vervolgens solliciteerde hij in Geffen. "Ik kende Geffen alleen van: de afrit bij de eerste stoplichten(! ). Dus ben ik eens door het dorp gewandeld ... heb op een terrasje gezeten ... geluisterd hoe mensen reageerden. Zelfs mijn ouders zijn door het dorp gefietst! Ik heb eens bij anderen m ij n licht opgestoken over Geffen. Dat vind ik belangrijk, want ik wilde weten of ik hier thuis zou horen. Dit dorp leek me uiteindelijk een leuke plek!" Hoe is zijn indruk tot toe? "Ik heb het heel erg naar mijn zin hier. Dit voelde van het begin af aan, goed aan! Ook met mijn collega 's zat ik ' als vanzelf' op één lijn, zowel medisch inhoudelijk als organisatorisch. Ook de omgang met elkaar is heel plezierig. Ik zeg vaak: we hoeven niet met elkaar te trouwen, maar we moeten wel een beetje verliefd zijn! Als je in een nieuwe praktijk komt, dan zij n de eerste jaren best zwaar. Ik moet de patiënten leren kennen en zij mij . Een groot deel doe je op basis van dat j e de mensen kent en daar heb je enkele jaren voor nodig. Ik wil graag dingen uitleggen. De diagnose wordt door mij gesteld, maar de patiënten m oeten daarvan ook iets leren. Wat kunnen ze zelf doell' daardoor gaan ze zich ook veiliger voelen". Een pillendokter... ? "Dat hoor ik wel van de Zorgverzekeraar! Ook het type patiënt speelt een rol bij van het voorschrij ven van medicijnen". De huisartsenpost. .. ? Dokter Litjens was er in Rotterdam al mee vertrouwd. Natuurlijk is het wennen voor de mensen, m aar uiteindelijk is het systeem beter! De huisarts werkt de normale 8 uur per dag en gaat daar dan ook voor. Hij hoeft daarna niet ' s nachts beschikbaar te zijn. Hij is fit om helder, belangrijke be sliss ingen te nemen. E en vrachtwagenchauffeur wordt ook van de weg gehaald na teveel uren rijden. Daarbij komt nog, dat in de tijden dat de huisartsenpost open is, verpleegkundigen achter de telefoon zitten, die een deskundig advies kunnen geven al of niet na overleg met de arts". Het nieuwe ziekenhuis ... ? "Dat zal nog een hele kluif worden". De nieuwe praktijk. ..? Ik hoop dat de tijdelijke voorziening op de hoek


Vlijmdstraat / Past. v.d. Kampstraat door kan gaan, want we moeten per 1 jan. 2005 weg uit de Veldstraat. Daarna komt er nieuwbouw (boven woningen en beneden de huisartsenpraktijk) op de hoek Dorpstraat / Runrotstraat. Ook hier geldt weer de regelgeving, maar we zijn op het goede spoor!" Dokter Litjens komt rustig over, een goede eigenschap voor een huisarts. Hij hoopt dat het gaat klikken tussen hem en zijn patiënten. "Ze moeten niet schromen om vragen te stellen; ik hou van eerlijk zijn tegenover elkaar". De nieuwe dokter heeft het in ieder geval tot nu toe erg naar zijn zin in Geffen. Op de le zondag van september had hij al iets gepland, maar volgend jaar staat Effe noar Geffe zeker op zijn agenda. Recht vur zunne Roap mocht hij al meemaken. "Dat vond ik geweldig, hoewel mijn vrouw en ik 'in onze smoking' toen niet de juiste kleding droegen!" Naast het werk en de bijscholing die noodzakelijk is voor een huisarts is er tijd voor andere dingen. Jan-Willem is een echte carnavalsvierder, houdt van wandelen en van de natuur. Vlinders hebben zijn grote voorliefde. Grote reizen maakt hij niet meer, maar korte trips in Europa (Rome!) of naar de Caribian zijn favoriet. Hij wil graag wat dichter bij Geffen komen wonen, dus als iemand een tip heeft voor een leuk huis tussen Nijmegen en Geffen, dan houdt hij zich aanbevolen! "Huisarts is in ieder geval geen saai beroep" vindt dok-

ter Litjens "het blijft altijd spannend, want als je 's morgens van huis gaat, weetje nooit watje te wachten staat!" Wij verwelkomen dokter Litjens van harte in Geffen en wensen hem veel succes en voldoening toe!

COM,PLETE METAMORFOSE CAFE ZAAL 'T HAASJE Anja en Erny de Haas hebben al weer een paar maanden geleden een heropening gehad van hun complete verbouwing van hun café in de Dorpstraat. Als je door Geffen rijd zul je ongetwijfeld gezien hebben dat het café van Anja en Erny een flinke verbouwing achter de rug heeft. Ze hebben een mooi terras aan de voorzijde gemaakt waar het gezellig vertoeven is. De nieuwe Haasjes op de ramen van hun Café nodige iedereen uit om zelf eens een kijkje te komen nemen. Het Haasje is al vanaf 1939 in familie bezit. Er zijn vele clubs gehuisvest in café 't Haasje. De hondensportclub heeft al vanaf 1958 het clubhuis bij het Haasje, dus voor ieder wat wils. Wil je nog meer weten van Café het Haasje surf dan naar www.Café het Haasje.NL Wij van Torenklanken willen Anja en Emy van Harte Geluk wensen met hun mooie verbouwing. Redactie Torenklanken.

oog voor detail en gevoel voor perfeet ie

Ern is sch ilders bundelt jarenlange ervaring met de modernste

Joy of perfection

technieken en producten. Ernis staat voor kwaliteit in alle facetten .

Ernis schilders b.v.

Ernis glas b.v.

Het Geffens Ve ld 8 5386 LL Geffen T. 073 532 34 00

F. 073 532 6510 E. info@ernis.n l 1. www.e rnis.n l

I

ERNIS schilders 7


A.

1-t

~

ROND DE DORPSPOMP

De Dorpspomper is aangesproken. De Dorpspomper heeft een knagend geweten. De Dorpspomper heeft gefaald. Zie "Dorpspomp van no 11 pag. 8 1e kolom regel 31. Dat ene woord "terecht" moet zijn "onterecht" of.. . "Dolce Vita" was helaas op de vingers getikt. De stamtafel verklaart de Dorpspomper "onschuldig". Maar de Dorpspomper beseft, dat hij de zaak "Dolce Vita" geen goed heeft gedaan, terwijl dat wel de bedoeling was. Hij gunt "Dolce Vita" een volledige vergunning. Gelukkig is er goed nieuws, want "Dolce Vita" gaat zich vestigen in het winkelpand Dorpstr. 20 a (voorheen van Mensvoort) en zal dan zijn bedrijf in kado-en decoratie-artikelen kunnen uitbreiden tot en met de zo begeerde bloemenverkoop. Concurrentie lijkt ons goed. De consument heeft meer keuzemogelijkheden en het zal de concurrerende bedrijven prikkelen tot nog betere service, nog meer vriendelijkheid en k\valiteit. De Dorpspomper wenst de ondernemenden van "Dolce Vita" veel succes en hopen dat zijn gek:nungel uiteindelijk toch een positief gevolg heeft. Nou effe slikken en dan naar.. .... EFFE NOAR GEFFE, want daar valt veel goeds over te vertellen. Wat een PROMOTIE voor Geffen. Al die enthousiaste mensen, die zoveel plezier hebben beleefd op 5 september 2004. Het was echt weer een fantastisch FEEST in heel het Dorp. Het klopte ALLEMAAL weer. Een PERFECTE organisatie ligt eraan ten grondslag. Hulde voor dat comité onder leiding van Bert. Het geheel verliep als "GESMEERD". (Intussen weten wij en beseffen wij, dat Bert en zijn staf er 1000 werkuren aan besteden per jaar.) Het heeft onze BEWONDERING, hoe alles klopt en op elkaar is afgestemd. Het leger van meer dan 800 vrijwilligers was weer gemotiveerdaan het werk. Dat straalt ook af op het hele festijn. Het hete, maar mooie weer, lokte veel mensen naar het water, er waren ook nog twee grote evenementen in de omgeving en toch stroomde heel het dorp vol. In elk geval genoeg bezoekers (20.000 - 30.000?) om het financiële plaatje rond te krijgen. Het geweldig rijke en gevariëerde aanbod dwong alzij dig bewondering af. We noemen: een 6-tal kermisattracties, GRATIS voor de kinderen, een uitnodigende kinderspeelplaats met muziek door muziekschool Maasdonk, toneel, dans en diverse creatieve activiteiten, twee fantastisch goed spelende Poppenkasten, en dan de Muziekpodia en Straatactiviteiten. Blaasorkesten o.a. de Pompzwengels, Trekharmonica-speulders met een zanggroepen een uitmuntende Big Band. 8

onderleiding van Rob Reijmersdaal. (De prins stond er van vreugde bij te dansen.), En dank zij extra sponsering van 2 bedrijven "Echt Ewald" met Brabantse topartiesten, onze eigen Geffens orkest o.l.v. Jan v, Kreij , de Broelliehoop of de Four Girls, de RUVEO'S uit Lith met schetjes, revue, cabaret, het publiek in extase brengend. Op straat, een groep van Geffes Volk en 't Gu Vals en oude beroepen, als de straatvegers, de verpleegster met patiënte en onderzetter, de pastoor, de politie, de fotograaf. Oude ambachten kregen een nieuw ge zicht met de schitterende houtbewerkers vol verrassende creaties, de mecanodoosman met al zijn bouwsels vol technisch vernuft. Ja dan het RIJK der Dieren, paarden, koeien, ezels, schapen, roofvogels en dat alles met demonstraties, keuringen, watervogels in en rond een complete vijver, siervogels, pluimvee, ldeine dieren, knagers enz. enz. Je kwam ogen en oren tekort. Ook een mèrt boordevol activiteiten, als dorsen, broodbakken, koetillen, kop-van jut, line-dance, volksdans, meezingen met ons seniorenkoor. De criticasters, die er hier en daar misschien nog zijn, zouden de prachtige docwnentaire, de videofilm van Hans v. Leeuwen, maar eens moeten bekijken. De jury in keurig oudtij ds ornaat (met complimententen voor de keurig uitgedoste dokter Smits) en gearriveerd per koetsen had een zware taak, maar fietsenmaker Jansen was duidelijk nummer 1, gevolgd doorYouth-GilbertMode, en bij de horeca 1, 't Boetje en 2 Paul 't Haantje en bij de verenigingen Nooit Gedacht 1 en Scouting 2. Toch was de jury niet helemaal te vreden . Maar de nieuwe kraamheer van der Dussen gaat er intussen met hart en ziel aan staan. Wat een schitterend feest, wat een sfeer van gemoedelijkheid verbondenheid en voldaanheid. De dorpspomper kan er nog uren over schrijven en elk geval nog steeds van nagenieten en elke BOEREN-mèrt is voor hem weer nieuw. De stamtafel stelt vast, dat het een geweldige PROMOTIE is van Geffen en Maasdonk. Naast het comité zou er een werkgroep "GEFFENPROMOTION" moeten opstaan, die nog meer aandacht vestigt op het levende, bedrijvige, gastvrije Geffen. Het is wel duidelijk, dat 300.000 kranten die worden verspreid daartoe bijdragen en het vitale, sterke bedrijfsleven daarin presenteren en veel gasten naar Geffen nodigen, maar dat kan nog veel beter. Geffen is intussen wij d en zijd bekend door dit schitterende EVENEMENT. Geffen verdient een PROMOTIE-TEAM!!! Ook de Burgemeester was vol lof en vond, dat er nog meer steun en een nog sterker draagvlak moest komen en beloofde daartoe ambtenaren en gemeentelij ke diensten nog planmatiger en doeftreffender in te zetten in een meerj arenovereenkomst. Zijn er kanttekeningen te maken??? Nauwelijks .... .. al doet het pijn te constateren, dat 6 of 7 neringdoenden,


die in het circuit hun onderneming hebben zich niet presenteren op die dag, al is het maar met het uitdelen van een folder met een fluitje of een ballonnetje of een grabbelton; gebrek aan fantasie, durf, lef. Jammer dat zo'n geboden kans niet wordt benut. Ook leegstaande kramen werden te laat opgeruimd. De toegang tot de monumentale Kerk was niet uitnodigend door de drukte bij de kinderattractie en rond het optreden van de Ruveo's op het Kerkplein. Maar verder niets dan LOF, LOF en voor het comité de hoogste ONDERSCHEIDING!!! De eraanvoorafgaande Openluchtmis was indrukwekkend, met veel wierook, prachtige muziek door WI.K. een bewogen opwekkende preek en indringende VOLKSZANG en dans en Gilde-Eer. Nog aandacht voor de zaterdagavond 4 september "ons eigen feestje", dat werd georganiseerd door een sub-comité, "Jan-Gerard-Gerard". De kiosk werd gevuld door optredende jeugdgroepen van de Aloysiusschool en danseresjes. De koeienonthulling was weer verbazingwekkend: Een koe was in goede handen van de kunstzinnige Mariaschool, en de tweede koe was door de jeugd van jubilerend Nooit Gedacht rijkelijk gedecoreerd met voetbalvlakjes, handtekeningen en een voetbalshirt. De derde Koe van Dokter en Dokteres Smit mag nog een jaar lang pronken op de Heegt-weide. Toch missen we wat op die zaterdag. Er is geen vervanging gekomen van de kunstmarkt. Misschien kan "Geffes Volks" hierop inspringen door wat blijspelige zaken ten tonele te voeren, of"recht-vur-zunne-raop", de playbackshow, de Raopliederengroep. Cultureel Geffen moet zich daar meer manifesteren. De uitnodiging iets te presenteren moet aantrekkelijker worden. Mogelijk met een prijsje of medaille, onderscheiding enz. Het hoogtepunt blijft de MAN-VROUW van het jaar verkiezing. Ook deze keer weer een terechte keuze: Gerrit v.d. Helm om zijn sociaal werk, parochie activiteiten, raadslidmaatschap, inzet voor "Vladerack" en "Passe-par-tout" enz. Wel moet het geheimzinnig operende keuze-comité waken voor evenwicht in stemvoordracht, immers een vereniging van 400-leden heeft evenveel inbreng als een club van 6. Hoe ze het verder invulllen: het is nog steeds goed gegaan. Maar wellicht is dit een HINT. WI.K. vervulde weer trouw haar plicht om de UITVERKORENE te begeleiden naar het naamloze Dorpsplein. Jammer, dat de serenade vergeten werd, of gebrek aan tijd? Maar de sfeer op het Plein was meer dan voortreffelijk mede dank zij de inspirerende en welluidende muziek, gedragen door de Weeuwkes en het feest duurde maar voort tot... de politie er toch maar een einde aanmaakte op enen zondagmorgen. Pluimpje voor de attente bediening van de horeca met

maïtre Paul aan de leiding, dat moest wel uitlopen op hanengekraai. Wel, wel, editie 28 is voorbij, alleen nog nadromen, Geffen is wéér beter geworden, nog méér een familie; we praten nog lang na ... altijd EFFE toch! Dank zij Geffen. Nog andere onderwerpen komen aan de orde: De mislukking van Diftar, de blunders rond Diftar, de misrekening rond Diftar, de verkeerde codes bij Diftar, de falende ambtenaren, de onbegrijpelijke excuses, het straatvuil dat blijft liggen, het huisvuil dat naar de Kruisstraat wordt gebracht. iriëele toestanden, dwaze ondoordachte plannen, berekeningen, die misleidend zijn en nergens op gebaseerd zijn, luchtfietserij; de aanvoer van huisvuil is minder maar dan alleen in containers. Het verdwijnt op andere, vindingrijke wijzen. Dat houdt in, dat de tarieven gaan stijgen en de basîsprijs straks wordt verhoogd. De Heesterseweg ineens geen voorrangsweg meer. Pas op!!! Is er wel nagedacht over de veiligste weg voor de fietsende leerlingen uit Nuland en Geffen??? Die zijn gewend door te fietsen. De oude Baan en Leiweg zijn gelijkwaardig geworden. Bij de kruising met de Bergstraat is het ook al zeer gevaarlijk. Het moet vooral een veilige fietsroute zijn. De snelheidsbeperking tot 60 km is een goede zaak, al bevreemdt het wel. De drukte in de Bergstr. gaat beslist toenemen, als er ook nog drempels komen op de Heegterseweg. Geffen raakt zo geïsoleerd. Er was zo'n beetje een RONDWEG-IDEE, dat uitgebreid had kunnen worden tot de Papendijk om zo een betere doorgang richting Oss, Nijmegen te krijgen. Overal snelheidsbeperkingen heeft consequenties voor de bereikbaarheid. Wanneer krijgen verkeersdeelnemers nou eens inspraak? De Brandweerkazerne lijkt wel erg ruim bemeten, maar dit ligt aan het feit, dat de Regionale functie nog niet is ingevuld, dat scheelt een paar voertuigen. We feliciteren nogmaals "Nooit Gedacht" 75-jaar en hebben intussen de receptie bezocht. Volgende stamtafel is op 26 september a.s. Deze gaan de gasten vullen met een monumentenwandeling door Geffen met een bezoek aan het Kerkhof om te kijken naar grafmonumenten, immers ook daar ligt het historisch verhaal van Geffen, o.l.v. Rien van Zantvoort. We starten om 10.30 uur bij café Govers. Napraat om 12.00 uur. Van stamtafel 205 voor op-en of aanmerkingen de Prins tel. 0412.640982. "EFFE NOAR GEFFE", ut waar wer un wonderwerrelt. Hoe kant bestaon! !!

VAN DE REDACTIE De collecte voor Torenklanken (voorheen zakjesactie) wordt gehouden in de week van 18 t/m 24 oktober. 9


EXCLUSIEF GESELECTEERD! Van kinds af aan is Jan-Hein Stadhouders vertrouwd met de natuur. Het beroep van hovenier lag dus erg voor de band. Onlangs ontving zijn bedrijf het predikaat "Exclusief geselecteerd" door de Tuinen van Appeltern, die een profiel beeft opgesteld, waar hoveniers en tuinontwerpers aan moeten voldoen. De bedrijven worden getoetst en jaarlijks gecontroleerd op creativiteit van de ontwerpen, kwaliteit en veiligheid, klantvriendelijkheid en betrouwbaarheid en vooral op ambitie. Het laatste is van groot belang: in hoeverre is de hovenier/ontwerper betrokken bij zijn product en zijn klanten. Zijn er nog uitdagingen, verbeteringen; hoe is de nazorg en garantie? De lat wordt steeds hoger gelegd. Jan-Hein is blij met de erkenning voor zijn bedrijf met 5 medewerkers. "We zijn met een club van 35 hoveniers, die beoordeeld worden. Je stelt je bedrijf open voor kritiek en wordt gecontroleerd. Er wordt gekeken naar presentatie, administratie, outillage, maar ook naar je kantoor, panden en machinepark. Jammer is, dat men aan het predikaat "exclusief geselecteerd" vaak een hoog kostenplaatje verbindt, maar dat hoeft echt niet zo te zijn" vindt Jan-Hein. De tuin hoort meer bij de woning dan vroeger. Het is net als met het interieur van een huis, men heeft er meer geld voor over. Stadhouders Groenvoorzieningen is ook een nieuwe uitdaging aangegaan: zij zijn dealer geworden van de Kant & Klaar Haag onder het motto: creĂŤer snel en gemakkelijk uw groene woonomgeving! Men wil vaak geen maanden of jaren wachten op een groene erfafscheiding. Op een nauwelijks zichtbaar staalraster wordt wintergroene Hedera, beuk of bladverliezende heesters gekweekt. De planten staan in potgrond in een biologisch afbreekbare bak, welke onderaan het raster is gemonteerd en in de grond verteert. Een direct groen resultaat, dat slechts weinig plaats vergt, veel vogels aantrekt en op een natuurlijke wijze zorgt voor veiligheid en privacy. Samen met Jan-Hein wandel ik door zijn eigen tuin, waarvan een deel opnieuw ontworpen is. Een grote vijver, een prachtige moerbeiboom , een notenboom, lei-peren , houten Engels hekwerk met daarachter 10

zijn grazende schapen vormen een idyllisch plaatje. Een heerlijk nazomerzonnetje schijnt door het enonne bladerdek van een reuze notenboom met certificaat op het terras en in de 'achterh1in' prijkt onze monumentale kerk! Deze tuin verdient zeker ook een predikaat van stijl en creativiteit! David en Bram, de zoontjes van Jan-Hein zijn als vanzelfsprekend eveneens vertrouwd met groei en bloei, geur en kleur en helpen al regelmatig een (groen) handje mee! Daarnaast zijn er dan nog de prachtige Friezen en de koets, waarmee ze er samen op uit trekken! Proficiat met dit ere-predikaat!

DANKBETUIGING Langs deze weg willen wij iedereen nog bedanken voor de vele attenties die wij hebben mogen ontvangen in de vorm van bloemen, kaarten, telefoontjes en bezoekjes voor onze 50-jarige bruiloft. Ondanks dat we deze dag vanwege omstandigheden maar in beperkte kring hebben gevierd is dit overweldigend geweest en heeft dit er mede voor gezorgd dat het voor ons een onvergetelijke dag is geworden. Frans en Miet van Dijk

~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~

Om een indruk te geven welke workshops u kunt volgen, bent

~

~

u van harte welkom op de :

~

~

~

~ ~

~

~

~ ~

~

~

OPEN DAG Vrijdag 24 September 2004 19.00 uur tot 21.00 uur

Zaterdag 25 September 2004 13.00 uur tot 16.00 uur

~

~

''1 ~ '1 ~

~

~

~

HIER 'IST

~

~

Atelier voor decoratieve workshops

~

'!if!t'

_Er zhij_n weer volop nieuwe decoraties en tevens kunt u op deze dagen 1nsc rtJ Ven. {;nschrijfgeld bedraagt 7,- euro per workshop) De workshops beginnen

~

~ ~ ~

in oktober.

~ ~

~

~

~

~

~

~ .m. ~

~

~ HIER 'IST

~

Conny Schuurmans Bredeweg 59 5386 KN Geffen

~

06- 15103977

~

i

~

~~~~~m~~~~~~~~~~~


ÂŽ

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax . 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. woensdag van 13 .30 tot 15.30 uur (alleen burgerzaken). OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 -534 27 38 . MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 3 8 te Kruisstraat/Rosmalen . Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 073 - 534 27 38) . SPREEKUREN Burgemeester: P.C.J. Boelens Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder J.A.M. Voermans Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder E .J.A.M. van Heese Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder M.J.M. van de Ven Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17. 00 tot 19. 00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk.

POLITIE Op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 - 12.00 uur kunt u het gemeentehuis bellen (tel.nr. 073 -5342100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken. CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08 .30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00 ONTVANGEN PROEFNOTA DIFTAR ONJUIST EN MISLEIDEND Onlangs stuurde de gemeente u een proefnota diftar. In deze nota staan onjuiste gegevens over de periode van 1 april t/m 7 mei 2004. De gegevens die op deze proefnota vermeld staan blijken onjuist te zijn. De gemeente Maasdonk probeert zo snel mogelijk te achterhalen waardoor deze fout is ontstaan en deze fout te herstellen. Zodra hierover meer bekend is, zullen wij u hierover informeren op deze gerrieentepagina. Wij bieden u onze welgemeende excuses aan. BEVOLKINGSONDERZOEK BORSTKANKER MAASDONK Op 15 september gaat het bevolkingsonderzoek borstkanker in de gemeente Maasdonk van start. Dit loopt tot medio oktober 2004. De verplaatsbare onderzoekseenheid komt te staan op het Prins Bernhardplein te Nuland. Alle vrouwen van 50 tot en met 75 jaar krijgen een uitnodiging voor deelname. Vrouwen die de vorige twee keer niet hebben meegedaan, ontvangen een open uitnodiging. Zij kunnen zelf een afspraak maken via het informatiepunt bevolkingsonderzoek borstkanker. Het informatiepunt bevolkingsonderzoek borstkanker is iedere dag van 9.00 tot 12. 00 uur bereikbaar onder telefoonnummer 073-6404660. Op de website van de GGD Hart Voor Brabant is ook informatie te vinden: www.ggdhvb.nl. HERHAALDE OPROEP AANVRAAG PROJECTSUBSIDIES 2005,lE TIJDVAK Het is weer tijd voor het aanvragen van projectsubsidie voor 2005. Zoals u al eerder heeft kunnen vernemen wordt jaarlijks een apart budget gereserveerd voor projectsubsidies. Een projectsubsidie is een eenmalige subsidie, die door een Maasdonkse organisatie kan worden aangevraagd. Een projectsubsidie kan naast een reguliere subsidie worden 11


aangevraagd, maar kan ook worden aangevraagd door een organisatie, die normaliter geen subsidie ontvangt. Door middel van een projectsubsidie kan de gemeente naast de reguliere subsidies bepaalde activiteiten, die passen binnen het gemeentelijke beleidskader, waarderen. Voor 2005 is door de raad gekozen voor de beleidsspeerpunten "sport en beweging". Waar een aanvraag aan moet voldoen is opgenomen in beleidsregels. Voor de volledigheid melden wij u dat de beleidsregels en criteria voor het aanvragen van projectsubsidie zijn veranderd. De belangrijkste wijzigingen zijn: • Er is een duidelijke keuze gemaakt welke kosten wel en welke kosten niet in aanmerking komen voor projectsubsidie tot een maximum bedrag. • De verantwoording voor de projecten, waarvoor subsidie wordt verstrekt tot een maximum bedrag van € 250,- is vereenvoudigd, in die zin dat alleen een verslag van het project dient te worden overgelegd en niet langer een eindafrekening. • De verantwoordingen van alle projecten vindt plaats na afloop van een tijdvak en niet 13 weken na afloop van elk project. Om de aanvragen in goede banen te leiden is een formulier ontwikkeld waarmee organisaties een projectsubsidie kunnen aanvragen. Dit formulier kunt u telefonisch aanvragen of afhalen aan de centrale balie van het gemeentehuis. Ook kunt u het aanvraagformulier vinden op onze website www.maasdonk.nl. Voor 2005 roepen wij u opnieuw op om projectsubsidie aan te vragen! Heeft u plannen of ideeën laat ze niet liggen, met een financiële ondersteuning vanuit de projectsubsidie kunt u ze wellicht verwezenlijken!! Wilt u subsidie aanvragen voor een nieuw project of evenement voor het eerste tijdvak lopende van januari 2005 tot en met 30 juni 2005, dan moet de aanvraag vóór 1 oktober 2004 worden ingediend. Aanvragen, die na deze datum binnenkomen, kunnen we helaas niet meer in behandeling nemen. Ons streven is erop gericht is om vóór 1 januari 2005 de beoordeling van de aanvragen af te ronden en de betreffende organisaties te berichten. Voor verdere inlichtingen of vragen over het aanvraagformulier etc. kunt u contact opnemen met mevrouw C. van Doorn of mevrouw A. Maas van de afdeling Inwoners, bereikbaar tussen 9.00 en 12.00 uur onder telefoonnummer 073-5342100. Mevrouw A. Maas kunt u ook per e-mail bereiken via amaas@maasdonk.nl. KOOP EEN REGENTON De gemeente Maasdonk doet, samen met zes andere gemeenten in de regio Noordoost-Brabant, mee aan de actie 'Ton voor Water'. In deze campagne staat de wereldwijde beschikbaarheid van voldoende en gezond 12

water centraal. Symbool hiervoor is de regenton waarmee inwoners zelf water kunnen besparen. Doordat van het aankoopbedrag € 5,- naar de Novib gaat, werkt u ook mee aan de watervoorziening wereldwijd. De regenton is gemaakt van donkergroene kunststof en heeft een inhoud van ca. 210 liter. De ton kost € 22,85, inclusief 5 euro voor de Novib en exclusief het bochtje aan de regenpijp. De gemeente stelt per verkochte ton nog eens€ 5,- beschikbaar aan het project. Installeren De regenton is eenvoudig te installeren onder uw regenpijp. Het enige wat u hiervoor hoeft te doen is de regenpijp doorzagen en een bochtje aan de pijp te monteren. Het regenwater van uw dakoppervlak loopt dan via het deksel de ton in. Met het kraantje aan de ton kunt u eenvoudig water tappen. Is de ton vol, dan loopt het water via een overloopslangetje terug de regenpijp, of beter nog, uw tuin in. Meer over dit zogeheten ' afkoppelen' leest u verder in dit artikel. Wilt u de ton zelf beoordelen, dan kunt u deze van vanaf heden t/m 30 september bekijken in het gemeentehuis. Bestellen U kunt een regenton bestellen door overmaking van € 22,85 op rekeningnummer 509392725 t.n.v. Regionaal Milieubedrijf in Cuijk, o.v.v. Regenton en uw volledige adres . Het bedrag moet uiterlijk 30 september op bovengenoemde rekening overgemaakt zijn. U ontvangt een betaalbewijs. De ton wordt dan in de week van 16 t/m 23 oktober na het tonen van het betaalbewij s bij u thuis bezorgd. Meedoen aan actie 'Ton voor Water' ? Hou schoon en vuil water apart Als u meedoet aan de najaarsactie ' Ton van Water' kunt u vele liters water besparen door het plaatsen van een regenton. Het regenwater dat u opvangt is immers te gebruiken om uw tuin te besproeien en planten water te geven. Een bijkomend voordeel is dat zo minder regenwater terecht komt in het riool. Waterschap Aa en Maas ondersteunt de actie daarom van harte en daagt u uit nog een stap verder te gaan: zorg ervoor dat het regenwater niet ' overloopt' in het riool als uw regenton vol is! Door volledig 'af te koppelen' zorgt u ervoor dat het schone regenwater in uw woonomgeving blijft en alleen afvalwater naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie gaat. Verdien uw regenton terug! De regenton die u tijdens de actie kunt aanschaffen heeft een inhoud van 210 liter. Hiermee vangt u een deel van het regenwater op dat anders vanaf uw dak in het riool terecht komt. De regenton kan echter niet al het water opvangen. Als de ton vol is, loopt het water weg via een korte slang, die aan uw ton is bevestigd. Deze kunt u in de afgezaagde regenpijp plaatsen. Dit betekent dat bij een stevige regenbui er toch nog een aanzienlijke hoeveelheid regenwater in het riool terecht komt. Kiest u er


echter voor om al het regenwater in de bodem te laten zakken, naar uw vijver of een aangrenzend slootje te laten stromen, dan ontvangt u hiervoor namens waterschap Aa en Maas via uw gemeente een bedrag van € 17 ,85. Dat is uw aankoopbedrag min de bijdrage voor de NOVIB van€ 5,=. Voordelen van afkoppelen Meer regenwater in de bodem en dus minder verdroging. Na hevige regenbuien minder riooloverstorten (uitlaatklep van het riool op sloten, vijvers etc). Lagere kosten voor transport en zuivering van afvalwater. Waterbesparing door hergebruik van regenwater. Aan de slag Afkoppelen is niet moeilijk, maar vergt wel maatwerk om het regenwater goed in de bodem te laten infiltreren. Hiervoor is bijvoorbeeld de bodemsoorten opbouw van uw tuin van belang. Bij de aanschaf van uw regenton ontvangt u meer informatie om afkoppelen in praktijk te brengen. U ontvangt dan ook een formulier om de subsidie aan te vragen en de subsidievoorwaarden. Voor vragen over afkoppelen kunt u terecht bij onze gemeente 073-5342100.

ZORGCENTRUM DE HEEGT Wie wilt ons komen helpen met sjoelen? Iedere dinsdagochtend is het sjoelen in de huiskamer van Zorgcentrum De heegt. Wij zijn op zoek naar iemand die ons kan komen helpen. Er staan altijd 2 sjoelbakken in de huiskamer en het is fijn als er bij iedere bak iemand kan helpen. Geef je op bij Petra Bakker · op woensdag of vrijdag, of kom op dinsdag een keer kijken of het wat voor je is. Kledingverkoop Euromode Op woensdag 3 november komt Euromode weer in huis om hun najaarsmode te showen. U bent weer van harte welkom om te kijken of er ook voor u weer wat mooi's bij hangt. De verkoop begint om 14.00 uur en de modeshow begint om 14.30 uur.

keer naar Lourdes op bedevaart te gaan net dat kleine extra financiele steuntje in de rug te geven dat het ook voor hen mogelijk wordt. Een geldbijdrage zal derhalve ook aan u gevraagd worden na afloop van alle eucharistievieringen van dit eerste weekend van oktober, door een gift te doen in de collecte welke door de leden van het Lourdescomite achter in de kerk zal worden gehouden. De opbrengst hiervan zal in zijn geheel ten goede komen aan die belangstellende parochianen welke graag op bedevaart naar Lourdes willen gaan, let wel het; grootste gedeelte van de kosten zullen toch door de bedevaartgangers zelf bekostigd moeten worden. Van harte welkom het tweede weekend van oktober in onze beide parochiekerken en in het bijzonder op de zaterdagavond bij de door ons verzorgde heilige missen! Het Lourdescomite Geffen-Vinkel.

GEVRAAGD HUISHOUDELIJKE HULP Na 25 jaar zoeken wij een nieuwe zeer nette huishoudelijke hulp voor 2 à 3 halve dagen per week. info: Mevr. Essing Kerkstraat 12, Geffen tel. 073 - 532 24 57

4 Filetlapjes,

samen voor

+ gratis 100 gram Filet American

Kip Orange, 100 gram kipfilet gevuld met bieslookkaas en sinaasappel

130

Kipschnitzels, 100 gram naturel of gepaneerd

11s

Beenhamsalade,

100 gram uit eigen keuken, verbeterd recept

150 gram halen, 100 gram betalen

Rauwe ham 150 gram halen, 100 gram betalen

Tot ziens in Zorgcentrum De Heegt

Bospaddestoelensoep: iedere 2e liter voor de helft van de prijs

LOURDESCOMITE GEFFENVINKEL Op de tweede zaterdagavond van oktober zal het Lourdescomite Geffen - Vinkel zowel in Vinkel als ook in Geffen een heilige mis verzorgen in onze beide parochiekerken. De aanvang hiervan zal zijn om l 7.30u te Vinkel en om 19.00u in Geffen. Het Lourdescomite, een groep enthousiaste mensen welke zich reeds enkele jaren inzetten om er voor te zorgen dat diegene die geïnteresseerd zijn om ook eens een

Deze aanbiedingen zijn geldig van 20 tot en met 25 september 2004.

Vergeet uw spaarkaart niet!! ~ Keurslagerij

~

~~~t!-~!1

Geffen

KEURSlAGER tel. (073) 532 58 91

13


\

Kantoren: Nuland, Geffen, Lith, Maren-Kessel, Oijen en Vinkel

Rabobank


ALTIJD IN BEWEGING! Gerrit van den Helm: Geffenaar van het jaar 2004! Hij toont trots de vele attenties, die hem ten deel vielen bij deze uitverkiezing: bloemen, flessen wijn en veel wenskaarten, zelfs eentje waar muziek in zit, als je hem openmaakt! Daartussen prijkt een origineel cadeau van zijn vrouw Annet en dochter Simone: een klok waarbij allerlei radertjes en tandwielen constant blijven draaien. "Een symbolisch cadeau, want Gerrit is altijd in beweging!" zegt Annet. Gerrit is geboren onder de toren van de Grote Kerk in Oss: "uit een Helm, maar niet met een helm" zo zegt hij. Van jongs af aan is hij een actief persoon. Van koorknaap , lid van het jongerenkoor en van OTC (Osse Tienerclub), tot lid van de Osse Operavereniging. Hij deed mee aan de laatste uitvoering in het Bondsgebouw en met de eerste uitvoering in de Lievekamp. Het jongerenkoor van de parochie M.O.O. in Oss richtte hij mede op en leerde daar ook Annet kennen. Beiden hadden direct bestuursfuncties . Ze zijn meer dan 15 jaar lid geweest en Gerrit was er een aantal jaren dirigent. Hij bekwaamde zich - na de MULO bij de Fraters - als planner / inkoper bij Zwanenberg en stapte later over naar Desso, waar hij aan de wieg stond van de Binnendienst - projectafdeling. Zo om de zes jaar kreeg hij daar andere fun cties en momenteel doet hij voornamelijk computerwerk op het gebied van informatievoorziening. Gerrit en Annet trouwden en kregen de kans om in Geffen een huis te kopen. Dat vonden ze fijn, want ze zochten een rustige omgeving, niet te ver van Oss, zodat Gerrit met de fiets naar het werk kon. Annet vond een baan op de afdeling Algemene Zaken bij de gemeente Geffen. Aanvankel ijk waren hun kerkelijke activiteiten nog gericht op Oss, maar toen Simone haar Eerste Communie had gedaan, kwam het vrijwilligerswerk in de parochie in beeld. Daar\'oor hadden beiden zich al ingezet voor de buurtvereniging en de tennisclub. En als ze je eenmaal gevonden hebben in een dorp, dan breiden zich die activiteiten alleen maar uit. "Natuurlijk vind je het ook leuk om te doen" zegt Gerrit. De rode draad die door zijn vrijwilligerswerk loopt is: "Graag mensen helpen, in het dorp, zowel als op het werk; dat zit in mijn aard. Het is toch prachtig als je mensen kunt geven, wat ze vragen! Een wederzijdse waardering vind ik belangrijk! " Vooral het voorgaan in een avondwake geeft ook een goed gevoel. "Je kunt iets betekenen voor mensen die een verlies meemaken". Gerrit straalt rust uit, maar kan zeker ook kritisch zijn. "Mensen moeten zich wel aan afspraken houden!" Op velerlei gebied was en is Gerrit actief in ons dorp: ex-voorzitter van het parochiebestuur; ex-raadslid; medeoprichter en dirigent gedurende 17 jaar van Passe Part-

out; voorganger in Woord- en Communiediensten en in de Avondwake; hij werkte mee aan een nieuwe bestuursopzet van Heemkundewerkgroep "Vladerack"; is actief in het KoSi-comité (Koninginnedag en Sinterklaasfeest), tegenwoordig ESG genoemd en de Kioskcommissie. "Je moet een jaar of zes in een groep opereren" vindt Gerrit, "je er dan ook volledig voor inzetten en daarna het 'stokje' overdragen aan anderen, zodat er nieuwe ideeën ontwikkeld worden". 'Samen' is een belangrijk woord in huize van den Helm: elkaar steunen en aanvullen, maar ook samenwerken in een club, parochie of dorp. "Alleen kun je niets!" Al zijn activiteiten, maar zeker ook zijn instelling en uitstraling leidden ertoe, dat de Geffense ere-titel dit jaar naar Gerrit van den Helm ging! "Het is ongelooflijk leuk, vooral de reacties die ik heb gekregen. Ik vind het een eer om me in deze rij te scharen", aldus Gerrit. Op de foto prijkt een trotse Geffenaar van het Jaar met een toepasselijk cadeau, gemaakt door Ad van Heijningen. Voorlopig zien we_ Gerrit én Annet nog wel door het dorp fietsen "om klaar te staan voor anderen!" Proficiat!

DANKBETUIGING Ons 50 jarig huwelijk is dankzij vele tot een dag geworden om nooit te vergeten. Daarom willen wij, mede namens onze kinderen en kleinkinderen, iedereen heel hartelijk bedanken voor de vele prachtige kaarten, felicitaties, welgemeende wensen en hartelijke woorden, bloemen en kado's. Dhr. en Mevr. Boelens, Pastoor Scheepers, Huisartsengroep Geffen , Fanfare WI.K. en dansmariekes, familie, vrienden en kennissen, de buren voor de prachtige versiering, handwerkclub "Nijvere Handen", zaal De Gouden Leeuw voor de keurige verzorging, iedereen heel hartelijk bedankt. Harrie en Lies v. Erp - Pepers, v. Coothstraat 24, Geffen

dat u méér kunt! Boekhoudcursussen locatie Oss • • •

Praktijkdiploma Boekhouden (P.D.B.) Moderne Bedrijfsadministratie (M.B.A.) Computeropleidingen

S1;i;;;; 0

1~

'1 Steenwerk 6 5371 LA Ravenstein Telefoon (0486) 41 66 81

Fax

(0486) 41 66 58

E•mail a.siebersa:.&tref.nl

Vraag vrljblljvc11d onze lnforrnaucfoldcr aan.

15


JEUGDVAKANTIEWEEK 2004 IN DE BAN VAN DE SULTAN Op maandagmorgen 23 augustus is het dan zo ver. Na een druk weekend van opbouwen door vele vrijwilligers is het terrein omgetoverd tot een sprookjesachtig geheel. De voorgevels van de 20 hutten staan al te wachten om omgetoverd te worden tot een sprookjesachtige woning waarin onze deelnemers de gehele week in luxe kunnen vertoeven. Rond half 10 komt de sultan het terrein op rijden in een prachtige auto en verteld ons het verhaal van de gestolen smaragden. Bij een overval op het paleis zijn de smaragden ogen uit het gouden masker gestolen. Zonder deze ogen verliest het masker zijn kracht. Dus onze taak is deze week de smaragden terug zien te vinden Nadat de groepen zijn ingedeeld kan iedereen aan de slag om een mooie hut te gaan bouwen. Dezelfde dag komen ook Sjakie Sjeik en Kary Kraal het terrein op om ons te helpen met zoeken. Dinsdag krijgen zij nog versterking van Bella Bel en Toko Tapijt. Deze dag staat in het teken van knutselen en waterspelletjes. Op woensdag zijn we nog geen steek verder met onze zoektocht, maar wel horen we de stem van een geest. We gaan spelletjes doen in het bos, een soort van pannenkoek bakken, buikdansen leren, en een bijna echte tatoeage laten maken. De volgende morgen komt de postbode een pak. ketje brengen voor Sjakie Sjeik met daarin een smaragd . Dit pakketje is afkomstig van Toko Tapijt en in het bijbehorende briefje staat dat hij een ongeluk heeft gehad en in het ziekenhuis ligt. Hij heeft wel al een smaragd gevonden en wenst ons veel sucses op onze verdere zoektocht. In verband met het natte weer zijn we genoodzaakt om op het terrein te blijven. We hebben nu een bingo, waarbij iedereen in de prijzen valt en we gaan de film van Pietje Bel kijken. De oudste kinderen gaan met de bus naar Son om te gaan kanoën. 's Avonds is er de ouderkijkavond . De kinderen kunnen nu het buikdansje laten zien waarvoor ze eerder in de week geoefend hebben, en een karaokenummer ten gehore brengen. Voor de slapers is er het gebruikelijke nachtspel in het bos. Op vrijdagmorgen starten we om 9 uur op bij de bonkelaar en beginnen we aan een radiospeurtocht. Bij elke opdracht vinden we een envelop. Nadat alle briefjes uit de enveloppen achter elkaar zijn gelegd, blijkt dat er in iedere hut een smaragd ligt verstopt. Nadat we weer allemaal terug op het terrein zijn moet er gekeken worden welke hut nu de juiste smaragd heeft. Na heel veel rook uit de wonderlamp blijkt een van de 20 smaragden toch de juiste te zijn. Eind goed al goed ... We kunnen weer terugkijken op een geslaagde jeugdvakantieweek met 395 kinderen en ruim 130 vrijwilligers, hiervoor onze hartelijke dank. Graag willen wij ook onze hoofdrolspelers bedanken, met name: Henk 16

van dijk, Boet van Dijk, Jaime van Grinsven, Miranda van Erp en Rob van Dinther. Ook onze sponsors willen wij niet vergeten, en wij hopen volgend jaar weer op jullie te kunnen rekenen: Gemeente Maasdonk, van Orsouw afbouw, v. Schijndel bouwbedrijf, Ponyclub de Zilverhoef winkeliers en horeca vereniging, Esso Hanenberg Berghem, Videotheek Willy Egelmeer, C 1000, Carbone. De gouden Leeuw, Levix automatisering, v. Erp kindermode, 't Bergje, Spierings schoenmode, v.d. Doelen verzekeringen, Van Wanrooy bouwbedrijven, van Erp bouwmaterialen, Wihabo drukwerk. Bouwbedrijf Willy van Erp, straalbedrijf v.d. Hurk, Wespro ongediertebestrijding, Van Osch stratemakers, kinderdagverblijf M. Lepoutre, autocrossclub Geffen , -as afbouw, v.d. Dussen bouwburo, café Boetje , R abob ank, Gloudemans installatiebedrijf, gebr. v.d. Berg transport, Slagerij van Tuyl, slijterij de Bottelier, KP J Geffen. Fixet, Ernis schilders, scouting Geffen, Bosch van Erp. an Kessel van Grinsven afbouw, W.J. Schuurmans regeninstallatie, Brandweer Maasdonk, Geffes Tussenga , M. v. Os exclusieve interieurs, D'n Bart, glasservice Rosmalen, Govers frituur. Mochten we iemand vergeten zijn hiervoor onze welgemeende excuses. Namens de organisatie.

Gordijnen Atelier "VeGa" Precisie en Maatwerk

• Gordijnen • Vitrage • lnbetween • Embrasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het veranderen van uw bestaande gordijnen

Runrotstraat 25, 5386 CT Geffen Tel: 073 532 65 48 , Fax: 073 532 74 26


"NIKS LEREN, BEHALVE DE CATECHISMUS ..."! We hebben dit jaar veel Geffense gouden paren. Ook Harrie van Erp (80 j.) en Lies Pepers (72 j.) scharen zich in deze rij. Ze leefden samen een leven dat niet over rozen ging. Drie "wonden" zijn nog niet geheeld: de hersenbloeding die Lies kreeg op 22-j arige leeftijd, het verlies van hun dochtertj e Thea op 3-jarige leeftijd en het angstaanjagende bedrijfsongeval dat Harrie meemaakte. Toch zit ik tegenover twee mensen, die tevreden terugkijken op de - - ·voorbije jaren, want "we hebben elkaar nog!" Lies is geboren in Odiliapeel als jongste 'durske ' van de zeven. Het gezin Pepers kwam via Uden in Geffen terecht, toen Lies 7 jaar was. Na haar schooltijd was het altijd en overal werken, "want bij 'de mevrouw' leerde j e het huishoudelijk werk goed! " Lies woonde, net als het gezin van Harrie in de Bergstraat en zodoende leerden ze elkaar kennen. "Het was mijn eerste, echte liefde". Ze moest echter wachten tot haar l 7e jaar, voordat Harrie bij haar thuis mocht komen! Harrie is de zoon van Willem van Erp en Nelly Swanenberg en geboren en getogen in "D'n Geffense Berg". Ze waren met zes jongens thuis en nichtje Marietje woonde anafhaar geboorte bij hen in huis. Broer Willy kwam om tijdens de Tweede Wereldoorlog in Indië en jammer genoeg hebben ze van hem geen enkel herinneringskleinood kunnen achterhalen. Vader en moeder van Erp zijn dit verlies nooit te boven gekomen. Harrie ' diende' aanvankelijk d'n boer: "Niks leren, behalve de catechismus !" lacht hij. "Als je tot 10 kon tellen, dan kon je bonen zetten (er zaten er immers 7 aan een staak) en met een paar goei handen, kon je overal komen" zo luidde de wijsheid van toen! En dat klopte: Harrie werkte achtereenvolgens bij Philips als metaalbewerker en bij Hartog op de snijkamer. Daarna kwam hij bij de gemeentelijke plantsoenendienst en werkte daar samen met Koos van der Heijden, Piet Rovers en Toon van Herpen. Van daaruit kwam Harrie terecht bij het Waterschap. Daar gebeurde in 1972 het vreselijke ongeluk met Harrie. Hij werkte op de waterzuiveringsinstallatie. Bij het schoonmaken merkte hij dat ergens een stuk hout tussen was geraakt. Bij het weghalen hiervan, kwam hij ten val

in de 4 meter diepe put en kwam net voor de vijzel terecht. Hij kwam klem te zitten met zijn been en gelukkig schakelde de thermische beveiliging de motor uit. Met zijn hoofd nog net boven het water volgden angstaanjagende momenten, die soms in een nachtmerrie nog bovenkomen. "Toen heb ik tot O.L.Heer gebeden, dat mijn vrouw en kinderen niet alleen achter konden blijven! " De versregel uit die tijd: "Eén seconde onbedachtzaamheid, maakt dat mensenjaren slijt! " werd bewaarheid. "We hebben het gered" zeggen Harrie en Lies "met veel steun van vooral de buren". Op 48-jarige leeftijd was Harrie voortaan in en om het huis. Met zijn been is het redelijk goed gekomen. Harrie had ook steeds de zorg voor Lies die beperkt was in haar mogelijkheden. "Ik heb nooit met m 'n kinderen kunnen gaan fietsen" vertelt ze. "Harrie heeft wat mij betreft een lintje verdiend! " Lies en Harrie kregen drie kinderen Els, Theat en Marcel. Zoals gezegd: Thea stierf op 3-jarige leeftijd. Haar sterfdag blijft elk jaar een moeilijke dag, ook al is het 40 jaar geleden. Samen genieten Harrie en Lies nu van de kleine dingen: de kleinkinderen Lindy en Mike, de kanaries, de tuin, het buurten met familie, buren en kennissen. Lies is actief bij handwerkclub "De Nijvere Handen" en Harrie,is lid van vogelvereniging "Zang en Kleur". Op vakantie gaan was er nooit bij , maar in 1997 hebben ze beiden geweldig genoten van 5 dagen Lourdes. De bos prachtige rode rozen in de huiskamer is de stille herinnering aan een gezellig, gouden feest. Wij wensen Harrie en Lies samen nog vele goede jaren toe! Proficiat!

DANKJEWEL! Voor alle hartelijke gelukwensen, voor het drankje en de bloemen, handdrukken, kaarten, e-mails van vele verenigingen en ongelooflijk veel personen vanwege mijn benoeming tot Geffenaar van het jaar: hartelijk dank. Het was al verrassend verkozen te worden, maar nog meer al die spontane reacties! Speciale dank aan de maker van het kunstwerk, Ad van Heijningen, het comité met voorop Leny Romme, die ons de hele avond bijgestaan heeft. Natuurlijk ben ik al die verenigingen, die mij genomineerd hebben veel dank verschuldigd. Ik zal mijn best blijven doen voor de Geffense gemeenschap. Ook Annet, Simone en haar vriend Joris hebben genoten. Ook namens hen nogmaals: bedankt voor alles. Gerrit van den Helm 17


CDA AFDELING MAASDONK Sportaccommodaties Uitgangspunt is dat in deze raadsperiode de sportaccommodaties in de kernen op peil worden gebracht. Inmiddels zijn al de nodige stappen gezet. • Het extra veld van voetbalvereniging Nulandia is met de start van de competitie in gebruik genomen. Voor het jaar 2005 staat de renovatie van het hoofdveld op de rol. • De twee nieuwe kunstgrasvelden van Be Quick voldoen zeer goed. Zeer groot knelpunt is nog de kleedaccommodatie. Uitbreiding is een must. Het geld is er maar procedures houden de voortgang op. Dit geldt voor de uitbreiding van de parkeerplaatsen. Streven is uitdrukkelijk dat de procedures dit jaar worden afgerond, waarna tot uitvoering kan worden overgegaan. • Zeer waarschijnlijk zal nog dit jaar begonnen worden met de bouw van een 8e kleedlokaal voor Nooit Gedacht. Gelet op de activiteiten in het kader van het 7 5jarig bestaan, welke zeer succesvol verlopen, heeft men er voor gekozen om de uitvoering naar het einde van het jaar te verplaatsen. • De renovatie van de accommodatie van EVVC is voltooid. Op zaterdag 11 september is na een voetbalwedstrijd tussen de gemeente en EVVC door wethouder van de Ven de heropening verricht. Het resultaat mag gezien worden. EVVC proficiat. Voor het jaar 2005 staat de renovatie van veld 2 op de rol. • De procedure voor verplaatsing van de paardensportvereniging Nuland is opgestart. Bij al deze zaken is de gemeente een belangrijke partner. Dit alles is echter niet mogelijk zonder de inzet van vele vrijwilligers. Zo blijkt maar dat we samen veel kunnen bereiken. Accommodatiebeleid Al vanaf de herindeling is sprake van een verschillende benadering van de diverse accommodaties binnen de gemeente Maasdonk. Dit is dan ook aanleiding geweest om het accommodatiebeleid tegen het licht te houden. Hierbij wordt gekeken naar gemeenschapshuis De Meent, dorpshuis 't Zijl, Het Oude Klooster, ontmoetingsruimte Martinushuis, de Groeiring, jeugdhuis De Den en De Hazenkamp. In oktober zal het rapport worden gepresenteerd. Ouderen in Maasdonk Gelet op het succes in 2003 is door de gemeente besloten om jaarlijks een bijdrage te verstrekken voor het organiseren van een scootmobielentocht. Op zaterdag 11 september jl. vond deze voor de tweede maal plaats. De organisatie was in handen van KBO Nuland. Ook dit jaar was het mede door de inzet van vrijwilligers een groot succes. 18

Op 10 september jl. heeft in het provinciehuis een bijeenkomst plaatsgevonden over de financiële positie van ouderen. Uit onderzoeken kwam naar voren dat met name ouderen met alleen een AOW-uitkering het zeer moeilijk hebben. Er zijn een aantal regelingen om deze ouderen te helpen. Deze zijn echter onbekend of vanuit schaamtegevoel maakt men hiervan geen gebruik. Door wethouder van de Ven zal samen met de plaatselijke raad gecoördineerd ouderenwerk bezien worden op welke wijze de gemeente hierbij een rol kan vervullen. Eind 2004 zal het rapport "Maasdonk Ouderenproof" worden gepresenteerd. Hierna is het college en de gemeenteraad aan zet om aan te geven wat men met de aanbevelingen zal doen. Op dit moment worden mede op initiatief van de gemeente door de GGD voor de KBO's bijeenkomsten gehouden overvalpreventie.

Overige • Onlangs mocht korfbalvereniging Be Quick de Mw. Sins-Blijlevenstrofee in ontvangst nemen. Deze prijs van de NKS-dameskorfbal werd toegekend aan de jeugdafdeling omdat men sportief en sociaal een voorbeeld is voor de sportende jeugd. Proficiat. • Bij diverse accommodaties worden regelmatig fietsen weggehaald. Dit gebeurd met name bij die plaatsen waar geen direct toezicht is. Bij de renovatie van EVVC is hiermee rekening gehouden en is extra geld beschikbaar gesteld voor het verplaatsen van de fietsenstalling. Op dit moment is een voorstel in voorbereiding om ook op andere plaatsen maatregelen te treffen. • Effe noar Geffe was weer een groot succes en in de persoon van Gerrit van den Helm heeft men een uitstekende keuze gemaakt voor de Geffenaar van het jaar. Gerrit en Annet proficiat. Vragen of opmerkingen Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Hans van der Biezen (5324129), Mark van der Doelen (5324385) en Ton van der Leest (5323709 . Ook kunt u mailen naar: rini ven@planet.nl

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

@

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Kraaijeven 3 5386 LH Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623


LANDSCHAPSBELANG MAASDONK

EE:K "LOEIGEZELLIGE KINDERSPEULPLOATS!!

Twee keer per maand actief bezig zijn in de natuur. Stichting Landschapsbelang zet zich in voor landschapsonderhoud in de Gemeente Maasdonk. Momenteel zijn wij bezig met een project aan de Ruitersdam in Vinkel. Wij nodigen iedere belangstellende uit om samen met ons dit onderhoud uit te voeren. Iedere eerste zaterdag en de tweede maandag van de maand (met uitzondering van augustus) zijn we actief bezig in de natuur an Maasdonk.We werken van 9.00 tot 13.00 uur. De werkzaamheden bestaan uit het knotten rnn wilgen, onderhoud van hakhoutwallen en nieuwe aanplant waar dat nodig is. Heb je interesse kom dan een een keer \Tijblijvend kijken of meewerken op een an onze werkdagen. Trek dan wel een paar stevige schoenen aan neem ook een paar werkhandschoenen mee. \\e verzamelen op de Weerscheut bij de Ruitersweg. -oor koffie en koek wordt gezorgd.

Tijdens Effe noar Geffe hebben vele kinderen, waarvan zo ' n 100 in boerenkleding, op de Kinderspeulploats een kijkje genomen bij de kraampjes. Ze hebben gespeeld met de koeien of in de hooiberg, getekend in het kinderatelier, lekker gezweefd in de zweefmolen, geluisterd naar mooie muziek en meegedaan aan de djembĂŠ-workshops van muziekschool Maasdonk. Oftewel het was weer " loeigezellig" bij Klavertje Vier! Tevens is er flink gepuzzeld door een aantal kinderen en zoals beloofd in deze Torenklanken de goede oplossing en de winnaar van de Spi-Spa-Spewtocht. Het goede woord was ' koeienvlaai'en de winnaar is: Hena Schouten uit Geffen. Hena, van harte proficiat! Joanneke van Benthem, Linda Schuurmans, Nicole Hanegraaf en Iris van Sambeek behaalden de eerste prijs bij de deelnemende kraampjes! Nogmaals gefeliciteerd! Tot volgend jaar allemaal! De kinderwerkgroep Effe noar Geffe

Werkschema tot en met juli 2005: Zaterdag 2 oktober Maandag Maandag 11 oktober Zaterdag Zaterdag 6 november Maandag Maandag 15 november Zaterdag Zaterdag 4 december Maandag Maandag 13 december Zaterdag Maandag 10 januari Maandag Zaterdag 5 februari Zaterdag Maandag 14 februari Maandag Zaterdag 5 maart

14 maart 2 april 11 april 7 mei 9 mei 4 juni 13 juni 2 juli 11 juli

De coĂśrdinatie van het werk is in handen van een van de bestuursleden van stichting Landschapsbelang Maasdonk: Fons Sommers 073-5324007 073 -5324691 Gerard Gerrits Martien van Niftrik 073-5321182 Mensen die de natuur een warm hart toe dragen en onze .projecten ondersteunen kunnen voor 10 euro per jaar donateur worden van Landschapsbelang Maasdonk dan ontvang je tevens de nieuwsbrief die 4 maal per jaar uitkomt. Rabobank rekeningnummer 15.44.14.301. Stg. Landschapsbelang Maasdonk.

MULTICULTUREEL ETEN ... De stuurgroep ' interreligieus contact' heeft op zaterdag 25 september 2004 een multi-culturele maaltijd gepland van 17.00 tot 19.00 uur in het gastvrije theehuis van de grote Moskee in Oss. De opzet is om bestaande contacten tussen christenen en moslims te versterken en nieuwe op te bouwen. Van iedere deelnemer wordt verwacht dat hij of zij een klein gerechtje meeneemt uit de eigen cultuur. Als u mee wilt eten kunt u even opbellen naar Yusuf Canta 06 235 814 70 of naar ondergetekende, tel. 648 034. U bent van harte welkom en alvast smakelijk eten Namens de stuurgroep: Dominee Jan van Drie.

EEN BLOEMETJE OF CADEAVTJE VAN

DOLCE VITA DAT PAKT ALTIJD GOED VIT

,

geopend van dinsdag tlm zaterdag van 10.00 - 18.00 uur

TOREN"KLANKJE" WOON - & TUIN DECOR ATIE

"Wie zichzelf kent, zwijgt over anderen!"

DORPSTRAAT 52

GEFFEN

073 -532 49 57

19


DIENSTREGELING BUURTBUS LIJN 261 Maandag t/m vrijdag Geffen, Dorpstraat: 07.27, 07.57, 08.28, 09.00, 09.28 , 10.00, 10.28, 11.00, 11.28, 12.00, 12.28, 13 .00, 13 .28, 14.00, 14.28, 15.00, 15.28, 16.00, 16.28, 17.00, 17.28, 18.30 uur.

Zaterdag 09.28, 10.00, 10.28 , 11.00, 11.28, 12.00, 12.28, 13.00, 13.28, 14.00, 14.28, 15.00, 15 .28, 16.00, 16.28, 17.30 uur. Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen.

"EXPRESZO" IN CONCERT Zondag 10 oktober verzorgt "ExpresZo" in samenwerking met het koor "The Key" uit Schijndel een concert in de Meent in Nuland. Voor wie ons nog niet kent, wij zijn een koor met zo'n 20 leden uit Maasdonk en omgeving. Met veel enthousiasme zijn we alweer ruim 2 jaar wekelijks aan het repeteren. "The Key" telt zo'n 30 leden en is bekend in Schijndel en omgeving vanwege een geheel eigen manier van optreden. Wij zijn dan ook trots dat wij U met dit eerste concert een gevarieerd en licht programma aan kunnen bieden. Het concert begint om 15.00 uur en de entree is € 2.00 p.p. (kinderen gratis) . Wij hopen op een gezellige muzikale middag.

DE OPSPRONG IS NEDERLANDS KAMPIOEN!! Op 4 september werden op de Hippiade in Ermelo de Nederlandse Kampioenschappen Voltige gehouden. Het eerste team van Voltigevereniging De Opsprong uit Geffen had zich hiervoor gekwalificeerd. Zo'n N .K. is altijd heel bijzonder en erg spannend; er was veel meer publiek dan op een gewone wedstrijd, al onze voltigeurs waren erg zenuwachtig en zelfs Anky van Grunsven kwam nog even kijken. De sfeer op de wedstrijd was erg goed. Vooral in onze klasse was het heel moeilijk om te voorspellen wie er zou winnen, omdat de resultaten die door het jaar heen behaald waren heel dicht bij elkaar lagen. Wij hadden alle teams waar we nu tegen moesten al eens verslagen, maar we hadden ook wel onder een aantal van hen gestaan. Wij moesten als eerste starten in de klasse licht. De tribune zat al bomvol, want hiervoor waren de viertallen al aan de beurt geweest. Het leuke aan de voltigewedstrijden is dat alle verenigingen heel vriendschappelijk met el20

kaar omgaan. Er is wel concurrentie, maar geen echte rivaliteit. Iedereen gunt het elkaar om te winnen als zij die dag de beste prestatie neerzetten. Wanneer er een kind valt of een oefening mislukt zal niemand daar blij om zijn, ook al is het bij je naaste concurrent. Bij de binnenkomst kregen we dan ook al meteen een groot applaus; niet alleen van onze eigen supporters, m aar ook van de mensen van de andere verenigingen. Dat geeft natuurlijk een heel lekker gevoel, en vol goede moed be,__ onnen we aan de verplichte oefeningen. Het paard dat we bij ons hadden was Bayar, omdat Tresco niet helemaal fit was . Ba ar was gelukkig we] in topvorm en hij liep zonder ook maar één keer uit de _alop te vallen de hele plicht in een mooie regelmatige galop. De voltigeurs lieten zich ook an hun beste kant zien en maakten geen enkele grote fout. Alleen Imke, onze kleinste voltigeur, flankte naar de buitenkant in plaats van naar de binnenkant, iets wat ze in haar hele leven nog niet fout gedaan had. Het was verder een keurige flank, en omdat het de laatste oefening was en ·erder alles goed was gegaan, viel er meteen een heleboel panning van iedereen af en konden we er allemaal om lachen. Ook de drie juryleden vonden het wel grappig, en een van de schrijvers gleed zowat onder de tafel van het lachen. Na ons kwamen de andere verenigingen in onze klasse. Ook bij hen gingen de verplichte oefeningen goed al had ik het idee dat vooral het staan bij ons beter ging dan bij de anderen. In ieder geval waren de verschillen maar klein, en kon het met de vrije kür nog alle kanten op. In de klasse licht mag je bij de kür met maximaal 2 voltigeurs tegelijk op het paard zijn, en het paard mag nooit leeg zijn. Verder ben je helemaal "\Tij in watj e laat zien. Je kunt van iedere voltigeur dus de sterke kanten naar voren laten komen. De een is heel sterk, dus die laatje veel tillen, de ander is erg lenig of heeft een heel goed evenwicht en die kan dat dan weer laten zien. Iedere vereniging heeft dus een compleet andere kür. De beoordeling hiervan is voor een deel ook een kwestie van smaak. In vergelijking met andere verenigingen hebben wij een vrij snelle kür waarbij de oefeningen in elkaar overgaan. Sommige juryleden beoordelen dit heel positief en geven ons erg hoge punten 'Oor de samenstelling, andere juryleden vinden dat er te weinig rust in zit en geven ons daar een lage beoordeling voor. Voor het N.K. waren er twee juryleden uit Duitsland overgekomen. In Duitsland is voltige veel bekender dan in Nederland en het niveau ligt daar duidelijk hoger. Wij waren heel benieuwd naar wat de Duitse juryleden van onze kür zouden vinden. Tegen het eind van de middag, toen het paard en de voltigeurs op hun gemak hadden kunnen uitrusten van de verplichte oefeningen, waren wij , weer als eerste, aan de beurt voor de kür. Op één oefening na lukten alle oefeningen, en ook het paard deed het weer erg goed. Bij onze concurrenten ging het wat minder, alleen de


({IJ~

Begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent.

Gratis aan te vragen uitvaartcodicil: 1 telefoontje en u heeft het uitvaartcodicil zo snel mogelijk in huis.

Uitvaartshowroom: Bezoek onze uitvaartshowroom aan de Geffensestraat 1 A te Heesch. Dit kan na telefon ische afspraak.

Wilt u weten of u voldoende verzekerd bent voor de uitvaartkosten dan kunnen wij dit voor u verzorgen.

Al onze adviezen zijn gratis en vrijblijvend.

Donders Uitvaartverzorging

Oss

Tel. 0412 - 64 24 54

Rosmalen

Tel. 073 - 522 42 86

Berlicum

Tel. 073 - 503 52 58

Donders Uitvaartshowroom, Geffensestraat 1A te Heesch.

v.d. Bosc

. Wanrooy

INTERIEURS

K E U K E N S

Met van Sch ijndel Bouwgroep neemt u el ke hindernis die u met bouwen tegenkomt!

V .O.F.

* Ambachtelijke keukens naar uw wens gemaakt * Dealer Nieburg en RWK Keukens * Keukenrenovatie

* Vervanging inbouwapparatuur (gratis ingebouwd)

Bezoek onze showroom na telefonische afspraak. DEALER:

SIEMENS

imperial KOHN MEll!CH NIE KD IEOVERIUIGI

!Wiele

Kerkstraat 25, Nuland Telefoon 073 - 5322774 i

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP Bredeweg 13, Geffen Tel.: 073-532296 l

Re!!l'!!!A,lY.ED"JF

iiJ ~

~

u

f"

'§ C,

# '1'.r. EN ~1i•

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Renovatie projecten. Tel 073 532 34 69 Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl Spuitwerkzaamheden.


Zonnehoeve liet ook een hele goede kĂźr zien. Zij hadden juist een kĂźr met veel rust erin; misschien minder flitsend dan de onze, maar alles zag er wel heel zeker uit en er ging niets fout. Toen was het wachten op de uitslag. We durfden het niet goed hardop te zeggen, maar eigenlijk wisten we wel dat het tussen ons team en de Zonnehoeve ging. Voor de huldiging moesten wij en de Zonnehoeve de ring in komen, want er zou in onze rubriek de Nederlands Kampioen en de reservekampioen bekend gemaakt worden. De Zonnehoeve werd als eerste omgeroepen, dus toen dachten we dat wij tweede zouden zijn, maar toen mij werd gevraagd om ook ons paard te gaan halen wist ik eigenlijk wel waarom: Bayar zou als kampioenspaard gehuldigd worden! Toen officieel bekend werd gemaakt dat wij Nederlands Kampioen waren geworden, vielen onze voltigeurs elkaar en het paard om de nek, iedereen was dolblij en ontzettend trots. Thuis, op de manege in Geffen hing de vlag uit en werden we onthaald met bloemen. Bayar werd op stal gezet en natuurlijk verwend met allerlei lekkers en veel knuffels, en verder gaan we het kampioenschap tijdens de volgende training vieren met al onze voltigeurs. Binnen de voltigewereld is De Opsprong echt een kleine vereniging. Wij hebben geen grote rijhal, geen chique accomodatie, geen grote sponsor en krijgen zelfs geen subsidie, maar zo zie je maar weer dat je er ook kunt komen met heel veel inzet en enthousiasme!

PERSBERICHT Nederlandse Brandwonden Stichting De Brandwonden Stichting zet zich in voor deze mensen met brandwonden. Dit kan alleen met de hulp van veel collectanten. Dit jaar is de collecteweek Yan 10 tot 16 oktober. Mensen die zich het lot van brandwondenslachtoffers aantrekken, kunnen helpen door zi h irect aan te melden als collectant. Informatie: Nederlandse Brandwonden Stichting Beverwijk. 251 27 55 55, of via Internet: www.brandwonden.nl

WIE WAT WANNEER SEPTEMBER 24 Ophalen oud papier 25 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 15)

OKTOBER 09 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 16) 14 K .VB., kook programma B.G.V 23 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 1 7)

NOVEMBER 06 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 18) 16 K.VB. , algemene ledenvergadering in Tilburg 2 7 Kopij inleveren Torenklan ken (n.1~ 19)

DECEMBER 11 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 20) 16 K.VB. , kerstviering

VAN DE REDACTIE

Het winnende team, met van links naar rechts en van boven naar beneden: het paard Bayar, longeur Joyce van Hoorn, de voltigeurs Sabrina van Lieverloo, Noor Vrolijk, Lidia v. d. Biezen, Simone Smolders, Suzanne Jans, Kirstin Steenbergen, Mieke Veltmeijer, Imke van Lith en reserve Wilke v.d. Coolwijk. Namens VV De Opsprong Joyce van Hoorn Manege de Driesprong Broekstraat 7, 5386 KC Geffen, tel. 073 -5325260 22

Secretariaat: Bergstraat 26a, tel. (073 ~ 321 -44 Advertenties: Tolweg 7, tel. (073) 5322 .., Redactieadressen: Tolweg 7, en Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat22, tel. (073) 5322.L 0 Klachtenbezorging : Bergstraat 26a, 073) 53225 86 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrij vers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.


REG10A

7

* BANK

DE BANKIER DIE JE KENT U kunt bij ons terecht voor: • privé- (betaal-)rekening * met euro-pas (met pincode en chipper) '~met creditcard * rood staan met privé-limiet * een speciale jongenrenrekening

• lenen * persoonlijke lening ''' doorlopend krediet '' financieringen voor auto/boot/vakantie? * mix-krediet (lenen en beleggen)

• sparen * direkt opvraagbaar * belastingvrij sparen * bedrijfssparen *deposito's/ vaste tennijn * automatisch sparen

• hypotheken * lineair/ annuïteiten * spaar/ leven/ krediet * aft ossingsvrij * combinatiehypotheken * beleggingshypotheken * hoog-/laagconstructies * met (premie-) depot

• beleggen * beleggersgiro ,:, beleggingsfondsen * spaarfondsen * dividendfondsen ,:, mix-fund * rechtstreekse beursaankopen * veel v1ijheid en lage kosten

• verzekeren * voor personen * voor bedrijven * pensioenen en lijfrente * zorgverzekeringen * gunstige voorwaarden * een onafhankelijk advies * diverse maatschappijen

Onze openingstijden: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag vrijdag zaterdag

www.lmv. nl

Kromstraat 172 Oss © (0412) 65 06 79

09.00 - 12.15 en 13. 15 - 17.30 uur 09.00 - 12.15 en 13.15 -19.00 uur 10.00 - 13.00 uur en voorts op afspraak

lil

Café - Zaal 't Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20

VA PARîNERS BV Makelaardij Assurantiën

At, f.

Hypotheek ®adviseur

Hanegraaf B.V. Geffen HAGEKO GEFFEN S TALEN

Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen

KOZIJNEN

Fax (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN Cespecialiseerd in: • Exclusieve gezichts- en • Blendtherapeute lichaamsbehandelingen • Huidtherapeute Pakkingen (billen, buik, borsten , handen, voeten) S CH O O N H EI DS S ALO N

P. DE Kl]IEIN

• Permanente Make-Up • Make-Up workshops

Tel.: (073) 5324658

Autotel.: 06 - 53184263

Losse advertenties tussen de tekst

Heesterseweg 5

5386 KT Geffen

Tel.: 073 - 532 23 07 Mob: 06 - 22 58 01 93

1/8 pagina 1/4 pagina 1/2 pagina hele pagina

OP

MAAT

Richard Hanegraaf

Tel. (073) 532 20 01

®AUTO-EN@ MOTOR RIJSCHOOL

~ LMV

15

25 35 60


Dorpsplein 19 5386 CL Geffen

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss

Tel. 0412 - 62 22 91

Fax 0412 - 63 72 06

www. vdweteri ngtranspo rt. n 1

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp Geffen 073- 5321995

openingstijden:

woensdag en donde rdag 13.00 tot 18.00 uur vrijdag 13.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

Tel 073 532 76 09 - Fax 073 532 76 11 Mobiel 06 534 746 75

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

RIJWIELEN

o.a. Gazelle _ _ _ _ _ _ __

TANKSTATION Wij verzorgen voor u:

... VI lftA

Ve~oer voor ziekenfonds -busje

*

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

*

verlijmen van kalkzandsteen leggen van afwerkvloeren het bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten het aanbrengen van spackspuitwerk het aanbrengen van buitengevel-isolatie het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

t,;vww.r,a safbouw.r1 I

WIHABO DRUKKERIJ

~ a tie-en Adviesbureau bv

Voor al uw famil ie- vereniging s- en handelsdrukwerk.

Centrale verwarming Gas-Water-Sanitair Energie - Adviseri ng

Fam iliedrukwerk keuze uit 7 co llecties. Met opgaaf van iuiste datum bii geboortekaarties, drukkosten gratis. Gratis persoonlqk foto-album bq geboortekaarties. Ook voor kopieerservice kunt u bq ons terecht.

Kleurenkopieën en kleurenprinten tot A3. Grootformaat plotten tot 150 cm breed. Kopiëren van bouwtekeningen. Heesterseweg 13 - 5386 KT Geffen

Tel.: (073) 532 26 84 - fax: (073) 532 47 95 e-mail: drukkerq@wihabo.nl - internet: www.wihabo.nl DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

0 M"deKimlerenv.~ Jl B. o.f.Jl i

Molenstraat 32

13.00 - 19.00 uur 8.30 - 17.00 uur

Wij maken EPA Rapporten Papendijk 14b 5386 EG Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

SCHOENEN & SPORT

/Jii)SPIERINGS

Geffen, tel. 073 - 5325551 maandag t/m vrijdag zaterdag

Onderhoud aan gastoestellen Onderhoudsabonnementen gastoestellen

Maarten van der Dussen Bouw

Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91

Buro

Wilgenstraat 6 5386 GL Geffen Tel.: 073 - 534 12 94 Privé: 073 - 534 12 92 E-mail: bb.dussen@planet.nl