Torenklanken 2004 - nr 13

Page 1

42e jaargang I nummer 13 1 september 2004

sekretariaat: red akti eadres : advertenties : ban k: druk: oplage:

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 Tolweg 7 en Ve ldstraat 13 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. ban k nr. 1139113 WiH aBo Drukkerij, Geffe n 1750 exemplaren

-1111111111111111111111111111111-IIIIIIIEIFIElllflEJIEIEil HEEMKUNDEWERKGROEP VLADERACK

"de Schakel" zal plaatsvinden in de week van 30 augustus t/m 3 september. ¡

Heemkundewerkgroep Vladerack Geffen presenteert zich tijdens Effe noar Geffe. Op zaterdagavond vanaf 20.00 uur. En op zondag vanaf 11 .00 uur. Met een foto tentoonstelling in de hal van de Aloysiusschool met als thema's: 75 jaar v.v. Nooit -Gedacht 75 jaar de Mariaschool 40 jaar De Pompzwengels

Ziekencomite "de Schakel"

Wederom zijn we er in geslaagd een unieke collectie nieuwe en oude foto 's te tonen, waarvan sommige niet eerder zijn vertoont. Ook zal er een stand zijn met oude gebmiks voorwerpen, gereedschappen uit de collectie van Ad van Zandvoort. Op zaterdagavond zullen De Bandola's de tentoonstelling met hun muziek opluisteren. Iedereen is hierbij van harte welkom.

ZIEKENCOMITE DE SCHAKEL Woensdagmiddag 8 september a.s. organiseert Ziekencomite de Schakel i.v.m. de Nationale Ziekendag haar jaarlijkse gezelligheidsmiddag. Deze middag begint om 14.00 uur in ' t "Oude Klooster" in Geffen, en er zal o.a. een optreden zijn van "de Pimpernellen"uit Volkel. Degenen die graag bij deze middag aanwezig willen zijn en geen vervoer hebben kunnen zich telefonisch opgeven bij Anja Wingens, 5324160. Ook zal er in het weekend van 11/ l 2 september in onze parochiekerk in alle diensten aandacht besteed worden aan onze zieke medemens. De jaarlijkse huis-aan-huis collecte van Ziekencomite

BOEKEN Tijdens Effe noar Geffe, ben ik weer present met mijn boekenkraam. Ik hoop dat de commissie mij op dezelfde bekende plaats een kraam geeft als waar ik de afgelopen twee jaar heb gestaan. U weet wel, in de buurt van de school. We strijken voor de 7e keer neer in Geffen. Onder dit artikel treft u weer een bon aan, waarmee u mij kunt laten weten welk boek u graag zou willen hebben. Ik zal dan kijken of het boek in mijn collectie zit. U kunt de bon opsturen naar: PG.M. Larnmers, Molenstraat 75 , 5341 GC Oss. Ook kunt u de bon in een envelop met mijn naam erop in de brievenbus van de Aloysiusschool stoppen. Tot ziens bij de boekenkraam. P Lamrners. Bon voor het opgeven van een boek: Naam: _ _ __ _ _ __ __ _ _ _ _ _ _ __ Adres: _ _ _ __ __ _ __ _ _ _ __ _ __ Tel.: _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ __ Titel van het boek: _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ Schrijver: _ __ __ _ __ _ _ _ _ __ __

KOPY INLEVEREN VOOR: 11 september (geldt ook voor e-mail kopy) verschijnt over 3 weken redaktie adres Tolweg 7 & Veldstraat 13 1


UITVAARTVERZORGING

VAN LITH B.V. Kloosterstraat Se

Docfalaan 2 (hoek Julianasingel) 5342 HZ Oss

5386 AR Geffen

Telefoon 0412 - 623173 Fax 0412 - 641155

Fax: 073 - 5325150

Tel: 073 - 5321683

- mogelijkheden voor thuisopbaring - zwarte en grijze rouwauto - mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders - gratis informatieboekje/wilsbeschikking op aanvraag - gratis voorlichtingsavonden/informatieve gesprekken - erkend lid van de Ned . Unie van Uitvaartondernemingen - professionele nazorg

Grafwerk is onze specialiteit. Voor ieder budget. Aangesloten bij Eurofleurist. Verzending van bloemen door heel Nederland.

Beheerder "Stadsmortuarium Oss", "Mortuarium Nistelrode", "Mortuarium Herpen", "Mortuarium Oijen"

Kleding verander- en reparatiewerk. 11

van der Sangen Tuinhout

BENILDA 11

Molenberg 6, te/.(073) 532 48 50 5386 DA Geffen / Maasdonk Maandag. Dinsdag, Donderdag, Vrijdag: 09.00 - 12.00 uur andere tijden na tel. afspraak.

- Schuttingen - Tuinhuisjes - Speeltoestellen - Vlonders - Tuinmeubelen - Dierenverblijven - Accessoires Eventueel op maat gemaakt Ook uw adres voor al uw TUINHOUT

FOTO~ C31il~ .:__ . . ....._

maandag t/m vrijdag 8.30-18 .00 uur. Zaterdag 8.30-16.00 uur

Tolweg 2 5386 BZ Geffen tel/fax 073-5325789 E-mail: cinerentgeffen@wxs.

Bosschebaan 53 , Heesch (Achter restaurant "De Lucht") tel. 073-5321235 / 06-54375280 fax 073-5320138

egio Bank \

I

VA

www.lmv.nl

L f

Dorpsplein 13 Geffen

1■1

"t!E~ 73) 532 32 64 _ _ _ _ ___

\

HEESE

PARTNERS BV Makelaardij Assurantiën

~ LMV

Hypotheek ®adviseur


Parochie Heilige Maria Magdalena Geffen Parochie Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073•5321216 email: info@parochiegeffen.nl www.parochiegeffen.nl

"ONDER DE TOREN" WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: Zondag 09.30 u GEFFEN: Zaterdag 19.00 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u Zondag 11 .00 u LITURGISCHE KALENDER: Vr. 03-09 19.00 u ,:, H.Mis mmv Ouderenkoor Za. 04-09 geen viering Zo. 05 -09 09.30 u Openluchtviering in de tuin van huize De Heegt mmv WI.K. Ma. 06-09 19.00 u * avondmis Vr. 10-09 19.00 u * H.Mis rnmv Ouderenkoor Za. 11-09 19.00u H .Mis rnmv Willy en Rianca van Erp (+kinderkerk) Zo. 12-09 09.30 u + H.Mis rnmv Gemengd Koor Ma. 13-09 19.00 u * avondmis Vr. 17-09 19.00 u * Woord-Com.dienst 1mnv Ouderenkoor Za. 18-09 11.00 u Jublieumviering 75 jaar Nooit Gedacht mmv Passe Partout 19.00 u H.Mis mmv Passe Partout (+ kinderkerk) Zo. 19-09 09.30 u + H.Mis mmv Gemengd Koor Ma. 20-09 19.00 u * avondmis * = dienst in de kapel +=t.v. uitzending naar de Heegt DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doop gesprek wordt gehouden op dinsdag 7 september 2004 om 20.00 uur in het Patronaat (ingang pastorie achterom). De keer daarop is het op dinsdag 5 oktober 2004. Contactpersoon: Babette Romme, De Doelen 1, tel. 532 3469. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven bij : Patty van Nistelrooij, Abelenstraat 13a, tel. 073-5326323 (na 18.00 uur) of via e-mail: jurgen.patty@home.nl Dit geldt voor mensen die in ons dorp wonen of hier geboortig zijn, maar elders wonen. MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 - 20.00 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 532 2298. Er liggen ook opgave enveloppen achter in de kapel en in de kerk.

ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL" Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 532 4160. KERKBALANS 2004: Koersvast Toon uw sympathie voor onze parochie en doe mee met de actie Kerkbalans ! De stand is:€ 24.800,00. Dank u wel voor uw bijdrage!U kunt u bijdrage overmaken op giro 1117393 of Raborek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M . Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2004. Kijk ook op www.kerkbalans.nl GIFTEN Voor het Lourdescomité: bank rek. 11 58 16 135 Voor de restauratie van de kerk: bank rek. 1158 15236 KERKMUSEUM Elke laatste zaterdag van de maand geopend van 13. 00 14.00 uur: 25 september a.s. (behalve wanneer er op dat tijdstip een viering in de kerk is). U kunt ook een afspraak maken met Jo van Wanrooij tel. 532 2283. BEREIKBAARHEID PASTOOR SCHEEPERS Pastorie: op maandag t/m vrijdag is er elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 Spreekuur pastoor: woensdag van 18.00 - 18.30 uur en . vrijdag van 09.30 - 10.00 uur (om afspraken te maken, iets op te halen of een korte hulpvraag). Voor uiterste spoed: pastoor: tel. 06 - 53364310 e-mail adres pastoor: pastoor.scheepers@levix.nl e-mail adres diaken: diakenvanherwijnen@hotmail.com internetsite parochie: www.parochiegeffen.nl DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: juli 2004: Silke van Hasselt, Roxan Heinemann, Melanie Heijmans. WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 1 augustus: André de Gouw, 82 jaar 4 augustus: Jas van Grinsven, 74 jaar 5 augustus: Wim van Ravenstein, 69 jaar. KINDERCLUB Deze parochieactiviteit is bedoeld voor de kinderen van groep 5 t/m 8. In een plezierige sfeer maken de kinderen kennis met ons geloof. Er worden bijbelverhalen verteld, video's getoond, geknutseld en spellen gedaan. De volgende bijeenkomst is op maandagmiddag 20 september van 15.45 tot 17.00 uur in het patronaat van de pastorie. Als je iets meer wilt weten bel dan naar: pastoor Scheepers (5321216), Marion van Venrooy (5323468) of Nelly Bwire (5320418). 3


C1000.

Van alle markten

thuis.

~z

H. VAN ZANDVOORT ELECTROTECHNIEK B.V.

CAFt GOVERS

GEFFEN

E-mail: hvzandvoortelectro@hetnet.n l Magnolia 18 - 5386 EP Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fa x: (073) 532 39 86 GSM 06 55 783 873

l!A

-

e

Houwen op

V

C1000♦peoiogs<ijdro

van Herpen

Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

Ma t/m do 8.00-20.00 uur 8.00-21.00 uur Vrijd ag Zaterdag 8.00-18.00 uur

Broekstraat 2, Post bus 4, 5386 ZG G effen Telefoon : 073 - 5340400, Fax: 07 3 - 5340499 Jnce rner: www.vanwanrooij. nl

*IJZERWAREN

*TEGELS

*HANG- EN SLUITWERK

*GEREEDSCHAP

*VERF

*TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

*BOUWMATERIALEN

*SIERBESTRATINGSMATERIALEN

VAN DER DOELEN

Wilt u lagere maandlasten? Uw hypotheek oversluiten? Samen met u bekijken wij, geheel vrijblijvend, of u al of niet uw huidige hypoth ee k moet aanpassen.

* Zeer scherpe rentetarieven .

*

Intensieve persoonlijke begeleiding van begin tot het eind.

WIJ BEMIDDELEN VOOR ALLE GROTE VERZEKERAARS, BOUWFONDSEN EN BANKEN. KLOOSTERSTRAAT 44 5386 AT GEFFEN TEL. 073 - 5325510 FAX 073 - 5325560

Bel voor afspraak:

HYPOTHEKEN

■ ■ ■ ■ ■ ■

.,.,,.

BOUWMARKT VAN ERP & Zn .

*

),

PENSIOENEN

VERZEKERINGEN


MATER DEI Een Zuid-Nederlandse muzikale groet aan onze Moeder Gods, waarmee u het Sint Janscentrum helpt. Op deze dubbel-cd (en dubbele muziekcassette) zingen zeven Brabantse koren hun lof op Maria. Op de ene cd/ me staan vertrouwde Nederlandse en Gregoriaanse gezangen, op de andere oude en moderne "klassieke" Marialiederen o.m. uitgevoerd door een sopraan en een tenor uit de 'stal' van Christine Deutekom. De opbrengst komt ten goede aan de opleiding van priesters en diakens van het Bisdom Den Bosch. U kunt de dubbel -cd/me bestellen door een kaaiije met naam, adres, postcode en woonplaats te sturen naar: Sonnius Priesterfonds, Antwoordnummer 10708, 5200 WB Den Bosch. (postzegel is niet nodig) . De cd/me kost € 14,00. U ontvangt een acceptgirokaart.

illTSLAG JEUGDBRANDWEERDAG De veertiende jeugdbrandweerdag was weer een daverend succes, er hadden 53 teams ingeschreven en er deden 485 kinderen mee. Na enkele kleine buitjes kwam er ook nog een hele grote bui, we hebben toen alles even stil gelegd en zijn daarna weer verder gegaan, doordat het zonnetje daarna doorkwam werden we weer een beetje droog en warm. Nadat iedereen klaar was met de spelletjes hebben we een knock-out show gespeeld, en in die tijd zijn alle gegevens in de computer geklopt en uitgewerkt, hieronder de uitslag van de veertiende jeugdbrandweerdag te Vinkel. Uitslag Ploegnaam 1. We goan dur vur, 2. Brandblussers, 3. Cica's, 4. Hollands glorie, 5. Blusseres, 6. Brandweermennekes, 7. Flippo 's, 8. Nat nekken, 9. Duskes, 10. Geffense pinguïns, 11. Superspetters, 12. Blusgirls, 13 . Meiden van 3C, 14. Roelies, 15. Dames Se klas, 16. De coolste brandweer, 17. Groep 2 7, 18. Spetters 2, 19. Niks wert, 20. Brandweergirls, 21. Waterlanders, 22. Spettertjes, 23. Feestbeesten , 24. Loei goed, 25. Highway, 26 . Blussertjes, 27. Brandweerboeven, 28. Verliefde blussers, 29. Waterspetters, 30. Groep 10, 31. Brandbengels, 32. Spetters 1, 33 . Vliegende drollenrnoppers, 34. Vlammetjes, 35. Knallers, 36. Waterkanonnen, 37. Nulandse meiden, 38. De klieders, 39. Spuit 10, 40. Waterwefkes, 41. Vliegende brandweerslangen, 42. Waterspuiters, 43. Brandweergangers, 44. Spuitgasten, 45 . Drollies, 46. Waterboys 3a, 47. Fire gids , 48. Blussers 3, 49. Woaterspuiters, 50. De ruttertjes, 51. Wet boys, 52. The lords, 53. Nog net

Organisatie jeugdbrandweerdag

.v

G'68 MAASDONK

Minivolleybal groot succes bij G'68 Maasdonk! Vorig jaar september zijn we met een groepje van zo 'n 6 kinderen tussen de 6 en 11 jaar gestart met het spelen van circulatie/minivolleybal. Nu, aan het einde van het seizoen, hebben we al 15 leden in deze groep. De kinderen vinden het hartstikke leuk. We kunnen dus wel spreken van een succes! Bij deze vorm van volleybal wordt de kinderen spelenderwijs balgevoel aangeleerd en de beginselen van het spelletje bijgebracht. Zo'n 8 keer per jaar mogen ze het geleerde toepassen in een toernooi tegen andere clubs. Er wordt dan op verschillende niveau 's gevolleybald: in niveau 1, voor de beginnende spelers, wordt veel gegooid, gevangen en gerend, en in het hoogste niveau, niveau 6, wordt bijna gewoon volleybal gespeeld. Bij onze club zijn verschillende niveau's te vinden, dus ieder kind (vanaf 6 jaar) is welkom. Wij willen daarom aan het begin van het volgende schooljaar, op zaterdag 11 september, alle geïnteresseerde kinderen uitnodigen om een keertje mee te doen. Om 10.00 uur begint de groep van 6 tot en met 8 jaar, de groep van 9 tot en met 11 speelt om 11 .00 uur. We spelen in de gymzaal in Nuland, maar omdat wij een echte Maasdonkse club zijn, zijn kinderen uit Geffen en Vinkel natuurlijk ook van, harte welkom. Het zou fijn zijn als je je even aanmeldt bij Ellen van Nistelrooij (tel. 06-54692345).

Tot ziens op 11 september bij G'68 Maasdonk!

RECTIFICATIE Graag zien wij een aanvulling van de uitslagen van het geffens open toernooi. De Se plaats was niet vem1eld te weten Tiny v.d. Doelen - Marcel Loeffen Bestuur J.B.C. Geffen Ratten Kai::::~en Vlooien

@ }I\

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Kraaijeven 3

5386 LH Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745

06 - 23438623 5


EFKES BUURTE MÈ ... Henk van den Broek (60 j) en Piet de Moor (70 j.) Dieren houden van mensen ... mensen en vooral kinderen, houden van dieren ... Dieren moeten evenwel op gezette tijden gevoerd en verzorgd worden en daar weten Henk van den Broek, Piet de Moor, Harrie Damen, Henk van Dinther en Kees van Rosmalen alles van. Met z'n vijven verzorgen ze beurtelings de dieren in het dierenweitje naast speeltuin "De Klimop". Echter, over enkele maanden zal het dierenweitje er niet meer zijn! Al meer dan 30 jaar biedt de ruimte op de hoek Pater van den Elsenstraat / Lambertusstraat een fijne speelgelegenheid voor kinderen, aanvankelijk opgebouwd met houten palen door gedetineerden van "De Corridor" in Zeeland. In 1994 vond er een grondige renovatie plaats. Het project "Kern met pit" subsidieerde de vernieuwingen en tegelijkertijd werd het dierenweitje opgezet. Henk van den Broek, naaste buurman, werd benaderd als beheerder. Vanaf die tijd is hij dagelijks in de weer, om de eenden, konijnen, vogels, duiven, allerlei soorten kippen, hertjes, geiten en vissen een diervriendelijk bestaan te bezorgen. "In het verleden hadden we ook nog schapen en een hangbuikzwijn" zegt Henk. "We kregen onze eerste geit vanAntoon van Zandvoort, die hij volgens mij best kwijt wilde! Daarna kregen we een bedrag om meerdere dieren aan te kopen" . Er werden vrijwilligers aangezocht en bovengenoemde vutters vormden de vaste kern die deze belangrijke, verplichtende(!) taak op zich wilde nemen. Incidenteel werden ze gesteund door leden van de buurtvereniging en daarbuiten om bijkomende klussen te klaren. 'We hebben om de beurt een week, van maandag t/m zondag, voederdienst" vertelt Piet. "Je moet er dus echt rekening mee houden, als je soms weg wilt. Henk is er altijd 's morgens alleen en krijgt 's avonds hulp van ons. Elke dinsdag- en donderdagmiddag maken we de hokken schoon. Daar komen dan nog allerlei werkzaamheden bij zoals: schilderen, onderhoud gebouwen en groen, soms nieuwe dingen maken, hoeven kappen van de geiten, ontluizen van de dieren etc." Voor alle kosten die ze maken moeten ze ook nog eens een keer ' de boer op' , want ze krijgen geen eigen subsidie, omdat de dierenwei een onderdeel van de speeltuin is! Gelukkig hebben ze veel sponsors, die trouw, jarenlang een materiële of financiële bijdrage leverden: BouwbedrijfBrodus, Dierenspeciaalzaak Baii de Kinderen, Stucadoor- en afbouwbedrijf Romme b.v., Bestratingsbedrijf van Osch b.v. , Restaurant "De Barrière", Café - Slijterij "De 6

Nieuwe Ark", Stratenmakersbedrijf L.P. van Venrooij , Rabobank Maasland, Bakkerij Brands, Café - Zaal 't Haasje, Cafetaria - Petit Restaurant "tAkkertje, Dierenarts centrum "De Overlaet" Oss. Uiteindelijk werd onlangs een bedrag uit de speeltuinpot beschikbaar gesteld om elektriciteit en water te betalen. En dan komt het besluit van enkele beheerders om met deze werkzaamheden te stoppen. Nieuwe vutters en jonge ouders uit de buurt worden gevraagd om dit werk over te nemen, maar behalve ' wel eens een keer iets te willen doen' wil niemand deze dagelijks taak op zich nemen. Een extra belasting vormt ook de idee van de gemeente om de afrastering te vernieuwen en wandelpaden in het weitje te creëren zodat de kinderen dichter bij de dieren kunnen. "Dat zou veel meer toezicht met zich meebrengen" vinden Piet en Henk. Er volgen diverse gesprekken met de gemeente, die ook haar pogingen tot nieuw beheer onbeantwoord ziet. En dus is het besluit gevallen: per 1 november a.s. zal het weitje diervrij aan de gemeente worden opgeleverd! Of zijn er - na dit praatje - toch nog dierenvrienden onder ons, die opstaan om onze kinderen dier-plezier te bezorgen!? Meld je bij de buurman! Henk zal zijn dagelijks gang naar de dieren wel gaan missen, maar hij heeft altijd thuis nog zijn Australische parkieten. Piet vindt het mooi geweest; hij heeft er veel plezier aan beleefd, ook al werd hij wel eens door de kalkoen gebeten! Op zijn leeftijd heeft hij nu genoeg aan zijn huiskonijn en zo nu en dan de hond van zijn dochter. Hij wil liever geen verplichtingen meer, zodat hij er samen met zijn vrouw Mia op uit kan gaan. In ieder geval: petje af voor de vrijwilligers die zo trouw jarenlang deze taak vervulden, tot plezier van veel kinderen en volwassenen! Dank ook aan de sponsors! En het weitje? Welke bestemming zal dat krijgen ... een bouwlocatie .. . een jeu des boules-baan ... een parkje ... ?


GE

DE 28E EDITIE

Al een aantal maanden zijn vele vrijwilligers binnen Geffen actief met de organisatie van alweer de 28e editie van onze boeremèrt. Misschien heeft u er al iets van gemerkt? Op zaterdag 17 juli hadden wij namelijk het traditionele roggemaaien op het programma staan. Een Geffens feestje wat inmiddels met recht als dé aftrap van onze boeremèrt wordt gezien. Helaas is het roggemaaien dit jaar letterlijk in het water gevallen. Hoosbuien, afgewisseld door bliksem en onweer, zorgden ervoor dat de rogge er dit jaar niet op de geplande zaterdagavond af kon. Maar niet getreurd, want even later op woensdag 28 juli hebben we de rogge alsnog op traditionele wijze van het land weten te halen. Het officiële startschot voor Effe naar Geffe is daarmee gegeven. Tijd om u te informeren over het programma van één van de mooiste weekenden in Geffen. De zaterdagavond is hét Geffens feestje. Gezellig drinken we op het plein een drankje aan de bar, die dit jaar wordt bemand door (het personeel van) Paul en Helma van Café Govers. De presentatie van de avond is in handen van Gerard van der Heij den. Hij zal ervoor zorgen dat het volgende programma aan u voorbij komt: • 19. 00 uur Opening • 19.15 uur Musical Groep 8 Aloysius School "SPOOKY'' • 20.15 uur Slagwerkgroep Geffen • 20.30 uur Onthulling kunstkoeien • 21.00 uur De Toffe Band, Swingende gelegenheidsband uit Geffen en omgeving • 21.30 uur BekendmakingGeffenaarvanhetjaar2004 • 22.15 uur Slagwerkgroep Geffen • 22.30 uur De Toffe Band Naast bovenstaand programma zullen leden van het St. Joris Gilde activiteiten organiseren voor de kinderen. Daarnaast hebben wij dit jaar weer de hand weten te leggen op het Nostalgisch Reuzenrad! Tot slot is de tentoonstelling van Heemkundewerkgroep Vladerack de gehele avond te bezichtigen in de Aloysius school. Dit jaar wordt aandacht besteed aan drie jubilea: Nooit Gedacht (75 jaar), Mariaschool (75 jaar) en de pompzwengels (40 jaar). Genieten dus op zaterdagavond 4 september.

Ook op zondag kunt u volop genieten. Onze markt gaat om 9.30 uur van start met een openluchtmis in de tuin van zorgcentrum De Heegt. Vervolgens kunt u de mèrt op om een keur aan oude ambachten en hobbyisten te zien. De terrassen zijn weer voorzien van een goed stuk muziek en ook Echt Ewald komt weer over de vloer. Daarnaast is er weer een grote verscheidenheid aan dieren op onze markt aanwezig. Denk hierbij aan koeien, paarden, kippen en konijnen, maar ook aan ezels, valken en watervogels. Natuurlijk is er ook voor de kinderen van alles te doen. Kinderen tot 12 jaar hebben trouwens gratis toegang! De kinderen kunnen zich vermaken op onder andere de keinderspeulploats bij Klavertje Vier. Ook op de rest van de markt is van alles voor hen te beleven. Zomaar een greep uit de kinderactiviteiten: draaimolen, kinderluchtballon, schminken, poppentheater en een zweefmolen. Vergeet u niet om mee te dingen naar de eerste prijs bij het Tweede Nederlands Kampioenschap Koetillen?! De boeremért wordt afgesloten door het opstijgen van hete luchtballonnen vanaf het grasveld bij Sporthal De Geer. Vele dorpsgenoten kiezen om 18.00 uur het luchtruim om de 28e editie van Effe naar Geffe vanuit de lucht af te sluiten. We nodigen u graag uit om te komen genieten op Effe noar Geffe. Zowel op zaterdagavond als op zondag. Voor meer infonnatie verwijzen wij u naar het "Effe noar Geffe magazine" wat bij u op de deurmat wordt bezorgd in de week voor Effe naar Geffe. Natuurlijk kunt u uitgebreide informatie terugvinden op het internet: www.effenoargeffe.nl Tot dan! Bestuur Effe naar Geffe

KINDERSPEULPLOATS EFFE NOAR GEFFE Wij zoeken enthousiaste kinderen die tijdens Effe noar Geffe op het pleintje bij Klave1tje Vier op de kinderspeulploats, in boerenkleding een kraampje willen bemannen om eigengemaakte spulletjes te verkopen. Zo hopen wij er met zijn allen een 'loei-gezellige' Effe noar Geffe van te maken! Jullie kunnen je nog telefonisch opgeven tot en met maandag 1 september 2004 op onderstaand telefoonnummer. Groetjes van de kinderwerkgroep (tel. 06-41149545) 7


A.

1-t

~

ROND DE DORPSPOMP

De stamgasten verkeerden nog duidelijk in vakantiestemming. Daarom gezellig bijkletsen met een losse agenda. De bereikbaarheid van Geffen ten gevolge van de aanleg van de snelweg ter discussie! Alle verkeer wordt geleid naar Oss-west en zo via "Het Woud" naar Geffen. Maar er ontbreken verdere aanduidingen, hoe in Geffen en waar in Geffen te komen. Het lijkt ons toch ook wenselijk om verkeer vanaf Den Bosch over Nuland naar Geffen te leiden. Vooral verkeersdeelnemers, die hier onbekend zijn, weten de weg niet te vinden. Bedrijven en zaken, die het "van buiten" moeten hebben, zouden verwijzingsborden moeten krijgen. Mogelijk kan "Geffen" ook wat meer reclame maken, zogenaamde "ombouwprijzen", extra kmvergoeding, 01m·ijpremie enz. Burgemeester Boelens maakt er een boel van. En zet de boel op z'n kop, laat de boel maar waaien. Ook Vinkel raakt verward en in de knoop en is toch ook goed bereikbaar via Vinkeloord en de Nieuwe Kampen. We zijn benieuwd hoe het verkeer op 5 sept. a.s. naar "Effe noar Geffe" wordt geleid. Het wordt tijd, dat de Waterlaat weer verbonden wordt met het Kraaijenven en de Veldstraat. Wethouder Voermans moet dat zandbergje maar eens opruimen en ons gewoon doorgang geven, dan kan een deel via Heesterseweg naar parking "den Doel" en de rest via Bergstr. naar parking " Elst en Broek" en kan alle verkeer via de royale afslag Oss-west en dan zijn er immers twee aanvoerroutes. "Dolce Vita" wordt terecht gestraft voor het verkopen van branche-vreemde artikelen. Hij mag zijn zaak in 'kado- sier- en opsmukspulletjes' voor huis en tuin van ons voortzetten. De nering is immers al zoveel jaren gedoogd. In betere tijden komt de zaak zeker in een van de nu leegstaande winkelpanden. De ontwikkeling van het nieuwe medisch centrum (Apotheek) gaat nog steeds door. De huisartsenpraktijk krijgt een noodvoorziening op de hoek van Coothstr. Vlijmstr. De nieuwbouw verkeert nog in een voorbereidende fase, maar komt zeer zeker op de hoek van de Dorpstr. en de Runstr. (voorheen Spar-C 1000). Nu er een bouwplan ligt met slechts 2 bovenwoningen kan voorzien worden in voldoende parkeergelegenheid. De stamtafel hoopt vurig, dat het confectie-bedrijf "Carbone c.a." kan worden aangekocht, anders dreigt er gevaar voor ons "Auw Römfabriekse", het Auw Pakhuis het Timmersmanshuisje en het huisje van Marinusje van Esch. Dà is auw Geffe, dà kan nie, en dà mag nie! 8

De kermis was dit jaar wel gezellig en de attracties weer goedkoop, maar de echte drukte ontbrak en dat maakt het juist levendig. Het was wel geen kermisweer, dan te nat dan weer te heet. Er waren teveel kermissen in de omgeving en alle bouwvakkers waren op vakantie. Enkele vaste kermisexploitanten waren dan ook maar weg gebleven. In de avonduurtjes was er toch volop feest in de Dorpstraat. De schommels en de zweefmolen van vroeger moeten weer terug! Geen vuurwerk deze keer. "Het zaat er nie aon"! ! ! Jammer dat wat jonge lieden op verkeerde wijze vertier zochten in d'n Elstpad. Alle jonge aanplant ontdaan van alle groen. Finaal gestroopt. Het zou zo'n mooi laantje worden tot aan d'n Ham en zo naar het Elst. Foei, foei. De jeugdvakantieweek wordt intussen gehouden. Er is een nieuw bestuur gevormd. We hopen, dat ze weer genoeg vrijwilligers hebben gevonden en wensen hen veel succes en de kinderen veel plezier. De Geffenaar van het jaar mag wel iemand zijn van die jeugdvrijwilligers, die doen toch fantastisch werk. Er is veel respons op de oproep geweest van de verenigingen. Het is een nek-aan-nek-race. Wie zal het zijn:? Marietje, Piet, Wilma, Jan, Annie, Toon, Henk, Bert, Ineke, Theo, Judith. Wim, Jaap, Nico, Ingrid, Peter, Wil,; het is niet te achterhalen. Het blijft geheim tot zaterdag 4 september, dan is er weer de avond voor van en door de Geffenaren met amateurkunst, muziek, hobby en allerlei presentaties op de kiosk, op het podium of op het plein. Er is weer lang-na-blijfmuziek. En niet te vergeten DE KUNSTKOEIEN van de Kunstkring Geffen. Gerard, Gerard en Jan verwachten er weer veel van. Er wordt begonnen om 19. 00 uur en dan rond 21. 00 uur:" De man-vrouw van het Jaar 2004" "Effe noar Geffen" 5 september aflevering 28. Wat een mèrt. Heel ut turp stu wer op zunne kop. Hil de wirrelt kumt wir noar Geffen. Ut wurd wer genieten van al die koei, peerd, knollen en luxen. Teun Govers (85 jaar) is voor de laatste keer hoofd Jury bij de zware paarden na 20 jaar trouwe dienst. Teun bedankt en zijn opvolger Piet v.d. Wetering wensen wij veel succes. Och en die schaap en knijnt, en veugelkes, en roofvogels, en ezels en al die muziek. Ja EWALD is weer van de partij. Ook het seniorenkoor om 12.45 uur bij "Het Veld" ons boerderijke. Kijk maar eens goed in de "Effe noar Geffe" -krant, wat en waar het te doen is. Weer knap, dat er 250.000 kranten verspreid werden in het ons naast-liggende Brabant. In 250.000 gezinnen praoten ze wer over Geffe. Complimenten aan het bedrijfsleven, dat die uitgave elk jaar weer mogelijk maakt. Wat een werk is er weer verzet door het comité. Aan Bert en zijn groep onze complimenten. Alle kramen hebben dit jaar hetzelfde zijldoek. Alle kramen en winkels en omgeving zien er dit jaar weer beter uit, dankzij de


inzet van de nieuwe Kraamheer Mark van der Dussen. Heb je geen idee? Mark komt te hulp. Prima toch. Weer iemand toegevoegd aan de vele vrijwilligers. Er wordt nu al nagedacht over de mèrt in 2006 de 30e Keer!!! Hil Geffen stu is één man aachter ut KOMITEE . Dà laoten we efkes weten. De pastoor is al druk bezig mi de openluchtmis. Dur is al wà afgepraot op ut gemintehuis, Hoe ut moet mi ut waoter en de stroom en al die vergunningen, het verkeer, de veiligheid en gà zo mur deur. Bert van het comité is zeer tevreden over de samen- en medewerking van de geminte. De keindermért is ok weer goed veurbereid. Het turp van Ruud is nou wer in de ban van de Boerremért. "Vladerack" kumt wir mi foto's van 3 jubilea: 75 jaar Mariaschool, 75 jaar Nooit Gedacht en 40 jaar Pompzwengels. Wij hopen op goei weer, op veul volk, op veul klandizie en op veul plezier. Ut Dorpsplein is weer het centrum, daar klopt het feesthart. We moessen ut mar dopen as Mértplein, of d'n Dries, of gewoon Plein, d'n Bonk, of de Schout, de Parade, Het Gebint, het pater-IVO-plein. (een stamgast wilde de dorpspomper goed doen en riep: "Ut" mister P1inssen-plein"! , nou die wier gauw de mond gesnoerd. Da snapte wel) ("Ja umdà ut zo moi klinkt" riep ie nog). "Hauw stil, hauw stil, tis toch al erg zat!!!". Maar het is duidelijk, dat het Dorpsplein een naam no-

dig heeft. De post bezorgt verkeerd, ge kunt ut nie vinden op de kaart of op un bordje. De naam-geef-commissie moet zich nog maar eens buigen over het plein zonder NAAM!. Onze burgemeester Peter Boelens gaan we ondersteunen. Hij heeft een goede adjudant nodig. Hij is zeer bekwaam en goed geïnformeerd, zeer gedreven en heeft grote kennis van zaken. Maar blijft te bescheiden, een echte gentleman. Hij moet aan krachtsport doen. Erop meppen af en toe. Van zich afbijten af en toe, want er is nog een BOEL te doen. Het is allemaal een beetje te voorzichtig. Althans, zo komt het over. Asjebhefburgemeester, graag gedaan burgemeester. Denk aan de verkiezingen in 2006. Van stamtafel 204 voor op- en of aanmerkingen, de Prins tel. 04 12640982. Volgende stamtafel op 12 september o.l.v. Jan van Vucht weer in café GOVERS van 10.30 tot 12.00 uur met napraat tot 12.30 uur. U bent van harte WELKOM, om te luisteren, mee te praten, ideeën of onderwerpen aan te dragen en je mag er vrijuit je mening geven.

GEVONDEN Gevonden in de dorpstraat een damesspijke1jasje. Inlichtingen: tel. 5322464

oog voor detail en gevoe l voor perfectie

Ernis sch ilders bundelt jarenlange ervaring met de modernste

Joy of perfect/on

technieken en producten. Erni s staat voor kwaliteit in alle facetten .

Ernis schilders b.v.

Ernis glas b.v.

Het Geffens Ve ld 8 5386 LL Geffen T. 073 532 34 00

F. 073 532 6510 E. info@ern is .nl 1. www.ernis .nl

' .#

ERNIS schUders 9


®

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17. 00 tot 19. 00 uur. woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen burgerzaken). OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073-534 27 38. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 3 8 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 073 - 534 27 38) SPREEKUREN Burgemeester: PC.J. Boelens Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00

Wethouder J.A.M. Voermans Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder E.J.A.M. van Heese Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder M.J.M. van de Ven Speek.uur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. 10

POLITIE Op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 - 12.00 uur kunt u het gemeentehuis bellen (tel.m. 073 -5342100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken. CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00 AANVRAAG PROJECTSUBSIDIES 2005 lE TIJDVAK Het is weer tijd voor het aanvragen van projectsubsidie voor 2005. Zoals u al eerder heeft kunnen vernemen wordt jaarlijks een apart budget gereserveerd voor projectsubsidies. Een projectsubsidie is een eenmalige subsidie, die door een Maasdonkse organisatie kan worden aangevraagd. Een projectsubsidie kan naast een reguliere subsidie worden aangevraagd, maar kan ook worden aangevraagd door een organisatie, die normaliter geen subsidie ontvangt. Door middel van een projectsubsidie kan de gemeente naast de reguliere subsidies bepaalde activiteiten, die passen binnen het gemeentelijke beleidskader, waarderen. Voor 2005 is door de raad gekozen voor de beleidsspeerpunten "sport en beweging".

Waar een aanvraag aan moet voldoen is opgenomen in beleidsregels. Voor de volledigheid melden wij u dat de beleidsregels en criteria voor het aanvragen van projectsubsidie zijn veranderd. De belangrijkste wijzigingen zijn: • Er is een duidelijke keuze gemaakt welke kosten wel en welke kosten niet in aanmerking komen voor projectsubsidie tot een maximum bedrag. • De verantwoording voor de projecten, waarvoor subsidie wordt verstrekt tot een maximum bedrag van € 250,00 is vereenvoudigd, in die zin dat alleen een verslag van het project dient te worden overgelegd en niet langer een eindafrekening. • De verantwoordingen van alle projecten vindt plaats na afloop van een tijdvak en niet 13 weken na afloop van elk project. Om de aanvragen in goede banen te leiden is een formulier ontwikkeld waarmee organisaties een projectsubsidie kunnen aanvragen. Dit formulier kunt u telefonisch aanvragen of afhalen aan de centrale balie van het gemeentehuis. Ook kunt u het aanvraagformulier vinden op onze website www.maasdonk.nl.


Voor 2005 roepen wij u opnieuw op om projectsubsidie aan te vragen!! Heeft u plannen of ideeën laat ze niet liggen, met een financiële ondersteuning vanuit de projectsubsidie kunt u ze wellicht verwezenlijken!! Wilt u subsidie aanvragen voor een nieuw project of evenement voor het eerste tijdvak lopende van januari 2005 tot en met 30 juni 2005 , dan moet de aanvraag vóór 1 oktober 2004 worden ingediend. Aanvragen, die na deze dahm1 binnenkomen, kunnen we helaas niet meer in behandeling nemen. Ons streven is erop gericht is om vóór 1 januari 2005 de beoordeling van de aanvragen af te ronden en de betreffende organisaties te berichten. Voor verdere inlichtingen of vragen over het aanvraagformulier etc. kunt u contact opnemen met mevrouw C. van Doorn of mevrouw A. Maas van de afdeling Inwoners, bereikbaar tussen 9.00 en 12. 00 uur onder te 1efoonnummer 073-5342100. Mevrouw A. Maas kunt u ook per e-mail bereiken via amaas@maasdonk.nl.

PHV DE TROUWE HELPER GEFFEN 60-JARIG JUBILEUM Ter gelegenheid van ons 60-jarig bestaan hebben wij op vrijdag 9 juli j.1 een zeer druk bezochte receptie gehad. Tijdens deze receptie heeft namens de afdeling NoordBrabant, Dhr. School vier van onze jubilarissen gehuldigd waaronder de heren J.W Slot (40 jaar lid), WA van Venrooij , A.W.M Boeijen en A van de Wetering (allen 25 jaar lid). Voor bovenstaande jubilarissen en voor onze vereniging hebben wij twee prachtige oorkondes ontvangen. Ook de Burgemeester van Maasdonk, Dhr. P Boelens heeft bovenstaande jubilarissen in het zonnetje gezet. De overige jubilarissen waaronder de heren G. van der Heijden (50 j aar lid), J.A van der Heijden, H . Kooijmans (beide 40 jaar lid) en J. van de Berg (25 jaar steunend lid) werden eveneens met lovende woorden bedankt voor de jarenlange inzet. De Burgemeester had een zeer aangenan1e verassing voor onze vereniging, zo werden twee leden Koninklijk onderscheiden en wel de heren H.W Rovers en A.M van Zandvoort. Verder is onze vereniging zeer vereerd dat onze oudvoorzitter, Dhr. Rovers, de gouden speld mocht ontvangen na een prachtige toespraak van de voorzitter van het Hoofdbestuur van de KNPV, Dhr. van Rossum. Speciaal willen wij Rabobank Het Maasland hartelijk danken voor het mooie cadeau, namelijk een nieuwe schijnwerper voor ons oefenterrein. Ook de WIK en de dansmariekes willen we bedanken voor de prachtige serenade.

Verder willen we iedereen hartelijk danken voor de geweldige medewerking en grote aanwezigheid, die deze avond zeer bijzonder heeft gemaakt. Op zondag 11 juli hebben wij een spectaculaire demonstratiedag georganiseerd. Gelukkig was het weer redelijk goed en waren er zeer veel bezoekers van zowel binnen als buiten de KNPV! Aan de demonstraties werd deelgenomen door diverse KNPV honden van hoge kwaliteit, diensthonden van de Koninklijke Luchtmacht, VDH sporthonden en vooral spectaculair waren de diensthonden van de Politie uit Oostenrijk en een Jack Russel getraind voor het IPO programma. Wij willen nogmaals iedereen hartelijk bedanken voor de getoonde belangstelling en aanwezigheid waardoor wij kunnen spreken vaneen uitzonderlijkmooijubileum! Bestuur en leden PHV De Trouwe Helper Geffen De Redactie van Torenklanken feliciteertAdriaan ook met zijn koninklijke onderscheiding. Wij danken hem voor zijn jarenlange penningmeesterschap en inzet voor Torenklanken. De redactie hoopt nog vele jaren van zijn diensten gebruik te maken.

Proficiat! 11


~Á'-

~

Prinses Beatrix Fonds • --------------,•~ Beschermvrouwe: H.M. de Koningin

fi - - ~ . ~.

t'<î~7".' ~.<; ~

COLLECTEERT VAN 12 TIM 18 SEPTEMBER VOOR SPIERZIEKTEN.

r,'f/

~~ ,t

., ~

i{ ,✓, cf,.

Van 12 t/m 18 september collecteert het Prinses Beatrix Fonds voor spierziekten. Meer dan 40.000 collectanten bellen dan aan voor een vrijwillige bijdrage. Wie de collectant mist, kan een gift overmaken op giro 969, ten name van het Prinses Beatrix Fonds. Het Prinses Beatrix Fonds is het Nationaal Fonds voor de bestrijding van spierziekten, polio, de ziekte van Parkinson, de ziekte van Huntington, multiple sclerose en spasticiteit. Het Fonds is in 1956 opgericht. Sinds die tijd financiert het wetenschappelijk onderzoek naar de bestrijding van deze neuromusculaire aandoeningen. Ook behartigt het Fonds de belangen van patienten die aan deze ziekten lijden en hun familieleden. Het steunt de landelijke patientenbelangenverenigingen waarbij in totaal ongeveer 40.000 mensen zijn aangesloten. Deze verenigingen zijn bijzonder actief met tal van activiteiten. Het gaat om de Vereniging Spierziekten Nederland, De Parkinson Patienten Vereniging, de Vereniging van Huntington, de Multiple Sclerose Vereniging Nederland en de BOSK (Vereniging van Motorisch Gehandicapten en hun ouders).

geweest en erg enthousiast geworden. Sommigen zijn na de instructie op cursus gegaan om nog meer kem1is en inzicht te krijgen. Ook u kunt meedoen. De kennismaking bestaat uit 5 of 6 instructiebijeenkomsten van een uur lengte en is gratis. Deze instructie is gepland op donderdagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur. Ingepland op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur en donderdagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur is de vervolginstructie internet/e-mail voor deelnemers die de beginnerinstructie hebben gevolgd. In de vervolginstructie leert u het internet wat beter kennen en gaat u dieper in op de mogelijkheden van e-mail. De vervolginstructie kent een kleine eigen bijdragen van € 5,00 via de knipkaart. Op maandagmiddag tenslotte van 15.00 tot 16.00 uur is er de mogelijkheid voor de vrije deelname op afspraak. Deze is bedoeld om op eigen initiatief te oefenen en/of leuke dingen op de computer te doen (voorbeelden en suggesties liggen klaar) . Een deskundige vrijwilliger is dan aanwezig en bereid u zonodig met raad en daad terzijde te staan. Hebt u belangstelling, laat deze kans niet onbenut, en geeft u op voor de kennismaking-instructie, de internet / e-mail instructie of voor de vrije deelname bij de computerhoekcoordinatoren Jo Wolf, tel. 5323091 of Bert Huismans, tel. 5321421. De start is voorzien in september, dus wacht niet te lang.!!!

Gordijnen Atelier "VeGa" Precisie en Maatwerk

Voelt u zich nog geroepen om in Geffen te assisteren met collecteren, geef dan effe een belletje naar Sjan van Nistelrooij, tel. 5322602. Bedankt.

PERSBERICHT De computer uitproberen en meer, dat kan in de computerhoek voor 55-plussers. In het Oude Klooster staan meerdere computers opgesteld die op het internet zijn aangesloten. Er worden niet alleen cursussen gegeven. Een viertal computers wordt ook gebruikt voor de computerhoek Geffen. In de computerhoek kunt u kennismaken met de computer. Vrijwilligers geven instructie, een vrijwilliger op een beginner op een computer. Op eenvoudige wijze krijgt u uitgelegd hoe u de computer aan en uit moet zetten en hoe u de muis en het toetsenbord moet bedienen. U gaat een keer het internet op en verzendt een e-mail. Spelenderwijs en zonder angst raakt u vertrouwd met het apparaat en ervaart u hoe het is om er een keer achter te zitten. Inmiddels zijn al meerdere ouderen aan de beurt 12

• Gordijnen • Vitrage • lnbetween • Embrasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het veranderen van uw bestaande gordijnen

Runrotstraat 25, 5386 CT Geffen Tel: 073 532 65 48, Fax: 073 532 74 26


DANKBAAR TERUGKIJKEN Ze komen allebei uit een boerengezin en zijn opgevoed met de zegswijze: "Steek je voeten niet langer uit, dan j e lakens zijn .. . !" Jo (78 j.) en Jaan (74 j.) van der Doelen vierden hun gouden bruiloft en kijken dankbaar terug. ~ - - Jo is de zoon van Jan van der Doelen en Mie van der Doelen. Zijn vaders achternaam verwijst naar de "Gijpjes" , welke naam ontleend is aan ' Gijsbertus, een van de voorvaderen. Ze woonden met hun gezin van negen kinderen aan de Papendijk en later in de Pastoor v.d . Kampstraat, aanvankelijk nog Runrotstraat geheten. -~..., Als jongste jongen kon Jo de boerderij van zijn vader overnemen. "We begonnen met 4 koeien, 1 vaars, die Ja.an meekreeg en enkele pinken!" vertelt Jo. Jaan is de dochter van Frans van Nistelrooij en Anna van der Doelen. geboren in Nuland en één van de elf. Ze was het oudste meisje en dat betekende - toen haar moeder heel j ong tierf - dat ze al op 14-jarige leeftijd de zorg had over haar broers en zusjes. Ze werd daarvoor van school gehaald. Haar broertje van 1 1/2 jaar heeft haar altijd als moeder gezien! "De school heb ik erg gemist" zegt Jaan, "je zag alleen het huishouden. We leerden thuis wel veel: ik ging boodschappen doen in Den Bosch en ruilde snoep- en boterbonnen voor lapjes om kleding van te maken. We waren snel volwassen, want huilen mocht niet! Vier zussen gingen naar het Klooster en een broer en een zus emigreerden. Vader hertrouwde na enkele jaren en toen kon ik op naailes in Oss." Haar tweede moeder Mieke Hubers van 98 jaar is nog in leven! "Onze trouwdag was een blije dag" lacht J aan, "samen konden we een eigen leven beginnen!" Op de boerderij deden ze het werk samen en het was in die tijd goed voor de boer. Ze kregen vijf kinderen: Mieke, Hans, Marij, Frank en Robert. Het boerenwerk werd voortgezet: twee zoons en een schoonzoon runnen nog een boerenbedrijf. Behalve veel vreugde, bracht het leven ook zorgen met zich mee. Meerdere ziekenhuisopnames van Jo zorgden voor spannende tijden. Toch was er reden voor een dank-je-wel en werd de gouden bruiloft gevierd temidden van de kinderen, zestien kleinkinderen, familie en vrienden. Het feest werd een ware reünie! "We zijn dankbaar, dat we samen nog zoveel kunnen"

zeggen Jaan en Jo. Hun tijd is dan ook goed gevuld: Jo gaat biljarten bij de KBO en Jaan heeft zich bekwaamd op de computer. Samen hebben ze meerdere kaartclubjes en gaan graag fietsen. En dan zijn er de paarden van Frank, die fanatiek wedstrijdmenner is! Maar het meeste genoegen beleven ze aan het "heuven"! Voor zes gezinnen telen ze diverse groenten, die ze ook nog panklaar maken, zodat de diepvriezers bij de kinderen goed gevuld zijn! Jaan en Jo van der Doelen: twee dankbare mensen en gezellige buurters, die enthousiast vertellen over het heden en verleden. Wij wensen hen samen nog vele goede jaren toe. Proficiat!

PRIKVANDE OOIEVAAR Hoera!! Onze zoon

~

Sil is geboren!

9 augustus 2004 Joost Schoones & Tanja van Erp Dorpstraat 13 ~ ('I /"r;'., 1-:....J 5386 AK Geffen ~ \....:) 'B" 073 - 532 46 59

BOLLEBOZEN Aan de Avans Hogeschool in Den Bosch zijn geslaagd voor de opleiding Bedrijfseconomie: Christel Willemse en Ingrid van Boxtel. Cindy Hondong is afgestudeerd aan de universiteit van Nijmegen voor de studie Bedrijfswetenschappen.

EEN BL.OEMETJE OF (ADEAVTJE VAN

DOL(E VITA DAT PAKT AL.TIJD GOED VIT

geopend van dinsdag tlm zaterdag van 10.00- 18.00 uur

-

Î'-,,,Ff:.:.;

.

bot&· . 1t" WOON - & T UINDECORATIE D O RPSTRAAT 52

G EFF EN

073-5324957

13


Rabobank


Gymnastiek Vereniging

OPROEP OPROEP Vanaf dinsdag 7 september gaat onze gymvereniging weer van start met diverse groepen. Hebt u interesse om zelf te gaan gymen of aerobicles te volgen, of wilt u uw kind inschrijven voor gym of streetdance dan hebben wij het volgende te bieden: PEUTERGYM 10 lessen op vrijdagochtend, start op 17 september 2004. KLEUTERG YM, MEISJES EN JONGENSGYM; dinsdagavond DAMESGYM; dinsdagavond en donderdagmiddag HEREN GYM; dinsdagavond STREETDANCE 6 tot 12 jaar; woensdagavond AEROBIC DAMES; woensdagavond Voor de kosten hoeft u het niet te laten: Wij bieden u ruim 30 lessen voor een contributie van resp. € 35,00 / € 45,00 / € 50,00 (jeugd) of resp. € 60,00 / € 75 ,00 (aerobic+ dames/heren). De peutergym ko taan contributie slechts€ 21,00 voor 10 lessen. Graag nodigen ,vij u uit om eens te komen kijken of zelfs een proefles mee te draaien! Dus ... aarzel niet en neem contact op met Ellie Savelkouls (tel. 5323083) voor alle informatie. Heel graag tot ziens bij onze gymvereniging. be tuurGVG

Er werden weer fl ink wat Geffense kuiten gesmeerd dit jaar om op pad te gaan: een 80 km. tocht of de Nijmeegse Vierdaagse met 50 , 40, of 30 km. per dag. De Kennedymars in Someren (foto) was 'een opwarmertje' voor onderstaande personen:

Arina Romme, Marco van den Elzen, Hans Heesakkers, Ad de Langen, Ad van Wanrooij , John de Haas, Erwin van Dongen, Ans Peters, Rik Berkel en Joost Berkel. De 88e Internationale Vierdaagse Afstandsmars in Nijmegen heeft dit jaar veel stof doen opwaaien. De inschrijving was beperkt, met als gevolg dat verschillende trouwe wandelaars geen startkaart hebben kunnen bemachtigen. Een van hen was ons wandelwonder Wil van den Haterd. Hij liep daarom de Vierdaagse van Apeldoorn ("qua omgeving mooier dan Nijmegen, maar qua sfeer duidelijk minder!") en gaat de 80 km. van de Langstraat in september nog afleggen. Onderstaand volgen de gelukkige Geffenaren die hun kilometertjes keurig uitliepen, met een bijzondere felicitatie aan Geert Stofmeel die voor de 30e keer de 50 km. liep met een minimale training! 30 km. - lopers: Remco Doodkorte ( 1e ), Tilly Hendriks (5e), Tineke van Rijn (l0e). 40 km. - lopers: Conny Schuurmans (le), Janine Langens (le), Ilse Gijsbers (le), Sanne van de Haterd (le), Huub Lamers (le), Louisa van Wanrooij (le), Susan Loeffen (le), Chantal van Oort (le), Anouk van de Wetering (le) , José van Berkel (le), Rob Bauwens (le), André van Wanrooij (2e), Jo Spierings (2e), Gera van Lieshout (2e ), Ad de Langen (2e), Harry Rovers (2e), Corry Hondong (2e), Christel de Langen (3e), Thea van Oort (3e), Ans Peters (4e), Dennis Doodkorte (5e), Gerda van de Akker (6e) , José Doodkorte (7e), Diny van Wanrooij ( 10e). 50 km. - lopers: Joost Berkel (le), Hans Heesakkers (le), Hans Schuurmans (le), Rik Berkel (2e), Gert-Jan van Venrooy (2e ), Rob Egelmeer (2e ), Marco van den Elzen (2e), Arina Romme (3e), Bart van Erp (4e), Gee1i Stofmeel (30e). (Meld je aan bij de redactie, als we je naam zijn vergeten!) Op vrijdag feliciteerde Burgemeester Boelens en zijn echtgenote iedereen vanaf de hoofdtribune. Proficiat allemaal en dank aan de supporters langs de kant!

DANKBETUIGING Graag willen wij iedereen bedanken voor de belangstelling bij het overlijden van mijn man, ons pap en opa

Hans van der Leest De avondwake en uitvaartmis zijn door ons als "speciaal" ervaren. Dit mede dankzij Pastoor Schepers, Nellie van de Hurk en Jan van Ravenstein. En beide koorleden. Onze hartelijke dank hiervoor. Truus van der Leest Kinderen en kleinkinderen 15


KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING 10 juli j.l. heeft Henk van Dinther uit handen van Burgemeester Peter Boelens een koninklijke onderscheiding ridder in de orde van Oranje Nassau ontvangen. Henk kreeg deze onderscheiding voor zijn 33 jarig lidmaatschap bij de vrijwillige brandweer, waarvan bijna al die jaren in de functie van brandmeester/bevelvoerder. Vanwege zijn 55 jarige leeftijd moet hij stoppen en gaat hij met F.L.O., dit is Functioneel Leeftijd Ontslag. Ook Henk behoort voortaan in de rij van geridderde Geffenaren. PROFICIAT!

Jo Steenbergen Adriaan de Haas

11 11

68 58

0.98 0.30

10 4

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

95 83 83 82 78 77 69 69 68 63 58

0.76 1.18 1. 17 0.62 3.09 0.66 0.62 1.38 1.28 0.28 0.38

6 9 12 5 22 5 7 13 10

Vrijdagpoule: Jo van der Heij den Henk van Os Frank Gloudemans Hans Reuvers Joop van Dijk Peter Megens Theo van Uden Arie Gloudemans Tinie van Schijndel Erwin Steenbergen Edwin Hendriks

4 ,., .)

DANKBETUIGING Langs deze weg wil ik U allen bedanken voor de vele hartelijke groeten die ik van U mocht ontvangen in de vorm van mooie kaarten en bloemen tijde het verblijf in het ziekenhuis Bernhoven en die mij daar en naderhand thuis opzochten. Nogmaals hartelijk dank daarvoor. Diny van Hoorn-Korthout - Molenstraat 3 Geffen

B.V. 'T HAASJE

4 Pepersteaks,

samen voor

5so

Gertjan Nouwens kampioen bandstoten bij B.V. 't Haasje.

Sole Mio Spies,

per stuk

2so

Nadat Gertjan de beslissingswedstrijd gewonnen had van Jo van der Heijden, werd deze algemeen winnaar. Jo was kampioen vrijdagavondpoule geworden in het o zo moeilijke bandstoten. Ondanks dat Jo zich fanatiek verweerde in de finale werd het toch een ruime overwinning voor Gertjan. Voor meer info: www.thaasje.nl. De nieuwe competitie gaat op 7 september weer van start, het komende winterseizoen spelen we libre. De eindstand opgetekend door onze wedstrijdleider Hans Reuvers, achtereenvolgens aantal wedstrijden punten, gemiddelde en hoogste serie.

spies van biefstuk,

12s

afgewisseld met zontomaatjes

Oerhammetjes,

100 gram

Rauwkost Salade,

€ Q90

100 gram

Snijworst uit eigen keuken

150 gram halen, 100 gram betalen

KILO-AAN BIEDING Verse Worst / Saucijzen,

kilo

Dinsdagpoule: Gertjan Nouwens BroerDamen Erny de Haas Adriaan de Haas (M) Jos Verstegen Jan van Bergen Christ van Zuijlen Henry van Schijndel Christy van Os Arie Baaijens 16

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

98 97 96 94 93 93 85 79 76 75

0.71 1.15 1.04 0.62 1.40 0.74 0.61 0.55 0.28 0.57

6 7 8 5 10 5 7 5 3 13

Maandag VINKENDAG Alle vinken: de 5de GRATIS Deze aanbiedingen zijn geldig van 30 juli tot en met 4 september 2004. ~ Keucslageci1

~e~t J_l!:!~

KEURSLAGER tel. (073) 532 58 91

Geffen

398


Begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent.

Gratis aan te vragen uitvaartcodicil: 1 telefoontje en u heeft het uitvaartcodicil zo snel mogelijk in huis.

Uitvaartshowroom: Bezoek onze uitvaartshowroom aan de Geffensestraat 1A te Heesch. Dit kan na telefon ische afspraak.

Wilt u weten of u voldoende verzekerd bent voor de uitvaartkosten dan kunnen wij dit voor u verzorgen.

Al onze adviezen zijn gratis en vrijblijvend.

Donders Uitvaartverzorging

Oss

Tel. 0412 - 64 24 54

Rosmalen

Tel. 073 - 522 42 86

Berlicum

Tel. 073 - 503 52 58

Donders Uitvaartshowroom, Geffensestraat 1A te Heesch.

v.d. Bosc

. Wanrooy

INTERIEURS

K E U K E N S

Met va n Schijn de Bo uwgroep neemt u elke ht indernis die u met bo uwen t egenkomt!

V.O.F.

* Ambachtelijke keukens naar uw wens gemaakt * Dealer Nieburg en RWK Keukens * Keukenrenovatie

* Vervanging inbouwapparatuur (gratis ingebouwd)

Bezoek onze showroom na telefonische afspraak. DEALER:

SIEMENS

imperial XO KENiEI IEC HN lfXO lfO Vf RTUIG l

:M:iele

Kerkstraat 25, Nuland Telefoon 073 - 5322774 ~ U

VAN SCH IJNDEL BOUWGROEP Bredeweg 13, Geffen Tel.: 073-532296 l

Ref!!tJ!!.iY.,..,J,

2~

'<,

No

~

"'

,.,

"'ff. EN A\'O,G ~

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Renovatie projecten. Tel 073 532 34 69 Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spuitwerkzaamheden. www. rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl


CDA AFDELING MAASDONK Europees parlement van start. Allereerst wil ik de kiezers dankzeggen voor hun steun op 10 junij .l. Bij de Europese verkiezingen boekte het CDA met Camiel Eurlings een goed resultaat. Het CDA bleef de grootste partij in het land. Een groot compliment voor onze jonge lijsttrekker! Maar ook wil ik persoonlijk de kiezers dankzeggen. In Brabant hebben 24.132 kiezers op mij gestemd, buiten Brabant nog eens 3825. Dit betekent dat ik met voorkeur ben gekozen (de drempel lag op 17 .650 stemmen); dit vormt een aansporing me ten volle in te zetten voor het parlementaire werk.

'

CDA dicht bij de mensen In de campagne hebben we in Brabant laten zien waar Europa de burgers raakt. In tientallen bijeenkomsten en bezoeken hebben we met burgers gesproken over hoe zij tegen Europa aankijken. Interessante bijeenkomsten, die hebben geleid tot een forse werkvoorraad van ideeën en voorstellen waarmee ik in de komende tijd aan de slag kan. De plaatselijke en regionale campagneteams hebben daarbij veelal de thema's aangedragen. In Maasdonk hebben we een Lagerhuisdebat gehouden oever actuele thema's zoals de Poolse werknemers en de pensioenen in Europa. Ook hebben we centrale themabijeenkomsten belegd, zoals rond het bezoek van Landbouwcommissaris Fischler op 13 april in Veghel. De belangstelling voor de themabijeenkomsten, ondermeer ook over het ouderenbeleid, is steeds erg groot geweest. Bij goed voorbereide bijeenkomsten blijkt eens te meer dat Europa wel degelijk burgers raakt en dat zij duidelijke opvattingen hebben over de gewenste koers. Aan de slag Inmiddels is de fractie aan het werk begonnen. De installatie van het nieuwe parlement heeft plaatsgehad op 20 juli a.s . Bij die gelegenheid heeft het nieuwgekozen parlement ingestemd met de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, de Portugees Barroso. Ook hij maakt deel uit van de CDA/EVP fractie . Inmiddels is ook gesproken over de taakverdeling binnen de fractie. Het ziet er naar uit dat ik deel zal uitmaken van de commissie voor het regionale beleid; immers de vertaling van de Brusselse regelgeving naar Brabant en de andere regio 's heeft mijn bijzondere aandacht. Daarnaast gooit ook het innovatiebeleid hoge ogen; juist hierin heeft Brabant goede kansen. De komende jaren komt er een groot bedrag voor Nederland beschikbaar, waarmee onderwijsinstellingen, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheid aan de slag kunnen. Dit najaar worden deze mogelijkheden uitgewerkt; daar zal ik me mee gaan bezighouden. 18

Bereikbaar Graag hoor ik hoe U over zaken denkt. Wilt U op bezoek bij het Europees Parlement? Trek gerust aan de bel. Als U op de hoogte wilt blijven van mijn werkzaamheden kunt U terecht op de website: www.larnbertvannistelrooij.nl Ook bestaat de mogelijkheid regelmatig mijn Nieuwsbrief te ontvangen. U kunt zich hiervoor per mail opgeven naar Lnist@home.nl Bellen kan ook (073-5323077) of schrijven naar: Duijn en Daelseweg 8, 5391 EE Nuland. Lambert van Nistelrooij Lid Europees Parlement CDA

BASISSCHOOLVERLATERS 2004 OPGELET!! De basisschooltijd is voorbij . Jullie zijn inmiddels al klaar voor jullie nieuwe school. Heb je zin om weer eens bij elkaar te komen met je oude klasgenoten om gezellig bij te kletsen? De gezamenlijke parochies van Maasdonk organiseren voor jullie op 18 September 2004 een gezellige middag en avond in en om "De Den" in Vinkel. Jullie zijn van harte welkom!!! Ook voor eventueel schoolverlaters van speciaal onderWIJS .

Deelname is gratis. Opgeven bij Jolanda Staal tel. 532294_

Programma 15.45 uur welkom in "De Den'' 16.00 uur spelactiviteiten 17.30 uur soep en broodjes eten 18 .30 uur voorbereidingen beachparty omkleden, opmaken e.d. 19.00 uur Mega beachparty Het zou leuk zij n als jullie gepaste kleding in het thema "beach" meebrengen en evt. make-up 22.00 uur afsluiting van de dag

dat u méér kunt! Boekhoudcursussen locatie Oss • • •

1 ~ \lroag

P raktij kdiploma Boekhouden (P.D.B.) Moderne Bedrijfsadministratie (M.B. A.) Computeropleidingen

Si;i;;;; 0

vrijblijvend onze iniormatlcfoldcr aan.

't Steenwerk 6

5371 LA Ravenstein

Telefoon (0486) 41 66 81 Fax (0486) 41 66 S8 E-mail a.siebers.itref.nl


REGiq_/ ~ BANK 7 DE BANKIER D I E JE KENT U kunt bij ons terecht voor: • privé- (betaal- rekening * met euro-pas (met pincode en chipper) * met creditcard * rood staan met p1ivé-limiet * een speciale jongemenrekening

• lenen * persoonlijke lening ,:, doorlopend krediet * financieringen voor auto/boot/vakantie? * mix-krediet (lenen en beleggen)

• sparen * direkt opvraagbaar ,:, belastingvrij sparen * bedrijfssparen *deposito's/ vaste termijn * automatisch sparen

• hypotheken * lineair/ annuïteiten ;,, spaar / leven / krediet * aflossingsv1ij * combinatiehypotheken ,:, beleggingshypotheken * hoog-/laagconstructie * met (premie-) depot

• beleggen * beleggersgiro * beleggingsfondsen * spaarfondsen * dividendfondsen * mix-fund * rechtstreekse beursaankopen * veel vrijheid en lage kosten

• verzekeren * voor personen * voor bedrijven * pensioenen en lijfrente * zorgverzeke1ingen * gunstige voorwaarden * een onafhankelijk advies * diverse maatschappijen

Onze openingstijden: maandag, din da';'. \\·oensdag, donderdag vrijdag zaterdag

www.lmv.nl

Kromstraat 172 Oss v (0-1- L) 65 06 79

09.00 - 12.15 en 13.15 - 17.30 uur 09.00 - 72. J5 en 13.15 - 19.00 uur 10.00 - 13.00 uur en voorts op afspraak

lil

Café - Zaal 't Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20

VA~EESE (T' PAR,NiRS BV Makelaardij Assurantiën

At,

Hypotheek ®adviseur

Hanegraaf B.V. Geffen

f A..

HAGEKO GEFFEN STALEN

Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 0 l Fax (073) 532 50 68

KOZIJNEN

• Exclusieve gezichts- en • Blendtherapeute lichaamsbehandelingen • Huidtherapeute Pakkingen (billen, buik, borsten, handen, voeten)

P. DE K~EIN

• Permanente Make- Up • Make-Up workshops

Tel. : (073) 5324658 Autotel.: 06 - 53184263

Losse advertenties tussen de tekst

Heesterseweg 5 5386 KT Geffen

Tel.: 073 - 532 23 07

Mob: 06 - 22 58 01 93

1/8 pagina 1/4 pagina 1/2 pagina hele pagina

MAAT

Mobtel , Oó · 531 62'4 33

Cespecialiseerd in:

SCHOONHEIDSSALON

OP

Richard Hanegraaf

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN

®AUTO-EN@ MOTORRIJSCHOOL

~

LMV

15 25

35 60

Met een cadeaubon kom Je pas echt moot voor de dag


Gebr. van de Wetering

-=- '\

~:-,i.o. W12,-~

~

c:, ~

~~

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

Dorpsplein 19 5386 CL Geffen

Q

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp Oss

Geffen

0412-6222:13~----=fli.!!1[..l

NAS

RIJWIELEN

o.a. Gazelle _ _ _ _ _ _ __

TANKSTATION "a v1 lftA Vervoer voor ziekenfonds -bus1e

Kerkstraat 11 Geffen

(073) 532 13 13 .

.

073- 5321995

openingstijden: woensdag en donderdag 13.00 tot 18.00 uur vrijdag 13.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

Tel 073 532 76 09 - Fax 073 532 76 11 Mobiel 06 534 746 75

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

Wij verzorgen voor u:

verlijmen van kalkzandsteen leggen van afwerkvloeren het bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten het aanbrengen van spackspuitwerk het aanbrengen van buitengevel-isolatie het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

"Vtvw.na safbovw.r11

• ...

WIHABO DRUKKERIJ

~atle-en Adviesbureau bv

Voor a l uw familie- verenigings- en handelsdrukwerk. Famil iedrukwerk keuze uit 7 collecties. Met opgaaf van juiste datum bij geboortekaartjes, drukkosten gratis. Gratis persoonlij k foto -album bij geboortekaartjes. Ook voor kopieerservice kunt u bij ons terecht.

Kleurenkopieën en kleurenprinten tot A3. Grootformaat plotten tot I50 cm breed. Kopiëren van bouwtekeningen. Heesterseweg 13 - 5386 KT Geffen

Tel.: (073) 532 26 84 - fax: (073) 532 47 95 e-mail: drukkerij@wiha bo.nl - internet: www.wihabo.nl DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

a,t/-deKinderenv.~ Jl B. o.f.Jl 1

Molenstraat 32

13.00 - 19.00 uur 8.30 - 17.00 uur

Onderhoud aan gastoestellen Onderhouds abonnementen gastoestellen

Wij maken EPA Rapporten Papendjjk 14b 5386 EC Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE.N L

SCHOENEN & SPORT

0 /50SPIERINGS

Geffen, tel. 073 - 5325551 maandag t/m vrijdag zaterdag

Centrale verwarm ing Gas-Water-Sanitair Energie - Advisering

Maarten van der Dussen Bouw

Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91

Buro

Wilgenstraat 6 5386 GL Geffen Tel.: 073 - 534 12 94 Privé: 073 - 534 12 92 E-mail: bb.dussen@planet.nl