Torenklanken 2004 - nr 12

Page 1

42e jaargang I nummer 12 I juli 2004

sekretariaat: redaktieadres: adverte nties : bank: druk: oplage:

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 Tolweg 7 en Ve ldstraat 13 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 WiHaBo Dru kkerij, Geffen 1750 exemplaren

-1111~~~111~111~-IIIIEIIIIQIIFIIIIUallfllEIIIDJllfD DE ZATERDAG AVOND VOOR EFFE NOAR GEFFE ... Op de zaterdagavond voor Effe noar Geffe, dit jaar op 4 september, kan iedereen weer de resultaten van zijn of haar laten hobby's presenteren aan alle inwoners van Geffen. Op en in de directe omgeving van het plein voor het gemeentehuis, zullen kramen, tenten en podia worden opgebouwd, waarin u individueel of in groepsverband, uw hobby kunt tonen. Dit mag van alles zijn, van knutselen, boetseren tot bv de duivensport. Het gaat om alles wat u graag eens aan uw dorpsgenoten wilt laten zien of horen. Het is natuurlijk ook mogelijk dat verenigingen zich presenteren. Voor muziek en toneel kunt u van een podium met geluidsinstallatie gebruik maken, maar het hoeft niet. Muziek of toneel op straat kan ook. Voor informatie en aanmeldingen kunt u bellen: Gerard vd Bovenkamp 5324030, Gerard vd Heijden 5323076, Jan van Kreij, tel. 5325168

kun je gratis huren en de kinderjury zal tijdens Effe noar Geffe de kraampjes beoordelen op originaliteit en uitstraling, waarmee je zelfs een prijsje kan verdienen. Dit jaar is het thema: De koe

Wij hopen daarom dat jullie aan de slag gaan om er een ' loei-gezellige' Effe noar Geffe van te maken! Vergeet niet op tijd in te schrijven (dit kan tot 1 september 2004 bij Inoeska Donders, Van Coothstraat 6 te , Geffen) en alvast heel veel succes met het knutselen van de spulletjes voor je kraampje! Groetjes van de kinderwerkgroep en tot op Effe noar Geffe!

OUD PAPIER GEFFEN I.v.m. de vakantie wordt in de maand juli geen oud papier opgehaald. In de maand augustus wordt wel oud papier opgehaald. Wij wensen u een prettige vakantie. K.P.J. Geffen

KINDERSPEULPLOATS Beste kinderen van Geffen, Zondag 5 september 2004 is het weer zover: Effe noar Geffe! Dit betekent dat er op het pleintje bij Klavertje Vier op de kinderspeulploats voor de kinderen volop vertier is. Dit jaar kun je je, samen met een vriendje of vriendinnetje, weer inschrijven voor een kraampje op de kinderspeulploats waar je eigengemaakte spulletjes mag verkopen. De inschrijving voor dit jaar is weer gestart. Via school zul je hiervoor een formulier ontvangen. Een kraampje

De. redactie. vaV\ Tore.V\klaV\keV\

weV\st iedereeV\ . eeV\ fijV\e. vakaV\tie.

KOPY INLEVEREN VOOR:

21 augustus (geldt ook voor e-mail kopy) redaktie adres Tolweg 7 & Veldstraat 13 1


UITVAARTVERZORGING

13 ILV1fJvl MARLöU

VAN LITH B.V.

Kloosterstraat 5c

Docfalaan 2 (hoek Julianasingel) 5342 HZ Oss Telefoon 0412 - 623173 Fax 0412 - 641155

5386 AR Geffen Tel: 073 - 5321683 Fax: 073 - 5325150

- mogelijkheden voor thuisopbaring - zwarte en grijze rouwauto - mannelijke en vrouwel ijke uitvaartbegeleiders - gratis informatieboekje/wilsbeschikking op aanvraag - gratis voorlichtingsavonden/informatieve gesprekken - erkend lid van de Ned. Unie van Uitvaartondernemingen - professionele nazorg

Grafwerk is onze specialiteit. Voor ieder budget. Aangesloten bij Eurofleurist. Verzending van bloemen door heel Nederland.

Beheerder "Stadsmortuarium Oss", "Mortuarium Nistelrode", "Mortuarium Herpen", "Mortuarium Oijen"

Kleding verander- en reparatiewerk. 11

van der Sangen Tuinhout

8ENILDA 11

Molenberg 6, tel. (073) 532 48 50 5386 DA Geffen / Maasdonk Maandag, Dinsdag, Donderdag, Vrijdag:

- Tuinhuisjes - Schuttingen - Speeltoestellen - Vlonders - Tuinmeubelen - Dierenverblijven - Accessoires Eventueel op maat gemaakt Ook uw adres voor al uw TUINHOUT

09.00- 12.00 uur

andere tijden na tel. afspraak.

maandag t/m vrijdag 8.30- 18.00 uur. Zaterdag 8.30-16 .00 uur

Tolweg 2 5386 BZ Geffen tel/fax 073-5325789 E-mail: cinerentgeffen@wxs.

Bosschebaan 53, Heesch (Achter restaurant "De Lucht") tel. 073-5321235 / 06-54375280 fax 073-5320138

-- ~

Ja, dat doen /

we allemaal! 'B

Taxaties

f~~

.k. ,Regio Bank

,0z z www.lmv.nl

Dorpsplein 13 Geffen ~ (073) 532 32 64 1

'-

Aan-en verkoop

Huur/ verhuur

:: /

1:1

PARTNERS BV Makelaardij Assurantiën

(i, LMV

Hypotheek ®adviseur


Parochie Heilige Maria Magdalena Geffen Parochie Heilige Maria Magdalena Kloosterstra at 2 5386 AS Geffen Tel.073-532121 6 email: info@parochiegeffen.nl www.parochiegeffen.nl

"ONDER DE TOREN" WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: Zondag 09.30 u GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 11 .00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u LITURGISCHE KALENDER: - In de vakantie is er gedurende 3 weekenden (24/25 juli, 31 juli/1 aug., 7/8 aug.) slechts één viering per weekend! - In de schoolvakantie is er geen kinderkerk. We beginnen weer na Effe noar Geffe. - Op 26 juli en in de gehele maand augustus is er geen avondmis op maandag in de kapel. Vr. 23-07 19.00 u * Woord-Com. viering mmv Ouderenkoor Za. 24-07 Geen Viering Zo. 25-07 09.30 u Viering met de diaken mmv Gem. koor Ma.26-07 Geen avondmis in de kapel ... Woord-Com. dienst mmv Vr. 30-07 19.00 u Ouderenkoor H.Mis (Past. Verbakel) mmv Za. 31-07 19.00 u PourVous Geen Viering Zo. 01-08 Ma. 02-08 Geen avondmis in de Kapel Vr. 06-08 19.00 u ,:, Woord-Com.dienst mmv Ouderenkoor Za. 07-08 Geen Viering Gildemis (Past. Verbakel) mmv Zo. 08-08 09.30 u Gem. koor Geen avondmis in de Kapel Ma.09-08 Vr. 13-08 19.00 u * Woord-Com.dienst mmv Ouderenkoor Gildemis mmv Gildekoor Za 14-08 19.00 u Dinther H.Mis mmv Gem. koor Zo. 15-08 09.30 u Geen avondmis in de Kapel Ma.16-08 Vr. 20-08 19.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor H.Mis mmv Willy, Rianca, Za. 21 -08 19.00 u Maninka en Inoeska Zo. 22-08 09.30 u H.Mis mmv Gem. koor Ma.23-08 Geen avondmis in de Kapel Huwelijksviering Mark v. Vr. 27-08 12.45 u Dinther en Yonina v. Helvoirt 19.00 u * H .Mis mmv Ouderenkoor

Za. 28-08 19.00 u

H.Mis met orgelspel door Ton v. Heijnsbergen Zo. 29-08 09.30 u Woord-Com.dienst door de diaken mmv Gem. koor Ma. 30-08 Geen avondmis in de kapel Vr. 03-09 19 .00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor Za. 04-09 Geen viering Zo. 05 -09 09.30 u Openluchtmis mmv WIK Ma. 06-09 19.00 u * Avondmis * = dienst in de kapel + = t.v. uitzending naar de Heegt

DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doop gesprek wordt gehouden op dinsdag 3 augustus 2004 om 20.00 uur in het Patronaat (ingang pastorie achterom) . De keer daarop is het op dinsdag 7 september 2004. Contactpersoon: Babette Romme, De Doelen 1, tel. 532 3469. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERING EN: Huwelij ks- en jubileumvieringen kunt u opgeven op de pastorie. Dat kan telefonische (532 1216) elke voormiddag van 09.00 - 12.00 uur of op de spreekuur-tijden; u kunt de voice-mail inspreken of e-mailen. U krijgt daarna de benodigde informatie toegestuurd. MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen, 18.30 - 20.00 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 532 2298. Er liggen ook opgave enveloppen achter in de kapel en in de kerk. ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL'' Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 532 4160. KERKBALANS 2004: Koersvast Toon uw sympathie voor onze parochie en doe mee met de actie Kerk.balans! We mochten al reeds ontvangen: € 24.800,00. Dank u wel voor uw bijdrage!U kunt u bijdrage overmaken op giro 1117393 of Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n .v. Bestuur M . Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2004. Kijk ook op www.kerkbalans.nl GIFTEN Voor het Lourdescomité: bank rek. 11 58 16 135 Voor de restauratie van de kerk: bank rek. 115 8 15236 KERKMUSEUM Elke laatste zaterdag van de maand geopend van 13 .00 14.00 uur: 28 augustus a.s. (behalve wanneer er op dat tijdstip een viering in de kerk is). U kunt ook een afspraak maken met Jo van Wamooij tel. 532 2283. 3


C1000.

Van alle markten

thuis.

~z

H. VAN ZANDVOORT ELECTROTECHNIEK B.V.

CAFÉ GOVERS

-

E-mai l: hvzandvoortelectro@hetnet.nl Magnolia 18 - 5386 EP Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86 GSM 06 55 783 873

■ ■

'B

ouwen op

■ ■

C1OOO van Herpen

Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

"""

Openingstijden: Ma t/m do 8.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

Broekscraat 2, Postbus 4, 5386 ZG Geffen

Telefoon: 073 - 5340400, Fax : 073 - 5340499 1n [erner: www.vanwanrooij. nl

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN

*IJZERWAREN

*TEGELS

*HANG- EN SLUITWERK

*GEREEDSCHAP

*VERF

*TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

*SIERBESTRATINGSMATERIALEN

VAN DER DOELEN

Wilt u lagere maandlasten? Uw hypotheek oversluiten? *

Samen met u bekijken wij, geheel vrijblijvend, of u al of niet uw huidige hypotheek moet aanpassen.

* Zeer scherpe rentetarieven. * Intensieve persoonlijke begeleiding van begin tot het eind. WIJ BEMIDDELEN VOOR ALLE GROTE VERZEKERAARS, BOUWFONDSEN EN BANKEN. KLOOSTERSTRAAT 44 5386 AT GEFFEN TEL. 073 - 5325510 FAX 073 - 5325560

Bel voor afspraak:

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

VERZEKERINGEN


BEREIKBAARHEID PASTOOR SCHEEPERS Pastorie: op maandag t/m vrijdag is er elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 Spreekuur pastoor: woensdag van 18.00 - 18.30 uur en vrijdag van 09.30 - 10.00 uur (om afspraken te maken, iets op te halen of een korte hulpvraag). Voor uiterste spoed: pastoor: tel. 06 - 53364310 e-mail adres pastoor: pastoor.scheepers@levix.nl e-mail adres diaken: diakenvanherwijnen@hotmail.com internetsite parochie: www.parochiegeffen.nl DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: juni 2004: Holly van der Donk, Nina van Dinther, Stijn van Griensven, Bart Krijnen. WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 17 juni: Nel Bruinsma, 89 jaar 27 juni: Hans van der Leest, 66 jaar KERKHOF Helaas zijn er nog steeds mensen, die na gebruik van gereedschap, emmers e.d. op het kerkhof, dit niet terugplaatsen onder het afdakje nabij de absouteplaats. Regelmatig moeten we dit her en der verspreid op het kerkhof terugvinden. Toch nog een keer een dringend verzoek aan ieder om gebruikte spullen terug te plaatsen in de opbergplaats. Waarvoor dank! GEGORIAANS MANNENKOOR Elke eerste dinsdag van de maand repeteren we in de grote zaal van het Oude Klooster (boven) van 21 .00 uur - 22.00 uur. (dinsdag 7 sept. a.s.; in augustus niet) Alle mannen die graag gregoriaanse gezangen zingen, zijn van harte welkom! UNIEKE ZOMERREIS NAAR TAIZÉ van 8 t/m 15 augustus 2004 met jongeren uit heel Nederland en Mgr. Hurkmans naar Taizé! info: Wilhelmien van den Broek, mientje. l @wolmail.nl DE ALPHACURSUS: Een kennismaking met het christelijk geloof voor mensen van deze tijd In 1993 werd in Londen de Alphacursus ontwil<keld. Tijdens de gezellige avonden gaan we op zoek naar de betekenis van het christelijk geloof voor ons eigen leven. Imniddels hebben zo'n 3 miljoen mensen in meer dan 100 landen deze cursus gevolgd. Jong en oud, katholiek en protestant, gewone en beroemde mensen (bijv. ex-Spicegirl Geri Halliwell) doen er aan mee. Overal is men superenthousiast!

Wat gebeurt er? Het duurt tien avonden. In een gezellige sfeer krijg je de kans om met elkaar te praten over allerlei onderwerpen. Iedere avond begint met een maaltijd. Daarna volgt een praatje over een bepaald onderwerp. In kleine groepjes wordt daarover doorgepraat. De bijeenkomsten zijn gratis en je hoeft nog niets te weten van het geloof om deel te mogen nemen. Je hoeft jezelf misschien niet eens gelovig te noemen. We weten dat er veel mensen zijn die twijfelen of die misschien zelfs helemaal niets met het geloof hebben. Ook deze mensen zijn van harte uitgenodigd om met elkaar van gedachten te wisselen over de twijfels in hun geloof.

Iedere dinsdag komen we bij elkaar vanaf 18.30 uur. Einde om 21.30 uur. We starten op dinsdag 7 september a.s. op de pastorie te Geffen.

- - - - --- ----- - - - -- JA! Ik doe mee met de Alpha-cursus in Geffen.

~

Naam: Adres: Telefoon: Leeftijd: Inleveren op de pastorie vóór 1 augustus a.s.

UITSTAPJE KINDERKOOR EN MISDIENAARS Land van Ooit Op zaterdag 3 julij.l. hebben wij , misdienaars en kinderkoor, zoals andere jaren een uitstapje gemaakt. We zijn samen met Sandra, Evelien, Tonny en de Pastoor naar het LAND VAN OOIT geweest. Met een bus reden we vanaf het Kerkplein weg. Voor we naar binnen gingen moesten we eerst de Ooitgroet leren. Daarna mochten we naar binnen. Tot 12.00 uur mochten we zelf rondlopen in het park. Toen hebben we ons eigen lunchpakketje opgegeten. Toen gingen we naar het riddertoernooi de helft was voor de rode ridder, en de rest voor de blauwe ridder. Uiteindelijk had de rode ridder gewonnen. Daarna kregen we nog friet met mayonaise. Vervolgens gingen we naar show, 'de-gek-op-wie-show' . Daar werd de Pastoor uitgekozen om mee te doen. Hij kreeg de naam Kees. Naderhand gingen we naar de cakewalk, waar zelfs de pastoor in ging. Toen gingen we naar de bus op weg naar Geffen. Om klokslag 17 .00 uur waren we weer in Geffen. Het was een leuke dag. BEDANKT namens ons allemaal!!!

Mark en Daan. 5


EFKES BUURTE MĂˆ ... Frans ( 51 j.) en Liesbeth (48 j.) van Dinther

Kamperen bij de boer is gewild .. . Frans en Liesbeth van Dinther runnen al gedurende zeven jaar een kampeerboerderij en mini-camping aan d'n Geffens Berg. Als 12-jarigjongetje met een boerenhart ging Frans naar de Landbouwschool. Maar al snel zag hij in, dat hij iets zou missen, wat zijn vrienden wel hadden: extra zakgeld en vorstverlet! Hij begon daarom te werken als woningstoffeerder, vervulde zijn dienstplicht en werd vervolgens opperman en later metselaar in de bouw. In 1980 werd hij onderhoudsvakman voor de huurwoningen van de Willibrordusvereniging in Oss. Samen met zijn vader hield hij daarnaast mestvarkens in de schuren bij zijn ouderlijk huis. Hij was vaak in d'n Berg te vinden en het plan werd geopperd om, met zijn ouders van woning te verwisselen. "Daar hebben we geen minuut spijt van gehad" zeggen Liesbeth en Frans "hoewel we prachtig woonden aan De Wiel". Er zou een nieuwe varkensschuur worden bijgebouwd voor fokzeugen, maar de lnterimwet van 1984 hield die ontwikkeling tegen. Het idee om over te schakelen op het runnen van een kampeerboerderij, werd geboren, toen Frans spullen moest wegbrengen voor het schoolverlaterskamp van dochter Dayenne. "Is dit een kampeerboerderij? Zoiets zou bij ons ook kunnen!" Liesbeth zag het wel zitten, want ze hield van het organiseren van jeugdactiviteiten en was altijd actief geweest op de basisschool als hulpmoeder. De plannen werden gesmeed; er werd informatie ingewonnen bij collega-boeren en ze werden lid van de VEKABO, de Vereniging van Kamperen bij de Boer. Naast de kampeerboerderij wilde Frans dan ook graag een mini-camping opzetten. Na best wel wat startproblemen in verband met bezwaarschriften werd "KC d'n Geffense Berg" een feit! "Want" zo zegt Liesbeth "een boer heeft plaats, is handig om veel dingen zelf te maken, durft te investeren en houdt van dieren!" En het resultaat mag gezien worden! We lopen samen over het keurig verzorgde complex. Een kampeerboerderij met 80 slaapplaatsen in 4 slaapzalen met stapelbedden; een ruime recreatiezaal met zithoek, bar en spellen; een praktisch ingerichte keuken; een grote speelweide met speeltoestellen, sportmaterialen en een kampvuurvergunning; twee wasgelegenheden; een dierenwei met o.a. Leentje het hangbuikzwijntje, ezels, hertjes, geiten en walibi's, waarvan Liesbeth het eerste met moederdag kreeg; een flinke parkeerplaats en een mini-camping met 15 staanplaatsen en een eigen recreatieruimte. 6

Is Geffen een geschikte locatie? "Als je goed omje heen kijkt: ja! Via een achterom-pad ben je snel in de Geffense Bosjes; we hebben onze eigen kerk met museum, de molens en een gezellige dorpskern met veel bedrijvige middenstanders. Redelijk dichtbij is: Slabroek, Sterrenwacht Halley, Kasteel Heeswijk, diverse musea, speeltuin Elckerlyc, de kinderboerij, het Golfslagbad en het Autotron. Voor de mensen uit het noorden is De Efteling ook vaak een optie. Liesbeth en Frans hebben veel foldermateriaal, fietstochten een zelf uitgezette foto-zoektocht klaarliggen. Op de mini-camping treffen we het echtpaar Jansen uit Hooge Zwaluwe, beiden boven de 80 jaar! "We genieten geweldig hier! We gaan graag naar veel verschillende campings. Alle lof voor de gastvrijheid en vooral voor het keurige sanitair!" Een opa en oma uit Tilbmg zijn er enkele dagen met hun kleinkind. "Het is hier heel kindvriendelijk en rustig. We hoeven geen zwembad en grote attracties. Vooral het contact met de boer en boerin vinden we leuk! " Groep 7 en 8 van de Lambertusschool uit Maasbommel houden hun kampdagen op de kampeerboerderij onder het motto: Robin Hood. De pijlen worden in de recreatiezaal op de schietkaarten gericht! Een van de kinderen vertelt enthousiast over het zwaardvechten en de danslessen, het levend stratego in de bossen en de vossenjacht in het dorp "bij de kerk van Ruud van Nistelrooij !" Vooral het voeren van de dieren is heel leuk en de ezel was favoriet! "We zijn hier al voor de 3e keer" vertellen de directeur en de juffen. "Het ene jaar houden we kampdagen met groep 7 en 8 (we hebben een kleine school van 105 leerlingen) en het andere jaar is er een musical op school. We zijn zeer tevreden over de locatie: luxe en lekker ruime zalen, een fijne speelweide, de bossen vlakbij en als we aankomen staat de koffie klaar!" Dat alles zegt genoeg: de tevredenheid van de gasten is de beste reclame. "En Frans en ik hebben er samen veel plezier in" zegt Liesbeth. "We krijgen ook fijne mensen, zij zoeken speciaal naar een kleine camping en daardoor zijn er leuke onderlinge contacten".


Frans verzorgt alles buiten en doet veel onderhoudswerk. Liesbeth verzorgt het schoonhouden en de administratie. Ze verhuren de kampeerboerderij vanaf30 personen voor € 18,75 per weekend, per persoon; voor een midweek is het€ 5,50 per dag p.p. De schoonmaakkosten hebben ze bewust heel hoog gezet, zodat veel groepen zelf schoonmaken. Een campingplaats kost € 11,30 per plaats/per nacht, inclusief auto, caravan en twee personen. Geffen staat met "KC d'n Geffense Berg" wederom prima op de kaart! Complimenten aan Liesbeth en Frans. U kunt daar gerust uw familiedag houden! En wilt u een extra attractie? Frans werd onlangs beroemd als motorrijder van MC Maasdonk, door een wens te vervullen van de 95-jarige non Gudilla uit Tegelen. Die verkoos een ritje op de mooie rode motor van Frans. Liesbeth vermoedt echter dat zij Frans uitkoos vanwege zijn heerlijke, brede rug!!

VADERDAGACTIE Prijs winnaars vaderdagactie 2004 van de Winkeliers Horeca vereniging Geffen

Dhr. Knippenberg, Rob v/d Doelen, Piet Romme, Bert v/d Akker, Aart v. Lokven, Rien v. Erp, Dhr. Langenberg, Wilchard Vissers, Jan Meulenpas, Pascal Romme. Deze heren hebben een cadeaubon t.w.v. 4 proeftrainingen bij Move 2B Fit ontvangen, uit handen van: Huub Kieboom [namens WHV Geffen] en E Visschers [Move 2B Fit].

ZESKAMPKPJ

moest glijden en ondertussen een bal moest gooien! Daarboven moest je natuurlijk niet springen. Daar was een houten balk waar je overheen moest lopen en dan stil moest gaan staan om de bal te vangen. Er was ook een modderbad. Lekker kliederen met modder. Je moest een bal uit een ton pakken en toen in het modderbad stappen. Daarna moest je onder een net door en de bal meenemen. Je bikini/badpak/zwembroek was natuurlijk helemaal vies. Hij zat helemaal onder de modder. Er was natuurlijk ook een baan waar je op kon buik glijden. Dat was echt heel erg leuk. Je moest ook kaasdragen. Dat was niet met kazen maar gewoon met banden. Je moest twee planken met banden erop over een baan lopen. Dat was net een hindernisbaan. Maar je moest in die hindernisbaan ook slalommen. Je moest ook over twee hindernisssen stappen. Dan hadden we ook nog kratten doorgeven gehad. Daar moest een kind achteraan en daartussen nog een paar kinderen, je moest de kratten doorgeven boven je hoofd. Als er weer een krat stond moest je verder lopen zodat de achterste weer een krat kon pakken en er weer moest neerzetten zo kon je de hele tijd verder lopen. De eier race was ook heel leuk. Je moest in een band gaan staan die aan een paal vast zat enje moest met eieren overgooien. Met alle onderdelen kon je ook punten verdienen. Dus ook met het sponzengooien. Aan de ene kant moesten kinderen met sponzen gooien en aan de andere kant moesten kinderen de sponzen vangen en uitknijpen in een ton. Het water werd ook gemeten. Toen je met alles klaar was moest je naar je groepje toe . De coach ging toen naar voren want we moesten een geheim spel doen. Toen kwam de coach weer terug om het spel uit te leggen. Daarna gingen we het spel doen. En toen waren we als 6e geëindigd. Als je dit ook hartstikke leuk lijkt, dan kun je ook bij de KPJ komen? Er worden dan ook verschillende spelletjes georganiseerd waar je je eigen in moet voor schrijven. Dus als je erbij komt kun je volgend jaar ook mee doen aan het zeskamp! !! En dat heb ik ook gedaan omdat ik ook onder de KP J zit.. . Groetjes van Annabel Schuurmans.

BL06MMARLOlA Marlou heeft haar laatste vakdiploma met glans behaald. Uw bloemenvakvrouw in Geffen.

Zondag 06-06-2004. Om 09.15 uur moesten we aanwezig zijn bij de KPJ in Geffen. Er was een ZESKAMP georganiseerd! Het was een hele leuke middag geweest! Er was een ijskoud zwembad waar je puzzelstukken moest gaan zoeken! En in dat zelfde bad was ook nog dat je van een glijbaan af

Dit om U nog beter en persoonlijker van dienst te zijn. K loosterstraat Se, 5386 A R Geffe n , Tel. 073 - 532 16 8 3 , Fax : 073 - 532 51 50 7


A.

11

~

ROND DE DORPSPOMP

LEONTIEN en RUUD PROFICIAT !!!!!! FEEST, GEFFEN FEEST.!!! Geffen het beroemdste dorp van Nederland, opgenomen in de IITSTORIE 9 en 10 juli 2004. RUUD, LEONTIEN welkom. Zeven T.V. -zenders afgestemd op Geffen, rijen persfotografen en verslaggevers. De grootste hijskraan van fa v. Schijndel met daaraan het vergrote SHIRT van RUUD. Afgezette wegen, een feestelijk ingericht Dorpsplein. Duizenden opgewonden mensen. Geffen was in de ban van ONZE wereldberoemde RUUD. Veel Geffenaren waren te zien en te horen op diverse TV-kanalen, o.a. Tonny Jansen, Paul Hanenberg, Maarten Mols Freebird, de Burgemeester en natuurlijk ook de pastoor. We hopen, dat alles op diverse video's is vastgelegd, zodat we nog eens kunnen nagenieten. Wel 20 Keer heeft de Dorpspomper de sportjournaals en nieuwsbulletins afgekeken, en het Brabants Dagblad gelezen met het grote nieuws op de voorpagina en twee volle pagina's met 30 foto's gewijd aan het mooie, schitterende beroemde BRUIDSPAAR en hun SPROOKJESHUWELIJK ingelijst en opgeborgen als een zeer waardevolle schat. GEFFEN staat op de wereldkaart, de trainer van Manchester United, beroemde voetbalprofs, zomaar in GEFFEN. Hoe bestaat het allemaal. En dan die perfecte organisatie. Het comitĂŠ "EFFE NOAR GEFFE" was ingeschakeld om alles in goede banen te leiden. Nou dat was in professionele handen. Petje af. Gewapend met portofoons wisten de heren van "EFFE NOAR GEFFE" alles tot in de puntjes te regelen. De Kloosterstraat vanaf de Bonkelaar, de Kerkstraat, de Dorpstraat vanaf de Meulenreek werd vrij gehouden en het opdringende volk werd keurig naar achter de dranghekken verwezen. De wereldberoemde gasten werden veilig naar de kerk begeleid. Het klonk als een WAVE door het dorp als weer zo'n grootheid in aantocht was. Ook de pers, TV-mensen, fotografen werden keurig op voor hun bestemde plaatsen gezet. Een klein groep echte "Beveiligers" kwam hier en daar assisteren. Piet Shel en Bert Laar hadden de organisatie compleet onder controle. We hebben genoten van opa Jantje van Nistelrooy en Pa en Ma en de familie. Allemaal feestelijk getooid. Prachtig, mooi, onvergetelijk GEFFEN, o mijn GELIEFDE GEFFEN dit zal men nooit meer overtreffen, laten we 8

dat met z'n allen beseffen en er een dronk op heffen. Jammer, dat we geen getuigen konden zijn van de Trouwdienst. De pastoor was al maanden zenuwachtig en kende de preek van buiten. Hij had nog een speciale cursus Engels gevolgd. Er was een schitterend Gospel koor uit Amsterdam "Resurrection". Het danste en klapperde hemelse spirituals doorheen de kerk en wist het kerkvolk op te zwepen en tot grote vervoering te brengen door het opzwepende ritme en het klaterende "Clap your hands", en hen mee te slepen in hun sprankelende, spontane motoriek. Guus Meeuwis en een bekende zangeres zongen nog een solonummer begeleid door een beroemde pianist op een fantastisch klinkende vleugel. De huwelijksceremonie en kerkdienst werden verder keurig ingevuld volgens de bisschoppelijke richtlijnen. Aldus oog- en oorgetuigen. Ook de horeca-Geffen had zich goed gepresenteerd door de feestelijke inrichting van het Dorpsplein met draaimolen, zitjes, twee feesttenten en levende muziek op de kiosk. Sjonge, sjonge wat een feest. "Geffes Volk" speelde in de feeststraten en vrolijkte iedereen op. Ze hadden voor het bruidspaar een peper-en-zoutstel. Het laat de verbeelding van de dorpspomper maar niet los. Telkens weer de unieke krant bekijk.end en de journaals herhalend, probeert hij terug te komen tot de realiteit van de dag en het verslag van de stamtafel uit te schrijven. Voetbalclub "NOOIT GEDACHT" vierde het grootste evenement in haar JUBILEUM-JAAR met de wedstrijd: Nooit Gedacht 1 tegen de profs van P.S.V 4000 Gasten bezochten de strijd in sportpark "De Biescamp". En keurig op tijd kwam RUUD, onze RUUD om de aftrap te doen, om het 300e jeugdlid Rick van Rijn te bekleden met het bijzondere SHIRT. Onze RUUD begaf zich na de onnavolgbare, voortreffelijke AFTRAP onder het gewone volk, terwijl hij van alle kanten door de pers belaagd werd. Voorzitter, bestuursleden, stewards hadden hun handen vol om RUUD zijn eigen weg te laten gaan. Ruud kreeg uit handen van onze Maarten Mols nog zijn FREE-BIRD overhandigd. Vooral de jeugd genoot en was dankbaar voor de honderden handtekeningen van Ruud. Het is kenmerkend voor Ruud, dat hij toch het liefst maar gewoon onder ons is. Hij heeft daardoor al onze harten gestolen. "Nooit Gedacht" weerde zich geducht en wist af en toe onder de druk van de profs van P.S.V uit te komen. Ja schoten op de P.S.V doel van onze eigen dappere jongens. "Nooit Gedacht" liet niet met zich spotten. Daarom zette Guus Hiddink na rust zijn sterkste spelers op. We zagen Vennegoor of Hesselink opdraven en Sibon en Lucius, de Jong en Ramzi, Zoetebier. Uiteindelijk wist PS .V toch te winnen met slechts 11 tegen 0.


Maar het was feest op de Biescamp en het bleef feest, want na deze amusante, feestwedstrijd, begon in de grote feesttent "de goederen- en dienstenveiling" ten bate van de jeugd van het 75-jarige Nooit-Gedacht. De veilingmeesters Jan en Gerard hadden een zware taak om alle bieders in de gaten te houden, want de tent was overvol. Toch werd het lieve sommetje van 15 .000,- Euro bij elkaar geveild. Het was spannend en vermakelijk. Het shirt van Ruud bracht het meest op: 1450 Euro!! l Er waren 68 kavels te veilen. Slechts 2 haalde de limiet niet. De pastoor en de burgemeester kunnen aan het werk. De Taopen waren echt in met 575 Euro en ook de Pompzwengels en een dagje mee met chauffeur Toon van Dijk bracht 500 Euro op, de barbeue van Jo van Druenen 340 Euro, Wanda met Surinaams koken 750 Euro en echt racen met Toon v.d. Haterd 400 Euro. Het was een zeer geslaagd onderdeel van de NOOIT-GEDACHT-FEESTEN. Nog meer feest in Geffen: le Jubileum van het Sint-Jorisgilde op zondag 4 juli met 12 gilden. Het Molengraafterrein vol met presentaties, wedstrijden en ruiterrijden. Het was een geweldig fraaie aanblik al die verschillende costuums, schilden vendels, vaandels en trommels. "Sint-Joris" bleek duidelijk de draak te overwinnen met veel vrouw- en mankracht maken ze Geffen vriendelijker, verdraagzamer en veiliger. De stamtafel las het Burgerverslag. Maar 500 exemplaren gedrukt. Jammer! Het verslag biedt veel informatie over vrijwilligers, ouderenproof, golfterrein, klachten, vergunningen, bedrijventerreinen, communicatie, brandweer en veiligheid. Helaas misten we actuele beleidszaken, doelstellingen, toekomstvisie, aanpassingen, analysering van wat goed en fout was, gereaEseerde en niet gerealiseerde zaken en diagnose omtrent : "Hoe een en ander beter kan ..." De hieraan gekoppelde informatieavond werd matig bezocht. De ambtelijke molens blijven traag draaien, het ambtelijk apparaat vertoont weinig flexibiliteit, de burgers krijgen steeds minder invloed is de algemene indruk. De stamtafel roept het gemeentebestuur de burgerij uit te dagen tot meer communicatie. Een goed/slecht voorbeeld is de Diftar-regeling. De inloopavond voor persoonlijke grieven bood nauwelijks ruimte voor discussie, de luierverzameltoestand blijkt over 3 kernen verdeeld: daar luierverzamelzakken kopen, daar inleveren en daar aanvragen. De burgerij is kennelijk leesmoe, of vindt de taal niet aantrekkelijk, of onbegrijpelijk en blijkt daarom slecht geĂŻmformeerd. De gemeente verwijst ons naar de front-office om contact te krijgen met de back-office, als je meer wilt weten of zaken wilt regelen. We wachten nog even met ons oordeel over de Diftar tot het eind van het jaar.

De presentatie van het KOMPLAN en CENTRUMONTWIKKELING met schermprojectie leverde goede informatie door wethouder Ed v. Heese en werd als positief ervaren. We gaan weer op de feesttoer. 60 Jaar, bestaat al weer de hondenvereniging "PH.V. DE TROUWE HELPER". Een zeer drukbezochte reeptie in "het Haasje". Veel sprekers uit provincie en streek waren vol lof en eerbetoon over de kwaliteit van de vereniging, over hun schitterende accommodatie met hondenzwembad , kantine en de oefenterrein-inrichting. Vol trots vermeldt de vereniging: "Ja alles ... zonder subsidie!!!!" "De trouwe Helper" telt een aantal prominente leden. Twee ontvingen terecht een koninklijke onderscheiding: Adriaan van Zandvoort en Bertus Rovers. "WI.K." feliciteerde met een serenade. Proficiat met zo 'n club, zo 'n mensen!!! Ook onze dappere brandweerman Henk van Dinther werd bekroond met een koninklijke onderscheiding om zijn trouw, moed en grote deskundigheid als bevelvoerder 33 jaar lang. Hij moest vanwege leeftijd helaas afscheid nemen. Op 11 juli klonk er ook nog feestelijke koorzang in de kapel van het Oude Klooster. De uit 20 leden bestaande zanggroep "ExpresZo'.' onderleiding van Antonie Brands en met begeleiding van Jan van Kreij liet van zich horen. Prachtige uitgebalanceerde koorklanken, mooie harmonie, zuiverheid van toon en goed verzorgde dynamiek. Het koor in wording mag zich al overal presenteren met groeiend en bloeiend en verrassend mooi repertoire aan musicalsongs, Afrikaans en Hebreeuwse liederen. De dorpspomper kijkt nog maar eens naar het journaal op Brabant TV en gaat zich weer verkneukelen om zoveel om trots op te zijn. Van stamtafel 203. Voor op- of aanmerkingen, de Prins tel. 0412-640982. Volgende stamtafel pas weer op 22 augustus vol met "Effe noar Geffe". Daarom iedereen een fijne vakantie gewenst.

DANKBETUIGING Gaarne willen wij iedereen bedanken voor de belangstelling bij het overlijden van Vader, Opa en Overgrootvader Jas de Haas Speciaal dank aan personeel, vrijwilligsters en nachtzusters van Zorgcentrum "de Heegt" . Ook dank aan Huisartsenpraktijk Geffen , Pastoor Scheepers, leden van de Postduivenvereniging, leden van het Avondwake+ Koorleden en Uitvaartverzorging van Lith B.V. Kinderen, Kleinkinderen en Achterkleinkinderen, de Haas. 9


BOLLEBOZEN Marloes van Druenen is geslaagd voor de opleiding 2Dvormgeefster aan de Grafische school Sint Lucas in Boxtel. Chantal van Dijk is geslaagd voor de opleiding Helpende bij het Koning Willem I College in Vught. Rien van Wanrooij is afgestudeerd aan de Avans Hogeschool in 's-Hertogenbosch in de studierichting Civiele Techniek. Judith Strik (24) uit Geffen heeft haar diploma Vrijetijdsmanagement behaald, aan de NHTV Internationale Hogeschool in Breda. Kim van Schijndel is geslaagd voor verpleegkundige.

TREKKING JUBILEUMLOTERIJ NOOIT GEDACHT Tijdens de uiterst succesvolle dienstenveiling van Nooit Gedacht op zaterdag 10 juli 2004, is de trekking ver-

richt van de jubileumloterij. De hoofdprijs, een reischeque van Globe Reisbureau en Rabobank Het Maasland ter waarde van € 1000, ging naar de Familie Bijveld uit Nuland. De tweede prijs, een waardebon van Wielerhuis v/d Meulenreek ter waarde van€ 500, ging naar de familie Van Rijn uit Geffen. Een overzicht van alle prijswinnaars: 1e prijs: Reischeque Globe Reisbureau en Rabobank het Maasland(€ 1000) Familie Bijveld, Korte Kerkstraat 2, Nuland 2e prijs: Waardebon Wielerhuis v.d. Meulenreek (€ 500) Familie van Rijn, Acaciastraat 20, Geffen 3e prijs: Waardebon Spierings Schoen- en Sportmode (€ 250) Familie van Zandvoort, Meidoornstraat 2, Geffen 4e prijs: Waardebon Fixet Geffen(€ 250) H. Henderikx, Kuilstraat 15a, Ospel 5e prijs: Waardebon Bakkerij Brands (€ 100) J. Staal, Van Coothstraat 21, Geffen 6e prijs: Waardebon Van Zandvoort Mode(€ 100) Claudia Verhoeven, Heeseind 24, Nuland 7e prijs: Waardebon Novalux Bosch van Erp(€ 100) Nancy van der Heijden, Mouterij 25, Berlicum 8e prijs: Waardebon Cafetaria 'tAkkertje (€ 100) Dhr. M. Lambrichts, Sterrebos 358, Oss 9e prijs: Waardebon Cafetaria Govers Friture (€ 100) Ton Hendriks, Ridderhof 96, Oss

oog voor detai l en gevoel voo r perfectie

Ernis schi lders bundelt jarenlange ervaring met de modernste

10

Joy of perfection

technieken en producten . Ernis staat voor kwal iteit in alle facetten.

Ernis schilders b.v.

Ernis glas b.v.

Het Geffens Veld 8 5386 LL Geffen T. 073 532 34 00

F. 073 532 6510 E. info@ernis .nl 1. www.erni s.nl

I

ERNIS

schilders


@ GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. E-mail :postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17. 00 tot 19. 00 uur. woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen burgerzaken). OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073-534 27 38. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 3 8 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 073 - 534 27 38) SPREEKUREN Burgemeester: P.C.J. Boelens Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder J.A.M. Voermans Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder E.J.A.M . van Heese Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder M.J.M. van de Ven Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk.

POLITIE Op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 - 12.00 uur kuntu het gemeentehuis bellen (tel.m. 073-5342100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken. CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00 DENK MEE, STUUR UW MENING IN OF EMAIL UW SUGGESTIES! De gemeenteraad denkt na, ook over uw toekomst. De gemeenteraad van Maasdonk is van plan een toekomstvisie op te stellen en heeft uw bijdrage hiervoor nodig. Een gemeente maakt veel plannen, vaak teveel om tot uitvoering te brengen. En soms zijn deze plannen op enkele punten in tegenspraak met elkaar. De adviesraad Algemeen Bestuur heeft daarom het initiatief genomen om een visie op te stellen voor de toekomst van Maasdonk met een doorkijk naar de jaren 2010-2020. Deze visie moet helder zijn, dichtbij de burger staan en geen hoogdravende taal bevatten. Kortom het moet voor een ieder duidelijk zijn wat ermee bedoeld wordt. Daarom is uw inbreng ook van belang. Uw reactie wordt van harte gewaardeerd, want uw opmerkingen worden genoteerd, gebundeld en worden gebruikt voor de conceptvisie, die dit najaar nog door de raad besproken zal worden. Maar hoe geef je nu vorm aan de discussies, hoe geef je hier handen en voeten aan? Er is gekozen om aan de hand van drie thema's te werken: A. Wonen en werken B. Wijk en buurtbeheer C. Verenigingsleven Per thema zijn er stellingen geformuleerd. Stellingen, die verschillend zijn van elkaar en prikkelend en uitdagend zijn om te reageren en dat is nu precies de bedoeling. Stellingen t.a.v het wijk- en buurtbeheer: 1. "Burgers zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun leef- en woonomgeving, niet de gemeente". 2. "Het is noodzakelijk om in elke kern een goed functionerend dorpspanel te hebben". 3. "De gemeente wil de burger graag betrekken bij de inrichting van de wijken, maar de burger heeft hier geen interesse in". 11


Stellingen t.a.v. het verenigingsleven: 1. "Als een vereniging zonder jaarlijkse subsidie niet kan rondkomen, heeft zij geen bestaansrecht". 2. "De gemeente en verenigingen moeten elkaar niet tegenwerken, maar juist met elkaar optrekken". 3. "Gemeente moet alleen de randvoorwaarden scheppen en het dagelijks beheer volledig overlaten aan de lokale verenigingen( gedeeltelijk p1ivatiseren.)". Stellingen t.a.v. wonen en werken: 1. "Maasdonk moet voor wat betreft het gedeelte, liggend binnen de landelijke regio's Maaskant en Maashorst, zoveel als mogelijk een agrarische gemeente blijven. Natuur en landschap moeten waar nodig wijken." 2. "Maasdonk moet met in achtneming van de gedeeltelijke ligging binnen de stedelijke regio Waalboss zoveel mogelijk een groene gemeente blijven. Binnen de regio moet zoveel mogelijk ruimte gegeven worden aan landschap en recreatie en in beperkte mate aan woningbouw. Landbouw moet zonodig wijken". 3. De Maasdonkse kernen dienen hun eigen dorpse identiteit te houden. (Dit heeft gevolgen voor de aantallen te bouwen woningen. Dit heeft ook gevolgen voor de bouw van woningen op open plekken in lintbebouwing en voor herstructurering. Extra aandacht gaat uit naar de overgang van buitengebied naar stedelijk gebied. Hoe dichter naar het centrumgebied hoe intensiever de bebouwing mag zijn.)" Hoe kunt u nu reageren op deze stellingen? 1. door een brief te schrijven naar de gemeente 2. door een email te sturen naar: toekomstvisie@maasdonk.nl Dus: Stuur uw mening in of email uw suggesties! BURGERJAARVERSLAG 2003 Op dinsdagavond 13 juli heeft de burgemeester aan de gemeenteraad het burgerjaarverslag over het jaar 2003 aangeboden. Met het dualisme heeft de burgemeester de opdracht gekregen om te zorgen voor een goede verhouding tussen burger en bestuur. Hoe aan deze zorgplicht is gewerkt in het jaar 2003 kunt u lezen in dit burgerjaarverslag. Het aspect burgerparticipatie heeft in 2003 nog meer onze aandacht gehad. Daarbij hoort ook een terugkoppeling naar de inwoners van Maasdonk. Over diverse onderwerpen is dan ook de weg bewandeld van overleg, in een vroegtijdig stadium informeren en het mee laten wegen van de diverse opimes . Dat blijft ook in de toekomst aandacht verdienen. Het burge1jaarverslag kunt u vanaf volgende week vinden op onze website www.maasdonk.nl. . Wilt u ook graag een exemplaar ontvangen dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 073-5342100 of een mailtje zenden aan postbus5@maasdonk.nl. 12

VERORDENING LEERLINGENVERVOER GEMEENTE MAASDONK. Burgemeester en wethouders van Maasdonk maken bekend dat de gemeenteraad voornemens is de Verordening leerlingenvervoer gemeente Maasdonk te wijzigen. De conceptverordening ligt vanaf 12 juli 2004 voor een periode van vier weken ter inzage in de publieksruimte op de gemeentesecretarie van Maasdonk. Het adres is Dorpsplein 9 te Geffen U kunt uw zienswijze omtrent de wijzigingen tot en met 9 augustus 2004, schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Een ieder kan op verzoek en tegen betaling van een bedrag aan leges, een afschrift krijgen van genoemde verordening. Maasdonk, 12 juli 2004. College van burgemeester en wethouders van Maasdonk. RECONSTRUCTIECOMMISSIEMAASENMEIERIJ STELT HAAR RECONSTRUCTIEPLAN VAST Het reconstructieplan is klaar Een mooier landschap, een gezondere landbouw, een schoner milieu, meer ruimte voor water en natuur, verbetering van de leefbaarheid, en een sterker en vitaler buitengebied. Dat zijn over twaalf jaar de gevolgen als het reconstructieplan Maas & Meierij uitgevoerd is. Na jaren van overleg heeft de Reconstructiecommissie het plan op donderdag 8 juli vastgesteld. Het buitengebied heeft een opknapbeurt nodig; de situatie is scheefgegroeid. Landbouw en natuur zitten elkaar in de weg. De leefbaarheid van de dorpen gaat achteruit. Nieuwe bedrijvigheid vindt maar moeilijk een plek op het platteland. Het reconstructieplan biedt een oplossing voor deze problemen. Natuur, water, wonen en werken krijgen een betere plek, zodat ze elkaar niet meer hinderen. Bij de Reconstructie, ook de Revitalisering van het Landelijk Gebied genoemd, is een nieuwe manier van plannenmaken gehanteerd. Alle partijen in de streek samen aan tafel. Gemeenten, waterschappen, landbouwen natuurorganisaties, bedrijfsleven, recreatiesector. Allemaal hebben ze hun zegje kunnen doen, ondersteund door de provincie. Daarmee is het reconstructieplan echt een plan van de streek. Groot draagvlak Die nieuwe aanpak heeft wat tijd gekost, maar het gevolg is wel een groot draagvlak. "Het plan is in zeer goed overleg tot stand gekomen. Alle verschillende be1angen komen goed aan hun trekken", zegt Dick Sonneveld, voorzitter van de Reconstructiecommissie Maas en Meierij . Hij prijst de constructieve opstelling van alle partijen, die toch vaak tegengestelde belangen hebben. Het is dan ook echt een kunststukje dat ze elkaar gevonden hebben.


Een kleine domper op de vreugde is dat de Brabantse Milieufederatie op het laatste moment uit het overleg is gestapt. Dat heeft niets te maken met het Reconstructieplan voor Maas en Meierij, maar met de ammoniakmaatregelen van het kabinet. In de streek zijn de verhoudingen goed, benadrukt Sonneveld. Om te voorkomen dat het plan alleen een plan blijft, is ook een uitvoeringsprogramma opgesteld met tal van projecten. Daarbij is de streek aan zet. Gemeenten, waterschappen, particulieren en maatschappelijke organisaties moeten het initiatief nemen. Ze worden overigens goed ondersteund door de provincie. Intensieve veehouderij Een belangrijk onderdeel is de zonering van de intensieve veehouderij. Er is een indeling gemaakt in drie soorten gebieden. In landbouwontwikkelingsgebieden krijgen deze bedrijven ruimte om verder te ontwikkelen. In extensiveringsgebieden krijgen natuur, extensieve recreatie, water en wonen voorrang. In verwevingsge-bieden zijn landbouw, natuur en wonen verweven. Ook hier hebben intensieve veebedrijven ontwikkelingsmogelijkheden, mits dat niet tot problemen leidt met andere functies. Voor de goede invulling van de zonering is het nodig dat een beperkt aantal intensieve veebedrijven verplaatst wordt. Het uitvoeringsprogramma voorziet daarin. Procedure Zoals vermeld is het plan tot stand gekomen in samen-

spraak met alle partijen in de streek. Bovendien is het eerste concept-plan de afgelopen maanden besproken met alle achterbannen en heeft iedereen zijn visie kunnen geven in streekbijeenkomsten die per gemeente plaatsvonden. Het plan dat nu is vastgesteld wordt aangeboden aan Gedeputeerde Staten, die daarover in oktober een officiĂŤle inspraakronde organiseren. Het college doet daarna een afgewogen voorstel aan Provinciale Staten. Zodra deze het plan vaststellen, gaat het plan ter goedkeuring naar de ministeries van Vrom en LNV Het reconstructieplan treedt in werking zodra de ministers het plan bekendmaken. Dit zal naar verwachting in het voorjaar van 2005 gebeuren. De uitvoering hoeft daar niet op te wachten. Initiatieven die bijdragen aan de doelen in het reconstructieplan kunnen ook nu al bij het projectbureau Maas en Meierij, voor financiĂŤle ondersteuning, worden ingediend. Het reconstructiegebied Maas en Meierij beslaat de gemeenten 's-Hertogenbosch, Maasdonk, Oss, Sint Michielsgestel, Schijndel, Bernheze en Lith.

TOREN"KLANKJE" Nuland heeft Lambert van Nistelrooij, wij hebben Ruud!

Vakantie openingstijden van: "Uw eigen Drogist" Moniek van Herpen Dorpsplein 15 Week 32: maandag 2 augustus t/m zaterdag 7 augustus Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag: 8.30 - 13.00 uur Vrijdag: 8.30 - 12.15 uur / 13.15 - 18.00 uur Zaterdag: 8.30 - 16.00 uur

Week 33: maandag 9 augustus t/m zaterdag 14 augustus De gehele week geslotenlll Week 34: maandag 16 augustus t/m zaterdag 21 augustus Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag: 8.30 - 13.00 uur Vrijdag: 8.30 - 12.15 uur / 13.15 - 18.00 uur Zaterdag: 8.30 - 16.00 uur

Fijne vakantie gewenst van: Gwen, Jet, Janneke en Moniek i3


Rabobank


Gymnastiek Vereniging

OPROEP OPROEP Vanaf dinsdag 7 september gaat onze gymvereniging weer van start met diverse groepen. Hebt u interesse om zelf te gaan gymen of aerobicles te volgen, of wilt u uw kind inschrijven voor gym of streetdance dan hebben wij het volgende te bieden: PEUTERGYM l Olessen op vrijdagochtend, start op 17 september 2004. KLEUTERGYM, MEISJES EN JONGENSGYM; dinsdagavond DAMESGYM; dinsdagavond en donderdagmiddag HERENGYM; dinsdagavond STREETDANCE 6 tot 12 jaar; woensdagavond AEROBIC DAMES; woensdagavond Voor de kosten hoeft u het niet te laten: Wij bieden u ruim 30 lessen voor een contributie van resp.€ 35,00 / € 45,00 / € 50,00 (jeugd) of resp. € 60,00 / € 75,00 (aerobic+ dames/heren). De peutergym kost aan contributie slechts € 21,00 voor 10 lessen. Graag nodigen wij u uit om eens te komen kijken of zelfs een proefles mee te draaien! Dus .. . aarzel niet en neem contact op met Ellie Savelkouls (tel. 5323083) voor alle informatie. Heel graag tot ziens bij onze gymvereniging. bestuur GVG

lessen volgen op enkele instrumenten die je zelf mag kiezen. We sluiten af met een voorstelling in de Linck. Dat en nog veel meer, is de Muziekclub ! De muziekclub duurt 1 jaar, zo 'n 35 lessen van één uur. Per groep is er plaats voor 12 tot 16 kinderen. De lessen worden gegeven in Maasdonk (in Vinkel in De Den en in Nuland in gemeenschapshuis De Meent) op donderdagmiddag tussen ongeveer 16.00 tot 19.00 uur. De muziekclub kost 116 Euro per schooljaar, inclusief lesmateriaal. Daar komt nog een klokkenspel van ongeveer 18 Euro bij. Zo 'n klokkenspel ktm je kopen bij Fa. Arons in Oss, misschien overkopen van een vriend(innetje) die vorig jaar de Muziekclub gedaan heeft oflenen bij Stichting Muziekvrienden (info bij M. Leeyen. Tel: 5323900). Voor inschrijving kun je contact opnemen met één van de contactpersonen van Muziekschool Maasdonk: Mevr. Leeyen, Jeroen Boschstraat 15, 5381 GA Vinkel, tel: 5323900 Mevr. Martens, Berkenboog 7, 5386 GB Geffen, tel:5327907

DE NIJMEEGSE VIERDAAGSE Bij onze vorige advertentie ben ik de datum vergeten van onze INLOOPAVOND. Op Vrijdagavond 23 juli vanaf 19.00 uur zijn HARTE WELKOM om met ons een glaasje te heffen. IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM IN CAFE ZAAL DE GOUDEN LEEUW Graag tot dan. ENTREE IS GRATIS. De wandelclub.

MUZIEKSCHOOL MAASDONK Wil jij ook bij de muziekclub? Voor kinderen die in schoolj aar 2004/2005 in groep 4 of 5 zitten. De muziekclub is geen rekenen, geen taal, geen aardrijkskunde maar gewoon muziekles. Na schooltijd kun je deze les volgen bij jou in de buurt. Je leert dan wat muziek is, hoe leuk het is om samen muziek te maken en welke instrumenten er allemaal zijn. Zelf speel je in de les op o.a. keyboard, gitaar en klokkenspel. Deze cursus is ook een heel goede voorbereiding op het leren spelen van een instrument. Op die instrumenten kunje tijdens de Muziekclub dus al spelen, maar alle andere instrumenten komen ook aan de beurt: af en toe komt er een ander kind, dat al op een instrument speelt, langs met zijn of haar instrument. Verder ktm je aan het einde van het jaar een paar proef-

TE HUUR OPSLAG/BEDRIJFSRUIMTE Op industrieterrein te huur voor een periode van maximaal twee jaar een ruimte van 200m 2 met een vrije hoogte van circa 6 meter. De ruimte heeft een eigen oprit op De Doelen en is voorzien van een overheaddeur (afmeting ca. 4 x 4 meter). Aanwezig zijn de voorzieningen voor gas, water en electra (incl. kracht) tevens is een aansluiting voor riool aanwezig ten behoeve van een toilet/keuken voorziening. De ruimte is uitermate geschikt voor opslag. Huur voor een kortere periode t.b.v. opslag is bespreekbaar. Voor inlichtingen kunt u bellen naar: 06 - 54 60 47 52. 15


BLAASKAPEL DE POMPZWENGELS Zoals geschreven in een vorige Torenklanken, zouden we u verslag doen van onze reis naar Oostenrijk. Nu hadden we ons als Pompzwengels zijnde daar enorm op verheugd, maar dat het zo leuk, gezellig en fantastisch zou worden, hadden we van tevoren niet verwacht. Aan iedereen die meegereisd is, is gevraagd in een paar zinnen op te schrijven wat zij van de reis vonden. Deze bevindingen zijn samengevoegd in onderstaand verslag. Blaaskapel De Pompzwengels wenst u veel lees plezier en bedankt via deze weg nogmaals alle fans met speciale dank aan Henk v.d. Doelen voor het welslagen van Oostenrijk 2004! ! SUPER!!! Donderdag 17 juni 2004, 06.10 uur zaten we met z'n allen goed gemutst en vol enthousiasme in de bus, klaar voor vertrek naar Oostenrijk. Ondanks het vroege uur werd er al veel gekletst en gelachen, de stemming zat er al goed in. Rond 18.30 uur arriveerden we in Puhret, waar het eten al op ons stond te wachten. Na een kleine repetitie van de Pompzwengels (dit na ruim 12 uur reizen .. !!) in de oefenruimte van de plaatselijke blaaskapel en kennis gemaakt te hebben met het Oostenrijkse bier en wijn, werd het bed opgezocht. De volgende dag liep ' de weklcer weer vroeg af (06.00 uur namelijk). Vrijdag 18 juni op naar Tsjechië het land van de Moravische muziek (.. Hoewel s9mmige Tsjechen er nog nooit van gehoord hadden .. ??!!). We bezochten daar het historische dorp Crumlov, een schitterend dorp met prachtige gebouwen. Later op de dag verzorgde de blaaskapel een optreden bij een plaatselijk restaurant. Dit optreden werd zeer goed ontvangen, een plaatselijke zender legde nog een interview af met onze reisleidster voor de gehele reis, Ilse Brands. Terug in Puhret verzorgde de blaaskapel een fantastisch optreden in de feesttent. Deze tent stond er ter ere van het 110 jarig bestaan van de plaatselijke blaaskapel. Gedurende het gehele weekend vonden er optredens plaats. Het ruim 3,5 uur durende optreden werd vol enthousiasme ontvangen door het aanwezige publiek met daaronder uiteraard de meegereisde fans. Een prima concert van Moravische muziek werd er gegeven door de blaaskapel, zeer geconcentreerd en vol overgave gebracht. Als toegift lieten De Pompzwengels horen wat carnaval in Holland is, een Hollands-Oostenrijke polonaise liep door de tent. Het was één groot feest. Zaterdag 19 juni heeft het grootste gedeelte van het reisgezelschap deelgenomen aan een bos/bergwandeling onder leiding van onze gids Henk v.d. Doelen. De heenreis viel nog mee, maar de terugreis hadden de meeste last van behoorlijk wat zweet. Heen liepen we omlaag, terug gingen we alleen maar omhoog via een steile berg. 16

's-Middags gaf de blaaskapel een zeer gedisciplineerd optreden tijdens de receptie van de jubilerende blaaskapel. De aanwezige gasten waren zeer onder de indruk van het optreden. In een jeugdherberg hebben we 's-avonds de wedstrijd Nederland -Tsjechie gekeken. Naast 54 Hollanders waren er 12 Oostenrijkers aanwezig. Deze 12 maakten aan het einde van de wedstrijd meer lawaai. dan de :. Hollanders .... We hadden verloren, wat een teleu elling. Dan maar op naar de feesttent waar blaa ka . ~ akos uit Tsjechië een optreden gaf, het verlies werd en de positieve sfeer kwam weer terug. Zondag 20 juni EINDELIJK een beetje uit la het hotel waar we verbleven, werden mars\ georganiseerd. Verschillende blaaskapellen ui geving namen hier aan deel. En eerlijk is eer ·. ar kunnen we hier nog veel van leren. Wat een - 1 ..me hadden die gasten zeg! Die lieten zich niet Yan e ijs brengen door de regen. (het heeft namelijk de =e ele zondag geregend). Ruim 800 muzikanten speeldè efilé muziek in de feesttent, heel uniek en apart. Later in de middag gaf de blaaskapel haar laatste oneert van deze reis. Het werd wederom één gro eest. Zowel het aanwezige publiek als fan- he ' genoten van dit optreden. Een super _ o o er:. Na het diner genuttigd te hebben bij Ga:,--cho i-.:. -aar we gedurende onze reis verblev ·erden de ·offers gepakt en werd er afscheid nn h ' Oostenrijkse bier en wijn. De leuke verhalen Yan dez reis werden nog dunnetjes na verteld ... Maandagmorgen 06.1: uur Yertrek naar Nederland, het was nu een stuk rustiger in de bus dan de heenreis. De meeste sliepen hun oe- Yerder uit, maar de sfeer werd er niet minder om. Echt iedereen was en is nog steeds vol lof over deze re geklce reis. Bij aankomst in Geffen hebben we nog en overheerlijk diner genuttigd bij De Gouden Leem...-. Tevens werd er ter afsluiting een groepsfoto gemaakt ... Uiteindelijk zocht iedereen zijn weg naar huis. Oo temijk 2004 was voorbij ........ . i

Tot slot enkele los e laeten, die leden van de blaaskapel zelf en meegereisde fans op hebben geschreven: - Blaaskapel De Pompzwengels en Henk v.d. Doelen bedankt ·oor deze geweldige reis, alles was voonreffelijk georganiseerd! - Pompzwengels jullie hebben er weer meer sup rs bij gelaegen, schitterende kapel zijn jullie ! - Het was één grote familie, één groot feest. he ,varen te geklce dagen - Het was een fantastische reis, ik vond het leuk om deze met jullie mede te mogen organiseren en de geweldige optredens mee te maken. Ook de totale groep heeft zich geweldig opgesteld en zeer positief gereageerd op kleine ongemaklcen. Hopelijk gaan we dit nog vaker doen! (Henk vd Doelen)


- We hebben de zon zien zakken in de Donau, dat was een prachtig gezicht. Veel gelachen en veel van de muziek genoten. Voor herhaling vatbaar! - Wij hebben Puhret weer eens laten horen voor de derde keer hoe goed die Nederlanders kunnen feesten. De zaal te vermaken met goede muziek. - Mijn collega muzikant bassist van een blaaskapel staat naast mij op het podium. We staan tegen elkaar te vertellen hoe vaak we al niet gevallen zijn met de bas in onze handen. Goed, ik moest weer blazen, dus stop ik het gesprek met hem. Ineens zie ik in mij n rechter ooghoek iemand met een wel heel groot insh·ument in zijn handen richting de rand van he podium zwalken ... Vervolgens verdwijnt die per oon ui· mijn beeld. Wat denk je? Is mijn collega bassist ·oor de zoveelste keer met bas en al van een podium afgevallen. Wonder boven -. erker nog ... hij staat op wonder mankeerde hii en blaast weer verd r. - Willie van Erp (onze - llmeister) overhandigt aan een Oostenrijk.se uzik r n in~elij ste foto van de Pompzwengel . Ifr d e ·olgende woorden: "ein Kado Yon un . das konnen ·e an die Mauer plakken" a drie jaar gaat het D ui r ·el op vooruit...! - De paparazzi (fam van Hirthum I edankt de Pompzwengels voor hun bereidwillige me e :verking en voor de enorme reis die zij georganiseerd hebben. Bij een volgend evenement hopen wij \Yeer aanwezig te mogen zijn. Wij wensen De Pompzwengel voor de toekomst nog heel veel succes! - Het was het \Veekend waar het woord "veel" centraal stond. Veel la hen. veel plezier, veel bier en een dag van veel re_en. Daarom konden wij die dag het muziekspektakel op e ·oet volgen op de kamer van Bijs en Jan. Maar er k -amen meer liefhebbers ... een zekere R de Vries wilde alles, maar dan Annie v H alia P t camera en fototoestel! Daarook alles vastleggen bij viel het wel op da· Henk v B. opvallend en angstvallig in haar buurt b :. Samen zaten ze op het bed van Bijs en zo werden alle optredens op de gevoelige plaat gezet. En ons uitzicht? Ons uitzicht was hun achterkant, ook mooi, maar minder spectaculair Wij hopen dat Petra R de Vries al og het beeldmateriaal aan ons beschikbaar wil stellen. zodat wij kunnen genieten van het unieke muziekgebeuren. - Wat je te wachten staat als je mee gaat als supporter van De Pompzwengels weet je niet. Het is een hechte groep en iedereen kent elkaar. Toch heb ik van deze reis ontzettend genoten. De sfeer onderling, de humor, de verhalen en bovenal de muziek, die iedereen deed smelten. Verschillende Pompzwengels hebben mij gevraagd of ik spijt had van de reis, NEE DUS. Heel veel groetjes en dank aan de organisatie! (Thea) - Wat mij vooral opviel gedurende deze reis, was dat jong en oud zo leuk met elkaar omgaan. De sfeer was

perfect en de fans hebben het onderling ook heel erg gezellig en leuk gehad! Groetjes, Blaaskapel De Pomzpwengels PS: noteert U alvast op uw kalender of in uw agenda: 9 en 10 oktober muziekfeest blaaskapel De Pompzwengels!

~

'\] Ceffifl ~ L_~~~ Wij van KPJ Geffen willen graag alle aspiranten bedanken voor het afgelopen jaar. Ook jullie ouders willen we bedanken voor alle hulp . En we hopen dat jullie er volgend jaar weer allemaal bij zijn. Opgeven voor het komende seizoen 2004/2005 kan nog tot 15 Juli a.s. Wij wensen jullie alvast een fijne vakantie en tot in het volgende seizoen. Groetjes KP J Geffen

100 gram met een vleugje knoflook

120

Wings,

1so

100 gram

149

Aardappel salade, soo gram

2so

Salami,

per stuk

gemarineerd kipkluifje omwikkeld met ontbijtspek geregen aan een spies

Runder schnitzels,

Zeeuwse spek uit eigen keuken

150 gram halen, 100 gram betalen

4 BARBEQUE-SCHIJVEN + 4 BARBEQUE WORSTJES € 498

samen voor: Deze aanbiedingen zijn geldig van 19 tot en met 24 juli 2004.

Tijdens Geffense kermis 9, 10 en 11 augustus zijn wij gesloten! ~ Keurslagerij

~

~!~t:r~!t

Geffen

KEURSIAGER tel. (073) 532 58 91

17


Ml5Sa. ON'IWtl(KZUIC VUDI CUTVI

Geslaagde fietstocht M.O. V. Op zondag 27 juni hield de M.O.V groep de jaarlijkse gezinsfietstocht voor het goede doel. Ondanks de regendruppels en de donkere lucht aan het begin van de ochtend hoefden we niet te vrezen want op het tijdstip van de start trok de hemel al weer aardig open en het is een prachtige zondag geworden. We begonnen om half 10 met een themaviering in de kerk. Moniek Loeffen vertelde over het project in Gambia en het imniddels in de hele regio beroemde AfrikaEngakoor zorgde met sprankelende en swingende Afrikaanse liederen en muziek voor de juiste sfeer. Daarna sprongen de deelnemers op de fiets. Onze route liep dit jaar o.a. door de Osse wijk Ussen en veel mensen waren verrast door de prachtige natuurgebiedjes die deze wijk rijk is. Je hoeft soms niet ver te gaan om mooi te kunnen fietsen. De eerste pauzeplaats bij Moniek thuis in Teefelen was het gezelligste terrasje van heel Teefelen. Bij de volgende stop, midden in de polder bij natuurgebied "Het gat van de dam", hadden we onze Geffense toren al weer bijna in beeld en dan is het niet erg als je het laatste stukje tegen in de wind in moet fietsen. In de Bonkelaar hebben we de prijzen verloot. Van de kinderen die hadden gesponsord won Lindsay Hendriks de fel begeerde fiets. Kortom, het was weer een fantastische dag geweest. Veel plezier voor de deelnemers en een prachtige opbrengst voor het sportproject voor de kansarme jongeren in Gambia van maar liefst € 2752,37. Van dit bedrag werd € 963,76 door de kinderen bijeengebracht. Zoals u weet krijgen we daarbij nog een projectsubsidie van Wilde Ganzen en het NCDO (Nationale Commissie Duurzame Ontwikkeling) verdubbelt de opbrengst.

Druenen, Rabobank het Maasland, v.d. Sanden tuinder, Slijterij De Bottelier, v. Soest en Partners, Spierings VO.F. , Steenbergen Lektuur en tabakshop, Stip Drogisterij, Tonny Jansen, Wihabo, Youthjeugdmode, v. Zandvoort mode en de andere anonieme gulle gevers, hartelijk dank! M.O.Vgroep Geffen (Missie-Ontwikkeling- rede)

BLAASKAPEL DE POMPZWENGELS BEDA:' iKT Bedankt voor de goed georganiseerde reis naar Oo tenrijk ... Bedankt voor alle lol... Bedankt voor jullie fantastische optredens .. . Bedankt voor alle gezelligheid ... Bedankt voor alle anekdotes en verhalen .. . Bedankt voor alles ... !!! Bedankt. .. iedereen die mee gereisd is naar Oo t.enrijk ... Er gaat géén dag voorbij of een anekdote uit Oostenrijk wordt verteld. Het was écht FANTASTISCH, een ·olgende keer zijn wij graag weer van de partij! !! Groetjes, Leo en Corrie, Henk en Annie, Piet en _..\nnie, Anny, Pieta en Mien.

Gordijnen Atelier "VeGa" Precisie en Maatwerk

• Gordijnen • Vitrage • lnbetween

Dank aan onze sponsors. Ieder jaar kloppen wij aan bij de Geffense ondernemers en steeds weer opnieuw steunen zij met gulle gebaren in de vorm van geld of goederen deze fietstocht voor het goede doel. Apotheek Maasdonk, Bakkerij Brands, Bakkerij van Hoorn, Bloem Marlou, Bosch van Erp, Café de Gouden Leeuw, Café Govers, Café 't Haasje, Carbone, Cinerent, C-1000 van Herpen, v.d. Doelen Assurantiën, Dolce Vita, Fixet Bouwmarkt, Garage van Heesch, Gebroeders van Wanrooy BV, Govers friture, Henkel Ravenstein, Kapsalon Ardon, Keurslagerij van Tuyl, Kiki mode, de Kinderen VO.F., Levix automatisering, v.d. Meulenreek, Nas Afbouw B.V, Nenas, Optiek Stefan, Poelierderij van 18

• Embrasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het veranderen va uw bestaande gordijnen

Runrotstraat 25, 5386 CT Geffen Tel: 073 532 65 48, Fax: 073 532 74 26


TEL DE ZEGENINGEN! Ze zijn vijftig jaar getrouwd en samen honderdvijftig jaar... Frans en Miet van Dijk blikken terug. Miet is er eentje van "d'n Dirk": dochter van Mina van Schijndel en Frans Glaudemans uit Nuland. Tot haar 15 e jaar had ze haar achternaam steeds met ou geschreven , maar toen ze een identiteitsbewijs moest halen, ontdekte ze de schrijffout. Overigen de ' Gloudemansen' met au en ou zijn familie van elkaar. M iet is het 2e kind ui een ~--..-:...;..,i;;;;...;...;.;..._ __. gezin van elf waarvan er één kort na de geboorte stierf. Na haar zeven schoo - -en bleef ze thuis werken en deed naaiwerk voor de familie. Ze werkte bij onderwij zeres juffrouw \ D E en korte tijd op het gemeentehuis in de hui ho de -J e dienst. Met (bevrij dings )fee n en kermissen stonden er in die tijd altij d danstenten in het dorp en daar leerde ze Frans kennen. Frans, zoon van Hein \-an Dijk en Tina van Venrooij woonde aan de Geffe e Weerscheut en hij was de oudste van de negen. Ze reden thu· ee ·romkarren' : vader en Frans haalden de melk op ::n _ uland en broer Jo in Vinkel. Frans reed met de, iets naar de boeren die achteraf woonden. De m ·erden daarna op de k ar gezet en naar de Rij · -== = racht, alwaar ze opgehaald werden a gen. door de "Lacto'·_. ~ Moeder van Dijk_ - oen Frans 18 jaar was en dat ~ betekende al jong ee verantwoordelijkheid. Frans en M iet trouwde . j uli 1954. Op die dag ging Frans eerst nog in alle n .c e ·cte rornme rijden' en werd op de Koppeldijk afgelor Heintje d'n Dirk, anders zou hij te laat zijn voor de H.~ 1is! Zoals gebruikelijk werd het feest thuis bij Miet o de boerderij gevierd. Op de deel was de dansvloer. de ge roeders Kerkhof luisterden het feest muzikaal op me ·de monica' en Riet van Venrooij (van beide echtelieden een nichtje) bereidde een uitstekend diner, hetgeen haar ,...-el was toevertrouwd, want ze werkte immers bij de pastoor! "Onze huwelijksreis was naar het Marensveld" zeggen Frans en Miet, want de dag na het huwelijk gingen ze mee hooien met vader Glaudemans, nadat Frans eerst nog de romkar had gereden! Frans verdiende gedurende 14 jaar de kost bij Kemps, de zeemlederfabriek, wat f 54,00 per week opleverde en werkte vervolgens 12 jaar bij Dorus Heijmans. Daar mocht hij de vrachtwagen rijden. Zijn vader vertolkte dat met: "d'n directeur uit gaan hangen! "

Miet zorgde voor het gezin. Ze kregen zes kinderen: Tineke, Frank, Henri, Wilna, Mariëtte en Corine en woonden in de Heegterstraat en verhuisden later naar De Wiel. Frans kwam vanwege rugklachten al met zijn 50e jaar thuis. Ook Miet moest direct na hun zilveren huwelijksfeest een nier afstaan. Zeer waarschijnlijk had ze zonder dat ze het wist tbc gehad. Een mooie levensinvulling was het vrijwilligerswerk bij de ouderen. Samen stonden ze achter de bar en Frans was daarnaast 'de portier' van het Oude Klooster. Terugkijkend zegt Frans: "We hadden nooit verwacht dat we een auto zouden rijden, dat ons Miet een rijbewijs zou halen en dat ik op de computer kon werken!" Ze zijn ook trots op de kleinkinderen Simone, Miranda, Daniëlle, Chantal, Gert-Jan, Ester, Hilde, Remco, Odet, Meike, Silke, Afke, Cynthia en Priscilla. De 50-jarige bruiloft vieren geeft een dubbel gevoel: fijn om de mijlpaal te halen, maar vanwege hun beider zwakke gezondheid kan er niet uitbundig gefeest worden. "Dat is wel jammer, maar we moeten de zegeningen tellen" zegt Miet. In eigen kring werd de gouden trouwdag ingevuld. 's Morgens nuttigden Frans en Miet hun ontbijt tezamen met de eigen kinderen. Ze zaten in de tafelopstelling, zoals die vroeger ook was en er kwamen leuke herinneringen naar boven! Er werden bloemen gebracht en de burgemeester bracht een bezoek. Daarna was er een gezellig samenzijn met kinderen en kleinkinderen. Van harte proficiat!

RODE-KRUIS-COLLECTE-2004 Boven verwachting heeft de collecte een mooi bedrag opgebracht€ 1.187,02. Inwoners en collectanten uit Geffen bedankt hiervoor, onder jullie was dit niet mogenlijk. Heel veel danl<: namens het Rode-Kruis afdeling-Maasland en Coördinator Ans Heijmans.

EEN BLOEMETJE OF (ADEAVTJE VAN

DOL(E V ITA DAT PAKT AL.TIJD GOED VIT

WOON - & T UIND ECO RATI E DORPSTRAAT 52

GEFFEN

073 532 49 57

Geopend van dinsdag t/m zaterdag van 10.00 - 18.00 uur

19


Uw \·lsil~kaarlje in de !Jem<:t·nttrood

Piet de Haas erelid VPM Vanwege zijn bijzondere verdiensten voor onze partij in het bijzonder en de Geffense politiek in zijn algemeenheid is Piet de Haas (79) benoemd tot erelid van de VPM. Eind jaren '70 stond Piet aan de wieg van de Vooruitstrevende Fractie (VF) in Geffen. Met het ontstaan van de gemeente Maasdonk fuseerde de VF 15 jaar later met haar zusterpartij in Nuland tot wat u nu kent als de Vooruitstrevende Partij Maasdonk (VPM). Piet de Haas is onafgebroken actief geweest binnen onze partij. Vooral ook in de verkiezingsstrijd stond hij z'n mannetje; een echte krachtpatser. Voor al zijn inspanningen zijn wij Piet ontzettend dankbaar. Uit handen van onze voorzitter Ad van den Boogaard ontving Piet de Haas de aan het erelidmaatschap verbonden oorkonde, een mooie bos bloemen voor zijn vrouw Corry en een gepast cadeautje. Piet, proficiat!

Namens bestuur en leden van .de VPM, Charles van Herpen.

9e Dries v. Nistelrooij - Wilco Verhoeven 10e Marietje v.d. Doelen - Ine Loeffen l le Theo v. Uden - Susan v. Uden 12e Wil v. Dijk - May v.d. Linden 13e Henny Schuurmans -André Schuurmans 14e Tiny v.d. Doelen - Dolf Vorstenbosch l 5e Cor Langens - Helma Langens 16e Joke v. Dijk - Ben v.d. Linden l 7e Carola v.d. Camp - Peter Schutjens 18e Hans Huibers - Willy v. Erp 19e Sjaan Heijmans -Antoinette Tijssen 20e Wies v. Lent - Tonnie v. Lent 21e Christian Schuurmans - Martijn v. Dinther 22e Piet de Moor - Thea v.d. Berg 23e Rinie v. Nistelrooij - Sandra Verhoeven Na een spannende finale om de poedelprij s zijn uiteindelijk Mia de Moor en Miep Creemers eindfinalisten geworden. 24e Wim v. Hoorn - Brendy Vogels 25e Mat de Kleijn - Kim de Kleijn 26e Mia de Moor - Miep Creemers Bij deze willen we onze sponsors heel hartelijk bedanken evenals degene die meegeholpen hebben om deze dag goed te laten verlopen. Voor 2005 kunt u 26 juni op de kalender zetten. Tot dan! Het bestuur van J.B.C. Geffen.

DIERENSPECIAALZMK &VEEVOEDERS

B, de Kinderen v.o.f. open: Ma t/m Vr 13.00 tot 19.00 u Zaterdag &.30 fot 17.00 u

Let op!! dit zijn de dagen dat we in de bouwvakvakanfe gesloten ziin: Terugblik op het Se Geffens Open Jeu des Boules toernooi. Zondag 27 juni is weer een mooie jeu des boules dag geworden. Goed weer, een goede sfeer, kortom een sportief en goed verlopen evenement. Er deden dit jaar 26 koppels mee. Het spannends was het deze keer om de laatste plaatsen. Er waren 3 koppels met dezelfde wedstrijd punten en hetzelfde aantal minpunten. De uitslag is als volgt: 1e Toon Schuurmans - Toon Lepoutre 2e Richard Schuurmans - Bart Scheutjens 3e Tonnie Schuurmans - Hendrik v. Rijt 4e Hans v. Leeuwen - Kees v.d. Doelen 6e André v.d. Biezen - Henk v.d. Biezen 7e Piet Heijmans - Willy Tijssen 8e Gerard v.d. Zanden - Ronald v.d. Zanden 20

Dinsdag 27 juli gesloten Maandag 2 augustus gesloten Dinsdag 3 augustus gesloten Woensdag 4 augustus open!! Donderdag 5 augustus gesloten Vrijdag 6 augustus gesloten Zaterdag 7 augustus open!! Maandag 9 augustus gesloten Dinsdag 10 augustus gesloten Dinsdag 17 augustus gesloten Wij wensen U een prettige vakantie Il Anita & Bart


Begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent.

Gratis aan te vragen uitvaartcodicil: 1 telefoontje en u heeft het uitvaartcodicil zo snel mogelijk in huis.

Uitvaartshowroom: Bezoek onze uitvaartshowroom aan de Geffensestraat 1 A te Heesch. Dit kan na telefonische afspraak.

Wilt u weten of u voldoende verzekerd bent voor de uitvaartkosten dan kunnen wij dit voor u verzorgen.

Al onze adviezen zijn gratis en vrijblijvend.

Donders Uitvaartverzorging

Oss

Tel. 0412 - 64 24 54

Rosmalen

Tel. 073 - 522 42 86

Berlicum

Tel. 073 - 503 52 58

Donders Uitvaa _s owroom, Geffensestraat 1A te Heesch.

v.d. Bosc

. Wanrooy

KEUKENS

M et van Schijndel Bouwgroep neem t u elke hindernis die u met b ouwen tegenkomt!

V.O.F.

INTERIEURS

* Ambachtelijke keukens naar uw wens gemaakt

* Dealer Nieburg en RWK Keukens * Keukenrenovatie * Vervanging inbouwapparatuur (gratis ingebouwd)

Bezoek onze showroom na telefonische afspraak. DEALER:

SIEMENS

imperial

mm iel IECHNlf l

Ol f om ru1 GJ

1'1:iele

Kerkstraat 25, Nuland Telefoon 073 - 5322774 'H

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP Bredeweg 13, Geffen Tel. : 073-532296 l

f<e!Yooo~!.iY.EDruJF

ä ~

~

•o

= :!;

(#'

'Il'. EN All>>

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Renovatie projecten. Tel 073 532 34 69 Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl Spuitwerkzaamheden.


G'68 MAASDONK Minivolleybal groot succes bij G'68 Maasdonk! Vorig jaar september zijn we met een groepje van zo'n 6 kinderen tussen de 6 en 11 jaar gestart met het spelen van circulatie/minivolleybal. Nu, aan het einde van het seizoen, hebben we al 15 leden in deze groep. De kinderen vinden het hartstikke leuk. We kunnen dus wel spreken van een succes! Bij deze vorm van volleybal wordt de kinderen spelenderwijs balgevoel aangeleerd en de beginselen van het spelletje bijgebracht. Zo'n 8 keer per jaar mogen ze het geleerde toepassen in een toernooi tegen andere clubs. Er wordt dan op verschillende niveau's gevolleybald: in niveau 1, voor de beginnende spelers, wordt veel gegooid, gevangen en gerend, en in het hoogste niveau, niveau 6, wordt bijna gewoon volleybal gespeeld. Bij onze club zijn verschillende niveau's te vinden, dus ieder kind (vanaf 6 jaar) is welkom. Wij willen daarom aan het begin van het volgende schooljaar, op zaterdag 11 september, alle geinteresseerde kinderen uitnodigen om een keertje mee te doen. Om 10.00 uur begint de groep van 6 tot en met 8 jaar, de groep van 9 tot en met 11 speelt om 11.00 uur. We spelen in de gymzaal in Nuland, maar omdat wij een echte Maasdonkse club zijn, zijn kinderen uit Geffen en Vinkel natuurlijk ook van harte welkom. Het zou fijn zijn als je je even aanmeldt bij Ellen van Nistelrooij (tel. 06-54692345). Tot ziens op 11 september bij G'68 Maasdonk!

VAN EEN LEIEN DAKJE ... ! De restauratie van onze monumentale kerk gaat na de bouwvakvakantie beginnen. In 1997 is er al enig opknapwerk verricht, maar nu gaat er een grote restauratie plaatsvinden. De deskundigen van de Rijksdienst voor Monumentenzorg, de provincie, de gemeente, het Bisschoppelijk Bouwbureau heb-

Ratten Ka.:::;~en Vlooien

@ JI\

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Kraaijeven 3 5386 LH Geffen 22

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

ben met het parochiebestuur en zijn medewerkers hun licht over het geheel laten schijnen. Het wordt een project in drie fasen in een tijdsbestek van 5 à 6 jaar. De 1e fase start half augustus. De kerk wordt binnen en buiten in de steigers gezet en er wordt begonnen met het dak, de goten, de nog niet gerestaureerde ramen, de voorzetramen en het voegwerk. De 2e fase bevat het schilderwerk. Origineel schilderwerk wordt teruggebracht; er is verf losgelaten en verkleurd. Er wordt nieuwe kleurvaste verf aangebracht. In de 3e fase krijgt de pastorie van binnen en buiten een opknapbeurt. De kosten zullen voor 70% gedragen worden door Monumentenzorg. De parochie kan zelf 15% bij dragen en het restant van 15% proberen we de komende jaren door middel van akties en sponsoring bij elkaar te brengen. Op 14 juli is "de aftrap" voor de commissies die de diverse zaken gaan behartigen: de bouwcommissie. de financiële commissie, de omgevingscommissie, de coördinatie commissie en de commissie woord en beeld. Het publicatiebord van de restauratie meldt dat Bouwbedrijf Harrie van Dinther het werk voor zijn rekening gaat nemen. Dit bedrijf is gespecialiseerd in restaureren en heeft binding met Geffen en haar kerk. Ernis gaat het schilderwerk doen en voor de overige werkzaamheden worden, waar mogelijk. Geffense aannemers benaderd. Vaak is dat echter zeer specialistisch werk. De 1e fase is aanbesteed, voor de 2e en .Je fi e is de begroting opgesteld. Achter in de kerk worden publicatieborden geplaat t met tekeningen, tijdsplanningen, foto 's e.a. zodat u op de hoogte blijft van de vorderingen . De weekendvieringen kunnen gewoon doorgaan, hetzij met een beperkt aantal plaatsen. omdat er steigers geplaatst moeten worden en wellicht enig stof! We hopen dat een en ander ''van een leien dakje" zal gaan, de werkzaamheden zm,·el als de sponsoracties! We vertrouwen in deze op de Geffenaar, die zich zoals altijd zal inspannen om acties te laten slagen! We houden u op de hoogte.

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Bergstraat 26a, tel. (073 ) 5321 544 Advertenties: Tolweg 7, tel. (073) 53222 43 Redactieadressen: Tolweg 7, en Veldstraat 13

E-mail adres:

torenklanken@home.nl

Bezorging: v. Coothstraat 22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26a, (073 ) 5322586 Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen · op uw medewerking.


REGiq_v{i• BANK 7

DE BANKIER DIE JE KENT U kunt bij ons terecht voor: • privé- (betaal-)rekening * met euro-pas (met pincode en chipper) * met creditcard * rood staan met p1ivé-limiet * een speciale jongemenrekening

• lenen * persoonlijke lening * doorlopend krediet * financieringen voor auto/boot/vakantie? * mix-krediet (lenen en beleggen)

• sparen * direkt opvraagbaar * belastingvrij sparen * bedrijfssparen *deposito's/ vaste termijn ~, automatisch sparen

• hypotheken ,:, lineair/ annuïteiten * spaar/ leven / krediet * aflossingsvrij ,:, combinatiehypotheken * beleggingsh potheken * hoog-/laagcon rructie * met (premie-) depot

• beleggen ''' beleggersgiro ''' beleggingsfondsen * spaarfondsen * dividendfondsen ,:, mix-fund * rechtstreekse bemsaankopen * veel vrijheid en lage kosten

• verzekeren '~ voor personen * voor bedrijven * pensioenen en lijfrente * zorgverzekeringen * gunstige voorwaarden * een onafhankelijk advies * diverse maatschappijen

Onze openingstijden: maandc/0, dinsdag, woensdag, donderdag vrijdag ::,arerdag

www.lmv.nl Dorpsplein 13 Geffen ~

(073) 532 32 64

09.00 - 12.15 en 13.15 - 17.30 uur 09.00 -12.15 en 13.15 - 19.00 uur 10.00 - 13.00 uur en voorts op afspraak

111

Café - Zaa l 't Haaej e voor brui loften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 53215 20

At, f.

Hypotheek

®adviseur

LMV

Makelaardij Assurantiën

Hanegraaf B.V. Geffen HAGEKO GEFFEN STALEN

Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

KOZIJNEN

5386 KA Geffen îel: 07'3 - 532 04 81 Fox: 07.3 -532 50 68

Mobiel: 06 . 53 1 624 33

• Exclusieve gezichts- en • Blendtherapeute lichaamsbehandelingen • Huidtherapeute Pakkingen (billen , buik, borsten, handen, voeten)

SCHOONHEIDSSALON

• Make-Up workshops

Losse advertenties tussen de tekst

Tel.: 073 - 532 23 07

Met een cadeaubon kom ie pas echt mooi voor de dag

• Permanente Make-Up

Tel.: (073) 5324658 Autotel.: 06 - 53184263

Mob: 06 - 22 58 01 93

MAAT

Richard Hanegraaf

Gespecialiseerd in:

P. DE Kl1EIN

Heesterseweg 5 5386 KT Geffen

OP

Bedri.j)(enweg .d

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN

®AUTO-EN@ MOTOR RIJSCHOOL

~

PAR~NERS BV

15 25

1/8 pagina 1/4 pagina 1/2 pagina

€ € €

35

hele pagina

60

•l


Gebr. van de Wetering ~ -" ·O· WE-,.<:::

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

tJ7 ~ \. --(!}-

a. - -=

- (;')

-

Dommelstraat 47

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp Geffen 073- 5321995

NAS bovw.

RIJWIELEN

o.a. Gazelle _ _ _ _ _ _ __

~

TANKSTATION "A v1 . lftA

*

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

~ a t i e - en Adviesbureau bv

Voor al uw familie- verenigings- en handelsdrukw erk.

Centrale verwarming Gas-Water-Sanitair Energie - Advisering

Familiedrukw erk keuze uit 7 collecties. Met opgaaf van juiste datum

Ook voor kopieerservice kunt u bij ons terecht.

Kleurenkopieën en k/eurenprinten tot A3. Grootformaat plotten tot 15 0 cm breed. Kopiëren van bouwtekeningen. Heesterseweg 13 - 5386 KT Geffen Tel.: 1073) 532 26 84 - fax: 1073) 532 47 95 e-mail: drukkerij@w ihabo.nl - internet: w ww.w ihabo.nl DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

0 _.deKimlerenv.~ Tt B. O.f.71 Molenstraat 32

13.00 - 19.00 uur 8.30 - 17.00 uur

Onderhoud aan gastoestellen Onderh ouds abonnementen gastoestel len

Wij maken EPA Rapporten Papendijk 14b 5386 EC Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

SCHOENEN & SPORT

/50SPIERINGS

Geffen, tel. 073 - 5325551 maandag t/m vrijdag zaterdag

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

"Vww.YJaS-afbouwr11

bij geboortekaartjes, drukkosten gratis. Gratis persoonlijk foto-album bij geboortekaartjes.

i

Tel 073 532 76 09 - Fax 073 532 76 11 Mobiel 06 534 746 75

verlijmen van kalkzandsteen leggen van afwerkvloeren het bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten het aanbrengen van spackspuitwerk het aanbrengen van buitengevel-isolatie het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

WIHABO DRUKKERIJ

.

openi ngstijden: woens dag en dond erdag 13.00 tot 18.00 uu r vrijdag 13.00 t ot 20 .00 uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

Wij verzorgen voor u:

VeNoer voor ziekenfonds -bus1e

Dorpsplein 19 5386 CL Geffen

Maarten van der Dussen Bouw

Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 53219 58 Fax (073) 532 04 91

Wilgenstraat 6

Tel.: 073-5341294 E-mail: bb.dussen@planet.nl

Buro 5386 GL Geffen Privé: 073-5341292