Torenklanken 2004 - nr 11

Page 1

42e jaargang I nummer 11

sekretariaat: redaktieadres: advertenties: bank: druk: oplage:

1

juni 2004

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 Tolweg 7 en Veldstraat 13 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 WiHaBo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

-1111~~~~~~~-lflllEJIIIIWEllllallfllEIEIEII PHV DE TROUWE HELPER 60JAAR Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van Politiehondenvereniging De Trouwe Helper willen wij u graag wat vertellen over de historie van onze vereniging. Hondensport is een inten ieve, veeleisende bezigheid, waarvan de doelstelling i het africhten van honden door dresseurs en pakwerkers. De hond kan later, na het behalen van een certificaar worden gebruikt als politie of diensthond, meedoen aan wedstrijden, gebruikt worden voor plezier en eigen Yeiligheid en er kunnen demontraties mee gegeven '"'-orden. H ondensport geeft .-eel ontspanning en versterkt de vriendschap tussen mens en dier. Het uiteindelijke reultaat is dan ook dat men een goede vriend (de hond) overhoudt waar men dag en nacht op kan vertrouwen. Om hondensport te kunnen beoefenen zijn bepaalde factoren heel belangrijk.: een geschikte hond, veel tijd en natuurlijk veel liefde voor de hond. De mensen die deze factoren beschikken kunnen met deze mooie, natuurlijke, amenwerkende sport niet meer ophouden en zijn in de meeste gevallen ermee bezig zolang hun gezondheid het toelaat.

In Geffen is zover we weten sinds 1931 aan hondensport gedaan. De heren Wim van Nuland, Jan v/d Wouw, Toon en Koos Draad, Cees van Wanrooij en Wim Steenbergen waren in deze tijd de mensen die intensief bezig waren met het africhten van politiehonden. Het oefenen vond toendertijd plaats in de Biescamp, de Broekstraat en aan de Leiweg. Het was in die dagen dat de fundamenten werden gelegd voor de latere "Trouwe Helper". In 1944 kwamen er steeds meer enthousiaste mensen die graag de hondensport wilden beoefenen. Daarom , werd in 1944 officieel Politiehondenvereniging De Trouwe Helper opgericht en aangesloten bij de KNPV (Koninklijke Nederlandse Politiehonden Vereniging). Marinus v/d Heijden uit Geffen en de heer P Kremers uit Oss waren zeer belangrijke medeoprichters van PHV De Trouwe Helper. Men kan gerust stellen dat onze vereniging de bakermat is van de politiehondensport in Oss en omgeving. Nergens anders in de regio werd deze sport bedreven dan in ons eigen Geffen. In die dagen waren hechte vriendschapsbanden gesmeed met een tal van mensen uit de regio en zodoende kreeg "De Trouwe Helper"een regionaal karakter, wat tot op de dag van vandaag zo gebleven is. De vereniging groeide toen snel en er kwamen steeds meer leden bij. Vandaag de dag tellen we 51 leden. Ook werden er in die tijd vele successen geboekt. Vele certificaten werden behaald door de leden met hun honden. En ook werd er aan vele wedstrijden meegedaan, zowel in de regio als de provincie en zelfs landelijk! Verschillende malen werd dan ook een van onze leden regio kampioen. Het absolute hoogtepunt was in 1966 op de Nederlandse kampioenschappen waar Marinus van der Heijden met zijn hond Marco tweede werd van Nederland. Ook in 1978 waren wij vertegenwoordigd op de Nederlandse Kampioenschappen door Hein Schuurmans die een geweldige vijfde plaats behaalde. In 1991 lees verder op blz 5. 1


UITVAARTVERZORGING

VAN LITH B.V. Kloosterstraat 5c

Docfalaan 2 (hoek Julianasingel) 5342 HZ Oss Telefoon 0412 - 623173 Fax 0412 - 64 11 55

5386 AR Geffen Tel: 073 - 5321683 Fax: 073 - 5325150

- mogelijkheden voor thuisopbaring - zwarte en grijze rouwauto - mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders - gratis informatieboekje/wilsbeschikking op aanvraag - gratis voorlichtingsavonden/informatieve gesprekken - erkend lid van de Ned . Unie van Uitvaartondernemingen - professionele nazorg

Grafwerk i onze specialiteit. Voor ieder budget. Aangesloten bij Eurofleurist. Verzending van bloemen door heel -ederland.

Beheerder "Stadsmortuarium Oss" , "Mortuarium Nistelrode", "Mortuarium Herpen" , "Mortuarium Oijen"

Kleding verander- en reparatiewerk. 11

van der Sangen Tuinhout

BENILDA 11

Molenberg 6, te/.(073) 532 48 50 5386 DA Geffen / Maasdonk Maandag, Dinsdag, Donderdag, Vrijdag: 09.00 - 12.00 uur andere tijden na tel. afspraak.

- Tuinhuisjes - Schuttingen - Speeltoestellen - Vlonders - Tuinmeubelen - Dierenverblijven - Accessoires Eventueel op maat gemaakt Ook uw adres voor al uw TUINHOUT

FOTO~

<31n~ .·. . .~

maandag t/m vrijdag 8.30-18.00 uur. Zaterdag 8.30- 16.00 uur

Tolweg 2 5386 BZ Geffen tel/fax 073-5325789 E-mail: cinerentgeffen@wxs.

Bosschebaan 53 , Heesch (Achter restaurant "De Lucht") tel. 073-5321235 / 06-54375280 fax 073-5320138

a, dat doe e allemaa 'B

/

f~. ~

VA

EESE

PA

ERS BV

www.lmv.nl

Dorpsplein 13 Geffen '@'i'

(073) 532 32 64

Makelaardij Assurantiën

Aan-en verkoop erzekerin Huur/ verhuur

~

LMV

Hypotheek ®adviseur


Parochie Heilige Maria Magdalena Geffen Parochie Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl

www .parochiegeffen.nl

"ONDER DE TOREN" WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 09.30 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u Zondag 11 .00 u LITURGISCHE KALENDER: Vr. 02-07 19.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor Za. 03 -07 19.00 u H.Mis mmv Bandola's (- kinderkerk) Zo. 04-07 09.30 u + Gildemis t.g.v. kringdag Hoge Schuts m.m.v. Gemengd koor Ma. 05-07 19.00 u * avondmis Wo . 07-0720.00-21.00 u aanbiddingsuur in de kerk Do. 08-07 14.00 u huwelijksviering Hetty van de Kamp en Melvin Snellen Vr. 09-07 19.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor Za. 10-07 12.30 u huwelijksviering Ruud van -istelrooij en Leontien Slaats 19.00 u Dankviering E. Com. mmv Kinderkoor Zo. 11 -07 09.30 u - H.Mis mmv Gemengd Koor Ma. 12-07 19.00 u * m·ondmis Vr. 16-07 14.30 u huwelijksviering Monique van Bergen en Erwin Romme 19.00 u * H.Mis mmv ouderenkoor Za. 17-07 19.00 u Openluchtviering bij molen De Zeldemust t.g.v. Rogge maaien rnmv Pompzwengels (bij slecht weer in de kerk). Zo. 18-07 09 .30 u - iering met de diaken mmv Gemengd Koor Ma. 19-07 19.00 u * m·ondmis

* = dienst in de kapel = t.v. uitzending naar de Heegt DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 6 juli 2004 om 20.00 uur in het Patronaat (ingang pastorie achterom). De keer daarop is het op dinsdag 3 augustus 2004. Contactpersoon: Babette Romme, De Doelen 1, tel. 532 3469. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven op de pastorie. Dat kan telefonische (532 1216) elke voormid-

dag van 09.00 - 12.00 uur of op de spreekuur-tijden; u kunt de voice-mail inspreken of e-mailen. U krijgt daarna de benodigde informatie toegestuurd.

MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 - 20.00 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 532 2298. Er liggen ook opgave enveloppen achter in de kapel en in de kerk. ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL'' Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 532 4160. KERKBALANS 2004: Koersvast Toon uw sympathie voor onze parochie en doe mee met de actie Kerkbalans! We mochten al reeds ontvangen: € 24.800,00. Dank u wel voor uw bijdrage!U kunt u bijdrage overmaken op giro 1117393 of Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2004. Kijk ook op www.kerkbalans.nl GIFTEN Voor het Lourdescomité: bank rek. 11 58 16 135 Voor de restauratie van de kerk: bank rek. 1158 15236 KERKMUSEUM Elke laatste zaterdag van de maand geopend van 13.00 14.00 uur: 26 juni a.s. (behalve wanneer er op dat tijdstip een viering in de kerk is). U kunt ook een afspraak maken met Jo van Wamooij tel. 532 2283. BEREIKBAARHEID PASTOOR SCHEEPERS Spreekuur: woensdag van 18.00 - 18.30 uur en vrijdag van 09.30 - 10.00 uur. (om afspraken te maken, iets op te halen of een korte hulpvraag). Voor uiterste spoed: pastoor: tel. 06 - 533 64 310 e-mailadres pastoor: pastoor.scheepers@levix.nl e-mailadres diaken: diakenvanhe1wijnen@hotmail.com internetsite parochie: www.parochiegeffen.nl HOF VAN LOF IN MEGEN Een aantal jaren geleden ontstond "De Hof van Lof", prachtige bloemen en planten die verwijzen naar Bijbel en Liturgie in de tuin van het Franciscanenklooster in Megen. Het is meer dan een gewone plantentuin. Het is een tuin om te voelen, te ruiken, te horen, te zien. Een plek van ontmoeting. U bent van harte welkom om een keer een bezoek te brengen. Er zijn rondleidingen, verhalenmiddagen, u kunt een cursus liturgisch bloemschikken 3


C1000.

Van alle markten

thuis.

~z

H. VAN ZANDVOORT ELECTROTECHNIEK B.V.

CAFÉ GOVERS E-mai l: hvzandvoortelectro@hetnet.nl Magnolia 18 - 5386 EP Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86 GSM 06 55 783 873

ouwen op uert o. vertrouwen

■ ■ ■ ■ ■

C1000 van Herpen

Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

Openingstijden: Ma t/m do s.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21 .00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

Gebr. van \Vanrooij Bouwbedrijven

Broekstraat 2. Postbus 4. 53 6 ZG Geffen Telefoon: 07 3 - 5340400, fax : o- ;; - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN

*IJZERWAREN

*TEGELS

*HANG- EN SLUITWERK

*GEREEDSCHAP

*VERF

*TUIN - EN LANDBOUWZADEN

*POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

*SIERBESTRATINGSMATERIALEN

VAN DER DOELEN

Wilt u lagere maandlasten? Uw hypotheek oversluiten? *

Samen met u bekijken wij, geheel vrijblijvend, of u al of niet uw huidige hypotheek moet aanpassen.

*

Zeer scherpe rentetarieven.

*

Intensieve persoonlijke begeleiding van begin tot het eind.

WIJ BEMIDDELEN VOOR ALLE GROTE VERZEKERAARS, BOUWFONDSEN EN BANKEN. KLOOS TE RSTRAAT 44 5386 AT GEFFEN TEL. 073 - 5325510 FAX 073 - 5325560

Bel voor afspraak:

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

VERZEKERINGEN


volgen en er is een tentoonstelling rond "Het Zonnelied van Franciscus" en "Bidden met bloemen" . Voor deze programmaonderdelen dient u zich aan te melden. Er zijn ook "Scharrelmiddagen" die u zonder aanmelden kunt bezoeken. Aan alle onderdelen zijn geen kosten verbonden, maar een vrijblijvende gift wordt op prijs gesteld. Programma juli - augustus 2004: Rondleidingen van 14.00 - 16.00 u. op: do. 1 juli - do. 8 juli - za. 17 juli - do. 5 augustus - vr. 20 augustus - za. 28 augustus. Scharrelmiddagen van 14.00 - 16.00 u. op: za. 10 juli - vr. 16 juli - za. 24 juli - vr. 30 juli - za. 7 augustus - vr. 13 augustus. Verhalenmiddag van 14.00 - 16.00 u. op: za. 14 augustus. Info: Jeanne ten Hacken: 0 3 - 6421056 ( dinsdag t/m zaterdag van 09.00 - 12.00 u .) e-mail: hackenth@worldonline.nl website: http:/hofvanlof.netm enu.nl adres: Klooster Minderbroeders Franciscanen, Kloosterstraat 6, 5366 BH 1egen.

VERVOLG VAN BLZ 1 had Jo van Erp het maximale aantal punten behaald tijdens de keuring ,·rnardoor ook Jo van Erp naar de N ationale Kampioenschappen mocht. Hij behaalde met zijn hond Robbie een zeer goede vijfde plaats. Vele successen komen er niet door niks doen, dus er werd dan ook altijd gedrewn en met veel inzet de hondensport beoefend. De uccessen en de africhting van de honden, samen met e bekende sterke hondenverhalen, werden altijd na afloop be proken in het clubhuis. Vanaf 1958 was dat in Café ' t Haasj e waar het altijd goed toeven was. In 1983, na tal van omzv,·ervingen zowel binnen als buiten onze gemeentegrenzen. hebben wij dankzij de grote bestuurlijke zorg en de inzet Yan al onze leden een eigen terrein met clubgebouw weten te bemachtigen. In oktober 1983 werd dan ons gloednieuwe clubgebouw geopend. Het is prachtig gelegen, midden in de bossen, langs de parallelweg aan de A59 achter de BP benzinepomp. Grote steun mochten wij ontvangen bij het realiseren van onze plannen van de Gemeente in Geffen en Heesch, evenals van het Recreatieschap M aasland. Zeker toen ons prachtig eigen terrein en clubgebouw gerealiseerd was bleef onze vereniging bloeien. Vele leden met honden hebben deelgenomen aan diverse keuringen en wedstrijden waarin we weer vele successen boekten. Er kwamen verschillende nieuwe leden bij maar ook heel belangrijk, de bestaande leden bleven ook bij onze veremgmg. We hebben dan ook vele ' trouwe'leden die al zeer lang

lid zijn bij onze vereniging. Erelid Hein Schuurmans bijvoorbeeld is al 55 jaar lid. De afgelopen 10 jaar hebben we sportief gezien niet stil gezeten en hebben we ook veel gedaan voor het behoud en uitbreiding van ons terrein en clubhuis. Door zuinig beleid was het mogelijk een zwembassin voor de honden aan te leggen, extra grond bij te kopen en ons clubhuis uit te breiden. Dit had echter nooit plaats kunnen vinden zonder medewerking van onze sponsors. Vooral de aanbouw in 2001 is gerealiseerd met medewerking van bouwbedrijven, afbouwbedrijven en installatiebedrijven uit Geffen. Nogmaals onze dank hiervoor. Nu 2004, ons 60 jarig bestaan. Dit jaar brengt ons ook verschillende jubilarissen die we in het zonnetje gaan zetten. Grad van der Heijden is dit jaar 50 jaar lid, H enk Kooijmans en Jo van der Heijden 40 jaar, Willy van Venrooij , Tonnie Boeijen en Jas van de Wetering allen 25 jaar lid en Tonnie van de Berg al 25 jaar steunend lid. Dan vooral heel speciaal is jubilaris Bertus Rovers. Zoals u misschien gehoord of gelezen hebt is Bertus in januari van dit jaar afgetreden als voorzitter. Bertus Rovers is een zeer grote steunpilaar van onze vereniging. Hij heeft de Trouwe Helper mede gemaakt tot wat het nu is. In de 40 jaar dat Bertus Rovers lid is van "De Trouwe Helper" is hij dan ook 15 jaar vice-voorzitter en 25 jaar voorzitter geweest. Ons jubileum zal uitgebreid gevierd worden met een receptie op vrijdag 9 juli om 19.00 uur in café-zaal 't Haasje. Op deze receptie zullen ook al onze jubilarissen in het zonnetje gezet worden. Op zaterdag 10 juli is er een Heilige Mis in de Maria Magdalena Kerk te Geffen om 19.00 uur. Ter herinnering aan onze overleden leden. Op zondag 11 juli zal er op ons oefenterrein aan de waterlaat te Geffen een feestelijke demonstratiedag plaatsvinden vanaf 13.30 uur. Op deze dag kunt u genieten van KNPV Politiehonden, spectaculaire diensthonden van de Politie uit Wenen, Oostenrijk, diensthonden van de Nederlandse Luchtmacht, ganzendrijvers en VDH sporthonden. Wij hopen u op deze dagen te mogen begroeten!

BL06MMARLOLA Marlou heeft haar laatste vakdiploma met glas behaald.

Uw bloemenvakvrouw in Geffen. Dit om U nog beter en persoonlijker van dienst te zijn. Kl oos te r stra at 5c , 5 386 AR G effe n , Te l. 073 - 5 3 2 16 83 , Fax : 073 - 5 3 2 5 1 50 5


EEN HISTORISCH MOMENT Er was een korte officiële ceremonie bij het afsluiten van de afslag Geffen vanaf de ASO. Burgemeester Boelens, de wethouders Rini van de Ven en Eduard van Heese, de verantwoordelijken van de Poort van Den Bosch, enkele mensen van de pers en een kleine groep omwonenden waren op 11 juni jl. aanwezig bij het kruispunt, om de sluiting bij te wonen. De burgemeester spreekt van een historisch, gedenkwaardig moment. "We zijn blij met de nieuwe AS9 en willen er daarom ook aan meebetalen. De vernieuwde weg zal zorgen voor meer veiligheid en het sluipverkeer wordt geweerd uit de dorpskernen. Toch heeft elk voordeel zijn nadeel (vandaar dat B & W behalve een lichtgevend werkvestje ook een rouwband droegen): de fietstunnel Nuland - Vinkel is een doorn in het oog en op dit punt kunnen we de snelweg niet meer op en af. Een punt, waar in het verleden de bedrijvigheid was van een Shellstation, de Electrozaak van van den Hanenberg en recent de Exclusieve Interieurs van van Oss. Een punt ook, van ontmoeting, waar men op de bus stapte naar Den Bosch of Nijmegen" aldus de burgemeester. Daarom wordt de officiële start van de werkzaamheden, het tijdstip van 20.0S uur, waarop de laatste bus vanuit Nijmegen de ASO is opgereden. Voortaan kan dat dus niet meer! Vervolgens worden de afzettingsborden door B & W

neergezet. Gedurende één avond en één nacht is het niet mogelijk de Rijksweg over te steken. BAM ...... de wegwerkers komen direct in actie: fietsdrukknoppalen, vluchtheuvels en stoplichten zijn in een mum van tijd verdwenen. Zware machines doen huri werk, ieder heeft zijn taak. Het verkeer Den Bosch Nijmegen wordt via één baan geleid. We signaleren slechts één vrouw in werkvest, zij blijkt een directiesecretaresse van BAM te zijn. Jesse (9 j.) en Meike ( S j.) Schouten die vlak in de buurt wonen zien het spannende tafereel aan. "Mogen we zo'n fietserspaal hebben?" vraagt Jesse. De verantwoordelijke man stemt toe en even later kunnen ze ook nog een heus stoplicht aan hun verzameling toevoegen! Het bord Geffen 1 km. gaat als aandenken de naar heemkundewerkgroep. Afslag Geffen op de ASO is historie ....... .

,.

Joy of Perfection

ERNIS ~--s-c_h_i_ld-e-~-s---------1 • schilderwerken nieuwbouw/ onderhoud • wand / plafondafwerking • meerjaren onderhouds planningen • glasservice • informeer voor vrijblijvende offerte • woonhuizen ouder dan 15 jaar verlaagd BTW tarief. (19% naar 6%) uw voordeel 13% Ernis Schilders Het Geffens Veld 8 5386 LL Geffen 6

073 - 532 34 00 Tel. Fax 073 - 532 65 10 E-mail ernisschilders@levix.nl


EFKES BUURTE ME' ...

Regina, Antoinet, Marjo en Petra genieten zienderogen nog na van dit kunstproject. "Spelen voor en met kindeRegina Jonker,Antoinet van Schaik, ren is het allerleukst. Ze roepen je zelfs op straat nog na Marjo van Dongen, Petra van Dijk. met "Hé, lelijke heks!" of "Jij bent Bepje" (het kind dat Ze noemen zichzelf "RAMP", een combinatie van hun gepest werd). voorletters, maar hetgeen ze ten tonele brengen is verre Wat spelen ze het liefst: een gemeen of aardig persovan een ramp ... en zelf vinden ze RAMP zalig om te nage? Petra vond de duivelin, die ze ooit speelde wel leuk en doen .. ....! Regina, Antoinet, Marjo en Petra zijn lid van toneel- een klein kind is haar ook wel toevertrouwd. Antoinet vereniging "Geffes Volk". Petra al vanaf 1992 en de an- die meestal de liedjes schrijft - vond de heks heerlijk om deren hebben na een rol in "Cis d' n Dove" de smaak te te doen; Regina houdt het bij 'een ondeugende dame ', pakken gekregen. terwijl Marjo - die veel fantasie heeft - toch liever het Met z' n vieren zijn ze begonnen op de Mariaschool, om · vrolijke vertolkt! Tijdens ons gesprek komt Beppie van Zutphen het oefende Boekenweek op ludieke wijze in te leiden. Al snel lokaal binnen. Even op de koffie, maar tegelijkertijd met volgden de aankondigingen van andere projecten zoals Gezondheid, Pesten, Boerderij, Piraten. Vanuit het thema een geweldig leuke mededeling. Het stuk dat ze schreef ter afronding van haar Schrijversopleiding in Amsterbedenken ze een kort spel met een verhaal met een liedje en/of dansje. "We geYen ,vel altijd een boodschap mee" dam, getiteld "Chocola" , wordt verfilmd voor de Brabantse Filmliga, in het najaar van 2005! Een fantaszeggen ze. Inmiddels acteren ze ook op de Aloyiusschool en on- tische opsteker! Beppie heeft reeds haar sporen verdiend met het schrijlangs deed ook een ba i school in Megen een beroep ven en regisseren van toneelstukken, en dit is een teop de Geffense talenten. rechte waardering voor haar werk. Ze vertelt in het kort "We kennen elkaar goed dus de rolverdeling is meestal het ontroerende verhaal "Chocola" (we houden dat nog snel gemaakt" vertelJen de actrices. even geheim) en we hangen aan haar lippen, want ook "De grote lijnen komen op papier en vervolgens is het veel improviseren .,. de leden van Geffes Volk kennen de inhoud nog niet. Het project "Kunst En Makers" op de Mariaschool had We houden de filmproductie in de gaten en te zijner tijd hoort u er meer van. ook een onderdeel toneel en "RAMP" ging aan de slag Proficiat Beppie ! met groep 4 YanjufWillemien en meester Kees. Regina, Antoinet, Marjo en Petra schreven drie verha"Toen Beppie regisseuse was, hebben we veel van haar len, die verv.:erkt ·erden door de kinderen, die in drie geleerd en momenteel geeft ze nog acteertraining bij groepen werden ,·erdeeld en slechts één dagdeel kregen Geffes Volk. Onderdelen daarvan konden we goed geom het spel in te oefenen. bruiken toen we met de kinderen op school werkten", Het eerste verhaal peelde zich af in een poppenwinkel. vinden de toneelspeelsters. De kinderen speelden kleurige poppen en hun beweginBeppies aanpak heeft ook "een breder" resultaat gehad; gen zorgden voor een bij zonder accent in deze uitvoedat blijkt uit goede vorderingen van oud-leden van Geffes rmg. De tweede groep beeldden de Zonnebloemen van van Volk. Beppie gaf onlangs acte de présence bij de afsluiGogh uit; de meisj es deden daarbij een klassiek dansje ting van het 2e jaar dansopleiding van Martijn Egelmeer en de jongens waren de tuinmannen. Een spannend ge- en bij de afronding van de musicalopleiding van Eefje Thomassen! heel! De derde groep voerde een modeshow op met kleding Het is jammer dat de vereniging op het moment (nog) gemaakt van afvalmaterialen: rokken van rietjes, jurken geen regisseuse heeft. Er wordt naarstig gebeld en geïnvan filterzakjes, zilveren robotten, een skeelerpak van formeerd. Misschien gaat "RAMP" wel, als huilende pierrots een act opvoeren in het Centrum Voor Amateurclosetrollen, een avondjurk van plastic! Elk tafereel eindigde met een "tableau vivant", waarvan kunst in Tilburg! Wie weet woont er in Geffen wel een geschikte kandide prachtige lij st vervaardigd werd door Kees van Vendaat! Meidje aan bij Antoinet (tel. nr. 06 45732 141) rooij , wiens naam zelfs in het verhaaltje verwerkt werd! De vier vrouwen deden alles zelf: ze maakten het decor, Immers, Geffes Volk doet haar naam eer aan, want nieuwe leden (ze willen nog graag mannen!) zullen zich ze zorgden voor de rekwisieten, maakten alle kleding, direct thuis voelen, omdat ze gez~llig, bedrijvig en gastwaren regisseur en acteur in elk spel! Een waar compliment!! vrij worden ontvangen! "We hebben er zelf erg van genoten" zeggen ze "we had- En wat betreft "RAMP": op hen mag u een beroep doen (graag tijdig bellen). den een geweldig, enthousiaste groep kinderen om mee te werken" . Zulk een ramp mag u gerust overkomen!! 7


A.

1

ROND DE DORPSPOMP

~

De Dorpspomper had een juist verslag gegeven van de zaken rond, bouw, ruimte, historie (wel een Klaverblad gemist) en de eenwording der scholen en vooral ook de "belabberde" situatie, waarin ons dorpsblad "Torenklanken" zich bevindt, goed neergezet. Daarvoor complimenten en de Dorpspomper maar stralen. "Als dit niet helpt, als dit niet aanspreekt, als hier GEFFEN niet op reageert, dan schrijf het blad maar af," werd opgemerkt. Het is wel zaak, dat de redactie hulp krijgt, nieuwe mensen om zich heen verzamelt, die bepaalde zaken gaan verzorgen, als advertentiewerving en die redactioneel kunnen bijdragen aan de invulling van het mooie blad. Meldt je: tel. 5322243. We blijven ondersteunen en willen graag meewerken aan een enquète tegelijk met de ZAKJESAKTIE, die naar wij hopen beter dan ooit gevuld gaan worden, want dat is BITTERE NOODZAAK. De stamtafel maakte een voordracht voor de vrouw/man van het jaar en richtte zich weer op jeugdigen onder ons, die zich verdienstelijk maken voor Geffen, maar verder blijft het geheim. Huub Lamers zat aan namens het Sint-Joris-Gilde. Het Geffense Sint-Joris-Gilde in 1999 heropgericht en nu al uitverkoren om op zondag 4 juli een GILDE-DAG te organiseren voor de Gildekring "De Hoge Schuts". 12 Gilden zullen deelnemen aan diverse wedstrijden op het schitterende tournooi-veld aan de Molengraaf. 2 1/2 Ha zal worden omgebouwd tot strijd-slag-veld met tribune en feesttent. Er wordt geschoten met Kruisboog, er wordt Gevendeld, Getrommeld, Jeu-de boulesgespeeld, Gestreden om de Dagkoning, Uitverkiezing van de beste Standdaardruiter, de Presentatie van elk gilde wordt beoordeeld. Het wordt een fantastische dag voor heel Geffen. 8.30 uur Ontvangst der Gilden op het Dorpsplein, daarna een indrukwekkende GILDE-MIS om 9.30 uur met als voorganger Gilde-Heer-Pastoor Pieter Scheepens. 11.45 De erewijn met KEIZERS, KONINGEN, VAANDRIGS, HOOFDMANNEN, OVERHEDEN, GILDEHEREN, GILDE-DAMES en GENODIGDEN. En let op!!! om 12.45 uur een OPTOCHT door Geffen met slaande trommels en vaandels en herauten en standaardruiters. DAAROM!!! Vlaggen uit: De DRIEKLEUR en/of de Vlaggen GEFFEN-700. Het is feest in het dorp. De Koningsboom wordt gevrijwaard. Om 14.30 beginnen de wedstrijden. Zeer bijzonder en indrukwekkend zal zijn; de massale presentatie van alle volledig opgetuigde GILDEN richting de Hoofdtribune. Een PRIMEUR in Geffen is het standaard rij den door 5 ruiters in de speciale ruiterbak. Dank zij sponsering, steun van bedrijfsleven, loterij en diverse acties is dit 8

grootse feest mogelijk. (Lees nog eens na Torenklanken no. 10 blz. 20/21). Wij hopen op mooi weer en gaan genieten van al het feestelijk vertoon en meebeleven de onderlinge eenheid en saamhorigheid, het idealisme van die Gilden, die gelukkig ook steeds meer jongeren aantrekken. Het SINT-JORIS-GILDE van Geffen wensen wij alle succes toe. Een verrijkt Sint-Joris-Gilde met nieuwe leden, hernieuwd elan en vernieuwd idealisme bij het Ie lustrum. Proficiat!! Onze hoofdgast-eregast: Lambert van Nistelrooy, oudgedeputeerde der Prov. Staten en nu met 27000 voorkeurstemmen lid van de 7 mans-fractie van het C.D.A. voor het Europese Parlement. Hij brandt van enthousiasme, vlamt van idealisme, comrnmuniceert met hart en ziel, maar etaleert daarbij gelukkig toch ook veel realiteitszin. Hij staat graag dicht bij de burger, bij hen die hij vertegenwoordigt en toont zich vooral een pleitbezorger voor ons mooie, geliefde Brabant en zijn hart ligt het meest en het duidelijkst bij de aggrarische wereld. Hij hoopt daarbij op een duidelijk klankbord en wil graag iedereen betrekken bij al die politieke processen. Op 20 juli zal hij worden geïnstalleerd en het echte werk begint pas in september. Hij rijdt in 1 uur en 45 minuten naar Brussel en blijft dus dikwijks dicht bij ons en verklaart zich BEREIKBAAR. Er zijn immers maar 3 vergaderdagen per week: 2 in Brussel en 1 in Straatsburg en voor de rest is het voorbereiden, werken in commissies, studeren op toegewezen zaken, interne contacten en overleg. Alle zaken worden gekanaliseerd middels een RAPPORTEUR, waardoor het werkbaar blijft. Op dit moment is men bezig met taakverdeling in de fractie. Lambert houdt zich graag bezig met onderwerpen als inno-rntie-techniek voedingsindustrie (agrarisch), landbouw-tuinbouwveeteelt, concurrentie-evenwicht en de daaruit voortvloeiende strijd om Europese Subsidies af te dwingen. Vanuit Europa wordt ook duidelijk inYloed verwacht vanuit de REGIO'S, STEDEN en GEWE TEN. Vanuit DEN HAAG is men zo gauw in de ll.; DSTAD. Lambert probeert door te dringen in die commi sies, die voor BRABANTSE ZAKEN van belang zijn. Hij vindt het jammer, dat hij jeugd- en ouderenzorg (zijn voornaamste takenpakket bij de provincie . ·oord-Brabant) wat los moet laten. Hij wil graag con ree . zichtbaar werken aan bepaalde zaken. Het grote ·erhaal achter Europa moet natuurlijk wel verteld blijYen. Al die verbanden tussen landen, die ene gezamenlijke grondwet, zijn gebaseerd op: VREDE, VEILIGHEID en STABILITEIT en Europa. En die EENHEID moet blijven groeien op terreinen als buitenlandse zaken, defensie, terreur- en criminilteits bestrijding, aandacht voor ontwiklcelingslanden, vreemdelingen-asielbeleid en tevens cultuur- en indentiteitsbehoud. Maar concreet wil ook elke burger zijn eigen "Hachje en Tuintje" veilig gesteld zien.


Daarom ziet hij zijn opdracht: Om herkenbaar te zijn voor Brabant, zal hij wegen zoeken om ons te bereiken via Pers, TV -Brabant. Hij wil blijven vasthouden aan die vele goede contacten in de voorbije verkiezingscampagne. Het is verbazingwekkend te zien, hoe verschillend die "nieuwe" landen nog zijn. Je moet die structuren, regels, wetten en wetmatigheden van al die aangesloten landen leren kennen, wil je zaken goed kunnen beïnvloeden, zinvol kunnen communiceren. Dat is een bij zonder boeiend aspect. In Nederland is alles duidelijk doorgeorganiseerd, van basisproduct, grondstof tot verwerking, toegevoegde waarde en export. Nederland zal nog meer moeten werken vanuit vernieuwing. In de agrarische sector is al veel veranderd. Laten wij eens bedenken, wat hier in 40 jaar verandert is. Vele landen zullen die evolutie revolutie in veel kortere tijd gaan doormaken. Onze betrokkenheid daarbij speelt een rol. Onze agrarische se toren zullen zich moeten aanpassen, nieuwe uitdagingen moeten aangaan in bedrijfsvernieuwing, natuurbeheer, recreatie, landinrichting, nieuwe structuren ontwikkelen. Onze grond is te duur voor eenvoudige bewerkingen en basisproducten. En toch, en toch willen we 'DE KOE IN DE WEI". Subsidies gaan verdv,·ijnen. De massa gaat naar elders, dat kan hier niet meer. gelet op mestafzet, grondvervuiling enz. We moeten naar verfijning, intensivering in het product maar niet in productie. Er gaat veel veranderen, maar wij zijn er zelf bij. Onze toekomst willen we veilig stellen. "We gaan ons best doen", zei Lambert. " Geef me de hand". Met dank aan Lambert van Nistelrooy en succes met de uitdagende loopbaan!! Wat een verhaal zeg, en dat is gewoon "zwaar pompen" voor de Dorpspomper. Gelukkig komt 10 juli op de AGENDA "de trouwdag" van onze RUUD!!! Er is nog weinig bekend over toestroom naar Geffen van pers en fans, wat wordt afgesloten en of er wel iets of niks geregeld wordt. Men vermoedt, dat hier en daar al veel vast ligt. De kastelijns hebben de koppen al bij elkaar gestoken en gaan een feest voorbereiden op het Dorpsplein op 10 juli van 11 .00 tot 18.00 uur. Heel het dorp viert de bruiloft mee. Er komt muziek. Ja de KIOSK wordt weer gebruikt. We spreken meteen af, dat er geen enkele festiviteit meer mag zijn in Geffen, die de KIOSK ongebruikt laat. Het GEFFENS GILDE moet dat dus nu gaan overwegen. Trots zijn we ook op het nieuwe BRANDWEER-COMPLEX. De commisaris van de Koningin weet Maasdonk te vinden, ze was er!!!, maar beloofde niet veel. De aansluiting op de A59 kwam weer eens ter tafel. Ons brandweercorps is wel deskundig. Een prachtige 3e prijs en de brandweer mag daarom meedoen aan de landelijke wedstrijden.

Wim van den Hanenberg kraaide terecht "VICTORIE". Wat een kennis en kunde en techniek is daar aanwezig. Het was er ook een NETTEN- BOEL(ens). Keurig, tiptop, onze complimenten. Maasdonk kan zich veilig voelen, al klonk er alweer meteen de roep naar nog meer en nog beter. Kom jongens effe genieten rond het middelpunt van Maasdonk. Ons epicentrum. Er zit nog geen schot in de vestiging van het artsencentrum. De Spar wordt afgebroken, maar de eis van minstens 11 parkeerplaatsen lijkt oninvulbaar. Ook de ontwikkeling van de nieuwe apotheek en het gezondheidsdienstencentrum is nog ver van huis. Het plan is door welstand weer eens de grond ingeboord. Dat instituut moesten ze maar eens de grond inboren. Wel alle plannen afbreken, afkraken, maar geen visie op hoe verder? Dat de badbode, c.q, Wim de Smid verdwijnt, daar hebben we vrede mee. En dat Geffen een dorp moet blijven vinden we standaardeis; maar dat de grond wel erg duur wordt en dat er ontwikkelingen gaande zijn, die door die inbreiding in het centrum dwingt tot andere bouwwijzen vinden we vanzelfsprekend. Ook het gat naast de "Gouden LEEUW" is weer zo'n zaak, wat vanuit Welstand steeds maar weer getorpodeerd wordt. Foei!!! Er wordt niet nagedacht over het behoud van het voorzieningenniveau in Geffen. Men kan toch een dorpskarakter behouden; er zijn voorbeelden rond Helmond, Veghel , Sint-Oedenrode. Afkeuren van plannen is gemakkelijk en positieve ondersteuning kan blijkbaar niet, toch houdt WELSTAND wel stand, wat een standpunt. Punt uit! Het Dorpsplein blikvrij wordt geroepen!!! Maar waar moeten we heen met 57 geautomobiliseerde ambtenaren en 55 vereiste parkeerplaatsen voor Cl000 en de andere boodschappenjongens. Het Dorpslein tot een groot terras omvormen met dagelijks activiteiten is een UTOPIE. Toch zullen er bij de nieuwe plannen rond de bijna afgeschrevenAloysiusschool parkeerplaatsen moeten komen. Die worden wel erg duur vrezen wij. Heemkundewerkgroep ' Vladerack" heeft in en rond Geffen een monumententocht samengesteld van 18 km. Heerlijk om te fietsen of te lopen en aan de hand van het begeleidend boekje alles lezen over de monumenten. Onze Ruud zagen we nog mooi ingelijst in een groot schilderstuk bij "De Gover". Ook zo'n exemplaar zien we in de kantine van "Nooit Gedacht". Op de stamtafel van 11 juli onder voorzitterschap van Nico v. Nuland hopen we over het jubileum van Nooit Gedacht te kunnen praten met vertegenwoordigers van het bestuur/comité. Van stamtafel 202 voor op en af- aanmerkingen de Prins tel. 0412-640982. Volgende stamtafel 11 juli van 10.30 tot 12.00 uur met napraat tot 12.30 uur. Ook U bent van harte welkom met of zonder gerecht. De stamtafel blijft immers altijd een feestelijke HAP! 9


GEFFEN WEER MOLENAAR RIJKER Als u op 2 juni door de Elzendreef gekomen bent dan hebt u misschien gezien dat de molen "De Zeldenrust" in de "vreugd" stond en dat er bij en aan het huis van Gerard en Mien Gerrits versieringen aangebracht waren die betrekking hebben op mo1ens. Dit was omdat Gerard die dag zijn molenaarsexamen ge- ..._..._......,.._________...i daan heeft en daarvoor (natuurlijk) is geslaagd. s 'Morgens om elf uur moest Gerard aantreden op de standerdmolen "Heusden 2" te Heusden om voor een commissie van molendeskundigen van de Hollandse Molen te laten zien dat hij in staat is om zelfstandig een molen te laten draaien, voldoende theoretische kennis over molens bezit en voldoende kennis heeft van het weer. Om iets over half een kreeg hij te horen dat hij geslaagd was . Gerard is enige tijd geleden zijn molenaarsopleiding begonnen op "De Zelderust" in Geffen. Nadat hij daar het een en ander had geleerd over de praktijk van het molenaarschap is hij naar Oeffelt gegaan en heeft daar zijn opleiding _afgemaakt bij de moleninstructeurs Theo van Bergen en John Houben op de beltmolen "De Vooruitgang". Hiermee heeft Geffen er weer een molenaar bij. In dit opzicht is Geffen uniek. Twee molens en voldoende molenaars om ze te kunnen laten draaien. Dat is lang niet overal het geval. Wij wensen Gerard van harte proficiat met het behalen van zijn molenaarsdiploma en wensen hem veel goede wind op de molen. De mulders van De Zeldenrust.

INGEZONDEN BRIEF "Kapsoneslijers"??? Er "zingt" wel eens wat rond in een dorp . Zo ook in Geffen. Over een eventuele fusie van de Geffense schol en. Over "kapsones" bij het personeel van de Mariaschool. Feiten! Het bestuur van Primair(= schoolbestuur van elf basisscholen waaronder Maria en Aloysius) heeft een aantal maanden geleden, zónder ruggespraak met de schoolteams en in het begin ook zónder argumenten, besloten tot een fusie van de beide Geffense scholen. De gemeente Maasdonk wil nml. op de locatie Bonkelaar/Mariaschool 10

een multi-functioneel-gebouw realiseren. Primair wil in dat gebouw één gefuseerde school. De beide medezeggenschapsraden (mr's) van de scholen werd, in een later stadium, om instemming gevraagd. Dit is een wettelijk geregelde procedure. De mr van de Aloysiusschool verleende, na veel vijven en zessen, instemming; de mr van de Mariaschool verleende die instemming (mét uitstekende argumenten) niet!! Concreet betekent dit dat het schoolbestuur naar de geschillencommissie stapt (wederom wettelijk geregelde procedures). Deze commissie doet tzt bindende uitspraken. Het is dus wachten op acties van bovengenoemde commissie. Er past m.i. (dit in tegenstelling tot het schoolbestuur) nu een pas op de plaats!! Nog meer feiten. Waarom wil de mr van de Mariaschool (lees: overgrote deel van het team) géén fusie met de Aloysiusschool? Niet vanwege collega's van de andere scchool, niet vanwege geld en andere materiële zaken, niet vanwege kapsones. De mr zegt nee tegen een fusie: omdat de zorg voor de kinderen centraal moet staan; zorg die beter geregeld wordt in een kleinere organisatie. De mr zegt nee omdat leerkrachten én ouders zich betrokken voelen bij een kleinere school; ze dragen zorg voor een naar behoren functionerende school! Kleinschaligheid verdient de voorkeur in een goede sfeer en een goed padagogisch klimaat: leerkrachten kennen kinderen en ouders, kinderen en ouders kennen de meester en juf; kennen en gekend worden! Behoefte aan een veilige, vertrouwde, overzichtelijke omgeving!!! De grootte van onze school is hierin een belangrijke factor. En .... schaalvergroting is in deze tijd helemaal uit: lees kranten en tijdschriften; bedrijven worden opgesplitst, grote gemeenten opgedeeld in deelgemeenten, schoolgemeenschappen gesplitst in verschillende locaties met vaste teams. Dat gebeurt niet voor niets. Het belang van de mens / het kind moet voorop staan, niet geld, een gebouw of andere materiële zaken. Indien beide scholen tzt toch zullen worden gefuseerd dan valt er voor ouders met kleuters niks meer te kiezen. Kortom. Het belang van kinderen (én dus leerkrachten en ouders) staat voorop. Dat heeft niks met "kapsones" te maken; integendeel. Overigens is het voor het team van de Mariaschool geen enkel bezwaar om als twee aparte scholen in één nieuw gebouw gehuisvest te worden. Er zijn verschillende gemeenten waar dat al jaren is gerealiseerd. Ben Dobbelsteen, leerkracht van de Mariaschool Geffen.

TOREN''KLANKJE'' ~d . aap noo" nnes ...


@ GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax . 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. E-mail :postbus5 @maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17. 00 tot 19.00 uur. woensdag van 13 .30 tot 15.30 uur (alleen burgerzaken). OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 -534 27 38. MILIEUSTATION KRillSSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Krnisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 073 - 534 27 38) SPREEKUREN Burgemeester: P.C.J. Boelens Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00

Wethouder J.A.M. Voermans Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder E.J.A.M. van Heese Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder M.J.M . van de Ven Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17. 00 tot 19. 00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk.

POLITIE Op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 - 12.00 uur kunt u het gemeentehuis bellen (tel.nr. 073 -5342100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken. CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00 DIERPLAAGBESTRIJDING Het voorkomen en bestrijden van dierplagen, met name ratten, muizen, wespen en processierupsen is een veel voorkomende taak van de gemeente. Het gemeentebestuur heeft besloten dat het voorkomen en bestrijden van alle dierplagen bij bedrijven gebeurt door middel van voorlichting en/of advies. Uitgangspunt bij dit besluit is geweest dat het voorkomen of bestrijden van dierplagen tot het normale bedrijfsrisico gerekend kan worden. Voorlichting en advies hierover wordt gratis verstrekt. Het bestrijden van ratten, muizen, wespen en processierupsen bij particulieren kan door de gemeente uitgevoerd worden. Voorheen werden deze bestrijdingen gratis uitgevoerd. Onlangs heeft het gemeentebestuur besloten hiervoor leges te gaan heffen. Met ingang van 15 mei 2004 bedragen de leges € 22,00 voor het bestrijden van ratten, muizen, wespen en processierupsen op particuliere percelen en/of eigendommen. Voorlichting of advies hierover zal evenals bij bedrijven gratis verstrekt worden. Uitgangspunt bij de voorlichting en de adviezen zal met name gaan over het voorkomen van dierplagen. Het voorkomen van dierplagen Zorg ervoor dat het voor dieren niet aantrekkelijk is om in huis binnen te dringen. Voor ratten en muizen geldt met name in de wintermaanden dat ze op zoek gaan naar water, voedsel en een droge plek. Het is dus raadzaam om alle veevoeder en huisdierenvoedsel goed afgesloten te bewaren, zodat ze geen provisiekast gaan vormen voor ratten en muizen. Wanneer u buiten broodkorsten of etensresten strooit voor de vogels doe dit dan overdag en zeker niet s' -avonds. Als u overdag etensresten strooit zal dit waarschijnlijk vóór de avond door de vogels opgeruimd zijn. Indien u s'-avonds etensresten strooit zullen dit waarschijnlijk voedselbronnen worden voor ratten en muizen. Zorg er in de zomermaanden voor dat u niet tot laat in de avond de deuren open laat staan waardoor muizen ongemerkt naar binnen kunnen dringen. Zorg er tevens voor dat u z.g. stootvoegen die laag aan 11


de grond van een woning zitten af te dichten met gaas zodat er toch voldoende ventilatie in de spouw aanwezig blijft en er geen muizen binnen kunnen dringen. Indien u vermoedt dat mogelijk ergens een muis binnen zit kunt alvorens u overgaat tot het zetten van gif eerst trachten met een muizenklem de muis te vangen. Het gebruik van gif wordt op deze manier laag gehouden en het plaatsen van gif is niet altijd de beste oplossing. Denk maar aan gevaar voor kinderen en huisdieren die in aanraking kunnen komen met het gif Met betrekking tot het voorkomen van wespen in woningen is het raadzaam om bijvoorbeeld naden en kieren in buitenmuren te voorkomen ofte dichten. Om ventilatie in de spouwmuren te garanderen is het niet raadzaam de z.g. stootvoegen te dichten. Het is zinvol deze af te dichten met gaas, zodat de wesp niet binnen kan dringen en er toch voldoende ventilatie in de spouw aanwezig blijft. De aanwezigheid van eikenprocessierupsen in woningen zal slechts sporadisch plaatsvinden. Indien er eikenbomen in de naaste omgeving van een woning aanwezig zijn is hiervoor een kleine kans aanwezig. Advies is om de ramen te sluiten en de gemeente verzoeken de nest met processierupsen te verwijderen.

Tot slot: Voor advies, voorlichting of bestrijding van dierplagen kunt u contact opnemen met de Gemeente Maasdonk telefoonnummer 073 .534.2100. DENK MEE, STUUR UW MENING IN OF EMAIL UW SUGGESTIES! De gemeenteraad denkt na, ook over uw toekomst. De gemeenteraad van Maasdonk is van plan een toekomstvisie op te stellen en heeft uw bijdrage hiervoor nodig. Een gemeente maakt veel plannen, vaak teveel om tot uitvoering te brengen. En soms zijn deze plannen op enkele punten in tegenspraak met elkaar. De adviesraad Algemeen Bestuur heeft daarom het initiatief genomen om een visie op te stellen voor de toekomst van Maasdonk met een doorkijk naar de jaren 2010-2020. Deze visie moet helder zijn, dichtbij de burger staan en geen hoogdravende taal bevatten. Kortom het moet voor een ieder duidelijk zijn wat ermee bedoeld wordt. Daarom is uw inbreng ook van belang. Uw reactie wordt van harte gewaardeerd, want uw opmerkingen worden genoteerd, gebundeld en worden gebruikt voor de conceptvisie, die dit najaar nog door de raad besproken zal worden. Maar hoe geef je nu vorm aan de discussies, hoe geef je hier handen en voeten aan? Er is gekozen om aan de hand van drie thema's te werken: A. Wonen en werken 12

B. Wijk en buurtbeheer C. Verenigingsleven Per thema zijn er stellingen geformuleerd. Stellingen, die verschillend zijn van elkaar en prikkelend en uitdagend zijn om te reageren en dat is nu precies de bedoeling. Stellingen t.a.v het wijk- en buurtbeheer: 1. "Burgers zijn zelf verantwoordelij k voor de kwaliteit van hun leef- en woonomgeving, niet de gemeente". 2. "Het is noodzakelijk om in elke kern een goed functionerend dorpspanel te hebben . 3. "De gemeente wil de burger graag betrekken bij de inrichting van de wijken, maar de burger heeft hier geen interesse in". Stellingen t.a.v. het verenigingsleven: 1. "Als een vereniging zonder jaarlijkse ubsidie niet kan rondkomen, heeft zij geen bestaansrecht' . 2. "De gemeente en verenigingen moeten elkaar niet tegenwerken, maar juist met elkaar optrekken". 3. "Gemeente moet alleen de randvoorwaarden scheppen en het dagelijks beheer volledig overlaten aan de lokale verenigingen (gedeeltelijk privatiseren.)". Stellingen t.a.v. wonen en werken: 1."Maasdonk moet voor wat betreft het gedeelte liggend binnen de landelijke regio's Maaskant en Maashorst, zoveel als mogelijk een agrarische gemeente blijven. Natuur en landschap moeten waar nodig '"·ijken." 2. "Maasdonk moet met in achtneming van de gedeeltelijke ligging binnen de stedelijke regio \;\,-aalboss zoveel mogelijk een groene gemeente blijven. Binnen de regio moet zoveel mogelijk ruimte gegeven worden aan landschap en recreatie en in beperkte mate aan woningbouw. Landbouw moet zonodig wijken" . 3. De Maasdonkse kernen dienen hun eigen dorpse identiteit te houden. (Dit heeft gevolgen voor de aantallen te bouwen woningen. Dit heeft ook gevolgen voor de bouw van woningen op open plekken in lintbebouwing en voor herstructurering. Extra aandacht gaat uit naar de overgang van buitengebied naar tedelijk gebied. Hoe dichter naar het centrumgebied hoe intensiever de bebouwing mag zijn.)" Hoe kunt u nu reageren op deze stellingen? door een brief te schrijven naar de gemeente 1. door een e-mail te s turen naar: toekomstvisie@maasdonk.nl 2. door mee te praten op één van de volgende bijeenkomsten : a. maandag 5 juli in de Meent in Nuland, aanvang 20.00 uur b. woensdag 7 juli in 't Zijl in Vinkel, aanvang 20.00 uur c. donderdag 8 juli in de Gouden Leeuw in Geffen, aanvang 20.00 uur Aanmelden hoeft niet. Dus : Denk mee tijdens één van deze avonden, stuur uw mening in of email uw suggesties!


START LUIERINZAMELING IN MAASDONK De gemeente Maasdonk start 1 juli met de inzameling van luiers (kinder- en incontinentieluiers) met als doel de luiers te recyclen. Luiers kunnen in speciale zakken in containers worden verzameld. Luier(plastic)zak De luiers moeten in speciale plastic luierzakken van 30 liter worden ingeleverd. Andere zakken zijn niet toegestaan. Dit is voldoende om gemiddeld gesproken de luiers van één kind gedurende één week te verpakken. De speciale luierzakken zijn in rollen van tien stuks te koop voor € 0,90 per stuk. Deze van huis meegebrachte luierzak moet bij de gemeentewerf in de speciale container met de sticker 'Luierafval/Knowaste' worden gedeponeerd. Alle soorten luiers en babydoekjes mogen worden ingeleverd. Verpakkingen van luiers of andere plastic- of papierproducten mogen niet worden ingeleverd. Het spreekt voor zich dat ook andersoortig afval niet mag worden aangeboden. Start verkoop luierzakken Vanaf28 juni 2004 start de verkoop van de speciale luierzakken op het gemeentehuis aan het Dorpsplein 9 in Geffen. De zakken zijn te koop tijdens de normale openingstijden van het gemeentehuis: maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur, dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur en woensdag van 13 .30 tot 15.30 uur Inzamelpunt Vanaf 1 juli 2004 kunt u de luierzakken inleveren in de speciale luiercontainer. Deze luiercontainer staat op het terrein van de gemeentewerf aan de Zandstraat 43 in Nuland. U kunt de zakken inleveren op: Maandag van 8.00 tot 12.00 uur, Woensdag van 8.00 tot 12.00 uur en Vrijdag van 15.00 tot 16.00 uur. Het is niet toegestaan buiten deze tijden luierzakken in te leveren. Recycling Het Arnhemse bedrijfK.nowaste gaat de luiers recyclen. Uit de gebruikte materialen worden de grondstoffen papier en kunststof teruggewonnen en vervolgens hergebruikt in hoogwaardige toepassingen (onder andere schrijfpapier en tuinmeubelen). Uit het overgebleven slibafval wordt eerst groene energie gewonnen en vervolgens wordt het verwerkt tot compost. Tenslotte wordt het afvalwater biologisch afgebroken. Op deze manier blijft er niets over, alles wordt hergebruikt. Wat is uw voordeel U helpt mee aan een beter milieu. Als u alle luiers inlevert tijdens de luierperiode van uw kind bespaart u 6 bomen, 8.000 liter water en een hoeveelheid energie die vergelijkbaar is met 190 liter dieselolie. Daarnaast heeft u minder afval in uw container: uw container wordt een stuk lichter en dat bespaart kosten. Meer informatie Voor meer informatie over de luierinzameling kunt u contact opnemen met de heer Deenik of de heer Hairwassers telefoon 073 -5342100.

MEDISCH AFVAL EN DIFTAR Korting afvalstoffenheffing vanwege medisch afval De gemeente vindt het ongewenst dat inwoners met een medische indicatie geconfronteerd worden met een tariefstijging doordat zij aanzienlijk meer medisch afval hebben. Daarom heeft het college besloten om een speciale regeling te treffen voor deze inwoners. Voor wie is de regeling bedoeld? De Regeling is bedoeld voor inwoners die als gevolg van een medische indicatie veel extra afval hebben dat als restafval kan worden gekenmerkt zoals bijvoorbeeld incontinentiemateriaal. Het gaat niet om kleine hoeveelheden afval, zoals pillenstrips of wattenstaafjes. Wat houdt de regeling in? Voor inwoners die in aanmerking komen voor deze regeling, wordt een kilocorrectie toegepast. Bij het bepalen van de definitieve aanslag variabele afvalstoffenheffing geldt een korting van 50% van het aangeleverde restafval. De hoogte van deze korting is maximaal 400 kilogram op jaarbasis. Als u bijvoorbeeld in een bepaald jaar 900 kilogram afval heeft aangeleverd, dan wordt maar 500 kilogram verrekend. Als u om bepaalde redenen niet het volledige kalenderjaar in aanmerking komt voor de korting, dan wordt de korting van 400 kilogram naar rato gekort. Stel dat u recht heeft op korting in de periode van 1 juli tot en met 31 december, dan is de korting 6/12x400 = 200 kilogram. Hoe kunt u een aanvraag doen? Een aanvraag om in aanmerking te komen voor de heffingskorting kunt u indienen op het gemeentehuis. Bij de aanvraag moet u aannemelijk kunnen maken dat u als gevolg van een indicatie medisch afval heeft. Op het aanvraagformulier staat beschreven op welke wijze u dit kunt doen. Een 'Aanvraagformulier regeling medisch afval Diftar' kunt u telefonisch opvragen, afhalen op het gemeentehuis en via de website inzien. Let op: de aanvraag moet ieder jaar opnieuw worden ingediend! Er wordt gestreefd om binnen zes weken een beslissing te nemen. Heeft u nog vragen? Voor vragen over deze Regeling kunt u telefonisch contact opnemen rnet mevrouw van Lent of de heer Deenik 073-5342100.

DE NIJMEEGSE VIERDAAGSE Net als vorig jaar willen wij weer een inloopavond organiseren. Wij zouden het leuk vinden als jullie met ons een glaasje heft. IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM, ENTREE IS GRATIS. In CAFE-ZAAL DE GOUDEN LEEUW in GEFFEN Vanaf 18.00 uur. De wandelclub. 13


Kantoren: Nuland, Geffen, Lith, Maren-Kessel1 Oijen en Vinkel

Rabobank


DANKWOORD VOORVERKOOP NOOIT GEDACHT PSV Zoals u ongetwijfeld al hebt vernomen, speelt Nooit Gedacht op vrijdag 9 juli 2004 een jubileumwedstrijd tegen PSV Speciaal voor deze wedstrijd wordt het hoofdveld op Sportpark De Biescamp helemaal omgetoverd tot een voetbalstadion, om zoveel mogelijk voetbalsupporters de mogelijkheid te geven deze bijzondere wedstrijd te kunnen bekijken. En dat is wel nodig ook, want uit de eerste verkoopcijfers over de voorverkoop blijkt dat er in de hele regio veel belangstelling is voor deze unieke wedstrijd! PSV begint de voorbereiding op het nieuwe seizoen met een training op maandag 5 juli 2004. De wedstrijd tegen Nooit Gedacht is de eerste oefenwedstrijd voor de club uit Eindhoven, waarin ze haar nieuwe aanwinsten kan presenteren aan het publiek. Ook in een ander opzicht is de wedstrijd voor beide teams speciaal. Nooit Gedacht is namelij k de club waar Ruud van Nistelrooy zijn voetbalcarrière begon. Later brak hij definitief door in het shirt van PSV De aftrap van de wedstrijd Nooit Gedacht - PSV op 9 juli is om 19.00 uur. Kaarten van € 10,00 (voor iedereen vanaf 12 jaar) en €6,00 (voor kinderen tot en met 11 jaar) zijn nog steeds te koop bij de volgende voorverkoopadressen: - Geffen: Kantine Nooit Gedacht, Café Boetje, Cinerent, Spierings Schoenen & Sport Café 't Tunneke - Heesch: Café Kerkzicht - Nuland: Café d' n Driehoek - Vinkel: - Schaijk: Café Feesterij De Postduif - Lith: Café Hertog Jan van Brabant - Rosmalen: Bouwmans Benzinestation - Berghem: Esso Hanenberg - Schijndel: Tabaksspeciaalzaak Roessel - Loosbroek: Jan Gabriëls - Eindhoven: Truckstop 8

Beste mensen, Bij deze willen wij iedereen bedanken voor de aandacht die gegeven is rondom het overlijden van Dirk Ceelen. Iedereen bedankt voor de ondersteunende woorden, voor de lieve kaartjes en brieven, de bloemen en de aanwezigheid bij het afscheid. Speciaal wil ik bedanken de huisartsen en met name mw. J. van der Heijden die onze steun en toeverlaat was tijdens het ziekteproces van Dirk. Ook de Aloysiusschool, bedankt voor jullie goede zorgen en begeleiding van de kinderen tijdens de begrafenis en in de klas. Het is fijn om te merken dat de betrokkenheid onder de geffense mensen nog zo groot is! Corrie van de Langenberg en Lennard Ceelen

HET IS GOED Het is goed te mogen ~rvaren, wat een Lourdesreis met je doet. De eerste stappen die je op het Heiligdom zet voelden goed. Dan komen de emoties, de tranen, maar ook 'n lach. Enje dankt onze lieve Moeder Maria datje dit beleven mag. Nooit heb ik geweten, dat zoiets moois bestond. Ik zet ze op papier, ik krijg de woorden niet uit mijn mond. Ooit hoop ik nog eens te beleven, te staan bij Maria, de lichtprocessie, en 't plein. Lieve mensen die bij mij waren, we waren één en dat was fijn. Ik zal de herinneringen goed bewaren, en weet nu hoe het voelt, en weet nu ook wat pastoor Scheepers, met het Lourdes virus bedoelt. Het was goed. 'n bedevaartgangster.

AANGEBODEN: Leden van Nooit Gedacht kunnen met korting kaarten kopen bij Spierings Schoenen & Sport, aan de dorpstraat in Geffen. Mocht de wedstrijd niet in de voorverkoop uitverkocht zijn, dan worden er op de wedstrijddag zelf nog kaarten verkocht. Om zo weinig mogelijk mensen teleur te hoeven stellen, raden we iedereen die toch van plan is om te komen kijken aan om uzelf in de voorverkoop alvast te verzekeren van een toegangsbewijs. Meer informatie over de kaartverkoop en alle andere activiteiten is te vinden op www.nooitgedachtgeffen.nl, de website van Nooit Gedacht.

Ongeveer 50 witte houtwolcement platen 1OOx 49 cm. Gratis af te halen. Tel. 073 5321952.

KOPY INLEVEREN VOOR: 10 juli (geldt ook voor e-mail kopy) verschijnt over 3 weken redaktie adres Tolweg 7 & Veldstraat 13 15


ï

DIENSTENVEILING BIJ NOOIT GEDACHT

Eén van de activiteiten tijdens het 75 -jarige jubileumjaar bij Nooit Gedacht is een dienstenveiling op zaterdag 10 juli 2004. Wat houdt dit nou precies in? Tijdens de dienstenveiling wordt een groot aantal diensten aangeboden. Alle bezoekers van de veiling kunnen door middel van een geldbedrag bieden op een bepaalde dienst. Een voorbeeldje: Piet Raijmakers is een bekende Nederlandse springruiter. Tijdens de dienstenveiling kunnen bezoekers bieden op een twee uur durende, exclusieve paardrijles van deze springruiter. Maar er zijn nog veel meer leuke, interessante diensten. Ook Wanda, bekend van Recht vur zunne Raop, biedt een dienst aan. Zij komt op verzoek een avondje Surinaams koken bij de hoogste bieder. De Taopen verzorgen een ludiek optreden tijdens een huwelijks- of familiefeest en de Weeuwkes organiseren een boobytrap (volgens het bekende TV-programma) voor een persoon naar eigen keuze. Een aantal andere voorbeelden: - twee uur biljartles van Tjorbjorn Blomdahl - business stoelen bij een competitiewedstiijd van PSV - een brunch voor vier personen bij Hotel Nuland - broodmaaltijd, inclusiefvoetenwassing voor 12 personen, (aangeboden) door d~ pastoor - dagje mee in de oldtimer van Martin van Oss - inspectie van uw huis of bedrijf - reclamebord voor twee jaar in kleedkamer 1 van Nooit Gedacht - het wedstrijdshirt van Thierry Henry (spits vanArsenal) - champagneontbijt, verzorgt door Bennie Romme en Tiny Schuurmans - rondleiding door tweede kamer, inclusief diner (aangeboden door Eric van Lith) - verzorging van een diner voor vier personen - bijwonen van het kalven van een koe - dagje op stap voor twee dames met onze vrijgezel(lige) wethouder Rini van de Ven - ritje naar Schiphol voor acht personen - ludiek optreden voor huwelijks-/familiefeest, aangeboden door de Toapen - weekend logeren op kampeerboerderij Den Berg voor 40 personen - twee uur schoonmaken bij u thuis - een halve werkdag stukadoren - vier vrijkaarten voor Recht vur zunne Raop - rondvlucht boven uw woonplaats in een cessna vliegtuig (voor 2 personen) - een dag als bijrijder op stap met Toon van Dijk - VIP-behandeling op circuit en (indien mogelijk) met 16

Toon van den Haterd racen - Barbecue compleet voor 10 personen - Het creëren van een levensloop of levensloop lied - Invullen en verzendklaar maken van uw belastingpapieren - Rijtuig met Friezen voor een trouwerij Dit is nog maar een kleine greep van het totale aanbod diensten tijdens de dienstenveiling. Natuurlijk proberen we ook via Ruud van isteh-ooy, het oude jeugdlid van onze vereniging, nog wat extra leuke diensten te regelen voor deze bijzondere avond. Misschien kunt u op deze avond wel bieden op wedstrijdshirts van Manchester United of het Nederlands Elftal, officiële wedstrijdballen of zelfs toegangskaartjes voor een competitiewedstrijd van Manchester United.. . Op zaterdag 10 juli is de grote feesttent op het sportpark van Nooit Gedacht vanaf 20.00 uur geopend voor alle belangstellenden. Bij binnenkomst hoeft u -vanzelfsprekend geen entree te betalen. Rond 21 .30 um is bovendien de trekking van de grote JUBILE _ ILOTERIJ, waarvoor de afgelopen maanden diverse loten zijn verkocht. De hoofdprijs in deze loterij is een reischeque ter waarde van 1000 Euro. Een compleet overzicht van alle diensten en meer informatie over Nooit Gedacht is te vinden op wv.,.w.nooitgedachtgeffen.nl

Gordijnen Atelier "VeGa" Precisie en Maatwerk

• Gordijne • Vitrage • lnbetween • Embrasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het ve randeren van uw bestaande gordijnen

Runrotstraat 25, 5386 CT Geffen Tel: 073 532 65 48, Fax: 073 532 74 26


SCHÖNNE ROG ... ! Hij laat zijn boerenhart spreken: "We hên o.og noit zonne schönne rog gehad, es dees joar... !" Gerrit van Zantvoort - bij velen bekend als Gerrit van Hasjes - is de coördinator van het Rogge maaien, een nostalgische activiteit voorafgaand aan onze boerenmarkt Effe noar Geffe. Aan het begin van het onverharde deel van de Bredeweg ligt een stukje grond van Toontje Willemse, dat de Stichting Effe noar Ge:ffe heeft gehuurd om het Rogge maaien te kunnen organiseren. "Als Effe noar Geffe goed en wel voorbij is, beginnen we alweer met het bewerken van de grond en het bestrij den van het onkruid op het roggeland" vertelt Gerrit. "Daarna zaai ik de rogge··. Hij doet dat al voor de l 8e keer en het gebeurt met de hand! Vervolgens wordt het zaad ingewerkt. ' De Heer en de natuur' doen hun werk en Gerrit houdt de rogge in het oog! Als de tijd en de rog~ e daarvoor rijp zijn, wordt er een stukje voorgemaai door Harry Willemse met zijn maaimachine en zijn Frie e paard. (Op de foto ziet u deze machine met ·.Ln..r. Gerrit van Zantvoort, Jan Wolf en Harry Willem e .

"Dit jaar houden we het Rogge-maaifeest op 17 juli en dat is een gunstige datum om de rogge in zijn geheel te maaien. We maken wel een stukje vrij om elkaar te ontmoeten, muziek te maken en te volksdansen" zegt Gerrit. En dan komen de nostalgische maaiers en binders het roggeveld bemannen en bevrouwen. Een groep vrijwilligers neemt de zicht en berhoak ter hand om te maaien of bindt de schoven met een speciale knoop in de wis, goed vast. De schoven worden in de 'gaast' gezet. Graj d 'n Bies uit Nuland komt trouw in aangepast tenue meehelpen, Jan Wolf en zijn vrouw Anneke zijn eveneens vaste klanten en ook Fien, de vrouw van Gerrit, is een goede bindster. De gemaaide rogge gaat naar Gerrit op de Wolfdijk en daar worden zo'n 150 schoven klaargemaakt voor de middenstanders om hun kraam of winkel mee op te sie-

ren op de boerenmarkt. De volgende stap is het dorsen op Effe noar Geffe door de dorsploeg. Martien van Lieshout nam, als werker van het eerste uur, veel initiatieven. De vaste dorsers zijn nu Gerrit van Zantvoort, Gerrit van Heesch, Lambert van Erp en Robert Schuurmans, maar ze hebben graag assistentie van bezoekers. Dus neem de dorsvlegel ter hand en werk mee in het ritme van de dorsploeg! "Het ritme is een belangrijk punt bij het dorsen met de vlegel" legt Gerrit uit. "Je moet een goed gehoor hebben en niet doorgaan als je uit de maat ligt. Het is een kunst om het goed te doen en eigenlijk zou je er niet moe van moeten worden. Vroeger deden de boer, zijn vrouw en de kinderen mee aan dit ritueel". Gerrit en Fien horen ook bij de boerenbruidsparen, maar op Effe noar Geffe kiezen voor het dorsen! De goudgele korrels zijn dan het uiteindelijke resultaat van het gehele proces. Deze worden meestal verkocht als groenbemester voor de landbouw. Het stro wordt opgeslagen bij Gerrit in de schuur. Soms wordt ook dit nog gebruikt om bijenkorven van te maken en wijlen Chris Geurts maakte er zelfs wiegjes van! Al met al is het Rogge maaien een intensief gebeuren. Reden voor ons om het feestje op zaterdag 17 juli a.s. mee te vieren! Om 19.00 uur is er een H.Mis in de open lucht bij molen "De Zeldenrust" (bij slecht weer is de viering in de kerk). Daarna trekken we in optocht met maaiers, binders: Pompzwengels en Volksdansgroep "De Vlijt" naar het veld en is er een gratis nostalgisch hapje en drankje voor iedereen. Elders leest u welke prominent dit jaar aanwezig zal zijn! Het Rogge maaien, als voorproefje op Effe noar Geffe, is een goede lijn tussen boer en burger. "We hebben verschillende belangen" zegt Gerrit ( een boer die jaren nodig had om eraan te wennen, geen koeien meer te hoeven melken). Het comité promoot het feest en wij zorgen dat het rogge-proces goed verloopt en hopen op 'schönne rog' !"

s

Peppeldreef 17 · Tel. (073) 532 77 55 Complete gezichtsbehandeling vanaf€ 20,50

Ook voor voetverzorgende behandelingen . 17


~ij

-s ~ ' .,, ~

,g,.,

\~~ j '-,,;., ~

J-

WC EXPERIENCE

In het kader van het 75 jarig jubileum van Nooit Gedacht treedt de WC Experience op vrijdagavond 2 juli op in de feesttent op het sportpark van Nooit Gedacht. Deze band vindt zijn oorspong in Brabant (Raamsdonksveer) en timmert ongeveer vijftien jaar aan de weg. Dit dankzij een steeds groter groeiende schare fans, met in totaal al meer dan 85 .000 verkochte albums en natuurlijk de nodige aandacht van regionale en nationale radio en televisie. Op hun toerlijst prijken dit jaar al weer bijna 70 optredens door heel Nederland en België. Op vrijdag 2 juli staan ze dus als hoofdact op het programma in een grote feesttent op Sportpark De Biescamp. De regionale band 'Usual Suspects' staat in het voorprogramma. De feesttent is geopend vanaf 20.00 uur. De voorverkoop is inmiddels al een tijdje in volle gang en verloopt (gezien de capaciteit van de feesttent) redelijk snel. Wij raden grotere groepen dan ook aan om vooraf kaarten te kopen, zodat jullie op de avond zelf niet teleurgesteld hoeven te worden. De toegangskaarten kosten 10,00 euro en zijn onder andere te koop bij Café Boetje (Geffen), Cinerent (Geffen), Spierings Schoenen en Sport (Geffen), Café Kerkzicht (Nuland), Café d'n Driehoek (Vinkel) en Café 't Tunneke (Heesch). Meer informatie is te vinden op www.nooitgedachtgeffen.nl.

Via onderstaand nummer van de Rigom kunt u afspreken wanneer een deskundige kracht langs komt.We helpen u graag. De tarieven van Rigom mogen klantvriendelijk genoemd worden:€ 4,00 per half uur. Klussenhulp Thuis van de R.igom is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 10.00 u. via tel. (04 12) 65 32 35.

GEZOCHT KWF Kankerbestrijding zoek"! collectanten Iedereen kan iets doen tegen kanker. Gewoon, door een paar uur te gaan lopen als collectant. in de collecteweek van KWF Kankerbestrijding. Iet het geld dat onze collectanten ophalen, kunnen we meer onderzoek mogelijk maken. Met dit onderzoek kunnen betere en minder ingrijpende behandelingen ontwikkeld worden.

De collecte wordt dit jaar gehouden van 6 t/m 11 september. Wie zich als collectant wil inzetten of meer informatie wil over het collecteren kan bellen met fam. Wilden berg, v. Coothstraat 25. Meer informatie staat ook op www.kwfkankerbestrijding.nl.

KADO VOOR RUUD We weten allemaal dat op 10 juli a.s. onze Ruud trouwt met zijn Leontien, en wel in onze prachtige kerk en door onze al even geweldige pastoor. We zijn met zijn alle toch apetrots op onze Ruud en kunnen deze dag dan ook niet zomaar voorbij laten gaan, toch????'?? Dus ......

ER KOMT EEN KADO PERSBERICHT KLUSSENHULP Klussenhulp maakt het leven veiliger en comfortabeler. Iedereen heeft in huis wel reparaties uit te voeren. De Rigom biedt daarvoor hulp met het project Klussenhulp thuis. Zoals van alle diensten van de Rigom, is ook hiervan het doel om 55-plussers en gehandicapten in noordoost Brabant de gelegenheid te geven zolang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. De Rigom brengt deze service daarom graag opnieuw onder uw aandacht. Het gaat om eenvoudige klussen waarvoor de vakman niet kan komen zoals: plaatsing van badgrepen, doucheglijstangen, buitenlampen en rookmelders, reparatie van lekkages aan kranen en toilet, verstoppingen tot aan de sifon, cv bijvullen, leidingen wegwerken, tweede telefoon of (draadloze) bel, het ophangen van allerlei zaken. 18

Als aandenken aan deze dag zal er een kunstwerk gemaakt worden dat Ruud en Leontien hun hele leven zal herinneren aan deze dag. Alle mooie Geffense plekken zitten er in, zijn voetballen, de fotografie van Leontien enz. enz. We kunnen ons voorstellen dat er mensen zijn die graag ook iets willen doen. D at kan. U kunt een bijdrage leveren aan dit gemeens chappelijk "Geffens" kado. Als u b.v. € 10 of € 20 overmaakt op rekening nr. 1544.08.7 43 t.n.v. "Kado voor Ruud en Leontien" met daarbij uw naam en adres in de omschrijving dan ko- r-~m-._.. men uw gegevens op een register wat bij het kado gevoegd zal worden. Comité kado voor Ruud


KPJ ilc-

"

'\1 Giffen ~ L---~~~ Aspiranten zeskamp KP J Geffen 2004

Zondag 6 juni j.l. organiseerde KPJ Geffen een kringactiviteit voor alle KPJ afdelingen van de regio. Met de 18 in geschreven teams was het een flinke drukte. En door het mooie weer kwamen er ook nog heel wat belangstellende om de teams aan te moedigen. Er moesten diverse spellen gedaan worgen van snelheid tot behendigheid. Met een echt modderbad en een baan voor het buikschuiven werden zoveel mogelijk punten bijeen gehaald. Toen om 15:00u het laatste spel gespeeld was kon er gewacht worden op he laa te spel de geheimeproef. Nog een keer van de glijbaan door het water bassin en dan door het modderba en als laatste over de buikschuifbaan en dan maar zorgen dat je de snelste tijd hebt. Na de prijsuitreikin werd de dag afgesloten. En kon de organisatie te ~ kij -en op een geslaagde dag.

8e 9e

De Otters uit Geffen De Varkentjes uit Geffen De Tijgertjes uit Geffen 10e De Ezels uit Geffen

Poule leeftijd boven de 12 jaar 1e De Gouden eikel uit Afferde 2e De Poj -ers uit Oss 3e De Duiveltjes uit Oss 4e Witte gijt uit Vinkel Se De Puppy's uit Geffen 6e HKD uit Afferde 7e De streetfighters uit Boxtel

OPROEP Op zondag 6 juni tussen half 10 en 10 uur is mijn tas gestolen bij café Boetje in Geffen. Daar zaten voor mij heel dierbare spullen in zoals foto's van overleden vrienden, rijbewijs, autopapieren, G.S.M. en mijn portemonnee. Kan iemand mijn helpen of heeft iemand iets gezien, of misschien iets gevonden, graag terug bezorgen tegen beloning bij Danielle v. Schijndel, Heegterstraat 7, Geffen, tel. 532 4334. €

398

4so

100 gram Varkensoester gevuld met mascarpone, omwikkeld met ham

1ss

Bouillonsalade,

1so

Gepaneerde Schnitzels,

4 stuks

,

Diverse soorten

Runder Borstlappen, soo gram De lekkerste stooflapjes!

Amore, We willen graag oor deze dag nog even de volgende mensen bedanken. ZLTO, Gebr. v/d Berg. Govers Frituren, Geffens Tussegas, Café Zaal De Leeuwerik en Alle vrijwilligers. Iedereen heel erg bedankt. ! KPJ Geffen UITSLAGEN Poule leeftijd tot 12 jaar. le De Jokertjes uit Oss 2e De Flatsers uit Afferde 3e De Vuurballetjes uit Oss 4e Bafferse girls uit Afferde Se De Kanonnen uit Oss 6e De Bloopers uit Oss 7e Het Olympisch team uit Boxtel

100 gram

Gekookte worst 150 gram halen, 100 gram betalen

Soep van de week Groentesoep iedere 2de liter voor de helft van de prijs

DIVERSE SMAKEN SCHEPIJS, NU MET GRATIS IJSSCHEP Deze aanbiedingen zijn geldig van 28 juni tot en met 3 juli 2004. ~ Keurslagerij

~

~ ! ~ 1 ! - ~ ! ~ Geffen

KEURSlAGER tel. (073) 532 58 91

19


MLZIEKVERENIGJNG .. \Villrn Is Kunnen·· 'effen

W.I.K. Nieuws Record of niet? Afgelopen zaterdagavond 12 juni nam onze slagwerkgroep deel aan een recordpoging. Maanden hadden ze hier naar toegeleefd, vele repetities zijn eraan vooraf gegaan. Ze hebben zelf hun eigen trom moeten maken, een trom gemaakt van een (olie)ton. Vandaar dat dit spektakel de naam "Tonn'n spektakel" meegekregen had! Rond 20.00 uur begon het voorprogramma met blaaskapel "Doe mar wa" uit Bakel, gevolgd door een sambaband uit Den Bosch en als klap op de vuurpijl verzorgden de drie begeleidende dirigenten van de tonndrummers een spetterend optreden. Ieder zittend achter een drumstel lieten zij horen hoe geweldig drummen kan zijn. De sfeer voor de avond was gezet... Wat later op de avond werd het stil en donker in sportcentrum De Run te Berlicum, ... één voor één kwamen de deelnemende drummers op gepaste muziek door een tunnel de zaal binnen (het waren er maar liefst 15 6! !) Iedere drummer genoot van dit moment, het voelde als een "walk of fame" , dat werd ondersteund door het publiek met een daverend applaus. Vijf nummers werden er gespeeld, waarvan de aanwezige notaris en enkele wethouders uit Berlicum het derde nummer, getiteld" the bucket song" zeer streng jureerde voor de recordpoging. Alle drummers diende hun partij tegelijk te drummen, alle drummers dienden ook daadwerkelijk te drummen, niemand mocht doen alsof. Alles werd tot in detail nauwkeurig vastgelegd op video . Na het spelen van het laatste nummer was het even spannend, hadden ze het nu wel of niet gehaald? Toen uiteindelijk de verlossende woorden: de recordpoging is geslaagd, door de zaal klonken, kon het feest niet meer stuk! Het schriftelijke bewijs plus bijbehorende video van deze recordpoging zijn op dit moment onderweg naar Engeland, waar de wereldrecordcommissie alle recordpogingen noteert en controleert. Als inderdaad blijkt dat nog nooit 156 drummers tegelijk een muziekwerk ten gehore hebben gebracht, wordt deze recordpoging opgenomen in het Gueniss Book Of Records. Zin om te muziek te leren maken? Heb je zin om te leren drummen? Of heb je zin om bijvoorbeeld op een bugel muziek te maken? Kom dan eens een kijkje nemen tijdens onze jaarlijkse voorspeelavond. Tijdens deze avond kun je geheel vrijblijvend kennis maken met onze muziekvereniging. 20

Zo kun je meer te weten komen over de diverse blaasinstrumenten, over de diversiteit aan trommen en uiteraard over het reilen en zeilen van W.I.K. Ervaren muzikanten, maar juist ook leerlingen zullen tijdens deze avond hun kunnen ten gehore brengen. En denk nu niet" ik ben te oud om te leren drummem of blazen", want niets is minder waar. Het komt steeds vaker voor dat de leerling niet de leeftij d heeft van 8 maar van 40. Muziek is er voor jong en "oud'·. want wat is oud?! Daarom ... Willen Is Kunnen. De voorspeelavond zal gehouden worden În ons repetitiegebouw Klavertje Vier, aanvang 19.00 uur. Graag tot dan! Muzikale Groet, Muziekvereniging W.I.K.

WIE WAT WANNEER JULI 03 jeugdbrandweerdag in Vinkel 04 Gildedag Gildekring De Hoge Schuts te Geffen 08 K.V.B., rondleiding informatiecentrum A -9 10 Kop(i inleveren Torenklanken (nr. 12) 15 56 ste Gildeavond Sint-Jorisgilde (Vierin van het 5jarig bestaan) 17 Jeugdsoos "Bonk:emaar", Schuimpaft) 18 KPJ Geffen organiseerd de jaarlijkse Dop zeskamp AUGUSTUS 08 Koningschieten Sint-Jorisgilde 19 Ophalen oud papier (3 wagens i. .m. vakantie) 21 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 13} 23 t/m 27 Jeugdvakantieweek 27 Ophalen oud papier (3 wagens i.. m. vakantie) SEPTEMBER 11 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 1.J} 16 Ophalen oud papier 16 K. V.B., openingsavond 24 Ophalen oud papier 25 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 15)

Ratten Kai::;:~en Vlo01en

@ ._

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Kraaijeven 3 5386 LH Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623


c;:fjontU1/{S

Begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent.

Gratis aan te vragen uitvaartcodicil: 1 telefoontje en u heeft het uitvaartcodicil zo snel mogelijk in huis.

Uitvaartshowroom: Bezoek onze uitvaartshowroom aan de Geffensestraat 1A te Heesch. Dit kan na tele

Wilt u we en voor u verz

ische afspraak.

u voldoende verzekerd bent voor de uitvaartkosten dan kunnen wij dit

en.

Al onze adviezen zijn gratis en vrijblijvend.

Donders Ur aa

erzorging

Oss

Tel. 0412 - 64 24 54

Rosmalen

Tel. 073 - 522 42 86

Berlicum

Tel. 073 - 503 52 58

Donders Uitvaartshowroom, Geffensestraat 1A te Heesch.

v.d. Bosc

. Wanrooy

KEUKENS

V.O.F.

INTERIEURS

* Ambachtelijke keukens naar uw wens gemaakt

Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouwen tegenkomt!

* Dealer Nieburg en RWK Keukens * Keukenrenovatie * Vervanging inbouwapparatuur (gratis ingebouwd)

Bezoek onze showroom na telefonische afspraak. DEALER:

SIEMENS

imperial IOIEN MEI IECHNIEK DI EOY EIIUIGI

!Wiele

Kerkstraat 25, Nuland Telefoon 073 - 5322774 'U

~bJ!J!J:!.iY., "J, 0

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP Bredeweg 13, Geffen Tel .: 073-532296 l

2

i .Ps.

"'o "';

I

EN f,,.Î~,'J

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Renovatie projecten. Tel 073 532 34 69 Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl Spuitwerkzaamheden.


PERSBERICHT Wandelen met Armslag (RIGOM) Een nieuw initiatief Op vrijdagochtend 9 juli gaan we wandelen in het Bomenpark in Heesch; om 10.00 uur verzamelen in het restaurant, een uur wandelen en na afloop samen wat drinken. Zeker acht vrijwilligers en de coördinatoren van Armslag zijn aanwezig en wandelen mee. Vervoer en consumpties zijn voor eigen rekening. Voor mensen die getroffen zijn door vergeetachtigheid, de ziekte van Alzheimer of een vergelijkbaar ziektebeeld, maar die lichamelijk nog redelijk sterk en gezond zijn. Voor mensen die altijd actief waren, graag wandelden, graag de natuur in gingen. We willen samen met hen, en de mantelzorger (als deze ook wil en kan) én vrijwilligers de natuur in; een flinke wandeling maken en daarna samen gezellig koffie drinken. Bewegen is goed voor ouderen, dus ook voor mensen met dementie! Onderzoek heeft uitgewezen dat samen bewegen de stemming van mensen met dementie positief beïnvloedt. Bovendien is wandelen in de natuur erg rustgevend. Hebt u belangstelling om als vrijwilliger mee te wandelen met Armslag? Of kent u mensen met dementie die graag wandelen? Neem contact op met Gemma Mombarg ofEefRubbens om uzelf of een wandelaar aan te melden!

RIGOM en Armslag De centrale doelstelling van RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) is met welzijnsactiviteiten ertoe bijdragen dat ouderen (55plussers) en mantelzorgers in het Maasland zo gezond en zo zelfstandig mogelijk thuis kunnen blijven leven. Oppasdienst Armslag is zo'n activiteit van RIGOM en biedt hulp in de zes gemeenten in het Maasland (Bernheze, Grave, Landerd, Lith, Maasdonk en Oss). In 1996 gestart met 8 vrijwilligers en 10 adressen, momenteel met 40 vrijwilligers en bijna 60 adressen. Oppasdienst Armslag Tel. (0412) 65 32 33 gmombarg@rigom.nl, erubbens@rigom.nl

VRIJWILLIGERS GEZOCHT Het Maasland Senioren Gilde voor Oss e.o. is naarstig op zoek naar aanbied(st)ers voor beeldhouwen, origami, loodgieten, Engels, Italiaans en Spaans, videotechniek, scheepsdiesels, soundmixen en keyboards. Voor het project GildeSamenspraak zoeken we met name 22

vrouwelijke aanbieders om anderstalige vrouwen te begeleiden met nederlands. Mochten er vrouwelijke aanbieders zijn die interesse hebben om analfabeten iets van de nederlandse taal te leren, dan vragen we u met nadruk te reageren op deze oproep. In verband met de vakantieperiode ervalt ons wekelijkse spreekuur op donderdag van 10.00 tot 12.00 uur van 1 juli tot 15 augustus. We zijn dan ,vel schriftelijk en telefonisch te bereiken via de RIGOY.1. In augustus verschijnt onze nieuwe Gilde-gids. Deze is gratis verkrijgbaar op het Anton Jurgens Hui .

TUINONDERHOUD DOOR DE RIGOM Het is niet vanzelfsprekend dat uw tuin er goed uitziet. Permanent zal er aandacht voor moeten zijn. Onkruid tussen de planten maar ook mos op stoepen moet verwijderd worden en grasmaaien is meerdere keren nodig. Ook de heg zal eens geknipt moeten worden en struiken gesnoeid. Al dit soort werkzaamheden kan door de RIGOM worden uitgevoerd. Er bestaat de mogelijkheid voor ouderen en gehandicapten om gebruik te maken van de tui nman van de RIGOM tegen een zeer schappelijk tarief van€ 8,00 per uur. Hij maakt het mogelijk dat uw tuin er toch netjes uit blijft zien als u het zelf niet ( meer) kunt. Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten ? We helpen u graag. Tel. bereikbaar alle werkdagen tussen 9.00 en 10.00 uur, Tel. 0412-653235.

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Bergstraat 26a, tel. (073) 5321544 Advertenties: Tolweg 7, tel. (073) 5322243 Redactieadressen: Tolweg 7, en Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat 22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26a, (073) 5322586 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.


REGI(l/4j, BANK 7 DE BANKIER DIE JE KENT U kunt bij ons terecht voor: • privé- (betaal-)rekening * met euro-pas (met pincode en chipper) * met creditcard * rood staan met privé-limiet * een speciale jongenrenrekening

• lenen * persoonlijke lening * doorlopend krediet * financieringen voor auto/boot/vakantie? * mix-krediet (lenen en beleggen)

• sparen * direkt opvraagbaar * belastingvrij sparen * bedrijfssparen * deposito's / vaste termijn ,:, automatisch sparen

• hypotheken * lineair/ annuïteiten * spaar / leven / krediet * aflossingsvrij * combinatiehypotheken * beleggingshypotheken * hoog-/laagconstructies * met (premie-) depot

• beleggen * beleggersgiro * beleggingsfondsen ,:, spaarfondsen '~ dividendfondsen * mix-fund * rechtstreekse beursaankopen * veel vrijheid en lage kosten

• verzekeren * voor personen * voor bedrijven * pensioenen en lijfrente * zorgverzekeringen * gunstige voorwaarden * een onafhankelijk advies ,:, diverse maatschappijen

Onze openingstijden: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag vrijdag zaterdag

www.lmv.nl Dorpsplein 13 Geffen ~

(073) 532 32 64

09.00-12.15 en 13.15 -17.30 uur 09.00 - 12.15 en 13.15 - 19.00 uur 10.00 - 13.00 uur en voorts op afspraak

151

Café - Zaal 't Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20

PA

~ LMV

RS BV

Makelaardij Assurantiën

J't,

Hypotheek ®adviseur

Hanegraaf B.V. Geffen

f A..

HAGEKO GEFFEN S TALEN

Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

KOZ I JNEN

Cespecialiseerd in: • Exclusieve gezichts- en • Blendtherapeute lichaamsbehandelingen • Huidtherapeute Pakkingen (billen, buik, borsten, handen, voeten)

MOTORRIJSCHOOL

• Permanente Make-Up

P. DE Kl]EIN

• Make-Up workshops

Tel.: (073) 5324658

Autotel.: 06 - 53184263

Losse advertenties tussen de tekst

Heesterseweg 5 5386 KT Geffen

Tel.: 073 - 532 23 07 Mob: 06 - 22 58 01 93

1/8 pagina 1/4 pagina 1/2 pagina hele pagina

MAAT

Richard Hanegraaf

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'$ VOLGENS VCA-NORMEN

®AUTO-EN@

OP

€ € € €

15

25 35 60


Gebr. van de Wetering ~ .'1 .0 - WE:~~ <lJ - = - ~ .

IJ.i 0 ::-c

-

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

,, 0

~

Dorpsplein 19 5386 CL

Geffen

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN 5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Dommelstraat 47

Fax 0412 - 63 72 06

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp Oss

openingstijden: woensdag en donderdag 13.00 tot 18.00 uur vrijdag 13.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur \

Tel 073 532 76 09 - Fax 073 532 76 11 Mobiel 06 534 746 75

0412- 622213 ·

NAS

RIJWIELEN

o.a. Gazelle _ _ _ _ _ _ __

TANKSTATION ..lftA • v1 . Vervoer voor ziekenfonds -bus1e

---

ouw

Wij verzorgen voor u: *

*

Kerkstraat 11 Geffen

(073) 532 13 13

.

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

verlijmen van kalkzandsteen leggen van afwerkvloeren het bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten het aanbrengen van spackspuitwerk het aanbrengen van buitengevel-isolatie het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

1Vww.r1asafbovwr11

WIHABO DRUKKERIJ

~atie-en Adviesbureau bv

Voor al uw famil ie- verenig ings- en handelsdrukwerk.

Centrale verwarming Gas-Water-Sanitair Energie - Advisering

Fami liedrukwerk keuze uit 7 collecties. Met opgaaf van jui ste datum bij geboortekaart jes, druHosten gratis. Gratis persoon li jk foto-album bij geboortekaartjes. Oo k voor kopieerser vice kunt u bij o ns terecht.

Kleurenkopieën en kleurenprinten tot A3. Grootformaat plotten tot 150 cm breed. Kopiëren van bouwtekeningen. Heesterseweg 13 - 5386 KT Geffen

Tel.: (073) 532 26 84 - fa x: (073) 532 47 95 e-mail: drukkerij@w ihabo.nl - internet: www.w ihabo.nl DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

M"deKinderenv.~ Jl B. o.f.1' 1

Molenstraat 32

13.00 - 19.00 uur 8.30 - 17.00 uur

Wij maken EPA Rapporten Papendjjk 14b 5386 EG Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

SCHOENEN & SPORT

0 /J§JSPIERINGS

Geffen, tel. 073 - 5325551 maandag t/m vrijdag zaterdag

Onderhoud aan gastoestellen Onderhouds abonnementen gastoestellen

Maarten van der Dussen Bouw

Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91

Wilgenstraat 6 Tel.: 073 - 53412 94 E-mail: bb.dussen@planet.nl

Buro 5386 GL Geffen Privé: 073-53412 92


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.