Torenklanken 2004 - nr 01

Page 1

42e jaargang I nummer 1 1 januari 2004

sekretariaat: redaktiead res: advertenties: bank: druk : oplage:

Bergstraat 26A, te lefoon (073) 532 15 44 Tolweg 7 en Veldstraat 13 Tol weg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 WiHaBo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

VOORKOMEN IS BETER... Het is een bekend gezegde: "Voorkomen is beter dan genezen" . Aart en Ell Smit willen dit nog eens duidelijk onderstrepen, als zij op 24 januari afscheid nemen tijdens de gezondhe idsmarkt in de Bonkelaar. Als huisartsen waren ze zeer betrokken bij onze gezondheid. Met de gezondheidsmarkt willen ze vooral aangeven, dat iedereen in eerste instantie zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar gezondheid. Wat ze willen zeggen is: neem die verantwoordelijkheid; informeer je goed; maak je eigen keuzes en vooral: voorkom dat je onnodige risico's neemt. Er zijn tal van voorbeelden over het gemak, waarmee vooral jonge mensen met hun gezondheid omspringen: onvoldoende beweging; slecht eetgedrag; te veel alcohol; drugsgebruik; te veel roken; onveilig vrijen. Op de gezondheidsmarkt tref je dan ook diverse kraampjes aan. waarop uitvoerig informatie gegeven wordt over: bewegen gezond eten, ouderenzorg, diverse patiëntenverenigingen, gehandicaptenzorg en verslavingszorg. Buiten staat er een bus v3:n de GGD met informatie over SOA (seksueel overdraagbare aandoeningen), en welke voorbereidingen je moet treffen als je naar het verre buitenland reist. De gezondheidsmarkt is bedoeld voor alle inwoners van Maasdonk, jong en oud, dus niet alleen voor mensen die afscheid willen nemen van het huisartsenechtpaar. Geffen zou Geffen niet zijn als er tijdens dit afscheid alleen maar serieuze dingen gebeuren. Zaterdag 24 januari wordt zeker ook een gezellig ontmoetingsmoment, waar plaats is voor humor en een paar leuke optredens.

Een afscheid met een lach en een traan, dat past bij het delen van lief en leed ! Nogmaals, iedereen wordt van harte uitgenodigd! Programma 24 januari: • 11.00 uur: Opening gezondheidsmarkt door Elly SmitNahon • 11.30 uur: Start "Bewegen is Gezond" (zweet(s)loopspel) door Aart Smit • 11.00 uur tot 16.30 uur: marktbezoek, optredens en mogelijkheid tot afscheid nemen. Afscheidscomité

Donderdag 22 januari 2004 Start voorverkoop kaarten

Recht vur zunne Raop 2004 Aanvang 19.00 uur (deur open 18.30 uur) m.m.v. Dweilorkest "Ut Gu Vals" U kunt maximaal 4 kaarten p.p. kopen Prijs per kaart € 7 ,50 Café-Zaal "De Gouden Leeuw"

KOPY INLEVEREN VOOR: 24 januari (geldt ook voor e-mail kopy) verschijnt over 3 weken redaktie adres Tolweg 7 & Veldstraat 13


UITVAARTVERZORGING

VAN LITH B.V. Kloosterstraat Se

Docfalaan 2 (hoek Julianasingel) 5342 HZ Oss Telefoon 0412 - 623173 Fax 0412 - 641155

5386 AR Geffen Tel : 073 - 532 1683

Fax: 073 - 53251 50

- mogelijkheden voor thuisopbaring - zwarte en grijze rouwauto - mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders - gratis informatieboekje/w ilsbeschikking op aanvraag - gratis voo rlichtingsavonden/informatieve gesprekken - erkend lid van de Ned. Unie van Uitvaartondernemingen - professionele nazorg

Grafwerk is onze specialiteit. Voor ieder budget. Aangesloten bij Eurofleurist. Verzending van bloemen door heel Nederland.

Beheerder "Stadsmortuarium Oss", "Mortuarium Nistelrode", "Mortuarium Herpen" , "Mortuarium Oijen "

Kleding verander- en reparatiewerk. 11

BENILDA 11

Molenberg 6, te/.(073) 532 48 50 5386 DA Geffen / Maasdonk Maandag, Dinsdag, Donderdag, Vrijdag: 09.00 - I 2.00 uur andere tijden na tel. afspraak.

FOrO}'~ <31i~ ....... :___ .... Tolweg 2 5386 BZ Geffen tel/fax 073-5325789 E-mail: cinerentgeffen@wxs.

van der Sangen Tuinhout - Tuinhuisjes - Schuttingen - Speeltoestellen - Vlonders - Tuinmeubelen - Dierenverblijven - Accessoires Eventueel op maat gemaakt Ook uw adres voor al uw Tl.'INHOUT maandag t/m vrijdag 8.30-1 8.00 uur. Zaterdag 8.30-1 6.00 uur Bosscbebaan 53. Heesch (Achter restaurant "De Lucht.. ) tel. 073-5321 235 / 06-54375280 fax 073 -532013 8

Ja, dat doen Hypotheken

Aan-en verkoop

we allemaal!

Verzekeringen Huur/ verhuur

VAN HEESE www.lmv.nl

Dorpsplein 13 Geffen

PARTNERS BV

~

Makelaardij AssurantiĂŤn

(073) 532 32 64

~ LMV

Hypotheek ÂŽadviseur


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: Zondag 09.30 u GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 11.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u LITURGISCHE KALENDER: Vr. 16-01 19.00 u * H .Mis mmv Ouderenkoor H.Mis mmv Jongerenkoor H-G Za. 17-01 19.00 u (+ kinderkerk) H.Mis mmv Gem. koor Zo. 18-01 09.30 u Ma. 19-01 19.00 u * Avondmis Vr. 23-01 09.30 u * H.Ylis mmv Ouderenkoor H.Mis rnmv Passe Partout Za. 24-01 19.00 u (+kinderkerk) Zo. 25 -01 09 .30 u - H.Mis rnmv Gem. koor Ma. 26-01 19.00 u Avondmis Vr. 30-0 1 19.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor Za. 31-01 19.00 u Gezinsviering mmv Kinderkoor Zo. 01-02 09. 30 u + H.Mis mmv Gem. koor Vr. 02-02 19.00 u Avondmis ,·, = dienst in de kapel + = t.v. uitzending naar de Heegt DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 6 januari 2004 om 20.00 uur in het Patronaat (ingang pastorie achterom). De keer daarop is het op dinsdag 3 februari 20 4. Contactpersoon: Babette Romme, De Doelen 1, tel. -32 3469. HUWELIJKS- EN Jl.tULEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven op de pastorie. Dat kan telefonische (532 1216) elke voormiddag van 09.00 - 12.00 uur of op de spreekuur-tijden; u kunt de voice-mail inspreken of e-mailen. U krijgt daarna de benodigde informatie toegestuurd. MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 - 20.00 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 532 2298 . Er liggen ook opgave enveloppen achter in de kapel en in de kerk. ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEU' Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencornité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 532 4160. BEREIKBAARHEID PASTOOR SCHEEPERS Spreekuur: woensdag van 18.00 - 18.30 uur en

vrijdag van 09.30 - 10.00 uur. (om afspraken te maken, iets op te halen of een korte hulpvraag). Voor uiterste spoed: pastoor: tel. 06 - 533 64 310 e-mailadres pastoor: pastoor.scheepers@levix.nl e-mailadres diaken: diakenvanherwijnen@hotmail.com internetside parochie: www.parochiegeffen.nl

DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCIDEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: december 2003 StefVerstegen, Hannah van der Heijden, Tijn de Haas, Juli.an Grin1, Maikel Gloudemans. ZIJ DIE ZICH VOORBEREIDEN OP EEN KERKELIJK HUWELIJK Januari t/m juni 2004 10-01: Joyce van Griensven en Bart Kanters 12-03: Robert van der Doelen en Fanny van Aspert 02-04: Janine van de Berg en Rini Schuurrnans 07-05 : Ingrid van Erp en Christo van Uden 07-05 : Sandra Ketelaars en John Bosma 15-05: Yvonne Langens en Fons van Rooij 19-05: Mike Ui.jen en Corinne Wijnen 21 -05: Antwan Langens en Maike van Nimwegen 21 -05 : Ilse van Boekel en Rikko Brands 28-05: Chantal Kerkhof en Sebastiaan Lautenschlager 04-06: Nicole van Schijndel en Robbie Nederkoorn 04-06: Marloes Renders en Eric van Oort 05 -06: Patty van Venrooij en Jürgen van Nistelrooij

PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE: Week van 19 jan. t/m 23 jan 2004: Thuisopdracht: Hoofdstuk 6: Jezus. PROGRAMMA VORMSEL 18 februari 2004: Thema-avond n.a.v. de naderende Veertigdagentijd. WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 10 december 2003: Jas van der Heijden, 82 jaar. KIND EN KERK • Er is kinderkerk in elke zaterdagavondviering, behalve als het een gezinsviering is. • De volgende gezinsviering is op zaterdag 31 januari om 19.00 uur. Het thema is het feest van Maria Lichtmis, waarbij kaarsen worden gezegend en de Blasiuszegen wordt gegeven aan hen die dat willen. MIEN ROVERS VERLAAT PASTORALE WERKGROEP Bij het behalen van de 65-jarige leeftijd heeft Mien Rovers besloten het wat rustiger aan te gaan doen. 3


C1000.

Van alle markten

thuis.

~z

H. VAN ZANDVOORT ELECTROTECHNIEK B.V.

E-mail : hvzandvoortelectro@hetnet.nl Magnolia 18 - 5386 EP Geffen Tel : (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86 GSM 06 55 783 873

CAFÉ GOVERS GEFFEN

-

B"ouwen op

■ ■ ■ ■ ■

(1000 van Herpen

Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

. _d 0 pernngst1J en: Ma t/m do 8.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

""'

Gebr. van \Vanrooij Bo uwbedrijven

Broeksrraar 2, Posrbus 4, '.5386 ZG Geffen Telefoo n: 073 - 5340400 , Fax: 073 - 53-l0499 Jo~ern >r: www.van wa n roo ij .nl

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN

*IJZERWAREN

*TEGELS

*HANG- EN SLUITWERK

*GEREEDSCHAP

*VERF

*TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

*SIERBESTRATINGSMATERIALEN

VAN DER DOELEN

Wilt u lagere maandlasten? Uw hypotheek oversluiten? *

Samen met u bekijken wij, geheel vrijblijvend, of u al of niet uw huidige hypotheek moet aanpassen.

* Zeer scherpe rentetarieven. * Intensieve persoonlijke begeleiding van begin tot het eind. WIJ BEMIDDELEN VOOR ALLE GROTE VERZEKERAARS, BOUWFONDSEN EN BANKEN. KLOOSTERSTRAAT 44 5386 AT GEFFEN TEL. 073 - 5325510 FAX 073 - 5325560

Bel voor afspraak:

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

VERZEKERINGEN


Daarom heeft ze afscheid genomen van de pastorale werkgroep. Mien was actief op velerlei gebieden: ze regelde het schema van lektoren, collectanten en communie-uitdelers; ze riep een vouwgroep in het leven om de vele boekjes te vouwen, te rapen en te nieten en ze waste, streek en verstelde de altaarkleden en liturgische kleding. "Kleine" Mien was elke vrij dag samen met "grote" Mien (Gerrits) in de kerk om die in orde te maken voor de weekendvieringen; ze was contactpersoon voor de bedevaart van Kevelaer, bracht boekjes bij de mensen met kerktelefoon en was heel vaak gastvrouw bij vergaderingen en feestelijkheden. Kleine Mien straalde grote inzet en trouw uit, ten aanzien van onze parochie. Ze had er vaak een flinke kleur van! We willen ook haar man Toon bedanken voor zijn steun aan haar, want ook op hem konden we rekenen als het nodig was! Mien is nog niet helemaal uit het zicht van de parochie: ze blijft enkele taken nog gewoon doen. Dank je wel voor je inzet! KORTE TER GBLIK 2003 Afgelopen jaar hielden 53 ouders hun kind ten doop; 66 kinderen deden hun Eerste H. Communie; 13 bruidsparen beloofden elkaar trouw; van 48 parochianen moesten we afscheid nemen. 2003 was het Mariajaar; wij sierden onze Maria achter in de kerk een j aar lang met blauw-witte banieren en er werden weer hee l veel kaarsen ontstoken met de daarbij behorende dankbaarheid en wensen; 100 parochianen gingen mee naar Lourdes; diaken van Herwijnen vierde zijn 10-jarig jubileum en ging verhuizen naar MarenKessel; Marietje van Rosmalen vierde haar gouden koorjubileum en Theo Prinssen was 40 jaar dirigent van het Gemengd Koor; de nieuwe absouteplaats werd in gebruik genomen; in de parochie zijn we begonnen met het samenstellen van een beleidsplan en voor vele mensen is onze kerk, die dagelijks geopend is, een plaats geworden om in stilte te bidden oor allerlei intenties. We vierden weer een uitbundig Kerstfeest met jong en oud. Vele vieringen voor de pastoor en de diaken. Zij bedankten alle kerkgangers die meevierden en alle parochianen die meehielpen met de voorbereiding, maar ook onze voorgangers verdienen een welgemeend dankje-wel voor de wijze waarop de vieringen een feestelijke inhoud kregen! KERKBALANS We zijn alle parochianen die hebben bijgedragen aan de actie Kerkbalans 2003, dankbaar voor het mooie eindresultaat. Met 593 deelnemers brachten weâ‚Ź 31.150,00 bij elkaar.

Hiermee toont u uw sympathie voor het wel en wee van het parochiewerk. Hartelijk dank daarvoor! ! Zoals gebruikelijk start in de maand januari weer de nieuwe actie Kerkbalans. Dit jaar is het thema: KOERSVAST, Dit woord heeft twee betekenissen: - De koers verwijst naar de richting van j e leven, je ideaal. Koersvast betekent datje je door niets van de wijs laat brengen en consequent achter je ideaal aangaat. - Maar Kerkbalans is nu eenn1aal ook een financiĂŤle aangelegenheid. De koers van munten en aandelen duidt op de schommelende waarde ervan. Koersvast geld of koersvaste aandelen behouden hun waarde onder alle omstandigheden. Koersen op je geloof. Geven aan de Kerk. Koersvast! Een kerk is ruimer dan een woonhuis . En hoger. In kerken hangt nog het geloofsleven van generaties. Daar legden mensen hun ziel en zaligheid voor God. Daar werd gebeden. Gedankt... Gehuild ... Gehoopt... Geloofd ... Getrouwd ... Begraven .. . Daar werden zonden vergeven ... voornemens gemaakt. .. Daar begon Kerstmis met de nachtmis ... werden op Witte Donderdag voeten gewassen ... Kruis en lijden op Goede Vrijdag, met bloemen van respect gehuldigd .. . werd Pasen gevierd met passkaars en kaarsjes in de paaswake .. . Eerste Communie gedaan in paasbeste kleren ... werden op Allerzielen dierbare overledenen herdacht... voor Maria en Jozef, Antonius en Theresia kaarsen ontstoken ... schietgebedjes gezegd ... werd om uitkomst gevraagd uit situaties die meestal lang voorbij zijn ... Voorbij ... ??? En toch. .. alles is er nog. Voor God. In geloof. In de ruimte boven onze hoofden. Onder stoelen of banken. In de kerk komen we samen. Met velen. Met weinig. Samen zingen, samen zwijgen. Horen naar het woord. Samen naar voren, je hand ophouden om te ontvangen het sacrament: "Hier ben Ik voor jou". Wat kan ik terugdoen, voor alles wat ik kreeg? Wat wij en anderen kregen? De kerk moet bestaan, van wat wij geven! Jong en oud, doe mee! Elke gift is welkom!

VAN DE REDACTIE Adverteerders opgelet!!! In dit eerste nummer van Torenklanken 2004 staat u advertentie met de door u eventuele wijzigingen, wilt u controleren of deze juist zijn.

Voor op of aanmerkingen tel. 532 2243 . 5


EFKES BUURTE MÈ ... Aart (57 j.) en Elly (58 j.) Smit Beiden waren ze ruim 30 jaar dorpshuisarts in Geffen ... Bij het afscheid van "meneer en mevrouw d'n dokter" blikken we terug en kijken vooruit.. .! Ze kozen indertijd bewust voor een dorpspraktijk en daarmee voor de "gezins- oftewel levensloopgeneeskunde" zoals ze het zelf noemen. Aart en Elly Smit kijken met plezier terug op een fijne tijd in Geffen, waar ze beroepsmatig 'hun ei goed kwijt konden' , waar ze mochten rekenen op veel vertrouwen en waarbij ze geen nare ervaringen hebben meegemaakt. Ook de ludieke, dorpse satire met een ondertoontje op Recht vur zunne Roap hebben ze als heel leuk ervaren. Aanvankelijk bevatte de huisartsenpraktijk een breed pakket. Meneer Smit was bijvoorbeeld jarenlang ook verloskundige. "Dat heb ik als heel prettig ervaren; je kwam immers bij de mensen bij een blijde gebeurtenis, het begin van de levenslijn!" zegt hij . Ook het einde van die lijn werd intensief beleefd door het verlenen van terminale zorg gedurende de laatste twintig jaar. "Dat was een bijzondere ervaring; je staat heel dicht bij de mensen, dicht bij leven en dood. Je mag in de laatste levensfase steun en bemoediging geven. Een heel intieme ontmoetingssituatie, die verrijkend is voor jezelf", aldus Elly. Het feit dat ze als echtpaar emoties rond het vak konden delen en met elkaar konden overleggen, hebben ze als positief ervaren en gezien als een meerwaarde. Hoe komt het dat het beroep van huisarts in een 'zorgsituatie' is beland. Meer patiëntenzorg voor te weinig artsen. "Er is momenteel een tekort aan huisartsen, omdat allereerst de belangstelling voor het vak is afgenomen (wordt als te zwaar gezien) en op de tweede plaats meer artsen - met name de vrouwelijke - parttime zijn gaan werken en er dus meer beschikbaar moeten zijn. Bovendien is er meer kennis van zaken en meer onderzoek gedaan, waardoor er beduidend meer behandelingsmogelijkheden zijn. Daarnaast is er een verschuiving van specialistische zorg naar de huisarts, denk aan de chronisch zieken. Patiënten worden eerder ontslagen uit het ziekenhuis en dus krijgt de huisarts de nazorg. De patiënt klopt vaker bij de dokter aan, mede doordat hij zelf mondiger is en meer informatie krijgt of heeft vergaard en omdat er meer mogelijk is. Hij beslist vaak (mee) of de behandeling al dan niet zal plaatsvinden. Hij is meer gesprekspartner geworden" leggen meneer en mevrouw Smit uit. Ook de dokter is veranderd. Door de maatschappelijke ontwikkelingen wil de jonge huisarts meer een privéleven, parttime werken en in beperkte mate avond- en nachtdiensten verrichten. Daarom werden (landelijk) de huisartsenposten in het leven geroepen. 6

We kennen allemaal de startproblemen; waarschijnlijk is het systeem te snel in werking gezet. Er wordt naar gestreefd om de patiënten- dossiers elektronisch bereikbaar te maken, zodat elke dokter op de post goed geïnformeerd is. De patiënten zelf moeten ook leren omgaan met de nieuwe ontwikkelingen. Het is net als bij andere dienstverleners : bij de winkelier kun je ook niet meer na sluitingstijd achterom en de pastoor kan niet meer overal aanwezig zijn. Voor sommigen is dat niet altijd gemakkelijk te aanvaarden. Een positieve ontwikkeling in de huisaii sengroep Geffen is de aanstelling van de praktijkondersteuner: een verpleegkundige met een HBO-opleiding die elke dag aanwezig is en bepaalde taken van de huisarts kan overnemen. De diverse veranderingen hebben wel meegespeeld voor Aart en Elly Smit om de 'afscheidsstap' eerder te zetten. "Wij zijn immers artsen van de vorige eeuw" zeggen ze. Dat afscheid hebben ze inmiddels voorbereid en beiden wilden de gebruikelij ke receptie met een lange rij wachtenden in een andere Yorm gieten! "We willen gedag zeggen en een boodschap meegeven. Patiënten dragen, naast de huisarts, zelf een grote verantwoordelijkheid voor hun gezondheid" vinden meneer en mevrouw Smit. Het idee van een gezondheidsmarkt is door hen uitgewerkt samen met het afscheidscomité. Onder het motto: "Omgaan met Gezondheid en Ziekte" worden in de Bonl<:elaar 14 kraampjes opgesteld, waarbij gezondheidsinformatie en interactie het hoofddoel vormen. Iedereen, ook niet-patiënten zijn hierbij van harte uitgenodigd. Aart en Elly hopen ook veel ouderen en jongelui te ontmoeten. Uiteraard is er gelegenheid om hen de hand te drukken. Vaak zijn VUT-agenda's al zeer snel ingevuld, maar Elly en Aart houden voorlopig een " sabbatical year" met vooral rust! "We hebben altijd rekening moeten houden met onze diensten en nu kunnen we dus zelf bepalen op welke tij d, we wat doen! We houden van lezen, fietsen, wandelen en reizen. Op dat gebied zijn er nog veel wensen. Elly is bovendien graag creatief bezig en Aart vindt tuinieren heerlijk ontspannend. Allebei hebben ze hun moeders nog en ze willen vaker familiebezoeken afleggen. Het echtpaar Smit blijft in Geffen wonen, want daar liggen fijne vriendschapsbanden. Op termijn komt er een nieuwe ruimte voor de huisartsenpraktijk. Als blijvende herinnering aan de beide dokters en hun patiënten staat - in ieder geval een jaar lang - de door hen geschilderde fel rode koe, in de tuin van zorgcentrum De Heegt. Deze beeldt de veelkleurigheid van de gemeenschap uit en de banden die er waren tussen de dorpsdokter en meerdere generaties Geffenaren.


Op bijgevoegde foto brengen ze een toast uit op de toekomst! Wij wensen de beide huisartsen een welverdiende, ontspannende tijd toe, tezamen met hun kinderen Lisette, Ewoud en Xander en dank aan hen voor de zorg die zij aan vele patiënten gaven!

naar van het shirt was Rob van Nistelrooij?!? woonachtig in Geffen. We kunnen weer terug kijken op een geslaagde tentoonstelling! Bestuur P. v. de Reisduif Geffen

Uitslag tentoonstelling Pv. de Reisduif 2003

P.V. DE REISDUIF GEFFEN Langs deze v,eg willen wij alle sponsors, alle schenkers en kopers van de duivenbonnen hartelijk bedanken. De loterij met als hoofdprijs het voetbalshirt van Ruud van Nistelroo ij bracht een mooi bedrag€ 900,00 op. Dit bedrag is geschonken aan gehandicaptenvereniging de Flierefluiters en aan scouting Geffen. De gelukkige win-

ER

l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Tiny van Lee Rien Heesackkers & Zn. Harold van de Berg Jordy van Schijndel Antoon van Oort Mark Gloudemans Sjef van de Heuvel Gijs van de Wouw Gerrit Gloudmans Mari Raaijmakers Noud Tiemissen Sjan Degen Fons van Schijndel Wilco Raaijmakers Wim van de Hanenberg Frans Verstappen

Schoonste oude doffer Schoonste oude duivin Schoonste jonge doffer Schoonste jonge duivin

'

367 ,25 punten 366,75 punten 366,75 punten 366,50 punten 366,50 punten 366,50 punten 366,50 punten 366,50 punten 366,25 punten 366,25 punten 366,00 punten 365,75 punten 365,75 punten 365,75 punten 365,75 punten 276,25 punten Gerrit Gloudemans Jordy van Schijndel Tiny van Lee Antoon van Oort

Joy of Perfection

schilders / glas •

schilderwerken nieuwbouw / onderhoud

wand / plafondafwerking

meerjaren onderhouds planningen

glasservice

informeer voor vrijblijvende offerte

woonhuizen ouder dan 15 jaar verlaagd BTW tarief.

(19% naar 6%) uw voordeel 13% Ernis schilders Het Geffens Veld 8 5386 LL Geffen

Tel. Fax E-Mail

073 - 532 34 00 073 - 532 65 10 ernisschilders@levix.nl 7


Á,

1-t

~

ROND DE DORPSPOMP

De stamtafel moest spijt betuigen aan de bewoner van de Molenstr. nieuwe/weg- fietspad, over- 't Spoor vanuit de Elst, omdat haar Dorpspomper had geschreven, dat er vermoedelijk geen kapvergunning was voor het rooien van de vijf Lindebomen. De Dorpspomper heeft zelf het document gezien en heeft er spijt van zulks niet eerder te hebben onderzocht. Ook wil " de rooier" graag de titel kwijt van "principiële bezwaarmaker." Het heeft duidelijk bij de aanleg van de nieuwe weg/ fiets pad over het spoor na de sluiting van de spoorwegovergang in de Molenstraat ontbroken aan goed overleg. Zowel gemeente , uitvoerders en aanwoners en grondeigenaren kwamen daardoor in de problemen. Er bleek nog veel niet en veel niet goed geregeld onder het motto : "Ut kumt wel goet'' De fietspad ligt er intussen. Het autoverkeer wordt er vanaf de Kepkensdonkdijk voor gewaarschuwd, dat de Molenstraat een nog doodlopende straat is. Niemand ziet dat bord. De weg binnendoor naar en van het Elst moet nog worden aangelegd. Er is nog geen overeenstemming met de grondeigenaar. Het wordt buigen of barsten of zoiets . Er dreigt een grondonteigeningsprocedure. Gelukkig komt er verlichting langs de fietspad, dankzij de bezwaarmakers!! Wel even afstappen, maar dat is veilig. De laatste stamtafel gaat het jaar 2003 afsluiten. Begin van 2004 willen we Wim van der Doelen nog eens uitnodigen en spreken over de toekomst van onze Boeren bedrijven, gebruik van leegkomende bedrijfs gebouwen, stallen, de herinstructurering van het landschap en de Beerse Overlaat. Ook zal er aandacht worden besteed aan de medische situatie in ons dorp. Het afscheid van Betsy van Bakel van het C.D.A. ontlokte ons de zin: "De politiek is onvoorstelbaar onvoorspelbaar." De verraderlijke., linkse sluwe en misleidende aanval op een kleine verbouwing aan haar woning blijkt toch nare gevolgen te hebben. De strijdbare Betsy maakte zich kwetsbaar door aan te sturen op wettelijke regelingen van alle bestemmingsplannen. Betsy wilde het puin ruimen en ordening brengen in de chaos der ruimtelijke ordening der gemeente. Betsy zette door ondanks grote weerstand. Geen meerderheid; helaas!! Nog steeds zit Maasdonk met de gevolgen en zijn diverse bestenuningsplannen nog niet goedgekeurd. Een dappere, eerlijke ambitie-euse vrouw nam afscheid. Haar vasthoudendheid en vastberadenheid heeft onze 8

waardering. Haar eigen specifieke portefeuile van WELZIJN heeft zij met grote inzet en deskundigheid behartigt. Daarvoor DANK BETSY, onze waardering voor je daadkracht en inzet! !! In 2003 heeft de Maasdonkse politiek zich gunstig ontwikkeld en is er een goede besluitvorming tot stand gebracht. Het Centrumplan is aangenomen. u de uitvoering nog. De eerste schop in de grond in 2004 ??? We hopen, dat in 2004 alle plannen tot in detail zijn uitgewerkt. Jammer blijft dat er één gebouw komt voor twee aparte scholen. Mogelij k heeft dat voordelen bij de Rijksaanvrage. Meer bouwvolume en meer klaslokalen. De stamtafel hoopt, dat die scholen toch zichtbaar op termijn gaan samensmelten. Ouders, medezeggenschapsraden en teams zijn daar kennelijk voorlopig nog niet aan toe. Het blijven twee katholieke Basisscholen. Bij één school kan de kennis en kunde beter worden besteed; is er meer mogelijk aan begeleiding en opleiding en zijn er betere voorzieningen oorhanden. De stamtafel beseft, dat het schoolbe tuur kan aansturen en bijsturen en kan faciliteren en dat het gemeentebestuur en de gemeenschap Geffen alleen maar kan wensen. dat die EENHEID groeit. Het proces moet vanuit de Basis gewild zij n en door ouders en teams gedragen worden. Maasdonk heeft bij de provincie VOORKEURSRECHT geclaimd bij de ontwikkeling van Waalbos en zet daarvoor in: Het gebied vanaf Heesch tot aan de Koksteeg is beschikbaar De gemeente Maasdonk heeft mogelijkheden nodig om "haar zware en grote industrie te verplaatsen. De N59 tot ASO zal ons nadrukkelijk gaan bezighouden. In Geffen komt geen station Al lijkt ons de naan1 station "MAASDONK CENTRUM" wel aansprekend . 10 jaar STAMTAFEL 20 febr. 2004. Tot onze verbazing gaat onze gemeente-griffier ons weer verlaten na 10 maanden. Godfried Wasser heeft een fulltimebaan in Veldhoven aangenomen. Heeft dat iets te maken met de mislukte "vrij age met de gemeente Lith"? Het blijft sukkelen met een kleine gemeente. Kunnen we niet beter de griffier van Oss maar uitnodigen.? Maasdonk kan niet meer bieden, dan een parttimebaan. Mogelijk zijn er vrouwen/mannen, die een parttime-baan ambiëren. Karnaval 2003 was een groot succes in alle geledingen. In 2004 komt waarschijnlijk de SENIOREN-middagavond terug. "De BRULFT op deinsdag hi vort un gevolg van zön hondert man. Dà kan nie overal binnen. Ze hauwen kontakt mi du kastelijns, Ut schilt efkes veul klanten op zànnen dag. Dur waren vurrig jaor grijnzes over. Wellie hopen, das zut uitpraoten. De stichting bauwt elk jaor un koppeling mi die lui. Dus kasteleins let goet opoe zaak. Dan hoefde nie te kankere! !" De POMPZWENGELS kommen in 2004 uit mi un uurste C.D. en bestaon 40 jaor.


Het Landschapsbelang van Maasdonk kreeg in 2003 een stichting. Er is een mooie wandelroute in voorbereiding vanaf de molen de Zeldenrust over het Hoen naar de Geffesse bosjes en dan naar de Bergse Hoeve en zo over het Munnekespad wer naor den Breje Weg. Het Hanenfestijn was weer in beeld bij een schitterende "EFFE NAOR GEFFE" in 2003. De eerste "Das- goet- faud-h·ofee" werd uitgereikt aan Vinkel. 'Het Erfgoed van pater IVO" kreeg veel belangstelling en zal zeker nog aandacht krijgen in de komende jaren. Het gilde kreeg een nieuwe HOOFDMAN en heeft zich tot een kwaliteitsgilde opgewerkt. Kees den Doel vraagt vergunning na vergunning, maar ja ... ?? Het schijnt niet te kunnen, nou ja dan maar een nieuw gebouw. Toch zonde van het geld en de moeite en de EURO's. De DIFTAR gaat per 1 jan. 2004 in werking. En de GOLFBAAN? Komt ie er, of niet? Het is zo stil. We laten gewoon alle huizen, wagen en paden in dat gebied, zoals het is. Een echte GOLFBAAN eromheen. Dat wordt Uniek. Het lijkt een beetje op het uitbreiden van het natuurpark van Piet van der Heijden (STUUKNAS). Piet wordt dan beheerder. WENSEN voor 2004. ZAALICH NEEIJJAOR! ! Een goede gezondheid, weer zo 'n zomer. Een mooi HUISARTSEN-centrum in Geffen. Een stimulerende nieuwjaarsreceptie 4 januari 2004. Dat er goed "gediftariseerd" wordt. Dat de wethouders en de Raad eensgezind blijven werken aan ons CENTRUMplan. "Da allas verlupt zo es ut moet". De eindej aars-stamtafel 191 van 21-12-2003 van stamtafel 192. Zalig neejj aor. De stamtaoffelgasten geven mekaoren de haand. De stamtafel begroet tvvee belangstellenden: Jos van den Langenberg en Evert Visschers. Jos kwam met een wens voor het Jeugdkarnaval. Hij hoopte op meer samenwerking met de Stichting en dat er dit jaar meer activiteiten voor de jeugd tot stand zouden komen en dacht daarbij vooral aan de "KEINDEROPTOCHT in samenwerking met de scholen. De Dorpspomper vroeg aandacht voor de VRIENDENKRING van W.I.K. , waarvan hij de voorzitter en middelaar is. Elk jaar doet de Vriendenkring een beroep op bedrijven, ondernemers, middenstanders en paiiiculieren om een bijdrage te leveren tot instandhouding van het kostbare INSTRUMENTARIUM. Afgelopen jaar is daarvan een stel PAUKEN gekocht en aanvulling van trommen en ritmische instrumenten voor de Drumband. Dit jaar staat op het verlanglijstje een BES-BAS à 7500 Euro. De bijdragen van bedrijven is groot en loopt van 475 Euro tot 100 Euro per jaar. Particulieren dragen bij voor een bedrag van 50, 35 of 25 Euro.

Jammer genoeg worden niet alle verzoeken gehonoreerd. Zijn wens ligt voor de hand: DAT DIT JAAR alle aangeschrevenen positief reageren!! De stamtafel staat toe dat het Banknummer wordt vermeld: RABOBANK rek. no 1158.29.679 Vriendenkring W.I.K. Geffen. "Elke eurocent gaat naar het INSTRUMENT". Elke spontane gift is zeer welkom. WI.K. verdient het ook. Een pracht van een vereniging, die op voortreffelijke wijze haar taak in de Geffense gemeenschap vervult. Ondanks genoten we nog van het prachtige DONATEURS-CONCERT in de afgeladen "GOUDEN LEEUW". De drumband excelleerde en verrastte het enthousiaste publiek met schitterende, spetterende muzieknummers op een grote diversiteit van instrumenten, o.a. bongo's, een compleet drumstel enz. Er is veel mogelijk in rithme, klank, kleur en dynamiek. De drumband telt enkele toptalenten en een uitstekende instructeur. Ook de fanfare bracht een aantal boeiende en hoog-tekwalificeren muziekwerken ten gehore op hoog niveau. Het programma bevatte o.a. Zuid-Amerikaans getinte werken en arragementen van Gerswin. Een prachtig concert, hartverwarmend en KLAS SE! ! met complimenten aan de dirigent. Helaas was er geen ruimte voor optredens van de Majorettes en bleef het dansoptreden beperkt tot twee schitterende solo-show-dances. De koren hebben weer gezorgd voor een rijke sfeer in de KERSTVIERINGEN. Theo Prinssen vraagt wel om meer leden voor het GEMENGD KOOR!!! "We kunnen niemand meer missen", zegt ie. "ZINGEN is GEZOND" maakt EENSGEZIND. en schept vreugde in het HART. We zoeken naar ± 10 leden, die dan een gratis opleiding krijgen om zo geleidelijkaan in het koor te worden opgenomen. Bel Theo Prinssen of Tonnie Jansen. Kom op jongens, dat kan een leuke groep worden en je zult merken hoe plezierig dat is. Noten eten is lekker, maar NOTEN lezen dat is pas leuk en verrijkend. DOEN!! Ook de stamtafel ziet graag meer leden en vooral dames. En bij de stamtafel ben je tot niets verplicht. Je hoeft er echt niet elke keer te zijn b.v. Ook kun je eerst als GAST aanzitten, gezellig, vermakelijk en actueel. Maar let wel op ons motto: "WIE DE WIJSHEID NIET DEERT, IS BIJ ONS VERKEERD". Dat bij het uitwerken van het CENTRUMPLAN ook goede aandacht is voor de Ouderen in ons midden, is ook een wens. Dat de WIJSHEID en BESLUITVAARDIGHEID zichtbaar blijft in de gemeenteraad. De stamtafel spreekt de zorg uit over het zo gemakkelijk "POTJE WISSELEN" van RAADSLEDEN in 2003. "Bezint eer ge begint" aan zo'n verantwoordelijke taak. De nieuwe secretaris wensen we veel succes. We zullen hem gauw eens aan de stamtafel nodigen. 9


Deze stamtafel had als hoofdthema: de medische zorg in Geffen. Uitgenodigd waren door voorzitter Gilbert. Dokter Smit, fysiotherapeut Bruinenberg en fysiotherapeut Evert Visschers. Dokter Smit kwam nog wel eens langs i.v.m. het komend afscheid. Het echtpaar Bruinenberg was verhinderd. We lezen de zaken nog eens na over "Het Medisch Trainingscentrum" van Asse Bruinenberg in Torenklanken van dec. 2003 pag. 24. Dit medisch centrum legt de aandacht op lichamelijke klachten van bepaalde lichaamsfuncties en is meer toegespitst op het individu en mensen die duidelij k een persoonlijke begeleiding nodig hebben en dat in samenhang met de fysioterapiepraktijk van haar man, wat nog specifieker is ingesteld op lichamelijke klachten en blessures met een omschreven behandelingsplan. Werken met kleine groepen is daar ook mogelijk. Onze gast Evert geeft een toelichting op zijn plannen samen met Roelof Loeffen tot het stichten van een "Medisch Fitnesscentrum" in het pand van de Akker/Fixet a.d Papendijk. Het is bedoeld als een aanvulling op hun bestaande fysiotherapeutische praktijken. Het hoofdaccent ligt meeI op het activeren van mensen om meer te bewegen. Wij kennen intussen de risico's van het zittend werken heel de dag, het eenzijdig bezig zijn van mensen in hun werk en hun thuissituatie. Er zijn Zorgverzekeraars, die dit soort instituten subsidiĂŤren of de contributie aan deelnemers vergoeden. Dit centrum richt zich zeker niet op body-builders. Evert en Roelof waren op zoek naar een grote ruimte, waar je ook groepen kunt ontvangen, waar een uitgebreid aantal toestellen geplaatst kan worden om je lichaamsconditie te verbeteren, zoals roeimachines, loopband-apparaten, spierversterkende oefenapparatuur. Het gaat in de eerste plaats om de verbetering van de gezondheid door meer bewegen. Ook het lichaamsgewicht speelt daarbij een rol. Er kan gebruik worden gemaakt van persoonlijke begeleiding. Op een kaart wordt je conditie/ lichaamsgewicht bijgehouden. Maar men kan daar ook terecht zonder begeleiding; gewoon lekker zelf bezig zijn of met een groep een switching systurn opzetten, waarbij je telkens onderling wisselt van toestel en elkaar aam11oedigt en elkaar motiveert. Zelfs aorobics is daar mogelijk. De ontstane dorst kan gelest worden aan een "sapjes-bar". (geen kantine!!! ) Het is toch een waardevolle medische sport-voorziening in Maasdonk. MeeI mensen, die werken aan hun gezondheid door meer bewegen De stamtafel hoopt, dat de bestemmingsplanwijziging snel tot stand komt en de inspraakprocedure vlot verloopt. Sommige, slimme, actieve, bij -de-tijdse stamtafelaars hebben ontdekt, dat alle inwoners van Maasdonk kunnen profiteren, genieten van MAASDONK-informatie over het vrijwilligerswerk in Maasdonk en daarvoor de 10

internet-site www.steunpuntmaasdonk.nl kunnen raadplegen. De informatie is uitgebreid zodat alle Maasdonk.ers daarvan wijzer worden, zeker mensen uit het verenigingsleven. Volgende stamtafel met: C.D. Pompzwengels, Raopliedverkiezing, ondernemen in de drie kernen, op 25 jan. 2004 en weer in cafĂŠ GOVERS van 10.30 tot 12.00 uur. Met napraat tot 12.30 uur. Voor op. En/of aam11erkingen De Prins tel . 0412640982. Ook U bent van HARTE WELKOM!!!

WIJ WAREN 25 JAAR GETROUWD En U was er ook! Dank U wel voor Uw aanwezigheid in de kerk. .. Dank U wel voor al Uw warmte en aandacht... Dank U wel voor vriendschap en betrokkenheid ... Dank U wel voor alles! Hans en Will van Leeuwen

JAARBOEK SCOUTING GEFFEN Op 17 december jongstleden ontving wethouder Eduard van Heese het eerste exemplaar van het jaarboek van Scouting Geffen. Een primeur, want voor Scouting is dit de eerste uitgave . In het jaarboek wordt teruggekeken op 2003 en worden de plannen voor 2004 bekend gemaakt. Voor meer informatie of een exemplaar van het jaarboek kunt u contact opnemen met Scouting.


"BLOASMUZIEK..." Zo luidt de titel van een lied van een Limburgse zange,~ die een ode brengt aan de plaatselijke blaaskapel... Inderdaad: een blaas-/boerenkapel produceert "blaasmuziek"! Onze eigen Geffense blaaskapel "De Pompzwengels" blaast er ook al vele jaren flink op los: dit jaar wordt het 40-jarig jubileum gevierd met een aantal festiviteiten verspreid over 2004. Om te beginnen op zondag 25 januari a.s. de c.d.-presentatie van hun eerste e.d. "Rond de pomp" in zaal De Gouden Leeuw, met gratis entree. "De tijd dat de boerenkapel werd beschouwd als zomaar een carnavals hoempa-orkestje is voorbij" aldus kapelmeester Willy van Erp. "We maken op hoog niveau Böhmische en Tsjechische muziek en dat is op onze e.d. goed te horen. We spelen met eigen mensen vanuit de fanfare met een bezetting van saxofoons, tuba's, trombones. trompetten, bugels en slagwerkers. De sopraansax is uniek bij ons, want deze komt bijna nooit in een kapel voor. Het is een gezellige club, die op dinsdagavond eerst repeteert en daarna aan de eigen bar 'de partijen nog eens doorneemt'! Ans, de bezorgde "moeder" van het stel, die altijd haar verstelsetje bij zich heeft om te zomen of knopen aan te zetten en die regelmatig moet wijzen op ordentelijk optreden! Bijs de klussenman en Jan van Schijndel de archivaris. Adrie, Henk en Jan van Rooij de slagwerkers. Laatst genoemde ontmoette Maninka bij de fanfare en ook zij werd lid van de blaaskapel. Antoine de 'meest nuchtere en rustige ' Pompzwengel. Antoon de voorzitter en de enige opa in de club en Willy de kapelmeester. De broertjes Rens en Rien, die samen thuis flink oefenen en het is dan ook maar goed dat de buren wat verderop wonen. Marinus met de tuba, Patrick de (solo)trompettist en Ricardo de computermuis en de man die de website upto-date houdt (www.pompzwengels.nl). Kathleen (PR.) en Ilse brachten het vrouwenaantal op vier en Harm en Jan van der Zande zijn de jongste aanwinsten. Het leeftijdsverschil speelt nauwelijks een rol: de jeugdigen passen zich snel aan en 'de ouw blijven er jong onder! ' Allemaal zijn ze lid van de fanfare , hetgeen ook een voorwaarde is. "Dat is een gouden regel die we willen handhaven; daardoor hebben we zeer waarschijnlijk ook ons robijnen jubileum te danlcen. We hebben weliswaar een extra repetitie per week, maar we spelen dan ook vaker en leren misschien sneller stukken aan. De gezelligheid staat bij ons hoog in het vaandel, de muziek is vaak leuker en vrijer dan de muziekwerken die we bij de fanfare spelen" aldus de leden van de Pompzwengels. De blaasmuziek moetje leren waarderen. Jan van Schijn-

del kwam vaak in Duitsland en bracht muziek mee, evenals de Moravanka-club - fans van Tsjechische gelijknamige blaaskapel - en zodoende werden de buitenlandse muziekwerken geïntroduceerd. "Als je het hele jaar carnavalsmuziek moet oefenen, ben je dat gauw beu" zegt Bijs Heijmans, één van de mannen van het eerste uur. Behalve Bijs, zijn Antoon van Lith en Jan van Schijndel lid vanaf het begin. In 1964 werden zij aangewezen door "De Prins" om een boerenkapel op te richten samen met Harrie van Rooij, Jas van Lieverloo, Tiny Hendriks, Piet Cremers en Bart, Piet en Jan Willemse. Het carnaval-muziekgroepje van toen is uitgegroeid tot een blaaskapel, die naam heeft gekregen in de omgeving! Dat zullen we dit jaar gaan merken! Na de c.d presentatie staan nog op de rol: een uitwisseling met Musikverein Püret uit Oostenrijk, een grandioos kioskfeest en een afsluitend feest in december 2004. Komt dit alles zien en horen!

ROAPLIEDVERKIEZING Op zaterdagavond 17 januari 2004 zal in Café-Zaal De Gouden Leeuw weer het jaarlijkse festijn worden gehouden dat bekend staat als De Roapliedverkiezing. Dat wordt dan al weer de twaalfde editie. Het Roaplied van 2004 zal natuurlijk worden gezongen tijdens de jaarlijkse Recht vur zunne Roapavonden. Maar het zal ook daarna -tijdens de carnavalsdagen- volop bij allerlei gelegenheden ten beste worden gebracht, zowel in de plaatselijke kroegen als bij het bezoek van Prins en Gevolg aan de Bejaarden, het Kindercarnaval, de receptie op het gemeentehuis en natuurlijk op de Boerenbruiloft. Alle deelnemers zijn er op gebrand om te winnen! Vooral drie spiksplinternieuwe jonge groepen staan te popelen om de Raopliedtitel 2004 te veroveren. Deze editie van het Roapliedfestival doen er maar liefst 150 artiesten mee, verdeeld over 12 optredens en... allemaal LIFE natuurlijk! Er wordt een grote opkomst van het publiek verwacht, niet alleen uit Geffen zelf, maar ook van mensen uit de omgeving die het genre waarderen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met het Roapliedteam: Gerard van der Heijden: 073-5323076.

Wenst iedereen een gezond en sportief 2004. 11


CD PRESENTATIE BLAASKAPEL DE POMPZWENGELS Waarschijnlijk hoeven we het u niet meer mede te delen maar... Op zondagmiddag 25 januari aanstaande zal blaaskapel De Pompzwengels haar cd aan u presenteren. Een unieke cd boordevol tsjechische en böhmische polka's en walsen. De leden van de blaaskapel zijn bijzonder trots op hun cd! Vanaf 14.00 uur bent u van harte welkom in zaal De Gouden Leeuw te Geffen, waar u getrakteerd wordt op een heerlijk middagje in Oostenrijkse sferen. Er komen zelfs enkele artiesten uit "geffens Oostenrijk" ... Natuurlijk wordt u deze middag in de gelegenheid gesteld om eigenaar te worden van deze cd. De entree voor deze gezellige middag is gratis. Blaaskapel De Pompzwengels dankt tot slot haar hoofdsponsors: bouw- en ontwikkelingsmaatschappij van Wanrooij- van Schijndel Geffen, deurwaarderskantoor Geene& Baudoin Uden, bouwbedrijf PBO Rosmalen, van der Heijden's Meubelen Geffen, fam. Kentin, café zaal De Gouden Leeuw Geffen en diverse lokale sponsors. Zonder hen zou dit alles niet mogelijk zijn! Meer weten over blaaskapel De Pompzwengels? Bezoek hun internetsite: www.pompzwengels.nl Tot 25 januari!!!

gebouw dan verder naar voren worden gebouwd want de meters tellen. Daar gaat ons mooie dorpsgezicht, ons karakteristieke plekje met een beetje groen en een aantal prachtige bomen, ons uitzicht op het oudste gedeelte van de pastorie. Dat mogen we met z'n allen toch niet laten gebeuren! Wat kunnen we doen nu het nog niet te laat is? In de politiek heb ik niet veel vertrouwen want ik heb nog geen duidelijke protesten gehoord van politieke partijen. Als je er over begint word je waarschijnlijk meteen platgepraat met ingewikkelde berekeningen over het plaatje dat financieel haalbaar moet zijn en dat 'het echt niet anders kan'. Als de wil om iets te behouden ontbreekt dan vind je altijd wel argumenten om het de burgers uit te leggen. Maar als de wil er is om deze plek te behouden dan heb je er ook de middelen voor over. Oud en nieuw kunnen goed samengaan. Er zijn genoeg voorbeelden te noemen van nieuwbouwprojecten waarbij het oude niet verloren is gegaan. Kijk b.v. naar de oude muziekschool in Oss. Ik gun alle Geffense kinderen een prachtige nieuwe school, aangepast aan de eisen van deze tijd. Ik zal de laatste zijn om dat tegen te houden want het onderwijs ligt mij na aan het hart. Maar het één hoeft het ander niet uit te sluiten. Juist ook voor onze kinderen is het belangrijk dat we zorgvuldig omspringen met ons cultureel erfgoed. Bepaalde plekken moeten we koesteren. Zoals we ook de Kerkstraat met onze prachtige kerk, de mooie oude herenhuizen en de pomp in ere houden. Zo moeten we ook het hoekje met het Oude Klooster, de Mariaschool en de pastorie koesteren. We moeten er nu voor gaan liggen want het is nog niet te laat. Wie doet er mee?

ONBESCHERMD DORPSGEZICHT Laat ik nu altijd gedacht hebben dat de plek vóór de Mariaschool met onze oude pastorie, de kerk op de achtergrond en het tegenover gelegen oude klooster was verklaard tot "beschermd dorpsgezicht". Heel terecht natuurlijk want de Mariaschool heeft een prachtige voorgevel. Niet spectaculair misschien maar wel beeldbepalend voor een bepaalde tijd. Juist doordat de school iets naar achteren staat is dat plekje zo bijzonder. Je hebt daardoor een mooi zicht op de school en op de naastgelegen pastorie. Daartegenover ligt dan het oude klooster en dit geheel is daardoor een prachtig plaatje dat ons nog iets zegt over dorpsgezichten in de l 9de en 20ste eeuw. Daar komt nog bij dat deze plek van groot historisch belang is omdat het ons oeroude dorpsplein betreft, "Den Heuvel" genaamd. De schrik was dan ook groot toen ik onlangs in de krant las dat de Mariaschool in zijn geheel gesloopt zou worden om op die plek een mooi nieuw groot schoolgebouw te bouwen. Over "het beschermd dorpsgezicht" werd met geen woord meer gerept. Ongetwijfeld zal dat nieuwe 12

LenyRomme Raadhuisstraat 5

OPGAVE CARNAVALSOPTOCHT Hier weer een bericht van Carnavalsstichting Rottenrijk. Deelnamefornmlieren voor de Carnavalsoptocht van 2004 kunnen worden afgehaald en terugbezorgd bij Fixet van Venrooij aan de Lei weg no. 2 in Geffen. Dit geldt zowel voor wagens, (loop)groepen als individuelen. Laten we er dit jaar weer met z'n allen een geweldig kijkfestijn van maken voor alle inwoners van het Rottenrijk en van andere belangstellenden daarbuiten. We hebben een naam hoog te houden enne ... het is toch ook keigezellig om er weer een fantastisch feest van te maken, alleen al vanwege de voorbereidingen!!


tehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen of de heer Van der Zalm. ls-."-

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFE E-mail :postbus5 @maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08. 30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19. 00 uur. woensdag van 13 .30 tot 15 .30 uur (alleen burgerzaken). OPENBARE "'ERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 -5 34 27 38 . MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09 .00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. KLUSSE~ĂŽ3US GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 073 - 534 27 38).

POLITIE Op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 - 12.00 uur kunt u het gemeentehuis bellen (tel.nr. 073-5342100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken. CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08 .30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00.

SOS TELEFONISCHE HULPDIENST Bellen mag ... Ouderen zijn eenzaam, worden mishandeld, moeten langer werken, kunnen niet slapen. Volwassenen hebben psychosociale problemen; Hoe moet het met mijn relatie? Houd ik nog werk? Mensen hebben zorgen .. . Een goed gesprek helpt. Velen hebben op zo 'n moment geen gesprekspartner. Pastor, dominee en gemeenteleden kunnen dat gemis niet altijd wegnemen. Op dat moment kan de vrijwilliger achter nummer 0900 0767 iets betekenen. Getraind om goed te luisteren kan iedereen met elk gespreksonderwerp bij hen terecht. Voel u vrij te bellen of het nummer door te geven.

Wethouder J. A.M. Voermans Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00

Wie oren om te horen heeft ... Per jaar worden 25.000 gesprekken gevoerd door vrij willigers in Breda, Eindhoven en 's-Hertogenbosch Er is ruimte voor meer gespreklcen. Aanwas van nieuwe vrijwilligers is daarvoor echter wel nodig. Kunt en wilt u luisteren dan is werken bij SOS Telefonische Hulpdienst wellicht iets voor u. Bel voor informatie 0900 0767 of kijk op ww.sostelefonischehulpdienstnoordbrabant.nl Op 13 en 14 februari begint weer een training.

Wethouder E.J.A.M. van Heese Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00

BEDANKT

Wethouder M.J.M. van de Ven Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00

Voor de warme belangstelling bij het overlijden van ons mam, oma en kleintje oma,

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08 .30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19. 00 uur in het gemeen-

Riek Vullings - Bekkers

SPREEKUREN Burgemeester: P.C.J. Boelens Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00

Annie, kinderen en kleinkinderen. 13


/4

'

11

p:::::;;;:~-~~~ ----~~~~:;:=..

1

~-

-

~--i;J

1

-

Kantoren: Nuland, Geffen, Lith, Mare'n~Kessel, Oijen

eii\iinkeĂŻM

Rabobank


CARNAVALSVLAG Stichting Rottenrijk uit Geffen krijgt met enige regelmaat de vraag of men nog een Rottenrijkse Carnavalsvlag kan bestellen. Er zijn inderdaad nog een paar exemplaren te verkrijgen, want deze vlag is in een kleine oplage gemaakt en bleek meteen zeer gewild. Voor diegenen die nog een exemplaar willen hebben, deze is tegen kostprijs van 30 euro te verkrijgen bij Gilbert van de Meulenreek. Men kan bellen met Gilbert : 073 -5341205 of 06 24752710. Mailen kan natuur- ~ --,- - -------, lijk ook: www.rottenrijk.nl of B ._;: '.- 1 www.prinsgilbert.nl. ~1 "---:_•:,,-

der Loop, Wilke van de Coolwijk, lmke van Lith, Sin1one Smolders, Suzanne Jans, Mieke Veltmeijer, Sabrina van Lieverloo met het paard Tresco. Afgelopen seizoen is ondanks een paar tegenslagen ( o.a. geblesseerd paard en de vogelpest) toch succesvol verlopen.De basis haalde bijna iedere keer met hun vertederende optreden de lste plaats binnen. Het E4-tal is het seizoen gestart in de Basis en mocht na 1 wedstrijd al door naar de E, en heeft in de E ook alweer heel goede prestaties neergezet. Het D8-tal is dit seizoen gestart in de Een had na een paar wedstrijden genoeg winstpunten om gepromoveerd te worden naar D. Ze hadden zelfs genoeg punten om aan de nederlandse Kampioenschapen deel te mogen nemen. Dus we kunnen op een succesvol seizoen terug kijken.

Carnavaleske groet, @ntoon Bierings

Corien van Lith secretaris voltigevereniging"De Opsprong" tel:0412-612611

DANKBETUIGING DANKBETUIGING De vele reacties die wij hebben ontvangen bij het overlijden van ons mam en oma

De pijn en het verdriet om het verlies van onze Wilbert zijn moeilijk te omschrijven.

Dina van Laarhoven- van Santvoort hebben ons erg geholpen om met dit verlies om te gaan. Speciaal woord van dank aan personeel en vrijwilligers van De Heegt. hui artsenpraktijk Geffen, pastoor Pieter Scheepers en onze familie, vrienden en kennissen uit Geffen die de tijd dat ons mam in Geffen woonde, zo fijn mogelijk voor haar maakte. Bert & Elly Evy, N adieh, Ruben.

"DE OPSPRONG" Voltigevereniging "De Opsprong" uit Geffen heeft zondag 14 december haar laatste wedstrijd van dit seizoen gehad. Het was weer heel goed gegaan, zoals we ook wel gewend zijn van de meiden. Basis: 1e plaats: Evie Begeer en Evie van Nuland met het paard May one E4-tal: le plaats: Gwenda Scholten, Kirstin Steenbergen, Lotte en Pieternel van Beek met het paard Bayar. D8-tal: 3e plaats: Noor Vrolijk, Lydia van de Biezen, Kelly van

Ook is het moeilijk om onze dankbaarheid te omschrijven voor alle lieve mensen die met ons meeleven. De enom1e hoeveelheid lieve kaaiien en brieven, bezoekjes, telefoontjes, bloemen, en uw aanwezigheid bij de avondwake en uitvaart hebben ons veel steun en troost gegeven. Wij hopen dat wij daar ook voor de toekomst kracht uit kunnen putten. Hartelijk dank voor uw steun en medeleven . Jo en Elly Steenbergen - Fransen Eveline en Romeo, Thiemo en Chiara Richaime en Alex JosĂŠ en Andries

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

@

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Kraaijeven 3 5 386 LH Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623 15


MISSIZ ONrWJXKEJMG VllDE

Gll1VI

Zorg op maat voor herdersvolk De jaarlijkse actie van MEMISA (Medische Missie Actie) is dit jaar bestemd voor de Masaai in Kenia. De Masaai is een nomadenvolk:, ze trekken met hun vee rond en kiezen hun lokatie afhankelijk van de aanwezigheid van water. De Masaai hebben rijke tradities maar is een relatief arm volk. Doordat de overheid weinig investeert in hw1 leefgebied en gebrek aan geld is het slecht gesteld met de gezondheidszorg bij dit volk. Er komen veel ziektes voor zoals malaria, longontsteking, tbc, mazelen en aids. Sinds 1993 steunt het Bisdom Ngong met mobiele klinieken het gebied waar dit herdersvolk rondtrekt. De gezondheidswerkers van de posten trekken er op uit om bij de gemeenschappen langs te gaan. Ze controleren de bloeddruk van de zwangere vrouwen en vaccineren de kinderen. Ze geven gezondheidsvoorlichting over hygiëne, gezonde voeding en aids. Doordat de gezondheidswerkers zelf ook Masaai zijn weten ze hoe ze de gevoelige onderwerpen, zoals de polygamie van de mannen als een oorzaak van de verspreiding van aids, kunnen aansnijden. Memisa steunt het Bisdom Ngong bij dit werk. Het gaat er vooral om een goed functionerende gezondheidszorg te hebben die aansluit bij de behoeften en leefwijze van de patiënten en goed opgeleide lokale gezondheidswerkers. Sinds 1993 is er al veel verbeterd, maar de Masaai kan nog niet zonder de hulp van het Bisdom en de Memisa. Zolang dit het geval is wil Memisa samen met het Bisdom dit unieke volk blijven steunen. M.O.V groep Geffen (Missie-Ontwikkeling-Vrede)

Gemeente Maasdonk Emis Schilders Transportbedr. A.vd Haterd Cafetaria 't Akkertje Adviesbureau G. Timmermans Patrick van Zantvoort Timmerwerken Romme vof Timmerwerken T.v.d. Haterd BV Aardbolbekleder Transportbedrijf gebr. v.d. Berg Vd Heijden vof Betimmering W van Griensven Aannemersbedrijf Van Erp Bouwmaterialen en Doe het zelf Artikelen H. van Zandvoort Electrotechniek BV Buurtvereniging de Molenhoek

JEUGDSOOS "BONKEMAAR" Hallo jongens en meiden: Op 13 december is het jaar 2003 afge loten met een succesvolle karaoke-avond. Op zaterdag 3 januari 2004 hebben we met z'n allen het nieuwe jaar ingeluid met een gezellige gala-avond. Hopelijk mogen we jullie op de komende soosavonden opnieuw welkom heten: 31 januari: Aprés ski-party 14 februari:Disco-avond 6 maart Punk-avond 27 maart: Disco-avond 17 april : Country-avond 8 mei: Disco-avond 29 mei: Beachparty 19 juni: Disco-avond 10 juli: Schuimparty LET OP: Op 24 januari is er geen soosavond i.v.m. een gezondheidsmarkt. Deze avond is, zoals je ziet, verzet naar 31 januari. Tot dan!!

BEDANKT Via deze weg willen wij graag iedereen bedanken die dankzij een financiële bijdragen en/of tomeloze inzet er mede voor heeft gezorgd dat de wij k Kerkrat Zuid nu een prachtige speeltuin heeft! Een speciaal woord van dank aan de gemeente Maasdonk en in het bijzonder dhr. M. van Venrooij voor de prettige samenwerking. Tot slot was de realisatie zeker niet mogelijk geweest zonder onze sponsors! Iedereen ontzettend bedankt! Ad Ketelaars Bouwbedrijf Vissers BV Slijterij de Nieuwe Ark Carbone Casual BV 16

Bouwbedrijf Brodus BV Megapool Oss Bouwbedrijfvd Maazen ClOOO

Wenst iedereen een gelukkig en gezond 2004

TE KOOP Berkenboog 14, 5386 GC Geffen Half vrij staande woning met garage en carport. Bouwjaar 1990, perceel opp. 246 m2 , inhoud 340 m3 excl. garage. Vraagprijs€ 265.000,00 k.k. Info: F. v. Rooij 06-15031646


-~

L~~~ ~~~'il.Il~

BOLLEBOZEN

(

_.,r

U

I\\,~

v,J'"---r-r

---z>i..r

Peuterspeelzaal

•• oE PADDESTOEL..

Op woensdag 19 november 2003 is Remco van Veghel, 23 jaar, afgestudeerd aan de Technische Universiteit Eindhoven. Remco heeft de opleiding Technische Bedrijfskunde cum laude afgerond.

AAN ALLE OUDERS VAN PEUTERS IN MAASDONK BEDANKT Als ouder van een kleine peuter zult u wel merken dat deze kinderen hun leefwereld willen verruimen. Ze vinden het leuk om contact te zoeken met andere speelkameraadjes. Peuterspeelzaal "De Paddestoel" te Geffen biedt daarom de mogelijkheid om kinderen vanaf 2 jaar en 3 maanden tot hun 4e jaar een ochtend en een middag per week te laten spelen met hun leeftijdgenootjes en samen nieuwe dingen te ontdekken. Dit geschiedt onder verantwoorde en deskundige leiding in een omgeving die ansluit bij hun ontwikkeling, en die zo is ingericht dat een peuter zich daar prettig voelt. Om de aanmelding en plaatsing van de peuters zo eerlijk mogelijk te laten verlopen, houden wij 3x per jaar een inschrijving. Bij de inschrijving moet de peuter minimaal 1 jaar en 9 mnd. Zijn. Bij plaatsing hanteren we een minimale leeftijd van _ jaar en 3 maanden. De inschrijvingen vinden altijd plaats op de peuterspeelzaal aan de Lambertusstraat 33 te Geffen. Ook uw peuter i dan van harte welkom en kan onderleiding van een van onze leidsters even spelen en een eerste indruk op doen. De peuters komen nadat ze geplaats zijn, een ochtend van 09.00- 11.45 uur en een middag van 13 .15 - 15.30 uur. Per maand vragen wij hier oor een vergoeding van € 28,50. Als u uw kind wilt opgeven voor de peuter speelzaal dan kan dat op de eerstvolgende inschrijving op Maandag 19 januari 2004 tussen 09.30 - 11.00 uur. Het inschrijfgeld bedraagt€ 4,50. Voor een machtiging voor de ouderbijdrage dient u uw bank/giro rekening nr. mee te brengen!!! Wij hopen dat nog heel veel peuters met veel plezier onze peuterspeelzaal gaan bezoeken. Graag tot ziens bij de inschrijving op "De Paddestoel"

I N S

C H

R IJ V

I N G

Namens bestuur en leidsters Peuterspeelzaal "De Paddestoel" PS. Voor meer informatie omtrent de inschrijving en plaatsing van uw peuter kunt u contact opnemen met Carien van de Haterd, tel. 532 36 59.

Langs deze weg wil scouting Geffen postduivenvereniging de reisduif van harte bedanken voor hen gulle gift. Zoals bij een aantal mensen wellicht al bekend is het voor scouting Geffen het 20 jarige jubileum. Vanwege dit lustrum gaan we met de hele groep op zomerkamp in Echtemach te Luxemburg. Je kunt je dan ook wel voorstellen dat deze gift meer dan welkom is en aan het gezamenlijke zomerkamp zal worden besteed. Dus nog een keer postduivenvereniging de reisduif "van harte bedankt".

WIE WAT WANNEER JANUARI 15 Ophalen oud papier 17 Raopliedfestival l 2e editie 24 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 2) 24 Gezondheismarkt in de "Bonkelaar" te Geffen, t.g.v. afscheid huisartsen,Aart en Elly Smit 24 Aprés ski party jeugdsoos "Bonkemaar" 24 Buurtver. Molenhoek, Bowlen 30 Ophalen oud papier FEBRUARI 06 Recht vur zunne Raap 07 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 3) 07 Recht vur zunne Raop 13 Recht vur zunne Raop 14 Recht vur zunne Raop 19 Ophalen oud papier 27 Ophalen oud papier 28 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 4) MAART 06 Buurtver. Molenhoek, Jaarfeest 13 Kopij inleveren Torenklanken (m~ 5) 18 Ophalen oud papier 26 Ophalen oud papier 27 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 6) APRIL 05 Buurtver. Molenhoek, Paassh1kjes maken 15 Ophalen oud papier 17 Kopij inleveren Torenklanken (m~ 7) 17


+

.,

Bridgeclub

Geffens ' • + Doublet ■ Dinsdag 16 december werd bij het Geffens Doublet de vierde zitting van de tweede serie gespeeld. Na een spannende strijd gaf dit de volgende totaal uitslag.

GroepA 1. Echtpaar van Druenen 2. Dames van den Hurk-Noy 3. Echtpaar Bijl Dames Droog-van Etten 5. Dames Boeijen-Schouten 6. Echtpaar van Zutphen 7. Mevr.de Veer-Dhr.van de Ven 8. Dames Essenberg-Van Hooij 9. Echtpaar Luijben 10. Mevr.Lucius-Dhr.de Haas 11. Echtpaar van Herpen 12. Mevr.Loohuijs-Dhr. Christiaens

54.06 53.23 52.81 52.81 51.35 50.21 50.10 49.90 49.38 49 .17 D 43 .54 D 43.44 D

Groep B 1. Dames van Beek-Szovan 2. Dames Raaijmakers-Wolkenfelt 3. Echtpaar van der Meij den 4. Dames Jonker-Roelofs 5. Heren Pronk-Vrolijk 6. Dames van Druenen-de Haas 7. Mevr.Rouppe vd Voort-Dhr.van Galen 8. Echtpaar Hanegraaf 9. Echtpaar Sollewijn 10. Dames Berten-Rasing 11. Heren van Bon-Goorsenberg 12. Dames van Lieverloo-de Bresser

58.44 P 54.79 P 54.27 P 52.71 52.60 50.10 49.90 49.69 49.38 45.00 D 43 .65 D 39.48 D

Groep C 1. Echtpaar van Ale beek 2. Dames Molkenboer-Willems 3. Mevr.Binos-Dhr.van de Bergh 4. Dames Jansen-Janssen 5. Heren Asselbergs-van Weert 6. Echtpaar Post 7. Dames Bos-de Jong 8. Heren Baart-Lambregts 9. Dames van de Brink-van de Ven 10. Mevr.van Dielen-Dhr.de Kort 11. Mevr.Ruijsink-Dhr.van Hout 12. Dames van de Akker-Boereveen

55.31 P 54.58 P 52.92 P 52.50 51.56 50.83 50.31 49.79 47.40 45 .63 D 44.90 D 44.27 D

3. Echtpaar de Rooij Dames Alkemade-Zeeuwen 5. Dames van Noort-Weerens 6. Echtpaar van Loosbroek 7. Dames Baart-Lambregts 8. Echtpaar Vogels 9. Dames van de Berg-Toebast 10. Dames van Grinsven-Pieterse 11. Dames van Loosbroek-Rieken 12. Echtpaar van den Hurk

56.15 P 56.15 P 53.02 51.56 50.00 49 .58 48.96 43.85 39.48 37.40

DANKBETUIGING Langs deze weg wil ik iedereen hartelijk bedanken, voor de vele kaarten, bloemen en medeleven die ik mocht ontvangen, na het overlijden van mijn man

Theo van der Leest Een speciaal woord van dank aan pastoor Scheepers, de avondwake groep, de koorleden en uitvaartverzorging van Lith. Mientje van der Leest - v. Rosmalen

2 Sausijsjes + 2 Cordon Bleu Boerenmetworst, 100 gram

€ 4so € 100

Winterpret, 100 gram

Kalkoenfrisee, 500 gram

€ 5so

Gegrillde Kippenpoten, 4 stuks

18

57.50 P 56.35 P

500

geldig van 12 tot en met 17 januari 2004

Maandag: Vinkendag Alle soorten vinken, de

5de GRATIS

~ Keurslagerij

GroepD 1. Echtpaar van Deutekom 2. Dames van Houten-Stekelenburg

11Q

Gekruide varkensreepjes met broccolli, rode ui en kidneybonen

~

~~~t!-~:!1

KEURSIAGER tel. (073) 532 58 91

Geffen


Afscheid Betsy van Bakel-van de Ven In de raadsvergadering van 9 december nam Betsy van Bakel-van de Ven afscheid van de gemeenteraad. Zij ontving voor haar jarenlange inzet een koninklijke onderscheiding. Proficiat! Informatiebijeenkomst Centrumplan Geffen Op dinsdag 16 december was er voor alle Geffenaren een informatiebijeenkomst over het Centrumplan. De raadszaal was goed ge"-uld. De wethouders Rini van de Ven (CDA) en Eduard van Heese (VPM) gaven een toelichting op het Centrumplan. Uiteraard was er gelegenheid om vragen te stellen. Duidelijk werd dat in het jaar 2004 nadere plannen worden uitgewerkt. Het College wil haar bur_er regelmatig blijven informeren over de concrete inn1lling van het Centrumplan. De VPM vindt dat belangrij k. Evaluatie coalitie Dorpsbelangen/CDANPM Op de drempel van het nieuwe jaar hebben de fractievoorzitters van de coalitiepartijen Dorps belangen, CDA en VPM teruggeblikt op anderhalf jaar "regeren" in Maasdonk . De VPM is erg te spreken over de samenwerking met haar coalitiepartners in het College en in de gemeenteraad. Het kan nahmrlijk altijd beter! De VPM wil ook in 2004 weer \¡eel mooie dingen in onze prachtige gemeente real is eren. Heeft u ook goede voornemens voor 2004? Wilt u bijvoorbeeld uw steentje bijdragen aan het welzijn van Maasdonk en haar burgers? Word politiek actief voor de VPM! Bel of e-mail mij gerust voor meer informatie.

0

1

Namens bestuur, fractie en leden van de VPM wens ik u een gelukkig, gezond en vooruitstrevend 2004! Charles van Herpen tel: 073-532462 8 / charlesvanherpen@hetnet.nl

"SCHONE SCHIJN" De kerstavond van de K.VO.-Z.L.T.O. werd dit jaar ingevuld met enkele bezinnende teksten en kerstliederen met daarna een toneelstukje door eigen leden en diens familieleden. Gastspeler was pastoor Pieter Scheepers (in het vliegtuig naar Lourdes heeft hij de tekst zitten

oefenen). Een kerstverhaal met een moraal, waar de pastoor in de preek van Kerstavond zelfs nog even op terug kwam. De pastoor vertolkte niet de pastoor in het stuk, die enkele regels kreeg toebedeeld (dat deed Helma Verkuijlen), nee hij ging voor de hoofdrol: Keetje Container! Menigeen herkende hem niet bij opkomst, maar toen hij zijn stem verhief, werd snel duidelijk wie die zwerfster was. ' Zij ' bleek een talentvol speler! Keetje krijgt het aan de stok met de agent (Harry Govers) en moet op Kerstavond buiten een plek zoeken. Dan krijgt ze gezelschap van haar vrienden Jantje Klep (Clarien van der Heijden) en de professor (Gerrit van den Helm), die beiden en zeer natuurlijke vertolking neerzetten en ieders " stand" goed ophouden! In de hlinrjes van twee buurvrouwen (Anja van de Boogaard en Annet van den Helm) spelen zich leuke scènes af en komen meerdere (kerst)gewetensvragen aan de orde! Er komt heel wat "schone schijn" naar boven! Een vrolijk stuk waar later ook de ouderen in huize de Heegt nog van hebben kunnen genieten! Dank aan alle spelers en de medewerkers achter de schermen: Tiny en Frans Nelissen, Harrie van den Hanenberg, Rita van Roosmalen, Simone van den Helm, Stiena van der Doelen, leden van Passe Partout en Arie en Anouska voor de gastvrijheid en alles wat daarbij hoort. We hebben met velen een fijne kerstavond gehad. Bestuur K.VO.

TOREN"KLANKJE" Sprak de pastoor op Kerstavond ook al over de nieuwe container en zijn afval(ligen)?

MET BENNIE DE WINTER DOOR... Onlangs sponsorde Bennie Romme truien voor de mulders van de Zeldenrust. Nu de winter is ingetreden, vond hij dat daar een jas bij paste, want toen hij een verkleumde mulder voorbij zag fietsen, riep hij: "Zo kunde de winter nie deur..."! Hij bestelde voor Ton, Hemmy, Rien, Frans, Leny en Gerard lekker warme duffels met het bekende logo van De Zeldemust erop! Die trotseren nu alle weersomstandigheden; zelfs een fikse oostenwind kan hen niet deren. U kunt gerust op zaterdagmorgen een bezoek brengen aan de Zeldenrust, want ze zijn aanwezig! Dank je wel Bennie! De mulders van "De Zeldenrust". 19


MLZIEKVERENIGING .,\Villen Is Kunnen"

'c:ffrn W.I.K. Nieuws

Zondag 28 december jongst leden gaf onze muziekvereniging haar jaarlijkse donateurconcert. Dit als dank aan alle Geffenaren, die onze muziekvereniging een warm hart toedragen en dit tijdens onze jaarlijkse donateuractie geuit hebben door het geven van een gift. De totale opbrengst is nog niet helemaal bekend maar de voorlopige tussenstand blijft steken op 3.610,= euro. Allemaal hartelijk dank, zonder uw steun is onze muziekvereniging nergens! Rond de klok van 14.15 uur kwamen de eerste mensen binnen om een goed plekje uit te zoeken. De gehele verdere middag bleef het publiek binnenkomen. Zij hebben allemaal kunnen genieten van een afwisselend conce1i. Zowel de slagwerkgroep onder leiding van Egbert Gruythuizen als het studieorkest als de fanfare onder leiding van Jo Delnoye hebben een prachtig concert weggegeven. En niet te vergeten de majorettes Ilse Schuurmans (solo), Janneke Sleutjes enManonMegens (duo) zij lieten zien dat majorette zijn meer is dan alleen maar dansen op muziek. Het is een mooi om te zien hoe zij één zijn met de muziek! Ondanks dat het concert inclusief alle mededelingen en happeningen om 17.30 uur afgelopen was, bleef de zaal tot aan het einde goed gevuld. Het doet een muzikant en majorette goed om te zien en te horen dat de aanwezige mensen genoten hebben. We kunnen gerust met recht trots zijn! Complimenten aan de leden van de fanfare, 3 concerten weggeven in 1 week tijd (21 december kerstconcert met de vrolijke nootjes en passe partout, eerste Kerstdag muzikale omlijsting van de mis) is niet niks. Dat vergt extra concentratie en inspanning ... maar ze zijn er in geslaagd om tot drie keer toe een prima prestatie neer te zetten. Top! Tijdens dit concert vonden er ook een aantal officiële handelingen plaats: De verloting van een fles heerlijke sterke drank onder de donateurs. De donateurs die in de prijzen zijn gevallen en niet aanwezig waren bij het concert, krijgen hun prijs thuis bezorgd. Proost! Carola Doodkorte (majorette, hulptrainster), Janneke Sleutjes (miss majorette) en Gerdiene de duizend Poot (ex-majorette, lid van slagwerkgroep, lid van fanfare) ontvingen uit handen van Marian en Theo een cadeaubon ter ere van hun 10-jarigjubileum bij de majorettes. Proficiat! Meiden we hopen nog lang van jullie te mo20

gen genieten en wensen jullie alle succes toe met jullie verdere carrière binnen onze vereniging bij welke geleding dit dan ook moge zijn. Onze Jan van Rooij, slagwerker bij de fanfare ontving uit handen van wethouder Rini v.d. Ven de zilveren penning ter ere van zijn 25-jarig jubileum. Jan treedt in de voetsporen van zijn vader Harry van Rooij. Ook deze was slagwerker binnen onze vereniging en drummer in hard en nieren. Het gezegde "zo vader zo zoon" spreekt hier duidelijk voor zich. Sjaan van Roorj overhandigde vol trots een bos bloemen namens onze muziekvereniging aan haar zoon. Jan, bedankt voor alle maten die jij de afgel open 25 jaar bij onze vereniging gedrumd hebt, we hopen dat we nog lang van jouw enthousiaste drum mogen genieten. Proficiat! Ilse van Boekel, helaas niet aanwezig tijden dit oncert wegens wintersportvakantie ontvangt alsnog een bos bloemen ter ere van haar 15-jarigjubileum binnen onze veremgmg. De sopraansax (en een tijd het klokkenspel) is het instrument dat Ilse bespeelt. Ze doet dit met veel oeuvre en plezier. Ilse ook jij bedankt voor alle noten die je tot nu toe geblazen hebt bij onze vereniging, we hopen dat er nog hele vele zullen volgen. Proficiat! Adrie van Lieverloo en zijn zus Maria Maas -van Lieverloo ontvingen een bos bloemen als dank voor alles wat zij op de achtergrond voor onze muziekvereniging doen. Adrie steunt de drummers bij het studieorkest, slaat de grote trom bij de fanfare, zorgt dat klavertje 4 schoon blijft en zorgt ervoor dat diverse muziekinstrumenten klaar staan voor vervoer. Maria (en uiteraard ook haar man), stelt regelmatig een bus beschikbaar voor het vervoeren van allerlei instrumenten naar de diverse optredens en concerten. Het is gewoon geweldig dat dit allemaal zo geregeld kan worden dankzij jullie! Mathieu Winkel nam tijdens dit concert afscheid van onze vereniging. Hij is verhuisd naar Amsterdam en tja ... die afstand is dan toch te groot. Mathieu is altijd een actief lid geweest van onze slagwerkgroep, diverse solo's heeft hij op zijn naam mogen schrijven. Hij nam dan ook waardig afscheid door het vervullen van een belangrijke rol bij het muziekwerk Rock March. Hij drumde vanachter een compleet opgesteld drumstel en gaf daarbij wederom een aantal maten een solo weg. Mathieu bedankt voor alles, we hopen je af en toe nog eens te mogen begroeten hier in het Geffense. Veel succes in Amsterdam! Net voor het einde van het concert werden ook alle instructeurs en onze ladyspeakster Diny van Wanrooij bedankt d.m.v. een bos bloemen. Echter dienen we uit deze bedankjes iemand uit te lichten, Egbert Gruythuizen. Hij is altijd zeer bescheiden in het ontvangen van applaus, hij stelt zich liever op de achter dan daarvoor op, maar...


Begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent.

Gratis aan te vragen uitvaartcodicil: 1 telefoontje en u heeft het uitvaartcodicil zo snel mogelijk in huis.

Uitvaartshowroom: Bezoek onze uitvaartshowroom aan de Geffensestraat 1 A te Heesch. Dit kan na telefonische afspraak.

Wilt u weten of u voldoende verzekerd bent voor de uitvaartkosten dan kunnen wij dit voor u verzorgen.

Al onze adviezen zijn gratis en vrijblijvend.

Donders Uitvaartverzorging

Oss

Te 1. 04 12 - 64 2 4 54

Rosmalen

Tel. 073 - 522 42 86

Berlicum

Tel. 073 - 503 52 58

Donders Uitvaartshowroom, Geffensestraat 1A te Heesch.

w. Wanrooy

v.d. Bosc

IN T ERIEURS

K E U K E N S

Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouwen tegenkomt!

V.O. F.

* Ambachtelijke keukens naar uw wens gemaakt * Dealer Nieburg en RWK Keukens * Keukenrenovatie * Vervanging inbouwapparatuur (gratis ingebouwd)

Bezoek onze showroom na telefonische afspraak. DEALER:

SIEMENS

imperial

mm ifl lc CH NlfK Olf OVf!IUIGI

!W:iele

Kerkstraat 25, Nuland Telefoon 073 - 5322774

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP Bredeweg 13, Geffen Tel.: 073-532296 l

1<~!!1}!:!!.iY.EDRIJF Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Renovatie projecten. Tel 073 532 34 69 Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spuitwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl


wist je dat hij zo'n 12 jaar geleden genomineerd is voor de Nederlandse Jazz nominatie prijs?! Een prijs, waar je als drummer niet zo maar voor genomineerd wordt, dan moet je toch wel heel veel in je mars hebben. En dat heeft Egbert zeker! Dat blijkt wel uit het feit dat de slagwerkgroep ieder jaar maar blijft groeien in zowel het aantal leden als in kwalitatieve muzikaliteit. Muziekvereniging W.I.K. is bijzonder trots om zo'n gedreven kwalitatief hoge drummer en instructeur in hun bezit te hebben! Tot slot wenst muziekvereniging W.I.K. alle Geffenaren een muzikaal 2004 toe. Muzikale groet, Muziekvereniging W.I.K.

benutten om het afval te scheiden), zodat er mogelijk daadwerkelijk een reductie kan komen. Wij zullen de toekomstige tarieven scherp in de gaten houden. Samen kunnen we dan misschien toch nog zorgen voor een gelukkig en SCHOON 2004! Bent u het met ons eens of niet, laat het ons dan weten. Heeft u opmerkingen, suggesties of vragen? Neem gerust contact met ons op ! Dat kan via ons e-mail adres: partijmaasdonk@home.nl of bel naar 073-5320040. U kunt ook contact opnemen met één van onze raadsleden: Jeanne Moon tel. 532 30 23 Anja Bijveld tel. 532 32 48 Eric Langens tel. 522 00 29 Jos van Sleeuwen tel. 532 33 14

ALLE VRIJWILLIGERS BEDANKT PARTIJ MAASDONK Diftar en hoe nu verder? Partij Maasdonk heeft een aantal weken geleden een artikel gepubliceerd over Diftar. Wij hebben daar in aangegeven, dat wij in principe het idee van Diftar dragen, we zijn het eens met "de vervuiler betaalt". Maar niet met de manier waarop het wordt ingevoerd. Onze redenen waren, dat er weinig tot geen flankerend beleid is opgesteld en wij maken ons ernstige zorgen over de financiële haalbaarheid, voor de burgers. Wij hebben geconstateerd, dat vele burgers deze zorg met ons delen, dit gezien de vele reacties. Wij willen de burgers dan ook bedanken voor hun reacties en willen u vragen dit te blijven doen! We weten dat gedurende de "gewenningsperiode", de tarieven van Diftar nog niet geheven worden, maar voor de eerste helft van 2004 betaalt u de helft van de afvalstoffenheffing over 2004. Dit is voor éénpersoonshuishoudens € 112,00. Voor een meerpersoonshuishouden bedraagt dit in 2004 € 140,50. U als burger kunt vanaf 1 januari 2004 het aantal kilogrammen bij gaan houden, dat u aanbiedt aan de ophaaldienst. U weet nu wat u over de eerste helft van 2004 gaat betalen. Wanneer nu in de loop van 2004 de tarieven bekend worden, kunt u uitrekenen wat u over de tweede helft van 2004 gaat betalen. Wanneer u nu al milieubewust met uw afval omgaat, leunt u dus niets besparen en wordt u gestraft voor uw goed gedrag in het verleden. Burgers die nu niet milieubewust omgaan met hun afval, en dit in de toekomst wel gaan doen, kunnen besparen. Burgers die nu en in de toekomst niet milieubewust omgaan met hun afval zullen meer gaan betalen. Wij vragen u ons door te geven, wanneer de tarieven bekend zijn, ofu meer of minder moet gaan betalen. Wij zijn zeer benieuwd. Wij zullen bij het College blijven hameren op een flankerend beleid (alle mogelijkheden 22

Hiermee willen we alle vrijwilligers bedanken voor hun bijdrage tot een succesvolle Sinterklaas intocht in Geffen. Hopelijk hebben jullie het ook leuk gevonden om jullie steentje bij te dragen. Nogmaals Bedankt en hopelijk tot volgend jaar Evenementen Stichting Geffen

VERLOREN Doublé dameshorloge, verloren op maandagavond 22 december vanaf Sporthal de Geer richting Magnolia. Graag terug te bezorgen: tel. 073-5323790

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Bergstraat 26a, tel. (073) 5321544 Advertenties: Tolweg 7, tel. (073) 5322243 Redactieadressen: Tolweg 7, en Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat 22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26a, (073) 5322586 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres . Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.


REGIOÁ

7

jo BANK

DE BANKIER DIE JE KENT U kunt bij ons terecht voor: • privé- (betaal-)rekening ,:, met euro-pas (met pincode en chipper) * met creditcard * rood staan met privé-limiet * een speciale jongenrenrekening

• lenen ,:- persoonlijke lening ,:, doorlopend krediet ;, financieringen voor auto/boot/vakantie? * mix-krediet (lenen en beleggen)

• sparen ,:, direkt opvraagbaar * belastingvrij sparen * bedrijfssparen * deposito's/ vaste termijn * automatisch sparen

• hypotheken * lineair/ annuïteiten * spaar/ leven / krediet * aflossingsvrij '" combinatiehypotheken ,;, beleggingshypotheken * hoog-/laagconstructies * met (premie-) depot

• beleggen ;, beleggersgiro * beleggingsfondsen ;, spaarfondsen ,:, dividendfondsen * mix-fund * rechtstreekse beursaankopen * veel vrijheid en lage kosten

• verzekeren * voor personen ,:, voor bedrij ven * pensioenen en lijfrente ,:, zorgverzekeringen * gunstige voorwaarden * een onafbankelijk advies * diverse maatschappijen

Onze openingstijden: maandag. dinsdag, vvoensdag, donderdag vrijdaa ~aterdag

www. lm v.nl Dorpsplein 13 Geffen ~ (073) 532 32 64

09.00 - 12.15 en 13.15 - 17.30 uur 09.00-12.15 en 13.15 - 19.00 uur 10.00 - 13.00 uur en voorts op afspraak

l·I

Café - Zaal 't Haasje

VAN HEESE ~ PARTNERS BV

~

~Hanegra~ B.V. Geffen

HAGEKO GEFFEN

P. DE KIJIEIN

K OZIJNEN

OP

MAAT

Richard Hanegraaf Bedcijvcnweg 4

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'$ VOLGENS VCA-NORMEN

®AUTO-EN@ MOTOR RIJSCHOOL

®adviseur

STALEN

voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20

Hypotheek

LMV

Makelaardij Assurantiën

53136 KA.. Gêffen

Tel:

07"3 -"532 04 81

Foxc 073 - 532 50 68

Mobiel: 06 . 531 624 33

Gespecialiseerd in: • Exclusieve gezichts- en • Blendtherapeute Hchaamsbehandelingen • Huidtherapeute Pakkingen (billen, buik, borsten, handen. voeten) S CH O O N HEI DS S Al O N

• Permanente Make-Up • Make-Up workshops

Tel.: (073) 5324658

Autotel. : 06 - 53184263

Hier is nog plaats voor uw advertentie.

Met een cadeau-

bon kom Je pas echt mo01 voor de dag.


Gebr. van de Wetering Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

.'1.0- W12-,.f$:. 'l.i c,

--

.

~

--... G'l

Dommelstraat 47

Dorpsplein 19 5386 CL Geffen

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp OSS

GEFFEN

(0412) 62 22 13

(073) 532 19 95

o.a. Gazelle _ _ _ _ _ _ __

TANKSTATION "a v1 -1 ftA. Vervoer voor ziekenfonds busJe

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

.

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

Wij verzorgen voor u: *

verlijmen van kalkzandsteen leggen van afwerkvloeren het bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipspla ten het aanbrengen van spackspuitwerk het aanbrengen van buitengevel-isolatie het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

"'Vvvw.r1as-afbovw.r11

WIHABO DRUKKERIJ

.

openingstijden: woensdag en donderdag 13.00 tot 18.00 uur vr ijdag 13.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

Tel 073 532 76 09 - Fax 073 532 76 11 Mobiel 06 534 746 75

NAS

RIJWIELEN

.

van E.RP

@atie-en Adviesbureau bv

Voor al uw famil ie- verenigings- en handelsdrukwerk. Fami liedrukwerk keuze uit 7 collecties. Met opgaaf van iuiste datum bii geboortekaarqes, drukkosten gratis. Gratis persoonliik foto-album bii geboortekaarties. Ook voor kopieerservice kunt u bii ons terecht.

Kleurenkopieën en kleurenprinten tot A3. Grootformaat plotten tot 150 cm breed. Kopiëren van bouwtekeningen. Heesterseweg 13 - 5386 KT Geffen

Tel.: (073) 532 26 84 - fa x: (073) 532 47 95 e-mail: drukkerii@wih abo.nl - internet: www.wihabo. nl DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

a,/-deKimlerenv.~ Jl B.cietten, 53255~•f.7' tel. 073 -

Centrale verwarm ing Gas-Water-Sanitair Energie - Advisering Onderhoud aan gastoestellen Onderhouds abonnementen gastoestellen

Wij maken EPA Rapporten Papend ijk 14b 5386 EC Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE .NL

SCHOENEN & SPORT

0 /Ji)SPIERINGS

Maarten van der Dussen Bouw

maandag t/m vrijdag zaterdag

13.00 - 19.00 uur 8.30 - 17.00 uur

Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91

Wilgenstraat 6 Tel.: 073-53412 94 E-mail: bb.dussen@planet.nl

Buro 5386 GL Geffen Privé: 073-53412 92