Torenklanken 2003 - nr 08

Page 1

41e jaargang I nummer 81mei 2003

sekretariaat: redaktieadres: advertenties: bank: druk: op lage:

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 Tolweg 7 en Veldstraat 13 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 WiHaBo Drukke rij, Geffen 1750 exemplaren

WANDEL-4-DAAGSE van 3 t/m 6 juni 2003

Over een aantal weken gaan we weer vol enthousiasme van start. Voor de 18e keer organiseert Stichting Jeugdvakantiewerk Geffen de Geffense Wandel-4-daagse voor jong en oud. Van 3 t/m 6 juni proberen we heel Geffen in de wandelschoenen te krijgen. Maar ook wandelaars uit de andere kernen van Maasdonk zijn van harte welkom. Met mooie en veilige wandelroutes van 5 of 10 km raden wij u aan om dit j aar zeker mee te doen.

om zich op te geven op 3 juni, de eerste wandeldag, tussen 18.00 en 19.00 uur in sporthal de Geer. Tijdens de voorinschrijving bedragen de inschrijfkosten voor kinderen (tot 16 jaar) € 2,00 en voor volwassenen € 3,00. Op 21 mei liggen de inschrijfkosten iets hoger, namelijk € 3,00 voor kinderen en € 4,00 voor volwassenen. Groepen vanaf 10 personen kunnen groepskorting krijgen tij dens de voorinschrijving. OPROEP aan alle verenigingen, stichtingen, families, _ vriendenclubs, etc.: Maak het wandelplezier nog groter en schrijf je in als groep. Dit is mogelijk vanaf 10 personen. De inschrijfkosten zijn iets lager en bovendien ding je mee naar de nieuwe Wandel-Mee-Trofee voor de grootste groep. Welke groep bindt de strijd aan met Nooit Gedacht in 2003? !

Alle dagen wordt er gestart tussen 18. 00 en 19.00 uur en de finish sluit elke avond om 21 .30 uur. Het is de laatste jaren een goed gebruik geworden om 1 dag vanaf een andere locatie te starten, om de routes gevarieerd en aantrekkelijk te houden. Op donderdag 5 juni starten en eindigen we vanaf De Geffense Plas in Oss. Alle andere dagen is het begin- en eindpunt bij Sporthal de Geer in Geffen. Iedereen dient op eigen gelegenheid naar de Geffense Plas toe te komen . Er is volop parkeergelegenheid. De starttijden blijven gelijk, tussen 18.00 en 19.00 u. De laatste dag is er een muzikale inhuldiging met fanfare W.I.K. We verwachten alle wandelaars om 20.00 uur op het Dorpsplein. Iedereen schat zelf de benodigde wandelttjd in, want er wordt niet gewacht op laatkomers! Daarna ontvangen alle deelnemers een officiële KNBLO avond-4-daagse medaille.

NIEUW: Dit jaar vindt de voorinschrijving voor de jeugdvakantieweek plaats tijdens de wandel-4-daagse. Op dinsdag, woensdag en donderdag, oftewel 3 t/m 5 juni tussen 19.00 en 20.30 uur kan er op de betreffende startlocaties worden ingeschreven. De jeugdvakantieweek voor kinderen van 5 t/m 12 jaar wordt georganiseerd van 18 t/m 22 augustus 2003. Het thema Circus zal centraal staan en het wordt vast een onvergetelijke week. Dus kom ook meedoen als deelnemer, maar ook als enthousiaste leiding voor 2 of meer dagen ben je van harte welkom. Er wordt nog een infoboekje met alle informatie aan alle Geffense kinderen uitgedeeld.

De voorinschrijving vindt plaats op 21 en 26 mei tussen 19.00 en 20.00 uur bij Café Boetje. Het is ook mogelijk

We wensen U alvast veel wandelplezier toe. Stg. Jeugdvakantiewerk Geffen

Voor meer informatie kunt U terecht bij : Paul Wingens, Tel. 073 -5325446 Ella van Orsouw, Tel. 073 -5341180


REGIOÁ. BANK 7 DE BANKIERDIEJE KENT U kunt bij ons terecht voor: • privé- (betaal-)rekening * met euro-pas (met pincode en chipper) * met creditcard * rood staan met privé-limiet * een speciale jongenrenrekening

• lenen * persoonlijke lening ,:, doorlopend krediet ,:, financieringen voor auto/boot/vakantie? * mix -krediet (lenen en beleggen)

• sparen * direkt opvraagbaar * belastingvrij sparen * bedrijfssparen * deposito's / vaste termijn * automatisch sparen

• hypotheken * lineair / annuïteiten * spaar / leven / krediet * aflossingsvrij * combinatiehypotheken * beleggingshypotheken ,:, hoog-/laagcon tructies * met (premie-) depot

• beleggen * beleggersgiro ,:, beleggingsfondsen ,:, spaarfondsen * dividendfondsen * mix-fund * rechtstreekse beursaankopen ~' veel vrijheid en lage kosten

• verzekeren * voor personen * voor bedrijven * pensioenen en lijfrente * zorgverzekeringen * gunstige voorwaarden * een onafhankelijk advies * diverse maatschappijen

Onze openingstijden: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 09.00 - 12.15 en 13.15 - 17.30 uur vrijdag 09.00 - 12.15 en 13.15 -19.00 uur zaterdag 10.00 - 13.00 uur en voorts op afspraak

111

www.lmv.nl

(i;

PARTNERS BV

Dorpsplein 13 Geffen

LMV

Makelaardij Assurantiën

'@? (073) 532 32 64

Café - Zaal 't Haa5je

Hypotheek ®adviseur

~

Bouwen op

voor brui loften, partijen

\1

en vergaderingen Tel.: 073 - 53215 20

vertrouwen

~~ r-11~ ...... :__....~ Tolweg 2 5386 BZ Geffen tel/fax 073-5325789 E-mail: cinerentgeffen@wxs.

"

■ ■ ■ ■ ■ ■

Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

Brockscraac 2, Postbus l 5386 ZG Geffen Telefoon: 073 - 5340400, fa.x: 073- 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *IJZERWAREN *TEGELS *BOUWMATERIALEN *GEREEDSCHAP *VERF *HANG- EN SLUITWERK *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN *TUIN- EN LANDBOUWZADEN *SIERBESTRATINGSMATERIALEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 09.30 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u Zondag 11 .00 u LITURGISCHE KALENDER: Vr. 23-05 19.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor Za. 24-05 19.00 u H.Mis mmv Gospelkoor "Vocal Group" (+kinder-kerk) Zo. 25-05 09.30 u + H.Mis mmv Gem. koor Ma. 26-05 19.00 u .,. Avondmis met aansluitend rozenhoedje Wo. 28-05 12.30 u Huwelljksviering van Jeroen Romme en Anke van den Berg Do. 29-05 09 .30 u Eerste Communieviering Aloysiusschool mmv Kinderkoor 11.30 u Eerste Communieviering Mariaschool mmv Kinderkoor Vr. 30-05 19.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor Za. 31 -05 19.00u H.MisrnmvRiancaenWillyv. Erp (+ kinder-kerk) Zo. 01 -06 09.30 u + H.Mis mmv Gem. koor Ma. 02-06 19.00 u ,:, Avondmis

* = dienst in de kapel

KERKBALANS 2003: "Ruimte geven" We mochten al € 17 .200,00 innen en 410 deelnemers hebben tot nu toegezegd om mee te doen! Meedoen is belangrijk, elke gift is welkom! U kunt uw bijdrage overmaken op giro 1117393 ofRaborek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2003.

BEREIKBAARHEID PASTOOR SCHEEPERS Spreekuur: woensdag van 18.00 - 18.30 uur en vrijdag van 09.30 - 10.00 uur. (om afspraken te maken, iets op te halen of een korte hulpvraag). Voor uiterste spoed: pastoor: tel. 06 - 533 64 310 e-mailadres pastoor: pastoor.scheepers@levix.nl e-mailadres diaken: diakenvanherwijnen@hotmail.com internetside parochie: www.parochiegeffen.nl GOSPELKOOR Op zaterdag 24 mei is pastoor Scheepers 6 jaar priester. Een mooi cadeautje is om de H.Mis van 19 .00 uur te bezoeken, die opgeluisterd wordt door het Gospel-koor "Vocal Group" uit Den Bosch, een koor van 20 zangers en een vast combo. U bent van harte welkom. DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: April 2003 : Tijn Megens, Thij s Pepers, Robin Vincenten.

+=t.v. uitzending naar de Heegt DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 3 juni om 20.00 uur in het Patronaat (ingang pastorie achterom). Die keer daarop is het op dinsdag 1 juli. Contactpersoon: Babette Romme, De Doelen 1, tel. 532 3469. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Opgave voor de diensten in Geffen en Vinkel bij Trudy Wijgers: tel. 532 3 190. (Graag bellen tussen 19.00 - 20.00 uur) . MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 - 20.00 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 532 2298. Er liggen ook opgave enveloppen achter in de kapel en in de kerk. ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEU' Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 532 4160.

PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE Vrijdag 23 mei om 09.00 uur oefenen in de kerk: groep Alousiusschool Maandag 26 mei om 09 .00 uur oefenen in de kerk: groep Mariaschool Maandag 26 mei om 20.00 uur; praktische informatieavond voor de ouders in de kerk. Dinsdag 27 mei om 09.00 uur oefenen in de kerk: groep Aloysiusschool. Woensdag 28 mei om 09 .00 uur oefenen in de kerk: groep Mariaschool. Donderdag 29 mei om 09.30 uur Eerste Communie-viering groep Aloysiusschool. Donderdag 29 mei om 11 .30 uur Eerste Communie-viering groep Mariaschool. PROGRAMMA VORMSEL De eerste informatieavond voor het Vormsel in 2004 is gepland op 18 juni 2003. WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 27 april: Sjef van Helvoirt, 71 j aar 30 april: Steven van Dinther, 88 jaar 3


UITVAARTVERZORGING

VAN LITH B.V. Docfalaan 2 (hoek Julianasingel) 5342 HZ Oss Telefoon 0412 - 623173 Fax 0412 - 641155 -

Maarten van der Dussen

mogelijkheden voor thuisopbaring zwarte en grijze rouwauto mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders gratis informatieboekje/wilsbeschikking op aanvraag gratis voorlichtingsavonden/informatieve gesprekken erkend lid van de Ned . Unie van Uitvaartondernemingen professionele nazorg

Buro

Bouw

Wilgenstraat 6 5386 GL Geffen Tel.: 073- 53412 94 Privé: 073 - 53412 92 E-mail: bb.dussen@planet.nl

Beheerder "Stadsmortuarium Oss", "Mortuarium Nistelrode", "Mortuarium Herpen", "Mortuarium Oijen "

Gespecialiseerd in:

SCHOONHEIDSSALON

Met een cadeaubon kom J• pas

• Exclusieve gez-ichts- en , Blendtherapeute lichaamsbehandeling€n • Huidtherapeute Pakkingen (billen, buik, borsten, handen, voeten)

echt moot voor

•Permanente Make-up • Make-Up workshops

'" -.,,,,,, .,,.

Hier had

de dag

ADMINISTRATIE

uw advertentie kunnen staan

& ADVIES

MAASDONK

UW PARTNER IN ADMINISTRATIEVE EN FISCALE DIENSTVERLENING

Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouwen tegenkomt!

Het adres voor: e verzorging van uw administratie, loonadministratie, jaarrekening e verzorging van alle fiscale aangiften e startersbegeleiding e advisering en bedrijfsbegeleiding Administratie & Advies Maasdonk heeft een passende oplossing voor al uw vraagstukken. lid van

Administratie & Advies Maasdonk Kastanjelaan 44 5382 KD VINKEL tel: 073-5326056 e-mail: huubclement@cs.com

•• 1 . ei

Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP Bredeweg

13, Geffen Tel.: 073-532296 l

~z

Ja Re Installatie- en Adviesbureau bv

Centrale verwarming Gas-Water-Sanitair Energie - Advisering Gaswasdrogers

H. VAN ZANDVOORT ELECTROTECHNIEK B.V.

E-mail: hvzandvoortelectro@hetnet.nl Magnolia 18 - 5386 EP Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86 GSM 06 55 783 873

Papendijk 14b 5386 EC Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

Onderhoud aan gastoestellen Onderhouds abonnementen gastoestellen

Wij maken EPA Rapporten hiermee krijgt u extra subsidie


IN MEMORIAM SJEF VAN HELVOIRT We hebben afscheid moeten nemen van onze parochiemedewerker Sjef van Helvoirt. Ondanks zijn optimisme, heeft hij de strijd moeten verliezen. Toen zijn vrouw Coby in 1999 stierf, was Sjef vaak te vinden op het kerkhof. Graag wilde hij zijn steentje bijdragen aan de verzorging van de begraafplaats en behoorde vanaf die tijd tot onze vaste groep kerkhof-/tuinmedewerkers. Iets wat hij met enorm veel liefde en plezier deed. Hij was dicht bij Coby en er viel altijd wel wat te buurten met de kerkhofbezoekers. Hij was trots op zij n tuinwerk en zeker als mensen ook tegen hem vertelden dat het kerkhof er altijd zo mooi bij lag. Het is jammer dat hij de nieuwe afscheidsplaats niet meer heeft kunnen zien. De koffie om 10 uur op de pastorie was altijd gezellig. Sjef had vaak het hoogste woord en een spannend verhaal en we hebben met hem aan de keukentafel veel gelachen. Wij als parochie missen in Sjef een goede tuinman, maar zeker ook een gezellige koffie-vriend. Wij wensen de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe. Parochiebestuur H.Maria Magdalena Geffen. KINDERKLEDING GEVRAAGD Het weeshuis in Berezany (Oekraïne) heeft dringend goede kinderkleding nodig. Heeft u nog ondergoed en kleding in de maten 128 t/m S dat uw kinderen niet meer past, dan kunt de kinderen in Berezany er heel blij mee maken. U kunt de kleding afgeven op de pastorie tussen 9.00 - 12.00 u. KATHOLIEK MET HART EN ZIEL We herdenken dit jaar dat de katholieke kerk in Nederland weer volledig en zichtbaar Kerk kon zijn. Dit zogeheten "herstel van de Bisschoppelijke hiërarchie" is de aanleiding voor de landelijke viering "Katholiek met hart en ziel" op 7 juni a.s. in de Jaarbeurshallen te Utrecht. Een feestelijke dag voor alle katholieken in Nederland. Voor tieners en jongeren is er een (gedeeltelijk) eigen programma. U bent van harte welkom in de Jaarbeurshallen om bezieling, bemoediging, inspiratie en enthousiasme van anderen te ervaren! PROGRAMMA VAN HET JUBELJAAR 2003 12 april - 24 augustus Tentoonstelling Noordbrabants museum 150 jaar terugkeer Onze Lieve Vrouw van 'sHertogenbosch 30 april - 28 september Tentoonstelling in koorom-gang van de Sint-Jan over 150 jaar volksdevotie rond Onze Lieve Vrouw van 's-Hertogenbosch 1 mei - 31 mei In de weekenden speciale meimaandvieringen in de St. Jan:

zaterdag 12.00 en 19.00 uur; zondag 7.00 uur, 8.30 uur, 10.15 uur en 12.00 uur 25 mei 14.00 uur Opening Beiaardweek 31 mei 19.00 uur Feest Maria Visitatie JUBILEUMROZENKRANS In het kader van het Mariajaar geeft het bisdom een jubileumrozenkrans uit met de afbeelding van de Zoete Moeder van Den Bosch. Het gaat om een speciaal vervaardigde, gelimiteerde oplage van 5.000 exemplaren in de kleur zwart. De rozenkrans is voorzien van het 'pauskruis'. U kunt deze jubileumrozenk:rans alleen bestellen door € 5.00 over te maken op rek.m. 26.44.50.760 van Bank Mees Pierson, ten gunste van het Bisdom van 's-Hertogenbosch. Vermeld duidelijk uw adres, postcode en woonplaats. Nadat uw betaling is ontvangen, wordt uw bestelling geleverd. U ontvangt bij de rozenkrans een boekje met de overwegingen bij de rozenkrans, waaronder de vijf nieuwe geheimen van het licht.

OPBRENGST COLLECTE NATIONAAL FONDS KINDERHULP De jaarlijkse collecte voor het Nationaal Fonds Kinderhulp, die gehouden is in de week van 20 t/m 26 april" heeft in Geffen€ 794,55 opgebracht. Hiervoor zijn 19 collectanten op pad gegaan. Het ingezamelde geld is bestemd voor kinderen in Nederland die, meestal door problemen thuis, te maken hijgen met jeugdhulpverlening. Kinderhulp financiert met de opbrengst van de collecte bijvoorbeeld een schommel bij het kindertehuis, een fietsje, het lidmaatschap van een sportclub, of een weekje kamperen. Met deze extra's brengt het Nationaal Fonds Kinderhulp wat kleur in het leven van kinderen in Nederland die het in hun leven niet gemakkelijk hebben. Collectanten en gevers: hartelijk dank!

s

-

Peppeldreef 17 · Tel. (073) 532 77 55 Complete gezichtsbehandeling vanaf€ 19 ,50

Aktie: tot 30 mei 2003 alle gezichtscrèmes 10% korting 5


van der Bosschebaan 53, 5384 VX Heesch (Ach ter restau.ram "De Lucht") tel. 073 - 5321235 / 06 - 54375280 fax 073 - 5320138 * Tuinhout * Tuinhuisjes

Kloosterstraat Se 5386 AR Geffen Tel: 073 - 5321683 Fax: 073 - 5325150

* Speeltoestellen *

Tuinaccessoires

* Verschil lende modellen tuinafscheidingen * Tuinmeubelen (teakhout, hardhout)

* 'BLOElvlfN

* Dierenverblijven * Ook voor uw maatwerk * Blokhutten, diverse modellen, scherpe prijzen

Maandag tlm vrijdag: Zaterdag:

* PLANTEN * 'BRUIVSWFRK

* GRAFWERK * CAVEAUARrIKELEN

08.30- 18.00 uur 08.30- 16.00 uur

Assurantie-adviesbureau Peter Lemmens Tel.: 073-5327165 Fax: 073-5327366 aab.lernrnens@hetnet. n1

- PEDICURE Arianne van Haaren Molenstraat 28 a 5386 AB Geffen Tel: 073 - 532 54 19

Midden Klein Bedrijf Agrarisch Particulier

verzekeringen pensioenen hypotheken

Bel voor een afspraak!

·-~

Losse advertenties tussen de tekst:

"

1/8 pagina 1/4 pagina 1/2 pagina hele pagina

Voetverzorging diabetici - Voetreflex massage - Cosmetische voetbehandeling Aangesloten bij de Landelijke Organisatie voor de Voetverzorger

WIE WAT WANNEER MEI 21 Ziekencomite "De Schakel", meiviering in 't Oude Klooster om 14.00 uur 21 Voorinschrijving wandel-4-daagse 24 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 9) 26 Inschrijving peuters 26 Voorinschrijving wandel-4-daagse 27 Bijeenkomst Bruno Gröning Vrienden 30 Oud papier ophalen door KPJ route II JUNI 03 K.V.O . wandelen in Vinkel 03 t/m 06 Wandel-4-daagse 03 t/m 06 Voorinschrijving jeugdvakantieweek 07 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 10) 09 t/m 13 Pinkstervakantie 12 K.V.B., Fietsdagtocht 's-Hertogenbosch 14 Pompzwengels, kioskfeest 19 Oud papier ophalen door KPJ route I 21 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 11) 24 K.V.O. fietsdag

€ € € €

15,-25,-35,-60,--

27 Oud papier ophalen door KP J route II 29 W.I.K., majorettes-festijn in de Geer JULI In juli wordt er geen oud papier opgehaald ivm vakantie 05 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 12) 05 Jeugdbrandweerdag in Geffen 08 Bijeenkomst Bruno Gröning Vrienden 29 Bijeenkomst Bruno Gröning Vrienden AUGUSTUS 13 Laatste inschrijving jeugdvakantieweek 18 t/m 22 Jeugdvakantieweek 19 Bijeenkomst Bruno Gröning Vrienden 21 Oud papier ophalen door KP J route I 24 Kop(i inleveren Torenklanken (nr. 13) 29 Oud papier ophalen door KPJ route II SEPTEMBER 06 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 14) 09 Bijeenkomst Bruno Gröning Vrienden 10 Ziekencomite "De Schakel", Nationale Ziekendag in 't Oude Klooster om 14.00 uur 18 Oud papier ophalen door KP J route I 20 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 15)

6 -

-

-

-

--


EFKES BUURTE MÈ ... de gouden jubilarissen van de K.V.B. De K.VB. vierde op 3 mei jl. haar goudenjubileum. De feestdag werd geopend met een H.Mis met als thema "Leven", opgeluisterd door een gelegenheidskoor van eigen leden. Een prachtig nieuw vaandel - vervaardigd door Tonny Schuurmans en gesponsord door de Rabobank - werd ingezegend door pastoor Scheepers. Daarna volgde een koffietafel voor de leden, de huldiging van de gouden, robijnen en zilveren leden, een receptie en een feestavond. Een prachtige dag, vinden de zes gouden jubilarissen, met wie ik terugkijk op de Katholieke Vrouwen Bewegmg. Til Bongers - Witlox (86 j .) zat vijftig jaar geleden als snel in het bestuur. Ze is momenteel het oudste lid. "De Vrouwenbond was voor ons een verzetje in die tijd" zegt Til. "Je wilde graag eens weg, want je was altijd thuis bij je gezin. Ik had ook nog mijn moeder in huis". Ze herinnert zich met plezier de reisjes en excmsies. Vergaderen ging toen zeer gemoedelijk. "Eens zei de gastvrouw: Gullie vergadert mar zonder mij, dan poets ik ondertussen, as ge iets moet hebben, dan mepte mar !" In het begin werden de bijeenkomsten in het patronaat gehouden. "We brachten alles zelf mee: koffie, suiker, melk, koekjes en zelfs de kopjes!" Ze weet ook nog dat het 'goed vergaderen' was bij oudbestuurslid Anna van den Haterd. "We hadden aan de Jägermeister gezeten en na afloop 'heel de straat nodig!' Til voelt zich nog een echt K.VB. -lid, ondanks dat ze niet meer altijd aan de activiteiten deelneemt. "Gelukkig zijn m'nne mond en m'n verstand nog goed!" lacht ze. Ze vindt het leuk dat haar dochter José in het huidige bestuur zit. Anna van der Heijden - Schutjens (84 j.) ging met haar schoonzusjes naar de, toen nog, K.A.V (Katholieke Arbeidersvrouwen). "We moesten in het patronaat altijd eerst de kachel nog aanmaken, voor we konden beginnen" zegt ze. Met reisjes kon ze niet altijd mee, want ze had een groot gezin. Het laatste reisje dat ze maakte naar Scheveningen, was heel bijzonder: Anna zag voor de eerste keer de zee! Anna was - via haar zoon Piet - ook een prima sponsor als er ergens geld voor nodig was. "Het was een heel andere tijd: de hele boekhouding van de club zat in een sigarenkistje".

Heijden kwam ze in Geffen terecht en is inmiddels al 58 jaar getrouwd met Jas van der Heijden. Haar jongste broer Jan woont ook in Geffen en broer Gerard in Lithoyen. "Hier in Brabant waren ze veel losser" vertelt Janny, "ik ging wel mee naar de activiteiten, maar met Carnaval zat ik er voor een te meer bij ! Informatieve avonden vond ik zeer interessant evenals de reisjes. Jas nam gewoon een vrije dag, zodat ik mee kon". Inmiddels hebben Janny en Jas ook grotere reizen ondernomen naar o.a. Curacao en Australië. Het verlies van zoon Hans heeft een diepe wonde in hun leven geslagen. De gezondheid van Janny laat het niet toe om actief deel te nemen aan de diverse activiteiten, maar de feestdag heeft ze heel fijn gevonden. Sien Heesakkers - van Nuland (79 j.) memoreert de vrouwen van het eerste uur: Mien Diesveld - Jagers, Ria van de Heuvel - Payens en Jans Willemse. Het nieuwtje van de nieuwe vereniging ging rond en Sien werd lid samen met haar zus, schoonzus en buurmeisjes van vroeger. De Heikestraat is haar geboortegrond. Sien ging vooral mee om lekker te kunnen buurten. "Je hoorde nog eens wat! " Als haar man Gerrit in de nachtploeg zat, dan kon ze mee op reis: gezellig op de achterbank in de bus! Sien vindt het leuke van de K.VB. dat jong en oud vertegenwoordigd is; dat houdt een vereniging levendig! Jo van Schijndel - Schuurmans (76 j .) was al lid voor ze trouwde. Ze ging samen met tante Hanneke van Zandvoort uit de Bergstraat naar de club. "De boervrouwen gingen bij de Boerinnenbond en de arbeidersvrouwen bij de K.A.V Alleen een beetje ontspanning was in die tijd al heel bijzonder, want er was nog weinig te doen" zegt Jo. Ze was altijd van de partij met het reisje: de Kerstmarkt in Valkenburg en de

Janny van der Heijden - Huitema (80 j .) was een vreemde eend in de bijt: ze was een Friese van afkomst, de oudste uit een gezin van 13 kinderen. Via een vakantie bij Koos en Miet van der 7


OrchideeĂŤnkwekerij vond ze het mooist. Ze geniet ook van het K.VB.-toneel en houdt van kienen. Naast actief lid van de K.VB. is Jo heel vaak te vinden in het Oude Klooster. Ze koopt boodschappen in, staat achter de bar, wast de gordijnen van tijd tot tijd en is soms portier omdat ze zo lekker dichtbij woont. Marietje Willemse - van Ravenstein (74 j.) is de jongste gouden jubilaris. Haar man Bart was lid van de K.A.B. (Katholieke Arbeiders Bond) en dus was de weg naar de Arbeidersvrouwenvereniging vanzelfsprekend. De echtgenoten van de leden van de K.A.B. vormden het eerste bestuur. "Toen moesten we leden gaan werven" vertelt Marietje. "We gingen huis aan huis de vrouwen vragen en konden starten met 20 leden. In het begin hadden we alleen nuttige onderwerpen zoals patronen maken en knippen, wecken en diepvriezen". Marietje is creatief en gaf door de jaren heen cursussen kunstbreien, leerbewerken en poppen maken. "Was de K.VB.-activiteit vroeger een avondje uit, nu moetje keuzes maken, zo druk is je programma" vindt Marietje. Zes vrouwen: Til, Anna, Janny, Sien, Jo en Marietje waarvan de mannen respectievelijk chauffeur, stratenmaker, waterleiding-monteur, Philips-medewerker, bouwvakker en wegenbouwer waren - stonden aan de

wieg van de Geffense Gouden K. VB. Ze kregen een prachtig boeket + zilveren speld van het eigen bestuur en een klokje van de Kring. Met nadruk danken ze het huidige K.V.B.-bestuur voor de mooie jubileumdag. Heel bijzonder is ook het jubileumboek voor en door de leden, waarin alle leden een woordje, gedicht of anekdote hebben neergeschreven, aangevuld met foto's van toen en nu. Een kroon op het gouden feest. Proficiat!

ROMMELMARKT IN ZORGCENTRUM DE HEEGT Zondag 1 juni is er weer een rommelmarkt in de huiskamer van Zorgcentrum De Heegt, van 10. 00 tot 13. 00 uur kunt u lekker snuffelen tussen de diverse spullen. Er is ook een loterij met een mooie zachte knuffelprijs. De opbrengst is om een nieuw fietsenhok te bouwen, wat volgens de fietsen heel hard nodig is. Tot ziens in Zorgcentrum De Heegt.

GEVRAAGD Huishoudelijke hulp voor een halve dag per week. Telefoon 532 1255 .

HEES

~utoGeĂĄrijf 'RONNIE HEES AKKERS' Nieuwe Erven 201 H eescn1 Ter. 0412-4 52265

Autobedrijf Ronnie Heesakkers is nieuw in de regio. Om kennis te maken is er een OPEN DAG

op 9 juni 2003 van 12.00 tot 17.00 uur, Nieuwe Erven 20 te Heesch. U bent van harte welkom! 8


BERICHT UIT GUATEMALA Anne van Nistelrooij (18 j.) uit de Elzendreef, besloot om na het behalen van haar VWO-diploma, gedurende negen maanden, vrijwilligerswerk te gaan doen in Midden-Amerika, om met name de Spaanse taal onder de knie te krijgen. Via Torenklanken houdt ze ons op de hoogte van haar belevenissen. Hallo Geffenaren, Pasen is hier een heel groot feest, groter nog dan kerstmis. De mensen zeggen dat Pasen het belangrijkste katholieke feest is en dus is er de hele 'Semana Santa' heilige week, van alles te doen. De meeste mensen gaan naar de kust, en wij dus ook. Van Xela naar Puerto Barrios , een havenstadje een halfuurtje van de Hondureese grens, is het tien uur in de bus. Toen we om half elf 's ochtends aankwamen was het al zo'n veertig graden en beloofde het nog veel warmer te worden. Moe en bezweet kregen we ons eerste biertje, dat de toon zou zetten voor de rest van de vakantie. In Puerto Barrios namen we de boot naar Livingstรณn, een halfuurtje verderop. Deze bootjes zijn gemaakt voor ongeveer twaalf personen en gaan op volle kracht over de zee, zodat het gebeurde dat we in deze vakantie drie keer bijna omgeslagen waren en minstens 10 keer kletsnat aankwamen. De cultuur hier is die van de Garifuna, de Afrikaanse slaven die hierheen gehaald werden door de Europeanen lang geleden. De mensen zijn groot en zwart, en de kleren bloot, een tegenstelling met de kleine, kuise Maya's van de hooglanden. De muziek klinkt Afrikaans, met trommels en een ritme wat je in Europa niet hoort. Op deze muziek wordt 'Punta' gedanst, wat vooral ritmisch met je billen schudden is. De eerste dagen wil iedereen het me leren en sta ik nog wat onwennig tussen een heleboel billenschuddende negerinnen, maar na een paar avonden krijg ik er echt lol in. Het plaatselijke gerecht is Rais in Bins (rice and beans - rijst en bonen) en bestaat uit rijst met bruine bonen (verrassing), en kip, rode bietjes en gebaldcen banaan. De taal is Garifuna, een mengeling van Spaans, Frans en Nederlands(!!), hun vroegere overheersers. Hoewel ik alledrie de talen spreek versta ik hier helemaal niks van. De feesten ' s nachts gaan overdag verder op het strand van Punta de Palma, waar je weer met een bootje heen moet. Het is een mierenhoop van mensen, maar niemand ligt zoals in Nederland op z'n handdoekje te wachten tot de zon z'n werk doet en ze weer mooi bijgekleurd naar huis kunnen. In plaats daarvan dansen de mensen, zitten in het water, op een terras bier en Cuba Libre (baco) te drinken, of Rais in Bins en grote graantortillas met vlees te eten.

Op Goede Vrijdag werd ik eraan herinnerd dat dit eigenlijk een feest van de kerk was, door de supergrote processie die langskwam. Levensgrote Mariabeelden, Jezus liggend in een glazen kist (waardoor die me aan Sneeuwwitje deed denken) worden elk gedragen door minstens veertig mannen. We hebben in hotels geslapen en bij mensen thuis, waar je je nog uit een teil moest ' douchen ' omdat er geen stromend water was, en met een 'gemak' van hout met een groot gat, waardoor alles rechtstreeks de zee in viel. Na Pasen was het tijd om weer terug te gaan naar huis, waar ik ondertussen weer ben begonnen met werken. Maar niet voor lang, want op het moment dat ik dit schrijf heb ik mijn tas al ingepakt om morgen mijn ouders en broertjes afte halen van het vliegveld! Groetjes, Anne

G'68 MAASDONK Dames 1 G'68 Maasdonk promoveert naar de le klasse! Op zaterdag 26 april speelden dames 1 van G ' 68 Maasdonk een beslissingswedstrijd om de 2e plaats in de 2e klasse van de competitie. Deze wedstrijd vond plaats in Panningen en de tegenstander was VVC 4 uit Vught. De dames van G'68 Maasdonk wonnen deze wedstrijd met 3 - 1 en moesten nu nog een promotie/degradatie wedstrijd spelen tegen de een na laatste in de 1e ldasse om een plaats in de 1e ldasse. Deze wedstrijd werd zaterdag 3 mei gespeeld in Middelbeers en de tegenstander was Hands Up 2 uit Berlicum. Deze wedstrijd werd een duidelijke 3 - 0 voor G ' 68 Maasdonk, waardoor dames 1 volgend jaar in de 1e klasse spelen. Proficiat dames!!! Meisjes Al G'68 Maasdonk 3e op de regiokampioenschappen te Swalmen. Meisjes Al, die rayonkampioen zijn geworden in rayon Den Bosch, streden op zaterdag 3 mei in Eindhoven om het regiokampioenschap van de regio Zuid-Oost (OostBrabant en Limburg). De andere teams bleken toch een iets hoger niveau te hebben en daardoor eindigde ze op de 3e plaats en gaan nu volgend jaar bij de senioren spelen. 9


A.

llt

~

ROND DE DORPSPOMP

Bij veel geledingen in Geffen is men ongerust over de nieuwe subsidieverordeningen. Het gemeentebestuur van Maasdonk heeft steeds gezegd, dat het geen bezuinigingsoperatie is, maar dat een herschikking nodig was van de beschikbare subsidiegelden en een gelijkschakeling voor alle gesubsidiëeerde instellingen en verenigingen in de drie kernen. Er waren o.a. veel verschillen bij de sportverenigingen i.v.m. accomodaties en bij de muziekverenigingen. Ook was er het uitgangspunt om meer aandacht te besteden aan zaken voor de jeugd bij de opleidingen, uitbreiding van mogelijkheden en diverse activiteiten gericht op jongeren. Ook is er een bedrag bepaald voor bijzondere projecten in Maasdonk van "project-subsidie" van 17.000 Euro . Bijvoorbeeld bij het 800 jaar bestaan van Geffen. Andere projecten kunnen we niet bedacht krijgen. Het is jammer, dat er niet meer openbaarheid is naar de burgers toe. Het zou goed zijn, die veranderingen te laten zien met concrete duidelijke cijfers. De subsidie zegt immers veel over: hoe Maasdonk denkt over culturele zaken, sportzaken en over het stinrnleren van jongeren om er aan deel te nemen. Ook blijkt hieruit waardering voor alle vrijwilligers, die zich voor een grote diversiteit van stichtingen en verenigingen inzetten. Mogelijk is hieraan zelfs het bestaansrecht van Maasdonk te ontlenen, immers onze burgerij moet zich kunnen meten met andere gemeenten. Wij hebben zelfs de indruk, dat Raadsleden onvoldoende geïnformeerd zijn over al die becijferingen en argumentaties. Gelukkig staat er ook geschreven, dat bij grote ." onredelijkheid" herziening plaats vindt anders ij ds lezen we van een "hardheidsbeginsel". Daarom onze zorgen. Koninginnedag 2003 was weer een zeer geslaagd feest, dank zij de goed organisatie van de E.S.G.; 175 kinderen namen deel aan de optocht onder het motto" Nieuws van het Koningshuis". We zagen dus veel paparazzi onder de kinderen gewapend met Camera, Filmapparatuur en fotoreportages. Het Dorpsplein vormde weer een schittterend decor met de duizenden vlaggetjes, de stalletjes en kraampjes. Ondanks de regenachtige dag bleef het druk op het plein bij de kinderspelen en de succesvolle kindervrijmarkt. '"t Gû Vals" speulde zuiverder dan ooit en liet fraaie muziekjes dansen over het plein. Knap. Complimenten. Ook muziekvereniging WI.K. opende als altijd met heer10

lijke marsmuziek de optocht en het Sint Joris Gilde sloot halverwege het parcours, de optocht. (Kunnen die zo ver niet lopen of zijn bang veur un drupke?) Maar op het plein was er wel de gildegroet door de vendeliers en WI.K. bgeleidde het Wilhelmus en Lang leve de Koningin met nog een pittige mars na. Helaas was er geen Concert van W.I.K. Jammer. Lag dat aan de programmering? of was er een communicatiestoornis met de E.S.G.? We hebben het wel gemist. We zagen een bijzonder blije Ad van Zandvoort. Ad was gedecoreerd om zijn grote verdiensten voor Geffen door Hare Majesteit. , voor zijn inzet voor de stichting jeugdbelangen, voor het Sint Joris-Gilde, voor heemkundewerkgroep "Vladerack"organisatie van de 4 meiherdenking en zijn presentaties bij "Effe naor Geffe". Als verzamelaar van allerlei werktuigen en handgereedschap van vroeger heeft hij veel verdiensten en is hij een levende encyclopedie. Ad proficiat. De dodenherdenking op 4 mei werd ook dit jaar weer geleid door het Gilde en was in goede handen van de deken-ceremoniemeester René Vogels. Een mooie eucomenische dienst in de kerk met een zeer lovenswaardige toespraak van de Pastoor, passende muziekwerken van de zeer fraai musicerende fanfare van WI.K. riep vele gedachten en herinneringen op, het memoreren van onze doden, brengt je weer terug in die roerige, helse dagen bij die fatale momenten. Gelukkig waren er nogal wat kinderen (er hadden er meer moeten zijn, alle kinderen moeten komen, maar ook alle groten!!) die maakten witte duifjes als teken van vrede. Daarbij werd het gedicht "een witte duif vliegt over" voorgedragen. De stille tocht met Gilde en MuzieKvereniging naar ons mooie monument is toch veelbetekenend. Klokkengelui. Twee minuten stilte. Het neigen der vendels. De vlag halfstok. De kranslegging door het gemeentebestuur, paochiebestuur, Gilde, Vladerack, de bloemen. Alles zegt en duidt: " WE MOGEN NIET VERGETEN, NIET VERSAGEN" In Geffen wordt niet uitbundig gevlagd, j ammer toch. Het is toch een teken om iets door te geven. Waarom ook weer?? Volgend jaar nog beter. We kunnen ons weer bevrijd voelen. Ja1mner, dat 5 mei nog steeds geen feestdag is, al hadden dit jaar velen een vrije dag o.a. de kinderen, en de ambtenaren. "Dans, dans , dans de zon tegemoet, lach, lach. lach om de feestende stoet, de handen zwieren en zwaaiend zo wijd, zo wijd, zo wijd we schreeuwen het uit "WE ZIJN BEVRIJD" !!!!!! Laten we 5 mei voor en om onze VRIJHEID reserveren anders gaat 6 mei ermee op de loop. We praten nog even geheimzinnig over de vrouw/man van het jaar, we hebben al namen. We worden gewezen op het gat van Geffen naast de GOUDEN LEEUW


Bouwplannen zijn afgewezen door de gemeente, terecht? Onterecht? Zijn er obstakels door geluidsoverlastgrens? We hopen maar dat eigenaar en gemeente en om- en of aanwonenden een oplossing vinden. Het wordt uitgezocht. "Zitten we hier veilig" wordt geroepen. "De Brandweer heeft alles goedgekeurd" zegt Paul d' n Haon. We horen een verhaal over alle mogelijke regeltjes, soms tegenstrijdig. Het milieu, de brand- en inbraakpreventie vallen onder weer andere regelgeving. Om stapel van te worden. Dat kan toch onder een vlag. De ASO of A59 komt er. Het is al zichtbaar. Van Oss is keurig gesloopt. Het doet toch pijn. Het is de prijs, die we moeten betalen voor de Heilige Koe. Alle obstakels voor de snelweg zijn intussen opgelost. Van stamtafel 178. Voor op- of aamnerkingen: de Prins tel. 0412640982. Volgende stamtafel 25 mei en weer in cafĂŠ GOVERS van 10.30 tot 12.00 uur. Met napraat tot 12.30 uur. Ook U bent WELKOM.

Om 22.30 uur zal De Zwarte Fanfare uit Aarle-Rixtel het dak van de kiosk er figuurlijk afblazen. Anders dan de naam doet vermoeden speelt deze blaaskapel voornamelijk kleurrijke Moravische muziek.De kapel is een vele welkome gast op diverse festivals in binnen- en buitenland. Blaaskapel De Pompzwengels is zeer vereerd met de aanwezigheid van de Zwarte Fanfare op dit kioskfeest. De Zwarte Fanfare uit Aarle Rixtel zorgt voor een grandioze finale!! DUS: ZATERDAGAVOND 14 JUNI VAN 19.00 UUR TOT 00.00 UUR FEEST OP DE KIOSK, GRATIS ENTREE!!!!!!

Meer informatie zie ook: www.pompzwengels.nl Vriendelijke groet, Blaaskapel De Pompzwengels

KONINGINNEDAG 2003

GRANDIOOS KIOSKFEEST DE POMPZWENGELS Zoals beloofd in een vorige Torenklanken volgt hier nadere informatie met betrekking tot het feest op de kiosk, dat u absoluut niet mag missen!!! Om 19.30 uur zullen De Pompzwengels zelf het spits afbijten en het feest openen, de blaaskapel is momenteel druk doende met repeteren voor en opnemen van de enige echte Pompzwengel cd. Met andere woorden ze zal de sterren van de hemel blazen (ook al staan deze om 19.30 uur nog niet aan de hemel...). Diverse nieuwe muziekwerken zult u, als trouwe fan, te horen krijgen. De leden zien er naar uit om weer voor u op te mogen treden en dat zult u tijdens dit optreden zeker merken!! Daarna (om 21.00 uur) zal blaaskapel Die Heimatkapelle uit Meijel het feest voortzetten. De 90 minuten dat zij de beschikking hebben over onze Geffense kiosk zullen ze zeker duidelijk maken, dat ze in Meijel ook weten wat muziek maken en feesten is. Die Heimatkapelle uit Meijel zal er gedurende dit optreden voor zorgen dat Meijel ook uw thuis wordt!!!

Via deze weg willen we alle personen hartelijk bedanken die op een of andere manier meegeholpen hebben om deze feestelijke dag in Geffen weer te kunnen vieren .. Zowel het mee opbouwen, opruimen, hulp bij de spelletjes en het jureren dient te gebeuren. Zonder vrijwilligers zou het ons als stichting niet lukken om zoveel leuks te organiseren voor de kinderen en alle anderen. Verder willen we een bedankje uitbrengen naar: Videotheek Cinerent, Hovenier Stadhouders, 't Akkertje, Wihabo, Bouwbedrijf v.d. Camp-Verstegen en de Winkeliers Horeca Vereniging. Dankzij hun hebben we de puntjes op dei kunnen zetten. Namens de EvenementenStichting Geffen, Gerrit v.d. Helm, Ellen v. Nistelrooy, Rob v.d. Doelen, Frank Hanegraaf, Theo Langens, Liesbeth v. Erp, Ad Bijveld en Nathalie v. Bergen. Ratten

~~!~en@ Vlooien

J'I\

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Kraaijeven 3 5386 LH Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623 11


EEN LINT JE VAN VEEL VERDIENSTEN Als kleine jongen was hij al een bezig baasje: hij werkte in de zomer als boerenknechtje bij buurman Wim 'van Pietjes' (Schuurmans); hij reed een route met de bakkersfiets voor bakker van Hoorn, hij raapte aardappelen voor 1 cent per mand en hij was fiets- , bromfiets- en automonteur bij Toon Groos, waar hij ook nog de boekhouding bijhield... !

Ad van Zandvoort (62 j.) kreeg een lintje van verdiensten, omdat hij altijd dat bezige baasje gebleven is! "We konden bij ons thuis allemaal goed leren" zegt Ad. In die tijd werd er op de lagere school een "eerste, tweede en derde van de klas" benoemd. "Ton van den Boom, Jo de Haas en ik, wisselden elkaar daarbij af". Na de lagere school was Ad te jong om naar de ambachtschool te gaan en dus stuurde moeder hem naar de MULO. Met zijn 15e jaar ging hij werken bij Organon en hield dat daar maar liefst47 jaar vol. In maart jl. ging hij met pré-pensioen. Ad begon als archiefmedewerker en werd al snel administratief assistent op de inkoop. Later werd hij projectinkoper van de technische afdeling: bouw, inrichting en onderhoud. Hij schrijft zichzelf goede communicatieve eigenschappen toe en een handelsgeest. Zijn afdeling groeide uit van 2 tot 28 personen. "Ik heb tot het laatste moment met plezier gewerkt, op de achtergrond, maar niet bescheiden!" Tot zijn 33e jaar studeerde hij naast zijn werk en tot op het laatst volgde hij vele cursussen. Toch was er nog tijd voor hobby's en vrijwilligerswerk. Hij kwam in het bestuur van Stichting Jeugdbelangen dat in die tijd het Hanenfestijn, en het Middenstandsweekend organiseerde. Ad richtte mede de Badmintonclub op en zat daar een aantal jaren in het bestuur. Bij Heemkundewerkgroep Vladerack is Ad vanaf het begin betrokken, mede door zijn grote hobby: het verzamelen van oude gereedschappen. In de kelder van de Heemkunde heeft hij een eigen museumpje met zijn 12

gereedschappen met daarbij een complete bibliotheek van foto's en tijdschriften over dat onderwerp. Hij is eveneens lid van de Landelijke Stichting Ambacht en Gereedschappen. De verzameling gereedschappen paste goed bij Effe noar Geffe en dus is Ad ve1tegenwoordigd in de werkgroep folklore. Hij zit overigens niet in het bestuur van Effe noar Geffe, zoals de krant vermeldde. Lezen en boeken is ook een geliefde hobby. "Ik heb heel veel gelezen in mijn jeugd, maar nu lees ik alleen nog over mijn hobby. Hij is een snelle sorteerder en dat was handig bij het organiseren van rommelmarkten voor de scholen en het bejaardenhuis, alsmede voor de boekenmarkt die het ziekencomité organiseert. Bewust kozen Ad en zijn vrouw Ine ervoor, om samen lid te worden van het her-opgerichte Sint Jorisgilde. "We draaien goed en proberen ieder jaar een goede actie te ondersteunen. Dit jaar is dat aandacht voor de gehandicapten". Sinds kort is Ad ook lid van de vogelwacht. Ad kon dit allemaal volbrengen: "Door de week was voor de baas, de zondag voor mijn familie en de zaterdag voor mezelf! " Zijn rustpunt vindt Ad, behalve in zijn gezin bij Ine, dochter Nicole, schoonzoon Toon en kleindochter Sanne, in zijn eigen tuin aan de Spoorpad, de plek waar hij als kind heeft gewoond. Daar 'runt' hij een groententuin, een kruidentuin, een kas en een geitenwei! "Toen ik met pensioen ging, hebben we samen afgesproken: Hoe zullen we elkaar zien, want Ine heeft ook haar activiteiten. Vanuit het ziekencomité bezoekt ze zieken thuis en in de ziekenhuizen van Den Bosch. Ze gaat regelmatig naar haar 94-jarige moeder en past op kleindochter Sanne. Samen met Nicole vroeg Ine de onderscheiding aan voor Ad, want dat had hij wel verdiend vonden ze. "Hij heeft in alle dingen steeds veel p lezier gehad, is nooit humeurig en heeft nooit met iemand ruzie!" En die sympathie is wederzijds, want Ad koos voor hen beiden als verzoekplaatje in "De Schijnwerper" van radio Vladeracken: "Wè ge echt vur men betekent" van Marie-Christien Verstraten. Een lintje voor veel verdiensten van Ad van Zandvoort, die vindt dat hij de talenten die hij heeft gekregen, ook benut heeft. Hij is overigens, naast zijn broer Antoon, de tweede in zijn gezin die een onderscheiding krijgt en dat is best uniek, vindt hij. Van harte proficiat!

KOPY INLEVEREN VOOR: 24 mei (geldt ook voor e-mail kopy) redaktie adres Tolweg 7 & Veldstraat 13


@ GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. E-mail: postbus5@maasdonk.nl Internet: www.maasdonl<:.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08 .30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen burgerzaken). OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 - 534 21 08. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 073 - 534 21 08). SPREEKUREN Burgemeester: P.C.J. Boelens na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, tst. 160 Wethouder J.A.M. Voermans Spreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, met uitzondering van de dinsdagen waarop een commissie- of raadsvergadering is. Wethouder E.J.A.M. van Heese Speekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur na telefonische afspraak, tel. 073-534 21 00, met uitzondering van de dinsdagen waarop een commissie-of raadsvergadering is.

Wethouder M .J.M. van de Ven Speekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur na telefonische afspraak, tel. 073-534 21 00, met uitzondering van de dinsdagen waarop een commissie-of raadsvergadering is. BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17 .00 tot 19 .00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer van Bruggen of de heer van der Zalm. POLITIE Op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 - 12.00 uur kunt u het gemeentehuis bellen (tel.nr. 073-5342100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken. CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00

POELIERDERIJ JO VAN DRUENEN Broekstraat 8 •Geffen• tel. 073 - 5321493 • fax 073 - 5324173

PLUIMVEEVLEES IN WINKEL VEILIG!!!!! Vogelpest geeft geen gevaar voor de consument. Sinds 1 maart 2003 heerst er vogelpest in Nederland. Echter de kans om besmet te raken via kippenvlees en eieren is niet aanwezig, omdat het vogelpestvirus geen vat heeft op mensen via levensmiddelen. Verder is het pluimveevlees en zijn de eieren die in de winkel liggen afkomstig van gezonde kippen. Voordat kippen geslacht mogen worden moeten ze zijn gekeurd door een dierenarts. Als deze dierenarts de kippen voor gezond verklaard mogen ze worden geslacht voor menselijke consumptie. Al met al een hele nare situatie, die voor de consument gelukkig geen schadelijke gevolgen heeft, want men kan gewoon pluimveevlees en eieren blijven eten.

4, St?Je amóaclztelif ke specialist in ruiü) en (jeVotjeLte 13


Rabobank Het Maasland


MOEDERDAGACTIE WINKELIERS-HORECA VERENIGING Op zaterdag 10 mei jongstleden heeft de prijsuitreiking plaatsgevonden van de moederdagactie; "Laat Moeder Stralen". Uit de ruim 20.000 inzendingen zijn deze 10 stralende winnaressen tevoorschijn gekomen.

rode wijn en was op feestjes vaak tot het laatst aanwezig. Ze was kritisch; stak haar mening niet onder stoelen of banken. We herinneren haar als iemand die haar afspraken trouw nakwam en heel attent was. De laatste weken van haar leven zijn niet gemakkelijk geweest voor haar. Ze wilde graag dat je bij haar bleef aan haar ziekbed. Ze sprak haar dankbaarheid uit voor de jaren van vriendschapsbanden met het koor en daarbuiten. Elly hield van bloemen. We bidden vanavond dat ze in Gods bloementuin rust mag vinden. Elly, we zullen je erg missen. leden Gemengd Koor

WANDELEN MET OUDEREN

Sindy Pepers, Mia van Erp, Annie van Nistelrooij, Marleen Piris, Sjan van Lieshout, Maria van Sonsbeek, Alice van de Haterd, Anita van Erp, Hanna van Erp en als laatste Mevr. H. van den Berg (helaas niet op de foto). Deze dames hebben allemaal een tegoedbon gekregen om zich eens lekker te laten verwennen bij een schoonheidsspecialiste.

PERSBERICHT Cursus Griekse mythologie Begin oktober a. s. start drs. Piet van der Sluijs (kunsthistoricus en neerlandicus) te Nuland weer met de cursus "Griekse mythen in woord, beeld en muziek". De cursus bestaat uit l 5 lessen van elk 21 /2 uur en wordt 1x per 14 dagen gegeven te uland op dinsdagmiddag (14.00-16.30uur), woensdagmiddag (14.00-16.30uur) en woensdagavond (19.45 - 22.15 uur). Wegens grote belangstelling is spoedige aanmelding wenselijk. Aanmelding kan vóór 1 juli a.s. Voor schriftelijke informatie en aanmeldingsfonnulier kunt u bellen: 073 532 1007.

HERINNERING aan Elly Lepoutre We zijn verslagen door het - te vroege - overlijden van ons koorlid Elly Lepoutre. We wisten dat ze ernstig ziek was; zeven jaren lang heeft ze geknokt voor het leven, maar ze heeft de ongelijke strijd niet kunnen winnen. Elly was een gezelligheidsmens en wilde er graag goed uitzien. Ze hield van dansen, dronk graag een glaasje

Veel ouderen zitten vaak binnen of zijn aan huis gekluisterd. De K.B.O. wil graag het initiatief nemen om ouderen de kans te bieden, uit wandelen te gaan met een begeleider. In de arm, in de rolstoel of met de rollator. In de zomertijd: 's avonds, in de wintertijd 's middags. Enkele vrijwilligers hebben zich reeds aangemeld als begeleider. Hierbij doen we een oproep aan de ouderen om mee te doen en aan vrijwilligers om als begeleider mee te gaan. Het idee wordt nader uitgewerkt als blijkt dat er belangstelling voor is. Geefje op bij de contactpersonen: Nelly de Poot, te bereiken op donderdagmiddag in het Oude Klooster (5324032) of bij Francien Damen, aanwezig op dinsdagmiddag in het Oude Klooster (5324032).

PERSBERICHT N ulandse Kunstroute De Kunstkring De Meent te Nuland organiseert dit jaar voor het eerst haar kunstroute, en wel op zondag 8 juni a.s. van 11.00 - 17 .00 uur. Allen die hiervoor belangstelling hebben, kunnen hieraan deelnemen. De volgende kunstenaars, die u bij dit gebeuren van harte welkom heten, stellen hun atelier op deze dag open: 1. Betsie Zwanenbertg, Zandstraat 10 2. Jeanne van Rooy, Zomerdijk 95 3. Gom1y Leeyen, Schotheuvel 6 4. Ad Verhoeven, Korte Kerkstraat 20 5. Jet Smits, Achtersteweg 13 6. Mieke v. Stiphout, Helschenhoek 5 7. Basisschool De Hoogakker, Schoolstraat 25 De nummers verwijzen naar die op de plattegrond (met looproute) die gratis verkrijgbaar is bij m. 1 (Zandstraat 10, bij Prins Bernhardplein) 15


60-JARIG KOOSTERFEEST

11-s.

Maria Bijveld (80 j.) is de oudste uit het gezin van Toon Bijveld en Adriana van de Wijgert. Via tante zuster Metrodoor, leerde ze het kloosterleven kennen en op 3 mei 1943 werd ze 'ingekleed' bij de zusters van Tilburg. Ze nam de naam aan van haar moeder, maar omdat er al teveel Adriana's waren werd het ,. zuster Adriani. Na eerst tien jaar in het Moederhuis in Tilburg gewoond te hebben, verhuisde ze naar Helmond. Daar was ze actief in de huishoudelijke dienst en was daar met veel plezier. Via Den Bosch en Leeuwarden kwam ze uiteindelijk terecht in Asten. Daar werd ze bejaardenverzorgster en heeft ze 29 goede jaren gehad. Nu mag ze, ondanks dat reuma haar parten speelt, genieten van een welverdiende oude dag in Huize Mariengaarde In Aarle-Rixtel. Een nieuw gebouw dat voldoet aan de eisen van de moderne tijd. Het lijkt wel een hotel, vertelt ze zelf, maar dat heeft ze na zovele jaren van dienstbaarheid wel verdiend. "Tante Zuster is nog zeer goed bij de tijd" vertelt nicht Nathalie. "Ze blijft goed op de hoogte van actuele zaken

ER

en heeft daar ook een duidelijke mening over. Ze reist met regelmaat met bus of trein door Nederland. Ze laat ook altijd iets van zich horen als haar neven en nichten jarig zijn". Pastoor Scheepers sprak de jubilerende zuster toe in een H.Mis in de Geffen se kapel. "Ondanks de vele veranderingen in kerk en maatschappij bent u trouw gebleven aan uw roeping. U heeft de vele veranderingen van de jaren zestig meegemaakt. De sluier werd vervangen door een moderne hoed. Er kwam meer ruimte voor zusters om te leven en te werken. Er kwam meer contact met de buitenwereld. En zo werden religieuzen een teken van vertrouwen. Ik wens u een blijvend vertrouwen toe." Proficiat!

,.

/oy of Perfection

schilders • • • • • •

schilderwerken nieuwbouw/ onderhoud wand/ plafondafwerking meerjaren onderhouds planningen glasservice informeer voor vrijblijvende offerte woonhuizen ouder dan 15 jaar verlaagd BTW tarief. (19% naar 6%) uw voordeel 11%

Ernis Schilders Berghemseweg 153 5348 CC Oss 16

Tel. 0412 - 64 37 08 Fax 0412 - 64 55 36 E-mail ernisschilders@levix.nl


1953-2003 MARIAKAPEL 50 JAAR De stand van zaken rondom het 50 jarig jubileum van de Mariakapel. De voorbereidingen zijn in volle gang: inmiddels is de kunstkring bena. derd om een ontwerp te maken voor de 'glas in lood ' ramen, de leien voor het dak zijn besteld evenals de knielbankjes en een zitbank voor buiten. Medio juni zullen de herstelwerkzaamheden van start gaan. De Heemkundekring is inmiddels bezig met het opzetten van een tentoonstelling, zij hebben al heel wat materiaal over de Mariakapel in hun bezit, maar mocht u nog wat hebben liggen wat bruikbaar is voor deze tentoonstelling laat het ons dan weten. Ook zijn er enkele Geffenaren bezig met o.a. het nabouwen van de Mariakapel op schaal, en een schilderstuk, olieverf op doek, van de Mariakapel. De parochie, met name de pastoraatgroep, heeft het draaiboek van de processie die zij tijdens Geffen 700 hebben georganiseerd weer van stal gehaald zodat we waarschijnlijk met de fe estelijke inzegening in oktober weer een plechtige processie hebben! Voor de benodigde restauratiekosten(€ 2500,00) van het "kapelleke" mochten we al 665 euro ontvangen. Enkele wel heel bijzondere reacties willen we hier graag vermelden: van een gouden (met een diamanten randje) bruidspaar die maar liefst 55 jaar getrouwd zijn; voor elk jaar 1 euro! En van een Geffense ondernemer die dit jaar zijn eerste lustrum viert, die heeft dit getal met een 0 erachter overgemaakt. Heel unieke reacties!! Niettemin willen wij iedereen die gereageerd heeft hartelijk dank zeggen voor hun gift. Indien u deze actie ook wilt steunen dan kunt u uw bijdrage overmaken op banknr. 11.58.03.149 t.n.v. Par. Maria-Magdalena o.v.v. restauratie Mariakapel. Wilt u liever contant(of anoniem)schenken dan kan dit via de collecte-zuilen die achter in de kerk staan. Meedoen is belangrijk, elke gift is welkom!

MJSS/Z ONTW11CIWI-IG VUDE

GUTVI

Opbrengst vastenactie 2003 Graag willen wij alle mensen bedanken voor hun bijdragen aan het vastenactieproject 2003. Ook alle collectanten danken wij hartelijk want zonder hun inzet is dit project niet haalbaar. De zakjesactie heeft opgebracht € 2.431,10. En via de spaardoosjes van de kinderen is opgehaald€ 47,58. Een mooi bedrag dat volledig ten goede zal komen aan het project voor de weeskinderen in Ethiopië. Gevonden: In één van de vastenzakjes hebben wij een gouden hangertje gevonden dat waarschijnlijk tegelijk met het leegschudden van de portemonnee in het vastenzakj e terecht is gekomen. De eigenaar kan zich melden bij de pastorie (' s ochtends s.v.p.). M.O.V groep Geffen (Missie - Ontwikkeling - Vrede)

We hebben ze a lvast in bad gedaan

sveciQ\

Gehaktrondo, 100 gram 4 gemarineerde Kipfilets Varkensreepjes, 500 gram diverse soorten

Rauwe ham 150 gram halen - 100 gram betalen

Aspergesoep, per liter

€ 3so

uit eigen keuken

Geldig van 19 tot en met 24 mei 2003 NIEUW IN ONS ASSORTIMENT

namens Mariakapelcommissie, M. Gerrits v. Rooij.

GEVONDEN Op onverklaarbare wijze lag er op 30 april s 'morgens in onze tuin een tuinomament in de vorm van een zon (aardewerk). De eigenaar hiervan kan hem op komen halen. Tel.:532 24 16

3 Heerlijke verse rauwkosten uit eigen keuken - Geffense rauwkost - Oosterse rauwkost - Griekse rauwkost

~

KEURSLAGER

Keurslagerij

VANTUYL Dorpstraat 26 • 5386 AM Geffen tel. (073) 532 58 91

17


Hallo Maasdonkse Kinderen Op Zaterdag 5 juli 2003 is er weer een grote

Jeugdbrandweerdag. Voor de 13e keer heeft de brandweer een spelmiddag georganiseerd. Dit is voor alle Maasdonkse kinderen met de leeftijd van 6 t/m 13 jaar, en een captain vanaf 16 jaar. We beloven een prachtige dag met hier en daar kans op

"plaatselijke buien" Er zijn geen kosten aan verbonden je kan je zo opgeven. Het Spektakel vindt plaats op het terrein nabij molen "Zeldenrust" aan de Elshof te Geffen. Om 12.30 uur aanwezig zijn, en om

13.00 gaan we starten. Na afloop krijgt iedere deelnemer een kleine attentie voor deelname aan deze dag. [Aangeboden door Rabobank Het Maasland] Inschrijfformulier inleveren voor 28 juni op school [Nuland, Vinkel of Geffen] of bij B. Hurkens Wilibrordusstraat 12 Geffen. if 073-5323816 Schoolgaande kinderen buiten Maasdonk formulier inleveren bij B Hurkens. X ................. ...... ............... .... ........... .................. ...................... ... ....... ............ ........... ..... ... .. . Inschrijfformulier: Er worden groepjes van 8 kinderen gevormd. Je mag zelf een eigen groepje samenstellen, zet dan wel alle namen op dit fonnulier. [Ook die van de captain] Inschrijven alleen is ook mogelijk. Naam/Namen: .............. ..... .................. ............ ... ................... ..... ... ................ .............. .. .. ........ ..... .

Naamgroep: ...... ... ... ............ ........ ....... ..... ............ .. .... ........... .............. ... Aantal: .. .. .. ... ............ . Leeftijd: ...................... Naam en S van de Captain: ... :......................................................... ..


,,,,....,,-~,

~irnrr

~~~

-r

Ü

1\\,-?vJ.._,_ --zl\r

Peuterspeelzaal

.. DE PADDESTOEL" AAN ALLE OUDERS VAN PEUTERS IN MAASDONK Als ouder van een kleine peuter zult u wel merken dat deze kinderen hun leefwereld willen verruimen. Ze vinden het leuk om contact te zoeken met andere speelkameraadjes. Peuterspeelzaal "De Paddestoe]" te Geffen biedt daarom de mogelijkheid om kinderen vanaf 2 jaar en '.2 maanden tot hun 4e jaar een ochtend en een middag per week te laten spelen met hun leeftijdgenootje en samen nieuwe dingen te ontdekken. Dit geschied+ onder verantwoorde en deskundige leiding in een omgeving die ansluit bij hun ontwikkeling, en die zo is ingericht dat een peuter zich daar prettig ·oel . Om de aanmelding en plaatsing van de peuters zo eerlijk mogelijk te laten verlopen, houden wij x per j aar een inschrijving. Bij de inschrijving mo de peuter minimaal 1 jaar en 9 mnd. Zijn. Bij p ing hanteren we een minimale leeftijd va,, _ _· r en 3 maanden. De inschrijvingen · d n altijd plaats op de peuterspeelzaal aan de Lambertusstraat 33 te Geffen. Ook uw peuter i dan , an harte welkom en kan onderleiding van een 11.D onze leidsters even spelen en een eerste indru - p oen. De peuters komen nadat ze geplaats zijn. 9. 0 - 11.45 uur en een ochtend, Veenmiddag rnn "'.l - - 15.30uur. Per maand vragen ·ij hiervoor een vergoeding van € 27,00. Als u uw kind wilt opgeven voor de peuter speelzaal dan kan dat op de eerstvolgende inschrijving op Maandag 26 mei 2003 tussen 09.30 -1 1.0 uur. Het inschrijfgeld bedraagt€ 4,50. Voor een machtiging voor de ouderbijdrage dient u uw bank/giro rekening nr. mee te brengen.!! Wij hopen dat nog heel \'eel peuters met veel plezier onze peuterspeelzaal gaan bezoeken. Graag tot ziens bij de inschrijving op "De Paddestoel"

I N S C H R IJ

I N G

Namens bestuur en leidsters Peuterspeelzaal "De Paddestoel" PS. Voor meer informatie omtrent de inschrijving en plaatsing van uw peuter kunt u contact opnemen met Carien van de Haterd, tel. 532 36 59.

BLARENBAL Ze zijn al stevig aan het trainen: degenen die ditjaarvan plan zijn om de Vierdaagse van Nijmegen te gaan lopen. Van 15 t/m 18 juli a.s. wordt deze internationale afstandsmars voor de 87e keer gehouden. Ook Geffen zal daar vertegenwoordigd worden door meerdere lopers, die 30, 40 of 50 km. per dag lopen. Voor de 1e keer of voor de 31 e keer! Burgemeester Boelens is een fanatiek Vierdaagse - supporter en zal de lopers op de ere-tribune verwelkomen! Het idee is geopperd om op vrijdag 18 juli vanaf 18.00 uur een blarenbal te houden in zaal de Gouden Leeuw voor de wandelaars, hun familieleden en belangstellenden. Men kan dan elkaar feliciteren, verhalen vertellen en tips uitwisselen, kortom de vier dagen "nog eens doorlopen" onder het genot van een drankje en een hapje. Doe je mee met de Vierdaagse en zie je het idee van zo ' n blarenbal wel zitten, meld je dan aan bij: Ans Peters, Sleedoornstraat 11 , tel. 5323530, zodat er enig zicht op is, of het blarenbal doorgang kan vinden.

PERSBERICHT AJzheimercafé Het Alzheimercafé is bedoeld voor patiënten, hun partners, hun kinderen, vrijwilligers, hulpverleners en andere belangstellenden. Het is weer de bedoeling dat de bezoek(st)ers van het Alzheimercafé elkaar kunnen ontmoeten, bijpraten, gewoon gezelligheid. Het Alzheimercafé is een plek aan het worden waar dementerenden en hun naasten elkaar ondersteuning kunnen bieden. Voor informatie: EefRubbens, bereikbaar via tel. 0412 653 232 Mogelijkheden van vervoer naar het Alzheimercafé MTI-bus; Route D komt door de Driek van Erpstraat tel. 0412 625 572 Taxihopper: tel. 0900 829 4467 De vo]gende Alzheimercafé's 2003 Die zijn gepland op de donderdagen: 3 juli, 18 september, 30 oktober en 11 december. Het Adres is: Steunpunt 'De Brink' , Driek van Erpstraat 45 in Oss, vanaf 19. 00 uur opent het Alzheimercafé haar deuren en om 19.30 uur start het programma tot 21.30 uur. Aanmelding is niet nodig en de toegang is gratis. 19


WETENSWAARDIGHEDEN Avond-, nacht-. Weekenddienst Het telefoonnummer van de centrale dokterpost is: 0900 8860 (â‚Ź 0,10 per minuut) Voor alle spoedgevallen buiten de normale kantooruren. Apotheek "Geffen-Nuland", Dorpsstraat 48 te Geffen, Tel.: 5324699 Openingstijden: ma. t/m vr. van 08.15 uur tot 17.30 uur za. van 12.00 uur tot 13.00 uur Spoedrecepten: buiten openingsuren bereikbaar via tel.: 5324699 BEZOEKTIJDEN ZIEKENHUIZEN: Bosch Medicentrum GZG dagelijks van 14.00- 15.00 u. en 18.00- 19.30 u. Carolus 's-Hertogenbosch dagelijks van 13.30 - 14.30 u. en 19.00 - 20.00 u. Bosch Medicentrum WAZ dagelijks van 14.00 - 15.00 u. en 18.00 - 19.30 u. Ziekenhuis Bernhoven locatie Oss dagelijks van 14.00 - 15.00 u. en 19.00 - 20.00 u. SPREEKUREN ZIEKENHUIS OSS Vanaf 1 januari 2000 werkt-Ziekenhuis Bernhoven locatie Oss niet meer met een afsprakenbureau. Voor het maken van een afspraak voor de polikliniek of onderzoeksafdeling kan men voortaan rechtstreeks bellen naar onderstaande nummers: Anesthesiologie: 0412 621 036 Cardiologie: 0412 621 037 Chirurgie: 0412 621 031 Dermatologie: 0412 621 336 Gynaecologie/obstretie: 0412 621 033 Interne geneeskunde: 0412 621 038 Kaakchirurgie: 0412 621 380 K.N.O.: 0412 621 216 0412 621 541 Kindergeneeskunde: Longziekten: 0412 621 012 Neurologie: 0412 621 555 Oogheelkunde: 0412 621 035 Orthopedie: 0412 621 032 Revalidatie: 0412 621 039 Urologie: 0412 621 034 Functie-afdeling/receptie: 0412 621 332 Klachtenopvang: 0412 621 582 (maandag en donderdag 9.00-12.00 uur) Laboratori urn/ administratie/ bloedafname: 0412 621 308 Oncologie-verpleegkundige: 0412 621 551 Radiologie: 0412 621 357 Trombosedienst: 0412 621 331 20

TROMBOSEDIENST: maandag Geffen, De Heegt, Veldstraat 1. 8.30 - 9.00 uur. woensdag Geffen, Kruisgebouw Dorpsstraat 37. 8.30 - 9.00 uur. BIBLIOBUS: Haltetijden Bibliobus Gem. Maasdonk m.i. v.19-08-'02. Bibliobus 1, jeugd en volwassenen, tel. 06 2269 4541 Ma. Nuland 19.15 - 20.30 u. Pr. Bernhardplein Ma. Geffen 17.45 - 19.00 u. Sporthal De Geer Do. Vinkel 18.00 - 18.45 u. Past. Vogelsplein Bibliobus 6, schooluitleen, tel. 06 2269 4561 Ma. Nuland 13.15 - 15.45 u. Bs Hoogakker Di. Geffen 09.15 - 10.30 u. Mariaschool 10.45 - 12.00 u. Aloysiusschool Wo. Vinkel 12.00 - 13 .00 u. Mariaschool WOONMAATSCHAPPIJ MAASLAND Spreekuur woonconsulent Maasdonk: bestemd voor huurders en woningzoekenden. Op dinsdagen in de oneven weken van 15.30 tot 16.30 uur in het gemeentehuis, Dorpsplein 9 in Geffen. Voor meer informatie: Woonmaatschappij Maasland tel. 0486 412 544. ALARMNUMMER: POLITIE: Politie Maasland, Raadhuislaan 39, 5341 GL Oss. Tel.: 0412 - 654111. Alarmnummer: 112 (als elke seconde telt) . Op maandag t/m vrijdag tussen 08.30 - 13 .00 uur kunt u het gemeentehuis bellen (tel.nr. 073 53 4 21 00) . De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een af: praak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand rnn de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tus en 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. BUREAU SLACHTOFFERHULP: Postbus 745, 5340 AS te Oss. Tel.: 0412 - 640845 (hulp is kosteloos). JAC OSS: Jongeren Advies Centrum, Torenstraat 13 Oss, telefoon: 0412 - 625673 Openingstijden: dinsdag 14.00 - 17.00 uur donderdag 16.00 - 19.00 uur vrijdag 10.00 - 13.00 uur BUREAU VOOR RECHTSHULP: Molenstraat 19 te Oss, tel.: 0412 - 630055 . Inloopspreekuur: maandag en donderdag van 09.00 12.00 uur. Overige dagen op afspraak.


Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss

Tel. 0412 - 62 22 91

NAS

/f-fbovw.

Jeanne Nikkels

Fax 0412 - 63 72 06

Veldstraat26a,5386AZ Geffen, tel.073 -5322685

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail info@nasafbouw.nl

Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 532 12 57 Fax (073) 532 29 85

Wij verzorgen voor u:

*

*

Zaal voor:

verlijmen van kalkzandsteen leggen van afwerkvloeren het bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten het aanbrengen van spackspuitwerk het aanbrengen van buitengevel-isolatie het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

bruiloften - partijen - vergaderingen

SCHOENEN & SPORT

0 /50SPIERINGS

tvww.Yla s-afbovwr1 1

Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91

VAN DER DOELEN Wie heeft voor u de voordeligste autoverzel<ering?

DeltaLo'·d Interpolis . ationaleNederlanden Centraal Beheer Amev Aegon RVS

Stad Rotterdam Univé

In Nederland kunt u kiezen uit tientallen autoverzekeraars. Als onafhankelijk adviseur kunnen wij kiezen uit bijna alle autoverzekeringen Welke voor u de beste en voordeligste is vertellen wij u graag. Kloosterstraat 44, 5386AT Geffen Tel 073 ~532 55 10, Fax 073 ~ 532 55 60 HYPOTHEl<EN

PENSIOENEN

VERZEKERINGEN

Alles vers uit eigen bakkerij ·C A..FÉ GC>-vE;.:R..S

G:EFF:EJST

bakkerij Brands

l>R}.

Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929


SINT JORJS GILDE GEFFEN

SINT- JORISGILDE GEFFEN HEEFT NIEUWE BESCHERMHEER!

Op zondag 20 april hield het Sint-Joris gilde Geffen haar jaarlijkse teerdag, een traditie uit het verleden. Op deze dag wordt, volgens aloude traditie, de naamdag van Sint Joris (23 april) gevierd. De dag begon met een H.Mis waarin de heer P Boelens, burgemeester van Maasdonk, plechtig geĂŻnstalleerd als Beschermheer. Tijdens deze kerkdienst werden hem de daarbij behorende ere-tekens omgedaan en later werd hij bij het gildehuis "Ons Doel" ingevendeld met een vaandelgroet door de vaandrig. De vendeliers brachten hem daarna een vendel groet. Na de koffie met een Sint-Jorisje werd een toost uitgebracht op de Beschermheer en zijn echtgenote en gingen we over tot de Brabantse koffietafel. 's-Middags was er voor de jeugdleden "paaseieren zoeken" en werd er voor de derde keer geschoten om de titel van Dagkoning. Het was uiteindelijk Piet van Erp die, voor de tweede keer, deze titel binnen haalde. Met slechts een schot verschil werd Standerdruiter Piet van de Wetering tweede. Op de gildesjerp van Piet van Erp glinsteren inmiddels dus twee zilveren Dagkoningschilden! Het giJde kent intern een kruisboog- en jeu-de-boulescompetitie. Gildebroeder Antoon Romme bood tijdens deze middag een tweetal beeldjes aan om de deelnemers aan deze wedstrij den gedurende het gehele seizoen te stimuleren om een (of beide) van deze prijzen te gaan winnen. Voor het diner kregen we plotseling bezoek van Sint Joris (Henk van Dijk) die in een geweldige vertolking zijn vriendin (Greet van Dijk) duidelijk maakte hoe hij de draak zou gaan bestrijden en hoe hij dan uiteindelijk de gunsten van dochter van de koning zou verdienen tot grote ergernis en droefheid van zijn geliefde. Een prachtige eenakter die zeker nog eens voor herhaling vatbaar is ! De dag werd traditioneel besloten met een teeravond die bestond uit lekker eten en drinken. Inmiddels heeft het gilde, op zaterdag 3 mei, ook een bezoek gebracht aan de Zoete Lieve Moeder in 's-Hertogenbosch samen met de gilden uit Nistelrode en Oss en was het gilde samen met Fanfare WIK en vele belangstellenden aanwezig bij de Dodenherdenking op zondag 4 mei j.l. Op 2E Pinkersterdag, maandag 9 juni a.s ., houdt het SintJorisgilde Geffen, nu voor de derde keer haar schiet22

wedstrijden voor de inwoners van Geffen. Er wordt dan geschoten om de titel van Burgerkoning. Was Frank van Griensven de eerste Burgerkoning, twee jaar geleden, vorig jaar behaalde Marcel van Dijk de titel. Het schieten begint om 14.00 uur en rond 17.00 uur zal bekend zijn wie de nieuwe Burgerkoning is voor het jaar 2003. Inschrijven is mogelijk tot 15.00 uur en de kosten zijn 5 Euro. Het gilde schenkt de opbrengst van deze dag volgens traditie terug aan de burgers van Geffen voor een goed doel. Dit jaar is "het jaar van de gehandicapte" en het gilde heeft besloten het aan dit doel, binnen Geffen, te schenken.

SAMEN TAFELEN Elke TWEEDE DINSDAG van de maand biedt de werkgroep Kerk en Samenleving aan alle Geffense alleengaande mensen de mogelijkheid om gezamenlijk te eten. U bent welkom op Elst 2 vanaf 10.30 uur waar we iedere keer max. 10 gasten kunnen ontvangen. We drinken eerst gezellig een kopje koffie/thee en terwijl u met de andere gasten praat wordt er voor u gekookt. Na het eten ruimen we samen de boel weer netjes op en nemen om 14.00 uur afscheid van elkaar. De kosten voor de maaltijd (4 gangen) en de koffie/thee bedragen 5,00 euro per persoon. Voor opgave en/of vragen kunt u bellen met: Helma Tijs, telefoonnr. 5325328. Werkgroep Kerk en Samenleving

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Bergstraat 26a, tel. (0 3) 5321544 Advertenties: Tolweg 7, tel. (073) 532_243 Redactieadressen: Tolweg 7, en Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat 22, tel. (OĂŻ3) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26a, (0,3) -3_25 86 De redactie wil onder de aandacht \-an lezers en schrij vers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.


Aan- en verkoop

·o

Bank I'

\

r www.ln1v.nl Dorpsplein 13 Geffen ~

(073) 532 32 64

l·I

PARTNERS BV Makelaardij Assurantiën

~ LMV

Hypotheek

®adviseur

RIJWIELEN

r:JJ04WR4S

o.a. Gazelle _ _ _ _ __

TANKSTATION ..lftA • v1 Vervoer voor ziekenfonds -busJe

• begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent.

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

• persoonlijke en deskundige begeleiding • vrouwelijke medewerkers

Kleding verander- en reparatiewerk. 11

BENILDA 11

Mo/enberg 6, te/.(073) 532 48 50 5386 DA Geffen / Maasdonk Tel.: 0412 - 64 24 54 073 - 522 42 86

DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

~ - de Kinderen v.o~ Geffen, tel. 073 - 5325551 maandag t/m vrijdag 13.00 - 19.00 uur zaterdag 8.30 - 17.00 uur

Maandag, Dinsdag, Donderdag. Vrijdag: 09.00 - 12.00 uur

andere tijden na tel. afspraak.

Loonbedrijfen Grondverzet

. Gebr. van Erp OSS

GEFFEN

(0412) 62 22 13

(073) 532 19 95


Bouwen~ .. een persoonlijke zaak!

a

Hanegraaf B.V. , Geffen Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 5322001 Fox (073) 5325068

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'$ VOLGENS VCA-NORMEN

HAGEKO GEFFEN

Bouwbedrijf van Erp Geffen b. .

STALEN

K OZIJNEN

OP

MAAT

I

Richard Hanegraaf

I

'\

1

De Zolder 1 - 5J8j 6 LG Geffen- telefoon (073) 532 36 68- fax (073) 5325552 www.vanerpbouw.nl

"'

V!X

Bedrijvenweg 4 ~386 Klli Geffen Tek 073 -532 04 81 fox: 073- ~32 50 6.ê_

WIHABO DRUKKERIJ Voor a l uw fam ilie - verenigings- en han de lsdrukwerk. Fam iliedrukwer keuze uit 7 collect ies

AUTOMATISERING

Met opgaaf van juiste datum bij geboortekaartjes, drukkosten gra t is .

Dorpstraat 46 5386 AN Geffen Telefoon: (073) 534 13 25 Telefax: (073) 534 13 23 E-mail: info@levix.nl www.levix .nl

Grat is persoonlijk f o to-alb um bii geboo rtekaartjes Ook voor kopieer service kunt u bij ons terecht.

Kleurenkopieën en kleurenprinten tot A3. Grootformaat plotten tot 150 cm breed. Kopiëren van bouwtekeningen. Hees te rseweg 13 - 5386 KT Geffen Tel. (073 ) 532 26 84 - fax 1073) 532 47 95

www.levix.nl

e-mail: drukkerij @w ih abo.nl - internet: www.wihabo.nl

v.d. Bosc

. Wanrooy

KEUKENS

V.O .F.

INTERIEURS

* Ambachtelijke keukens naar uw wens gemaakt * Dealer Nieburg en RWK Keukens

* Keukenrenovatie * Vervanging inbouwapparatuur (gratis ingebouwd)

Bezoek onze showroom na telefonische afspraak. DEALER:

C1000 ♦ Openingstijden:

van Herpen

Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

1 1 1

Ma_ t/m do 8,00-20,00 uur VriJdag 8.00-21 .00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

rJ:\

\fi;:;,/

AUTO-EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE Kl1EIN Tel.: (073) 5324658 Autotel.: 06 - 53184263

SIEMENS

imperial

mm rn

IECHNlfl Off OVIIIU IGI

:M:iele

Kerkstraat 25, Nuland Telefoon 073-5322774

f(/J!Jo1!!!.!Y.,..,J,

~u #,, ~

~

~

'l's.

(i fN Af'>O

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Renovatie projecten. Tel 073 532 34 69 Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl Spuitwerkzaamheden.