Torenklanken 2003 - nr 07

Page 1

41e jaargang I nummer 1 I mei 2003

sekretariaat : redaktieadres : advertenties : bank: druk: op lage:

Bergstraat 26A, te lefoon (073) 532 15 44 Tolweg 7 en Ve ldstraat 13 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 WiHaBo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

1953-2003 MARIAKAPEL 50 JAAR Dit jaar bestaat de Mariakapel aan de Veldstraat 50 jaar. Voordat we dit gouden jubileum kunnen gaan vieren moet het "kapelleke" gron. dig opgeknapt . •l worden en weer m originele staat terug gebracht worden. Hiervoor hebben we echter financiële steun nodig van de Geffense gemeenschap! Steun deze actie en stort uw bijdrage op banknr. 11.58.03.149 t.n.v. Par. Maria Magdalena o.v.v restauratie Mariakapel. In de Meimaand staan speciaal voor deze actie achter in de kerk 2 collectezuilen, ook hierin kunt u uw gift deponeren. Aan diegenen die deze actie al gesteund hebben willen we hartelijk dank zeggen. In de volgende Torenklanken houden wij u op de hoogte over de stand van zaken. Mariakapelcommissie

viering in de kapel van Huize De Heegt. Daarna is er een gezellig samen zijn tot 16.30 uur. Degenen die graag bij deze viering aanwezig willen zijn en geen vervoer hebben kunnen zich telefonisch opgeven bij Anja Wingens tel. 5324160. Graag tot ziens op 21 mei! Ziekencomité De Schakel

: . e f f

e

n

Kunstk ri ng

Op 20 en 21 ·april hielden 15 leden van de Kunstkring Geffen een expositie in de Bonkelaar. Hiervoor was de Bonkelaar omgetoverd tot een sfeervolle tentoonstellingsruimte. Na de opening door Wethouder Rini van de Ven volgde het eerste optreden van het nieuwe koor ExpresZo. Het werd een gezellige ochtend en ook 's middags en de volgende dag wisten velen de weg naar de Bonkelaar te vinden. Vooral de grote variatie en de kwaliteit leverden vele leuke en enthousiaste reacties op . De Kunstkring Geffen wil iedereen heel hartelijk bedanken voor de belangstelling en wij hopen dat wij Kunst een beetje dichter bij de Geffense bevolking hebben gebracht. Kunstkring Geffen.

MEIVIERING Woensdagmiddag 21 mei a.s. organiseert Ziekencomité De Schakel haar jaarlijkse meiviering in ' t Oude Klooster. De middag begint om 14.00 uur met een Eucharistie-

KOPY INLEVEREN VOOR: 10 mei (geldt ook voor e-mail kopy) redaktie adres Tolweg 7 & Veldstraat 13


REGI(!.4 ir BANK 7

DE BANKIERDIEJE KENT U kunt bij ons terecht voor: • privé- (betaal-)rekening * met euro-pas (met pincode en chipper) * met creditcard * rood staan met privé-limiet * een speciale jongenrenrekening

• lenen * persoonlijke lening ,:, doorlopend krediet * financieringen voor auto/boot/vakantie? * mix-krediet (lenen en beleggen)

• sparen * direkt opvraagbaar * belastingvrij sparen * bedrijfssparen ,:, deposito's / vaste termijn ,; automatisch sparen

• hypotheken * lineair / annuïteiten * spaar / leven / krediet * aflossingsvrij * combinatiehypotheken * beleggingshypotheken * hoog-/laagconstructies * met (premie-) depot

• beleggen * beleggersgiro * beleggingsfondsen * spaarfondsen * dividendfondsen * mix-fund * rechtstreekse beursaankopen * veel vrijheid en lage kosten

• verzekeren * voor personen * voor bedrijven * pensioenen en lijfrente * zorgverzekeringen ,:, gunstige voorwaarden ,:, een onafhankelijk advies * diverse maatschappijen

Onze openingstijden: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 09.00 - 12.15 en 13.15 - 17.30 uur vrijdag 09.00 - 12.15 en 13.15 - 19.00 uur zaterdag 10.00 - 13.00 uur en voorts op afspraak

1:1

www.lrnv.nl Dorpsplein 13 Geffen ~

(073) 532 32 64

~ LMV

Hypotheek ®adviseur

www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal

-. ·

1

'' B

\

't Haasje

o ouwen op uertro1tiwe ver rouwen

voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20

■ ■ ■ ■ ■

FOrO~

~ i l........ :__~~ ~

Tolweg 2 5386 BZ Geffen tel/fax 073-5325789 E-mail: cinerentgeffen@wxs.

Geb r. v a n W:anrooij

Bouwb edrijven

Bcoekstraac2 , Postbus 4, 5386 ZG Geffen Telefoon: 07 3 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 lnrerner: www.vanwanrooij .nl

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *IJZERWAREN *TEGELS *BOUWMATERIALEN *GEREEDSCHAP *VERF *HANG- EN SLUITWERK *TUIN- EN LANDBOUWZADEN *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN *SIERBESTRATINGSMATERIALEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38


GEFFEN: KERK EN

ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL'' Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 532 4160.

SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 09 .30 u NULAND : Zaterdag 19. 00 u Zondag 10.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u Zondag 11 .00 u LITURGISCHE KALENDER: Wo. 07-05 10.00 u Mariaviering in de St. Jan met pastoor Scheepers voor alle belangstellenden uit Geffen, Vinkel en omgeving Vr. 09-05 19.00 u * H.Mis m.m.v. Ouderenkoor Za. 10-05 19.00 u H.Mis m .m.v. Passe Partout "Moederdag" (+kinderkerk) Zo. 11-05 09.30 u + Woord- en Com.dienst m .m.v. Gemengd Koor Ma. 12-05 19.00 u * Woord- en Com.dienstmet aansluitend rozenhoedje

Vr. 16-05 19.00 u * Woord- en Com.dienst m.m.v. Ouderenkoor Za. 17 -05 13.00 u Huwelijksviering Dim v.d. Put en Evelien Groothuis geen avondviering Zo. 18-05 11.00 u + H.Mis m.m.v. Zeeuwse Koorschool uit Goes 15.00 u Marialofm.m.v. Zeeuwse Koorschool uit Goes Ma. 19-05 19 .00 u * avondmis met aansluitend rozenhoedje * = dienst in de kapel += t.v. uitzending naar de Heegt DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doop gesprek wordt gehouden op dinsdag 3 juni om 20.00 uur in het Patronaat (ingang pastorie achterom). Die keer daarop is het op dinsdag 1 juli. Contactpersoon: Babette Romme, De Doelen 1, tel. 532 3469. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Opgave voor de diensten in Geffen en Vinkel bij Trudy Wijgers: tel. 532 3190. (Graag bellen tussen 19.00 - 20.00 uur) . MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 - 20.00 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 532 2298. Er liggen ook opgave enveloppen achter i_n de kapel en in de kerk

KERKBALANS 2003: "Ruimte geven" Velen van u hebben reeds 'ruimte gegeven' aan ons parochiewerk, door de envelop van de actie Kerkbalans in te leveren! Dank u wel voor uw reactie! We mochten al € 17.200,00 innen en 410 deelnemers hebben tot nu toegezegd om mee te doen! Meedoen is belangrijk, elke gift is welkom! U kunt uw bijdrage overmaken op giro 1117393 ofRaborek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2003. BEREIKBAARHEID PASTOOR SCHEEPERS Spreekuur: woensdag van 18.00 - 18.30 uur en vrijdag van 09.30 - 10.00 uur. (om afspraken te maken, iets op te halen of een korte hulpvraag) . Voor uiterste spoed: pastoor: tel. 06 - 533 64 310 e-mailadres pastoor: pastoor.scheepers@levix.nl e-mailadres diaken: diakenvanherwijnen@hotmail.com internetside parochie: www.parochiegeffen.nl LOURDESREIS van 11 mei t/m 16 mei met als begeleider pastoor Scheepers PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE woensdag 14 mei van 13 .15 uur tot ongeveer 15.15 uur: speurtocht door Geffen. PROGRAMMA VORMSEL De eerste informatieavond voor het Vormsel in 2004 is gepland op 18 juni 2003 . ZIJ DIE ZICH VOORBEREIDEN OP EEN KERKELIJK HUWELIJK 17 mei: Dim v.d. Put en Evelien Groothuis 28 mei: Jeroen Romme en Anke van den Berg 4 juli: Inge Ketelaars en John van Krevel 11 juli: Julia Gabriëls en Pieter van Bergen 29 aug. : Miranda Vos en Kees Kwint WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN 16 april: Gerrit Reuvers, 73 jaar ECOTRAIL Vanuit de parochie hebben zich reeds enkele jongeren aangemeld om deel te nemen aan de Ecotrail, een outdoor weekend in Ortho La Roche (Belgische Ardennen), georganiseerd door de Commissie Grootschalige Activiteiten voor jongeren van 16 t/m 25 jaar. 3


UITVAARTVERZORGING

VAN LITH B.V. Docfalaan 2 (hoek Julianasingel) 5342 HZ Oss Telefoon 0412 - 623173 Fax 0412 - 641155 -

Maarten van der Dussen

mogelijkheden voor thuisopbaring zwarte en grijze rouwauto mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders gratis informatieboekje/wilsbesch ikking op aanvraag gratis voorlichtingsavonden/informatieve gesprekken erkend lid van de Ned. Unie van Uitvaartondernemingen professionele nazorg

Buro

Bouw Wilgenstraat 6

5386 GL Geffen

Tel.: 073 - 534 12 94 Privé: 073 - 534 12 92 E-mail: bb.dussen@planet.nl

Beheerder "Stadsmortuarium Oss", "Mortuarium Nistelrode", "Mortuarium Herpen", "Mortuarium Oijen "

Cespecialiseerd in: • Exclusieve gezicht s· en • Blendtherapeute lichaamsbehandelingen • Huidtherapeute Pakkingen (billen, buik, borsten, handen, voeten)

SCHOONHEIDSSALON

Met een cadeaubon kom je pas echt mooi voor de dag.

Hier had uw advertentie

• Permanente Make-Up • Make-Up workshops

kunnen staan

ADMINISTRATIE

& ADVIES MAASDONK

UW PARTNER IN ADMINISTRATIEVE EN FISCALE DIENSTVERLEN ING

Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouwen tegenkomt!

Het adres voor: • verzorging van uw administratie, loonadministratie, jaarrekening e verzorging van alle fiscale aangiften e startersbegeleiding e advisering en bedrijfsbegeleiding Administratie & Advies Maasdonk heeft een passende oplossing voor al uw vraagstukken. lid van

Administratie & Advies Maasdonk Kastanjelaan 44 5382 KD VINKEL tel: 073-5326056 e-mail: huubclement@cs.com

• •

1

Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP Bredeweg

13, Geffen Tel.: 073-532296 l

Ja Re Installatie- en Adviesbureau bv

Centrale verwarming Gas-Water-Sanitair Energie - Advisering Gaswasdroge rs

H. VAN ZANDVOORT ELECTROTECHNIEK B.V.

E-mail: hvzandvoortelectro@hetnet.nl Magnolia 18 - 5386 EP Geffen Tel : (073) 532 60 18 - Fa x: (073) 532 39 86 GSM 06 55 783 873

Papendijk 14b 5386 EC Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE .NL

Onderho ud aan gastoestellen Onderhouds abonnementen gastoestellen

Wij maken EPA Rapporten hiermee krijgt u extra subsidie


Een gevarieerd programma staatje te wachten: een kennismakingsspel; een tweedaagse tocht in de omgeving; momenten van bezinning; een barbecue en een spetterend feest. Het weekend is van 6 t/m 9 juni 2003 en de kosten zijn o 45,00 p .p. (de parochie betaalt mee). Geef je snel op, als je ook mee wilt doen. Je kunt bellen naar Annet vd.d. Helm: 5324311. ZEEUWSE KOORSCHOOL Dit jaar komt de Zeeuwse Koorschool uit Goes in de meimaand naar Geffen, vanwege het Mariajaar. Op zondag 18 mei zingen zij in H.Mis om 11.00 uur en in het Marialof om 15.00 uur. Wilt u gastgezin zijn om de koorknapen op te vangen tussen 12.00 uur en 14.30 uur. Dan kunt u bellen naar Mien Gerrits, tel. 5324691. BEZOEKAAN OEKRAINE Pastoor Scheepers reisde met Borro Haver van de Stichting "Reik elkaar de hand" mee naar het weeshuis, waar o.a. de sinterklaascadeautjes van onze kinderen persoonlijk werden afgeleverd. Een dankwoordje vanuit het Weeshuis: Praise the Lord! Reverent father Pieter, Respectful parishioners of the religious congregation of Geffen!

On behalf of all children of Berezhany boarding school, Ukraine, I want To thank you for all toys and other things you've gathered and brought us. Our Children are very glad to have them, to use them and to play with them. The children of different social categories study in Berezhany boarding School, Ukraine. We have 136 pupils at our school now. 26 of them are Orphans; the others are from the families with low social maintenance, Children of unfortunate families, children whose parents were deprived of Their rights . We, the teachers of the school, help them to understand the world. But of course we are not the only in this. Thanks God about a year and a half ago we found some good people in Holland who now do their best to help Ukrainian children. Mr. Bprro Haver the leader of the STICHTING REIK ELKAAR DE HAND, Holland has visited our school. The members of this Organization with Mr. Borro on the lead have studied all our problems. During that short time, thanks our friends from Holland, we have done a lot in order to improve the children's life. We know that you are always willing to help our children. Thank you for your understanding and help . We pray God for your health

and long life. May the Lord bless your good work! Gratefully, The principal of Berezhany boarding school, Ukraine, Vasyl Pukivskyy. KINDERKLEDING GEVRAAGD Het weeshuis in Berezany (Oelaaine) heeft dringend goede kinderkleding nodig. Heeft u nog ondergoed en kleding in de maten 128 t/m S dat uw kinderen niet meer past, dan kunt de kinderen in Berezany er heel blij mee maken. U kunt de kleding afgeven op de pastorie tussen 9.00 - 12.00 u. PROGRAMMA VAN HET JUBELJAAR 2003 12 april - 24 augustus Tentoonstelling Noordbrabants museum 150 jaar terugkeer Onze Lieve Vrouw van 'sHertogenbosch 30 april - 28 september Tentoonstelling in kooromgang van de Sint-Jan over 150 jaar volksdevotie rond Onze Lieve Vrouw van 's-Hertogenbosch 1 mei - 31 mei In de weekenden speciale meimaandvieringen in de St. Jan: zaterdag 12.00 en 19.00 uur; zondag 7.00 uur, 8.30 uur, 10.15 uur en 12.00 uur 11 mei 16.00 uur Vesperdienst met religieuzen 11 mei 19.00 uur Bidtocht door de binnenstad van 'sHertogenbosch 12 mei 10.00 uur Eucharistieviering voor de zieken (samen met de Zonnebloem) JUBILEUMROZENKRANS In het kader van het Mariajaar geeft het bisdom een jubileumrozenkrans uit met de afbeelding van de Zoete Moeder van Den Bosch. Het gaat om een speciaal vervaardigde, gelimiteerde oplage van 5.000 exemplaren in de kleur zwart. De rozenkrans is voorzien van het 'pauskruis' . U kunt deze jubileumrozenkrans alleen bestellen doorâ‚Ź 5,00 over te maken op rek.m. 26.44.50.760 van Bank Mees Pierson, ten gunste van het Bisdom van 'sHertogenbosch. Vermeld duidelijk uw adres, postcode en woonplaats. Nadat uw betaling is ontvangen, wordt uw bestelling geleverd. U ontvangt bij de rozenkrans een boekje met de overwegingen bij de rozenkrans, waaronder de vijf nieuwe geheimen van het licht. JE LEVENSPARTNER KWIJT DOOR DE DOOD Hoe anders wordt het leven na het verlies van je partner. Niets van je dagelijkse leven lijkt meer vanzelfsprekend. Waar kun je nog met je verhaal en al je vragen terecht? Hoe kun je alleen de toekomst weer opnieuw vorm geven? In het weekend 23 - 24 - 25 mei 2003 willen in het 5


van der Bosschebaan 53, 5384 VX Heesch (Achter restaurant "De Lucht") tel. 073 - 5321235 / 06 - 54375280 fax 073 - 5320138 * Speeltoestellen * Tuinhuisjes * Tuinaccessoires * Verschillende modellen tuinafscheidingen * Tuinmeubelen (teakhout, hardhout) * Dierenverblijven * Ook voor uw maatwerk * Blokhutten, diverse modellen, scherpe prijzen

Kloosterstraat Se 5386 AR Geffen Tel: 073 - 5321683 Fax: 073 - 5325150

* Tuinhout

Maandag tlm vrijdag: Zaterdag:

08.30- 18.00 uur 08.30-16.00uur

Assurantie,-advîesbur.eauJetet Lemmens Tel.: 073-5327165 Fax: 073-5327366 aab.lemmens@hetnet.nl

- PEDICURE Arianne van Haaren Molenstraat 28 a 5386 AB Geffen Tel: 073 - 532 54 19

verzekeringen pensioenen hypotheken

·-~ ~

Voetverzorging diabetici - Voetreflex m assage - Cosmetische voetbehandeling Aangesloten bij de Landelijke Organisatie voor de Voetverzorger

abdijhuis in Heeswijk een balans opmaken. We gaan niet alleen samen in gesprek, maar zullen ook onze levengevende creativiteit inzetten bij deze zoektocht. In de afgelopen tijd is er vast wel een symbool geweest (een foto, bidprentje, een tekst, muziek, beeldje, een voorwerp e.d.) dat een herinnering aan de overledene is. Dit symbool willen we in dit weekend een plaats geven. Wilt u daarom een symbool meenemen. De prijzen voor dit weekend: A-tarief: € 122,00 - Btarief € 109 ,00 - C-tarief € 93 ,00 - annuleringsfonds € 14,00. Voor verdere informatie of inlichtingen: Abdijhuis, Abdijstraat49, Postbus 64, 5473 ZHHeeswijk. Tel.: 0413 - 293145 e-mail: info@abdijhuis.nl

WIE WAT WANNEER MEI 07 K.V.B. en K.V.O., Fietsen St. Jan 10 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 8) 13 K.V.O. reisje 6

* 'BL<:J'ElvlfN * PLANTEN * 13'RUIVSWf'RK * G'RAFWE'RK * CAVEAUA'RTIKELEN

Midden Klein Bedrijf Agrarisch Particulier Bel voor een afspraak!

Losse advertenties tussen de tekst: 1/8 pagina 1/4 pagina 1/2 pagina hele pagina

€ 15,-€ 25,-€ 35,-€ 60,--

14 K.V.O. bedevaart Handel 15 Oud papier ophalen door KP J route I 18 Buitenvolleybaltoernooi G' 68 Maasdonk, sportpark de Biescarnp 21 Ziekencomite "De Schakel", meiviering in 't Oude Klooster om 14.00 uur 24 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 9) 26 Inschrijving peuters 27 Bijeenkomst Bruno Gröning Vrienden 30 Oud papier ophalen door KPJ route II JUNI 03 K.V.O. wandelen in Vinkel 03 t/m 06 Wandel-4-daagse 0 7 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 10) 09 t/m 13 Pinkstervakantie 12 K.V.B ., Fietsdagtocht 's-Hertogenbosch 14 Pompzwengels, kioskfeest 19 Oud papier ophalen door KPJ route I 21 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 11) 24 K.V.O. fietsdag 27 Oud papier ophalen door KPJ route II 29 W.I .K. , majorettes-festijn in de Geer


EFKES BUURTE MÈ ...

Frank Ruys (43 j.)

Hij is de vertegenwoordiger van de Pluimveesector in ZLTO Midden Maasland, waar de gemeente Maasdonk ondervalt. We praten over de vogelpest. Frank runt met zijn vrouw Anja een slachtkuikenvermeerderingsbedrijf in Geffen. Voorheen had hij gedurende 8 jaar eenzelfde bedrijf in Velp. Ze hebben 13.500 hennen, waarbij ongeveer 9% hanen lopen. "Ze lopen los in de schuur, net zoals vroeger in de hennenloop!" Alleen vertegenwoordigers en zijzelf komen in de schuur. Het werk bestaat uit het rapen van de grondeitjes 3 à 4 keer per dag, "want sommige dames weten de nesten niet te vinden!" Dan is het de banden afrapen van het automatisch legnest; de eieren inrekken en stempelen (ieder bedrijf heeft een eigen nummer en er komt ook op te staan dat het een Hollands broedei is). Er kunnen 3.000 eieren per uur met de hand geraapt worden: in een toptijd is dat 11.500 eieren per dag. Eén tot twee keer per week worden de eieren opgehaald en gaan ze naar de broederij. In principe gaan ze de hele wereld over. De eieren moeten minimaal met een gewicht van 50 gram worden afgeleverd. Frank kan dat op een paar gram goed schatten: "Ik heb er miljoenen in mijn handen gehad!" Hij heeft ook een sorteermachine die op gewicht sorteert. Eieren boven en onder het gewicht (kneuseieren / dubbeldooiers) gaan weg voor de industrie. En dat gebeurt nu - met het uitbreken van 'de klassieke vogelpest' - met álle eieren. "Er zijn al 95 containers (à 5.400 eieren) weggegaan om verwerkt te worden in shampoo en crèmes. Voor het industrie-ei ontvangt de vermeerderaar zo'n 13 eurocent per ei minder. Minister Veerman heeft (nog) geen schadevergoeding vastgesteld voor deze pluimveehouders, die dus in principe financieel slechter af zijn dan diegenen bij wie geruimd is. Die ontvangen een vergoeding voor de dieren en de aawezige broedeieren. Laatstgenoemden ondervinden natuurlijk wel emotionele schade. "In 1926 was de laatste epidemie, zoals we die nu kennen", zegt Frank. "De klassieke vogelpest is een virusziekte, een vorm van griep. De incubatietijd is 5 tot 10 dagen. De kippen worden ziek, traag en suf, krijgen opgezette nekken en koppen en gaan uiteindelijk dood. Er zijn momenteel 243 bedrijven besmet, waarvan 19 bedrijven met hobby - kippen. De discussie rond de intensieve veehouderij laait weer op! Komt het door de bio-bedrijven? "Dit is zeerzeker geen oorzaak. De hygiënische eisen zijn erg streng; we hebben hier te maken met een zeer besmettelijk virus en de buurtcontacten, m.n. in de Gelders Vallei, zijn aanvankelijk waarschijnlijk onderschat". De Erasmusuniversiteit stelde na een onderzoek vast dat wilde vogels het virus niet verspreiden. De geruchten

gaan dat het virus vooral verspreid is via voerleveranciers en verpakkingsmaterialen. Het is van groot belang op dit moment, dat mensen de AI-gevoelige dieren ophakken (kippen, kalkoenen, parelhoenders, eenden, ganzen, kwartels, fazanten en patrijzen en loopvogels, zoals struisvogels, emoes en nandoes) niet vervoeren en zich houden aan de hygiëneregels. Overtredingen worden zwaar bestraft, boetes voor niet ophakken zijn min. 950 euro. Men dacht dat de mens de ziekte niet kon krijgen, maar inmiddels weten we dat er een dierenarts aan gestorven is. Ruimers hebben kans op lichte ooginfecties, die overigens goed te behandelen zijn. "Het is voor de pluimveehouders een moeilijke tijd" vindt Frank "Je kunt niet vooruit denken of plannen. Ik kan mijn kippen nog (kunstmatig) laten ruien, zodat ze weer opnieuw leggen, maar er moeten wel nieuwe hanen komen en die zijn er dan misschien dan niet, of de kippen zijn dan al geruimd. Het grote probleem is, dat we afhankelijk zijn van een gigantische export van kippen en eieren. Naast de productie van 9.800 miljoen consumptie-eieren per jaar in eigen land, importeren we 1.200 miljoen eieren. Van deze 11.000 miljoen eieren gaan er 8.000 miljoen naar het buitenland, m.n. naar Duistland, Zwitserland en het Midden-Oosten. Tegenover 273 .000 ton kip dat geconsumeerd wordt in Nederland, staat 576.200 ton dat geëxporteerd wordt naar Europa, Rusland, Azië en Afrika. , Een x-aantal markten zijn we dan zeker kwijt. Amerika b.v., heeft na de varkenspest van 1997, nu pas weer de exportmarkt opengegooid", aldus Frank. We hopen op betere tij den voor onze Maasdonkse pluimveehouders. Behalve het vermeerderingsbedrijf van Frank, zijn er nog die van zijn moeder, de fam. van Uden en de fam. van Herpen, het leghennenbedrijf van van de Rijt en de vleeskuil<ensbedrijven van van Bergen en van der Doelen. Frank houdt zich in ieder geval op de hoogte via de emailnieuwsbrief van ZLTO-info, landbouwtijdschrift "Oogst", en het vakblad Pluimveehouderij. Hij houdt ons op de hoogte via Radio Vladeracken.

...toen mochten de klasgenoten van zoon Teun nog even in de voerruimte van de kippenschuur komen kijken ... (scholenproject "met de klas de boer op" 2002) 7


A.

St

~

ROND DE DORPSPOMP

Een bijzondere gast aan de stamtafel: Godfried Wasser, raadsgriffier der gemeente Maasdonk. Al gauw c01Tigeerde onze Raadsgriffier de vorige Dorpspomp met de opmerking, dat niet hij de raadsleden aanstuurt, maar dat de raadsleden hem aan het werk zetten. Hij stamt uit Deurne met 32000 inwoners, daar komen immers meer beroemdheden vandaan. Hij studeerde enige jaren notariaatsrecht en werd, nog niet afgestudeerd zijnde, geroepen om te werken in het bedrijf van zijn vader, "STACO" (productie van slagerijartikelen). Later beeft hij de rechtenstudie voortgezet. Hij heeft gewerkt bij 2 Banken, zat 9 jaar in de raad van de gemeente Deurne, waarvan 4 als wethouder. Hij noemt zich generalist, in tegenstelling tot een specialist, d.w.z. dat hij van alle markten thuis is. Hij vervulde intussen her en der allerlei taken in het openbaar bestuur. En daarmee heeft Maasdonk dan ook een echte professional in huis. Hij houdt ook nog van muziek, met name Jazz, bezoekt steeds het North-sea-Jazz-festival en lest zijn dorst het liefst met trappistenbier; hij heeft er zo de smaak van te pakken, dat hij hoort tot het gilde van "objectieve Bierproevers" in Antwerpen en zat in de redactie van het "Bierproevers" -blad. "Het is dus ginne dreuge". Zijn functie in de gemeente Maasdonk, kunnen we het beste omschrijven als de leemten (de Gaps) invullen tussen gemeenteraad, gemeente bestuur en de wet. Het vaststellen van de bevoegdheden tussen Raad en gemeentebestuur, dat moet nog duidelijk profiel krijgen. Hij is de schakel tussen voorstellen en uitvoeren. De Raadsgriffier is er voor de ondersteuning van de RAAD, te beschrij ven als een deel van de driehoek, Burgemeester, Secretaris en Griffier. Die drie vergaderen ook elke week. Daar worden de taken verdeeld en worden werkafspraken gemaakt. De burgemeester is toch uiteindelijk: DE BAAS. Daar sinds de nieuwe gemeentewet elk Raadslid een voorstel kan indienen aan de voorzitter van die Raad, is die ondersteuning van de Griffier noodzakelijk. Er zijn gemeente, waar men ambtenaren loskoppelt, vrij maakt voor dit werk, maar dat kan loyaliteitsproblemen geven. De wethouders kunnen nu niet meer zo maar opdrachten geven, zonder daarin de Raad te kennen. In het verleden werd er wel eens te gauw iets toegezegd door de wethouders. De ambtenaren werden wel eens heen en weer geslingerd. ("Je zag ze soms naar huis waggelen"). Alles wordt nu beter gestroomlijnd. Nou daar mogen we hoge verwachtingen van hebben. 8

De Raadsgriffier werkt om budgettaire redenen maar 20 uur en de overige tijd aan bijzondere taken en dat is nu het CENTRUM-plan GEFFEN en daarbij is de Raadsgriffier weer ondergeschikt aan de Raad. Hoe zal zich dit alles gaan verhouden? Het is een ontwikkeling, deel van het nieuwe duale stelsel in het gemeentebestuur. Het is zeker goed om op te merken, dat de "zeer gewaardeerde" burger zich niet rechtstreeks tot de Raadsgriffier kan wenden. Ja. Lees het nog maar eens over. De Dorpspomper fronst ook zijn wenkbrauwen en denkt aan vroeger:" Toen han we allen d'n burger, Winges en Pietje veur ut binnenwerk en uit buitenwerk liep gesmeerd deur Koosje en d'n Dilles". "Maar het kumt grif goed, dàklonk fier, uit de mond van de GRIFFIER en doar geleuven we mar in". " Deur zunne zit aon ons taoffel, zen we toch wer wà uit de wirwar! Of wir in de war, war!" Krek es unne bol sjet". Bedankt Griffier en veul succes in Maasdonk." De Brandweer krijgt een nieuwe kazerne, een nieuw onderkomen, maar toch is de ruimte eromheen te eng en er kan maar een grote en een kleine brandweerauto geparkeerd staan en er zijn slechts 8 parkeerplaatsen voor de brandweerlui. Te krap bemeten, ja dat wisten we al. Maar 1750 m 2 in plaats van de verwachte 2250 m 2 • Hoe kan dat nou, vragen we ons af? Veel te weinig werk- en oefenruimte ruimte rondom. Daarvoor moeten ze weer op de misse van Toon Langens zijn. Hoe kan 't, hoe kan 't??? Er is al helemaal geen plaats voor een duiven-inkorfcentrum. Maar het gebouw wordt zo mooi, dat we de rest graag voor lief nemen. De commandant denkt al kleinschalig. "Als de Haan kraait, zijn wij er voor klaar", roept Wim. Dus waarom dit gezeur. En de duiven ... wachten nog wel. Koninginnedag en 4 mei gaan we volgende keer bespreken. Het programma ziet er goed. De opzet is weer uitstekend. We hopen, dat op 4 mei ook over Geffen om precies 20.00 uur de stilte valt. Vorig jaar waren we van slag. Dat mag niet meer gebeuren. 5 Mei, bevrijdingsdag wordt helaas niet gevierd. Er is nieuws over deA59. Bouwtijd 2 1/2jaar. Veel voorlichting. Een drukbezochte avond in motel Nuland. Er blijven steeds 4 rijstroken beschikbaar(open), 3 verkeerslichten worden buiten werking gesteld: Een in Nuland, een bij het Autotron en de derde bij het Wapen van Rosmalen. De overgang naar de Rijckevorselseweg gaat helemaal opslot ook voor de fietsers . Er komt een info-centrum bij het Autotron per 1 augustus 2003, het hoofd voorlichting van het bouwconcern," de Poort v.d. Bosch", Ronald Panis geeft goede en uitgebreide voorlichting. Er komt informatie via Dagbladen, de Streekwijzer en via de Bossche omroep Er moeten nog 240 vergunningen worden aangevraagd met betrekking tot bestemminswijziging, sloop, ombouw, verkeersvoorzieningen enz ...


Toch zal er meer sluipverkeer zijn. Toch goed dat we dan voorrangsborden plaatsen bij de drempels in de buitenomwegen. Op de Coppensdijk zal het nog drukker worden. Het pleidooi van de gemeente via de burgemeester om i.p.v. een fiets- en voetgangerstunnel een van alle kanten zichtbare overgangs(brug) te maken heeft nog geen resultaat opgeleverd. Zo'n fiets-voetgangersbrug in een U-vorm zal gauw een te steile helling hebben. Alle fietsers moeten voorlopig via Weerscheut en de Coppensdijk. De pastoor moet via Heesch of Nuland/ Rosmalen Vinkel gaan bedienen. Mogelijk komt er een helicopter of ander hemelvaartuig met landingsbaan bij de Bonkelaar en het Pastoor Vogelplein. De Paasdrukte is voorbij. Het was een Goede Pasen dit jaar. De vieringen zijn goed bezocht m.u.v. de Goede Vrijdag-avond-viering om 19.00 uur. Toch veelbetekenend om Pasen te bereiken. Toch even door de doodsnood, de leegte, de verlatenheid, de pijn, de verwarring en in stilte huiswaarts keren om straks het Licht te ontvangen. De Paaswake was indrukwekkend. De totaal donkere kerk en het eerste licht van de Paaskaars, doorgegeven aan honderden lichtjes, die geleidelijkaan de hele kerk vullen en waarin dan de PAASJUBELZANG klinkt. De Paasdagen waren drukbezocht vol vreugde-gezangen en het Groot Halleluja! De pastoor was dan ook erg

dankbaar en vol lof jegens alle medewerkenden en aanwezigen. Op naar een ander Feest "Effe naor Geffe" op zoek naar de Geffenaar van het jaar 2003, we hebben weer een opdracht. In Nuland was weer eens verwarring (komt meer voor) omtrent de inschrijving voor de te bouwen woningen op Heiduinen. Waar moeten we zijn? Bij woningbouwstichting "de Kleine Meijerij" of"Maasland". Het leidde tot paniek en bijna tot opstand. Maar het is "MAASLAND". De nieuwe subsidieverordening doet hier en daar zeer. Ook de Carnavalstichting moet inleveren. De stichting is bang, dat er geen geld meer is om jongeren te stimuleren te bouwen aan optochtwagens en er dus weer meer Hangjeugd komt. Moeizaam leggen we ons neer bij de verzuchting: "De politiek heeft beslist, je zult je erbij neer moeten leggen". Dat is toch te gemakkelijk. Met goede feiten, de juiste motivatie en goede cijfers moet hier en daar toch wat te repareren zijn. Van stamtafel 177. Voor op- en of aanmerkingen de Prins tel. 0412640982. Volgende stamtafel op zondag 11 mei, weer in café GOVERS van 10.30 tot 12.00 uur met napraat tot 12.30 uur dan onder voorzitterschap van Wim van Miltenburg. Ook U bent van harte WELKOM!!!

Unze hmdige werkplaatsmedewerker gaat met pensioen en dus z1Jn we op zoek naar een vervanger. Wij zoeken iemand die op parttime basis gedurende een aantal uren per dag en een aantal dagen per week onze werkplaats en het buitenterrein onderhoudt. De grotere klussen zoals jaarlijks onderhoud van tuin en werkplaats worden door derden verzorgd. Van de medewerker verwachten wij dat hij diverse werkzaamheden verricht zoals: • werkvloer opgeruimd houden • machineafval gesorteerd opruimen • afvalbakken legen • buitenterrein vegen • tuin regelmatig bijhouden • alle overige relevante werkzaamheden Alle hulpmiddelen zijn aanwezig en het kunnen rijden of het willen leren rijden met een heftruck zou meegenomen z1Jn. Wij zoeken voor deze functie iemand die nog graag enkele uren per dag in het arbeidsproces wil meedraaien en redelijk zelfstandig bovenstaande werkzaamheden kan uitvoeren. Voor nadere informatie of interesse voor deze functie kunt U tijdens werktijd telefonisch contant opnemen. Telefoon: 073 - 532 29 81 Bekkers Metaalspuitwerken B.V. Bedrijvenweg 10, 5386 KA Geffen 9


BLAASKAPEL DE POMPZWENGELS Opname cd Dinsdagavond 15 april jongst leden zijn de eerste drie nummers opgenomen voor de enige echte Pompzwengel CD! ! Een beetje gespannen en onwennig werd er eerst even ingeblazen, maar daarna liep het als een trein. Iedereen was super geconcentreerd en enthousiast over het feit dat na jaren het dan toch eindelijk ging gebeuren. Wat is er nou mooier voor een blaaskapel dan een eigen cd op te nemen, niks toch?! Er zullen nog een aantal zaterdagen en dinsdagavonden doorgebracht worden in de studio, er zal nog hard gerepeteerd worden, de puntjes zullen op dei gezet worden om ervoor te zorgen dat u volgend jaar deze geweldige cd van deze blaaskapel kunt kopen. Wij houden u op de hoogte ... noteert u alvast ergens achter in uw agenda of op de kalender 25 januari 2004 cd presentatie Pompzwengels, dan bent u er zeker van dat u dit niet hoeft te missen. Kioskfeest 14 juni Ja, ook dit jaar wederom een grandioos kioskfeest, de diverse blaaskapellen hebben zich aangemeld, het een en ander is geregeld kortom we zijn er klaar voor! Er zullen dit jaar een paar, voor u, onbekende blaas-

kapellen optreden maar voor De Pompzwengels zijn ze zeker niet onbekend. Het belooft écht een feest te worden op top niveau. Neem bijvoorbeeld de Zwarte Fanfare uit Aarle Rixtel, zij weten wat muziek maken is en maken van ieder optreden een feest. .. Dus kom op 14 juni naar het dorpsplein en geniet van een gezellige muzikale avond! Met vriendelijke groet, Blaaskapel De Pompzwengels

DANKBETUIGING Omdat het onmogelijk is om iedereen persoonlijk te bedanken, willen wij langs deze weg iedereen danken voor de belangstelling en steun bij het overlijden van mijn man/ons pap Theo Bloks In het bijzonder Dr. Smit-Nahon, Dr. Berkelaar, Pastoor Scheepers en de avondwake. Ria Bloks-van Rooij Mirelle en Sander Anika en Roel

A LA CARTE DINEREN

Voorgerechten vanaf€ 2.95 Soep€ 3.25 (stokbrood en kruideboter) Hoofdgerechten vanaf€ 9.50 Nagerecht (buffet)€ 4.25 Surprise menu (3 gangen)€ 19.50 Kindermenu€ 5.50 Ook kunt u nog reserveren : voor ons 5 gangen buffet en voor de zondagbrunch. Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Bourgondisch Pannen Voor maar€ 16.50 per persoon onbeperkt eten Inclusief: een keuze uit 2 soorten soep, hoofdgerecht Bestaande uit: verschillende vleessoorten, groente, salades, sausjes, aardappeltjes. Nagerecht (buffet vorm) € 3.50 per persoon 10

Aktie Aktie Aktie Aktie Aktie Aktie Bij inlevering van deze advertentie bij het a la carte dineren. Op ieder tweede hoofdgerecht€ 5.00 korting, en op het Borgondisch Pannen per persoon€ 2.50 korting per persoon.

Openingstijden : Vrijdag van 17:00 tot 21:00 uur (reserveren gewenst) Zaterdag van 17:00 tot 21:00 uur (reserveren gewenst) Zondagbrunch van 11.30 tot 14.00 uur 17:00 tot 21:00 uur 7 dagen per week geopend op reserveringen vanaf 12 personen. Voor meer informatie: Partycentrum Buffeterie "de Schans" Kerkstraat Sa 5386 AC Geffen Tel: 073-5341320 Fax: 073-5320822 Online reserveren via www.deschansonline.nl


"ECHTE OUWELUI. .."! ~~;--, 17 April jl was een dag vol verrassingen voor het gouden bruidspaar Gon Dielissen en Hein Schuurmans: prachtige gouden versiering aangebracht door de buurt... (buur)molen "De Vlijt" in de vreugdestand .. . oud-burgemeester Netten én de huidige burgemeester Boelens kwamen feliciteren .. . heerlijk gebak, compleet met trouwfoto van de overbuurvrouw... en een geweldige Brabantse koffietafel geregeld door de buren ... ! Vijftig jaar geleden op dezelfde dag tekende Hein (78 j .) en Gon (79 j.) het huwelijkscontract in Rosmalen waar Gon woonde - op het gemeentehuis. "We kregen er toen een borreltje bij!" De kerkelijke inzegening vond later in september plaats. Hein is geboren en getogen Geffenaar: zoon van Toontje "Gijsen" Schuurmans en Joan Hermes. Hij komt uit een gezin van tien kinderen en woonde in 't Veld. Zijn vader werkte als brouwer in de Brouwerij van Harrie Schouten. "Na de lagere school ging je meteen werken" vertelt Hein, "vandaag van school af, morgen gekeurd worden en overmorgen aan het werk!" Hein ging naar Zwanenberg. In oorlogstijd dook hij onder. Vervolgens werkte hij 23 jaar bij bloemisterij/tuinderij van Nuland en daarna 13 jaar als hovenier bij de afdeling Openbare Werken van de (toen nog) gemeente Geffen. Zijn maatjes uit die tijd waren: Koos van der Heijden, Pietje Rovers, Toon van Herpen, Harrie van Erp, Willy van Venrooij, Toon Cremers en Tiny van Erp. Gon had 'werkhuizen' in Den Bosch, ook de eerste vijf jaar van hun huwelijk. Ze kregen twee kinderen Tonny en Jolanda: "de geboorte van ons eerste kind was een hoogtepunt in ons leven" vindt het gouden paar. De familiekring werd uitgebreid met vijf kleinkinderen Chantal, Dominque, Sebastiaan, Danique en Joëlle. Inmiddels zijn Gon en Hein ook de trotse overgrootmoeder en - vader van Demi en Fenna. Ze leefden een eenvoudig leven: vakantie naar verre landen hadden ze niet. "Vakantie was voor ons als we 14 dagen actief waren met de honden op de keuringsdagen in de buurt. Ik geloof dat we ooit eens naar de diertuin zijn geweest en Gon heeft nog nooit in de trein gezeten! Ze heeft wel gruwelijk hard solex gereden!" lacht Hein. Gon en Hein Schuurmans: twee actieve mensen tot op heden. Gon - ietwat slecht ter been vanwege een heup-

operatie en een beenbreuk na een ongeluk - is elke maandagmiddag te vinden in het Oude Klooster om met "Nijvere Handen" schorten en tafelkleden te verfraaien met borduurwerk. Ze houdt eveneens van prijskaarten en kienen. Hein is in Geffen bekend als 'een hondenman' ! Hij is al meer dan vijftig jaar lid van P.H.V "De Trouwe Helper", heeft diverse prijzen gewonnen met het africhten van zijn politiehonden en is (actief) erelid! Hij gaat nog steeds vier keer per week trainen met Basco ! "We moeten echt plannen om bij hen op bezoek te kunnen" zeggen de kinderen. "Als je zonder afspraak komt, mag je blij zijn dat ze thuis zijn!" Tonny en Marja, Jolanda en John vinden dat hun (schoon)ouders "echte ouwelui" zijn. "Ze zijn belangstellend voor het wel en wee van hun kinderen en (achter)kleinkinderen; ze helpen altijd; je kunt overal mee aankomen; ze staan ons bij met raad en daad; we zijn altijd welkom en ze willen gère alles weten!" Danique vindt dat opa lekker kan plagen en hij kan alles maken! Terugkijkend op de vijftig huwelijksjaren zeggen Hein en Gon, niets meer te wensen te hebben. "De kunst van een goed huwelijk is geven en nemen! De 'goeie', ouwe tijd kende veel armoe, maar was vaak gezellig met kaarten en buurten. Tegenwoordig staat de t.v. aan!" Het was gezellig terugkijken met dit gouden bruidspaar.. Wij wensen hen beiden nog vele gezonde jaren toe. Proficiat!

DE NIJVERE HANDEN Op zondag 30 maart jl. hield Handwerkclub "De Nijvere Handen" weer haar jaarlijkse verkooptentoonstelling. Het was een gezellige ochtend met veel bezoek en belangstelling. De uitslag van de loterij was als volgt: 1e prijs : 363 groen 2e prij s : 876 rose 3e prijs : 348 groen 4e prijs : 392 groen Se prijs : 891 rose Alle prijzen zijn inmiddels door de winnaars opgehaald. De naam van de leuke clown was HENRI CO; deze naam was door niemand geraden. De clown is toen verloot onder de deelnemers aan het raadspel en uiteindelijk gewonnen door M. v. Galen. Ook namens ziekencomité De Schakel willen wij iedereen heel hartelijk bedanken voor het bezoek. Tot ziens, misschien op maandagmiddag in 't Oude Klooster (voor 55+'ers) of tot het volgend jaar op onze verkoopochtend. '1 '1


@ GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. E-mail: postbus5 @maasdonk.nl Internet: www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen burgerzaken). OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 - 534 21 08. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrij dag van 09. 00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 073 - 534 21 08). SPREEKUREN Burgemeester: PC.J. Boelens na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, tst. 160 Wethouder J.A.M. Voennans Spreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, met uitzondering van de dinsdagen waarop een commissie- of raadsvergadering is. Wethouder E.J.A.M. van Heese Speekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur na telefonische afspraak, tel. 073-534 21 00, met uitzondering van de dinsdagen waarop een commissie-of raadsvergadering is. 12

Wethouder M.J.M. van de Ven Speekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur na telefonische afspraak, tel. 073 -534 21 00, met uitzondering van de dinsdagen waarop een commissie-of raadsvergadering is.

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk:. U kunt hiervoor terecht bij de heer van Bruggen of de heer van der Zalm. POLITIE Op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 - 12.00 uur kuntuhet gemeentehuis bellen (tel.nr. 073-5342100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken. CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30- 12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00 Overgangsregeling toewijzing bouwgrond/koopwoningen Sedert 1993 wordt in Maasdonk een puntensysteem toegepast voor de toewijzing van bouwgrond/koop woningen. Daarnaast is in 1997 een specifiek systeem ingevoerd voor de toewijzing van ouderenkoopwoningen (seni orenkoopwoningen). De laatste jaren blijkt dat het puntensysteem voor de toewijzing van bouwgrond/koopwoningen steeds minder aansluiting vindt bij de werkelijke huisvestingsbehoefte in Maasdonk:. In toenemende mate worden de wachtlijsten voor bouwgrond/koopwoningen in Geffen, Nuland en Vinkel aangevoerd door gegadigden die reeds een eigen woning bezitten in de duurdere prijsklasse, terwijl de huisvestingsproblemen zich voornamelijk voordoen bij ouderen (55+), starters (thuiswonenden) en doorstromers (huurders van een woning en eigenaars van een woning in de goedkope prijsklasse). Om die reden heeft de gemeenteraad aangegeven op termijn het systeem te willen vervangen. Daarop vooruitlopende heeft zij op 18 maart j 1. besloten om een overgangsregeling te treffen voor de toewijzing van bouwgrond/koop woningen in de plannen Heiduinen te Nuland en Vinkelzuid te Vinkel, aangezien deze plannen zeer waarschijnlijk eind 2003/begin 2004 in uitvoering zullen gaan. Het


huidige toewijzingssysteem voor ouderenkoopwoningen (seniorenkoopwoningen) blijft ongewijzigd. Dit artikel beperkt zich tot het verstrekken van informatie over de wijzigingen in het systeem van toewijzen van bouwgrond/koopwoningen voor de plannen Heiduinen en Vinkel-zuid. Te zijner tijd zal nadere informatie worden verstrekt over het aantal woningen, voor welke doelgroepen deze bestemd zijn en op welke wijze ze gebouwd zullen worden (in eigen beheer en/of projectbouw).

Overgangsregeling voor de toewijzing van bouwgrond/koopwoningen Essentie van de overgangsregeling is dat de bestaande methode van puntentoekenning (puntensysteem) gehandhaafd blijft, doch dat de wachtlijsten per dorpskern worden uitgesplitst naar de doelgroepen "starters", "doorstromers" en "overigen' . Starters Onder starter wordt verstaan: een inwoner van Maasdonk die 18 jaar of ouder is, minimaal 6 jaar onafgebroken in Maasdonk woont en geen zelfstandige woning ter beschikking heeft of heeft gehad. Doorstromers Onder doorstromer wordt verstaan: • huurder van een woning in Maasdonk, die tenminste 6 jaar onafgebroken in Maasdonk woont, een huurwoning vrijmaakt en geen eigenaar van de betreffende huurwoning is geweest, of • eigenaar van een woning in Maasdonk met een WOZwaarde tot en met € 160.000,00 (peildatum 1 januari 1999) die tenminste 6 jaar onafgebroken in Maasdonk woont en gedurende een periode van 10 jaar geen bouwgrond van de gemeente Maasdonk heeft gekocht. Overigen Tot deze doelgroep behoren alle gegadigden die niet voldoen aan de critria van starter en doorstromer. Opschoning van de wachtlijst voor bouwgrond/koopwonmgen In de 2e helft van april a.s. zullen degenen die reeds bij de gemeente staan ingeschreven voor bouwgrond/koopwoning en degenen die recent een inschrijfformulier daarvoor hebben ingediend, van de gemeente een inschrijfformulier ontvangen met het verzoek om dit in te vullen en terug te sturen. Na verwerking van de gegevens zullen per dorpskern de gegadigden gerangschikt worden naar de doelgroepen "starters", "doorstromers" en "overigen", waarbij de individuele puntenscore de plaats bepaalt op de betreffende doelgroeplijst. Gegadigden zullen schriftelijk van het resultaat van de opschoning op de hoogte gebracht worden. Mocht u voor bouwgrond/koopwoning staan ingeschreven en onverhoopt vóór 1 mei a.s. geen inschrij fformulier ontvangen hebben, neem dan kontakt op met de heer R. van Esch of de heer L. de Bekker telefoon (073) 5342100.

Ouderenwoningen (seniorenwoningen) Bij ouderenwoningen wordt onderscheid gemaakt tussen koopwoningen en huurwoningen. Ouderenkoopwoningen worden in de regel projectgewijze gerealiseerd en door de gemeente toegewezen. Zoals hiervoor vermeld vindt deze toewijzing plaats met toepassing van een specifiek toewijzingssysteem. Dit toewijzingssysteem blijft ongewijzigd. Indien in de plannen Hei duinen en/ofVinkel-zuid ouderenkoopwoningen gerealiseerd worden, zal de gemeente daarvan mededeling doen in de Streekwijzer. Gegadigden (55+) kunnen op dat moment voor het betreffende project inschrijven. Ouderenhuurwoningen worden in Maasdonk in hoofdzaak gerealiseerd en toegewezen door Woonmaatschappij Maasland te Ravenstein. In het bestaande gebied Heiduinen te Nuland is een aantal huurwoningen eigendom van Woningbouwstichting De Kleine Meierij te Rosmalen. Deze stichting voert thans overleg met de gemeente over de bouw van een aantal ouderenhuurwoningen in het nieuwbouwplan Heiduinen. Wij adviseren gegadigden voor een ouderenhuurwoning zich bij beide instellingen in te laten schrijven.

~

~Di' ...

~•

POE LIERDE RIJ JO VAN DRUENEN

,.

Broekstraat 8 •Geffen• tel. 073 - 5321493 • fax 073 - 5324173

BIJ AANKOOP VAN 1 KILO GEKOOKTE KIPWORST GRATIS 6 STEAKMESJES CADEAU

:;!Je amóachtetiike speciaList in miLrJ. en r;;-evo1eLte 13


Rabobank Het Maasland


W.I.K. NIEUWS Solisten concours We hebben de laatste keer echt niet voor niets gezegd dat muziek maken een kunst is. Sjonge, jonge wat werd er op 5 april jl. gemusiceerd daar in de Meent in Nuland, de deelnemers onderling maar zeker ook het toegestroomde publiek genoot daar zichtbaar van. Als we het even hebben over de deelnemers van onze muziekvereniging dan kunnen we wel zeggen dat er gepresteerd is op niveau. Sommige waren absoluut niet zenuwachtig, althans dat zeiden ze, en andere waren zo zenuwachtig dat de handen begonnen te trillen naar mate het optreden dichterbij kwam. De sfeer onderling was bijzonder goed, ze steunden elkaar achter de schermen waar nog even ingeblazen, gedanst of gedrumd kon worden. Gingen luisteren naar elkaars optreden, liepen direct de zaal weer uit na het optreden om te gaan vertellen aan die ander wat ze van het optreden vonden. Kortom saamhorigheid was er zeker aanwezig bij onze deelnemers en dat is nou het mooie van onze muziekvereniging: Jong en oud, majorette, slagwerker of blazers ze zijn er voor elkaar tijdens zo'n solistenconcours. Prachtig!! Aan het einde van zo'n concours ontvangt die deelnemer, die over de gehele dag gezien het hoogste aantal punten heeft gekregen van de jury die gigantische wisselbeker. Waarschijnlijk wordt het voor je een beetje saai maar wij kunnen het ook niet veranderen: Rens van Wanrooij heeft wederom deze beker mee naar huis genomen!!! Hij kreeg van de jury maar liefst 55 punten en dat is bijzonder maar dan ook bijzonder hoog. Rens namens onze vereniging nogmaals van harte gefeliciteerd met deze overwinning, volgend jaar weer?? Hieronder volgen de resultaten van de deelnemers van W.I.K. Majoretten jeugd A Lisa Steenbergen, Richelle vd Hurk, Derny vd Oever, Kimberly v Lokven, Fauve vd Ven, Jet vd Doelen, Bo v Tuijl, Marije v Haaren, Romy vd Cruijsen, Manon vd Hurk, Inge Schuurmans en Nicky v Rosmalen 48.2 punten plus le beker Majoretten jeugd B 49.5 punten plus le beker Melissa Jonker Majoretten jeugd C Imke en Lieke van Lith 44.2 punten Ilse Schuurmans 46.7 punten Melissa Jonker, Annika de Poot, Laurie Humpig, Angela vd Wouw, Stephanie Witlox en Lisa Coppens 50.9 punten plus le beker Lieke v Lith, Sanne vd Hurk, Martje vd Heijden, Fleur v Orsouw, Thera Baanl<: en Ilse Schuurmans 48.1 punten plus 5e beker Martje vd Heijden en Fleur v Orsouw 45.4 punten Sanne vd Hurk 45.1 punten

Majoretten 3e divisie Manon Megens, Carola Doodkorte, Janneke Sleutjes, Sanne vd Leest, Joyce Clement en Gerdiene de Poot 49.9 punten plus 3e beker Janneke Sleutjes 49.0 punten Sanne vd Leest 48 .9 punten Joyce Clement en Gerdiene de Poot 47.5 punten Slagwerk Intro 44.0 punten TimBongers 48.5 punten plus 2e beker Gerald de Poot 45.0 punten Lieke van Lith 46.0 punten Lizan Peters Slagwerk 3e divisie 49 .5 punten plus 2e beker Remco Doodkorte Slagwerk 2e divisie 46.0 punten plus le beker Gerdiene de Poot Blazers Intro A 43.0 punten RoyvdHurk 42.0 punten Ruben vd Meulenreek Blazers 3e afdeling Anne Schuurmans 42.0 punten Jan vd Zande 44.5 punten Roger Meeuws 44.5 punten Ilse Schmumans 43.5 punten Blazers 2e afdeling Dennis Doodkorte 45 .0 punten Harm Stadhouders 48.0 punten Jan vd Zande, Harm Stadhouders, Paul v Vucht en Den" nis Doodkorte 49.0 punten plus le beker Blazers 1e afdeling Paul v Vucht 51 .0 punten plus 1e beker Ilse v Boekel en Rikko Brands 48.0 punten Rikko Brands 45.5 punten Blazers Uitmuntend Rens v Wanrooij, Rien v Wanrooij, Patrick v Wanrooij, Chris-Jan v Dinther, Harm Wingens, Harm de Veer, Jan Menkehorst, Huub Heijmans, Marc v Rooij, Adrie v Lieverloo, Adv Rooij 46.0 punten Willie van Erp 53.0 punten plus 2e beker Rens van Wanrooij 55.0 punten plus le beker !!!! wisselbeker!!!! Rien van Wanrooij 44.5 punten

Rectificatie optreden Studieorkest In de vorige Torenklanken stond vermeld dat het studieorkest op zaterdag 12 juli de Mis muzikaal op zou luisteren, dit is echter niet correct de datum moet zijn 21 juni aanstaande. Agenda 04mei fanfare optreden in kerk 21 juni studieorkest optreden in kerk 29 juni grandioos majoretten spektakel in de Geer Muzikale groet, Muziekvereniging W.I.K. 15


ACTIVITEITEN V.V. NOOIT-GEDACHT Op 17 mei a.s. van 8.45 tot 17.00 uur wordt er een groot E- en F-toernooi georganiseerd. 's-Morgens zullen de F-pupillen in 8 poules van 6 teams strijden voor de winst. 's-Middags zijn de E-pupillen aan de beurt. Zij spelen ook in 8 poules van 6 teams. Tijdens deze dag zullen circa 1000 kinderen actief zijn op ons sportpark. Het is ieder jaar werkelijk een schitterend gezicht om onze kleinste jeugd (6 tot 10 jaar) in actie te zien. Belangstellenden zijn van harte welkom om deze grootse happening bij te wonen. In het weekend van 23 t/m 25 mei is er voor de derde keer een groots Einde Jaars Kamp op sportpark De Biescamp. Onze gehele jeugd, dus alle leeftijdsgroepen, nemen deel. Meer dan 270 van onze meisjes en jongens hebben ingeschreven. Een afgestemd programma wordt uitgewerkt voor zowel de thuisslapers (E- en F-pupillen) als de tentgapers (brengen tenminste een gedeelte van de nacht door in tenten op het sportpark). Tijdens dit Einde Jaars Kamp wordt er ook een Playback-show gehouden waar ieder team een act opvoert. Op vrijdag is er binnen de bebouwde kom van Geffen tussen 21.30 uur en 24.00 uur een nachtspel. We proberen natuurlijk de bewoners zo weinig mogelijk overlast

te bezorgen. Op zaterdag zal zowel 's morgens als 's middags een spel in het dorp gehouden worden. Een Play Back Show op zondag 25 mei is de afsluitende activiteit van het Einde Jaars Kamp. Maandag 9 juni a.s. (2e pinksterdag) wordt, nu voor de 21 e maal , de finale-dag gehouden van de JEUGD PENALTYBOKAAL bij v.v. Nooit-Gedacht te Geffen. Een evenement waar de jeugd elk seizoen opnieuw naar toe leeft. Ook dit jaar is het, dankzij de medewerking van een aantal middenstanders, weer gelukt een top-doelman naar Geffen te halen. Op deze finale-dag zal het doel verdedigd worden door ROB VAN DIJK van R.K.C. Aan deze finale nemen, per elftal/ groep de 3 spelers( sters) deel die door de voorronden zijn gekomen. De voorronden zijn op trainingsavonden gehouden voor alle teams. Doelverdedigers in de voorrondes waren Perry Nikkels, Ronnie Swanenberg, Wilbert van Rooij, Marinus van der Heijden, Leon vd Leest en Hennie vd Kamp. Ook dit jaar zullen de sponsors hun penalty's weer gaan nemen. Tedere sponsor zal dit jaar zelf de penalty's nemen. Een speciale Sponsor-wissel-bokaal wordt door Nooit Gedacht aan de winnaar aangeboden. De finale start om 12.30 uur met een defilĂŠ en de officiĂŤle aftrap is om 13 .00 uur. Het einde van de finale-dag is gepland omstreeks 16.30 uur. Het geheel zal muzikaal worden opgefleurd door fanfare WI.K.

Kom langs tijdens:

''WEEK VAN HET HUISDIER'' (van 17 t/m 24 mei) *Diverse actie's *Foto-wedstrijd; breng een leuke vakantiefoto van uw huisdier bij ons langs en maak kans op een digitale camera of een andere prijs

DIERENSPECIAALZAAK &VEEVOEDERS

B. de Kinderen v.o.f. Molenstraat 32, Geffen. OPENINGSTIJDEN: ma Urn vr 13.00 - 19.00 u zaterdag 8.30 - 17.00 u

16


Bridgeclub

" • G effens

f

• Doublet ■

Op dinsdag 8 april werd na een zeer spannende strijd de vierde - en laatste - serie van vier zittingen van dit seizoen afgesloten. De uitslag is: Groep A (geel) 1. Echtp.van de Logt 2. Dames Boeijen-Schouten 3. Dames van den Hurk-Noy 4. Mevr.Lucius-Dhr.de Haas 5. Echtp.van Druenen 6. Dames van Beek-Szovan 7. Echtp .Luijben 8. Mevr.Loohuij s-D hr. Christiaens 9. Dames Essenberg-van Hooij 10. Echtp.van Zutphen 11. Dames Droog-van Etten 12. Mevr.Verhoeckx-Dhr.van Weert 13 . Echtp. van Alebeek 14. Echtp.van Herpen

58.25 55.82 53.91 52.43 51.56 51.30 50.61 47.83 47 .22 47.05 46.88 45 .92 D 45.31 D 41.67 D

Groep B (rood) 1. Echtp.van der Meijden 2. Dames Jonker-Roelofs 3. Dames van Druenen-de Haas 4. Mevr.de Veer-Dhr.van de Ven 5. Heren Jonker-Roelofs 6. Dames Raaij makers-Wolkenfelt 7. Echtp.Hanegraaf 8. Mevr.Rouppe vd Voort-Dhr.van Galen 9. Dames Bos-de Jong 10. Echtp.Bijl 11. Echtp.Ceelen 12. Heren van Bon-Goorsenberg 13. Echtp.Sollewijn 14. Echtp.Acke

53.39 P 52.17 P 52.00 P 51.91 51.82 51.56 51.04 50.87 50.87 50.52 48.44 47.66 D 45.05 D 42.71 D

11. Dames van Lieverloo-de Bresser 12. Dames van Noort-Weerens

45.21 D 39.27 D

Groep D (blauw) 1. Mevr.Binos-Dhr.van de Bergh 2. Mevr.van de Burgt-Dhr.de Jong 3. Dames van de Akker-Boereveen 4. Dames van Bon-Janssen 5. Echtp.de Rooij 6. Echtp.Vogels 7. Mevr.Ruijsink-Dhr.van Hout 8. Dames van de Brink-van de Ven 9. Dames van de Berg-Toebast 10. Echtp.van Loosbroek 11. Dames Breeks-Maasdijk 12. Dames Vervoort-Koenders

59.58 P 55.52 P 55 .00 P 53.33 53.23 51.04 48.54 48.44 44.69 43.44 43 .23 40.00

Nederlandse

Ï

vrienden

de

van

Hartstichting hartstichting

Hartstichting bedankt collectanten en inwoners van Geffen. De jaarlijkse collecte tijdens de Nationale Hartweek in Geffen heeft dit jaar€ 2270,99 opgebracht. Inclusief de bedrijvencollecte die dit jaar€ 275,00 bedroeg. In vergelijking met vorig jaar hebben we nu een meeropbrengst van€ 93,86. Dit is een heel mooi resultaat, waar we terecht trots op kunnen zijn. De vrienden van de Hartstichting Afdeling Geffen danken de gulle gevers. Ook een dank-je-wel voor de zesendertig collectanten, die dit mooie bedrag hebben ingezameld. Vrienden van de Hartstichting, Comité Geffen. Lenie Willemse, Rien van den Berg, Kees Jongeneelen

s

lvl Ctt"evn,{Cv \+

Groep C (oranje) 1. Echtp.van Grinsven 2. Dames Berten-Rasing 3. Dames Baart-Lambregts 4. Heren Baart-Lambregts 5. Dames Alkemade-Zeeuwen 6. Dames van Houten-Molkenboer 7. Dames van de Boom-Willems 8. Heren Pronk-Vrolijk 9. Dames Boeijen-Stekelenburg 10. Mevr.van Dielen-Dhr.de Kort

58.13 P 57.92 P 56.67 P 51.35 50.94 50.52 49.79 47.71 46.98 45.52 D

~<(,(\

--------"'!!,:::-..~

Peppeldreef 17 • Tel. (073) 532 77 55 Complete gezichtsbehandeling vanaf€ 19,50

Aktie: tot 30 mei 2003 alle gezichtscrèmes 10% korting 17


Dit wordt U aangeboden door:

WINKELIERS- HORECA VERENIGING Winkelier• ;..,

H

G

•f

0

r

f \,

~è Vereniging

Moederdagactie Laat Moeder stralen!!!!!

Bij iedere aankoop 1 lot. Deze actie loopt van Maandag 28 april t/m Zaterdag 10 mei.


Raadsvergadering 22 april 2003 Op de dag na Pasen is er weer een raadsvergadering. Op de agenda prijken onder andere de volgende twee interessante ptmten: Initiatiefvoorstel woningbouw In het bestuursakkoord van de nieuwe coalitie in Provinciale Staten ziet de VPM grote kansen voor de realisatie van extra woningen in onze mooie gemeente. Daarom wordt op aandringen van een wakker achterbanlid een initiatiefvoorstel gelanceerd. Daarin verzoekt de VPM het College expliciet hoge prioriteit te geven aan het benutten van die kansen. Het voorstel mag rekenen op de sympathie van alle fracties in de Raad. Het College is nu aan zet! Fietstunnel Duyn & Daelseweg-Coppensdijk In het bestek voor de nieuwe snelweg staat ter hoogte van Vinkeloord een lange fietstunnel opgenomen. Het College wil die tunnel daar bij nader inzien liever niet in verband met de sociale onveiligheid van een dergelijke fietstunnel. De tunnel heeft namelijk een U-vorm,

Laat de bammetjes eens lekker thuis

'1.yeci11\

€ 11.Q € 4 so € 7so

Lunch rol, per stuk 3 Saucijzen én 3 Roomschijven Bief-/Baklapjes, soo gram naturel of gemarineerd

Gebraden gehakt, 100 gram

Q90

uit eigen keuken

Geldig van 5 tot en met 10 mei 2003

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT 3 Heerlijke verse rauwkosten uit eigen keuken - Geffense rauwkost - Oosterse rauwkost - Orientaalse rauwkost ~ Keurslagerij

~ ~!~t!~!: KEURSlAGER tel. (073) 532 58 91

Geffen

wat inhoudt dat iemand die de tunnel infietst, het eind ervan niet ziet. In plaats van de tunnel ziet het College van B & W liever een verbinding in de vorm van een fietspad. De VPM is gevoelig voor de argumenten van het College en stemt daarom in met onderhandelingen hierover met de Provincie. Hopelijk leiden die tot het gewenste resultaat. Beste stuurlui Kent u het spreekwoord "De beste stuurlui staan aan wal"? Spreekt het u, net als mij, meer aan om actief mee te werken aan een beter Maasdonk? Word dan lid van de VPM! Meer weten? Bel of mail mij dan: 073-5324628 / charlesvanherpen@hetnet.nl

Namens de Vooruitstrevende Partij Maasdonk, Charles van Herpen

VOCAL GROUP DEN BOSCH Op zaterdagavond 24 mei 2003 om 19:00 uur zal Vocal Group Den Bosch de kerkdienst opluisteren met haar zang. De Vocal Group is een gospelkoor dat in 1991 in Den Bosch werd opgericht. In dat jaar werd vanuit de Heilige Geestkerk een beatmis live opgenomen en uit; gezonden door de KRO. De componist van deze mis Sjef van Rooij en zijn zus Marij van Heijster-van Rooij pakten toen het idee op om met een aantal koorleden verder te gaan met het beoefenen van de gospelmuziek. Zo ontstond een koor van ongeveer 20 zangers en een vast combo dat de afgelopen 10 jaar optreedt in vele kerken in Brabant maar ook ver daarbuiten, van Leeuwarden tot Kerkrade. De Vocal Group zingt gospel in vele stijlen: reggae, close harmony, black gospel, rock, funk, blues enz enz. Naast typische koornummers is er ook ruimte voor solistische invulling en bijna ieder lid in de groep zingt dan ook solo. In 1999 werd de eerste cd "Get on board" uitgebracht, een cd waarop de grote varieteit aan muziekstijlen is terug te horen. De vocal Group zit ondertussen niet stil en is in 2002 begonnen aan de opnamen voor een tweede studio cd waarop echter ook de registratie van een mini-concert zal staan, want vooral live is de groep op zijn sterkst. Met name door een combinatie van enthousiasme en muzikaliteit. De vocal Group verzorgt missen (weekend vieringen) maar ook worden huwelijksvieringen opgeluisterd en concerten gegeven. Het repertoire is zeer uniek materiaal uit vooral Amerika en daarnaast eigen composities en teksten. Maar natuurlijk ontbreken de standards zoals Oh happy day, To rny father's house en Go like Elijah niet op het repertoire. 19


MARIASCHODL Project: Gezondheid

In de periode van 7 tot en met 17 april 2003 hebben de leerlingen van de Mariaschool uit Geffen gewerkt aan een project over gezondheid. Dit project werd op maandagmiddag 7 april gestart met een prachtige toneelvoorstelling gespeeld door enkele leden van de toneelvereniging Geffes Volk. De leden wisten de kinderen op een enthousiaste manier te boeien en lieten op een speelse manier de kinderen zien dat gezond eten en goed bewegen belangrijk zijn voor een goede gezondheid. Het gezondheidsproject bestond uit drie deelthema's, aangepast aan de interesse van de kinderen. De groepen 1-2 hebben vooral aandacht besteed aan gezonde voeding. Een en ander werd gecombineerd met de voorbereidingen op Pasen. Zo hebben de kleuters o.a. broodhaantjes gebakken en palmpasenstokken versierd met allerlei gezonde lekkernijen. De bejaarden van het verzorgingscentrum De Heegt werden op vrijdag 11 april met een palmpasenstok verrast!! De groepen 3-4-5 hebben vooral aandacht besteed aan gezond bewegen en de medische hulpverlening. Zo zijn de kinderen op bezoek geweest bij tandarts Bovenkamp

,.

en apotheker Braakhuis en is Wilma van Erp op school, met behulp van dia's, komen vertellen over het ziekenhuis. Ook hebben de leerlingen een wandeltocht gemaakt en zijn zij gaan bowlen in Nistelrode! De leerlingen van de groepen 6-7-8 hebben de aandacht specifiek gericht op de uiterlijke verzorging. Zij hebben workshops kunnen bezoeken met o.a. pedicure, voetzoolreflexmassage, schoonheidsspecialiste, kapster en sieraden maken. De leerlingen hebben als afsluiting van het project een gezondheidskrant samengesteld waarin zij verslag doen van de verschillende activiteiten. Aan het project hebben vele ouders, vrijwilligers en plaatselijke ondernemers hun medewerking verleend. Een speciaal woord van dank voor het bestuur van het Wit Gele Kruis-fonds, bakker van Hoorn, Jacqueline Mossel, Ine Langens, Marjon Schuurmans, Ginn Verbruggen, Thea van den Bosch, tandarts Bovenkamp, apotheker Braakhuis en Wilma van Erp. De leerlingen en het schoolteam willen al deze mensen van harte bedanken voor de verleende hulp en medewerking! Het was geweldig!!!

GEVONDEN Donkerblauwe gymtas met gymspullen. Is blijven liggen bij Jo Spierings.

Joy of Perfection

ER schilders

Ernis Schilders Berghemseweg 153 5348 CC Oss 20

0412 - 64 37 08 Tel. Fax 0412 - 64 55 36 E-mail ernisschilders@levix.nl


Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur- Houtrecycling

~

rn8:tudio

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss

Tel. 0412 - 62 22 91

Jeanne Nikkels

Fax 0412 - 63 72 06

Veldstraat26a, 5386AZ Geffen.tel.073-5322685

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail info@nasafbouw.nl

Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 532 12 57 Fax (073) 532 29 85

Wij verzorgen voor u:

* * * * *

*

J

Zaal voor:

verlijmen van kalkzandsteen leggen van afwerkvloeren het bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten het aanbrengen van spackspuitwerk het aanbrengen van buitengevel-isolatie het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

bruiloften - partijen - vergaderingen

SCHOENEN & SPORT

0 /50SPIERINGS

"Vww.na sa[b()uwr1 1

Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91

VAN DER DOELEN Wie heeft voor u de voordeligste autoverzekering?

Delta Loyd lnterpolis Nationale Nederlanden Centraal Beheer Amev RVS Aegon

Stad Rotterdam Univé

In Nederland kunt u kiezen uit tientallen autoverzekeraars. Als onafhankelijk adviseur kunnen wij l<lezen uit bijna alle autoverzekeringen Welke voor u de beste en voordeligste is vertellen wij u graag. Kloosterstraat 44, 5386 AT Geffen Tel 073 "532 55 10, Fax 073 ~ 532 55 60

HYPOTHEl<EN

PENSIOENEN

,,,. ·C A..F.E.;

VERZEKERINGEN

Alles vers uit eigen bakkerij

-

GC>V'.F;~ G:E;FF:EJSr

Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929


CDA AFDELING MAASDONK In- en bijwoonregeling In politiek Nederland, maar ook in politiek Maasdonk, is er waarschijnlijk geen onderwerp waarover de laatste maanden meer gesproken is dan over de in- en bijwoonregeling. Ongeveer een jaar geleden is Maasdonk door de Inspectie teruggefloten omdat de in- en bijwoonregeling te ruim was. Boekel heeft de zeer beperkte regeling niet geaccepteerd en uiteindelijk de mening bij zowel de minister als bij de provincie weten te veranderen. Al tijdens de beschouwingen is, onder aanvoering van Dorpsbelangen en het CDA, hierop ingespeeld door aan te geven dat als er ruimte komt dit direct op de politieke agenda geplaatst moest worden. In de raadsvergadering van 18 maart is het kader en de procedure vastgesteld, waardoor in Maasdonk zo snel mogelijk een regeling beschikbaar is, die voldoet aan de wetgeving, goedgekeurd is door de provincie en niet te vergeten, die voor iedereen binnen Maasdonk hetzelfde uitgevoerd kan worden. De inwoners van Maasdonk zullen op de hoogte gehouden worden over de regeling, waaraan voldaan moet worden en wanneer de regeling goedgekeurd is (het CDA denkt dat dit in de tweede helft van 2003 is). Vinkel Zuid De plannen voor Vinkel Zuid krijgen steeds meer gestalte. Het college heeft op initiatief van de coalitie-partijen (VPM, Dorpsbelangen en CDA) de gesprekken met provincie en de ontwikkelingsmaatschappij "Ruimte voor Ruimte" gevoerd. Het resultaat is zeer goed. Het ontwikkelen van een woonwijk in Vinkel leek tot voor kort onmogelijk, maar door bovenstaand initiatief ligt er nu een plan, waarin nog 4 7 woningen gebouwd kunnen worden. Hiervan zullen 32 woningen bestemd worden voor starters en senioren. Er moeten nog diverse stappen genomen worden, maar de komst van extra woningen in Vinkel lijkt meer dan reĂŤel. Hei duinen Het CDA hoort vaak het geluid dat het allemaal toch wel erg lang duurt, voordat er iets gerealiseerd wordt. Als voorbeeld wordt dan vaak Heiduinen genoemd. Het CDA wil er nogmaals op wijzen, dat tot voor enkele maanden de kans dat er ooit gebouwd mocht worden op Heiduinen minimaal was. Heiduinen lag in het waterwingebied en de wetgeving gaf aan dat er gewoon NIET gebouwd mocht worden. Wij durven gerust te zeggen dat door de politieke lijnen van het CDA er toch goedkeuring is gekomen voor het plan Heiduinen. Voorwaar een resultaat om trots op te zijn. Blijft natuurlijk dat Heiduinen nog wel in het waterwingebied ligt, wat consequenties kan hebben voor de manier hoe het plan uiteindelijk uitgevoerd moet worden. Het college is in overleg met de provincie hierover en heeft als opdracht meegekregen om de mogelijkheid voor bouw in eigen beheer zo groot mogelijk te maken. 22

Nu het plan om te bouwen is goedgekeurd heeft het CDA wederom de politieke lijnen gebruikt om te vragen naar de mogelijkheden om meer woningen te mogen bouwen in Heiduinen. Uit dit overleg is gekomen dat er mogelijkheden zijn om in plaats van 63 woningen circa 83 woningen te mogen bouwen, zonder dat dit het contingent aan zou tasten. Extra woningen voor Maasdonk dus. Het college is hier reeds mee aan de slag. Het voordeel hiervan is dat er mogelijkheden zijn voor kleinere kavels en daardoor nog meer jongeren en starters in staat zijn grond te kunnen verwerven. Centrumplan Zoals inmiddels bekend zijn de intentieverklaringen getekend. Dit betekent dat alle betrokken partijen in deze (scholen, woonrnaatschappij, verenigingen en politiek) tegen elkaar gezegd hebben dat dit plan het beste past gegeven de mogelijkheden. Nu de intentieverklaring getekend is kan gesproken worden over de conh¡ete uitwerking en over de financiele consequenties. Betrokken partijen hebben gezegd dat er eind oktober weer een mijlpaal is, waarop de haalbaarheid bekend moet zijn. Het CDA is van mening dat de inhoud van het invullen van het centrum van Geffen belangrijker is dan het moment. Dit is de enige mogelijkheid om het centrum van Geffen in zijn geheel opnieuw in te richten. Sportpark Duyn en Dael De plannen voor herinrichting van sportpark Duyn en Dael te Nuland zijn in een afrondend stadium. Op 15 april jl. heeft hierover overleg plaatsgevonden met Be Quick en Nulandia. Nu is de politiek aan zet. Planning is dat het voorstel behandeld zal worden in de vergadering van de adviesraad Welzijn op dinsdag 6 mei a.s. Vragen of opmerkingen Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Hans van der Biezen (5324129), Betsy van Bakel (5322735) en Mark van der Doelen (5324385). Ook kunt u mailen naar: rini.ven@planet.nl

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Bergstraat 26a, tel. (073) 5321544 Advertenties: Tolweg 7, tel. (073) 5322243 Redactieadressen: Tolweg 7, en Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@homc.nl Bezorging: v. Coothstraat 22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26a, (073) 5322586 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.


Ja, dat doen

we allemaal!

Aan-en verkoop ekerin

/ www.lmv.nl 1

Dorpsplein 13 Geffen ~ (073) 532 32 64

1

=1 ■

VAN ~ EESE PAR~NERS BV Makelaardij Assurantiën

~

LMV

Hypotheek ®adviseur

RIJWIELEN

(fjjonde4S

o.a. Gazelle _ _ _ _ __

TANKSTATION ..lftA • v1 Vervoer voor ziekenfonds -busie

• begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent.

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

• persoonlijke en deskundige begeleiding • vrouwelijke medewerkers

Kleding verander- en reparatiewerk. 11

BENILDA 11

Molenberg 6, te/.(073) 532 48 50 5386 DA Geffen/ Maasdonk Tel.: 0412 - 64 24 54 073 - 522 42 86

Maandag, Dinsdag, Donderdag, Vrijdag: 09.00 - 12.00 uur

andere tijden na tel. afspraak.

DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

Loonbedrijfen Grondverzet

~ - de Kinderen v.o~

Gebr. van Erp

Geffen, tel. 073 - 5325551 maandag t/m vrijdag 13.00 - 19.00 uur zaterdag 8.30 - 17.00 uur

OSS

GEFFEN

(0412) 62 22 13

(073) 532 19 95


Bouwen ... een persoonlijke zaak!

a

Hanegraaf B.V. , Geffen Bedrijvenweg 4, 5386 KA G e ffen Te l. (073) 53220 0 1 Fax (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN

HAGEKO GEFFEN

Bouwbedrijf

STALEN

KO Z IJNEN

OP M AA T

van Erp Geffen b. y. Richard Hanegraaf

f

De Zolder 1 - 53~6 B Geffen- telefoon {073) 532 36 68- fax (073) 5325552 www.vanerpbouw.nl

WIHABO DRUKKERIJ Voor al uw famil ie- veren igings- en ha nd e lsdrukwerk. Familiedrukwerk ke uze uit 7 coll e cties.

AUTOMATISERING

Met opgaaf va n iUis te ddtu m bq geboortekaarti es, drukkosten gratis.

Dorpstraat 46 5386 AN Geffen Telefoon: (073) 534 13 25 Telefax : (073) 534 13 23 E-mail: info@levix .nl www.levix.nl

Gratis persoonli jk foto-a lb um b ij geboortekaort ies. Ook voo r kopiee rse rv ice kunt u b ii ons terecht .

Kleurenkopieën en kleurenprinten tot A3. Grootformaat plotten tot 150 cm breed. Kopiëren van bouwtekeningen.

www.levix.nl

Tel

Hee st ers e w e g 13 - 5386 KT Geffen (073) 53 2 26 84 - fax (07 3) 532 47 95

e- mai l: d rukkerq@wi habo.n l - inte rnet: www.wihabo.n l

v.d. Bosc

. Wanrooy

V .O.F.

INTERIEURS

K E U K E N S

* Ambachtel ijke keukens naar uw wens gemaakt * Dealer Nieburg en RWK Keukens * Keukenrenovatie * Vervanging inbouwapparatuur (gratis ingebouwd)

Bezoek onze showroom na telefonische afspraak. DEALER:

C1000 ♦ Openingstijden:

van Herpen

Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

,,,

Ma_ t/m do 8.00-20.00 uur VrrJdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

rt:\

AUTO-EN ~ MOTORRIJSCHOOL

P. DE KIJIEIN Tel.: (073) 5324658 Autotel.: 06 - 53184263

SIEMENS

imperial lOKEH MEI l[CHNlfK Dl f OV!ilUIGI

:M:iele

Kerkstraat 25, Nuland Telefoon 073-5322774 ' ~ f N

R~~l!:l!Ai~,..,J,

~

~

"b

~

"'

~

'f'i, EN A'i'oo

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Renovatie projecten. Tel 073 532 34 69 Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl Spuitwerkzaamheden.