Torenklanken 2003 - nr 06

Page 1

41 e jaargang I nummer

sekretariaat: redaktieadres : advertenties : bank: druk: oplage:

s l april 2003

Bergstraat 26A, te lefoon (073) 532 î 5 44 Tolweg 7 en Veldstraat 13 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 WiHaBo Dru kkerij, Geffen î 750 exemplare n

30 APRIL KONINGINNEDAG IN GEFFEN

den bij de infokraam. Ook zijn hier leuke prijzen aan verbonden.

met als thema "De koninklijke familie in het nieuws"

VRIJMARKT Dit onderdeel is bedoeld voor alle Geffenaren. Je mag boeken, speelgoed of zelfgemaakte artikelen verkopen. Vanaf 11.00 uur kun je de kraam opbouwen. Om 13.00 uur wordt de vrijmarkt geopend. Voor een halve kraam moet je € 3,- en voor een hele € 6,- huur betalen. Meer informatie vind je in het reglement van de vrijmarkt dat verkrijgbaar is bij Theo Langens tel. 5324297.

KINDERFIETSOPTOCHT Kinderen die meedoen aan de optocht met versierde fietsen om uiterlijk 11 .30 uur verwacht op het Dorpsplein (Denk aan het thema). MELD JE DAN EERST BIJ DE JURY, die je versierde fiets, skelter of bolderwagen zal beoordelen. Er zijn 5 categorieen Rond 12.00 uur vertrekt de optocht, met muziekvereniging WIK voorop, door Geffen en dan kan iedereen zien, hoe fraai jij je fiets of skelter hebt versierd. De route van de optocht is als volgt: Dorpsplein - Dorpstraat - Kloosterstraat - Veldstraat - Lambertusstraat Tolweg - Dorpstraat - Dorpsplein. VOOR DE KINDEREN VAN DE ONDERBOUW Alle kinderen vanaf de peuterspeelzaal tot en met groep 5 kunnen meedoen met de spelletjes die op het Dorpsplein staan. Hiermee starten we om ongeveer 13 .15 uur. Melden bij de infolaaam waar een stempelkaart voor jou klaar ligt. Bij een van de spelletjes kunnen de kinderen verkleed op een podium poseren. Hierbij is het leuk om een foto van Uw zoon of dochter te maken. Breng dus uw Fototoestel mee. VOOR DE KINDEREN VAN DE BOVENBOUW Is dit jaar toch echt de klirntoren opgebouwd, bij de Rabobank. Verder kun je deelnemen aan de puzzel-skeelertocht door Geffen : start vanaf 14.00 uur (deelname is op eigen risico) . De kinderen hoeven zich niet van te voren aan te melden maar kunnen zich op deze dag aanmel-

OPEN PODIUM OP DE KIOSK EN TERRAS Op het Dorpsplein zal een gezellig terras worden ingericht. Er is live muziek van WIK, Ut gu vals en er is een discotheek. Kom dus naar het dorpsplein waar het elk jaar gezelliger wordt. OPROEP Een dergelijk evenement kan alleen slagen als er voldoende begeleiding bij de spelletjes aanwezig is. Daarom meld je aan als begeleider. AANMELDEN Vul het inschrijfformulier duidelijk in en breng het naar Foto-Video Cinerent, UITERLIJK 24 APRIL. Na deze datum is het niet meer mogelijk om in te schrijven. Het inschrijf formulier wordt op de scholen uitgedeeld.

KOPY INLEVEREN VOOR: 26 april (geldt ook voor e-mail kopy) verschijnt over 3 weken redaktie adres Tolweg 7 & Veldstraat 13


REGI(1Î

7

BANK

DE BANKIERDIEJE KENT U kunt bij ons terecht voor: • privé- (betaal-)rekening * met euro-pas (met pincode en chipper) * met creditcard * rood staan met privé-limiet * een speciale jongenrenrekening

• lenen * persoonlijke lening * doorlopend krediet * financieringen voor auto/boot/vakantie? * mix-krediet (lenen en beleggen)

• sparen * direkt opvraagbaar * belastingvrij sparen * bedrijfssparen * deposito's / vaste termijn ,,, automatisch sparen

• hypotheken * lineair / annuïteiten * spaar / leven / krediet * aflossingsvrij * combinatiehypotheken * beleggingshypotheken * hoog-/laagconstructies * met (premie-) depot

• beleggen * beleggersgiro * beleggingsfondsen * spaarfondsen * dividendfondsen '~mix-fund * rechtstreekse beursaankopen ,:, veel v1ijheid en lage kosten

• verzekeren * voor personen ,:, voor bedrijven * pensioenen en lijfrente * zorgverzekeringen * gunstige voorwaarden * een onafuankelijk advies * diverse maatschappijen

Onze openingstijden: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 09.00 - 12.15 en 13.15 - 17.30 uur vrijdag 09.00 - 12.15 en 13.15 - 19.00 uur 10.00 - 13.00 uur zaterdag en voorts op afspraak

IEi

www.lmv.nl Dorpsplein 13 Geffen ê/ (073) 532 32 64

(i, Makelaardij Assurantiën

12,s;;ïi Hypotheek

®adviseur

LMV

tl!UJUJ.

Café - Zaal 't Haasje I

vanwanrooij.nl

■ ■

e

Bouwen op vet wen vertrouwen

voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 53215 20

■ ■ ■

FOK)~

@b~ ....... :__~~

Tolweg 2 5386 BZ Geffen tel/fax 073-5325789 E-mail: cinerentgeffen@wxs.

Gebr. van Wanrooij

Bouwbedrijven

Broeks traat 2, Postbus 4, 5386 ZG Geffen Telefoon: 073-534 0400, Fax: 07 3- 5340499 Internet: ,vv,.,w.vanwan.rooij. nl

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *IJZERWAREN *TEGELS *BOUWMATERIALEN *GEREEDSCHAP *VERF *HANG- EN SLUITWERK *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN *TUIN- EN LANDBOUWZADEN *SIERBESTRATINGSMATERIALEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: Zondag 09.30 u GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 11.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u LITURGISCHE KALENDER: GOEDE WEEK / PASEN Wo. 16-04 19.00 u Den Bosch: Oliewijding in de kathedraal Witte Donderdag Presentatieviering Eerste 17-04 19.00 u Communicanten mmv het Kinderkoor Goede Vrijdag 18-04 15 .00 u Kruisweg uitgebeeld door de acolythen met muziek door Fluitekruid 19. 00 u Herdenking van Jezus' lij den mmv Gem. koor 21.00 u in Vinkel: Goede Vrijdag Nu Paaszaterdag 19-04 21.30 u Paaswake mmv Gem.koor Eerste Paasdag 20-04 09.30 u Hoogmis mmv Passe Partout en St. Jorisgilde Tweede Paasdag 21-04 09.30 u Hoogmis mmv Gem.koor Vr. 25-04 19.00 u * Woord-Com.dienst mmv Ouderenkoor · Za. 26-04 19.00 u H.Mis mmv Bandola's (+kinderkerk) Zo. 27-04 09.30 u + H.Mis mmv Gem. koor Ma. 28-04 19.00 u * Avondmis Vr. 02-05 19.00 u * Woord-Com.dienst mmv Ouderenkoor Za. 03-05 19.00 u H.Mis mmv Jongerenkoor H-G (+ kinderkerk) Zo. 04-05 09.30 u + H .Mis mmv Gem. koor 15.00 u * H.Mist.g.v. 60-jarigkloosterfeest van Zr. Adriani Bijveld 19.00 u Herdenking gevallenen mmv W.I.K. Ma. 05-05 19.00 u * Avondmis met aansluitend rozenhoedje * = dienst in de kapel + = t.v. uitzending naar de Heegt DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 6 mei om 20.00 uur in het Patronaat (ingang pas-

torie achterom). Die keer daarop is het op dinsdag 3 juni. Contactpersoon: Babette Romme, De Doelen 1, tel. 532 3469.

HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Opgave voor de diensten in Geffen en Vinkel bij Trudy Wijgers : tel. 532 3190. (Graag bellen tussen 19.00 - 20.00 uur). MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 - 20.00 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 532 2298. Er liggen ook opgave enveloppen achter in de kapel en in de kerk ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL" Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 532 4160. KERKBALANS 2003: "Ruimte geven" Velen van u hebben reeds 'ruimte gegeven' aan ons parochiewerk, door de envelop van de actie Kerkbalans in te leveren! Dank u wel voor uw reactie! We mochten al€ 11.546,00 innen en 335 deelnemers hebben tot nu toegezegd om mee te doen! Meedoen is belangrijk, elke gift is welkom! U kunt uw bijdrage overmaken op giro 1117393 ofRaborek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2003. BEREIKBAARHEID PASTOOR SCHEEPERS Spreekuur: woensdag van 18.00 - 18.30 uur en vrijdag van 09.30 - 10.00 uur. (om afspraken te maken, iets op te halen of een korte hulpvraag). Voor uiterste spoed: pastoor: tel. 06 - 533 64 310 e-mailadres pastoor: pastoor.scheepers@levix.nl e-mailadres diaken: diakenvanherwijnen@hotmail.com internetside parochie: www.parochiegeffen.nl KIND EN KERK: Op Witte Donderdag om 19.00 uur: presentatieviering van de Eerste Communicanten. Op Goede Vrijdag om 15.00 uur: Kruisweg uitgebeeld door de acolythen. Alle kinderen mogen een bloem meebrengen om bij Jezus' kruis te leggen. "GOEDE VRIJDAG NU" Ook dit jaar wordt Goede Vrijdag op een eigentijdse manier uitgevoerd. Deze viering wordt geheel door jongeren voorgedragen en uitgebeeld en zal begeleid worden door drummers, gitaristen, leerlingenorkest en zang. 3


UITVAARTVERZORGING

VAN LITH B.V. Docfalaan 2 (hoek Julianasingel) 5342 HZ Oss Telefoon 0412 - 623173 Fax 0412 - 641155 -

Maarten van der Dussen

mogelijkheden voor thuisopbaring zwarte en grijze rouwauto mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders gratis informatieboekje/wilsbeschikking op aanvraag gratis voorlichtingsavonden/informatieve gesprekken erkend lid van de Ned. Unie van Uitvaartondernemingen professionele nazorg

Bouw

Buro

Wilgenstraat 6 5386 GL Geffen Tel.: 073 - 534 12 94 Privé: 073 - 534 12 92 E-mail: bb.dussen@planet.nl

Beheerder "Stadsmortuarium Oss", "Mortuarium Nistelrode", "Mortuarium Herpen", "Mortuarium Oijen"

Gespecialiseerd in: • Exclusieve gezichts- en • Blendtherapeute lichaamsbehandelingen • Huidtherapeute Pakkingen (billen, buik, borsten, handen, voeten)

SCHOONHEIDSSALON

Met een cadeaubon kom Je pas echt mo01 voor

de dag

Hier had uw advertentie

• Permanente Make-Up • Make-Up workshops

kunnen staan

ADMINISTRATIE

&

ADVIES MAASDONK

UW PARTNER IN ADMINISTRATIEVE EN FISCALE DIENSTVERLENING

Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouwen tegenkomt!

Het adres voor: e verzorging van uw administratie, loonadministratie, jaarrekening e verzorging van alle fiscale aangiften e startersbegeleiding e advisering en bedrijfsbegeleiding Administratie & Advies Maasdonk heeft een passende oplossing voor al uw vraagstukken.

Administratie & Advies Maasdonk Kastanjelaan 44 5382 KD VINKEL tel: 073-5326056 e-mail: huubclement@cs.com

1

Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP Bredeweg

13, Geffen Tel.: 073-532296 l

Ja Re Installatie- en Adviesbureau bv

Centrale verwarming Gas-Water-Sanitair Energie - Advisering Gaswasdrogers

H. VAN ZANDVOORT ELECTROTECHNIEK B.V.

E-mail: hvzandvoortelectro@hetnet.nl Magnolia 18 - 5386 EP Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86 GSM 06 55 783 873

Papendijk 14b 5386 EC Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE .NL

Onderhoud aan gastoestellen Onderhouds abonnementen gastoestellen

Wij maken EPA Rapporten hiermee krijgt u extra subsidie


We gaan terug naar het lijdensverhaal van Jezus en vertalen dit naar de tijd waarin we nu leven. Ieder dag kom je het tegen: geweld op scholen, ge-weld op straat, de zinloosheid van al dat geweld. Hier zijn geen woorden voor, daar word je stil van. Wat kunnen we hier nu mee? En vooral wat doen we er mee? Met deze viering willen wij duidelijk maken dat jij er juist wel iets aan kunt doen. Meeleven met anderen, dat je de ander wilt helpen. En samen moeten we werken aan een betere toekomst. Iedereen wordt uitgenodigd om aanwezig te zijn op 18 april 2003 om 21.00 uur voor de Goede Vrijdag viering in de kerk van VINKEL

Jullie weten allemaal wel wat het is "de Kruisweg". Het lijden van Jezus. Maar dit alles heeft natuurlijk een betekenis. Kijk maar omje heen: het lijden is er nog steeds verdriet omdat je oma is overleden of ruzie met je beste vriendje en waar jezelf misschien minder aan kunt doen is de oorlog die maar niet wil ophouden PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE Donderdag 17 april (Witte Donderdag) om 19.00 uur presentatieviering in de kerk PROGRAMMA VORMSEL De eerste informatieavond voor het Vormsel (nieuwe opzet) in 2004 is gepland op 18 juni 2003 . WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 25 maart: Theo Bloks, 55 jaar 31 maart: Anna Schuurmans - van der Heijden, 82 jaar 2 april: Elly Lepoutre - van Emmerik, 54 jaar DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: maart 2003: Jaidy van Schijndel, Sam v.d. Sluis, Levi Nagelgast, Royd van Doesburg, Dani Hanegraaf. TENTOONSTELLING VAN DE ZOETE MOEDER In het Noordbrabants Museum te 's-Hertogenbosch is van 12 april a.s. t/m 24 augustus de tentoonstelling De Terugkeer van de Zoete Moeder te zien. Deze expositie is ter gelegenheid dat het beeld, de Zoete Moeder, 150 jaar terug is in de Bossche St. Janskathedraal. De tentoonstelling gaat over het vertrek, de terugkeer en de verering in latere jaren van het Mariabeeld. U kunt o.a. het fameuze Mirakelboek en kostbare geschenken aan het Mariabeeld, zoals zilveren

en gouden kronen, scepters en kruisen. Het is een unieke kans om zoveel schatten te aanschouwen die inzage bieden in de wereld van dit legendarische beeld! Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Eveline van Breemen, tel. 073 6877 802. BEDEVAARTKEVELAER De jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer is op zaterdag 3 mei 2003. Het thema is: "Maria Vrede". In het door de Paus uitgeroepen Rozenkransjaar en door bisschop Hurkmans uitgeroepen Mariajaar, is het nog meer dan andere jaren, zeer de moeite waard op bedevaart te gaan naar Maria bedevaartplaats als Kevelaer. Programma in Kevelaer: 10.30 uur: Opening in de Kaarsenkapel met gebed en zang 11 .30 uur: Plechtige Eucharistieviering in Biechtkapel 14.15 uur: Kruiswegoefening in de Forum Pax Christi 16.00 uur: Mariaviering met zegening in de Basiliek Omstreeks 18.00 uur thuis.

Inschrijven kan tot 20 april bij MienRovers, tel. 5321052 Deelnameprijs is â‚Ź 15,00 p.p. We vertrekken op 3 mei met de bus omstreeks 08.30 uur. Opstapplaatsen bij de parochiekerken.

VOORJAARS- EN ZOMERMODE IN ZORGCENTRUM "DE HEEGT" Op woensdag 7 mei a.s. showen de dames van EURO MODE de nieuwe vomjaars- en zomermode 2003. Onder het genot van een kopje koffie laten we ons verrassen door nieuwe kleuren en kleurrijke combinaties. De modeshow begint om 14.30 uur en er is voldoende gelegenheid om vooraf maar ook na de modeshow zelf te kijken en te passen. De dames van EURO MODE zijn er tot 17.00 uur. U bent van harte welkom in de huiskamer van "De Heegt".

DANKBETUIGING Voor uw belangstelling en medeleven bij de ziekte en het afscheid van Frans van de Put

Wil ik u hartelijk danken. Dit was een grote steun. Annie van de Put 5


inhout

van der Bosschebaan 53, 5384 VX Heesch (Achter restaurant "De Lucht") tel. 073 - 5321235 / 06 - 54375280 fax 073 - 5320138

* Speeltoestellen * Tuinaccessoires

* Tuinhout * Tuinhuisjes * Verschillende modellen tuinafscheidingen * Tuinmeubelen (teakhout, hardhout) * Dierenverblijven * Ook voor uw maatwerk *

Kloosterstraat 5c 5386 AR Geffen Tel: 073 - 5321683 Fax: 073 - 5325150

* 13LVE/vlEN * PLANTEN * 13RUIVSWERK * GRAFWERK * CAVEAUARTIKELEN

Blokhutten, diverse modellen, scherpe prijzen

Maandag t/m vrijdag: Zaterdag:

08.30- 18.00 uur 08.30- 16.00 uur

Assu.rantte-adviesbuJeau P.e.ter- temmen&

Bel voor een afspraak!

Losse advertenties tussen de tekst:

~-~

Arianne van Haaren •

•4

Molenstraat 28 a 5386 AB Geffen Tel: 073 - 532 54 19 Voetverzorging diabetici - Voetreflex massage - Cosmetische voetbehandeling Aangesloten bij de Landelijke Organisatie voor de Voetverzorger

BEDEVAART NAAR DEN BOSCH ZATERDAG 3 MEI A.S. SINT JORIS GILDE GEFFEN

De mei-maand is een traditionele Maria-maand! Velen brengen een bezoek aan de Zoete Moeder van Den Bosch in de Sint-Janskathedraal van 's-Hertogenbosch. Het Sint-Jorisgilde Geffen is uitverkoren, samen met de gilden uit Oss en Nisterode om op zaterdag 3 mei om 19.00 uur aanwezig te zijn bij de eerste H.Mis als opening van de Maria-maand. Een aantal gildebroeders en -zusters zullen dit bezoek vooraf laten gaan door een voettocht. Samen met de gildebroeders en -zusters uit Oss zullen zij zaterdagmiddag om 14.30 uur verzamelen in het gildehuis "Ons Doel" en daar wachten op de passerende bedevaartgangers uit Oss. Gezamenlijk zullen ze dan rond 14.45 uur vertrekken naar onze provinciehoofdstad waar zij tegen 18.30 hopen aan te komen. De drie gilden vertrekken om 18.40 vanaf het "Vonk en Vlamterrein" naar de Parade en zullen tegen 19. 00 uur 6

Particulier

verzekeringen pensioenen hypotheken

Tel. : 073-5327165 Fax: 073-5327366 aab.lemmens@hetnet.nl

- PEDICURE -

Midden Klein Bedrijf Agrarisch

1/8 pagina 1/4 pagina 1/2 pagina hele pagina

€ 15,--

€ 25,-€ 35,-€ 60,--

de Sint Jan "met vliegend vaandel en slaande trom" binnentrekken. Na afloop van de H.Mis zullen de gilden een bezoek brengen aan de Mariakapel en haar een vaandelgroet brengen. Belangstellenden kunnen zich bij ons aansluiten en verzamelen zich dan ook om 14.30 uur in het gildehuis va het Sint-Jorisgilde aan de Papendijk 17 (Fam. Van der Doelen). Zorg voor voldoende proviand en drinken! Voor nadere info1matie kunt u terecht bij: Rene Vogels, tel. 5322091 ofMien Gerrits-van Rooij, tel. 5324691.

DANKBETUIGING Wij willen langs deze weg iedereen bedanken die blijk van belangstelling hebben gegeven, bij het overlijden en tijdens de begrafenis van ons Mam, Oma en overgrootoma, Hanneke Heijmans Rovers Dr. Smit-Nahon, Pastoor Scheepers, de avondwake, Kees en Els, het koor, huize de Heegt. Kinderen Heijmans.


EFKES BUURTE ME' ... Antonie Brands (41 j.)

Zij heeft de muzikale leiding over een nieuw geboren koor in Geffen... ExpresZo is de naam, met daarin het woord expressie verweven, maar gewoon 'expres zo' gekozen! Antonie Brands is opgegroeid met muziek. Als kind volgde ze muzieklessen en speelde piano en orgel. Maar, ook andere muziekinstrumenten waren haar niet vreemd: ze hanteerde de gitaar, leefde zich uit op het drumstel van haar broer en had een tijdje een viool in huis! "Sunrise" was haar eerste bandje, waarin ook haar broer speelde. Ze zong en bespeelde de toetsen. Meerdere bands volgden en na tien jaar wilde ze wat anders: de musicalwereld trok haar ! In het kader van Oss 600 jaar stad, was er een tweeledig initiatief van de Stichting Oss Cultureel: een musical én een promconceii en Antonie nam deel aan de musical, een uitvoering op hoog amateur niveau. Daarna kwam haar eerste aanbieding om gedurende een repetitiefase van een half jaar de orkestdirectie van een klein symphonie-orkest van strijkers en blazers op zich te nemen van de musical Anatevka. Bij de uitvoering daarvan kwam het 30-koppig koor erbij. "Ik zei spontaan ja, omdat het me wel leuk leek" vertelt Antonie. "Als toetsenvrouw had ik wel wat ervaring, maar achteraf besef ik, dat ik het er geluklcig goed heb afgebracht zonder 'directie-bagage'. "Toen werd de passie voor het dirigeren geboren en besloot ik om de opleiding voor koordirectie bij SNK (Stichting Samenwerkende Nederlandse Koren) in Utrecht te gaan volgen" zegt Antonie. "Koorzang is op het moment erg populair, mede doordat je op elke leeftijd in een koor kunt participeren. Er is een tekort aan dirigenten". En dan komt het nieuwe koor in Geffen in beeld. Het idee borrelde allang bij enkele mannen en vrouwen om een koor van lichte muziek te vormen. Antonie werd benaderd om de directie op zich te nemen en dat paste goed bij haar juist gestarte koordirectie - opleiding. De koorleden wilden een klein koor, liefst gemengd en geen kerkelijke muziek op het repertoire. Het idee van de stemtest was eigenlijk een voorwaarde van henzelf: ze wilden op een goed niveau zingen. "Zo is de stemtest ontstaan, waar overigens mijn voorkeur ook naar uitging" legt Antonie uit. "Het lijkt streng, maar het is een toet-

sing zowel op algemene muzikaliteit, ritme en muzikaal geheugen, als om de stemkwalificatie te bepalen. De zangers en zangeressen weten lang niet altijd of ze tenor of bas, sopraan of alt zijn. Ik heb nu alle stemmen afzonderlijk gehoord en daar heb ik zelf ook van geleerd". "ExpresZo" bestaat uit 3 bassen, 4 tenoren, 3 sopranen en 7 alten. Er kunnen zich nog leden aanmelden. Ik was getuige van een eerste informeel optreden. Een fris, gevarieerd programma van Zuid-Afrikaanse liederen en songnummers werd gepresenteerd, begeleid door Jan van Kreij op het keyboard, maar soms ook a capella uitgevoerd. Op humoristische wijze aangekondigd door enkele leden! Een goed begin ... ! "Uiteraard is er nog werk aan de muzikale winkel" vindt Antonie, "ik ben laitisch en wil de puntjes op de i hebben! Het koor moet nog 'loskomen van het blad' en dynamiek, houding, ademhaling en klank kunnen nog verbeterd worden. Voorlopig zingen we de meeste liederen in een driestemmig arrangement en het repertoire moet nog uitgebreid worden. Misschien toch met enkele klassieke liederen!? Je kunt ook rond thema's werken. Samen met bestuur en muziekcommissie zullen we hieraan werken" aldus Antonie. Zij en de leden hebben er in ieder geval plezier in. Het streven is om een paar keer per jaar in Maasdonk op te treden. De eerste keer zal dat zijn op Eerste Paasdag (zondag 20 april) in de Bonkelaar bij de expositie van de Kunstkring om 11.30 u. en om 12.30 u. U bent van harte welkom! Het is ExpresZo gepland!

OPBRENGST COLLECTE REUMAFONDS 2003 De landelijke inzamelingsactie van het Reumafonds, die in de week van 9 t/m 15 maart jl. is gehouden, heeft in Geffen een bedrag opgebracht van€ 1.441,35. Het bestuur richt zijn welgemeende dank tot leden van het plaatselijke comité, tot de collectanten en tot een ieder die door middel van een financiële bijdrage aan het welslagen van de collecte heeft bijgedragen. Mocht u de collecte gemist hebben, dan kunt u alsnog uw bijdrage storten op giro 324 ofbanknurnmer 35.76.74.812 ten name van het Reumafonds te Amsterdam.

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

@

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Kraaijeven 3 5386 LH Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623 7


A.

mt

~

ROND DE DORPSPOMP

Burgemeester en wethouders op werkbezoek in Geffen. Gelukkig waren er wat mensen uitgenodigd. 25 Bezoekers in Geffen is derhalve magertjes. Het democratisch spel moet nog geleerd worden!! Geffenaren, Vinkelsen en Nulanders mogen meepraten. Laat maar horen wat je dwars zit of wat anders moet enz ... Een loffelijk streven van het college. Geffen was het eerst aan de beurt. De burgemeester kwam wat laat in verband met besprekingen elders over VOGELPEST en de eventuele gevolgen voor Maasdonk. Natuurlijk kwamen er veel klachten, o.a. over het subsidiebeleid en de te verwachten subsidie-pijn hier en daar, doorstroming van woningen kwam aan de orde, er zijn te weinig huurwoningen en ook de Diftarregeling (huisvuil) kwam stevig aan de orde. Het zou goed zijn als alle burgers kennis konden nemen van de besproken zaken dat stimuleert de betrokkenheid en bevordert een draagvlak voor toekomstig beleid. Het initiatief werd zeer gewaardeerd. Burgemeester en wethouders verdienen daarvoor complimenten. Het onderling solistenconcours georganiseerd door de drie muziekcorpsen in Maasdonk: W.I.K. ODIO en UNION op zaterdag 5 april was een groot succes. Een rij van optredens van koperblazers, houtblazers, tambours en majorettes trad op in de MEENT te Nuland. Veel solisten , maar ook duo's trio's , kwartetten, quintetten, sextetten, ensembles in een grote diversiteit, maakten die dag topmuziek op eigen niveau. De zaal was de hele dag gevuld met toeschouwers en natuurlijk de meegekomen families. De zeer deskundige jury beoordeelde allen volgens een vast puntensysteem. Onze saxofonist Rens van Wanrooy sleepte in de hoogste afdeling de WISSELBEKER in de wacht met het hoogste aantal punten van alle optredenden. 55 punten van de 60 haalbare, dat betekent 2x een 9 1/2 punt, het was UITMUNTEND en dat is uitzonderlijk knap . Proficiat!! l Wat ook opviel, dat veel leden van ons eigen WI.K. meededen. WI.K. verdient de loftrompet!!! Mooi zo!! ! Een bezorgde stamtafel over de VOGELPEST. Het is akelig dicht bij Geffen. Onbegrijpelijk eigenlijk, dat bij het ruimen Maasdonk nog gespaard is, al gaan de geruchten dat alles ten noorden van de spoorlijn in Maasdonk (Geffen) geruimd gaat worden. Vooral de producenten van consun1ptie- en broedeieren komen in de problemen. Voor de gezondheid van de mens, zijn er nauwelijks directe problemen. Maar mensen, die ruimen moeten toch gewapend worden door een griepprik. Sommigen, die met het vogelpestvirus in aanraking komen krijgen een 8

oogontsteking. Mensen met luchtwegklachten en met hoge koorst moeten voorzichtig zijn. Hoe moet dat verder met al dat pluimvee? Met die 110.000.000 kippen in Nederland. Er moet toch het een ander veranderen, wil men de bio-industrie veilig stellen. Bedrijven op daarvoor geĂŤigende lokaties onderbrengen met veel afstand tussen de diverse kolonies, grote bufferzones dus. Of moeten we terug naar "VRUUGER", waar in de dorpen ieder z'n eigen kippenhof met ren en wat varkens had en de boeren slechts een tiental koeien. Van "Vruuger" herinneren we ons alleen "snotziekte" bij de kippen en "mond-enklauwzeer" bij de koeien. "De kooi kiepen gingen de soep in". En de vruutende verrekes die bleven wel gezond. Maar de veearts had toch al veel werk. Dat waren meestal verloskundige problemen. Helaas er is geen weg terug. We hopen maar dat de vogelpest zich niet verder uitbreid en de bedrijven in Geffen niet in grote problemen komen, of snel uit de problemen zijn . De gemeente Maasdonk heeft een nieuwe functionaris . een vaste GRIFFIER in de persoon van Mr. Godfried Wasser. De griffier werkt volledig zelfstandig en geeft inlichtingen en adviezen aan de RAAD. Hij ALLEEN doet dat. De ambtenaren kum1en nu ongestoord hun werk doen onder leiding en gezag van de secretaris. De griffier kan en moet de Raadsleden ook aansturen. Immers de Raad is het wetgevende college en B. en W moeten het uitvoeren. In het nieuwe duale stelsel is de Raad initiatiefnemer, moet voorstellen aanbieden en het beleid bepalen. Voor 20 uur per week is de Griffier in dienst van de Raad en voor 16 uren, werkt hij projecten uit in opdracht van B. en W Iedere burger moet weten, dat de Raad veel meer macht heeft dan voorheen en dat het daarom nuttig en handzaam is om bij bepaalde problemen de Raad, c.q. de Raadsleden te benaderen. "Dus de Raadsleden bij haar of zijn kladden pakken", want die hebben we immers zelf ook gekozen!!! Ja, toch. Leve de DEMOCRATIE!! Nieuwe ontwikkelingen in Maasdonk vragen om oplossingen. Er wordt gedacht over een Medisch centrum, een centraal duivensportverzamelplaats, ruimten voor het Gilde met schietbanen, die voldoen aan strenge milieueisen, plaats voor Scouting. Breng dit maar onder langs de oostkant van de Molengraaf, waar geen woningen gebouwd mogen worden i.v.m. de stankcirkel van de boerderijen ten westen van de Molengraaf, dan gaat er geen geschikte bouwgrond verloren. Zo'n stankcirkel is immers toch maar een administratief, ambtelijk gegeven. Scouting hoort misschien in de buurt van de Hondensport in of aan de Geffense Bosjes, daar is meer pionierexperimenteer- en speurwerk mogelijk. Toch even stil staan bij Pasen. Geffen is immers een katholiek kerkdorp te noemen en PASEN is zo'n groot


feest dat er een GOEDE WEEK aan vooraf gaat. Ja zelfs veertig dagen!!! De werkgroep voor Missie- Ontwikkeling- Vrede, het M.O.V, vraagt om daadwerkelijke financiële steun voor weeskinderen in Ethiopië, om een veertje te laten, iets van onze welvaart af te staan aan de Vastenactie 2003. Zaterdag 12 april is er om 19.00 uur Palmpasenviering, gezinsviering met kinderzang en W.I.K. 13 april Palmzondag een feestelijke intochtviering en er zijn bijzondere diensten op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de PAASWAKE op zaterdagavond om 21.30 uur met symbolen van Licht, water, vuur, bevrijding, opstanding, doopherinnering, alle heiligen worden aangeroepen en dan het grote PAASFEEST: Twee dagen vol met ALLELUIA'S en KLOKKENGEBEIER en feestelijke gezangen. VOL VREUGDE wordt het PAASNIEUWS aangekondigd. Al die overwegingen brachten de stamtafel- gasten tot nadenken over hun betrokkenheid. Maar men hoopt toch vooral op mooi weer. Want PASEN betekent toch ook LENTE, genieten van de natuur, eitjes zoeken, (De Paaseitjes zijn misschien wat duur) . flaneren met onze nieuwe kleren, op naar de meubelboulevard, auto-show, en allerlei activiteiten en evenementen. Maar zoek eerst... en dan ... : U mag het zelf invullen. Een GOEDE PASEN. "Ja, Unne zaallige Paosse"! !! Er wordt aandacht gevraagd voor de kinderspeeltuinen. Zijn die nog uitdagend genoeg voor de jeugd? Men moet er kunnen ravotten, je agressie kwijt kunnen, kinderen zijn toch geen "mietjes", lekker klimmen, en tot het randje gaan, er moet nog beleving zijn, survivalachtig. Mogelijk leiden te strenge voorschriften tot "vertrutting" en valt er weinig meer te beleven. De scholen eisen terecht, dat er voor 1 oktober 2003 een concreet plan, uitgewerkt plan is, anders gaan de bestaande Basisscholen alsnog uitbreiden, aanpassen en renoveren. Dat wordt een grote opgave, als je daarbij overweegt, dat het hele centrumplan daaraan gekoppeld is. De Heegt wil gaan uitbreiden met 17 eenheden, de anderen moeten worden aangepast. Welke ruimte krijgt de woningbouwstichting om seniorenwoningen te vervangen en aan te vullen en seniorenwoningen in de vrije sector, hoe moet de uitbreiding van ClO00 gestalte krijgen??? Er moeten minstens 35 parkeerplaatsen bijkomen, er moeten betere aan- en afvoerlijnen komen voor goederen. Is dat haalbaar is dat betaalbaar? Het lijkt ons toe, dat het hele perceel tussen ClO00 en de Heegt beschikbaar moet komen, wil men de plannen realiseren. Er moeten ook nog nieuwe winkels mogelijk zijn in het dorpscentrum. De oude C 1000 en Fixit zijn goede bouw lokaties. De gemeente moet daar snel goede beslissingen over nemen , anders slaat een slimme detailhandelaar toe. Nieuwe winkels moeten inuners naar het Dorpscentrum.

Van stamtafel 176. Voor op- of aanmerkingen de Prins tel. 0412 - 64 09 82 Volgende stamtafel op 27 april, onder leiding van Rien Oomens, weer in café Govers van 10.30 tot 12.00 uur met napraat tot 12.30 uur. Ook U bent van harte WELKOM!!! Het is immers OPENBAAR en vrij voor iedereen.

DOLCE VITA nieuwe winkel voor woon- en tuindecoratie Onlangs is Dolce Vita, winkel voor exclusieve woon- en tuindecoratie, aan de Dorpstraat 52 in Geffen van start gegaan. Ben en Teja Romme hebben op dit terrein hun sporen al ruimschoots verdiend met hun winkel Jeemienee te Heesch. Nu zetten ze hun bedrijf voort in Geffen, " omdat hier toch onze roots liggen", aldus Ben Romme. We treffen in de winkel een uitgebreide collectie aan van tafels, stoelen, kasten, fotolijsten, aardewerk, glaswerk, spiegels, Afrikaanse kunst uit Zimbabwe, klassieke en moderne buitenverlichting en tuinmeubels. De prijskwaliteitverhouding is goed, zeker als je bedenkt, dat alle producten ambachtelijk vervaardigd zijn. Een aantal voorwerpen is uniek zoals de beelden uit Zimbabwe, andere zijn in kleine series gemaakt. "De afstand tussen huis en tuin - dat zie je bijvoorbeeld met woon- en tuinkamer - wordt steeds kleiner", zegt Ben. "Daarom heb ik veel decoratie, die zowel binnen als buiten geplaatst kan worden. Op die manier ontstaat er een bepaalde eenheid, een gevoel van behaaglijkheid en rust, kortom een aangenaam leven of Dolce Vita met een knipoog naar het mediterrane leven." "Meedenken en meezoeken met mijn klanten, precies aanvoelen, wat ze in gedachten hebben, dat geeft mij juist de kick. Ontwerpen maken en producten op maat leveren vloeien daar logisch uit voort." Ben en Teja vinden, dat Dolce Vita een goede aanvulling is op het huidige winkelbestand in Geffen en daarmee ook een verrijking. Iedereen, die zijn huis of tuin wil verfraaien met unieke objecten of op zoek is naar een origineel cadeautje, moet zeker eens binnenlopen bij Dolce Vita aan de Dorpstraat 52. Men kan er iedere dag terecht tussen 10.00 en 17.00 uur, behalve op zondag en maandag. Ook na telefonische afspraak (0735324957) is dit mogelijk.

9


~

GEMEENTE

MAASDONK

r11w1 1gers m v BEZOEK ONZE INFORMATIEMIDDAG

1

ZATERDAG 17 MEI 2003 Van 13.30 tot 17 .00 uur Brandweer Maasdonk Is dringend op zoek naar vrijwilligers Heb je interesse of vragen kom dan zeker naar onze infomiddag Op de brandweerkazerne aan de Doelen nr 9 in Geffen

U bent van harte welkom Voor telefonische informatie plv. cdt. Hans Bosch 073 -5322684 / 5323744


@ GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax . 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. E-mail :postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19. 00 uur. woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen burgerzaken). OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 - 534 21 08. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 3 8 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrij dag van 09. 00 tot 17. 00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 073 - 534 21 08) SPREEKUREN Burgemeester: P.C.J. Boelens na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, tst. 160

Wethouder M.J.M. van de Ven Speekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur na telefonische afspraak, tel. 073 -534 21 00, met uitzondering van de dinsdagen waarop een commissie-of raadsvergadering is. BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19. 00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen of de heer Van der Zalm. POLITIE Op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 - 12.00 uur leunt u het gemeentehuis bellen (tel.nr. 073-5342100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken. CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073: 534 21 00

,, '

'

POE LIERDE RIJ JO VAN DRUENEN .

Broekstraat 8 • Geffen • tel. 073 - 5321493 • fax 073 - 5324173

REKLAME LEKKERE GEGRILDE MEXICAANS GEKRUIDE KIPPENVLEUGELTJES

Wethouder J.A.M. Voermans Spreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, met uitzondering van de dinsdagen waarop een commissie- of raadsvergadering is. Wethouder E.J.A.M. van Heese Speekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur na telefonische afspraak, tel. 073 -534 21 00, met uitzondering van de dinsdagen waarop een commissie-of raadsvergadering is.

500 GRAM€ 1,75

=ClJe a1nóachtetiike speciatist in 1viLB en r;;evor;;eLte 11


Hallo Maasdonkse Kinderen Op Zaterdag 5 juli 2003 is er weer een grote

Jeugdbrandweerdag. Voor de 13e keer heeft de brandweer een spelmiddag georganiseerd. Dit is voor alle Maasdonkse kinderen met de leeftijd van 6 t/m 13 jaar, en een captain vanaf 16 jaar. We beloven een prachtige dag met hier en daar kans op

"plaatselijke buien" Er zijn geen kosten aan verbonden je kan je zo opgeven. Het Spektakel vindt plaats op het terrein nabij molen "Zeldenrust" aan de Elshof te Geffen. Om 12.30 uur aanwezig zijn, en om

13.00 gaan we starten. Na afloop krijgt iedere deelnemer een kleine attentie voor deelname aan deze dag. [Aangeboden door Rabobank Het Maasland] Inschrijfformulier inleveren voor 28 juni op school [Nuland, Vinkel of Geffen] of bij B. Hurkens Wilibrordusstraat 12 Geffen. 1r 073-5323816 Schoolgaande kinderen buiten Maasdonk formulier inleveren bij B Hurkens.

x ........................................................................................................................................ .

Inschrijfformulier: Er worden groepjes van 8 kinderen gevormd. Je mag zelf een eigen groepje samenstellen, zet dan wel alle namen op dit formulier. [Ook die van de captain] Inschrijven alleen is ook mogelijk. Naam/Namen: .... ..... .. ... .. .... .. .... ... .. .... .. .. ... ..... .... .. .. ....... .... ... ....... ...................... ... ..... ........ ... ......... .

Naam groep: ..... ..... ... .... ..... ..... ... .. ......... ........... .. ....... .......... .. .. ... ...... ...... Aantal: ........ ... ..... .... . . Leeftijd: .. .......... ......... . Naam en 1i" van de Captain:... :....... ........ ........ ... ... .......... ........ ... .... .... .


BERICHT UIT GUATEMALA Anne van Nistelrooij (18 j.) uit de Elzendreef besloot om na het behalen van haar VWO-diploma, gedurende negen maanden, vrijwilligerswerk te gaan doen in Midden-Amerika, om met name de Spaanse taal onder de knie te !a-ijgen. Via Torenklanken houdt ze ons op de hoogte van haar belevenissen.

Hallo Geffenaren, Deze keer wil ik jullie graag iets vertellen over de situatie in Guatemala. De meeste Nederlanders weten heel weinig van Guatemala, terwijl het toch een van de bloederigste geschiedenissen van Midden-Amerika kent. Pas sinds 1996 is het vrede, na een burgeroorlog van meer dan 40 jaar. Aan de macht waren de militairen en als oppositie was er de guerrilla. Als een dorp verdacht werd van banden met de guerrilla werd het met de grond gelijk gemaakt en werd de Mayabevolking gedwongen in een ander deel van het land te gaan wonen, maar deze keer onder militair toezicht. Dit heette de 'verschroeide aarde politiek'. De altijd correcte Verenigde Staten van Amerika hielden de corrupte politici en militairen in het zadel in Guatemala en de rest van Latijns Amerika. Alleen al in Guatemala zijn meer dan 200.000 burgerslachtoffers gevallen, maar voor de VS stond daar dan wel goedkope invoer van (landbouw)producten tegenover. Het is natuurlijk maar net waar je prioriteiten liggen. Rijdend door het hoogland, met omje heen alleen maar bergen die vol staan met bomen gaat die guerrillabeweging voor mij steeds meer leven, dit is natuurlijk de ideale schuilplaats. Ik word ook nieuwsgierig en vraag me bij elke jongen met wie ik in het weekend salsa dans af of hij bij de guerrilla zat of in het leger. Of hij misschien gevlucht was naar Chiapas of El Salvador, of dat het een beetje langs hem heen is gegaan. Dat over zulke dingen niet gepraat wordt spreekt voor zich. Bij de Mayavrouw bij wie ik al een halfjaar thuiskom ben ik er eens voorzichtig over begonnen maar werd meteen afgekapt.

Zoals altijd bij een economische crisis stijgt de criminaliteit. Omdat de politie nog steeds niet genoeg gemobiliseerd is om alles in de hand te houden kom je weg met je misdaad. Zodoende nemen de mensen makkelijk het recht in eigen hand, in de vorm van lynchings bijvoorbeeld. Regelmatig hoor en lees ik over moorden, zomaar, of als je tegenstribbelt bij een overval. Ik ben gewend in Geffen naar huis te fietsen na het uitgaan en nog wat te lachen en geinen op straat en moet wel wennen aan deze situatie. Regelmatig krijg ik dan ook van m'n vriendje op m 'n kop als we ' s nachts naar huis lopen: dat ik te hard praat, achter hem loop, niet midden op straat loop en niet om me heen kijk. Inmiddels heb ik een peperspray gekregen en ik voel me daar heel gevaarlijk mee, al weet ik natuurlijk wel dat het niet al te veel uithaalt. Doordat de politie nog niet overal actief is heeft het leger weer taken gekregen. De tweede man in 't land is generaal Rios Montt, president tijdens het begin van de jaren ' 80, en onder zijn gezag zijn gruwelijke misdaden gepleegd. In Guatemala is het mogelijk dat hij nu nog steeds heel veel macht heeft. De laatste maand zijn er allerlei opstanden geweest. Eerst van leraren die wegen en grenzen blokkeerden en daarna hebben verschillende andere groepen zich bij hen gevoegd met een eisenpakketje voor de regering. In een land waar mensen zo bang zijn om een vuist te maken tegen de overheid is zo'n massale demonstratie een hele vooruitgang. Wel bezorgde het mij ontzettende problemen met mijn visum. Ik was illegaal (dus tussen de bezettingen door) het land binnen gekomen, had geen stempel en kon noch naar de hoofdstad, noch naar de grens om die te halen, want alles zat dicht. Een maand later, vele pogingen en telefoontjes verder en 200 quetzal lichter (want corruptie is nog steeds de meest lucratieve business) ben ik eindelij weer legaal, en met mijn complete r(p'oort helemaal klaar om naar de Cariben te gaan met Pasen, daarover zal ik volgende keer vertellen. Groetjes, Anne

KEI BEDANKT! Nog steeds zijn de gevolgen van de oorlog duidelijk merkbaar en eigenlijk gaat het de laatste tijd steeds slechter. De economische crisis is het hardst te voelen in ontwikkelingslanden, waar Guatemala met 80% van de bevolking die onder de armoedegrens leeft (minder dan 1 dollar per dag) ook onder valt. Guatemala is voor een groot deel afhankelijk van de koffie-export, maar doordat de wereldbank koffieproductie in Azië van de grond bracht zijn de prijzen nu zo laag dat soms de koffie niet eens meer geplukt wordt; het geld wat betaald moet worden aan de plukkers is meer dan de opbrengst.

De Superg(r)overs hebben tijdens carnaval 2003 Geffen weer onveilig kunnen maken, mét drank op de wagen. Wij brengen een toost uit op iedereen die ons materieel, financieel, lichamelijk en geestelijk ondersteund hebben, in het bijzonder: Fam. v.d. Boogaard, NAS, Aannemersbedrijf v. Lith, Jos van Bergen, Leon Kerkhof, Vakgarage D'n Bart, Bouwbedrijf van Schijndel en Café Govers. De Superg(r)overs 13


Rabobank Het Maasland


G

e f f

e

n Kunstkring KUNSTKRING GEFFEN EXPOSEERT Voor de tweede keer wordt door KUNSTKRING GEFFEN een expositie gehouden. Op le PAASDAG om 11.00 uur wordt deze expositie geopend door de heer M. v. Ven, wethouder van de Gemeente Maasdonk. 15 leden van onze Kunstkring nemen deel aan deze expositie. Er zijn diverse vormen van beeldende kunst te zien zoals schilderijen, keramiek en sculpturen in brons, klei en steen. Onder de exposanten bevinden zich beroeps- en amateurkunstenaars die allen op hun eigen manier enthousiast met de kunst bezig zijn. De opening wordt feestelijk opgeluisterd door het 1e optreden van het koor EXPRESZO. Dit koor staat onder leiding van Anthonie Brands. De begeleiding wordt verzorgd door Jan van Kreij. ExpresZo bestaat uit 20 leden en na een jaar repeteren brengen zij een veelzijdig repertoire ten gehore. Geffen herbergt veel talent op het gebied van kunst en het is de moeite waard om te komen kijken en luisteren.

Daarom nodigen wij u van harte uit op: zondag 20 april van 11.00 uur tot 17.00 uur maandag 21 april van 11.00 uur tot 17.00 uur De expositie wordt gehouden in "DE BONKELAAR" Kloosterstraat 18 te Geffen. Deelnemers aan de expositie zijn: NEL VD. AKKER (schilderijen en beelden) INGRID BERKEL (schilderijen en beelden) MARION BIERINGS (beelden) LIES VAN DRUENEN (schilderijen) ANS VAN ERP (beelden) NELLIE VAN DE GOOR (schilderijen) JOKE KAPPEN (schilderijen) JAN VAN LIESHOUT (schilderijen) INEZ OERLEMANS (beelden) BAPS PEEMAN (schilderijen) MARIJKE PETERS (schilderijen en beelden) TREES DE RIJKE (schilderijen) HENK SLEUTJES (beelden) NELLIE SLEUTJES (schilderijen en beelden) GWEN VOGELS (beelden en keramiek) Kunstkring Geffen

BEDRIJVENTOERNOOI G'68 MAASDONK Op maandagavond 31 maart 2003 is alweer het Se bedrijventoernooi gespeeld in sporthal De Geer in Geffen. Wat als probeersel gestart is in 1999 heeft bij veel bedrijven een vaste plaats op de agenda gekregen. De volgende teams deden dit jaar weer mee: Het Akkertje 1 Het Akkertje 2 Het Akkertje 3 Gebr. van der Donk Pink Roccade Assurantie Adviesbureau Peter Lemmens C 1000 van Herpen NASAfbouw Pharma Domo (voorheen Minigas) Fixet Deze teams streden in 2 poules om de eindoverwinning.

TEN BLAKKE GEBRACHT Gevonden: Heesterseweg, Jas met bos sleutels. Inlichtingen: tel. 532 4078 Ons assortiment is uitgebreid met Noord-Hollandse glorie kaas, vers van het mes. Ook hebben we een aantal buitenlandse kaasjes in ons assortiment. Ons totaal assortiment bestaat uit: -

Noord-Hollands jong Noord-Hollands belegen Noord-Hollands jong belegen Noord-Hollands extra belegen Oud Hollands Glorie Villa Nella (boerenkaas) Maaslander jong belegen Milner 30+ belegen Roombrie 60+ Bieslookkaas Rambo! notenmix Castello blue Port Salut Brie gevuld met toscaanse kruiden Brie gevuld met verse bieslook Feta kaas

Kijk ook eens op onze vernieuwde internetsite www.vantuijl.keurslager.nl ~ Keurslagerij

~

KEIJRSlAGER

~ ! r ~ t ! ~ ! : Geffen tel. (073) 532 58 91

15


DE OPSPRONG

GOEDE VRIJDAG NU 18 april om 21.00 uur in de kerk van Vinkel

Afgelopen weekend werd er in Lisse een tweedaagse voltigewedstrjd georganiseerd. VV De Opsprong uit Geffen is beide dagen aanwezig geweest en heeft de volgende resultaten behaald: 4e prijs in de klasse E8 De Opsprong 1: Lidia v.d. Biezen, Kelly v.d. Loop, Suzanne Jans, Simone Smolders, Sabrina v. Lieverloo, Noor Vrolijk, Wilke v.d. Coolwijk, Mieke Veltmeijer, Imke van Lith met het paard Tresco. 1e prijs in de klasse Basis, galop: De Opsprong 2: Lotte v. Beek, Kirstin Steenbergen, Iris v. Sambeek, Pieternel v. Beek, Gwenda Scholten met het paard Bayar. 1e prijs klasse Basis2, stap: De Opsprong 3: Evie Begeer en Gabriëlle Elrais met de pony May one.

Dit was de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen, en voor veel voltigeurs de allereerste wedstrijd waaraan ze mee hebben gedaan. We hopen dat we het komend jaar nog vaak op deze manier met alledrie de teams in de prijzen zullen vallen.

ER • • • • • •

'

Ook dit jaar wordt Goede Vrij dag, vrij dag 18 april, op een eigen wijze uitgevoerd. In deze jongeren viering wordt het lijdensverhaal van Jezus, de kruisweg, vertaald naar nu. Iedere dag kom je het tegen. Zinloos geweld op scholen, op straat en in de discotheek. Daar zijn geen woorden voor, daar word je stil van. Het thema van dit jaar is: GEVANGEN - OP ZOEK NAAR VRIJHEID. Met deze viering willen wij duidelijk maken dat jij er juist wel iets aan kunt doen. Meeleven met anderen, de ander willen helpen, samen werken aan een betere toekomst. Jongeren uit Geffen, Nuland en Vinkel verzorgen de gehele viering. Met o.a. het leerlingenorkest, het jongerenkoor, drummers en gitaristen. De viering begint om 21 .00 uur (het sterfuur van Jezus). Iedereen is welkom, maar speciaal welkom zijn de jongeren uit MAASDONK. Tot 18 april in Vinkel. Werkgroep Goede vrijdag nu

/oy of Perfection

schilders

schilderwerken nieuwbouw/ onderhoud wand / plafondafwerking meerjaren onderhouds planningen glasservice informeer voor vrijblijvende offerte woonhuizen ouder dan 15 jaar verlaagd BTW tarief. (19% naar 6%) uw voordeel 11 % Ernis Schilders Berghemseweg 153 5348 CC Oss

16

0412 - 64 37 08 Tel. Fax 0412 - 64 55 36 E-mail ernisschilders@levix.nl


Gebr. van de Wetering

:,1.0. w~.,.,

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

i

/f

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN Dommelstraat 47

5347 JK Oss

Tel. 0412 - 62 22 91

Fax 0412 - 63 72 06

Jeanne Nikkels Veldstraat26a,5386AZ Geffen.tel.073-5322685

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 www.nasafbouw.nl Website info@nasafbouw.nl Mail

Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 532 12 57 Fax (073) 532 29 85

Wij verzorgen voor u: *

* * *

Zaal voor:

verlijmen van kalkzandsteen leggen van afwerkvloeren het bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten het aanbrengen van spackspuitwerk het aanbrengen van buitengevel-isolatie het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

bruiloften - partijen - vergaderingen

SCHOENEN & SPORT

0

/J.0SPI ERI NGS

~ww.11a s-afbouw.r1 1

Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91

VAN DER DOELEN Wie heeft voor u de voordeligste autoverzel<ering?

Delta Loyd

Interpolis

NationaleNederlanden Amev

RVS

Stad Rotterdam

Centraal Beheer Aegon

Univé

In Nederland kunt u kiezen uit tientallen autoverzekeraars. Als onafhankelijk adviseur kunnen wij kiezen uit bijna alle autoverzekeringen Welke voor u de beste en voordeligste is vertellen wij u graag. Kloosterstraat 44, 5386 AT Geffen Tel 073 ~532 55 10, Fax 073 ~ 532 55 60

HYPOTHEl<EN

PENSIOENEN

VERZEl(ERINGEN

Alles vers uit eigen bakkerij ~

GC>-v.J3.:R.S G:EFF:EJST

,

l>RJ.

~==:antls

5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929


N

0

i

0

GEZOCHT OUD-LEDEN

J~ Nooit Gedacht 75 jaar Een heel groot gedeelte van 2004 zal in het teken staan van het 75-jarige bestaan van v.v. NOOIT GEDACHT. Allerlei commissies zijn al volop bezig om van dit gebeuren een groots spektakel te maken. Niet alleen voor de nu actieve leden, maar ook voor de OUD-LEDEN zal een speciale avond worden georganiseerd. In het kader van dit 75 -j arigjubileum zoekt v.v. NOOIT GEDACHT namen en adressen van OUD-LEDEN, om iedereen een persoonlijke uitnodiging te kunnen sturen. Vele namen zijn inmiddels al uit de oude ledenlijsten tevoorschijn gekomen. Maar de namen en adressen van oud-leden die buiten Geffen woonachtig zijn geven de meeste problemen ... Daarom is hier dan ook al vroeg mee gestart. Heeft u (behalve die van uzelf) adressen van familieleden, vrienden of kennissen die ooit lid zijn geweest van Nooit Gedacht?

Stuur dan graag een berichtje aan: Rien Damen of De Rosmolen 6 5386 EG Geffen Tel. (073) 532 31 51 E-mail: riendamen@hotmail.com

Broer Savelkouls Kapelstraat l 5386 BR Geffen Tel. 06- 10 9:2 998

Meer informatie hierover 1s te www.nooitgedachtgeffen.nl

vinde

op

GEZOCHT hulp in de huishouding 3 tot 6 uur per info: (073) 534 12 05

ek

OPROEP VOOR HULP BIJ HET SJOELEN Iedere dinsdag wordt er in de huiskamer van Zorgcentrum de Heegt gesjoeld. Door de grote opkom zijn wij op zoek naar iemand die ons daarbij kan helpen. Het is van 9.30 tot 11.30 uur. Als u wilt reageren kan dat op woensdag tot 16.00 uur bij Petra Bakker tel 5321264. Alvast bedankt

A LA CARTE DINEREN

Voorgerechten vanaf € 2.95 Soep€ 3.25 (stokbrood en kruideboter) Hoofdgerechten vanaf € 9.50 Nagerecht (buffet) € 4 .25 Surprise menu (3 gangen)€ 19.50 Kindermenu € 5.50 Ook kunt u nog reserveren : voor ons 5 gangen buffet en voor de zondagbrunch. Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Bourgondisch Pannen Voor maar€ 16.50 per persoon onbeperkt eten Inclusief: een keuze uit 2 soorten soep, hoofdgerecht Bestaande uit: verschillende vleessoorten, groente, salades, sausjes, aardappeltjes. Nagerecht (buffet vorm) € 3.50 per persoon 18

Aktie Aktie Aktie Aktie Aktie Aktie Bij inlevering van deze advertentie bij het a la carte dineren. Op ieder tweede hoofdgerecht € 5.00 korting, en op het Borgondisch Pannen per persoon€ 2.50 korting per persoon.

Openingstijden : Vrijdag van 17: 00 tot 21 :00 uur (reserveren gewenst) Zaterdag van 17:00 tot 21:00 uur (reserveren gewenst) Zondagbrunch van 11.30 tot 14.00 uur 17:00 tot 21:00 uur 7 dagen per week geopend op reserveringen vanaf 12 personen. Voor meer informatie: Partycentrum Buffeterie "de Schans" Kerkstraat Sa 5386 AC Geffen Tel: 073-5341320 Fax: 073-5320822 Online reserveren via www.deschansonline.nl


Ja, dat doen

we allemaal!

1~

'B

Aan-en verkoop ekerin

1

www.lmv.nl Dorpsplein 13 Geffen ~ (073) 532 32 64

lil

VA"',....EESE PA~

ERS BV

Makelaardij Assurantiën

~

LMV

Hypotheek ®adviseur

RIJWIELEN

(ff)ondeJis

o.a. Gazelle _ _ _ _ __

TANKSTATION "A v1 l .ftA Vervoer voor ziekenfonds busJe

• begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent.

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

• persoonlijke en deskundige begeleiding • vrouwelijke medewerkers

Kleding verander- en reparatiewerk. 11

BENILDA 11

Molenberg 6, te/.(073) 532 48 50 5386 DA Geffen / Maasdonk Tel.: 0412 - 64 24 54 073 - 522 42 86

DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

~ - de Kinderen

v.021,

Geffen, tel. 073 - 5325551

maandag t/m vrijdag 13.00 - 19.00 uur zaterdag 8.30 - 17.00 uur

Maandag, Dinsdag, Donderdag, Vrijdag: 09.00 - 12.00 uur andere tijden na tel. afspraak.

Loonbedrijfen Grondverzet

Gebr. van Erp OSS

GEFFEN

(0412) 62 22 13

(073) 532 19 95


A._

Hanegraaf B.V.

Bouwen ... een persoonlijke zaak!

f À.Geffen

Bedrijvenweg4 5386 KA Geffer Tel. (073) 532 200" Fax(073)5325 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA -NO RMEN

HAGEKO GEFFE

Bouwbedrijf van Erp Geffen b.v.

Richard Hanegraaf

/ Bedriivenw~g 4 5386KA Geffen

De Zolder 1 - 5386 LG Geffen- telefoon (073) 532 36 68- fax (073) 5325552 WW\/V.vanerpbouw .nl

Tel: 073 - 532 04 81 Fa.: 073 --532;;50 68

V!X

WIHABO DRUKKERIJ Voor al uw familie - veren igings - en handel sdr u v-,e· Familied r ukwerk keuze uit 7 co llect ies .

AUTOMATISERING

Met opgaaf van juiste datum bij geboortekaartjes dr ukkos en gratis. G ratis p e rsoo nli jk foto -a lb um bij geboortekaar tjes.

Dorpstraat 46 5386 AN Geffen Telefoon: (073) 534 13 25 Telefax: (073) 534 13 23 E-mail: info@levix.nl www.levix .nl

Ook voo r kopieerserv ice kun t u bij ons te rech t.

Kleurenkopieën en kleurenprinten tot A3. Grootformaat plotten tot 150 cm breed. Kopiëren van bouwtekeningen. He este rseweg

13 - 5386 KT Ger:en

Te l (073) 532 26 84 - fax (07 3) 532 47 5 e -mai l: drukkerij @wihabo.nl - internet: www. wihao

www.levix.nl

v.d. Bos

. Wanrooy

KEUKENS

~

V .O .F .

I N T E R I E UR S

* Ambachtelijke keukens naar uw wens gemaakt

* Dealer Nieburg en RWK Keukens * Keukenrenovatie * Vervanging inbouwapparatuur (gratis ingebouwd)

Bezoek onze showroom na telefonische afspraak. DEALER:

C1000 ♦ Openingstijden: van Herpen , , , Ma_ t/m do 8.00-20.00 Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

uur VriJdag 8.00-2 1.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

~

AUTO-EN ~ MOTORRIJSCHOOL

P. DE KIJEIN Tel.: (073) 5324658 Autotel.: 06 - 53184263

SIEMENS

irnperial !O!fH MEI ltCHNI!! 01! OV!RTUIGI

1'1iele

Kerkstraat 25, Nuland Telefoon 073-5322774 ~ lE -1'

R,t1111!:!lt.,J,

,,

~

"'

~

§ ~

"s.EIIAI"'"

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden.

Renovatie projecten. Tel 073 532 34 69 Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl Spuitwerkzaamheden.