Torenklanken 2003 - nr 03

Page 1

41e jaargang I nummer 3 I februari 2003

sekretariaat: redaktiead res: advertenties : bank: druk: oplage :

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 Tolweg 7 en Veldstraat 13 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabob ank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 WiHaBo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

ROUTE VAN DE CARNAVALSOPTOCHT 2003

programma in de Gouden Leeuw gaat dan gewoon door, met vanaf ca. 14.00 uur weer bijzondere hoogtepunten.

De route van de carnavalsoptocht, die gehouden wordt op zondag 2 ma art 2003, is als volgt: start in de Lambertusstraat en via de Simon van de Berghstraat en de Willibrordusstraat naar de Runrotstraat en via de Mgr Bekkersstraat en de Simon van de Berghstraat naar de Heegterstraat, eldstraat, Kloosterstraat, Kerkstraat, Molenstraat, van Coothstraat, Vlijmdstraat, Pastoor van de Kampstraat, Dorpstraat en CafĂŠ-Zaal de Gouden Leeuw waar ontbinding volgt.

Graag nodigen we alle carnavalsvierders uit om met ons de dinsdag weer tot een gezellige dag te maken. We hopen dat het weer een bijzondere happening wordt voor op de eerste plaats ons bruidspaar, maar ook voor alle inwoners van het Rottenrijk. U bent welkom.

Wij vragen de bewoners van deze straten begrip voor eventuele overlast. Wij, Carnavalsstichting Rottenrijk, zullen al het mogelijke doen om de overlast tot een minimum te beperken.

Het nieuwe (globale) programma ziet er als volgt uit: 11.00 uur: Verzamelen bij het boerenbruidspaar op de misse. 12.00 uur: Start Programma Onecht verbintenis in zaal de Gouden Leeuw Gehele middag een afwisselend programma in de Gouden Leeuw. Ca. 18.00 uur: Afsluiting boerenbruiloft.

BOERENBRUILOFT 2003 IN NIEUWE KIEL Voor ons en voor vele carnavalsvierders is de boerenbruiloft op carnavalsdinsdag een van de hoogtepunten tijdens de dolle dagen. En dat zeker blijven.

We wensen iedereen een heel fijne carnaval toe en graag tot ziens bij de vrijgezellenavond op maandag of de boerenbruiloft op dinsdag. Stg. Boerenbruidsparen Geffen.

VAN DE REDACTIE In de afgelopen jaren hebben we diverse reacties gehad over de opzet van onze boerenbruiloft en dat is voor de stichting Boerenbruidsparen in overleg met de stichting Rottenrijk, aanleiding geweest om na 25 jaar het draaiboek aan te passen. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op het aanvangstijdstip en op het verloop na de plechtigheid. We hebben besloten de totale activiteit te laten plaatsvinden op een locatie te weten in de Gouden Leeuw. Wel zal een kleine delegatie om ca. 13.00 uur een bezoek brengen aan de Heegt, maar het

Klachten over bezorging Torenklanken??? Be] 532 2320 of 532 2586

KOPY INLEVEREN VOOR: 8 maart (geldt ook voor e-mail kopy) verschijnt over 3 weken redaktie adres Tolweg 7 & Veldstraat 13


REGI(!..4 ir BANK 7

DE BANKIERDIEJE KENT U kunt bij ons terecht voor: • privé- (betaal-)rekening * met euro-pas (met pincode en chipper) * met creditcard * rood staan met privé-limiet * een speciale jongenrenrekening

• lenen * persoonlijke lening * doorlopend krediet * financie1ingen voor auto/boot/vakantie? * mix-krediet (lenen en beleggen)

• sparen * direkt opvraagbaar * belastingvrij sparen * bedrijfssparen * deposito's / vaste termijn * automatisch sparen

• hypotheken * lineair / annuïteiten ,:, spaar/ leven / krediet * aflossingsvrij * combinatiehypotheken ,:, beleggingshypotheken * hoog-/laagconstructies * met (premie-) depot

• beleggen * beleggersgiro * beleggingsfondsen * spaarfondsen * dividendfondsen * mix-fund * rechtstreekse beursaankopen * veel vrijheid en lage kosten

• verzekeren * voor personen * voor bedrijven * pensioenen en lijfrente * zorgverzekeringen * gu nstige voorwaarden * een onafhankelijk advies * diverse maatschappijen

Onze openingstijden: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 09. 00 - 12.15 en 13. 15 - 17.30 uur vrijdag 09.00 - 12.15 en 13.15 - 19.00 uur 10.00 - 13.00 uur zaterdag en voorts op afspraak

lil

www.lmv.nl Dorpsplein 13 Geffen ~ (073) 532 32 64

VA

li

PARTNERS BV

Hypotheek ®adviseur

LMV

Makelaardij Assurantiën

WWlll. vanwanrooij. 11!

Café - Zaal 't Haasje

,

voor bru iloften, partijen en vergaderingen

1

'B ve

Tel.: 073 - 53215 20

Tolweg 2 5386 BZ Geffen tel/fax 073-5325789 E-mail: cinerentgeffen@wxs,

Bouwen op vertrouwen

■ ■ ■

■ ■ ■

Broekscraat 2, PostbLts 4, S386 ZG Geffen T elefoon : 07 3 - ) 340400, Fax: 073 - 534 0499 Jnrerner: www.va nwanrooij.nl

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *IJZERWAREN *TEGELS *BOUWMATERIALEN *GEREEDSCHAP *VERF *HANG- EN SLUITWERK *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN *TUIN- EN LANDBOUWZADEN *SIERBESTRATINGSMATERIALEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 09.30 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u Zondag 11.00 u LITURGISCHE KALENDER: Vr. 2 -0_ 19.00 u * Woord-Com.dienst mmv Ouderenkoor Carnavalsmis mmv de PompZa. 01 -03 19.00 u zwengels (+kinder-kerk) Zo. 02-03 09.30 u + H.Mis mmv Gem. koor Geen avondmis . Ia. 03-03 Wo. 05-03 19.30 u + Aswoensdag\· ering mmv Gem. koor mmv Ouderenkoor Vr. 07-03 19.00 u * H. H .. 1i mmv Passe Partout Za. 08-03 19.00 u (- kinderkerk) H._ lis mmv Gem. koor Zo. 09-03 09.30 u Ma. 10-03 19.00 u * Avondmis Vr. 14-03 19.00 u * H .Mis mmv Ouderenkoor H.Mis mmv Bandola 's Za. 15-03 19.00 u (+kinderkerk) Zo. 16-03 09.30 u + H. Mis mmv Gem Koor Ma. 17-03 19.00 u * Avondmis .J._

* = dienst in de kapel += t.v. uitzending naar de Heegt DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 11 maart 2003 om 20.00 uur in het Patronaat (ingang pastorie achterom). Die keer daarop is het op dinsdag 1 april 2003. Contactpersoon: Babette Romme, De Doelen 1, tel. 532 3469. HUWELIJKS- EN J UBILEUMVIERINGEN: Opgave voor de diensten in Geffen en Vinkel bij Trudy Wijgers: tel. 532 3190. (Graag bellen tussen 19.00 - 20.00 uur). MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 - 20.00 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 532 2298. Er liggen ook opgave enveloppen achter in de kapel en in de kerk. ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL'' Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 532 4160.

BEREIKBAARHEID PASTOOR SCHEEPERS Spreekuur: woensdag van 18.00 - 18.30 uur en vrijdag van 09.30 - 10.00 uur. (om afspraken te maken, iets op te halen of een korte hulpvraag). Voor uiterste spoed: pastoor: tel. 06 - 533 64 310 e-mailadres pastoor: pastoor.scheepers@levix.nl e-mailadres diaken: diakenvanherwijnen@hotmail.com internetside parochie: www.parochiegeffen.nl ASWOENSDAG-VEERTIGDAGENTIJD Na de carnavalsdagen bent u van harte welkom in onze kerk voor de aswoensdagviering op 5 maart om 19.30 uur. Het Gemengd Koor zal de gezangen verzorgen. In deze viering wordt het askruisje uitgereikt. De bewoners van huize de Heegt kunnen de viering via de t.v. volgen en na afloop van de viering zal de pastoor in de kapel het askruisje aan de bewoners komen uitreiken. Na aswoensdag begint de Veertigdagentijd: een tijd van versobering en bezinning. In de kerk kunnen we dat merken: er is geen versiering en er wordt in de vieringen geen Glorialied en Alleluja gezongen. U wordt uitgenodigd om eens een extra viering bij te wonen op maandag en vrij dag om 10. 00 uur in de kapel en in het weekend in de kerk. WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 27-01: Nelly van Niftrik-Rovers, 72 jaar 02-02: Joke v. Ravenstein-v. Lee, 65 jaar 12-02: Adriaan (Bob) van de Kamp, 55 jaar 12-02 : Jan van Uden, 83 jaar 15-02: Frans v.d. Put, 63 j aar KERKBALANS 2003: "Ruimte geven" Velen van u hebben reeds 'ruimte gegeven' aan ons parochiewerk, door de envelop van de actie Kerkbalans in te leveren! Dank u wel voor uw snelle reactie! We mochten al€ 11.546,00 innen en 335 deelnemers hebben tot nu toegezegd om mee te doen! Meedoen is belangrijk, elke gift is welkom! Waarom zou u meedoen? - Omdat u vindt dat ons kerkgebouw - waar honderden jaren parochianen bij elkaar kwamen om lief en leed te delen - in goede staat in ere moet worden gehouden! - Omdat u het op prijs stelt om in een verwarmde, mooi versierde, sfeervolle kerk vieringen te kunnen bijwonen! - Omdat u het fijn vindt om zo maar eens binnen te lopen voor stilte of gebed! - Omdat u geloofsverdieping noodzakelijk acht in deze tijd! - Omdat het in de lijn van uw opvoeding waardevol is om uw kind te laten dopen, de Eerste Communie en het Vormsel te laten doen; uw huwelijk kerkelijk te laten inzegenen of uw dierbaren te gedenken in een uitvaartdienst! 3


UITVAARTVERZORGING

VAN LITH B.V. Docfalaan 2 (hoek Jul ianasingel)

5342 HZ Oss Telefoon 0412 - 623173 Fax 0412 - 641155 -

Maarten van der Dussen

mogelijkheden voor thuisopbaring zwarte en grijze rouwauto mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders gratis informatieboekje/w ilsbeschikking op aanvraag gratis voorlichtingsavonden/informatieve gesprekken erkend lid van de Ned. Unie van Uitvaartondernemingen professionele nazorg

Bouw

Buro

Wilgenstraat 6

5386 GL Geffen

Tel.: 073 - 534 12 94 Privé: 073 - 53412 92 E-mail: bb.dussen@planet.nl

Beheerder "Stadsmortuarium Oss", "Mortuarium Nistelrode", "Mortuarium Herpen", "Mortuarium Oijen "

Gespecialiseerd in: • Exclusieve gezichts- en • Blendtherapeute lichaamsbehandelingen • Huidtherapeute Pakkingen (billen, buik, borsten, handen, voeten)

SCHOONHEIDSSALON

cadeaubon kom 1e pas echt mooi voor de dag

Met een

Hier had uw advertentie

• Permanente Make-Up • Make-Up workshops

kunnen staan

ADMINISTRATIE

& ADVIES

MAASDONK

UW PARTNER IN ADMINISTRATIEVE EN FISCALE DIENSTVERLENING

Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouwen tegenkomt !

Het adres voor: • verzorging van uw administratie, loonadministratie, jaarrekening e verzorging van alle fiscale aangiften e startersbegeleiding 8 advisering en bedrijfsbegeleiding Administratie & Advies Maasdonk heeft een passende oplossing voor al uw vraagstukken.

DUCAAT Administratie & Advies Maasdonk Kastanjelaan 44 5382 KD VINKEL tel: 073-5326056 e-mail: huubclement@cs.com

G

R

O

F.

P

!Nol lMJ Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP Bredeweg

13, Geffen Tel.: 073 -532296 l

~z

Ja Re Installatie- en Adviesbureau bv

Centrale verwarming Gas-Water-Sanitair Energie - Advisering Gaswasdrogers

H. VAN ZANDVOORT ELECTROTECHNIEK B.V.

E-mail: hvzandvoortelectro@hetnet.nl Magnolia 18 - 5386 EP Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86 GSM 06 55 783 873

Kastanjehof 23 5386 GN Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

Onderhoud aan gastoestellen Onderhouds abonnementen gastoestellen

Wij maken EPA Rapporten hiermee krijgt u extra subsidie


- Omdat u een bijdrage wilt leveren aan de kerkgemeenschap die opkomt voor zieken, alleenstaanden en ouderen in onze nabije omgeving, voor de zwakken in de samenleving en voor vluchtelingen wereldwijd! Waarom niet? U kunt uw bijdrage overmaken op giro 1117393 ofRaborek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2003.

morgen en woensdagmiddag: 073 - 6125488. Schrijven naar het Bisdom kan ook: Parade 11, 5211 KL 's-Hertogenbosch of Postbus 1070, 5200 BC 's-Hertogenboosch, E-mailadres: bisdom@bisdomdenbosch.nl Internet: www.bisdomdenbosch.nl

BAKKERIJ BRANDS DE PAROCHIE WIL BIJ U OP BEZOEK KOMEN Wij als parochiegemeenschap vinden de zorg voor onze ouderen heel belangrijk. Hoewel ik het heel jammer vind is de tijd van de huisbezoeken door de pastoor echt oorbij. Tegenwoordig zijn er geen kapelaans meer, en heeft iedere pastoor meerdere en grotere parochies dan vroeger. Daarnaast heb ik ook nog van de bisschop een studie-opdracht gekregen. Daardoor is het voor mij onmogelijk om u als oudere te bezoeken. Toch vind ik het wel belangrijk dat u namens onze parochie extra aandacht en zorg krijgt, want u verdient dat! Daarom heb ik aan Anneke Linschoten en Nelly Bwire gevraagd om, naast Ans Schutte, een deel van de pastorale zorg voor ouderen over te nemen. Anneke en Nelly volgen op dit moment een opleiding tot pastorale assistente en zullen na hun afstuderen in onze parochie gaan werken met een bisschoppelijke zending en benoeming. Namens onze parochie willen zij u heel graag bezoeken. Op die manier willen wij al parochiegemeenschap extra aandacht en zorg aan u geYen en u ook de mogelijkheid bieden om de band met uw geloof en uw parochie levendig te houden. Als u het als oudere ( 65+) op prij stelt om een bezoekje namens onze parochie te ontYangen vul dan het onderstaand strookje in en stop dit in de brievenbus van de pastorie. Met een hartelijke groet, Pastoor P. Scheepers

~-- - - -- -- -- ----- -- - Naam: Adres: Telefoonnummer: Wil graag bezoek ontvangen van de werkgroep Ouderenpastoraat. ZOMERKAMPEN 2003 Elk jaar organiseert het Bisdom van 's-Hertogenbosch jeugdkampen voor jongens en meisjes in de leeftijd van 8 - 12 jaar. Je kunt een folder hierover aanvragen bij Nadine Kessels, coördinator Jeugd en Jongeren van het Bisdom 's-Hertogenbosch. Je kunt bellen op maandag-

Naar aanleiding van de overname van Bakkerij Brands door René en Rianne Brands, heeft er in januari een feestweek plaatsgevonden. Tijdens deze week stond er een kansspelautomaat in de winkel, waarmee je kans kon maken op één van de drie hoofdprijzen: een goed gevulde picknickmand. De volgende fam. hebben de hoofdprijs gewonnen en deze inmiddels in ontvangst genomen: Fam. van Uden, Fam. v.d. Biezen, Fam. van Rijn. René en Rianne wil u bedanl<:en voor de felecitaties en andere attenties die wij mochten ontvangen de afgelopen periode. Tot ziens.

HOE KAN IK PUTTEN UIT MIJN BRON? Uitnodiging voor een lezing over Bruno Gröning. Hij heeft ons geleerd hoe wij de verbinding met de bron van het leven weer tot stand kunnen brengen. Omdat onze ervaringen zo positief zijn, willen we deze graag met anderen delen. Onafhankelijk van een kerkelijke richting, zal u getoond worden wat men met geloof en vertrouwen kan bereiken. Geïnteresseerden kunnen hier leren de genezende energie op te nemen. Wilt u meer weten over het leven en werk van Bruno Gröning, dan wordt u voor een uitvoerige informatie uitgenodigd op dinsdag 18 maart, van 19 .30 tot ongeveer 21.30 uur. Toegang gratis. Locatie: Het Oude Klooster, Kloosterstraat 7, Geffen. Voor inlichtingen: Marij Le enen, 077 3 66 1846 Wil Scholten, 0481 462 739 5


Bosschebaan 53, 5384 VX Heesch (Achter restaurant "De Lucht") tel. 073 - 5321235 / 06 - 54375280 fax 073 - 5320138 * Tuinhout * Tuinhuisjes * Verschillende modellen tuinafscheidingen

Kloosterstraat Se 5386 AR Geffen Tel: 073 - 5321683 Fax: 073 - 5325150

* Speeltoestellen * Tuinaccessoires

* 13L<DflvtfN * PLANTEN

* Tuinmeubelen

(teakhout, hardhout) * Dierenverblijven * Ook voor uw maatwerk * Blokhutten, diverse modellen, scherpe prijzen

* 13RUIVSWERK

* GRAFWERK Maandag t/m vrijdag: Zaterdag:

08.30- 18.00 uur 08.30- 16.00 uur

* CAVEAUARTIKELEN

Assur"antie-adviesburieau Preter L~mens Tel.: 073-5327165 Fax: 073-5327366 aab.lemmens@hetnet.nl

- PEDICURE -

.

Ar1anne van Haaren

verzekeringen pensioenen hypotheken

·•-· ~-~

Molenstraat 28 a 5386 AB Geffen Tel: 073 - 532 54 19 Voetverzorging diabetici - Voetreflex massage - Cosmetische voetbehandeling Aangesloten bij de Landelijke Organisatie voor de Voetverzorger

~

Bel voor een afspraak!

Losse advertenties tussen de tekst: 1/8 pagina 1/4 pagina 1/2 pagina hele pagina

15,-25,-35,-60,--

len in Vinkel - jaarlijkse fietsdag en het eerste halfjaar sluiten we af met een barbecue.

K.V.O.AFD.GEFFEN

Dames van Geffen kom geheel vrijblijvend met uw moeder, vriendin of buurvrouw naar een van onze activiteiten, ervaar zelf of de KVO U iets te bieden heeft. Onze activiteiten zijn voor jong en oud. Samen iets ondernemen is gezelliger dan alleen.

Een klein overzicht van de geplande activiteiten in het eerste halfjaar van 2003. Jaarvergadering - rondleiding TPG post Den Bosch bijeenkomsten alleengaande - informatieavond "Sagen en Legenden" - uitwisseling Vinkel - een avondje koken - lezing door H. J ongeneelen over reuma (op deze avond is iedereen welkom, dus ook niet leden.) - kleding inzamelen voor mensen in nood - cultureleavond kring volksdansfestijn - samen met KVB lezing Binnen en Buiten - Jeanne d' Arcviering - fiets bedevaart naar de Sint Jan samen met de KVB. In mei maken we een reisje - bedevaart Handel - wande6

Midden Klein Bedrijf Agrarisch Particulier

Iedere eerste maandagavond van de maand is er kaarten in 't Oude Klooster. Iedere woensdagavond gym in de sporthal. Om de 2 weken op woensdag creatievemiddag. Om de 2 weken op maandagmiddag volksdansen. Dan hebben we nog de Workshops: Werken met rubber. Werken met lood. Bloemschikken. Muis maken van hooi en lood enz. Wij verwachten U! !! Wilt U lid worden van onze vereniging neem dan contact op met D. v. Zuylen tel:5323217

Uitnodiging Dinsdag 11 maart aanvang 20.00 uur in 't Oude Klooster. H. Joneneelen onze dorpsgenote geeft een lezing over reuma en alles wat daar bij komt kijken . Er is gelegenheid voor het stellen van vragen. Ook niet leden die belangstelling hebben zijn van harte uitgenodigd.


EFKES BUURTE MĂˆ ... de nieuwe burgemeester: Peter Boelens (53 j.)

Hij is geboren en opgegroeid in Hilversum, katholiek opgevoed, afgestudeerd in de fysiotherapie op 21 -jarige leeftijd, heeft gewerkt in verpleeghuizen en ziekenhuizen, en gewoond in Zeist, Bilthoven, Hilversum en Nijmegen, is getrouwd met Kaasje, vader van Esther en Niels" en is lid van de VV.D. ...... .

tweede plaats is het contact met de burgers heel belangrijk. De deur van het gemeentehuis staat open voor iedereen. Als de burgers het gevoel hebben, niet serieus genomen te worden, moeten ze bij de burgemeester terecht kunnen, zonder dat deze op de stoel van de verantwoordelijke wethouder gaat zitten. "We moeten klantvriendelijk zijn, gericht werken en de mensen moeten vlot geholpen worden aan de balie. Als derde taak ziet de burgemeester een bescheiden rol van Maasdonk in de ontwikkeling van de stedelijke plannen (o.a. een regionaal bedrijventerrein) tussen Waalwijk, 's-Hertogenbosch en Oss: Waalboss. Maasdonk moet wel een groene buffer blijven, maar er is plek voor 'bedrijvigheid' en dus ontplooiing en werkgelegenheid. Verder vindt Boelens dat het gemeentebestuur duidelijk en consequent moet zijn; zij moet zichzelf en iedereen aan de regels houden. Doen wat mogelijk is binnen de regelgeving en voor wat daarbinnen niet kan, oplossingsrichtingen geven. "De burger moet weten wat wel en niet kan!" Als hoofdtaken heeft de burgemeester Openbare orde en veiligheid in zijn pakket, het personeelsbeleid, de automatisering en de regionale samenwerkingsverbanden.

Peter Boelens heeft tot nu toe een veelzijdig en actief leven geleefd: "Ik ben altijd actief geweest in keuzes maken ... !" Dertig jaar lang werkte hij in de fysiotherapie en die periode is in te delen in drie fases. "De eerste tien jaar heb ik 'geconsumeerd', d.w.z. kennis opgedaan en veel aanvullende cursussen gevolgd. De tweede tien jaar heb ik de opgedane kennis uitgedragen in het geven van lessen en lezingen en de laatste tien jaar was ik vooral actief op het bestuurlijke vlak". Peter was toen o.a voorzitter van de vakvereniging die zich inzette voor manueeltherapeuten, de Nederlandse Vereniging van Peter en Koosje Boelens hebben een goed gevoel overgehouden aan de manier waarop hen een warm welkom Manuele Therapie. Daarnaast ging hij ook de lokale politiek in en zat sinds in Maasdonk ten deel viel: spontaan, openhartig, vrien1990 in de Gemeenteraad van Nijmegen. Het laatste jaar delijk en belangstellend! was hij wethouder aldaar. Een logisch gevolg was het Op zijn beurt zegt burgemeester Boelens ons enkele uitkijken naar een 'zwaardere' functie, waarbij de voor- goede eigenschappen toe: keur uitging naar het burgemeestersambt. En dat is dus hij is laagdrempelig. mens- en doelgericht, nu gelukt: Maasdonk zag hem wel zitten als nieuwe buriemand die enthousiasmeert gervader! Samen met zijn vrouw Koosje, maakte hij en stimuleert, vooraf een ritje door de Maasdonkse dorpen en deze iemand die wil kijken naar de toekomst, spraken hen wel aan. die kan samenwerken De burgemeester geeft zijn eerste indrukken van zijn en iets wil betekenen voor anderen! nieuwe gemeente: Eigenschappen die hij vanuit zijn voormalige beroep "Je ziet verschillen in de opbouw / tradities van de drie dorpen; het onderhoud van de wegen is goed en het is heeft meegenomen! me opgevallen dat er veel speelplekken voor kinderen Peter Boelens werd in december 2002 door de Koningin zijn, die goed worden onderhouden en waar de ouders ook zorg voor dragen. benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau, voor Het is belangrijk dat de burgers zelf zorg dragen voor zijn politieke loopbaan. hun accommodaties, maar als gemeente moet je uiterAls beloning voor zijn werk en inzet op eigen vakgeaard het goede voorbeeld geven op - - - - - - - - - - - - - - - bied ziet hij de benoeming tot burgedat terrein". meester van Maasdonk! De kersverse burgemeester Boelens Hij heeft er zin in, dat straalt van zijn gezicht en hopelijk blijft er nog tijd ziet om te beginnen drie belangrijke over voor hobby's als lezen, taken als zijn opdracht. Op de eerste plaats de "Integriteit van het Openactualiteitenprogramma's volgen op baar Bestuur". Men moet (weer) vert.v., reizen en fitness om zijn conditie op peil te houden. trouwen krijgen in de gemeentelijke apparaten; de gemeente moet uitstraWelkom in Maasdonk en wij wensen len dat ze staat voor haar zaak! Op de u veel succes toe! 7


A.

m

~

ROND DE DORPSPOMP

De grootste enthousiasteling voor het Geffense Karnaval was deze keer de dienstdoende voorzitter: Gilbert van de Meulenreek vanzelfsprekend dat er slechts twee onderwerpen op tafel kwamen: De ROAPLIEDVERKIEZING en "RECHT VUR ZUNNE ROAP". Beide evenementen kenmerkten zich door een perfecte organisatie in een fantastische sfeer in overvolle bezettingen van "DE GOUDEN LEEUW". De RAOPLIEDVERKIEZING telde 13 deelnemers. Alle nummers waren van goede tot zeer goede kwaliteit. Er werd door een attente jury scherp gelet op orginaliteit van tekst en muziek. "Binnenste Buiten" kreeg twee maal de eerste prijs, zowel van de jury als van het publiek. Het opzwepende zuid-arnerikaanse ritme, het gemakkelijk meezingbare refrein en de technische knappe trompetsolo van Harm Stadhouders, lagen daaraan ten grondslag. Zanger Jo van Herpen wist zich uitstekend begeleid door het eigen orkest. De vraag: "Miauw, miauw, wa moek daor aon doen", zal de hele KARNAVAL door blijven aanzetten tot feestvreugde. Paul van den Hanenberg kreeg met zijn "ANTIPENANTY" de Bonusprijs. Alle deelnemers waren zo enthousiast, dat ze spontaan lieten weten volgend jaar weer van de partij te zijn. Het karnavalstema van dit jaar " 'k zie dur un gat in" werd weinig in de raopliederen verwerkt. Snel nu naar het grote gebeuren: "DE 27 e RAOPAVONDEN-serie". De zaal van "DE GOUDEN LEEUW" was gezellig aangekleed, het decor straalde een geheimzinnige sfeer uit, als een donker "GAT" met "GAATJES" als bloemetjes en hartjes vol lichtjes. De lichtreclame lieten we aan ons voorbijgaan. De zaal was compleet anders ingericht. 250 Nieuwe goedzittende stoelen, daarvoor complimenten aan de zaalhouder, het orkest in een nis ter linkerzij de van het podium en de Raad van Elf helemaal tegen de rechterwand met de steken aan de kapstok. Zo kon iedereen ruimer zitten en werd nergens het uitzicht op het podium belemmerd. 19.53 uur: Het schitterende raoporkest zette de muziek in, de spanning steeg en om precies 20.00 uur werd de presentator RenĂŠ van Herpen aangekondigd en die zag er met zijn fraai openingslied: "Wel un gat in". De sfeer zat er meteen in. Alle autoriteiten welkom, alle weldoeners welkom, alle Rottenrijkers welkom, alle ereleden welkom en al die ander WELKOM. Prins Jos den Uurste wenste ons unne goeie, gezellige 8

aovond. Toen werd de nieuwe DORPSOMROEPER aangekondigd. Onherkenbaar kwan1 hij op achter zijn van de G-bril. Ja? Wie was 't? Het geheim bleek zeer goed bewaard. Hans van Rosmalen. Iedereen verrast. Met "Hoort zegt het voort" en "Ik noem geen namen", wist hij menig Geffenaar over de rekel te halen en een aantal zaken op zeer humorvolle wijze te belichten. Een zeer goed en knap debuut. Kort en bondig. Ja zelfs "normen en waarden" waren niet vergeten. Hij liet: Den Haon mar kraaien over de Brandweer en de Prins werd op zunne eigen strondhoop neergezet mi zun commentaar in de POMP De zaal genoot. Prima!! een mooi begin. De Rotterijkerinnekes, gestoken in mooie glin1merpakjes waren weer bewonderenswaardig, dansend op een lekker vlot muziekske. Het ging zo prachtig "ongelijk" Dat was oogstrelend en hartverwarmend. D'n Inne en laoter D'n Andere maakten hun opwachting met tussen "KUNST en KITSCH. Zij voerden ons langs de kunstroute van Maasdonk In Geffen was heel wat te beleven. Gilbert, Tonny, de Rooie, Rietje, de Koei Vera Deming. Knappe vondsten, fijnzinnige humor. Ze blijven wat trekkelijk, maar dat is ook weer aantrekkelijk. Dan de WEEUWKES !! Iedereen vol verwachting op het puntje van zijn stoel. Radiopiraat "OlĂŠ" met het motto "Geef de Geffenaren de ruimte" was de rode draad en dan begin je natuurlijk met een lied van de bekakte dame "Winny". Er worden natuurlijk interviews gehouden, o.a over de Metrolijn, de Brandweer, Arie op Safari met Johan Cruyf (hoogtepunt, knap geimiteerd !!!), voetbalhumor zoals Nooit Gedacht van de bovenste plank, een muziekske op de afbraak van de Mariaschool, actiegroep W.I.K. met nog een slotlied: "Geef de Geffenaren de ruimte." Elk detail is keurig verzorgd, het was echt brullen en gieren en lachen. Ter afwisseling mochten we genieten van het winnende RAOPLIED van Binnenste Buiten: "Wa moek daor aon doen" Deze muziekgroep had op het podium het decor nog fraai aangepast. Inderdaad een echte eerste prijs! Daarmee kun je de hele wereld door. De KAAPEEJEE meldde zich met "De zwakste schakel" . Een goede spelleidster zorgde voor een keurig verloop. De vragen waren allemaal op het dorpse gericht. Twee kleurige figuren zorgden voor de nodige lachsalvo's: de chinees, Sambal Oelek, en de echte Vlaming, Sjefke. In een slotlied werden de kandidaten nog eens bezongen. De KAAPEEJEE met eigen tekst, zonder kunstwerken, maar puur. Prima gedaan. En maar een klein "Poepje" Goed niveau dus '. De pauze was welkom. Daarna: Och, och, och, toch!!! "De Buurtjes" voor de 17e keer. Van meetafaan was het lachen. De schalkse, platpraotende boerin, deze keer met, zogenaamd, de Vrouw van de nieuwe Burgemeester in de ton. Ze moest


Geffen leren kennen, dat snap je. Ze brachten "de Valentijn" aan de Burgemeester, die dat graag aannam. Wat een grappen: o.a. Er werd nog gezocht naar de ambtenaar die de burgemeester kon inwerken en natuurlijk "Mien" Ze kunnen niet zonder. Het blijft boeien die tegenstellingen tussen het boerse en het deftige. Leden van "Geffes Volk" met de titel "Wel verdraait" komen op als een nonnenkoor met een heerlijk gevulde moeder Overste en steeds klonk HALLELUIA! ! ! Ze adoreren natuurlijk de Pastoor. Goede vondsten met de Papparazzi (actiefotograaf) "Wild'm zien" en natuurlijk "Ik wil Pieter" "Ik wil serieus genomen worden. in de biechtstoel. Het idee is goed. Jammer, dat het wat oppervlakkig bleef. Ze hadden met goedvinden van de pastoor de bekendste gebeden gehumoriseerd. (Wat schrijver dezes toch wat gewaagd vond.) De Pompzwengels kwamen door de zaal als Schotten met "Schots en Scheef", het duurde lang voor ze er "een gat in zagen". Een jaar te laat. Het leverde kluchtige scènes op en een schaterlachende zaal. De hele "GOUDEN LEEUW wordt op zijn kop gezet: Koeien melken, Deinen, Polonaise. De Pompzwengels zijn wel aan hun stand verplicht toch even te laten horen, dat ze muziek kunnen maken op TOPNIVEAU. Dat hebben we gemist. Daar komen de grootste "LEFGOZERS" van 't Rottenrijk. De WEETWOTSJERS, die overal wotsjen tot ze alles weten. Ze willen een liedje zingen, ' n Jazznummer. Het orkest weigert. De presentator: "Das nie de bedoeling". Ze worden van het toneel gesleurd en kijken wraakzuchtig". Dus geen weetwotsjers dit jaar. Jammer dan! Hannie van Geffen en Shannie van Lith maken hun debuut vanuit een kroeg. Shannie blijkt toch veel van Geffen te weten maar blijft toch "de Lithse Ham". Ze zien iedereen langs komen. De Prins en zijn neus moeten er nog eens aan geloven met zijn isoleercellen; nee: .. ZIJN CELLEN zijn geïsoleerd. Ook Rob Sperrnon moet eraan geloven. Dokter Aart Smit wordt 65 en stopt, dus geen beurt meer. Ook andere personen worden bij de neus genomen: Diny van Wanrooy op snelheid, de wethouders, de pastoor, ze hebben oplossingen voor de Brandweer en het Cultureel centrum en de fietssuggestiepaden worden er door gehaald. Soms wat veel van het goede, maar een zeer geslaagd debuut. (Misschien toch beter in de ton) De SHOWGIRLS komen door de zaal. Ja heel mooi van dichtbij, maar dan ... de showdans op het even neveligge toneel: fascinerend, opwindend, mysterieus. À la Michel Jackson, klasse ja PROFESSIONEEL!! Mooi zo. Applaus!! Hé toch de WEETWOTSJERS. De toneeldeur schuift open en getrek met de RAOPTONNEN. Tot verrassing van iedereen slepen de WEETWOTSJERS de tonnen achter zich aan. Ze zien er hartstikke schon uit mi dur neej pakken en dan scheppen ze op, scheppen ze maar

op, och ge wet nie wa ze opscheppen. Je wordt compleet overdonderd. Ze vliegen van het een naar het ander. "De video ondertitelen. De nieuwe burger krijgt unne spoedcursus Geffes. Van de Streekwijzer wordt je geen steek wijzer. Van Nuland uit Vinkel te Geffen. De sloopvergunning. Effe dimmen." Met veel lef en humor wordt met vele zaken en personen heerlijk de spot gedreven. Ze blijven een verrasssend en heerlijk deel van de RAOP. Tot slot de TOAPEN. Een jubileum!!! De 1Ode Keer, dus krijgen ze een onderscheiding bij de Koningin. Waar woont ze? Ze gaan met de bus van Tonny Jansen naar de Koningin. Tonny rijdt naar Drakenstein. Mis!!! Ze moeten in huis Ten Bosch zijn. Met de trein naar Den Bosch, maar onvindbaar. Gelukkig krijgen ze hulp. Ze worden naar DEN HAAG gebracht. Ze zitten aon bij de Koningin. Prins Bernard vraagt bij de soep: MAGGIE-DURRIN. Ze begaan de dolste dingen en maken de meest clowneske avonturen mee. Onze volle bewondering voor de TIENDE keer!! 10 maal uitzonderlijk goed. Ze bezingen de lol met een prachtig lied en natuurlijk ook met Tonny. Tot de laatse seconde blijven de TOAPEN verrassen. En een plezier dat van hen afstraalt!! Geen wonder dat ze een staand applaus krijgen, waarbij de nieuwe burgemeester vooropgaat. Wat een fantastische RAOP weer. Alles klopt. Jammer, dat de eerste aovond sommige zaken nog moeten worden uitgepobeerd: zoals het zeer professionele , geluid en de wisselingen die te lang duurden. Maar we hebben intens genoten. In het slotlied werden alle optredens nog eens onder de loep genomen. Complimenten aan de organisatie, de presentator en de zaalhouder. Van Stamtafel 173. Voor op- of aanmerkingen de Prins tel. 0412640982. Volgende stamtafel 9 maart, dat wordt napraten over de Kamavalsdagen. Voorzitter is dan Nico van Nuland. Ook U bent WELKOM in café Govers van 10.30 tot 12.00 uur met napraat tot 12.30 uur.

DANKBETUIGING Langs deze weg willen wij iedereen heel hartelijk bedanken voor de grote steun van bezoekjes, telefoontjes en kaarten bij het overlijden van mijn vrouw, ons mam en oma Joke van Ravenstein van Lee Bijzonder dokter Smit, Pastoor Scheepers, de avondwake groep en alle koren. Wim v. Ravenstein Christel, Matt, Daan en Laura Strik, Monique en Marcel van Dijk. 9


~

TENNISVERENIGING ~DEVLIJMD Het nieuwe tennisseizoen van T.V de Vlijmd is weer gestart. Wij hebben leden in de leeftijdscategorie van 7 tot over de 70, dus een sport voor jong en oud. Wanneer u ook zin heeft om eens lekker te gaan sporten op uw eigen niveau en tempo, wordt dan nu lid. Door de aanleg van kunstgrasbanen kan men voortaan het gehele jaar door tennissen, dus ook in de winter. Ook dan wordt er volop gebruik gemaakt van de banen. In april starten de trainingen weer voor junioren en senioren, dus als u lid wilt worden, kunt u zich het beste tijdig opgeven. De contributie bedraagt slechts 70,50 voor senioren en 63,50 voor junioren per jaar (Voor junioren is dit inclusief 12 trainingen). Wilt u meer inlichtingen dan kunt u bellen met de ledenadministratie, Henny van Hout, De Wan 16, 5386 EJ Geffen, telefoon 073-5321542 (na 18.00 uur). Nieuwe leden kunnen zich telefonisch of schriftelijk bij haar opgeven onder vermelding van naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer. Natuurlijk kan aanmelding ook via de electronische snelweg via e-mail adres (Het gaat om een tijdelijk e-mail adres) tv.de_ vlijmd@adres.nl Het bestuur, T.V DeVlijmd

goede invulling van zijn tijd vindt en dat in gezondheid mag uitvoeren. 3e Pater Theo Raaijinakers heeft in 2002 zijn zilveren priesterfeest gevierd. We hebben hem persoonlijk kunnen feliciteren in Moergestel. Hij benadrukte nogmaals iedereen te bedanken die de donaties mogelijk maakt, en op de eerste plaats de jarigen van Geffen. Zijn werk in Bolivia voor opvang van de straatjeugd begint vruchten afte werpen. Elk kind, dat door de opvang een menswaardige leven tegemoet gaat, is de moeite waard. 4e Zo ook met het werk van Pater Toon v. Kessel in Zambia. De giften worden gestemd voor onderwijs aan aidswezen. Zo wordt hun de mogelijkheid geboden een betere toekomst op te bouwen. We hebben gehoord, dat Toon v. Kessel op het eind van 2002 een ernstig ongeluk heeft gehad Hij is met zeer ernstige verwondingen naar een ziekenhuis in Zuid Afrika vervoerd en verpleegd. Op dit moment heeft hij het ziekenhuis verlaten en is hij voor verdere verpleging in een klooster van de Witte Paters in Zuid Afrika. Als hij het vervoer aankan, komt Toon v. Kessel naar Nederland voor verdere genezing. We wensen hem een spoedige beterschap. We hopen in 2003 weer de jarigen te kunnen bezoeken en via hen de jeugd in Bolivia en Zambia te helpen. Heel hartelijk dank voor de steun in 2002.

,

VERJAARDAGSAKTIE 2002 ~

In het afgelopen jaar hebben we voor het eerst te maken gehad met de euro. De giften van de jarigen hebben daar geen invloed van ondergaan. De totale opbrengst was zelfs nog meer dan de vorige keer omgerekend in guldens. Nu was de opbrengst 3629,66 euro. Enkele gegevens over 2002. Ie Als medewerkster heeft zich aangemeld Marietje v. Uden uit de Heegterstraat. We hopen, dat ze met plezier de jarigen van de Heegterstraat en Dr. Poelsstraat zal bezoeken. Riet v. Santvoort heeft besloten als medewerkster te stoppen. Ze heeft ruim 15 jaar de jarigen van haar wijk bezocht. Voor baar wijk, Dorpstraat, Dorpsplein, Tolweg, Mulderstraat en Kerkstraat hebben we iemand nodig, die het werk voortzet. We willen haar bedanken voor haar inzet. In plaats van M. Huijsmans in de Elshof zoeken we nog een persoon, die tijd wil besteden om de jarigen te bezoeken 2e Omdat Pater M. Heijmans definitief in Nederland blijft, hebben we besloten de donaties aan zijn werk in de Congo te stoppen. We hopen, dat Pater Heijmans een 10

POELIERDERIJ JO VAN DRUENEN

~

Broekstraat 8 •Geffen• tel 073 -5321493 • fax 013 - 5324173

SNACKPAKKET (bestaande uit): 5 VLEESKROKETTEN 20% 25 SNACKBALLETJES 20 VLEESBITTERBALLEN 20% SAMEN VOOR€ 6,50

1fl}e amóachtetiike sr1eciatist in 1vit'fJ en r;Je»or;JeÜe


BERICHT UIT GUATEMALA Anne van Nistelrooij(l 8 j.) uit de E lzendreef, besloot om na het behalen van haar VWO-diploma, gedurende negen maanden, vrijwilligerswerk te gaan doen in Midden-Amerika, om met name de Spaanse taal onder de knie te krijgen. Via Torenklanken houdt ze ons op de hoogte van haar belevenissen. Hier beschrijft ze haar reis door Mexico. Hallo Geffenaren, Op 't moment dat ik dit schrijf ben ik weer thuis van mijn 'vakantie'. Mijn reis is begonnen in San Cristobal de las Casas, in de zuidelijke staat Chiapas. Chiapas is nog steeds Zapatisten-gebied de Zapatisten zijn de guerilleros van Chiapas, dus dat is wel bijzonder. Overal duiken soldaten op, die me soms aanhouden en vragen hoe ik heet, waar ik vandaan kom, wat ik hier kom doen, en of ik al een vriendje heb. In San Cristóbal was ik al 'n paar keer eerder geweest dus was 't tijd eens verder te kijken. Chiapas is heel groot en heel divers. San Cristobal ligt bijvoorbeeld in de bergen en dit gebied wordt door de Mexicanen 'koude grond' genoemd. Elders in Chiapas heb je oerwouden. De leukste dingen zal ik in het kort vertellen. Ik ben naar de 'canón del Sumidero ' geweest, dat is een ravijn van 34 km lang, 300 meter diep en de bergen eromheen zijn tot 1000 meter hoog. Hier heb ik allerlei tropische vogels gezien, aapjes en krokodillen, waarvan eentje rond de 5 meter! Hierna zijn we doorgereisd naar Palenque, wat beroemd is om z'n mayaruines en z'n paddo's. Tot nu toe zijn meer dan 1000 indrukwekkende gebouwen blootgelegd, midden in de jungle. Verder in de Lacandón jungle ligt Misol-ha, een hele hoge waterval. Dit was echt supermooi, aangezien dit de eerste keer was dat ik in het oerwoud kwam was alles bijzonder: de drukkende hitte en de waterdruppeltjes die in de lucht hangen, het geschreeuw van parkieten en apen, de bomen, zo hoog als ik kon kijken, met vormen die ik nooit eerder gezien heb, het netwerk wortels op de grond en de geur, die nog het meest weg had van een mengeling tussen Burgers Bush, het slangengedeelte in de dierenhün en de Intratuin. Na Chiapas zijn we naar Tabasco gegaan, een kleine, rijke oliestaat. Hier is het weer heet en plakkerig. Vroeger woonden hier de Olmecs, een andere indigena-groep, zoals de Mayas of Azteken. En van de Olmecs heb je hier best aardige opgravingen. Hierna trokken we verder naar Campeche, de hoofdstad van de gelijknamige staat aan de Golf van Mexico. Deze stad is anders dan alle andere die ik tot nu toe gezien heb. Door z'n strate-

gische ligging was 'teen belangrijke haven in de tijd dat Spanje nog kolonies had. Dit is weer een heel ander deel van de Mexicaanse geschiedenis. Alle tradities zijn hier eigenlijk mixen. De muziek heeft gitaren van de Spanjaarden, trommels van de Afrikanen en fluiten van de Mayas. Zo zit het ook met feesten, dansen, gebouwen, eten en dialect. En in alle mensen zie je de verschillende rassen terug. Hierna zijn we naar Mérida gegaan, de hoofdstad van de staat Yucatán die ligt op het schiereiland tussen de Golf van Mexico en de Caribische Zee. De stad doet Zuid Europees aan en is ontzettend warm. We zijn hier nog naar ruïnes geweest in Chichén Itzá, dat in de tijd van de Maya' s de hoofdstad van het schiereiland was. Na Merida zijn we naar Isla Mujeres gegaan, een eiland voor de kust van Canci.'.m, in de staat Quintana Roo, erg toeristisch maar ook erg leuk. Het zit vol met barretjes, restaurants en terrasjes en het is bloedheet. Dit was de eerste keer dat ik de Caribische zee zag, en wat een verschil met onze Noordzee! Tot ongeveer veertig meter van de kust is het water zo helder als kraanwater en zo ondiep dat je billen niet nat worden. Dan wordt het iets dieper en de kleur wordt hirkoois, maar nog steeds is het water niet koud! Hier heb ik met haaien gezwommen, weliswaar kathaaien, die niet gevaarlijk zijn heb ik me laten vertellen, maar toch wel iets speciaals. Intussen ben ik weer thuis in Xela, en begin weer met werken. Maar als ik zo terugkijk was het al met al een hele geslaagde reis. Tot volgende keer, veel plezier met carnaval! Anne.

DANKBETUIGING Langs deze weg willen wij iedereen bedanken die ons tijdens haar ziekbed en na het overlijden van mijn vrouw ons mam en oma

Nelly van Niftrik Rovers Hebben gesteund en getroost in de vorm van kaarten, bezoekjes en bloemen. De druk bezochte avondwake en uitvaartdienst en de vele bloemen hebben ons erg goed gedaan. Een speciaal woord van dank aan de Huisartsen Praktijk van Dr. Smit Nahon en Pastoor Scheepers. Marinus van Niftrik, Thea en Rolf, Gerrit en Laurence, kleinkinderen Gijs; Rosalie, Jolien. 11


@ GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. E-mail :postbus5@maasdonk.nl lnternet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen burgerzaken). OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 - 534 21 08. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 073 - 534 21 08)

Wethouder M.J.M. van de Ven Speekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur na telefonische afspraak, tel. 073-534 21 00, met uitzondering van de dinsdagen waarop een commissie-of raadsvergadering is. BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17. 00 tot 19. 00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen of de heer Van der Zalm. POLITIE Op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 - 12.00 uur kuntu het gemeentehuis bellen (tel.nr. 073-5342100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken. CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30-12 .30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 53 4 2 1 00 SLUITING GEMEENTEHUIS EN GEMEENTEWERF IN VERBAND MET CARNAVAL In verband met Carnaval zijn het gemeentehuis en de gemeentewerf op maandag 3 maart en dinsdag 4 maart de gehele dag gesloten. Uitsluitend voor het doen van aangiften in verband met geboorten of overlijden kunt u op beide dagen tussen 09 .00 - 10.00 uur telefonisch contact opnemen met 06-51135496. Er wordt dan een afspraak met u gemaakt in de loop van die dag.

Wethouder J.A.M. Voermans Spreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, met uitzondering van de dinsdagen waarop een commissie- of raadsvergadering is.

WARM WELKOM IN MAASDONK De vele goede wensen en warme woorden van welkom tijdens de installatievergadering en aansluitend de door het gemeentebestuur aangeboden receptie op 23 januari j .l. , hebben mij en mijn vrouw Koosje ontzettend goed gedaan. Iedereen van harte bedankt voor het in mij gestelde vertrouwen en ik hoop u allen regelmatig in Maasdonk tegen te komen. PC.J. Boelens Burgemeester Maasdonk

Wethouder E.J.A.M. van Heese Speekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur na telefonische afspraak, tel. 073-534 21 00, met uitzondering van de dinsdagen waarop een commissie-of raadsvergadering is.

WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS In verband met de bescherming van persoonsgegevens (volgens bovengenoemde wet), worden gegevens met betrekking tot geboorten en overlijden niet meer gepubliceerd.

SPREEKUREN Burgemeester: P.C.J. Boelens na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, tst. 160

12


WEBSITE GEMEENTE MAASDONK VERNIEUWD De Website van de gemeente Maasdonk is recentelijk aangepast. Een producten- en dienstencatalogus is toegevoegd waarin u informatie kunt vinden over maar liefst 150 gemeentelijke producten en diensten. Ook zijn een vijftigtal formulieren op de website te vinden. Op dit moment kunt u een benodigd formulier thuis printen, invullen en terugsturen naar de gemeente maar de bedoeling is dat op termijn u de formulieren online terug kunt sturen. Het laatste nieuws is op te homepage te vinden, ander nieuws is te vinden in het hoofdstuk Nieuws, waar u kunt zoeken in actueel nieuws of in het nieuwsarchief. Wilt u weten wat er verder gewijzigd is, surf dan eens naar www.maasdonk.nl en oordeel zelf... Wij zijn ons er van bewust dat de website nog lang niet compleet is, een website is immers nooit af. Heeft u op en/of aanmerkingen, w ij horen ze graag. U kunt ze mailen naar postbus5@maasdonk.nl.

MENSEN IN NOOD Kledinginzameling voor en door Mensen in Nood Met de opbrengst van 3 zakken kleding kan een kind in India ĂŠĂŠn jaar lang naar school! De landelijke voorjaarsacties van de Kledingactie van Mensen in Nood gaan weer van start. Ook in uw gemeente vindt er weer een inzameling van draagbare kleding, schoeisel, huishoudtextiel en dekens plaats. Deze kunt u in gesloten plastic zakken afgeven bij onderstaande adres: Op 19 maart van half 2 tot half 4 in de Bonkelaar te Geffen

NIEUW ASSURANTIEADVIESBUREAU IN GEFFEN Dorpsgenoot Peter Lemmens is na 20 jaar in loondienst te zijn geweest, 1 januari j .1. gestart als zelfstandig ondernemer. De naam van zijn onderneming "Assurantieadviesbureau Peter Lemmens". Waarom benje voor jezelf begonnen? Eigenlijk is het zelfstandig ondernemerschap iets dat altijd bij me heeft gesluimerd. Door omstandigheden werd mij nu de kans geboden om het daadwerkelijk van de grond te tillen en die mogelijkheid heb ik met beide handen aangegrepen. Daar komt uiteraard bij dat het gezien mijn leeftijd ook "nu of nooit" was. Heb j e nog een specifieke doelgroep waar j e je op gaat richten ?

Gezien de ervaring die ik de afgelopen 20 jaar heb opgedaan voor wat betreft het adviseren van de diverse doelgroepen; zowel bedrijven ( in het bijzonder het Midden Klein Bedrijf) als particulier zal ik me vooral daar op richten. Hoe denk.je aan je klanten te komen? De belangrijkste aspecten van zaken doen zijn mijns inziens persoonlijk contact, snel en doelgericht handelen en natuurlijk kennis van zaken. il( ben ervan overtuigd dat ik, door me in mijn werk op die aspecten te richten, snel een aantal tevreden klanten zal hebben. Daarna zal "mond tot mond reclame" zeker z'n vruchten gaan afwerpen. Daarnaast is het natuurlijk zo dat je als kleine organisatie erg flexibel bent en dus sneller kunt handelen. Mijn eerste doel is om in ieder geval het eerste jaar succesvol door te komen. Kun je iets vertellen over je werkwijze? Mijn werkwijze is eerst een persoonlijk benadering, waarna vanuit een vertrouwensrelatie een deskundig en onafhankelijk advies gegeven wordt. Dit is mede mogelijk omdat ik de ruggesteun heb van een zeer professionele organisatie die samenwerkt met ongeveer 50 verzekeringsmaatschappijen. Mijn advisering omvat het hele scala; van verzekeringen, pensioenen tot en met hypotheken. Dit gaat dus ongetwijfeld lukken? . Ik ben ervan overtuigd dat ik, door op bovengenoemde manier te werken een langdurige relatie met klanten kan opbouwen, de basis van elk succes in het zakendoen . il( zie de toekomst dan ook zonnig tegemoet. Ohja, voor ik het vergeet, voor een afspraak ben ik bereikbaar onder tel. 073-5327165.

SAMEN TAFELEN Elke TWEEDE DINSDAG van de maand biedt de werkgroep Kerk en Samenleving aan alle Geffense alleengaande mensen de mogelijkheid om gezamenlijk te eten. U bent welkom op Elst 2 vanaf 10.30 uur waar we iedere keer max. 10 gasten kunnen ontvangen. We drinken eerst gezellig een kopje koffie/thee en terwijl u met de andere gasten praat wordt er voor u gekookt. Na het eten ruimen we samen de boel weer netjes op en nemen om 14.00 uur afscheid van elkaar. De kosten voor de maaltijd (4 gangen) en de koffie/thee bedragen 5,00 euro per persoon. Voor opgave en/of vragen kunt u bellen met: Helma Tijs, telefoonnr. 5325328. Werkgroep Kerk en Samenleving 13


Rabobank Kantoren: Nuland, Geffen, Lith, Maren-Kessel, Oijen en Vinkel

Het Maasland


THEO VAN PEUFFLIK BEDANKT!!!

vlnr: Bovenste rij; Gert, Roy, Daisy, Leoniek, Karin, Daisy, Marieke, Lia, Theo Onderste rij; Ronny, Evert, Longhau, Brain, Ferry, Leon en karin. Wij willen via deze weg Theo van Peufflik "Sierbestrating" bedanken voor zijn sponsoring van nieuwe tenues voor de aspiranten 2 van KPJ Geffen. Dankzij de medewerking van familie van Peufflik staan onze aspiranten er weer goed bij op het veld, Hiervoor onze dank. Daarom zeggen wij samen met de aspiranten BEDANKT!!! Aspiranten 2 & KPJ Geffen.

UITNODIGING Jubileumtentoonstelling van de "Kunstkring De Meent" In dit jaar bestaat de "Kunstkring De Meent" tien jaar, een feit waaraan zij niet onopgemerkt voorbij wil gaan. Vandaar dat zij dit vooral wil vieren d.m.v. een grote en grootse expositie waaraan vrijwel alle creatieve leden zullen deelnemen. 27 Exposanten zullen bij die gelegenheid recent werk of - incidenteel - nog niet eerder geëxposeerd werk laten zien. Aan deze tentoonstelling nemen deel: Rikie van den Bosch (materie-schilderijen), Ad van den Bosch (pentekeningen), Mieke Reijnders (pasteltekeningen), Betsie Zwanenberg (olieverf) , Lieke Frencken (quilt) , Joke Kappen (olieverf), Jan van Lieshout (olieverf), Jeanne van Rooij (olieverf), Tineke Hanegraaf (aquarel, kleurpotlood), Trees de Rijke (acryl, aquarel), Annemarie Hurkmans (abstract werk), Piet van der Sluijs (beeldhouw werk, glas - in-lood, gebrandschilderd glas , glasfusing, acryl), Antoinette Klein (brons, keramiek), Jan Hoedemakers (olieverf), An Bakker (schilderijen, beelden), Tiny Geerts (pasteltekeningen), Gonnie Lee-

yen (beeldhouwwerk, Corry Maas (pasteltekeningen, acryl), Wil Verstappen (aquaewl, keramiek), Jet Smits (brons, keramiek), Ad Verhoeven (pentekeningen, aquarel), Annie Verstappen (olieverf), Henny Dona ( olieverf, pastel), Mieke van Stiphout (acryl), Annemiek van Nistelrooij (kantkloswerk), Henk van Helvoirt (p01iretten), Marij van den Heuvel (olieverf). Deze expositie krijgt nog een bijzonder tintje, doordat De Kunstkring aan een aantal leden van "De Flierefluiters" de gelegenheid biedt hun creatief, beeldend werk te tonen. Zoals u ziet, zijn heel veel disciplines op het terrein van de beeldende kunst en kunstnijverheid vertegenwoordigd. Graag willen alle exposanten het resultaat van hun creativiteit laten zien. Vandaar dat zij u hierbij van harte uitnodigen tot een bezoek aan deze expositie. De tentoonstelling vindt plaats in het vernieuwede gemeenschapshuis "De Meent", Prins Bernhardplein 10 te Nuland. Openingstijden: Zaterdag 15 maart 2003: 14.00 - 17.00 uur Zondag 16 maart 2003: 11.00 - 17.00 uur. De toegang is gratis

CARNAVALSSTICHTING "ROTTENRIJK" lste lustrum OPTOCHTBAL Haasje Hangen heeft grote aantrekkingskracht; een record aantal enthousiaste optochtdeelnemers aanwezig in Zaal 't Haasje. Na afloop van een gezellige carnavalsmiddag hebben 15 teams bestaande uit wagenbouwers, loopgroepen en de Raad van Elf gestreden om de prachtige wisselbeker die vorig jaar gewonnen werd door CV Zeg Mar Niks. De opening werd verricht door Prins Jos en adjudant Edgar waarna De Pompzwengels een prachtig stuk muziek ten gehore brachten. De winnaar van dit jaar is CV Dik vur Mekaar. Hieronder volgt een overzicht:

HEREN 1 CV Dik vur Mekaar 3.14 2 CV Krek Wa'k Wö 2.58 3 De Bierkruiers 2.29 4 CV Ut slû nêrs op 2.11 5 CV Goed Zat 2.03

DAMES 1 CV Dik vur Mekaar 2.08 2 CV Krek Wa'k Wö 0.59 3 CV De Vlegels 0.53 4 CV De Bierkruiers 0.48 5 CV Ut slû nêrs op 0.38

Na deze competitie kon er ook nog individueel "gehangen" worden; Mike van CV Krek Wa'k Wö zette een tijd neer van 1.34.28. Emy de Haas beloonde deze winnaar met 10 consumptiemunten. 15


,-\"o\Ût\'Oolq

Broedperiode: april tot begin juni. Een volledig legsel telt 4 eieren. De grutto eet voornamelijk wormen en emelten, kuikens zoeken kleine insecten in lang gras. Overwinteringsplaats: natte gebieden en rijstvelden in Portugal en West Afrika.

t-~~~ WEIDEVOGELBESCHERMING 1M

IN MAASDONK

Weidevogels in Nederland Nederland is een land van weilanden en dus ook van weidevogels. In de landbouwgebieden vinden veel vogelsoorten een geschikt broedgebied. Dit geldt voor weidevogels zoals kievit, grutto en wulp, maar ook voor soorten als scholekster, veldleeuwerik, kwartel, patrijs en graspieper. Jammer genoeg gaat het in Nederland steeds slechter met de broed-gebieden van de weidevogels. Steeds meer wegen doorkruisen het boerenland en hele gebieden worden opgeofferd aan industrie en woningbouw. De overgebleven gebieden worden minder geschikt voor weidevogels door verlaging van het waterpeil en het intensieve gebruik van de grond. Vooral het vroege en vele maaien vormt een bedreiging voor weidevogels. Zonder bescherming overleven veel nesten van weidevogels niet. Weidevogelbescherming Op verschillende manieren wordt geprobeerd om de weidevogels te beschermen. Er worden weidevogelreservaten ingesteld en beheersovereenkomsten gesloten waarbij het land minder intensief wordt bewerkt. Hierdoor krijgen weidevogels meer kansen. Het grootste deel van de weidevogels broedt echter nog steeds in gewoon agrarisch gebied zonder bescherming. Om ook deze vogels te beschermen werken in veel gebieden boeren en vrijwilligers samen aan vrijwillige weidevogelbescherming. Enkele bekende weidevogels

f

De kievit Weidevogel met een lange kuif en een groen glanzende rug. De talrijkste weide vogel in Nederland en ook in Maasdonk. Broedt van oorsprong op grasland maar ook steeds meer op akkers. Broedperiode: maart t/mjuni, legsel van 4 eieren. De kievit eet voornamelijk wormen en insecten. Wormen worden vaak met een trillende pootbeweging naar de oppervlakte gelokt. Overwintering in Nederland, maar bij vorst trekken ze naar het zuiden.

'-=

Degrutto Lange, ranke weidevogel met een grote ~ rechte snavel. De kleur is grijsbruin met steemood. Maar liefst ongeveer 80% van de NoordwestEuropese grutto's broedt in Nederland. De nesten zitten vaak verborgen in een pol gras in niet al te kort grasland. 16

De scholekster Zwart-witte vogel met rode snavel en rode poten. Van oorsprong een kustvogel die steeds meer ook in het binnenland broedt . In Maasdonk op verschillende plaatsen in agrarisch gebied, voornamelijk op akkers. Broedperiode: april t/m juni. Legsel van 3 eieren. De scholekster eet in het binnenland voornamelijk emelten. Het is de enige van de weidevogels waarvan de jongen door de ouders worden gevoerd. Overwintering in Nederland maar ook gedeeltelijk langs de kusten van Zuid Europa.

t

De Wulp De Grootste van de Nederlandse steltlopers. Opvallend is de naar beneden gebogen snavel die tot 15 centimeter lang kan zijn en ook de jodelende roep in het voorjaar. Oorspronkelijk een broedvogel van duin- en heidegebieden maar tegenwoordig vaak broedend in graslanden. In Maasdonk broedt een klein aantal wulpen in de polder. Broedperiode: maart t/mjuni. Legsel van 4 eieren. De wulp eet voornamelijk regenwormen en insectenlarven. Overwinteringsplaats: een klein deel aan de Nederlandse kust, de rest aan de kust van Zuid Engeland, Frankrijk, Spanje, Portugal en Marokko. Verder voorkomende weidevogels in Maasdonk zijn ondere andere nog de Patrijs, Kwartel. Wa tersnip, gele Kwikstaart, Tureluur en Veldleeu,rerik. Weidevogelbescherming in Maasdonk In Maasdonk zijn al jaren vrij ,\il1igers actief om samen met de boeren de nesten ,¡an eidevogels te beschermen. In 1996 werd er in \J inkel voor het eerst gestart met weidevogelbescherming, waaraan de boerenorganisaties vrijwillig hun medewerking verleenden. In Maasdonk zijn sind dien elk voorjaar vrijwilligersgroepen actief om zoveel mogelijk nesten van weidevogels op te sporen en te markeren, waardoor boeren en loonwerkers deze bij werkzaamheden kunnen sparen. Deze werkwijze heeft geresulteerd in de bescherming van enkele honderden nesten per jaar. Vele kieviten worden elk jaar hier geboren, maar ook meer kwetsbare soorten worden beschermd. Zo werden de afgelopen jaren in Maasdonk weer jonge grutto's en wulpen geboren, soorten die broeden in grasland en die zonder bescherming door boeren en vrijwilligers weinig kans krijgen om jongen groot te brengen.


De activiteiten van de vrijwilligers Het broedseizoen begint in maart en eindigt in juni. In deze periode gaan de vrijwilligers minstens één of twee keer per week het veld in om nesten op te sporen en te beschermen. Wanneer de nesten gevaar lopen om bij werkzaamheden verloren te gaan, worden ze gemarkeerd met stokken en daarna wekelijks gecontroleerd. De bijeenkomsten van de weidevogelgroep zijn in overleg en nemen enkele uren in beslag. Aan de slag met de weidevogelgroep Wie interesse heeft in de bescherming van weide ogels kan zich aanmelden bij één van de onderstaande contactadressen. Dit geldt voor degene die wil mee\,·erken als vrijwilliger maar ook voor grondbezitters die weidevogels op hun land hebben en deze zo goed mogelijk willen beschermen. Het maakt hierbij geen verschil of deze grond al dan niet in een conYenantsgebied ligt. Met hulp van vrijwilligers worden de meeste nesten opgespoord waardoor deze beter worden beschermd bij agrarische werkzaamheden . . Tieuwe vrijwilligers worden door de bestaande vrijwilligersgroep ingewerkt.

Contactadressen weidevogelgroep Weidevogelgro ep J1a asdonk Tien van Niftrik Tel.: 073 - 5321182 Gert Swanenberg Tel.: 073 - 5324923 Rien van den Hmk Tel.: 073 - 5321673 Coördinator: Gerard Gerrits Tel.: 073 - 5324691

~

PERSBERICHT

Meten is Weten Zelfconh·ole is een essentieel onderdeel in de behandeling van diabetes. Door te meten krijg je inzicht in het verloop van bloedsuikers bij diabetes (in de volksmond suikerziekte) en kan de diabeet zonodig bijsturen. De zelfcontrole is om11isbaar bij zelfregulatie: het interpreteren van de gemeten waarden en, zonodig, het aanpassen van voeding, beweging en insulinedosering. Het doel van de behandeling van diabetes is de bloedglucosewaarden zo dicht mogelijk bij de norn1aalwaarden te brengen en te houden. Om dit te kunnen bepalen is het van belang regelmatig de bloedglucosewaarden te (laten) meten. Onder het motto METEN is WETEN orgailiseert de Diabetesvereniging Nederland afdeling Oss e.o. in samenwerking met diabetesverpleegkundigen en Paul Boeren Medical BV een zogenaamde bloedsuikermetercontroledag op zaterdag 15 maart a.s. Tussen 10.00 en 12.00 uur kunnen in het gebouw van

de Stichting Thuiszorg Noord-Oost Brabant aan de Schadewijkstraat 6 te Oss de bloedsuikermeters worden gecontroleerd / geijkt. (Belangrijk: breng de bloedsuikermeter, teststrips en prikapparaat en mee) De aanwezige diabetesverpleegkundigen geven adviezen over het gebruik van de bloedsuikermeter om zodoende optimaal gebruik te kunnen maken van de zelfcontrole. Paul Boeren Medical zal een breed scala van bloedsuikermeters demonstreren. Dit kan natuurlijk de keuze voor een bloedsuikermeter vereenvoudigen. Op deze zaterdag zal Paul Boeren Medical een bloedsuikermeter aanbieden tegen een speciale aanbieding voor de bezoekers van deze dag. Het inzicht in de bloedglucosewaarden is dus van bijzonder belang voor de regulering van uw diabetes. Het is een bekend gegeven dat diabetes enorm toeneemt onder jong en oud. Meer weten over zelfreguleren? Kom naar deze bijeenkomst die voor leden en niet leden gratis toegankelijk is. Wel is het natuurlijk mogelijk lid te worden van DVN tijdens deze bijeenkomst. Diabetesvereniging Nederland afdeling Oss e.o. Secretariaat mevrouw Irene Grosfeld Telefoon: 0412 - 633021, E-mail: dvn.oss@freeler.nl DE CARNAVALSKRAKERS UIT ROTTENRIJK !! 3 Biefstukken

€ 5,50

3 Kogelbiefstukken

€ 6,50

Portie Geffense ribkes kant en klaar, even in de magnetron met gratis saus Verse soep uit eigen keuken diverse smaken per portie vanaf

€ 3,50

Worstenbroodje / Saucijzenbroodje uit eigen bakkerij 10 halen, 9 betalen Heerlijke loempia's per stuk

€ 1,48

Balkenbrij uit eigen keuken 500 gram

€ 2,00

Maandag en dinsdag met de carnaval zijn wij GESLOTEN !! Maandag 3 en dinsdag 4 maart. Deze aanbiedingen zijn geldig van 24 februari t/m 1 maart 2003.

~

Keurslagerij

VANTUYL Dorpstraat 26 • 5386 AM Geffen

KEURSLAGER tel. (073) 532 58 91

17


/.,

PARTIJ•---•

MAASDONK DIFTAR: de vervuiler betaalt! Of betalen we allemaal? Enige tijd geleden heeft u kunnen lezen dat de gemeente voornemens is om Diftar (tariefdifferentiatie voor de inzameling van afval) in te voeren. Dit houdt in dat een huishouden betaalt naar rato van de hoeveelheid afval die ze maakt. Dit lijkt een goed idee, want het is gebaseerd op het principe dat de vervuiler betaalt! Toch willen wij u waarschuwen dat een klakkeloze invoering wel eens zou kunnen leiden tot extra kosten voor iedereen. Onze partij is in principe een voorstander van het systeem. Wij vinden ook dat de vervuiler moet betalen, maar wij willen vóór invoering wel duidelijkheid over een aantal zaken, zoals: •Water gaat gebeuren met de bestaande containers? • Hoe gaan we om met de tarieven voor GFT-afval? • Hoe maken we de inwoners milieubewust? • Gaan we compostvaten verstrekken? • Is samenwerking met Lith mogelijk? Om de totale kosten voor het inzamelen van afval niet te

'

laten stijgen door de invoering van dit systeem, moeten we met z ' n allen 35% minder afval produceren. Er zal dus ook vooraf duidelijkheid moeten komen zijn hoe u als burger de afvalberg kunt verminderen en daardoor mee kunt helpen aan een lager tarief. Wij zijn van mening dat je best het onderzoekstraject in kunt gaan waar bovengenoemde zaken in meegenomen worden, maar dat de uiteindelijke keus om al of niet tot invoering over te gaan pas genomen kan worden als de consequenties bekend zij n. En één van de belangrijkste overwegingen bij de keuze m oet zijn wat de kosten worden voor u! Uit gegevens van andere gemeentes blijkt dat dit systeem meer geld heeft gekost voor iedereen en dat het dus niet kostenneutraal kon worden ingevoerd. Patiij Maasdonk heeft derhalve ook niet ingestemd met de invoering, aangezien wij de ove1tuiging niet hebben dat het in Maasdonk wel kostenneutraal ingevoerd kan worden. Wij nodigen u van harte uit om ook uw mening te geven over de invoering van dit systeem. Bel ons. schrijf ons of spreek één van onze partijleden aan. \\ïj horen graag wat er bij u leeft! Partij Maasdonk Telefoon: 073 - 532 00 40 Mail: partijmaasdonk@home.nl

ERNIS ~ - s-c-h-ilders

Joy of Perfection

beg\at.i09· van 0 p\aatse des everen en g\asscna . L \ n van \-\erste \ e

Ernis Schilders Berghemseweg 153 5348 CC Oss 18

Tel. 04 12 - 64 37 08 Fax 04 12 - 64 55 36 E-mail ernisschilders@levix.nl


VASTENACTIE 2003: OPVANG WEESKINDEREN IN ETHIOPIË De opbrengst van de vastenactie van 2003 is bestemd voor de duurzame opvang van weeskinderen in Ethiopië. De beste hulp die we de minderbedeelde mensen kunnen bieden is in samenwerking met hen de leefomstandigheden verbeteren waarbij ze uiteindelijk zelf werken aan de oplossing van problemen. De vastenactie koos dit jaar voor een bijzonder project dat onze steun meer dan waard is. In Bahir Dar werd een weeshuis gesloten. De bewoners van de wijk vangen nu zelf in hun gezinnen de weeskinderen op. Door het ondersteunen van deze gezinnen, die zelf ook al arm zijn, kan gewerkt worden aan een structurele verbetering van de leefomstandigheden . Het vastenactieproject richt zich heel concreet op een aantal verbeteringen in de wijk. Daarvoor worden wijkcomités opgericht waarbij een aantal bewoners worden begeleid bij het oplossen van een specifiek probleem in de wijk.

Extra onderwijs en vakopleiding. Eén van die problemen is de verbetering van het onderwijs. Het formele onderwijs dat kinderen in Ethiopië krijgen is minimaal. Soms is er zelfs nog geen meubilair in de schooltjes aanwezig. De bedoeling is nu dat de buurtbewoners zelf de kinderen extra lessen geven en lesstof herhalen. Daarvoor krijgen jonge werklozen een speciale training waardoor ze mentoren kunnen worden voor de kinderen. In zelfgebouwde leslokaaltjes in de wijk worden de kinderen opgevangen. Het blijkt dat de schoolresultaten van de kinderen door deze extra aandacht en extra onderwijs enorm verbeteren. Alle kinderen van de gezinnen en de weeskinderen kunnen hiervan profiteren. De werkloze jongeren krijgen de kans om een vakopleiding tot b.v. kok of automonteur te volgen. Ze krijgen ook zij een toekomst met meer kansen en mogelijkheden. Door te in esteren in mensen en de voorwaarden te scheppen om de mensen zelf hun leefomstandigheden te laten verbeteren is de hulp duurzaam. Door de extra ondersteuning is het voor de gezinnen aantrekkelijk om weeskinderen op te vangen. En bovenal is het voor de weeskinderen veel beter om in een gezin te kunnen opgroeien in plaats van een weeshuis. Vastendoosjes. Voor de kinderen in onze parochie worden er vastendoosjes uitgereikt in de 1ste communiegroepen en bij de kinderkerk. Natuurlijk kunnen alle kinderen die dat willen een vastendoosje ophalen bij de pastorie. In het vastendoosje kunnen de kinderen zelf sparen om ook een bijdrage te leveren aan het project voor hun leeftijdgenoten in Ethiopië.

De vasten doosjes worden weer ingeleverd tijdens de palmpasenviering op zaterdag 12 april. Laat ook uw kind op deze manier een bijdrage leveren in deze vastentijd. Het is heel gezond te leren delen en jezelf iets te ontzeggen. De M.O.Vgroep (Missie-qntwikkeling-Vrede)

27E HERTOGIN JOHANNA BRIDGE TOERNOOI Op zaterdag 22 maaii 2003 organiseert de Osse Bridge Club OBC het Hertogin Johanna Bridge toernooi. Ook dit jaar heeft de Rabobank Oss zich bereid verklaard hoofdsponsor van dit toernooi te zijn. Twee in één. Er wordt gespeeld in een wedstrijdgroep en een recreatieve groep. De wedstrijdgroep is bedoeld voor alle bridgers van le klas niveau en hoger en kunnen spelers van 2e klas niveau op eigen verzoek worden ingedeeld. In de recreatieve groep wordt gespeeld door bridgers van 2e en 3e klas niveau, beginnende bridgers en "thuis"bridgers. Voor beide groepen wordt apart de uitslag berekend en ook heeft iedere groep zijn eigen prijzentafel. Vandaar twee in één. De locatie voor deze dag is Bridge-centrum "Zaal Tivoli", Kromstraat 64 Oss. Aanvang 10.00 u., zaal open 9.15 u. Er wordt een ochtend- en een middagzitting van elk 21 spellen gespeeld. De lunchpauze is gepland van 13 .1514.00 uur.(Er is gelegenheid om ter plaatse te lunchen à € 4,30 per persoon) De prijsuitreiking zal naar verwachting om circa 17.30 uur plaats vinden. Inschrijven is mogelijk tot 12 maart 2003. Het inschrijfgeld bedraagt € 16,00 per paar. Voor inlichtingen kunt U terecht bij Ria Bijl telefoon: 0412-625206 of Johan Geling telefoon: 0412-643841 of via de homepage van OBC www.ossebridgeclub.nl

s

Peppeldreef 17 Telefoon (073) 532 77 55 Complete gezichtsbehandeling vanaf€ 19 ,50 19


CDA AFDELING MAASDONK Waarom zou U gaan stemmen voor Provinciale Staten?? De grens houdt niet op bij de gemeentegrens van Maasdonk. Met vele zaken heeft de Provincie te maken. Denk maar eens aan de ruimtelijke ordening. De inrichting van ons buitengebied, de agrarische sector, het (mede)-beslissen over woningbouw en bedrijventerreinen, de recreatie en het milieu. Maar ook de ombouw van de rijksweg. Daarnaast onderwerpen als de zorg en het onderwijs. Allemaal zaken waarover provinciale staten, meer nog dan de gemeente, besluiten nemen. De gemeenten laijgen vele wettelijke taken vanuit het rijk opgelegd. Een aantal kunnen zij op eigen kracht uitvoeren. Voor een aantal taken is coördinatie, samenwerking en afstemming met anderen nodig. Ook hierbij kan de provincie een rol vervullen. Daarom is het goed dat U gaat stemmen en meebeslist over de bestuurders die over Uw zaken meebeslissen. Wij zijn van mening dat het goed is om ook voor bestuurders uit onze eigen regio te kiezen. U kunt er mede voor zorgen dat de kleinere (plattelands) gemeenten en onze regio goed vertegenwoordigd worden. Dit kan door Uw stem uit te brengen op onze eigen kandidaat uit Maasdonk. Als voormalig wethouder weet Betsy van Bakel maar al te goed met welke problemen een gemeente als Maasdonk te kampen heeft. Deze ervaring kan gebruikt worden om te staan voor de belangen van kleinere gemeenten. Woningbouw Uit overleg tussen de CDA-fractie Maasdonk en CDAgedeputeerde Eric J anse de Jonge is komen vast te staan dat de vooruitzichten voor woningbouw in Heiduinen te Nuland positief zijn. Voor wat betreft de bescherming van het grondwater komt Hei duinen in de 100-j aarszone en niet zoals eerder is aangenomen in de 25 -jaarszone. Onder voorwaarden en te nemen maatregelen mag woningbouw in de 100-jaarszone. Naar verwachting zal Gedeputeerde Staten in maart een besluit nemen over het bestemmingsplan. Ook zal dit jaar duidelijkheid worden geboden over woningbouw in Vinkel-Zuid. We zitten dus op de goede weg. Het college en de verantwoordelijke wethouder van Heeze houden er de vaart in.

tract met de aannemer getekend en nog dit jaar zal met de uitvoering worden begonnen. Planning is dat eind 2005 de ombouw voltooid is. Het CDA zal nadrukkelijk aandacht vragen voor de mogelijke overlast tijdens de ombouw. Vrijwilligersbeleid en subsidiebeleid Onder grote belangstelling is op 30 januari jl. door onze wethouder Rini van de Ven de nota rijwilligersbeleid gepresenteerd. Inmiddels is de nota toegezonden aan de verenigingen en heeft een ieder de mogelij kheid om hierop te reageren. Daarnaast is afgelopen weken in de advie raad Welzijn gesproken over de nieuwe subsidieverordening. Eind februari wordt de inspraakprocedure opgestart. TeYens vinden er in april en mei n g gesprekken plaats met de verenigingen. Streven i dar de nieuwe subsidieverordening medio 2003 wordt va tge-sreld en dat deze van kracht is vanaf 2004. De nieuw ·erordening betreft géén bezuinigingsoperatie. Het to al budget wijzigt niet. Diversen • Voor de ontwikkeling an het mrum Geffen liggen we op koers. Wethouder van H e e is de eerstverantwoordelijke voor het een r plan (wonen, bewinkeling e.d.) en wethouder "\all e Yen voor de scholen en het verenigingsgebeuren. Ei d maart/begin april zal de adviesraad geïnformeerd mden. • Inn1iddels is het ISA-rapport besproken me Be Quick en Nulandia. Gezamenlijk is besloten om de voorkeursoptie nader uit te werken. Besluitvorming · ·oorz1en voor de zomervakantie 2003 . • De samenwerking binnen het colleg gaat goed. We horen ook veel positieve geluiden oYer onze wethouder Rini van de Ven. • Op de koffie bij het CDA ... Dar ·an op zondag 9 maart a.s. in De Meent te Nuland. ·e willen dan met name van gedachten wisselen o ·er de in- en bijwonen voor ouderen. Iedereen i Yelkom! !

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Hans van der Bi zen (5324129), Betsy van Bakel (5322735) en Mark Yan der Doelen (5324385).

WIE WAT WANNEER Ombouw Rijksweg Afgelopen jaar is veel tijd en energie gestoken om te komen tot overeenstemming over de ombouw van de rijksweg. De kogel is nu dan toch door de kerk. Provinciale Staten en de betroklcen gemeenten hebben ingestemd met de ombouw van de rijksweg. Wij feliciteren het college en de verantwoordelijk wethouder Voermans met dit resultaat. Inmiddels heeft de provincie het con20

FEBRUARI 27 K.VB. , Carnavalsetentje 27 KVO koken met Jeannette 28 Oud papier ophalen door KPJ route II MAART 03 t/m 07 Carnavals/voorjaarsvakantie 08 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 4)


Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

schoonheidssalon en

nagelstudio

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Oommelstraat 47

5347 JK Oss

Tel. 0412 - 62 22 91

Jeanne Nikkels

Fax 0412 - 63 72 06

Yeldstraat26a, 5386AZ Geffen , tel.073-5322685

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail info@nasafbouw.nl

Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 532 12 57 Fax (073) 532 29 85

Wij verzorgen voor u:

*

Zaal voor:

verlijmen van kalkzandsteen leggen van afwerkvloeren het bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten het aanbrengen van spackspuitwerk het aanbrengen van buitengevel-isolatie

*

het aanbrengen

J

~::;;;;;;;;~~/1 I

bruiloften - partijen - vergaderingen SCHOENEN & SPORT

0 [J§)SPI ERI NGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91

VAN DER DOELEN Wie heeft voor u de voordeligste autoverzel<ering?

Delta Loyd Jnterpolis Nationale Nederlanden Centraal Beheer Aegon Amev RVS

Stad Rotterdam Univé

In Nederland kunt u kiezen uit tientallen autoverzekeraars. Als onafhankelijl,adviseur kunnen wij kiezen uit bijna alle autoverzekeringen Welke voor u de beste en voordeligste is vertellen wij u graag. Kloosterstraat 44, 5386 AT Geffen Tel 073 -532 55 10, Fax 073 - 532 55 60

HYPOTHEl<EN

PENSIOENEN

VERZEl<ERINGEN

Alles vers uit eigen bakkerij

-

CA..FE;

bakkerij Brands

GC>~:R.S

G:EFF:.EJST

~f;:3

Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929


VERVOLG WIE WAT WANNEER Uw YIJilr:koarlje In de y eml.!rmtcrood

Centrumplan Geffen Op of rond 1 april (en da's géén grap!) is het duidelijk of de mooie plannen in Geffen doorgaan. Dat hebben de coalitiepartners Dorpsbelangen, CDA en VPM elkaar beloofd. De VPM hoopt dat het schoolbestuur Primair, Woningbouwstichting het Maasland en andere partners (C 1000) er samen met de tandem Van de Ven-Van Heese uitkomen. Wij hopen dat alle betrokkenen inzien dat er kansen liggen, die benut moeten worden. Het is nu óf nooit voor de Geffense kinderen (modern schoolgebouw), verenigingen (fatsoenlijk onderkomen) en ouderen (huur/koopwoningen). Subsidieverordening In een extra adviesraad Welzijn is de nieuwe subsidieverordening voorlopig vastgesteld. Die gaat nu de inspraakprocedure in. Voordat de nieuwe verordening definitief in werking treedt, wordt hij na de inspraakprocedure en overleg met belanghebbenden opnieuw voorgelegd aan de adviesraad Welzijn. Wijzigingen op deze conceptverordening zijn dus nog mogelijk! De VPM is blij dat er een nieuwe subsidieverordening komt; de "oude" is dringend aan vervanging toe!

Vooruitstrevende groet,

MAART

10 kaartavond KVO/ZLTO in 't Oude Klooster 11 KVO Lezing door Hemiëtte Jongeneelen over Reuma op deze avond zijn ook niet leden van harte welkom om 20.00 uur in 't Oude Klooster 18 Bijeenkomst Bruno Gröning rienden 19 KVO kleding inzamelen voor mensen in nood van 13.30 tot 15.00 uur in de Bonkelaar 20 Oud papier ophalen door KPJ route I 22 Kopij inleveren Torenklanken (ur. 5) 27 K.VB. , Glasblazer Martorel 27 KVO Culturele avond Kring 28 Oud papier ophalen door KPJ route Il

WIE WEET/WIE HEEFT? Heemkundewerkgroep Vladerack wil graa=- in haar heemkundeperiodiek 'Auw Neijts' een a:rrikel chrijven over het kapelletje aan de Veldstraat. Dit jaar ·- het namelijk 50 jaar geleden dat dit werd gebou Helaas is hierover maar weinig bekend. D m willen we graag het volgende weten: • Wie heeft er aan meegebouwd? • Wie heeft er nog foto's van de bouw/ de inzegening van het kapelletje? • Wie heeft er nog andere informatie over het ka elletje? Voor antwoord op onze vragen kunt u bellen naar: Ruud Verhagen telefoonnr. 5323 19 I of e-mailen: ruud.joanne@l2moYe.

Charles van Herpen, tel: 073-5324628 E-mail: charlesvanherpen@hetnet.nl.

VAN DE REDACTIE RETURN OSS Lid worden van tafeltennisvereniging Return Oss Return Oss (Amsteleindstraat 108a te Oss) beschikt sinds kort over een nieuwe riante tafeltennishal waarbij leden uit de naaste omgeving ook bijzonder welkom zijn. Naast actief spelen in de N.T.T.B. en B.B.T.F.-competitie Geugd en senioren) is ook het spelen in recreatieve sfeer mogelijk zoals "55 plussers" die op woensdagmorgen van 9.30 tot 12.00 uur spelen (dames en heren) Zonder verdere verplichtingen nodigen wij eenieder die geïnteresseerd is in tafeltennis uit om onze nieuwe hal te bezoeken. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot onderstaand adres:

C.M.H. Vos telefoonnummer 0412-647219 E-mail adres: c.m.h. vos@hccnet.nl. 22

Secretariaat: Bergstraat 26a, tel. (073) 5321544 Advertenties: Tolweg 7, tel. (073) 5322243 Redactieadressen: Tolweg 7, en Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26a, (073 ~322586 De redactie wil onder de aandacht an lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.


Ja, dat doen

we allemaal!

_....._Onteigeningen

Aan- en verkoop

1----t

~========--===--==-...;__/

::,:,:::3 Geffen '@5 (073) 532 32 64

Ii1

PA

RS BV

Makelaardij Assurantiën

~

LMV

Hypotheek ®adviseur

RIJWIELEN

o.a. Gazelle _ _ _ _ __

TANKSTATION "a v1 1 .ftA Vervoer voor ziekenfonds busie

· begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent.

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

• persoonlijke en deskundige begeleiding • vrouwelijke medewerkers

Kleding verander- en reparatiewerk. 11

BENILDA 11

Molenberg 6, tel. (073) 532 48 50 5386 DA Geffen/ Maasdonk Tel.: 0412 - 64 24 54 073 - 522 42 86

Maandag, Dinsdag, Donderdag, Vrijdag: 09.00 - 12.00 uur

andere tijden na tel. afspraak.

~

DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

Loonbedrijfen Grondverzet

- de Kinderen v.o~

Gebr. van Erp

Geffen, tel. 073 - 5325551 maandag t/m vrijdag 13.00 - 19.00 uur zaterdag 8.30 - 17 .00 uur

OSS

GEFFEN

(0412) 62 22 13

(073) 532 19 95


f"

, A,.

Hanegraaf B.V. Geffen Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 5322001 Fax (073) 5325068

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN

Bouwbedrijf van Erp Geffen b.v.

HAGEKO GEFFEN ST ALEN

!.

K OZIJNEN OP

M AA T

Richard Hanegraaf

De Zolder 1 - 5386 LG Geffen- telefoon (073) 532 36 68- fax (073) 5325552 www.vanerpbouw.nl

Bedriivenweg 4 5386 KA Geffen

Tel c 073 - 532 04 6 1 Foxc 073 - 532 50 68

Mob;el06 - 53 1 624 33

WIHABO DRUKKERIJ

• • AUTOMATISERING

Voo r a l uw fam ilie- ve re ni gi ngs- en hand elsd r ukwerk . Fa mi lie d r ukwe rk keu ze uit 7 co ll ecti es. M et opg a a f van iuiste datum b q geboo rte kaart ies, d ruk kosten g ra tis .

Dorpstraat 46 5386 AN Geffen Telefoon: (073) 534 13 25 Telefax: (073) 534 13 23 E-mail: info@levix.nl www.levix.nl

Grat is persoonl iik fot o-a lbum bii g e boorteka artje s. Oo k voor kopie e rse rvice kun t u bi i ons terech t.

Kleurenkopieën en kleurenprinten tot AJ. Grootformaat plotten tot 150 cm breed. Kopiëren van bouwtekeningen. He este rse weg 13 - 5386 KT G e ffen Tel (073 ) 5 32 26 84 - fax (073) 5 32 47 95

www.levix.nl

e - ma il: druk ke rii @wihab o.nl - interne t: www wi habo .nl

v.d. Bosc

. Wanrooy

KEUKENS

V.O.F.

I NTER I EURS

* Ambachtelijke keukens naar uw wens gemaakt * Dealer Nieburg en RWK Keukens

* Keukenrenovatie * Vervanging inbouwapparatuur (gratis ingebouwd)

Bezoek onze showroom na telefonische afspraak. DEALER:

(1000 ♦ Openingstijden: van Herpen , , , Ma t/m do a.00-20.00 Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

uur Vrijdag 8.00-21 .00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

17:\ \f;;:;/

AUTO-EN MOTOR RIJSCHOOL

P. DE Kl]EIN Tel.: (073) 5324658 Autotel.: 06 - 531 84263

SIEMENS

imperial !O!EN ME I iECHNIH Dit OV ERIUIGI

IW:iele

Kerkstraat 25, Nuland Telefoon 073 - 5322774 ~ <EN

R~J!i~!.l!auY.,DRIJF

;:, ~

~

s,

~-Ps. EN A~~(I'

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Renovatie projecten. Tel 073 532 34 69 Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spuitwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl