Torenklanken 2003 - nr 20

Page 1

41e jaargang I nummer 20 1 december 2003

sekretariaat: redakti ead res : advertenties : bank: druk: oplage:

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 Tolweg 7 en Veldstraat 13 Tolweg 7. te lefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 11391 13 WiHaBo Dru kkerij. Geffen 1750 exemplaren

--~111111111~111111111111-~~-. . . .KERSTDROMEN "Iedereen heeft zo zijn dromen, wil de wereld anders zien". Zo begint een heel werelds kerstliedje. Dromen ... we hebben ze als mens allemaal. Dromen .. . over aangename dingen die iets kunnen toevoegen aan ons leven. Als je aan verschillende mensen zou vragen, wat is uw of jouw droom, dan zullen de antwoorden heel verschillend zijn, en soms beluister je dan, dat dromen van mensen ineens misschien noodgedwongen worden bijgesteld, vooral wanneer ze versplinterd werden of worden door ingrijpende omstandigheden, die je als mens mee moest of moet maken. Als mens heb je dromen, maar als mens heb je niet alles in de hand en als mens kun je soms heel kwetsbaar zijn. Heel kwetsbaar is ook die Baby van toen, die we over een paar dagen weer mogen verwachten. Die Baby van toen, wiens ve1jaardag ieder jaar weer groots wordt voorbereid en gevierd. Die Baby van toen, die mensen nog steeds dromen laat. Waarom? Die Baby van toen kwam van Godswege werd volwassen en luisterde als Zoon van God naar levensverhalen van mensen. Maar meer dan luisteren alleen had Gods Zoon een Boodschap voor ons allen en bracht Hij Gods bedoeling met ons mensen aan het licht. Hij was Mens onder de mensen voor eenzamen; gaf vriendschap aan hen die dat nog niet echt kenden in hun leven; gaf mensen weer vertrouwen om het leven na een crisis weer aan te kunnen; leerde mensen de grote rijkdom te zien, van samen leven; leerde aan mensen om voor elkaar een thuis te zijn. Die Baby van toen .. . Kwetsbaar, klein, ronduit vertederend, liggend in een kribbe. Die Baby van toen, komt

weer tot leven en wordt opnieuw geboren onder ons wanneer we samen komen rond Kerstmis en Zijn geboorte van toen actueel maken in het hier en nu, omdat Zijn geboorte toen, nog altijd gevierd mag worden heden ten dage, want dat Goddelijke kerstkind heeft nog steeds een prachtige en actuele Boodschap. Die Baby van toen en nu, Jezus, Gods Zoon, die mensen dromen laat van een wereld, waar iedereen in vrede leeft met elkaar en met God. Zalig Kerstfeest. Ik hoop dat uw kerstdromen uit mogen komen! Een hartelijke groet, Pastoor Pieter Scheepers

~ -<p-~ {tl'

De Redactie

~

VC\V\ ToveV\klaV\keV\ Wel'ĂŽst iedeveeV\ Pvet+i9e Feestda9eV\ eV\ eeV\

~

voorspoedig 2 0 0 ~ ~

KOPY INLEVEREN VOOR: 3 januari 2004 (geldt ook voor e-mail kopy redaktie adres Tolweg 7 & Veldstraat 13


REGH?r4* BANK 7

DE BANKIERDIEJE KENT U kunt bij ons terecht voor: • privé- (betaal-)rekening * met euro-pas (met pincode en chipper) * met creditcard * rood staan met privé-limiet * een speciale jongenrenrekening

• lenen * persoonlijke lening * doorlopend krediet * financieringen voor auto/boot/vakantie? * 1nix-krediet (lenen en beleggen)

• sparen * direkt opvraagbaar * belastingvrij sparen * bedrijfssparen * deposito's / vaste termijn * automatisch sparen

• hypotheken * lineair / annuïteiten * spaar / leven / krediet ,:, aflossingsvrij * combi natiehypotheken * beleggingshypotheken ,:, hoog-/laagconstructies * met (premie-) depot

• beleggen * beleggersgiro * beleggingsfondsen * spaarfondsen * dividendfondsen * mix-fund * rechtstreekse beursaankopen * veel vrijheid en lage kosten

• verzekeren * voor personen * voor bedrijven * pensioenen en lijfrente * zorgverzekeringen * gunstige voorwaarden * een onafhankelijk advies * diverse maatschappijen

Onze openingstijden: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 09.00 - 12.15 en 13.15 - 17.30 uur 09.00-12.15 en 13.15 - 19.00 uur vrijdag 10.00 - 13.00 uur zaterdag en voorts op afspraak

IEi

www.lmv.nl Dorpsplein 13 Geffen ~ (073) 532 32 64

VA~EESE PAR=FNERS BV Makelaardij Assurantiën

~

Hypotheek ®adviseur

LMV

wz1,w.vanwanrooij. nl

Café - Zaal 't Haasje

' BoJJ wen

tsouwen op ver r v vertrouwen

voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 53215 20

■ ■

■ ■ ■

Tolweg 2 5386 BZ Geffen tel/fax 073-5325789 E-mail: cinerentgeffen@wxs.

"

Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

Broekst raat 2, Postbus 4, 5 386 ZG Geffen

Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - '.)340499 Internec: "-'WW. vanwanrooij .nl

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *IJZERWAREN *TEGELS *BOUWMATERIALEN *GEREEDSCHAP *VERF *HANG- EN SLUITWERK *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN *TUIN- EN LANDBOUWZADEN *SIERBESTRATINGSMATERIALEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38


Ma. 12-01 19.00 u

GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 09 .30 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u Zondag 11.00 u LITURGISCHE KALENDER: Vr. 19- 12 19.00 u * H .Mis mmv Ouderenkoor Za. 20-12 19.00 u H .Mis mmv Bandola's (+kinderkerk) Zo. 21-12 09 .30 u H.Mis mmv Frederic Dupuy uit Lourdes (orgelspel+zang) 17.00 u Kerstsamenzijn mmv W.I.K. +Kinderkoor + Passe Partout Ma. 22-12 19.00 u * Boeteviering met de diaken KERSTAVOND Wo. 24-12 Rondbrengen van de H Communie 17.30 u Kerstviering rnrnv Jongeren koor Heesch-Geffen. Er is kinderkerk voor de kinderen t/m groep 4 20.30 u Kerstviering rnrnv Passe Partout 24.00 u Nachtmis mmv GernKoor EERSTE KERSTDAG Do. 25-12 10.00 u + Kerstviering mmv WI.K. 16.00 u Herdertjesviering mmv Fluitekruid. (dit is geen eucharistieviering en er wordt geen communie uitgereikt). TWEEDE KERSTDAG Vr. 26-12 09.30 u + Gezins-Kerstviering mmv Kinderkoor Za. 27-12 Geen viering Zo. 28- 12 09.30 u H.Mis mmv Dameskoor Ma. 29- 12 19.00 u Avondmis OUDJAAR/FEEST VAN DE H. SILVESTER Wo. 31 - 12 19.30 u Oudejaarsviering mmv Passe Partout NIEUWJAARSDAG Do . 01 -01 10.00 u + Plechtige Hoogmis mmv Gem. Koor Geen viering in de kapel Vr. 02-01 mmv Driekoningenviering Za. 03-01 19.00 u Kinderkoor H.Mis mrnv Gem . koor Zo . 04-01 09.30 u H.Mis mrnv Ouderenkoor Vr. 09-01 19.00 u Huwelijksviering Joyce v. Za. 10-01 12.00 u Grinsven en Bart Kanters 19.00 u H.Mis mmv Bandola's H .Mis mmv Gem. Koor Zo. 11-01 09.30 u

Doopdankviering (uitreiking doopschelpjes) mmv Kinder koor (geen viering in de Kapel) (op de uitnodiging aan de ouders van dopelingen is een foutieve datum vermeld) * = dienst in de kapel

+= t.v. uitzending naar de Heegt Vrijdag 19 december: Pastoor Scbeepers wordt 32 jaar! U bent dit keer van harte welkom in het parochiecentrum van Vinkel (=pastorie) vanaf 20.30 uur. ZIEKENCOMMUNIE: Mensen die door ziekte of ouderdom niet naar de kerk kunnen komen om de Eucharistie te vieren, kunnen de H. Communie thuis ontvangen op woensdag 24 december. Een berichtje naar de pastorie (tel. 532 1216) is voldoende. Degenen die al regelmatig thuis de Communie ontvangen hoeven zich niet te melden. KIND EN KERK MET KERSTMIS Herdertjesviering op Eerste Kerstdag om 16.00 uur Deze viering is bedoeld voor de allerkleinsten en hun ouders. De kinderen mogen als herder of herderin verkleed naar de kerk komen met een lantaarn of lampion. We gaan met de pastoor voorop, in een optocht naar de kerststal. Jullie mogen ook allemaal een tekening meebrengen voor het kindje Jezus. Fluitekruid zal weer mooie kerstliederen laten horen en het kerstverhaal zal verteld worden. We hopen dat er veel herders naar het kindje in de stal komen kijken. Om 16.00 uur verzamelen we in het portaal van onze kerk. Gezinsviering met het Kinderkoor op Tweede Kerstdag om 09.30 uur Deze viering is een aangepaste kerstviering voor kinderen. Het kinderkoor zal mooie kerstliedjes ten gehore brengen. In deze viering wordt Maikel Gloudemans gedoopt; voor hem mogen de kinderen een tekening meebrengen. We hopen dat er veel kinderen met hun ouders aanwezig ZlJn. Driekoningen Op zaterdag 3 januari vieren we het feest van Driekoningen. Alle kinderen mogen zich, als koning verkleed, om 18.45 uur verzamelen bij de kiosk. Dan gaan we in optocht naar de kerk om het verhaal van de drie wijzen te horen in de viering van 19.00 uur. Het kinderkoor zingt. We hopen dat er veel koningen en oosterse figuren meelopen in onze Driekoningen-optocht! Ook het Sint Jorisgilde verleent zijn medewerking. DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dins3


UITVAARTVERZORGING

VAN LITH B.V. Docfalaan 2 (hoek Julianasingel) 5342 HZ Oss

Telefoon 0412 - 623173 Fax 0412 - 641155 -

Maarten van der Dussen

mogelijkheden voor thuisopbaring zwarte en grijze rouwauto mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders gratis informatieboekje/wilsbeschikking op aanvraag gratis voorlichtingsavonden/informatieve gesprekken erkend lid van de Ned. Unie van Uitvaartondernemingen professionele nazorg

Buro

Bouw Wilgenstraat 6

5386 GL Geffen

Tel.: 073 - 534 12 94 Privé: 073 - 534 12 92 E-mail: bb.dussen@planet.nl

Beheerder "Stadsmortuarium Oss" , "Mortuarium Nistelrode", "Mortuarium Herpen", "Mortuarium Oijen "

Gespecialiseerd in: • Exclusieve gezichts- en • Blendtherapeute lichaamsbehandelingen • Huidtherapeute Pakkingen (billen, buik, borsten, handen, voelen) S C ,H O ·ö N H E J D S S A L O N

Met een cadeaubon kom Je pas echt mo01 voor de dag

Hier had uw advertentie

• Permanente Make-Up • Make-Up workshops

kunnen staan

ADMINISTRATIE

& ADVIES

MAASDONK

UW PARTNER IN ADMINISTRATIEVE EN FISCALE DIENSTVERLENING

Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouwen tegenkomt !

Het adres voor: e verzorging van uw administratie, loonadministratie, jaarrekening e verzorging van alle fiscale aangiften • startersbegeleiding • advisering en bedrijfsbegeleiding Administratie & Advies Maasdonk heeft een passende oplossing voor al uw vraagstukken. lid van

Administratie & Advies Maasdonk Kastanjelaan 44 5382 KD VINKEL tel: 073-5326056 e-mail: huubclement@cs.com

• •

1

Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP Bredeweg 13, Geffen Tel .: 073-5322961

Ja Re Installatie- en Adviesbureau bv

Centrale ve rwarming Gas-Water-Sanitair Energie - Advisering Gaswasdrogers

H. VAN ZANDVOORT ELECTROTECHNIEK B.V.

E-mail: hvzandvoortelectro@hetnet.nl Magnolia 18 - 5386 EP Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fa x: (073) 532 39 86 GSM 06 55 783 873

Papendijk 14b 5386 EC Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-R E. NL

Onderhoud aan gastoestellen Onderhouds abonnementen gastoestellen

Wij maken EPA Rapporten hiermee krijgt u extra subsidie


dag 6 januari 2004 om 20.00 uur in het Patronaat (ingang pastorie achterom). De keer daarop is het op dinsdag 3 februari 2004 . Contactpersoon: Babette Romme, De Doelen 1, tel. 532 3469. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven op de pastorie. Dat kan telefonische (532 1216) elke voormiddag van 09.00 - 12.00 uur of op de spreekuur-tijden; u kunt de voice-mail inspreken of e-mailen. U klijgt daarna de benodigde informatie toegestuurd. MISINTENTIES: Opgave van misintenties : elke maandagavond tussen 18.30 - 20.00 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 532 2298. Er liggen ook opgave enveloppen achter in de kapel en in de kerk. ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL" Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingen: 073 532 4160. BEREIKBAARHEID PASTOOR SCHEEPERS Spreekuur: v;oen dag van 18.00 - 18.30 uur en vrijdag van 09.30 - 10.00 uur. (om afspraken te maken, iets op te halen of een korte hulpvraag). Voor uiterste spoed: pastoor: tel. 06 - 533 64 310 e-mailadres pastoor: pastoor.scheepers@levix.nl e-mailadres diaken: diakenvanherwijnen@hotmail.com internetside parochie: www.parochiegeffen.nl DOOR DE DOOP\\'ERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: november 2003 Joyce Droomers, Thijs van Bergen, Yoeri van den Hurk, Franky van den Hurk. Jim Bloks, Sven Ketelaars, Aron van den Anker. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE: Tweede Kerstdag om 09 .30 uur: Gezins-kerstviering m.m.v. het kinderkoor Zondag 11 januari om 14.00 uur en om 14.45 uur een Doopviering voor de communicanten. (hierbij wordt ook van elke communicant een foto gemaakt) WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 2 december 2003: Wilbert Steenbergen, 21 jaar 5 december 2003: Riek Vullings - Bekkers, 81 jaar PROGRAMMA VAN HET JUBELJAAR 2003 27 en 28 december Feestelijke herdenking van de terugkeer van de Zoete Lieve Vrouw uit Brussel

27 december 17.00 uur Plechtige Mariavespers 28 december 11 .00 uur Plechtige Eucharistieviering FILM JOB Op donderdag 18 december om 20.00 uur wordt in de Laurentiuskerk te Rosmalen de film Job gedraaid (vanaf 18 jaar). Toegang is vrij , een vrijwillige bijdrage is welkom. NIEUWE TARIEVEN VOOR DIENSTEN per 1 jan. 2004 Kerkbalans-advies € 60,00 Collecte-advies € 1,00 Misintentie€ 9,00. Doop, Vormsel, Communie€ 30,00 Huwelijk€ 275,00. Jubilea / bijzondere diensten: vrije gift. Advies€ 200,00 Avondwake, uitvaart en crematie€ 385,00 Avondwake en uitvaart€ 340,00 Avondwake en crematie€ 195,00 Alleen crematie€ 175,00 Alleen avondwake € 130,00 Grafrechten€ 450,00 Verlening 10 jaar€ 225,00 Rechten urnenmuur (incl. steen)€ 540,00 Graf delven€ 223,00 Mensen die gebruik maken van bovenstaande diensten en die niet meedoen aan de jaarlijkse actie kerkbalans betalen€ 50,00 extra. Met ingang van jan. 2004, staan er bij de avondwake collecteschalen achter in de kerk voor een vrijwillige bijdrage. DOOPZONDAGEN IN 2004. De dopen zijn vanaf 12.30 uur. Er zijn maximaal 3 doopv1enngen. Tijdens de gezinsviering van 2e Paasdag en 2e Kerstdag kan er ook gedoopt worden. 11 januari: pastoor Scheepers; 25 januari: diaken van Herwijnen 8 februari: pastoor Scheepers. 14 maart: pastoor Scheepers; 21 maart: diaken van HerWIJnen 18 april: diaken van Herwijnen; 25 april: pastoor Scheepers. 9 mei: diaken van Herwijnen; 16 mei: pastoor Scheepers. 6 juni: pastoor Scheepers; 13 juni: diaken van Herwijnen. 4 juli: diaken van Herwijnen; 18 juli: pastoor Scheepers. 12 september: pastoor Scheepers; 19 september: pastoor Scheepers. 10 oktober: diaken van Herwijnen; 24 oktober: pastoor Scheep ers. 7 november; pastoor Scheepers; 14 november: diaken van Herwijnen 12 december: pastoor Scheepers. 5


van der Sangen Tuinhout

Kloosterstraat Se

5386 AR Geffen Tel: 073 - 5321683 Fax: 073 - 5325150

- Tuinhuisjes - Schuttingen - Speeltoestellen - Vlonders - Tuinmeubelen - Dierenverblijven - Accessoires Eventueel op maat gemaakt Ook uw adres voor al uw TUINHOUT

* 13LOflvlfN * PLANTEN * 13RUIVSWERK * GRAFVJERK * CAVEAUARTIKELEN

maandag t/m v1ijdag 8.30-18 .00 uur. Zaterdag 8.30-16.00 uur '

Bosschebaan 53, Heesch (Achter restaurant "De Lucht") tel. 073-532123S / 06-54375280 fax 073-5320138

-

Peter Lemmens Assurantie-ad vi esburea u

• •

• • •

Verzekeringen Pensioenen Hypotheken

Tel : 073 -532716S Fax: 073-5327366 E : aab .lem mens@hetnet.n l

- PEDICURE -

Midden Klein Bedrijf Agrarisch Particu lier

(i) 1 voor á lle zekerheid!!

~-~

Arianne van Haaren W • ., Molenstraat 28 a 5386 AB Geffen Tel : 073 - 532 54 19

WOO N - & TUINDE CORA T IE DO RPSTRAAT 52

Voetverzorging diabetici - Voetreflex massage - Cosmetische voetbehandeling Aangesloten bij de Landelijke Organisatie voor de Voetverzorger

EFKES BUURTE MÈ ... Beate van der Heijden (36 j.)

Zo op het eind van het jaar is het goed om terug te blikken. Een bijzondere gebeurtenis dit jaar was de benoeming van Beate van der Heijden tot hoogleraar! Op 18 september 199 8 promoveerde zij tot doctor in de Psychologie. Toen we daar destijds samen 'efk:es over buurte' sprak ze de wens uit om ooit nog eens hoogleraar te worden. Dat dat zo snel zou zijn, had ze toen niet kunnen denken ...! Beate van der Heijden, Arbeids- en Organisatiepsychologe, was op 35-jarige leeftijd de jongste, vrouwelijke hoogleraar aller tijden. Gelukkig vond ze in haar overvolle agenda, een gaatje om - in haar in stijl verbouwde woning aan de Dorpstraat - even bij te buurten. Enkele maanden na de benoeming tot hoogleraar, kan ze constateren dat het goed gaat. Ze heeft een heel drukke baan, dat wel. Colleges voorbereiden en les geven op de Universiteit; literatuur bijhouden, artikelen schrijven 6

G EFFEN

07 3 · 532 49 5 7

O PEN DINSDAG TOT EN MET ZATE?:>~G 10 . 00- 1 7.00U UR

voor vnl. internationale tijdschriften en gegevens van proefpersonen berekenen. "Ilc lees de hele dag!" Daarnaast heel veel reizen. "Lange vluchten vind ik niet leuk, maar het enige voordeel ervan is dat ik me dan rustig kan concentreren en veel kan "bij"lezen, want ik krijg geen telefoon, fax of e-mail !" lacht Beate. Haar carrière - pyramide ging in een treinversnelling. Reeds vóór haar promotie was ze al "assistant-professor" op de Universiteit van Twente in Enschede "omdat ze graag wilden dat ik bleef!" Op 1 juli 2000 volgde de titel "associate-professor" en op 1 september 2003 werd ze benoemd tot "full-professor" oftewel hoogleraar. De hoogste benoeming in het Wetenschappelijk Onderwijs. "Het is een keiharde concurrentie" zegt Beate "want er zijn uiteindelijk maar weinig plaatsen. Ik wilde telkens in mijn loopbaan een nieuw doel stellen en omdat ik al zo jong associate-professor was, dacht ik: Waarom mag ik er dan niet van dromen om voor mijn pensioen nog tot hoogleraar benoemd te worden!" De baan van Beate bestaat uit één dag werken in Enschede, lesgeven op de Universiteit en onderzoek doen


en vier dagen werken in Maastricht. Daar werkt ze op de Maastrichte School of Management die voorheen onderdeel uitmaakte van de Universiteit, maar nu is geprivatiseerd. Ze werken veel met opleidingen in ontwikkelingslanden. Beate was al in Suriname, China, Indonesië en Rwanda zijn wat voorbeelden van bestemmingen waar ook opleidingen worden verzorgd. Cairo en Koeweit staan al gepland voor de komende jaren. Er zijn ook opleidingen in U.S.A., Tokio en Zuid-Afrika. Soms komen de studenten naar Maastricht, maar meestal worden de docenten voor enkele weken gedetacheerd. Beate kreeg een subsidie van N.WO. (de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) om haar proefschrift uit te bouwen. Bovendien kreeg ze een assistent in opleiding toegewezen die daarop kon promoveren. "Daarna heb ik mijn onderzoeksvoorstel uitgebreid tot Europees niveau en daarvoor een extra subsidie aangevraagd bij de Europese Commissie. Daarvoor is 1,2 miljoen euro toegezegd! Ik coördineer nu een team van onderzoekers uit zeven Europese landen op het gebied van loopbaanontwikkeling van I.C.T. -professionals. Naast het begeleiden van studenten bij allerlei projecten is ze als professor eveneens verantwoordelijk voor de leerstoel "Gedrag in organisaties". Daarnaast coördineert ze ook nog eens het Nederlandse deel van een onderzoek in de zorgsector in elf Europese landen. Dit onderzoek richt zich op onder meer: vroegtijdig vertrek van verzorgenden en verpleegkundigen, en de wachtlijstproblematiek bij chirurgen. "Ik kom dus veel in ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere zorginstellingen. De chirurg wil wel opereren, maar er is te weinig erpleegkundig personeel. Door de arbeidsomstandigheden (relatie met artsen, werkdruk, fysieke belasting) aan te passen kunnen de wachtlijsten wellicht wat worden verminderd. Ze onderzoekt ook leeftij dsstereotypering van (oudere) werknemers, hun inzetbaarheid en hun loopbaanontwikkeling. Door de vergrijzing - de bulk van 55+ is groot - wordt een grote groep hulpbehoevend en heeft verzorging nodig. Er worden wel weer meer kinderen geboren, maar, vanuit arbeidskundig perspectief, hebben we daar over 20 jaar pas weer wat aan". In tegenstelling tot artsen zijn psychologen en sociologen vaak iets meer kwantitatief georiënteerd. Via vragenlijsten en statistische berekeningen worden conclusies getrokken. Ik werk dan ook graag samen met enkele geneeskundigen om samen met hen de schat aan data te interpreteren en zinvolle conclusies te trekken. Naast haar drukke baan, vindt Beate het heel belangrijk, tijd en aandacht te hebben voor familie en vrienden. Ze noemt dat met een mooi woord: "kwaliteitstijd! "

Sinds een jaar heeft ze een relatie met Kent Hanson uit Zeist, leraar klassieke talen, die ook Frans, Duits, Engels en Culturele Vorming op het Stedelijk Gymnasium in Utrecht, en op het Openbaar Lyceum in Zeist doceert. Ze stimuleren elkaar zeer bij hun werkzaamheden, maar kijken toch ook zeer uit naar een fijne periode van rust tijdens de feestdagen in Geffen. "Samen kunnen we een goede balans vinden tussen werk en 'leven', vindt Beate. Het reizen Utrecht - Geffen - Maastricht levert soms wel wat stress op. "Ik zal mijn zeer gewaardeerde dorpsgenoot Erik van Lith toch nog eens aanspreken op de mogelijkheden om weer een treinstation in Geffen te krijgen!" lacht Beate "want ik wil graag in Geffen blijven wonen, maar door de files wordt dit niet gemakkelijk gemaakt!" Het is leuk dat Beate even tijd wilde vrijmaken voor Torenklanken. Professor - doctor B.I.J.M. van der Heijden blijft een gewone, gezellige, Geffense meid! Alsnog proficiat en dank je wel!

Op de foto zie je van links naar rechts p,,of Veltman en Prof Tuninga van de Maastricht School ofManagement. Dan zie je mij naast de promovendus, kersverse Doctor uit Malta, daarna Prof Foster, mijn collega van de Maastricht School of Management en Dr. van de Berg van de Universiteit van Tilburg. De promotie heeft in Oktober plaatsgevonden.

DANKBETUIGING Op 93 jarige leeftijd is ons Moeder op 8 november na een kortstondig ziekbed overleden. Haar hele leven heeft zij in Geffen mogen wonen. Wij willen iedereen hartelijk dankzeggen voor hun blijken van medeleven en belangstelling. De kinderen Ketelaars 7


A.

m

~

ROND DE DORPSPOMP

De eerste PRESENTATIE van het ERFGOED van pater Ivo van Dinther was een groot succes. De exposite en de voordrachten van zijn werk en liedjes in ons eigen dialect en ook het levensverhaal van Ivo op "z'n Schaoijks" kregen veel waardering. Een profeet wordt in eigen kring niet altijd gewaardeerd, en dat gold ook wel voor ONZE pater Ivo. Daarom is het comité rond het ERFGOED heel blij, dat er ook vanuit Geffen veel belangstellling was en dat er grote waardering was voor de invulling van deze middag. Natuurlijk was de familie- en kennisssenkring rond pater Ivo aanwezig. Het comité heeft ook kennis kunnen maken met de Algmeen Overste van de orde der Karmelieten in Nederland en de Prior uit Boxmeer, waar pater Ivo zijn "thuisbasis" had en waar in het archief alle gegevens over Ivo worden bewaard. En zo wordt ook de betekenis van Ivo voor de orde der Karmelieten beter bekend. Ook getuigenissen van zijn werkwijze en inzet in verpleeghuis Oosterhof waren hartverwarmend. Het personeel van Oosterhof roemde hem om zijn bezorgdheid voor zieken en medewerkenden. Hij liet ook daar de mensen toneelspelen voor de verpleegden en schreef daarvoor passende, opvrolijkende teksten. Hij bracht sfeer in Den Oosterhof. Ook schreef hij in zijn Limburgse periode toneelstukjes voor psychiatrischische patiënten en deed hij tevens de regie. Het comité weet zich intussen gesteund door veel Geffenaren. Wie een bijdrage wil leveren, er meer over wil lezen of er meer over wil weten kan zich wenden tot of zich aansluiten bij het comité. Een telefoontje naar Theo Prinssen 0412-640982 en U krijgt meer informatie. Er klonken die middag echt mooie Geffense liedjes. Alles is op band vast gelegd. Aan de stamtafel ontstond een discussie over het belang van het dialect: "Het Geffus". Als je dorpsgenoten tegenkomt, praat je in je eigen taal, dat geeft een band, daarin kun je jezelf ook beter uitdrukken. Je moerstaal is ook de taal van het hart. Het geeft je een stuk "eigenheid" en geborgenheid. Er wordt veel aandacht besteed in veel plaatsen om dat dialect te bewaren. Een "Geffens woordenboek" is ' n idee of "Geffense zegswijzen". Het is dikwijls moeilijk" 't Geffus" goed op te schrij ven. En geschreven dialect moet je weer hardop lezen om het goed te verstaan. Heemkunde "Vladerack" zou hier meer aandacht aan kunnen besteden. Het is ook uniek, dat het dialect van plaats tot plaats verschilt, al kun je wel spreken van een Maaskants dialect. 8

Het Geffens dialect horen we gelukkig nog op de "Roapavonden" en in de Roapliedjes, in de kroeg, in de buurtpraatjes bij Nooit Gedacht, bij het koor in de pauze en bij veel gezelligheidsbijeenkomsten. Vergaderen doen we "deftig". "Ja Geffus praoten! Ut zó goed zen aes we dà dukker dinne !" En nog echte Geffenaren aan het woord laten en hun taal en woordgebruik op band gaan vastleggen. Naast ut Raoplied krijgen we dan een wedstrijd "Urn wie de mooiste Geffense verhaaltjes vertelt in ut beste GEFFUS". Maar dan valt aan tafel de opmerking: Maak je niet druk over 30 jaar is het toch voorbij. Nou dat moeten we vooral voorkomen. Ja, toch, daarom laat van je horen. De drempels mogen weer genoemd worden, omdat de gemeenten de sluizen gaat verbreden en de te hoge en te steile drempels gaat verlagen en verbreden. Ambtelijk lijkt alles omtrent die drempels verantwoord en volgens de regels, maar in de praktijk klopt er niks van. Let op! Burgemeeester P. Boelens is zo maar, uit pure belangstelling onze gast en dat wordt zeer gewaardeerd. Daarom misschien wordt al gauw vastgesteld, dat die rotdingen toch het verkeer veiliger maken en dat vooral de plateaus goed functioneren bij kruisingen en splitsingen. Maar er wordt gepleit voor reconstructie en zelfs het verwijderen van die obstakels, waar die totaal geen nut hebben. Hoe ver die inspraak gaat? Er is ook nog een groot compliment voor de verrijzende brandweerkazerne. Een fraai gebouw aan de entree van Geffen. De burgemeester vertelt, dat er nog een prachtig kunstwerk op de ROTONDE komt. "Unne boer mi unne riek, unne erbeijer mi zun boterharnmentrummelke of iets over Geffe vruugger" ."Nee, dà nie evvel nie" "Wacht maar af, het wordt heel mooi en aansprekend, de kunstkring is erbij betrokken geweest", zegt de burgemeester. "Het kunstwerk zal wel een naam krijgen van het volk, als het erstaat" Nu nog een mooi bouwwerk aan de oostzijde van de ROTONDE b.v. Villa "GEFFEN" of zo iets. De verkeersgeleiding door Geffen naar Nuland, Vinkel, Oss, Den Bosch Nijmegen kwam ter tafel. De Prins en unne Prins willen gewoon via de Veldstr. , het Kraaijenven en de Waterlaat naar de ASO kunnen en omgekeerd, dan hoeft er alleen maar een stukje weg worden bijgelegd achter de Barrière met een fietspad erlangs. Maar nee, er zitten zoveel onverstandigen aan de stamtafel, die ons gewoon via "HET WOUD" willen laten omrij den. Dus van Heesch eerst naar Oss en dan naar Geffen en zo moet je dan ook naar Nuland-Oost. Dan komt er een groot bord op de AS9 (ASO). Richting HEESCH, OSS, GEFFEN en NULAND-OOST. Naar Vinkel kunnen we rechtstreeks via een viaduct, onder deAS9 (ASO) door. Vanaf de Papendijk dus rechtdoor; een autoweg met fietspad komt daar. En zo moet je dan ook naar Nijmegen. Eerst door die tunnel en dan de Oude Rijks-


weg op naar Heesch en bij de rotonde voor Heesch naar de snelweg, of via de Veldstr. Heesterseweg naar Het Woud te Oss en dan richting Heesch en onder het viaduct door naar Nijmegen. Naar den Bosch?: ... dat lijkt eenvoudiger: Via Papendijk en dan voor de tunnel rechtsaf en zo de Oude Rijkweg op, immers de huidige dubbelbaan richting Den Bosch wordt parallelweg langs de nieuwe ASO en dan kun je bij Nuland via een lus de A59 op. Ge kunt ook eerst helemaal door Nuland rijden of via de Kruisstraat, of over Rosmalen en dan de snelweg op. En daarna gaan we de chaos gade slaan en kijken wat we kunnen doen!!! Er is al een miljoen euro beschikbaar voor de aanpassingen. Er is intussen voldoende kennis over hoe je met verkeersbelemmerende hinderhnissen het verkeer in bedwang kunt houden en kunt om- en misleiden. Het doktersechtpaar Elly en Aart Smit nemen afscheid per 1 jan. 2004. Op 24 januari 2004 is er een officiëel afscheid annex "GEZONDHEIDSMARKT" in de Bonkelaar van 11.00 tot 16.30 uur. "Ze willen ons nog wat tips meegeven na 30 jaar lief en leed gedeeld te hebben. Ze willen ons uit handen houden van kwakzalvers en alternatieven. Veel patiënten zullen de geruststellende praatjes van Aart missen. Je was intussen gewoon vergeten, waarvoor je kwam. Ja, er werd wat afgelachen. De intussen volle wachtkamer genoot mee. En ... Aart had onderwijl je ziekte, kwaal, pijn geanalyseerd en de diagnose gesteld en kon je om zo en zo laat je pilletjes afhalen. Je moest wel zorgen, dat je uit zijn handen bleef, want dan kwam de oude chirurgijn naar boven en werd de ziekte grijnslachend "weggesneden", Elly nam je liefdevol, aandachtig en serieus onder handen. Lekker op je gemak kon je over alje ellende praten en je kreeg de juiste medicijnen. Heel slim speelde Aart Smit de apothekersaanval uit. Hij richtte samen met een apotheekster de Geffense Apothekerspost in: Apotheek Maasdonk oftewel SMIT en CO. De huidige apotheehouder,Raymand Braakhuis, licht je graag in over het afscheid, is misschien nog wel schatplichtig. Het echtpaar was wel voortvarend, bij de tijd, op de hoogte van de nieuwste ontwikkkelingen, alles ging op de computer en via email en fax. Geffen dankt op die dag beslist het doktersechtpaar. Vanaf die dag gaat Aat1 bij de notabelen horen (dit wees hij altijd af in zijn nederige dienstbaarheid). En hij wordt zeker lid van de stamtafel, want hij leeft mee met alles wat er reilt en zeilt in Geffen. Hij is welkom bij ons. Aart, je stoel staat klaar en ... geen contributie, geen verplichtingen. WI.K. krijgt er weer een bugle-blazer bij. Een prettige afsluiting van Uw dokterspraktijk gewenst. Het fietspad naar Bart de Kinderen in het Elst over het spoor is klaar. In 1993 waren er al plannen. Maar ja, de grond verwerven is niet eenvoudig en al die bezwaren.die

er kwamen. De uitvoering was zelfs zeer ingewikkeld. Er woont een principiële bezwaarmaker langs de weg. Hij heeft ook de vijf mooie lindebomen, die niemand in de weg stonden ook maar gerooid. Nou kunnen we tegen hem bezwaar maken. We zijn op zoek naar de vergunning. Of de het landschap sierende bomen terugkomen is maar de vraag. Partij Maasdonk weert zich in Torenklanken en middels de pers. Dat zou toch in de Raadzaal moeten, maar daar zwijgt de partij. Onze hardwerkende wethouders worden neergezet als lijken verbergers, als duur en ondeskundig. De motivatie van partij Maasdonk puilt uit van ergernis en onvermogen om oppositie te voeren. Jammer. De meerderheid beslist. Dat is democratie. Maar nu komt Jos van Sleeuwen terug als partijlid van partij Maasdonk en zal zeker de discussie zich verplaatsen naar de juiste plek en op hoog niveau worden gevoerd. Laten wij het hopen. De realisatie van het plan "Heiduiden" werd weer eens verstoord. Bezwaarmakers kregen weer eens gehoor. De provincie heeft een foutje gemaakt bij de milieuvergunning en daar werd "listig" "mistig" gebruik van gemaakt. Het plan moet toch al aan bijzondere eisen voldoen. Je mag er straks op straat je auto niet wassen. Het regenwater moet worden opgevangen, verzameld en worden hergebruikt. Het grondwater mag niet verontreinigd raken, gelet op de waterwinning in de buurt. Het plan wordt uitgevoerd, maar kan door dwarsliggers alleen weer tot uitstel worden gedwongen. De burger heeft ook plichten t.o.v. medeburgers. Maar goed we zijn in de donkere dagen. Het licht komt eraan. De koren oefenen, de herders richten hun oog op het oosten, de hemeldauw daalt neer en reinigt gedachten en verjaagt doemdenkerij. Er is weer een groot aanbod van vieringen. De prins wil de hele stamtafel en alle Dorpspomplezers in de Nachtmis nodigen om 24.00 uur. Bij Kerstmis hoort de NACHTMIS. Wij wensen U een goede Kerst. Van stamtafel 190. Volgende stamtafel 21 dec. weer in café GOVERS van 10.30 tot 12.00 uur. Met napraat tot 12.30uur. Dan wordt het praten over het afgelopen jaar, en wensen voor het jaar 2004. We wensen U ook al een ZALIG NIEUWJAAR. En we zien elkaar op zondag 4 jan. in het gemeentehuis bij de nieuwjaarsreceptie van 12.00 tot 15.00 uur. Extra aandachtspunten en activiteiten zullen U tijdens de receptie verrassen. Voor op- en of aanmerkingen de Prins tel. 0412640982. "Haast U naar Bethlehem!!!"

TOREN"KLANKJE" Brengt dat vrouwtje ook zingend de kranten rond ... ? 9


JUBILARISSEN GEMENGD KOOR - Ze is een energieke vrouw.. . - staat elke dag om 5 uur op .. . - wordt het krantenvrouwtje genoemd ... - bezorgt al 33 jaar in Geffen De Telegraaf, De Volkskrant, het Algemeen Dagblad, Het Financieel Dagblad en Trouw... - is de 'verdeelspil' van veel folders en coรถrdineert het werk vanl0 bezorgers ... - is de moeder van de Weuwkes ... - 1s een oppas-oma ... - doet veel huishoudelijk werk bij anderen ... - staat open voor mensen met vragen en zorgen ... maar bovenal: - zingt veel en graag ... ! Marie(je van Rosmalen-van Zandvoort (70 j.) jubileerde als gouden koorlid van het Gemengd Koor. Vanaf haar 12e jaar zingt ze al 'in het openbaar'. "Zuster Odrikus was de zangzuster op de Lagere School, daar kregen we zangles van. Als kinderen mochten we voorzingen in de door-de-weekse H.Mis, want je ging immers elke morgen naar de kerk. Kees van Kreij - die als motto had: "Altijd deurzingen!" - zat boven achter het orgel; hij zong voor en wij , op de achterste kerkbanken zongen na" memoreert Marietje. "De 4e, 8e en 1 le mis vond ik het mooist. Ook zongen we iedere zondag in het Lof Latijnse gezangen. Omdat er toen geen andere zanggelegenheid was" vertelt Marietje, "is de liefde voor de kerkzang waarschijnlijk gebleven". Marietje zong thuis samen met haar zusje Pieta, die droevig genoeg op 14-jarige leeftijd overleed aan een hartafwijking. Haar eigen moeder (Dien van der Heijden) heeft ze niet gekend. Jammer genoeg heeft ze geen foto en weinig informatie over haar; ze stierf op 36-jarige leeftijd. Vader hertrouwde toen Marietje 7 jaar was. In de tussentijd was Marietje vaak bij tantes en haar grootmoeder. Graag had ze willen doorleren, maar dat was in die tijd voor de meeste meisjes niet aan de orde. Ze mocht wel meedoen met toneelspelen en zingen. Daar genoot ze erg van; dat was een welkome ontspanning en gezelligheid naast het alledaagse werk. Marietje herinnert zich nog goed de goede zangstemmen van de zusjes Ida, Kea en Aj van Kreij en Fien, Toos, Annet, Lies en Trees van Grunsven. Toen Marietje trouwde mocht ze niet bij het Gemengd Koor blijven, maar na het optreden met een gelegenheidskoor t.g.v. het koperen jubileum van Burgrneester van Zijl, werd ze geaccepteerd bij het 'Grote Koor' . Ze zong vervolgens onder leiding van resp. de dirigenten Theo Prinssen, Wim Romme, Harrie Oude Vrielink en wederom Theo Prinssen. Tot op heden heeft ze er erg veel plezier in en zet er alles voor opzij. Dat bezongen haar kinderen ook in de act op 10

het Caeciliafeest. Deze kinderen: Jan, Geert, Franca, Lia, Els, Hans, Erna en Ineke zijn als "De Weuwkes" welbekend op onze Roapavonden. Daar gaat Marietje trots op en ze hebben het dus niet van vreemden! Marietje heeft niet altijd een gemakkelijk leven gehad. De ziekte en het overlijden van haar man Jos heeft ze inmiddels een plaats kunnen geven. Haar kinderen en kleinkinderen zorgen voor gezelligheid, actie en ontspanning. Ook de zondagse familie-soos is heel gezellig. "Dat alles maakt me gelukkig!" We wensen Marietje nog veel muzikale jaren toe. Proficiat! - Hij is het voormalig hoofd der school van de Aloysiusschool. .. - was Sinterklaas, Dorke (van Rasse) en Prins Carnaval... - is de oprichter van de drumband, de fanfare, de heemkundewerkgroep en de muziekschool. .. - is de animator van de Vriendenkring van W.I.K... - heeft gestreden voor ons beroemde Maria Magdalenabeeld ... - was Cultuurprins van Geffen in 2000 ... - is al 27 jaar dirigent van het Ouderenkoor... - eveneens dirigent van het Ouderkoor in Veghel... - schrijver van de Dorpspomp ..... - Loepekijker noemde hem "The Voice van Geffen" .. . - de koorvoorzitter sprak van "Una Voce Particulare" .. . - jubileerde omdat hij 40 jaar dirigent was van het Gemengd Kerkkoor! Theo Prinssen , wie kent hem niet! "Hij jubelt en hij juicht en zingt het uit. .. Hij zwoegt en zweet en zwaait wat af... Soms 'spettert' in de Dorpspomp een woordenvloed te veel... zongen de koorleden op het Caeciliafeest en de Prinssen-kinderen zongen: "Pappie zing toch niet zo luid!" Een onverwoestbaar, energiek mens ... Theo houdt het nog steeds vol, na vele inspanningen bij heel veel verengingen en evenementen. Veertig jaar dirigent van een koor: dat kost veel energie! Eindeloos instuderen, repeteren en weer proberen ... ! "Iets hoger, iets mooier, meer dynamiek, meer inzet, meer zingen met je hart" zijn Theo 's vaste opmerkingen. Het behoud van veel Gregoriaanse en Latijnse gezangen en afwisseling in de kerkmuziek op de zondagmorgen, zijn een verdienste van Theo Prinssen. Samen met zijn koorleden en organisten Ton van Heijnsbergen en Carlo van Dinther probeert Theo, de Hoogmis telkens weer 'stemmig' op te luisteren. Soleren is een hobby van hem: "Zolang mijn stern het nog kan, wil ik dat blijven doen!" En zo klinkt op vrijdagavond in de kapel in de Adventstijd zijn solo "Rorate" en in de kerk bij feestelijkheden het "Ave Maria", het "Panis Angelicus" of het "Gloria Te" met een Prinselijke klank! Graag zou de dirigent nieuwe, jonge mannen en vrou-


wen verwelkomen bij het Gemengd Koor. "Er is een rijk repertoire aan liederen in alle talen. En gemengde koren zijn zeldzaam. Iedereen mag vrijblijvend komen luisteren op de repetitiedag: dinsdags van 20.00 - 22.00 uur in het Oude Klooster (boven). Van harte welkom!" aldus Theo. "De Prins" ... een begrip in Geffen!! Na de vele medailles die Theo door de jaren heen reeds kreeg uitgereikt, werd nu 'De ere-medaille voor bijzondere diensten' van de Gregoriusvereniging, door zijn dochter Margje opgespeld! Proficiat!

bleem moeten zijn als je weinig volleybalervaring hebt. We trainen op de vrijdagavond van 19 .30 uur tot 21.00 uur in sporthal de Geer in Geffen. Lijkt het je wat, kom dan een keertje kijken/meedoen op vrijdagavond tussen 19.30 uur en 21.00 uur in de Geer in Geffen of bel Ron van Duren voor meer informatie (tel: 073-5322607). We kunnen je hulp goed gebruiken! Dames2, 0'68 Maasdonk. (ook als je geen meisje tussen de 16 en 20 bent hebben wij misschien wel een team waar jij bij past.)

VERSCHIJNINGSDATUMS TORENKLANKEN 2004 Nr.

Verschijnt op

1 14 januari 3 weken 4 februari 2 18 februari 3 3 weken 10 maart 4 24 maart 5 7 april 6 3 weken 28 april 7 12 mei 8 26 mei 9 3 weken 16 juni 10 11 30 juni 3 weken 21 juli 12 vakantie 13 1 september 3 weken 22 september 14 6 oktober 15 20 oktober 16 3 november 17 17 november 18 3 weken 19 8 december 22 december 20

Kopy voor

3 januari 24 januari 7 februari 28 februari 13 maart 27 maart 17 april 1 mei 15 mei 5 juni 19 juni 10 juli 21 augustus 11 september 25 september 9 oktober 23 oktober 6 november

BEZOEK ST. NICOLAAS BIJ BUURTVERENIGING DE ELSHOF Vol verwachting klopte ons hart. .. Op zaterdagmiddag 29 november togen we naar het Bergje. Hier zou de Sint met zijn Pieten op bezoek komen voor de kinderen van onze buurtvereniging. En wat hij belooft dat doet hij ook! Hij bracht twee van zijn liefste Pieten mee, ze verwenden de kinderen met allerlei lekkers. De Sint weet de kinderen altijd wel uit te dagen om allerlei dingen voor te doen of te zingen; zo lieten ze hem zien hoe goed ze konden zwemmen. Sint wist zelfs een papa zover te krijgen dat ie op een stoel ging droogzwemmen. Ook brachten de Pieten cadeautjes mee. Alle kinderen waren hier heel blij mee. En zo werd Sint na een uurtje vrolijk en zingend uitgezwaaid door de kinderen en hun ouders. Nou, hartstikke bedankt iedereen die meegeholpen heeft. Ook John van de Berg bedankt voor de lekkere traktaties. Mama van Veerle, Jerome en Thije

s

27 november 11 december

G'68 MAASDONK Ben jij tussen de 16 en 20 jaar oud, en lijkt het je leuk om te volleyballen in een gezellig damesteam? Dan ben Jij degene die we zoeken! Wij zijn zes meiden h1ssen de 17 en 19 jaar uit de Geffen en omgeving en spelen derde klasse. Het zou geen pro-

Peppeldreef 17 • Tel. (073) 532 77 55 Complete gezichtsbehandeling vanaf ₏ 19 ,50

Tot 31 december 2003 met gratis voetmassage 11


Wlnkellero H

Wlnkeller• G e

0

r f

•n

C

Vereniging

OLIEBOLLEN ACTIE

.

'

-;:

2003!

Vanaf zaterdag 20 dec. t/m woen dag 31 dec. krijgt u bij de deelneme de winkeliers - horeca in Geffen bo netjes voor GRATIS oliebollen. U kunt tegen inlevering van deze b nnetjes GRATIS oliebollen afhalen b j: Cafetaria 't Akkertje Tijden voor afhalen oliebollen Dinsdag t/m donderdag Vrijdag en zaterdag

9.30 tot 12 00 u. 13.30 tot 17 00 u. 13.30 tot 20 00 u.

Tijdens de gehele aktie kunnen de oliebollen worden afgeh ald.

Dit wordt u aangeboden door:

Winkeliers - Horeca Geffe Wlnkellera

e • ~~~;;;U

ereniging

12

n

G

•f f


@ GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. woensdag van 13 .30 tot 15 .30 uur (alleen burgerzaken). OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073-534 27 38. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 073 - 534 27 38). SPREEKUREN Burgemeester: PC.J. Boelens Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder J.A.M. Voermans Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00

tehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen of de heer Van der Zalm. POLITIE Op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 - 12.00 uur kunt u het gemeentehuis bellen (tel.nr. 073-534 2100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tij den is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken. CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08 .30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00. SLUITING GEMEENTEHUIS EN GEMEENTEWERF Op woensdag 24 december en woensdag 31 december is het gemeentehuis gesloten vanaf 12.30 uur. Op vrij dag 2 januari is het gemeentehuis en de werf de hele dag gesloten. Dit betekent dat in deze tijd het gemeentehuis en de werf uitsluitend geopend zijn op maandag 22 december, dinsdag 23 december en woensdag 24 december tot 12.30 uur. Het gemeentehuis en de werf zijn ook geopend op maandag 29 december, dinsdag 30 december en woensdag 31 december tot 12.30 uur. Houdt u wel rekening met een beperkte bezetting in deze tijd. Vanaf maandag 5 januari 2003 is het gemeentehuis en de werf weer bereikbaar vanaf 10. 00 uur in verband met de nieuwjaarsbij eenkomst voor alle medewerkers van het gemeentehuis. Wij wensen u fijne feestdagen toe. NIEUW JAARSONTMOETING Het gemeentebestuur van Maasdonk nodigt u uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst. Deze zal plaatsvinden op zondag 4 januari aanstaande van 12.00-15.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk te Geffen. Bij deze zijn alle inwoners van Maasdonk van harte welkom om met ons en met elkaar "nieuwjaarswensen" te komen uitwisselen.

Wethouder M.J.M. van de Ven Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00

EXTRA INZAMELING OUDE CONTAINERS Voor mensen waarvan de oude containers (nog) niet zijn opgehaald en die dit wel zouden willen, wordt door containerleverancier SULO op korte termijn een extra inzamelronde gereden. Wilt u hiervan gebruik maken dan kunt u contact opnemen met SULO, telefoonnummer 0800-2357856 oftewel 0800-BELSULO.

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeen-

GEBRUIK OUDE AFVALCONTAINERS NIET VOOR OUD-PAPIER Veel mensen willen graag een of twee oude containers

Wethouder E.J.A.M. van Heese Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00

13


behouden voor eigen doeleinden. Met nadruk wijzen wij u op het feit dat deze containers niet geschikt zijn voor de oud-papier inzameling, zoals die in onze gemeente door de verenigingen wordt uitgevoerd. De inzamelwagens kunnen geen afvalcontainers heffen en leegmaken. Dus geen oud-papier aanbieden in containers! Indien oud-papier toch in een container wordt aangeboden, zal deze niet worden leeggemaakt.

INFORMATIEAVOND CENTRUMPLAN GEFFEN OP16DECEMBERAANSTAANDE Op 28 oktober jongstleden heeft de gemeenteraad van Maasdonk ingestemd met het voorstel om het Centrumplan Geffen verder uit te werken. De hoofdlijnen van dit plan zijn uiteengezet. Duidelijk mag zijn dat er de komende tijd nog veel moet worden onderzocht, uitgewerkt en geconcretiseerd. De gemeente wil graag met alle betrokkenen op een open manier communiceren over de stand van zaken op dit moment en over de verdere voortgang van het plan. Wethouder Van Heese en wethouder Van de Ven zullen een toelichting geven over het Centrumplan Geffen. Tijdens deze bijeenkomst is er natuurlijk gelegenheid tot het stellen van vragen. De bijeenkomst vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis van Geffen op dinsdag 16 december aanstaande van 19.30 uur tot ongeveer 21 .00 uur. VERPAKKINGEN: BEKIJK HET SLIM EN BEPERK AFVAL We kunnen niet zonder verpakkingen. Ze verlengen de houdbaarheid van voedingsmiddelen en bieden bescherming aan producten tijdens transport en opslag. Ze beperken dus bederf of beschadiging. Denk aan het plastic velletje om de komkommer of de golfkartonnen dozen om de televisie. Verpakkingen leiden natuurlijk ook tot afval. En dat kan best minder. Verpakkingen schaden het milieu bij de productie, het vervoer en de afvalverwerking. Om dat zoveel mogelijk te beperken zijn ze in de loop van de jaren steeds lichter geworden. Zo verloor het conservenblikje de afgelopen 30 jaar 30 procent van zijn gewicht. Helaas leveren verpakkingen ook veel zwerfafval op. Er zwerven naar schattingjaarlijks 50 miljoen flesjes en blikjes op straat en in de berm. Jammer, want door gescheiden inzamelen of nascheiding in de afval installaties kan veel verpakkingsmateriaal opnieuw gebruikt worden.

Blik en glas Verpakkingen worden over het algemeen gemaakt van blik, glas, papier of kunststof Blikverpakkingen worden vooral gebruikt voor voedsel, drank en ook verf Dit so01i verpakkingen is dun, onbreekbaar, laat geen licht en lucht door en de smaak van producten blijft behouden. 14

Verpakkingsglas geeft geen bijsmaak aan de inhoud en u kunt bovendien zien wat erin zit. Glas is wel relatief zwaar ten opzichte van blik of kunststof. Bij glazen drankflessen komt 98 procent van de statiegeldflessen retour. Een fles kan tot zo'n dertig keer opnieuw gevuld worden. En een afgedankte fles is meteen weer grondstof voor een nieuwe . Papier/karton en kunststof Van papier en karton kum1en oneindig veel soorten verpakkingen worden gemaakt. Deze verpakkingen zijn stevig en kunnen eenvoudig worden bedrukt met informatie over de inhoud. De laatste jaren zijn ze steeds dunner geworden en onnodige verpakkingen verdwenen, zoals het kartonnen doosje om de tube tandpasta. Ook werden veel blisterverpakkingen (karton samen met kunststof) vervangen door een geheel kartonnen uitvoering. Die kunnen zo bij het oud papier. Kunststof is licht en sterk, en in iedere gewenste vorm en kleur, of juist transparant, te maken. Deze verpakkingen verlengen de houdbaarheid van voedingsmiddelen en zijn vaak hersluitbaar. Dat voorkomt verspilling door bederf Ook op kunststof zit soms statiegeld; zoals op de Petflessen. Kunststof verpakkingen worden bovendien steeds ' slimmer', zoals de groenteverpakking met lasergeperforeerde gaatjes, die de doorlaatbaarheid van lucht regelt. Zo is het product nog langer houdbaar. Tips voor hergebruik Hebben papieren en kartonnen verpakkingen een waslaag of plastic coating, dan kunnen ze niet bij het oud papier. Scheur het materiaal in om te zien of een verpakking plastic bevat. Papier en karton met een enkel nietje of een kunststof venstertje mogen wel bij het oud papier. Daarvan ondervindt men bij het recyclen geen hinder. In de glasbak hoort alleen glas: ander afval kan het recycleproces verstoren. Scheid op kleur als dat in uw gemeente kan. Recycling van zuivere partijen glas levert namelijk nog meer energie- en grondstoffenbesparing op. Rood en blauw glas kan bij het groene glas. Ook gebroken drinkglazen en kleine (kruiden)potjes kunt u natuurlijk kwijt in de glasbak. Blik kan gewoon in de vuilnisbak. Blik en kunststof worden in de afvalverbrandingsinstallaties deels uit het afval gehaald. In sommige gemeenten kunt u blik ook apart kwijt bij de milieustraat. Blik is grondstof voor nieuw blik en kunststof wordt brandstof voor elektriciteitscentrales en cementovens. Vul lege blikken niet met ander afval, dat maakt het lastiger om het blik in de afvalverbrandingsinstallatie te scheiden. Lege (schone) verfblikken en spuitbussen mogen ĂŽ11 de vuilnisbak. De verfresten zĂŠlf moeten bij het klein chemisch afval. Voorkom afval Neem zelf een boodschappentas mee, dat scheelt plastic zakken. Probeer verpakkingen van PVC te vermijden, herkenbaar aan het symbool van de pijltjesdriehoek met


het cijfer 3. Gebruik voor de lunch een boterhamtrommel in plaats van aluminiumfolie. Koop als het kan statiegeldverpakkingen (bij bijvoorbeeld frisdrank of bier) of verpakkingen van materiaal dat gerecycled kan worden. Zorg dan wel dat het materiaal op een goede manier in de afvalstroom terechtkomt. Hoe groter de verpakkingseenheid, hoe minder verpakking per kilo product. Zo levert één flacon van vijf liter minder afval op dan vijf van één liter en u bent waarschijnlijk nog goedkoper uit ook. Bij grote voorraden kunnen bepaalde producten echter eerder bederven en ook dat leidt tot afval en energieverspilling. Voor meer informatie over verpakkingen kunt u kijken op: www.minvrom.nl ofwww.milieucentraal.nl. U kunt ook informeren bij het Regionaal Milieubedrijf. Telefoon: 0485 338334.

BELASTINGVOORSTELLEN 2004 Onroerende-zaakbelastingen De gemeente Maasdonk heeft een onderscheid gemaakt in de tarieven voor wat betreft de woningen en de niet woningen. Voor de aanslag OZB 2004 zal wederom de

WOZ-waarde worden gehanteerd met als peildatum 1 januari 1999. Afvalstoffenheffing Bij raadsbesluit van 17 december 2002 is besloten tot invoering van tariefdifferentiatie voor de inzameling van afvalstoffen (diftar). Daarbij is besloten te kiezen voor een vast bedrag en een heffing op basis van gewicht en frequentie. In dit kader zal eerst een halfjaar proefgedraaid worden en vervolgens zal per 1 juli 2004 definitief overgegaan worden op het systeem van diftar. Op basis hiervan zal in het eerste halfjaar 2004 nog gefactureerd worden op basis van de huidige systematiek, zijnde een vast bedrag waarbij een onderscheid gemaakt wordt in een tarief voor eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens. Gelet op het feit dat in het kader van diftar het eerste halfjaar 2004 proefgedraaid zal worden dienen de bovenvermelde tarieven 2004 (zie schema 2) gehalveerd te worden met betrekking tot het belastingtijdvak januari tot en met juni 2004. Vanaf 1 juli 2004 zal de heffing op basis van een vast bedrag en een heffing op basis van gewicht en frequentie gaan gelden. De tariefstelling daaromtrent wordt voor 1 juli 2004 bepaald.

Schema 2 Overzicht tarieven gemeente Maasdonk Omschrijving grondslag Onroerende zaakbelasting Woningen (totaal) * zakelijk gerechtigden per woz waarde van€ 2.268,per woz waarde van€ 2.268,* feitelijke gebruiker Niet woningen (totaal) per woz waarde van€ 2.268,* zakelijk gerechtigden * feitelijke gebruiker per woz waarde van€ 2.268, Afvalstoffenheffing * Eenpersoonshuishouden per woonruimte * Meerpersoonshuishouden per woonruimte Rioolrechten * Woning zakelijke gerechtigde pand * Bedrijf zakelijke gerechtigde pand * Woning & bedrijf zakelijke gerechtigde pand Toeristenbelasting ,:, Hotel- cq motelovernachtingen per overnachting * Overige overnachtingen per overnachting Honden belasting * Hond perhond * Kennel per kennel verblijfvergoeding voor natuurlijke Forensen belasting * Vloeroppervlakte tot 20 m 2 personen die niet staan ingeschreven 2 bij de gemeente Maasdonk * Vloeropp . van 20 tot 40 m * Vloeropp. van 40 m 2 en meer Gemeentelijke leges (belangrijkste wijzigingen m.b.t. gratis diensten) * Bijschrijven kind in bestaand reisdocument * Bijschrijven kind in nieuw reisdocument * Bestrijden ongedierte (wespen, ratten/muizen en eikenprocessierups) ,:, Plaatsen extra afval mini-container

tarief 2003

€ € € € € €

4,02 2,23 1,79 8,91 4,95 3,96

tarief 2004

4,11 2,28 1,83 9,09 5,05 4,04

2% 2% 2% 2% 2% 2%

€ 216,00 € 269,00

€ 224,00 € 281,00

3,7% 4,5%

€ 189,00 € 227,00 € 281,00

€ 190,00 € 228,00 € 283 ,00

0,5% 0,4% 0,7%

€ €

€ €

0,60 0,60

€ € € € € €

Stijgingspercentage

1,00 0,75

66,7% 25,0%

€ 31,75 € 113,00

€ 36,00 € 130,00

13,4% 15,0%

€ 312,00 € 466,00 € 620,00

€ 349,00 € 522,00 € 694,00

12% 12% 12%

€ € € €

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

gratis gratis gratis gratis

15,00 7,50 22,00 50,00

15


Rioolrechten In 2004 zullen de mogelijkheden worden onderzocht om vanaf 2005 een differentiatie toe te passen op basis van het waterverbruik ( ook hier volgens het principe "de vervuiler betaald"). Toeristenbelasting Deze belasting wordt geheven ter zake van het houden van verblijf met overnachten binnen de gemeente in hotels, pensions, vakantie-onderkomens, mobiele kampeeronderkomens, niet-beroepsmatig verhuurde ruimten en op vaste standplaatsen tegen vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet in het bevolkingsregister van de gemeente zijn opgenomen. Het voorstel is om het tarief van de toeristenbelasting te splitsen in een tarief voor hotel- c.q. motelovernachtingen en een tarief voor overige overnachtingen. Hondenbelasting Bij de hondenbelasting wordt een onderscheid gemaakt met een tarief per hond en een tarief per kennel. Forensenbelasting Deze belasting wordt geheven van de natuurlijke personen, die, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, er gedurende het belastingjaar meer dan negentig malen nachtverblij f houden of er op meer dan negentig dagen van dat jaar voor zich of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden. Gemeentelijke leges In het kader van heroverwegingen (bezuinigingen) wordt voorgesteld om voor bepaalde zaken leges te heffen welke voorheen gratis waren, zoals het heffen van leges voor ongediertebestrijding, het bijschrijven van een kind op een reisdocument e.d. Daarnaast worden de meest uiteenlopende mondelinge of schriftelijke verzoeken om informatie gedaan, welke betrekking hebben op individuele situaties. Indien voor deze vragen de nodige nasporingen gedaan moeten worden welke meer dan een kwartier tijd vergen, dan is het voornemen om hiervoor leges te heffen. De algemene informatieverstrekking blijft dus wel kosteloos. Zalm-snip In het kader van de lokale lastenverlichting (de zogenaamde zalm-snip) voor gezinshuishoudens zal conform voorgaande jaren op de aanslag onroerende-zaakbelastingen (gebruikersdeel) de zalm-snip in mindering gebracht worden. De lastenverlichting bedraagt in 2004 a 4 5,37. Het rijk is voornemens om deze lastenverlichting per 2005 uit het gemeentefonds te lichten en dus af te schaffen. DEFINITIEVE PROCEDURE UITGIFTE NIEUWE AFVALCONTAINERS EN INNAME OUDE CONTAINERS IN VERBAND MET INVOERING DIFTAR. Zoals u hebt kunnen lezen in de diftarkrant en de Streekwijzer start in week 48 het uitzetten van de nieuwe containers met chip. 16

Ieder huishouden krijgt 1 nieuwe grijze en 1 nieuwe groene container met chip en adressticker. De grijze container betreft een groot model (240 1.) en de groene betreft het bekende kleine model. (140 1.). N.B. Straks zijn er alleen grote grijze (2401.) containers en kleine groene (140 1.) containers! In week 49 wordt het ophalen van het restafval gewoon uitgevoerd, u dient hier dan voor de laatste keer de oude grijze container voor te gebruiken, De oude containers die leeg langs de weg staan worden de dag na de lediging ingenomen. Denk er aan dat u vanaf nu de nieuwe container gaat gebruiken! In week 49 worden (na de lediging! ) de oude containers opgehaald. Dit betreft dan de oude containers, voor zover u deze niet wilt behouden. De oude containers kunnen met ingang van 2004 niet meer worden gebruikt voor het aanbieden van afval en u kunt deze eventueel gebruiken voor andere doeleinden. Heeft u ze niet nodig of heeft u er geen plaats voor, zet dan de oude containers leeg aan de weg. Denkt u aan onderstaand schema: Week 49: inzameling grijsafval met oude container, hierna oude grijze container niet meer gebruiken. Dag na inzameling worden oude grijze en groene containers opgehaald, voor zover u ze niet wil behouden. Week 50 : inzameling groenafval met nieuwe bechipte groene container. Oude containers worden in principe dan niet meer geleegd. Week 51: inzameling restafval met nieuwe bechipte grijze container. Oude containers worden in p1incipe dan niet meer geleegd. Week 52: inzameling groenafval met nieuwe bechipte groene container. Oude containers worden in principe dan niet meer geleegd. Week 01 : laatste inzameling van 2003 (29,30 en 31 december). Dit betreft restafval met nieuwe bechipte grijze container Oude containers worden in principe dan niet meer geleegd. Week 02: Start inzameling met nieuwe routes en andere inzameldagen. Hier volgen aparte publicaties over! Alleen de bechipte containers worden geleegd. Week 2 begint met het groenafval. Alle andere containers zonder chip+sticker worden niet meer geleegd. Mocht u bij nader inzien de oude container niet willen behouden, kunt u dit doorgeven en wordt de oude container alsnog opgehaald.

TEN BLAKKE GEBRACHT Gevonden: Nieuwe fiets , inlichtingen: Schoenen en sport Jo Spierings.


30 JAAR SMIT/SMIT-NAHON Beste inwoners van Maasdonk, Na 30 jaar gaat het echtpaar Smit/Smit-Nahon, per 1-1 2004, het huisartsenvak vaarwel zeggen. De huisartsenpraktijk Geffen wordt dan onder dezelfde naam en ook weer met 3 artsen voortgezet. Twee van deze artsen zijn u reeds bekend. Dhr P. Berkelaar, al 9 jaar werkzaam in Geffen. Mw. J van der Heijden werkt sinds 1-1-2003 met hem samen. Het team wordt compleet gemaakt met een derde huisarts, dhr. A.Litjens. Er zullen enkele kleine dingen in onze praktijkvoering veranderen. Hierover ontvangen onze patiënten binnenkort bericht. Zoals u weet zijn wij ook bezig met een nieuw praktijkpand. Hier wordt hard aan gewerkt en wij hopen u in de loop van het volgende jaar hier verder over te kunnen berichten. We maken gelijk van de gelegenheid gebruik om u fijne feestdagen toe te wensen en een gezond en gelukkig meuwJaar. Met vriendelijke groet,

als je even belt van te voren naar Ron van Duren (073 5322607). Ook voor informatie kun je hier terecht. Oudere kinderen en volwassenen zijn ook van harte welkom bij de club, dus kom gerust langs of bel voor informatie. Tot snel!

VAN DE REDACTIE Beste adverteerder, Ondanks een aanhoudende stijging van de kosten zijn we er toch weer in geslaagd 20 keer een Torenklanken uit te brengen. Zoals u weet zijn we voor onze inkomsten grotendeels afhankelijk van advertentie inkomsten. Daarom vragen wij u ook komend jaar weer een advertentie te plaatsen in ons dorpsblad. Met een advertentie in Torenklanken bereikt u 20 maal per jaar alle Geffense huishoudens! De prijzen voor de vaste advertenties betreffen de gehele jaargang van 20 nummers. Uiteraard kunt u gedurende het jaar ook losse advertenties plaatsen. Als u interesse heeft om te adverteren kunt u bellen naar, Tinie van Wanrooij , Tolweg 7, 073 532 2243. Tinie is graag bereid om eventuele vragen te beantwoorden.

Artsen en assistentes huisartsengroep Geffen Met vriendelijke groet, Redactie Torenklanken.

G'68 MAASDONK SCHOLEN-VOLLEYBAL-TOERNOOI G'68 MAASDONK WEER EEN SUCCES Vrijdag 21 november was er weer het jaarlijkse scholen-volleybal-toernooi. georganiseerd door volleybalclub G' 68 Maasdonk. Het \Yas wederom een groot succes met 123 deelnemende scholieren uit groep 6 en 7 van de verschillende basisscholen uit Vinkel, Nuland en Geffen. Deze kinderen hebben verdeeld over 27 teams twee uur lang tegen elkaar gevolleybald: groep 7 speelde het ' gewone' volleybal, maar mocht wel steeds een bal vangen, groep 6 speelde het circulatieYolleybal, een aangepaste vorm van volleybal voor kinderen tot ongeveer 10 jaar. Het was een sportieve en gezellige middag en we willen hier nog even alle winnaars feliciteren: In de poule voor groep 7 hebben de Vinkelse Duivels gewonnen, tweede waren de Nassi 's en derde de Speedy's. Voor groep 6 hebben we met verschillende poules gespeeld en de nummers 1 waren: Je kunt de pot op, de Coole kikkers, de Volleys, de Buddelboys en FC de Bad Boys. Ook alle andere teams hebben hartstikke goed gevolleybald. We zijn voor de mini-teams van G' 68 Maasdonk nog op zoek naar kinderen tussen de 6 en 10 jaar die het leuk lijkt om te volleyballen. Kom gerust een keertje gratis meedoen met een training op de vrijdagavond van 18.30 tot 19.30 uur in de Geer in Geffen. Het zou wel fijn zijn

POELIERDERIJ , JO VAN DRUENEN

~

Broekstraat 8 •Geffen • tel. 073 - 5321 493 • f ax 073 - 5324173

ONS ASSORTIMENT IS UITGEBREIDT MET EEN TAPASHOEK VELE LEKKERE KLEINE HAPJES VOOR DE FEESTDAGEN OOK KUNT U BIJ ONS TERECHT VOOR EEN CULINAIRE MAALTIJD WIJ WENSEN IEDEREEN FIJNE EN GEZELLIGE FEESTDAGEN TOE

=Cl)P, am,bacfttetizke speciatist in miLB en fje»ofjeLte 17


Dorpstraat 13, Geffen, Tel. (073) 532 46 59

DECEMBER FEESTMAAND Geweldige akties om het jaar goed af te sluiten!!! Malder jonge jenever 11 Malder vieux 11 Cointreau 0,71 Glen Talloch whisky 0,71 Baileys 0,71 Baileys 11 Tia Lusso 0,71 Safari african liquer 0,71 Di Saronno amaretto 0, 71 Freixenet cordon negro cava Dujardin vieux 11 Jagermeister 0,71 Bacardi rum 11 Offley port ruby Offley port white Olifant jonge jenever 11

€ € € € € € € € €

€ €

€ € € € €

WIJNKELDER

9,99 9,99 16,78 9,99 12,99 17,95 13,65 10,75 12,45 8,99 11 ,99 11,45 17,50 7,45 7,45 11,99

~~er,

,,,

[n,,b_uÁnîl eff;diAf~ ~

3,30 h,ele,~e,n;ope,n,,•" 3,30 € 3,30 Voor al deze wijnen ook nog eens 12 halen = 11 betalen

Buitenzorg

Lentegroen Herfstrood Sauvignon blanc

€ €

Heineken herfstbok 6 halen = 4 betalen!!!

Krat Heineken bier€ 2,00 KORTING!!!

van€ 10,95 voort: 8,95

Alle prijzen zijn afhaal prijzen. Voor alle producten geld zo lang de voorraad strekt. Aanbied ingen geldig t/m 31 december 2003.

B~fel, tijdi~ ~lcerrt/relatie, -71 '.9~~!!!

-tJ-=:::::l~~~m"l1'tlD

zetfouten voorbehouden

Verhuur van: tafels, stoelen, bartafels, krukken en tapinstallaties 18


SAMEN EN TOCH APART Jas (78 j.) en An (72 j.) van Erp vierden hun gouden huwelijksfeest op bescheiden wijze. Een gezellig samenzijn met het gezin, familie en vrienden in "Nieuw Schaijk" dichtbij het verpleeghuis "De Nieuwe Hoeven", waar An verblijft. "We moeten het aanvaarden" zegt Jas "maar het drukt een stempel op zo'n gebeurtenis; we zijn samen, maar toch apart". Jas en An heten allebei van Erp met hun achternaam. "Geen familie" volgens Jas "er wonen veel verschillende van Erpen in Geffen". Jas - zoon van Grad van Erp en Nelleke Schuurmans hoort bij de vanErpen uit "D 'n Berg". Het 'grutje'voorop de kaft van het boek "Geffense Gezichten" is zijn oma. An is er eentje van 'De Corries'; zij is een dochter van Jas van Erp en Marie Brands. "Het is typisch" memoreert Jas " de broers van mijn vader hadden drie verschil!ende ' aanspreek-achternamen': Krol, Schel en van Erp . Jas is geboren in Oss, maar z'n ouders verhuisden al snel daarna naar de Bergstraat in Geffen. Als jongen Yan 13 jaar moest hij al meteen de boer op: te voet door de hei naar Heesch voor een loon van 3 kwartjes per dag! Maar hij ging beter verdienen: f l,00 per dag in dienst van een boer uit België, die hier in de omgeving veel grond huurde om o.a. vlas te verbouwen. Jas moest de vla wieden, plukken, op mijten zetten en dorsen. Natuurlijk \-verd de gulden netjes thuis afgedragen, want de ouwelui hadden dat hard nodig om 'het recht te houden'. Vervolgens was er werk voor hem bij de Heidemij: tuinen en wegen aanleggen · alles werd verreden met paard en kar. Net voordat Jas trouwde ging hij werken bij Zwanenbergen hield dat vol tot op 57-jarige leeftijd. In die tijd slachtte en verwerkte hij ook veel varkens, bij mensen thuis. An werkte eveneens al j ong in de huishouding . Later ging ze met de trein naar Tilburg om daar gedurende 3 dagen per week te gaan werken in een zuivelzaak. De liefde voor de melk bleef: ze ging samen met haar broer Kees 'romme' enten met paard en kar. Jas en An troffen elkaar op de dansles en op 25 november 1953 trouwden ze. "Een trouwfeest in die tijd, was zomaar een beetje feesten bij ons An thuis" volgens Jas. "Humpig maakte een officiële trouwfoto en er was een borreltje en iets ander eten dan de door-de-weekse kost!" An en Jas woonden vijf jaar in de Bredeweg en vervolgens op de bekende plaats op de terp op de hoek Kepkensdonk - Elst. Op die terp stond een heel oud, laag huisje, waar Bertha en Wim Vermeulen hadden gewoond. "Het is jammer dat er van dat huisje geen enkele foto (meer) is". An en Jas kregen vijf kinderen: Mies, Nelly, Gerrit, Adrie en Mari.

Naast zijn werk bij Zwanenberg runde Jas een mini-boerderijtje van enkele varkens, koeien en jong vee. Vóór het werk de dieren voeren en An verzorgde de activiteiten overdag. Het gezin breidde zich uit met de schoonkinderen: Riet, Jan, Ama, Mariëtte en Yvonne en ze kregen tien kleinkinderen. Inmiddels is ook het eerst achterkleinkind geboren. "We hebben fijne jaren gehad" vertelt Jas. "Ik had geluk dat ik al vroegtijdig in de VUT kon . Samen gingen we met de bus op vakantie in Duitsland en Oostenrijk. Een dieptepunt was het verlies van kleinkind Ode. Jas en An verhuisden twee en een halfjaar geleden naar '"t dorp". "Jammer dat ons An daar in de Lambertusstraat niet kon blijven" verzucht Jas, "want het is een fijne woonplek. Eris altijd wel levendigheid van schoolgaande kinderen en dat is leuk". Jas moest tweemaal een heupoperatie ondergaan en moet bij grote loopafstanden zijn stok er bij pakken. Elke dag gaat hij naar zijn vrouw toe . "Ze kent geen namen meer, maar als ze bekenden ziet heeft ze een blij de blik in haar ogen. Het moeilijkste is, dat je ze telkens weer alleen achter moet laten", zegt Jas. Het gouden familiefeest had een vrolijk karakter. An houdt erg van muziek en kinderen trekken haar aandacht. De kleinkinderen dansten een klompendans voor opa en oma! De dag ervoor bracht de huisaccordeonist van "De Nieuwe Hoeven" een muzikale hulde aan het gouden paar! Ook Torenldanken wenst An en Jas van harte proficiat met het behalen van deze mijlpaal!

DANKGETUIGING Bij gelegenheid van ons gouden huwelijksfeest ontvingen wij veel mooie kaarten, leuke attenties en prachtige bloemen. Hartelijk dank aan familie, vrienden en bekenden voor de warme belangstelling die u hebt getoond. Wij hebben ervan genoten! Jas en An van Erp, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind. 19


/

Kantoren: Nuland, Geffen, Lith, Maren-Kessel, Oijen en Vinkel

Rabobank


HEEMKUNDEWERKGROEP VLADERACK Carnaval...HELP! Carnaval...HELP! Heemkundewerkgroep Vladerack is bezig met het verzamelen van gegevens over de carnavalsviering in Geffen. Veel is goed bewaard gebleven, maar helaas is ook veel verloren gegaan. Daarom hebben wij uw hulp nodig! Waar willen we wat meer over weten? • Wie is er ooit schoolprins geweest op de Aloysiusschool en in welk jaar? • Wie heeft er nog gegeven over carnavalsclub "De Peperbussen"? • Wie was (en in welk jaar) prins carnaval bij "De Peperbussen"? • Wie heeft er nog foto's te leen van het Jeugdcarnavalsfeest van 1974 (in de huur bij Marinus van Erp)? • Wie heeft er nog andere duidelijke foto 's van het carnavalsfeest (met namen van de pers onen en het jaartal) te leen?

KERSTSAMENZIJN Zondag 21 december 17.00 uur Parochiekerk M. Magdalena Geffen Met medewerking van: Fanfare WI.K. , Passe Partout, Kinderkoor ' de Vrolijke Nootjes" Het is al vele jaren een traditie in onze parochies van de gemeente Maasdonk om in de adventstijd een samenzang te organiseren in een van onze kerken. De parochies van Geffen, Nuland en Vinkel nodigen u van harte uit voor dit samenzijn dat dit jaar in de parochiekerk Maria Magdalena in Geffen zal worden gehouden. Samen met WI.K., Passe Partout en het kinderkoor willen we vooruitkijken naar het komende Kerstfeest. Onder de titel "Leven is Wachten" proberen we met een uurtje samenzang, koorzang, muziek, lezingen en gedachtes ons voor te bereiden op de komst van het Kind. Wij zien u graag tegemoet op zondag 21 december om 5 uur 's middags! GeNuVi

Kunt u ons help en? Graag een briefje naar Ruud Verhagen, Molenstraat 14, 5386 AB Geffen. Bij het uitlenen van foto's niet vergeten het adres te vermelden! HELP He

DANKBETUIGING Daar de overweldigende belangstelling tijdens het overlijden van mijn vrouw

Dini van Bergen van Hoorn Het voor mij niet mogelijk is een persoonlijk dankwoord tot u te richten. Het is voor mij een grote steun zoveel warme reacties te mogen ontvangen, in de vorm van uw aanwezigheid, woorden van troost, brieven, uw telefoontjes. Ik heb daar ontzettend veel steun aan gehad.

DANKBETUIGING

Kien van Bergen

Hartelijk dank, voor uw medeleven en belangstelling, tijdens het ziekbed en overlijden van ons Pap, mijn man en Opa ~~

Leo van Erp

Bi:>'2)

Alle mooie en lieve kaartj es, bezoekjes, bloemen, telefoontjes en de enorme belangstelling bij de avondwake en uitvaart, hebben ons veel steun en troost gegeven. Annie van Erp van der Wielen Kinderen en kleinkinderen.

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Kraaijeven 3 5386 LH Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623 21


teel op de Peuterspeelzaal zitten en/of op Kinderdagverblijf 'T Beertje' , zij ontvangen ook een persoonlijke uitnodiging waarin alle details nog een keer vermeld staan. Wij verwelkomen u graag op donderdag 15 januari 2004 !

IDTNODIGING OPEN DAG

Beste ouders/verzorgers Donderdag 15 januari 2004 is onze jaarlijkse Open Dag. Een unieke kans om een gebouw dat op de nominatie staat om gesloopt te worden, van binnen te bekijken. Daarnaast kunt u op deze manier ook nog eens kennis maken met misschien de toekomstige school voor uw kind(eren). Hoewel alle leerkrachten en kinderen weten dat het een speciale dag is, doet iedereen toch heel erg zijn best om u een beeld te geven van hoe een 'gewone' schooldag er bij ons uitziet. Alle gekheid op een stokje, belangrijk is dat u een eerste indruk kunt opdoen van een onderwijsorganisatie binnen Geffen: hoe kijken wij tegen onderwijs aan, hoe lij ken kinderen dit te ervaren, hoe veilig voelen kinderen zich bij ons op school, hoe worden computers ingezet, hoe willen wij omgaan met 'zorgleerlingen'; allemaal zaken die van belang zijn om goede keuzes te kunnen maken. Bekijkt u vooral eens onze website: www.bsaloysius.nl om vast een indruk te krijgen. Deze Open Dag is ook voor ouders die al kinderen op onze school hebben en voor andere belangstellenden. Met betrekking tot ouders waarvan de kinderen momen-

ER

'

Team Aloysiusschool

DUIVENTENTOONSTELLING BIJ DE REISDUIF IN GEFFE Postduivenvereniging de Reisduif uit Geffen houdt op zaterdag 20 december en op zondag 21 december een grote duivententoonstelling in café-zaal de Gouden Leeuw in Geffen. De duiven worden ingedeeld in 4 klassen; oude doffers, oude dui innen,jonge doffers en jonge duivinnen. De duiven zijn te bezichtigen op zaterdag 20 december vanaf 20.00 uur en op zondag 21 december vanaf 11 .00 uur. De bekende bonnenverkoop zal op zondag om 12.00 uur aanvangen. Hierbij, orden van diversen kampioenen van zowel de krin~ 0 s als Oost-Brabant bonnen verkocht. Ook niet duivenliefhebbers zijn van hane ·elk.om. Toegang gratis. Op zondag een loterij , de opbreng t is bestemd voor een goed doel, met als hoofdprij . hi.rt van het Nederlands elftal (Ruud). De tentoonstellingscommissie, De Reisduif, Geffen, tel. 073 532 3438.

Joy of Perfection

schilders

• schilderwerken nieuwbouw/ onderhoud • wand / plafondafwerking • meerjaren onderhouds planningen • glasservice • informeer voor vrijblijvende offerte • woonhuizen ouder dan 15 jaar verlaagd BTW tarief. (19% naar 6%) uw voordeel 13% Ernis Schilders Het Geffens Veld 8 5386 LL Geffen 22

073 - 532 34 00 Tel. Fax 073 - 532 65 10 E-mail ernisschilders@levix.nl


EEN UNIEKE PELGRIMERVARING Kent u Czestochowa? De spirituele hoofdstad van Polen en een van de meest bezochte pelgrimsoorden ter wereld, waar zich de miraculeuze afbeelding van de zwarte madonna bevindt. Of de stad Kraków met een schat aan wereldcultuur, met dichtbij het kleine dorpje Wadowice, geboortedorp van onze huidige Paus en het dorpje Wieliczka met de zoutmijnen die op de wereld erfgoedlijst staan. Maar ook Oswiecim, beter bekend als Auschwitz-Birkenau, het roemruchte concentratiekamp. En wat dacht u van het plaatsje Lichen. waar een complete replica van de Sint Pieter is gebouwd. En ook altijd al nieuwsgierig geweest naar het plaatsj e Gora, waar onze gemeente vriendschapsbanden mee heeft? Dit alles kunt u nu aanstaande zomer zelf meemaken, met behulp van een all-in rei . inclusief vervoer, entreegelden en verblijf met vo l e -ion oor slechts€ 540,00. Hierbij reist u per luxe rouringcar, uitgerust met 48 verstelbare stoelen zoda~ -er ruimte genoeg is voor iedereen, deze luxe tourin~ tevens voorzien van airconditioning, video, bar en toilet. De prijzen zijn exclusief aimuleringsverzekerin~ en Reisverzekering. Toeslag 1 pers. kamer € 1 0 . Vertrek en aanko .,._ Pastoorvogelsplein Vinkel. Alle locaties liggen in ee oort van driehoek zodat u ook kunt genieten rnn Polen zelf. Reisschema: Aan taande zomer in 2004 le dag, 11 augustl!ls Vertrek vanuit ederland per luxe touringcar en aankomst in het overnachtinghotel bij de Poolse grens. 2e dag, 12 augustus ' s Ochtends vertrekken we 1ichting Kraków, waarbij we onderweg stoppen in \\ adowice, geboorteplaats van de Paus. Hier zal het ouderlijk huis van de Paus bezocht worden wat nu omgetm·erd is in een museum. Hier zal ook de (Nederlands sprekende) gids zich bij ons voegen. Eenmaal aangekomen in Kraków heeft u wat tijd voor uzelf en zal u hier oYernachten. 3e dag, 13 augustus We beginnen de dag met een stadsrondleiding door Kraków inclusief het sanctuarium van Gods barmhartigheid. ' s Middags volgt een excursie naar de zoutmijnen in het nabijgelegen Wieliczka, waar zich de zoutmijnen bevinden die zeer verdiend op de UNESCO wereld erfgoedlijst staan. Ver olgens hebben we hier onze tweede overnachting. 4e dag, 14 augustus Vertrek naar Czestochowa, het op een na grootste bedevaartsoort ter wereld en thuishaven van de zwarte madonna, met onderweg een bezoek aan Auschwitz, het veel besproken concentratiekamp van de tweede wereldoorlog. Eenmaal aangekomen in Czestochowa brengen we een bezoek aan het klooster aldaar, waarna we daar de volgende overnachting zullen doorbrengen.

Se dag, 15 augustus Grote kerkelijke feestdag waarbij we zullen deelnemen aan de festiviteiten met onder andere de Maria ten Hemelopneming kruisweg langs de muren van het klooster en een buitenmis met duizenden mensen. Later volgt onze tweede overnachting Czestochowa. 6e dag, 16 augustus Vertrek naar Lichen, waar een bezoek aan het sanctuarium aldaar plaatsvindt in een levensechte replica van de Sint Pieter. Overnachting in Lichen. 7e dag, 17 augustus Vertrek naar Gora, om een kijkje te nemen bij de gemeente die een vriendschapsverbond heeft met de gemeente Maasdonk, daarna gaan we terug naar het overnachtinghotel aan de Poolse grens. 8e dag, 18 augustus Na een welverdiende nachtrust volgt de terugreis naar Nederland. Dus heeft u zin in een unieke en onvergetelijke pelgrimervaring, neem dan snel contact op met een van de onderstaande personen. Opgave en informatie bij de volgende personen: Fam. Hanegraaf W. van Griensven Tel. 0412 - 45 28 58 Tel. 073 - 532 15 03

December is de feestmaand bij uitstek! Dat betekent dat u extra aandacht geeft aan lekker eten: een extra feestelijke lunch, hartig hapje, gezellig gourmetten offondueen. Met als hoogtepunt natuurlijk het kerstdiner! In onze keurslager vindt u een grote keus aan vleesspecialiteiten, vleeswaren, salades, kaas, soepen, rauwkost en kant en klare producten. Uw wensen vullen we graag voor u in Enkele specialiteiten van het huis: Carpaccio Runder rib -eye Diverse soorten rollades Gounnet, fondue en steengrillschotels Koude schotels eventueel met vis Heerlijke vleewaren uit eigen keuken Kerstbestellijst inleveren voor vrijdag 19 december Keurslagerij VAN TUYL Dorpstraat 26 5386 AM Geffen tel./fax: (073) 532 58 91 www. vantuyl. keurslager. nl 23


Voetbalvereniging Nooit Gedacht Geffen www. nooi tgedachtgeffen. nl

Hollanddak sponsort nieuwe tassen Nooit Gedacht MCl Onlangs kreeg Nooit Gedacht M C 1 nieuwe voetbaltassen aangeboden door sponsor Hollanddak, het dakbedekking- en isolatiebedrijf dat gevestigd is aan de Ambachtsstraat in Nuland .. Voor de thuiswedstrijd tegen Volkel MCl (7-1 winst!) overhandigde Max van Erp de nieuwe tassen persoonlijk aan de meiden van de MC 1.

Op de foto de trotse speelsters en leid(st)ers van Nooit Gedacht MCI met de nieuwe tassen en hun sponsor Max van Erp.

de rug maar ook van armen en benen. Daarnaast is de medische trainingstherapie geschikt voor mensen die op een verantwoorde wijze willen beginnen met sporten maar die wel verzekerd willen zijn van een professionele begeleiding die niet alleen uitleg geeft over de oefenstof maar tevens kan inspringen op klachten. De apparatuur die gebruikt wordt, zijn voor een deel bekend als het gaat om de cardiotraining. Het basisprogramma begint met het gebruik van een loopband, een fietsergometer en een stepapparaat en kan naar de interesse van de deelnemer gebruikt worden. Als een bepaalde basisconditie bereikt is, kan een conditieniveau bepaald worden en afhankelijk van de behoefte van de deelnemer het einddoel geformuleerd worden (bij\¡. komen tot hardlopen). Bij de "krachttraining" wordt gebruik gemaakt,-an losse gewichten omdat uit ervaring gebleken is dat dit het beste aansluit bij bewegingsaspecten uit het dagelijks leven. Hierbij valt te denken aan tillen, bukken, op- en af tappen enz. Mocht u aan de hand van bovenstaande uitleg nog vragen hebben of geïnteresseerd zijn om te gaan sporten, dan kunt u ons bereiken per telefoon op nummer 532 4312 of langskomen op de Runrotstraat 15. In beide gevallen kunt u vragen naar Asse Bruinenberg.

Namens Nooit Gedacht nogmaals hartelijk bedankt voor deze sponsoring!

GEZOCHT MEDISCH TRAININGSCENTRUM GEFFEN In de Torenklanken van november hebben wij kenbaar gemaakt dat wij twee nieuwe diensten gingen aanbieden in de vorm van het sp01tspreekuur en de rugscholing. Wat wellicht nog niet voor iedereen duidelijk is, is de precieze inhoud van het begrip medisch trainingscentrum en de mogelijkheden die het u kan bieden. Het grootste kenmerk van het sporten bij een medisch trainingscentrum is dat er constant getraind wordt onder begeleiding van een fysiotherapeut of zoals in ons geval een sportfysiotherapeut. Deze heeft niet alleen verstand van trainingsleer maar kan direct inspelen op reeds bestaande klachten en tevens gaandeweg het programma aanpassen aan veranderende omstandigheden. Omdat dit veel aandacht vraagt wordt er bij ons dan ook gewerkt in groepen van vier tot vijf, maximaal zes personen. De programma's die gemaakt worden zijn toegespitst op de individuele situatie van de deelnemer of dit nu gaat om cardiotraining of meer "krachttraining". Bij dit laatste begrip moet niet gedacht worden aan body-building maar wel aan het gebruik van gewichten ter verbetering van de kracht en stabiliteit van het houdings- en bewegingsapparaat en kan in die vorm zeer nuttig zijn voor mensen met regelmatig terugkerende klachten niet alleen van 24

'n voetballiefhebber/ster en handballiefhebber ter, die met mij dolgraag op zondag naar Nooit Gedacht of naar de KPJ wil gaan kijken. De teams waar ik het liefst naartoe ga zijn het vierde, dames 2, het tweede en het eerste. Het is de bedoeling dat wij samen dan naar 1 of 2 wedstrijden gaan kijken op zondag. Ik zit in een rolstoel, en ben zwaar gehandicapt. Het liefst zoek ik iemand met 'n rijbewijs zodat we ook naar uit wedstrijden kunnen gaan. Lijkje dit iets om te doen. Je kunt altijd mailen of bellen. e-mail: denisevannis@hotmail.com, tel: 073-5322602 Met vriendeltjke groet, Denise van Nistelrooij, (20 jaar)

HUISARTSENGROEP MAASDONK Op 31 december 2003 zijn de huisartsenpraktij ken in Geffen, Nuland en Vinkel gesloten. Voor spoedgevallen is de huisartsenpraktijk Geffen van 08 .00 - 17.00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 073 532 1252. Na 17.00 uur wordt de dienst overgenomen door de Huisartsenpost tel. 0900 8860. Op 24 december 2003 is de huisartsenpraktijk in Geffen de gehele dag gesloten.


Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss

Tel. 0412 - 62 22 91

Fax 0412 - 63 72 06

Jeanne Nikkels Yeldstraat26a,5386AZ Geffen, te]073-5322685

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail info@nasafbouw.nl Wij verzorgen voor u:

* * * * * *

verlijm en van kalkzandsteen leggen van afwerkvloeren het bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten het aanbrengen van spackspuitwerk het aanbrengen van buitengevel-isolatie het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 532 12 57 Fax (073) 532 29 85 Zaal voor: bruiloften - partijen - vergaderingen

SCHOENEN & SPORT

0 /Jii)SPIERINGS

tvww.na safbouw.rl 1

Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91

VAN DER DOELEN Wie heeft voor u de voordeligste autoverzel<ering?

Delta Loyd Amev

Interpolis Centraal Beheer ationale Nederlanden Aegon RVS

Stad Rotterdam Univé

In Nederland kunt u kiezen uit tientallen autoverzekeraars. Als onafhankelijk adviseur kunnen wij kiezen uit bijna alle autoverzekeringen Welke voor u de beste en voordeligste is vertel1en wij u graag. Kloosterstraat 14, 5386 AT Geffen Tel 073 ~532 55 10, Fax 073 - 532 55 60 HYPOTHEl<EN

PENSIOENEN

VERZEl<ERINGEN

Alles vers uit eigen bakkerij c:A.FÉ· GC>""VE.;~

G:I3.FF:.E"JST

(? ~ b"-,J

ti~!rands

tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929


Charles van Herpen, Tel: 5324628 / charlesvanherpen@hetnet.nl

maandag en wel van 13.30 tot 14.30 uur en van 15.00 tot 16.00 uur. Dus 5, 12, 19, 26 januari en op 2 februari. Bij een grotere belangstelling is dit eventueel ook mogelijk op de donderdagen op dezelfde tijden. Deze bijeenkomsten vormen geen cursus doch echt een eerste verkenning van de computer. U wordt dan geholpen door vrijwilligers die u de eerste beginselen van het computeren zullen bijbrengen. Wij zijn onze vrijwilligers hiervoor zeer erkentelijk dat ze dit steed willen doen. Deze bijeenkomsten worden u gratis aangeboden ! Maandag 9 februari, ook op bovengenoemde tij den, starten we met kennismakingbijeenkomsten voor e-mailen en internetten. Ook dit is geen cur us do h zoal gezegd een eerste kennismaking met deze onderdelen. ·oor deze bijeenkomsten vragen wij een bij drage in d ·o t n van € 0,50 voor e-mailen en€ 1,00 voor in rru tie internetten per uur. Hierna wordt u de gelegenheid _ boden om in de computerhoek samen te e-maile en t internetten als verdere praktijkoefeningen tege c enoemde tarieven. Verder bieden wij u graag de m ogeliJ°"kheid om verder regelmatig in een gezellig samenzijn e oefenen met computerprogra1mna 's en zodoende van elkaar te leren en prettig bezig te zijn. Voor dezelfde ko ten, dus daarvoor hoeft u het niet te laten, menen wij. Alle senioren van Geffen zijn steeds welkom in onze computerhoek. U hoeft daarvoor dus geen lid te zijn van de KBO! Het gehele project van computerhoek staat onder leiding van de heer Bert Huismans, Elzendreef 24. tel. 532 1421 waar u altijd terecht kunt voor informatie . Fijn dat Bert dit allemaal wil doen, bedankt Bert en veel succes! Uw bestuur Graag rekenen wij weer op een goede uitYoering en danken u daarvoor bij voorbaat. Vriendelijke groeten , Ton Jonkers, secretaris.

COMPUTERHOEK GEFFEN

VAN DE REDACTIE

De Raad Gecoördineerd Ouderenwerk Geffen, samen met de KBO start in januari 2004 een computerhoek in het Oud Klooster. Wij beginnen daartoe op maandag 5 januari om 13.30 uur en daarna nog 4 keer steeds op

Secretariaat: Bergstraat 26a, tel. (073) 5321544 Advertenties: Tolweg 7, tel. (073) 5322243 Redactieadressen: Tolweg 7, en Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat 22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26a, (073) 5322586

Uw visitekrruiîjt?. l i J de !)e:me.vm eraod

Terugblik op een succesvol politiek 2003 Met de VPM aan het roer zijn er in 2003 belangrijke zaken gerealiseerd: Bij de rotonde aan de Papendijk verrijst een nieuwe Brandweerkazerne. Het geduld van ons korps van vrijwillige brandweerlieden, dat dag en nacht voor ons paraat staat, is lange tijd op de proef gesteld. In 2004 zal de Brandweerkazerne ein-de-lijk worden voltooid. Het Ministerie van VR.O.M. heft het "Verscherpt Toezicht" op. Na ruim 12 jaar discussie gaat het licht op groen voor de realisatie van een Multi Functioneel Centrum. In één adem noem ik het Centrumplan Geffen, waarvan wij in 2004 een concrete uitwerking verwachten. Ondanks weinig florissante vooruitzichten worden de coalitie-beloften over de belastingdruk nagekomen. In 2004 is er sprake van een trendmatige verhoging van de Onroerend Zaak Belasting (OZB) met 2%. Het College heeft hiermee de spreekwoordelijke tering naar de nering gezet; zij verhaalt forse financiële tegenvallers niet op haar burgers. Namens de VPM wens ik u prettige feestdagen en een gezond en voorspoedig 2004 ! Met vooruitstrevende groet,

openingstijden: woensdag en donderdag 13.00 tot 18.00 uur vrijdag 13.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

Tel 073 532 76 09 - Fax 073 532 76 11 • Mobiel 06 534 746 75

26

De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.


Ja, dat doen

we allemaal!

Aan-en verkoop zekerin

RIJWIELEN

o.a. Gazelle _ _ _ _ __

TANKSTATION "A v1 lftA Vervoer voor ziekenfonds -busJe

• begrafen issen en crematies waar u ook verzekerd bent.

Kerkstraat 11 Geffen

• persoonlijke en

(073) 532 13 13

deskundige begeleiding • vrouwelijke medewerkers

Kleding verander- en reparatiewerk. 11

BENILDA 11

Molenberg 6, te/.(073) 532 48 50 5386 DA Geffen / Maasdonk Tel.: 0412 - 64 24 54 073 - 522 42 86

Maandag, Dinsdag, Donderdag, Vrijdag: 09.00 - I 2.00 uur andere tijden na tel. afspraak.

DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

Loonbedrijfen Grondverzet

~ - de Kinderen v.o:,

Gebr. van Erp

Geffen , tel. 073 - 5325551 maandag t/m vrijdag 13.00 - 19.00 uur zaterdag 8.30 - 17.00 uur

OSS

GEFFEN

(0412) 62 22 13

(073) 532 19 95


Bouwen ... een persoonlijke zaak!

a

Hanegraaf B.V. , Geffen Bedrijvenweg 4, 5386 KA Ge ffen Te l. (073) 5322001 Fax (0 73) 5325068

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'$ VOLGENS VCA-NORMEN

Bouwbedrijf van Erp Geffen

HAGEKO GEFFEN

' 1

li" v.

STAL E N

K OZ I J NEN OP

MAAT

Richar d Hanegraaf

1

De Zolder 1 - 5386 G Geffen- telefoon (073) 532 36 68- fax (073) 5325552 ( www.:vanerpbouw.nl

.

Mobiel: 06. 531 624 33

WIHABO DRUKKERIJ Voor al uw familie- verenigings- en handelsdrukwer k. Fa mili edruk w e rk e uze ui t 7 co llect ies. Met opgaaf v an jui ste da tum bij geboortekaar jes drukkosten gratis.

Dorpstraat 46 5386 AN Geffen Telefoon: (073) 534 13 25 Telefax: (073) 534 13 23 E-mail: info@levix.nl www.levix.nl

Gratis persoon li jk foto- album bij geboo rtekaar tje s Ook voor kopieerservice kunt u bij ons terec ht.

Kleurenkopieën en kleurenprinten tot A3. Grootformaat plotten tot 150 cm breed. Kopiëren van bouwtekeningen. Heesterseweg l 3 - 5386 KT Ge ffen Te l. : (073) 532 26 84 - f ax (073) 53 2 47 95

www.levix.nl

e - mail drukkerij wihabo.nl - internet: ww w.wihabo .nl

v.d. Bosc

Wanrooy

V.O.F.

INTERIEURS

K E U K E N S

* Ambachtelijke keukens naar uw wens gemaakt * Dealer Nieburg en RWK Keukens * Keukenrenovatie * Vervanging inbouwapparatuur (gratis ingebouwd)

Bezoek onze showroom na telefonische afspraak. DEALER:

C1000 ♦ Openingstijden:

van Herpen

Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

,,,

Ma Urn do 8.00-20.00 uu r Vrijdag 8.00-2 1.00 uur Zat erdag 8.00-1 8.00 uur

rJ:\

\f1Y

AUTO-EN MOTOR RIJSCHOOL

P. DE Kl1EIN Tel.: (073) 5324658 Autotel.: 06 - 53184263

SIEMENS

imperial (O!EH

MEI HC !Nlf KOlf OVH IUIGI

Iw:iele

Kerkstraat 25, Nuland Telefoon 073-5322774 > IE

R~t!Jl!:f.iY.eoruJF

~

2

~

l1b

f/'f. EN

(! ~r,•

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Renovatie projecten. Tel 073 532 34 69 Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spuitwerkzaamheden. www.rommeafbouw. n I info@rommeafbouw.nl