Torenklanken 2003 - nr 02

Page 1

41 e jaargang I nummer 2 I februari 2003

sekretariaat: redaktieadres : advertenties: bank : druk : oplage:

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 Tolweg 7 en Veld straat 13 Tol weg 7. telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 WiHaBo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

MOLENAARSZELDENRUST IN HET NIEUW! Op de drempel Yan het nieuwe jaar, de laatste zaterdag van 2002, werden wij , de molenaars van molen "De Zeldemust'", verrast met een nieuw tenue voor de molenaars geschonken door Bennie Romme van de Firma Carbone. -oor de winter kregen de molenaars een stemmig blauwe sweater en voor de warmere dagen een poloshirt in dezelfde kleur. Beide, sweater en poloshirt, zijn voorzien rnn een prachtig logo met daarin een tekening van de standerdmolen en de naam van de molen,"De Zeldemust". Dit gebaar bevestigt nog eens het feit dat de Geffense gemeenschap de molens een warm hart toedraagt en de molens duidelijk een plaats hebben binnen die gemeenschap. Het afgelopen jaar is dit meerdere malen gebleken. In de zomer werden de beide molens in het licht gezet door een samenwerking van de gemeente en de Firma van Zantvoort en laegen we van Supermarkt Cl 000 nieuwe posters van "De Zeldemust". En dan nu de molenaars in nieuw. Het is een mooi gezicht, alle molenaars op zaterdag in hetzelfde tenue! Wij nodigen U van harte uit om eens te komen kijken. Dan kunt U gelijk uw (volkoren)meel meenemen om uw eigen broodje te bakken ofuw pannenkoek. Een prachtige poster van de molen ligt er ook voor u klaar! U begrijpt dat wij Bennie Romme en de Firma Carbone zeer dankbaar zijn voor dit gebaar!

De inschrijftermijn voor de Lourdesreis van dit jaar (medio mei) is nog steeds niet verlopen maar toch graag aandacht voor het volgende!!! Natuurlijk hadden wij als organisatie stilletjes gehoopt dat er zoveel mensen zouden inschrijven voor deze reis naar Lourdes, maar er kunnen er nog altijd meer meegaan, dus meldt u zich gerust nog aan!!!. Er leven bij u en alle andere geïnteresseerden vanzelfsprekend nog diverse vragen die door ons beantwoord zullen moeten worden. Voor een eerste aanzet hiertoe, • wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om 15 januari aanstaande, een nadere uitleg over het een en ander met betrekking tot deze reis te verkrijgen. 's Avonds om 20.00u bent u van harte welkom in de pastorie te Vinkel alwaar een medewerker van het Nationale Bedevaarten comité (uit Den Bosch), te samen met onze pastoor Scheepers en de leden van onze plaatselijke organisatie zullen proberen alles verder toe te lichten. Op uw vragen zullen wij met zijn allen zoveel mogelijk antwoord trachten te geven. U bent van harte welkom op woensdagavond om 20.00u in de pastorie te Vinkel.

VAN DE REDACTIE De redactie van Torenklanken wenst de nieuwe burgemeester van Maasdonk de heer P.C.J. Boelens alle succes toe bij de uitoefening van zijn ambt.

De Mulders van "De Zeldenrust

LOURDESCOMITE Belangrijk nieuws van het Lourdescomite Geffen/ Vinkel!!!

KOPY INLEVEREN VOOR: 15 februari (geldt ook voor e-mail kopy) verschijnt over 3 weken redaktie adres Tolweg 7 & Veldstraat 13


REGIQv## BANK 7 DE BANKIERDIEJE KENT U kunt bij ons terecht voor: • privé- (betaal-)rekening * met euro-pas (met pincode en chipper) * met creditcard * rood staan met privé-limiet * een speci ale jongenrenrekening

• lenen * persoonlijke lening * doorlopend krediet * financieringen voor au to/boot/vakantie? * mix-krediet (lenen en beleggen)

• sparen ,:, direkt opvraagbaar * belastingvrij sparen * bedrijfssparen * deposito's / \"aste termijn ,:, automatisch sparen

• hypotheken * lineair / annuïteiten * spaar / leven / krediet ,:, aflossingsvrij * combinatiehypotheken ,:, beleggingshypotheken * hoog-/laagconstructies ,:, met (premie-) depot

• beleggen * beleggersgiro * beleggingsfondsen ''' spaarfondsen * dividendfondsen * mix-fund * rechtstreekse beursaankopen * veel vrijheid en lage kosten

• verzekeren * voor personen * voor bedrijven * pensioenen en lijfreme * zorgverzekeringen * gunstige voorwaarden ''' een onafhankelijk advies * diverse maatschappijen

Onze openingstijden: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 09.00 - 12.15 en 13.15 -17.30 uur vrijdag 09.00 - 12.15 en 13.15 - 19.00 uur zaterdag 10.00 - 13.00 uur en voorts op afspraak

VA

ESE

~ LMV

www.lmv.nl Dorpsplein 13 Geffen ~ (073) 532 32 64

Makelaardij Assurantiën

Hypotheek ®adviseur www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal 't Haasje

Bouwen op

voor bruiloften, partijen

u

en vergaderingen îel.: 073 - 53215 20

.,

vertrouwen

_

■ ■ ■ ■ ■

~~ c<Jl~ ....... :___ ..... Tolweg 2 5386 BZ Geffen tel/fax 073-5325789 E-mail: cinerentgeffen@wxs.

,

"

Ge b r. van W anrooij Bouw b edrijv en

Broe ks traat 2, Poscbus4, 5386ZG Geffen T elefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: "-rw-'1." . vanwanrooij.nl

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN *IJZERWAREN *TEGELS *HANG- EN SLUITWERK *GEREEDSCHAP *VERF *TUIN- EN LANDBOUWZADEN *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN *SIERBESTRATINGSMATERIALEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 09.30 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u Zondag 11.00 u LITURGISCHE KALENDER: Vr. 07-02 19.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor Za. 08-02 19.00 u H.Mis mmv Passe Partout (+kinderkerk) Zo. 09-02 09.30 u + H .Mis mmv Gem. koor Ma. 10-02 19.00 u * Avondmis Vr. 14-02 19.00 u * Woord-Com.dienst mmv Ouderenkoor H.Mis mmv Jeugdkoor Za. 15-02 19.00 u (+ kinderkerk) Zo. 16-02 09 .30 u + H.Mis mmv Gem. koor Ma. 21-02 19.00 u * Avondmis Vr. 21-02 19.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor Za. 22-02 19.00 u H.Mis mmv Jongerenkoor H-G (+kinderkerk) Zo. 23-02 09 .30 u H. Mis mmv Gem Koor Ma. 24-02 19.00 u * Avondmis

* = dienst in de kapel + = t.v. uitzending naar de Heegt DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 11 februari 2003 om 20.00 uur in het Patronaat (ingang pastorie achterom). Die keer daarop is het op dinsdag 11 maart 2003. Contactpersoon : Babette Romme, De Doelen 1, tel. 5323469. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Opgave voor de diensten in Geffen en Vinkel bij Trudy Wijgers: tel. 532 3190. (Graag bellen tussen 19.00 - 20.00 uur). MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 - 20.00 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 532 2298. Er liggen ook opgave enveloppen achter in de kapel en in de kerk. ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL" Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 532 4160.

BEREIKBAARHEID PASTOOR SCHEEPERS Spreekuur: woensdag van 18.00 - 18.30 uur en vrijdag van 09.30 - 10.00 uur. ( om afspraken te maken, iets op te halen of een korte hulpvraag) . Voor uiterste spoed: pastoor: tel. 06 - 533 64 310 e-mailadres pastoor: pastoor.scheepers@levix.nl e-mailadres diaken: diakenvanherwijnen@hotmail.com internetside parochie: www.parochiegeffen.nl DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCIDEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: Januari 2003: Jesse Schuurmans, Thije Draad,Anna v. Griensven. Stijn Rovers, Thijs Wagemans, Lot Sluiter. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE Zondag 23 februari om 14.00 uur doopviering voor de groep van de Aloysiusschool, om 15 .00 uur voor de groep van de Mariaschool. WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 16 januari 2003: Jan van Oort, 64 jaar 24 januari 2003: Harrie Schuurmans, 75 jaar. EINDSTAND KERKBALANS 2002: "Kleur bekennen" We zijn bijzonder blij met een prachtig eindresultaat van de actie Kerkbalans 2002. Hartelijk dank aan alle sym-' pathisanten van onze parochie! De eindstand is geworden:€ 41.718,00 bijgedragen door 581 deelnemers! Mogen we dit jaar weer een beroep op u doen? We sporen vooral jonge gezinnen aan, om ons parochiewerk en het behoud van onze monumentale kerk in stand te houden! U kunt uw bijdrage overmaken op giro 1117393 ofRaborek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2003. Prijswinnaars van de kleurwedstrijd van Kerkbalans: Miek van Breugel, Peppeldreef 15, Bibian Verstegen, Groenstraat 17, Essenur Sevdi, Essenstraat 15, Robin Vos, Abelenstraat 21, Renate van Nistelrooij, Runrotstraat 27, Iris van Uden, Rosmolen 3, Maddy van Bergen, Leiweg 8a, Merly Emons, Molenstraat 27. OPENSTELLING PAROCIDEKERK Met ingang van Driekoningen 2003 zal onze schitterende en monumentale Maria Magdalenakerk voortaan van 08.00 tot 17.00 uur geopend zijn. Wij als parochiebestuur zijn van mening dat een kerk niet slechts alleen een gebouw is waarin men in het weekend als geloofsgemeenschap bij elkaar komt, maar ook een "heilige plek" waar mensen met hun gebeden en intenties bij God mogen aankomen. Het is j arnn1er dat het huis van God zo vaak 3


UITVAARTVERZORGING

VAN LITH B.V. Docfalaan 2 (hoek Julianasingel) 5342 HZ Oss Telefoon 0412 - 623173 Fax 0412 - 641155 -

Maarten van der Dussen

mogelijkheden voor thuisopbaring zwarte en grijze rouwauto mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders gratis informatieboekje/wilsbeschikking op aanvraag gratis voorlichtingsavonden/informatieve gesprekken erkend lid van de Ned. Unie van Uitvaartondernemingen professi on ele nazorg

ouw

Buro

Wil gen straat 6 5386 GL Geffen Tel. : 073 - 534 2 94 Privé: 073 - 534 12 92 @planet.nl E-mail: bb.d

Beheerder "Stadsmortuarium Oss" , "Mortuarium Nistelrode ", "Mortuarium Herpen" , "Mortuarium Oijen"

Gespecialiseerd in: • Exclusieve gezichts- en • Blendtherapeute lichaamsbehandelingen • Huidtherapeute Pakkingen (billen, buik, borsten, handen, voeten)

S C HO O N H EI DS S ALO N

Met een cadeau bon kom 1e pas echt mo01 voor de dag .

Hier had uw advertentie

• Permanente Make-Up • Make-Up workshops

kunnen staan

ADMINISTRATIE

& ADVIES

MAASDONK

UW PARTNER IN ADMINISTRATIEVE E N FISCALE DIENSTVERLENING

M et van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouwen tegenkomt!

Het adres voor: • verzorging van uw administratie, loonadministratie jaarrekening • verzorging van alle fiscale aangiften • startersbegeleiding • advisering en bedrijfsbegeleiding Administratie & Advies Maasdonk beeft een passende oplossing voor al uw vraagstukken.

Administratie & Advies Maasdonk Kastanjelaan 44

5382 KD VINKEL tel: 073-5326056 e-mail: huubclement@cs.com

1

Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP Bredeweg 13, Geffen Tel .: 073 -532296 l

Ja Re Installatie- en Adviesbureau bv

Centrale verwarmi ng Gas-Water-Sanitair Energie - Adviseri ng Gaswasdrogers

H. VAN ZANDVOORT ELECTROTECHNIEK B.V.

E-mai l: hvza ndvoortelectro@hetnet.n 1 Magnolia 18 - 5386 EP Geffen

Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86 GSM 06 55 783 873

Kastanjehof 23 5386 GN Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

Onderhoud aan gastoestellen Onderhouds abonnementen gastoestellen

Wij maken EPA Rapporten hiermee krijgt u extra subsidie


vanwege veiligheidsoverwegingen gesloten is. Toch durven wij het aan om onze kerk open te houden voor gebed, het opsteken van een kaarsje, voor stilte en bezinning. Naast de aanwezigheid van een alarnlinstallatie zal de beste manier van toezicht houden zijn, als vele parochianen regelmatig even in de kerk bidden. Op die manier hopen wij ruimte te kunnen scheppen voor persoonlijke bezinning.

BEDANKT! Scouting Geffen wil hierbij duivenvereniging de Reisduif bedanken voor hun schenking van € 450,00. De schenking is gedaan vanuit de opbrengst van hun loterij tijdens de traditionele dui enveiling. In de loterij waren diverse prijzen te winnen met als absolute hoofdprijs een T-shirt van Ruud van istelrooy. De schenking is gedaan aan de Flierefluiters en Scouting Geffen, beide vereni-

niet zien zitten, maar eigelijk wel benieuwd zijn naar wat je allemaal met een computer kunt doen en hoe. U kunt dat nu eens, geheel vrijblijvend, komen vernemen. We hebben vrijwilligers bereid gevonden om u persoonlijk te begeleiden. Het geheel staat onder deskundige leiding van Mevr. T. Kerkhof (Rigom). De deelname is de eerste 5 bijeenkomsten gratis, zodat elke deelnemer voor zichzelf kan bepalen of het iets is waar hij of zij in wil. Daarna wordt er een kleine vergoeding gevraagd, maar alles wordt u duidelijk uitgelegd op maandag 24 februari a.s., aanvang 10.00 uur in het Oude Klooster. Later gaan we wellicht ook nog internetten en E-mailen! In verschillende dorpen in de buurt lopen al computerhoeken voor de 55-plussers en met groot succes en naar ieders genoegen. We leven nl. in een tijdperk, waarin de computer en het internet een belangrijke plaats innemen, ook al in het leven van ouderen. Wij nodigen u van harte uit om naar deze informatiebijeenkomst te komen. De koffie staat klaar!

Namens Raad Gecoördineerd Ouderenwerk Geffen. Antoon van Zandvoort en Ton Jonkers.

~ Stevige gingen organiseren activiteiten voor de jeugd. We zijn de Reisduif dan ook zeer dankbaar voor deze financiële injectie, we zullen dit dan ook zeker gebruiken om iets aan te schaffen waar we nog jaren plezier van hebben. Alle leden van de Reisduif bedankt! Scouting Geffen.

---

-_ ; winterkost __

Stelt u zich eens zo'n typisch Hollandse winterdag voor. . _ Staat het al op uw netvl ies; ._ een waterig zonnetje boven " ' een d ichtgevroren watertje. Thuis pruttelt een grote pan snert. Gelukkig smaakt onze erwtensoep met rookworst ook op een minder winterse dag uitstekend. Op www.keurslager.nl hebben we nog meer stevige winterkostideeën verzameld.

Erwtensoep met Rookworst

Uit eigen keuken, 1 liter

500 gram Hachee-/Goulashvlees

€ € €

+ 500 gram uien

RAAD GECOÖRDINEERD OUDERENWERK GEFFEN

Prei oester 1oo gr. Cervelaatworst 100 gr.

150 GRAM HALEN - 100 GRAM BETALEN

Uitnodiging belangstellenden Computerhoek Binnenkort start er in het Oude Klooster een computerhoek, waar Geffense 55-plussers kennis kunnen maken met de computer. De Rigom zet de computerhoeken op in samenwerking met de plaatselijke Raad Gecoördineerd Ouderenwerk. Elke 55-plusser kan zich dus voor deelname aanmelden. Voor alle duidelijkheid: het is geen computercursus maar een eerste kennismaking met de computer, voor degenen die nu een computercursus voor hen zelf (nog)

Geldig van 3 t/m 8 februari 2003 Iedere woensdag

GEHAKTDAG

Iedere donderdag VERSE WORSTDAG

Indisch gekruid Stroganoff gekruid Gekruid gehakt

500 gram

~

KEURSlAGER

2, 25

Verse worst Saucijzen

500 gram

2, 25

Keurslagerij

VANTUYL Dorpstraat 26 - 5386 AM Geffen tel. (073) 532 58 91

5


van der Bosschebaan 53, 5384 VX Heesch (Achter resraurant "De lucht ") tel. 073 - 5321235 / 06 - 54375280 fax 073 - 5320138 * Tuinhout * Tuinhuisjes * Verschillende model len tu inafscheidingen * Tu inmeubelen (teakhout, hardhout)

* Speeltoestellen * Tu inaccessoires

* 13L<DEMEN * PLANTEN * 13RUIV 'ERK * GRAFWERK * CAVEAUARTIKELE

* Dierenverblijven

*

Ook voor uw maatwerk

* Blokhutten , diverse m_ode/len, scherpe prijzen

Maandag t/m vrijdag: Zaterdag:

08.30 - 18.00 uur 08.30- 16.00 uur

Assurantie-ad iesbur.eau ~eter Lemmens Tel. : 073 -53271 65 Fax: 073-5327366 aab.lemmens@hetnet.nl

- li den Klein Bedrijf - h

verzekeringen pensioenen hypotheken

MlZ IEKVERENIGING .. \V illen Is Ku nnen " ' e ffen

W.1.K. Nieuws Roapliedverkiezing. Ja, ik hoor het j e al denken: W.I.K. en Roapliedverkiezing? WI.K. maakt toch altijd andere muziek dan die hoempa-hoempa-tralalaa? Ja, dat klopt, maar... naast deze serieuze muziek maakt W.I .K. ook graag zo een keer per jaar andere muziek, neem bijvoorbeeld de carnavalsoptocht. Heerlijk vinden de leden het om eens een keer niet in het gareel te hoeven lopen en de daarbij behorende carnavaleske muziek te maken ... Tja, en voor carnavaleske muziek ga je natuurlijk ook naar de roapliedverkiezing. Wat was dit een super gezellige avond, zoveel talent in Geffen, zoveel enthousiasme, zoveel deelnemers!! Onze complimenten aan de organisatie van deze avond. Tussen al die deelnemers liepen ook een aantal leden van W.I.K. en wat denk je ... bij de winnaar van het roapliedverkiezing 2003 , de groep Binnenste Buiten, daar speelt "onze" Harm Stadhouders een belangrijke partij op zijn trompet. Het nummer "ik wil miauw..."is een swingend nummer en mede dankzij Harm swingde het de pan uit daar bij de Gouden Leeuw. Ik kan wel zeggen: a new star is bom! Harm en natuurlijk ook de 6

Kloo terstraat Se _-\R. Geffen Tel: ĂŻ3 - .::3~ 1683 f ax: - : - .::: 2 - 150

Bel voor ee

andere bandleden van Binnenste Buit n nogmaals van harte gefeliciteerd met jullie eerste juryprij en eerste publieksprijs. Als tweede eindigde onze blaaskapel de Pompzwengels met het lied "klavertje bier" en als derde eindigde de supergrovers met het lied "de super grovers." En hier zitten Evelien en de gebroeders van Wanrooij bij! Nee, niet die van het bom,vbedrijf maar onze eigen gebroeders Rens en Rien! Ook jullie van harte gefeliciteerd met de tweede en derde prijs, zo zie je maar weer: Willen Is Kunnen is toch zo gek nog niet!! Muzikale groet, Muziekvereniging W.I.K.

GYMNASTIEK VERENIGING GEFFEN Zoekt op zeer korte termijn een trainster/trainer voor de meisjesgroepen. Deze meisjesgroepen gymmen recreatief. De trainster/h¡ainer die wij zoeken moet b ij voorkeur ervaring hebben met de turnoefeningen zoals deze door KNGB zijn voorgeschreven. De trainingsavond is op dinsdagavond. Groep 1 van 18.00 - 19.00 uur en groep 2 van 19.00 20.00 uur. Voor informatie kunt u bellen met Ellie Savelkouls telefoonnunm1er: 073 - 5323083.


EFKES BUURTE MÈ ... Frans van Dijk (73 j.) Eens werd hij op Recht vur zunne Roap uitgeroepen tot oeder-Overste van het Oude Klooster.. . Hij is het ge- . zicht van de ouderensociëteit... Frans van Dijk werd geboren in Vinkel en komt uit een gezin van negen kinderen. Zijn moeder overleed toen hij 18 jaar was en dat betekende dus flink aanpakken thuis. Als jonge jongen ging hij al werken bij de boer voor f 1,- per dag en later bij de bekende zeemlederfabriek Kemps aan de Rijksweg te Heesch, terwijl hij dan in de vroege uren ·de romme reed'. Aan het verwerken van schapenhuiden tot zeemlappen en leerartikelen bij Kemps, kwam een einde en Frans ging werken bij Heijmans wegenbouw als vrachtwagenchauffeur. Inmiddels wa hij van ' t turp in Vinkel verhuisd naar de hei in Geffen en getrouwd met Miet Glaudemans. Ze woonden 38 jaar in de Heegterstraat en momenteel in De Wiel. Vanwege rugkla hten kwam Frans op 50-jarige leeftijd in de W.A .O. en zodoe nde kwamen de ouderenactiviteiten voor hem in beeld. Hij werd lid van de Bond én de Soos, want dat aren toen nog gescheiden ouderengroepen. In 1991 verhuisden de bejaarden van De Bonkelaar naar de nieuwe ouderensociëteit Het Oude Klooster en werden Bond en Soos één ouderenorganisatie. Frans herinnert zich nog heel goed de eerste verbouwing; hij hielp mee met het slopen van de nonnenkamertjes en dat bracht heel wat stof teweeg ! "Ze hadden toen beter één kamertje in tact kunnen laten, dan had Frans daar kunnen slapen, want hij was er dag en nacht'" lacht zijn vrouw Miet. Gedrieën runden ze de activiteiten in Het Oude Klooster: Theo Wimels als voorzitter, Ben Graat als penningmeester en Fran van Dijk als manusje van alles. Hij zorgde voor de inkoop, runde de bar, maakte schoon en verrichtte klein onderhoud. De activiteiten breidden zich uit: handwerken, kaarten. biljarten en later koersballen. Frans maakte als vrijwilliger soms lange dagen! Intussen werd hij ook lid Yan het bejaardenkoor, waarvan hij tevens penningmeester werd. Inmiddels heeft er een tweede ·erbouwing en uitbreiding van Het Oude Klooster plaatsgevonden. Dat betekende meer zalen, meer activiteiten en dus meer werk. Het Stichtingsbestuur werd uitgebreid en er werden ouderen aangezocht om achter de bar te staan. De gezondheid van Frans laat het momenteel niet meer toe, om alleen het beheer te runnen en dus werden Harrie Langens en Martien Romme aangezocht als beheerders. Samen verdelen ze de uren en de diverse taken. Frans van Dijk is een heel secure in zijn werk; zijn hart

én ziel liggen in Het Oude Klooster. Misschien ook een tikkeltje eigenwijs, meent zijn vrouw, maar Frans noemt het zijn methode van werken. Als oudere neemt hij actief deel aan de computerlessen, die zijn opgezet. Het is een geweldige hobby geworden. Foto's van Effe noar Geffe en het Rogge maaien - waarbij Frans al 15 jaar lang de zeis ter hand neemt - en vele foto's van vroeger en nu zijn ingescand en opgeslagen. De plaatjes van de generaties van Dijk gaan niet verloren! Frans zal - hetzij een tandje lager - als beheerder, een vertrouwd gezicht blijven in Het Oude Klooster, met aan zijn zijde de bardames en de beheerders Harrie en Martien. U zult Frans van Dijk - met zijn grote sleutelbos - in 'de refter' van het voormalige klooster van de Zusters van Liefde, aantreffen als een waardig portier!

WIE WAT WANNEER FEBRUARI 04 Bijeenkomst Bruno Gröning Vrienden 14 Recht vur zunne Raop 15 J(opij inleveren Torenklanken (nr. 3) 15 Recht vur zunne Raop 20 Oud papier ophalen door KPJ route I 21 Recht vur zunne Raop 22 Recht vur zunne Raop 25 Bijeenkomst Bruno Gröning Vrienden 28 Oud papier ophalen door KPJ route II

MAART 03 t/m 07 Karnavals/voorjaarsvakantie 08 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 4) 18 Bijeenkomst Bruno Gröning Vrienden 20 Oud papier ophalen door KPJ route I 22 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 5) 28 Oud papier ophalen door KPJ route II 29 Buurtver. De Molenhoek, jaarfeest

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

@

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Kraaijeven 3 5386 LH Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623 7


A.

1

ROND DE DORPSPOMP

~

Extra stamtafel op 19 jan. 2003 met als gast Erik van Lith, sinds mei 2002 kamerlid voor het C.D.A. Voorzitter Jaap Bijleveld introducee1t Erik en vraagt ons te informeren over zaken, die betrekking hebben op Maasdonk en omgeving. Intussen zijn 25 gasten aangeschoven, o.a. vertegenwoordiging van het Waterschap, de VP.M. en gedeputeerde L. v. Nistelrooy. DE MOBLITEIT: Er zijn veel wensen. De N59 wordt omgebouwd totA59. Met trots vertelt Erik zich met succes te hebben ingespannen om de afbouw van de ASO prioriteit te geven bij het C.D.A., zodat er de noodzakeliijke extra gelden beschikbaar komen, als en mits het C.D.A. enz. Het kwartje van Kok blijft ingezet worden voor de verbetering van de mobiliteit. WATERBEHEERSING: Erik heeft WATER in algemene zin in zijn portefeuile bij het C.D.A. Het betreft: waterbeheersing, bescherming, overloopgebieden, zuiver oppervlakte water, drinkwaterbronnen. Na de dreigende overstroming van 1998 zijn de dijken verhoogd en verstevigd. Nederland daalt, ongeveer 2 cm per eeuw. De maatregelen zijn onvoldoende. Tot 2015 zal men werken aan de verdieping en verbreding van de rivierbeddingen. Er zijn voorlopige overloopgebieden aangewezen. o.a. DE BEERSE OVERLAAT; het poldergebied van Cuyk tot Den Bosch. Er is nog veel inspraak nodig met ingelanden, de gemeenten, waterschappen en polderbesturen. Er moeten ook voorzieningen komen rond de Hertogswetering, de Dommel en de Aa. Hiervoor moet men overloopgebieden inhuren, bij aangrenzende grondbezitters. Een en ander speelt mee bij de reconstructie van het buitengebied. Ook moeten de regeringen van België en Frankrijk worden aangesproken, waar het de Maas betreft t.a.v. waterbeheersing en waterzuivering. Ook waterwingebieden moeten veilig gesteld worden. Gelukkig is voor het plan "Heiduinen" een oplossing gevonden door in te grijpen in de onderliggende waterstromen. Het valt op dat in het Maaslandse nogal lakoniek wordt gereageerd op die waterbeheersplannen. Hier heeft men kennelijk de recente bedreigingen niet doorvoeld en men wacht af in gelatenheid. Waakzaamheid is echter geboden!! WONINGBOUW: Voldoende mogelijkheden moeten er zijn om eigen groei op te vangen voor de dorpen. Meer aandacht voor senioren en starters. Geen vinexlokaties meer, maar meer 8

persoonlijke inbreng, meer diversiteit. Ruimtes in kernen moeten nog eens grondig worden bezien. De particuliere grondbezitters binnen de kernen stellen te hoge eisen. Er moet ook meer ruimte komen rond de kernen. De Se nota "Ruimtelijke Ordening" van minister Pronk is gelukkig van tafel. Ook in het streekplan van P. v. Geel botsen Theorie en Praktijk. Gemeentes moeten door goede planning, samenwerking, regionale inzet met goede en creatieve oplossingen komen. BEDRINIGHEID: In de dorpen moeten winkels en voorzieningen behouden blijven. Grote bedrijven verplaatsen, onderbrengen op regionale terreinen, zoals het toekomstige WAALBOSS. Wonen en werken bij elkaar. Meer woningbouw dus in de randgemeenten. Eigen bedrijYenterreinen waar het kwalitatief kan, behouden en uitbouwen. Waarom gebeurt er niks? Het ontbreekt nog aan communicatie tus en Rijk, Provincie en gemeenten. De nieuwe uitgangspunten moeten nog concreet worden uitgewerkt door alle belanghebbenden, en de diverse bestuurslagen op alle niveaus. Dorpen niet aan elkaar bouwen!!! Eigen gemeenschappen moeten voldoende levenssfeer bieden en de eigen identiteit kunnen behouden. Open ruimtes tussen de dorpen ondersteunt deze processen. Tot slot Waarom: C.D.A. ? Het C.D.A. zorgt voor evenwicht in sociaal opzicht, is solide en kent prioriteit toe aan het veilig stellen van de overheidsfinanciën om straks de vergrijzing te kunnen opvangen en de ouderdomsvoorzieningen o.a. deA.O.W te kunnen handhaven. Helaas: de tijd is om. Erik bedankt en veel SUCCES !!!! Stamtafel 26 jan. voorzitter Ineke van de Veerdonk Groos. Aanvulling vorige Dorpspomp. De taxi-hopper-pas is gratis verkrijgbaar bij taxi-hopper tel. 0900-2356684. Alleen WVG.-geïndiceerden kunnen bij de gemeente een pasje verkrijgen waarbij korting wordt verkregen bij gebruik van de taxi-hopper. 2e Kamerverziezing: Geffen stemt steeds Maasdonkser, alhoewel Nuland en Vinkel meer C.D.A.-stemmers tellen en Geffen meer P.v.d.A. en meer linkse stemmers heeft. De verkiezingen waren zeer spannend. De installatie van de nieuwe burgemeester werd druk bezocht. De speeches waren veelbelovend en hartverwarmend maar met hier en daar wel wat al te veel therapeutisch "kneed- en strijkwerk". Ineke vroeg aandacht voor de Kunstlaing Geffen, want die was extra door haar genodigd. Marijke, Trees, en Ingrid wilden graag de Kunstkring "Uit de Doeken" doen. Door de fantastische activiteiten rond kunst uit Geffen bij de viering van Geffen 700 in 1998 is de behoefte ontstaan voor een eigen kunstkring en werd dan ook in 1999 gestart.


Intussen kent de kring 30 actieve en belangstellende leden. Het doel is de Geffense beeldende kunstenaars met elkaar in contact te brengen en Geffenaren in contact te brengen met KUNST en haar beoefenaars. Er zijn een 4-tal activiteiten per jaar: o.a. een Lezing, een Doedag, een excursie en Overleg. Om de twee j aar houdt de kunstkring een grote Expositie. De doedag wordt besteedt aan een bepaalde kunstvorm: b.v. mozaiek, schildertechnieken, beeldhouwen, enz. De volgende expositie is op leen 2e Paasdag 2003, waarschijnlijk wederom in de Bonkelaar. De kunstkring heeft een documentatiemap, waarin alle gegevens met foto's van werken van de actieve leden zijn opgenomen. Iedereen kan die inzien op het gemeentehuis en bij tandarts van den Boven.kamp. Je kunt er ideeën opdoen of kijken of er iets van Uw gading bij is, ofU zoekt een kado voor een bepaalde gelegenheid. Zo kun je ook komen tot het verstrekken van een opdracht. Het is immers betaalbare en vertaalbare kunst. Een bijzonder kunstwerk van dit jaar waren de beschilderde koeien bij :"Effe naor Geffe". Mogelijk geworden door extra bijdragen van de gemeente en de commissie "Effe naor Geffe". Een koe werd geschilderd naar ideeën van de kinderen, de PADDESTOEL-KOE, de andere werd beschilderd door Jan van Lieshout, met als thema GEFFEN en de derde door oud-burgmeester Hans Netten met assistente met als onderwerp de DORPEN van MAASDONK. We genieten er nog elke keer van als we "De Heegt" passeren. Er wordt goed voor de kunstkoeien gezorgd. Bij winterweer werden ze zelfs ondergestopt door een anonieme bewonderaar. Dat wordt zeer gewaardeerd. Bij de volgende "Effe noar Geffe" zullen de koeien opnieuw beschilderd zijn. Het is bijna jammer. Ze waren zo mooi. Maar zo blijven het wel levende kunstwerken. We zijn benieuwd wat het gaat worden. Het is wel een gigantisch werk. Wij waarderen de durf en de moed!!! Er wordt bezien of de KOEIEN elk jaar een andere plaats kunnen krijgen. Zo gaat Geffen vanzelf praten en denken over kunst en komt er mogelijk meer KUNST in het dorp. Ook Vinkel en Nuland hebben een kunstkring en daaruit is weer ontstaan de "MAASDONKSE" kunstcommissie, bestaande uit 6 leden, 2 uit de kunstkring Geffen, 2 uit Nuland en 2 uit Vinkel. De Kunstcommissie geeft de gemeente gevaagd en ongevraagd advies voor het oprichten van openbare kunst en het zorgt voor het onderhoud en behoud. Dit jaar wordt bijzonder aandacht besteed aan de "De Scheepjes" van Nuland en het oorlogsmonument aldaar. Voor de kunstcommissie wordt elk jaar 3000 Euro gereserveerd door de gemeente Maasdonk. Er is nu een reserve van 22.500 Euro. Er wordt nog veel te weinig mee gedaan. Het vanzelfsprekende overleg met de gemeente

komt nog niet van de grond. De nieuwe wethouder van cultuur R. v.d. Ven heeft goede toezeggingen gedaan om de kunstcommissie bij alle openbare nieuwbouw en uitbreidingen, wijkverbetering enz, te betrekken. Er wordt gedacht aan kunstwerken bij de nieuwe brandweerkazerne, straks bij de nieuwe scholenbouw, inrichting Dorpspleinen. De stamtafel ziet graag een kunstwerk, dat gericht is op de strijd tegen het water of de boer, die de dorpen schiep of het dorps eigene verbeeldt. De gemeente heeft in dit "Gedandicaptenjaar" 700 Euro ter bescbiking gesteld aan de kunstcommissie om creatieve zaken in te vullen in samenwerking met de stichting "De Flierefluiters"voor de gehandicapten, een mooi initiatief. Bravo! Er wordt een plan geopperd om toe te werken naar een culturele dag voor Geffen, waarin alle kunstvormen bij elkaar worden gebracht, o.a. de kunst van het woord, lezen, schrijven, dichten, toneel, muziek in al zijn facetten, folklore, dansen en beeldende kunsten. Op het " Open Podium" op de zaterdag van "Effe naor Geffe" zien we slecht enkele onderdelen. De plaats voor de kunstenaars wordt steeds beperkter. Er moet mogelijk gezocht worden naar andere vormen. De stamtafel heeft veel bewondering voor al die activiteiten en voor het idealisme van de Kunstkring Geffen. Er is een initiatiefgroep gestart, die "HET ERFGOED" van pater Ivo van Dinther voor Geffen wil bewaren. Op_ zondag 30 november zal er al een manifestatie worden gehouden rond het werk van Ivo. Er zullen voordrachten te horen zijn uit zijn werk, er wordt contact gelegd met personen die het Brabantse dialect een warm hart toedragen er zullen ook Brabantse liedjes klinken en natuurlijk informatie en een expositie van het veelzijdige werk van Pater Ivo van Dinther. Mocht U zich daarvoor interesseren dan kunt U contact opnemen met Theo Prinssen tel . 0412-640982. U hoort en leest er beslist meer over. Volgende stamtafel op 16 febr. dat wordt een "STAMPTAFEI.;' voor eigen leden. Wij nodigen U graag weer uit op 9 maart wederom in café Govers van 10.30 tot 12.00 uur met napraat tot 12.30 uur. Dan onder leiding van Nico van Nuland. Van stamtafel 172 voor op- en/of aanmerkingen de Prins tel. 0412-640982. Ook U bent van harte WELKOM!!!

9


onderdeel van ING.Ïii)

Nu gratis jleecedeken Heeft u deze maand ook een financiële meevaller? Bijvoorbeeld door vrijkomend bedrijfsspaargeld of een 13e maand? En kunt u dit geld voor langere tijd missen? Zet het dan op een Regio Bank spaarrekening. Want als u vóór 15 februari a.s. minimaal€ 500,- overmaakt, ontvangt u naast een aantrekkelijke rentevergoeding ook nog eens een comfortabele fleecedeken cadeau. Het enige wat u hoeft te doen is de waardebon uit de actiefolder in te vullen en op te sturen. Heeft u geen actiefo lder of wilt u meer informatie? Bel even of kom langs op ons kantoor.

DE

REGIOÁ~BANK 7 BANKIER

Dorpsplein 13 Geffen ~

10

(073) 532 32 64

DIE

lil

JE

KENT

VA .,..:i-c"

PARlffiRS BV Makelaardij Assurantiën


BERICHT UIT GUATEMALA

Op 15 december begint het zoeken naar 'Posada's', slaapplaatsen. Pelgrims vergezellen Jozef en Maria op hun reis naar Bethlehem, zingend en typisch Guatemalteekse instrumenten bespelend. Net zoals Jozef en Maria ooit, kloppen ze bij elk huis aan tot ze ergens gastvrij worden ontvangen. Om de volgende nacht weer verder te gaan. Op 24 december houden ze vervolgens, net als bij ons, een nachtmis, die om middernacht is afgelopen. Kerst Hallo Geffenaren, wordt ingeluid met vuurwerk en cadeautjes. Het tradiAllereers t een heel gelukkig nieuwjaar! Afgelopen tionele kerstmaal is ' tamales' , deeg van maïs, soms gemaand was heel bijzonder voor mij. Guatemala is een vuld met een lap vlees, gerold in bananenbladeren zo zwaar katholiek land, waar mensen T-shirts dragen gekookt. Het traditionele drankje is een soort warme waarop staat 'Jezus is mijn beste vriend ' en op auto's en bowl van papaja, ananas, appel, pruim, rozijnen, kokosin bussen staan spreuken als 'Christus leeft ', God zegnoot, kaneel en kruidnagel. Eerste en tweede kerstdag kennen ze hier niet. ene deze bus en z'n passagiers' en ' ik rijd, God leidt'. Mijn persoonlijke favoriet is nog wel het lachende ge- Deze feestelijkheden stoppen niet met kerst, maar gaan zichtje waarnaast staat 'Smile Jezus houdt van je!'. door met de Dag van de Heilige Onschuldigen op 28 Zoals je begrijpt is, in een land waarin religie zo over de december. Ik heb geen flauw idee of wij dat ook kentop beleid wordt, december de belangrijkste maand van nen, en zo ja zal het wel anders heten, ik heb het maar het jaar. Ik vind het heel moeilijk om in een kerstletterlijk vertaald. Op zes januari is het dan driekoninstemming te komen wanneer er overal in de stad knip- ¡ gen, waarbij weer cadeautjes gegeven worden. perende gekleurde lampjes in tropische bomen hangen. De laatste feestdag is twee februari, de dag van de Overal hoor j e kerstliedjes, er lopen zelfs koren rond, 'Maagd van de Kaarsen (of de maagd van het licht?). uiteraard allemaal met kerstmuts op, terwijl ik zelf in Zelf heb ik kerst gevierd in San Cristobal in Mexico, bij een T-shirtje loop te zweten. Pieters familie. Met oud en nieuw waren we in Mazunte De kerken zijn ook vaak erg kitscherig, altijd al; bij een aan de kust van de stille oceaan waar het echt tropisch bruiloft worden er minstens een stuk of tien stelletjes warm was! Er zitten daar allemaal tropische dieren, van Barbie en Ken in bruidskleren in de kerk opgehan- supergrote sprinkhanen en muggen en zelfs een tarantula, gen, maar met kerst is het nog erger! Al in november maar ook zeeschildpadden, dolfijnen, haaien en walviskrijgen alle beelden in de kerk rode en groene kerstboomsen. Al met al heel anders dan hoe het in de Gover of bij slingers om de nek gehangen. Boet geweest zou zijn, maar wel heel leuk! Kerst begint hier op 7 december, Guatemalteken houHet benefietfeest dat we hadden georganiseerd met den dan traditioneel grote schoonmaak en verbranden Nuevos Horizontes was een groot succes en we hebben intussen ook wat sponsors gevonden waar we voorlopig hun rotzooi op de stoep voor het huis. De achterliggende gedachte is dat ze zo hun huis bevrijden van geesten en mee vooruit kunnen. Voor de dagopvang waar ik werk betekent dat dat hij op 1 februari weer opengaat, dus dat het kwaad en het op die manier klaarmaken voor de komst van Jozef, Maria en Jezus. Het hoogtepunt is '.s is zeker een goed begin van 2003 ! avonds wanneer ze de 'duivel' verbranden, die trouwens vorig jaar afgebeeld was als Osama bin Laden ! In groetjes Anne Antigua, de stad waar ik toen was, gebeurde dit op de Op de foto zie je Anne (linksboven) met twee vrijwillistrategische plek tussen de Shell en de Esso! ! gers en Guatemalteekse vrouwen en kinderen. De dag erna wordt gevierd dat Gabriel Maria kwam vertellen dat ze zwanger was van Jezus . Dit vieren ze met processies, vuurwerk, drank en muziek. Op 12 december wordt het 'Feest van de Maagd van Guadalupe' gevierd. hier wordt herdacht dat Maria verscheen aan een jongetje in Mexico, Juan Diego. Sinds augustus dit jaar mag je van de paus Sint Diego zeggen. Op deze dag gaan kinderen naar de kerk om gezegend te worden en vervolgens, zoals elke avond in de adventstijd, mee te lopen in de processie. In Xela, waar ik woon, kon je op die dag in het park op de foto met allemaal zelfgemaakte kerststalletjes, met beelden en konijnen erin. De kerststallen hier zijn sowieso erg exotisch, er zijn kamelen, leeuwen, struisvogels, van alles!

Anne van Nistelrooij(l 8 j.) uit de Elzendreef, besloot om na het behalen van haar VWO-diploma, gedurende negen maanden, vrijwilligerswerk te gaan doen in Mid- . den-Amerika, om met nanie de Spaanse taal onder de !mie te krijgen. Via To renklanken houdt ze ons op de hoogte van haar belevenissen.

11


Gevers Friture Eetcate De hele week aanbiedingen en acties van 6 Febr. Um 12 Febr Donderdag 6 4 pers. friet - 2 fric. - 2 croc.

5, -

Urijdag 7

Snitsel - 1/2 haan - sate menu

Zaterdag 8

10% korting op uw bestelling.

Zondag 9

Uoor iedere klant een uerassing.

5, -

maandag 1o 4 pers. friet - 2 fric. spec. - 2 gehakt

Dinsdag 11

Br. hamburger spec. + friet + blikje fris € 4, -

Woensdag 12

Uan 13.30 - 16.30 kindermiddag met sminken, ballonknopen en grabbelton. Smulbox uoor € 2,ijsje

Gevers Friture Eetcate al 10 iaar 12

5,-


@ GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN E-mail: postbus5 @maasdonk.nl Internet: www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van O .30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 1 .00 tot 19.00 uur. woensdag van 13 .30 tot 15 .30 uur (alleen burgerzaken). OPENBARE \\'ERKEN MAASDONK Adres: Zand traat 43a te Nuland, tel. 073 - 534 21 08. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 . te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09 .00 tot 17.00 uur en op zaterdag an 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelij ke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 073 - 534 21 08) SPREEKUREN Burgemeester: P. C.J. Boelens na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, tst. 160 Wethouder J.A.M. Voermans Spreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, met uitzondering van de dinsdagen waarop een commissie- of raadsvergadering is. Wethouder E.J.A.M. van Heese Spreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, met uitzondering van de dinsdagen waarop een commissie- of raadsvergadering is.

Wethouder M.J.M. van de Ven Spreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, met uitzondering van de dinsdagen waarop een commissie- of raadsvergadering is. BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen of de heer Van der Zalm. POLITIE Op maandag tot en met vrij dag tussen 08.30 - 13.00 uur kunt u het gemeentehuis bellen (tel.nr. 073 -5342100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken. CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00 BURGERLIJKE STAND MAASDONK DEC. 2002 Geboorten : 03-12 Melissa Lodewijk Martinus IZraus 09-12 Marijn Antonius Wilhelmus van Zantvoort 12-12 Inge Josepha Hendrika Smits 16-12 Anne Theadora Johanna van de Langenberg 16-12 Willem Johannes Petrus Clement 16-12 Thijs Martinus Antonius Pepers 23-12 Pierre Johanna Maria Pruijmboom 24-12 Tijn Antonius Henricus Maria Megens 24-12 Everardus Machiel van de Meulenreek 24-12 Gerardus Wilhelmus van de Meulenreek 29-12 Dani Willy Wilhelmus Hanegraaf Overlijden : 06-12 Marinus Michael van Erp, 76 jaar 30-12 Maria Antonetta Dirks- Peters, 72 jaar AFVALWIJZER De afvalwijzers voor 2003 zijn in de gemeente Maasdonk verspreid. Hierin staat precies vermeld wanneer, dit jaar, welk afval wordt opgehaald. Mocht u onverhoopt geen afvalwijzer hebben ontvangen, dan kunt u even bellen met het gemeentehuis 073-5342100. Wij sturen u dan een exemplaar toe. U kunt natuurlijk ook zelf een exemplaar afhalen bij de receptie van het gemeentehuis van Maasdonk in Geffen. 13


Antwoordcoupon Ja, ik wil de geboortedatum van ons kind voorspellen. Stuur mij s.v.p. de speciale inschrijfkaart toe. Naam ____ ______________ _ _ Adres Postcode/Woonplaats Telefoonnummer _ _ __ _ __ _ _______ __ __ Stuur deze coupon naar Rabobank Het Maasland, t.a.v. coördinator babyactie, antwoordnummer 21001, 5360 VR Nuland. Een postzegel is niet nodig. U kunt de inschrijfkaart ook bij één van onze kantoren ophalen.

tJulanö _<:;efferi;.Uth, Maren-Kessel, OijÈi'rl1~niJinkel

·•}j

Rabobank Het Maasland


BLAASKAPEL DE POMPZWENGELS

MISSIE OHTWIXKELIIG VMDE

GE/TIN

Gezondheidszorg in Kazachstan De jaarlijk e actie van Memisa (Medische Missie Actie) is in _003 gericht op de bijzondere zorg voor terminale kankerpatiënten in Kazachstan. Helaas worden in dit land de kankerpatiënten waarbij geen genezing meer mo~elijk is aan hun lot over gelaten. Ze moeten de nodige medische hulp en psychologische bijstand ontberen omdat alle medische zorg in de ziekenhuizen is gericht op het genezen van kanker. Memisa steunt in de stad Pavlodar de organisatie Solaris die een hospice heeft ingericht voor 'uitbehandelde' patiënten. Daar kunnen de terminale kankerpatiënten terecht uit kwetsbare ociale groepen. Deze mensen krijgen daar kosteloze en kwalitatief goede medische en psychologische bij tand. Ook de familie krijgt begeleiding bij het verzorgen ,-an hun zieke familielid. Iedereen weet hoe belangrijk het is om steun te krijgen bij het accepteren van deze verschrikkelijke ziekte en bij de pijnbestrijding wanneer er geen kans op genezing meer is. Voor het 'Hospitum Terminale' in Pavlodar is hulp via giften van groot b elang. Voor meer informatie over deze actie van Memisa kunt u terecht bij v.,rw, .memisa.nl Voedselzekerheid in Bangladesh In ons welvarende land zijn we er ons nauwelijks van bewust dat de vanzelfsprekendheid waarmee het voedsel dagelijks op tafel komt niet overal ter wereld zo gewoon is. Wij zijn soms druk doende met de liflafjes, de tussendoortjes en het lekkers bij de koffie en de thee. Zo moeten elders op der wereld mensen alle moeite doen om te voorzien in de dagelijkse levensbehoefte van voedsel. De organisatie Mensen in Nood heeft aandacht voor het ontbreken van voedselzekerheid voor grote groepen mensen. Zo ook de voedselproblemen in Bangladesh. De annoede daar van de loonarbeiders in de landbouw leidt er toe er minstens 3 maanden per jaar een ernstig voedseltekort is. Mensen in Nood biedt hulp door duurzame ontwikkelingsprojecten op te zetten waarbij de voedselzekerheid van de mensen verbeterd wordt. Door de eigen inzet van de mensen en steun van buitenaf heeft die aanpak kans van slagen. Wij kunnen ons het lot van deze mensen aantrekken door het werk van Mensen in Nood te steunen. Voor meer informatie kunt u terecht op de internetsite: www.menseninnood.nl Werkgroep M .O.V Geffen

Ja, ja, jaaah onze Pompzwengels deden ook mee aan de Roapliedverkiezing van 2003. De leden van de blaaskapel zorgde voor de muziek en de aanhang zorgde voor de zang. Wat eigenlijk meer begon in de zin van: zullen we ook meedoen gewoon voor de gein, voor de gezelligheid werd serieus uitgewerkt. Het lied werd gezongen op een eigen muzikaal nummer namelijk "der Specht an der Runrotpolka", de tekst werd geschreven door Diny met als titel "Klavertje Bier" en daar gingen ze ... op naar de roapliedverkiezing 2003. En wat een avond was dit zeg, er zijn eigenlijk geen woorden voor te vinden, ja twee: SUPER GEWELDIG. De Pompzwengels complimenteren de organisatie van dit festival met deze fantastische avond!! Voor het optreden waren er toch wel enkele zangeressen gespannen, maar waarvoor dat weten we eigenlijk ook niet, want het optreden liep als een trein. Het werd goed ontvangen in de zaal, een echt hoempa carnavalsnummer werd er gezegd. Oké daarmee waren de Pompzwengels al tevreden, het optreden was geslaagd, alle leden en aanhang vonden het leuk, ze hadden een geweldige avond, kortom: tevredenheid alom. Toen de jury bekent ging maken wie er bij de laatste finalisten zaten, degene die dus nog een keer op moesten treden om te strijden voor de eerste prijs, krabden de Pompzwengels zich achter de oren toen ze vernamen dat ook zij daar bij zaten. Nu kon de avond helemaal niet meer stuk! !! Nou, daar gingen ze weer en het optreden ging nog beter dan de eerste keer. Hoe dit kan snappen we eigenlijk ook niet, maar we denken dat het iets te maken heeft met de titel van het lied "Klavertje Bier"?!?!?!! Ja, en toen uiteindelijk de uitslag kwam van de jury kon de avond helemaal niet meer stuk: ze werden tweede!!!!!! Het feest dat al de hele avond aan de gang was, werd nog groter. De Pompzwengels feliciteren nogmaals de winnaars van de Roapliedverkiezing met hun behaalde eerste prijs; de groep Binnenste Buiten met hun lied "ik wil miauw.." en ook de Supergrovers met het behalen van de derde prijs met hun lied "de super gravers". De sfeer voor het carnaval is nu reeds gezet, dat beloofd wat de worden tijdens deze dagen. Alaaf! Blaaskapel De Pompzwengels Meer weten over De Pompzwengels? Bezoek hun website www.pompzwengels.nl !!! 15


WE HEBBEN WEER PLEK! Voltigevereniging De Opsprong heeft weer ruimte voor nieuwe leden. Het wedstrijdseizoen van 2002 is met hele goede resultaten afgesloten, en inmiddels zijn er 2 paarden en een pony die meegaan naar de wedstrijden. Daarom is er nu ruimte voor kinderen die zouden willen beginnen met wedstrijden voltigeren. Voltige is turnen op een paard of pony. Op het hoogste niveau worden alle oefeningen in galop gedaan, maar je kunt gewoon in stap beginnen. Voltigeren kan al vanaf 4 jaar, en als je aan de landelijke wedstrijden mee wilt doen moetje minimaal 6 jaar oud zijn. Voltige is ontzettend nuttig in combinatie met paardrijden, omdat je er een hele goede, onafhankelijke zit door krijgt. Maar ook als aparte tak van sport is voltige heel erg leuk. Je krijgt een beter evenwichtsgevoel, wordt leniger, bouwt conditie en kracht op en je leert stap voor stap je angst te overwinnen. Het is ook een hele sociale sport, omdat je in een groep moet samenwerken met jongens en meisjes die ouder en jonger zijn dan jij zelf, en natuurlijk met een paard of pony. Voor kinderen die het leuk vinden om met paarden bezig te zijn, maar voor wie paardrij den te duur is, is voltige ook een goed alternatief. Je deelt met een groep kinderen één paard, en daarom kan het een stuk goedkoper zijn dan paardrijlessen. Een losse voltigeles bij De Opsprong kost 2 euro, en als

ER • • • • • •

'

je het leuk vindt en een kwartaalkaart neemt ben je nog voordeliger uit. Je hebt niets speciaals nodig, alleen een paar gym- of turnschoenen, en kleding waar je je makkelijk in kunt bewegen. Kom gerust een keer kijken als dit je leuk lijkt, of neem een keer een proefles. De voltigelessen zijn dinsdag van 4 tot 5 en van 6 tot 7, vrijdag van 6 tot 7 en zaterdag van 1 tot 2. Franka Zeelen en Joyce van Hoorn Manege de Driesprong Broekstraat 7, 5385 KC Geffen tel. 073-5325260

DANKBETUIGING Langs deze weg willen wij iedereen heel hartelijk bedanken voor de grote steun van bezoekje . telefoontjes en kaarten, bij het overlijden van ons Mam.

Grada van Griensven van Zeeland Bijzonder Pastoor Scheepens en de avondwake. Truus v.d. Wouw en het koor voor de mooie verzorging in de kerk! Kinderen van Griensven, Kleinkinderen en Achterkleinkinderen.

Joy of Perfection

schilders

schilderwerken nieuwbouw/ onderhoud wand / plafondafwerking meerjaren onderhouds planningen glasservice informeer voor vrijblijvende offerte woonhuizen ouder dan 15 jaar verlaagd BTW tari ef. (19% naar 6%) uw voordeel 11%

Ernis Schilders Berghemseweg 153 5348 CC Oss 16

0412 - 64 37 08 Tel. Fax 04 12 - 64 55 36 E-mail ernisschilders@levix.nl


SPELLETJES-WEDSTRIJD OP DE DRIESPRONG G'68 MAASDONK Op manege De Driesprong aan de Broekstraat in Geffen is op zondag 19 januari een spelletjes-wedstrijd gehouden. Er waren 40 deelnemers, en die hadden bijna allemaal ook nog supporiers meegebracht, dus het was gezellig druk. Het thema van de wedstrijd was "spelletjes", dus er werden aangepaste versies van dammen, monopoly, mens-erger-je-niet en mikado gespeeld. Al deze spellerj waren zo aangepast dat ze op een paard of pony gedaan konden worden. Bij mikado moesten er bijvoorbeeld veel grotere stoken dan normaal van de stapel gepakt worden. Daarbij was het niet erg als de andere stokken een beetje bewogen, maar als ze van de tafel vielen had je wel een strafpunt. De sfeer op de wedstrijd was prima; alle deelnemers hielpen met het klaarzetten van de spullen in de bak, en de kinderen die een meeloper wilden hebben hadden ruime keus. Halverwege de wedstrijd begon het een beetje te regenen, maar omdat alle spelletjes in de binnenbak werden gedaan kon ook dat de pret niet drukken. Al met al was het een hele geslaagde middag, vooral dankzij de hulp van alle mensen die aanwezig waren. De deelnemers waren verdeeld over 4 groepen afhankelijk van het niveau, en de uitslag was als volgt: Groep 1: le Evie Begeer op May.one 2e Eline Brule op Quibus 3e Masha Lauran op McGregor 4e Robin van Beek op Icara Groep 2: 1e Vera Geling op Felice 2e Gijs Swinkels op Quibus 3e Tamlijn van Lanen op May.one 4e Aniek Duindam op Felice Groep 3: le Madzja Knust-Graichen op Storm en Evita 2e Lotte van Beek op Quibus 3e Laura Pijnacker op Storm 4e John Timmers op Bayar Groep 4: 1e Kelly v.d. Loop op Felice 2e Bart v.d. Schoot op Robbedoes 3e Wilke v.d. Coolwijk op Felice 4e Tom v.d. Schoot op Kiara

Hallo volleyballiefhebbers, Bij G'68 MAASDONK kunnen we nog wel enkele leden gebruiken om onze trainingsgroepen nog leuker te maken. Bij de D-jeugd (9 t/m 11/12 jaar) zoeken we nog jongens en meisjes om samen te trainen en wedstrijdjes te spelen. De jongens en meisjes die nu al spelen is een enthousiaste groep die onder deskundige training al een fraai spelletje volleybal laten zien. De regels voor deze groep zijn aangepast aan de leeftijd, zodat iedereen hier fanatiek mee kan doen. Deze groep traint in sporthal De Geer van 19. 00 uur t/m 20.30 uur en speelt gemiddeld 1 x per maand op zondag competitie in de regio Den Bosch. Op dinsdagavond trainen van 21.00 uur t/m 22.00 uur onze recreanten mix. Deze dames en heren van allerlei leeftijden trainen altijd ongeveer een 1/2 uur, waarna er altijd een partijtje gespeeld wordt. Deze groep heeft een paar mensen extra nodig. Met name enkele heren zouden deze groep weer de balans en de gezelligheid geven die een teamsport als volleybal juist zo leuk maakt. Hoe groter de groep, des te leuker is het om elke dinsdag een lekker partijtje te volleyballen. Na het sporten kan er natuurlijk uitgebreid geĂŤvalueerd worden in sportcafe De Geer. Vind je het leuk om (weer) te gaan volleyen, kom dan op de trainingsavonden eens kijken of bel naar onderstaande telefoonnummers als je meer informatie wilt hebben. Ook voor het spelen bij onze andere trainingsgroepen kan je natuurlijk altijd bellen of een keer op vrijdagavond in sporthal De Geer vanaf 19.00 uur komen kijken. Heb je interesse, kom kijken en doe een keer mee. Je mag altijd een paar keer meetrainen voordat je beslist of je er mee doorgaat. Misschien tot ziens op dinsdag of op vrijdag. Groetjes, G'68 Maasdonk

GEVONDEN In de Elzendreef is een grijze damesfiets gevonden. Voor inlichtingen kan men naar 5324691 bellen.

Ron van Duren Dave Verstegen Antoine Jansen

073-5322607 073 -5323071 073-5322734 17


onderdeel van ING.li:>

Leuk welkomstgeschenk bij Regio Bank Juist nu andere banken hun service verminderen, willen we u graag laten weten dat u bij ons welkom bent en blijft. Regio Bank, onderdeel van de ING Groep, is voor vele klanten een vertrouwd adres. Wij bieden alles wat u nodig heeft om uw geldzaken te regelen. Van betalen tot lenen en van sparen tot hypotheken. En bankzaken regelen bij Regio Bank is tijdelijk extra aantrekkelijk. Want als u nu een PrivĂŠrekening of spaarrekening bij Regio Bank opent, krijgt u

C CLI

...ns

""O

een multifunctionele tas cadeau*.

ns

Komt u eens bij ons langs of bel voor een

~

0 0

>

afspraak. Wij maken graag met u kennis.

CLI ""O

...ns ns

DE

REGIOĂ * BANK 7 BANKIER

DIE

JE

KENT

Regio Bank Geffen, Dorpsplein 13, 5386 CL GEFFEN telefoon (073) 53 23 264, info@vanheeseenpartners.nl

18

C:

bD

ns

E

> -Ic


CDA AFDELING MAASDONK Subsidiebeleid 2004 B gin februari zal de adviesraad welzijn haar eerste ooreel geven over het concept-subsidiebeleid 2004. Vervolgens zal de inspraakprocedure worden gestart. Alle verenigingen krijgen dan de kans om schriftelijk te reageren op het concept. Tevens zal wethouder Rini van de Ven nog per cluster een overleg hebben. Op basis hiervan wordt bezien of het concept nog aanpassing behoeft en wordt het definitieve voorstel voorgelegd aan de adviesraad en gemeenteraad. Streven is dat Yoor de zomervakantie tot besluitvorming wordt overgegaan. Er wordt dus echt werk van gemaak.ï.. De nieuwe subsidieverordening i géén bezuinigingsoperatie. Het totale bedrag blijft ongewijzigd. Wel zal sprake zijn van een herverdeling van gelden. Daarnaast is het voornemen om binnen het totale bedrag een afzonderlijk bedrag op te nemen voor projectsusbsidies. De projectsubsidie zijn met name bestemd voor nieuwe activiteiten en peciale aandachtspunten. Ook zal het nieuwe subsidiebeleid moeten leiden tot een vereenvoudiging van de procedures. Vrijwilligersbeleid In december 2002 is in iedere kern een thema-bijeenkomst m·er vrijwilligersbeleid gehouden. De uitkomsten hiervan hebben als basis gediend voor de notitie vrijwilligersbeleid Maasdonk 'zo gewoon en toch zo bijzonder' . Deze notitie wordt op 30 januari 2003 door de wethouder gepresenteerd. Door de gemeente wordt het vrijwilligersbeleid dus meer dan serieus genomen. Ombouw Rijksweg Provinciale Staten hebben ingestemd met de ombouw van de 1ijksweg. Zodra ook in 's-Hertogenbosch en Bernheze besluitvorming is genomen over de garantiestelling zijn de laatste hobbels genomen en kan met de uitvoering worden begonnen. Eind 2005 dient de ombouw gereed te zijn. Nadrukkelijk heeft de CDA-fractie aandacht gevraagd voor een goede informatie tijdens de ombouw en het treffen van maatregelen om overlast zoveel mogelijk te voorkomen. Woningbouw Naar verwachting zal Gedeputeerde Staten in februari 2003 een besluit nemen over het bestemmingsplan Heiduinen. Zodra hierover duidelijkheid bestaat, zal het bestemmingsplan in Vinkel in procedure worden gebracht. Helaas kan dit niet eerder omdat, gelet op de totale bouwcapaciteit, de provincie een koppeling legt tussen beide plannen. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het toewijzingsbeleid van bouwgrond. Overeenkomstig de

uitgangspunten raadsprogramma 2002 -2006 zal hierbij prioriteit worden gelegd bij de starters en ouderen. In hoofdlijnen is het de bedoeling om onderscheid te maken tussen starters, doorstromers en senioren, waarbij uitgegaan wordt van een evenredige verdeling van het aantal te bouwen woningen over de genoemde drie categorieën. Nog in het 1e kwartaal van 2003 zal een besluit worden genomen over het toewijzingsbeleid.

Diversen * Wij danken de heer Jan Dosker voor zijn inzet in de afgelopen maanden als waarnemend burgemeester. Wij hebben hem mogen ervaren als een zeer integer en kundig bestuurder. * De verbouw van De Meent is gereed. Het is een schitterende accommodatie geworden waar Nuland trots op mag ZlJn. ,:, Begin februari a.s. vindt overleg plaats met Be Quick en Nulandia over het ISA-rapport. Zo spoedig mogelijk hierna zal dit behandeld worden in de adviesraad en zal tot besluitvorming worden overgegaan. * In goed overleg tussen het bestuur van dorpshuis 't Zijl en wethouder Rini van de Ven is herstel van de brandschade opgepakt. Daarnaast zijn de mogelijkheden bezien van uitbreiding en in hoofdlijnen bestaat hierover overeenstemming. * In samenwerking met de gemeente wordt op dit moment door het platform realisatie verenigingsgebouw Geffen een enquete gehouden onder de Geffense vere..: nigingen. Eind februari zullen de resultaten bekend zijn. Op dat moment bestaat ook meer inzicht over het overleg met primair met betrekking tot de scholen in Geffen. Er zit dus voortgang in. We houden u op de hoogte. Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Hans van der Biezen (5324129), Betsy van Bakel (5322735) en Mark van der Doelen (532 4385). Ook kunt u mailen naar: rini.ven@planet.nl

s

Peppeldreef 17 Telefoon (073) 532 77 55 Complete gezichtsbehandeling vanaf€ 19,50 19


GYMNASTIEK VERENIGING GEFFEN Voortbestaan Gymnastiek Vereniging Geffen in gevaar. De kans is zeer groot dat eind mei 2003 het doek valt voor Gymnastiek Vereniging Geffen. Gymnastiek Vereniging Geffen is een gezonde vereniging met meer dan 200 leden uit geheel Maasdonk. Wij zijn een recreatieve vereniging met als hoofd thema: bewegen. De gymnastieklessen worden gegeven in verschillende leeftijd groepen van peutergym tot seniorengym en de onderdelen streetdance en aerobics. Het Bestuur is nu al twee jaar aan het zoeken naar nieuwe bestuursleden om deze zeer gezonde en sportieve vereniging na dit seizoen voort te zetten. Het zoeken lijkt een speld in de bekende hooiberg te worden. Het Bestuur heeft al verschillende malen actiepamfletten aan alle leden meegegeven maar helaas geen één reactie en daar wordt het huidige bestuur behoorlijk moedeloos van. Aan het einde van dit seizoen zal het Bestuur van Gym-

nastiek Vereniging Geffen nog uit maximaal twee bestuursleden bestaan en dit is veel te weinig om de vereniging verder te laten draaien. Moet dit het einde zijn van een vereniging die reeds 23-jaar bestaat. Veel mensen denken zo ' n bestuursfunctie is niets voor mij. Kost ontzettend veel tijd en mijn tijd is al zo kostbaar en ik heb het al zo druk. Maar als we allemaal zo denken verdwijnen er langzamerhand steeds meer sportverenigingen uit de Gemeente Maasdonk. Als onze kinderen dan een sport willen beoefenen buiten de Gemeente Maasdonk moet u een- indenken hoeveel tij d u dan kwij t bent om uw kinderen weg te brengen en op te halen. De tijd die u op jaarbasis I-..-wijt bent aan het ophalen en wegbrengen is meer dan de keer per jaar dat wij vergaderen. Laat u het toe dat eind mei weer een _ faas donkse vereniging ophoudt te bestaan. Dit laat u toch zeker niet gebeuren. eem \~andaag nog contact op met één van onderstaande bestuursleden voor een afspraak of voor meer informatie. Rob Valke Hena Schouten Ellie Savelkouls Ine Peters

O 3 - 5324627

073 - 534 117 1 073 - 5323083 073 - 5324574

,, ...

POELIERDERIJ JO VAN DRUENEN

JEUGDSOOS GEFFEN DRAAIT OP VOLLE TOEREN ~

Broekstraat 8 • Geffen • tel. 073 - 5321493 • f ax 073 - 5324173

Op 28 december 2002 is tijdens de GALA-avond de nieuwe naam bekend gemaakt van de jeugdsoos te Geffen. De naam is geworden: "BONKEMAAR"

2 KIPROOKWORSTEN AMBACHTELIJK GEROOKT NU€ 4,00

Deze originele naam werd ingezonden door Evert Rasing. Samen met wethouder v.d. Ven heeft Evert de naam tijdens het Galabal onthuld en ontving hij hiervoor een prijs van 10 euro. Dankzij de medewerking van de gemeente en een groot aantal vrijwilligers, heeft het bestuur voor het eerste halfjaar van 2003 diverse soosavonden in kunnen plannen. De disco-avonden worden dit jaar afgewisseld met een aantal thema-avonden. Programma le halfjaar 2003: Zaterdag 25 januari: Disco-avond Zaterdag 15 februari: Mafia-avond Zaterdag 15 maart: Disco-avond Zaterdag 5 april: Horror-avond Zaterdag 26 april: Disco-avond Zaterdag 17 mei: Black en White party

20


Gebr. van de Wete.r ing

1

_-.1 .o.w1:,.~

~ ~

-

")

es

~=S'- .,.

Dommelstraat 47

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

schoonheidssalon en n88elstudio

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

5347 JK Oss

Tel. 0412 - 62 22 91

Jeanne Nikkels

Fax 0412 - 63 72 06

Veldsn-aat26a, 5386AZ Geffen , tel.07 3-5322685

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail info@nasafbouw.nl

Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 532 12 57 Fax (073) 532 29 85

Wij verzorge n voor u: *

J

Zaal voor:

verlij e van kalkzandsteen leg_ e van afwerkvloeren he bouwen van separatiewanden in gl sb/okken, gasbeton of gipsplaten et aanbrengen van spackspuitwerk het aanbrengen van buitengevel-isolatie het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

bruiloften - partijen - vergaderingen SCHOENEN & SPORT

0 WJSPIERINGS

~ww.11c; s-afbouw.r1 1

Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91

VAN DER DOELEN Wie heeft voor u de voordeligste autoverzel<ering?

DeltaLoyd lnterpolis Nationale Nederlanden Centraal Beheer Amev RVS Aegon

Stad Rotterdam Univé

In Nederland kunt u kiezen uit tientallen autoverzekeraars. Als onafhankelijk adviseur kunnen wij kiezen uit bijna alJe autoverzekeringen Welke vooru de beste en voordeligste is vertellen wij u graag. Kloosterstraat 44, 5386 AT Geffen Tel 073 ~532 55 10, Fax 073" 532 55 60

HYPOTHEl<EN

PENSIOENEN

VERZEl(ERINGEN

Alles vers uit eigen bakkerij CA.FÉ GC>--v..E;i;tS G:EFF'..EJST

, ', '\~

bakkerij Brands Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929


Zaterdag 7 juni: Zaterdag 28 juni:

Disco-avond Schuimparty

Daarnaast wil het bestuur de huisregels van de soos onder de aandacht brengen. In tegenstelling tot de jeugdcarnaval, mogen de jongeren tijdens de soosavond wel naar buiten en dienen zij opnieuw entree te betalen als ze weer naar binnen willen.

Huisregels Soos "Bonkemaar" • De kinderen vanaf groep 8, tot en met 15 jaar zijn van harte welkom op onze soosavonden • Binnen is binnen en buiten is buiten. Dus opnieuw entree betalen, als je weer naar binnen wilt. (bij extreem warm weer, kan het bestuur hiervan afwijken). • Iedereen ruimt zijn eigen rommel op. • Men toont respect voor elkaar. • Alle bezoekers zijn verplicht de aanwijzingen van de medewerkers van de jeugdsoos op te volgen. • Indien een persoon zich baldadig en/of ongehoord gedraagt, kan hij of zij een waarschuwing krijgen. Na 2 waarschuwingen kan het bestuur besluiten deze persoon de toegang tot de soos te weigeren. • Het bestuur kan tevens besluiten een bezoeker voor een korte c.q. langere periode de toegang te ontzeggen.

bestuurlijk terrein. Er is ook een duidelijk verschil; wij hebben een keuze kunnen maken uit een aantal voortreffelijke kandidaten; voor ons viel er dus écht wat te kiezen! Sinds juli vorig jaar vaart Maasdonk een andere koers. Met een brede, sterke coalitie en nieuwe stuurlui aan het roer, lijken we politiek in wat rustiger vaarwater verzeild geraakt. De VPM verwacht van de nieuwe kapitein dat ie (zoals u dat zo voortreffelijk verwoordde) een reisgids zal zijn voor alle Maasdonkers. Daarbij mag de nieuwe kapitein rekenen op de steun van z'n bemanning. Uiteraard ook die van ons maar wij zullen hem, in de VPM traditie, kritisch volgen, zonder bij het eerste zuchtje tegenwind aan het muiten te slaan. Burgemeester, alle mooie verwachtingingen moeten nu worden waargemaakt. Daarbij wens ik u, namens fractie, bestuur en achterban van de VPM, veel energie, wijsheid en plezier toe. Kapitein Boelens, welkom aan boord!"

Beste stuurlui Kent u het spreekwoord "De beste stuurlui staan aan wal"? Spreekt het u, net als mij , meer aan om actief mee te werken aan een beter Maasdonk? Word dan lid van de VPM! Meer weten? Bel of mail mij dan: 073-5324628 / charlesvanherpen@hetnet.nl

Uw ~hitckaan;e ln de !JMlet1Ucraor1

Namens de Vooruitstrevende Partij Maasdonk, Charles van Herpen.

Ijsbaantje De VPM heeft het college verzocht bij een volgende vorstperiode te proberen in elke kern een ijsbaantje aan te leggen voor de jongste jeugd. Daar is werk van gemaakt. Er liggen nu draaiboeken klaar voor de kernen Vinkel en Geffen. Ook in Nuland wordt naar een geschikte locatie gezocht. Hopelijk gaat het deze winter nog een keertje flink vriezen. En zo niet... volgend jaar beter! Nieuwe burgemeester In een extra feestelijke raadsvergadering op 23 januari is de heer Peter Boelens als nieuwe burgemeester van Maasdonk geïnstalleerd. Elke fractie mocht de nieuwbakken burgervader kort toespreken. De VPM deed dat als volgt: "Precies één dag na de spannende Tweede Kamerverkiezingen, bouwen we hier een feestje; Nederland kiest een nieuwe minister-president, Maasdonk installeert haar nieuwe burgemeester. Er is een overeenkomst; van beiden wordt de komende periode veel verwacht op 22

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Bergstraat 26a, tel. (073) 5321544 Advertenties: Tolweg 7, tel. (073) 5322243 Redactieadressen: Tolweg 7, en Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26a, (073) 5322586 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrij vers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.


Ja, dat doe

e allemaa

Aan-en verkoop zekerin

1B

Taxaties

.

.

e1gen1nge

VA

www.lmv.nl Dorpsplein 13 Geffen (073) ~3_ .:,_ 64

~

1:1

ESE

PART+HRS BV Makelaardij Assurantiën

~

LMV

Hypotheek ®adviseur

RIJWIELEN

o.a. Gazelle _ _ _ _ __

TANKSTATION •lftA • v1 Vervoer voor ziekenfonds -busje

• begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent.

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

• persoonlijke en deskundige begeleiding • vrouwelijke medewerkers

Kleding verander- en reparatiewerk. 11

BENILDA 11

Molenberg 6, te/.(073) 532 48 50 5386 DA Geffen/ Maasdonk Tel. : 0412 - 64 24 54 073 - 522 42 86

Maandag, Dinsdag, Donderdag, Vrijdag: 09.00 - 12.00 uur

andere tijden na tel. afspraak.

DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

Loonbedrijfen Grondverzet

~ - de Kinderen v.o'-"

Gebr. van Erp

Geffen, tel. 073 - 5325551 maandag t/m vrijdag 13.00 - 19.00 uur zaterdag 8.30 - 17.00 uur

OSS

GEFFEN

(0412) 62 22 13

(073) 532 19 95


Hanegraaf B.V. , Geffen

Bouwen ... een persoonlijke.zaak!

Bedrijvenw eg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532200 1 Fax (073) 532 5068

' OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN

Bouwbedrijf ,

van Erp Geffen b.v.

HAGEKO GEFFEN STALEN

KOZIJNEN

OP

MA AT

Ri chard Hanegraaf

De Zolder 1 - 5386 LG Geffen- telefoon (073) 532 36 68- fax (073) 5325552 www.vanerpbouw.nl

Mobleh.06 - 53 1 624 33

.

!X

.

WIHABO DRUKKERIJ .

Voor al uw fam i e- verenigings- en hande isa·

w erk .

Fami lie dru<we r keuze uit 7 collect ies.

AUTOMATISERING

Met oogoof van juiste d a tum bi j g eboo rr e <:oortj es , druk kos ten g ratis. Gra ti s persoon lij r 0 -olb um b ij ge boorte kaart jes.

Dorpstraat 46 5386 AN Geffen Telefoon: (073) 534 13 25 Telefax: (073) 534 13 23 E-mail: info@levix.nl www.levix.nl

0

Oo k vo o r kopieerse rvi ce kun t u bij o ns tere cht.

Kleurenkopieën en kleurenprinten tot A3. Grootformaat plotten tot 150 cm breed. Kopiëren van bouwtekeningen. Heeste rseweg 13 - 5386 KT Geffen Tel (073) 532 26 84 - fax: (073) 5 32 47 95

www.levix.nl

e-mail: drukkerij @w iha b o nl - intern e t www.w ihabo .n l

w. Wanrooy

v.d. Bosc

V.O. F.

INT E R I EURS

K E U K E N S

* Ambachtelijke keukens naar uw wens gemaakt * Dealer Nieburg en RWK Keukens * Keukenrenovatie *

Vervanging inbouwapparatuur (gratis ingebouwd)

Bezoek onze showroom na te lefon ische afspraak. DEALER:

C1000 ♦ Openingstijden: van Herpen , , , Ma_ t/m do s.00-20.00 uur Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

VriJdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

I":\

AUTO-EN ~ MOTORRIJSCHOOL

P. DE Kl]EIN Tel.: (073) 5324658 Autotel.: 06 - 53184263

SIEMENS

irnperial XOWI ME I IEC HNIEI DI EOVERIUIGI

1'1:iele

Kerkstraat 25, Nuland Telefoon 073 - 5322774 ~~E#

~e!!:t.l~!.!LY.ED.IJF

2

%

I"'

~S. EN r,.~~f:S

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden, Renovatie projecten. Tel 073 532 34 69 Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. www.rommeatbouw.nl info@rommeatbouw.nl Spuitwerkzaamheden.

~