Torenklanken 2003 - nr 19

Page 1

41 e jaargang I nummer 19 I december 2003

sek retari aat: reda ktieadres : advertenties : ban k: druk : opl age :

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 Tolweg 7 en Veldstraat 13 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11 .58.03.009 - giro v.d . bank nr. 1139 11 3 WiH aBo Drukkerij , Geffen 1750 exemplaren

..................- ....- ....AD VAN ZANTVOORT NIEUWE HOOFDMAN SINT- JORISGILDE SINT JORIS GILDE GEFFEN

Het was Harry Peters die in februari 1999 de aanzet gaf tot de herinrichting van het in 1860 ingeslapen SintJorisgilde. Eerdere pogingen van o.a. Theo Prinsen, in 1986, ten spijt. De tijd was er nu kennelijk wel rijp voor en toen dan ook in juli 1999 de Statuten, onder toeziend oog van burgemeester Netten, deken Verbakel en de Hoofdman van het Nulandse gilde SintAnthonius-Abt, werden goedgekeurd werd Harry ook meteen als Hoofdman in de Overheid (het beshmr van het gilde) gekozen. Op Sint-Jorisdag 2000 werd het gilde officieel heringericht door bisschop Hurk.mans en werd Harry Peters als eerste Hoofdman geĂŻnstalleerd. Inmiddels heeft het gilde haar bestaansrecht bewezen en dat is zeker mede de verdienste van Harry, die door zijn specifieke wijze van leidinggeven het gilde de kans heeft gegeven uit te groeien tot dat wat het nu is: SintJorisgilde Geffen staat! Na (bijna) vijf jaar heeft Harry te kennen gegeven zijn taak te willen overdragen aan een opvolger. In de Algemen e Ledenvergade r ing van 9 oktober werd er "gehoond" (=gestemd, met witte of bruine bonen) en werd als opvolger van Harry unaniem gekozen voor gildebroeder Ad van Zantvoort. In een plechtige zitting op donderdag 13 november, waarbij alle gildebroeders en -zusters in tenue aanwezig waren werd het Hoofdmanszilver, bestaande uit borstschild en staf, overgedragen. Harry Peters ontving een zilveren herinneringsschild met een gegraveerde tekst: "Hoe groter de vreugd, hoe groter de broederschap", voor zijn verdiensten voor het

gilde. Echtgenote Marijke Peters kreeg een prachtige bos rozen om ook haar te bedanken voor die vele momenten, uren, dagen die zijn haar Harry had moeten afstaan voor de meerdere eer en glorie van het gilde. Ad van Zantvoort verraste het gilde met een zilveren herinneringsschild voor op het zilvervest van de zilverdrager. In een plechtige H.Gildemis, op zondag 16 november, werd de nieuwe Hoofdman, onder het toeziend oog van zijn gilde, vele gildebroeders van andere gilden uit de Gildekring "De Hoge Schuts" en vele aanwezige gelovigen geĂŻnstalleerd door Gildeheer, pastoor Scheepers. Na afloop van de dienst was er een gezellig samenzijn in (tijdelijk) Gildehuis "Ons Doel", waar gildebroeders en -zusters, maar ook de familie van Zantvoort, de nieuwe Hoofdman kwamen feliciteren. En ... zoals bijna altijd, had Ad weer een verrassing: Een cadeautje voor het Gildehuis: Een door hemzelf beschil - rr::_--..p derde stoeptegel met het symbool "Tegen zinloos geweld": een lieveheersbeestje!

KOPY INLEVEREN VOOR: 6 december (geldt ook voor e-mail kopy) redaktie adres Tolweg 7 & Veldstraat 13


REGI(!s,/#' BANK 7

DE BANKIERDIEJE KENT U kunt bij ons terecht voor: • privé- (betaal-)rekening * met euro-pas (met pincode en chipper) * met creditcard * rood staan met privé-limiet * een speciale jongenrenrekening

• lenen ,:, persoonlijke lening ,:, doorlopend krediet * financieringen voor auto/boot/vakantie? * mix-krediet (lenen en beleggen)

• sparen * direkt opvraagbaar * belastingvrij sparen * bedrijfssparen * deposito's / vaste termijn ,:, automatisch sparen

• hypotheken * lineair / annuïteiten * spaar / leven / krediet ,;, aflossingsvrij * combinatiehypotheken '~ beleggingshypotheken * hoog-/laagconstructies ,; met (premie-) depot

• beleggen * beleggersgiro '" beleggingsfondsen * spaarfondsen * dividendfondsen * mix-fund '" rechtstreekse beursaankopen ,:, veel v1ijheid en lage kosten

• verzekeren * voor personen ,:, voor bedrijven * pensioenen en lijfrente * zorgverzekeringen * gunstige voorwaarden * een onafüankelijk advies * diverse maatschappijen

Onze openingstijden: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 09.00 - 12.15 en 13.15 - 17.30 uur 09.00 - 12.15 en 13.15 - 19.00 uur vrijdag zaterdag 10.00 - 13.00 uur en voorts op afspraak

EESE

~

www.lrnv.nl Dorpsplein 13 Geffen

PARJNERS BV

~

Makelaardij Assurantiën

(073) 532 32 64

~ LMV .

Hypotheek ®adviseur

.

www.vanwanrooij.nl --;

\

Café - Zaal 't Haasje

1

,.i B

voor bruiloften, partijen

ue

en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20

Tolweg2 5386 BZ Geffen tel/fax 073-5325789 E-mail: cinerentgeffen@wxs.

ouwen op

·

vertrouwen

_

■ ■ ■ ■ ■ ■

""'

Gebr. van \Vanrooij Bouwbedrijven

Broeksrraat2 , Posrbus4, 5386 ZG Geffen Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: wv..•w.vanwanrooi j.nl

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *IJZERWAREN *TEGELS *BOUWMATERIALEN *GEREEDSCHAP *VERF *HANG- EN SLUITWERK *TUIN- EN LANDBOUWZADEN *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN *SI ERBESTRATINGSMATERIALEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 09 .30 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u Zondag 11 .00 u LITURGISCHE KALENDER: Vr. 05-12 19.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor Za. 06-12 19.00 u H.Mis mmv Passe Partout (+ kinderkerk) Zo. 07-12 09.30 u H.Mis mrnv Gem. koor Ma. 08-12 19.00 u * Avondmis mmv Passe Partout Vr. 12-12 19.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor Za. 13-12 19.00 u H.Mis mmv JongerenkoorH-G (+ kinderkerk) Zo. 14-12 09.30 u + H.Mis mmv Mannenkoor Ma. 15-12 19.00 u * Boeteviering mmv Passe Partout -:, = dienst in de kapel +=t.v. uitzending naar de Heegt DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 9 januari 2004 om 20.00 uur in het Patronaat (ingang pastorie achterom) . Contactpersoon: Babette Romme, De Doelen 1, tel. 532 3469. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven op de pastorie. Dat kan telefonische (532 1216) elke voormiddag van 09.00 - 12.00 uur of op de spreekuur-tijden; u kunt de voice-mail inspreken of e-mailen. U krijgt daarna de benodigde informatie toegestuurd. MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 - 20.00 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 532 2298. Er liggen ook opgave enveloppen achter in de kapel en in de kerk. ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL" Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 532 4160. KERKBALANS 2003: "Ruimte geven" Hartelijk dank voor uw bijdragen. We mochten € 26.588,00 van u ontvangen. Daarvoor onze hartelijke dank. En het eind is nog niet in zicht. Met nog krap twee maanden voor de boeg kunnen nog veel bijdragen bin-

nenkomen. Misschien ook nog die van U!? We willen iedereen die zich verbonden voelt met de kerk en/of parochiegemeenschap vragen om een financiële bijdrage. We hebben het geld hard nodig voor onze kerk en parochiegemeenschap, om u de diensten van de kerk te kunnen bieden. We willen nog lang een bloeiende kerkgemeenschap in een mooie kerk. U toch ook? Dus: meedoen is belangrijk, elke gift is welkom! Uw bijdrage kunt u overmaken op giro 1117393 ofRaborek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2003.

BEREIKBAARHEID PASTOOR SCHEEPERS Spreekuur: woensdag van 18.00 - 18.30 uur en vrijdag van 09.30 - 10.00 uur. ( om afspraken te maken, iets op te halen of een korte hulpvraag). Voor uiterste spoed: pastoor: tel. 06 - 533 64 310 e-mailadres pastoor: pastoor.scheepers@levix.nl e-mailadres diaken: diakenvanherwijnen@hotmail.com internetside parochie: www.parochiegeffen.nl KAPEL EN KERK Zijn dagelijks geopend voor gebed. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE Woensdag 10 dec.: 13.30 uur tot 15.00 uur: 2e bijeenkomst communicanten en gastouders in het parochiecentrum. Week van 15 dec. Tim 19 dec.: thuisopdracht: hoofdstuk 4: Jezus kwam. PROGRAMMA VORMSEL 17 december 2003 : 3e voorbereiding: Thema: samen kerk zijn/ kersttijd. Rondleiding door de kerk door dhr. van Wanrooij. WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 12 november : Dini van Bergen - van Hoorn, 64 jaar 20 november : Wim van den Heuvel, 86 jaar ADVENT IS WACHTEN Op heel veel terreinen van het leven zijn wij erg snel geworden. Het eten kun je hapklaar kopen; het brood is al gesneden en de opening van het blikje voorgegraveerd. Je kunt verf kopen die al bijna droog is als ze op de kwast zit. Secondenlijm plakt zo vlug dat, wanneer je niet gauw je vingers terugtrekt, die ook vastzitten. Er zijn methoden gevonden om de wijn vlugger te laten rijpen en er zijn nieuwe soorten vruchtenbomen, die binnen een paar jaar al flinke appels geven. De auto's trekken vlugger op, zodat je eerder op de plaats van bestemming bent. De hele wereld wordt meer en meer bedekt met snelwegen. 3


UITVAARTVERZORGING

VAN LITH B.V. Docfalaan 2 (hoek Julianasingel) 5342 HZ Oss

Telefoon 0412 - 623173 Fax 04 12 - 64 1155 -

Maarten van der Dussen

mogelijkheden voor thuisopbaring zwarte en grijze rouwauto mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders gratis informati eboekje/wilsbeschikking op aanvraag gratis voorlichtingsavonden/informatieve gesprekken erkend lid van de Ned . Unie van Uitvaartondernemingen professionele nazorg

Buro

Bouw

Wilgenstraat 6 5386 GL Geffen Tel.: 073 - 534 12 94 Privé: 073 - 53412 92 E-mail: bb.dussen@planet.nl

Beheerder "Stadsmortuarium Oss" , "Mortuarium Nistelrode" , "Mortuarium Herpen", "Mortuarium Oijen"

Gespecialiseerd in: • Exclusieve gezichts - en • Blendtherapeute lichaamsbehandelingen • Huidtherapeute Pakkingen (billen, buik, borsten, handen, voeten) S CHO O N HEI D S S A LO N

Met een cadeaubon kom 1e pas echt mooi voor de dag

Hier had uw advertentie

• Permanente Make-Up • Make-Up workshops

kunnen staan

ADMINISTRATIE

& ADVIES

MAASDONK

UW PARTNER IN ADMINISTRATIEVE EN FISCALE DIENSTVERLENING

Met van Schijndel Bouw_ g roep neemt u elke hindernis die u met bouwen tegenkomt!

Het adres voor: • verzorging van uw administratie, loonadministratie, jaarrekening e verzorging van alle fiscale aangiften e startersbegeleiding • advisering en bedrijfsbegeleiding Administratie & Advies Maasdonk heeft een passende oplossing voor al uw vraagstukken.

. 1 lid van

Administratie & Advies Maasdonk Kastanjelaan 44 5382 KD VINKEL tel: 073-5326056 e-mail: huubclement@cs.com

.'

'

Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP Bredeweg

l 3, Geffen Tel.: 0 73-532296 l

~z

Ja Re Installatie- en Adviesbureau bv

Centrale verwarming Gas-Water-Sanitair Energie - Advisering Gaswasd rog ers

H. VAN ZANDVOORT ELECTROTECHNIEK B.V.

E-ma il : hvzandvoortelectro@hetnet.nl Magnolia 18 - 5386 EP Geffen Tel : (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86 GSM 06 55 783 873

Papendijk 14b 5386 EC Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

Onderhoud aan gastoestellen Onderho uds abonnementen gastoestellen

Wij maken EPA Rapporten hiermee krijgt u extra subsidie


Zo kan ik doorgaan. Maar op de belangrijkste gebieden van het leven moet het niet te snel gaan. Dan is het beter te wachten. Het is maar goed dat de zwangerschapstijd niet ingekort kan worden. Een vriendschap moet langzamerhand groeien, wil zij waardevol zijn. Geloven is zelfs een kwestie van je hele leven; trouwens de omgang met kinderen of ouders ook. En ook rouwen kun je beter niet verkorten. Daarom kan de adventstijd zo belangrijk zijn. Wij zijn geneigd de adventstijd over te slaan. Het moet meteen al Kerstmis worden: de kerstkransjes worden vóór Kerstmis gegeten, zodat je ze op het feest amper meer lust. De kerstbomen laten met Kerstmis al hun naalden vallen. Alleen in de kerken en hier en daar in een gezin of op school wordt de wachttijd gehouden van de advent. In de winkelstraat hoor je al de kerstliederen, maar in de kerk klinken de adventsliederen. Kerstmis heeft aan kracht verloren omdat wij de advent dreigen over te slaan. Waarom? Wel, met Kerstmis gaat het om de komst van God en Hij komt alleen als je geduld neemt op Hem te wachten. Geloven haal je niet kant en klaar uit een blik en er is geen snelweg naar de hemel. Het is goed de spanning van het wachten uit te leven. God zelf heeft dat geduld wel met ons.

NIEUWE ABSOUTEPLAATS Na de viering van Allerzielen heeft pastoor Scheepers de nieuwe absouteplaats op het kerkhof ingezegend. Wij danken de vele vrijwilligers en sponsors die hieraan hebben meegewerkt: Bert van Erp, Gerrit van Zantvoort, Lennard van Bergen, Henk Steenbergen. Jan van Schijndel, Wim Heijmans, Jan Heijmans, Jan-Hein Stadhouders, Quirin de Veer, Gerrit Romme, Hans en Rien Romme, Rien van Wanrooij (jr), Piet van Erp, Piet van de Wetering, Jo van Dinther, Jos Coppens, Harrie Peters, Stefan Doodkorte, Henri van Zandvoort, Gerald Donders, Bouwbedrijf van Schijndel, Bouwbedrijf van Wanrooij, fa. Heijmans-van Grinsven, Gebr. van den Berg, Tonnie van den Haterd.

Tweede Kerstdag vr. 26 dec. om 09.30 uur Kerst-gezinsviering m.m.v. Kinderkoor

KERK EN SAMENLEVING Samen aan tafel op weg naar Kerstmis De sfeervolle maaltijden vragen om herhaling. Daarom willen we alle alleengaanden weer van harte uitnodigen voor een broodmaaltijd in de donkere dagen voor Kerstmis. Gekozen is voor zondag 21 december a.s. Op deze dag zal ook een "Kerstsamenzang" gehouden worden in onze kerk m.m.v. W.I.K., het Kinderkoor en Passe Partout, van 17.00 tot 18.00 uur. Om jullie de kans te geven hier ook heen te gaan begint de maaltijd om 18.00 uur tot ± 19.30 uur in de bovenzaal van 't Oude Klooster. We gaan in Kerstsfeer weer: - samen de warmte voelen van mensen met elkaar. - Samen luisteren naar 'n gedicht, verhaal en zingen over de naderende komst van het Kerstkind (U mag zelf ook 'n verhaal of gedicht meebrengen) . Pastoor Scheepers zal ook een gedeelte van dit samenzijn aanwezig zijn. De kosten voor deze maaltijd zijn€ 3,50. Wij hopen dat velen van u gehoor geven aan deze uitnodiging om samen op weg te gaan naar Kerstmis. Wilt u meer informatie of wilt u opgehaald en thuisgebracht worden bel dan met: Mien Gerrits; tel. 532 4691 of Annet v.d. Helm; tel. 532 4311. Met vriendelijke groeten, Werkgroep Kerk en Samenleving. Via onderstaand strookje kunt u zich aanmelden. Naan1: ..... ..... ........ ..... ... .... ...... ... ................. ... ................... . Adres: .. ............. .... ... .. .... ..... ............. ..... .... .......... ..... ...... .. Telefoon:.... ........................................................... .. ... .... .

Wist u dat de parochie per jaar € 1.400,00 betaalt om ervoor te zorgen dat er containers staan op het kerkhof voor het groenafval. Volgens de gemeente valt dit onder bedrijfsafval en krijgen we dus geen containers. Wees daarom spaarzaam met al het groenafval!

VIERINGEN MET KERSTMIS Kerstavond wo. 24 dec. om 17.30 uur m.m.v. Jongerkoor Heesch-Geffen (+kinderkerk) om 20.30 uur m.m.v. Passe Partout om 24.00 uur m.m.v. Gemengd Koor Eerste Kerstdag do. 25 dec. om 10.00 uur m.m.v. WI.K. om 16.00 uur herdertjesviering voor de allerkleinsten

Inleveren vóór 15 december a.s. op de pastorie.

openingstijden: woensdag en donderdag 13.00 tot 18.00 uur vrijdag 13.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

Tel 073 5:12 76 09 - Fax 073 532 76 11 - Mobîel 06 534 746 75

5


van der Sangen Tuinhout

SLéJfMlvlA RILOltl Kloosterstraat Se 5386 AR Geffen Tel: 073 - 5321683

- Schuttingen - Tuinhuisjes - Vlonders - Speeltoestellen - Dierenverblijven - Tuinmeubelen - Accessoires Eventueel op maat gemaakt Ook uw adres voor al uw TUINHOUT

Fax: 073 - 5325 l 50

* 13LVE/v1EN

* PLANTEN * 13RUIVSWERK * GRAFWERK * CAVEA UA R TIKELEN

maandag t/111 vrij dag 8.30- 18.00 uur. Zaterdag 8.30-16.00 uur •

-

Bosschebaan 53 , Heesch (Achter restaurant "De Lucht") tel. 073-532 1235 / 06-54375280 fax 073-5320138

Peter Lemm ens Assurantie-ad viesbureau

• •

• • •

Verzekeringen Pensioenen Hypotheken

Tel : 073 -5327165 Fax: 073-5327366 E : aab.lemmens@hetnet.nl

- PEDICURE Arianne van Haaren

~-~

r •.f

Molenstraat 28 a 5386 AB Geffen Tel : 073 - 532 54 19

Stichting katholiek onderwijs Heesch, Lith, Maasdonk

Aanmelding leerlingen in de gemeente Maasdonk voor het schooljaar 2004 - 2005. De ouders/verzorgers van kinderen die tussen 0 1-042000 en 30-04-2001 geboren zijn, worden hierbij uitgenodigd om hun kinderen aan te melden voor één van de Maasdonkse basisscholen. Begin januari 2004 ontvangen al deze ouders (indien hun kind één van de peuterspeelzalen in Maasdonk bezoekt) een schoolgids van de school in de betreffende woonkern. Alleen deze schriftelijke informatie is beslist onvoldoende om een goede indruk van het onderwijs te krijgen. Vandaar dat de scholen u uitnodigen voor een nadere kennismaking: Bezoek aan de open dag: B.S. Maria Geffen: dinsdag 13 januari 2004, (directeur Hans van Dijk, tel. 073 534 1005) B.S . Aloysiusschool Geffen: donderdag 15 januari 2004, (directeur Ton van Zuilen, tel. 073 524 1008) 6

'

voor ä lle zekerheid!!

WOO N - & T UINDE CO RAT IE DORPSTRAAT 52

Voetverzorging diabetici - Voetrefl.ex massage - Cosmetische voetbehandeling Aangesloten bij de Landelijke Organisatie voor de Voetverzorger

PRIMAIR

Midden Klein Bedrij f Agnu·isch Particulier

G EFFEN

073 - 532 4 957

OP EN D NSDAG TOT EN MET Z ATERDAG l 0.00 17.00 UUR

Informatiemiddag: B.S. De Hoogakker Nuland: dinsdagmiddag 13 januari 2004, (directeur Chris van den Broek, tel. 073 532 2358). Informatieochtend: B.S. Maria Vinkel, dinsdagmorgen 13 januari 2004, (directeur Ger van den Hombergh, tel. 073 534 1166). Mochten er ouders/verzorgers zijn die onverhoopt geen schoolgids ontvangen, dan kunnen zij daarvoor bij de betreffende basisschool terecht. Voor verdere informatie kunt u zich ook wenden tot de directeuren van de scholen.

Aanmelding schooljaar 2004 - 2005 De voorkeursformulieren voor aanmelding op één van de Geffense basisscholen kunnen t/m 1 februari 2004 worden ingeleverd bij de basisscholen in Geffen. Aanmelding op De Hoogakker in Nuland kan tijdens de informatiemiddag en tot 1 februari 2004. Aanmelding op de Mariaschool in Vinkel kan tijdens de infirmatieochtend en tot 1 februari 2004.


EFKES BUURTE MĂˆ ... Kees Bout (41 j.)

Hij is de kaasboer, die al voor het 20e jaar, op vrijdag in Geffen kaas vent. .. ! Hoe komt een Noord-Hollandse jongen terecht in het Brabantse Geffen? "Het is eigenlijk al met mijn opa begonnen" vertelt Kees. "Die was aanvankelijk visser op de - toen nog - Zuiderzee. Met de drooglegging daarvan, schakelde hij van beroep over op kaasventer. Op de fiets , met de kazen in een grote mand bracht hij zijn waar aan de man. Zo ging hij ook met de fiets op de trein naar het zuiden o.a. naar Schaijk, Eersel en Bergeijk. Waar ze toen een week over deden, doen we nu in een dag! Mijn oom, die een groothandel in kaas en eieren heeft, nam later de wijken van opa over". Kees ging als jongen, in de vakanties, al vaak mee met zijn oom. Na de HAVO begon hij met de lerarenopleiding, maar maakte die niet af; hij 'koos voor de kaas!' Kees woont in Huizen (nog net Noord-Holland), is getrouwd met Reina en ze hebben twee kinderen: Jeanine (13 j.) en Marco (9 j.). Toen Kees de kans kreeg om voor zichzelf te gaan venten, begon hij in Spakenburg, waar zijn vrouw vandaan komt. Vervolgens werd er in Brabant 'op de kaart geprikt' en Geffen was meteen raak!. De eerste vrijdag dat hij ons dorp bezocht, belde hij bij iedereen aan. Nu heeft hij vaste klanten, maar weet niet precies hoeveel; hij schat het aantal op ongeveer 200. Hij vent op de andere dagen in Spakenburg, Nijkerk en Oisterwijk. "Het leven in Brabant is veel gemoedelijker dan bij ons" zegt de kaasboer. "Er zijn andere leefgewoonten; zo serveert men vaker tussendoortjes, borrelhapjes en gebruikt men dus meer kaas. Ik vent graag in Geffen". Hij verkoopt boter en eieren en diverse soorten Hollandse kaas: kruiden-, mosterd-, geiten-, Leerdammer-, sambal- en Parmezaanse kaas. Met Pasen slijt hij menig paasboter-schaapje aan zijn klanten! De kinderen mogen op vakantiedagen wel eens mee naar Geffen en dat vinden ze fantastisch. Kaasventen is weer eens wat anders dan een gewone schooldag. Het leukste vinden ze de snoepjes en de fooitjes die ze krijgen. Kees Bout herinnert zich een anekdote uit zijn beginperiode. Hij liet de achterklep openstaan, toen hij bij een klant binnenging. Bij zijn terugkomst miste hij de rest van de grote kaas waar hij zojuist een stuk van af had gesneden. Hij keek rond en zag nog net een grote herdershond verdwijnen met 7 1/2 kg. kaas! Bij Jo en Anny van Lee, uit de Raadhuisstraat is zijn vaste koffieadres . Ik schuif ook aan en bij toeval tref ik eveneens postbode Ria van Druenen aan de koffie! "Jo en Anny zijn geweldig gastvrij" zegt Ria, "je bent hier altijd welkom!"

Ria zet 's morgens vroeg een deel van haar post in de serre van de fam. van Lee en kan dan - na de koffie haar tassen bijvullen. Haar wijk bestaat uit 450 huizen binnen het gebied Dorpsplein - Heegterstraat - Runrotstraat - Willibrordusstraat. "Als ze soms niet thuis zijn, maar dat komt weinig voor, dan staan de waterkoker, het theezakje en de koektrommel al voor me klaar. Je mag gebruik maken van het toilet en soms zelfs aanschuiven bij de lunch!" Jo en Anny vinden het wel gezellig. "Toen Kees 20 jaar geleden voor het eerst hier kwam, zaten we altijd net aan de koffie met oma, die toen bij ons in huis woonde. En zo is dat traditie geworden, ook nu hij wat later bij ons is. Ria is zo ook een vaste koffieklant geworden! " Anny en Jo houden van contacten met anderen. Opa en oma van Lee woonden lange tijd bij hen in huis; ze hadden ook andere kostgangers; Anny maakte veel kleding voor familie en vrienden en samen runden ze 10 jaar lang cafĂŠ De Gouden Leeuw! Nu genieten ze van elke dag, van de kleindochters Myrthe, Linde en Fleur en van de koffiedrinl<:ers! De postbode en de kaasboer zijn daar heel blij mee!

KPJ GEFFEN OUDPAPIER Wij van KPJ Geffen komen elke maand het oud papier van geffen ophalen. Nu het volgende. Wij zouden u willen vragen het oud papier NIET in grote huisvuil containers aan de straat te zetten. Deze containers kunnen niet door de vrachtwagen zelf geleegd worden. Dit moet dan door ons zelf gebeuren. Wanneer we deze containers aantreffen zullen deze niet geleegd worden. wij hopen dat u hiervoor begrip heeft, en het papier in handzame paketten aan de weg zet. Bij voorbaat dank, KPJ Geffen 7


À.

at

~

ROND DE DORPSPOMP

De Goed-Heilig-Man is weer op waardige wijze in Geffen ontvangen. De vertrouwde sinterklaasliedjes klonken weer gezellig. De organisatie door de Evenementen-Stichting-Geffen was meer dan voortreffelijk. Een grote wagen vol met kadootjes reed het Dorpsplein op. De zwarte Pieten hadden weer vrolijke en dolle acties. De Kiosk was extramooi versierd voor de Sint. Ceremoniemeester Jan wist er een waar festijn van te maken voor jong en oud. De sint was er zo van onder de indruk, dat hij voor Jan een mooi ceremonieel tenue laat maken met een hele grote pluim en met extra grote zakken voor TAAI-TAAI. De receptie in "Het Haasje" was zeer druk bezocht. Dag Sinterklaasje! !! Welkom!!! Helaas kwam de Sint vanwege drukte niet naar de stamtafel, maar nog wel in de kerk op 29 november. De pastoor kreeg misschien wel een nieuwe C.D.-speler voor de verboden liedjes. Sint-Nicolaas staat afgebeeld in een kerkraam van het priesterkoor. Sinterklaasliedjes klonken dan ook volop in de kerk. De afdelingen van de Katholieke Bond van ouderen in Maasdonk orgiseerden samen met de gemeente Maasdonk een overlegavond toegespitst op de toekomst van "de ouderen" in Maasdonk. Maar liefst 312 geïnteresseerden woonden de bijeenkomst bij. En ..... . wonderwel oftewel "HOE BESTAAT HET?" binnen 10 minuten waren allen voorzien van een lekker kopje koffie; een wereldrecord in "De Meent". Er werden 4 thema's behandeld: 1. Het wonen en woonvoorzieningen, 2. Het volwaardig mee discussiëren en beïnvloeden en dus zelfbeslissend ouder kunnen worden. 3. Het welzijn en de vereiste/gewenste dienstverlening en 4. De Gezondheid en zorg. Voor het uitwerken van deze thema's worden 4 werkgroepen gevormd. Staande de bijeenkomst meldden zich al 60 gegadigden. Daaruit valt af te leiden, dat er veel belangstelling en draaglaacht voor is. Het provinciaal en gemeentelijk bestuur ondersteunen de werkgroepen, wat moet leiden tot beleid ter zake. Begin jan. 2004 beginnen de gesprekken. In het kader van het Centrumplan kunnen al mooi suggesties worden meegenomen over woonsituaties en woonvoorz1enmgen. Een van onze actieve stamtafelleden, die de drukbezochte bespreking bijwoonde, opperde het idee om dan tevens in Geffen een steunpunt te ontwikkelen voor dementerende ouderen. Immers l op de 4 mensen boven de 80/ 90 laijgt met dat probleem te maken. Een goede opvang, 8

begeleiding in de eigen kern is erg belangrijk. De "geplaagde" mensen kunnen dan veel langer in hun eigen omgeving blijven, hebben meer contacten, krijgen meer en gemakkelijker bezoek, maken deel uit van de eigen samenleving en zullen zeker minder snel onzeker worden. Landelijk gezien, zijn dit soort projecten al in uitvoenng. Inspraak blijkt te helpen, want in sommige politieke partijen van Maasdonk is dit al besproken. In kleine kernen moeten kleinschalige opvangsituaties komen mogelijk temidden van meer valide mensen. Voor fysiek gehandicapten is al concreet speciale zorgwoningbouw gepland in het bouwplan "Heiduinen". In Geffen kan een steunpunt voor psychisch gehandicapten komen. In1mers al die dementerenden bij elkaar stoppen op de hei (met alle respect voor die centra) is zeker niet de oplossing. Ook zal aandacht besteed worden aan verbetering/aanpassing van huidige bejaardencentra. Het Centrumplan gaat tevens besproken worden met de ondernemerswereld van Geffen. Hoeveel winkels zijn er nog nodig in de toekomst. Hoe bereikt men een goede verkeerscirculatie i.v.m. laden en lossen, is er voldoende parkeerruimte, de toegankelijkheid voor ouderen en gehandicapten? Het Dorpsplein moet levendig blijven. Er zou een gezellig "DAG" -café moeten zijn. We krijgen immers meer vrije tijd en meer gepensioneerden. In "Kleine kernen" moet men zeker stilstaan bij handhaving en uitbreiding van het voorzieningenniveau. Er zijn al plaatsen in Nederland waar een echte coöperatieve supermarkt draaiende gehouden wordt door vrijwilligers. De dorpsbewoners zijn dan lid van die coöperatie. Per 1 jan. 2004 treedt de "DIFTAR" in werking. Er komen nieuwe containers. Je afval wordt gewogen. Dat betekent" WIE VERVUILT, BETAALT"!!! De "oude" container mag je houden of inleveren of inleveren en dan weer terugvragen, maar niet uitlenen aan Ossenaren of zo. De gezamenlijk "AFVALKRANT" van Maasdonk en Lith, "de MALI -bode" bevat toch nog verwarrende mededelingen. Maar er staan telefoonnummers bij en mooie foto's van de verantwoordelijke wethouders. Dus bellen maar. Maar het wordt een succes. HET VOLUME zal beslist afnemen. Tuin-huis-keuken afval zal in eigen omgeving worden verwerkt, de herfstbladeren gaan zeker niet in eigen bak. Maar niet iedereen heeft die mogelijkheid. Die kan geen afval verwerken. Dan moet u thuis komen zonder plastic tasjes en de verpakkingen achterlaten in de winkel. "De braven" zullen hun afval blijven behandelen als voorheen, maar de "stouten" zullen nog meer oplossingen aangrijpen om hun afvalgewicht te verlagen.


De stemming onder de stamtafel? Resultaat: 50% voor en de rest tegen. Het is een dappere poging van de gemeente. Onze waardering dat zeker. Het was een drukbezochte Mis op Cecilia-avond, zaterdag 22 november. De Prins kraaide victorie en het Koor zong dat het een lust was, zuiverder en volgzamer dan ooit tevoren. De nieuwe mis prima uitgevoerd. De pastoor had veel lof in zijn preek voor Marietje en Theo. Marietje met een hart van Goud, de prins kreeg de titel van "Una voce particulare" maar ook Marietje "Una voce particulare soprano" en beiden werden onderscheiden om hun buitengewone verdiensten voor Kerkzang en Liturgie. Er klonk een uitzonderlijk enthousisast applaus in de kerk. Ze hadden daarvoor wel hun eigen families uitgenodigd. De voordrachten op de feestavond in "De Gouden Leeuw", waren van uitzonderlijk niveau. Ja, "de Prinskes" wilden niet onderdoen voor de "Weeuwkes". Er was zelfs een "spoetnikkenlied" en voor Marietjes een "Moederlief- BEDANKT". Marietje mag wel de MIS-miss genoemd worden. De onderscheidingen bekijkend voelden Marietje en Theo zich zeer verguld. "Mar zo krijde goesting urn toch mar dur te goan. Zo lang as Marietje bleft, bleft de Prins en umgekierd." Het koor had gezorgd voor een speciale uitgave van TORENKLANKEN met daarin vermeld de zang-muziek-carrière van die twee met daarin opgenomen de voordracht van het koor. Het Koor moest wel op tijd naar bed, want zondags wachtte weer de Hoogmis en... Ze waren er allemaal en opnieuw klonk de Aloysiusmis op hoog niveau. Wie was de schuldige? Verkeer in de wir-war. Het verkeer door de Bergstr. naar Oss werd compleet verrast door een onaangekondigde afsluiting richting Oss. In het Woud werd een verkeersremmend verhoog aangelegd. Vanuit Oss was er wel een omleiding aangeduid. Was Maasdonk niet op de hoogte? Stel je voor datje met ziekenauto of brandweer snel ter plekke moet zijn. Het kostte je een kwartier om een weg door de polder te vinden. Geffen was twee dagen een zoekplaatje. Waar kunnen we verhaal halen??? WAALBOS het nog aan te leggen bedrijventerrein kwam nog ter sprake. Bernheze wil geen groot gebied afstaan, daar zijn protesten, maar Maasdonk zal zich gelukkig prijzen, als het industrieterrein op haar gebied komt. Dan kunnen immers daarheen alle grote bedrijven van Nuland en Geffen worden geplaatst. Hebben we zelf weer ruimte voor woningbouw en krijgen we een groter bouwcontingent. Dan kunnen voorlopig de sportvelden nog worden ontzien en hoeven die niet naar de polder. De kleine bedrijven blijven dan aan de rand van de kernen. De Raadsvergaderingen zijn de laatste tijd smakeloos.

Er valt op de publieke tribune niets meer te beleven. Alles is voorgekookt in de adviesraden. Dan krijg je in de Raadszaal nog alleen wat geleuter en gepeuter te horen In en door de Raad moeten toch de grote lijnen worden uitgezet en de adviesraad mag het verder uitwerken en dan opnieuw presenteren. Van dualisme is al helemaal niets te merken. Misschien komt het door de alsmaar vertrekkende raadsleden. Alleen de VM.P. en parij Vinkel zijn nog de eed trouw gebleven. Die verdwenen raadsleden krijgen alsnog de "Das goet faud" trofee. Van stamtafel 189. Voor op- en of aanmerkingen de Prins tel. 0412640982. Volgende stamtafel weer in café GOVERS op zondag 7 dec. a.s van 10.30 tot 12.00 uur met napraat tot 12.30 uur. Ook U bent van harte WELKOM; gezellig, actueel, sensationeel, dorpsnieuws altijd een primeur. De volgende keer over pater IVO en de eerste presentatie, de gevulde schoen enz.

VAN DE REDACTIE Het eerste nummer van Torenklanken in 2004 verschijnt op 14 januari. Kopy voor 3 januari.

,

'

POELIERDERIJ JO VAN DRUENEN

~

Broekstraat 8 • Geffen • tel. 073 - 5321493 • fax 073 - 5324173

IN ONZE WINKEL VEEL LEUKE EN SMAKELIJKE TIPS VOOR EEN GESLAAGD KERSTDINER DE KERSTBESTELLIJSTEN LIGGEN IN ONZE WINKEL VOOR U KLAAR MEDIO DECEMBER HEBBEN WIJ EEN ZEER UITGEBREIDE TAPASHOEK, MET ONTZETTEND VEEL LEKKERE KLEINE HAPJES UIT SPANJE!!!!!!

SlJe ambachtetiif,e specialist in mil fJ. en ÇJeVOtj-eÜe 9


Dorpstraat 13, Geffen, Tel. (073) 532 46 59

DECEMBER FEESTMAAND Geweldige akties om het jaar goed af te sluiten!!! Malder jonge jenever 11 € 9,99 Malder vieux 11 € 9,99 Cointreau 0,71 Glenn Baile Baileys Tia Lusso 0, Safari african liq Di Saronno a Freixenet cordon Dujardin vieux 11 Jagermeister 0,71 Bacardi rum 11 Offley port ruby Offley port white Olifant jonge jenever 11

WIJNKELDER Buitenzorg

Lente groen Herfstrood Sauvignon blanc Voor al deze wijnen ook nog eens 12

€ €

16,78 9,99 12,99

5

,50 7,45 7,45 9

._

u

,1,

~er,

[Hl~~

d,iM~

.neJf.l''' 3,30 ~ h,eJ,e,á½elt'Or... 3,30 3,30 halen = 11 betalen

€ € €

Heineken herfstbok 6 halen= 4 betalen!!!

Krat Heineken bier€ 2,00 KORTING!!!

van€ 10,95 voor€ 8,95

Verhuur van: tafels, stoelen, bartafels, krukken en tapinstallaties 10


JO ROVERS NEEMT AFSCHEID VAN SPORTHAL "DE GEER"

t

Jo Rovers heeft afscheid genomen van sporthal "De Geer"; op 61 -jarige leeftijd gaat hij met de VUT. "Het is mooi geweest" zegt Jo, ik heb van af mijn 16e jaar gewerkt en dat is een hele tijd!" Jo is een van de kinderen van Bartje Rovers en Bertha van Herpen, die indertijd in de Vlijmdstraat woonden. Ze waren thuis met vijf jongens en één meisje. Een bij komstige bijzonderheid is dat Jo, drie van zijn broers én zijn zus, allemaal dochters hebben; één broer heeft een dochter en een zoon en deze enige naamdrager heet natuurlijk Bart! Jo ging na de lagere school voor een korte periode naar de ambachtsschool. Daarna ging hij - zoals veel jongens in die tijd - werken op de fabriek. Hij was aanvankelijk klossenjongen op de weverij en later 'draaide' hij als wever vele traplopers. Toen Jo in ploegendienst moest koos hij liever voor buitenwerk. Hij werd eerst opperman en later stratenmaker. "In het begin 'lig' je dan tussen twee andere stratenmakers in, om het vak te leren", zegt Jo. Hij werkte bij Wim van Rosmalen, Wim Heijmans, Louwers en de Gebr. van den Haterd. Op 30-jairge leeftijd moest hij vanwege rugklachten stoppen als stratenmaker. "Ik wilde niet in de ziektewet" vertelt Jo "en ik kreeg gelukkig de gelegenheid om loadermachinist te worden". Dat deed hij tot zijn 40e jaar, want vanwege een dubbele hernia werd hij op die leeftijd al voor 100% afgekeurd. "Voor omscholing was ik te oud!" Inmiddels had Jo samen met zijn vrouw Wil een gezin van vier dochters: Marion, Jolanda, Anita en Liesbeth. Dan volgt een moeilijke periode van 3 1/2 jaar thuis zitten. "Ik ben geen man om de hele dag op een stoel te moeten zitten". Als vrijwillig klusjesman op de Aloysiusschool was er wel wat afleiding. Jo kocht een hond om mee te kunnen wandelen, want die vorm van bewegen was goed. Graag wilde hij weer aan het werk en via het IBN kon Jo op de sporthal de plaats innemen van Wim van Herpen, die de Gouden Leeuw overnam. Dat is nu 18 jaar geleden. "Het is goed dat het IBN voor werk zorgt voor deze mensen" vinden Wil en Jo. Hetzelfde geldt voor mensen met een lichte handicap, waarvan het tempo vaak lager ligt dan bij anderen. Ze weten dit uit ervaring met dochter Jolanda. Een dieptepunt in hun leven was de dood van haar in april 2002. Jo heeft een fijne tijd op de sporthal gehad. "De sfeer is prima; we doen veel gezamenlijk en vooral de contacten met de clubs zijn leuk. Korfballen en voetballen zijn de favoriete sporten voor Jo. Van de schoolkinderen geniet hij eveneens, vooral de kleintjes.

Jo moest altijd wel oppassen met sjouw- en tilwerk. Enkele dieptepunten zijn er wel: het overlijden van Peer van de Ven in de sporthal maakte diepe indruk alsook de ziekte en het overlijden van collega Thé Jagers. Op 28 november was het officiële afscheid van Jo en heeft hij de deuren van sporthal "De Geer" achter zich dicht getrokken. Er komt voor hem een nieuwe periode van vooral wandelen, fietsen en tuinieren. De camping in de Reek waar hij samen met Wil al 18 jaar vaste bezoeker is, kan nu nog vaker bezocht worden. "Er zijn daar prachtige gebieden in de omgeving: zoals de Kroondomeinen, de Tongelaar en De Broekse wielen. Er zijn kikkervijvers en in de bossen van Langenboom zitten veel nachtegalen" aldus Jo en Wil, die echte natuurliefhebbers zijn. Ook de kleinkinderen Gerrit, Liesbeth, Mathieu, Luca, Sofie en Emma zijn 'om van te genieten'! Uiteraard houden ze ieder hun eigen huis- en tuin- en keukenhobby's ! Jo wil graag alle sportverenigingen bedanken voor de fijne samenwerking en natuurlijk ook zijn collega's Henk, Peter en Rien. Rien Damen zal zijn plaats gaan innemen op sporthal "De Geer" en Jo wenst hem alle succes en veel werkplezier toe!

ZIEKENCOMITE DE SCHAKEL Woensdagmiddag 17 december a.s. organiseert Ziekencomite De Schakel haar jaarlijkse kerstviering in 't Oude Klooster. De middag begint om 13.30 uur met een eucharistieviering. Daarna volgt er een gezellig "samen-zijn" met o.a. een kerstverloting! De kerstviering zal om 16.30 uur afgesloten worden met koffie en worstebroodjes. Degenen die graag bij deze viering aanwèzig willen zijn en geen vervoer hebben kunnen zich telefonisch opgeven bij Anja Wingens tel. 5324160. Ziekencornite De Schakel 11


TELEFONISCHE HULPDIENST NOORD-BRABANT

MARIASCHOOL Uitnodiging open dag Mariaschool Geachte ouders/verzorgers, Binnenkort gaat een kind uit uw gezin voor het eerst naar de basisschool. Om u te helpen met het kiezen van een school voor uw kind, nodigen wij u hierbij uit voor een bezoekje aan de "Open Dag" van de Mariaschool op: Dinsdag 13 januari 2004 U bent van harte welkom!!! Tijdens de "Open Dag" willen wij u graag kennis laten maken met de werkwijze , de sfeer en onderwijsopvattingen van de Mariaschool. Dit gebeurt door middel van een presentatie over de school met aansluitend een rondleiding door het gebouw. De presentatie met aansluitend de rondleiding start om: 09.15 uur; 10.45 uur en 13.45 uur. Tijdens de "Open Dag" kunt u ook kennis maken met de oudervereniging die u wil informeren over haar activiteitenprogramma. In de school is een kinderopvang geregeld zodat u zich tijdens de "Open Dag" ongestoord kunt laten informeren. Graag tot ziens op dinsdag 13 januari 2004. Team Mariaschool

ER

Bellen mag... Ouderen zijn eenzaam, worden mishandeld, moeten langer werken, kunnen niet slapen. Volwassenen hebben psychosociale problemen. Hoe moet het met mijn relatie? Houd ik nog werk? Mensen hebben zorgen ... Een goed gesprek helpt. Velen hebben op zo ' n moment geen gesprekspartner. Pastor, dominee en gemeenteleden kunnen dat gemis niet altijd wegnemen. Op dat moment kan de vrijwilliger achter nummer 0900 0767 iets betekenen. Getraind om goed te luisteren kan iedereen met elk gespreksonderwerp bij hen terecht. Voel u vrij te bellen of het nummer door te geven. Wie oren om te horen heeft ... Per jaar worden 25 .000 gesprekken gevoerd door vrij willigers in Breda, Eindhoven en ' s-Hertogenbosch. Er is ruimte voor meer gesprekken. Aanwas van nieuwe vrijwilligers is daarvoor echter wel nodig. Kunt en wilt u luisteren dan is werken bij SOS Telefo nische Hulpdienst wellicht iets voor u. Bel voor informatie 090 0 0767 of kijk op www.sostelefonischehulpdienstnoordbrabant.nl Op 13 en 14 februari 2004 begint weer een training.

'

Joy of Perfection

schilders / glas •

schilderwerken nieuwbouw / onderhoud

wand / plafondafwerking

meerjaren onderhouds planningen

glasservice

informeer voor vrijblijvende offerte

woonhuizen ouder dan 15 jaar verlaagd BTW tarief. (19% naar 6%) uw voordeel 13% Ernis schilders Het Geffens Veld 8 5386 LL Geffen

12

Tel. Fax E- Mail

073 - 532 34 00 073 - 532 65 10 ern isschi lders@levix.nl


tehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen of de heer Van der Zalm.

-~

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. E-mail :postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen burgerzaken).

POLITIE Op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 - 12.00 uur kunt u het gemeentehuis bellen (tel.nr. 073-5342100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken. CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00.

TE KOOP WONING OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073-534 27 38. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 073 - 534 27 38). SPREEKUREN Burgemeester: P.C.J. Boelens Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00

Goed onderhouden gezins/senioren woning op gunstige lokatie. Met garage, bad en slaapkamer beneden. Vloerverwarming, ruime verdieping en patio. Vele extra's . Abelenstraat 12, tel. 532 5694.

Het heerlijk avondje is gekomen Speciaal aanbevolen door de Sint

Gourmetschotel met diverse soorten vlees: Kipfi let Varkenshaas Mini Baconburger Mini Blinde Vink Mini Hamburger Shoarma vlees

Biefstuk Varkensschnitzel met spek Kip Cajun vlees Gemarineerde biefstuk Gepaneerde schnitzel

Lekker makkelijk is de gourmetschotel compleet, deze bestaan uit:

Wethouder J.A.M. Voermans Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00

Gesneden paprika Vlees zoals hierboven Gesneden uien Gesneden champignons Kruidenboter Huzaren salade Boter Aardappelschijfjes Stokbrood 4 soorten sausjes: satĂŠsaus, joppiesaus , cocktailsaus, zigeunersaus

Wethouder E.J.A.M. van Heese Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 -534 21 00

Heeft u eventueel nog speciale wensen, wij vullen ze graag voor u in!!!

Wethouder M.J.M. van de Ven Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073-534 21 00

Bestellen minimaal 2 dagen van tevoren. ~ Keurslagerij

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeen-

~

KEURSlAGER

~ ! r ~ t ! - ~ ! : Geffen teL (073) 532 58 91

13


Kantoren: Nuland, Geffen, Lith, Maren-Kessel, Oijen en Vinkel

Rabobank


12,5 JAAR DE FLIEREFLUITERS

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN

De Flierefluiters willen iedereen bedanken die er voor gezorgd hebben dat wij een heel leuk 12,5 jarig Jubileum hebben gehad. Vele mensen zijn ons komen feliciteren, en het was gezellig druk in Zaal d'n Driehoek. Ook hebben wij symbolisch ons kunstwerk aan Wethouder Riny v.d. Ven overhandigd, dat later bij het Gemeentehuis zal worden geplaatst. Wethouder E. v. Heese had de loterij verricht en de Hoofdprijs was in 's-He11ogenbosch gevallen.

Beste mensen,

Wij hebben genoten van deze fijne middag, en willen graag iedereen hartelijk bedanken voor jullie gulle gave. Want dank zei jullie kunnen wij terug kijken op een heel gezellig feest. BEDANKT, De Flierefluiters

OPROEP HEEMKUNDEWERKGROEP "VLADERACK" Zijn er in Geffen nog mensen die aan de "verzamelziekte" lijden. Het gaat ons hoofdzakelijk over die mensen die krantenknipsels, met gebeurtenissen uit Geffen verzamelen. Of regio's en torenklanken in originele volgorde bewaard hebben. Wij willen graag in contact komen met die mensen, om zodoende elkaar te helpen bij eventuele vermissingen van diverse stukken. Wij zijn namelijk in het bezit van vele dubbele uitgave's van de regio bladen, en torenklanken, streekwijzers etc. Neem contact op met de heemkundewerkgroep indien u een verzamelaar bent.

De datum van 1 januari 2004 nadert met rasse schreden. Op dat moment zullen wij stoppen met ons werk als huisartsen in Maasdonk. Na ruim dertig jaar dragen wij de zorg over aan nieuwe collegae. Wij hebben altijd met veel plezier voor u als huisarts gewerkt. Wij willen dan ook niet zomaar met stoppen, maar er een gezellig en ook zinvol AFSCHEID van maken. Op zaterdag 24 januari 2004 organiseren wij met behulp van een groepje enthousiaste mensen uit Geffen voor de inwoners van Maasdonk een GEZONDHEIDSMARKT. De GEZONDHEIDSMARKT zal gehouden worden in de Bonkelaar in Geffen van 11.00 tot 16.30 uur. Tijdens deze markt is er gelegenheid om AFSCHEID van ons te nemen. Wij zullen in het centrale gedeelte van de Bonkelaar aanwezig zijn en hopen daar velen van u de hand te kunnen schudden en persoonlijk te spreken. Wij hebben tenslotte in die ruim dertig jaar met velen van u heel wat lief en leed gedeeld. Wij zijn u dankbaar voor het vertrouwen dat u steeds in ons heeft gesteld. Ons werk heeft altijd veel voor ons betekend en wij kijken met een tevreden gevoel hierop terug en zijn nieuwsgierig naar wat de toekomst ons zal gaan brengen. Over de nieuwe artsen en de veranderingen die er in 2004 in de praktijk zullen zijn wordt u apart geĂŻnformeerd.

Wat kunt u verwachten op de GEZONDHEIDSMARKT? Wij willen u tijdens deze GEZONDHEIDSMARKT laten zien dat de dokter niet de enig is die iets kan doen aan gezondheid en ziekte. U speelt daar zelf een zeer belangrijke rol in. Wij zullen u veel informatie bieden op het gebied van omgaan met gezondheid en met ziekte. De informatie en de activiteiten richten zich op alle leeftijdsgroepen, dus ook de jongeren zullen daar veel van hun gading kunnen vinden. De GEZONDHEIDSMARKT is toegankelijk voor alle inwoners van Maasdonk, dus niet alleen voor mensen die AFSCHEID van ons komen nemen. Wij hopen dan ook dat veel Maasdonkers de GEZONDHEIDSMARKT zullen bezoeken. In latere publicaties zal u nader over de GEZONDHEIDSMARKT horen, dus houdt dat in de gaten. Voor nadere informatie over ons AFSCHEID kunt u contact opnemen met: Raymond Braakhuis, apotheker in Maasdonk. Tot ziens op 24 januari 2004 in de Bonkelaar.

A.v. Zandvoort 06 21 555 115 G. Savelkouls 06 10 928 998

A.J.Smit en E.M.Smit-Nahon 15


DE REISDUIF GEFFEN Generaal - hok 2003 2 aangewezen 2-eerst geklokte 1. F. v. Schijndel 1. Heesakkers & Zn. 2. Heesakkers & Zn. 2. F. v. Schijndel 3. Gebr. Raaymakers 3. Gebr. Raaymakers Vit midfond 2 aangewezen 2 eerst geklokte 1. T. v. Lee 1. Heesakkers & Zn. 2. Gebr. Raaymakers 2. W v.d. Hanenberg 3. v.d. Berg/ v.d. Wouw 3. G. Gloudemans Per duif 1.G. Gloudemans, 2. T v. Lee, 3. Tv. Bergen Fond 2 eerst geklokte 2 aangewezen 1. F. v. Schijndel 1. F. v. Schijndel 2. Heesakkers & Zn. 2. Heesakkers & Zn. 3. Gebr. Raaymakers 3. N. Tiemissen Per duif 1 Heesakkers & Zn. , 2 F. v. Schijndel, 3 N. Tiemissen Overn fond 2 eerst geklokte 2 aangewezen 1. M & W Boeijen 1. M & W Boeijen 2. Hee sakkers & Zn. 2. F. v. Schijndel 3. F. Verstappen 3. W v. Nistelrooij Per duif 1 2 3 M & W Boeijen Generaal duif oud 1. G. Gloudemans, 2. F. v. Schijndel, 3. Berg vdWouw Jongeduiven 2 aangewezen 2 eerst geklokte 1. T. v. Bergen 1. T. v. Bergen 2. T v. Lee 2. Gebr. Raaymakers 3. Heesakkers & Zn. 3. Hee sakkers & Zn. Per duif 1 F.v.Schijndel, 2 Tv.Bergen, 3 Heesakkers & Zn. Fondjong 2 eerst geklokte 2 aangewezen 1. F. v. Schijndel 1. F. v. Schijndel 2. Heesakkers & Zn. 2. Gebr. Raaymakers 3. Hees akkers & Zn. 3. Gebr. Raaymakers Per duif 1 Gebr.Raaymakers, 2-3 F. v. Schijndel Natoer jong 2 eerst geklokte 2 aangewezen 1. Heesakkers & Zn. 1. Gebr. Raaymakers 2. Gebr. Raaymakers 2. F. v. Schijndel 3. F. v. Schijndel 3. T.v. Bergen Per duif 1. G.Gloudemans, 2-3 F. v. Schijndel Oud natoer 2 eerst geklokte 2 aangewezen 1. F. v. Schijndel 1. F. v. Schijndel 16

2; Heesakkers & Zn. 2. Heesakkers & Zn. 3. Berg / v.d. Wouw 3. Berg / v.d. Wouw Per duif 1-2-3 F. v. Schijndel Generaal duif jong F.v.Schijndel, 2. Tv.Bergen, 3. Heesakkers&Zn. De Reisduif Geffen aantal leden 30 De secretaris, R. Heesakkers

OMBOUW N59 ROSMALEN-GEFFEN Informatiecentrum Poort van Den Bosch druk bezocht. Vanaf september is het informatiecentrum geopend op woensdagmiddag van 13 .00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur. Wekelijks trekt het informatiecentrum zo'n 50 bezoekers en daarnaast vinden er ook regelmatig groepspresentaties plaats. Op 28 oktober was er zelfs bezoek van het Deense 'National Agency for Enterprice and Housing' die kwamen kijken op welke manier in het A59 project de Publiek Private Samenwerking is ingericht. U vindt het informatiecentrum langs de N59 bij de afslag naar het Autotron. Als u buiten de reguliere openingstijden langs wilt komen of interesse hebt in een groepspresentatie kunt u bellen voor een afspraak: 073 640 5300. Uiteraard kunt u Poort van Den Bosch ook via de digitale snelweg bezoeken: op www.poortvandenbosch.nl vindt u de meest actuele informatie over de ombouw van de A59. Hier kunt u ook actuele omleidingen en afsluitingen zien. Verder kunt u er kaartmateriaal en foto s van de ombouw bekijken of via e-mail vragen stellen. Inmiddels wordt de website zo ' n 1200 keer per week bezocht! Ook kunt u informatie verkrijgen via het gratis nummer 0800 0200073 of een abonnement op onze nieuwsbrief nemen. Omgeving Geffen Bij Geffen is Poort van Den Bosch begonnen met de grondwerkzaamheden voor de nieuwe snelweg. Vanaf mei 2004 beginnen de werkzaamheden voor de nieuwe ongelijkvloerse kruising met de Papendijk/Weerscheut en deA59 . Klachten Poort van Den Bosch probeert de bouwhinder voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken en bouwschade te voorkomen. Mocht u onverhoopt ernstige overlast ondervinden of ontstaat er door bouwwerkzaamheden schade aan uw eigendommen dan kunt u bellen met Poort van Den Bosch nummer 0800 0200073 .


DAMES 1 G'68 MAASDONK NIEUWE SPONSOR Dames 1 van G' 68 Maasdonk:, uitkomend in de 1e klasse, heeft per ingang van het nieuwe seizoen een nieuwe shirtsponsor. Deze sponsor is Van Schijndel Keukens, onderdeel van de Van Schijndel Bouwgroep uit Geffen. De dames zijn door Van Schijndel Keukens voorzien van nieuwe sportkleding en tassen. De dames en ook het bestuur van G'68 Maasdonk willen Van Schijndel Keukens bedanken voor de prachtige outfit en hopen dat deze outfit ook de sportieve prestaties positief zal beĂŻnvloeden. Van Schijndel Keukens nogmaals hartelijk dank en wij hopen op een prettige samenwerking de komende jaren. Dames 1 G 68 Maasdonk B estuur G' 68 Maasdonk

bewegen onder goede gediplomeerde leiding in, neem dan snel kontakt op met: Carien v.d. Haterd, tel. 5323659. Een cursus duurt 10 lessen, en kost slechtsâ‚Ź 21 ,00. Wacht niet te lang, want vol is vol, en het lijkt misschien nog ver weg, maar voor u het weet is het al januari ... ... (minimale deelname: 10 kinderen) Graag tot ziens bij Gymvereniging Geffen

W.I.K. NIEUWS Kerstconcert in de kerk tezamen met Geffense koren Zondag 21 december om 17.00 uur geeft de fanfare tezamen met Geffense koren een concert in de kerk. Helemaal in de sferen van de winter en Kerst belooft een sfeervol concert te worden, dat niet gemist mag worden. Dus kom naar de kerk en droom even weg op heerlijke muziek, geen entree! Eindejaarsconcert (donateurconcert) Ja, het is weer voorbij ... weer een jaar omgevlogen ... dus weer tijd voor het jaarlijkse eindejaarsconcert alias donateurconcert van onze muziekvereniging. Dit concert zal gehouden worden op zondag 28 dec. aanstaande in zaal de Gouden Leeuw aanvang 14.30 uur. Tijdens dit concert zullen de prijswinnaars van de donateuractie bekend gemaakt worden. Zowel slagwerkgroep als fanfare zullen hun beste beentje voort zetten om van deze zondagmiddag een gezellige middag te maken!

Op de foto staan: Bovenste rij v.l.n.r.: John van Schijndel (sponsor), Marieke Wingens, Inoeska Donders, Marlies Langens, Sanne v/d Doelen, Chantal Vers tegen en Gerjo van Kessel (trainer). Onderste rij v.l.n.r.: Lonneke van Wanrooij, Joyce van Kaathoven, Christel Willemse en Ellen van Nistelrooij

BEWEGEN IS KEI-BELANGRIJK VOOR UW KIND ... ! Gymvereniging Geffen start op 21 januari 2004 een nieuwe gymcursus voor peuters vanaf 3 jaar. De lessen worden gegeven in gemeenschapshuis De Bonkelaar in Geffen en alle peuters uit Maasdonk zijn van harte uitgenodigd om mee te komen doen. U hebt de mogelijkheid te kiezen uit twee cursustijden; nl. op woensdagochtend of op vrijdagochtend van 09.00 tot 09.45 uur. Inschrijving voor deze gezellige peutergymlessen, waaiin vooral ook geoefend wordt op de motoriek van uw kind, is mogelijk vanaf heden. Dus, is uw kind 3 jaar of wordt het binnenkort 3 jaar en ziet u het nut en plezier in van

Paukenist(e) gevraagd Onze fanfare zit met de handen in het haar, ze willen zo graag vooruit maar zonder een paukenist(e) is dat enorm lastig. Hij of zij is degene die een muziekwerk compleet kan maken, de pauken zijn voor een fanfare een belangrijk onderdeel, net zoals alle andere instrumenten binnen de fanfare. Bij sommige concoursen laijgt de fanfare minder punten omdat de paukenist( e) ontbreekt. Wij doen dus een beroep op JOU! Denk jij dat is iets voor mij , paukenist(e) bij de fanfare aarzel dan niet en informeer 5324303 of loop eens binnen tijdens een repetitie op woensdagavond in Klavertje Vier van 19.30 uur tot 21. 00 uur. Uiteraard magj e als paukenist( e) zijnde de overige slagwerkers bij de fanfare ondersteunen met diverse slagwerkinstrumenten op het moment dat jij als paukenist( e) even niet te drummen hebt. Twijfel nou niet en reageer ook al ben je van middelbare leeftijd!! Muziekvereniging WI.K. wenst iedereen een hele fijne pakjesavond! Muzikale groet, Muziekvereniging W.I.K. 17


/., PARTIJ•--•

MAASDONK

Begrotingsbehandeling Gemeente Maasdonk. En toen was het stil.. .... De gemeentebegroting 2004 die we van het college hebben ontvangen kan kort omschreven worden als de weergave van het onvermogen van drie dure wethouders. Het bestaande beleid wordt niet of onvoldoende uitgevoerd. De moeilijkste zaken worden naar de toekomst geschoven. De erfenis uit het verleden waar toch eerst mee afgerekend moet worden laat men in de kast liggen en vervolgens worden er nog de nodige lijken bijgestopt zodat de volgende generatie ook een mooie erfenis krijgt. Een gemeenteraad met de coalitiepartijen, Dorpsbelangen, VPM en CDA aan het roer die enkel het schip drijvende houden. U, als inwoners van Maasdonk zult zeker verbaasd zijn over de bovenstaande korte beschouwing. De meeste inwoners merken momenteel toch weinig van hun gemeentebestuur. Er zijn kennelijk geen conflicten, steeds goed nieuws in de pers en regelmatig een wethouder in het nieuws die leuke dingen doet of zegt. Dit jaar een begroting zelfs met een voorstel om de OZB belasting slechts nominaal te verhogen. Waarom dan toch van Partij Maasdonk kritiek op de begroting? Welke redenen zijn er te noemen om de begroting zelfs niet te behandelen? Waarom tijdens de begrotingsbehandeling een stil protest? Al jaren hebben we op geen enkele wijze in stilte geprotesteerd tegen het beleid wat gevoerd wordt. Dat is niets voor onze betrokken raadsleden. We hebben steeds, na overleg met onze achterban, met een luisterend oor naar uw mening onze standpunten verwoordt en onderbouwd met argumenten. Feit is dat de overige partijen soms genegen zijn om te luisteren naar onze mening (en uw mening) maar vervolgens zelf uitmaken wat er zal gebeuren. Samenwerken lijkt een vies woord geworden te zijn. Het bestuur lijkt een regentenbestuur waarin geen plaats is voor echte samenwerking. Naar inwoners wordt pas geluisterd als het politiek wel leuk uitkomt maar dat is niet de bedoeling van de invoering van het duale stelsel. In de vergaderingen van de adviesraden en gemeenteraad hebben we onze stem luid en duidelijk laten horen. Onze ervaring is dat onze stem genegeerd wordt, we hebben daarom besloten om een signaal af te geven tijdens de begrotingsbehandeling door een stil protest. 18

Daarnaast was de inhoud van de begroting een bron van ergernis voor onze partij. We hebben ons afgevraagd hoe we dat kenbaar konden maken aan de inwoners . De meeste inwoners lezen niet alle raadsnotulen of luisteren naar de uitzending, v ia Vladeracken, van de gemeenteraadsvergadering. Wetende dat in de raadszaal onze ergernis inzake de begroting met een lacher zou worden afgedaan hebben we gekozen voor deze weg. Tijdens de begrotingsbehandeling waren we stil maar dat blijven we niet. We zullen de komende vergaderingen zeker niet in stilte doorbrengen!!

WAT GAAT ER DE KOMENDE JAREN DAN GEBEUREN IN MAASDONK??? Het is goed om zuinig met je geld om te gaan maar soms moet je zuinig zijn omdat je geen geld meer te besteden hebt. Het laatste is het geval in onze gemeente. _Voor de gemeentebegroting betekent dit dat gekozen is om geen nieuw beleid op te zetten omdat er toch geen geld is en dat het bestaande beleid onder de loep moet worden genomen. Bezuinigingen zijn dan bittere noodzaak om het schip niet alleen drijvende maar ook varende te houden. Tot zover kunnen wij de visie van het college en de coalitiepartners nog volgen. Bekijken we de begroting die een vertaling zou moeten zijn van het bovenstaande dan ergeren we ons mateloos aan de voorstellen die gedaan worden.

Ontsluiting wegenstructuur na ombouw Rijksweg. Enige tijd geleden hebben we aan de andere partijen kenbaar gemaakt dat we ons ongerust maken over de verkeersafwikkeling na de ombouw. Van onze ongerustheid wilde we geen politiek stuntje maken maar draagvlak zoeken om gezamenlijk als gemeenteraad de eventuele toekomstige problemen vroegtijdig aan te pakken. In een bijeenkomst waar de fractievoorzitters van de coalitiepartijen aanwezig waren is afgesproken dat wij een notitie zouden maken die behandeld zou ,,.·orden in de adviesraad Ruimtelijke Zaken. De bedoeling was om het college een duidelijke opdracht te geven. Tot onze grote ergernis bleek dat tijdens de vergadering, ondanks eerdere instemming, de aanwezige leden van mening waren dat we ons te druk maakte en dat men niet bang was voor een goede verkeersafwikkeling na de ombouw. U zult begrijpen dat we ontzettend verbaasd en kwaad waren toen bleek dat in de begroting een miljoen Euro is opgenomen waren voor dit onderwerp. Daarnaast gaf men, als voorgenomen beleid, aan dat de toegangswegen op kwaliteit en veiligheid moeten worden aangepast en kregen enkele wegen de hoogste prioriteit. De totale kosten voor de aanpassing van de wegenstructuur bedragen echter 6 miljoen Euro, maar hiervoor zijn geen budgetten gevoteerd voor de komende jaren. Dit wordt


een halve rotonde, een doodlopende weg, maar ongetwijfeld wel 20 verkeersdrempels Kunt u het nog volgen als men zegt te luisteren naar de oppositiepaiiijen??

Invoering traject gedifferentieerde tarieven afvalverwijdering. In eerdere artikelen zijn we ingegaan op de invoeringstraject van Diftar. Onder voorwaarden hebben we ingestemd met deze invoering. Tussentijds zijn we niet overtuigd geraakt betreffende de verdere invoering door de cijfers die gehanteerd zijn en de maatregelen die er toe zouden moeten leiden dat er daadwerkelijke een afvalreductie te halen is. Daarnaast bleek tijdens de behandeling van de tussemapportage dat de overige partijen niet meer spraken van een proefperiode maar van een gewenningsperiode. We moesten dan ook zeker niet denken dat het traject stop gezet zou worden maar dat het gewoon ingevoerd zal gaan worden. Over het gebruik van de containers d.m.v. koop of huur was niet te praten. Het college was van mening dat de containers die men in eigendom heeft immers afgeschreven zijn en daarover moest men niet moeilijk doen. De belanghebbende, U als gebruiker wordt op de hoogte gesteld via een Diftarkrant en de Streekwijzer. Over communicatie met de burger gesproken!! Het college schrijft in de begroting dat, door de Diftar invoering, de hoeveelheid afval gereduceerd zal worden. Hoe de huidige echte milieubewuste burger dat voor elkaar moet spelen schrijft men helaas niet. Uit onze communicatie met U blijkt dat velen dat nog niet weten. Het laatste woord is hierover nog niet gezegd ondanks dat het college gewoon doorzet. De burger centraal? Dat mag wat kosten! In de begroting zijn verschillende doelstellingen geformuleerd waaronder een klantvriendelijke en klantgerichte dienstverlening. Men gaat dat voor elkaar boksen door in ieder geval te bekijken of voor het beantwoorden van vragen die b.v. langer dan een kwartiertje tijd gaan kosten, men leges kan gaan heffen. Om de begroting sluitend te maken is al rekening gehouden met opbrengsten van duizenden euro's. Wij vinden dat een aanfluiting eerste klas. De burger centraal? Vraag niet te lang of te ingewikkeld want het gaat U geld kosten. Nog niet is beschreven of er garanties worden afgegeven b.v. niet goed, geld terug! Wat gebeurt er met onze gronden? Nu alweer bijna 2 jaar geleden zijn er grote grondaankopen gedaan om de woningbouw en een bedrijventerrein veilig te stellen voor de toekomst. Het uitbreidingsplan De Run in Geffen en het bedrijventerrein in Nuland zijn nog niet volledig ontwikkeld. De gronden hebben het nodige gekost en zorgen nu jaarlijks voor

hoge rentekosten. Een snelle voortgang door een daadkrachtig college zou niet alleen leiden tot verlaging van de rentekosten maar er zou eindelijk eens wat gebeuren. Woningzoekenden worden gedwongen jarenlang te wachten en de ondernemers die een plaatsje zoeken weten nog niet steeds niet waar ze aan toe zijn. Wij gaan er vanuit dat er straks zulke hoge grondprijzen gevraagd zullen worden dat de gemiddelde Maasdonker uit zal moeten wijken naar elders. We vragen ons eveneens sterk af of het nieuwe bedrijventerrein wel door kan gaan zolang het bestaande terrein in Nuland nog niet gerenoveerd is. De signalen van ons provinciale netwerk zijn niet bemoedigend! Ukrijgt dit jaar niet te maken met een structurele verhoging van de OZB belasting maar wel met een verhoging van o.a. de hondenbelasting en de forensenbelasting. De afvalstoffenheffing wordt duurder door alvast de uren voor controle van de dorpen o.a. voor zwerfafval op deze post te verantwoorden en wij voorspellen dat deze uren zeker in de toekomst zullen stijgen en daarmee dus uw factuur voor de afvalverwijdering. We hadden dit jaar geen enkele behoefte om in discussie te gaan over deze begroting. Een stil protest was op zijn plaats! Voor nadere opmerkingen, suggesties, meningen of vragen kunt u bellen met een van onze raadsleden of ons bereiken via het e-mailadres: partijmaasdonk@home.nl Jeanne Moon Evert Visschers Anja Bijveld Eric Langens

Tel. Tel. Tel. Tel.

073-5323023 073-5324186 073-5323248 073-5220029

DEKENAAT OSS Interreligieuze Viering Op zaterdag 10 januari 2004 zal om 16.00 uur in de Scheppingskerk, wijk Ruwaard in Oss, een Interreligieuze Viering gehouden worden. Thema van deze viering is "Bouwen aan de Osse gemeenschap - Ban irritaties naar saamhorigheid". Voorgangers zijn Pastor Theo Lamers van de Titus Brandsmaparochie, Iman Yakup Sener van de Grote Moskee en dominee Henk Vijver van de Paaskerk. Muzikale begeleiding van Rukika, het Ruwaard Kinderkoor, van de Titus Brandsma parochie. U bent van harte welkom. Namens: Yasin Dagruyal, voorzitter van het bestuur van de Grote Moskee Dominee Jan van Drie, voorzitter van de Raad van Kerken 19


FERRIE VERHOEVEN NIEUWE LANDJONKER SlNT JORISGILDEGEFFEN SINT - JORISGILDE Na een spannende strijd op de jeu-de-boulesbanen aan de Kloosterstraat werd Ferrie Verhoeven winnaar en verdiende daarmee de titel en de daarbij behorende Landjonkerborstplaat met guldens-ketting. Hij gaat straks een schakel uit de ketting vervangen voor een zilveren medaillon met zijn naam en mag de verwijderde schakel ( een nederlandse gulden uit 2000) houden. Als tweede eindige "boer" Wim van Ravenstein en als derde "pachter" Henk van Dijk. Bij de jeugdleden werd na een spannende strijd Laura Strik winnaar en verdiende daarmee de aanspreek-titel "jonkheid" voor de periode van een jaar. Zij nam de wisselbeker over van haar broer Daan die afgelopen jaar 'jonker" bij het gilde is geweest. Rens van Orsouw werd tweede en Florence van der Dussen, ons jongste gildelid, werd derde! De wedstrijden werden onder deskundige leiding van Henk LePoutre en zijn medewerkers van J.B.G. afgewerkt. Het weer was prachtig. De wedstijden werden onderbroken om gezamenlijk te genieten van een heerlijke portie erwtensoep en roggebrood met spek. Een vaste prik op dit evenement!

Is zwijgen altijd goud? In de Algemene Beschouwingen werd door alle partijen vooruitgeblikt op de komende jaren. De bijdragen van de meeste partijen waren opbouwend met hier en daar uiteraard een kritische noot. Dat mag ook gerust. Bij wijze van "protest" echter hielden de leden van Partij Maasdonk hun kiezen stijf op elkaar. Waarom? Fractievoorzitter J. Moon weigerde daar in de openbaarheid tekst en uitleg over te geven. Blijkbaar gaat het Maasdonk politiek zo voor de wind, dat het moeilijk is om oppositie te voeren. De VPM was als oppositiepartij altijd opbouwend, helder en kritisch. Als wij het nodig vonden, voerden wij fel oppositie. Er is een spreekwoord dat zegt dat "zwijgen goud is", maar dat gaat niet op voor een serieuze politieke partij! Algemene Beschouwingen VPM Wie geü1teresseerd is in de tekst van onze Algemene Beschouwingen, krijgt die na een telefoontj e of e-mailtje keurig toegemaild of in de brievenbus bezorgd. In een volgende editie van dit dorpsblad blik ik terug op al het moois wat in het voorbije politieke jaar, met de VPM aan het roer, allemaal gerealiseerd is. Met vooruitstrevende groet, Charles van Herpen tel : 532 4628 Charlesvanherpen@hetnet.nl

POP IS MOEDER KWIJT Sinds 5 november is er in Zorgcentrum De Heegt een pop aangekomen die op zoek is naar zijn moeder. Wij vinden het allen zeer zielig dat er ergens een kindje is die misschien wel heel veel verdriet heeft, neem contact op met De Heegt en dan komt alles goed, 532 1264.

s Uw vlsiiekaartje ;11 de gemecm~raad

Afhandeling van brieven Op basis van een constante stroom van signalen uit de gemeenschap stelt de VPM vast dat de afhandeling van brieven van burgers en verenigingen veel beter moet. Tijdens de Algemene Beschouwingen heeft de VPM daarom het College gevraagd de interne bedrijfsvoering op dit punt bij te stellen. Dit is toegezegd. 20

--

Peppeldreef 17 · Tel. (073) 532 77 55 Complet e gezi chtsbehandeling vanaf€ 19 ,50

Tot 31 december 2003 met gratis voetmassage


~

n~tudb

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss

Tel. 0412 - 62 22 91

N.AS

Jea1111e Nikkels

Fax 0412 - 63 72 06

Yeldstraat26a, 5386AZ Geffen, tel.073-5 322685

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail info@nasafbouw.nl

Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 532 12 57 Fax (073) 532 29 85

Wij verzorgen voor u:

* * * *

J

Zaal voor:

verlijmen van kalkzandsteen leggen van afwerkvloeren het bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten het aanbrengen van spackspuitwerk het aanbrengen van buitengevel-isolatie het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

bruiloften - partijen - vergaderingen SCHOENEN & SPORT

0

{Ji)SPI ERI NGS

tvww.r1a safbouwrl 1

Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91

VAN DER DOELEN Wie heeft voor u de voordeligste autoverzel<ering?

Delta Loyd lnterpolis Nationale Nederlanden Centraal Beheer Amev RVS Aegon

Stad Rotterdam Univé

In Nederland kunt u kiezen uit tientallen autoverzekeraars. Als onafhankelijk adviseur kunnen wij kiezen uit bijna alle autoverzekeringen Welke voor u de beste en voordeligste is vertellen wij u graag. Kloosterstraat 44, 5386 AT Geffen Tel 073 -532 55 10, Fax 073 - 532 55 60 HYPOTHEl<EN

PENSIOENEN

VERZEl(ERINGEN

Alles vers uit eigen bakkerij c.A_FÉ

qc,--vi:;~ G:E..FF'..E..lST

- ~~;:::,11:"ands ~~ -

~'-/-

5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929


CD PRESENTATIE BLAASKAPEL DE POMPZWENGELS Het jaar 2004 staat voor blaaskapel De Pompzwengels geheel in het teken van het 40 jarig bestaan. Destijds geïnspireerd door de Ravensteinse blaaskapel "8 Pils 2 Donker" riepen twee ereleden Harry van Rooij en Jas van Lieverloo "dat moet hier in Geffen ook kunnen ..." en zo werd de blaaskapel opgericht. De toen 10 leden tellende blaaskapel richtte zich geheel of voornamelijk op carnavalsmuziek. Vandaag de dag maakt de blaaskapel nog steeds carnavalsmuziek en zijn De Pompzwengels terug te vinden op tal van carnavaleske activiteiten in Geffen en omgeving. Echter is één ding wel duidelijk veranderd: de carnavalsmuziek heeft voor het grootste gedeelte plaatsgemaakt voor tjechische en böhmische muziek, dit is de muziek die de harten gestolen heeft van de nu 19 leden tellende blaaskapel. Wekelijks wordt er onder leiding van Willie van Erp gerepeteerd om de uitvoering van deze muziek te perfectioneren. Blaaskapel De Pompzwengels heeft al diverse malen deelgenomen aan concoursen onder andere te Muntendam en Wychen. In het jaar 2001 heeft zij deelgenomen aan de Europese Kampioenschappen te Veenendaal waar zij hoge ogen gooide en een eerste prijs behaalde! Door het jaar heen treedt de blaaskapel op tijdens diverse blaaskapellenfestivals, hun eigen jaarlijkse blaaskapellenfestival, jaarmarkten in de omgeving en niet te vergeten tijdens Effe noar Geffe waar de blaaskapel niet meer weg te denken is. Ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan ontstond het idee om zelf een cd op te nemen, zo gezegd zo gedaan ... Helaas zo werkt het niet! Er diende muziek uitgezocht te worden, een opname studio, een drukker, sponsors, een zaal voor de cd presentatie, artiesten, etc etc. diende

geregeld te worden. Maar dit alles is gelukt, blaaskapel De Pompzwengels heeft een eigen cd opgenomen en is bijzonder trots op het resultaat. Het is "nieuw" wat deze blaaskapel gedaan heeft, nog nooit is het voorgekomen dat een blaaskapel uit Geffen en omgeving met alleen eigen muzikanten een cd heeft opgenomen vol met tjechische en böhmische muziek, het is in één woord UNIEK te noemen. Op de cd staan naast polka's ook diverse walsen, de echte liefhebber van deze muziek en/ of van De Pompzwengels kan niet om deze cd heen. Zondagmiddag 25 januari aanstaande zal '·De Pompzwengel-cd" aan u gepresenteerd worden. ~anaf 14.00 uur bent u van harte welkom in zaal De Gouden Leeuw te Geffen, waar u getrakteerd wordt op een heerlijk middagje in Oostemijkse sferen. Er komen zelf enkele artiesten uit "geffens Oostenrijk" ... Natuurlijk wordt u deze middag in de gelegenheid gesteld om eigenaar te worden van deze cd. De entree voor deze gezelli!le middag is gratis . Blaaskapel De Pompzwengels dankt tot slot haar hoofdsponsors: bouw- en ontwikkelingsmaatsch appij van Wanrooij - van Schijndel Geffen, deurwaarderskantoor Geene & Baudoin Uden, bouwbedrijf PBO Rosmalen, van der Heijden's Meubelen Geffen fam . Kemin. café zaal De Gouden Leeuw Geffen en diverse lokal e sponsors. Zonder hen zou dit alles niet mogelij k zijn!

TOREN''KLANKJE'' Ze doen afstand van de troon: Aart, Elly en Mabel Smit!

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Bergstraat 26a, tel. (0 3) 5321544 Advertenties: Tolweg 7, tel. (073) 5322243 Redactieadressen: Tolweg 7, en Veldstraat 13

E-mail adres:

torenklanken@home.nl

Bezorging: v. Coothstraat 22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26a, (073) 5322586 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking. 22


I

VAN

EESE

PA~TNERS BV Makelaardij Assurantiën

~ LMV

Hypotheek ®adviseur

RIJWIELEN

({l)andeJuS

o.a. Gazelle _ _ _ _ __

TANKSTATION ... VI lftA Vervoer voor ziekenfonds -busie

• begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent.

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

• persoonlijke en deskundige begeleiding • vrouwelijke medewerkers

Kleding verander- en reparatiewerk. 11

BENILDA 11

Molenberg 6, tel.(073) 532 48 50 5386 DA Geffen / Maasdonk Tel.: 0412 - 64 24 54 073 - 522 42 86

DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

1't.

de Kinderen ~.o-::,

Geffen, tel. 073 - 5325551

maandag t/m vrijdag 13.00 - 19.00 uur zaterdag 8.30 - 17.00 uur

Maandag, Dinsdag, Donderdag, Vrijdag: 09.00 - 12.00 uur andere tijden na tel. afspraak.

Loonbedrijfen Grondverzet

Gebr. van Erp OSS

GEFFEN

(0412) 62 22 13

(073) 532 19 95


At

Bouwen ... een persoonlijke zaak!

Hanegraaf B.V.

f À.Geffen

Bedrijvenweg4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 200 1 Fax (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN

Bouwbedrijf van Erp Geffen

HAGEKO GEFFEN

b: v.

STALEN

KOZIJNEN

OP

MAAT

Richard Hanegraaf

De Zolder 1 - 53~6 G Geffen- telefoon (073) 532 36 68- fax (073) 5325552 www.vanerpbouw.nl

Mobiel, 06 ,- 531 624 •jl

WIHABO DRUKKERIJ

.

Voor al uw familie - ve ren igings- en handelsdrukwerk Familiedrukwerk keuze uit 7 collect ies. Met opgaaf van juiste datum bij geboortekaartjes, drukkosten gratis. Gratis persoonlijk foto-album bij geboortekaartjes.

Dorpstraat 46 5386 AN Geffen Telefoon: (073) 534 13 25 Telefax: (073) 534 13 23 E-mai l: info@levix.nl www.levix .nl

Ook voor kopie e rservice kun t u bij o ns terecht .

Kleurenkopieën en kleurenprinten tot A3. Grootformaat plotten tot 150 cm breed. Kopiëren van bouwtekeningen. Heesterseweg l 3 - 5386 KT Geffe n Tel. (073) 532 26 84 - fax: (073) 532 47 95

www.levix.nl

e-mail: drukkeri j©wihabo.nl - internet: ww w .wih abo.nl

v.d. Bosc

. Wanrooy

KEUKENS

VO F .

INTERIEURS

* Ambachtel ij ke keukens naar uw wens gemaakt

Dealer Nieburg en RWK Keukens * Keukenrenovatie * Vervanging inbouwapparatuur (gratis ingebouwd) *

Bezoek onze showroom na telefonische afspraak. DEALER:

(1000 ♦ Openingstijden: van Herpen , , , Ma t/m do 8.00-20.00 Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

uur Vrijdag 8.00-21 .00 uur Zaterd ag 8.00-18.00 uur

rt\

AUTO-EN ~ MOTORRIJSCHOOL

P. DE Kl]EIN Tel.: (073) 5324658 Autotel.: 06 - 53184263

SIEMENS

irnperial !OHN ME I HCHNHX 011 OVEilUIGI

:M:iele

Kerkstraat 25, Nuland Telefoon 073-5322774 ~~fN

l<~!!itt:téY.EDRIJF

z

%'l's.

i

~

EN Al'ó"

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Renovatie projecten. Tel 073 532 34 69 Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spuitwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl