Torenklanken 2003 - nr 18

Page 1

41e jaargang I nummer 18 I november 2003

sekretariaat: redaktieadres: advertenties: ban k: druk: oplage:

Bergstraat 26A , telefoon (073) 532 15 44 Tolweg 7 en Veldstraat 13 Tolweg 7, te lefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 Wi HaBo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

_._1111111111111111111111111111-IIIIIIII---IIIIIIIIIIIEIEIIII OPBRENGST ZAKJESAKTIE De collecte voor ons dorpsblad is inmiddels achter de rug. De dames van de KVB en KVO hebben dit jaar het mooie bedrag van€ 2.030,98 bij elkaar gebracht. In ons jubileumjaar 2002 werd zelfs € 2.282,06 opgehaald. Alles bij elkaar zijn dat goede resultaten. De dames collectanten en de inwoners van Geffen willen we hiervoor hartelijk danken, want zoals u weet is het voortbestaan ,-an Torenklanken mede van u afhankelijk. Mogen wij volgend jaar weer op een gulle gift rekenen?

13.15 uur: Ontvangst Sinterklaas en zijn Pieten op het Dorpsplein. Na de ontvangst op het Dorpsplein: Receptie in 't Haasje Tijdens deze receptie wil Sint graag ieder kind persoonlijk aandacht schenken. Om lange wachttijden en dringen te voorkomen willen we graag weer de volgende afspraak met jullie maken: Begint je achternaam met de letter A t/m L, dan ben je welkom meteen na het ontvangst van Sinterklaas en zijn Pieten op het Dorpsplein tot 15 .00 uur. Begint je achternaam met de letter M t/m Z, dan kom je vanaf 15. 00 uur.

Redactie Torenklanken.

16. 00 uur: Einde van de receptie. We zwaaien de Sint en zijn gevolg weer uit.

INTOCHT VAN SINTERKLAAS EN ZIJN PIETEN Beste jongens en meisjes, Nog even wachten en dan is het zover, Sinterklaas komt naar Geffen. En wel a.s. zaterdag 22 november. De rij tour vindt ook dit jaar plaats voorafgaande aan de ontvangst van Sinterklaas en zijn Pieten op het Dorpsplein. Het is de bedoeling dat de kinderen met hun ouders langs de route gaan staan en achter de rijtour aansluiten om zo samen met Sinterklaas en zijn Pieten naar het Dorpsplein te gaan.

Het programma is als volgt: 12.45 uur: Aanvang rij tour van Sinterklaas en zijn Pieten door het dorp onder begeleiding van WIK, de majorettes en de kinderen met hun ouders. De route is: Past. vd Kampstraat - Dorpstraat - Tolweg - Thijmstraat - Lambertusstraat - Veldstraat - Kloosterstraat - Dorpstraat - Dorpsplein.

NIEUWE illTGAVE AUW-NEIJTS De nieuwe uitgave van Auw-Neijts, het Geffens heemkundig periodiek, is weer gedrukt. Dit keer bevat het de volgende aiiikelen: • Hasje van Thijssen, een humoristische Geffenaar • Familienamen in Geffen • Duisternis bij de Brier • Het Mariakapelletje, bouw en inzegening • Sint Maarten • Postkantoren in Geffen, eerste aflevering • Wie kent ze? Foto's van onbekenden • Kende ze nog? Excursie van de KAV naar De Gruyter U kunt uzelf op ons blad abonneren door te bellen naar: Joke Gabriëls, 073-5323121. Losse nummers zijn te koop bij: Novalux Bosch-van Erp, Kerkstraat 7 en Lektuur en Tabakshop Steenbergen, Dorpstraat 51


4i.i BANK 7

REGl(1 16

DE BANKIERDIEJE KENT U kunt bij ons terecht voor: • privé- (betaal-)rekening * met euro-pas (met pincode en chipper) ,:, met creditcard * rood staan met p1ivé-limiet * een speciale jongememekening

• lenen * persoonlijke lening * doorlopend kred iet ,:, financieringen voor auto/boot/vakantie? * mix-krediet (lenen en beleggen)

• sparen * direkt opvraagbaar * belastingvlij sparen * bedrijfssparen * deposito's / vaste termijn * automatisch sparen

• hypotheken * lineair / annuïteiten ''' spaar / leven / krediet * aflossingsvrij * combinatiehypotheken * beleggingshypotheken * hoog-/laagconstructies * met (premie-) depot

• beleggen * beleggersgiro ,:, beleggingsfondsen * spaarfondsen * dividendfondsen * mix-fund ,:, rechtstreekse beursaankopen * veel vrijheid en lage kosten

• verzekeren * voor personen * voor bedrijven * pensioenen en lijfrente * zorgverzekeringen * gunstige voorwaarden * een onafhankelij k advies * diverse maatschappijen

Onze openingstijden: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 09.00 - 12.15 en 13.15 - 17.30 uur vrijdag 09.00 - 12.15 en 13.15 - 19.00 uur 10.00 - 13.00 uur zaterdag en voorts op qfspraak

111

www.lmv.nl ~

~ LMV

PARlNERS BV

Dorpsplein 13 Geffen

Makelaardij Assurantiën

(073) 532 32 64

Hypotheek ®adviseur

Café - Zaal ~

't Haasje voor bruiloften,_ partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 53215 20

~~~ ,,-,,,* . . .. -~ Îi ,,

_ .. ~

Bouwen op ue

""7e

vertrouwen

-· ,;

■ ■ ■ ■ ■ ■

FOTO~

Ci'li~ .:___~ ...

Tolweg 2 5386 BZ Geffen tel/fax 073-5325789 E-mail: cinerentgeffen@wxs.

"""

Gebr . v an Wan.rooij

Bouwbedrijven

Broekstraat 2, Pose bus 4, 5386 ZG Geffen Telefoo n : 073- 5340400 , Fax: 07 3 -5 34 0499 Inrerner: www.vaowanrooi j.nl

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *IJZERWAREN *TEGELS *BOUWMATERIALEN *GEREEDSCHAP *VERF *HANG- EN SLUITWERK *TUIN- EN LANDBOUWZADEN *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN *SIERBESTRATINGSMATERIALEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 09.30 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 10. 00 u VINKEL: Zaterdag l .3 0 u Zondag 11.00 u LITURGISCHE KALENDER: Huwelijksviering Mike Vr. 21 - 11 14. 15 u Krijnen en Marjo Buss 19.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor H.Mis mmv Gem. koor Za. 22-1 1 19.00 u (+kinderkerk) Caecilia-feest Zo. 23-1 1 09 .30 u H.Mis mmv Gem. koor Ma. 24- 11 19.00 u * Avondmis Vr. 28-11 19.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor H.Mis mmv Kinderkoor Za. 29-11 19.00 u (Sinterklaasviering) Zo. 30-11 09.30 u + H.Mis mmv Gem. koor Ma. 01-12 19.00 u * Avondmis mmv Passe Partout

* = dienst in de kapel += t.v. uitzending naar de Heegt DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 2 december om 20.00 uur in het Patronaat (ingang pastorie achterom). Die keer daarop is het op dinsdag 9 januari 2004. Contactpersoon: Babette Romme, De Doelen 1, tel. 532 3469. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven op de pastorie. Dat kan telefonische (5321216) elke voormiddag van 09.00 - 12.00 uur of op de spreekuur-tijden; u kunt de voice-mail inspreken of e-mailen. U krijgt daarna de benodigde informatie toegestuurd. MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 - 20.00 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 532 2298. Er liggen ook opgave enveloppen achter in de kapel en in de kerk. ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL" Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencornité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 532 4160. KERKBALANS 2003: "Ruimte geven" Hartelijk dank voor uw bijdragen. We mochten € 26.588,00 van u ontvangen. Daarvoor onze hartelijke

dank. En het eind is nog niet in zicht. Met nog krap twee maanden voor de boeg kunnen nog veel bijdragen binnenkomen. Misschien ook nog die van U!? We willen iedereen die zich verbonden voelt met de kerk en/of parochiegemeenschap vragen om een financiële bijdrage. We hebben het geld hard nodig voor onze kerk en parochiegemeenschap, om u de diensten van de kerk te kunnen bieden. We willen nog lang een bloeiende kerkgemeenschap in een mooie kerk. U toch ook? Dus: meedoen is belangrijk, elke gift is welkom! Uw bijdrage kunt u overmaken op giro 1117393 ofRaborek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2003.

BEREIKBAARHEID PASTOOR SCHEEPERS Spreekuur: woensdag van 18.00 - 18.30 uur en vrijdag van 09.30 - 10.00 uur. (om afspraken te maken, iets op te halen of een korte hulpvraag). Voor uiterste spoed: pastoor: tel. 06 - 533 64 310 e-mailadres pastoor: pastoor.scheepers@levix.nl e-mailadres diaken: diakenvanherwijnen@hotmail.com internetside parochie: www.parochiegeffen.nl KAPEL EN KERK Zijn dagelijks geopend voor gebed. DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCIDEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: Oktober 2003: Terry van Ballegooij, Keanu Brocks, Noud van de Hurk PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE Week van 24 nov. t/m 28 nov.: gastouderbijeenkomst communicanten bij de gastouders thuis. WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 30 okt. Theo van der Leest, 70 jaar 06 nov. Dina van Laarhoven - van Santvoort, 82 jaar 06 nov. Annie v. Ballegooij - van den Heuvel, 74 jaar 08 nov. Helena Ketelaars - van Erp, 93 jaar GEZINSVIERING / SINTERKLAASACTIE Beste jongens en meisjes, Op zaterdag 29 november is er om 19.00 uur weer een gezinsviering in onze kerk. De viering staat in het teken van de 1e adventsweek en we zijn vol verwachting van Sinterklaas! Pastoor Scheepers schreef een brief aan de Goedheilig Man en Sinterklaas beloofde op het einde van de gezinsviering een bezoek te brengen aan de kinderen in de kerk! Net als vorig jaar willen we weer een "schoenendoosactie" houden voor de kinderen die weinig of geen cadeautjes krijgen in Berezany (Oekraïne). 3


UITVAARTVERZORGING

VAN LITH B.V. Docfalaan 2 (hoek Julianasingel) 5342 HZ Oss Telefoon 0412 - 623173 Fax 0412 - 641155 -

Maarten van der Dussen

mogelijkheden voor thuisopbaring zwarte en grijze rouwauto mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders gratis informatieboekje/wilsbesch ikking op aanvraag gratis voorlichtingsavonden/informatieve gesprekken erkend lid van de Ned . Unie van Uitvaartondernemingen professionele nazorg

Bouw

Buro

Wilgenstraat 6

5386 GL Geffen

Tel.: 073 - 534 12 94 Privé: 073 - 53412 92 E-mail: bb.dussen@planet.nl

Beheerder "Stadsmortuarium Oss", "Mortuarium Nistelrode", "Mortuarium Herpen", "Mortuarium Oijen"

Cespec-ialiseerd in: • Exclusieve gezichts- en • Blendtherapeute lichaamsbehandelingen • Huidtherapeute Pakkingen (billen, buik, borsten, handen, voeten)

S Cl'! 0 () N HEID S SALON

• Permanente Make-Up • Make-Up workshops

Met een cadeau-

bon kom Je pas echt mooi voor

Hier had

de dag.

uw advertentie

,.

kunnen staan

ADMINISTRATIE

& ADVIES

MAASDONK

UW PARTNER IN ADMINISTRATIEVE EN FISCALE DIENSTVERLENING

Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouwen tegenkomt!

Het adres voor: e verzorging van uw administratie, loonadministratie, jaarrekening • verzorging van alle fiscale aangiften e startersbegeleiding e advisering en bedrijfsbegeleiding Administratie & Advies Maasdonk heeft een passende oplossing voor al uw vraagstukken. lid van ,

Administratie & Advies Maasdonk Kastanjelaan 44 5382 KD VINKEL tel: 073-5326056 e-mail: huubclement@cs.com

l

l

1

Nederlandse Orde van Administratie en Beiastingdeskundigen

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP Bredeweg

13, Geffen Tel.: 073-5322961

Ja Re Installatie- en Adviesbureau bv

Centrale verwarm ing Gas-Water-Sanitair Energie - Advisering Gaswasdrogers

H. VAN ZANDVOORT ELECTROTECHNIEK B.V.

E-mai 1: hvzandvoortelectro@hetnet.nl Magnolia 18 - 5386 EP Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86 GSM 06 55 783 873

Papendijk 14b 5386 EG Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

Onderhoud aan gastoestellen Onderhouds abonnementen gastoestellen

Wij maken EPA Rapporten hiermee krijgt u extra subsidie


Pak een schoenendoos, versier deze en het deksel of Doelstelling: beplak ze met cadeaupapier. Vul de doos met leuke dinVanuit onze geloofsovertuiging willen wij de zorg om elkaar behouden. gen zoals: (compleet) speelgoed (geen oorlogsspeelgoed), knuffels, ballonnen, knikkers, schoolspullen b.v. Wat is de taak van een w.c.p.? pennen, stiften, kleurboeken, potloden, schriften. Toilet• Een signaalfimctie artikelen, wanten of sjaals mag ook. Geen snoep of etensHet ziekencomité informeren, als een buurtbewoners waren. De spullen zijn bedoeld voor jongens en meisjes tussen ernstig en/of langdurig ziek is. 5 en 12 jaar. Je kunt op de doos zetten voor welke leef• Een vraagbaak/unctie tijd de inhoud van jouw doos geschikt is en of het voor Indien er vragen of problemen vanuit de wijk zijn, die een jongen of meisje is. betrekking hebben op parochieaangelegenheden. • Betrokkenheid Je mag je cadeau-doos meebrengen naar de gezinsviering van 29 november, We verzamelen dan alle pakjes. Als je Tonen namens de parochie bij geboorte en overlijden in de wijk. niet naar de kerk kunt komen, mag je de doos afgeven bij Habbekras, Bredeweg, want de "Stichting Reik el• Verwelkomen kaar de hand" gaat de pakketjes bezorgen in Berezany! Van nieuwe straatbewoners. Veel succes! Een cadeautje hij gen is leuk, maar een cadeautje maken voor een ander is nog leuker, want je kunt . De w.c.p. zijn verdeeld in de wijken A t/m E. Iedere wijk heeft een hoofdwijkcontactpersoon. er een kind ver weg heel blij mee maken! Wijk A mevr. Lies van Dinther Wijk B mevr. Jeanne Egelmeer NIEUWE ABSOUTEPLAATS INGEZEGEND Na een indrukwekkende en sfeervolle viering van Aller- Wijk C mevr. Helma Tijs Wijk D mevr. Ria van Gogh zielen heeft pastoor Scheepers de nieuwe absouteplaats op het kerkhof ingezegend. Dankzij de inzet van vele Wijk E mevr. Bernadette van Tuijl vrijwilligers en spon ors heeft Geffen een waardige plek Mocht U nog vragen hebben over dit artikel, dan kunt U terecht bij Lies van Dinther, tel. 532 2287. om afscheid te nemen van de overledenen. Hartelijk dank aan iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd!

,

KUNST UIT GE~SPIREERDE HANDEN Kerststallen, reli)euze kunst, kerstgroepen en exclusief houtsnijwerk ..... . Bij Boek11andel Bem e in Heeswijk (gevestigd op het Abdijterrein) vindt u een fraaie collectie religieuze kunstobjecten in de vorm \·an beelden, iconene, kruizen, kerststallen, medailles en rozenkransen. Uit diverse Europese landen, maar ook vanaf de West Bank (Palestina), Bijzondere kunst, want ieder stuk is uniek. En in de meeste gevallen door ons persoonlijk aangekocht uit de handen Yan de makers. Tel. 0413-291394.E-mail: info@boekhandelberne.nl

WIJK CONTACTPERSONEN Zonder persoonlijk contact leeft niemand wel. Mensen zijn sociale wezens. Ze kunnen niet zonder elkaar. Ze hebben elkaar nodig om te kunnen leven en ze komen tot leven in welgemeende aandacht voor elkaar. Elk mens heeft aandacht nodig. Uit aandacht voor elkaar kan een gemeenschap groeien. Mensen die aandacht hebben voor elkaar stralen vitaliteit uit. Sinds 1996 werkt de parochie in Geffen met wijkcontactpersonen (w.c.p.). In bijna iedere straat is een w.c.p.

'

POE LIERDE RIJ JO VAN DRUENEN

~

Broekstraat 8 • Geffen • tel. 073 - 5321493 • fax 073 - 5324173

HET IS WEER TIJD VOOR: • ONZE OVERHEERLIJKE WILDGOULASH EN HAZENPEPER • WILDSOEP UIT EIGEN KEUKEN • LEKKER PUUR NATUUR VERS WILD • ONZE KOMPLEET VERZORGDE GOURMETSCHOTELS • LEKKERE OPGEMAAKTE HUZAREN SCHOTELS OP 7 DECEMBER A.S. IS ONZE KERSTPROEVERIJ, VOOR MEER INFORMATIE HIEROVER KUNT U TERECHT IN ONZE WINKEL!!!!!!

=G!JP, a1nbachtetiike specialist in 1viti). en 1/J@Of/jeüe

5


van der Sangen Tuinhout

Kloosterstraat Se 5386 AR Geffen

- Schuttingen - Tuinhuisjes - Vlonders - Speeltoestellen - Dierenverblijven - Tuinmeubelen - Accessoires Eventueel op maat gemaakt Ook uw adres voor al uw TUINHOUT

Tel: 073 - 5321683 Fax: 073 - 5325150

* 13L~JE~EN

* PLANTEN * 13RUIDSWERK

maandag t/m vrijdag 8.30-18 .00 uur. Zaterdag 8.30-16.00 uur '

-

Bosschebaan 53 , Heesch (Achter restaurant "De Lucht") tel. 073-5321235 / 06-54375280 fax 073-5320138

Peter Lemmens Assurantie-adviesbureau

• •

* GRAFWERK

* CADEAUARTIKELEN

• •

Verzekeringen Pensioenen Hypotheken

Tel: 073-5327165 Fax: 073-5327366 E : aab.lernmens@betnet.nl

- PEDICURE -

•(11111111•:'I.

Arianne van Haaren r

• .,

Molenstraat 28 a 5386 AB Geffen Tel: 073 - 532 54 19

Wat geven wij hun terug voor alles wat ze zijn kwijtgeraakt? Kinderen uit Burundi die hun 01,1ders, hun familie, hun huis en hun school hebben verloren. In een oorlog waarin de allerkleinsten de allergrootste slachtoffers zijn. Albertina is een 10 jarig meisje. Haar vader werd vermoord bij het uitbreken van de oorlog. Haar moeder overleed, omdat er in het oorlogsgebied geen medicij nen waren die haar leven hadden kunnen redden. Albertina bleef alleen achter. Gelukkig is Albertina in goede handen terecht gekomen. "Huis van vrede" hebben zich met liefde over haar ontfermd. Ze hebben Albertines grootouders gevonden en haar daar ondergebracht. In het Huis van Vrede -een van de projecten in Burundi die door Unicef wordt ondersteund- leren oorlogskinderen weer vooruit te kijken en een eigen bestaan op te bouwen. Ze vinden er niet alleen een thuis, ze krijgen ook medische zorg, gezonde voeding en kun6

' bolûi ,t)1to. voo r ál le zeke rhei d!!

~

W OON- & TUINDECORATIE DOR PSTRAAT 5 2

Voetverzorging diabetici - Voetreflex massage - Cosmetische voetbehandeling Aangesloten bij de Landelijke Organisatie voor de Voetverzorger

unicefo

Midden Klein Bedrijf Agrarisch Particulier

G EF FEN

073 • 53 2 49 57

OP EN DINSDAG TOT EN MET ZATERDAG 10.00 · 17 . 00 U U R

nen er naar school. Over de hele wereld zijn er miljoenen Albertines. Jonge kwetsbare kinderen die in een oorlog alles hebben erloren, maar dankzij Unicef hun leven weer kunnen oppakken en zicht hebben op een betere toekomst. U kunt een van deze Albertines helpen d.m.v. kaarten of geschenken te kopen. U bent daarvoor welkom bij: Trees Lamers, Dorpstraat 6, Geffen. Tel. 532 4368. Met scholen geven we oorlogskinderen in Irak weer regellnaat in hun leven. Met het opbouwen van de gezondheidszorg helpen we kinderen in Afganistan. Met ondersteuning van het vredesonderwijs in Colombia leren we kinderen bouwen aan een vreedzame toekomst. Met steun aan werkplaatsen voor protheses en met psychologische hulp geven we kinderen in Tsjetsjenië weer een kans. Met hulp aan tehuizen bieden we oorlogskinderen in Burundi weer een thuis.

TOREN"KLANKJE" Heeft de 161 drempelvrees ...... ???


EFKES BUURTE MÈ ... Harry van Dinther (61 j.) Op zondag 30 november a.s. wordt een deel van "Het erfgoed van Ivo van Dinther" gepresenteerd. Er is een comité geformeerd ter voorbereiding van de middag en Harry van Dinther - neef van Ivo en woonachtig in Schaijk - vertegenwoordigt hierin de familie van Dinther. Pater Ivo (Jan) was de zoon van Hendricus van Dinther en Adriana van Nistelrooy. Zij hadden acht kinderen: Tinus, Piet, Kees en Jan en Sientje, Janske, Hanneke en Mientje. Het bijzondere van dit gezin was, dat de vier meisjes allen in het klooster gingen. Sientje: zuster Irena (zusters van Liefde), Janske: zuster Honoriana (zusters van Liefde), Hanneke: zuster Ivona (zusters van Steij l, missiezusters), Mientje: zuster Redempta (slotzusters Redemptoristinnen oftewel de rooy nonnen', daarna missiezuster in Japan). Bovendien koos ook de jongste zoon Jan voor het kloosterleven; hij trad in bij de Karmelieten, nam de naam pater Ivo aan en werd in 1943 tot priester gewijd. Neef Harry, zoon van Tinus van Dinther, weet van deze wijding van heeroom niets, hij werd immers geboren in 1942 en wel op de Bergse Hoeve aan de Bergstraat in Geffen. Evenwel he1innert hij zich uit zijn jonge jeugd, de ' uitstapj es' naar de diverse kloosters van zijn tante zusters en heeroom. "Ik weet nog dat d koffie bij de slotzusters werd geserveerd door een ronde korf. Soms werd daar bij het bezoek door familieleden wel eens een baby in gezet, zodat deze bewonderd kon worden door tante zuster achter de tralies, maar dat mocht eigenlijk niet! " Hij weet ook nog dat hij al 10-jarig jongetje tante Mientje uitzwaaide toen ze vanuit elp naar Japan vertrok, om daar met vier medezusters een orde te gaan stichten. Later gingen diverse neYen en nichten regelmatig rondrijden met heeroom, die in Twente, Limburg en Brabant overal zijn ' heilige huisje · had, waar hij bekenden ging opzoeken. "Heeroom was ook een echt familiemens" . Harry heeft een 'klooster- en kerkenkick' overgehouden aan deze periode. Een klein aannemersbedrijf bouwde hij uit tot een solide onderneming, die inmiddels meer dan 38 jaar bestaat. Behalve onderhoud, verbouwingen en nieuwbouw van utiliteitswerken en bedrijfsgebouwen, restaureerde en renoveerde van Dinther Bouwbedrijf veel kerken en kloosters, o.a. de Geffense Maria Magdalenakerk! Intussen is zoon Dré, eigenaar/directeur van het bedrijf, maar Harry "kan zijn mensen nog niet missen" en is nog steeds actief. Hij is trots op zijn medewerkers: "Wat je geeft, krijg je terug! " "Ik heb een drukke baan gehad" zo zegt hij, "maar ben niet vergeten regelmatig ontspanning en rust te zoeken, samen met mijn vrouw Anny, o.a. in ons huisje in

Spanje". Behalve een zoon hebben ze twee dochters: Jet en Lyonne en inmiddels vijf kleinkinderen. Op de vraag of hij deel wilde uitmaken van het comité "Erfgoed van Ivo van Dinther", heeft hij spontaan ja gezegd. "Heeroom - die altijd de binding met zijn geboortedorp heeft behouden - heeft een stukje Geffens dialect vastgelegd in gedichten, spreuken en verhalen. Daarnaast heeft hij, in eigen stijl, 'tekenende beelden' vereeuwigd op het schilderdoek. De mannetjes met de pet, doen me altijd denken aan mijn vader en de afgeknotte bomen symboliseren de opkomende verstedelijking in die tijd. Deze woorden en beelden zijn de moeite waard om aan belangstellenden te presenteren" vindt Harry. De Karmelieten hebben alles in hun bezit, maar Harry heeft door de jaren veel gekregen van Ivo en zodoende een behoorlijk archief opgebouwd. Op 29 november 2001 stierf pater Ivo op 86-jarige leeftijd. Hij ligt in Boxmeer begraven, maar op het graf van zijn ouders op het Geffens kerkhof (vanaf de ingang in het midden aan de rechterkant) herinnert een plaquette aan deze priester, dichter en kunstenaar. Op zondag 30 november is iedereen van harte welkom in zaal De Gouden Leeuw van 14.00 uur tot 17.00 uur. De toegang is gratis, maar om de kosten te dekken wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. "De mensen wordt een gevarieerd programma aangeboden" vertelt Harry. "Gedichten en verhalen worden vertolkt door Geffenaren en familieleden. Geluids fragmenten van voordrachten door Ivo op Brabantse avonden zijn te horen en er worden toepasselijke liederen gezongen door Betsie van Linder - van Hoek en "Die Twee" (Yvonne Bekkers en Willemien Lips ). Er zijn zelfs enkele liederen speciaal voor deze gelegenheid geschreven! Met een gratis lot kan men meedingen naar een boek van Ivo. Kortom: als ode aan pater Ivo van Dinther, aandacht voor zijn waardevol cultuur- en erfgoed! Komt het zien en horen, de koffie met krentenmik staat klaar!"

pater Ivo tussen zijn ouders, l 7juli 1947 7


A.

1-1 _m,

ROND DE DORPSPOMP

Hoera!!! Hoera!!! De evaluatie van de verkeersluwende heuvels van de B.A.M. heeft tot gevolg dat die tot Bijzonder Akelige Misbaksels zijn verklaard. Er komen nieuwe richtingwijzers met daarop vermeld: hoeveel van die krengen er te nemen zijn voor je in Oss, Nuland of Vinkel bent. Oss 8 B.A.M.'s, Nuland 9 B.A.M.'s en Vinkel 11 B.A.M.'s. De brandweer en de ambulancedienst kan de norm niet halen. Je ligt allang voor apegapen voordat de ziekenauto aankomt. Voermans heeft al een contract afgesloten met het Circus. De olifanten gaan de B.A.M.'s verlagen. De kosten van aanpassing van de B.A.M.'s zijn geschat op 200.000 Euro. Bij de aanleg kwam de gemeente Maasdonk al 175.000 Euro tekort. De provinciale subsidie was dus niet toereikend. De polder-B.A.M.'s moet je met 60 km per uur kunnen nemen zonder schade aan auto 's en personen. Je mag slechts een lichte trilling voelen, maar geen schok, nu word je geradbraakt en loop je kapotte wervels op en nierbekkenscheuren. De plateaus blijken zeer nuttig,maar helaas sommigen weer te lang; mogen maximaal 15 meter zijn. Maar dat wisten we nog niet. De daarop betrekking hebbende regels komen pas per 1 jan. 20_04. Voordat een en ander is gecorrigeerd worden automibilisten aangeraden alleen busroutes te gebruiken. Het berijden van be-B.A.M.-de wegen is tot 1 jan. 2005 voor eigen risico . Als de A59 klaar is, worden alle verkeersstromen opnieuw bekeken en aangepast. Maar Maasdonk blijf vooruitstrevend. De gazen herfstbladen-korven zijn geplaatst. De DIFTAR wordt ingevoerd en daarmee zal het afval-aanbod in Maasdonk aanmerkelijk worden verminderd. De bewoners zullen wel uitkijken. Er zijn voorlopig nog DUMP-gebieden genoeg. Het park Engelenstede o.a wordt al regelmatig bezocht. De gemeente gaat de dumpgebieden in kaart brengen en daar dan weer het VUIL ophalen. Ook komen er particuliere initiatieven van de grond. Een straat heeft zich al verenigd en hebben een vuilbergingscontract met een ophaalbedrijf. Een andere straat heeft al een pers besteld om het vuil samen te persen. Er komt binnenkort een INFORMATIE-krant van de gemeente Maassdonk, zodat U alle "ins en outs" kunt lezen. De stankpagina vermeldt hoe je de stank van tuinkeuken-afval te lijf moet gaan en welke de neveneffecten zijn van het zo-maar-verdwijnen van afval. Een ding is zeker: DE BURGER ZAL HET GELAG 8

BETALEN door de zwerfvuiltoeslag. Er wordt zeer gedifferentiëerd over gedacht, dat is duidelijk. De plam1en van de eigenaar van de Oude Spar-C-1000 hoek Dorpstr.- Runrotstr. heeft grootse plannen. Het oude pand gaat tegen de grond. Op de begane grond komt een nieuwe dokterspraktijk en daarop twee bouwlagen met respectievelijk 2 en 1 appartementen. Het neigt naar hoogbouw en dat lijkt ons toe niet te passen bij het Dorpskarakter van de bebouwing van Papendijk en Dorpstraat De herinnering aan het oudtijdse langgeveltype moet bewaard blijven. Het moet passen tussen de belendende boerderijwoningen. De stamtafel hoopt, dat het een aanwinst, verfraaiing en verlevendiging van het dorp wordt. 30 NOVEMBER 2003 wordt een bijzondere dag voor GEFFEN. De eerste presentatie van "HET ERFGOED" van pater, predikant, kunstenaar, dichter, schilder, verteller IVO van DINTHER. Het initiatief is geboren aan de stamtafel. "Het gedachtengoed en het werk van Ivo is van grote betekenis voor Geffen en het Maaskantgebied. Op 30 november is er in "de Gouden Leeuw" een voordrachtsmiddag met expositie van werken van pater Ivo van 14.00 tot 17.00 uur. Het comité wil U meenemen naar: " De schemerige weemoed van wilgen en wolken, Boerenbedoeningen bang veur de Maas, wegen en paden, weiland en water, door de mens bevochten, bewaakt en verminkt. Canadassen en kavels, polder en peel, stilte en storm, de seizoenen God weer. Geloofsgebondenheid in priesterschap, schilder- en woordkunst, waarin het Brabants-Geffens-dialect veel betekenend is." Het comité, bestaande uit 3 leden van de stamtafel, en Geffenaren, die pater Ivo persoonlijk hebben gekend, vertegenwoordiging van de fam. v. Dinther en van de Brabantse Dialect-commissie hield haar 1e vergadering op 26 januari 2003. Intussen is er grote betrokkenheid gebleken bij de prioriteit van de Kannel, van het gemeentebestuur van Maasdonk, zuster Josefo, de pastoor, de kunstkring Geffen en heemkundewerkgroep "Vladerack". Het programma van de 1e Presentatie is veelbelovend. Entree GRATIS met een gratis lot, waarmee U een boekwerk van pater Ivo kunt winnen en een kopje koffie met krentem11ik geserveerd door Boerenbruidsparen. Cor Swanenberg bekend van Radio en T.V zal de middag op humorvolle wijze inleiden. Het duo " Die Twee:" zingt Brabantse liedj es. Rien van Zantvoort draagt voor uit het langste gedicht van Ivo. Bets van Linder zingt over Geffen. Willy Egelmeer, Gerrit Schuurmans, Frans Langens, Hanneke v. Dinther en Diny van Wanrooy dragen voor uit werk van de pater. Theo Prinssen vertelt over het leven van Ivo. Harrie van Dinther zal de kunstwerken, waarvan een 25-tal worden geëxposeerd, toelichten. Op geluidsfragmenten zult U de markante stem


van Ivo horen. Dat wordt verzorgd door Rien Bosch. Daarna "De loterij", en Jaap Bijleveld zal het geheel afsluiten. Er is al veel vastgelegd over het leven van Ivo en zijn werk. Het comité hoopt dat "het ERFGOED van pater IVO v. DINTHER een blijvend karakter krijgt. De veelzijdigheid en de rijkdom van Ivo is onuitputtelijk en nodigt uit tot verdieping en overdracht. Het comité hoopt dat veel Geffenaren deze plezierige en verrijkende middag zullen bijwonen en daarbij deelgenoot worden van het ERFGOED en dat er een zodanig respons is, dat een defintief comité kan worden gevormd. U bent van HARTE WELKOM. Om de kosten te bestrijden en de voortzetting mogelijk te maken (het comité ontving al enkele giften) zal ter plaatse een financiële bijdrage worden gevraagd. Er is nog meer nieuws uit Geffen. De oude Fixet aan de Papendijk wordt "Medisch Fitnesscentrum." U kunt daar straks revalideren, fysieke problemen verhelpen, werken aan een gezond lichaam, trimmen enz. op alle mogelijke toestellen en dat onder begeleiding en toezicht van deskundigen. Het plan is ontwikkeld door F. Loeffen en E. Visschers en wordt ondersteund door de Geffense fysio -therapeuten. Een Maasdonkse aanwinst te Geffen. Ook gaan er geluiden, geruchten, dat Gerard en Marinus van Erp en Frits Gloudemans op het terrein van "De Badbode" een groot confectiewarenhuis gaan stichten met woningen appartementen. Een fantastisch initiatief. De gemeente Maasdonk moet dan wel bedingen, dat er ook sociale woningbouw wordt gepleegd. Verder bijzondere aandacht voor de nieuwe Prins van Rottenrijk. Het bleek de dienstdoende voorzitter en zat de stamtafel voor naast "De Prins" en noemt zich Prins Gilbert den le. Hij werd gepresenteerd op 7 nov, om 11.11 uur en kwam als vanzelfsprekend uit een grote toverzak en kreeg allen in de zak. Het bleek geen kat-in-de-zak en hij houdt zijn hand niet op de zak, hij weet het een en ander in je zak te steken en doet een duit in de zak. Hij bleek een waar filosoof en riep:" Het leven is een groot feest en voor je het weet is het afgelopen. Het feest is helaas voor sommigen tekort, komt soms moeilijk op gang en kost hier en daar veel inzet". "Ik mag bijdragen aan dat feestelijk gevoel in Rottenrijk en daarvoor ga ik me inzetten." Op de druk bezochte prinsenreceptie in "De Gouden Leeuw" bleef hij dan ook niet met lege zakken. Prins Gilbert de 1e bleek nu al over een zeer grote aanhang te beschikken. Er was een geweldige sfeer mede door het samengaan met WAOTTERRIJK en de gekozen prins Charles de 1. Onze prins werd geprezen om zijn charme, geestdrift, zijn blijde uitstraling, zijn humor en zijn gewichtigheid (90kg). Het wordt een goed jaar voor Rottenrijk.

Er zijn weer 4 nieuwe Raadsleden, aan de stamtafel zaten 7 leden van Rottenrijk aan en er bleken 5 karnavalsprinsen aan tafel te zitten. Aan de Kaflanders (Vinkel) die ontbraken, werd voor het eerst de "DAS-GOET-FAUD" uitgereikt. U zult begrijpen, dat er veel gelachen is aan tafel. Het bekende blad, "DE STREEKWIJZER" wees ons nog op de mogelijgheid ombouwwensen vervuld te krijgen in de inbreidingszone. Nog 4 weken lang kun je die wensen aan het gemeentebestuur overbrengen. Dus wil je een woontoren, of Pyramide, of Disco, en alles wat zo past in de KOM, meidje. Je hebt nog even de kans. Op 22 november wordt dit jaar een bijzonder CECILIAFEEST gevierd door het parochiëel Gemengd Koor, omdat er twee merkwaardige jubilea worden gevierd: Marietje van Rosmalen GOUD en Theo Prinssen BRONS. Marietje is de meest bekende sopraan van het koor. Altijd present altijd in de weer, altijd ijverig, altijd dienstbaar. Er is grote waardering voor haar. Theo Prinssen heeft in twee termijnen 40 dienstjaren bij elkaar gesprokkeld van 1957 tot 1970 en van 1976 tot heden. Hij laat zijn stem nog horen in de mis en deze keer ook extra voor Marietje, want de viering op zaterdag 22 november begint met een mis om 19.00 uur. Voor het eerst wordt de ALOYSIUS-mis gezongen. "Voor mijn stem gaat kraken wil ik die bij deze gelegenheid zeker laten horen", zegt hij. Theo is erg dankbaar, dat hij de parochie en het koor mag dienen en hoopt dat te blijven doen tot... Hij is zich wel bewust, dat ie per 10 jan 75 wordt. Maar zegt hij: "Zingen maakt en houdt gezond" daarom doorgaan tot... "Een medaille, hoef ik niet" zegt de Prins, mijn revers zit al vol, maar Marietje, die wel, die verdient er DRIE een van de Paus, een van de koningin en een van de H. Gregorius, kerkzangpat:roon. Nog even melden tot slot, dat NOOIT GEDACHT volgend jaar 75 jaar oud is en dat er gezocht wordt naar een WERELDELFTAL, dat tegen haar bekendste Elftal (2e klas) zal voetballen en dat "DE GOUDEN LEEUW" 5 dagen lang is vastgelegd voor het grote feest. En ... dat er al 16 aamneldingen zijn voor het RAOPLIED. Van stamtafel 188. Volgende stamtafel weer in café GOVERS van 10.30 tot 12.00 uur met napraat tot 12.30 uur, dan onder voorzitterschap van Jaap Bijleveld. Voor op- en of aanmerkingen de Prins tel. 0412640982. Kom AANZITTEN: Gezellig, actueel, spits, opwindend. U bent van HARTE WELKOM.

GEZOCHT Hulp in de huishouding voor 2 x 3 uur per week. Telefoon 532 1335. 9


PRINS GILBERT EN ZIJN ADJUDANT STEFAN VAN HET ROTTENRIJK Vrijdagavond 7 november om 23 uur en 11 minuten werden de Prinsen Carnaval van het Rottenrijk (Geffen) en het Waoterrijk (Nuland) onthuld in de Gouden Leeuw te Geffen. Over het Rottenrijk mag Prins Gilbert (van de Meulenreek) d'n Urste de scepter zwaaien. Zijn adjudant Stefan (Doodkorte) zal een wakend oog over hem houden.

08 13 15 16 17

Buurtver. Molenhoek, Kerststukjes maken Karaoke-avond jeugdsoos "Bonkemaar" Buurtver. Molenhoek, kerst/wild kaarten Bijeenkomst Bruno Gröning Vrienden Ziekencomite "De Schakel", Kerstviering in 't Oude Klooster om 13.30 uur 22 Buurtver. Molenhoek, schaatsen (jeugd) 2004 JANUARI 03 Gala-avondjeugdsoos "Bonkemaar" 17 Raopliedfestival 12e editie 24 Aprés ski party jeugdsoos "Bonkemaar" 24 Buurtver. Molenhoek, Bowlen

DANKBETUIGING Omdat het onmogelijk is om iedereen persoonlijk te bedanken bij het plotseling overlijden van Frans van Herpen

willen we langs deze weg iedereen danken voor de belangstelling en steun.

Het Waoterrijk zal de komende carnaval word en geregeerd door Prins Charles (Kievits) d'n Urste, bijgestaan door zijn adjudant Roy (Bijveld). Beide prinsen werden onthuld aan het einde van een spectaculaire spelshow onder leiding van Geert-Jan van Nistelrooij en zijn lieftallige assistente "Leontien".

Bedankt names, Fam. van Herpen

::,.. 8urt De kni . De !1àc;1,chtmi

Carnavaleske groet @ntoon Bierings

..-·, . .

..• . .

En nog veel meër· ·· _, .. ;· · · .. .:!

--:"

-

·'

Prif € 14,00 ( ..

WIE WAT WANNEER NOVEMBER 22 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 19) 22 Intocht Sinterklaas 22 Disco-avond jeugdsoos "Bonkemaar" 25 Bijeenkomst Bruno Gröning Vrienden 30 Voordrachten en presentaties van het werk van Ivo van Dinther om 14.00 uur, Zaal "De Gouden Leeuw", toegang vrij DECEMBER 06 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 20) 10

De heer/mevrouw _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ Adres _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ Postcode _ _ _ _ Woonplaats _ _ _ _ _ _ _ _ __


1953-2003 MARIAKAPEL 50 JAAR Op zondag 26 okt. j.l. hebben we het 50 jarige jubileum van de Mariakapel aan de Veldstraat feestelijk afgesloten. De plechtigheden begonnen in een druk bezochte kerk met een Maria-Vesper die werd voorgegaan door Pastoor Scheepers en Diaken v. Herwijnen. Het gemengd koor luisterde deze dienst op met sfeervolle liederen en er waren een flink aantal misdienaars en acolieten bij dit avondgebed aanwezig. Na de dienst gingen we in processie naar het Mariakapelleke. In het portaal kreeg iedereen een kaars met daarom heen een kapje. zodat de kaarsen ondanks de wind bleven branden en tevens het druipend kaarsvet opvingen. Deze kapjes van papier waren door een viertal dames o.l.v. Mien Rovers gemaakt, dat is een hele klus geweest maar het zag er dan ook schitterend uit! Het Sint-Jorisgilde ging voorop in de processie waarin natuurlijk ook het Mariabeeld door een 4 tal gildebroeders werd meegedragen. De misdienaars en acolieten in hun prachtige oude kleding droegen vaantjes, wierook en lantarentje m e. Het wijwater werd door een "gouden" misdienaar mee gedragen want 50 jaar geleden toen op de laatste zondag van oktober in 1953 de Mariakapel werd ingezegend was hij daar ook bij aanwezig. De 2 dochters van Door v. Lee, die voor het dagelijks onderhoud van het kapelleke zorgen, droegen bloemen en de plaquette en Lie , : Druenen de rozenkrans. Onderweg zongen we o.l.v. Theo Prinsen en het gemengd koor de aloude Marialiederen. Ylede door de grote opkomst is deze processie werkelijk een heel uniek en bijzonder sfeervol gebeuren geworden. Heel bijzonder was ook het groot aantal mensen dat gehoor had gegeven aan het verzoek om een beeld en of kaarsen voor hun raam of huis te plaatsen daar waar de processie langs trok. Dat gaf toch wel een heel speciaal tintje! Bij het kapelleke aangekomen zongen we het lied van de "Veldkapel", daarna zegende de pastoor het kapelleke in, de plaquette en de rozenkrans werden bevestigd en Maria in de bloemen gezet. Tenslotte werd door Pastoor Scheepers en "gouden" Mien de Goud-iep (symbolisch) geplant als herinnering aan dit gouden jubileum. Rien v. Wanrooij , Dave Gerrits, Annet en Gerrit v/d. Helm zorgden voor de veiligheid van de processie, zij loodsten ons veilig door de Geffense straten naar het kapelleke en ook weer terug naar de kerk, waar koster Jan v. Schijndel klaar stond om alle gebruikten materialen en kleding op te ruimen en de kerk weer keurig verzorgd af te sluiten. Een compliment aan al deze "stille krachten" die altijd inzetbaar zijn. Dankzij hun inzet is deze processie zo goed verlopen.

Na de processie was er in het Oude Klooster koffie voor de genodigden. Tijdens dit samenzijn hebben we de loden pijp opengemaakt. Uit het memoriaal van de parochie wisten we dat tijdens de inzegening in 1953 er een loden pijp ingemetseld was met daarin een oorkonde. Tot onze grote verrassing zat er ook een lijst bij met daarop alle namen van diegene die toen aan de totstandkoming van de Mariakapel hebben meegewerkt. Heel bijzonder was ook de oorkonde die erin zat, die bleek heel anders dan de kopie die in het bezit is van de parochie. Waarschijnlijk heeft Zr. Adriana Bertens toentertijd 2 oorkonden gekalligrafeerd omdat kopiĂŤren toen misschien niet mogelijk was! De loden pijp met de oorkonde en de namenlijst zal een aantal weken in de kerk ter inzage liggen alvorens we hem weer terug plaatsen, zodat iedereen in de gelegenheid is om deze te bekijken. Bij het terug plaatsen van de loden pijp wordt ook een tweede exemplaar geplaatst met daarin een oorkonde en een lijst van alle medewerkers van dit goudenjubileum. We kunnen terugkijken op een succesvolle actie en een onvergetelijke afsluiting hiervan waaraan heel veel Geffenaren hebben deelgenomen. Daarom willen we nogmaals hartelijk dank zeggen aan al diegene die op welke manier dan ook een steentje hebben bijgedragen aan de restauratie en de festiviteiten, kortom het hele gebeuren, rondom het jubileum van het kapelleke. Mariakapelcommissie: Pastoor P Scheepers Gerard Gerrits Ad v. Zandvoort Mien Gerrits v. Rooij

DANKBETUIGING Daar de overweldigende belangstelling tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man

Jo van der Heijden Is het voor mij niet mogelijk een persoonlijk dankwoord tot u te richten. Het is voor mij een grote steun zoveel warme reacties te mogen ontvangen, in de vorm van uw aanwezigheid, woorden van troost, brieven, uw telefoontjes. Ik heb daar ontzettend veel steun aan gehad. Bets van der Heijden-Leijten

KOPY INLEVEREN VOOR: 22 november (geldt ook voor e-mail kopy) redaktie adres Tolweg 7 & Veldstraat 13 11


@ GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. E-mai1:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen burgerzaken). OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073-534 27 38 . MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 3 8 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 073 - 534 27 38). SPREEKUREN Burgemeester: PC.J. Boelens Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00

Wethouder J.A.M. Voermans Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder E.J.A.M. van Heese Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073-534 21 00 Wethouder M.J.M. van de Ven Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073-534 21 00 BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeen12

tehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen of de heer Van der Zalm. POLITIE Op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 - 12.00 uur kuntu het gemeentehuis bellen (tel.nr. 073 -5342100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken. CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08 .30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00. Definitieve procedure uitgifte nieuwe afvalcontainers en inname oude containers in verband met invoering Diftar. Zoals u hebt kunnen lezen in de diftarkrant en de Streekwijzer start in week 48 het uitzetten van de nieuwe containers met chip. Ieder huishouden krijgt 1 nieuwe grijze en 1 nieuwe groene container met chip en adressticker. De grijze container betreft een groot model (240 1.) en de groene betreft het bekende kleine model. (140 1.). N.B. Straks zijn er alleen grote grijze (2401.) containers en kleine groene (1 40 1.) containers! In week 48 wordt gewoon GFT ingezameld en dus de oude groene container geleegd. Dit is de laatste keer dat u de oude groene container gebruikt. Na het uitzetten heeft u deze week in de meeste gevallen 2 nieuwe en 2 oude containers. In week 49 wordt het ophalen van het restafval gewoon uitgevoerd, u dient hier dan voor de laatste keer de oude grijze container voor te gebruiken. De oude containers die leeg langs de weg staan worden de dag na de lediging ingenomen. Denk er aan dat u vanaf nu de nieuwe container gaat gebruiken! In week 49 worden (na de lediging!) de oude containers opgehaald. Dit betreft dan de oude containers, voor zover u deze niet wilt behouden. De oude containers kunnen met ingang van 2004 niet meer worden gebruikt voor het aanbieden van afval en u kunt deze eventueel gebruiken voor andere doeleinden. Heeft u ze niet nodig of heeft u er geen plaats voor, zet dan de oude containers leeg aan de weg. Denkt u aan onderstaand schema: Week 48: inzameling groenafval met oude container, hierna oude groen container niet meergebruiken. Nieuwe containers worden uitgezet.


Week 49: inzameling grijsafval met oude container, hierna oude grijze container niet meer gebruiken. Dag na inzameling worden oude grijze en groene containers opgehaald, voor zover u ze niet wil behouden. Week 50: inzameling groenafval met nieuwe bechipte groene container. Oude containers worden in principe dan niet meer geleegd. Week 51: inzameling restafval met nieuwe bechipte grijze container. Oude containers worden in principe dan niet meer geleegd. Week 52: inzameling groenafval met nieuwe bechipte groene container. Oude containers worden in principe dan niet meer geleegd. Week 01: laatste inzameling van 2003 (29,30 en 31 december). Dit betreft restafval met nieuwe bechipte grijze container Oude containers worden in principe dan niet meer geleegd. Week 02: Start inzameling met nieuwe routes en andere inzameldagen. Hier volgen aparte publicaties over! Alleen de bechipte containers worden geleegd. Week 2 begint met het groenafval. Alle andere containers zonder chip+sticker worden niet meer geleegd. Mocht u bij nader inzien de oude container niet willen behouden, kunt u dit doorgeven en wordt de oude container alsnog opgehaald.

MEDISCH TRAININGSCENTRUM GEFFEN

Na twee jaar goed gewerkt te hebben met ons huidige programma waarbij de cardiotraining en de "krachttraining" centraal stonden en nog steeds staan, komen wij vanaf 1 december met twee nieuwe "diensten". Vanaf die tijd is er elke woensdagavond van 18.30 - 19.30 uur een sportspreekuur. De bedoeling is dat mensen met vragen op het gebied van bewegen en of sporten maar ook mensen met sportblessures zich geheel vrijblijvend en kosteloos kunnen laten adviseren door een sportfysiotherapeut Aanmelden voor dit spreekuur kan telefonisch plaatsvinden via ons telefoonnummer 073 532 4312. Belangrijk om te weten is dat hiervoor geen toestemming van een huisarts nodig is. Daarnaast hebben we ons bestaande programma van begeleid trainen uitgebreid met een rugscholingsprogramma. Het programma is gemaakt voor mensen met rugklachten (zoals hernia, slijtage of regelmatig "spit") die graag willen bewegen en voor mensen waarbij nog geen klachten zijn opgetreden maar waarbij de rug door het werk zwaar belast wordt. Voor beide doelgroepen geldt dat er naast het begeleid trainen advies gegeven wordt m.b.t. o.a. tillen, zitten enz. Evenals de reeds bestaande groepen zal de grootte niet meer dan 4 tot 5 personen bedragen en is er continue een sportfysiotherapeut aanwezig. Voor eventuele vragen en de inschrijving kunt u bellen met het MTC Geffen (tel.nr. 073 532 4312) en vragen naar Asse Bruinenberg of langskomen. Ons adres is Runrotstraat 15.

Medisc Trainings Centrum

* Car<Jiotraining

* K.racltttrainlng

* Voedingsadviezen * G.mepen van 4•S personen

* lndlviduele begeleiding van een spo:rtfysiothempeut

Runrotstraat 15 Tel.: 073-532 4312

Fax.: 073-532 5700 13


Kantoren: Nuland, Geffen, Lith, Maren-Kessel, Oijen en Vinkel

Rabobank


MARINUS VAN DINTHER Hier een stukje van Marinus van Dinther hoe het allemaal gaat. Op de eerste plaats wil ik alle mensen die geweest zijn of een kaartje hebben gestuurd, bedanken. Dit deed me heel goed, ik ben 7 weken op Vita-Nova geweest, nu achteraf is dat snel gegaan. Maar ik heb het heel moeilijk gehad, van alles kunnen en dan ineens niks meer. Heb de eerste 3 weken met een rolstoel gelopen daarna met een rollater en veel therapie. Na 6 weken mocht ik zonder iets lopen binnenshuis. Toen wilde ik meer, want het ging goed vooruit, behalve met het praten ging nog wel moeilijk, maar dat gaat nu op dit moment al een stuk beter. Ik kreeg op 4 oktober te horen dat ik naar huis mocht. Dat was een hele opluchting en ben op 5 oktober definitief naar huis gegaan, dat was een feest voor mij! Nu thuis is het toch heel moeilijk, want nou voel je pas dat je echt alleen bent en dat moet ook weer een plaatsje krijgen. Ik ben al naar NG gewandeld, daar ligt toch m'n hart even tussen de mensen zijn . Ook ben ik naar de Gouden Leeuw geweest daar was playback show, tussen de mensen is heel mooi, maar ook heel moeilijk. Ik mag op het moment niet mopperen, want het gaat goed vooruit. Ik ga veel wandelen en inmiddels fietsen, en van 13 :0015 :00 uur ga ik naar bed, die rust heb nog wel nodig. Mensen die aan \,·illen komen, kom gerust aan kunnen we even buurten. Ik wil ook nog zeggen dat de verzorgers van Vita-Nova heel goed bezig zijn alle lof voor hun, want zonder hun en wilskracht ,yas ik niet zover gekomen. Verzorgers en vrijwilligers nogmaals bedankt.

GEFFENSE SCOUT EERSTE IN SCHOTLAND Op het trappers kamp in Schotland hebben de Geffense scouts het heel goed gedaan met 5 man bij de eerste tien, een honderd tal Schot e en Nederlandse scouts bivakkeerde 7 dagen in de Schot e hooglanden. Bas, Martijn, Frank en Willem proficiat en zeker Stijn, hij zorgde ervoor dat de beker najaren \Veer in Nederland (Geffen) is. De eerste prijs van het trappers k amp is mee naar Gefen gekomen de achttienjarige Stijn van de Heijden is eerste geworden van een honderdtal Schotse en Nederlandse scouts. Elke dag moest er zeker 20 km afgelegd worden en diverse opdrachten worden uitgevoerd zoals bergbeklimmen, afzeilen en de oversteken van een meer behoorde tot de opdrachten. Maar ook moet er voor eigen levensonderhoud voorzien worden. Zij kregen de ingrediënten aangereikt maar moesten zelf op een kampvuurtje voor hun eigen maaltijd zorgen, ook zelf het brood bakken voor de volgende dag. Ook een grote opdracht

was dat ze hun eigen bagage mee moesten dragen (Rugzak mocht max. 16 kg zijn en geen telefoon en dergelijke luxe artikelen). Om het gewicht zo laag mogelijk te houden bouwden ze van een stuk plastic hun eigen tentje voor de overnachting. Dit kamp kan gezien worden als een test, al wat men bij scouting geleerd heeft komt van pas, zoals kaaiilezen, knopen, kampvuur, maar ook met samen werking en veiligheid zijn punten te verdienen De andere deelnemers uit Geffen waren Bas van de Donk, Frank van Krieken, Willem van Sonsbeek en Martijn van de Hoogen. Zeker zijn ze van plan de beker volgend jaar te gaan verdedigen. Maar dit jaar staat hij in Geffen, lachten de scouts.

Het heerlijk avondje is gekomen Speciaal aanbevolen door de Sint

Gourmetschotel met diverse soorten vlees: Biefstuk Varkensschnitzel met spek Kip Cajun vlees Gemarineerde biefstuk Gepaneerde schnitzel

Kipfilet Varkenshaas Mini Baconburger Mini Blinde Vink Mini Hamburger Shoarma vlees

Lekker makkelijk is de gourmetschotel compleet, deze bestaan uit: Vlees zoals hierboven Gesneden paprika Gesneden champignons Gesneden uien Kruidenboter Huzaren salade Boter Aardappelschijfjes Stokbrood 4 soorten sausjes: satésaus, joppiesaus, cocktailsaus, zigeunersaus Heeft u eventueel nog speciale wensen, wij vullen ze graag voor u in!!! Bestellen minimaal 2 dagen van tevoren.

~

Keurslagerij

VANTUYL

Dorpstraat 26 - 5386 AM Geffen KEURSIAGER tel. (073) 532 58 91

15


PERSBERICHT Viering Wereld Diabetes Dag in het teken van 'De sluipende volksziekte' 1 op 21 mensen in Nederland heeft diabetes. 'Diabetes, de sluipende volksziekte' is het thema van Wereld Diabetes Dag (WDD) op 14 november 2003. Een dag ter herinnering aan de geboortedag van Frederick Banting, de ontdekker van insuline. Wereld Diabetes Dag wordt in de periode van 4 tot en met 20 november gevierd met lezingen, workshops en andere acties. Op deze manier wil de Diabetesvereniging Nederland meer aandacht vragen voor, vroegtijdige ontdekking, herkenning en behandeling van diabetes. Wereld Diabetes Dag wil aandacht vragen voor de opmars van diabetes oftewel 'suikerziekte' in de volksmond. Diabetes komt steeds vaker voor. Per jaar komen er 65.000 mensen met diabetes bij in Nederland. Dat zijn niet alleen oudere mensen. Diabetes ontstaat op steeds jongere leeftijd. Een ongezonde leefstijl is daar mede debet aan: weinig beweging, veel fastfood, veel voor computer en tv hangen. Ook mensen met overgewicht lopen risico diabetes te ontwikkelen. De symptomen van diabetes, zoals afvallen, veel dorst, vaak plassen, gevoeliger voor ontstekingen en infecties of oogklachten, worden vaak niet gekoppeld aan diabetes. Dit is één van de redenen dat in Nederland behalve

480.000 mensen met diabetes, ook nog enkele honderdduizenden mensen rondloopt met diabetes zonder dit zelf te herkennen: 'De sluipende volksziekte'. In het kader van Wereld Diabetes Dag organiseert de Diabetesvereniging Nederland (DVN) door het gehele land activiteiten. De Diabetesvereniging Nederland telt momenteel 55.000 leden en is daarmee de grootste patiëntenvereniging in ederland. Voor de omgeving Oss organiseert DNV Afdeling Oss e.o. op maandag 17 november 2003 in het ieuwe Restaurant van het Bernhoven Ziekenhuis te Oss een themaavond met als onderwerp OOG L DIABETES Spreker: dr. HG. Jansen, oogans Aanvang 20. 00 uur. Door dit soort activiteiten krij gt het grote publiek inzicht in wat diabetes en complicatie eigenlijk is, vandaar dat deze activiteit gratis toeganke ·· - i . Er zal een folderstand zijn ingericht me informatie over diabetes en de vele complicaties. Voor meer informatie over diabetes als ofwisselingsziekte kunt u terec ht op de DVN we -1 e: www. Diabetesvereniging.nl DVN Afdeling Oss e.o. Martien van Liempd secretaris Berghemseweg 184, 5348 CN Oss e-mail dvn.oss@home.nl

'

ERN $

~

Joy of Perfection

schilders / glas

schilderwerken nieuwbouw / onderhoud

wand / plafondafwerking

meerjaren onderhouds planningen

glasservice

informeer voor vrijblijvende offerte

woonhuizen ouder dan 15 jaar verlaagd BTW tarief.

(19% naar 6%) uw voordeel 13% Ernis schilders Het Geffens Veld 8 5386 LL Geffen 16

Tel. Fax E-Mail

073 - 532 34 00 073 - 532 65 10 ernissch ilders@levix. n 1


Voetbalvereniging Nooit Gedacht Geffen www.nooitgedachtgeffen.nl

Onlangs werden twee jeugdteams van Nooit Gedacht blij verrast met nieuwe wedstrijdshirtjes.

Nooit Gedacht E2 kreeg nieuwe shirtjes aangeboden door Ernis Schilders, dat gevestigd is aan het Geffens Veld in Geffen. Na een training van het pupillenzevental van Nooit Gedacht o erhandigde Wim van Erp de shirtjes persoonlijk aan de Geffense talentjes. Op de foto de trot e elers en leiders van Nooit Gedacht E2 in de nie hirtjes, met linksboven sponsor Wim van Erp.

Na een intensieve periode van repeteren door de spelers, kon het publiek heerlijk achterover leunen en genieten van een ontspannen verhaal "De Doemdenker". Bij de deur werd men ontvangen door enkele spelers die reeds hun rol vervulden. We werden eveneens in de stemming gebracht met een 'voorspel' op het toneel door de butlers, die in de bewerking door de regisseuse waren toegevoegd. Ook de onderbreking met een videofilm ("The Surgeon") werd door Astrid bedacht om het stuk 'smeuïger' te maken, zo vertelt Ine van de Veerdonk. Ine is de onontbeerlijke coördinator bij Geffes Volk. "Vijf spelers lezen toneelboekjes door en kiezen het stuk. De regisseuse bepaalt wie welke rol gaat spelen" vertelt Ine. "Ik ben bij zoveel mogelijk repetities aanwezig als een soort 'sudderlapje' , maar op het moment van uitvoering, mag ik niet achter de coulissen verschijnen. Dan ben ik te gespannen en een 'drama' voor de spelers!" lacht Ine. Inhoudelijk was het stuk enigszins voorspelbaar, maar de rollen werden goed neergezet. Met name de hoofdrolspelers John van den Heuvel en Antoinet van Schaijk vertolkten resp. De Doemdenker en zijn huishoudster prima. Verder verschenen de bekende acteurs van Geffes Volle ten tonele: Petra van Dijk, Marloes Hendriks, Marja Coppens, Stefan Schellings, Marianne Draad, Marjo van Dongen, Jos van Reen, Henk Winkel (met zijn laatste optreden, vanwege verhuizing), Willie Egelmeer (goed klungelachtig!) Ina Heijmans (als oma op bijzondere wijze vervoerd op de planken!), Ina Oomen en Regina Jonker, in een kleine dan wel grotere rol. Uiteraard zijn de medewerkers 'achter de coulissen' (decor, licht geluid, grin1e, kapster, adverteerders) van groot belang geweest voor de uitvoeringen. Met name Paul van de Veerdonk en Geert van Schaijk hebben daar een bijzondere rol gespeeld! Het is een goed teken dat velen een avondje t.v. verruilden voor live acts van eigen bodem!

Ook de spelers en leid(st )e :) van ooit Gedacht E6 werden verrast na hun dinsda.:::a ·ondtraining. Zij kregen nieuwe shirtjes, gesponsord or Bouwbededrijf Van Erp BV, gevestigd aan De Zolder 1 in Geffen. Na de overhandiging bedankte de jeugdafdeling van Nooit Gedacht de sponsor voor de mooie shirtjes. Op de foto het trotse team in de nieuwe shirtje , met sponsor Willy van Erp en zijn vrouw Elisabeth.

Het volgende optreden kunnen we verwachten in het Paasweekend 2004. Volwassenen spelen het kinderstuk "De kleine heks" van Beppie van Zutphen, dat ook door haarzelf zal worden geregisseerd. Van harte aanbevolen voor alle kinderen!

Beide sponsors: nogmaals hartelijk bedankt!

Graag wil ik iedereen hartelijk bedanken voor alle felicitaties cadeaus en optredens bij mijn l00ste verjaardag, in het bijzonder de bewoners van de Past. v.d. Kampstraat, die niet alleen de buurt maar zelfs de gehele straat versierd hadden, Het was geweldig!

"DE DOEMDENKER" Toneelvereniging "Geffes Volk" speelde een bewerking van "De ingebeelde ziekte" van Molière. Een afscheidsstuk van regisseuse Astrid Radoes, want zij gaat regisseren bij Hoessenbosch.

BEDANKT

Mina v. Schijndel-v. Gogh, kinderen, klein en achter kleinkinderen. 17


Wilke van de Coolwijk, Suzanne Jans, Imke van Lith, Kelly van de Loop, Simon Smolders, Mieke Veltmeijer met het paard Bayar

Project: Gezondheid Van 29 september t/m 13 oktober '03 werkte men op de Aloysiusschool aan een project over gezondheid. Dit project werd aan de school aangeboden door de Stichting Witgele Kruisfonds . Jaarlijks geeft deze Geffense stichting aan diverse verenigingen een bedrag om iets te doen aan gezondheid. De opening van het project geschiedde door een leuk, kort toneelstukje, dat in de Bonkelaar werd opgevoerd door leden van "Geffes Volk" . Belangrijke thema's van het project waren: Gezondheid en ziek zijn; Gezondheid en goede voeding; Gezondheid en bewegen. Zo gingen de kleuters naar ziekenhuizen in de omgeving, en bezochten ze de boerderij van Leeyen, brachten de kinderen van groep 3 t/m 5 bezoeken aan de huisarts, tandarts en de ( super)marlct en kregen de leerlingen van groep 6 t/m 8 skateles en een korte cursus uiterlijke verzorging en een volleybaltraining van international Van Hintum. De kinderen en leerkrachten hebben met veel plezier aan dit project gewerkt. Dat dit project zo succesvol was, is vooral te danken aan de medewerking van heel veel Geffense mensen en instellingen. Op donderdag 16 oktober '03 werd het project officieel op de speelplaats afgesloten d.m.v. gevarieerde optredens van de schoolkinderen.

"DE OPSPRONG" Voltigevereniging "De Opsprong" uit Geffen is op zaterdag 25 oktober met 4 teams naar Dronten op wedstrijd geweest. Het 8-tal kon niet starten met hun eigen paard Tresco omdat die niet helemaal fit was, ze starten met Bayar. Ook met de voltigeurs van het 8-tal ging het niet naar wens, Susanne mocht niet starten vanwege haar enkel en Imlce viel van het paard en blesseerde haar knie. De verplichte oefeningen hebben ze nog wel gedaan maar de kür niet meer. Dus voor deze dames niets dan pech deze dag. De andere twee teams scoorden goed. Het 4tal is zelfs gefilmd door de lokale TV van Dronten.

Basis: le plaats: Duo Evie Begeer, Gabrielle Elrais met het paard May One Klasse E: 4e plaats: 4-tal Gwenda Scholten, Lotte van Beek, Pieternel van Beek, Iris van Sambeek met het paard Bayar Klasse D: Niet gestart: 8-tal Noor Vrolijk, Lidia van de Biezen, 18

Heel goed gedaan dames van de basis en klasse E, we zijn weer trots op Jullie. Dames van Klasse D laat de moed niet zakken, volgende keer hopelijk meer gelulc voor jullie. Corien van Lith, secretaris VV "de Opsprong' Vendelweg 8, 5388 rY istelrode, tel:0412 61 26 11

PERSBERICHT Visio, Audiotheek start 21 oktober een posteractie in de regio 's-Hertogenbosch. Visio, Audiotheek is de enige organisatie in Nederland die dankzij samenwerking met de omroepen, hoorspelen en radiodocumentaires uitleent aan visueel en anderszins gehandicapten die niet op gebruikelijke wijze kunnen lezen. De audiotheek is nog relatief onbekend. Daarom vraagt Visio met behulp van BTC-sponsoring door deze posteractie aandacht voo r de activiteiten van de nationale audiotheek. De omroepen zenden geen hoorspelen meer uit, terwijl er toch, vooral bij slechtzienden en blinden, grote behoefte bestaat aan hoorspelen en radiodocumentaires. Mensen die vaak hoorspelen willen beluisteren zijn daarom aangewezen op de nationale audiotheek van Visio. Niet alleen individuele abonnementen zijn mogelijk, ook een organisatie zoals bijvoorbeel d de afdeling activiteitenbegeleiding van een verzorgingstehuis kan lid worden. De hoorspelen staan op audiocassettes die in speciale dozen gratis door de PTT verstuurd worden. Catalogus en folder zijn in verschillende leesvormen verkrijgbaar. Een abonnement kost€ 1 -. 5 per kalenderJaar.

openingstijden: woensdag en don de rdag 13.00 tot 18.00 uur vrijdag 13.00 tot 20.00 uur e n zate rdag van 10.00 tot 16.00 uur

Tel 073 532 76 09 - Fax 073 532 76 / f • Mobiel 06 53 4 746 75


~ILZIEKVERENIGING .. \Villen Is Kunnen"

'c:ffc:n W.I.K Nieuws BrabantWonenCup Miniretten en Majorettes Misschien heb je het al gelezen en/of gehoord toen ze ingehaald werden als ware kampioenen op woensdagavond 29 oktober jongst leden .. . D e majorettes van onze vereniging hebben de grote BrabantWonenCup wisselbeker gewoilllen, zij waren degene die gedurende de BrabantWonenCup wedstrij d de meeste punten gekregen hadden van de jur Yan alle majorettekorpsen die deelnamen. Met hun show ··J anet", die ze overigens voor het eerst uitvoerden ;;oor publiek, stalen ze letterlijk en figuurltjk de show. Het liep om in de woorden van hun trainster Evelyn te reken "heel mooi" . De Lievekamp was te klein, toen de uitslag eenmaal bekend was, uit alle hoeken klonk ~ezang en gejuich, het lied Geffen is oké ole ole klo door de Lievekamp. Als ware kampioenen zijn ze \Yoensdagavond 29 oktober door hun eigen miniretten. C -groep majorettes , fanfare en slagwerkgroep i gehaald, er werd een ere rondje gelopen door Geffen met de kampioenen op de platte kar. Eell111aal bij de kio k aangekomen, stond onze burgemeester de meiden al op te wachten, hij had lovende woorden en overhandigde namens Opa Schut een kampioensmedaille. _ laar Opa Schut vond dat ook de miniretten en C-groep maj orettes heel goed hun best hadden gedaan tijde de BrabantWonenCup met respectievelijk hun show ··de visjes" en "de muppets" en schonk ook hen allen een medaille. Hun trainsters Marianne en Evelyn onf\i.ngen een grote bos bloemen met het behalen van dit geweldige resultaat. Tot slot vertrokken fanfare en slagwer -groep met inmiddels alle mini- en majorettes op de p latte kar richting klavertje vier, waar de fanfare de avond vervolgde met een repetitie en de meiden ... die maakten er een feestavond van, terecht! Tot slot dank aan alle moeders, Opa Schut en burgemeester Boelens die er zeker mede voor hebben gezorgd dat BrabantWonenCup 2003 niet meer vergeten zal worden! Slagwerkgroep en Fanfare Ook zij hebben dit jaar wederom goed gepresteerd hoor! ... maar vielen niet in de prijzen .. . Met een gemiddeld aantal punten van 77 ,5 is de slagwerkgroep tevreden over hun optreden, zij speelden

het muziekwerk "concertpiece" van Nijse. De slotconclusie van de jury luidde als volgt: een verdienstelijk optreden! En dat was het zeker!! Er is hard aan gerepeteerd de laatste weken en als de jury dit waardeert dan is dat al een 1e prijs op zich. De fanfare speelde het muziekwerk "zwanenridderssage" van Bosveld en ontving van de jury het gemiddeld aantal punten van 84. Hier luidde de slotconclusie: een muzikaal gefundeerde uitvoering waarin belevingskwaliteit werd geëtaleerd, in een doorwrochte interpretatie. De leden en dirigent waren direct na afloop van hun optreden al zeer tevreden en uit het jury rapp01i bleek later, dat dit zeer terecht was!

Concert in de kerk tezamen met Geffense koren Zondag 21 december aanstaande geeft de fanfare tezamen met Geffense koren een concert in de kerk. Helemaal in de sferen van de winter en Kerst belooft een sfeervol concert te worden, dat niet gemist mag worden. Houdt daarom de berichtgeving goed in de gaten! Eindejaarsconcert (donateurconcert) Ja, het is weer voorbij ... weer een jaar omgevlogen ... dus weer tijd voor het jaarlijkse eindejaarsconcert alias donateurconcert van onze muziekvereniging. Dit concert zal gehouden worden op zondag 28 december aanstaande in zaal de Gouden Leeuw aanvang 14.30 uur. Tijdens dit concert zullen de prijswiilllaars van de donateuractie bekend gemaakt worden. Zowel slagwerkgroep als fanfare zullen hun beste beentje voort zetten om van deze zondagmiddag een gezellige middag te maken! Last but not least Dank aan alle Geffense inwoners die mee hebben gedaan aan de donateuractie van onze muziekvereniging! Dankzij jullie steun kan onze vereniging blijven bestaan, hartelijk dank daarvoor!! Muzikale groet, Muziekvereniging WI.K.

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

@

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Kraaijeven 3 5386 LH Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623 19


DORPSBELANGEN WIL ZOVEEL MOGELIJK BEHOUD WOON KWALITEIT AANLEUNWONINGEN DE HEEGT. Het multifunctioneel centrum Geffen. Al vanaf 1991 is onze fractie actief bezig om een multifunctioneel centrum in Geffen te krijgen. Diverse verenigingen geven al jaren aan, daar behoefte aan te hebben. In 2001 heeft onze fractie opnieuw het initiatief genomen om tot snelle realisering over te gaan en is een krediet beschikbaar gesteld van f 1.400.000. Later is met name de plaatskeuze door aanbouw aan de sporthal, in politieke discussie gekomen. Voor onze fractie stond echter niet de plaats voorop maar een snelle realisering. Derhalve hebben wij in de huidige coalitie ook zgn. spoor 1 ondersteund, t.w. : bouwen op het huidige Maria school terrein, tezamen met de andere school en peuterspeelzaal (ja want die zitten al meer dan 5 jaren in een gebouw dat zo lek is als een mandje en waar snel een einde aan moet komen). In de laatste raadsvergadering is gelukkig unaniem de bouw van een multifunctionele accommodatie aangenomen, zodat weinig een snelle realisatie meer in de weg staat. Wij zijn blij dat aan de lijdensweg om tot de bouw van een multifunctioneel centrum te komen een einde is gekomen. Dat mag ook wel, als je daar meer dan 12 jaar aan getrokken hebt. Centrum ontwikkelen bij de Heegt. Gekoppeld aan de bouw van het functioneel centrum is het plan van centrum ontwikkelingen rondom de Heegt en op Klavertje Vier. Dit leverde voor onze fractie meer problemen op, omdat volgens ons de bewoners van de huidige aanleunwoningen teveel aan woonkwaliteit moesten inleveren. Want wat is het geval. De stedenbouwkundige had een inrichtingsplan gemaakt voor het gebied gelegen tussen Harry Schoutenstraat, Lambertusstraat en Veldstraat. Tevens waren hier de grondopbrengsten van afgeleid. Dit betekende dat op dit binnenterrein een (uit te bouwen) supermarkt en 48 woningen moesten komen, in de vorm van 4 complex appartementen met gemiddeld 12 woningen. BenW hadden het te bouwen aantal woningen hard geformuleerd en voor het totale gebied bepaald op 91 woningen. En juist dit ging onze fractie te ver. Want ook wij beseffen dat het goed is, om zoveel mogelijk ouderenwoningen en eventueel ook starters in het centrum te bouwen. Niks mis mee en wij onderschrij ven dit beleid ten volle. Wel winden wij dat dan ook rekening moet worden met de bestaande woningen. En dat gebeurt naar onze ogen te weinig. Ook wij beseffen dat door bebouwing van het binnengebied met 4 wooncomplexen het woongenot en het uitzicht de bestaande 20

aanleunwoningen fors wordt teruggebracht. N.L. van in feite thans vrije uitkijk tot aan de kruising veldstraat / lambertusstraat, tot straks een uitkijk alleen gericht op de binnentuin zonder doorkijk naar de veldstraat. Juist voor de ouderen in aanleunwoningen is woonkwaliteit en goed uitzicht van eminent belang. Desondanks willen wij deze opzet accepteren, doch als wij zien dat is ook nog gepaard gaat met een bebouwing van 3 hoog, terwijl de aanleunwoningen zelf maar 2 hoog zijn, dan ontneem je deze oudere mensen niet alleen een groot deel van het uitzicht maar stelt daarbij ook nog een hogere muur (3hoog i.p .v. 2 hoog) in het vooruitzicht. En juist dat was voor ons niet acceptabel. Dit tast in onze ogen de huidige woonkwaliteit van de ouderen in de bestaande aanleunwoningen van de Heegt teveel aan, en dat wilden wij niet. Wij waren dan ook voorstander om nu geen exact getal van 91 woningen te noemen maar dat straks bij het bestemmingsplan te bepalen. Ons oorstel leverde de nodige politieke discussie op doch kon uiteindelijk wel rekenen op een meerderheid in de raad. Ook voor de financiĂŤ le dekking van ons voorstel hadden wij zorggedragen. Met de bebouwing op Klavertje Vier konden wij instemmen, hoewel wij een andere invulling nog eens onder de loupe willen zien. Met betrekking tot de groene long bij de sporthal hadden wij ons reeds onder de gemeente Geffen in 1988 sterk gemaakt, om deze groene long lambertusstraat / geer /dierenweide /speeltuin / molen en buitengebied te behouden. Wij hebben toen al veel van onze spaarcentjes vanuit Geffen einde jaren tachtig hier oor ingezet. Dit betekende, dat wij ook nu het behoud van de groene long zoveel mogelijk nastreven. Wij hebben immers destijds toch niet voor niets hiervoor gestreden. Hebt u vragen Bel gerust Jan Meulepas Albert Van Schayk Henriette van Bergen Gerard van de Wouw

073-5321951 073-5321463 073-5323940 073 -5322546

PS: Hebt u ook genoten van de actie van Jong Dorpsbelangen m.b.t. behoud van buslijn161. Eigentijds met moderne communicatie en een goed doel. Nu maar hopen op een goed resultaat.

TEN BLAKKE GEBRACHT Verloren: Bos sleutels met auto sleutel. Wil de vinder van deze sleutels deze terug bezorgen, het adres is bij de redactie van Torenklanken bekent. Bij voorbaat hartelijk dank.


Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss

Tel. 0412 - 62 22 91

Jeanne Nikkels

Fax 0412 - 63 72 06

Ve ldstraat26a, 5386 AZ Geffen , tel. 073-5322685

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl info@nasafbouw.nl Mail Wij verzorgen voor u: *

*

verlijmen van kalkzandsteen leggen van afwerkvloeren het bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten he" aanbrengen van spackspuitwerk het aanbrengen van buitengevel-isolatie het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 532 12 57 Fax (073) 532 29 85 Zaal voor: bruiloften - partijen - vergaderingen

SCHOENEN & SPORT

0 /Ji)SPIERINGS

"Vww.11a s-afbovwr1 1

Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91

VAN DER DOELEN Wie heeft voor u de voordeligste autoverzel<ering?

Deltalo/d Amev

lnterpolis ationale Nederlanden Centraal Beheer Aegon RVS

Stad Rotterdam Univé

In NederJa,..,d kunt u kiezen uit tientallen autoverzekeraars. Als onafhar ··elijk adviseur kunnen wij kiezen uit bijna al1e autoverzekeringen Welke voor~ de beste en voordeligste is vertellen wij u graag. Kloosterstraat 44, 5386AT Geffen Tel 073 -532 55 10, Fax 073 - 532 55 60 HYPOTHEl<EN

PENSIOENEN

VERZEl<ERINGEN

Alles vers uit eigen bakkerij ~

GC>-v.E;~ G:E;F:.F.EJST

t>B ..

Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929


AL 35 JAAR G'68 MAASDONK Ook al is deze naam, G'68 Maasdonk, nog vrij nieuw, er wordt al weer 35 jaar gevolleybald in Geffen en omgeving. Wat een paar enthousiastelingen op 4 november 1968 zijn begonnen is uitgegroeid tot een gezellige vereniging met bijna 100 leden. Dit heuglijke feit vierden we op 8 november met onze eigen leden en de jeugd kreeg hierin speciale aandacht. Voor de jeugd C en onze mini-volleyballers was er een spmiieve spellenmiddag en voor de andere leden was er een buffet en 's avonds een feest in de sfeer van de Sixties. Wat ook alweer bijna te gebeuren staat is het jaarlijkse scholentoernooi voor alle kinderen in de groepen 6 en 7 van de basisscholen in Maasdonk. Vorig jaar deden er 174 kinderen uit heel Maasdonk mee Groep 7 zal het 'gewone' volleybal spelen, alleen dan in teams van 4 personen. Groep 6 zal het circulatievolleybal spelen, een vorm van volleybal die speciaal is ontwikkeld voor jongere kinderen, met veel beweging en veel spelplezier. Zij zullen hier via hun juf of meester nog meer van horen, maar we roepen nu al iedereen op om vooral mee te doen aan dit sportieve en gezellige toernooi. Dit zal plaatsvinden op vrijdagmiddag 21 november van 16 tot 18 uur in sporthal de Geer. Verder zijn we altijd op zoek naar nieuwe leden. Op dit moment zijn we vooral op zoek naar meiden tussen de 16 en 20 jaar om onze dames 2 en 3 te versterken. Ook de heren recreanten zouden graag wat nieuwe mannen tegemoet zien. Maar ook als je niet in deze groepen valt ben je zeker welkom hoor. Kom gerust een keertje langs op een van de trainingen op vrijdagavond in de Geer (je mag 3 keer gratis meetrainen om te kijken of het wat voor je is). Ook kun je bellen met Ron van Duren (073 5322607) of Dave Verstegen (06-16610655) voor meer informatie.

Begroting 2004; de broekriem aanhalen Kleine gemeenten hebben het financieel niet gemakkelijk. Vanwege bezuinigingen bij het Rijk moet de gemeente Maasdonk het volgend jaar met ruim 200.000 euro minder doen! Tóch zullen bij ons in 2004 de gemeentelijke belastingen slechts trendmatig verhoogd worden. Dat wil zeggen een kleine verhoging als gevolg van de inflatie. Meer niet. Dit hebben wij zo vastgelegd in het coalitie-akkoord. Het College is nu aan zet. Zij moet proberen het huishoudboekje op orde te krijgen. Geen dankbare taak; vaak moetje dan mensen teleurstellen. Maar ... de tering moet naar de nering worden gezet. Ook Maasdonk moet de broekriem aanhalen. Net als u en ik. De VPM vindt dat de normaalste zaak van de wereld. Nieuw talent gezocht Zoals u weet is de VPM altijd op zoek naar nieuw politiek talent. Niet alleen vlak voor de verkiezingen, maar ook in de tussenliggende periode. Ben j ij nieuwsgierig, neem dan contact met mij op of met een van mijn collega-visitekaartjes. Rien Oomens rfoomens@planet.nl, tel: 532 4779 Hans Hendriks hans .hendriks@home.nl, tel: 532 3878 Charles van Herpen charlesvanherpen@hetnet.nl, tel: 532 4628 Vooruitstrevende groet, Charles van Herpen.

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Bergstraat 26a, tel. ( 0 3) 532 1544 Advertenties: Tolweg 7, tel. (0 3) 5322243 Redactieadressen: Tolweg 7, en Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat 22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26a, (073) 5322586

Groen licht voor het Centrumplan!

In haar vergadering van 28 oktober jongstleden heeft de gemeenteraad van Maasdonk een historisch besluit genomen; het licht werd op groen gezet voor het Centrumplan Geffen. De VPM feliciteert alle betrokkenen met dit wijze besluit en in het bijzonder haar wethouder Eduard van Heese. Het deed mij deugd dat alle fracties unaniem, dus óók de oppositiepartijen Paiiij Maasdonk en Dorp Vinkel, instemden met het plan. 22

De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenldanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.


Ja, dat doen

we allemaal!

Aan- en verkoop zekerin

www.lmv.nl

L /

Dorpsplein 13 Geffen ~~ 73) 532 32 6,1

l ■.·1

PAR!JNERS BV Makelaardij Assurantiën

~ LMV

Hypotheek ®adviseur

RIJWIELEN

c;j_Jonde4S

o.a. Gazelle _ _ _ _ __

TANKSTATION "a v1 lftA Vervoer voor ziekenfonds -busie

• begrafen issen en crematies waar u ook verzekerd bent.

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

• persoonlijke en deskundige begeleiding • vrouwelijke medewerkers

Kleding verander- en reparatiewerk. 11

BENILDA 11

Molenberg 6, te/.(073) 532 48 50 5386 DA Geffen/ Maasdonk Tel.: 0412 - 64 24 54 073 - 522 42 86

DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

~ - de Kinderen

v.021,

Geffen, tel. 073 - 5325551

maandag t/m vrijdag 13.00 - 19.00 uur zaterdag 8.30 - 17 .00 uur

Maandag, Dinsdag, Donderdag, Vrijdag: 09.00 - 12.00 uur andere tijden na tel. afspraak.

Loonbedrijfen Grondverzet

Gebr. van Erp OSS

GEFFEN

(0412) 62 22 13

(073) 532 19 95


Hanegraaf B.V. , Geffen

Bouwen ... een persoonlijke zaak!

Bedrijvenweg 4. 5386 KA Geffen Tel. (073) 5322001 Fax (073) 5325068

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN

u]=11

Bouwbedrijf van Erp Geffen b.v.

HAGEKO GEFFEN STALEN

KOZIJ NEN

OP

MAA T

LIJ -

(,!) .

I ._ LI <L

I

Richard Hanegraaf

Bèdriivenweg A 5386 KA Ge!kn

De Zolder 1 - 5386 LG Geffen- telefoon (073) 532 36 68- fax (073) 5325552 www.vanerpbouw.nl

Tel:

073 • 532 O< 81

Fox: lll:l- 532 50 68

Mob;el; 06 - 531 624 33

WIHABO DRU KKERIJ

!X

Voor al uw fo mili e- verenigings- en rio..., elsd rukwerk. Fami liedruk werk keuze uit 7 col lec es Met opg aaf van iuiste do il, -

AUTOMATISERING

bii geboor ekoort jes , d rukkosten g rc· s.

Dorpstraat 46 5386 AN Geffen Telefoon: (073) 534 13 25 Telefax: (073) 534 13 23 E-mail: info@levix.nl www.levix .nl

Gratis persoon lij foto-a lbum bi i geboorteKc:::i - es. Ook voor kop ieerservi ce kunt u bq ons terec h·_

Kleurenkopieën en kleurenprinten tot A3. Grootformaat plotten tot 150 cm breed. Kopiëren van bouwtekeningen. Heesterseweg 13 - 5386 KT Geffen Te l (073) 532 26 84 - fox (073 ) 532 47 95 e-mail: drukkerq @wihob o. 1 - in tern et : wwwwi habo.nl

www.levix.nl

v.d. Bosc

. Wanrooy

V.O.F.

I N T E R I E UR S

K E U K E N S

* Ambachtelijke keukens naar uw wens gemaakt * Dealer Nieburg en RWK Keukens * Keukenrenovatie * Vervanging inbouwapparatuur (gratis ingebouwd)

Bezoek onze showroom na telefonische afspraak. DEALER:

C1000 ♦ Openingstijden:

van Herpen

Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

,,,

Ma_ t/m do 8.00-20.00 uur VnJdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

rt:\

AUTO-EN ~ MOTOR RIJSCHOOL

P. DE KIJIEIN Tel. : (073) 5324658 Autotel. : 06 - 53184263

SIEMENS

imperial

xom Mt l i!CH!IH Dit OVt!IUIGi

:M:iele

Kerkstraat 25, Nuland Telefoon 073- 5322774 ~u"'o

R~!Y.!J}!.iYs. .JJ,

~ ~

'=/';!

~<,;-·EN ,,,o#'

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. ,Renovatie projecten. Tel 073 532 34 69 Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spuitwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl