Torenklanken 2003 - nr 17

Page 1

41 e jaargang I nummer 11 I oktober 2003

sekretariaat: redaktieadres: adve rtenties : bank: druk: oplage:

Bergstraat 26A, te lefoon (073) 532 15 44 Tolweg 7 en Ve ldstraat 13 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabo bank nr. 11 .58.03.009 - giro v. d. bank nr. 1139113 WiHaBo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

-~~~~~~~~-~~-~~;.

VOGELVERENIGING ZANG EN KLEUR Op zaterdag 1 en zondag 2 November 2003 organiseert vogelvereniging "Zang en Kleur" uit Geffen weer haar jaarlijkse vogeltentoonstelling, welke zal worden gehouden in de zalen van de Gouden Leeuw aan de Dorpstraat 5 te Geffen. Op deze tentoonstelling zullen diverse soorten vogels in diverse soorten kleuren worden tentoongesteld. Alle op deze tentoonstelling aanwezige vogels zijn eigen kweek vogels van de leden van vogelvereniging "Zang en Kleur". Ook is er een aparte tentoonstelling van de eigen kweek vogels van de jeugdleden. De tentoonstelling zal worden geopend op zaterdagavond 1 november 2003 aanvangende 20.00 uur. Tijdens de opening op zaterdagavond 1 november 2003 zal ook de secretaris van vogelvereniging "Zang en Kleur", de heer P(eter) H.T. Verkuijlen, worden gehuldigd in verband met zijn 25 jarig lidmaatschap van Vogelvereniging "Zang en Kleur" , alsook zijn 25 jarig lidmaatschap van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Verder is er op deze avond een gezellig samen zijn waartoe diverse vogelliefhebbers door "Zang en Kleur" zijn uitgenodigd. Iedereen is op deze avond van harte welkom om de tentoongestelde vogels te komen bekijken en de secretaris met zijn jubileum te feliciteren. Ook is er nog de mogelijkheid om op zondag 2 november 2003 de vogels te komen bekijken. De tentoonstelling is op deze dag geopend van 10.00 uur tot 17 .00 uur. De toegang is op beide dagen gratis.

ROAPLIEDVERKIEZINGEN 2004 'Ik wil wel miauw, wà wà wà moe'k daor aon doen.'

1

Het Roaplied van het afgelopen carnavalsseizoen kan bijna niemand ontgaan zijn. De swingende Zuid-Amerikaanse klanken en de pakkende tekst zorgden door heel Rottenrijk voor een opperbeste carnavalsstemming en het lied van Bim1este Buiten vormde dan ook een mooie laoon op elf jaar Roapliedverkiezingen. Dat de opleving van het ·evenement niet eenmalig was blijkt inmiddels uit de vele aanmeldingen voor de volgende editie, die op zaterdag 17 januari moet plaats vinden in de Gouden Leeuw. De kartrekkers zijn intussen al weer VQlop in de weer om er opnieuw een doorslaand succes van te maken. Veertien deelnemende groepen hebben zich al aangemeld en daarmee zit de avond al bijna aan zijn plafond. De organisatie wil niet meer dan zestien groepen laten optreden, dus wie nog mee wil doen moet snel zijn. De inschrijving sluit op 1 november en kan bij Gerard van der Heijden (5323076), Chrisjan van Dinther (5320755) of Mariëtte Vos (5325411). Het roaporkest zal zorg dragen voor muzikale ondersteuning van groepen die zelf geen muziekinstrumenten bespelen en een selecte groep componisten is ingeschakeld om deuntjes op papier te zetten. De verkiezing van het beste Geffense carnavalslied is een niet meer weg te denken onderdeel van het carnaval in het Rottenrijk. Op naar de tweeëntwintigste aflevering. De organisatie

'

KOPY INLEVEREN VOOR: 8 november (geldt ook voor e-mail kopy) verschijnt over 3 weken redaktie adres Tolweg 7 & Veldstraat 13


REGI(!. Á .; BANK 7 DE BANKIERDIEJE KENT U kunt bij ons terecht voor: • privé- (betaal-)rekening * met euro-pas (met pincode en chipper) * met creditcard ,:, rood staan met privé-limiet * een speciale jongenrenrekening

• lenen * persoonlijke lening ,:, doorlopend krediet * financieringen voor auto/boot/vakantie? * mix-krediet (lenen en beleggen)

• sparen * direkt opvraagbaar ,:, belastingvrij sparen * bedrij fs sparen * deposito's / vaste termijn * automatisch sparen

• hypotheken * lineair / annuïteiten ,:, spaar / leven / krediet * aflossingsvrij * combinatiehypotheken * beleggingshypotheken ,:, hoog-/laagconstructies * met (premie-) depot

• beleggen * beleggersgiro * beleggingsfondsen ,:, spaarfondsen ,:, dividendfondsen "-' mix-fund * rechtstreekse beursaankopen * veel vrijheid en lage kosten

• verzekeren ,:, voor personen * voor bedrijven * pensioenen en lijfren te * zorgverzekeringen * gunstige voorwaarden * een onafhankelijk advies ,:, diverse maatschappijen

Onze openingstijden: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 09.00 - 12.15 en 13.15 - 17.30 uur 09.00-12.15 en 13.15 - 19.00 uur vrijdag zaterdag 70.00 - J3.00 uur en voorts op aJ:çpraak

111

VAN HEESE

www.lmv.nl

Café - Zaal 't Haasje

~ LMV

PARTNERS BV

Dorpsplein 13 Geffen ~ (073) 532 32 64

Makelaardij Assurantiën

Hypotheek ®adviseur

4

,. \

Bouwen op

voor bruiloften, partijen

en vergaderingen Tel.: 073 - 53215 20

V

vertrouwen

■ ■ ■ ■ ■ ■

·=

FOTO~

c:tl~ ....... :__~~

11\,,.r

Tolweg 2 5386 BZ Geffen tel/fax 073-5325789 E-mail: cinerentgeffen@wxs.

Gebr. van Wanrooij

Bouwbedrijven

Broeksc raac 2, Postbus 4, 5386ZG Geffen Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 0ï3 - 5340499 Incerner: www. vanwanrooij.nl

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *IJZERWAREN *TEGELS *BOUWMATERIALEN *GEREEDSCHAP *VERF *HANG- EN SLUITWERK *TUIN- EN LANDBOUWZADEN *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN *SIERBESTRATINGSMATERIALEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 09.30 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u Zondag 11 .00 u LITURGISCHE KALENDER: Vr. 31-10 12.30 u Huwelijksviering Eric Romme en Claudia Schippers 14.30 u Huwelijksviering Ingeborg de Haas en HermenVorstenbosch 19.00 u * H.Mis m .m.v. Ouderenkoor Za. 01-11 19.00 u H.Mis mmv Passe Partout (+ kinderkerk) Zo. 02-11 09.30 u is er geen H. Mis 19.00 u Allerzielenviering mmv WIK enGK Ma. 03-11 19.00 u * avondmis Vr. 04- 11 19.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor H.Mis mmv Jongerenkoor H-G Za. 08-11 19.00 u ( +kinderkerk) Zo. 09-11 09.30 u + H.Mis. m .m.v. Gemengd Koor M a. 10-11 19.00 u * avondmis Vr. 14-11 19.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor Za . 15-11 19.00 u H .Mis mmv Bandola's (+ kinderkerk) Zo. 16- 11 09.30 u + H.Mis mmv Gemengd Koor M a. 17-11 19.00 u avondmis

* = dienst in de kapel + = t.v. uitzending naar de Heegt DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 4 november om 20.00 uur in het Patronaat (ingang pastorie achterom). Die keer daarop is het op dinsdag 2 december . Contactpersoon: Babette Romme, De Doelen 1, tel. 5323469. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERING EN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven op de pastorie. Dat kan telefonische (5321216) elke voormiddag van 09 .00 - 12.00 uur of op de spreekuur-tijden; u kunt de voice-mail inspreken of e-mailen. U krijgt daarna de benodigde informatie toegestuurd . llSINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 1 .30 - 20.00 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 532 2298. Er liggen ook opgave enveloppen achter in de kapel en in de kerk.

ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL" Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 532 4160. KERKBALANS 2003: "Ruimte geven" Hartelijk dank voor uw bijdragen. We mochten € 26.270,00 ontvangen. Meedoen is belangrijk, elke gift is welkom! U kunt uw bijdrage overmaken op giro 1117393 ofRaborek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2003. BEREIKBAARHEID PASTOOR SCHEEPERS Spreekuur: woensdag van 18.00 - 18.30 uur en vrijdag van 09.30 - 10.00 uur. (om afspraken te maken, iets op te halen of een korte hulpvraag). Voor uiterste spoed: pastoor: tel. 06 - 533 64 310 e-mailadres pastoor: pastoor.scheepers@levix.nl e-mailadres diaken: diakenvanherwijnen@hotmail.com internetside parochie: www.parochiegeffen.nl PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE woensdag 29 oktober: van 12.00 - 14.00 uur: le bijeenkomst voor de communicanten en de gastouders in het parochiecentrum. Week van 24 nov. t/m 28 nov.: gastouderbijeenkomst communicanten bij de gastouders thuis. ZIJ DIE ZICH VOORBEREIDEN OP EEN KERKELIJK HUWELIJK 21 november 2003: Maijo Bussen Mike Krijnen 12 december 2003: Jacqueline van der Heijden en Erik van Nistelrooij WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 14 oktober 2003: Jo van Lent, 60 jaar 17 oktober 2003: Jo van der Heijden, 76 jaar PROGRAMMA VAN HET JUBELJAAR 2003 1 november 16.00 uur Gebedswake met jongeren ALLERZIELENVIERING Op zondag 2 november 's avonds om 19. 00 uur herdenken we de overledenen van het afgelopen jaar. In een stemmige viering met muziek door fanfare W.I.K. en liederen door het Gemengd Koor bidden we voor de zielenrust van en hen die ons zijn ontvallen en vragen we om steun en h·oost in de lege, verdrietige dagen van alle nabestaanden. De kinderen kunnen op gepaste wijze herdenken in de Kinderkerk. De werkgroep Avondwake verleent haar medewerking aan deze viering. De nabestaanden van de 40 overledenen van dit jaar b i j-


UITVAARTVERZORGING

VAN LITH B.V. Docfalaan 2 (hoek Julianasingel) 5342 HZ Oss Telefoon 0412 - 623173 Fax 04 12 - 64 11 55 -

Maarten van der Dussen

mogelijkheden voor thuisopbaring zwarte en grijze rouwauto mannelijke en vro uwelijke uitvaartbegeleiders gratis informatieboekje/wi lsbeschikkin g op aanvraag gratis voorlichtingsavonden/informatieve gesprekken erkend lid va n de Ned. Unie van Uitvaartondernemingen professionele nazorg

Bouw

Buro

Wilgenstraat 6

5386 GL Geffen

Tel.: 073 - 53412 94 Privé: 073 - 534 12 92 E-mail: bb.dussen@planet.nl

Beheerder "Stadsmortuarium Oss" , "Mortuarium Nistelrode" , "Mortuarium Herpen" , "Mortuariu m Oijen"

Gespecialiseerd in: , Exclusieve gezichts- en • Blendtherapeute lichaamsbehandelingen , Huidtherapeute Pakkingen (billen , buik, borsten, handen, voeten)

$CHOQ- NHE!DS S,<\LON

Met een cadeaubon kom Je pas echt mo01 voor de dag.

Hier had uw advertentie

• Permanente Make-Up , Make"Up workshops

kunnen staan

ADMINISTRATIE

& ADVIES

MAASDONK

UW PARTNER IN ADMINISTRATIEVE EN FISCALE DIENSTVERLENING

Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouwen tegenkomt!

Het adres voor: e verzorging van uw administratie, loonadministratie, jaarrekening e verzorging van alle fiscale aangiften e startersbegeleiding e advisering en bedrijfsbegeleiding Administratie & Advies Maasdonk heeft een passende oplossing voor al uw vraagstukken. lid van

Administratie & Advies Maasdonk Kastanjelaan 44

5382 KD VINKEL tel: 073-5326056 e-mail: huubclement@cs.com

9$

1

Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP Bredeweg

13, Geffen Tel. : 073-532296 l

Ja Re Installatie- en Adviesbureau bv

Centrale verwarming Gas-Water-Sanitair Energie - Advisering Gaswasd rog ers

H. VAN ZANDVOORT ELECTROTECHNIEK B.V.

E-mail: hvzandvoortelectro@hetnet.nl Magnolia 18 - 5386 EP Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86 GSM 06 55 783 873

Papendijk 14b 5386 EC Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE .NL

Onde rhoud aan gastoestellen Onderhouds abonnementen gastoestellen

Wij maken EPA Rapporten hiermee krijgt u extra subsidie


gen een persoonlijke uitnodiging. Een gedachtenisprentje met alle namen wordt u aangeboden in de viering. Na afloop van de viering worden lichtjes geplaatst op de graven en bij het columbarium. PAROCHIEAVOND Op vrijdag 17 oktober hebben we jaarlijkse dank-avond gehouden voor alle parochiemederwerkers. Het was deze keer een gezellige buurt- én dansavond, want René en Toos van Lent sponsorde het Belgisch orkest "Gene Dorsey Band"! Pastoor Scheepers dankte alle medewerkers voor hun altijd tomeloze inzet. Mede daardoor kan binnenkort de afronding van de nieuwe absouteplaats op het kerkhof, plaatsvinden. Even als andere jaren werden enkelen extra in de bloemetjes gezet: Wim van Herwijnen, onlangs 10 jaar diaken, die zich inzet voor doop, huwelijksvoorbereiding, als voorganger en assistent in de vieringen. Trudy Wijgers, die jarenlang de administratie bijhield van de huwelijks- en jubielumvieringen. Cisca Jonkergouw, die heel trouw wekelijks de bloemversiering in de kapel verzorgt. Sjan Egelmeer, actief in de vormselgroep en het JOP, lid van Passe Partout en altijd bereid om mee te helpen, waar dat nodig is. Tiny van der Doelen (uit de Elst), jarenlang collectant en elke zondag communie-uitdeler bij het Gemengd Koor boven. Als kind was hij al misdienaar en dat deed hij maar liefst tot z 'n 39e jaar! Rien van Zantvoort, hij was oud-kerkbestuurslid, grafdelver en verzorgde jarenlang de administratie rond de begraafplaats. Hij is al meer dan 50 jaar lid van het Gemengd Koor. Vervolgens werden alle leden van de ve1jaardagsactie in "het licht" gezet. De verjaardagsactie is afgesloten, u leest meer hierover, elders in Torenklanken. Dank aan Fia en Cor Heijmans voor de perfecte organisatie en alle medewerkers die maandelijks de Geffenaren bezochten en geld inzamelden voor het goede doel!

wij verzorgd hebben die zaterdagavond tijdens Effe naar Geffe. Zoals je misschien nog wel weet, regende het op dat moment behoorlijk hard, de regen was binnen een mum van tijd door onze uniformen heen gedrongen, maar we gaven niet op! Els vond dat zo zielig dat het minste wat ze kon doen, was iets terug te doen. Els, namens muziekvereniging WI.K. hartelijk dank voor deze gulle gift, het is fijn om te weten dat op het moment dat wij met kippenvel staan, er mensen zijn die ons wat warmte schenken. Wij hebben het optreden ondanks de regenval graag voor je gedaan!! Donateuractie 9 tm 15 november Ja, een jaar vliegt voorbij ... zowel voor jou als voor onze muziekvereniging. De jaarlijkse donateuractie staat weer voor de deur, een actie die bij onze vereniging niet meer weg te denken is, want waar zouden we zijn zonder de enorme steun van vele Geffenaren: nergens! Voor het in stand houden van onze vereniging is deze actie o zo belangrijk, denk bij voorbeeld maar eens aan alle muziekwerken, uniformen, instrumenten die aangeschaft of gerepareerd dienen te worden! Na vele j aren donateuractie weten we inmiddels dat Geffen onze muziekvereniging een warm hart toe draagt, ook dit jaar hopen we weer op die warmte te rekenen. Je bent donateur van W.I.K. als u een bij dra ge geeft van 3 euro, zeg je, nou 3 euro vind ik wel veel, dan mag je

t:~~& iiil/:;·:'..·l~

ekker ·& ... Sfeervo . ·.

.:

.

.

_

..

'

extra aanbieding L1a11

Ó t/m 8 november

waldkornb1·00,l 400 gmm /\I LZIEKVERENIGING .. \Villen Is Kunnen"

'effen

van

1l25

voor

0.75

W.I.K. Nieuws Geffenaar van Jaar bedankt! De Geffenaar van het jaar, Els van der Heijden, heeft onze vereniging een warm toegedragen door het schenken van een geldbedrag als dank voor het optreden dat 5


van der Sangen Tuinhout

Kloosterstraat Se

5386 AR Geffen Tel: 073 - 5321683 Fax: 073 - 5325150

- Tuinhuisjes - Schuttingen - Speeltoestellen - Vlonders - Tuinmeubelen - Dierenverblijven - Accessoires Eventueel op maat gemaakt Ook uw adres voor al uw TUINHOUT

* BLVEMEN

* PLANTEN * B'RUIVSWE'RK

maandag t/m vrijdag 8.30-1 8.00 uur. Zaterdag 8.30-16.00 uu r Bosschebaan 53, Heesch (Achter restaurant "De Lucht") tel. 073 -5321235 / 06-54375280 fax 073-53201 38

• Peter Lemmens Assurantie-adviesbureau

• •

*

* CAVEAUARTIKELEN

Verzekeringen Pensioenen Hypotheken

• •

Tel : 073-5327165 Fax: 073-5327366 E : aab.lemmens@betnet.nl

- PEDICURE -

GRAFWERK

Midden Klein Bedrijf Agrarisch Pa11iculier

voo r álle zek erheid!!

...111"111-.:1.

Arianne van Haaren .,.. •.: Molenstraat 28 a 5386 AB Geffen Tel: 073 - 532 54 19

WO ON- & TUINDECO RAT IE DORP STRAAT 52

Voetverzorging diabetici - Voetreflex massage - Cosmetische voetbehandeling Aangesloten bij de Landelijke Organisatie voor de Voetverzorger

uiteraard ook minder geven. Onze muziekvereniging zal als dank aan alle gevers een eindejaarconcert geven op 28 december aanstaande in zaal de Gouden Leeuw. Bij voorbaat alvast hartelijk dank voor het mede in stand houden van onze muziekvereniging. Paukenist( e) gevraagd

Onze fanfare zit met de handen in het haar, ze willen zo graag vooruit maar zonder een paukenist( e) is dat enorm lastig. Hij of zij is degene die een muziekwerk compleet kan maken, de pauken zijn voor een fanfare een belangrijk onderdeel, net zoals alle andere instrumenten binnen de fanfare. Bij sommige concoursen krijgt de fanfare minder punten omdat de paukenist(e) ontbreekt. Wij doen dus een beroep op JOU! Deule jij dat is iets voor mij , paukenist(e) bij de fanfare aarzel dan niet en informeer 5324303 of loop eens binnen tijdens een repetitie op woensdagavond in Klavertje Vier van 19.30 uur tot 21.00 uur. Uiteraard mag je als paukenist(e) zijnde de overige slagwerkers bij de fanfare ondersteunen met diverse slagwerlànstrumenten op het moment dat jij als paukenist( e) even niet te drummen hebt. 6

GEF FEN

07 3 ·53 2 49 5 7

O PEN D IN SDAG TOT E'-J MET ZAT ERDAG l 0.00 · 17 .00 UUR

Twijfel nou niet en reageer ook al ben je van middelbare leeftijd!! Wil jij een serenade regelen voor je ouders van W.I.K?

Wist jij dat onze muziekvereniging graag een serenade brengt als jouw ouders (of opa en oma) hw1 50 jarig huwelijk vieren?!Of als jouw bedrijf, vereniging een jubileum te vieren heeft?! Nee?? Wat je dan moet doen om ervoor te zorgen dat WIK een serenade komt brengen? Bellen met onze secretaris, Robert Schuurmans 5324303. Let Op, de feestgangers dienen uiteraard wel binding te hebben met Geffen, maar dat had je vast al wel begrepen .. . Agenda

02 nov fanfare verzorgt MIS Allerzielen 9 t/m 15 nov donateuractie 21 dec Kerk - Kerstconcert in samenwerking met Geffense Koren 28 dec eindejaarsconcert Muzikale groet, Muziekvereniging WIK


EFKES BUURTE MÈ ... de 100-jarige Mina van Schijndel-van Gogh

Haar 100e verjaardag was een geweldige dag met veel verrassmgen ... Mina van Schijndel uit de Pastoor v.d. Kampstraat heeft op zondag 5 oktober jl. alles rustig over zich heen laten komen ... de verzoekplaatjes : Ons Lief Vrouwke, Lilly Marleen en Pompzwengel-muziek. .. de aubade van fanfare WI.K. met een optreden van de majorettes ... het (getipte) Sint Joris gilde, dat de vendelgroet bracht... de felicitaties van pastoor Scheepers via de kerk.radio (waar ze trouw naar luistert) en het "Lang zal ze leven" gezongen door het gemengd Koor na de H.Mis ... de schriftelijke felicitaties via de secretaris van Hare Majesteit de Koningin en van May-Weggen, de commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Brabant. .. het gebak met de 100 erop ... de waslijn vol kaarten van familie, vrienden en bekenden .. . de bloemen van "Drees" (SVB) .. . de kaart va n Cor Swanenberg met de tekst: van harte gefieleseteerd mè ouw honderdste en dè ge nog dik meugt verjeure ... het bezoek van d'n burgervader, de pastoor, de diaken en d'n dokter... de rozen van de ldeinkinderen ... de prachtig versierde straat met aan elke boom (8 0 in totaal!) een gouden bloem en de vlaggen in top ... de komst van alle buurlui ... de 41 feestende kinderen, ldein- en achterldeinkinderen (waarbij de grabbelton het meest in trek was) in de vijf tenten naast en achter het huis ... en met nog in het verschiet: een jaar lang, elke maand een boeket bloemen van de kleinkinderen ... Mina van Schijndel geniet een prachtige oude dag. Ze wordt perfect verzorgd door haar drie thuiswonende ·mantelzorgers' Jan, Tonny en Wim met hulp van de andere gezinsleden en de thuiszorg. "Er moet altijd iemand thuis zijn". ' s Nachts is het de beurt aan Jan en Wim om op te staan als moeder naar het toilet moet. Tonny staat 's morgens vroeg op om haar aan te ldeden en te wassen. Moeder van Schijndel heeft een vast dagritme: na het ontbijt, koffie drinken in de voormiddag en een sinaasappel. Om 12 uur een boterham met altijd een gekookt ei! Daarna even rusten. Om half zes na de middag warm eten en ' s avonds om kwart over 11 naar bed. Het lopen gaat moeizaam en de schommelstoel zorgt ervoor dat ze gemakkelijk kan gaan zitten. Tonny demonstreert hoe de verrijdbare lift werkt om haar op te tillen. "Alleen heb ik te weinig kracht om haar uit haar stoel te tillen". Mina is goed bij de tijd; ze leest de krant hardop. Ook worden dagelijks de dialectische gezegden uit de Brabantse Spreukenkalender voorgelezen. ''Acht van de tien spreuken kent ze" vertellen de kinderen.

"Ze draagt ook vaak oude verzen voor, die we dan proberen op te schrijven" zegt Tonny. "Soms ontbreekt een enkel zinnetje, maar het is wonderbaarlijk dat ons moeder dat allemaal nog uit baar hoofd kent!" Ze zegt een toepasselijk vers op: Het oude jaar is ras gevloden, met alles wat het bracht ligt met zijn glans en zorgen, weer in den eeuwen nacht. Nu rijst er weer een niorgen, met nieuwe gloed en glans met vele nieuwjaarswensen, aan 's hemels held 'ren trans. Een 100-jarige heeft vele nieuwe ontwikkelingen meegemaakt: de auto, t.v. en radio, telefoon, computer en fax. Toen ze een aantal jaren geleden een fax aanschaften, waar zomaar berichten uit tevoorschijn kwamen, zei moeder van Schijndel: "De wirreld zal nie lang mer bestoan!" Met de woorden: "Houd oew goed" neem ik afscheid van deze 100-jarige moeder, oma en overgrootmoeder en haar antwoord is: "Ik zal 't proberen...... !" Proficiat!

TOREN"KLANKJE" Jeetje Mina: 100 jaar! 7


-, -

A.

1

ROND DE DORPSPOMP

~

Over de drempel gekomen van cafĂŠ Govers zag ik de gasten al zitten met een groot rapport. "Het voorstel inzake het Centrumplan Geffen." De vorige Dorpspomp werd dan ook snel over de drempel geveegd. Er was niks aan af te dingen of te corrigeren. Al moest dan (" Muggezifsters" ) Compostella met een EL en fusio's worden gwijzigd in refugio's. Onmiddellijk werd onze bijzondere gast aangekondigd wethouder Eduard van Heese. Over de drempel met dat "Nieuwe Plan". Wethouder Eduard wilde daar wel het een en ander over vertellen. Er zijn twee complexe plannen, twee projecten in te vullen: 1. Het Centrumplan rond Aloysiusschool, Seniorenwoningen Harrie-Schoutenstr. en Lambertusstr. en het daarh1ssen liggend perceel to taan "De Heegt", verder het "Groene Geerplein" aan de Veldstr. en het "Geitenweitje" achter de Kantine aan de Elzendreef en het perceel "Klavertje Vier. (Op het geitenweitje wilde Jan van Vucht al geiten houden, nou wordt het wellicht een melkkoe) 2. Betreft de locatie Mariaschool Bonkelaar en Handbalvelden. Hier moet het Multifunctioneelcentrum worden gebouwd voor de Basisscholen de Peuterspeelzaal en diverse verenigingen met 20 appartementen/woningen. Voor het gemaak noemen we 1: Het centrumplan en 2 Het Multifunctioneel centrum. Beide plannen zijn nog in de voorstel-fase. Alles moet nog worden uitgewerkt in tekeningen enz. En er zijn keuze-mogelijkheden. Wat betreft het Centrumplan zal er samenwerking moeten zijn tussen de eigenaren van gronden en bestaande gebouwen. De gemeente Maasdonk en woonmaatschappij Maasland, die "De Heegt" en alle seniorenwoningen beheert met de gronden eromheen. In het Centrumplan zijn totaal 91 wooneenheden voorzien.voor starters, huurwoningen, seniorenwoningen en koopwoningen of bouwkavels. In de diverse voorstellen wordt de Aloysiusschool afgebroken en ook de seniorenwoningen. Op de plek van Cl000 komen nieuwe winkeleenheden, en op het terrein van de Aloysiusschool komt een nieuwe ruime C 1000 met voldoende parkeerplaatsen met aan- en afvoerweg achterom en bovenop een aantal appartementen. De oude seniorenwoningen worden afgebroken en vervangen door nieuwbouwcomplexen, twee of drie hoog. "Klavertje Vier" intussen helemaal 'uitgeleefd" gaat plat en hier zijn bouwpercelen voorzien. Het zal moeilijk worden om het groene Geerplein en het Geitenweitje te ontzien. 8

In 1991 is wel een voorstel aangenomen om deze ruimtes vrij te laten, maar dat hield verband de mogelijke aanbouw van een Gemeenschapshuis aan de sporthal en de daarvoor nodige parkeergelegenheden. Dat plan is vervallen en dus is er nu ruimte voor woningen. Een deel ervan zal zeker nodig zijn om het aantal vastgestelde woningen te halen . Anders moet men te hoog bouwen of komen de vrije woningen te dicht op elkaar. De discussie over meer lucht, de groene long rond "De Geer" zal nog wel even duren. De uitgangspunten zijn zeer duidelijk. Veel zal afhangen van het KOSTENPLAATJE; elke m2 bouwgrond brengt veel op. Ook het aandeel van woonmaatschappij Maasland kan van grote invloed zijn. Hoeveel van de grote reserves, die in Maasdonk en elders zijn opgebouwd, wil de woonmaatschappij inzetten. De woonmaatschappij kan zelf projectleider worden of als zodanig participeren. (Geloof maar dat Combinatie- Bouwmaatschappij van Wamooy - van Schijndel ook al op plannen broeden, aldus vermoedt de stamtafel). Bouwmaatschappijen krijgen echter pas kansen als de beide projecten totaal zijn ingevuld. Project 2. Het multifunctionele centrum, met daarin minimaal 18 klaslokalen, de nodige vaklokalen, bibliotheek en personeelsruimten enz. met de mogelijkheid tot uitbreiding naar 24 lokalen en eventueel nodige bij ruimten. Het zal leiden tot afbraak van de Mariaschool en De Bonkelaar. Het vasthouden aan de voorgevel van de Mariaschool blijkt zeer veel belemmering op te leveren en is bouwtechnisch gezien niet houdbaar. (o.a de raampartijen deugen niet en de monument- waarde is zeer gering) Maar misschien kan er op het voorterrein een herinneringsmonumentje komen. Er moet immers een goede ontsluiting komen van het hele terrein. Dat kan alleen door een openbare weg. b.v. langs de pastorie (de mooie bomen blijven ! ! !) en kerkhof naar de spoordijk en zo naar de Kerkstraat. Boven het scholencomplex en de mutifunctionele gemeenschapsruimte (schouwburg, dorpshuis, aula) komen Âą 20 appartementen. Dat is goed voor de sociale controle. Het maakt het geheel levendig en gezellig voor de mensen met al die vrolijke kinderen. Dat wordt Prinsheerlijk wonen. Die 20 appartementen worden zo gebouwd, dat er evenhieel weer klaslokalen van te maken zijn en omgekeerd zijn een aantal klaslokalen weer om te bouwen tot wooneenheden. De plannen zijn schitterend. Er zal veel veranderen in Geffen. Er komen nog veel drempels . Veel inspraak- procedures. Eerst moeten de belangrijkste dragers van deze plannen er uitkomen; de gemeente Maasdonk, Woonmaatschappij Maasland, schoolbestuur Primair (die de scholen beheert). Provincie en Rijk en later het platform


der verenigingen, die gebruik gaan maken van de gemeenschapsruimte (die verenigingen moeten toch maar niet te veel eisen stellen), de peuterspeelzaal, de stichting zorg voor ouderen, de grondeigenaren en de belendende bewoners. Een droom wordt werkelijkheid. Door inbreiding van woningen in de kern Geffen en het grote aantal ouderenwoningen zullen deze plannen niet ten koste gaan van het bouwvolume en kan verder worden gewerkt met o.a. de uitbreiding van de RUN, immers het geïnvesteerde geld in die gronden zal rendabel gemaakt moeten worden. Gelukkig biedt medewerking aan het ontwikkelen van industriegebied "WAALBOS" ruimte voor meer woningen. Ook de plannen rond de Golfbaan kunnen doorgaan. Planologisch gezien is er geen bezwaar. De gemeente wordt geen participant. Het blijft dus volledig particulier initiatief. Alleen zal de gemeente eisen stellen t.a.v de openbaarheid, de variatie in de groenvoorziening en zal het geheel moeten passen in bestaande wegenstructuren en in toekomstige uitbreiding van fiets- en wandelpaden. De "Osse' golfclub zal zelf gronden moeten verwerven, bedrij ven moeten uitkopen enz. Dat alles zal medebepalend zij n voor de grootte van de golfbaan "GEFFEN". De komst van het industrieterrein het "Waalbos" en eventueel 'DE GOLFBAAN" is voor menigeen "een geschenk uit de Hemel" naar we hopen. Van stamtafel 187. oor op- of aanmerkingen de Prins tel. 0412640982. Volgende stamtafel 9 november. Weer in café GOVERS van 10.30 tot 12.00 uur met napraat tot 12.30 uur. Dan onder voorzitterschap van Gilbert van de Meulenreek en komt zeker "Karnaval' op de stamtafel. Ook U bent welkom: Gezellig, interessant, boeiend, hotnews en er valt mee te praten . De stamtafel kent geen DREMPELS.

Natuurlijk, ik had de fiets niet op slot gezet want dat hoeft hier in Geffen niet.. .! De fiets ziet er als volgt uit: Hereefiets - Merk batavus een paars met grijs frame - 28 inch wielen een sticker achterop van bike +. De fiets zag er zo goed als nieuw uit (dat was blijkbaar die persoon ook al opgevallen), en ik heb er verschillende weken voor bij mogen klussen. En overwerken om zo'n leuke fiets te kunnen kopen en op een aangename manier op en neer naar mijn werk te kunnen fietsen. Degene die deze fiets nu heeft weet natuurlijk niet wie ik ben en waar ik woon want mijn naamkaartje hangt niet aan de fiets. Wil degene die deze fiets heeft geleend, willen de ouders aan hun kinderen vragen die met deze fiets zijn thuisgekomen of. .. willen de kinderen aan hun ouders vragen die met zo'n fiets zijn thuisgekomen om deze fiets terug te bezorgen bij onderstaand adres. Terug te bezorgen bij: Frank van Dijk De Rosmolen 52, Tel: 073 - 532 27 16 U kunt de fiets gewoon bij de voordeur neerzetten aanbellen hoeft niet want de fiets plaats ik zelf wel weer achter mijn huis waar hij hoort te staan.

,, ...

POELIERDERIJ JO VAN DRUENEN

~

Broelmraat 8 • Geffen • tel. 073 - 5321493 • fax 073 - 5324173

ER IS WEER VOLOP VERS WILD!!! DUS OOK WEER ONZE OVERHEERLIJKE HAZENPEPER AMBACHTELIJK BEREIDT

EVEN BOODSCHAPPEN DOEN... Op maandagmiddag 20 oktober ging ik even wat boodschappen doen bij de C- 1000 in Geffen. Toen ik weer uit de winkel kwam bleek dat iemand mijn fiets had "geleend".

=C/Je amóar·htelijke specialist in 1vdrJ en gevo9elte 9


MAASDONK OUDERENPROOF 'OUD WORDEN DOE JE LATER', "MAASDONK OUDERENPROOF" REGEL JE NU !! NOG 3 WEKEN TOT DE STARTBIJEENKOMST. Alle 55-plussers uit de gemeente Maasdonk opgelet: de ouderenbonden van Geffen, Nuland en Vinkel nodigen u uit mee te doen aan het "Vitaal Grijs" project "Maasdonk Ouderenproof" In dit project gaan ouderen zelf aangeven hoe zij in hun gemeente zo prettig mogelijk ouder kunnen worden, nu en in de toekomst. Ze doen dat op basis van eigen ervaring. De eigen leef- en woonsituatie zullen ze onderzoeken en daarbij aangeven wat de gemeente en wat de zorg-, welzijn- en woonorganisaties moeten doen om het stempel ouderenproof te kunnen krijgen. Op 14 november 2003 wordt de startbijeenkomst gehouden. Deze vindt plaats in gemeenschapshuis de Meent te Nuland, aanvang 19.00 uur en sluiting 21.00 uur.

Startbijeenkomst met gedeputeerde Roel Augusteijn en wethouder Rini van de Ven. Op de startbijeenkomst zullen de gedeputeerde Roel Augusteijn en wethouder Rini van de Ven aangeven wat het belang is van Maasdonk Ouderenproof. Tevens hoort u meer de werkwijze van ouderenproof. Er komt een uitgebreide toelichting op 4 thema's die voor ouderen zeer belangrijk zijn: • wonen en woonvoorz1emngen • volwaardig mee kmmen doen en zelfbeslissend ouder worden • welzijn en dienstverlening • gezondheid en zorg Het is de bedoeling een paar weken na de startbijeenkomst aan de slag te gaan in 4 werkgroepen. Iedere werkgroep gaat één thema nader uitwerken. De werkgroepen zullen in 8 tot 10 bijeenkomsten toewerken naar een eindrapport met aanbevelingen. Binnen driekwart jaar wordt dat eindrapport "Maasdonk Ouderenproof" gepresenteerd. Geen vrijblijvende aangelegenheid Instellingen en organisaties waaronder de woningcorporaties, de RIGOM, de Thuiszorg en Zorg Voor Ouderen Maasland, èn de gemeente zullen de resultaten uit "Maasdonk Ouderenproof" gebruiken als fundamentele bouwstenen voor beleidsontwikkeling. Ze hebben daarvoor op 3 oktober 2003 hun handtekening gezet in het convenant Maasdonk Ouderenproof. Het project wordt serieus genomen en is beslist geen vrijblijvende aangelegenheid. Uitnodiging Iedereen van 55 en ouder ontvangt binnenkort via de gemeente Maasdonk een uitnodiging voor de start10

bijeenkomst. U bent daar van harte welkom, een kopje koffie staat voor u klaar. Doe ook mee, het gaat over uw eigen toekomst en welzijn. Daar kunt uzelf wat aan doen want: 'Oud worden doe je later', "Maasdonk Ouderenproof" regel je nu !! Initiatiefgroep Maasdonk Ouderenproof: Riet van Schaik, Sjan van Zantvoort, Cathy van Doorn (gemeente), Antoon van Zandvoort, Wim van der Linden, Piet van de Ven, Jos van de Ven, Willy Vos (ouderenproof-ambassadeur), Eric Dirkx (Rigom).

JONGERENDAG Jongerendag in Vinkel goed verlopen met 76 kinderen Op zaterdag 20 september werd er in De Den een jongerendag georganiseerd voor de basisschoolverlaters van Maasdonk 2003. Om 15.45 uur werden we verwelkomt in De Den en maakten we kennis met de kinderen uit Geffen, Nuland en Vinkel. Om 16.00 uur werden we verdeeld in groepjes en speelden we verschillende spelletjes zoals het Zweeds loopspel, wie de meeste liedjes kon zingen en maakte we een collage van foto's van beroemde mensen waarvan de namen geraden moesten worden door kinderen uit een andere groep. Om 17.00 uur was de tomatensoep warm en waren de broodjes met worst klaar. Die waren heel lekker. Om 18.30 uur begon het knock-out spel, dit was een soort kwis van ja en nee waarbij uiteindelijk één iemand de winnaar was. Om 19 .30 uur barstte het feest los en begon de mega disco. Er werden leuke liedjes gedraaid waar je lekker op kon dansen. De discotheek zag er erg mooi uit!!! Helaas kwam er om 22.00 uur een einde aan deze dag en kregen we nog als aandenken een sleutelhanger met kikker. Wij vonden het een kei leuke middag en avond en hadden elkaar een heleboel te vertellen over onze nieuwe scholen. Bedankt daarvoor! !!!! !

Schoolverlaters 2003

VERLOREN Ik ben op weg naar het Dameskoor in "Huize de Heegt", daarna naar de Gouden Leeuw mijn gouden ketting verloren (aandenken van overleden moeder). Wil de eerlijke vinder deze terug bezorgen? Joke van de Haterd Dr. Poelstraat 14, Geffen


op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen of de heer Van der Zalm. , N

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. E-mail: postbus5 @maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen burgerzaken). OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 -534 27 38. MILIEUSTATIO KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 073 - 534 27 38) . SPREEKUREN Burgemeester: PC.J. Boelens Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00

Wethouder J. A.M . Voermans Spreekuur na telefo nische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder E.J.A.M. van Heese Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 -534 21 00 Wethouder M.J.M. van de Ven Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 -534 21 00 BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens

POLITIE Op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 - 12.00 uur kunt u het gemeentehuis bellen (tel.nr. 073-5342100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken. CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00 NIETS IS ZO LOGISCH ALS BIOLOGISCH! Gif op groenten en fruit, genetisch gemanipuleerde sojabonen, vlees met BSE, massale 'ruimingen' door mond- en klauwzeer... Onze voedselvoorziening is nogal eens negatief in het nieuws. Veel mensen kiezen voor biologische producten. Het is niet bewezen dat deze ' veiliger' zijn, maar ze belasten het milieu onmiskenbaar minder en waarborgen ook het dierenwelzijn. U moet er wel even voor willen zoeken. Bovendien kosten ze iets meer dan hun ' gangbare' broeders. Biologische (of ' ecologische') producten zijn herkenbaar aan het EKO-keurmerk. Ze worden geteeld zonder genetische manipulatie, kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen en bevatten geen chemisch-synthetische geur-, kleur- en smaakstoffen en conserveringsmiddelen. Biologische producten worden gecontroleerd door Skal, de door de Nederlandse overheid aangewezen controleorganisatie. De biologisch-dynamische landbouw lijkt op de biologische landbouw, maar maakt daarnaast gebruik van de zaaikalender waarbij wordt ingespeeld op de stand van de planeten. Producten dragen het Demeter-keurmerk. Ook het EKO-keurmerk kan er op staan. Voor alle andere keurmerken geldt dat het product niet perse biologisch hoeft te zijn. Denk aan zilvervliesrijst en volkorenof scharrelproducten. Aanbod en prijs Het aanbod van biologische producten groeit, maar Nederland loopt erg achter in vergelijking tot verschillende ons omringende landen. In Duitsland, Engeland en Denemarken hebben grote supermarkten tussen de 750 en 1000 biologische producten in de schappen. Hier zijn dat er gemiddeld 50 en dat is slechts 1,5 procent. Biologische producten zijn te koop in natuurvoedings11


winkels, de Groene Weg slagerijen, en in steeds meer supermarkten en groentespeciaalzaken. Bij veel winkels op het platteland kunt u een abonnement nemen op een wekelijks biologisch groente- of fruitpakket. Biologische producten thuis laten bezorgen kan ook. Veel biologische boerenbedrijven verkopen hun producten aan huis. Soms hebben zij een bezorgdienst. De prijs van biologische producten is helaas hoger dan die van gangbare artikelen. Biologische landbouw vraagt nu eenmaal meer productietijd en is arbeidsintensiever. Ook de distributie is nog niet zo efficiënt geregeld. Dat laatste zal verbeteren, maar door de andere werkwijze zal een bepaald prijsverschil altijd blijven. Assortiment De afgelopenjaren zijn er behoorlijk veel nieuwe biologische producten bijgekomen in het aardappelen -, groente- en fruitassortiment. Sommige 'vergeten' groenten worden juist in de biologische teelt verbouwd, zoals rammenas, pastinaak en raapstelen. Voorbeelden van wat er verder te krijgen is: kropsla, tomaat, prei, rode biet, winterpostelein, andijvie, witlof, knolselderij, bananen, appels, champignons, kiwi's, bloemkool en aardappelschijfjes. Bijna in elk zuivelschap leunt u biologische producten zoals melk, karnemelk en yoghurt vinden. De variatie aan biologische toetjes en ontbijtproducten is er echter nog niet. Het aanbod van biologisch vlees blijft ver achter bij de vraag. Er is biologisch varkensvlees, rundvlees, pluimveevlees en biologische vleeswaren. Biologisch kalfsvlees en lamsvlees ontbreken omdat de biologische landbouw uit principe geen vlees van onvolwassen dieren levert. Biologisch brood vindt nog geen grote afzet, onder meer doordat de manier van bakken anders is dan bij traditioneel brood. Soms wordt biologisch brood met zuurdesem bereid. Aan deze typische zure smaak kunnen consumenten moeilijk wennen. Ook in de diepvriesafdeling komen steeds meer biologische producten voor: van patat tot ijs. Men verwacht dat met name het assortiment kant-en-klaar maaltijden en voorbereide groenten zal groeien. Het aantal biologische kruidenierswaren groeit gestaag. Van biologische chocolade tot chips en jam. Heeft uw supermarkt nog weinig biologische producten in de schappen, dan mag u de bedrijfsleiding best aansporen door er naar te vragen. Meer informatie In de EKO-gids van Platform Biologica staan alle verkooppunten van biologische producten in Nederland. De adressen van natuurvoedingswinkels, biologische slagers, boerenmarkten en boerenhuisverkoop en ook van restaurants die koken met biologische producten. De EKO-gids is gratis te bestellen en online te raadplegen op www.platformbiologica.nl. 12

Op de site www.biologischinhetschap.nl van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel is veel informatie te vinden over biologische producten in de winkel. U kunt ook informeren bij het Regionaal Milieubedrijf. Telefoon: 0485 -338334. WELKOMSTGROET IN DE VORM VAN EU BLOEMBOLLENLOGO Onlangs is er een zending bloembollen naar dertien Poolse zustersteden getransporteerd. Elf brabantse dorpen/steden, één limburgse gemeente en de provincie Brabant organiseren met elkaar het leggen van het EU logo met bol bloemen in de Poolse zustersteden. 1 Mei 2004 wordt een gedenkwaardige dag voor de Europese Unie die we als stedenband Maasdonl< niet zo maar voorbij wilden laten gaan. In Brabant zijn veel plaatsen met een stedenband in Polen. Door het logo als geschenk aan te bieden wordt nogmaals de relatie tussen Brabant en Polen bevestigd en verstevigd. Het is een welkom bij de Europese familie van landen die aan een betere toekomst bouwt voor haar inwoners. Bloembollen zijn voor iedereen als typisch Hollands product bekend en geliefd. Dat het ook een welkom moest zijn dat voor alle lagen van de bevolking tastbaar en zichtbaar moest zijn heeft ertoe bijgedragen dat de keuze op bollen is gevallen. Het logo Het Internationaal Bloembollencentrum in Hillegom heeft de aankoop en transport geregeld. De Poolse ambassade was zeer enthousiast over dit initiatief en heeft ervoor gezorgd dat op korte termijn alle benodigde documenten zijn verzorgd. Vertegenwoordigers van de stedenband hebben er voor gezorgd dat het transport in Polen tijdelijk wordt opgeslagen. Er is aan de partners in Polen gevraagd het logo op een zodanige plaats te situeren dat het voor de gemeenschap goed zichtbaar is en mogelijk als achtergrond kan dienen voor de verschillende ceremonies die op 1 mei 2004 plaats zullen vinden in het kader van de toetreding. Het planten van de bollen en de verzorging in herfst en winter is bij uitstek geschikt als EU project voor de scholieren aldaar. Zo wordt ook de lokale jeugd op een educatieve manier bij de EU betrokken. Het logo wordt 72 m2 groot en bestaat uit een blauwe achtergrond van 55 1112 blauwe druifjes met daarin de letters UE gevormd door gele tulpen. Omdat men in Polen spreekt over Union Europaiski worden de letters van het logo UE. Het gebaar is erg enthousiast ontvangen in Polen. Ook in Nederland ontstaan er nu bij de deelnemers spontaan allerlei ideeën om 1 mei speciaal aandacht hieraan te besteden en andere activiteiten hieromheen te organiseren.


Momenteel wordt er door de initiatiefnemers en de ontvangers gekeken op welke wijze er met elkaar verder invulling kan worden gegeven aan het bijzondere karakter van 1 mei 2004. Dat velen vanuit Brabant op 1 mei in Polen aanwezig zijn staat nu al vast. Er zal worden getracht een programma samen te stellen waar zoveel mogelijk verschillende inwoners van de steden/dorpen aan deel kunnen nemen. Scholen kunnen het als kapstok gebruiken om meer over de EU toe te lichten en uit te leggen. ARCHEOLOGISCHE VONDST IN NULAND BIJ GRONDWERK OMBOUW A59 Tijdens grondwerkzaamheden voor de ombouw van de rijksweg 59 is ten zuidoosten van Nuland een archeologische vondst gedaan. Het betreft een drietal schaapskooien, zogenaamde 'potstallen'. Volgens een voorlopige aanname van deskundigen dateren deze uit de l 6de eeuw. Bijzonder aan deze vondst is dat dergelijke schaapskooien uit deze periode nog niet eerder bij archeologisch onderzoek in deze omgeving zijn aangetroffen. Een potstal bestaat uit een verdiepte kuil in een gebouw. Nadat schapen overdag gegraasd hadden werden zij 's nachts op stal gezet. Daar werd de mest van de schapen in de kuil van de potstal opgevangen waarmee het land vervolgens bemest kon worden. Deskundigen spreken van een interessante vondst die bovendien in een goede conditie verkeert. Alleen door later gegraven sloten is de sh·uctuur van de potstallen enigszins verstoord, maar biedt nog voldoende materiaal om een goed beeld van de vorm van deze stallen te krijgen. Archeologen gaan de vondst op foto en tekening vastleggen. Nadat dit gebeurd is wordt op het terrein het grondwerk voor de aanleg van de A59 voortgezet.

EHBO VERENIGING GEFFEN E.H.B.O. Brandweer oefening Ten bate van het in stand houden van de jaarlijkse rampenoefening in samenwerking met de brandweer en de Maasdonkse E.H.B.O. verenigingen zal deze plaatsvinden op acht november a.s. Waar toch telkens weer nieuwe aspecten aan toegevoegd worden zo zal er dit jaar een samenwerking zijn met het Rode Kruis op bepaalde onderdelen. Er zullen ook voor de afvoer van slachtoffers ambulance wagens aanwezig ZlJn. We hebben dit jaar een prachtige lokatie tot onze beschikking, nl. het Terrein van Bouwbedrijf Gebroeders van Wanrooy aan de Broekstraat te Geffen. Hiervoor danken we bouwbedrijf Gebroeders van Wanrooy alvast namens het bestuur.

WIE WAT WANNEER NOVEMBER 04 Bijeenkomst Bruno Gröning Vrienden 07 Prinsonthulling Rottemijk en Woaterrijk 08 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 18) 09 Prinsenreceptie Rottemijk en Woaterrijk 22 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 19) 22 Intocht Sinterklaas 22 Disco-avond jeugdsoos "Bonkemaar" 25 Bijeenkomst Bruno Gröning Vrienden 30 Voordrachten en presentaties van het werk van Ivo van Dinther om 14. 00 uur, Zaal "De Gouden Leeuw", toegang vrij DECEMBER 06 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 20) 13 Karaoke-avond jeugdsoos "Bonkemaar" 16 Bijeenkomst Bruno Gröning Vrienden 17 Ziekencomite "De Schakel", Kerstviering in 't Oude Klooster om 13.30 uur

2004 JANUARI 03 Gala-avondjeugdsoos "Bonkemaar" 17 Raopliedfestival 12° editie 24 Aprés ski party jeugdsoos "Bonkemaar"

aanbiedingen Bols jonge jenever Coebergh bessen 11

(20% ale.)

€ 11,95 € 9,95

aanbiedingen geldig t/m 8 november

Verhuur van: tafels, stoelen, bartafels. krukken en tapinstallati~~..J

13


5pQQtdQq '5port t1Yl 5pt11' b1:) RQbObQYlk Ht1t MQQ5IQYld op zQtt1tdQq I YlOVCffibt1r. J1:) bt1Ylt t1r toch ook b1:)?

Jt1 bt1Ylt VQYl hQttt1 Wt1lkom t\!55t1Yl 10 .00 t1Yl ILt.00 \!\!t Op t1t1Yl VQYl OYlZtl kQY1tort1n !

Vt1tqt1t1t Yl1t1t :)tl 5pQQtpot mt1t1 t t1 Ylt1ffit1Yl! GtQรถ.~ tot z1t1Yl5 Op 1YlOVt1ffibt1r.

Rabobank Kantoren: Nuland, Geffen, Lith, Maren-Kessel, Oijen en Vinkel

Het Maasland


+

.,

Bridgeclub

Getfens ' • • Doublet ■ Op dinsdagavond wordt in de Gouden Leeuw te Geffen meestal een keer per veertien dagen de onderlinge bridgecompetitie van het Geffens Doublet gespeeld. Ook nieuwe leden zijn bij ons zeer welkom.Aanmelden bij onze secretaris dhr.van Weert : tel 0412-646851. Dinsdag 14 oktober werd de eerste serie van vier zittingen afgesloten.

58.98 P 58.98 P 51.69 P 50.26 48.44 47.79 47.17 45 .57 45.05 37.50

"DE OPSPRONG"

De uitslag was: Groep A (geel) 1. Echtp van Druenen 2. Dames Boeijen-Schouten 3. Echtp.van Zutphen 4. Mevr.Loohuijs-Dhr.Christiaens 5. Echtp.Luijben 6. Mevr.Lucius-Dhr.de Haas 7. Dames van den Hurk-Noy 8. Dames Droog-van Etten 9. Dames Essenberg-van Hooij 10. Dames van Druenen-de Haas 11 . Echtp.van der Meijden 12. Dames van Beek-Szovan

60.52 54.06 53.54 53.33 51.04 50.31 48.75 47 .60 46 .77 45.94 D 44.58 D 43.54 D

Groep B (rood) 1. Mevr.de Veer-Dhr.van de Ven 2. Echtp.Bij l 3. Echtp.van Herpen 4. Dames Raaijmakers-Wolkenfelt 5. Mevr.Rouppe vd Voort-Dhr.van Galen 6. Dames Berten-Rasing 7. Echtp.Hanegraaf 8. Echtp.van Alebeek 9. Dames Bos-de Jong 10. Heren Asselbergs-van Weert

57.16 P 54.95 P 54.82 P 5 1.69 51.56 50.39 46 .22 44.92 D 44.40 D 43.l0D

Groep C (oranje) 1. Heren Pronk-Vrolijk 2. Dames van Lieverloo-de Bresser 3. Heren van Bon-Goorsenberg 4. Echtp.Sollewijn 5. Heren Baart-Lambregts 6. Dames van de Akker-Boereveen 7. Mevr.Binos-Dbr.van de Bergh 8. Dames Molkenboer-Willems 9. Mevr.van Dielen-Dhr.de Kort 10. Dames Alkemade-Zeeuwen 11. Dames Baart-Lambregts 12. Dames van Houten-Stekelenburg

Groep D (blauw) 1. Dames Jansen-Janssen Dames van de Brink-van de Ven 3. Mevr.Ruijsink-Dhr.van Hout 4 . Dames van Noort-Weerens 5. Echtp .Vogels 6. Echtp.van Loosbroek 7. Dames van de Berg-Toebast 8. Echtp.de Rooij 9. Echtp.van den Hurk 10. Dames van Loosbroek-Rieken

53.65 P 53.44 P 52.81 P 52.81 52.08 51.04 50.52 48.96 48.65 47.08 D 45.21 D 43.75 D

Voltigevereniging "De Opsprong" heeft zondag 12 oktober haar eerste clubkampioenschappen gehouden. De opkomst van deelnemers was erg goed en ze waren ook allemaal erg enthousiast. Ze hebben allemaal als duo opgetreden en ze konden uitkomen in stap draf of galop.

Noor en Sabrina haalden in galop en draf de eerste prijs bim1en. Hun kleding was erg leuk en alle twee de keren een hele mooie kür. Jenna en Elian wisten in stap de eerste prijs in de wacht te slepen, heel knap gedaan. Voor het publiek is nog een demonstratie gegeven door het achttal van de wedstrijdvoltigeurs. Het was een gezellige middag geweest die zeker voor herhaling vatbaar is! Corien van Lith Secretaris VV "De Opsprong" Vendelweg 8, 5388 RVNistelrode, tel. 0412 - 612611

TEN BLAKKE GEBRACHT Zoekgeraakt: In de nacht na Effe naar Geffe .. .... 1 inklapbare houten tafel + 2 stoelen met metalen frame en rode zitting. Voor info bellen naar: Stichting Effe naar Geffe Hans van Nistelrooij , tel. 5324732 15


VERJAARDAGSACTIE AFGESLOTEN U herinnert het zich vast nog wel van vroegere tijden: het missiebusje op de toonbank in de winkel... zilverpapier sparen ... prachtige missieoptochten door het dorp ... Driekoningen zingen langs de deur... Chineesjes die kwamen zingen op een jubileumfeest... en dat alles om geld in te zamelen voor de minder bedeelden in de ontwikkelingslanden. Ook in Geffen hebben we deze wegen bewandeld. Hanneke van Lith uit de Papendijk was één van "de werksters van het eerste uur"! Van zo'n 20 jaar geleden herinneren we ons de dames van de Goor (Martina, Door en Marie), die toen in de Raadhuisstraat woonden. Zij waren echte "missie-zussen", die met grote inzet acties organiseerden om gelden bijeen te brengen o.a. de verjaardagsactie. Deze actie is in Geffen welbekend: er wordt geld ingezameld op de verjaardagen van Geffenaren, dat besteed wordt aan projecten van missionarissen die met Geffen verbonden zijn. Vijftien jaar geleden namen Fia en Cor Heijmans op verzoek van pastoor Spijkers de organisatie van deze actie over van de dames van de Goor. Het M .O.V -comité zorgde voor de vastenactie en andere activiteiten rond de bewustwording van het (over)leven in de Derde Wereld. Een aparte werkgroep ging dus de verjaardagsactie runnen. Dat hield in dat Fia ervoor zorgde dat het geld werd opgehaald, samen met een grote groep vrijwilligers en Cor zorgde voor de administratie en boekhouding. Ik ben te gast bij hen, samen met Ria en Dina van Gogh, twee trouwe collectanten. Zes paters en één missiezuster werden door de jaren heen ondersteund met geld van dorpsgenoten om projecten te realiseren: Zuster Arnulpha van Heesch (van 1988 tot 1991) en na haar dood in 1991 tot 2000 aan Zuster Godeliva voor het runnen van een kraam- en polikliniek in Indonesië; pater Frans Groos (van 1988 tot 1991) voor hulp aan mensen in de binnenlanden van Namibië; pater Toon Crooijmans (van 1989 tot 1996) voor voedsel aan de allerarmsten van Johannes burg; pater Jan Goedhart (van 1992 tot 1996) voor schoolgeld en schoolinrichting van scholen in Kameroen; pater Martien Heijmans (van 1996 tot 2002) voor medische verzorging en scholenbouw in Republiek Congo; pater Toon van Kessel ( van 1996 tot nu) voor onderwijs aan aidswezen in Zambia; pater Theo Raaijmakers (van 2001 tot nu) voor opvang en onderwijs van straatkinderen in Bolivia. "Al deze ontwikkelingswerkers hebben ( of hadden) een binding met Geffen" vertelt Cor "dat heeft de groep ook altijd gewild". Hij vertelt enthousiast over de correspondentie die hij onderhield. "Zuster van Heesch en pater Groos waren trouwe schrijvers. We kregen foto's, brie16

ven en later e-mailberichten. Daarin hebben we veel dankbaarheid kunnen lezen". Op 18 juni 1991 schreef pater Groos onderstaande brief; kort daarna werd hij ziek en stierf in november van dat Jaar. Dierbare missieraad, Tot mijn grote vreugde en ook tot die van mijn Hottentot.mensen, deel ik u mede, dat ik gisteren van u mocht ontvangen een grote cheque van $ 500,00 of in Afrikaans geld R 1,412,25. Dit is een mooie som. Hoe dikwijls zal ik nou, waar de nood h et grootste is, kunnen helpen. Ja, allemaal zijn ze zo blij en dankbaar. De kinderen klein en groot danken van ganser harten en wij allemaal samen vragen bij het H. M isoffer Jezus en Maria 's zegen en bescherming over en voor uw werk. Misschien kom ik dit jaar Holland wat bezoeken, maar ik kan niets definitiefs zeggen, want ik ben 75 en zo'n luchtreis is ook niet altijd zo gemakkeltjk. Ik hoop m ijn Geffen toch nog eens te zien. Bij mijn H. Misoffer dank ik u allen en vra ik Jezus en Maria u persoonlijk en uw werk te zegenen. Pater Frans Groos o.s.f.s. In 15 jaar was de totale opbrengst€ 50.000,00. Deze geldelijke ondersteuning was niet gelukt, zonder de vele collectanten. In de loop der jaren hebben zich hiervoor 32 personen ingezet. Dina en Ria van Gogh (en ook Corry van den Elzen) deden al mee in de periode van de dames van de Goor. "Het was geen vervelend werk" vertellen ze, " de mensen uit de wijken die we hadden, wisten waarvoor we kwamen. We hebben het met plezier gedaan. temeer omdat je wist dat het geld rechtstreeks naar bekende missionarissen ging. We kwamen één keer per jaar voor een gezellig ochtend bij elkaar bij Fia en Cor. We wisselde ervaringen uit, namen de post door én de postzegels werden verdeeld!" Ze complimenteren Fia en Cor voor de perfecte organisatie. 150 enveloppen werden gemiddeld per maand klaar gemaakt. Elke collectant kreeg kaartjes met daarop de namen van de mensen en hun verj aardagen. WIHABO drukte gratis de bijgevoegde briefjes! In een geordende map is alle correspondentie gebundeld. Een actie met succes dus, maar - hoe symbolisch misschien ook - gelijktijdig met de onlangs overleden Door van de Goor, de laatst overgeblevene van de zussen "sterft" de verjaardagsactie. Per 31 oktober a. s wordt de verjaardagsactie-ordner gesloten . "Daar liggen meerdere oorzaken aan ten grondslag" leggen Cor en Fia uit. "Momenteel hebben we al vier wijken, waar geen collectanten meer voor waren. Een jaar lang hebben we ook uitgekeken naar iemand die de organisatie van ons,


na 15 jaar, zou willen overnemen en hebben niemand bereid gevonden. Bovendien krijgen we geen gegevens meer van de gemeente. Daarom hebben we, in overleg met de parochie, besloten de verjaardagsactie te beëindigen. Het M.O.V blijft uiteraard ontwikkelingsprojecten steunen, ook van hen die (familie)banden hebben met Geffenaren. Een aantal van onze collectanten gaat zich inzetten als wijkcontactpersoon voor de parochie. Op vrijdag 17 oktober jl. is op de parochie-avond op passende wijze afscheid genomen van de medewerkers aan de verjaardagsactie. We kunnen zeggen dat deze actie in zijn tijd een prima doel heeft gediend! Dank aan alle medewerkers, maar ook aan u, die op uw verjaardag een bijdrage leverde aan het welzijn van anderen! ll

1

Op bijgevoegde foto '.s z iet u pater Frans Groos op zijn missiepost en zuster van Heesch (zus van Ties van Heesch) b.g. v. haar 65-jarig professie-jubileum met haar schoon-

INLOOPOCHTEND VOOR OUDEREN Net als alle andere verenigingsactiviteiten zijn ook de activiteiten voor ouderen weer gestart in het Oude Klooster. Op de woensdagochtend is er gelegenheid voor 55+ ers om vrij binnen te lopen in onze recreatiezaal beneden. U kunt daar buurten, kaarten, biljarten, maar ook darten en sjoelen! U hoeft daarvoor geen lid van de Ouderbond te zijn! Loop gerust eens binnen! Samen activiteiten ondernemen is goed voor lichaam en geest! U bent van harte welkom! Bestuur Stichting "Het Oude Klooster".

KPJ NULAND 75 JAAR Romeo & Julia in het brabants dialect Een manege van 32 x 90 meter, een decor van 25 meter breed en 5 meter hoog, tribunes met 300 zitplaatsen, 35 huidige en oud leden van de toneelgroep van K.PJ Nuland op het podium en 20 mensen achter de schermen. Kortom het belooft een schitterend schouwspel te worden !

Dit jaar bestaat onze vereniging K.PJ Nuland 75 jaar, een mijlpaal die we natuurlijk niet ongemerkt voorbij willen laten gaan. Vanaf 1941 heeft de toneelclub van onze vereniging al meer dan zestig stukken op de planken gebracht. Binnen de huidige toneel-commissie is 't idee ontstaan om in dit jubileumjaar samen met oud spelers en speelsters één groot toneelstuk op te voeren. Er werden oproepen geplaatst, er werden oud leden persoonlijk benaderd en het bleek een succes te worden. Op dit moment zijn we met zo'n 55 personen actief bezig, om eind november een enorm schouwspel te presenteren. 35 Personen op de planken, de overigen voor decor-bouw, licht en geluid, kleding, regie en productie. Er is gekozen voor het stuk "Romeo en Julia". Niet het origineel van Shakespeare uit 1595, maar de hertaling door Remy Albers, docent op 't Titus Brandsmalyceum te Oss, in 't Brabants dialect. "Romeo en Julia", het verhaal over de liefde tussen Romeo Montague en Julia Capulet, kinderen die door hun afkomst en een familievete niet met elkaar mogen omgaan en uiteindelijk uit wanhoop zelfmoord plegen, om voor altijd bij elkaar te kunnen zijn. Echt dramatisch wordt het echter nooit tijdens deze Brabantse "Romeo en Julia". Er valt zelfs veel te lachen. Om geen afbreuk te doen aan de grootse opzet van 't geheel heeft gemeente Maasdonk ons vergunning verleend om 't stuk op te gaan voeren in rijhal 'De Koppel' aan de Nulandsestraat te Nuland. Met een decor van vijfentwintig meter breed en vijf meter hoog, en comfortabele tribunes zal de rijhal worden omgetoverd tot een waar theater! De voorstellingen worden gehouden op vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 november om 20.00 uur in Rijhal 'De Koppel' aan de Nulandsestraat te Nuland. Entreekaartjes bedragen€ 7,50 per stuk en zijn verkrijgbaar bij de Albert Heijn, Kerstraat 8 te Nuland. Het is ook mogelijk om kaartjes telefonisch te bestellen bij José Langens op telefoonnummer (073) 52 20 029. Graag nodigen wij u van harte uit om dit spektakel te komen aanschouwen. Graag tot dan ! K.PJNuland 17


MUlUIJIUIIINMUJj

PlllNSINONTNULLING 2.00J - 2.004 ROTTEN RIJK WAOTERRIJK VRIJDAG 'I NOVE'IBER 2.00J AANVANG 2.0.JO UUR ;a

PlllNSINlllCIPTII IONDAG 9 NOVE'IBER 2.00J AANVANG IJ.JO BIJDE

a

CAFE DE GOUDEN LEEUW TE GEFFEN IN SAHINWIAKING HIT POjjPZ'WENGELS WAOTERBLOAZ'ERS

IWffffllnt 18

DANSGARDESGEFFEN NULAND


JONG DORPSBELANGEN MAASDONK Jongeren Maasdonk in actie: Buslijn 161 moet blijven! Buslijn 16 1 is bijna niet meer weg te denken in Maasdonk. Al vele jaren rijdt deze buslijn op en neer tussen de treinstations van 's-Hertogenbosch en Oss . Omdat de buslijn door de kernen van Nuland en Geffen r ijdt, kunnen tientallen reizigers uit de Gemeente Maasdonk dagelijks gebruik maken van deze dienst. Toch heeft de BBA (Brabantsche Buurtspoorwegen en Autodiensten) besloten om buslijn 161 op te heffen. Dat betekent dat tientallen busreizigers binnenkort géén gebruik meer kunnen maken van het Openbaar Vervoer in Maasdonk. Maar voordat het zover is, moet het Reizigers Overleg Brabant (ROB) de BBA toestemming geven om de plannen voor de beide buslijnen uit te voeren. In week 45 brengt het ROB advies uit aan de BBA. Tijd om actie te ondernemen! Daarom startte Jong Dorpsbelangen, de jongerenafdeling van de M aasdonkse politieke partij Dorpsbelangen, een actie om Buslijn 161 te behouden. De afgelopen weken verzamelde Jong Dorpsbelangen al ruim 1500 bandtekeningen van inwoners van Geffen en Nuland. Daarnaast werd een posteractie gestart in de nieuwe abri 's van de Gemeente Maasdonk en werd op www.buslijnl 6 l.tk een website gelanceerd waarop bus-

reizigers hun mening konden uiten. En dat deden ze dan ook massaal. Via het gastenboek op de website en via email werden vele reacties en steunbetuigingen verstuurd. Een diepe boosheid en woede, met woorden als "onbegrijpelijk", "onverantwoord", "zijn ze nou helemaal gek geworden" kwam steeds naar voren. Ook het gevoel van menselijk leed bij de ouderen van "hoe kom ik nou bij mijn familie in Den Bosch of Oss" en een versterkt gevoel van isolement en vereenzaming maakte zich vaak meester van deze oudere mensen. Op Vladeracken Tekst TV en in het radioprogramma Vladeracken Informatief kwam het onderwerp ruim aan bod. Ook liet Jong Dorpsbelangen de mening van de Maasdonkse bewoners horen bij een commissievergadering in het Provinciehuis in ' s-Hertogenboscb. Als de plannen van de BBA doorgaan, kunnen scholieren, studenten en ouderen in Maasdonk binnenkort geen gebruik maken van het openbaar vervoer in hun eigen gemeente. En dat terwijl de Gemeente Maasdonk onlangs nog zes nieuwe abri's (ter waarde van 25 .000 Euro) plaatste en bestaande drempels aanpaste conform de richtlijnen voor streekbussen. Het alternatief? Dat is er voor velen niet. Tenminste, als het aan de BBA ligt. Jong Dorpsbelangen bedankt iedereen voor de steun van de actie. Op onze website(www.buslijn161.tk) houden we u op de hoogte van het laatste nieuws!

Joy of Perfection

schilders / glas •

schilderwerken nieuwbouw / onderhoud

wand / plafondafwerking

meerjaren onderhouds planningen

glasservice

informeer voor vrijblijvende offerte

woonhuizen ouder dan 15 jaar verlaagd BTW tarief. (19% naar 6%) uw voordeel 13% Ernis schilders Het Geffens Veld 8 5386 LL Geffen

Tel. Fax E-Mail

073 - 532 34 00 073 - 532 65 10 ernisschilders@levix.nl 19


CDA AFDELING MAASDONK Centrumplan Geffen Na het aantreden van het college is door wethouder van Heese en wethouder van de Ven met vereende krachten gewerkt aan het centrumplan Geffen. Wethouder van Heese heeft zich met name gericht op het centrumplan (woningbouw en bewinkeling) en wethouder van de Ven op de realisatie van een multifunctionele accommodatie (verenigingen, scholen en peuterspeelzaal). Het centrumplan dient geld op te leveren om de bouw van de multifunctionele accommodatie mogelijk te maken. In een gecombineerde vergadering van de adviesraden op woensdag 15 oktober jl. hebben alle fracties zich positief uitgelaten over de plannen. Belangrijkste discussiepw1t is in hoeverre al dan niet overgegaan wordt tot bouw van woningen rondom sporthal De Geer. Dit zal dan ook nader bezien worden. Besluitvorming is voorzien in de raadsvergadering van 28 oktober. Begroting 2004 In september jl. is aan de gemeenteraad de begroting 2004 aangeboden. Het CDA is van mening dat door het college, onder aanvoering van onze schatkistbewaarder wethouder Rini van de Ven, in zijn algemeenheid een afgewogen pakket van maatregelen is gepresenteerd, waarbij de verhoging van de onroerende zaakbelastingen beperkt blijft tot 2% (gemiddelde loon- en prijsstijging). Voor 2005 e.v. jaren is ook geen sprake van een extra verhoging van de onroerende zaakbelastingen. Dit alles past in de lijn van de coalitie-afspraken. In de tijd dat het financieel moeilijker gaat dienen we er voor de waken dat we als gemeente niet onbeperkt de belastingen verhogen. De gemeenteraad zal de begroting 2004 behandelen op dinsdag 11 november a.s.

wordt hiermee voorzien in de behoefte van onze inwoners. • In november organiseert het CDA weer "op de koffie" . Deze bijeenkomsten zijn op 2 november in Vinkel (12.00 uur in De Den), op 9 november in Nuland (11.00 uur in De Meent) en op 16 november in Geffen ( 11 .30 uur in 't Akkertje). Alle inwoners zijn welkom. Vragen of opmerkingen Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Hans van der Biezen (5324 129), Betsy van Bakel (5322735) en Mark van der Doelen (5324385). Ook kunt u mailen naar: rini.ven@planet.nl

DE NIERSTICHTING De collecte voor de Nierstichting heeft dit jaar € 1.281 ,10 opgebracht. Namens de Nierstichting danken wij onze collectanten voor hun belangenloze inzet en onze milde gevers die het gezamenlijk gemaakt hebben om dit mooie bedrag bijeen te brengen, ook namens de Nierstichting Geffen Hartelijk Dank. Joke Langens en Dina van Gogh

"Kom snel ons Muiderslotje bezichtigen"

'1,vee\g.\ Muiderslotje, 100 gram

€ 1ao

Biefstuk gevuld met kruidenboter en kaas

Woningbouw Voor de woningbouw in Maasdonk zijn er volop uitdagingen. Tot en met het jaar 2020 mogen in de kernen Nuland en Geffen bijna 900 woningen gebouwd worden (415 woningen in de periode 2002-2010 en 470 woningen in de periode 2010-2020). In de kern Vinkel mogen tot en met 2020 in totaliteit 133 woningen worden gebouwd. Het CDA is van mening dat voor de woningbouw met name gekeken moet worden naar de doelgroepen ouderen en starters. Verwachting is dat we in 2004 kunnen starten met de woningbouw in Nuland (Heiduinen) en in Vinkel (Vinkel-Zuid). Overige • Inmiddels is van de provincie een voorbeeldregeling ontvangen voor in- en bijwonen. Het CDA zal er op toezien dat door de gemeente Maasdonk zo spoedig mogelijk tot vaststelling van een in- en bijwoonregeling wordt overgegaan. Naast duidelijkheid voor een ieder 20

2 Runderminutesteaks + 2 Hamburgers t1\e11.'II

Gevulde Ribfilet, 100 gram Varkensfilet gevuld met rookworst Bij 150 gram GRATIS 100 gram Geffense Worst

Geldig van 27 oktober tot en met 1 november 2003 Iedere woensdag

Iedere donderdag

GEHAKTDAG

VERSE WORSTDAG

Indisch gekruid Stroganoff gekruid Gekruid gehakt

500 gram

2, 25

Verse worst Saucijzen

500 gram

~ Keurs lagerij

~ ~!~!-~!: KEURSIAGER tel. (073) 532 58 9 1

Geffen

2, 25


Gebr. van de Wetering w_~,. ~ Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf

:,1.0.

i

tJ

Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss

Tel. 0412 - 62 22 91

Jeanne Nikkels

Fax 0412 - 63 72 06

Veldstraat26n,5386AZ Geffen,tel. 073-5322685

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail info@nasafbouw.nl

Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 532 12 57 Fax (073) 532 29 85

Wij verzorgen voor u: *

* *

*

Zaal voor:

verlijmen van kalkzandsteen leggen van afwerkvloeren het bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten het aanbrengen van spackspuitwerk het aanbrengen van buitengevel-isolatie het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

bruiloften - partijen - vergaderingen

SCHOENEN & SPORT

0 /5i)SPI ERI NGS

~ww.r1a s-afbovw.r1 1

Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91

VAN DER DOELEN Wie heeft voor u de voordeligste autoverzel<ering?

DeltaLoyd Interpolis Nationale Nederlanden Centraal Beheer Amev Aegon RVS

Stad Rotterdam Univé

In Nederland kunt u kiezen uit tientallen autoverzekeraars. Als onafhankelijk adviseur kunnen wij kiezen uit bijna alle autoverzekeringen Well,e voor u de beste en voordeligste is vertellen wij u graag. Kloosterstraat 44, 53 86 AT Geffen Tel 073 ~532 55 10, Fax 073 ~ 532 55 60 HYPOTHEl<EN

PENSIOENEN

VERZEl<ERINGEN

Alles vers uit eigen bakkerij .~

.

GC>-v..E;~ G:E.F.F'..ElST

. I>~

bakkerij Brands Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929


Diftar Binnenkort wordt Diftar ingevoerd. Regelmatig word ik hierover kritisch aan de tand gevoeld. Daar is niks mis mee. Vanuit milieu-oogpunt ben ik voorstander van Diftar, omdat de burger dan kritischer is met zijn afval. Een besparing van 3 5% lijkt in de praktijk haalbaar. Wie nu al zoveel mogelijk afval scheidt, wordt daar straks voor beloond. Critici hebben steeds de mond vol over de kostenverhoging, die met Diftar gepaard zou gaan. Ik wijs u erop dat wanneer het gemeentebestuur he-lemaal niks doet, de kosten voor de verwerking van ons afval tรณch aanzienlijk gaan toenemen de komende jaren. De gemeente betaalt namelijk steeds meer per ton afval, die zij aanlevert op de vuilstort. De VPM zal zich hard maken voor een goed flankerend beleid. Dit houdt in dat de burger zoveel afval gescheiden aanlevert voor hergebruik. Nu kan dat al met oud papier en karton, glas, oude kleding en schoeisel. Wellicht komen straks bij ons ook mogelijkheden om conservenblikken en lege zuivelpakken aan te leveren, zoals dat bijvoorbeeld in Heesch ook gebeurt. Op die wijze blijft de afvalstroom richting de nieuwe kliko's beperkt. Binnenkort verspreidt de gemeente een speciale Diftarkrant met meer informatie. Lees die goed door en zorg dat die niet bij het oude papier belandt! Centrumplan Op woensdag 15 oktober was er in een bomvolle raadszaal een speciale zitting van de gezamenlijke adviesraden over het Centrumplan. Vertegenwoordigers van het verenigingsplatform, peuterspeelzaal De Paddestoel en schoolbestuur Primair staken allemaal de loftrompet af over de fraaie plannen en de communicatie erover door de kartrekkers van dit unieke project, VPM-wethouder Eduard vanHeese en zijn CDA-collega Rini van de Ven. Bravo!

openingstijden: woensdag en donderdag 13.00 tot 18.00 uur vrijdag 13.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

Tel 073 532 76 09 - Fax 073 532 76 1 / โ ข Mobiel 06 534 746 75

22

De VPM ziet kansen voor woningbouw voor met name Geffense ouderen en wil die zoveel mogelijk benutten. Daarbij is bebouwing van het groen rondom De Geer voor ons niet wenselijk. Wij hebben het college gevraagd alternatieven te zoeken. Hopelijk lukt dit. De VPM is ervan overtuigd dat de gemeenteraad in haar vergadering van 28 oktober het licht op groen gaat zetten. Of dat inderdaad het geval is leest u een volgende keer.

Reacties Heeft u vragen of opmerkingen รณf wilt u een actieve bijdrage leveren in politiek Maasdonk, bel of mail mij dan. Met vooruitstrevende groet, Charles van Herpen, tel: 532 4628 / charlesvanherpen@hetnet.nl

WIE KAN ER SJOELEN? In Zorgcentrum De Heegt zijn er veel bewoners die graag doen sjoelen. Hierdoor zou het fijn zijn als er iemand de sjoelvrijwilligster kwam helpen. Er staan nu twee bakken op tafel en de score is bijna niet meer bij te houden. Ookal weet je niet hoe de spelregels zijn dat geeft niet, dat leren we je wel. Als je interesse hebt laat het ons dan weten en neem op woensdag contact op met Petra Bakker 073-5321264. Of kom een keer kijken, het sjoelen is op dinsdag van 10.00 tot 11.30 uur. Alvast bedankt namens de sjoelvrijwilligers

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Bergstraat 26a tel. 073) 5321544 Advertenties: Tolweg 7, tel. (073) 5322243 Redactieadressen: Tolweg 7, en Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26a, (073) 5322586 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenldanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.


Ja, dat doen

we allemaal!

1~·

'2

,,,----

Aan- en verkoop

zekerin

I\

--4- Regio Bank

..:~r;-~I

151

VAN.~ EESE

' :::::~n:3Geffen I ~ (073) 532 32 64

PA

RS BV

Makelaardij Assurantiën

~ LMV

Hypotheek ®adviseur

RIJWIELEN

(ffe_J~

o.a. Gazelle _ _ _ _ __

TANKSTATION "A v1 lftA

-

Vervoer voor ziekenfonds -busie

• begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent.

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

• persoonlijke en deskundige begeleiding • vrouwelijke medewerkers

Kleding verander- en reparatiewerk. 11

BENILDA 11

Mo/enberg 6, te/.(073) 532 48 50 5386 DA Geffen / Maasdonk Tel.: 0412 - 64 24 54 073 - 522 42 86

DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

trt.

de Kinderen v.o~

Geffen, tel. 073 - 5325551

maandag t/m vrijdag 13.00 - 19.00 uur zaterdag 8.30 - 17.00 uur

Maandag, Dinsdag, Donderdag, Vrijdag: 09.00 - 12.00 uur andere tijden na te/. afspraak.

Loonbedrijfen Grondverzet

Gebr. van Erp OSS

GEFFEN

(0412) 62 22 13

(073) 532 19 95


f" At.

B·ouwen ... èêhpersoonlijkozaak ! 1

Geffen Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 5322001 Fax(073)5325068

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN

/

HAGEKO GEFFEN

Bo~wbedrijf · Pt van Erp Geffen b. J.(

S TALEN

I

,

Hanegraaf B.V.

KOZ IJNEN

OP

MAAT

Richard Hanegraaf

I

L

- ..

\

De Zolder 1 .s 53~61 ,e Geffeu-ielefoon (073) 532 36 68- fax (073) 5325552 .... ! www.vanerf:)bouw.nl

624 33

Mobieic_Q6 - 531

WIHABO DRUKKERIJ Voor al uw famil ie - veren igings - en han de lsdruKwe r k. Familiedr ukwerk keuze uit 7 callecr ies .

AUTOMATISERING

Met o pgaa f v an iuiste datum bij geboortekaar ti e s, drukkosten gra t is

Dorpstraat 46 5386 AN Geffen Telefoon: (073) 534 13 25 Telefax: (073) 534 13 23 E-mail: info@levix.nl www.levix.nl

Gratis persoonlii k foto -a lbu m bij geboortek a arlies_ Ook voor kop iee rser vi c e kunt u b i j ons te re c'1L

Kleurenkopieën en k leurenprinten tot A3. Grootformaat plotten tot 150 cm breed. Kopiëren van bouwtekeningen. Hee sterse w e g 13 - 5386 KT Geffe n Tel .. (073) 53 2 26 84 - fa x (073) 532 47 9 -

www.levix.nl

e-mail drukkerii @w ihabo .nl - internet: www w ihcbo .nl

v.d. Bos&

Wanrooy ,.,

K EUKENS

I NTERIE URS

* Ambachtelijke keuke ns naar uw wens gemaakt

* Dealer Nieburg en RWK Keukens * Keukenrenovatie * Vervanging inbouwapparatuu r (gratis ingebouwd) Bezoek onze showroom na telefonische afspraak. DEALER:

(1000 ♦ Openingstijden:

van Herpen

Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

,,,

Ma t/m do 8.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

r;:\

AUTO-EN ~ MOTORRIJSCHOOL

P. DE KIJEIN Tel.: (073) 5324658 Autotel.: 06 - 53184263

SIEMENS

imperial

mm ME I IECH NIEK DIEOVERTU IGT

:M:iele

Kerkstraat 25, Nuland Telefoon 073-5322774 ,u.,.,

R~Yittl!.,l~EDRIJF

~ ~ ~

~

(#'" ~S·EN f,.~~

M aatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Renovatie projecten. Tel 073 532 34 69 Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info @rommeafbouw.nl Spuitwerkzaamheden.