Torenklanken 2003 - nr 16

Page 1

41 e jaargang I nummer 16 I oktober 2003

sekretariaat: redaktieadres: advertenties: bank: druk: oplage:

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 Tolweg 7 en Veldstraat 13 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11 .58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 WiHaBo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

. . . . . . . . . . . . . . . . . .ZAKJESAKTIE TORENKLANKEN Zoals u weet wordt er deze week gecollecteerd voor ons dorpsblad Torenklanken. Mocht u de collectant gemist hebben, dan kunt u uw bijdrage alsnog overmaken via de bank of giro, op rekeningnummer 1158 .03.009 t.n.v. Torenklanken Geffen. U kunt ook het zakje afgeven bij een van de redactieleden. Uw gift is mede bepalend voor het voortbestaan van Torenklanken. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. Redactie Torenklanken

HET CARNAVALSSEIZOEN KOMT ERAAN! De voorbereidingen voor het Carnavalsfeest 2004 zijn ingezet. Rondom het thema DAS GOET FAUD gaan de diverse werkgroepen aan de slag. De eerste happening is de 'Prinsenonthulling' op vrij dag 7 november a.s. Dit avondvullend showprogranuna begint om 20.30 uur. Hieropvolgend is op zondag 9 november de Prinsenreceptie. Op deze middag kunt U de nieuwe prinsen van het Rottenrijk en het Woaterrijk feliciteren. Aanvang 13.30 uur. Het Raopliedfestival is aan zijn 12e editie toe. Het vindt dit keer plaats op zaterdagavond 17 januari 2004. Ook de werkgroep van Recht vur zunne Raop 2004 heeft er weer zm m. Hier alvast de data van de 4 voorstellingen: 6, 7, 13 en 14 februari 2004.

. . . .-IIIEaEIEIEJII Alle boven genoemde gebeurtenissen vinden plaats in Zaal De Gouden Leeuw te Geffen. Wij wensen iedereen alvast een plezierig carnavalsseizoen! De werkgroepen van Stichting Rottenrijk

OMBOUW A59 DOOR BOUW-COMBINATIE POORT VAN DEN BOSCH Vanaf augush1s 2003 tot en met december 2005 realiseert de bouwcombinatie Poort van Den Bosch in opdracht van de Provincie Noord-Brabant de ombouw van rijksweg N59 Rosmalen - Geffen tot autosnelweg A59. Als de nieuwe snelweg gereed is wordt het traject veiliger en behoren verkeers- en omgevingshinder tot het verleden. Het is het eerste wegenbouwproject in Nederland waarbij een autosnelweg in publiekprivate samenwerking h1ssen bedrijfsleven en overheid wordt gerealiseerd. Naast ontwerp, bouw en voorfinanciering verzorgt het consortium Poort van Den Bosch na realisatie ook 15 jaar het onderhoud aan de A59 Rosmalen - Geffen. Tol-"eV\klcmkeV\ feliciteed mev~•ouw

VC\V\

Sd,ijV\del - vaV\ CA09h

met heia,,. 100e verjaal-"da9.

KOPY INLEVEREN VOOR: 18 oktober (geldt ook voor e-mail kopy) redaktie adres Tolweg 7 & Veldstraat 13


REGI(1►Îfi-- BANK 7

DE BANKIERDIEJE KENT U kunt bij ons terecht voor: • privé- (betaal-)rekening * met euro-pas (met pincode en chipper) * met creditcard * rood staan met privé-limiet * een speciale jongenrenrekening

• lenen * persoonlijke lening * doorlopend krediet * financieringen voor auto/boot/vakantie ? * mix-krediet (lenen en beleggen)

• sparen * direkt opvraagbaar * belastingvrij sparen * bedrijfssparen * deposi to's / vaste termijn * automatisch sparen

• hypotheken * lineair / annuïteiten * spaar / leven / krediet * aflossing svrij * combinatiehy potheken * beleggingshypothek en * hoog-/laagcoustructies * met (premie-) depot

• beleggen * beleggersgiro * beleggingsfondsen * spaarfondsen * di videndfondsen * mix -fund * rechtstreekse beursaankopen * veel vrijheid en lage kosten

• verzekeren * voor personen ,;, voor bedrijven * pensioenen en lijfrente * zorgverzekeringen * gunstige voorwaarden * een onafh ankelijk advies * diverse maatschappijen

Onze openingstijden: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 09.00 - 12.15 en 13.15 - 17.30 uur vrijdag 09.00 - 72.15 en 13.15 - 19.00 uur zaterdag 10.00 - 13.00 uur en voorts op afspraak

www.lmv.nl Dorpsplein 13 Geffen

PARTNERS BV

~ (073) 532 32 64

Makelaardij Assurantiën

~ LMV

Hypotheek ®adviseur

Café - Zaal 't Haasje

~

~~

voor bruiloften, partijen en vergaderingen ~ t ...} 33:Jt Tel .: 073 - 532 15 20 _ I!- ,

y ~"

■ ■

e

Bouwen op -y

vertrouwen

■ ■ ■ ■

FOJO~

Ci!Îl~ ....... :____ .....

Tolweg 2 5386 BZ Geffen tel/fax 073-5325789 E-mail: cinerentgeffen@wxs.

"""

Ge br. van Wanrooij Bouwbedrijven

B roekstraat 2, Postbus 4, 5 386 Z G Geffen T elefoon: 073 - 5340400, Fax: 07 3 -5 340499 l nrerner: w ww .vaowanrooîj.nl

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *TEGELS *IJZERWAREN *BOUWMATERIALEN *GEREEDSCHAP *VERF *HANG- EN SLUITWERK *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN *TUIN- EN LANDBOUWZADEN *SIERBESTRATINGSMATERIALEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: Zondag 09.30 u GEFFEN: Zaterdag 19.00 u NULAND: Zaterdag 19. 00 u Zondag 10.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u Zondag 1 1. 00 u LITURGISCHE KALENDER: Vr. 17- 10 19.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor Gezinsviering 1m1w KinderZa. 18- 10 19.00 u koor/uitreiking Cornmuniemap Zo. 19-10 09.30 u + H.Mis mmv Gem. koor Ma. 20- 10 19.00 u * Woord-Com. dienst Vr. 24-10 19.00 u * Woord-Com. dienst mmv Ouderenkoor H .Mis mmv Jongerenkoor Za. 25-10 19.00 u H-G (+kinderkerk.) Zo. 26-10 09.30 u + H.Mis 1m1w Gem. koor 19.00 u Mariavesper + lichtprocessie naar de Veldkapel Ma. 27- 10 19.00 u * Avondmis met aansluitend rozenhoedje

* = dienst in de kapel + = t.v. uitzending naar de Heegt Vrijdag 17 oktober 20 .00 uur parochieavond, zaal 't Haasje voor alle parochiemedewerkers. DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 4 november om 20.00 uur in het Patronaat (ingang pastorie achterom). Die keer daarop is het op dinsdag 2 december. Contactpersoon: Babette Romme, De Doelen 1, tel. 532 3469. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERING EN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven op de pastorie. Dat kan telefonische (5321216) elke voormiddag van 09.00 - 12.00 uur of op de spreekuur-tijden; u kunt de voice-mail inspreken of e-mailen. U hijgt daarna de benodigde informatie toegestuurd. M:ISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 - 20.00 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 532 2298 . Er liggen ook opgave enveloppen achter in de kapel en in de kerk. ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEV' Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvan-

gen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens : 073 532 4160. KERKBALANS 2003: "Ruimte geven" Hartelijk dank voor uw bijdragen . We mochten € 21.100,00 ontvangen. Meedoen is belangrijk, elke gift is welkom! U kunt uw bijdrage overmaken op giro 1117393 ofRaborek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2003. BEREIKBAARHEID PASTOOR SCHEEPERS Spreekuur: woensdag van 18.00 - 18.30 uur en vrijdag van 09.30 - 10.00 uur. ( om afspraken te maken, iets op te halen of een korte hulpvraag). Voor uiterste spoed: pastoor: tel. 06 - 533 64 310 e-mailadres pastoor: pastoor.scheepers@levix.nl e-mailadres diaken: diakenvanherwijnen@hotmail.com internetside parochie: www.parochiegeffen.nl DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: september 2003: Dyon van de Moosdijk, Suze van Bergen, Roel van der Doelen, Sarah van Bergen, Mick van Dijk, Martijn van Dinther, Kayle Kerkhof. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE zaterdag 18 oktober: 19.00 uur Gezinsviering met uitreiking van de Eerste Communiemap maandag 27 oktober: 20.00 uur Informatieavond voor de gastouders in het parochiecentrum (Oude Klooster) woensdag 29 oktober: van 12.00 - 14.00 uur: le bijeenkomst voor de communicanten en de gastouders in het parochiecentrum. ZIJ DIE ZICH VOORBEREIDEN OP EEN KERKELIJK HUWELIJK 31 oktober: Erik van Lith en Daniëlle Woestenberg (in de parochie St. Willibrordus te Eersel) WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 28 september 2003: Nellie van Schijndel, 88 jaar PROGRAMMA VAN HET JUBELJAAR 2003 4, 11 , 18, 25 en 31 oktober Avond: De Zoete Lieve Vrouw gaat op pelgrimage naar Tilburg, Uden , Geldrop , Nijmegen en Vlijmen. KIND EN KERK

Op zaterdag 18 oktober is er weer een gezinsviering in de kerk om 19. 00 uur. Het kinderkoor zingt voor de eerste keer onder leiding 3


UITVAARTVERZORGING

VAN LITH B.V. Docfalaan 2 (hoek Julianasingel) 5342 HZ Oss Telefoon 0412 - 623173 Fax 0412 - 641155 -

Maarten van der Dussen

mogelijkheden voor thuisopbaring zwarte en grijze rouwauto mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders gratis informatieboekje/wilsbeschikking op aanvraag gratis voorlichtingsavonden/informatieve gesprekken erkend lid van de Ned . Unie van Uitvaartondernemingen professionele nazorg

Bouw

Buro

Wilgenstraat 6 5386 GL Geffen Tel.: 073 - 534 12 94 Privé: 073 - 534 12 92 E-mail: bb.dussen@planet.nl

Beheerder "Stadsmortuarium Oss", "Mortuarium Nistelrode" , "Mortuarium Herpen" , "Mortuarium Oijen"

Gespecialiseerd in: • Exclusieve gezichts - en • Blendtherapeute lichaamsbehandelingen • Huidtherapeute Pakkingen (billen , buik, borsten, handen, voeten) S C HO ONHEI DS S A LO N

Met een cadeaubon kom 1e pas echt mo01 voor de dag

Hier had uw advertentie

• Permanente Make-Up • Make-Up workshops

kunnen staan

ADMINISTRATIE

8c ADVIES

MAASDONK

UW PARTNER IN ADMINISTRATIEVE EN FISCALE D I ENSTVERLENING

Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouwen tegenkomt!

Het adres voor: e verzorging van uw administratie, loonadministratie, jaarrekening e verzorging van alle fiscale aangiften e startersbegeleiding • advisering en bedrijfsbegeleiding Administratie & Advies Maasdonk heeft een passende oplossing voor al uw vraagstukken.

Administratie & Advies Maasdonk Kastanjelaan 44 5382 KD VINKEL tel: 073-5326056 e-mail: huubclement@cs.com Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP Bredeweg 13, Geffen Tel. : 073-532296 l

~z

Ja Re Installatie- en Adviesbureau bv

Centrale verwarming Gas-Water-Sanitair Energie - Advisering Gaswasd rog ers

H. VAN ZANDVOORT ELECTROTECHNIEK B.V.

E-ma il: hvzandvoortelectro@hetnet.nl Magnolia 18 - 5386 EP Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86 GSM 06 55 783 873

Papendijk 14b 5386 EC Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

Onderhoud aan gastoestellen Onderhouds abo nnementen gastoestellen

Wij maken EPA Rapporten hiermee krijgt u extra subsidie


van Sandra van der Doelen. Wij wensen hen veel succes. In deze viering worden ook de Communiemappen uitgereikt aan de kinderen die de Eerste Communie doen in 2004. In elke zaterdagavondviering (behalve wanneer het Gezinsviering is) is er Kinderkerk, d.w.z. dat kinderen op aangepaste wijze het thema van de viering kunnen volgen in het patronaat o.l.v. gastouders. De kinderen luisteren naar verhalen en er is een doe-activiteit. Tijdens de collecte komen de kinderen weer terug in de kerk om de rest van de viering te volgen. Van harte aanbevolen voor ouders die hun kinderen willen meenemen naar de kerk. JUBILEUM VELD KAPEL Op zondag 26 oktober wordt het 50-jarig jubileum gevierd van onze Veldkapel.

De kapel is inmiddels prachtig gerestaureerd, hierover leest u elders in Torenklanken meer. Graag willen we dit jubileum op bijzondere wijze vieren. Op zondagavond 26 oktober om 19.00 uur is er een Maria-vesper(= avondgebed) in de kerk met zang door het Gemengd Koor. Aansluitend trekken we in processie met kaarsen naar de Mariakapel aan de Veldstraat. De route gaat via de Molenstraat - de van Coothstraat - Vlijmdstraat - Tolweg - Thijmstraat - Lambertusstraat - Johan v.d. Slootstraat - Kapelstraat - Veldkapel (Bij slecht weer gaan we rechtstreeks van de kerk via Kloosterstraat - Veldstraat naar de kapel).

De mensen die langs deze route wonen zouden misschien de vlag kunnen uithangen, een Mariabeeld en/of kaarsen voor het raam kunnen zetten. De koren zingen Marialiederen en het Mariabeeld wordt meegedragen. Een rozenkrans door Lies van Druenen gemaakt en een plaquette aangeboden door de kinderen van Lee, worden in het kapelletje opgehangen. Er wordt een boom geplant en de Kapel wordt ingezegend. Daarna lopen we weer terug naar de kerk, waar de processie wordt ontbonden. Als herinnering aan dit jubileum krijgt iedereen een speciaal voor deze gelegenheid gemaakt prentje.

INLOOPMIDDAG ROND DOOD EN ROUW BIJ KINDEREN Wat? Diverse activiteiten voor jong en oud zoals: - tentoonstelling van achtergrond- en kindermaterialen - workshops rond dood en rouw bij kinderen - activiteiten voor kinderen Wanneer en waar? Op 29 oktober 2003 in Veghel (Burg. De Kuijperlaan 1) in de pastorie van de Lambertuskerk van 12.00 tot 16.00 uur. Iedereen die met kinderen in de basisschoolleeftijd te maken heeft, is van harte welkom. De toegang is gratis.

EHBO CURSUS IN MAASDONK Ongevallen zitten in een klein hoekje. Wam1eer je niet weet wat je in zo'n geval moet doen, dan kan de paniek snel toeslaan. Een EHBO-er weet in een dergelijke situatie hoe te handelen en hoe zeker niet gehandeld mag worden. De EHBO vereniging van Maasdonk, bieden daarom ook dit jaar weer de mogelijkheid een cursus EHBO te volgen. De cursus gaat op de diverse onderdelen van de EHBO in, zoals reanimatie, beademing, bewusteloosheid, verstikking, vergiftiging en het aanleggen van verbanden. Tijdens de cursus komt zowel de theorie als de praktijk aan de orde. De cursus wordt afgesloten met een examen, dat bij slagen een geldig EHBO diploma oplevert! De cursus start in januari 2004 en bestaat uit 18 lessen van 2 uur. De kosten bedragenâ‚Ź 130,00. Dit bedrag is inclusief het examen, het Oranje Kruis boekje, het gebruik van materialen en het kopje koffie of thee. Wanneer u interesse heeft dan kun u contact opnemen met een van onderstaande contactpersonen. U kunt u ook via internet aanmelden http://home.wanadoo.nl/ ehbogeffen. Contactpersonen: Dhr H. v. Dinther P. v.d. Elzenstraat 30 5386 CB Geffen 073 532 3515

Mevr. Y v. Ieperen Heeseind 9 5392 PD Nuland 073 532 1418

U bent van harte welkom!

TEN BLAKKE GEBRACHT

Gedurende de gehele maand oktober is er een kleine tentoonstelling over de Mariakapel te bezichtigen achter in de kerk.

Verloren: Sleutel met bruin zakje+ een bruinleren kinderschoentje. Graag bellen naar tel. 06 2037 5049 5


van der Bosschebaan 53, 5384 \IX Heesch (Achter restaurant "De Lucht ") tel. 073 - 5321235 /06 - 54375280 fax 073 - 5320138

Kloosterstraat Se 5386 AR Geffen Tel: 073 - 5321683 Fax : 073 - 5325150

* Tuinhout * Speeltoestellen * Tuinaccessoires * Tuinhuisjes * Verschillende modellen tuinafsche idingen * Tuinmeubelen (teakhout, hardhout) * Dierenverblijven * Ook voor uw maatwerk * Blokhutten , diverse modellen, scherpe prijzen Maandag tlm vrijdag: Zaterdag:

-

* 13LVElvlEN * PLANTEN * 13'RUIVSWE'RK * G'RA FWE'RK * CAVEAUA'RTIKELEN

08.30- 18.00 uur 08.30- 16.00 uur

Peter Lemmens Assurantie-ad vi esbu rea u

• • •

• •

Verzekeringen Pensioenen Hypotheken

Tel: 073 -5 327165 Fax: 073-5327366 E : aab .lemmens@hetnet.nl

- PEDICURE -

Midden Klein Bedrijf Agrarisch Particulier

voor ä ll e zekerheid! !

..-,,,.4-.~

Arianne van Haaren •

•.r

Molenstraat 28 a 5386 AB Geffen Tel: 073 - 53 2 54 19

W O ON - & TU INDE C O RAT IE DORPSTRAAT 52

Voetverzorging diabetici - Voetreflex m a ssage - Cosmetische voetbehandeling Aangesloten bij de Landelijke Organisatie voor de Voetverzorger

GEFFEN

0 73 532 49 57

OPEN DINSDAG TOT EN MET Z ATERDAG 10 . 00 - 17.00 UUR

men van de plannen. De VPM is op voorwaarden bereid de mogelijkheden voor de realisatie van zo'n golfbaan te onderzoeken. Uiteraard heeft de VPM oog voor de belangen van burgers in het betreffende gebied.

Broekriem aanhalen Kleine gemeenten hebben het financieel niet gemakkelijk. Toch zullen bij ons in 2004 de gemeentelijke belastingen slechts trendmatig verhoogd worden. Dat wil zeggen een kleine verhoging als gevolg van de inflatie. Dit ligt vast in het coalitie-akkoord 2002-2006. Omdat alle gemeenten in 2004 minder inkomsten hebben, moet (ook) Maasdonk de broekriem aanhalen. Net als u en ik. De VPM vindt dat de normaalste zaak van de wereld. Golfbaan in Geffen? Momenteel onderzoekt het college van B & W de mogelijkheden om op Geffens grondgebied een golfbaan aan te leggen. Tijdens een drukbezochte informatiebijeenkomst in de raadszaal hebben wij kennis geno6

Nieuw talent gezocht Zoals u weet is de VPM altijd op zoek naar nieuw politiek talent. Niet alleen vlak voor de verkiezingen, maar ook in de tussenliggende periode. Ben jij nieuwsgierig, neem dan contact met mij op of met een van mijn collega-visitekaartjes. Rien Oomens rfoomens@planet.nl, tel: 532 4779. Hans Hendriks hans.hendriks@home.nl, tel: 532 3878. Charles van Herpen charlesvanherpen@hetnet.nl, tel: 532 4628 Vooruitstrevende groet, Charles van Herpen


EFKES BUURTE MÈ ... de Truckrunners! U hebt ze zaterdag 27 september jl. misschien gezien, maar zeer zeker gehoord: de vijfendertig luid toeterende truckers, die de Maasdonkse Flierefluiters een fantastische middag bezorgden! Trots zitten de kinderen en jongeren hoog boven in de cabine van de vrachtwagens, samen met een begeleider en hun chauffeur. Rianne, die al voor de l le keer meerijdt, geniet ervan om iedereen hier weer te ontmoeten en haar trucker Olaf vindt het vanzelfsprekend, om als Maasdonks vrachtwagenchauffeur mee te rijden. De rolstoel van Jasper met een grote beer erin, is achter zijn cabine ' gestald' . Henny van den Berg heeft Kees in zijn wagen. Die vindt het rondrijden leuk, maar vooral het zwaaien! Henny kreeg van een Flierefluiter die vorig jaar bij hem in de wagen zat, alsnog een fotocollage en een potje jam aangeboden! "Als zij genieten, geniet ik ook" zegt Henny. Als begeleider zit in zijn wagen sponsor Bennie Romme. "Geweldig om dit mee te maken; een prachtig initiatief!" Behalve de vrachtwagens, staat een aantal motorrijders klaar om voorop te rijden en het verkeer 'te regelen' rond dit spektakel. Twee fluitende clowns 'scheuren' met hun chauffeurs op een trike weg. Het is een unieke belevenis: sterke, stoere motormuizen en truckchauffeurs maken 'de weg vrij' voor hun minder mobiele dorpsgenoten ...... de clowns zorgen voor de nodige humor en hilariteit.. .... op de ASO staat het verkeer even stil. .... . de vele mensen langs de route Nuland - Kruisstraat - Berlicum - Den Dungen - HeeswijkDinther - Nistelrode - Loosbroek - Vinkel en Geffen zorgen ervoor dat de 'bijrijders' met een verstandelijke beperking "gezien" worden ...... !! Het is puur genieten, lachen en nog lang napraten, voor alle betrokkenen. ' Na afloop van de toertocht wordt er een koffietafel gehouden voor iedereen. Karin van Griensven, een van de begeleiders van de Flierefluiters, vertelt na afloop dat het weer een prachtige tocht is geweest. Een evenement dat gewaardeerd wordt door velen. "We krijgen geweldige medewerking van de Maasdonkse chauffeurs, de motorrijders, de clowns (dit jaar Jacqueline van der Heijden en Ingrid van Gogh), van veel vrijwillige begeleiders en natuurlijk van onze eigen leiding.

Ook sponsors doen 'een duit in het zakje'. We hoeven nooit te zoeken naar mensen die mee willen doen. Deze Truckrun is één van de meest geliefde activiteiten bij de Flierefluiters, een ontspan-ningsgroep voor verstandelijk gehandicapten in Maas-donk. In Nuland heeft deze groep al veel bekendheid, vooral omdat de middagen in Nuland gehouden worden. We hebben ook verschillende leden uit Geffen, maar we zouden graag meer leden uit Vinkel verwelkomen. We zijn er voor heel Maasdonk!" aldus Karin. Op 8 november a.s. vieren de Flierefluiters hun 12 1/2 jarig bestaan. Er wordt een receptie gehouden en een loterij voor alle Maasdonkers. Met het kopen van een lot steunt u de activiteiten die van grote waarde zijn, voor deze groep jongeren! Dus doe mee, als men op u een beroep doet! De Geffenaar van dit jaar: Els van der Heijden leverde ook jarenlang een bijdrage aan de opvang van de Flierefluiters en werd terecht mede daardoor gekozen! "Het is prachtig om te zien, hoe deze jongeren genieten van allerlei kleine, eenvoudige activiteiten en ze zijn echt niet zielig!" vertelde Els bij haar afscheid van de groep. Op haar beurt gaf Els de geldelijke bijdrage - die ze bij haar benoeming ontving - weer door aan anderen: Femke Keijzers was de gelukkige voor de opvang van cavia's; een donatie ging naar muziekvereniging WI.K. en de bejaarden mochten aanzitten aan een heuse Chinese rijsttafel. Dankjewel Els!

~

7


A.

11

~

ROND DE DORPSPOMP

Kom over de DREMPEL. Vooruit nog een keer!!! Nou echt de laatste keer!!! Er is een besluit genomen: " De drempels worden geèvalueerd." Al die korte drempels, die aangelegd zijn door de B.A.M. zijn GOED FOUT. Te kort. Te steil, Te smal. De "van - de - Haterd- drempels", zijn kemige plateaus veelal bij kruisingen, die daardoor echt overzichtelijker worden. Die andere gekke 1 meter-brede drempels vereisen, dat de snelheid wordt teruggebracht tot 20 à 30 km., dan weer optrekken, gasgeven, effe jakkeren, dan weer remmen, enz. om gek van te worden, zeker als busschauffeur en vrachtrijder (allemaal toekomstige Hernia-patiènten). Waar tevens de drempel een wegversmalling is, wat bij wet verboden moest zijn, is men verplicht, vereist de veiligheid en de doorstroming van het verkeer, dat er VOORRANGSBORDEN zijn!!! Nu geldt het recht van de BRUTAALSTE. Het leidt tot een regelrechte verkeers-jungle. Vooral nu de donkere dagen naderen is niet in te schatten, wie het eerst mag of kan of durft. Het is verkeerswild dat elkaar gadeslaat, beloert. Gelukkig is er dikwijls/meestal een vrouw/heer in het verkeer, die goedmoedig maq.r even wacht. Een TAXATIE-fout en het is KNALLEN!! Maak minstens die ROTTIGE ONDINGEN breed genoeg, zodat auto's elkaar kunnen passeren en daarnaast nog een veilige fiets-voetgangers-sluis en verder schraap er de helft af en leg die erbij, zodat de drempels breder worden en minder steil. Het isnu: "GOED-FOUT", geeft onnodige verkeershinder, wat leidt tot irritatie en dus ongelukken!!! De bedoelingen zijn goed, het verkeer moet immers veiliger worden. De doorgaande weg door het Dorp, Papendijk, Dorpstr., Kloosterstr., Bredeweg, Bergstr., Veldstr. en Heesterseweg is prima. Verder merkt de stamtafel op, dat de rotonde Papendijk bij avond levensgevaarlijk is. De automobilist ziet de fietsers niet en de inconsequentie van voorrang maakt het extra riskant. De fietsgeleiding hoort niet/wel bij de Rotonde, of.. . dan wel??, dan niet?? Ook willen we weten of de op- afrit van het Dorpsplein is aan te merken, als een gelijkwaardige kruising?? En waarom niet alle kruisingen in het dorp gelijkwaardig zijn? Zijn daar regels voor? Een zaak rond het Dorpsplein is verbeterd. De ambtenaren parkeren er niet meer. Heel Geffen is daar erkentelijk voor. 8

Maar wat constateerde de stamtafel? De Geffense ondernemers gaan op stap en zetten het hele Dorpsplein vol met hun auto's . De bus kon er niet eens meer op. Om je dood te schamen. DAS PAS GOET FAUD!!!!!!!!! HARTSTIKKE GOED FAUD!!!!!! De Vrijage met Lith. met de afkorting S.E.T.A.= Samen-en-toch-alleen is op een kater uitgelopen. Lith had alles netjes in orde maar Maasdonk bleek alleen ambtelijk te zijn voorbereid. De Raad van Maasdonk stond te schutteren. Invallend secretaris v.d. Berg werd te hulp geroepen. Burgemeester P. Boelens wilde toch een verloving aangaan. Lith werd als bruid door de Raad te licht bevonden. Dorps belangen was duidelijk wel gecharmeerd van Lith. In sommige zaken bleek men wel te kunnen samenwerken met Lith. Vanuit het Rijk wordt er op aangedrongen, dat kleine gemeenten tot 20.000 inwoners samenwerkingsverbanden aangaan met een grote buurgemeente. Maasdonk is dan aangewezen op Oss en Lith op Den Bosch. "Da lithternoggaloan, waor ut over gû". Lith was al in bruidsjurk, maar werd afgewezen. Duidelijk is, dat voor veel specifieke, ingewikkelde zaken, beide gemeenten onvoldoende kennis en kunde in huis hebben voor zaken zoals ontwikkeling van Waalbos, herinrichting van industrietereinen, verplaatsing van industrieterrein Nuland naar de zuidkant van de A 59, enz. Er moet dus samenwerking komen met een grote buurgemeente. Dat wordt nog een heel gepuzzle. Dat was dus GOED FOUT!!! Rien Oomens, ons stamtafellid was terug van een voettocht vanuit zuid-Frankrijk over de Pyreneeën naar Santiago de Compostella. Een pelgrimstocht van 765 km heen gedurende 32 dagen. Hij droeg om zijn hals een Sint-Jacobsschelp, waar je uit kunt eten en drinken. Dolenthousiast is hij over de natuur, de cultuur, de Spaanse dorpjes waar het leven nog is, zoals hier voor honderd jaar. En je ontmoet onderweg al de wereldbewoners: Japanners , Chinezen, Brazilianen, Venezualanen, Grieken, Senegalezen, Laplanders.en je geniet van het veeltalig mondiaal gesnurk in de fusio 's (overnachtingsschuren). Hij toont trots zijn officiëel ondertekende oorkonde en grote stempelkaart met de uiteindelijke Sint-Jacobsstempel uit Santiago de Compostella. Ook vond Rien het geweldig, dat hij nog 1500 Euro aan sponsorgeld kon overmaken voor arme boertjes in Roemenië. Buslijn 161 komt aan de orde. Gemiddeld zie je ' s morgens toch 25 passagiers (voornamelijk scholieren) bij bushaltes in Maasdonk rond 8.15. uur richting Den Bosch, die moeten ook weer terug. Na Maliskmap is er


geen aanbod meer vanwege de stadsdiensten. Tijden van scholen en werk moest je kunnen afstemmen. Het openbaar vervoer kan van tellingen uitgaan, waarbij alleen op tij den, waar een bus nodig is, die ook rijdt. Op andere tijden kan met een kleine vervoerseenheid worden volstaan met een oproepsysteem. De nieuwe bushokjes in Maasdonk zijn toch niet voor niks geplaatst. .. Maasdonk moet vechten voor behoud van OPENBAAR VERVOER. Rottenrijk bereidt zich weer voor op het KARNAVAL. Op 7 nov. wordt .het 11 - 11 feest gehouden voor het Rottenrijk en Waotterland in de "GOUDEN LEEUW". En op 9 november receptie ter ere van de nieuwe Prinsen. Het motto voor dit jaar luidt: "DAS GOET FAUD" 'Door kunne ze meej veruit, want dur gû nogal wà fout" "JOEPJE" is verkocht en dat is goed. De Golfbaan komt in Geffen en dat is nog beter. Alle grondbezitters daar dan goed in de slappe was, 150 ha tussen de Geffense Bosjes en de Heesterseweg wordt een heerlijk openbaar park met vijvertjes, vennen houtwallen, boomgroepjes, heuveltjes en dalen, perken en struweel, rijke veelsoortige vegetatie en daartussen door 27 holes (gaatjes voor de balletjes). De Raad wist er geen Raad mee. B. en W. hadden kennelijk al een golfset besteld en hebben er een hoge pet van op. Geffen komt weer in de picture, GEFFEN PROMOTIE. Veel golfslagen zijn helaas slagen in de lucht en de balletjes voorlopig luchtbalonnetjes. Om te pronken op de pronkzittingen. De gemeente Maasdonk denkt ook nog aan "zinloos geweld" . Op het onbereikbare en onzichtbare binnenplein van het gemeentehuis te Geffen heeft men een mooie tegel geplaatst met het symbool van : "ZINLOOS GEWELD". Maar het is natuurlijk geweldig zinloos, om zo'n zinvol symbool op zo'n zinloze plaats te plaatsen. Das goet faud!! We feliciteren nog de 100 jarige Mien van Schijndel uit de pastoor v.d. Kampstr. Ze wordt dan ook goed verzorgd door haar kinderen in haar eigen vertrouwde omgeving. "Niet te wennig en nie teveul," zi Mien. "Krek zet. Das genoeg en veural veul blaasmuziek" PROFICIAT. Ja, tis hier GOED!!! "GEFFES VOLK" brengt op 22, 23, 25 en 26 okt. a.s. "DE DOEMDENKER" op de planken. Lachen geblazen met de ingebeelde zieke met de raarste pillenkuren, en razende doktoren. Deze klucht is voor iedereen een levensmedicijn. Gaat dat zien en beleven, je wordt er BETER van! !! Volgend jaar komt Geffes Volk met een kinde1ioneelstuk geschreven en geregisseerd door Beppie van Zutphen. Het heet "Kleintje Heks" en is al te zien geweest in openluchtheater "Kersouwe".

Geffen kan trots zijn op die prestaties. Nu nog wachten op de enige echte Geffense "schouwburg", maar voorlopig is dat "DE GOUDEN LEEUW". Maar het komt goed: Het cenrumplan GEFFEN is gepresenteerd. Het is nu aan de adviesraden, van WELZIJN, ALGEMENE ZAKEN, RUIMTELIJKE ORDENING, om advies uit te brengen, dan kan de Raad gaan beslissen. En dat gebeurt. Zul je zien!!! Geffen wordt mooi. Nuland en Vinkel gunnnen het ons van ganser harte en daar zijn we dankbaar voor. Het plan vraagt een investering van 5 1/2 miljoen EURO!!! Er is ruim 2 miljoen EURO gereserveerd. De lokatie Aloysiusschool wordt supermarkt met appartementen met de Prins bovenin, dan zit ie weer op z'n oude stekkie. Mooi van de gemeente. En er komt volop parkeerruimte. Rond de kern bij "De GEER" en "KLAVERTJE VIER" en Harrie Schoutenstraat komen 48 huur- en 45 koopwoningen, waarvan 15 vrije kavels . Nou ja we fantaseren niet zomaar wat. De Bonkelaar gaat plat. Daar komt het scholencomplex annex DORPSHUIS. We gaan het plan bestuderen. Het gaat lukken. Dat zul je zien. De volgend stamtafel onder voorzitterschap van Rien Oomens gaan we d'r echt voor zitten, dan weten we al meer. En dat is 19 oktober a.s van 10.30 tot 12.00 uur met napraat tot 12.30 uur. En weer in Café GOVERS. Ook U bent van HARTE WELKOM. Gezellig, boeiend, interessant, levendig, actueel. En vooral HARTELIJK. Tot zover stamtafel 186 voor op- of aamnerkingen de Prins tel. 0412 640982. Hauw Doe!

BEDANKT Langs deze weg willen wij onze sponsoren bedanken, die er voor gezorgd hebben dat onze speelplaats er fleurig uit is komen te zien! We hebben alle betonnen bankjes voorzien van een vrolijk kleurtje. Ernis Schilders en Bouwbedrijf Brodus bedankt voor jullie steun! O.R. Aloysiusschool 9


MJS$8.

OM'WD{l(Ell,K;

VllDE Gll1VI

Samenleven in verscheidenheid "Samenleven in verscheidenheid", dit is het thema van de migrantenweek van 9 tot en met 16 november, georganiseerd door de Raad van Kerken. In Nederland wonen we met diverse groepen mensen met heel verschillende achtergronden, gewoontes en culturen tesamen. Willen we tot een goede manier van samenleven komen, dan is het noodzakelijk dat we elkaar weten te respecteren en waarderen en dat we een beroep op ieders kwaliteiten weten te doen. Dit gaat niet vanzelf en vaak zijn er spam1ingen. De Migrantenweek wil dit jaar daarom aandacht vragen voor zoiets basaals als elkaar leren kem1en. Elkaar leren kennen veronderstelt dat we met elkaar praten en ons verdiepen in de ander. Dat kan door erover te lezen of door radio- en tv-programma's te bekijken, maar een persoonlijke ontmoeting is beter en spreekt meer tot de verbeelding. We kum1en bijvoorbeeld al heel eenvoudig proberen in onze eigen omgeving verder te kijken dan de eigen kring en de migranten die je, waar dan ook tegenkomt, met

ER

respect en vriendelijkheid te benaderen. Vaak is er enige schroom en soms ook angst voor de migranten in onze omgeving. Is er negatieve publiciteit geweest over een bepaalde bevolkingsgroep dan wordt gemakshalve iedereen daarbinnen over één kam geschoren en deugt de hele groep niet. Juist de verscheidenheid van de samenleving zorgt steeds voor variatie en nieuwe ideeën. Wat hebben we in de loop der eeuwen al niet te danken aan de migranten die hier naar toe kwamen. Andere culturen en gewoontes kunnen een samenleving juist verrijken. En kijk maar eens terug, velen van ons die zich nu autochtoon noemen hebben voorouders die ver of minder ver van Nederland vandaan kwamen? En laten we ook eens vooruit kijken, veel opgroeiende kinderen studeren en werken in het buitenland. Je kind kan morgen evenzo goed met een Spanjaard thuiskomen dan met iemand uit Vinkel of Nuland. Of je kind wordt een migrant in een ander land. Dan willen we toch ook niets liever dan dat hij of zij met respect en vriendelijkheid behandeld wordt. De wereld wordt kleiner en samenleven in verscheidenheid is eigenlijk maar heel gewoon. We kulli1en begim1en met dit te zien als een rijkdom in plaats van een last. De M.O.Vgroep (Missie-Ontwikkeling-Vrede)

'

Joy of Perfection

schilders / glas •

schilderwerken nieuwbouw / onderhoud

wand / plafondafwerking

meerjaren onderhouds planningen

glasservice

informeer voor vrijblijvende offerte

woonhuizen ouder dan 15 jaar verlaagd BTW tarief. (19% naar 6%) uw voordeel 13% Ernis schilders Het Geffens Veld 8 5386 LL Geffen

10

Tel. Fax E-Mail

073 - 532 34 00 073 - 532 65 10 ernisschilders@levix.nl


op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen of de heer Van der Zalm. ~~

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. E-mail :postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19. 00 uur. woensdag van 13.30 tot 15 .30 uur (alleen burgerzaken).

POLITIE Op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 - 12.00 uur kuntu het gemeentehuis bellen (tel.nr. 073-5342100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken. CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00

OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 -534 27 38. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 073 - 534 27 38). SPREEKUREN Burgemeester: P.C.J. Boelens Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00

Graag willen wij al vast de data van de Jeugdvakantieweek en de wandel-4-daagse van 2004 bekend maken, voor diegene die daar rekening mee wil houden met het plannen van hun vakantie e.d. De wandel-4-daagse is van 8 t/m 11 juni 2004. De jeugdvakantieweek is van 23 t/m 27 augustus 2004. Wat het onderwerp is van de jeugdvakantieweek kunnen we nog niet verklappen, maar dat het weer net zo leuk zal worden als in 2003 dat weten we wel zeker. Noteer de data allemaal vast inje agenda, zodat we weer met velen kunnen wandelen en er nog meer kinderen aan de jeugdvakantieweek mee kunnen doen. St. Jeugdvakantiewerk Geffen

Wethouder J.A.M. Voermans Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 2 1 00

GEZOCHT Wethouder E.J.A.M. van Heese Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder M .J.M. van de Ven Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens

Hulp in de huishouding voor 3 uur per week. Telefoon 532 3167.

TOREN"KLANKJE" "Loat de boeren mar golfen ..." 11


Jj z·.,

I

, l

:J) v

12

~

gaffes volk

GEFFES VOLK SPEELT DE KLUCHT

f"DE DOEMDENKER"" REGIE ASTRID RADOES


OPROEP... OPROEP... OPROEP... Carnavalsstichting Rottenrijk zoekt met spoed een paar nieuwe kartrekkers voor de organisatie van de jaarlijkse carnavalsoptocht. Na vele jaren " trouwe dienst" hebben Ine van de Veerdonk en Frans van Griensven besloten om met hun kartrekkerswerkzaamheden voor de jaarltjkse optocht te stoppen. In de eerste plaats danken wij beide carnavalsvierders in hart en nieren voor het vele werk en wij weten zeker dat wij dat ook doen namens de deelnemers, van wagenbouwers tot groepen en individuelen. Met name Ine en Frans hebben de optocht mede gemaakt tot wat het nu is: een feest voor het oog en een lust voor (zeker niet alleen) carnavalminnend Rottenrijk. Natuurlijk valt er door hun vertrek een gat in de organisatie van de jaarlijkse optocht. Hierbij doen wij dan ook een dringende oproep op alle Rottenrijkers om ons verder te helpen als kartrekker bij de komende optocht(en). Door de prima regie in de vele voorgaande jaren ligt er een compleet draaiboek klaar met alle daarbij behorende relevante stukken, dus het wiel hoeft zeker niet opnieuw uitgevonden te worden. Enig technisch inzicht is fijn, maar zeker geen vereiste om als kartrekker te functioneren. De stichting zal -zoals vanouds- natuurlijk behulpzaam zijn waar dat nodig is. Meld je aan, zodat het thema van deze carnaval: Da's goet faud! zeker niet voor de optocht zelf van toepassing is!!! Aanmelden kan bij Geert Stofmeel, tel: 5327096 of stuur een mailtje: geert.stofmeel@hetnet.nl.

racken Teksttv. Het programma wordt herhaald op dinsdag en donderdag van 18.00-19.00. In dit programma nieuws en achtergronden u it Maasdonk:. Het eerstvolgende programma is op zondag 3 november: Met de volgende onderwerpen: • Brabantse kampioenschappen fietscross in Nuland • familie tentoonstelling fam. v.d. Sluis in Nuland • Het centrumplan in Geffen • Vinkelnaar Ryan v. Esch in tvprogramma expeditie Robinson De kelders van Maasdonk: is een programma van Rien Bosch (presentatie/einredactie), Hans v. Leeuwen en Wouter v. Summeren (camara) en Martijn v. Summeren (montage).

KONINGIN WILHELMINA FONDS De collecte voor het Koningin Wilhelmina Fonds (kankerbestrijding) heeft dit jaar€ 2.650,00 opgebracht, € 440,00 meer als vorig jaar. Namens het Koningin Wilhelmina Fonds danken wij onze collectanten voor hun belangenloze inzet en onze milde gevers die het gezamenlijk: mogelijk gemaakt hebben om dit mooie bedrag bijeen te brengen. Ook namens het KWF Geffen hartelijk: dank. Annie en Jan Wildenberg

BEDANKT Via deze weg wil ik alle verenigingen bedanken die mij genomineerd hebben als Geffenaar van het Jaar. Ook wil ik iedereen bedanken voor de bloemen, kaartjes en de felicitaties. Els v.d. Heijden, Geffenaar van het Jaar

Alvast bedankt!

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

@

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Omroep Vladeracken verzorgt lx per maand een televisieprogramma. Elke eerste zondag van de maand zal het programma "de Kelders van Maasdonk:" uitgezonden worden van 18.00 tot 19.00 op het kanaal van Vlade-

Kraaijeven 3 5386 LH Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623 13


Rabobank


1953-2003 MARIAKAPEL 50 JAAR

DE 80 VAN LANGSTRAAT

Het is zover! De herstelwerk• zaamheden aan het kapelleke . , zijn afgerond. Een drietal , gildebroeders t.w. Wim v. Ravenstein, Ad v. Zandvoort en Gerard Gerrits hebben ontzettend hard gewerkt om alles voor elkaar te krijgen. Voor sommige karweitjes konden zij een beroep doen op Henk Steenbergen en zelfs Gildekoning Piet v. Erp kwam met zijn machine om de grond van de kapel tuin te ontdoen van oude struiken en boomwortels zodat we ook de tuin -indien het gaat regenen- opnieuw kunnen aan planten. Ook is er verlichting aangebracht zodat het kapelleke voortaan ook s'avonds te bewonderen is. Het ziet er dan ook werkelijk prachtig uit!

Na de vierdaagse in Nijmegen te hebben gelopen, kwam het idee om 80 km. te lopen. Een nieuwe uitdaging. Door de gezelligheid van ons groepje met de vierdaagse waren er meer die mee wilde doen, Arina Rornme, Marco v.d. Elzen, Ad de Langen, Gertjan v. Venrooij, Ad v. Wanrooij en ik (Ans Peters). Zaterdagavond 13 september om 21.00 uur is de start, de gezelligheid komt je tegemoet. Heel veel mensen staan je aan te moedigen en je loopt een heel gedeelte door Waalwijk, Gezellig!!! Gelukkig hebben we een prachtige nacht voor de boeg. Het is heldere maan. Om de 5 km is er een doorlooppost, waar je iets wordt aangeboden, een stukje appel, water, een koekje, een kop soep enz. Je loopt door Drunen, Nieuwkuijk, daar hadden ze een hele mooie straat met horror in gericht, vooral in de nacht zéér indrukwekkend. Van Nieuwkuijk naar Vlijmen en dan naar Haarsteeg en daar was een hele straat ingericht met sprookjes. Heel mooi gemaakt. Overal stonden vuurkorven, veel mensen waren tot Iaat in de nacht in touw. Onze eerste grote rust was afgesproken met enkele ouders, op de 33,5 km om 3.30 uur. Na de rust wordt het moeilijk, geen mensen meer langs de weg, hele lange stukken door de polder en weer terug naar Waalwijk, alle mensen liggen op bed. Maar we gaan door!!! We helpen elkaar erdoor heen. Om 07 .15 uur zijn we op de rust van 52 km. Ik zit erdoorheen, maar wil doorgaan, al doet mijn teen nog zo zeer. Onze verzorging staat weer klaar met soep, koffie, broodjes en eieren, die er bij de mannen wel in gaan. Na de rust moetje weer opstarten, je bent dan net een diesel langzaam opgang. Op naar het laatste stuk, ellelange stukken en saai. Maar we mogen niet klagen, want we hebben prachtig weer, het zonnetje begint te schijnen. Om 09.00 uur gaan we onze Carbonet-shirt's aantrekken, we zijn net een "echte wandelclub" lopen door de langstraat. Maar we moeten nog vele km's. Om 11.30 uur zijn we op het 69 km punt, dus je denkt oh nu is het niet ver meer. Maar er staan weinig mensen langs de kant om je aan te moedigen, en nu je het zo hard nodig hebt!!! Maar we gaan door. Eindelijk komt Waalwijk in zicht en je denkt ik ga het halen. En zo was het ook, met z'n zessen over de rode loper de finish over, om 14.00 uur. De een laat een traantje, de andere valt om van de slaap. Maar we hebben het maar weer effe gedaan. Door onze shirt's van Carbone met Geffen erop hebben we weer veel reclame gemaakt voor Effe noar Geffe. Hierbij willen wij alle mensen bedanken voor alle hulp en ondersteuning. Het was een hele ervaring om 80 km aan een stuk te lopen.

Ter ere van dit jubileum is de hele maand oktober achter in de kerk een tentoonstelling over de Mariakapel te bezichtigen. Er is materiaal uit de tijd dat de kapel gebouwd is en een foto overzicht van de herstelwerkzaamheden. Broer Savelkouls heeft namens Heemkundekring "Vladerack" deze tentoonstelling opgezet. De kerk is dagelijks geopend en het is zeker de moeite waard om een kijkje te gaan nemen. Ook zijn er een aantal werken te bezien die gemaakt zijn door enkele Geffenaren en dat beschikbaar hebben gesteld aan de parochie. Precies zoals 50 jaar geleden, op de laatste zondag van oktober, zal ook nu op zondag 26 oktober de plechtige inzegening plaatsvinden. Tevens zal als aandenken aan dit gouden jubileum een Goud-iep geplant worden. We hebben voor een Goud-iep gekozen omdat de iep verwijst naar de waardigheid van het leven. De boom staat symbool voor de kracht die ontleend wordt aan een rotsvast geloof in de Heilige Schrift. Goud staat uiteraard voor het 50 jarig jubileum. Het programma ziet er als volgt uit: Om 19.00 uur Mariavesper in de kerk. Aansluitend een kaarsjesprocessie naar de Mariakapel alwaar de inzegening en de boomplanting zal plaatsvinden. ± 20.15 afsluiting in de kerk. Wij nodigen u allen uit om bij deze unieke plechtigheden aanwezig te zijn. U bent van harte welkom! Tot dan, op zondag 26 oktober.

namens Mariakapelcommissie, Mien Gerrits v. Rooij

Ans Peters 15


/.

PARTIJ•-• MAASDONK Diftar: niet de vervuiler betaalt, maar iedereen! Als u alle publicaties in de Streekwijzer en de dorpsbladen gelezen heeft, kan het u niet ontgaan zijn dat de gemeente Maasdonk besloten heeft om Diftar in te voeren. Als Diftar echter wordt ingevoerd volgens het huidige voorstel, wordt er voorbij gegaan aan het principe van "de vervuiler betaalt". Op deze manier worden de kosten voor iedereen hoger! De huidige coalitiepartijen hebben toegezegd dat Diftar alleen wordt ingevoerd, als de invoering budgettair neutraal voor de gemiddelde burger zou verlopen, oftewel als de burgers geen verhoging van het tarief zouden krijgen. Indien dit toch het geval zou zijn, zou het besluit alsnog worden teruggedraaid. Inmiddels zijn de cijfers bekend en volgens het college kan Diftar budgettair neutraal worden ingevoerd. De vraag is of dit ook voor u geldt. Wat moet u er allemaal voor doen om niet geconfronteerd te worden met extra kosten? Op dit moment kunt u iedere week een container (grijs of groen) aan de weg zetten. Dit is ruim 50 keer per jaar. In het nieuwe Diftarsysteem bent u evenveel kosten kwijt, als u nog maar 14 keer de grijze container en 6 keer de groene container aan de straat zet. Als u daarnaast 35% minder afval in de containers stopt, dan heeft u een voordeel van€ 2,02 (volgens de huidige berekeningen). Haalt u de reductie (35% minder afval) niet en zet u vaker dan 20 keer de container aan de straat, dan betaalt u dus meer dan in het huidige ophaalsysteem! Nog meer kosten? • Inmiddels gaan het college en de coalitie voortvarend verder en heeft een meerderheid van de raad ingestemd om alle huidige containers te vervangen door nieuwe, van chips voorziene, containers. Deze nieuwe containers blijven volgens het huidige voorstel eigendom van de gemeente, de burger heeft dus geen keuze en wordt gedwongen tot het huren van een container. Weet u wat hier de kosten van zijn? • Er wordt een gewenningsperiode ingevoerd. Waar u dan aan mag wennen zijn de facturen die verzonden gaan worden om te laten zien wat u eigenlijk zou moeten betalen. Die nepfacturen hoeft u dan niet te betalen, maar mag u in afwachting van de echte facturen verscheuren. Weet u wat hier de kosten van zijn? • Als u restafval overhoudt, kan dit in principe worden aangeboden bij de milieustraat, waar u overigens voor moet betalen afhankelijk van het soort afval dat gebracht wordt. Weet u wat hier de kosten van zijn? • Hoe meer er bij de milieustraat gebracht wordt, hoe 16

meer de gemeente weer moet bijdragen aan de verwerking ervan. De gemeente 's-Hertogenbosch zal tenslotte niet meebetalen aan ons restafval. Weet u wat hier de kosten van zijn? • Wij voorzien eveneens een toename van het zwerfafval. Ook dit zal weer verwijderd moeten worden door de gemeente wat weer extra werk en dus extra kosten met zich mee brengt. Weet u wat hier de kosten van zijn? Al met al hebben wij als partij Maasdonk nogal wat bedenkingen bij het nu invoeren van het Diftarsysteem. Het ontwikkelen van een goed flankerend beleid ( compenserende maatregelen) is essentieel voor het doen slagen van het nieuwe systeem. Het college heeft alleen nog maar een voorstel ingebracht betreffende de mogelijkheid om luiers apart aan te bieden. Dit is niet voldoende om onze angst weg te nemen dat het voor u een stuk duurder uit zal gaan pakken, er moet immers 35% minder afval worden aangeboden. De burgers die nu al milieubewust bezig zijn en daardoor al minder afval aanbieden, krijgen te maken met een tariefstijging. Hoe wordt de milieubewuste Maasdonker dan beloond? Met de huidige invoering wordt men geconfronteerd met wederom een extra uitgave en dat in een tijd waar we met zijn allen toch al de broelaiem wat strakker aan moeten trekken. Daar zit u toch zeker niet op te wachten! Het college had beloofd dat Diftar alleen ingevoerd zou worden, als het kostenneutraal kon worden ingevoerd. Wij moeten helaas constateren dat dit niet lukt. Wij kunnen derhalve niet accepteren dat Diftar zomaar wordt ingevoerd. Bent u het met ons eens laat het ons dan weten. Heeft u opmerkingen, suggesties of vragen? Neem gerust contact met ons op! Dat kan via ons e-mail adres: partijmaasdonk@home.nl of bel naar 073 - 532 00 40.

U kunt ook contact opnemen met één van onze raadsleden: Jeanne Moon Evert Visschers Anja Bijveld Eric Langens

tel. tel. tel. tel.

532 30 23 532 41 86 532 32 48 522 00 29

openingstijden: woensdag en donderdag 13.00 tot 18.00 uur vrijdag 13.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

Tel 073 532 76 09 - Fax 073 532 76 11 - Mobiel 06 534 746 75


Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

~

n88:tudio

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss

Tel. 0412 - 62 22 91

Jeanne Nikkels

Fax 0412 - 63 72 06

Veldstraat26a, 5386 AZ Geffen, tel. 073-5322685

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail info@nasafbouw.nl

NAS

1)-_fbOJ!-W.

Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 532 12 57 Fax (073) 532 29 85

Wij verzorgen voor u:

*

* *

*

J

Zaal voor:

verlijmen van kalkzandsteen leggen van afwerkvloeren het bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten het aanbrengen van spackspuitwerk het aanbrengen van buitengevel-isolatie het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

bruiloften - partijen - vergaderingen SCHOENEN & SPORT

0 /Jii)SPIERINGS

1.1Vww.r1a sa[bouwr1 1

Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91

VAN DER DOELEN Wie heeft voor u de voordeligste autoverzel<ering? DeltaLoyd

Nationale Nederlanden

RVS

Amev

Stad Rotterdam

Interpolis Centraal Beheer

Univé

Aegon

In Nederland kunt u kiezen uittientalJen autoverzekeraars. Als onafhankelijk adviseur kunnen wij kiezen uit bijna alle autoverzekeringen Welke voor u de beste en voordeligste is vertellen wij u graag. Kloosterstraat 44, 5386AT Geffen Tel 073 ~532 55 10, Fax 073 ~ 532 55 60

HYPOTHEl<EN

PENSIOENEN

VERZEl<ERINGEN

Alles vers uit eigen bakkerij ~

.

G-C>-vE;.:R.S G-:E..EF.EJST

.,

Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929


PERSBERICHT

(op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur). www.gezondheid-service.com gsbno@stbno.nl

Eerste Hulp bij Kinderongevallen De Gezondheid Service Brabant Noord-Oost organiseert bij voldoende belangstelling een cursus Eerste Hulp bij Kinderongevallen. Schaijk, dinsdag 4, 11 en 18 november 2003 , 20.00 22.30 uur. De cursus bestaat uit 3 avonden van elk 2,5 uur. In de lessen worden de volgende onderwerpen behandeld: - Baby- en kinderreanimatie - Allerlei soorten verwondingen - Brandwonden - Vergiftigingen - Koortsproblemen zoals koortsstuipen - Verdrinking - Allergische reacties door o.a. bijen- of wespensteken. Tijdens de cursus wordt er veel geoefend met kinder- en babypoppen . De cursus wordt ondersteund met dia's en iedere cursist ontvangt een cursusboek. De kosten voor deze cursus zijn € 50,00. Voor abonnees van de Gezondheid Service zijn de kosten € 39,00. Voor informatie en aanmelding kunt u bellen met de Gezondheid Service Brabant Noord-Oost, tel. 0413 333 733

"De prijs is allesbehalve gepeperd"

4 Pepersteaks

5 50

Ribkarbonade, 500 gram

3 75

Sole Mio, 100 gram

2 00

Geg rilde Ham , 100 gram

1 50

Ham-preisalade, 100 gram

1 05

~~eci'A\

Iedere woensdag

Iedere donderdag

GEHAKTDAG

VERSE WORSTDAG

500 gram

2, 25

Verse worst Saucijzen

500 gram 2, 25

OKTOBER 18 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 17) 21 Bijeenkomst Bruno Gröning Vrienden 26 WI.K. , BrabantWonenCup in de Lieven.kamp te Oss NOVEMBER 04 Bijeenkomst Bruno Gröning Vrienden 07 Prinsonthulling Rottenrijk en Woaterrijk 08 Kopij inleveren Torenklanken (n,~ 18) 09 Prinsenreceptie Rottenrijk en Woaterrijk 22 Kopij inleveren Toren.klanken (n,~ 19) 25 Bijeenkomst Bruno Gröning Vrienden 30 Voordrachten en presentaties van het werk van Ivo van Dinther om 14.00 uur, Zaal "De Gouden Leeuw", toegang vrij DECEMBER 06 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 20) 16 Bijeenkomst Bruno Gröning Vrienden 17 Ziekencomite "De Schakel", Kerstviering in 't Oude Klooster om 13.30 uur 2004 JANUARI 17 Raopliedfestival 12e editie FEBRUARI 06 Recht vur zunne Raop 07 Recht vur zunne Raop 13 Recht vur zunne Raop 14 Recht vur zunne Raop

VAN DE REDACTIE

Geldig van 13 tot en met 18 oktober 2003

Indisch gekruid Stroganoff gekruid Gekruid gehakt

WIE WAT WANNEER

Secretariaat: Bergstraat 26a, tel . (073) 5321544 Advertenties : Tolweg 7, tel. (073 ) 5322243 Redactieadressen: Tolweg 7, en Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat 22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26a, (073) 5322586 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrij vers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrij ke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver.

~ Keu rsl ag erij

~

~ ! r ~ t ! ~ ! ~ Geffen

KEURSIAGER tel. (073) 532 58 91

18

Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres . Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.


Ja, dat doen we allemaal!

Hypotheken

-...-ic✓~~(G

\ I ~ -Taxaties

~

~

1-

.k Regio Bank

v

t

www.lmv.nl

'

Dorpsplein 13 Geffen

III

-

1---------

1!1

~ (073) 532 32 64

kerin

~1/

cf>7z z ::;:1 , /

Aan-en verkoop

PARTNERS BV Makelaardij Assurantiën

~

Hypotheek

®adviseur

LMV

RIJWIELEN

(j}JOJUUVis

o.a. Gazelle _ _ _ _ __

TANKSTATION v1 -

"A lftA

Vervoer voor ziekenfonds -busJe

• begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent.

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

• persoonlijke en deskundige begeleiding • vrouwelijke medewerkers

Kleding verander- en reparatiewerk. 11

BENILDA 11

Molenberg 6, te/.(073) 532 48 50 5386 DA Geffen / Maasdonk Tel.: 0412 - 64 24 54 073 - 522 42 86

Maandag, Dinsdag. Donderdag, Vrijdag: 09.00 - 12.00 uur andere tijden na tel. afspraak.

DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

Loonbedrijfen Grondverzet

~ - de Kinderen v. o ~

Gebr. van Erp

Geffen, tel. 073 - 5325551 maandag t/m vrijdag 13.00 - 19.00 uur zaterdag 8.30 - 17.00 uur

OSS

GEFFEN

(0412) 62 22 13

(073) 532 19 95


a

Hanegraaf B.V. , Geffen Bedrijvenweg 4, 5386 KA G effen Te l. (073) 5322001 Fax (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN HAGEKO GEFFEN

Bouwbedrijf f van Erp Geffen b.v.

S TALEN K OZIJNEN

I

OP

MAAT

Richard Hanegraaf

I f De Zolder 1 - 5386H; Geffen- telefoon (073) 532 36 68- fax (073) 5325552 www.vanerpbouw.nl J

WIHABO DRUKKERIJ Voor al uw familie - verenigings- en handelsdrukwerk. Fa mili e d r ukw er k ke uze uit 7 col lecti es.

AUTOMATISERING

Met opgaaf van juiste datum bij geboortekaartjes, drukkosten gratis.

Dorpstraat 46 5386 AN Geffen Telefoon: (073) 534 13 25 Telefax: (073) 534 13 23 E-mail: info@levix,nl www,levix.nl

Grat is pe rsoonli jk foto-album bij g eboo rt ekaa rtie s Ook voor kopi ee rservice kunt u bii ons terecht.

Kleurenkopieën en kleurenprinten tot A3. Grootformaat plotten tot 150 cm breed. Kopiëren van bouwtekeningen. Heesterse weg 13 - 5386 KT Geffen Te l. (073) 532 26 84 - fax (073) 5 32 47 95 e - mail: drukkerij @wihabo nl - internet: www.wihabo nl

www.levix.nl

v.d. Bosc

. Wanrooy

KEUKENS

V. OF

INTERIEURS

* Ambachtelijke keukens naar uw wens gemaakt * Dealer Nieburg en RWK Keukens * Keukenrenovatie * Vervang ing inbouwapparatuur (gratis ingebouwd)

Bezoek onze showroom na telefonische afspraak. DEALER:

C1000 ♦ Openingstijden:

van Herpen

Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

®

,,,

Ma_ t/m do 8.00-20.00 uur VnJdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

SIEMENS

imperial

xom MEI IECNN IEK DI EOVER IUI GI

!Wiel e

Kerkstraat 25, Nuland Telefoon 073-5322774 ~ <E ~ b

l"Ä\

AUTO-EN ~ MOTOR RIJSCHOOL

P. DE KIJIEIN Tel.: (073) 5324658 Autotel.: 06 - 53184263

R~!!.!olJ:!AiY.,.., ,

"= l!i

;;! ~

~

~~

'Il'. EN;\\~

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Tel 073 532 34 69 Renovatie projecten. Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spuitwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl